Sunteți pe pagina 1din 10

PARTEA I 1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 1.1.Elemente de identificare a unitatii de productie Unitatea de productie (U.

P) VI Hidisel, in suprafata totala de 3549,7 ha este constituita din arboreta situate in raza comunelor Dragesti Hidiselul de Sus, Lazareni si Sanmartin, din judetul Bihor. Padurile unitatii de productie sunt situate in partea sud estica a ocolului. Administrative unitatea de productie este integrate in Ocolul Silvic Oradea din cadrul Directiei Silvice Oradea. 1.2.Vecinatati, limite, hotare Tabelul 1.1

Majoritatea limitelor sunt conventionale. Numai pe portiuni reduse aceste limite sunt natural, respective pe culmea Tasadului si culmea Gorunului. In cea mai mare parte hotarele unitatii de productie nu corespund cu limita padurii, intre acesta si hotarele unitatii fiind intercalate pasunii, fanete, terenuri arabile, etc. Numai in vest, la limita U.P. VII. Bobostea, limita padurii corespunde cu hotarul unitatii de productie in cea mai mare parte. De asemenea limita padurii corespunde cu hotarul unitatii la partea de sud si anume pe drumul forestier Calea Mare- Osand si Culmea Gorunului. In nord numai limita parcelelor 13, 14 si 15 corespunde hotarului unitatii de productie pe drumul communal Betfia-Santelec. 1.3.Trupuri de padure (bazinete) constituent Unitatea de productie are paduri situate in 7 trupuri de padure, redate in tabelul 1.2. Tabelul 1.2.

In limitele conventionale si natural ale unitatii de productie padurile ocupa 60% din teritoriu (inclusive vegetatia forestiera din afara padurii). Accesul cel mai facil la padurile unitatii de productie se face pe rutele Oradea-Hidiselul de Jos. 1.4.Administrarea fondului forestier Intreaga suprafata a unitatii de productie este administrate de Ministerul Apelor, Padurilor Protectiei mediului prin Ocolul cu sediul in Oradea din cadrul Directiei Silvice Oradea. 1.5.Terenuri acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara padurii In limitele unitatii de productie terenurile acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara padurii insumeaza 329,5 ha. Din aceasta suprafata vegetatia forestiera situate pe 211,2 ha face abiectul si este cuprinsa in amenajamentul pasunilor, amenajamentul in care este redat modul de gospodarire al acestor paduri in conformitae cu actualul regim silvic. Vegetatia forestiera situate pe suprafata de 118,3 ha reprezinta vegetatia forestiera ce a fost scoasa din component unitatii de productie, vegetatie ce a fost pusa in posesie proprietarilor de drept, in conformitae cu Legea 18\1991. Cu ocazia parcurgerii terenulyui la actual amenajare s-au culkes datele descrierii parcelare si pentru aceste arboreta indicandu-se modul de gospodariere al acestora.

In teabelul 1.5.1 este reprezentata descrierea sintetica a vegetatiei forestiere din pasuni iar in tabelul 1.5.2 descrierea sintetica a padurilor puse in posesie conform legii cu indicarea lucrarilor propuse a se executa. 1.5.1. Descrierea sintetica a vegetatiei forstiere din afara padurii(din pasuni)

Tabelul 1.3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 * 1.5.2. Descrirea sintetica a padurilor puse in posesie conform Legii 18\1991 Tabelul 1.3

2. Organizarea teritoriului 2.1.Constituirea unitatii de productie-protectie Acutual, unitatea de productie este constituita in ocolul acelorasi limite ca ale amenajamentului expirat, limitele prezentate in capitolul I, paragraful 1.2. al actualului amenajament si in conformitate cu Conferinta I-a la amenajare din anul 1996. 2.2.Constituirea si materializarea pacelarului si subparcelarului Unitatea de producie este constituita actual din 222 parcele, numerostate de la 1 la 170 si de la 195 la 246, fiind numerotate identic cu a amenajamentului expirat. Exceptie facand numarul 170 care la amenajarea precedent era atribuit unei pacele care a fost scoasa din componenta unitatii de productie in baza Legii 18\1991 si pusa in posesia noilor

proprietary, iar in present numarul a fost atribuit unui teren degradat preluat in conformitate cu documentele de aprobare prezentatea in talelul 1E si care a intrat in componenta unitatii de productie. Vechiel parcele numerotate in amenajamentul axpirat de la 170 la 194 au fost scoasa din component unitatii de productie in baza Legii 18\1991 si puse in posesia noilor proprietary. Aceste modificari in constituirea parcelarului sunt prezentate in tabelul 2.2.2. al acesti paragraf corespondenta intre parcelarul din amenajamentul precedent sic el actual. In carul acestui parcelar s-au constituit 550 unitati amenajistice fata de 547 la amenajarea precedent. Intinderea minima, medie, si maxima a parcelei si unitatii amenajistice comparative cu cea a amenajamentelor anterioare se prezinta in tabelul 2.2.1. Evolutia parcelarului si subparcelarului Tabelul1.4

