Sunteți pe pagina 1din 34

10.2 Situatia tehnico-economica si de productie a societatii comerciale "PROMOD S.A." Societatea Comerciala PROMOD S.A.

realizeaza, de 2 ani, doua tipuri de pro duse A2001 si B2002 cu urmatoarele caracteristici: - Volumul vanzarilor variaza intamplator de la o luna la alta, cu toate ca aceste produse au castigat pozitii importante pe piata; - Pregatirea productiei pentru cele doua produse A2001, si B2002 in lunile urmatoare (octombrie, noiembrie, decembrie), necesita cunoaster ea in avans de catre S.C. PROMOD S.A. a cererii viitoare pentru cele doua produs e ale sale; - Produsul A2001 este in concurenta cu alte trei produse similare C2 031, C2032, C2033 realizate de firme concurente, astfel ca variatia cererii pent ru produsul A2001 este cauzata de evolutia ponderii pe piata a produselor concur entiale C2031, C2032, C2033; - Produsul B2002 nu are concurenta serioasa pe piat a, dar cererea pentru acest produs variaza in functie de conjunctura economica: rata inflatiei, cresterea preturilor unor produse de consum curent, etc. Pentru acest produs, S.C. PROMOSIM S.A. are contracte ferme numai in lunile noiembrie 1 000 u.f. si decembrie 3200 u.f.; - In evidenta contabila si statistica a SC PROM OD SA exista informatii privind costurile unitare de productie, randamentul util ajului, productivitatea muncii, suprafata de depozitare necesara pentru ficare u nitate de produs (Tabelul 10.1), vanzarile produsului B2002 (Tabelul 10.2). Tabe lul 10.1 Costul Profitul unitar de unitar productie (u.m./u.f.) (u.m./u.f.) 20 1 0 5 3 Produsul A 2001 B 2002 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tabelul 10.2 Luna Vanzari produs B2002 (unitati fizice) Octombrie (anul preceden t) 1955 Noiembrie (anul precedent) 2055 Decembrie (anul precedent) 1755 Ianuarie (anul curent) 1855 Februarie (anul curent) 1655 Martie (anul curent) 1905 April ie (anul curent) 2005 Mai (anul curent) 1705 Iunie (anul curent) 1755 Iulie (anu l curent) 1655 August (anul curent) 1865 Septembrie (anul curent) 1805

10.3 Obiectivele echipei manageriale pentru trimestrul IV a.c. - Estimarea cerer ii produselor A2001 si B2002 in functie de evolutia lor pe piata si situata prod uselor concurentiale; - Estimarea vanzarii produselor; - Alegerea variantei deci zionale in conditii de risc si incertitudine; - Programarea activitatilor unui p roiect pentru introducerea in fabricatie a produsului D2004 atat in cazul durate lor deterministe cat si analiza cost drata. - Calculul profitului maxim probabil (speranta matematica a profitului) in cazul in care se va lansa pe piata produs ul D2004.

10.4 Decizia manageriala asistata de calculator 10.4.1 Evolutia pe piata a unor produse concurentiale. Estimarea cererii produsului A2001. La inceputul lunii se ptembrie a.c., S.C. PROMOD S.A. a organizat o ancheta asupra unui esantion repre zentativ de 1555 consumatori, cu scopul de a determina numarul utilizatorilor pr odusului A2001 cat si al utilizatorilor produselor concurente C2031, C2032, C203 3. S-au inregistrat urmatoarele rezultate: 955 cumparatori s-au declarat utiliza tori ai produsului A2001; 220 cumparatori s-au declarat utilizatori ai produsulu i C2031; 230 cumparatori s-au declarat utilizatori ai produsului C2032; 150 cump aratori s-au declarat utilizatori ai produsului C2033. In luna septembrie a.c., SC PROMOD SA a lansat o campanie de publicitate pentru produsul A2001. La incepu tul lunii octombrie s-a efectuat o noua ancheta asupra aceluiasi esantion reprez entativ de cumaparatori si s-au obtinut urmatoarele rezultate: - dintre utilizat orii produsului A2001 (la inceputul lunii septembrie a.c.): 80% au ramas fideli produsului A2001; 10% s-au orientat catre produsul C2031; 5% s-au orientat catre produsul C2032; 5% s-au orientat catre produsul C2033; - dintre utilizatorii pr odusului C2031 (la inceputul lunii septembrie a.c.): 60% au ramas fideli produsu lui C2031; 20% s-au orientat catre produsul A2001; 10% s-au orientat catre produ sul C2032; 10% s-au orientat catre produsul C2033; - dintre utilizatorii produsu lui C2032 (la inceputul lunii septembrie a.c.): 50% au ramas fideli produsului C 2032; 25% s-au orientat catre produsul A2001; 10% s-au orientat catre produsul C 2031; 15% s-au orientat catre produsul C2033; - dintre utilizatorii produsului C 2033 (la inceputul lunii septembrie a.c.): 40% au ramas fideli produsului C2033; 30% s-au orientat catre produsul A2001; 20% s-au orientat catre produsul C2031; 10% s-au orientat catre produsul C2032. Se fac urmatoarele ipoteze: - Alegerea unuia dintre produsele A2001, C2031, C2032, C2033 in luna urmatoare depinde numa i de alegerea din luna curenta; - Se considera ca matricea reorientarilor ramane neschimbata pentru fiecare din urmatoarele 3 luni; - Fiecare consumator cumpara un singur tip de produs, iar cantitatile cumparate raman neschimbate in urmatoa rele 3 luni.

