Sunteți pe pagina 1din 47

CREDITARE BANCARA

1.

Pe ansamblu, suma valorica a operatiunilor de activ este egala cu cea a operatiunilor de pasiv, care includ si rezultatul activitatii desfasurate (profit / pierdere).
RASPUNS: ADEVARAT

2.

Creditele acordate clientelei (persoane fizice) sunt operatiuni de pasiv.


RASPUNS: FALS

3.

Imprumuturile primite de banca de la banca centrala sunt operatiuni de pasiv.


RASPUNS: ADEVARAT

4.

Conturile de depozit ale clientilor sunt operatiuni de activ.


RASPUNS: FALS

5.

Pentru a putea functiona legal, orice societate bancara trebuie autorizata de Banca Nationala a Romaniei.
RASPUNS: ADEVARAT

6.

Creditele care se acorda, de regula, prin banci, angajeaza fonduri care apartin bancii.
RASPUNS: FALS

7.

Garantiile reale cuprind retinerea, gajul, ipoteca si privilegiul.


RASPUNS: ADEVARAT

8.

Riscul valutar este componenta a riscului de piata.


RASPUNS: ADEVARAT

9.

Consemnarea si transferabilitatea nu sunt trasaturi ale creditului.


RASPUNS: FALS

10.

Garantia personala este angajamentul luat de o terta persoana de a plati in cazul in care debitorul nu vrea sa ramburseze creditul.
RASPUNS: FALS

11.

Dobanda este caracteristica esentiala a creditului.


RASPUNS: ADEVARAT

12.

Creditul comercial nu este limitat in functie de regularitatea incasarii contravalorii marfurilor.


RASPUNS: FALS

13.

Creditul obligatar constituie o forma a creditului contractat de stat prin lansarea titlurilor de imprumut (obligatiuni, bonuri de tezaur) in scopul acoperiri deficitului bugetar.
RASPUNS: ADEVARAT

14.

In practica unor banci din tarile vest-europene, intreprinderile mici si mijlocii nu sunt incluse in segmentul retail banking.
RASPUNS: FALS

15.

Pe baza rezultatelor analizei bilantului, banca stabileste eligibilitatea solicitantilor de imprumuturi pe baza unui sistem de indicatori care exprima bonitatea acestora.
RASPUNS: FALS

16.

Rezultatul exercitiului (profit / pierdere) in cifre absolute reprezinta indicatorul sintetic care caracterizeaza eficienta activitatii desfasurate, aceasta influentand direct capitalurile proprii, in sensul majorarii lor cu profitul si al diminuarii cu pierderea.
RASPUNS: ADEVARAT

17.

Scontul reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui efect de comert (cambie sau bilet la ordin), banca pune la dispozitia posesorului creantei valoarea efectului, inclusiv agio (dobanda si comisioanele aferente), inainte de scadenta efectului respectiv.
RASPUNS: FALS

18.

Dupa natura contractului se disting doua forme de leasing, respectiv leasingul financiar si cel operational.
RASPUNS: ADEVARAT

19.

In cadrul operatiunilor de forfetare, creantele sunt materializate in efecte de comert (cambii, bilete la ordin si alte titluri de valoare) exprimate in lei, ai caror beneficiari sunt agentii economici cu activitatea de expert, inregistrati in Romania.
RASPUNS: FALS

20.

Capitalul intreprinderii este constituit din subscrierea de obligatiunii, precum si din incorporari ulterioare, sub forma de rezerve.
RASPUNS: FALS

21.

Garantiile reale sunt mijloace juridice de garantare a obligatiunilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executarii obligatiei asumate.
RASPUNS: ADEVARAT

22.

Garantiile personale sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaza printr-un contract accesoriu incheiat cu creditorul sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care acesta nu o va plati el insusi.
RASPUNS: ADEVARAT

23.

Creditele pe descoperit de cont (overdraft) se pot acorda de catre banca agentilor economici solicitanti, pe perioade de timp foarte scurte, care nu vor depasi, de regula, 10 zile calendaristice.
RASPUNS: FALS

24.

Produsele cu ciclu lung de fabricatie sunt cele ale caror cicluri tehnologice de executie, de la lansarea in fabricatie pana la obtinerea produsului finit, dureaza mai mult de 18 luni.
RASPUNS: FALS

25.

Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii comerciale de a transforma toate activele sale in cash pentru plata tuturor datoriilor.
RASPUNS: ADEVARAT

26.

Lichiditatea reprezinta capacitatea unui client de a face fata datoriilor sale pe termen lung prin transformarea rapida a activelor circulante in disponibilitati.
RASPUNS: FALS

27.

Contul de depozit escrow este un cont de depozit temporar, deschis in vederea pastrarii / depozitarii unor sume de bani numai in valuta pana la incheierea unui contract, livrarea unor marfuri sau indeplinirea unor conditii specificate intr-un contract / angajament intre doua parti.
RASPUNS: FALS

28.

Riscul de nerambursare consta in probabilitatea intarzierii platii sau a incapacitatii de plata datorita conjuncturii dificultatilor sectoriale sau deficientelor imprumutatului.
RASPUNS: ADEVARAT

29.

Creditul vanzator are ca obiect cumpararea marfurilor cu plata amanata.


RASPUNS: FALS

30.

Linia de credite revolving presupune ca pe masura ce au fost rambursate creditele anterioare, se acorda credite noi, cu intocmirea de noi documente.
RASPUNS: FALS

31.

Creditul de consum reprezinta vanzarea cu plata in rate a unor bunuri de consum personal, de folosinta indelungata si de mare valoare (mobila, autoturisme, articole de uz casnic).
RASPUNS: ADEVARAT

32.

Certificatele de depozit ale clientilor sunt operatiuni de pasiv ale bancilor comerciale.
RASPUNS: ADEVARAT

33.

Creditele acordate persoanelor fizice sunt operatiuni de activ ale bancilor comerciale.
RASPUNS: ADEVARAT

34.

