Sunteți pe pagina 1din 4

DGFP Brasov - Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.

ro

DECLARATIA RECAPITULATIV PRIVIND LIVR RILE/ACHIZITIILE/PREST RILE INTRACOMUNITARE - D390 VIES


[art. 1564 Cod fiscal, OPANAF nr. 76/2010, OPANAF nr. 3162/2011]

TVA

Declaratia recapitulativ privind livr rile/achizitiile/prest rile intracomunitare" - D390 VIES se depune: Lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urm toare lunii calendaristice n care a intervenit exigibilitatea TVA, indiferent care este perioada fiscal la TVA: luna sau trimestrul calendaristic Numai pentru lunile n care intervine exigibilitatea taxei! Pentru livr rile intracomunitare de bunuri scutite (cf. art.143 alin. (2) lit. a) i d) Cod fiscal) i pentru achizitiile intracomunitare de bunuri: Exigibilitatea TVA intervine: - n cea de-a 15 zi a lunii urm toare celei n care a avut loc livrarea intracomunitar (data livr rii intracomunitare este data cnd ncepe transportul n statul membru al furnizorului), CU EXCEPTIA cazului n care se emite o factur nainte de cea de-a 15 zi a lunii urm toare celei n care a avut loc livrarea, caz n care: exigibilitatea intervine la data emiterii facturii. [art. 1343, art. 135 Cod fiscal] Pentru prest rile de servicii intracomunitare: Exigibilitatea TVA intervine: - la data prest rii acestora, CU EXCEPTIA cazului n care se emite o factur sau se ncaseaz un avans nainte de data prest rii, caz n care: exigibilitatea intervine la data emiterii facturii sau ncas rii unui avans. [art. 1341, art. 1342 Cod fiscal] n cazul reducerilor de pre acordate de furnizor ulterior livr rii intracomunitare, beneficiarul trebuie s ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, reducnd baza de impozitare i TVA -ul aferent. Aceast ajustare se declar att de furnizor ct i de beneficiar n D390 si n D300 n luna calendaristic n care regularizarea a fost comunicat de furnizor clientului. [art. 1381 i art. 148 lit. b) Cod fiscal, pct. 21 i pct. 53 alin. (5) lit. a), din norme metodologice]. CINE ARE OBLIGA IA S DEPUN D390 VIES? DECLARARE

Aceste livr ri se declar n: 1. Persoanele nregistrate normal ca pl titoare de TVA (cf. art. 153) care efectueaz Decontul de TVA la rndul 1 privind liv rile livr ri intracomunitare de bunuri scutite de TVA (cf. art. 143 alin. (2) lit. a)) n baza intracomunitare de bunuri scutite (vezi instructiuni de dovezii transportului acestora n alt stat membru i a codului valid de TVA furnizat de beneficiarul din alt stat membru. [art. 128 alin. (9) i art. 132 alin. (1) lit. a), art. 1564 alin. completare pentru rd. 1 din OPANAF nr. 183/2011); - Declaratia recapitulativ - D390 la rndul "Livr ri (1) lit. a) Cod fiscal] intracomunitare de bunuri - cod L"

- continuare CINE ARE OBLIGA IA S DEPUN D390 VIES?