Pe baza datelor furnizate de anchetele efectuate rezulta: 0.8 0.2 0.25 0.3 0.1 0 .6 0.1 0.2 0.05 0.1 0.5 0.1 0.05 0.1 0.15 0.4 P= P = matricea reorientarilor; = = 0.61 0.14 0.15 0.10 vectorul cotelor de participare pe piata ale produselor A2001, C2031, C2032, C20 33 in luna t. Analiza economica a rezultatelor 1) Reprezentarea grafica si analiza evolutiei p onderilor pe piata a celor 4 produse concurentiale se rezinta in figura urmatoar e. Sept 0.7000 A2001 0.6100 0.6000 C2031 0.1400 C2032 0.5000 0.1500 C2033 0.4000 0. 1000 Campania publicitara 0.3000 A2001 -0.0666 0.2000 C2031 0.0825 C2032 0.1000 -0.0286 C2033 0.0127 Oct 0.5835 0.1800 0.1295 0.1070 -0.0265 Noi 0.5673 0.2007 0 .1226 0.1094 -0.0162 Dec Steady State 0.5574 0.5434 0.2113 0.2225 0.1207 0.1214 0.1106 0.1127 -0.0099 Ponderi pe piata 0.0000 Sept Oct Noi Perioade de timp Dec Steady State A2001 C2031 C2032 C2033 Figura 1 Produsul A2001 se afla in luna septembrie a.c. in perioada de declin. P rodusul C2031 se afla in luna septembrie a.c. in perioada de crestere. Produsul C2032 se afla in luna septembrie a.c. in perioada de declin. Produsul C2033 se a fla in luna septembrie a.c. in perioada de maturitate.

2) Campania de publicitatea a avut un efect negativ ducand la scaderea vanzarilo r. 3) Ponderea limita pe piata la care poate ajunge produsul A2001 daca matricea de tranzitie ramane neschimbata un numar mare de perioade este 54.34 %. 4) Evoluti a fidelitatii fata de A2001 si a reorientarilor de la A2001 la celelalte produse in raport cu luna septembrie este reprezentata grafic in figura urmatoare: 0.9 A2001 0.8 C2031 C2032 C2033 0.8 0.8 0.1 0.05 0.6875 0.05 0.7 0.6875 0.155 0. 08 0.0775 0.6 0.6242 0.1853 0.0976 0.0929 0.5 0.4 0.3 0.155 0.2 0.1 0.08 0.05 0. 05 0.0775 0.1 0 Oct Noi Luni A2001 C2031 C2032 C2033 Oct Noi Dec Fidelitati/Reorientari 0.6242 0.1853 0.0976 0.0929 Dec In starea de echilibru, un client poate reveni la produsul A2001 la fiecare 1.84 luni. 5) Plecand de la estimarile obtinute rezulta urmatorul volum al vanzarilo r produsului A2001: - octombrie: 0,5835 * 6000 = 3501 u.f.; - noiembrie: 0,5673 * 6000 = 3404 u.f.; - decembrie: 0,5574 * 6000 = 3344 u.f.. 6) Evolutia profitul ui asociat produsului A2001: - octombrie: 2,9175 * 3501 = 10214.17 u.m.; - noiem brie: 2,8364 * 3404 = 9655.11 u.m.; - decembrie: 2,7872 * 3344 = 9320.4 u.m.. 7) Deoarece produsul se afla in faza de declin, iar campania de publicitate a avut un efect negativ, propunem revizuirea politicii de marketing-vanzari.

ate a avut un efect

Analiza economica s-a realizat pe baza rezultatelor furnizate de produsul inform atic WINQSB/MKP. Prezentam in continuare rezultatele obtinute: WINQSB/Mkp "Evolu tia pe piata a produselor concurentiale" Tabelul 1/R From\To A2001 C2031 C2032 C 2033 A2001 0.8 0.1 0.05 0.05 C2031 0.2 0.6 0.1 0.1 C2032 0.25 0.1 0.5 0.15 C2033 0.3 0.2 0.1 0.4 Initial Prob. 0.61 0.14 0.15 0.1 State Cost 5 Time Parametric A nalysis for Evolutia pe piata a produselor concurentiale Tabelul 2/R Time Probab ility of Probability of Probability of Probability of Period State A2001 State C 2031 State C2032 State C2033 1 0.5835 0.1800 0.1295 0.1070 2 0.5673 0.2007 0.122 6 0.1094 3 0.5574 0.2113 0.1207 0.1106 Steady State for Evolutia pe piata a prod uselor concurentiale Tabelul 3/R State Name State Recurrence Probability Time A2 001 0.5434 1.8404 C2031 0.2225 4.4935 C2032 0.1214 8.2381 C2033 0.1127 8.8718 Ex pected Cost/Return = 2.7168 Time Parametric Analysis for Evolutia pe piata a pro duselor concurentiale Tabelul 4/R Time Period Expected Cost of State A2001 1 2.9 175 2 2.8364 3 2.7872 Time Parametric Analysis for "Evolutia fidelitatii fata de A2001" (si a reorientarilor de la A2001 la celelalte produse in raport cu luna septembrie a.c.) Tabelul 5/R Time Probability of Probability of Probability of P robability of Period State A2001 State C2031 State C2032 State C2033 1 0.8000 0. 1000 0.0500 0.0500 2 0.6875 0.1550 0.0800 0.0775 3 0.6242 0.1853 0.0976 0.0929

