P. 1
Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti

Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti

|Views: 180|Likes:
Published by Luchian Oana-Maria
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.
In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea-lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare.
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.
In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea-lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Luchian Oana-Maria on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti

IAŞI, 2011

Caiet de practica ........................................................................................................................................... 4 Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 ...................................................................... 4 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. .................... 5 1.2 Atribuţii, competenţe şi sarcini ale consiliului local........................................................................... 6 1.3 Funcţionarea consiliului local ............................................................................................................. 8 1.4 Prezentare generala .......................................................................................................................... 11 2 Obiect / domeniu de activitate ................................................................................................................ 11 2.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective:................................................................................................ 12 3. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului ................................................................................ 13 3.1 Structura organizatorica ................................................................................................................... 14 3.2 Organizarea internă .......................................................................................................................... 15 3.3 Atributiile primarului: ....................................................................................................................... 15 3.4 Atributii ale viceprimarului ............................................................................................................... 16 3.5 Secretarul ......................................................................................................................................... 16 4 Compartimente si servicii: ....................................................................................................................... 18 4.1 Compartimentul Agricol-atributii:..................................................................................................... 18 4.2 Compartimentulu Financiar - Contabilitate, Administrativ-atributii: .............................................. 19 4.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: ..................................................................................... 20 4.4 Compartimentul secretariat- atributii:............................................................................................. 21 4.5 Serviciul stare civilă-atributii: ............................................................................................................ 21 5 Procesul decizonal in activitatea administrativa..................................................................................... 24 5.1 Initierea proiectului de decizie......................................................................................................... 24 5.2 Pregatirea proiectului de decizie ...................................................................................................... 24 5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea .............................................................. 25 5.4 Adoptarea deciziei ............................................................................................................................ 25 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura ................................. 26 6.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ ...................................................... 26 2

6.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ .................................................................. 28 6.3 Activitati specifice posterioare adoptarii .......................................................................................... 29 7 Principii de organizare a instituţiei publice .............................................................................................. 30 7.1 Principiul autonomiei locale............................................................................................................. 30 7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice .................................................................................... 31 7.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale ..................................................... 31 7.4 Principiul legalitatii ........................................................................................................................... 31 8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice ....................................................................... 32 8.1 Cariera functionarilor publici ............................................................................................................ 32 8.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu .............................................................................................. 34 9 Controlul activitatii administratiei publice............................................................................................... 40 9.1 Notiunea controlului administrativ ................................................................................................... 40 9.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice .................................................................. 40 10 Contenciosul administrativ ................................................................................................................... 42 10.1 Tipuri de contencios administrativ................................................................................................. 42 11 Concluzii ................................................................................................................................................. 43

3

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011

4

să participe. oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate (agricultură . Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct. de asemenea. Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. dreptul ca. autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale. competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. precum şi gestionarea resurselor care. să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor. oraşelor şi judeţelor. activităţi social-culturale şi culte . Resursele proprii ale comunelor. treburile publice. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. după caz.Comunele. Dupa constituire. oraşelor şi judeţelor sunt gestionate de autorităţile administraţiei publice locale. Autonomia locală este numai administrativă şi financiară. în limitele competenţelor lor. Acestea au. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice. inclusiv prin alocare de fonduri. oraşului sau judeţului. In art. potrivit legii. în comune. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat. fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi. sub aspect administrativ. pe de o parte. ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare. precum şi între consiliul local şi primar. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. şi priveşte organizarea. precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează. 5 . potrivit atribuţiilor ce le revin. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. nu există raporturi de subordonare.In scopul asigurării autonomiei locale. funcţionarea. să dispună de resursele financiare. să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate. activităţi economico-financiare . să încheie acorduri între ele. precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor. după caz. în condiţiile legii. să administreze sau.Consiliile locale şi primarii. 3 alin. aparţin comunei. în condiţiile legii. în conformitate cu principiul autonomiei locale. Aceste autorităţi sunt autonome. în condiţiile legii. în condiţiile legii. pe de altă parte. treburile publice. la iniţierea şi la dezvoltarea unor programe de dezvoltare regională. oraşelor şi judeţelor. autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale.1 Organizare. funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. învăţământ. în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean. oraşe şi judeţe.

numărul de personal din aparatul propriu. Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate. muncă şi protecţie socială . aprobă. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. Actele juridice adoptate de consiliile locale poartă denumirea de hotărâri. regională. respectiv viceprimarii. protecţie mediu şi turism . întrucât nu posedă capacitate juridică proprie şi deci nu participă în nume propriu în raporturile de drept administrativ. la propunerea primarului. stabileşte impozite şi taxe locale. ale instituţiilor şi serviciilor publice. cu respectarea prevederilor legale în limita mijloacelor financiare de care dispune. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. în condiţiile legii. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. împrumuturile. organigrama. 1. în condiţiile legii. avizează sau aprobă. aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar. ci în numele autorităţii respective Aceste autorităţi au initiativă şi hotărăsc. precum şi taxe speciale. în condiţiile legii. locale sau centrale. potrivit specificului şi nevoilor locale. administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului. Serviciile publice înfiinţate de către consiliul local activează în principalele domenii de activităţi. de organizare şi amenajare a teritoriului. deoarece nu au calitatea de subiect de drept. protecţie copii . precum şi ale regiilor autonome de interes local.2 Atribuţii. precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului. statul de funcţii. îndeplinesc orice alte atribuţii care au legatură cu activitatea lor. juridică şi de disciplina etc). în condiţiile legii. după caz. zonală şi de cooperare transfrontaliera. amenajarea teritoriului şi urbanism . 6 . în limitele normelor legale. prognoze şi programe de dezvoltare economico socială.Serviciile publice nu au dreptul de a emite acte administrative. dupa caz. documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism. virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare. studii. stabileşte.sănătate şi familie . competenţe şi sarcini ale consiliului local Consiliul local are urmatoarele atribuţii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul. aprobă statutul comunei sau al oraşului. în toate problemele de interes local. inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană. aprobă bugetul local.

