P. 1
HG 225-2013.docx

HG 225-2013.docx

|Views: 59|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.

com/group/contacafe_club/
Hotărârea Guvernului Nr.225 din 30.04.2013
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008
PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 16 mai 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I - Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La
articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat,
este 2009-2011;2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f)cazurile
asigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncă
sau bolile profesionale definite şi declarate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 3 - (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:
a)I
1
- numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;
b)I
2
- numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat
la 1.000 de salariaţi;
c)I
3
- numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;
d)I
4
- numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de
salariaţi.4. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Articolul II - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Articolul III - Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta
hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,Liviu Voinea

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
ÎNCADRAREA sectoarelor de activitate din economia naţională în clase de risc, pe baza indicilor de
frecvenţă şi a datelor din anii 2009, 2010, 2011
Nr.
crt.
Activitatea din economia
naţională
Clasa
CAEN
I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4

CR
(∑CR
1-
4
/4)
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
1
Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), a plantelor leguminoase
şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
0111 0,616 4 0,147 5 0,225 7 0,166 1 4,25
2 Cultivarea orezului 0112 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
3
Cultivarea legumelor şi a
pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor
0113 0,106 2 0,106 5 0,318 8 0,000 1 4,00
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
5 Cultivarea tutunului 0115 0,000 1 0,000 1 12,320 20 0,000 1 5,75
6
Cultivarea plantelor pentru
fibre textile
0116 17,192 19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,50
7
Cultivarea altor plante din
culturi nepermanente
0119 1,151 5 0,000 1 0,384 9 0,000 1 4,00
8 Cultivarea strugurilor 0121 0,347 3 0,087 4 0,000 1 0,000 1 2,25
9
Cultivarea fructelor tropicale şi
subtropicale
0122 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
11
Cultivarea fructelor seminţoase
şi sâmburoase
0124 2,394 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
12
Cultivarea fructelor arbuştilor
fructiferi, căpşunilor,
nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
0125 0,457 3 0,000 1 0,457 10 23,772 4 4,50
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
14
Cultivarea plantelor pentru
prepararea băuturilor
0127 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
15
Cultivarea condimentelor,
plantelor aromatice, medicinale
şi a plantelor de uz farmaceutic
0128 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
16
Cultivarea altor plante
permanente
0129 0,000 1 0,000 1 1,819 19 0,000 1 5,50
17
Cultivarea plantelor pentru
înmulţire
0130 0,000 1 0,000 1 0,903 13 0,000 1 4,00
18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 1,186 5 0,323 8 0,000 1 7,546 2 4,00
19 Creşterea altor bovine 0142 3,349 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
20
Creşterea cailor şi a altor
cabaline
0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,50
21
Creşterea cămilelor şi a
camelidelor
0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,75
22
Creşterea ovinelor şi a
caprinelor
0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
23 Creşterea porcinelor 0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,50
24 Creşterea păsărilor 0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,25
25 Creşterea altor animale 0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
26
Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,25
27
Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
28
Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50
29 Activităţi după recoltare 0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75
30 Pregătirea seminţelor 0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
31
Vânătoare, capturarea cu capcane a
vânatului şi activităţi de servicii
anexe vânătorii
0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25
32
Silvicultură şi alte activităţi
forestiere
0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50
33 Exploatare forestieră 0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50
34
Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană
0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
35
Activităţi de servicii anexe
silviculturii
0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
36 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
37 Pescuitul în ape dulci 0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
38 Acvacultura maritimă 0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
39 Acvacultura în ape dulci 0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75
40
Extracţia cărbunelui superior
(PCS=>23865 kJ/kg)
0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50
41
Extracţia cărbunelui inferior
(PCS<23865 kJ/kg)
0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50
42 Extracţia petrolului brut 0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75
43 Extracţia gazelor naturale 0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50
44 Extracţia minereurilor feroase 0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75
45
Extracţia minereurilor de uraniu şi
toriu
0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,50
46 Extracţia altor minereuri metalifere 0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
neferoase
47
Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei pentru construcţii, extracţia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
0811 2,326 7 0,388 9 0,194 6 6,008 2 6,00
48
Extracţia pietrişului şi nisipului;
extracţia argilei şi caolinului
0812 1,139 5 0,380 9 0,076 4 0,152 1 4,75
49
Extracţia mineralelor pentru
industria chimică şi a
îngrăşămintelor naturale
0891 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
50 Extracţia turbei 0892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
51 Extracţia sării 0893 2,237 7 0,000 1 0,000 1 242,622 13 5,50
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 0,847 4 0,423 9 3,811 20 409,062 17 12,50
53
Activităţi de servicii anexe
extracţiei petrolului brut şi gazelor
naturale
0910 1,943 6 0,142 5 0,047 3 0,000 9 5,75
54
Activităţi de servicii anexe pentru
extracţia mineralelor
0990 2,464 7 1,232 16 89,938 20 0,000 1 11,00
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 0,802 4 0,049 3 0,033 3 0,000 1 2,75
56
Prelucrarea şi conservarea cărnii de
pasăre
1012 1,124 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
57
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
1013 0,634 4 0,036 3 0,054 3 0,000 1 2,75
58
Prelucrarea şi conservarea peştelui,
crustaceelor şi a moluştelor
1020 0,282 2 0,000 1 0,282 8 19,473 4 3,75
59
Prelucrarea şi conservarea
cartofilor
1031 32,258 20 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,75
60
Fabricarea sucurilor de fructe şi
legume
1032 0,422 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
61
Prelucrarea şi conservarea fructelor
şi legumelor n.c.a.
1039 0,637 4 0,106 5 0,319 8 0,000 1 4,50
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 1,425 5 0,329 8 0,000 1 0,000 1 3,75
63
Fabricarea margarinei şi a altor
produse comestibile similare
1042 0,824 4 0,000 1 1,648 18 0,000 1 6,00
64
Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
1051 1,073 5 0,052 3 0,026 2 0,000 1 2,75
65 Fabricarea îngheţatei 1052 0,774 4 0,221 7 0,000 1 0,000 1 3,25
66
Fabricarea produselor de morărit, a
amidonului şi produselor din
amidon
1061 1,012 5 0,104 5 0,337 8 8,772 2 5,00
67
Fabricarea amidonului şi a
produselor din amidon
1062 3,875 9 0,000 1 0,000 1 1,937 1 3,00
68
Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor şi a produselor
1071 0,668 4 0,038 3 0,255 7 0,011 1 3,75
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
proaspete de patiserie
69
Fabricarea biscuiţilor şi
pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor conservate de
patiserie
1072 1,005 5 0,056 3 0,112 5 0,000 1 3,50
70
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
cuşcuşului şi a altor produse
făinoase similare
1073 1,452 5 0,726 12 0,000 1 0,000 1 4,75
71 Fabricarea zahărului 1081 2,976 8 0,496 10 0,165 6 0,000 1 6,25
72
Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei şi a produselor zaharoase
1082 0,540 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
73 Prelucrarea ceaiului şi a cafelei 1083 1,025 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
74
Fabricarea condimentelor şi
ingredientelor
1084 0,222 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,209 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
76
Fabricarea preparatelor alimentare
omogenizate şi a alimentelor dietetice
1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
77
Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1089 0,592 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
78
Fabricare preparatelor pentru hrana
animalelor de fermă
1091 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
79
Fabricare preparatelor pentru hrana
animalelor de companie
1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
80
Distilarea, rafinarea şi mixarea
băuturilor alcoolice
1101 1,022 5 0,128 5 0,000 1 0,000 1 3,00
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,293 2 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,25
82
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din
fructe
1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
83
Fabricarea altor băuturi nedistilate,
obţinute prin fermentare
1104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
84 Fabricarea berii 1105 2,133 7 0,000 1 0,256 7 0,000 1 4,00
85 Fabricarea malţului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
86
Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producţia de ape minerale
şi alte ape îmbuteliate
1107 1,526 6 0,156 6 0,062 4 0,436 1 4,25
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0,856 4 0,000 1 0,000 1 12,410 3 2,25
88
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor
textile
1310 2,337 7 0,126 5 0,442 9 2,147 1 5,50
89 Producţia de ţesături 1320 1,276 5 0,000 1 1,957 20 0,000 9 8,75
90 Finisarea materialelor textile 1330 0,619 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
91
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
croşetare
1391 0,000 1 0,000 1 0,448 9 0,000 1 3,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
92
Fabricarea de articole confecţionate din
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
1392 0,359 3 0,000 1 0,103 5 0,000 1 2,50
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
94
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi
plase
1394 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
95
Fabricarea de textile neţesute şi articole
din acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
1395 1,876 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
96
Fabricarea de articole tehnice şi
industriale din textile
1396 3,193 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0,997 4 0,000 1 0,623 11 0,000 1 4,25
98
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
din piele
1411 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
99
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
pentru lucru
1412 0,196 2 0,000 1 0,065 4 26,234 4 2,75
100
Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1413 0,472 3 0,022 2 0,050 3 0,000 1 2,25
101
Fabricarea de articole de lenjerie de
corp
1414 0,463 3 0,018 2 0,071 4 0,000 1 2,50
102
Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1419 0,135 2 0,000 1 0,351 8 0,000 1 3,00
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
104
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
1431 0,297 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
105
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
altor articole de îmbrăcăminte
1439 0,414 3 0,030 3 0,000 1 0,000 1 2,00
106
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea
şi vopsirea blănurilor
1511 0,504 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
107
Fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie şi a articolelor de
harnaşament
1512 0,269 2 0,000 1 0,054 3 0,000 1 1,75
108 Fabricarea încălţămintei 1520 0,408 3 0,037 3 0,073 4 0,000 1 2,75
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 2,374 7 0,382 9 0,127 5 0,000 1 5,50
110
Fabricarea de furnire şi a panourilor din
lemn
1621 3,455 8 0,155 6 0,000 1 0,000 1 4,00
111
Fabricarea parchetului asamblat în
panouri
1622 3,287 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
112
Fabricarea altor elemente de dulgherie
şi tâmplărie, pentru construcţii
1623 2,181 7 0,221 7 0,110 5 11,041 3 5,50
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
114
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi
1629 2,029 6 0,123 5 0,123 5 0,000 1 4,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
din alte materiale vegetale împletite
115 Fabricarea celulozei 1711 0,000 1 0,000 1 1,134 15 1,134 1 4,50
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 3,119 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
117
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat,
a ambalajelor din hârtie şi carton
1721 1,382 5 0,148 5 0,592 11 0,000 1 5,50
118
Fabricarea produselor de uz
gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton
1722 0,990 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
120 Fabricarea tapetului 1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
121
Fabricarea altor articole din hârtie şi
carton n.c.a.
1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
122 Tipărirea ziarelor 1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
128
Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50
131
Fabricarea altor produse chimice
anorganice, de bază
2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50
132
Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75
133
Fabricarea îngrăşămintelor şi
produselor azotoase
2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00
134
Fabricarea materialelor plastice în
forme primare
2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00
135
Fabricarea cauciucului sintetic în
forme primare
2017 0,000 1 0,000 1 0,000 1 197,694 11 3,50
136
Fabricarea pesticidelor şi a altor
produse agrochimice
2020 3,133 8 1,044 14 0,000 1 108,607 9 8,00
137
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice şi masticurilor
2030 1,747 6 0,665 12 0,333 8 103,151 8 8,50
138
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi
a produselor de întreţinere
2041 0,970 4 0,000 1 0,000 1 54,304 6 3,00
139
Fabricarea parfumurilor şi a
produselor cosmetice (de toaletă)
2042 0,300 3 0,000 1 0,601 11 0,000 1 4,00
140 Fabricarea explozivilor 2051 0,000 1 0,000 1 0,000 1 160,607 10 3,25
141 Fabricarea cleiurilor 2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4 0,755 12 0,378 9 105,704 8 8,25
144
Fabricarea fibrelor sintetice şi
artificiale
2060 1,158 5 0,000 1 0,000 1 52,091 6 3,25
145
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază
2110 1,298 5 0,118 5 0,118 5 11,915 3 4,50
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
147
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
de aer; reşaparea şi refacerea
anvelopelor
2211 3,115 8 0,158 6 0,053 3 0,000 1 4,50
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
149
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor
şi profilelor din material plastic
2221 1,496 5 0,043 3 0,086 4 0,171 1 3,25
150
Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
2222 1,640 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
151
Fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcţii
2223 1,183 5 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,75
152
Fabricarea altor produse din material
plastic
2229 0,890 4 0,000 1 0,036 3 0,000 1 2,25
153 Fabricarea sticlei plate 2311 2,206 7 0,000 1 0,882 13 0,000 1 5,50
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 2,077 6 0,000 1 3,116 20 127,903 9 9,00
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 1,840 6 0,000 1 0,613 11 58,255 6 6,00
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 50,476 6 2,25
158 Fabricarea de produse refractare 2320 4,093 9 0,682 12 0,682 12 27,970 4 9,25
159
Fabricarea plăcilor şi dalelor din
ceramică
2331 2,247 7 0,000 1 0,642 11 0,000 1 5,00
160
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor
produse pentru construcţii, din argilă
arsă
2332 0,460 3 0,115 5 0,345 8 0,000 1 4,25
161
Fabricarea articolelor ceramice pentru
uz gospodăresc şi ornamental
2341 1,238 5 0,000 1 0,442 9 0,000 1 4,00
162
Fabricarea de obiecte sanitare din
ceramică
2342 1,332 5 0,000 1 2,473 20 0,000 1 6,75
163
Fabricarea izolatorilor şi pieselor
izolante din ceramică
2343 0,815 4 0,000 1 0,815 13 0,000 1 4,75
164
Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
2344 7,818 13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,00
165
Fabricarea altor produse ceramice
n.c.a.