0.7000 Ponderi pe piata 0.6000 0.5000 0.4000 0.3000 0.2000 0.1000 0.0000 Sept Oct Noi Perioade de timp A2001 C2031 C2032 C2033 Dec Steady State Figura 1 1 Fidelitati/Reorientari 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Oct Noi Luni A2001 C2031 C2032 C2033 Dec 0,1 0,05 0,05 0,1 55 0,08 0,0775 0,1853 0,0976 0,0929 0,6875 0,6242 Figura 2

0,1853 0,0976 0,0929 Dec

10.4.2 Estimarea vanzarii produsului B2002 Societatea Comerciala PROMOD SA are c ontractate ferme pentru produsul B2002, numai in lunile noiembrie si decembrie a .c. Pentru estimare volumului vanzarilor produselui B2002 in luna octombrie a.c. , conducerea firmei a hotarat sa utilizeze datele din lunile anterioare (Tabelul 10.2), care in reprezentarea grafica sunt redate in Figura 10.2. Date reale 210 0 2000 1900 1800 1700 1600 1500 oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep Luni Date reale Figura 10.2 Din grafic se observa ca nu exista trend si variatii sezoniere. Anal iza economica a rezultatelor 1) Reprezentarea grafica a datelor reale, a mediei vanzarilor si a estimatiilor vanzarilor pentru constantele de nivelare =0,2 =0,9 s i optim in raport cu eroarea medie patratica se prezinta in figura urmatoare: 2100 Date reale Estimatii =0,2 Estimatii =0,9 Estimatii optim Media datelor reale 2000 1955 1830.833 1900 1800 1700 1600 2055 1955 1755 1975 1855 1931 1655 1915.8 1905 1863.64 2005 1871.912 oct noi dec ian 1705 1898.53 1755 1859.824 1655 1838.859 1865 1802.087 Date reale 1805 Esti matii1814.67 optim 1812.736 1955 1955 1830.833 2045 1982 1830.833 1784 1920.71 1 830.833 1847.9 1902.968 1830.833 1674.29 1836.017 1830.833 1881.929 1854.642 183 0.833 feb mar apr 1895.239iun mai iul aug sep oct 1992.693 1830.833 1733.769Luni le 1843.874 1830.833 1752.877 1819.878 1830.833 1664.788 1775.361 1830.833 Estim atii =0,2 Estimatii =0,9 1844.979 1799.564 1830.833 Media datelor reale 1808.998 1 801.032 1830.833 oct noi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct Vanzarile Vanzari 1500

2) Estimatiile obtinute cu =0,9 reproduc vanzarile reale din luna imediat precede nta, iar estimatiile cu =0,2 si optim realizeaza o nivelare a vanzarilor in jurul mediei. 3) Volumul vanzarilor recomandat sa fie luat in considerare pentru prod uctia din luna octombrie a.c. este 1801.032 deoarece eroarea medie patratica est e mai mica in cazul estimatiilor cu optim. 4) Daca este aprope de 1, vanzarile d in ultimele perioade au o influenta mare asupra previziunii pentru perioada urma toare. Daca este mai aproape de 0, vanzarile din ultimele perioade au o influent a mica asupra previziunii pentru perioada urmatoare (previziunile de la o perioa da la alta vor tinde sa fie constante). Estimarea volumului vanzarilor produsulu i B2002 pentru luna octombrie a.c. s-a realizat cu produsul informatic WINQSB/Fc /SES, rezultatele se prezinta in continuare:

WINQSB/Fc "Estimarea vanzarii produsului B2002" Historical Data 1955 2055 1755 1855 1655 1 905 2005 1705 1755 1655 1865 1805 Lunile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forecast Result for Estimarea vanzarii produsului B2002 Actual Forecast by Forec ast by Forecast by Data SES SES SES 1955 2055 1955 1955 1955 1755 1975 2045 1982 1855 1931 1784 1920.71 1655 1915.8 1847.9 1902.968 1905 1863.64 1674.29 1836.01 7 2005 1871.912 1881.929 1854.642 1705 1898.53 1992.693 1895.239 1755 1859.824 1 733.769 1843.874 1655 1838.859 1752.877 1819.878 1865 1802.087 1664.788 1775.361 1805 1814.67 1844.979 1799.564 1812.736 1808.998 1801.032 -711.321 -162.225 -57 0.254 126.0039 150.4248 127.1896 21628.46 30836.92 21276.38 7.128000 8.370000 7. 158000 -5.64520 -1.07840 -4.48350 0.439400 0.922500 0.409100 Alpha=0,2 Alpha=0,9 Alpha=0,27 F(0)=1955 F(0)=1955 F(0)=1955 Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CFE MAD MSE MAPE Trk.Signal R-sqaure 2100 2000 Vanzarile 1900 1800 1700

2100 2000 Vanzarile 1900 1800 1700 1600 1500 oct noi dec ian feb mar apr Lunile Date reale Estimatii optim Estimatii =0,2 Media datelor reale Estimatii =0,9 mai iun iul aug sep oct Figura 10.3