Creantele (restante, indoielnice, atasate) privind titlurile sunt operatiuni de pasiv ale bancilor comerciale.
RASPUNS: FALS

35.

Rezerva generala privind riscul de credit este operatiune de activ a bancilor comerciale.

RASPUNS: FALS 36.

Garantiile impiedica producerea riscului si diminueaza gravitatea pierderii.


RASPUNS: FALS

37.

Principalele categorii ale subiectelor raportului de credit sunt intreprinderile, societatile si populatia.
RASPUNS: FALS

38.

Volumul maxim al unei rate totale lunare de rambursat nu poate fi mai mare de 1/3 din veniturile nete lunare realizate de imprumutat impreuna cu sotia/sotul.
RASPUNS: FALS

39.

Lichiditatea reflecta capacitatea societatii comerciale de a face fata tuturor platilor imediate.
RASPUNS: ADEVARAT

40.

Cifra de afaceri inregistreaza productia vanduta, facturata si incasata in cursul exercitiului.


RASPUNS: FALS

41.

Principala activitate a bancilor comerciale este de intermediere, adica de a-i pune in legatura pe detinatorii de fonduri temporar disponibile cu cei care au nevoie temporar de resurse financiare suplimentare.
RASPUNS: ADEVARAT

42.

In activul bilantului bancar se regasesc operatiunile cu titluri.


RASPUNS: FALS

43.

In activul bilantului bancar se regasesc valorile imobilizate


RASPUNS: ADEVARAT

44.

In pasivul bilantului bancar se regasesc dividendele de plata.


RASPUNS: ADEVARAT

45.

In activul bilantului bancar se regasesc valorile primite in pensiune.


RASPUNS: ADEVARAT

46.

In pasivul bilantului bancar se regasesc depozitele la banca centrala.


RASPUNS: FALS

47.

In activul bilantului bancar se regasesc valorile date in pensiune.


RASPUNS: FALS

1.

Certificatele de depozit cu discont se adreseaza: a persoanelor fizice, persoanelor juridice ori entitatilor . personalitate juridica rezidente sau inregistrate in Romania; b persoanelor juridice;
. c .

fara

d .

entitatilor fara personalitate juridica rezidente sau inregistrate in Romania; persoanelor fizice. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 2.

Necesarul de fond de rulment se calculeaza: a active realizabile datorii curente > 1 an;
. b . c . d .

active realizabile datorii curente < 1 an; active realizabile datorii > 1 an; active realizabile datorii < 1 an. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 3.

Lichiditatea curenta se calculeaza:


a Active circulante stocuri nevalorificabile clienti incerti .

* 100;

Datorii cu scadenta < 1 an


b Active circulante stocuri nevalorificabile clienti incerti .

* 100;

Datorii cu scadenta > 1 an


c Active circulante stocuri clienti incerti .

* 100;

Datorii cu scadenta < 1 an


d Active circulante stocuri clienti incerti .

* 100.

Datorii cu scadenta > 1 an

Alegeti varianta corecta de raspuns.


RASPUNS: 4. A

Viteza de rotatie a activelor circulante se calculeaza:


a Cifra de afaceri .

Active circulante
b . Vanzari din activitatea de exploatare

Active circulante
c . Total venituri

Active circulante
d . Active circulante

Cifra de afaceri

Alegeti varianta corecta de raspuns.


RASPUNS: 5. A

Durata medie de incasare a clientilor, exprimata in zile, se calculeaza:


a Cifra de afaceri . Soldul mediu b Soldul mediu .
Cifra de afaceri

* 360; * 360; * 360; * 360.

c Total facturi .

Soldul mediu

d Soldul mediu .
Total facturi

Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 6.

Durata medie de plata a furnizorilor, exprimata in zile, se calculeaza:


a . Soldul mediu

* 360;

Costul aprovizionarilor
b Costul aprovizionarilor .

* 360;

Soldul mediu
c . Cifra de afaceri

* 360;

Soldul mediu
d . Soldul mediu

* 360.

Total furnizori

Alegeti varianta corecta de raspuns.


RASPUNS: 7. A

Indicatorul Politica de dividende se calculeaza astfel:


a Rezultatul net al exercitiului .

*100;

Dividende
b .

Dividende

*100;

Rezultatul net al exercitiului


c Rezultatul brut al exercitiului .

*100;

Dividende
d .

Dividende

*100.

Rezultatul brut al exercitiului

Alegeti varianta corecta de raspuns.


RASPUNS: 8. B

Liniile de credit se pot acorda, de regula: a pe termen de 180 de zile, iar in cazul agentilor economici cu un

. b . c . d .

standing financiar bun, pe termen de 365 zile; pe termen de 90 de zile, iar in cazul agentilor economici cu un standing financiar bun, pe termen de 180 zile; pe termen de 365 de zile, iar in cazul agentilor economici cu un standing financiar bun, pe termen de 2 ani; pe termen de 270 de zile, iar in cazul agentilor economici cu un standing financiar bun, pe termen de 365 zile. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 9.

Creditele pentru finantarea cheltuielilor si a stocurilor temporare se acorda: a pe termen de maxim 6 luni;
. b . c . d .

pe termen de maxim 24 luni; pe termen de maxim 12 luni; pe termen de maxim 3 luni. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 10.

Cambia reprezinta titlul de credit care pune in legatura: a tragatorul si trasul;


. b . c . d .

tragatorul si beneficiarul; trasul si beneficiarul; tragatorul, trasul si beneficiarul. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 11.

Biletul la ordin reprezinta titlul de credit care pune in legatura: a trasul si beneficiarul;
. b . c .

tragatorul si trasul; tragatorul, trasul si beneficiarul;

d .

tragatorul si beneficiarul. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 12.

Garantarea rambursarii creditelor se face cu:


a . b . c . d . e .

garantii reale garantii reale si personale garantii personale veniturile realizate veniturile realizate, garantii reale si personale Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 13.

