Sunteți pe pagina 1din 22

Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii ,,.

(P.C.C.V.I. PARTEA I)

Nr.

Modul de efectuare a controalelor si crt verificarilor . (metode, norme tehnice) 0 1 2 A. LUCRARI DE TERASAMENTE . 1. Verificarea trasarii si - masuratori sablonarii lucrarii directe - axul trotuarelor si - marcare prin strazilor laterale ; tarusi si - cote absolute la sabloane sapatura in ax; - inclinarea taluzelor. - Se definitiveaza pichetajul 2. Verificarea pregatirii - control vizual lucrarilor de terasamente: - adancimea curatirea terenului de de decapare diverse materiale pe intreaga ampriza ; - asanarea zonei trotuarelor si strazilor Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini

Inregistrari de calitate Frecventa solicitata in caietele de sarcini sau standarde 3 inainte de inceperea pregatirii lucrarilor de terasamente dupa decapare Tolerante admisibile Cine efectueaza
controlul / verificarea

Document intocmit 6

Cod document

Unde se pastreaza 8 Comp. CQ Sef santier

4 +/- 0,10 m in raport cu reperii pichetajului general

5 - topometru antreprenor

PV de trasare conf.S a lucrarilor MI

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente

- consultant - sef punct de lucru - inspector CQ

PV de receptie calitativa pe faze

conf.S Comp. MI CQ Sef santier

(indepartarea apelor de suprafata)

3. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

- conform Caiet de sarcini

Inlocuirea pamanturilor pe o adancime de 0.20cm pamanturi rele si minimum 0.50 cm in cazul pamanturilor foarte rele Umplerea eventualelor goluri precum puturi ,pivnite, gropi de buturugi cu pamant bun de unplutura. a) determinarea calitatii si starii pamantului si a apei de compactare - granulozitate -limita de plasticitate -densitate uscata maxima -coeficient de neuniformitate -caracteristicile de compactare - umflare libera -sesibilitate la inghet

- conform Caiet de sarcini

inainte de inceperea executarii urmatoarei faze de lucru inainte de inceperea executarii urmatoarei faze de lucru

- consultant - sef punct lucru - inspector CQ - consultant - sef punct lucru - inspector CQ

PV de receptie calitativa pe faze PV de receptie calitativa pe faze

conf. SMI

Comp. CQ Consultant (diriginte) Comp. CQ Consultant (diriginte)

conf. SMI

STAS 1243-88

- inainte de inceperea
terasamentelor; - pentru fiecare tip de pamant In functie de heterogenitatea pamantuluidar nu mai putin de o incercare la 5000 mc

Caiet de sarcini

- Laborator

1913/5/85 1913/4/86 1913/3/76 730/89 1913/13/83 1913/12/88 1709/3/90 1913/1/82

Raport de incercare cu anexe pentru definirea tipului de pamant

conf. SMI

-Laborator -Comp.CQ

O incercare/1000mc O incercare/1000mc O incercare /2000 mc O incercare la 500 mc sau zilnic

dezghet -umiditate 4. Controlul calitatii compactarii terenului de fundatie a) verificarea gradului de compactare Proctor Normal realizat

STAS 1913/1575 - la cota finala a sapaturii min.3 incercari; - pe adancimea de 30 cm sub patul trotuarului - 3% sub imbracamintile din beton de ciment;

- laborator de zona - inspector CQ

Buletrin de verificare a gradului de compactare PV de receptie calitativa pe faze de executie

conf. SMI conf. SMI

-Laborator de zona -Comp.CQ -Laborator de zona -Comp.CQ

In cazul in care nu se poate obtine proctorul de 100% se executa un strat de forma pana la obtinerea gradului de 100 % 5. Controlul calitatii compactarii startului de baza determinarea gradului de compactare Proctor Normal realizat STAS 1913/1575 - min.1 incercari pentru fiecare 5000mc -continutul de apa o incercare la 250 ml platforma pe strat - determinarea gradului de compactare 3 incercari la 250 ml platforma pe strat - laborator - inspector CQ Buletin de verificare a gradului de compactare conf. SMI -Laborator -Comp.CQ

