Sunteți pe pagina 1din 9

Procesul de conducere reprezinta activitatea constienta prin care o autoritate realizeaza organizarea si conducerea cu scopul punerii in valoare a resurselor

( umane, materiale, informationale, financiare ) pentru a obtine eficienta in activitatea desfasurata.

Procesul de conducere este caracterizat de o componenta psihologica in care intervin factorii pozitivi si negativi ai organizatiei publice si starea de spirit a acesteia, e caracterizat prin dinamism in schimbare, prin stabilitate pentru formarea bazei structurale, continuitate care reprezinta axa de particularitate a procesului de conducere, consecventa care nseamna raportarea procesului de coducere la obiective , manifestarea flexibilitatii, nlaturarea rigiditatii si identificarea etapelor acestuia, se caracterizeaza si prin ciclicitate ceea ce nseamna evidentierea unor noi etape ale procesului de conducere in sistemul acestuia.
Procesul de conducere e definit prin functii si anume: 1. Functia de previziune 2. Functia de organizare 3. Functia de coordonare 4. Functia de antrenare a actiunii 5. Functia de control n reglare. Aceste functii sunt caracteristici ale procesului de conducere, sunt specifice acestuia, au un caracter general, au continut si forme de manifestare diferita, in functie de nivelul ierarhic, specificitatii activitatii domeniului in care se promoveaza procesul de conducere si elementele personale ale celui care exercita conducerea. Functiile procesului de conducere se manifesta in pondere diferita, ceea ce inseamna ca cele 5 functii se gasesc ca intensitate temporala diferentiata in functie de cel care exercita procesul de conducere , ele se aplica intr-o conceptie de sistem, adica interactioneaza intre ele.

Curs 1 Managemetul public este stiinta de a conduce de a pune in valoare fiinta cea mai importanta, omul cu scopul identificarii resurselor necesare prestabilite anteriror. Mangementul este un domeniu, are tehnici proprii de analiza, are metode proprii si este realizat de catre om . Dezvoltarae manageriala: -organizarea omenilor -serviciu de aparare/ de sanatate/ educatie -de aici rezulta organizare, existenta unor principii, unor ierarhiiEvolutia managementului public: La inceputul secolului 20 se instrumentaeza notiunea de managenet in administratia publica pentru a eficientiza activitatea administratiei publice. M.P. ca activitate constienta de previzionare, organizare, coordonare si control de reglare este realizat de om cu scopul satisfacerii nevoii publice, sociale prin punerea in valoare a tuturor resurselor umane, materiale, informationale intr-o perioada determinate de timp. MP este cel ce a insotit evolutoia omenirii, de la formele primare la cele mai complexe forme de organizare. MP are o componenta psiho-sociala identificata prin existenta unei starii de spirit caracteristica fiecarei echipe mangerilae in care se manifesta factorii pozitivi si negative evolutiei societatii Trasaturi: 1.este determinate de dinamismul evolutiei societatii si de schimbarea factorilor politici, demografici, culturali , juridici. 2.stabilitatea pentru formarea structurala a elementelor de management 3.continuitatea prin care se particularizeaza ca process de conducere in raport cu alte activitati de conducere, de contro, care esete caracteristica sistemelor aflate in schimbare. 4. consecventa este raportata la obiectivele pe care le are organizatia publice, existenta unei flexibilitati, identificarea etepelor procesului de conducere 4.ciclicitatea se identifica prin existenta unor noi stari ale sistemului sistemului condus si sistemului conducator Functiile procesului de conducere acceptate ca fiind a;e scolii moderne - fct de prevedere - fct de organizare - fct de coordonare - fct de angrenare- declansare a actiunii - fct de control-reglare Toate functiile sunt incluse in procesul de conducere. FUNCTIA DE PREVEDRE -functia prin care organizatia publica este condusa prin procedee prin care sunt evidentiate aspecte de dezvoltare viitoare cu scopul realizarii obiectivelor acestuia -prevedrea actiunilor viitoare privind evolutia organizatiei publice -stabilirea obiectivelor -precizarea ansamblului de intentii si a cailor de urmat cu scopul realizarii obiectivelor 2