Persoanele fizice nerezidente pot beneficia de credite:


a . b . c . d . e .

fara nici un fel de restrictii in aceleasi conditii ca cetatenii romani nu pot beneficia daca lucreaza in cadrul ambasadelor cu respectarea Regulamentului valutar Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 14.

Fondul de rulment se calculeaza:


a . b .

pasive pe termen lung active imobilizate pasive pe termen scurt active imobilizate

c . d . e .

pasive pe termen scurt, mediu si lung active imobilizate pasive pe termen lung active curente pasive pe termen scurt active curente Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 15.

Trezoreria neta se calculeaza:


a . b . c . d . e .

nevoia de fond de rulment fond de rulment fond de rulment nevoia de fond de rulment active realizabile datorii curente fond de rulment datorii curente nevoia de fond de rulment datorii curente Alegeti varianta corecta de raspuns.
B

RASPUNS: 16.

Gradul de indatorare generala exprima:


a . b . c . d . e .

raportul dintre datorii totale si capitalul propriu raportul dintre datorii totale si capitalul social raportul dintre datorii financiare si capitalul social raportul dintre datorii financiare si capitalul propriu raportul dintre datorii financiare si capitalul social plus rezerve Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 17.

Gradul de indatorare financiara exprima:


a .

raportul dintre datorii totale si capitaluri proprii

b . c . d . e .

raportul dintre datorii financiare si capitalurile proprii raportul dintre datorii totale si capitalul social raportul dintre datorii financiare si capitalurile sociale raportul dintre datorii financiare si capitalurile sociale si alte fonduri Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 18.

Calculul lichiditatii imediate se face dupa urmatoarea formula: a Active circulante + Stocuri Clienti incerti x 100 . Datorii cu scadenta < 1 an b Active circulante Stocuri Clienti incerti x 100 . Datorii cu scadenta < 1 an c Active circulante + Stocuri + Clienti incerti x 100 . Datorii cu scadenta < 1 an d Active circulante + Stocuri + Clienti incerti x 100 . Datorii cu scadenta > 1 an e Active circulante - Stocuri - Clienti incerti x 100 . Datorii cu scadenta > 1 an Alegeti varianta corecta de raspuns.
RASPUNS: B

19.

Gradul de indatorare generala se calculeaza astfel:


a . b . c . d .

Datorii financiare x 100 Capitaluri proprii nete Datorii totale x 100 Capitaluri proprii nete in sens strict Datorii totale x 100 Capitaluri proprii brute Datorii financiare x 100 Capitaluri proprii brute Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 20.

Rentabilitatea bruta de exploatare se calculeaza astfel: a Rezultatul din exploatare . x 100 Cifra de afaceri b Rezultatul din exploatare . x 100 Productia exercitiului c Excedentul brut din exploatare . x 100 Cifra de afaceri d Excedentul brut din exploatare . x 100 Productia exercitiului Alegeti varianta corecta de raspuns.
RASPUNS: D

21.

Din documentatia de creditare pentru retail banking nu trebuie sa lipseasca:


a . b . c . d . e .

declaratia pe proprie raspundere contracte de colaborare contracte de inchiriere autorizatia de constructie adeverinta de venit Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 22.

Creditele globale de exploatare se acorda pentru:


a . b . c

o perioada de 180 zile o perioada de 365 zile o perioada de 730 zile

. d . e .

o perioada de 90 zile o perioada de 180 zile sau de 365 zile, cu exceptia creditelor pentru produse cu ciclu lung de exploatare Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 23.

Marja bruta a profitului se determina ca raport intre: a profitul brut si valoarea vanzarilor
. b . c . d . e .

profitul net si valoarea vanzarilor profitul brut si totalul veniturilor profitul brut si totalul cheltuielilor profitul brut si cifra de afaceri Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 24.

Activul net al intreprinderii se determina ca diferenta dintre: a total activ si datoriile financiare
. b . c . d . e .

total activ si total datorii total pasiv si datoriile financiare total pasiv si total datorii total activ si total pasiv Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 25.

Lichiditatea curenta se determina ca raport intre: a Pasivele curente si activele curente


. b . c .

Activele curente si pasivele curente Active curente si datorii curente

d .

Datorii curente si active curente Alegeti varianta corecta de raspuns:


B

RASPUNS: 26.

Viteza de rotatie se calculeaza conform raportului: a Viteza de rotatie = Cifra de afaceri / Active fixe + Active circulante
. b . c . d .

Viteza de rotatie = Cifra de afaceri / Active circulante Viteza de rotatie = Cifra de afaceri / Active fixe Viteza de rotatie = Cifra de afaceri / Total active Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 27.

Necesarul de fond de rulment se calculeaza conform relatiei: a Active Datorii curente < 1 an
. b . c . d .

Active realizabile Datorii < 1 an Active realizabile Datorii curente < 1 an Active realizabile Datorii > 1 an Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 28.

Care din urmatoarele nu este o operatiune de trezorerie sau interbancara in bilantul bancar? a casa si alte valori
. b . c . d .

cont curent la banca centrala dividende de plata depozite la banca centrala Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS:

29.

Care din urmatoarele nu este o operatiune de valori imobilizate in bilantul bancar? a credite subordonate
. b . c . d .

imobilizari, dotari diferente din reevaluare leasing Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 30.

Care din urmatoarele nu este o operatiune de capitaluri proprii, asimilate si provizioane in bilantul bancar? a capital, prime, rezerve legate de capital
. b . c . d .

fonduri valori primite in pensiune provizioane reglementate Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 31.

Care din urmatoarele nu este o operatiune cu titluri si operatiuni diverse in bilantul bancar? a titluri
. b . c . d .

obligatiuni decontari privind titlurile conturi de factoring Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 32.

Care din urmatoarele nu este o operatiune cu clientela din bilantul bancar? a conturi de depozit ale clientilor
. b

certificate de depozit ale clientilor

. c . d .

conturi curente creditoare credite acordate altor banci Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 33.

