Sunteți pe pagina 1din 7

Contractul de asociere n participaie1)

ncheiat astzi .........................


la .............................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social
n .............................................., str. ................................................. nr. ........., bloc ......, scara
......,
(localitatea)

etaj ........, apartament ......., judeul/sectorul ........................., avnd codul unic de nregistrare
nr. ................................., atribut fiscal .......................... i numr de ordine n registrul
comerului ....................../ ............/.............., contul nr. .................., deschis la ................,
telefon ........................, fax ............................, reprezentat prin ........................., cu funcia
de .............................................., n calitate de participant (asociat) prim i
sau
1.1. Asociaia/Fundaia/Uniunea/Federaia .................................... cu sediul n ..................................,
(localitatea)

str. ............................................ nr. ........, bloc ......., scara ......., etaj ...... , apartament .........,
jude/sector ......................., nscris la ...................................... n registrul ........................, sub
nr. .........................................................................., pe baza certificatului de nscriere
nr. ............................... din ............................ avnd contul nr. ............................... deschis
la .............................., telefon ................................., fax ................................, reprezentat
de .........................., cu funcia de ........................., n calitate de participant (asociat) prim i
sau
1.1. Asociaia familial .......................... cu sediul n ........................................, str. ...........................
(localitatea)

nr. ........, bloc ......., scara ..........., etaj ......, apartament ........, judeul/sectorul ...................,
posesoarea autorizaiei nr. ...................... din ........................, eliberat de ...................... avnd
contul
........................
nr.
.........................,
deschis
la
...........................................,
telefon ..........................., fax ............................., reprezentat de .............................., cu funcia
de ..................................., n calitate de participant (asociat) prim i
sau
1.1. ....................................... cu domiciliul n ................................., str. .............................. nr. ........,
(numele i prenumele)

(localitatea)

bloc ....., scara ......, etaj ........., apartament ........, judeul/sector ......................, posesorul
(posesoarea) autorizaiei nr. ................... din ......................, eliberat de .........................., persoan
fizic care desfoar activitate economic n mod independent, n calitate de participant (asociat)
prim i
sau
1.1. ........................................, cu domiciliul n ......................................., str. ......................................
(numele i prenumele)

(localitatea)

nr. ........., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ........, jude/sector..............., nscut() la data de
............................ n ..........................., judeul/sectorul .........., fiul (fiica) lui ......................................
(ziua, luna, anul)

i al (a) ............................, avnd actul de identitate seria............. numrul ............................ eliberat


de ................................. la data de ......................, codul numeric personal .............................., n
calitate de participant (asociat) prim i
1.2. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social
n ..........................................................., str. ............................................. nr. ....., bloc ........,
scara .......,
(localitatea)

etaj ......., apartament ........, judeul/sectorul .........., avnd codul unic de nregistrare nr. ..................,
atribut
fiscal
...............................
i
numr
de
ordine
n
registrul
comerului ............/................/..............., contul nr. .................... deschis la ......................,
telefon ......................., fax ......................................., reprezentat prin .................., cu funcia
de .............................................. n calitate de participant (asociat) secund
sau
1.2. Asociaia/Fundaia/Uniunea/Federaia ................................ cu sediul n ......................................,
(localitatea)

str. ........................................ nr. ......., bloc ......., scar ............, etaj ............, apartament .......,
jude/sector ..................., nscris la ................... n registrul ................... sub nr. ..................., pe
baza certificatului de nscriere nr. ...................., din .............., avnd contul nr. .................., deschis
la ......................................, telefon ............................, fax ................................., reprezentat
de ............................., cu funcia de ..................., n calitate de participant(asociat) secund
sau
1.2. Asociaia familial ..................................... cu sediul n ............................., str. ...........................
(localitatea)

nr. ......, bloc ....., scar ........, etaj ......., apartament ..........., judeul/sectorul ........, posesoarea
autorizaiei nr. .......................... din ......................................., eliberat de ............................., avnd
contul nr. ......................., fax ............................, reprezentat de ..................................., cu funcia de
.......................................... n calitate de participant (asociat) secund
sau
1.2. ........................................ cu domiciliul n .................................., str. .............................. nr. ......,
(numele i prenumele)

(localitatea)

bloc ........., scar ........, etaj ........, apartament ......., judeul/sector ......., posesorul (posesoarea)
autorizaiei nr. ...................... din ......................................., eliberat de................................,
persoan fizic care desfoar activitate economic n mod independent, n calitate de participant
(asociat) secund
sau
1.2. ........................................., cu domiciliul n .........................................., str. ..................................
(numele i prenumele)

