Sunteți pe pagina 1din 22

L 122/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2009/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cntrire neautomate
(versiune codificat) (Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

diferite de la un stat membru la altul, ci, din cauza disparitii lor, mpiedic schimburile comerciale n inte riorul Comunitii.

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special articolul 95,


(4)

avnd n vedere propunerea Comisiei,

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European (1),

hotrnd n conformitate articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevzut

la

ntruct:

(1)

Directiva 90/384/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislaiei statelor membre refe ritoare la instrumentele de cntrire neautomate (3) a fost modificat (4) n mod substanial. Este necesar, din motive de claritate i de coeren, s se codifice respectiva directiv.

Prin urmare, prezenta directiv ar trebui s defineasc cerinele imperative i eseniale de metrologie i de func ionare privind instrumentele de cntrire neautomate. Pentru a facilita dovedirea conformitii cu cerinele eseniale, este indispensabil s se dispun de standarde armonizate la nivel european, n special n ceea ce privete caracteristicile metrologice, de proiectare i construcie, respectarea standardelor armonizate asigur instrumentelor o prezumie de conformitate cu cerinele eseniale. Aceste standarde armonizate la nivel european sunt elaborate de organisme private i trebuie s i pstreze statutul de texte cu caracter neobligatoriu. n acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electro tehnic (Cenelec) i Institutul European de Standarde n Telecomunicaii (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate n conformitate cu orientrile generale (5) pentru cooperare ntre Comisie, Asociaia European a Liberului Schimb (AELS) i aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003.

(5)

(2)

Este de datoria statelor membre s protejeze populaia mpotriva rezultatelor incorecte ale operaiunilor de cntrire efectuate cu ajutorul instrumentelor de cntrire neautomate atunci cnd sunt utilizate n anumite domenii de aplicare.

(3)

n statele membre exist dispoziii imperative care definesc n special cerinele eseniale de funcionare necesare pentru instrumentele de cntrire neautomate prin specificarea cerinelor metrologice i tehnice, precum i proceduri de verificare nainte i dup punerea n funciune. Dispoziiile imperative respective nu conduc n mod necesar la niveluri de protecie
(5 ) (6 ) (7 ) (8 ) JO JO JO JO

O serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obsta colelor tehnice din calea schimburilor i care se nte meiaz pe principiile stabilite n Rezoluia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nou abordare n domeniul armonizrii tehnice i al normalizrii (6) au fost adoptate; aceste directive prevd, fiecare, aplicarea marcajului de conformitate CE. Comisia, n comunicarea sa din 15 iunie 1989 (7) privind o abordare global n domeniul certificrii i testrilor, a propus crearea unei reglementri comune privind marcajul CE de confor mitate cu grafismul unic. Consiliul, n Rezoluia sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare global n domeniul evalurii conformitii (8) a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordri coerente n ceea ce privete utilizarea marcajului de conformitate CE. Cele dou elemente fundamentale ale noii abordri care trebuie aplicate sunt cerinele eseniale i procedurile de evaluare a conformitii.
C C C C 91, 16.4.2003, p. 136, 4.6.1985, p. 267, 19.10.1989, 10, 16.1.1990, p. 7. 1. p. 3. 1.

(1) JO C 44, 16.2.2008, p. 33. (2) Avizul Parlamentului European din 11 decembrie 2007 (JO C 323 E, 18.12.2008, p. 57) i Decizia Consiliului din 23 martie 2009. (3) JO L 189, 20.7.1990, p. 1. (4) A se vedea anexa VII, partea A.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/7

(6)

Evaluarea conformitii cu dispoziiile metrologice i tehnice aplicabile este necesar pentru a asigura o protecie eficient a utilizatorilor i a terilor. Procedurile existente de evaluare a conformitii difer de la un stat membru la altul. Pentru a evita evalurile de conformitate multiple care constituie de fapt obstacole n calea liberei circulaii a instrumentelor, este necesar s se prevad o recunoatere reciproc, de ctre statele membre, a proce durilor de evaluare a conformitii. Pentru a facilita recu noaterea reciproc a procedurilor de evaluare a confor mitii, este necesar n special s se prevad proceduri comunitare, precum i criterii de desemnare a orga nismelor nsrcinate s efectueze operaiunile legate de procedurile de evaluare a conformitii. Este esenial, prin urmare, s se asigure faptul c aceste organisme desemnate asigur un nivel de calitate ridicat pe ntreg teritoriul Comunitii. Prezena pe un instrument de cntrire neautomat a marcajului de conformitate CE i a unei viniete cu litera M ar trebui s constituie prezumia de confor mitate a instrumentului respectiv cu dispoziiile prezentei directive i, prin urmare, trebuie s fac inutil reluarea evalurilor de conformitate efectuate deja. Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere obliga iilor statelor membre privind termenele de transpunere n dreptul intern i de aplicare a directivelor menionate n anexa VII partea B,

(iv) determinarea masei n practica medical n ceea ce privete cntrirea pacienilor n scopuri de monito rizare, diagnostic i tratamente medicale; (v) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor n farmacii, pe baz de reet, i determinarea maselor pentru analizele efectuate n laboratoare medicale i farmaceutice; (vi) determinarea preului n funcie de mas pentru comer cializarea direct ctre populaie i fabricarea preamba lajelor; (b) toate celelalte aplicaii dect cele prevzute la litera (a). Articolul 2 n conformitate cu prezenta directiv, se nelege prin: 1. instrument de cntrire, un mijloc de msurare utilizat pentru a determina masa unui corp utiliznd aciunea forei gravitaionale asupra acelui corp. n afar de aceasta, instrumentul de cntrire poate servi la determinarea altor mrimi, cantiti, parametri sau caracteristici ale masei; 2. instrument de cntrire neautomat sau instrument, un instrument de cntrire care necesit intervenia unui operator n timpul cntririi; 3. standard armonizat o specificaie tehnic (standard european sau document armonizat) adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnic (Cenelec) sau Institutul European de Standarde n Telecomunicaii (ETSI) sau de dou sau trei dintre aceste organizaii pe baza unui mandat conferit de Comisie n conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice i al normelor privind serviciile societii informa ionale (1), i cu orientrile generale pentru cooperare ntre Comisie, Asociaia European a Liberului Schimb (AELS) i aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003. Articolul 3 (1) Statele membre iau toate msurile necesare pentru a se introduce pe pia numai instrumentele care ndeplinesc cerinele prevzute de prezenta directiv. (2) Statele membre iau toate msurile pentru a se asigura c instrumentele pot fi puse n funciune pentru utilizrile enumerate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) numai dac nde plinesc cerinele prezentei directive i, dac n mod cores punztor, poart marcajul de conformitate CE prevzut la articolul 11.
(1) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(7)

(8)

(9)

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

CAPITOLUL 1 DOMENIUL DE APLICARE, INTRODUCEREA PE PIA I LIBERA CIRCULAIE

Articolul 1 (1) Prezenta directiv se aplic tuturor instrumentelor de cntrire neautomate. (2) n conformitate cu prezenta directiv se face distincie ntre urmtoarele domenii de utilizare a instrumentelor de cntrire neautomate: (a) (i) determinarea masei pentru tranzaciile comerciale; (ii) determinarea masei pentru calcularea unei taxe de trecere, a unui tarif, a unei taxe, a unei prime, a unei penaliti, a unei remuneraii, a unei indemnizaii sau a unui tip similar de redeven; (iii) determinarea masei pentru aplicarea unor acte cu putere de lege sau a unor regulamente sau pentru expertize judiciare;

L 122/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

Articolul 4 Instrumentele utilizate pentru aplicaiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale definite n anexa I.