Care din urmatoarele nu este un depozit? a contul curent in lei


. b . c . d .

contul curent in valuta certificatul de depozit contul curent debitor Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 34.

Care din urmatoarele nu este o caracteristica a creditului? a subiectele raportului de credit


. b . c . d .

riscul de rambursare dobanda consemnarea si transferabilitatea Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 35.

Care din urmatoarele nu este o functie a creditului? a functia de emisiune


. b . c . d .

functia de mobilizare a disponibilitatilor banesti functia de transfer functia de redistribuire Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 36.

Care din urmatorii nu este un indicator de analiza a bonitatii solicitantilor de credite? a cifra de afaceri
. b . c . d .

capitaluri proprii rezultatul exercitiului valoarea adaugata Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 37.

Care din urmatoarele nu reprezinta sursa de informatii necesare in efectuarea analizei dosarului de creditare? a situatiile financiare ale companiei
. b . c . d .

analizele economice si sectoriale informatiile complementare analizele financiare Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 38.

In procesul de administrare a riscurilor, banca trebuie sa constituie: a un Consiliu de administrare a riscurilor;


. b . c . d .

un Comitet de administrare a riscurilor; o comisie de administrare a riscurilor; un organism de administrare a riscurilor. Alegeti varianta corecta de raspuns.

RASPUNS: 39.

La evaluarea riscului de credit, banca trebuie sa ia in considerare: 1) performanta financiara curenta si previzionata a contrapartidelor

2) concentrarea expunerilor fata de contrapartide 3) capacitatea de punere in aplicare, legal, a angajamentelor contractuale 4) capacitatea de a executa garantiile 5) angajamentele contractuale cu persoanele aflate in relatii speciale cu banca, cu personalul propriu, precum si cu familiile salariatilor bancii Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4
. b . c . d .

1,2,3,4,5 1,2,4,5 1,2,3

RASPUNS: 40.

Dupa termenul la care trebuie rambursat creditele sunt: 1) credite pe termen foarte scurt 2) credite pe termen scurt 3) credite pe termen mijlociu 4) credite pe termen lung Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4
. b . c . d .

2,3,4 1,3,4 2,4

RASPUNS: 41.

Dupa intinderea drepturilor creditorului, creditele sunt: 1) credite denuntabile 2) credite nedenuntabile 3) credite amortizabile 4) credite legale Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3
. b

1,2,3,4

. c . d .

1,2,4 2,3,4

RASPUNS: 42.

Dupa scopul acordarii creditului, acesta este: 1) credit de productie 2) credit de circulatie 3) credit comercial 4) credit de consum Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,4
. b . c . d .

1,3,4 1,2,3,4 2,3,4

RASPUNS: 43.

Subiectele raportului de credit sunt: 1) creditorul 2) debitorul 3) banca 4) statul Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3
. b . c . d .

1,2 1,2,3 1,2,3,4

RASPUNS: 44.

Activitatea principala a bancii o constituie: 1. intermedierea

2. comertul cu bani 3. investitia 4. leasingul 5. repartizarea profitului Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2
. b . c . d .

1,2,3,5 2,3,4,5 1,4

RASPUNS: 45.

Operatiunile pasive ale bancilor sunt: 1. operatiuni de capital 2. operatiuni de acceptare de depozite 3. operatiuni de trezorerie si interbancare 4. operatiuni cu clientela 5. operatiuni cu titluri Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3,5
. b . c . d .

1,2,3 1,3,4,5 1,2,3,4,5

RASPUNS: 46.

Operatiunile active ale bancilor sunt: 1. operatiuni cu clientela 2. operatiuni de trezorerie si interbancare 3. operatiuni cu valori imobilizate 4. operatiuni cu titluri 5. operatiuni de capital Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,4,5

. b . c . d .

1,2,3,4 2,3,4 2,3,4,5

RASPUNS: 47.

Principalele categorii de depozite sunt: 1. contul curent 2. contul de depozit 3. certificatul de depozit 4. depozitul pentru pensii 5. depozitul pentru vacanta Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3,5
. b . c . d .

1,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5

RASPUNS: 48.

Capitalul social reprezinta: 1. fondurile avansate initial de actionari 2. fondurile actionarilor dupa deducerea pierderilor 3. fondurile proprii 4. fondurile proprii plus rezervele 5. fondurile proprii plus alte fonduri Alegeti varianta corecta de raspuns:
a . b . c . d .

1 1,2 2,5 1,3

RASPUNS: 49.

Trasaturile caracteristice ale creditului sunt: 1. creditorul si debitorul 2. promisiunea de rambursare 3. riscurile probabile 4. garantiile personale si reale 5. dobanda Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4
. b . c . d .

1,2,5 1,2,3,4,5 1,2,4,5

RASPUNS: 50.

In raporturile de credit, riscurile probabile sunt: 1. de nerambursare 2. de imobilizare 3. de dobanda 4. de credit 5. de insolvabilitate Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3
. b . c . d .

1,2,3,4 1,2 2,3,4

RASPUNS: 51.

Care din urmatoarele categorii de credite nu sunt clasificate dupa intinderea drepturilor creditorului: 1. creditul denuntabil 2. creditul nedenuntabil 3. creditul legal

4. creditul amortizabil 5. creditul de circulatie


a . b . c . d .

Alegeti varianta corecta de raspuns: 1,2,3 4,5 1,3,4,5 3,4,5

RASPUNS: 52.

Creditul comercial se manifesta sub formele: 1. creditul cumparator 2. creditul vanzator 3. creditul de consum 4. creditul de circulatie 5. creditul de productie Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2
. b . c . d .

1,2,5 1,2,3,4 2,3,5

RASPUNS: 53.

Activitatea de creditare se realizeaza prin metodele: 1. avansuri in cont curent 2. linia de credit simplu 3. linia de credit confirmata 4. linia de credit revolving 5. credite de trezorerie Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4
. b .

