Sunteți pe pagina 1din 10

! Daca valoarea estimata a contractului pe care urmeaza sa il atribuiti este sub pragul de 15.

000 euro ANRMAP nu va verifica documentatia de atribuire, achizitia directa nefiind o procedura de atribuire pentru care trebuie aplicate prevederile OUG nr.34/2006. Aplicarea unei procedurii de atribuire se justifica numai in cazul in care autoritatea contractanta a mai achizitionat sau urmeaza sa achizitioneze produse care acopera aceeasi necesitate. A se vedea punctul de vedere disponibil pe site-ul ANRMAP si notificarea 59/22.02.2011.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficial: S.C.HENKEL ROMANIA S.R.L. Adres: Bucureti, Str. Ioni Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Localitate: Bucuresti Punct(e) de contact:

Cod potal:

ara: Romania

020566 Telefon: 021.555.5699

n atenia ....... E-mail: Fax: 021.356.9755 Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.henkelcampaign.wordpress.com Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL): Adresa profilului cumprtorului (URL):

Alte informaii pot fi obinute la: X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.I Caietul de sarcini, documentatia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la: X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.II Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior Altele: completai anexa A.III Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 zile Termen maxim de rspuns la solicitarea de clarificri: 3 zile

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Servicii publice generale Aprare

Agenie/birou naional sau federal Colectivitate teritorial Agenie/birou regional sau local Organism de drept public Instituie/agenie european sau organizaie european

Ordine i siguran public Mediu Afaceri economice i financiare Sntate Construcii i amenajri teritoriale Protecie social Recreere, cultur i religie

Altele (precizai):

Educaie

X Altele (precizai): Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante da nu X

Sau, dup caz


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie termic Electricitate Servicii feroviare Prospectare i extragere a gazului i petrolului Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi Activiti portuare Activiti aeroportuare Ap Servicii potale

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea dat contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractant/entitatea contractanta Achizitie de panouri solare si echipamente pentru incalzire ... II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegei o singur categorie - lucrri, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achiziiei dumneavoastr) a) Lucrri B) Produse Executare Proiectare i executare Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrri, conform cerinelor specificate de autoritatea contractant Locul principal de executare ....................... II.1.3) Procedura implic Un contract de achiziii publice Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD) ncheierea unui acord-cadru II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz) Acord-cadru cu mai muli operatori economici X Acord-cadru cu un singur operator economic Cumprare Leasing nchiriere nchiriere cu opiune de cumprare O combinaie ntre acestea Locul principal de livrare Adresa scolii Locul principal de prestare ........................

T T

c) Servicii Categoria serviciilor:

nr.

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de participani la acordul-cadru preconizat Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru Dac DA, Reluarea competitiei se va face in SEAP: da nu __________________________________________ (se fac precizri suplimentare referitoare la modul de desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru) Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni: Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani: ......................... Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre): Valoarea estimat fr TVA: _________________ intervalul: ntre _____________ i _______________ Moned: ________ sau Moned: ________ da nu

Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________ Not: n cazul n care autoritatea contractant opteaz pentru ncheierea unui acord-cadru, aceasta va preciza distinct si valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaz a fi atribuit, cerintele minime de calificare (ex. nivelul cifrei de afaceri) fiind raportate la valoarea acestuia. Cuantumul garantiei de participare se va raporta la valoarea estimat maxim a acordului-cadru, valoarea estimata fiind precizat sub form de interval. II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor Obiectul procedurii il constituie achizitia de X panouri solare si X boilere destinate.... anvelope destinate utilizarii in conditii de iarna pe drumuri publice II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile) 34351100-3 II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA) Atunci cand se bifeaza se va avea in vedere notificarea ANRMAP nr. 75/2011 II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte) ! Daca se va alege impartirea pe loturi, se vor detalia distinct valoarea estimata si garantia de participare aferente fiecarui lot in parte. Cerintele minime de calificare si cuantumul garantiei de participare (ex. nivelul cifrei de afaceri) vor fi raportate la valoarea estimata a fiecarui lot in parte. Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu): unul sau mai multe loturi II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da nu da nuX da nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile) Panouri solare - x bucati; Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): _________________lei_ II.2.2) Opiuni (dup caz) Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric Dac da, descrierea acestor opiuni: ____________________________________________________________ Moned: __________lei da nu

Dup caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006, cu exceptia acordului-cadru

Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului) Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al contractelor ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului ( n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz) III.1.1.a) Garanie de participare Se va preciza in suma fixa Se va preciza perioada de valabilitate raportata la un numar fix de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (care se va corela cu perioada de valabilitate a ofertei) Se va preciza modalitatea de constituire, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari Se va preciza cuantumul ce se va retine in conditiile art.278 1 din OUG nr.34/2006 Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice III.1.1.b) Garanie de bun execuie da nu Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita in cazul contractelor de furnizare sau servicii a caror valoare este mai mare decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte, precm si pentru contractele de servicii de proiectare si/sau pentru contractele de lucrari, indiferent de valoare. Se va preciza modalitatea de constituire, in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006 III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse) Se specific instrumentele structurale, daca este cazul III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz) Asociere III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz) III.1.5. Legislaia aplicabil a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; b) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; c) Ordinul nr.314/2010 da nu T da

