P. 1
Cartea Lui Zamolxe

Cartea Lui Zamolxe

|Views: 135|Likes:
Published by Mihai Sîrbu
ZAmolxe
ZAmolxe

More info:

Published by: Mihai Sîrbu on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

CARTE LU AZ I AM O LXE

SAU

Î NŢ E L E A SP CT ĂR I P T U NR O IU I L

TESTA MA EL ND TA C I L O R

CARTEA LUI ZAMOLXE © Proprietate publică (Public Domain) Ediţia anului 2012

CĂRŢILE ÎNTELEPTEI SCRIPTURI
- în ordinea cuprinsului SIGLA VIE NEM LEG IUB TITLUL CARTEA VIEŢII sau CALEA LUI DUMNEZEU CARTEA NEMURIRII sau CALEA LUI ZAMOLXE ARIANUL FIUL LUI DUMNEZEU CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI sau CALEA ÎNŢELEPCIUNII LUI ZAMOLXE CARTEA IUBIRII DE OAMENI sau CALEA LUI IISUS FIUL DACIEI sau EVANGHELIA DACILOR PAGINA 5 18 93 128

3

Precuvântare

CARTEA LUI ZAMOLXE sau ÎNŢELEAPTĂ SCRIPTURĂ sau NOUL TESTAMENT AL DACILOR este cuvântul pe care Dumnezeu l-a transmis neamului românesc, de-a lungul mileniilor, de la străbunii săi tracii şi dacii până în zilele de azi. Acest cuvânt se revelă în timpurile de acum, pe care Dumnezeu le-a găsit bune, prin oamenii din neamul românesc care au primit însărcinări spirituale. CARTEA LUI ZAMOLXE este o chintesenţă a revelaţiilor celor care au reuşit să
i 1 1 »

aducă la cunoştinţă adevăruri pentru a le da mai departe urmaşilor şi lumii întregi. Autorul scrierii cuvintelor din această carte, Octavian Sărbătoare, a fost doar un vas, al culegerii cunoaşterii şi revelaţiei, prin care au vorbit toţi cei care au adus neamului românesc cuvântul Lui Dumnezeu cu ajutorul Focului Viu. Prin citirea acestui cuvânt vom înţelege că Dumnezeu nu a părăsit niciodată intru-totul neamul românesc care este poporul Lui Dumnezeu. La aceste timpuri istorice a sosit momentul de a spune marile adevăruri care au fost ascunse mult timp de vălul întunericului. Omenirea se trezeşte din marile rătăciri milenare, căi pe care a apucat din necunoaştere. CARTEA LUI ZAMOLXE este un îndreptar tuturor religiilor lumii. Ea serveşte drept cale a luminii tuturor popoarelor lumii care de veacuri şi milenii caută drumul divin. Cele patru părţi componente, CARTEA VIEŢII (VIE), CARTEA NEMURIRII (NEM), CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI (LEG) şi CARTEA IUBIRII DE OAMENI (IUB), sunt lucrări care zidesc înţelepciunea lumii, în esenţele ei, prin ideile fundamentale vieţuirii omului. Cărţile componente corespund unor căi ale cunoaşterii divine aşa cum se va vedea din cuprinsul lucrării, respectiv CALEA LUI DUMNEZEU, CALEA LUI ZAMOLXE ARIANUL FIUL LUI DUMNEZEU, CALEA ÎNŢELEPCIUNII LUI ZAMOLXE şi CALEA LUI IISUS FIUL DACIEI. Revelaţiile expuse sunt general valabile tuturor celor care înţeleg că omenirea evoluează spiritual în căutarea drumului către Dumnezeul Cel Adevărat. Proba adevărului acestui drum sunt rezultatele produse în viaţa omului. Numai în acest mod trebuie acceptată veridicitatea unei doctrine religioase şi spirituale care se zideşte pe credinţa în a cerceta înainte de a crede.
i

Neamul românesc se va dovedi în timp a fi marele deschizător de drumuri divine pentru toate popoarele lumii care se străduiesc de milenii să-şi găsească lumina călăuzitoare. Popoarele lumii vor lua pildă, după neamul românesc, şi-şi vor scrie crezuri care să le reprezinte identitar, şi astfel să-şi sacralizeze istoria. Se elimină astfel în umanitate neajunsurile care apar datorită adoptării credinţelor altor neamuri. Aşa să ne ajute Domnul Dumnezeu al străbunilor neamului românesc. Această carte poate fi tradusă în orice limbă păstrându-se neschimbate teonimele şi numele proprii prezente în acest document original revelat. 29 noiembrie 2012, Ziua Lupului, lună plină

4

CARTEA VIEŢII sau CALEA LUI DUMNEZEU

CAPITOLUL 1 Domnul trimite îngerii pe pământ. îngerii veghetori şi pământenii. Naşterea uriaşilor. Ene uriaşul merge în cer şi vorbeşte cu Domnul Dumnezeu. Ene se întoarce pe pământ cu învăţăturile divine. Urmaşii lui Ene şi Zian.

plăcut îngerilor veghetori care mergeau şi în alte părţi prin lume în maşinile lor zburătoare, numite vimane, carele de foc care puteau să-i ducă acolo unde vroiau.
11

de purpură alături de îngeri, lucrătorii cu lumina vie a sufletului Lui Dumnezeu. Îngerii aveau mare putere şi Domnul Cel Preaînaltul i-a trimis să fie veghetori vieţilor oamenilor pe pământul pe care ei îl numeau Varanha. 3Şi când s-au apropiat de Varanha, îngerul Ram a văzut locuri plăcute privirii şi au coborât acolo cu carele lor de foc şi îngerii au numit acele meleaguri Ramania. 4Vremea era prielnică şi îngerii veghetori îşi luau hrană din roadele pământului şi din lumină. 5Apoi îngerii veghetori i-au cunoscut şi pe pământenii acelor locuri, oameni mici de statură şi sfioşi la vedere. 6Şi întro zi îngerul Ram le-a spus celorlalţi îngeri: „Hai să-i învăţăm pe oameni să vorbească mai bine, căci acum limbajul lor este prea simplu. Şi aşa ne vom putea înţelege bine cu ei". De atunci îngerul Ram mergea adesea la oameni şi-şi spunea numele, Ram, iar ei repetau Ram, Ram, Ram. 9Şi treptat oamenii au vorbit mai bine şi au găsit cuvinte potrivite pentru lucrurile pe care le vedeau şi pentru ceea ce făceau. Întreg pământul era frumos şi le-a
5

1 Domnul Dumnezeu era în cerul Lui

În unele locuri îngerii veghetori şi-au cioplit în piatră chipurile şi au lăsat multe din aceste pietre pe o insulă, în marea cea mare, ca să rămână drept amintire, pentru timpurile care vor veni, fiinţării îngerilor veghetori pe pământ. 12Cu timpul îngerii veghetori i-au cunoscut mai bine pe oameni. 13Şi-i ajutau şi i-au învăţat multe lucruri bune pe pământenii care se mai îmblânziseră şi deveniseră sănătoşi şi fiicele lor erau frumoase. 14Căci pământenii trăiau mai mult prin peşteri de frica animalelor sălbatice. 15Dar văzându-i pe îngerii veghetori că-i apărau de sălbăticiuni pământenii ieşeau mai des la lumină. 16Aşa îngerii au aflat de la oameni că zeii lor cei mari erau Cerul şi Pământul. Iar Cerul le era tată şi Pământul mamă. 17Timpul a trecut şi îngerii, copiii cerurilor, au îndrăgit fiicele oamenilor. 18Şi şi-au spus unii altora: „A sosit timpul să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele. 19Că de aceea am venit noi aici, ca să împlinim vrerea Domnului". 20Şi fiecare dintre ei şi-a luat câte o femeie cum a voit şi aşa s-au apropiat ei de ele şi au trăit cu ele. 21Şi femeile pământene au născut copii, băieţi şi fete, care s-au dovedit a fi oameni uriaşi, de înălţime aproape cât erau îngerii de mari. 22Aşa au apărut pe pământ uriaşii din

VIEŢII

35Atunci Domnul i-a zis lui Ene: „Până acum îngerii au făcut multe lucruri femeile pământene. Şi uriaşii au fost bune acolo în Varanha. 36Şi aşa încet încet numiţi de unii atlanţi, de alţii titani, oamenii se vor înţelepţi şi nu se vor tartori, nesilimi sau rugmani, puternicii 37 24 pierde în vrajbele dintre ei. Dar sămânţa vremii, zişi şi stâlpii pământului. Ei au ce au plantat-o îngerii în aceşti oameni va înfruntat timpul, căci au avut vieţile lungi încolţi în timp. 38Că mai târziu pot veni şi sănătoase. vremuri de mare restrişte pentru 25Primul copil, care a crescut uriaş, pământeni. 39Dar până la urmă va răsări născut de o femeie pământeană a fost biruinţa. 40În acele zile, o rasă înţeleaptă Ene, al cărui tată era îngerul veghetor şi binecuvântată, va coborî din înălţimea Ram. 26Şi Ene s-a dovedit a fi ager la cerului şi acei îngeri vor trăi laolaltă cu minte şi a învăţat să scrie şi să vorbească fiii oamenilor. 41Şi aşa pământenii vor fi limba îngerilor şi pe cea a pământenilor, salvaţi, căci ei vor fi copii ai îngerilor. 42 care acolo în Ramania se numea prisca. 27 Că noi aici în cerul de purpură veghem Cu timpul îngerii le-au învăţat pe oamenii de pe pământ până când vor femei cum să vindece şi le-au arătat ce ajunge şi ei îngeri cu puteri mari ca şi cei arbori şi ce plante, cu rădăcinilor lor, pe care i-am trimis Eu în Varanha. 43Şi 28 sunt bune pentru leacuri. Şi i-au învăţat când acestea se vor împlini atunci şi pe oamenii uriaşi, copiii lor, şi pe alţi oamenii vor hălădui prin lumi neştiute şi la mari depărtări şi vor fi şi ei îngeri oameni felurite meşteşuguri, căci păzitori pentru alţii care abia se ridică la 29 îngerilor le erau toţi dragi. De multe ori lumina înţelegerii zeilor". îngerii aprindeau ruguri sacre şi-i adunau 44Aşa Ene a aflat despre planul Lui pe uriaşi şi pe oameni la ele ca să li se Dumnezeu pe care L-a întrebat: „Cum va deschidă ochii în lumină. veni rasa de îngeri ca să-i salveze pe 30Domnul vroia să-l cunoască pe Ene oamenii de pe pământul de unde vin eu? uriaşul, primul copil al îngerilor de pe 45Oare nu este de ajuns Doamne să trimiţi pământ. 31Şi Ene a mers la Domnul spirite de lumină ca să se încarneze în Dumnezeu Cel adevărat care ştia faptele oamenii de pe pământ?" îngerilor veghetori care rămăseseră să 46Şi Domnul a zis: „Voi trimite şi trăiască acolo pe pământ. 32În drumul lui spirite de lumină ca să pregătească spre Domnul Dumnezeu, Ene a trecut venirea îngerilor salvatori în timpurile ce prin şase ceruri şi a ajuns în cerul al vor urma. 47Ei vor fi ca şi îngerii trimişi şaptelea, acolo unde se afla Domnul. acum printre oameni. 48La acea vreme 33Când Preaînaltul l-a văzut pe Ene l- oamenii ce vor veni vor fi mai apropiaţi a privit îndelung şi Ene s-a adâncit în de lumina Mea decât sunt cei de acum de lumina feţei Lui Dumnezeu. 34Şi Domnul pe pământ. 49Dar se vor înmulţi fără i-a vorbit lui Ene şi l-a întrebat despre măsură şi se vor omorî între ei în vrajbe cele de pe pământ, iar Ene I-a răspuns despre Mine şi înţelesurile lor greşite despre lumea noastră a îngerilor. 50La bine.
împreunarea îngerilor veghetori cu
23

6

51Asta s-a mai întâmplat de multe ori de când noi am trimis îngeri veghetori şi la alţi oameni care trăiau pe alte pământuri printre 7 .VIEŢII 52 acele timpuri va fi mare durere pentru oamenii de pe pământ.

69Dar şi Eu vin din lumina cea mare. La acel timp. Sămânţa luminii are nevoie de timp să încolţească în întunericul lumilor". 53Şi Ene uriaşul L-a mai întrebat pe Preaînaltul: „Doamne cum vor înţelege oamenii învăţăturile Tale dacă ei nu au lumina înţelegerii în minţile lor?" 11 . 73 voi şti că strălucirea feţei Mele s-a întors Că marele gol este plin de astfel de 57 la Mine. ei să„Toate câte le vezi au apărut din lumina şi facă crezuri cu care să urmeze lumina divină cea mare care există şi în sufletele spiritului Meu". 56Iar atunci când voi vedea aceste vorbe şi aşa oamenii pot dobândi strălucire pe feţele oamenilor atunci Eu puteri mari şi aşa îşi pot face lumile lor. Încet încet fiinţele vor înţelege pe feţele lor. Din această floare a vieţii. 59Şi zicând Domnul aceste cuvinte pe dată faţa lui Ene uriaşul a pământ. aflat multe taine. . fiecare cu Dumnezeul ei". căci ele mişcă în din strălucirea feţei mele. 65Şi lucrurile dispar tot în 81Şi Ene uriaşul s-a întors acasă pe acea lumină de dincolo de ochii ce pământ şi le-a spus. Că Eu sunt şi Dumnezeu pe îngeri şi a cunoscut puterile lor şi a şi Dumnezeea. cum Doamne. cele vorbite de el 82 66Atunci Ene uriaşul a întrebat: „Dar cu Domnul. care va veni. bărbat şi de femeie pentru 60Şi Ene uriaşul a mers în multe este şi chip de 77 locuri în cerul de purpură unde i-a văzut înţelegerea ta. 76Domnul a vorbit: „Ceea ce vezi tu Ene strălucit ca soarele. şi cel care ştie şi cea care dă fiinţă".VIEŢII stelele nenumărate. aflate în lumină. golul care este totul şi plinul 54 care este nimicul. 55Şi toate plinul cel mic tot acolo vei învăţăturile cu care te trimit la ei sunt ca 72 într-o zi ei să aibă strălucirea feţei Mele ajunge. 62De unde vin ele? 63Cum a fost creată a dat floarea vieţii zicând: „Iată simbolul această lume şi cum va dispare floarea vieţii să-l duci oamenilor acolo pe 80 vreodată?" 64Atunci Domnul a vorbit: pământ. nu eşti tu oare cel ce face toate acestea? 67Nu eşti tu oare lumina 68 cea mai mare?" 68Domnul Dumnezeu a răspuns: „Eu sunt lumină în lumea creată de mine în care hălăduiesc scântei din sufletul meu. Mea pe chipurile multora de pe pământul cum ştiu eu că arată feţele oamenilor pe 75 Varanha". pământul va fi ca raiul. uriaşilor şi oamenilor. Rogu-Te să mă luminezi". 79Când a venit timpul ca Ene să se „Doamne iată că am putut să văd atâtea întoarcă pe pământ. ca atunci când neclintire şi stau neclintite în freamăt. Domnul Dumnezeu ilucruri pe care ochiul meu nu le credea a fi. 58Dar va trece 74Şi a mai spus Ene: „Văd Doamne că vreme până când voi vedea strălucind faţa ai un chip nici de bărbat nici de femeie. 70Şi în nimicul cel mare 54Atunci Domnul i-a zis: „Ţie îţi voi da se află şi plinul cel mic. te întorci pe pământ oamenii să-ţi vadă 71Iar dacă vei călători în marele gol sau în faţa şi să se lumineze şi ei. 78Ene uriaşul a fost uimit de vorbele 61Odată Ene a vrut să ştie despre toate minunile pe care le cunoscuse acolo Domnului pe care nu le-a priceput întruîn cer şi L-a întrebat pe Domnul: totul şi a sperat că într-o zi le va înţelege. Că Domnul îl făcuse pe Ene 8 . lumi. celorlalţi îngeri şi privesc".

peste toţi uriaşii şi peste 83 oameni. Şi faţa lui Ene era strălucitoare. iar cei care-l vedeau pe Ene îşi descreţeau frunţile cu lumina Domnului. 9 .VIEŢII 52 mai mare. dându-i putere. căci Preaînaltul îi dăduse din strălucirea feţei Lui.

104La timpul naşterii lui Zian ploua.VIEŢII 84Vorbele cele mai bune. ci în acea întruchipare venerezi puterile Mele arătate oamenilor (2). era acum bărbat în toată firea şi şi-a luat de nevastă o femeie dintre pământene. nume cu mari puteri. 94Să nu cazi în patimi. a fost uimit să-l vadă pe băiat. sau ceea ce crezi tu că este asemănare cu zeii-putere. să nu mărturiseşti strâmb împotriva nimănui (9). preceptele aduse de Ene uriaşul de la Dumnezeu. 95Să nu pofteşti la bunul altuia sau să iei bunul altuia dacă nu ţi se cuvine (8). 107Iar Mitru a dus vestea la tatăl său Ene uriaşul care locuia cu îngerii veghetori. orice întruchipare a lor nu poate ţine loc acestor puteri. 91Şi cel puţin o dată la şapte zile să aprinzi şi să priveşti focul sacru care este legătura ta cu Domnul Dumnezeu (4). 105Şi Arie. iar Arie arăta la stat mai mult ca oamenii locului şi învăţase bine că cultive pământul. 89Să urmezi lumina Domnului Zeu şi să nu iei în deşert numele Lui (3). 98Dar nu venise încă vremea ca 10 îngerii să dea. 90La fiecare şapte zile să te odihneşti după ce ai muncit în celelalte zile. 85Şi mai întâi Ene le-a făcut cunoscut îngerilor veghetori cele zece precepte ale 86 Domnului astfel: Eu sunt Dumnezeul. 101Mitru nu era aşa uriaş precum tată său Ene. 93Să nu ucizi pe nedrept (6). şi a crezut că nu este al lui. 100Ea l-a avut copil pe Mitru. Aşa îţi va fi bine şi mulţi ani vei trăi sănătos (5). 92 Pe tatăl şi pe mama ta să îi cinsteşti dacă ei urmează lumina Lui Dumnezeu. om cu privirea ageră. pe care Ene le primise de la Domnul Dumnezeu. 102Şi la vremea potrivită Arie şi-a luat şi el femeie dintre cele pământene. iar dacă ei se află cu mintea în întuneric să fugi de ei. 97Să te înfrânezi să agoniseşti lucruri care nu-ţi folosesc şi să dai lucrurile careţi prisosesc (10). 103Ea l-a născut pe Zian care arăta la chip mai mult ca îngerii veghetori. care stătea mai mult cu îngerii veghetori decât cu oamenii. când a venit de la câmp. iar Mitru când a ajuns bărbat şi-a luat şi el o femeie pământeancă care l-a avut copil pe Arie. 112Pe Zian îl numesc şi Zam. 96Să urmezi dreptatea. că Domnul străluceşte în el precum frumuseţea curcubeului". pentru oamenii de pe pământ. Zeii sunt puterile care există în lume. le avea scrise pe table. uriaşilor şi oamenilor. apoi s-a arătat curcubeul. avea ochii strălucitori şi pielea foarte albă. 108Apoi toţi s-au dus la Ene care s-a bucurat să afle că are un strănepot şi l-a văzut pe Zian şi l-a binecuvântat pe băiat zicându-i lui Arie: „Tu să nu te îndoieşti că acest copil este al tău. 111El are mintea ageră ca a noastră şi din el vor ieşi mulţi oameni care sunt speranţa că această rasă pământeană să nu piară. 106După câteva zile Arie a mers la tatăl său Mitru să-i spună că avea un băiat. 110Acest băiat este ceea ce îngerii aşteptau să vedem. Copilul Curcubeu. Domnul Zeu al tău. aşa cum văzuse că erau scrise pe tablele Domnului în cer. tu omule să nu-ţi faci 87 domnezei după mintea ta (1). 113 . 109Că el moşteneşte lumina îngerilor care este şi în tine. să-ţi înfrânezi pornirile care te ostoiesc de vlagă (7). 99Ene uriaşul. 88Iar dacă îţi faci chip pictat sau cioplit. ţine minte că tu nu te închini la pictura sau chipul cioplit sau orice asemănare pe care o dai acelor puteri în mintea ta.

VIEŢII 52 Şi Ene uriaşul a profeţit: „Prin naşterea lui Zian moştenirea asta va fi veşnică în neamul oamenilor de pe pământ că ea va fi dusă de urmaşii lui 11 .

Zamolxe şi potopul. 15Acolo au stat câteva profeţii despre ce va urma la neamurile de zile şi au aşteptat să apară curcubeul. lui Zian din urmă ale durerilor oamenilor se vor oamenii i-au spus Zamolxe cel Bătrân sau naşte mulţi copii curcubeu. a plouat şi a ieşit curcubeul. focul. a chemat despre lumea de unde veniseră ei îngerii puterile cerului şi i-a pus lui Zamolxe pe şi aşa să-i înveţe cum să năzuiască spre umeri haina albă de preot şi i-a înmânat 18 lumina sufletului Lui Dumnezeu. 8Şi le vom arăta să urmeze cele zece precepte date de Domnul şi aduse de mine pentru ei". 14Când Zian a lume oamenii luminii Lui Dumnezeu. pentru preoţia lumina de purpură a cerului Lui. 6Şi aşa ei să scape de frici şi spaime şi să aibe gândurile îndreptate spre lumina sufletului. Zamolxe cel Bătrân şi hirotonisirea 13Şi iată cum Zian Zamolxe a ajuns preoţilor Lui Dumnezeu. In zare veniseră şi îngerii în 12 . acea lumină a îngerilor va ieşi mereu la suprafaţă ca săi ţină pe oameni să nu piară. i-a învăţat pe oameni să adore soarele şi fiinţarea lui pământeană. 10Iar primul dintre cei hirotonisiţi preoţi la focul sacru a fost 117 Zian. bărbaţi şi femei. Cu timpul vom alege dintre ei pe cei mai iscusiţi ca să le fie oamenilor preoţi şi preotese Lui Dumnezeu Ler. Lui Dumnezeu Ler ca să urmeze învăţăturile luminii. Ene uriaşul. 16Şi oameni ai pământului. singurul dintre uriaşi careL văzuse pe Domnul. se vor ridica şi se vor coborî popoare. însoţit de alţi uriaşi şi de oameni. Apoi veniţi din stele. fiul lui Ene uriaşul. Ene trimite în preot al Lui Dumnezeu. la acele vremuri din urmă. oamenii nour. spre răsărit s-a arătat un 17 trăiau toţi îngerii veghetori. 9Mitru. 5Şi Ene. dar viitorul este al celor blânzi. 114Că venirea pe lume a acestui copil arată că oricât rasele de oameni se vor cufunda în întuneric. Zian. Atunci cerurile sau 4Timpul trecuse şi se născuseră deschis şi Zamolxe s-a schimbat la faţă şi oameni care puteau să înţeleagă mai bine lumina Lui Dumnezeu îi strălucea 19 lumea cu tainele ei şi care învăţaseră să pe chip. 115Şi atunci. împlinit optsprezece ani. le-a zis îngerilor: „Hai să le spunem oamenilor cum să-L cunoască mai bine pe Domnul Cel Preaînaltul. întocmai ca Moşul. iar ei vor stăpâni pământul acesta". Şi în zilele cele fiul îngerului Ram. 2La timpul acela în ziua aceea. 12Şi au ales dintre oameni şi uriaşi pe 118Şi Domnul Dumnezeu veghea în unii tineri. 11Mai târziu. 116Toţi ascultau cu luare aminte spusele lui Ene care a mai profeţit: „Oamenii se vor iubi şi se vor urî între ei. l-a luat pe strănepotul său Zamolxe şi l-a dus pe 1 Vorbele lui Ene uriaşul au fost mari un vârf de munte. Ene pleacă la Domnul. căci neamurile însetate de sânge vor pieri ca scrie.VIEŢII mai departe cu cei ce se vor naşte din ei. cel numit Zam de către Ene uriaşul şi cum nici n-ar fi fost. feţele oamenilor se vor schimba şi lumina îngerilor veghetori se va arăta pe feţele lor şi aşa lumea va fi salvată". Şi îngerii şi-au zis că sosise timpul să le spună multe oamenilor Ene a aprins focul sacru. toiagul înţelepciunii. calea dreptăţii venită CAPITOLUL 2 din înţelepciune.

VIEŢII carele lor de foc să vadă hirotonisirea lui 13 .

VIEŢII Zian Zamolxe. ~i 14 . 34Iar voi şi urmaşii voştri. locurilor în munţii din ţara Ramania. despre puterea divină. Dar acum lumea pământenilor este încă plină de întuneric şi purtătorii luminii se vor strădui mult timp să aducă pe oameni la înţelepciune. 41Şi pe acel munte. în femeile acelor rase ca aşa ele să nască toate rasele de oameni de pe pământ. despre zei şi zeiţe şi despre cum omul să stea aproape de puterile divine. 33 păduri. cei care aduc rugul sacru al Lui Dumnezeu printre oameni". 39Şi aşa oamenii Domnului Dumnezeu ca să fie întru care vor urma vor creşte în înţelepciune. veţi suferi că sunteţi trimişi mereu în suflete care se întrupează ca să arătaţi mereu şi mereu calea cea bună dată de Domnul din cerul 35 Său de purpură. Şi de la preoţimea lui Zamolxe cel Bătrân au luat hrana luminii şi alte popoare cât au putut ele pricepe. 26Şi îngerii veghetori iau dus pe unii uriaşi şi pe unii oameni ai 1 1 * Şi vor fi multe suferinţe şi multe distrugeri pe drumul luminii care în timp va fi din ce în ce mai neted. toţi oamenii care se „Trebuie să duceţi flacăra luminii Lui vor naşte vor avea ascunse în minţile lor 42 Dumnezeu Ler la neamurile pământului. oameni cu minţi mai luminate. 36Şi multe taine i-a învăţat Ene pe preoţii şi preotesele acelor vremuri. ca el să nu se 27 piardă. 20Şi cu timpul. preotul Zamolxe cel Bătrân. i-a chemat şi pe alţii la preoţia Lui Dumnezeu iniţiindu-i la focul sacru. ca purtători ai luminii. preoţi şi preotese. 24Şi Domnul Dumnezeu veghea în lumina cristalină a cerului de purpură şi trimitea bineţe în mintea lui Ene uriaşul întru mai mare iluminare. pe vârfuri de munţi şi în luminişuri de 21 Iar voi preoţii şi preotesele. Toţi cei hirotonisiţi învăţaseră pe de rost cele zece precepte ale Domnului aflate pe tablele din cer şi aduse de Ene uriaşul pe pământ şi ştiau să frângă pâinea întru amintirea Domnului Ler. 29Şi Ene uriaşul a aprins un rug sacru luminate. când omenirea se va amesteca tuturora la focul viu al Lui Dumnezeu: îndeajuns de mult. Moşul. cu faţa către răsărit. primul preot ales dintre oameni. dar aflaţi că 30 marile lor capacităţi vor fi ascunse. De astăzi veţi fi numiţi şi rugmani. şi urmaşii voştri. 38Şi Ene 28Pe vârful acela de munte se afla le-a mai spus: „Femeile feluritelor rase de chipul în piatră al lui Zian Zamolxe pe oameni vor naşte fiinţe pământene care care îl făcuseră îngerii la dorinţa vor avea minţi mai bune. la ape limpezi. cu maşinile lor pe rugmani să meargă la rasele de oameni zburătoare. 22 Iar de atunci a pornit în lume 23 cunoaşterea înţelepciunii. despre cum omul să-L cunoască pe Dumnezeu. 25Era timpul când Ene încă nu plecase la Domnul în cer. Şi le-a vorbit astfel cu timpul. Şi 37Tot atunci Ene uriaşul i-a îndemnat au mai adus acolo. să o arătaţi neamurilor din care faceţi parte ca ele să o dea şi celor care 31 32 vor veni după voi. pe toţi preoţii şi preotesele. 40Minţile oamenilor vor fi din ce în ce mai amintire urmaşilor. ai pământului ca să se împreune cu care fuseseră hirotonisiţi şi hirotonisite.

43Şi timp va 15 .VIEŢII mari puteri. Dar aceste puteri vor ieşi la iveală doar puţin câte puţin până când oamenii din viitor vor înţelege că miezul minţilor lor este de la îngeri.

60Şi aşa Ene împlinirii în lumina Lui Dumnezeu. nevasta Domnului. 56Şi vieţuitoarele care când se întorc în lumile pământene ei sunt erau pe înălţimi şi în alte părţi din lume. şi tremură? Ca să nu pier şi eu!". întrebat pe Ene: „Spune-mi ce se 64Odată Zamolxe cel Bătrân s-a întâmplă cu pământul. 47Şi la 61Zamolxe cel Bătrân a făcut un altar acel timp pământul era neliniştit şi Zian a pe locul de unde plecase Ene uriaşul la mers la străbunicul său Ene uriaşul. de ce este neliniştit cu câţiva preoţi şi câteva preotese. să afle ce se aprindea focul sacru al nemuririi şi întâmplă. 62Şi din când în când pe locul acela se statea în carul de foc. ascultă-mă. 51Eu iată Ene cel înţelept a plecat dintre noi l-am rugat pe Domnul să-i ia de pe fără să aflăm despre drumul lui la când pământ pe oamenii aceştia. 55Dar Zian cu ai lui şi cu 70 alţi oameni care erau pe munţi la acele duc cei darnici şi cu suflete nobile. Dar apa nu a acoperit făcut bucurie vieţii multor fiinţe. 63Iar pe Ene uriaşul oamenii îl numeau 49Iar când a intrat în carul de foc Zian l-a Ene cel înţelept sau Omul Luminii. că acolo credem că domnia ta ştie". 50Şi Ene întâlnit 65Şi aceştia l-au rugat: „Domnul nostru să uriaşul i-a zis: „De ce strigi şi te îngrijorezi? Domnul ne-a spus să curăţăm ne spui şi nouă despre cele şapte ceruri că pământul de oameni sălbatici şi răi. 48Atunci Zian l-a strigat pe Ene: oamenii îl chemau pe Ene să se întoarcă. 59Ene le-a spus îngerii veghetori. pământul întreg şi mulţi alţi oameni nu au 72 73 16 . a plecat în lumea îngerilor cu o maşină 46A mai trecut vremea şi Zian zburătoare a celor veniţi din stele. Omul Luminii mi-a destăinuit aceasta. trimişii Zamolxe a avut copii cu Bendisa. Atunci Zamolxe cel Bătrân a zis: „Cu adevărat nu vor ajunge apele". Noi apropiaţi ţie să mergeţi pe vârfurile înalte 67 ale munţilor. 58Şi într-o zi pe când Ene le vorbea 44Apoi toţi cei strânşi pe vârful de oamenilor. aceştia au văzut un armăsar alb coborând din ceruri. 52Tu cu cei Domnul făcut în tinereţea sa. 54După un timp pe pământ au venit 69Toţi ascultau cu luare aminte şi ape mari şi a ieşit foc din măruntaiele Zian Zamolxe a continuat: „în primul cer pământului omorând pe mulţi oameni aşa se cum i-a găsit. la toartele cerului. cei bogaţi şi care au de toate din 71 pe unde nu se ridicaseră apele. Iar timpuri au scăpat. 53Şi Ene l-a luat pe Zian şi i-a arătat 68Şi e timpul să spun şi eu altora despre locul în carul de foc de unde se vor minunile celor şapte ceruri pe unde a revărsa puterile ca să tulbure apele lumii. înţeleagă aceste taine". ascultă-mă!". din care însă nu se va minţile şi să crească în ei speranţa mai întoarce printre oameni. „Ascultă-mă.VIEŢII trece până când ei se vor trezi ca să pierit. au scăpat plin. atunci 66 a trecut prin cele şapte ceruri. trecut arheul Ene uriaşul". uriaşii şi rugmanii celor ce se aflau acolo că acel armăsar a umblau prin lume şi le arătau oamenilor coborât din ceruri pentru a-l lua pe el întrfloarea vieţii ca privind-o să-şi deschidă o lungă călătorie. lui cea frumoasă ca luna de pe cer. 45 vârtej de vânt şi de praf. în mijlocul unui munte s-au întors pe pământurile lor. care cer. în cerul al doilea se duc cei care au 57 de potop şi foc.

74Ei au fost temerarii care nu s 17 . curajoşii care au înfruntat întunericul aducând lumina. 73în al treilea cer se duc cei cutezători.VIEŢII 72Acolo este cerul celor fericiţi.

4Că îngerii spuseseră că arzându-le trupurile moarte în focul sacru sufletele lor mergeau la Domnul cel din cerul de purpură. 91Alţi rohmani repetau numele lui Ram îngerul. 80Iar în al şaselea cer vin înţelepţii. s-au retras în munţii cei mari şi acolo urmau spiritul lui Zamolxe cel Bătrân. 75 Adesea ei se renasc ca să fie pilde de curaj pentru lumile unde se încarnează. care îşi lăsaseră urmaşi prin copiii făcuţi cu femeile pământene. zeul apelor. 77Ei se reîncarnează adesea în preoţi şi preotese cu har că să înfăptuiască planul Lui Dumnezeu de creştere în lumină a sufletelor până când 78 ele ajung suflete îngereşti. li se şoptea în ureche numele Ram ca zeul Iama să le netezească drumul spre cerul de purpură.VIEŢII au dat la o parte din faţa întunericului. Omul Luminii. Neamul arimilor. 83Acolo se duc numai îngerii cei mari şi marile suflete care se reîncarnează foarte rar. cei care s-au apropiat mult de lumina Lui Dumnezeu. cel dat. cea care avea grijă de ele. sunt suflete bătrâne pătrunse adânc de lumina Domnului. Abram din Aram şi izvorul zamzam. Pelasg străbunul. Dacii şi străbunii lor. 85Şi în timp s-au făcut frăţii care trăiau după legile aduse de Ene. doar dacă sunt trimise de Domnul cu treburi anume". 5Şi a fost un timp când Zamolxe cel 1Unii îngeri veghetori încă mai trăiau . 92Şi se spunea că de la numele Ram au apărut toate limbile pământului. 79Ei se încarnează adesea în conducătorii iubiţi de fiinţele din lumile unde poposesc. în cerul al cincilea vin sufletele celor care au slujit adevărul şi dreptatea. urmaşii lor nesilimii. căci îngerul Ram fusese cel care-i învăţase pe oamenii din Ramania să vorbească mai bine. unii oameni mai luminaţi. 84Preoţii şi preotesele au dus mai departe aceste taine spuse lor de Zamolxe cel Bătrân. 93Multora. 3Trupurile lor moarte au fost rând pe rând arse de uriaşi. 87Şi stau în rugăciuni repetând numele Zam. Femeile se rugau mai adesea Bendisei. 88Aşa erau rugmanii. 76 în cerul al patrulea vin cei care au iubit fiinţele Domnului şi au avut milă de cei rătăciţi şi i-au îndrumat cu răbdare pe calea luminii. 96Şi alţii se 97 rugau lui Ion. aşa cum îngerii doriseră pe când erau încă în viaţă. 89Se ştia că de la 18 pe înălţimi. Cu timpul. către Domnul Cel Preaînaltul. zeiţa lunii de pe cer. 82 Şi în cerul al şaptelea vin 83 toţi cei chemaţi de Domnul. în clipele morţii. numele zeului pe care oamenii jurau. care ani şi ani repetau numele Zam. 94Şi mai erau alţii care-l venerau pe Mitru. atunci când pruncul se născuse. CAPITOLUL 3 Lumea de după îngerii veghetori. preceptele şi înţelepciunea date lui de 86 numele Zam venea şi cuvântul zău. căci dobândiseră nemurirea. de Ene uriaşul. 81Ei se reîncarnează mai rar. dar alţii muriseră. fiul lui Ene uriaşul. tatăl lui Ene uriaşul. 2Şi până la urmă au murit toţi îngerii veghetori. 90Iar când li se încheia viaţa rohmanii mergeau în cerul de purpură al Lui Dumnezeu. lui Zamolxe cel Bătrân. rohmanii. 95Mitru era numit soarele la care unii oameni se închinau pentru a le da putere corpului şi limpezime minţii.

îşi simţea sfârşitul aproape. într-o zi a chemat la el pe cei mai apropiaţi ai săi şi le-a vorbit astfel: „Eu mă voi duce curând la străbunul Ene 19 .VIEŢII Bătrân. Moşul.

19Se spunea despre Pelasg că era Mare al Egiptului a luat de soţie pe asemeni zeilor de frumos şi puternic ca Naptera. sau Genarul. coborâtori din pelasgi. 17 străbunilor. 26Unul 13 s-a numit Ianus. îngerii veghetori. coborâtori din arimi. pelasgii şi regii lor i-au adunat pe oameni de prin peşteri. 21 20 . 14Oamenii ştiau să cultive altul a fost Indra. păduri şi munţi. 12 25Unii arieni au fost războinici vestiţi Multe alte nume îi dădeau ei lui conduşi de zeul lor Ares despre care Zamolxe cel Bătrân ca zeu al veşniciei. în ţinuturile unde este miezul lumii Varanha. 29Şi arimii au ajuns până în Egipt 16Timpul s-a aşternut peste locuitorii unde cu oamenii de acolo au început să lumii care venerau simbolul omului cu aripi aşa cum îşi închipuiau ei că fuseseră facă piramide şi să cioplească în piatră chipuri de uriaşi întru amintirea străbunii lor. Şi ţineau vie în minte zeifice întru nemurire. 8Aceste pământuri se vor numi de-a pururea Varanha şi aici sămânţa lăsată de îngerii veghetori nu va pieri vreodată". s-au numeau Dacşa. căci Naptera era încarnarea începătorul rasei poporului pelasg. pe pământul care-l născuse pe coamele care a iubit-o mai mult chiar decât pe 20 munţilor celor înalţi. Şi reginei Naptera i s-a cei vechi. dar mai urmaşii lui Zian. tracii zeiţei iubirii Hator căreia Nefertari îi aducea omagii. divini. arienii cei călători. nesilimii. după o viaţă lungă de sute de ani. Ei se închinau lui Mitru. era unul din învăţat de la ei tainele războiului. hateii cei de demult. Zamolxe cel Bătrân. crezând despre el că era vechi cât veşnicia. stelelor vor reveni ca să-i vadă pe ei. 28Neamul hitiţilor promisiunea că în viitor cândva oamenii numiţi şi nesilimi. înainte-mergătorii. credeau că îi făceau nemuritori. 22Şi preoţii care cunoşteau tainele lumii de pe vremea îngerilor veghetori le-au dat legi bune. iar Vremea pe pământ a fost din ce în ce dintre regii lor vestiţi 27 mai bună. 20Şi el a fost Nefertari. fata regelui nesilim Hatusiliu. va dăinui. şi au întemeiat aşezări. Arienii obişnuiau ca pământul aşa cum îi învăţase patriarhul după moartea regilor lor cei mari să îi Arie să facă. a părăsit şi el pământul. oamenii ridicat templu în Egipt. 10Dar amintirea lui Zian. înfruntat cu faraonii Egiptului care au care a avut mulţi copii. mergând în cerul de purpură al Lui Dumnezeu. 30Alţi arieni. 18Şi Pelasg. căci murea şi renăştea de fiecare dată. fiii lupului Hati. dintre tracii cei vechi. Urmaşii lui Pelasg. Moşul. pe pământurile care se numit Sfinx. urmaşii lui Arie. 24 au pornit în lume. 23Mai apoi neamul arimilor. în locurile unde au venit întâi îngerii. urmaşii îngerilor celor dintâi. tot din arieni se trăgeau. un om uriaş. ca om al luminii şi primul preot al oamenilor. tatăl lui Arie şi mulţumeau zeului cerului pe care îl numeau Anu. pe timpul când trăiau îngerii 28 15 veghetori.VIEŢII uriaşul care trăieşte în cerul de purpură. apoi au făcut pace şi faraonul Ramses cel Moşul. şi acolo au făcut din piatră Şi a fost odată când s-a născut Pelasg chipul lui Zamolxe cel Bătrân pe care l-au întemeietorul. Zamolxe cel Bătrân. 7Dar voi rămâneţi aici în Ţara Zeilor. 11Şi neamurile lumii spuneau că Zamolxe cel Bătrân era tot aşa de vechi ca şi timpul. 9Şi Zian.

au ajuns cu regele lor Indra şi cu zeii neamului lor până la munţii cei mari. acoperişul lumii. 21 .VIEŢII 32Alţi arieni şi cavalerii traci.

Căci Melchisedec cunoştea la poporul cel vechi al hitiţilor. întru printre oamenii de aici. 38Şi alte pământuri de aceeaşi limbă a arimilor. părinţii lor". prin acele locuri s-au numit Fenicia. tracii cei vechi. 51Şi Abram a mers să-l cunoască luminii. la îngerii veghetori pe vremea lui Ene această taină care va face din poporul tău uriaşul. despre hiperboreeni de la nord de fluviul Istru îngerii veghetori şi despre Ene uriaşul. care duseseră scrierea din Varanha peste 55Aşa Abram a primit. locului şi până la deşert. bine pe pământurile din Canaan că 34Şi a fost în vremurile cele vechi Domnul îmi va da mie acele locuri şi din când un om din neamul arimilor numit mine va ieşi un popor puternic întru Canaan a plecat cu soaţa lui Telena către credinţă care va arăta lumii atât calea ţările mai calde dinspre marea cea mare. au mers la multe să fie şi el preot. ţară mare care se întindea urmă când lumea va fi salva şi oamenii de la marea cea mare până peste fluviile vor fi ca şi îngerii. iar 37 37Iar mai târziu alţii au numit unele acolo au prosperat. 44Numele lui Abram acele locuri găsind şi acolo crugul însemna . 41Şi unul dintre fiii lor a fost Cadmoş. 49Şi se înţelegeau bine pământuri de acolo Canaan după numele cu oamenii acelor locuri căci vorbeau lui Canaan arimul. om din neamul îngerului Ram. soţia lui. 39În Fenicia arimii erau numea Melchisedec. iar ţării i se mai spunea şi Filistia şi Melchidesec care l-a primit 52 şi locuitorilor filistini.VIEŢII uriaşilor din ţara Aram. de la 42 Melchisedec. după Într-una din zile Abram a aflat că numele lui Fenix cel fericit. 53Nu mult după aceea Abram a vrut numit şi Marele Mag. Zamolxe cel Bătrân. împreună cu Armonia. trimis pe pământ. după numele lumină pe calea lor până după zilele de pe îngerului Ram. un neam mare şi puternic. un om din neamul închinători ai zeului Apollon. care. Melchisedec era sufletul lui prietenoşi. oraşul ducând cu ei scrierile sacre Veda şi 33 22 . nevasta lui Saraia şi cu oamenii lor. Zian. trăia Abram arameul. Dacşa. iar Melchisedec l-a în preoţia Domnului popoare pe care le-au învăţat să scrie hirotonisit 54 după un alfabet pe care Canaan îl ştia de Dumnezeu. taina luminii sacre. 40Canaan şi Telena au avut fii şi fiice. zeul arimilor. 46Mă voi duce mai amintire.cel din neamul lui Ram'. 56Şi tot pe oriunde merseseră în lume. un om al cărui tată era din spiţa credinţele cele vechi. oamenii cei cu voie bună. nesilimii istoria veche a pământenilor. 57Pe copiii 43A fost o vreme când în Ur. 36Şi spuneau că 48Şi Abram a mers în ţara Canaan cu acolo găsiseră curgând laptele şi mierea. un fiu de-al trăia în Canaan un mare preot care se lui Canaan. dreaptă cât şi rătăcirea întru cunoaşterea 35 47 35Cu ei au mers mulţi arimi care Domnului. pământului şi făcând zeu din numele 45Şi Abram şi-a zis: „Nu mai pot sta pământurilor de baştină. 42Se ştia Melchisedec i-a zis: „Să iei aminte că scrierea fusese dată oamenilor de către Abram. Şi au rămas prin îngerului Ram. Şi oricât va fi lumea de ajungând pe pământuri necunoscute au rătăcită unii din urmaşii mei vor găsi întemeiat acolo Aramul.

23 . Şi să aprindeţi acest foc o dată la şapte zile.VIEŢII 79 urmaşilor tăi să-i învăţaţi de mici să vadă 58 focul sacru al Domnului din cer.

Abram s-a idolii lui Abram. Şi poporul egiptenilor este sortit pieirii". dar urmaşii tăi îi vor cunoaşte pentru că avea prunc şi i-a cerut lui din nou". 84Şi aceasta să o spui numai celor apropiaţi ţie şi doar la mare nevoie. deşi numele poate fi ştiut de mulţi". 60Şi aşa copiii voştri Îl vor vedea pe Domnul şi sufletele lor vor fi bune în trupuri care vor creşte sănătos. de la îngerii veghetori". 78 Domnului. 69Şi aşa ei să ţină legătura lor cu Domnul de-a pururea. căci de acolo va potrivit Abram s-a întors în Canaan în porni poporul tău şi acolo va învăţa să-L pământul promis. căci ţine loc de focul viu din cer. Şi ia aminte că cei care au făcută circumcizia nu vor avea mintea întreagă. mai ai de ce să stai. 75Aici în Canaan nu Abram un fiu pe care el l-a numit Ismail. 70Iar când ei vor uita să facă aceasta atunci vor suferi. 67Că focul sacru este viu şi curăţă sufletul pe când idolii doar încântă privirea. 86De atunci Abram îşi făcuse obicei să aprindă focul sacru şi să spună în gând 87 numele tainic al Domnului. semn rău şi i-a povestit totul lui 74 Abram şi-a luat a doua nevastă. 80Ei vor suferi şi lesne îi vor lua duhurile demonice în stăpânire. 85Puterea acestui nume stă în credinţă. căci ea este rea în faţa 24 . 66Dar aceşti idoli nu pot fi mai puternici decât focul sacru cum nici tu nu eşti. Abram să o alunge în deşert cu prunc cu 77 93 Şi Melchisedec i-a mai spus: „Să te tot. 71Că focul sacru vine de la zei. 89Şi acolo în Egipt. Melchisedec i-a mai spus o taină: „Să ţii minte că oricând vei fi la strâmtoare să chemi numele tainic al Domnului care este Zam. de moarte urmaşilor tăi că popoarele care 94La plecarea Agarei. 83Şi la plecarea lui Abram către Egipt. 64Şi Melchisedec i-a spus: „Îţi poţi ţine idolii ca să nu uiţi de unde ai venit. 62Atunci Abram a întrebat: „Ce voi face cu idolii mei în care cred? 63Oare focul despre care îmi vorbeşti poate avea mai mare putere decât idolii cu care am venit eu din Ur?". o Melchisedec. 65Dar ia seama că idolii tăi sunt faceri de mâini omeneşti şi puterea lor vine din credinţa ta în ei. 61Şi de asta se va bucura îngerul Ram în cerul cel de purpură". Şi credea din inimă şi faţa îi devenise luminoasă şi 72 mulţi se minunau de înţelepciunea lui 72Într-o zi nişte oameni au distrus Abram. 73 88Când a ajuns în Egipt. 76Idolii tăi au fost 92Dar Saraia a pizmuit-o pe Agar sfărmaţi. 90La timpul Abram: „Mergi în Egipt. Iar Melchisedec i-a zis lui egipteancă cu numele Agar. 91Şi Agar i-a născut lui slujească pe Domnul. Abram i-a spus: vor ieşi din ei să nu-şi facă circumcizie „Nu am ce face decât să te las în mâinile cum fac egiptenii. Şi el a văzut în asta un apucat de negoţ. Că Domnul l-a făcut pe om aşa cum este şi nimeni nu poate să ciuntească corpul omului. 81Pe oriunde vor umbla urmaşii tăi să nu se ia după popoarele care-şi fac circumcizie că soarta acelor neamuri este 82 ca ele să piară. 68Să le dai poruncă urmaşilor tăi ca în vecii vecilor să nu uite să privească focul sacru.VIEŢII 59Atunci toţi ai casei să priviţi focul. Şi Abram nu a avut încotro că Saraia fereşti de circumcizie şi să laşi cu limbă era prima lui nevastă.

Şi Domnul va 25 .VIEŢII 79 Domnului. 95Şi când vei fi la mare strâmtoare să chemi în credinţă numele lui tainic care este Zam. 96Atunci 97 Domnul nu te va lăsa.

107De atunci acel izvor cu lui Iacob. 114Şi poporul lui Iacob s-a înmulţit peste măsură. casa lui Abram că Saraia primise în vis 121Când a ajuns bărbat în toată firea înştiinţare de la Domnul să nu o mai Moise a aflat că era din neamul copiilor 122 urască pe Agar. le omorau pruncii şi-i puneau la munci grele la piramide şi la temple. 99Acolo îşi aştepta moartea. copilul lui Isaac. după obiceiul egiptenilor. de înţelepciunea zeului Iacob. iar egiptenii au început să-i asuprească. ascultau de vorbele lăsate de străbunul 127Dar în legile Torei. Şi ea a îngerul a trimis o lumină puternică care a pronunţat de câteva ori numele tainic al pe care îl ştia de la un intrat adânc în pământ şi de acolo a ieşit Domnului 119 104 apă. În timpurile ce vor veni. Abram. 115Şi aşa au trecut patru sute de ani în suferinţă şi durere. Moise l-a Abram şi au refuzat să fie circumcişi nesocotit pe străbunul său Abram şi i-a Ismail. Zam. De atunci Moise se tot gândea ape ale vieţii s-a numit Zamzam. şi va poporul care a fugit în ţinutul Sinai fi curat. 26 110 124 . Şi Agar a băut din apa care-i dădea strămoş.. Şi îngerul a auzit cuvintele lui Amram. timp în care copiii lui Iacob îşi uitaseră 100 Şi Agar a început să se roage limba arimilor în care au vorbit strămoşii Domnului cu cuvântul pe care i-l spusese lor Abram. 103Atunci coş plutitor pe apa Nilului. 98Şi Agar a plecat în deşert cu pruncul ei Ismail. căutau pruncii copiilor lui Iacob ca să-i 117 101Atunci a trecut pe deasupra omoare. Zam. nevasta locului un înger zburând cu vimana. că din apa aceea se trage şi viaţa lui În Sinai poporul lui Iacob a stat patruzeci de ani în deşert. Moise a dat pentru 112 pe care l-au numit Isaac. crescut după legea egiptenilor şi a fost 106Aşa au căpătat puteri şi sau întors la circumcis după obiceiul lor. trecând ascuns printre trestiile Deltei Nilului. 109Şi Melchisedec a profeţit: „Cât timp va curge izvorul Zamzam. În ziua aceea fata faraonului a puteri şi şi-a înălţat privirea spre cer şi a găsit pruncul în coşul de pe apa Nilului şi mulţumit Domnului.. 123Mai târziu Moise a răsculat i-a spus totul. cu toţi ai lui. 108Când a auzit cele întâmplate cum să scape neamul său şi să-l scoată Abram a mers degrabă la Melchisedec şi din robie. 120Şi Moise a era aproape mort şi i-a dat apă să bea. puterea urmaşilor lui Ismail va veni de acolo". căci apă nu era şi stătea sleită de puteri. atât vor dăinui şi urmaşii Agarei. l-a pus pe pruncul ei într-un 118 Agarei şi i s-a făcut milă de ea. 105Ea şi-a umplut 120 burduful cu apă şi a mers la Ismail care l-a luat pe băiat cu ea. 125Doar cei tari rezistat căldurii şi lipsei de mâncare. care să amintească de zeii egiptenilor. chemându-L în minte pe Domnul 116A fost apoi un timp când egiptenii ca să o ajute zicând. Mai târziu popor legile Tora.VIEŢII face ca Saraia să te lase să vii înapoi acasă". Isaac şi Iacob. carul lui zburător. 111Apoi Saraia a născut şi ea un băiat au 126Acolo în Sinai. Zam. a mers în Egipt 113 Thoth şi de puterea zeului solar Ra. Acolo urmaşii lui Iacob Amen-Ra. Atunci mama lui Moise.

De atunci au început marile suferinţe ale poporului lui Iacob care a urmat circumcizia. căci şi el fusese 128 circumcis de către egipteni.VIEŢII 79 învăţat pe urmaşii lui Iacob că circumcizia era bună. deşi Melchisedec îi spusese lui Abram de răul 27 .

căci acolo sunt întruchipaţi în piatră uriaşii şi încarnările lor. pascua. salvatorului aşteptat. el să fie îngropat sub movile mari de pământ. 135Dar era prea târziu căci cei trei fii răi ai lui Aaron. 145Cuvintele lui Moise au cutremurat poporul lui Iacob şi corpul mort al lui Moise a fost incinerat pe muntele Sinai. cu puteri mai mari decât cele 130 ale lui Moise.129 VIEŢII acesta. Dar a fost voinţa Domnului ca acest popor să fie în veacuri pildă de freamăt întru credinţă. 141Aşa ne-a spus şi părintele Abram arameul. 131Iar alte neamuri i-au spus. 144Gloria Egiptului este nepieritoare. care era Moşe. 139Şi până când poporul lui Iacob nu va renunţa la Tora vor fi mari suferinţe în toată lumea. 149Pe oriunde în lume se năşteau uriaşi. pe Ene uriaşul. în ţara Vedelor sacre. iar sămânţa lor era de la uriaşi. 132Acel om îi va salva pe copiii lui Iacob şi va salva şi lumea. după numele adevărat al lui Moise. uriaşilor li se spuneau iacşaşi. 151S-a scurs timpul şi lumea s-a mai amestecat. pe Arie şi pe Zamolxe cel Bătrân. la sfârşitul timpului de suferinţă. 150În alte părţi din lume uriaşii fuseseră numiţi nesilimi. patriarhii neamului. de coborâşuri şi urcuşuri. Mesia. Şi l-au numit Moşia. Iar dacă poporul lui Iacob nu va renunţa la circumcizie va pieri şi el că acum îl mai ţine doar lumina sacră a săptămânii. 147Şi ştiau cum să cheme să fie cu ei spiritele străbunilor. În Ţara Zeilor dacii erau pe pământurilor lor de la începutul lumii. venirea unui om trimis de Domnul. zeii cei de demult ai spiţei lui Abram". 133Poporul se pregătea să iasă din Sinai şi să intre în Canaan. iar elenii îi numeau daimoni. erau mari preoţi şi aveau putere asupra poporului. lerii cei de demult. de suferinţă şi bucurie. Dar Domnul Dumnezeu veghea în cerul Lui de purpură ca drumul oamenilor spre cer să se netezească. 140Şi vă mai spun că toate popoarele care-şi fac circumcizie vor pieri până la urmă. 28 . pe Mitru. Şi toate durerile neamului lui Iacob au creat speranţa de salvare în viitor. în rasele oamenilor. uriaşul. fratele lui Moise. 138 Şi toate neamurile lumii vor vedea povara pe care o va duce poporul lui Iacob şi doar un trimis al Domnului îi va putea salva pe urmaşii lui Iacob în viitor. ca la timpurile cele de pe urmă să fie salvat. 143În timpurile cele de pe urmă vor fi oameni ai Domnului care vor merge în Egipt să trezească puterile zeilor Egiptului şi aşa lumina divină va străluci din nou pe acel pământ şi toţi oamenii întunericului aflaţi acolo vor pieri. 136Şi Moise a vorbit şi a profeţit: „Acum ştiu că legile Torei scrise de mine vor fi o mare rătăcire pentru poporul lui 137 Iacob. iar pe locurile unde erau munţii cei mari ai lumii. iar apele luminii printre oameni au devenit mai tulburi. ei erau preamăriţi şi era obiceiul ca la moartea unui uriaş. 134Şi cu puţin timp înainte de moarte sa Moise s-a trezit în lumina Domnului şi a vrut să distrugă Tora. iar cavalerii traci păzeau neamul ţinând cu străjnicie legile străbune. 148Dacii frângeau pâinea. dar eu am 142 nesocotit vorbele lui. şi o mâncau împreună întru amintirea lui Zamolxe cel Bătrân. arheii cei dintru începuturi ai Dumnezeului Ler.

a sărutat-o şi i-a spus: „O să avem un fecior ivit din foc". 2Şi a văzut Domnul că se cam tulburaseră apele luminii din inimile oamenilor. Şi era vreme de iarnă. doi păstori de oi la munte. aflat în curte. 27Apoi ea a binecuvântat apa dintr-un vas şi a închinat-o zeilor. 26Moaşa a spălat copilul şi L-a pus la pieptul mamei să sugă lapte. 4Şi cu ele a trimis spiritul Lui Melchisedec. acestor tineri cu noroc dă-le un băiat de foc!" 15Apoi Crăciun a luat-o pe Vetra în braţe. era Focul Viu din cerul de purpură. 6Şi una dintre ele era a lui Crăciun şi a nevestei sale Vetra. 5Pe dealurile de la Sarmisegetuza se aflau multe case din piatră şi lemn. Zâna Ila şi chemarea iubitelor. Fiul meu va ajunge om mare în neamul nostru ales al arienilor". Zamolxe merge pe calea preoţiei. 14Şi la sfârşit ea a chemat pe Zâna Fertilităţii astfel: „Zână bună. 16După un an şi ceva Vetrei îi sosise 17 1 Dumnezeu. În ziua hotărâtă Crăciun şi Vetra au sosit la casa Zodei pregătiţi să se întâlnească cu zeii. 25Şi-şi zicea el mulţumit: „Sunt semne bune. poporul Său şi s-a hotărât să coboare pe pământ spirite alese ale luminii divine ca să le arate oamenilor iubirea Lui. Pe bolta cerului Crăciun a văzut o cometă strălucitoare care va rămâne aşa timp de multe ceasuri. 10Zoda slujea la altarul Zânei Zânelor. 9Şi Crăciun a vorbit cu Zoda. preoteasa vestală. 7Ei aveau două fete. 3Domnul se gândea la traci. 23Şi atunci au 24 12 apărut primele raze de soare. 18Crăciun. zână timpul să nască. fii aici la noi stăpână. Căsătoria Lui Zamolxe. Peste vreo cinci zile e lună plină".CARTEA NEMURIRII sau CALEA LUI ZAMOLXE ARIANUL FIUL LUI DUMNEZEU CAPITOLUL 1 Focul sacru dacic şi naşterea Lui Zamolxe. Tată şi Mamă. presbitera care locuia de cealaltă parte a dealului. 22Şi când a auzit plânset de copil. 13Şi Zoda a aprins focul sacru dacic. Crăciun şi Vetra şi-ar fi dorit să aibe şi un băiat. pe Mierla şi pe Mia. 28 29 . şi i-a stropit pe băieţel şi pe mamă cu busuiocul muiat în apă. 11Şi Zoda i-a chemat pe Crăciun şi pe Vetra la focul sacru ca împreună să-I ceară Lui Dumnezeu un băiat. se încălzea la foc şi aştepta. Dumnezeu Fărtatul Îi arată băiatului meu slava cerului şi lumina. o moaşă şi două vecine o vegheau pe Vetra în casă. ca să se întrupeze în Zamolxe. Crăciun a privit atent spre cer şi a văzut vulturii zburând în cercuri mari 23 deasupra Sarmisegetuzei. 21 Se apropia dimineaţa şi Vetra stătea pe pământul din casă şi era în durerile naşterii. bună. 20Şi-şi zicea Crăciun: „Băiatul meu se naşte când luna este în creştere cu lumina ei. Mare Preot în veac şi rege drept. iar Crăciun şi Vetra se ţineau de mână şi ascultau cum Zoda invoca zeii. 19Din când în când privea cerul şi vedea luna luminată mai mult de jumătate.

30 .Şi l-a chemat pe Crăciun să-şi vadă băiatul.

CARTEA NEMURIRII 42 învelit pe prunc cu o piele de urs. va ajunge presbiterum. ceramică pictată. să ai înveţe să nu mai verse sânge. Şi L-a dus la focul sacru şi a zis: schimb. bine legat şi chipeş. el floarea vieţii gravată pe o piatră subţire şi netedă. 51Zamolxe şi Nestor erau de vârste apropiate şi 52 petreceau mult timp împreună. Eteocles. În viaţă să-Ţi bine. 33De cât mai multe despre credinţele grecilor şi atunci. grâne şi aur. 36Când Zamolxe a împlinit şapte ani. primeşte tot sânge în 31 în curte. Crăciun îşi luase mereu îi întreba despre zeii 48 obiceiul să facă daruri copiilor la lor. Eu cred că cine oferă L-a luat în braţe pe băieţel şi a ieşit cu El sânge Domnului. Zău!" dar îl ajuta şi pe tatăl-său în treburile 32 În dimineaţa aceea Crăciun a pornit gospodăreşti. că Dumnezeu Fărtatul vrea pace în sporească mereu puterea cu puterea lui. nici de om nici de animal". Ionia. băiatul lui aniversarea zilei naşterii Lui Zamolxe. 37 53Au trecut anii şi Zamolxe a devenit şi să slujească la altar. 46Adesea amândoi mergeau prin sat cu un sac plin de daruri pe care le la târgurile unde veneau şi negustorii dădea copiilor pe măsură. Se împrietenise cu Nestor. Să Te vadă acum şi focul şi soarele şi 44Şi la plecarea lui Crăciun. că era tare greci. preot dac al Lui Dumnezeu. Nu-L dau preotului un tânăr înalt. 43Neamul ăsta al nostru trebuie să „Te-ai născut pe pământul casei. vase de metal. preot". luare de viaţă în numele Zamolxe a fost hirotonisit presbiterum. tot ce facem". Asta nu-i puterea marelui pământ. 47Atunci Zamolxe era curios să afle bucuros că i se născuse un băiat. Tu să aduci 45Lui Zamolxe îi plăcea învăţătura. Zoda i-a cerul. Iar când darurile erau descoperite. 50Lua de obicei în schimb miere. Mergi cu bine bade Zamolxe şi Te închin Lui Dumnezeu. 55De atunci Lui. Crăciun L-a dus la Zoda. în fiecare an. înţelepciune neamului nostru. Aşa au învăţat ei să vorbească limbile dacă şi greacă. 49Eteocles făcea comerţ cu 30 29Când Crăciun a intrat în casă L-a 41Crăciun a mai zis: „Tu nu faci jertfe 35 neamurile tracilor. preoteasa vestală şi i-a zis: „L-am adus pe băiat aici la tine. Apoi de animale la altar. 39 54Şi la vârsta de şaisprezece ani Dumnezeu Fărtatul nu poate să ceară vărsare de sânge. 56I se dusese vestea Lui Zamolxe că 31 . podoabe şi oglinzi. Îl înveţi să scrie. fie puse sub perină. Eşti copil al focului. să citească dacii oferindu-le ulei de măsline. 38Eu cred că jertfele sunt rele. Te numesc zis: „Aşa este. Zamolxe purta la gât talismanul preoţesc. Voi avea eu grijă de băiat cât El trupul eşti fiul meu. un negustor de loc din insula 34Aşa acest obicei s-a răspândit la toate Samos. Cu Crăciun. Fiul Lui Dumnezeu. oamenii ziceau: „A venit Crăciun cu daruri". gospodăritului. fie în cioarecii groşi de lână. Dacă băiatul este harnic la învăţătură. 40Şi Zoda i-a răspuns: „Bine rumâne. dar cu sufletul să fii va fi aici cu mine". Era Dordas că el face sacrificii de 38 tare destoinic şi ajuta în toate cele ale animale.

şi că nu făcea jertfe de niciun fel.CARTEA NEMURIRII era preot al Zeului Dumnezeu. ele erau date ca pomană celor prezenţi. 32 . după ce erau închinate Domnului. 57Zamolxe primea ca ofrande mâncare. fructe şi flori care. Marele Zeu al tracilor. Domnul Zeu.

65Şi când focul s-a înteţit El a invocat-o pe zâna Ila. Zamolxe a întrezărit o tânără aflată departe şi nu i-a văzut chipul. Ila. 83La plecare Zamolxe le-a spus tuturor: „Ne întâlnim de dimineaţă în zori la casa lui Andru. Vină făr-alai. Ila. 69Aşa. Zamolxe le-a spus rânduiala. ritualul focului sacru. Crăciun. Ila. s-a repetat la altarul Zânei Vesta. tinerii şi-au împărtăşit părerile. Ila. Ila. 78Seara Zamolxe s-a întâlnit iarăşi cu flăcăii la vatra Zânei Vesta. Ila. p-o gură de rai. 68Şi când ceremonia se termina toţi îşi povesteau visele pe care Zamolxe le tălmăcea. In zilele de după aceea. Zamolxe le-a mai spus: „Chipul fetei hărăzite fiecăruia dintre noi ne va apare în vis. Ila. 82Şi ei toţi au hotărât să se ducă la târg. 80Cându. Să mergem şi noi". până-n zori de zi. Mergem la târg şi acolo vom face un foc mare". sămi trimiţi tu zâna. L-a sfătuit să-şi găsească o fată. cu inimă iubitoare. Ila. Şi El ia urmat îndemnul. Şi vom merge şi noi". Ila. Ila. care mă iubeşte. cea care aducea bucurie oamenilor. Zâna Zânelor. Ce se potriveşte. Ila. 79Şi când ceremonia focului sacru dacic a luat sfârşit. Voi tinerii mergeţi în pace". Ila. 76Zamolxe i-a mai zis: „Eu voi fi acolo cu flăcăii satului. noapte de noapte. Ila. Zâna Florilor. 61Şi a trimis veste tinerilor de însurat că seara la asfinţit de soare El va conduce un ritual de chemare a iubitelor pentru flăcăii satului. Le vom discuta apoi în serile ce urmează". Ila. 59Când Zamolxe s-a apropiat de vârsta de douăzeci de ani. 62Spre seară când flăcăii au sosit. 81Andru a zis şi el: „Mâine e sărbătoare la câmpie. 64Apoi Zamolxe a aprins focul sacru şi a chemat să fie prezenţi acolo toţi zeii neamului. aşa că nu conta pe Mine ca să te ajut cumva". Zamolxe a pregătit altarul Zânei Vesta. Mie îmi vei fi. pe un vârf de deal.CARTEA NEMURIRII 58Şi se mai ştia că preotul Zamolxe nu bea nici vin şi nici tării şi era priceput să cheme la focul sacru dacic pe oricare zeu sau zână. Apoi în visele din nopţile următoare fata a reapărut şi El a văzut-o din ce în ce mai aproape. Să ţineţi minte visele. aşa cum vor face ca fiecare să-şi găsească perechea potrivită. Ila. Vom face la târg un foc sacru. p-un picior de plai. tatăl. la. Ilai. Ila. visele tuturor le împlineau dorinţele. . 66Şi înainte de a se despărţi de flăcăi. unul dintre băieţi a zis: „Am visat o mare adunare de oameni unde noi făceam focul sacru". Ila. la. bărbatul este ca Dumnezeu. 63Şi le-a mai zis că atunci când doi oameni care se iubesc şi se însoţesc. Ila. 73Şi într-o noapte Zamolxe a primit în vis de la fată următorul îndemn: „Vino la târg! Vino la târg!" 74Dimineaţa Zamolxe l-a întrebat pe tatăl-Său: „Tată. Il iau pe frate-meu Vercu. Ilai. 72Zamolxe ştia că visele se înnădesc până când mesajul primit era descifrat. ne-om iubi în şoapte. perechea Domnului. Să trăim no' hai. într-un vis. La început. când este târg la şes? 75Crăciun i-a răspuns: „Poimâine. din zori la chindii. iar femeia sa ca Domnazâna. făcut la asfinţitul soarelui. Una noi vom fi. astfel: Ila Ila Ila. cu care să se însoţească. Intr-o zi. Şi când o fi noapte. căci iubirea dintre bărbat şi femeie este dată de la zei. 77Şi Crăciun I-a mai zis: „Bine.

părinţii Lui Zamolxe. Zamolxe i-a îndrumat pe miri şi pe mirese zicându-le astfel: „Toate perechile să repete după 34 . către şes cu Zamolxe în frunte. 115Şi Zamolxe L-a invocat pe Zeul Dumnezeu. Iscru cu Mara. mirii cu cămăşi cusute cu flori. tinerii au ales un loc numai bun şi au aprins acolo focul sacru dacic. belşug în case. armonie şi urmaşi. 112Când a sosit momentul căsătoriilor. 113Şi Zamolxe a chemat pe celelalte perechi. 96Şi Andru i-a îndemnat: „Pe cai! Să pornim spre munte!" 97După care fiecare şi-a aşezat fata lui pe şa şi toţi au pornit cu caii la trap. Firu cu Ana şi Dragoş cu Felicia. Ia-mă cu tine bădiţă şi-ţi dau năframă cusută în Noaptea de Sânziene". Se vor mai lega cu iubire în faţa Domnului. cinstind cu invocaţiile lor pe Zâna Ila. 90Cu paşi timizi. Rodu cu Anuşa. Unele fete erau de prin partea locului şi-i cunoşteau bine pe flăcăi. Zamolxe şi Bendisa s-au apropiat de 113 vatra focului sacru. la altarul din deal s-a strâns multă lume ca să vadă ritualul căsătoriei celor opt perechi. fetele au intrat în vorbă cu băieţii. are două cosiţe blonde 93 lăsate pe spate. 94Atunci Zamolxe i-a zis: „Zâna mea. iar miresele aveau veşminte şi năframe cusute cu fir de aur. 89Şi după ce ritualul s-a sfârşit. preotului dac. iată mama bună pentru urmaşii pe care Mi-i doresc". 105El. tânărul preot al satului. 111Tuturor perechilor le vor fi naşi Crăciun şi Vetra. 87Mulţi oamenii s-au strâns în jurul lor. 103 Şi au munte. 86Când au ajuns la târg. 109La focul cel mare tinerii vor spune Jurământul Iubirii Sacre. Iată fata pe care o iubesc pentru sufletul ei. 91Şi ea I-a spus: „Iată-mă! Mă cheamă Bendisa. 117Când a sosit momentul spunerii Jurământului Iubirii Sacre. 98Caii şi călăreţii odată ajunşi pe culmea dealului. Cându cu Tana.CARTEA 84La faptul zilei tinerii au pornit călări vor locui. va rândui o ceremonie de grup. apoi rând pe rând i-a chemat pe zeii şi zânele strămoşeşti ca să aducă perechilor sănătate. cu pieptare şi cu cuşme cu pene de fazani. mai cu seamă fetele priveau atente la băieţii falnici coborâţi de la 88 102 pentru căsătoria sacră a tinerilor. 100Era obiceiul ca fetele să doarmă separat până la căsătorie. 92Când Zamolxe a auzit-o. "Fiecare fecior s-a înfăţişat părinţilor cu aleasa inimii sale. Anaton cu Sibila. 104Căsătoriile vor fi consacrate de către Zamolxe la altarul Zânei Vesta. 110Toţi erau îmbrăcaţi după datină. 116Şi toţi cei prezenţi au simţit cum erau cuprinşi de tihnă. 114Fetele stăteau toate în stânga aleşilor lor. 95Fârtaţii Lui Zamolxe şi-au aflat toţi alesele inimilor lor şi doreau să le ducă cât mai repede acasă. Şi-a spus: „E Zâna Zânelor. Aşa cuscrii s-au întâlnit şi au aranjat nunţile. s-a apropiat de Zamolxe fata pe care El o văzuse în vis. perechile au poposit la casele băieţilor. te voi duce la părinţii Mei să te cunoască". 85El era 101De a doua zi au început pregătirile îmbrăcat cu totul în alb şi purta la gât talismanul. Şi aşa ele să se obişnuiască cu casa unde sosit şi părinţii fetelor. având floarea vieţii gravată pe piatră. Andru cu Dachiana. 108Şi când a sosit ziua marii nunţi. Se106 va însura 107 Zamolxe Insuşi cu Bendisa.

pe tot ce-mi e mai drag şi sfânt.CARTEA NEMURIRII Mine cuvânt cu cuvânt aşa: 118De astăzi eu fac legământ. să onorez mereu iubirea ce .

Când Măruca avea unsprezece ani. peste care erau presărate flori de busuioc. Călin împlinise deja nouăsprezece ani. luând-o pe Bendisa în braţe şi sărutând-o tandru pe buzele gurii. 143Atunci se împărţeau daruri şi era obiceiul ca în noaptea aceea oamenii să stea la vatra satului pe lângă un butuc mare de lemn arzând. Veniţi toţi la vatra satului". tatăl său. 141Se întâmpla atunci că cei care Îl rugau pe Zamolxe să facă ritualuri pentru ei. . dacă primeşte deplin această influenţă a spiritului. I-au dat numele Călin şi vroiau să-l pregătească să fie şi el preot dac. este ca şi Zâna Zânelor. 136A doua zi a sosit lada de zestre a Bendisei. Tatăl şi Mama vieţii. Zamolxepleacă spre Grecia. 132 Apoi Zamolxe a anunţat: „E timpul petrecerii. Nunta celor trei a avut loc la Sarmisegetuza şi ceremonia a fost ţinută de Bendisa şi Zamolxe la altarul Zânei Zânelor. 135Şi marele ospăţ a durat până după miezul nopţii când ultimii rămaşi sau retras pe la casele lor. unele cusute cu fir de aur şi mătase. straiele ţesute din borangic. 140Şi treptat Bendisa a învăţat de la Zamolxe ritualurile potrivite şi a devenit preoteasă a Zânei Zânelor. 130Şi aşa căsătoriile s-au încheiat. 146Şi Călin s-a însurat cu două surori. care erau fiicele unui Din foc cu mâinile-mpreună pornim să facem casă bună şi-n viaţă o inimă vom fi tot timpul cât ne vom iubi". Gema şi Iza.122 băiat şi fată. 144Şi a trecut timpul. 127Şi Domnazâna în femeie care. Despre Pitagora din insula Samos. Acum întindeţi-le împreunate spre foc şi ziceţi după Mine: 123 bumbac şi lână. 36 pornit muzica şi alaiul cântând s-a îndreptat în paşi de joc către locul ales. 125Ei sunt spirite care pot descinde în oameni. pe Mari. nu au chipuri precum ne imaginăm noi. 126Dumnezeu în bărbat.CARTEA aduce-n viaţă împlinirea. instrumentiştii au 147 preot dac de la şes. 131 Participanţii toţi au izbucnit în urale. 137După un an de zile Bendisa i-a 138 născut Lui Zamolxe un băiat. 142În fiecare an dacii petreceau Crăciunul cu mare bucurie. acei oameni ajungeau prosperi şi aveau inimile în lumină şi adevăr cu Dumnezeu. întâlnirea cu Pitagora. 134Cele opt perechi au stat în capul meselor şi bucatele au început să sosească. Toţi îi spuneau Măruca. care era preot al zeului Dumnezeu ca şi Zamolxe. 121 Fiecare pereche. flori de câmp şi tămâie de brad. 133 Nuntaşii au chiuit. 139După încă opt ani Zamolxe şi Bendisa au avut o fată. 128Acum e timpul ca băieţii să ţuce fetele". El Însuşi. CAPITOLUL 2 Grecii la nedeea Zânei Florilor. 119Întindeţi-vă acum braţele cu palmele deschise către focul sacru şi repetaţi în continuare după 120 Mine: M-oi închina Zânei Iubirii să primesc cheia nemuririi şi astfel voi simţi iubirea şi-oi şti ce e nemărginirea. 129 Şi Zamolxe. 145Familia se pregătea să-l căsătorească pe Călin. a dat exemplu. uniţi-vă mâinile între voi. 124Şi tinerele perechi au urmat întocmai ce le-a spus Zamolxe care le-a explicat: „Dumnezeu şi Domnazâna.

doar El era gânditor. 2Ar fi vrut să plece undeva departe ca să înveţe 1 Totul .CARTEA NEMURIRII mergea bine în familia Lui Zamolxe.

24 de seamă. precum şi vârstă matură. slavă Domnului! Mama şi tatăl 32De la revenirea sa în insula Samos am nevasta mea Bendisa şi fata noastră mult şi pe îndelete cu Pitagora. 15Nestor a întrebat: „Cum sunt ai pe Nestor: „Vorbeşte-Mi despre filosoful 13 12Au ajuns la târg şi au văzut că Suntem prosperi. 11Crăciun avea cu el şi grăunţi de aur cu care la nevoie putea plăti şi alte lucruri de trebuinţă. 38 31 . 20Şi Zamolxe l-a invitat pe Nestor să mănânce împreună şi totodată să mai povestească zicând: „Dar vino să mănânci cu noi! Ne mai spui şi nouă ce mai e prin lumea voastră şi câte cele despre filosofii greci şi preoţii voştri". 8Era nedeea Zânei Florilor. sănătoşi. care a murit acum câţiva ani. în Grecia continentală şi în insula Samos. Câte şi mare". Eram slujitori din Tracia. Acolo printre noi pe Pitagora care s-a întors de Zamolxe l-a întâlnit pe prietenul Său curând acasă. Zamolxe şi Călin au coborât la câmpie la sărbătoarea populară. Măruca s-a făcut vorbit 33Mi-a istorisit ce a văzut şi trăit. Nestor i-a spus: „Acum îl avem mulţimea era în mare forfotă. 17 lui. Măruca sunt şi ele bine. de unde era de loc Nestor. 26Şi Zamolxe s-a interesat dacă acolo în insula Samos se afla vreun filosof mai 27 Tăi?" 16Zamolxe a zis: „Pe tata şi pe Pitagora". Avem o mare flotă şi facem comerţ peste mări şi ţări. 5De-a lungul anilor Zamolxe avusese ocazia să călătorească. 22Acolo Zamolxe l-a întrebat pe Nestor: „Cum mai e viaţa pe la voi în insula Samos?" 23 23Nestor a răspuns: „Ne merge bine. 30Auzind acestea Zamolxe l-a rugat vorbă. împreună cu prietenul Său Nestor. Şi Nestor I-a povestit astfel: băiatul Meu Călin i-ai văzut. 14Şi după ce au un copilandru.CARTEA NEMURIRII 35 înţelepciunea altor popoare. Crăciun. care venise cu o caravană mare de de umblat prin lume. pornind din Samos şi luând cu 29 ei şi pe alţii întâlniţi pe drum. când el a plecat din Samos. Şi i-a povestit şi el Lui Zamolxe că şi lui îi merg bine treburile. Crăciun. 25Bunăstarea ne deschide dorinţa de a învăţa şi de a filosofa". ulei de măsline şi altele. Sunt bine „Stau aproape de casa lui Mnesarchos. slavă Lui Zeus. măsline. El este un om la o negustori. în Tracia. Călin şi Nestor s-au depărtat de mulţime şi au întins să mănânce pe iarbă. iar în săculeţi ţineau plante medicinale şi plante aromate. 21Apoi Zamolxe. 4Zamolxe avea deja patruzeci de ani şi setea Sa de cunoaştere a zeilor Îi era mai vie ca niciodată. dar parcă ceva Îl oprise pe Zamolxe să vrea să înveţe cu ei. de vreo cincisprezece ani. 18Nestor s-a bucurat să afle că Lui 19 Zamolxe Îi mergeau toate bine. după mult timp 28 Nestor. 7Până într-o bună zi. dar mi-l Zamolxe şi Nestor au stat pe îndelete la amintesc bine". 10Vroiau să se întâlnească cu negustorii greci şi să ia la schimb. 6Şi întâlnise prin lume oameni înţelepţi în cunoaşterea zeilor. încheiat negoţul în avantaj reciproc. are şaizeci de ani. 9Duceau cu ei încărcate pe măgari câteva vase cu miere de albine. 3Şi aşa să facă mai mult pentru neamul Său.

CARTEA NEMURIRII mai câte. apoi a 39 . lucruri uimitoare de care nu auzisem vreodată!" 34Nestor a mai mâncat câte ceva şi şia turnat vin dintr-o ulcică.

dar mama lui Pitagora. spun grecii acelui oraş. cu zeii". a cucerit Babilonul unde continuat: 56„Se zice despre Pitagora că Pitagora stătuse şapte ani. 59Suntem mulţi Nestor a mai mâncat ceva. într-un corn theios aner. 36Mergeau des la Tir în Fenicia.CARTEA NEMURIRII 35 continuat: „Din tinereţe Pitagora îl însoţea pe tatăl său care făcea negoţ pe mări. Zeul Lupilor. cum îi 64Şi Nestor I-a răspuns: „Desigur. este născută în Samos. ajungând cu iudeii în valoros". Pitagora este şi un de iudei care se întorceau în Palestina. în Samos. slujind acolo ca preot egiptean. Mă întreb dacă-i învaţă şi pe alţii Samos. Caldeea cum i se mai spune. Pitagora i-a ajutat la 60După toate cele spuse s-a înstăpânit construcţia noului altar pe locul templului tăcerea. 43Când Cirus ia este încarnarea lui Apollon Likeios. şi-a turnat oameni. un iatromant 44Se împrietenise cu Zerubabel. 58El cântă minunat la câteva lor". Ierusalim. instrumente muzicale. eliberat pe iudei din captivitate lăsându-i Apollon Hiperboreeanul. către babilonieni. 54 41 Învăţătura lui Pitagora despre Zeus şi feniciană. care fusese ars de aflate în conversaţia Lui cu grecul Nestor. 42Avea patruzeci şi cinci de ani când regele persan Cirus. 60Nicicând în sculptat. 40Pitagora vorbeşte cursiv limbile greacă. să plece spre Ierusalim. Koreş îi cele povestite de către Nestor care a zic perşii. Samos. 39A studiat chiar 52Apoi Pitagora s-a întors în insula 53 şi cu marele filosof Tales din Milet. adică om divin. al lui Solomon. mare vizionar şi vindecător. 51De la Zarates şi de la preoţii magoi ai Lui Zoroastru. 38Tatăl lui a cheltuit o avere ca 39 Egiptul. 37Pitagora a învăţat cu preoţii fenicieni. 48A stat la Teba zece ani. 53Are acum şaizeci de ani. apoi a continuat povestirea: insula noastră nu a trăit un om aşa de 46„Cum spuneam. la cele câte le ştie?" Luxor adică Teba sau Diospolis. în alţi zei este neîntâlnită până acum. 55Zamolxe a rămas uimit după toate preoţii caldeeni. Pitagora a fost luat captiv şi dus în Babilon împreună cu alţi învăţaţi. o cum spunem noi grecii. cel mai mult la templul zeiţei Vrea să deschidă o şcoală filosofică în o societate Maat. dar apoi a plecat în Egipt. care îl considerăm din nou vin din ulcior. el ştie Babilonia. Zamolxe a mai spus: „Mă minunez drept să-ţi spun! N-am mai 40 . Pitais. Pitagora a deprins principiile credinţei sănătoase şi practici care fac viaţa omului frumoasă. adică vindecător căpetenie a apollonian. caldeeană şi egipteană. de unde era de loc Mnesarchos. Pitagora a părăsit venit la noi grecii de pe meleagurile 57 şi el Babilonul alăturându-se caravanelor voastre ale tracilor. astrologie şi medicină. 50Acolo l-a luat în grijă preotul zoroastru Zarates cu care a şi rămas să-i slujească timp de cinci ani. dar şi cu înţelepţi ai altor popoare. 47Apoi s-a întors la 62Un gând I-a încolţit în minte şi i-a spus rudele tatălui său în Tir de unde a mai lui Nestor: 63„Pitagora este un mare venit o dată pentru o şedere scurtă în filosof. multe feluri de a intra în legătură cu astronomie. Samos şi să întemeieze 65 49Dar atunci când perşii au invadat iniţiatică secretă". 52 să-i dea o bună educaţie. În Fenicia el a învăţat aritmetica. 61Zamolxe era încântat de cele vechi.