1,2,3,5

c . d .

1,3,4,5 2,3,4,5

RASPUNS: 54.

Categoriile de clienti ai bancii sunt: 1. regii autonome, companii si societati nationale 2. intreprinderi mici si mijlocii 3. retail banking 4. societati agricole cu personalitate juridica 5. asociatii de proprietari Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,5
. b . c . d .

1,2,3,4,5 2,3,4,5 1,3,4,5

RASPUNS: 55.

Solicitantul (persoana fizica) poate fi: 1. angajat cu contract pe durata nedeterminata 2. pensionar 3. salariat cu contract pe durata determinata 4. somer 5. persoana care realizeaza venituri confirmate Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,5
. b . c . d .

1,2,3,4,5 1,3,5 1,3,4,5

RASPUNS:

56.

Indicatorii de rentabilitate se grupeaza astfel: 1. Rentabilitatea de exploatare 2. Rentabilitatea economica 3. Rentabilitatea financiara 4. Rezultatul curent 5. Rezultatul exercitiului Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3,5
. b . c . d .

1,2,3 1,4,5 1,2,3,4,5

RASPUNS: 57.

Documentatia de creditare pentru corporate banking cuprinde: 1. cererea de credite 2. bilantul, raportul de gestiune, contul Profit si pierdere 3. situatia prognozata a incasarilor si platilor 4. situatia stocurilor si planul de afaceri 5. lista garantiilor Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3,5
. b . c . d .

1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,3,4,5

RASPUNS: 58.

Documentatia pentru eliberarea scrisorilor de garantie bancara cuprinde: 1. cererea pentru eliberarea scrisorii de garantie bancara 2. bilantul, raportul de gestiune, contul Profit si pierdere 3. situatia prognozata a incasarilor si creditelor 4. contractele economice care stau la baza afacerii 5. planul de afaceri

Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4


. b . c . d .

1,2,3,4,5 1,3,4,5 1,2,4,5

RASPUNS: 59.

Aplicatia de credit trebuie sa contina urmatoarele informatii: 1. propunerea de credit 2. prezentarea societatii 3. prezentarea sectorului de activitate 4. analiza situatiei financiare a companiei 5. recomandarea finala a analistului de credite Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,5
. b . c . d .

1,2,3,4,5 1,3,4,5 1,2,3,4

RASPUNS: 60.

Garantiile reale sunt: 1. garantii mobiliare 2. garantii imobiliare 3. cesiunea de creanta 4. planul de afaceri 5. fidejusiunea Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3
. b . c . d .

1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,5

RASPUNS: 61.

Functiile garantiilor bancare sunt: 1. stimuleaza si asigura respectarea disciplinei contractului de credit 2. asigura economisirea de lichiditati 3. conserva valoarea creditului 4. asigura securitatea creditului 5. cointereseaza debitorul pentru rambursarea creditului Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3
. b . c . d .

1,2,4 1,2,5 1,3,4,5

RASPUNS: 62.

Sunt considerate riscuri semnificative: 1. riscul de credit 2. riscul de piata 3. riscul de lichiditate 4. riscul de tara 5. riscul operational Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,3,4
. b . c . d .

1,2,3,5 1,2,3,4,5 1,3,5

RASPUNS: 63.

Riscurile aditionale (componente) riscului de piata sunt: 1. riscul de pret 2. riscul de lichiditate 3. riscul de valutar

4. riscul de transfer 5. riscul ratei dobanzii Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3,4
. b . c . d .

1,3,4,5 1,3,5 1,2,3

RASPUNS: 64.

Capacitatea de previzionare a riscului debitorului este data de urmatoarele rate: 1. profitul net/capital 2. cash-flow / fonduri imprumutate 3. rate de aprecierea profitabilitatii 4. rate de apreciere a lichiditatii 5. rate financiare Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2
. b . c . d .

1,2,3,4,5 3,4,5 1,3,4,5

RASPUNS: 65.

Ratele financiare care previzioneaza riscul debitorului sunt: 1. gradul de indatorare 2. gradul de acoperire a dobanzilor 3. ritmul de crestere a vanzarilor 4. marja bruta a profitului Alegeti varianta corecta de raspuns: a 1,2,3
. b . c

1,3,4 1,2

. d .

1,2,3,4

RASPUNS: 66.

Analiza bonitatii persoanelor fizice presupune stabilirea elementelor: 1) Volumul creditului solicitat. 2) Nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati. 3) Numarul de rate lunare in care urmeaza sa se ramburseze creditul. 4) Nivelul dobanzii in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribuisau nu cu surse proprii. 5) Totalul veniturilor clientului. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3, 5.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5.

RASPUNS: 67.

Analizele sectoriale sunt furnizate de: 1) serviciile de studii economice ale bancilor; 2) organisme specializate (camerele de comert si industrie, banca centrala, asociatiile profesionale); 3) organisme statistice; 4) presa specializata. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4.

RASPUNS:

68.

Din analiza bilantului societatii comerciale trebuie identificati creditorii, care pot fi: 1) alte intreprinderi, 2) banci si alti intermediari financiari; 3) furnizori; 4) statul. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2.

RASPUNS: 69.

Ratele de apreciere a profitabilitatii sunt: 1) marja bruta a profitului; 2) marja neta a profitului; 3) ritmul de crestere a vanzarilor; 4) cifra de afaceri. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 3.
. b . c . d .

1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 4.

RASPUNS: 70.

Ratele financiare sunt: 1) gradul de acoperire al dobanzilor; 2) gradul de rambursare a creditelor; 3) gradul de indatorare, 4) gradul de solvabilitate. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 3.
.

b . c . d .

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.

RASPUNS: 71.

In formatul aplicatiei de credit caracteristicile concurentei sunt: 1) gradul de concentrare; 2) modul in care se manifesta concurenta; 3) modul de distribuire a produselor / serviciilor vandute, structura clientelei, 4) principalii concurenti: C.A., rentabilitate, structura financiara, actionariat. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 3, 4.