CD 31-2002

Buletin

Laborator

b)Deformatie elastica cu sarcina etalon se 115 KN

Valoare 350-450 functie de tip de pamant

laborator

analiza anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie

conf.S MI

Comp CQ

6. Controlul caracteristicilor geometrice ale platformei trotuarelor si strazilor - verificarea nivelmentului

- masuratori directe in profile transversale din 20 in 20m

- dupa terminarea +/- 0,05m fata de executiei cotele proiect terasamentelor

- topometru antreprenor - consultant - inspector CQ

Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de lucru

conf. SMI

Comp.CQ

7. Verificarea suprafatarii platformei si a nivelarii taluzurilor a) denivelarii in profil longitudinal si transversal b) verificarea latimii platformei

-masuratori directe cu lata de 3 m - masuratori directe in profile transversale proiectate - masuratori directe in profilele

- dupa terminarea executiei terasamentelor - dupa terminarea +/- 0,05m fata de executiei ax terasamentelor +/- 0,10m la latimea intreaga - dupa terminarea +/- 0,05m fata de executiei cotele de nivel terasamentelor ale proiectului

c) verificarea cotelor proiectului - pe verticala

- topometru antreprenor - consultant - inspector CQ - topometru antreprenor - consultant - inspector CQ - topometru antreprenor - consultant

Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de lucru Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de lucru Anexa la PV de receptie calitativa pe

conf. SMI

Comp.CQ

conf. SMI

Comp.CQ

conf. SMI

Comp.CQ

- pe orizontala

transversale si longitudinale proiectate

- inspector CQ +/- 0,05m fata de cotele proiectate

faze de lucru

Nr.

Modul de efectuare a Frecventa Tolerante controalelor si solicitata admisibile crt verificarilor in caietele de . (metode, norme sarcini tehnice) sau standarde 0 1 2 3 4 B. FUNDATIE DE BALAST SI / SAU BALAST AMESTEC OPTIMAL 1. Controlul pregatirii - control vizual - inainte de executiei stratului de inceperea fundatie executiei Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale balastului ( Los Angeles) - continut de fractiuni - granulozitate - coeficient de neuniformitate min - Echivalent de nisip - Umiditate b) determinarea caracteristicilor de - inainte de inceperea executiei / sursa aggregate Oproba/lot/sursa/ sort/la 5000to Oproba/lot/sursa/ sort/la 500to -

Inregistrari de calitate Cine efectueaza


controlul/ verificarea

Document intocmit 6

Cod document

Unde se pastreaza 8 -Comp.CQ Consultant

5 - sef punct lucru inspector CQ - consultant - Laborator

PV de conf. receptie SMI calitativa pe faze de lucru Raport de incercari Dosar cu certif. de calitate -

-Laborator -Comp.CQ

STAS 730/89 STAS 1913/5/85 STAS 4606 /80 STAS 730/89 STAS 730/89 STAS 4606/80

O proba / schimb si sort STAS 1913/13- - inainte de 83 inceperea

- Laborator

Buletin pentru determinarea

conf. SMI

-Laborator -Comp.CQ

compactare PROCTOR MODIFICAT

executiei / sursa agregate

c) experimentarea punerii in opera a balastului - grosimea maxima - intensitatea de compactare Q/S d) delimitarea tronsoanelor de drum in functie de sursa de agregate utilizata 2. Controlul calitatii compactarii balastului a) determinarea umiditatii de compactare in timpul executiei b) determinarea grosimii stratului compactat

masuratori - tronson de directe prin proba de sondaje min.30m / sursa agregate marcare - la schimbarea pozitie sursei kilometrica

- sef punct lucru - inspector CQ - consultant - se punct lucru - inspector CQ

caracteristicil or de compactare Proctor Modificat Registru de santier (consemnare) Registru de santier (consemnare)

