P. 1
Drept Penal - Partea Generala

Drept Penal - Partea Generala

|Views: 12|Likes:
Published by Laura Popescu

More info:

Published by: Laura Popescu on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ - suport de curs NOŢIUNI INTRODUCTIVE: PRELEGEREA nr. I 1.

Drept penal, Obiectul dreptului penal, Scopul dreptului penal şi Caracterele dreptului penal. 2. Legea Talionului, Expiaţiune, Umanismul şi legalitatea dreptului penal, Stigmate fizice şi psihice înnăscute, Normalitate şi anormalitate biologică, Apărare socială şi Noua apărare socială. 3. Codul penal Cuza – 1865, Codul penal Carol al II-lea – 1937, Actualul cod penal – 1969 şi Noul Cod penal – 2009. 4. Drept penal - reprezintă totalitatea (ansamblul) normelor juridice, care reglementează activitatea represivă a statului la un moment dat şi într-o societate dată. 5. Obiectul dreptului penal - Dreptul penal reglementează relaţiile sociale care apar în activitatea de apărare socială (de represiune ori de constrângere penală). 6. Scopul dreptului penal - scopul dreptului penal constă în apărarea valorilor sociale fundamentale ale statului împotriva infracţiunilor şi este desemnat, ca atare, prin dispoziţiile cuprinse în art. 1 C. pen. sub titlul „Scopul legii penale". 7. Caracterele dreptului penal: a. caracterul autonom se justifică prin obiect propriu de reglementare; b. caracterul unitar reflectat de unitatea principiilor care străbat legislaţia penală; c. caracterul de drept public determinat, pe de o parte, de caracterul normelor, întotdeauna imperative şi obligatorii, de raporturile dintre subiectele raportului juridic penal, ce presupun subordonarea cetăţenilor statului, şi de scopul dreptului penal, acela de ocrotire generală a societăţii în ansamblul ei, şi a fiecărui individ, în particular. PRELEGEREA nr. II 1. Principiile fundamentale ale dreptului penal sunt acele idei de bază cecălăuzesc şi străbat întregul drept penal, întreaga activitate de luptă împotriva faptelor antisociale ce prezintă cel mai înalt grad de pericol social, şi anume infracţiunile. 2. Izvor de drept - forma juridică pe care o îmbracă o normă pentru a deveni obligatorie. 1

3. Izvoarele dreptului penal la nivel naţional: Constituţia, Codul penal, legile penale speciale, legile nepenale cu dispoziţii penale. 4. Izvoarele dreptului penal la nivel internaţional: a. izvoare indirecte – tratatele şi convenşiile internaţionale ratificate de România; b. izvoare directe – convenţiile bilaterale privind asistenţa juridică în materie penală. 5. Raportul juridic penal – este o relaţie de apărare socială reglementată printr-o normă de drept penal. Raportul juridic penal este de două feluri: a. raportul juridic de conformare – acele raportuei juridice pe care destinatarii legii penale le respectă fie din conştiinţă, fie de frica sancţiunii; b. raporturi juridice de conflict – acele raporturi juridice care se nasc atunci când o persoană încalcă norma penală, intrând în “ conflict” cu legea.
6. Structura raportului juridic penal Raportul juridic penal de conformare - Statul, ca subiect dominant, ca titular al funcţiei de apărare socială. Subiecţii - Persoana fizică sau juridică raportului titulară a dreptului de ocrotire juridic socială - ca subiect adiacent penal aceste persoane sunt determinabile nu însă şi determinate (încă). - Statul poate impune norma penală,
prin incriminarea, modificarea sau abrogarea acesteia.

Raportul juridic penal de conflict - Statul, ca subiect dominant, ca titular al funcţiei de apărare socială. - Persoana fizică sau juridică strict determinată care a săvârşit infracţiunea, şi care devine subiect adiacent. - Statul impune celui ce încalcă legea
penală să suporte consecinţele faptei sale adică să suporte pedeapsa, prin asumarea răspunderii penale.

Persoana fizică sau juridică care se conformează legii penale Conţinutul Dreptul statului de a pretinde o raportului anumită conduită din partea destinatarilor legii penale. juridic penal Obligaţia corelativă a persoanelor fizice sau juridice de a se conforma normelor penale. Obiectul Respectarea de către destinatarii raportului normelor penale a obligaţiilor impuse prin acestea. juridic penal 7. Durata raporturilor juridice penale:

Persoana fizică sau juridică care încalcă norma penală Dreptul statului şi în acelaşi timp obligaţia acestuia de a trage la răspundere penală. Obligaţia infractorului de a suporta consecinţele săvârşirii faptei sale - pedeapsa. Executarea pedepsei şi a celorlalte sancţiunii aplicate pentru săvârşirea infracţiunii.

