Sunteți pe pagina 1din 61

MINISTERULLUCRRILORPUBLICES1AMENAJRIITERITORIULUI ORDINNr.24/Ndin25.08.1994 AvndnvedereavizulConsiliului Tehnicotiinificnr.128/27.04.1994, In temeiul Hotrrii Guvernului nr. 795/1992, modificat prin Hotrrea Guvernului nr. 491/1993.

privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, InconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.11/1992iaDecretuluinr.223/1992, MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului,emiteurmtorul ORDIN: Art.1.Seaprob,,InstruciuniTehnicedeproiectareiexecuieprivindorganizareacamerelor curate utilizate n domeniul sntii (spitale, laboratoare i industria farmaceutic) indicativ C 253/094,iInstruciunitehnicedeproiectareiexecuieaelementelordeconstruciiideinstalaii pentru camere curate utilizate n domeniul sntii (spitale, laboratoare i industria farmaceutic)" indicativC253/194. Art.2.Instruciuniledelaart.1intrnvigoareladatapublicriinBuletinulConstruciilor. Art.3.DireciaCoordonare,CercetaretiinificiReglementriTehnicepentruConstrucii,va aducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. MINISTRU, MARINCRISTEA

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFICAIREGLEMENTARITEHNICE PENTRUCONSTRUCII INSTRUCIUNITEHNICEDEPROIECTARE IEXECUTAREPRIVINDORGANIZAREA CAMERELORCURATEUTILIZATEN DOMENIULSNTII(SPITALE,LABORATOARE IINDUSTRIAFARMACEUTICA) INDICATIVC253/094 Elaboratede: SOCIETATEACOMERCIALA ELECTROUZINPROIECT"SA Bucureti Directorgeneral Directortehnic Responsabiltem Ing.N.RozolimoIng.A.Vtuiu Ing.E.Petrea Ing.A.Vtuiu

Avizatede DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFICASIREGLEMENTARITEHNICE PENTRUCONSTRUCII Director Ing.PaulPopescu Responsabillucrare Ing.DoinaCorda

INSTRUCIUNITEHNICEDEPROIECTAREIEXECUIEPRIVINDORGANIZAREA CAMERELORCURATEUTILIZATENDOMENIULSNTII(SPITALE, LABORATOAREIINDUSTRIAFARMACEUTICA) INDICATIVC253/094 1.OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 1.1.Prezenteleinstruciunitehnicedeproiectareiexecuiesereferlamoduldeorganizarea camerelorcurateutilizatendomeniul sntii(spitale,laboratoareiindustriafarmaceutic). 1.2.Avnd n vederecpeplan naional nuexiststandardei normativespecificecamerelor curate, la elaborarea instruciunilor tehnice, nivelul exigenelor sa stabilit lunduse ca referin standardulamericanFS209D. 1.3. Instruciunile tehnice cuprind i indicaii cu caracter general, care pot fi folosite la proiectarea i execuia camerelor curate i din alte domenii de activitate, lund n consideraie, de fiecaredat,cerineleproceseloriactivitilorcaresedesfoarninterior. 1.4.Activitiledindomeniulsntiicarenecesitdesfurareaproceselorncamerecurate,cu ncrcaremicrobiologicctmairedus(aseptice),potfigrupatedupspecificulacestora,astfel: a)Unitisanitare: intervenii chirurgicale: chirurgie general, operaii cardiovasculare, toracice i renale, operaiidetransplant Elaboratede SOCIETATEACOMERCIALELECTROUZINPROIECT"S.A. BUCURETI Aprobatede: MINISTRULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJARIITERITORIULUI cuOrdinulnr.24/Ndjn25.08.94 terapiepostoperatorie tratamentearsuri asistenmedicalpentrunounscuiiprematuri laboratoare:chimie,biochimie,virusologie,culturicelulare,prepararevaccinuri,control b)Unitiindustrialefarmaceutice: nfiolareasoluiilorinjectabileiperluzabilei,avaccinurilor laboratoare : control sterilitate i prezen particule materiale n soluii injectabile i perfuzabile. 1.5. Inanexa1suntdefiniitermeniiutilizainprezenteleinstruciuni. 1.6.Prezenteleinstruciunitehnicenursereferlaasigurareautilitiloraferenteproceselorcare sedesfoarninteriorulcamerelorcurate 2.CAMERECURATECLASEDEPURITATEITIPURI 2.1.Camerecurate 2.1.1.Spaiileundese,exercituncontrolalpuritiiaeruluisuntdenumitecamerecurate",

2.1.2. Gradul de puritate a aerului este definit prin concentraia numeric a particulelor n suspensie din incinta respectiv, corespunztoare nivelului granulometric indicat n tabelul 1 i este inversproporionalcuclasacamereicurate. Limita clasei camerei curate" o constituie, concentraia maxim pentru fiecare nivel granulometric,prezentatnordinecresctoareadimensiunilorntabelul1. Curbelededistribuiesuntprezentatenfig1. 2.1.3.Performanele(clasele)camerelorcuratepotfispecificatenceletreisituaiialeacestora: camercuratgoal camercuratnrepaus camercuratoperaional Saconstatatnmodstatisticcocamercuratoperaionalareunniveldepuritateaaeruluide cea10oriinferiorceluimsuratpentrucameracuratgoal.

Tabelul1 CLASELECAMERELORCURATE Clasacamerei curate Numrmaximdeparticulepepiciorcubic(0,028m.c.) Dimensiuneaparticulelornmicroni 0,1 1 35 10 350 100 1000 10000 100000 0,2 7,5 75 750 0,3 0,3 0,5 l 5,0 _

3 10 30 100 300 1000 7 10000 70 100000 700 2.1.4. Definirea claselor camerelor curate difer n funcie de standardul utilizat. n tabelul 2, suntindicatedefinireaclaselorcamerelorcuratecenformstandardelorFS209D(SUA),VDI2083 (Germania) i GEN (Europa), precum i echivalena acestora pentru a permite tehnologilor s stabileascdateledetemnfunciedecerinelebeneficiarului. 2.2.Filtrefinale 2.2.1.Clasa de puritate a aerului determin alegerea tipului de filtre finale i a tipului fluxului de"aer,carelarndul"lorconduclaadoptareasistemuluideintroducereaaerului. 2.2.2.Filtrelefinaleconstituiecomponenaesenialntrocamercuratntructacesteaelimin particuleleaflatensuspensienaerulintrodusnincpere. Pentruaseobineunnivelctmairidicatdepurificareaaeruluisefoloseteprocedeuldefiltrare progresiv,prefiltrelemontndusederegulcentralizat. Filtrelefinaleserecomandafiamplasatectmaiaproapedecameracurat,depreferinchiar n plafonul(sauperetele)acestora. In cazul amplasrii lor la distan, particulele submicronice, se pot aglomera pe pereii tubulaturii,navalfade

Metodademsurare: 1. Filtrarenumraresubmicroscop 2. Disperisialuminii

Dimensiuneaparticulelor (m) Fig. 1 Diagramadedistribuieaparticulelor

DEFINIREACLASELORCAMERELORCURATEIECHIVALENASTANDARDELOR Nr. crt. 0 1. Standarde U.M Claselecamerelorcurate icaracteristici 1 2 3 Standard FS209DUSA 1.1. Clasa camerei 100000 10000 1000 100 curate 1.2. Numrul maxim Cu 100000 10000 1000 100 1 admisdeparticule ft 3500 350 35 3,5 1 mai mari de 0,5 mc 3500000 350000 35000 3500 m

10 10 0,35 350

1 1 0,035 35

2. 2.1. 2.2.

3. 3.1. 3.2.

Standard VDI 2083Germania Clasa camerei 6 5 curate Numrul maxim admis de particule 1 mc 4000000 400000 mai maride0,5m StandardCEN Europa Claa camerei 6 5 curate Numrul maxim admis de particule 1 mc 1000000 100000 mai maride0,5m 1 2

40000

4000 400

40

10000 3

1000

100

10

4. Echivalena, 100000 10000 1000 100 10 1 4.1. standardelor 6,55 5,55 4,55 3,55 2,53 1,55 FS209D CEN 4.2. VDI2083 6,6 5 4 3 2 1 CEN 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 4.3. FS209 D 100000 10000 1000 100 10 1 VDI2083 6 5 4 3 2 1 NOT:cu.ft=piciorcubic(1cuft=0,028 mc) filtre, acumulnduse n timp pn cnd se ngreuneaz suficient de mult pentru a se dizloca, fiind apoiintroduseprinsuflarencameracurat,mrindn acestfelniveluldeimpurificareaaerului. 2.2.3.Eficienafiltrelorfinaleestedatdeprocentuldemicroparticuledeoanumitdimensiune reinute. Dimensiunileparticulelorcolectatecuceamaijoaseficiendectrefiltrelefinalesesitueaz. ndomeniul0,05...0,2m,particulelemaimicide0,05mfiindreinutecunalteficien,deoarece, eledifuzeazmultmairapidpesuprafaacolectoarea filtrului. Categoriiledefiltrecunalteficienstabilitepeplanmondialsunt: HEPA(HighEffciencyParticulateAir): min.99,99%particulede0,3mconformtestuluiSodiumFlame"Eurovent4/4 ULPA(UltraLowPenetrationAir): min.99,999%particulede0,3mconformtestuluiSodiumFlame"Eurovent4/4 VHSI(VeryHighSpeedIntegration): min.99,9995particulede0,12fimconiormtestuluidespectrometriceculaser MEGA: min.99,99995%particulede0,12mconformtestuluidespectrometrieculasersautestri cuaparaturcucomandnumericasistatdecalculator. 2.3.Fluxuldeaerprincameracurat 2.3.1.Puritateaaeruluidincamera,curatdepindeidemoduldecirculaieaaerului,respectiv defluxuldeaer.

Personalul care lucreaz n camera curat produce n permanen impurificarea aerului, iar modul n care aceast impurificare este eliminat prin sistemul de circulaie a aerului influeneaz clasacamereicurate. 2.3.2.Curgereaaeruluincadrulcamereicuratepoatefiorganizatndoumoduri: curgereaturbulentfluxdeaerconvenional curgerealaminar fluxdeaerunidirecional. Fluxulunidirecionalpermiterealizareaunuigradelepuritateaaeruluimultmaibundectfluxul convenional, dar necesit costuri mai mari i este mai dificil de realizat. Se pot realiza i camere curatecufluxdeaerhibrid(combinat). 2.4.Sistemedeintroducereaaerului 2.4.1.Sistemeledeintroducereaaeruluisealegnfunciedeclasadepuritateacamereicurate ideproceselecesedesfoarninteriorulei. 2.4.2.Celemaiutilizatesistemedeintroducereaaeruluincameracuratsunt: sistemedeintroducereinline" sistemedeintroducerecuplenum" sistemedeintroducerecualimentareindividualalafiltru. 2.4.2.1. Sistemedeintroducereinline" " Acest sistem de introducere permite realizarea de camere curate cu clasele 100 000, 10 000 i uneori1000 In unele cazuri, datorit cerinelor constructive sau a altor restricii care nu permit amplasarea filtrelor finale n plafon, se impune amplasarea acestora pe tubulatura de introducere a aerului. In acestecazuriseutilizeazsistemeledeintroducereaaeruluicufiltreinline",carefolosescbateriide filtrefinaleamplasatecentralizatpetubulaturadeintroducere. Introducereaaeruluiincameracuratsepoatefacefieprinanemostatelemontatediscontinuun plafon(nacestcaz filtrele finalepotfiamplasate imediatdeasupra anemostatelorsaucentralizatpe tubulatur)fieprinpanouriperforatecareocupntreagasuprafaaplafonului(filtrelefinalemontate centralizatpetubulatur). Gurile de aspiraie a aerului sunt amplasate la partea inferioar a pereilor, ct mai aproape de pardoseal,saunpardoseal. 2.4.2.2. Sistemedeintroducerecuplenum" Aceste sisteme de introducere cuprind o camer de presiune care delimiteaz un spaiu de repartizarevolumetricaaerului,aflatdeasupraplafonuluicufiltrealcamereicurate,avndlapartea superioarunacoperietan,totansamblulfiinddenumitplenum". Aerul este introdusprinunulsau mai multecanalede ventilaie, laopresiune maimaredect cea interioar pentru a fora ptrunderea sa prin filtrele finale n camera curat. Deoarece sistemul necesit un numr redus de canale pentru alimentarea plenumului, rezult o economie de spaiu i costuri mai mici, attpentrurealizareatubulaturiictipentrumontaj, n comparaiecusistemulde alimentareindividualpefiltru. Filtrele finale pot ocupa parial sau integral plafonul camerei curate, iar suprafaa de filtrare a plafonuluipoatefi extinsuorprinnlocuireapanourilorplinecumoduledefiltrare. Presiunea din plenum fiind mai mare dect presiunea din camera curat, etaneizarea filtrelor amplasatenplafonareoimportanmajorpentruanlturaposibilitateaptrunderiiaeruluinefiltrat ncameracurat.