CARTEA NEMURIRII auzit de un om cu atâta înţelepciune! 66Oare aş putea să învăţ cu el? 67Poate că el primeşte la ucenicie numai tineri? 68Eu am acum patruzeci de ani". 41 .

98Suntem cei Te voi aştepta cât va fi lumea". De acolo ne îmbarcăm către Samos. era în lacrimi. L-a îmbărbătat: 96„Săvorbise cu grecul Nestor. 85 Şi Zamolxe l-a încredinţat: „Îţi voi plăti în aur pentru toată cheltuiala ce-o vei face pe timpul şederii mele acolo. 84Şi Nestor Ia zis: „Prietene. Şi i-a zis Bendisei: „Aş merge în Samos 97 să stau un timp la învăţătură cu înţeleptul Şi să aduci de la ei pe toţi zeii şi toată Pitagora". 79Şi i-a mai spus şi ceea ce 95Crăciun tatăl. Grecii se roagă tot la Dumnezeu. mai bravi. 71Propunerea lui Nestor L-a luat prin surprindere pe Zamolxe care s-a gândit temeinic la cele spuse de amicul Său pe care l-a mai întrebat: „Când plecaţi voi grecii acasă?" 72Şi Nestor I -a răspuns: „Mai stăm cel puţin zece zile. 82A doua zi Zamolxe a coborât călare la şes în tabăra grecilor. 81Atunci Bendisa i-a răspuns în înţelepciunea pământului aici la neamul credinţă: „Cum vrei Tu domnul meu. 83Vroia să se mai sfătuiască cu Nestor despre plecarea lor şi despre şederea Lui în Ionia. 73Zamolxe i-a mai zis: „Bine prietene. 88În ziua plecării. 86Cu sâmbria pentru filosoful Pitagora. Aş vrea să merg să-l cunosc. îndoială! Pitagora este un mare filosof de 92 a putut el să adune în minte înţelepciunea fiul meu. Ea se gândea că poate n-o 75 să apuce să-L mai vadă vreodată. dar trebuie să fie tot Vetra I-a dat un talisman din piatră acelaşi ca şi al nostru". familia Lui Zamolxe şi vecinii. bătrâna Lui mamă. 74După ce Zamolxe s-a despărţit de Nestor i-a cerut părerea tatălui Său astfel: „Ce spui tată? Pitagora este om cu mare învăţătură. voi vedea ce-mi pretinde el". s-au strâns cu toţii săL vadă pe preotul satului înainte de a se duce în lume. 93Zeul nostru Dumnezeu bun pentru Tine. Ne-am făcut tabără aici.CARTEA NEMURIRII 35 69Şi Nestor L-a încredinţat zicând: „Sunt convins că Te va accepta mai ales că eşti din neamul tracilor pe care Pitagora îi preţuieşte ca fiind primii adoratori ai zeului Apollon Lykeios. Noi vom ridica tabăra curând după aceea. Voi sădi pomi şi voi pune în ea toate câte s-au întâmplat în târg cu cele mai frumoase flori". 89Vetra. 78Zamolxe a amintească mereu de Tine până Te vorbit cu Bendisa. gravată cu simbolul capului de 76Şi Crăciun a fost de acord: „Fără rotundă lup şi I-a spus: 91„Asta Te va feri de rele. Zău! 94Pentru Tine 77Când cei trei au ajuns acasă şi-au băiatul meu o să fac o grădină ca să-mi descărcat produsele aduse. soţia Sa. şi i-a spus întorci. vom aranja acolo totul". nu? Ei 90Şi înainte ca Zamolxe să încalece Îl numesc Zeus. dar avem nevoie la noi în 42 . Eu Tău fără pereche în lume. L găseşti pe Dumnezeul străbunilor noştri 80 şi la acei oameni pe unde mergi. prietenul Său. fiule". Tovarăşii mei de călătorie mai au treburi de rezolvat". negoţul lor. şi vom pleca spre Atena. Fie ca să fii lumii. Nu poate exista un învăţător mai înţelept şi viteaz. 87Astfel Zamolxe s-a înţeles cu Nestor că vor pleca în câteva zile spre Ionia. vino peste şapte zile. 70 Poţi merge cu noi în Samos. O am de la străbuni. să Te ţină în pază. Îţi dau răspuns în câteva zile".

43 . a Lui Dumnezeu.CARTEA NEMURIRII Dachia de mai multă lumină. pe care să o sporim cu cea pe care El a dat-o multor altor neamuri".

Vom fi mereu într-o companie numeroasă şi navem teamă pe drumul de întoarcere". Zău pe Dumnezeu!" 100„Mergi cu Domnul.CARTEA 99Cu lacrimile şiroind pe obraji. şi-a ridicat o spânceană. . înţeleptule Pitagora. 119Şi Nestor i-a spus maestrului: „Bineţe şi bucurie să ai învăţătorule!" 120Pitagora i-a întâmpinat: „Bun sosit oaspeţi dragi. dar grupul lui restrâns va reveni în insula Samos. arienii cei 129 umblat prin împrejurimi să întâlnească Zamolxion. întârziat să-L prezinte pe Zamolxe lui 133Pitagora l-a privit şi mai cu luare Pitagora. Zamolxis. zicând: „128Da. 105Dar mai întâi trecem fluviul cel mare Istros. 112 Este get. 110Acolo în portul Atena. nobilii în suflet. Zamolxion?" a întrebat 44 În zilele ce au urmat Zamolxe a vechi. ca semn că a descoperit ceva deosebit la El. 109Au traversat fluviul Istru pe bacuri şi trecând prin Tracia şi Macedonia au intrat în Grecia continentală. mai bine pe Dumnezeu. 123 care merg din Tracia spre sud. 102Vor pleca peste două zile şi Nestor L-a făcut cunoscut tuturor neguţătorilor cu care vor călători. 122Sunt însoţit de un om care trăieşte în Geţia. 116Dar într-o bună aminte pe Zamolxe spunându-şi în gând: 134„Este om matur. are experienţă de dimineaţă cei doi au mers împreună la viaţă. 125 Ar vrea să înveţe filosofie cu domnia ta. 135„Ce vei face cu înţelepciunea 117Şi cei doi au fost conduşi la dobândită. 126Zamolxis vine din acele ţinuturi ale lupilor pe unde a trăit pe vremuri marele nostru zeu. 103Unii dintre ei vor rămâne în Grecia continentală. oameni buni?" Şi Nestor a răspuns: „M-am întors de curând de la negustorie în Tracia şi în ţara geţilor. Cu ce treburi vă aflaţi aici 121 la mine. Voi afla 114Şi cu bună ştiinţă Nestor a cunosc apoi toate de la El". 101Zamolxe a coborât la şes. îi Zamolxe i-a spus tatălui Său: „Voi face precum Mi-ai spus tată. învăţătorule" a 113 răspuns Zamolxe. Apollon Lykeios". 131„Şi vrei să înveţi vizitele anterioare. mai sus de fluviul cel mare Istros. geţii sunt oamenii cei mai drepţi şi mai viteji dintre traci. Insula Samos i s-a părut aproape neschimbată. o zeitate de-a lor. eu cu alţi cinci tovarăşi şi cu tine luăm un vas care ne va duce în Samos. 106Înspre Grecia ni se pot alătura şi alţi oameni 107 observase pe musafiri încă de departe. negustorii şi-au încărcat bagajele pe un vas comercial şi curând au sosit pe insula Samos. 118Zamolxe şi Nestor s-au apropiat de Pitagora în faţa căruia s-au înclinat cu adâncă reverenţă. câţi ani ai?" cunoştinţele şi prietenii pe care îi ştia din 130„Patruzeci de ani. 127Şi Pitagora l-a privit pătrunzător pe Zamolxe. 104Şi Ia zis Nestor: „De la Atena. preot al Lui Dumnezeu. 108Şi în două zile au ridicat tabăra. trecuseră înţelepciunea cu mine?" a mai întrebat 132Şi Zamolxe a zis: „Să-L cinci ani de când nu mai fusese pe acolo. în grădină fiind. 111Şi Zamolxe şi Nestor au mers la casa lui Nestor. 115Aştepta un moment favorabil doar de el ştiut. casa lui Pitagora. Pitagora care. 124Îl cheamă Zamolxis. băiete" I-a mai spus Crăciun. ştie bine ce vrea". Pitagora.

45 .CARTEA Pitagora. neamul Meu". 136Şi Zamolxe i-a răspuns cu mândrie: „O voi duce geţilor.

nu să fie scrisă. pe nume Alkibiades şi o tânără femeie. În acest fel mintea are acces uşor la cunoaşterea zeilor. 139Şi Pitagora a acceptat: 140„Bine. 8Pe parcurs vom mai discuta şi despre ordine şi haos. dimineaţa. Pe calea înţelepciunii. 5Dar. ca urmare a uceniciei prin lume. pe la răsăritul soarelui". Omul şi lumea. promite foarte mult şi este ferm". Zamolxe a 2 Sufletului trebuie să-i dăm cea mai mare importanţă şi să-i creăm . 10Reţineţi de asemenea faptul că noţiunile pe care vi le voi expune pot aparţine anumitor crezuri religioase sau filosofice. 14Va trebui ca pe timpul cât învăţaţi cu mine să vă abţineţi de la mâncatul cărnii. Lumina zeităţilor. va trebui mai întâi să deprindeţi metodele de purificare pentru corp. 149Pitagora primeşte învăţăcei în tot timpul anului. De mâine începi învăţătura. Puterea gândurilor. că Zamolxe va studia cu un filosof adevărat. un fel de ordin al înţelepţilor. Despre Zeitatea Supremă şi zei. Olimpia. are rafinamentul unui grec. aici la noi în Samos. vrea să formeze cu ei o confrerie spirituală. 11Eu vă înfăţişez o esenţă a ceea ce am învăţat până acum în cursul peregrinărilor mele". katharsis şi le-a atras atenţia asupra rezultatelor lor astfel: 13 „Nu vă faceţi din trupuri morminte sufletelor. 148El a dobândit mare înţelepciune de la zei. Vino dis-de-dimineaţă. lecţii în grădina maestrului împreună cu doi localnici. 146Cei doi au ieşit din curtea maestrului şi Nestor Îi explică Lui Zamolxe: 147„Filosoful este în curs să-şi constituie o şcoală filosofică. În mod gradat veţi avea simţământul că trupul vi s-a uşurat şi veţi observa că mintea devine din ce în ce mai calmă şi capabilă de concentrare pe un timp mai îndelungat. În acest fel vi se elimină 15 treptat toxinele din corp. 150Zamolxe a fost copleşit de evenimentele zilei şi i-a mărturisit lui Nestor: 151„Astăzi este un moment deosebit de important din viaţa mea. căci adevărul nu poate fi exprimat în întregime prin cuvinte.CARTEA NEMURIRII 137Filosoful a apreciat calităţile sosit acasă la Pitagora. 141Bănuiesc că 142 locuieşti la Nestor. 3Pitagora şi-a început lecţia teoretică. 145După care Nestor şi-a luat rămas bun: „Noi plecăm şi te lăsăm cu bine didascalos. 12 După care Pitagora le-a recomandat practici de purificare. Metodele învăţăturii lui Pitagora. 144Şi i-a spus lui Pitagora: „Într-adevăr getul locuieşte în casa mea". între două vârste. 16Aceste aspecte sunt doar preliminarii. 6Numai prin katharsis percepţia omului se rafinează şi poate atinge valori înalte. bărbaţi şi femei". 143Nestor a fost încântat că planul lea reuşit. L-am cunoscut pe înţeleptul lumii şi el m-a acceptat să-i fiu învăţăcel. Şi a aflat că va lua bărbatului aflat în faţa sa spunându-şi: 138 „Este aparte. un bărbat. "Subiectele sunt inepuizabile. akousmatos explicându-le învăţăceilor metoda sa de predare astfel: 4„Pentru început reţineţi că înţelepciunea trebuie să se dezvolte în minte. 153Lui Dumnezeu Îi mulţumesc din toată inima!" CAPITOLUL 3 Zamolxe îşi începe învăţătura cu Pitagora. 17 1A doua zi. învăţătorule". minte şi suflet.

ein arhe. a minţii şi a trupului. 29Mâine să veniţi la aceeaşi oră şi vom dezvolta sistematic alte subiecte". să faceţi minuni. Iar Olimpia a intervenit şi ea zicând: „Ştim că predai şi muzică învăţătorule". când învăţăceii au sosit la Pitagora. fiecare popor şi-O înfăţişează şi O denumeşte în felul său propriu. Tot acea zeitate a creat şi legile de funcţionare ale universului. dezordinea şi 42 distrugerea. Nu ştiu cum vom învăţa toate câte ne spune". Dar credem totuşi că o anumită zeitate a creat cosmosul care se afla iniţial în starea de 38 haos. 30Învăţăceii s-au despărţit de maestrul 31 lor. regăsind în acea definire trăsături de caracter specifice predominante acelui popor. Pe drum Zamolxe a vrut să afle impresiile colegului Alkibiades care a oftat cu îngrijorare spunând: „Didascalos cunoaşte foarte multe lucruri. Prin urmare veţi parcurge o cale care permite trei optimizări în paralel: a sufletului. se afla acolo şi un harpist. să puteţi fi prezenţi în mai multe locuri în acelaşi timp. 32Însă Zamolxe îl încurajează: „Pas cu pas aflăm toate secretele lumii". Alkibiades a mărturisit: „Sunt învăţături pe care noi nu prea le înţelegem. 23 Învăţăceii au fost uimiţi de cele câte 24 au auzit. 21Calităţile enumerate au explicaţii raţionale nu mistice. vindecători şi prezicători capabili să vă amintiţi vieţilor anterioare. 41Remarcaţi faptul că în cosmos asociem haosul cu întunericul. permiţând astfel o ordonare cosmică ca necesitate în 39 relaţionarea componentelor lui. 34 Înţeleptul le-a vorbit însoţit de acompaniament muzical astfel: „Tema 35 zilei este Zeitatea Supremă. Aţi aflat în linii mari cum va decurge ucenicia voastră pe calea înţelepciunii. Melodiile vor permite minţii să fie relaxată şi în timp veţi învăţa să cântaţi la harpă. 22Toate acestea sunt puteri în folosul binelui. să vă puteţi controla impulsurile omeneşti sau să înfăptuiţi preziceri. . 27Au trecut aproape două ore şi Pitagora şi-a încheiat prima lecţie trăgând concluzia zilei şi făcând anunţuri: „Pentru astăzi am terminat 28 28 lecţia introductivă. Ele necesită cunoaşterea de sine". lipsa de cunoaştere. în lumea umană acest haos înseamnă răul precum sunt ignoranţa. translaţii în spaţiu.CARTEA NEMURIRII posibilitatea ca treptat să se manifeste deplin. nu a fost nimic. 40Chiar şi acum cosmosul continuă să se ordoneze pentru că există mereu materie nouă care apare şi această materie se află în forma ei iniţială tot în starea de haos. 26Atunci Pitagora le-a spus: „De mâine muzica ne va însoţi lecţiile. Veţi deveni iatromanţi. Ca o juxtapunere. 19 Vă mai pot spune că medicina pe care o veţi învăţa de la mine acţionează concomitent asupra acestor trei domenii care în 20 activitatea lor se întrepătrund. să realizaţi călătorii extatice. Muzica va fi folosită şi în scop terapeutic". Eu aş fi vrut să începem cu 25 noţiuni mult mai simple". Treptat neorânduiala s-a liniştit pe alocuri datorită în primul rând luminii. 36Noi însă vom porni de la ideea că la 37 început. 33A doua zi. În religie.

neorânduiala umană în multiplele ei aspecte. hoţia.CARTEA NEMURIRII minciuna. 43Scopul înţelepciunii pe care o căutăm este să ştim cum poate orânduiala să fie manifestată din plin şi în acest mod cazurile negative enumerate de mine să dispară. violenţa. 44Astfel haosul va înceta acolo unde ordinea se manifestă. laşitatea. 45Remarcaţi de asemenea faptul că aceste idei vă oferă doar o perspectivă generală asupra .

Deci atunci când inspiraţi parcurs maestrul a introdus şi elemente creaţi şi sunetul prin atingerea corzilor noi care să lărgească viziunea de sau a unei singure coarde". 63Toate aceste vibraţii. redate de urechea noastră interioară. Învăţăceii lui Pitagora erau uimiţi de panorama largă oferită de maestrul care. 69Pe aerului pe nări. Veţi crea cu simplitate momente de armonie. 72 aud nişte sunete ciudate în urechi. 70Învăţăceii au constatat că nu 54Fiecare învăţăcel a urmat întocmai au o programă şcolară stabilită. 48Dar acum ne vom ocupa de altceva. a continuat astfel: „ Nu fiţi copleşiţi! Vă va lua ceva timp până să înţelegeţi mai clar aceste noţiuni. 55Zamolxe a avut o 71 Pitagora se orienta mai mult după experienţă mentală aparte pe care i-a mărturisit-o lui Pitagora: „Domnul meu. 64Toţi învăţăceii au închis ochii dorind să perceapă sunetele menţionate de maestru. de vreun alt instrument muzical cunoscut 73 57 73 corelaţie. 68În zilele ce au urmat Pitagora a repetat diferite noţiuni predate până atunci pentru ca ele să poată fi mai bine 53 memorate.CARTEA NEMURIRII temelor expuse pe care de acum le vom aborda pas cu pas". căci nimeni nu lua notiţe. 74 58Şi maestrul le-a spus: „Iată colectivă. îi puteţi invoca individual existenţa şi ei vor fi găsiţi pe o cale care vi se deschide odată cu noile sunete pe care le auziţi. 49Şi Pitagora i-a chemat pe toţi să se apropie de harpă şi le-a zis: 50„Atingeţi fiecare pe rând coardele harpei. 62Dar dacă vreţi să 49 . progresul lor la învăţătură. lumea are conştiinţă generate în interiorul capului". 66Totuşi Pitagora i-a încurajat: „Va lua ceva timp până le puteţi percepe distinct". 77Grecii. preoteasa care îi ajută să-şi afle 78 întâlnesc toţi zeii. Cel mai important este să experienţa personală pe care aşteptam să analizăm această codependenţă din mi-o mărturisiţi fiecare dintre voi. nu sunt de om şi lume astfel: „Omul şi lumea sunt harpă şi nu se aseamănă cu altele de la într-o relaţie de interdependenţă. Ea predicţii şi deci anticipa raţional reprezintă modul în care omul ştie că se desfăşurarea evenimentelor ce vor urma. simţindu-i îndeaproape. se numesc sunetele inimii sau sunetele sufletului". 52Şi totodată să deveniţi conştienţi de sincronizarea sunetului cu inspirarea căutaţi un zeu sau o zeiţă anume. ansamblu. astfel putem face că această trăire este esenţială. 65Dar se pare că Alkibiades şi Olimpia nu le-au auzit. „Sunetul subtil care pare că vine din în particular. Umanitatea s-a preocupat din zorii ei să 60Atunci Olimpia a întrebat: „Care facă profeţii. Omul are conştiinţă mie. 75 află în prezenţa zeilor". 67Şi astfel lecţia s-a încheiat. ce a spus maestrul. Iată cum vom proceda". 51Fiţi în acelaşi timp atenţi la vibraţie ca sunet care vă pătrunde prin urechi. În mod Într-o zi maestrul le-a vorbit despre sigur ele nu vin din exterior. 59Aflaţi perspectiva omului. Pur şi simplu sunetele îmi sunt individuală. 76Oamenii erau interesaţi de sunt acei zei?" 61Pitagora le-a răspuns: felul în care le va evolua viaţa. recurg la a o consulta pe interiorul capului este calea pe care se Pitia.

Dar eu cred că ei fac o eroare crezând că destinul le este 79 imutabil.CARTEA NEMURIRII destinul propriu. 50 . ca până la producerea acelor profeţii. El pare într-adevăr de neschimbat dacă ar îndeplini o condiţie.

81Cu adevărat noi ne creăm realitatea lumii prin intermediul 82 conştiinţei. fenomene ale naturii. conceptelor de zeitate. 96Pentru aceasta avem nevoie de discernământ. le dăm un chip 87 redirecţionări ale vieţii?" Şi Pitagora lea asemănător cu cel al omului. Discernământul este o calitate esenţială necesară candidatului la dobândirea înţelepciunii. gândurilor". 109Şi atâta timp cât împrejurare sau alta. manifestări cărora noi oamenii le câte ori putem oare face astfel de creăm o personalitate. ne găsim practic mereu în dilema dacă să fiind astfel un ecou al naturii şi prin menţinem o anumită cale într-o urmare al zeităţilor. şi funcţionează va trebui părăsit şi adoptată încorporând natura în persoana sa. 99Temele filosofice abordate de maestru erau din ce în ce mai profunde şi mai diverse. deci le explicat: „Nu există un număr limită. ei fiind cunoscuţi ca nonconformişti. ar evolua în aceeaşi direcţie. să le abordăm şi să ne raportăm cumva la 89Pe când cei care se menţin mai constant ele. facem antropomorfe. 83Atunci Zamolxe a întrebat: „Cum se face în mod practic acea redirecţionare care înfirmă o profeţie ce părea de neclintit?" 84Şi Pitagora a răspuns: „Cel conştient de puterea gândurilor proprii le va reorienta într-o direcţie nouă. împrejurări când optimul poate fi obţinut 106Toate acestea se înţeleg prin prisma adevărului uman relativ. căci la cel când pe o cale când pe cealaltă. 98Pe parcursul uceniciei în ale filosofiei veţi obţine cu certitudine această calitate folositoare în orice împrejurare din viaţă". avem mai mult curaj ori. 80Dar căile omului sunt mereu în schimbare. 105Doar calităţile învăţătorule?" 91Pitagora a răspuns: „Sunt lor le creăm cu bună-ştiinţă în noi. 100Într-o zi Zamolxe l-a întrebat pe Pitagora: „Cum ar trebui urmată lumina 85 zeităţilor?" 101Şi maestrul a răspuns: părăsit.CARTEA NEMURIRII toate cele care s-au întâmplat. 103Dându-le chipuri 88Sunt oameni care o fac de foarte multe omeneşti zeităţilor. 104Fireşte că zeităţile nu au chipuri cu pe un drum anume sunt conservatorii". 86Olimpia a întrebat şi ea: „Dar de zeităţile sunt principii. ca generând acel destin. obârşia lor o constituie 90Zamolxe a mai întrebat: „Şi care ar elementele primare care stau la baza fi metoda cea mai bună de urmat. 93Dar în cazul în care mecanism al cosmosului percepându-i constatăm că acel optim nu mai intrinsec mişcările şi tendinţele. Noua direcţionare predispune la „Armonia cu zeităţile înseamnă că păşim un alt rezultat atâta timp cât este optim pe căile luminii lor. Omul poate să se redirecţioneze şi să aibă parte de destinul pe care şi-l construieşte singur". îl numai atunci când se integrează în marele vom urma. astfel făgaşul care predestina profeţia este înţelepciune putem găsi soluţiile cele mai bune. adevărat. 107Omul se De exemplu atunci când am constatat că armonizează cu lumina zeilor şi zeiţelor există un optim al felului cum dormim. de capacitatea de evaluare 97 corectă a lucrurilor. o nouă cale de armonizare. 94Noi oamenii 108Aceasta îl face pe om parte din natură. acolo unde menţinută constantă prin puterea 102 trebuie să le înţelegem bine. 95Doar prin există elementele primare care constituie 51 . Precum ştiţi. 92 absolut nu putem avea acces.

atunci putem spune că zeii sunt nemuritori.CARTEA NEMURIRII obârşia zeităţilor. 52 .

Omul este bine să încerce să-şi depăşească limitele pe care şi le-a creat singur. el devine cumva de cercul obişnuinţelor care nemuritor prin cunoaşterea flăcării creează şi folosesc aceleaşi deprinderi şi nemuririi din atitudini conducând la închistare mentală 121 112 inima sa. Ca exemplu concret acasă. Atunci Pitagora a zis: „Este cât se Şi Zamolxe l-a asigurat că aşa va poate de adevărat ceea ce spui. să înţelegere a învăţăceilor.au păreri diferite pentru că un principiu nu poate avea un despre cele predate. 113 grecii din Samos nu suntem obişnuiţi cu Şi astfel omul poate fi ecou al zeilor şi ideile filosofice ale maestrului. pe lângă capacitatea de a asimila bine se va întoarce la tine". şi la tendinţa de a judeca în acelaşi mod oameni. 121Sufletul are o evoluţie continuă până când atinge acel stadiu. În acest caz putem spune cu trei învăţăcei ai lui Pitagora . 123Pe parcurs vom mai relua aceste noţiuni". N-aş mai dori să urmez gândesc la faptul că prin acţiunile noastre şcoala.Zamolxe.CARTEA NEMURIRII 110Un exemplu este principiul devenit 124Au trecut câteva săptămâni şi cei 111 zeitate. 136Şi cauza principală care îl 53 . pe când se întorceau promovat de oameni. De mâine nu mai vin. mult deosebite de filosofia 120Într-o zi maestrul le-a vorbit greacă de până acum. el fiind mereu şi mereu preluat şi 125Într-o zi. timpul etern. 130Te rog sădeterminăm ca răspuns reacţii fireşti din i spui maestrului că nu mai am timp de partea universului uman şi material în învăţătură. când urmărim armonia din perspectiva 132A doua zi Pitagora. modul în care noi oamenii ne raportăm la 131 117 zei". foarte dense. şi o dorinţă sinceră despre nemurire astfel: „Atunci când a omului de a ieşi din tiparele mentale în omul este îndeajuns de conştient de care vieţuieşte. evenimente şi fapte care sunt total 135 diferite. devenind la rândul acum filosofia greacă a abordat alte 127 său creator". Înţelegerea ei fără greş: să faci bine căci cândva acel necesită. primim reacţii de acelaşi fel din Alkibiades a renunţat la lecţiile filosofice 119 partea zeilor. sfârşit. căci voi pleca din Samos să care trăim. după o lecţie avută cu Pitagora. 134El trebuie să se rupă legătura sa cu Creatorul Lumii. În mod practic în cazul le explică învăţăceilor: „Învăţătura mea 133 naturii duale bine-rău. 122Este nevoie de încarnări succesive ale aceluiaşi suflet pentru ca să poată evolua sistematic. Alkibiades i-a spus Lui Zamolxe: „Noi este zeul Cronos. maestrul ştia foarte bine că 128 ideile în atenţie solicita mult puterea de 128Poate alţii. aflând că noastră. Eu cred că filosoful predă ceva ce 114Noţiunile predate de Pitagora erau nu ni se potriveşte nouă grecilor. idei noi. certitudine că acea zeitate este eternă Alkibiades şi Olimpia . se poate afirma nu este pentru oricine. 126Până zeiţelor cu rol creator. 118Atunci face. accepte 129 115Într-o zi Zamolxe a remarcat: „Mă aceste învăţături. 116Eu cred că acesta este fac negoţ pe mări". din alte popoare. teme.

Pitagora învaţă de la Zamolxe. Semizei şi zei.CARTEA NEMURIRII frânează este ignoranţa". Spiritul lupului. Zeii şi credinţele geţilor. înţelepciunea egiptenilor. CAPITOLUL 4 Simboluri şi numere. 54 .

26Desigur că de aceasta beneficiază şi viaţa lui personală precum şi mediul în care trăieşte omul respectiv.CARTEA zilele ce au urmat Pitagora a folosit pentru predarea lecţiilor simboluri şi figuri geometrice. totuşi ele se manifestă cumva pe pământ. te rog să ne vorbeşti despre Egipt". 17Atunci Zamolxe a remarcat: „Este Şi Pitagora le-a explicat: „Ei se orientează. ci ordinea pe care o manifestă viaţa acelor fiinţe. Amun sau Amen. la rândul lui. 15De pildă egiptenii spun că atunci când zeiţa Isis plânge se 16 Şi cum silaba RA este foarte veche. 14Deşi zeităţile au o întruchipare undeva în cosmos. în ea s-au acumulat mari puteri care conduc practicantul ei de la simpla conştiinţă la supraconştiinţă". 28Şi Zamolxe a mai întrebat: „Cum oare se raportează egiptenii la spirite?" 29 revarsă Nilul. Mai folosim silaba şi în numele dat marelui fluviu pe 20 care voi îl numiţi Istros. adică „cel ce duce lumina" pentru că este strălucitor în bătaia soarelui". 5Zamolxe l-a rugat: „Domnul nostru. în viaţa proprie şi socială. şi aşa îi inspiră pe oameni să o urmeze". 4Ele ţin locul unei realităţi aproximative". 7Preoţii erau conducătorii de mare valoare care absorbeau în propria lor fiinţă aceste spirite. 25Silabele magice sunt legate de memoriile spaţiale creând astfel predispoziţii în dezvoltarea spirituală ulterioară a celui care le pronunţă. Osiris este prezent în cer sub forma constelaţiei Orion. Şi lea spus învăţăceilor: „Diverse popoare au un cult al simbolurilor şi numerelor magice care au anumite semnificaţii. Egiptenii aveau ca modele de conduită pe preoţii cei mai buni. 21 Şi Pitagora a tras concluzia: „Ai 23 deschis un subiect interesant Zamolxion. 2El. Într-un fel sau altul religia egiptenilor este centrată pe relaţia Soare-Lună reprezentată antropomorfic de mai multe zeităţi 13 perechi. 22Există silabe magice descoperite în paralel de multe popoare. În linii mari egiptenii îşi conduc viaţa după ciclicitatea desfăşurării elementelor naturii care se află într-o ordine bine definită. 30Dar desigur că în animalul respectiv nu se venerează fiinţa inferioară biologic în comparaţie cu omul. Pitagora a răspuns: „În Egipt. 31De exemplu noi oamenii avem multe de învăţat de la modul de comportare al albinelor. erau venerate spiritele luminii. 18Noi spunem „raze" emanaţiilor 19 luminoase din soare. 27 zeul Ra. faraonul însuşi era considerat ca întrupare a virtuţilor zeilor". învăţase de la egipteni cum pot simbolurile să influenţeze mintea. De exemplu în cazul Osiris şi Isis. Şi una dintre ele este într-adevăr RA. iar Isis ca steaua Sirius. 10Şi Zamolxe a mai întrebat: „Care ar fi zeii lor importanţi?" 11Pitagora le-a explicat: „În primul rând este Cel reprezentat de soare căruia i se spune 12 1In interesant de constatat că şi noi geţii avem un cuvânt care se apropie de numele zeului solar Ra al egiptenilor. 32Chiar se recomandă unei femei măritate să fie 55 . din timpurile vechi. 9Politica era inseparabilă de religie. 24Cei care practică meditaţia folosind această silabă obţin mari beneficii. Noi îi spunem Du-na-ra. după spiritele naturii care uneori sunt reprezentate şi ca animale.

„ Dar sacrificiile făcute spiritelor zeilor cum decurg?" a mai întrebat Zamolxe. 34Pitagora le-a spus: „Mult 33 56 .CARTEA cumpătată ca albina".

iar Olimpia a ca o persoană spirituală de excepţie şi a renunţat şi ea pe parcurs să le urmeze. lumină sufletului". 62Într-o zi Zamolxe a avut prilejul să-i scrierea voastră a geţilor. 56Toate cruzimi fiind interzise de profetul lor popoarele pe unde am umblat eu au Zaratuştra. păcate sunt foarte puţini oameni în Geţia 68Apoi Pitagora a zis: „O astfel de 50 care o cunosc. 45Pot păsărilor astfel: 63„La noi omul apropiat aduce mâine un pergament cu literele ce de Dumnezeu invocă spiritele naturii şi îl compun şi corespondenţa lor în de aceea înţelege graiul păsărilor. De obicei preoţii sunt cei ideea am mai auzit-o până acum. un popor care nu pe care scrierea o poate avea în comerţ şi are obiceiul de a sacrifica animale. 35dar de un timp unii preoţi. Său. 44Şi Zamolxe vorbească lui Pitagora despre limbajul i-a răspuns: „Avem alfabetul getic. vrabia. bufniţa. get. sub influenţe străine. barza. dar se care o folosesc pentru a păstra mai bine referea la graiul animalelor în general".CARTEA NEMURIRII timp preoţii lor nu au sacrificat fiinţe vii în ritualuri. 64Se pot afla astfel multe informaţii atât de la alfabetul grecesc". 67Cântecul 48Zamolxe a explicat: „Noi folosim păsării are o semnificaţie care trebuie această scriere de sute de ani. 59Şi era din ce în Zamolxe lua parte la lecţiile lui Pitagora ce mai apropiat sufleteşte de maestrul şi nimeni nu s-a mai înscris la cursuri. 53Îmi menţin totuşi opinia că scrierea nu va putea niciodată să înlocuiască trăirea spirituală 37 54 Aceasta a atras mânia spiritelor luminii din sufletul omului. înţeles că ar avea de învăţat de la preotul 42Singurul învăţăcel a rămas Zamolxe. Voi păstra cu mine de zile. 51Comercianţii 69Şi Zamolxe a continuat: „Noi. dar este evident că 47 comportare şi felul particular de a ciripi alfabetul getic este distinct. invocaţiile către zei. 52 52Şi Pitagora a spus: „Scopul de a 53 avea o scriere este bun. 65Aşa sunt atenţie literele şi a remarcat: „Într-adevăr mierla. 49Din descifrată în conjunctura în care are loc". 36Religia egipteană a fost sănătoasă până când preoţii lor au început să practice jertfirea animalelor. . ascultă pasărea respectivă. măcăleandrul. focul sacru zoroastru. alături de preotul Zarates. 46A doua zi Pitagora a privit cu păsări cât şi de la oameni. 58Zamolxe a rămas atunci singurul 40Au trecut câteva luni de când învăţăcel al lui Pitagora. Dar în şcoală tinerii şi astfel au început declinul şi suferinţele pot învăţa să scrie pentru că le 55 egiptenilor. Aş dori să văd alfabetul pe care îl folosiţi". noştri. sub influenţa negustorilor greci. care este dătător de pergamentul cu alfabetul getic". utilizează limba şi scrierea greacă". piţigoiul. Înţeleg importanţa cotropită de către perşi. 60Filosoful Îl considera pe Zamolxe 41Alkibiades plecase. 66Modul lor de sunt asemănări clare. Nu ştim cine dau un mesaj anume celui care vede sau a împrumutat de la cine". 61Maestrul şi el vroia să se 43Într-o zi Pitagora a vrut să ştie: împărtăşească din cunoştinţele Lui „Spune-mi Te rog Zamolxion despre Zamolxe. 39Eu în Babilon am urmărit ani 57 scrierea lor. aceste în comunicarea dintre oameni. sticletele. 38Ţara lor a fost de curând poate folosi în viaţă. au adoptat aceste practici violente.

fie el cât de rudimentar. că toate vieţuitoarele.CARTEA NEMURIRII învăţătorule. aşa credem. care sunt capabile să aibă un grai. anunţă o 58 .

deci au rol recepţie care fireşte că poate fluctua. Universul este acelor mereu în transformare şi este normal să distrugătoare. Ele trebuie descifrate pe 88Pitagora a fost de acord. Noi grecii folosim şi profeţiile 86Şi Zamolxe a observat: „În schimb Pitiei. 98Ce s-ar prezice. în rând trebuie înţeles decorul în care se timpul consultării lor. Dar domeniul prevestirii viitorului unei Pitia poate da greş uneori pentru că ea nu naţiuni. devine existe semne care să indice direcţii de 72 apoi un om ruinat". Mesajul este un răspuns legat de cadrul respectiv. dar aceasta este o activitate 73 cazul aflării viitorului de la vieţuitoare 87 predictivă pur umană. atunci 87 când este vorba de animale şi de păsări. dacă află mai degrabă din mintea persoanei cineva se gândeşte la o persoană iubită şi care o întreabă pe Pitia despre viitor. pentru persoana întâmplă acţiunile şi cunoscut care doreşte să-şi afle viitorul?" comportamentul normal al acelei 77 91 77Pitagora a explicat: „Este un subiect vieţuitoare. 97Dar aş dori dată de gazele care ies din peştera unde să continuăm subiectul nostru. 96Numai aşa a putut să are tot timpul supraluciditatea mentală supravieţuiască poporul lor. i se pot revela sentimentele acelei persoane decât de a-l obţine cumva de undeva din sau chiar ceea ce face persoana în cauză 79 afara minţii proprii. minte 94Auzind aceste vorbe Pitagora a care are deja formaţi sâmburii acelei remarcat: „Îmi aminteşti de profeţii realităţi. În schimb. iar femeia respectivă. zicând: „Mă întreb explicită a limbajului omenesc". I-am cunoscut bine în 82 Babilon. cum faceţi voi geţii ca să descifraţi cele 75Şi Zamolxe a mai întrebat: „Cum transmise de către vieţuitoare?" credeţi că procedează Pitia? 76Cum îşi 90Şi Zamolxe a răspuns: „În primul obţine ea mesajele care vin de la zei. 83Mintea ei se află într-o stare de . 70Pitagora a fost de acord spunând: dar aceasta o stoarce de vlagă. Pare paradoxal că în acel moment. 85Drogul 71 gaze are efecte mentale „Da. totul diferite. evoluţie. 84Prezicătoarea de predicţie a evenimentelor". 95Ei aveau cunoştinţe avansate în cred ei în mintea lor că pot ajunge. 80Pitia nu cât şi la grupuri de oameni sau chiar la face decât să ia informaţii chiar din naţiuni întregi". Mam soluţia unui gând pe care omul îl are 92 tot gândit la modalitatea în sine şi am ajuns la concluzia că viitorul omului se tocmai atunci în minte. 89Apoi L-a când în cazul Pitiei ele au forma clară şi întrebat pe Zamolxe. care este Pitia pentru un timp relativ. De exemplu.CARTEA NEMURIRII desfăşurare a ceea ce va urma. 81căci oamenii devin ceea ce poporului iudeu. foloseşte gazele intoxicante pentru a-şi stimula creierul. este diferit. asta este adevărat. Informaţia vine din exterior şi depinde doar de capacitatea omului de mesajele pe care le trimit zeii sunt cu 74 a interpreta semnele ce se arată". observă semnele care vin din exterior. 93Acestea se numesc cineva merge la Pitia să-şi afle soarta care premoniţii şi se pot aplica atât la persoane se găseşte deja în mintea sa. mintea persoanei care întreabă. dar poate fi şi 78 care mi-a luat mult timp de studiu.

CARTEA NEMURIRII mai putea spune despre limbajul vieţuitoarelor?" 99Zamolxe a răspuns: „Unii oameni înţeleg şi limbajul lupilor". 100Pitagora tare s-a mirat şi a zis: „Limbajul lupilor? În ce fel îl pot pricepe oamenii?" 101Şi Zamolxe a spus: „Află 60 .

CARTEA NEMURIRII

învăţătorule că noi geţii ne numim în zeii şi credinţele voastre ale 118 limba noastră rumâni, oameni de la râuri, geţilor". Zamolxe a zis: „Noi avem doi dar şi daci, ceea ce înseamnă fiii lupilor. zei principali, Dumnezeu şi Domnazâna. 102 Desigur că este vorba de spiritul 119Ei sunt vii undeva în cer şi sunt 120 lupului nicidecum de o filiaţie a naşterii. creatorii noştri. Nu Le ştim numele 103Şi Pitagora a dorit să afle mai mult adevărate, dar I-am numit Dumnezeu şi zicând: „Mă interesează foarte mult ce Domnazâna. 121Lui Dumnezeu, sau înţelegeţi voi geţii prin spiritul lupului? Domnezeu, Îi mai spunem şi Moşul, 122iar 104Noi grecii legăm spiritul lupului de perechii Lui, Domnazâna, îi Apollon Lykeios, mai cu seamă raportat 123 105 la solaritate. Dar Apollon Zeul Lupilor spunem Moaşa. Tot moaşă noi spunem trebuie să fi existat ca spiritualitate femeii care ajută o femeie gravidă să originară". nască". 106Zamolxe i-a răspuns: „La noi 124Şi Pitagora a spus: „Este foarte 125 lupul este un animal atât solar cât şi lunar. 107Este solar deoarece felul manifestării interesant. Deci aveţi un dualism 108 lui este legat de albul zăpezii. Şi este masculin-feminin aşa cum este firesc să lunar pentru că lupul urlă la lună, aceasta existe la un popor avansat spiritual. 126Dar însemnând că este influenţat de energia cum priviţi voi geţii natura?" lunară. 109Lupul, aşa cum este reprezentat 127Zamolxe a explicat: „Noi domnul 128 antropomorfic de Apollon Lykeios, Zeul Meu trăim înfrăţiţi cu natura. Credem că Lupilor, integrează în armonie cele două energii. 110Nu este surprinzător faptul că Dumnezeu şi Domnazâna au coborât Apollon ca zeu este model al curajului, cumva din cer şi se află cu noi în multe 129 virtuţilor şi vieţii armonioase". chipuri. Şi precum este şi în filosofia pe 111Şi Pitagora a afirmat: „Da. Acum care am învăţat-o aici, şi noi credem că îmi este clară evoluţia spiritului lupului, sufletul omului este nemuritor.
112

de la voi tracii, la noi grecii. Eu leg acest spirit şi de viaţa sihăstrită. 113Noi grecii am învăţat ascetismul de la traci, căci ei erau aceia care puteau trăi singuratici şi dedicaţi căutării liniştii interioare şi a adevărurilor ultime. 114Ei îşi săpau în stânci caverne unde se izolau. 115În Egipt trăiesc anahoreţii cărora noi grecii le spunem isihaşti". 116Şi Zamolxe a remarcat: „Noi geţii păstrăm încă această tradiţie a pustnicilor. Preoţii noştri au astfel de obiceiuri". 117Într-una din zile Pitagora a vrut să afle în ce credea neamul geţilor şi I-a spus Lui Zamolxe: „Spune-mi ceva despre

130

130Atunci când omul moare, sufletul lui
131

se duce undeva. Cei în viaţă sunt capabili să cheme sufletele moşilor noştri pe care noi îi credem că sunt vii undeva.
132

Ne amintim mereu de ei, avem un puternic cult pentru moşii şi strămoşii
133

noştri pe care îi credem nemuritori. Ei trăiesc nevăzuţi printre noi până când se întrupează ca şi noi, cei văzuţi cu ochiul. 134Aceia dintre noi, care pot comunica cu străbunii, înţeleg cel mai bine ce înseamnă nemurirea la geţi". 135Şi Pitagora a mai întrebat: „Cum

CARTEA NEMURIRII

se manifestă spiritele pe care le veneraţi?" 136Zamolxe a răspuns: „În multe feluri. Atât ziua cât şi noaptea". 137„Noaptea!?
138

În ce fel?" s-a arătat curios Pitagora. Şi Zamolxe a zis: „Pe meleagurile Geţiei se petrec nişte lucruri care nu ştiu dacă

62

CARTEA

există şi prin alte părţi în lume. 139Pe pajişti, sub clar de lună, apar făpturile văzduhului nopţii. 140Sunt zânele care dansează desculţe şi cântă. 141Ele au veşminte albe diafane cusute cu fir de aur, cingători bătute în smaralde şi diademe împletite în părul lung până la pământ". 142Atunci Pitagora a spus: „Sunt menadele, însoţitoarele lui Dionisos. 143Şi noi avem această credinţă venită de la neamurile tracilor". 144Zamolxe a continuat astfel: „Şi mai credem că există anumite spirite care fac soarele şi luna să strălucească, florile să răsară, apele să curgă, pomii să crească, vântul să bată, şi multe alte manifestări în natură". 145Şi Pitagora a spus: „Aceasta este geneza zeităţilor în care credem şi noi. 146Din această revelaţie primordială sacră popoarele preiau ce le
147

156Pitagora a fost foarte bucuros de
conversaţiile avute cu Zamolxe, de la care a învaţat chiar şi el care de decenii studiase înţelepciunea lumii. 157Dar maestrul mai avea încă multe de spus şi într-o zi I-a mărturisit Lui Zamolxe: „Învăţătura mea este o taină şi doresc să o dau numai celor care au credinţă şi după o bună chibzuinţă. 158Prin purificarea sufletului său omul se apropie de Dumnezeu, cum Îl numiţi voi geţii pe Zeus. 159Şi aşa omul poate deveni parte din El care este realitatea ultimă. 160Atunci Dumnezeu se poate manifesta prin acel om şi de aceea spunem că Dumnezeu se poate întrupa. 161Nivelul de conştiinţă al omului în relaţionarea lui cu realitatea ultimă îi stabileşte poziţia evolutivă. 162Noi avem semizei şi zei". 163Şi Zamolxe a vrut să ştie mai mult şi a întrebat: „Ce numeşti tu domnul meu, un semizeu şi un zeu? Cine poate fi semizeu şi cine poate fi zeu?" 164Pitagora a răspuns: „Există popoare care au înţeles bine ideea că divinul se poate manifesta în om. 165Persoanele pătrunse de puterile zeilor au primit diferite nume, 166noi grecii îi numim semizei, 167iudeii le spun oameniîngeri. 168Esenţa este că aceste persoane percep logos-ul şi viaţa le este sacralizată. 169Şi atunci când un astfel un om se ridică spiritual foarte sus, printr-o sacralizare a vieţii proprii, acea persoană poate fi numită chiar zeu, fiind o întrupare a unui
170

este folositor modului lor de a trăi. Cei care au mult soare venerează acest astru, ca de exemplu cei din Egipt. 148Oamenii mărilor respectă spiritul mării. 149Voi geţii acordaţi importanţă spiritului lupului şi celui al muntelui". 150Zamolxe a mai precizat: „Lupul este animalul de al cărui suflet ne apropiem prin curaj şi dârzenie. 151Sunt mulţi oameni care detestă lupul fără a-i
152

şti meritele. Noi cunoaştem multe poveşti în care lupul este eroul principal.
153

Există chiar un popor despre care se spune că se trage din lupi, căci o lupoaică a hrănit doi copii abandonaţi". 154Şi Pitagora a spus: „Sunt romanii, latinii care trăiesc la nord de Magna Grecia, în peninsula Italia. 155Aş dori ca într-o zi să merg prin acele locuri".

zeu.

170

În acest domeniu popoarele au
171

multe tradiţii. Unii cred că o zeitate majoră a creat spiritual un fiu sau o fiică care sunt apoi zeificaţi după ce au trăit printre oameni. 172Adevărul este că orice om poate deveni zeu întrupat dacă cei
63

CARTEA

printre care trăieşte îl consideră ca atare
173

datorită valorii sale personale. Zeul întrupat stăpâneşte o mai mare sau mai mică parte a cauzelor manifestărilor

64

CARTEA NEMURIRII

întocmai ca şi Dumnezeu care fireşte că le stăpâneşte pe toate". 174Şi Zamolxe a observat: „Prin urmare este necesară cunoaşterea Lui Dumnezeu pentru a se putea ajunge la un aşa înalt nivel spiritual". 175Pitagora a explicat: „Fără dubiu, aceasta este condiţia esenţială. 176Cunoaşterea Lui
1 1 »

Zeus, a Lui Dumnezeu, implică înţelegerea ordinii din natură, o urmă fiind exprimări ale dinamicii desfăşurare a lucrurilor care poate fi numerelor şi prin urmare legi de mişcare. ciclică şi astfel o putem exprima într-o 187 esenţă simplificată prin simboluri şi în Reţine ideea că numărul două sute
i~

Cu cât numerele sunt mai mari cu atât ele pot reprezenta o realitate mai complexă, chiar şi una abstractizată. Se pot face astfel multe legături. 185Dar desigur că există o dinamică a acestor corelaţii, a cărei înţelegere conduce la descoperirea ordinii, a logos-ului. 186Mai mult chiar, numerele pot intra în combinaţii sau în formule, acestea din
184

cele din urmă prin numere. In ultimă şaisprezece este deosebit în ceea ce priveşte lumea în general şi ciclicitatea instanţă realitatea se reduce la 188 manifestarea ordinii, maat, cum îi spun evenimentelor în special. Acest număr egiptenii, sau logos cum îi spunem noi înseamnă unu ori unu ori unu ori doi ori grecii. 178Aceasta se face prin numere doi ori doi ori trei ori trei ori trei, o care, ca limbaj al realităţii, au încărcătură combinaţie, de trei ori câte trei, a
i i ~~

177

i

punctului, liniei şi triunghiului, deci a spirituală. Dezordinea, ca revers al primelor trei elemente esenţiale realităţii. ordinii, poate şi ea fi exprimată prin 189Mai târziu vei avea ocazia să afli mai numere. 180Ordinea poate exista în multe despre acest subiect". manifestările din viaţa omului, în
179
i~

muzică, în fenomene ale naturii, şi în multe altele". 181Şi Zamolxe a mai întrebat: „Cum oare numerele pot exprima realitatea, învăţătorule?" 182Pitagora a răspuns: „Numerele nu pot niciodată substitui realitatea, dar pot reprezenta o realitate
183

CAPITOLUL 5 Medicina sacerdotală şi sufletul. Astrologia şi soarta oamenilor. Despre nume şi puterea cuvântului. Heraclit din Efes şi puterea focului. Marele Lup Alb.

aproximativă. Pornind de la numărul unu putem spune că este un punct, numărul doi o linie, numărul trei triunghiul, fiind cea mai simplă figură geometrică, numărul patru spaţiul cel mai simplu, tetraedrul, numărul cinci este piramida, numărul şase este spaţiul multidirecţional, adică format din cele
i~

patru puncte cardinale plus susul şi josul.

Pitagora L-a introdus pe Zamolxe şi în tainele medicinei sacerdotale, medicina psihosomatică, spunându-I iniţial: „Află că preoţii pot fi cei mai buni medici, căci vindecarea bolilor oamenilor porneşte de la suflet. 2Deşi pot exista succese în vindecarea bolilor minţii sau a celor trupeşti, totuşi sursa producerii lor trebuie căutată în lipsa de armonie din sufletul omului". 3Dar Zamolxe s-a arătat nedumerit:
65

1 Treptat

CARTEA NEMURIRII

„Mă întreb cum o rană fizică poate avea drept cauză un dezechilibru al sufletului? 4Dacă de pildă cineva se loveşte la picior, cum poate sufletul omului să fie vinovat de acel accident?"

66

Atunci ai zilei". 26Dar dacă grecii nu vor corpului. dacă posedă un grad I-a mai explicat Lui Zamolxe: „Vei învăţa înalt de conştientizare. 23Pitagora dar este limpede că. este chiar aşa. ar mai fi luat omul decizia să interesaţi. Ei nu se vor opune noului 17 aşa cum fac aici aşa-zişii „doctori" greci cunoaştem astfel de metode". 11Dar uneori metoda aceasta nu 12 să înveţe aceste cunoştinţe înalte de este de ajuns. Pitagora a povestit din experienţa lui 31Un alt subiect de care se interesa proprie astfel: „Eu am deprins câteva 32 tehnici medicale. Un suflet treaz conduce la decizii 22In zile următoare Zamolxe a învăţat înţelepte". învăţată mecanismele de apărare şi vindecare ale de la popoarele barbare. de cele mai multe ori sub de el. 30Şi-Şi spunea sucul unor plante pe răni intervenind Zamolxe: „La întoarcere Mea în Dacia. dar nu aş vrea să le fac cunoscute aceste metode. nu au ajuns la rafinament în materie de medicină. Zamolxe îl 15Sunt multe plante care au felurite roluri vindeca şi aşa Işi însuşea mai bine în medicină. Şi când mai inflamarea unui loc rănit de pe corp. Ei spun că eu aş mentalului care cheamă la intervenţie practica o medicină periculoasă.CARTEA NEMURIRII Medicii greci. Pitagora L-a instruit cu cunoştinţele dobândite de 67 . 6Pune-ţi întrebarea: Oare celor care practică medicina printre dacă sufletul celui accidentat era în starea greci. venea câte un bolnav la ei. din păcate. pentru a fi folosite în medicină. eu sunt convins că Tu Zamolxe a medicinei bazată şi pe intervenţia le vei deprinde". Sper ca treptat „Probabil că accidentul ar fi fost evitat". medicina să ia o mai mare amploare în 8Şi Pitagora a fost de acord: „Aşa este. cultura greacă a acestor vremuri". Egiptenii folosesc o ştiinţă medicină. In câteva luni Zamolxe era capabil formă de ceaiuri. poate preveni mai multe pe măsură ce se vor ivi cazuri de intervenţii medicale. Doctorii lor întreprind ceva Şi treptat maestrul I-a spus Lui care să vindece din exterior rana 14Ei interioară. Zamolxe era cel legat de astre. Uneori aceşti doctori aplică meşteşugul medicinei. de pe unde am umblat în lume. dar ei nu prea sunt 20 de trezire. 19Eu crede că un accident este o întâmplare independentă de sufletul omului. mai ales în Egipt. voi avea prilejul să vindec oamenii din 5Şi Pitagora a explicat: „Aparent s-ar 18 16Şi Zamolxe a spus: „Şi noi geţii neamul Meu. 27 exterioară. 20Sunt chiar surprins de lipsa înfăptuiască acţiunea care l-a condus la 21 acel accident?" Zamolxe a admis: lor de receptivitate. de la Pitagora să distingă plantele locale 9Zamolxe a precizat: „Totuşi sufletul şi să ştie vremea potrivită recoltării lor nu poate vindeca o rană deja existentă. 10Pitagora a mai spus: „Sufletul poate ducem lipsă de pacienţi umani deoarece chiar contribui la vindecarea unei răni medicii greci ai insulei Samos au 25 existente prin acţiunea lui directă asupra răspândit zvonuri. pot recomanda Zamolxe toate tainele medicale cunoscute 28 medicamente. astfel direct în ajutorul trupului". 24Din păcate multe rele să se producă". sau pot aplica anumite să folosească plantele ca 29 metode ca să oprească hemoragiile sau medicamente şi anestezice.

68 . atunci când întunericul era deplin. Şi uneori lecţiile aveau loc noaptea.CARTEA NEMURIRII 33 el atât în Egipt cât şi în Babilon.

se credea în astfel de idei cuprinse în anumite reacţii. Ulterior fiul dobândeşte o favorabilă poate pierde şansa de a o folosi imagine proprie în mintea celor care-l atât pe el cât şi pe părintele lui. plenar în cazul în care nu este ajutată de cunosc 60Dar timpul. poate fi cumva soarta unei 58 persoane.CARTEA NEMURIRII 34Şi într-una din acele nopţi Pitagora ele influenţa viaţa oamenilor şi viitorul în I-a arătat Lui Zamolxe bolta înstelată general?" spunând: „Iată cerul şi astrele lui. dar vorbele frumoase fac bine. o caracteristică. unor popoare sau unor ţări semnificau iniţial o 39Cum poate oare soarta unui om să atârne strict de evenimente cosmice? realitate. 48Pitagora a răspuns: „Te referi la 35 49 Stelele menţin focul universului. 50Află că pe lângă exagerări şi speculaţii 36Zamolxe l-a întrebat: „Este oare există totuşi o ştiinţă care tratează adevărat învăţătorule că soarta oamenilor obiectiv această temă. soartă care oricum nu este foarte deosebit de tatăl său". are mare importanţă asupra 44Şi Zamolxe a mai spus: „Am înţeles fiului. ci este adaptată condiţiilor clarificat: „Aceasta este adevărat. popoarelor. caracteristici ale tatălui. Se poate astfel spune că destinul fiului îi este numele unei persoane are puterea oarecum determinat. fără să vrea din interpretativă derulate în astrologie. pot agricultor. Cu alte cuvinte tânărului i se 45Cred că opinia domniei tale este cea mai 62 logică. lungă. 51Cuvintele au putere în măsura în care ele determină este scrisă în planete. 55De exemplu. iau fiinţă multe alte astre şi planete noi". 56Ne formăm când îi va veni ceasul morţii este o cale tipare în gândire". adică Babilonia. tindem să tratăm pe fiu ca de pe pământ. Este adevărat că noi grecii ne-am preocupat de astfel de cunoştinţe. din ele onomanţie. tratează iniţial pe fiu ca şi pe în care trăieşte acel om. 46Mă întreb acum în ce măsură jalonează un viitor similar tatălui. Dar eu le consider speculaţii. 63dacă tatăl este 47 de a-i determina destinul? Oare numele comerciant va fi şi fiul. cât oamenii relaţionează la mediul în care îşi petrece viaţa". unor locuri. în cazul pot influenţa într-o oarecare măsură viaţa unor persoane. credinţa 61 anturajului. şi ii i i 69 . stele şi 52 i~ i 1 1 » 37 constelaţii?" Pitagora a răspuns: „In Caldeea. unor persoane. iar cei care le 40Sunt de acord că putem spune că unele cunoşteau astfel reacţionau în mod schimbări energetice petrecute în cosmos aproape similar. 42Eu cred că depinde de puterea 57Şi Zamolxe a precizat: „Dar un fiu. dacă tatăl este atribuite locurilor. 41Dar de aici până la a face şi pe tatăl şi în general pe cei care sunt calcule când se îmbolnăveşte cineva sau urmaşi ai aceleiaşi persoane. fiul îl urmează în profesie. energiei cosmice dacă ea va influenţa deşi i se spune fiul lui cutare. 54Numele atribuite 38 astrologie. fel cu cei doi. Pitagora a bătută în cuie. De exemplu vorbele de ocară urmăresc să înjosească persoana 53 căreia-i sunt adresate. care ca tânăr are caracterul în acum elementele de speculaţie formare preluând. 43De pildă fiinţa Anturajul îl59 care are o impregnare energetică cosmică tatăl său. ţărilor. unde eu am stat timp de cinci ani cu preotul Zarates.

64Treptat s-au format în societate nume care predestinează datorită tradiţiei şi semnificaţiei acelor i *i nume în colectivitatea proprie. 65Părinţii 70 .CARTEA NEMURIRII aşa mai departe.

80Cum poate ea influenţa mintea omului?" 81Pitagora a explicat: „Literele sau combinaţiile de litere. 77 cuvântului. 85Şi aceasta este valabil şi pentru alte afirmaţii inteligibile. 90Vom merge şi noi să-l cunoaştem şi cu această ocazie să vizităm templul zeiţei Artemis. foarte aproape de insula Samos. isihasm". 87Coborârea minţii în inimă este metoda anahoreţilor din Egipt. în acea zonă sacră. departe în lumea greacă. Numele diferite predispun la caracteristici diferite. 91Curând. tânărul Heraclit s-a înclinat respectuos în faţa lor. la 72 popoare. •> •>•> 69Zamolxe a ţinut să spună: „Şi noi geţii suntem atenţi atunci când dăm 70 nume copiilor noştri". 95Aflând că au ajuns la el doi oameni din insula Samos. deşi este vorba de acelaşi popor care locuieşte la nord de fluviul Istros". deşi avea doar douăzeci şi cinci de ani. 67Tot la fel se întâmplă cu cei care le doresc copiilor lor să fie oameni de cultură. filosofi. 77Este chiar de dorit ca acele nume care conduc la rele. 73De exemplu noi grecii vă numim geţi. Judecata este similară şi atunci când ne referim la locuri. 94După-amiază s-au dus să-l întâlnească pe Heraclit căruia. În mintea voastră numele vă dă anumite predispoziţii. a ţărilor?" 76Pitagora a afirmat convins: „Bineînţeles. unde va avea loc o mare sărbătoare". i se dusese vestea de filosof. a locurilor. 83Ca exemplu luăm cuvântul RA care este numele zeului solar la egipteni. 68Se poate spune fără tăgadă că numele date persoanelor influenţează evoluţia lor în viaţă". se află marele oraş Efes. 86Putem spune de exemplu „Zeule vino şi străluceşte în inima mea ca un soare" pe când vizualizăm aceasta. 66Exemple sunt eroii de la Troia. . 88Într-una din zile Pitagora I-a spus Lui Zamolxe: „Pe coasta Ioniei continentale. etc. la probleme şi dezastre să fie înlocuite cu altele pozitive. spunând: „Aţi venit într-un moment . 92Şi aşa Pitagora şi Zamolxe s-au 93 a popoarelor. la ţări. pe când în a noastră altele. pe 74 când voi vă spuneţi daci şi rumâni. 78Cred că toate popoarele înţeleg importanţa folosirii cuvintelor ca nume. spunând: „Mă întreb învăţătorule despre puterea pregătit de plecare. 96Şi s-a oferit să-i însoţească în timpul vizitării măreţului templu al zeiţei Artemis. Şi Pitagora a răspuns fără surprindere: „Îmi 71 închipuiam. 84Repetiţia celor două litere predispune la asimilarea valorilor care se află în spatele principiului zeului RA. 79Dar Zamolxe a vrut să cunoască şi cauzele schimbărilor. schimbând acele nume nepotrivite în funcţie de ceea ce doresc acele popoare să realizeze în bine". 75Şi Zamolxe a mai vrut să ştie: „Crezi oare învăţătorule că schimbarea numelui reorientează viaţa oamenilor. S-au îmbarcat pe un mic bac şi curând au ajuns la Efes unde au mers să se găzduiască la o cunoştinţă de-a lui Pitagora. au putere.CARTEA NEMURIRII care doresc ca fiii lor să aibe caractere eroice le dau copiilor lor nume glorioase din trecutul istoric. o tehnică repetitivă pe care noi grecii o numim hesychasmos. 82Ea se înfiripă mai ales prin repetiţie sistematică şi astfel se creează realitatea celor afirmate. în care intră şi cuvintele. dar sunt puţine neamuri care merg mai departe. 89Acolo trăieşte un tânăr filosof pe nume Heraclit.

98Dimineaţa. 72 . la revărsatul zorilor.CARTEA NEMURIRII 97 favorabil. Mâine este mare sărbătoare la templul zeiţei Artemis. mă prezint să vă iau.

Heraclit le-a spus despre Efes şi zei astfel: „Se spune. 126Atunci Heraclit şi-a expus cu simplitate convingerile zicând: „Eu cred că există o ordine a lumii. funcţia de complementaritate masculină-feminină este dată de perechea Dumnezeu-Domnazâna. acolo era strânsă o mare mulţime de oameni. 121Vroia să cunoască conceptele filosofice ale tânărului amfitrion. 119Apoi oaspeţii au mers acasă la Heraclit. 107Pitagora şi Zamolxe au admirat grupul preoteselor care. Zamolxe. Noi oamenii putem să înţelegem această ordine şi să o exprimăm prin vorbire. fiecare după 128 putinţa sa. Onorând momentul zilei tânărul era îmbrăcat în haine deosebite. iar schimbările din univers sunt supuse acestei ordini 127 numită logos. 115Ei reprezintă dualismul soare-lună. Doar că pe meleagurile noastre acest dans ritual este practicat doar de bărbaţi". soţia lui. 116Zamolxe a mai adăugat: „Pentru noi geţii. 114 Şi Pitagora a adăugat: „În perechea Apollon-Artemis avem un exemplu al parteneriatului masculin-feminin. 125Dar Pitagora a insistat: „Chiar şi aşa noi am dori să cunoaştem elementele pe care este construit adevărul în care crezi". 99A doua zi Heraclit a sosit punctual la întâlnire însoţit de Sibila. Mi-am format opinii proprii. 118Şi spre delectarea mulţimii. 122„Să ne vorbeşti despre filosofia ta" 123 l-a rugat Pitagora pe Heraclit. 110La vederea lor publicul îşi manifesta bucuria. care era aşteptat să înceapă din clipă în clipă. îmbrăcate în piei de urs. 108Şi Zamolxe le-a spus celor care-L însoţeau: „Iată un obicei vechi pe care-l avem şi noi geţii. „Vin. spectacolul a continuat timp de câteva ore. că templul zeiţei Artemis din Efes este una dintre cele şapte minuni 113 ale lumii. se apropiau în paşi de dans sacru către centrul scenei improvizate. eu sunt prea tânăr 124 ca să pot instrui pe cineva. deşi sunt gemeni. Şi mai cred că logos-ul este . 105Şi deodată lumea a izbucnit în ovaţii. Ea se numeşte Zâna Zânelor şi femeia respectivă are ceva din spiritul Zânei Zânelor".CARTEA NEMURIRII Mergem împreună să asistăm la spectacol". 111Se aplauda cu frenezie ştiind că dansatoarele zeiţei Artemis erau vestitoare ale 112 bucuriei vieţii şi iubirii. frate şi soră. dar ele vor trebui să fie aprofundate". 109Preotesele au defilat ceremonios prin faţa spectatorilor. 113Din legende ştim că Artemis este fiica Lui Zeus şi sora geamănă a Lui Apollon". 117Şi atunci când Domnazâna se face prezentă în femei. 106Şi atunci au început să cânte instrumentiştii muzicali. domnii mei. 104Formaţiunile de muzicanţi erau gata pregătite să acompanieze dansul sacru. aceste astre complementare care reflectă în exterior un aspect uman interior". vin" le-a spus cu entuziasm Heraclit. Şi Heraclit i-a spus cu modestie: „Învăţătorule Pitagora. Heraclit şi Sibila au sosit la magnificul templu al zeiţei Artemis. 103Când Pitagora. 102 Vor fi dansuri rituale ale preoteselor de la templu". 101Şi Heraclit i-a îndemnat pe oaspeţi: „Să plecăm degrabă ca să nu pierdem nimic de văzut în această zi măreaţă. 120Acolo Pitagora i-a îndemnat la discuţii.

129 De exemplu.CARTEA NEMURIRII susţinut de existenţa perechilor contrarii. viaţa există tocmai pentru 74 .

toate schimbările sau transformările care au părţi de lume se află un fluviu mare pe care noi grecii l-am numit tot Istros. bărbat din acel neam şi preot răspuns: „Datorită focului care este al zeului Dumnezeu". 134O 149Heraclit L-a privit pe Zamolxe cu înţelegere a modului în care focul încredere şi respect şi a spus: „Ooo. 131 rudele mele prosperă. focul 147 locuitorii băştinaşi ai acelui ţinut. 156Şi după cum ştiţi acest obicei de cât se poate de interesantă înţelepciunea este larg răspândit ta. Domnul meu". Focul este mijlocul cel mai grâne şi lemn de construcţie pentru flotă. portul Heraclit şi a zis: „Este foarte corect ce Euxin cum spunem noi. 158Concluzia trasă de tot umblat prin lume. au din abundenţă loc în lume. Aici de faţă se găseşte 133 schimbările în lume?" Şi Heraclit a Zamolxion. lucrează. de la marea Euxin. De la ei am aflat despre 137 trăieşte. Istros. manifestare. mai ales că vine de la un om aşa de venerare a focului157 tânăr. 160Cum au decurs mai apoi practicile . agentul transformării comun tuturor. întrebat: „Cum crezi că se explică 148„Da. 143Tot prin acele spui. prin formele pe care le poate lua. 141De mic copil am venerarea focului. prin formele sale de închinăciune. a zis Pitagora. căci sufletul omului este făcut din tatălui meu şi i-am cunoscut bine pe geţi. 142 159Pitagora a apreciat expunerea lui Am rude într-o colonie de-a noastră numită. 155Treptat cu vârsta după logos". Cel înţelept este mereu în cultul şi importanţa focului. permite oricărei persoane să 150Pitagora dorea să ştie motivul 135 acorda o onoare atât participe la ordonarea lumii. Ei se viu". 145Comerţul este înfloritor acolo. 132Spusele tânărului Heraclit l-au închinau unui anume zeu pe care-L impresionat pe Pitagora care l-a mai numeau Dumnezeu". 157Am înţeles astfel că 140 Heraclit?" Şi Heraclit a zis: „Este oamenii au ajuns independent la povestea vieţii mele. 136Şi mai cred că la fiecare acolo la marea Euxin?" 152Şi Heraclit şi-a reluat firul etate există preocupări umane care pun în rezonanţă armonică vârsta acelui om cu istorisirii: „Cum ziceam. focul cel mai subtil. 144Cu mai bine de o sută de ani în urmă colonia a fost întemeiată de ionienii din Milet. Prin aceasta pentru care Heraclit 151L-a rugat pe Heraclit: de înaltă geţilor. rapid de transmutare profund calitativă a 146În copilarie am locuit la un frate de-al omului. 154Eram copil schimbare şi-şi ajustează timpul vieţii şi mi-a rămas adânc întipărită în minte împresia acelor trăiri. cum a decurs învăţătura ta armonioasă. 130Şi iar cred că focul este agentul care produce în esenţă. dar desigur că mult mine a fost că tot ce există are focul ca mai puţin decât domnia ta Pitagora. se conştientizează lumea din perspectiva logos-ului ducând astfel la viaţa „Spune-ne. bază de schimbare". 139Mă întreb cum de ai dobândit-o în toată lumea.CARTEA NEMURIRII că are ca suport moartea şi formularea reciprocă este adevărată. am cunoscut pe 153 vârsta lumii în care el geţii de acolo. 138Pitagora a fost impresionat de ceea am căutat şi alte izvoare spirituale şi ce a auzit şi i-a spus lui Heraclit: „Este religioase care să ateste valoarea focului.

CARTEA NEMURIRII tale?" 161Şi Heraclit a răspuns: „Am adoptat metoda simplă a geţilor. cea de a sta în preajma focului sacru fără a face nimic altceva decât a urmări 76 .

186Şi într-o zi Pitagora I-a făcut Lui Zamolxe o surpriză: „Am adus astăzi cu mine un om de pe meleagurile Tale. despre preoţi. 189I -am vorbit despre Tine şi el a dorit să Te cunoască". 170 Heraclit are perfectă dreptate. 192Şi l-a întrebat în limba getă: „Cum te cheamă? De unde eşti?" 193Când a auzit vorba Lui Zamolxe 77 . 163Atunci Pitagora a zis şi el: „Şi eu am adoptat practica focului sacru la mine acasă în insula Samos. preotese şi preotese vestale". Soţia mea Sibila este din neamul tracilor. din ţinuturile 187 172Oaspeţii au rămas impresionaţi de lupilor. 166Cine posedă înţelepciune are virtute şi de aici se ajunge la fericire. zeiţele/ zânele şi despre tradiţia sacră a geţilor. Zamolxe a vorbit cu Sibila în limba dacă constatând că ea ştia bine 174 limba strămoşilor ei. Zamolxe i-a vorbit despre zeii/ zânii. 164Sunt întru totul de acord că acest mod de legătură cu divinul favorizează cunoaşterea logosului. căci practica ei m-a inspirat să fac lucruri bune în viaţă". Pitagora a evaluat experienţa lor la Efes. 188După îmbrăcăminte mi-am dat seama că este trac. 171 Ei au practicat obiceiul străbunilor lor atunci când au dorit un copil.CARTEA NEMURIRII flăcările şi a lăsa gândurile să curgă nestingherite. 181Şi mai cred că o structurare a acestor idei prin numere poate duce la cunoaşterea multor taine. i se zice Likios. 162Ulterior am constatat valoarea acestei metode. 173 despre neamul geţilor. care este un copil al focului". părinţii ei s-au helenizat şi au locuit în colonia noastră Istros de la marea Euxin. Şi toţi au fost mulţumiţi de concluziile la care ajunseseră. ale zeului Apollon Lykeios. 183Şi cei doi au ajuns curând în insula Samos. 178Pe timpul călătoriei cu bacul. In esenţă realitatea este un rezultat al focului. în paralel cu învăţăturile date Lui. 165Omul care a pătruns aceste taine dobândeşte ordine în gândire şi prin aceasta îşi conduce viaţa cu înţelepciune. trăirea în foc sacru spiritual". era mereu curios să ştie şi alte lucruri 185 cunosc şi eu astfel de metode. 190Şi zicând aceasta Pitagora a ieşit din cameră şi i-a lăsat pe cei doi oameni singuri. In dimineaţa următoare Pitagora şi Zamolxe s-au pregătit să 177 acest tânăr. pe Sibila. Eram în urbe când am observat pe cele spuse. 168Noi avem multe alte metode de a pune în practică valoarea focului sacru". Heraclit şi-a condus oaspeţii la port unde şi-a luat rămas bun de la ei. 191Zamolxe s-a apropiat de tânăr ca să-l vadă mai bine. 175Către seară Heraclit a pregătit şi a aprins un mare foc sacru în onoarea 176 oaspeţilor săi. 167Şi Zamolxe le-a zis: „Printre noi geţii se spune că pruncul al cărui suflet a fost chemat la focul sacru este un copil al focului. elementul de bază care poate transforma orice. 182Rămâne ca pe viitor să mai discutăm acestea". părăsească oraşul Efes. 179 Şi I-a spus Lui Zamolxe: „Filosoful 180 169Heraclit a mărturisit: „Domnii mei. 184Trecuseră aproape doi ani de când Zamolxe învaţa cu înţeleptul Pitagora care.

194Trăia o manifestare divină.CARTEA NEMURIRII băiatul a căzut în genunchi. Dumnezeu s-a îndurat de mine!" 78 . 195Şi a spus cu lacrimi şiroindu-i pe obraji: „Dumnezeu.

220 Domnazână. 206Şi i-a zis tânărului: „Aşa deci. scria şi vorbea greceşte foarte bine. 209Tânărul avea o educaţie bună. doar cu Zâna Zânelor ". 204I-am ţinut minte vocea". întocmai cum faceţi voi cu picioarele Lui Zamolxe să înveţe Domnazâna perechea Lui Dumnezeu". că eşti Zâna Zânelor. Arianului i se cunoştinţele. 202Am pornit de acasă pentru că am avut un vis despre un om. Ne strângem la tracului dată la şcoală. harnic şi să iubim. dobândite de la 213 făcuse dor de neamul său şi iată că Pitagora. vin din Tracia şi sunt din clanul 201 ne chema iubitele hărăzite: 216Domnazână. Ţi-mpletesc acum cunună. Ţi-mpletesc acum cunună. mă cheamă Licu. 229Pitagora a aflat şi 214Aşa tânărul I-a povestit: „Noi. un om din neamul tău. 207Şi Licu L-a rugat: „Vreau să rămân cu Tine şi să Te slujesc de bunăvoie. împletim întâmpla. Domnazână. pe cap o aşez la cea. dragostea voinicilor. Te cheamă mereu pe Tine. In Dumnezeu i-a trimis pe cineva ca să-L dorinţa de a şti cât mai multe despre Licu ajute să-Şi poată împlini cu bine şi oamenii de pe meleagurile lui. că în acea fată se afla spiritul de iubire al Zânei Domnazâna". 224Doar că pentru căsătorii şi bucuria vieţii noi o avem pe zâna Ila. 200Am şaptesprezece ani. 198Vin de mai sus de fluviul cel mare. O vrut să-l asculte. avem în sat o Zână. 197L-a lăsat pe tânăr să se cununi şi cântăm din toată inima pentru a liniştească. 205Zamolxe ştia că Licu se referea la El. îl îndemna să-şi aducă aminte de viaţa de 228Adesea Licu îl delecta pe Zamolxe acasă. Licu era ascultător. 208Şi Zamolxe a mai aflat de la Licu că făcea parte dintr-o familie înstărită din Tracia. el despre talentul muzical al tânărului şi a domnul meu. 210Apoi Zamolxe a aranjat cu Nestor ca tânărul să stea cu ei ca slujitor al Lui puterea zânelor. 223Atunci Zamolxe i-a spus: „Şi la noi geţii se face ceva asemănător. 212Zamolxe 226Venirea lui Licu la Zamolxe a 227 avea astfel prilejul să-şi formuleze schimbat multe lucruri. 230După o performanţă a 215 numim Domnazâna.CARTEA NEMURIRII 196Zamolxe a înţeles pe dată ce se altarul Ei. cum L-ai dat Lui Dumnezău. fetele să mă iubească. aprindem focul sacru. 217 Cine-n viaţă îşi vrea bine. 203El vorbea limba noastră şi era cu totul învăluit în lumină. că eu vreau să mă însor. Adă-mi mie noroc. ce-o să fie zâna mea. înţelepciunea în limba geţilor. domnul meu". 221Şi Licu a povestit mai departe: „Apoi fiecare băiat care-şi căuta iubita. Grecii îmi spun Likios. în limba neamului Său. Istru". să ne căsătorim şi să muncim întreprinzător şi din când în când stătea la bucuroşi. Nu-Mi vorbi mai departe despre asta". zău. Zamolxe misiunea". cu cântece la cobză. Te înţeleg. Domnazână. 222Fiecare era încredinţat că aleasa lui era Zâna Zânelor pentru el. bucuria să îmi crească. aşeza cununa pe capul fetei cu care dorea să se căsătorească. apoi l-a ridicat în picioare spunându-i: „Eu sunt Zamolxe. 218Ne dă holde holdelor şi 219 Cogaion. Pitagora fost încântat şi i-a zis: „Noi grecii numim . 225O chemăm să ne ajute 211 Zamolxe. 199Şi băiatul I-a spus: „Domnul meu.

CARTEA NEMURIRII acest instrument muzical lira tracă. 231 Mi-a plăcut cum ai cântat şi te voi mai chema pe aici". .

întâmpinat pe get de când a intrat pe uşă ele sunt doar o mijire a înţelepciunii. „Faptul că Pitagora a adus 261Zarates este un om bun şi bine văzut aici un om din neamul Meu. rege privit ca plan al înţeleptului. 257Casa mea Iţi este mereu înţelegeau cum un om poate fi aşa deschisă. Chemarea ta înţeleptul Pitagora I-a spus Lui Zamolxe: va face eroi nemuritori din neamul „Iată o epistolă de recomandare către arienilor". pe unde te mai afli". 253Şi 234 Zamolxe s-a înclinat cu respect în faţa lui „De acum te voi numi Lup Alb. Şi-au scos săbiile când va merge în Dacia. 240Zamolxe ştia că tânărul Ii era 259Când a sosit ziua plecării era protectorul cu misiune divină. 241Şi i-a timpul despărţirii de maestru. doi răufăcători vroiau să-L pleca spre Babilon. 267Neamul meu timpul călătoriei mele de douăzeci de ani. preotul Zarates. didascalos". că înţelegea limbajul lupilor. slujitor al Lui Zaratuştra 242Şi Zamolxe s-a gândit la viaţa Sa în Babilon şi preot al lui Ahura Mazdah. 256Nestor L-a încredinţat: „Aşa voi hoţi au privit cu consternare la Licu şi nu face prietene. Şi deodată s-a lume în căutarea învăţăturilor zeilor auzit un urlet sfâşietor de lup. zicându-I: „Bine ai venit. Ierusalim şi în Teba Egiptului. spiritualitate. 235 Şi a fost o întâmplare. 264Cât despre cele clarifice unele nedumeriri. cum spun perşii. 265Le-am învăţat şi eu de la înţelepţii 247A sosit timpul să mergi să cunoşti lumii şi Ţi le-am transmis din toată lumea sacerdoţilor. din 243 dinastia achemenidă. 245Vroia să-l consulte şi să-Şi religia zoroastră. 260Şi spus: „Eşti Marele Lup Alb. Intr-o zi. asha. Marele Lup Alb s-au pregătit de plecare. Fără doar şi poate că întruchipare a ordinii şi dreptăţii. Şi vei fi Pitagora şi a zis: „Aşa voi face protectorul Meu şi al neamului arienilor". 232Şi în timp Zamolxe a aflat şi mai 250 . 263Zarates Te va ajuta. 238Cei doi lumii". Intr-o seară Zamolxe l-a vizitat pe găzdui. în insula Samos. îţi mulţumesc. 262El este protejeze. în Babilon. ca să Mă printre conducătorii perşilor. şi-Şi spunea. proteja şi învăţa multe despre Pitagora. le-au căzut săbiile din mâini şi au rupt-o 258In următoarele zile Zamolxe şi la fugă". 246Pitagora La deprinse aici cu mine. Te aşteptam. Mergi cu bine şi dă-mi de ştire ameninţător. 248Sunt 266Zamolxe s-a înclinat adânc în faţa locurile cele mai bune pentru lui Pitagora spunându-i: „Invăţătorule.CARTEA NEMURIRII 251 Am plecat de acasă pentru ca să înţeleg multe lucruri de la Licu care I-a mărturisit mai bine lumea zeilor. în inima". 249Tot aşa am făcut şi eu în didascalos. Şi l-a rugat ca atunci 236 jefuiască pe Zamolxe. să dea de ştire şi ameninţau că-L omoară dacă nu 237 familiei Sale că a pornit mai departe în le dă punga cu bani şi aur. pe 254Când a revenit acasă Zamolxe i-a când se aflau într-o parte mai izolată a împărtăşit lui Nestor planul Său de a 255 insulei. 252Şederea cu mine în Samos Ţi-a fost 233 233Intr-una din zile Zamolxe i-a spus: doar primul pas pe calea zeilor". trebuie să facă parte dintr-un marele sfătuitor al tânărului Darius. Şi Tu ai părăsit temporar ţara Ta pentru acelaşi scop. a primit inspiraţie de la zei". 239Le-a intrat frica în oase.

268Şi Pitagora I-a zis: „Ai .CARTEA NEMURIRII 251 arian te va venera în toate veacurile ce vor urma".

străluceşte ca focul. chiar şi unele pe care noi nu le-am cercetat. Zamolxe. şcoală filosofică". 11Pe duc lipsa. erou păzitor al celor vii şi dătător de belşug tuturor. 5Zamolxe a arătat trupelor persane scrisoarea lui Pitagora Ahura Mazdah. Arienii vedici. Pitagora a plecat din 29 cu un şnur gros.25 Dorea să afle mai templul mare al oraşului. ceea ce noi îmbarcat pe un vas. Multe respect de la 83 . Să continui mărite rudele lui Pitagora. Pitagora. arian şi daimon. 19Înţelepciunea de la Ahura Mazdah este mare şi El a dat-o şi altor 20 oameni. 270Zeus şi Dumnezeu să fie cu Tine Zamolxion. 16Zamolxe este preot 17 al acelui neam. Pitagora se pregătea să plece la 13 Croton. Preotul Zarates mult despre Pitagora. Focul sacru zoroastrian. Şi au pornit spre 21 Eu voi pleca în curând din Samos. apoi a deschis scrisoarea de la pe când eu eram gata să părăsesc insula Pitagora şi a citit: „Mărite Zarates. bărbatului din faţa lui şi de recomandarea 7Apoi Zamolxe a mers direct la scrisă care I s-a făcut. Primeşte domnul meu către Zarates. de negustori greci. era acolo. de unde şi-au Zamolxe îţi va povesti mai multe despre luat cai şi cele necesare pentru drum. Orient sosind în Fenicia. 28 10Inalt. preot Samos. Ar dori să înveţe cu domnia ta tot aşa cum am făcut-o şi eu. Profeţiile lui Zarates. 9De cum l-a văzut Zamolxe i-a 26Şi Zarates L-a întrebat pe Zamolxe: făcut o adâncă plecăciune şi i-a înmânat 27 „Ce mai face înţeleptul din Samos? I sscrisoarea de la Pitagora. Şi mărturisesc că îi decât Pitagora cu aproape cinci ani. fostul lui învăţăcel. l4Trimit domniei tale pe Zamolxe care mi-a fost învăţăcel aici în Samos timp de doi ani. l %Vei afla că el ştie multe învăţături. lângă persană. 24Zarates era impresionat de alura persani cei doi au ajuns cu bine în Babilon. limba sa maternă. dreptatea. slab. arienii care locuiesc peste fluviul Istros la nord de Tracia. Zarates era mai în vârstă Babilon acum doi ani.CARTEA NEMURIRII dobândit puteri spirituale deosebite Zamolxe. Zamolxe ca preot zoroastru. 269Eşti un daimon. Drum bun!" CAPITOLUL 6 Zamolxe pleacă spre Babilon. 4Apoi şi-au continuat Zarates să ai parte de multă lumină de la 23 drumul spre Babilon. el fiind un om 1Zamolxe şi Marele Lup Alb s-au în care asha. 6Protejaţi de insula Samos. Rog pe domnia ta să-l primeşti pe Zamolxe la învăţătură. Zarates 30 Imi amintesc că intenţiona să deschidă o vorbea curent caldeeana şi greaca. Prima schimbare la faţă a Lui Zamolxe. Zarates din Babilon. 15El are patruzeci şi doi de ani şi este din neamul geţilor. 12Şi Zarates l-a măsurat cu privirea pe 31Zamolxe i-a răspuns: „Domnul meu. Regele Darius Il întâlneşte pe Zamolxe. lonia ". 3Au 22 mers călare către oraşul Tir ajungând la planurile mele. stătuse aici timp de cinci ani. care era un preot cunoscut închinăciune şi respect de la Pitagora din în tot imperiul persan. o colonie greacă aflată în Magna al Lui Zaratuştra. îmbrăcat în alb şi încins a dus vestea. Ordine şi dezordine în lume. împreună cu un grup grecii numim logos.