2

3 . . .În cazul legilor temporare durata este predeterminată de însăşi norma penală. .Începutul raporturilor juridice penale Raportul juridic penal de conformare Are loc odată cu intrarea în vigoare a normei penale. Legea penală este orice dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi. legea nu poate fi interpretată decât restrictive. . Raportul juridic penal de conflict Are loc odată cu săvârşirea infracţiunii. . Se naşte începând cu vârsta de 14 ani.abrogarea normei penale.în momentul săvârşirii infracţiunii.Se stinge prin moartea făptuitorului. În anumite cazuri. niciodată o normă penală nu poate fi extinsă prin interpretare. prin executarea sancţiunilor aplicate infractorului. acest tip de raport juridic se desfăşoară pe întreaga perioadă a procesului penal. când se naşte raportul juridic penal de conflict. când persoana dobândeşte calitatea cerută de legea penală.Se stinge. III 1. căci de la această dată se instituie obligaţia destinatarilor ei de a-şi conforma conduita preceptelor penale. acestea fiind şi limitele ei de interpretare. . Stingerea raporturilor juridice penale Început la momentul săvârşirii faptei. Cu alte cuvinte. printro hotărâre definitivă.prin pierderea calităţii cerute de lege pentru anumiţi destinatari ai ei. Interpretarea legii penale este o operaţie logico-raţională ce se efectuează cu ocazia aplicării normei de drept şi are drept scop aflarea voinţei legiuitorului. exprimată în aceste norme cu privire la cazul concret. vinovăţia infractorului. 2.Îşi are durata pe perioada cuprinsă între momentul intrării Desfăşurarea în vigoare a normei şi raportului abrogarea juridic penal acesteia. În cazul normei penale. în principal. până când se stabileşte.0 altă modalitate de încetare a raportului juridic de conflict îl reprezintă intervenirea unor cauze care înlătură răspunderea penală sau executarea pedepsei. PRELEGEREA nr. . potrivit adagiului poenalia sunt strictissimae interpretationis. Se stinge prin: .

cu subsolul şi spaţiul aerian. subsolul şi spaţiul aerian ale acesteia... dacă victima este ctăţean roman sau însuşi statul roman. PRELEGEREA nr.3. Principiul personalităţii este definit potrivit dispoziţiilor art. astfel: „Prin termenul de teritoriu din expresiile teritoriul României şi teritoriul ţării se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere. astfel: „Legea penală română se aplică Mracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării. la cerere. 142 C. pen. Extrădarea este un act bilateral între două state. 8. 6. în anumite condiţii. Noţiunea de teritoriu este definită potrivit dispoziţiilor art.. dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă. 142 sau pe o navă ori aeronavă română. IV 4 . în conformitate cu dispoziţiile art. neavând nicio cetăţenie. pen. Infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul ţării şi atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sau aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infracţiunii". 5. pentru a fi judecat ori pus să execute pedeapsa la care fusese condamnat. celuilalt stat. pen. pen. Acest principiu consacră aplicarea legii penale române în afara teritoriului ţării. aceasta poate fi de două feluri: . pentru statul care solicită extrădarea.activă.. 4. în baza căruia un stat pe al cărui teritoriu s-a refugiat un infractor sau un condamnat. Privind din prisma statuluicare solicită sau acordă extrădarea. precum şi marea teritorială cu solul. pen. 5 C. şi mai este cunoscut ca principiul naţionafităţii pasive sau principiul protecţiei reale. pentru statul caruia i se solicită extrădarea. potrivit dispoziţiilor art. 7. Noţiunea de infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării este definită. 143 C. îl predă pe acesta. are domiciliul în ţară". Principiul personalităţii este definit. şi . astfel: „Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în art.pasivă. în următoarea formă: “Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României". 3 C. 4 C. Principiul teritorialităţii este reglementat în cadrul dispoziţiilor art.

Principiul neretroactivităţii legii penale este consacrat prin dispoziţiile art.pen. care statuează că: „în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale. 4. Analiza infracţiunii. 12 C. Definirea infracţiunii Definiţia elementului din structură Aplicarea structurii la infracţiunea de pruncucidere – art. Uciderea copilului nou-născut săvârşită imediat după naştere. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor nedefinitiv judecate. Infracţiune. chiar dacă faptele nu au fost urmărite sau judecate în acest interval de timp. 13 C. legătura de cauzalitate.pen. Elementul material. 3. 4. cu alte cuvinte se aplică faptelor săvârşite după intrarea ei în vigoare. Pericol social.1. Principiul retroactivităţii legii penale este consacrat prin dispoziţiile art. culpă. 177 C. 5. Subiecţii infracţiunii.1. este reglementat prin dispoziţiile art. 2.. de către mama aflată într-o stare de 5 . 11 C. urmarea imediată. 2. 10 C. care arată că: Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare. 6.. PRELEGEREA nr. Latură subiectivă. Intenţie. Obiectul juridic special. se aplică legea cea mai favorabilă". 5. Structura de analiză a infracţiunii 6. Condiţii preexistente. scop.. 3. potrivit cărora legea penală temporară se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât era în vigoare. Prevedere în legea penală. şi reprezintă acea regulă potrivit căreia legea penală se aplică numai pentru viitor. V 1.pen. Vinovăţie. care conţine regula potrivit căreia legea care dezincriminează (abolitio criminis) se aplică şi faptelor săvârşite înainte de intrarea ei în vigoare. Latură obiectivă. Conţinut constitutiv. mobil. Principiul ultraactivăţii legii penale este reglementat potrivit dispoziţiilor art. praeterintenţie. 16 C.pen. Principiul activităţii legii penale este definit prin dispoziţiile art.pen.pen..