DECLARARE

Aceste livr ri se declar n: 2. Persoanele nregistrate normal ca pl titoare de TVA (cf. art. 153) - Decontul de TVA la rndul 1 privind liv rile intracomunitare de bunuri care efectueaz transferuri de bunuri n alt stat membru, asimilate livr rilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA, conform art. 128 scutite (vezi instructiuni de completare pentru rd. 1 din OPANAF nr. alin. (10) Cod fiscal, pct. 6 alin. (16) din normele metodologice i art. 143 183/2011); - Declaratia recapitulativ -D 390 la rndul "Livr rI intracomunitare de alin. (2) lit. d) Cod fiscal. [art. 1564 alin. (1) lit. a) Cod fiscal] bunuri- cod L" Aceste livr ri se declar n: 3. Cump r torul revnz tor nregistrat normal ca pl titor de TVA (cf. - Decontul de TVA la rndul 1 privind liv rile intracomunitare de bunuri art. 153) care efectueaz o livrare ulterioar de bunuri n cadrul unei operatiuni triunghiulare atunci cnd Romnia este al doilea stat scutite.(vezi instructiuni de completare pentru rd. 1 din OPANAF nr. membru [art. 126 alin. (8) Cod fiscal, pct. 2 alin. (14) din normele 183/2011); - Declaratia recapitulativ -D390 la rndul Livr ri n cadrul unei operatiuni metodologice, art. 1321 alin. (5) Cod fiscal, pct. 12 alin. (4) din normele 4 triunghiulare - cod T" metodologice, art. 156 alin. (1) lit. b) Cod fiscal] Aceste achizitii se declar n: 4. Persoanele impozabile nregistrate normal (cf. art. 153) sau special 1 - Decontul de TVA, de c tre persoanele nregistrate normal ca pl titoare (cf. art. 153 ) ca pl titoare de TVA care efectueaz achizitii 1 intracomunitare de bunuri taxabile [cf. art. 126 alin. (4) lit. b), art. 130 si de TVA, la rndul 5 i 17 privind achizitiile intracomunitare de bunuri. (vezi art. 1321 , art. 151 Cod fiscal] , achizitii care urmeaz transferurilor instructiuni de completare pentru rd. 5 i 17 din OPANAF nr. 183/2011) - Decontul special de TVA, de c tre persoanele nregistrate special ca scutite [cf. 128 alin. (10) si pct. 6 alin. (16) din normele metodologice, art. 151 Cod fiscal], achizitii efectuate de beneficiarul livr rii ulterioare n pl titoare de TVA, la sectiunea 1, 2 i/sau 3, dup caz (vezi instructiuni de cadrul unei operatiuni triunghiulare, atunci cnd Romnia este al treilea completare pentru sectiunea 1 din OPANAF nr. 75/2010) - Declaratia recapitulativ -D390 la rndul "Achizitii intracomunitare de stat membru, cf. art. 128 alin. (8) lit. b), pct. 2 alin. (13) din normele bunuri - cod A" metodologice, art. 150 alin. (4) si art. 157 alin. (1) sau (2), dup caz. 4 [art. 156 alin. (1) lit. d) Cod fiscal] Aceste achizitii se declar n: 5. Persoanele impozabile din Romnia, nregistrate normal/special 1 - Decontul de TVA, de c tre persoanele nregistrate normal ca ca pl titoare de TVA (cf. art. 153 sau art. 153 alin. (1) lit. c)), care PRIMESC SERVICII INTRACOMUNITARE, prev zute la art. 133 alin. pl titoare de TVA, la rndul 7.1 n corelatie cu rndul 19.1, respectiv (2) din Codul fiscal i pentru care au obligatia pl tii taxei, de la un rndul 7.1.1 n corelatie cu rndul 19.1.1, privind achizitiile prestator, persoan impozabil nestabilit n Romnia, dar stabilit n intracomunitare de servicii (vezi instructiuni de completare pentru aceste rnduri din OPANAF nr. 183/2011) Comunitate - Decontul special de TVA, de c tre persoanele nregistrate special ca [pct. 13 alin. (13) din normele metodologice date n aplicarea art. 133 4 pl titoare de TVA, la sectiunea 4 i 4.1 (vezi instructiuni de completare art. 156 alin. (1) lit. c) Cod fiscal] alin. (2) i art. 150 alin. (2) Cod fiscal, pentru sectiunea 4 i 4.1 din OPANAF nr. 75/2010) - Declaratia recapitulativ -D390 la rndul "Achizitii intracomunitare de servicii - cod S" Beneficiarul serviciilor intracomunitare, nenregistrat normal/special ca pl titor de TVA, pentru care este persoana obligat la plata taxei, are obligatia s se nregistreze special n scopuri de TVA, conform art. art. 1531 alin. (1) lit.c), NAINTE DE PRIMIREA SERVICIILOR.