precum şi a serviciilor publice de interes local. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat. potrivit competenţelor sale. în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie. stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora. în condiţiile legii. sănătate. în condiţiile legii. hotărăşte vânzarea. cultură. norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local. acordarea de stimulente în natură şi în bani. în condiţiile legii. în limitele competenţelor sale. de sub autoritatea sa. precum şi de alte facilităti. tineret şi sport. documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. sportive şi de agrement. hotărăşte. şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. incendiilor. analizează activitatea gardienilor publici . în condiţiile legii. condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie. aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului. analizează şi aprobă. precum şi a întregii infrastructuri aparţinănd căilor de comunicaţii de interes local. în condiţiile legii. în condiţiile legii. pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă.hotărăşte darea în administrare. documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora. urmăreşte şi controlează activitatea acestora. asemenea facilităţti pot fi acordate şi personalului didactic. membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa. în numele unităţii administrativ-teritoriale. exercită. după caz. aprobă. numeşte şi eliberează din funcţie. societăţi comerciale şi servicii publice de interes local. instituie. apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa. contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice. potrivit legii. înfiinţează instituţii publice. apărarea ordinii publice. culturale. în condiţiile legii. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului. controlează şi analizează activitatea acestora. cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice. numeşte şi eliberează din funcţie. aplică sancţiuni disciplinare. artistice. podurilor. asigură. urmăreşte. 7 . conducătorii serviciilor publice de interes local. hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local. în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient. poliţiei. întreţinerea şi modernizarea drumurilor. stabileşte măsurile necesare pentru construirea. hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale. jandarmeriei. persoanelor pe care le-a numit. după caz.

lunar. locuri şi parcuri de distracţie. hotărăşte. în condiţiile legii. asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă. de pieţe şi de obiective de interes public local. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială.3 Funcţionarea consiliului local Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani. la convocarea primarului. Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 1. lucrări. în condiţiile legii. în caz de razboi sau catastrofă. înfiinţează şi organizează târguri. în condiţiile legii. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale. atribuie sau schimbă. în condiţiile legii. Consiliul local se întruneşte în şedinte ordinare. asigură protecţia drepturilor copilului. pieţe. la cererea primarului sau a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului. prin lege organică. Sedinţele consiliului local sunt legal constituite 8 . baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora. în scopul creşterii calităţii vieţii. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. conferă persoanelor fizice române sau straine. Convocarea consiliului local se face în scris. denumiri de străzi. cu cel putin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine. sprijină. înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local.acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător. activitatea cultelor religioase. potrivit legislaţiei în vigoare. cu merite deosebite. care poate fi prelungit. cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. oboare. servicii sau proiecte de interes public local. contribuie la protecţia. hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări. prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale. titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului. conservarea. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. în condiţiile legii.

In legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Dezbaterile din şedinţele consiliului local. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. ales ca preşedinte de şedinţă prin votul tuturor consilierilor. ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie.Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local. zonală sau de cooperare transfrontalieră. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă. în condiţiile legii. persoane juridice române sau straine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. Consilierul care conduce şedinţele de consiliu. zonală sau 9 . In situaţia în care un consilier absentează de doua ori consecutiv. cu votul majorităţii membrilor prezenţi. fără motive temeinice. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. prin semnătură. Hotărârile privind contractarea de împrumuturi. regională. Sedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. Problemele privind bugetul local. organizaţii neguvernamentale. pe o perioada de trei luni. care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului. el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. In exercitarea atribuţiilor ce ii revin consiliul local adoptă hotărâri. precum şi modul în care şi -a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal. semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului. Sedinţele consiliului local sunt publice. cu excepţia cazurilor în care consilierii decid.dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie. cu majoritate de voturi. în condiţiile legii. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. regională.

precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin. potrivit legii. hotărârea consiliului local se semnează de 3 -5 consilieri. cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunostinţă publică. care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. pentru legalitate. Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar.de cooperare transfrontalieră. Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. cu excepţiile prevăzute de lege. activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local.Hotărârile privind bugetul local.Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau. care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile. In cazul în care consilierul ales ca preşedinte de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze. de îndată. 10 . dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat. Fiecare consilier. Aducerea la cunosţinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. consiliului local. în nume propriu. dupa caz. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat. In acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. Hotărâile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate. In exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. iar cele individuale. cu organizaţii neguvernamentale. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa două şedinţe consecutive. dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. care va fi făcut public prin grija secretarului. de la data comunicării. de către secretar.