2.3. 6.I. 6. . Subiectul activ Subiectul pasiv Este persoana/-ele care comit infracţiunea Este persoana/-ele care Este calificat şi unit putând fi numai mama nou-născutului suferă de pe urma comiterii infracţiunii (a nu se confunda cu cele în patrimoniul cărora se produce prejudiciul. Latura obiectivă 6. şi anume: obiectul juridic special şi subiecţii infracţiunii. care poartă pe el urmele naşterii Conţinutul constitutiv al infracţiunii Este reprezentat de toate condiţiile prevăzute în norma de mcriminare cu privire la actul de conduită interzis şi care devin relevante prin săvârşirea acţiunii sau inacţiunii de către făptuitor. acolo unde e cazul) 6.2. Elementul material conduită interzis prin norma de incriminare prin inacţiunea de ucidere exercitată de mamă asupra copilului nou-născut.cel ucis să fie copilul acesteia. Pentru existenţa infracţiunii de pruncucidere este nevoie să fie îndeplinite mai multe condiţii: persoana care ucide să fie mama copilului.a.2.tulburare pricinuită de naştere 6. Este aceea relaţie socială Viaţa copilului nou-născut care este încălcată prin comiterea infracţiunii Obiectul asupra căruia se răsfrânge acţiunea sau Corpul copilului nou-născut inacţiunea specifică elementului material 6. Condiţii preexistente 6.2. mama să se afle într-o stare de tulburare pricinuită de naştere.a. Totalitatea condiţiilor prevăzute de lege din punct de vedere material privind comiterea faptei.d.I. Constă în actul de Se realizează prin acţiunea sau 6.b.c.3.2.3. Este calificat putând fi numai copilul nou-născut. copilul să aibă calitatea 6 . Obiectul juridic special Obiectul material Sunt acele condiţii care există înainte de comiterea faptei.

Mobilul Fapta se comite doar cu intenţie.II. 6. iar în cazul tentativei atunci când există.de nou-născut. Legătura de cauzalitate 6. Formele infracţiunii prezenta acte preparatorii sau tentativă.c. Nu e cazul acestei infracţiuni (cu alte cuvinte.b. Se va analiza dacă infracţiunea poate Trebuie să existe legătură de cauzalitate între uciderea copilului nou-născut şi moartea acestuia.3. 6. Urmarea imediată Reprezintă acea Moartea copilului nou-născut 6.II. fie directă.3. Vinovăţia 6. legătură care trebuie să fie demonstrată.b. şi urmarea imediată (efectul) cerută de lege pentru existenţa infracţiunii.4.a. dacă este pedepsită 7 .3. Latura subiectivă modificare negativă a realităţii înconjurătoare pe care fapta săvârşită a produs-o sau este susceptibilă să o producă şi care îşi găseşte expresia în periclitarea.c. pasiune) ce a condus la naşterea în mintea făptuitorului a ideii săvârşirii faptei Reprezentarea pe plan mintal a rezultatului ce va apărea în urma săvârşirii faptei penale. - 6. Tentativă este posibilă.3. infracţiunea nu prezintă un scop calificat). infracţiunea nu prezintă un mobil calificat).3.II.I.II. vătămarea sau ameninţarea valorilor sociale apărate de legea penală Reprezintă liantul între elementul material al infracţiunii -acţiunea sau inacţiunea făptuitorului (cauza). pentru caracterizarea faptei ca infracţiune. rezultat urmărit de către infractor. adică să poarte pe el urmele naşterii. -uciderea să se realizeze imediat după naştere.I. fie indirectă. Atitudinea infractorului faţă de faptă şi urmările ei desemnează acel sentiment (dorinţă. Scopul 6. Nu e cazul acestei infracţiuni (cu alte cuvinte.3. Totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de faptă şi urmările acesteia. dar nu se sancţionează.

6. datorită specificului infracţiunii.vinovăţia. o împărţim în perioade. . care sunt elementele de specificitate. Forme calificate sau agravate Unele infracţiuni prezintă o formă simplă (redată în primul aliniat al articolului unde sunt reglementate) şi una sau mai multe forme în care.6. în etape sau faze. potrivit art. Faptă penală este aceea faptă prevăzută de legea penală. temporizând activitatea infracţională.7. deosebim trei faze: . atunci când. datorită condiţiilor deosebite de comitere.perioada externă. Infracţiunea prezintă trei trăsături. Sancţiuni Cum este sancţionată Închisoarea de la 2 la 7 ani infracţiunea din punct de vedere al pedepselor principale şi complementare (unde e cazul). 8.perioada internă. să fie sancţionaţi pentru omor calificat. Formele infracţiunii. iar acestea. 8 .faza urmărilor.faza actelor de executare.faza actelor de pregătire. fiecare dintre ele având regimuri proprii de sancţionare. la rândul lor.prevederea în legea penală.pericolul social. orice infracţiune este şi o faptă penală. . Participaţia penală Se va analiza dacă infracţiunea poate prezenta toate formele de participaţie penală. Infracţiunea este. . iar unde nu. fapta care prezintă pericol social. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Nu e cazul acestei infracţiuni 7. infracţiunea fiind una cu autor unic.6. PRELEGEREA nr. . dar nu întruneşte celelalte trăsături ale infracţiunii. fac ca fapta să fie mai gravă. Perioadele activităţii infracţionale sunt: . definitorii: . VI 1. Coautoratul nu este posibil. . 17 din codul penal. În cadrul perioadei externe. Realizarea complicităţii şi a instigării va face ca aceşti participanţi. 6. dar nu orice faptă penală este şi o infracţiune .5.

