Sunteți pe pagina 1din 4

- Extras de curs nr. 3: Limit ANALIZA a, continuitate, derivabilitate LIMITE Fie I un interval deschis, a I si o funct ie f (x) denit a pe I \ {a}.

}. Spunem c a num arul real L este limita funct iei f c and x tinde la a dac a pentru orice > 0 exist a > 0 astfel nc at pentru orice x care satisface 0 < |x a| < avem |f (x) L| < . Criteriul lui Heine pentru limit a: Funct ia f : A R R are limit a c and x tinde la a d.n.d. pentru orice sir (xn ) A \ {a} astfel nc at xn a c and n , sirul (f (xn )) este convergent. Criteriul lui Cauchy-Bolzano pentru limit a: Funct ia f : A R R are limit a pentru x tinde la a d.n.d. > 0 exist a > 0 astfel inc at 0 < |x a| < si 0 < |x a| < implic a |f (x ) f (x )| < . Reguli de calcul ale limitelor: Dac a k este constant a, atunci lim k = k. Dac a lim f (x) = L si lim g (x) = M, atunci lim (f (x) g (x)) = L M. Dac a lim f (x) = L si lim g (x) = M, atunci lim f (x) g (x) = L M.
xa xa xa xa xa xa xa x a

Dac a lim f (x) = L, g (x) = 0 si lim g (x) = M = 0, atunci lim


xa

xa

f (x) L = . g (x) M

Regula cle stelui: Presupunem c a inegalitatea f (x) g (x) h(x) are loc pentru orice x dintr-un interval deschis ce cont ine punctul a, mai put in n x = a. Dac a lim f (x) = L si lim h(x) = L atunci si lim g (x) = L.
xa xa xa

Regula substitut iei: Dac a lim f (x) = L si lim g (y ) = M , atunci lim g (f (x)) = M.
xa y L xa

Limit a la st anga. Limit a la dreapta. L se numest e limita la dreapta a funct iei f n punctul a (notat a cu lim+ f (x) sau lim f (x)), dac a pentru orice > 0, exist a > 0 astfel nc at a < x < a + implic a |f (x) L| < . L se nume ste limita la st anga a funct iei f n punctul a (notat a cu lim f (x) sau lim f (x)) dac a pentru orice > 0, exist a > 0 astfel nc at a < x < a implic a |f (x) L| < . ! Dac a lim f (x) = lim+ = L atunci lim f (x) = L.
xa xa xa x+ xa xa xa xa

Limite la innit: Num arul real L este limita funct iei f (x) c and x tinde la + ( notat a cu lim f (x) = L) dac a pentru orice > 0, exist a M > 0 astfel nc at x > M implic a |f (x) L| < . Limita lim f (x) = L se dene ste analog.
x

Limite innite: Funct ia f are limita la dreapta egal a cu + n punctul a (not am lim+ f (x) = +) dac a pentru orice
xa

M > 0 exist a > 0 astfel nc at f (x) > M oricare ar a < x < a + . Funct ia f are limita la dreapta egal a cu n punctul a (not am lim+ f (x) = ) dac a pentru orice M > 0 exist a > 0 astfel nc at f (x) < M oricare ar a < x < a + . Limitele innite la st anga se denesc analog. Puncte limit a: Un num ar L se nume ste punct limit a a funct iei f (x) n punctul a dac a exist a un sir (xn ) A \ {a} astfel nc at lim xn = a si lim f (xn ) = L. Mult imea punctelor limit a a funct iei f (x) n punctul a este notat a cu La (f ). inf La (f ) se nume ste limita inferioara a funct iei f n punctul a si se noteaz a cu lim f (x). sup La (f ) se nume ste limita superioar a a funct iei f n punctul a si se noteaz a cu lim f (x).
xa xa n+ n+ xa

! Num arul real L este limita funct iei f (x) c and x tinde la a dac a si numai dac a lim f (x) = lim f (x) = L.
xa xa

CONTINUITATE Funct ia f este continu a n punctul a dac a lim f (x) = f (a).


xa

Funct ia f este continu a n punctul a d.n.d. lim f (x) = lim+ f (x) = f (a).
xa xa

Criteriul lui Heine pentru continuitate: Funct ia f : A R R este continu a n punctul a A d.n.d pentru orice sir (xn ) A astfel nc at lim xn = a, sirul (f (xn )) converge la f (a).
n