Principalele activitati economice specifice zonei sunt: agricultura. construirea unui parc. comertul. cu excepţia viceprimarului. în frunte cu primarul sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi au ca scop principal funcţionarea. dintre care 839 ha de teren alcatuiesc „domeniul” intravilan al comunei iar restul de 11200 ha pe cel extravilan.monument istoric . Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. din timpul lui Ştefan cel Mare . construirea unei statii Peco. repartizate astfel: 9 gradinite. moderrnizarea drumurior comunale. punerea la dispozitie a unor suprafete de teren in functie de tipul investitiei .Iana.Comuna Puiesti se intinde pe o suprafata de 12039 ha. urmărind să devină un lider regional . funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. „privilegiile” oferite de catre primarie investitorilor sunt urmatoarele: scutirea de impozite si taxe locale.comuna Motoşeni şi Răchitoasa ce aparţin judeţului Bacău. soluţionarea şi gestionarea. la sud . 11 . 1.Ghergheşti şi Iana. zootehnia. a angajaţilor.Comuna puiesti are in administratie un numar de 25 de institutii de invatamant . si un liceu. a treburilor publice.monumente istorice. reabilitare spital.După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate. având ca vecini: la nord . prin care se numara : construirea unei Sali de sport.comunele Voineşti şi Ghergheşti. din jud Vaslui are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice). Primaria comunei Puiesti. apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile. în condiţiile legii.Primaria Puiesti ofera o serie de facilitati investitorilor pentru atragerea de capital in zona .si un nr . pe principalele domenii de activitate.Biserica din satul Puieşti şi Biserica din satul Fântânele . Pogana şi Coroieşti şi la vest . Principalele obiective turistice intalnite in zona sunt: Biserica de lemn din Cetăţuia. Comisiile de specialitate îşi aleg cate un preşedinte şi un secretar. pentru a favoriza dezvoltarea activitatilor de natura economica. la est . 15 scoli generale. construirea unor noi scoli si gradinite si amenajarea unor spatii de recreere 2 Obiect / domeniu de activitate Consiliul local.de 228 de gospodarii.Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate şi lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.4 Prezentare generala Comuna Puieşti este situată în partea de vest a judeţului Vaslui. construirea unei baze sportive. Organizarea. proiectele de investitii reprezinta si ele o atractie pentru firmele de specialitate deoarece primaria realizeaza in momentul de fata numeroase investitii pentru dezvoltarea locala .Comuna Puiesti are o populatie de 4858 de locuitori. în numele şi în interesul colectivităţilor loca le pe care le reprezintă. moraritul si panificatia.

Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici).1 Obiectivele urmăresc 4 perspective: PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii. Cooperează în sistem de parteneriat cu clientii (persoane publice si juridice). pe care îl implementeaza si il îmbunătăţesc continuu. o o o Responsabilitate / promptitudine. Urmăresc maximizarea competitivităţii lor. Acţionează in cadrul unui sistem de management. încercând să obţină avantaje din valoarea. mai precis în domeniul administratiei publice locale. sunt decişi să implementeze sistemul de management actual pe baza ISO 9001: 2000 şi să obţină certificarea acestuia. 12 . Managementul îşi stabileşte propriile obiective utilizând politica CONTRIBUABILILOR. cu perceperea dorinţelor. inteligenţa serviciilor acestora. necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT. În domeniul calităţii.2. şi folosesc permanent efectul sinergetic. o o o Personalul. bazat pe standarde internaţionale. perspicacitatea. clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora. colaboratorii sunt direct responsabili de calitatea muncii lor şi deplin conştienţi de acţiunile lor. Managementul de vârf elaborează şi pune la dispoziţie POLITICA DE o o MANAGEMENT A PRIMARIEI COMUNEI PUIESTI o o Aprecierea aportului personalului se face conform realizării obiectivelor proprii stabilite. PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial. Satisfacerea aşteptărilor clientului PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE o Sunt integraţi in cadrul administratiei publice.

numiti in condiţiile legii. prin acte si operatiuni tehnice. favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică. educare şi de responsabilizar e a personalului . Organizrea aparatului de specialitate a Primarului Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca: directii. Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului. CONSIDERĂ MOTIVAREA. economice si juridice. Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor institutii. Doresc să mărească autoresponsabilizarea acestora. ele nu au capacitate juridica. viceprimar si secretarul municipiului. indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor functionale strucurate ca directii. potrivit organigramei aprobate de consiliul local. 13 . o Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive. SPECIALIZAREA SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale. o o o 3. trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare internă. se realizeaza atributiile consiliului local si ale primarului. cu acelasi specific. servicii. administrativa distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza. în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu. gen training activ.PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII-DEZVOLTĂRII Primaria a demarat dezvoltarea unei strategii de formare. birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre primar. Conducerea. servicii si birouri este asigurata de catre functionarii de conducere (functionari publici si personal contractual). din administratia publica locala Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe. INITIATIVA.

Sociala Referent de specialitate Referent programator  Compartimentul contabilitate: Consilier contabil Consilier operator Consilier agent fiscal  Compartimentul cultura: Ref.3.1 Structura organizatorica Structura organizatorica a Primariei comunei Puiesti cuprinde urmatoarele compartimente si functii de conducere:  Consiliul local  Primar  Viceprimar  Secretar  Compartimentul agricol :               Consilier ing. Tutelara Referent asist. Director camin cultural Bibliotecar  Compartimentul administrativ-gospodaresc:   Guard ingrijitor 14 . Agronom Consilier urbanism Consilier agent agricol Referent agent agricol  Compartimentul asistenta sociala: Consilier stare civila Consilier aut.

indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici. agentii economici si institutii publice din comuna pentru a aplica masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre . conform angajamentelor contractuale . din oficiu sau la cerere.2 Organizarea internă Aparatul propriu al Primăriei comunei Puiesti este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legi inr. asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local. In acest scop poate mobiliza populatia. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. verifica. epidemiilor sau epizotiilor. impreuna cu organele de specialitate ale statului.3 Atributiile primarului: asigura respectarea prevederilor Constitutiei. prin intermediul politiei jandarmeriei. incendiilor.3. a decretelor Presedintelui Romaniei. in situatia in care considera ca hotararea este ilegala in trei zile de la adoptare sesizeaza prefectura propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum. dispune masurile necesare şi acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice centrale. in conditiile legii. gardienilor publici. raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public şi domeniului privat al comunei . asigura ordinea publica si linistea cetatenilor.215/2001 privind administraţia publică locală şi este structurat astfel : 3. ia masuri pentru organizarea acestei consultatii in conditiile legii 15 . exercită functia de ordonator principal de credite. întocmeşte proiectul bugetului local si contul de încheiere aexercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local.precum şi punerea înaplicare a legilor. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunica de îndata consiliului local cele constatate. asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. Pe baza hotararii consiliului local. care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor. precum şi a hotarâailor consiliului judetean. cu privire la problemele locale de interes deosebit. catastrofelor. pompierilor si unitatilor de protectie civila.