6. Unitatea naturală: 1. Desistarea reprezintă renunţarea de bunăvoie. Infracţiunea fapt epuizat este forma infracţiunii ce constă în prelungirea în timp a infracţiunii după momentul consumării. printr-o singură formă de vinovăţie. pentru a crea condiţii favorabile săvârşirii acesteia. mai gravă a infracţiunii. Infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în mod natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective. 2. până la intervenţia unei forţe contrare. Infracţiunea fapt consumat. Prelungirea se poate datora amplificării rezultatului iniţial. Este o formă atipică. 5. 4. intervenţia unei alte persoane. Epuizarea infracţiunii continue este dată de momentul intervenţiei forţei contrare. Tentativa este reglementată în Codul penal în cuprinsul dispoziţiilor art. ori adaptare a mijloacelor sau instrumentelor ce vor fi folosite la comiterea infracţiunii. Infracţiunea fapt epuizat este posibilă în cazul infracţiunilor de obicei. iar din punct de vedere subiectiv. a apariţiei rezultatului faptei sale care a fost realizată în întregime. Infracţiunea simplă este forma clasică de infracţiune. ori continuării activităţii infracţionale. Actele de pregătire sau preparatorii reprezintă prima fază a activităţii infracţionale şi constau în anumite acte. intervenţia autorităţii. deşi executarea a fost efectuată în întregime. la continuarea executării acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii. continue şi continuate. care poate avea ca sursă voinţa făptuitorului. activităţi de procurare de date. informaţii. din partea făptuitorului. 20-22. ea nebeneficiind de o reglementare legală. Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. deoarece acumulările cantitative infracţionale conduc şi la o răspundere mai gravă. Infracţiunea simplă se caracterizează sub raport obiectiv printr-o singură acţiune sau inacţiune. progresive. 9 . PRELEGEREA nr.2. executare care a fost întreruptă ori nu şi-a produs efectul. 7. printr-un singur rezultat. Împiedicarea producerii rezultatului constă în zădărnicirea din partea făptuitorului. după consumare. este forma infracţiunii în care rezultatul se produce odată cu executarea în întregime a elementului material al laturii obiective. VII A. 3. de bunăvoie.

S-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare. 239) etc. 1.2. la un alt obiect sau către o altă persoană. Forme mai importante de recidivă: maremică. Infracţiunea progresivă este acea infracţiune care. 211). infracţiuni 1.1. a unor acţiuni sau inacţiuni care prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni. S-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare. la intervale de timp diferite. Forme mai importante de concurs: real şi ideal/formal 1. 7. Infracţiunea de obicei este acea formă a unităţii legale de infracţiune care se realizează prin repetarea faptei de un număr de ori din care să rezulte obişnuinţa sau îndeletnicirea făptuitorului. Bunăoară.3. Infracţiunea deviată. după atingerea momentului consumativ corespunzător unei anumite infracţiuni. Nu s-a pronunţat nicio hotărâre definitivă de condamnare pentru niciuna dintre ele. datorită greşelii făptuitorului. îşi amplifică progresiv rezultatul. Unitatea legală: 4. Au fost comise două sau mai multe infracţiuni. 212). în realizarea aceleiaşi hotărâri infracţionale. Recidiva Au fost comise două sau mai multe infracţiuni. ca element constitutiv sau ca o circumstanţă agravantă. postcondamnatorie-postexecutorie.3. ori se produc urmări noi corespunzător unor infracţiuni mai grave. 10 . Nu e cazul. B. infracţiunea de tâlhărie (art. Prin acest termen este desemnată acea activitate infracţională în care acţiunea este deviată de la obiectul sau persoana împotriva căreia se îndrepta. Infracţiunea complexă este definită ca fiind infracţiunea ce cuprinde în conţinutul său. Concursul de crt. 6. Infracţiunea continuată reprezintă acea formă a unităţii legale ce se caracterizează prin săvârşirea de către aceeaşi persoană. VIII 1. 5. ultrajul (art. Pluralitatea intermediară Au fost comise două sau mai multe infracţiuni. pirateria (art. fără intervenţia făptuitorului. PRELEGEREA nr.Analiză comparativă între formele pluralităţii de infracţiuni Nr. o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală1.

. 1. Aplicarea sporului se motivează. Aplicarea sporului nu se motivează. Se aplică regulile de la concursul de infracţiuni. Sporul este de 5 ani Noua infracţiune să fie comisă cu intenţie.7.6. Pedeapsa se contopeşte potrivit regulilor prevăzute la art. ori Noua infracţiune să fie pedepsită cu amenda sau închisoarea de cel mult un an. Hotărârea de condamnare reprezintă primul termen al recidivei. hotărârea de condamnare să fie la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 6 luni. Sporul este inclus. Există cazuri care nu atrag starea de recidivă .concurs real. Aplicarea sporului se va separat 1. Nu contează forma de vinovăţie cu care se comite noua infracţiune. sporul este de 10 ani. 34 şi 35 C. hotărârea de condamnare să fie la cel puţin 3 pedepse cu închisoarea până în 6 luni. Aplicarea sporului se motivează. ori Să fie condamnat la mai puţin de 3 pedepse cu închisoarea. în general. 1. iar pentru noua infracţiune sancţiunea să fie închisoarea mai mare de un an. Concursul de infracţiuni este o formă a pluralităţii de infracţiuni ce constă în săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni de către aceeaşi persoană mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. 38 C.10. Sistemul cumulului aritmetic sau al totalizării presupune ca pentru fiecare infracţiune să fie stabilită o pedeapsă şi apoi pedeapsa finală să constea din suma acestora.1. 3.. 1. Nu e cazul. Nu e cazul.5. direct. Sporul este de 5 ani. iar noua infracţiune comisă reprezintă al doilea termen al recidivei. Pentru recidiva mare postcondamnatorie. iar pentru noua infracţiune sancţiunea să fie închisoarea mai mare de un an Nu e cazul.. Să fie vorba despre o condamnare de cel mult 6 luni închisoare sau amendă.9. Pentru recidiva mică. Nu e cazul. 11 .8. fără a mai fi diferenţiat în pedeapsa finală aplicată. 1. pen.art. 2. Se sancţionează. Pentru recidiva mare postexe-cutorie.concurs ideal sau formal.4. Aplicarea sporului se va separa. pen. potrivit regulilor cumulului juridic. Concursul este de două forme: . Nu contează forma de vinovăţie cu care sunt comise infracţiunile ce compun concursul. indiferent de cuantumul la care se va ajunge. sporul este de 7 ani. 1. Pentru recidiva mare.