RASPUNS: 72.

Analiza situatiei financiare a companiei trebuie sa includa cel putin urmatoarele aspecte: 1) riscul afacerii; 2) evolutia C.A. si a marjelor; 3) solvabilitate, lichiditate; 4) evolutia rentabilitatii si determinarea capacitatii de rambursare. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.

RASPUNS: 73.

Prin expunere se intelege orice angajament asumat de banca fata de un singur debitor, in lei si valuta si include: 1) creditele; 2) efectele de comert scontate; 3) acreditivele deschise sau confirmate; 4) garantiile emise. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4.

RASPUNS: 74.

Bancile accepta constituirea uneia sau mai multor garantii (mix de garantii) astfel: 1) depozitul bancar; 2) bilantul contabil; 3) planul de afaceri; 4) ipoteca. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 3, 4.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4.

RASPUNS: 75.

Constituirea garantiilor se efectueaza avand in vedere functiile pe care acestea le indeplinesc: 1) stimuleaza si asigura respectarea disciplinei contractuale; 2) asigura economisirea de lichiditati;

3) asigura securitatea creditului prin faptul ca garantia poate fi valorificata de banca; 4) asigura protejarea bunurilor depuse drept garantie. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.

RASPUNS: 76.

In domeniul administrarii riscurilor semnificative, Consiliul de Administratie al bancii are urmatoarele atributii: 1) aproba si reconsidera profilul de risc; 2) aproba politicile privind administrarea riscurilor si le revizuieste, cel putin anual; 3) asigura luarea masurilor necesare de conducatorii bancii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor; 4) aproba procedurile de identificare a competentelor si responsabilitatilor in domeniul administrarii riscurilor; 5) asigura personal calificat cu experienta. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3, 4.
. b . c . d .

1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5,

RASPUNS: 77.

Metoda contabila de anticipare a falimentului unei companii utilizeaza tipurile de analize: 1) analiza univariata; 2) analiza selectiva; 3) analiza multivariata; 4) analiza managementului;

5) analiza financiara. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.


. b . c . d .

1, 3. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 5.

RASPUNS: 78.

Metoda bancara de anticipare a falimentului unei companii utilizeaza ariile de activitate: 1) management regula unui singur conducator; 2) evidenta financiar- contabila; 3) evidenta statistica; 4) managementul schimbarii reactii lente la modificarile mediului de activitate. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c . d .

1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.

RASPUNS: 79.

Debitorii, ca subiecti ai raportului de credit sunt: 1) intreprinderile; 2) statul; 3) populatia; 4) fundatiile. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 2, 3.
. b . c

1, 2, 4. 2, 3, 4.

. d .

1, 4.

RASPUNS: 80.

Garantia personala poate fi: 1) simpla; 2) compusa; 3) mixta; 4) solidara. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 3.
. b . c . d .

1, 4. 1, 2. 2, 3.

RASPUNS: 81.

Acordurile de credit sunt consemnate, in marea lor majoritate prin: 1) inscrisuri; 2) documente; 3) instrumente de credit; 4) titluri. Alegeti varianta corecta de raspuns. a 1, 3.
. b . c . d .

1, 2. 1, 4. 2, 3.

RASPUNS:

1.

Creditele pentru facilitati de cont reprezinta credite pe perioade scurte si foarte scurte de timp. Pana la ce numar de zile se pot acorda?

RASPUNS: 30 2.

Creditele pentru echipament (investitii) in completarea surselor proprii se acorda pentru finantarea unui procent din valoarea totala a investitiei. Care este acest procent?
RASPUNS: 85

3.

Creditele pentru cumpararea de actiuni si active se acorda intr-un procent din pretul de oferta ce trebuie achitat. Care este acest procent?
RASPUNS: 70

4.

Creditele ipotecare se acorda pe un termen minim de ani. Care este acest termen?
RASPUNS: 5

5.

Creditele pentru activitatea de leasing se acorda pe un termen maxim de ani. Care este acest termen?
RASPUNS: 5

6.

Nivelul creditelor pe cecuri remise spre incasare reprezinta, de regula, un procent din valoarea nominala a acestora. Care este acest procent?
RASPUNS: 90

7.

Acordarea creditelor pe ordine de plata se face intr-un procent din valoarea nominala a documentelor admise la creditare. Care este acest procent?
RASPUNS: 90

8.

Pot beneficia de credite persoane fizice romane sau straine rezidente sau nerezidente in Romania care au o varsta minima. Care este aceasta varsta?

RASPUNS: 18 9.

Expunerile mai mari de un anumit procent din fondurile propri ale unei societati bancare se aproba, potrivit legii bancare, de Consiliul de Administratie al bancii, pe baza unui raport al Comitetului de risc. Care este acest procent?
RASPUNS: 10

10.

In cazul vanzarii cu plata in rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de un anumit procent din pretul de vanzare. Care este acest procent?
RASPUNS: 35

1.

Operatiunile de atragere de resurse la vedere sau la termen, in moneda nationala sau in valuta, ori legate de acestea sunt numite si operatiuni de _________.
RASPUNS: pasiv

2.

Operatiunile legate de plasarea resurselor in credite, pe piata interbancara sau in titluri de stat, in lei sau in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung sunt numite si operatiuni de ___________.
RASPUNS: activ

3.

Capitalul social reprezinta principala componenta a fondurilor ________ ale unei banci.
RASPUNS: proprii

4.

Imprumutatii cunoscuti si sub denumirea de ________ ai bancii, sunt persoane juridice , indiferent de organizare si natura capitalului social, inregistrate in Romania, care desfasoara activitati legale, au conturi deschise la banca si isi deruleaza operatiunile prin aceste conturi.
RASPUNS: clienti

5.