(localitatea)

nr. ........, bloc ....., scar ........, etaj ......, apartament ........, jude/sector ....., nscut() la data
de
................................
n
.............................,
judeul/sectorul
.......,
fiul
(fiica)
lui ...................................
(ziua, luna, anul)

(localitatea)

i al (a) ........................, avnd actul de identitate seria .............., numrul ..............................,


eliberat de ................................................, la data de .............................., codul numeric
personal ...................................., n calitate de participant (asociat) secund
au convenit s ncheie prezentul contract de asociaiune n participaiune, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI2)

2.1. Asocierea n participaie constituit prin prezentul contract, n temeiul art. 1949-1954 din
Codul civil este independent, fr personalitate juridic i are ca obiect desfurarea n comun a
unor activiti n vederea obinerii de beneficii.
2.2. Asocierea s-a constituit pe baza hotrrii din .......................................... a coparticipanilor
(coasociailor) anex la prezentul contract, va purta denumirea de ......................................... i i va
desfura activitatea potrivit urmtoarelor principii:
a) principiul independenei juridice a fiecrui coparticipant (coasociat);
b) principiul reciprocitii asistenei manageriale, juridice, de marketing i comerciale;
c) principiul acordrii prioritii n prestarea de servicii pentru realizarea scopului urmrit de asociaiune;
2.3. Coparticipanii (coasociaii) au convenit ca, n baza principiilor prevzute la pct. 2.2, s
desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) producia de ....................................................................................................................;
b) comercializarea de ..........................................................................................................;
c) transportul de ..................................................................................................................;
d) prestarea urmtoarelor servicii: ......................................................................................;
e) orice alt activitate profitabil prilor.
2.4. Activitile pe care le va derula asociaiunea n participaiune se vor ncadra n activitile ce se
pot desfura n economia naional, potrivit legii.
III. DURATA ASOCIERII
3.1. Durata asocierii constituite n baza prezentului contract este de ...............................................
(luni, ani)

ncepnd de la data semnrii prezentului contract.


3.2. Durata prezentului contract poate fi prelungit cu acordul prilor prin act adiional.
IV. APORTURILE PRILOR3)
4.1. n vederea realizrii activitilor economice comune care formeaz obiectul prezentului
contract, aportul social al coparticipanilor (coasociailor) se constituie astfel:
4.1.1. Participantul (asociatul) prim contribuie cu:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................;
etc.
4.1.2. Participantul (asociatul) secund contribuie cu:
a) ............................................................................................................................................;
b) ............................................................................................................................................;
c) ............................................................................................................................................;
etc.
4.2. Bunurile i valorile respective sunt menionate n inventarele anex nr. ............., acceptate i
semnate de participani (asociai).
4.3. La ncheierea duratei asocierii n participaie, participanilor (asociailor) li se vor restitui n
natur aporturile aduse sau, n cazul n care acest lucru nu se mai poate face, li se vor repara
daunele suferite.
4.4. n relaiile cu terii, rspunderea pentru obligaiile contractuale revine prii care a dat natere
obligaiei respective, conform art. 1953 Cod civil.
4.5. Prile nu vor putea efectua pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activiti similare
celor care formeaz obiectul prezentului contract, n caz contrar, partea n culp urmnd a fi
obligat la daune-interese, implicit la angajarea rspunderii pentru concuren neloial.

V. ADMINISTRAREA I CONDUCEREA ASOCIERII


5.1. Asocierea n participaie va fi administrat i condus de un consiliu format
din ......................................... membri, cte .............................. persoane mputernicite de fiecare
coparticipant (coasociat) care vor fi desemnai de .............................................................................. .
(organul/persoana abilitat)