Direcţia de Investitii. Semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul verbal. Amenajarea Teritoriului. iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora.3.are urmatoarele atributii principale conform Legii nr. Serviciul Cadastru.5 Secretarul In calitate de functionar public de conducere. Directia Servicii Publice.indeplineste functia de Ofiter de stare civila. 3. în conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului. serviciilor si birourilor de specialitate care i-au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea primarului si anume . . 215/2001 a administratiei publice locale: Comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurind convocarea consiliului local. .vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrat de municipiu.4 Atributii ale viceprimarului . . Indeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legii.asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. Directia de Administrare a Patrimoniului. . conform legii si specificului local. 16 . Intocmeste pontajul prezentei consilierilor la sedinta. Birou Mediu si Dezvoltare Regionala. in termenul stabilit de lege Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local Aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintei consiliului local Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local si efectueaza lucrarile de secretariat Intocmeste procesul verbal al sedintei consiliului local. constatarile Corpului de control a disciplinei în constructii. cat si eliberarea autorizatiilor de constructii. le prezinta spre aprobare Consiliului local.exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate. . sesizarilor si cererilor cetatenilor în domeniul sau de activitate. Viceprimarul coordoneaza si controleaza activitatea directiilor. cu exceptia celor ce nu pot fi delegate.urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar. în spiritul legii. .controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor.solutioneaza operativ. potrivit prevederilor legale. Serviciul Urbanism.Directia Tehnica.

la cererea acestora.Pune la dispozitie consilierilor in timp util procesul verbal al sedintei anterioare. stabilite de primar. pina la constituirea noului consiliu local. in termen de cel mult 20 de zile.dar nu mai tirziu de 3 zile de la data adoptarii Inregistreaza comunicarile efectuate intr-un registru special destinat acestui scop . in absenta primarului si viceprimarului Indeplineste atributii de ofiter de stare civila daca acestea I s-au delegat de catre primar Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local. Coordoneaza si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate. in afara celor cu caracter secret. pe care ulterior il va supune spre prezentare consiliului local Intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat. institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar. 17 . in termen de cel mult 10 zile.Aduce la cunostinta publica hotaririle cu caracter normativ in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale de catre prefect Pune la dispozitia consilierilor. potrivit competentelor si artibitiilor ce in revin potrivit legii.daca legea nu prevede altfel Rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului. in caz de dizolvare. semnat si sigilat. impreuna cu consilierul care conduce sedinta Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotariri si le avizeaza pentru legalitate Contrasemneaza pentru legalitate hotaririle consiliului local Comunica hotaririle consiliului local primarului si prefectului. de indata. stabilit legii Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale. in conditiile legii. informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primari Aduce la cunostinta publica rapoartele de activitate ale consilierilor si viceprimarului Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului Urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal Asigura comunicarea catre autoritatile.

18 .661/2201. comunicarea săptămânală la Direcţia Economică-Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăţi înscrise în Registrul Agricol precum şi comunicarea noilor proprietari. conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică. deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale. ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale. transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale. succesiune şi burse. verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol. verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol. potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren. întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole).nr. donaţii. ajutor social. moştenirii. vizează declaraţiile de impunere fiscală conform situaţiei existente în Registrul Agricol. colaborează cu organele specializate privind combaterea şi prevenirea epizootiilor. întocmeşte procesele verbale şi vizează trimestrial certificatele de producător. handicap.4 Compartimente si servicii: 4. întocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producător pentru anul agricol 2008-2009 şi afişarea pentru asigurarea publicităţii acestora conform art. eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol. înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar şi legea 10/2001. operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor -cumpărărilor. eliberează adeverinţe de şomaj.7 din HGR . conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994.1 Compartimentul Agricol-atributii: redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol. schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor. eliberează adeverinţe (păşuş) pentru vânzări de animale (la piaţă şi abator) întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege.

reclamaţii. organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei. proiecte. Administrativ-atributii: organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei. asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului şi aprobată de ordonatorul secundar de credite. actualizează zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate. urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale. în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct. etc. întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului. 82/1991-Legea contabilităţii republicată. 500/2002 privind finanţele publice. potrivit Legii nr.centralizează toate datele înscrise în registrul agricol. organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii. efectuarea studiu individual şi documentare în domeniul legislaţiei aplicabile 4. asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite. personal şi obiectivele de investiţii . CAS. 19 . relaţii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol. propune rectificări în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu . care nu sunt cuprinse în fişa postului. Legii nr.. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale. verificări.2 Compartimentulu Financiar . reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat. contribuţia la fondul de şomaj. îndeplinirea oricăror altor sarcini. efectuează calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal cu aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale. participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări. exercită controlul financiar preventiv propriu.Contabilitate.