Evacuareaaerulnisepoatefacepringurideaspiraieamplasate laparteainferioarapereilor, ctmaiaproapedepardoseal,dispusepedoisaupatruperei,sauprinpardoseal,folosindderegul pentruaceastaopardosealflotantperforat,obinndusenambelevarianteunfluxdeaervertical. Sistemuldeintroducerecuplenumsepoateutilizaipentruobinereaunuifluxdeaerorizontal. In acestcazfiltrelefinalesuntamplasatepeunuldinperei,putndocupaparialsauintegralsuprafaa acestuia, evacuarea fcnduse prin aspiraie prin peretele opus, prin guri amplasate la nivelul plafonuluiipardoseliisaupentreagasuprafaaperetelui,carepoatesfieprevzuticufiltre. 2.4.2.3. Sistemedeintroducerecualimentareindividuallafiltru Sistemeledeintroducerecualimentareindividuallafiltrufolosescmodulecareformeazuniti autonome de filtrare, amplasate n reeaua din plafon (flux vertical) sau n unul din perei (flux orizontal). Introducerea aerului se face printro tubulatur principal din care se ramific conducte individualeracordatelafiecareunitatedefiltrareautonom. Deoarece camera curat are o presiune mai mare dect spaiul de deasupra sau din jurul modulelordefiltrare,etaneizareaunitilordefiltraredinreeauaplafonului/pereteluiestemaipuin critic,astfelposibilitateaptrunderiiaeruluinefiltratprinneetaneitiledinplafonesteeliminat. Pentruevacuareaaerului se folosesc metodesimilare celordescrise lasistemelede introducere cuplenum. Avantajelefolosiriiacestorsistemedeintroduceresunt: nunecesitunacoperi(plenum) modulele cu filtre celulare, nlocuibile,ofer posibilitatea controalelor periodice facile, conformdiverselorcerine reglajindividualpefiltru zgomotredusfadesistemelecuplenum. Pentruevacuareaaerului se folosesc metodesimilare celordescrise lasistemelede introducere cuplenum. 2.5.Recirculareaaerului Pentru reducerea cheltuielilor energetice i materiale, se folosete, de cele mai multe ori, recircularea aerului. Aceasta se poate face, fie recirculnd o parte a aerului printro tubulatur prevzutcufiltreadecvate,ctrefiltrelefinale,fierecirculndaerulncameradeamestecainstalaiei declimatizare. Aerulesterecirculatprinfolosireagurilordeaspiraieprevzutenperei,apardoselilorflotante perforate(fluxvertical)sauapereilordefiltre(fluxorizontal). 2.6.Tipuridecamerecurate Camerelecuratesepotclasificanfunciedemoduldeorganizare,afluxuluideaerninterior: cufluxconvenionalpentruclasedepuritate:100000,10000,1000 cufluxdeaerunidirecionalpentruclasedepuritate:100,10,1. 2.6.1.Camerecuratecufluxdeaerconvenional Incamerelecuratecufluxconvenional,aerulesteintrodusnncpereprinfiltreleamplasate,n general, la nivelul plafonului i este evacuat prin gurile practicate n perei, ct mai aproape de pardoseal, neexistnd nici un fel de cerine n ceea ce privete uniformitatea curgerii aerului, punnduse accent, in primul rnd, pe filtrarea aerului. Aerul circul pe traiectorii neregulate, principalulinconvenientconstituindu1turbulena,caremeninensuspensieparticulele,mpiedicnd depunereasaupreluarealordesistemulderecirculare. nacestecondiiiserecomandcavitezaaeruluinincperesfiede0,15...0,45m/s,vitezele mairedusaperminddepunereaparticulelor.

Camerelecufluxconvenionalconstituieosoluierentabildinpunctdevederealcosturilorn multe aplicaii n funcie de sistemul de filtrare i introducere a aerului se disting urmtoarele tipuri constructive: camere curate cu flux de aer convenional cu filtrele finale montate pe tubulatur i introducereaprinanemostatesauplafonperforat(fig.2) camere curate cu flux de aer convenional cu filtrele finale montate deasupra anemostatelor(fig.3) camere curate cu flux de aer convenional cu alimentarea filtrelor finale prin plenum cu suprapresiuneiplafonulparialocupatcufiltre(fig.4) camerecuratecufluxdeaerconvenionalcualimentareindividuallafiltre(fig.5) 2.6.2.Camerecuratecu fluxdeaerunidirecional Incamerelecuratecufluxunidirecionalaerulesteintrodusprinfiltrelecareocuptotplafonul (flux unidirecional vertical) sau un perete ntreg (flux unidirecional orizontal) i este evacuat prin ntreagasuprafaopus,aerulcirculndnliniiparaleleicuovitezuniform.Inacest fel,treceo singurdatprincamer,iarimpuritile,deoricefel,createninteriorsunteliminate. Datorit acestui mod de curgere direct a aerului zonele cu viteze diferite se reduc la minim, micorndusenacestfel turbulena.

Fig 2 Camer curat cu flux de aer convenional, cu filtru final pe tubulatura de introducereaaerului

Fig.3 Camercuratcufluxdeaerconvenional,cufiltrufinalmontat deasupraaneniostatelor

Viteza aerului va fi de minim 0,45 m/s pentru a se prentmpina depunerea particulelor. Aceste considerente sunt valabile pentru camera curat goal, unde se realizeaz curgeri laminare. Aparatura, mobilierul i personalul din ncpere, care constituieobstacolencaleafluxuluideaer,faccaacestasnumaifielaminar,rezultnd zonecuvitezedecurgerediferit,faptceconduce la nrutirea niveluluidepuritatea aerului prin apariia local a turbulenei. Pentru aceste camere curate,operaionale, ter menuldedefinireadecvatestecamerecuratecufluxunidirecional". 2.6.2.1. Camerecuratecufluxunidirecionalorizontal Incamerelecuratecu fluxunidirecionalorizontal,aeruleste introdusprin filtrele finale amplasate pe toat suprafaa unui perete i este evacuat prin peretele opus, care cuprindedeasemeneafiltrepetoatsuprafaasapentruafacilitarecirculareaaerului(fig. 6). Pentruevacuareaaeruluisepotfolosiigurideaspiraieamplasatepepereteleopus la nivelulplafonului ialpardoselii,caz ncarecurgereaaerului nuse mai face n linii paralelepetotparcursulcamerei,cinumainapropiereapereteluideintroducere. Clasacamereicurate,obinutndiverseleporiunialencperiivariazfoartemult, depinznddetipulactivitiiiprocesulcaresedesfoarninterior. Lapuncteledelucrusituatenapropiereapereteluideintroducereaaeruluisepoate realizaclasa100sauchiarmaibun,darclasasenrutetepemsurcenedeprtm, deoarece se produce impurificarea aerului de ctre posturile de lucru situate n amonte. Din acest punct de vedere este recomandabil ca distana dintre cei doi perei cu filtre (introducereevacuare) s fie ct mai mic fluxul s fie realizat paralel cu limea camerei. Cameracuratcufluxunidirecionalorizontalestefoartepracticirentabil,mai alesnaplicaiilencaretrebuieconstruitncadrulunorspaiiexistenteundenlimea este limitat i nu permite realizarea unor camere cu flux vertical, sau n unele situaii specialecarenecesitutilizareaunor

Fig.6Camercuratcufluxunidirecionalorizontal corpuriobstacole" (utilaje, mese, platforme etc.) cu suprafee orizontale mari care obtureazinacceptabilfluxulvertical,conducndlamrireaturbulenei. 2.6.2.2. Camerecuratecufluxunidirecionalverticaldescendent Camerele curate cu flux unidirecional vertical descendent au plafonul ocupat in ntregime cu filtre (fig. 9) iar evacuarea aerului se realizeaz prin pardoseala flotant perforat. Micareaaeruluicreiatcontribuieladeplasareaparticulelorsprepardosealiapoin exteriorulcamerei,evitndnacestfelacumularealorncamer.Particulelegeneratentr unanumitpunctdelucrusunteliminatefrafectareacelorlaltelocuridemunc. Pentru evacuare este posibil s se utilizeze dispozitive, speciale amplasate continuu pe perete la nivelul pardoselii, n acest caz curgerea aerului nu mai este practic planparalel(nivelulmaximdepuritatecaresepoateobineesteclasa100). Dinpunctdevederealsistemuluideintroducereaaeruluincamersedistingdou tipuriconstructive: cualimentareafiltrelorprinplenumcusuprapresiunc(%7) cualimentareindividualafiltrelor(fig.8).

Fig.7Camercuratcufluxunidirecionalverticaldescendentcualimentarea filtrelorprinplenumcusuprapresiuncipardosealflotant

Fig.8Camercuratcufluxunidirecionalverticaldescendent,cualimentare individualafiltreloripardosealflotant Camerelecuratecufluxunidirecionalverticaldescendentasigurmediuldelucru cel mai curat realizat pn n prezent, permind obinerea claselor 100, 10 i 1, dar necesitcosturimaimarifadecelelaltetipuridecamerecurate. 2.7. Condiiideconfortinterior In vederea obinerii unui microclimat normal de lucru pentru personalul operativ din cadrul camerelor curate este necesar s se asigure anumite condiii ele confort interior.

Parametriicareseurmrescsunt: coninutuldemicroparticulepoluantedinaer vitezadecirculaieaaerului temperaturaiumiditatearelativaaerului niveluldeiluminare niveluldezgomot.

De cele mai multe ori aceti parametri sunt condiionai i de procesul tehnologic caresedesfoarninteriorulcamereicurate,condiiilerezultatefiindmultmaisevere dectceledeconfortinterior. 2.7.1.Coninutuldemicroparticulepoluantedinaer Aerul atmosferic conine, n diverse cantiti, microparticule poluante, care pot fi grupatenfunciedenaturaacestoraastfel: praf:constituitdinparticuleorganicei/sauanorganicesolide(crbune,ciment, negrudefum,etc.) aerosoli: formai din picturi foarte fine de diverse lichide (organice sau anorganice) gaze:provenitedinproceseleindustrialidinproceseledeardere(gazede eapament,fumdetutun,.a.) polen i spori de plante: particule organice complexe provenite din flora ambiental microorganisme(bacterii i virui),careseafldecele mai multeori fixatepe unsuportmaterial. Dimensiuniletipicealemicroparticulelorpoluanteconinutenaersencadreaz,n general,ndomeniileindicatentabelul3. Tabelul3 DIMENSIUNILEMICROPARTICULELORPOLUANTE Nr. Microparticuletipice Gama Dimensiunitipice crt. de (microni) dimensiuni (microni) 1 Polenisporideplante 5...150 8...80 2 Prafdecrbuneiciment 1...100 2...50 3 Bacterii 0,1...10 0,3...3 4 Fumdetutun 0,02...1,5 0,04...0,5 5 Virui 0,005...0,5 0,01...0,2

Clasa de puritate a aerului rezult din considerente tehnologice n funcie de procesulcaresedesfoarninteriorulcamereicurate. 2.7.2. Vitezadecirculaieaaerului Vitezele de circulaie a aerului prin camerele curate se vor menine n funcie de clasacamerelorcuratentreurmtoarelelimite: clasa1000v=0,1...0,25m/s clasa100v=0,3...0,45m/s clasa10v=0,45...0,5m/s clasa1v=0,45...0,5m/s.

2.7.3. Temperaturaiumiditatearelativaaerului In general, temperatura i umiditatea relativ a aerului (valoare, variaie i uniformitate) impuse de procesul tehnologic asigur condiiile de confort interior, conducndlavariaiifoartemicialeacestorparametri. Dinpunctdevederealconfortuluiparametriipotfifixaincadrulvalorilor: temperatur=18...26C(6,05...3)C umiditate=35...65% (1...10)%. Vitezadecirculaieaaeruluiirataderemprosptareasaauoinfluenimportant asupratemperaturiiresimitedepersonaluloperativ,comparativcutemperaturaaerului. C Inacestfel,vitezemarialeaeruluipotcreasenzaiauneitemperaturicu2...3 Cmaimici datoritaccelerriiprocesuluideevaporareprinpiele. Pentruevitareauscriiesuturiloriaproduceriielectricitiistaticeprinfrecarecu aerulserecomandcaumiditatearelativsfiepeste50/o.Inacelaitimp,oumiditate relativpeste70%conducelaapariiacondensuluiifavorizeazdezvoltareabacteriilor. 2.7.4. Niveluldeiluminare Nivelulmediudeiluminaregeneralninteriorulcamerelorcurateserecomands fiede300.500lx. Iluminatullocalcompleteaziluminatulnaturalinfunciedetipuriledeactiviti: ridicat750...1000lx. foarteridicatifrumbre(saloperaii)50000...60000lx. Incazurileutilizrii iluminatului localde nivelridicatsau foarteridicatiluminatul general va asigura un nivel de iluminare suficient de ridicat, care s nu conduc, la senzaia de orbire la comutarea cmpului vizual al personalului operativ din zona iluminat foarte puternic n zona mai puin iluminat. Acest fapt este foarte important, maialesncazulslilordeoperaii,undeiluminatullocalestede50000...60000lx. 2.7.5.Niveluldezgomot Niveluldezgomotincameracuratestengeneral40...60dB. Serecomandcaniveluldezgomotsnudepeasc55dBA3dBA. Niveluldezgomotsemsoarpentrucameracuratgoali/saunrepaus. 2.8. Criteriipentrualegereatipurilordecamerecurate Principalele criterii recomandate pentru alegerea tipurilor de camere curate sunt indicateintabelul4pentrucamerecuratecufluxdeaerconvenionaleintabelul5 pentrucamerecuratefluxdeaerunidirecional. Tabelul4 CAMERECURATECUFLUXDEAERCONVENIONAL Nr. Criterii constructive U.M. Clasarealizabil crt. ioperaionale 1000 10000 100000 0 1 2 A.Criterii construc mp. tive Mrimeacamerei Raportul lungime/lime 3 4 100 300 ngust 3:1 5 500 2:1