34Eu l-am 84 . Li se părea deosebită şi complicată. Locuitorii din Samos nu erau interesaţi de învăţătura lui.CARTEA 32 Grecia. 33De aceea Pitagora a vrut să o facă cunoscută pe alte meleaguri locuite de greci.

39Cât despre Tine. numărul doi". a pornit în lume în plină maturitate să caute adevărul". 44Zeul nostru se numeşte Dumnezeu care-Şi are pereche pe Domnazâna. 64Caldeenii. strălucitori. 62Noi preoţii Lui Zaratuştra respectăm toate fiinţele create de Ahura Mazdah şi avem grijă să nu fie jertfite din neatenţie în foc. nobili în suflet".CARTEA NEMURIRII lăsat gata să părăsească insula. 41Şi Zarates L-a rugat pe Zamolxe: „Spune-mi despre poporul Tău şi despre credinţele voastre?" 42Zamolxe a răspuns: „Noi geţii locuim mai sus de Grecia şi Tracia. 63Alte popoare au obiceiurile lor. 61Mai cu seamă să fii atent să nu aibă vieţuitoare precum sunt insectele. 59Era ritualul pe care preoţii zoroastrieni îl îndeplinau zilnic. căruia îi aduc sacrificii pe care le ard în foc. De mâine Iţi voi trimite vorbă ce ai de făcut. 37Cu el aici în Babilon am cunoscut şi eu înţelepciunea acelor oameni. 55Zamolxe şi Marele Lup Alb aveau camerele despărţite de o uşă. 56 Marele Lup Alb Il putea sluji în voie pe Zamolxe având grijă de locuinţă. 50Zarates a aranjat ca un slujitor al templului să aibe grijă de tot ce aveau nevoie noii sosiţi. aşa cum spunea înţeleptul Pitagora. 53Tânărul care a venit cu Tine rămâne 54 slujitorul Tău. fac jertfe. 67Cred că Pitagora Ţi-a vorbit despre aceste lucruri?" 68Zamolxe a răspuns: „Intr-adevăr noi am discutat acestea. printre care stătuse timp de zece ani. de curăţenie şi de primirea hranei. iar Domnazâna. . 40Noi perşii suntem tot arieni. peste fluviul cel mare Istros. locuitor tot din Samos". de pildă. 49Apoi cei doi au fost conduşi la clădirile anexe ale templului zoroastru unde au primit două camere alăturate. 65Ei îl au ca zeu al focului pe Baal. 38Noi perşii îi respectăm pe cei care-L caută pe Ahura Mazdah. 58Prima însărcinare a fost să pregătească în fiecare dimineaţă lemnele pentru focul sacru şi apoi să asiste la ceremonia închinată zeului Ahura Mazdah. 60Şi Zarates I-a explicat astfel: „Lemnele trebuie alese. curăţate şi sortate astfel ca să nu existe printre ele din întâmplare obiecte străine. 43Suntem din neamul mare al tracilor. căruia i se atribuie numărul unu. 45Dumnezeu este cerul. virtuos. 66Aceasta este o mare eroare. 57 Şi a doua zi Zarates L-a chemat pe Zamolxe în incinta templului. Şi-a spus în gând: „Omul acesta este aparte. eşti get din neamul arienilor. zeu şi principiu al luminii. ci numai 85 temeinice. este pământul. om de mare încredere. 69Sunt încredinţat că jertfa exterioară nu este bună. 35Zarates a mărturisit nostalgic: „Mi-a fost cel mai bun discipol. urma să se îmbarce pe un vas al unui negustor pe nume Nestor. 36Inteligent. 46Zarates l-a privit cu mare atenţie pe 47 Zamolxe. multe cunoştinţe 37 51La plecare Zarates I-a spus Lui Zamolxe: „Deocamdată eşti unul dintre aspiranţi şi adoratori ai focului sacru de 52 la templu. 48Şi Zarates le-a spus Lui Zamolxe şi Marelui Lup Alb: „Veniţi cu mine şi vă voi da găzduire". Treptat vei învăţa cum Il onorăm noi pe zeul Ahura Mazdah. inclusiv de mâncare". Pitagora şi-a însuşit de la egipteni. arieni de când lumea-i lume.

86 . La focul sacru se ard impurităţile care atârnă greu pe sufletul omului.CARTEA 70 cea interioară. nicidecum fiinţele de orice fel".

Babilon de câţiva ani şi că avea drept 84Printre mesele îndestulate cu bogăţia de cunoştinţe lume deosebită. a crezut că era grec şi L-a 75 spus tuturor: „Am aprins lemnele. 89Un grec a intrat în vorbă cu pregătit lemnele pentru focul sacru pe Zamolxe. Un timp am locuit să întreprindeţi pentru vieţile voastre". De acuma caldeeni. cei prezenţi aveau prilejul să omul cel venit din India. 97Zamolxe ia venerat Ahura Mazdah. Lisandros I-a promis: 86Cei prezenţi la ospăţ erau de multe „Bine. 77Şi preoţii au recitat invocaţia 93Numele Meu este Zamolxe. atash. arătând cu mâna dreaptă care Zarates l-a aprins într-un container mulţimea din jur şi spunându-I: „Suntem 73 metalic fixat pe un suport solid. Ionia. cu acel indian". 101Aici în Babilon s-au adunat 81La sfârşit preotul Zarates a anunţat: mulţi învăţaţi. 96Cei doi s-a împrietenit. 100Te afli într-un loc mentală. 88Dar atenţia I-a fost atrasă de un om venit ştii ce ai de făcut". să discute pe teme 104Şi într-una din zile Zamolxe L-a spirituale. In dimineaţa următoare Zamolxe a din India. fenicieni. Zarates le-a Zamolxe. 87Zamolxe i-a recunoscut pe templul zoroastrian erau din ce în ce mai 87 . 85Prin asistarea la focul sacru al „Aş dori să vorbesc Lui Zaratuştra sufletele lor erau purificate rugat pe Lisandros: 105 şi apoi umplute de un duh al înţelepciunii. 98Şi Lisandros a şi toţi cei prezenţi s-au unit în pacea constatat bucuros: „Aşa deci! 99Cauţi înţelepciunea lumii. De întrebat: „Dar domnia ta de unde eşti de acum suntem în prezenţa lui Ahura loc?" i Mazdah prin focul sacru.de baştină din ţinuturile geţilor". creatorul luminii. iudei. Vă voi aranja o întâlnire". Patru adunaţi din toate părţile imperiului persan. „Vin din 92 flăcările şi gândiţi-vă la tot ceea ce doriţi insula Samos. acolo cu învăţătorul Meu Pitagora. 74 văzând îmbrăcămintea Lui 74 mulţimea de participanţi. Aşa a aflat că grecul locuia în veselia ce urmează unui ritual zoroastru. 106Activităţile prestate de Zamolxe la neamuri. chiar şi din afară. Eu sunt Lisandros. Şi a aşternut liniştea. de felul meu stare de beatitudine şi comuniune cu zeul din Milet. 79Zamolxe îşi observa grecul a mai zis: „Bucuros de cunoştinţă. inclusiv pe mâncăruri.CARTEA NEMURIRII 71Şi Zarates a spus: „Intocmai. greci. 76Priviţi 91Şi Zamolxe a răspuns:. Ionia. 94Sunt arian 78 95 Ahunvar şi multe altele necesare. armoniei şi al binelui. să se mai întâlnească cu 83Pentru prima dată în viaţa Sa avut prilejul103 Zamolxe avea ocazia să participe la Lisandros. 102In zilele ce au urmat Zamolxe a la ospăţ". Puterea persană îi 82 „Pentru astăzi am terminat. respiraţia rărită şi mintea-i intrase într-o Zamolxe. Priveşte în jur!" preoţi zoroastrieni vor oficia pentru 90Grecul. 80Ceremonialul s-a povestit lui Lisandros câte ceva despre sfârşit cu un moment de mare profunzime călătoria Lui spirituală. potrivit. egipteni. Poftiţi acum protejează". Apoi s. schimbe opinii.

CARTEA fructuoase. părţile cele mai vechi din scriptura perşilor numită Avesta. 108Şi în 88 . 107Treptat Zamolxe a reuşit să înveţe invocaţiile Lui Zaratuştra din 1 1 » Gathas.

116Omul s-a prezentat zicând: „Sunt preot brahman şi mă 117 numesc Şastri. 138Şi l-a întrebat pe 89 . 136Şi Zamolxe a înţeles că brahmanul sub formă orală. astfel născându-se popoarele mezilor şi perşilor. pe care Zamolxe vroia săl cunoască şi a organizat o întâlnire. care ştia bine limba avestană va traduce conversaţia. calea eternă a dreptăţii. unii chiar le ştiu pe de rost şi le cântă. scrierea zeilor. omul care Te slujeşte". 134Voi spuneţi sanatana dharma la ceea ce grecii denumesc logos. Sama Veda Samhita şi Atharva Veda Samhita. Arienii vedici şi-au continuat drumul către est ajungând în India. Yajur Veda Samhita. 129Brahmanul Şastri a răspuns: „Veda are patru părţi vechi. 130Există preoţi brahmani specializaţi în fiecare dintre ele. Scopul învăţăturii noastre este de a crea ceea ce numim sanatana dharma. Eu înţeleg destul de bine ce zici atunci când vorbeşti cu Likios. 135 „Exact" a remarcat brahmanul spusele Lui Zamolxe. 126Suntem deci rude apropiate cu perşii". 115Şi la sosirea celor trei. indianul era îmbrăcat în alb şi purta diagonal peste piept un fir gros. aceeaşi cu cea a perşilor şi a tracilor. 119Şi Zamolxe l-a întrebat pe brahman despre crezurile lui: „Ce s-ar putea spune despre spiritualitatea indiană?" 120Şi brahmanul a răspuns: „Noi avem scrierile sacre numite Veda. 133Atunci Zamolxe a spus: „Maestrul meu spiritual Pitagora recomanda şi el învăţătura orală. 123 Scrierile Cu prilejul întâlnirii lor Zamolxe vroia să afle cât mai multe. 113Atunci Zamolxe i-a mărturisit: „Şi eu pricep cuvintele din limba persană şi chiar şi manthre-le pe care deja le-am învăţat de la domnia ta". noi le numim samhita. In vechime călăreţii traci şi familiile lor au poposit pe aceste pământuri. Vorbesc limba sanscrită. au venit în India stăpânea cunoştinţe spirituale vaste. străbunii noştri migrând peste stepele şi 123 137 munţii din ţinuturile arienilor. adevărului şi luminii". 131Noi credem că învăţătura trebuie să intre în inimă nu să fie doar citită. care este destul de asemănătoare cu limba perşilor. 118Zamolxe şi-a făcut şi El cunoscut numele. 124Şi noi suntem arieni. anume Rig Veda Samhita. urmaşii celor care au ajuns pe aceste meleaguri după ce au trecut prin 125 unde sunteţi voi tracii. religia noastră vedică. Cu o parte din ele. deşi avem alfabetul nostru 132 devanagari. Lisandros. 114Lisandros a luat legătura cu omul venit din India. avestana". Este de fapt aceeaşi esenţă. Intr-o zi preotul Zarates I-a spus Lui Zamolxe: „Există o înrudire între popoarele noastre. persanii numesc asha şi noi geţii justiţia. 110Noi perşii suntem tot arieni veniţi de pe meleagurile de 111 sunt revelaţii.CARTEA NEMURIRII acele scrieri a observat similitudini între limbile avestană şi cea dacă. 128Şi vroia să cunoască cât mai multe lucruri despre scrierile sacre numite Veda şi l-a rugat pe brahman: „Spune-mi te rog ce cuprinde scriptura voastră". 127Aşa Zamolxe a înţeles că originea vedicilor este tot ariană. 121Pe ele se bazează 122 ţinuturile perşilor.

CARTEA brahman: „Spune-Mi te rog domnul Meu. ce numere sacre aveţi în religia vedică?" 90 .

158Dorea să-L cunoască şi să afle cât mai multe despre neamul geţilor. 152Zamolxe a fost impresionat de brahmanul Şastri. 151 oaspeţi nu cuceritori. lila spunem noi. adică acel ceva. 153Convorbirea lor I-a lărgit orizontul de înţelegere a misticii numerelor. adică pe acel unu. Astfel zero este nimicul capabil să genereze ceva. 144Toate celelalte numere sunt jocul iluzoriu. Regele Darius a aflat că printre cei care slujeau la templul lui Zarates era şi un get pe nume Zamolxe. 160Intr-o zi Darius i-a cerut preotului Zarates să vină la palat împreună cu Zamolxe. 166Zamolxe a răspuns: „Mărite rege. 159Se gândea regele că va putea trimite o expediţie militară la ei. 164Şi regele I-a spus Lui Zamolxe: „Vorbeşte-mi despre neamul tău getule Zamolxe! 165Ştiu că pe pământurile voastre aveţi colonii prospere ale grecilor. 161Intrând în marea sală a tronului lui Darius. grecii s-au aşezat în ţinuturile noastre de pe lângă marea Euxin. văzându-L pentru prima dată pe Zamolxe. însoţit de Zamolxe. poate fi absorbit în numărul zero. 140Este vorba despre numerele zero şi unu. 163Ca sfătuitor spiritual al lui Darius. reprezentând practic dinamica masculin-feminin". 150Numărul mistic o sută opt este atribuit atât perspectivei masculine cât şi 151 Zamolxe era în Babilon.CARTEA NEMURIRII 139Brahmanul Şastri a răspuns: „Filosofia noastră are două puncte centrale care prin interacţia între ele creează dinamica existenţei noastre spirituale. 172Dar Darius s-a arătat sceptic zicând: „Asha? Asha? Ştiţi voi oare ce 173 91 . a luat loc în dreapta regelui care. 162Oaspeţii de seamă au fost invitaţi să stea la aceeaşi masă cu măritul rege. Află mărite rege că şi noi geţii urmăm ceea ce perşii numesc asha. nimicul. Acest număr este o sută opt". Noi îi spunem justiţia". aflate undeva pe lângă mare". 145Fireşte că această dinamică existenţială are loc pe axa timpului". 141Am putea rezuma această dinamică în câteva cuvinte: numărul zero este potenţialul care se poate materializa 142 156Au trecut câteva săptămâni de când 157 în numărul unu. 143Pe când numărul unu. dintre zero şi unu. preotul Zarates. Noi suntem un popor aprig care nu a fost supus niciodată de nimeni de când ne ştim". 167Dar ei ne sunt 168 celei feminine. 148Şi Zamolxe a zis: „Este foarte interesant. 155Apoi Zamolxe şi Lisandros au revenit la templu". 146Şi Zamolxe a mai întrebat: „Oare aveţi un număr sacru aflat în armonie cu ' 147 curgerea timpului?" Brahmanul a răspuns: „Da. 169Şi Darius a vrut să le cunoască temelia spirituală şi a întrebat: „Cine este zeul vostru cel mare?" 170Zamolxe a spus: „Zeul nostru drept se numeşte 171 Dumnezeu. a fost uimit de fizionomia şi prezenţa Sa de spirit. Zamolxe a fost impresionat de splendoarea fără egal din jur. 149Brahmanul a răspuns: „Observaţi vă rog faptul că două sute şaisprezece este dublul lui o sută opt. 154La despărţire i-a mulţumit brahmanului pentru bunăvoinţa cu care a răspuns întrebărilor Sale. Maestrul Meu grec Pitagora Imi vorbea despre o mistică a numărului două sute şaisprezece". In existenţa lor complementară ele însumează cifra două sute şaisprezece.

CARTEA NEMURIRII înseamnă cu adevărat asha?" Atunci Zamolxe i-a răspuns: „Este dreptatea şi 92 .

tata a văzut pe cer o stea mare cu coadă. 195Zamolxe a zis: „Despre acel timp iată ce mi-au spus părinţii mei. 204Şi aşa am plecat în lume. pe care ei Il numeau Ahura Mazdah. se va mări. 189Dar ei ne-au atacat. Perşii nu vor încerca să vă cucerească. 176Se gândise cumva la cucerirea pământurile geţilor în urma 177 unor sfaturi greşite. perşii nu vor merge împotriva voastră. 197Aşa este obiceiul la noi geţii. noi perşii nu atacăm popoarele la întâmplare. La maturitate am ajuns preot şi am făcut cât 203 am putut pentru ei. domnul meu. domnul meu". Rege al Regilor. 187Dar cu grecii este altceva. se va diminua".CARTEA NEMURIRII adevărul. atunci veţi fi lăsaţi în pace să slujiţi în continuare luminii 178 spiritului. 200Astrul acela a rămas mult timp să lumineze cerul. 186Acum când regele Darius a aflat mai multe despre voi geţii arieni. 185Noi distrugem răul şi întunericul celor care sunt sub stăpânirea Spiritului Răului. 199Spre dimineaţă când mama mă năştea la răsăritul soarelui. 174Iubim cu dreptate oamenii. de aceea mă aflu aici. 196Era iarnă. Spiritul Rău. iar pe cei răi îi pedepsim. 93 . 190Preotul şi magul zoroastru Zarates Il considera pe Zamolxe un personaj cu totul deosebit. Zarates L-a rugat pe getul arian să-i povestească: 193„Ştiu că ai patruzeci şi doi de ani. 207Toate cele spuse de Tine încep să capete sens". 184Acolo Zarates I-a spus Lui Zamolxe: „După cum ai auzit de la măritul Darius. 188In trecut am avut şi noi probleme cu un neam înrudit cu al vostru. 194Vorbeşte-mi despre timpul când ai venit pe lume Zamolxe". Darius a fost uimit. Dar mă ardea o dorinţă fierbinte. Ii respectăm pe oamenii luminii". Zarates şi Zamolxe s-au întors la templu. 191Şi vroia să-şi verifice anumite teorii despre influenţa astrelor asupra vieţii oamenilor şi să afle împrejurările în care Zamolxe s-a născut. 179Noi mergem doar împotriva acelora care sunt cuprinşi de 180 întuneric în spirit. căci erau oameni agresivi puşi pe prădăciuni şi a trebuit să ripostăm". mama m-a născut în casă pe pământ. 206In limba avestană zam înseamnă tot pământ. pe când întunericul lui Angra Mainyu. de creştere şi înflorire. pe când se aflau în grădina templului. Domnul Inţelept. de aspiraţie către lumină. Şi pe loc a renunţat la acel plan spunând: „Dacă neamul geţilor are un om care poate vorbi atât de nobil. Persanii aveau în spatele cuceririlor lor un scop spiritual şi credeau că Dumnezeu. 198Chiar numele meu înseamnă pământ în sensul de sursă germinativă. să cunosc înţelepciunea de peste tot. masageţii sau sciţii pe care i-am supus în Bactriana cu vreo zece ani înainte ca marele rege Cirus să ocupe Babilonul. 205Zarates a remarcat: „Este interesant. Angra Mainyu atunci când ei jefuiesc alte neamuri şi distrug bunuri omeneşti. lipsa minciunii şi a trădării. 175Auzind cuvintele Lui Zamolxe. 201Şi tata a crezut că este un semn 202 bun pentru tot neamul geţilor. astfel că lumina lui Ahura Mazdah. îi ajuta. 183După terminarea banchetului dat de regele Darius. 192Şi într-o zi. 181Şi cu aceste cuvinte regele Darius a încheiat conversaţia cu Zamolxe care era mulţumit că avusese ocazia să afle 182 gândurile regelui despre geţi.

CARTEA NEMURIRII 208Şi se gândea Zarates făcând calcule: „Getul este născut cu douăzeci de ani după Pitagora. 209Deci Zamolxe avea douăzeci şi cinci de ani atunci când perşii 94 .

CARTEA

înseamnă atât ordine cât şi dezordine. 226Deşi dezordinea este lipsa ordinii ea ar ani când au cucerit Egiptul". Şi Zarates I- trebui cumva măsurată". a spus Lui Zamolxe: „Mă voi mai gândi 227Şi Zamolxe a zis: „Mă gândesc că la cele ce mi-ai spus". în timp dezordinea se ordonează urmând 211Adesea, după ceremoniile rituale 228 ale focului sacru atash, Zamolxe stătea de anumite legi. Deci ea ar putea fi 212 vorbă cu Zarates. Şi i-a spus într-o zi: exprimată prin numere, chiar dacă se află „Invăţătorule, în insula Samos am avut în stadiul de dezordine". 229Şi Zarates a prilejul să discut cu înţeleptul fost de acord: „Aceasta este adevărat. 213 230Dar până la acea ordonare trebuie să Pitagora despre existenţa lumii. El spunea remarcăm faptul că orice evaluare a unei că în esenţă realitatea se reduce la situaţii existente într-un anumit punct din manifestarea ordinii, ceea ce voi perşii timp găseşte atât ordine cât şi dezordine. numiţi asha, reprezentată prin numere. 231 214 231Dinamica relaţiei lor nu salvează Tu domnul meu ce părere ai?" corelarea pentru că haosul apare mereu în 215Şi Zarates a răspuns: „Eu cred că lume". 232 nu putem face prea uşor o aşa afirmaţie. Şi Zamolxe a continuat argumentul 216 In primul rând că nu există ordine peste filosofic în faţa lui Zarates zicând: „Deci tot ca să o putem exprima prin putem spune că atât Ahura Mazdah cât şi 217 Angra Mainyu, ca forţe ale realităţii, vor simboluri şi prin numere. Şi chiar dacă exista mereu". 233Zarates a răspuns: „Asta am reuşi să găsim numerele potrivite şi este corect. 234Dar noi zoroastrienii legile prin care acele numere arată credem că va exista un timp când Ahura ordinea, ce ne vom face cu dezordinea? Mazdah îl va învinge pe Angra Mainyu. 218Ne este practic imposibil să aplicăm 235 numerele şi în cazul dezordinii". Şi atunci salvatorul nostru numit 219Zamolxe a spus: „Aşa ar părea la Saoshyant va sosi în lume". 220 236„Ce înseamnă anticipata apariţie a prima vedere. Dar să ne gândim la faptul acestui personaj?" a întrebat Zamolxe. că întunericul înseamnă lipsa luminii şi 237Şi Zarates a răspuns: „In general noi dezordinea este lipsa ordinii. 221Pe aceste zoroastrienii credem că este vorba de considerente putem spune ca Angra venirea unui om, în carne şi oase, precum 238 Mainyu, Spiritul Rău, este lipsa 222 a fost Zaratuştra. Şi mai credem că lui Ahura Mazdah, Spiritul Bun. Prin spiritul Lui Zaratuştra va coborî în acea urmare Angra Mainyu nu există". persoană. 239Salvarea va consta în 223 aducerea înţelepciunii pentru toţi, va fi o Şi preotul Zarates a căzut pe reînnoire a lumii. 240Noi numim aceasta 224 241 gânduri, fiind pus în dificultate. Apoi a frashokereti. In prezent, după cum se mărturisit: „Ceea ce spui Tu este foarte observă, sunt foarte puţini înţelepţi printre au cucerit Babilonul şi treizeci şi cinci de
210

interesant. Dar totuşi realitatea lumii oameni. 242Noi mai credem că există o permanentă luptă între Ahura
95

225

CARTEA NEMURIRII

243

Mazdah şi Angra Mainyu. Dar lumina şi binele nu sunt dominante, ci mai degrabă stăpâneşte opusul lor. 244Adică întunericul şi răul, au rol prevalent în societăţile umane. 245Dar atunci când lumina şi binele vor exista în cel puţin jumătate din gândurile, vorbele şi faptele oamenilor, ca expresii ale conştiinţei colective, atunci putem spune că Ahura

96

CARTEA

Mazdah este pe punctul să-l învingă pe Angra Mainyu. 246O astfel de victorie nu înseamnă dispariţia manifestărilor lui Angra Mainyu, spiritul dezordinii, ci doar diminuarea prezenţei lui.
247

Dualitatea ordine-dezordine se va menţine cât timp va fi lumea. 248Dar în anumite societăţi ordinea şi binele vor predomina asupra răului. Şi astfel armonia va fi prezentă. 249Cred că deja ai discutat cu Pitagora dualismul luminăîntuneric?"

250Zamolxe a admis: „Intr-adevăr
251

domnul meu. Am abordat tema, dar aspectul de salvare în viitor al oamenirii a fost tratat doar la suprafaţă. 252Acum ideile Imi sunt mult mai clare". 253Zamolxe a vrut să ştie mai multe fapte despre fondatorul crezului perşilor spunând: „Aş dori să-L cunosc mai bine pe marele profet Zaratuştra". 254Şi preotul 271 Zarates a răspuns: „Zaratuştra a trăit cu lângă Pontul Euxin. Pentru noi faravahar aproximativ cinci sute de ani înseamnă Ahura Mazdah.
255 272

puterea de a transforma, de la obiectele materiale până la sufletul omului. 262Şi ai observat cum, treptat în prezenţa focului sacru, oamenii se schimbă în bine. 263Iar cei care au atins o înaltă comuniune cu Ahura Mazdah, Spiritul Luminii, dobândesc şi darul profeţiei". 264In activităţile zilnice de la templu, Zamolxe a primit însărcinări din ce în ce mai importante. 265Devenise un bun cunoscător al manthre-lor din Avesta, scriptura perşilor zoroastrieni. 266Şi vroia să afle cât mai multe despre spiritualitatea zoroastră, astfel că într-o zi l-a întrebat pe preotul Zarates: „Ce reprezintă simbolul omului cu aripi?" 267Şi Zarates a răspuns: „Noi îl numim faravahar. 268Este un simbol vechi pe care perşii l-au luat de la asirieni. 269Intr-o formă apropiată îl au şi egiptenii şi iudeii. 270Cred că prima dată a apărut la neamul hitiţilor, veniţi de undeva de pe

înainte de aceste timpurile. La vremurile La hitiţi, la egipteni şi la iudei în locul acelea perşii şi mezii aduceau zeilor ca bustului uman este reprezentat soarele. ofrande animale sacrificate, obiceiuri 273 S-au dat felurite alte interpretări învăţate de la popoarele vecine. 256Dar simbolului, anumite legende foarte vechi Zaratuştra s-a opus, înţelegând răul care vorbesc despre oamenii puternici cu aripi, venea de la uciderea rituală. 257 care au coborât din cer şi s-au 274 El l-a convins pe regele Viştaspa să facă reforme şi în primul rând să interzică împreunat cu fiicele pământenilor. Noi jertfa. 258De atunci noi perşii am tot legăm acest simbol de naşterea Lui Zaratuştra, al cărui nume înseamnă stea progresat. Precum se vede, aproape că 259 strălucitoare. 275Profetul nostru a avut suntem stăpânii lumii. Şi vom continua ceva din acei oameni cu aripi, purtători ai încă să ne ridicăm spre şi mai multă luminii stelelor. 216Faravahar este un lumină pentru că învăţăturile Lui simbol al zeităţilor solare care prin Zaratuştra sunt cele mai înţelepte din puterea lor divină susţin pe conducătorii lume. 260Nouă persanilor lumea ne spune lumeşti cei buni". adoratorii focului. 261Şi pe bună dreptate, 277Preotul Zarates era foarte mulţumit căci noi venerăm focul pentru că îi ştim
97

CARTEA NEMURIRII

de tot ce făcea Zamolxe Arianul. 278Intr-o zi i-a adus o veste aparte: „Curând va sosi momentul când vei fi iniţiat ca preot
279

al marelui Zaratuştra" „Sunt gata domnul meu să servesc lumina spiritului" i-a răspuns Zamolxe.

98

CARTEA

280Şi ceremonia de investitură a Lui templu. Avea acum prilejul să servească
Zamolxe ca preot zoroastru a fost fixată
281

să aibe loc peste zece zile. In ziua hărăzită, patru preoţi, printre care şi
282

Zarates, au pregătit totul. Evenimentul deosebit va dura aproape o jumătate de oră şi la el vor participa doar câţiva invitaţi. 283Candidatul la preoţie a fost îmbrăcat în haine de culoare albă şi încins în jurul mijlocului cu un brâu. 284Apoi, cu manthre alese, preoţii au invocat prezenţa la focul sacru a
285

spiritului Lui Ahura Mazdah. Şi au urmat ritualurile de purificare care desăvârşeau consacrarea preoţească a Lui Zamolxe. 286La sfârşit Zarates I-a spus Lui Zamolxe: „Te-ai schimbat la faţă.
287

Lumina Lui Ahura Mazda a intrat în tine". 288Când ceremonia s-a încheiat a urmat festinul, bucuria colectivă a investiturii noului preot. 289Şi Zarates a luat loc la masă, împreună cu Zamolxe, proaspătul iniţiat, şi I-a vorbit astfel: 290„De acum eşti atât preot al Lui Zaratuştra cât şi medic sacerdot, Zamolxe. 291Poţi conduce ceremonii ale focului conform ritualurilor noastre şi poţi face tratamente de boli şi răni cum crezi de cuviinţă că e bine. 292După cum ştii prea bine, activităţile noastre aici la
293

templu s-au intensificat. Sunt multe căpetenii de oaste care ne solicită 306Şi Zamolxe s-a gândit la spusele ajutorul, iar noi, cei câţiva preoţi şi 307 medici sacerdoţi, care servim la templu, preotului Zarates. Aici, în Babilon, abia facem faţă cererilor". stătuse timp de trei ani şi pătrunsese 294Şi Zamolxe a intrat în serviciile adânc înţelepciunea Lui Zaratuştra. 308Devenise El Insuşi preot al marelui sacerdotale cele mai importante de la 295 înţelept al perşilor. 309Era vremea să
99

singur pe cei care solicitau aprinderea focului sacru şi prezenţa acolo a Lui Ahura Mazdah. 296Marele Lup Alb Il ajuta la pregătirea a tot ce era necesar ceremoniilor". 297Treptat, Lui Zamolxe i s-a dus vestea despre calitatea deosebită a serviciilor Sale. 298Personalităţi, din armata persană şi din administraţia oraşelor şi a satrapiilor, apelau la trezirea spirituală dată de prezenţa focului sacru condus de Zamolxe în Babilon. 299Sacerdoţii erau plătiţi prin donaţii, iar beneficiarii care foloseau serviciile religioase ale preotului Zamolxe erau foarte generoşi. 300Regele Darius bătuse moneda de aur, daricul şi pe cea de argint, siculul. In scurt timp, ca preot al Lui Zaratuştra, Zamolxe s-a îmbogăţit. 301Timpul, cât Zamolxe a deprins marea înţelepciune a Lui Zaratuştra, învăţând de la preotul Zarates şi servind la templul zoroastru din Babilon, a fost de trei ani. 302Şi într-o zi pe neaşteptate Zarates L-a sfătuit pe get: „Ar trebui să mergi să vezi cum merg lucrările la construcţia templului iudeilor, care se pare că se apropie de finalizare. 303Ei îl slujesc tot pe Domnul Domnilor. 304De aceea iudeii au fost eliberaţi din captivitate de către regele Cirus Cel Mare, după ce acesta a ocupat Babilonul. 305Treci prin Ierusalim şi apoi pleci în Egipt".

CARTEA NEMURIRII

meargă să cunoască şi alţi oameni ai
310

căutărilor divine. Şi Zamolxe i-a răspuns lui Zarates: „Domnul meu voi

100

324Cu treizeci de ani înainte de acel moment va apare o stea strălucitoare pe cer şi va sta aşa multe 325 zile.CARTEA face precum spui. 322Şi preotul Zarates I-a răspuns astfel: „Eşti foarte deosebit Zamolxe. Zerubabel şi Zamolxe. În felul acesta urmaşii neamului Tău vor avea sufletele lor strălucind cu al Tău alături ca şi cum ai renăscut în ei". iubit de Ahura 101 1 Zamolxe . când Mă voi reîntrupa ca să pot ajuta neamul Meu şi în viitor? 320 328 După împlinirea misiunii de treizeci de ani spiritul Tău propriu va reveni în cer 329 la Dumnezeu. 316După câteva zile Zamolxe a primit de la Zarates recomandarea scrisă în limba avestană. Sfinţirea templului din Ierusalim. asha. CAPITOLUL 7 Zamolxe merge în Iudeea. 331 Fie ca Ahura Mazdah să continue să lumineze neamul perşilor". preoţii Lui Zaratuştra şi ai o poziţie înaltă printre toţi oamenii din împărăţia lui Darius". 319Aş vrea să ştiu. Simbolul soarelui cu aripi. Zamolxe a dorit să aibe o ultimă conversaţie cu înţeleptul Zarates. La Ierusalim Te va ajuta Zerubabel. 318Şi i-a spus: „Domnul meu. 311E timpul să plec din Babilon". Zamolxe este mâhnit de sacrificiile de animale. 330Zamolxe a fost profund mişcat de profeţiile lui Zarates şi i-a spus: „Îţi mulţumesc înţeleptule. se vor întâmpla cu puţin timp înainte de a se împlini de douăsprezece ori câte două sute şaisprezece ani. Zamolxe pleacă spre Egipt. Oare cum Mi se aplică ciclicitatea de două sute şaisprezece ani a sufletelor? 321 Pitagora Mi-a vorbit câte ceva despre aceasta. dar nu a făcut nici o predicţie". Eşti unul dintre magavan. templului aur şi bani destui 315 327 ca să-Ţi ajungă pentru mult timp. AAflaţi că purtătorul acestei scrisori pe nume Zamolxes este preot al Lui Zaratuştra şi om al dreptăţii. legate de spiritul Tău. Rămâi cu bine. deci vor trece două mii cinci sute nouăzeci şi doi de ani de la naşterea Ta. 314Vei primi din visteria renaşte în toţi cei care vor primi spiritul Tău şi care sunt urmaşii neamului Tău. La acel timp Te vei bine pe Pitagora. Atunci spiritul Tău va coborî în şi Marele Lup Alb au pornit către Ierusalim. 326Tot în neamul Tău se vor întrupa la acea vreme spiritele celor optsprezece ancestori ai noii către toţi supuşii imperiului. 317Şi când pregătirile de plecare au fost aproape gata. 323Află că multe evenimente importante. care-l cunoaşte omeniri spirituale. Ahura Mazdah. Comandantul lor a citit cu atenţie scrisoarea lui Zarates: Către oştenii armatei Marelui Rege Darius şi toţi oamenii din împărăţia perşilor. ştiu prea bine că spiritul profetic care te animă îţi spune multe şi despre ce va face sufletul Meu în viitor. 312Şi Zarates L-a asigurat de sprijinul său spunând: „Îţi voi da scrisoare de recomandare către armata persană şi 313 poporul Tău şi va lucra cu sufletele oamenilor care treptat se vor întoarce pe calea dreptăţii asha. Pe drum au întâlnit trupe persane patrulând spre Iudeea.

7Şi comandantul militarilor perşi L-a tratat cu respect pe Zamolxe însărcinând 102 .CARTEA NEMURIRII Mazdah. 5El are dreptul la onoare. respect şi ajutor oriunde s-ar afla în imperiul perşilor. 6V-am scris aceasta eu preotul Zarates al regelui Darius.

14Preotul Zarates îmi spunea că ar trebui să fie deja gata. 10Eu am trăit în Persia şi cunosc bine religia lui Zaratuştra. 18Aţi sosit chiar la timpul potrivit. 11Cu ce vă putem ajuta domnul nostru?" 12Şi Zamolxe i-a zis: „Sunt în drum spre Egipt. 38În cele câteva săptămâni.CARTEA NEMURIRII patru soldaţi să-L ajute şi să-L protejeze pe tot timpul drumului. la căutat pe Zerubabel care. Mesia. 23Zerubabel I-a făcut cunoştinţă cu profeţii timpului acela. 32 fratele lui Moise. 29Şi în câteva zile totul era pregătit. Am făcut şi toate decoraţiunile. 30 Zamolxe şi Marele Lup Alb au fost invitaţi în rândul din faţă. şi de leviţi. 24Căutările spirituale ale Lui Zamolxe l-au impresionat mai ales pe Zaharia care I-a spus: „Ce călătorie extraordinară aţi 25 făcut! Nu puteaţi să nu veniţi şi la 26 Iar când a sosit momentul culminant. urmează ca în câteva zile să-l sfinţim Domnului Iehova. 36Ştia din învăţăturile lui Pitagora şi ale lui Zarates că popoarele care jertfesc animale vor suferi. dar . 15În ce stadiu vă găsiţi cu zidirea?" 16Zerubabel a răspuns vesel: „Templul nostru este terminat. Şi au fost spune rugăciuni şi invocaţii către Iehova. 28În curând vom face sfinţirea templului şi veţi asista la un moment grandios". 33 iudeilor. pentru păcatele celor douăsprezece triburi ale lui Israel. un rabin. 37Şi ceremoniile au luat sfârşit. Noi iudeii îl considerăm pe regele persan Cirus Cel 21 Mare ca pe un salvator. 9Şi L-a privit pe Zamolxe cu respect şi admiraţie spunând: „Sunteţi unul dintre preoţii magavan. deşi zece dintre ele fuseseră pierdute cu circa două sute de ani în urmă pe timpul imperiului asirian. preoţii. 22Zamolxe S-a obişnuit repede cu oraşul Ierusalim. 19Ca preot zoroastru puteţi asista la momentul în 20 care vom face ceremonia. cum spunem noi iudeii. 8Când Zamolxe a ajuns la Ierusalim. 40Profetul Zaharia I-a mărturisit: „Noi Îl venerăm pe Iehova încă de pe vremea patriarhului Abraham. Zamolxe s-a împrietenit cu profetul Zaharia. Şi respectăm perşii pentru că ne-au eliberat din captivitatea babiloniană". 39Şi a avut astfel prilejul să cunoască mai îndeaproape religia iudeilor. un învăţător magos. a fost impresionat la citirea scrisorii lui Zarates. leviţii şi poporul de rând au asistat la sacrificiul a o sută de tauri. 34Ritualul de sfinţire a templului a cuprins şi jertfa a doisprezece iezi. pe nume Hagai şi Zaharia. ca să aibă o vedere cât mai bună a evenimentelor ce 31 vor urma. spre bucuria tuturor 17 Ierusalim! 26Aici Îl veţi cunoaşte pe 27 Iehova al cerului! De acum înainte El 27 28 va locui în templul nostru. 35Zamolxe a privit cu cutremurare şi adâncă mâhnire sacrificiul animalelor făcut cu ocazia sfinţirii templului. Sfinţirea templului va fi făcută de preoţii din spiţa lui Aaron. 13Dar dacă tot mă aflu aici la Ierusalim aş dori să văd templul lui Iehova. două sute de berbeci şi patru sute de miei. cât a mai stat în Ierusalim. 41Poporul nostru a suferit mult de-a lungul veacurilor. cunoscând bine limba persană.

CARTEA NEMURIRII mereu Iehova şi-a întors faţa luminoasă către noi şi ne-a scăpat din urgii. 42 Ultima Sa iertare este ieşirea iudeilor din captivitatea babiloniană. 43Perşii învingători ne-au permis să construim al doilea templu tot pe locul unde înţeleptul rege Solomon îl făcuse pe primul distrus .

Există în religia voastră o componentă a întunericului care cu timpul va creşte în putere". Moise în Tora ne spune cum să facem aceste sacrificii. ce crezi? 54Oare Iehova are nevoie de sacrificiile voastre de tauri. dar acum ei Îi sunt credincioşi". Dumnezeu ştie!" 59Ştim că în viitor. 57 73Zamolxe a luat aminte la cuvintele 74 Dar când va veni salvatorul nostru 75 Mesia vom înţelege mai bine aceste idei 58 ajunge şi la neamul Meu? Numai şi vom fi salvaţi. 68Şi a mai zis Zamolxe: „Crezi că este mai bine să treci prin suferinţă ca să fii salvat? 69Dacă salvatorul Mesia va veni pe pământ. 53Şi Zamolxe l-a mustrat pe profetul Zaharia: „Dar tu ca profet. cândva în viitor. tot ea ne-a şi salvat". de berbeci şi de miei?" merge din ce în ce mai rău. Întrebările Lui Zamolxe îl surprinseseră şi a zis: „Poporul urmează învăţăturile din Tora. 66Profetul Zaharia a mai spus: „Urmăm scriptura. dar să ucidă chiar şi pe profeţi. mult în gânduri. Eu cred că din acea parte neagră a iudaismului vor răsări ramuri care să răspândească răul în lume până în zilele cele de pe urmă". iar noi îi urmăm". 49A fost un adevărat măcel! 50Este o grozăvie pentru un popor ca al vostru care pretinde că urmează lumina vieţii!" 51Cuvintele Lui Zamolxe l-au pus în mare încurcătură pe profetul Zaharia care într-un târziu a răspuns: „Strămoşul 52 Eu le-am spus preoţilor şi leviţilor să nu jertfească animale la sfinţirea templului. va fi un măcel cumplit de oameni. 47De ce oare voi iudeii încă mai aduceţi ofrandă lui Iehova sub forma sacrificiilor animale? 48Am văzut cum la sfinţirea templului au fost omorâte câteva sute de animale. Şi cu durere sufletească se întreba pe Sine: „Oare acest rău despre care vorbeşte Zaharia va . 44„De ce crezi că Iahve s-a mâniat pe voi?" l-a întrebat Zamolxe. om al luminii. 46Atunci Zamolxe i-a mustrat pe iudei: „Domnul meu Zaharia. ai studiat cu învăţaţii zoroastrieni şi ai cunoscut faptul că jertfele prin ucidere făcute oricăror zei atrag vărsare de sânge poporului care le face. atunci de acum înainte în mod sigur lucrurile vor 60 70 nostru Abraham a făcut jertfe. Acest neam trebuie să sufere căci noi iudeii suntem un destin. 63Şi Zamolxe a mustrat şi poporul iudeu zicând: „Poporul iudeu are obiceiul să jertfească nu numai animale. 71Profetul Zaharia a fost de acord: 72 55Profetul Zaharia s-a adâncit şi mai 56 „Asta în mod cert. 67Chiar dacă ea ne-a dus de-a lungul timpului în suferinţă. 62Când Mesia va veni pe pământ atunci Iehova va conduce întreaga lume şi va fi singurul zeu pentru toţi oamenii".CARTEA NEMURIRII cu peste şaptezeci de ani în urmă de către babilonieni". 64Este rău ce faceţi! 65Vă asumaţi suferinţa datorită obiceiului de a jertfi".templul pe care lau sfinţit ei cu atâtea jertfe va fi distrus într-o zi. în acele zile de pe 76După o lună şi ceva iudeii au serbat urmă. 45Şi profetul Zaharia a zis: „Iudeii se înstrăinaseră de El şi venerau zei străini. dar nu m-au ascultat. Paştile şi cu această ocazie au sacrificat 105 profetului Zaharia. 61Acum îi aşteaptă pedeapsa .

CARTEA NEMURIRII 77 mielul pascal. 77Sărbătoarea a durat şapte 78 zile şi Zamolxe a asistat la ea. 78Şi a vrut 106 .

89Spunem amen atunci „Spune-mi. Amun sau Ra sunt oamenilor veniţi din stele cu fiicele trei nume ale zeului cel mai important la oamenilor?" egipteni. într-un fel propriu. Într-o bună zi salvatorul babiloniană de către perşi. Când va fi asta? Nu ştim!" vieţii". despre împreunarea aceasta cu rugăciunea făcută la menora. Altfel nu puteam fi eliberaţi din captivitatea 80 97 80 suferinţă. 92Şi aplicăm ankh. 93Acesta Cartea Facerii următoarele: 106„în zilele este unul din marile noastre secrete. 101Indiferent ce se va întâmpla care a spus: „Vei învăţa lucruri foarte 87 în timp cu aceste culturi noi iudeii vom interesante în Egipt. câteva obiceiuri bune deprinse în timpul 102Când s-a apropiat momentul sclaviei noastre de patru sute de ani în despărţirii de profetul Zaharia. 81Până atunci vor fi mulţi profeţi fundamental. 107 . iar ţinuturile le vor fi ofranda sângeroasă vă ţine încă în 83 întuneric. 86A avut o liant al marilor culturi ale omenirii. 99Doar că omorî între ei. Ele au devenit deprinderi esenţiale mai vrea să afle încă ceva de la el zicând: în religia noastră.CARTEA NEMURIRII să afle de la profetul Zaharia cum vedea înţelepciuni de la caldeeni şi zoroastrieni. nemuritorul flancat de două chei 105Cât trezeşte la o nouă realitate. dar Iehova va istoriei religiei voastre aţi asimilat multe distruge pe duşmanii lor care se vor idei bune de la alte popoare. cea egipteană şi în prezent cea zoroastră. astfel că invocaţia amen îl 103Şi profetul Zaharia a răspuns: cheamă pe zeu să împlinească ruga. te rog. acelea erau pe pământ uriaşi. Noi iudeii păstrăm supravieţui. ce ştii despre simbolul când dorim ca rugăciunea să se soarelui cu aripi şi împreunarea împlinească. De la ei am nostru Mesia va veni să aducă pacea pe preluat în iudaism un concept pământ. oamenilor veniţi din stele cu fiicele sfeşnicul cu mai multe braţe. în mare parte. 85Şi şi-a luat rămas bun de la Zamolxe: „Iudeii sunt elementul uman de 86 cunoscuţii din Ierusalim. 94Iehova a făcut ca dea fiicele oamenilor şi acestea le dăruiau fii: lungul timpului să învăţăm şi alte 107 aceştia sunt uriaşii din vechime. când fiii zeilor au intrat la fragedă copilărie. 91Tot „Noi am luat simbolul de la egipteni care în Egipt noi am învăţat ce înseamnă îl aveau de la hitiţi. 84Zamolxe S-a hotărât să părăsească 100Profetul Zaharia I-a mai spus Lui Ierusalimul. unde copiii pământenilor. Moise a scris în Tora în noştri îşi deschid ochii în lumină. va 98Şi Zamolxe i-a spus: „De-a lungul fi măcelărit de duşmani. cea ultimă conversaţie cu profetul Zaharia caldeeană. 82 oameni. el viitorul poporului iudeu. 104Acolo în Egipt deschiderea ochilor omului către lume. pe ochiul fiind fereastra spiritului care se Amen. acest moment istoric pe Calea Lui 96 79Zaharia a zis: „Lumea se află în Zaratuştra. dar şi al 95Putem spune că noi iudeii ne aflăm în omenirii în general. Poporul iudeu. simbolul reprezenta o divinitate solară. cel de nemurire a sufletului mincinoşi care vor aduce dezbinare între şi de reînviere a lui". 90Amen. Este destinul nostru". Este un sacrilegiu împotriva pustiite. şi chiar iluminarea noilor generaţii încă din după aceea. Zamolxe a 88 Egipt.

un nume care apare frecvent în Tora.CARTEA NEMURIRII oamenii cei vestiţi". 108Zeilor noi le spunem Elohim. 109Este cât se poate de clar că femeile pământene au născut 108 .

O noapte în templu în cei doi s-au despărţit. Zamolxe a care mergeau către Egipt. atunci rămâi cu bine Zaharia şi Domnul Iehova să fie cu tine". cum era numit oraşul în bine oraşul şi zona dimprejur. şi unu de ani atunci când Pitagora fusese 124Şi se întreba dacă la templul Maat va luat captiv în Babilon de către perşi. de aride. la venirea perşilor în Egipt. prezenţa focului sacru. Drumul era solicitat ajutorul şi protecţia garnizoanei greu trebuind să traverseze şi zonele persane de acolo. ca preot Zamolxe despre Pitagora. Preoteasa 123Zamolxe ştia că la templul zeiţa vorbea bine greceşte şi i-a povestit Lui Maat a studiat Pitagora care. Zamolxe la 116Zamolxe a pornit împreună cu Sfinx şi în Marea Piramidă. slujise la acel lăcaş religios. 113Până destinaţia dorită. preotului Zarates. 110Regele nostru Ezechia purta simbolul soarelui cu aripi care-i reprezintă pe acei zei ai stelelor. primul rând să ajungă la templul zeiţa 5Intr-una din zile Zamolxe a cunoscutMaat. 2Gradul său înalt. Călătoria. Cam atât cunoaştem despre aceasta". iar pentru greci era logos. 6Era fiica preotului Senefer dreptatea şi adevărul. Zamolxe la Karnak. 114„Drum bun CAPITOLUL 8 Sosirea la Teba. de-a lungul Nilului. 126In drumul lor către Teba. Zamolxe şi Marele Lup Alb s-au alăturat unei 127 caravane de cămile. dar în 112 Voi avea suficient timp să-mi lămuresc cele din urmă cei doi au ajuns la în Egipt toate aceste lucruri. 125 pe Pitagora.CARTEA copii avuţi cu oamenii stelelor. Despre 115 Zamolxe" I-a urat profetul Zaharia. A doua Marele Lup Alb către vest pe drumul care schimbarea la faţă a Lui Zamolxe. preoteasa de la templul ceea ce egiptenii numesc maat. 122Teoretic şi de la templul Luxor. dedicat zeului Amun practic aceasta însemna asha pentru în aspectul lui de creator. 111Zamolxe a mai spus: „Şi noi în Dacia avem multe legende despre uriaşi. 4Teba era o vechime. Dorea în templului. Marele Lup Alb au dorit să cunoască mai Luxor. s-a dovedit anevoioasă. soţiei sale zeiţa persani. 3Şi în zilele următoare Zamolxe şi 119Tinta călătoriei lor era Teba. Maestrul grec ionian fusese Nefertibet deţinea titlul onorific de soţie a 109 . impunea respect şi a primit imediat locuinţă. ducea spre mare. Mut şi fiului lor Khonsu. zeiţei Maat. Şi preoţimea egipteană. Cum se poate crea viitorul. 8Avea douăzeci egiptean. o divinitate egipteană care exprima o pe Nefertibet. dar în cele din urmă au sosit în Delta Nilului. 9La mai găsi pe cineva care să-l fi cunoscut cei patruzeci şi unu de ani ai ei. 120 Zamolxe ştia de la Pitagora că grecii urbe cu zeci de mii de locuitori. fluviului. 117Ajutaţi de scrisoarea învestitura în preoţia Lui Amen. cei mai 121 mulţi dintre ei fiind afiliaţi activităţilor dădeau Tebei numele Diospolis. cei doi s-au alăturat convoiului unor trupe persane 118 1Când au sosit la Teba. ordinea. după care au pornit în susul preot zoroastru. dus în captivitate în Babilon cu douăzeci de ani în urmă.

110 .CARTEA zeului la templul lui Amun. dar slujea şi la templul zeiţei Maat. 10Astfel.

15Toţi sacerdoţii egipteni se abţineau de la activităţi sexuale cu câteva zile înainte de intrarea într-un templu 16şi nu purtau îmbrăcăminte din piele sau lână. 14Atât preoţii cât şi preotesele aveau capul ras. servea zeitatea templului 12 12 Nefertibet să-i povestească despre timpul când Pitagora trăise în Egipt. Oraşul era împânzit de rămână acolo la templul unui preot persan temple. Este un mare înţelept de la care am învăţat foarte mult". având fiecare un lac cu apă sacră numit Zarates". Am mai respectiv. 17iar sandalele le erau făcute din papirus. iar bărbaţii aveau făcută circumcizia. 22 la zei şi zeiţe. 34Şi Zamolxe a răspuns cu hotărâre: „Vreau să-mi continui ucenicia în cunoaşterea zeilor. l-au luat în Babilon. simbolul vieţii eterne. 40Nefertibet a răspuns: „Există metode bine cunoscute. fiind în fapt căsătorite de primit apoi veşti de la el. dar cel mai bine este să apelezi direct la ajutorul zeilor". 28Eu şi el vroiam să ne căsătorim. 20Casa zeului era templul. se spălau pe corpuri de două ori pe zi şi de două ori pe noapte. 23Crucea ankh. Zamolxe şi-a început ucenicia spirituală. interesându-se mai întâi despre viaţa sacerdoţilor egipteni. templul zeiţei Maat unde a rugat-o pe învăţat şi noi de la zeităţi. 41Altele vor putea fi descoperite de către căutătorul .CARTEA NEMURIRII cu ajutorul preotesei Nefertibet. 18Ei urmau reguli stricte în desfăşurarea atribuţiilor ce le aveau pe lângă temple. 26Cu adâncă nostalgie preoteasa şi-a adus aminte de acele vremuri spunând: „Ar fi dorit să rămână întreaga lui viaţă aici la 27 respectiv. numit per netjer. 33 „Ce-ţi propui să faci aici în Egipt?" a întrebat Nefertibet. 38Personal te pot ajuta atât cât ştiu. 19cei mai mulţi dintre ei dormind chiar în anexele aşezămintelor religioase. 29Dar au venit persanii care. 27Pitagora era preot hem netjer. La ea aveau acces numai preoţii de rang înalt. se ungeau cu uleiuri speciale. se depilau complet. era considerată ca având mari puteri. Noi preoţii şi preotesele de aici nu facem decât să transmitem altor oameni frânturi din ceea ce am 38 Inscripţiile din temple erau considerate cuvinte divine medu netjer. 35 Mă întreb dacă domnia ta preoteasă Nefertibet mă poţi ajuta?" 36Atunci Nefertibet a zis: „Egiptenii cred că învăţătura cea mai bună vine de 37 ca punct focal al locului. 39„Şi cum se face aceasta?" a întrebat Zamolxe. ca simbol al creaţiei continue. numit în mod curent hem netjer. aflând că era grec Şi Zamolxe i-a spus: „Pe Zarates l32 am cunoscut şi eu în Babilon. se hotărâse să 13 obicei cu preoţii. 11Aşa Zamolxe a aflat că un preot egiptean. Preotesele numite hemet 30 netjer erau considerate soţii ale zeului şi fenician. A doua zi a mers din nou la fiecărui om care vrea să o urmeze". reprezentând o simbolistică încărcată de potenţialitate. având o statuie a zeului respectiv 21 31 Teba. Important de ştiut este faptul că informaţiile primite de la preoteasa 25 o cale a zeilor este totdeauna specifică Nefertibet. 42 24Zamolxe a fost foarte mulţumit cu spiritual.

44Şi Nefertibet a mai spus: „O primă întâlnire cu zeii are loc atunci când ucenicul doarme noaptea în templu în prezenţa focului sacru. 45Prin aceasta aspirantul la cunoaşterea zeilor îşi .CARTEA NEMURIRII 43„Cum aş putea să pornesc pe un astfel de drum?" a mai întrebat Zamolxe.

Khonsu suprem Amun şi consoarta zeului zeul lunii. 53Nefertibet geţii la locul paradisului. Şi Zamolxe a intrat în lacul din zonă. 54Şi le-a mai spus câte eterne". în vârf. 69Şi Zamolxe a ajuns chiar curte ca să poată ţine până a doua zi 70 dimineaţa. într-un loc mai aproape 80Şi Nefertibet I-a propus Lui de focul sacru. apoi Amun zeul soarelui şi în înţelepciunii Thoth. în aspectul său de creator. 61 noapte la templul zeiţei Maat" a rugat-o „Priveşte. iar în spatele Lui s-au trebuitoare. priveşte. Zamolxe să viziteze împreună templele 59S-a lăsat noaptea şi focul sacru s-a 81 60 înteţit. 50Focul sacru va fi făcut în ivit oameni. 79 57Apoi Nefertibet s-a retras într-una După prima ta întâlnire în vis cu zeii Egiptului. apoi s-a trezit. „Bun sosit fiule. va trebui să-i cunoşti şi la din construcţiile anexate templului. căci aici eşti în rai. Zamolxe pe Nefertibet. preotul templului pentru ritualul de purificare. Ra. pentru Zamolxe. să afle ce a visat Zamolxe. Despre acest templu se ştia că a adormit şi a visat: 62Era în zori de zi. 77 parte la ceea ce va urma zicând: „Folosiţi Dimineaţa preoteasa Nefertibet a vrut cu chibzuinţă lemnele pentru focul sacru. cum spuneţi voi imediat după apusul soarelui. era dedicat zeului Amun. acolo unde slujea chiar tatăl ei. bazinul cu apă al templului". 15Îţi dau cheia ankh a vieţii întreţinerea focului. 46Ce bine şi priveşte-mă ". 70Soarele se afla încă pe boltă. Vor merge 72 aşezată pe un tron regal. 66Apoi luna a dispărut brusc şi primi inspiraţia zeilor". 56Puteţi intra în cele din urmă ai văzut-o pe zeiţa Mut. 49Şi ea a fost de Urcă dealul!" I-a spus el. 14Eu sunt era acolo şi le-a dat instrucţiuni pentru regina ta. 58Marele Lup Alb a aşternut un pled templele lor". Şi ea I-a zis: împreună şi vor lua cu ei câteva pleduri 73 pe care vor dormi. 78Şi ea a spus: „Nu încape de faptul că zeiţa Maat este fiica zeului îndoială că te-a vizitat în somn. 82 61Apoi. care i-a 55Rămânând aici noaptea să ţineţi seama povestit totul. 113 .CARTEA NEMURIRII testează percepţia către lumea misterelor care I-a spus: „Deschide-ţi ochii mai lor şi zeii îl pot vizita în somn. 76Şi Zamolxe a primit în mână ceva despre zeităţile care ar putea lua cheia marilor puteri. 71 51Zamolxe a mers acasă şi i-a spus Şi acolo pe deal se găsea o femeie Marelui Lup Alb planul Său. iar el va sta mai deoparte. Vino mai aproape. De multe ori ochii omului aprinzându-se din ce în ce Pitagora a dormit prin temple ca să poată mai tare. 6%Zamolxe a acord spunând: „Bine. 64În lor Khonsu. soţiei sale zeiţa Mut şi fiului 63Se afla singur la poalele unui deal şi 83 luna plină strălucea puternic pe cer. 83Zeiţa Mut era venerată ca cercul lunii a apărut capul unui egiptean regină a zeilor şi mamă a tuturor fiinţelor. 65Zamolxe s-a uitat 47 atent la chipul din lună şi a observat urmează numai acel om ştie. Zamolxe Senefer. a apărut soarele în care se afla un alt 48„Aş dori să dorm chiar în această chip de om înconjurat de raze de soare. Priveşte razele soarelui 52 Cei doi au ajus la templul Maat. Vino astă seară la amurg". Voi pregăti cele început să urce. după miezul nopţii. Primul va fi templul Luxor.

fiul perechii divine Amun-Mut. 85Preotul Senefer. 84Când au ajuns la Luxor. tatăl lui 114 . vizita le-a fost scurtă.CARTEA NEMURIRII iar Khonsu reprezenta astrul lunar.

organizaţi în grupuri. Zamolxe. care în timp se pot înfăptui sau nu. 109Acolo Zamolxe l-a rugat: „Domnul meu. Va fi un mai dinainte?" a întrebat Zamolxe foarte spectacol magnific. 115Senefer a răspuns: „Exact. domnul meu?" s-a arătat acompaniau cortegiile cu instrumente de Zamolxe foarte curios. 101Preoţii invocau bunătatea funcţionează lumea. 94Şi trecând printre coloanele gigantice Zamolxe le-a simţit măreţia. cu peste şapte sute de ani în urmă. cum se poate afla viitorul? Este o mare dorinţă a mea de a şti. apoi a spus: „Viitorul are 112 multe feţe. dar încă nu pot spune că stăpânesc această taină". ca zeu originar al Tebei. cei trei zei principali de la Karnak. atrăgând spiritele răspuns: „Mai întâi trebuie înţeles cum cele bune. însoţită de doi slujitori. Amun. în schimb 97 festivalul Opet. 110De-a lungul anilor am învăţat multe. flaute şi harpe. 119Mai precis cum se zeilor. 86A doua zi. secvenţe. 99Şi ziua mult aşteptată a sosit. Nefertibet. putem crea viitorul". manifestă ea în desfăşurare cauzală a Întregul spectacol a fost un bun evenimentelor". 90Când au ajuns la Karnak. creăm şi atunci îl cunoaştem mai dinainte. mai puţin camera idolului. 88Acolo se găsea Templul Karnak. 108Şi Senefer L-a dus pe Zamolxe într-o cameră anexă în care să poată sta nestingheriţi de vorbă. 104Timpul a trecut cu folos pentru Zamolxe. vor fi 114„Să-l creăm în loc de a-l cunoaşte 98 transportaţi cu bărcile la Teba. 117„Oare cum putem crea astfel de 100Cântăreţii.CARTEA NEMURIRII Nefertibet. 89Era cel mai mare templu din tot Egiptul. să-l călătorind în bărci". Zamolxe a fost foarte impresionat de calea străjuită pe ambele părţi de sfincşi. Vor merge la Karnak. 93Mai încolo vei vedea şi lacul sacru al templului". Putea astfel să vadă pe îndelete întreaga arie sacră. Într-una din zile arianul a vrut să afle ceva deosebit de important de la preotul Senefer .cum să cunoască viitorul. era momentan ocupat. Mut şi Khonsu. zis şi cel Mare. 106Şi l-a vizitat pe Senefer la 107 explicat: „Marele coridor cu colonade este decorat de vestitul faraon Ramses al doilea. implicit îl va şti cu exactitate". 118Şi Senefer a percuţie. idolii vor fi văzuţi mirat. asistenţi şi din viitor. dar i-a invitat să vină altă dată. prilej pentru ca Zamolxe să înveţe mai 120Zamolxe a zis: „Ştim că lumea este 115 . când 116Cel care este capabil să creeze secvenţe zeci de mii de spectatori. 113Află deci că viitorul nu poate fi ştiut cu exactitate decât rar. 112Mulţi dintre cei care spun că ştiu că-l cunosc nu percep decât frânturi. o localitate din apropiere. va continua călătoria cunoaşterii templelor împreună cu Zamolxe şi 87 Marele Lup Alb. 103„Cum ar arăta oare acasă o sărbătoare similară onorând zeii dacilor?" S-a întrebat El. 111Senefer şi-a privit atent interlocutorul. 91În aria imenselor colonade Nefertibet I-a 92 mult despre obiceiurile egiptenilor de aşi venera zeii. edificiu dedicat tot zeului Amun. organizatori se aflau prezenţi la festival. 95După-amiaza toţi au revenit la templul Maat unde Nefertibet I-a spus Lui Zamolxe: 96„În curând va avea loc templu.

cât 116 .CARTEA NEMURIRII 121 continuu supusă schimbărilor. Despre aceasta am discutat atât cu Pitagora.

145„Iată mari învăţături pe care nu le-am auzit nici chiar la marele Pitagora. create mai mult sau mai 130 lumea plină de schimbări?" a mai spus Zamolxe. 132„Dar creaţia lumii nu este ea oare făcută de zeul Amun. „Conştientizarea schimbării este bună. 135„Atunci ce rol pot avea eu în mulţumesc domnul meu. 126„Ce înseamnă autoobservaţie?" a mai întrebat Zamolxe.CARTEA NEMURIRII şi cu tânărul Heraclit. 149Totul este o speculaţie şi o farsă servind exploatării celor creduli. în Ionia". cu mintea şi cu sufletul eşti chiar tu. 150Soarta oamenilor depinde în special de capacităţile lor naturale şi de mediul familial şi social în care se dezvoltă ca persoane. 128Treptat vei fi în măsură să înţelegi de ce ai parte de toate câte se petrec cu tine şi astfel poţi interveni la crearea direcţionată a unor trăiri. 127Şi Senefer a răspuns: „Este atunci când te priveşti pe tine însuţi ca şi cum ai fi un observator al existenţei proprii. 143În felul acesta Îţi creezi lumea proprie". 134Există oameni care stăpânesc dinamica naturii. 146Zamolxe s-a arătat recunoscător preotului Senefer spunându-i: „Am aflat astăzi învăţături de seamă. 139Dar cum aş putea interveni în mod concret?" 140Şi Senefer a zis: „Imaginează-ţi că toate câte-Ţi apar ca posibilităţi în viaţa Ta sunt uşi deschise. 125Dar în realitate tu eşti cufundat în acel râu de unde poţi fi în măsură să antrenezi dinamica dorinţelor tale în care autoobservaţia joacă un rol esenţial. şi-ţi 147 puţin conştient de către alte fiinţe. 147Tot am discutat astăzi despre viitor. domnul meu. 131Aici nu mai este vorba de o simplă creaţie care te priveşte exclusiv pe tine. valurile vieţii cum se spune. ei putând crea prin voinţă". a ceea ce ţi se întâmplă. 151Este adevărat că energiile . iar Tu trebuie mereu să alegi pe care uşă vei intra. Secretele zeilor sunt nelimitate" Şi-a spus El. 136Şi Senefer a răspuns: „Lumea pe care o percepi cu simţurile. 129Cu alte cuvinte participi conştient la propria existenţă şi astfel nu mai eşti dus de valurile manifestărilor. Cu cât această conştientizare atinge un nivel mai ridicat cu atât aportul tău la creaţie este mai mare. nu este oare firesc să poţi interveni să faci schimbări în ea?" 138Zamolxe a înţeles cele spuse de Senefer căruia i-a mărturisit: „Este cât se poate de firesc. 142Ea-Ţi va spune încotro să păşeşti. 141Dar va trebui să fii atent şi să-Ţi consulţi vocea interioară. Şi Senefer a explicat: „Imaginează-ţi că eşti un spectator care priveşte lumea ca pe un râu curgând neîncetat. 137Iar dacă această lume Te reprezintă pe Tine. 133Şi Senefer a zis: „Amun se manifestă în procesul de creaţie prin factorul uman conştient de propria sa putere. ci de creaţia lumii în general". mai cu seamă în tradiţia caldeeană. domnul meu?" a mai întrebat Zamolxe. mă întreb ce părere ai despre astrologie?" 148Senefer a răspuns: „Sunt preoţi. 144Şi Zamolxe s-a adâncit în gândurile profunzimii ideilor expuse de Senefer. 122 123„Cum se procedează?" a mai 124 întrebat Zamolxe. dar cel mai important este să pătrundem în acea schimbare şi să contribuim la dinamica ei" a precizat Senefer. care agonizează pe tema aflării viitorului oamenilor ca urmare a unor configuraţii astrale existente la momentul naşterii cuiva.

aceasta contribuind la o oarecare predestinare dacă există condiţii sociale ca acea orientare de destin să se împlinească". „Aş dori să 161Şi când în sfârşit au ajuns la dorm o noapte în Marea Piramidă" a Memfis s-au odihnit două zile. noua provincie a 179 imperiului persan. Apoi au rugat-o Zamolxe pe Nefertibet. o epistolă de mare susţinute de zeul înţelepciunii ajutor în Egipt. explicat: 178 160Pe drum Zamolxe s-a folosit de „Piramidele ascund mari secrete. evlavie de Sfinx. soţul zeiţei Maat". în cazuri extrem de rare. 155Preoteasa le cunoştea prea bine deoparte. căci arianul se apropiase cu şi-I va servi Lui Zamolxe ca ghid. 180Şi ea a mers direct la Giza în zona construcţiilor răspuns: „Se poate aranja aceasta cu sacre. 176Zeule Amen! Amen! 158 transportul bagajelor. 169Trebuie să ştii Zamolxe că Sfinxul şi 170 piramidele au mari puteri. Iar prin puterea zeilor Marea cu Senefer. 168Se referă la faraonul Khnum Khuf. 154La vremea potrivită Nefertibet a 172Zamolxe era foarte atent la tot ce organizat o călătorie în timpul căreia vedea. acolo în pământul de unde provine 171 meditând adânc asupra temelor discutate acel om. ca Eu să Nefertibet va fi însoţită de o slujnică şi aduc înţelepciune neamului dacilor. Se spune că celui ce ştie să invoce la Sfinx. înserate să Te conduc în interior. tot cam în aceeaşi perioadă cu Marea Piramidă Akhet Khufu care înseamnă orizontul lui Khufu. îngenunchease şi invoca 156Şi totul a fost pregătit pentru astfel: 174„Dumnezeule care ai multă drum. 181Mai târziu Nefertibet a discutat 164Şi cele două obeliscuri. înainte. le-a spus: „Iată intrarea în templu la Giza. revars-o şi în sufletul Meu. 175Fă 157 ca dorinţa tatălui Meu Crăciun. lumină. 165Mai încolo se dorinţa Lui Zamolxe cu preotul egiptean văd mulţimea de statui ale faraonului de acolo care impresionat a zis: „Eşti Ramses cel Mare şi ale soţiei sale favorite temerar! 182Te aştept astă-seară pe 183 Nefertari. Zeul Amen în viitor îi va ciopli chipul în 153 Şi Zamolxe a revenit acasă piatră. Şi uneori. 184Chiar doreşti să stai la noapte în 167A fost construit cu vreo două mii de ani 185 162 . să se alţi doi servitori care vor avea grijă de împlinească.CARTEA NEMURIRII cosmice pot avea influenţe asupra mentalului colectiv. 173Nefertibet L-a observat cuprins Zamolxe să viziteze piramidele de la de devoţiune către zei şi s-a retras Giza. 177Şi atunci când au ajuns la Nefertibet a 159Călătoria către piramidele piramide preoteasa Egiptului de Jos le-a luat destul timp. Thoth. Nefertibet trebui să urmezi întocmai instrucţiunile le-a arătat şi le-a explicat: „Iată Sfinxul! mele. Piramidă îi va împlini dorinţele". o încarnare a zeiţei Maat". 163Nefertibet avea rolul de ghid şi sacerdotul de aici". Ele sunt scrisoarea lui Zarates. aceasta explicând diferitele cicluri ale civilizaţiilor. Va 166Mergând mai departe. există chiar prunci care pot fi influenţaţi de explozii energetice cosmice. căruia noi îi spunem mai simplu Khufu. Zamolxe va veni Amen!" împreună cu Marele Lup Alb.

domnul meu!" l-a încredinţat Zamolxe. In curând a sosit şi preotul care I-a destăinuit: „Nefertibet mi-a spus .CARTEA NEMURIRII piramidă?" „Sunt neabătut. 186Şi la amurg dacul se afla la intrarea 187 piramidei.

196Şi au aprins torţele. pur şi simplu au murit de frică. pe un 208 120 . Nu-Mi pot imagina cum se va putea face aceasta. zeu al înţelepciunii. Aş vrea să o duc 219 poporului Meu. Vreau s-o duc neamului meu". Şi zeul Thoth a spus: „Marea Piramidă apare ca o umbră pe pământurile voastre. cu braţele ridicate în faţă şi palmele îndreptate în sus. „Zamolxe. După un timp se va stinge şi vei rămâne pe întuneric. auzea în interiorul urechii sunetele inimii. Şi-a început invocaţia. preotul nu a vrut să mai stea acolo. Dar voi o aveţi deja în 222 spirit şi în lumină". de ce ai venit la mine?" a zis 214 vocea. „O avem deja în spirit şi în lumină? Ce înseamnă aceasta 223 Mărite Zeu?" a întrebat Zamolxe. rezemat de un perete. Sunt acum în prezenţa Ta şi renunţ fără nici o reţinere la persoana Mea". în interiorul Marii Piramide. 199Ai torţa cu Tine Zamolxe. 206Şi preotul egiptean a pornit către ieşire lăsându-L singur pe Zamolxe care. om din neamul tracilor. Nu auzea niciun glas exterior. 211Şi Zamolxe a adormit visând: Se afla în Marea Piramidă. 200Poţi aprinde cu amnarul a doua torţă cu care vei găsi drumul înapoi". 210Mintea Lui Zamolxe s-a liniştit. despre care Ii vorbise Pitagora că erau cele care vesteau prezenţa zeilor. Ne vedem iarăşi mâine dimineaţă" i-a spus Zamolxe. „Iţi mulţumesc. după care au ajuns întrun coridor înalt. Mărite Thoth. domnul meu. 198Preotul egiptean I-a spus: „Te voi duce direct la camera mortuară a regelui şi vei rămâne acolo noaptea. Şi nu am teamă de întâlnirea cu zeul Thoth". Doar cu puterea Ta!" a zis Zamolxe. deoarece visul este un bun tărâm unde pot fi întâlniţi zeii". la Marea Galerie.CARTEA NEMURIRII multe despre curajul Tău. simţea o 212 prezenţă fără formă. 194Haidem înăuntru cu aceste două torţe aprinse. domnul meu. dar cineva Ii vorbea în 213 minte. 215 Şi Thoth a zis: „Află că Tu Zamolxe Arianul eşti sufletul tracilor şi întruchiparea înţelepciunii lor în vecii vecilor. 195Există şi una de rezervă pe care o vei păstra". zicând: 207 „Mărite Thoth. 190Te mai întreb încă o dată dacă mai eşti hotărât să rămâi în piramidă peste noapte?" 191„Nu mă abat de la 192 dorinţa mea. 193Atunci preotul a zis: „Bine. 188Dar află că noaptea prezenţa zeului Thoth. 204Preotul a răspuns: „Sper şi 205 202 203 eu. 220'Şi zeul Thoth a spus: „Egiptenii vor păstra această piramidă pe care au făcut-o cu 221 mâinile lor. 217Ce mai doreşti să dai neamului Tău?" 218 „Domnul meu. 209Tăcerea s-a lăsat adânc. mă aflu în această Mare Piramidă. Dacă adormi să fii atent la ceea ce visezi. este deosebit de puternică. 189Au fost mulţi care după întâlnirea cu El. sunetele sufletului. „Pentru înţelepciune. 201Când au ajuns în camera regelui faraon. 2l6Chiar dacă vor trece urgii peste ei. nu vei fi niciodată uitat cu totul. 197Zamolxe a primit şi torţa suplimentară şi au pătruns direct în labirint.

Piramida aceasta poată fi văzută de Tine. Thoth". soarele. Şi muntele acela va avea un nume asemănător cu cel al Meu. 226„Mărite Zeu. de neamul Tău şi de urmaşii neamului Tău la şase săptămâni după ce înfloreşte planta 225 marii voastre zeiţe Sânziana.CARTEA vârf de munte la răsăritul 224 Lui Ra. ce urgii se pot abate în viitor peste neamul Meu?" a vrut să mai 121 .

ale căror suflete revin din timp în timp pentru a susţine maat.CARTEA NEMURIRII ştie Zamolxe. căci numai cineva născut a doua oară mai poate ieşi viu din piramidă după ce a petrecut acolo o noapte. 228Şi acum Zamolxe primeşte cheia nemuririi ankh. dar acum eşti înviat în nemurire. 233 233In zorii zilei Zamolxe a ieşit din piramidă spre surprinderea preotului egiptean care. văzându-L cu cheia ankh atârnându-I la gât. 228 suferinţa lor va dispare. ca de pildă Osiris-Isis. ca să invoce reîncarnarea acelor spirite. în Valea Regilor. 244Şi acolo preoteasa I-a explicat Lui Zamolxe: „Aici în Valea Regilor este locul de unde faraonii Egiptului şi cei apropiaţi lor pleacă spre lumea cealaltă. Zamolxe şi grupul s-au reîntors la Teba. Amen-Mut. căci aţi dobândit puteri de semizeu". prilej cu care 239Şi ea a înţeles ce s-a întâmplat zicândupătrunsese tot mai mult în tainele I: „Zeul Thoth Te-a iniţiat în tainele vieţii spiritualităţii egiptenilor. 249„Ce spirite au faraonii?" a întrebat 250 Zamolxe. 234Şi preotul egiptean a zis: „Faptul că aţi stat o noapte înăuntrul piramidei este un fapt extraordinar. 237Curând a sosit la faţa locului preoteasa Nefertibet care a văzut crucea armonia cosmică". 248Se aplică mai ales familiilor faraonilor. 246Preoţii egipteni au venit aici. ceea ce grecii numesc logos şi persanii asha". altfel nu puteai ieşi viu din 254Sârguinţa la învăţătură a Lui piramidă. 238Era uimită aproape în fiecare zi să-l viziteze la 253 de alura Lui. care uneori le pot fi surori. Thoth-Maat". vin de obicei în perechi ca încarnări ale marilor zeităţi. 247Există o ciclicitate moarte-reîncarnare de care noi suntem conştienţi de mult timp. 229 229Eşti ca şi mort pentru această lume. 230Şi imediat Lui Zamolxe I-a apărut la gât un şnur având atârnat pe el cheia 231 ankh. 245Cam cu o mie de ani în urmă zona a devenit loc de înmormântare al trupurilor marilor spirite încarnate în Egipt. iar când îşi vor aminti de Tine. 243Nefertibet a pregătit o călătorie spirituală în preajma Tebei. Aşa a înţeles Zamolxe că a fost iniţiat în tainele înţelepciunii de către 232 zeul Thoth. că faţa I s-a schimbat. se închina adânc în faţa Lui. Il ajuta mai era acelaşi om cu care venise la Giza. nu templul Amun pe preotul Senefer. 242După cele întâmplate la Giza. 240De acum trăieşti o altă viaţă. 235O trăire atât de măreaţă echivalează cu moartea şi renaşterea. multe secole de-a rândul. ordinea. Te-ai integrat în 255 122 . 252Zamolxe Işi făcuse obiceiul ca 238 ankh la gâtul Lui Zamolxe. 236Noi de acum Vă credem un alt om şi Vă onorăm ca atare. 251Şi după ce au făcut înconjurul întregii arii din Valea Regilor s-au întors la Teba. armonia şi dreptatea. Zamolxe l-a impresionat mult pe preotul cea profană a luat sfârşit. 227Şi Thoth a răspuns: „Când cei din poporul Tău aproape că Te vor uita. la cele trebuincioase. Nefertibet a răspuns: „Ei şi soţiile lor. atunci la acel timp ei vor suferi. şi ale învierii. 241Acum Senefer care într-o zi I-a propus: „Ar conştientizezi nemurirea. Apoi a dormit un somn adânc până dimineaţa.

domnul meu. 123 . 256Dacă zeul a găsit ceva plăcut în mine Il voi sluji cu devotament" a răspuns El. „Sunt gata.CARTEA trebui să fii preot al Lui Amun".

Zamolxe trece prin şi a oamenilor cei mai aleşi. 11Când înţelepciunea a intrat în circumcizia. 16Şi se gândea 1 Timpul a trecut şi. 262S-a ţinut cont de faptul că 10 era străin de Egipt şi nu I s-au aplicat să preia înţelepciunea. nicidecum învăţături. 19Acum. toate construcţiile sacre pe care le-aţi făcut timp de mii de ani. 3Intr-o zi s-au întâlnit iarăşi şi preotul /v Şi ceremonia de investitură a Lui Zamolxe l-a rugat pe preotul Senefer: 124 . Eliberarea în piatră o atitudine a poporului egiptean sclavilor la Atena. le vei găsi consemnate decât în sufletele Zamolxe a primit în final veşmântul de oamenilor. 5Atunci Senefer a explicat: sacru în prezenţa câtorva persoane care „Noi egiptenii nu păstrăm învăţăturile aveau acces să-I vadă chipul zeului. aş dori să văd înţelepciunea egiptenilor scrisă pe fost pregătită minuţios de către Senefer. scrierile „Momentul istoric pe care îl trăim ne face acelea au fost în cea mai mare parte să nu fim prea severi cu iniţierea Ta.CARTEA NEMURIRII Zamolxe ca preot egiptean. veniţi din stele. precum erau rasul pe cap şi învăţătura. spiritualitatea noastră se va interesant ceea ce aud. în general pe specială. Aveau împreună discuţii folosit şi de poporul meu". aceasta pentru că eu cred că în viitor. spirituale îndelungi şi Senefer era 17„Sistemul pe care îl utilizaţi este bucuros să-i împărtăşească Lui Zamolxe temeinic" a zis Zamolxe. hem netjer. 9Este drept că atunci când se iveşte ceilalţi preoţi. 258 papirus. 261Şi iniţierea Lui Zamolxe a fost cu ele pot fi scrise pentru ca urmaşii totul aparte. Preoţii noştri au cu legământ preot al Lui Amun. Oamenii mărturii ale devoţiunii către zei. In vremurile vechi toate restricţiile impuse altor preoţi s-au făcut scrieri sacre pentru a ţine egipteni. alături de Ea nu poate fi învăţată de pe papirusuri. funcţionat un timp îndelungat. 264Şi distruse". Zamolxe se apropiase spiritual de Zamolxe: „Modelul acesta ar putea fi preotul Senefer. 6Pe acestea nu 259 După ritualurile de investitură. la slăvirea finală a zeului". 8 mare devoţiune şi a participat. 4Ştiu că alte popoare au cărţi In camera idolului a fost aprins focul sacre scrise". un hem netjer geticus". pericolul ca acele cunoştinţe să se piardă. din ce în ce mai mult. a „Domnul meu. 260L-a îmbrăcat cu că înţelepciunea omului trebuie să fie vie. 12Şi Zamolxe a zis: „Este extrem de cândva. Zamolxe părăseşte Egiptul. ce reprezintă CAPITOLUL 9 ele?" 14Şi Senefer a răspuns: „Sunt Despre înţelepciunea egiptenilor. 15Noi imortalizăm Revenirea în insula Samos. faraonii şi familiile lor. 13Oare înscripţiile renaşte în neamul Tău Zamolxe. 265Eşti un existente pe frontispiciile templelor. cele mai înalte pe papirus. mai cu seamă Tracia şi ajunge în Dacia. pe preot egiptean de factură cu totul coloane şi pe obeliscuri. 263Preotul Senefer a spus: sufletele preoţilor egipteni. 18Senefer a multe din valorile civilizaţei egiptene cu precizat: „Valoarea lui constă în faptul că sentimentul că preda o ştafetă cu cele mai modelul funcţionează. care sunt cei care menţin custodia devoţiunii. iar noi preoţii pe cea a înţelepciunii". Mai exact a mari secrete ale unei culturi care apunea.