5.2. n cazul revocrii unui membru al Consiliului de administraie i conducere al asocierii sau n
eventualitatea n care intervine o cauz de incapacitate n exercitarea atribuiilor cei revin (demisie,
boal, deces, etc.) pe o perioad de cel puin ............... zile, el va fi nlocuit de ctre
organul/persoana abilitat.
5.3. Consiliul de administrare i conducere se ntrunete n edine ordinare o dat pe lun sau ori de
cte ori este necesar, n edine extraordinare, din iniiativa prii/prilor, printr-o convocare
(acord) scris care va conine locul, data i ora unde are loc edina, precum i ordinea de zi i de
care se va lua la cunotin, prin semntur.
5.4. Hotrrile se iau prin consens i se consemneaz ntr-un registru special, numerotat i parafat
de reprezentanii prilor.
5.5. Consiliul de administraie i conducere, n afara problemelor nscrise pe ordinea de zi a
adunrilor generale, ia hotrri astfel:
5.5.1. n edine ordinare:
a) modul de folosire a aporturilor (contribuii) coparticipanilor (coasociailor) n cadrul
activitii asocierii;
b) programul de activitate, bugetul de venituri i cheltuieli, decontul de venituri i
cheltuieli4)
c) alegerea cenzorilor5)
d) sortimentele i cantitile de mrfuri ce urmeaz a se realiza i/sau comercializa ori
serviciile ce se vor presta;
e) preurile produselor bunurilor sau mrfurilor ori tarifele serviciilor;
f) prospectarea pieei, identificarea furnizorilor i a clienilor;
g) numrul i atribuiile personalului necesar realizrii obiectului i scopului asocierii;
h) modul i nivelul renumeraiei membrilor consiliului de administraie i conducere, a
cenzorilor i a personalului folosit n activitatea asocierii;
i) calculul i repartizarea beneficiilor/pierderilor potrivit cotelor de participare stabilite
prin prezentul contract;
j) orice alte probleme care apar n legtur cu funcionarea asocierii.
5.5.2. n edine extraordinare:
a) prelungirea duratei asocierii;
b) cooptarea de participani (asociai);
c) modificarea obiectului de activitate;
d) majorarea aporturilor coparticipanilor (coasociailor);
e) necesarul de dotri, modernizri i alte investiii;
f) ncetarea contractului de asociere n participaie;
g) orice alt modificare a clauzelor contractului sau oricare alt hotrre necesar
bunului mers al asocierii.
VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR I PIERDERILOR6)
6.1. Beneficiile sau pierderile rezultate din activitile comune desfurate de coparticipani
(coasociai) n cadrul asocierii n participaie n valoare de ............................................ se va efectua
.................................................................... .
4

(sptmnal, lunar, trimestrial, anual)

6.2. Repartizarea beneficiilor i pierderilor se efectueaz proporional cu cota de participare a


fiecruia astfel:
a) coparticipantul (coasociatul) prim ...................... %, adic .........................................;
(n cifre absolute)

b) coparticipantul (coasociatul) secund .................. %, adic .........................................;


(n cifre absolute)

etc.
VII. NCETAREA CONTRACTULUI7)
7.1. Asocierea n participaie i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
a) hotrrea comun a coparticipanilor (coasociailor);
b) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat prezentul contract;
c) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obiectului de activitate al asocierii
i/sau a altor clauze ale contractului de asociere n participaie;
d) lichidarea unei persoane juridice coparticipante (coasociate), i anume faliment,
divizare, comasare etc. care va fi notificat, n scris, n termen de ................ zile de la data
declarrii strii respective de ctre instana judectoreasc;
e) lipsa de profitabilitate a afacerilor asocierii n participaie;
f) hotrrea definitiv i irevocabil a unei instane judectoreti;
g) alte cauze prevzute de lege.
7.2. Prezentul contract de asociere n participaie nu se poate denuna n mod unilateral, n caz
contrar, partea care l denun fiind obligat la daune-interese.
7.3. n caz de ncetare a asocierii n participaie, rezultatele lichidrii se vor repartiza pe
coparticipani (coasociai) proporional cu cota de participare a fiecruia la beneficii i pierderi.
7.4. Lichidarea asocierii se va face de un numr de cte .............. lichidatori numii de fiecare parte,
n termen de ........... zile de la data apariiei cauzei de ncetare a asocierii n participaie.
7.5. Lichidarea i repartizarea rezultatelor asocierii n participaie se face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990 (republicat i modificat ulterior) privind societile comerciale, pe
baz de bilan aprobat de organele de conducere ale coparticipanilor (coasociailor) i a Codului
civil.
7.6. n urma lichidrii fiecare parte, are dreptul la restituirea n natur sau, dac nu va mai fi posibil,
la repararea daunelor suferite, pentru bunurile pe care le-au avut n proprietate i pe care le-au adus
n cadrul asocierii.
VIII. FORA MAJOR
8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen i/sau de executarea
n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract dac neexecutarea sau/i executarea obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa
cum este definit de lege.
8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri n termen
de ..................................... producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea
limitrii
(ore, zile)

consecinelor lui.
8.3. Dac n termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
(ore, zile)

au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
IX. NOTIFICRILE NTRE PRI
5