. Pacela cu suprafata maxima este 162 (34ha)si 162B(30,6ha), iar pacela cu suprafata minima este 137(4,6ha)si 132B (0,3ha). Intinderea medie a parcelei a crescut prin scoaterea din componenta anitatii de productie a celor 25 parcele cu Legea 18\1991, parcele constituite din trupuri isolate, cu suprafete relative mici,iar intinderea media=e a subparcelei s-a redus de la 6,7 la 6,5ha actual. Parcelarul este materializat in cea mai mare parte (90%) prin linii parcelare deschise inca in perioada de aplicare a primelor doua amenajate. In celelalte situatii parcelarul a fost materializat cu vopsea rosie de catre personalul silvic.

2.2.2. corespondenta intre parcelarul din amenajamentul precedent si cel actual Numarul parcelei din amenajamentul intocmit in anuk 1987-1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1-169 1-169 170 Scoase din component unitatii de productie conf L18/1991 170 Intrata in component unitatii de productie conf. Deciziei Cons.Pop.jud. Nr. 101/1987(teren degradat) 171-194 Scoase din component unitatii de productie conf L18/1991 195-246 195-246 Numarul actual de parcele: 222 numerotate de la 1-170 si 195-246

2.3.Planuri de baza utilizate In vederea ansamblarii raportarilor busolare in cazul unitatilor amenajistice nou create, determinarii suprafetelor si intocmirii noii matrite, s-au folosit ca baza planuri topografice la scara 1:5 000 pe foi volante, cu curbe de nivel cu achidistanta de 5m, planuri intocmite de I.G.F.C.O.T. in ruma aerofotografierilor effectuate in 1977,1978 si 1983, repartajul fiind executat de I.G.F.C.O.T. si I.C.A.S si descifarte si restituite in 1978 si 1984. Aceste planuri sunt: - L - 34 44 B b 2 IV; - B b 4 I, II, IV; - B d 2 II, III, IV; - B d 4 II; - L 34 45 A a I - A a 3 I, II, III, IV; - A a 4 I, III, IV; - A c 1 I, II, III, IV; Acesta baza cartografica a fost utilizata si la amenajarea precedent considerandu-se ca este in stare buna si poate fi utilizata si in viitor. Ridicarile busolare a limitelor unitatilor amenajistice nou create s-au executat prin drumuire cu statii sarite si au insumat 48 km, cu un numar de 560 puncte. 2.4.Suprafata fondului forestier Suprafata actual a unitatii este de 3549,7ha. Comparata cu suprafata amenajamentului precedent 3658ha rezulta o diferenta de -108,3ha. Aceasta scadere provine in urma modificarilor survenite in perioada de aplicare a amenajamentului expirat si care sunt prezentate in tabelulk IE evidenta miscarilor de suprafata din fondul forestier de la paragraful 2.4.1. Modificarile prezentate in tabelul IE mai sus mentionat constau in : - Intrarea in fondul forestier a suprafetei de 13,2 ha teren degradat, actual plantat cu salcam care constituie actual parcela 170 - Scoaterea din fond forestier si punerea in posesie a noilor proprietary de drept a suprafetei de 118,3ha in baza legii 18\1991 - Diferenta in plus a 11,0 ha intre planimetratrea precedenta sic ea actual Suprafata actual a fondului forestier a unitatii de productie este de 3549,7 ha si este detinuta in intregime de Ministerul Apelor, Padurilor< si Protectia Mediului. In continuare se redau urmatoarele evidente: -2.4.1., -tabelul 1E- evidenta miscarilor de suprafata din fond forestier -2.4.2. evidenta fondului forestier pe destinatii si detinatori -2.4.3.-suprafata fondului forestier pe categorii de folosinta si specii.

4.studiul statiunii si al vegetaiei forestiere 4.1. metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren si birou Elementele de arboret si cele stationale au fot culese pe teren conform normativelor si instructiunilor de amenajarea padurilor, normative si instructiuni nominalizate la cap. 11, paragraful 11.5. datele de teren au fost culese codificat pentru a putea fi prelucrare automatizat la calculatorul electric din dotarea statiunii I.C.A.S. Oradea. Culegerea datelor de teren s-a facut prin masuratori si estimari, prin parcurgerea terenului respectandu-se prevederile normativelor si instructiunilor mentionate mai sus. Tot cu aceasta ocazie s-a revizuit incadrarea arboretelor in grupe si categorii functionale, stabilindu-se pentru fiecare in paret functia prioritara.