P. 1
Noua Srategie

Noua Srategie

|Views: 34|Likes:
Published by Elena Munteanu
romtelecom
romtelecom

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Elena Munteanu on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE DE MARKETING ALE S.N.Tc.

ROMTELECOM

CONŢINUTUL ŞI LOCUL STRATEGIEI DE PIAŢĂ Adoptarea conceptului de marketing de către Romtelecom presupune utilizarea unui sistem adecvat de conducere prin intermediul căruia se urmăreşte sincronizarea permanentă cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Acest sistem trebuie să permită firmei încadrarea acţiunilor sale într-o anumită perspectivă, prin formularea unor strategii de dezvoltare care să asigure mobilizarea forţelor ei umane, materiale şi financiare în vederea atingerii obiectivelor şi scopurilor fixate. Elaborarea strategiei de dezvoltare a unei firme, în cadrul căreia un loc deosebit de important îl deţine stabilirea strategiei de piaţă, reprezintă un proces complex, care face obiectul conducerii strategice – componentă de bază a conducerii de ansamblu a activităţii economice. Gândirea şi conducerea strategică trebuie să se materializeze în programe de dezvoltare în cadrul cărora se defineşte locul şi rolul ce urmează să-l aibă firma în ansamblul socio – economic în care operează, calea pe care o va urma şi mijloacele concrete pe care le va utiliza în vederea cuceririi poziţiei dorite.1 Strategia de piaţă reprezintă o componentă ( adesea poate fi cea mai importantă ) a strategiei generale de dezvoltare a firmei. Prin aceasta se stabileşte în mod sintetic raportul dintre firmă şi mediul ambiant, poziţia pe care firma trebuie să şi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi realiza finalitatea în condiţiile unei eficienţe corespunzătoare. 2 O strategie de piaţă adecvată este aceea conform căreia firma face o selecţie corectă a segmentelor spre care îşi concentrează eforturile de marketing, cărora li se adresează cu produsul potrivit, pe care-l oferă în cel mai potrivit loc, la preţul potrivit şi însoţit de o promovare corespunzătoare, urmărind să-şi realizeze astfel obiectivele stabilite pentru o anumită perioadă. Formularea strategiei de piaţă reprezintă punctul central al programării de marketing. Drumul întreprinderii spre realizarea obiectivelor stabilite, traiectoria în timp a acesteia poate fi caracterizată print-un ansamblu de elemente definind relaţia dintre produsele şi pieţele actuale şi cele de viitor ale întreprinderii, care este alcătuit din patru componente strategice3:  sfera de produse şi de pieţe – spre care întreprinderea se angajează să-şi concentreze eforturile;  vectorul de creştere – indică direcţia în care întreprinderea se dezvoltă în corelaţie cu actuala situaţie a produselor şi pieţelor sale;  avantajul diferenţial (competitiv) – prin care se identifică acele elemente ale pieţelor şi produselor întreprinderii care îi vor asigura o puternică poziţie competitivă. O condiţie prealabilă pentru specificarea avantajului competitiv al întreprinderii o reprezintă definirea segmentelor de piaţă care oferă cel mai mare potenţial de creştere. Aceste trei componente formează tripticul prin care se poate caracteriza drumul întreprinderii spre mediul înconjurător pentru realizarea obiectivelor stabilite. A patra componentă, sinergia întreprinderii – reprezină procesul de acţiune concertată a mai multor
1 2 3

Balaure V., ş.a., op.cit, p.313 MalcometeP., Vorzak A., Vorzak M., Strategii de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1976. Ansoff I., Corporate Strategz, New Zork, McGraw Hill Book Co., 1995

factori,un proces care generează un efect total mai mare decât suma efectelor individuale ale fiecărui factor considerat independent. Pentru ca o întreprindere să-şi desfăşoare activitatea pe piaţă în mod optim este foarte important: pe de-o parte să studieze şi să înţeleagă piaţa pe care acţionează, iar pe de altă parte să-şi adapteze activitatea, astfel încât să poată fructifica oportunităţile pieţei, evitând totodată eventualele primejdii. Adaptarea firmei la cerinţele mdiului reprezintă o condiţie importantă pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente. Această capacitate de adaptare, măsurată prin sinergia întreprinderii, depinde de potenţialul material, uman şi financiar al întreprinderii, precum şi de modul în care acesta corespunde cerinţelor pieţei. Pentru a realiza acest lucru este necesară analiza evoluţiei în timp şi spaţiu atât a resurselor interne ale firmei (organizatorice, tehnice, umane), cât şi a factorilor externi (analiza concurenţei în domeniul respectiv, a situaţiei furnizorilor, a clienţilor, studierea modificărilo9r tehnologiilor etc.) Politica de marketing reprezintă „modul în care întreprinderea concepe dezvoltarea activităţii saşe, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete, vizând valorificarea potenţialului său, în concordanţă cu cerinţele pieţei”. Politica de marketing a întreprinderii are drept principale componente: politica de produs, politica de preţ, politica de distribuţie şi politica promoţională. Strategia de marketing este direcţia principală în care o întreprindere îşi mobilizează potenţialul uman, material şi financiar, astfel încât să-şi îndeplinească obiectivele propuse în cadrul politicii de marketing. Strategia de piaţă reprezintă cel mai important element al strategiei generale de dezvoltare a întreprinderii, prin care se stabileşte în mod sintetic raportul dintre întreprindere şi mediul ambiant. Strategia de piaţă indică atitudinea şi conduita întreprinderii faţă de fizionomia, exigenţeleşi tendinţele evoluţiei pieţei. Pentru stabilirea strategiei de piaţă este necesară analiza riguroasă atât a potenţialului întreprinbderii, cât şi a mediului extern. O bună strategie de piaţă poate să conducă la un sistem adecvat de raporturi între întreprindere şi piaţă, capabil să asigure fructificarea maximă a potenţialului pieţei. Tactica de marketing este ansamblul mijloacelor concrete prin care întreprinderea pune în practică o anumită strategie. Activităţile de proiectare, organizare şi realizare a politicii de marketing presupun o ierarhizare judicioasă a deciziilor de marketing. Deciziile pe care trebuie să le ia întreprinderea se fundamentează pe cercetarea situaţiei existentă pe piaţă la un moment dat. Se studiază numărul şi forţa competitorilor, numărul şi structura consumatorilor efectivi şi potenţiali, preferinţele acestora pentru anumite categorii de produse etc. Pe baza analizei informaţiilor recepţionate conducerea întreprinderii stabileşte strategiile de marketing, modul de acţiune al întreprinderii ( ce produse să realizeze, la ce preţ să le comercializeze, cum să ajungă acestea la consumatori şi cum să fie promovate anumite informaţii cu privre la diverse aspecte ale activităţii întreprinderii) şi modalităţile concrete pentru îndeplinirea strategiilor, tacticile de marketing.1 Elaborarea strategiei de piaţă a întreprinderii presupune parcurgerea etapelor din figură.

1

Anghel Dan Laurenţiu, Petrescu Eva, Business to Business Marketing, Ed Uranus, 2002

Misiunea întreprinderii

Analiza factorilor endogeni

Analiza factorilor exogeni

Identificarea obiectivelor

Formularea strategiei

Misiunea întreprinderii este scopul pentru care întreprinderea îşi începe activitatea. Pe parcursul existenţei întreprinderii aceasta se poate modifica, fie datorită unor factori interni, fie datorită unor factori externi sau datorită unei combinaţii a acestora. Pentru a fi eficientă în desfăşurarea activităţii sale o întreprindere trebuie să-şi cunoască bine misiunea. Misiunea justifică scopul pentru care firma este prezentă pe piaţă. Aceasta trebuie aleasă astfel încât să fie: realistă ( trebuie aleasă în conformitate cupoziţia deţinută pe piaţă la un moment dat, dar şi cu cea care se doreşte a fi obţinută într-un anumit interval de timp), specifică (trebuie să se diferenţieze de misiunile altor companii), competentă (trebuie să fie aleasă astfel încât să poată să fie realizată pe baza utilizării resurselor efective ale întreprinderii), motivantă (trebuie să fie motivantă pentru angajaţi). Pornind de la misiunea sa, firma va formula strategiile care consideră că pot să-i asigure viitorul. Misiunea firmei:  Este o declaraţie concisă, referitoare la scopul organizaţiei ;  Este utilizată numai în interiorul organizaţiei ;  Este un element de referinţă în planificarea strategică;  Trebuie cunoscută de toate nivelurile organizaţie, acestea trebuind sa adere la ea şi să contribuie la îndeplinirea ei. PREZENTARE GENERALA S.C ROMTELECOM S.A. are statut de persoană juridică, este o societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor, obiectul de activitate al acesteia incluzând operarea reţelelor de telecomunicaţii şi asigurarea serviciilor telefonice în conformitate cu Legea nr. 74 / 1996 – Legea Telecomunicaţiilor şi cu Hotărârea de Guvern nr. 673 / 1997 privind înfiinţarea S.N.Tc. ROMTELECOM S.A.

000 lei fiecare. sistem radio sau alte mijloace.846. principalul său obiect de activitate incluzând: operarea. . îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor. naţional. şi furnizarea serviciilor de telecomunicaţii în conformitate cu prevederile legale. telegraf . interstatal şi internaţional.  studii şi consultanţă în domeniul telecomunicaţiilor .200. cod unic de înregistrare 427320. cu o valoare nominală de 100. Str. Romtelecom poate presta servicii conexe celor menţionate mai sus şi poate executa orice alte servicii şi activităţi.C.03 Fax : 400. modernizarea. instruire şi documentare în domeniul telecomunicaţiilor.56. Garlei nr.184.354 acţiuni nominative. Bucureşti Telefon : 400.449 de acţiuni.romtelecom. ROMTELECOM S. impărţit în 31.  învăţământ.  telefonie publică .1B.02 Website : www.644.A. atribut fiscal R. Str.52. Sediul social al Romtelecom este în Bucureşti. la nivel local. numărul de ordine în Registrul Comerţului este J40/8926/1997.ro Capitalul social al Romtelecom este de 3.  cercetare şi proiectare în domeniul telecomunicaţiilor . extinderea şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii şi a liniilor de telecomunicaţii prin fibre ( fibre optice ). Principalii acţionari ai Romtelecom-ului sunt:  OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED – deţine 17.000 lei fiecare.900.  servicii de telecomunicaţii cu valoare adăugată ( SVA ). etc.000 lei. Obiectul de activitate al societăţii constă în prestarea următoarelor servicii de telecomunicaţii :  servicii de bază : telefon.Societatea de Telecomunicaţii Romtelecom S.  închirieri de circuite pentru transmisii .A. Gârlei nr. având o valoare nominală de 100.1 B.  transmisii de date . ADRESA : S. după cum urmează :  servicii informatice . sector 1.

99%din capitalul social.464. Compania isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa produca valoare pentru actionari si sa devina un membru respectat al societatii romanesti.000 lei. având o valoare nominală de 100.  Exploatarea eficientă a infrastructurii existente . Romtelecom va deveni primul furnizor de produse si servicii de telecomunicatii in topul preferintelor din Romania. echivalentul sumei de 1.000 lei.720. Ea se face în urma cercetării atente atât a mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. reprezentând 54. In fine. Cu alte . Indiferent de profil şi mărime. Alegerea unei strategii de piaţă este rezultatul unei opţiuni din mai multe variante.  Funcţionare şi conducere pe criterii de calitate .609. cât şi a resurselor ei potenţiale: umane.echivalentul sumei de 1. pe următoarele principii :  Extinderea reţelelor pe baza cerinţelor pieţei .00999058% din capitalul social. Clientii vor aprecia serviciile ROMTELECOM drept exemplare. materiale şi financiare.400. Romtelecom doreşte să rămână liderul pieţei româneşti a serviciilor de telecomunicaţii.092 acţiuni nominative.  Competitivitate în relaţiile cu clienţii şi promptitudine în furnizarea serviciului .  Politică tarifară flexibilă .200. ROMTELECOM va egala nivelul operatorilor central-europeni comparabili in privinta eficientei operationale si a profitabilitatii. MISIUNEA SI VIZIUNEA ROMTELECOM Furnizarea pe piaţa românească a serviciilor de telecomunicaţii de bază şi a celor noi.035. întreprinderea trebuie să dispună de o strategie proprie. Elaborarea strategiei de piaţă constituie obiectul unor procese complexe şi continue de informare. iar salariatii vor clasa compania printre cei mai buni 5 angajatori din Romania. cu cel mai complet portofoliu de servicii de bază şi avansate.646.  Îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal .  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TENOLOGIEI INFORMAŢIEI. analiză şi decizie.000 lei fiecare. care să-i permită adaptarea eficientă la condiţiile în permenentă schimbare ale mediului. exercitând toate competenţele aferente drepturilor şi obligaţiilor statului român în calitate de acţionar al Romtelecom deţine 14. reprezentând în total 45. Factorii determinării strategiei de piaţă Poziţia centrală a strategiei de piaţă rezultă din raportarea sa directă la esenţa viziunii şi demersului de marketing. Romtelecom se va angaja in furnizarea de produse si servicii de telecomunicatii care sa raspunda cerintelor consumatorilor si clientilor de afaceri din Romania. la cel mai înalt nivel de calitate şi fiabilitate.

p. Acest mediu în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea cuprinde un ansamblu de factori de natură economică. tehnologică. Florescu. Business to Business Marketing. care influenţează întreaga sa activitate de marketing. poilitică. 2. 1987. calitatea şi satisfacerea clienţilor fiind pe primul plan. demografică. Între întreprindere şi mediul său extern se creează un sistem de relaţii. pe e o parte. Uranus. investind în diversificarea gamei de produse şi servicii şi în modernizarea echipamentelor.2 Putem afirma ca Romtelecom se află în fază de dezvoltare deoarece întreprinderea are vechime pe piaţa telecomuniucaţiilor. coordonatele strategiei unei întreprinderi sunt influenţate. o perioadă de timp deţinând chiar monopolul.1 Analiza factorilor endogeni Punctul de pornire al strategiei de piaţă îl constituie analiza factorilor endogeni. adică a resurselor de care dispiune întreprinderea la un moment dat. Factorii endogeni : se referă la posibilităţile interne ale firmei : resursele umane.a. 2002 3 C. juridic şi cultural în care firma îşi desfăşoară activitatea. Strategii în conducerea activităţii întreprinderii. etc. 1 2 Balaure V.cuvinte. adică faza din ciclul de viaţă în care întreprinderea se află la un anumit moment. Petrescu Eva. capabil de perfecţionare printr-un proces de adptare continuă. Bucureşti. De-a lungul ciclului său de viaţă.3 Analizate la un anumit moment. Ed Stiinţifică şi Enciclopedică. materiale şi financiare. Factorii determinării strategiei de piaţă sunt : 1. op.  Posibilităţile de achiziţionare a unor resurse importante pentru activitatea firmei. socio-economic.. în viziunea teoriei generale a sistemelor. socială. Este necesară inventarierea completă a acestor factori şi evaluarea lor prin prisma potenţialului sinergetic şi a capacităţii de a asigura firmei avantajul diferenţial necesar în vederea realizării obiectivelor. Analiza factorilor exogeni Orice întreprindere funcţionează în condiţiile concrete pe care i le oferă mediul său extern. de factorii endogeni – care înmănuncheză rezultanta forţelor interne ale este întreprinderii. Ed. întreprinderea parcurge următoarele faze:  Faza de lansare – când întreprinderea caută să-şi găsească un loc în cadrul pieţei prin găsirea acelor segmente care vor reacţiona cel mai favorabil la strategia sa de piaţă  Faza de dezvoltare – întreprinderea are o strategie care îi permite expansiunea atât pe cale intensivă cât şi pe cale extensivă  Faza de consolidare şi stabilizare – caracterizată prin dorinţa întreprinderii de a-şi păstra poziţia câştigată şi dacă este posibil de a o îmbunătăţi. Interpretând raportul dintre activitatea de marketing şi mediul extern al întreprinderii. Factorii exogeni :  Natura. şi continuă să fie principalul jucător pe piaţa telefoniei fixe. de factorii exogeni . juridică.122 . acesta ni se înfăţişează precum un sistem deschis. ş. p.  Cadrul politic.care acţionează asupra întreprinderii sub forma unor forţe ale mediului – iar pe de altă parte. componentele mediului alcătuiesc o anumită structură.. (resurse materiale.316 Anghel Laurenţiu Dan. cultirală. Cit. umane şi financiare) Un element special care îşi pune amprenta asupra strategiei de piaţă a întreprinderii este „vârsta” întreprinderii. structura şi pondera participanţilor ( competitorilor ) în cadrul pieţei  Politica lor de piaţă şi efectele acesteia asupra poziţiei competitive a firmei .