Recidiva este acea formă a pluralităţii de infracţiuni care constă în săvârşirea din nou a unei infracţiuni de către o persoană care anterior a mai fost condamnată definitiv pentru o altă infracţiune. iar pedeapsa finală va fi cea mai gravă dintre acestea. Totodată. Este întâlnit şi în legislaţia românească. Pluralitatea intermediară este acea formă a pluralităţii de infracţiuni când noua infracţiune este comisă înainte de începerea executării pedepsei. înainte de începerea executării pedepsei. 9. Prima presupune stabilirea pentru fiecare infracţiune a unei pedepse. 8. Recidiva mică se regăseşte în situaţia când după condamnarea la cel puţin trei pedepse cu închisoare până la 6 luni sau după executare. la pedeapsa închisorii mai mică sau cel mult de 6 luni. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă. Dintre acestea este aleasă cea mai gravă. 10. 7. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă.4. 6. Recidiva mare postexecutorie este acea formă de recidivă în care după executarea unei pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni. relativ la 12 . sau dacă sancţiunea este mai mare de 6 luni. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. comisă din culpă sau pentru care a intervenit reabilitarea. în timpul executării acesteia sau în stare de evadare. care nu mai este prevăzută de legea penală. ori după prescrierea executării a cel puţin trei asemenea pedepse. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie. aceasta a fost pronunţată pentru o infracţiune comisă în timpul minorităţii. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an. Sistemul cumulului juridic constă în stabilirea pedepsei în două trepte. Recidiva mare postcondamnatorie este aceea modalitate a recidivei în care după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. în timpul executării sau în stare de evadare. pentru o infracţiune amnistiată. deci după pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare. A doua treaptă de agravare a răspunderii constă în posibilitatea aplicării unui spor. fie după executarea completă a pedepsei sau considerarea ei ca executată. condamnare care se referă fie la pedeapsa amenzii. ori după împlinirea termenului de prescripţie a executării unei asemenea pedepse. cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. 5. Acest spor este aplicabil la rândul lui în două trepte. fie după ce condamnarea a rămas definitivă şi până la momentul executării complete a pedepsei. care astfel le absoarbe pe celelalte. Sistemul absorbţiei presupune stabilirea unei pedepse pentru fiecare infracţiune. în cazul în care una dintre pedepsele.

altele din culpă şi altele fără vinovăţie.noua infracţiune. prin orice mijloace. de către o persoană numită instigator. Instigarea constă în fapta de determinare cu intenţie. deşi comisă cu intenţie. Pluralitatea ocazională sau participaţia penală este forma pluralităţii de infractori în care. unele acţionând cu intenţie. promisiunea nu este îndeplinită. aceasta ar trebui să fie comisă din culpă sau. Formele pluralităţii de infractori: 1. la comiterea faptei prevăzută de legea penală participă un număr mai mare de persoane decât era necesar. a altei persoane numită instigat. după săvârşirea faptei. C. Pluralitatea constituită este acea formă a pluralităţii de infractori ce presupune gruparea mai multor persoane cu scopul de a săvârşi infracţiuni. 5. PRELEGEREA nr. Spre deosebire de celelalte două forme de pluralitate. 2. Formele pluralităţii ocazionale sau ale participaţiei penale: 4. Coautoratul este forma participaţiei penale în care la săvârşirea faptei şi-au adus contribuţia în mod nemijlocit două sau mai multe persoane. 3. 13 . înainte sau în timpul săvârşirii faptei. pentru a nu exista starea de recidivă. Participaţia improprie reprezintă acea formă de participaţie în care persoanele care săvârşesc o faptă prevăzută de legea penală nu acţionează toate cu aceeaşi formă de vinovăţie. să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Pluralitatea naturală sau pluralitatea necesară este forma pluralităţii de infractori în care cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută de însăşi natura acesteia. chiar dacă. Autoratul este forma participaţiei penale în care o persoană săvârşeşte prin acte de executare şi în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. pedeapsa pentru noua infracţiune să fie mai mică sau egală cu un an. VIIII A. Această formă de pluralitate implică existenţa unui grup organizat. 6. Complicitatea este acea formă a participaţiei penale ce constă în fapta unei persoane care cu intenţie înlesneşte sau ajută în orice mod la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală ori promite. 7. Alţi termeni corelaţi temei 9: 8. în cazul participaţiei penale fiecare participant este considerat că a contribuit cu o parte la săvârşirea infracţiunii şi va răspunde penal în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea acesteia B. că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe infractor.