pentru programul de investiţii al agenţiei. definitivează lista de utilaje independente. prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite. urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor. asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii (dotări aparatură. cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. trimestriale şi anuale. se ocupă de creşterea capacităţii instituţionale în conformitate cu cerinţele Aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. a instalaţiilor sanitare. 20 . a echipamentelor de birou. întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă. echipamente. conform listelor aprobate.asigură monitorizarea cheltuielilor de personal. periodic. o înaintează spre analiză şi avizare conducerii agenţiei în vederea trimiterii spre aprobarea ordonatorului secundar de credite. pe care le supune spre aprobare Consiliului Local. prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala. răspunde de înregistrarea. a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii. promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora. organizează şi răspunde de paza sediului. prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare. organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei. în limitele necesarului aprobat. casări de mijloace fixe. lunare. lista cheltuielilor de capital. aflat în derulare. aduce la cunoştinţa conducerii agenţiei. materialele administrativ-gospodăreşti. echipamente. organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţie i. procură. de iluminat şi de încălzire. centralizează realizările fizice şi valorice. problemele deosebite şi rezultatele activităţii. asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: de strategie. întocmeşte situaţia privind cheltuielile cu organizarea twinning-urilor şi o transmite ordonatorului secundar de credite. propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei 4. corelându -le cu datele contabile. aparatură şi dotări diverse şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite. utilaje independente). actualizează periodic. precum si a programelor de actiune antisaracie. analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei.

de executie. 4. cu serviciile publice locale de asistenta sociala.de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului. 21 . repartizeaza. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. în baza graficului aprobat de Secretarul General al Consiliului judeţean şi avizat de Inspectoratul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.atributii: Inregistreaza. inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă din judeţ. prin asigurarea mijloacelor umane. Asigura reprezentarea si intocmeste programul conducerii institutiei pentru primiri vizite. Asigura stenodactilografierea sedintelor Consiliului Local. trimise de direcţiile locale de evidenţă a persoanelor. primeşte. necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie.4 Compartimentul secretariat. patreaza si conserva documente cu informatii secrete. Asigura convocarea consilierilor si a invitatilor la sedintele Consiliului Local. Viceprimar si Secretar.5 Serviciul stare civilă-atributii: îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. 4. de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie. prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu. materiale si financiare. verifică şi distruge certificatele de stare civilă greşit completate şi anulate. precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective. Asigura protocolul in cazul primirilor de vizite de lucru la Primar. întreaga activitate de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. Asigura evidenta si distribuirea corespondentei primite prin posta cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Viceprimari si Secretar Tine evidenta. urmăreşte modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale. distribuie si expediaza corespondenta intrata la Primar. precum şi modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite.

verifică modul de întocmire de către serviciile locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează I. atipice. cât şi de la serviciile locale. încredinţate de conducerea Consiliului judeţean. întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui /prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă preşedintelui Consiliului judeţean spre aprobare. întocmeşte şi expediază întreaga corespondenţă de stare civilă. sesizate de serviciile locale ale primăriilor. pe care le înaintează Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă a Persoanelor. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege.E. informează Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor cu privire la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special. ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile. avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii. precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lun ar. în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu. din diferite motive. oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu personalul specializat în domeniul stării civile din primării. întocmeşte şi transmite situaţiile statistice.N. organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii prof esionale atât din aparatul propriu. desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din primării. spre aprobare. pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor şi faptelor de stare civilă.P. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii d e informaţii clasificate. “în alb” şi participă la verificările şi cercetările ce se efectuează în cazul dispariţiei acestora. trimestrial şi anual de către serviciile locale de evidenţă a persoanelor. colaborează cu serviciile de poliţie judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută..asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă. la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când. asigură sprijinul necesar soluţionării speţelor de stare civilă. 22 .

urmăreşte punerea în legalitate cu certificatele de naştere a persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială. reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă distruse. parchet. 23 . identifică actele de stare civilă vizate. păstrează şi gestionează registrele şi opisele de stare civilă exemplarul II de la oficiile de stare civilă locale. întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial al organelor în drept a le solicita (instanţe judecătoreşti. exemplarele I şi II. notari publici. le operează în exemplarul II. după care le trimite pentru operare şi la exemplarul I. poliţie. curentă şi specială. asigură. asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului. pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor a căror identitate nu este cunoscută sau. primeşte comunicări de menţiuni de la serviciile de stare civilă locale. din documentele rezultate din activitatea de profil. le analizează şi propune preşedintelui Consiliului judeţean aprobarea sau respingerea motivată a acestora. colaborează cu instituţiile Direcţiei de Sănătate Publică şi cu maternităţile. actualizează.) şi controlează modul de atribuire şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă. înscrie pe marginea actelor de stare civilă menţiuni privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor.P. parţial ori total. primeşte. precum şi de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor pe care le înregistrează în registratura proprie. după exemplarul existent. depuse de serviciile locale după completarea tuturor filelor din registru.efectuează controale la serviciile locale pe linia asigurării securităţii documentelor de stare civilă cu regim special. primeşte cererile şi documentaţia necesară pentru acordarea dispensei de vârstă şi de grad de rudenie. aprobă. primării). comunicările fiind clasate în vederea arhivării. modificarea codului numeric personal atribuit sau scris greşit în actele de stare civilă. centralizează periodic rezultatele obţinute. asigurând securitatea şi conservarea acestor documente. pentru stabilirea cu operativitate a identităţii acestora. după care restituie exemplarul I. în alb. certificând exactitatea datelor înscrise. verifică modul de completare a registrelor de stare civilă. în cazul în care se constată acest lucru. în condiţiile legii.N. primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (C. în condiţiile legii. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege. în vederea prevenirii cazurilor de dispariţie a unor registre sau certificate de stare civilă. încredinţate de conducerea direcţiei.