Criteriul lui Cauchy-Bolzano pentru continuitate: Funct ia f : A R R este continu a n punctul a A d.n.d. pentru orice > 0 exist a > 0 astfel nc at |x a| < si |x a| < implic a |f (x ) f (x )| < . Reguli pentru continuitate: Regula sumei: Dac af si g sunt continue n a atunci si f + g este continu a n a. Regula produsului: Dac af si g sunt continue n a atunci si f g este continu a n a. 1 Regula reciprocei: Dac a f este continu a n a si f (x) = 0, atunci si este continu a n a. f Regula compunesei: Dac af si g sunt continue n a si respectiv n f (a), atunci g f este continu a n a. Proprietatea de m arginire: Dac a funct ia f este continu a pe intervalul nchis [a, b], atunci f este m arginit a pe [a, b] si si atinge marginile. Proprietatea valorii intermediare: Fie o funct ie f continu a pe intervalul [a, b], astfel nc at f (a) = si f (b) = . Pentru orice num ar real aat ntre si exist a un num ar c (a, b) astfel nc at f (c) = . Teorema intervalului: Fie f o funct ie continu a pe intervalul I = [a, b]. Atunci f (I ) este un interval nchis si m arginit. Teorema punctului x: Fie f : [a, b] [a, b] o funct ie continu a. Atunci exist a cel put in un num ar c astfel nc at f (c) = c. Continuitatea inversei unei funct ii: Fie o funct ie bijectiv a f : A B , unde A si B sunt intervale. Dac a f este continu a pe A, atunci f 1 este continu a pe B. Continuitate uniform a: Funct ia f : A R R este uniform continu a pe A dac a pentru orice > 0 exist a > 0 astfel nc at |x x | < implic a |f (x ) f (x )| < . Teorema continuit a tii uniforme: Dac a f : A R R este continu a, atunci f este uniform continu a pe orice interval nchis [a, b] A.

f (x) f (a) exist a. Valoarea acestei limite se xa noteaz a cu f (a) si se nume ste derivata funct iei f n punctul a. ! Dac a f este derivabil a n a, atunci f este continu a n a. Reguli pentru derivabilitate: Regula sumei: Dac a f, g Da atunci f + g Da si (f + g ) (a) = f (a) + g (a). Regula produsului: Dac a f, g Da atunci f g Da si (f g ) (a) = f (a) g (a) + f (a) g (a). ( ) 1 1 f (a) Regula reciprocei: Dac a f Da si f (x) = 0, atunci Da si (a) = 2 . f f f (a) ( ) f f f (c) g (c) f (c) g (c) Regula raportului: Dac a f, g Da si g (x) = 0, atunci Da si (c) = . g g [g (c)]2 Regula compusei: Dac a f Da si g Df (a) , atunci g f Da si (g f ) (a) = g (f (a)) f (a). Regula inversei: Presupunem c a f : A B este o funct ie bijectiv a si continu a, unde A si B sunt intervale. Dac a f Da este derivabil a a A si f (a) = 0, atunci f 1 este derivabil a n b = f (a) si 1 1 (f ) (b) = . f (a) Extreme locale: O funct ie f are un maximum local n c dac a c este cont inut ntr-un interval deschis I pentru care f (x) f (c) pentru orice x I . Dac a f (x) f (c) pentru orice x I , atunci f are un minim local n punctul c. Teorema lui Fermat: Dac a f este derivabil a n c si are un minim sau maxim local n c, atunci f (c) = 0. Teorema lui Rolle: Fie f o funct ie derivabil a pe (a, b) si continu a pe [a, b]. Dac a f (a) = f (b) atunci exist a c (a, b), astfel nc at f (c) = 0. Teorema lui Lagrange: Fie f o funct ie derivabil a pe (a, b) si continu a pe [a, b]. Atunci exist a c (a, b), astfel nc at Funct ia f : A R R este derivabil a n a A dac a lim
xa

DERIVABILITATE

f (c) =

f (b) f (a) ba

Teorema de monotonie: Dac a f este o funct ie derivabil a pe (a, b) si continu a pe [a, b]. f (x) > 0 pentru orice x (a, b) implic a f este strict cresc atoare pe [a, b]; f (x) < 0 pentru orice x (a, b) implic a f este strict cresc atoare pe [a, b]; f (x) = 0 pentru orice x (a, b) implic a f este constant a pe [a, b]. Teorema lui Cauchy: Fie f si g dou a funct ii derivabile pe (a, b) si continue pe [a, b]. Dac a g (x) = 0 pentru orice x (a, b), atunci exist a c (a, b), astfel nc at f (c) f (b) f (a) = g (c) g (b) g (a) Regula lui L H ospital: Presupunem c a funct iile f si g sunt derivabile pe intervalul I , a I si g (x) = 0 (eventual, mai put in n punctul a). Dac a una din condit iile a. lim f (x) = lim g (x) = 0 sau b. lim f (x) = si lim g (x) = . xa xa au loc, atunci
xa xa

f (x) f (x) = lim xa g (x) xa g (x) lim

n cazul n care limita din partea dreapt a a egalit a tii exist a (este nit a) sau este egal a cu .