-determinarea concreta a tuturor etapelor si programarea actiunlior viitoare insemnand: -stablirea activitatii/ durata activitatii/ -stabilirea resurselor necesare si a distributiei FUNCTIA DE ORGANIZARE -totalitatea ctivitatilor intreprinse in vederea utilizarii cu maxima eficienta a resurselor pe care le are organizatia ACTVITATI analiza obiectivelor - studierea situatie existente - proiectarea situatiei inbunatatite - realizarea conditiilor de aplicarea obiectivelor - aplicarea sistemului imbunatatiti - functionarea sistemului imbunatatiti si urmarirea modului in care acesta functioneaza FUNCTIA DE COORDONARE -reprezinta procesul prin care conducatorul creeaza si mentine armonia intre activitate oameni, compartimentele de munca pe care le conduce in conditiile unui mediu in schimbare cu scopul realizarii obiectivelor acesteia. ACTIVITATI determinarea riguroasa a structurii de organizare a relatiilor si a sitemelor de comunicare din interiorul organizatiei - stabilirea unui sistem nou de comunicatii - determinarea standardelor de performanta - precizarea modalitatilor de compensare a perturbatiilor FUNCTIA DE ANTRENARE DECLANSARE A ACTIUNII -reprezinta procesul prin care sunt motivate resursele umane din interiorul unei organizatii de catre conducator cu scopul realizarii eficiente a obiectivelor organizatiei ACTIVITATI cunosterea si aplicarea diferitelor tactici de motivarea a colaboratorilor - stabilirea planurilor de actiune - identificrea mijloacelor si a resurselor privind declansarea actiunii - determinarea momentului de declansare a actiunii - evaluarea modului de indeplinire a actiunii FUNCTIA DE CONTROL REGLARE -reprezinta procesul prin care sunt verificate si masurate realizarile clitative si cantitative ale unor performante, sarcini sau lucrari, sunt comparate cu standarde cunoscute, indicandu-se masuri de corectie ori de cate ori se inregistreaza abateri de la standard. ACTIVITATI - stabilirea obiectivelor controlului si planificarea acestuia - determinarea nivelului de performanta care poate fi masurat - proiectarea sistemului de control corespunzator cerintelor , si poate fi comparat cu rezultatul standard - pregatirea personalului care realizeaza controlul si care este controlat - verificarea unor parametrii si compararea cu limitele prestabilite - interpretarea abaterilor stabilindu-se natura, amploarea, frecventa, consecintele - realizarea dupa caz a corectiilor necesare si indepartarea factorilor perturbatori Cele 5 functii au urmatoarele carcteristici: - sunt specifice procesului de conducere realizat de catre oameni - au cacter general 3