PRELEGEREA nr. viaţa. pentru persoana făptuitorului ori a altuia. starea de necesitate. cu alte cuvinte. a altuia sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana şi drepturile celui atacat ori interesul public. de timp sau de rezultatul produs. şi sub imperiul căreia cel ameninţat săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. sau un bun important al său ori al altuia. 14 . situaţie în care acestea sunt circumstanţe subiective. constrângerea fizică şi morală. 6. Este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material. sunt: legitima apărare. eroarea de fapt. minoritatea făptuitorului. Circumstanţele personale privesc pe făptuitor şi pot fi în legătură cu atitudinea psihică a acestuia faţă de fapta prevăzută de legea penală la care a participat. cât şi sub raport volitiv. 10. Iresponsabilitatea este starea de incapacitate psiho-fizică a unei persoane care nu poate să-şi dea seama de semnificaţia socială a acţiunilor sau inacţiunilor sale ori nu poate fi stăpână pe ele. şi privesc conţinutul atenuat sau agravat al faptei legat de mijloacele folosite. Cazul fortuit desemnează situaţia. Prin constrângere morală înţelegem presiunea exercitată prin ameninţarea cu un pericol grav. 7. Circumstanţele reale sunt legate de împrejurările anterioare. îndreptat împotriva sa. fiind în imposibilitate fizică să acţioneze altfel. concomitente sau posterioare săvârşirii faptei. în aşa fel încât aceasta comite o faptă prevăzută de legea penală. cazul fortuit. direct. fiinţa respectivă nu înţelege urmările faptelor sale sau nu-şi poate determina şi dirija în mod normal voinţa. X 1. Prin constrângere fizică sau forţa majoră se înţelege presiunea pe care o forţă căreia nu i se poate rezista o exercită asupra energiei fizice a unei alte persoane. iresponsabilitatea. 5. beţia. de împrejurările de loc.9. 3. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea vinovăţiei. sau un interes public. Este în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. împrejurarea în care acţiunea sau inacţiunea unei persoane a produs un rezultat pe care acea-persoană nu 1-a conceput şi nici nu 1-a urmărit şi care se datorează unei energii a cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută. integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altuia. 2. 4. starea. imediat şi injust. Iresponsabilitatea priveşte incapacitatea psihică a persoanei atât sub raport intelectiv. Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel.

10. Pedepse complementare şi accesorii aplicabile persoanei fizice. pen. Constă în lipsirea de libertate a condamnatului pentru restul vieţii lui. întrucât implică o diminuare a patrimoniului infractorului. Degradarea militară. Beţia reprezintă o stare psiho-fizică anormală a persoanei. PRELEGEREA nr.Pedeapsa este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Pedepsele aplicabile persoanei fizice sunt principale. PRELEGEREA nr. Închisoarea este şi ea o pedeapsă principală. 64 C. datorată efectelor pe care le au asupra organismului şi facultăţilor psihice anumite substanţe excitante ori narcotice. XI Sancţiunile penale aplicabile persoanei fizice. 6 din 7 ianuarie 1990 şi a înlocuit pedeapsa cu moartea. Amenda este singura dintre pedepsele principale cu caracter pecuniar. XII 1. din drepturile prevăzute în art. 15 . constând în plata unei sume de bani în contul statului.8. dar niciodată a tuturor. Degradarea militară este o pedeapsă complementară ce constă în pierderea gradului militar şi a dreptului de a purta uniformă. 4. Detenţiunea pe viaţă este o pedeapsă principală şi reprezintă cea mai severă pedeapsă din legislaţia penală actuală. Interzicerea unor drepturi. Ea a fost introdusă prin Decretul-lege nr. 1. consumate ori introduse în corpul său. reprezentare determinată de necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unor date ale realităţii. 3. 3. 9. 2. 4. practic scoaterea acestuia din mediul său de viaţă. 2. Eroarea de fapt este definită ca fiind reprezentarea greşită de către cel ce săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală a realităţii din momentul săvârşirii faptei. complementare şi accesorii. privativă de libertate. şi constă în lipsirea condamnatului de libertate pe o anumită perioadă de timp şi izolarea acestuia de societate. Interzicerea unor drepturi constă în interzicerea pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 10 ani a exerciţiului unuia sau unora. Minoritatea este starea în care se găseşte făptuitorul ce nu a împlinit vârsta legală pentru a răspunde penal. de familie.