-Sef de santier

-Sef de santier

STAS 4606-80

- min. 3 probe la o suprafata de 2000 m2 pentru fiecare strat - min. 3 probe la o suprafata de 2000m2 pentru fiecare strat - zilnic

- laborator de santier

Formular pentru determinarea umiditatii Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie Fisa de evidenta - realizare Q/S Buletin pentru verificarea gradului de compactare

conf. SMIb

-Sef de santier -Comp.CQ -Sef de santier

c) verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S d) verificarea gradului de compactare (determinarea greutatii volumice in stare uscata,

masuratori directe prin sondaje cu tija metalica gradata masuratori directe STAS 12288-85

- sef punct lucru

- sef punct lucru laborator de zona - inspector CQ -

-Sef de santier -Laborator de zona -Comp.CQ

min.3 puncte pentru suprafete < 2000m2

STAS 6400-84 art.4.3.2.2. aliniat 2

conf. SMI

efectiva) e) determinarea capacitatii portante si a uniformitatii executiei la nivelul superior al stratului de fundatie 3. Controlul caracteristicilor geometrice ale stratului de fundatie realizat a) verificarea grosimii

- min.5 puncte pentru suprafete > 2000m2 Normativ CD31- - in cate 2 puncte 94 situate in profile transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu l+7,5m - pentru fiecare sector prezentat la receptie - masuratori cu - la fiecare 50 m tija metalica de strat gradata - masuratori directe pentru fiecare sector realizat - in fiecare profil transversal al proiectului

realizat - valoarea realizata < 250mm - Laborator Formulare anexa 1,2,3 / Normativ CD31-94
conf.S MI

-Laborator -Comp.CQ

+/-0,02m fata de media masuratorilor pe sector +/-0,05m

- sef punct lucru

b) verificarea latimii

c) verificarea pantei transversale

- masuratori topo

- la fiecare 25m de strat

+/-0,4% fata de valorile din proiect

topometru antrepren or - sef punct lucru - inspector CQ - topometru antrepren or - sef punct lucru -

Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie

conf. SMI

-Comp.CQ

conf. SMI

-Comp.CQ

conf. SMI

-Comp.

d) verificarea declivitatii in - masuratori

- in fiecare profil

+/-0,01m

topometru

Anexa la PV

conf.

-Comp.CQ

profil longitudinal

topo

transversal al proiectului

antrepren or - topometru consultant - sef punct lucru

de receptie calitativa pe faze de executie

SMI

4. Controlul suprafatarii stratului de fundatie a) verificarea denivelarilor - masuratori cu in profil longitudinal lata de 3 m lungime in axul fiecarei benzi de circulatie b) verificarea denivelarilor - masuratori cu in profil transversal lata de 3m lungime in dreptul profilelor din proiect 5. Receptia preliminara a stratului de fundatie - verificarea documentelor PCCVI partea I

- pentru fiecare sector realizat

+/-0,09m

- pentru fiecare sector realizat

+/-0,09m

- pentru fiecare sector realizat

- topometru antreprenor - topometru consultant - sef punct lucru - topometru antreprenor - topometru consultant - sef punct lucru - consultant - inspector CQ

Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie Anexa la PV de receptie calitativa pe faze de executie PV de receptie pe faza de executie

conf. SMI

-Comp.CQ

conf. SMI

-Comp.CQ

conf. SMI

-Comp.CQ

Nr. crt . 0

Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini 1

Modul de efectuare a controalelor si verificarilor (metode, norme tehnice) 2

Inregistrari de calitate Frecventa solicitata in caietele de sarcini sau standarde 3 Tolerante admisibile Cine efectueaza
controlul/ verificarea