au continut si forma de manifestare diferit in functie de nivelul ierarhic, de specificitatea activitatii, de carcterul domeniului - se realizeaza intr-o pondere diferita in functie de gradul de autonomie si se aplica intr-o conceptie de sistem, ele fiind intr-o interdependenta permanenta - procesul de management presupune existenta a 2 doua subsisteme in interiorul organizatiei - subsistemul condus - subsistemul conducator Relatiile procesului de conducere definesc functtile acestuia pe baza determinarilor economice, politice, umane si tehnico materiale. Curs 2 Caracteristicile comune ale procesului de conducere Cele 5 functii au caracter general cu continut diferit in functie de nivelul ierarhic la care se intalnesc. Ori de cate ori se discuta despre procesul de conducere, despre institutiile publice, reprezentarea grafica a acesteia trebuie asimilata cu existenta unei piramide. Functia de prevedere - reprezinta cea mai importanta functie a procesului de conducereprin care conducatorul, in care conducatorul anticipeaza evolutia, conditia in care se va alfa sistemul socio-economic condus, precum si comportamentul acestuia in conditiile schimbate. Exercitarea functiei de prevedere trebuie sa asigure identificarea tendintelor existente, prefigurarea proceselor viitoare, a fenomenelor ce pot avea loc si stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse si a resurselor necesare. Fundamenteaza strategiile si tacticile sistemului condus, programele planurile. Aceasta functie raspunde la activitati prin care sunt descries actiuni viitoare, iar intrebarea este ce trebuie si ce se poate realize. Sunt cunoscute 3 instrumente prin care se poate realize functia: - programare - prognozare - planificare Literatura de specialitate si practica demonstreaza existenta urmatoarelor metode de previziune: a) previziunea pe baza de identitate- care consta in mentinerea sau prelungirea in viitor fara nici o modificare a situatiei existente, aceasta inseamna extrapolarea in timp a constantei cauzei si a conditionalitatii. b) Previziunea prin extrapolare are la baza ipoteza potrivit careia atunci cand au loc modificari ale situatiei prezente, cand si cauzele raman constante, efectul schimbarii va fi acelasi si in perioada imediat viitoare c) Previziunea ciclica- consta in atribuirea evenimentelor viitoare, unele sub formele care au aparut in trecut pe baza supozitiei ca ele au un caracter ciclic repetabil d) Previzionarea prin asociere- sunt concepute elemente din cel putin doua evenimente anterioare din care se pot deduce formele viitoare pe baza evenimentelor anterioare. e) Previzionarea prin analogie bazata pe analogia dintre doau category de evenimente consta in presupunerea ca ceea ce se intampla intr-una din category se va intampla si-n viitor. f) Previzionarea probabilistica- construirea evenimentelor viitoare prin clasarea lor in prelungirea unor structuri statistice sesizate ca atare pe cale intuitive. La nivelul conducerii cand se discuta despre componenta de previzionare trebuie sa se tina seama ca este un sistem dinamic care instrumenteaza cele mai multe informatii care stau la baza luarii unei decizii si se considera cel mai posibil sistemul existent in sistemul managerial social. Informatiile pe care le instrumenteaza sistemul managerial prin functia de previzionare trebuie sa aia urmatoarele carcteristici: 4