Articolul 8 (1) n cazul n care un stat membru consider c instru mentele care poart marcajul de conformitate CE menionat n anexa II punctele 2, 3 i 4 nu ndeplinesc cerinele prezentei directive, dei au fost instalate i utilizate corect n conformitate cu destinaia acestora, statul membru ia toate msurile necesare pentru a retrage de pe pia instrumentele respective sau pentru a interzice sau limita darea lor n folosin i/sau introducerea lor pe pia.

n cazul n care un instrument include sau este conectat la dispozitive care nu sunt utilizate pentru aplicaiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), nu este necesar ca dispozi tivele respective s ndeplineasc aceste cerine eseniale.

Articolul 5 (1) Statele membre nu mpiedic introducerea pe pia a unor instrumente care ndeplinesc cerinele prevzute n prezenta directiv.

Statul membru n cauz informeaz de ndat Comisia cu privire la o astfel de msur, indicnd motivele deciziei sale i, n special, dac neconformitatea se datoreaz:

(a) nendeplinirii cerinelor eseniale definite n anexa I, atunci cnd instrumentele nu ndeplinesc standardele armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1);

(2) Statele membre nu mpiedic darea n folosin, pentru utilizrile enumerate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), a unor instrumente care ndeplinesc cerinele prevzute de prezenta directiv.

(b) aplicrii incorecte a standardelor armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1);

Articolul 6 (1) Statele membre consider conforme cu cerinele eseniale definite n anexa I instrumentele care sunt conforme cu stan dardele naionale ce pun n aplicare standardele armonizate care ndeplinesc aceste cerine. (c) unor lacune ale standardelor armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1).

(2) Comisia consult, n cel mai scurt termen, prile n cauz. (2) Comisia public trimiterile la standardele armonizate menionate la alineatul (1) n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dup consultare, Comisia informeaz de ndat statul membru care a ntreprins aciunea cu privire la rezultat. n cazul n care Comisia consider c msura este justificat, aceasta informeaz de ndat celelalte state membre cu privire la aceasta.

Statele membre public trimiterile la standardele naionale menionate la alineatul (1).

Articolul 7 Atunci cnd un stat membru sau Comisia consider c stan dardele armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1) nu ndeplinesc n totalitate cerinele eseniale definite n anexa I, Comisia sau statul membru n cauz prezint problema comi tetului permanent nfiinat prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, denumit n continuare comitetul, prezentnd motivele poziiei lor.

n cazul n care decizia este atribuit lacunelor standardelor, Comisia, dup consultarea prilor interesate, prezint situaia comitetului, n termen de dou luni, n cazul n care statul membru care a luat msurile intenioneaz s le menin i iniiaz apoi procedura menionat la articolul 7.

Comitetul i d de ndat avizul.

(3) n cazul n care un instrument care nu ndeplinete cerinele poart marcajul de conformitate CE, statul membru competent trebuie s ia msurile adecvate mpotriva celui care a aplicat marcajul i informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la aceasta.

Avnd n vedere avizul comitetului, Comisia informeaz statele membre dac este sau nu necesar retragerea acelor standarde din publicaiile menionate la articolul 6 alineatul (2).

(4) Comisia se asigur c statele membre sunt informate n permanen cu privire la desfurarea i rezultatele procedurii.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/9

CAPITOLUL 2 EVALUAREA CONFORMITII

pentru care au fost notificate. Comisia asigur actualizarea acestei liste.

Articolul 9 (1) Atestarea conformitii instrumentelor cu cerinele eseniale prevzute n anexa I se poate realiza, la alegerea soli citantului, prin una dintre urmtoarele proceduri: (2) Statele membre aplic criteriile minime definite n anexa V pentru desemnarea organismelor. Se consider c organismele care ndeplinesc criteriile stabilite prin standardele armonizate aplicabile n domeniu ndeplinesc i criteriile prevzute n anexa respectiv.

(a) examen de tip CE menionat n anexa II punctul 1, urmat fie de declaraia CE de conformitate (garantarea calitii produciei) menionat n anexa II punctul 2, fie de veri ficarea CE menionat n anexa II punctul 3;

cu toate acestea, examenul de tip CE nu este obligatoriu n cazul instrumentelor care nu utilizeaz dispozitive elec tronice i al cror dispozitiv de msurare a sarcinii nu folosete un arc pentru echilibrarea sarcinii;

(3) Un stat membru care a desemnat un organism poate anula desemnarea acestuia n cazul n care organismul nu mai ndeplinete criteriile de desemnare menionate la alineatul (2). Statul membru informeaz de ndat celelalte state membre i Comisia cu privire la aceasta i retrage notificarea.

CAPITOLUL 3 MARCAJUL DE CONFORMITATE CE I INSCRIPIILE

(b) verificarea CE a unitii menionate n anexa II punctul 4.

Articolul 11 (1) Marcajul de conformitate CE i datele suplimentare necesare specificate n anexa IV punctul 1 trebuie aplicate astfel nct s fie bine vizibile, uor lizibile i de neters pe instrumentele a cror conformitate a fost stabilit.

(2) Documentele i corespondena privind procedurile menionate la alineatul (1) trebuie redactate n limba oficial a statului membru n care se desfoar procedurile sau ntr-o limb acceptat de organismul notificat n conformitate cu articolul 10 alineatul (1).

(3) n cazul n care instrumentele intr sub incidena altor directive care reglementeaz alte aspecte, dar prevd totodat aplicarea marcajului de conformitate CE, acesta indic faptul c se presupune c instrumentele sunt n egal msur conforme cu dispoziiile acelor directive.

(2) Inscripiile prevzute n anexa IV punctul 2 trebuie aplicate pe toate celelalte instrumente astfel nct s fie bine vizibile, uor lizibile i de neters.

Cu toate acestea, n cazul n care una sau mai multe din aceste directive care se aplic instrumentelor permit fabricantului ca, pe parcursul unei perioade de tranziie, s aleag regimul pe care l va aplica, marcajul de conformitate CE arat confor mitatea doar cu directivele aplicate de fabricant. n acest caz, referinele de publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a directivelor aplicate trebuie specificate n documentele, avizele sau instruciunile cerute de directive i care nsoesc astfel de instrumente.