Document intocmit 6

Cod document

Unde se pastreaza 8

C. FUNDATII DE PIATRA SPARTA 1. Omologare sursa STAS 662-89 2. Controlul calitatii materialelor inainte de prepararea amestecului optimal - efectuarea receptiei materialelor - analize de laborator conform tabelul 1.2.3. - examinarea certificatelor de calitate - incheierea documentelor de receptie

la fiecare schimbare de sursa SR 662/2002 SR 667/2001

-laborator - CQ - laborator s - CQ

Buletin de analiza Buletin de analiza Registru pentru receptia calitativa a materialelor -Nota de comunicare

conf.S MI

-Comp.CQ -Laborator de santier

- la fiecare lot aprovizionat - la fiecare lot aprovizionat

- laborator statie

conf.S MI

-Comp.CQ -Comp. aproviz. -Comp.CQ

3. Controlul calitatii amestecului preparat Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate -corpuri straine -continutul de granule alterate ,moi,friabile, poroase si vacuolare -granulozitatea sorturilor -forma granulelor pentru piatra Sparta coeficient de forma -Echivalentul de nisip

- anlize de - zilnic laborator conform Caiet de Sarcini -Ori de cate ori STAS 4606/80 apar fatori de impurificare SR 667/2001 -O proba la 500 mc/ sursa/sort STAS 730/89 STAS 730/89 STAS 730/89 -O proba la 500 mc/ sursa/sort -O proba la 500 to / sursa/sort -O proba la 500

-PV de - comisia receptie a de receptie materialelor aprovizionate -Raport de neconformitate - laborator -Certificat de statie calitate - Laborator - inspector CQ Rapoarte de incercare

conf.S MI

conf.S MI

-Laborator conf.S de santier MI -Comp.CQ


conf.S MI

-Laborator de santier

(la produse de balastiera ) -Rezistenta repetata asupra sulfatului de sodiu 5 cicluri -Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare naturala la presiune normala -Uzura cu masina Los Angeles Stabilirea caracteristicilor de compactare pentru startul inferior de fundatie din balast si pentru stratul de fundatie din piatra sparta din amestec optimal -Incercare proctor modificat -Greutate volumica in stare uscata maxima gr/cm 3 -Umiditatea optima de compactare Experimentarea executiei staturilor de fundatie prin stabilirea urmatorilor parametri : -grosimea stratului fundatiei -conditiile de compactare -intensitatea de compactare Q/S

STAS 4606/80 STAS 730/89

mc/ sursa/sort -O proba la 500 mc/ sursa/sort -O proba la 500 mc/ sursa/sort -O proba la 500 mc/ sursa/sort

STAS 730/89

STAS1913/13/83

Nr.

Categorii de lucrari,

Modul de efectuare a

Inregistrari de calitate Frecventa Tolerante Cine

crt. 0 1.

2.

controalelor si solicitata admisibile efectueaza verificarilor in caietele de controlul/veri Document Cod (metode, norme sarcini ficarea intocmit docu tehnice) ment 1 2 3 4 5 6 7 D:Lucrari de betoane si montare prefabricate RIGOLE PEREATE RIGOLE ,,U,,PODETE TUBULARE,CAMERE DE CADERE,ZIDURI DE SPRIJIN,ETC. Controlul calitatii - analize si Conform PCCVI - laborator Conform materialelor inainte de incercari de antreprenor PCCVI fabricatie sau laborator - laboator introducere in opera - efectuarea receptiei - examinarea La fiecare lot - laborator Proces verbal materialelor certifi-catelor de aprovi-zionat antreprenor de receptie a aprovizionate calitate de la pentru fiecare mate-rialelor furnizori sursa - incheierea - comisia de Proces verbal docureceptie de receptie a mentelor de materimate-riale recepale a tie materiala antreprenorului Verificari si controale de calitate privind fundatiile - topometru Proces verbal : Pentru fiecare - sef punct predare a). amplasamentul - masuratori topo funda- tie inainte de amplade incepere lucru sament c). dimensiunile, pozitia - masuratori si La inceput si pe - sef punct si stabilitatea veri- ficari directe parcursul sapaturii lucru dimensiunilor - inspector podetului,timpanului,ca C.Q. merelor de cadere d). cota de fundare, - masuratori si Inainte de - sef punct Proces verbal 10 cm conform proiect veri- ficari directe inceperea lucru de receptie pe betonarii - proiectant - faze

