Colegiul .National .

”IENACHITA VACARESCU”

TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A MATEMATICĂ

1. a) Intr-o scădere, descăzutul este cu 82 mai mare decât cel mai mic număr impar de două cifre. Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34. Să se afle scăzătorul. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n - 2000 : 50 - (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 – 23 (2puncte)

2. Curtea şcolii, de formă pătrată, are latura de 48 m. în interior, la o distanţă de 3 m faţă de gard, s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul. Câţi copaci au fost plantaţi? (2,5 puncte)

3. Dacă scad două numere obţin 1034, iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8. Care sunt cele două numere? (2,5 puncte)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.

”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A VA MATEMATICĂ 1.(66 x 999) = b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 . Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. Dacă scad două numere obţin 1034.National .(n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) (2puncte) 2. iar dacă le împart obţin catul 7 şi restul 8. a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) . Care sunt cele două numere? (2.[36 +6 x 9 . .Colegiul . (2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Să se afle lungimea gardului.5 puncte) 3.

diferită de cea din barem. este punctată la maxim(conform baremului) . se întoarce în A. iar diferenţa lor este de două ori mai mică decât cel mai mic dintre cele două numere. relaţiile următoare să fie adevărate: a) 5  8 :4+7=17 b) 5  8 :4+7=45 SUBIECTUL 3(25p): Suma a două numere este 695. unde se opreşte. pe rând. De aici pleacă spre D. continuă spre B şi ajunge în C. Ce distanţă a parcurs turistul? 50 m A B 20 m D Notă: - C Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.Colegiul . Care sunt numerele? SUBIECTUL 4(20p): Un turist pleacă din punctul A al figurii alăturate (un dreptunghi) înconjurând terenul de 3 ori şi ajunge tot în A.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ {2+[30-(2y+4):7]}‫׃‬3-9=1 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât.National .

pe rând. este punctată la maxim(conform baremului) . relaţiile următoare să fie adevărate: c) 3  16 : 8  2  4 d) 3  16 : 8  2  8 SUBIECTUL 3(25p): Determinaţi trei numere diferite. Q A B M P D N C Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.National . ştiind că primul reprezintă diferenţa dintre al treilea şi al doilea.N.P.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(25p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ [(276-y):4+387:9]:3+69=100 SUBIECTUL 2(20p)‫ ׃‬Completaţi corespunzător cu paranteze astfel încât. al doilea este jumătate din primul. diferită de cea din barem.Q mijloacele laturilor pătratului. a) Câte triunghiuri sunt pe figură? b) Aflaţi suma perimetrelor tuturor dreptunghiurilor (nu pătrate) care se formează. SUBIECTUL 4(20p): În figura alăturată(un pătrat ABCD cu latura de 8 cm) se iau M. iar suma ultimelor două este 20.Colegiul .

Suma a trei numere naturale este 510.National . iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea.Colegiul . a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 5 + 14 · 3 – 18 : 6 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ 14 + ( 15 – n ) : 6 ] · 2 – 19 = 9 (2puncte) (2puncte) 2. (2. Să se afle lungimea gardului. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard. Să se afle numerele ştiind că primul este de trei ori mai mare decât al doilea. .5 puncte) 3.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. iar al treilea este diferenţa dintre primul şi al doilea. (2. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

a) Calculaţi valoarea numărului N: N = (129 + 291) : 7 + 1549 – 39 : 13 b) Determinaţi numărul n din egalitatea: [ ( n + 260 : 2) · 3 + 6 ] · 3 =2007 (2puncte) (2puncte) 2. iar lăţimea de 6 ori mai mică. .Colegiul . Ce distanţă parcurge un elev care aleargă în jurul acestui teren de 2 ori.Câte pagini a citit în ultima zi? (2. Terenul de sport al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lungimea de 996 m.National . Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. plecând dintr -un colţ al terenului şi ajungând în acelaşi loc.5 puncte) 3.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. (2. în fiecare zi câte o pagină în plus faţă de ziua precedentă. Ionel citeşte o carte de 161 de pagini timp de o săptămână.