25La folosirea jertfe crudei au contribuit atât preoţii locali cât şi faraonii. 36Egiptul a încheiat de curând acest ciclu. 28 să se întrupeze în poporul dacilor arieni". sacrificii de animale. 34Precum spuneam un ciclu mare al unei civilizaţii durează două mii cinci sute nouăzeci şi doi de ani de ani. din întreaga lume. 38Şi Senefer a răspuns: „Totul depinde dacă se vor găsi persoane care să invoce revenirea acele spirite care au făcut ca Egiptul să fie măreţ. Senefer. în scopuri sacre. 32Şi cum spuneam există o luat-o şi noi de la un popor vechi 125 . Preoţii egipteni au fost uneori Iudeea am vorbit cu anumite persoane forţaţi să introducă în ritualuri sacrificiul despre oamenii veniţi din stele. dar nu şi-au dat seama că atrăgeau şi şi Eu când voi reveni la neamul Meu . sunt semne că civilizaţia egipteană apune". influenţaţi fiind de idei venite din afara Egiptului. adică de douăsprezece ori câte două sute 35 acestea aici în Egipt?" Şi preotul Senefer a explicat: „Civilizaţia egipteană se încheie după două mii cinci sute nouăzeci şi doi de ani. Aceste lucruri sunt cunoscute şi de maestrul tău Pitagora. şi Asiria de omul cu aripi. adevăr. aşa cum scrie în preot egiptean care nu poate repara ceea cartea lor sacră Torah. precum erau asirienii şi babilonienii. 20Şi Zamolxe a mai spus: „Subiectul acesta l-am discutat în treacăt şi cu maestrul Pitagora în insula Samos. iar în Babilon 42 Egiptului". practică înterzisă de către preoţi în vechime.CARTEA în această epocă istorică. şaisprezece ani. 43Tu ce părere ai?" ce a început să se strice în această ţară de 44Şi Senefer a zis: „Legenda aceasta am zeci de ani. a pierdut puterea politică odată cu cucerirea persană". Şisă o dobândească tot prin acele mijloace Şi spunea Zamolxe: „Aşa va trebui să fac rele. Istoria le-a fost mărturie. află că în Babilon şi în 29 sânge. 39Acesta este secretul aplicabil la orice cultură şi civilizaţie -reîntoarcerea prin reîncarnare a marilor suflete încărcate de ordine.să chem sufletele nobile. adică de douăsprezece ori câte două sute şaisprezece ani de existenţă continuă. armonie. 27 40 aveau mare putere militară. iar atunci când ei refuzau erau sunt reprezentaţi în Iudeea de simbolul înlocuiţi cu alţi preoţi veniţi din afara soarelui cu aripi. 26Faraonii au observat că popoare care făceau. 24Decăderea ei se datorează introducerii sacrificiului animalelor. Noi avem o istorie milenară. aceia care animalelor. De la unirea Egiptului de Sus cu Egiptul de Jos au trecut peste două mii şase sute de ani. 37 „ V a putea oare Egiptul să se redreseze cândva în viitor?" l-a mai întrebat Zamolxe pe Senefer. Au vrut şi ei dreptate socială şi iubire de oameni". sunt un mărunt fiicele pământenilor. 21Mă întreb cum vezi tu domnul meu această 22 ciclicitate care într-un fel este şi voinţa 33 descompunere socială şi de valori? Şi în primul rând de ce se întâmplă toate 23 zeilor. mai multă vărsare de sânge. căci imperiile 41Apoi Zamolxe a mai vrut să ştie: asirian şi babilonian au sfârşit în bălţi de „Domnul meu. Profetul 30„Dar domnia ta nu faci astfel de Zaharia Mi-a spus la Ierusalim că este jertfe" a spus Zamolxe. 31Senefer a vorba despre zeii care s-au împreunat cu răspuns: „Eu.

oameni veniţi de undeva de 45 la nord de Pontul Euxin. In ea se spune că pe acolo au apărut uriaşii care ar trăi încă şi acum pe acele meleaguri.CARTEA NEMURIRII numit hitiţi. 46Ei 126 .

CARTEA NEMURIRII

sunt fiinţele făcute de zei cu femeile

Alb. 64Cred că a sosit timpul să ne 47 întoarcem la ai noştri". pământene. Noi am moştenit simbolul lor 65Apoi Zamolxe i-a mărturisit lui care combinat cu crucea ankh exprimă Nefertibet dorinţa Sa să meargă acasă în puterea divină". Dacia. 66Şi ea a spus: „De ce nu rămâi aici 48„Şi noi geţii avem aceste legende. cu noi? 67Vei găsi o femeie potrivită cu 49Uriaşii încă mai trăiesc pe la noi" i-a care să locuieşti. 68Eşti doar preot al Lui 50 spus Zamolxe. Senefer a dorit să afle Amun". 69Atunci Zamolxe i-a răspuns: mai mult zicând: „Da? Tu ar trebui să ştii „Nu mai pot sta Nefertibet. mai multe despre aceste mituri. Te 70 ascult!" 51Şi Zamolxe a explicat: „Se Mă cheamă în suflet neamul Meu". Şi spune că în trecut pe meleagurile noastre Nefertibet a fost de acord spunând: „Fie 72 au sosit oameni veniţi din stele care s-au 52 cum doreşti Zamolxe. Ii voi spune tatei că împreunat cu femeile noastre. Ele au dat vrei să ne părăseşti". naştere unor fiinţe puternice şi agere 73Zamolxe şi Marele Lup Alb au 53 74 la minte, uriaşii. Cu timpul ei au fost tot mai puţini, însă neamul geţilor a crescut început pregătirile de drum. Au luat care patrulau în înţelegere şi în vieţuire mai bună. 54Nu legătura cu trupele persane 75 ştiu cum a fost în vremea dinaintea de-a lungul Nilului. Soldaţii îi vor însoţi uriaşilor, dar oamenii spun că neamul spre Delta Nilului de unde se vor îmbarca nostru era destul de sălbatic. 55Mai apoi spre Grecia. ne-am mai înţelepţit. 56Şi cred că mulţi 76Şi în ziua dinaintea plecării oameni de la noi au ceva din sângele Zamolxe a mers la templul din Karnak săacelor uriaşi, deşi corpurile nu le sunt tot şi ia rămas bun de la tatăl preotesei aşa de mari ca ale uriaşilor dintâi". 57Şi 77 Senefer a recunoscut: „Iată că aflu de la Nefertibet. Acolo preotul Senefer I-a Tine ceva ceea ce eu nu cunosc, Zamolxe. spus: „Invăţăturile înţelepciunii Egiptului 78 58Mă voi mai gândi la ceea ce am vorbit vor trece în timp la alte popoare. Poate astăzi împreună". cândva în viitor Egiptul să renască. 79Dar 59Au trecut aproape trei ani de când spiritele luminii de aici nu vor pieri Zamolxe se afla în Egipt. Marele Lup nicicând. 80Ele vor hălădui la templele şi Alb, omul Lui de încredere, era un bărbat la mormintele faraonilor şi oamenilor de în toată firea. 60Implinise douăzeci şi trei seamă ai acestui neam până când îşi vor de ani, era atent la practicile sacerdotale, 81 dar nu dorea să fie iniţiat. găsi odihnă prin alte părţi de lume. Cei 61Şi într-o zi Marelui Lup Alb i s-a care au cunoştinţe cum să atragă aceste trezit dorul de glia străbună şi L-a întrebat spirite, emanaţii ale marelui zeu Amunpe Zamolxe: 62„Domnul meu, să nu-Ţi fie Ra, vor ferici popoarele lor". cu supărare, când ne-om duce pe 82„Eu cred, domnul meu, că pot lua 63 pământurile noastre?" Şi Zamolxe a cu Mine, pentru neamul Meu, câte ceva răspuns: „Şi Eu M-am gândit la asta Lup din aceste puteri" a spus Zamolxe. 83Şi la
71

127

CARTEA NEMURIRII

despărţire preotul Senefer I-a zis: „Fie
84

Amun cu Tine!".

84

Iar Zamolxe a
85

răspuns: „Rămâi cu bine înţeleptule! Şi nu uita neamul Meu atunci când vei ajunge acolo în cer la zeul Amun. 86Te vom chema noi să te întrupezi printre tracii arieni".

CARTEA NEMURIRII

87Apoi Zamolxe a revenit la templul câte ceva despre aceste evenimente.
zeiţei Maat. 88Era timpul despărţirii de preoteasa Nefertibet care I-a urat: „Toţi zeii şi zeiţele Egiptului să fie cu Tine Zamolxe! 89Lumina noastră se stinge acum după ce a strălucit în lume timp de peste două mii cinci sute de ani. 90Dar zeiţa Maat nu va muri niciodată, căci toate popoarele care se vor ridica în lume o vor venera în felul lor. 91Fără ordine, dreptate şi adevăr nu putem să-L cunoaştem pe Zeul Suprem, oricare ar fi numele Lui dat de oameni oriunde în lume". 92Şi Zamolxe i-a zis: „Rămâi în
93

Regele Darius a trecut cu armata Helespontul pe un pod de vase şi a invadat Tracia. 111In campania lui militară împotriva sciţilor, regele a încercat să ocupe şi părţi din Dacia cerând pământ şi apă, aşa cum le este
110

112

obicei perşilor, dar nu a reuşit. In Babilon, am vorbit chiar cu regele Darius
113

lumină hemet netjer Nefertibet. Noi geţii vom chema zeii luminoşi ai Egiptului să reverse razele lor de înţelepciune pe pământurile noastre". 94Şi Zamolxe împreună cu Marele Lup Alb au luat calea către Delta Nilului. 95Duceau cu ei câteva bagaje grele încărcate pe cămile. 96Când au ajuns în deltă s-au îmbarcat pe un vas comercial către insula Samos din Ionia şi după un timp au sosit acolo. întâlnirea Lui Zamolxe cu Nestor a fost emoţionantă. 98Şi Nestor I-a spus: „Au trecut şase ani de când ne-am despărţit. 99Iar geţii Tăi acasă nu Te-au văzut de opt ani. 100Când Te întorci în Dachia sau Dochia Ta, cum spuneţi voi?" 101Zamolxe a spus: „Cât de curând
102

şi l-am prevenit. Il credeam ce spunea, că urmează dreptatea, asha, dar până la urmă regele Darius m-a dezamăgit". 114Nestor a răspuns: „Să-i lăsăm pe regi cu ale lor, dragă prietene. 115Dar mai întâi să Te odihneşti după călătoria cea lungă. 116Apoi să-mi spui pe unde ai
117

umblat prin lume. Văd că eşti bine înstărit". 118Apoi Nestor a chemat doi slujitori să-L ajute pe Zamolxe la descărcatul bagajelor. 119Şi în zilele următoare Zamolxe şi Nestor au avut timp să povestească. 120Nestor vroia să ştie toate câte s-au petrecut cu Zamolxe în ultimii ani şi I-a
121

spus: „Mă întreb, oare L-ai găsit pe Dumnezeul vostru pe care-L căutai peste
122

tot prin lume? Şi Zamolxe i-a răspuns: „Află dragă prietene că Eu Il cunoşteam bine pe Dumnezeu încă din Dacia, Ţara
123

prietene. Vin din Egipt şi sunt doar în Zeilor, Ţara Soarelui. Ceea ce am aflat trecere pe la tine. 103Cum îţi mai merg prin lume a deschis o cale spirituală mult 104 124 treburile Nestor?" Nestor a zis: „Incă mai largă. Dacă neamul Meu o va putea bine. 105La noi în Samos s-au întâmplat susţine, ea va fi lumină pentru noi 125 multe schimbări în toţi aceşti ani de când şi pentru întreaga lume. Desigur că ai lipsit. 106Suntem acum sub stăpânirea înţelepciunea Lui Dumnezeu este perşilor. 107Dar Grecia continentală este nelimitată. 126Dar Eu am văzut că El le-a liberă. 108Tracia este şi ea sub perşi". dat mult din ea şi altor neamuri. 127Şi 109Şi Zamolxe a zis: „Am aflat şi Eu precum ştii atunci când dai înţelepciune
128

129

CARTEA NEMURIRII

primeşti la rândul tău înţelepciune. Un neam care dobândeşte înţelepciune va avea totul". 129Nestor a mai zis: „Sunt de acord cu ce spui. 130Noi grecii suntem mereu
131

dezbinaţi între noi. 131Şi asta pentru că ne

CARTEA NEMURIRII

în Tracia au întâlnit trupe persane, prilej cu care Zamolxe s-a folosit de poziţia Lui 132Ne preocupăm de comerţ, de agonisit, înaltă de preot zoroastru putând merge 133 dar de aurul minţii mai puţin. Ai văzut nestingherit alături de toţi oamenii care-L cum Pitagora a trebuit să plece dintre noi. însoţeau. 134Nici acolo în Croton nu cred că va avea 151Treptat, pe drum, tracii au rămas pe mare succes". 152 135„Ce mai face Pitagora, maestrul la casele lor. Marele Lup Alb L-a dus pe Meu? L-ai mai văzut oare?" a întrebat Zamolxe la familia sa unde toţi au fost Zamolxe. 136Şi Nestor a răspuns: „Da, de bucuroşi să-l revadă pe tânărul rătăcitor. câteva ori. 137Pot spune că îi merge mai 153 Dar şedere lor a fost scurtă. 154Tâcu, bine acolo decât aici, dar tot există fratele Marelui Lup Alb, a vrut să-i 138 opoziţie destructivă. Unii oamenii sunt însoţească în Dacia şi Zamolxe l-a luat cu invidioşi pe faptul că Pitagora nu-i ei. primeşte în confreria lui". 155Şi cei cinci bărbaţi au trecut Istrul. 156Când au păşit pe pământul Daciei toţi 139„Dacă mai ai ocazia să mergi la Croton la Pitagora să-i spui că este au îngenuncheat şi l-au sărutat. 157Iar oricând binevenit la Mine în Dacia" l-a geţii, veniţi cu Zamolxe din Grecia, I-au rugat Zamolxe pe Nestor care a răspuns: spus: „Te ducem până acasă domnul nostru. 158Apoi vom merge şi noi pe la „Aşa voi face". 140Şederea Lui Zamolxe în insula casele noastre". Samos a fost scurtă. 141Curând şi-a luat CAPITOLUL 10 rămas bun de la Nestor şi familia lui şi Zamolxe merge la Sarmisegetuza. Lucrările împreună cu Marele Lup Alb s-a îmbarcat de construcţii de la Sarmisegetuza. pe un vas spre Grecia continentală. Inaugurarea şcolii de înţelepciune. Noua 142Ajunşi la Atena, era zi de târg de preoţime. împlinirea sclavi. 143Şi Zamolxe a răscumpărat pe spirituală. Lecţiile iubirii date de toţi geţii şi tracii daţi spre vânzare şi i-a Bendisa. Zamolxe în ţinuturile carpilor. lăsat liberi să meargă înapoi la casele lor. 144Erau opt traci şi doi geţi. 145„Sunteţi 1 Zamolxe şi oamenii Lui au pornit slobozi să mergeţi unde doriţi! 146Nu mai sunteţi sclavi, vă redau libertatea" le-a spre Sarmisegetuza. Pe drum se gândea la spus Zamolxe după ce oamenilor li s-au revederea cu familia Sa şi dorul de cei dragi Ii creştea pe măsură ce se apropia scos lanţurile. 147Şi toţi cei eliberaţi vroiau să se de casă. Deşi trecuseră anii ştia că toţi Il întoarcă acasă în Tracia şi în Dacia. aşteptau cu credinţă. 148Oamenii au spus: „Te vom însoţi spre 4Era luna florilor şi ziua aniversării naşterii Bendisei. Tracia domnul nostru". 5Zamolxe urca dealul pe cal la galop. 149Apoi Zamolxe cu Marele Lup Alb 6Trecea pe lângă gospodăriile sătenilor şi şi cu toţi oamenii eliberaţi au format o caravană şi au pornit la drum. 150Intrând mulţi oameni Il recunoşteau şi-L urmau lipseşte înţelepciunea ca aspiraţie a vieţii.
132

131

CARTEA NEMURIRII

pe jos sau călare. 7Şi până să ajungă în faţa porţii casei Sale avea cu El un întreg alai însoţitor.

dar cu alţi ochi. ai Lui 18 8Mama Vetra şi tatăl Crăciun se aflau treptat oamenii s-au împrăştiat pe la 37Dis-de-dimineaţă Zamolxe a vrut să-Şi astâmpere setea de dorul pământului strămoşesc şi a plecat prin împrejurimi. 38Cu fiecare pas Il năpădeau amintirile copilăriei. Ţie-Ţi mulţumesc că 33Şi noaptea târziu Zamolxe împreună ne-ai adus feciorul acasă!" cu soţia Sa Bendisa au mers acasă. doamna Mea. 41Toţi sătenii cunoşteau grădina Vetrei cu numele de Grădina Maicii Lui Zamolxe. Şi Bendisa I-a întors soţul şi tatăl. domnul meu". atunci când muncea în pădure alături de tatăl-Său sau lucra pe ogor cu Bendisa. 23 22 Că dacă un neam are dreptate apăi amu cu ea vin şi adevărul şi lumina şi bogăţia şi fericirea omului". 9Au văzut oamenii adunându-se şi-au înţeles ce se petrecea. 10Le-a sosit băiatul şi I-au ieşit în întâmpinare. 15L-au îmbrăţişat veseli că li s-a vorbească nestingheriţi. 20Dacă dacii vor învăţa să-şi stăpânească deprinderile aspre şi să-L urmeze pe Domnul Adevărat vom fi neîntrecuţi în lume. 36„Şi eu zâna Mea. cu rudele şi sătenii. avem timp destul. 40Pomii sădiţi erau acum mari. 26Şi Zamolxe i-a încredinţat: 27 „Vă voi povesti. 25Erau dornici să le spună pe unde a umblat şi ce a văzut în lumea largă. 42Şi Zamolxe cutreiera locurile. în curte. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Zău! 21 Şi Crăciun tatăl. 31Ne bucurăm că a revenit acasă". Multe am văzut în lume. ai pământului. „Uncheşule. 19Niciunde nu sunt plaiurile sau gurile de rai ca la noi. 13 este! O. 39Era ca vrăjit de grădina maicii Sale. ce ţâfraş veseli de sosirea Lui Zamolxe printre ei. I-a spus Lui Zamolxe: „Te-am dat Lui Dumnezeu să-I fii fiu ca să aduci dreptatea. Şi tot te 17 popor renăscut din focul sacru. Ei să fie iubesc" i-a răspuns Zamolxe. preotul nostru. avea patruzeci şi opt de ani şi se gândea să întemeieze o şcoală unde să instruiască preoţimea neamului. spus în şoaptă: „Ţi-am dus dorul dragul 16Şi Zamolxe i-a spus lui taică-Său: meu. 34Erau 14Bendisa şi copiii au venit şi ei acum singuri în camera lor şi puteau să-şi 35 degrabă. vreau să fac din geţi un Zâna Zânelor. cu băiatul lor Călin. 11Revederea cu fiul plecat în lume a fost mişcătoare pentru mama Sa Vetra care Ia spus cu lacrimi în ochii: „Dragul nostru oameni ai cerului. 29Către seară sătenii s-au strâns la vatra satului şi au aprins un foc mare în cinstea celui abia venit. 32In 12 atmosfera înălţătoare toţi cântau şi erau bine ai venit. adolescenţei şi maturităţii. băiatul meu. 40Vetra o făcuse după ce Zamolxe plecase spre insula Samos ca să-i amintească mereu de frumuseţea feciorului ei. 12O. Doamne. Dar acum vreau să rămân cu ai Mei".CARTEA NEMURIRII casele lor. dar nicăieri nu este un neam ca al nostru. 28Şi . 30Şi spuneau: „Este rugul Lui Zamolxe. 43Era bogat. Doamne. 24Apoi mulţi dintre cei cunoscuţi Lau îmbrăţişat pe Zamolxe. 44Acolo tinerii şi tinerele vor învăţa înţelepciunea pe care El Zamolxe a deprins-o cât timp a umblat prin lume. 133 37 Dumnezeu şi Domnazânei. căci privea în viitor.

47Zamolxe şi 134 . 46Ceremonia de investitură a avut loc în mijlocul unui grup de oameni strânşi la vatra Zânei Vesta.CARTEA NEMURIRII 45Şi primul lucru pe care L-a făcut a fost să-l iniţieze la focul sacru dacic pe Marele Lup Alb ca preot dac al Zeului Dumnezeu.

Zamolxe a aprins lemnele din vatră. adevăr. bărbaţi. 51Şi împreună cu Marele Lup Alb. 83Avea o alură care emana respect şi iubire. 61Şi preotul Zamolxe a aprins lemnele. 56Când lucrările au fost terminate. Ea va aprinde focul nemuririi în sufletele dacilor arieni. va urma un mare ospăţ. 58Iar după ce marea sală de festivităţi va fi botezată cu busuioc. Zău!" 72 Şi asistat de primii doi veghetori ai 73 focului nemuririi dacilor. foc sacru şi spiritul Lui Dumnezeu. dar vin şi 77 băuturi tari nu au fost aduse. spuneau că era schimbat. să dea ospeţe şi să le vorbească dacilor despre înţelepciunea lumii. Aşa Zamolxe arăta la toţi că mintea omului 78 frumos trebuia să fie limpede. va deveni parcul şcolii de sacerdoţi. 52Vroiau să ridice câteva clădiri. Şi ospăţul s-a încheiat noaptea târziu. 71Aşa să ne ajute Domnul Dumnezeu. iar Tâcu douăzeci şi unu. 76Tuturor li s-au dat mâncăruri de tot felul. care L-au cunoscut. 59Era în amurg. 50Marele Lup Alb avea douăzeci şi trei de ani. care avea nouăsprezece ani. După obiceiul preoţilor daci s-a presărat tămâie pe focul încins. Din marea vâlvătaie a focului sacru dacic Zamolxe a aprins o făclie. 48Toţi cei chemaţi astfel să se întrupeze se vor numi copii ai focului. femei şi copii s-au strâns cu mic cu mare. 60Un rug uriaş era pregătit pentru ardere. belşug şi bucurie în viaţă. 67Şi Zamolxe le-a spus: „Această făclie va aprinde acum vatra sacră a nemuririi dacilor arieni. 69De acum înainte această vatră sacră va arde supravegheată 63 70 continuu de veghetorii la foc. focul s-a aţâţat. 62Apoi a sosit marele moment al serii. fata Sa. Zamolxe a chemat prin tulnice pe oricine dorea să asiste la rugul sacru dacic. 57După obiceiul locului. 79 Au trecut câteva luni de la revenirea acasă a Lui Zamolxe. 54Clădirile adiacente vor fi clase de studiu şi dormitoare pentru învăţăcei. cu apă vie. 49Apoi Zamolxe a căsătorit-o. 53Acolo Zamolxe plănuia să facă adunări mari de oameni. omul Său de încredere. acum se ridica cu mult deasupra. Zamolxe a început lucrările de construcţii la Sarmisegetuza. pe Mari. armonie. 66Toţi aşteptau să se întâmple ceva măreţ. 68Lumina focului din vatră este întruchiparea spiritului divin. 80Sătenii şi oamenii din împrejurimi s-au obişnuit din nou cu prezenţa Sa. când la vatra Zânei Domnazâna. iar în centru lor să se afle o casă înaltă cu o sală impunătoare. 81Toţi însă. şcoala trebuia inaugurată. cu Marele Lup Alb şi cu Tâcu fratele lui. la focul sacru. 75Apoi a început ospăţul. 65Mulţimea L-a urmat şi sala s-a umple treptat cu oameni. dreptate socială şi iubire de oameni. maica Lui Zamolxe.CARTEA NEMURIRII Marele Lup Alb au invocat întruparea în neamul dacilor a sufletelor nobile ale lumii. 82Dacă înainte era preotul dac care-ţi inspira încredere deplină. iar în prezenţa 135 . iar cei prezenţi au cântat veseli invocând zâna să le dea sănătate. 74Şi Zamolxe a trecut cu găletuşa cu apă printre rândurile de oameni şi-i boteza cu busuioc. 55Grădina Vetrei. 64Şi asistat de câţiva tineri a dus torţa în flăcări spre marea sală. acelea încărcate de ordine.

136 .CARTEA NEMURIRII Lui toţi simţeau că se trezeau la viaţă.

Vercu. 103Iar pentru acei tineri care nu ştiau alfabetul dacic. 85Treptat s-a format în jurul Lui Zamolxe 100Treptat şcoala s-a mărit. va începutul uceniciei sale în insula ioniană ţine lecţii alături de Zamolxe. umblase în lume. era timpul ca dacii de pretutindeni să afle ce se întâmpla la Sarmisegetuza. timpul 107 Gruiu. căci Zamolxe le spusese că băieţi va avea grijă Călin. pe unde . 104Ei învăţau scrierea pe plăcuţe de lemn ceruit. preotul de la Sarmisegetuza. alţi tineri un grup de oameni cărora El le dădea diferite însărcinări. De luau notiţe. şi călătoriilor Lui prin lume. 88Zamolxe a trimis olăcari în Dacia să dea sfoară în ţară şi să înştiinţeze pe tinerii şi tinerele care vor să devină preoţi şi preotese. şi zăpada sa topit. vor locui chiar la Sarmisegetuza. Astfel. Dragoş. precum era şi Zamolxe. Zamolxe a organizat clase aparte. 96Clase noi se vor forma doar la 97 109Iar tinerilor care urmau şcoala începutul fiecărui anotimp. trebuia să urmeze practica nonuciderii. nu să fie scrisă". 86Unii se ocupau de curăţenia clădirilor. 110Lor li 98Pentru început Zamolxe le-a făcut se explica de ce preoţimea nouă a dacilor cunoscut tinerilor. Zogru şi Şoimu. iar de fete Bendisa şi nurorile minte. şi alţii aveau sarcini de administrare a şcolii. 101Se dusese deja vestea hăt 102 departe. modul de 111Căci preoţii Lui Zamolxe trebuiau să predare şi orarul cursurilor. alţii de paza lor şi supravegheau focul nemuririi dacice. tot aşa cum Lui ei. preajma focului sacru care purifica sufletul omului. pe diferite ţesături textile ceruite şi pe pergamente şi papirusuri aduse de negustorii greci în Dacia. fiul Lui „înţelepciunea trebuie să se dezvolte în Zamolxe. 87Când a sosit primăvara. la Lup Alb. într-un zamolxiană li se recomanda. veniţi la învăţătură. soţiile lui Călin. dar nu era an se vor înfiinţa patru grupe de obligatoriu. mâncării. 89Propunerea era făcută mai ales familiilor căpeteniilor şi oamenilor cu stare. 105Toate cele necesare cursanţilor erau oferite gratuit de către şcoală. în cele ale învăţăcei. Sorana. 106Zamolxe îşi preda oral 91Curând au sosit primii tineri doritori învăţăturile. au venit să înveţe tainele preoţiei de la Zamolxe. 108Şi multe prelegeri se ţineau în 95Timpul învăţăturii va fi de un an. Zorela şi Simina. 99Şi de la fie exemple pentru oamenii care căutau primele lecţii El le-a vorbit despre unirea salvarea la Dumnezeu Tatăl şi sacră Dumnezeu-Domnazâna.CARTEA NEMURIRII 84Şi planul şcolii sufletului se înfiripa. Samos. să fie vegetarieni. despre organizarea şcolii. învăţăceii nu 93 trei fete. 90Şi cei care vroiau să-L cunoască pe Dumnezeu. 94Marele Zamolxe îi spusese maestrul Pitagora. despre Domnazâna Mama. şi aveau darul preoţiei. aşa cum învăţase de la învăţăceii vor fi pregătiţi în Pitagora şi de la alţi preoţi. preot al Zeului Dumnezeu. tarabostes. Multe dintre marile căpetenii ale dacilor aflaseră despre generozitatea şi înţelepciunea Lui Zamolxe Arianul. Gema şi Iza. 112 spirite şi zei. pe pergamente cerate. după felul cum deprinsese în 92 ai preoţiei celei noi. Erau cinci băieţi.

113Vor învăţa ce înseamnă cu 138 . astronomie şi medicină sacerdotală.CARTEA NEMURIRII matematică.

ca zestre 126Al treilea grup era cel care învăţa moştenim din 141 despre negoţ. 114Şi vor fi instruiţi să preţuiască valorile dreptăţii. ale prieteniei şi iubirii. trebuie să fie şi un 131 înţelept. 129Adesea. în primul rând erau cei care vroiau să devină sacerdoţi şi medici. Ca oşteni. Ei vor veghea dreptatea socială. spirituală. trebuie dobândite şi cultivate în viaţa printre care şi roata olarului. 116Existau 117 viaţă pe care părinţii lor nu au cunoscut-o 128 acum trei grupuri diferite. Cu adevărat are înţelepciune doar acela care poate să facă legătura directă între facultăţile sale mentale şi 132 cunoştinţele sufletului. la lecţii. vieţile anterioare. Zamolxe le spunea: „Adevărata comoară a unui om este împlinirea spirituală. 121Zamolxe scrisese deja în limba dacă un tratat de medicină naturistă pentru folosul tinerilor la preoţie. 128Din focul sacru dacic a renăscut o generaţie de oameni ai luminii sufletului.CARTEA NEMURIRII adevărat justiţia. exarhi şi cavaleri din suflet pe când deducţia din raţiune şi zamolxieni. au venit mulţi tineri şi tinere. în schimb simpla abilitate mentală nu generează concluzii 123 123 vroiau să înveţe arta conducerii. 120Şi aşa înţelepciunea să îndrepte tot omul şi neamul dacilor la lumina Lui Dumnezeu. pe lângă iscusinţa de a conduce ritualuri ale focului. din presbiteri şi presbitere care doreau ca urmaşii lor să ştie noile învăţături ale Lui Zamolxe. Dar saltul spiritual al fiecăruia este făcut doar atunci când . tineri şi tinere aleşi dintre copiii de nobili 136Sorana. agricultură şi meşteşuguri. Dar nu putem spune aceasta Zamolxe a organizat la Sarmisegetuza şi despre raţiune şi experienţă. căci ele ateliere unde se fabricau unelte de lucru. la şcoala Lui Zamolxe. cetăţi militare fortificate cu valuri de pământ. menţinători ai 138 125 completează reciproc. 119Prin ei Zamolxe vroia să ridice şcoli de învăţătură în toată Dacia. 122 vreodată. ei vor învăţa să mânuiască experienţă". căci ei se luminau pe zi ce trecea la o 142 prezentă. ale curajului şi dăruirii pentru binele colectiv. De aceea ne străduim să acumulăm experienţă şi să o judecăm prin prisma raţiunii. Erau decât pe baza experienţei". corecte?" „înţelepciunea şi deducţia se vor fi judecători. 115Şi treptat. Drumul de urmat către înţelepciune duce la cunoştinţele sufletului. adevărului şi responsabilităţii personale. una dintre cursante a tarabostes şi dintre cei ai unor căpetenii întrebat: „Cum putem oare face deducţii 124 137Şi Zamolxe a răspuns: militare. 127Treptat şcoala de la Sarmisegetuza a transformat inimile celor care o urmau. unde se adună înţelepciunea omului?" 140Şi Zamolxe a răspuns: „Parte din ea o şanţuri de apărare şi palisade întărite. 118Ei proveneau de obicei din familii preoţeşti mai vechi. susţinut de experienţa dobândită prin judecată şi deducţie. 139Atunci Dragoş a întrebat şi el: „De armele şi să construiască dave. înţelepciunea vine ordinii şi militari de carieră. comandanţi de trupe. Şi acestea din 133 urmă sunt inepuizabile. 134Şi astfel se ajunge la 135 Un alt grup îl formau cei care concluzii de valoare. 130Un sacerdot dac.

CARTEA NEMURIRII deducţia rezultată. 144Voi tinerilor. lucrează împreună cu înţelepciunea sufletului. aveţi deja prezentă în voi calitatea înţelepciunii. 145La ea se va 140 . pentru că aţi optat pentru preoţia dacică. ca o concluzie din raţiune şi experienţă.

152 165De multe ori Zamolxe le atrăgea A trăi cu scop divin este singurul mod învăţăceilor atenţia asupra importanţei de a vieţui cu adevărat. se revarsă din sau altul şi cum să luăm decizii şi să suflet. „Omul are cu natura un dialog continuu. Să ţineţi minte că urmare. ţinea câte o lecţie aparte. de a simţi din plin legăturii omului cu natura zicându-le: că eşti viu". Veţi studia cum să gândiţi logic şi aceste idei ni se par destul de greu de veţi acumula experienţă ce va fi înţeles. dintre bărbat şi femeie spunându-le: care practic creează şi transformă materia. 164Cât priveşte îngrijirea de sine. Ea . prin de Dumnezeu. arată cum să ne manifestăm într-un fel ale fiinţei noastre întregi. 151în acest mod viaţa îi este sacralizată. pricepem". pe când raţiunea 170Uneori Bendisa. 166Natura este pentru om o călătorie spre 167 a întrebat: „Cât de vii putem spune că perfecţiune. îl restul trupului deopotrivă or s-o ducă apropie de Dumnezeu şi Domnazâna. domnul nostru?" 154Şi Zamolxe a relevă omului din ce în ce mai profund. 162Odată în procesul creator al vieţii. experienţă. ea se exprimă şi prin minte şi prin iubirea este cea mai bună religie. 153Gruiu. 149Inspiraţia Zamolxe le-a spus: „Toate se trag din însoţeşte acest proces ca o dinamică ce ne suflet. 157 171Vroia să le insufle cursanţilor respectul Veţi învăţa pe parcurs cum factorul material izvorăşte din cel transcendental. în Babilon şi în Egipt au 156 materiei. 147 şcoală. 150Participarea voinţei minţii şi a trupului. atunci aţi intrat se manifestau în lumină. răspuns: „Gradul de vitalitate este dat de 168Omul astfel echilibrat este parte din 155 sufletul. esenţa ei vitalitatea este o realitate a 169Şi pas cu pas învăţăturile pe care gradului de conştientizare a existenţei Zamolxe le deprinsese în cursul uceniciei sufletului. trup ca să fim zgriminteşi şi sănătoşi. transcendenţa sufletului. rezultată din raţiune şi bine pe cursanţi de la Sarmisegetuza. în tot acest timp natura i se suntem. a acţionăm ca atare. „Conştiinţa iubirii este înţelepciunea care158Treptat veţi înţelege puterea spiritului l apropie pe om 172 asupra materiei. 163Atât cele bune cât şi cele rele. nicidecum manifestarea Sale în Ionia. 148Dar în momentul în care veţi reuşi ca Învăţătura înaltă a transformat în deducţia.CARTEA NEMURIRII adăuga dezvoltarea raţiunii şi experienţa. soţia Lui şi experienţa cu realitatea materială. că deşi vitalitatea este dată de 173 suflet. 146De acestea două veţi beneficia aici la 160Apoi Gruiu a zis: „Domnul nostru. în natură şi înţelege cel mai bine zeităţile". dar cu timpul ne vom strădui să le folositoare profesiei pe care v-aţi ales-o. mintea şi trupul omului. trebuie să o dăm în personale la această activitate creatoare îl primul rând sufletului şi atunci şi capul şi ridică pe om la nivelul de semizeu. Zamolxe. şi el unul dintre învăţăcei. 159Putem spune. să vă fie asociată cu 161 în prezenţa Lui Zamolxe sufletele lor înţelepciunea sufletului. bine". De reţinut este şi faptul că fost deprinse de învăţaceii Săi de la înţelepciunea face legătura cu Sarmisegetuza.

174Cerul ne face 142 .CARTEA NEMURIRII începe cu simpatia pentru cineva. apoi se consolidează cu forţa atracţiei care prin transmutare în iubire atinge apogeul în adoraţia persoanei iubite.

190Cei cinci băieţi şi trei fete au absolvit şcoala Lui Zamolxe. 180El se manifestă în primul rând cu mintea. 201Şi se gândea Zamolxe: „Toca? Zeul Thoth mi-a spus despre un munte cu un nume asemănător cu al Lui". Partenerii sunt egali şi de unde vine. 196Şi Zamolxe l-a întrebat pe Gruiu: 197 Bărbatul luminează minţile prin raţiune. de la triburile carpilor. unde locuieşti acolo la răsărit?" l-a mai întrebat Zamolxe. Vor veni câţiva oşteni de-ai noştri să mă ia acasă" a răspuns el. căci acolo au trăit oamenii urieşi. dinspre răsărit. într- . 193Aceasta le va schimba destinul în noua lor calitate de preoţi daci zamolxieni. Cei care locuiesc la şes se veşminte albe. 181Femeia este ca mierla care cântă dorind să cucerească sufletul. 208La acel timp este Sărbătoarea Muntelui zamolxiene. noi vedem aşa în 205 sacru dacic într-un cămin nou şi văzduh o umbră ca o piramidă. comuniunea dintre ei este 206Şi înainte de asta. 186Vatra adevăr este ceva neobişnuit. „Când pleci?" „Poimâine. 207Noi fondată pe iubire şi respect reciproc". 199„Ia spune-mi. de gătit a casei nu poate fi la vreo patruzeci şi ceva de zile după 187 considerată sacră. complementari. 194Apoi absolvenţii s-au pregătit să se întoarcă acasă. luna să visăm". 183Femeia dă iubire inimii. 175Alteori Bendisa le-a vorbit învăţăceilor despre zeităţi şi relaţia aparte bărbat-femeie şi despre psihologia sexelor astfel: „Zeităţile sunt în perechi de zâni şi zâne. cingătoarea împodobită şi închină muntelui Toca al nostru care este toiagul sacerdotal având sculptat. 195Printre ei era şi Gruiu. 182Pentru virtutea divină ea poate să zboare de acolo de unde începe cerul. Pentru măreţia gloriei supreme el poate să zboare până la capătul pământului. în fiecare an. tânărul venit de peste munţii. chiar la răsăritul soarelui vedem Calea Cerului. 184Ea se manifestă în primul rând cu inima". soarele să trăim. în cursul ceremoniei de iniţiere şi hirotonisire toţi absolvenţii au primit nume preoţeşti. 176Bărbatul emulează cu perechea lui feminină spiritele lor. capul de şarpe ca simbol al înţelepciunii. 191Ca când ne veselim şi încingem 209 semn distinctiv al preoţiei ei vor purta hore.CARTEA NEMURIRII să căutăm. Bărbatul aprinde focul înflorirea sânzienelor. 198Am trimis vorbă la tata. 200Şi Gruiu a răspuns: „Noi avem pământuri multe în jurul unui vârf de munte pe care-l numim Toca". pământul să iubim. 177 177Bărbatul este ca un vultur puternic 178 vrând să domine spaţiul. 185Şi Bendisa le mai vorbea şi despre viaţa casnică armonioasă astfel: „Este foarte importantă existenţa permanentă în căminele voastre a focului sacru mai cu 204 seamă în opaiţe arzând continuu. Nu ştim 188 femeia îl întreţine. la sacru. căci poate gândi profund şi vorbi minţii. 179 capătul de sus. 202Şi Zamolxe a mai vrut să ştie: „Se observă ceva deosebit acolo pe vârful Toca?" 203Gruiu a răspuns: „Da. 189în ziua de Sânziene s-a încheiat la spunem că este un drum pe care Sarmisegetuza anul de studiu al primului Dumnezeu ni-l deschide ca să arate grup de tineri la învăţătura preoţiei sufletului încotro să se ducă spre lumină. dar ne minunăm foarte tare. căci poate intui adânc şi vorbi sufletului. domnul meu.

144 .CARTEA NEMURIRII 210 Mai jos de Toca se află Jgheabul Urieşilor".

4Se credea despre ei că trezeau sufletul. cel care-l pregătise pe fiul lor pentru profesia de preot zamolxian. şase sufletului bărbaţi şi şase femei. Reformele sociale la daci. 213 schimbă inimile dacilor. timpul potrivit s-a organizat urcarea lor la 8Şi când ziua a sosit a fost pregătită pe vatra focului o grămadă mare de lemne munte. A treia schimbare la faţă a Lui Zamolxe. a aprins lemnele rugului cu făcliile aduse de la vatra focului nemuririi de cei opt tineri. Şi i-a mai spus lui Gruiu: „Aş dori să văd şi Eu muntele acela şi să iau parte la sărbătoarea voastră". 6Se apropia ziua de Sânziene şi treptat s-au strâns la Sarmisegetuza peste cinci sute de sacerdoţi daci de pretutindeni. 222Şi este mai sacră decât tot. 12 spus. La focul sacru se aflau strânşi toate piramidele Egiptului care sunt ieşite sacerdoţii daci. La fi o mare adunare la vatra Zânei Vesta. iar în spatele lor era 14 din mâini omeneşti". Sacerdoţii medici. Zamolxe devine rege. 16Strigăte . 221 aprinse rând pe rând ca să lumineze peste 13 Această piramidă este făcută de Dumnezeu. 15Şi Doştana. când Zamolxe a putut să vadă cu format un grup de opt tineri care vor 10 ochii Lui Calea Cerului care arăta purta torţele de aprindere a rugului. Marele Preot al dacilor. Sarmisegetuza. După-amiază s-a soarelui. sau pregătit să meargă în vizită la arienii de la răsărit. Primirea Legilor Belagine de la Zâna Vesta. pregăţiţi la şcoala de la Sarmisegetuza. dar şi din cele ale altor traci. domnul meu. preoteasă şi Zână a CAPITOLUL 11 Zamolxe Marele Preot al dacilor. vor îndeplini 219 drumul spre Dumnezeu. 2La şcoala Lui veneau nu numai tinerii din triburile dacilor. ascuţeau mintea şi învlăguiau trupul. Vino cu noi când îmi vor sosi însoţitorii" a răspuns tânărul preot. la răsăritul aduse din pădure. Se 1Au trecut anii şi Lui Zamolxe I s-a Focului Sacru. întreaga adunare aştepta 223Apoi Zamolxe s-a întors acasă la cu sufletul la gura ceea ce va urma. erau din ce în ce mai cunoscuţi în lume sub numele de preoţii Lui Zamolxe. Un număr de doisprezece sacerdoţi. 216Şi când micul grup de la Sarmisegetuza a ajuns la părinţii lui dus vestea de mare înţelept. 5Şi a sosit timpul ca ei să-L numească pe Zamolxe. 220Zamolxe era uimit şi şi-a invocaţii către toţi zeii neamului. Pe cer se vedea ritualul focului sacru dacic. poporul de rând. 215Gruiu era bucuros că părinţii lui vor avea ocazia să-L cunoască pe înţeleptul de la Sarmisegetuza. 11Ei vor face piramida. „Mulţumescu-Ţi Zeule Thoth că ne S-a lăsat seara şi torţele au fost arăţi calea spre cer nouă dacilor. Venerarea vieţii nu a idolilor. Marele Lup Alb şi alţi doi tineri preoţi. 7Va 217 Gruiu toţi a fost primiţi cu drag.CARTEA NEMURIRII 211Atunci Zamolxe şi-a amintit de vorbele zeului Thoth şi a înţeles că s-au 212 adeverit. curioşi şi ei să vadă minunea de pe vârful muntelui Toca. „Bucuros. 9 218Era dimineaţa. 214Şi Zamolxe.

ave.CARTEA NEMURIRII înălţătoare au erupt din sute de piepturi: 17 Ave. ave! Grupul sacerdoţilor a 146 .

produse care apoi erau date la cei nevoiaşi de către preoţi şi preotese. 31 Şi Zamolxe. 26Preotul dac trebuie să cunoască tainele căci noi nu avem zei plăsmuiţi. a sacri. 23Doisprezece dintre ei stăteau la Sarmisegetuza. 32Se ştia despre aceşti asceţi că erau discipoli ai Marelui Preot. călătoreau neîncetat prin Dacia ca trimişi ai Marelui Preot să lumineze poporul. 34Asceţii erau respectaţi de popor. 36Aşa mai primeau îndumări de viaţă. 29La acea vreme s-a răspândit şi mai mult obiceiul ofrandelor. Eu am câţiva credincioşi şi cu ei ancorată în ritmurile naturii şi ale voi schimba inimile dacilor ca ei să 38 ajungă un popor mare şi înţelept.CARTEA NEMURIRII invocat în cor puterea zeităţilor. când pe mese întinse gospodarii îşi ofereau prinosul. 30Se ştia şi despre calendarul dacic în care anul nou începea primăvara când abstractizări. vegetaţiei. să coboare în fiinţa primului Mare Preot al neamului dacilor. Lor 25 Zamolxe le spunea: „Religia noastră este munţii. pentru bărbaţii şi femeile care trăiau retraşi în peşteri şi prin munţii sacri cogaioni. frumos şi 33 drept în simbioză cu natura. căci ei deveniseră păstrători ai înţelepciunii şi ai Legilor Lui Zamolxe. adică semizei. oamenilor învăţătura sănătoasă. crucea care avea în centrul ei floarea vieţii reprezentând soarele ca simbol al Lui Zamolxe. vorbe de 37 înţelepciune şi lumină în suflete. Marele Preot. 42 Suntem fiinţe conştiente. pe Dumnezeu şi pe Domnazâna. cea a fenomene ale naturii. dorea să facă reforme cu ajutorul tinerilor pe care-i învăţase la Sarmisegetuza şi cărora le-a spus odată: „Încrederea unui singur om mişcă 21 întemeiat ordine călugăreşti. 18Când totul s-a sfârşit a urmat un mare ospăţ. mai tineri. 27Aşa Zamolxe a continuat să dea 39Zeităţile noastre sunt principii de viaţă. 28 sufletului. care-şi distribuie manifestările în forme multiple. Să ai drum în pace popor de la izvor!" 22După un timp s-a format la Sarmisegetuza Sfatul Înţelepţilor având douăzeci şi patru de bărbaţi şi femei. 19La despărţire de oameni Zamolxe a luat cuvântul de rămas bun spunându-le: „Munţii noştri sunt toţi 20 ziua era egală cu noaptea. suntem conştiinţa zeilor! 43Avem capacitatea de a fi parţial zei. vegetarieni. Zamolxe. Urcând pe munţi ne apropiem de Dumnezeu şi Domnazâna. 24Şi Zamolxe. 35 Şi preoţii şi preotesele care făcuseră şcoala zamolxiană la Sarmisegetuza reveneau adesea acolo să se mai scalde în puternica lumină a zeilor. cu marea-I putere preoţească. care au menire în trăirile noastre. şi tot ce poate fi legat de creaţia din Dumnezeu şi Domnazâna. Religia noastră hrăneşte viaţa. iar ceilalţi doisprezece. 41Noi nu ne închinăm la idoli. deoarece 147 . ci venerăm viaţa. sihaştri celibatari. ci pe cei cerului şi ale pământului". 40Nu există legătură între zeităţile noastre şi idolatria. Şi îi îndemna pe daci să preţuiască pe bătrânii înţelepţi. sunt cogaioni. oameni de o înaltă ţinută spirituală care trăiau simplu. Aceşti pustnici purtau adesea Crucea Lui Zamolxe. legi ale evoluţiei.

aflaseră de la preoţimea 148 .CARTEA NEMURIRII acolo unde există conştiinţă se află şi identitatea acelei conştiinţe". puternicii conducători ai dacilor. tarabostes. 44Mulţi dintre nobilii de seamă.

Marele simplu. a luat cuvântul. arcaşii să năzuie la contopire cu cel al Lui 57 de afară au tras săgeţi spre cer. 51De acum vrem ca să înceteze lupta dintre fraţi şi să avem la conducerea neamului nostru un om al Lui Dumnezeu. 52El este învăţat. 60Învăţăceii le ştiau pe de rost ca metodă generală de tămăduire Dumnezeu. frumos şi drept. 45Şi într-o zi. pe timpul cât omul este încă din viaţă. 64Trebuie cunoscut întregul ca să poţi vindeca partea şi nu poţi vindeca cu adevărat partea dacă întregul este bolnav. precum apa izvorului care curăţă ceea ce i se iveşte în cale. 49Şi le-a spus celor prezenţi: „Astăzi este un moment înălţător pentru neamul dacilor. 74Voi aprinde focul în fiecare seară şi voi sta în 75 meditaţie. Şi aşa spiritul creator al omului astfel: 61„După cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochiul fără să ţinem seama de cap. 69Ca Mare Preot. O voi consulta pe zeiţă ca să76 mi dea legile pentru acest neam. 76Să nu laşi pe nimeni în preajma mea atunci 77 149 . a colindat lumea şi ne-a adus înţelepciune. în frăţie cu natura 55 Preot. 50Ştiţi prea bine că suntem oameni aspri şi ne războim des între noi. s-au strâns multe 46 căpetenii. Scander. În liniştea care a urmat. 73 72Sosise timpul ca Zamolxe să primească legile sacre ale dacilor. ca semn de credinţă şi supunere noului vicerege. Toţi ştiau ce va urma. Zâna Focului Sacru. 59De fiecare dată Zamolxe Îşi găsea timp să-i îmbărbăteze pe tineri cu spusele Lui. Iar căpeteniile de pe platforma unde se aflau Scander şi Zamolxe şi-au strâns fiecare pumnul mâinii drepte şi l-au adus lângă inimă. cumpătare şi 71 să-mi fie alături la domnie". 65Şi cum sufletul este marele întreg pentru om. Legile Blajinilor. regele triburilor dacice din toată aria Sarmisegetuza. Îl chem şi în moderaţie. înţeleptul de la Sarmisegetuza. în marea sală de la Sarmisegetuza. 63tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul. de la suflet se porneşte pentru a vindeca ce este mai jos de el. Ca după astăzi noi dacii de pe aceste locuri vom aceste legi omul să-şi trăiască viaţa avea un vicerege. 68Ca vicerege vizita des căpeteniile triburile dacilor şi aşa au încetat vrajbele dintre ele. regele vostru. Zamolxe va fi numit vicerege şi astfel va fi asociat la domnia regelui Scander. munţii înconjurători şi ţinuturile de la câmpie. 58Şi după înălţarea Sa la domnie. hărnicie. 70 53Dumnezeu s-a îndurat de noi. Zamolxe avea grijă în continuare de şcoala de la Sarmisegetuza. pe Zamolxe. Zamolxe se gândea la aducerea pentru neam a unor legi frumoase. Legile 56Mulţimea a izbucnit în urale. alături de regele Scander. 54De Belagine. astfel: „De astăzi vreau să fiu cât mai apropiat de Vesta. 73Şi El i-a vorbit Marelui Lup Alb.CARTEA NEMURIRII zamolxiană despre Marele Preot Zamolxe. 67A trecut aproape un an de când Zamolxe era asociat la domnia regelui Scander. 66Şi când sufletul se vindecă pot fi vindecate şi mintea şi corpul". 62nici capul nu poate fi îngrijit neţinându-se seamă de corp. 47 47Câţiva oşteni purtau totemul cap de lup 48 dacic ca simbol al neamului. Eu Scander.

dimineaţa şi seara. câte o oră de fiecare dată. Aşa voi face" I-a răspuns Marele Lup Alb. 78De atunci.CARTEA NEMURIRII când sunt la focul sacru dacic". domnul meu. 79Îşi lăsa gândurile libere să vină şi să 150 . în fiecare zi. Zamolxe se afla în meditaţie la focul sacru. „Prea bine.

care Îi devenea din ce în ce mai luminoasă. mulţumire şi har 106şi focul din inimile voastre să fie şi în inima mea. iar dacă nu să-şi primească pedeapsa pentru greşeli (3). în prezenţa Zeiţei Vesta am primit. 93 Lui Dumnezeu sau zeilor nu le face niciodată sacrificii bazate pe omorârea fiinţelor şi pe distrugerea de flori şi fructe. înţelepţi sunteţi în cer şi pe pământ. Învaţă de la orice popor ceea ce are mai bun. 97 Trăieşte simplu. 102 Aştept darul înălţării Voastre în mine. vorbe 96 şi fapte (7). Legile Frumoase. astfel lumina neamului tău va străluci mai puternic (8). dacă mai este posibil. care s-au numit 87 Decalogul Lui Zamolxe. l04Lumina Voastră să-mi fie ca pâinea de zi cu zi. aşa să fie. 95Sacrificiul tău trebuie înţeles ca renunţarea la dezordine în gânduri. 100Am mai primit şi alte legi care vor fi treptat cunoscute. 98Să priveşti flacăra focului sacru.CARTEA NEMURIRII plece. de la Dumnezeu şi Domnazâna. dar nu au încetat. l05Tată Dumnezeu şi Mamă Domnazână rogu-Vă să-mi daţi binecuvântarea Voastră cu lumină. un neam al galilor. Să-mi dea înţelepciune sufletului care să-mi lumineze cu putere viaţa. pe care vroia să le dea poporului Său. Legilor Frumoase. 92Cei care dobândesc Spiritul Înţelepciunii merg în împărăţia Lui Dumnezeu şi sunt nemuritori (6). regele Scander a 151 . 90Respectă pe oricine. a urmaşilor lui şi a altor oameni care le vor folosi în lume". undeva mai sus de râul Maris. 86Şi primele vorbe de înţelepciune au fost zece porunci. respectă adevărul. Apoi aceste legi au fost gravate pe tăbliţe de aur. zău ". 89Omul care greşeşte să-şi repare complet faptele rele. 107Aşa să fie. 83Ele vor face să se nască înţelepciunea în poporul dacilor şi ele vor aduce salvarea neamului nostru. caută dreptatea şi umple-te de lumină în suflet. 108Şi luptele cu triburile învecinate sau rărit. 94divinităţile nu au nevoie de ofertele materiale ale oamenilor. să pot trăi în înţelepciune. pentru omul care ar vrea să-şi salveze sufletul. Zâna Focului. 103 Vreau să primesc harul Vostru în fiecare zi. Mama Noastră Domnazâna. 99Şi Zamolxe le-a mai spus oamenilor: Acestea sunt poruncile de bază. 80Pe zi ce trecea se schimba la faţă. Ele au fost scrise astfel: „Opune-te răului. frumos şi drept (9). astfel primea inspiraţie de la Vesta. legătura ta cu Dumnezeu (10). aşa să fie. Trăieşte în armonie cu oamenii. 91 În tot ce faci urmează lumina Lui Dumnezeu (5). 82Şi după vreo zece zile Zamolxe i-a mărturisit Marelui Lup Alb: „La focul sacru dacic. 101Voi care trăiţi în lumină. dar dacă cineva nu merită onoarea pe care i-o dai atunci ignoră acea persoană (4). 81Şi aşa Legile Belagine. Urmând acestea puterea 88 întunericului scade (1). 84La acea vreme Marele Lup Alb a scris Legile Lui Zamolxe în limba dacă pe foi de papirus aduse de ei de la Luxor 85 din Egipt. 109Într-o bătălie cu agatârşii. I s-a limpezit în minte. dar şi această rugăciune către Tatăl Nostru Dumnezeu şi Mama Noastră Domnazâna: „Tatăl Nostru Dumnezeu. dar dacă ei nu sunt paşnici trebuie confruntaţi pentru că minţile le sunt stăpânite de întuneric (2).

în timpul căreia Zamolxe a fost recunoscut ca rege. condusă de un sobor de preoţi. 111Acolo a avut loc o ceremonie. 110La Sarmisegetuza a fost jale mare şi în marea sală s-au strâns marile căpetenii ale dacilor.CARTEA NEMURIRII fost ucis. 152 .

este bine. se vor ocupa de întâmpinat în graiul persan zicând: „Bun răspândirea în popor a preceptelor sosit pe pământurile noastre. ci şi celor trei clase de oameni . .CARTEA NEMURIRII 112Sosise acum timpul ca Zamolxe să aducă reforme neamului. Noi aducem un 124 Se instituia funcţia de trimis special mesaj din partea lui. cu 118 temple şi sanctuare. Iată-l!" regal având şi atribuţia de crainic. regele dacilor. la maturitate şi la felurite alte promisiunea pe care Ţi-am făcut-O cu ocazii din viaţa oamenilor. l4lPoate Te întrebi de 126Şi la Sarmisegetuza. rege al geţilor şi preot al Lui 123 în luarea deciziilor corecte. Judecătorii comunităţilor erau aleşi 135 dintre acei oameni care învăţaseră arta Şi Zamolxe i-a vorbit generalului conducerii la şcoala de la Sarmisegetuza Megabazos. 119Preoţimea zamolxiană era cea care va educa în şcoli tânăra de pe tipsii de aur. 137Măritul Darius. l42Află dar că Mi-am ţinut adolescenţă. imperiului. Crainicii aveau misiunea de a regele geţilor Zamolxe. pe care îl cunoscuse cu ani în sau la şcolile afiliate ei. Pharsa. 127La temple au luat amploare ritualurile stăpânind pământuri de la Marea Egee şi de trecere pentru generaţiile de vârste Egipt până la munţii cei mari în ţara diferite. urmă în Babilon. 120Domeniul justiţiei cu pâine şi sare. Domeniul Zaratuştra. absolvenţi ai şcolii de la L întâlnească pe regele Zamolxe care i-a Sarmisegetuza. Regele Regilor. vroiau să-L vadă pe Zamolxe. nobili şi oşteni. a sosit o delegaţie persană condusă de 129 întări şi mai mult statul. 130Purtau cu ei un mesaj din partea lui Darius. Ele vor fi temelie nu numai credinţelor şi instituţiilor religioase. 138 mijloacelor de informare în masă (4). 116Se interzicea complet 132 117 Sunteţi oaspeţi şi după obiceiul nostru practica jertfelor. 134Apoi li s-a dat apă în 121 cupe de aur. regele perşilor. la naştere. necesar fiind ajutaţi la împlinirea lor de Iţi transmit bineţe de aici din capitala către conducătorii militari ai locului. religioase. de educaţie (2). l40Eu. (3). a desfăcut-o şi a citit: Către al regelui. 133Îndată au venit femei tinere care. preot al Lui anunţa poruncile regale oriunde era Zaratuştra. 115Sacerdoţii Oaspeţii au fost invitaţi în sala mare săzamolxieni. la inzilor. olăcar 139Şi Zamolxe a luat scrisoarea ce I-a 125 fost întinsă. norme care vor 113 128Şi într-o zi. i-au servit pe oaspeţi generaţie. cea mai puternică împărăţie din lume. la Sarmisegetuza. Darius regele perşilor. Domeniul sistemului pâine şi sare". la pubertate. militarii şi producătorii în patru domenii principale: 114Domeniul 131 instituţiilor religioase (1). întrebându-l: „Ce mai 122 face măritul rege Darius?" 136Generalul I-a Sfatul bătrânilor îi va ajuta în răspuns: „Închinare domnul nostru judecarea cazurilor de dreptate socială şi Zamolxe. Grupul de douăzeci de persoane. Zamolxe a ce noi perşii nu am ajuns încă pe organizat iniţieri pentru tineri ca fii sau meleagurile voastre acum când suntem fiice ale soarelui sau fii sau fiice ale lunii. 117Se construiau noi strămoşesc vă primim cu bucurie.sacerdoţii. 153 generalul Megabazos.

l43Noi ştim că prin Tine neamul geţilor slujeşte lumina spiritului. aceea că perşii nu vor încerca să vă cucerească.CARTEA NEMURIRII ani în urmă în Babilon. l44Şi mai află că în cursul campaniei pe care am organizat-o acum câţiva ani împotriva sciţilor a trebuit să luptăm cu grupuri de geţi 154 .

în cinstea oaspeţilor persani. conducătorul delegaţiei persane. 162Iată că nu şi-a încălcat promisiunile". se gândea cu uimire: „Iată pe unde poate străluci lumina Zeului nostru Ahura Mazdah! 166N-aş fi crezut vreodată că voi vedea focul sacru al Lui Zaratuştra pe aceste meleaguri!" CAPITOLUL 12 Zamolxe se retrage de la domnie. 155Şi generalul a luat coiful de aur şi sa apropiat de Zamolxe. l45Ei neau atacat pe noi perşii. 4A înţeles că trebuia să renunţe de a fi rege. Iţi trimit din partea Mea un coif de aur. 152Şi Zamolxe a terminat de citit 153 scrisoarea regelui persan Darius. 158Marele Lup Alb a tradus imediat. 6Dar un rege este uneori nevoit să facă război pentru a-şi apăra poporul.CARTEA acolo între Istru şi Pontul Euxin. 161Cu adevărat Darius este Regele Regilor. nu al războiului. Profeţiile Lui Zamolxe. Şi Zamolxe S-a gândit adânc şi a înţeles că împlinise ceea ce-şi dorise pentru neamul dacilor. 154A scos coiful de aur împachetat într-o pânza fină şi l-a aşezat pe o tipsie de aur purtată de nobilul însoţitor. Îl recunoaşte pe Zamolxe Arianul ca rege al geţilor. pe pământurile voastre. spre uimirea tuturor celor prezenţi. până la fluviile Tanais şi Atel. 157 Drept pentru care primeşte Măria Ta acest coif de aur de la Darius. în sala mare de la Sarmisegetuza. 141 dar am preferat să mergem doar împotriva sciţilor prin stepe trecând de fluviul Borysthenes. Dacii sunt poporul Lui Dumnezeu. 7Legământul meu cu Dumnezeu mă opreşte să dau 155 1La acea vreme atacurile armate ale . al dreptăţii şi al adevărului. I la aşezat pe cap zicând: „În numele marelui Darius. l46După ce am trecut fluviul Istru am fi putut să ne angajăm în lupte cu geţii urcând pe valea fluviului Tyras. 150Fie ca lumina Lui Ahura Mazdah să continue să strălucească în voi neamul geţilor. 156Apoi ceremonios. Regele Regilor". Zamolxe a făcut invocaţii în limba 165 avestană. Despre tradiţia străbună. nicidecum a geţilor. care pornisem în campanie contra sciţilor. Zamolxe a pregătit un foc sacru. 5Şi curând Zamolxe a strâns marile căpetenii ale dacilor. aşa cum se obişnuia la perşii zoroastrieni. 163Spre seară. ca semn de preţuire pentru că eşti Om al luminii. vorbele generalului. Plecarea la zei a Lui Zamolxe. făcut linişte şi Zamolxe le-a vorbit tuturor: „Măritul Rege al perşilor este foarte generos. şi le-a vorbit astfel: „Sunt un om al păcii. după care ne-au lăsat în pace. conducătorul delegaţiei perşilor. 2Trebuia să răspundă cu forţă şi asta a făcut ca în mintea Sa să se ducă o luptă între îndatoririle de rege şi cele de Mare Preot. 164Şi. Pitagora vine în Dacia. cu un gest de respect deplin. Regele Regilor. 151Darius. imperiul persan. l4%Geţii sau convins că nu avem intenţii ostile faţă de ei. generalul Megabazos. a păşit în faţă însoţit de un nobil persan. pentru toţi cei prezenţi. 159Oamenii au izbucnit în urale strigând: „Ave! Ave! Ave!" 160Apoi s-a agatârşilor asupra dacilor au făcut ca sarcinile regale ale Lui Zamolxe să fie mai dificile. În timpul acela. l49Rege Zamolxe. cel mai puternic din lume. Apoi generalul Megabazos.

CARTEA ordine să fie omorâţi duşmanii. 8Trebuie să aleg. ori să fiu un rege aşa cum e 156 .

copii a devenit un obicei la daci şi a fost 37Zamolxe era nerăbdător să afle urmat veac de veac de neamul lor în veştile de la Pitagora. 34Mi-a rug sacru numai pentru copii ca să le încredinţat o scrisoare. 27Că dacii învăţau de la orice popor ce era bun şi astfel lumina neamului lor strălucea şi mai puternic. rumânilor. preoteasă şi ea. Nestor. 22 dar are probleme cu concetăţenii de dacilor. care o trimit aici cu a mea. 36Primeşte din partea mea. 30Şi într-o zi Zamolxe a primit o epistolă. 16Mai târziu noul rege Gelu a mutat capitala regatului. 18Şcoala de la Sarmisegetuza s-a extins cu noi aşezăminte în principalele cetăţi ale ţării. aşa cum le spunea Decalogul Lui Zamolxe. tot aşa după 11S-a lăsat o linişte adâncă şi Zamolxe cum creşteau şi copiii iudeilor 27 25 a părăsit demn sala. 28Anii au trecut şi Zamolxe a reuşit să-şi facă învăţătura cunoscută printre multe dintre triburile dacilor şi tracilor. 26Şi ei creşteau în înţelepciune din fragedă copilărie. 17După retragerea de la domnie. dar este ruguri sacre anume pentru copiii sigur că voi fi acolo în cel următor. 19Odată Zamolxe Şi-a amintit despre cele vorbite la Ierusalim cu profetul Zaharia. Află că am fost la Croton şi m-am întâlnit cu 32 33 înţeleptul Pitagora. emoţie scrisoare şi a citit: „Bineţe de la . de-o parte şi de alta a fluviului Istru. De Domnul meu. de la Nestor. 29Cu timpul neamurile agatârşilor şi ale altor gali. fie afară la focul dacic. 21Aşa Zamolxe a vrut să crească lumina în sufletele copiilor obiceiul neamului lor. închinare. Şi a pregătit la Sarmisegetuza un acolo care se opun învăţăturii lui. 13Şi în aceeaşi zi ei au hotărât ca rege să le fie marea căpetenie Gelu. 33El este bine sănătos. 14Ceremonia învestiturii noului rege a decurs exact ca cea făcută la încoronarea Lui Zamolxe. s-au amestecat cu cele ale tracilor şi până la urmă au devenit un singur popor al rumânilor. bineţe şi urări 24Şi aşa aprinderea rugului pentru de sănătate. lumina Lui Dumnezeu era cunoscută din copilărie de copiii dacilor. pe 35 atunci. 31În ea se scria astfel: „Mărite Preot 32 şi prieten al meu. pentru Tine 23 deschidă sufletele către lumină. Dacii au înţeles lupta care se ducea în sufletul Lui Zamolxe. 15A fost condusă de un sobor de preoţi şi preotese în frunte cu Arian şi soţia lui Rodia. 10Voi rămâne doar preot al Lui Dumnezeu şi va trebui ca de astăzi să vă alegeţi un alt rege".CARTEA NEMURIRII nevoie. obiceiul Sabatului. pe oriunde a mers prin Dacia. iar în vest până peste fluviul Tibiscos. adusă de negustorii greci din insula Samos. 12 Fie că era aprinsă în case cu lumânări. Zamolxe a avut mai mult timp să se ocupe de hrana spirituală a oamenilor. vă rog să o respectaţi. 9Şi hotărârea Mea este luată. 20Atunci Zaharia Îi împărtăşise Lui Zamolxe marele secret al iudeilor. până la fluviul Borysthenes în est. prietenul 31 Său. taina luminii sacre aprinsă o dată pe săptămână în casele lor. ori un preot al Lui Dumnezeu. 35Află că anul Zamolxe Şi-a găsit mereu timp să facă acesta nu pot veni în Dacia. 38Şi i-a deschis cu casele celor cu râvnă pentru Dumnezeu.

CARTEA NEMURIRII 39 Pitagora. 40La cei şaptezeci şi unu de ani ai mei mă simt încă bine. către Zamolxe. 39Iţi scriu discipolul meu de aici din Croton. 41Am noroc cu soţia mea .

46Regele etrusc Tarquinius Superbus. Pitagora din Croton ". să mi-l chemi să se întrupeze în neamul vostru. 51 Am ţinut să ştii detalii despre un trib de-al vostru care a ajuns pe aceste 58 pământuri. 60Cât despre poporul Tău. 64Nu ştiu câte zile voi mai avea de trăit. Tu poţi să-i aduci lumina înţelepciunii. de pe aceste locuri din lume. ci înţeleg mult mai bine. şi pe care l-am luat aici cu mine la Croton. dar când sufletul îmi va pleca la cer. 53Cunosc obiceiurile religioase ale romanilor şi latinilor. că sacrificiile către zeităţi sunt rele şi aducătoare de dezastre şi suferinţă. 68Se gândea cu veneraţie la părintele spiritual care I-a deschis calea către înţelepciunea lumii. 70În viitor. 69Şi-şi spunea: „La vremea potrivită marele înţelept Pitagora va fi chemat în neamul dacilor şi va purta numele de Decezeu. Zamolxe îi invita pe sacerdoţii daci. iustitia şi curajul. justiţia. 65 Vei afla mai multe de la negustorul Nestor care vine adesea acolo în Dacia. 66Fie ca zeii Tăi Dumnezeu. 52Latinii vor creşte în putere şi au mare viitor. chiar şi decât grecii. romanii preferă acum să trăiască sub forma politică de republică. al aşezării numită Roma. 54Mare parte dintre aceste practici sacre le aveţi şi voi geţii. 61De dârzenie ştiu că aveţi parte de când lumea. calităţi izvorâte din cunoaştere. cum spuneţi voi dreptăţii şi adevărului. virtus. Te îndemn să-l statorniceşti în logos. au în sânge simţul libertăţii tot aşa ca şi voi geţii. la Zeus. 73 Să vă hrăniţi din înţelepciunea întregii 159 . în afară de greci. 49Latinii sunt oameni dârji şi disciplinaţi. căci în el se află zece zei". 44Am cercetat neamurile care se găsesc prin aceste părţi de lume unde. 63Ca Mare Preot al poporului Tău. preotese şi vestale. Am cercetat şi scrierea pe care ei o numesc latină. a fost înlăturat de 47 supuşii săi latini. 71Adesea. tracul Eneeas. 47Află dar că aceşti latini sunt veniţi de pe acele meleaguri ale voastre din Tracia. 45De curând a avut loc un moment aparte pe care Ţi-l transmit. geţii. cărora dorea să le întărească învăţătura. 67Zamolxe a simţit cu sufletul cuvintele lui Pitagora. voi face în aşa fel încât cei care Mă urmează să cheme la nevoie sufletul lui Pitagora. cât şi aici în Croton. 55Romanii nu aduc zeilor ca jertfe fiinţe vii. s-au stabilit latini. etrusci şi alte triburi. 48O legendă a latinilor vorbeşte despre eroul lor întemeietor. la Sarmisegetuza. dar obiceiul jertfirii către zei i-a barbarizat. pentru că vă seamănă. romanii. bărbaţi şi femei. preoţi. 56Iar când aceşti latini se vor uni atunci şi soarta noastră a grecilor. 43Dar Îţi scriu mai ales din alte motive. 50Regele etrusc era un tiran. 62Tracii au fost odată cel mai civilizat neam din lume de la care şi noi grecii am învăţat. mai tânără fiind. 72Şi lor le vorbea astfel: „Înţelepciunea este frumuseţea sufletului.CARTEA NEMURIRII Theano care. le-am aflat ritualurile şi comportamentul sacerdoţilor. 51Ei preţuiesc dreptatea. Am probleme aici la şcoala mea şi cu ordinul spiritual înfiinţat de mine. are grijă 42 de mine. Domnazâna şi ceilalţi să-Ţi dea putere şi să Te însoţească în tot ce faci pentru neamul Tău. 59Este aceeaşi cu a voastră a geţilor pe care eu o cunosc de pe pergamentul scris de Tine în Samos cu ani în urmă. va fi pecetluită.

curajul. virtutea. 104Maestrul Pitagora a fost adânc mişcat de respectul pe care i-l acorda Marele Preot spunându-I: „Dacă şi regii lumii ar venera înţelepciunea omenească. 97Planul le-a reuşit. 94Şi Zamolxe a spus: „Voi trimite oameni să-l aducă aici pe Pitagora". De acum îţi va fi temelie căci aici vei trăi în siguranţă. potrivită spiritului lui ascetic şi vârstei. de viaţă şi de moarte. 105Lui Pitagora i se pregătise o locuinţă. aşa cum o faci Tu Zamolxe. care are acum optzeci de ani. strămoşilor noştri. Domnul meu. iubirea. 76Voi preoţii şi preotesele dacilor trebuie să fiţi 77 89 modele în viaţă. frumos şi drept că aşa veţi păşi pe Calea Cerului care va crea în voi dărnicia. unde putea sta retras şi gânditor. veghetorii 82 89Învăţăturile sacre neamului să vă rămână vii în minte şi să le scrieţi iar şi iar pe tăbliţe de aur". 91Pitagora are probleme serioase. geţii. 101Bun sosit pe pământul 102 străbuni. bucuria. 80Şi de-a pururea să ţineţi minte că noi dacii suntem Poporul Lui Dumnezeu". suntem fiii şi fiicele soarelui şi ai luminii. iar natura întreagă este opera grandioasă a Lui Dumnezeu". 103Te primim cu pâine şi sare". 90Când Zamolxe a împlinit şaizeci de ani. 75Fericirea se trăieşte pe calea vieţii nu la capătul drumului. Înţelepţii noştri zgriminteşii vor înfrunta veacurile cu poveţele lor de bine. 99Întâlnirea lor a fost emoţionantă. 84Noi oamenii suntem alcătuiţi în natura noastră din frumuseţe şi nesfârşire. Şi să nu glorificaţi suferinţa sub nici o formă.74 CARTEA NEMURIRII lumi. căci suferinţa omului este desprinderea sa de inima Lui Dumnezeu. temelia spirituală a neamului. zicând: „Aveţi colinde ca să vă amintiţi mereu de 86 Croton. 81Şi Zamolxe le-a dat îndrumări oamenilor cum să scape de frică şi de teama de necunoscut spunând: „Când vă veţi simţi însinguraţi şi neajutoraţi să chemaţi spiritele străbunilor. 93Ceva trebuie făcut cât se poate de repede". 160 . Nestor va pleca la Croton însoţit de cinci bărbaţi daci care vorbesc şi greceşte. Să trăiţi simplu. 95În două zile s-a format o echipă de salvare. 100Şi Zamolxe i-a spus lui Pitagora cu adâncă veneraţie: „Zeii sunt mereu cu tine domnul Meu. fostul lui învăţăcel. 87De aceea tradiţiile străvechi trebuie să le transmiteţi urmaşilor. acolo la 92 nevăzuţi ai focului sacru dacic. omenirea ar trăi în bună pace şi înţelegere". 98Şi aşa maestrul Pitagora L-a revăzut pe Zamolxe. Dând altora lumină nu pierzi din lumina ta. dreapta 78 judecată şi trezvia sufletului. 85Cu alte ocazii Zamolxe le-a vorbit dacilor despre legea strămoşească. Numai atunci oamenii vă vor urma. Unii l-au ameninţat că-l vor omorî. neamul dacilor. după optsprezece ani. 96Zamolxe le-a dat sarcina să-l aducă cu bine la Sarmisegetuza pe Pitagora. ar vrea să vină la Tine în Dacia. Să nu vă temeţi de moarte şi nimic să nu vă 83 rupă de Dumnezeu. Noi. 88Să ţineţi păstrate în pâine semnele noastre sacre că aşa nu le veţi uita niciodată în veacuri cum nu uitaţi să mâncaţi pâinea. L-a vizitat prietenul Nestor care I-a adus veşti despre Pitagora spunându-I: „Află că înţeleptul.

161 . Înţeleptul era bucuros să-I fie de folos.74 106 CARTEA NEMURIRII Adesea Zamolxe îl consultă asupra unor teme spirituale şi sociale 107 importante.

venerau din deşerturile unde vieţuiau. 129 Atunci practicantul îşi 130 sufletului. Acolo practicanţii retragerii se 137Învăţăceii au urmat instrucţiunile 138 numeau anahoreţi. 139 astrul pe care pustnicii Egiptului îl Pe timpul inspirului respiraţiei. 111Zamolxe a fost foarte bucuros când a auzit despre dorinţa lui Pitagora. 131dar facem rugăciunea către Apollon astfel: Zeule Apollon adumi soarele Tău în inimă. 121 Metoda îşi are originea în imagina un soare strălucind. dintre cei prezenţi. cuvântul hesychia însemnând liniştire.CARTEA NEMURIRII 162 108Şi Pitagora s-a obişnuit cu viaţa de „Practicile anahoreţilor egipteni s-au la Sarmisegetuza. Rugăciunea Minţii în Inimă a urmează pe Horus". 135Şi chiar aşa vom face. 142 un zeu primordial al locuitorilor Ea purifică trupul. isihasmul practica rugăciunea către zeul Horus. 109A cunoscut pe tinerii aspiranţi la preoţie. durat timp de o jumătate de oră. răspândit şi printre grecii eremiţi. însoţită de respiraţie controlată şi de meditaţie 129 113Marele Lup Alb era interpretul lui 114 Pitagora. 112Şi toţi cursanţii de la Sarmisegetuza au fost chemaţi să ia parte la lecţiile maestrului. isihia. cuvintele erau pronunţate mental. păstrăm intactă practica în sine. ţinuturilor tracilor". Marele Lup Alb a adaptat termenii din limba greacă în cea dacă. mintea şi sufletul. 118Mai întâi Pitagora a expus originea şi principiile metodei isihaste. 110Şi vroia să le predea lecţii filosofice despre isihasm. Încă de la prima lecţie a lui Pitagora. iar hesychia. a spus: „Ne întrebăm dacă noi dacii o putem adapta pentru divinitatea noastră. cel al trupului. 115Şi aşa hesychasmos a devenit isihasm. creează ordine în viaţa omului care o 125Pitagora le-a vorbit despre urmează perseverent. 116Maestrul Pitagora şi-a păstrat modul de predare. 132Iată de ce această rugăciune se numeşte Rugăciunea Minţii în Inimă". 119Apoi a structurat conceptul la noile condiţii spunând: „Isihasmul este o modalitate de liniştire a omului în cele trei planuri. Apollon Likeios. ca fiind acelaşi cu zeul Apollon. 117Ţinea trează atenţia participanţi care puteau să-i pună întrebări asupra temele prezentate. sunt o tradiţie spirituală distinctă. Apollon Zeul Lupilor. 143Rugăciunea . 128Se stătea într-o postură comodă. 126Metodele numite de noi isihaste. De menţionat că zeul Horus reprezintă soarele la răsărit. în traducere „cei careL 122 maestrului. 136Şi haide să o practicăm chiar acum". căci mintea coboară evoluţia în timp a isihasmului zicând: în inima cea luminată. Noi grecii am adaptat metoda. În Egipt. Şi cred 141Şi la sfârşit Pitagora le-a explicat: că vă este cunoscută credinţa grecilor în „Această metodă este de o mare valoare. de unde îşi trage originea. Vom spune: Doamne Dumnezeule adu-mi soarele Tău în inimă. 133Un tânăr dac. Dumnezeu?" 134Şi Pitagora a răspuns: „Fireşte. Egipt. cel al minţii şi cel al 120 asupra inimii. 123 140Concomitent fiecare dintre participanţi 123Noi grecii Îl considerăm pe zeul a vizualizat un soare răspândindu-şi Horus 124 razele din inima proprie.

Înţeleptul avea optzeci şi trei de ani. la transformare interioară şi la devenirea omului întru fiinţă conştientă de propria-i existenţă".CARTEA NEMURIRII 163 Minţii în Inimă conduce omul la renaşterea în spirit. 144Au trecut trei ani de la venirea lui 145 Pitagora la Sarmisegetuza. 146Într-o zi .

căci avea în el spiritele a zece 157 ca ascet. În anii ce au urmat Zamolxe i-a învăţat pe câţiva preoţi daci marile taine ale nemuririi pe care le aflase de la Domnul în timpul cât stătuse retras de lume. 161Avea destul timp să întărească ceea ce întemeiase. 160La cei şaizeci şi trei de ani. soarele strălucea perpendicular peste aşezarea Sarmisegetuzei. la amiază. unde eu mă aflu. 163Şi Zamolxe a pus câţiva oameni să-i pregătească o locuinţă subterană la Apolovraci. cu câteva zile după 175 aniversarea zilei Lui de naştere. iar noi dacii am renăscut datorită acestui 158 De mult timp toţi Îl priveau cu veneraţia dată unui zeu. fii răspunzător pentru toate acţiunile tale". 168Clipele şi Le petrecea cu gândul la zei şi ajunsese la adânci profunzimi ale spiritului. vraciul. În liniştea deplină Zamolxe a 153 aprins rugul. Şi de-a pururea ţineţi minte vorbele lui Pitagora: Respectă-te pe tine. 179Ştiau că vor primi poveţe pentru salvarea sufletelor. 159Au trecut cincisprezece ani de la revenirea Lui Zamolxe în Dacia. 178Le va vorbi Zamolxe Zeul. Zamolxe era cu sufletul mai aproape de Dumnezeu şi Domnazâna. El a plecat sus la zei. 169Şi după timpul celor trei ani Zamolxe s-a arătat şi altor oameni spre 170 bucuria tuturor. 167Şi au trecut trei ani. Şi le-a vorbit oamenilor despre Pitagora astfel: „Marele înţelept a strălucit ca soarele în timpul vieţii sale. 176Toţi cei de aici. 164Vroia să stea acolo un timp Fărtatul. 166Retras din lume. atunci să cheme sufletul lui Pitagora şi să-i spună Decezeu.CARTEA NEMURIRII sufletul i-a plecat la zei. suntem nemuritori". 172 mari zei ai lumii. 177 Se apropia primăvara şi s-a dus vestea că atunci când ziua va fie egală cu noaptea va avea loc la Sarmisegetuza o mare adunare a căpeteniilor neamului. respectă-i pe ceilalţi. 180Şi în sala cea mare se adunase 164 . Soţia Sa Bendisa murise în iarna trecută. Într-o noapte Bendisa I-a apărut în vis şi I-a spus: „Te aştept Domnul meu. de la care vroia să primească îndrumări. 155A fost un Mare Preot al lumii. 165Se ştia din legende că în vechime trăise la Apolovraci chiar zeul Apollon Likeios. 147Şi Zamolxe lea adus la cunoştinţă preoţilor daci ai sanctuarului spunându-le: 148„Pentru marele înţelept Pitagora vom face un foc al nemuririi dacice cum nu s-a mai văzut vreodată. vindecătorul. 154Să-l vadă acum soarele Amen pe care el l-a venerat în Egipt. se ocupa mai ales de cei care erau deja în preoţie. 151Oamenii s-au strâns în număr mare să participe la momentul 152 solemn. care să reformeze casta preoţilor. 162Călătorea mult prin Dacia participând la serviciile religioase şi la inaugurarea templelor. timp în care Zamolxe nu s-a întâlnit decât cu câţiva membri ai familiei Sale care-L îngrijeau. 149Pregătiţi toate cele necesare pentru mâine la ora prânzului!" 150A doua zi. 171Era iarnă. Zamolxe se simţea în putere. 173Zeul cu Tâmpla Ninsă simţea că I se apropia timpul când va pleca la Dumnezeu 174 om al Lui Dumnezeu. în ziua de Crăciun când Zamolxe împlinise optzeci şi opt de ani. 156Când neamul nostru va avea nevoie de un om al luminii.