adică faţă de acela care nu a săvârşit decât o faptă penală şi nu o infracţiune.6. 3. Este o pedeapsă complementară. Interzicerea de a ocupa p funcţie sau de a exercita o profesie. iar altele nu se pot dispune decât faţă de un inculpat). Se execută după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. XIII 1. în principal. Expulzarea străinilor. crt. Se aplică obligatoriu. 4. 16 . urmării penale. persoana este nedemnă pentru a mai continua să profeseze. cu infracţiunea comisă. în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art.1. 4. Confiscarea specială.3. persoana poate fi moral impecabilă. în acest caz. 4.4. şi astfel reprezintă un pericol public pentru cei din jur. o meserie ori o altă ocupaţie. Se dispune pe o durată de cel puţin 1 an. Se dispune atunci când persoana a comis fapta datorită incapacităţii sau nepregătirii profesionale de care a dat dovadă în momentul exercitării acesteia. 4. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. şi constau. o meserie ori o de a exercita o profesie ori de a desfăşura o altă activitate activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru comiterea faptei Este o măsură de siguranţă. Obligarea la tratament medical. şi până la momentul demonstrării de către cel interesat că a dobândit cunoştinţele necesare. 64 C.5. Se execută chiar şi în timpul procesului penal şi până la momentul în care se demonstrează că au dispărut cauzele care au determinat-o. Se poate dispune şi faţă de făptuitor. profesia ori activitatea pe care o desfăşoară pentru a comite infracţiunea. 4. 2.7. Se dispune atunci când persoana se foloseşte de funcţia. nu si le-a însuşit corespunzător. Pedepsele accesorii sunt acele pedepse ce se alătură pedepselor principale a închisorii sau detenţiunii pe viaţă pe durata acestora sau până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Interzicerea unei funcţii sau profesii: Nr. Interzicerea de a ocupa o funcţie sau Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. 4. Măsuri de siguranţă – Pericol social. Inculpat – Făptuitor (se va observa că anumite măsuri de siguranţă se pot dispune şi faţă de făptuitor. PRELEGEREA nr. Se poate dispune şi de procuror în timpul Se dispune doar de către instanţa de judecată. 4. Internarea medicală.5. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi. este confirmată sau dispusă de instanţă în faza de judecată. şi atunci când are legătură infracţiunea comisă. dar nu are cunoştinţele necesare. iar dacă nu. pen. Poate avea o durată cuprinsă între 1 şi 10 ani. 4. Se dispune doar dacă persoana a fost condamnată. Cu alte cuvinte.2. dacă legea prevede Se aplică doar dacă are legătură cu expres aceasta.

d). 112 lit. pen.prezintă pericolul săvârşirii unor noi fapte prevăzute de legea penală. 8. 112 lit. 115 din codul penal şi se poate lua faţă de făptuitorul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală datorită incapacităţii. şi constă în internarea făptuitorului. e) şi cele ale art. Interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. meserii sau alte ocupaţii pentru a împiedica săvârşirea altor asemenea fapte în viitor. nepregătirii sau altor cauze. 116 C. Obligarea la tratament medical este reglementată în dispoziţiile art. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi este reglementată în art. 7. Această măsură de siguranţă este reglementată în cadrul art. luate în scopul înlăturării unei stări de pericol. Confiscarea specială constă în trecerea silită şi gratuită în proprietatea statului a anumitor lucruri ce aparţin persoanei care a săvârşit o faptă penală.5. c) şi art. 117 C. f ) şi art. care este bolnav mintal sau toxicoman şi care se află într-o stare ce prezintă pericol pentru societate. a căror deţinere de către făptuitor . 112 lit. a) şi art. 11. 113 C. 9. de a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi constă în interzicerea condamnatului de a se afla o anumită perioadă de timp în locaMtatea sau locaMtăţile stabilite prin hotărârea de condamnare. persoană care a săvârşit o infracţiune. care îl ac pe acesta impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii ori pentru exercitarea unei profesii. 17 . la finalul secolului al XlX-lea. într-o instituţie medicală de specialitate până la însănătoşire. pen. prezintă pericol pentru societate. pen. o meserie ori o altă ocupaţie este reglementată prin dispoziţiile art.datorită naturii lor ori a legăturii acestora cu săvârşirea faptei . 112 lit. 114 C. şi constă în obligarea făptuitorului. 112 lit. Măsurile de siguranţă au pătruns în dreptul penal odată cu influenţa doctrinei pozitiviste. Măsurile de siguranţă sunt acele sancţiuni de drept penal constând din măsuri de constrângere cu caracter preventiv. 118 C. care din cauza bobi ori a intoxicării cronice prin alcool. fie singure. doctrină ce a propus pentru prima dată introducerea în sistemul sancţionator penal a măsurilor de siguranţă. stupefiante sau alte asemenea substanţe. Internarea medicală este o măsură de siguranţă mai amplă decât obligarea la tratament medical. fie alături de pedepse. Expulzarea străinilor este măsura de scoatere în afara teritoriului ţării a cetăţeanului străin sau apatridului care nu domicihază în România. pen. considerându-se că rămânerea acestuia pe teritoriul ţării prezintă pericol social pentru ordinea juridică şi socială. şi pentru preîntâmpinarea realizării de alte fapte penale. 6. b) coroborat cu art. Măsura este reglementată în cadrul dispoziţiilor art. 10. pen. Expulzarea este reglementată prin dispoziţiile art. Cauza care determină luarea acestei măsuri constă în starea de pericol ce decurge din deţinerea unor lucruri ce au legătură cu săvârşirea infracţiunii ori care ar putea fi folosite la săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală în viitor. precum şi în art. 112 lit.