aflaţi c + b – a.Colegiul . diferită de cea din barem. este punctată la maxim (conform baremului) . SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: (2009 – 1 ) · [ ( 1 – 0 ·2 ) : 1 – 0 ] SUBIECTUL 4(15p): Care este suma tuturor numerelor înscrise pe feţele care nu se văd ale celor 4 zaruri din figura de mai jos? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+3·{3+3· [3 + 3 · (3 – 3 :y)]}=92 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Ştiind că a = 175.National . iar b este răsturnatul lui a şi c este mai mic decât b cu 83.

s-au utilizat 4197 de cifre. .Colegiul . Câte pagini are dicţionarul ? (2.National . a) Calculaţi valoarea numărului N: N = 25 + 14 · 15 : 2-5 · ( 5 · 4 – 36 : 3) (2 puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 3 · [ 2 · (n-1) -1 ] = 999 (2 puncte) 2. Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Câţi metri de şnur sunt necesari pentru a împrejmui tot bazinul. La numerotarea unui dicţionar cu peste 100 de pagini.Bazinul de inot al unei şcoli are forma unui dreptunghi cu lăţimea de 12m şi lungimea cu 4m mai mică decât dublul lăţimii.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1.5 puncte) 3. (2.

Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8. (2.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.5 puncte) 3. Care sunt cele două numere? (2. Dacă scad două numere obţin 1034. .National . a) Aflaţi succesorul numărului obţinut în urma rezolvării următorului exerciţiu: (49 x 999) + (18 x 999) – (66 x 999) = (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 100 – [36 +6 x 9 – (n:3+15)]:3 = 77 (2puncte) 2. Să se afle lungimea gardului.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICA 1. Un teren în formă de dreptunghi cu lungimea 120 m şi lăţimea jumătate din lungime se împrejmuieşte cu un gard.Colegiul .

. la o distanţă de 3 m faţă de gard. Curtea şcolii. Câţi copaci au fost plantaţi? (2.23 (2puncte) 2. (2puncte) b) Determinaţi numărul n din egalitatea: 5 x n – 2000 : 50 – (1291 -1091) = (2700 + 450) :50 .National . Diferenţa este vecinul mai mare al lui 34.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A MATEMATICǍ 1. a) Într-o scădere.5 puncte) Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. descăzutul este cu 82 mai mare decâte cel mai mic număr impar de două cifre. Care sunt cele două numere? (2. Dacă scad două numere obţin 1034. Să se afle scăzătorul.Colegiul . Se acordă 1 punct din oficiu Timp de lucru: 60 minute. iar dacă le împart obţin câtul 7 şi restul 8. de formă pătrată. În interior.5 puncte) 3. are latura de 48 m. s-au plantat plopi la o distanţă de 6 m unul faţă de altul .

are suma tuturor cifrelor egală cu 28. Ştiind că lăţimea este cu 2 m mai mică decât lungimea dreptunghiului.”IENACHITA VACARESCU” TEST DE ADMITERE IN CLASA A V-A SUBIECTUL 1(30p): Aflaţi valoarea lui y din egalitatea‫׃‬ 2+2·{2+2· [2 + 2 · (2 – 2 :y)]}=22 SUBIECTUL 2(25p)‫ ׃‬Perimetrul unui dreptunghi este de 28 m. Succesorul său are suma cifrelor egală cu 2. diferită de cea din barem. SUBIECTUL 3(20p): Calculaţi: {[( 0 + 0 ) ·0 + 1 + 1 : 1] – 2 } : 2008 SUBIECTUL 4(15p): Un număr format din patru cifre. este punctată la maxim(conform baremului) .Colegiul . Care sunt numerele ? Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu Toate subiectele sunt obligatorii Timp de lucru 1 oră Orice altă metodă corectă.National . aflaţi laturile acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.