181Nu lipseau regele. oameni de la râuri. 183A sosit vremea ca Eu să merg la Dumnezeu . popor de la izvor.CARTEA NEMURIRII multă lume. 182Zamolxe lea vorbit astfel: „Poporul Meu. preoţii şi nobilii cei mai de vază. rumâni.

nu. că acolo-Mi voi face cunoscută prezenţa. 194Acei oameni ai drumul vieţii frumoase". 212Şi întrupat undeva în lume şi că ei aduc Zamolxe le-a mai spus: „Dacă daţi ca lumină sufletelor rumânilor. 187Aceasta să vă fie menirea în viaţă. îngrijind-o vă îngrijiţi de voi. pâine. şi că Fiul Lui Dumnezeu s-a pavăză în toate clipele vieţii lor. El vă va fi Mare Preot. 201„Nu. 213Şi ceea ce daţi să fie însoţit de 197 minţile. 188Salvarea omului înseamnă omul care se divinizează.CARTEA NEMURIRII Fârtatul şi să las preoţia de pe pământ 184 Marelui Lup Alb. 214Pomana este de ei! 198Să nu uitaţi vreodată de focul bună. ca strămoş al vostru. 215 Eu voi pleca curând dintre voi". 185Să-l ascultaţi căci neamul nostru are mare viitor. simbolic. din acel sânge. credeţi! 196Ei venerează sângele unui om mâncare pe care în numele Lui mort şi vor încerca să vă dea să beţi Dumnezeu le oferiţi oamenilor nevoiaşi. 209Focurile sacre rituale să le 193 curate. 199Aşa inimile voastre nu vor fi cuprinse 216Şi în liniştea adâncă Zamolxe a de lanţurile robiei. Să-i alungaţi dintre voi. Lui Dumnezeu şi Domnazânei". 203Să aprindeţi focuri sacre pe oriunde veţi fi şi aşa vă veţi păstra sănătoşi şi însănătoşi. păstrând în sufletul vostru lumina focului sacru dacic şi înţelepciunea străbunilor vie. să vă distrugă până în temelii templele sacre şi să vă şteargă scrierile sacre. 210De Mă veţi avea în să căraţi în spinare o cruce pe care în sufletele voastre. cu toţi zeii şi zânele ei. 208Aduceţi-vă aminte mereu să vă bucuraţi la întâlnirile cu zeii şi aşa să ştiţi că lumina există în inimile voastre. dar jertfa este rea. să fiţi ca vitele înjugate. 200Să păstraţi cultul 166 . de orice fel. 205Mulţimea adunată Îl asculta pe Zamolxe cu sufletul la gură. obidiţi. îmbrăcaţi în veşminte 211Toţi cei ce ascultau simţeau negre. să nu îi ascultaţi. 186Şi vă mai spun că dobândirea salvării sufletului este atunci când omul ajunge la înţelepciune. 192Dacă în numele Lui Dumnezeu şi al iubirii vor veni la voi oameni cu o învăţătură străină care vor să vă dezbine. sacru dacic şi de sufletele străbunilor. locul soarelui nostru luminos se va afla veţi păşi pe calea vieţii ţinând ca şi acum corpul unui om mort. să ajungeţi înţelepţi. sub forma unei băuturi veţi primi de la alţi oameni ceea ce voi alcoolice. este sacră. nu vrem să se întâmple aceasta mărite zeu" au strigat oamenii. să respingeţi cultul morţilor". ca să vă ia oferiţi. nu divinul care se umanizează. să fugiţi lumina focului sacru. vor pretinde că vin de la iubirea Lui Zamolxe pentru ei ca o Dumnezeu. fără sacrificii Ei vor să vă facă să pierdeţi calea cea păziţi să fie mereu 210 dreaptă. întunericului. 195Să nu îi ofrandă Lui Dumnezeu. 190Într-o linişte adâncă Zamolxe le-a spus celor prezenţi despre un viitor posibil astfel: 191„Toate în viitorul apropiat ar putea fi bune. fructe. 189Căci divinul care se umanizează doar ajută omului care se divinizează". iar duhurile întunericului s-or duce înapoi în pustiurile unde hălăduiesc. 202 Şi Zamolxe a continuat spunând: „Să Mă chemaţi mereu în minţile voastre. strămoşilor. 204Şi ţineţi minte că ceea ce spuneţi în prezenţa focului sacru dacic Le spuneţi zeilor. 206Şi Marele Lup Alb scria cuvânt cu cuvânt vorbele Lui Zamolxe care continua să le grăiască astfel: 207„Nu uitaţi că natura.

Şi când îi veţi recunoaşte chipul în stâncile munţilor şi .CARTEA NEMURIRII mai spus: „În viitor când veţi putea auzi chemarea Marelui Lup Alb. dezbinarea 217 va înceta între voi.

Când vă veţi apropia cu evlavie de chipurile noastre din piatră în măreţia Apoi suflarea i s-a rărit şi a încetat. o stea va străluci puternic mult timp pe cer. justiţia. Şi abia după aceea esenţa sufletului Meu va reveni. 236Şi a doua zi Zamolxe le-a spune celor de aproape ultimele Sale cuvinte astfel: „Să Mă daţi focului de unde M-am 237 născut în spirit. 218Zamolxe Arianul ştia că misiunea Lui pe pământ se apropia de sfârşit. să ştiţi că ne gândim la 229 voi. ci un spirit călăuzitor". înapoi la Dumnezeu şi Domnazâna. ci doar în suflet. 235 vă va rămâne în inimi. 238 Acolo sufletul Meu va mai reveni ca să stea de vorbă cu novacii şi să asculte susurul râului care curge mai jos". 241Şi Marele Lup Alb a mers afară la oamenii care aşteptau şi le-a spus cu glas puternic. urmaşii noştri să o reaprindă mereu şi mereu de la focul 225 sacru făcut de preoţi şi preotese. 220şi se va menţine aşa prin chemarea la focul sacru spre întrupare a sufletului marelui înţelept Pitagora care se va numi Decezeu. aceea a 219 munţilor să ştiţi că inimile voastre încep să se cureţe. 223De veţi păstra apele curate şi limpezi atunci frumosul vieţii 224 Atunci să ştiţi că spiritul meu s-a coborât în mijlocul neamului şi spiritele străbunilor se vor întrupa timp de treizeci 232 de ani. 226Şi dacii L-au întrebat cu speranţă în glasuri: „Când vei veni din nou printre noi zeul nostru iubitor de oameni?" 227Zamolxe a răspuns: „Eu sunt cel ce 228 Nu veţi avea un salvator în carne şi oase. Omul zeificat de oameni a murit. aşa cum I-o menise tatăl său Crăciun. căci are în el zece mari zei ai lumii. şi-i veţi auzi glasul cum vă cheamă. atunci să ştiţi că puterea neamului va creşte şi doar atunci veţi fi iarăşi lângă mine cu sufletele voastre". Eu nu cobor în lume în trup. Făuritorul de Inimi. 231 unui om născut din foc.CARTEA NEMURIRII veţi venera sufletul lui. un om iubitor de oameni. 230Cu treizeci de ani înainte de a se împlini de douăsprezece ori câte două sute şaisprezece ani de la timpul când am venit Eu pe lume. Dacă urgiile istoriei ce va urma vor face ca flacăra sacră să nu vă mai lumineze calea spre Dumnezeu şi Domnazâna. Şi când se vor împlini de douăsprezece ori câte două sute şaisprezece ani de la timpul când am venit pe lume să ştiţi că sufletele neamului nostru au coborât în urmaşii 233 noştri. 239 sunt. Să aprindeţi des focurile sacre. cogaionii. „Zeul cu Tâmpla Ninsă. Când veţi vedea chipul meu şi ale străbunilor noştri că vă privesc din stâncile munţilor sacri. Şi le-a mai vorbit oamenilor astfel: „Casta preoţească este puternică în dreptate. 221Veţi păstra vatra nemuririi dacilor arieni mereu aprinsă supraveghind aprinderea focurilor sacre la altarele zeilor. a plecat la Dumnezeu Fărtatul şi la Mama noastră 240 242 168 . 222Şi aşa întunericul se va împrăştia. căci prin ele veţi ţine legătura cu spiritele străbunilor neamului". Să-Mi ardeţi trupul mort deasupra peşterii de la Apolovraci. după ce le-a trezit pe cele care hălăduiau pe 234 pământurile dacilor arieni.

CARTEA NEMURIRII Domnazâna. a faptelor şi a virtuţilor Sale noi spunem că Zamolxe Arianul. cu novacii rumânilor şi cu întregul Lui popor. 243După măsura înţelepciunii. dar o parte rămâne cu uriaşii. Sufletul I S-a eliberat din carne. 244Trupul omului-zeu a fost pregătit pentru incinerare aşa cum şi-a dorit. . este Fiul Lui Dumnezeu". Zeu al Vieţii şi al Învierii.

Focul Viu. dintr-o piatră dură înaltă de câţiva metri. 258 269 folosul tuturor. o lege a strămoşilor şi a obiceiului pământului.CARTEA NEMURIRII deasupra peşterii de la Apolovraci. focul este cinstit Zamolxe nemuritorul. Domnazâna. la învierea naturii. Legile Lui Zamolxe. 260Şi a cuprins vorbele Lui de înţelepciune într-o carte a învăţăturilor. un Fătdragostei. soţia Lui Zamolxe. Paştile. 272 Şi cu timpul dacii. Crăciun şi de maica Lui Vetra. le-a vorbit celor prezenţi astfel: „De astăzi neamul nostru al rumânilor. când ne înveselim de mai multă lumină şi mai puţin întuneric. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Zău!" 255La câteva zile de la plecarea Lui Zamolxe la zei. Îl reprezenta pe Însuşi Zamolxe. zeul solar. Marele Lup Alb a pregătit cioplirea unui obelisc. 267S-a urmaşii lor vom face din întreaga Dacie. de 266 iubita Lui soţie Bendisa. 245Şi. pentru 254 Frumos al neamurilor tracilor. Marele Lup Alb. a fertilităţii şi a elementelor Frumos însoţit la dreapta de soare şi la 170 . 261Generaţiile de oameni care au urmat au păstrat legile în suflete şi au rescris mereu pe plăcuţe de aur înţelepciunea pe care Zamolxe a lăsat-o pentru veşnicie poporului dacilor. Grădina Maicii Domnului Zamolxe. Mare Preot al dacilor. al dacilor arieni va sărbători în fiecare an la sosirea primăverii. Sacerdoţii zamolxieni le-au introdus treptat în serviciile rituale. 249Atunci. simbol al muntelui creaţiei. generaţii de daci au venit neîncetat la obelisc. răspândit şi obiceiul botezului cu apă vie. Grădina Raiului Dac. 248Va fi Sărbătoarea Primăverii. la câteva zile după ce ziua este egală cu noaptea. ca să reaprindă mereu focul sacru dacic. 256O echipă de meşteri a făcut obeliscul de la Apolovraci. floarea vieţii. 257Secole de-a rândul. de tătânele îmbrăcaţi în alb. în timpul ritualului de înălţare a sufletului Lui la cer. Fătsacru de proporţii mai mari. În preajma focului dacic se cântau balade şi se invocau Psalmii Lui Zamolxe. un ciobănaş a cântat dintr-un fluieraş. care într-o zi va 268Iar atunci când aveau prilejul. s-au deprins să O venereze ca zeiţă pe Credincioşii chemau la focul viu Bendisa. mai ales femeile. vom serba Învierea Lui Zamolxe. ridicarea la cer a sufletului Lui Zamolxe. trimisul ceresc. Ştim că El deprins să-L venereze pe zeul Zamolxe. versete create şi 270 folosite de Însuşi Zamolxe. 247Apoi Marele Lup Alb. 266Ei au menţinut cu 252 perseverenţă cultul focului sacru dacic. 250Chemăm astfel ca o părticică stânga de lună sau apărând cu soarele în faţă şi cu luna în spate. 246Şi rugul s-a stins. 253 cuprinde sufletul întregii lumi. 252Noi Focul Lui Zamolxe. a scris istoria despre Zamolxe. s-a dus acolo în cer şi sufletul Îi este viu 265Preoţii zamolxieni oficiau alături de Dumnezeu. 264Oamenii sau din sufletul Lui să învie în noi. o scriptură a iubirii de oameni. 263Lumina focului sacru trezea sufletul omului la adevărul 251 sufletului Lui Dumnezeu. 262Cu timpul au apărut în Dacia altarele Lui Zamolxe. În veci dacii aprindeau Rugul Lui Zamolxe. după obicei. zâna prezenţa Spiritului Lui Zamolxe. 259După trecerea Lui Zamolxe la Dumnezeu. foc sacru şi Spiritul Lui Zamolxe. 271Ei foloseau crucea al cărui simbol solar din mijloc.

Şi Bendisei I s-au înălţat temple şi altare în toată Dacia. 273Ea urzea destinele oamenilor. 171 . iar căsătoriile rumânilor aveau loc în 274 prezenţa Bendisei.CARTEA NEMURIRII naturii.

tatăl Lui Zamolxe. dreapta judecată şi 281 urmeze iubirea. dacii serbau atât naşterea Lui Zamolxe cât şi pe Moş Crăciun cel darnic. Despre daruri oamenii spuneau că vin de la Moş Crăciun. avea loc în timpul lunii florilor. 276Zeiţa era înfăţişată purtând două cosiţe 277 blonde lăsate pe spate. 284Şi mai credeau că şi cu uşile închise moşul tot le intra noaptea pe coşul sobei în casă. 279 S-a dus vestea în toată lumea despre meşteşugul vindecării sufletelor. 282S-a răspândit şi obiceiul oferirii darurilor iarna la aniversarea naşterii Lui 283 Zamolxe. Şi-i mai îndemnau să nu se teamă de moarte şi să ştie că sunt nemuritori. trezvia sufletului. 278Şi treptat preoţia Lui Zamolxe s-a răspândit peste tot în ţinuturile tracilor. Anual. Cultul Bendisei a dat naştere legendelor şi miturilor cu Ileana Cosânzeana. care erau medici cu renume. curajul. 280 Ei îi învăţau pe oameni să dărnicia. bucuria. 172 . virtutea. bătrânul care umbla pe cer întrun car tras de cerbi şi apoi cobora prin sate cu sacul plin de daruri.CARTEA NEMURIRII 275 Sărbătoarea Bendisei. ca să lase din preţioasa lui sarcină şi din bucuria de a împărtăşi cu alţii iubirea 285 pentru fiul său Zamolxe. numită bendi deia. al minţilor şi al trupurilor ştiut de preoţii zamolxieni. în ziua de Crăciun.

Domnul Dumnezeu al cărui nume cel adevărat este LER. tartori sau titani. Marele Lup Alb scrie din nou Legile Lui Zamolxe. Bătrânul Înţelept. pomenirea celor adormiţi. rumâni! 4Trăim timpuri în care ne vom zidi din ce în ce mai mult cu învăţăturile Lui Zamolxe Arianul Fiul Lui Dumnezeu. 10Ei erau urieşi. le-a mai spus: „Ca să poţi învăţa de bine pe cineva trebuie să ai 21 credinţă dreaptă. Şi mai ţineţi 23 > i i minte când faceţi negoţ să-l faceţi cinstit. 25Dacă sădiţi învăţăturile Lui Zamolxe în i i minţile copiilor voştri. cărora li se mai spune şi tătâri. Bătrânul Înţelept. iar el le-a vorbit tuturor astfel: „Popor de la izvor. după întoarcerea Sa din călătoria prin lume. Iar preţuirea înţelepciunii ne face zgriminteşi. Şi aşa să faceţi în veac de veac". ei au lăsat marile lor învăţături primite de la neamului nostru. legea celor blajini. în rânduielile Lui şi în zeii strămoşeşti. 18Pe cei din alte neamuri care trăiesc în pace printre noi îi avem drept fraţi. 12Dar ştim că oamenii din stele au mers şi la alte neamuri în lume. 24 24Şi dacă aveţi credinţă în Zamolxe. Focul Viu de la Sarmisegetuza. Poporul trebuie să ştie mereu care-i sunt rădăcinile strămoşeşti şi aşa să spună tuturor urmaşilor în veci de veci. Şi ca să prosperi trebuie să munceşti cu sârg. asta să arătaţi prin faptele voastre de bine. 8Şi iată adevărul despre oamenii din cer şi cei de pe pământ. 26Toţi ştiau că în marea sală de la Sarmisegetuza ardea focul viu. ne face să cunoaştem puterea cea mare a 17 1Şi Marele Lup Alb a fost mulţi ani Marele Preot. oameni de la râuri. 6Şi multe ştim acum şi multe trebuie să mai facem ca neamul nostru de oameni frumoşi să dăinuiască. 2Odată Marele Lup Alb a făcut la Sarmisegetuza o mare adunare a preoţimii. 15Noi am învăţat să trăim în frăţie cu natura de unde ne vine puterea de a vieţui în lume. rugmanii. Schimbarea la faţă. 16Şi cultul străbunilor. 28 Şi 173 veghetorii focului viu de la . 14Că Domnu-i Domn şi Leru-i Ler. Aici la noi. 11Şi de la ei avem noi legea tătânrească. 22Că bogăţia 23 fără muncă nu e bună. focul Lui Zamolxe care era păzit zi şi noapte de 27 veghetorii focului viu. atunci El este tot atât de vechi ca şi timpul. 20Şi tot atunci Marele Lup Alb. oameni cu mintea ageră. În vremurile străvechi au venit pe pământ zei din ceruri şi din amestecul lor cu pământenii s-au ivit strămoşii noştri tătânii cei blajini. Şi mulţi alţi oameni au venit acolo.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI sau CALEA ÎNŢELEPCIUNII LUI ZAMOLXE 9 CAPITOLUL 1 Marele Lup Alb vorbeşte poporului. 19Că străbunul Zamolxe ne-a lăsat drept pildă iubirea de oameni". 5Dacă Zamolxe s-a unit în spirit cu Dumnezeu. tartorii cerului. Era un obicei lăsat chiar de străbunul Zamolxe. acestea vor fi ca o sămânţă nemuritoare. Legile Lui Zamolxe.

doar Dumnezeu în inimă. dintre acei oamenii care-L aveau pe 174 .Sarmisegetuza erau aleşi cu grijă.

34Ei s-au rugat unui obiceiului pământului. mare la care fiecare om să-şi cheme. 45Se ştia că Legile Lui 32Atunci s-au strâns. locuiau pe pământurile dacilor şi intraseră în neamul dacilor. zeu numit Derzis. 53 52 Şi luaţi aminte că Legile Lui Zamolxe sunt înţelepciunea dată oamenilor de către îngerii veghetori. în jurul focului. 49Dar cu adevărat legile bune pentru 38 oameni sunt nenumărate. trimisul cerului cu vorbe bune pentru oamenii acelor vremuri. pe care dacii îl numeau 46Şi la acea vreme Marele Lup Alb a Dârzu. 41Era pace în toate ţinuturile locuite de daci şi Marele Lup Alb mai lucra încă la scrierea Legilor Lui Zamolxe. Alb a răspuns: „Am scris aceste legi ca 37Atunci Marele Lup Alb le-a spus să-l cinstim pe Pitagora că el credea în oaspeţilor greci: „Iată cum chemăm noi puterea numărului două sute şaisprezece. zeul vigorii corpului omenesc. Odată 35Şi mii şi mii de oameni s-au oamenii l-au întrebat: „De ce sunt două schimbat la faţă. 50Şi vor fi mulţi Şi unul dintre greci a zis: „Aşa vom face alţi oameni care vor scrie şi alte legi bune şi noi când ne vom întoarce acasă. 43Şi i-a mai zis că voie. şi de mare folos pentru viaţă. Legile Lui Zamolxe sunt legile vieţii celei în lumină şi atâta timp cât va exista viaţă în lumina sacră legile acestea nu vor pieri. pe Stăpânul Cerului ca să fie aici cu noi". cei care au trăit pe vremea lui Ene uriaşul. 36Rugul sacru dacic le-a sute şaisprezece legi? De ce nu sunt mai 48 deschis minţile şi lumina Lui Dumnezeu multe sau mai puţine?" Şi Marele Lup li se vedea pe chipuri. urmaşii îngerilor 31 Şi rugul a fost aprins chiar de Marele veghetori. Şi au pregătit acolo un rug date oamenilor de către îngerii veghetori. 33Şi veniseră înţelepciunii omeneşti. care ardea în sala tăbliţe de aur şi ascunse în locurile tainice cea mare. fondatorii. şi uriaşii.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 29Într-un an Marele Lup Alb a chemat lângă focul sacru dacic. 54Voi să ţineţi 175 . oamenii veniţi din stele. Legile Vieţii. pe care Zamolxe le primise de la Zâna Vesta pe timpul când El stătuse 40Se ştia că agatârşii cei puternici. al 47 sănătăţii şi al virtuţilor. tătânii. cei oamenilor care ne-or urma nouă. ale munţilor. după oamenii veniţi din stele. ele iarăşi cu lumină pe Calea Cerului Lui vor izvorî din minţile limpezi ale Zeus". scris două sute şaisprezece legi. o lege a strămoşilor şi a în ospeţie ca prieteni. 44Ele au fost numite Lup Alb cu torţele în flăcări luate de la Testamentul Dacilor şi au fost scrise pe focul nemuririi dacilor. o scriptură a atunci la Sarmisegetuza şi greci chemaţi iubirii de oameni. Zamolxe erau cuvintele de aur ale dansatorii focului sacru. zeii şi zânele ca astfel să meargă pe erau legile cele dintâi pe care le urmaseră calea Domnului Dumnezeu. şi toţi au făcut un singur popor. El îi spusese poporul la Sarmisegetuza la Ziua de Marelui Lup Alb că acele legi fuseseră Sânziene. 51Şi chiar 39 domnul nostru. Astăzi ne-am împărtăşit dacă aceste legi scrise de mine în timpurile acestea vor fi date uitării. 42Pe când trăia Zamolxe. 30 iniţiaţi în tărâmul nevăzut agarta al peşterilor.

CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI minte că Legile Lui Zamolxe nu vor pieri niciodată. şi chiar dacă uneori nu vor mai fi scrise nicăieri aceste legi vor fi vii în inimi de lumină". 176 . 55Neamul nostru le va ţine mereu în suflet.

59Dar EL cu sa o creează nu are limitări. Însă credinţa este cea care dă putere minţii omului (12). Regulile de a trăi ale omului sunt îmbrăcat cu materie şi treptat a evoluat în date de înţelepciunea cunoaşterii sale. 68Fiinţele cu putere mai mare a minţii Îl 82 Ne creăm o reţea de interdependenţe cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu este 86Să simţi nemărginirea din tine şi Tată şi Mamă pentru că Îl privim ca pe precum este preaplinul Lui Dumnezeu CEL care ne-a creat corpurile şi minţile şi (13 ). Dar în viaţa proprie omul să-şi zămisleşte sau pierde lumi. 69Existenţa pe care o creează mintea 83Energiile corpului ale minţii şi ale omului nu are limitări întocmai ca şi cea sufletului se pot transforma una în alta creată de mintea Lui Dumnezeu (4). 64Şi scânteia a intrat în materie. întreaga lume prin corp. 61Şi cu Focul Viu Domnul 75 62 nelimitat. Gradul de discernământ al omului cerne 60Domnul Dumnezeu îşi are fiinţarea participarea sa în universul în Focul Viu. 71Pentru noi oamenii. 67Domnul se revelă prin 81Ca fiinţe umane suntem legaţi cu creaţia Sa şi prin sinele fiinţelor. 70 (11 ). dintotdeauna în lumină sacră (2). cresc în conştiinţa de sine Dumnezeu (9). până când o ating pe cea a Lui Dumnezeu în care se mistuie (3). (5). astfel că realitatea pe care mintea după mintea noastră. sufletele (6). 65Fiinţele sunt în devenire cât pot ele să înţeleagă din lumina Lui în Dumnezeu. 74 adevărat nu are nume (1). 58 73Mintea omului nu are limitări de nemărginire şi veşnicie. Dumnezeu este unul şi omul 85 să nu-şi facă dumnezei după mintea sa posibil. mai mult sau mai puţin controlate. EL creează în deşert numele Lui (10). 87Lumea este ceea ce crezi tu că este. se află în cerul de stabilească limitările potrivite unui timp purpură şi este Focul Viu care a existat anume datorită urmelor trecutului lăsate în viaţa sa (8). 78Toate fiinţele îşi fac regulile de a trăi pe fiinţe care seamănă din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. 72Creatorii cei mai mari sunt acele gândurile tale sunt cele care ţi-au făcut Legile Lui Zamolxe: 84 87 56Şi iată cum Marele Lup Alb a scris fiinţe cu minţi cereşti. minte şi suflet. 63Omul a fost creat de Dumnezeu 76Dumnezeu se revelă şi prin Sinele 77 pornind de la o scânteie a spiritului Lui. 79Lumina urmează lumina. 80Să 66Domnul trăieşte în multe lumi şi urmezi lumina Domnului Zeu şi să nu iei atâta timp cât ESTE. Tot ceea ce există este creaţia Lui 84Prin puterea minţii totul devine Dumnezeu.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI cea care le dă puterea de a crea alături de Domnul Dumnezeu. Noi oamenii Iam dat multe nume CELUI CE ESTE. s-a omului. gândire. Foc Viu din cerul de 57„Dumnezeu este CEL CE ESTE în purpură (7). întunericul urmează întunericul. creatorul a tot ce există. căci trezvia lor este 177 . necontenit. Dumnezeu.

CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI viaţa aşa cum este (14). 88Oamenii care se află în jurul tău sunt rezultatul credinţei tale în vieţile lor alături de a ta (15). 178 .

căci iubirea este măsura fericirii şi intensitatea de a trăi (31). 100Mintea cea ascunsă (sinele de jos). 92Visele îi par omului realitate şi realitatea îi pare vis. iar dacă o daţi şi altor oameni ea nu se împuţinează. dar când atenţia are direcţia către prezent. 96Cel înţelept 110Să nu cazi în patimi. iar dacă sunt negative aşa îţi va fi şi lumea în care vieţuieşti. dacă ele sunt pozitive atunci vor crea o realitate pozitivă. 93Toate câte sunt. sunt tărâmurile în care omul trăieşte (22). mintea cea cu care eşti treaz (sinele de mijloc) şi mintea sufletului (sinele de sus). Puterea lui ACUM depinde de de Dumnezeu. sunt şi vis şi realitate. 101În ACUM se află toată puterea 115Începutul înţelepciunii este iubirea 102 vieţii. ieşit din lumina sufletului. 91Omul îşi schimbă viaţa prin a-şi schimba modul în care gândeşte (17). să-ţi 97 caută armonia în oameni. 95 dinăuntrul său şi tot ceea ce creează omul este rezultatul folosirii puterii sale lăuntrice (24). decât cea care desparte. 105Puterea omului vine întotdeauna intersecţiei lumilor zămislite de minţile cu puteri creatoare (16). 10 9 109Vinovăţia slăbeşte energia omului Puterea care uneşte este mai mare şi-i năruie viaţa (28). 104Schimbând gândul ACUM se schimbă 117Urmele trecutului se manifestă în şi realitatea prezentului şi pasul următor prezent datorită amestecului lor cu 179 . Iubirea. omul să fie atent la ce i se potriveşte pentru viaţa pe care şi-o construieşte din gânduri statornice (18). 114A fi îndrăgostit înseamnă a fi în Dumnezeu (33). este taina vieţii (30). numai atunci trăim cu adevărat realitatea (25). 99Urmaţi lumina sufletului din voi. ci străluceşte şi mai tare (21 ) . 90Gândurile tale atrag realitatea pe care o trăieşti. 111Dumnezeu creează cu înţelepciune 11 1 112 din iubire. 98Gândul înţelept. Puterea fiinţelor vine dinăuntrul lor (19). există cu adevărat doar într-un prezent 116Iertarea îl vindecă în primul rând continuu. 113Crescând în iubire. care se schimbă clipă de clipă. 106Prin manifestarea atenţiei (năzuinţei) către trecut trăim în trecut. pasărea cu aripi de foc. 10 0 înfrânezi pornirile cele care te ostoiesc de vlagă (29 ). pe cel care iartă (35). omul creşte în Dumnezeu (32). pe când folosind-o spre viitor trăim în viitor.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 89Lumea existentă este rezultatul către viitor (23). 108Frica paralizează puterea omului (27 ). 103Fiinţele frica de Dumnezeu (34). 94Realitatea pentru tine este ceea ce tu trăieşti. 112A iubi înseamnă a fi în Dumnezeu şi a fi fericit. iar ruina înţelepciunii este puterea conştiinţei prezentului. trebuie urmat de vorbă şi faptă pentru ca el să se împlinească (20). 107Oamenii se deosebesc esenţial prin puterea minţii fiecăruia dintre ei (26).

119Omul cu conştiinţa prezentului slăbeşte sau 180 .CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI realitatea prezentului (36). 118Puterea prezentului poate prevala asupra predestinării trecutului.

145Lumina este ordine. 120Omul a fost creat pentru a cunoaşte lumina divină şi prin ea el să se ridice la cerul de purpură al Lui Dumnezeu (38). de iluzie. 121Schimbând gândul acum se schimbă şi realitatea prezentului. puteri care se pot transforma una în alta (45). 142Noi oamenii suntem alcătuiţi în felul nostru din frumuseţe şi nesfârşire. 122Slăbind trăirea în prezent. întunericul urmează întunericul. 131Implinirea este măsura adevărului. ale minţii şi ale sufletului. sau la orice asemănare pe care o dai acelor puteri în mintea ta. căci pomul după roade se cunoaşte şi omul după fapte (46). 139Iar dacă îţi faci chip pictat sau cioplit. Când omul nu mai face diferenţa între propriul suflet şi egoul fals atunci el îşi făureşte iluzii şi vise nedefinite legate de cele văzute şi auzite (42) . 138Aşa ne spune Domnul Dumnezeu: Zeii sunt puterile care există în lume. orice întruchipare a lor nu poate ţine loc acestor puteri. 135Dacă opiniile şi credinţele tale nu dau rezultate bune şi-i fac pe oamenii buni să sufere. căci Dumnezeu este în timp şi în afară de timp. 130Şi astfel va fi ajutat de energiile corpului. 129Inainte de a acţiona. să-şi drămuiască puterea şi abia atunci să-şi îndrepte năzuinţa către ceea ce vrea să realizeze. ci venerezi puterile Mele arătate oamenilor (51). 143Intunericul este lipsa luminii. 140Dumnezeu este Cel care vede prin lumina ochilor sufletului tău. omul creşte în Dumnezeu. omul unde gândeşte acolo se pomeneşte (39). El este în existenţă şi în afara existenţei (52). căci ele sunt manifestări ale lipsei luminii din sufletul tău (48). renunţă la ele. 132 . 125Energia curge într-acolo unde o direcţionează atenţia (năzuinţa) care arată calea intenţiei (42). ţine minte că tu nu te închini la pictura sau chipul cioplit. 181 126Lumea omului se creează din 127 energia direcţionată.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII şterge influenţa trecutului manifestată prin obiceiuri şi tipare create de minte şi menţinute în memorie (37). Iubirea este măsura fericirii fiinţelor (53). iar natura întreagă este marea operă a Lui Dumnezeu (54). omul să se adune în sine. întunericul este dezordine (55). 123Să învăţăm să deosebim adevărul 124 137Dumnezeu dă dreptul la viaţă (50). 141Creând în iubire. 128La focul sacru se creează o realitate care trezeşte puterea mentalului colectiv al celor care privesc focul (44). Puterea omului se manifestă într-acolo unde se îndreaptă năzuinţa minţii (43). Gândurile fiinţelor atrag realitatea pe care ele o trăiesc. 144Lumina urmează lumina. 134Fiinţele îşi pot schimba viaţa dacă îşi schimbă gândurile care sunt urmate de fapte (47). de aceea pentru a întări fiinţa este bine să trăim în prezent (41) . 132Lumea este ceea ce cred minţile 133 fiinţelor că este. se slăbeşte esenţa fiinţei. 136Faptelor sunt măsura adevărului gândurilor tale (49). sau ceea ce crezi tu că este asemănare cu zeii-putere.

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 146Tu omule eşti templul viu al Lui Dumnezeu. Iar când îţi faci temple cu mâinile tale. ele sunt doar trepte ca tu să 182 .

cea mai de preţ. ca şi lumina. 155Pacea lumii este punerea împreună a păcii din minţile oamenilor (64). 148Prin conştiinţa trăirii în prezent se pot şterge tiparele curgerii vieţii dintr-un trecut care predispune (57 ) . 154Popoarele care-şi sacralizează istoria vor dăinui mult timp (63). Doar lumina există cu adevărat. In iubire se află izvorul năzuinţelor celor bune (68). 149Experienţa eternităţii depinde de intensitatea trăirii mentale. 159Singurul lucru care-l poate salva cu adevărat pe om este iubirea. care se schimbă clipă de clipă. 169Dacă Dumnezeu ar fi avut ceva de ascuns faţă de om nu i-ar fi dat gândul de a cunoaşte (77). Năzuieşte la a şti şi cunoaşterea te va face liber (67). 150Să nu pofteşti la bunul altuia sau să-ţi însuşeşti orice bun dacă nu ţi se cuvine (59 ) . 152Iubirea zideşte şi înţelepciunea înalţă (61). căci întunericul este lipsa luminii (73). omul o ţine în inimă în legătura lui cu Dumnezeu. 153Gândurile plăcerilor trăite orientează omul către făgaşul acelor trăiri (62 ) . 14 9 15 1 15 4 157 Averea. 161Fii cumpătat în cele ce faci şi temeinic în lucrarea mâinilor tale (70). în clipa de acum se poate afla toată eternitatea lumii şi atunci timpul dispare (58). 165Atât lumina cât şi întunericul sunt eterne şi nemărginite în fiinţarea lor. căci treptele acestea nu formează scări înspre cer ci spre adâncurile întunericului (71). 147Omul există cu adevărat doar întrun prezent continuu. 171Tainele Domnului vor fi aflate doar de acei oameni care sunt vrednici de ele (79 ). 156Şi iertaţi că aşa şi Tatăl Cel din ceruri vă va ierta vouă greşelile (65). 167Când omul are cunoaşterea de sine. 160Să urmezi dreptatea şi să nu mărturiseşti strâmb împotriva nimănui (69 ). 151Să vă creşteţi copiii în legea strămoşească că numai aşa neamul vostru va dăinui (60). 162Drumul suferinţei nu este drumul iubirii. şi astfel nu i-o poate lua nimeni (66).CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI păşeşti către Dumnezeu şi să aduci iubirea ta ofrandă Lui Dumnezeu cu mânile întinse spre focul sacru (56). 16 1 16 9 17 2 183 . 163Pe treptele suferinţei nu urci ci cobori. 158Robia minţii se naşte din necunoaştere. 166Ridicându-te mai presus de lumină şi de întuneric. atunci va putea să vadă lumina sufletului şi aşa se va mântui (75). 164Să te înfrânezi să agoniseşti lucruri care nu-ţi folosesc şi să dai lucrurile care îţi prisosesc (72). 170Cunoaşterea. este de natură divină (78). aşa vei înţelege de pe acele înălţimi de unde a luat fiinţă chiar Domnul Dumnezeu (74). 168Impărăţia Domnului este înlăuntrul vostru şi ea vi se face cunoscută atunci când omul se cunoaşte pe sine însuşi (76 ).

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 172Temelia pe care s-a construit veşnicia este iubirea. 184 . Din această esenţă divină este creat şi omul (80).

a deschişi şi să-l privească. Aşa inimile voastre nu vor fi cuprinse niciodată de lanţurile robiei (83). înconjoară (96). ea se exprimă şi prin minte şi prin se vede este rezultatul intersecţiei lumilor trup (87). focului sacru şi acolo să-şi ţină ochii 199Cât priveşte îngrijirea de sine. 193Nu există legătură între zeităţile reînnoieşte în fiecare an. 181Deşi vitalitatea este dată de 195Lumea care se vede şi cea care nu suflet. 191Din lumina din noi oamenii.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 173Omul se împlineşte prin dragostea creşte să ajungă oameni înţelepţi (90). 198Fiinţele se deosebesc esenţial prin 184Aduceţi copiii voştri la lumina puterea minţilor lor (103). 190Conştiinţa iubirii este veţi fi şi aşa vă veţi păstra sănătoşi şi înţelepciunea care-l apropie pe om de însănătoşi. ci venerăm viaţa (98). cu un nou veşmânt de viaţă (86). 185Focul sacru este dat oamenilor ca sa de Dumnezeu (81). vieţii. din lumina Lui nesecată şi nemărginită şi 196Oricine poate să cadă în cursul astfel va fi puternic şi înţelept (88). Priviţi flăcările şi gândiţi-vă la tot ceea ce 192Acceptând zeii şi zânele. iar duhurile întunericului s-or Dumnezeu (95). 174Ia seama că oricând vei fi la mijloc de legătură cu zeii (91). privind gradului de conştientizare a existenţei stelele (99). în (85 ) . ne 178La focul sacru se ard impurităţile modelăm lumea frumoasă care ne care atârnă greu pe sufletul omului. 187Şi ţineţi minte că ceea ce spuneţi în prezenţa focului sacru dacic Le spuneţi zeilor. nu facem doriţi să faceţi pentru vieţile voastre altceva decât să-i descoperim în noi. Să aprindeţi focuri sacre pe oriunde iubire şi adevăr. duce de la voi (84). Lui Dumnezeu şi Domnazânei (93 ). 176Să nu uitaţi vreodată de focul sacru dacic şi de sufletele străbunilor. 186Aduceţi-vă aminte mereu să vă strâmtoare să chemi numele tainic al 175 Domnului care este ZAM. toate-i sunt cu umplerea cu duhul înţelepciunii. Iar cine putinţă celui care crede (102). dar cei înţelepţi se pot ridica iarăşi 183Când lumina divină vă va merge prin puterea minţii lor (101). sufletului. 179Uită-te la natură cum se armoniile firii noastre (97). 177 bucuraţi la întâlnirile cu zeii şi aşa să ştiţi că lumina există în inimile voastre (92). 18 8 189Inţelepciunea este marea cale către Dumnezeu şi ea se înfiripă prin speranţă. 188Iubirea vindecă (94). Şi aşa vor 17 9 185 . Tot aşa să-ţi înnoieşti şi tu mereu fiinţa şi să te îmbraci noastre şi idolatria. Noi nu ne închinăm la idoli. direct în inimi. 180Vitalitatea este o realitate a 194Cercetează universul. create de toate minţile fiinţelor din acel 182Cel ce-L slujeşte pe Domnul ia spaţiu (100). are duhul înţelepciunii are totul (89). atunci rodul ei este 197Dacă tu poţi crede. Dar numai cei care cu adevărat caută lumina vor putea avea marea putere dată de acest nume (82).

trebuie să o dăm în primul rând sufletului şi atunci şi capul şi 186 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII minţii şi a trupului.

202Fă faptele bune cu discernământ şi 219Să nu glorificaţi suferinţa sub nici vei rămâne în lumina spiritului (107).CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI restul trupului deopotrivă or s-o ducă rugăciunea vă este împlinită (119). care este făcute de cei buni pentru menţinerea legătura ta cu Domnul Dumnezeu (118). bineţii între oameni (132). (108). suntem fiii şi (128). căci acolo îţi este Aşa viaţa omului se împlineşte (125). 213 212Fericirea se trăieşte pe calea vieţii 226Fiinţele conştiente sunt conştiinţa 187 . 223 stare (112). luna să visăm. Zamolxe trebuie să cunoască tainele 217Nu întrebaţi. 22 0 zeilor (130). 211Bărbatul luminează minţile prin zei. 210Noi. Aşa fiinţa îţi va dăinui în bună sunt zeităţile ca puteri ale naturii (126). la fiecare pas. neamul dacilor. pe chip (109). 227Cel care ridică sabia. să iubim. de după ce ai muncit în celelalte zile (117). 221Cerul ne face să căutăm. aveţi de făcut. direcţia de mers (111). 220Tradiţiile străvechi ale înţelepţilor 204Frumuseţea vieţii tale să ţi se arate titani. pământul inimă (110). 209Bătrâneţea înseamnă 224Când vei cunoaşte zeii atunci te renunţarea la vei trezi în plină conştiinţă creatoare năzuinţele vieţii (113). 218Speranţa întinereşte (122). 215Domnul este în voi în primul rând. 214Cel puţin o dată la şapte zile să 228Zeii sunt intermediarii ofrandelor aprinzi şi să priveşti focul sacru. 225Aveţi capacitatea de a fi parţial fiicele soarelui şi ai luminii (114). soarele să trăim. de sabie va La fiecare şapte zile să te odihneşti muri. Invaţă să-L cunoşti pe Domnul Cel 208Poartă cu tine spiritul copilăriei şi întreaga viaţă nu te vei simţi bătrân. ce cerului şi ale pământului (105). şi cel care oferă sânge zeilor. căci suferinţa omului este desprinderea sa de inima Lui Dumnezeu 203Omul este propriul său stăpân (12 3 ). oamenii cei blajini din vechime. căci poate gândi profund şi vorbi există conştiinţă se află şi identitatea acelei conştiinţe (129). minţii (115). 205Zâmbetul pe buze să-ţi vină din trebuie să le transmiteţi urmaşilor (124). o formă. 201Fii responsabil de faptele tale (106). 216Doamne Dumnezeule adu-mi 200Preotul aflat pe Calea Lui soarele Tău în inimă (120). deoarece acolo unde raţiune. 229 Dumnezeu îl ajută pe cel îndrăzneţ Pe acel Domn să-L treziţi şi atunci nu la capătul drumului (116). sânge va avea parte (131). 207 222Omul echilibrat este parte din Fii activ cu sufletul. 206Priveşte înainte. adică semizei. cu mintea şi cu natură şi aşa va înţelege cel mai bine ce trupul. căci aşa veţi face toată viaţa numai ce vă spun alţii (121). bine (104). Preaînaltul (127).

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

în bine (133).

230Urmează-ţi perseverent idealul
(134).

188

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

231Chemaţi mereu la focul sacru
reîntoarcerea prin reîncarnare a marilor suflete încărcate de ordine, armonie, adevăr, dreptate şi iubire de oameni (135). 232Religia noastră hrăneşte viaţa, că noi nu avem zei plăsmuiţi, ci pe cei care au menire în trăirile noastre în frăţie cu natura (136). 233Zideşte-te în credinţă. Încrederea unui singur om mişcă munţii (137). 234A trăi cu scop divin este singurul mod de a vieţui cu adevărat, de a simţi din plin că eşti viu (138). 235Întunericul nu există decât atunci când lumina nu se arată. 236Să luaţi seama că întunericul sufletului nu va exista atunci când voi vă veţi cunoaşte pe voi înşivă (139).
237

243Credeţi în puterea invocaţiei. Deşi
invocaţia este adresată zeilor, scopul ei este de a armoniza sufletul, mintea şi trupul celui care o face şi prin aceasta de a-l însănătoşi şi a-l ţine sănătos pe acel om (146). 244Sunteţi legaţi cu lumea întreagă. Sporiţi-vă puterile cu puterile lumii (14 7 ). 245Armonia naturii şi înţelepciunea omului merg mână în mână (148). 246Cel mântuit este ca cel care se naşte din nou în spirit, deşi trupul în care se găseşte sufletul lui îi este acelaşi (149). 247Iubirea te poate salva de căderile cele mai grele (150). 248Cei care aduc pe oameni la înţelepciune sunt purtătorii luminii Lui Dumnezeu (151). 249Duhul Lui Dumnezeu este Duhul Înţelepciunii care este mai înalt decât Duhul Sfânt. Cine are Duhul Înţelepciunii are şi Duhul Sfânt (152). 250Nu faceţi sacrificii sângeroase, nu oferiţi nimic zeilor, că zeii nu au nevoie de ofrandele voastre, ci doar de credinţa voastră în bine (153). 251Mintea bună coboară în inima cea luminată (154).
24 5

Să lăsaţi lumina divină să intre în

voi şi să vă transforme viaţa, că viaţa fără lumină, credinţă şi demnitate nu merită trăită (140). 238Treptat lumea va fi curăţită şi însănătoşită cu Focul Viu, Focul Vieţii, Focul Lui Zamolxe (141). 239Nu uitaţi că natura, cu toţi zeii şi zânele ei, este sacră, îngrijind-o vă îngrijiţi de voi (142). 240Botezul oamenilor se face cu apă vie, foc sacru şi Duhul Înţelepciunii care este Duhul Lui Dumnezeu (143). 241Marile taine ale vieţii vor fi aflate doar de către cei vrednici de ele (144). 242Ţine-ţi visele vii, că aşa se vor împlini. Optimismul atrage fapta împlinită. Fapta bună face viaţa omului bună (145).

252

Rugăciunea Minţii în Inimă conduce

omul la renaşterea în spirit, la transformare interioară şi la devenirea omului întru fiinţă conştientă de propria-i existenţă (155).
253

Veţi păstra vatra nemuririi dacilor

arieni mereu aprinsă supraveghind aprinderea focurilor sacre la altarele zeilor (156). 254Primul pas către înţelepciune este
189

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

să poţi simţi liniştea, apoi înveţi să asculţi şi să ţii minte lucrurile, iar pe cele bune să le foloseşti. Numai după ce le ai

190

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

pe acestea poţi da din înţelepciunea ta şi altora (157). 255Nu-i copia pe alţii, găseşte-ţi propria ta cale pe care să mergi plin de încredere întru împlinirea vieţii (158). 256De-a pururea să ţineţi minte că noi dacii suntem Poporul Lui Dumnezeu (159). 257Durerea apare ca să te trezească la viaţă, să devii mai conştient de calea pe care să o urmezi. Acceptă această trezire şi vei rămâne treaz (160).
258

267Să păstraţi cultul strămoşilor, să
respingeţi cultul morţilor (170). 268Când faci bine, la alţii, e mai bine ca de asta să nu ştie nimeni, ci doar Domnul. 269Mila faţă de alţii este mâna de ajutor pe care ţi-o întinzi singur pentru când vei avea vreodată nevoie. 270Dar ia seama să nu dai ceva bun celui rău căci răsplata lui pentru tine va veni din răutatea lui (171).

271Pomana este bună, dar jertfa este
rea (172). 272Atât cele bune cât şi cele rele, ale fiinţei noastre întregi, se revarsă din suflet (173). 273Femeile cele bune sunt cele care te fac să uiţi de orice fel de suferinţă (174). 274Cine vrea să fie iubit, să iubească, cine vrea să primească să dăruiască. Aceasta este legea vieţii frumoase (175). 275Dacă vei părăsi iubirea vei uita şi de scopul pentru care trăieşti (176). 276Când omul iese din legea divină umblă rătăcit în întunericul pe care-l întreţine cu faptele întunericului (177). 277Idolii tăi, precum icoane şi statui, sunt faceri de mâini omeneşti şi puterea
278

Învaţă să trăieşti natura ta interioară

şi din linişte îţi va izvorî bucuria fără un motiv anume (161). 259Dacă vei urma mulţimea ajungi pierdut în mulţime. Adevărurile se revelă doar anumitor suflete (162). 260Doar Dumnezeu este adevărata realitate. Scânteia din sufletul nostru face parte din Dumnezeu (163). 261Focul sacru vine de la zei, îngerii veghetori au dat focul sacru oamenilor şi datoria oamenilor este să-l menţină întru ţinerea vieţii în armonie (164). 262În prezenţa focului sacru, oamenii se schimbă în bine. La focul sacru sufletele sunt purificate şi umplute treptat de un duh al înţelepciunii (165). 263Înţelepciunea neamului este zidită în vorbele de duh ale poporului (166). 264Învaţă din greşelile altora ca să nu ţi se întâmple şi ţie la fel (167). 265Caută-i pe înţelepţi şi vei învăţa de la ei cum să fii înţelept (168). 266Cei înţelepţi aleg simplitatea vieţii (169).

lor vine din credinţa ta în ei. 278Focul sacru este viu şi curăţă sufletul, pe când idolii doar încântă privirea (178). 279Prin orice poate omul cădea în viaţă, numai prin iubire nu (179). 280Pe tatăl şi pe mama ta să îi cinsteşti dacă ei urmează lumina Lui Dumnezeu, iar dacă ei se află cu mintea în întuneric să fugi de ei. Aşa îţi va fi bine şi mulţi ani vei trăi (180). 281Ia seama că lucrurile lumii vin şi

191

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

pleacă, trăinicia există doar în sufletele oamenilor (181).

192

STRĂMOŞEŞTI

CARTEA LEGII

şi construieşte-ţi arborele genealogic, pentru ca sufletul să nu-ţi rătăcească prin familii străine (182). 283O iubire nerealizată este ca pierderea fiinţei proprii. Este ca şi cum Lai văzut odată pe Dumnezeu şi apoi ţi sau închis toate căile ca să-L poţi zări iarăşi (183).

Cunoaşte-ţi

284Să nu ucizi pe nedrept (184). 285Află omul înţelept după viaţa pe
care o duce. Mulţi pot părea înţelepţi după vorbe, dar proba înţelepciunii este viaţa trăită cu înţelepciune (185). 286Mergi la omul înţelept şi ia sfat bun pentru viaţa ta. Cel înţelept va cunoaşte tulburarea din inima ta (186). 287Să aduci lumina divină în tine şi aşa vei găsi răspunsuri la problemele tale (187). 288Legile Lui Zamolxe se nasc şi renasc din ele însele pentru că sunt legile vieţii (188). 289Să luaţi bine aminte că Legea Domnului este viaţa nu Scriptura, care oricât ar fi ea de bună nu poate să fie mai presus de cuvântul viu. 290Viaţa în lumină este cuvântul viu al Domnului (189). 291Ia seamă să asculţi de bătrânii înţelepţi. Domnul îi răsplăteşte cu lumină şi ei strălucesc puternic înainte de a părăsi viaţa pământească (190). 292Pe toate câte cereţi rugându-vă, să credeţi că le-aţi şi primit, şi le veţi avea (191).

293În faţa Lui Dumnezeu toţi oamenii
sunt egali. Doar felul lor de a-L înţelege pe Dumnezeu îi desparte (192).

293

294Păstrează-ţi dreptul de a alege şi fii

liber (193). 295Nu-ţi da pământul strămoşesc străinilor că vei ajunge străin în glia străbună. 296Tu, omul Lui Zamolxe, să fii legătura între Cerul Lui Dumnezeu şi Mama pământ (194). 297Iubirea să-ţi fie temelia pe care săţi trăieşti viaţa care să urmeze calea inimii şi să asculte de vocea raţiunii (195). 298Femeia dă iubire inimii, căci poate intui adânc şi vorbi sufletului (196). 299Virtutea înseamnă putere (197). 300Priveşte adânc înăuntrul fiinţei tale şi acolo vei descoperi zeii şi tainele lumii. Iar când priveşti lumea stelelor te vei găsi pe tine (198). 301Hărnicia îţi va face viaţă îmbelşugată şi te vei bucura de rodul braţelor şi minţii tale întru trezirea sufletului din tine (199). 302Ascultă ce-ţi spune natura, urmează calea armoniei naturii (200). 303Bucuria simţurilor este dată de la Dumnezeu pentru oameni. În trezirea simţurilor Îl întâlnim pe Domnul (201). 304Renunţă la tot ce nu-ţi aduce pace şi mulţumire în viaţa. 305Calea suferinţei nu duce la Dumnezeu (202). 306Armonizează-ţi mintea şi apoi poţi pătrunde şi în tainele inimii (203). 307Marile taine se găsesc în sufletul tău şi le vei afla atunci când sufletul ţi se va trezi (204). 308Viaţa omului este ca o grădină, dacă o îngrijeşte este frumoasă ca florile din ea şi grădina dă rod, iar dacă nu este îngrijită cade în paragină (205). 309Spune-ţi EU SUNT în prezenţa focului viu şi aşa poţi intra pe poarta
193

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII fiinţării. 194 . a cunoaşterii de sine (206).

păsările cânta. 8De la urieşi noi am care Dumnezeu ne arată bucuria de a trăi moştenit tainele nemuririi. Marele Lup Alb este calea inimii. cărora le spunem tătâni. împărat. 15Iar dacă 310Dimineaţa când te trezeşti să simţi . 7Adesea Marele Lup Alb le mai 317Ascute-ţi simţurile şi aşa vei simţi amintea preoţilor şi preoteselor rădăcinile că trăieşti în lume (214). zeu dacă nu laşi să-ţi intre în minte gândurile al vieţii şi al nemuririi. Oare ce motiv avem destăinuit rând pe rând tainele nemuririi. 11Şi felul în care Domnul ne arată bucuria asta este bine. 311Calea zeilor e uşoară pentru că Transmiterea Marii Preoţii. 313Răutatea oamenilor nu te va atinge 1Şi a mai trecut timpul. cu adevărat inima Lui Zamolxe. Marile puteri ale preoţilor zamolxieni. ploaia aduce la Marea Preoţie. 312Să te fereşti de cearta şi de Preoţii zamolxieni devin lumina neamurilor. gâlcevile oamenilor (209). atât cât au putut înţelege. care era Mare Preot. Novac uriaşul şi Ler fi mulţumit de ceea ce vei face (207). nu te lăsa ademenit de ei (211). 3Iar 314Fii neclintit ca stânca atunci când Focul Lui Zamolxe era privit ca pe o întunericul altor oameni te împresoară şi zeitate. fiii 319Frumuseţea trupului este felul în lui Novac urieşul. care le vorbesc toate neamurile care ne 322Cele două sute şaisprezece Legi 13 înconjoară. 5Şi preotului Rodu i-a rod. 9Şi noi le vom 320 păstra cu străjnicie în veac de veac. Tot de la noi au pornit limbile pe (216)". 321Iar frumuseţea nu poate fi pusă sub 12 sufletului ne arată bucuria Lui Dumnezeu obroc. soarele aduce căldură. Tracia. să nu fim fericiţi în viaţa dată nouă de acelea ştiute doar de cei care cunoşteau către Dumnezeu? (212). 2Zamolxe. blajinii cei din vechime ancestrală dobândeşte mari puteri (215). oricine altcineva (213). 10Dar în trup. Păşeşte cu încredere pe pleacă la Zamolxe. 6De 316Lucrul mâinilor tale să-ţi fie atunci aceste taine au fost ştiute de toţi temeinic. 14Şi Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bogăţiile zamolxieni.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI Şi multe popoare au luat înţelepciune din lumina Lui Dumnezeu cum intră în inima aceste legi. binecunoscut în sufletele rumânilor. Şi ziua îţi va fi plină de bucurii şi vei Tainele Marelui Preot. 4Marele Lup Alb. 323 pământurilor pe care locuim. zicându-le: „Noi dacii suntem 318Când omul îşi trezeşte memoria neamului urmaşii urieşilor. ca Sufletul Lui Zamolxe. CAPITOLUL 2 ta. Munţii cogaioni şi sufletul ea şi te va duce la armoniile cerului de neamului. 315Multe ne sunt date fără efort în şi-a ales cu grijă pe cel care să-l urmeze lume. Şi de la noi au plecat toate ale Lui Zamolxe au fost duse în toată lumea de către preoţii şi cavalerii felurile lor de a scrie. devenise lor negre (210). ori că faci pentru tine sau pentru cei care au devenit de-a lungul timpului Mari Preoţi. fiii cerului. că lumina Lui Dumnezeu 321 minţii în armonie. Şcolile înţelepciunii din Dacia şi purpură (208). Ordinul Cavalerilor Zamolxieni. Frumuseţea minţii omului este vor fi şi alte neamuri care le vor afla.

CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI urmaşii noştri vor uita acestea. ei vor 104 .

stăpân peste 25 neamul oamenilor şi al zeilor. 16Iar când îşi vor aminti de toate acestea. Zeul Tată al Lui Zamolxe. deşi unii nu erau bătrâni. că încă mai trăieşte undeva într-un palat alb pe un munte înalt şi că Novac era încă regele uriaşilor. bărbaţi şi femei. 37Tot el a iniţiat primii cavaleri zamolxieni. care se întrepătrundea cu lumea asta. 29Numele Crăciun era puternic. cărora le-a spus: „Frăţia aceasta a cavalerilor zamolxieni este tainică. 19Se mai spunea că şi Crăciun Bătrânul. şi aşa ţineau nestinsă flacăra Spiritului Lui Zamolxe. în tainele spiritului. 20Se povestea despre Novac uriaşul. 197 35 . 41Şi mulţi dintre aceşti cavaleri nu se vor cunoaşte nici între ei. ei nu au nevoie de recunoştinţa şi onorurile nimănui. oamenii dreptăţii". adică Domnului Dumnezeu. se adunau lângă Focul Lui Zamolxe. atunci când L-a chemat pe Zamolxe să se întrupeze. regii sacri. 33Rumânii le spuneau moşi celor înţelepţi. cavalerii zamolxieni. 28Şi cuvântul acela tainic l-a folosit în gând Crăciun Bătrânul. 26Iar taina adevăraţilor regi ai lumii. 38Pornim acum această cale a luminii. 34Căci moşii cunoşteau tainele nemuririi. La acel timp mulţi oameni. tatăl Lui Cei ce făceau parte din aceste frăţii. îi văzuse pe îngerii veghetori cei veniţi din alte lumi. iar ei îşi ziceau vlahi. dar cu adevărat omul care vrea să slujească dreptatea şi adevărul se poate iniţia singur în Ordinul Cavalerilor Zamolxieni. din toate pământurile locuite de neamurile tracilor. un grup de doisprezece bărbaţi şi femei. dar a ţinut taină. lumina Lui Zamolxe va străluci din nou în inimile lor". Cel născut din El Însuşi. au fost iniţiaţi. cel care trăise odată în cetatea Ramidava. Arheul. Şi nimeni nu putea găsi acel munte. care se afla întro altă lume. 24În împărăţia Lui Ler. aşa cum era odată numit pământul Daciei şi pe care ei îl mai numeau şi Vlanha şi Vlaha. 39Şi fără ajutorul nimănui va face jurământul la focul viu. care era într-o peşteră a cerurilor. Şi treptat s-au înfiripat frăţii tainice de suflet. Focul Viu. nevăzut. Şi erau unii oameni care aflaseră aceste taine de la novaci care încă mai trăiau la acele vremuri. o frăţie al cărui conducător nevăzut era Cavalerul trac. 36Şi Marele Lup Alb a întemeiat Ordinul Cavalerilor Zamolxieni. 21 Zamolxe. iar cei care îl spuneau se întăreau în vlagă. într-un munte mare. 23Se mai spunea că Ler împărat era cel mai mare împărat al lumii. se afla şi Sufletul Lui Zamolxe. era să cunoască numele adevărat al împăratului lumii.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI suferi blestemul dacilor. 18Şi de la ei ştiau şi despre Varanha. 42Că Domnul Dumnezeu şi Marele Cavaler trac vor şti faptele acestor cutezători şi nemuritori. 32 31 trecând prin probe grele. Multe se mai spuneau şi despre uriaşul Iorgovan şi despre Ram împărat. datoria lor fiind să slujească dreptatea şi adevărul. 30Aşa Îl cunoşteau pe Domnul. decât omul care plăcea Lui Ler împărat. 27Că regii sacri ai lumii erau neştiuţi oamenilor de rând. zeul cel vechi Osiris. în bună judecată şi în înţelepciune. 40Aşa cavalerii zamolxieni vor dăinui în vecii vecilor. 21Şi se credea că Marele Lup Alb era din 22 spiţa lui Novac.

CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 43Atunci Marele Lup Alb le-a spus jurământul cu care cavalerii zamolxieni se legau pe vecie la focul viu. 44Şi toţi cei doisprezece au mărturisit împreună 198 .

a un sobor de preoţi şi preotese au aprins venit la Sarmisegetuza cu nevasta lui Iza rugul Lui Zamolxe pe un vârf de munte şi a adunat acolo preoţi şi preotese în 58 înalt. eroii 46 47 48 53 nemuritori. a vrut să lase Marea Preoţie unui bărbat 70 destoinic şi mai tânăr decât el. În cinstea Marelui Lup Alb. Marele Preot. De-a lungul timpului unii dintre ei au cutreierat lumea şi s-au asociat doi câte doi sau în grupuri. Alb Împărat. 68Nimeni n-a aflat vreodată când Marele Lup Alb a plecat în Cerul Lui Zamolxe la Templul Celest al Lui 69Adesea Zamolxe. Ziua Naşterii Lui Zamolxe. a Lui Zamolxe şi a Zânei sacră a nemuririi dacilor arieni. încă de pe vremea Lui Alb. spiritele oamenilor îşi părăseau trupurile şi făceau hore pe la răspântiile drumurilor jucând cu străjnicie până la cântatul cocoşilor. Şi acolo Marele Lup marea sală unde. a invocat prezenţa Lui Dumnezeu. pe asupritor să-l pun în genunchi. au fost cavaleri zamolxieni la vremea lor. râmlenilor. Jur pe inima Lui Zamolxe. ardea continuu focul la vatra Domnazânei. 65De Ziua Lupului se puneau în mişcare lupii. 57Într-o zi La o vreme. că lupii i se supuneau. iar ne cheamă să cunoaştem Inima Lui Zamolxe". să aduc la lumină oamenii lumii. Jur pe focul sacru dacic. tracii sărbătoreau Ziua Lupului înainte de începutul iernii cu vreo trei săptămâni şi ceva înainte de sărbătoarea Crăciunului. neamului meu să-i fiu credincios. . 56A trecut timpul şi Marele Lup Alb. să ţin vie flacăra iubirii de oameni. să slujesc dreptatea şi adevărul. şi pe cel umilit să-l ridic. a Zamolxe. pe un cogaion. ca vântul năpraznic să nimicesc pe cei răi. Jur ca în luptă să fiu puternic ca şoimul în zbor. 71Aşa s-au strâns la Sarmisegetuza Bendisa. 66Se credea că în noaptea cea de dinainte. căci sub semnul lupului se năşteau toţi cutezătorii neamului. iar alţii au rămas singuratici necunoscuţi de vreun om de pe pământ. 50Zău! Zău! Zău!" Apoi toţi cei prezenţi au strigat cu mare putere: „Aho! Aho! Aho!" 52Aşa cavalerii zamolxieni au devenit războinicii sacri. luptătorii luminii. tracii auzeau chemarea lui şi-şi spuneau: „Iar a vorbit cu Zeul Moş. al soarelui şi al eroului neînfricat. tracilor de pretutindeni. pe Cavalerul trac din Varanha.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII Jurământul Cavalerilor Zamolxieni astfel: 45„Jur pe toiagul înţelepciunii Lui Zamolxe. 64Şi poporul îi ziceau Marelui Lup Alb. 62Şi mulţi spuneau că l-au văzut cum stătea cu lupii în munţi şi nimic rău nu i se întâmpla. 54Faptele lor măreţe sunt cunoscute în Cartea Vie a lui Dumnezeu. 67Lupul rămăsese pentru traci un simbol al luminii. 59Spiritele chemate au coborât în Focul Viu şi aşa Marele Lup Alb a dat sute şi sute de preoţi şi preotese ai 72 slujba de Mare Preot. preotului Rodu. Rodu. 55Şi toţi marii conducători ai neamului rumânilor. 49Focul Viu al Lui Dumnezeu să mă însoţească. 61Apoi Marele Lup Alb s-a retras în munţii cei înalţi să fie mai aproape de cer şi de învăţătorul său Zamolxe. Iar Marele Preot 60Atunci preoţii şi preotesele au aflat cum se va transmite în viitor Marea Preoţie Rodu le-a vorbit acolo despre timpurile unui bărbat din neamul tracilor şi al ce vor urma astfel: „Credincioşi ai Lui 199 urmaşilor lor. ca apele învolburate să răstorn stânca vrăjmaşilor.

copii ai pământului şi ai cerului.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII Zamolxe. păstrători ai 200 .

iar preotesele dacilor invocau spiritele 79Şi Tracian le-a vorbit oamenilor pădurii. simbolul fi lucrurile pentru vremurile ce vor veni. 89 în vremurile care vor veni!" Şi oamenii primeşte acest spirit direct de la au strigat din toate puterile: „Aho! Aho! 77 Marele Preot care se retrage. s-a despărţit de oameni cu urarea cu sănătate. om al 91Ei ştiau ca Marele Lup Alb avusese în el ceva din spiritul Cavalerului Trac. încredinţat-o mie". 78Apoi. străveche: „Mergeţi cu bine. Alb într-un un alt preot. 81Dacă veţi cădea din lumina neîncepută de la izvoarele râurilor din 96 Lui Zamolxe în răul sacrificiilor atunci care dădeau voinicilor să bea. 97Locurile cele mai bune înţelepciunii Lui Zamolxe veţi suferi. lui Tracian. 94Şi se credea în zânele silvane. 95Şi umpleau vase cu apă fi întunecat. în prezenţa focului. sacri şi ascultau şuierul vântului din gura care dacă vor fi luminoase tot aşa va fi şi grotelor din munţi şi urmăreau zborul viitorul lor. noul Mare întrupează mereu în Marele Preot care. preoţi şi preotese din neamul nostru. Şi El a lăsat Marea este înţelepciunea. umplut de duhul înţelepciunii. Alb vă va fi mare păstor până când şi el va invoca trecerea spiritului Marelui Lup Împărat. Marelui Lup Alb. 93Unii se închinau la rădăcina unui Marele Preot Rodu a ţinut ritualul de gorun şi invocau spiritul strămoşilor lor trecere. bine aţi 73 i i i ~ i ~ i ~ i i •> 201 . Eu astăzi voi Aho!" lăsa Marea Preoţie lui Tracian. Iar pe înălţimi oamenii se obişnuiseră să aprindă veţi suferi. 84Că răul lumii. 86Şi atunci când Preoţie. 80Iar dacă minţile le vor fi păsărilor şi culoarea cerului de la răsărit întunecate atunci şi viitorul poporului va la apus. observau cursul apelor şi poziţia astfel: „Viitorul acestui popor este creat muşchilor de pe trunchiurile copacilor de minţile oamenilor din neamul nostru. a crezând că nădejdea mântuirii în păduri Marii Preoţii. munţii sacri pământului şi ai înţelepciunii. 85Lupul este cutezanţa. noi astfel: „De acum este bine să ştiţi cum vor îi purtăm pe stindardul nostru. neamului". om de-al nostru ajuns zeu prin omenirii va fi cândva distrus de lup şi de 74 şarpe. întunericul 87 75Toţi ascultau cu luare aminte dispare din sufletele oamenilor. la hirotonisire. care mi-a cutezanţa şi înţelepciunea se unesc. iar şarpele puterea sufletului Lui. regele nevăzut al înţelepciunea Lui Zamolxe. 82Dacă veţi uita de cuvintele focurile sacre. primiseră învăţăturile Lui Zamolxe. de la multe obiceiuri îşi făcuseră dacii de când vatra sacră a nemuririi dacilor arieni. el se va salva venit! Unii dintre voi L-aţi cunoscut în dacă-şi va aminti de Marele Lup Alb şi de viaţă pe Zamolxe. care 90Cu timpul dacii au construit altare şi temple pentru Marele Lup Alb. în prezenţa a cel puţin zece Preot. 83Şi erau pe vârfurile cogaionilor.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII să ţineţi minte că atunci când poporul va fi subjugat de duhurile rele. Lupul şi vorbele Marelui Preot care a continuat şarpele sunt temelia salvării omenirii. care apoi s-a se află. 76Şi aflaţi că spiritul Marelui Lup Alb se 88Şi la plecare Tracian. 92Şi înţelepciunii". care era protectorul neamului.

98Iar oamenii de la şes îşi ridicau ei munţi sacri din pietre şi din pământ. atât cât puteau să-i facă de înalţi. 202 . 99Şi acolo aprindeau focuri sacre şi se întâlneau în spirit cu străbunii neamului.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII care-i ţineau pe oameni apropiaţi de cer.

Alţii erau prezicători capabili să-şi amintească de vieţile anterioare. 129Şi aşa jurau medicii în şcolile 113Fericiţi sunt cei care urmează dreptatea zamolxiene: „Jur pe Dumnezeu. că al lor este raiul în cerul de Dumnezeea. că oamenii vor crede în lumilor. a venit în Munţii Haemus de unde Licu se trăgea de baştină. fiica Lui Zamolxe şi al soţului ei Licu. Marele Preot îi făcuse profeţii. cea care nu avea margini. hrana le-a fost lumina Lui Dumnezeu. 116Se credea despre ei că au mari puteri. din urmă. că a lor este izbânda cea şi un legământ de credinţă atât la începutul cât şi la terminarea şcolii. şi-i iau ca martori că voi înţelepciunea lor şi-i vor urma". 117 daruri de la Dumnezeu. 127Iar cei care învăţau medicina chema. pe toate pământurile locuite de neamurile tracilor. 124Aşa preoţimea zamolxiană a ajuns culege roade îmbelşugate şi în grădina 125 107 cerului de purpură. Unii deveniseră iatromanţi cunoscuţi. Şi Pandu s-a însurat acolo cu Sorana şi a deschis şcoli ale înţelepciunii pentru tracii de acolo. îndeplini. că fii cerului s-or timpuri. 118 vindecătorii. 111Fericiţi sunt cei blânzi. pe şi adevărul. iar alţii învăţau oamenii cum să simtă duhul Lui Dumnezeu. 103Lui Pandu. 106Fericiţi sunt aceia 9 115Şi se dusese vestea în lume despre preoţii şi preotesele dacilor şi tracilor. Mai ales printre mulţumiţi. 102La acea vreme Pandu. căci ajunseseră să se cunoască pe sine. Puterile lor erau în slujba binelui oamenilor. practica meşteşugul vindecării printre 112Fericiţi sunt cei curaţi în suflet. că din spiţa lui va ieşi un mare înţelept al neamului tuturor tracilor şi că acel înţelept va fi trimisul Domnului pe pământ şi El va face o mare lucrare de lumină. 114Fericiţi sunt cei ce nu se Vesta. aşa cum fuseseră ele date de Marele Lup Alb. Şi se ştia că preoţimea dacilor şi tracilor era trează şi 121 nu cădea în patimi lumeşti. că 128Fără acest legământ nimeni nu putea aceia vor moşteni întreg pământul. 101Acolo se învăţau Decalogul Lui Zamolxe şi Legile Lui Zamolxe. Fericiţi sunt cei lumină vie neamurilor. numit şi Marele Lup Alb. că aceia se vor mântui. preot zamolxian şi un urmaş al lui Mari. 109Fericiţi sunt Zamolxe a fost folosită de grecii acelor făcătorii de pace. greci s-au făcut cunoscute învăţăturile Lui 108Fericiţi sunt cei cumpătaţi. pe Bendisa şi purpură. 110Fericiţi sunt cei ce-s cutezători în şcolile zamolxiene făceau un jurământ pentru adevăr. pe Zamolxe. 122Preoţii zamolxieni erau la acea vreme păstrătorii înţelepciunii lumii şi 123 purtătorii puterii zeilor. că ea venea de la lumina Lui care muncesc cu hărnicie. pe cât mă vor ajuta puterile şi 9 9 9~ 9 ~ n 203 . că ei aduc cerul pe pământ. 104Poporul învăţase de la preoţii neamului înţelepciunea în cuvinte simple astfel: 105„Fericiţi sunt cei milostivi. că ei vor Zamolxe Arianul. că greci.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 100Şi în timp. pe toţi zeii şi zânele luminii semeţesc. Ei dădeau din lumina proprie oricăror oameni care vroiau să o primească şi lumina lor nu le scădea. 126Medicina Lui avea întotdeauna de toate. că ei vor Dumnezeu. 119Se credea despre unii că pot fi prezenţi în 120 mai multe locuri deodată. s-au pus temelii ale şcolii înţelepciunii Lui Zamolxe.

legământul care urmează 130 Învăţăturile medicale le voi împărtăşi tuturor celor care vor şi pot să prindă 204 .CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI priceperea.

şi voi fi cinstit de oameni. 135Zău! Zău! Zău! (6)" 136Multe popoare au luat acest legământ şi l-au folosit aşa cum credeau 137 mai bine. păzindu-mă de orice faptă rea şi stricătoare comisă cu bunăştiinţă (3). 139Unul dintre ei a fost rege Dromihete. Dar traci şi 13 grecii acelor vremuri aveau legământul vrăji. aş auzi şi aş cunoaşte în timp ce îmi fac meseria sau în afară de aceasta. Într-o zi au sosit la Sarmisegetuza trei oameni cu trei slujitori ai lor. nu voi vorbi despre ea dacă nu-i nici o nevoie să fie destăinuită (4). 8Într-o noapte s-a găsit trupul mort al unui gal care venise la Sarmisegetuza să înveţe tainele înţelepciunii şi să devină preot druid. pe cât mă vor ajuta puterile şi mintea. iar dacă îl voi nesocoti merit să fiu pedepsit şi să am o soartă rea (5). pe mai multe pământuri ale noastre. mă voi bucura pe deplin de viaţă şi de meseria mea. Tăbliţele de aur sunt distruse. 12Apoi preoţii şi conducătorii militari au aflat că cei trei pelerini şi slujitorii lor fuseseră văzuţi noaptea cum făcuseră Şi CAPITOLUL 3 Lumina păleşte prin jertfe. şi mă voi feri să le fac orice rău şi orice nedreptate. rege galilor scordisci. dar între ei se înţelegeau întrun grai necunoscut dacilor. 1 2 făceau parte din Sfatul Înţelepţilor. El i-a înţelepciune pe regele macedonean adunat pe toţi preoţii şi preotesele din Lisimah. Marelui Preot Râmlean care a 17 cel care l-a învins prin forţă şi venit degrabă la Sarmisegetuza. Vremuri negre. din Tracia. Îngrijirea bolnavilor se va face spre folosul lor. 3Toţi erau îmbrăcaţi în alb şi spuneau că vin din partea cealaltă a fluviului Istru. 6Iar preoţii de la Sarmisegetuza i-au crezut şi i-au primit cu bucurie dându-le adăpost şi hrană. 4Vorbeau şi limba tracă. cavaler zamolxian. cel care fusese dat la începuturi. 15Niciodată acolo regi destoinici despre care s-a scris în pe discul solar n-au fost făcute sacrificii. Căderea în rău. Chemarea lui Pitagora să se întrupeze. 133 Păstrarea tainei este o datorie a mea şi orice faptă aş vedea. s-au găsit ucişi pe altarele sacre oameni al căror sânge a fost lăsat să curgă în focul 205 . Dar vrăjitorii ucigaşi fugiseră. Dar mai apoi s-a dovedit că acei oameni veniseră cu gânduri rele. împrejurimi şi pe câţiva dintre cei care 18 a mai trecut timpul. 14Când preoţii daci au cunoscut cele 138Şi la acele timpuri dacii au avut întâmplate s-au îngrozit. Voi îndeplini meşteşugul 132 medicinei în dreptate şi adevăr (2). jurând pe zeii lor. 5Şi ziceau acei oameni că sunt slujitori ai Lui Zamolxe şi păstoresc sufletele tracilor care trăiau la sud de fluviul Istru. Şi Marele Preot le-a spus: „Aflaţi că de un timp. 10Omul fusese intenţionat sacrificat chiar pe discul solar al sanctuarului. 11Preoţii i-au văzut urmele sângelui curs pe piatră. aşa cum se cuvenea unor oaspeţi. 134Dacă voi respecta acest legământ fără să-l încalc.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI acest meşteşug al vindecării şi făgăduiesc prin jurământ să respecte 131 ei legile medicale (1). voi intra spre folosul bolnavilor. 139 16Şi i s-a spus despre acest sacrificiu cronicile vremurilor. La orice casă aş merge. 9Tânărul ucis era fiul lui Aster.

19O mare urgie a căzut peste neamul nostru pentru că nu 20 am fost treji. din alte neamuri. care ne pizmuiesc pentru că suntem pe calea luminii şi am părăsit-o 206 . Există oameni răi.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI sacru.

răi. iar preoţimea să venise să înveţe acele legi. care se stea acolo de pază şi în rugăciuni. a fost arsă până în temelii. care focurile sacre dacice. 36Dar când regele gal a ajuns la Sarmisegetuza s-a 22 izbit de luptători şi a întâmpinat o dârză intenţiile lor rele. care stătuse aprins necontenit de fost sacrificat pe piatra discului solar de pe vremea Lui Zamolxe. fiul tău a dacice. căci cursese prea mult sânge în 24 locurile sacre. şi a ars până în la Sarmisegetuza". adevărat! Vom pleca acolo degrabă şi voi 46Sarmisegetuza. iar la Sarmisegetuza mai 25 rămăseseră doar câţiva preoţi ai Lui rostogoleşte acum peste noi?" Şi Marele Zamolxe. păzitorii dreptăţii. tot aşa le cavalerii zamolxieni. 44Pe cei câţiva preoţi rămaşi ai dacilor i-a zis: „Cerule! Cum aşa? Dacii nu fac 31 sacrificat pe piatra discului solar la sacrificii umane! 31Nu pot crede ce-mi Sarmisegetuza. spunându-i: „Mărite rege noi venim din 43Şi Aster a stins focul nemuririi Dacia şi-ţi aducem o veste rea. 35Cum a păşit pe pământul Daciei. Şi nu mult dintre ei au pornit în căutarea ucigaşilor. spus că erau Legile Lui Zamolxe scrise 27S-a trimis poruncă ca peste tot să se a pe tăbliţe de aur. 26Nu ne lui fusese ucis şi a spus: „Dacă acest rămâne decât să aprindem focurile sacre popor este în stare să facă un aşa rău peste toate pământurile noastre şi să ne înseamnă că legile lor sunt strâmbe. 45Dar pe Marele Preot 32 spuneţi! 32Veţi plăti cu capul dacă nu este Râmlean şi pe nevasta lui Sarmisa nu iau 33 găsit. 30Şi regele gal Aster a temelii marea sală de la Sarmisegetuza. tatăl tânărului ucis. rănit în lupte. dar ceea 39Apoi Aster a văzut locul unde fiul ce s-a întâmplat este prea întunecat ca să poată fi îndreptat cu uşurinţă. capitala sacerdotală a veţi merge cu mine!" dacilor. căci vroiau să-i ucidă. care credeau că erau atacaţi. regele Aster a regele Aster s-a retras degrabă din Dacia pornit spre Dacia însoţit de oamenii cei trecând fluviul Istru înapoi în Tracia. ce este de făcut? retragă. după aceea s-a aflat unde se găseau 29Dar vrăjitorii trecuseră apa Istrului tăbliţele de aur şi regele Aster le-a topit în şi au mers la Aster. 41Atunci regele Aster a cureţe vetrele pângărite şi să se aprindă zis: „Cum au luat ei viaţa fiului meu. 48Marile sacrilegii făcute de regele gal regele a fost hărţuit tot timpul de rumânii Aster au fost peste măsură de mari. 21Nu ne mirăm că ucigaşii vrăjitori s-au îmbrăcat în alb ca să ne înşele asupra înţelegere între daci şi galii scordisci să-şi respecte fiecare pământurile. foc luând cu el tot aurul. După ce legi se conduc aceşti oameni?" 40Şi i srugăm Lui Zamolxe". Dar Marele Preot le-a 23Şi oamenii au întrebat cu mare trimis vorbă luptătorilor daci să se speranţă: „Marite Preot. 38Şi dacii s-au răspândit 24Mai putem oare opri răul care se prin păduri. 22Dumnezeu ne rezistenţă. Preot a răspuns: „Vom încerca. căci fusese o 49Dar spiritul Cavalerului trac lucra şi 207 . iar regele Aster a fost pedepseşte şi de acum lumina Lui începe 37 să pălească pentru noi". 42 au aflat despre cele întâmplate şi câţiva voi distruge şi eu tăbliţele". 28Şi credeau a fi bune.47Apoi 34Cu o oaste mare.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI pe cea a întunericului pe care se află ei.

au fost aflaţi de cavalerii zamolxieni care i-au ucis chiar acolo în Tracia. care vroiseră să distrugă neamul dacilor.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI după un timp vrăjitorii. 208 .

52De atunci multe rele s-au întâmplat. costobocilor şi rohmanilor din Moldava. Calea Lui Zamolxe. 73Vom da sfoară în ţară ca. 72Atunci Marele Preot a făcut planul: „De mâine vom aranja ca pe locul unde Pitagora a fost incinerat. Marele Preot de atunci. dacii se omorau lesne între ei şi căzuseră 53 în patima beţiei. dar noi îi vom zice 71 Deceneu". înainte de Ziua de Sânziene. dimineaţa. 58Aş dori să-i spun domniei tale câteva cuvinte despre oamenii neamului nostru.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 50Dumnezeu. 77 Şi Marele Preot a trimis olăcari în toate ţinuturile ca să anunţe hotărârea sa. oricine doreşte să vadă focul sacru. Şi sunt încredinţat că spiritul lui Pitagora va dori să coboare printre noi şi să se încarneze. cu sute de ani în urmă. 65Ştia de mai înainte ce se întâmpla printre daci. 82La amiază soborul de preoţi şi 209 . 70El a fost un om mare. 81Atunci. Şi peste tot era mare jale în suflete. 60Şi Grad a continuat: „Află că mulţi dintre râmleni au uitat de zeii neamului. a fost pregătit Rugul Lui Zamolxe. 71Şi Grad a răspuns: „Aşa să ne ajute Dumnezeu Fârtatul". 59„Vorbeşte" i-a răspuns Marele Preot. ale sucilor din Ramania şi ale altor neamuri de traci. vor descinde spiritele virtuoase ale străbunilor noştri. 78 La timpul potrivit s-a adunat o mare mulţime de oameni deasupra peşterii Lui 79 Zamolxe de la Apolovraci. să vină 74 Preot al dacilor. Şi rogu-te să mă asculţi". Şi printre ei era şi preotul Cerian cu nevasta lui Ilaria care era însărcinată. 57 Argedava. Marele Preot. 54Dar au trecut anii şi încet încet Sarmisegetuza a început să fie reconstruită din temelii. 56De acolo preoţii i-au dus undeva în munţii cei tainici ca să vorbească cu Gruiu. fiul lui în vârstă de cinci ani. Sunt căpetenia Grad şi vin din cetatea Argedava. a avut puterea a zece zei. care treptat pierduseră calea cea dreaptă. 75Şi în mulţi oameni. ale carpilor. au mers la Sarmisegetuza. 69Vom aprinde un mare foc sacru dacic ca să chemăm spiritul lui Pitagora să se întrupeze. să ţinem aprins focul nemuririi dacice timp de trei zile şi trei nopţi. 76Toate acestea le vom face în timpul verii. 62Ne ducem de râpă Doamne! 63Ce putem face oare ca să oprim această cădere în rău care duce la pieirea neamului nostru?" 64Gruiu. 51Şi Domnul şi-a îndreptat faţa în altă parte şi nu a mai văzut poporul Său asupra căruia căzuse o mare urgie. care vor fi prezenţi. Preot: „Aşteptam un semn omule din s-a întristat de câte s-au întâmplat în Dacia. care să reformeze casta preoţească. 67Cunosc aceste lucruri. pe măsură. în triburile apulilor din Hardeal. 80Grad şi fiul său Burebista veniseră şi ei. 68Eu zic aşa: Ne trebuie un rege puternic şi un Mare Preot. trimis al cerului. 61Nu mai sunt îngrijite altarele şi oamenii îşi pierd minţile bând vin şi băuturi tari peste măsură. Încarnarea lui se va numi Decezeu. înainte de noaptea de Sânziene". 66Şi a zis Marele Şi Grad a zis: „Închinare Marite acolo. 55Era mijlocul primăverii şi căpetenia Grad cu Burebista. s-a mâhnit de cele ce auzise şi a căzut pe gânduri. neamul nostru sa prăbuşit într-un gol care se numeşte rătăcire. în cerul Lui de purpură. aşa cum ne-a spus Zeul Zamolxe în vechime.

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII preotese au înconjurat rugul sacru şi au făcut invocaţii către Dumnezeu şi Domnazâna. către Zamolxe şi Bendisa şi 210 .