Si acestea din urma pot initia elaborarea unor decizii in cazurile prevazute de lege sau cand activitatea lor ori a organului superior solicita o reglementare in care este necesar sa se implice. 5. 26 24 .4 adoptarea deciziei. Cetatenii. Cum orice tendinta de schimbare este neutralizata. In aceasta faza este precizat continutul deciziei. determina initierea unei decizii administrative iprin cereri. in general. atat in cadrul unui proces de grup. 5. organelor emitente ori celor subordinate. fapt care influenteaza strategia si mijloacele concrete de actiune. In cele mai multe cazuri. 5. 5. organizatiilor nonguvernamentale etc. anul II. suport curs. fie ca activitate individuala a managerului. in vederea realizarii unui anumit scop.2 pregatirea proiectului de decizie.3 evaluarea proiectului de decizie si deliberarea. Decizia in Administratia Publica. pentru ca aceasta etapa sa aiba loc administratia trebuie sa constientizeze existenta unei probleme.1 Initierea proiectului de decizie In general. La randul ei este structurata ipe mai multe etape: 1 Onofrei M.1 initierea iproiectului de decizie (identificarea problemei). Initiativa poate apartine organelor legislative sau celor administrative ierarhic superioare. Din acest motiv. a carui executare implica sarcini sau masuri tehnico-organizatorice pentru institutiile subordonate.. mecanismul administrative functioneaza lent si echilibrul care se stabileste intre elementele sale componente are un caracter static. sesizari si reclamatii. initiative proiectului de decizie vine din afara institutiei publice. Initiativa organelor superioare rezulta din adoptarea unui act normative. p.5 Procesul decizonal in activitatea administrativa La elaborarea unei decizii se parcurg urmatoarele etape:1 5. referindu-se la actiunea participantilor la procesul decisional. societatea civila. Ea are un caracter dinamic si intern. impulsul de la originea proiectului vine din exteriorul administratiei care este direct interesata in satisfacerea cerintelor actuale si mai putin a celor viitoare. 5.2 Pregatirea proiectului de decizie Aceasta este probabil cea mai importanta faza a procesului decisional si poate avea loc. Administratie Publica.

fie nu au fost elaborate norme metodologice de aplicare. in care se apreciaza argumentele pro si contra. documentarea este nesatisfacatoare ori s-au strecurat interese personale sau de grup care influenteaza rezultatul deliberarii. Sunt nenumarate cazurile in care programe si decizii importante nu si-au atins obiectivele. care ia in considerare conditiile interne si externe. dar atunci cand imprejurarile o cer. pentru rezolvarea aceleiasi probleme. este necesar sa se respecte urmatoarele principii: principiul definitiei. precum si raspunderea ipentru aceste operatiuni. inseamna ca obiectivul proiectului de decizie n-a fost exact definit. pentru ca procesul de implementare a unei decizii sa aiba success. procedandu-se la analiza critica a proiectului de decizie. pentru ca. Actul deliberarii este precedat de dezbateri. ea decide cu orice risc si isi asuma aceasta raspundere. solutii total diferite. impreuna cu cu materialele utilizate la intocmirea lor. In general.determinarea obiectivului deciziei decumentarea sau informarea analiza materialului documentar elaborarea proiectului de decizie. membrii forului nu cunosc continutul proiectelor de decizie si nu isi pot exprima pozitia in legatura cu acestea. 5. 5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea Evaluarea si studierea variantelor proiectului de decizie revin in sarcina conducatorului institutiei. O conducere eficienta se poate insela in adoptarea deciziilor sale. Sedintele in care se delibereaza trebuie pregatite si convocate in termen util. principiul identitatii. Atitudinea de nehotarare a conducerii prejudiciaza activitatea subordonatilor. Fara furnizarea la timp a documentatiei. practica experimentala si rezultatele anterioare. textul proiectelor de decizie. In cazul in care se propun.4 Adoptarea deciziei Adoptarea deciziei constituie un drept si o obligatie a conducerii. principiul justificarii suficiente. el trebuie planificat cu atentie si a se depuna toate eforturile pentru a castiga suportul celor implicate in reusita sa. Pentru ca adoptarea sa fie fundamentata stiintific. transmitandu-se persoanelor implicate in aceasta activitate. atunci cand o decizie este indispensabila pentru functionarea lor. fie cei care trebuiau sa se ocupe de aplicarea in practica aveau prea putine 25 . Adoptarea deciziei este rezultatul unui proces de o complexitate deosebita.

2 activitati concomitente adoptarii actului. 26 . 6. motiv de nulitate absoluta a actului administrativ atacat. In doctrina juridica toate aceste activitati sunt grupate pe 3 nivele de lucru: 6. Regulile care stabilesc competenta au caracter de ordine publica. in acest sens.3 activitati specifice posterioare adoptarii actului adm. Aceste operatiuni sunt valabile numai daca s-au respectat conditiile de fond si de forma la intocmirea sau realizarea lor. ceea ce semnifica faptul ca in cadrul unui litigiu de contencios administrativ.. Adoptarea sau emiterea actelor Administrativ se face in general.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ Culegerea si prelucrarea informatiilor reprezinta activitatea care are cea mai mare pondere in desfasurarea etapei de pregatire a actului adm. poate ridica in orice moment al procesului. Cea mai mare parte din personalul angajat in administratie intocmeste sau pregateste emiterea/adoptarea actelor si efectueaza. intrucat informatiile culese satu la baza elaborarii solutiilor cuprinse in act. monitorizarea aplicarii deciziei este si ea o etapa importanta. exceptia de necompetenta a autoritatii publice parate. 6.1 activitati anterioare. In dinal. deoarece este dovadat certa ca problema respective si-a gasit sau nu rezolvarea. oricare din parti si chiar instanta de contencios administrativ din oficiu. 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura Elaborarea actelor administrative Actele administrative pot fi emise/adoptate numai de personalul administrativ competent si in limitele competentei pe care legea o confera.motive sa o faca. operatiunile administrative si tehnico-materiale potrivit atributiilor stabilite de lege. dupa o procedura complexa care cuprinde mai multe activitati desfasurate atat de functionarii autoritatilor care adopta actul cat si a altor activitati care colaboreaza cu acestea. 6.