 Scăderea costurilor cu 3% faţă de 2004 . . Obiectivele generale pentru 2005 şi următorii patru ani ale Romtelecom sunt:  Îmbunătăţirea performanţei financiare şi operaţionale.  Păregătirea companiei pentru listarea la bursă.  Rezolvarea situaţiei operatorului de telefonie mobilă Cosmorom  Să devină lider de piaţa de servicii pentru corporaţii până în 2007. concretizată în acţiuni de evaluare permanentă a evoluţiei pieţei (cantitative şi calitative).  Mediul turbulent .  Consolidarea activităţii la nivel central. modificările diferitelor componente. Activitatea întreprinderii desfăşurată într-o astfel de situaţie solicită o atenţie sporită.presupune ca dinamica fenomenelor este relativ lentă şi uşor previzibilă.Această stare a mediului este în prezent foarte rar întâlnită în economie. Într-un astfel de mediu. Această stare a mediului este în prezent cel mai des întâlnită pe majoritatea pieţelor. iar aceasta este rareori liniară. chiar modificarea întregului mediu.care reflectă stadiul de dezvoltare economico-social atins de societate într-un anumit moment. punându-i probleme dificile.  Creşterea veniturilor nete cu 18.  Mediul instabil – este caracterizat prin modificări frecvente a celor mai multe din componentele sale. Având în vedere modul în care se modifică aceste componente. Deci.  Finalizarea societăţii Romtelecom. mediul extern cunoaşte mai multe forme:  Mediul stabil . sunt de regulă imprevizibile. ridicând întreprinderii destul de puţine probleme de adaptare. Acestea trebuie să fie : ierahizabile. rezultând.  Tratarea problemelor identificate privind satisfacerea clienţilor. Această stare a mediului poate să apară în situaţii de crizăsau în cazul unor pieţe cărora le lipsesc anumite reglementări.4% faţă de 2004. deoarece componentele mediului se află într-o permanentă evoluţie. natura raporturilor dintre ele precum şi efectele declanşate.  Modernizarea reţelei .  Creşterea veniturilor cu 1.înlocuirea tuturor centralelor analogice rămase în ţară.  Întărirea poziţiei de furnizor de servicii Internet. respectiv de 98.  Oferirea de noi produse.9% faţă de 2004. Identificarea obiectivelor strategiei Analiza mediului intern şi a mediului extern permite formularea obiectivelor strategice ale întreprinderii. realiste şi comparabile. Mediul în care acţionează Romtelecom este un mediu instabil. Raporturile dintre componente indică starea de echilibru la care a ajuns mediul în momentul respectiv. de adaptare sau uneori chiar de supravieţuire.  Desfăşurarea unor noi procese şi dezvoltarea unor noi sisteme – un nou sistem de facturare. precum şi a raporturilor dintre acestea. nu de puţine ori.2% faţă de 2004.reprezintă o „piatră de încercare” pentru orice întreprindere. În funcţie de cota de piaţă deţinută pe piaţa telefoniei fixe.5%.  Oferirea în premieră de noi servicii de transfer de date şi acces la Internet de mare viteză. Trebuie avut însă în vedere faptul că este vorba de un echilibru relativ. măsurabile. întreprinderile se confruntă cu un mediu aflat într-o continuă mişcare.  Creşterea profitului cu 29.

în raport cu concurenţa. Roomtelecom se află în poziţia de “urmăritor”.  Determinarea strategiilor utilizate de principalii competitori. În ceea ce priveşte piaţa telefoniei (fixe şi mobile).  Identificarea obiectivelor principalilor concurenţi.  Alegerea segmentelor de consumatori şi identificarea concurenţilor de care întreprinderea trebuie să ţină seama.1 O strategie de piaţă adecvată este aceea conform căreia firma face o selecţie corectă a segmentelor spre care îşi concentrează eforturile de marketing.  Identificarea avantajelor şi dezavantajelor întreprinderii în raport cu principalii concurenţi.  Previziunea evoluţiei pieţei. Prin aceasta se stabileşte în mod sintetic raportul dintre firmă şi mediul ambiant. dacă alege anumite strategii şi beneficiază de o conjunctură favorabilă de piaţă. având posibilitatea de a-şi întări poziţia pe piaţă. Alegerea strategiei presupune din partea conducerii. În această situaţie. Formularea strategiei de piaţă Alternativele de strategii pe care întreprinderea le poate alege depind în mare parte de poziţia întreprinderii pe piaţă. realizarea unei analize pe mai multe niveluri:  Identificarea structurii pieţei şi a situaţiei concurenţei. având la dispoziţie un număr ridicat de alternative strategice.  Fundamentarea strategiei de piaţă. la preţul potrivit şi însoţit de o promovare corespunzătoare. cărora li se adresează cu produsul potrivit. Astfel. influenţând comportamentul celorlaţi competitori.34%) şi Connex (48. Reuşita unei strategii de piaţă depinde de realismul ei. urmărind să-şi realizeze astfel obiectivele stabilite pentru o anumită perioadă. Strategia de piaţă reprezintă o componentă ( adesea poate fi cea mai importantă ) a strategiei generale de dezvoltare a firmei. Adoptarea strategiei de piaţă este rezultatul unei opţiuni dintr-o multitudine de variante posibile. Identificarea celei mai bune strategii paote fi făcută pe baza unor criterii precum atitudinea faţă de clienţi şi poziţia faţă de concurenţă. fiind pe locul al treilea după Orange (48. poziţia pe care firma trebuie să şi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi realiza finalitatea în condiţiile unei eficienţe corespunzătoare. Romtelecom deţine o cotă de piaţă de aproximativ 29. pe care-l oferă în cel mai potrivit loc. pe total şi pe fiecare segment. .5%. de modul în care alegerea şi formularea sa au fost bine fundamentate.07%).Romtelecom se menţine în poziţie de lider. Romtelecom are o poziţie dominantă.

structura pieţei. . Strategia Menţinerii c. Strategia concentrată PIEŢEI PIEŢEI a. EXIGENŢELE PIEŢEI a. • Exigenţele pieţei – a optat pentru strategia exigenţelor ridicate . Strategia DEFENSIVĂ OFENSIVĂ 5. exigenţele pieţei şi poziţia întreprinderii faţă de concurenţă. depistarea oportunităţilor şi influenţarea evoluţiei acestuia print-un proces continuu de inovare. SHIMBĂRILE 4.. Ph. Strategia b. întreprinderea dorind sa-şi satisfcă clienţii cu produse. Strategia exigenţei MEDII c. Strategia nediferenţiată (Marketing Global) b. 37 ( Octomber 1973 ). Strategia Diferenţiată c. Strategia ACTIVĂ b. modul de adaptare al întreprinderii la mediul extern.cunoaşterea permanentă a modificărilor în perspectivă ale mediului ambiant. Strategia creşterii Activităţii b. vol. NIVELUL CONCURENŢEI a. În ceea ce priveşte poziţia Romtelecom faţă de : • Dinamica pieţei – a optat pentru strategia creşterii activităţii . paginile 42-49. Variante ale strategiei de piaţă 1 Variante ale strategiei de piaţă Alegerea variantelor de strategii de piaţă poate fi făcută în funcţie de următoarele criterii: nivelul cererii. • Schimbările pieţei – a optat pentru strategia activă . servicii. • Structura pieţei – a optat pentru strategia diferenţiată -se adresează tuturor segmentelor identificate. Strategia exigenţei b. Journal of Marketing. The Major Tasks of Marketing Management . Strategia exigenţei RIDICATE a.DINAMICA 2. STRUCTURA 3. şi de promovare specifice fiecărui segment în parte. • 1 Nivelul concurenţei - a optat pentru strategia ofensivă – îmbunătăţirea Kotler. Strategia restrângerii PIEŢEI a. Strategia Adaptivă c. Strategia PASIVĂ REDUSE. modalităţi de distribuţie.VARIANTE ALE STRATEGIEI DE PIAŢĂ POZIŢIA FIRMEI FAŢĂ DE : 1. preţuri.

Cerere negativă Absenţa cererii Cerere latentă Cerere în declin Cerere fluctuantă Cerere completă Cerere excesivă Cerere indezirabilă Rolul marketingului „ Demistificarea ” cererii Crearea cererii Dezvoltarea cererii „ Revitalizarea ”cererii Regularizarea Menţinerea cererii Reducerea cererii „Distrugerea cererii ” Denumirea strategiei Conversiune Stimulare Dezvoltare Remarketing Sincromarketing Întreţinere Demarketing Antimarketing Variante ale strategiei de piaţă în funcţie de stările cererii 17 În funcţie de cererea manifestată de clienţii actuali şi potenţiali. 7. prin creşterea cotei de piaţă. Dinamica pieţei – a optat pentru strategia creşterii activităţii . Exigenţele pieţei – a optat pentru strategia exigenţei ridicate . VARIANTE ALE STRATEGIEI DE PIAŢĂ ÎN FUNCŢIE DE STĂRILE CERERII Situaţia cererii 1. în ansamblu. 4.a optat pentru strategia ofensivă. Structura pieţei – a optat pentru strategia diferenţiată . Firma Cosmorom operaţionalizea strategia dezvoltării. 2. Nivelul concurenţei . 3. Romtelecom a optat pentru următoarele alternative strategice : . 6. 5.poziţiei pe piaţă. 5. Romtelecom a optat pentru următoarele alternative strategice : • La Cosmorom. 2. 4. deci adoptarea unei strategii de remarketing În ceea ce priveşte poziţia Romtelecom faţă de : 1. 8. 3. În ceea ce priveşte telefonia fixă. cererea manifestată de consumatorii potenţiali este latentă. În funcţie de cererea manifestată de clienţii actuali şi potenţiali. ceea ce implică revitalizarea cererii. Schimbările pieţei – a optat pentru strategia activă . Rolul marketingului este de cel de dezvoltare a cererii. cererea este în declin ofertei firmei.

 Echipamente comerciale pentru clienţi ( telefoane.  Comunicaţii mobile ( receptoare radio mobile. Ph.mail etc.telex. pagere şi echipamente pentru staţiile emiţătoare ) .  Cartele telefonice şi cartele telefonice de răzuit . teleconferinţă. Journal of Marketing. Rolul marketingului este de cel de dezvoltare a cererii. . The Major Tasks of Marketing Management.  Echipamente de comutaţie publice ( sisteme de comutaţie locale şi interurbane. circuite de comutaţie ) . în ansamblu.  Sisteme non . voice .) . 37 ( Octomber 1973 ). 2.  Sateliţi ( staţii terestre şi echipamente aferente ) .  Echipamente de date ( modemuri şi multiplexoare ) . Firma Cosmorom operaţionalizea-ză strategia dezvoltării. cererea este superioară ofertei firmei. STRATEGII DE PRODUS. inclusiv sistemele tradiţionale şi cu fibră optice. telefoane fără fir. sisteme fax şi poştă electronică ) . vol.speech ( linii analogice şi digitale închiriate. În ceea ce priveşte telefonia fixă. cererea manifestată de consumatorii potenţiali este latentă.  Echipamente de transmisie ( toate instalaţiile externe. PREŢ. La Cosmorom. faxuri. PROMOVARE ŞI DE DISTRIBUŢIE PORTOFOLIUL DE PRODUSE ŞI SERVICII Produsele din industria telecomunicaţiilor constau în echipamente hardware vândute clienţilor pentru a le facilita accesul la o reţea de telecomunicaţii :  Produse şi echipamente pentru reţele telefonice . ceea ce implică adaptarea şi sincronizarea ofertei fizice ( din punctul de vedere al suportului fizic ) la nivelul cererii.1.. paginile 42-49. multiplexoare şi dispozitive cu microunde ) . * * _______ 17 * Kotler.

preluare. pentru a asigura o calitate ridicată a serviciilor.  Numere scurte ( 9XX ) . mutare. Prestarea serviciilor telefonice implică :  Consultanţă – constă în recomandarea clienţilor a sistemului telefonic cel mai potrivit. Serviciile sunt oferite clienţilor în afara produselor hardware .  Mentenanţă ( asigurarea întreţinerii în bună stare de funcţionare a echipamentului. DE BAZĂ DISPONIBILE ÎN REŢEAUA . desfiinţare.  Lista oficiilor comerciale din ţară.  Instalarea ( instalarea echipamentului la locuinţa clientului şi realizarea conexiunilor necesare pentru conectarea la reţea ). alte servicii ). SERVICII ROMTELECOM Telefonie fixă  Servicii de reţea telefonică comutată publică :  Abonamente  Lucrări şi servicii în reţeaua publică de telecomunicaţii ( instalare. Telefoane publice. cu o rată scăzută a deranjamentelor şi defecţiunilor ) . care să corespundă nevoilor specifice .  Reparaţii ( asigurarea unor lucrări de reparaţii rapide şi eficiente). reclamaţii. Telefonie mobilă  Oferta COSMOROM prin ROMTELECOM Serviciul clienţi  Întrebări frecvente .

-100 imp. incluse 1125000 78750 337500 Abon.fara imp.  Apelând la acest serviciu titularul postului telefonic este asigurat că numai el şi cei cărora le încredinţează parola pot efectua convorbiri interurbane.  Serviciul este oferit gratuit de Romtelecom. ca apelurile destinate postului său telefonic să fie redirijate către un alt număr de apel unde poate fi găsit . de la propriul aparat telefonic .3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Abon.-50 imp.  Utilizarea acestui serviciu exclude conectările clandestine . Incluse 2475000 1732500 742500 Abon.  Parola reprezintă o combinaţie de patru cifre alese de abonat ( activarea şi dezactivarea ei se face direct de la tastatura telefonului ) . internaţionale sau către numere de forma 89xxxxxx . atunci când nu este la domiciliu. social 675000 472500 202500 Total Urban Rural Situaţia abonamentelor ROMTELECOM la data de 01. Redirijarea imediată a apelurilor :  Un serviciu care dă posibilitatea abonatului.  Activarea şi dezactivarea serviciului se face de către abonat. Incluse 225000 157500 67500 Total Urban Rural Abon.06 2004 SERVICIILE SUPLIMENTARE OFERITE DE CENTRALE TELEFONICE DIGITALE Restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare :  Este singura posibilitate de securizare a liniei telefonice .  La utilizarea acestui serviciu se înregistrează un impuls pentru fiecare activare. Apel în aşteptare : .

internaţional ) . durata. Serviciul CLIP-A se adresează abonaţilor conectaţi pe linii analogice în centrale digitale. Prin acest serviciu. Serviciul se poate atribui abonaţilor care deţin un terminal telefonic specializat. în timpul unei convorbiri telefonice în curs. servicii cu valoare adăugată şi către reţeaua mobilă . conectate pe linia telefonică. destinaţia.  Pentru utilizarea acestui serviciu se înregistrează 1 impuls la fiecare activare. Prezentarea identităţii liniei chemătoare CLIP-A : Calling Line Identification Prezentation . să poată fi rechemat prin apăsarea unei singure taste ( redial ). Lista cu detalierea convorbirilor telefonice automate :  Cuprinde toate convorbirile efectuate de la un post telefonic într-o perioadă de facturare.  Emiterea şi transmiterea listei se taxează conform tarifelor în vigoare. direct în centrală.  Data şi ora apelului. pe tipuri de convorbiri : locale. Repetarea ultimului număr format :  Dă posibilitatea utilizatorului ca atunci când numărul pe care îl apelează prezintă ocupat sau nu răspunde. naţional.  Programarea apelului se face direct de către abonat de la tastatura aparatului său telefonic . tipul şi valoarea convorbirilor . Apel programat :  Acest serviciu dă posibilitatea abonatului să fie atenţionat printr-un apel telefonic.  Activarea iniţială a serviciului se face la cererea abonatului. .  Indică data. având integrată funcţia „ Caller ID ”( Identificarea Chemătorului ) sau dispozitive terminale cu afişaj „ Caller ID”. fără a fi necesară reformarea numărului întreg. interurbane. mobil. internaţionale.Prezentarea Identităţii Liniei Chemătoare – este un nou serviciu oferit de Romtelecom abonaţilor. la o oră dinainte stabilită de el ( exemplu : dacă se doreşte să fie trezit dimineaţa la o anumită oră ) . de către operator. echipat cu display. abonatul este avertizat printr-un semnal de sosire unui nou apel . ora. ce permite abonatului chemat să recepţioneze identitatea abonatului chemător înainte de a accepta apelul. Abonatul care are activat serviciul CLIP-A poate vizualiza pe display următoarele informaţii :  Numărul de apel al chemătorului ( local.