1 2

0 1 3 Inlimeaminim

2 m

3 3,0 10...15 40...120 adecvat plafon

4 2,75 10...15 20...40 redusa plafon

5 2,25 5...10 10...20 absent plafon sau sus pe perei 0,15...0,45 jospeperei

4 Suprapresiunea Pa 5 Numrul de schimbriorar 6 Reglarea aerului introdus 7 Amplasarea dispozitivelor de refularept.aertratat 8 Viteza aerului la m/s intrareancamer 9 Locul de amplasarea gurilor de evacuare /recirculare 10 Dispunerea gurilor de evacuare/reci rcularc 11 Distanaorizontal maxim de m evacuare/ recirculare 12 Vitezadeevacuare/ recirculare m /s 13 Eficiena % prefiltrelor: % primatreapt a doua treapt % (eliminarepraf) 14 Filtrefinale: suprafaa filtrelor % raportat la su prafaaplafonului % eficien minim (sodiiimflametest)

0,15...0,45 0,15...0,45 jos pe jospeperei perei, pardoseal continuu pe intermitent cei4perei pereiilungi

pe neuniform

0,1...1 30

1...2,5 80

2,5 80 reinere 80...90 5...10 95

eliminarea reinere praf 90 70...90 20...50 99,99 10...20 99,99

0 1

B. Criterii operaionale 1 Suprafaaspecific/ mp ocupant

20

10

2 Suprafaadepardo % seal ocupat de utilajeiaparatur 3 Activitatea personalului 4 Trafic orar (intrri/ ieiri) 5 Imbrcmintea ocupanilor 6 Generarea particulelor n interiorulcamerei 7 Cureni termici ascendeni 8 Intreinerea cureniei 9 Controlul i ntre inereaprefiltrelor 10 Intervaluldenum rare a particulelor depraf

minim sedentar

30

50

1...2 costume speciale minim

deplasare ocazional 2...6 halate moderat

activitateconstant peste6 halate considerabil

abseni

moderai

considerabili mediocr anual trimestrial

meticuloas sofistificat trimestrial semestrial lunar lunar

Tabelul5 CAMERECURATECUFLUXDEAERUNDIRECIONAL U.M Clasarealizabil Nr. Criterii crt. constructive i operaionale Fluxvertical Flux Orizontal 100 1 0 1 2 A. Criterii Pa constructive Suprapresiunca ncamer 3 15 10 4 15 100 5 15 6 15

0 1 2 Numrul de schim buriorar 3 Reglareaaerului

5 500 da

6 500 da

500...600 500...600 da da

4 Amplasarea dispozitivelor de refulare pentru aer curat 5 Viteza aerului la m/s intrareancamer 6 Amplasarea gurilor de evacuare / recir culare 7 Eficiena prefiltrelor: primatreapt (eliminarepral) adouatreapt

plafon

plafon

plafon

perete

0,45

0,45

0,45

0,45

pardo pardoseal seal flotant flotant perforat perforat

pardoseal pereteopus flotant perforat sau josperei

% %

30 95 sodium flame 100

30 95 sodium flame 90...100

30 30 90* 91 eliminareprafeliminareapraf

8 Filtrefinale: suprafaafiltrelor % raportat la suprafaaplafonului % (peretelui) eficienaminim (sodiumflame) B.Criterii operaionale 1 Suprafaa specific mp /ocupant 2 Suprafaa de pardoseal ocupat deutilaje 3 Activitatea personalului 4 Trafic orar (intrri/ieiri) 0 1 5 mbrcminteaocu panilor 6 ntreinerea cure niei 7 Controlul i ntreinerea prefiltrelor 8 Intervaluldenum rare a particulelor 2

90 99,999

90 99,999

99,99995 99,9995

40 minim

40 minim

30 minim

30 minima

minim 1...2

minim 1...2

minim 1...2

minima 12

3 costume speciale meticu loas lunar

costume costume costume speciale speciale speciale meticu meticuloas meticuloas culoas lunar lunar lunar

zilnic

zilnic

sptmnal sptmnal

depraf Nota: Incamerelecuratecufluxorizontalclasa100esterealizabilnumailaprimulfront delucrunapropiereapereteluicufiltrepentruintroducereaaerului. LEGENDALAFIGURILE2...9 1Introducereaertratat 2Filtrefinaledenalteficien 3Tubulaturdedistribuieaer 4Cutiedeanemostat 5Anemostat 6Panouridetavanpline 7Panourideperei 8Jaluzelepentruaspiraieaer 9Pardosealdebaz 10Plenumdedistribuieaercu supraprcsiune 11Corpurideiluminatnglobatentavan 12Tubulaturderecirculareaerimpurificat 13Filtrufinalcucutiepropriededistribuieaer 14Filtrudeaerpentruaerimpurificat 15Plenumcusuprapresiunepentrurecirculareaer 16Corpurideiluminatcarcasateaerodinamic 17Pardosealflotantperforatpentruaspiraiaaeruluiimpurificat 18Profilemetalicedesuspendare 19Tiranireglabili 20Reeaortogonaldesusinereietanare 3.PRINCIPIIGENERALEPENTRUPROIECTAREACAMERELORCURATE 3.1. La proiectar unei camere curate este necesar s se stabileasc activitile i proceselecareaulocinterior: fazeleidesfurareaprocesului utilajele,dotrileitehnicilefolosite capacitateai fluxuriledematerialeipersonal niveluldepregtirealpersonalului automatizareaiconducereacucalculatorulaproceselor riscul/pericolul de contaminare : biologic, chimic, radiaii (electromagnetice, luminoase,ionizante). 3.2Parametriiavuiinvedereladefinireacamereicuratesunt: clasacamereicurate,definitnceletreimoduri:camercuratgoal,inrepaus ioperaional graduldecontaminaremicrobiologic temperaturaiecartul admisibil umiditateaiecartuladmisibil condiiiexterioare niveluldeiluminare

niveluldezgomot ntreinereacurenieiidezinfecia riscurile/pericolelepentruprocese,produseipersoane. 3.3.Parametriicriticideproiectaresunt: numruldeschimburiorar(ratadeschimbaaerului) eficienaschimbuluideaer(ratademprosptare/deprecire) suprapresiuneancamer(depresiuneancamernuneleaplicaii speciale) specificaiafiltrrii parametriidestareaiaerului:temperaturaiumiditatea. 3.4.Debituldeaerproasptsevastabilinbazacerineicelemaimarideterminat de: compensareaaporturilorinterioaredecldur compensareaaeruluievacuatprinventilaiilocale compensareapierderilorprinneetaneiti diluia,saudeplasareaparticulelorcontaminante ratadeaerproasptpentruocupani. 3.5.Amesteculprodusntreaerultratat,careintrncameracuratiaerulexistent ninteriorserealizeazprindoumecanisme: deplasareaprodusdecurgereaunidirecional diluia produsncazulcurgeriiturbulente. Incurgereaunidirecional,debituldeaerdicteazrataschimbuluiiestedefinitde dimensiuneazoneisplatedeaerivitezaaerului. Incurgereaturbulentefectuldeamestecareestecuantificatderatadedeprecierea concentraieideparticulecontaminante,artndtimpulncareconcentraiascadedelao anumitvaloarelaoaltdat(deexemplu,ratadedepreciereaconcentraieidela10000 particule/piciorcutiela100particule/piciorcubicn20minute). 3.6. Incamerelecuratetrebuiesseasigureodiferendepresiunede5...15Pala fiecare trecere ctre un spaiu mai puin, curat. In general camerele curate lucreaz n regimdesuprapresiune. 3.7.Specificaiafiltrriirezultdincorelareacerinelorparametrilordedefinireai camereicurateicaracteristicilefiltrelorfinaledenalteficien. 3.8.Parametriidestareaiaerului:temperaturaiumiditatearelativitoleranele acestora rezult din cerinele procesului care se desfoar n interiorul camerei curate, fiindnfondiparametriidedefinireaicamereicurate. 4.PRINCIPIIGENERALE.PENTRUORGANIZAREACAMERELOR CURATE 4.1. Indiferent de tipul constructiv de camer curat i de activitile care se desfoarninteriorulacesteia,sevastabilioschemdeconfigurareaansamblului,care scuprindndiferiteproporii,elementeleconstituientedemaijos: 4.1.1.Complexulcamereicurate: acamera(camerele)curatpropriuzisaferentprocesuluiprincipal b camerecurateauxiliare cspaiidelegtur(culoare) dvestiarfiltru espaiutamponservice.

4.1.2.Spaiianexe: aspaiidepregtiremateriale b spaii de transfer : dulapuri de transfer materiale, duuri de aer, sasuri, cameredetransfer c vestiarfiltruintermediar 4.1.3.Spaiiinstalaiiiechipamente: aspaiiaferenteinstalaiilor b spaiidevizitare cpanouriservice" dpanourideieiredeurgen epanouripentrumontajutilaje. 4.1.1.Complexulcamereicurate 4.1.l.a. Camera (camerele) curat propriuzis se va caracteriza prin : clasa de puritate,tipdecirculaieaaerului,temperaturitoleranaadmis,umiditateaitolerana admis, categoria de pericol de incendiu, nivelul de iluminare, numrul maxim de persoane, numrul orar de schimburi de aer, activitatea specific, ci de evacuare i intervenie,ncrcareamicrobiologic(pentrumediiaseptice). 41.1.b.Camerelecurateauxiliareprocesuluiprincipalsevorcaracterizaprinaceiai parametri ca i camerele curate propriuzise. Ele vor asigura de cele mai multe ori, trecerea treptat de la spaiile mai puin curate" la spaiile curate (aseptice) n care se desfoar procesul principal. De obicei, aceste camere curate auxiliare au clase de puritateincrcaremicrobiologicmaimaridectcameracuratpropriuzis. 4.1.1.CSpaiilede legtur(culoare) ntrecompartimentecu funciunidiferitesau camerecuratedistinctesevorcaracterizaprinacelaiparametricaicamerelecurate,cu excepiinumruluidepersoaneiactivitateaspecific.Deregulnacestespaiisevor prevedeaielementeledepriminterveniencazdeincendiusauaccidente. 41.1.d.Vestiarulfiltru,sevacaracterizaprinaceiaiparametricai,cameracurat (cuexcepiaactivitiispecifice).Suplimentarelsevacaracterizaprincapacitateatotal, modul de pstrare a costumelor speciale (inclusiv eventuala lor splare final, uscare i sterilizare)lavoarespeciale,banchetdedesclare,covoareaderente,duurideaer.a., carevorfiasiguratenfunciedecerineleprocesuluiprincipal. 4.1.l.e.Spaiultamponservicevanconjuracamerelecurateivestiarulfiltrui le va izola de construcia gazd. Acest spaiu va acoperi cel puin cinci faete ale volumuluicare cuprinde camera curat i va include, eventual, elementele de susinere ale plafoanelor camerelor curate, ale tubulaturilor de ventilaie, conducte de utiliti i cabluri, el fiind destinat, n principal, asigurrii unui spaiu de izolare fa de agenii exterioriagresivinraportcucameracurat,precumipentruapermiteefectuareaacelor lucrri de ntreinere ce se pot face fr intrarea n camera curat. Spaiul tampon service se va caracteriza prin clasa de puritate, modul de circulaie 5, aerului, temperatur,umiditateitoleraneadmise. 4.1.2.Spatiianexe 4.1.2. a. Spaiile de pregtire, destinate materialelor, pacienilor, personalului care urmeaz s intre n camera curat Vor asigura aducerea acestora la parametri corespunztorimediuluicurat(steril).Acestespaiipotsfieconstituitechiardintrunalt

