Sunteți pe pagina 1din 2

Simularea examenului de bacalaureat naional 2013 Proba E.

d) Chimie anorganic (nivel I / nivel II) Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profil real, specializarea matematic informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic- informatic. Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I Subiectul A. 1. cedeaz ; 2. acid; 3. doi; 4. tare; 5. PbO2. Subiectul B. 1. b. 2. a. 3. d. 4. c. 5. c. Subiectul C. 1. c. 2. a. 3. f. 4. e. 5. d. SUBIECTUL al II-lea Subiectul D. 1. a. grupa II A , perioada 4 b. metal 2. a. 1s22s22p63s23p3 b. 1s22s22p63s23p6 3. Legtur ionic K - 1e- K+ Cl + 1e- ClK+ + Cl- K+ Cl4. nsulf = 15 moli, nr. electroni necuplai = 18,066 10 24 5. Scrierea ecuaiei reaciei chimice Subiectul E. 1. NaCl compus ionic; apa solvent polar 2. Raionament corect (2p) ; PV = nRT; V = 447,72 L Cl2 3. pH = 9; [HO-] = 10-5 mol/ L 4. Raionament corect (3p), calcule (2p) md1 = 1927,8 g; md2 = 588,24 g; md = 2516,04 g; ms = 6480 g; c = 38,82% 5. CN- ; ion cianur Prob scris la chimie anorganic (nivel I / nivel II) Barem de evaluare i de notare

(30 de puncte) 10 puncte (5x2p) 10 puncte (5x2p) 10 puncte (5x2p) 30 de puncte (2 x 1p) (2p) (1p) (1p) (2p)

(2p) (3p) (2p) (2p) (2p) (2p)

(2 x 1p)

Filiera teoretic profil real, specializarea matematic informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic- informatic.

SUBIECTUL al III-lea

30 de puncte

Subiectul F 1. Raionament corect (1p), calcul H= -115,6 kj (1p), tipul reaciei (1p) 2. Raionament corect (2p), calcule: Q= 29,288 kj (1p), metanol= 1,09 g (1p) 3. Raionament corect (2p), calcule fH0 CH3OH(l) = -238,6 kj/mol (2p) 4. Ordonarea substanelor n sensul creterii stabilitii: NO2(g) < HI(g) <CH4(g) <CaCO3(s), (1p), justificare (1p) 5. Scrierea ecuaiei termochimice (2p)

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 1. a. Agent oxidant KMnO4; agent reductor HCl b. Stabilirea coeficienilor ecuaiei reaciei chimice: 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O c. clor 2. Mn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (1punct); blocul de elemente p(1punct) 3. n amestec: 3 moli HCl i 3 moli mamestec = 3 x 36,5 + 3 x 32 = 109,5 + 96 = 205,5 g 4. a. (-) Zn|Zn2+||Cu2+|Cu (+) b. (-) Zn Zn2+ + 2e(+) Cu2+ + 2e- Cu 5. Explicarea sensului noiunii: acid monoprotic Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 1. Scade tria acizilor n ordinea: HNO2; H2CO3; HCN justificarea ordinii alese 2. a) NH3 + HOH NH4+ + HOb) expresia matematic a constantei de bazicitate, Kb 3. expresia matematic a produsul ionic al apei Kw = [H3O+] [HO-] Valoarea numeric a Kw, Kw = 10 -14 mol2 L-2 4. Trei legturi covalente polare i o legtur covalent coordinativ modelarea legturilor chimice 5. formula moleculara (1 p) si N.C.=4 (1p) (2p) (2p) (1p) (1p) (1pt) (2p) (2p) (2p)

(2p); (1p). (2p); (2p). (2p); (2p). (2p); (1p). (2 p)

Prob scris la chimie anorganic (nivel I / nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic- informatic.