Sunteți pe pagina 1din 11

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A

MATEMATICĂ

1. a) Intr-o scădere, descăzutul este cu 82 mai mare decât cel mai mic număr impar de două cifre. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34.

Să se afle scăzătorul.

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

5 x n - 2000 : 50 - (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 23

(2puncte)

(2puncte)

2. Curtea şcolii, de formă pătrată, are latura de 48 m. în interior, la o distanţă de 3 m faţă de gard, s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul.

Câţi copaci au fost plantaţi?

(2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul

8.

Care sunt cele două numere?

(2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A VA

MATEMATICĂ

1. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu:

(49 x 999) + (18 x 999) - (66 x 999) =

(2puncte)

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

100 - [36 +6 x 9 - (n:3+15)]:3 = 77

(2puncte)

2. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Să se afle lungimea gardului. (2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul

8.

Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A

SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea׃

{2+[30-(2y+4):7]}׃3-9=1

SUBIECTUL 2(20p)׃ Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât, pe rând, relaţiile următoare să fie adevărate:

a) 5 8 :4+7=17

b) 5 8 :4+7=45

SUBIECTUL 3(25p): Suma a două numere este 695, iar diferenţa lor este de

două ori mai mică decât cel mai mic dintre cele două numere. Care sunt numerele?

SUBIECTUL 4(20p): Un turist pleacă din punctul A al figurii alăturate (un dreptunghi) înconjurând terenul de 3 ori şi ajunge tot în A. De aici pleacă spre D, se întoarce în A, continuă spre B şi ajunge în C, unde se opreşte. Ce distanţă a parcurs turistul?

20 m

A

50 m

se opreşte. Ce distanţă a parcurs turistul? 20 m A 50 m D B C Notă:

D

B

C

Notă:

-

Se acordă 10 puncte din oficiu

-

Toate subiectele sunt obligatorii

-

Timp de lucru 1 oră

-

Orice altă metodă corectă, diferită de cea din barem, este punctată la maxim(conform baremului)

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A

SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea׃

[(276-y):4+387:9]:3+69=100

SUBIECTUL 2(20p)׃ Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât, pe rând, relaţiile următoare să fie adevărate:

d) c) 3 3   16 16 : : 8 8   2 2   8 4

SUBIECTUL 3(25p): Determinaţi trei numere diferite, ştiind că primul reprezintă diferenţa dintre al treilea şi al doilea, al doilea este jumătate din primul, iar suma ultimelor două este 20,

SUBIECTUL 4(20p): În figura alăturată(un pătrat ABCD cu latura de 8 cm) se iau M,N,P,Q mijloacele laturilor pătratului.

a) Câte triunghiuri sunt pe figură?

b) Aflaţi suma perimetrelor tuturor dreptunghiurilor (nu pătrate) care se formează.

Notă:

Q

A B M P D C
A
B
M
P
D
C

N

- Se acordă 10 puncte din oficiu

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Timp de lucru 1 oră

- Orice altă metodă corectă, diferită de cea din barem, este punctată la maxim(conform baremului)

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

MATEMATICA

1. a) Calculaţi valoarea numărului N:

N = 5 + 14 · 3 18 : 6

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

[ 14 + ( 15 – n ) : 6 ] · 2 – 19 = 9

(2puncte)

(2puncte)

2. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din

lungime se împrejmuieşte cu un gard. Să se afle lungimea gardului.

puncte)

(2,5

3. Suma a trei numere naturale este 510. Să se afle numerele ştiind că primul este de trei ori mai mare decât al doilea, iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea, iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea. (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

MATEMATICA

1. a) Calculaţi valoarea numărului N:

N = (129 + 291) : 7 + 1549 39 : 13

(2puncte)

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

[ ( n + 260 : 2) · 3 + 6 ] · 3 =2007

(2puncte)

2. Terenul de sport al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lungimea de 996

m, iar lăţimea de 6 ori mai mică. Ce distanţă parcurge un elev care aleargă în jurul acestui teren de 2 ori, plecând dintr-un colţ al terenului şi ajungând în acelaşi loc.

(2,5 puncte)

3. Ionel citeşte o carte de 161 de pagini timp de o săptămână, în fiecare zi câte

o pagină în plus faţă de ziua precedentă.Câte pagini a citit în ultima zi?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 60 minute.

(2,5 puncte)

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A

SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea׃

2+3·{3+3· [3 + 3 · (3 – 3 :y)]}=92

SUBIECTUL 2(25p)׃ Ştiind că a = 175, iar b este răsturnatul lui a şi c este mai mic decât b cu 83, aflaţi c + b a.

SUBIECTUL 3(20p):

Calculaţi:

(2009 – 1 ) · [ ( 1 – 0 ·2 ) : 1 – 0 ]

SUBIECTUL 4(15p): Care este suma tuturor numerelor înscrise pe feţele care nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos?

care nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos ? Notă: -

Notă:

nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos ? Notă: - Se
nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos ? Notă: - Se
nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos ? Notă: - Se

- Se acordă 10 puncte din oficiu

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Timp de lucru 1 oră

- Orice altă metodă corectă, diferită de cea din barem, este punctată la maxim (conform baremului)

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

MATEMATICA

1. a) Calculaţi valoarea numărului N:

N = 25 + 14 · 15 : 2-5 · ( 5 · 4 – 36 : 3)

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

3 · [ 2 · (n-1) -1 ] = 999

(2 puncte)

(2 puncte)

2.Bazinul de inot al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lăţimea de 12m şi lungimea cu 4m mai mică decât dublul lăţimii. Câţi metri de şnur sunt necesari pentru a împrejmui tot bazinul.

(2,5 puncte)

3. La numerotarea unui dicţionar cu peste 100 de pagini, s-au utilizat 4197 de cifre. Câte pagini are dicţionarul ?

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 60 minute.

(2,5 puncte)

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

MATEMATICA

1. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu:

(49 x 999) + (18 x 999) (66 x 999) =

(2puncte)

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

100 [36 +6 x 9 (n:3+15)]:3 = 77

(2puncte)

2. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din

lungime se împrejmuieşte cu un gard. Să se afle lungimea gardului.

puncte)

(2,5

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul

8. Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

MATEMATICǍ

1. a) Într-o scădere, descăzutul este cu 82 mai mare decâte cel

mai mic

număr impar de două cifre. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34.

Să se afle scăzătorul.

b) Determinaţi numărul n din egalitatea:

5 x n 2000 : 50 (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 - 23

(2puncte)

(2puncte)

2. Curtea şcolii, de formă pătrată, are latura de 48 m. În interior, la o distanţă

de 3 m faţă de gard, s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul.

Câţi copaci au fost plantaţi? (2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8. Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 1 punct din oficiu

Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul .National .”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A

SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea׃

2+2·{2+2· [2 + 2 · (2 – 2 :y)]}=22

SUBIECTUL 2(25p)׃ Perimetrul unui dreptunghi este de 28 m. Ştiind că lăţimea

este cu 2 m mai mică decât lungimea dreptunghiului, aflaţi laturile acestuia.

SUBIECTUL 3(20p):

Calculaţi:

{[( 0 + 0 ) ·0 + 1 + 1 : 1] – 2 } : 2008

SUBIECTUL 4(15p): Un număr format din patru cifre, are suma tuturor cifrelor

egală cu 28. Succesorul său are suma cifrelor egală cu 2. Care sunt numerele ?

Notă:

- Se acordă 10 puncte din oficiu

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Timp de lucru 1 oră

- Orice altă metodă corectă, diferită de cea din barem, este punctată la maxim(conform baremului)