2349 4,333 9 0,000 1 8,666 20 0,000 1 7,75
166 Fabricarea cimentului 2351 0,655 4 0,131 5 1,311 16 29,625 4 7,25
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
168
Fabricarea produselor din beton
pentru construcţii
2361 2,043 6 0,160 6 0,040 3 0,000 1 4,00
169
Fabricarea produselor din ipsos
pentru construcţii
2362 1,417 5 0,000 1 0,472 10 0,000 1 4,25
170 Fabricarea betonului 2363 1,098 5 0,206 6 0,069 4 0,000 1 4,00
171 Fabricarea mortarului 2364 1,735 6 0,000 1 0,000 1 1,301 1 2,25
172
Fabricarea produselor din
azbociment
2365 0,000 1 0,000 1 141,732 20 177,165 11 8,25
173
Fabricarea altor articole din beton,
ciment şi ipsos
2369 0,225 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
174
Tăierea, fasonarea şi finisarea
pietrei
2370 1,691 6 0,242 7 0,362 9 83,466 7 7,25
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 0,578 3 0,000 1 0,578 11 1,733 1 4,00
176
Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice n.c.a.
2399 1,354 5 0,301 8 5,868 20 55,670 6 9,75
177
Producţia de metale feroase sub
forme primare şi de feroaliaje
2410 1,964 6 0,119 5 0,610 11 369,240 16 9,50
178
Producţia de tuburi, ţevi, profile
tubulare şi accesorii pentru acestea,
din oţel
2420 2,493 7 0,142 5 1,211 16 0,000 14 10,50
179 Tragere la rece a barelor 2431 2,698 7 0,000 1 2,698 20 40,463 5 8,25
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 4,879 10 0,325 8 0,000 1 48,791 6 6,25
181
Producţia de profile obţinute la
rece
2433 3,097 8 0,000 1 0,000 1 143,857 10 5,00
182 Trefilarea firelor la rece 2434 7,489 12 0,000 1 0,000 1 21,398 4 4,50
183 Producţia metalelor preţioase 2441 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
184 Metalurgia aluminiului 2442 3,396 8 0,077 4 19,526 20 119,241 9 10,25
185
Producţia plumbului, zincului şi
cositorului
2443 3,574 8 0,325 8 7,149 20 232,013 12 12,00
186 Metalurgia cuprului 2444 0,000 1 0,000 1 3,254 20 86,760 8 7,50
187 Producţia altor metale neferoase 2445 9,569 14 2,392 20 0,000 1 102,871 8 10,75
188
Prelucrarea combustibililor
nucleari
2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 965,318 20 5,75
189 Turnarea fontei 2451 2,385 7 0,397 9 19,477 20 79,300 7 10,75
190 Turnarea oţelului 2452 1,316 5 0,000 1 1,316 16 78,328 7 7,25
191
Turnarea metalelor neferoase
uşoare
2453 0,878 4 0,000 1 1,581 18 10,717 3 6,50
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 1,668 6 0,000 1 0,000 1 25,014 4 3,00
193
Fabricarea de construcţii metalice
şi părţi componente ale structurilor
metalice
2511 1,490 5 0,119 5 0,237 7 2,997 1 4,50
194
Fabricarea de uşi şi ferestre din
metal
2512 0,825 4 0,146 5 0,000 1 0,291 1 2,75
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
195
Producţia de radiatoare şi cazane
pentru încălzire centrală
2521 0,891 4 0,223 7 0,446 9 1,337 1 5,25
196
Producţia de rezervoare, cisterne şi
containere metalice
2529 3,823 9 0,000 1 0,637 11 1,062 1 5,50
197
Producţia generatoarelor de aburi
(cu excepţia cazanelor pentru
încălzire centrală)
2530 1,670 6 0,000 1 0,209 6 3,548 2 3,75
198
Fabricarea armamentului şi
muniţiei
2540 1,444 5 0,217 7 0,289 8 153,884 10 7,50
199
Fabricarea produselor metalice
obţinute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
2550 1,634 6 0,156 6 0,078 4 8,248 2 4,50
200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 2,235 7 0,106 5 0,000 1 0,000 1 3,50
201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 2,014 6 0,178 6 0,059 3 37,113 5 5,00
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 0,000 1 0,000 1 0,144 5 80,103 7 3,50
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1,453 5 0,000 1 0,436 9 0,436 1 4,00
204 Fabricarea uneltelor 2573 0,544 3 0,000 1 1,268 16 15,220 3 5,75
205
Fabricarea de recipienţi, containere
şi alte produse similare din oţel
2591 2,158 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
206
Fabricarea ambalajelor uşoare din
metal
2592 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
207
Fabricarea articolelor din fire
metalice; fabricarea de lanţuri şi
arcuri
2593 0,971 4 0,037 3 0,000 1 0,224 1 2,25
208
Fabricarea de şuruburi, buloane şi
alte articole filetate; fabricarea de
nituri şi şaibe
2594 1,922 6 0,240 7 0,000 1 3,843 2 4,00
209
Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.
2599 1,113 5 0,053 3 0,424 9 0,583 1 4,50
210
Fabricarea subansamblurilor
electronice (module)
2611 0,942 4 0,000 1 0,075 4 0,151 1 2,50
211
Fabricarea altor componente
electronice
2612 0,171 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
212
Fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
2620 1,041 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
213
Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
2630 0,178 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
214
Fabricarea produselor electronice de
larg consum
2640 2,403 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
215
Fabricarea de instrumente şi
dispozitive pentru măsură,
verificare, control, navigaţie
2651 0,746 4 0,000 1 0,000 1 11,256 3 2,25
216 Producţia de ceasuri 2652 0,000 1 0,000 1 6,711 20 0,000 1 5,75
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
217
Fabricarea de echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie
2660 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,148 3 1,50
218
Fabricarea de instrumente optice şi
echipamente fotografice
2670 0,366 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
219
Fabricarea suporţilor magnetici şi
optici destinaţi înregistrărilor
2680 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
220
Fabricarea motoarelor,
generatoarelor şi transformatoarelor
electrice
2711 1,064 5 0,089 4 3,902 20 13,658 3 8,00
221
Fabricarea aparatelor de distribuţie
şi control al electricităţii
2712 0,809 4 0,095 4 0,048 3 3,426 2 3,25
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 1,347 5 0,000 1 1,347 16 148,187 10 8,00
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
224
Fabricarea altor fire şi cabluri
electrice şi electronice
2732 1,248 5 0,000 1 0,460 10 2,298 1 4,25
225
Fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru fire şi cabluri
electrice şi electronice
2733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
226
Fabricarea de echipamente electrice
de iluminat
2740 1,454 5 0,132 5 0,000 1 0,000 1 3,00
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 1,085 5 0,000 1 0,434 9 0,000 6 5,25
228
Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2752 0,875 4 0,000 1 2,624 20 43,735 5 7,50
229
Fabricarea altor echipamente
electrice
2790 1,198 5 0,000 1 1,711 19 1,027 1 6,50
230
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
excepţia celor pentru avioane,
autovehicule şi motociclete)
2811 1,922 6 0,183 6 1,282 16 4,073 2 7,50
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 0,000 1 0,000 1 2,558 20 76,726 7 7,25
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 1,075 5 0,000 1 2,150 20 108,167 9 8,75
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 1,375 5 0,550 11 1,650 18 0,000 10 11,00
234
Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
cutiilor de viteză şi a elementelor
mecanice de transmisie
2815 1,374 5 0,000 1 0,323 8 68,757 7 5,25
235
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2821 4,286 9 0,429 9 0,000 1 12,859 3 5,50
236
Fabricarea echipamentelor de ridicat
şi manipulat
2822 1,589 6 0,132 5 1,721 19 4,237 2 8,00
237
Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
2823 0,419 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
238 Fabricarea maşinilor-unelte 2824 1,246 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
portabile acţionate electric
239
Fabricarea echipamentelor de
ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a
echipamentelor de uz casnic
2825 0,765 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
240
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
utilizare generală
2829 0,823 4 0,000 1 0,165 6 1,645 1 3,00
241
Fabricarea maşinilor şi utilajelor
pentru agricultură şi exploatări
forestiere
2830 1,737 6 0,474 10 7,581 20 0,000 1 9,25
242
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-
unelte pentru prelucrarea metalului
2841 1,569 6 0,087 4 0,174 6 0,000 1 4,25
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 1,111 5 0,000 1 2,962 20 0,370 1 6,75
244
Fabricarea utilajelor pentru
metalurgie
2891 0,818 4 0,000 1 1,000 14 0,000 3 5,50
245
Fabricarea utilajelor pentru extracţie
şi construcţii
2892 1,233 5 0,130 5 11,324 20 15,445 3 8,25
246
Fabricarea utilajelor pentru
prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor şi tutunului
2893 2,442 7 0,000 1 1,047 14 0,000 1 5,75
247
Fabricarea utilajelor pentru industria
textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2894 0,672 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
248
Fabricarea utilajelor pentru industria
hârtiei şi cartonului
2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
249
Fabricarea utilajelor pentru
prelucrarea maselor plastice şi a
cauciucului
2896 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
250
Fabricarea altor maşini şi utilaje
specifice n.c.a.
2899 1,405 5 0,074 4 0,296 8 8,208 2 4,75
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
251
Fabricarea autovehiculelor de
transport rutier
2910 1,550 6 0,056 3 8,756 20 182,207 11 10,00
252
Producţia de caroserii pentru
autovehicule, fabricarea de remorci
şi semiremorci
2920 0,548 3 0,183 6 0,000 1 0,000 1 2,75
253
Fabricarea de echipamente electrice
şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
2931 0,677 4 0,046 3 0,000 1 0,000 1 2,25
254
Fabricarea altor piese şi accesorii
pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule
2932 1,495 5 0,052 3 0,524 10 13,954 3 5,25
255
Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3011 3,216 8 0,219 7 1,280 16 20,469 4 8,75
256
Construcţia de ambarcaţiuni
sportive şi de agrement
3012 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
257 Fabricarea materialului rulant 3020 1,682 6 0,198 6 1,286 16 42,673 5 8,25
258
Fabricarea de aeronave şi nave
spaţiale
3030 1,287 5 0,107 5 1,501 17 0,000 2 7,25
259
Fabricarea vehiculelor militare de
luptă
3040 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
260 Fabricarea de motociclete 3091 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
261
Fabricarea de biciclete şi de
vehicule pentru invalizi
3092 1,733 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
262
Fabricarea altor mijloace de
transport n.c.a.
3099 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
263
Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine
3101 1,093 5 0,052 3 0,156 6 1,770 1 3,75
264
Fabricarea de mobilă pentru
bucătării
3102 0,745 4 0,000 1 0,248 7 0,000 1 3,25
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 0,820 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 1,701 6 0,157 6 0,201 6 0,019 1 4,75
267 Baterea monedelor 3211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
268
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor
similare din metale şi pietre
preţioase
3212 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
269
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi
articole similare
3213 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 1,926 6 0,000 1 1,541 18 0,000 1 6,50
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 0,433 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 0,247 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
273
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
3250 0,295 2 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,00
274 Fabricarea măturilor şi periilor 3291 1,528 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50
275
Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.
3299 1,308 5 0,308 8 0,000 1 6,309 2 4,00
276
Repararea articolelor fabricate din
metal
3311 2,108 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
277 Repararea maşinilor 3312 1,606 6 0,459 10 0,229 7 101,075 8 7,75
278
Repararea echipamentelor
electronice şi optice
3313 1,673 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 0,486 3 0,000 1 0,486 10 0,000 1 3,75
280
Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3315 2,915 8 0,257 7 0,000 1 61,222 6 5,50
281
Repararea şi întreţinerea
aeronavelor şi navelor spaţiale
3316 1,882 6 0,470 10 0,000 1 2,823 1 4,50
282
Repararea şi întreţinerea altor
echipamente de transport n.c.a.