controale si verificari prevazute in caietele de sarcini

Unde se pastreaza 8 Laborator antreprenor Comp.apro vizionare Compartim ent CQ

CQ Sef punct de lucru

Compartim ent CQ Diriginte

diriginte

santier

e). betonul din fundatii - controlul calitatii betonului - controlul turnarii

- analize si incercari de laborator - urmarirea conditii- lor tehnice - verificarea aplicarii solutiei decofrante, vizual NE 012/99

Conform PCCVI partea II Pe toata durata turnarii - inainte de montarea armaturii sau incepu-tul turnarii betonului simplu La punerea in functiune a statiei si apoi trimestrial

f). verificari privind pregatirea in vederea turnarii betonului

- laborator santier - laborator central - sef punct lucru - inspector C.Q. - sef punct de lucru

Conform PCCVI partea II Condica de betoane

Laborator santier Laborator central Sef punct lucru

g) Controlul prepararii betonului - atestarea statiei de betoane

Comisia de atestare antreprenor

Certificat de atestare statie betoane

Sef statie betoane

h) Stabilirea compozitiei betonului ( reteta cadru )

NE 012/99

- la intrarea in functie a unei statii

Laborator autorizat

Reteta cadru

Laborator antrepren

de betoane - la schimbarea tipului de ciment sau de agregate - la introducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora i) Verificarea prepararii betonului - verificarea dozatoarelor

agreat de consultant

or Laborator emitent

NE 012/99

- saptamanal, verificare interna - anual de metrologie

1,5 % la agregate 1 % la apa si ciment 2,5 % la aditivi

Sef statie betoane Ing. sef mecanizare

- registru de verificari dozatoare - certificat metrologic - formular de calcul pentru corectia retetei - reteta corectata

Sef statie betoane

- corectarea retetei in NE 012/99 functie de rezultatele incercarilor privind: umiditatea agregatelor granulozitatea sorturilor densitatea aparenta a betonului proaspat lucrabilitatea betonului - durata de amestecare a NE 012/99 betonului j) Verificarea duratei de transport a betonului NE 012/99

- zilnic

Laborator antreprenor

Laborator antrepren or

- zilnic, pentru fiecare tip de beton preparat - zilnic, prin verificarea bonurilor de transport beton

Sef statie betoane mai mici decat duratele prevazute in normativ NE Sef punct de lucru Sef statie betoane Bon transport livrare primire beton Sef statie betoane

012/99 l) Verificarea indeplinirii conditiilor pentru inceperea lucrarilor de betonare m)Verificarea indeplinirii regulilor generale de betoane n) Verificarea compactarii betonului o) Verificarea conditiilor favorabile de intarire a betonului si de reducere a deformatiilor din contractie p) Verificarea respectarii termenelor minime r) Verificarea dimensiunilor elementelor executate din beton si beton armat NE 012/99 inainte de inceperea betonarii unei parti de structura Pe toata durata betonarii elementelor de constructii Permanent pe toata durata turnarii betonului La structurile de poduri, minim 7 zile NE 012/99 Sef punct de lucru Inspector CQ Sef punct de lucru Inspector CQ - sef punct lucru - inspector CQ - sef punct lucru - inspector CQ - sef punct lucru - inspector CQ - inspector CQ - sef punct lucru - diriginte lucrare Condica de betoane Proces verbal de receptie calitativa pe faze Sef punct lucru Sef punct lucru Comparti ment CQ P.T.E. Sef punct lucru Comparti ment CQ Sef punct de lucru