94În liniştea care s-a aşternut. poporul Lui se vor îmbrăca cu un nou veşmânt de viaţă mult mai luminos decât până atunci. 85Şi rând pe rând toţi cei prezenţi se apropiau cu credinţă de foc şi chemau spiritele străbunilor să se îndure de neamul dacilor aflat acum la mare restrişte. 7Marele Preot Gruiu a aflat de naşterea lui Deceneu şi a zis: „Iată că Domnul se îndură de noi şi a trimis mesagerul renaşterii noastre. încet. 4Nu a trecut mult timp şi Ilaria. 89Şi au ţinut aprins focul dacic până când au ajuns. 84Apoi preotul Cerian a aprins rugul. 5Şi în Ziua Naşterii lui Deceneu s-au văzut corbii. 86Preotul Cerian s-a rugat aproape neîncetat alături de nevasta sa Ilaria ca să se întrupeze spiritul lui Pitagora. 87 Aşa au trecut trei zile şi trei nopţi. Deceneu îndreaptă neamul pe calea înţelepciunii. împreună cu preoţii şi preotesele locului. 96Încet. Marele Preot Gruiu a pus pe vatra sacră tăciunii aduşi de la rugul de la Apolovraci. 88 Apoi Marele Preot Gruiu a luat tăciuni aprinşi din focul sacru şi împreună cu câţiva preoţi tineri au mers cu focul viu pe coama munţilor la Sarmisegetuza. tot aşa cum era şi pe vremea străbunului Zamolxe. la Sarmisegetuza. căruia i-au pus numele Deceneu. Deceneu devine Mare Preot. Şi mulţi oameni din împrejurimi au venit să vadă focul sacru dacic. Calea Lui Zamolxe. 83Şi era acolo o mare mulţime de oameni. Aprind acum şi aici vatra sacră a nemuririi dacilor arieni ca ea să fie mărturie că ne smerim şi cerem îndurare Domnului Dumnezeu ca să revenim pe calea luminii sufletului". zburând în înaltul cerului. Câţiva dintre preoţii şi preotesele din partea locului au vegheat focul chiar în curtea casei preotului Cerian. CAPITOLUL 4 Naşterea lui Deceneu. 8Vom face 211 1Când a ajuns acasă preotul Cerian a . ne vom ridica din genunchi. Deceneu merge pe urmele Lui Zamolxe. şi cu sute de oameni din popor. ne vom lumina sufletele şi neamul nostru îşi va reveni din suferinţa şi pedeapsa în care se află acum". în lumina Lui de purpură. 6Era un semn că venise pe lume un om al înţelepciunii. privea cu bucurie la focul aflat în vatra sacră a nemuririi dacilor arieni şi ştia că în vremurile schimbării la faţă a lumii. 93 continuu de veghetorii la foc. 97Şi Domnul. 90Acolo. au reconstruit din piatră vatra sacră a nemuririi dacilor arieni. vestitorii nemuririi. nevasta preotului Cerian a născut un băiat. 91Căci vatra focului nemuririi neamului rămăsese încă stinsă de pe timpul distrugerilor regelui gal Aster. 92Atunci Marele Preot a spus: „De astăzi Domnului Dumnezeu din ceruri Îi cerem să-Şi îndrepte privirea către noi. pe Calea Iluminării. Regele Burebista. Regele Deceneu. 95Şi vatra focului s-a aprins şi a mai zis Marele Preot: „De astăzi vom face în aşa fel ca acest foc să fie întreţinut şi păzit aprins un foc cu tăciunii aduşi de la focul sacru de la Apolovraci.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI către toţi zeii şi zânele neamului. şi aşa să-şi hrănească sufletele cu lumină vie. căci am pătimit destul.

212 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII totul ca el să poată lucra în voie. 9Şi Deceneu va fi preot al Zeului Zamolxe".

Alb Împărat. Marele Preot. 29Şi Deceneu pe urmele străbunului Zamolxe acolo Deceneu i-a cunoscut pe preoţii de căutare a zeilor. părintele neamului nostru. Un Zamolxe. 21 35De acolo Deceneu a plecat spre arborele vieţii. Dorian. cunoscute ale acelor vremuri. neamului. i-a legat pe Deceneu şi pe Mara cu jurământul iubirii pe care ei l-au spus ţinând mâinile pe un trunchi de brad. toţi aleşi de Pandu preotul. Bătrânul Înţelept. Deceneu a mers în preot Deceneu. 13Şi răul 27Nu mult timp după aceea Deceneu a vine în minţile oamenilor atunci când zeii nemuritori sunt înlocuiţi cu zeii muritori pornit spre Tracia însoţit fiind de doi 28 plăsmuiţi de minţile rătăcite". Căci preoţii ştiau asta de la sobor de preoţi şi preotese. în insula Samos unde oamenii umplut de duhul înţelepciunii. 23Aşa 24 Deceneu a cunoscut multe. îi dădea poveţe lui Deceneu. Marele Preot. cavaleri zamolxieni. după care a trecut prin Iudeea şi deasupra focului sacru dacic. să peregrineze în tracilor care păstrau vie credinţa lume. Marele Preot vroia să-l trimită pe care trăise pe vremea Lui Zamolxe. a făcut rugăciuni chiar pe locul unde Pitagora locuise în vechime. la Luxor. 32Şi Pandu era un urmaş de investirea lui Deceneu în preoţie şi l-au sânge al Lui Zamolxe. Apoi şi-au unit mâinile Babilon. 34Şi Deceneu. 15Căci neamurile Marelui Lup Alb. 24Atunci tânărul preot a spus: „Am aflat lucruri minunate despre omul nemuririi. s-a schimbat la faţă şi s-a Ionia. Cei 14Cu timpul Deceneu a deprins buna trei au trecut fluviul Istru şi au ajuns în învăţătură şi ştia a vorbi limbile cele mai munţii Haemus la clanul Cogaion. a ajuns în Egipt urcând apoi pe cursul 22 până în Egiptul de Sus. Şi într-una din zile Deceneu l-a rugat Nilului 36Şi pe unde a umblat a văzut cu ochii lui pe unul dintre preoţii cei bătrâni. păstrau încă vie amintirea vieţii lui 19Nu mult după aceea Deceneu se Pitagora pe acel pământ.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI potrivită să înţeleagă înţelepciunea strămoşească. adevăraţii zei sunt nemuritori. iniţiat cavaler zamolxian 18Atunci tânărul 33Din Tracia. pe căsătoreşte cu Mara. şi aşa a fost învăluit întru-totul de duhul înţelepciunii lui Pitagora. cel care venise din Dacia noul Mare Preot Dorian. 12 10Când Deceneu a ajuns la vârsta despre străbunul Zamolxe. 11Şi chiar el. pe nume locurile pe unde păşise Zamolxe cu sute Semian. 23 37 20 213 . 25 Vreau să plec în lume pe urmele Marelui Zeu Zamolxe. o fată din ţinuturile care grecii îl numeau Decaineos. să-i spună tot ce ştia el Hardealului. Zamolxe. au făcut în Tracia. protectorii lui. 30Aşa Deceneu a aflat şi de la ei în suflet a lui 16Şi a venit ziua când Deceneu a fost despre reîntoarcerea 31 hirotonisit preot al Lui Zamolxe. 26Şi Domnul Şi odată Marele Preot i-a spus lui nostru Dumnezeu va fi cu mine aşa cum Deceneu: „Tu copile cu privirea i-a însoţit prin lume pe toţi cavalerii pătrunzătoare să ţii minte cât vei trăi că zamolxieni". Marele Preot a aranjat ca băiatul să fie învăţat de înţelepţii neamului.

Şi multe lucruri de înţelepciune a învăţat Deceneu în cursul călătoriei lui. 38Iar când a revenit în Dacia. însoţit de cei doi cavaleri zamolxieni. Deceneu a povestit cele trăite de el mergând pe 214 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII de ani în urmă.

Legile Blajinilor. în prezenţa a sute de preoţi şi preotese din neamurile tracilor. 49Dar credinţa în Zamolxe ne va salva. deşi tânăr. cele scrise în vechime de către Marele Lup Alb. 58Marele Preot Deceneu umbla pe pământurilor marelui regat al lui Burebista dându-le rumânilor pilde şi îmbărbătându-i. 56Aşa Burebista a ajuns unul dintre cei mai puternici regi ai 57 să fie cumpătaţi. un cavaler zamolxian care se abţinea de la vin şi în care Marele Preot Deceneu a văzut creşterea neamurilor tuturor tracilor. Pământurile regatului lui Burebista se întindeau în vest până spre Vindobona şi spre izvoarele Istrului. 42Deceneu a fost cel care a condus un mare sobor de preoţi şi preotese şi l-au căsătorit pe regele Burebista cu Zânaida. 46Apoi Deceneu şi Burebista au dat poruncă să se taie viţa de vie acolo unde era obiceiul beţiei. atunci treptat se vor deschide cerurile şi pentru noi şi vom putea din nou să avem vieţile fericite". 41Şi Deceneu i-a prorocit lui Burebista şi l-a sprijinit să fie rege şi să-şi întărească domnia. Deceneu. 215 . pustnicii cei blajini. Că la acea vreme mulţi daci aveau năravul băuturii fără măsură. iar în est până înspre fluviile Tanais şi Atel. 61Aşa a crescut puterea preoţimii. 54Şi regele Burebista a luat înapoi tot aurul şi l-a dat lui Deceneu. 44Şi aşa i se dusese vestea Marelui Preot Deceneu că tălmăceşte voinţa zeilor şi toţi îl respectau. 50Dacă vrem să cunoaştem iarăşi ce este nemurirea să ne lăsăm călăuziţi de lumii. îl avea om de taină. la Ceahlău muntele cogaion al carpilor. 52 În sudul fluviului Istru se mai aflau 53 încă galii scordisci. 60Căci legile fuseseră păstrate în grai de unii preoţi şi de rohmani. 43Iar regele Burebista. 55În anii care au urmat Burebista a reuşit. 59Deceneu a topit aurul primit de la regele Burebista şi l-a transformat în plăcuţe pe care a gravat din nou Legile Lui Zamolxe. fata unui rohman din ţinuturile carpilor. a primit Marea Preoţie de la Dorian. când vom simţi iarăşi sufletele străbunilor. cei care topiseră la Sarmisegetuza tăbliţele de aur pe care fuseseră gravate Legile Lui Zamolxe. 40Era atunci timpul când începuse să se ridice în putere Burebista. a trecut Istrul şi a mers la galii scordisci. ştiind marea înţelepciune a lui Deceneu. şi-i învăţau pe oameni 47 străbuni. Legile Belagine. moşii şi strămoşii noştri de sub brazdă. cu o armată puternică. că ne arată calea luminii. 48Odată Marele Preot Deceneu a mers în ţinuturile carpilor din Moldava şi le-a vorbit preoţilor şi mulţimii de acolo astfel: „Rumânii au devenit neputincioşi pentru că au părăsit înţelepciunea străbunilor. 51Şi aşa să ştiţi. Şi într-o primăvară regele Burebista. 45Regele Burebista se sfătuia cu Deceneu în tot ce era de făcut mai de seamă în marele lui regat şi Burebista şi l-a asociat pe Deceneu la domnie. acolo unde trăiau sciţii fraţi buni cu tracii. chiar în dimineaţa zilei când în văzduh se vedea piramida şi Calea Cerului.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI urmele străbunului Zamolxe. iar Legile Belagine au fost iarăşi cunoscute de toate neamurile tracilor. 39Nu mult după întoarcerea sa în Dacia. să-i unească pe toţi dacii şi pe alţi traci din triburile învecinate prin blândeţe sau prin forţă.

64Ţara era în mare jale şi preoţimea l-a chemat pe Deceneu să fie rege şi călăuzitor neamului. să ai Dumnezeu. Şi negoţ. 69Aşa 62Vremurile preoţii şi pe preotesele locurilor pe unde umbla şi le vorbea despre rumâni şi 78 înfrăţirea lor cu natura. 80Preoţimea lui Deceneu făcea iniţieri în mistere dacice în peşterile sacre şi pe vârfurile munţilor. 71Iar voi preoţimea. Frumuseţea 70 şi misterul femeii. o mulţime mare. ci la ce este 3 73 drept. acolo de Domn vă rugaţi. rugul aţâţaţi. de înţelepciune. Şi tot cântare în versuri a învăţăturilor Lui 2 omul când vinde sau cumpără şi face Zamolxe Arianul Fiul Lui Dumnezeu. trezire ne dai. se ridică tot poporul la lumină. 67Odată regele Deceneu a vorbit preoţimii şi multor oameni adunaţi la Sarmisegetuza astfel: „Aflaţi că o ţară nu se poate îndruma bine fără ca cei care o conduc să fie ei înşişi virtuoşi şi drepţi. acei preoţi care purtau căciulă de blană de miel. Iar de o fi noapte. pe-o gură de rai. 75Şi să luaţi aminte să nu rai. cogaionii. numindu-i pileaţi. şi să nu le daţi vreodată la străini că veţi Zamolxe a privit. pe-o gură de nemurirea. în multe taine. o 72 înţelepciune. Deceneu pleacă la Zamolxe. 81Iar pe preoţii cei mai buni Marele Preot Deceneu i-a învăţat tainele stelelor. şi-astfel ne-a grăit: 9-Tu 76 ajunge în bejenie şi veţi pieri. 1Incă de pe vremea Lui Zamolxe cei care aveţi cunoaştere despre rămăsese în popor Balada Lui Zamolxe. %Focul s-a-nteţit. căci de la muncă vine bogăţia. 4Rugul am aprins. 6Doamne ne-om ruga. Să nu aşteptaţi să primiţi fără muncă. atuncea 216 . să nu se balada aceasta era o mărturie a credinţei gândească la înşelăciune. Eu 12 unde au plecat". 65Era nevoie de un om care să fie pildă tuturor şi Adunarea Bătrânilor a hotărât la Sarmisegetuza ca Deceneu să fie rege pe deplin. 68Şi temelia neamului este familia. Că din zori de zi. 66Apoi a fost pace în toate pământurile tracilor. 5La Zamolxe vrem. voi să nu uitaţi. la 11 pe pământurile strămoşilor lor. cei apropiaţi care se ajută unii pe alţii. ochiul de Mi-oţi vede. Lumina Lui Dumnezeu revine. pe oriunde s-ar afla. Doamne. 79Şi Deceneu i-a iniţiat pe unii preoţi. prin milă şi vale. Mergând aşa pe calea închinăm. să priviţi De multe ori Deceneu îi strângea pe departe. Oriunde găsesc vreodată liniştea până nu se întorc umblaţi. să ne dărnicie. prin uneltirile unor oameni răi. 74 focul am încins. cuvinte ne părăsiţi niciodată pământurile neamului spune. la înţelepciunii veţi afla şi ce este puterea Ta. Tu Stăpâne. căci l0 popoarele în pribegie fie pier fie nu-şi preotul tău. să o folosiţi în bine. regele Burebista a fost răpus. 77 cu voi voi fi. Vorbe de înţelepciune. Iar dacă sunteţi credincioşi de veacuri a neamului: „P-un picior de străbunului Zamolxe să arătaţi acesta prin plai.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII s-au schimbat şi împărăţia romanilor dobândise mare putere. CAPITOLUL 5 Balada Lui Zamolxe. e un deceneu. 63Şi într-o zi. Cei ce simt că trăiesc. 78Aşa Marele Preot Deceneu a întărit credinţa neamului în Munţii Carpaţi sacri. strânsu-ne-am în faptele voastre bune. 76Că poporul Meu.

217 . Carpaţii-s temei. l3Să mai luaţi aminte. crestele sunt sfinte. că la voi Mă uit.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII veţi crede. aminte să luaţi. când frunza foşneşte. l4În codru de umblaţi. vrerea v-o ascult. la popor de zei.

e cel mai frumos. la 20 21 Mine-o să vie. 30Şi aşa mulţi dintre ei se întorceau de la 31 întuneric la lumină. şi să vă-nchinaţi. graiul 28 omenos. a 218 . sunt nenumărate. 39 23Cel ce-n Mine crede. şi să vă iubească. doina să pornească. Numărul cavalerilor zamolxieni. oamenii dreptăţii. 45Tu să orânduieşti ca trupul meu să fie ars după datină şi să-mi pui cenuşa într-o urnă şi să o îngropi undeva în curtea casei noastre. asta nu uitaţi: Veţi fi înviaţi! 22 întărit familia. 18Drepţi vă ridicaţi. la Mine-o ajunge. să vă apăraţi. se deprinseseră iarăşi cu munca ca de acolo ştiau că vine berechetul. 38 34S-a 22Vieţile-n dreptate. De la sănătatea castei preoţeşti. pe Lucian preotul. e-n cântul de nai. p-un picior de plai. s-aveţi mintea trează. 44Şi când a venit vremea să meargă la ceruri. 42Deceneu. Cel ce vă mângâie. să se-nveselească. 27 Şi când vă vorbiţi. o femeie din neamul sucilor. oamenii vi-s fraţi. adevăr şi dreptate 33 ale neamului. Mulţi negustori veneau din sud. din când în când. pe munte sus. s-a adunat mulţime mare de preoţi ai neamului şi au aprins un rug şi după datină au ars corpul lui Deceneu. 24 iau suspinul greu. s-a înmulţit şi toţi tracii ştiau despre calea luminii faptelor lor. temelia neamului. ajutor să daţi. un om înţelept căsătorit cu preoteasa Cidia şi cu Miruna. sfânt vă este graiu. 23 Negoţul înflorea şi se dusese vestea bogăţiilor Daciei şi a aurului pământului. 49Iar Marele Preot Lucian le-a vorbit oamenilor astfel: „Aflaţi că Deceneu. Maimarele Preot şi rege al dacilor. iar spiritul de ajutor devenise iarăşi viu aşa cum fusese pe timpul Lui 35Oamenii Zamolxe Arianul. 19Pe cei oropsiţi. inimii de foc. pe-o gură de rai". care fusese Mare Preot un mare număr de ani. viaţa-i cu 17 noroc. 32La acele vremuri au fost aprinse multe ruguri sacre care-i cinsteau şi pe Marele Lup Alb şi pe Cavalerul trac. Voi oameni frumoşi. Deceneu i-a spus soţiei sale Mara: „Eu mă voi duce curând la străbunul Zamolxe. 40Iar sufletele râmlenilor erau pline de dărnicie şi o arătau în fapte şi vorbe bune. să fiţi drăgăstoşi. 41Credinţa în străbunul Zamolxe înviase. să-i urmeze. De poporul Meu. binecuvântează. lacrima nu vede. 43L-a ales. cântec bucuros.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII Deceneu vorbeşte. 16Sacru vă e plaiu. din Tracia şi Grecia. că drumurile erau bune şi fără lotri. 48Atunci. 25Când hora-ţi încinge. Viaţa de v-o daţi. 36Multe vii se scoseseră şi patima băuturii a tot scăzut până când aproape a dispărut. îmbătrânise şi a orânduit datul Marii Preoţii. voi 24 25 vorbi mereu. să aprinzi focul sacru al nemuririi că aşa voi fi şi eu cu voi în duh". 15 Voi să-l ascultaţi. 20 să nu-i părăsiţi. la Apolovraci. 37Iar preoţii neamului. nemuritorii. şi a celor care conduceau poporul. sus la Dumnezeu. C-al zeilor grai. Intr-o zi Deceneu şi-a dat ultima suflare. vor avea temei. 26Atunci şi alţi zei. 29An de an lumina Lui Dumnezeu revenea în sufletele dacilor. modelele de cutezanţă. să vă amintiţi. din omul frumos. 46Iar pe locul acela. oamenii dobândeau şi ei virtute. ajunseseră iarăşi pilde de viaţă cinstită şi cumpătată şi poporul îi urma.

52Suntem acum 219 . că poporul căzuse în întuneric prin uneltirile celor răi. 51Şi ştim cum părintele Deceneu ne-a zidit iarăşi în credinţa noastră în Munţii Carpaţi sacri.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII plecat în cerul de purpură la străbunul nostru Zamolxe. 50El Deceneu a fost trimisul cerului ca să ne ridice iarăşi ochii spre lumină. cogaionii.

56Şi aşa s-a deschis iarăşi calea cea largă a inimii femeile neamului erau preţuite pentru armonia pe care o aduceau familiilor lor. iar din spiritul lui se adapă acum cu apă vie toată preoţimea noastră care în cinstea lui se mai numeşte şi preoţime decenee. rândunicii. 63cel ce nu mai simte neamului era zidită în vorbele de duh ale pasiunea. 76Despre femei. 80blânda atingere a zorelelor. 65cel poporului. 90cruzimea lupului. 71 96Şi iată câteva din vorbele de duh ale pe care nu-i cunoaşte. fire veselă deschisă şi primitoare. 58Aşa preoţii decenei îi învăţau pe cremenelui. pentru înţelepciunea şi cumpătarea lor ca stăpâne ale căminelor. spunându-le: 59„Moare puţin câte puţin 93Dacii ţineau în inimile lor multe 60 cel ce devine sclavul obişnuinţei. soaţa Lui Zamolxe. 62cel ce şi de la Zamolxe. scrise pe tăbliţele de aur. 64cel ce fuge de dragoste. a gravat pe tăbliţele de aur Legile Belagine. 91ardoarea focului 92şi oameni cum să-şi trăiască frumos viaţa şi le arătau de ce să se ferească răceala zăpezii". dădeau preoţii decenei poporului. 85bucuria razei 57 86timiditatea treze. Căci femeia. 94Ele erau o lege a strămoşilor ce nu ajută şi nu se lasă ajutat. Zâna Zânelor. 53 Şi Deceneu a fost cel care a redeschis o cale nouă iniţierilor în peşterile noastre sacre. râmlenii cei 72 zilele plângându-şi de milă. 61cel ce nu citeşte. soaţa de viaţă a bărbatului. 75 98Caută să nu laşi lucrul neterminat. curaj. înălţarea zveltă a bradului. cel ce nu păstrători ai înţelepciunii lumii dată la întreabă de frica să nu se facă de râs. 68cel ce nu schimbă nimic în înţelepciunea. cel ce vorbe de înţelepciune lăsate din străbuni nu călătoreşte. astfel: 77„Un popor se trezeşte când femeile din neamul acela cunosc lumina Lui 78 Dumnezeu. ele se pot reface 70 ceva nou. lipsa de teamă faţă de moarte. hărnicie şi vorbă înţeleaptă. 83atingerea delicată a florilor. preoţii decenei spuneau vorbele lăsate neamului de către Bendisa. 84privirea îndrăgostită a cerboaicei. începuturi de îngerii veghetori în scrierile 73cel ce nu riscă siguranţa pentru cele vechi: nesiguranţă pentru a-şi îndeplini un vis". cel ce-şi petrece neamului rumânilor. are misterul lunii de pe cer. cel ce nu vrea să construiască vor fi vreodată distruse. viaţa sa. legile bunei nu mai are ochii strălucitori. felul în care ei înţelegeau oftează des. 97„Lucrul bine început este pe 74Şi multe alte pilde de înţelepciune jumătate făcut. Zău!". 95Şi se ştia că dacă Legile 69 Lui Zamolxe. 70cel ce nu vorbeşte cu oamenii din înţelepciunea poporului. părintele Deceneu. 81mişcarea tremurândă a 78 82 frunzelor. 89cuminţenia porumbelului. Iar 220 . 79unduirea apelor. 87 88duritatea avea pe Deceneu în inimi. moştenite de la străbunul Zamolxe şi păstrate prin viu grai de pustnicii rohmani. căci înţelepciunea nu ascultă muzică. 54Ştim că părintele Deceneu a avut suprema funcţie sacerdotală. cinste. 67cel ce firi omeneşti. In vecii vecilor neamul nostru îl va de soare. 55El. 66cel care şi a obiceiului pământului. mândria păunului.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI din nou un neam cu încredere în dârzenie.

101Tăcerea este impulsul creării lăuntrice. 221 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 99Apele sunt hrana pământului şi vorba bună e hrana sufletului. doar o vorbă are. 100Inţeleptul tace şi face. 102Omul de onoare.

115Apele mici fac râurile mari. 133 Cine pe săraci ajută. ci în ţesătură. 125Binecuvântarea părinţilor întăreşte 145Munte cu munte se-ntâlneşte.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 103Ia aminte că adesea drumul pe care vrei să-l scurtezi este cel mai lung. 107Pe târâie brâu nu poţi să contezi. nu gura ta. 131Ce-a fost a trecut. 129Bărbatul păzeşte ogorul şi femeia bătătura casei. iubit. 121Ia aminte să nu-ţi tai singur creanga de sub picioare. 110Nu te îmbăta cu apă rece. pe Dumnezeu împrumută. 104Frica ucide mintea. ce-o mai fi o mai veni. culegi. 135Nu strânge lucruri de care nu ai nevoie. 132Cele bune să s-adune. 136Ce poţi face astăzi nu lăsa pe mâine. 134Le este frică de adevăr doar acelora care trăiesc în minciună. 126Omul se leagă de inimă. casa fără bărbat e pustie pe dinafară. 146Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face. dcasele copiilor. Pânza bună nu stă în înfloritură. 143Iubeşte şi vei fi 124Bărbatul după muiere şi copilul după mamă se cunosc. 111Lasă să te laude altul. 116Nu pune toate la inimă. 106Omul harnic. 127 122Aţa se întinde până se rupe. 108In loc de milă să impui respect. ai parte. izvoare cu apă vie. piatra tot în vad rămâne. că de se va 119Pe calea luminii vei întâlni şi răci în zadar vei munci. muncitor. 140Nu clădi pe nisip. iar ura se naşte din frică. 113Apa curge. 128Casa fără femeie e pustie pe dinăuntru. 112Apa cât de mare vine. 114Apa stătătoare poate fi înşelătoare. 137Omul gospodar îşi face vara sanie 118Aşchia nu sare departe de trunchi. de pâine nu duce dor. 109Ai carte. 117Cine are ochi pizmaşi. 222 . 144Ce faci te face. apăi om cu om. 139Ce poţi face singur nu aştepta de 120Un prieten bun nu se găseşte la la alţii. 141Ce semeni aceea răsare şi aceea 142Fii fericit şi lumea din jurul tău va 123Economia se face încă de la fi fericită. pietrele rămân. chiar lui însuşi i-e vrăjmaş. începutul sacului nu doar la sfârşitul lui. şi iarna car. 130Călătorului îi şade bine cu drumul. 105Cel ce adună fir cu fir o să aibă cu grămada. 138Bate fierul cât e cald. cele rele să se spele. capăt de drum.

223 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 147Cine adună la tinereţe are şi la bătrâneţe.

pentru pasărea care nu poate zbura. 166Ce-i frumos şi lui Dumnezeu îi 183Vorba multă. îndurare. 179Ascultă şi nu te mânia. n-a dat 152Dumnezeu este treaz. îndelungă răbdare. posteşte până se aminteşte-ţi că ai mulţi prieteni pe care însănătoşeşte. 178De eşti bun cu oamenii şi ei vor fi poţi îndrepta. 163Cine gândeşte bine îşi sădeşte dar şi mai bine este să-l urmezi. atenţie ca să dea rod. place. urmă îi duci dorul. 182Nu da binelui cu piciorul. 172La tinereţe să fii drăgăstos. că pe 165Extazul leagă omul cu Dumnezeu. împăcat. 149Prietenul la nevoie se cunoaşte. 174Omul învaţă din greşeala lui doar 157De eşti trist îi vei întrista şi pe atunci când se trezeşte. 151Dragostea este ca o grădină 170Prin muncă şi stăruinţă. 224 buni cu tine. la orice întâmplare cu înţelepciunea. aşa-i viaţa celui care e cu Cerul zâmbi. cunoaşte. 161Bine faci. bine găseşti. a trăit degeaba. trăiri de mulţumire. 173Deşteptul învaţă din greşeala daca el zâmbeşte oglinda îi intoarce altuia. 177Răspunsul blând înlătură mânia. naştere unui copil şi nu a sădit un pom. 181Cine mănâncă până se 164Când doreşti ajutorul oamenilor îmbolnăveşte. 153Cine nu-i dator e bogat. la 154Adevărata avere a omului este bătrâneţe vesel. 184Munca înnobilează pe om. fac bine. 167Cum e faţa liniştită a izvorului 185Femeia harnică ţine casa cu fusul. 159Ochii sunt poarta către suflet. oamenii din jurul tău. 158Iubeşte şi ascultă-ţi muzica inimii 176Fii recunoscător oamenilor care-ţi şi a sufletului. zâmbetul. 156Viaţa omului este ca o oglinda. în slavă cu smerenie. curat. sărăcia omului. nu-i cunoşti. ca să te 162Zâmbeşte oamenilor şi ei îţi vor . 169Ziua bună de dimineaţă se 150Cel ce iubeşte iartă. cel cu suflet mic este sărac. vei ajunge 160Omul cu suflet mare e bogat. 171Cine nu a construit o casă. 155Omul învăţat poartă întotdeauna la bogăţie cu cumpătare. 168Dumnezeu găseşte o ramură joasă tânără: trebuie îngrijită şi întreţinută cu la dorinţă. 180E bine să cunoşti ce este binele. către toţi cu averea cu el.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 148Cine face lui îşi face. 175Vorba dulce mult aduce. cine dă lui îşi dă.

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 186Vulturul nu trăieşte în cuib de vrabie. 225 .

194Greşeala copilului tău să nu o treci cu vederea. ştiau zilele când se culegeau plantele de 201Norocu-i după cum şi-l face omul. Unirea face puterea. cireşar. titanii. cade singur în ea.noaptea. că se face obicei. iar pururea înţelepciunea urmaşilor tracilor. omul după fapte. datini şi sărbători ale dacilor. 206Fie pâinea cât de rea. 226 . prietenii ţi-i alegi singur. 198Dacă vrei să prosperi timpului. 11Şi se ştia când se schimbau anotimpurile. 207Cine sapă groapa altuia. tătânii cei din 196Dacă vrei să prosperi un an. unde mirii se îndestulau ca să pornească 203Adevărata cunoaştere duce la bine căsnicia lor. leac. cultivă 5Iar oamenii îşi măsurau timpul şi-şi 197 cereale. 202 şi când ţineau sărbători de aducere a Soarta omului este mereu în mâinile berechetului. Dacă vrei să prosperi zece ani. cel puţin o dată în viaţa sa.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 187Nu e omul niciodată bătrân. 4Pe acel drum merseseră uriaşii. când e vorba de învăţătură. mărţişor. mergea după rânduiala îndătinată. pe care orice preot deceneu o parcurgea. 8Se 200Unde-i mintea e şi norocul. când să urce sau să coboare 199Gândeşte şi apoi treci la fapte. 191Un bătrân înţelept e o comoară nepreţuită. nu oile sau când să scoată stupii la vărat sau să-i pună la iernat. sau când se făcea peţitul şi logoditul. se va hrăni de-a 189Pomul după roade se cunoaşte. puterea tânărului şi mintea bătrânului. Graiul strămoşesc. 6Aşa ştiau când era aratul şi timp de o viaţă. tot mai bine. făurar. vechime. creşte oameni. peştera Lui Zamolxe. 195Chipul omului este oglinda sufletului. prier. semănatul. Mersul de la peştera Apolovraci. 10Viaţa oamenilor credinţă. Şi tot la anumite invers. n ţara ta. 192Dă-mi. când e omul ziua era egală cu 12 sănătos. 9Se făceau nunţi cu daruri lui. soarele zăbovea mai mult pe cer şi când 205Tare-i bine şi frumos. CAPITOLUL 6 Poporul zeilor. 188Unde-s mulţi. obiceiuri. puterea creşte. dar nu-ţi bagă şi-n traistă. orânduiau viaţa după natură şi semnele plantează copaci. florar. Anul îl împărţeau în douăsprezece luni după numele lor: gerar. Orânduirea vieţii. 209Şi din aceste vorbe de înţelepciune 1Şi poporul zeilor s-a aşezat în tihnă făcându-şi din înţelepciunea străbunilor fel de viaţă. Preoţimea decenee păstorea cu inimă curată poporul. Doamne. Calea Iluminării. când 204Treaba nu o faci cu graba. timpuri îngrijeau pomii şi viţa de vie. lăsate din străbuni. 208Inima omului i se citeşte pe faţă". 190Dumnezeu îţi dă. 193Neamurile şi vecinii sunt daţi de Dumnezeu. la Sarmisegetuza era un drum mitic. Calea Lui Zamolxe.

brumărel. răpciune.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII cuptor. brumar şi undrea. gustar. 227 .

26A doua zi. Şi le puneau copiilor pe cap un covrig mare cu o monedă de aur înfiptă-n el şi-i săltau de trei ori în sus. 29Apoi ţineau sărbătoarea tinere virgine. 22 22Şi lumea petrecea cu moaşele. Dragobetele. iar la Bobotează. oamenii îşi aminteau de sufletele moşilor şi strămoşilor şi mâncau colăcei cu miere şi nucă. Zeiţa Mamă. 36Şi mai era obiceiul că primăvara când tuna prima dată a ploaie. preoţii dacilor umblau cu botezul întru curăţia sufletelor şi dezgheţarea apelor. atunci când bărbatul casei aprindea Focul Viu în sobă frecând între ele două lemne uscate. în semn să 21 fiul Dochiei. mieii şi puii păsărilor. şi pe cei bătrâni.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI 13In ceea ce înfăptuiau. a cărei zi era în prima zi din luna 38 lui mărţişor. flăcăii plesneau seara din bice şi în puterea nopţii strigau fetele nemăritate de Ziua Focului. de Alimori când se dansa şi se cânta în jurul focului. 19Şi iarna. când ziua era egală cu noaptea. 20Cei. de-i da de grindă. până la şase ani. Fetele luau fire de busuioc crescut la fereastră. 15Unele erau tinere. seama de zâne. mergeau la moaşe. 25Şi de cădea bruma pe ele era semn că fata se mărita. Şi când focul se mai domolea săreau peste foc şi strigau zeul nemuririi: 228 . dacii ţineau Dragobetelui. 42Şi petreceau cu mese bogate. în luna lui mărţişor. 35In această lună era ultima babă şi se strângeau gunoaiele şi li se dădeau foc. 40De Măcinici. 28Se cinsteau moşii de iarnă în amintirea strămoşilor. ziua când murea Baba Dochia. precum Floriile. lumea îşi dădea cu aur pe la frunte ca 37 semn de belşug şi de berechet. Sântoader şi Sângiorz. oamenii aprindeau lumina că era ziua ridicării la cer a sufletului străbunului Zamolxe. 27In luna lui făurar era Ziua Ursului. sărbătoarea primăverii. 32De Sântoader lumea se spăla pe cap cu leşie cu iarbă mare. 14Şi la sărbători anume le cinsteau pe zeiţe după cum se aflau. despre care se credea că mureau odată cu mijirea iernii. de Ziua Mărţişorului. 33Flăcăii încurau caii şi fetele dormeau peste noapte cu iarbă mare în cosiţe. 41La Paşti. Sâmedru. după Bobotează. Sânpătru. pe cei mai maturi. Moş Ajun şi Moş Crăciun. 16Apoi de la venirea verii până la venirea toamnei erau Maica Domnului Zamolxe. în luna lui gerar. ieşeau mânjii. Şi era şi Sâmbra Oilor sau Ziua Şarpelui. zeiţele neamului. 24 se postea. şi le puneau noaptea sub streaşina casei. Moş Nicoară. 39 crească mari. Iar de toamna până la venirea iernii erau zeiţele mai bătrâne. Sântilie. Moş Indrei. Multe se spuneau şi despre Baba Dochia. 30Primăvara se întorceau păsările călătoare. 31Şi era obiceiul ca lumea să mănânce dimineaţa tare devreme ca să le meargă din plin. Şi tot în luna lui mărţişor se sărbătorea şi Ziua Preoteselor Vestale. Muma Caloianului 17 şi Muma Pădurii. zeul cel tânăr al dragostei. fetele primeau ca dar mărţişoare. 34In luna lui mărţişor. se sărbătorea Ziua lui Ion întemeietorul din dinastia împăraţilor Lui Dumnezeu. Drăgaicele şi Ielele care se arătau de cum venea primăvara până sosea vara. 18Tot aşa dacii îi sărbătoreau pe zeii cei tineri. copiii umblau cu sorcova şi le urau oamenilor de bine. 23 In ajunul Bobotezii. la timpul potrivit. Sânzienele.

când 229 . Bunavestirea. după câteva zile era Ziua Cucului.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI Alimore! Alimore! 43Apoi.

când era Ziua din oul cel mare al începuturilor lumilor. iar tinerii le aşezau la cogaioni. trăiseră uriaşii. Şi oamenii nu lucrau de Sântilie. pe 54La Rusalii. şi făceau şi apă de dragoste şi jucau în hora Sânzienelor. Şi la Vinerea-Mare dacii întâmplări din viaţa omului acela. mai ales linguri. 64De Sânpătru. 61Şi aşa ei roşeau ouă şi se trecea pe sub Crucea Lui ţineau vie credinţa în străbunii neamului Zamolxe. învoielile luate la Sângiorz. Ziua Soroacelor. oamenii se spălau pe faţă cu roua tot aşa ca şi pe vremea Lui Zamolxe dimineţii şi-şi puneau la porţi ramuri Arianul. mergeau 122 . anul nou al ciobanilor. de unde vedeau umbra cobora duhul înţelepciunii Lui Zamolxe. şi Calea Cerului care arăta sufletului 55Atunci jucau cetele de căluşari care-i omenesc drumul spre Dumnezeu. Joia-Mare a Paştilor.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI începea cucul să cânte. iar porumb fiert Sânmedru. lui cireşar. 70In acea zi apărea uneori cea mai mare sărbătoare a poporului. la mijlocul verii. 50La Florii. acolo lângă se împărţea pomană pentru sufletele crucile morţilor care aveau pe ele făcută străbunilor. deschideau poarta dintre vară şi toamnă. în luna lui cireşar. se dădeau de pomană vase şi 45Şi la Joimari. schimbarea la faţă a oamenilor. 44Inainte de a auzi dimineaţa la cimitire unde sub lespezi primul cântec de cuci oamenii se stătea cenuşa străbunilor. Amuţitului Cucului. în luna nu-i doară şalele. se formau turmele şi începea păstoritul care dura până la paparudele umblau din curte-n curte. se împărţeau mere. oamenii. piramidei. 63In Ziua de Sânziene. când se făceau socotelile după pentru sufletele străbunilor. vindecau pe mulţi. erau moşii de vară. colacii. când se făceau nedei. 62Iar străbunul „Zamolxe a înviat" şi li se răspundea Zamolxe îi veghea din cerul Său de „Adevărat a înviat". în luna lui prier. 53 Şi tot primăvara în prima zi din luna 67In luna lui gustar era Sărbătoarea lui florar era ziua de arminden când Muntelui. 48De Paşti oamenii îşi spuneau care dormeau sub grui. 68Şi mulţi se strângeau pe munţii verzi de armindeni. 57Şi în straie de sărbătoare. munţii sacri. în luna lui cireşar. copiii se duceau după joarde de răchită. De Sângiorz. pe locurile unde în vechime peste neamul întreg. ustensile pentru gospodărie. se dădea pomană 66 brumărel. erau veseli şi cu gânduri ardeau morţii. străchini şi Crucea Lui Zamolxe cu floarea vieţii încrustată pe ea. 59Atunci se împărţeau bune. 46Copiii umblau cu joimărica şi 47 numele celui îngropat şi se spuneau cereau ouă. 65Când era secetă în luna lui cuptor în luna lui prier. urcau pe muntele cel mare al carpilor. când vârful Toca. 58Că dacii îşi îmbrăcau curat. sâmbăta. 49De Paşti se ciocneau ouă semn că oamenii renăşteau purpură. 69Mii de oameni porţile fetelor iubite ca să le peţească. formă de cruce a Lui Zamolxe pentru 51Apoi lumea se încingea cu răchită ca să băieţi. 60Se rostea cu pioşenie oale. fetele adunau flori de sânziene şi făceau din iar duminica o duceau la templu sau la ele coroniţe rotunde pentru fete şi sub vatra dacică unde preotul o binecuvânta. 56Sărbătoarea dura 71Moşii cei mari păzeau fulgerul şi câteva zile şi se făceau târguri de moşi. în luna lui de Sântilie. 72Toamna începea când ziua era egală cu mai ales femeile şi copii.

făceau jurăminţi apoi grupurile se uneau şi se îmbrăţişau. brezaia. protectorul neamului. copiii umblau cu bolindeţu şi femeile coceau colaci. 89Preoţii şi preotesele la temple. Şi era obiceiul ca femeile să poarte pe cap coroniţe din plante de leac. luna lui Moş Indrei. 7 femeile în vârstă. 100Apoi intrau băieţii mai mici care dăruiau un ban fiecărui bărbat rudă şi fetiţele care dăruiau la femeile rude un lucruşor făcut de mânuţele lor. când începea iarna pentru păstori. 96Cu toţii ridicau mâinile spre cer. 90Şi când oamenii se adunau la templu. era şi Ziua Lupului când dacii îl sărbătoreau pe Marele Lup Alb. 94Iar femeile ziceau: „In numele Lui Zamolxe vom avea grijă de casă. Toţi cei prezenţi primeau binecuvântări şi aşa se schimbau luminoşi la faţă. cu dungi roşii la capete. 75Apoi erau moşii de toamnă. îmbrăcaţi în strai alb. aşa cum era obiceiul de pe vremea lui Crăciun. în luna lui brumărel. Sumedru. 95Apoi toţi ieşeau la focul sacru de afară şi făceau două grupuri. 88Decuseară bărbaţii lăsau la templu unelte de lucru şi arme ca să fie binecuvântate. cerbul sau cu moşii. 231 . 92 Pe rând îngenunchiau în faţa focului sacru bărbaţii în vârstă. sărbătoarea Lui Zamolxe. 81Şi se făceau daruri copiilor. 83Cetele de flăcăi colindau cu pluguşorul şi cu sorcova întru înflorirea vieţii omeneşti. colindeţii. vase cu miere şi fructe. cei veniţi din stele. iar femeile aduceau ustensile de bucătărie tot pentru binecuvântări. 73Şi atunci era Ziua Crucii Lui Zamolxe. 82După Sărbătoarea Crăciunului urmau douăsprezece zile şi nopţi de voie bună când se credea că firea omului renăştea. în luna lui undrea. 74 86Femeile tinere găteau cu plante de 87 Se credea că de Ziua Crucii se adunau şerpii pentru împerechere prin alunişuri. pregăteau vase în care ardea focul sacru dacic. 91Iar bărbaţii stăteau separaţi de femei. crăciunii. 76Atunci se împărţeau ofrande şi erau invocate spiritele străbunilor să aducă spor şi belşug în casă şi sănătate. indrea. tatăl Lui Zamolxe. leac. în luna lui brumar. 77Toamna. preoţimea primea ofrande plante de leac.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII noaptea. părinţii tătânilor. pe care-i dădeau cetelor de colindători cu capra sau cu ţurca. 85Şi se credea că aşa se reîntemeia lumea din Dumnezeu Tatăl şi Domnazâna Mama Dumnezeea. 93Şi făceau promisiuni Lui Zamolxe când bărbaţii spuneau: „In numele Lui Zamolxe vom fi şi mai harnici şi vom apăra hotarul mai bine". 98Urma dansul fetelor care purtau pe cap stergare albe. femeile tinere şi copiii. cu ursul. uriaşii neamului. 84Atunci se mergea cu steaua în amintirea îngerilor veghetori. 79Şi de Crăciun. 97Şi intrau în templu să continue sărbătoarea unde preoţii şi preotesele stăteau separat la masa lor. 80Se credea că atunci se deschideau cerurile şi cei curaţi cu inima îi puteau vedea pe zeii lumii de dincolo. de familie şi de animale". bărbaţii tineri. 99Pe ştergare se aşezau pâini. 7 . . 78Şi se aprindeau multe focuri sacre la temple cinstind cutezanţa lupului şi nemurirea neamului. sau Cârstovul viilor când se făcea culesul viilor în luna lui răpciune. bărbaţii le aveau la gât şi puneau coroniţe şi pe gâtul animalelor şi pe porţi. înainte de Sâmedru. cel al bărbaţilor şi cel al femeilor.

STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII 101 Fetiţele împleteau 232 .

lăcaş al spiritului omenesc. 111Aşa ei chemau lumina să risipească supărarea şi întunecimile sufleteşti. de la botezul copilului până la moartea bătrânului. 108În ţinuturile carpilor era muntele Rarău. 118Căsătoria se făcea la focul sacru unde cei doi îşi jurau credinţă cu mâinile împreunate deasupra focului. iar în munţii din mijloc era chipul Lui Zamolxe făcut din piatră de către Dumnezeu. pentru Zamolxe. cu gândul la Dumnezeu. Focuri ale nemuririi erau aprinse pe locurile unde se afla cenuşa celor plecaţi pentru a-i chema la întrupare. Şi după ce i se ardea corpul celui mort cenuşa i se punea în urnele funerare care erau îngropate fie în curţile caselor. bate hora tot pe loc să răsară busuioc". Erau bătrâni care. ca ei să fie 124 alături de Dumnezeul din natură. prin păduri. 109Şi se credea că soarele era ochiul Lui Dumnezeu şi mulţi se închinau la răsăritul soarelui cu semnul Lui Zamolxe. zeiţele destinului. unde stăteau la un loc cu urnele celor înrudiţi prin neam. 120Era obiceiul ca înainte de căsătorie să se facă purificarea corpurilor şi a minţii mirilor. 102Urma masa comună la care fete tinere serveau mâncăruri alese. ca apoi ei să vină înapoi pe pământ întru 125 întruparea sufletelor. 114Pruncii erau botezaţi în natură sau la templu şi li se dădeau nume cu care părinţii vroiau să-i predestineze. 121La împlinirea vremii omului. nume ştiute din moşi-strămoşi. 104Spre dimineaţă unii oameni se întorceau şi preoţimea îi stropea cu picături din roua dimineţii. 116Zorile. mai ales bradul. se . 105Aşa dacii urmau ritualuri şi aşa intrau în curgerea armonioasă a vieţii în ritmurile naturii şi în cele ale corpului. 123 Dar mulţi oameni lăsau cu gură de moarte ca cenuşa trupurilor lor să fie presărată pe glie. 117Iar căsătoria omului era legarea de suflet a bărbatului de femeie şi a femeii de bărbat. 103La plecare. 126Şi mulţi se pregăteau temeinic 127 înainte de plecarea lor din lume. fie în cimitire. 119Şi unii miri mai jurau şi cu mâinile puse pe trunchiul unui copac gros şi sănătos. 107Când se mergea la sărbători pe munţii sacri cogaioni se credea că munţii aceia sunt osia lumii şi stâlpi ai cerului. erau întrebate despre viaţa ce va să vie a pruncului. minţii şi sufletului omenesc. soarele care alungă răul. pe văi. Şi despre cei plecaţi la ceruri se credea că sau dus acolo doar pentru un timp. 110La hore oamenii spuneau: „Bate hora din picioare să răsară iarăşi soare. 112Poporul zeilor s-a întărit în frăţie de la inimă la inimă. 106Şi aşa ei se alăturau trăirii vieţii omeneşti în lumină. spre casele lor. 113Şi viaţa omului.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI ghirlande de flori pe care le puneau pe capul preoţilor şi preoteselor la alegerea lor. pe dealuri şi peste munţi sau ape. sărind cu copiii în braţe pe deasupra focul sacru dacic. 115Iar acei părinţi care doreau ca pruncii lor să fie născuţi din foc îi treceau prin foc. atunci când se pleca pe tărâmul celălalt se făceau sărbători pentru cei adormiţi întru 122 Domnul. era cuprinsă în legile vieţii. oamenii luau o mână de cenuşă din focul sacru să o împrăştie pe pământurile lor ca să dea rod bun. când ei se spălau în ape limpezi şi priveau cerul nemărginit.

pomul sacru al Bendisei.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII spovedeau la brad. şi făceau o gaură la rădăcina 234 .

iar Zamolxe încî nu să născusă irau părinţî cavalerii zamolxieni cutreierau lumea şi Lui. şapte preoţi decenei şi însuşi Marele Preot Simin. 142Amu iştim multie dân vreamurile dădămult când pă pământ răsărit şi spuneau rugăciuni lăsate din 129 domnia Ler împărat. Marele Preot. tocmai 153 răsăria soarili. hălăduieşti pă vârfurile munţâlor şî cari să mai cheamă şî 152 Omniezău. prioteasă d'atunci. 155Apăi aşe a şî fostu. 143Şî dă când moşi-strămoşi. nişte preoţi decenei. Zamolxe şi oameni care trăiau după legile cele ira tari sprinten la minti şî tătânele Crăciun vechi ale Lui Zamolxe şi aveau iştia că va agiunge om mari şî înţăleptu în 138 neamul rumânilor. L'o'nchinatu pă Zamolxe Lu' le-a fost mirarea când au găsit sate întregi Domniezău. cari să numia 137 care era în puteri. 154Şî dă mic copchil. datini şi legende" l-a rugat Simin. o astupau cu pământ ca gândurile lor să 140Şi Arian. 139Atunci preoţii decenei au stat cu 156Când s'o'ntorsu acasă Zamolxe o datu ei la sfat ca să-i asculte pe acei oameni ai lumina Lu' Domniezău neamului şî o făcutu munţilor cum grăiau şi mare le-a fost o casă mari undi să adunau cei înţălepţî şî . Şi-şi pregăteau astfel drumul către povestiesc dăspre acei omini dân vechimi". o dădeau bucuroşi şi altor neamuri. 147 sărbători ţineau oamenii poporului zeilor Şi Arian a continuat: „Apăi amu. Iar graiul le era Zamolxe o cutreiratu pân lumie ş'o dăprinsu vechi de când lumea şi ei îl numeau tăt ce ira mai bun dă la omini undi s'o dusu. că preoţi pe măsura lor. să chemi ia la focul viu 133Odată. 146„Să ne spui şi nouă despre acele 131Multe alte obiceiuri. prisca. 150Aşe s'o munţii cei înalţi ai carpilor de la răsărit se născutu Zamolxe dân spiţa dă suflit a lu' găseau oameni care încă mai vorbeau în Ler împărat. tari dămult. Şî Crăciun o rugatu pă Zoda. tătânele Crăciun Arheu' şî mumă'sa 148 duceau cu ei lumina poporului zeilor şi o Vetra. au să să întrupezi un suflit mari. Iar Marele Preot s-a sfătuit cu ei şi au hotărât să meargă la acei oameni să-i cunoască. Iar cei care nu ajungeau la Domniezău îmbla pă pământ cu omini. zăul nostru. Şî tatăl Lui. 144Şî temple aplecau vârfurile la brazi şi făceau păstrăm dă la moşi'strămoşi graiul lor că templu din ei şi aduceau muguri de salcă aşe vorbiau ei şî aşe o vorbitu şî străbunul şi apă vie de izvor şi o Zamolxe. 151Şî apăi Zamolxe o agiunsu graiul strămoşesc de pe vremea lui preot al Lu' Domniezău. 141Şî obiceaiurile nostre 128 Se puneau în genunchi cu faţa spre sânt pă măsură. În dimineaţa ceia. 145Şî multi să 130 beau. apoi uimirea ce au auzit. au ajuns acolo. Moşu cel dântre urieşi. când mumă'sa l'o născutu pă Zamolxe. 149Şî mers în munţi la Simin. 134Acolo au aflat că undeva pe Bătrânu. a intre în seva bradului şi să se înfăptuiască spus: „D'apăi noi sântem aci în munţ dă în viaţa viitoare odată cu creşterea lui. zăul cel mari cari 135 Zamolxe. lumina din lumea de dincolo. 136Conduşi de călăuze. Şi mare Crăciun. Marele Preot de Crăciun o ştiutu dăspre Zamolxe cel atunci. 132 întru nemurirea lor. Li se dusese vestea în dămult.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI copacului la care îşi spuneau tainele. unul dintre preoţii lor. pă timpu când toată lumea că erau oamenii luminii. când'i lumia lumie.

Şî aşe s'or dăprinsu rumânii cu hărnicia şî 125 236 .STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII acolo mulţî omini o'nvăţatu ce e bini păntru alţî şî or fostu făcuţî 157 acolo mulţî preoţî şî priotese.

Şi Iisus va propovădui Iubirea şi Legile pe care noi dacii le ştim de la străbunul Zamolxe. 15Şi Marele Preot. Cu puterea de sus El va fi lumina neamurilor 21 şi pruncul Domnului. 3Triburile tracilor şi galilor de la sud de fluviul Istru continuau să se războiască între ele. 5Mulţi ani au trecut şi galii s-au amestecat cu dacii şi au format un singur neam. Atunci un sobor. CAPITOLUL 7 Dacii şi galii cheamă Spiritul Lui Zamolxe să lumineze lumea. 24Toţi s-au minunat ascultând cu luare aminte vorbele Marelui Preot Simin care 25 a mai zis: „Şi mai aflaţi că pruncul ce va veni este speranţa lumii să nu piară din . 158Apăi Zamolxe o făcutu lejile după cari tot neamul s'o adăpatu cu apă vie păntru suflit. cogaionii. 9Acolo au ales doisprezece dintre ei. a venit acolo Simin. 10Şi pe culmea acelui munte au aprins focul nemuririi dacice. astfel: 16„Va veni un timp când Domnul Dumnezeu va trimite pe pământ spiritul unui om care va 17 schimba lumea. împreună cu nevasta sa Andra preoteasa. iar cei cu har. 13Şi aşa prin invocaţii şi rugăciuni. Iaşte adăvăru'". În altă zi sătenii le povesteau celor veniţi legendele vechi de când lumea despre Ler împărat şi despre regii neştiuţi ai lumii. Dar aşteptau un semn ceresc ca aşa să ştie când să cheme Spiritul Lui Zamolxe. să meargă pe vârful 1Şi chemând Spiritul Lui Zamolxe. 7Şi au cugetat dacii şi galii că ar fi bine să dea învăţăturile nemuririi întregii lumi. care era atunci Marele Preot. s-a adunat la Sarmisegetuza. deasupra peşterii de la Apolovraci. căci prin El Domnul cel Mare va fi printre noi şi Iisus 23 va avea Duhul Lui Dumnezeu. cu vitejia şî viaţa cea bunî ominească. Sute şi sute de preoţi şi preotese au făcut cu rândul veghind focul sacru dacic. 19Şi El va fi 20 Fiul Omului şi Iisus se va numi. tot aşa cum fuseseră în vremurile de demult.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI cinstea. Pământul. Şî aşe lumina şî ceriul dân inema omului s'or înmulţâtu în vac dă vac. de preoţi şi preotese. vestitor de vreme. preoţimea a trimis la Dumnezeu dorinţa neamului dacilor ca Spiritul Lui Zamolxe să revină în lume. şase bărbaţi şi şase femei. 159Toţi cei de faţă s-au minunat auzind vorbele preotului Arian şi se gândeau cu credinţă că în acel grai vorbise şi străbunul Zamolxe. 11Şi vreme de şapte ani l-au ţinut nestins 12 văzând dacii câtă lumină a Lui Dumnezeu se afla în neamul lor. muntelui. a prorocit de faţă cu toată mulţimea. 22 Iar lumea îl va cunoaşte cu numele DOMNUL E CU NOI. dintre ei. se gândeau cu milă de oameni ca ea să fie dată întregii lumi. au fost iniţiaţi în preoţie. 18El va fi Fiul Lui Omnezeu Cel care locuieşte pe vârfurile înalte ale munţilor sacri. Profeţia revenirii Lui Zamolxe. 6Aşa galii au cunoscut şi ei lumina învăţăturilor Lui Zamolxe. 14Iar când timpul chemărilor lor s-a încheiat. Iar părinţii Lui vor fi o mamă din neamul galilor şi un tată din neamul tracilor". acolo unde Zamolxe fusese incinerat. apa şi focul îl vor ajuta. 4Şi unii gali au fost forţaţi să treacă fluviul Istru la daci.

după mult timp.STRĂMOŞEŞTI CARTEA LEGII cauza răutăţilor oamenilor şi strâmbătăţii vieţilor lor. oamenii vor înţelege înţelepciunea 238 . 26Vor fi rătăciri şi multă suferinţă până când.

43Iar al şaselea model este întrupa şi Cavalerul trac care se va numi părintele Deceneu.va veni cândva printre ei. 35Era Ziua de Sânziene când Marele Preot Simin le-a vorbit tuturor astfel: „Bun sosit popor de la izvor! 36De-acum vremea s-a scurtat şi mult timp nu mai este până când va sosi pe lume zeul 37 Zamolxe întrupat în om. cel ce va să vie ca Că Domnul Cel Preaînaltul. Domnul întrupare a Lui Zamolxe. demnitatea. Zâna Zânelor. Iisus va fi omul Înţelepciunii. el este şi va fi în veac de veac păzitorul neamului nostru. dându-i tezvie întemeiaseră statul Galaţia. 30Şi la acel timp se ştia că unii din al judecăţii celei drepte. străbunul care ne-a arătat calea nemuririi. care în om este ca diamantul vreme unii dintre urmaşii acestor gali au care se slefuieşte neîncetat". care sunt una. 32Şi trăiau în speranţa că străbunul Zamolxe acele pământuri. trecuseră mai înalt îl aflăm în Dumnezeu şi Domnazână. soaţa Lui Zamolxe. adesea pe Zamolxe la focul nemuririi 33 Au trecut anii şi Simin. iar ei sunt stăpânii a şapte ceruri. 29Iar după întruparea Lui Cavalerul trac cel care ne arată calea Zamolxe va veni un timp când se va virtuţii. care-l cunoscuse pe Deceneu. Marele Preot. întruparea Lui păcii. 47Preoţii şi au numit Galileea după numele neamului preotesele tuturor tracilor Îl chemau galilor. 39Al doilea model este zeea Bendisa. Domnul Zău. 34Aşa la Sarmisegetuza se aflau în cerul Lor de purpură în Focul au fost chemaţi preoţi şi preotese din Viu şi în lumina cristalină şi ştiau toate toate pământurile tracilor. justiţia cum spunem noi dacii. dacice şi ridicaseră deja altare Lui Iisus. om al înţelepciunii şi Decebal". unde galii s-au aşezat. coborât mai către sud ajungând pe 46Şi de la acel timp înainte dacii locurile vecine cu cele ale iudeilor. omul curajului. încununarea iubirii Dumnezău sau Omnezău al străbunilor 42 noştri. ajunsese deşi El încă nu se născuse. foarte bătrân şi era gata să treacă marea 48Domnul Dumnezeu şi Dumnezeea preoţie lui Cerion. 45Calea Lor apa în Asia Mică unde 31 îndumnezeieşte omul. Zăul Cel Mare al munţilor celor Lui Dumnezeu.CARTEA LEGII STRĂMOŞEŞTI Trimisului Lui Dumnezeu. Al cincilea model este aproape de cer. 38Primul dintre ei este zeul Zamolxe. cele care vor urma. s. totuna este cu căii iubirii de oameni. ca modele de urmat. 41Al patrulea Zamolxe. Apoi. 40Al treilea model este Marele Lup Alb. trăitori în Tracia. dar şi al 239 . la o sufletului. Şi vă spun să luaţi aminte de-a pururea că noi avem şapte oameni. 28 model este Iisus. 44Şi modelul cel galii scordisci. ea este calea bucuriei vieţii. 27Şi cu El Domnul va fi cu noi.

13Tiberius. era un bărbat voinic care mânuia cu mare îndemânare arcul şi lancea. Locuitorii Traciei cunoşteau şi cultura elenă. 6Voi ştiţi ce aveţi de făcut. 8Apoi Domnul S-a dus în partea cea palidă a cerurilor unde erau sufletele cu lumină palidă. sunt şi Eu cu Voi în duh". 19Tâcu îl crescuse pe fiul său Tiberiu Iuliu în spiritul iubirii Lui Dumnezeu. 12Era vremea împăratului roman Octavianus Augustus. căruia cei cunoscuţi îi spuneau de obicei Iuliu. şi pe Zamolxe cu soţia Lui Bendisa. fiul Lor. fiind neîntrecut în luptele cu sabia şi scutul. 22 Într-o zi Iuliu i-a spus tatălui său Tâcu: „Vreau să mă angajez în armata romană". 9Şi le-a spus lor: „Este vremea să le mai amintim oamenilor ce nu este iubirea. anexase regiunile din Balcani. 20 Familia lor urma cu străjnicie Decalogul Lui Zamolxe. Tată şi Mamă. aflat în aria Munţilor Haemus. Fecioara Maria. 14Romanii erau puternicii zilei şi stăpânii unui vast imperiu. 23Tatăl i-a răspuns: „Ai aproape optsprezece ani. pământul aflat la nord de Grecia. şi pe Horus. se afla în limpezimea luminii în cerul de purpură. 10Voi ştiţi ce aveţi de făcut". 18Din clanul Cogaion făcea parte şi Tâcu Pandera. Cultul străbunilor tracilor. fiul adoptiv al lui Augustus. şi pe Melchisedec. soţia Lui. Sunt încredinţat 24 că te vei întoarce teafăr. Un singur lucru îţi cer cu străjnicie . nepotul lui Iulius Cezar. 21La maturitate Tiberiu Iuliu Pandera. 4Şi Lea vorbit îngerilor: „Este vremea să le mai amintim oamenilor ce este iubirea. Să mergi sănătos băiete. 15Tracia.nu uita niciodată Decalogul Lui Zamolxe şi păstrează legile străbunilor noştri! 25Şi aşa 240 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI sau CALEA LUI IISUS FIUL DACIEI sau EVANGHELIA DACILOR CAPITOLUL 1 Dumnezeu în cerul de purpură. eşti bărbat în toată firea. 3Şi se gândise Domnul să mai limpezească apele printre oameni. Legile Lui Zamolxe şi toate învăţăturile moştenite din moşi-strămoşi. pe Osiris şi pe Isis. mulţi dintre ei vorbeau şi limba greacă. Despre Pandera din Tracia. 17Clanul Cogaion. dar nu era provincie romană. 1 Dumnezeu. şi pe alţii. Atunci când duhurile voastre îngereşti coboară pe pământ. şi chiar şi fără lumină. Pandera în Galileea. şi pe Zaratuştra. intrase de mai mult timp în sfera de influenţă a Romei. 5Doar ei aşa se apropie mai mult de lumina Noastră. era binecunoscut în toată Tracia. păstor de munte şi om cucernic în credinţa Lui Zamolxe. Şi Domnul i-a chemat la El pe îngerii cei mari. 11Şi Domnul s-a întors în limpezimea luminii în cerul de purpură să privească cele ce vor urma.

Dumniezău şi Zamolxe vor fi mereu 241 .

52 roman. Comandantul ei a aflat aristocrat. 40Comandantul i-a scris lui o fecioară de şaisprezece ani care locuia Pandera o trimitere către şcoala de peste drum de casa aristocratului Filias. 53 instructaj şi Pandera a mers acolo însoţit Aproape în fiecare dimineaţă Maria îl de un soldat roman. 26„Voi face precum îmi spui". Lumina Fenicia. în 32 unde Pandera a rămas un timp. 39Şi îţi vom zice Pandera. ca să mulţumire şi har 34şi focul din inimile slujească în Iudeea. 45Dar pe pământ. 46Acolo a învăţat repede limba feniciană Voastră să-mi fie ca pâinea de zi cu zi. 49Şi a aşa să fie. toţi l-au crezut că era fenician. 36Când a sosit la Atena. aşa să fie. Aristocratul şi familia lui se armata romană. Pandera a luat legătura cu garnizoana 50Pandera trebuia să păzească casa unui 37 romană de acolo. unde vroia să primit sarcini de lucru în localitatea se înroleze în armată. Aşa să fie. 35 48Când Pandera a sosit la Ierusalim. şi-a asigurat Iuliu tatăl. 30Aştept darul înălţării curând a fost transferat de la Atena la o Voastre în mine. familia şi prietenii au aprins Rugul Lui Zamolxe. 33 mi lumineze cu putere viaţa. grup de soldaţi din Fenicia. Tiberiu Iuliu Nazaret din Galileea împreună cu doi soldaţi cu care venise din Fenicia. Pandera a fost trimis la Ierusalim. Pandera a întâlnit şi alţi recruţi veniţi din multe ţinuturi ale imperiului roman. traca. cunoscându-i-se aptitudinile de Dumnezeu şi Mamă Domnazână rogu. Şi mulţi îl credeau grec pentru că Pandera vorbea limba greacă foarte bine. ajutaţi de un preot deceneu. aptitudinile lui fizice deosebite. de origine greacă. vedea pe Pandera în grădină când el se 242 .Vă arcaş. Tată 47Dar. înţelepţi sunteţi în cer şi perioadă de douăzeci şi cinci de ani.I DE OAMENI CARTEA IUBI 42 cu tine ca să te apere şi să te binecuvânteze". voastre să fie şi în inima mea. 44După instructajul de trei luni 29 Pandera a revenit la Atena unde a fost Mama Noastră Domnazâna. să-mi daţi binecuvântarea Voastră cu la cohorta Sagittariorum. apoi te angajăm soldat oameni. zău. alături de un lumină să pot trăi în înţelepciune. trăia Maria. 41Când a sosit la câmpul de instrucţie. 51Şi Domnul se afla în limpezimea 38Şi comandantul i-a spus: „Te trimit luminii în cerul de purpură şi privea la la instructaj. că avem La acel timp. L-a privit pe Pandera din temeau de iudei că ei îi sprijineau pe cap până-n picioare şi a constatat romani. pe nume astfel că tânărul trac dorea să slujească în Filias. căci se asemăna cu cea aramaică. 31 Vreau să primesc garnizoană romană din oraşul Sidon. Voi care angajat soldat roman cu sâmbrie pe o trăiţi în lumină. Să-mi dea înţelepciune sufletului care să. harul Vostru în fiecare zi. 27Cu o seară înainte de ziua plecării lui Iuliu. 43Treptat Pandera a observat că limba latină a romanilor se apropia mult de limba lui maternă. al cohortei romane. destui soldaţi cu numele Tiberius şi Iulius". 28Şi s-au rugat cu Rugăciunea Domnească: Tatăl Nostru Dumnezeu.care îi va folosi în Iudeea. în Nazaret.

55Dar părinţii mei m-au logodit 243 . Aşa un soţ aş vrea şi eu să-mi trimită Domnul.I DE OAMENI CARTEA IUBI 42 ruga la zeii lui. 54Şi Maria se gândea: „Trebuie să fie un om bun dacă face asta.

ca el să-i poată vedea iarăşi 66Când Pandera s-a apropiat de fată. şi a ieşit la va trece liniştit pe lângă ea şi nu-i va poartă. în scurt timp după rugăciune. care părea că s-a îmbrăcat cu aceeaşi rochie albă. Aproape că-şi 58A doua zi Maria l-a văzut iarăşi pe scosese din minte cele întâmplate Pandera când îşi făcea rugăciunile de dimineaţa. 73Şi-şi spunea: „Este un bărbat 61Maria era hotărâtă să atragă cumva frumos. Şi mai presus de toate este un om atenţia omului care o impresiona aşa de cucernic. şi-a aşteaptă pe cineva. Tânărul s-a oprit şi a salutat-o pe mare i-a fost surpriza când ea şi-a Maria în limba greacă. Oare cine or fi ei? Mâine dimineaţă voi ieşi din nou la şi a ieşit la poarta casei. crezut că fata a făcut aceasta către cineva după care a fugit repede în casă. s-a îmbrăcat într-o rochie albă 72 feciorelnică. iar eu sunt soldat roman. până a ajuns la Şi Mariei i-a încolţit în minte un gând al speranţei: „Ce-ar fi ca într-o zi să. şi mai am mult timp până să fiu lăsat la vatră". Şi când s-a apropiat mai mult de ea. Este iudee. 56Doamne. 59Şi după ce el a terminat. dar privind înapoi localitate. 67Tânărul a cu un zâmbet şi l-a privit adânc în ochi. Şi fata observat-o pe fecioara. când Pandera a revenit îndupleca pe logodnicul meu Iosif să la casa aristocratului Filias. 57 69Şi tot drumul. închină la zeii lui. Şi eu nu vreau să-i fiu soţie. roman. că locuia la rude . 68Şi şi-a zis Pandera în gând: „Mie vrut să ştie mai multe despre fată. crezând în neputinţa unei dimineaţă.poartă 74 a făcut apariţia în curtea palatului A doua zi Maria l-a privit din nou pe aristocratului Filias. Trebuia să meargă cu Pandera când îşi făcea rugăciunile la zeii 75 treburi la comandamentul garnizoanei lui. 65Aşa era obiceiul la iudei. el şi-a reluat 71 renunţe la mine?" preocupările obişnuite. 64El ştia prea bine că pus vălul pe cap şi pe faţă. Altfel de ce mi-ar fi arătat chipul?" ei au mare putere aici la noi. dar el ar fi fost curios să vadă ce se era tare încântat. 62Nu a trecut mult timp şi Pandera şi. 80Ar fi a constatat că nu era nimeni. Şi şi-a pus un văl pe cap şi pe faţă. Este o fată frumoasă. Şi a mia zâmbit.CARTEA IUBIRII DE OAMENI cu Iosif. Ştia că el va pleca curând de acasă şi romane din Nazaret. L-am văzut mereu cum se mult. 79După rezolvarea treburilor prin care venea în urma lui. 77Când Pandera a revăzut-o pe Maria putea vede faţa. Maria şi-a dat la o parte vălul ascunde sub acel văl. 60Ea îi ştia deja obiceiul lui In schimb Maria a fost toată ziua Pandera că. 76 63Când Pandera a ieşit pe poartă a ea ar fi vrut să dea iar ochii cu el. Poate că-l va 70Mai târziu. 78 el era hotărât să-şi continue drumul. Pandera s-a tot gândit la l cunosc pe acest om? Poate că mă poate evenimentul dimineţii: „Fetei îi place de ajuta cu ceva? Este din armata romană şi mine. de pe faţă. să mă vadă". Pandera s-a întors acasă.garnizoană. îmi place foarte mult de ea. dar chipul. şi ea i-a răspuns descoperit faţa şi i-a zâmbit. gânditoare la întâlnirea ei cu soldatul el va pleca de acasă. nu ştiu cum să scap de asta! Nu văd nici o posibilitate". şi chiar aflat că o chema Maria. fata legături între el şi fecioara văzută.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI şi că părinţii ei au decedat. 81I s-a mai spus că Maria era logodită cu un om din .

Ieşua. în cerul de parte din armata romană. mi-a promis-o pe fată de când ea era o copilă. 98Lui Pandera. care i-a spus şi el despre legământul logodnei dintre el şi Maria: 96„Tatăl Mariei. 83Şi în zilele următoare Pandera i-a cunoscut pe Ieşua şi pe Rut. mama Mariei. că ea are deja 102In dimineţile care au urmat. Atunci i-am plătit o avere şi m-am logodit cu ea. rudele la care locuia Maria. nu prea ne băgăm în treburi atunci când este vorba despre obiceiurile voastre religioase. tatăl Mariei. iar el patruzeci şi doi de ieşit de multe ori la poarta casei să ani". Ioachim şi Ana au logodit-o de mică pe Maria cu Iosif. Poate că-l i ~ 1 1 * îndupleci pe Iosif să renunţe la logodna lui cu Maria?" 94Dar Pandera le-a zis: „Lucrul acesta este greu de făcut. ajuta cumva. Deşi noi romanii suntem stăpâni aici. 97Şi Pandera a aflat de la Iosif că era tare bucuros că într-o zi Maria va trebui să vină să stea cu el. 82Pandera îşi spunea: „Nu ştiu ce să mai cred? Fata asta trebuie să se căsătorească cu un iudeu. Pandera a mers acasă şi mai târziu a vizitat familia Mariei şi le-a povestit despre toate cele vorbite de el cu Iosif. O să văd ce pot face". Trebuie să aflu chiar de la ea ce doreşte". Eşti un om cu putere. 88Cum este obiceiul la noi iudeii. 100Apoi Ieşua a zis: „Doamne fereştene! Ne găsim într-o situaţie disperată. Şi din când în 93 de Ieşua şi nu ştia ce soluţie să-i dea. sora mea. domnule Pandera. Şi Pandera a înţeles că nu poate interveni cu nimic ca să schimbe lucrurile. dar îi place de mine. care 92Pandera a ascultat tăcut cele spuse schimbe câteva vorbe 103 simţea că ţine la ea. In zilele următoare Pandera l-a cunoscut pe Iosif. cu Pandera. Iosif i-a părut un om de treabă. 84Intr-o seară Pandera a fost invitat la ei la cină şi Ieşua a aflat despre originea tracă a lui Pandera. 99După întâlnirea lui cu Iosif. un bărbat mult mai în vârstă decât Maria. Dar i văd că domnia ta eşti din alt neam". 91Şi el nea spus că este timpul să i-o trimitem pe Maria să-i fie soţie. Maria a şaisprezece ani. Ioachim. 85Ieşua i-a spus: „Noi credeam că toţi soldaţii care păzesc casa aristocratului Filias sunteţi fenicieni. au murit. era fratele Anei. faci 104In limpezimea luminii. Bărbatul. Iosif i-a plătit tatălui fetei o mare sumă de bani. care a murit de mult. un trac din armata romană. . un iudeu din casa lui David pe nume Iosif. Şi când familia Mariei l-a mai invitat pe Ieşua i-a mai zis: „Noi ne-am gândit Pandera la ei acasă şi au devenit prieteni domnule Pandera că dumneata ne poţi buni.CARTEA IUBIRII DE OAMENI localitate. 101Sub nici o formă nu o putem trimite pe Maria să stea cu Iosif. care desigur că va cere şi dobândă. Cu siguranţă că într-o zi Maria va veni să stea cu mine". şi soţia lui Ana. 89Dar când Maria s-a făcut mai mare ne-a spus că nu-i place deloc de Iosif. Ieşua i-a spus lui Pandera întreaga poveste despre 87 logodna Mariei cu Iosif: „Ioachim. împotriva voinţei ei". 86Şi în timp ce mâncau. 90Ce putem oare să mai facem noi acum? Banii nu-i avem ca să-i dăm înapoi lui Iosif.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI purpură. Domnul Dumnezeu privea la ce .

tămâieze. că ea îi tăinuise aceasta. Se făcea că fecioara era întruchiparea zeiţei egiptene Isis. Zaharia a mers acasă şi a povestit nevestei sale Elisabeta toate câte i s-au întâmplat. 16Când Zaharia a ieşit din templu era tare tulburat şi le făcea semne oamenilor 17 ţinutul muntos. Şi era bucuros când îi vedea împreună pe Maria şi Pandera. pe Mesia. 15Eu îngerul Gavriil sunt trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea". 4Ei nu aveau copii. băutură tare nu va bea căci el se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Maria De naşterea lui te vei bucura că mare va va pleca cu tine. Naşterea lui Ioan Botezătorul. întemeietorul tagmei preoţeşti a lui Israel. Maria şi Iosif. Elisabetei îi cam trecuse timpul zămislirii. dus. 5Oameni drepţi înaintea Domnului. al cărui tată era frate cu Ioachim. 12 25Atunci Ieşua i-a spus: „Bine. Maria rămâne însărcinată. Elisabeta descindea şi ea din Aaron. Elisabeta şi preotul Zaharia umblau fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului. îngerul. îngerul Domnului i se arată lui Zaharia. CAPITOLUL 2 Elisabeta şi preotul Zaharia. Şi noi ne gândeam să o fi el înaintea Domnului. Visul Elisabetei. 10Când l-a aici pe Maria". era însărcinată şi trebuia să-L nască pe salvatorul neamului iudeilor. nu Mulţimea stătea afară rugându-se. 9Şi Gavriil. ruda naşte un fiu şi-i vei pune numele Ioan. 14El va avea puterea şi duhul lui Ilie care coboară din cer ca să pregătească poporul pentru venirea Lui Mesia. Zaharia. Vine încape îndoială că pruncul nostru este rândul lui Zaharia să intre în templu şi să trimis de Domnul să-I deschidă calea. îţi va vrea să o aduc la ei pe Maria. ascultată şi Elisabeta. văzut pe Gavriil. 19şi a aflat că Elisabeta era gravidă în luna a şasea. de slujit la templu. . de-a lui să meargă la Nazaret şi omul s-a 11Dar îngerul i-a grăit: „Nu te teme. Elisabeta era căsătorită cu preotul Zaharia. femeia ta. „Dacă Mariei i s-a dat de la Domnul 7 8 nostru Adonai ca să-L nască pe Mesia. care era din ceata preoţească a lui Abia. cel ce stă în 23 faţa Domnului. nevasta lui". Şi ajungând la casa lui Ieşua şi Rut. Zaharia s-a tulburat tare 24Preotul Zaharia a vorbit cu o rudă şi i-a fost frică. locuia Elisabeta. fiindcă rugăciunea ţi-a fost el le-a zis: „Preotul Zaharia de la munte. 20Chiar în noaptea aceea Elisabeta a visat-o pe Maria. tatăl Mariei. 13Nici vin şi nici 248 1In că nu putea să vorbească. Dimineaţa Elisabeta i-a spus visul ei lui 6Intr-una din zile preotul Zaharia Zaharia. avea trei luceferi pe piept şi umeri. 18După două săptămâni de zile. i s-a arătat stând de-a O să trimit degrabă pe cineva s-o aducă dreapta altarului tămâierii. Iar ei au înţeles că ceva deosebit i s-a întâmplat lui Zaharia pe când era acolo la altar. într-o localitate aflată în aria tribului lui Iuda.CARTEA IUBIRII DE OAMENI fac oamenii pe pământ. şi se tot rugau ca El să le deie 21 un copil. 22Şi Zaharia i-a zis Elisabetei: slujea la templu împreună cu alţi preoţi. Elisabetei.

dar iată că mâna Domnului ne-a luat-o înainte".CARTEA IUBIRII DE OAMENI trimitem la Elisabeta. 249 .

logodnicul tău. Mâine merg înapoi acasă". dacă nu-l iubeşti pe Iosif. Rut şi Maria au plecat la munte la Elisabeta şi Zaharia ca să le ceară sfat. 36Elisabeta este deja însărcinată şi ea va naşte un prunc care va avea duhul lui Ilie.CARTEA IUBIRII DE OAMENI Zaharia. 45Ieşua şi Rut n-au fost surprinşi de spovedania Mariei. 48Va trebui musai să ne sfătuim cu preotul Zaharia şi cu Elisabeta". al lui Mesia. care era mai tăcută de felul ei. că nu degeaba i s-a 42 32Şi a doua zi Maria a plecat la 33 Nazaret. Pruncul nostru va fi profet al Celui-Preaînalt. 49Şi a doua zi Ieşua. 28Atunci Elisabeta i-a spus Mariei despre cele petrecute la templu cu 29 38Ieşua şi Rut au căzut pe gânduri şi 39 Zaharia şi despre visul ei: „Bărbatul meu Zaharia era la templu şi tămâia când a primit înştiinţare de la îngerul Gavriil că eu voi naşte un băiat care va avea duhul lui Ilie. Apoi Ieşua le-a spus: „Iată cum cred eu: Mesia nu se poate naşte decât dintr-un bărbat şi o femeie care se iubesc din suflet. Să aflăm atunci pe cine iubeşte Maria. 43Ia să ne spui Maria. zic şi eu aşa. 46Dar Ieşua le-a zis: „Asta nu se poate. le-a zis: „Bine. Atunci Maria le-a zis: „Elisabeta şi Zaharia au primit înştiinţare de la Domnul că eu Il voi naşte pe Mesia. Cea pe care neamul nostru o venera pe când poporul lui Israel se afla în Eg3i1pt". şi că tu eşti întruparea pe pământ a zeiţei egiptene Isis. 40Iar tu Marie. bine. Şi mărturisesc că-mi este greu să spun ce ar fi mai bine să facă Maria. cel care trebuie să coboare din cer ca să prezis că-L va naşte pe Mesia. şi mă frământ. soldatul roman pe care voi îl ştiţi". Mai întâi că Iosif trebuie să renunţe la logodna lui cu Maria. cum ai putea tu oare să-L naşti pe Mesia?" 41Dar Rut. 35Şi au întrebat-o ce s-a întâmplat. Cum pot eu să-L nasc pe Mesia dacă nu ştiu de bărbat?" Şi Maria a aflat că Elisabeta era însărcinată în luna a şasea şi le-a povestit rudelor ei de-a fir a păr toate câte i s-au întâmplat cu Iosif. 37Şi mă întreb. şi le-a răspuns: „Cum să nasc eu un prunc de vreme ce nu ştiu de bărbat? Iar de Iosif nici nu vreau să aud. 31Maria a fost tulburată de ce a auzit de la Elisabeta. preotul Zaharia le-a spus 250 . ei au primit-o cu mare bucurie. Că ea trebuie să iubească pe cineva. logodnicul ei. nu ştiau ce să zică. şi nu găsesc răspuns. Şi atunci Maria va şti şi de bărbat. 50După ce toţi au ascultat toate cele spuse de Ieşua. ca apoi ea să se logodească cu 47 Pandera. pe cine iubeşti tu?" 44Atunci Maria şi-a luat inima în dinţi şi le-a mărturisit: „Domnul îmi este martor şi ştie că dacă este să aleg pe un om după inima mea acela este Pandera. pe care nu dorea să-l ia de bărbat. Dar. 27 calea pentru venirea Lui 26Când Maria a ajuns la Elisabeta şi deschidă 37 Mesia. 30Iar eu am visat că tu-L vei naşte pe izbăvitorul neamului nostru. Ieşua şi Rut au fost miraţi că ea s-a întors aşa curând. pe Mesia. Pe drum se gândea: „Cum să-L nasc eu pe Mesia? Doamne lumineazămă!" 34Când Maria a ajuns acasă. că altfel nu se poate să se nască un prunc.

Şi 251 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI tuturor: „Nici pomeneală ca Maria să se logodească cu Pandera. Că după Legea noastră. ea este deja logodită cu Iosif.

