Colegiul .National .

”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A MATEMATICĂ

1. a) Intr-o scădere, descăzutul este cu 82 mai mare decât cel mai mic număr impar de două cifre. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34. Să se afle scăzătorul. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n - 2000 : 50 - (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 – 23 (2puncte)

2. Curtea şcolii, de formă pătrată, are latura de 48 m. în interior, la o distanţă de 3 m faţă de gard, s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul. Câţi copaci au fost plantaţi? (2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8. Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.

Colegiul . Care sunt cele două numere? (2. iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8.(66 x 999) = b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 . .”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A VA MATEMATICĂ 1. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) . Dacă scad două numere obţin 1034. Să se afle lungimea gardului. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard.5 puncte) 3.(n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) (2puncte) 2. (2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.[36 +6 x 9 .National .

Care sunt numerele? SUBIECTUL 4(20p): Un turist pleacă din punctul A al figurii alăturate (un dreptunghi) înconjurând terenul de 3 ori şi ajunge tot în A. este punctată la maxim(conform baremului) . continuă spre B şi ajunge în C.Colegiul . diferită de cea din barem.National . Ce distanţă a parcurs turistul? 50 m A B 20 m D Notă: - C Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă. relaţiile următoare să fie adevărate: a) 5  8 :4+7=17 b) 5  8 :4+7=45 SUBIECTUL 3(25p): Suma a două numere este 695. iar diferenţa lor este de două ori mai mică decât cel mai mic dintre cele două numere. se întoarce în A. pe rând. De aici pleacă spre D. unde se opreşte.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ {2+[30-(2y+4):7]}‫׃‬3-9=1 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât.

SUBIECTUL 4(20p): În figura alăturată(un pătrat ABCD cu latura de 8 cm) se iau M. iar suma ultimelor două este 20. diferită de cea din barem.N.National . al doilea este jumătate din primul.Q mijloacele laturilor pătratului. ştiind că primul reprezintă diferenţa dintre al treilea şi al doilea. Q A B M P D N C Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.Colegiul . pe rând. este punctată la maxim(conform baremului) . relaţiile următoare să fie adevărate: c) 3  16 : 8  2  4 d) 3  16 : 8  2  8 SUBIECTUL 3(25p): Determinaţi trei numere diferite. a) Câte triunghiuri sunt pe figură? b) Aflaţi suma perimetrelor tuturor dreptunghiurilor (nu pătrate) care se formează.P.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ [(276-y):4+387:9]:3+69=100 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât.

Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Suma a trei numere naturale este 510.Colegiul . (2.National . iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. Să se afle numerele ştiind că primul este de trei ori mai mare decât al doilea.5 puncte) 3. a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 5 + 14 · 3 – 18 : 6 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ 14 + ( 15 – n ) : 6 ] · 2 – 19 = 9 (2puncte) (2puncte) 2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. (2. . Să se afle lungimea gardului.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea.

Colegiul . în fiecare zi câte o pagină în plus faţă de ziua precedentă. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. Ionel citeşte o carte de 161 de pagini timp de o săptămână. .5 puncte) 3.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Ce distanţă parcurge un elev care aleargă în jurul acestui teren de 2 ori. iar lăţimea de 6 ori mai mică. (2.National . a) Calculaţi valoarea numărului N: N = (129 + 291) : 7 + 1549 – 39 : 13 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ ( n + 260 : 2) · 3 + 6 ] · 3 =2007 (2puncte) (2puncte) 2. Terenul de sport al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lungimea de 996 m. plecând dintr -un colţ al terenului şi ajungând în acelaşi loc.Câte pagini a citit în ultima zi? (2.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1.

Colegiul . aflaţi c + b – a.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+3·{3+3· [3 + 3 · (3 – 3 :y)]}=92 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Ştiind că a = 175. este punctată la maxim (conform baremului) . SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: (2009 – 1 ) · [ ( 1 – 0 ·2 ) : 1 – 0 ] SUBIECTUL 4(15p): Care este suma tuturor numerelor înscrise pe feţele care nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă. diferită de cea din barem.National . iar b este răsturnatul lui a şi c este mai mic decât b cu 83.

”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. (2. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.Bazinul de inot al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lăţimea de 12m şi lungimea cu 4m mai mică decât dublul lăţimii. La numerotarea unui dicţionar cu peste 100 de pagini. Câţi metri de şnur sunt necesari pentru a împrejmui tot bazinul. a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 25 + 14 · 15 : 2-5 · ( 5 · 4 – 36 : 3) (2 puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 3 · [ 2 · (n-1) -1 ] = 999 (2 puncte) 2. Câte pagini are dicţionarul ? (2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.5 puncte) 3. . s-au utilizat 4197 de cifre.Colegiul .National .

Să se afle lungimea gardului.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1.Colegiul . Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.5 puncte) 3. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) – (66 x 999) = (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 – [36 +6 x 9 – (n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) 2. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8.National . (2. Care sunt cele două numere? (2. . Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Dacă scad două numere obţin 1034.

Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICǍ 1. Câţi copaci au fost plantaţi? (2. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8.Colegiul . descăzutul este cu 82 mai mare decâte cel mai mic număr impar de două cifre.National . Dacă scad două numere obţin 1034. Care sunt cele două numere? (2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. . Curtea şcolii. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n – 2000 : 50 – (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 . la o distanţă de 3 m faţă de gard. are latura de 48 m.23 (2puncte) 2. În interior. Să se afle scăzătorul. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34. de formă pătrată.5 puncte) 3. s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul . a) Într-o scădere.

are suma tuturor cifrelor egală cu 28. Care sunt numerele ? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă. aflaţi laturile acestuia. SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: {[( 0 + 0 ) ·0 + 1 + 1 : 1] – 2 } : 2008 SUBIECTUL 4(15p): Un număr format din patru cifre.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+2·{2+2· [2 + 2 · (2 – 2 :y)]}=22 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Perimetrul unui dreptunghi este de 28 m.Colegiul . Succesorul său are suma cifrelor egală cu 2. diferită de cea din barem. este punctată la maxim(conform baremului) . Ştiind că lăţimea este cu 2 m mai mică decât lungimea dreptunghiului.National .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.