 CLIR-A permanent – pe bază de cerere.000 lei.  Acest serviciu este recomandat clienţilor care investesc pentru comunicaţii un venit limitat şi care au nevoie de o lărgime de bandă foarte mare pentru transmisii vocale şi de date . pe bază de cerere şi abonament. Condiţii comerciale : acest serviciu poate fi atribuit implicit tuturor abonaţilor în două moduri:  CLIR-A apel cu apel – implicit pentru toţi abonaţii din centralele digitale. Linie închiriată :  Este o linie de transmisiuni necomutată. traficul convorbirilor efectuate este nelimitat şi nu este taxat SERVICII AVANSATE 1. Romtelecom oferă acest serviciu gratuit ( taxa de activare şi abonament gratuite). ) . ce asigură o conexiune permanentă între două puncte terminale. XXX. pentru abonaţii conectaţi pe linii analogice în centrale digitale. În conformitate cu Legea 676 din 21 Noiembrie 2001 privitor la introducerea serviciului CLIR -A. text şi de date.  Se percepe taxă de conectare şi abonament lunar. Romtelecom oferă serviciu CLIP-A cu următorul tarif ( ce nu include TVA ) : taxa de activare de 100. Serviciul CLIR-A permite abonatului chemător să inhibe informaţiile de prezentare a identităţii liniei pentru apelul de plecare ( funcţia CLIP-A ) prin formarea unui cod înaintea numărului apelat ( *31* Număr chemat # ).000 lei şi abonament de 35. cu o capacitate precizată ( lărgime de bandă. . Restricţia prezentării identităţii liniei chemătoare CLIR-A : Calling Line Identification Restriction – restricţionarea prezentării identităţii liniei chemătoare – este un nou serviciu oferit de Romtelecom abonaţilor conectaţi în centralele digitale .  Linia închiriată permite orice tip de comunicaţii de voce şi de date . precum şi un număr mare de servicii suplimentare . etc. Motivul lipsei identificării chemătorului ( caz în care pe display se afişează – PRIVATE NUMBER. viteză ) şi cu caracteristici specificate de calitate tehnică . ISDN – reţea digitală cu integrarea serviciilor  Reprezintă o dezvoltare a reţelei clasice pentru a permite transmisii de voce. ANONYMUS CALL. Condiţii comerciale : serviciul se oferă abonaţilor analogici în centrale digitale. NO DATA SENT. video.

taxarea făcându-se în contul acestuia . să proceseze şi să redea mesaje ( voce. Permite conectarea mai multor tipuri de echipamente terminale ( calculator.  Este taxabil conform tarifelor în vigoare. . videotelefon.  Numărul de forma 0800xxxxxx poate fi apelat de la orice post telefonic fix. 3. ce permite abonaţilor recepţionarea apelurilor.  Pentru persoana care apelează un număr 0800xxxxxx convorbirea este gratuită. să înregistreze. transmisii de date la viteze mari.  Folosirea acestui serviciu nu necesită echipament suplimentar la domiciliul abonatului .  Abonatul serviciul UNITEL va fi tarifat doar pentru apelurilor interjudeţene conform tarifelor actuale SERVICII DE MESAGERIE VOCES PRO  Este un serviciu de mesagerie. cât şi în contul abonatului . 2. capabil să recepţioneze. fax cu adnotare vocală ) prin intermediul unor căsuţe de mesagerie .  Oferă posibilitatea accesului la Internat la o viteză mai mare decât în prezent. TELVERDE  Permite titularului serviciului. precum şi posibilitatea de a efectua două comunicaţii simultane utilizând aceeaşi linie .  Tarifarea apelurilor către serviciul UNITEL se realizează atât în contul utilizatorului serviciului (chemătorul ). precum şi de la posturile telefonice publice. UNITEL  Este un serviciu avansat de telecomunicaţii. fără a fi necesară o cartelă telefonică . recepţionarea apelurilor printr-un număr unic de acces de forma 0800xxxxxx. prin intermediul unui număr unic de acces ( număr virtual ) indiferent de locaţia geografică a acestora . indiferent dacă apelantul este conectat într-o centrală digitală sau analogică. fax. telefon ) . funcţional la nivel naţional. fax.

de la postul propriu sau de la un alt post telefonic. fix sau mobil atunci când nu este disponibil pentru a răspunde şi să asculte aceste mesaje ulterior. SERVICII SPECIALE Sunt servicii deservite de operatoarele din centrala telefonică : 991 – convorbiri interurbane . starea vremii. rezultatele loto. programări „ apel ora ” . 921 – deranjamente telefonice . 930 – informaţii generale Romtelecom – gratuit – oferă clienţilor informaţii despre Romtelecom. 971 – convorbiri internaţionale . Permite abonatului să primească mesaje vocale de la orice tip de post telefonic. ANALIZA CICLULUI DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI Vânzări Profituri Timp Lansare Creştere Maturitate Declin Etapele de bază ale ciclului de viaţă . rezultate sportive. 931 – informaţii referitoare la numerele de apel ale abonaţilor . 951 – servicii informaţii speciale – referitoare la : curs valutar.

CLIR-A. în portofoliu există multe servicii aflate în faza de lansare : serviciul UNITEL. vânzările continuă să crească. ROMTELECOM pune la dispoziţia publicului român o gamă întreagă de servicii noi. linii închiriate. British Telecom a sporit şi diversificat capacităţile de utilizare şi s-a orientat spre noi segmente. . Produsele Romtelecom aflate în această etapă sunt : apel programat. datorată lipsei suportului tehnic. În vederea menţinerii clienţilor actuali după liberalizarea pieţei. la care vânzările ating şi acum cote ridicate. apel programat. dar cu o viteză mai mică : redirijarea imediată a apelurilor. Etapa maturităţii durează atâta timp cât nevoile clienţilor şi tehnologia. aşadar British Telecom a fost obligată să scoată de pe piaţă aparatele telex. potenţialii cumpărători trebuind mai întâi să se convingă de utilitatea lui şi apoi să-l adopte în consum. cu penetrare maximă la începutul anilor 1980. În faza de creştere consumatorii vor fi din ce în ce mai interesaţi de noile servicii şi le vor adopta repede. Tot în faza de creştere se află şi serviciul de telefonie mobilă oferit de COSMOROM. diferite de cele existente în celelalte etape ”. oferite de tehnologia modernă de telecomunicaţii. serviciul EVRIKARD şi VOCENET CARD. transmisiunile prin telex. Tot în etapa de maturitate se află şi cartelele telefonice. Liniile închiriate se află pe o piaţă în creştere pe care nu există alţi competitori şi aduc venituri ridicate firmei. restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare.„ Conceptul de << ciclu de viaţă >> descrie etapele cronologice pe care le parcurge vânzarea unei categorii de produs sau serviciu. care stă la baza produsului. mixuri de marketing.CLIP-A. Etapa de lansare a unui nou produs sau serviciu este marcată de o creştere foarte înceată a vânzărilor. Volumul începe să se stabilizeze la un nivel relativ constant. De aceea. existând o listă de aşteptare lungă. serviciul clienţi.18 Un exemplu în acest sens dat de evoluţia serviciilor de telex pe piaţa britanică. sunt aproximativ acelaşi. TELVERDE. Dezvoltarea rapidă a sistemului de transmitere prin fax a dus la declinul serviciilor telex. serviciile cu valoare adăugată. Implicaţiile strategice ale teoriei ciclului de viaţă constau în aceea că fiecare stadiu de evoluţie are propriile sale obiective. transmisiile de date. În momentul lansării sale. Pentru ISDN cererile au crescut foarte mult. serviciul de informaţii 931. etc. În etapa de declin sunt incluse produsele ale căror vânzări scad şi nu mai sunt solicitate de consumatori : telegramele telefonate. În etapa de creştere rapidă se situează serviciile ISDN. În scurt timp ea a devenit un instrument esenţial de comunicare în lumea afacerilor. lista detaliată a convorbirilor şi transmisiile prin fax. apel în aşteptare. transmisia telex reprezenta o alternativă rapidă şi eficientă la serviciile poştal. În etapa de creştere lentă. repetarea ultimului număr format.

service. chiar începe să scadă Maximizarea profiturilor şi menţinerea cotei de piaţă Informarea pieţei Obiective de marketing Strategii : Produsul despre existenţa produsului şi convingerea de a-l încerca Oferirea unui produs de bază Maximizarea cotei de piaţă Reducerea cheltuielilor şi valorificarea potenţialu lui mărcii Renunţarea la articolele slabe Produs cu caracteristici suplimentare._______ 18 Malcom McDonald. pagina 77. Codecs. a atrage clienţii altor firme Promovarea vânzărilor Redusă. Marketing Management : Analysis. pag. MATRICEA BOSTON CONSULTING GROUP . planning. pentru a încercarea produsului Informarea pieţei în ansamblu Sublinierea diferenţelor şi avantajelor mărcii Mai intensă. ediţia a 8-a. implmentation and control . Marketing strategic. garanţie Cost pentru penetrarea pieţei Intensivă Diversificarea mărcii şi modelelor Orientat după concurenţă Mai intensivă Preţul Distribuţia Orientat după costuri Selectivă Reduceri de piaţă Selectivă (renunţarea la canalele nerentabile ) Reducere la nivelul necesar pentru a menţine segmentul fidel Redusă la nivelul minim Publicitatea Informarea acceptanţilor timpurii şi a distribuitorilor Puternică. a obiectivelor şi strategiilor Declin Scad Scăzute Scad Acceptanţi târzii Număr în scădere Caracteristici : Vânzări Costuri Profituri Cumpărători Concurenţi Scăzute Ridicate Negative Inovatori Puţini Cresc rapid Medii Cresc Acceptanţi timpuri Număr în creştere. aplicate pe parcursul acestuia19 Introducere Creştere Maturitate Sinteză a caracteristicilor ciclului de viaţă a produsului. pentru a profita de cererea mare _______ 19 Philip Kotler. Ating maximul Scăzute Ating maximul Majoritatea Număr constant. ptr. 365.

Organizaţiile mari. vaci de muls. Rata de creştere a pieţei STELE COPII PROBLEMĂ . ca şi Romtelecom. Pentru a reflecta perspectivele şi riscurile. vor fi prezentate matricile portofoliului pentru categoriile de produse şi servicii deţinute de Romtelecom . fiecare categorie de produse poartă un nume : vedete sau stele.  „ vaci de muls ” : au cote mari pe pieţe stagnate şi nu solicită investiţii mari .  „ copii problemă ” : se investeşte pentru creşterea cotei de piaţă în cazul produselor / serviciilor cu perspective pozitive. să se investească în ele pentru a menţine sau majora cota de piaţă . pietre de moară şi copii problemă sau dileme. În cele ce urmează. Creşterea pieţei drept indiciu al necesarului de capital. celelalte fiind abandonate . potenţialul de creştere şi nivel de risc.  „ pietrele de moară ” : consumă şi nu aduc venituri. ele reprezintă finanţarea produselor / serviciilor aflate pe pieţe în creştere .Matricea BCG ( creştere – cotă de piaţă ) este cel mai cunoscut model de portofoliu. Modelul foloseşte matricea pentru a face unele sugestii pentru fiecare categorie în parte :  „ stele ” : trebuie să li se acorde multă atenţie. tind să comercializeze un set întreg de servicii şi produse. motiv pentru care se recomandă scoaterea lor din portofoliul firmei. iar cota relativă de piaţă este utilizată pentru a reflecta profitabilitatea şi capacitatea de a genera fluxuri de numerar. fiecare dintre ele prezentând caracteristici proprii în ceea ce priveşte profitabilitatea.

VACI DE MULS  Abonamentul  Convorbiri fix –mobil )  Restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare Matricea BCG pentru serviciile ROMTELECOM. Matricea BCG cu 100 impulsuri incluse telefonice interurbane şi locale ( fix –fix. Matricea BCG produsele ROMTELECOM Cota relativă de piaţă Rata de creştere a pieţei STELE  TELVERDE  Lista detaliată a convorbirilor  ISDN  Apel programat  Apel în aşteptare  CLIP-A  CLIR-A  Convorbiri internaţionale. COPII PROBLEMĂ  UNITEL  Abonamentul social  Redirijarea apelurilor  Cosmorom  Servicii cu valoare adăugată  VOCES PRO PIETRE DE MOARĂ de  Telegrafia  Servicii de radioficare imediată a Cota relativă de piaţă . VACI DE MULS  Cartele telefonice  Circuite şi linii închiriate  Telefonia publică  Telex  Servicii videotext PIETRE DE MOARĂ  Telegrafia  servicii . Transmisii de date  Servicii audiotext  Fax  Terminale de echipamente.

cu strategiile de preţ. e-mail. tarife doar pentru abonament. necesită personal numeros – nu aduc profituri. etc. service gratuit la domiciliul clientului fapt care atrage clienţii . UNITEL – ( 1 ) – linii telefonice conectate în centrale manuale ( 4 ). COSMOROM – ( 2 ) – în creştere – probleme de adaptare la o piaţă modernă – lipsa unui partener strategic . structura şi dinamica gamei de produse pe care le fabrică / comercializează se reflectă în strategia de produs. totodată. Linii închiriate – ( 3 ) – piaţă într-o creştere. cheltuieli mari cu întreţinerea şi utilizarea centralei. Aceasta nu reprezintă un scop în sine. Vânzări Terminale – ( 3 ) – garanţie un an.STEA (1) COPILUL CARE PLÂNGE (2) VACA DE MULS (3) PIATRA DE MOARĂ (4) ISDN – ( 2 ) – probleme tehnice – lipsa suportului tehnic – cereri în aşteptare . ci va fi subordonată strategiei de piaţă şi corelată. sunt uzate moral şi fizic. TELVERDE – ( 1 ) – sunt în creştere . LTP ( linii telefonice principale ) conectate în centrale telefonice digitale şi analogice – (3) . traficul este nelimitat cu tarif „ 0 ” lei . TELEX – ( 4 ) – cheltuieli mari cu centrale şi personalul – există metode mai simple : fax. nu există competitori. ALTERNATIVE STRATEGICE ÎN POLITICA DE PRODUS Opţiunile firmei privitor la dimensiunile. de distribuţie şi de promovare.lipsa concurenţei – profituri sigure . .

Confruntată cu o piaţă puternic divizată. Reuniunea celor trei criterii de diferenţiere a strategiilor de produs. firma poate opta pentru o strategie a stabilităţii calitative. noul produs poate fi rezultatul cercetării – dezvoltării în concepţie proprie.  O mai bună poziţionare în cadrul gamei din care face parte respectivul produs şi creşterea cotei de piaţă a acestuia. Gradul de înnoire al produselor face şi el obiectul unor direcţii strategice. sunt prezentate grafic în figura . Restrângerea dimensiunilor gamei poate fi realizată apelând la o strategie de selecţie. iar creşterea dispune de numeroase variante ale strategiei diversificării sortimentale. firma foloseşte strategia de produs pentru atingerea unor obiective cum ar fi :  Consolidarea poziţiei în cadrul actualelor segmente de consumatori . fără a afecta structura gamei ). al realizării tehnice sub formă de licenţă sau al fabricării acestuia după model de referinţă. în care segmentele se departajează clar între ele prin caracteristici specifice. Nivelul calitativ al produselor prezintă un alt element strategic esenţial. El poate fi menţinut constant ( firma scoate şi introduce anual acelaşi număr de articole din nomenclatorul său. Atunci când deţine o poziţie puternică pe piaţă.În funcţie de resursele disponibile. etc . material şi financiar al firmei. În acest din urmă caz. poate fi îmbunătăţit în mod relativ ( prin perfecţionarea unor bunuri din liniile de fabricaţie ) sau poate creşte pe calea asimilării de produse noi. Modificările în dimensiunile gamei de produse pot duce fie la creşterea. de natura bunurilor ce fac obiectul acesteia. Tipul şi complexitatea strategiei de produs sunt influenţate de potenţialul uman. firma poate opta pentru o strategie de adaptare a calităţii mărfurilor în raport cu exigenţele fiecărui segment sau pentru o strategie de diferenţiere calitativă faţă de oferta celorlalţi competitori.  Diferenţierea faţă de produsele similare sau apropiate ale altor producători ( distribuitori) .  Sporirea gradului de răspândire pe piaţă a produsului prin atingerea a noi segmente de utilizatori . menţinerea acestora se înfăptuieşte prin strategia stabilităţii sortimentale. enunţate mai sus. fie la scăderea liniilor de produse şi / sau la accentuarea gradului de profunzime al acestora.  Creşterea gradului de pătrundere în consum a unui anumit produs . consolidându-şi statutul tocmai prin această caracteristică a ofertei sale. de poziţia deţinută pe piaţă sau pe pieţele cărora se adresează şi de profilul acestora din urmă.