3317 1,293 5 0,192 6 0,766 12 0,000 1 6,00
283 Repararea altor echipamente 3319 4,162 9 0,000 1 16,649 20 0,000 1 7,75
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
284
Instalarea maşinilor şi
echipamentelor industriale
3320 1,320 5 0,000 1 0,165 6 0,000 1 3,25
285 Producţia de energie electrică 3511 1,287 5 0,055 3 0,609 11 113,718 9 7,00
286 Transportul energiei electrice 3512 1,339 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
287 Distribuţia energiei electrice 3513 0,858 4 0,193 6 0,000 1 0,000 1 3,00
288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,379 3 0,000 1 0,126 5 0,000 1 2,50
289 Producţia gazelor 3521 1,387 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
290
Distribuţia combustibililor gazoşi,
prin conducte
3522 1,882 6 0,038 3 0,038 3 0,269 1 3,25
291
Comercializarea combustibililor
gazoşi, prin conducte
3523 0,963 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 1,132 5 0,090 4 0,180 6 58,961 6 5,25
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 0,853 4 0,067 4 0,007 1 8,787 2 2,75
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 1,453 5 0,000 1 0,000 1 26,147 4 2,75
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 1,954 6 0,211 7 0,082 4 0,000 1 4,50
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 2,972 8 0,000 1 0,000 1 118,871 9 4,75
297
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase
3821 1,304 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
298
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase
3822 2,898 8 1,656 18 0,000 1 37,263 5 8,00
299
Demontarea (dezasamblarea)
maşinilor şi a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor
3831 1,862 6 0,207 6 0,000 1 0,000 1 3,50
300
Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
3832 1,868 6 0,352 8 0,027 2 0,000 1 4,25
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 2,241 7 0,448 9 0,000 1 0,000 1 4,50
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 0,493 3 0,141 5 0,070 4 0,000 1 3,25
303
Lucrări de construcţii ale clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120 1,446 5 0,255 7 0,084 4 0,004 1 4,25
304
Lucrări de construcţii ale drumurilor şi
autostrăzilor
4211 1,445 5 0,230 7 0,022 2 2,853 1 3,75
305
Lucrări de construcţii ale căilor ferate
de suprafaţă şi subterane
4212 0,889 4 0,267 7 0,622 11 0,000 1 5,75
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 4,313 9 1,125 15 0,563 11 11,250 3 9,50
307
Lucrări de construcţii ale proiectelor
utilitare pentru fluide
4221 2,157 7 0,290 8 0,166 6 5,933 2 5,75
308
Lucrări de construcţii ale proiectelor
utilitare pentru electricitate şi
telecomunicaţii
4222 1,048 5 0,245 7 0,035 3 0,000 1 4,00
309 Construcţii hidrotehnice 4291 1,734 6 0,231 7 0,145 5 58,791 6 6,00
310
Lucrări de construcţii ale altor proiecte
inginereşti n.c.a.
4299 1,043 5 0,000 1 0,108 5 0,000 1 3,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 1,019 5 0,306 8 0,000 1 9,680 3 4,25
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 0,781 4 0,781 13 0,000 1 0,000 1 4,75
313
Lucrări de foraj şi sondaj pentru
construcţii
4313 1,905 6 0,544 10 0,000 1 0,000 1 4,50
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 1,309 5 0,238 7 0,040 3 0,000 1 4,00
315
Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat
4322 1,251 5 0,210 7 0,048 3 0,202 1 4,00
316
Alte lucrări de instalaţii pentru
construcţii
4329 0,871 4 0,109 5 0,000 1 0,000 1 2,75
317 Lucrări de ipsoserie 4331 0,554 3 0,000 1 0,000 1 4,155 2 1,75
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 0,990 4 0,180 6 0,000 1 0,000 1 3,00
319
Lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor
4333 0,564 3 0,282 8 0,071 4 0,000 1 4,00
320
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
montări de geamuri
4334 0,541 3 0,077 4 0,000 1 0,000 1 2,25
321 Alte lucrări de finisare 4339 0,913 4 0,456 10 0,000 1 0,000 1 4,00
322
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase
la construcţii
4391 1,551 6 0,111 5 0,000 1 0,000 1 3,25
323
Alte lucrări speciale de construcţii
n.c.a.
4399 1,091 5 0,194 6 0,106 5 1,531 1 4,25
324
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule
uşoare (sub 3,5 tone)
4511 0,547 3 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,25
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 0,244 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
326
Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor
4520 0,427 3 0,087 4 0,063 4 0,000 1 3,00
327
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii
pentru autovehicule
4531 0,393 3 0,044 3 0,000 1 0,000 1 2,00
328
Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule
4532 0,126 2 0,025 2 0,025 2 0,000 1 1,75
329
Comerţ cu motociclete, piese şi
accesorii aferente, întreţinerea şi
repararea motocicletelor
4540 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
330
Intermedieri în comerţul cu materii
prime agricole, animale vii, materii
prime textile şi cu semifabricate
4611 0,527 3 0,176 6 0,000 1 0,000 1 2,75
331
Intermedieri în comerţul cu
combustibili, minereuri, metale şi
produse chimice pentru industrie
4612 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
332
Intermedieri în comerţul cu material
lemnos şi materiale de construcţii
4613 1,198 5 0,599 11 0,000 1 0,000 1 4,50
333
Intermedieri în comerţul cu maşini,
echipamente industriale nave şi
avioane
4614 0,559 3 0,223 7 0,000 1 1,005 1 3,00
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, 4615 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
articole de menaj şi de fierărie
335
Intermedieri în comerţul cu textile,
confecţii din blană, încălţăminte şi
articole din piele
4616 0,123 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
336
Intermedieri în comerţul cu produse
alimentare, băuturi şi tutun
4617 0,219 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
337
Intermedieri în comerţul specializat în
vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
4618 0,621 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
338
Intermedieri în comerţul cu produse
diverse
4619 0,304 3 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,75
339
Comerţ cu ridicata al cerealelor,
seminţelor, furajelor şi tutunului
neprelucrat
4621 0,603 4 0,046 3 0,046 3 0,000 1 2,75
340
Comerţ cu ridicata al florilor şi al
plantelor
4622 0,587 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
342
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor
brute şi al pieilor prelucrate
4624 0,804 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
343
Comerţ cu ridicata al fructelor şi al
legumelor
4631 0,250 2 0,125 5 0,000 1 0,000 1 2,25
344
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor
din carne
4632 0,279 2 0,111 5 0,111 5 0,000 1 3,25
345
Comerţ cu ridicata al produselor lactate,
ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile
4633 0,291 2 0,194 6 0,000 1 0,000 1 2,50
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 0,343 3 0,031 3 0,000 1 0,000 1 2,00
347
Comerţ cu ridicata al produselor din
tutun
4635 0,278 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
348
Comerţ cu ridicata al zahărului,
ciocolatei şi produselor zaharoase
4636 0,271 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
349
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao
şi condimente
4637 0,435 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
350
Comerţ cu ridicata specializat al altor
alimente, inclusiv peşte, crustacee şi
moluşte
4638 0,713 4 0,119 5 0,000 1 0,000 1 2,75
351
Comerţ cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, băuturi şi tutun
4639 0,726 4 0,076 4 0,051 3 0,000 1 3,00
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 0,365 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
353
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi
încălţămintei
4642 0,045 1 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,50
354
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice
de uz gospodăresc, al aparatelor de radio
4643 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
şi televizoarelor
355
Comerţ cu ridicata al produselor din
ceramică, sticlărie şi produse de
întreţinere
4644 0,506 3 0,127 5 0,000 1 0,000 1 2,50
356
Comerţ cu ridicata al produselor
cosmetice şi de parfumerie
4645 0,517 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
357
Comerţ cu ridicata al produselor
farmaceutice
4646 0,270 2 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,75
358
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor
şi al articolelor de iluminat
4647 0,361 3 0,180 6 0,000 1 0,000 1 2,75
359
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi
bijuteriilor
4648 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
360
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc
4649 0,198 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
361
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice şi software-
ului
4651 0,256 2 0,128 5 0,000 1 0,000 1 2,25
362
Comerţ cu ridicata de componente şi
echipamente electronice şi de
telecomunicaţii
4652 0,224 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
363
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole,
echipamentelor şi furniturilor
4661 0,742 4 0,148 5 0,000 1 0,000 1 2,75
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 0,975 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
365
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru
industria minieră şi construcţii
4663 0,762 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
366
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru
industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat
4664 1,006 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
368
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi
echipamente de birou
4666 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
369
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi
echipamente
4669 0,306 3 0,051 3 0,000 1 0,000 1 2,00
370
Comerţ cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor
derivate
4671 0,612 4 0,334 8 0,000 1 0,000 1 3,50
371
Comerţ cu ridicata al metalelor şi
minereurilor metalice
4672 0,835 4 0,056 3 0,056 3 0,000 1 2,75
372
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos
şi al materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare
4673 0,879 4 0,099 4 0,009 1 0,000 1 2,50
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
373
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi
furniturilor de fierărie pentru instalaţii
4674 0,368 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
sanitare şi de încălzire
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 0,276 2 0,110 5 0,000 1 0,000 1 2,25
375
Comerţ cu ridicata al altor produse
intermediare
4676 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
376
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor
4677 0,901 4 0,450 10 0,000 1 0,000 1 4,00
377 Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 0,272 2 0,091 4 0,013 2 0,636 1 2,25
378
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun
4711 0,559 3 0,020 2 0,011 2 0,000 1 2,00
379
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse nealimentare
4719 0,087 1 0,008 1 0,008 1 0,008 1 1,00
380
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi
legumelor proaspete, în magazine
specializate
4721 0,505 3 0,072 4 0,072 4 0,000 1 3,00
381
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al
produselor din carne, în magazine
specializate
4722 0,189 2 0,063 4 0,000 1 0,000 1 2,00
382
Comerţ cu amănuntul al peştelui,
crustaceelor şi moluştelor, în magazine
specializate
4723 0,502 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
383
Comerţ cu amănuntul al pâinii,
produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate
4724 0,147 2 0,147 5 0,000 1 0,000 1 2,25
384
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în
magazine specializate
4725 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
385
Comerţ cu amănuntul al produselor din
tutun, în magazine specializate
4726 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
386
Comerţ cu amănuntul al altor produse
alimentare, în magazine specializate
4729 0,000 1 0,000 1 0,057 3 0,000 1 1,50
387
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule, în magazine
specializate
4730 0,321 3 0,084 4 0,000 1 0,000 1 2,25
388
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,
unităţilor periferice şi software-ului, în
magazine specializate
4741 0,114 2 0,000 1 0,114 5 0,000 1 2,25
389
Comerţ cu amănuntul al echipamentului
pentru telecomunicaţii în magazine
specializate
4742 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
390
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor
audio/video în magazine specializate
4743 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
391
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în
magazine specializate
4751 0,191 2 0,000 1 0,319 8 0,000 1 3,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
392
Comerţ cu amănuntul al articolelor de
fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor
pentru vopsit, în magazine specializate
4752 0,620 4 0,052 3 0,000 1 0,000 1 2,25
393
Comerţ cu amănuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor şi al altor
acoperitoare de podea, în magazine
specializate
4753 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
394
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi
aparatelor electrocasnice, în magazine
specializate
4754 0,301 3 0,000 1 0,043 3 0,000 1 2,00
395
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat şi al articolelor de
uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4759 1,045 5 0,000 1 0,028 2 0,000 1 2,25
396
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în
magazine specializate
4761 0,188 2 0,094 4 0,000 1 0,000 1 2,00
397
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi
articolelor de papetărie, în magazine
specializate
4762 0,262 2 0,105 5 0,000 1 0,000 1 2,25
398
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi
benzilor magnetice cu sau fără
înregistrări audio/video, în magazine
specializate
4763 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
399
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor
sportive, în magazine specializate
4764 0,398 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
400
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi
jucăriilor, în magazine specializate
4765 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
401
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,
în magazine specializate
4771 0,051 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25
402
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
articolelor din piele, în magazine
specializate
4772 0,156 2 0,052 3 0,000 1 0,000 1 1,75
403
Comerţ cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate
4773 0,021 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
404
Comerţ cu amănuntul al articolelor
medicale şi ortopedice, în magazine
specializate
4774 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
405
Comerţ cu amănuntul al produselor
cosmetice şi de parfumerie, în
magazine specializate
4775 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
406
Comerţ cu amănuntul al florilor,
plantelor şi seminţelor, comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie
şi al hranei pentru acestea, în
magazine specializate
4776 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
407
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi
bijuteriilor, în magazine specializate
4777 0,102 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
408
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate
4778 0,816 4 0,020 2 0,000 1 0,000 1 2,00
409
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine
4779 0,206 2 0,103 5 0,000 1 0,000 1 2,25
410
Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor
din tutun, efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
4781 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
411
Comerţ cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei şi încălţămintei
efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
4782 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
412
Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
4789 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
413
Comerţ cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet
4791 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
414
Comerţ cu amănuntul efectuat în
afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor
4799 0,146 2 0,073 4 0,000 1 0,000 1 2,00
415
Transporturi interurbane de călători
pe calea ferată
4910 0,633 4 0,000 1 0,038 3 405,720 16 6,00
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 0,578 3 0,139 5 0,060 4 0,000 1 3,25
417
Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători
4931 1,720 6 0,117 5 2,017 20 115,056 9 10,00
418 Transporturi cu taxiuri 4932 0,311 3 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,50
419
Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.