(3) Se interzice aplicarea pe instrumente a marcajelor care sunt susceptibile de a induce n eroare tere pri n privina semnificaiei i formei marcajului de conformitate CE. Se poate aplica orice alt marcaj pe instrumente, cu condiia ca vizibi litatea i lizibilitatea marcajului de conformitate CE s nu fie reduse.

Articolul 12 Fr s aduc atingere articolului 8:

Articolul 10 (1) Statele membre notific Comisiei i celorlalte state membre organismele recunoscute pe care le-au desemnat s efectueze procedurile prevzute la articolul 9 mpreun cu sarcinile specifice pentru care au fost desemnate aceste organisme i cu numerele de identificare atribuite lor n prealabil de ctre Comisie.

(a) atunci cnd un stat membru constat c marcajul de confor mitate CE a fost aplicat n mod incorect, fabricantul sau reprezentantul su autorizat cu sediul n cadrul Comunitii este obligat s fac instrumentele conform cu dispoziiile referitoare la marcajul de conformitate CE i s pun capt nclcrii n condiiile impuse de acest stat membru;

Comisia public in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista orga nismelor notificate, numerele acestora de identificare i sarcinile

(b) atunci cnd neconformitatea persist, statul membru trebuie s ia toate msurile cuvenite pentru a restrnge sau interzice introducerea pe pia a instrumentului n cauz sau s asigure retragerea acestuia de pe pia n conformitate cu procedurile prevzute la articolul 8.

L 122/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

Articolul 13 Atunci cnd un instrument care este utilizat pentru una dintre aplicaiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) cuprinde sau este conectat la dispozitive care nu au fcut obiectul evalurii conformitii menionate la articolul 9, fiecare din dispozitivele respective poart simbolul restrictiv de utilizare definit n anexa IV punctul 3. Acest simbol se aplic pe dispozitive astfel nct s fie uor vizibil i de neters.
CAPITOLUL 4 DISPOZIII FINALE

Articolul 17 Directiva 90/384/CEE, astfel cum a fost modificat prin directiva menionat n anexa VII, partea A, se abrog, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre n ceea ce privete termenele de transpunere n dreptul intern i de aplicare a directivelor menionate n anexa VII partea B.

Trimiterile la directiva abrogat se interpreteaz ca trimiteri la prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa VIII.

Articolul 14 Statele membre iau toate msurile necesare pentru a se asigura c instrumentele care poart marcajul de conformitate CE care le atest conformitatea cu dispoziiile prezentei directive sunt n continuare conforme cu dispoziiile acesteia. Articolul 15 Orice decizie luat n temeiul prezentei directive i care conduce la restricii privind darea n folosin a unui instrument trebuie s indice motivele exacte care o justific. O astfel de decizie este notificat fr ntrziere prii n cauz, care trebuie informat totodat cu privire la aciunile judiciare de care dispune n conformitate cu legislaia n vigoare din statul membru n cauz, precum i de termenele aciunilor respective. Articolul 16 Comisiei i sunt comunicate de statele membre textele dispozi iilor principale de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv. Articolul 19 Prezenta directiv se adreseaz statelor membre. Articolul 18 Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European Preedintele


H.-G. PTTERING

Pentru Consiliu Preedintele


P. NEAS

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/11

ANEXA I CERINE ESENIALE Terminologia utilizat este cea a Organizaiei Internaionale de Metrologie Legal. Observaii preliminare n cazul n care un instrument cuprinde sau este conectat la mai multe dispozitive de indicare sau de tiprire utilizate pentru aplicaiile enumerate n articolul 1 alineatul (2) litera (a), acele dispozitive care repet rezultatele cntririi i care nu pot influena funcionarea corect a instrumentului nu sunt supuse cerinelor eseniale, n cazul n care rezultatele cntririi sunt tiprite sau nregistrate n mod corect i de neters de o parte a instrumentului care ndeplinete cerinele eseniale i n cazul n care rezultatele sunt disponibile celor dou pri implicate n procesul de msurare. Cu toate acestea, n cazul instrumentelor utilizate pentru vnzare direct ctre public, dispozitivele de afiare i de tiprire pentru vnztor i client trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale. CERINE METROLOGICE 1. Uniti de msur a masei Unitile de msur utilizate sunt uniti legale n sensul Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislaiilor statelor membre referitoare la unitile de msur (1). Sub rezerva respectrii condiiei menionate anterior, unitile autorizate sunt urmtoarele: uniti SI: kilogram, microgram, miligram, gram, ton; unitate a sistemului imperial: uncie troy, care este o unitate de msur pentru metalele preioase; alt unitate care nu face parte din SI: carat metric pentru cntrirea pietrelor preioase. Pentru instrumentele care utilizeaz unitatea de mas a sistemului imperial menionat anterior, cerinele eseniale aplicabile i definite n continuare se transform n unitatea respectiv prin interpolare simpl. 2. 2.1. Clase de precizie Au fost definite urmtoarele clase de precizie: I. II. special mare

III. medie IIII. normal Specificaiile pentru aceste clase sunt prevzute n tabelul 1. Tabelul 1 Clase de precizie
Capacitate minim (Min) Valoare minim Numrul de intervale de verificare n Max e Valoare minim Valoare maxim

Clasa

Interval de verificare (e)

I II

0,001 0,001 0,1

g e g e 0,05 g g e g e 2 g g e g e

100 e 20 e 50 e 20 e 20 e 10 e

50 000 100 5 000 100 500 100

100 000 100 000 10 000 10 000 1 000

III

0,1 5

IIII

Capacitatea minim se reduce la 5 e pentru instrumentele din clasele II i III care servesc pentru determinarea unui tarif de transport.
(1) JO L 39, 15.2.1980, p. 40.

L 122/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

2.2.