informatia sa fie integrala- realizarea starii unor indicatori, ce caracterizeaza publicul pentru care trebuie sa luam o decizie b) trebuie sa fie necesare sisuficente- ceea ce se traduceprin faptul ca un conducator prefera sa aiba o mica de informatie care sa reflecte realitatea si sa-i permita sa i-a decizia c) sa fie certe-sa reflecte reaitatea d) informarea sa se faca la timp cu momentul in care este luata decizia pentru ca aceasta sa corespunda realitatii si modelarii unui posibil coportamnet ulterior. Literatura de specialitate (kontz) defineste ca prince[ii fundamnetale ale planificarii: - principiul contributiei obiective - principiul primar al planificarii - principiul eficientei planurilor structura planurilor are la baza utilizarea a 2 principii: - principiul premiselor planificarii care solicita antrenarea mai multor indivizi ce raspund de planificare, care inteleg si conving sa foloseasca premise substantiale pentru planificare. - Principiul cadrului strategic si de orientari conform caruia cu cat strategiile si orientarile sunt mai atent elaborate si mai clar intelese cu atat va fi mai substantial si mai efficient cadrul planificarilor organizatiei. Reusita activitatii de planificare impune respectarea urmatoarelor principii: - principiul factorului imitator reprezinta esenta luarii deciziilor, presupune rezolvarea problemei avand la baza mai multe alternative si identificarea dace este posibil a factrilor imitatori si eliminarea acestora - princpiul angajamentului prin care evidentiem existenta unei planificari logice care acopera o perioada determinate de timp in viitor necesara, pentru a prevedea atat cat este posibil de bine indeplinirea angajamentelor luate - principiul flexibilitatii- presupune cresterea gradelor flexibilitatii a planurilor cu scopul evitarii aparitiei factorilor perturbatori si a unor evenimente neasteptate, costul flexibilitatii trebuie masurat in raportu cu costurile riscurilor - principiul schimbarii dirijate- presupune cresterea numarului deciziilor de planificare pentru viitor astfel incat prognoza sa fie insotita de activitati de control realizate periodic cu scopul mentinerii.. Planificarea in organizatie se clasifica : - pe termen lung - pe termen mediu - pe termen scurt Planurile pe termen lung sunte cele ce acopera aspectele competitive tehnologiice si strategice cu un grad de complexitate mare atat pentru sistemul condus cat si pentru conducator. Planurile pe termen lung au in vedere acoperirea activitatii de cercetare si in sistemul condus, punand astfel in valoare capacitatea manageriala a sistemului conducator. Planurile pe termen mediu se refera la perioada de timp cuprinsa intre 1-3 ani, in timp ce planurile pe termen lung se refera la obiective generale derivate din planurile strategice ale sistemului condus, planurile pe termen mediu sunt detalii ale unor planuri operative si de obicei intra in jurisprudenta nivelului mediu a sistemului conducator. Planurile pe termen scurt se refera ca sip e termen mediu la obiectivele specifice, ele au un orizont de timp max 1 an si au un impact mai mare asupra activitatii zilnice a magerilor , se regasesc vizibil evidentiate in bugetul de cheltuieli a sistemului condus PLANURI strategice - operative 5

a)

- de unica folosinta Planurile strategice - influenteaza evolutia intregului system condus - sunt elaborate si definite de catre ocupantii niveluirlor ierarhice superioare - descrie misiunea si scopul organizatiei si stabilesc care sunt obiectivele acesteia Momentul declansarii procesului de planificare incepe cu declansarea formala a misiunii care stabileste directiile si premisele planificarii activitatii sistemului. Sunt elaborate planurile operationale, obiective strategice, astfel incat sistemul sa se identifice cu propria misiune. Planuri operationale acopera un domeniu mai restrans fiind orientate spre ctivitati saptamanle si zilnice, uneori lunare prin care se asigura realizarea obiectivelor strategice.Sunt cunoscut ca planuri tactice si au in general ca obiect alocarea resurselor necesare realizarii obiectivului, raportat la o perioada determinate de timp Planuri de unica folosinta sunt create pentru a rezolva o problema care este putin probabil sa apara in viitore, acestea pot fi programate, identificate printr-un program-proect, avand un buget bine determinat. Planuri permanente sunt create sub conducerea nivelului executive deoarece prin aceste planuri se realizeaza delegarea de autoritate a nivelului executive, rezolvandu-se multe probleme de cei din nivelul executive, contribuind la economisirea timpului in luarea deciziilor. Curs 3 FUNCTIA DE ORGANIZARE -armonizarea resurselor -revine unui centru de organizare -stabileste rapoarte optime intre obiective, resurse, raportate la resurse -stabileste proportii necesare (functia de organizare si proportii intre categorii) -asigura cresterea cmplexa a volumului activitatii de organizare in organizatia publica, realizand intre functia publica de control si functia publica de identificare niiveluri ierarhice. Prin functia de organizare sunt puse in valoare tehnicile organizarii stiintifice, perfectionarea continua a acestora. Dezvolta si creeaza conditiile aplicarii gandirii sistematice promovand sistemul de interactiune cu celelalte cond ale functiei de conducere. Sprijina aplicarea principiilor managementului modern; - Principiul diviziunii muncii - Principiul autoritatii si responsabilitatii - Principiul disciplinei - Principiul unitatii ordinelor - Principiul unitatii directionale - Principiul subordonarii intereselor individuale la interesul colectiv - Principiul remunerarii - Principiul centralizarii - Principiul functionarii logice - Principiul ordinii - Principiul echitatii - Principiul stabilitatii conducerii - Principiul stabilitatii conducerii - Principiul initiativi - Principiul solidaritatii Functia de organizare permite evidentierea organizarii active in institutiile publice, aceasta fiind reprezentatata prin instrumentele de organizare regulamentara. Structura de organizare reprezinta rezultatul organizarii institutiei, felul in care partile acestui ansamblu sunt corelate intre ele si sunt asezate intr-o ordine determinata de logica acesteia. 6