ansamblu de camere curate, eventual, cu o clas mai mare dect a camerei curate principale. 4.1.2.b.Spaiiledetransfervorfidestinatetransferuluimaterialelor/pacienilorni din camera curat (ansamblul de camere curate) ctre exterior. Se recomand ca aceste spaiisfaclegturantrespaiiledepregtireicamera(camerele)curat Dulapurile de transfer vor avea dimensiunile dictate de gabaritul materialelor (instrumentelor, aparatelor) pentru care se asigur trecerea n i din camera curat sau ntre compartimentele ansamblului de camere curate, asigurnd o influen minim asupraparametrilordemediudininteriorulacestora.Dulapuriledetransferpotficusau frventilare,nfunciedespecificultransferului. Duurile de aer pentru acces uman vor fi elemente de sini stttoare, putnd fi nchise(cuuiinterblocate)saudeschiseavndroluldesplare"cuaerapersonaluluice ptrundeispaiilecurate.Elevorfiprevzutecusistemepropriideautomatizarecares asigure:temporizrilaintrare,interblocrilaieire,deschiderincazdeavarie/incendiu, etc. Sasurile de acces n camerele curate vor asigura reducere la minim a influenei mediuluiexteriorasupraparametrilordemicroclimatdininteriorulcamerei curate. Sasurile vor fi prevzute cu interblocri i posibiliti de deschidere n cazuri de urgen(avarie,incendiuetc). Incazulunitilorsanitaresevorfolosicameredetransfer(curate)carevorasigura transferul pacienilor din mediu exterior (murdar, septic) n interiorul complexului de camer curate, cu influen minim aspr parametrilor de microclimat. In general aceste camerepotaveaoclasdepuritatemaimaredectacamereicurateprincipale. 4.1.2.c.Vestiarulfiltruintermediar,vafidestinatschimbriihainelorpersonalului care urmeaz s lucreze n spaiu tamponservice sau s intre n vestiarul filtru final. Acest vestiar poate s aib n zona de acces din exterior i grupuri sanitare, spaii de detent, spaii de luat masa. Nu se vor prevedea spaii de fumat, deoarece nu se recomandaccesulncamerelecuratealpersoanelor fumtoare(n funciedespecificul activitiisevainterziceaccesulpersoanelorfumatoare). 4.1.3. Spaiiinstalaiiiechipamente 4.1.3. a. Spaiile aferente instalaiilor vor cuprinde n principal instalaiile de condiionare a aerului, de alimentare electric, de alimentare cu utilitile necesare procesuluicaresedesfoarncameracurat. Acestespaiivorcuprindeincperipentrumonitorizariiurmrireaparametrilor defuncionareainstalaiilor. 4.1.3.b.Spaiiledevizitarevorfiastfelorganizatencatsnuperturbeactivitateai microclimatulinterior.Vizitatorsevorsupuneexigentelorcamerelorcurate. 4.1.3.c.Panourileservice"vorfielementeconstituientecamerelorcurate,cares nmnuchezeconductelei cablurilecarestrpungperetelecamereicurate.Deregulele vorcuprindeirobinetele,aparatelede msur,conectorii.Saucomutatoareleaferente, montatenafaracamereicurate,peculoarulservice. 4.1.3.d.Panouriledeieiredeurgentrebuiesasigureevacuareapersonaluluin cazuri de for major, accesul pentru, intervenii n caz de accidente sau incendiu, concomitentcuasigurareaetaneitiiasecuritiiincondiiinormaledefuncionare.

4.1.3.e. Panourile pentru montaj utilaje trebuie s asigure posibilitatea introducerii/scoaterii utilajelor ancombrante cu un minim de lucrri, care s afecteze foartepuinparametriicamerelorcurate. 4.2. Schemadeorganizare 4.2.1. Schema general de principiu pentru organizarea ansamblurilor de camere curateestedescrisnplana1. 4.2.2.Infunciedecomplexitateaansamblului:numrdecamerecurate(principale, auxiliare, spaii de pregtire), clase de puritate, numr de personal, flux de materiale i personaletc.icorelat,cucerineleproceselorcaresedesfoarninterior,elementele constituientecareasigurinterconectareacamerelorcurate(culoare,sasuri,duurideaer, spaiutarmponservice)potaveaconfiguraiidiferite,iar ncazurile simple vorputeafi comasatesauvorputeachiarlipsi.Sevor respectarecomandriledemaijos. 4.2.3.Recomandripentruorganizareaansamblurilordecamerecurate: a)Sevorseparafluxurileumaneidemateriale. b)Petraseul fluxului umanse vorprevedeasasurisauduurideaer la intrrile i ieirile din ncperi: vestiare i camere curate (principale, auxiliare, de pregtire materiale). c) Vestiarele (filtru intermediar i filtru) vor avea intrri i ieiri separate, astfel ncttraseulpersonaluluisfieimpus. d)Petraseulfluxuluiumansevorprevedeaduurideaerlatrecereactreozoncu clasadepuritateaaeruluimaibun(maimic). e)Culoareledecirculaiepotsincludispaiultampon service. f)Unsaspoateaveaaccesectremaimultencperi, g)Trecereadintredouzonecuaceiaiclassepoaterealizafrsas. h)Incazulcomplexelorcuclasa100000celedouvestiare(filtruintermediari filtru)potficomasate. i)Ingeneral,vestiarelesuntorganizatepesexe. 5.PREVEDERI GENERALEPENTRURECEPIA CAMERELORCURATE 5.1.Condiiilepentruefectuareaesturilorlarecepiacamerelorcuratesunt: a) Camera curat trebuie s fie terminat (att structura ct i instalaia de climatizareaaerului). b)Instalaiacompletvafuncionafrocupanitimpde48orenaintedenceperea msurtorilor.Inaceastperioaddefuncionarenusevaintervenipentrureglaje. c)Incazulncarecameracuratareozondelucrumaiimportant,msurtorile vorfiefectuatenspecialnaceastzon. d)Msurtorilepentrurecepieseefectueaznfunciedeprevederilecaietuluide sarcini,avndnvedereceletreifaze: camercuratgoal camercuratnrepaus camercuratoperaional. 5.2. ncercriimsurtoriceseefectueazlarecepie: suprapresiune temperatur

umiditateaaerului vitezaaerului numrdeschimburiorare integritateasistemelordefiltrare. niveluldeiluminat niveluldezgomot buna funcionare a tuturor elementelor mobile, n particular uile de acces al personalului. Pentrurecepiauneicamerecuratesuntabsolutobligatoriiurmtoareleaparate: contordeparticule manometre sonometre nregistratoaredetemperaturiumiditate sondelectronicdetemperaturiumiditate anemometre. Specialitii care efectueaz controlul pot s propun orice ncercare suplimentar destinatsverificeoanumitcalitateastructurilor(spreexempluscpriledeaerprin neetaneitai). Pentruncercrilesuplimentaresevaobineacordulproiectantului,constructorului ibeneficiaruluinaintedealeexecuta. 5.3.Testareacamerelorcurate Intabelul6suntmenionatetestelerecomandatepetipuridecamerecurate: camerecuratecufluxdeaerunidirecional camerecuratecufluxdeaerturbulent(convenional) camerecuratecufluxdeaerhibrid(combinat). Tabelul6 TESTERECOMANDATE Nr. Testul Tipulcamereicurate crt. Flux uni Flux Fluxhibrid direcional turbulent 1 2 3 4 1 2 3 4 Viteza i uniformitatea 1 fluxuluideaer Cderea de presiune pe 1 filtrelefinale Paralelismulfluxuluide 1,2 aer Intervalul de revenire 1,2 (ratademprosptare) 1 0 1 1,2,3 0(1,2) 1,2

0 5 6 7

3 1,2,3 0 1,2

4 1,2,3 0 1,2

8 9

10

Numrarea particulelor 1,2,3 nsuspensiedinaer Numrarea cderilor 0 departicule Ptrundereancamera 1,2 aerului nefiltrat din exterior Suprapresiunea in 1,2,3 camer Volumul aerului 1 introdus i capacitatea derezerv Nivelul de iluminare i 1 uniformitateasa Niveluldezgomot Uniformitatea temperaturii Umiditatea Vibraii Legend: 1,2 1,2,3 0 0

1,2,3 1

1,2,3 1

11 12 13 14

1,2 1,2,3 0 0

1,2 1,2,3 0 0

0=testopionalnfunciedecerineleprocesului 1=testpentrucameracuratgoal 2=testpentrucameracuratnrepaus 3=testpentrucameracuratoperaional Metodologiadetestareestedescris n normativulI45/93Instruciuniprivind metodologia de testare aieraulic i termic a camerelor curate (metodologie INCERC 1988)". 6.PREVEDERICOMUNEUNITILORDINSPITALE,LABORATOARE, INDUSTRIAFARMACEUTICA 6.1. Prevederigenerale 6.1.1.Camerele curateutilizate nacestdomeniu ncadratestatistic in structurape unitate a aerului din tabelul 7, pot fi mprite n dou grupe tipodimensionale repre zentative: grupa1,avndcatipreprezentativclasa10000. grupa2,avndcatipreprezentativclasa1000.

Tabelul7 STRUCTURACAMERELOR CURATE DIN DOMENIULSNTII Nr Clasade Unitisanitare Unitiindustriale Totaldomeniu crt puritate farmaceutice% % % 1 100000 2 10000 3 1000 4 100 5 Total 15...25 70...75 5..10 1...2 65 1..2 20...25 75...80 1...2 35 10...15 50...60 30...35 1...2 10

6.1.2. Grupa 1 are drept caracteristic de baz fluxul de aer convenional (turbulent). Aceast grup tipodimensronal cuprinde clasele: 100 000, 10 000, care vor fi realizateprinalegereaadecvatatipuluiinumruldefiltrefinale,aviziteiiarateide mprosptarealeaerului. Pentru refularea aerului n ncpere se recomand utilizarea sistemului de introducere cu plenum, iar pentru exhaustare folosirea gurilor de aspiraie amplasate n parteadejosapereilorlanivelulpardoselii. Ca variant, constructiv se poate utiliza i sistemul de introducere a aerului n linie"avndfiltrelefinaleamplasatecentralizatpetubulaturadeintroducereaaeruluii refulareaaeruluincameracurat,fieprinplafonperforat,fieprinanemostate.Inultimul cazfiltrelefinalepotfimontatedeasupraanemostatelor. 6.1.3. Grupa 2 are drept caracteristic de baz fluxul de aer unidirecional, care poatefirealizatndouvariante:verticalsauorizontal. Aceast, grup tipodimensional cuprinde clasele:1 000 i 100, care vor fi realizate prin alegerea de filtre finale adecvate (HEPA, ULPA), care vor ocupa parial (clasa 1000) sau n ntregime (clasa 100) plafonul, respectiv unul din pereii camerei curate i prin asigurarea numrului orar de schimburi de aer corespunztor clasei de puritateaaerului. Sistemul de introducere a aerului, n ambele variante, poate fi: cu alimentare individuallafiltru(recomandat)saucuplenum. Pentruevacuareaaeruluiserecomandfolosireaurmtoarelorsoluii: ncazul fluxului vertical:gurideaspiraiereglabiledispuse nparteade josa pereilor(clasa1000)saupardosealflotantperfoat(clasa100). n cazul fluxului orizontal : guri de aspiraie reglabile poziionate pe peretele opusintroduceriilanivelulpardoseliiialplafonului(clasa1000)saufiltreamplasatepe toatsuprafaapereteluiopusintroducerii(clasa100). 6.1.4.Infunciedecerineleprocesuluisepotrealizacamerecuratecufluxdeaer hibrid,careareavantajulcasigurlocal(fluxunidirecional)oclasdepuritate aaerului maibundectnrestulncperii(fluxturbulent). 6.1.5.Serecomandcapentruactivitilecare necesit spaii curate(aseptice)de mrime redus (tratamente/chirurgie arsuri, experimentri i analize de laborator : chimice, biochimice, virusologie, culturi celulare, preparare vaccinuri) s se foloseasc incintecuratencaresseasigurelocalmicroclimatulsolicitat.

Se recomand utilizarea incintelor curatetip cort, bancuri de lucru i hote cu flux laminar,carepotfiamplasatefienncperiobinuite,fieninteriorulcamerelorcurate, n funcie de clasa de puritate a aerului care se dorete s se obin (n interiorul unei incinte curate se obine, n general, un microclimat cuo clas de puritate a aerului mai miccuunordindemrimedectceadincadrulncperiiundeesteamplasat). 6.1.6. Pentru organizarea laboratoarelor, unde se desfoar activiti manuale sedentare care necesit camere curate/aseptice se recomand utilizarea fluxului dg aer orizontalcuun singurfrontdelucru. 6.2.Sistemedetratareaaerului 6.2.1.Condiiilespecialedelucrusolicitatedeproceseledinsliledeoperaiiide tratamentemedicale,dincamerelepentrunounscuiiprematuri)dinlaboratoareidin industriafarmaceuticnecesitadoptareacelormaiperfecionatemetodedeclimatizarei filtrare a aerului, prin care s se asigure att un mediu curat, ct i lipsit de germeni patogeni (aseptic), cu temperatur i umiditate controlat i cu circulaie a aerului fr cureni. In anexa 2 este descris modul de tratare a aerului pentru medii aseptice (filtrarea aeruluiiinstalaiidetratareaaerului). 6.2.2.Instalaiiledeclimatizarevormeninentrelimiteleimpuseparametriiaerului interior:temperatur,umiditaterelativ,puritate,graddencrcaremicrobiologic. La instalaiile de climatizare din spitale, laboratoare, farmaceutic, se vor utiliza numaiagregatedetipigienic,prezentndurmtoareleparticularitifadeagregatelede climatizareobinuite: Carcasa din tabl de oel inoxidabil cu suprafeele interioare netede, fr asperitisaumuchiiascuite. Asamblareaelementelorperfect. Bateria de nclzire de construcie special, cu distana dintre lamele mrit astfelnctsexisteposibilitateacuririiidezinfeciei. Toatematerialeleutilizatevorfirezistenteladezinfectaiimicroorganisme. Suprafeele exterioare ale amortizorului de zgomot se vor proteja acustic cu folietransparenttratatantistatic,acoperitcutablperforat. Toate ventilatoarele de introducere aer tratat vor fi prevzute cu racorduri de golireaapeiivorfiprevzutecuun capacderevizieipentrucurireidezinfecie. Echipamentelecomponente,nspecialfiltrele,sevoretanaiardispozitivelede fixarevorpermiteinterveniirapidencazdenlocuireaechipamentelor. 6.2.3.Modalitilerecomandatedetratareaaerului,specificecamerelorcuratedin domeniulsntii(descrisenanexa2)sunt: a)Instalaiedeclimatizarefuncionndnumaicuaerproaspttratatntrunagregat declimatizare b) Instalaie de climatizare economic funcionnd cu amestec de aer proaspt i recirculat. Prin reducerea la strictul necesar a debitului de aer proaspt se realizeaz o economiedeenergieapreciabil c) Instalaie de climatizare n care se utilizeaz agregate de climatizare separate pentru tratarea aerului proaspt i a aerului recirculat. Instalaia prezint avantajul c agregatuldeaerrecirculatpoatefiamplasatntavanultehnicalcamereicurate.