 Servicii suplimentare – strategia de diversificare verticală .  Servicii de bază – strategia stabilităţii sortimentale .  Servicii avansate – strategia de diversificare laterală . Luând în considerare dimensiunile gamei de produse.DIMENSIUNILE ŞI STRUCTURA GAMEI Diversificare Stabilitate Selecţie Adaptare calitativă CRITERII DE DIFERENŢIERE NIVELUL CALITATIV AL PRODUSELOR Diferenţiere Stabilitate calitativă Asimilare de noi GRADUL DE ÎNNOIRE AL PRODUSELOR Perfecţionare Menţinere grad de Alternative strategice în politica de produs 1.strategia stabilităţii sortimentale. astfel :  Produse comercializate – strategia de diversificare laterală a gamei de echipamente de telecomunicaţii . Romtelecom a optat pentru următoarele alternative strategice.  Servicii speciale . .

. Oricum.  Servicii speciale – menţinerea gradului de noutate. Romtelecom a optat pentru următoarele alternative strategice. Având în vedere nivelul calitativ al produselor şi serviciilor. Romtelecom foloseşte pentru determinarea valorii serviciilor telefonice noţiunea de tarif şi nu cea de preţ. Tarifele sunt propuse de Romtelecom. clienţii trebuie încurajaţi mereu să utilizeze reţeaua cât mai mult posibil. În general. 3. Dial – Up PSTN.  Servicii suplimentare – asimilarea de noi servicii ( exemplu : CLIP – A. STRATEGII DE PREŢ Integrarea adecvată şi detaliată a politicii de preţ în ansamblul mixului de marketing se impune tot mai mult factorilor de decizie.2. Romtelecom a optat pentru strategia stabilităţii calitative. acesta dovedindu-se un element cu implicaţii directe asupra tuturor activităţilor de marketing ale firmei. consolidându-şi statutul prin această caracteristică a ofertei sale. mai ales în perioadele cu cerere scăzută. Preţul este efectiv folosit ca instrument de marketing. pe baza unor analize complexe şi aprofundate. vezi anexele 1 şi 2 ) . tarifele pot fi ridicate. CLIR – A ). ISDN PRA. cu efecte scăzute asupra cererii.  Servicii avansate – asimilarea de noi servicii ( exemplu : Dial – Up ISDN. Tarifele serviciilor telefonice se împart în două categorii :  Tarife pentru furnizarea şi instalarea echipamentelor telefonice . care nu mai consideră preţul ca o variabilă exclusiv internă a firmei. Climatul economic exercită o influenţă decisivă asupra tarifelor telefonice. când există o listă lungă de aşteptare pentru instalări.  Servicii de bază – perfecţionarea serviciilor ( exemplu : telefonia mobilă ). astfel :  Produse comercializate – perfecţionarea produselor . În ceea ce priveşte gradul de înnoire al produselor şi serviciilor.  Tarife pentru utilizarea echipamentului şi a reţelei la care abonatul este conectat. cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi avizate în final de Oficiul Concurenţei ( în acest sens există o clauză în contractul de privatizare ).

va fi aplicată asupra valorii totale a facturii emise. Taxa pe valoarea adăugată. Taxarea depinde în principal de următorii factori :  Zona în care se află postul telefonic al abonatului .  Pentru serviciile internaţionale.A. iar perioada considerată a fost 1 August – 31 Decembrie 2001( inflaţia a fost în acest interval de 11. O noutate absolută este legată de faptul că noile tarife sunt exprimate fără TVA. . iar perioada considerată a fost 1 Septembrie 2001 – 31 Ianuarie 2002 (devalorizarea a fost în acel interval de 7. Potrivit legislaţiei în vigoare. a aplicat noi tarife pentru serviciile de telecomunicaţii pe care le furnizează începând cu data de 16 Aprilie 2002. noile tarife au fost ajustate în medie cu 10.83 % ( faţă de inflaţia de circa 20 % înregistrată de la precedenta modificare. fiind evidenţiată explicit.  Distanţa la care se efectuează convorbirea . perioadele de referinţă pentru fundamentarea noilor tarife au fost următoarele :  Pentru serviciile interne. aplicată de la 1 Ianuarie 2001 ).  Durata convorbirii .2 % a abonamentului ISDN – PRA ) şi tarife pentru serviciile TELVERDE şi VOCES ( cu excepţia introducerii tarifului de 1 impuls pentru consultarea propriei căsuţe vocale VOCES de la postul de domiciliu al abonatului.89 % ).  Momentul în care se efectuează convorbirea ( ziua şi ora ). precum şi tarifele pentru linii închiriate naţionale şi internaţionale.Planul de taxare are drept scop pe de o parte să stimuleze comunicaţiile şi să ofere facilităţi din ce în ce mai numeroase. care nu constituie un venit al Societăţii.93 % ) . Ultima modificare tarifară la Romtelecom a fost aplicată la 1 Octombrie 2001. Se menţin nemodificate : tarife pentru convorbirile naţionale de la posturi publice. Principalele modificări tarifare sunt prezentate în anexe. parametrul de ajustare este rata devalorizării leului faţă de dolarul SUA.5 % pentru serviciile telefonice de bază interne şi cu 5. tarif aprobat anterior ).9 % pentru serviciile de telecomunicaţii de bază internaţionale. Prin tarife diferenţiate se poate încuraja traficul la orele la care reţeaua este mai descongestionată. parametrul de ajustare este inflaţia. procentul mediu de ajustare fiind de 5. tarife pentru serviciul ISDN ( exceptând reducerea cu 14. Societatea Naţională de Telecomunicaţii ROMTELECOM S. Conform avizului Oficiului Concurenţei. iar pe de altă parte să influenţeze convenabil traficul telefonic. aşa cum de altfel procedează şi ceilalţi operatori de telecomunicaţii de pe piaţă.

pentru unul dintre abonamentele sus menţionate.00EURO 6.00 EURO 4.90 euro Persoane juridice LINIE INDIVIDUALA LINIE COMUNA LA 2 ABONATI persoane fizice 8.80 EURO Notă : Abonaţii care beneficiază de serviciul telefonic pe linie individuală sau comună pot opta. fiind în acelaşi timp decis să ofere cu deplină transparenţă. la cerere. pentru o perioadă de minimum 3 luni. Abonamente Abonamente pentru linii telefonice principale în centrale automate : Tip abonat Tip abonament lunar CONFORT 60 (50min in perioada de virf+10 min in afara perioadei) in reteaua automata ROMTELECOM CONFORT 35 (35 min in periada de virf)in reteaua Persoane fizice automata ROMTELECOM CONFORT 20 (20 min incluse) in reteaua automata ROMTELECOM CONFORT STANDARD (fara convorbiri incluse) Tarif 6.80 EURO. noile tarife cu 15 zile înaintea aplicării acestora. Apeluri către servicii de urgenţă : Salvarea Poliţa Pompieri 961 955 981 GRATIS ! Apeluri pentru servicii telefonice : Deranjamente posturi telefonice 921 . conform prevederilor legale. TARIFE PENTRU SERVICII TELEFONICE ÎN VIGOARE Lucrări de telefonie Instalarea unei linii telefonice principale : 9. orie detalii cu privire la politica sa tarifară. prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.Romtelecom face publice.40 EURO 5. cu număr diferit de impulsuri lunare incluse. Exprimarea alegerii trebuie făcută de titularul liniei telefonice principale la oficiul comercial de care aparţine.70 EURO 5.

astfel :  După durata convorbirii – pentru convorbirile abonaţilor ROMTELECOM conectaţi în centrale digitale şi centrale analogice echipate cu sistemul Call Collection :  Apelurile de până la 60 secunde se rotunjesc la 1 minut şi se tarifează 17 cenţi SUA.php Tariful apelurilor automate către reţele de telefonie mobilă Convorbirile efectuate către reţelele de telefonie mobilă sunt tarifate.  Redirijarea imediată a apelurilor .Deranjamente posturi telex 925 Acces special Internet Serviciul „ Acces special Internet ” se adresează numai abonaţilor conectaţi în centrale digitale sau centrale analogice echipate cu sistemul „ call – collection ” care se conectează la furnizori de Internet locali – în cadrul aceluiaşi judeţ şi care au încheiat un acord cu Romtelecom S.  Apel în aşteptare ( apel nou pe comunicaţia în curs ) .5 secunde. indiferent de perioada zilei în care se efectuează convorbirea. tarifarea se face cu 1. 119 din 1 Aprilie 1997. ROMTELECOM.  Apel programat .  Începând cu al doilea minut de convorbire. la adresa : http : //www. Alte servicii telefonice Număr de telefon neinformabil ( NSI ) : Gratis Servicii suplimentare oferite abonaţilor conectaţi în centralele telefonice digitale : a. conform Ordinului Ministrului Comunicaţiilor nr.A.A. Gratis .ro/ro/internet/actualităţi. Abonamente pentru :  Repetarea ultimului număr format . – lista furnizorilor este disponibilă pe pagina oficială Romtelecom S.  După numărul de impulsuri – pentru convorbirile abonaţilor Romtelecom conectaţi în centralele analogice fără sistemul Call Collection şi posturi publice.56 cenţi SUA pentru fiecare diviziune de 5.

Romtelecom oferă abonamentul de „ tip social ”. tariful convorbirilor de pe fix pe mobil va fi stabilit în dolari USA. Informaţii. aceste pachete variind în funcţie de puterea de cumpărare şi de nevoile fiecărui segment. bazate pe schimbările induse de rata inflaţiei . . s-a hotărât ca o parte a prestaţiilor telefonice să fie stabilite în dolari. sunt realizate studii de piaţă. Pentru clienţii cu venituri reduse. Romtelecom actualizează periodic tarifele pentru telefonia fixa. Romtelecom a decis să urmeze o politică. b.  Introducerea de noi tarife pentru telefonia fixă. care sunt gratuite ( Salvare. care permite titularului liniei telefonice să primească apeluri şi să apeleze doar serviciile de urgenţă. c. precum şi numere verzi de forma 0800xxxxxx ). Poliţie. de altfel utilizată de multe alte firme din România. Serviciul suplimentar „ apel programat ” se tarifează cu un impuls la fiecare activare . deoarece Romtelecom plăteşte în valută aceste tipuri de prestaţii către operatorii de telefonie mobilă. Pentru identificarea segmentelor de piaţă şi pentru stabilirea preţurilor pentru diferite pachete de servicii oferite. în funcţie de tipul utilizării serviciilor telefonice de către fiecare segment.15 EURO POLITICA DE PREŢ Politica de preţ defineşte acţiunile necesare a fi desfăşurate pentru ca Romtelecom să ofere preţuri competitive tuturor clienţilor. Pompieri. Astfel. Având în vedere faptul că orice majorare de tarife este întâmpinată de clienţi cu reticenţă şi oferă o imagine distorsionată a unei companii „pusă mereu pe scumpiri nejustificate ”.  Dezvoltarea de pachete de servicii pentru segmentele de piaţă identificate. Pentru că rata inflaţiei este influenţată de cursul dolarului USA. Pentru a acoperi efectele inflaţiei. Pentru deblocare acces în urma unor operaţiuni incorecte pentru serviciul „ restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare ” –0. Deranjamente telefonice. Restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare.

STRATEGICE ALE POLITICII DE PREŢ ÎN . Pentru a obţine profituri ridicate.20 1. OPŢIUNI SERVICII În stabilirea politicii de preţ în servicii sunt urmărite câteva criterii cum ar fi : modul de formare al preţurilor. Introducerea unei grile de taxare pentru 931 – Serviciul Informaţii Romtelecom a oferit gratuit serviciul 931 până în anul 2002. dar şi de o nouă manieră de tratare a solicitărilor primite.  Orientarea în funcţie de concurenţă – este preferată de firmele care vizează atragerea unui mare număr de consumatori. din diferite zone ale ţării. la tarife urbane. firma îşi aliniază preţurile în funcţie de cele ale concurenţei. Este vorba de un serviciu complet nou din punct de vedere tehnic. precum şi cele de vânzare a serviciilor. nivelul preţului şi mobilitatea preţurilor. În această situaţie. deci capacitatea de a obţine profit. A fost introdusă o nouă platformă inteligentă. justifică pe deplin o astfel de măsură. Oferirea către clienţi a unui nou format de serviciu. Luând în considerare criteriul – modul de formare al preţurilor – alternativele strategice corespunzătoare sunt :  Orientarea după costuri – este motivată de necesitatea realizării obiectivului esenţial al firmei – rentabilitatea –. gestiunea cererii. O altă noutate o constituie faptul că printr-un singur apel se pot obţine numerele mai multor abonaţi Romtelecom. firma de servicii trebuie să-şi acopere integral cheltuielile ocazionate de procesul de servducţie. ce permite accesarea rapidă şi fiabilă din orice punct al ţării a informaţiilor privind numerele abonaţilor Romtelecom. conform Licenţei de Operare. modul de tarifare a ofertei de servicii. Tarifarea Serviciului Informaţii 931 este susţinută şi de faptul că Romtelecom a distribuit în ultimii doi ani cărţi de telefon gratuit clienţilor săi şi va continua distribuirea acestora.  Orientarea în funcţie de cerere – alternativă strategică care urmăreşte sincronizarea cererii cu oferta de servicii. mult îmbunătăţit.

______ 20 Danu Marcela.  Orientarea în funcţie de cerere – pentru serviciile avansate .După modul de formare al preţurilor. . Marketingul Serviciilor. Din punct de vedere a nivelului preţului.  Preţuri moderate .  Tarifare unică a serviciului global .  Orientarea în funcţie de cerere – pentru produsele comercializate. notorietate având semnificaţii speciale pentru consumatori. 1998 3. pentru cazurile în care elasticitatea cerere – preţ este foarte mică. costul de instalare fiind de 2000 USD şi abonamentul lunar fiind de 40 USD. 2. în cazul în care serviciul este nou sau modernizat. etc. nume de marcă. Din punct de vedere al gestionării cererii. în situaţiile în care firma prestatoare beneficiază de imagine. astfel :  Orientarea după costuri – pentru serviciile de bază . Romtelecom a optat pentru următoarele alternative strategice. De exemplu. Din punct de vedere al modalităţii de tarifare a ofertei.  Preţuri joase.  Variantă combinată. Un alt criteriu de delimitare a strategiilor în politica de preţ este cel al modalităţii de tarifare a ofertei. există trei variante de stabilire al preţului :  Separat – pentru fiecare serviciu elementar prestat . variantele strategice sunt :  Preţuri înalte .  Preţuri nediferenţiate.  Orientarea după costuri – pentru serviciile speciale . 4. Strategia preţului înalt în servicii poate fi aplicată de firmele care fructifică avantajele ce decurg din unicitatea unor servicii sau de la firme prestatoare de servicii. ROMTELECOM a adoptat strategia preţului înalt pentru serviciul nou ISDN PRA recomandat clienţilor juridici. Romtelecom a stabilit tarife diferenţiate la nivel de zi şi de oră din zi. alternativele de acţiune sunt :  Preţuri diferenţiate temporal . Din acest punct de vedere. Romtelecom a stabilit tarife separate pentru fiecare serviciu elementar prestat.  Orientarea după costuri – pentru serviciile suplimentare .

ROMTELECOM a adoptat strategia preţului de penetrare pentru serviciile prestate. putere de cumpărare redusă. Punctul forte al strategiei este ca segmentul / segmentele vizate să manifeste receptivitate la nivelul redus al preţului. 5. în funcţie de care vor fi formulate variante strategice specifice. STRATEGII PROMOŢIONALE „ Scopul general al eforturilor promoţionale este acela de a influenţa comportamentul.Preţurile de penetrare pot fi aplicate de firmele care doresc pătrunderea rapidă pe piaţă ( pe segmentele vizate ).22 Strategia promovării imaginii globale a OBIECTIVE GLOBALE ALE ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE Strategia promovării exclusive a Strategia de extindere a imaginii Strategia activităţii promoţionale CRITERII DE DIFERENŢIERE MODUL DE DESFĂŞURARE ÎN TIMP Strategia activităţii promoţionale Strategia ofensivă Strategia defensivă Strategie concentrată Strategie diferenţiată Strategie nediferenţiată Cu forţe proprii Prin instituţii specializate ROLUL ACTIVITĂŢII PROMOTŢIONAL POZIŢIA FAŢĂ DE STRUCTURILE SEDIUL ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE . ”21 Activitatea promoţională poate fi diferenţiată pornind de la câteva nivele şi criterii. pentru situaţia în care elasticitatea cerere – preţ este puternică şi. regres economic. pe o piaţă marcată de fenomene de instabilitate.  Preţuri modificate frecvent. Din punct de vedere al mobilităţii preţurilor se disting :  Preţuri relativ stabile . indiferent de faza din ciclul de viaţă a serviciului. în general. Motivul pentru care marketerii cheltuie timp şi bani în promovare este acela de a-i determina pe anumiţi oameni să se comporte într-un anumit fel.