NE 012/99

Condica de betoane pentru verificarile din NE 012/99

NE 012/99

- controlul mentinerii umiditatii betonului NE 012/99 NE 012/99

- masuratori directe

Dupa decofrare

abateri admisibile NE 012/99

MONTARE PREFABRICATE -TUBURI .

a) Controlul manipularii si depozitarii prefabricatelor b) Verificarea numerotarii (marcarii) elementelor prefabricate si corespondentei numerotarii cu pozitia din planul de montaj c) Verificarea lucrarilor pregatitoare in vederea montarii d) Controlul montarii prefabricatelor - in timpul executarii montajului - la terminarea montajului

Urmarirea respectarii prevederilor NE 012/99 Intocmirea planului de montaj

Permanent in timpul acestor operatii Inainte de inceperea montajului

- sef punct lucru - CQ - sef punct lucru - CQ Fisa control calitate Comparti ment CQ

NE 012/99Control vizual si masuratori Fisa tehnologica NE012/99 instructiuni de lucru NE 012/99

Inainte de inceperea montarii prefabricatelor La inceperea si pe parcursul montajului Inainte de monolitizare NE 012/99

- sef punct lucru - CQ - diriginte santier - sef punct lucru - CQ - sef punct lucru - CQ - diriginte santier - sef punct lucru - CQ - diriginte santier

Proces verbal de receptie calitativa pe faze Condica de montarea elementelor prefabricate Proces verbal

Sef punct lucru Comparti ment CQ Sef punct lucru Sef punct lucru Comparti ment CQ Sef punct lucru Comparti ment CQ

e) Controlul tuburilor structurilor alcatuite din elemente prefabricate de beton

NE 012/99

Pe toata durata de executie a monolitizarii

Proces verbal de receptie calitativa pe faze

E. BORDURI.DALE TROTUARE. Inregistrari de calitate Nr. crt. Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini.
1 Verificari topografice a) predare primire amplasament; b) verificare trasare si sablonare lucrare: - ax si ampriza drum; - cote absolute la sapatura in ax; - identificare instalatii subterane si aeriene, electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, in vederea mutarii sau protejarii conform proiect; Verificari lucrari pregatitoare: a) desfacere borduri de incadrare si dale trotuare. b) sapatura pt. cuneta carosabil si trotuare - curatare teren de diverse materiale; - defrisari si scoatere cioate; - asigurare drenare si scurgere ape (infiltratii, pluviale); - recoltare probe pt. grad de compactare PROCTOR

Mod de efectuare controale si verificari metode-norme tehnice


2 vizual predare reperi de nivel - masuratori directe conf proiect executie -

Frecventa solicitata Tolerante in caiete de sarcini admisibile sau standarde

Cine efectueaza controlul/ verificarea

Document intocmit
6 P.V. predare primire P.V. Trasare lucrari Tabel masuratori topo

Cod Unde se docu-ment pastreaza


7 conf.SMI 8 P. C. B. P. C. B.

0 .

3 - inainte incepere lucrari - inainte incepere pregatire lucrari terasamente

4 - proiect executie

+/- 0,10m in raport cu repere pichetaj general

5 P. C. B. Topo B P. C. B. Topo C

conf.SMI

- vizual - vizual

- inainte incepere lucrari terasamente - inainte incepere lucrari terasamente

- proiect executie - proiect executie

C. B. P. C. B.

P.V.R pe faze P.V.R. pe faze

_ conf.SMI

C. B. P. C. B.

- inainte incepere lucrari terasamente

- proiect executie C. B.

conf.SMI C. B.

NORMAL.

L.

Buletin grad compactare

conf.SMI

C.

3.

Verificari si control calitate la TEREN FUNDARE

- proiect executie

a)verificare elemente geometrice - suprafatarea -cote in profil longitudinal si transversal; - ax si ampriza drum;

- masuratori directe

- inainte de executia primului strat- o faza determinanta la 500 ml / sens - C.S.

_ C. P B. 0,05m fata de cote proiect 0,05m fata de ax 0,10m la latime C.S. topo C CQ

PVRC

conf.SMI C P. B.