Intervale

2.2.1. Intervalul real (d) i intervalul de verificare (e) se prezint sub forma urmtoare: 1 10k, 2 10k sau 5 10k uniti de mas, k fiind un numr ntreg sau zero. 2.2.2. Pentru toate instrumentele, altele dect cele dotate cu dispozitive indicatoare auxiliare: d = e. 2.2.3. Pentru instrumentele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplic urmtoarele condiii: e = 1 10k g, d < e 10 d, cu excepia instrumentelor din clasa I cu d < 104 g, pentru care e = 103 g. 3. 3.1. Clasificare Instrumente cu un singur interval de cntrire Instrumentele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie s se ncadreze fie n clasa I, fie n clasa II. Pentru aceste instrumente, limitele minime de cntrire pentru cele dou clase menionate anterior se obin din tabelul 1, prin nlocuirea intervalului de verificare (e) din coloana 3 cu intervalul real (d). n cazul n care d < 104 g, limita maxim pentru clasa I poate fi mai mic de 50 000 e. 3.2. Instrumente cu intervale multiple de cntrire Sunt permise intervale de cntrire multiple, n cazul n care acestea sunt clar indicate pe instrument. Fiecare interval de cntrire este clasificat conform punctului 3.1. n cazul n care intervalul de cntrire cuprinde clase de precizie diferite, instrumentul trebuie s rspund celor mai stricte cerine care se aplic claselor de precizie pe care le cuprinde intervalul. 3.3. Instrumente cu intervale multiple

3.3.1. Instrumentele cu un singur interval de cntrire pot avea mai multe intervale pariale de cntrire (instrumente cu intervale multiple). Instrumentele cu intervale multiple nu trebuie s fie echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar. 3.3.2. Fiecare interval parial de cntrire i al unui instrument cu intervale multiple este definit prin: valoarea intervalului su de verificare ei capacitatea sa maxim Maxi capacitatea sa minim Mini unde: i = 1, 2, , r, i = indicele intervalului parial de cntrire, r = numrul total al intervalelor pariale de cntrire. Toate capacitile sunt capaciti ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate. 3.3.3. Intervalele pariale de cntrire sunt clasificate conform tabelului 2. Toate intervalele pariale de cntrire se ncadreaz n aceeai clas de precizie, aceasta fiind clasa de precizie a instrumentului. cu e(i > ei;

+ 1)

cu Maxr = Max; cu Mini = Max(i i Min1 = Min,


1)

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/13

Tabelul 2 Instrumente cu intervale multiple i = 1, 2, , r

i = indicele intervalului parial de cntrire

r = numrul total al intervalelor pariale de cntrire

Capacitate minim (Min) Clas Interval de verificare (e) Valoare minim

Numrul de intervale de verificare Valoare minim (1) Maxi ne


i 1

Valoare maxim i n Max ei

I II

0,001 0,001 0,1

g ei g ei 0,05 g g ei g ei g ei

100 e1 20 e1 50 e1 20 e1 10 e1

50 000 5 000 5 000 500 50

100 000 100 000 10 000 1 000

III IIII

0,1 5

(1) Pentru i = r, se aplic coloana corespunztoare din tabelul 1, unde e se nlocuiete cu er.

4. 4.1.

Precizie La aplicarea procedurilor prevzute la articolul 9, eroarea de indicare nu trebuie s depeasc eroarea maxim tolerat prevzut n tabelul 3. n cazul indicrii numerice, eroarea indicaiei se corecteaz cu eroarea de rotunjire.

Erorile maxime tolerate se aplic la valoarea net i la valoarea tarei pentru toate sarcinile posibile, cu excepia valorilor de tar predeterminate.

Tabelul 3 Erori maxime tolerate


Sarcin Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IIII Eroare maxim tolerat

0 m 50 000 e 50 000 e < m 200 000 e 200 000 e < m

0 m 5 000 e 5 000 e < m 20 000 e 20 000 e < m 100 000 e

0 m 500 e 500 e < m 2 000 e 2 000 e < m 10 000 e

0 m 50 e 50 e < m 200 e 200 e < m 1 000 e

0,5 e 1,0 e 1,5 e

4.2.

Erorile maxime tolerate utilizate sunt duble fa de erorile maxime tolerate stabilite la punctul 4.1.

5.

Rezultatele de cntrire ale unui instrument trebuie repetate i reproduse de alte dispozitive de indicare utilizate de instrument i conform celorlalte metode de echilibrare utilizate.

Rezultatele cntririi trebuie s fie suficient de insensibile la schimbrile de poziie a sarcinii pe receptorul de sarcin.

6.

Instrumentul trebuie s reacioneze la mici variaii ale sarcinii.

L 122/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

7. 7.1.

Factori de influen i timpul Instrumentele din clasele II, III i IIII care pot fi utilizate n poziii nclinate nu trebuie s fie influenate de gradul de nclinare care poate aprea n condiii normale de utilizare. Instrumentele trebuie s ndeplineasc cerinele metrologice n intervalul de temperatur specificat de fabricant. Valoarea acestui interval este cel puin egal cu: 5 C pentru un instrument din clasa I, 15 C pentru un instrument din clasa II, 30 C pentru un instrument din clasa III sau IIII. n absena unei specificaii din partea fabricantului, intervalul de temperatur aplicabil este de 10 C pn la + 40 C.

7.2.

7.3.

Instrumentele alimentate de la reeaua de energie electric trebuie s ndeplineasc cerinele metrologice n condiiile de alimentare cuprinse n limitele de fluctuaie normal. Instrumentele care funcioneaz cu alimentare de la baterie trebuie s indice orice scdere a tensiunii sub valoarea minim cerut i, n acest caz, trebuie fie s continue s funcioneze corect, fie s se opreasc automat.

7.4.

Instrumentele electronice, cu excepia celor din clasa I i a celor din clasa II, daca e este mai mic de 1 g, trebuie s ndeplineasc cerinele metrologice n condiii de umiditate relativ ridicat la limita superioar a intervalului lor de temperatur. ncrcarea cu o sarcin a unui instrument din clasa II, III sau IIII pentru o perioad prelungit de timp trebuie s aib o influen neglijabil asupra indicaiei la acea sarcin sau asupra indicrii cifrei zero de ndat ce este retras sarcina. n alte condiii, instrumentele trebuie fie s continue s funcioneze corect, fie s se opreasc automat. Proiectare i construcie

7.5.

7.6.

8. 8.1.

Cerine generale Proiectarea i construirea instrumentelor trebuie s fie de aa manier, nct instrumentele s i menin calitile metrologice n cazul n care sunt utilizate i instalate corect i n cazul n care mediul n care funcioneaz este cel pentru care au fost proiectate. Valoarea masei trebuie indicat. Atunci cnd sunt expuse la perturbri, instrumentele electronice nu trebuie s prezinte defecte semnificative sau trebuie s le detecteze automat i s le semnaleze. Atunci cnd se detecteaz automat un defect semnificativ, instrumentele electronice trebuie s emit o alarm vizual sau auditiv care s continue pn cnd utilizatorul ia msuri corective sau pn la dispariia defectului.

8.2.

8.3.

Cerinele prevzute la punctele 8.1 i 8.2 trebuie ndeplinite n mod permanent pe o perioad de timp normal innd seama de utilizarea prevzut pentru instrumentele n cauz. Dispozitivele electronice numerice trebuie s exercite ntotdeauna un control adecvat al funcionrii corecte a procesului de msurare, al dispozitivului de indicare i al stocrii i transferului tuturor datelor. Atunci cnd se detecteaz automat o eroare cu o durat semnificativ, instrumentele electronice emit o alarm vizual sau auditiv care trebuie s continue pn cnd utilizatorul ia msuri corective sau pn la dispariia erorii.