4939 1,068 5 0,175 6 0,019 2 0,000 1 3,50
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 0,873 4 0,219 7 0,012 2 0,023 1 3,50
421 Servicii de mutare 4942 2,021 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
422 Transporturi prin conducte 4950 0,650 4 0,186 6 0,000 1 5,943 2 3,25
423
Transporturi maritime şi costiere de
pasageri
5010 0,000 1 0,000 1 0,000 1 226,795 12 3,75
424
Transporturi maritime şi costiere de
marfă
5020 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
425
Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
5030 0,685 4 0,685 12 0,000 1 0,000 1 4,50
426
Transportul de marfă pe căi
navigabile interioare
5040 2,037 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50
427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 0,821 4 0,075 4 0,000 1 360,031 16 6,25
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 0,000 1 0,000 1 0,000 1 430,769 17 5,00
429 Depozitări 5210 1,046 5 0,161 6 0,241 7 10,700 3 5,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
430
Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
5221 0,648 4 0,110 5 0,041 3 0,055 1 3,25
431
Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
5222 1,336 5 0,167 6 0,056 3 4,398 2 4,00
432
Activităţi de servicii anexe
transporturilor aeriene
5223 0,493 3 0,000 1 0,000 1 22,624 4 2,25
433 Manipulări 5224 3,870 9 0,652 11 0,000 1 69,005 7 7,00
434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 0,651 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
435
Activităţi poştale desfăşurate sub
obligativitatea serviciului universal
5310 1,080 5 0,023 2 0,023 2 0,000 1 2,50
436 Alte activităţi poştale şi de curier 5320 1,164 5 0,042 3 0,000 1 0,000 1 2,50
437
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
5510 0,318 3 0,019 2 0,000 1 0,028 1 1,75
438
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
439
Parcuri pentru rulote, campinguri şi
tabere
5530 5,198 10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,25
440 Alte servicii de cazare 5590 0,064 1 0,064 4 0,000 1 0,000 1 1,75
441 Restaurante 5610 0,333 3 0,012 2 0,012 2 0,006 1 2,00
442
Activităţi de alimentaţie (catering)
pentru evenimente
5621 0,302 3 0,000 1 0,151 6 0,000 1 2,75
443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 0,630 4 0,000 1 0,000 1 15,200 3 2,25
444
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
5630 0,074 1 0,037 3 0,037 3 0,000 1 2,00
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
445 Activităţi de editare a cărţilor 5811 0,100 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
446
Activităţi de editare de ghiduri,
compendii, liste de adrese şi similare
5812 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
447 Activităţi de editare a ziarelor 5813 0,330 3 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,00
448
Activităţi de editare a revistelor şi
periodicelor
5814 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
449 Alte activităţi de editare 5819 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
450
Activităţi de editare a jocurilor de
calculator
5821 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
451
Activităţi de editare a altor produse
software
5829 0,236 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
452
Activităţi de producţie cinematografică,
video şi de programe de televiziune
5911 0,098 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
453
Activităţi postproducţie
cinematografică, video şi de programe
de televiziune
5912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
454
Activităţi de distribuţie a filmelor
cinematografice, video şi a programelor
5913 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
de televiziune
455 Proiecţia de filme cinematografice 5914 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
456
Activităţi de realizare a înregistrărilor
audio şi activităţi de editare muzicală
5920 0,551 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
457
Activităţi de difuzare a programelor de
radio
6010 0,706 4 0,000 1 0,101 2 60,419 6 3,25
458
Activităţi de difuzare a programelor de
televiziune
6020 0,285 2 0,082 4 0,041 3 5,746 2 2,75
459
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
cu cablu
6110 1,033 5 0,099 4 0,000 1 0,000 1 2,75
460
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
fără cablu (exclusiv prin satelit)
6120 0,443 3 0,034 3 0,000 1 0,000 1 2,00
461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
462 Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 0,751 4 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,50
463
Activităţi de realizare a softului la
comandă (software orientat client)
6201 0,061 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
464
Activităţi de consultanţă în tehnologia
informaţiei
6202 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
465
Activităţi de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul
6203 0,582 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
466
Alte activităţi de servicii privind
tehnologia informaţiei
6209 0,413 3 0,138 5 0,000 1 0,000 1 2,50
467
Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
6311 0,395 3 0,049 3 0,099 4 0,000 1 2,75
468 Activităţi ale portalurilor web 6312 1,085 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
470
Alte activităţi de servicii informaţionale
n.c.a.
6399 1,808 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 0,856 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
472 Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 0,519 3 0,012 2 0,000 1 0,000 1 1,75
473 Activităţi ale holdingurilor 6420 0,665 4 0,333 8 0,000 1 0,000 1 3,50
474
Fonduri mutuale şi alte entităţi
financiare similare
6430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
475 Leasing financiar 6491 0,514 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
476 Alte activităţi de creditare 6492 0,041 1 0,000 1 0,021 2 0,021 1 1,25
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 0,459 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
478 Activităţi de asigurări de viaţă 6511 0,106 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
479
Alte activităţi de asigurări (exceptând
asigurările de viaţă)
6512 0,683 4 0,093 4 0,000 1 0,000 1 2,50
480 Activităţi de reasigurare 6520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
481
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul public de
asigurări sociale)
6530 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
482 Administrarea pieţelor financiare 6611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
483
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor
financiare
6612 0,489 3 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,25
484
Activităţi auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activităţi de
asigurări şi fonduri de pensii
6619 0,329 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
485
Activităţi de evaluare a riscului de
asigurare şi a pagubelor
6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
486
Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de
asigurări
6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
487
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi
fonduri de pensii
6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 1,142 15 0,000 1 4,50
489
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii
6810 0,353 3 0,118 5 0,000 1 0,000 1 2,50
490
Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate
6820 0,256 2 0,016 2 0,080 4 0,192 1 2,25
491 Agenţii imobiliare 6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
492
Administrarea imobilelor pe bază de
comision sau contract
6832 0,188 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
493 Activităţi juridice 6910 0,036 1 0,000 1 0,179 6 0,000 1 2,25
494
Activităţi de contabilitate şi audit
financiar, consultanţă în domeniul fiscal
6920 0,019 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
495
Activităţi ale direcţiilor (centralelor),
birourilor administrative centralizate
7010 0,633 4 0,000 1 0,000 1 27,855 4 2,50
496
Activităţi de consultanţă în domeniul
relaţiilor publice şi al comunicării
7021 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
497
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
şi management
7022 0,320 3 0,009 1 0,009 1 0,000 1 1,50
498 Activităţi de arhitectură 7111 0,086 1 0,000 1 0,029 2 0,000 1 1,25
499
Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea
7112 0,358 3 0,068 4 0,017 2 0,775 1 2,50
500 Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 0,501 3 0,000 1 0,000 1 31,085 5 2,50
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 0,428 3 0,428 9 0,000 1 21,417 4 4,25
502
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe
naturale şi inginerie
7219 0,452 3 0,059 3 0,079 4 36,501 5 3,75
503
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi
umaniste
7220 0,110 2 0,000 1 0,220 7 0,000 1 2,75
504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 0,327 3 0,019 2 0,000 1 0,000 1 1,75
505 Servicii de reprezentare media 7312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
506
Activităţi de studiere a pieţei şi de
sondare a opiniei publice
7320 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
507 Activităţi de design specializat 7410 0,214 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
508 Activităţi fotografice 7420 0,261 2 0,000 1 0,000 1 25,730 4 2,00
509
Activităţi de traducere scrisă şi orală
(interpreţi)
7430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 6,445 2 1,25
510
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice n.c.a.
7490 0,238 2 0,000 1 0,095 4 1,140 1 2,00
511 Activităţi veterinare 7500 0,119 2 0,000 1 0,059 3 14,972 3 2,25
512
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare
7711 1,305 5 0,261 7 0,000 1 0,000 1 3,50
513
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autovehicule rutiere grele
7712 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
514
Activităţi de închiriere şi leasing cu
bunuri recreaţionale şi echipament
sportiv
7721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
515 Închirierea de casete video şi discuri 7722 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
516
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte
bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
517
Activităţi de închiriere şi leasing cu
maşini şi echipamente agricole
7731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
518
Activităţi de închiriere şi leasing cu
maşini şi echipamente pentru construcţii
7732 1,436 5 0,205 6 0,000 1 0,000 1 3,25
519
Activităţi de închiriere şi leasing cu
maşini şi echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
7733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
520
Activităţi de închiriere şi leasing cu
echipamente de transport pe apă
7734 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
521
Activităţi de închiriere şi leasing cu
echipamente de transport aerian
7735 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
522
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte
maşini, echipamente şi bunuri tangibile
n.c.a.
7739 0,794 4 0,397 9 0,000 1 0,000 1 3,75
523
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
financiare)
7740 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
524
Activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă
7810 0,012 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
525
Activităţi de contractare, pe baze
temporare, a personalului
7820 1,054 5 0,048 3 0,000 1 0,000 1 2,50
526
Servicii de furnizare şi management al
forţei de muncă
7830 0,063 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
527 Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 0,134 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
528 Activităţi ale tur-operatorilor 7912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă 7990 0,000 1 0,000 1 0,168 6 0,000 1 2,25
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
turistică
530 Activităţi de protecţie şi gardă 8010 0,667 4 0,064 4 0,003 1 0,000 1 2,50
531
Activităţi de servicii privind sistemele
de securizare
8020 1,470 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
532 Activităţi de investigaţii 8030 0,537 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
533 Activităţi de servicii suport combinate 8110 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
534
Activităţi generale de curăţenie a
clădirilor
8121 0,301 3 0,018 2 0,000 1 0,000 1 1,75
535 Activităţi specializate de curăţenie 8122 0,564 3 0,242 7 0,000 1 24,997 4 3,75
536 Alte activităţi de curăţenie 8129 2,448 7 0,129 5 0,000 1 0,000 1 3,50
537 Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 1,199 5 0,060 4 0,000 1 17,090 3 3,25
538 Activităţi combinate de secretariat 8211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
539
Activităţi de fotocopiere, de pregătire
a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
8219 0,306 3 0,306 8 0,000 1 0,000 1 3,25
540
Activităţi ale centrelor de intermediere
telefonică (call center)
8220 0,228 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
541
Activităţi de organizare a expoziţiilor,
târgurilor şi congreselor
8230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
542
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi
ale birourilor (oficiilor) de raportare a
creditului
8291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
543 Activităţi de ambalare 8292 0,451 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
544
Alte activităţi de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a.
8299 0,198 2 0,000 1 0,033 3 0,000 1 1,75
545
Servicii de administrare publică
generală
8411 0,098 1 0,009 1 0,009 1 0,463 1 1,00
546
Reglementarea activităţilor
organismelor care prestează servicii în
domeniul îngrijirii sănătăţii,
învăţământului, culturii şi al altor
activităţi sociale, exclusiv protecţia
socială
8412 0,173 2 0,000 1 0,043 3 1,771 1 1,75
547
Reglementarea şi eficientizarea
activităţilor economice
8413 0,642 4 0,115 5 0,000 1 0,000 1 2,75
548 Activităţi de afaceri externe 8421 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
549 Activităţi de justiţie 8423 0,196 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
550
Activităţi de ordine publică şi de
protecţie civilă
8424 0,582 3 0,018 2 0,000 1 151,637 10 4,00
551
Activităţi de luptă împotriva
incendiilor şi de prevenire a acestora
8425 1,030 5 0,172 6 0,000 1 175,327 11 5,75
552
Activităţi de protecţie socială
obligatorie
8430 0,079 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
553 Învăţământ preşcolar 8510 0,192 2 0,024 2 0,000 1 0,000 1 1,50
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
554 Învăţământ primar 8520 0,214 2 0,080 4 0,000 1 3,423 2 2,25
555 Învăţământ secundar general 8531 0,087 1 0,006 1 0,017 2 0,801 1 1,25
556
Învăţământ secundar, tehnic sau
profesional
8532 0,148 2 0,030 3 0,022 2 0,000 1 2,00
557 Învăţământ superior nonuniversitar 8541 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
558 Învăţământ superior universitar 8542 0,157 2 0,012 2 0,036 3 0,784 1 2,00
559
Învăţământ în domeniul sportiv şi
recreaţional
8551 0,168 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
560
Învăţământ în domeniul cultural (limbi
străine, muzică, teatru, dans, arte
plastice etc.)
8552 0,000 1 0,000 1 0,000 1 7,719 2 1,25
561 Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 0,109 2 0,000 1 0,000 1 0,218 1 1,25
562 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 0,079 1 0,000 1 0,020 2 0,000 1 1,25
563
Activităţi de servicii suport pentru
învăţământ
8560 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
564 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 0,204 2 0,008 1 0,212 7 99,529 8 4,50
565
Activităţi de asistenţă medicală
generală
8621 0,142 2 0,000 1 0,014 2 2,147 1 1,50
566
Activităţi de asistenţă medicală
specializată
8622 0,181 2 0,015 2 0,075 4 1,267 1 2,25
NC AEN CC I
1
CR
1
I
2
CR
2
I
3
CR
3
I
4
CR
4
CR
567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 0,029 1 0,029 2 0,000 1 0,117 1 1,25
568
Alte activităţi referitoare la sănătatea
umană
8690 0,638 4 0,013 2 0,040 3 7,112 2 2,75
569
Activităţi ale centrelor de îngrijire
medicală
8710 0,000 1 0,000 1 1,650 18 1,650 1 5,25
570
Activităţi ale centrelor de recuperare
psihică şi de dezintoxicare, exclusiv
spitale
8720 0,000 1 0,000 1 0,560 11 0,000 1 3,50
571
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi
ale căminelor pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure
8730 0,296 2 0,000 1 0,395 9 3,551 2 3,50
572
Alte activităţi de asistenţă socială, cu
cazare n.c.a.