Limita de vârstă până la care minorul nu răspunde penal este de 14 ani. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice. 3. Măsuri educative – Mustrarea. PRELEGEREA nr. PRELEGEREA nr. se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsa. compus din măsuri educative şi pedepse. 112 Ut. Pedepse principale – Amenda. scopul lor fiind preponderent educativ 4. prin cultivarea în conştiinţa acestora a respectului faţă de valorile sociale. Pedpse complementare – Dizolvarea persoanei juridice. dacă acesta a fost condamnat pentru lovituri sau alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice şi psihice unor membri ai familiei. Măsurile educative sunt sancţiuni penale şi se iau numai dacă minorul a săvârşit o infracţiune. Internarea într-un centru medical-educativ. g) şi art. Regimul pedepselor aplicabile minorului. 3. Sancţiuni aplicabile persoanei juridice. XV 1. 3. în arătarea pericolului social al faptei săvârşite. Minoritate. Mustrarea este o măsura educativă ce constă în dojenirea minorului. ce au menirea de a asigura educarea şi reeducarea acestora prin instruire şcolară şi profesională. Vârsta minimă pentru angajarea răspunderii penale. * * * 1. 118 C. 18 . 2. Libertatea supravegheată. 2. Măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal speciale pentru minori. 1. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată constă în obligaţia impusă de către instanţă unui inculpat de a nu reveni în locuinţa famibei pe o anumită perioadă de timp determinată. XIV Sancţiunile penale aplicabile persoanei juridice. Închiderea persoanei juridice.12. Internarea într-un centru de reeducare. atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune. pen. 2. în sfătuirea minorului să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare. Regimul de sancţionare al minorului este în prezent unul mixt. Suspendarea activităţii persoanei juridice. Această măsură de siguranţă este reglementată de art. Afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.

situaţii. dar ulterior intervine o astfel de cauză care face ca infractorul să răspundă penal. împrejurări. fapta nu este infracţiunea şi de aceea nu se mai ajunge la tragerea la răspundere penală a făptuitorului. ca urmare a săvârşirii infracţiunii. în prezenţa cărora se stinge raportul juridic penal de conflict.5. al cărui conţinut îl formează dreptul statutului. Cauzele care înlătură răspunderea penală sunt anumite stări. 7. pe de altă parte. precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate. Internarea într-un centru de reeducare este şi ea o măsură educativă şi constă în internarea într-un centru de reeducare. posterioare săvârşirii infracţiunii. 19 . ca reprezentant al societăţii. 2. de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-1 constrânge să o execute. Ea reprezintă însuşi raportul juridic penal de constrângere născut. pe de o parte. adică se stinge dreptul statului de a aplica o sancţiune infractorului şi obligaţia acestuia de a executa acea sancţiune. fapta este infracţiune. Înlocuirea răspunderii penale reprezintă instituţia juridică în baza căreia instanţa de judecată înlocuieşte. Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice şi reprezintă consecinţa nesocotirii dispoziţiei normei juridice penale. XVI 1. răspunderea penală cu o altă formă de răspundere juridică ce atrage o sancţiune cu caracter administrativ. PRELEGEREA nr. Cauzele care înlătură răspunderea penală trebuie deosebite de cele care înlătură caracterul penal al faptei unde. în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii. acesta având are nevoie de un tratament medical şi de un regim special de educaţie. de a trage la răspundere pe infractor. sub supraveghere deosebită. PRELEGEREA nr. şi infractor. între stat. asigurându-i-se totodată posibilitatea de a dobândi învăţătura necesară şi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale. în condiţiile prevăzute de lege. raport complex. în timp ce cauzele care înlătură răspunderea penală. cu scopul de a asigura minorului o educaţie mai bună decât cea primită acasă. 6. XVII 1. Libertatea supravegheată este o măsură educativă ce constă în lăsarea minorului în libertate pe timp de un an. reglementate de lege. Internarea într-un centru medical-educativ este aceea măsură educativă ce constă în internarea minorului într-un centru medical-educativ din cauza stării sale fizice sau psihice.

pr. cele două având cauze.... din considerente de politică penală. prin care. şi reprezintă actul bilateral dintre infractor şi victima infracţiunii. este înlăturată răspunderea penală pentru infracţiuni comise până la data apariţiei legii de amnistie. cu excepţia infracţiunilor contra păcii şi omenirii. cât şi dreptului procesual penal.univ. 3. a impus declararea lor ca imprescriptibile. Prescripţia răspunderii penale trebuie deosebită de prescripţia executării pedepsei. Amnistia este actul de clemenţă al Parlamentului României. În timp ce plângerea prealabilă reprezintă o condiţie de tragere la răspundere penală a infractorului pentru anumite infracţiuni prevăzute de lege. pen. 4. Plângerea prealabilă este o instituţie ce aparţine atât dreptului penal..x 20 ... Împăcarea părţilor este reglementată prin dispoziţiile art. Conf. Prescripţia răspunderii penale constă în stingerea raportului juridic penal de conflict.. Ea este întotdeauna instituită prin lege.. (2) şi art. unde este reglementată prin dispoziţiile art. prin care aceştia se înţeleg să pună capăt conflictului născut din săvârşirea infracţiunii. născut prin săvârşirea unei infracţiuni. 221 alin. 132 C.. în cazurile prevăzute de lege.... înlăturând răspunderea penală şi consecinţele civile ale faptei.dr RĂDESCU DUMITRU x. depusă de însăşi partea vătămată. plângerea reprezintă una dintre modalităţile de încunoştinţare a organelor de urmărire penală despre săvârşirea unei infracţiuni. pen... 131 C. natură şi efecte diferite.. a căror gravitate deosebită.. fiind un act al Parlamentului.2. manifestată în cel de-al Doilea Război Mondial. 279-286 C. ea trebuie distinsă de plângere ca mod general de sesizare a organelor de urmărire penală. ca urmare a nerealizării lui într-un anumit termen prevăzut de lege. fiind reglementată prin dispoziţiile art. pen. 5. Răspunderea penală se prescrie pentru orice infracţiune.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->