Creditele pe descoperit de cont (overdraft) se pot acorda ________ sau in transe, pe masura aparitiei necesitatilor de plata pentru care au fost aprobate, pe baza acordului / contractului de credit in asteptare (stand-by) aprobat.

RASPUNS: 6.

integral

Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta __________, insotita de lista de bunuri care vor constitui obiectul contactului de leasing.
RASPUNS: ferma

7.

Forfetarea permite exportatorului recuperarea sumelor inainte de scadenta sau transformarea unei vanzari pe credit intr-o vanzare la __________, cu plata taxelor respective.
RASPUNS: vedere

8.

Societatea este solvabila daca in orice moment valoarea totala a _____________ este superioara datoriilor.
RASPUNS: patrimoniului

9.

Riscul de __________ surprinde riscul ca debitorul sa nu realizeze cifra de afaceri care sa-i asigure sustinerea serviciului datoriei.
RASPUNS: clientela

10.

Bancile nu acorda clientilor lor credite care depasesc capacitatea de __________ a acestora.
RASPUNS: rambursare

11.

Atat inainte de acordarea imprumutului, cat si pe toata perioada creditarii, bancile au obligatia verificarii existentei si conservarii valorii ___________.
RASPUNS: garantiilor

12.

Garantiile __________ sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executarii obligatiilor asumate.
RASPUNS: reale

13.

Garantiile ___________ sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaza printr-un contract accesoriu incheiat cu creditorul, sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care acesta nu o va plati el insusi.

RASPUNS: 14.

personale

Riscul reputational riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de ______________ a publicului in integritatea bancilor.
RASPUNS: incredere

15.

Cifra de afaceri reprezinta productia efectiv ________ in cursul anului financiar.


RASPUNS: vanduta

16.

Concluziile rezultate din analiza situatiei economico-financiare a indicatorilor de bonitate ce caracterizeaza activitatea clientului, respectiv a scoringului, in cazul persoanelor fizice, sunt sistematizate de banca in referatul de __________ care se intocmeste dupa un model standard.
RASPUNS: credit

17.

Creditul pe descoperit de cont (overdraft) se poate acorda de catre banca agentilor economici pe perioade de timp foarte scurte (maxim 7 zile calendaristice) pentru achitarea unor obligatii _________ privind aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibili, energie, impozite, taxe si alte obligatii. Cum se numeste acest credit ?.
RASPUNS: stringente

18.

Lichiditatea reprezinta capacitatea unui client de a face fata ________ sale pe termen scurt prin transformarea rapida a activelor circulante in disponibilitati.
RASPUNS: datoriilor

19.

Riscul de credit riscul inregistrarii de ______________ sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.
RASPUNS: pierderi

20.

Garantiile reale sunt mijloace _____________ de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executarii obligatiei asumate
RASPUNS: juridice

21.

Garantiile personale sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se ____________ printr-un contract accesoriu incheiat cu creditorul, sa plateasca acestuia datoria debitorului in cazul in care acesta nu o va plati el insusi
RASPUNS: angajeaza

22.

Factoringul este un contract incheiat intre o parte numita _______________ furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau institutie financiara specializata, denumita factor.
RASPUNS: aderent

23.

Creditele ____________ se acorda de banci persoanelor fizice specializate in constructia si vanzarea de locuinte.
RASPUNS: promotorii

24.

Creditele de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricatie se pot acorda pe termene mai mari de 12 _______ fara a depasi ciclurile tehnologice de executie.
RASPUNS: luni

25.

Rezultatul exercitiului (profit/pierdere) in cifre absolute reprezinta indicatorul sintetic care caracterizeaza ___________ activitatii desfasurate.
RASPUNS: eficienta

26.

Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii de a transforma toate activele sale in ___________ pentru plata tuturor datoriilor.
RASPUNS: cash

27.

Rentabilitatea reprezinta capacitatea agentului economic de a obtine _____________ din activitatea proprie.
RASPUNS: profit

28.

Imprumutatii sunt persoane _________, indiferent de organizare si natura capitalului social, inregistrate in Romania, care desfasoara activitati legale, au conturi deschise la banca si isi deruleaza operatiunile prin aceste conturi, precum si persoanele fizice.
RASPUNS: juridice

29.

Creditul este operatiunea prin care se ia in stapanire imediata resurse, in schimbul unei ___________ viitoare, in mod normal insotita de plata dobanzii ce remunereaza pe imprumutator.
RASPUNS: promisiuni

30.

Operatiunile de atragere de ________ la vedere sau la termen, in moneda nationala sau in valuta, ori legate de acestea, numite si operatiuni pasive, fiindca, se reflecta in pasivul bilantului bancar.
RASPUNS: resurse

31.

Operatiunile legate de __________ resurselor in credite, pe piata interbancara sau in titluri de stat, in lei sau in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung, numite si operatiuni active, deoarece se reflecta in activul bilantului bancar.
RASPUNS: plasarea

32.

Promisiunea de rambursare presupune riscuri si necesita, in consecinta, adesea angajarea unei _______________ .
RASPUNS: garantii

33.

Garantia personala este angajamentul luat de o terta __________ de a plati in cazul in care debitorul este in incapacitate.
RASPUNS: persoana

34.

Cifra de afaceri reprezinta _________________ realizate de client la finele perioadei (luna, trimestru, an) cu tertii.
RASPUNS: veniturile

35.

Viteza de rotatie a activelor circulante arata ______________ de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade.
RASPUNS: numarul

36.

Rentabilitatea de exploatare exprima capacitatea unei societati comerciale de a obtine _______________ din activitatea propriu-zisa, inaintea oricaror influente ale elementelor financiare si exceptionale.
RASPUNS: profit

37.

Rata valorii adaugate reprezinta ponderea valorii nou __________ de agentul economic in totalul activitatii sale.

RASPUNS: 38.

create

Riscul de credit este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii _______________ estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.
RASPUNS: profiturilor

39.