8790 0,172 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
573
Activităţi de asistenţă socială, fără
cazare, pentru bătrâni şi pentru
persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure
8810 0,050 1 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,25
574
Activităţi de îngrijire zilnică pentru
copii
8891 0,080 1 0,000 1 0,159 6 0,000 1 2,25
575
Alte activităţi de asistenţă socială, fără
cazare n.c.a.
8899 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,25
576
Activităţi de interpretare artistică
(spectacole)
9001 0,381 3 0,000 1 1,083 15 166,935 11 7,50
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
577
Activităţi suport pentru interpretarea
artistică (spectacole)
9002 0,000 1 0,000 1 1,143 15 0,000 1 4,50
578 Activităţi de creaţie artistică 9003 0,380 3 0,253 7 0,000 1 23,292 4 3,75
579
Activităţi de gestionare a sălilor de
spectacol
9004 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,572 3 1,50
580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 0,158 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
581 Activităţi ale muzeelor 9102 0,331 3 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,50
582
Gestionarea monumentelor, clădirilor
istorice şi a altor obiective de interes
turistic
9103 0,774 4 0,000 1 0,000 1 6,575 2 2,00
583
Activităţi ale grădinilor zoologice,
botanice şi ale rezervaţiilor naturale
9104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 19,489 4 1,75
584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 0,197 2 0,016 2 0,000 1 0,000 1 1,50
585 Activităţi ale bazelor sportive 9311 0,000 1 0,000 1 0,172 6 0,000 1 2,25
586 Activităţi ale cluburilor sportive 9312 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
587 Activităţi ale centrelor de fitness 9313 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
588 Alte activităţi sportive 9319 0,145 2 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,00
589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 388,408 16 4,75
590
Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
9329 0,090 1 0,000 1 0,270 7 0,360 1 2,50
591
Activităţi ale organizaţiilor economice
şi patronale
9411 0,312 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
592
Activităţi ale organizaţiilor
profesionale
9412 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 0,000 1 0,000 1 0,094 4 0,000 1 1,75
594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 0,067 1 0,029 2 0,029 2 0,000 1 1,50
595 Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 0,067 1 0,050 3 0,000 1 1,039 1 1,50
597
Repararea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
9511 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
598
Repararea echipamentelor de
comunicaţii
9512 0,446 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
599
Repararea aparatelor electronice de uz
casnic
9521 0,286 2 0,000 1 0,286 8 0,000 1 3,00
600
Repararea dispozitivelor de uz
gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casă şi grădină
9522 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
601
Repararea încălţămintei şi a articolelor
din piele
9523 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
602
Repararea mobilei şi a furniturilor
casnice
9524 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
604 Repararea articolelor de uz personal şi 9529 0,000 1 0,000 1 0,570 11 0,000 1 3,50
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
gospodăresc n.c.a.
605
Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din
blană
9601 0,818 4 0,234 7 0,000 1 0,000 1 3,25
606
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
9602 0,050 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25
607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
608 Activităţi de întreţinere corporală 9604 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 0,000 1 0,000 1 0,535 10 0,000 1 3,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
TARIFUL DE RISCpe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN
Nr.
crt.
Activitatea din economia naţională Clasa CAEN Clasa de risc
Tarif de
risc (%
BC*)
NC AEN CC CR TR
1
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
0111 4,25 0,270
2 Cultivarea orezului 0112 1,00 0,150
3
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a
rădăcinoaselor şi tuberculilor
0113 4,00 0,260
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 1,00 0,150
5 Cultivarea tutunului 0115 5,75 0,325
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 5,50 0,316
7
Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente
0119 4,00 0,260
8 Cultivarea strugurilor 0121 2,25 0,196
9
Cultivarea fructelor tropicale şi
subtropicale
0122 1,00 0,150
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 1,00 0,150
11
Cultivarea fructelor seminţoase şi
sâmburoase
0124 2,50 0,205
12
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi,
căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
0125 4,50 0,279
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 1,00 0,150
14
Cultivarea plantelor pentru prepararea
băuturilor
0127 1,00 0,150
15
Cultivarea condimentelor, plantelor
aromatice, medicinale şi a plantelor de uz
farmaceutic
0128 1,00 0,150
16 Cultivarea altor plante permanente 0129 5,50 0,316
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 4,00 0,260
18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 4,00 0,260
19 Creşterea altor bovine 0142 2,75 0,214
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3,50 0,242
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 4,75 0,288
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 0145 1,00 0,150
23 Creşterea porcinelor 0146 6,50 0,352
24 Creşterea păsărilor 0147 3,25 0,233
25 Creşterea altor animale 0149 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
26
Activităţi în ferme mixte (cultura
vegetală combinată cu creşterea
animalelor)
0150 5,25 0,306
27
Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală
0161 3,00 0,224
28
Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
0162 3,50 0,242
29 Activităţi după recoltare 0163 5,75 0,325
30 Pregătirea seminţelor 0164 1,00 0,150
31
Vânătoare, capturarea cu capcane a
vânatului şi activităţi de servicii anexe
vânătorii
0170 4,25 0,270
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4,50 0,279
33 Exploatare forestieră 0220 7,50 0,389
34
Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană
0230 1,00 0,150
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 1,00 0,150
36 Pescuitul maritim 0311 1,00 0,150
37 Pescuitul în ape dulci 0312 1,50 0,168
NC AEN CC CR TR
38 Acvacultura maritimă 0321 1,00 0,150
39 Acvacultura în ape dulci 0322 3,75 0,251
40
Extracţia cărbunelui superior
(PCS=>23865 kJ/kg)
0510 16,50 0,720
41
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865
kJ/kg)
0520 10,50 0,500
42 Extracţia petrolului brut 0610 6,75 0,362
43 Extracţia gazelor naturale 0620 6,50 0,352
44 Extracţia minereurilor feroase 0710 5,75 0,325
45 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 0721 6,50 0,352
46
Extracţia altor minereuri metalifere
neferoase
0729 9,25 0,454
47
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0811 6,00 0,334
48
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului
0812 4,75 0,288
49
Extracţia mineralelor pentru industria
chimică şi a îngrăşămintelor naturale
0891 1,00 0,150
50 Extracţia turbei 0892 1,00 0,150
51 Extracţia sării 0893 5,50 0,316
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12,50 0,573
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei 0910 5,75 0,325
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
petrolului brut şi gazelor naturale
54
Activităţi de servicii anexe pentru
extracţia mineralelor
0990 11,00 0,518
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 2,75 0,214
56
Prelucrarea şi conservarea cărnii de
pasăre
1012 2,00 0,187
57
Fabricarea produselor din carne (inclusiv
din carne de pasăre)
1013 2,75 0,214
58
Prelucrarea şi conservarea peştelui,
crustaceelor şi a moluştelor
1020 3,75 0,251
59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325
60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1,50 0,168
61
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi
legumelor n.c.a.
1039 4,50 0,279
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3,75 0,251
63
Fabricarea margarinei şi a altor produse
comestibile similare
1042 6,00 0,334
64
Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
1051 2,75 0,214
65 Fabricarea îngheţatei 1052 3,25 0,233
66
Fabricarea produselor de morărit, a
amidonului şi produselor din amidon
1061 5,00 0,297
67
Fabricarea amidonului şi a produselor din
amidon
1062 3,00 0,224
68
Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi
a produselor proaspete de patiserie
1071 3,75 0,251
69
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor
conservate de patiserie
1072 3,50 0,242
70
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
cuşcuşului şi a altor produse făinoase
similare
1073 4,75 0,288
71 Fabricarea zahărului 1081 6,25 0,343
72
Fabricarea produselor din cacao, a
ciocolatei şi a produselor zaharoase
1082 1,50 0,168
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2,00 0,187
74
Fabricarea condimentelor şi
ingredientelor
1084 1,25 0,159
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,50 0,205
76
Fabricarea preparatelor alimentare
omogenizate şi alimentelor dietetice
1086 1,00 0,150
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,50 0,168
78
Fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor de fermă
1091 2,00 0,187
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
NC AEN CC CR TR
79
Fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor de companie
1092 1,00 0,150
80
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
alcoolice
1101 3,00 0,224
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196
82
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din
fructe
1103 1,00 0,150
83
Fabricarea altor băuturi nedistilate,
obţinute prin fermentare
1104 1,00 0,150
84 Fabricarea berii 1105 4,00 0,260
85 Fabricarea malţului 1106 1,00 0,150
86
Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
1107 4,25 0,270
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196
88
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor
textile
1310 5,50 0,316
89 Producţia de ţesături 1320 8,75 0,435
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178
91
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
croşetare
1391 3,00 0,224
92
Fabricarea de articole confecţionate din
textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
1392 2,50 0,205
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 1,00 0,150
94
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi
plase
1394 2,00 0,187
95
Fabricarea de textile neţesute şi articole
din acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
1395 2,25 0,196
96
Fabricarea de articole tehnice şi
industriale din textile
1396 2,75 0,214
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,270
98
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
din piele
1411 1,25 0,159
99
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
pentru lucru
1412 2,75 0,214
100
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
1413 2,25 0,196
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,50 0,205
102
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
şi accesorii n.c.a.
1419 3,00 0,224
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
104
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
1431 1,25 0,159
105
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
altor articole de îmbrăcăminte
1439 2,00 0,187
106
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea
şi vopsirea blănurilor
1511 1,50 0,168
107
Fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie şi a articolelor de
harnaşament
1512 1,75 0,178
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2,75 0,214
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 5,50 0,316
110
Fabricarea de furnire şi a panourilor din
lemn
1621 4,00 0,260
111
Fabricarea parchetului asamblat în
panouri
1622 2,75 0,214
112
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie, pentru construcţii
1623 5,50 0,316
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2,00 0,187
114
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi
din alte materiale vegetale împletite
1629 4,25 0,270
115 Fabricarea celulozei 1711 4,50 0,279
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 2,75 0,214
117
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi
a ambalajelor din hârtie şi carton
1721 5,50 0,316
118
Fabricarea produselor de uz gospodăresc
şi sanitar, din hârtie sau carton
1722 1,75 0,178
NC AEN CC CR TR
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1,75 0,178
120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,150
121
Fabricarea altor articole din hârtie şi
carton n.c.a.
1729 1,00 0,150
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,50 0,168
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 3,00 0,224
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1,00 0,150
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 1,50 0,168
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1,00 0,150
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1,00 0,150
128
Fabricarea produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
1920 7,25 0,380
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 3,50 0,242
131 Fabricarea altor produse chimice 2013 8,50 0,426
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
anorganice, de bază
132
Fabricarea altor produse chimice
organice, de bază
2014 6,75 0,362
133
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
azotoase
2015 8,00 0,408
134
Fabricarea materialelor plastice în forme
primare
2016 6,00 0,334
135
Fabricarea cauciucului sintetic în forme
primare
2017 3,50 0,242
136
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse
agrochimice
2020 8,00 0,408
137
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice şi masticurilor
2030 8,50 0,426
138
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a
produselor de întreţinere
2041 3,00 0,224
139
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
cosmetice (de toaletă)
2042 4,00 0,260
140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233
141 Fabricarea cleiurilor 2052 1,00 0,150
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 1,00 0,150
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 3,25 0,233
145
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază
2110 4,50 0,279
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178
147
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de
aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2211 4,50 0,279
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214
149
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi
profilelor din material plastic
2221 3,25 0,233
150
Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
2222 2,75 0,214
151
Fabricarea articolelor din material plastic
pentru construcţii
2223 2,75 0,214
152
Fabricarea altor produse din material
plastic
2229 2,25 0,196
153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,50 0,316
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 1,50 0,168
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9,00 0,444
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 6,00 0,334
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 2,25 0,196
158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din 2331 5,00 0,297
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
ceramică
NC AEN CC CR TR
160
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor
produse pentru construcţii, din argilă arsă
2332 4,25 0,270
161
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodăresc şi ornamental
2341 4,00 0,260
162
Fabricarea de obiecte sanitare din
ceramică
2342 6,75 0,362
163
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante
din ceramică
2343 4,75 0,288
164
Fabricarea altor produse tehnice din
ceramică
2344 4,00 0,260
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398
166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,380
167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 6,25 0,343
168
Fabricarea produselor din beton pentru
construcţii
2361 4,00 0,260
169
Fabricarea produselor din ipsos pentru
construcţii
2362 4,25 0,270
170 Fabricarea betonului 2363 4,00 0,260
171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417
173
Fabricarea altor articole din beton,
ciment şi ipsos
2369 1,25 0,159
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 7,25 0,380
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4,00 0,260
176
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice n.c.a.
