Sunteți pe pagina 1din 8

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0 1.

Introducere

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 1 / 8

Procedura pentru lucrul in mediu nesigur se aplica atunci cand lucratorii firmei constata o situatie neconforma din punct de vedere al securitatii i sanatatii in munca. Situatia neconforma poate fi generata de oricare dintre elementele sistemului de munca (mijloacele de productie, sarcina de munca, mediul de munca sau executantul). Lucratorii sunt obligati sa respecte cerintele prezentei proceduri fara a aduce atingere prevederilor legale i reglementarilor interne din cadrul firmei. Prezenta procedura nu este o procedura diciplinara. 2. Scop Scopul acestei proceduri este acela de a indica lucratorilor actiunile ce trebuiesc intreprinse cnd lucreaza intr-un mediu nesigur. Se incadreaza ca mediu nesigur, aflarea lucratorului in una din urmatoarele situatii: - lucratorul nu a fost instruit in conformitate cu cerintele legale in vigoare si in raport cu natura activitatii desfaurate; - masurile de sanatate i securitate in munca nu sunt conforme cu cerintele rezultate din evaluarile privind riscurile de accidentare i imbolnavire profesionala; - conditii nesigure de munca, indiferent de natura acestora. 3. Escaladarea procesului Lucratorul: Trebuie sa evalueze posibilitatea aplicarii unor masuri corective de restabilire a situatiei normale de lucru, in parametrii acceptati. In cazul in care nu pot fi aplicate masuri corective, se impune considerarea unei situatii neconforme ce implica oprirea imediata a activitatii i sistarea acesteia pna la momentul asigurarii parametrilor normali de lucru. Trasabilitatea situatiei va fi asigurata prin completarea de catre lucrator a unui raport initial avand ca model formularului de raport, prezentat in Anexa 3. Finalizarea trasabilitatii situatiei va fi asigurata prin transmiterea de catre lucrator a raportului catre conducatorul locului de munca. Conducatorul locului de munca: Va aplica masurile corective ce se impun in cazul constatarii unor neconformitati. Va verifica cauzele ce au condus la aparitia neconformitatilor semnalate i inregistrate. Trasabilitatea situatiei va fi asigurata prin atasarea raportului initial la formularul de raport si completarea acestuia in zona dedicata. Formularul de raport este prezentat in Anexa 3. In cazul in care apar neconformitati privind acceptanta in ceea ce privesc masurile corective necesar a fi aplicate, din partea lucratorului sau a conducatorului locului de munca, se va apela la arbitrajul unui conducator superior ierarhic i la serviciul extern de prevenire i protectie, care va asigura suportul tehnic necesar pentru evaluarea situatiei. Conducerea firmei: Va aplica masurile corective ce se impun in cazul constatarii unor neconformitati, va verifica cauzele ce au condus la aparitia neconformitatilor semnalate i inregistrate, va lua alte masuri pe care le crede de cuviinta. Trasabilitatea situatiei va fi asigurata prin completarea formularului de raport, prezentat in anexa, in zona de dedicata. 4. Documente de referinta Prevederile cuprinse in prezenta procedura fac referire la actele normative prezentate in Anexa 1. Pentru fiecare dintre activitatile specifice se vor aplica reglementarile interne prezentate in Anexa 2. 5. Aplicare Nerespectarea prezentei proceduri atrage masuri disciplinare.

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 2 / 8

Invocarea unor neclaritatii in continutul prezentei proceduri nu absolva de consecintele incalcarii ei.

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0 Anexa 1

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 3 / 8

Reglementari privind sanatatea si securitatea in munca la care fac referire prezentele instructiuni proprii Legea 319 din 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 882 din 30 octombrie 2006 Actualizata in 27 septembrie 2010 prin Hotararea de Guvern 955 din 2010

Hotararea de Guvern Nr. 971 din 2006 - semnalizarea de securitate privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca Hotararea de Guvern Nr. 1028 din 2006 - ecrane de vizualizare privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Hotararea de Guvern Nr. 1051 din 2006 - manipularea manuala
privind cerinele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special in afectiuni dorsolombare

Hotararea de Guvern Nr. 1091 din 2006 - locul de munc privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc Hotararea de Guvern Nr. 1136 din 2006 - cmpuri electromagnetice privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice Hotararea de Guvern Nr. 1146 din 2006 echipamente de munca privind cerinele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Ordonanta de urgenta Nr. 99 din 2000 - temperaturi extreme privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Legea 307 din 2006 - Legea privind aprarea mpotriva incendiilor
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006

Legea 481 din 2004 - republicata 2008 - Legea privind protecia civil
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 554 din 22 iulie 2008

Ordinul M.A.I. 163 din 2007 - Norme generale de aprare mpotriva incendiilor
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 216 din 29 martie 2007

Ordinul M.A.I. 712 din 2005 - Dispoziii generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 599 din 12 iulie 2005 Modificat si completat prin Ordinul MAI 786 din 2 septembrie 2005

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 4 / 8

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0 Anexa 2

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 5 / 8

Reglementari interne privind securitatea si sanatatea in munca conexe prezentelor instructiuni proprii 1. Regulament Intern 2. Normativ intern - de acordare a echipamentului individual de protectie 3. Proceduri de lucru in conditii de siguranta P - SSM - Reguli absolute P - SSM - Utilizarea telefoanelor mobile P - SSM - Conducerea autovehiculelor P - SSM - Lucru la inaltime P - SSM - Securitate electrica P - SSM - Conducatorul locului de munca 4. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca IPSSM - Comune tuturor activitatilor IPSSM - Activitati de birou IPSSM - Transporturi auto IPSSM - Manipularea, transportul prin purtare si depozitarea materialelor IPSSM - Utilizarea uneltelor manuale IPSSM - Echipamente portabile actionate electric IPSSM - Lucrari si manevre in instalatii electrice IPSSM - Montarea confectiilor metalice si a echipamentelor specifice IPSSM - Lucru langa surse de RF

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0 Anexa 3

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 6 / 8

RAPORT Asupra situatiei de neconformitate

Angajatul (lucratorul) Nume: .................................................................................... Prenume: ............................................................................... Functia: ................................................................................. Descriere conditii nesigure: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Data............................. Ora .......................... Ziua.............................. Semnatura................................

Conducatorul locului de munca Nume: .................................................................................... Prenume: ............................................................................... Functia: ................................................................................. Masuri corective propuse: .................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Data............................. Ora .......................... Ziua.............................. Semnatura................................

Serviciului extern de prevenire i protectie Nume: .................................................................................... Analiza situatiei inregistrate: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Data............................. Ora .......................... Ziua.............................. Semnatura................................

Conducerea SC PRO TV SA

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 7 / 8

Nume: .................................................................................... Prenume: ............................................................................... Functia: ................................................................................. Masuri corective: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Data............................. Ora .......................... Ziua.............................. Semnatura................................

P-SSM 02 Redactarea 1 Revizia 0

PROCEDURA DE LUCRU IN MEDIU NESIGUR


Pagina 8 / 8 Evidenta documentelor

Numar de exemplare: (cu valoare de original) Utilizare: Regim: Referinta: P-SSM 02 Redactari si revizii ale documentului Redactarea 1 Revizia 0 Data 15.06.2012 Observatii Prima redactare 1 Intern - Statie locala Constanta Confidential

Registrul intern de evidenta a documentelor Nr. inregistrare: _______ din ______________

Redactat: Serviciu Extern de Prevenire si Protectie Ciupinuc Ioan ________________________

Aprobat: SC PRO TV SA Director statie locala Constanta Adrian Gorpin-Petrescu _______________________