avizele facultative . 390/1993. conforme. un loc important il ocupa avizele. Dupa elaborarea proiectului de act adm. un titlu scurt. acesta este transmis spre avizarea autoritatii pub. . daca a cerut-o. in care. are facultatea sa tina cont sau nu de aceasta parere. consultative. ele reprezinta opiniile unei autoritati a adm.. in chiar continutul actului.. daca este cazul. . si temeiul jurid. iar la sfarsit nr. un preambul. le revin si unele sarcini in asigurarea aplicarii actului adm. sectiuni.textul trebuie sa sa fie clar. .. In cadrul masurilor anterioare adoptarii actelor adm. de obicei. carora de regula.G.sunt acelea in care organul ce emite actul adm. avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative este stabilita procedura pregatirii si elaborarii proiectelor de legi.acetele adm. structurat in parti. solicitate de o alta autoritate pub. paragrafe. se arata pe scurt scopul actului adm. de ordine. iar continutul bine sistematizat. ale Guvern. capitole. alineate. data emiterii. pt aprobarea Metodologiei privind pregatirea.stilul folosit in redactare sa fie imperativ. abilitate in acest sens. elaborarea. 27 . pub. localitatea. trebuie sa aiba un antet care cuprinde denumirea acutoritatii care il adopta (emite). . de tehnica jurid. evitandu-se notiunile cu mai ulte intelesuri. articole. trebuie avuta in vedere si respectarea unor cond. la forma sa exterioara. in legatura cu o anumita problema asupra careia autoritatea il solicita.La elaborarea proiectului de act.intelesul unor notiuni si termeni utilizati sa fie precizat. Adm. precum si ordine cu caracter normativ si instructiuni ale ministrilor: . Adoptarea sau emiterea actului fara acest aviz nu are nici o consecinta pe planul validitatii lui. precis si corect redactat. Urmeaza cuprinsul actului. precum si stampila autoritatii emitente. ordonante si hot. are DREPT de a hotari sa ceara sau nu parerea altui organ si. pe baza caruia este emis. pt a nu produce confuzii si interpretari diferite in aplicarea sa concreta. referitoare la redactarea proiectului.. Prin H. In locul unde este indicata fct celui care emite actul se va aplica semnatura sa. Avizele sunt de 3 tipuri: facultative.

28 . care este de fapt consitamantul la adoptarea sau emiterea actului. legea conditioneaza emiterea actului adm. Dupa ce actul adm. 6. are obligatia sa le solicite altui organ. .2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ In cadrul acestui nivel se trece la adoptarea sau emiterea actului adm. confirmarea sau autorizarea altui organ. unele dintre ele strict reglementate de lege. Aceasta procedura consta in dezbaterea proiectului intocmit de catre conducerea colegiala a organului care il adopta si adoptarea lui propriu-zisa sau in luarea deciziei conducatorului servic. de aprobarea. are atat obligatia de a le solicita. Ele nu pot sa emane niciodata de la un organ ierarhic superior. in care se realizeaza o serie de activitati. cu cond. actul adm. respectiv. Sunt situatiii in care legea prevede acordul unui organ – care reprezinta manifestarea de vointa a organului stabilit de lege. acesta se semneaza de catre conducatorul organului respectiv. ce se resfrang asupra validitatii si implicit a efectelor pe care le produce. intrucat nu se respecta o cerinta a legii. Acordul prealabil produce el insusi efecte jurid.in cazul acordului prealabil. pub.. Avizele pot fi solicitate de la un organ subordonat sau de la un organ care face parte din alta ierarhie de organe si care se situeaza la acelasi nivel sau la un nivel inferior ori superior organului care il solicita. In aceasta situatie. cat si de a se conforma acestor avize. care il emite. organul care emite actul adm.. organul emitent nu poate stabili masuri contrare continutului acestuia. ca prin continut sa nu fie contrar manifestarii de vonita a organului emitent. concomitent si posterior. Nesolicitarea si neobtinerea acestui aviz duce la nulitatea actului adm. poate sa renunte la DREPT de a mai emite actul adm. . a fost adoptat sau emis.avizele consultative – organul ce emite sau adopta actul adm. In unele cazuri. emis nu poate fi contrar continutului avizului. Acordul este de 3 tipuri: prealabil.avizele conforme – in cazul lor. dar nu este obligat sa se conformeze acestora.

intra in vigoare la o data ulterioara emiterii lor prevazuta in mod expres in actul adm. este necesar votul pt a 50%+1 din nr membrilor organului. Dupa semnare. dat un nr. organul de la care emana si de la data aducerii la cunostinta lor. sa conduca la rezolvarea eficienta a problemelor din domeniu.3 Activitati specifice posterioare adoptarii Aceste activitati privesc intrarea in vigoare is incetarea efectelor actelor adm. intra in vigoare din momentul existentei lor legale. adica a emiterii lor. actul adm trebuie sa fie stampilat. de regula. fie de la o anumita data certa). pt. de organele colegiale. CONDITIA DE OPORTUNITATE Actele adm. Momentul si modalitatea aducerii la cunostiinta a unui act adm. respectiv (fie dupa un anumit interval de timp de la publicare. este conditionata si de qvorumul intrunit.Judetean). pt validitatea actului adm. Sunt situatii in care acetele adm. astfel: 29 . difera. de pilda. 6. In general. fara a se confunda insa cu legalitatea care este intotdeauna sanctionata cu nulitatea actului respectiv. trebuie sa fie emise (adoptate) in cel mai proprice moment al eficacitatii lor. adica actul adm. de ordine si mentionate ziua. de oportunitate conduce la nulitatea actului adm. facandu-se cu cele mai potrivite mijloace si cele mai reduse cheltuieli. Sunt situatii in care se cere o majoritate calificata. in cauza. de timp si de loc. de la cre emana. Nerespectarea cond. dar sa vizeze obiectivele si rezultate de interes.Validitatea actelor adm. Oportunitatea se apreciaza in mod concret in fct de atributiile cu care a fost investit organul adm. total al membrilor (ex: dezbaterea sia doptarea bugetului de Consil. luna si anul. trebuie sa fie datat. Actele adm. in fct de natura actului si de organul emitent al acestuia. adica votul a cel putin 2/3 din nr.