2399 9,75 0,472
177
Producţia de metale feroase sub forme
primare şi de feroaliaje
2410 9,50 0,463
178
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare
şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420 10,50 0,500
179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 6,25 0,343
181 Producţia de profile obţinute la rece 2433 5,00 0,297
182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,50 0,279
183 Producţia metalelor preţioase 2441 1,00 0,150
184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,490
185
Producţia plumbului, zincului şi
cositorului
2443 12,00 0,555
186 Metalurgia cuprului 2444 7,50 0,389
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10,75 0,509
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509
190 Turnarea oţelului 2452 7,25 0,380
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 6,50 0,352
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3,00 0,224
193
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
componente ale structurilor metalice
2511 4,50 0,279
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 2,75 0,214
195
Producţia de radiatoare şi cazane pentru
încălzire centrală
2521 5,25 0,306
196
Producţia de rezervoare, cisterne şi
containere metalice
2529 5,50 0,316
197
Producţia generatoarelor de aburi (cu
excepţia cazanelor pentru încălzire
centrală)
2530 3,75 0,251
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 7,50 0,389
199
Fabricarea produselor metalice obţinute
prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
2550 4,50 0,279
200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 3,50 0,242
NC AEN CC CR TR
201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 5,00 0,297
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 3,50 0,242
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4,00 0,260
204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325
205
Fabricarea de recipienţi, containere şi
alte produse similare din oţel
2591 2,50 0,205
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592 1,75 0,178
207
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanţuri şi arcuri
2593 2,25 0,196
208
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte
articole filetate; fabricarea de nituri şi
şaibe
2594 4,00 0,260
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,279
210
Fabricarea subansamblurilor electronice
(module)
2611 2,50 0,205
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159
212
Fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
2620 2,00 0,187
213
Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii
2630 1,25 0,159
214
Fabricarea produselor electronice de larg
consum
2640 2,50 0,205
215 Fabricarea de instrumente şi dispozitive 2651 2,25 0,196
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
pentru măsură, verificare, control,
navigaţie
216 Producţia de ceasuri 2652 5,75 0,325
217
Fabricarea de echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie
2660 1,50 0,168
218
Fabricarea de instrumente optice şi
echipamente fotografice
2670 1,50 0,168
219
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici
destinaţi înregistrărilor
2680 1,00 0,150
220
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi
transformatoarelor electrice
2711 8,00 0,408
221
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi
control al electricităţii
2712 3,25 0,233
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 8,00 0,408
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1,00 0,150
224
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi
electronice
2732 4,25 0,270
225
Fabricarea dispozitivelor de conexiune
pentru fire şi cabluri electrice şi
electronice
2733 1,00 0,150
226
Fabricarea de echipamente electrice de
iluminat
2740 3,00 0,224
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306
228
Fabricarea de echipamente casnice
neelectrice
2752 7,50 0,389
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,50 0,352
230
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
excepţia celor pentru avioane,
autovehicule şi motociclete)
2811 7,50 0,389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,380
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 8,75 0,435
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11,00 0,518
234
Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
cutiilor de viteză şi a elementelor
mecanice de transmisie
2815 5,25 0,306
235
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
arzătoarelor
2821 5,50 0,316
236
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi
manipulat
2822 8,00 0,408
237
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor
de birou (exclusiv fabricarea
calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)
2823 1,50 0,168
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
238
Fabricarea maşinilor-unelte portabile
acţionate electric
2824 2,00 0,187
239
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie
şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor
de uz casnic
2825 1,75 0,178
NC AEN CC CR TR
240
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
utilizare generală
2829 3,00 0,224
241
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru
agricultură şi exploatări forestiere
2830 9,25 0,454
242
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului
2841 4,25 0,270
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,50 0,316
245
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi
construcţii
2892 8,25 0,417
246
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
produselor alimentare, băuturilor şi
tutunului
2893 5,75 0,325
247
Fabricarea utilajelor pentru industria
textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2894 1,75 0,178
248
Fabricarea utilajelor pentru industria
hârtiei şi cartonului
2895 1,00 0,150
249
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
maselor plastice şi a cauciucului
2896 1,00 0,150
250
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
n.c.a.
2899 4,75 0,288
251
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier
2910 10,00 0,481
252
Producţia de caroserii pentru
autovehicule, fabricarea de remorci şi
semiremorci
2920 2,75 0,214
253
Fabricarea de echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
2931 2,25 0,196
254
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru
autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
2932 5,25 0,306
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 8,75 0,435
256
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi
de agrement
3012 1,00 0,150
257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 7,25 0,380
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,150
261
Fabricarea de biciclete şi de vehicule
pentru invalizi
3092 2,25 0,196
262
Fabricarea altor mijloace de transport
n.c.a.
3099 1,00 0,150
263
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi
magazine
3101 3,75 0,251
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,25 0,233
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 1,75 0,178
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4,75 0,288
267 Baterea monedelor 3211 1,00 0,150
268
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor
similare din metale şi pietre preţioase
3212 1,00 0,150
269
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi
articole similare
3213 1,00 0,150
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,50 0,352
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,50 0,168
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 1,25 0,159
273
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
instrumente medicale stomatologice
3250 2,00 0,187
274 Fabricarea măturilor şi periilor 3291 4,50 0,279
275
Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.
3299 4,00 0,260
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,50 0,205
277 Repararea maşinilor 3312 7,75 0,398
278
Repararea echipamentelor electronice şi
optice
3313 2,25 0,196
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251
NC AEN CC CR TR
280
Repararea şi
întreţinerea
navelor şi
bărcilor
3315 5,50 0,316
281
Repararea şi
întreţinerea
aeronavelor şi
navelor spaţiale
3316 4,50 0,279
282
Repararea şi
întreţinerea
altor
echipamente de
transport n.c.a.
3317 6,00 0,334
283
Repararea altor
echipamente
3319 7,75 0,398
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
284
Instalarea
maşinilor şi
echipamentelor
industriale
3320 3,25 0,233
285
Producţia de
energie
electrică
3511 7,00 0,371
286
Transportul
energiei
electrice
3512 2,00 0,187
287
Distribuţia
energiei
electrice
3513 3,00 0,224
288
Comercializarea
energiei
electrice
3514 2,50 0,205
289
Producţia
gazelor
3521 2,00 0,187
290
Distribuţia
combustibililor
gazoşi, prin
conducte
3522 3,25 0,233
291
Comercializarea
combustibililor
gazoşi, prin
conducte
3523 1,75 0,178
292
Furnizarea de
abur şi aer
condiţionat
3530 5,25 0,306
293
Captarea,
tratarea şi
distribuţia apei
3600 2,75 0,214
294
Colectarea şi
epurarea apelor
uzate
3700 2,75 0,214
295
Colectarea
deşeurilor
nepericuloase
3811 4,50 0,279
296
Colectarea
deşeurilor
periculoase
3812 4,75 0,288
297
Tratarea şi
eliminarea
deşeurilor
nepericuloase
3821 2,00 0,187
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
298
Tratarea şi
eliminarea
deşeurilor
periculoase
3822 8,00 0,408
299
Demontarea
(dezasamblarea)
maşinilor şi a
echipamentelor
scoase din uz
pentru
recuperarea
materialelor
3831 3,50 0,242
300
Recuperarea
materialelor
reciclabile
sortate
3832 4,25 0,270
301
Activităţi şi
servicii de
decontaminare
3900 4,50 0,279
302
Dezvoltare
(promovare)
imobiliară
4110 3,25 0,233
303
Lucrări de
construcţii ale
clădirilor
rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 4,25 0,270
304
Lucrări de
construcţii ale
drumurilor şi
autostrăzilor
4211 3,75 0,251
305
Lucrări de
construcţii ale
căilor ferate de
suprafaţă şi
subterane
4212 5,75 0,325
306
Construcţia de
poduri şi
tuneluri
4213 9,50 0,463
307
Lucrări de
construcţii ale
proiectelor
utilitare pentru
fluide
4221 5,75 0,325
308 Lucrări de 4222 4,00 0,260
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
construcţii ale
proiectelor
utilitare pentru
electricitate şi
telecomunicaţii
309
Construcţii
hidrotehnice
4291 6,00 0,334
310
Lucrări de
construcţii ale
altor proiecte
inginereşti
n.c.a.
4299 3,00 0,224
311
Lucrări de
demolare a
construcţiilor
4311 4,25 0,270
312
Lucrări de
pregătire a
terenului
4312 4,75 0,288
313
Lucrări de foraj
şi sondaj pentru
construcţii
4313 4,50 0,279
314
Lucrări de
instalaţii
electrice
4321 4,00 0,260
315
Lucrări de
instalaţii
sanitare, de
încălzire şi de
aer condiţionat
4322 4,00 0,260
316
Alte lucrări de
instalaţii pentru
construcţii
4329 2,75 0,214
317
Lucrări de
ipsoserie
4331 1,75 0,178
318
Lucrări de
tâmplărie şi
dulgherie
4332 3,00 0,224
319
Lucrări de
pardosire şi
placare a
pereţilor
4333 4,00 0,260
NC AEN CC CR TR
320
Lucrări de
vopsitorie,
zugrăveli şi
4334 2,25 0,196
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
montări de
geamuri
321
Alte lucrări de
finisare
4339 4,00 0,260
322
Lucrări de
învelitori,
şarpante şi
terase la
construcţii
4391 3,25 0,233
323
Alte lucrări
speciale de
construcţii
n.c.a.
4399 4,25 0,270
324
Comerţ cu
autoturisme şi
autovehicule
uşoare (sub 3,5
tone)
4511 2,25 0,196
325
Comerţ cu alte
autovehicule
4519 1,25 0,159
326
Întreţinerea şi
repararea
autovehiculelor
4520 3,00 0,224
327
Comerţ cu
ridicata de
piese şi
accesorii
pentru
autovehicule
4531 2,00 0,187
328
Comerţ cu
amănuntul de
piese şi
accesorii
pentru
autovehicule
4532 1,75 0,178
329
Comerţ cu
motociclete,
piese şi
accesorii
aferente,
întreţinerea şi
repararea
motocicletelor
4540 1,00 0,150
330
Intermedieri în
comerţul cu
4611 2,75 0,214
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
materii prime
agricole,
animale vii,
materii prime
textile şi cu
semifabricate
331
Intermedieri în
comerţul cu
combustibili,
minereuri,
metale şi
produse
chimice pentru
industrie
4612 1,00 0,150
332
Intermedieri în
comerţul cu
material
lemnos şi
materiale de
construcţii
4613 4,50 0,279
333
Intermedieri în
comerţul cu
maşini,
echipamente
industriale
nave şi avioane
4614 3,00 0,224
334
Intermedieri în
comerţul cu
mobilă,
articole de
menaj şi de
fierărie
4615 1,00 0,150
335
Intermedieri în
comerţul cu
textile,
confecţii din
blană,
încălţăminte şi
articole din
piele
4616 1,25 0,159
336
Intermedieri în
comerţul cu
produse
alimentare,
băuturi şi tutun
4617 1,25 0,159
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
337
Intermedieri în
comerţul
specializat în
vânzarea
produselor cu
caracter
specific n.c.a.