Tabel masuratori topo

C.

b)verificare calitate si stare pamant (h = 30cm) - natura si calitate pamant

STAS 2914-1984 STAS 1913/13-1985 STAS 1913/15-1975

- pt. fiecare tip de pamant

L.

- determinarea caracteristicilor de compactare PROCTOR NORMAL - grad de compactare P.N. realizat:


- patul de fundare

- min. 3 probe (stanga, ax, dreapta)/max.250 ml / sens La fiecare 1000 ml / sens Inainte de asternere strat balast stabilizat cu ciment

C.S. -100%

Laborator santier

Buletin natura calitate pamant Buletin incercare P.N Buletin verificare grad compactare

conf.SMI conf.SMI conf.SMI

C. C. C.

4.

Strat de fundatie din balast

Verificare documentatie

Proiect executie

PVRC B C P Raport de incercare B PV constatare

conf.SMI B C P

natura si calitate , caracteristici fizico- mecanice si de compactare experimentarea punerii in opera

STAS 730-89 STAS 4600-80 STAS 1913/13/83 Masuratori directe prin

STAS 662/2002 Inainte de STAS 6400

Lab

conf.SMI conf.SMI -

Lab C B

a) h strat la asternere b) intensitate de compactare c) nr de treceri - elemente geometrice a) dimensiuni in plan b) grosime strat c) cote in profil transversal si longitudinal d) denivelari - Grad de compactare fata de PROCTOR MODIFICAT 5. Strat de fundatie din balast ,verificarea gradului de compactare cu cilindrii

sondaj Masuratori directe Masuratori topo Masuratori cu lata de 3m Masuratori directe Verificare documentatie

incepere executie / tronson proba CS

-84 STAS 6400-84 Proiect executie CS Proiect executie

C Topo C Tabel masuratori -

C C

6.

Verificari si control calitate la MONTARE BORDURI a)la aprovizionare - examinare certificate calitate si avize expeditie - vizual - masuratori directe - C.S. - proiect executie - masuratori directe

CS- 250 ml lungime banda / sens La fiecare 1000 ml/sens Inainte de asternere strat de baza mixtura - la finalizare executie/tronson - la fiacare lot aprovizionat

LAB

Raport de incercare PVRC B C P

conf.SMI conf.SMI

Lab C B C P

- proiect executie STAS 1139-1987

P. C. B. - Comisie receptie C.

P.V.R. pe faze, anexe Registru receptie materiale

conf.SMI conf.SMI

P. C. B. C.

b)la depozitare c)la punerea in opera - trasare ax fundatii - executare fundatii din beton - asezare borduri pe pozitie - corectare nivel superior - rostuire cu mortar de ciment Trotuare din : dale beton

- permanent - permanent

- C.S - C.S

C. B. C. B.

P.V. constatare P.V. constatare + tabel masuratori topo

_ _

C. C.

7.

a)Dale din beton 50X50X8 - asternere strat nisip sort 0-7 mm - nivelare si pilonare; - grosime strat; - stropire cu apa - suprafatare-ote in profil longitudinal si transversal; - montare dale din beton.

- masuratori directe - masuratori cu lata de 3m

- inainte de montare dale prefabricate

- STAS 6400-1984
- proiect executie

topo C. B C

tabele masuratori topo Proces verbal de faza pentru nisip pilonat

C B conf.SMI

C.

8.

Verificari si control calitate la BETON DE CIMENT, la trotuare,rigole. A. Preparare si transport beton a)calitate materiale componente - certificate calitate si avize expeditie de la furnizori - ciment - agregate naturale - apa - aditivi b)stabilire compozitie beton de ciment-studiu c)atestarea de punere in functiune a statiei de betoane d)durata transport beton

- proiect executie

- proiect executie - vizual STAS 227/2,4,6-1986 STAS 183/1-1995 C 22-1994 STAS 790-1984 - agrement tehnic C 22-1994 STAS 183/1-1995 NE 012-1999 STAS 183/1-1995

- inainte de executie imbracaminte asfaltica - inainte furnizare beton PCCV I II

B C C. B. Comisie receptie L.

