Sunteți pe pagina 1din 7

Inchirierea imobilelor si impozitarea veniturilor

Posted on July 10, 2011 by Sorin Tilimpea

Cum se impoziteaza veniturile din chirii obtinute de persoanele fizice Potrivit Codului fiscal (Legea 571/2003), sunt asimilate

veniturilor din chirii toate veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. In aceasta categorie de venit se cuprind atat veniturile din inchirieri, cat si veniturile din subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din

patrimoniul personal.
Cota de impozit pe veniturile din chirii este de 16% aplicata asupra venitului net, determinat ca diferenta intre sumele reprezentand chiria in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului. Astfel, cota generala de impozit aplicata asupra venitului brut rezultata din calcule este de 16%*(100%-25%)=12%.

Calculul impozitului
Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul de inchiriere incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acesteia. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca aceste cheltuieli sunt efectuate de

catre cealalta parte contractanta. Astfel, valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedarea folosintei bunurilor si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta reprezinta venit impozabil, potrivit Codului fiscal. Conform prevederilor legale, in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea acesteia. Proprietarul are obligatia sa declare la organul fiscal competent prin declaratia privind venitul realizat aferenta anului fiscal respectiv valoarea investitiei, in vederea definitivarii impunerii. In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate. In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului, daca acestea se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea va ramane nemodificata.

Deductibilitate fara documente justificative


Proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor stabilite forfetar. Aceasta cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta de fapt uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta. Un tratament diferentiat li se aplica persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor prin derularea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului fiscal. Astfel, incepand cu anul fiscal urmator, veniturile realizate de aceste persoane din derularea contractelor de inchiriere vor fi calificate drept venituri din activitati independente, potrivit prevederilor Ordinului ANAF nr. 2333/2007. Aceste persoane au obligatia sa stabileasca venitul net, in sistem real, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente si sunt obligate sa conduca contabilitate in partida simpla. Din punctul de vedere al taxarii, considerarea acestor venituri in categoria veniturilor din activitati independente are ca implicatie urmatoarele:

impozitarea venitului net cu cota de 16% fata de aplicarea cotei de 12% asupra venitului brut din cedarea folosintei bunurilor; taxarea venitului net cu cota de 5,5% CASS la fel ca orice venit realizat din activitatile independente.

Obligatie de inregistrare la peste cinci contracte


La stabilirea numarului de contracte sunt luate in considerare contractele de inchiriere sau subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole. Atentie insa ca acei contribuabili care detin mai mult de cinci contracte de inchiriere au in continuare obligatia de inregistrare a contractelor la organul fiscal. In cazul in care, la sfarsitul anului fiscal, conditia privind detinerea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere nu mai este indeplinita, incepand cu anul fiscal urmator persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din inchiriere /subinchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Stabilirea platilor anticipate si a impozitului anual datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82 din Codul fiscal. Aceste plati anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. Contribuabilii care obtin venituri din chirii au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti. Formularul 220 Declaratie privind venitul estimat, cod 14.13.01.13/3p se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe contracte de inchiriere depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare contract. De asemenea, in situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzator cotei care ii revine din proprietate. 12% este cota generala de impozit aplicata asupra venitului brut din chirii, in conditile in care la venitul net se aplica o cota de impozit de 16%, dupa deducerea unei cote de cheltuieli forfetare de 25%

Plati anticipate
Platile anticipate pentru veniturile din chirii se stabilesc de catre organul fiscal astfel:

pe baza contractului incheiat intre parti; sau pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla.

In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de B.N.R., din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. De asemenea, in vederea definitivarii impunerii de catre organul fiscal, persoana care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor are obligatia depunerii, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, a formularului 200 Declaratie privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13.

Obligatiile de intretinere
Proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:

intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea; intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze; repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

Inchirierile si asigurarile de sanatate (CASS-ul)


Daca aveti ca sursa de venit doar chiria, trebuie sa platiti si contributia la fondul de sanatate, CAS. Cei care au salariu si/sau sunt persoane fizice autorizate si au si venituri din chirii nu datoreaza contributia. Pensionarii sunt scutiti, insa numai pentru venituri din chirii obtinute dupa 1 iunie 2008. Pensionarii care nu au platit taxele pana in 2008 trebuie sa achite contributia datorata, plus penalitati. Reprezentantii Casei de asigurari afirma ca atunci cand se incheie un contract de inchiriere trebuie anuntata si casa de asigurari, nu doar Fiscul. Una din obligatiile asiguratilor este de a anunta in termen de 15 zile Casa de asigurari asupra modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati. Fara o evidenta a veniturilor obtinute, casele de asigurari nu au putut emite instiintari de plata privind sumele aferente (inclusiv penalitatile). Incepand cu 2009, ca urmare a protocolului incheiat intre CNAS si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru furnizarea de date privind veniturile impozabile, casele de asigurari trimit instiintari sau somatii de plata, in ordinea cronologica a termenului de prescriptie fiscala.

Cota de contributie la sanatate pentru venituri din chirii variaza intre 5,5 si 6,5% din venitul impozabil, in functie de an relizarii venitului. In prezent este de 5,5%.

Convorbire..

dani dumitras: stai sa vad daca am primit contractul floare de colt: incerc sa intru pe net acum... floare de colt: Impozitul pe venit este de 16% din chiria neta. Chiria neta este chiria bruta minus cheltuielile lunare ale proprietarului cu apartamentul (se presupune ca exista cheltuieli). Cheltuielile sunt fie specificate (valoarea lor) fie sunt estimate la 25% din valoarea chiriei. Deci in teorie platesti 16% impozit pe 75% din valoarea chiriei.

Bineinteles ca platesti impozitul pe locuinta, care exista chiar si cand nu inchiriezi. Waiting for dani dumitras to accept 1 file: impozitul pe chirii.doc (53 KB)

Cancel (Alt+Shift+C)

floare de colt: descarca fisierul asta dani dumitras: nu pot ca calc nu e asa de bun floare de colt: Inchirierea imobilelor si impozitarea veniturilor Posted on July 10, 2011 by Sorin Tilimpea Cum se impoziteaza veniturile din chirii obtinute de persoanele fizice

Potrivit Codului fiscal (Legea 571/2003), sunt asimilate veniturilor din chirii toate veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. In aceasta categorie de venit se cuprind atat veniturile din inchirieri, cat si veniturile din subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. Cota de impozit pe veniturile din chirii este de 16% aplicata asupra venitului net, determinat ca diferenta intre sumele reprezentand chiria in bani sau echival floare de colt: Cota de impozit pe veniturile din chirii este de 16% aplicata asupra venitului net, determinat ca diferenta intre sumele reprezentand chiria in bani sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului. Astfel, cota generala de impozit aplicata asupra venitului brut rezultata din calcule este de 16%*(100%-25%)=12%. floare de colt: Deductibilitate fara documente justificative Proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor stabilite forfetar. Aceasta cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta de fapt uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta.

floare de colt: iti dau tot fisierul pe yahoo? floare de colt: poti deschide mail-urile

dani dumitras: nu dani dumitras: imi ajunge am inteles floare de colt: atunci... cum sa citesti tot??? floare de colt: Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82 din Codul fiscal. floare de colt: Platile anticipate pentru veniturile din chirii se stabilesc de catre organul fiscal astfel: pe baza contractului incheiat intre parti; sau pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla.

dani dumitras is typing... dani dumitras: am inteles deci eu trebuie s a platesc impozitul