8.4.

n cazul n care la un instrument electronic este conectat un echipament extern printr-o interfa corespunztoare, acest lucru nu trebuie s influeneze negativ calitile metrologice ale instrumentului. Instrumentele nu trebuie s aib caracteristici care s poat favoriza utilizarea frauduloas a acestora; posibilitile utilizrii incorecte accidentale trebuie reduse la maximum. Componentele care nu trebuie demontate sau reglate de utilizator trebuie protejate mpotriva unor astfel de aciuni. Instrumentele trebuie proiectate de aa manier, nct s permit efectuarea rapid a controalelor regulamentare prevzute de prezenta directiv.

8.5.

8.6.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/15

9.

Indicarea rezultatelor cntririi i a altor valori de cntrire Indicarea rezultatelor cntririi i a altor valori de cntrire trebuie s fie precis, s nu fie ambigu i nici s nu poat induce n eroare; dispozitivul de indicare trebuie s permit citirea uoar a indicaiei n condiii normale de utilizare. Denumirile i simbolurile unitilor menionate la punctul 1 din prezenta anex sunt conforme cu dispoziiile Directivei 80/181/CEE, adugndu-se simbolul pentru caratul metric, respectiv ct. Indicaia nu poate depi capacitatea maxim (Max) la care se adaug 9 e. Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicaiei se poate folosi numai temporar, iar tiprirea trebuie oprit pe durata funcionrii lor. Pot fi afiate i indicaii secundare, cu condiia ca acestea s nu fie confundate cu indicaiile primare.

10.

Tiprirea rezultatelor cntririi i a altor valori de cntrire Rezultatele tiprite trebuie s fie corecte, bine identificate i neambigue. Tiprirea trebuie s fie clar, lizibil, de neters i durabil.

11.

Reglarea la nivel Atunci cnd este cazul, instrumentele trebuie s fie prevzute cu un dispozitiv de reglare la nivel i cu un indicator de nivel, suficient de sensibile pentru a permite instalarea corect.

12.

Reglarea la zero Instrumentele pot fi prevzute cu dispozitive de reglare la zero. Funcionarea acestor dispozitive trebuie s permit reglarea la zero cu precizie i s nu duc la msurri incorecte.

13.

Dispozitive de tar i dispozitive de predeterminare a tarei Instrumentele pot avea unul sau mai multe dispozitive de tar i de predeterminare a tarei. Utilizarea acestor dispozitive trebuie s permit reglarea la zero cu precizie i trebuie s asigure o cntrire net corect. Utilizarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie s asigure stabilirea corect a valorii nete calculate.

14.

Instrumente utilizate la vnzarea direct ctre public, cu o capacitate maxim mai mic de 100 kg: cerine suplimentare Instrumentele utilizate la vnzarea direct ctre public trebuie s afieze toate informaiile eseniale referitoare la operaiunea de cntrire i, n cazul instrumentelor care indic preul, s afieze clar clientului i modul de calculare a preului pentru produsul ce urmeaz s fie achiziionat. Preul care trebuie pltit, n cazul n care este indicat, trebuie s fie exact. Instrumentele de calculare a preului trebuie s afieze indicaiile eseniale suficient timp pentru a permite cump rtorului s le citeasc corect. Instrumentele de calculare a preului pot avea i alte funcii n afar de cntrirea pe produs i calcularea preului, cu condiia ca toate indicaiile referitoare la ansamblul tranzaciilor s fie tiprite clar i neambiguu i s fie aranjate corespunztor pe un bilet sau pe o etichet destinate cumprtorului. Instrumentele nu trebuie s aib caracteristici care s poat duce n mod direct sau indirect la afiarea unor indicaii a cror interpretare poate fi dificil sau indirect. Instrumentele trebuie s garanteze protecia consumatorilor mpotriva oricrei tranzacii de vnzare incorecte survenite n urma funcionrii lor defectuoase. Dispozitivele indicatoare auxiliare i dispozitivele de extindere a indicaiei nu sunt permise. Dispozitivele suplimentare sunt admise numai n msura n care nu permit utilizarea frauduloas. Instrumentele similare celor utilizate n mod normal pentru vnzarea direct ctre public i care nu ndeplinesc cerinele prevzute la prezentul punct trebuie s fie prevzute lng afiaj cu inscripia de neters: Interzis pentru vnzarea direct ctre public.

15.

Instrumente pentru imprimarea preului pe etichete Instrumentele pentru imprimarea preului pe etichete trebuie s ndeplineasc cerinele pentru instrumentele de indicare a preului utilizate pentru vnzarea direct ctre public, n msura n care se aplic instrumentului n cauz. Imprimarea unui pre pe etichet trebuie s fie imposibil sub o limit minim.

L 122/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

ANEXA II PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITII 1. 1.1. Examinarea CE de tip Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat verific i certific faptul c un instrument, reprezentativ pentru producia prevzut, ndeplinete cerinele prezentei directive. Cererea de examinare CE de tip se depune pe lng un singur organism notificat de ctre fabricant sau de ctre reprezentantul su autorizat, stabilit pe teritoriul Comunitii. Cererea trebuie s cuprind: numele i adresa fabricantului i, n cazul n care cererea este depus de reprezentantul autorizat, numele i adresa acestuia; o declaraie scris din care s rezulte c cererea nu a fost depus i pe lng alt organism notificat; documentaia de proiectare prevzut n anexa III. Solicitantul pune la dispoziia organismului notificat un instrument reprezentativ pentru producia prevzut, denumit n continuare tip. 1.3. Organismul notificat:

1.2.

1.3.1. examineaz documentaia de proiectare i verific dac tipul a fost fabricat n conformitate cu documentaia respectiv; 1.3.2. stabilete de comun acord cu solicitantul locul n care urmeaz s fie efectuate examinrile i/sau ncercrile; 1.3.3. efectueaz sau asigur efectuarea examinrii i/sau a ncercrilor adecvate pentru a verifica dac soluiile adoptate de fabricant corespund cerinelor eseniale, atunci cnd standardele armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1) nu au fost aplicate; 1.3.4. efectueaz sau asigur efectuarea examinrii i/sau a ncercrilor corespunztoare pentru a verifica, n cazul n care fabricantul a optat s aplice standardele pertinente, dac standardele respective au fost aplicate efectiv, asigurnduse astfel conformitatea cu cerinele eseniale. 1.4. n cazul n care tipul ndeplinete dispoziiile prezentei directive, organismul notificat elibereaz solicitantului un certificat de omologare CE de tip. Certificatul conine concluziile examinrii, condiiile de valabilitate ale acestuia (dup caz), datele necesare identificrii instrumentului omologat i, n cazul n care este necesar, o descriere a modului de funcionare. Toate elementele tehnice relevante, precum desenele i schemele, se anexeaz certificatului de omologare CE de tip. Termenul de valabilitate al certificatului este de 10 ani de la data emiterii i poate fi rennoit pentru perioade de cte 10 ani. n eventualitatea unor schimbri fundamentale n proiectarea instrumentului, de exemplu ca urmare a punerii n practic a unor noi tehnologii, valabilitatea certificatului poate fi limitat la doi ani i poate fi prelungit cu trei ani. 1.5. Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziia statelor membre lista: cererilor de examinare CE de tip primite; certificatelor de omologare CE de tip emise; cererilor de examinare CE de tip respinse; completrilor i modificrilor aduse documentelor deja emise.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/17