6.2.4.Pentru un ansamblu de camere curate,se recomand ca instalaia de climatizaresutilizezeunagregatdetratareprimaraaerului,dincaresedistribuieaer ctreagregateledetrataresecundaraaerului. Agregatele de tratare secundar a aerului vor corespunde cerinelor specifice fiecreicamerecurate. 6.2.5.Instalaiiledeevacuare/recirculareaaeruluivorfastfelconceputenctsnu permitpropagareapericuloasnexteriorulcamerelorcurate/complexuluiaunorageni patogeni (virui, microbi etc), particule toxice sau inflamabile. Ni se recomand recirculareacomunaaeruluidinncpericufunciunispecificediferite. 6.3.Prevederispecificeunitilorsanitare 6.3.1.Interveniichirurgicale 6.3.1.1.Sliledeoperaiimodernenecesitcondiiispecialdelucru,attnceeace privete asigurarea unui mediu curat cu temperatur i umiditate, controlat i lipsit de germenipatogeni,ctinprivinfacilitiloraferenteactuluimedicpropriuzis. 6.3.1.2.Laorganizareaunuiansamblupentruinterventichirurgicale(blocoperator) se vor structura i separa activitile care necesit spaii curate /aseptice fa de restul activitailor,caresuntconsiderateconvenionalmurdare". 6.3.1.3. Este necesar s se respecte urmtoarele reguli privind organizarea i desfurarea activitilor n ansambluri de camere curate care cuprind spaii aseptice destinateinterveniilorchirurgicale: a) Separarea fluxurilor de materiale, instrumente i aparatur medical : sterile, nesterile,murdare b)Amplasarea de preferin a echipamentelor de lucru din categoria nesterile/murdare",ca:autoclave,etuve,instalaiidesterilizareetc.nafaraansamblului decamerecurate c)Traseeimpusepentrucirculaiapersonalului d)Spaiitamponpentruacceselencameracurat d)Spaiitamponpentruacceselencameracurat"aseptic e)Cameredetransferpentrupacieni f)Msuririguroase(regulistricte)privindigienapersonaluluiicurarearegulat asuprafeelordelucrucusoluiibactericide. 6.3.1.4. Principalele activiti/compartimente incluse n general n cadrul unui ansambludecamerecuratepentruinterveniichirurgicalesunt: pregtirepacieni transferpacieni anestezie pregtireinstrumentesterile saladeoperaii reanimareiterapieintensivpostoperatorie pregtirecuriregeneralpersonalmedical odihnpersonalmedical odihnpersonalauxiliar camersurori camerutilitimedicale

depozitsterile depozitmateriale vestiarfiltruintermediar vestiarfiltru vestiarpersonaldeserviciu culoarservice culoaredecirculaietransfer. Culoareledecirculaieauiroluldespaiidetransfer,asigurndtrecereatreptatde launmediucuparametriimaislabi(clasadepuritatemaimare)launmediucuclasde puritatemaibunsau/iaseptic. 6.3.1.5.In funcie de complexitatea ansamblului de intervenii chirurgicale, unele dinacestecompartimentepotfigrupaterespectndurmtoarelecriterii: a)Camerecu funciuniapropiatecuasigurareaparametrilorcompartimentului celuimaiperformantdinpunctdevederealclaseidepuritateaaeruluiialgraduluide ncrcaremicrobiologic. Astfel, pot fi grupate : sala de operaii, camera pentru pregtirea instrumentelor medicaleicamerapentruanestezie,asigurndparametriceruidesaladeoperaii. b)Camerecuaceiaiparametriifunciunisimilaresauapropiate. Sepotgrupa,ncazuldestrictnecesitate,spaiilepentruodihn(personalmedical ipersonalauxiliar)ivestiarele.Sevoraveanvedereirecomandriledelapct.4.2.3. 6.3.1.6. Activitile murdare" : sortareclasare materiale murdare i instrumente medicale folosite (nesterile), splare, ambalare i sterilizare instrumente medicale, colectare, splare i dezinfectare lenjerie, halate, costume speciale .a. se vor organiza separat,nexteriorulansambluluidecamerecurate. 6.3.1.7.Prinorganizareaansambluluitrebuiesseasiguretraseeimpusepentru fluxurileumaneidemateriale: fluxpersonalmedical fluxpersonalauxiliar fluxpersonaldeserviciu fluxpacieni fluxmateriale:sterile,curate,murdare/folosite fluxinstrumentemedicale:sterile,nesterile(murdare). 6.3.1.8. Pentru slile de operaii necesitnd cerine mai severe se recomand folosirea unui sistem de stopare a germenilor patogeni bazat pe interaciunea a trei principiifundamentale: eliminareaoricruifeldecontaminareaaeruluiprinseparareaechipeidechirurgide restulpersonaluluiiprinfolosireaunorcostumespecialedeprotecie limitarea zonei de lucru lipsite de germeni la minimul necesar pentru o anumit procedurchirurgical utilizareaunuicurentdeaer cudeplasare lentiaunorfiltrecu nalteficien n interiorulcamereicurate. 6.3.1.9.Alegereatipuluifluxuluideaersevafacenfunciedeparametrispecifici impui de activitatea din interiorul camerei curate, avnd n vedere recomandrile prezentatentabelul8.

Tabelul8 RECOMANDRIPENTRUALEGEREATIPULUIFLUXULUIDEAER Nr Cerine/Caracteristici crt 0 1 1 Formancperii Fluxorizontal Fluxvertical

2 (*)Rectangular

3 (*)Rectangulat (*)Exagonal (*)Octogonal ()Alteforme

2 Inlimea gazd 3 Pardoseal

4 5 6

7.

construciei Mic, adecvat n Mare, adecvat pentru construciiexistente construciinoi (*)Liber,uordecurat (*)Liber,uordecurat ( ) Pardoseal flotant, perforat, dezinfecie ane voioas Gradul de ocupare a (*)Mare Limitat pardoselii Accese n cameri fixare Pe2perei (*)Petoipereii(4,6, aparatur 8) Flexibilitate pentru am Redus (*)Maxim plasarea aparaturii / pa cienilor i activitate n ncpere(personal) Amplasarea corpurilor (a (*)Da ()Nu paraturii)cusuprafee orizontalemari Uniformitatea clasei de ()Neuniform (*)Uniform puritatenncpere (*) Realizarea unui (*) Permite fluxuri diferite primfrontdelucrucuclas (hibride)nncpere de puritate superioar (*) permite tuuri de suflare restuluincperii aer, pentru creterea local a niveluluidepuritateaaerului 2 3 Da

0 1

9 mpingerea particulelor (*)Nu materiale din aer, inclusiv germeni patogeni spre plgiledeschise Legend: (*)=fluxrecomandat

()=nuserecomand 6.3,1.10. Schema general de principiu pentru organizarea unui ansamblu de camerecuratepentruinterveniichirurgicaleestedescrisnplana2,undepentruanuse ncrcadesenulnuaufostfiguratesasurileiduuriledeaer. 6.3.1.11. Serecomandfolosireasasurilorsidusurilordeaerastfel: a)Sasuri: laintrareaiieireadinncperile:vestiarefiltruintermediarcamerpregtire pacieni,camertransferpacieni la accesele din ncperile : camer surori, camere odihn personal medical i auxiliar, reanimare terapie intensiv, camer pregtire curire general, utiliti medicale. b) Duuri de aer: la intrarea i ieirea din vestiarele filtru i vestiarul pentru personaldeserviciu. 6.3.1.12. Parametrii prin care se vor caracteriza camerele curate componente ale ansambluluipentruinterveniichirurgicalesunt: a)Parametriispecificiimpuideactivitateacaresedesfoarninterior: tipulactivitii pericolul/risculdecontaminaremicrobiologic numrulmaximdepacieni numrulmaximdepersonalmedical,auxiliardeserviciu cantitateademateriale/instrumentemedicalededepozitat cideaccesideevacuare traficorar(persoaneimateriale/instrumente) metodededezinfecie,de ntreinereacurenieiideevacuarea materialelor murdare(folosite). b)Parametriigenerali,condiionaideparametriispecifici activitiidebaz: clasadepuritateaaerului graduldencrcaremicrobiologic parametrii de stare ai aerului i tolerane admise (temperatur i umiditate relativ) niveluldeiluminaregeneral niveluldezgomot tipuldecirculaieaaerului vitezamaximaaerului numrorardeschimburideaer categoriadepericoldeincendiu. 6.3.2.Asistenmedicalnounscui 6.3.2.1.Principaleleactiviti/compartimentecarenecesitcamerecuratesunt: pregtirenounscui transfernounscui asistenmedicalnounscui asistenmedicalprematuri spltorie echiparemame prepararelapte

alptare camersurori depozitemateriale vestiarfiltruintermediar vestiarfiltru culoarservice culoardetransfer. 6.3.2.2.Schemageneraldeprincipiupentruorganizareaunuiansambludecamere curatepentruasistenmedicalnounscuiestedescrisnplana3,undeesteindicati moduldeseparareafluxurilorumaneidemateriale. 6.3.2.3. Activitile murdare", cum ar fi splare i sterilizare biberoane sau lenjerie,.a.,sevororganizanafaraansambluluidecamerecurate. 6.3.2.4. Parametrii prin care se vor caracteriza camerele curate componente ale ansambluluipentruasistenmedicalnounscuisunt: a)Parametriispecificiimpuideactivitateacaresedesfoarninterior: tipulactivitii pericolul/risculdecontaminaremicrobiologic numrulmaximdenounscui/prematuri numrulmaximdepersonalmedical numrulmaximdemame cideaccesideevacuare cantitateadematerialededepozitat traficorar(persoaneimateriale) metodededezinfecie,de ntreinereacurenieiideevacuarea materialelor murdare(folosite). b) Parametrii generali care caracterizeaz camerele curate, condiionai de parametriispecificiactivitiidebaz: clasadepuritateaaerului graduldencrcaremicrobiologic parametrii de stare ai aerului i tolerane admise (temperatur i umiditate relativ) niveluldeiluminaregeneral niveluldezgomot tipuldecirculaieaaerului vitezamaximaaerului numrorardeschimburideaer categoriadepericoldeincendiu. 6.3.3.Laboratordevirusologie 6.3.3.1. Laboratoarele de cercetri virui trebuie meninute n depresiune fa de ncperile vecine.Particularitileconstruciei laboratorului itratrii aerului impun respectarea,urmtoarelorrecomandri. 6.3.3.2.Recomandrigenerale: Climatizareaintegralancperilor Etaneizarea maxim a intrrilor de aer cu parazii, a ferestrelor, a ieirilor de canalizri

Dezinfectareapermanentasifoanelordepardoseal Autoclavcudublintrare Becgermicid. 6.3.3.3.Circulaiapersonalului. Intrareapersonaluluisevarealiza,conformurmtoruluifluxobligatoriu(vezianexa 2): prinsasulA dezbrcareidepozitarembrcmintedeoransasulcududeaerB duC,prevzutcuuicucomandelectriciinterblocare mbrcareninutdelucru,depozitatnsasulcududeaerD trecereansasul(camerdetrecere)E intrareanlaboratorulF. Ieireapersonaluluisevafaceprinparcurgereafluxuluiinsensinvers. 6.3.3.4.Climatizareancperilor: Numruldeschimburiorareaaerului:15volume/or IntroducereaaeruluinsasulA DepresiunespresasulBispreduulC,evacuareaernduulC IntroducereaernsasulE UoardepresiunespreDiC. DepresiuneputernicsprelaboratorulF. Uile duurilor vor fi acionate prin relee temporizate i nu vor putea s se deschid dect alternativ dup un anumit timp de funcionare corespunznd splrii in tegraleaoperatorului.Acesteuisuntnormalnchise. Modul filtrant va cuprinde un filtru absolut DOP 99,97% si un dispozitiv de sterilizareasuprafeelorfiltranteprinrezisteneelectrice. 6.4.Prevederispecificeunitilorindustrialefarmaceutice 6.4.1. Schema general de principiu pentru organizarea ansamblurilor de camere curatepentruunitileindustrialefarmaceuticeestedescrisnplana1. Unitileindustrialefarmaceuticesepotgrupanfunciedegraduldeautomatizare alproceselorcaresedesfoarncamerelecurate/aseptice,astfel: a) Procese automate care includ linii automate ( infiolare) dotate cu incinte curate proprii i instalaii de sterilizare(a fiolelor), caracterizate prin ncperi mari i numrmicdepersonal. b) Procesemanualecarecuprindoperaiiiprocedeetehnologiceorganizaten fluxuridefabricaiedincarerezultaproduselefinite. c)Procesemanualecarecuprindposturidelucruintegrate,undesedesfoar maimulteoperaiitehnologice,carezultatprodusefinite. d) Laboratoare care de cele mai multe ori sunt specializate, incluznd operaii manuale(diversesauspecializate)la careparticipunnumrmicdepersonal. La organizarea ansamblurilor de camere curate spcifice unitilor industriale farmaceuticesevorrespectarecomandariledemaijos: 6.4.2.Activitilemurdare"(splaresterilizarefiole,flacoane,sifoaneetc,marcare, control,ambalare.a.)sevororganizanafaraansambluluidecamerecurate. 6.4.3.Accesulmaterialelorncamerelecuratedefabricaie(aseptice)sevafaceprin respectareaurmtorului