10.4.3 Decizia manageriala in conditii de incertitudine si risc Conducerea SC PR OMOD realizeaza in principal doua produse A2001 si B2002. Pentru ambele produse volumul vanzarilor variaza intamplator de la o luna la alta, iar conducerea soci etatii este interesata in planificarea programului de productie pe ultimul trime stru a.c. astfel ca oferta sa se apropie cat mai mult de cererea manifestata pe piata. Ajustarea nivelului productiilor pentru produsele A2001 si B2002 este est imata in functie de volumul previzionat al vanzarilor corelat cu vanzarile reale din produsele concurente existente pe piata (produsele C2031, C2032 si C2033 pe ntru produsul A2001 si produsele substitut pentru produsul B2002 a carui cerere fluctueaza in functie de conjunctura economica). Sunt evidentiate urmatoarele si tuatii obiective de evolutie a vanzarilor: Starea naturii SN1: situatie favorabi la societatii PROMOD (conditii slabe de concurenta) - cererea pentru produsul A2 001 se estimeaza astfel: - cota de participare pe piata (calculata prin modelul Markov) * 6000 uf in luna octombrie = 0,5835 * 6000 = 3501 u.f. - 1,10 * cota de piata (din modelul Markov) * 6000 uf in luna noiembrie = 1,10 * 0,5673 * 6000 = 1,10 * 3403,8 = 3744.18 u.f. - 1,15 * cota de piata (din modelul Markov) *6000 uf in luna decembrie = 1,15 * 0,5574 * 6000 = 1,15 * 3344,4 = 3846.06 u.f. Rezul ta ca in cazul starii naturii SN1, cererea pentru produsul A2001 se situeaza la nivelul: 3501 uf + 3744,18 uf + 3846,06 uf = 11091.24 u.f. - cererea pentru prod usul B2002 sa fie in luna octombrie la nivelul de 1809 uf prognozat prin modelul Brown pentru = 0,9, apoi in luna noiembrie la nivelul de uf si in decembrie 350 0 uf. Rezulta ca in cazul starii naturii SN1, cererea pentru produsul B2002 se s itueaza la nivelul: 1809 + 1400 + 3500 = 6709 u.f. Starea naturii SN2: conditii medii de concurenta pe piata produselor A2001 si B2002 - cererea pentru produsul A2001 se estimeaza astfel: - cota de piata (calculata prin modelul Markov) * 60 00 uf in luna octombrie = 0,5835 * 6000 = 3501 uf - cota de piata (calculata pri n modelul Markov) * 6000 uf in luna noiembrie = 0,5673 * 6000 = 3403.8 uf - cota de piata (calculata prin modelul Markov) * 6000 uf in luna decembrie = 0,5574 * 6000 = 3344.4 uf Rezulta ca in cazul starii naturii SN2, cererea pentru produsu l A2001 se situeaza la nivelul: 3501 + 3403,8 + 3344,4 = 10249.2 uf - cererea pe ntru produsul B2002 sa fie in luna octombrie la nivelul de 1812.74 uf prognozat prin modelul Brown pentru = 0,2, apoi in luna noiembrie la nivelul de uf si in d ecembrie la 3200 uf. Rezulta ca in cazul starii naturii SN2, cererea pentru prod usul B2002 se situeaza la nivelul: 1812,74 + 1200 + 3200 = 6212.74 u.f. Starea n aturii SN3: situatie nefavorabila pentru SC PROMOD (concurenta agresiva a celorl alte produse) - cererea din produsul A2001 se situeaza la nivelul: - cererea pen tru produsul A2001 se estimeaza astfel: - cota de piata (calculata prin modelul Markov) * 6000 uf in luna octombrie = 0,5835 * 6000 = 3501 uf - 0,95 * cota de p iata (calculata prin modelul Markov) * 6000 uf in luna noiembrie = 0,95 * 0,5673 * 6000 = 0,95 * 3403,8 = 3233.61 uf - 0,90 * cota de piata (calculata prin mode lul Markov) * 6000 uf in luna decembrie = 0,90 * 0,5574 * 6000 = 0,90 * 3344,4 = 3009.96 uf Rezulta ca in cazul starii naturii SN3, cererea pentru produsul A200 1 se situeaza la nivelul: 3501 + 3233,61 + 3009,96 = 9744.57 uf - cererea pentru produsul B2002 sa fie in luna octombrie la nivelul de 1801.03 uf prognozat prin modelul Brown pentru optim, apoi in luna noiembrie la nivelul de uf si in decem brie la 3200 uf. 1400 1200 1000