4618 1,75 0,178
338
Intermedieri în
comerţul cu
produse
diverse
4619 1,75 0,178
339
Comerţ cu
ridicata al
cerealelor,
seminţelor,
furajelor şi
tutunului
neprelucrat
4621 2,75 0,214
340
Comerţ cu
ridicata al
florilor şi al
plantelor
4622 1,50 0,168
341
Comerţ cu
ridicata al
animalelor vii
4623 1,00 0,150
342
Comerţ cu
ridicata al
blănurilor,
pieilor brute şi
al pieilor
prelucrate
4624 1,75 0,178
343
Comerţ cu
ridicata al
fructelor şi al
legumelor
4631 2,25 0,196
344
Comerţ cu
ridicata al
cărnii şi
produselor din
carne
4632 3,25 0,233
345
Comerţ cu
ridicata al
produselor
lactate, ouălor,
uleiurilor şi
4633 2,50 0,205
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
grăsimilor
comestibile
346
Comerţ cu
ridicata al
băuturilor
4634 2,00 0,187
347
Comerţ cu
ridicata al
produselor din
tutun
4635 1,25 0,159
348
Comerţ cu
ridicata al
zahărului,
ciocolatei şi
produselor
zaharoase
4636 1,25 0,159
349
Comerţ cu
ridicata cu
cafea, ceai,
cacao şi
condimente
4637 1,50 0,168
350
Comerţ cu
ridicata
specializat al
altor alimente,
inclusiv peşte,
crustacee şi
moluşte
4638 2,75 0,214
351
Comerţ cu
ridicata
nespecializat
de produse
alimentare,
băuturi şi tutun
4639 3,00 0,224
352
Comerţ cu
ridicata al
produselor
textile
4641 1,50 0,168
353
Comerţ cu
ridicata al
îmbrăcămintei
şi încălţămintei
4642 1,50 0,168
354
Comerţ cu
ridicata al
aparatelor
electrice de uz
4643 1,25 0,159
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
gospodăresc, al
aparatelor de
radio şi
televizoarelor
355
Comerţ cu
ridicata al
produselor din
ceramică,
sticlărie şi
produse de
întreţinere
4644 2,50 0,205
356
Comerţ cu
ridicata al
produselor
cosmetice şi de
parfumerie
4645 1,50 0,168
357
Comerţ cu
ridicata al
produselor
farmaceutice
4646 1,75 0,178
358
Comerţ cu
ridicata al
mobilei,
covoarelor şi al
articolelor de
iluminat
4647 2,75 0,214
NC AEN CC CR TR
359
Comerţ cu
ridicata al
ceasurilor şi
bijuteriilor
4648 1,00 0,150
360
Comerţ cu
ridicata al altor
bunuri de uz
gospodăresc
4649 1,25 0,159
361
Comerţ cu
ridicata al
calculatoarelor,
echipamentelor
periferice şi
software-lui
4651 2,25 0,196
362
Comerţ cu
ridicata de
componente şi
echipamente
4652 1,25 0,159
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
electronice şi
de
telecomunicaţii
363
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
agricole,
echipamentelor
şi furniturilor
4661 2,75 0,214
364
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor-
unelte
4662 1,75 0,178
365
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
pentru
industria
minieră şi
construcţii
4663 1,75 0,178
366
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
pentru
industria
textilă şi al
maşinilor de
cusut şi de
tricotat
4664 2,00 0,187
367
Comerţ cu
ridicata al
mobilei de
birou
4665 1,00 0,150
368
Comerţ cu
ridicata al altor
maşini şi
echipamente
de birou
4666 1,00 0,150
369
Comerţ cu
ridicata al altor
maşini şi
echipamente
4669 2,00 0,187
370
Comerţ cu
ridicata al
combustibililor
4671 3,50 0,242
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
solizi, lichizi şi
gazoşi şi al
produselor
derivate
371
Comerţ cu
ridicata al
metalelor şi
minereurilor
metalice
4672 2,75 0,214
372
Comerţ cu
ridicata al
materialului
lemnos şi al
materialelor de
construcţie şi
echipamentelor
sanitare
4673 2,50 0,205
373
Comerţ cu
ridicata al
echipamentelor
şi furniturilor
de fierărie
pentru
instalaţii
sanitare şi de
încălzire
4674 1,50 0,168
374
Comerţ cu
ridicata al
produselor
chimice
4675 2,25 0,196
375
Comerţ cu
ridicata al altor
produse
intermediare
4676 1,00 0,150
376
Comerţ cu
ridicata al
deşeurilor şi
resturilor
4677 4,00 0,260
377
Comerţ cu
ridicata
nespecializat
4690 2,25 0,196
378
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate,
4711 2,00 0,187
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
cu vânzare
predominantă
de produse
alimentare,
băuturi şi tutun
379
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate,
cu vânzare
predominantă
de produse
nealimentare
4719 1,00 0,150
380
Comerţ cu
amănuntul al
fructelor şi
legumelor
proaspete, în
magazine
specializate
4721 3,00 0,224
381
Comerţ cu
amănuntul al
cărnii şi al
produselor din
carne, în
magazine
specializate
4722 2,00 0,187
382
Comerţ cu
amănuntul al
peştelui,
crustaceelor şi
moluştelor, în
magazine
specializate
4723 1,50 0,168
383
Comerţ cu
amănuntul al
pâinii,
produselor de
patiserie şi
produselor
zaharoase, în
magazine
specializate
4724 2,25 0,196
384
Comerţ cu
amănuntul al
băuturilor, în
4725 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
magazine
specializate
385
Comerţ cu
amănuntul al
produselor din
tutun, în
magazine
specializate
4726 1,00 0,150
386
Comerţ cu
amănuntul al
altor produse
alimentare, în
magazine
specializate
4729 1,50 0,168
387
Comerţ cu
amănuntul al
carburanţilor
pentru
autovehicule,
în magazine
specializate
4730 2,25 0,196
388
Comerţ cu
amănuntul al
calculatoarelor,
unităţilor
periferice şi
software-lui, în
magazine
specializate
4741 2,25 0,196
389
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
pentru
telecomunicaţii
în magazine
specializate
4742 1,25 0,159
390
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
audio/video în
magazine
specializate
4743 1,00 0,150
391
Comerţ cu
amănuntul al
textilelor, în
4751 3,00 0,224
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
magazine
specializate
392
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor de
fierărie, al
articolelor din
sticlă şi al
celor pentru
vopsit, în
magazine
specializate
4752 2,25 0,196
393
Comerţ cu
amănuntul al
covoarelor,
carpetelor,
tapetelor şi al
altor
acoperitoare de
podea, în
magazine
specializate
4753 1,00 0,150
394
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor şi
aparatelor
electrocasnice,
în magazine
specializate
4754 2,00 0,187
NC AEN CC CR TR
395
Comerţ cu
amănuntul al
mobilei, al
articolelor de
iluminat şi al
articolelor de
uz casnic
n.c.a., în
magazine
specializate
4759 2,25 0,196
396
Comerţ cu
amănuntul al
cărţilor, în
magazine
specializate
4761 2,00 0,187
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
397
Comerţ cu
amănuntul al
ziarelor şi
articolelor de
papetărie, în
magazine
specializate
4762 2,25 0,196
398
Comerţ cu
amănuntul al
discurilor şi
benzilor
magnetice cu
sau fără
înregistrări
audio/video, în
magazine
specializate
4763 1,00 0,150
399
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
sportive, în
magazine
specializate
4764 1,50 0,168
400
Comerţ cu
amănuntul al
jocurilor şi
jucăriilor, în
magazine
specializate
4765 1,00 0,150
401
Comerţ cu
amănuntul al
îmbrăcămintei,
în magazine
specializate
4771 1,25 0,159
402
Comerţ cu
amănuntul al
încălţămintei şi
articolelor din
piele, în
magazine
specializate
4772 1,75 0,178
403
Comerţ cu
amănuntul al
produselor
farmaceutice,
în magazine
4773 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
specializate
404
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor
medicale şi
ortopedice, în
magazine
specializate
4774 1,00 0,150
405
Comerţ cu
amănuntul al
produselor
cosmetice şi de
parfumerie, în
magazine
specializate
4775 1,00 0,150
406
Comerţ cu
amănuntul al
florilor,
plantelor şi
seminţelor,
comerţ cu
amănuntul al
animalelor de
companie şi al
hranei pentru
acestea, în
magazine
specializate
4776 1,00 0,150
407
Comerţ cu
amănuntul al
ceasurilor şi
bijuteriilor, în
magazine
specializate
4777 1,25 0,159
408
Comerţ cu
amănuntul al
altor bunuri
noi, în
magazine
specializate
4778 2,00 0,187
409
Comerţ cu
amănuntul al
bunurilor de
ocazie vândute
prin magazine
4779 2,25 0,196
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
410
Comerţ cu
amănuntul al
produselor
alimentare,
băuturilor şi
produselor din
tutun, efectuat
prin standuri,
chioşcuri şi
pieţe
4781 1,00 0,150
411
Comerţ cu
amănuntul al
textilelor,
îmbrăcămintei
şi încălţămintei
efectuat prin
standuri,
chioşcuri şi
pieţe
4782 1,00 0,150
412
Comerţ cu
amănuntul prin
standuri,
chioşcuri şi
pieţe al altor
produse
4789 1,00 0,150
413
Comerţ cu
amănuntul prin
intermediul
caselor de
comenzi sau
prin internet
4791 1,00 0,150
414
Comerţ cu
amănuntul
efectuat în
afara
magazinelor,
standurilor,
chioşcurilor şi
pieţelor
4799 2,00 0,187
415
Transporturi
interurbane de
călători pe
calea ferată
4910 6,00 0,334
416
Transporturi
de marfă pe
calea ferată
4920 3,25 0,233
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
417
Transporturi
urbane,
suburbane şi
metropolitane
de călători
4931 10,00 0,481
418
Transporturi
cu taxiuri
4932 2,50 0,205
419
Alte
transporturi
terestre de
călători n.c.a.
4939 3,50 0,242
420
Transporturi
rutiere de
mărfuri
4941 3,50 0,242
421
Servicii de
mutare
4942 2,25 0,196
422
Transporturi
prin conducte
4950 3,25 0,233
423
Transporturi
maritime şi
costiere de
pasageri
5010 3,75 0,251
424
Transporturi
maritime şi
costiere de
marfă
5020 1,00 0,150
425
Transportul de
pasageri pe căi
navigabile
interioare
5030 4,50 0,279
426
Transportul de
marfă pe căi
navigabile
interioare
5040 4,50 0,279
427
Transporturi
aeriene de
pasageri
5110 6,25 0,343
428
Transporturi
aeriene de
marfă
5121 5,00 0,297
429 Depozitări 5210 5,25 0,306
430
Activităţi de
servicii anexe
pentru
transporturi
5221 3,25 0,233
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
terestre
431
Activităţi de
servicii anexe
transporturilor
pe apă
5222 4,00 0,260
NC AEN CC CR TR
432
Activităţi de
servicii anexe
transporturilor
aeriene
5223 2,25 0,196
433 Manipulări 5224 7,00 0,371
434
Alte activităţi
anexe
transporturilor
5229 1,75 0,178
435
Activităţi
poştale
desfăşurate sub
obligativitatea
serviciului
universal
5310 2,50 0,205
436
Alte activităţi
poştale şi de
curier
5320 2,50 0,205
437
Hoteluri şi alte
facilităţi de
cazare similare
5510 1,75 0,178
438
Facilităţi de
cazare pentru
vacanţe şi
perioade de
scurtă durată
5520 1,00 0,150
439
Parcuri pentru
rulote,
campinguri şi
tabere
5530 3,25 0,233
440
Alte servicii de
cazare
5590 1,75 0,178
441 Restaurante 5610 2,00 0,187
442
Activităţi de
alimentaţie
(catering) pentru
evenimente
5621 2,75 0,214
443
Alte servicii de
alimentaţie
n.c.a.
5629 2,25 0,196
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
444
Baruri şi alte
activităţi de
servire a
băuturilor
5630 2,00 0,187
445
Activităţi de
editare a cărţilor
5811 1,25 0,159
446
Activităţi de
editare de
ghiduri,
compendii, liste
de adrese şi
similare
5812 1,00 0,150
447
Activităţi de
editare a
ziarelor
5813 2,00 0,187
448
Activităţi de
editare a
revistelor şi
periodicelor
5814 1,00 0,150
449
Alte activităţi de
editare
5819 1,00 0,150
450
Activităţi de
editare a
jocurilor de
calculator
5821 1,00 0,150
451
Activităţi de
editare a altor
produse
software
5829 1,25 0,159
452
Activităţi de
producţie
cinematografică,
video şi de
programe de
televiziune
5911 1,00 0,150
453
Activităţi
postproducţie
cinematografică,
video şi de
programe de
televiziune
5912 1,00 0,150
454
Activităţi de
distribuţie a
filmelor
cinematografice,
5913 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
video şi a
programelor de
televiziune
455
Proiecţia de
filme
cinematografice
5914 1,00 0,150
456
Activităţi de
realizare a
înregistrărilor
audio şi
activităţi de
editare muzicală
5920 1,50 0,168
457
Activităţi de
difuzare a
programelor de
radio
6010 3,25 0,233
458
Activităţi de
difuzare a
programelor de
televiziune
6020 2,75 0,214
459
Activităţi de
telecomunicaţii
prin reţele cu
cablu
6110 2,75 0,214
460
Activităţi de
telecomunicaţii
prin reţele fără
cablu (exclusiv
prin satelit)
6120 2,00 0,187
461
Activităţi de
telecomunicaţii
prin satelit
6130 1,00 0,150
462
Alte activităţi de
telecomunicaţii
6190 2,50 0,205
463
Activităţi de
realizare a
softului la
comandă
(software
orientat client)
6201 1,00 0,150
464
Activităţi de
consultanţă în
tehnologia
informaţiei
6202 1,00 0,150
465 Activităţi de 6203 1,50 0,168
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
management
(gestiune şi
exploatare) a
mijloacelor de
calcul
466
Alte activităţi de
servicii privind
tehnologia
informaţiei
6209 2,50 0,205
467
Prelucrarea
datelor,
administrarea
paginilor web şi
activităţi conexe
6311 2,75 0,214
468
Activităţi ale
portalurilor web
6312 2,00 0,187
469
Activităţi ale
agenţiilor de
ştiri
6391 1,00 0,150
470
Alte activităţi de
servicii
informaţionale
n.c.a.