n afar de aceasta, fiecare organism notificat informeaz de ndat toate statele membre n caz de retragere a certificatelor de omologare CE de tip. Fiecare stat membru pune aceste informaii la dispoziia organismelor pe care le-a notificat. 1.6. 1.7. Celelalte organisme notificate pot primi o copie a certificatelor i a anexelor la acestea. Solicitantul informeaz organismul notificat care a emis certificatul de omologare CE de tip cu privire la orice modificare adus tipului omologat. Modificrile aduse tipului omologat trebuie, n afar de aceasta, s fie aprobate de ctre organismul notificat care a emis certificatul de omologare CE de tip n cazul n care respectivele modificri influeneaz conformitatea cu cerinele eseniale prevzute n prezenta directiv sau cu condiiile prevzute pentru utilizarea instrumentului respectiv. Aceast aprobare suplimentar se acord sub forma unei anexe la certificatul original de examinare CE de tip. 2. 2.1. Declaraia CE de conformitate a tipului (garantarea calitii produciei) Declaraia CE de conformitate a tipului (garantarea calitii produciei) este procedura prin care un fabricant care ndeplinete obligaiile prevzute la punctul 2.2 declar c instrumentele n cauz sunt, dup caz, conforme cu tipul descris n certificatul de omologare CE de tip i ndeplinesc cerinele eseniale prevzute n prezenta directiv. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat cu sediul n cadrul Comunitii aplic marcajul de conformitate CE pe fiecare instrument i inscripiile prevzute la anexa IV i ntocmete n scris o declaraie de conformitate. Marcajul de conformitate CE este nsoit de numrul de identificare al organismului notificat care rspunde de controlul CE menionat la punctul 2.4. 2.2. Fabricantul trebuie s fi aplicat n mod corespunztor un sistem de calitate descris la punctul 2.3 i trebuie s fac obiectul supravegherii CE, conform punctului 2.4. Sistem de calitate

2.3.

2.3.1. Fabricantul trebuie s depun o cerere de omologare a sistemului su de calitate pe lng un organism notificat. Cererea trebuie s cuprind: un angajament de ndeplinire a obligaiilor care decurg din sistemul de calitate omologat; un angajament de meninere a sistemului de calitate omologat, pentru a asigura n permanen conformitatea i eficiena sa. Fabricantul pune la dispoziia organismului notificat toate informaiile pertinente, n special documentaia privind sistemul de calitate i documentaia privind proiectarea instrumentului. 2.3.2. Sistemul de calitate trebuie s asigure conformitatea instrumentelor cu tipul descris n certificatul de omologare CE de tip i cu cerinele din prezenta directiv. Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de fabricant trebuie s fac obiectul unei documentri sistematice i ordonate, sub forma unor norme, proceduri i instruciuni scrise. Documentaia sistemului de calitate trebuie s asigure o bun nelegere a programelor, a planurilor, a manualelor i a consemnrilor referitoare la calitate. Documentaia trebuie s conin n special o descriere adecvat: a obiectivelor de calitate i a structurii organizatorice, a responsabilitilor i a atribuiilor personalului de conducere n ceea ce privete calitatea produsului; a procesului de fabricaie, a tehnicilor de control i de asigurare a calitii i a msurilor sistematice care urmeaz s fie utilizate;

L 122/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

a examinrilor i ncercrilor care urmeaz s fie efectuate nainte, n timpul i dup fabricare, precum i a frecvenei acestora; a mijloacelor de supraveghere a obinerii calitii solicitate pentru produs i a funcionrii eficiente a sistemului de calitate. 2.3.3. Organismul notificat examineaz i evalueaz sistemul de calitate pentru a determina dac ndeplinete cerinele prevzute la punctul 2.3.2. De asemenea, organismul notificat prezum conformitatea acestor cerine cu sistemele de calitate care pun n aplicare standardul armonizat corespunztor. Organismul notificat comunic fabricantului decizia sa i informeaz i celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. Notificarea adresat fabricantului cuprinde concluziile examinrii i, n cazul unui refuz, justificarea deciziei sale. 2.3.4. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat informeaz organismul notificat care a omologat sistemul de calitate cu privire la actualizarea sistemului de calitate ca urmare a schimbrilor survenite, de exemplu datorit apariiei noilor tehnologii i a noilor concepte de calitate. 2.3.5. Orice organism notificat care retrage omologarea unui sistem de calitate informeaz celelalte organisme notificate cu privire la aceasta. 2.4. Supraveghere CE

2.4.1. Scopul supravegherii CE este de a asigura faptul c fabricantul ndeplinete n mod corespunztor obligaiile ce decurg din omologarea sistemului de calitate. 2.4.2. Fabricantul acord organismului notificat, n vederea inspectrii, accesul la locurile de fabricaie, de control, de ncercare i depozitare i i pune la dispoziie toate informaiile necesare, n special: documentaia referitoare la sistemul de calitate; documentaia tehnic; procesele-verbale privind calitatea, de exemplu rapoartele de inspecie i datele privind ncercrile i calibrrile, rapoartele privind calificarea personalului n cauz etc. Organismul notificat efectueaz periodic audituri pentru a se asigura c fabricantul menine i aplic sistemul de calitate; organismul notificat prezint fabricantului procesul-verbal al auditului. n afar de aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate fabricantului. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua audituri complete sau pariale, prezentnd fabricantului procesul-verbal al vizitei sau, dup caz, procesul-verbal al auditului. 2.4.3. Organismul notificat se asigur c fabricantul menine i pune n aplicare sistemul de calitate omologat. 3. 3.1. Verificarea CE Verificarea CE este procedura prin care fabricantul sau reprezentantul su autorizat cu sediul n cadrul Comunitii asigur i declar c instrumentele care au fost verificate n conformitate cu punctul 3.3 sunt, dup caz, conforme cu modelul descris n certificatul de examinare CE de tip i ndeplinesc cerinele directivei care li se aplic. Fabricantul ia toate msurile necesare pentru ca procesul de producie s asigure conformitatea instrumentelor, dup caz, cu modelul descris n certificatul de examinare CE de tip i cu cerinele prezentei directive care li se aplic. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat cu sediul n cadrul Comunitii aplic marcajul de conformitate CE pe fiecare instrument i ntocmete n scris o declaraie de conformitate. Organismul notificat efectueaz examinrile i testele specifice n scopul verificrii conformitii produsului cu cerinele cuprinse n prezenta directiv, prin examinarea i testarea fiecrui instrument, dup cum se menioneaz la punctul 3.5.