. În ultimii doi ani Romtelecom a arătat o atenţie deosebită pentru imagine. VOCES. Ş. Romtelecom a lansat o campanie de promovare privind tarifele diferenţiate. pagina Florescu. toate noile servicii pe care le lansează sunt promovate intens. Cel mai potrivit exemplu este dat de campania „ E bine să vorbeşti ! ” ( It’s good to talk ! ). Apel în aşteptare. toate campaniile de promovare susţinute de Romtelecom sunt la nivel naţional. ______ 21 Prutianu. informări în presă. cheltuielile de promovare sunt justificate mai ales atunci când listele de aşteptare sunt reduse.. EVRIKARD. de la spoturi TV. până la postere şi pliante. Astfel. radioul... C. noile servicii au reuşit să fie înţelese de către abonaţi. Pentru a încuraja traficul telefonic la orele nesolicitate. Munteanu. fie că au liste lungi cu cereri de conectare. şi-a conturat o imagine de operator de telefonie de talie europeana. De asemenea. Polirom. Strategii în conducerea activităţii întreprinderii. presa scrisă şi afişajul stradal ( outdoor ). pagina 343 185 22 Principalele tipuri de comunicare ale companiei se realizează prin intermediul mass – mediei. Prin campanii în media naţională.  reclama la radio – datorită acoperirii bune . Caluschi. ISDN. derulată de British Telecom. pe calitatea reţelei şi a serviciilor şi pe eforturile şi pasiunea oamenilor.. pe dinamism. Atât pentru clienţii juridici. Printre serviciile promovate se numără : TELVERDE. în care compania a pus accentul pe dezvoltarea continuă. Inteligenţa Marketing Plus. în funcţie de momentul convorbirii ( tarif redus între orele 22. Redirijarea imediată a apelurilor. cât şi pentru abonaţii obişnuiţi.00 ). C. C. Romtelecom preferă :  reclama TV – pentru că are impact mare asupra clienţilor . fie că piaţa este saturată.00 – 07.  presa scrisă – pentru că permite transmiterea nedistorsionată a mesajului. Tipurile de media utilizate în promovare sunt : televiziunea. Pentru că este un operator naţional. Internet. outdoor. folosind cel mai de preţ instrument al comunicării – reclama. conferinţe de presă şi prin intermediul facturii telefonice ( scrisori şi pliante anexate la factura telefonică ).Tipologia strategiilor promoţionale În telefonia fixă. Principala campanie instituţională derulată a fost „ Romtelecom – Dincolo de cuvinte … ”. Acest tip de reclamă este utilizat de mulţi operatori. scopul promovării este acela de a încuraja utilizarea serviciilor telefonice.

Târgurile şi expoziţiile reprezintă un mijloc de promovare excelent şi trebuie exploatate de către firmă. seara. agende. acestea ocupă o pagină întreagă – de obicei pagina dreaptă. Acestea sunt distribuite gratuit angajaţilor cu diferite ocazii. Romtelecom derulează campanii de promovare a noilor servicii şi constant reclama instituţionlă. Spoturile TV au durata de 30 de secunde şi sunt transmise. etc ). care asigură o viaţă îndelungată şi o frecvenţă foarte bună. care prezintă instrucţiunile de accesare sau folosire a serviciului respectiv ( vezi anexele ). PRO TV. ROMÂNIA 1 şi ANTENA 1. prin intermediul cotidienelor ADEVĂRUL şi EVENIMENTUL ZILEI. calendare. pungi.ro.serviciilor si mai ales a imaginii. Un instrument redutabil în activitatea de promovare este pagina web. Pliantele cu prezentarea serviciilor sunt foarte utilizate de operatorii de telefonie. Pentru o mai bună acoperire s-a apelat şi la staţiile locale de radio din fiecare judeţ care deţin cea mai mare cotă de audienţă. Romtelecom şi-a asociat imaginea şi cu revista lunară INDIGO. ” 23 Romtelecom îşi face reclamă şi prin intermediul diferitelor obiecte pe care şi-a imprimat numele : pixuri. Romtelecom îşi prezintă noile servicii. Canalele TV la care compania îşi promovează imaginea sunt : PRIMA TV. scrumiere. serviete. Reclamele sunt de dimensiuni mari ( jumătate de pagină sau chiar o pagină întreagă ). color şi sunt poziţionate pe pagina din dreapta. emisiunile concurs. brichete. Prin intermediul lor. Romtelecom utilizează şi reclama outdoor. brelocuri. Localizarea mesajelor exterioare este foarte bună : afişaje rutiere de mari dimensiuni pe principalele drumuri naţionale . noile tipuri de centrale şi de echipamente.romtelecom. Romtelecom are propria pagină www. „ Marketingul non – media oferă posibilitatea firmei să-şi promoveze produsele şi serviciile fără să apeleze direct la mass – media. de bună calitate. Evenimentele anului 2001 pentru firmă au fost : . Posturile de radio care transmit spoturile Romtelecom sunt cu acoperire naţională : RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI ŞI EUROPA FM. filme. în timpul emisiunilor de maximă audienţă ( programele de ştiri. şepci. orice campanie este derulată simultan în toate tipurile de media. În presa scrisă. Romtelecom a realizat pliante color.Pentru a asigura un impact maxim asupra tuturor categoriilor de clienţi. tricouri. în paginile căreia sunt inserate reclame . în prima jumătate a revistei. Site-ul este în reconstrucţie şi mai are nevoie de multe îmbunătăţiri pentru a putea concura cu website-urile marilor companii internaţionale de telecomunicaţii. în care transmite informaţii de tot felul către clienţii existenţi sau potenţiali. afişaj urban în panouri speciale ( billboard ). de obicei. parte integrantă a activitatii de promovare a produselor. Coperta trei este alocată reclamei instituţionale.

precum şi la _____ 23 Levinson Conrad.  Universitatea Tehnică din Iaşi . sponsorizarea lui Mihai Leu. Romtelecom acordă o atenţie deosebită acţiunilor de relaţii publice.  Universitatea Tehnică din Bucureşti . în care a folosit imaginea marii gimnaste Nadia Comăneci .  Universitatea Tehnică din Timişoara . Principalele acţiuni desfăşurate sunt : sponsorizarea echipei naţionale de gimnastică. operatorul naţional de telecomunicaţii va avea acces direct la resursele de inteligenţă şi creativitate ştiinţifică. studenţilor şi doctoranzilor. care a participat la Raliul Naţional . ).  Universitatea Tehnică din Cluj . sponsorizarea echipei locale de fotbal FCM Bacău.  Iunie – participarea la CERF şi lansarea serviciilor TELVERDE şi VOCES .  Septembrie – participarea la IFABO şi lansarea serviciului ISDN . Pe 29 Aprilie 2002 s-au semnat protocoale de colaborare între Romtelecom şi 7 prestigioase instituţii de învăţământ superior din România :  Academia de Studii Economice . cu această ocazie a avut loc lansarea cartelei telefonice de 200.R. Romtelecom şi-a propus sprijinirea valorilor. Sub deviza „ Împreună pentru succesul olimpic ”.  Noiembrie – participarea la Târgul Internaţional de Turism şi obţinerea „ Diplomei de stand şi servicii ”. Mai – participarea la TIBCO şi obţinerea „ Medaliei de aur ” şi a „ Diplomei de onoare ” pentru imaginea standului . La 31 Ianuarie 2002 a avut loc lansarea parteneriatului dintre Romtelecom şi Fundaţia Olimpică Română ( F.  Octombrie – participarea la TIB şi obţinerea locului 3 în Topul firmelor din Bucureşti şi a „ Certificatului de apreciere ” .  Şcoala Superioară de Management din Bucureşti. La . firma fiind conştientă de importanţa imaginii pe care o are în rândul opiniei publice. Guerilla Marketing. Din acest motiv. în ultimii doi ani.  Universitatea Babeş Bolyai din Cluj . Prin programele comune ce se vor desfăşura în baza acestor protocoale. devenind un partener de nădejde al culturii şi sportului românesc. la capacitatea de inovaţie a cadrelor universitare.O. Romtelecom a contribuit la susţinerea participării delegaţiei române la ediţia din anul 2002 a Jocurilor Olimpice de Iarnă. pagina 205 pregătirea loturilor olimpice care ne vor reprezenta ţara la Olimpiada de la Atena din anul 2004. editura Loreley.000 lei .

universităţile vor beneficia de sprijinul Romtelecom în ceea ce priveşte oferirea de burse celor mai buni studenţi. furnizarea de teme de licenţă şi doctorat cu documentare şi aplicare la Romtelecom. îmbunătăţirea infrastructurii de telecomunicaţii. bun de consum sau serviciu. dincolo de interesul pentru reclamă. vizând unul sau mai multe segmente de consumatori potenţiali. dincolo de explicarea şi înţelegerea unei strategii de vânzări. în funcţie de natura produsului ( produs nou sau vechi. organizarea de manifestări ştiinţifice. fără intermediari. practic.  Numărul canalelor utilizate – este un prim criteriu de diferenţiere a strategiilor. VARIANTELE STRATEGIEI DE DISTRIBUŢIE Strategia de distribuţie reprezintă. Pentru fiecare dintre aceste aspecte există mai multe soluţii alternative. ).  Două sau mai multe tipuri de canale de marketing . prin relaţii directe cu potenţialii clienţi . . Astfel. În acest punct totul se rezumă la abilitatea celor care vin în întâmpinarea clientului. se poate alege între :  Distribuţie directă – producător  consumator . astfel încât să-şi desfăşoare activitatea curentă într-un mod eficient. STRATEGII DE DISTRIBUŢIE Orice client. Ea fixează atitudinea firmei în privinţa aspectelor – cheie ale ansamblului procesului de distribuţie. numeroase firme apelează simultan la :  Un singur tip de canal. De aceea. astfel încât din combinarea lor rezultă. respectiv un canal direct. este imperios necesar ca personalul din toate ariile de activitate şi mai ales celor care intră în contactul cu clienţii să li se ofere instrumentele necesare.rândul lor. ca şi celelalte strategii de marketing. Politica comercială poate fi efectiv pusă în aplicare cu ajutorul unui personal calificat şi profesionist.  Dimensiunile canalului – reprezintă adesea cel mai important criteriu care diferenţiază strategiile. etc. ajunge şi la momentul în care doreşte să cumpere produsul. a pieţei ( internă sau externă ) şi de alţi factori. dintr-o perspectivă orientată spre clienţi. strategie denumită multimarketing 24 sau marketing multicanal. un set de opţiuni. un mare număr de variante ale strategiei de distribuţie. Pentru distribuţia pe o anumită piaţă sau pe mai multe pieţe.

 O distribuţie exclusivă – recurgându-se la un singur intermediar. ci şi calitativ ( natura. 1997. Strategia poate viza :  O distribuţie extensivă – respectiv o difuzare largă a produselor. R. pagina 95 – 105  Strategia controlului total . prin cele mai diverse tipuri de intermediari . la rândul ei. .  Strategia controlului inexistent. Variantele strategice merg de la un control total ( de exemplu. Firma poate considera ca fiind adecvată :  Distribuţia prin aparat propriu .  Distribuţie prin canale lungi – cu două sau mai multe niveluri intermediare. în privinţa vânzării produselor. privită nu doar în termeni cantitativi ( numărul punctelor de „ ieşire ” a produselor ). Distribuţie prin canale scurte – incluzând o singură verigă intermediară . January – February.  Amploarea distribuţiei – diferenţiază.  Strategia controlului mediu . vol. felul punctelor de vânzare ). Acest criteriu se referă la lăţimea canalului de distribuţie.  Gradul de control asupra distribuţiei – reprezintă un alt element definitoriu al strategiei.  Gradul de participare a firmei respective în activitatea canalului de marketing – este un element de diferenţiere a strategiilor. 55. care dobândeşte exclusivitate. de regulă specializaţi în difuzarea anumitor produse . Fit Products and Channels to Yours Markets.  Strategia controlului ridicat .. în Harvard Business Review. mai multe variante.  Distribuţia prin aparat propriu şi prin intermediari – formulă combinată care poate îmbrăca. strategiile. E.  O distribuţie selectivă – printr-un număr redus de intermediari. la rândul ei. Romtelecom a adoptat distribuţia complet integrată vertical ) până la un control inexistent : ______ 24 Weigand.  Distribuţia exclusiv prin intermediari .  Strategia controlului scăzut . în diverse variante.

Strategia de distribuţie a firmei Romtelecom va reprezenta o combinaţie în care intră câte o variantă ( cea mai potrivită ) de la fiecare dintre aceste criterii.  A formulelor de transport al mărfurilor ( cu mijloace proprii sau închiriate.  Gestionarea cererilor şi capacităţilor instalate şi ocupate pe categorii de reţele . compartimentele teritoriale primind direcţiile ce trebuie urmate. Strategia se va orienta către asemenea reţele de distribuţie care.  Logistica mărfurilor – reprezintă un alt element de diferenţiere a strategiei.  Flexibilitate scăzută. În afara strategiei de distribuţie. condus de un director executiv comercial. Strategiile logistice stabilesc orientarea firmei în privinţa :  Modului de condiţionare şi livrare a produselor . ca şi prin formele de comercializare practicate.  A sistemului de aprovizionare ( ritmicitate. Gradul de elasticitate a aparatului de distribuţie – flexibilitatea acestuia la schimbările necesare.  Precum şi altor aspecte ale mişcării fizice a mărfurilor. este recomandată proiectarea unor „ strategii de rezervă ”. mai ales în cazul produselor ale căror pieţe se caracterizează printr-o mare mobilitate spaţială. care îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea departamentului comercial de la Bucureşti. La nivelul fiecărei Direcţii Teritoriale Romtelecom există câte un departament comercial.  Flexibilitate medie . condiţii de livrare. Astfel. activitatea unui Departament Comercial se rezumă la :  Gestionarea disponibilului de instalări noi . după caz. care este operaţionalizată de firmă. Politica comercială este dusă la nivel naţional. de o :  Flexibilitate ridicată .  Gestiunea vânzărilor . Gradul şi forma de angajare a firmei în procesul mişcării fizice a mărfurilor sunt o parte integrantă a strategiei de distribuţie. cu mijloace de transport specializate sau generale ) . poate intra în consideraţie la formularea strategiei. prin baza lor tehnico – materială. să dispună.  Înregistrarea şi analiza cererilor clienţilor . . modalităţi de recepţie ) . care să permită adaptarea eficientă la noile condiţii ale pieţei.

 Asigură relaţia client - operator prin :  Puncte de informare la nivelul oficiilor comerciale ;  Furnizarea informaţiilor referitoare la situaţia instalaţiei telefonice sau a contului abonatului ;  Coordonează activitatea de imagine a unităţii. Activitatea comercială Romtelecom presupune :  Vânzarea serviciilor de bază către toate categoriile de clienţi ;  Vânzarea serviciilor suplimentare oferite de centralele digitale ;  Vânzarea circuitelor locale şi interurbane analogice ;  Vânzarea cartelelor telefonice prin propriile oficii comerciale sau terţi ;  Vânzarea echipamentelor terminale ( aparate telefonice, faxuri, instalaţii de secretariat, video – conferinţe ) ;  Organizarea magazinelor proprii Romtelecom.