T nu

d) Ordinul nr.509/2011.. e) Ordinul nr.302/2011

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului: Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor 1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)

2. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare 3. Declaraie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, i/sau Cazier judiciar /certificat echivalent

Not: n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, se accept o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens . 4. Declaraie privind nencadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare

Not: n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, se accept o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens . ! Daca se solicita certificat de atestare fiscala, cerinta se va formula astfel incat din respectivele certificate sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor men ionate: 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor(emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentaie de atribuire.

Nota: A nu se dubla cerinta prin solicitarea si a prezentarii Certificatului de inregistrare (CUI) III.2.2) Capacitatea economic i financiar Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri global pe ultimii 3 ani s fie de cel puin: x lei (2010, 2009, 2008) Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte. III.2.3.a) Capacitatea tehnic si/sau profesional Informatii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectrii cerin elor menionate Cerinta nr. 1 Lista a principalelor livrari de produse efectuate n ultimii 3 ani. Not: oferantul va prezenta copii de pe procesul-verbal/procesele-verbale de recepie parial/final de la beneficiar din care s reias ca au fost furnizate pn la data depunerii ofertelor, produse similare.

III.2.4) Contracte rezervate (dup caz) Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate

da nu T

T T

SECIUNEA IV: PROCEDUR IV.1) PROCEDURA


IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfsurare a procedurii de atribuire IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate: _________________________________________________________________________________________ Cerere de oferte Negociere Offline On line

T
da nu

Au fost deja selectai candidai

Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare Negociere accelerat Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: _________________________________________________________________________________________ Dialog competitiv Concurs de soluii Deschis Restrns Numrul de participani estimat sau numrul minim / numrul maxim

IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe (licitaie restrns i negociere, dialog competitiv) Numr de operatori economici preconizat sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim : Criterii de preselecie ___________________________________________________________________________________________________ IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv) Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)


IV.2.1) Criterii de atribuire (dup caz,bifai rubrica sau rubricile corespunztoare sau enumerai criteriile de atribuire n cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor n cazul concursului de solu ii ) Cel mai mic pre

Se va preciza modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care procedura de atribuire este online (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic ( dup caz) da nu

______________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz) Nr intrare/iesire: 1392_____________________________________________________________________________ IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract Dac da, Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Alte publicri anterioare (dup caz) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa) Anun de intenie Numruli data publicrii n SEAP IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV T IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii deschise,cerere de oferte) egala cu perioada de valabilitate a garantiei de participare durata n luni: 3 sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor) A se corela cu perioada de valabilitate a garantiei de participare da nu T

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu uurin a corespondenei cu specificaiile tehnice din caietul de sarcini. Dup caz, se vor indica formularele ce trebuie completate. Se ve prezenta Declaraie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecia muncii. Ofertantul este obligat s indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, conform reglementrilor n vigoare la nivel national. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare Se vor indica formularele ce trebuie completate i/sau alte formulare ce conin detalierea elementelor de cost ce formeaz propunerea financiar. n funcie de elementele propunerii financiare care intervin n algoritmul de calcul prevzut pentru evaluarea ofertelor, informaiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunztoare a punctajului. (dup caz, meniuni cu privire la cursul de referin leu/euro) Actul prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n relaia contractual cu autoritatea contractant, l reprezint formularul de ofert. (se va indica formularul ce urmeaz a fi completat) IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei Se detaliaz modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare i marcare a plicurilor coninnd documentele ofertei.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e): POSDRU/40/32.32/G/37211 VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz) ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ VI.4) CI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac Denumire oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adres: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 Localitate: Bucureti E-ail: office@cnsc.ro Adres Internet (URL) Cod potal: 030084 Telefon: 021.310.46.41 Fax: 021.310.46.42 ar: Romnia da nu T da T nu

Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________

www.cnsc.ro VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3) Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac: Se va completa n conformitate cu prevederile art.2562 din OUG nr.34/2006 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac Denumire oficial: Adres: Localitate: Cod potal: ar: E-mail: Telefon: Adres Internet Fax: (URL)

ANEXA A ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar: Telefon: Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar: Telefon: Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE


Denumire oficial: Adres: Localitate: Punct(e) de contact: n atenia: E-mail: Adres Internet (URL):

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Cod potal:

ar: Telefon: Fax:

ANEXA B INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT ___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE) Vocabular principal Vocabular suplimentar (dup caz) Obiect principal ...- - - Obiect(e) ...- - - suplimentar(e) ...- ...- ...- 3) CANTITATE SAU DOMENIU _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________ sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________ (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total) 4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE (dup caz) Durata n luni: sau n zile: 5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare) _Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care a fost exprimat valoarea estimat) ___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot - - - - - -