Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR ALERTA LA RISC

Structura: Primaria Breznita Ocol Compartimentul: Compartimentul Juridic DETALII PRIVIND RISCUL Prezentarea activitatii Riscul identificat: Definire - rsicul de a nu fi in posesia generatoare a riscului delegatiei de reprezentare la termenul de judecata identificat: 341 Persoana care a identificat riscul: Dedyszyn Elena Cauze/circumstante: solicitarea delegatie cu o zi inainte sau in ziua procesului Efectele materializarii riscului:posibila refuzare a consilierului juridic pentru reprezentarea institutiei, de catre instanta de judecata Evaluarea preliminara a Probabilitatea de manifestare/reaparitie a riscului riscului - realizata de catre responsabilul cu riscurile 1 2 3 4 5 1 neglijabila; 2 redusa; 3 medie; 4 ridicata; 5 foarte ridicata/permanenta Impactul riscului 1 2 3 4 5

1 nesemnificativ; 2 minor; 3 semnificativ; 4 major; 5 critic Expunere: 22( moderata) (probabilitate x impact) Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului: Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic Propuneri de actiuni/masuri pentru controlul riscului: delegatia se va solicita cu minim 3 zile inainte de termenul de judecata stabilit de catre instanta de judecata _____________________________________________________________________________________ Nume: Semnatura: Data: ___________________________ _21__/_02__/__2011 Nr. crt. al riscului/cod risc Data primirii 25.02.2011 Decizia sedintei EGR A.341.1.2. Responsabil cu Clasare riscurile:Dedyszyn Elena Investigatii Propuneri suplimentare Clasare Transferare la nivelul superior