STRATEGIA DE VÂNZARE Obiectivele generale urmărite de Romtelecom se referă la satisfacerea clienţilor, imagine favorabilă şi profit. Strategia de vânzare se bazează pe diversificarea gamei de echipamente de telecomunicaţii comercializate, efectuarea de analize post – vânzare în vederea determinării gradului de satisfacţie al clienţilor, extinderea reţelei de desfacere, ridicarea standardelor de prezentare a serviciilor şi produselor comercializate. Infrastructura comercială Romtelecom cuprinde 75 de magazine de desfacere Romtelecom, situate în toate oraşele ţării. Punctele de comercializare se ocupă cu prezentarea şi desfacerea terminalelor, precum şi a altor produse ale firmei ( cartele telefonice ). Politica de vânzări reflectă schimbările necesare în abordarea activităţii de vânzări, astfel încât Romtelecom să devină un operator competitiv pe piaţa dereglementată. Activităţile cheie care pot fi desfăşurate în cadrul acestei politici sunt următoarele :  Organizarea unei forţe de vânzare care să acţioneze pe teren, la nivelul judeţelor, organizare însoţită de echiparea acestei forţe cu instrumente de comunicare şi mişcare necesare pentru îndeplinirea activităţilor zilnice ;  Furnizarea de echipamente terminal clienţilor, în cooperare cu furnizorii de astfel de echipamente ( terminale pentru telefonia fixă, telefoane mobile, terminale pentru transmisia de date – fax, modem, router ) ;

Aceste echipamente vor fi distribuite prin Oficiile Comerciale ale Romtelecom, prin forţa de vânzare care va acţiona în teren.  Evaluarea şi schimbarea Oficiilor Comerciale Romtelecom, care implică : evaluarea oficiilor comerciale care vor fi menţinute, restaurate şi modernizate, din punct de vedere al locaţiei ; introducerea de noi oficii comerciale ( via terţi ) din cauza inabilităţii prezentelor oficii de a vinde efectiv servicii ; Această inabilitate este determinată de nivelul scăzut, din punct de vedere calitativ, al relaţiilor cu clienţii, de şcolarizarea inadecvată a agenţilor de vânzări, precum şi de nivelul scăzut al vânzărilor. De aceea, este esenţială încheierea de acorduri de colaborare - folosind canale de orientare spre clienţi - cu firme cu experienţă în vânzarea produselor şi serviciilor de telecomunicaţii.  Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de bonificaţii pentru agenţii de vânzări ;
Volum vânzărilor - servicii ( mil. USD )

40

38 31

30

20
20 Volum vânzări ( mil. USD )

10

0

1999

2000

2001

Situaţia vânzărilor pentru serviciile Romtelecom

Volum vânzărilor - produse ( mil. USD )

10
10 8 6 4 2 0

8

5
Volum vânzări ( mil. USD )

1999

2000

2001

Situaţia vânzărilor la produse

40

38
30

31
Vânzări servicii ( mil. USD )

20

20 10 5 8
2000 2001

Vânzări produse ( mil. USD )

10

0 1999

Evoluţia vânzărilor Romtelecom

Tc. ROMTELECOM OBIECTIVE ŞI STRATEGII CORPORATIVE OBIECTIVUL 1 : Eficientizarea managementului companiei până la data de 30 Decembrie 2003 În teoriile despre managementul marilor companii cu distribuţie geografică. constituită din 41 de Direcţii Teritoriale ( direcţii de telecomunicaţii judeţene ). USD ) 2 2 2 IS DN CO S Vânzări realizate pe anul 2004 * * CONCORDANŢA STRATEGIEI DE MARKETING CU STRATEGIILE CORPORATIVE ALE S. s-a fundamentat ideea că performanţele optime la toate nivelurile se obţin atunci când „ centrul ”dialoghează cu „ reţeaua ” prin centre intermediare de management.N. USD ) 4 2 3 Vânzări TRIM II ( mil. Eficienţa actului de conducere cu 41 de judeţe nu mai corespunde exigenţelor.15 13 11 9 7 5 3 1 LT P 14 9 Vânzări TRIM I ( mil. 25 În prezent. dar cu identitate naţională unică şi conducere centralizată. existând disfuncţionalităţi accentuate ale circuitelor * TE RM IN AL E MO RO M . ROMTELECOM are o structură de organizare zonală.

A. Partea de sud – est a ţării : Constanţa. veriga birou / sector dispare. care perturbă desfăşurarea activităţii curente şi afectează performanţele întregii companii Strategia : Regionalizarea Romtelecom Regionalizarea presupune constituirea de regiuni care să grupeze un număr redus de direcţii judeţene. servicii / centre. În prezent. Giurgiu .  Partea de sud ( Câmpia Română ) : Bucureşti. ______ 25 Cole. birouri / sectoare şi formaţii de lucru. Neamţ . sudul ţării. În noua organizare. Strategic management : Theory & Practice. Mureş. Beneficiile regionalizării sunt evidente : cu şefi mai puţini circuitul se scurtează şi decizia este mai fluentă. G. partea central estică. sud – estul ţării. centrul Transilvaniei.  Călăraşi. Zona centrală a Transilvaniei : Braşov. Deoarece există un număr foarte mare de direcţii judeţene ( 41 ). DP Publication. Ialomiţa . cele zece regiuni vor fi : extremitatea sudică. Impactul organizaţional al regionalizării constă în desfiinţarea unui nivel de management de judeţe. . Harghita. Sectorul Agricol Ilfov. Sibiu .  Alba. estul ţării. Stabilirea regiunilor Teoretic. iar efectele vor fi performanţe economice superioare. Din punct de vedere geografic. cele mai bune performanţele se obţin prin existenţa a 5-7 centre intermediare de management.informaţional-decizionale. sud – vestul. dar în practică. pagina 127 Acţiuni : 1.. într-o primă fază vor fi constituite zece regiuni. Tulcea. 2. extremitatea nord – estică şi vestul ţării.  Covasna. partea nord – vestică. Principalele avantaje ale regionalizării se referă la simplificarea structurii organizaţionale şi punerea bazelor centrelor teritoriale de management profitabil. efectul principal fiind consolidarea sistemului de comunicare pe verticală. directorul unei Direcţii Teritoriale are în subordine patru nivele manageriale : directori adjuncţi pe specialităţi. O structură organizaţională arborescentă modernă şi eficientă este imperativă în condiţiile trecerii într-un mediu concurenţial. fiecare grupând patru sau cinci judeţe. un model managerial nu poate fi restructurat dintr-o singură mişcare bruscă. Gruparea judeţelor ce vor fi arondate fiecărei zone în parte Partea central – estică a ţării : Bacău.

Sălaj . Gorj. astfel încât. Bihor. Partea de nord – vest : Cluj. indicatorii economici şi de calitate să evolueze în direcţia stabilită. Va avea loc descentralizarea activităţilor curente comerciale şi de întreţinere. director adjunct comercial. Argeş. Suceava. Vaslui . financiar şi control. : Iaşi. Vâlcea . Constanţa ( sud – estul ţării). Dolj ( sud – vestul ). Stabilirea criteriilor de performanţă pentru fiecare regiune În prezent. Galaţi ( estul ţării ). Iaşi ( extremitatea nord estică). Vrancea . 6. calitate. 3. Brăila. Braşov ( centrul Transilvaniei ). Hunedoara. care ar putea deveni titulare de regiune. se stabilesc – centralizat – criterii de performanţă pentru fiecare Direcţie de Telecomunicaţii în parte. Extremitatea Botoşani. fiecare urmând să se gospodărească. Mehedinţi. Cluj ( partea nord . Arad.zis Pe baza indicatorilor economici şi de calitate.vestică ). 5. doar regiunile vor primi astfel de parametri. vor putea participa.      Severin. pe lângă foştii deţinători ai funcţiilor şi alte persoane. Scoaterea la concurs a posturilor de şefi de compartiment 8. Olt. 4. Vestul ţării : Timiş. informatizare. Bacău ( partea central – estică a ţării ). cele mai puternice zece direcţii de telecomunicaţii. Partea estică a ţării : Galaţi. Maramureş. Regruparea serviciilor funcţionale Pasul următor va fi regruparea serviciilor funcţionale – investiţii. Caraş Constituirea centrelor de management teritorial propriu . director adjunct financiar şi director adjunct tehnic . Bistriţa – Năsăud. Buzău. După simplificarea organizării. OBIECTIVUL 2 : Realizarea unei compatibilităţi depline cu standardele . Teleorman. Oltenia : Dolj. Sudul Dâmboviţa. Prahova ( sudul ţării ) şi Timiş ( vestul ţării). Scoaterea la concurs a posturilor de conducere pentru fiecare regiune în parte Vor fi scoase la concurs posturile de director general de regiune. în paralel cu centralizarea activităţilor strategice şi funcţionale – investiţii. ţării nord : –estică Prahova. Satu Mare. sunt : Bucureşti ( sudul ţării ). Stabilirea structurii serviciilor ( compartimentelor ) 7. audit intern şi buget – la nivelul centrelor de regiune.

Romtelecom îşi propune o creştere susţinută şi profitabilă prin furnizarea de servicii care satisfac nevoile şi aşteptările clienţilor. Acţiuni : 1. indică faptul că telefonia fixă oferă încă oportunităţi de dezvoltare. De asemenea.000 km. Compatibilitatea cu standardele tehnice şi de calitate mondiale este necesară. Planificarea şi gestionarea reţelei telefonice Planificarea reţelei are în vedere. pentru a putea planifica trebuie să se studieze cererile de noi instalări pe posturi şi pe zone geografice. în scopul satisfacerii clienţilor.000 de cereri. defecţiuni majore de echipamente ). 2. Înlocuirea tuturor centralelor manuale cu centrale digitale Centralele telefonice manuale sunt total depăşite.000 km de fibră optică Pentru a oferi servicii profesionale. chiar vitală. Romtelecom trebuie să beneficieze de o reţea proprie bazată pe cele mai înalte tehnologii. care asigură disponibilitatea noilor servicii concomitent cu îmbunătăţirea calităţii. atâta timp cât mai deţine monopolul. iar cheltuielile de exploatare sunt ridicate.internaţionale pentru reţele de telecomunicaţii până la sfârşitul anului 2003 În vederea pregătirii în faţa impactului liberalizării pieţei telecomunicaţiilor şi a consolidării post – liberalizare a poziţiei sale pe piaţă. după liberalizarea pieţei. Această activitate este generatoare de profit în viitor. cu excepţia debutului. Lucrările de modernizare şi dezvoltare a reţelei de telecomunicaţii au permis instalarea de echipamente bazate pe cele mai noi tehnologii. . în condiţiile preluării de un operator internaţional renumit. Romtelecom oferă premisele pentru dezvoltarea de servicii şi aplicaţii noi. În aceste scop. perspectivele de dezvoltare. Instalarea a 2. Investiţia Romtelecom în reţeaua naţională de fibră optică reprezintă o oportunitate pe care operatorul naţional este hotărât să o valorifice. oferind clienţilor servicii de valoare 3. având la bază o reţea magistrală de fibră optică de peste 14. Strategie : dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii Romtelecom are propria infrastructură. trebuie să se facă un studiu pe zone geografice pentru a se face estimările de trafic din zonele respective ( orice reţea trebuie să facă faţă unor aspecte neprevăzute : vârfuri de trafic neaşteptate. Acestea nu se pot realiza decât prin implementarea în vederea exploatării de echipamente de înaltă tehnologie. când operatorul naţional va trebui ( prin reglementări legale ) să închirieze circuite companiilor concurente pe piaţa telefoniei fixe. presupun mult timp de aşteptare în deservirea unei convorbiri a cărei calitate este scăzută. Având în vedere faptul că în prezent există la nivel naţional o listă de aşteptare de peste 900. Combinând tehnologia de fibră optică de la nivelul oraşelor cu reţeaua naţională de fibră optică. Romtelecom trebuie să profite de această oportunitate şi să-şi extindă infrastructura.

este necesară şi întreţinerea cabinelor vechi.. renunţarea la vechile centrale manuale va însemna şi reducerea personalului ( accesul în reţea a abonaţilor cuplaţi la reţea manuală se realizează prin intermediul operatoarelor ) 4. prestări de servicii sau comerţ constă în faptul că se dedică analizelor amănunţite ale viitoarelor . Instalarea a 900. Instalarea de 17. pe întreg teritoriul ţării există peste 900. Acestea se realizează prin mărirea capacităţii centralelor digitale existente. OBIECTIVE ŞI STRATEGII DE MARKETING „ Contribuţia marketingului în succesul afacerilor ce se ocupă cu activităţi de fabricare. care au ajuns adăpost pentru aurolaci.C. interurbană şi locală. prin montarea de stâlpi. Pe lângă asigurarea de servicii vizibil mai bune. se observă creşterea traficului telefonic. Din această cauză. Prin renunţarea la centralele analogice se creează condiţiile creşterii traficului internaţional. 8. Înlocuirea centralelor analogice cu centrale digitale Trecerea la o digitalizare completă este imperativă în condiţiile alinierii serviciilor prestate la standarde europene.000 de noi posturi publice Datorită gradului scăzut de telefonizare al zonelor rurale. Noile instalări de posturi publice vor ridica şi cererea pentru cartelele telefonice. dar şi datorită unor reglementări.Prin înlocuirea lor cu centrale digitale se realizează trecerea la o infrastructură de calitate ridicată. care permit creşterea gradului de prelucrare paralelă a fluxurilor telefonice. 6. În paralel cu aceasta. clienţii vor beneficia de acces direct la reţeaua internaţională.000 de cereri de instalare. care vor fi integral digitale. ce impune existenţa a două telefoane publice în fiecare localitate rurală. Astfel. pentru care plăteşte chirii foarte mari. care aduce venituri din ce în ce mai mari şi permite implementarea de noi echipamente performante 5. Dezvoltarea propriei reţele aeriene În prezent Romtelecom utilizează reţelele aeriene de cablu ale S. Reţeaua telefonică permite instalarea acestor linii noi. 7. se simte nevoia de noi instalări. mai ales a celor din pieţe.A. precum şi solicitări de conectare. Instalarea de relee în zonele greu accesibile 9. Electrica S. Centralele digitale permit multiplexarea mai multor convorbiri şi asigură o interfaţă ce permite un tip unitar de transmisie şi comutaţie pentru toate tipurile de servicii oferite.000 de linii telefonice noi În prezent. operatorul naţional de telefonie intenţionează să-şi realizeze propria reţea aeriană. cărora Romtelecom trebuie să le răspundă. precum şi de o serie de servicii suplimentare. Extensia a 25 de centrale digitale existente În zonele în care digitalizarea şi automatizarea sunt complete.

a acelor produse sau servicii ce vor aduce beneficiile aşteptate. adică valoarea vieţii clientului ( profitul pe care l-ar fi adus într-un anumit număr de ani ) :  Numărul estimativ al clienţilor mari este de 65.250 clienţi ) . Compania trebuie să identifice cauzele care ar putea duce la pierderea clienţilor şi să găsească mijloace de combatere a acestora. ” 26 OBIECTIVUL 3 : Concentrarea asupra clienţilor actuali şi menţinerea acestora în portofoliul ROMTELECOM Menţinerea clienţilor ( persoane juridice şi abonaţi rezidenţiali ) constituie principalul obiectiv al companiei după dispariţia monopolului. dar calitatea serviciilor presupune mai mult decât partea tehnică. Costul clientelei pierdute este egal cu profitul nerealizat din cauza pierderii clienţilor.000 USD .  Marja de profit a firmei este de 10 % ⇒ profit nerealizat = 13 milioane USD. editura Codecs. datorită traficului telefonic intens.  Veniturile medii obţinute de pe urma unui client erau de 40. este extrem de importantă.250 ) . firma le poate suporta. ca de altfel şi cu reclama şi promovarea. Pierderea actualilor clienţi în favoarea concurenţilor ar însemna o depreciere însemnată a profitului. Malcolm. ci şi prin formarea unei imagini favorabile Romtelecom în rândul abonaţilor. Marketing strategic.  Pierderile totale : 130 milioane USD ( 40. Strategia : prin desfăşurarea de activităţi de marketing orientate spre clienţi Marketingul nu va trebui să se manifeste numai printr-o politică de promovare puternică. aceştia reprezentând principala sursă de venituri. prin eforturi neîncetate de a spori valoarea oferită clienţilor. „ palpabilă ”. 1998. Permanenta identificare a nevoilor şi preferinţelor clienţilor . Pentru exemplul de mai sus. acţiunea ei este utilă. Este adevărat că finalitatea acestora este tot în beneficiul clienţilor.05 x 65.000 .000 x 3. referindu-se în principal la exploatarea şi activitatea de prestări de servicii. Romtelecom conştientizează efectele clientelei pierdute şi mai ales faptul că atragerea unui nou client poate fi de cinci ori mai costisitoare decât păstrarea unuia existent. Comparativ cu preţurile şi reducerile. se dovedeşte că legătura cu tehnologia. prin intermediul serviciilor.posibilităţi de a satisface necesităţile clienţilor şi unei maniere profesionale de abordare a vânzării pe segmente de piaţă bine definite.  În cursul unui an pierde 5 % din clienţi ( 0.000 = 3. care sunt importante. Până acum.______ 26 McDonald. Atât timp cât costurile legate de păstrarea clientelei sunt mai mici decât profitul nerealizat. pagina 142 Acţiuni : 1. calitatea a fost orientată spre interior. dacă firma îşi poate păstra toţi clienţii cheltuind mai puţin de 13 milioane USD.