9.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
prezentului contract.
9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis prin scrisoare recomandat
cu confirmare de primire (AR) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul
potal primitor pe aceast confirmare.
9.3. Dac notificarea se trimite prin telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea
n care a fost expediat.
9.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
X. EVIDENA CONTABIL I CONTROLUL ASOCIAIUNII
10.1. Evidena contabil a asocierii n participaie se va ine de ctre .........................................
............................................................................... distinct de evidena sa.
(participantul care i asum aceast responsabilitate)

10.2. La sfritul fiecrei luni, veniturile i cheltuielile nregistrate pe naturi se transmit pe baz de
decont fiecrui coparticipant (coasociat) n vederea nregistrrii n contabilitatea proprie.
10.3. Controlul financiar i gestionar va fi exercitat de oricare dintre coparticipani i/sau prin
cenzori alei de acetia.
XI. LITIGII
11.1. n cazul n care eventualele nenelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau ncetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabil, prile au
convenit s se adreseze instanelor judectoreti competente.
sau
11.1. Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu prezentul contract, inclusiv referitor la
ncheierea, executarea ori desfiinarea lui, nu se poate rezolva pe cale amiabil de reprezentanii
prilor, se va soluiona prin arbritrajul Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng
Camera de Comer i Industrie a Romniei, n conformitate cu regulile de procedur arbitral ale
acestei Curi.
11.2. Hotrrea arbitral este definitiv i obligatorie.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Completrile i modificrile aduse contractului de asociere n participaie nu sunt valabile i
opozabile prilor dect dac se efectueaz prin act adiional.
12.2. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face
numai cu acordul coparticipanilor (coasociailor) fondatori ai asocierii n participaie.
12.3. Decontarea cheltuielilor cu energia electric, termic i gazele naturale, cu retribuiile
personalului, cu transporturile i a celorlalte cheltuieli de administraie, se va face de fiecare
coparticipant (coasociat) pe baz de documente, valoarea lor urmnd a fi inclus n cheltuielile
generale ale asocierii n participaie.
12.4. Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre
acestea, anterioar i ulterioar ncheierii lui.
12.5. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective, nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
12.6. Prezentul contract a fost ncheiat n ................... exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

ASOCIAT PRIM

ASOCIAT SECUND

Note
1. n sistematizarea coninutului contractului de asociere n participaie s-au avut n vedere i
prevederile art. 34 din Legea nr. 15 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii
autonome i societi comerciale, publicat n Monitorul Oficial nr. 98 din 8 august 1990
modificat prin: Legea nr. 58/1991 (M.Of. nr. 169/16.08.1991); Legea nr. 80/1991 (M.Of. nr.
263/23.12.1991); O.G. nr. 15/1993 (M.Of. nr. 202/ 23.08.1993); O.G. nr. 70/1994 (M.Of. nr.
246/31.08.1994); Legea nr. 21/1996 (M.Of. nr. 88/30.04.1996); O.U.G. nr. 88/1997 (M.Of. nr.
381/29.12.1997); Legea nr. 219/1998 (M.Of. nr. 459/30.11.1998); O.U.G. nr. 49/1999 (M.Of. nr.
170/22.04.1999); Legea nr. 276/2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006); O.U.G. nr. 58/2007 (M.Of. nr.
439/28.06.2007).
2. Activitile economice ce se vor realiza n comun.
3. Contribuia fiecrei pri la realizarea activitilor comune ce se vor desfura.
4. Cheltuielile i veniturile determinate de operaiunile asocierii n participaie se contabilizeaz
distinct de unul dintre asociai, conform prevederilor contractului de asociere. La sfritul perioadei
de raportare, cheltuielile i veniturile nregistrate pe naturi se transmit pe baz de decont fiecrui
coasociat n vederea nregistrrii acestora n contabilitatea proprie (Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 3055/2009 (M. Of. nr. 766/10.11.2009) pentru aprobarea reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene).
5. Dac este cazul.
6.Modalitatea de mprire a rezultatelor activitilor economice comune desfurate de asociaiunea
n participaiune.
7. Cauzele de ncetare a asocierii i modalitatea de mprire a rezultatelor lichidrii.

S-ar putea să vă placă și