Rezulta ca in cazul starii naturii SN3, cererea pentru produsul B2002 se situeaz a la nivelul: 1801,03 + 1000 + 3200 = 6001.03 u.f. Sunt luate in cosiderare urma toarele variante decizionale referitoare la oferta de productie pentru urmatoare le trei luni: V1 - oferta pentru produsul A2001 sa fie egala cu cererea totala e stimata pe baza cotelor de piata din octombrie, noiembrie si decembrie a.c. obti nute cu modelul Markov = 0,5835*6000 + 0,5673*6000 + 0,5574*6000 = 3501 + 3403,8 + 3344,4 = 10249.2 uf, iar oferta pentru produsul B2002 sa fie egala cu (cerere a pentru luna octombrie estimata cu modelul lui Brown pentru =0,2 + cererea de 10 00 uf pentru luna noiembrie + cererea de 3200 uf pentru luna decembrie) = 1812,7 45 + 1000 + 3200 = 6012.74 uf V2 - oferta pentru produsul A2001 sa fie cu 5% mai mare fata de cererea totala estimata pe baza cotelor de piata din octombrie, no iembrie si decembrie a.c. obtinute cu modelul Markov = 1,05 * 10249,2 = 10761.66 uf iar oferta pentru produsul B2002 sa fie cu 5% mai mica decat (cererea pentru luna octombrie estimata cu modelul lui Brown pentru = 0,2 + cererea de 1000 uf pentru luna noiembrie + cererea de 3200 uf pentru luna decembrie) = 0,95 * 6012, 74 = 5712.1 uf. V3 - oferta pentru produsul A2001 sa fie cu 5% mai mica fata de cererea totala estimata pe baza cotelor de piata din octombrie, noiembrie si dec embrie a.c. obtinute cu modelul Markov = 0,95 * 10249,2 = 9736.74 uf, iar oferta pentru produsul B2002 sa fie cu 5% mai mare decat (cererea pentru luna octombri e estimata cu modelul lui Brown pentru = 0,2 + cererea de 1000 uf pentru luna no iembrie + cererea de 3200 uf pentru luna decembrie) = 1,05 * 6012,74 = 6313.38 u f. Compararea diferitelor posibilitati de desfasurare a productiei se face prin prisma unor consecinte de tip profit calculat pentru fiecare varianta decizional a Vi, i = 1,2,3 si stare a naturii SNj, j = 1,2,3. Profit(Vi,SNj)=(profitul unit ar A2001)*MIN{(ofertaVi produs A2001),(cererea SNj produs A2001)} + (profit unitar B2002)*MIN{(ofertaVi produs B2002),(cererea SNj produs B2002)} - (costul unitar p roductie A2002) * MAX {0,(oferta Vi produs A2001) - (cererea SNj produs A2001)} (costul unitar productie B2002) * MAX {0,(oferta Vi produs B2002) - (cererea SNj p rodus B2002)} Din Tabelul 10.1: profitul unitar A2001 = 5 um/uf; profitul unitar B2002 = um/uf; costul unitar productie A2001 = 20 um/uf; costul unitar producti e B2002 = 10 um/uf. Conducerea societatii doreste ierarhizarea variantelor deciz ionale in functie de profitul care ar putea fi obtinut atat in conditii de incer titudine, cat si in situatia in care, din experienta anterioara se estimeaza ca probabilitatile pj asociate starilor naturii sunt: p1 = 0.4 pentru SN1, p2 = 0.4 pentru SN2 si p3 = 0.2 pentru SN3. Starea naturii SN1 p1 = 0.4 Ce A2001 11091.2 4 Ce B2002 6709 Varianta decizionala V1 Oferta A2001 10249.2 Oferta B2001 6012.7 4 Varianta decizionala V2 Oferta A2001 10761.66 Oferta B2001 5712.1 Varianta dec izionala V3 Oferta A2001 9736.74 Oferta B2001 6313.38 69284.22 Starea naturii SN 2 p2 = 0.4 Ce A2001 10249.2 Ce B2002 6212.74 69284.22 3 Starea naturii SN3 p3 = 0.2 Ce A2001 9744.57 Ce B2002 6001.03 56516.24 70944.6 58133.1 45517.35 67623.84 66315.52 63563.29

Analiza economica a rezultatelor 1) Potrivit criteriului Wald (maxmin), varianta optima este varianta 3, profit = 63563,29 Potrivit criteriului maxmax, varianta optima este varianta 2, profit = 70944,6 Potrivit criteriului Savage (minmax re gret), varianta optima este varianta 3, profit = 3320,76 Potrivit criteriului La place (equal likelihood), varianta optima este varianta 3, profit = 65834,22 Pot rivit criteriului Hurwicz, varianta optima este varianta 3, profit = 64375,4 2) Costul maxim pentru achizitionarea unor informatii complete asupra starilor natu rii este de 2,073.56 . 3) h1: * 69284,22 + (1 - ) * 56516,24 h2: * 70944,6 + (1 ) * 45517,35 h3: * 67623,84 + (1 - ) * 63563,29 h1 = h2 => 1 = h1 = h3 => 2 = h2 = h3 => 3 = -> (0 ; 0,81) => -> (0,81 ; 0,84) => -> (0,84 ; 0,87) => -> (0,87 ; 1) => 0.87 > 0,87 => 0.81 > 0,81 => 0.84 > 0,84 => V3, V1, V2 V1, V3, V2 V1, V2, V3 V2, V1, V3 h2 > h1 h1 > h3 h2 > h3 4) In conditii de risc se va alege varianta 1, profit = 66730,63 Payoff Decision for Decision Problem Best Decision Decision Value Alternative3 6 3563.29 Alternative2 70944.60 Alternative3 64375.40 Alternative3 3320.76 Alterna tive1 66730.63 Alternative3 65834.22 Alternative1 2073.56 without any Informatio n = with Perfect Information = of Perfect Information = 66730.63 68804.19 2073.5 6 Criterion Maximin Maximax Hurwicz (p=0,2) Minimax Regret Expected Value Equal Li kelihood Expected Regret Expected Value Expected Value Expected Value