Spaiu(camercurat)pentrupregtireamaterialelor Transferndepozitul(camercurat)dematerialeal ansamblului Transferndepozitultamponalcamereicuratefabricaie(aseptic),carepoate s fie un spaiu al acestei sau chiar o camer separat (n cazul unui ansamblu multe camerecuratedefabricaieaseptice). 6.4.4. Toate transferurile de materiale se vor realiza dulapuri de transfer, avnd gabarituladecvatdimensiucantitilordemateriale. 6.4.5.Dimensionareavestiarelorsevafacepesexedulat,astfelnctsnurezulte ncperidedimensiuniifluxuriumaneimportante,caresconduclanrutatireaclasei depuritateaaerului. 6.4.6. Pentru procesele automate, care necesit n ncperi mari (suprafa i nlime), n caressepoataamplasa incinteleproprii(camerecurate)ale liniilorautor recomandutilizareafluxuluideaervertical. 6.4.7.Pentruproceselemanuale,caracterizatenprinncperimiciinumrrelativ maredepersonal,serecomand folosirea fluxuluideaerorizontalcuunsingur frontde lucru(aseptic).Unaldoileafrontdelucruvaputeacuprindeoperaiiulterioareprimului front,delucruicarenumainecesitmediuaseptic. 6.4.8.Avndnvederecriteriuloperaionalalcamereicuratesuprafaaspecific peocupant(indicatntabelul9),se Tabelul9 MODULAREACAMERELORCURATE Nr Clasa Suprafaa specific Suprafaa Numr maxim de crt camereicurate (mp/pers.) maxima persoanenncpere acamerei (m.P.) 1 100000 5 500 100 2 10000 10 300 30 3 1000 20 100 5 4 100 30 90 3 vor modula camerele curate aferente proceselor manuale, astfel nct s nu rezulte ncperi mari, care s conduc la trasee lungi, att pentru circulaie (personal i materiale),ctipentruinstalaiiledetermoventilare. 6.4.9.Parametriiprin carese vorcaracterizacamerelecuratecomponentealeunui ansamblupentruunitileindustrialefarmaceuticesunt: a)Parametriispecificiimpuideactivitateacaresedesfoarninterior: tipulprocesului/activitii pericolul/risculdecontaminaremicrobiologic numrmaximdepersonal fluxuldemateriale(cantitativisortimental) traficorar(persoaneimateriale) cideaccesideevacuare corelareatehnologiccucelelaltecamerecuratealeansamblului metodedentreinereacurenieiidedecontaminare(dezinfecie).

b)Parametriigenerali,caresuntcondiionaideparametriispecificiaiactivitiide baz: clasadepuritateaaerului graduldencrcaremicrobiologic parametriidestareaiaerului(temperaturiurniitarerelativ),inclusivtolerane admise niveluldeiluminaregeneral tipuldecirculaieaaerului. numrorardeschimburideaer categoriadepericoldeincendiu. ANEXAl TERMINOLOGIE anemostat dispozitivderefulareaaeruluincameracuratfolosit n scopulreduceriiturbulenei anvelop camercuratavndclasacu123ordinedemrime mai mult dect camera curat propriuzis, i care nconjoar ansamblul acesteia, fiind utilizatattlaexecuiecti nexploatare cameracurata ncperencareconcentraiaparticulelornsuspensie dinaerestecontrolatnlimitespecificate camera curata goala camera curat construit ca atare, cu toate instalaiile aferente n funciune, dar fr s cuprind utilajele i dotrile tehnologice i nici personaluloperativcarelucreazninterior camer curat n repaus camer curat complet echipat, cu toate instalaiile aferentenfunciune,avndtoateutilajeleidotriletehnologiceamplasatepepoziiei funcionnd,darfrscuprindpersonaluloperativ cameracurataoperationala cameracuratnstaredefuncionarenormal,complet echipat cu toate utilajele i dotrile tehnologice, inclusiv personalul operativ, care i desfoaractivitateacurentnmodobinuit clasa de puritate a aerului numrul statistic al particulelor n suspensie din aer, corespunztor fiecrui nivel granulometric definit n tabelul l clasa camerei curate este directproporionalcunumrulparticulelor clasadepuritateaaerului veziclasacamereicurate concentraiaparticulelor numruldeparticuleindividualeraportatlaunitateade culoarservice partecomponentaspaiuluitamponservice. dimensiuneaparticulelor dimensiunealiniaraparentmaximauneiparticule n planul de observaie, cnd este privit la microscop sau diametrul echivalent al unei particuledetectatcuinstrumenteautomate dulapdetransfer elementprin careseasigurtrecerea materialelor n cameracuratiintrecompartimentecuminimdeinfluenasupraperformanelor,fiind prevzutcuinterblocajeiuneoricuventilare,nfunciedespecificultransferului. dusdeaer elementautonominclusnperetelecamereicuratecareasigura splarea"cuaerapersonaluluicareptrundencameracurat,fiindprevzutcusisteme proprii de automatizare care asigur temporizri i interblocri la intrare / ieire sau deschiderincazurideavarieiincendiu

eficienafiltrului raportuldintrenumrulparticulelorreinutedefiltruinumrul totalalparticulelordeoanumitdimensiuneconinutenatmosferadereferin,exprimat nprocente filtrufinal filtrucunalteficien(min.99,99%pentruparticulede0,3m). fluxdeaer curgereaaeruluininteriorulcamereicurate fluxdeaerconventional(tulburent)curgereturbulent,cumai multetreceriprincamera curat flux de aer hibrid (combinat) flux de aer convenional n interiorul creia, local, se realizeazcurgeriunidirecionalepeanumitesuprafee flux de aer unidirectional a) curgere laminar a aerului n linii paralele i cu vitez uniform,ncazulcamerelorcurategoale b)curgerecuosingurtrecereprincameracuratinlinii aproximativ paralele (cuasilaminar), n cazul camerelor curate n repaus i operaionale grad de puritate a aerului concentraia numeric a particulelor n suspensie dintro incint,corespunztoareunuianumitnivelgranulometric(definitntabelul1)gradulde puritateaaeruluiesteinversproporionalcuconcentraiaparticulelor materialeantistatice materialecareaurezistivitatesub10Mohmicm.,folosite pentruaselimitancrcareaelectrostaticprinfrecareacuaeruliaseasiguranacelai timpdescrcareasarcinilorelectrostaticeaprutenelementelestructurale pardoseala flotanta perforata pardoseal folosit pentru aspiraia aerului n cazul camerelorcuratecufluxunidirecionalvertical particula corpmaterial solid sau lichidavnddimensiuneacuprins ntre0,001i1000microni peretedefiltre peretealcamereicurateconstituitnntregimedinfiltrefinale plafoncufiltre plafonalcamereicuratecareesteconstituitparialdin filtre finale,cuprinzndialteelementeca:panouripline,corpurideiluminat.a. plafondefiltre plafonalcamereicuratecareesteconstituitnntregimedin filtrefinale plenum camerdepresiune,cuprinzndunspaiuderepartizarevolumetric aaerului sistemdeintroducereaaeruluicualimentareindividualalafiltru sistemdeintroducere aaeruluincameracuratcarefoloseteunitiautonomedefiltrareamplasatenreeaua dinplafonsaupeunuldinperei sistem de introducere a aerului cu plenum sistem de introducere a aerului n camera curat care cuprinde un spaiu de repartizare volumetric a aerului, deasupra plafonului cufiltrefinalesaulngperetelecufiltrefinale sistem de introducere a aerului in line" sistem de introducere a aerului n camera curatcarefolosetebateriidefiltrefinaleamplasatecentralizatpetubulatur spaiutamponservice spaiucenconjoarcamerelecurate,acoperindcelpuin5faete aleacestora,izolndcameracuratdeconstruciagazdacestspaiucuprinde:elemente le de susinere ale plafoanelor, tubulaturi de ventilaie, reele de fluide i cabluri i permiteefectuarealucrrilordentreinere

ANEXA 2 TRATAREAAERULUIPENTRUMEDIIASEPTICE 1.Consideraiigenerale 1.1. Activitile i procesele principale din domeniul social (spitale, laboratoare, farmaceutic), necesit att realizarea microclimatului specific controlul particulelor materiale n suspensie din aer, ct i asigurarea unui mediu aseptic, cu ncrcare microbiologic ct mai redus (nul) i folosirea de aparate, materiale i instrumente sterile. 1.2.Asigurareaunuimediuasepticsepoaterealizaprinmaimultemetode,cade exemplu: filtremicrobiologice iradierecurazeultraviolete:petraseuldeintroducereaaeruluisauncperin timpulncarenuselucreaz ionizareaaeruluitratat splarea periodic a camerei curate prin inundare cu formaldehid recirculare prininstalaiadeclimatizareaaerului. 1.3. Suplimentar, fa de metodele artate, mai este necesar s se respecte unele regulistricteprivindorganizareaidesfurareaactivitilorncamerelecurateaseptice, astfel: a) Separarea fluxului de materiale, instrumente i aparatur sterile i nesterile (murdare) b) Amplasarea echipamentelor de lucru din categoria nesterile / murdare ca: autoclave,etuve,instalaiidesterilizareetcnafaracamereicurateaseptica c)Traseeimpusepentrucirculaiapersonalului. d)Spaiitamponpentruaccese(materiale,uman)ncameracurataseptic e) Msuri riguroase cuprinznd reguli stricte privind igiena personal si curarea regulatasuprafeelordelucrucusoluii bactericide. 2.Filtrareaaeruluipentrumediiaseptice 2.1.Inindustriafarmaceuticimediulspitalicescpoluaniipotfimeraiastfel: particuledeprafiorganice gaze rezultate din manipularea produselor farmaceutice i transportul hranei, precumiproduseorganicedegajatedeorganism aerosolirezultaidinrespiraieivorbit microorganismedenaturvariat:bacterii,microbiunicelularirui. Filtrareaaeruluintruncentruspitalicescareundubluscop: eliminareanmareparteaparticulelorconinutenaer eliminarea germenilor microbieni (corelat cu specificul activitii desfurate nncpere). 2.2.Eficienaunuifiltruncondiiidateseexprimprocentualprinraportulntre particuleleopritedefiltruiansamblulparticulelorconinutenatmosferadereferin. Peplan mondial existun foarte mare numrde testedeeficien a filtrelorce se bazeazpetreimetode:gravimetric,colorimetricinumeric. Codurileprincipalelortesteutilizatenlumeprecuminumeleinstitutuluicarelea creatsunt:

AFI AMERICAN FILTERINSTITUTE IRCHA INSTITUTRECHERCHESCHIMIQUESAPPLIQUES BSI BRITICHSTANDARDINSTITUTE SFIB STAUBFORSCHUNGHSINSTITUTBONN NBS NATIONALBUREAUOFSTANDARDS USAEC U.S.ATOMICENERGYCOMMISSION CEA COMISSARIATALENERGIEATOMIQUE CNAM CONSERVATOIRENATIONALDESARTSETMETIERS Oricarear fitestuladoptattrebuieprecizatc,spreexemplu,un filtrudeeficien 80%,estededouorimaipuineficacedectunfiltrucueficienade90%. 2.3. Filtrarea permite reinerea unei importante pri din particulele i germenii continuinaerul tratat,darpentruanumitecazurispeciale,casliaseptice/sterileibloc operator,estenecesaruntratamentdecontaminatcomplementaralaeruluirefulat. Prevenirea contaminrii ncperilor rmne un factor important. In acest sens o dezinfecie prin vaporizare bactericid este indispensabil n anumite sli dup fiecare interveniei mairar ncanaleledeaertratat.Deasemenea mbrcminteapersonalului ceptrundenacestencperivatrebuisfietratatcomplet. 2.4. Inprezentnuexistonorminternaionalideaceeanuexistposibilitatea comparriiexacteaeficieneiadoufiltremsuratedupdoutestediferite.Deaceean caietul de sarcini al fiecrui proiect de camer curat este necesar s se menioneze performanelecerute,materialelepropuse,marcafiltrului,testelecerute. 2.5.Pentruoanumitinstalaie,importantestenunumaieficienafiltrului,cii eficienaglobalainstalaiei. Eficienaglobalainstalaieivaficuattmaiaproapedeeficienafiltruluisu,cel maiperforantdacalaexecuialucrrilorsuntrespectateurmtoarele: calitatea construciilor casetelor metalice n care se introduc filtrele de nalt eficien,inclusivsistemuldeetanaredejurmprejurulcelulelor asigurarea suprapresiunii necesare n toate modulele cuprinse ntre ventilator i filtrelefinale funcionareacorectacontroluluigraduluidemurdrirealfiltrului alegerea corect a diferitelor trepte de filtrare, ct i amplasarea filtrelor in circuituldeaer asigurareadeacceseuoarelaamplasareafiltrelorncircuituldeaer utilizareademndelucrucalificatspecialpentruexecuiaacetorinstalaii. Msurareaeficieneiglobaleainstalaieisefacepeantiercuspectrofotometru. 3.Prevenireacontaminriiaeruluidincamerelecurate 3.1. Inanumitecazuriparticularecritice(blocoperator,slisterile)estenecesarun tratament decontaminant complementar, att al aerului refulat, ct i al slilor propriu zise. Procedeele de decontaminare trebuie s fie absolut inofensive pentru ocupanii ncperiiiconformecureglementrilesanitare. In acest sens orice folosire a procedeului bactericid trebuie s fie anunat utilizatorilorprinpanourideavertizarevizibile,caresaminteascnaturaprocedeuluii condiiiledeutilizare.

