Sunteți pe pagina 1din 18

Facultatea Inginerie Aerospatiala

INTRODUCERE

CURS 1

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

SUMAR
TEMA, OBIECTIVELE SI METODICA CURSULUI STRUCTURA CURSULUI PROFESORUL BIBLIOGRAFIE; PUBLICATIE NOTE DE CURS SISTEMUL DE EVALUARE LUCRAREA INDIVIDUALA ABORDARE GENERALA:
Utilitatea subiectului Terminologie Obiectivele firmei Functia financiara
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 2

Facultatea Inginerie Aerospatiala

TEMA, OBIECTIVELE SI METODICA


TEMA introducerea in managementul financiar al organizatiilor care urmaresc producerea de profit. LA FINALUL CURSULUI, studentii vor fi familiarizati cu notiunile concrete privind: instrumentele controlului financiar pentru:
Analiza starii financiare a organizatiei sau a proiectului curent Diagnosticul financiar Planificarea financiara si controlul curent al evolutiei

cele trei categorii de decizii financiare:


Ce proiect de investitie ar trebui abordat de societate ? Cum ar trebui finantat acest proiect ? Cum e mai bine sa se aloce profiturile?

Prezentarile la curs si la aplicatii sunt interactive. Instrumentele de calcul folosite sunt bazate pe MS Excel. Suportul cazuistic este extras din realitate.
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 3

Facultatea Inginerie Aerospatiala

STRUCTURA CURSULUI
PARTEA 1
Masurarea si raportarea situatiei financiare Analiza informatiilor financiare

PARTEA 2
Decizia de investitie Analiza proiectului

PARTEA 3
Bugetarea Analiza si controlul costurilor; stabilirea preturilor

PARTEA 4
Finantarea companiilor si proiectelor

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

BIBLIOGRAFIE

Peter ATRILL, Eddie McLANEY. Accounting and Finance for NonSpecialists ed FT Prentice Hall 2008 Karen BERMAN, Joe KNIGHT. Financial Intelligence A Managers Guide to Knowing What Numbers Really Mean, Ed. Harvard Business School Press, Boston, 2006. VALCEANU, G.; ROBU, V.; GEORGESCU, N. Analiza economicofinanciara, Editura Economica, 2005; David COX, Michael FARDON. Management of Finance a guide to business finance for the non-specialist Ed. Osborne Books 2007 Richard BREALEY, Steward MYERS, Franklin ALLEN. Principles of Corporate Finance editia VIII, Ed. McGraw-Hill, 2007 Ladislau POSSLER, s.a. Contabilitatea intreprinderii indrumar practic Ed. Andrei Saguna Constanta 2010 Catherine GOWTHORPE. Business Accounting and Finance for nonspecialists Ed. Thomson 2008
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 5

Facultatea Inginerie Aerospatiala

ADRESA PUBLICA MATERIALE DE CURS


Notele de curs, de seminar si materialele auxiliare sunt continute in fisiere MS Powerpoint (MS Office 2007) si MS Excel (MS Office 2003) din folderul accesat cu link-ul https://stefanpopescu.opendrive.com/folders?5000919701_pul0E Materialele aferente vor aparea in folder in saptamana precedenta fiecarui curs. Ele pot fi descarcate cu dublu click pe icoana fisierului respectiv, urmata de click pe Download in fereastra aparuta. (Nota: pentru printare recomand schimbarea layout-ului fisierului Powerpoint dupa descarcare)
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

PROFESORUL
Nume : Stefan Popescu An absolvire:1976 PhD, MBA (Fin), FRAeS Experienta profesionala: participare la programe majore de investitie in industria aeronautica (licente de fabricatie, programe de dezvoltare, JV) Vechime in invatamant:1982; titular curs:1990 Contact: stefanstefanpopescu@yahoo.com

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

SISTEMUL DE EVALUARE
Nota finala va fi calculata ca medie ponderata a notelor obtinute la: Testul intermediar (grila) Lucrarea individuala Activitatea la seminar Prezenta Test final (grila)

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

LUCRAREA INDIVIDUALA
TEMA: Intocmirea unui Business Plan pentru un proiect de investitie al unei societati de transport aerian (detaliile configuratiei sunt la alegerea autorului lucrarii). Se va justifica decizia de investitie in termeni financiari. Dimensiune recomandata: Fisier MS Word : nu mai mult de 5
pagini la 1.5 randuri, font 12, inclusiv grafice, tabele, alte anexe). Fisier MS Excel cu datele financiare.

Lucrarea va fi expediata la adresa lucrarefinantemaap1@gmail.com Termen predare lucrare finalizata : sapt. 51 Penalizari de intarziere 20% sapt 1-2013, 40% sapt 3-2013
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1. MANAGEMENT FINANCIAR abordare generala


1.1. UTILITATEA SUBIECTULUI 1.2. TERMINOLOGIE 1.3. OBIECTIVELE FIRMEI 1.4. FUNCTIA FINANCIARA

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

10

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.1.UTILITATEA CUNOSTIINTELOR FINANCIARE


Managerii non-financiari trebuie sa inteleaga si sa utilizeze

corect informatia financiara pentru ca:

Trebuie s participe la elaborarea raportrilor i planificrilor financiare, Sunt msurati din punct de vedere al performanei n principal pe baza unor raportri financiare.