- continuare CINE ARE OBLIGA IA S DEPUN D390 VIES?


6. Persoanele impozabile nregistrate normal/special ca pl titoare de TVA (cf. art. 153 sau art. 1531), care PRESTEAZ SERVICII INTRACOMUNITARE prev zute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, unui beneficiar stabilit ntr-un stat membru (altele dect cele scutite de TVA n statul membru n care acestea sunt impozabile) [art. 150 alin. (2), art. 1564 alin. (1) lit. c) Cod fiscal] Servicii intracomunitare = serviciile care se ncadreaz n prevederile art. 133 alin. (2) atunci cnd prestatorul i beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite n state membre diferite.

DECLARARE
Aceste prest ri se declar n: - Decontul de TVA, de c tre persoanele nregistrate normal ca pl titoare de TVA, la rndul 3.1 privind prest rile de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire n statul membru n care taxa este datorat (vezi instructiuni de completare pentru rd. 3.1 din OPANAF nr. 183/2011) - Declaratia recapitulativ -D390 la rndul "Prest ri intracomunitare de servicii - cod P" Prestatorul serviciilor intracomunitare care au locul ntr-un stat membru, nenregistrat normal/special ca pl titor de TVA, pentru care beneficiarul este persoana obligat la plata taxei, are obligatia s se NREGISTREZE SPECIAL n scopuri de TVA, conform art. 1531 alin. (1) lit. b), NAINTE DE PRESTAREA SERVICIILOR i nu are obligatia s ntocmeasc decont special de TVA pentru serviciile intracomunitare prestate.

D390 rectificare

Rectificarea datelor privind tranzactiile declarate n D390 se realizeaz prin depunerea D 390 unei declaratii rectificative, care se completeaz pentru fiecare perioad de raportare anterioar pentru care se efectueaz rectific ri, completndu-se toate rubricile cu datele valabile la momentul declar rii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.

Formatul electronic al D390 VIES se obtine prin folosirea programului de asistent elaborat de ANAF i poate fi desc rcat de pe adresa www.anaf.ro. Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distant , pe site-ul www.anaf.ro.

DGFP Brasov - Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro

SANCTIUNI

DECLARATIA RECAPITULATIV PRIVIND LIVR RILE/ACHIZITIILE/PREST RILE INTRACOMUNITARE D390 VIES

TVA

CONTRAVEN II SANCTIUNI: - Nedepunerea pn la data de 25 inclusiv a lunii urm toare lunii calendaristice n care ia na tere exigibilitatea TVA a declara iilor recapitulative, constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei; - Depunerea de declara ii recapitulative incorecte ori incomplete constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 500 lei la 1.500 lei. n cazul aplic rii sanc iunii amenzii, contribuabilul poate achita n termen de 48 de ore jum tate din minimul amenzii, agentul constatator f cnd men iune despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare i sanc ionare contraven ional . Nu se sanctioneaz contraventional persoanele care: - corecteaz declara ia recapitulativ pn la termenul legal de depunere a urm toarei declara ii recapitulative, dac fapta de depunere de declara ii incomplete sau incorecte nu a fost constatat de organul fiscal anterior corect rii; - corecteaz declaratiile completate eronat ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile, ulterior termenului legal de depunere, ca de exemplu: cazul declar rii AIC pe baz de autofactur , iar ulterior, la primirea facturii
de la furnizor se constat fie modific ri de pret, fie c exigibilitatea AIC intervenea ntr-o perioad de raportare anterioar , fie c baza impozabil sufer modific ri legate de cursul valutar aplicabil, etc; cazul anul rii totale/partiale a unei operatiuni dup emiterea facturii, f r ca bunurile s fie livrate, etc. [art. 2191 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala]
D 390

Material actualizat de Serviciul Metodologie i Asisten

Contribuabili n data de 01.11.2011