Riscul de transfer apare atunci cand obligatia imprumutatului nu este exprimata in _____________ locala a acestuia.
RASPUNS: moneda

40.

La determinarea nivelului efectiv al necesarului de credite care poate fi pus la dispozitia clientului, se va avea in vedere ca din necesarul de ________________ final (T) sa se deduca eventualele active si cheltuieli cu investitiile neacoperite cu surse corespunzatoare.
RASPUNS: lichiditati

41.

Riscul valutar se manifesta in situatia in care nu exista o armonizare intre ____________ imprumutului si cea in care sunt denominate veniturile imprumutatului.
RASPUNS: moneda

42.

Riscul de piata vizeaza, in special, _____________ imprumutatului.


RASPUNS: concurenta

43.

Analiza univariata din cadrul metodei contabile are scopul de a gasi cel mai bun ____________ de anticipare a falimentului.
RASPUNS: indicator

44.

Linia de credit revolving este un mecanism care presupune ca pe masura ce au fost _____________ creditele anterioare, se acorda noi credite, fara intocmirea de noi documente.
RASPUNS: rambursate

45.

Participantii la creditul bancar sunt reprezentati, la modul general de un agent _____________ (producatorul sau agentul economic), pe de o parte, si banca, pe de alta parte.

RASPUNS: 46.

nebancar

La criteriile (scoring) de apreciere a persoanelor fizice solicitante de credit se ia in calcul venitul lunar _____________ exprimat in lei.
RASPUNS: net

47.

Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de ______________ a publicului in integritatea bancilor.
RASPUNS: incredere

48.

Un activ net negativ ne da informatii despre starea de _______________ a intreprinderii.


RASPUNS: insolvabilitate

49.

O atentie maxima in cadrul analizei dosarului de creditare este acordata _____________, adica capacitatii intreprinderii de a face fata tuturor platilor imediate.
RASPUNS: lichiditatii

50.

Leasingul financiar poate fi cu plata integrala sau cu plata ____________.


RASPUNS: partiala

51.

Creditele pentru facilitati de cont se acorda pentru acoperirea decalajului intervenit in fluxul de __________ ca urmare a intarzierilor in incasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.
RASPUNS: lichiditati

52.

Documentele prezentate de catre clienti in vederea obtinerii creditelor, cat si cele elaborate ulterior de banca in cursul procesului de analiza, acordare, verificare si rambursare, reprezinta continutul ______________ de credite al fiecarui client.
RASPUNS: dosarului

53.

In cazul unei bune gestionari financiare activele imobilizate trebuie sa fie acoperite integral cu ____________ pe termen lung si deci fondul de rulment trebuie sa fie pozitiv.
RASPUNS: pasivele

54.

In aprecierea dinamicii cifrei de afaceri se are in vedere si influenta cresterii ____________, aceasta fiind necesara a se calcula atat in termeni nominali, cat si in termeni reali.
RASPUNS: preturilor

55.

Solicitantii creditelor in valuta trebuie sa realizeze venituri lunare certe (salariu, alte venituri, pensie etc.) din care sa poata rambursa creditul si dobanzile aferente, inclusiv ___________ suplimentara destinata acoperirii riscului valutar.
RASPUNS: marja

56.

Forfetarea permite exportatorului _________________ sumelor inainte de scadenta sau transformarea unei vanzari pe credit intr-o vanzare la vedere, cu plata taxelor respective.
RASPUNS: recuperarea

57.

Contul de depozit la termen in lei se adreseaza clientilor persoane fizice si juridice si unor entitati ________ personalitate juridica.
RASPUNS: fara

58.

Concluziile rezultate din analiza situatiei economico-financiare, a indicatorilor ce caracterizeaza activitatea clientului sunt sistematizate de catre banca intr-un document, model standard, numit __________ de credite.
RASPUNS: referat

59.

Cele doua forme de leasing sunt leasingul financiar si leasingul _____________.


RASPUNS: operational

60.

Riscul aditional riscului de credit care este asociat conditiilor economice, sociale si politice ale tarii de origine a imprumutatului se numeste riscul de __________.
RASPUNS: tara

61.

Activitatea bancara cu persoanele fizice este cunoscuta sub denumirea de _________ banking.
RASPUNS: retail

62.

Activitatea bancara cu companiile este cunoscuta sub denumirea de ___________ banking.

RASPUNS: 63.

corporate

Activul net al intreprinderii se determina ca diferenta intre total activ si total __________.
RASPUNS: datorii

64.

Cambia si biletul la ordin cuprind ca elemente definitorii obligatia trasului de a plati beneficiarului o anumita suma de bani la o data stabilita numita ____________.
RASPUNS: scadenta

65.

Agio cuprinde ___________ si comisioanele aferente.


RASPUNS: dobanda

66.

Gradul de indatorare se exprima ca pondere a totalului datoriilor in _________ total.


RASPUNS: activul

67.

Resursele stabile sunt cele care pot fi utilizate o perioada lunga de timp si cele de ____________ care trebuie rambursate pe termen scurt.
RASPUNS: exploatare

68.

Marja bruta a profitului se determina ca raport intre profitul brut si volumul __________.
RASPUNS: vanzarilor

69.

Garantiile __________ sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului in vederea asigurarii executarii obligatiei asumate.
RASPUNS: reale

70.

Creditele globale de exploatare functioneaza dupa sistemul_________


RASPUNS: revolving

71.

Banca analizeaza eligibilitatea solicitantilor de imprumuturi pe baza unui sistem de indicatori de __________.
RASPUNS: bonitate

72.

Caracteristica esentiala a creditului este _____________.


RASPUNS: dobanda

73.

Riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea bancilor se numeste_______________.
RASPUNS: reputational

74.

Cash-flow-ul este cunoscut si sub denumirea de flux de _________


RASPUNS: ADEVARATrezorerie

75.

Imprumutatii bancii sunt cunoscuti sub denumirea de ________.


RASPUNS: clienti