Avand cunostiinte financiare, managerii non-financiari isi

pot imbunatati performanta:

Prin sporirea acurateii percepiei asupra strii companiei proprii sau a unei entiti exterioare Prin diversificarea instrumentelor de decizie managerial pe care le utilizeaz.

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

11

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.2.TERMINOLOGIE SI FORMATARE FINANCIARA

Documente publice:
Standardizare nationala, Standardizare globala (ex: IASC, Directive EU)

Documente interne companiei:


Reguli si cutume interne Formate proprii cerute de management

Terminologie:
Standardizata (legiferat) in fiecare limba pentru documentele publice (uneori traduceri nefericite din limbi de circulatie internationala) Diversitate confuzanta in analize si alte documente nestandardizate
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 12

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.3.OBIECTIVELE FIRMEI
GENERAL: maximizarea averii proprietarilor -> maximizarea valorii actiunii
La risc superior sunt asteptate castiguri superioare

Subsidiare - (conditii si mijloace pentru atingerea obiectivului general sunt partial contradictorii):
Respectarea legislatiei, eticii, protectiei mediului, responsabilitate sociala Calitatea produselor si/sau serviciilor (satisfactia clientului) Progresul si competitivitatea tehnologica Imaginea Bunastarea angajatilor

OBIECTIVE FINANCIARE INDIVIDUALE:


Actionari vs. Manageri Management de varf vs. management operational Actionari vs. Creditori
Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu 13

Facultatea Inginerie Aerospatiala

PROBLEMA RELATIEI DE AGENTIE


RELATIA DE AGENTIE: un contract prin care una sau mai multe persoane (Principali) angajaza o alta persoana (Agentul) pentru efectuarea unor servicii si ii deleaga acestuia autoritatea de decizie. (Jensen, Meckling, Theory of the Firm) RA Actionari-Manageri:
conflict de interese potential, managerii tind sa-si mareasca beneficiile in detrimentul celorlalti actionari. Control: remuneratia managerului conectata la performanta Managerul maximizeaza castigurile pe termen scurt; actionarul maximizeaza castigurile pe termen lung

RA Actionari-Creditori: ASIMETRICA - creditorii nu participa la castigurile neprevazute dar participa la pierderile neprevazute.

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

14

Facultatea Inginerie Aerospatiala

ORGANIZATIA SI FACTORII DE MEDIU ECONOMIC


Constrangeri exterioare:
1. Codul muncii 2. Legislatie de mediu 3. Legislatie de protectia muncii 4. Legislatia concurentei

Decizii strategice controlate de management:


1. Tipul de produse sau servicii 2. Metodele de productie 3. Utilizarea datoriilor 4. Politica de dividend 5. Politica de lichiditati

Nivelul de activitate economica , sistemul de impozitare


Asteptarile de profitabilitate

Starea bursei

Sincronizarea fluxurilor de numerar


Gradul de risc

PRETUL ACTIUNII

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

15

Facultatea Inginerie Aerospatiala

1.4. FUNCTIA FINANCIARA


Monitorizeaza, controleaza si regleaza evolutia gradului de indeplinire a obiectivului GENERAL al firmei, exprimat in BANI. Furnizeaza criteriile de optimizare si le aplica pentru fluxurile banilor in interiorul si exteriorul firmei Este atributul ECHIPEI manageriale si nu exclusiv al liniei functionale financiare (formata din directorul financiar si subordonatii sai, care colecteaza si prelucreaza datele dar sunt numai partial participanti la decizie)

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

16

Facultatea Inginerie Aerospatiala

FLUXURILE BANILOR
Cash investit in firma

Cash atras de la investitori

Operatiile firmei
Cash generat de operatii

Management financiar

Cash reinvestit

Piete financiare

Cash returnat investitorilor

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu

17

FINANTE CONTABILE
ISTORICE- privesc inapoi, inregistreaza tranzactii petrecute PENTRU EXTERIOR pregatite pentru actionari, creditori, fisc, registrul comercial REGULI EXTERIOARE forma ceruta de lege (fiscala, a societatilor, etc) standarde contabile unificate. REALE SI CORECTE prezinta starea financiara a societatii TIMP- in general anual sau cel mult trimestrial

FINANTE DE MANAGEMENT
TRECUT FOARTE RECENT SI VIITOR- privesc inainte, previziuni pentru viitor PENTRU INTERIOR pregatite numai pentru manageri, proprietari , rar pentru banci REGULI INTERIOARE specifice activitatii companiei, cerintelor managerilor, formatul preferat intern RAPOARTE UTILE furnizeaza informatii pentru eficientizarea activitatii TIMP- cand o cer conditiile, frecventa este vitala
18

Curs 1 Management financiar - Program Master IMA An 1 COPYRIGHT (r) : Stefan Popescu