Colegiul .National .

”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A MATEMATICĂ

1. a) Intr-o scădere, descăzutul este cu 82 mai mare decât cel mai mic număr impar de două cifre. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34. Să se afle scăzătorul. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n - 2000 : 50 - (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 – 23 (2puncte)

2. Curtea şcolii, de formă pătrată, are latura de 48 m. în interior, la o distanţă de 3 m faţă de gard, s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul. Câţi copaci au fost plantaţi? (2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8. Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.

5 puncte) 3. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) .(66 x 999) = b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 .5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Dacă scad două numere obţin 1034. . Care sunt cele două numere? (2.[36 +6 x 9 . (2. Să se afle lungimea gardului.Colegiul .(n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) (2puncte) 2. iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8.National . Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A VA MATEMATICĂ 1.

unde se opreşte. Ce distanţă a parcurs turistul? 50 m A B 20 m D Notă: - C Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă. relaţiile următoare să fie adevărate: a) 5  8 :4+7=17 b) 5  8 :4+7=45 SUBIECTUL 3(25p): Suma a două numere este 695. Care sunt numerele? SUBIECTUL 4(20p): Un turist pleacă din punctul A al figurii alăturate (un dreptunghi) înconjurând terenul de 3 ori şi ajunge tot în A.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ {2+[30-(2y+4):7]}‫׃‬3-9=1 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât. pe rând.National . iar diferenţa lor este de două ori mai mică decât cel mai mic dintre cele două numere. este punctată la maxim(conform baremului) .Colegiul . diferită de cea din barem. De aici pleacă spre D. se întoarce în A. continuă spre B şi ajunge în C.

Q mijloacele laturilor pătratului. relaţiile următoare să fie adevărate: c) 3  16 : 8  2  4 d) 3  16 : 8  2  8 SUBIECTUL 3(25p): Determinaţi trei numere diferite.National . al doilea este jumătate din primul. diferită de cea din barem. SUBIECTUL 4(20p): În figura alăturată(un pătrat ABCD cu latura de 8 cm) se iau M. ştiind că primul reprezintă diferenţa dintre al treilea şi al doilea. Q A B M P D N C Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.N. este punctată la maxim(conform baremului) . iar suma ultimelor două este 20.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ [(276-y):4+387:9]:3+69=100 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât. pe rând.Colegiul . a) Câte triunghiuri sunt pe figură? b) Aflaţi suma perimetrelor tuturor dreptunghiurilor (nu pătrate) care se formează.P.

”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. Suma a trei numere naturale este 510. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. Să se afle numerele ştiind că primul este de trei ori mai mare decât al doilea.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. (2.National . iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea. Să se afle lungimea gardului. iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea. (2.5 puncte) 3. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 5 + 14 · 3 – 18 : 6 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ 14 + ( 15 – n ) : 6 ] · 2 – 19 = 9 (2puncte) (2puncte) 2.Colegiul . .

. plecând dintr -un colţ al terenului şi ajungând în acelaşi loc. (2.Câte pagini a citit în ultima zi? (2. Ionel citeşte o carte de 161 de pagini timp de o săptămână. iar lăţimea de 6 ori mai mică.Colegiul .5 puncte) 3. Terenul de sport al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lungimea de 996 m.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.National . Ce distanţă parcurge un elev care aleargă în jurul acestui teren de 2 ori. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. a) Calculaţi valoarea numărului N: N = (129 + 291) : 7 + 1549 – 39 : 13 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ ( n + 260 : 2) · 3 + 6 ] · 3 =2007 (2puncte) (2puncte) 2.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. în fiecare zi câte o pagină în plus faţă de ziua precedentă.

aflaţi c + b – a. diferită de cea din barem.Colegiul . este punctată la maxim (conform baremului) . iar b este răsturnatul lui a şi c este mai mic decât b cu 83.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+3·{3+3· [3 + 3 · (3 – 3 :y)]}=92 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Ştiind că a = 175.National . SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: (2009 – 1 ) · [ ( 1 – 0 ·2 ) : 1 – 0 ] SUBIECTUL 4(15p): Care este suma tuturor numerelor înscrise pe feţele care nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.

”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. Câţi metri de şnur sunt necesari pentru a împrejmui tot bazinul. . La numerotarea unui dicţionar cu peste 100 de pagini.National .5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.Bazinul de inot al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lăţimea de 12m şi lungimea cu 4m mai mică decât dublul lăţimii. Câte pagini are dicţionarul ? (2. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.Colegiul . s-au utilizat 4197 de cifre. a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 25 + 14 · 15 : 2-5 · ( 5 · 4 – 36 : 3) (2 puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 3 · [ 2 · (n-1) -1 ] = 999 (2 puncte) 2.5 puncte) 3. (2.

5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.Colegiul . . Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) – (66 x 999) = (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 – [36 +6 x 9 – (n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) 2.5 puncte) 3. (2. Dacă scad două numere obţin 1034. Să se afle lungimea gardului. Care sunt cele două numere? (2. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard.National .”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1.

Dacă scad două numere obţin 1034.23 (2puncte) 2. s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul .”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICǍ 1. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. Câţi copaci au fost plantaţi? (2. Care sunt cele două numere? (2. Să se afle scăzătorul. . de formă pătrată. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8. În interior. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n – 2000 : 50 – (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 .5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. a) Într-o scădere.National .Colegiul . Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34. Curtea şcolii. la o distanţă de 3 m faţă de gard.5 puncte) 3. are latura de 48 m. descăzutul este cu 82 mai mare decâte cel mai mic număr impar de două cifre.

”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+2·{2+2· [2 + 2 · (2 – 2 :y)]}=22 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Perimetrul unui dreptunghi este de 28 m. SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: {[( 0 + 0 ) ·0 + 1 + 1 : 1] – 2 } : 2008 SUBIECTUL 4(15p): Un număr format din patru cifre. diferită de cea din barem.National . aflaţi laturile acestuia. Succesorul său are suma cifrelor egală cu 2. este punctată la maxim(conform baremului) . Care sunt numerele ? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.Colegiul . Ştiind că lăţimea este cu 2 m mai mică decât lungimea dreptunghiului. are suma tuturor cifrelor egală cu 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.