10.4.4 Programarea activitatilor unui proiect pentru introducerea in fabricatie a produsului D2004 Cazul duratelor deterministe si analiza cost-durata Realizarea studiului de fezabilitate pentru introducerea in fabricatie a unui no u produs D2004 la S.C. PROMOD S.A. implica activitatile prezentate in Tabelul 10 .5. Pentru aceste activitati s-au estimat atat duratele normale si costurile cor espunzatoare, cat si duratele si costurile activitatilor in cazul suplimentarii resurselor umane si financiare necesare urgentarii acestor activitati. Tabelul 1 0.5 Durata Durata normala urgentata Costul Activitati (saptam (saptama normal pr ecedente ani) ni) (u.m.) 12 7 645 Costul duratei urgentate (u.m.) 690 Simbol A Denumire activitate Proiectare produs Elaborare program marketing Pregatire docu mentatie tehnica Construire prototip Elaborare prospect de marketing Estimare co st de productie Testare tehnica a productiei Studiul pietei Estimare cerere si p ret de vanzare Redactare studiu final B 5 2 571 585 C D A A 6 11 3 6 558 655 559 675 E F G H A C D B, E 4 3 6 8 3 2 4 4 561 557 615 575 562 558 625 605 I J H F, G, I 3 3

2 2 557 557 558 558 Conducerea S.C. PROMOD S.A. doreste sa stie care este durata normala si durata c ea mai mica de realizare a studiului de fezabilitate cat si costurile totale cor espunzatoare. De asemenea conducerea este interesata in determinarea duratei med ii de realizare a studiului, a costului optim asociat acestei durate si esalonar ea in timp a activitatilor pentru obtinerea duratei medii, durata optima in cazu l unui buget total de 5910 u.m.

Analiza economica a rezultatelor 1) Graficul retea al activitatilor proiectului: 18 26 C 2 A 4 F 3 G J 3 29 29 32 32 6 11 4 E 12 1 12 D 5 12 0 B 5 7 8 6 0 23 3 16 18 H 8 23 6 24 I 3 26 Legenda: - Drumul critic 2) Din tabelele 6/R, 7/R, 8/R si 9/R rezulta: a. In cazul realizarii proiectului in 32 saptamani, costul total este 5851 u.m. b. Daca proiectul se urgenteaza si se incearca realizarea acestuia in 19 saptamani, costul total optim este 5975 u .m. c. Daca proiectul se realizeaza in 19 saptamani, costul total optim este 595 1,5 u.m. d. Daca proiectul se realizeaza in 25 saptamani, costul total este 5888 u.m. 6000 5980 Timp 5960 5940 5920 5900 5880 5860 5840 5820 0 Cost 32 19 19 25 5851 5,975 5951.5 5888.00 Cost 10 20 Timp

30 40 3) Dupa cum reiese din tabelul 10/R durata optima in cazul unui buget de 5910 u. m. este de 22,56 saptamani. 4) Avem doua drumuri critice pentru proiectul cu dur ata medie, acestea sunt: ADGJ AEHIJ Timp 25 saptamani.

5) Din analiza tabelului 6/R rezulta: - activitatea A este pe drumul critic, se desfasaora pe o perioada de 12 saptamani; nu poate incepe mai devreme de prima s aptamana si nu se poate termina mai tarziu de a 12 a saptamana; - activitatea B nu este pe drumul critic, are o rezerva de timp de 13 saptamani adica se poate i ncepe in saptamana a 13-a si se poate termina in a 18-a deoarece dureaza 5 sapta mani, se mai poate incepe in prima saptamana si se poate termina in a 5-a; - act ivitatea C nu se afla pe drumul critic, are o durata de 6 sapatamani, poate ince pe cel mai devreme in a 12-a saptamana si termina in a 18-a sau se poate incepe cel mai tarziu in a 20-a si termina in a 26-a. Are o rezerva de 8 saptamani; - a ctivitatea D se afla pe drumul critic, are o durata de 11 saptamani, poate incep e cel mai devreme in saptamana a 12-a si termina in a 23-a, nua are rezerva de t imp; - activitatea E nu se afla pe drumul critic, dureaza 4 saptamani, poate inc epe cel mai devreme in a 12-a saptamana si termina in a 16-a sau poate incepe in a 14-a saptamana si termina in a 18-a. Are o rezerva de timp de 2 saptamani. In mod asemanator se face analiza si pentru celelalte activitati. 6) Reprezentarea grafica a curbei costului proiectului pentru planificarea activitatilor la term enele lor minime sau la termenele lor maxime de incepere se prezinta in figura u rmatoare:

Activity Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs no u (Using Normal Time) Tabelul 6/R Activity On Critical Activity Earliest Earlies t Latest Latest Slack Name Path Time Start Finish Start Finish (LS-ES) 1 Proiect are produs Yes 12 0 12 0 12 0 2 Elaborareno program marketing 5 0 5 13 18 13 3 P regatire no documentatie tehnica 6 12 18 20 26 8 4 Construire prototip Yes 11 12 23 12 23 0 5 Elaborareno prospect de marketing 4 12 16 14 18 2 6 Estimare cost de productie no 3 18 21 26 29 8 7 Testare tehnica a productiei 6 Yes 23 29 23 29 0 8 Studiul pietei no 8 16 24 18 26 2 9 Estimare cerere si pret de vanzare no 3 24 27 26 29 2 10 Redactare studiu final Yes 3 29 32 29 32 0 Project Completion Time Total Cost of Project Number of Critical Path(s) = = = 32 weeks 5851 (Cost on CP = 1 $2.472) Activity Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs no u (Using Crash Time) Tabelul 7/R Project Completion Time = 19 weeks Total Cost o f Project = 5,975 (Cost on CP = $2.548) Number of Critical Path(s) = 1 Crashing Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou Tabelul 8/R Activity Critical Normal Crash Suggested Additional Normal Suggested Name P ath Time Time Time Cost Cost Cost Overall Project: 19 100.50 5851 5,951.50 Crash ing Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou Tab elul 9/R Activity Critical Normal Crash Suggested Additional Normal Suggested Na me Path Time Time Time Cost Cost Cost Overall Project: 25 37 5851 5888.00

Crashing Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs no u Tabelul 10/R Activity Critical Normal Crash SuggestedAdditionalNormal Suggeste d Name Path Time Time Time Cost Cost Cost 1 Proiectare produs Yes 12 7 7.5555 40 .00 $645 685.00 2 Elaborareno program marketing 5 2 5 0.00 $571 $571 3 Pregatire no documentatie tehnica 6 3 6 0.00 $558 $558 4 Construire prototip Yes 11 6 7 $ 16 $655 $671 5 ElaborareYes prospect de marketing 4 3 3 $1 $561 $562 6 Estimare cost de productie no 3 2 3 0.00 $557 $557 7 Testare tehnica a productiei 6 Yes 4 6 0.00 $615 $615 8 Studiul pietei Yes 8 4 8 0.00 $575 $575 9 Estimare cerere si pret de vanzare Yes 3 2 2 $1 $557 $558 10 Redactare studiu final Yes 3 2 2 $1 $ 557 $558 Overall Project: 22.56 59.00 5851 5,910.00 PERT/Cost Analysis for Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs n ou (After Crashing) Tabelul 11/R Project Time Schedule Scheduleotal CostTotal Co st Cost Cost T in week Based on Based on LS Based on Based on LS ES ES 1 1 180.5 0 66.30 180.50 66.30 2 2 180.50 66.30 $361 132.60 3 3 180.50 66.30 541.50 198.90 4 4 180.50 66.30 $722 265.20 5 5 180.50 66.30 902.50 331.50 6 6 66.30 66.30 968 .80 397.80 7 7 66.30 66.30 1035.10 464.10 8 8 66.30 66.30 1101.40 530.40 9 9 66. 30 180.50 1167.70 710.90 10 10 66.30 180.50 1234.00 891.40 11 11 376.19 397.39 1 610.19 1,288.79 12 12 376.19 397.39 1986.38 1,686.18 13 13 376.19 397.39 2362.57 2,083.57 14 14 260.73 167.73 2623.30 2,251.30 15 15 260.73 260.73 2884.04 2,512 .04 16 16 260.73 260.73 3144.77 2,772.77 17 17 353.40 260.73 3498.17 3,033.50 18 18 360.04 267.38 3858.21 3,300.88 19 19 360.04 267.38 4218.25 3,568.25 20 20 17 4.38 267.38 4392.63 3,835.63 21 21 174.38 360.04 4567.00 4,195.67 22 22 381.50 5 67.17 4948.50 4,762.83 23 23 381.50 567.17 5330.00 5,330.00 24 24 $279 $279 5609 .00 5,609.00 25 25 $279 $279 5888.00 5,888.00

10.4.5 Calculul profitului maxim probabil (speranta matematica a profitului) in cazul in care se va lansa pe piata produsul D2004 Departamentul de cercetare al S.C. PROMOD S.A. a creat un nou produs D2004 care a fost testat pe piata si care este acceptat de catre utilizatori. Pentru realizarea produsului conducerea S.C . PROMOD S.A. are in vedere mai multe variante. Alegerea variantei convenabile d epinde in principal de evolutia vanzarilor produsului peste 2 ani, acesta fiind timpul de amortizare a utilajelor. Dupa primul an se vor lua noi decizii in func tie de situatia vanzarilor. Datele privind variantele si starile naturii pentru cele 2 momente de decizie sunt prezentate in Tabelul 10.6. Tabelul 10.6 Anul t Variantele Starile naturii Instalarea unui utilaj nou Conjun ctura 575 u.m. favorabila (probabilitatea=0,7) Ore suplimentare de lucru 557 u.m . Conjunctura nefavorabila (probabilitatea=0,3) Ore suplimentare de Conjunctura lucru 557 u.m. favorabila (probabilitatea=0,7) Instalarea unui nou utilaj si ore suplimentare de lucru 577 u.m. Conjunctura nefavorabila (probabilitatea=0,3) Or e suplimentare de lucru 557 u.m. Instalarea unui nou utilaj 575 u.m. Utilizarea capacitatii existente Variantele Instalarea unui nou utilaj 575 u.m. Anul t+1 St arile naturii Cerere mare (prob=0,3) Cerere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0 ,1) Cerere mare (prob=0,3) Cerere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0,1) Cerere mare (prob=0,3) Cerere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0,1) Cerere mare (pro b=0,3) Cerere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0,1) Cerere mare (prob=0,3) Cer ere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0,1) Cerere mare (prob=0,3) Cerere medie (prob=0,6) Cerere mica (prob=0,1) Profitul estimat 1355 1155 1055 1155 1055 955 1055 955 755 1155 1055 755 1055 955 755 955 955 755