ştiind cât de mult Maria îl iubeşte pe Pandera. Maria nu poate să zămislească pe Mesia decât cu domnia ta. Legea Zeului Zamolxe. 54Oricum orice căsătorie dintre o femeie iudee şi un neiudeu nu este valabilă după Legea noastră. un prunc va trebui să mă căsătoresc 61Apoi preotul Zaharia l-a întrebat pe avea cu ea după legea străbunilor mei. Eu am spus ce aveam de spus!" 66Pandera a căzut pe gânduri şi a chibzuit cu temei cele auzite. 64Şi ei folosesc Jurământul Iubirii Sacre pe care noi îl urmăm din vremurile vechi. Dar avem o datorie despre toate cele ce am vorbit noi". Tracii îşi au Legea lor precum noi o avem pe a noastră". s-a hotărât să lămurească lucrurile: „Iată ce credem noi. cine se aflat multe despre zeii şi zânele la care se mai uită la cele lumeşti?" închina Pandera. domnule Pandera. doar în câteva cuvinte. le-a spus şi concluzia: „Prin urmare. zeilor domniei tale. 55Şi Elisabeta le-a mai spus şi ea: „Hai să vorbim atunci cu Pandera şi să 70 aflăm despre zeii lui şi ce crede şi el credinţa şi onoarea. El se roagă la alţi zei decât cei ai noştri. 65Atunci Ieşua. le-a zis: „L-am văzut de multe ori cum se roagă la zeii lui şi cred cu toată inima că el este un om bun. Că atunci când este 59Şi tot vorbind ei între ei. 58Aşa Elisabeta şi Zaharia l72 au văzut pe Pandera pentru prima oară. deşi la noi El are un alt nume 74 faptul că El va fi născut ca prunc al decât la voi. nici pe departe. Ca eu şi Maria să putem Mariei. domnule Pandera cum are loc căsătoria la voi tracii?" 252 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI precum ştiţi Iosif nu vrea în ruptul capului să rupă logodna lor". 63La sfârşit. 67Apoi le-a zis: „Eu urmez Legea străbunilor mei. Ce deosebire să fie oare între zeii lui Pandera şi cei ai noştri?" 53T 62Şi Pandera le-a povestit cum decurge ritualul căsătoriei la traci. chiar dacă este bună după Legea acelui om cu care femeia se mărită". nu dorim ca să-ţi încalci Insă Zaharia era neînduplecat: „Nici vorbă să amestecăm zeii lor cu cei ai noştri! Că aşa ne-au spus şi Moise şi patriarhii. 71 57 nască. faţă de Domnul ca Mesia Lui Israel să se 56A doua zi toţi au mers la Nazaret. 51Atunci Elisabeta le-a făcut cunoscut ce credea şi ea: „Să luăm aminte că acest tânăr. nu este din neamul nostru. 68Şi mai trebuie să ţineţi seama şi de faptul că sunt soldat roman şi nu pot să-mi calc jurământul ca să dezertez din armată şi să-mi fac o familie". 69Dar preotul Zaharia i-a zis: „Noi. pe nume Pandera. pentru că eşti singurul bărbat pe care ea îl iubeşte. care nu spusese nimic până atunci. Şi credem că dacă ne-ai ajuta la Şi Pandera a fost invitat seara la casa lui asta ar fi atât voinţa zeilor noştri cât şi a Ieşua şi Rut. Zaharia a vorba de cele sfinte ale Domnului. de pe timpul Zeului Zamolxe". căsătoria la traci se face între un bărbat şi o femeie care se iubesc. 52Dar Maria. Aşa Pandera: „Am vrea să ştim şi noi cred eu că este bine". 60Şi preotul Zaharia i-a 73Atunci Pandera le-a zis răspicat: povestit lui Pandera de-a fir a păr toate „Oameni buni! Şi eu slujesc pe Domnul câte se ştia despre venirea Lui Mesia şi ca şi voi.

după răsăritul soarelui. să onorez mereu iubirea ceaduce-n viaţă împlinirea. 85Atunci Pandera a aprins un foc sacru. 84Şi amândoi şi-au făcut coroniţe din flori unul altuia şi le-au pus pe cap. 83Maria s-a îmbrăcat şi ea în alb. 94Atunci Pandera a ridicat-o în braţe pe Maria şi a sărutat-o din nou şi i-a spus în şoaptă: „Eşti zâna mea. Jurământul Iubirii Sacre. aşa cum le spusese Pandera că trebuie să facă. 97Şi în noaptea când a cunoscut-o pe Maria. Şi toţi s-au pregătit ca a doua zi să meargă pe vârful de munte. în limba tracilor. 81Pandera şi Maria s-au spălat în apă de izvor. să pregăteşti o astfel de căsătorie după legea străbună pe care o urmează tracii". şnurul pe care se afla prinsă cheia ankh. aşa cum făceau străbunii mei pe când ei se aflau în Egipt. făcută din aur. pe după gât. 78Era către sfârşitul toamnei şi Pandera le-a spus că se va căsători cu Maria pe vârful muntelui celui mai apropiat de casa Elisabetei şi a lui Zaharia. 90Apoi Pandera şi Maria şi-au împreunat mâinile deasupra focului sacru şi au zis: Din foc cu mâinile-mpreună pornim să facem casă bună şi-n viaţă o inimă vom fi tot timpul cât ne vom iubi. 86I-a spus Mariei să urmeze ce-i spune el şi să repete după el. 96Apoi au coborât la casa lui Zaharia şi Elisabetei unde Pandera a mai stat zece zile. iar tu fă la zeii tăi". acolo pe vârful de munte. Şi au mers încet căci Elisabeta era însărcinată. 87Şi au început aşa: De astăzi eu fac legământ. Când au ajuns acolo se apropia prânzul. 89Apoi Pandera şi Maria şi-au întins braţele cu palmele deschise către focul sacru şi au spus în buze pe Maria. Mama Noastră Domnazâna. 98Şi Pandera şi Maria s-au dus lângă lumina opaiţului şi au făcut rugăciuni în gând. 93Şi Maria i-a petrecut lui Pandera. Primeşte această cheie a nemuririi. Zâna Zânelor a străbunilor mei". pe tot ce-mi e mai drag şi sfânt. 88Şi Maria aşa a făcut. Te rugăm. 91Apoi Pandera a sărutat-o tandru pe 92 sacri. că noi iudeii nu recunoaştem legăturile de căsătorie în afara Legii noastre. toţi şase au pornit spre vârful de munte. iar Maria s-a rugat Domnului ei. aştept pogorârea Duhul Tău Cel Sfânt 253 . 100Şi aşa s-a rugat Maria: „Doamne. cheia ankh". 95Şi toţi cei prezenţi s-au înveselit şi au mâncat strânşi fiind la focul sacru. că tracii credeau că munţii sunt 79 după celălalt: M-oi închina Zânei Iubirii să primesc cheia nemuririi şi astfel voi simţi iubirea şi-oi şti ce e nemărginirea. cuvânt cu cuvânt. şi totul pe el era alb. 82Şi Pandera s-a îmbrăcat în cămaşă albă de in. în rochie de mireasă. 76Şi ochii Domnului văd iubirea în locul 77 regulilor scrise de oameni. Pandera i-a spus: „Eu voi face rugăciuni la zeii mei. domnul meu. Şi ea cu emoţie în glas i-a mărturisit: „Vreau să-ţi fac o surpriză.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 75 Şi preotul Zaharia i-a răspuns: „Asta continuare unul putem face fără nici un fel de problemă. Şi dimineaţa. 80La acel timp vremea era mai răcoroasă. eşti Zâna Iubirii Sacre. 99Pandera a spus rugăciunea Tatăl Nostru Dumnezeu. domnule Pandera.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI peste mine ca să-L pot naşte pe Mesia". 254 .

Il vom chema aici şi se va convinge singur să renunţe la logodna voastră. din neamul lui Iuda.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 75 101Pandera s-a rugat Lui Dumnezeu ceară înapoi celui care i-a dat. Ce faci? Cum îţi mai merg treburile?" 124Iosif a zis: „Slavă Domnului. el să-i de la Duhul Sfânt. 116Nu te teme de lume că Zaharia le va spune oamenilor că Domnul s-a coborât peste tine în duh şi aşa ai rămas însărcinată urmând să-L naşti pe Mesia. Maria ştia că era însărcinată. nu te teme s-o iei pe Maria drept femeia ta. 121A doua zi preotul Zaharia a trimis pe cineva la Nazaret să-l aducă pe Iosif care. Sunt sănătos şi muncesc cu spor la tâmplărie. 108Şi Maria s-a dus din nou la munte să stea cu Elisabeta. 125Sunt bucuros că în sfârşit m-aţi chemat şi v-aţi hotărât că este timpul să mi-o daţi pe Maria de nevastă". căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor". precum am visat eu. 117 Să vedem ce va mai zice acum Iosif. Ieşua şi Rut l-au vizitat din nou pe Iosif. 102Apoi Pandera s-a întors la Ierusalim. Dar ei nu i-au spus lui Iosif că Maria era însărcinată. 105Şi ea s-a sfătuit cu Elisabeta şi cu preotul Zaharia. 122Ajuns la casa lui Zaharia. aflând vestea. Vorbim cu Iosif. 104După o lună şi ceva de zile. dar Maria a rămas să stea la vara ei Elisabeta. şi ei iau spus să meargă la Nazaret şi să vorbească cu Iosif. Din camera alăturată au venit Elisabeta şi Maria. 110Şi ea le-a spus temerile ei preotului Zaharia şi Elisabetei: „Ce-o să mă fac când mă va vedea lumea că am prunc în pântece? Oamenii mă vor omorî cu pietre". logodnicul tău". 114Cât despre recuperarea banilor. Ea va naşte un Fiu. că Ioachim astfel: „Doamne pogoară peste mine Duhul Lui Zamolxe şi dă-mi un fiu care să aibe Duhul Lui". 126Preotul Zaharia a tăcut. 111Atunci Elisabeta i-a zis: „Iată cum vom face. credea că-l cheamă ca s-o ia pe Maria acasă la el. Iosif a intrat vesel pe uşă şi a spus: „Pace casei acesteia! Şi bineţe de la Domnul". aşa că pruncul tău are Duh Sfânt şi va fi Mesia al poporului nostru. 119Dar un înger al Domnului i s-a arătat în vis grăind: „Iosife. 109Şi a trecut aşa timpul şi Maria era cu prunc în pântece de aproape trei luni. 118Când Iosif a aflat că Maria era însărcinată a vrut să o lase. 105In zilele următoare. 115Adevăratul tată al copilului tău este Domnul care Şi-a trimis Duhul Său în Pandera. fiindcă ceea ce s-a zămislit într-însa este 120 renunţe la logodna lui cu Maria. 106Vroiau să clarifice cumva lucrurile. 103Şi Domnul Dumnezeu era în limpezimea luminii în cerul Lui de purpură şi se uita la oamenii de pe pământ. Maria şi părinţii ei adoptivi. 127 255 . căruia tu Ii vei pune numele Ieşua. nu mă pot plânge. 123 Şi Zaharia i-a răspuns: „Bun sosit om bun. dar Iosif nu s-a lăsat convins să 107 e mort de mult. 113Sunt încredinţată că acum Iosif nu se va mai opune aflând că ai prunc cu altcineva. logodnicul tău. 112Zaharia este preot şi te va dezlega de legământul făcut cu Iosif.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI Când Iosif a văzut-o pe Elisabeta însărcinată a spus: „Bineţe Elisabetei. 256 . logodnica mea". Şi bineţe şi Mariei. Să ai un copil cu duh şi har.

132Iar eu am avut un vis: Se făcea că Maria va naşte pe Mesia. 135 Dar Elisabeta tot vroia să se încredinţeze că Iosif a renunţat la Maria şi i-a spus: „Ştii bine că toţi suntem în mâinile Domnului. 133Iosif a fost copleşit despre cele auzite şi a zis: „Inchinare. pe când slujea în templu la Ierusalim. privea lumea împreună cu toţi îngerii care mai rămăseseră în cer. închinare! Şi eu am avut un vis asemănător. 147Şi Domnul. Iosif şi familia lui în Egipt. ce să zic? Mai am puţin şi voi naşte". 144Dar tu şi Maria nu vă veţi căsători niciodată că Maria este dată Domnului. 141Atunci preotul Zaharia i-a zis lui Iosif: „Uite ce este! Tu ieşi afară în curtea casei până noi vorbim şi ne sfătuim între noi ce-o să fie". s-a umplut de Duh Sfânt şi a profeţit că pruncul va fi profet al Celui-Preaînalt. Oamenii vor vedea că umblaţi amândoi şi vor şti că de acum toate lucrurile sunt rezolvate. Zaharia şi Maria au aflat despre visul lui Iosif. 130Şi Iosif i-a răspuns: „Să fie într-un ceas bun!". Maria a făcut copilul cu un alt bărbat. 143Apoi l-au chemat pe Iosif şi preotul Zaharia i-a spus: „Noi ne-am înţeles ca tu şi Maria să plecaţi împreună la Nazaret. Elisabeta a născut un prunc pe care l-au numit Ioan. om bun. 145Când s-a împlinit vremea. 137Dar Iosif i-a răspuns: „Ba ferească Domnul! Cum pot eu s-o las pe Maria? Mai ales acum când ştiu că-L va naşte pe Mesia? 138Orice s-ar întâmpla sunt mai hotărât ca oricând s-o iau pe Maria acasă Salvatorului nostru Mesia. Acum tu Iosif ai motive să renunţi la logodna ta cu Maria". 136Şi spunând acestea Elisabeta credea că l-a pus pe Iosif într-o mare încurcătură. a aflat de la îngerul Gavriil că pruncul nostru va fi profet al CeluiPreaînalt. ei au amuţit. Şi au căzut la învoială ca Maria să meargă acasă la Iosif şi să stea cu el. să-I gătească calea întru conştiinţa mântuirii şi luminarea celor ce şed în întuneric şi în umbra morţii.I DE OAMENI CARTEA IUBI 139 128Atunci Elisabeta l-a întâmpinat la mine. 131Şi Elisabeta i-a povestit lui Iosif profeţia preotului Zaharia: „Soţul meu Zaharia. 146Şi în ziua a opta l-au tăiat împrejur. Şi nu mă voi atinge de ea până va naşte". CAPITOLUL 3 Naşterea Lui Iisus. Elisabeta şi Maria au cântărit lucrurile. Un înger al Domnului mi-a grăit la fel despre Maria". Cât despre mine. Şi află că deja Duhul Domnului s-a coborât în Maria şi ea este însărcinată". din cerul Lui de purpură. Cei trei magi de la răsărit. 257 . Atunci Zaharia. Pandera în Egipt. Ne întrebam ce mai este cu tine Iosif că nu 129 te-am văzut de mult. 142După ce Iosif a ieşit în curte. tatăl său. Pandera II botează pe Iisus. 140Vorbele lui Iosif i-au surprins pe toţi. Iisus la doisprezece ani în templu. Că doar ea va fi mama astfel: „Bun sosit la noi. că el va merge înaintea Lui Mesia. închinare. 134Când Elisabeta. izbăvitorul neamului nostru. Pandera şi pruncul Iisus. preotul Zaharia. Duhul Lui Zamolxe se pogoară peste Iisus în Iudeea. Copilul pe care Il va naşte Maria va fi Fiul Domnului.

Şi toţi care auzeau se mirau. Atunci ei s-au plecat în genunchi şi I s-au închinat şi I-au adus daruri: aur. 9Ei au trimis-o pe Maria a lui Cleopa şi pe alte femei ca s-o moşească pe Maria. 5Şi Iosif a plecat cu Maria la Betleem unde au ajuns seara spre asfinţitul soarelui. Săl ducem pe băiat în grădină că acolo vreau să-I fac botezul dacic. 13Regele Irod Arhelau a aflat despre aceşti oameni şi a crezut că sosise vremea naşterii Mesiei lui Israel. 26Şi după puţin timp a venit Pandera care i-a spus Mariei: „Iată curând va răsări soarele. 19Şi păstorii le-au arătat magilor casa unde se afla pruncul. i-a văzut şi le-a spus: „Nu sunteţi de prin partea locuri. că va fi saoşiant. 10Nevestele păstorilor au aflat că pruncul este Mesia şi le-au spus şi bărbaţilor lor. A doua zi au ajuns în Betleem şi au întrebat pe unii oameni dacă auziseră despre naşterea Lui Mesia în Betleem. 11Era lună nouă. 12 16Pe drum magii au tot făcut rugăciuni la zeii lor şi au mers toată noaptea uitându-se mereu la steaua strălucitoare 17 de pe cer. 20Când magii au bătut la uşa casei. Iosif a plecat la lucru şi a lăsat-o în casă pe Maria cu pruncul. Şi i-a trimis pe magi la Betleem să-L caute acolo. El va avea ceva din duhul zeului nostru Zaratuştra. Pe ea o chema tot Maria. Maria şi pruncul s-au întors la Nazaret. zisă a lui Cleopa. La acea vreme sosiseră din Persia la Ierusalim trei preoţi magi care umblau întrebând: „Unde este Cel ce S-a născut rege al iudeilor? Noi I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să I ne închinăm". 22Noi credem că pe aceste meleaguri s-a născut pruncul Mesia. Şi au mas degrabă într-un grajd. 2Iosif şi Maria au primit înştiinţare de la sora mai mare a Mariei. 6Dar Maria n-a apucat să tragă la casa sorei ei că trebuia să nască. Iosif a vorbit cu Pandera şi i-a spus toate câte li s-au întâmplat la Betleem. şi Iosif a luat pruncul în braţe şi a mers cu Maria la casa sorei Mariei.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 1Se apropia sfârşitul verii şi Maria ştia că mai erau puţine zile până ca ea să nască. a ieşit Iosif. numită Maria a lui Cleopa. 4Că se ştia din scripturi că Mesia trebuia să se nască în Betleem. 24Când Iosif. după obiceiul străbunilor mei şi să-I dau un nume". care au spus şi la alţi oameni. tămâie şi smirnă. 8Şi Iosif a vorbit cu păstorii care stăteau noaptea pe câmp cu oile. 14Şi a vorbit cu cărturarii poporului care i-au spus că Mesia trebuia să se nască la Betleem în Iudeea. înainte de răsăritul soarelui. dar nimeni nu ştia nimic. adică salvator al lumii". 23Iosif i-a chemat pe magi în casă şi ia dus la prunc şi la Maria. păstorii. care a născut un prunc în iesle. şi noaptea târziu. mama Sa. De unde veniţi?" 21Unul dintre magi a zis: „Venim de la răsărit. 25Intr-o dimineaţă. După care au plecat spre ţara lor. care stătea în Betleem. 18Dar au dat peste nişte păstori care le-au spus că nevestele lor moşiseră o femeie şi ea a născut un băiat în iesle. Şi ea îi trimisese veste sorei ei din Nazaret să vină la Betleem ca să nască acolo. 25 258 . 15Atunci Irod Arhelau i-a chemat în taină pe magi şi a aflat de la ei despre steaua de la răsărit.

32Şi Iosif aşa a făcut şi au mers la Abdum în Egiptul de Sus unde se afla marele templu al zeului Osiris. zeilor Osiris. de la sutaşul roman că vor 47 pleca în Egipt. că marile suflete călătoresc din trup în trup pentru a lumina omenirea. 34Şi preoţii şi preotesele L-au purificat pe prunc cu apă vie şi L-au binecuvântat cu foc sacru şi spiritele 35 33 31 zeilor. Şi Pandera a vorbit cu Iosif că va veni să-L vadă pe pruncul Iisus înainte de plecare. care-i vorbise în templul zeiţei Isis şi care o numise Fecioara Maria. şi-L ţinea pe Iisus în braţe. ca fecioară de-a pururea.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 27Şi au mers în curtea casei unde pruncul. Şi a pus apă proaspătă într-un vas. 44Şi tu Maria ai acel duh al maicii Lui Zamolxe. 48Şi Iosif i-a spus: „Poţi veni oricând la noi. 46După un timp Pandera a primit înştiinţare. 40Pandera venea din când în când la casa lui Iosif ca să-L vadă pe Iisus şi aşa a aflat câte se petrecuseră cu ei când au 41 In noaptea aceea îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a spus să plece cu pruncul şi mama Sa în Egipt. 45Acelaşi spirit al zeiţei Isis este şi cel al maicii Lui Zamolxe pe care noi în Dacia o numim Maica Domnului". Cu trupul eşti fiul meu. amândoi fiii lui 38 Irod Idumeul care murise. La Abdum Iosif a vorbit cu preoţii locului de la templul zeului Osiris şi l-au închinat pe Iisus. că pruncul Tău are duhul zeului Horus. 37 tămâie şi ierburi frumos mirositoare. Eşti Iisus Fiul Lui Dumnezeu!" Iar după câteva luni Iosif a primit în vis înştiinţare de la îngerul Domnului să meargă înapoi în Galileea unde domnea tetrarhul Irod Antipa. atunci a venit peste ea duhul zeiţei Isis care i-a zis: „Ia seama suflet din sufletul meu. foc sacru şi Duhul Lui Zamolxe te botez. 29Când au apărut primele raze de soare Pandera a luat copilul în braţe şi a spus: „Să te vadă acum şi focul şi soarele şi cerul. Că fecioria cerească este în Pandera a aprins un foc în care a aruncat 28 sufletul femeii nu în trupul ei". Eşti copil al focului. 36Odată când Maria era în templul zeiţei Isis. Tu să aduci înţelepciune lumii". In taină Maria i-a spus lui Pandera despre duhul. Isis şi Horus. aşa cum i se spunea şi maicii Lui Zamolxe pe care o chema Vetra. 43Noi ştim din Dacia că cine va naşte pruncul care să aibă Duhul Zeului Zamolxe se va numi Maica Domnului. 39Şi Domnul Dumnezeu veghea din cerul Lui de purpură cu toţi îngerii rămaşi acolo. feciorul meu. 42Atunci Pandera i-a spus: „Aşa te privesc şi eu Maria. iar în Iudeea domnea Irod Arhelau. Mama Sa Maria s-a bucurat tare mult căci ea ştia despre sine că era întruparea zeiţei Isis. 30Apoi Pandera şi-a înmuiat degetele mâinii drepte în apă şi a udat cu ele pruncul pe frunte zicând: „Cu apă vie. dar cu duhul eşti Fiul Lui Dumnezeu. Şi aşa cum te afli acum cu pruncul în braţe vei fi de-a pururea cunoscută ca Fecioara Maria cu fost în Egipt. că sufletul îţi este curat ca lacrima. Şi Iosif s-a intors acasă cu Fecioara Maria şi cu pruncul ca să stea în Nazaretul Galileii. domnule 259 . Te numesc Iisus şi Te închin Lui Dumnezeu.

Pandera a mers la casa lui Iosif. 260 . Maria este mai tot timpul acasă şi va fi bucuroasă să te vadă". 49Cu câteva zile înainte de plecarea sa în Egipt.CARTEA IUBIRII DE OAMENI Pandera.

I DE OAMENI CARTEA IUBI 50Când a bătut la uşă a ieşit în prag Maria cu pruncul în braţe şi i-a spus: „Bun venit. Fă Doamne ca el să se întoarcă curând şi teafăr". vei fi lumii lumină de înţelepciune. Am văzut un om cu părul alb şi o barbă mare. 59Şi oamenii l-au numit căutaţi şi nu ştiaţi unde pot fi? Oare nu pe Pandera. domnul meu". Şi era adorator cucernic şi credincios al zeiţei 60Vremea a trecut şi Iisus se întărea în trup şi duh. Şi ea a plâns cu lacrimi de dor. Şi i-a spus Mariei că la vremea potrivită Il va lua pe Iisus în Dacia. 62Şi El a mers la templu ca să se roage şi era în duh când a văzut şi a auzit. tot ca asta. 53După plecarea lui Pandera. 67Şi după zilele Paştilor la Ierusalim. 58Toţi îl ştiau pe Pandera că purta. adică cel care se întru cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu. 52Iar Maria i-a zis: „Aşa să se facă voia Domnului. Pandera L-a binecuvântat pe Iisus cu semnul crucii. 51Atunci Pandera i-a spus Mariei că va pleca din Nazaret şi a venit să-L vadă pe prunc înainte de a porni către Egipt. tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi". ascultându-i şi întrebându-i. 55Şi Pandera ştia câte ceva. 56Pandera a stat mulţi ani în Abdum. 69L-au aflat după trei zile în templu. Isis şi Horus. cu trupa de soldaţi romani. 63Apoi a mers acasă şi i-a povestit mamei Sale: „Eram în templu când un duh a venit peste Mine. Sunt singură că Iosif este dus cu treburi". dar Isis. 54Când a ajuns în Egiptul de Sus. El Mi-a vorbit zicând: Iisus. de la Maria care fusese acolo cu Iisus şi Iosif. 64Când Maria a auzit cele spuse de Iisus a înţeles că era timpul întoarcerii lui Pandera. cu Semnul Lui Zamolxe. de sărbătoarea Paştilor. închină zeiţei Isis la Abdum. 261 . 70 Şi toţi cei ce erau acolo şi-L auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui. Pandera a primit însărcinări în localitatea Abdum. fiul lui Pandera. fiul lui. dar pentru asta trebuie să mergi în munţi la rudele tatălui Tău". 66Iisus implinise deja doisprezece ani la sfârşitul verii. Mulţi credeau că Pandera avea în el Maria L-a certat: „De ce ne-ai făcut una duhul zeului Osiris. Când m-am închinat Lui. 61Era către sfârşitul verii în ziua când Iisus împlinise doisprezece ani. 57 71Iosif şi Maria au rămas uimiţi. după naşterea pruncului. despre aceste locuri. să pleci de lângă noi? Iată. 54Dar ea nu ştia că vor trece mulţi ani până când Pandera va reveni în Iudeea. Maria a rămas un timp tristă. Mergi sănătos. locul unde oamenii venerau pe zeii Osiris. 65Primăvara. iar Iisus mergea mai mult printre rude. timpul cu el la gât. 68Dar când L-au căutat pe Iisus. Şi aşa au călătorit ei ziua întreagă. stând în mijlocul învăţătorilor. cheia ankh pe care i-o 72 dăduse Maria la căsătoria lor pe vârful de Şi Iisus le-a zis: „Cum se face că Mă munte în Iudeea. Iosif şi Maria au pornit înapoi spre Nazaret. Iosif şi Maria mergeau în fiecare an la Ierusalim cu rudele şi cunoscuţii. Şi-şi spunea: „Ce mult îl iubeşte Pandera pe Iisus. unde a cunoscut bine pe preoţii şi preotesele egiptene de acolo. Abdes. El nu era şi negăsindu-L Iosif şi Maria s-au întors la Ierusalim.

I DE OAMENI CARTEA IUBI adică aici la templu?" 262 .

Şi El tine. Şi acolo am aflat numele tainic al Tatălui". 9Într-o zi Pandera a văzut-o pe Maria 78Şi Iisus sporea în înţelepciunea şi în plecând de acasă către târg. la Ierusalim. slavă CAPITOLUL 4 Domnului! Ce faci?" Pandera revine în Iudeea. apoi să-L duci la 13 neamurile tale în Tracia şi în Dacia. Pandera a mers la Nazaret. vadă pe Pandera şi i-a spus cu lacrimi: „Domnul meu. bine ai sosit. 76Iar acasă Maria a aflat de la Iisus că El dormise în templu şi un înger al Domnului I s-a arătat şi L-a învăţat numele tainic al Tatălui şi felul cum /\ . că păstra în inima ei cine este şi încă o mai iubesc pe Maria! Păcat că nu El şi ce aflase ea de când fusese cu El în s-a putut să rămânem împreună". El ştie că nu este fiul zeiţei Isis. care din cerul Lui de întâmpinare Mariei şi i-a zis: „Iată-mă purpură se uita să vadă ce făceau oamenii Maria!" pe pământ. dar trebuia să meargă cu treabă la cohorta noi totuşi am vrea să-L dăm la şcoala 15 Sagittariorum. Duhul Lui Zamolxe treburi la pretoriu la Ierusalim. Iisus. v-am spus. Pandera a auzit un glas care-i lui Iosif şi de multe ori m-a întrebat spunea: „Să mergi la Nazaret la fiul tău despre Iisus şi să-L aduci aici. evreieşte. „JJar unde ai stat trei zile şi trei nopţi?" I-a spus mama îngrijorată. dar nu a vrut să intre în curte. Şi Maria s-a bucurat când tot gândea Pandera: „Ce mult am iubit-o a auzit asta. 75Când Iosif şi Maria au auzit aceasta s-au înspăimântat. Iisus vorbeşte foarte bine să-l cunoască pe Bătrânul Înţelept". tatăl Său. Şi i-a ieşit în harul Domnului. trei limbi. 6Şi Pandera se întreba ce-o să urmeze: „Ce va spune oare fiul meu Iisus când mă va cunoaşte acum la doisprezece ani ai Săi?" 7De câteva ori Pandera a trecut prin faţa casei lui Iosif. 8Într-o zi a văzut-o pe Maria trebăluind şi memoriile l-au năpădit. Egipt. Şi se 77 putea fi folosit. 2Şi tocmai s-a nimerit că cineva 14Şi este învăţat în cele ale scripturii. Şi Domnul Dumnezeu se 10Şi Maria a fost tare emoţionată să-l bucura. Iisus în Egipt pe Pandera i-a răspuns: „Am venit cu urmele Lui Zamolxe. băiatul ei cel mare. Şi rabinică. 16A intrat de multe Pandera în Egipt. dar cam neascultător în Pandera. Şi nu au mai zis nimic. 4Şi după ce a rezolvat treburile la pretoriu. Iisus este un băiat foarte sutaşul roman l-a trimis pe Abdes inteligent. 5Acolo a aflat câte ceva despre familia lui Iosif: Maria avea şi alţi copii. mi spui ce face fiul nostru Iisus?" 12Atunci Maria i-a povestit: „Iisus S1Intr-o zi pe când se ruga în templul a făcut băiat mare. cum i se spunea de obicei lui învăţăturile iudaice pe care doreşte să le îndrepte cum vrea El. era foarte învăţat în legea iudaică. 74Iisus i-a răspuns: „La templu. latineşte şi greceşte. în Iudeea. căci ştiau că cel ce cunoaşte numele tainic al Tatălui avea mare putere. Dar tu săpogoară peste Iisus în Egipt.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 73 T \ 3Trecuse Paştile şi primăvara era în toi când Pandera a sosit la Ierusalim.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI ori în dispute cu .

Doamne cât Îţi mulţumesc!" 22Când a ajuns acasă Maria I-a vorbit Lui Iisus despre întoarcerea tatălui Său şi El i-a zis: „Ştiam că tata Mă va căuta. Maria se gândea cu emoţie: „S-a întors Pandera. 28Şi Pandera cu Maria au stat să 29 Iosif poţi să-i spui". 27Atunci Pandera I-a mărturisit: „Da fiule. domnul meu. Mai întâi. Pandera este tatăl Lui în trup. primul şi singurul meu bărbat iubit. plănuiască plecarea Lui Iisus. Pandera i-a dat de ştire de ce se întorsese el în Iudeea: „Draga mea Maria. tată. 37Noi în Tracia am şi El uimit de vederea tatălui Său. 26Apoi Pandera L-a strâns în braţe pe băiat şi L-a sărutat pe frunte şi Iisus i-a mărturisit cu lacrimi în ochi: „Ce mult team aşteptat. Şi 9 . 24 35Pandera le-a mai spus: „Neamul Şi a doua zi dimineaţa Maria L-a meu se trage din Mari fiica zeului nostru îmbrăcat frumos pe Iisus şi împreună au Zamolxe. 36Pandu. dar lui 9 9 ~ Pandera I-a zis: „Bun găsit fiule. un urmaş de-al ei şi al plecat să-l întâlnească pe Pandera. Dar era încă îngrijorată: „Cum să facem cu plecarea Lui Iisus? Ce va spune oare Iosif care-l iubeşte ca pe fiul lui propriu?" 20Dar Pandera a liniştit-o zicând: „Vom rezolva şi aceasta.CARTEA IUBIRII DE OAMENI fariseii şi saducheii cei învăţaţi. 17După ce a ascultat cele spuse de Maria despre Iisus. Pandera şi Iisus. unde El poate să înveţe cu înţelepţii noştri şi să ajungă preot". Pe Iisus aş vrea să-L iau cu mine în Egipt şi apoi să-L duc în Tracia şi în Dacia. 33În zilele următoare s-au sfătuit cu toţii. 34Apoi Pandera şi Iisus vor pleca spre Tracia şi mai apoi spre Dacia. vor merge în Egipt. iar Domnul în duh. 21Apoi cei doi au plecat fiecare la treburi. Şi ţineţi aceasta în taină de lume. soţului ei Licu. numit şi Marele Lup Alb. Acolo Îţi vei găsi împlinirea în viaţă". Iisus era se trăgea de baştină. Vom merge în Dacia străbunilor Tăi. 19Şi i-a mai spus lui Pandera că ea nu era surprinsă de ce-i spusese el. Atunci Iosif ia zis: „Nu mă pot opune. Du-mă la el cât de curând!" 23Seara. Dar Maria era încă îngrijorată de ceea ce va urma şi i-a întrebat: „Ce vom face de acum înainte? Cum vom rezolva lucrurile cu bărbatul meu Iosif?" 30Pandera i-a răspuns: „Lui Iosif îi vom spune totul. 31Când Maria a ajuns acasă i-a spus lui Iosif toate câte s-au petrecut la 32 întâlnirea lor cu Pandera. unde Pandera vroia ca El să înveţe tainele preoţilor şi să păşească pe urmele străbunului Zamolxe. Acum nu /V 9 9 ştim dacă Îl vor mai primi la şcoala rabinică". Vreau să-l cunosc şi eu mamă. El este un om bun şi înţelept şi va înţelege". 25Când Pandera şi-a văzut fiul. Ştiam că vei veni să Mă iei şi că nu M-ai părăsit". Spune-I băiatului nostru că am venit să-L văd. L-a a venit în Munţii Haemus de unde Licu privit îndelung cu multă iubire. 18Auzind acestea Maria i-a spus lui Pandera despre duhul care de curând coborâse asupra Lui Iisus. Dacă Iisus vrea să meargă cu el atunci noi Îl vom pregăti de drum". Maria i-a povestit cele întâmplate. Vino să Te îmbrăţişez!". când Iosif s-a întors de la lucru.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI păstrat cu străjnicie memoria clanului .

54Şi atunci când sufletul nou este format şi se află într-un corp. 39Când au ajuns la piramide. părintele iudeilor. 45El era deja preot al Zeului Dumnezeu din Dacia. El fusese hirotonisit şi preot al Marelui Zeu Amun". la Teba. din care ne tragem noi fiule". cu vreo cinci sute de ani înainte. dar putem spune că va fi preot în veac şi rege drept. La Teba. dar şi preot al Lui Zaratuştra. el nu se risipeşte. 44Zamolxes a stat trei ani în Egipt apoi s-a întors pe meleagurile Lui. la Karnak şi în Valea Regilor. că are o identitate proprie. 57Şi tot aşa se întâmplă mereu cu fiinţarea de suflete care toate au pornit de la Domnul ca scântei. fiul lui. profetul perşilor. căci aceasta înseamnă numele Melchisedec". 51Pandera era încredinţat că duhul. 52Şi a mai întrebat-o pe preoteasă: „Rogu-te să-mi spui cum se face că un suflet care s-a întrupat poate fi făcut din mai multe suflete care au fost odată întrupate şi ele?" 53Preoteasa i-a spus: „La facerea unui suflet nou pot participa mai multe suflete vechi. despre care vorbise preoteasa. în Egiptul de Jos. un om cu numele de Melchisedec. deşi îi este înrudită cu sufletele din care iniţial s-a compus. Şi vroiau să afle de la ea dacă se mai ştia ceva din vechime despre şederea Lui Zamolxe în Egipt. către Egiptul de Sus. Pandera şi Iisus au ajuns la Teba. 46Când Zamolxes a părăsit Egiptul. tatăl I-a povestit fiului legende ale tracilor despre şederea Lui Zamolxe în Egipt astfel: 40„Străbunul nostru Zamolxe şi-a purtat paşii pe aceste locuri. 43După câteva zile preoteasa le-a spus: „Istoria noastră a consemnat trecerea pe aici a unui dac pe nume Zamolxes. În Dacia preoţii au obiceiul să cheme spiritele zeilor Egiptului aşa cum au făcut şi străbunii noştri Zamolxe şi Marele Lup Alb. 55Şi Pandera a mai întrebat: „Dar ce se întâmplă cu sufletul nou atunci când el merge în lumea cealaltă? Oare părţile de suflete din care este făcut revin la sufletele lor originale?" 56Preoteasa i-a răspuns: „Când sufletul merge în lumea de dincolo. Zeiţa Înţelepciunii la egipteni. 42Mergând pe Valea Nilului. Şi acolo au cunoscut-o pe preoteasa de la templul zeiţei Maat. el îşi face o bază nouă şi acumulează o experienţă nouă de viaţă". Şi ele se întrepătrund şi se multiplică până 267 . Legendele noastre spun că El a fost la piramide. coborâse deja în Iisus. deşi sufletul are miezul lui. Zamolxe a fost 41 hirotonisit preot egiptean.CARTEA IUBIRII DE OAMENI Cogaion şi am ţinut mereu legătura cu rudele noastre din Dacia. 49Se proroceşte că acel spirit al Lui Melchisedec şi al Lui Zamolxes va coborî în cineva trăitor în aceste timpuri. 38În câteva zile pregătirile au fost gata şi Pandera cu Iisus au pornit către Egipt. 47Pandera i-a mulţumit preotesei pentru cele spuse. 50Noi nu ştim cine poate fi acel om. Şi a mai întrebat-o: „Se mai scrie oare şi altceva despre străbunul nostru Zamolxe? Noi ştim că egiptenii din vechime consemnau atent şi despre spiritele care îi călăuzeau pe anumiţi oameni aleşi de Preaînaltul". Dar acel suflet nou este şi el vechi ca şi sufletele care îl compun. care a fost Mare Preot şi rege pe vremea lui Abram. 48Şi preoteasa le-a spus: „În cronici se mai scrie că Zamolxes era întruparea unui mare profet din vechime.

dar viziunea Mi-a rămas adânc întipărită în minte". Apoi El a dispărut şi Miam revenit în simţiri. Pandera a Au coborât în Delta Nilului şi de la participat şi el la hirotonisirea Lui Iisus şi Alexandria s-au îmbarcat spre Atena în 268 . 61Dar sufletele invocate nu coboară cu totul în noul corp. află că Duhul Meu se va coborî cu şi mai multă 75 putere în Tine. CAPITOLUL 5 Iisus merge în Tracia. Iisus a fost răpit în duh. Iisus învaţă înţelepciunea Lui Zamolxe cu preoţii decenei şi cu Marele Preot şi devine preot. 67Iisus ştia deja de la templul din Ierusalim numele secret al Domnului. 69La numai cincisprezece ani Iisus a fost investit ca preot al zeului Amun. 59Şi Pandera a mai întrebat: „Oare cine poate să cheme sufletele cele luminoase?" 60Atunci preoteasa i-a zis: „Un om care cunoaşte aceste taine poate chema orice suflet să vină în sufletul lui propriu şi astfel să dobândească o parte din lumina sufletului pe care îl doreşte. unde în 1 Iisus avea cincisprezece ani când a vechime Zamolxe fusese şi El iniţiat preot pornit cu tatăl Său Pandera spre Tracia. fiule. În trei ani Iisus a aflat tainele zeilor Egiptului. 78Şi Pandera a vorbit cu sutaşul de la Abdum să-l lase să plece un timp din armata romană. 68 era tare mândru de feciorul lui. Duhul Lui Zamolxe pogoară peste Iisus în Dacia. 62Şi Pandera a fost încredinţat că acolo la Teba era locul cel mai bun pentru ca Iisus să deprindă înţelepciune. că-L ştiam dintr-o altă viziune pe care am avut-o în Iudeea. Mam ridicat în spirit şi am ajuns până în al nouălea cer unde M-a întâmpinat un om 73 bătrân. apoi în Dacia la Sarmisegetuza. al zeului Amun. 77Şi acolo în Dacia vei cunoaşte cu adevărat Duhul Lui Zamolxe". urmaşul Meu. 74Şi El Mi-a zis: Iisuse. ci ele dau doar scântei care se alipesc altor scântei care se află deja în sufletul omului care le-a chemat". Eu L-am recunoscut şi M-am închinat Lui. 76Pe dată Pandera I-a spus: „Este un semn că a venit timpul să pornim spre casă. 70 Într-o zi. 58Dar drumul existenţei lor este lung pentru că întâlnesc în calea lor şi întunericul care le ia din lumină".I DE OAMENI CARTEA IUBI cresc în lumină aşa de mult încât se întorc înapoi la Domnul. pe când se afla la templul 71 zeiţei Maat din Teba. 64Şi după ce a făcut toate acestea Pandera s-a întors la Abdum la trupele romane din care făcea parte. şi să vină înapoi după câţiva ani. zeul solar. 66El a deprins ştiinţele egiptenilor şi a cunoscut formulele magice prin care se dobândeau mari puteri. chiar la templul Luxor din Teba. De la preoţii egipteni Iisus a mai învăţat şi meşteşugul vindecării bolilor şi să facă minuni. Şi El a ţinut minte cele trăite atunci şi a mers la Abdum şi i le-a povestit tatălui Său Pandera: „Eram în templul zeiţei Maat atunci când Duhul 72 Lui Zamolxe a pogorât peste mine. tot aşa cum fac îngerii. 63Şi a vorbit cu preoteasa de la templul zeiţei Maat ca Iisus să stea la templul ei şi să înveţe religia locului şi să devină preot egiptean.

I DE OAMENI CARTEA IUBI Grecia. Apoi de acolo au purces călare către Munţii Haemus în Tracia. 269 .

11Preoţii şi preotesele de la Sarmisegetuza Îl aşteptau şi ei. 8Dar Pandera i-a răspuns: „Iisus va merge cu mine în Dacia. acel templu nu vor rămâne decât ruine". preoteasa decenee. au dorit să-L ia la învăţătură. se credea că spiritul Lui Zamolxe a coborât într-un om. 24 Într-o zi Marele Preot I-a povestit Lui Iisus legende despre Zeul Zamolxe: „Se ştie prea bine cum străbunul nostru Zamolxe a învăţat cu înţeleptul Pitagora. retras de lume. Iisus a cunoscut multe rude din partea tatălui. 29Noi credem că din Marele Preot Iulian. de la plecarea la Zamolxe a Marelui Preot Deceneu. 10Şi au trecut râul cel sfânt Istru şi au purces către Sarmisegetuza unde rudele îi aşteptau. slujitorii Lui Zamolxe. dar ştim că va avea putere de la Dumnezeu. 9Pandera şi Iisus au stat în Tracia până primăvara când s-au pregătit de plecare spre Dacia. 22 Şi Marele Preot a aranjat ca Iisus să înveţe cu preoţii şi preotesele de la 23Dar Sarmisegetuza. 7Atena. care este Mare Preot şi zeu în vecii vecilor. un mare preot din Babilon şi mai apoi a stat un timp în 25 Egipt. în Egipt. că aflaseră că Pandera Îl va aduce acolo pe Iisus. toţi i-au primit cu dragoste şi s-au bucurat să-L vadă pe Iisus despre care ştiau de la Pandera că era fiul său care stătuse în Galileea cu mama Sa. unde se află Marele Preot. Ce înţelepţi. Iisus urma învăţătura mai ales pe lângă Marele Preot. care. Acolo Iisus va învăţa cu marii înţelepţi ai neamului nostru". observând aptitudinile deosebite ale tânărului Iisus. care trăia în munţi. fiul său. 5În Tracia. 16Şi Marele Preot a zis: „Noi. 15Şi i-a povestit Marelui 30Iisus i-a zis Marelui Preot: „Este un Preot viaţa tânărului Iisus şi i-a mai spus obicei la poporul mamei Mele de a aduce şi despre viziunile Lui Iisus atunci când . căruia i se spune Bătrânul Înţelept. 26Era pe vremea când trăia Sarmisegetuza spre bucuria tuturor.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 4Când Pandera a ajuns la rudele lui. Atunci Zamolxe i-a şi s-au rugat Lui Dumnezeu şi Lui mustrat pe iudei că au adus sacrificii la 28 Zamolxe şi au chemat spiritele străbunilor inaugurarea templului din Ierusalim. sora lui Pandera. apoi cu Zarates. face cu vărsare de sânge se va sfârşi tot 14Într-o zi Pandera L-a dus pe Iisus la se cu vărsare de sânge. În 27 seara venirii preoţii au aprins un rug sacru prorocul Zaharia. 19Noi nu ştim ce va face Iisus în lume. a zis: „Băiatul să stea un timp cu noi şi să deprindă învăţătura Lui Zamolxe şi să ajungă preot deceneu". am tot chemat la focul sacru să revină Duhul Lui Zamolxe. Tatăl nostru ceresc. Dar Zeul nostru Zamolxe a fost 12Pandera şi Iisus au ajuns la prezent la sfinţirea templului din 13 Ierusalim. 18După câte mi-ai spus. la I-a vorbit străbunul Zamolxe în Iudeea şi clanul Cogaion. De acum pe Iisus Îl luăm la învăţătură şi în doi ani de zile va ajunge preot deceneu". 17Deceneu a prorocit că Spiritul Lui Zamolxe se va întoarce într-un om care va schimba lumea. 6I-a întâlnit şi pe preoţii traci decenei. 20Că noi 21 suntem poporul Lui Dumnezeu. şi nici cum o s-o îndrepte pe calea luminii. nu încape îndoială că tânărul Iisus are scântei din spiritul străbunului nostru Zamolxe.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI 31 jertfe. 31Deşi de-a lungul timpului s-a .

34Noi neamurile tracilor nu mai aducem jertfe zeilor de pe timpul străbunului Zamolxe. spunem în cuvinte ce am gândit şi apoi înfăptuim". este peste puterea noastră de înţelegere. 35Că adevărata scriptură este însăşi viaţa. 51Atunci Iisus l-a mai întrebat pe Marele Preot: „Dar sufletul omului unde sălăşluieşte?" 52 Şi Marele Preot a răspuns: „Cu 53 În Iudeea nu am putut înţelege de ce contradicţiile continuă şi de ce sunt partide religioase care susţin idei diferite ducând mereu la dezbinări". 56Iisus a ascultat atent vorbele Marelui Preot Iulian pe care l-a mai întrebat: „Cum poate atunci omul să intre în ritmurile naturii?" . 40Deşi se crede că există o singură Fiinţă Supremă. Şi dacă ei vor continua să mai facă sacrificii de animale nu va mai rămâne nimic din poporul lor. Fără această apartenenţă la natură omul îşi pierde sufletul". 48Iar atunci când omul reuşeşte să-L trezească pe Domnul din el va şti ce să facă în viaţă şi va cunoaşte ce este viaţa omului. Şi bine va fi cât timp nu venerăm moartea ci viaţa. 49Şi aşa omul va înţelege puterea gândului. Este bine ca omul să înţeleagă înţelesul nostru. 55Şi cu adevărat sufletul omului este tot aşa de bătrân ca şi timpul care nu are vârstă tot ca şi Dumnezeu". Dar sufletul se arată într-un fel în lumea materială care-i este creaţia. Că noi oamenii după ce gândim. Înţelepţii neamului se străduiesc de sute de ani să-L definească. întinează sufletul omului şi aduc mari pagube şi nenorociri". cine este Dumnezeu şi cum Îl putem noi cunoaşte? La iudei Spiritul Suprem este împărţit în mai multe entităţi. 46Iisus a întrebat: „Atunci unde se află locul omului în înţelegerea Lui Dumnezeu?" 47Marele Preot Iulian a zis: „Domnul este atât în exteriorul omului cât şi în interiorul lui. 41 greşim că Dumnezeu este în tot şi în toate. aflaţi în căutarea cunoaşterii Domnului. Şi de atunci ne merge bine. 36De obicei Iisus mergea singur să-l vadă pe Marele Preot care limpezea nedumeririle Sale. 57 42Atunci Marele Preot I-a explicat Şi Marele Preot a răspuns: Lui Iisus: „Dumnezeu. 54Minţile noastre şi trupurile noastre sunt tot de suflete create. numirea Ei este neclară şi duce mereu la violenţă. a cuvântului şi a faptei. 45Dar mai cu seamă Îi vedem prezenţa în ritmurile naturii. 39Dar multele lor frământări nu au reuşit să limpezească lucrurile. în care şi viaţa noastră trebuie trăită. iar când scripturile scrise nu mai urmează viaţa ele devin rătăciri. căci de la gând vine cuvântul şi de la cuvânt vine fapta. 44Putem spune fără să 272 adevărat sufletul este fără timp. 37 Şi odată Iisus l-a întrebat: „Mărite 38 Preot. 32Marele Preot Iulian a mai spus: „Păcat că aceşti oameni. „Ritmurile naturii sunt o trăire a 58 43Dar este necesar să aflăm despre El pe Domnului. 50Şi să iei aminte că gândurile omului deschid mereu drumul pe care el păşeşte. mai cred că 33 sângele poate spăla de păcate. unde este scris să aducă jertfe". în mărirea Lui.CARTEA IUBIRII DE OAMENI văzut că jertfele aduc distrugeri celor care le fac. iudeii tot continuă să facă aceasta pentru că urmează scriptura Tora.

viaţa să-i fie condusă de ritmurile naturii. Dar dacă omul iese din 273 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI că de când se naşte şi până la moarte.

78Şi urmăm metoda tradiţională a botezului cu apă. căsătorie şi la moartea oamenilor". 60Oamenii. 80Dacă pruncul are naş şi naşă ei îl aduc în braţe şi urmează ceea ce le spune preoteasa sau preotul deceneu. despre subiectele amintite de Marele Preot. 62Şi Iisus a mai întrebat: „Care ar fi aceste practici?" 63Marele Preot a spus mai departe: „În primul rând omului trebuie să i se trezească simţul realităţii. cum o numim noi". 74Preotul Casian. Noi preoţii avem ritualuri care-l primesc pe copil în lume. fie o refuză. Trei dintre ele sunt cele mai importante. 68Auzind ultimele sale cuvinte Iisus la întrebat pe Marele Preot: „Care ar fi aceste momente? Cum pot fi ele definite? Care sunt practicile potrivite? Rogu-te săMi spui". urmând tradiţia şcolii lui Zamolxe înfiinţată cu peste cinci sute de ani înainte.I DE OAMENI CARTEA IUBI aceste ritmuri el suferă. 81Când apar primele raze de soare sacerdotul spune: Să te vadă acum şi focul şi soarele şi cerul. Baza practicilor stă în folosirea focului sacru care trezeşte sufletul. foc sacru şi Duhul Lui Zamolxe 83 274 . Apoi în prezenţa focului sacru sacerdotul îşi moaie degetele mâinii drepte în apă proaspătă şil udă pe prunc pe frunte zicând: Cu apă vie. 69Dar Marele Preot a răspuns pe scurt la întrebările Lui Iisus: „În viaţa omului sunt momente cheie pline de sacralitate. care plecase în lumea de dincolo. căsătoria. 76Împrejurările în care se naşte un copil sunt legate de vieţile anterioare ale 77 sufletului care se întoarce. sau întrun vas în care se pun ierburi frumos mirositoare. moartea. 61Din moş-strămoşi urmăm multe practici care ţin vie conştiinţa sacralităţii vieţii omului. 65Şi în orice moment omul îşi alege singur pasul pe care-l face. vin la preoţii decenei care-i ajută să păşească din nou pe făgaşul armoniei cu natura. care rătăcesc în viaţă. unul dintre cei care învăţau pe tinerii de la şcoala de la Sarmisegetuza. Se aprinde un foc sacru într-o vatră. el poate să-şi trăiască frumos toate clipele vieţii. adică trezvia. fie individual. 59Noi preoţii decenei avem trimiterea de a-l îndrepta pe om pe calea cea bună atunci când el se rătăceşte. 71Să vorbeşti cu preoţii şi potrivite momentului. în corp uman. foc şi Spiritul Lui Zamolxe". care dădeau învăţătură la şcoala sacerdotală. 73 Lecţiile se ţineau fie în grup. 64Odată cu trezirea sufletului omul deschide ochii spre lume şi aşa îşi îndreaptă viaţa pe calea armoniei. De obicei are loc la răsăritul soarelui. 79Preotul Casian a mai explicat: „Botezul se face într-un loc potrivit ales. I-a explicat Lui Iisus: 75„Naşterea unui copil înseamnă revenirea sufletului. 70 preotesele de acolo despre ritualurile urmate de ei la naştere. 67Dar sunt unele momente din viaţă pe care omul păşeşte ca pe nişte trepte pentru a se apropia de Dumnezeu". În zilele ce au urmat Iisus a discutat cu preoţii şi preotesele. 66Iar atunci când omul devine conştient de puterea gândului lui. anume: naşterea. Noi oferim această posibilitate pe care omul. prin ceea ce se cheamă botez. La aceste cuvinte se mai pot adăuga şi alte vorbe 82 Preoţii de la Sarmisegetuza cunosc practicile pe care noi le urmăm în astfel 71 de împrejurări. Cu alte cuvinte el să-şi dea seamă de fiinţarea lumii şi a propriei vieţi. fie o acceptă.

Şi-i dă copilului un nume după vrerea părinţilor şi-l închină la un 275 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI te botez.

91Dar Iisus i-a spus: „Cunosc bine acest ritual. 89Dar cel mai bine este ca botezul să fie făcut de către un sacerdot deceneu. la deal. care se înţeleg ca suratele de bine. la şes. 84Aşa se face ritualul botezului după împrejurările în care are loc. Că trupul omului. Şi acolo unde se face botezul trebuie aprins focul sacru". foc sacru şi Duhul Lui Zamolxe te botez". 85Dar momentele cheie sunt folosirea celor două expresii: „Să te vadă acum şi focul şi soarele şi cerul" şi „Cu apă vie. 98Iisus l-a mai întrebat pe preotul Casian: „Şi cum se petrec aceste căsătorii cu mai multe persoane?" 99Preotul Casian I-a răspuns: „Perechile se căsătoresc fiecare în parte. 88Preotul Casian I-a răspuns: „Fireşte. Preoţii şi preotesele decenee cunosc bine cum să atragă benecuvântările zeilor la botezul unui copil". iar preotul Casian a încuviinţat că totul a fost făcut după Legele Lui Zamolxe. la munte. 102Că femeia stă mai mult cu copiii ei ca să îi crească. sau lângă o apă curgătoare sau într-o apă curgătoare curată. să se întoarcă pe pământ. 93Şi Iisus i-a mai spus: „Aş vrea să cunosc mai multe despre obiceiurile tracilor cu privire la căsătorie". chemând sufletele lor. decât pe cel de sine. 101Dar e bine ca bărbatul şi femeia să doarmă fiecare separat. 103Şi dacă bărbatul doarme aparte de femeia lui. în câmpie şi în pădure. Şi de la început se înţeleg între ei cum vor vieţui. şi nici dorul ei de el. că din patimile înfrânate ale omului ies multe rele". 105În altă zi preotul Casian a vorbit despre ritualurile folosite la moartea unui om. 106Cei care mor nu-şi pierd sufletul căci el merge la Zamolxe. Şi I-a zis Lui Iisus: „Noi incinerăm trupurile celor morţi şi uneori le punem ţărâna într-un loc anume în pământ peste care mai apoi aprindem focuri sacre şi chemăm înapoi sufletul mortului să se întrupeze. Orice om poate boteza chiar dacă nu este preot deceneu. ci el trebuie doar să urmeze Legile Lui Zamolxe. dacă se poate. 92Şi Iisus i-a depănat preotului Casian toate câte ştia despre căsătoria părinţilor Lui. că Domnul Dumnezeu nu vrea ca omul să ardă dacă găseşte împlinire aşa. 104Eu am ca soaţe două surori. slavă Domnului". Căci Pandera urma obiceiul străbunilor noştri. 95Dar sunt oameni care nu vor să se căsătorească. 97 Mai rele sunt ascunderea şi minciuna şi prefăcătoria şi înşelăciunea. la mare. 87Atunci Iisus i-a spus preotului Casian: „Aşa a făcut tata când M-a botezat în Galileea". A fost urmat de tata şi de mama când ei s-au căsătorit pe vârful unui munte din Iudeea". 96Şi bărbaţii care vor să se însoţească cu mai multe femei o pot face. 100Că omul nu are stăpânire pe trupul nici unui alt om. iar alţii care vor mai mult decât însoţirea în doi. 86Se poate boteza un prunc oriunde în natură. 94Atunci preotul Casian I-a zis: „Căsătoria cea mai bună este între un bărbat şi o femeie care se iubesc. şi femeile care vor să se însoţească cu mai mulţi bărbaţi o pot face şi ele. noi putem să-i chemăm pe oameni. 276 . 107Dar dacă vrem. 90Altă dată preotul Casian a vrut să-I explice Lui Iisus cum era făcută căsătoria la daci.I DE OAMENI CARTEA IUBI zeu sau o zână anume. el o va iubi mereu că dorul lui de ea nu se va ostoi. şi viaţa ne este frumoasă.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI atunci când nu mai are suflet în el. este 277 .

118Şi Iisus a vorbit cu preoţii şi preotesele de la Sarmisegetuza despre profeţi şi profeţii. că aşa nu le vom uita cum nu uităm să mâncăm pâinea. nicidecum de un destin fixat al omului şi al neamurilor. De aceea dacii foloseau incinerarea trupurilor. pe care l-a rugat: „Înţeleptule. scrise pe tăbliţe de aur. Legile Belagine. ci dorim să de înţelepciune. omului. 124De atunci aşa. cunoaşterea viitorului. 115Noi învăţăm să devenim fost mereu 125 nemuritori prin înţelegerea nemuririi sufletului nu prin cunoaşterea viitorului. Şi tot aşa rezulta şi din cele vorbite de Iisus cu Marele Preot Iulian.I DE OAMENI CARTEA IUBI ca şi ţărâna. 114Nu vrem să 123 ştim ce ne aşteaptă în viitor. aşa cum ne spune Dumnezeu". 110Şi în timp Iisus a mai învăţat cum preoţii decenei conduceau ritualurile de trecere a celor tineri la pubertate. Dar uneori istoria s-a dovedit rea şi distrugătoare şi 116Profeţiile pot rătăci atunci când profeţii sunt rupţi de viaţă. sunt ţelurile existenţei Legile Frumoase. Mărite Preot. El l-a întrebat despre cunoaşterea viitorului astfel: „Rogu-te. întâmpla că oamenii pot distruge 117Atunci Iisus a zis: „Neamul poate plăcile de aur pe care Legile Lui Zamolxe mamei mele crede foarte mult în profeţii sunt gravate cuvânt cu cuvânt. O primă formă a acestui ne ordonăm existenţa prezentă în mijlocul cod de legi a fost făcută cunoscută dacilor naturii. tot aşa cum Legile Lui Moise sunt Legile 121 „Predicţiile. Noi tracii numim . Şi mulţi profeţi au fost omorâţi şi pe drept şi pe nedrept". 113Noi dorim în primul rând Multe dintre aceste legi sunt vorbele Lui creşterea trezviei în om. 111Într-una din zile. ai putea să-Mi vorbeşti despre Legile Lui Zamolxe?" 120Şi Marele Preot I-a răspuns: „Legile Lui Zamolxe sunt Legile Lui Dumnezeu. Bătrânul Înţelept. ne facem bun noi tracii am tot urmat aceste legi care au viitorul. succesorul Lui Lui Dumnezeu şi viaţa ne va fi bună. nu Legile Lui Zamolxe. din viaţa cea bună. 108În zilele care au urmat Iisus a asistat la câteva incinerări şi aşa a învăţat ce ritualuri făceau acolo preoţii decenei ca să scape sufletele de suferinţă până ajungeau în lumea cealaltă. iar ei I-au spus istoria neamului tracilor care credea în profeţii. la adolescenţă şi la maturitate. Şi atunci vom şti că urmăm vrerea de către Marele Lup Alb. 126Şi se profeţii". 122Ele au fost scrise 113 după înălţarea la cer a Lui Zamolxe. care nu erau incinerate. să-Mi spui ce importanţă are cunoaşterea viitorului pentru om?" 112 şi de multe ori iudeii au suferit după ce unii profeţi au spus profeţii strâmbe care au dus poporul în rătăcire. Şi am auzit multe Zamolxe ne-a învăţat ca să păstrăm aceste astfel de istorii în care profeţii i-au dus în legi sub formă de simboluri puse pe restrişte pe oamenii pentru care ei făceau azimele de pâine. pe când Iisus se afla împreună cu Marele Preot. se înrăiau şi se transformau în strigoi. 119Într-altă zi Iisus se afla sus la munte împreună cu Marele Preot. Şi Zamolxe la Marea Preoţie. dar le lega de trezirea sufletului. 109Şi a mai aflat că sufletele din trupurile moarte. dar 278 Atunci Bătrânul Înţelept I-a răspuns: Domnului iudeilor.

Şi chiar dacă nu mai avem plăcile de aur cu Legile Lui Zamolxe.CARTEA IUBIRII DE OAMENI semnele din pâine vor rămâne cât va 127 fi suflare de traci şi de urmaşii lor. ele se pot 279 .

precum sunt Legile Lui 138 Moise de pildă. vor avea parte de violenţă. 136Marele Preot I-a răspuns: „Noi credem în Dumnezeu şi ştim că El are toată înţelepciunea din care sorbim şi noi Străbunul nostru Zamolxe ne spunea că cel care ridică sabia. Sunt în lume şi alte popoare care au denumiri diferite date zeilor lor şi şi-au făcut legi după care se conduc. 139 Şi Marele Preot I-a mai spus Lui Iisus: „Vino să le vezi!" 131Apoi Iisus a fost condus de Marele Preot într-o încăpere săpată în stâncă. Acolo el I-a arătat Lui Iisus plăcuţele de aur. în numele unui zeu bun doar cu numele. de sânge va avea parte. Şi El s-a închinat la ele cu semnul Crucii Lui Zamolxe şi a ridicat fiecare plăcuţă de aur în palme şi a atins-o cu fruntea. pe care erau scrise Legile Lui Zamolxe şi le-a citit pe toate. În spatele legilor lor este numele unui personaj în care cred ei. 144Sunt şi alţi zei mai mici cărora Li se spun Elohim. 134A trecut aşa un timp bun. Omului care o citeşte atent i se rupe inima când află despre atâtea omoruri şi dezastre.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 137 reconstitui din obiceiurile noastre şi din simbolurile pe care le punem pe pâine şi din cele ce ştiu oamenii că era scris pe plăcuţele de aur şi din viziunile unora care primesc mesaje de la zei". Nu încape îndoială de aceasta. am citit atent toate plăcile. oricât ar spune oamenii că ei sunt aceiaşi şi că doar denumirile lor diferă. 141Noi oamenii înţelegem doar frânturi din lumea pe care ne-o prezintă zeii. 130 stropi atâta cât El ne dă. nu oferim zeilor nimic. 149În schimb dăm oamenilor ceea ce vrem să primim din partea zeilor. 147 şi i-a răspuns: „Mărite Preot. 145Sunt multe violenţe scrise în scriptura iudeilor. Ar fi mult prea multe de spus ca să le enumăr. care li se atribuie. când Legile Lui Zamolxe au fost din nou gravate pe plăci de aur. că zeii nu au nevoie de ofrandele noastre. 140Şi atâta timp cât popoarele văd divinul prin ochiul lor propriu. ci doar de credinţa noastră în bine. 133Şi Iisus a luat rând pe rând plăcile de aur. Şi de aceea îi numim cum credem noi mai bine că ar fi. 148Noi nu facem sacrificii sângeroase. ce zei sunt cei la care se închină poporul iudeu. 128Şi Iisus a mai întrebat: „Cum putem cunoaşte Legile Lui Zamolxe?" 129Marele Preot I-a răspuns: „Ultima oară Legile Lui Zamolxe au fost reconstituite în vremea Marelui Preot Deceneu. după care Marele Preot a revenit şi L-a întrebat pe Iisus: „Ei. Nicăieri nu am întâlnit o înţelepciune mai mare. 146Şi Marele Preot a zis: „Din păcate cei care urmează învăţăturile care preamăresc violenţa. Şi de atunci le păstrăm cu sfinţenie". 142Să-mi spui acum. cum este?" 135 Iisus era plin de Duhul Înţelepciunii Dar zeii sunt diferiţi pentru toţi. Ea cuprinde cele mai profunde legi date omului pe pământ. de sabie va muri. 132Văzându-I credinţa Marele Preot Ia spus Lui Iisus: „Te las singur ca să le poţi pricepe pe îndelete". cel al mamei Tale?" 143Atunci Iisus i-a răspuns: „Zeului Cel mare I se spune Iehova. deşi ştim că tot oamenii sunt cei care ne dau ceva din ce 280 . Şi aceste legi nu se pot compara în dreptate şi adevăr cu nici unele în lume". şi cel care oferă sânge zeilor. sunt altele. că şi caracteristicile. zeii numiţi de ei nu sunt aceiaşi.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI 137 este bun. 150Dar zeii sunt intermediarii 281 .

163Într-una din zile Iisus asculta o ca neamul iudeilor să cunoască înţelepciunea Lui Dumnezeu şi să-şi lecţie ţinută de preoteasa Miruna care vorbea despre sărbătorile importante ale salveze sufletele. 156Dar orice om poate fi născuse feciorul Zamolxe. 171 aşa cum era folosit la daci. 162Şi preotul Casian i-a răspuns: „Noi ştim că Pandera. 169Multe zile Iisus a învăţat despre 159 Şi Iisus i-a zis preotului Casian: „În sărbătorile străbune ale tracilor. Iisus care-l iubea ca pe mama Sa Maria. căci omul se află cuprins de la cer a sufletului Lui Zamolxe. găsim în Dumnezeu. pe Galileea Iudeii. s-a născut zeul fii?" nostru Zamolxe. conştiinţei omului este Dumnezeu. rumânii. tata M-a numit Fiul Lui Dumnezeu". În acea zi.CARTEA IUBI I DE OAMENI ofrandelor făcute de cei buni pentru menţinerea bineţii între oameni. află că la botezul Meu. 168Şi mai 158Miezul Duhul Lui Dumnezeu. astfel Fiul Lui Dumnezeu". Te-a botezat în 153 sufletului?" Iisus se gândea ca într-o zi să Legea strămoşească când erai acolo în facă ceva pentru poporul lui Israel. toate le ştia şi le urma. Cine are Duhul Înţelepciunii are şi Duhul Sfânt. Străbunul nostru Zamolxe avea Duhul Înţelepciunii". Mă Crăciunului. tatăl Tău. care avea obiceiul să căruia oamenii Îi spuneau Fiul Lui împartă daruri oamenilor în ziua când i se Dumnezeu. Te-a numit pe drept. aflată la câteva zile de la începutul iernii. Şi-Şi zicea: „Oare poporul mamei Mele poate învăţa vreodată această înţelepciune a care este mai înalt decât Duhul Sfânt. El deja 160Preotul Casian a răspuns: „Duhul Lui Dumnezeu este Duhul Înţelepciunii cunoştea din Iudeea şi Egipt multe 282 . 154În altă zi Iisus vorbea cu preotul dacilor: „La noi dacii. 166Şi ţinem numit Fiul Lui Dumnezeu dacă-I trăieşte acest obicei şi astăzi. Şi aşa binele merge din om în om". 161Iisus şi-a amintit de botezul făcut Lui de către tatăl Său Pandera şi a zis: „Părinte Casian. şi toţi ne bucurăm spiritul ca duh al înţelepciunii. 165Dar noi numim 155Preotul Casian I-a răspuns: sărbătoarea Crăciun după numele tatălui „Zamolxe a fost primul om dintre daci Lui Zamolxe. serbăm venirea verii în ziua de Sânziene. 167O altă înseamnă că acea persoană este trează în sărbătoare este cea de la începutul duh şi această trezvie vine de la primăverii când ne amintim de ridicarea Dumnezeu. cât va fi lumea. Duhului Domnului I se spune Duhul 170Iisus a cunoscut puterea cuvântului Sfânt". cea mai a anului este cea a Casian şi-i spunea: „Se ştie că Zeul mare sărbătoare 164 Zamolxe este Fiul Lui Dumnezeu. 151Că ofranda trebuie să fie bineţe făcută de cei buni altor oameni ca ei să ştie ce este binele şi să facă la fel altora. atunci când întreb dacă Dumnezeu mai are şi alţi ziua este egală cu noaptea. neamul iudeilor. şi iar în tot cursul anului îi cinstim pe atunci când avem starea de trezvie ne strămoşi la sărbători cu veselie şi pomeni. A-i spune când vine Crăciunul care va rămâne aşa cuiva că este Fiul Lui Dumnezeu din veac în veac. Şi pe poporul mamei Mele. 152Iisus a ascultat cu mare atenţia vorbele Marelui Preot.

CARTEA IUBI I DE OAMENI cuvinte care aveau putere. 172Într-o zi 283 .

Iisus a ajuns la vârful de munte Omu. 196Şi aşa îţi spun şi eu draga mea Lilia: Eşti zâna mea. 186Şi oamenii I-au spus că acolo 187 sălăşluia duhul Zeului Omu. pe unde mergea toţi Ii spuneau Iisus Fiul Omului. mintea şi trupul celui care o face şi prin aceasta de a-l însănătoşi şi a-l ţine sănătos pe acel om. 184Iisus a rămas în Dacia să-Şi facă datoria de preot. 198Şi Lilia. soaţa Lui Zamolxe. toţi înveşmântaţi în alb. Şi a trebuit să se întoarcă la cohorta Sagittariorum în Iudeea. au mers pe vârful Omu. 175Şi într-o seară. Zâna Zânelor a străbunilor mei". 176Atunci s-au deschis cerurile şi Iisus a văzut pe Zamolxe şi pe zeii şi zânele Lui în cerul de purpură. şi femeia prin bărbat". cum făcuse în vechime şi străbunul Său . In seara hirotonisirii s-a aprins 182 un mare foc sacru. că Lilia era întruparea Bendisei. Iisus şi Lilia. tata i-a spus mamei: Eşti zâna mea. Deşi invocaţia este adresată zeilor. scopul ei este de a armoniza sufletul. Iisus a stat un timp acolo şi în fiecare zi făcea un foc sacru pe vârful de munte la altarul zeului şi se ruga. eşti Zâna Iubirii Sacre. 174 De atunci Iisus Il invoca zilnic pe Zeul Zamolxe. 197Iisus a adus-o pe Lilia acasă la Sarmisegetuza şi au stat acolo. aşa cum se îmbrăcau preoţii dacilor. Zâna Zânelor a străbunilor mei. şi-au spus Jurământul Iubirii Sacre pe un vârf de munte. Şi Dumnezeu era şi El acolo. 185Tot umblând pe pământurile dacilor. 199Ca preot al Zeului Zamolxe. 191într-un loc la munte Iisus a întâlnit-o pe Lilia şi a luat-o de nevastă. şi că în vechime Zeului Dumnezeu I se spunea Omnezeu. 188Şi a mai aflat despre credinţa în Zeul Omu că era mai veche decât cea în Zeul Zamolxe. oamenii au deprins să-I spună Iisus Fiul Omului. au preamărit pe Domnul Dumnezeu şi pe străbunul Zamolxe. 192Că-Şi spunea Iisus: „Bărbatul se împlineşte prin femeie. Iisus a mers peste tot în ţinuturile tracilor de la marea cea mare pe văile fluviului sfânt Istru şi mai sus de el până hăt departe la apele Tibiscos şi Tyras. 189Pentru credinţa Lui Iisus în Zeul Omu. 190In anii ce au urmat. Il numea Domnul Meu. „cel puţin cât un bob de muştar". şi-L încuraja pe Iisus în tot ce făcea. şi în toţi munţii dintre ape. Rugul Lui Zamolxe a fost condus de Iisus Insuşi care-Şi spunea: „De lumina focului sacru are nevoie şi neamul mamei Mele Maria". 195Iisus i-a spus Liliei: „Părinţii mei. 180Atunci a asistat la investitura Lui Iisus şi Marele Preot Iulian care ieşea rar să fie văzut de 181 popor. 177 Au trecut doi ani de când Iisus se afla la învăţătură la Sarmisegetuza. Duhul Lui Zamolxe a pogorât peste Iisus. 183Pandera lipsise de la serviciul militar din armata romană de patru ani. Un mare sobor de preoţi.CARTEA IUBIRII DE OAMENI preoteasa Simina I-a spus: „Noi credem în puterea invocaţiei. zicem noi". 178 împlinise deja optsprezece ani şi într-o 179 zi a fost hirotonisit preot deceneu. Şi aşa I-a rămas numele. 173 Dar trebuie credinţă. în Iudeea. 193Şi amândoi. Şi după ce s-au căsătorit. 194Şi acolo au aprins focul sacru şi s-au rugat Zeului Omnezeu. Ii vorbea cu dulceaţă în glas. Iisus mergea pe la neamurile tracilor. eşti Zâna Iubirii Sacre. Au spus Jurământul Iubirii Sacre şi aşa s-au căsătorit. pe când se ruga la focul sacru.

pe când .CARTEA IUBIRII DE OAMENI Zamolxe. Şi într-o seară. 200Vremea a trecut şi Iisus împlinise treizeci de ani.

dar cel mai mult L-a impresionat Ioan. şi li s-a alăturat. bărbaţii îşi pierd minţile şi se vor omorî între ei mânaţi fiind de duhurile cele rele ale întunericului. Profeţiile Lui Iisus şi sfârşitul lumii. L-au recunoscut. 11Şi mulţi se întrebau: „Nu cumva el este 12 Mesia?" Dar Ioan le-a spus: „Eu vă botez cu apă. 204Ştim că sufletul Tău va fi mereu printre urieşii neamului. Botezul Lui Iisus în Iordan. vărul Lui. şi să nu învinuiască pe nimeni pe nedrept. Calea Lui Zamolxe. murise. 206Că atâta timp cât femeia este ţinută roabă unor demoni închipuiţi. a avut o viziune când îngerul Gavriil I-a grăit: „Du-te la neamul mamei Tale Maria să le dai lumină sufletelor!" 201Şi Iisus a vorbit cu preotul Antim. 202Apoi Iisus a strâns un sobor de preoţi şi le-a zis celor adunaţi: „A sosit vremea să merg la neamurile mamei Mele. botezândui pe mulţi în râul Iordan spre 1 Iisus avea treizeci de ani când s-a 10 iertarea păcatelor. Noi în Dacia te vom aştepta cât va fi lumea lume. care conducea gruparea esenienilor. Ii spunea: „Să iei aminte să dezlegi femeile din lanţurile robiei la demonii zămisliţi de minţile bărbaţilor cuprinşi de întuneric. care era atunci Mare Preot al tuturor tracilor. soţia Lui Zamolxe. 4Mama Sa Maria L-a primit cu dragă inimă şi cu multe lacrimi. 9Era timpul când Ioan propovăduia chemând oamenii la pocăinţă. preote Iisus. 209Şi Zeul Dumnezeu stătea în cerul Lui de purpură şi se îngrijea de Iisus că venise vremea lucrării Domnului. 203Atunci preotul Gherase i-a răspuns: „Cum doreşti aşa să fie. vindecă şi duce dorinţele la Dumnezeu. Iosif. 8Iisus s-a înscris la şcoala rabinică să fie rabin ca să poată învăţa norodul în templu şi în sinagogi. După un an de învăţătură a ieşit rabin. Şi atâta timp cât oamenii vor şti să cate puterea focului sacru. 2Lipsise mulţi ani de acolo şi oamenii care-L ştiau de copil. 6Ioan ştia de visul mamei sale Elisabeta despre el şi despre Iisus. dar curând vine Cel ce este . Ioan Botezătorul. 5Rând pe rând Iisus S-a întâlnit cu rudele şi prietenii. Iudeii sunt un popor care are nevoie de lumina Domnului şi de calea cea dreaptă. Se făcea că Zeiţa Bendisa.CARTEA IUBIRII DE OAMENI stătea la focul sacru. 207Dezlegarea femeii din robie este cheia misiunii tale la iudei". Şi Marele Inţelept L-a sfătuit pe Iisus să plece degrabă în Iudeea. reîntors în Nazaretul Galileii. tatăl adoptiv. minţile lor vor ieşi din întuneric la lumină". învăţăturile Lui Iisus. să nu mituiască şi să nu se lase mituiţi. Ii povăţuia să fie darnici cu cei săraci. Că femeia ţinută în robie naşte demoni. că nu degeabă Ţi se spune Iisus Fiul Omului. 208Apoi Lui Iisus Ia apărut în vis zeiţa Vesta care-I zicea: „Să le spui oamenilor că focul sacru este cel care purifică. Şi Iisus i-a vizitat pe esenieni în peşteri. să nu nedreptăţească pe nimeni. CAPITOLUL 6 Iisus revine în Iudeea la vârsta de treizeci de ani. unde locuiau în pustiul Iudeii. Că mai marilor iudeilor le lipseşte lumina sufletului". Dar nu stătea cu ei. Să mergi sănătos şi să te întorci cu bine!" In noaptea aceea Iisus a avut un vis.

mai mare decât mine. 34La . Duhul Domnului a Iisus i-a răspuns: „Să nu credeţi că venit deasupra Lui ca un porumbel şi dacă vă rugaţi la Domnul. şi tot pomul care nu sufletele cele rătăcite. Oricine va afla înţelesul când toate acestea sunt făcute atunci rodul cuvintelor Mele nu va gusta moartea". 17Ioan L-a botezat pe Iisus în râul ucenicii Săi. Cel mântuit este ca cel care se naşte ruga aprindea focul sacru. 30Focul templu şi în sinagogi. Iisus la focul sacru şi El îi învăţa: „Vedeţi cu foc şi cu Duh Sfânt. ucenici. Şi aşa făceau şi ei. 19Mulţi au rămas sacru este cel care face legătura voastră uimiţi de învăţătura Lui şi se minunau că cu Domnul. iar apa vă purifică să primiţi ce auzeau le părea ceva nou. cu foc şi cu Duh Sfânt". Pe binevoiesc!" acel Domn să-L treziţi şi atunci 18Şi Iisus îi învăţa pe oameni în rugăciunea vă este împlinită. 28Şi Simon. dar Ioan I-a zis: „Cum aşa? Tu vii la mine 27De multe ori ucenicii stăteau cu să te botez? Eu sunt cel ce are trebuinţă să fie botezat de Tine care botezi cu apă. Eu botez doar cu voi acest foc? Să luaţi aminte că apă". 24Se credea pe atunci că era vremea să vină Mesia lui Israel. căci este ca născut din nou atunci când înţelege că sufletul lui nu are moarte". dar nu vroiau să fie botezaţi. Şi Iisus îi boteza cu apă vie. 31Şi tainică. chiar dacă într-o zi trupul îi va 23 Şi toţi ucenicii ştiau că Iisus când se muri. eşti Fiul Meu Cel iubit. şi ei Ii deveneau 15Şi Iisus a venit şi El să fie botezat. unul dintre plinească prorocirile". zicându-le: „Pui de vipere. întru Tine Domnul este în voi în primul rând. deşi trupul în care se găseşte sufletul lui îi este acelaşi. 20Şi El le lumina focului sacru mai uşor. zis şi Petru. Şi unii au crezut 26 face roadă bună se taie şi se aruncă în că Iisus este Acela şi L-au urmat. care vă va boteza cu apă. lor este umplerea cu Duhul Inţelepciunii". Şi cum a ieşit El din apă iată rugăciunile se pierd fără focul sacru?" 29 cerurile s-au deschis. să salveze şi să mântuie cu apă spre pocăinţă că iată securea stă la poporul de cuceritori 25 rădăcina pomilor. Dar ei tot nu ascultau. Aşa omul va fi eliberat de moarte în veac.CARTEA IUBIRII DE OAMENI din nou în spirit. Acea 31 zicea: „Invăţătura mea mântuie şi este lumină vă va merge direct în inimi. El Işi pleacă Iisus a auzit un glas din cer spunând: „Tu urechea să asculte ce-I spuneţi voi. dar El păstra marile taine doar pentru ucenicii Săi cărora le zicea: „Tainele Mele vor fi aflate doar de acei oameni care sunt vrednici de ele. fără focul sacru rugăciunile voastre nu 16Dar Iisus i-a spus: „Fă asta ca să se sunt primite pentru că se pierd". cine v-a învăţat să fugiţi de mânia ce va să fie? 14Veniţi să vă botez i ~~ i i 1 1 » 21 Şi unii L-au întrebat: „Invăţătorule să 32 ne spui ce este mântuirea şi ce este nemurirea?" 22El le -a zis: „Mântuirea este atunci când omul înţelege că sufletul lui este nemuritor. foc sacru şi foc". L-a întrebat: „De ce Doamne Iordan. Duhul Inţelepciunii. 33Mulţi oameni au crezut în El şi Lau urmat. 13Şi Ioan Botezătorul îi certa pe fariseii şi saducheii care veneau la el.

Şi luaţi aminte că pentru toţi .CARTEA IUBIRII DE OAMENI mulţi Eu le vorbesc în pilde ca ei să 35 priceapă.

că multe vă stau în casă degeaba. dar pot fi bune şi de folos pentru alţii. 43Cea căzută lângă drum este în acei oameni care. 45Iar sămânţa căzută între spini este în cei care aud învăţăturile cele bune. 36Intr-o zi Iisus le vorbea oamenilor dând pilda semănătorului astfel: „Un semănător a ieşit să semene seminţe. 41Apoi toţi L-au rugat să le spune ce însemna parabola aceea. dar apoi când sunt încercaţi se leapădă. 37Pe când semăna el. 64Atunci Iisus a zis: „Dar de ce nu vrei tu să-l vindeci?" . 46Dar cea mai bună este sămânţa căzută pe pământ bun şi ea se află în cei care aud cuvântul Domnului şi-l urmează neabătuţi şi viaţa le este roditoare". 49Apoi Iisus le-a spus: „O văduvă săracă a pus doi bani de aramă în cutia milei. nimic bun nu se prinde de ei. lui îşi dă. că sămânţa din ei nu a prins rădăcină. 54Când faci bine. de asta să nu ştie nimeni. 56Şi atunci cel căruia i s-a făcut bine îi priveşte pe toţi oamenii cu bunătate. ci doar Domnul. 60Nimeni nu poate să înşele pe Domnul. 48Şi a văzut-o şi pe o văduvă săracă punând acolo doi bănuţi de aramă. 52Să nu vă semeţiţi în viaţă că nu 53 a uscat când piatra s-a uscat. dar cei bogaţi au dat din prisosul lor". fiindcă ea a dat tot ce avea. o sămânţă a căzut lângă drum şi a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările.CARTEA IUBIRII DE OAMENI oamenii înţelepciunea înalţă şi iubirea zideşte". Şi Iisus l-a întrebat despre băiat şi omul I-a spus totul. Şi a văzut cum oamenii bogaţi puneau bani de aur în cutia milei. 58Mila faţă de alţii este mâna de ajutor pe care ţi-o întinzi singur când vei avea vreodată nevoie. din sărăcia ei. 55Că omul este mai bine să ştie că ajutor i-a venit de la Domnul şi să nu-l cunoască pe omul care i-a făcut bine. că-şi zice că poate unul dintre ei îi este binefăcătorul. 61Şi aşa să aveţi milă unii de alţii ca de voi înşivă". Şi altă sămânţă a căzut în mijlocul spinilor şi crescând împreună cu spinii a fost până la urmă înăbuşită. 42Iisus le-a zis: „Să luaţi aminte că sămânţa e cuvântul 43 Domnului. a venit la ei un om care avea fiul bolnav. 62Mulţi vedeau că Iisus vindeca şi tămăduia şi se întrebau cu ce putere face aceasta. ci se înşeală singur. 63Intr-o zi. de la el fură. dar cei bogaţi au pus bani de aur. caută să-i ajuţi şi pe alţii. Şi dacă prisoseşti ceva. 50Şi oamenii l-au mai rugat: „Să ne vorbeşti învăţătorule despre milă". 57Pe rude şi pe prieteni să nu-i lăsaţi la ananghie că ei sunt cei cu care vă trăiţi viaţa dată de la Domnul şi aveţi datorii unii faţă de alţii din alte vieţi trăite împreună. şi cine fură de la alţii. dar s39 mai mult decât toţi. 44Sămânţa căzută pe piatră este în acei care când aud cuvântul Domnului îl primesc cu bucurie şi cred o vreme. 47Odată Iisus era la templu cu ucenicii Săi. 40Şi altă sămânţă a căzut pe pământul cel bun şi a crescut bine şi a făcut mult rod". 38Şi altă sămânţă a căzut pe o piatră umedă şi a răsărit. pe când Iisus era cu ucenicii şi stăteau strânşi în jurul unui foc sacru. la alţii. deşi aud. Adevăr vă spun că această văduvă a dat ştiţi soarta cum vă este. 59Şi luaţi aminte că cine dă. dar sunt amăgiţi de grijile lumii şi de plăcerile vieţii şi sămânţa din ei nu poate rodi. 51Atunci Iisus le-a spus: „Cel care are milă de oameni va primi şi el milă de la oameni.