după ce au fost soluţionate ) . trebuie realizate constant studii de piaţă.Pentru a realiza o ofertă atractivă. De asemenea. este pagina web. la care. magazine de desfacere ). În primul rând este necesară instruirea personalului în relaţiile cu clienţii. revenirea după un anumit timp asupra clienţilor care au avut depuse reclamaţii ( bineînţeles. . Deşi Romtelecom are în prezent un site propriu. O formă de comunicare ce ar trebui exploatată mai bine este factura telefonică. În ultimii ani un instrument important în comunicarea cu clienţii actuali. Romtelecom realizează o comunicare în masă cu abonaţii. trimiterea constantă de mesaje clienţilor importanţi pentru firmă ( în special clienţilor juridici mari. în vederea furnizării prompte de informaţii şi de noi servicii apărute. accesibil cu parolă. accesând un link special. dar şi potenţiali. dinpotrivă. abonaţii să poată raporta on – line unele deranjamente. În acest sens. acesta ar trebui îmbunătăţit. O altă soluţie este plasarea de urne în diverse puncte ( ghişee de încasări. ar trebui anunţate noutăţi şi modificări apărute. dar care prezintă dezavantajul lipsei de interactivitate şi a feed – back – ului. 4. 3. afectată negativ de calitatea personalului. oficii comerciale. cu pondere însemnată la venituri ) cu diverse ocazii sau la lansarea noilor produse. pentru a afla opiniile legate de calitatea serviciilor. Satisfacerea cerinţelor clienţilor pentru lărgirea şi înnoirea continuă a portofoliului de servicii si produse Pentru a acoperi o paletă largă de nevoi. Este important ca abonatul să se simtă în permanenţă în atenţia firmei. Astfel. unde li se pot furniza toate informaţiile de care au nevoie. „ Sensibilizarea ” personalului care intră în contact cu clienţii Imaginea companiei este îmbunătăţită sau. în special cel care este în contact direct cu clienţii. dar şi pentru completarea de sugestii şi eventuale reclamaţii. 2. Romtelecom trebuie să-şi lărgească portofoliul de servicii şi produse oferite şi să aducă pe piaţă mereu noutăţile în domeniu. după modelul marilor operatori europeni pentru a fi dedicat în întregime clienţilor : aceştia să poată să-şi creeze un cont personal pe site. Acest lucru se poate realiza prin : apeluri telefonice adresate în special clienţilor care au contractat noile servicii. De asemenea. pe lângă informarea legată de plată. pentru că un client bine informat este un client bun. care le sunt nevoile. este necesară elaborarea unui cod de conduită şi de reguli de comunicare care să descurajeze orice formă de intoleranţă în relaţia cu clienţii. clienţii îşi vor vedea satisfăcute nevoile şi nu va exista tendinţa de a apela la concurenţi. în vederea aflării opiniei legate de serviciile furnizate . Toţi salariaţii trebuie să-şi înţeleagă rolul în satisfacerea exigenţelor clienţilor. în vederea identificării unor nevoi noi sau preferinţe. Îmbunătăţirea comunicării cu clienţii Comunicarea cu clienţii este foarte importantă. compania trebuie să ştie foarte clar ceea ce doresc clienţii.

când totul se rezumă la bani. Este necesară şi analiza reclamaţiilor pe motivaţii. 1. Crearea de centre pentru apeluri şi service Aceste centre vor fi răspândite în toată ţara pentru a oferi clienţilor informaţii prompte şi complete asupra serviciilor oferite de companie. acestea trebuie exploatate la capacităţi optime. tipul şi valoarea serviciilor şi numărul de linii utilizate. Romtelecom poate atrage potenţialii clienţi juridici printr-o politică tarifară flexibilă şi avantajoasă. Pe perioada rămasă până la liberalizare. chiar şi pentru abonaţii noi 7. din punct de vedere al veniturilor pe care le aduc. Îmbunătăţirea imaginii punctelor de desfacere şi ridicarea standardelor de prezentare a serviciilor si produselor Extinderea centrelor de desfacere şi comercializare a terminalelor. O activitate cu efecte benefice asupra firmei este prevenirea reclamaţiilor prin studiu lărgit de trafic preventiv. Gestionarea şi rezolvarea rapidă a reclamaţiilor Trebuie eliminate erorile în deservire care pot conduce spre reclamaţii.5. pentru abonaţii ce acumulează într-o lună 1.000 de impulsuri se acordă 10 % reducere ). Eliminarea taxelor de instalare la prima linie telefonică . Clienţilor mari de afaceri urmează să li se acorde reduceri de tarif în funcţie de durata contractului. cu tradiţie pe piaţa mondială de telecomunicaţii. compania trebuie să răspundă tuturor solicitărilor de conectare din partea firmelor şi să-i atragă pe noii apăruţi pe piaţa afacerilor. Romtelecom va acorda o atenţie deosebită clienţilor „ de afaceri ” – o ţintă clară pentru noii operatori care vor apare după liberalizarea pieţei. în vederea eliminării cauzelor care au stat la baza producerii lor. reclamaţii. etc. precum şi pentru a prelua posibilele sugestii. Strategia : printr-o politică tarifară coerentă şi flexibilă În condiţiile actuale. Atunci când apare o reclamaţie – sau orice sesizare primită de la clienţi – trebuie tratată cu seriozitate şi promptitudine. care are la bază volumul utilizării lunare ( de exemplu. Atragerea de noi clienţi se poate realiza şi prin introducerea unei grile de acordare de discount – uri. când există tendinţa firmelor de a reduce cheltuielile. OBIECTIVUL 4 : Atragerea de noi clienţi juridici până la sfârşitul anului 2003 Clienţii juridici reprezintă cel mai important segment de piaţă al operatorului naţional. echipamentelor complexe şi cartelelor preplătite se va realiza prin parteneriate cu firme de profil. Acţiuni :Acordarea de discount – uri în vederea generării de trafic telefonic Având în vedere faptul că principala sursă de venit a companiei este prestarea serviciilor telefonice de bază. 6.

precum şi posibilitatea de a efectua comunicaţii simultane. avansul spre decontare nu încurajează persoanele juridice să efectueze prestaţii ( este un instrument în stoparea veniturilor. Oferirea de reduceri la abonamentele pentru serviciul ISDN 3. în special a agenţilor economici şi prezentarea avantajelor oferite de noul serviciu. Deşi pentru companie reprezintă o sursă importantă de finanţare. Formarea echipei de marketing ce va răspunde de promovarea serviciului în judeţ Această activitate va fi realizată de către Directorul Comercial al fiecărei Direcţii de Telecomunicaţii. 2. 3. Strategia : printr-o campanie de promovare ( la nivelul fiecărei Direcţii de Telecomunicatii Prin această campanie de promovare. la valoarea iniţială. Documentarea şi specializarea a doi salariaţi la CID Bucureşti . oferă posibilitatea accesului la Internet la o viteză mult mai mare. Eliminarea avansului spre decontare Avansul spre decontare reprezintă o garanţie reţinută de Romtelecom persoanelor juridice ce se abonează. OBIECTIVUL 5 : Informarea clienţilor juridici ai Romtelecom cu privire la lansarea serviciului ISDN PRA Serviciul ISDN PRA este recomandat clienţilor juridici. care realizează o multitudine de activităţi şi care au nevoie de acces simultan la mai multe servicii. Stabilirea echipei de tehnicieni care va instala şi asigura buna funcţionare a serviciului Membrii echipei tehnice ( 2 ) vor fi numiţi de Directorul Tehnic şi vor avea ca responsabilitate să asigure instalarea echipamentelor şi desfăşurarea în bune condiţii a funcţionării lui. se urmăreşte informarea tuturor clienţilor potenţiali. care va fi realizată de fiecare direcţie judeţeană în parte. pentru că neachitarea duce la suspendare ). Viteza garantată a reţelei ISDN are o importanţă majoră. Echipa va fi formată de doi salariaţi. împreună cu salariaţii Departamentului de Marketing. duce la plafonarea veniturilor de la clienţii cu nivel planificat de cheltuieli şi nu încurajează realizarea de noi instalări. Program operaţional : 1.2. pentru asigurarea unui fond de acoperire a cheltuielilor în cazul neplăţii facturii telefonice. Acesta se returnează la renunţarea la abonament.

costul unui anunţ este de 37. Acesta va fi situat în dreapta şi va ocupa o jumătate de pagină.960 USD  Echipa comercială : 2 salariaţi x 160 USD / lună x 7 luni = 2.240 USD = 4. costul de instalare este de 2. Contactarea şi întâlnirea cu potenţialii clienţi 11.200 USD = 27. Experimentarea noilor sisteme Pregătirea tehnicienilor şi experimentarea noului sistem ISDN se vor realiza simultan. De asemenea. Întâlnirea cu mass – media locală pentru lansarea oficială 9. costul acestei campanii va fi :  Cheltuieli promoţionale = 22.000 USD şi abonamentul lunar de 40 USD.060 USD În cheltuielile salariale au fost incluse salariile pentru echipa de marketing şi cea tehnică. 4. Elaborarea de materiale promoţionale Pentru campania de promovare a noului serviciu se vor realiza 1. preţ de publicare 0. Pregătirea tehnicienilor 6.860 USD  Cheltuieli salariale  TOTAL astfel:  Echipa tehnică : 2 salariaţi x 140 USD / lună x 7 luni = 1.5 USD . Ofertă specială pentru primii 10 abonaţi ( instalarea gratuită a serviciului şi scutirea de la plata abonamentului pentru prima lună ) Pentru primii 10 abonaţi ce vor solicita acest serviciu.000 de pliante ( costul unui pliant este de 0. Stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al echipelor 5. va fi conceput un anunţ publicitar ( 30 de anunţuri cu format 15 / 10 cm.25 USD / cm2 ). Doi salariaţi. 8. vor urma timp de cinci zile aceste cursuri. 7. 100 de afişe ( 2.5 USD / bucată ).Specializarea în implementarea noului serviciu va fi realizată la CID ( Centrul de Învăţământ la Distanţă ) Bucureşti. Pentru alt nou abonat. în centralele proprii Direcţiilor de Telecomunicaţii şi prin instalarea la propriile Oficii Comerciale. Difuzarea anunţului publicitar în presa locală Anunţul va fi difuzat în ziarele locale de două ori pe săptămână la începutul campaniei şi o dată pe săptămână spre sfârşitul campaniei. .9 USD ). se va realiza o acţiune de promovare a vânzărilor ce va consta în instalarea gratuită a echipamentelor şi scutirea de la plata abonamentului pentru prima lună de la conectare. unul de la Departamentul Tehnic şi unul de la Comercial. Per total. 10.

pentru a reduce tendinţa abonatului de a solicita din comoditate informaţii la telefon. Cu toate acestea. care este insuficientă şi depăşită. Se impune introducerea unei platforme inteligente care să permită accesarea rapidă şi fiabilă – din orice punct al ţării – a informaţiilor. . Serviciul 931 a fost unificat la nivel naţional şi a fost introdusă taxarea lui. abonatul aşteaptă mult pe linie până la primirea informaţiei şi creşte. combinate cu calculatoare neperformante. Pentru eficientizarea activităţii este necesară crearea de documentaţii computerizate actualizate. Crearea unui fond de date unitar pentru informaţiile cu caracter general la nivel naţional Operatoarele explică tratarea cu dificultate a informării clienţilor asupra documentaţiei existente. traficul. Strategie : prin eficientizarea activităţii Serviciilor de Informaţii Acţiuni : 1. taxarea serviciului . timpul de aşteptare în loc să scadă a crescut considerabil. inevitabil. „ amabilitatea ” unor operatoare. de aceea este necesară crearea unei baze de date complete la nivel naţional. 2.OBIECTIVUL 6 : Reducerea reclamaţiilor cu privire la activitatea Serviciilor 930 şi 931 Serviciile de telecomunicaţii de informare 930 – Ghidul serviciilor de telecomunicaţii şi 931 – Serviciul de informaţii persoane fizice şi juridice sunt căile cele mai vechi prin care se realizează legătura cu clientul. în urma unificării serviciului 931. Reclamaţiile primite se referă în special la : accesarea dificilă a serviciului ( durata medie de aşteptare pentru a prinde serviciul disponibil este de 10 minute). constituie principalele cauze ale nemulţumirilor legate de funcţionarea serviciilor de informare. în paralel cu îmbunătăţirea logisticii. Crearea suportului IT care să facă mai eficientă activitatea de procesare a apelurilor 931 şi 930 Bazele de date foarte mari. Tarifarea este susţinută şi de faptul că s-au realizat editarea şi distribuirea gratuită de cărţi de telefon. la fel şi timpul de obţinere a informaţiei.

comportamentul reflectă conduita oamenilor în cazul cumpărării şi / sau consumului de bunuri materiale sau servicii. iar în final clienţii să fie mulţumiţi de alegerea făcută. Creşterea numărului personalului ce deserveşte aceste servicii * * CLIENŢII ŞI COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE Piaţa telecomunicaţiilor este definită de clienţii serviciilor de telecomunicaţii . În sens restrâns . gusturile şi preferinţele consumatorilor . Existenţa unui holding netaxabil de aşteptare 4. Raţiunea este simplă : înţelegând mai bine nevoile . 5.3. o constantă a cercetărilor de marketing desfăşurate de către companie. trebuie să cunoaştem comportamentul acestora : cum iau clienţii decizia de cumpărare ( ce este în „ mintea” clientului ? ) şi care sunt factorii care influenţează această decizie. de aceea trebuie să ştim :  Cine utilizează serviciile de telecomunicaţie ?  De ce utilizează aceste servicii ?  De când utilizează aceste servicii ?  Cât de des utilizează aceste servicii ? Datele colectate din răspunsurile la aceste întrebări sunt esenţiale dacă firma doreşte să vină în întâmpinarea aşteptărilor clienţilor. * . oferta poate fi concepută astfel încât să corespundă în cea mai mare măsură . Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor . Investigarea comportamentului pe care îl manifestă consumatorii faţă de produsele şi serviciile oferite pe piaţă de către ROMTELECOM reprezintă . tonalităţii şi inflexiunilor vocale. Participarea operatoarelor la workshop – uri de comunicare Pentru a asigura în condiţii optime activitatea de informare. dorinţele . operatoarele serviciilor de informaţii trebuie instruite. sau ar trebui să reprezinte . se practică principiile ascultării active şi relaţionarea telefonică. prin participarea regulată la workshop – uri de comunicare. Sub îndrumare şi consiliere se obţin îmbunătăţiri ale dicţiei.