Partile structurii de organizare sunt elementul uman, circuitul de informare, ansamblul mijloacelor materiale. Definirea structurii de organizare comporta o analiza realizata dintr-o tripla perspectiva, analiza functionala- sunt identificate functiile organizatiile publice. -definirea autoritatii stabilirea centrilor decizionali -definirea legaturilor, evidentiindu-se natura acestora. Dimensiunea economica a organizatiei publice se realizeaza prin asigurarea conditiilr de corelare a sarcinilor cu atributiile, a calitatii cu capacitatile. Dimensiunea sociala presupune satisfacerea nevoilor personalului angajat si a personalului contactual si a personalului ce ocupa fuctii publice, motivarea acestuia si asigurarea unui statutu conform postului pe care-l ocupa. Dimensiunea informationala presupune asigurarea conditiilor de circulare a informatiei in cele sensuri. Un element al structurii de organizare este reprezentat de organigrama, care reprezinta o descriere simplificata, grafica a unei structuri de organizare, nu confundati cu structura organizare, deoarece organigrama este o componenta a structurii de organizare, alaturi de comportimentele de munca. Alt elemen constitutiv care reprezinta suma atributiilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii, in mod permanent si reactualizat ori de cate ori este nevoie.Se poate descrie prin rolul sau, prin sarcini si atributii permanente, responsabilitate si legaturi.Autoritatea postului asigura dreptul de a dispune executarea unei sarcini sau a unei lucrari. Responsabilitatea reprezinta obligatia de a indeplini anumite sarcini cu scopul realizarii misiiunii. Postul este cel ce se ragaseste in statutul de functiuni, identificat ca un numar si insotit de o marca.Fisa postului reprezinta un document pe care angajatul il semneaza, in care se regasesc atributiile, responsabilitatile, nivelul ierarhic la care este regasit postu respectiv, legaturi de subordonare, de coordonare, de conducere sau de cooperare in interiorul compartimentului, intre compartimentele situate la acelasi nivel ierahic sau la un nivel inferior sau superior. Comaprtimentul de munca sunt grupuri inchegate de persoane, reunite sub aceeasi autoritate ierarhica si cu precizarea atributiilor si sarcinilor cu caracter permanent. Clasificarea se realizeaza dupa marimea compartimentului compartimente simple/complexe b) dupa legaturi: compartimente ierarhice/ comp. de stat major/ comp functionale Ocupantul unui post realizeaza activitati ce sunt caracterizate conceptual prin asa numita munca. Munca se poate evidentia prin componentel sale: prin operatie/ sarcina/ atributii/ activitati/ legaturi Legaturile structurale reprezinta sisteme de realizare bi si multi dimensionale concepute sa asigure functionarea structurii de organizare. Legaturile pot fi clasificate: Dpdv al compartimentului in : leggaturi ierarhice de autoritate/ functionale/ de consultare de tip stat major Dpdv al reglementerilor pot fi: legaturi formale/ neformale Niveluri ierarhice semnifica treptele de autoritate ierarhica ce separa functia de conducere de functia de executie. Linia sau filera ierahica reprezinta controlul prin care circula informatia si deciziile. Rangul ierarhic, diferit de nivelul ierarhic, identifica importanta unui departament cu un alt departament. Ponderea ierarhica reprezinta raportul dintre functia de executie si cea de conducere,se diferentiaza pe orizontala organizarii sau pe verticala acesteia, in functie de complexitatea activitatii, de dificultatea muncii, sau de gradul de repetitivitate a activitatii Structura de organizare are 2 reglulamente: - ROF al organizatiei publice - RS ROF este reprezentat ca instrumentul de conducere ce se sprijina pe detalierea tuturor activitatlor organizatiei publice astfel incat sa fie evidentiate comportimentul de munca, nivelurile ierarhice, responsabilitati, conducerea institutiei publice. 7

