Sunteți pe pagina 1din 2

Consultanta fiscala Anul 1

1. Raspuns Norme metodologice date in aplicarea art. 18 alin. (1) din Codul fiscal. 11. Intra sub incidenta prevederilor art. 18 din Codul fiscal, contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, incadrati potrivit dispozitiilor legale in vigoare; acestia trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru a se cunoaste veniturile si cheltuielile corespunzatoare acestor activitati. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati. In cazul in care impozitul pe profitul datorat este mai mic decat 5% din veniturile obtinute din aceste activitati, contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri. Acesta se adauga la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitati, impozit calculat potrivit titlului II din Codul fiscal. Veniturile care se iau in calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile activitatilor respective, inregistrate in conformitate cu reglementarile contabile.

2. Raspuns Venituri totale = 700.000 lei Cheltuieli totale = 500.000 lei Amortizare fiscala = 20.000 lei Cheltuieli nedeductibile = 80.000 lei Pierdere fiscala din anii precedenti = 40.000 lei Declaratia 101 se completeaza conform prevederilor OPANAF nr. 70/2012 (M.O. nr. 75/30.01.2012), dat in modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008. Profit impozabil = 700.000 500.000 20.000 + 80.000 = 260.000 lei (normal 80.000 lei trebuie sa include si amortizarea contabila nedeductibila) Din profitul impozabil se deduce pierderea fiscala = 260.000 40.000 lei (R 38 din D 101) = 220.000 lei Impozit pe profit datorat = 220.000 x 16% = 35.200 lei (Rd. 40, 40,1 si respective Rd. 44 din D 101)

3. Raspuns a) Conform art. 21 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv cu OG. 8/2013, cu aplicabilitate de la 01.02.2013) si HG 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cheltuieli deductibile: cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate efectuate pentru salariati si administratori, precum si alte personae fizice asimilate acestora, stabilite prin norme Conform art. 21 alin. (3) sunt cheltuieli deductibile limitat: suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare (diurna), acordata salariatilor, in limita a 2,5 ori nivelul legal pentru institutiile publice ( HG 1860/2006, modificat prin HG 1677/2008 diurna: 13 RON/zi), deci: 1. Cheltuieli deductibile pentru societate, diurna: 13 RON/zi x 2,5 x 5 salariati x 5 zile = 812,50 lei 2. cheltuieli nedeductibile = 5 salariati x 5 zile x (80 lei 32,50 lei) = 1187,50 lei 3. cheltuieli deductibile cu transportul si cazarea = 1.500 lei + 5.000 lei = 6.500 lei Total cheltuieli deductibile = 812,50 lei + 6.500 lei = 7.312,50 lei b) Conform art. 55, alin. (4), lit. g) urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice sume de aceeasi

natura, in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit prin Hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Deci, venituri impozabile la fiecare salariat detasat: ( 80 lei x 5 zile ) ( 13 RON x 2.5 x 5 zile ) = 400 lei 162.50 lei = 237,20 lei. cheltuieli deductibile = 1.500 lei + 5.000 lei + (32.5 x 5 x 5) = 7312.5 lei

4. Raspuns

Venituri totale = 560.000 lei, din care: 1.200 lei venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana (neimpozabile, art. 20, lit. a)) Cheltuieli deductibile: - Cheltuieli cu servicii prestate de terti = 11.000 lei - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile = 200.000 lei - Cheltuieli cu plata personalului = 63.500 lei Cheltuieli nedeductibile: - Cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lipsa in gestiune, neimputabile ( dar nu se mentioneaza ca exista contracte de asigurare Art. 21, alin. (4), lit. c) = 2.500 lei - Cheltuieli de sponsorizare in bani = 1.200 lei - Cheltieli de protocol = 2.400 lei - Cheltuieli cu impozitul pe profit platit in cursul anului = 4.000 lei Calcul deductibilitatii cheltuielilor de protocol (Art. 21, alin. (3), lit. a) - diferenta dintre venituri impozabile si cheltuieli aferente veniturilor impozabile, mai putin cheltuielile de protocol si cele cu impozitul pe profit) 2% [(560.000 1.200) (11.000 + 200.000 + 63.500)] = 2% x (558.800 274.500) = 2% x 283.500 = 5.670 lei Deci cheltuiala cu protocolul de 2.400 lei este deductibila integral. Profit impozabil = (560.000 1.200) (11.000 + 200.000 + 63.500 + 2.400) = 281.900 lei Impozit pe profit = 281.900 x 16% = 45.104 lei Calcul sponsorizarii 3 la din cifra de afaceri = 560.000 x 3 = 1.680 lei > 1200 lei 20% din impozitul datorat = 45.104 x 20% = 9.021 lei Impozitul datorat = 45.104 lei 1.200 lei = 43.904 lei. Impozit de plata ramas = 43.904 lei 4.000 lei = 39.904 lei