71Iar dacă voi nu iertaţi. Iar când staţi şi vă rugaţi. dar urmaţi orbeşte nişte legi care vă îndeamnă la pedeapsă şi răzbunare. Şi aşa a fost. care dacă nu are lumină în suflet naşte demoni. iar cei90care se pocăiesc a zis: „Credeţi voi oare că această femeie sunt iertaţi de Domnul.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 65Omul a răspuns: „Eu aş vrea să-l bărbatul adulter atunci vom vedea ce este vindec. 85Şi atunci fariseii şi cărturarii au lăsat femeia să plece. au venit la El fariseii şi cărturarii aducând 74 sufletul ei suferind. 81Şi Iisus le-a mai zis: „Şi v-aţi întrebat oare de ce femeia a săvârşit adulter? Toţi vă grăbiţi să daţi cu pietre într-o femeie care cade şi nu vă gândiţi la 82 şi primit. iată pe să plătească ochi pentru ochi şi dinte această femeie care a fost prinsă pentru dinte. 72Şi Iisus i-a zis omului care avea fiul bolnav: „Mergi acasă şi credinţa ta îţi va arăta ce să faci. Şi pe când Iisus se afla în templu. 69Pe toate câte cereţi rugându-vă. Şi copilul ţi se va însănătoşi". Şi dacă Domnul a săvârşit adulter singură? Credeţi voi că iartă atunci să iertaţi şi ea este mai vinovată de moarte decât voi". Să ne spui atunci ce să facem?" după ce au făcut răul. nici Tatăl Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşelile". Că iertarea este 76Atunci Iisus i-a privit îndelung şi le. 88Dar eu vă spun ca să iertaţi 75 săvârşind adulter. Iisus le-a vorbit tuturor despre 87 cu ei o femeie prinsă în adulter. să credeţi că le-aţi 70 de făcut". 74Şi I -au iertare: „În Lege se scrie că omul trebuie spus Lui Iisus: „Învăţătorule. 84Uitaţi-vă la relele lumii. toate-i sunt cu putinţă celui care crede". 86După ieşirea femeii afară din templu. un bărbat dintre fruntaşii iudeilor. 79Şi când va veni aici 290 . 80Şi toţi care au auzit au rămas uimiţi de răspunsul Lui că ştiau cu cine femeia săvârşise adulter. 67Şi îndată tatăl copilului a zis cu lacrimi în ochi: „Cred Doamne! Ajută necredinţei mele!" 68Atunci Iisus le-a spus ucenicilor: „Să aveţi credinţă în Domnul. dar nu pot". 78Dacă voi credeţi că ea să-I arătăm credinţă? Oare această Lege trebuie omorâtă cu pietre atunci să-l mai este bună şi astăzi?" aduceţi aici şi pe bărbatul cu care ea a 92Şi Iisus le-a zis: „Legea este bună săvârşit fapta. că ele vin de la asuprirea femeii. pentru că şi Tatăl vostru Cel din Ceruri să vă ierte vouă greşelile voastre. Moise prin Lege ne-a greşiţilor voştri care-şi îndreaptă greşelile poruncit ca pe aceste femei să le omorâm lor şi care se smeresc în faţa Domnului 89 cu pietre. 66Iisus a spus: „Dacă tu poţi crede. şi aşa lumea se umple de suflete întunecate".darul Domnului. 91Altă dată oamenii L-au întrebat pe bărbatul cu care a săvârşit adulter? Unde Iisus: „De ce în Legea noastră se scrie este bărbatul cu care ea a săvârşit 77 despre un creator care este mereu gata să adulter? Legea lui Moise o condamnă se răzbune pe oameni? De ce acest numai pe femeie şi nu zice nimic despre creator a cerut sacrificii ca noi oamenii bărbatul adulter. şi le veţi avea. Că femeia săvârşeşte adulter când nu găseşte bucurie în casa ei. iertaţi orice aveţi împotriva cuiva. 83Şi voi toţi ştiţi asta.

I DE OAMENI CARTEA IUBI atâta timp cât serveşte poporul să nu piară şi să fie bună înţelegere între 93 oameni. Dar Legea nu mai poate 291 .

Iisus le zicea: „Trupul să asculte de minte. 103Iisus le-a zis: „Asta aşa este". 106Într-altă zi Iisus a fost întrebat: „Să ne spui Învăţătorule. 98Eu vă aduc Legile Vieţii care sunt ca apa vie. Legea de acum trebuie schimbată. Când Legea cea nouă va fi înţeleasă de poporul lui Israel. 108Şi luaţi seama că întunericul sufletului nu va exista când voi vă veţi cunoaşte pe voi înşivă. din sufletele celor de lângă el. Când omul are cunoaşterea de sine. se va duce ca fumul. Că Domnul este şi Tată şi există decât atunci când lumina nu se arată. Când omul face tocmai invers atunci îşi duce viaţa în suferinţă". când se naşte el prima dată din Domnul. cu 97 Mamă". 292 . 112Şi aşa veţi gusta din împărăţia cerurilor care nu este alta decât cea a luminii sufletelor". toate câte a făcut. atunci el va vedea lumina sufletului şi aşa se va mântui. Şi atunci veţi înţelege de ce Domnul a făcut. 116Şi când omul va găsi această împărăţie atunci el va şti că este fiu al Tatălui ceresc. Şi cine bea din această apă vie nicicând nu va muri". ci devine de bărbat sau de femeie atunci când are corp de om". 109Şi mai degrabă să căutaţi aducerea luminii decât distrugerea întunericului. 113Şi unii ziceau: „Dar unde se găseşte atunci împărăţia Domnului. 115Să luaţi aminte că împărăţia Domnului este înlăuntrul vostru şi ea vi se face cunoscută atunci când omul se cunoaşte pe sine însuşi. iar mintea să asculte de sufletul curat. că nouă ni se spune că se află în cer?" 114Şi Iisus le-a răspuns: „Dacă împărăţia Domnului ar fi în cer atunci înaintea voastră vor ajunge acolo păsările cerului. minte şi suflet. 100Oamenii L-au întrebat: „Să ne spui Învăţătorule. 96Viaţa este cuvântul viu al Domnului. Până acum Domnul mai mult v-a certat pentru necredinţă. care oricât ar fi ea de bună nu poate să fie mai presus de cuvântul viu. 102Şi oamenii mai ziceau: „Înseamnă că Domnul nu este nici bărbat şi nici femeie". 117Şi mai ziceau: „Dacă împărăţia Domnului este în noi şi nu în ceruri atunci nici iadul nu se află undeva în adâncuri. oare sufletul omului. 110Căci dacă omul are lumină atunci întunericul. 99Şi când le vorbea despre trup. 104Oamenii au mai întrebat: „Dar atunci noi de ce zicem Domnul Tatăl când am putea spune şi Mama?" 105Şi Iisus le-a zis: „Mare adevăr aţi spus voi acum. 95Şi luaţi bine aminte că Legea Domnului este viaţa nu Scriptura. căci aşa îi aduceţi lumină în suflet în loc să-l amărâţi cu greşelile pe care le face. de ce se zice că Domnul este lumină? Oare de ce vedem mult rău în jurul nostru? De unde vine acest întuneric? Cum oare putem să scăpăm de răul şi de negura din suflete?" 107 Iisus le-a spus: „Întunericul nu poporul lui Israel. atunci veţi vedea faţa cea bună a Domnului. este de bărbat sau de femeie?" 101Iisus le-a răspuns: „Sufletul când se naşte nu este nici de bărbat nici de femeie. 111În loc să criticaţi pe altul mai bine îi lăudaţi faptele bune. Bogat în duh este cel ce ştie aceasta". în şeol?".CARTEA IUBIRII DE OAMENI continua aşa cum este acum că vedem că nu-i duce pe oameni la mântuire. 94Şi ca să se împlinească Legea Domnului.

dar dacă vă 293 118Domnul Iisus le-a spus: „Bine aţi lumină pe chip. pe fiică cu a cugetului nu a trupului. 127Şi Petru I-a zis: multe vor pieri până 139 „Învăţătorule. Să ne spui şi nouă de ce arăţi foc să cureţe sufletele acum. este întunecat pătimiţi în iad. pe Iacob şi pe Ioan şi au mers pe va fi un izvor de foc pentru lume şi prin 125 un munte înalt. ei I-au spus: „Noi credem că Tu eşti satana era un om care umbla mereu să-i trimis de către Tatăl la oile cele pierdute ademenească pe toţi la rele. Şi când sunteţi în lumină îi căutaţi să faceţi pace între oameni că treziţi pe îngeri ca să vă vegheze. deşi mişcă şi vorbesc. te vedem cu faţa strălucind calea Domnului.întuneric. că ei fuseseră învăţaţi. dar va trece astfel la chip?" mult timp până atunci. dar atunci fii ai Domnului vă veţi chema căci când sunteţi în întuneric îi sculaţi pe 132 121 pământul va fi stăpânit de cei buni. 119Şi raiul şi iadul sunt în voi. Că iadul este tot în voi dacă sufletele vă sunt întunecate. 130Odată Iisus se afla pe munte cu ucenicii Săi şi-i învăţa: „Dacă veţi fi 120 prigoniţi pentru dreptate să nu vă temeţi. Ceea ce vă spun Eu vouă Petru. Iacob şi Ioan L-au văzut pe Iisus în lumină şi faţa. Că de aceea se spune despre un om fie inimile curate ca roua şi aşa Îl veţi bun: „Este ca un înger!" Iar despre 133 122 putea vedea chiar şi pe Domnul. 123Mulţi se minunau când auzeau 135Pe când Iisus se afla cu ucenicii vorbele Lui Iisus. totul va fi al vostru. că diavolul sau Săi. adică tot cerurilor". Atunci omul se mama sa. că atunci când sufletul vă este luminat trăiţi în rai. de arhierei şi de cărturari. se ştie că sunt mulţi oameni grăit voi. ca omul să schimbă la faţă pentru că sufletul îi nu-şi ţină răul în inimă". şi avea ale lui Israel". 140Căci Eu am 128Iisus a răspuns: „Aşa este cel care venit să aduc pacea pe pământ ca să-l învie din morţi. căci învierea aceasta este împac pe fiu cu tatăl său. că ei sunt ca şi născuţi a . străluceşte şi lumina lui se vede pe faţa 141Într-o zi Iisus stătea cu ucenicii omului. Să vă draci. Şi acolo au aprins un foc lumina acestui foc lumea se va curăţa de 138 sacru şi se rugau. 126Atunci Petru. chiar şi împărăţia ci este însumarea tuturor relelor. Dar ceilalţi oameni. Şi cât aş vrea ca acest ca soarele.I DE OAMENI CARTEA IUBI doua oară. Şi multe vor arde în lume şi când omul va învăţa I strălucea. lumii cu vorbe de la 124Într-o zi Iisus i-a luat cu sine pe pentru toţi oamenii 137 Tatăl ceresc. Şi mai luaţi că a spune adevărul înseamnă să vă aflaţi aminte că îngerii şi dracii se află tot în voi în lumina Domnului. Şi când un om rău se zice: „Are draci!" Şi nici vă veţi umple de Duhul Iubirii atunci satana nu există ca om aşa cum cred unii. 131Pe unde umblaţi dormind. şi ei L-au întrebat: care învie din morţi că sufletul le iese la „Învăţătorule. 136Atunci Iisus le-a zis: „Eu vin coarne şi păr mult pe trup. ei sunt ca morţii". pe noră cu soacra ei. înţelepţeau în cuget şi în simţire. întunericul sufletelor şi lipsa luminii 134Şi ucenicii luau aminte şi se Domnului". 129Şi aşa îi veţi recunoaşte pe cei Săi sub un măslin.

143Şi mulţi nu vor să-i ajute pe cei drepţi. că iată sunt unii care 294 . 144Noi ce să facem. 142 Alţii îşi pierd calea cea dreaptă de frică să nu fie asupriţi şi omorâţi.CARTEA IUBIRII DE OAMENI care suferă pentru credinţă.

ci în spirit". Acestea sunt semne ca să vă îndepărtaţi de acolo că Domnul vă împinge să nu staţi în durere. care vă văd. Că aşa ai ochi de văzut şi sufletul îţi este treaz şi viaţa ţi-o trăieşti în lumină". ştiind că noi umblăm cu Tine?" Şi Iisus le-a zis: „Dacă veţi urma calea cea dreaptă lumea vă va sluji. 147Dar dacă rămâneţi în suferinţă şi asuprire înseamnă că nu ascultaţi de Domnul. 162Şi ei L-au rugat: „Să ne spui şi nouă ce înseamnă aceasta". Şi aşa cei. 156Şi erau şapte fraţi care rând pe rând au murit şi femeia celui dintâi a fost luată rând pe rând de fraţi căci niciunul nu a lăsat urmaşi cu ea. dar bârna din ochiul tău nu o vezi. le zicea: „Amintiţi-vă că sunteţi trecători prin viaţă şi nu vă daţi sănătatea pentru adunarea bogăţiilor. Cel care iubeşte rodul să iubească şi pomul care l-a rodit şi să îngrijească de pomul roditor. 150Iisus a văzut că uneori ucenicii se sfădeau între ei şi le zicea: „Ia seama când critici pe alţii că paiul din ochiul fratelui tău îl vezi. pe femeia lui să o ia fratele său şi să-i ridice urmaşi. Să ne spui acum învăţătorule a căruia dintre fraţi va fi femeia la înviere?" 157 Iisus le-a răspuns: „Voi rătăciţi când spuneţi asta. 146Să nu vă speriaţi când suferiţi şi sunteţi asupriţi. Aşa şi voi să grijiţi viaţa cea bună". Aşa au făcut şi patriarhii şi Moise. 166Ucenicii I-au spus atunci: „Nu încape îndoială că dacă Tu eşti Fiul Omului eşti Fiul Tatălui. ci ei sunt duhuri libere în ceruri. 148Voi nu trebuie să duceţi crucea suferinţei. noi aşteptăm venirea Mesiei Lui Israel. lăsată de Moise. Şi noi ştim că Tu eşti acela după câte spui şi câte faci". care nu folosesc la nimic dacă trupul. pentru că auziseră că Iisus credea în înviere. se vor lumina şi ei când vă arătaţi în lumină.CARTEA IUBIRII DE OAMENI fug de noi. ştim că dacă moare fratele cuiva şi-şi va lăsa femeia fără copii. ca să o arătaţi oamenilor. 154Intr-una din zile au venit la Iisus saducheii care spuneau că nu este înviere. I-au spus: „Din Legea noastră. Dar mai apoi a muri şi femeia. 158 Că morţii nu învie în trup. 163Atunci Iisus le-a răspuns: „Omu este un zeu mare care hălăduieşte pe vârfurile cele înalte ale munţilor. oamenii vor fugi de voi". 155Şi saducheii ca să-L umilească. Şi peste tot s-a dus vestea despre înţelepciunea Lui Iisus şi mulţi se întrebau: „Oare a sosit Mesia lui Israel?" Dar ucenicii vroiau să ştie ei mai întâi şi I-au spus: „Invăţătorule. 152Când Iisus le vorbea ucenicilor despre menirea omului pe pământ. 151Când vei scoate bârna din ochiul tău atunci vei vedea bine ca să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. 161Iisus le-a zis: „Să luaţi aminte că Eu sunt Fiul Omului". mintea şi sufletul vă sunt bolnave. 165Şi Zeul Omu nu este altul decât Tatăl ceresc că altarele Lui se află numai pe vârfurile cele înalte ale munţilor ca să fie cât mai aproape de cer". care ştim că-L 160 . Când oamenii învie din morţi nu se mai însoară şi nu se mai mărită. 159Şi mulţi se minunau de noua învăţătură. dar dacă sunteţi trişti şi obidiţi cărând în spinare crucea suferinţei. dar fariseii credeau în învierea trupului. 164Şi în vechime străbunii voştri îl adorau pe acest zeu pe înălţimi unde ei făceau focuri şi se rugau Lui. ci să purtaţi crucea luminii.

.CARTEA IUBIRII DE OAMENI va trimite pe Mesia ca să ne izbăvească".

169Şi când urmaţi un om luminat aveţi lumină vieţii". 175Mulţi cărturari se opuneau învăţăturilor pe care Iisus Le dădea norodului. află că eu vreau să izbăvesc acest popor. dar nu m-am numit niciodată Mesia. dar sunt îndoit de ce spun arhiereii şi alţi bătrâni de la templu. Şi Ioan a murit ucis de oamenii lui Irod 183 Idumeul. Eu. 172 Şi uneori când vorbea în templu. dar alţii insistă că eşti. Nicodim. Aşa au făcut şi cu vărul mea Ioan. şi Nicodim I-a zis: „Invăţătorule. dar nici ei nu intră. nu pe Iosif. Lupta mea pentru adevăr nu 297 . cel care boteza în Iordan. nici nu lasă pe alţii să intre acolo. Şi-I spuneau Ieşua ben Pandera (Iisus fiul lui Pandera). pe când eu propovăduiesc nemurirea sufletului". ca să vedeţi adevărul. Uitaţi-vă la voi cât de rătăciţi sunteţi". un fruntaş al iudeilor. 176Intr-una din zile. Unii vor să te omoare. 184Iudeii nu pot ieşi uşor din vina păcatului etern care li se predică de veacuri şi veacuri. Judecaţi dacă este bine ce fac ei care se cred sfinţii lui Israel". 181Sunt mulţi dintre iudei care vor să facă din Mine un om cum şi-au închipuit ei. ca mulţi alţii. 170Intr-o zi Iisus se afla într-o sinagogă şi oamenii L-au întrebat: „Eşti Tu oare Fiul Domnului? Nouă să ne spui acum învăţătorule". necredincios. Iisus l-a aduc o lumină de speranţă acestui neam chemat. Şi multe altele cred ei în mod greşit.CARTEA IUBIRII DE OAMENI sinagogă şi le-a spus: „Eu arăt lumină lumii. că învăţătura Ta rătăceşte poporul în loc să-l ducă pe calea cea dreaptă". 182Ioan le-a zis răspicat că nu este Ilie. unii te cred. Am auzit şi am văzut chiar eu însumi câte minuni faci. 179 Iisus le-a răspuns: „Eu sunt Fiul Domnului în spirit nu în trup. preferaţi să scoateţi ochii celui care vi-l arată. 171 se spun despre Tine şi învăţătura 167Intr-o zi Iisus învăţa poporul în multe 178 Ta. 174Şi Iisus le-a spus fariseilor: „Decât să vă deschideţi ochii. Cum oare se vor termina toate astea?" 187Atunci Iisus a răspuns: „Vreau să 177 vorbă că ar dori să-L vadă. 168Orice om care este luminat este lumină pentru întreaga lume. Şi de aceea ei cred că sfinţenia este necesară pentru salvarea sufletului. Iisus îi critica pe farisei şi pe cărturari zicând: 173„Aceşti învăţători sunt ca paznicii care au încuiat uşile la casa cunoaşterii şi au luat cheile. a trimis Lui Iisus Izbăvitorul nostru? Eu nu ştiu ce să mai cred. Tu le spui că nu eşti Mesia. Eu aştept împărăţia Domnului. deşi umblu de ceva timp cu ucenicii Mei. 180Atunci Iisus i-a răspuns: „Nicodime. că în trup sunt fiul tatălui care m-a zămislit cu mama Mea Maria". dar ei nu l-au crezut. 185De pildă fiecare ar vrea să fie nemuritor în trup. ci va avea lumina vieţii veşnice. alţii vor să moară pentru tine. am văzut că ei tot n-au priceput învăţătura Mea care predică înţelepciunea nu sfinţenia. şi am mari puteri de la Tatăl. Şi au vrut să nu-L mai iubească poporul şi au răspândit vorba că Iisus nu era iudeu întru-totul ci că-L avea ca tată pe Pandera. alţii că nu eşti. dar rogu-Te să-mi spui dacă eşti Tu Mesia Cel aşteptat de iudei. 186Şi a mai spus Nicodim: „Unii zic că eşti Mesia. cel care trebuie să vină să netezească calea Lui Mesia. Cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric. ci sunt Fiul Omului.

188Acest neam se află 298 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI este terminată.

210Cât priveşte lumea. 203Atunci Iisus le-a zis: „De demult părinţii voştri au crezut în sfârşitul lumii. atunci când vor fi multe suferinţe şi pagube pentru întregul pământ. 193Intr-o zi. Toma. 201Mulţi iudei vedeau vremurile tulburi pe care le trăiau şi câtă nedreptate şi răutate era în lume. Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul. 209Oamenii. 194Şi Iisus le-a zis: „Le vedeţi voi pe toate acestea? Adevăr vă grăiesc că acest templu va fi dărâmat şi se va risipi. ea va avea odată un sfârşit ca toate cele lumeşti. Şi mulţi citesc şi puţini pricep scripturile. Filip. în loc să ucidă animalele de sacrificiu. la acele vremuri „mulţi vor fi aleşi şi înălbiţi şi încercaţi prin foc şi sfinţiţi" şi de asta doar „cei înţelepţi vor avea cunoaşterea". mai bine să jertfească în focul sacru relele şi întunericul din ei. 190Multe alte dureri îi aşteaptă în viitor dacă ei nu vor părăsi răutăţile în care trăiesc. 198Odată ucenicii vroiau să ştie despre vieţile lor de dinainte. 202Intr-o zi câţiva Lau rugat: „Doamne. pe când Iisus se găsea în templu şi vorbea mulţimii. sfârşitul lumii rele din voi nu de lumea 199Şi Iisus le-a spus: „In viitor din ce pământească şi cea a stelelor. două sute de 197 în ce mai mulţi oameni îşi vor aminti vieţile pe care le-au trăit înainte. dar ei nu au ascultat şi au jertfit o sută de tauri. că este vorba de lumea rea pe care au creat-o ei în minţile lor 205 berbeci şi patru sute de miei. va avea parte de sânge şi de suferinţă. Şi de-a pururea. distrugerea templului lui Solomon şi captivitatea babiloniană. 206Şi aşa cum spune profetul Daniel. 207Tot Daniel spune că trebuie să înceteze jertfa. 196Şi Zaharia le-a spus să nu se facă ucideri de animale la templu. oricine va mai construi ceva pe aceste locuri. risipirea celor zece triburi ale lui Israel de către asirieni. şi aşa să se purifice.CARTEA IUBIRII DE OAMENI într-o mare rătăcire care le-a adus multă suferinţă. Bartolomeu. că lumea 299 întunecate. că în vechime profeţii noştri au spus că odată va veni sfârşitul timpului". pe care o vedeţi cu ochii. 191Crezi tu oare Nicodime că Domnul degeaba a făcut ca neamul iudeu să sufere?" 192Şi de atunci Nicodim I-a devenit ucenic Lui Iisus. dar nu umbla cu cei doisprezece care erau Simon zis Petru cu fratele lui Andrei. unii admirau pietrele şlefuite şi odoarele. Iacob al lui Zevedeu cu fratele lui Ioan. veţi primi această cunoaştere a vieţilor de dinainte". Iacob al lui Alfeu. Că jertfă sângeroasă nu poate să fie temelie bună". că Iisus le spusese că sufletul nemuritor al omului 211 trecea dintr-o viaţă în alta şi locuia mereu stelele. 208Că jertfa cu sânge nu e bună. 204Dar luaţi aminte că sfârşitul lumii este când mintea omului se curăţă de relele pe care le gândeşte. Ei vor fi cei ale căror suflete se vor apropia de Tatăl ceresc. 200Şi voi dacă vă rugaţi la Tatăl şi staţi aproape de focul viu. 195Că Domnul nu uită vărsarea de sânge făcută când templul acesta s-a dat în folosinţă pe timpul profetului Zaharia. Levi zis Tadeu. Voi să căutaţi să ştiţi despre în alt corp. Matei vameşul. dar este departe ceasul acela când se vor duce şi pământul şi soarele şi . 189Să nu uităm sclavia din Egipt. să ne vorbeşti despre sfârşitul lumii. zeii nu au nevoie de jertfe.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI din minţile voastre e cea care vă ţine în rătăcire". .

iubire. care era din numărul celor doisprezece care-L urmau pe Iisus. 216Şi toate acestea se întâmplă când omul deschide cu chei potrivite cele şapte temple din el şi găseşte acolo dărnicie. încredere. şi arhiereii şi cărturarii căutau să-L omoare pe Iisus. îmbrăcat în haine evreieşti. Şi la timpul acela. la acele timpuri şi trupurile le vor deveni cu adevărat vii şi minţile lor se vor scutura din adormire. Pe Muntele Măslinilor. Pe Iisus Il observa de departe fără să-I spună că venise. 217Şi eu voi fi cu voi dacă veţi bate la porţile acestor temple unde veţi gusta din pomul vieţii care este în raiul Domnului aflat în voi". Iisus este condamnat la răstignire. dreaptă judecată şi trezire a sufletului. Iisus îi alungă pe vânzătorii din templu. 6La acel timp erau arhierei Anna şi Caiafa. 225Dar va trece mult timp până se vor înfăptui toate acestea". Iisus în faţa sanhedrinului. 3Şi se gândea Pandera cu speranţă: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu. 9Că-şi ziceau ei: „Dacă acest Iuda ţine punga 301 1 Primăvara. a Azimelor. fiul meu îi va lumina pe aceşti oameni". ce va veni. Cina cea de Taină. 214 sufletele coborâte din 224 întuneric ce nu este iubirea. Lepădarea lui Petru. dar eu voi fi doar parte din sufletele voastre în care 222 223 va fi lumina Mea. 7Se apropia sărbătoarea Paştilor. oamenii vor învăţa de la îngerii la Ierusalim. 8Atunci s-au folosit de un vicleşug şi l-au chemat pe Iuda Iscarioteanul. pace. Ba chiar de câteva ori Pandera a intrat în templu. Fără trezirea sufletului omul nu trăieşte cu adevărat. 4Intr-o zi Iisus a intrat în templu şi a văzut pe mulţi care vindeau şi cumpărau. Asta înseamnă că se deschid cerurile şi că oamenii intră într-o împărăţie nouă. Şi din cerul de purpură vor veni pe pământ mulţi îngerii ca să fie lumină 222 celor aflaţi în întuneric. plăcere. dar se temeau de popor. 5Arhiereii şi cărturarii au auzit cele întâmplate şi de atunci căutau să-L piardă. că veţi fi îngeri mari şi veţi avea trupuri. că Eu voi fi în sufletele lor. 218 Şi ucenicii L-au mai întrebat: „Cum oare vei fi cu noi Doamne în timpurile de pe urmă?" 219Atunci Iisus le-a răspuns: „La acele vremuri Fiul Omului va coborî pe pământ cu multe suflete ale îngerilor 220 luminii. Trădarea lui Iuda şi prinderea Lui Iisus. oamenii treziţi vor fi întocmai ca zeii. Şi veţi coborî şi voi odată cu îngerii cei mari. Vicleşugul celor de la templu.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 212Altă dată Iisus era doar cu ucenicii luminii ce este iubirea şi vor învăţa de la cei mai apropiaţi şi ei L-au întrebat: „Ce se va întâmpla la acele vremuri de pe urmă?" 213Iisus le-a răspuns: „Când sufletele se vor trezi în oameni. şi-L asculta pe Iisus cum le vorbea oamenilor. că este aidoma fiinţelor ale căror vieţi sunt ca fumul. Pilat şi Irod Îl judecă pe Iisus. CAPITOLUL 7 Pandera vine la Ierusalim. Şi le-a răsturnat mesele vânzătorilor şi ia dat afară din templu zicându-le: „Asta-i casă de rugăciune nu peşteră de tâlhari". devreme. Şi multe suflete din întuneric se vor întrupa 221 şi ele. 215Şi părăsind trupul lor de ţărână. Pandera sosise . 224Şi lumina sufletelor va fi aşa de mare că se vor albi toate sufletele care au trăit vreodată pe pământ.

.CARTEA IUBIRII DE OAMENI cetei lui Iisus. atunci este iubitor de arginţi".

că Domnul prin oameni îşi arată bunătatea. că intra să spuneţi stăpânului acelei case că Mea nu se bea şi nu 26 Eu vreau să vin cu ucenicii Mei să trupuri nu veţi mai avea. a băut apă şi le-a întărească: „M-am rugat pentru tine ca să spus ucenicilor: „Luaţi-l şi împărţiţi apa nu-ţi piară credinţa cu care să-i întăreşti vie între voi. Şi când veţi sta mănânc Paştile într-o odaie pe care ne-o în împărăţia Mea vor veni odată şi vremurile de pe urmă când veţi judeca va pregăti el acolo". trupurile. a 20Aşa ucenicii au aflat că Iisus nu va plecat către Muntele Măslinilor să 21 focul sacru şi acolo să se roage. asemenea celui mai mic. şi ei. Când omul are iubire de oameni învoit ca el să-L dea în mâinile lor într-un poate să săvârşească orice lucru bun în loc unde să nu fie mulţime de oameni ca viaţă. 14Să vă rândui să veniţi şi voi acolo cu sufletele luaţi după acel om şi la casa în care el va atunci când veţi muri. uitaţi la oamenii care trec. dintre care lipsea Iuda Iscarioteanul. Şi dacă veţi 25 Când Eu voi merge la Tatăl Meu vă voi vedea un om ducând un ulcior plin cu apă acesta este semnul cel mai bun. Şi în împărăţia se mănâncă. Iisus a Legea cea Nouă pe care voi să o urmaţi ieşit din casă şi urmat de ucenicii Săi. De acum nu voi mai bea apa pe fraţii tăi". Tine sunt gata să merg oriunde şi-n 18Apoi Iisus a luat pâinea. cu Domnului". 13Când veţi intra în cetate să vă voi sunt asemenea celui ce slujeşte. a îşi pierdea credinţa şi i-a spus ca să-l mulţumit Domnului. Iisus căpetenie să fie asemenea celui ce le-a spus lui Petru şi lui Ioan: „Mergeţi în 24 cetate şi ne pregătiţi Paştile ca să slujeşte. 11Lui Iuda i-au dat bani şi s-au oameni. vieţii cu voi până la venirea împărăţiei 29Atunci Petru a zis: „Doamne. 33Dar El s-a îndepărtat ca la o 22 10Iuda s-a dus la templu şi a stat de 303 . spusese Iisus. Dacă este 12Şi când a venit ziua de Paşti. 17Apoi Iisus a luat ulciorul cu apă. a mulţumit temniţă şi la moarte". 27 In sinea lui Simon Petru se îndoia de 16La ceasul potrivit Iisus a stat la masă cu apostolii Lui şi le-a spus: „Am cele spuse de Iisus şi se întreba: „Oare dorit foarte mult să mănânc Paştile cu voi cine este Tatăl Său de ne vorbeşte aşa?" 28Iisus îl ştia bine pe Petru că adesea mai înainte ca Eu să pătimesc". Domnului şi a frânt-o în bucăţi zicând: 30Şi Iisus i-a spus: „Ţi-o spun eu ţie „Luaţi şi mâncaţi ca să vă întăriţi Petre că astăzi nu va cânta cocoşul până 19 ce tu de trei ori te vei lepăda de Mine. seminţiile lui Israel. mai fi curând printre ei. Chiar dacă Eu stau la masă cu mâncăm. din azima care dă vigoare trupului este 31După ce au terminat cina. Şi ei vroiau să aprindă 32Când a ajuns le-a zis tuturor să se roage ştie cine va rămâne să conducă grupul lor. Dar mult timp va 15Petru şi Ioan au făcut precum le trece de la Tatăl Meu până atunci". 19Bând din apa vie şi mâncând cum că nu Mă cunoşti". 23Cel mai mare dintre voi să fie să-I ia apărarea.CARTEA IUBIRII DE OAMENI Şi Iisus le-a dat învăţătură: „Să luaţi aminte că legea cea nouă este iubirea de vorbă cu arhiereii şi cu leviţii care păzeau la templu. întru pomenirea Mea".

CARTEA IUBIRII DE OAMENI aruncătură de piatră şi îngenunchind se .

35Atunci noaptea a venit o gloată de oameni. Iar El amar. ceva nu-Mi veţi răspunde şi nici nu Mă 52 41Iisus era mâhnit de cei care veniseră veţi elibera. Când eram în 53Cei prezenţi. arhiereii. nu au înţeles vorbele templu şi învăţam norodul nu v-aţi întins mâinile asupră-Mi. le-a zis celorlalţi: „Negreşit şi acesta a fost cu el. dus la casa arhiereului. care însemnau că cel care spune popor. 305 . 48Şi Iscarioteanul care. cei care-L aduseseră pe 56Şi adunarea din sanhedrin L-a Iisus. In fruntea lor se afla Iuda de Mine. nu-l cunosc!" neamul împiedicându-l să dea dajdie Dar un alt om din mulţime i-a zis: „Şi tu cezarului şi zicând că el este Mesia eşti dintre ei!" Petru iar a tăgăduit zicând: Impărat". dar chiar dacă-Mi va fi greu voia Ta să se facă!" 34Şi când s-a întors Iisus la ucenicii Săi i-a găsit adormiţi în jurul focului. gura lui am auzit blasfemie!" 46O slujnică l-a recunoscut pe Petru 57Şi arhiereii L-au dus în faţa ca unul dintre cei ce stăteau la foc şi le-a guvernatorului roman Ponţiu Pilat şi Lau zis: „Şi acesta era cu el!" Atunci Petru sa pârât zicându-i: „Acest om ne răzvrăteşte lepădat zicând: „Femeie. nu ştiu ce spui!" 47Şi atunci a cântat cocoşul. Iisus a privit spre Petru care şi-a adus aminte de cuvintele Domnului care-i spusese: „Ţi-o spun eu ţie Petre că astăzi nu va cânta 36 cocoşul până ce tu de trei ori te vei lepăda prindă. cum că nu Mă cunoşti". Iată că a sosit ceasul când arătaţi adevărul dobândeşte puterea Domnului. că vă era frică de Lui Iisus. Dar şi a treia oară Petru nu a recunoscut zicând: „Omule. L-a ieşind afară din curte Petru a plâns cu 37 arătat pe Iisus celor cu care venise. că sunteţi sub stăpânirea negurei!" 54„Eşti tu Fiul Domnului nostru?" au 42Şi iudeii L-au prins pe Iisus şi L-au întrebat ei. 43De departe Petru 55Iisus le-a răspuns: „Nu eu spun asta. la lumina torţelor. 40Dar Iisus i-a oprit 51Iisus le-a răspuns: „Ce vă voi spune pe ucenici să lupte şi a luat urechea oricum nu veţi crede. tăiat urechea dreaptă. 39Petru cu sabia Iisus. Dacă vă voi întreba rănitului. 45Pe avem de altă mărturie? Că noi înşine din Iisus Il ţineau deoparte în frig. au aprins focul în mijlocul curţii şi condamnat zicându-I: „Ce trebuinţă mai Petru a venit să se încălzească şi el. ieşit cu săbii şi ciomege. sanhedrin bătrânii poporului care erau 38Iar ucenicii văzând ce avea să se arhierei şi cărturari şi L-au adus acolo pe întâmple au scos săbiile. şi acesta era un semn rău. îi urma. 50Şi ei i-au zis: „Spune-ne nouă lui l-a lovit pe o slugă a arhiereului şi i-a dacă eşti tu Mesia?". i-a zis: „Mă vinzi tu pe Mine Iudo?" Că 49Când s-a făcut de ziuă au venit la ştia ce făcuse Iuda Iscarioteanul. „Omule. ci voi!" 44Noaptea. i-a pus-o la loc şi l-a vindecat. 52De acum Fiul Omului va să-L prindă şi le-a zis: „Ca la un tâlhar aţi şedea în putere de-a dreapta Tatălui". căpeteniile templului şi bătrânii ca să-L uitându-se atent la Petru. nu sunt!" Mai târziu un altul.CARTEA IUBIRII DE OAMENI ruga: „Părinte al Meu de voieşti depărtează această suferinţă de la mine. că e galileean după grai".

neamul tău. Atunci Pilat i-a întrebat: „Pe care vreţi să vi-l eliberez: pe Baraba sau pe Iisus?" 75Atunci mulţimea. 68Arhiereii şi cărturarii Îl tot învinuiau. 65Şi Pilat i-a trimis la Irod Antipa. 69Când Pilat i-a văzut din nou. a cerut sfat de la arhierei şi bătrâni. Şi era atunci obiceiul ca de praznicul iudeilor guvernatorul roman să elibereze un întemniţat. le-a zis: „De ce aţi mai venit? Pe omul acesta l-am cercetat deja în faţa voastră şi n-am găsit nici o vină din cele pe care voi le 70 72Pilat tot mai credea că arhiereii şi cărturarii nu şi-au pierdut pe de-a-ntregul 73 simţul dreptăţii. Spune-mi ce rău ai făcut?" 59El i-a răspuns: „Este adevărat că Eu sunt Împăratul Iudeilor. 66Irod Antipa s-a bucurat când L-a văzut pe Iisus şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El. 83Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege. 71Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. şi El a fost născut în Iudeea. dar mama Lui este de aici. care ştia că Baraba era un criminal şi un răscolnic. 67Şi I -a pus multe întrebări. 77Este un om venit din ţinuturile tracilor. din cele ce auzise că face. 79Când Pilat a ieşit şi a întrebat mulţimea pe cine să elibereze.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 58Atunci Pilat L-a întrebat pe Iisus: „Eşti tu împăratul iudeilor? Iată iudeii. 80Dar Pilat vroia neapărat să-L scape pe Iisus pe care mulţimea îi cerea să-L răstignească. dar Irod Antipa nu L-a găsit vinovat şi ei au mers cu El înapoi la Pilat. că am aflat despre 77 aduceţi împotrivă-i. El. Şi i-a întrebat a treia oară: „Dar ce rău a făcut omul acesta? Eu nu am găsit în el nici o vină vrednică de moarte". Şi văd că nici Irod nu l-a găsit vinovat de vreme ce aţi venit iar la mine. 76Pe când Pilat şedea în scaunul de judecată. Şi Pilat ştia că cel mai rău dintre întemniţaţi era un om numit Baraba. dar apoi îl voi elibera". Nimic rău nu am făcut. 78Iudeii vor să-L omoare că El le aduce o învăţătură nouă care să le lumineze minţile". că eu nici o vină nu găsesc în el". care era tetrarhul Galileii şi se întâmplase să fie şi el atunci la Ierusalim. ei au strigat să-l elibereze pe Baraba. dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Îl voi condamna la biciuire. 61Am mărturisit pentru adevăr că împărăţia Mea este în suflet". femeia lui a trimis pe cineva la el să-i spună: „Nimic rău să nu-I faci Dreptului Acestuia. 81Mulţimea întărâtată striga şi mai tare: „Să fie răstignit! Să fie răstignit!" 82Pilat le-a zis: „De ce nu-l răstigniţi voi. 84Dar nouă nu ne este îngăduit 306 . Dar împărăţia Mea nu este din lumea aceasta şi nu ameninţă nici o altă împărăţie. şi după Legea noastră el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine fiu al Domnului. pe 74 care-l vroiau ei. 60Nu am slujitori ca să lupte pentru mine. 62Pilat era cunoscător într-ale filosofiei şi I-a zis: „Ştim noi oare ce este adevărul omule?" 63Atunci Pilat a ieşit afară la iudei şi a zis către arhierei şi către mulţime: „L-am judecat şi nu găsesc nici o vină în omul acesta". 64Dar ei stăruiau că Iisus întărâta poporul şi era galileean din Nazaret. şi arhiereii mi te-au adus să te judec.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI să omorâm pe nimeni că suntem sub stăpânirea romană". 307 .

90Când Pilat a auzit acele cuvinte vroia să-L elibereze pe Iisus chiar atunci. 87Atunci Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să te eliberez sau să te răstignesc?" 88Şi Iisus i-a răspuns: „N-ai avea nici o putere asupră-Mi dacă nu ţi-ar fi fost dat de sus din cer. 109Domnul Dumnezeu privea din cerul Lui de purpură la zbaterile oamenilor pe pământ şi vedea sufletele luminii şi pe cele ale întunericului trimise 97 în trupuri de oameni ca să înfăptuiască răstignesc?" Arhiereii au răspuns: „Noi nu planul Lui de mântuire. înmormântarea Lui eu de sângele acestui om drept. 105Soldaţii au pregătit crucile şi Pilat a pus să se scrie pe crucea Lui Iisus cu litere greceşti. răstigneşte-l!" 96Pilat le-a zis: „Cum asta? Pe împăratul vostru să-l chemat sutaşul şi câţiva soldaţi romani şi le-a spus în taină: 102„Purtaţi-vă mai blând cu omul ăsta. Ştii bine că oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului". ia-l. despre care ştia că era tatăl Lui Iisus. Şi L-a întrebat pe Iisus: „De unde eşti tu omule?" 86Dar Iisus nu i-a răspuns. 92Şi Pilat s-a temut de uneltirile iudeilor şi a vrut să scape de orice vină. Sângele lui să cadă asupra noastră şi a copiilor 1Era vinerea Sabatului şi mulţimea a noştri dacă greşim!" pornit cu Iisus şi cu doi făcători de rele 100„Să fie precum ziceţi" a spus Pilat 308 . latineşti şi evreieşti: Acesta este împăratul iudeilor. 93A ieşit afară din pretoriu şi L-a adus acolo şi pe Iisus. 104Şi aşteptau ordine de la Pilat când să pornească ca să-i răstignească pe osândiţi. 106Şi Pilat a vorbit cu Pandera. Plecarea Lui Iisus din Iudeea. Nimeni să nu afle vreodată ce v-am spus eu acum". Păcatul mare este al celor care M-au dat în mâna ta". şi-a amintit de vorbele trimise de nevasta 101Apoi Pilat a mers în pretoriu şi a lui. şi le-a eliberat pe Baraba. De acum Iisus. avem împărat decât pe cezarul!" 98Şi Pilat luând apă şi-a spălat mâinile CAPITOLUL 8 în faţa mulţimii zicând: „Nevinovat sunt Calvarul răstignirii. 89Dacă mă condamni n-ai nici o vină. 99Iar iudeii răspunzându-i au zis: „Nu ne temem că facem o faptă rea. Şi mulţimea venea după ei. 94A şezut pe scaunul de judecată şi le-a zis iudeilor: „Iată pe împăratul vostru care vrea să vă aducă lumină în suflete!" 95Atunci ei au strigat: „Ia-l. 91Dar iudeii l-au prins la strâmtoare şi iau zis: „Dacă-i dai drumul nu eşti de partea cezarului. şi ia spus planul lui. că nu vreau să moară. Nu-i puneţi crucea suferinţei în spinare.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 85Şi Pilat a intrat din nou în pretoriu. Iisus se arată femeilor şi pe voi vă priveşte ce faceţi cu el!" ucenicilor. 103Apoi sutaşul a pus soldaţii să-L străjuiască pe Iisus şi L-au dus la cohortă. 107Şi era împăcat în cuget că n-o să încalce vorbele drepte pe care i le trimisese femeia lui despre Iisus ca să nu-i facă nici un rău. 108Apoi sutaşul cu ostaşii romani iau luat pe osândiţi să-i ducă să-i răstignească.

şi dacă i-a mântuit pe alţii. că 309 . iudeii nu vroiau să lase trupurile pe cruci sâmbăta. că pregătise totul 23 dinainte. un om zdravăn. 25Fiind vinerea Sabatului. atunci să se mântuie acum şi pe sine însuşi. 19Lângă crucea Lui Iisus stăteau mama Sa şi sora mamei Sale. 22Atunci sutaşul a luat o ramură de isop. şi l-au forţat să ducă el crucea în urma Lui Iisus. ei nu ştiu ce fac!" 16Şi mulţi îşi băteau joc de El şi le ziceau altora: „Dacă el este Mesia. 11Şi când au ajuns pe Dealul Căpăţânii 26Şi s-au grăbit şi au mers la Pilat să-l 12 roage să le zdrobescă picioarele la cei i-au răstignit acolo pe condamnaţi. sângele Îi intra în ochi şi cu greu putea să mai vadă. lama sabahtani? (Tată. 3Mulţi dintre iudei au citit cele scrise de Ponţiu Pilat pe crucea Lui Iisus. 2Şi de departe Pandera îi urma. de picioare. 10Femeile din Galileea care veneau cu gloata Îl plângeau şi se văicăreau că-L duc la moarte. a prins de ea un burete muiat în oţet şi I l-a dus la gură. 4Arhiereii au mers la Pilat şi i-au zis: „Nu scrie că este Împăratul Iudeilor. 24 Şi iudeii au crezut că a murit. 18Şi Iisus Şi-a pierdut încrederea în Domnul şi a strigat în aramaică: Aba. nu are nimeni de ce să se teamă şi atunci ar trebui eliberat". 5Iar Pilat le-a răspuns: „Ce-am scris.I DE OAMENI CARTEA IUBI spre Dealul Căpăţânii. 13Pe Iisus L-au pus între cei 27Apoi ostaşii sutaşului au zdrobit doi făcători de rele şi I-au pus pe cap o picioarele celor doi condamnaţi răstigniţi coroană de spini. 14Şi pe crucea Lui era 28 scris cu litere greceşti. Şi s-a zicând: „Tată ceresc. latineşti şi cu Iisus. Când au ajuns la Iisus sutaşul a vrut să arate mulţimii că Iisus murise şi a evreieşti: Acesta este împăratul iudeilor. de ce M-ai părăsit?)". 20Şi aşa S-a chinuit Iisus până când sa lăsat înserarea când a strigat: „Tată ceresc. iartă-le iudeilor. tată. Când Iisus a mirosit oţetul şi-a plecat capul în jos şi nu a mai mişcat. Dacă nu este atunci de ce l-aţi luat să fie răstignit? Ca să nu mai fie o ameninţare pentru cezarul de la Roma. am scris! Că doar voi aţi spus că oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului şi că nu aveţi împărat decât pe cezarul. 9Şi au luat pe un oarecare Simon Cireneul. ci că el a zis: Eu sunt Împăratul Iudeilor". Maria a lui Cleopa şi Maria Magdalena. nu? Iar dacă nu este Împăratul Iudeilor. 6Omul ăsta trebuie să fie numit Împăratul Iudeilor. în mâinile Tale Îmi pun duhul!" 21Apoi a cerut apă: „Mi-e sete". suflete şi i-a iertat pentru faptele lor 29Şi l-a atins pe Iisus la coaste. Vrem să vedem minunea asta". 8Dar ostaşii romani nu I-au pus Lui Iisus crucea răstignirii în spinare ca să şio ducă singur ca şi ceilalţi osândiţi. 7Şi arhiereii n-au mai ştiut ce să răspundă. 17 Coroana de spini Îl înţepa. alesul Domnului. aba. Şi Pilat a încuviinţat. I-au răstigniţi ca să moară mai repede şi să-i ia legat pe cruci cu funii groase de mâini şi de acolo. zis celor mai de aproape: „Dacă n-a murit 15Dar Iisus le cunoştea rătăcire din atunci o să simtă suliţa".

CARTEA IUBIRII DE OAMENI văzut că nu mai mişcă şi sutaşul roman a zis: „A murit! Ce rost are să-i mai zdrobim oasele?" 310 .

38Sutaşul i-a spus: „Am făcut precum ne-ai spus". om bun şi drept. plecase că nu mai putuse sta în picioare de durere. 49Iisus îşi revenise. a dat piatra la o parte şi a aprins un opaiţ. 54Maria. a pus giulgiurile pe locul unde stătuse întins şi amândoi s-au îmbrăcat în alb. Că nu vroiau ca oamenii lui Iosif să ştie că Iisus era viu. pe Dealul Căpăţânii. de Maria Magdalena şi de Salomeea. 41Când ei au ajuns acolo mulţimea plecase şi mai erau doar câteva femei care stăteau mai departe şi soldaţii care-L vegheau pe Iisus. 55Pe Iisus L-au lăsat în mormânt şi au pus o piatră mare la intrarea. 62Şi s-au rugat strămoşului Zamolxe. lui Cleopa. ca să meargă la mormânt. 43Apoi sutaşul şi soldaţii romani au plecat şi ei. 45Iosif din Arimateea şi Pandera L-au pus pe Iisus pe targă şi a fost purtat aşa de oamenii lui Iosif. duminică. cu sutaşul şi câţiva ostaşi cu torţele aprinse. Soldaţii s-au pregătit să ia cu ei trupurile zdrobite ale celor răstigniţi şi să le îngroape undeva. 57Dar era ziua de Sabat când nu se 58 lucra. 40Şi l-a trimis pe Iosif cu oamenii lui. 46Câteva femei din Galileea îi urmau. 39Atunci Pilat i-a spus în taină totul lui Iosif din Arimateea şi i-a poruncit să aibă grijă de Iisus. mersese la Pilat şi ceruse trupul Lui Iisus ca să-L înmormânteze. 56Femeile care veniseră cu ei s-au dus să pregătească miresme şi miruri ca să-I ungă corpul aşa cum era obiceiul la iudei. 34Dar de Iisus nu s-au atins aşa cum le spusese sutaşul să facă. mama Lui Iisus. 48Şi oamenii lui stăteau afară şi pe femei nu le-au lăsat să intre. 61Apoi Iisus S-a ridicat. 59Apoi Pandera s-a întors singur la mormânt. 64Sâmbăta devreme s-au adunat la Pilat arhiereii şi fariseii. 53 Şi de departe erau urmaţi de Maria a pe mort. 35Iosif din Arimateea. 63Apoi după un timp au ieşit. Şi sutaşul s-a dus la Pilat să-i spună cele întâmplate. au pus la loc piatra pe mormânt şi au plecat împreună. Şi ele au aşteptat pentru a doua zi. apoi au plecat. 33 rămăseseră la priveghi. 36Şi adusese cu el o targă din lemn şi doi oameni ca săL ia 37 mormântul pregătit de Iosif. 51Iosif din Arimateea şi Pandera L-au luat pe Iisus pe targă şi au plecat cu El la 52 răstignirea se terminase. 60Când a intrat înăuntru L-a văzut pe Iisus că stătea încă întins pe piatră. 42Şi era acolo şi Pandera.I DE OAMENI CARTEA IUBI 30Se făcuse întuneric de-a binelea şi ostaşii le-au spus oamenilor să plece că 31 47Şi aşa au ajuns la o casă pe care o aranjase Iosif. 44Iosif din Arimateea împreună cu Pandera L-au dezlegat pe Iisus de pe cruce şi L-au coborât cu grijă. Apoi S-a spălat. 32Dar câteva femei din Galileea. Iar Pilat s-a speriat şi a crezut că Iisus murise. A chemat sutaşul care asistase la răstignirea Lui Iisus. 50Apoi au pregătit un giulgiu şi L-au înfăşurat pe Iisus în el. şi i-au zis: „Neam adus aminte că amăgitorul acela a 311 . iar Iosif şi Pandera I-au îngrijit rănile. ca şi cum era mort. şi l-a întrebat în taină dacă a murit.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI spus. că după trei zile se va scula. 312 . 65Te rugăm porunceşte ca mormântul să fie ţinut în pază ca nu cumva. venind ucenicii lui. încă de pe când era în viaţă.

72Dar pe când mergeau ele să-i vestească. 69Şi iau rugat pe străjeri să le dea piatra la o parte de pe mormânt. Iisus Însuşi apropiinduSe. 77Atunci Petru a alergat la mormânt. Mergeţi cu ei la mormânt şi păziţi-l cum ştiţi". 79Când arhiereii au aflat de la străjeri că Iisus nu mai era în mormânt s-au adunat împreună cu bătrânii şi au ţinut sfat. Dar guvernatorul Pilat ştia tot adevărul. luând arginţii. Maria Magdalena. 88Nu ai aflat cum L-au osândit la moarte arhiereii şi mai-marii noştri şi L-au 89 răstignit? Noi ucenicii Lui nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Străjerii deja plecaseră să anunţe pe arhierei despre toate cele întâmplate. Atunci a crezut că Iisus nu murise. 78Şi 87 Iar ei I-au povestit: „Cele despre Iisus Nazarineanul. Aduceţi-vă aminte cum v-am vorbit. au pecetluit piatra şi au întărit cu strajă paza mormântului. 68Duminică devreme. Maria a lui Cleopa şi Salomeea au venit la mormântul Lui Iisus aducând miresmele pe care le pregătiseră. mergea 73 Iisus. ce ele văzuseră şi auziseră. un profet puternic în faptă şi-n cuvânt înaintea Domnului. şi unul dintre ei era Petru privind înăuntru n-a văzut decât giulgiurile. 81Iar ei. Ele i-au cuprins picioarele şi I sau împreună cu ei. 84Şi închinat. iată că au văzut doi oameni îmbrăcaţi în alb. pe când eram încă în Galileea. 80Le-au dat ostaşilor romani arginţi din belşug zicându-le: „Voi să spuneţi aşa: „Ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat în timp ce noi dormeam". au făcut aşa cum au fost învăţaţi răspândind printre iudei cuvintele acestea. 74Iisus le-a zis: „Nu vă temeţi! Iisus le-a zis: „Despre ce vorbiţi Bucuraţi-vă! Nu căutaţi un om viu printre mergând?" 85Şi Cleopa i-a zis: „Oare nu ştii morţi. ducându-se. când nu se crăpase încă de ziuă. ducându-se astăzi de dimineaţă la 313 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI să-l fure şi să spună poporului că s-a sculat din morţi". Şi în timp ce vorbeau pe drum despre toate cele întâmplate şi se tot întrebau între ei. Cleopa şi Luca. Duceţi-vă şi-i vestiţi pe ucenici să meargă în Galileea că eu vin acolo şi ei Mă vor vedea". străine ce s-a întâmplat în Ierusalim zilele zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în acestea?" mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie 86El le-a zis: „Spuneţi-Mi". 76Femeile au mers şi au spus apostolilor şi altora. De se va auzi aceasta la guvernator să nu aveţi grijă că noi îl vom îndupleca să nu vă pedepsească". 82Şi iată că-n aceeaşi zi doi dintre apostoli. dar nu au mai găsit trupul Lui Iisus acolo unde ştiau că era pus. dar El nu va muri. 71Femeile s-au înspăimântat şi au plecat degrabă să spună ucenicilor ce văzuseră. dar nimeni n-a crezut. 90Nişte femei de-ale noastre. 67Iar ei. 75 răstignit. Dar ei nu L-au recunoscut că El Îşi schimbase cumva chipul. plecaseră spre 83 Galileea. 66Şi guvernatorul le-a zis: „Vă dau soldaţi de strajă. 70Când au intrat înăuntru au aprins lumânări. cu tatăl Său Pandera.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI mormânt şi neaflându-I acolo trupul mort. au venit la noi zicând că pe drum la întoarcere au văzut doi îngeri. unul 314 .

Cei câţiva iudei care au 96Atunci Iisus le-a dat poruncă: priceput învăţătura Ta o vor propovădui. şi a vorbit cu tatăl Său Pandera să meargă să o aducă pe mama Sa Maria şi să o ia cu ei. împietrirea inimii lor. nu ştim ce va ieşi. Lui de purpură Îl privea pe fiul Său Iisus. 99Şi le-a spus: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile să păzească toate câte vCAPITOLUL 9 Iisus în Dacia. spuneţi că voi veni la muntele ştiut". să nu vă Lui Iisus. Nu trebuia oare ca Mesia să pătimească şi să învie?" 93Atunci Cleopa a scos o pâine şi i-a invitat să mănânce: „Mâncaţi cu noi oameni buni".CARTEA IUBIRII DE OAMENI semăna cu Iisus care le-a spus că era viu. dar pe El nu L-au văzut". că nu i-au crezut pe 109Şi Domnul Dumnezeu din cerul cei ce-L văzuseră viu. Iisus Mare Preot şi Înţelepciunii. 3După câteva zile preoţii şi preotesele 103Apoi Iisus s-a despărţit de ucenici vroiau să afle ce a făcut Iisus în Iudeea. ucenici. oraşul Atena. soaţa mărturisi în faţa oamenilor. rudele şi toţi de acolo iau primit temeţi de cei ce ucid trupul. că sufletul nu cu mare bucurie. 105Pe drum Iisus l-a întrebat pe tatăl Său: „Ce crezi tată? Ce vor face iudeii cu învăţătura pe care Eu le-am dat-o? Ei nau înţeles-o de vreme ce M-au condamnat la moarte". dar ei nu i-au templul zeiţei Artemis. Atunci Cleopa şi Luca L-au recunoscut. am poruncit Eu vouă. 92Şi El le-a zis: „Sunteţi zăbavnici să credeţi în spusele profeţilor. eşti rămas cu sufletele în întuneric. 106Şi Pandera I-a răspuns: „Şi eu cred la fel ca tine fiule. i-au strâns în locul ştiut şi le-au apoi prin marele oraş Efes. Maria şi Iisus au faceţi întru pomenirea Mea. În orice intrat în Dacia. 94După ce Iisus a spus binecuvântări a frânt pâinea şi le-a dat tuturor să mănânce. 98Atunci Iisus a venit în mijlocul lor 108Pe drum tot vorbeau şi se sfătuiau şi i-a dojenit pentru necredinţa şi până când au ajuns în Dacia. împlinirea profeţiilor. pot să-l ucidă". Lilia. Marii cărturari din poporul maicii Tale Te-au respins şi au 95Şi Luca a zis: „Domnul nostru. „Mergeţi la ucenici în Galileea şi le dar nu prea au cui". 104Când Maria a venit au plecat toţi trei către mare de unde ei vroiau să se îmbarce. Pandera. Dar vor încerca să justifice cele rele făcute de ei şi viu". 91Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum şi femeile spuseseră. că Eu voi fi cu voi în duh rege drept. cât va fi lumea lume. 107Şi Iisus cu tatăl Său şi cu mama Sa 97Cleopa şi Luca s-au dus degrabă la au trecut prin oraşul Sidon în Fenicia. 315 . şi mai apoi prin crezut. cu foc şi cu Duhul întâlnirea cu Pavel. unde au văzut spus că L-au văzut pe Iisus. 100Botezaţi-i pe Revenirea Lui Iisus în Iudeea şi oameni cu apă vie. 101Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii şi atunci 102 1Când au trecut apa Istrului şi au Duhul Tatălui va grăi întru voi. când Mă veţi mers direct la Sarmisegetuza.

Dar acum Mă îndoiesc. 23Apoi Iisus a mers să vorbească cu Marele Preot Antim căruia i-a spus: „Mărite Preot. 10Dar în poporul nostru învăţăturile Tale vor rămâne de-a pururi vii până când se vor trezi la lumină şi alte neamuri. 13Pandera. 15Iisus Şi-a reluat preocupările inimii. dar pe care ei au respins-o deocamdată. cunoşti foarte bine cele întâmplate când am fost în Iudeea. în post şi rugăciune. 7Şi Iisus le-a spus toate câte I s-au întâmplat. Şi la acea vreme iudeii înşişi vor gusta din apa vie pe care Tu le-ai dat-o. de mama Mea Maria. 16Aşa a cunoscut mulţi sihaştri care trăiau retraşi în munţi. 18Aşa au trecut patru ani. Ca preot al Zeului Zamolxe. şi prin munţi şi pe pământuri neumblate. Dovada este că până acum s-a mers în direcţia acelor profeţii. 26Ce să fac? Cum aş putea 27 17 să îndrept lucrurile? Mă gândesc la profeţiile primite de la arhanghelul Gavriil. 28Atunci Marele Preot Antim a spus: „Profeţiile primite sunt adevărate. Trebuie să mă sfătuiesc cu Marele Preot despre asta". dar au vrut să scoată ochii celui care li-l arăta. unde am stat un timp ca să luminez neamul 24 fumul.I DE OAMENI CARTEA IUBI 4Şi s-au strâns în jurul unui foc şi Iisus le-a povestit: „Neamul iudeilor este îndărătnic. Dar va dura veacuri şi veacuri". Puţini mai rămăseseră cei care să le urmeze şi să le răspândească printre 21 iudei. precum că Eu sunt Mesia poporului iudeilor". 8Marele Preot Antim a afla şi el de revenirea Lui Iisus acasă şi L-a chemat să-L vadă. 12 mamei Mele Maria. Urmăresc atent ce se mai întâmplă acolo. 9Şi Marele Preot I-a zis: „Eu cred aşa: Cu timpul cuvintele de înţelepciune date neamului mamei Tale vor fi răstălmăcite şi vor folosi şi la luminarea minţilor. 5Ei nu au vroit să deschidă ochii ca să vadă adevărul. 6Mă condamnaseră la moarte. Cel mai rău este că cele spuse de Mine sunt răstălmăcite. Maria. mai ales că nu sunt deloc semne că poporul lui Israel este salvat în urma 316 . de Elisabeta şi de Iosif. iar cei care le mai 25 propovăduiesc sunt prigoniţi. dar guvernatorul roman a făcut în aşa fel că să scap cu viaţă". dar şi la robie. 19Din când în când Iisus afla veşti din Iudeea. 29Şi aş vrea să Te întreb: Crezi tu oare că eşti Mesia poporului lui Israel?" 30Şi Iisus a răspuns: „Mult timp am crezut aceasta. 14Grădina maicii Lui Zamolxe era acolo şi Maria o îngrijea şi ştia că grădina se numea Grădina Maicii Domnului. 22Şi-şi zicea Iisus: „Lucrurile nu merg bine în poporul iudeilor. prin peşteri şi în locuri singuratice. călătorea prin toată Dacia şi prin ţinuturile altor traci de o parte şi de alta a fluviului Istru. Crăciun şi Vetra. 20 20Acolo învăţăturile Lui erau date uitării. Iisus i-a spus de-a fir a păr cele petrecute în Iudeea. Învăţăturile Mele sunt date uitării. Iisus şi Lilia locuiau acolo unde stătuse în vechime Zamolxe cu părinţii Lui. 11Va veni un timp când toate rătăcirile sufletelor vor fi risipite ca 12 Şi ei foloseau Rugăciunea Minţii în Inimă învăţată de pe timpul Zeului Zamolxe: Doamne Dumnezeule adu-mi soarele Tău în inimă. Arhiereii îi prigoneau pe ucenici pe oriunde se aflau.

pornind de la salvarea 317 .I DE OAMENI CARTEA IUBI 31 misiunii Mele printre ei. 31Intenţia Mea mărturisită lor a fost să salvez pe toţi oamenii lumii.

ce voieşti Tu ca eu să fac?" 55Iisus i-a zis: „Ridică-te. să vadă cine este lângă el. 45Şi a auzit că cel mai rău dintre asupritori era un om numit Saul din Tars. 36Şi Iisus a zis: „Aşa voi face. Mergi sănătos şi să te întorci cu bine". să-i aducă legaţi la Ierusalim. Când Saul a ridicat capul. 59Şi fiind în Damasc. dar. 58Acolo Saul a zăcut bolnav şi fără vedere trei zile. Urându-Mă pe Mine este ca şi cum îţi izbeşti piciorul în ţepuşă".CARTEA IUBIRII DE OAMENI iudeilor. cu care venise din Dacia. 33Marele Preot i-a spus: Noi nu cunoaştem cu limpezime căile Domnului. îi era foame şi a stat pe o piatră ca să se odihnească. de ce Mă prigoneşti?" 52 Iisus s-a pregătit de plecare în Iudeea şi înainte de a porni la drum mama Sa Maria L-a binecuvântat. 46Şi I sa spus că Saul tocmai primise de la arhierei scrisori către sinagogile din Damasc ca. Şi a spus: „Doamne. Iisus şi însoţitorii Lui au trecut Dunărea în Tracia. 47Atunci Iisus a pornit şi El pe drumul Damascului. se apropiau de Damasc. Şi îngeri de am fi. 39 afla acolo pe vreunii. Iisus a plecat spre Grecia continentală. a deschis ochii. 37Va fi ultima Mea încercare de salvare a poporul mamei Mele Maria". coborâţi pe pământ. a aflat multe despre prigoana arhiereilor împotriva celor care-I urmau învăţătura. 44Când Iisus a ajuns la Ierusalim. 34Nu trebuie să uităm că este nevoie de timp 35 pentru împlinirea lor. Şi eu zic aşa: Cel mai bine este să faci ceva ca să îndrepţi lucrurile. în Munţii Haemus. Şi n-a mâncat. nici n-a băut. deşi avea ochii deschişi. 42După o scurtă şedere la rudele tatălui Său Pandera. 51Şi Iisus i-a zis: „Saule. 49Şi Iisus s-a apropiat de Saul. au cunoscut câţiva dintre ucenicii de acolo. intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci". Însoţitorii Lui Iisus l-au luat pe Saul de mână şi l-au dus la Damasc în casa unui ucenic numit Iuda care locuia pe Uliţa Dreaptă. 43Apoi s-a îmbarcat pe un vas comercial şi a ajuns în Fenicia de unde a mers direct în Iudeea. Şi mergeau în urma lui Saul. Iisus. dacă va Iar Saul a răspuns: „Cine eşti tu?" 53Iisus i-a mai zis: „Eu sunt Iisus. Saule. atât bărbaţi cât şi femei. 50Şi atunci l-a izbit lumina soarelui puternic direct în ochi. împreună cu însoţitorii Lui. 40Şi Iisus a luat cu Sine doi rumâni care slujiseră în armata romană şi care vorbeau bine atât limba latină cât şi limba greacă. 57 . rabin şi fariseu de loc din Cilicia. că merg pe Calea Lui Iisus. 32Şi Mă întreb de ce Domnul Dumnezeu a făcut să fie aşa cum a ieşit?". tot nu le-am şti pe de-a-ntregul. Era către amiază şi soarele dogorea puternic şi Iisus cu însoţitorii Lui. 54Saul tremura şi era înspăimântat că ştia că Iisus murise. 56Şi Saul s-a ridicat de la pământ. nu vedea nimic fiind orbit de soare. Cel pe care tu Îl prigoneşti. 41Când pregătirile au fost gata. Ar trebui să mergi în Iudeea". i s-au înmuiat picioarele şi a căzut la pământ. 38Şi Marele Preot I-a urat: „Să fie cu spor. Şi văd că aceasta nu se întâmplă deocamdată. 48Saul era istovit.

71 pierdut prilejul mântuirii. 65Şi Anania a făcut precum îi spusese Iisus. 76Şi a prorocit şi Şi-a zis: „Aşa cum au spus iudeii că sângele meu să cadă pe ei şi pe urmaşii lor dacă ei greşesc. atunci vei fi la noi. care a plâns cu lacrimi de fericire. 82Şi am aflat şi problemele lor . cu numele Saul". Apoi Anania l-a botezat pe Saul în numele Domnului Iisus. Şi şi-a pus mâinile peste Saul. Şi preotul Antim a pregătit totul pentru ca să transmită Marea Preoţie Lui Iisus. care era tare bătrân. Iisus s-a reîntors 68 Că ştim că Duhul Lui Zamolxe s-a pogorât în Tine". Şi 77 în timp se va vedea adevărul. despre bărbatul acesta de la mulţi am auzit câte rele le-a făcut el ucenicilor Tăi în Ierusalim. 67După întâlnirea lui Saul. De faţă au fost şi Pandera şi mama Sa Maria. veniţi din toate ţinuturile neamurilor tracilor. aşa să fie. 61Şi Iisus l-a binecuvântat pe Anania şi i-a dat puterea Duhului Tămăduirii. alţii cred că ar fi mai bine să fie spusă tuturor neamurilor". cel primit de la regele persan Darius şi purtat de toţi regii care au domnit la Sarmisegetuza de la Zamolxe 73 72 încoace. 70Dacă nu ai fost Mare Preot la iudei. Acest popor nu va avea linişte şi pace până când salvarea le va veni de la urmaşii tracilor". 78Ei nu şi-au dat seama ce-au făcut şi aşa au 79 în Dacia. Iisus şi-a amintit cum iudeii L-au batjocorit cu coroana de spini. pentru că l-am ales ca numele să Mi-l poarte inaintea neamurilor şi a copiilor lui Israel. Regele Iisus a trimis câţiva oameni în Iudeea ca să afle ce se mai întâmplă acolo cu ucenicii Săi. 69Într-una din zile Marele Preot Antim. ci doar M-au făcut să sufăr. 62Şi i-a zis lui Anania: „Mergi pe uliţa care se cheamă Uliţa Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe un om din Tars. 319 . 75 Şi atunci când I-au pus pe cap coiful regal. 66De atunci Saul a început să propovăduiască iudeilor pe oriunde umbla.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 60Era printre ei unul cu numele Anania care-L ştia pe Iisus din Galileea şi căruia i-a poruncit să nu spună la nimeni că-L văzuse.unii vor ca învăţătura Ta să fie dată numai iudeilor de pretutindeni. vei fi rege la noi. 63Şi a răspuns Anania: „Doamne. Şi a discutat îndelung cu Marele Preot Antim cele petrecute în timpul şederii Lui în Iudeea. şi el şi-a recăpătat vederea. I-a spus: „Neam gândit la profeţiile care s-au făcut despre Tine. Şi aici are putere de la arhierei să-i lege pe toţi cei ce cheamă numele Tău". Un sobor de preoţi decenei. Şi dacă nu ai fost rege la ei. 81La întoarcere trimişii I-au spus: „Pe când ne aflam la Ierusalim am cunoscut mulţi dintre ucenicii care-Ţi urmează. zis şi Pavel. 80Au trecut aproape cincisprezece ani de la convertirea lui Pavel pe drumul Damascului. Şi au adus coiful de aur al Lui Zamolxe. 64Iisus i-a zis: „Du-te la el şi vindecă-l şi botează-l. L-au hirotonisit pe Iisus ca Mare 74 Preot şi L-au uns ca rege al dacilor. pe drumul Damascului. că omul acesta vorbeşte bine câteva limbi". Dar neamul lor nu va pieri pentru că nu M-au ucis.

dar pe alţii nu. pe unii dintre ei Iisus îi ştia. 320 .CARTEA IUBIRII DE OAMENI 83Şi trimişii Lui Iisus I-au spus câteva nume de ucenici.

Nu-i de mirare că Marcu scrie că unii mă credeau Ioan Botezătorul care s-a sculat din morţi. nu îi împart în oameni iudei. din fiica unei femei care era de neam din Fenicia Siriei. că Eu mai întâi am refuzat să scot un demon. Ai Mei Mă respectau şi Eu îi respectam pe ei. 92Citind mai departe Iisus a descoperit şi altele zicându-Şi „Iată că scrie aici despre un om demonizat care se zice ca avea în el o legiune de demoni pe care Eu i-am trimis într-o turmă mare de porci care s-au repezit de pe stâncă în mare şi porcii au murit. 91Şi-şi zicea: „Iată acest scrol făcut de un anume Marcu. Acolo a avut loc o mare neînţelegere între ei care erau împărţiţi în două tabere. Să ne ferească Dumnezeu de minţile acestor oameni!" 94Iisus era mâhnit de cele ce se întâmplau în Iudeea. Şi după ce s-au săturat au mai strâns şi douăsprezece coşuri pline cu fărâmituri de pâine şi ce rămăsese din peşti. Eu nu Mi-am respins niciodată familia cum pretinde acest Marcu". că Eu am hrănit o mulţime de cinci mii de oameni cu cinci pâini şi doi peşti. pe care să-i numesc câini. Se scrie că mama. dar am aflat că Saul Pavel propovăduia neamurilor".CARTEA IUBIRII DE OAMENI 84Iisus i-a întrebat: „L-aţi întâlnit pe Saul?" 85Şi ei au răspuns: „Pe Saul. 103Oamenii fără judecată nu se întreabă de ce aş fi spus 321 . şi în oameni neamuri. 99Ce neadevăr! Eu îi cred pe toţi la fel. l-am văzut la o adunare a ucenicilor. În următoarele zile El le-a cercetat cu atenţie şi S-a minunat ce a citit acolo. 96Mă întreb cum au adunat ei cu răbdare fărâmiturile? 97Oamenii ăştia chiar nu judecă cu mintea. Din toate astea nimic nu-i adevărat. fraţii şi surorile mele au zis că nu eram în toate minţile. 98Iată ce se mai scrie aici. 87Până la urmă nu s-au înţeles. Cum puteam Eu să fac aşa ceva când se ştie că duhurile rele nu pot muri odată cu moartea porcilor?" 93Şi-Şi mai spunea Iisus: „Iudeii s-au rătăcit rău în privinţa Mea. 95Şi în zilele următoare Şi-a continuat cercetarea scrolurilor lui Marcu şi a făcut şi alte descoperiri: „Iată ce se mai scrie aici. Mare e grădina Ta Doamne! 102Iată şi acest episod cu smochinul care nu avea rod pentru că nu era vremea smochinelor. alţii ziceau că sunt Ilie. 86Şi Saul vroia ca învăţătura Ta să fie dată tuturor oamenilor indiferent că sunt iudei sau nu. Marcu scrie că am blestemat smochinul ca în veac să nu aibă rod dacă nu a avut atunci când vroiam să mănânc. şi după ce ei s-au săturat au mai adunat şi şapte coşuri cu fărâmiturile rămase. pe motiv că această femei era păgână şi nu era bine să iei pâinea fiilor lui Israel şi s-o arunci câinilor de neamuri. iar alţii că eram un profet. ca fii ai Domnului. noi am adus câteva scroluri scrise în limba aramaică pe care ucenicii le foloseau şi le dădeau din mână în mână spre citire. 88Iisus i-a mai întrebat: „Ce spuneau ei despre Mine şi învăţătura Mea". 100Doamne Dumnezeule cât de rătăciţi au putut ajunge discipolii Mei printre iudei!" 101Pe măsură ce citea Iisus era din ce în ce mai mâhnit: „Iată aici scrie despre un alt episod în care Eu am hrănit patru mii de oameni cu şapte pâini şi câţiva peştişori. 89 Trimişii au răspuns: „Mărite Preot. căci Îmi era foame. Iată-le!" Şi Iisus a luat scrolurile.

CARTEA IUBIRII DE OAMENI aceasta când vremea 322 .

căci le este împietrită inima". 116Dumnezeule Tată. 110Şi când a venit vremea ca Fecioara Maria să plece la Domnul. Mă iartă dacă am greşit! 107Am dorit doar să luminez minţile unor rătăciţi şi împietriţi în inimi. 105Şi-I spunea: „Doamne. învăţăturile date de Mine poporului mamei Mele au luat o altă cale. Şi pe când era încă în viaţă I s-au înălţat temple zeului Iisus. corpul mort ia fost incinerat la Sarmisegetuza în Grădina Maicii Domnului. 120Şi au venit câteva sute de preoţi şi preotese cărora Iisus le-a spus că sosise timpul ca El să renunţe la coroana de rege.CARTEA IUBIRII DE OAMENI smochinelor nu venise? Iar Eu nu blestem pe nimeni niciodată. a chemat la Sarmisegetuza preoţimea tracilor de pretutindeni. 111A trecut timpul. 113Şi mulţi se închinau la crucea înfăţişând trupul mort al Lui Iisus. Templul Lui Dumnezeu este în suflete nu în facerile de mâna 124 omului. 121Iisus trecuse de şaptezeci şi cinci de ani când a aflat că templul din Ierusalim fusese dărâmat de către romani. cu cel al morţii. Iisus a mai aflat ce se întâmplase cu învăţăturile Sale printre oamenii care locuiau în imperiul roman. 119Se apropia vara şi regele Iisus. Dar unii oameni deşi au ochi şi urechi ale sufletului ei nu văd şi nu aud. 112Numărul celor care urmau calea cea nouă crescuse mai ales pentru că se predica teama de moarte şi venirea sfârşitului lumii. Atunci neamul iudeilor 323 . Şi aşa a făcut. 122Şi-şi spunea: „Profeţiile se împlinesc. 109De atunci Iisus a ţinut doar în inima Lui cele aflate despre poporul mamei Sale Maria. Iisus a pus temelia multor temple şi altare ale zeilor şi a întărit preoţimea decenee chemând femeile la preoţie să slujească pe Zeul Dumnezeu şi pe alţi zei. 108Şi Domnul era în cerul Lui de purpură şi privea şi asculta. Asta până când ei vor învăţa ce este lumina sufletului". Templul a fost dărâmat şi nu va mai fi reconstruit 123 vreodată. 115Şi au făcut din strădania Mea o suferinţă şi un chin care să adune oamenii în suferinţă şi în chin. Şi mai mult se gândea la cele ale înţelepciunii decât la cele 118 lumeşti. Presupusa Mea moarte pe cruce va aduce multă jale în lume. tot aşa cum fariserii şi saducheii îi ţineau pe iudei în chingile minciunii şi ale necunoaşterii. nu în carne şi oase aşa cum cred ei acum. 106Ele pot fi lanţuri pentru oameni şi o pricină de asuprire a minţii şi de ucidere. Şi salvarea iudeilor va veni de la urmaşii tracilor. Şi mereu aprindea câte un foc sacru şi se ruga. Iisus a aprins un foc sacru ca să vorbească cu Dumnezeu. că străbunul Zamolxe a interzis blestemul care este o chemare a forţelor întunericului să facă rău". şi la Marea Preoţie. dat de Mine. 104Apoi. al suferinţei şi al fricii. Doamne Tată. Mesia Lui Israel nu va veni decât în duh. la o adunare în ziua de Sânziene. iartăMă că nu aşa am dorit să iasă!" 117Domnia Lui Iisus ca rege al dacilor a fost dreaptă. Şi Dumnezeu Îşi zicea: „Aşa este să fie că timpul izbăvirii oamenilor este lung şi dureros. care era şi Mare Preot. 114Iisus ştia şi-Şi spunea: „Au înlocuit cuvântul vieţii şi speranţei. după zilele de cercetare a scrolurilor din Iudeea.

125 Şi nu e nevoie ca Domnul să trimită pe un om în trup când El este atotputernic şi poate face totul în duh". 324 . că Duhul Meu va coborî în ei şi aşa se vor mântui.CARTEA IUBIRII DE OAMENI va fi iertat de păcate.

aşa cum ar face oricare mare înger coborât printre oameni. ca să-i lumineze. în imperiul romanilor. Iisus Îşi simţea acei oameni care nu L-au înţeles. tot aşa cum se întâmplase cu aici în cerul de purpură. ştim cu adevărat cine a fost Iisus. Aici Iisus a fost preot al Lui Zamolxe. pe Zamolxe că venise să-L ia. Şi mai era acolo Obeliscul Lui Zamolxe. zeul nostru care avea un duh al unui om mare din vechime. 142Şi sufletul Lui Iisus a plecat spre În ziua următoare Iisus le-a spus cerul de purpură. ca să arătăm oamenilor cum să se înalţe spre lumină prin adevăr. Zamolxe. rumânii. 143Şi când a ajuns în preoţilor decenei să facă pregătirile că El lumea de dincolo. 135El a trăit de mic copil în ţara mamei Sale în Galileea. Şi Domnul Paştile care era Sărbătoarea Învierea Lui Ia vorbit: „Ai suferit pentru dreapta Zamolxe. la Bendisa. dar drumul lor se va netezi mereu puţin câte puţin. Şi uneori Te-ai îndoit şi Ţi-ai pierdut încrederea. 150Iar dacă acum ei răstălmăcesc învăţăturile Tale. 134După ce dacii au ars corpul mort al Lui Iisus la Apolovraci. 133Marele Preot era Ilarion. ei L-au respins şi au vrut să-L omoare. plecase respinge scrierile răstălmăcite făcute de 127 deja în lumea cealaltă. exact în aceeaşi zi când murise şi Dumnezeu". 140Duhul Lui141 adus la noi în Dachia. 136Dar tatăl Său. Pandera. 152Mulţi ani după înălţarea la cer a sufletului Lui Iisus. 151Şi Iisus avea împărăţia Lui unde primea pe cei care Îi fuseseră credincioşi pe pământ. 130Şi a doua zi Iisus Tine se vor apropia de lumina Lui a murit. Şi el a pregătit incinerarea corpului Lui Iisus. soţia Lui. că noi suntem poporul Lui oameni. Şi le-a spus să. 325 . 132Era ziua din vechime când credinţă ca să dai o pildă celor de pe sufletul Lui Zamolxe se dusese la pământ despre iubirea Mea pentru Dumnezeu şi Domnazâna. Fiul Lui Dumniezău şi Fiul Dachiei. 144De acum vei fi Apolovraci. la iudei. Ilarion le-a vorbit: „L-aţi cunoscut cu toţii pe Iisus. Te aşteptam I ardă corpul mort deasupra peşterii de la parte a sufletului Meu. Şi vor avea împotmoliri şi ezitări. 148Dar aşa trebuia să fie. oamenii au aprins focul sacru pe locul unde fusese incinerat trupul Lui Iisus. Şi oamenii vor vreo cinci sute de ani înainte cu trupul căuta să Te aducă în sufletele lor şi prin mort al Lui Zamolxe.sosit în lumea veşniciei. Fiul lui Pandera. L-a 137 147 Iisus va rămâne 126Când a venit timpul ca Iisus să se Dumniezău. Noi vom scrie vestea cea bună a faptelor Lui şi vom optzeci de ani şi Lilia. adică a stat de-a dreapta Tatălui. Iisus S-a întâlnit cu 129 străbunul Zamolxe care I-a vorbit: „Bun va pleca curând din lume. Aşa să plecarea aproape şi într-o noapte L-a visat ne ajute Dumniezău". împlinise cu noi în vecii vecilor. 138Când Iisus a mers la neamurile mamei Sale. 149De acum oamenii au o cale de urmat. căci vor veni alţii şi alţii care să o îndrepte mereu". 139Noi dacii. Dar Domnul L-a ţinut în viaţă. vor fi suferinţe şi dureri. 131Era la câteva zile după ce 145Apoi Iisus a mers la Dumnezeu şi ziua era egală cu noaptea.CARTEA IUBIRII DE OAMENI ducă la străbunul Zamolxe. Calea tot va rămâne deschisă. când dacii 146 ţineau Sărbătoarea Primăverii. soţia Lui şi la tătânele Crăciun şi la maica Vetra.

care 326 . de la sud de fluviul cel sfânt Istru.CARTEA IUBIRII DE OAMENI 153Dar în timp au venit oamenii.

Lui Zamolxe. Lui Iisus şi zeilor şi zânelor. Focul Lui Zamolxe. 327 . 156Dar tracii păstrau adânc în inimi pe Iisus Fiul Omului. şi-L va cunoaşte pe Iisus Cel al bucuriei vieţii. Şi treptat lumea îl va uita pe Iisus cel suferind. 159Atunci lumea va fi curăţită şi însănătoşită cu Focul Viu. lumea n-a prea mai vorbit despre Iisus din Dacia. 162Şi se bucurau când vedeau Dacia. ci despre Iisus cel însângerat şi omorât pe cruce. Focul Vieţii. 160Şi se vor ridica din nou temple Lui Dumnezeu. priveau pământul care Le era grădina unde creşteau îngerii ce vor veni în raiul ceresc.I DE OAMENI CARTEA IUBI vorbeau altfel despre Iisus. 161Şi Domnul Dumnezeu cu îngerii Lui cei mari şi cu toţi îngerii din cerul cel de purpură. Iisus din Dacia. 155Şi de la ultimul Mare Preot Chesarion încoace. Grădina Maicii Domnului. 157Va veni odată timpul când urmaşii tracilor vor face ca Domnul Iisus din Dacia să fie cunoscut de întreaga lume ca 158 Domn al Luminii. 154Şi obiceiul aprinderii focului nemuririi pe locul incinerării corpului Lui Iisus a început să se piardă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->