I. a) b) c) d) e) f) g) h) i) II.

Structura cadru a unui ROF este definita de existenta a 4 parti structurate astfel: cuprind elemetele privind o institutie public. denumirea institutiei publice elemente privind statutul misiunea structura organizatorica compartimente comisiile si consiliile institutii subordonate organigrama an infiintare -

descrierea tuturor atributiilor, atributiile institutiei publice obiectul de activitate atributele compartimentului de munca diagramele relationale dezvoltate pe orizontala si pe vertica III. elemente privind conducerea institutiei publice - conducerea colectiva stabilindu-se componenta, compartimentele, atributiile responsabilitatile - conducerea executiva- atributii, competente, raspunderi - compartimentele de munca la diverse niveluri ierarhice de munca - competentele, raspunderi, relatii cu celelalte compartimente IV dispozitiile finale reprezentate de modalitatea in care ROF-ul poate fi aplicat, actualizat, modificat, corectat. FUNCTIA DE ANGRENARE ( declansarea activitatii) - consta in transmiterea catre personalul de executie a sarcinilor si atributiilor de executie ce revin acestuia. - Ne permite dezvoltarea unui sistem complex de punere in valoare a tuturor resurselor institutiei publice cu scopul asigurarii realizarii obiectivelor specifice si dezvoltarea interdependentei intre nivelurile ierarhice - Control reglare - Organizare - Promoveaza motivarea diferentiata a angajatilor institutiei publice, claritatea si concizia formularii dispozitiilor, a logicii actiunilor si a logicii argumentarii si transmiterea atributiilor si sarcinilor - Evidentiaza realizarea echilibrului intre autoritati si responsabilitati - Realizeaza repartizarea echilibrata a sarcinilor, ofera spatii si promoveaza constituirea unui sistem informatizat Adapteaza stilul de conducere la specificul fiecarei actiuni promovand metode de conducere de tip C, prin proiecte, obiective, bugete, metode de conducere ce sunt specifice. FUNCTIA DE COORDONARE - ..............................................................................improvizarea in timp si spatiu a activitati cu resursele realizate de catre personalul angajat - institutiile publice au caracteristica de promovare a activitatii de coordonare, activitate complexa prin care se realizeaza coordonarea la fiecare nivel ierarhic al institutiei, punandu-se in valoare rolul compartimentului de tip stat major (consultativ) - stil de conducere participativ, decizia este luata de echipa manageriala, actul de decizie este colectiv - stimuleaza initiativa 8

FUNCTIA DE CONTROL REGLARE - reprezinta urmarirea desfasurarii actvitatii si realizarea obiectivelor in conformitate cu plan prestabilit - asigura cresterea actiunilor de control, controlul indirect in raport cu controlul direct, ierarhic interdependent a actiunii de control realizat la diferite niveluri ierarhice, la diferite etape, amplificarea rolului si importantei compartimentului, in exercitarea functiei de control, diversificare formelor si meodelor de control si crestere caracterului preventive al si corelarea cu functia de previziune - controlul asigura identificarea momentului de finalitate clara a actiunii cuantificand obiectivele si abaterile.Prin functia de control se realizeaza o repartizare clara, echilbrata a sarcinilor si responsabilitatile, asigurarea bunei circulatii a informatiei,imbinarea formelor de control.