EXERCIT II
1. Studiat i existent a limitei n punctul a pentru funct iile: 1 1 3. f (x) = x sin , a = 0 1. f (x) = sin , a = 0 x x 1 1 4. f (x) = x2 cos2 x, a = 2. f (x) = cos sin , a = 0 x x 5. f (x) = x [ ] 1 , a=0 x 1 2 1 6. f (x) = sin2 + arctg , a = 0 x x parametru real, {0, 1, 2, 3}) pe { f (x) = x sin 1 x , x = 0

2. Studiat i continuitatea si derivabilitatea funct iilor urm atoare (m este un domeniile lor de denit ie: { { 1 1 1 sin , x = 0 sin , x = 0 5. f (x) = 9. 1. f (x) = x x x m ,x = 0 0 ,x = 0 { { 1 1 , x = 0 , x = 0 cos x2 cos 2. f (x) = 6. f (x) = 10. x x m ,x = 0 0 ,x = 0 2 1 cos3 2x ex 1 , x = 0 , x = 0 3. f (x) = 11. 7. f (x) = 2x x x sin m ,x = 0 0 ,x = 0 { 1 cos x ln(1 + x2 ) , x = 0 , x = 0 12. 4. f (x) = x 8. f (x) = x 0 ,x = 0 0 ,x = 0

0 ,x = 0 { cos x 1 ,x > 0 sin f (x) = x x m ,x = 0 2 1x x ln , x = 0 f (x) = x 0 ,x = 0 { 1 x arctg , x = 0 f (x) = x 1 + x2 m ,x = 0

3. Fie g : I R R o funct ie derivabil a n a I . Ar atat i c a funct ia f = |g | este derivabil a n a d.n.d. g (a) = 0 sau g (a) = g (a) = 0. G asit i valorile parametrului m pentru care urm atoarele funct ii sunt derivabile pe R: a) f (x) = |(1 + x)3 3at | b) f (x) = max{ + cos x, sin x} c) f (x) = |(x + m)(ex 1 mt)| 4. G asit i valorile parametrului a > 0, a = 1, pentru care urm atoare inegalitate are loc: ax + 2x 3x + 4x x R

5. Demonstrat i inegalit a tile: ba ba 1. tan b tan a , 0<a<b< 7. x arctan x > ln(1 + x2 ), x > 0 ( ) cos2 a cos2 b 2 ba ba ba 8. (sin x)sin x < (cos x)cos x , x 0, 2. < arctan < , 0 < a < b ( ) 4 1 + b2 1 + ab 1 + a2 9. sin x + tan x > 2x, x 0, a b b 2 3. 1 < ln < 1, 0 < a < b 3 b a a x ( ) 10. arcsin x > x + , x (0, 1) 2 6 4. x < sin x < x, x 0, 2 ( ) 3 x x3 x5 5. (1 + x)a 1 + a x, x > 1, a (, 0] [1, ) 11. x < sin x < x + , x 0, 3! 3! ( 5! ) 2 6. (1 + x)a 1 + a x, x > 1, a (0, 1) 12. sin2 x + x tan x > 2x2 , x 0, 2 6. G asit i minimul si maximul funct iilor urm atoare pe intervalele nchise indicate. 16 1x 2 1. f (x) = x + ; [1, 3] 4. f (x) = 2 ; [2, 5] x x +3 2 2. f (x) = x 4x + 3; [0, 2] 5. f (x) = x 1 x2 ; [1, 1] x 3. f (x) = ; [0, 3] 6. f (x) = |x + 1| + |x 1|; [2, 2] x+1 1 7. G asit i ecuat ia dreptei ce trece prin punctul (1, 0) si este tangent a gracului funct iei f (x) = x + ntr-un punct x din primul cadran. 8. Perioada asurat a n secunde) a oscilat iilor unui pendul simplu de lungime L ( n metrii) este dat a de relat ia T (m ie a lui T n funct ie de L c and L = 4(m)? T = 2 L/32. Care este rata de variat 9. G asit i distant a de la parabola y = x2 la punctul (0, 1). 10. G asit i dou a numere pozitive x si y astfel nc at suma lor este 50 si produsul lor este maxim. 11. G asit i c at este cea mai mare arie posibil a a unui dreptunghi cu perimetrul de 200 m. 12. G asit i dimensiunile unui dreptunghi (cu laturile paralele cu axele de coordonate) de arie maxim a care poate y2 x2 + = 1. nscris n parabola de ecuat ie 25 9