Sursele de informaţii utilizate de către cumpărători . mai ales în funcţie de natura serviciului . parcurgerea diferitelor etape de viaţă . Dimpotrivă . „ Odată recunoscută existenţa unei nevoi nesatisfăcute pentru un anumit produs . complexe . cantitatea şi tipul informaţiilor vor fi diferite . schimbările de ordin profesional şi / sau de statut social pot antrena diferite modificări în nevoile de servicii sau produse. încercându-se găsirea unor răspunsuri la întrebările următoare :  De ce consumatorul alege un anumit produs / serviciu şi nu altul ?  Care sunt obiectivele acestuia în procesul alegerii ?  Cine este consumatorul ?  Cum este organizat actul de vânzare / cumpărare ?  Care este anatomia procesului decizional de cumpărare a serviciilor / produselor ? Parcurgerea concretă a traseului deciziei de cumpărare depinde esenţialmente de :  Tipul serviciului / produsului achiziţionat . consumatorul sesizează o diferenţă perceptibilă . atât pentru serviciile existente cât şi pentru cele nou lansate pe piaţă . culturali. Decizia fiind mai greu de luat . pliante . postere sau fluturaşi distribuite cu diferite ocazii. Obţinerea unor informaţii cu privire la servicii / produse noi lansate pe piaţă antrenează de cele mai multe ori achiziţii . ” şi de caracteristicile consumatorului.  Broşuri . consumatorul trece la căutarea informaţiilor de natură să-i susţină decizia de cumpărare. economici . Iniţial . având ca motivaţie cel puţin curiozitatea. privitoare la comportamentul clientului .  Caracteristicile cumpărătorului.Este necesar să se aibă în vedere şi cercetarea unor aspecte mai detaliate . Astfel . De exemplu . suficient de mare . procesul este mult simplificat . Factorii care generează apariţia nevoilor pot fi de natură foarte diversă : demografici . între nivelul la care îi este satisfăcută o anumită nevoie şi cel la care l–ar dori el. ale celor scumpe sau pentru care cumpărătorul are puţină experienţă de cumpărare / utilizare. Vârsta este un factor important al generării unui anumit comportament de cumpărare faţă de serviciile noi. situaţia se complică mai mult în cazul serviciilor / produselor puternic implicate . datorită puterii scăzute de cumpărare. pot fi extrem de diverse :  Reclama făcută în mass – media . consumatorul va parcurge cu grijă fiecare pas. sociali . primele etape fiind de obicei sărite. pentru un produs sau serviciu puţin implicat sau pentru care consumatorul are o loialitate marcantă . persoanele din mediul rural acordă mai puţină importanţă noilor servicii / produse . 12 Evident . Astfel .

ceea ce este extrem de periculos pentru ofertant . aflate în strânsă interdependenţă unele cu altele.când compară ceea ce a primit cu ceea ce i s-a promis. manifestate între furnizorul de servicii şi utilizator . urgenţa cu care trebuie luată decizia. regăsim întotdeauna prezenţa unor decalaje ale pieţei . experienţa consumatorului legată de respectivul tip de serviciu / produs. împrăştierea de informaţii nefavorabile despre produs / serviciu. riscurile antrenate de cumpărarea în cauză . Consumatorul filtrează informaţiile dobândite prin prisma propriilor valori şi convingeri. deoarece consumatorul nu are alternative ( spre exemplu . Decizia de cumpărare este compusă dintr-un set de subdecizii . în limita bugetului disponibil şi în ce ordine anume ?  În legătură cu o anumită nevoie stabilită ca fiind prioritară .Principalele aspecte evaluate privesc caracteristicile tehnice . pe care acesta din urmă le resimte şi le sancţionează. Evaluarea alternativelor constituie una dintre cele mai importante etape în procesul deciziei de cumpărare. avantajele şi dezavantajele . va trebui să apeleze la singurul furnizor de astfel de servicii . prin comunicările integrate de marketing practicate . Sancţiunea poate să însemne amânarea cumpărării . care este setul produselor / serviciilor substituibile ce concurează între ele pentru acelaşi cumpărător ?  Pentru nevoia în cauză . situaţiile de utilizare. Este important ca . . Consumatorii îşi formează aşteptările legate de performanţele unui produs. în funcţie de influenţa conjugată a unor factori : complexitatea şi preţul serviciului / produsului . dacă un consumator constată că are nevoie de o linie telefonică principală . Marketerul trebuie să examineze cu foarte multă atenţiei factorii care îl influenţează pe consumator să amâne cumpărarea sau să renunţe definitiv la cumpărare. un prim set de decizii se vor rezolva prin găsirea de răspunsuri la următoarele întrebări :  Care din nevoile resimţite concomitent au prioritate . Supraaprecierea performanţelor sau utilităţii unui serviciu lasă deschisă poarta către insatisfacţia pe care consumatorul o va resimţi în final . În cazul ne-achiziţiei . Romtelecom să prezinte serviciile în mod obiectiv clienţilor săi potenţiali. atributele . Sunt situaţii în procesul deciziei de cumpărare când etapa evaluării alternativelor nu există . care este categoria de produse / servicii dispunând de capacitatea de a satisface în cele mai bune condiţii ? Alte decizii privesc amânarea achiziţiei sau chiar refuzul de a cumpăra produsul / serviciul. etc. care deţine încă monopolul la furnizarea serviciilor de telefonie fixă ). Reacţia faţă de informaţiile achiziţionate poate fi diferită . şi anume la Romtelecom . Astfel . refuzul de a cumpăra şi . inclusiv pe baza informaţiilor primite prin canale de marketing. Există aici întotdeauna o sumă de bariere de ordin obiectiv şi /sau subiectiv care explică decizia finală a cumpărătorului.

în care consumatorul îşi verifică justeţea deciziei sale de cumpărare. . Comunicaţiile se realizează prin intermediul serviciilor poştale sau prin intermediul serviciilor de telecomunicaţie.  Starea generală a cumpărătorului în momentul luării deciziei . marketerul trebuie să ia în considerare factori situaţionali :  Importanţa cumpărării – dacă este una de rutină sau o achiziţie cu totul specială .  Servicii de telefonie publică locală .Numeroase elemente situaţionale pot influenţa semnificativ decizia de cumpărare chiar în prejma achiziţiei. nelinişte .  Servicii pentru reţele de afaceri specializate . Cunoaşterea şi mai ales înţelegerea parcursului pe care consumatorul îl străbate de la sesizarea nevoii şi până la evaluarea post – cumpărare permit firmei să identifice căile prin care să asigure satisfacţia clientului.  Servicii de telefonie mobilă . La rândul său . schimbări neaşteptate la tarife.  Servicii de telecomunicaţii . Astfel . Ramura industrială în care îşi desfăşoare activitatea ROMTELECOM este ramura comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei . Ramura serviciilor de poştă şi telecomunicaţii este divizată în trei sectoare :  Servicii de poştă şi curier . pentru ale folosi în viitoarele sale decizii. RAMURA ŞI ANALIZA CONCURENŢEI CARACTERISTICILE RAMURII O ramură reprezintă un grup de firme care oferă un produs / serviciu sau o clasă de produse / servicii substituibile între ele.  Servicii de telefonie publică interurbană . În caz contrar insatisfacţia va genera sentimente de frustrare .  Servicii pentru reţele de afaceri exclusive. consumatorul se declară satisfăcut şi va reţine informaţiile subsecvente . revoltă.  Apariţia unor evenimente neaşteptate în momentul cumpărării – spre exemplu .  Radiocomunicaţii. sectorul serviciilor de telecomunicaţii este împărţit în patru subsectoare :  Servicii de telefonie :  Servicii de telefonie şi servicii de întreţinere a reţelei . Dacă performanţele serviciului / produsului se ridică la nivelul aşteptărilor . Evaluarea post – cumpărare este ultima etapă a procesului decizional .

” Distincţia dintre acces şi uz ( determinat de profilul cultural şi de informare al utilizatorilor individuali ) este una barierele cantitative şi calitative pe drumul către comunicaţii. sub denumirea de Administraţia de Poştă şi Telecomunicaţii . Sectorul telecomunicaţiilor este cel mai dinamic dintre toate sectoarele de comunicaţii înregistrând în perioada 1974 – 1985 cele mai înalte rate de creştere din întreaga sa istorie . fiind modificate esenţial organizarea şi regulile în domeniul furnizării serviciilor de comunicaţii.R. s-a concesionat trustului American I.T. gradul de alfabetizare şi apetitul utilizatorilor pentru un anume conţinut. servicii suplimentare .T. vizând în final crearea unui organ unic al poştelor şi telegrafelor. Pe de altă parte . care trece sub conducerea şi controlul statului. Data de 10 Martie 1876 marchează stabilirea primei legături telefonice cunoscute . se unifică cu Direcţiunea Generală a Poştelor .T.A. fiind legate de limbă . Anii care au urmat Unirii Principatelor au adus multe reforme în structura telecomunicaţiilor din România . Prin Legea-contract din 27 Iulie 1930 .A. a asigurat coordonarea activităţilor de poştă. telex şi de întreţinere a reţelei .  Activităţi de transmitere de date . au deschis porţile erei tehnicii digitale în telecomunicaţii. ea fiind folosită iniţial doar în informatică. ( Societatea Anonimă Română de Telefoane ). realizată de fizicianul american Alexander Graham Bell . „ Fiecare caută să obţină întâietatea pe unul dintre aceste atribute . telegraf şi telefon pe întreg teritoriul ţării. Diferenţa constă în calitate .Sectorul telefoniei mobilei este caracterizat prin oligopol diferenţiat . După actul naţionalizării de la 11 Iunie 1948 . sistemul de Poştă şi Telecomunicaţii a fost restructurat . servicii mixte . Prin decret regal . infrastructura şi tarifele unei ţări. După Decembrie 1989 . etc. promovare . ca şi cea de memorare a circuitelor integrate . acoperire a reţelei . Servicii de telegrafie .T. Direcţia Centrală P. cu capital străin în proporţie de 94 %. Enorma viteză de comunicaţie . Factorii cantitativi includ Produsul Intern Brut . trafic telefonic foarte dens şi videofon. Telegrafelor şi Telefoanelor .  Activităţi de radioficare. barierele calitative sunt mai puţin vizibile . în Ianuarie 1949 S. Istoria activităţii de telecomunicaţii în România datează de peste 100 ani ( în anul 1883 s-a instalat în Bucureşti prima linie telefonică între Ministerul de Interne şi Poşta Centrală).T. existând patru operatori ce oferă servicii parţial diferenţiate. care permit transmisiuni de mare viteză .T.R. începând cu data de 9 aprilie 1919 . serviciul naţional telefonic . . înfiinţându-se S. net superioare ritmului creşterii ramurii serviciilor. Tehnica numerică este impulsionată în continuare şi de introducerea fibrelor optice . să atragă consumatorul care acordă cea mai mare atenţie acelui atribut şi să ceară un supliment de preţ pentru acel supliment.

în principal. Succesul comercial al operatorilor de date sugerează tranziţia firmelor româneşti spre modele industriale evoluate. serviciile personalul şi imaginea sa şi cele ale concurenţei . Din punct de vedere al serviciului de telefonie mobilă. C O N C L U Z I I Pentru anii ce urmează se preconizează o creştere economică.POZIŢIONAREA SERVICIILOR PE PIAŢA TELEFONIEI Poziţionarea reprezintă actul proiectării ofertei şi imaginii unei firme în aşa fel încât consumatorii vizaţi să înţeleagă şi să aprecieze ceea ce reprezintă firma în raport cu concurenţii săi. necesitatea accesului la serviciile telefonice face parte din nevoile primare. S.  Romtelecom trebuie să aplice anumite criterii pentru a alege cele mai importante diferenţe . subsidiara Romtelecom – Cosmorom – a pătruns pe piaţa românească.Tc.  Romtelecom trebuie să semnaleze în mod eficient pieţei – ţintă în ce mod se diferenţiază faţă de concurenţă. Obiectivul strategic al Programului de Guvernare în domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este crearea premiselor durabile respective. cu concurenţa puternică venită din partea din partea firmelor Orange şi Connex. ROMTELECOM ocupă în contextul concurenţial românesc o poziţie privilegiată dată de unicitatea ( până în momentul actual ) serviciilor de telefonie fixă. însă se confruntă. Poziţionarea trebuie să se bazeze pe cunoaşterea modului în care consumatorii definesc valoarea şi aleg între mai multe oferte. Accesul populaţiei la serviciile de telecomunicaţii asigură crearea şi funcţionarea unei societăţi deschise. cât şi sub aspect social. În prezent. Ea constă în parcurgerea a trei etape :  Romtelecom trebuie să identifice posibilele diferenţe existente între produsele . de strictă necesitate ale consumatorilor.N. implementării „ Societăţii Informaţionale ” prin relansarea procesului de privatizare. deoarece procesul de integrare în Uniunea Europeană înseamnă şi alinierea mediului de afaceri româneşti la standardele europene. liberalizare şi dezvoltare a sectoarelor . caracteristice „ Societăţii Informaţionale ”. atât sub aspect economic. Telecomunicaţiile sunt un domeniu de importanţă vitală pentru toate ţările lumii.

Chiar dacă sunt nominalizate punctele slabe menţionate. Oferirea în pachet a serviciilor de telefonie mobilă cu cele de telefonie fixă. după 1 Ianuarie 2003. Pe lângă un preţ mai mic. politica tarifară deficitară. În vederea menţinerii clienţilor actuali şi atragerii de noi clienţi juridici. imagine favorabilă şi profit. . oferite de tehnologia modernă de telecomunicaţii. excepţie făcând serviciul ISDN PRA. iar din punct de vedere al nivelului preţului – strategia preţului de penetrare pentru majoritatea serviciilor. în principal. iar din punct de vedere al modalităţii de tarifare – stabileşte tarife separate pentru fiecare serviciu elementar. tehnologic. diferenţiere. strategia orientării în funcţie de costuri. Romtelecom şi-a fundamentat strategia de piaţă pe coordonatele : creşterea activităţii. Optica de marketing este prezentă în acţiunile firmei. alternativele strategice compatibile mediului intern şi evoluţiei mediului extern sunt : strategia diversificării laterale a gamei de echipamente de telecomunicaţii pentru produsele comercializate. Din punct de vedere al nivelului calitativ al produselor şi serviciilor. potenţial uman calificat. relaţii cu clienţii defectuoase – manifestate. realizate atât pe termen scurt dar şi pe termen mediu şi lung. Coordonatele mediului intern al companiei evidenţiază o situaţie economico – financiară bună. va prezenta pentru abonaţi avantaje financiare.Obiectivele generale urmărite de ROMTELECOM se referă la satisfacerea clienţilor. după liberalizarea pieţei. iar pentru serviciile de bază – stabilitatea sortimentală. Romtelecom stabileşte tarife diferenţiate la intervale orare. Analiza SWOT asupra firmei evidenţiază ca puncte slabe ale activităţii de marketing – calitatea scăzută a unor servicii. influenţează notabil activitatea firmei. strategie activă şi strategie ofensivă. abonaţii vor putea obţine şi servicii suplimentare. pentru serviciile de bază. forţă de vânzare proprie slabă. compania optează pentru alternativa stabilităţii calitative. flexibil la semnalele pieţei în direcţia multiplicării serviciilor oferite şi ridicării nivelului calităţii produselor şi serviciilor actuale. firma aplică. Romtelecom pune la dispoziţia publicului român o gamă întreagă de servicii noi. macro şi micromediul. perfecţionarea serviciilor este varianta opţională pentru serviciile de bază. iar din punct de vedere al gradului de înnoire. Pornind de la variabilele mediului. economic şi al clienţilor. prin intoleranţă. oportunităţile de dezvoltare ale companiei şi disponibilităţile acesteia evidenţiază posibilităţile de contracarare a concurenţei actuale şi potenţiale şi creşterea performanţei companiei în contextul satisfacerii consumatorilor români. În politica de preţ. În politica de produs. Variabilele mediului extern. în special din perspectiva mediului legislativ.

fidelizarea lor în portofoliul Romtelecom prin desfăşurarea de activităţi orientate spre client. managementul activităţii de marketing. în special. Concluzionând. firma uzează de majoritatea variabilelor submixului promoţional. România se află în prezent – prin industria de telecomunicaţii – mult mai aproape de nivelul european. s-a creat baza tehnică necesară furnizării liberalizate a unei largi game de servicii de comunicaţie cu valoare adăugată prin utilizarea de linii închiriate sau comutate din patrimoniul Romtelecom. financiare. informarea clienţilor juridici cu privire la lansarea serviciului ISDN PRA. care să-i asigure. Din punct de vedere social. Dată fiind situaţia prezentă a companiei. asigurată de satisfacţia consumatorilor. presa. etc. Drept urmare. prin campanii promoţionale intense şi gestionarea corectă a reclamaţiilor în direcţia soluţionării optime şi a reducerii lor. În politica de distribuţie.În politica promoţională. umane. pot transforma aceste oportunităţi în avantaje. în primul rând. compania ROMTELECOM dispune de resurse materiale. nu doar viabilitatea ci performanţa pe termen lung. Numărul de linii telefonice şi de abonaţi a crescut constant. normale pentru o ţară europeană. dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii ocupă o poziţie centrală. performanţele de calitate a serviciilor au înregistrat creşteri semnificative . . atragerea de clienţi noi printr-o politică tarifară coerentă. Concentrarea asupra clienţilor actuali şi menţinerea. decât în multe alte domenii de activitate. iniţiate şi aplicabile în perioada următoare. în principal. asigurându-se prin centrala internaţională accesul direct la întreaga lume . dar şi radioul. promovarea vizând atât serviciile oferite. managementul. Romtelecom îşi propune un set de obiective şi strategii corporative compatibile intereselor imediate şi de perspectivă ale firmei şi clientului. în vederea îmbunătăţirii performanţei economice şi de marketing. flexibilă. informaţionale şi de un context societal propice fundamentării alternativelor strategice. Este agreată ca medie publicitară – televiziunea. ca alternativă strategică. dar şi al altor servicii de telecomunicaţii de bază oferite de Romtelecom. Progresele înregistrate în decursul ultimilor ani în domeniul serviciilor telefonice. în paralel cu înlocuirea masivă a echipamentelor învechite tehnologic cu aparatură de ultimă oră . cât şi instituţia în ansamblu. În acest sens realizează compatibilitatea cu standardele internaţionale pentru reţelele de comunicaţii. sunt de necontestat. sunt obiective şi strategii propuse. a fost realizat suportul pentru comunicaţii internaţionale. în general. firma îşi propune să modernizeze aparatul tehnic de care dispune pentru a facilita şi optimiza relaţia firmă – client.

„ CU ROMTELECOM. LUMEA VĂ ESTE LA ÎNDEMÂNĂ ! ” -- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->