Sunteți pe pagina 1din 104

Dreptul securitatii sociale

Lectordr.LuminitaDima

DREPTUL SECURITATII SOCIALE

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

INTRODUCERE Cursul de Dreptul securitii sociale face parte din disciplinele de specialitate pentru pregtirea viitorilor juriti. El se adreseaz studenilor de la nvmntul la distan, avnd ca scop cunoaterea sistemului de securitate social din Romnia, prezentarea legislaiei aplicabile n domeniul asigurrilor sociale pentru pensii, omaj, sntate, accidente de munc i boli profesionale, precum i al asistenei sociale, prin prestaii de asigurare a unui venit minim garantat,prestaiifamiliale,prestaiideasistenapersonelorcuhandicap. DisciplinaDreptulsecuritiisocialeesteprevzutnplanuldenvmntcu6credite. Obiectivelegeneralealecursului: studiereasistemuluidesecuritatesocialdinRomnia; cunoaterea i nelegerea legislaiei aplicabile n domeniul asigurrilor sociale pentru pensii,omaj,sntate,accidentedemunciboliprofesionale; cunoaterea i nelegerea legislaiei aplicabile n domeniul asistenei sociale, prin prestaii de asigurare a unui venit minim garantat, prestaii familiale, prestaii pentru susinerea familiei n vederea creterii copilului, concediul paternal i msuri de protecie a maternitii la locul de munc, prestaii de asisten a personelor cu handicap.

Cursul este structurat n 12 uniti de nvare, care i propun a prezentai explica elementele i conceptele de baz ale dreptului securitii sociale. La finalul fiecrei uniti de nvare este prezentat bibliografia ce poate fi utilizat pentru aprofundarea cunotinelor prezentate n unitateadenvarerespectiv. La nceputul fiecrei uniti de nvare, studenii vor fi ntmpinai de obiectivele specifice unitii, dup care vor ntlni noiunile de baz, conceptele, explicarea prevederilor legale incidente,precumiamoduluincareacesteasuntinterpretateiaplicatenpractic. Fiecare unitate este structurat la rndul ei, n aa fel ca s cuprind, pe lng textul de bazi ntrebri sau teste de evaluare, acestea avnd menirea de a veni n sprijinul asimilriii nsuirii cunotinelordebazdectrestudeni. Evaluarea final se face prin examen. Aprecierea nivelului de pregtire a studentului, avnd ca bazceledoutipurideevaluare,sestabiletedectretutoreiseanunlanceputulanului. Lucrrile de verificare se transmit tutorelui prin metoda stabilit de comun acord. Pentru o identificare corect, acestea trebuie s conin neaprat numele complet al studentului i denumireamodulului. SUCCES!

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare I POLITICI I SISTEME DE SECURITATE SOCIAL. DREPTUL SECURITII SOCIALE Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.1 1.1.Politiciisistemedesecuritatesocial 1.1.1.Noiuneadesecuritatesocial 1.1.2.Coninutulpoliticilordesecuritatesocial 1.1.3.Sistemedesecuritatesocial.Trsturi 1.1.4.Apariiaievoluiasistemelordesecuritatesocial 1.2.Dreptulsecuritiisociale 1.2.1.Trsturi 1.2.2.Obiectuldereglementare 1.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 1.4.BibliografiepentruUnitatea1 Obiectiveleunitiidenvare1 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: identificaisensurilenoiuniidesecuritatesocial; cunoateitrsturile,apariiaievoluiasistemelordesecuritatesocial; cunoatei obiectul de reglementare al dreptului securitii sociale: raporturiledeasigurrisocialeiraporturiledeasistensocial.

1.1.Politiciisistemedesecuritatesocial
1.1.1.Noiuneadesecuritatesocial Din punct de vedere conceptual, notiunea de securitate sociala reprezinta deopotriva o optiune politica,concretizatainprincipii,normeconstitutionalesiulteriorinlegislatiasubsecventa,catsi un sistem de drepturi pozitive concretizat in reglementarile in vigoare traduse in drepturi si obligatiilaunmomentistoricdat.
3

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

AcesttermenafostutilizatpentruprimadatainSUA,in1935,insacomunitateainternationalaa statelor a consacrat acest concept ca realitate juridica abia in 1948 prin Declaratia Universala a Drepturilor Omului, in cuprinsul careia sa prevazut ca fiecare individ, ca membru al societatii, aredreptullasecuritatesociala. Politica de securitate sociala reprezinta atitudinea statului la un moment dat in raport cu riscurile sociale. Securitatea sociala se concretizeaza in mecanismele institutionale prin care se urmareste repararea consecintelor pagubitoare produse individului de anumite evenimente calificate drept riscuri sociale. Astfel, elementul principal al unei politici de securitate sociala il reprezinta riscul social. Semnificative din acest punct de vedere sunt prevederile Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) din 1952, care enumera principalele riscuri sociale dupacumurmeaza: boala maternitatea invaliditatea batranetea accidentuldemuncasiboalaprofesionala decesul protectiajuridicaaurmasilor sarcinilefamiliale somajul 1.1.2.Coninutulpoliticilordesecuritatesocial Securitateasocialasadezvoltatin2directiiprincipale: extinderea obiectului interventiei de la un numar limitat de riscuri la orice eveniment susceptibildeaafectasecuritateasocialaaindividului(extensiunepeorizontala) cresterea masurilor de protectie, de la cele cu caracter reparator sau indemnizator (prestatiile dupa producerea riscului) la cele preventive, de prevenire a producerii riscurilor(extensiunepeverticala).

1.1.3.Sistemedesecuritatesocial.Trsturi Un sistem de securitate sociala reprezinta ansamblul normelor juridice din domeniul securitatii sociale. Sistemeledesecuritatesocialaautrasaturicomune: 1.1.4.Apariiaievoluiasistemelordesecuritatesocial
4

urmarescgarantareauneianumitesecuritatieconomiceapersoanelorprotejate. dpdv al punerii in aplicare, presupun o redistribuire de ordin financiar a unor fonduri constituiefiedinprelevaribugetare,fiedincontributiabeneficiariloracesteiprestatii.

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

a) Primulsistemdesecuritatesociala A fost implementat in Germania de catre cancelarul Otto von Bismarck si sa concentrat initial, asupra masurilor de asigurare a muncitorilor impotriva accidentelor de munca. Nu intamplator, demersul constitutirii unui sistem legislativ in acest domeniu apare in Germania, fiind intro stransalegaturacunouaconceptielegataderolulstatuluiinacestdomeniu. Aceastaconceptieafostilustratapeplanlegislativprin3legiprivind: (i) asigurariledeboala (ii) asigurarilepentruaccidentedemunca (iii) asigurarilepentruinvaliditatesibatranete CaracteristicilesistemuluiluiBismarck: singura categorie protejata: muncitorii industriali cu un venit profesional sub plafonul stabilitdelege indemnizatiile acordate erau proportionale cu veniturile profesionale, deoarece aveau roluldeasubstituiacestvenit participarealaacestsistemeraobligatorie finantareasistemuluisefaceasiprinasigurareauneisubventiidelabugetuldestat. b) Legeaamericanaasecuritatiisociale(SocialSecurityAct)din1935 Aaparutodataculegearedresariiindustriei,dupacrizaeconomicadinanii19291933(perioada de somaj devastator) si a reglementat un sistem de indemnizatii pentru someri. Legea reglementa, totodata, si politici de asistenta sociala a persoanelor marginalizate si asigurari de batranetesidecespentrufamiliilesalariatilor. Aceastalegeaconstituitunpromotoralprogramelormodernedesecuritatesociala,imbogatind demersurileteoreticeulterioarelegatedesistemulsecuritatiisociale. c) LegeasecuritatiisocialedinNouaZeelanda(1938) Principalul element de noutate al acestei legi a fost intentia de a inlatura complet starea de nevoie a persoanelor lipsite de mijloace materiale necesare sustinerii traiului, devenind astfel primaformaaconsacrariidreptuluioricaruicetateanlasecuritatesociala. Beneficiarii acestui sistem erau toti membrii societatii care realizau venituri sub nivelul minim prevazut de lege, iar cuantumul prestatiilor era fix si uniform, avand drept scop asigurarea unui nivelvitalsinuasigurareaunuivenitdesubstituireavenituluiprofesional. Finantareaacestuisistemserealizaprinaplicareaunuiimpozitpevenit. d) RaportuluilorduluiBeveridge Este un studiu intocmit de lordul Beveridge in 1942 referitor la situatia economicosociala din Anglia, si avea drept scop extinderea politicii de securitate sociala la nivelul intregii populatii, promovand astfel ideea unui drept la securitate sociala. Numarul riscurilor la care facea referire erafoartemare,iarprestatiileoferitedesistemerauuniforme. Ca urmare acestor demersuri, societate internationala a concretizat ideea de drept al fiecarui cetateanlasecuritatesocialaprindeclaratiipoliticesianalize.

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Intrebri: 1.Ceestesecuritateasocial? 2.Ceriscurisocialecunoatei? 3. Prin ce se caracterizeaz primul sistem de securitate social implementat n Germania de ctrecancelarulOttovonBismarck?

1.2.Dreptulsecuritiisociale
1.2.1.Trsturi Dreptulsecuritatiisocialesadesprinscaramuradistinctadedreptprinevolutiasadelaoforma de protejare a salariatilor impotriva unor riscuri sociale determinate, la o forma de protejare impotriva a unor categorii din ce in ce mai largi de riscuri ale societatii si de garantare a unui niveleconomicminimpentrutotimembriisocietatii. Trasaturi: (i) Izvorjuridic Normele de securitate sociala emana de la puterea publica, fiind cuprinse in acte normative. Doar in mod exceptional, normele de securitate sociala pot fi si rezultatul acordului partilor (de exemplu,schemeledepensiiocupationale). (ii) Domeniudeaplicare Dreptul securitatii sociale are caracter teritorial, normele sale aplicanduse numai in limitele teritoriuluinational,atatasupracetatenilorromanicatsiasupracetatenilorrezidenti(aplicarein spatiu). Fiind norme de oridine publica, normele dreptului securitatii sociale sunt de imediata aplicare, astfel ca ele se aplica si pentru acele situatii care sau nascut sub imperiul legii vechi, dar care continuasasiproducaefecteleinprezent(aplicareintimp). (iii) Ramuradedreptpublic Sistemele de securitate sociala sunt concepute pe ideea realizarii unui serviciu public si functioneaza ca un serviciu public. Tehnicile juridice folisite sunt cele specifice ramurii de drept public (ex: caracterul obligatoriu al platii contributiei, modalitatile de urmarire a contributiilor datorate). Actele juridice prin care se stabilesc drepturile de securitate sociala au caracter administrativ. 1.2.2.Obiectuldereglementare

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Obiectul de reglementare al dreptului securitatii sociale este format din ansamblul raporturilor juridicede:(i)asiguraresocialasi(ii)asistentasociala. (i) Raporturile de asigurare sociala sunt acele raporturi care se nasc, se modifica, se sting in legaturacuacoperireaunorriscurisocialeexpresprevazutedelege. a) Subiecteleraportuluideasigurare: asiguratul:vafiintodeaunaopersoanafizica institutiadeasigurari:vafi,deregula,statul(prinorganelecompetente) Raporturiledeasiguraresociala

b) Continutulraportuluideasigurare(raportjuridicdetipcomutativ): dreptulasiguratilorlaindemnizatiadeasigurarisocialesiobligatiacorelativaainstitutiei deasigurarideaplatiacesteindemnizatii obligatia asiguratilor de a plati contributia de asigurari sociale si dreptul corelativ al institutiilordeasiguraredeapretindeplataacestorcontributii

c) Raportul de asigurare se naste, de regula, ex lege. Exista totusi si anumite categorii de persoane pentru care asigurarea nu este obligatorie, dar care se pot asigura pe baza de contract (ex: persoane fizice autorizate se pot asigura pentru accidente de munca, somaj,etc). d) Obiectulraportuluideasigurareconstainfurnizareaunorprestatiicereprezintavenitde inlocuireacastiguluiprofesionalsicareaulabazacontributiaasiguratilor. Exemple: sistemul asigurarilor pentru pensii, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor pentru sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale. (ii) Raporturile de asistenta sociala sunt acele raporturi care se nasc, se modifica si se sting in legatura cu dreptul cetatenilor de a avea un minim necesar sustinerii traiului, daca se afla in imposibilitatea de asi procura in mod licit sursele materiale pentru a trai si cu obligatia statului deagarantaacestvenitpersoaneloraflateinnevoie. a) Subiecteleraportuluideasistenta: beneficiar:vafiintodeaunaopersoanafizica institutiadeasistenta:vafiintotdeaunastatul(prinorganelespecializate) b) Continutulraportuluideasigurare(raportjuridicunilateral): dreptul persoanelor asistate social de a solicita pretatiile in bani sau in natura, stabilite delegesiobligatiacorelativaastatuluideaacordaacesteprestatii c) Raportuldeasistentasenaste,exclusiv,intemeiullegii. Raporturiledeasistentasociala

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

d) Obiectul raportului de asistenta consta in acordarea unor prestatii suplimentare noncontributive in bani sau in natura care nu servesc inlocuirii castigului profesional,ciasiguraunvenitminimgarantatnecesarsustineriitraiului.Cuantumul prestatiilor acordate este fix si uniform si nu presupune in mod obligatoriu prestatii succesive. Exemple:ajutorulsocial,alocatiadestatpentrucopii,alocatiapentrusustinereafamiliei. Testdeautoevaluare1.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1.Prestaiiledeasigurrisocialesunt: a) prestaii care asigur un venit minim necesar susinerii traiului i au la baz contribuia asigurailor; b)prestaiinoncontributivecareasigurunvenitminimnecesarsusineriitraiului; c) prestaii ce reprezint venituri de nlocuire a ctigului profesional i au la baz contribuia asigurailor; d)prestaiinoncontributivecereprezintvenituridenlocuireactiguluiprofesional. 2.Prestaiiledeasistensocialsunt: a) prestaii care asigur un venit minim necesar susinerii traiului i au la baz contribuia asigurailor; b)prestaiinoncontributivecareasigurunvenitminimnecesarsusineriitraiului; c) prestaii ce reprezint venituri de nlocuire a ctigului profesional i au la baz contribuia asigurailor; d)prestaiinoncontributivecereprezintvenituridenlocuireactiguluiprofesional.

1.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare1.1 Rspunsurilecorectesunt:1c,2b.

1.4.BibliografiepentruUnitatea1

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare II SISTEMELE DE ASIGURARE PENTRU PENSII SISTEMUL DE PENSII PUBLICE Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.2 2.1.Sistemeledeasigurarepentrupensii 2.1.1.Sistemuldepensiipublice(pilonulI) 2.1.2.Sistemuldepensiiadministrateprivat(pilonulII) 2.1.3.Sistemuldepensiifacultative(pilonulIII) 2.2.Sistemuldepensiipublice 2.2.1.Aspectegenerale 2.2.2.Principiilesistemuluipublicdepensii 2.2.3.Categoriidepersoaneasigurate 2.2.4.Stagiuldecotizare 2.2.5.Contribuabiliiicontribuiadeasigurrisociale 2.2.6.Prestaiileceseacordnsistemuldepensiipublice 2.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 2.4.BibliografiepentruUnitatea2 Obiectiveleunitiidenvare2 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: identificaisistemeledeasigurarepentrupensiidinRomnia(cei3piloni); cunoateiprincipiiledupcarefuncioneazsistemuldepensiipublice; cunoateicategoriiledepersoaneasiguratensistem; nelegeicumsecalculeazstagiuldecotizarenacestsistem; identificai cine sunt contribuabilii, care sunt categoriile de persoane care datoreazi/saupltesccoteledecontribuie; cunoatei care sunt categoriile de prestaii care se acord n sistemul de pensiipublice.

2.1.Sistemeledeasigurarepentrupensii
10

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Inprezent,inRomania,functioneaza3sistemedeasigurarepentrupensii(cei3piloni): 2.1.1.Sistemuldepensiipublice(PilonulI)Legea263/2010 Presupune asigurarea publica obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de o institutiepublica:CasaNationaladePensiiPublice. Acest sistem functioneaza pe principiul redistribuirii, in sensul ca toate fondurile stranse din platacontributiilorseredistribuiresubformaplatiiprestatiilor. 2.1.2.Sistemuldepensiiadministrateprivat(PilonulII)Legea411/2004 In cadrul acestui sistem, asigurarea este obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de institutiiprivate(administratori)sianumesocietatidepensiiprivate. Acest sistem functioneaza pe principiul capitalizarii, in sensul ca fondurile adunate nu se redistribuie,ciseinvestesc.Sistemulnuestegarantatdirectdelabugetulstatului. Participanti: contribuabili asigurati in sistemul public de pensii; obligatoriu pentru toti asiguratiiinvarstadepanala35anisifacultativpentruasiguratiicuvarstecuprinseintre36 si45ani Contributii: parte din contributia individuala a asiguratilor la sistemul public de pensii va fi redirectionata catre pilonul II (in prezent, cota este de 3% din salariul brut, urmand sa creascainurmatoriianipana6%) Participantii pot alege doar un singur fond de pensii. O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urmarepartizariisaledecatreinstitutiadeevidenta. Functia de control, reglementare, supraveghere si informare privind pensiile private este exercitata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autoritate administrativaindependenta,aflatasubcontrolulParlamentuluiRomaniei.

Baniiseinvestescdeadministratoriin:Instrumentealepieteimonetare(conturi,depozite,etc.), titluri de stat, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati publice locale din Romania, dinstatemembreUEsauapartinandSEE,etc. 2.1.3.Sistemuldepensiifacultative(PilonulIII)Legea204/2006 Caorganizaresifunctionare,seamanacusistemuldepensiiadministratprivat,insaaderareala unfonddepensiifacultativenuesteobligatorie,ciesteooptiuneindividuala. Participanti: orice persoana care realizeaza un venit din activitati profesionale poate adera launfonddepensiifacultative,contribuindsingursauimpreunacuangajatorul,dupacaz. Contributii: nu pot fi mai mari de 15% din venitul salarial brut sau din venitul asimilat acestuiaalpersoaneicareaderalaunfonddepensiifacultative Contributiile sunt deductibile de la plata impozitului pe venit pentru fiecare participant in limita echivalentului a 400 EURO anual. Daca angajatorul contribuie si el, se bucura de deductibilitatea acestor contributii la calculul profitului impozabil in limita echivalentului a 400EUROanualintrunanfiscal,pentrufiecareparticipant.

11

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Pentru obtinerea unei pensii facultative, participantul trebuie sa: (i)implineasca varsta de 60 de ani, indiferent ca este barbat sau femeie si (ii) sa fi platit minimum 90 de contributii lunare.Legeaprevedeanumiteexceptiidelaaceastaregula.

Intrebri: 1.Princesecaracterizeazsistemuldepensiiadministrateprivat? 2.Princesecaracterizeazsistemuldepensiifacultative?

2.2.Sistemuldepensiipublice
2.2.1.Aspectegenerale De la Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurri sociale de stat i pn in prezent, la adoptarea Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, au avut loc numeroase modificarialereglementrilorprivindasigurrilepentrupensiilepublicecareauvizat: sferadeaplicare.Conformvechiireglementari(Legea3/1977)persoaneleasigurateerau numai salariatii. In prezent, se adauga si alte persoane care au fie raporturi asimilate salariatilor,fiesuntpersoanecaredesfasoaraactivitatiindependente. perioadele lucrate in alte tari. Noua reglementare prevede luarea in considerare pentru calcululdreptuluilapensiesiaperioadelorlucrateinaltetari platacontributiei.PotrivitLegii3/1977,contributiaeraplatitainintregimede angajator. In plus, se mai platea o cota de contributie pentru asanumita pensie suplimentara. In prezent, cota de contributie este unica, dar nu se mai datoreaza in intregime de angajator baza de calcul a pensiei. Pentru calcularea pensiei sau luat in considerare toate veniturile salariale din intreaga perioada de contributie proportional cu cuantumul acestora, spre deosebire de reglementarea Legii nr. 3/1977 cand se luau in considerare laalegere5anidinultimii10 varsta de pensionare (a crescut varsta de pensionare pentru barbati de la 62 la 65 de ani,iarpentrufemeidela57la63deani) alte drepturi de asigurari sociale. Initial, Legea nr. 19/2000 a reglementat pe langa dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale (ex: concediu si indemnizatie de maternitate, concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca), care functionauinbazaprincipiuluicontributivitatii.Ceamaimareparteaacestorprestatiiau fosttrecuteulteriorinsistemuldeasigurarisocialedesanatate. principiul gestionarii autonome. Legea 19/2000 a adus principiul gestionarii autonome a sistemului de asigurari sociale si a infiintat Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de AsigurariSociale(CNPAS),inprezentCasaNationaladePensiiPublice(CNPP).

12

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

2.2.2.Principiilesistemuluipublicdepensii Sistemulpublicesteorganizatsifunctioneazaavandcaprincipiidebaza: a) principiul unicitatii potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem. Sistemul unic de acum a unificatsialtesistemedeasiguraricarefunctionauseparat. b) principiul egalitatii care asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiileprevazutedelege. c) principiul solidaritatii sociale conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciprocobligatiisibeneficiazadedrepturipentruprevenirea,limitareasauinlaturareariscurilor sociale prevazute de lege. Spre exemplu, exista anumite categorii (asimilate) care nu contribuie lasistem,darcaresuntconsideratecaavandstagiudecotizare. d)principiulobligativitatiipotrivitcaruiapersoanelefizicesijuridiceau,conformlegii,obligatia deaparticipalasistemulpublicdepensii,drepturiledeasigurarisocialeexercitandusecorelativ cuindeplinireaobligatiilor.Destinatariireglementatisunt:asiguratiisicontribuabiliiangajatori. e) principiul contributivitatii conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuveninduse pe temeiul contributiilor de asigurari sociale datoratesi/sauplatite; f)principiul repartitieipebazacaruiafondurilerealizateseredistribuiepentruplataobligatiilor cerevinsistemuluipublicinacelmoment,conformlegii; g)principiulautonomieibazatpeadministrareadesinestatatoareasistemuluipublicdepensii, conform legii. Spre deosebire de reglementarea anterioara cand sistemul era administrat de Guvern, in prezent, sistemul functioneaza independent de orice alte institutii si este administrat deoinstitutiespecializata:CasaNationaladePensii; h)principiulimprescriptibilitatii,potrivitcaruiadreptullapensienuseprescrie; i)principiulincesibilitatii,potrivitcaruiadreptullapensienupoateficedat,totalsaupartial. Intrebri: 1.Cepresupuneprincipiulcontributivitii? 2.Cepresupuneprincipiulrepartiiei? 3.Cepresupuneprincipiulsolidaritiisociale? 2.2.3.Categoriidepersoaneasigurate Insistemulpublicdepensii suntasiguratedoarpersoanelefizicecareau,potrivitlegii,domiciliul sau resedinta in Romania. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara cand erau asigurati doar cetatenii romani si apatrizii, in prezent se pot asigura si cetatenii straini cat timp domiciliazasauauresedintainRomania.

13

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Potrivit legii, exista 2 categorii de persoane asigurate: (i) persoanele asigurate obligatoriu, prin efectullegiisi(ii)persoanelecareseasigurafacultativ 1) Persoaneleasigurateobligatoriu,prinefectullegii a) salariatiisipersoaneleasimilateacestora persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusivsoldatiisigradatiivoluntari functionariipublici persoanele carerealizeazavenituride natura profesionala,altele decat celesalariale, din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si din contracte/conventii incheiate potrivitCoduluicivil cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul aparariinationale,ordiniipublicesisiguranteinationale persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrulautoritatiiexecutive,legislativeorijudecatoresti,peduratamandatului membriicooperatoridintroorganizatieacooperatieimestesugaresti

b) persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilorpentrusomaj,inconditiilelegii,denumiteincontinuaresomeri: persoanecarebeneficiazadeindemnizatiadesomaj persoane care beneficiaza de plati compensatorii (de regula, la societatile care se reorganizeaza sau trec prin concedieri colective; in acest caz, se suspenda plata indemnizatieidesomaj)

c) persoanelecaredesfasoaraoactivitateinmodindependentpersoanelecarerealizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care seaflaintrunadinsituatiileurmatoare: administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; membriaiintreprinderiiindividualesiintreprinderiifamiliale; persoanefiziceautorizatesadesfasoareactivitatieconomice; persoaneangajateininstitutiiinternationale,dacanusuntasiguratiiacestora; altepersoanecarerealizeazavenituridinactivitatiprofesionale d) cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoarelunareceseasiguradinbugetuldestat,inconditiilelegii 2) Persoaneasiguratefacultativ

Inprezent,oricepersoanafizicasepoateasigurapebazadecontractcuCasaNationaladePensii Publicein acareirazateritorialaisiaudomiciliul sauresedinta,iarraporturiledeasigurarevorfi reglementatedecontractulrespectiv.Astfelsepotasigura: persoanele care nu realizeaza venituri intruna din formele mentionate pentru persoaneleasigurateobligatoriu(ex:sotiacarenulucreaza)sidorescsaseasigure persoanele care realizeaza venituri intruna din formele de mai sus, dar care doresc sasicompletezevenitulasigurat
14

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrateinsistemulpublic,.

Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in cuprinsul acestuia. In acest caz, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie,iarstagiuldecotizarerealizatsevalorificalastabilireadreptuluidepensie. Testdeautoevaluare2.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. n sistemul de pensii publice sunt asigurai obligatoriu, prin efectul legii, indiferent de nivelul venituluibrutrealizatpeancalendaristic: a)funcionariipublici; b)persoanelecareidesfoaractivitateanfunciielective; c)persoanefiziceautorizatesdesfoareactivitieconomice. 2. n sistemul de pensii publice se pot asigura (facultativ) pe baz de contract cu Casa Naional dePensiiPublice: a) persoanele care sunt deja asigurate obligatoriu prin efectul legii, dar care doresc si completezevenitulasigurat; b)persoanelecarenuobinvenituri; c) persoane fizice autorizate s desfoare activiti economice, care realizeaz un venit brut pe an calendaristic mai mic dect echivalentul a de 4 ori ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentareabugetuluiasigurrilorsocialedestat. 2.2.4.Stagiuldecotizare Definitie Sistemul public de pensii are la baza principiul contributivitatii. Astfel, dreptul la pensie poate fi accesat doar dacase indeplinesteconditiacontributiei la un sistemde asigurari sociale pentru o anumitaperioadadetimp,perioadacarereprezintastagiudecotizare. Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiilestabiliteprinacordurilesauconventiileinternationalelacareRomaniaesteparte. Transferuldrepturilorsiprestatiilordeasigurarisociale Legea actuala consacra notiunea de transfer al drepturilor de asigurari sociale si al prestatiilor aferente ce au luat nastere sub incidenta unui sistem de asigurari sociale diferit fata de cel aplicabilintaraincareacestedrepturisiprestatiivorfiacordateefectivasiguratului.

15

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Astfel, la stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare. In sistemul publicdepensii,obligatiilesiprestatiiledeasigurarisocialeseachitainmonedanationala Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi,inconditiilelegii. Prestatiile de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti in strainatate, aferente drepturilor pentru care au fost luate in considerare stagiile de cotizare realizate atat in Romania, precum si in alte tari,, pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intro alta monedaasupracareiasaconvenit. Calculareastagiuluidecotizare Inprezent,stagiuldecotizareseconstituiedininsumareaperioadelor,pentrucare: fie sau datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii (indiferent daca sa platit sau nu contributie); acest sistem de calcul se aplicaincazulsalariatilorsipersoaneleasimilateacestora; fiesadatoratsiplatitaceastacontributie(conditiicumulative);acestsistem de calcul se aplica in cazul celorlalte categorii de asigurati decat salariatii si persoanele asimilate acestora (asiguratii cu declaratie individuala de asiguraresaucontractdeasiguraresocialasomerii,asiguratiiindependenti siceicareseasigurafacultativ).

Legea prevede si anumite situatii cand, desi nu se platesc contributii, respectivele perioade se iauinconsiderarelacalcululstagiuluidecotizare(perioadeasimilate),perioadecumsunt: 1) perioadaincareasiguratiiaubeneficiatdepensiedeinvaliditate inprezent,legealimiteazaaceastaprevederelaunsingurcaz,sianumepensiadeinvaliditate. Reglementarea anterioara viza concediile si indemnizatia de maternitate, concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca precum si concediile si indemnizatiile pentrucrestereacopiluluisiingrijireacopiluluibolnav. In prezent, legea considera ca fiind perioade asimilate perioadele in care asiguratii au beneficiat deindemnizatii de asigurari sociale acordate potrivit legii, concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale, concediu pentru cresterea copilului, in perioadele in care acestea erau asimilate expres de lege stagiului de cotizare. 2) perioada in care asiguratii au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestoracudiploma Intra in categoria invatamantului universitar atat invatamantul public cat si cel particular, buget sau taxa, luanduse in considerare atat masterul si doctoratul1, spre deosebire de sistemul
1

A se vedea Legea nr. 288/2004 privind organizarea invatamantului universitar, care in art. 1 prevede: Prezenta lege reglementeaz organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licen, studii 16

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

anterior, cand masterul si doctoratul erau considerate studii postuniversitare si nu studii universitarenormale. In cazul absolvirii mai multor institutii universitare, se asimileaza ca stagiu de cotizare o singura perioadadestudii,laalegereaasiguratului. 3) perioada in care asiguratii au satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cutermenredus,afostconcentrat,mobilizatsauinprizonierat 4) perioada in care asiguratula fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studentaluneiinstitutiideinvatamantdinsistemuldeapararenationala,ordinepublica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar Nota: Perioadele mentionate mai sus sunt asimilate stagiului de cotizare daca in acest timp, persoanele in cauza nu au realizat stagii de cotizare prin plata de contributii (sau datorarealor). Perioadele asimilate nu pot fi luate in calcul pentru obtinerea pensiei anticipate sau a pensieianticipatepartiale.

Testdeautoevaluare2.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare n sistemul de pensii publice perioadelencareasiguratul: a)abeneficiatsaubeneficiazdepensiepentrulimitdevrst; b)aurmatcursurideformareprofesionalorganizatedeangajator; c)asatisfcutserviciulmilitarcamilitarntermensaumilitarcutermenredus. 2. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare n sistemul de pensii publice perioadelencareasiguratul: a)abeneficiatsaubeneficiazdepensieanticipat; b)abeneficiatsaubeneficiazdepensiedeinvaliditatedegradulI; c) o singur perioad n care a urmat cursurile de zi ale nvmntului universitar, pe durata normalastudiilorrespective,cucondiiaabsolviriiacestoracudiplom. 3.nsistemulpublicdepensii,pentrusalariaistagiuldecotizareseconstituiedin: a) perioada n care sa datorat cota de contribuie de asigurri sociale prevzut de lege, de
universitare de masterat i studii universitare de doctorat. A se vedea si Decizia civila nr. 2847 din 30 noiembrie 2005, Curtea de Apel Bucuresti. 17

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

ctreangajatoriasigurat; b)perioadancaresadatoratipltitcotadecontribuiedeasigurrisocialeprevzutdelege, attdectreangajatorctidectreasigurat. Evidentastagiuluidecotizare Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personalalasiguratului. Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale. Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricand in timpulanului. 2.2.5.Contribuabiliiicontribuiadeasigurrisociale Insistemulpublicdepensii,aucalitateadecontribuabiliurmatoarelecategorii: a)asiguratiicaredatoreazacontributiiindividualedeasigurarisociale; b) angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor prevazute de lege catre cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale,ordiniipublicesisiguranteinationale; c)persoanelejuridicelacareisidesfasoaraactivitateapersoaneleasimilatesalariatilor; d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilorpentrusomaj; e) persoanele care nu se afla intrun raport de angajare si sunt asigurate obligatoriu sau care incheiecontractdeasiguraresociala. Modalitateadestabilireacontributieideasigurarisociale Coteledecontributiesestabilescdiferentiatinfunctiedeconditiiledemunca: (i) conditiinormale (ii) conditiideosebite (iii) conditiispeciale (iv) alteconditiidemunca Conditiideosebite Sunt incadrate in conditii deosebite locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei prevazutedelegislatiainvigoareladataincadrariiacestora. Conditiiledeosebitedaudreptulla: sporuri la salariu (conform Contractului Colectiv de Munca Unic la nivel National pentru anii 20072010, sporul pentru conditii de munca deosebite estedecelputin10%dinsalariuldebaza) echipamentedeprotectie pensionarecureducereavarstei

Conditiispeciale

18

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Legea enumera expres categoriile de locuri de munca in conditii speciale, astfel ca partile nu au libertateadeastabilialtecategorii: in unitatile miniere pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subterancelputin50%dintimpulnormaldelucruinlunarespectiva activitati de cercetare, explorare, exploatare, prelucrare a materiilor prime nucleareinzoneleIsiIIdeexpunerelaradiatii activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale,prevazutedeactelenormativecuregimclasificat aviatia civila pentru personalul navigant prevazut in Anexa la Lege (piloti, instructoridezbor,insotitoridezbor,etc.) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in Anexa la lege clovni siacrobati,cantaretiideoperasiopereta,ceicaresuflaincadrulorchestrei,etc. anumite activitati si unitati prevazute in Anexele legii acestea sunt supuse periodic, din 2 in 2 ani, procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. ProceduradereevaluaresestabilesteprinhotarareaGuvernului,

Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoareconcediuluialucratinlocuridemuncaincadrateinastfeldeconditiidemunca. Coteledecontributie Cotele de contributii de asigurari sociale sunt prevazute in Codul fiscal si pot fi modificate prin legeabugetuluiasigurarilorsocialedestat. Pentruanul2011coteledecontribuiecareseaplicaasuprasalariuluibrutsauasupraveniturilor brutelunarealeasiguratiloraufoststabilitedupcumurmeaz: Sarcinasuportariicontributieideasigurarisociale In cazul salariatilor si al persoanelor asimilate acestora, sarcina contributiei se imparte intre angajatorsisalariat,dupacumurmeaza: contributia de asigurari sociale individuala reprezinta contributia datorata desalariatsiasimilatiiacestora In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004privindfonduriledepensiiadministrateprivat,cumodificari. contribuia de asigurri sociale datorat de angajator reprezinta diferena dintre nivelul cotelor de contribuii de asigurri sociale stabilite difereniat, n funcie de condiiile de munc,i nivelul cotei contribuiei individuale de asigurrisociale. pentruconditiinormale:31,3% pentruconditiideosebite:36,3% pentruconditiispeciale:41,3%

19

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

In cazul somerilor contributia se datoreaza si se plateste de catre instituia care administreaz bugetul asigurrilor pentruomaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare, in perioada de reducere temporara a activitatii. Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentrusomajla nivelulcoteicontributiei individuale de asigurarisociale,cuexceptiacazurilorin care,prinlege,sedispunealtfel. In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in mod independent si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare, contributia se datoreaza si se plateste de catre asigurat,lanivelulcoteidecontributiecorespunzatoareconditiilornormaledemunca. Contributiadeasigurarisocialepentrucadrelemilitaretrecuteinrezerva,politistiisifunctionarii publicicustatutspecialdinsistemuladministratieipenitenciarealecarorraporturideserviciuau incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se suporta integraldinbugetuldestat,lanivelulcoteistabilitepentruconditiinormaledemunca.
Categoria asigurati I (salariati persoane asimilate) de Conditiinormale si 31,3%,dincare: Contributia 10,5% Conditiideosebite 36,3%,dincare: inviduala: Contributia 10,5% Conditiispeciale 41,3%,dincare: inviduala: Contributia 10,5% inviduala:

Contributia datorata de Contributia datorata de Contributia datorata de angajator: angajator: angajator: 20,8% 25,8% 30,8%

Contributia inviduala se retine din castigul lunar brut realizat din activitati dependente (din care 3% este directionat la asigurarile private) si se plateste de catreangajator.Incazulincaretotalulcastigurilorlunarebruteestemaimaredecat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat contributia individuala se calculeaza in limita acestui plafon,pefiecarelocderealizareavenitului. Contributia datorata de angajator se calculeaza raportat la suma castigurilor lunare brute realizate din activitati dependente de catre asiguratii respectivi, nu mai mult decat produsul dintre numarul asiguratilor si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut (tinanduse cont de ponderea in total baza de calcul a castigurilor salariale brute realizate in fircare dintre conditiile de munca) si se platestedeangajator. Calculul i plata contribuiei de asigurri sociale datorate de asiguraii din aceasta categorie i de angajatorii acestora se fac lunar de ctre angajatori. Angajatorul calculeaza si vireaza lunar, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor socialedestatimpreunacucontributiileindividualeretinutedelaasigurati. II(someri) Regula:cotaunica:31,3%, Exceptia: plati compensatorii care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj: 10,5% Cota de contributie se aplica asupra cuantumului drepturilor banesti lunare ce se suportadinbugetulasigurarilorpentrusomaj. Calculul si plata se efectueaza lunar de catre instituia care administreaz bugetul

20

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

III(independenti)

asigurrilorpentruomaj(ANOFM). 31,3% 36,3%

41,3%

Asiguratii sunt cei care datoreaza si platesc aceste cote, care se vor aplica asupra venitului lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoareaacestuia. IV (persoane 31,3% 36,3% 41,3% asigurate Asiguratii sunt cei care datoreaza si platesc aceste cote, care se vor aplica asupra facultativ) venituluilunarasiguratsiinscrisprincontractuldeasigurare,darnumaiputindecat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurarilorsocialedestatsinicimaimultde5orivaloareaacestuia. Platacontributieideasigurarisocialese poatefacesianticipat,peoperioadadecel mult12luni. V (cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special ale caror raporturi de serviciu au incetat) 31,3% Cota de contributie se aplica asupra cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetuldestat. Calculul si plata se efectueaza lunar de catre instituia care achita drepturile respectivesisesuportaintegraldinbugetuldestat.

Nota:Contribuiadeasigurrisocialedatoratdecontribuabilinuseimpoziteaz.

Bazadecalculacontributiilordeasigurarisociale Contributiaindividuala Estediferentiatainfunctiedecategoriadepersoaneasigurate:


CategoriaI (salariati persoane asimiliate) CategoriaII si (someri) CategoriaIII (independenti) CategoriaIV CategoriaV (persoane asigurate (cadre militare in facultativ) rezerva, politisti si functionari publici cu statut special ale caror raporturi de serviciuauincetat)

21

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Cota de contributie de calculeazaasupra castigului lunar brut realizat din activitati dependente, plafonat pe fiecare loc de realizare a venitului la nivelul a de 5 ori castigul salarial mediubrut.

Cota de contributie de calculeaza asupra drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentrusomaj Sunt incluse aici: indemnizatia de somaj, platile compensatorii si veniturile de completare).

Cota de contributie de calculeaza asupra venitului lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare, dar nu maiputindecatsuma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoareaacestuia.

Cota de contributie de calculeaza asupra venitului lunar asiguratsi inscrisprin contractul de asigurare, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoareaacestuia.

Cota de contributie se aplica asupra cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetulde stat

Contributiadatoratadeangajator Baza lunar de calcul a contribuiei de asigurri sociale datorate de ctre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale. Contributia datorata de angajator se calculeaza raportat la suma castigurilor lunare brute realizate din activitati dependente de catre asiguratii pentru care datoreaza contributie, nu mai mult decat produsul dintre numarul asiguratilor si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut (tinanduse cont de ponderea in total baza de calcul a castigurilor salariale bruterealizateinfircaredintreconditiiledemunca)siseplatestedeangajator. Codul fiscal prevede, totodata, si anumite sume pentru care nu se datoreaza contributii de asigurari sociale. Orice alta suma care nu este prevazute de lege, va intra in baza de calcul (ex: premii,al13leasalariu). Platacontributiilordeasigurarisociale Angajatorul calculeaz i vireaz lunar, la casa teritorial de pensii n raza creia se afl sediul acestuia, contribuia de asigurri sociale pe care o datoreaz bugetului asigurrilor sociale de statmpreuncucontribuiileindividualereinutedelaasigurai. Nereinerea i nevrsarea de ctre angajatori a contribuiei individuale de asigurri sociale genereazplataunordobanzisipenaliti,potrivitreglementrilorlegalenvigoare. Perioadele n care persoanele asigurate pe baz de declaraie sau contract de asigurare nu au achitat contribuia de asigurri sociale datorat nu se valorific la stabilirea pensiilor pn la achitareaacesteia,inclusivadobnziloripenalitiloraferente. Testdeautoevaluare2.3.

22

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Locurile de munc din aviaia civil pentru personalul navigant prevzut n Anexa la Legea 263/2010(piloti,instructoridezbor,insotitoridezbor,etc.),sunt: a)locuridemuncncondiiinormale; b)locuridemuncncondiiideosebite; c)locuridemuncncondiiispeciale. 2. Legea nr. 263/2010 prevede c pentru persoanele care beneficiaz de indemnizaie deomaj contribuiadeasigurrisocialensistemuldepensiipublicesedatoreazastfel: a) n ntregime de ctre persoana care beneficiaz de indemnizaie de omaj, la nivelul cotei corespunztoarecondiiilornormaledemunc; b) 10,5% din cota de contribuie stabilit anual pentru condiii normale de munc de ctre persoana care beneficiaz de indemnizaie de omaj, iar diferena pn la nivelul cotei de contribuiestabilitpentrucondiiinormaledemuncdinbugetulasigurrilorpentruomaj; c) n ntregime din bugetul asigurrilor pentru omaj, la nivelul cotei corespunztoare condiiilornormaledemunc. 3. Baza lunar de calcul a contribuiei de asigurri sociale pentru pensii (ctigul lunar brut realizatsauvenitulasigurat): a) nu poate depi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurarilorsocialedestat; b) nupoatedepi5salariidebazminimebrutelunarepeeconomie; c) nu poate depi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetuluiasigurarilorsocialedestat; d) nuestelimitat. 2.2.6.Prestaiileceseacordnsistemuldepensiipublice In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului. Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazutedelege,sianume: a) b) c) d) e) pensiapentrulimitadevarsta pensiaanticipata pensiaanticipatapartiala pensiadeurmas pensiadeinvaliditate

23

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

f) ajutoruldedeces Reglementarea anterioara mai includea in categoria drepturilor de asigurari sociale concediile si indemnizatia de maternitate, concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca precum si concediile si indemnizatiile pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav. In prezent, aceste prestatii sunt reglementate distinct prin OUG 158/2005 privind asigurarile socialedesanatatesisuntsuportatedinbugetulasigurarilorsocialedesanatate.

2.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare2.1 Rspunsurilecorectesunt:1a,b;2a,b,c. Testuldeautoevaluare2.2 Rspunsurilecorectesunt:1c;2b,c;3a. Testuldeautoevaluare2.3 Rspunsurilecorectesunt:1c;2c;3c.

2.4.BibliografiepentruUnitatea2
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

24

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare III PENSIILE ACORDATE N SISTEMUL DE PENSII PUBLICE

Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.3 3.1.Pensiile 3.1.1.Pensiapentrulimitdevrst 3.1.2.Pensiaanticipat 3.1.3.Pensiaanticipatparial 3.1.4.Pensiadeurma 3.1.5.Pensiadeinvaliditate 3.1.6.Calcululiplatapensiilor 3.1.7.Cerereadepensionareiaspecteprivindjurisdicia 3.1.8.Cumululpensieicuvenituldintroactivitateprofesional 3.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 3.3.BibliografiepentruUnitatea3 Obiectiveleunitiidenvare3 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoatei care sunt categoriile de pensii ce se acord n sistemul de pensii publice i care sunt condiiile ce trebuie s fie indeplinite pentru acordareafiecreicategoriidepensii; nelegei cum se calculeaz pensiile i care sunt regulile privind plata acestora; cunoatei care sunt regulile aplicabile jurisdiciei n domeniul pensiilor publice; nelegei n ce condiii este permis cumulul pensiei cu venitul dintro activitateprofesional.

3.1.Pensiile
3.1.1.Pensiapentrulimitdevrst

25

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Pensiapentrulimitadevarstasecuvinepersoanelorcareindeplinesc,cumulativ,ladata pensionarii,conditiileprivindvarstastandarddepensionaresistagiulminimdecotizaresauin specialitate,dupacaz,prevazutedelege. Conditiistandarddeacordare Varstastandarddepensionare Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza prin cresterea varstelorstandarddepensionare,conformesalonariiprevazuteinanexalalege. Stagiulminimdecotizare

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza conform esalonariiprevazuteinanexalalege. Stagiulcompletdecotizare

Legea reglementeaza si stagiul complet de cotizare care da dreptul asiguratului la reducerea varsteistandarddepensionare,inanumiteconditiiprevazutedelege. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atat pentru femei cat si pentru barbati. Atingerea stagiuluicompletdecotizaresevarealizaconformesalonariiprevazuteinanexalalege. Reducereavarsteistandarddepensionare

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta,cureducereavarstelorstandarddepensionare. Pensia pentru limita de varsta poate fi obtinuta si in alte conditii decat cele prevazute mai sus referitorlavarstastandarddepensionare,inurmatoarelesituatii: a) asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care siau desfasurat activitatea total sau partial in conditii de munca deosebite, speciale sau in alte conditii de munca prevazute expres de Legea nr. 263/2010 au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducereavarstelorstandarddepensionare,conformtabelelorprevazutedelege. b) asiguratii care siau desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale din unitatile miniere si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani in aceste conditii speciale beneficiaza de pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare cu 20 de ani, dar varsta astfel redusa nu poate fi mai mica de 45 ani. Stagiul completdecotizarepentruacestepersoaneestede30deani. c) salariatii care siau desfasurat activitatea in conditii speciale in activitati artistice si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta cu o reducere de 15 ani a varstelor de pensionare, dar varsta astfel redusa nu poate fi mai mica de 50 de ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati.Stagiulcompletdecotizarepentruacestepersoaneestede30deani. d) persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent
26

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

de varsta. stagiul complet de cotizare pentru aceste persoane este de 22 ani si 6 luni, in cazulcelorcareaudesfasuratactivitate inzonaIdeexpunerelaradiatii,respectivde25 de ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a IIa de expunere la radiatii. e) persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducereastagiilordecotizaresiavarstelorstandarddepensionare,astfel: f) cu15ani,reducereavarstei standard depensionare,daca aurealizatcel putin o treimedinstagiulcompletdecotizare,pentruceicuhandicapgrav; cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin douatreimidinstagiulcompletdecotizare,pentruceicuhandicapaccentuat; cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul completdecotizare,pentruceicuhandicapmediu.

asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizatcanevazatorcelputin otreimedin stagiulcompletdecotizareprevazut delege.

Nota: Asiguraii care au realizat stagii de cotizare att n condiii deosebite, ct i n condiii speciale sau in alte conditii de munc prevazute de Legea nr. 263/2010 beneficiaz, cumulativ, de reducerea vrstelor standard de pensionare, corespunztoare fiecrei situaii, fr ca reducerea totala s depeasc 13 ani. Varstele de pensionare astfel reduse nu pot fi mai mici de50deanipentrufemeiside52deanipentrubarbati. Cumululpensieicualtevenituridinactivitatiprofesionale

Potrivit legii, asiguratii care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturileobtinutedinactivitatiprofesionale. 3.1.2.Pensiaanticipat Beneficiari Sepoate acordaasiguratilorcareaudepasitstagiulcompletdecotizarecucelputin8anisicare aucelmult5anipanalaimplinireavarsteistandarddepensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratii au urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar sau in care au satisfacut serviciul militar, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensiedeinvaliditate. Cuantum Cuantumulpensieianticipatesestabilesteinaceleeasiconditiicapensiapentrulimitadevarsta. Trecerealapensiapentrulimitadevarsta Ladataindepliniriiconditiilorpentruacordareapensieipentrulimitadevarsta,pensiaanticipata se transforma din oficiu in pensie pentru limit de vrst i se recalculeaz prin adugarea perioadelor asimilatei a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de suspendare a platiipensieianticipate.
27

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

3.1.3.Pensiaanticipatparial Beneficiari Se poate acora asiguratilor care au realizat stagiul complet de cotizare precum si celor care au depasit stagiul complet cu pana la 8 ani, daca mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standarddepensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratii au urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar sau in care au satisfacut serviciul militar, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensiedeinvaliditate. Cuantum Cuantumul pensiei anticipate partiale se calculeaza din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care sar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, panalaindeplinireaconditiilorpentruobtinereapensieipentrulimitadevarsta. Trecerealapensiapentrulimitadevarsta Ladataindepliniriiconditiilorpentruacordareapensieipentrulimitadevarsta,pensiaanticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limit de vrst i se recalculeaz prin eliminareadiminuriiprevzutedelegeiprinadugareaperioadelorasimilateiaeventualelor stagiidecotizarerealizatenperioadadesuspendareaplatiipensieianticipatepartiale. 3.1.4.Pensiadeurma Beneficiari Beneficiaza de pensia de urmas copiii si sotul supravietuitor ai defunctului, daca acesta era pensionarsauindeplineaconditiilepentruobtinereauneipensii. a) Copiiiaudreptullaaceastapensieinurmatoareleconditii: panalavarstade16ani dacaisicontinuastudiileintroformadeinvatamantpotrivitlegiipanalaterminarea lor,faraadepasivarstade26ani petoatadurata invaliditatiideorice grad,daca sa ivit inperioada incare acestia se aflauintrunadinsituatiiledemaisus.

b) Sotulsupravietuitorbeneficiazadepensieinurmatoareleconditii: pe tot timpul vietii, de la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatorieiafostcelputinde15ani. pe tot timpul vietii, de la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost intre 1015 ani; cuantumul se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare lunadecasatorieinminus. indiferent de varsta, pe perioada in care e invalid de gradul I/II, daca durata casatorieiafostdecelputin1an.

28

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

indiferent de varsta si durata casatoriei daca decesul sotului sustinator a fost urmarea unui accident de munca/boli profesionale si daca sotul supravietuitor nu realizeaza venituri lunare dintro activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatoriesauacesteasuntmaimicide35%dincastigulsalarialmediubrut. sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintro activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatoriesauacesteasuntmaimicide35%dincastigulsalarialmediubrut. sotulsupravietuitorcareareiningrijireladatadecesuluisustinatoruluiunulsaumai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintro activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatoriesauacesteasuntmaimicide35%dincastigulsalarialmediubrut.

Bazadecalcululapensiei Pensiasecalculeazadinpensiapersoaneidecedateastfel: Cuantumulpensiei Cuantumul pensiei se stabileste din aceste sume prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediuanualalsustinatorului,astfel: pentru1singururmas50% pentru2urmasi75% pentru3saumaimultiurmasi100% Dreptuldeoptiunealsotuluisupravietuitor din pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatoruldecedat; din pensia de invaliditate de gr. I in cazul in care decesul a survenit inainte de indeplinireaconditiilorpentruobtinereapensieipentrulimitadevarsta.

Soul supravieuitor care are dreptul la o pensie propriei ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru obinerea pensiei de urma dup soul decedat poate opta pentru cea mai avantajoaspensie. 3.1.5.Pensiadeinvaliditate Beneficiari Sunt indreptatiti sa primeasca aceasta pensie asiguratii care siau pierdut in totalitate sau jumatatedincapacitateademuncacaurmarea: accidentelordemuncasibolilorprofesionale, neoplaziilor,schizofrenieisiSIDA, bolilorobisnuite accidentelorcarenuaulegaturacumunca.
29

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Graduldeinvaliditate Pensia de invaliditate se acorda in raport de gradul de invaliditate. In raport cu gradul de reducereacapacitatiidemunca,invaliditateaeste: a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire; b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatiideautoingrijire; c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpulnormaldemunca. Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilescprinhotarareaGuvernului. Decizia de incadrare in grad se elibereaza de medicul expert al asigurarilor sociale, pe baza expertizeimedicale.Deciziamedicalaasupracapacitatiidemuncapoateficontestata,intermen de30deziledelacomunicare,lacomisiilemedicaledecontestatii.Deciziacomisieimedicalede contestatii poate fi la randul ei atacata la instanta judecatoreasca n termen de 30 de zile de la comunicareaacesteia. Stagiuldecotizare Asiguratiiaudreptullapensiedeinvaliditateinraportcustagiuldecotizare,astfel: asiguratii care siau pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident de munca, a unei boli profesionale, neoplaziilor, SIDA, schizofreniei, elevii, ucenicii si studentii care siau pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, persoanele care siau pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea demuncasimariimutilati,caurmareaparticipariilaluptapentruvictoriaRevolutieidin Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, cei care au satisfacut serviciul militar ca militari in termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilita, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat beneficiaza de pensiedeinvaliditate,indiferentdestagiuldecotizare. asiguratii care siau pierdut capacitatea de munca din cauza unei boli obisnuite sau accident in afara muncii, beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc un anumitstagiudecotizare(stagiunecesar)prevazutexpresinraportcuvarsta. Legeaprevedetotusiposibilitateacasiasiguratiicareaurealizatunstagiudecotizarein conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat si nevazatorii sa poata accesa o pensie de invaliditate, daca au realizat pana la ivirea invaliditatii cel putin jumatate din stagiuldecotizarenecesarprevazutdelege. Stabilireapensieistagiulpotential In vederea stabilirii cuantumului pensiei de invaliditate, asigurailor care nu indeplinesc stagiul de cotizare li se acord un stagiu potenial, determinat ca diferen ntre stagiul complet de cotizareistagiuldecotizarerealizatefectivpnladataacordariipensieideinvaliditate.Pentru asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de

30

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

asigurat si pentru nevazatori, stagiul de cotizare se determina ca diferenta intre stagiul cerut pentru accesarea pensiei pentru limita de varsta si stagiul realizat efectiv pn la data acordarii pensieideinvaliditate. Cutoateacestea,stagiulpotentialrezultatnupoatefimaimaredecatstagiuldecotizarepecare asiguratul lar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate si pana la implinirea varsteistandarddepensionare,varstalacarepoatesolicitaopensiepentrulimitadevarsta. Indemnizatiedeinsotitor PensionariicuinvaliditatedegradulIaudreptul,pelangapensiesilaoindemnizatiedeinsotitor incuantumfix(80%dinvaloareaunuipunctdepensie). Evaluareamedicala Legea instituie regula potrivit careia pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale cuprinse intre 1 an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare. Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale emite o noua decizie princaresestabileste,dupacaz: a)mentinereainacelasigraddeinvaliditate; b)incadrareainaltgraddeinvaliditate; c)redobandireacapacitatiidemunca. Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupacaz,incetareaplatiipensiei. Prinexceptie,nusuntsupusirevizuiriimedicaleperiodicepensionariideinvaliditatecare:
a) prezintainvaliditaticareafecteazaireversibilcapacitateademunca; b) auimplinitvarstelestandarddepensionareprevazutedelege; c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au

realizatstagiilecompletedecotizare. Dreptuldecumul Legea prevede expres posibilitatea pensionarului pentru invaliditate de gradul III de a cumula pensiacuvenituriledinactivitatiprofesionale. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta si se acorda persoanei in cauza cuantumul cel mai avantajos. Indemnizatia pentru insotitor se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limitadevarsta. Testdeautoevaluare3.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte:
31

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

1. Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, stagiul minim de cotizare pentru obinerea pensiei pentrulimitdevrstvacreteealonatpnlamaxim: a) 5ani; b) 10ani; c) 15ani. 2. Asiguraii pot solicita pensie anticipatcu cel mult 5 ani nainte de mplinirea vrstelor standarddepensionare: a) dacaurealizatstagiulcompletdecotizare; b) dacaudepitstagiulcompletdecotizarecucelpuin8ani; c) dacaudepitstagiulcompletdecotizarecupnla8ani. 3.PotrivitprevederilorLegiinr.263/2010,pensionariideinvaliditate: a) sunt supui obligatoriu revizuirii medicale periodice, indiferent de vrst i de natura invaliditii; b) nu sunt supui revizuirii medicale periodice dac au mplinit vrstele standard de pensionare; c) nusuntsupuirevizuiriimedicaleperiodicedacprezintoinvaliditatedegradulIII. 4. Soul supravieuitor are dreptul la pensie de urma tot timpul vieii de la data la care a mplinitvrstastandarddepensionare: a) indiferentdeduratacstoriei; b) dacduratacstorieiafostdecelpuin1an; c) dacduratacstorieiafostdecelpuin10ani; d) dacduratacstorieiafostdecelpuin15ani. 3.1.6.Calcululiplatapensiilor Cuantumul pensiei se calculeaza prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie2 (se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat). Caregula,punctajulmediuanualsecalculeazadupaurmatoareaprocedura: a) Pentruperioadaincaresaurealizatvenituridintroactivitateprofesionala 1. Numarul de puncte realizate de asigurat intro luna se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut lunar sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituitbazadecalcul a contributieideasigurari sociale, la castigulsalarialmediu brutlunardinlunarespectiva,comunicatdeInstitutulNationaldeStatistica.
La intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010, valoarea unui puct de pensie este de 732.8 Ron. 32

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

2. Punctajul anual al asiguratului se calculeaza prin impartirea la 12 a sumei punctajelorlunarerealizateinanulcalendaristicrespectiv. 3. Punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se calculeaza prin impartirea sumei punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzatorstagiuluicompletdecotizare. b) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza,dupacaz,deexemplu: cuantumul pensiei de invaliditate, cand asiguratul a beneficiat sau beneficiaza de pensie de invaliditate. In cazul persoanelor care beneficiaza de aceste perioadele asimilate si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturileasiguratecucelestabilitepentruperioadeleasimilate. 25% din castigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, cand asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitarsaucandasatisfacutserviciulmilitar

c) Pentru someri Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la castigul salarial mediu brut lunar din lunarespectiva,comunicatdeInstitutulNationaldeStatistica. In mod exceptional, legea prevede expres ca, pentru stagiul potenial acordat asigurailor n dreptsobinopensiedeinvaliditate,punctajullunaralasiguratuluiestede: 0,70punctepentrugradulIdeinvaliditate; 0,55punctepentrugradulIIdeinvaliditate; 0,35punctepentrugradulIIIdeinvaliditate. CNPP si casele de pensii sectoriale comunica asiguratilor punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, din oficiu, o data la 2 ani, precum si oricand, la cererea asiguratilor,contracost. Plata pensiei se face lunar, personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei careia i sa incredintat ori i sa dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin procura speciala.in functie de optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont decard. 3.1.7.Cerereadepensionareiaspecteprivindjurisdicia Acordarea pensiei se face la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i sa incredintat sau i sa dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusapersonaloriprinmandatardesemnatprinprocuraspeciala. Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana, iar Casa Teritoriala de Pensii emite o decizie in 45 zile de la data inregistrarii cererii prin care admite sau respinge motivatcererea. Deciziiledepensieemisedecaseleteritorialedepensiipotficontestate,intermende30dezile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, care functioneaza in cadrul CNPP. Termenuldesolutionareacontestatieiestede45deziledeladatainregistrariiacesteia.
33

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

HotararileComisieiCentraledeContestatiipotfiatacatelainstantajudecatoreascacompetenta, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararile care nu au fost atacate la instantele judecatorestiintermensuntdefinitive CererileindreptateimpotrivaCNPPsiacaselorteritorialedepensiiseadreseazatribunaluluiina carui raza teritoriala isi are domiciliul ori sediul reclamantul. Impotriva hotararii tribunalului se poate facerecurs la curtea de apelcompetenta. Hotararile curtilor de apel,precumsihotararile tribunalelor,neatacatecurecursintermen,suntdefinitivesiirevocabile. 3.1.8.Cumululpensieicuvenituldintroactivitateprofesional Cumulul pensiei cu venitul dintro activitate profesionala este posibil doar in cazurile expres prevazutedelege. Astfel, pot cumula pensia cu cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie,inconditiilelegii,: (1)indiferentdenivelulveniturilorrespective: a) pensionariipentrulimitadevarsta; b) nevazatorii; c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradulIIIdeinvaliditate; d) copiii pensionari de urmas, pana la varsta de 16 ani sau, daca isi continua studiile intro forma de invatamant organizata potrivitlegii,panalaterminareaacestora,fara a depasi varstade26deani; (2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc35%dincastigulsalarialmediubrutprevazutlaart.33alin.(5).

Testdeautoevaluare3.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Pentru calculul pensiei, punctajul mediu anual, realizat de asigurat n perioada de cotizare, se determin prin mprirea numrului de puncte rezultat din nsumarea punctajelor anuale realizatedeasiguratnperioadadecotizarela: a) numruldeanicorespunztorstagiuluicompletdecotizare; b) numruldeanicorespunztorstagiului(perioadei)decotizarerealizat() 2. Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintro activitate profesional, indiferent de nivelul veniturilorrespective: a) copiiibeneficiariaiuneipensiideurma,peperioadacolarizrii,pnlamplinireavrstelor prevzutedelege; b) nevztorii;

34

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

c) pensionariideinvaliditatedegradulI.

3.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare3.1 Rspunsurilecorectesunt:1c;2b;3b;4c,d. Testuldeautoevaluare3.2 Rspunsurilecorectesunt:1a;2a,b.

3.3.BibliografiepentruUnitatea3
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

35

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare IV SISTEMUL ASIGURRILOR SOCIALE DE SNTATE. CONCEDIILE I INDEMNIZAIILE DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.4 4.1.Sistemulasigurrilorsocialedesntate 4.1.1.Categoriiledeasigurai 4.1.2.Coteledecontribuie 4.2.Concediileiindemnizaiiledeasigurrisocialedesntate 4.2.1.Categoriiledeasigurai 4.2.2.Cotadecontribuie 4.2.3.Contribuabilii 4.2.4.Bazadecalculaprestaiilor 4.2.5.Stagiuldecotizare 4.2.6.Condiiideacordareaprestaiilor 4.2.7.Categoriideprestaii 4.2.8.Plataindemnizaiilor 4.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 4.4.BibliografiepentruUnitatea4 Obiectiveleunitiidenvare4 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoatei categoriile de persoane asigurate n sistemul asigurrilor socialedesntate; cunoatei care sunt cotele de contribuie n sistemul asigurrilor sociale de sntatei care sunt persoanele care datoreazi pltesc aceste cote decontribuie; identificai categoriile de persoane asigurate pentru concedii i indemnizaiideasigurridesntate; identificai cine sunt contribuabilii i care sunt categoriile de persoane care datoreaz i/sau pltesc cote de contribuie pentru concedii i indemnizaiideasigurridesntate;

36

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

nelegei cum se calculeaz stagiul de cotizare n acest sistem, care sunt condiiiledeacordareaprestaiilordinsistemicareestebazadecalcula acestorpreataii; cunoatei care sunt categoriile de prestaii care se acord n sistemul concediilori indemnizaiilor de asigurri de sntatei care sunt regulile privindplataindemnizaiilor.

4.1.Asigurrilesocialedesntate
Reglementarea cadru privind sistemul asigurrilor sociale de sntate este reprezentat de Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. 4.1.1.Categoriiledeasigurai Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetateniistraini siapatriziicareausolicitatsiobtinutprelungirea dreptuluidesederetemporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile legii. Persoana incauzaincheiecontractdeasigurarecucaseledeasiguraridesanatate. Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de casele de asigurari de sanatatesideANAF,inconditiilelegii. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliusaudesedereinRomania. A. Sunt asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate urmatoarele categorii depersoane: 1.persoaneleasiguratepentrucarecontributiaseplatestedinaltesurse,sianume:
a) b)

c)

d) e)

f) g)

se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accidentdemuncasauauneiboliprofesionale; se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazulcopiluluicuhandicap,panalaimplinireadecatrecopilavarsteide3ani,sause afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsaintre3si7ani; executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute de art. 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executariipedepseiprivativedelibertate,dacanuauvenituri; persoanelecarebeneficiazadeindemnizatiedesomaj; strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei caresuntvictimealetraficuluidepersoanesiseaflaintimpulprocedurilornecesare stabiliriiidentitatiisisuntcazatiincentrelespecialamenajatepotrivitlegii; persoanelecarefacpartedintrofamiliecarearedreptullaajutorsocial; pensionariicuvenituridinpensiimaimicide740lei;

37

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

h) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o i)

perioadadecelmult12luni,dacanuauvenituri. personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentruCulte,dacanurealizeazavenituridinmunca,pensiesaudinaltesurse.

2.persoanecaresipentrucarenusedatoreazasiplatestecotadecontributie: toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca; tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copiluluisinurealizeazavenituridinmuncasaunusuntbeneficiarideajutorsocial sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate; persoanele ale cror drepturi sunt stabilite prin legi speciale (persoane persecutate dinmotivepolitice,etc.) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse; bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeazavenituridinmunca,pensiesaudinalteresurse; femeileinsarcinatesilauzele,dacanuauniciunvenitsauauveniturisubsalariulde bazaminimbrutpetara.

3.Oricealtecategoriidepersoanecarenusuntprevazuteexpresdelegeauobligatiasase asigure in acest sistem si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate in conditiilelegii. B.Asigurareasocialdesntateestefacultativpentruurmtoarelecategoriidepersoane: a) membriimisiunilordiplomaticeacreditatenRomnia; b) cetenii strinii apatrizii care se afl temporar nar, fr a solicita viz delungedere; c) ceteniiromnicudomiciliulnstrintatecareseafltemporarnar.

4.1.2.Cotadecontribuie Dreptullaasigurarisocialedesanatateesteconditionatdeplatacontributieideasigurarisociale desanatatedestinatasuportariiprestatiilordincadrulacestuisistem. Contributiasedatoreazadiferit,astfel: 1. persoanaasiguratadatoreazaocontributielunarade5,5%,careseaplicaasupra: a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum si oricaror alte venituri realizate din desfasurareauneiactivitatidependente; b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brutpetara,lunar;

38

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

c) veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura, pentru persoanelefizicecarenuaucalitateadeangajatorsinuseincadreazalalit.b); d) indemnizatiilordesomaj; e) veniturilordincedareafolosinteibunurilor,veniturilordindividendesidobnzi,veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intro forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai in cazul in care nu se realizeazavenituridenaturacelorprevazutelalit.a)d)maisus Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara in cota de 5,5%dincuantumulacestorvenituri,faracapensianetasafiemaimicade740lei. n cazul persoanelor care realizeaz n acelai timp venituri de natura celor asupra carora se datoreaza contributie de asigurari de sanatate, contribuia se calculeaz asupra tuturor acestor venituri. n cazul persoanelor care realizeaz venituri de natura celor prevzute la lit. c) sub nivelul salariuluidebazminimbrutpearicarenufacpartedinfamiliilebeneficiaredeajutorsocial, contribuia lunar se calculeaz asupra sumei reprezentnd o treime din salariul de baz minim brutpear. Contribuia de asigurri sociale de sntate nu se datoreaz asupra sumelor acordate n momentul disponibilizrii, venitului lunar de completare sau plilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaz aceste domenii, precum i asupra indemnizaiilor reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiiledeasigurrisocialedesntate,cumodificrileulterioare. Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaia s i asigure sntatea potrivit prevederilor legii, sunt obligatescomunicedirectcaseide asigurrialeseveniturile,pebazacontractuluide asigurare,nvedereastabiliriiiachitriicontribuieide5,5%. 2. Persoanelejuridice saufizicela careisidesfasoara activitateaasiguratiiau obligatia sa calculeze si sa vireze la fond o contributie de 5,2% din suma castigurilor brute relizate deasigurati. Intrebri: 1.Caresuntcategoriiledepersoaneasiguratensistemulasigurrilorsocialedesntate? 2. Care sunt cotele de contribuie datorate n sistemul asigurrilor sociale de sntate i cine datoreazacestecotedecontribuie?

4.2.Concediileiindemnizaiiledeasigurrisocialedesntate
Sistemul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este reglementatdeOUG158/2005,cumodificrileicompletrileulterioare.

39

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

4.2.1.Categoriiledeasigurai 1.Salariatiisiasimilatiiacestora: persoanecedesfasoaraactivitateainbazacontractuluidemunca persoanecareauraporturideserviciu(functionaripublici) persoanecedesfasoaraoricealteactivitatidependente persoanecareisidesfasoaraactivitateainfunctiielective persoanenumiteincadrulautoritatilorlegislative,executive,judecatoresti membriicooperatoridincooperativamestesugareasca 2.Persoanecarebeneficiazadedrepturicareseplatescdinbugetulasigurarilorpentrusomaj 3. Persoane care nu se afla in categoriile 1 si 2, dar care sunt: asociati, comanditari sau actionari; membrii unei asociatii familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente si alte persoane care se pot asigura pe baza de contract de asigurare. Persoanele din aceasta categorie care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform OUG 158/2005, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care sunt fie membri ai unei asociatii familiale, fie persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. 4.2.2.Cotadecontribuie Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de ordonanta este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii prestatiilor din cadrul acestui sistem. Cota de contributie este de 0,85%, aplicata la suma castigurilor brute lunare realizate de asigurati sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, ori asupra veniturilor supuseimpozituluipevenit oriasupra veniturilorcuprinseincontractuldeasigurari socialesise achitalabugetulFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna respectivasivaloareacorespunzatoarea12salariiminimebrutepetaragarantateinplata. 4.2.3.Contribuabilii Cotadecontributiesedatoreazasiseachita,dupacaz,decatre: a)angajatori,pentruasiguratiiprevazutiincategoria1. b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor, pentru somaj pentru asiguratii prevazuti incategoria2. c)persoaneleprevazuteincategoria3. 4.2.4.Bazadecalculaprestaiilor Baza de calcul se aplica tuturor prestatiilor si reprezinta media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brutepetaralunar,pebazacarorasecalculeazacontributiapentruconcediisiindemnizatii.

40

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

n situaia n care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizaiilor se utilizeaz perioade asimilate stagiului de cotizare veniturile ce se iau n considerare sunt fie cuantumul indemnizaiilor, fie salariul de baz minim brut pear, din perioadele respective, fie indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, pentru situaiile expres prevzute de lege, dupa caz. 4.2.5.Stagiuldecotizare Stagiulminimdecotizarepentruacordareadrepturilordeasigurarisocialedesanatateestede1 lunarealizatainultimele12lunianterioareluniipentrucareseacordaconcediulmedical. Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelorpentrucaresaachitatcontributiapentruconcediisiindemnizatiidecatreangajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de muncasiboliprofesionalesaubugetulasigurarilorpentrusomaj. Seasimileazastagiuluidecotizareinsistemuldeasigurarisocialedesanatate: a) perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de aceastaordonantadeurgenta. b) perioadeleincareasiguratul: abeneficiatdepensiedeinvaliditate; a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalaastudiilorrespective,cuconditiaabsolviriiacestora; abeneficiatdeconcediusiindemnizatiepentrucrestereacopiluluiinvarstadepanala2 anisau,incazulcopiluluicuhandicap,depanala3ani.

Acesteperioadeseasimileazstagiuluidecotizarenumaidacnacesteperioadeasiguratulnua realizatstagiidecotizarennelesulprevederilorlegii. Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medicochirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. 4.2.6.Condiiideacordareaprestaiilor Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru careafostacordatconcediul. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazutelaart.1trebuiesaindeplineascacumulativurmatoareleconditii: a) saindeplineascastagiulminimdecotizareprevazutdeaceastaOUG158/2005; b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelormedicochirurgicalesauabolilorinfectocontagioasedingrupaA; c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a OUG 158/2005, in vederea exercitarii

41

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 4.2.7.Categoriideprestaii Asiguratiiinacestsistembeneficizadeurmatoareleconcediisiindemnizatii: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boliobisnuitesaudeaccidenteinafaramuncii; b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncasauboliprofesionale; c) concediimedicalesiindemnizatiipentrumaternitate; d) concediimedicalesiindemnizatiipentruingrijireacopiluluibolnav; e) concediimedicalesiindemnizatiideriscmaternal. Perioadeleincareasiguratulbeneficiazadeprestatiiincadrulacestuisistemconstituiestagiude cotizareincadrulsistemulpublicdepensiicuplatacontributieiinacestsistem(nusuntperioade asimilatedeoarecepentruacesteindemnizatiisedatoreazacotadecontributieindividuala). 1) Concediulsiindemnizatiapentruincapacitatetemporarademunca cauzatadeboliobisnuitesaudeaccidenteinafaramuncii Fonduldincaresesuporta Plata indemnizatiei de incapacitate temporara de munca se suporta diferit pe categorii de asigurati: a) Pentru salariati si persoane asimilate lor, angajatorul suporta si plateste indemnizatia din prima zi pana in a 5a zi de incapacitate temporara de munca, iar bugetul Fondului nationalunicdeasigurarisocialedesanatateincepandcuasaseazi. Pentru restul categoriilor, indemnizatia se suporta dinbugetulFonduluinational unicde asigurarisocialedesanatatedinprimazideincapacitate.

b)

Duratadeacordare Durata de acordare este de maximum 183 zile in interval de 1 an, calculat din prima zi de imbolnavire. Conform legii, incepand cu ziua 91, prelungirea se poate acorda numai de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. Dupa expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei, medicul primar sau medicul specialist poate propune pensionarea de inveliditate. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul primar sau medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPP, impreuna cu CNAS,inraportcuevolutiacazuluisicurezultateleactiunilorderecuperare. Incazulunorbolispecialeprevazutedelege,duratadeacordareaconcediuluiiaindemnizaiei pentruincapacitatetemporardemuncestemaimare.

42

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. Cuantum Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prinaplicareaprocentuluide75%asuprabazeidecalcul. Cuantumulbrutlunaralindemnizatieipentruincapacitatetemporarademunca,determinatade tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medicochirurgicale,estede100%dinbazadecalcul. 2) Concediilesiindemnizatiilepentruprevenireaimbolnavirilorsirecuperareacapacitatiide munca a) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se acorda in cazul reducerii timpuluidemuncacu,dacaasiguratiicaresuntsalariatisauasimilatisalariatilor,dinmotivede sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca. Durata de acordare este de cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, iar cuantumul il reprezinta diferenta dintre media veniturilor lunare asigurate pe ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizatdeasiguratinurmareduceriitimpuluidemunca,faraadepasi25%dinbazadecalcul. b)Concediu siindemnizatiepentrucarantinaseacordaincazul incareasiguratului ise interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase. Durata de acordare este cea stabilita in certificatul eliberat de Directia de Sanatate Publica, iar cuantumul brut lunar al indemnizatieiestede75%dinbazadecalcul. c) Tratament balnear Asiguraii aflai n incapacitate temporar de munc pe o perioad mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaz de tratament balneari de recuperare acapacitiidemunc,pebazabiletuluidetrimitere. 3) Concediulsiindemnizatiadematernitate Continutulprestatiei Concediul de maternitate cuprinde concediile pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zilecalendaristice,perioadaincareasiguratelebeneficiazadeindemnizatiedematernitate. Beneficiari Benficiaza de concediul si indemnizatia de materniate, in primul rand, femeile care sunt asigurateinsistemuldeasiguraripentruconcediisiindemnizatiideasiguraridesanatate. Deaceleasidrepturibeneficiazasifemeilecarenumaiau,dinmotiveneimputabilelor,calitatea de salariat sau persoana asimilata acestora, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatiideasigurat.Faptulcapierdereacalitatiideasiguratnu saprodus din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora. Durata Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentrulauziepeoperioadade63deziledupanastere.Concediilepentrusarcinasilauziesepot compensa intreele, in functiederecomandareamedicului si deoptiuneapersoaneibeneficiare,
43

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand culunaa6adesarcina. In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie,indemnizatiadematernitateseacordapetoatadurataacestuia. Cuantum Cuantumulbrutlunaralindemnizatieidematernitateestede85%dinbazadecalcul. In cazul mamelor care siau pierdut calitatea de salariat din motive neimputabile lor, baza de calculaindemnizatieidematernitateseconstituiedinmediaveniturilorlunarepebazacaroras a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderiicalitatiideasigurat. Fonduldincaresesuporta Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari socialedesanatate. 4) Concediulsiindemnizatiapentruingrijireacopiluluibolnav Continutulprestatiei Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinireavarsteide18ani. Benficiari Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de ordonanta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i sau incredintat copii in vederea adoptiei sauiaufostdatiinplasament. Duratadeacordare Durata de acordare a indemnizatiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilorsociale. Cuantum Cuantumulbrutlunar al indemnizatiei pentruingrijireacopilului bolnav estede85%dinbazade calcul. Fonduldincaresesuporta Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

44

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

5) Concediulsiindemnizatiaderiscmaternal Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta aGuvernuluinr.96/2003privindprotectiamaternitatiilalocuriledemunca,cumodificari. Concediulsiindemnizatiaderiscmaternalseacordafaraconditiedestagiudecotizare. Cuantumulindemnizatieireprezinta75%dinbazadecalcul. Indemnizatiaderiscmaternalsesuporta integraldinbugetulFonduluinationalunic deasigurari socialedesanatate. Testdeautoevaluare4.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1.Cuantumullunaralindemnizaieidematernitateestenprezent: a) 75%dinmediaveniturilorasiguratepeultimele10luni; b) 85%dinmediaveniturilorasiguratepeultimele6luni; c) osumfix,stabilitprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat. 2.Indemnizaiapentrungrijireacopiluluibolnavseacord: a) pentru o perioad de maximum 45 de zile pe an pentru un copil, pn la mplinirea de ctre copilavrsteide7ani(18anincazulcopiluluicuhandicap); b) pnlamplinireadectrecopilavrsteide2ani(3anincazulcopiluluicuhandicap); c) pentruoperioadde63deziledupnatere. 4.2.8.Plataindemnizaiilor Plataindemnizatiilorsefacelunardecatre: a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru salariati si persoanele asimilate acestora. Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe categorii de asigurati si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiilesecalculeazasiseplatesc,dupacaz,defiecareangajator; b) institutiacareadministreazabugetulasigurarilorpentrusomaj,incazulsomerilor; c) casadeasiguraridesanatate,pentrucelelaltecategoriidepersoane. Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datoratepentrulunarespectiva. Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului
45

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurarisocialedesanatate. Indemnizatiile care se acorda in acest sistem, se platesc direct beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat de acesta prin procura. Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoaneicaredovedestecalaingrijitpanaladatadecesului. Plataindemnizatiilorinceteazaincepandcuziuaurmatoareceleiincare: a) beneficiaruladecedat; b) beneficiarulnumaiindeplinesteconditiilelegalepentruacordareaindemnizatiilor; c) beneficiarul sia stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiataconventiedeasigurarisociale; d) beneficiarul sia stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platescdecatrecelalaltstat.

4.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare4.1 Rspunsurilecorectesunt:1b;2a.

4.4.BibliografiepentruUnitatea4
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

46

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare V SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.5 5.1.Asigurrilepentruomajistimulareaocuprii 5.1.1.Aspectegenerale 5.1.2.Beneficiariiprestaiilorsistemuluiasigurrilordeomajistimulriiocuprii 5.2.Sistemulasigurrilorpentruomaj 5.2.1.Categoriideasigurai 5.2.2.Contribuialasistemulasigurrilorpentruomaj 5.2.3.Indemnizaiadeomaj 5.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 5.4.BibliografiepentruUnitatea5 Obiectiveleunitiidenvare5 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: identificai beneficiarii prestaiilor sistemului asigurrilor de omaj i stimulriiocuprii; cunoatei categoriile de persoane asigurate n sistemul asigurrilor pentruomaj; cunoatei care sunt cotele de contribuie n sistemul asigurrilor sociale de sntatei care sunt persoanele care datoreazi pltesc aceste cote decontribuie; ntelegei care sunt beneficiarii indemnizaiei de omaj, condiiile de acordare a acesteia, durata de acordare i cuantum, precum i regulile privind stabilirea i plata acestia i obligaiile ce revin beneficiarilor i angajatorilor.

5.1.Asigurrilepentruomajistimulareaocuprii
5.1.1.Aspectegenerale

47

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca este reglementat prin Legea76/2002. Reglementarea asigurarilor pentru somaj a evoluat fata de versiunea initiala cand se punea accent doar pe compensarea lipsei locurilor de munca prin acordarea ajutorului de somaj. Noua reglementare pune mai mult accent pe masurile de prevenire a somajului si cuprinde totodata regulilegeneraledupacareserealizeazaprotectiasomerilor,sianume: 5.1.2.Beneficiariiprestaiilorsistemuluiasigurrilordeomajistimulriiocuprii Beneficiarii prestatiilor de asigurari pentru somaj sunt persoanele aflate in cautarea unui loc de muncasicareseregasescintrunadinurmatoarelesituatii:
1) audevenitsomeri

includereaincategoriasomerilorpelangasalariatisiaaltorpersoane acordareaindemnizatieidesomajconditionatadeconduitabeneficiarului conditionarea platii indemnizatiei de somaj de indeplinirea de catre benficiar a obligatiilordecalificaresirecalificareprofesionala largirea continutului protectiei sociale, prin recunoasterea unor drepturi suplimentarepelangaindemnizatiadesomaj

Potrivitlegii,somerulestepersoanacareindeplinestecumulativurmatoareleconditii: este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinireaconditiilordepensionare; stareadesanatatesicapacitatilefizicesipsihiceofacaptapentruprestareaunei munci; nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta3 al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare; este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca sar gasi unlocdemunca.
2) nu au putut putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau

satisfacereastagiuluimilitar
3) ocupaunlocdemuncasi,dindiferitemotive,dorescschimbareaacestuia 4) auobtinutstatutulderefugiat/altaformadeprotectieinternationala,potrivitlegii 5) cetatenii straini/apatrizii care au fost incadrati in munca sau care au realizat venituri in

Romania
6) persoanelecarenuaupututocupalocdemuncaduparepatrieresaueliberareadindetentie

Intrebri:
In prezent, valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare este de 500 lei.
3

48

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

1. Care sunt categoriile de beneficiari ai prestaiilor sistemului asigurrilor deomaji stimulrii ocuprii?

5.2.Sistemulasigurrilorpentruomaj
5.2.1.Asiguraii In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate persoanele fizice, denumite asigurati. Asiguratiipotfi: a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiilelegii,cuexceptiapersoanelorcareaucalitateadepensionari; b) cetateniromanicarelucreazainstrainatate,inconditiilelegii; c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania,suntincadratiinmuncasaurealizeazavenituri,inconditiilelegii. Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficiezedeindemnizatiedesomaj. Legea acorda protectie sociala prin intermediul asigurarilor de somaj atat salariatilor cat si altor categoriidepersoaneasimilateacestora,reglementandastfeldouacategoriideasigurati: 1.Persoaneleasigurateobligatoriuprinefectullegii persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe bazadecontractdemuncatemporara,inconditiilelegii,cuexceptiapersoanelorcareau calitateadepensionari; functionarii publici si alte persoane caresi desfasoara activitatea in baza actului de numire persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatilorlegislative,executive,judecatoresti,peduratamandatului. soldatiisigradatiivoluntari; persoanelecareauraportdemuncaincalitatedemembrucooperator altepersoanecarerealizeazavenituridinactivitatidesfasuratepotrivitlegii sicarenu se regasesc in una dintre situatiile prevazute mai sus, in conditiile in care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exista obligatia, potrivit legii, de plata a contributieideasiguraripentrusomaj

2.Persoanelecaresepotasigurainbazacontractuluideasigurarepentrusomaj asociatiisiactionarii administratoricareauncheiatcontractepotrivitlegii persoaneleautorizatesadesfasoareactivitatiindependente membriiasociatiilorfamiliale cetateniiromanicarelucreazainstrainatate altepersoanecarerealizeazavenituridinactivitatidesfasuratepotrivitlegii sicarenu se regasescintrunadinsituatiiledemaisus.

49

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Persoanele prevzute in aceasta categorie pot ncheia contract de asigurare pentru omaj cu ageniapentruocupareaforeidemuncnacreirazteritorialiaudomiciliulsau,dupcaz, reedina,curespectareurmatoarelorconditiicumulative: a) saaibacelpuinvrstade18ani b) sa fie asigurate n sistemul public de pensiii n sistemul asigurrilor sociale de sntate. c) venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributiadeasigurarepentrusomaj. Testdeautoevaluare5.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1.nsistemulasigurrilorpentruomajsuntasiguraiobligatoriu,prinefectullegii: a) asociaiincadrulsocietilorcomerciale; b) persoanelecareidesfoaractivitateanfunciielective. 2.nsistemulasigurrilorpentruomajsepotasigurapebazdecontractdeasigurare: a) asociaiincadrulsocietilorcomerciale; b) persoaneleautorizatesdesfoareactivitiindependente. 5.2.2.Contributialabugetulasigurarilordesomaj Pentru a beneficia de drepturile acordate in sistemul de asigurari pentru somaj, asiguratii au obligatiasaplateascacontributiiledeasiguraripentrusomaj,astfel: Incazulpersoanelorpentrucareasigurareaesteobligatorie Pentruacestepersoane,sarcinacontributieiseimparteangajatorsiasigurat. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie de 0,5% calculata la suma castigurilor lunare brute acordate persoanelor asigurate asupra carora exista obligatia de plata a contributieiindividuale. Pentrucontributiaindividualadatoratadefiecaresalariat,totangajatoriiauobligatiadearetine si de a vira contributia lunara in cota de 0,5%, aplicata asupra castigului brut lunar realizat de asigurat. In cazul persoanelor asigurate facultativ in baza contractului de asigurare pentru somaj

50

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Aceste persoane au obligatia de a plati lunar o contributie de 1% din venitul lunar declarat si prevazutincontractuldeasigurarepentrusomaj. Testdeautoevaluare5.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Angajatorii au obligaia de a reine i de a vira lunar contribuia individual a salariailor la bugetulasigurrilorpentruomaj,ncotde: a) 0,5%dinsalariuldebazlunarbrut; b) 1%dinsalariuldebazlunarbrut; c) 3%dinsalariuldebazlunarbrut; d) 4%dinsalariuldebazlunarbrut. 2. Angajatorii au obligaia de a plti la bugetul asigurrilor pentruomaj o contribuie, calculat la suma ctigurilor lunare brute acordate persoanelor asigurate asupra crora exist obligaia deplatacontribuieiindividuale,ncotde: a) 0,5%; b) 1%; 5.2.3.Indemnizaiadeomaj Principala prestatie reglementata de Legea asigurarilor pentru somaj este indemnizatia de somaj. Beneficiari a) Somerii In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii trebuie sa se afle intruna din urmatoarelesituatii: leauincetatraporturiledemuncadinmotiveneimputabilelor; leauincetatraporturiledeserviciudinmotiveneimputabilelor; lea incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitiveaactivitatiiangajatorului; a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li sa desfacutcontractuldinmotiveneimputabilelor; lea incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabilelor; c)3%; d)4%.

51

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, dinactivitatiautorizatepotrivitlegii,veniturimaimicidecatvaloareaindicatoruluisocial dereferinta,invigoare; au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobanditcapacitateademuncasinuaureusitsaseincadrezeinmunca; leau incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioadadesuspendareaacestora,potrivitlegii; reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitiveaactivitatii,saulaunitatilecareaupreluatpatrimoniulacestora; leaincetatactivitateadesfasurataexclusivpebazaconventieicivile. b) Persoaneasimilatesomerilor

Suntasimilatesomerilorpersoanelecareindeplinescurmatoareleconditii: sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intro perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatiriiprofesionale; sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16ani,carenuaureusitsaseincadrezeinmuncapotrivitpregatiriiprofesionale; suntpersoanecare,inaintedeefectuareastagiuluimilitar,nuaufostincadrateinmunca si care intro perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu sau putut incadra in munca.

Conditiideacordare Pentru a beneficia de aceasta indemnizatie, somerii trebuie sa indeplinesca cumulativ anumite conditiiprevazuteexpresdelege: a) sa aiba un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 luni anterioare datei de inregistrareacererii b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai micidecatvaloareaindicatoruluisocialdereferinta,invigoare c) sanuindeplinescaconditiiledepensionare d) sa fie inregistrati la ANOFM in a carei raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta daca au avutultimullocdemunca/aurealizatvenituriinacealocalitate Persoaneleasimilatesomerilortrebuiesaindeplinescaurmatoareleconditii: a) suntinregistratilaANOFMinacareirazateritorialaisiaudomiciliul b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai micidecatvaloareaindicatoruluisocialdereferinta,invigoare; c) nuindeplinescconditiiledepensionare(oricefeldepensie) Nuvorbeneficiadeindemnizatiedesomaj: persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru

52

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocupareaforteidemunca. Duratadeacordare a) Somerii Pentruacestepersoane,indemnizatiaseacordadiferentiatinfunctiedestagiuldecotizare: 6luni,pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputinunan; 9luni,pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputin5ani; 12luni,pentrupersoanelecuunstagiudecotizaremaimarede10ani. absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

b) Persoaneleasimilatesomerilor Intoatecazurile,seacordatimpde6luni. Cuantum Indemnizatiareprezintasumaceseacordalunar,diferentiatinfunctiedestagiuldecotizare: a) Someri Cuantumulindemnizatieidesomajestede: 9 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputinunan; 9 lasumademaisusseadaugaosumacalculataprinaplicareaasupramedieisalariuluide baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiateinfunctiedestagiuldecotizare,dupacumurmeaza: 3%pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputin3ani; 5%pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputin5ani; 7%pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputin10ani; 10%pentrupersoanelecuunstagiudecotizaredecelputin20deani. b) Persoaneleasimilatesomerilor Pentru aceste persoane, indemnizatia fixa este de 50% din valoarea indicatorului social de referintainvigoareladatastabiliriiacestuia. Momentulnasteriidreptuluilaindemnizatiadesomaj Dreptul la indemnizatia de somaj devine exigibil la momente diferite in functie de situatia beneficiarului.Astfel,dreptullaindemnizatiadesomajsenasteladata: incetariiraporturilordemunca; incetariiraporturilordeserviciu; incetariimandatuluipentrucareaufostnumitesaualese; expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract. e. incetariicalitatiidemembrucooperator; f. incetariicontractuluideasigurarepentrusomaj; a. b. c. d.

53

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

g. incetariimotivuluipentrucareaufostpensionate; h. incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu; i. ramaneriidefinitiveahotarariijudecatoresti; j. incetariiactivitatiidesfasurateexclusivpebazaconventieicivile; k. expirarii perioadei de 60 de zile in care absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani nu au resusit sa se incadreze in munca potrivit pregatiriiprofesionale l. absolvirii, pentru cazurile absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicapcarenuaureusitsaseincadrezeinmunca m. expirariiperioadeide30deziledeladatalasariilavatra. Plata Indemnizatia de somaj se plateste la cererea persoanei indreptatite, de la momentul nasterii dreptului. Cu toate acestea, indemnizatia de somaj se acorda de la momentul la care sa nascut acest drept, numai in masura in care cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca,intermende30deziledelaaceastadata. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data la care sa nascut dreptul, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrariicererii.Acesttermende12luniesteunuldedecadere. Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala. Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legaturacustabilireaacestuidreptsuntscutitedeoricefeldetaxadetimbru. Obligatiialebeneficiarilorindemnizatieidesomaj saseprezintelunarinbazaprogramariisauoridecateorisuntsolicitatilaANOFMla caresuntinregistratipentruaprimisprijininvedereaincadrariiinmunca sa comunice in termen de 3 zile agentiei la care sunt inregistrati orice modificare a conditiilorcareauduslaacordareadrepturilor sa participe la serviciul pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala la agentialacaresuntinregistrati sacauteactivunlocdemunca sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta,intermende24deoredeladataacordariiconcediuluimedical Obligatii ale angajatorilor care au incadrat in munca beneficiari ai indemnizatiei de somaj sa comunice ANOFM in a carei raza teritoriala isi au domiciliul/sediul toate locurile vacantedemuncaintermende5ziledelamomentulvacantariilor

54

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

daca incadreaza in munca persoane dintre cele ce primesc indemnizatii de somaj, sa anunteintermende3zileANOFMlacareacesteasuntinregistrate

Testdeautoevaluare5.3. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Pentru a beneficia de indemnizaie de omaj, omerii trebuie s ndeplineasc anumite condiiiprintrecare: a) s aib un stagiu de cotizare de minim 12 luni n ultimele 24 luni premergtoare datei nregistrriicererii; b) s nu realizeze venituri sau s realizeze venituri mai mici dect valoarea indicatorului social dereferinnvigoare. 2.omerii cu un stagiu de cotizare de 9 ani beneficiaz de indemnizaie deomaj pe o perioad de: a) 3luni; b) 6luni; 3.Cuantumullunaralindemnizaieideomajpentrupersoaneleasimilateomerilorestede: a) 50%dinsalariuldebazminimbrutpear; b) 75%dinsalariulmediubrutpeeconomie; c) 50%dinvaloareaindicatoruluisocialdereferinnvigoareladatastabiliriiacestuia; d) 75%dinvaloareaindicatoruluisocialdereferinnvigoareladatastabiliriiacestuia.

c)9luni; d)12luni.

5.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare5.1 Rspunsurilecorectesunt:1b;2a,b. Testuldeautoevaluare5.2 Rspunsurilecorectesunt:1a;2a. Testuldeautoevaluare5.3 Rspunsurilecorectesunt:1a,b;2c;3c.

55

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

5.4.BibliografiepentruUnitatea5
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

56

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare VI MSURI PENTRU PREVENIREA OMAJULUI I STIMULAREA OCUPRII Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.6 6.1.Msuripentruprevenireaomajului 6.1.1.Sprijinireaangajatorilorpentrurealizareaprogramelordeformareprofesional 6.1.2.Serviciidepreconcediere 6.2.Msuripentrustimulareaocupriiforeidemunc 6.2.1.Msuridestinatepersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc 6.2.2.Msuridestinateangajatorilor 6.3.BibliografiepentruUnitatea6 Obiectiveleunitiidenvare6 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoateimsurileprevzutedelegepentruprevenireaomajului; cunoatei msurile prevzute de lege att n provina persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc ct i n privina angajatorilor pentru stimulareaocupriiforeidemunc.

6.1.Msuripentruprevenireaomajului
6.1.1.Sprijinireaangajatorilorpentrurealizareaprogramelordeformareprofesional In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru propriiangajati,derulatedefurnizorideserviciidepregatireprofesionala,autorizatiinconditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj,o sumareprezentand 50% dincheltuielile cuserviciiledeformareprofesionalaorganizatepentruunnumardecelmult20%dinpersonalul angajat.

57

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care sa acordat aceasta suma, cel putinunandeladataacordariisumei. Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale acestor persoane anterior termenului de un an sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncasubventiaacordatapentrufiecarepersoana,plusdobandadereferintaaBanciiNationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc prin acordul partilor, ca urmare a constatarii nulitatii contractului de munca, a reintegrarii prin horarare judecatoreasca a persoanei care ocupase anterior poastul ocupat de salariat sau pe motiv de reoeganizare, si nu mai pot beneficia de o astfel de subventie o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective 6.1.2.Serviciidepreconcediere In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelorsocialenefavorabilealeacestorconcedieri. Inperioadapreavizuluiangajatiivorparticipalaserviciiledepreconcediererealizatedeagentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sauprivat,acreditati,selectatidecatreacestea,inconditiilelegii. In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilordeconcediere. Persoaneleamenintatederisculdeadevenisomeri,inspecialinurmaunorconcediericolective beneficiazadeserviciidepreconcediere,carepresupun,inprincipal,urmatoareleactivitati: informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilordeocuparesideformareprofesionala; plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitatidecautareaunuilocdemunca; reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata; sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatereasomajului.

6.2.Msuripentrustimulareaocuprii
Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

58

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

6.2.1.Msuridestinatepersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc Masurile care vizeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sunt destinate cresterii sanselordeocupareaacestorpersoane. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catreAgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca,inprincipal,prin: a)informareasiconsiliereaprofesionalaserealizeazaprinfurnizareadeinformatiiprivindpiata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode sitehnicidecautareaunuilocdemunca. Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte,inconditiilelegii. Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul jobcluburilor organizatedeagentiilepentruocupareaforteidemunca. Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altorformeorganizatedeinstruire. b) medierea muncii reprezinta activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de muncasaudeserviciu. Agentiilepentruocupareaforteidemuncaauobligatiadeaidentificalocuriledemuncavacante laangajatorisialefacecunoscutepersoanelorincautareaunuilocdemunca. Serviciiledemedierepentrupersoaneleincautareaunuilocdemuncaseacordagratuitdecatre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in: informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca; mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; preselectia candidatilor corespunzatorcerintelor locurilorde munca oferitesi in concordantacupregatirea, aptitudinile,experientasicuintereseleacestora. In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocupareaforteidemuncaauobligatiadeaintocmi,pentrufiecarepersoanaincautareaunuiloc demunca,planulindividualdemediere. Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncalacaresuntinregistrati,esteobligatorie. c) formarea profesionala persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionaleinscopulasigurariimobilitatiisireintegrariipepiatamuncii.

59

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca. Formarea profesionala se face tinanduse seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective, prin cursuri,stagiidepracticasispecializare,precumsialteforme,inconditiilelegii. Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliereprofesionalasaudemediere. Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentruOcupareaForteideMunca. d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte serviciideconsultanta. e)completareaveniturilorsalarialealeangajatilor Persoanelecaroralisastabilitdreptullaindemnizatiadesomajpotrivitlegiisicareseangajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitulperioadeipentrucareerauindreptatitesaprimeascaindemnizatiade somaj,deosuma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj si, dupa caz, reactualizata conform legii. In schimb, nu beneficiaza de aceasta indemnizatie persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de muncasaudeserviciuinultimii2ani. Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referintainvigoareladataincadrarii. Absolventii carora li sa stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, beneficiaza,dinbugetul asigurarilorpentrusomaj,deosumaegala cu indemnizatiadesomajlacarearfiavutdreptul,inconditiilelegii,panalaexpirareaperioadeide acordare a acesteia, daca nu sar fi angajat. Acest drept se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii. Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care absolventii ar fi avut dreptul daca nu sar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referintainvigoareladataangajarii. Nubeneficiaza,insa,deacesteprevederi: absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu; absolventiicareseincadreazalaangajatoricucareaufostinraporturidemunca saudeserviciuinultimii2ani; absolventiicareladatasolicitariidreptuluiurmeazaoformadeinvatamant;

60

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivitlegii,deaiincadrainmunca; absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata ca urmare a incheierii unui contract de munca pe o durata de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare aschimbarii durateicontractuluiindividualdemuncapentru oduratamaimarede12luni,plataindemnizatieidesomajinceteaza.

f)stimulareamobilitatiiforteidemunca Persoanele care inperioada incare beneficiaza de indemnizatie desomaj se incadreaza,potrivit legii, intro localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somajegalacudedouaorivaloareaindicatoruluisocialdereferintainvigoareladataacordarii. Persoanele care inperioada incare beneficiaza de indemnizatie desomaj se incadreaza,potrivit legii, intro alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatoruluisocialdereferintainvigoareladatainstalarii. 6.2.2.MsuridestinateAngajatorilor n vederea stimulrii ocuprii, legea prevede i msuri care ii vizeaza pe angajatori, respectiv stimulareaacestorapentruincadrareainmuncaasomerilorsicreareadenoilocuridemunca Stimulareaangajatorilorpentruincadrareainmuncaasomerilorserealizeazaprin: a)subventionarealocurilordemunca. Exemplu: Angajatorii care ncadreaz n munc pe durat nedeterminat absolveni ai unor instituii de nvmnt sunt scutii, pe o perioad de 12 luni, de plata contribuiei datorate la bugetul asigurrilor pentruomaj, aferent absolvenilor ncadrai,i primesc lunar, pe aceast perioad,pentrufiecareabsolvent: a) o sum egal cu valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrrii n munc,pentruabsolveniicicluluiinferioralliceuluisauaicolilordearteimeserii; b) o sum egal cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrriinmunc,pentruabsolveniidenvmntsecundarsuperiorsaunvmnt postliceal; c) o sum egal cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrriinmunc,pentruabsolveniidenvmntsuperior. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelorcuhandicapprimesclunar,pentrufiecareabsolvent,sumeleprevazutemaisuspeo perioadade18luni. Nu beneficiaza de aceste prevederi angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in muncaabsolventiaiinstitutiilordeinvatamant,pentruabsolventiidinaceastacategorie. Masurile de stimulare prevazute mai sus nu se acorda pe perioadele in care raporturile de muncasaudeserviciusuntsuspendate. Prinabsolventalunei institutiide invatamant seintelegepersoanacareaobtinutodiplomasau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat inconditiilelegii.
61

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile mentionate mai sus sunt obligati sa mentina raporturiledemuncasaudeserviciualeacestoracelputin3anideladataincheierii.Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor anterior acestui termen sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoareladataincetariiraporturilordemuncasaudeserviciu,dacaincetareaacestoraaavutloc dinanumitemotivepevzutedelege. Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei de a mentine raporturile de munca sau de serviciu aleabsolventilorcelputin3anideladataincheierii,mentinraporturiledemuncasaudeserviciu cu absolventii respectivi primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatoripentruacestepersoanesivirate,conformlegii.Acestajutorfinanciarpoatefiacordat peoperioadadecelmult2ani. Angajatoriicareincadreazainmuncapeperioadanedeterminatasomeriinvarstadepeste45de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioadade12luni,deplatacontributieidatoratelabugetulasigurarilorpentrusomaj,aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoanaangajatadinacestecategorii,osumaegalacuvaloareaindicatoruluisocialdereferinta invigoare,cuobligatiamentineriiraporturilordemuncasaudeserviciucelputin2ani. De facilitatile mentionate mai sus, cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, siau indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturiledemuncasaudeserviciucelputin2ani. Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mentionate mai sus, anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de muncasaudeserviciu,dacaincetareaacestoraaavutlocdinanumitemotiveprevazutedelege. Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetulasigurarilorpentrusomaj. Nu beneficiaza de facilitatile mentionate mai sus angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate. Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute de lege, anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilordemuncasaudeserviciu. b)acordareadecrediteinconditiiavantajoaseinvedereacreariidenoilocuridemunca

62

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de muncacevorficreate,pentruoperioadadecelmult3ani,pentruinvestitii,inclusivperioadade gratiedemaximum6lunisi,respectiv,unanpentruasigurareaproductiei,cuodobandade50% dindobandadereferintaaBanciiNationaleaRomaniei. Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu aceeasi dobanda si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii. Aceste credite se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cualti studenticare indeplinescconditiileprevazute delege, intreprinderimici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica incalitatedepersoanafizicaautorizata. Beneficiarii de credite acordate in conditiile de mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de muncasaudeserviciu; activitateadebazasaserealizezeinproductie,serviciisauinturism; pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca noucreate prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocupareaforteidemunca; personalulincadratsafiementinutinactivitatecelputin3ani; locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite sa nu fie locurile de muncavacante,rezultateinurmaincetariiraporturilordemuncaaunorangajati inultimele12lunipremergatoareincheieriicontractuluidecreditare.

Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile. Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vorficreate. Fondurile nerambursabile se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii,unitaticooperatiste,asociatiifamiliale,precumsiactivitatiindependentedesfasuratede persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene desaraciesiexcluziunesocialadincauzaniveluluiridicatalsomajului. Localitatile in care se vor acorda fondurile, precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor socialedestat. Fondurile nerambirsabile se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca noucreate sa incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale infiintatedesomeri,precumsisomerilorcareaudobanditcalitateadepersoanefiziceautorizate sadesfasoare,inmodindependent,oactivitateeconomica. c)acordareaunorfacilitati Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentandcontributiadatoratabugetuluiasigurarilorpentrusomaj.

63

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Intrebri: 1.Caresuntmsurileprevzutedelegepentruprevenireaomajului? 2.Caresunt msurileprevzutedelegeattnprovinapersoaneloraflatencutareaunuiloc demuncctinprivinaangajatorilorpentrustimulareaocupriiforeidemunc?

6.3.BibliografiepentruUnitatea6
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

64

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare VII PRESTATIILE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.7 7.1.Prestaiilepentrususinereafamilieinvedereacreteriicopilului 7.1.1.Categoriideprestaii 7.1.2.Naturaprestaiilor 7.1.3.Posibilitateacumululuicualocaiadestatpentrucopii 7.1.4.Beneficiari 7.1.5.Condiiideacordare 7.1.6.Interdiciilaconcediere 7.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 7.4.BibliografiepentruUnitatea7 Obiectiveleunitiidenvare7 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoateicategoriiledeprestaiiceseacordfamilieinvedereacreterii copiluluiicategoriiledebeneficiari; nelegeicaresuntcondiiiledeacordareaacestorprestaii; cunoateinterdiciilelaconcediereprevzutedeOUG111/2010.

7.1.Prestaiilepentrususinereafamilieinvedereacreteriicopilului
7.1.1.Categoriideprestaii Prestaiile pentru susinerea familiei in vederea cresterii copilului sunt reglementate n prezent dedouactenormative: OUG148/2005privindsustinereafamilieiinvedereacresteriicopilului OUG111/2010privindconcediulsiindemnizatialunarapentrucrestereacopiilor OUG148/2005reglementeazadouatipurideprestatii:

65

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

1) Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani/ 3 ani in cazul copiilor cu hadicap,peparcursulcareiabeneficiarulvaprimisioindemnizatielunaraincuantumde600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar numaimultde4.000lei. Cuantumul indemnizaiei se majoreaz cu 600 lei pentru fiecare copil nscut dintro sarcin gemelar,detripleisaumultiplei,ncepndcualdoileacopilprovenitdintroastfeldenatere. Potrivit art. 12 din Legea nr. 118/2010, cuantumul acestei indemnizatii se diminueaza cu 15%. Dacadincalculrezultauncuantummaimicde600lei,seacorda600lei. Potrivit OUG 111/2010, persoanele care au nascut sau nasc pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li sa incredintat sau li se incredinteaza copilul in vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul in plasament, in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sauurmeazasafienumitetutorepanalaaceastadatabeneficiazadedrepturilereglementatede OUG148/2005. Totui, pentru aceste persoane, incepand cu 1 ianuarie 2011, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei,stabilirii masuriiplasamentuluisauaplasamentuluiinregimdeurgentasauainstituirii tutelei,darnumaiputinde600leisinumaimultde3.400lei. 2) Stimulentul acordat pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani/ 3 ani in cazul copiilorcuhadicap.Aceststimulteste,inprezent,incuantumde100RONlunar. Indemnizatiasistimulentulseacordadiferitsinusepotcumula.Astfel: indemnizatiadeacordaatuncicandsolicitantulisiiaconcediusinumaiobtinevenit stimulentul se acorda atunci cand solicitantul nu isi ia concediu, desfasoara activitati siobtineveniturisupuseimpozituluipevenit Prestatiile se cuvin pentru fiecare trei nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanei carearedreptullaacesteprestatii. Dacasesuprapundouasautreisituatiidenaturasagenerezedreptullaacordareaindemnizatiei sau stimulentului, durata de acordare a concediului se prelungeste. In aceasta situatie se va acordaosinguraindemnizatiesauunsingurstimulent. Dupa primele trei nasteri sau 3 copii, persoanele in cauza au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei. Durata concediului este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, altor persoane indreptatite, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. Potrivit OUG 111/2010, pentru persoanele ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011, daca acestepersoane,in ultimul ananteriordateinasterii copilului,aurealizattimp de12 lunivenituridinsalarii,venituridinactivitatiindependente,venituridinactivitatiagricolesupuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarileulterioare,seacorda,optional,urmatoareledrepturi: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatielunaraincuantumde75%dinmediaveniturilorneterealizatepeultimele12 lunisicarenupoatefimaimicade600leisinicimaimarede3.400lei;
66

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Dupaimplinireadecatrecopilavarsteideunan,cuexceptiacopiluluicuhandicap,persoanele care au optat pentru acordarea acestei prestatii au dreptul la concediu fara plata pentru crestereacopiluluipanalavarstade2ani. Persoanele care in perioada incare suntindreptatite sabeneficieze de aceastaprestatieobtin venituri supuse impozitului pe venit,inaintede implinirea decatrecopil a varsteide un an, au dreptullaunstimulentdeinsertieincuantumlunarde500leipentruperioadaramasapanala implinireadecatrecopilavarsteide2ani. b) concediupentrucrestereacopiluluiinvarstadepanala2ani,precumsideoindemnizatie lunara in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si care nupoatefimaimicade600leisinicimaimarede1.200lei. Persoanele care au optat pentru acordarea acestei prestatii nu pot sa beneficieze de stimulent. c) Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda in cuantum de 75%din mediaveniturilor neterealizatepeultimele12 luni sinu poate fimai micade600leisinicimaimarede3.400lei. Persoanelecareauoptatpentruacordareaacesteiprestatiipotsabeneficiezedestimulent. In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse,sevorluaincalcultoateveniturilelunareincasatedeaceasta. Testdeautoevaluare7.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1.Stimulentulpentrucretereacopiluluinvrstdepnla2aniseacord: a) atuncicndsolicitantuliiaconcediuinumaiobinevenit; b) atunci cnd solicitantul nu i ia concediu, desfoar activiti i obine venituri supuse impozituluipevenit; c) pe toat perioada pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani, indiferent dac solicitantulobinesaunuobinevenituri. 2.Indemnizaiapentrucretereacopiluluinvrstdepnla2aniseacord: a) pentruprimii3copiiaipersoaneicarearedreptullaacesteprestatii; b) pentruprimii4copiiaipersoaneicarearedreptullaacesteprestatii; c) pentrutoicopiiipersoaneicarearedreptullaacesteprestatii. 7.1.2.Naturaprestaiilor

67

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Aceastacategoriedeprestatiisuntprestatiideasistentasociala,avandlabazaprincipiulingrijirii copilului. Astfel, aceste prestatii nu se acorda dintrun fond constituit din contributii ale beneficiarilor, spre deosebire de sistemul de pensii sau cel al asigurarilor sociale de sanatate. Prin urmare, stimulentul si indemnizatia se platesc din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii. 7.1.3.Posibilitateacumululuicualocaiadestatpentrucopii Ordonanta prevede expres ca indemnizatia sau stimulentul, dupa caz, poate fi cumulata cu alocatia de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. In prezentul, cuantumul acestei alocatii este de 200 lei (RON) lunar, in situatia copiilor in varsta de pana la 2ani,respectiv 3 ani incazulcopiilorcuhandicapsaucel acordat conformart. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv3aniincazulcopiilorcuhandicap. 7.1.4.Beneficiari Beneficiazadeacesteprestatii,optional,oricaredintreparintiifirestiaicopilului. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i sa incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist,precum si persoana care a fost numitatutore. 7.1.5.Condiiideacordare Ambele prestatii se acorda cu conditia ca in ultimul an anterior datei nasterii copilului, solictantul safirealizattimpde 12 luni venituri profesionalesupuse impozituluipevenitpotrivit prevederilor Codului fiscal, si anume: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de Codul fiscal. In cele 12 luni intra si perioadele asimilate pe care legea le prevede expres (situatiile in care se beneficiaza de indemnizatiedesomaj,pensiedeinvaliditate,etc.) Cerereapentruacordareaconcediuluifaraindemnizatie,sedepunelaangajator. Indemnizatiasaustimulentulseacordadacasolicitantulindeplinestecumulativconditiile: a) estecetateanroman,cetateanstrainsauapatrid; b) are,conformlegii,domiciliulsauresedintapeteritoriulRomaniei; c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de crestereasiingrijireaacestuia/acestora. Cererileprivindacordareaacestorprestatiisidocumentedincarerezultaindeplinireaconditiilor de acordare se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiuluiBucuresti,perazacareia/caruiasolicitantulisiaredomiciliulsauresedinta. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor

68

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

prevazute de legea pensiilor, legea asigurarilor pentru somaj si ordonanta privind concediile si indemnizatiiledeasiguraridesanatate. Testdeautoevaluare7.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1.Beneficiazdeconcediuiindemnizaiepentrucretereacopiluluinvrstdepnla2ani: a) numaimamacopilului; b) numaitatlcopilului; c) optional,oricaredintreparintiicopilului. 2. Indemnizaia pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani se acord cu conditia ca in ultimul an anterior datei nasterii copilului, solictantul sa fi realizat venituri profesionale supuse impozituluipevenit: a) timpde12luni; b) timpde6luni; c) timpde1lun. 3.Indemnizaiaistimulentulpentrucretereacopiluluinvrstdepnla2anisepltesc: a) dinbugetullocal; b) dinbugetuldestatprinbugetulMinisteruluiMuncii; c) dinbugetulpentruconcediiiindemnizaiideasigurrisocialedesntate. 7.1.6.Interdiciilaconcediere Potrivit OUG 111/2010, este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca saudeserviciuincazul: a) salariatei/salariatuluicareseaflainconcediupentrucrestereacopiluluiinvarstadepana launan,respectiv3ani,incazulcopiluluicuhandicap; b) salariatei/salariatuluicareseaflainplatastimulentuluideinsertie. Interdictia se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatuluiinunitate. Aceste prevederi nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizariijudiciaresauafalimentuluiangajatorului,inconditiilelegii.

7.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
69

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Testuldeautoevaluare7.1 Rspunsurilecorectesunt:1b;2a. Testuldeautoevaluare7.2 Rspunsurilecorectesunt:1c;2a;3b.

7.3.BibliografiepentruUnitatea7
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

70

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare VIII VENITUL MINIM GARANTAT Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.8 8.1.Ajutorulsocial 8.1.1.Beneficiari 8.1.2.Condiiideacordare 8.1.3.Cuantum 8.1.4.Acordareaiplataajutoruluisocial 8.1.5.Obligaiialebeneficiarilor 8.2.Ajutoareledeurgen 8.2.1.Beneficiariicondiiideacordare 8.2.2.Cuantum 8.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 8.4.BibliografiepentruUnitatea8 Obiectiveleunitiidenvare8 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoateinoiuneadevenitminimgarantat; nelegei ce este ajutorul social, care sunt categoriile de beneficiari ai ajutorului sociali care sunt condiiile de acordarei cuantumul acestuia, precumiscunoateicaresuntobligaiilebeneficiarilor; cunoatei ce sunt ajutoarele de urgen care sunt beneficiarii acestora, condiiiledeacordareicuantumulacestorprestaii.

8.1.Ajutorulsocial
8.1.1.Beneficiari Potrivit Legii nr. 416/2001, au dreptul la un venit minim garantat, ca forma de asistenta sociala,familiile si persoanele singure, cetateni romani, precum si cetateni ai altor state sau
71

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romnia, care se afla intruna din urmatoarelesituatii: persoanelesingure

Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit vrsta de 18 ani, locuieste singurasinusemaiaflainintretinereaparintilor. familia

Inintelesullegii,notiuneadefamiliedesemneaza: a) sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, aflati in intretinerea acestora, care locuiescsigospodarescimpreuna. b) persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii: este necasatorita; vaduva; divortata; al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/ disparuta prin hotarre judecatoreasca; nu a implinitvrstade18anisiseaflainunadintresituatiiledemaisus. c) fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comunacuparintii d) barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea acestora,carelocuiescsigospodarescimpreuna Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care sa instituittutelasaucuratela,potrivitlegii. sotiidespartitiinfapt,dacaanchetasocialaatestasituatiaexistentasijustificaacordarea acestuia. persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii. Aceste persoane beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ teritorialeincaretraiesc.

8.1.2.Condiiideacordare Beneficiariitrebuiesaaibaveniturisubnivelulminimprevazutdelege. Nivelul venitului minim garantat se indexeaza anual prin hotarre a Guvernului, in raport cu evolutiapreturilordeconsum. Inprezent,nivelullunaralvenituluiminimgarantatestede: a. b. c. d. e. f. 125leipentrupersoanasingura; 225leipentrufamiliileformatedin2persoane; 313leipentrufamiliileformatedin3persoane; 390leipentrufamiliileformatedin4persoane; 462leipentrufamiliileformatedin5persoane; cte 31 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face partedinfamilie.

72

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

La stabilirea venituluinetlunaral familiei si,dupacaz,alpersoanei singureseiau inconsiderare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu, a burselor sociale si a sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectiesocialaBani de liceu. De asemenea, se iau in considerare si bunurile pe care familia sau persoana singura le are in proprietate, dupa regulile stablilite de Legea 416/2001 si normele metodologice de aplicare a acesteia. Persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferitedeacesteagentii. Persoana apta de munca este persoana care: (i) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare; (ii) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege; (iii)arestareadesanatatesicapacitateafizicasipsihicacorespunzatoare,careofacaptapentru prestareauneimunci. 8.1.3.Cuantum Prestatia reglementata este ajutorul social si consta in diferenta intre venitul minim lunar garantatdelegesiveniturilenetelunarealebeneficiarilor Dacadincalculrezultaunajutorsocialmaimicde10lei,seacorda10lei. Legea incurajeaza incadrarea in munca stabilind ca familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pna la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteazaoactivitate,realizndvenituricucaractersalarial. 8.1.4.Acordareaiplataajutoruluisocial Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de acteledoveditoareprivindcomponentafamilieisiveniturilemembriloracesteia. Cerereasideclaratiapepropriaraspunderesesemneazasiseinainteazadecatrereprezentantul familiei. Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoaneiindreptatite. Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

73

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului. In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15zilelucratoaredeladatainregistrariicererii. Dreptullaajutorulsocialseacordaincepndculunaurmatoareinregistrariicererii. Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin decizie a directorului si se realizeaza, dupa caz, in functie de optiuneabeneficiarului,pebazademandatpostal,incontcurentpersonalsauincontdecard. Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiMuncii,FamilieisiProtectieiSociale. Testdeautoevaluare8.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure n vederea acordriiajutoruluisocial,seiauinconsiderareveniturilemembrilorfamilieisaualesinguredin: a) salarii; b) drepturideasigurarisocialedestat; c) asiguraridesomaj; d) bursedestudiu. 2.Audreptullaajutorsocialfamiliilealecrorveniturisunt: a) subnivelulvenituluiminimgarantat; b) subnivelulsalariuluidebazminimbrutpear; c) subnivelulctiguluisalarialmediubrutlunarpeeconomie. 3. Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, stabilirea dreptului la ajutor social sefaceprindispoziiascrisa: a) primarului; b) prefectului; c) ministruluimunciiisolidaritiisociale; d) inspectoruluifiscal. 8.1.5.Obligaiialebeneficiarilor

74

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

a) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familiabeneficiaraareobligatiadeaprestalunar,lasolicitareaprimarului,actiunisaulucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local, lista cuprinznd beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele careurmeazasaefectuezeactiunisaulucrarideintereslocal. b) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, in fiecare luna, ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de acesteagentii. c) Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea. Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentrucreantelebugetare. d) Titularul ajutorului social are obligatia de a depune, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cuprivirelaveniturilerealizatesupuseimpozituluipevenit. Nerespectareaacestorobligatiiatragesuspendareadreptuluilaajutorsocial. Intrebri: 1.Caresuntprincipaleleobligaiialepersoanelorcarebeneficiazdeajutorsocial? 2. Care sunt condiiile pentru ca persoanele apte de munc, ce nu realizeaz venituri din salarii sau din alte activiti, s fie luate n considerare la stabilirea numrului membrilor de familie pentrudeterminareaniveluluidevenitpefamilienvedereaacordriiajutoruluisocial?

8.2.Ajutoareledeurgen
8.2.1.Beneficiariicondiiideacordare Au dreptul la ajutoare de urgenta familiile si persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzatedecalamitatinaturale,incendii,accidente,precumsialtesituatiideosebitestabiliteprin lege(acordatedeGuvern)sauprinhotarareaconsiliuluilocal(acordatedeprimar). 8.2.2.Cuantum

75

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Ajutoareledeurgentasepoatacordainbanisiinnaturaprinplataunorcheltuielideintretinere si incalzire a locuintei, precum si obligatii fata de bugetele locale, la preturile si tarifele stabilite potrivitlegii. Fondurilenecesarepentruplataajutoruluideurgentaacordatdeprimarisesuportadin bugetul local, iar cele necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de Guvern se asigura din bugetuldestat,prinbugetulMinisteruluiMuncii,FamilieisiProtectieiSociale. Intrebri: 1.Cuiincecondiiiseacordajutoareledeurgen? 2.Cinearecompetenadeadecideacordareaunorajutoaredeurgen?

8.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare8.1 Rspunsurilecorectesunt:1a,b,c;2a;3a.

8.4.BibliografiepentruUnitatea8
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

76

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Capitolul IX PRESTAIILE FAMILIALE Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.9 9.1.Alocatiadestatpentrucopii 9.1.1.Beneficiari 9.1.2.Plataalocaiei 9.1.3.Condiiideacordare 9.1.4.Cuantum 9.1.5.Obligaiilebeneficiarilor 9.2.Alocaiapentrususinereafamiliei 9.2.1.Beneficiari 9.2.2.Condiiideacordare 9.2.3.Cuantum 9.2.4.Acordareaiplataalocaiei 9.2.5.Obligaiialebeneficiarilor 9.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 9.4.BibliografiepentruUnitatea9 Obiectiveleunitiidenvare9 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoatei care sunt categoriile de beneficiari, condiiile de acordare i cuantumul alocaiei de stat pentru copii, precum i obligaiile ce revin persoanelorcroralisepltetealocaia; cunoatei care sunt categoriile de beneficiari ai alocaiei pentru susinerea familieii cuantumul acesteia, s nelegei care sunt condiiile de acordare alocaiei pentru susinerea familiei, precum i obligaiile ce revinbeneficiarilor.

9.1.Alocaiadestatpentrucopii

77

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Legea nr. 61/1993 instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de ocrotire a statului acordata tuturorcopiilor,faradiscriminare. 9.1.1.Beneficiari Beneficiazadealocatiedestatpentrucopii: 1) toticopiiiinvrstadepnala18ani 2) tineriicare au implinitvrsta de 18 ani, careurmeazacursurile invatamntuluiliceal sau profesional,organizateinconditiilelegii,pnalaterminareaacestora.Nubeneficiazade alocatie de stat tinerii care repeta anul scolar, cu exceptia celor care repeta din motive desanatate,doveditecucertificatmedical. 3) copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romnia,dacalocuiescimpreunacuparintii. 9.1.2.Plataalocaiei Titular al dreptului la alocatie de stat pentru copii este copilul sau tanarul, dupa caz, insa plata alocatieinusefaceintoatecazuriledirecttitularuluicidifera,dupacumurmeaza: unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza decizieiautoritatiitutelareoriahotarriijudecatoresti,parinteluicaruiai saincredintat copilulsprecresteresieducare. tutorelui, curatorului, persoanei careia ia fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei careia ia fost incredintat copilul in vederea adoptiei,inconditiilelegii. dupaimplinireavrsteide14ani,plataalocatieidestatpentrucopiisepoatefacedirect titularului,cuincuviintareareprezentantuluisaulegal. pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani, plata alocatiei de stat se face direct acestora,pebazadecerere. pentrucopiiipentrucaresastabilitmasuradeprotectiespecialaprevazutadeLegeanr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului dati in plasament unui centrudeplasamentsauunuicentrudeprimirea copilului inregimdeurgenta,alocatia de stat pentru copii se plateste numai in cont personal. In cazul decesului, sumele cu titludealocatiedestatsefacvenitlabugetuldestat.

9.1.3.Condiiideacordare Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii si a actelor din care rezultaindeplinireaconditiilordeacordareaacestuidrept.

78

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Cererea se face, in numele copilului, de catre reprezentantul legal al copilului, iar dupa implinirea vrstei de 14 ani, cererea se poate face si de catre copil, cu incuviintarea reprezentantuluisau. Dreptullaalocatiadestatpentrucopiisestabilesteincepndculunaurmatoareceleiincaresa nascutcopilul,iarplatadrepturilorsefaceincepndculunaurmatoaredepuneriicererii. Incazulincarecerereaesteinregistrataulteriorluniiincaresanascutcopilul,plataalocatieide statpentrucopiisepoatefacesipentruperioadeleanterioare,darnumaimultde12luni. 9.1.4.Cuantum Cuantumulalocatieidestatpentrucopiiestede40leilunarsisemajoreazaanual,prinhotarre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Cuantumul lunar al alocaiei de stat pentru copii este de 42 lei, cu excepia alocaiei de stat acordata copiilor n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copiilor cu handicap, al crei cuantum este cel prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vedereacreteriicopilului:200lei. Alocatia de stat pentru copii nu este impozabila si nu poate fi urmarita silit dect in vederea recuperariisumelorplatitenecuvenitcuacesttitlu. Fondurile pentru plata alocatiei de stat pentru copii, precum si pentru cheltuielile cu administrarea si transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiMuncii,FamilieisiProtectieiSociale. Testdeautoevaluare9.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte 1.PotrivitLegiinr.61/1993privindalocaiadestatpentrucopii,tineriinvrstdepeste18ani: a) beneficiaz de alocaie de stat pentru copii pn la terminarea cursurilor nvmntului licealsauprofesionalorganizatpotrivitlegii; b) beneficiaz de alocaie de stat pentru copii pn la terminarea studiilor, fr a depi vrsta de26deani; c) nubeneficiazdealocaiedestatpentrucopii. 2.Cuantumulalocaieidestatpentrucopii: a) esteosumfixpentruoricecopilcarendeplinetecondiiiledeacordare; b) esteosumcaredifernfunciedesituaiafinanciaraprinilor; c) esteosumcaredifernfunciedenumruldecopiiaifamilieirespective.
79

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

9.1.5.Obligaiilebeneficiarilor 1. Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice imprejurarilecareaudeterminatincetareaconditiilordeacordare,intermende15ziledela aparitiaacestora. 2. Sumele platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza pe baza deciziei emise de persoana juridica care a efectuat plata alocatiei de stat pentru copii sau prinangajamentuldeplatascrisalpersoaneicareleaincasatinmodnecuvenit. Intrebri: 1.Caresuntprincipaleleobligaiialepersoanelorcroralisepltetealocaia?

9.2.Alocaiapentrususinereafamiliei
Legea nr. 277/2010 instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, denumitaincontinuarealocatie. Acordareaalocatieipentrusustinereafamilieiaredreptscopcompletareaveniturilorfamiliilorin vederea asigurarii unor conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii de catre copiii de varsta scolara, aflati in ingrijirea familiilor cu veniturireduse,acursuriloruneiformedeinvatamant,organizateconformlegii.

9.2.1.Beneficiari Beneficiazadealocatiapentrusustinereafamiliei: Familia a) familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna,denumitafamilie b) barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodarescimpreuna,dacaaceastaseconsemneazainanchetasociala Familiamonoparentalapersoanasingurasicopiiiaflatiinintretinereaacesteiasicare locuiescimpreunacuaceasta,denumita

Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii: este necasatorita; vaduva; divortata; are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30dezilesauexecutaopedeapsaprivativadelibertatesinuparticipalaintretinereacopiilor;nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile de mai sus; a fost numita tutore sau i sau incredintat ori i sau dat in plasament unul sau mai multi copii si este necasatorita, vaduva saudivortata.
80

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Sunt considerati ca facand parte din familie si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasamentlaopersoanasaufamilieoripentrucaresainstituittutela,potrivitlegii. Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie doar pentru copiii sai, luanduse in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperireacheltuielilorlunare,inconditiilelegii. Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz,resedintainRomania,inconditiilelegislatieiromane. Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza declaratieipepropriaraspunderecanuausolicitatalocatiadelaalteprimarii. 9.2.2.Condiiideacordare a) Alocatiaseacordalunarfamiliei,dacaaceastarealizeazaveniturinetelunarepemembrude familiesubnivelulminimprevazutdelege. La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia pentru sustinerea familiei se iau in consideraretoateveniturilepecaremembriifamilieilarealizeaza,sau,dupacaz,leaurealizatin ultima luna inainte de solicitarea dreptului, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, precum si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu, a burselor sociale si a sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu. De asemenea, se iau in considerare si bunurile pe care familia sau persoana singura le are in proprietate, dupa regulile stablilite de Legea 416/2001 si normelemetodologicedeaplicareaacesteia. b) In masura in care familiile au in intretinere copii de vrsta scolara, acestea vor beneficia de alocatie de sustinere in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scadereasub8anoteilapurtare. 9.2.3.Cuantum Cuantumulalocatieipentrusustinereafamilieiestefixsiestestabilitexpresdelegeinfunctiede venitulnetmediulunarpemembrudefamilieisidenumaruldecopii. 9.2.4.Acordareaiplataalocaiei

81

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Titularul alocatiei pentru sustinerea familiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia. Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilorscolaredecatrecopiiiaflatiinintretinere. Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei se intocmeste de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucurestiinacareirazateritorialaisiaredomiciliulsauresedintafamilia. Reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara. In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoanasingura. Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedescculivretuldefamilie. In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prinanchetasocialaintermende10ziledeladatainregistrariicererii. Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei si a cuantumului acesteia se face prin dispozitiescrisaaprimarului. Dreptullaajutorulsocialseacordaincepndculunaurmatoareinregistrariicererii. Plata alocatiei se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin decizie a directorului si se realizeaza, dupa caz, in functie de optiuneabeneficiarului,pebazademandatpostal,incontcurentpersonalsauincontdecard. Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiMuncii,FamilieisiProtectieiSociale. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori estenevoie. Testdeautoevaluare9.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte 1.Beneficiazdealocaiepentrususinereafamiliei: a) orice familie care realizeaz venituri nete lunare pe membru de familie sub nivelul minim prevzutdelege; b) oricefamiliecudoisaumaimulicopii; c) numaifamiliilecutreisaumaimulicopii,carerealizeazveniturinetelunarepemembrude familiesubnivelulminimprevzutdelege.

82

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

2.Cuantumulalocaieipentrususinereafamiliei: a) esteosumfixpentruoricefamilie; b) este o sum care difer n funcie de venitul net mediu lunar pe membru de familiei i de numaruldecopii. 9.2.5.Obligaiilebeneficiarilor a) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile,sacomuniceinscrisprimaruluimodificarileintervenite. b) Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, din 6 in 6 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe propria raspundereprivindcomponentafamilieisiveniturilerealizatedemembriiacesteia. c) Familiile care beneficiaza de alocatie au obligatia sa restituie sumele incasate cu titlu necuvenit. Intrebri: 1.Caresuntprincipaleleobligaiialepersoanelorcroralisepltetealocaia?

9.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare9.1 Rspunsurilecorectesunt:1a;2a. Testuldeautoevaluare9.2 Rspunsurilecorectesunt:1a;2b.

9.4.BibliografiepentruUnitatea9
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

83

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

84

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare X PROTECIA I PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.10 10.1.Proteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap 10.1.1.Beneficiari 10.1.2.Drepturilepersoanelorcuhandicap 10.1.3.Accesibiliti 10.1.4.Asistenapersoaneicuhandicap 10.1.5.ncadrareanmuncapersoaneicuhandicap 10.1.6.Sanciuni 10.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 10.3.BibliografiepentruUnitatea10 Obiectiveleunitiidenvare10 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoatei care sunt modalitile n care sunt protejate i promovate drepturilepersoanelorcuhandicap; cunoatei care sunt categoriile de beneficiari i care sunt drepturile acestora; nelegeisensulnoiuniideaccesibilitiicaresuntacestea; nelegeimecanismuljuridicalasisteneipersoaneicuhandicap; cunoateiregulileaplicabileprivindncadrareanmuncapersoanelorcu handicap.

10.1.Proteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap
10.1.1.Beneficiari

85

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

De dispozitiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni romni, cetateni ai altor state sau apatrizi,peperioadaincareau,conformlegii,domiciliuloriresedintainRomnia. Persoanele cu handicap, in intelesul legii, sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrariisiincluziuniisociale. Persoanelecuhandicapbeneficiazadedrepturileprevazutedelegepebazaincadrariiingradde handicap, in raport cu gradul de handicap. Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA,asociat,bolirare. 10.1.2.Drepturilepersoanelorcuhandicap Potrivitlegii,persoanelecuhandicapaudreptulla: a) b) c) d) e) ocrotireasanatatiiprevenire,tratamentsirecuperare; educatiesiformareprofesionala; ocupareasiadaptarealoculuidemunca,orientaresireconversieprofesionala; asistentasociala,respectivserviciisocialesiprestatiisociale; locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informationalsicomunicational; f) petrecereatimpuluiliber,acceslacultura,sport,turism; g) asistentajuridica; h) facilitatifiscale; i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membriicomisieideevaluare,launintervalde2ani.

10.1.3.Accesibiliti Potrivit legii, conceptul de accesibilitate defineste ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelorcuhandicap. Astfel, in vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri specifice in vederea promovarii si implementarii conceptului Acces pentru toti, pentru a impiedica crearea de noi bariere si aparitiaunornoisursedediscriminare; Inacestsens,cladiriledeutilitatepublica,cailedeacces,cladiriledelocuitconstruitedinfonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale in domeniu, astfel inct sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
86

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

10.1.4.Asistenapersoaneicuhandicap A. Asistentulpersonal Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal,angajatpebazadecontractdemunca. Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca al asistentului personal inceteazadedreptincazuldecesuluipersoaneicuhandicapgrav. Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca,asistentulpersonaldreptulla a. salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele dect cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate inconditiilelegii; program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamna; concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadratininstitutiipublice; transporturbangratuit; transportinterurban,inconditiilelegii.

b. c. d. e.

Asistentulpersonalareurmatoareleobligatiiprincipale: a. b. saparticipe,odatala2ani,lainstruireaorganizatadeangajator; sasemnezeunangajament,caactaditionallacontractulindividualdemunca,prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilulcuhandicapgrav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cuhandicapgrav; sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de serviciialpersoaneiadultecuhandicapgrav; sa trateze cu respect, bunacredinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nuabuzezefizic,psihicsaumoraldestareaacesteia; sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 deoredelaluarealacunostinta,oricemodificaresurvenitainstareafizica,psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordareadrepturilorprevazutedelege.

c.

d. e.

Neindeplinireasauindeplinireanecorespunzatoaredecatreasistentulpersonalaobligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, inconditiilelegii.

87

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

B. Indemnizatiadeinsotitor Adultul cu handicap vizual grav precum si persoana cu handicap grav care are calitatea de pensionari de invaliditate de gradul I poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor. Indemnizatia se acorda lunar si este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele dect cele cupaturi. Nupotbeneficiadeindemnizatialunara: a)parintiisaureprezentantiilegaliaicopiluluicuhandicapgravcareseaflaininternateori incentredeplasamentaferenteunitatilorsauinstitutiilordeinvatamntspecial; b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori inaltetipurideinstitutiipublicecucaractersocialincareseasiguraintretinerecompletadin parteaautoritatiiadministratieipublice; c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsaprivativadelibertate,peperioadaretinerii,arestariioriadetentiei. C. Asistentulpersonalprofesionist Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pna la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia deingrijireasiprotectiaunuiasistentpersonalprofesionist. Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti,saudecatrefurnizoriideserviciisocialeprivati,acreditatiinconditiilelegii. Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele dectcelecupaturi,precum sidespor devechime si altesporuri aferente acordate in conditiile legii. Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi (consiliere si sprijin din parteaspecialistilor,decontareacheltuielilordetransportinterurban,cazaresimasa,etc.) Asistentul personal profesionist are, la randul sau, anumite obligatii a caror neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, dupa caz, penala a asistentuluipersonalprofesionist,inconditiilelegii. 10.1.5.Incadrareainmuncaapersoaneicuhandicap Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru asi alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobndi si mentine un loc de munca, precum si pentru apromovaprofesional. Orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de vrsta, tipul si gradul de handicap.

88

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiiledeevaluaredelaniveljudeteansaualsectoarelormunicipiuluiBucuresti. Autoritatilesiinstitutiilepublice,persoanelejuridice,publicesauprivate,careaucelputin50de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intrun procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. In masura in care aceste institutii nu angajeaza persoane cu handicap,acesteapotoptapentruindeplinireauneiadintreurmatoareleobligatii: a. saplateascalunarcatrebugetuldestatosumareprezentnd50%dinsalariulde baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajatpersoanecuhandicap; b. sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat,insumaechivalentacusumadatoratalabugetuldestat. Persoanelecuhandicapaflateincautareaunuilocdemuncasauincadrateinmuncabeneficiaza deurmatoareledrepturi: a. cursurideformareprofesionala; b. adaptarerezonabilalaloculdemunca; c. consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioadadeproba,dinparteaunuiconsilierspecializatinmediereamuncii; d. operioadadeprobalaangajare,platita,decelputin45dezilelucratoare; e. un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabileacestuia; f. posibilitateadealucramaiputinde8orepezi,inconditiilelegii,incazulincare beneficiazaderecomandareacomisieideevaluareinacestsens.

Angajatoriipersoanelorcuhandicapbeneficiazadeurmatoareledrepturi: a. deducerea,lacalcululprofituluiimpozabil,asumeloraferenteadaptariilocurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesuldeproductiedecatrepersoanacuhandicap; b. deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliulpersoaneicuhandicap,angajatapentrumuncaladomiciliu; c. decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelorcuhandicap; d. o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarilesicompletarileulterioare. Testdeautoevaluare10.1.

89

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte 1.Asistentulpersonalalpersoaneicuhandicapidesfoaractivitateanbaza: a) contractului individual de munc ncheiat cu persoana creia i acord supraveghere, asisteningrijire; b) contractului individual de munc ncheiat cu primria localitii de domiciliu sau de reedinapersoaneicuhandicapgrav; c) prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensiii alte drepturi de asigurri sociale. 2. Au obligaia de a angaja persoane cu handicap ntrun procent de cel puin 4% din numrul totaldeangajai,persoanelejurdicecareaucelpuin: a) 20deangajai; b) 50deangajati; c) 100deangajai. 10.1.6.Sanciuni Nerespectarea anumitor prevederi ale legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelorcuhandicapreprezintacontraventie.

10.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare10.1 Rspunsurilecorectesunt:1b;2b.

10.3.BibliografiepentruUnitatea10
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

90

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare XI CONCEDIUL PATERNAL I PROTECIA MATERNITII LA LOCUL DE MUNC Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.11 11.1.Concediulpaternal 11.1.1.Beneficiari 11.1.2.Condiiideacordare 11.1.3.Durataconcediului 11.1.4.Cuantumulindemnizaieipentruconcediupaternal 11.1.5.Imposibilitateadeacumulaconcediulpaternalcuceldematernitate 11.2.Proteciamaternitiilaloculdemunc 11.2.1.Beneficiari 11.2.2.Condiiideacordare 11.2.3.Coninutulproteciei 11.2.4.ncetareacontractuluidemunc 11.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 11.4.BibliografiepentruUnitatea11 Obiectiveleunitiidenvare11 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: cunoatei care sunt categoriile de beneficiari i condiiile de acordare a concediuluipaternal,durataconcediuluiicuantuulindemnizaiei; nelegei care sunt mecanismele prin care se realizeaz protecia maternitiilaloculdemunc; cunoatei care sunt categoriile de salariate beneficiare ale prevederilor legale privind protecia maternitii la locul de munci condiiile pe care trebuieslendeplineascpentruabeneficiadeaceastprotecie; cunoatei regulile aplicabile privind ncetarea contractelor de munc ale salariatelorcarebeneficiazadeaceastaprotectie.

11.1.Concediulpaternal
91

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

11.1.1.Beneficiari Potrivit 210/1999 privind concediul paternal, tatl copilului nounscut beneficiaz de concediu paternalsaudepermisie,dupacaz. 11.1.2.Condiiideacordare Are dreptul la concediu paternal platit tatal asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. Concediulpaternalse acordalacerere,inprimele8saptamnidelanastereacopilului,justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului, respectiv cudeclaratiaderecunoastereapaternitatii,intocmitainconditiilelegii. 11.1.3.Durataconcediului Durata normala acordare a concediului paternal platit este de 5 zile lucratoare, insa in cazul in caretatalcopilului nounascutaobtinutatestatuldeabsolvireacursuluidepuericultura,durata concediului paternal se majoreaza cu 10 zile lucratoare (in total, 15 zile lucratoare). Tatal poate beneficiadeaceastaprevederenumaiosinguradata. 11.1.4.Cuantumulindemnizaieipentruconcediupaternal In cazul tatalui beneficiar al concediului paternal platit, indemnizatia pentru concediul paternal esteegalacusalariulcorespunzatorperioadeideconcediu. Intrucat nu este o prestatie de asistenta sociala, aceasta indemnizatie se plateste din fondul de salariialunitatiisinudinbugetuldestat. 11.1.5.Imposibilitateadeacumulaconcediulpaternalcuceldematernitate In cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal copiluluibeneficiazaderestulconcediuluineefectuatdecatremama. Pe perioada concediului acordat in aceste conditii, tatal copilului beneficiaza de o indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina si lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizatie calculata dupa

92

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

salariul de baza si vechimea in munca ale acestuia, acordata de unitatea la care tatal isi desfasoaraactivitatea,laalegere. Testdeautoevaluare11.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte 1.Concediulpaternal: a) este un concediu ce se acord tatlui copilului nounscut sau mamei, dac tatl renun la acestconcediu; b) esteunconcediupltitpentruasiguraiisistemuluiasigurrilorsocialedestat; c) seacordoricndpnlamplinireadectrecopilavrsteide1an; d) areodurat,deregul,de5zilelucrtoare. 2.Concediulpaternalseacordlacerere: a) nprimele8sptmnidelanatereacopilului; b) nprimii2anideladatanateriicopilului; c) nprimele6sptmnidelanatereacopilului; d) nprimulandelanatereacopilului.

11.2.Proteciamaternitiilaloculdemunc
11.2.1.Beneficiari Potrivit OUG nr. 96/2003 privind protecia maternitii la locul de munc, beneficiaza de protectiefemeiledecetatenieromanasauaunuistatmembrualUniuniiEuropenesidinSpatiul Economic European precum si de cetatenia altor state sau apatrizi, care au, conform legii, domiciliulsauresedintainRomniasicareindeplinescurmatoareleconditiicumulative: a) suntsalariate b) suntgravide,mamecareaunascutrecent(lauze)saucarealapteaza c) auraporturidemuncasauraporturideserviciucuunangajator Salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialistcaresaiiatesteaceastastare. Salariata care a nascut recent este femeia care sia reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege,
93

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la datalacareanascut. Salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familieinacestsens. 11.2.2.Condiiideacordare Pentru a se prevala de prevederile ordonantei, beneficiara prestatiilor are obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa ii ateste starea sideainformaangajtoruldespreaceasta. 11.2.3.Coninutulproteciei Ordonanta de urgenta reglementeaza masuri de protectie sociala privind starea de maternitate, avanddreptscopprotectiasanatatiisi/sausecuritatiisalariatelorgravidesi/saumamelalocurile lordemunca. Masuriledeprotectieamaternitatiiseconcretizeazainanumiteobligatiialeangajatorului: A. Obligatiigenerale 1) Obligatiadeprevenireariscurilor Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare, astfel inct sa previna expunerea salariatelorrespectivelariscuricelepotafectasanatateasisecuritatea. 2) Obligatiadeevaluareanualaariscurilorlaloculdemunca Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este prevazuta in anexa la ordonanta, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca, natura, gradul si durata expunerii salariatelor respective, in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. Evaluarile se efectueaza de catreangajator,cuparticipareaobligatorieamediculuidemedicinamuncii,iarrezultatelelorse consemneazainrapoartescrise. 3) Obligatiadeinformare Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care potfisupuselalocurilelordemunca,precumsiasupradrepturilorcaredecurgdinordonantade urgenta. In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca se afla intruna dintre situatiile prevazute de ordonanta, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui

94

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

raza isi desfasoara activitatea. De la data primirii instiintarii, medicul de medicina muncii si inspectoratulteritorialdemuncavorverificaconditiiledemuncaalesalariatei. 4) Obligatiile angajatorului privind modificarea conditiilor/programului de lucru sau a loculuidemunca In cazul in care o salariata aflata intruna dintre situatiile prevazute de ordonanta desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzatorconditiilesi/sauoraruldemunca. In masura in care modificarea conditiilor/programului de lucru nu este posibila, angajatorul are obligatiasarepartizezesalariatalaaltlocdemuncafarariscuripentrusanatateasausecuritatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinereaveniturilorsalariale. 5) Obligatiaanagajatoruluideaacordaconcediulderiscmaternal In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa modifice conditiile/programul de lucru si nici sa repartizeze salariata la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, salariata respectiva are dreptul la concediu de risc maternal,dupacumurmeaza: a)inaintededatasolicitariiconcediuluidematernitate b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu (de 42 de zile), pentru salariatele careaunascutrecent sicelecare alapteaza, incazulincarenusolicitaconcediul si indemnizatia pentrucrestereasiingrijireacopiluluipanalaimplinireavrsteide2anisau,incazulcopiluluicu handicap,panala3ani. Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poatedepasi120dezile,decatremediculdefamiliesaudemediculspecialist,carevaeliberaun certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de lege. 6) Imposibilitatea angajatorului de a obliga salariatele sa presteze munca de noapte sau inconditiigreleorivatamatoare In cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte sau in conditii grele ori vatamatoare,angajatorulesteobligatca,pebazasolicitariiscriseasalariatei,saotransferelaun locdemuncadezi,cumentinereasalariuluidebazabrutlunar. In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficiadeconcediulsiindemnizatiaderiscmaternal. 7) Obligatiiprivindregulamentulintern Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, regulamentele interne ale unitatilor trebuie sa contina masuri privind igiena, protectiasanatatii sisecuritateainmunca aacestora,inconformitatecuprevederileordonantei deurgentasialecelorlalteactenormativeinvigoare.

95

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

B.

Obligatiispecifice 1) Obligatiadeapastraconfidentialitatea

Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei cnd starea de graviditate nu este vizibila si nu va anunta alti angajati dect cu acordul scris al acesteiasidoarininteresulbuneidesfasurariaprocesuluidemunca. 2) Obligatiadeareducetimpuldelucruincazulsalariatelorgravide In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fonduldesalariialangajatorului. 3) Obligatiadeaacordasalariatelorgravidedispensapentruconsultatiiprenatale Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore platite pe luna in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpulprogramuluidelucru,faradiminuareadrepturilorsalariale. 4) Obligatiadeamodificaloculdemunca Pentru salariatele gravide sau care au nascut recent si isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel inct sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repausinpozitiesezandasau,respectiv,pentrumiscare. Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorulvaluamasurilenecesarepentruaschimbaloculdemuncaalsalariateirespective. 5) Obligatiadeamodificaprogramuldelucruincazulsalariatelorcarealapteaza Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, douapauzepentrualaptaredecteoorafiecare,pana laimplinireavrsteideunanacopilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dusintors de la locul in care se gaseste copilul.Lacerereamamei,pauzelepentrualaptarevorfiinlocuitecureducereadurateinormale atimpuluisaudemuncacudouaorezilnic. Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salariialangajatorului. Incazulincareangajatorulasiguraincadrulunitatiiincaperispecialepentrualaptat,acesteavor indepliniconditiiledeigienacorespunzatoarenormelorsanitareinvigoare. 11.2.4.ncetareacontractuluidemunc

96

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Esteinterzisangajatoruluisadispunaincetarearaporturilordemuncasaudeserviciuincazul: a. salariateigravide,lauzesaucarealapteaza,dinmotivecareaulegaturadirectacustarea sa; b. salariateicareseaflainconcediuderiscmaternal; c. salariateicareseaflainconcediudematernitate; d. salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau,incazulcopiluluicuhandicap,invarstadepanala3ani; e. salariateicareseaflainconcediupentruingrijireacopiluluibolnavinvarstadepana la7 anisau,incazulcopiluluicuhandicap,invarstadepanala18ani. Interdictia de a concedia salariata care se afla inconcediu de risc maternal se extinde, o singura data,cupanala6luniduparevenireasalariateiinunitate. Aceste interdictii nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizariijudiciaresauafalimentuluiangajatorului,inconditiilelegii. Salariatelealecarorraporturidemuncasauraporturideserviciuauincetatdinmotivepecarele considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.Incazulincareosalariatacontestaodecizieaangajatorului,sarcinaprobeirevineacestuia, elfiindobligatsadepunadovezileinaparareasapanalaprimazideinfatisare. Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata gravida, lauza sau care alapteaza are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei NationaleaFunctionarilorPublici. Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea angajatorul sau, dupa caz,AgentiaNationalaaFunctionarilorPublici,intermende7ziledeladataprimiriideciziei,are obligatia sa emita aviz consultativ corespunzator situatiei constatate, pe care il va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate. Testdeautoevaluare11.2. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte 1.Osalariatpoatecereconcediuderiscmaternal: a) oricndpedurataconcediuluipentrucretereacopiluluinvrstdepnla2ani; b) oricnd ncursuluneiperioadede6lunideladata lacarea nscut,chiar dacangajatorula repartizato la un alt loc de munc fr riscuri pentru sntatea sau securitatea sa, conform recomandriimedicului,cumeninereaveniturilorsalariale; c) naintededatasolicitriiconcediuluidematernitate,dacanunnscrisangajatorulceste gravid, iar angajatorul, din motive obiectiv justificate, nu poate s i modifice condiiile i/sau orarul de munc i nici s o repartizeze la alt loc de munc fr riscuri pentru sntateasausecuritateasa.

97

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

2. Este interzis angajatorului s dispun concedierea salariatelor gravide, care au nscut recent saucarealpteaz: a) pedurataconcediuluidematernitate; b) pedurataconcediuluideriscmaternal; c) peoperioadde9lunidelarevenireanunitateasalariateicareabeneficiatdeconcediude riscmaternal.

11.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare11.1 Rspunsurilecorectesunt:1b,d;2a. Testuldeautoevaluare11.2 Rspunsurilecorectesunt:1c;2a,b.

11.4.BibliografiepentruUnitatea11
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

98

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Unitatea de nvare XII ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI PROFESIONALE Cuprins: Obiectiveleunitiidenvarenr.12 12.1.Asigurareapentruaccidentedemunciboliprofesionale 12.1.1.Asigurai 12.1.2.Categoriideprestaii 12.1.3.Condiiideacordare 12.1.4.Coteledecontribuie 12.2.Rspunsurilatesteledeautoevaluare 12.3.BibliografiepentruUnitatea12 Obiectiveleunitiidenvare12 Dupstudiulacesteiunitidenvareveireuis: identificai categoriile de persoane asigurate n sistemul asigurrilor pentruaccidentedemunciboliprofesionale; cunoatei care sunt categoriile de prestaii care se acord n sistemul asigurrilorpentruaccidentedemunciboliprofesionale; nelegei care sunt condiiile de acordare a prestaiilor din sistemul asigurrilorpentruaccidentedemunciboliprofesionale; cunoatei care sunt cotele de contribuie n sistemul asigurrilor pentru accidente de munc i boli profesionale i care sunt persoanele care datoreazipltescacestecotedecontribuie.

12.1.Concediulpaternal
12.1.1.Asiguraii nsistemulLegii 346/2002privind asigurareapentruaccidente de muncasi boliprofesionale, au calitatea de asigurat cetatenii romani si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romnia.
99

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

Arecalitateadeasigurator,potrivitprezenteilegi,CasaNationaladePensiiPublice. Legeareglementeazadouacategoriideasigurati: (1) Persoaneasigurateobligatoriu Suntasigurateobligatoriuprinefectullegii: a. b. persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferentdedurataacestuia,precumsifunctionariipublici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum simembriicooperatoridintroorganizatieacooperatieimestesugaresti; somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivitlegii; ucenicii,eleviisistudentii,petoatadurataefectuariipracticiiprofesionale.

c. d.

Vor beneficia de prestatiile acestei legi si salariatii romani care presteaza munca in strainatate dindispozitiaangajatorilorromani,inconditiilelegii. Incazulpersoanelorasigurateobligatoriu,raporturiledeasiguraresestabilescintreangajatorisi asigurator. (2) Persoaneasiguratefacultativ Sepotasigurapentruaccidente demuncasiboli profesionale,pebazadecontractindividualde asigurare,persoanelecareseaflainunasaumaimultedintreurmatoarelesituatii: a. b. c. d. e. f. g. h. i. asociatunic,asociati,comanditarisauactionari; comanditati,administratorisaumanageri; membriaiasociatieifamiliale; persoaneautorizatesadesfasoareactivitatiindependente; persoaneangajateininstitutiiinternationale; proprietaridebunurisi/sauarendasidesuprafeteagricolesiforestiere; persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitatiprivateindomeniulforestier; membriaisocietatiloragricolesauaialtorformedeasocieredinagricultura; alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice dectcelementionateanterior.

Incazulacestorpersoane,raporturiledeasiguraresestabilescintreasiguratisiasigurator. 12.1.2.Categoriideprestaii Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoareleprestatiisiservicii: a)reabilitaremedicalasirecuperareacapacitatiidemunca; b)reabilitaresireconversieprofesionala;

100

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

c)indemnizatiepentruincapacitatetemporarademunca; d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducereatimpuluidemunca; e)compensatiipentruatingereaintegritatii; f)despagubiriincazdedeces; g)rambursaridecheltuieli. 1.1 Indemnizatiapentruincapacitatetemporarademunca

cauzatadeaccidentedemuncasauboliprofesionale Asiguratiibeneficiazadeoindemnizatiepeperioadaincareseaflainincapacitatetemporarade muncainurmaunuiaccidentdemuncasauauneiboliprofesionale. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilorsalarialebrutesauveniturilorlunareasigurate,careaufostrealizateinultimele6luni anterioaremanifestariiriscului. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul urgentelor medico chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestariiriscului. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4a zi deincapacitate,dincontributiadeasigurarepentruaccidentedemuncasiboliprofesionale. Duratadeacordareaindemnizatieipentruincapacitatetemporarademuncaestede180dezile inintervaluldeunan,socotitadinprimazideconcediumedical. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile. Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazuluisiderezultateleactiunilorderecuperare. Indemnizatiapentruincapacitatetemporarademuncadatorataaccidentelordemuncasibolilor profesionaleseacordapebazacertificatuluimedicaleliberatconformdispozitiilorlegale. 1.2 Indemnizatiapentrutrecereatemporarainaltlocdemunca siindemnizatiapentrureducereatimpuluidemunca

Asiguratii care, din cauza unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea laloculde muncaanteriormanifestariirisculuiasiguratpottrecetemporar inaltlocdemunca. Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilorsalelunaredinultimele6luni,calculatedelamomentuldepistariiafectiunii. Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, inacesteconditii,numaipotrealizaduratanormalademunca. Aceste indemnizatii se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intrun an calendaristic, in una sau mai multe etape. Cuantumul lor lunar al indemnizatiilor este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale
101

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducereatimpuluinormaldemunca,faraasedepasi25%dinbazadecalcul. 1.3 Compensatiipentruatingereaintegritatii

Asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 2050% au dreptul la o compensatiepentruatingereaintegritatii. Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calculpentrudeterminareaacestordrepturi. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National deStatistica. 1.4 Despagubiriincazdedeces

Incazuldecesuluiasiguratului,caurmareaunuiaccidentdemuncasauauneiboliprofesionale, beneficiaza de despagubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul,parintele,tutorele,curatorul,mostenitorul,inconditiiledreptuluicomun, sau,inlipsaacesteia,persoanacaredovedestecaasuportatcheltuielileocazionatededeces. Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul NationaldeStatistica. Cerereapentruobtinereadespagubiriiincazdedecessedepunelasediulasiguratorului,insotita deacteledincarerezultadreptulsolicitantului. Testdeautoevaluare12.1. ncercuiirspunsulcorectsaucombinaiaderspunsuricorecte: 1. Cuantumul lunar al indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de accidentedemuncsauboliprofesonaleestede: a) b) c) 2. Indemnizaia pentru trecerea temporar n alt loc de munc acordat asigurailor care, din cauza unei boli profesionale sau unui accident de munc, nu i mai pot desfura activitatea la loculdemuncanteriormanifestriirisculuiasiguratseacord: a) b) petoatperioadatreceriitemporarenaltlocdemunc; pentrucelmult180dezilentrunancalendaristic; 85%dinmediaveniturilorlunareasiguratepeultimele10luni; 80%dinmediaveniturilorlunareasiguratepeultimele6luni; sumfix,stabilitprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat.

102

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

c)

pentrucelmult90dezilentrunancalendaristic.

12.1.3.Condiiideacordare Drepturiledeasigurareprevazutedeprezentalegeseacordaastfel: a) pentru accidente de munca, in baza procesuluiverbal de cercetare a accidentului de munca,intocmit,potrivitlegii,deautoritateacompetenta; b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, intocmit,potrivitlegii,deautoritateacompetenta. Pentruconstatareacazuluiasiguratsistabilireadrepturilordeasigurare,asiguratorulareaccessi recurge la procesulverbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces. Asiguratorulverificamodalitateaincareafostefectuatacercetareasidecideasupracaracterului demuncaalaccidentuluiurmatdeincapacitatetemporarademunca. In scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, asiguratorul poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta propriesaupoateevaluadosaruldecercetareintocmitdecomisiaangajatorului,dupacaz. 12.1.4.Coteledecontribuie Datoreazacontributiideasigurarepentruaccidentedemuncasiboliprofesionale: a. angajatorii, pentru asiguratii obligatoriu cu exceptia ucenicilor, elevilor si studentilor pe durata efectuarii practicii profesionale, precum si cu exceptia somerilor b. bugetulasigurarilorpentrusomaj,incazulsomerilor c. asiguratii,incazulincareseasigurafacultativ Contributiile se stabilesc in functie de tarife si clase de risc. Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv. Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate deCNPPsiaprobateprinhotarreaGuvernului. Contributia se stabileste astfel inct sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate,cheltuielilepentruprevenireaaccidentelordemuncasiabolilorprofesionale,precum sicheltuielileadministrative. In cazul persoanelor asigurate obligatoriu, cota de contributie se datoreaza si se plateste de angajatorisiestede0,15%0,85%,diferentiatainfunctiedeclasaderisc.Bazalunaradecalculla care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleoconstituie,dupacaz: a. sumacastigurilorbruterealizatelunardeasigurati;
103

Dreptul securitatii sociale


Lectordr.LuminitaDima

b. salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de muncasauboalaprofesionala. In cazul persoanelor asigurate facultativ, contributia se datoreaza si se plateste de aceste persoane. Baza lunara de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar prevazut in contractulindividualde asigurare, carenu poate fi mai micdect salariuldebazaminim brutpe tara. Contributia datorata de aceste persoane este unica, in valoare de 1%, aplicata asupra venituluilunarasigurat,indiferentdeactivitateaprestata. In cazul somerilor, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicataasupracuantumuluidrepturiloracordatepeperioadarespectiva.

12.3.Rspunsurilatesteledeautoevaluare
Testuldeautoevaluare12.1 Rspunsurilecorectesunt:1b;2c.

12.4.BibliografiepentruUnitatea12
1.Al.Athanasiu,Dreptulsecuritiisociale,Edit.Actami,1995; 2.Al.iclea,Dreptulsecuritiisociale.Cursuniversitar.EdiiaaIIIa,Ed.UniversulJuridic,2011.

104