3.2.Pentruprevenireacontaminriiprinaerulrefulattrebuierespectateurmtoarele principiigenerale: a) Poziionarea prizelor de aer proaspt nu se va face la nivelul solului, unde concentraia de germeni microbieni este maxim. Poziionarea corect este la cel puin 10mdeasuprasolului. b)Sistemuldeumidificare:experienaadoveditcumidificareaaeruluitratatprin pulverizare cu ap n camere de umidif icare creaz condiii favorabile dezvoltrii bacteriilor. Sistemul acesta trebuie nlocuit prin umidificarea cu abur care are un efect sterilizat. c)Sistemeledercire:sevaevitapectposibilcondensareapebateriiledercire inoricecazsevaasiguraposibilitateaeliminriicondensuluirezultat. d)Intimpulopririifuncionriisistemelordeventilare,coloniilemicrobienepots sedezvolteattnncperictipecanaleledeaer. Esteimportantssemenininstalaiilenfunciunepermanent,dardinmotivede economieaexploatriisepotutilizaventilatoarecudouviteze: vitezanormal:noreledeutilizareefectiv vitezaredus:norelencarenuesteutilizatncperea. 3.3. Nu este indicat oprirea instalaiei de condiionare a aerului, deoarece dup astfel de ntreruperi este necesar o perioad foarte ndelungat pentru reduce camera curatlaniveluliniialdepuritateaaerului. 3.4.Sistemelebactericidefolositencazulncperilorcriticepotfi: a)Razeultaviolete. Montareadetuburiultraviolete ncanalulde introducereaaeruluipoatefieficace dacestecorectrealizat,adic:tuburiletrebuiesfieperfectaccesibile,sfieamplasate nainteafiltrelorfinaleacoloundevitezaaeruluiemaimicitrebuiesfiecontrolatecu dozimetrederadiaiiultraviolete. b)Dispozitivemicrocea. Anumiiconstructoripreconizeazutilizareadispozitivelor microceacu folosin intermitent pentru decontaminarea canalelor n aval de bateriile cu ultraviolete i de filtre. Acestedispozitivepotprezentainteresnumaicucondiiacaaerosoliiutilizaisnu fietoxici. c)Sistemedeuscareaaeruluifuncionndprinabsorbie:aerulestetrecutprintro camerdesplarencaresepulverizeazosoluieadsorbantalin. Purificareafoarteintensaaeruluiprinsplarei,calitilebactericidealesoluiei utilizatepermiteliminareamajoritiigermenilor. 3.5.Prevenireacontaminriincperilorestecuattmaiimportantcuctemisiile debacteriisuntmainumeroase,nfunciedenumrulocupanilor.Pentruaceastatrebuie acordat o atenie sporit condiiilor de exploatare i asigurrii unui mod de difuzie a aeruluiadoptatlaspecificulactivitiicaresedesfoarnncpere. 3.6. In instalaiile de climatizare majoritatea deficienelor apar din cauza incorectelorcondiiideexploatare. Estenecesarsseobinunacelainiveldepuritateattpentrumediuambiantct i pentru obiecte. In acest sens o dezinfecie cu sistem microcea bactericid este indispensabil n slile critice, ntre dou intervenii i mai rar n tubulatura de introducereaaerului.

3.7. Modul de difuzie ale aerului n camera curat trebuie s fie adoptat la specificulactivitiidesfurate ninterior. Sedistingnacestfeldoucategoriidencperi: sliocupatepermanent sliocupateintermitent(exempluslideoperaii). Inambelecazuritrebuiesexisteogrijdeosebitdeacontrolavectorulvitezn fluxuldeaer. 3.8.Bacteriileemisedectrepersoanentrunspaiudatvorfievacuatecuattmai repedecuctmprosptareaaeruluivafimaiimportant. Estenecesarsseadoptenslilecriticeunnumrridicatdeschimburiorarepentru aerultratat. 3.9. Recircularea aerului permite o mai bun filtrare a aerului deoarece aerul recirculatconine,nprincipiu,maipuinprafdectaerulexterior. Germenii antrenai n aerul recirculat pot eventual traversa filtrele, ceea ce nu jeneaz,nmsurancarerecirculareaaeruluisefacedinaceeaincpere, Recircularea aerului se recomand s se realizeze dintro singur ncpere sau cel puindinncpericufunciuniechivalente. Nu se aplic recircularea aerului la ncperi de boli contagioase, laboratoare de virusologie i alte activiti care prezint pericolul propagrii unor ageni patogeni n exterior. 3.10.Sevorprevedeancircuitelecanalelordeaertratatdispozitivededezinfecie periodic. 3.11.Inmediuspitalicesctrebuiesselupteattcontrasurselordecontaminarect i pentru a mpiedica trecerea germenilor dintro ncpere n alta. Se disting dou categoriideincaperi: a)ncperincarecontaminareavinedinexterior(slideoperaiiaseptice,camere sterile, camere curate). Aceste ncperi se menin n suprapresiune fa de exterior. Suprapresiuneameninutestedeordinul10...30Pa. b)ncperincaresedezvoltosursdecontaminarecarenutrebuiepropagatn exterior (camere de bolnavi contagioi, camere de izolare, ncperi murdare, sli de operaii septice, laboratoare de virusologie). Aceste ncperi vor fi meninute n depresiunenraportcuncperilevecineiexterior. 4.Instalaiidetratareaaeruluipentrumediiaseptice 4.1. Tratarea aerului face parte integrant din procesul operator i contribuie nu numai la asigurarea confortului personalului, dar i la diluia contaminrii microbiene generatedeactivitate. Diluia contaminrii nu este posibil dect prin stabilirea n bune condiii a parametrilorurmtori: Omprosptarebunaaerului Alegerea poziiilor, numrului i suprafeelor corespunztoare a gurilor de refulare a aerului: flux unidirecional, orizontal sau vertical, viteze cuprinse ntre 0,35...0,5m/s,aeruldifuzatprinfiltredenalteficien. Alegereapoziiilorinumruluigurilordeaspiraie. Niveluldesuprapresiune,nraportcuncperilevecine:30...40Pa,nvestiare: 10Pa.

Temperaturaiumiditatearelativaaerului Calitateabacteriologicparticularaaeruluirefulat. 4.2.Aerulintrodusncamerelecuratetrebuietratatastfelnctsasigurecondiiile detemperatur,umiditateipuritateimpusedeprocesulcarearelocninterior. Tratareaaeruluiserecomandsserealizezecuoinstalaiedeclimatizarecompus din: a)Prizadeaerproaspt b)Agregatdeclimatizareaaerului c)Tubulaturadeintroducereaertratat(recirculareaer) d)Umidificatorcuabur(dacnuesteinclusnagregat) e)Moduldefiltrarefinal f)Dispozitivedereglareadebituluideaer g)Ramecujaluzeledesuprapresiune h)Agregatemodulatederecirculareaaerului i)Agregatmodulatdeevacuareaer. Instalaiadeclimatizareacamereicuratetrebuiesfieprevzutcuoinstalaiede automatizarecaresasigurecontrolulireglajulparametrilorimpui. a) Prizadeaerproaspt. 4.3. Priza de aer prdaspt este dispozitivul prin care sa asigure accesui aerului exteriorninstalaiadeclimatizare. Serecomandcaprizadeaersfieconfecionatsubformauneiramecujaluzele profilate fixe, nclinate fa de orizontal cu un unghi minim de 45 i plas de srm, astfel nct s asigure o protecie mpotriva ptrunderii n instalaie a precipitaiilor atmosfericeiacorpurilorstrine. 4.4. Jaluzelele fixe vor fi corect distanate, cu marginile rotunjite, rigide i bine fixatepentruasenlturaposibilitateavibrriiigenerriizgomotului. 4.5. Priza de aer va fi protejat prin modul de amplasare sau prin msuri constructive, mpotriva aciunii vntului, astfel nct fluctuaiile n viteza sau direcia acestuiasnuproducperturbrinfuncionareanormalainstalaiei. 4.6. Priza de aer va fi situat la o nlime minim de 10 m de sol la latura inferioar. 4.7.Suprafaaprizei va fi astfel stabilit nctvitezaaerului nseciune libers fiecuprinsntre2,5i4m/s. b) Agregatuldeclimatizareaaerului. 4.8.Serecomandfolosireaagregatelordeclimatizaremodulatecompusenmod uzualdinurmtoarelemodule: amestecaer filtraretreapta I rcire ventilator nclzire amortizordezgomot filtraretreapta II distribuieaertratat.

4.9.Modululamestecaervafiprevzutcuunsetdeclapetepentruaerproaspti aer recirculat. Acionarea clapetelor se va face automat cu servomotor comandat de temperatur. 4.10.Pentruobinereapuritiinecesareaaeruluiacestatrebuiefiltratprogresiv,n acestscopserecomand ngeneral3treptedefiltrare,oprefiltrare(treaptaI)ofiltrare medie(treaptaII)ifiltraredenalteficien(filtrefinale).Aerulconineunnumrmare departiculecepotfiefectivreinutedeprefiltruifiltrumediu.Acesteangeneralsunt mai ieftine ca filtrele finale. Folosirea corespunztoare a prefiltrului i filtrului mediu prelungete viaa filtrelor finale,iar pe de alt parte, rezult o important reducere a cheltuielilor anuale de exploatare. Viaa filtrelor finale este cu att mai mare cu ct eficienaprefiltrelorestemaimare. Sistemuldefiltraretrebuieastfelalesnctnlocuireaprefiltrelorssepoatfacecu uurinfrssedezechilibrezesistemul. In general prefiltrele (inclusiv filtrele medii) au pierderea de presiune iniial de max.120Pa.Elesevornlocuinmomentulncarevaloareapierderiidepresiuneajunge la250Pa.Controlulcolmatriiprefiltrelorsevafacecumicromanometruldiferenial. 4.11.Modulul filtrare treapta 1 aceasta treapta de filtrare trebuie asigure o eficiendefiltraredeminim30%(Dustspoteff). Filtrelerecomandatepentruprimatreaptasunt: filtrucucasete(materialfiltrantuscat) filtrecubuzunare 4.12.Modulul deracire vacuprindeo bateriedercire,cudetentdirecta montat ntrocutiemetalictermoizolat. Bateria asigur rcirea n procesul de tratarea aerului, fiind alctuit din evi din cupruiaripioaredinaluminiu. Modululvafiprevzutcuunsistemdeeliminareacondensuluiformataripioarele baterieinprocesulrciriiaerului. Bateria de racire se racordeaz la maina frigorific, amplasat de regula n exteriorulcldirii.Agentulfrigorificutilizatnprezentnmodcurentnastfeldeinstalaii estefreonR22. Dinmotivedeprotecieamediului,ncepndcuanul2005sevainterziceutilizarea agentului frigorific R 22. Din acest motiv firmele productoare de masini frigorifice studiaznprezentmodalitiledenlocuireaR22cualtagentdercire.Pentruprotecia pturii de ozon n prezent sau realizat maini frigorifice noi care utilizeaz agent frigorificR134A,nlocdeRll i R12. 4.13.Ventilatorulareroluldeaasiguravehiculareaaeruluitratatpeinstalaiade climatizare,elestengeneraldetipcentrifugalcudublaspiraiacionatprincurele. Rama de susinere a ventilatorului va fi montat pe amortizoare pentru evitarea transmiteriivibraiilor. Carcasavafiizolatcumaterialfonoabsorbantiarlegturileventilatorcarcasvor fiprevzutecuracordurielasticepentruevitareatransmiteriizgomotuluiivibraiilorn instalaie. Ventilatorulvafiprevzutcuvariatordeturaie,debitulvariabilpermind: cainstalaiadeclimatizareslucrezela50%capacitatentimpulnopiisaula sfrituldesptmncndnuselucreaznslileclimatizate compensareacolmatriiprogresiveafiltrelorfinaleireglareavitezei aerului.