Conducerea S.C. PROMOD S.A. doreste sa cunoasca actiunea pe care trebuie sa o in treprinda in prima si, respectiv, a doua etapa pentru a obtine maximum de profit . Analiza economica a rezultatelor 1) Prezentam in continuare arborele deciziona l cu valorile asociate tuturor nodurilor:

2) Pentru calcularea valorilor se porneste de la dreapta la stanga. De exemplu: - valoarea nodului 10 (Utilizare capacitate existenta) s-a calculat astfel: 30% * 1055 + 60% * 955 + 10% * 755 = 965. - valoarea nodului 5 (Conjunctura nefavora bila), se preia valoarea nodului 10 deoarece nu mai exista alt nod cu care sa se compare valoarea si nici nu exista un cost care sa diminueze valoarea. - valoar ea nodului 2 (Instalare utilaj nou), se calculeaza astfel: 70% * 630 + 30% * 965 = 730,5. - valoarea nodului initial, se compara valoarea nodului 2 diminuata cu costul atasat deciziei respectiv (730,5 - 575 = 155,5), cu valoarea nodului 3 d iminuata cu costul atasat deciziei respective (449,4 - 557 = -107,6), si se aleg e valoarea cea mai mare (nodul 2 cu valoarea 155,5).Pentru primul an decizia opt ima este: Instalare utilaj nou, care in cazul unei conjuncturi favorabile ar duc e in anul t+1 la decizia Instalare utilaj nou, iar in cazul unei conjuncturi nef avorabile ar duce in anul t+1 la decizia Utilizarea capacitatii ex.. 3) Daca pro babilitatea de realizare a starilor naturii se modifica, astfel in cazul conjunc turii favorabile creste de la 70% la 80%, iar in cazul conjuncturii nefavorabile scade de la 30% la 20%, valorile nodurilor 2 si 3 vor fi: - valoarea nodului 2 ajunge de la 730,5 la 697. - valoarea nodului 3 ajunge de la 449,4 la 459,6. In acest caz decizia optima nu s-ar schimba.

WINQSB/DA "Variante pentru realizarea unui produs nou" Node/ Event Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DT Tabelul 11/R Node Name or Node Type Immediate Node Payoff Probability Descrip tion (enter D Following (+ profit, (if available) or C) Node - cost) Initial d 2 , 3 Instalare utilaj nou c 4, 5 -575 Ore suplimentare c 6, 7 -557 Conj. Favorabi la d 8, 9 0.7 Conj. Nefavorabila d 10 0.3 Conj. Favorabila d 11, 12 0.7 Conj. Ne favorabila d 13 0.3 Instalare utilaj nou c 14, 15, 16 -575 Ore suplimentare c 17 , 18, 19 -557 Utilizarea capacit. ex. c 20, 21, 22 Instalare utilaj nou c 23, 24 , 25 -575 Instalare utilaj nou si c 26, 27, 28 -577 ore suplimentare Ore suplime ntare c 29, 30, 31 -557 Cerere mare 1355 0.3 Cerere medie 1155 0.6 Cerere mica 1 055 0.1 Cerere mare 1155 0.3 Cerere medie 1055 0.6 Cerere mica 955 0.1 Cerere ma re 1055 0.3 Cerere medie 955 0.6 Cerere mica 755 0.1 Cerere mare 1155 0.3 Cerere medie 1055 0.6 Cerere mica 755 0.1 Cerere mare 1055 0.3 Cerere medie 955 0.6 Ce rere mica 755 0.1 Cerere mare 955 0.3 Cerere medie 955 0.6 Cerere mica 755 0.1 31

Decision Tree Analysis for "Variante pentru realizarea unui produs nou" Tabelul 12/R Node/ Type Expected Decision Event Value 1 Initial Decision node 155.5 Inst alare utilaj nou 2 Instalare utilaj nou Chance node 730.5 3 Ore suplimentare Cha nce node 449.4 4 Conj. Favorabila Decision node 630 Instalare utilaj nou 5 Conj. Nefavorabila Decision node 965 Utilizarea capacitatii ex. 6 Conj. Favorabila De cision node 480 Instalare utilaj nou 7 Conj. Nefavorabila Decision node 378 Ore suplimentare 8 Instalare utilaj nou Chance node 1205 9 Ore suplimentare Chance n ode 1075 10 Utilizarea capacit. ex. Chance node 965 11 Instalare utilaj nou Chan ce node $1.055 12 Instalare utilaj nou si Chance node $965 ore suplimentare 13 O re suplimentare Chance node $935 14 Cerere mare End node $1.355 15 Cerere medie End node $1.155 16 Cerere mica End node $1.055 17 Cerere mare End node $1.155 18 Cerere medie End node $1.055 19 Cerere mica End node $955 20 Cerere mare End no de $1.055 21 Cerere medie End node $955 22 Cerere mica End node $755 23 Cerere m are End node $1.155 24 Cerere medie End node $1.055 25 Cerere mica End node $755 26 Cerere mare End node $1.055 27 Cerere medie End node $955 28 Cerere mica End node $755 29 Cerere mare End node $955 30 Cerere medie End node $955 31 Cerere mica End node $755