3.2.

3.3.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/19

3.4.

n cazul instrumentelor care nu fac obiectul aprobrii CE de tip, documentele cu privire la proiectarea instru mentului, conform celor stabilite la anexa III, trebuie s fie puse la dispoziia organismului notificat, dac acesta din urm solicit acest lucru. Verificarea prin controlul i testarea fiecrui instrument.

3.5.

3.5.1. Toate instrumentele vor fi examinate individual i se vor efectua teste specifice, dup cum specific standardele armonizate aplicabile prevzute la articolul 6 alineatul (1) sau se vor face teste echivalente n scopul verificrii conformitii acestora, dup caz, cu tipul descris n certificatul de examinare CE de tip i cu cerinele prezentei directive care li se aplic. 3.5.2. Organismul notificat aplic sau impune aplicarea numrului su de identificare pe fiecare instrument a crui conformitate cu cerinele a fost stabilit i ntocmete un certificat de conformitate cu privire la testele realizate. 3.5.3. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat trebuie s garanteze c este capabil s furnizeze la cerere certificatele de conformitate emise de organismul notificat. 4. 4.1. Verificarea CE per unitate de produs Verificarea CE a fiecrui produs este procedura prin care fabricantul sau reprezentantul su autorizat cu sediul n cadrul Comunitii asigur i declar c instrumentul, proiectat pentru o anumit aplicaie i care a fost atestat cu certificatul menionat la punctul 4.2 se conformeaz cerinelor prezentei directive, care i este aplicabil. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat aplic marcajul de conformitate CE pe instrument i ntocmete n scris o declaraie de conformitate. Organismul notificat examineaz instrumentul i efectueaz testrile corespunztoare, conform standardului (stan dardelor) armonizat(e) aplicabil(e) prevzute la articolul 6 alineatul (1) sau testri echivalente, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinele prezentei directive. Organismul notificat aplic sau impune aplicarea numrului su de identificare pe fiecare instrument a crui conformitate cu cerinele a fost stabilit i ntocmete un certificat scris de conformitate cu privire la testrile efectuate. 4.3. Scopul documentaiei tehnice referitoare la proiectarea instrumentului, dup cum se menioneaz n anexa III, este acela de a permite s se evalueze conformitatea acestuia cu cerinele prezentei directive, i s se neleag procesul de proiectare, fabricaie i funcionare a instrumentului. Organismul notificat trebuie s aib acces la aceast documentaie. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat asigur punerea la dispoziie, la cerere, a certificatelor de conformitate emise de organismul notificat. Dispoziii comune Declaraia CE de conformitate a tipului (garantarea calitii produciei), verificarea CE i verificarea CE pe unitate de produs pot fi efectuate n unitatea fabricantului sau n orice alt loc n cazul n care transportul la locul de utilizare nu necesit demontarea instrumentului, n cazul n care darea n folosin la locul de utilizare nu necesit asamblarea instrumentului sau alte operaiuni tehnice de instalare care pot afecta performanele instrumentului i n cazul n care valoarea constantei gravitaionale la locul drii n folosin este luat n considerare sau n cazul n care performanele instrumentului nu sunt afectate de variaiile gravitaiei. n toate celelalte cazuri, ele trebuie fcute la locul de utilizare a instrumentului. n cazul n care performanele instrumentului sunt sensibile la variaiile gravitaiei, procedurile menionate la punctul 5.1 pot fi efectuate n dou etape, etapa a doua cuprinznd toate examinrile i ncercrile al cror rezultat depinde de gravitaie, iar prima etap celelalte examinri i ncercri. Etapa a doua se desfoar la locul de utilizare a instrumentului. n cazul n care un stat membru a delimitat zone de gravitaie pe teritoriul su, expresia la locul de utilizare a instrumentului se interpreteaz ca n zona de gravitaie de utilizare a instru mentului.

4.2.

4.4.

5. 5.1.

5.2.

5.2.1. n cazul n care un fabricant a optat pentru execuia n dou etape a uneia dintre procedurile menionate la punctul 5.1, i n cazul n care aceste dou etape vor fi ndeplinite de entiti diferite, un instrument care a fost supus primei etape a procedurii va purta numrul de identificare al organismului notificat care a fost implicat n aceast etap.

L 122/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

5.2.2. Organismul care a ndeplinit prima etap a procedurii elibereaz pentru fiecare instrument cte un certificat, care va cuprinde datele tehnice necesare pentru identificarea instrumentului, menionndu-se verificrile i testrile care s-au efectuat. Organismul care ndeplinete a doua etap a procedurii va efectua acele examinri i testri care nu au fost efectuate nc. Fabricantul sau reprezentantul su autorizat asigur punerea la dispoziie, la cerere, a certificatelor de conformitate ale organismului notificat. 5.2.3. Fabricantul care a ales n prima etap declaraia CE de conformitate a tipului (garantarea calitii produciei) poate opta n etapa a doua pentru aceeai procedur sau poate decide s continue n etapa a doua cu verificarea CE. 5.2.4. Marcajul de conformitate CE se aplic pe instrument dup ndeplinirea celei de-a doua etape, o dat cu numrul de identificare al organismului notificat care a participat la a doua etap.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/21

ANEXA III DOCUMENTAIE TEHNIC PRIVIND PROIECTUL Documentaia tehnic trebuie s permit nelegerea conceperii, fabricrii i funcionrii produsului i s faciliteze evaluarea conformitii sale cu cerinele directivei. Documentaia tehnic cuprinde urmtoarele elemente n msura n care sunt necesare pentru evaluare: o descriere general a tipului; proiecte i schie de fabricaie, precum i planuri ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.; descrierile i explicaiile necesare pentru nelegerea celor menionate anterior, inclusiv modul de funcionare a instrumentului; lista standardelor armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1) aplicate integral sau parial, i descrierea soluiilor adoptate pentru a respecta cerinele eseniale n cazul n care nu au fost aplicate standardele armonizate prevzute la articolul 6 alineatul (1); rezultatele calculelor de proiectare i ale examinrilor etc.; rapoartele de testare; certificatele de omologare CE de tip i rezultatele testrilor corespunztoare privind instrumentele care cuprind componente identice cu cele din proiect.