Se recomand ca variaia de vitez s fie asigurat de un vibrator electron reglat pentruunanumitpunctdelucru. 4.14.Modululdenclzirepoatefirealizatndouvariante: a) Carcas metalic n care este nglobat o baterie de nclzire cu evi cupru i aripioare de aluminiu (funcionnd cu agent primar ap cald 90/7C). Pe racordurile termice,deregulpentoarcere,vorfimontateprinmufesauflanserobinetecutreici cureglajautomat. b) Carcas metalicce includeregistrede nclzireelectricutilizaitrei sau mai multetreptedenclzire. Supravegherea nclzirii aerului va fi urmrit automat. Viteza medie circulaie a aeruluiprinbaterieserecomandsfiede2m/s.Temperaturamaximaaaeruluiestede 60C. 4.15. Modulul amortizor de zgomot va fi cptuit pe toate prile laterale cu material fonoabsorbant i prevzut interior pu lamele confecionate din acelai material fonoabsorbant. Rolul modulului este de a atenua zgomotul produs de echipamentul de climatizareicelprodusdeaerlatrecereaprininstalaie. 4.16. Modul de filtrare treapta II aceast treapt de filtrare trebuie s asigure eficienaminimdefiltrarede90%(dustspoteff). Se utilizeaz filtre cu saci pentru obinerea unui grad ridicat de filtrare. Modulul filtrantesteamplasatdupmodululventilator. Alegereacorectintreinereafiltruluiasiguroduratmailungafiltrelorfinale. Diferenainiialdepresiunefiinddecea.120Pa,nlocuireafiltrelorsefacecnd pierdereadepresiunesedubleaz. 4.17. Modulul de distribuie a aerului tratat va fi prevzut cu mai multe ieiri (tuuri),funciedenumruldecameredeservitedeagregatuldeclimatizareaaerului. Fiecare ieire va fi echipat cu o ram cu jaluzele opuse acionate automat cu servomotorpentrureglareadebituluideaertratat. c) Tubulaturadeintroducereaaeruluitratat(recirculat) 4.18.Tubulaturavaasiguracondiiiledeetaneitatelatransportareaaeruluitratat de la agregatul de climatizare a aerului la spaiile climatizate. Se recomand confecionareasadinoelinoxidabilpentruasigurareacondiiilorigienice. d) Umidificatorulcuabur 4.19.Umidificareaaerului cuaburestecea mai bun metoddeoarecenu implic efecteneplcutecolaterale,avndavantajele: esteunprocesizoterm mpiedicptrundereaminereurilorcomponentealeapei,nstarelichid,care sarputeadepunepetubulatursaunincpere esteinodor estesteril(perfectigienic) permitecontroluloptimalumiditii permitestabilireacuuurinacapacitilordorite. 4.20.Umidificatorul cu abur corecteaz umiditatea aerului tratat n agregatul de climatizare,naintedeintroducerealuinncpere. Umidificatorul cu abur se va compune dintrun aparat generator de abur i dispozitivuldedistribuieaaburului(distribuitorabur+racordalimentareabur+racord eliminarecondens).

Distribuitoruldeabursevamontapetubulaturnavaldeagregatuldeclimatizare. e) Moduldefiltrarefinal 4.21.VeziInstruciunitehnicedeproiectareiexecuieaelementelordeconstrucii ideinstalaiipentrucamerecurateutilizatendomeniulsntii(spitale,laboratoarei industriafarmaceutic). i)Dispozitiveledereglareadebituluideaer. 4.22.Dispozitiveledereglareadebituluideaersevorrealizadinramecujaluzele opuse reglabile, acionate automat cu servomotor. Ele vor asigura reglarea debitului de aeripresiuneaninstalaiadeclimatizare. Ramelecujaluzelepotfimontatepetubulatursaupemoduleledefiltrarefinala. g)Ramecujaluzeledesuprapresiune. 4.23.VeziInstruciunitehnicedeproiectareiexecuieaelementelordeconstrucii ideinstalaiipentrucamerecurateutilizatendomeniulsntii". h)Agregatmodulatderecirculareaaerului 4.24.Agregatul modulat de recirculare a aerului este necesar pentru vehicularea aeruluirecirculat,evacuatdincamerelecurate,filtratiintrodusncamereanexevestiare, anvelop,culoarserviceetc). Acestagregatvaconine: a)Modululventilator(deacelaitipcaceldincomponenaagregatuluimodulatde trecere a aerului) care trebuie s asigure vehicularea aerului recirculat cu nvingerea rezistenelor opuse de: filtre, rame cu jaluzele i modulele atenuatoare de zgomot i pierdereadesarcinpetubulatur. b)Doumoduleatenuatoaredezgomotcarevorfimontatepeaspiraiairefularea modululni ventilator n scopul atenurii zgomotelor provenite de la echipamentul instalaieideclimatizare. i)Agregatmodulatdeevacuareaer 4.25.Agregatulmodulatdeevacuareaervaficonstituitdin: modululventilator ramcujaluzeleopusereglabile Modulul ventilator va conine un ventilator axial, carcasa modulului fiind fonoizolant. Jaluzeleleopusevorfiacionatedeunservomotor,reglarearealiznduseautomat. 4.26.Reglajul independent pe ncpere a temperaturii i umiditii aerului este deosebitdeimportant. La variaii necontrolate ale temperaturii i umiditii este favorizat nmulirea microbilor. Este recomandabil controlul continuu al parametrilor aerului (temperatura, umiditatea,vitezapresiunea). 5.Recomandripentruclimatizareacamerelorcuratedinunitilesanitare 5.1.In tabelul 1 sunt indicate recomandrile pentru climatizarea ncperilor din cadrulunitilorsanitare. 5.2.In figurile l 10 sunt prezentate schematic exemple tipice de realizare a instalaiilordetratareaaerului.

Tabelul I Recomandaripentruclimatizareaincaperilorspitalicesti PENTRU NCPERILOR CLIMATIZAREA SPITALICETI Clasificarea Destinaia Condiiiclimatice Debitul Trepte Nivel, Observaii ncperii ncperii anterioare minimde filtraresi maxim funcie aer clasfiltru de de introdus zgomot coninutul nncpere admis 3 3 germenilor m /hm n infecioi ncpere dB Umid. rela tiv a aerului Temp ambiant Umid. rela tiv a aerului Temp. ambiant RECOMANDRI

0 1 2 3 1 Incperecu Salde condiii operaie, foarte transplan pretenioase turi, 2 Coninutul operaii 21 foarte redus pecord de germeni deschis infecioi n chirurgie aer plastic Incperile pentru func 21 iunile anexe sliide operaie 3 Incperi tampon 22

Numrulcurent

10

45. 24 ..65

50... 20 60

1.B(EU5)* 40 2.C (EU9) 3.S (EU9)

*ASHRAE 98% *ASHRAE 99%

45... 24 65

50... 15 60

1.B(EU5)* 40 2.C(EUP) 3.S

35... 26 65

35... 10 60

1.B(EU5)* 2.C(EU9) 40 3.S

0 1

10

4 Incpere cu Sli de condiii operaie pretenioase necu 21 Coninut prinse redus de lapunctul germeni in 1 fecioi n aer 5 Incperile ptr. 21 funciunil eanexe sliide operaie 6 Incperi tampon 22 7 Terapie intensiv 24 Incperi de 24 legtur Staionar prematuri 24 Staionar nou 24 nscui

45... 24 65

50... 20 60

1.B(EU5)* 40 2.C(EU9) 3.R

45... 24 65

50... 10 60

1.B(EU5)* 40 2.C(EU9) 3.R

35... 26 65 35... 26 55 50... 26 60 35... 26 55 35... 26 55

35... 10 60 35... 10 60 50... 10 60 35... 8 60 35... 8 60

10

1.B(EU5)* 40 2.C(EU9) 3.R 1.B(EU5)* 35 2.C(EU9) 3.R 1.B(EU5)* 40 2.C(EU9) 3.R 1.B(EU5)* 35 2.C(EU9) 3.C(EU9) 1.B(EU5)* 35 2.C(EU9) 3.C(EU9)

ANEXA3 LISTAPRINCIPALELORNORMATIVE 1.Standarderomneti 1.STAS7771/375Determinarearezisteneilafocaferestrelor 2.STAS855878Determinareaincombustibilitiimaterialelorde construcii 3.STAS724881Metodadedeterminareapropagriiflcriipesupra faamaterialelorcombustibilefolositenconstrucii 4.STAS10903/279Determinareasarciniitermicenconstrucii 5.STAS1260587Proteciampotrivaelectrocutrii. Prescripiigenerale 6.STAS12604/590Proteciampotrivaelectrocutrilor. Instalaiielectricefixe.Prescripiideproiectare,execuiei verificare. 7.STAS9436/373Cabluriiconducteelectrice.Conductepentruinstalaii electricefixe.Clasificareisimbolizare. 8.STAS9436/573Cabluriiconducteelectrice.Cabluridesemnalizare, comandaicontrol.Clasificareisimbolizare. 9.STAS9436/673 Cabluriiconducteelectrice.Cabluriiconductede telecomunicaii.Clasificareisimbolizare. 10.STAS919274CulorileizolaieidePVCaconducteloricablurilor electrice.Prescripii. 11.STAS9436/280Cabluriiconducteelectrice.Cablurideenergiede joastensiune.Clasificareisimbolizare. 12.STAS11388/382Cabluriiconducte.Metodedencercare.Verificarea dimensiuniloricaracteristicilorconstructive. 13.STAS11388/1385Cabluriiconducte.Metodedencercare.ncercri electricespecificecabluriloriconductelorde telecomunicaii. 14.STAS8778/185CablurideenergiecuizolaieimantaPVC.Condiii tehnicegenerale. 15.STAS877986CabluridesemnalizarecuizolaieimantaPVC. 16.STAS7350/386CordoanecuizolaiedePVCnexecuiemijlocie. Condiiitehnicespeciale. 17.STAS55289Dozedeaparatidozederamificaiepentruinstalaii electrice.Dimensiuni. 18.STAS636279Gradenormaledeprotecieasiguratedecarcase. Clasificareimetodedeverificare. 19.STAS849889Presgarnrhiridetrecerepentrucabluriiconductela echipamenteleelectrice.Formeidimensiuni. 20.STAS1080177Demaroaredejoastensiunepentrupornireaiprotecia motoarelorelectrice.

21.STAS447982

Contactoareiruptoaredejoastensiune.Condiiitehnice decalitate. 22.STAS3184/185 Contactoareiruptoaredejoastensiune.Condiiitehnicede calitate. 23.STAS1278789 Intrerupatoaresicomutatoarepentruaparateelectrice 24.STAS986674 25.STAS771066 AparatetelefonicedeabonatBCpentrucentraleautomate. 2.Normativesiinstruciunitehnice 1.C5675 Normativpentruverificareacalitiilucrrilordeconstruciii instalaiiaferente. 2. P 11883 Norme tehnice de proiectare i realizarea construciilor privind protecialaaciuneafocului. 3. I7/1991 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorelectricecu tensiunipnla1000Vca. 4. I 18/1982 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorinterioarede telecomunicaiidincldirilecivileiindustriale 5.PE107/1985 Normativpentruproiectareaiexecuiareelelordecablurielectrice. 6. P 136/1988 Normativ republican privind folosirea raional a energiei electricelailuminatulartificial. 7.PE119/1990 Normedeprotecieamunciipentruactivitininstalaiielectrice. 8. I 982 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare. 9.I17810.I45/1993Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilortehnologice cueviPVCneplastifiat. 10.I45/1993Instructiuniprivindmetodologiadetestareaeraulicasitermicaa camerelorcurate(metodologieINCERC1988) 11.NPSIDIEE/1991 Normedeprevenireistingereaincendiilorpentrudepartamentul industrieielectrotehniceielectronice 12.NRPM Normerepublicanedeproteciamuncii.

3.Standardestrine 1.FS209D(FS209E) SUA 2.VDI2083 Germania 3.BS5295 Anglia 4.Afnorx4410 Frana 5.JACA24Japonia 6.AS1386Australia 7.CEN Europa 8.IES RP CC006 84 RecommendedPracticeforTestingClean Rooms

CUPRINS 1.Obiectidomeniudeaplicare................................................................. 5 2.Camerecurate clasadepuritateitipuri...................... ......................... 6 3.Principiigeneralepentruproiectareacamerelorcurate............ ............ 32 4.Principiigeneralepentruorganizareacamerelorcurate............ .............. 33 5.Principiigeneralepentrurecepiacamerelorcurate................ ................ 38 6. Prevederi comune unitilor din spirale, laboratoare, industria farmaceutica ........................................................................................................................... 40 Anexa1 Terminologie........................................ ..................................... 55 Anexa2 Tratareaaeruluipentrumediiaseptice.................................. 58 Anexa3 Listaprincipalelornormative.................................................... 79 Plana1 Ansamblu de camere curate. Schema general de prin cipiu................................................. Plana2 Ansambludecamerecuratepentruinterveniichirurgicale.Schemageneral deprincipiu.................................... Plana3 Ansambludecamerecuratepentruasistenmedicalnounscui.Schema generaldeprincipiu......................