Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul n egal msura tehnica i art (a binelui i a echitii jus est ars boni et aequi), principiu de direcie, de coeziune

e social ce d societii caracterul de definit i coeren, ansamblul regulil or asigurate i garantate de ctre stat i care au ca scop o r g a n i z a r e a i disciplinarea comportamentului uman n principalele relaii din societate, n t r u n c l i m a t s p e c i f i c m a n i f e s t r i i c o e x i s t e n e i l i b e r t i l o r , a p r r i i drepturilor eseniale ale omului i statornicirii spiritului de dreptate aren e v o i e p e n t r u a i s e c r e a p o s i b i l i t a t e a d e a f i c u n o s c u t i r e c e p t a t , nesena i coninutul su, de modaliti speciale de exprimare, a c e s t e f o r m e d e e x p r i m a r e p u r t n d d e n u m i r e a d e izvoare ale dreptului (sausurse ale dreptului). Analiza termenului izvor de drept i-a evideniat dou sensuri:izvor de drept n sens material i izvor de drept n sens formal Din punct de vedere juridic, prezint un interes deosebit, izvoarele formale a l e d r e p t u l u i , c a r e a u i n v e d e r e o m u l t i t u d i n e d e a s p e c t e i modaliti prin care semnificaia normei de drept este regul de conduits o c i a l i s e i m p u n e c a m o d e l d e u r m a t n r e l a i i l e i n t e r u m a n e . C a urmare prin izvor formal juridic nelegem exteriorizarea unei reguli deconduit printr-o anumit formulare de limbaj juridic, coresp unztoare unei receptri optime de ctre destinatarii si.Izvoarele formale ale dreptului reprezint una din necesitile defapt cele mai de seam, care asigur ordinea juridic, corespunznd uneinevoi profunde, nevoia de securitate a societii. Izvoarele formale ale dreptului consacrate de evoluia sa pn n p r e z e n t s u n t u r m t o a r e l e : o b i c e i j u r i d i c , d o c t r i n a , p r a c t i c a judectoreasc i precedentul judiciar, contractul normativ i a c t u l normativ. Numite de ctre Georges Ripert forele creatoare ale dreptului ,i a r d e c t r e J e a n L o u i s B e r g e l izvoare substaniale , i z v o a r e l e materiale s u n t i z v o a r e l e reale ale dreptului pozitiv. Ele reprezinti n f r a s t r u c t u r a o r i c r u i s i s t e m d e d r e p t p o z i t i v . D r e p t u l p o z i t i v e s t e secreia contiinei juridice a societii respective. Din relaiile socialecare se cumuleaz i se generalizeaz apare acel curent general de opinie pe care l numim contiina juridic colectiv a societii respective. Dinaceast contiin colectiv a societii se ivete dreptul pozitiv, fie c e s t e v o r b a d e u n d r e p t c u t u m i a r , c o n s t i t u i t n t r - u n m o d i n c o n t i e n t i latent, fie c este vorba de legea scris, care se formeaz prin aciuneacontient a legiuitorului. Dar, dreptul pozitiv este rezultatul contiinei j uridice, mai mult sau mai puin generalizate, a societii respective. n t r o a l t d e f i n i r e i z v o a r e l e m a t e r i a l e a l e d r e p t u l u i ( s o c i a l e , economice, culturale, ideologice, etc.) reprezint factorii ce dau coninutc o n c r e t d r e p t u l u i p o z i t i v , c o n c e n t r n d n e v o i l e r e a l e a l e v i e i i i relevndu s e l e g i u i t o r u l u i s u b f o r m a u n o r c o m a n d a m e n t e s o c i a l e (comenzi sociale). http://www.scribd.com/doc/47194225/Izvoarele-dreptului http://www.scribd.com/doc/118162489/Teoria-generala-a-dreptului http://www.scribd.com/doc/96140601/Izvoarele-dreptului

http://ro.scribd.com/doc/49958296/14/Factorii-de-configurare-a-dreptului 26 http://www.scribd.com/doc/92831516/Factorii-de-Conf-a-Dreptului