L 122/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

ANEXA IV MARCAJUL DE CONFORMITATE CE I INSCRIPIILE 1. Instrumente care fac obiectul procedurii CE de evaluare a conformitii

1.1. Respectivele instrumente trebuie s poarte: (a) marcajul de conformitate CE care include simbolul CE aa cum se menioneaz n anexa VI; numrul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificate care a(u) realizat supravegherea CE sau verificarea CE. Marcajul i inscripiile menionate mai sus se aplic pe instrument distinct, mpreun; (b) o viniet ptrat, verde, de cel puin 12,5 mm 12,5 mm, cu litera majuscul M tiprit cu negru; (c) urmtoarele inscripii: numrul certificatului de omologare CE de tip, dup caz; marca sau denumirea fabricantului; clasa de precizie, ncadrat ntr-un oval sau ntre dou linii orizontale unite prin dou semicercuri; capacitatea maxim sub forma Max ; capacitatea minim sub forma Min ; intervalul de verificare sub forma e = , ultimele dou cifre ale anului n care s-a aplicat marcajul CE de conformitate, plus, dup caz: numrul de serie; pentru instrumentele alctuite din elemente separate, dar asociate: marca de identificare pe fiecare element; intervalul de verificare, n cazul n care este diferit de e, sub forma d = ; efectul maxim aditiv de tar, sub forma T = + ; efectul maxim substractiv de tar, n cazul n care este diferit de Max, sub forma T = ; intervalul tarelor, n cazul n care este diferit de d, sub forma dT = ; sarcina limit, n cazul n care este diferit de Max, sub forma Lim ; limitele speciale de temperatur, sub forma C/ C; raportul ntre receptorul de greutate i de sarcin.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/23

1.2. Instrumentele trebuie s fie prevzute cu dispozitive care s permit aplicarea marcajului de conformitate CE i/sau a unor inscripii. Acestea trebuie aplicate de aa manier nct s fie imposibil de ndeprtat fr a fi distruse i s fie vizibile atunci cnd instrumentul este n poziie de funcionare obinuit. 1.3. n cazul n care se utilizeaz o plcu de date, aceasta trebuie s poat fi sigilat, cu excepia cazului n care nu poate fi nlocuit fr a fi distrus. n cazul n care plcua de date este sigilat, trebuie s i se poat aplica o marc de control. 1.4. Inscripiile Max, Min, e i d trebuie, de asemenea, s apar lng afiajul rezultatului, n cazul n care nu sunt deja localizate acolo. 1.5. Orice dispozitiv de msurare a sarcinii care este conectat sau care poate fi conectat la unul sau la mai multe receptoare de sarcin trebuie s poarte inscripiile pertinente referitoare la receptoarele de sarcin respective. 2. Alte instrumente Celelalte clase de instrumente trebuie s poarte: marca sau denumirea fabricantului; capacitatea maxim, sub forma Max . Nu este obligatoriu ca aceste instrumente s poarte vinietele menionate la punctul 1.1 litera (b). 3. Simbolul restrictiv de utilizare prevzut la articolul 13 Acest simbol este compus din litera majuscul M, tiprit cu negru pe un fundal rou, sub form de ptrat, cu dimensiunea de cel puin 25 mm 25 mm, cele dou diagonale ale ptratului intersectndu-se n cruce.

L 122/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

ANEXA V Criterii minime care urmeaz s fie aplicate de statele membre la desemnarea organismelor responsabile de ndeplinirea procedurilor menionate la articolul 9 1. Organismele trebuie s dispun de personalul, mijloacele i echipamentul necesare. 2. Personalul organismelor trebuie s aib competena tehnic necesar i s fac dovada integritii profesionale. 3. Organismele trebuie s lucreze n mod independent de orice cerc, grup sau de orice persoan interesat n mod direct sau indirect de instrumentele de cntrire neautomate, n ceea ce privete efectuarea ncercrilor, pregtirea proceselorverbale, emiterea certificatelor i ndeplinirea funciei de supraveghere prevzute n prezenta directiv. 4. Personalul organismelor trebuie s respecte secretul profesional. 5. Organismele trebuie s ncheie o asigurare de rspundere civil, cu excepia cazului n care o astfel de asigurare de rspundere civil este acoperit de stat, conform dreptului intern. Statele membre verific periodic respectarea condiiilor prevzute la punctele 1 i 2.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/25

ANEXA VI MARCAJUL DE CONFORMITATE CE Marcajul de conformitate CE const din iniialele CE sub forma urmtoare:

n cazul n care marcajul de conformitate CE este micorat sau este mrit, trebuie respectate proporiile date n desenul la scar de mai sus. Componentele marcajului de conformitate CE trebuie s aib aceeai dimensiune pe vertical, care nu poate fi mai mic de 5 mm.

L 122/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

16.5.2009

ANEXA VII PARTEA A Directiva abrogat i modificarea ulterioar (menionate la articolul 17) Directiva 90/384/CEE a Consiliului (JO L 189, 20.7.1990, p. 1) Directiva 93/68/CEE a Consiliului (JO L 220, 30.8.1993, p. 1) numai articolul 1 punctul 7 i articolul 8

PARTEA B Termene de transpunere n dreptul intern i de aplicare (menionate la articolul 17)


Directiva Termen de transpunere Data de aplicare

90/384/CEE 93/68/CEE

30 iunie 1992 30 iunie 1994

1 ianuarie 1993 (1) 1 ianuarie 1995 (2)

(1) n conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Directiva 90/384/CEE, statele membre permit, pentru o perioad de zece ani de la data la care pun n aplicare legile, reglementrile i actele administrative adoptate de statele membre pentru a transpune n dreptul intern dispoziiile directivei menionate, introducerea pe pia i/sau darea n folosin a instrumentelor conforme cu reglementrile n vigoare nainte de 1 ianuarie 1993. (2) n conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 93/68/CEE: Pn la 1 ianuarie 1997, statele membre permit introducerea pe pia i intrarea n funciune a produselor care se conformeaz normelor de marcaj n vigoare nainte de 1 ianuarie 1995.

16.5.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/27

ANEXA VIII TABEL DE CORESPONDEN


Directiva 90/384/CEE Prezenta directiv

Considerentul (5) ultima tez Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 1 alineatul (1) al treilea paragraf Articolul 1 alineatul (2) teza introductiv Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 1 Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 2 Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 3 Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 4 Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 5 Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul 6 Articolul 1 alineatul (2) litera (b) Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 primul paragraf prima tez Articolul 6 primul paragraf a doua tez Articolul 6 al doilea paragraf Articolul 7 Articolul 8 alineatele (1) i (2) Articolul 8 alineatul (3) litera (a) Articolul 8 alineatul (3) litera (b) Articolul 9 Articolul 10 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14 prima tez Articolul 14 a doua tez Articolul 15 alineatele (1)-(3) Articolul 15 alineatul (4) Articolul 15 alineatul (5) Articolul 16 Anexele I-IV

Articolul 2 punctul 3 Articolul 2 punctul 1 Articolul 2 punctul 2 Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (2) teza introductiv Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (i) Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (iv) Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (v) Articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctul (vi) Articolul 1 alineatul (2) litera (b) Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 primul paragraf Articolul 7 al doilea paragraf Articolul 7 al treilea paragraf Articolul 8 Articolul 9 alineatele (1) i (2) Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf Articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf Articolul 10 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 primul paragraf Articolul 15 al doilea paragraf Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Anexele I-IV Anexa VII Anexa VIII

S-ar putea să vă placă și