6399 2,25 0,196
471
Activităţi ale
băncii centrale
(naţionale)
6411 1,75 0,178
472
Alte activităţi de
intermedieri
monetare
6419 1,75 0,178
NC AEN CC CR TR
473
Activităţi ale
holdingurilor
6420 3,50 0,242
474
Fonduri
mutuale şi alte
entităţi
financiare
similare
6430 1,00 0,150
475
Leasing
financiar
6491 1,50 0,168
476
Alte activităţi
de creditare
6492 1,25 0,159
477
Alte
intermedieri
financiare
n.c.a.
6499 1,50 0,168
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
478
Activităţi de
asigurări de
viaţă
6511 1,25 0,159
479
Alte activităţi
de asigurări
(exceptând
asigurările de
viaţă)
6512 2,50 0,205
480
Activităţi de
reasigurare
6520 1,00 0,150
481
Activităţi ale
fondurilor de
pensii (cu
excepţia celor
din sistemul
public de
asigurări
sociale)
6530 1,00 0,150
482
Administrarea
pieţelor
financiare
6611 1,00 0,150
483
Activităţi de
intermediere a
tranzacţiilor
financiare
6612 2,25 0,196
484
Activităţi
auxiliare
intermedierilor
financiare,
exclusiv
activităţi de
asigurări şi
fonduri de
pensii
6619 1,50 0,168
485
Activităţi de
evaluare a
riscului de
asigurare şi a
pagubelor
6621 1,00 0,150
486
Activităţi ale
agenţilor şi
brokerilor de
asigurări
6622 1,00 0,150
487
Alte activităţi
auxiliare de
6629 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
asigurări şi
fonduri de
pensii
488
Activităţi de
administrare a
fondurilor
6630 4,50 0,279
489
Cumpărarea şi
vânzarea de
bunuri
imobiliare
proprii
6810 2,50 0,205
490
Închirierea si
subînchirierea
bunurilor
imobiliare
proprii sau
închiriate
6820 2,25 0,196
491
Agenţii
imobiliare
6831 1,00 0,150
492
Administrarea
imobilelor pe
bază de
comision sau
contract
6832 1,25 0,159
493
Activităţi
juridice
6910 2,25 0,196
494
Activităţi de
contabilitate şi
audit
financiar,
consultanţă în
domeniul
fiscal
6920 1,00 0,150
495
Activităţi ale
direcţiilor
(centralelor),
birourilor
administrative
centralizate
7010 2,50 0,205
496
Activităţi de
consultanţă în
domeniul
relaţiilor
publice şi al
comunicării
7021 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
497
Activităţi de
consultanţă
pentru afaceri
şi
management
7022 1,50 0,168
498
Activităţi de
arhitectură
7111 1,25 0,159
499
Activităţi de
inginerie şi
consultanţă
tehnică legate
de acestea
7112 2,50 0,205
500
Activităţi de
testări şi
analize tehnice
7120 2,50 0,205
501
Cercetare-
dezvoltare în
biotehnologie
7211 4,25 0,270
502
Cercetare-
dezvoltare în
alte ştiinţe
naturale şi
inginerie
7219 3,75 0,251
503
Cercetare-
dezvoltare în
ştiinţe sociale
şi umaniste
7220 2,75 0,214
504
Activităţi ale
agenţiilor de
publicitate
7311 1,75 0,178
505
Servicii de
reprezentare
media
7312 1,00 0,150
506
Activităţi de
studiere a
pieţei şi de
sondare a
opiniei publice
7320 1,25 0,159
507
Activităţi de
design
specializat
7410 1,25 0,159
508
Activităţi
fotografice
7420 2,00 0,187
509
Activităţi de
traducere
7430 1,25 0,159
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
scrisă şi orală
(interpreţi)
510
Alte activităţi
profesionale,
ştiinţifice şi
tehnice, n.c.a.
7490 2,00 0,187
511
Activităţi
veterinare
7500 2,25 0,196
512
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
autoturisme şi
autovehicule
rutiere uşoare
7711 3,50 0,242
513
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
autovehicule
rutiere grele
7712 1,00 0,150
NC AEN CC CR TR
514
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
bunuri
recreaţionale şi
echipament
sportiv
7721 1,00 0,150
515
Închirierea de
casete video şi
discuri
7722 1,00 0,150
516
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu alte
bunuri
personale şi
gospodăreşti
n.c.a.
7729 1,00 0,150
517
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
maşini şi
echipamente
agricole
7731 1,00 0,150
518
Activităţi de
închiriere şi
7732 3,25 0,233
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
leasing cu
maşini şi
echipamente
pentru
construcţii
519
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
maşini şi
echipamente de
birou (inclusiv
calculatoare)
7733 1,00 0,150
520
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
echipamente de
transport pe
apă
7734 1,00 0,150
521
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
echipamente de
transport aerian
7735 1,00 0,150
522
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu alte
maşini,
echipamente şi
bunuri
tangibile n.c.a.
7739 3,75 0,251
523
Leasing cu
bunuri
intangibile
(exclusiv
financiare)
7740 1,00 0,150
524
Activităţi ale
agenţiilor de
plasare a forţei
de muncă
7810 1,00 0,150
525
Activităţi de
contractare, pe
baze
temporare, a
personalului
7820 2,50 0,205
526 Servicii de 7830 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
furnizare şi
management al
forţei de
muncă
527
Activităţi ale
agenţiilor
turistice
7911 1,25 0,159
528
Activităţi ale
tur-operatorilor
7912 1,00 0,150
529
Alte activităţi
de rezervare şi
asistenţă
turistică
7990 2,25 0,196
530
Activităţi de
protecţie şi
gardă
8010 2,50 0,205
531
Activităţi de
servicii privind
sistemele de
securizare
8020 2,00 0,187
532
Activităţi de
investigaţii
8030 1,50 0,168
533
Activităţi de
servicii suport
combinate
8110 1,75 0,178
534
Activităţi
generale de
curăţenie a
clădirilor
8121 1,75 0,178
535
Activităţi
specializate de
curăţenie
8122 3,75 0,251
536
Alte activităţi
de curăţenie
8129 3,50 0,242
537
Activităţi de
întreţinere
peisagistică
8130 3,25 0,233
538
Activităţi
combinate de
secretariat
8211 1,00 0,150
539
Activităţi de
fotocopiere, de
pregătire a
documentelor
şi alte activităţi
8219 3,25 0,233
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
specializate de
secretariat
540
Activităţi ale
centrelor de
intermediere
telefonică (call
center)
8220 1,25 0,159
541
Activităţi de
organizare a
expoziţiilor,
târgurilor şi
congreselor
8230 1,00 0,150
542
Activităţi ale
agenţiilor de
colectare şi ale
birourilor
(oficiilor) de
raportare a
creditului
8291 1,00 0,150
543
Activităţi de
ambalare
8292 1,50 0,168
544
Alte activităţi
de servicii
suport pentru
întreprinderi
n.c.a.
8299 1,75 0,178
545
Servicii de
administrare
publică
generală
8411 1,00 0,150
546
Reglementarea
activităţilor
organismelor
care prestează
servicii în
domeniul
îngrijirii
sănătăţii,
învăţământului,
culturii şi al
altor activităţi
sociale,
exclusiv
protecţia
socială
8412 1,75 0,178
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
547
Reglementarea
şi
eficientizarea
activităţilor
economice
8413 2,75 0,214
548
Activităţi de
afaceri externe
8421 1,00 0,150
549
Activităţi de
justiţie
8423 1,25 0,159
550
Activităţi de
ordine publică
şi de protecţie
civilă
8424 4,00 0,260
551
Activităţi de
luptă împotriva
incendiilor şi
de prevenire a
acestora
8425 5,75 0,325
552
Activităţi de
protecţie
socială
obligatorie
8430 1,00 0,150
553
Învăţământ
preşcolar
8510 1,50 0,168
NC AEN CC CR TR
554
Învăţământ
primar
8520 2,25 0,196
555
Învăţământ
secundar
general
8531 1,25 0,159
556
Învăţământ
secundar,
tehnic sau
profesional
8532 2,00 0,187
557
Învăţământ
superior
nonuniversitar
8541 1,00 0,150
558
Învăţământ
superior
universitar
8542 2,00 0,187
559
Învăţământ în
domeniul
sportiv şi
recreaţional
8551 1,25 0,159
560 Învăţământ în 8552 1,25 0,159
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
domeniul
cultural (limbi
străine,
muzică, teatru,
dans, arte
plastice etc.)
561
Şcoli de
conducere
(pilotaj)
8553 1,25 0,159
562
Alte forme de
învăţământ
n.c.a.
8559 1,25 0,159
563
Activităţi de
servicii suport
pentru
învăţământ
8560 1,00 0,150
564
Activităţi de
asistenţă
spitalicească
8610 4,50 0,279
565
Activităţi de
asistenţă
medicală
generală
8621 1,50 0,168
566
Activităţi de
asistenţă
medicală
specializată
8622 2,25 0,196
567
Activităţi de
asistenţă
stomatologică
8623 1,25 0,159
568
Alte activităţi
referitoare la
sănătatea
umană
8690 2,75 0,214
569
Activităţi ale
centrelor de
îngrijire
medicală
8710 5,25 0,306
570
Activităţi ale
centrelor de
recuperare
psihică şi de
dezintoxicare,
exclusiv
spitale
8720 3,50 0,242
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
571
Activităţi ale
căminelor de
bătrâni şi ale
căminelor
pentru
persoane aflate
în incapacitate
de a se îngriji
singure
8730 3,50 0,242
572
Alte activităţi
de asistenţă
socială, cu
cazare n.c.a.
8790 1,25 0,159
573
Activităţi de
asistenţă
socială, fără
cazare, pentru
bătrâni şi
pentru
persoane aflate
în incapacitate
de a se îngriji
singure
8810 1,25 0,159
574
Activităţi de
îngrijire
zilnică pentru
copii
8891 2,25 0,196
575
Alte activităţi
de asistenţă
socială, fără
cazare n.c.a.
8899 1,25 0,159
576
Activităţi de
interpretare
artistică
(spectacole)
9001 7,50 0,389
577
Activităţi
suport pentru
interpretarea
artistică
(spectacole)
9002 4,50 0,279
578
Activităţi de
creaţie artistică
9003 3,75 0,251
579
Activităţi de
gestionare a
sălilor de
9004 1,50 0,168
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
spectacol
580
Activităţi ale
bibliotecilor şi
arhivelor
9101 1,25 0,159
581
Activităţi ale
muzeelor
9102 1,50 0,168
582
Gestionarea
monumentelor,
clădirilor
istorice şi a
altor obiective
de interes
turistic
9103 2,00 0,187
583
Activităţi ale
grădinilor
zoologice,
botanice şi ale
rezervaţiilor
naturale
9104 1,75 0,178
584
Activităţi de
jocuri de noroc
şi pariuri
9200 1,50 0,168
585
Activităţi ale
bazelor
sportive
9311 2,25 0,196
586
Activităţi ale
cluburilor
sportive
9312 1,25 0,159
587
Activităţi ale
centrelor de
fitness
9313 1,00 0,150
588
Alte activităţi
sportive
9319 2,00 0,187
589
Bâlciuri şi
parcuri de
distracţii
9321 4,75 0,288
590
Alte activităţi
recreative şi
distractive
n.c.a.
9329 2,50 0,205
591
Activităţi ale
organizaţiilor
economice şi
patronale
9411 1,50 0,168
592 Activităţi ale 9412 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
organizaţiilor
profesionale
593
Activităţi ale
sindicatelor
salariaţilor
9420 1,75 0,178
594
Activităţi ale
organizaţiilor
religioase
9491 1,50 0,168
595
Activităţi ale
organizaţiilor
politice
9492 1,00 0,150
596
Activităţi ale
altor
organizaţii
n.c.a.
9499 1,50 0,168
NC AEN CC CR TR
597
Repararea
calculatoarelor
şi a
echipamentelor
periferice
9511 1,00 0,150
598
Repararea
echipamentelor
de comunicaţii
9512 1,50 0,168
599
Repararea
aparatelor
electronice de
uz casnic
9521 3,00 0,224
600
Repararea
dispozitivelor
de uz
gospodăresc şi
a
echipamentelor
pentru casă şi
grădină
9522 1,00 0,150
601
Repararea
încălţămintei şi
a articolelor
din piele
9523 1,00 0,150
602
Repararea
mobilei şi a
furniturilor
casnice
9524 1,00 0,150
603 Repararea 9525 1,00 0,150
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/
ceasurilor şi a
bijuteriilor
604
Repararea
articolelor de
uz personal şi
gospodăresc
n.c.a.
9529 3,50 0,242
605
Spălarea şi
curăţarea
(uscată)
articolelor
textile şi a
produselor din
blană
9601 3,25 0,233
606
Coafură şi alte
activităţi de
înfrumuseţare
9602 1,25 0,159
607
Activităţi de
pompe funebre
şi similare
9603 1,00 0,150
608
Activităţi de
întreţinere
corporală
9604 1,25 0,159
609
Alte activităţi
de servicii
n.c.a.
9609 3,25 0,233

*BC - baza de calcul.NOTĂ:1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de
transport spaţial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu
tariful pentru clasa CAEN 5110.2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu
tariful clasei 9609.3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful
clasei 8421.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->