Proces verbal de faza Comunicare acceptare Registru receptie materiale Buletin analiza

conf.SMI

B C C. B. C. C.

_ _

_ conf.SMI conf.SMI conf.SMI _ conf.SMI conf.SMI conf.SMI

PCCV I II - annual - permanent

_ _ _

L. B. C. Sef statie betoane

Reteta beton Certificat atestare Bon transport

C. C. C.

B. Punere in opera si protectie beton a)asternere, compactare si finisare; b)asigurare protectie cu pelicula antievaporare apa; c)executie rosturi contractie, dilatatie, contact. d)caracteristici fizico-mecanice beton (proaspat si intarit) e)elemente geometrice - grosime strat - suprafatare cote in profil longitudinal si transversal

- proiect executie STAS 6400-1984 STAS 183/1-1995 CS

-inainte executie strat legatura - permanent

C. B. C. B.

P.V.R. pe faze cu anexe Condica de betoane turnate

conf.SMI conf.SMI

C. B. C. B.

C22-1994

- permanent

Buletin analiza

conf.SMI

C.

- masuratori topo

- dupa executie strat din beton de ciment

C.S.

Topo C. CQ

Tabele masuratori topo

C.

Nr.

Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini

Modul de efectuare a controalelor si verificarilor (metode, norme tehnice)

Frecventa solicitata in caietele de sarcini

Tolerante admisibile

crt.

Cine efectueaz a Controlul / verificare a B,CQ.

Inregistrari de calitate Document intocmit Cod document Unde se pastreaza

F. INDICATOARE RUTIERE STAS 1848/3-86 -forma STAS si dimensiunile, 1848/3-86 conf. STAS 1848/3-planeitatea fetei, 86 / SR 1848-verificarea rezistentei si 4:1995 nedeformabilittii dispozitivelor de prindere aspectul si exactitatea executrii simbolului, -aplicarea corect a foliei controlul vizual -trebuie s

1% 1 mm

Anexa la PVRC

CQ,B

Antreprenor

reflectorizante

prezinte o bun aderent -s nu aib ncretituri si umflturi. Masuratori directe


+ 1 mm pentru nltimi ale literelor pn la 130 mm

santier Consultant

-aspectul si exactitatea inscriptiilor

Antreprenor Consultant

-grosimi ale literelor pn la Masuratori directe 18 mm grosimi mai mari G. MARCAJE RUTIERE n timpul executrii controlul vizual, marcajului rutier SR 1848/7-2004

0,5 mm + 1 mm

-omogenizarea vopselei n ambalaj determinri periodice ale grosimii filmului ud de vopsea dozajelor de vopsea si microbile

B,CQ.

Anexa la PVRC

Antreprenor Consultant

Categorii de lucrari, controale si verificari prevazute in crt. caietele de sarcini H. RECEPTIE LUCRARI Nr. - Receptia preliminara concordanta cu prevederile Cs si a PE daca verificarile prevazute

Modul de efectuare a Frecventa controalelor si solicitata verificarilor (metode, in caietele de norme tehnice) sarcini

Tolerante admisibile

Cine efectueaza Controlul / verificarea

Inregistrari de calitate Document intocmit Cod document Unde se pastreaza

- Regulamentul HG 273/94

La terminarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora

- Comisia de PV de receptie receptie preliminara preliminara

Antreprenor santier Consultant

in CS au fost efectuate in totalitate daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora conditiile tehnice si de calitate a executiei precum si constatarile pe parcursul executiei de catre Consultant - Receptia finala - Regulament HG 273/94 si HG 766/97

- la expirarea termenului de garantie dupa efectuarea receptiei preliminare

- Comisia de PV de receptie receptie finala finala

Antreprenor Consultant