care este o instiintare scrisa. actele normative ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale adm. Actele adm. Reglementarea si administrarea unei parti importante din treburile piblice se realizeaza sub propria raspundere si in beneficiul populatiei. Nepublicarea lor constituie o cauza de nevalabilitate pt asemenea acte. nu prezinta o modalitate obliagtorie ptaducerea lor la cunostinta. prin care cei interesati iau cunostiinta de existenta actului si de obligatia lor de a-l executa. Oeganul emitent al actului adm. Autonomia locala. are deplina libertate de a alege modalitatea de aducere la cunostinta pub a actului. in fct de imprejurarile concrete. cu caracter normativ. in fct de continutul sau. ele fiind considerate ca inexistente. In acelasi timp. eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si consultarea cetatenilor in probleme de interes local. 7 Principii de organizare a instituţiei publice Administratia publica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale. de stat se publica in M.1 Principiul autonomiei locale Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva pentru activitatile locale sa reglementeze si sa administreze in cadrul legii. reglementarea si administrarea treburilor publice are drept obiectiv principal satisfacerea cerintelor populatiei.Of. in calitate de principiu de organizare si functionare al autoritatilor administratiei publice locale se poate manifesta numai in limitele prevederilor din Constitutia statului si altor reglementari fundamentale. in cadrul legii. sub propria lor raspundere si in favoarea populatiei respective. in raport de acele imprejurari de timp si loc. Guvern. al Rom. individuale sunt aduse la cunostinta printr-o notificare. - actele adm. normative emise de organele locale ale adm. al descentralizarii serviciilor publice.- actele adm. respectiv tinand seama de prevederile Constitutiei si ale altor legi. Hot. in fct de organul emitent. pub. Dreptul si capacitatea de a reglementa si a administra treburile publice locale se exercita. 7. normative sunt aduse la cunostinta prin modalitati variate. optand pt cea mai adecvata modalitate de aducere la cunostinta a actului. Aceasta trasatura a autonomiei locale reflecta raspunderea autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa si a administra o parte importanta din treburile publice. o parte importanta din treburile publice. 30 .

avand la baza legea bugetara anuala.4 Principiul legalitatii Aplicat in administratia publica locala. consiliile locale sunt alese in conditiile legii. Institutiile publice pot produce bunuri publice. 7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice Serviciile publice care se manifesta ca activitate a autoritatilor publice pentru satisfacerea unei nevoi de interes general. infiintarea de activitati economice si de aparare a dreptului omului. datorita importantei lor. cu exceptia celor care sunt date. O trasatura a institutii lor publice este cea a producerii si distribuirii. in mod gratuit de bunuri si sercivii pentru populatie. 7. cultura si religie. actiuni sportive si de tineret. trebuie sa functionze in mod regulat si continuu. in mod expres in competenta altor autoritati publice. actiuni privind ordinea publica alte actiuni economice 31 . in urmatoarele domenii : actiuni social culturale : invatamant. administarii si executarii bugetului local . Menirea lor este numai de a administra treburile unitatilor administrativ teritoriale in care sunt alesi in interesul locuitorilor. Rolul acestor servicii este tocmai de a concepe si a asigura strategia guvernului in acel sector de activitate careia I se subsumeaza activitatile practice concrete realizate la niveluri inferioare. obiectul de activitate al unei institutii publice. asistenta sociala. sanatate. Producerea acestor bunuri este de regula . sistemul de protectie a copilului si a persoanelor cu handicap.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale In constituia Romaniei se prevede numai ca primarii. acest principiul imbraca toate aspectele organizatorice si functionale prin care se infaptuieste administratia publica in unitatile administrativ teritoriale Deciziile si hotarare care le i-au autoritatile administratiei publice locale pot viza urmatoarele domenii de interes local: organizarea elaborarii.Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca in limitele legii sa aiba initiative in toate domeniile. efectuarea de investitii si executarea de lucrari publice. 7.

188/1999 privind Statutul Functionarului Public 32 . Functiile publice care se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute in planul de ocupare a functiilor publice pot fi ocupate prin recrutare sau. prin imbunatatirea performantelor profesionale si a perfectionarii continue in vederea dezvoltarii profesionale individuale. n. dupa caz. denumita in continuare Agentia. prin elaborarea politicilor si instrumentelor interne de gestiune si planificare a resurselor umane. aplicarea principiilor egalitatii de sanse.1 Cariera functionarilor publici2 Managementul carierei in functia publica se asigura de catre: a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici. promovare. transfer si redistribuire. 2 Legea nr. b) autoritatile si institutiile publice. in cazul functiilor publice de conducere. Ocuparea functiilor . b) instrumentele interne de gestiune si planificare a resurselor umane din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice. precum si prin monitorizarea si controlul implementarii acestora. Postul aferent unei functii publice reprezinta suma atributiilor stabilite unei pozitii din structura unei autoritati sau institutii publice.inpublice se face potrivit modalitatilor stabilite anual prin planul de ocupare a functiilor publice. organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica. a politicilor si a instrumentelor necesare planificarii. c) functionarul public. Posturile aferente functiilor publice si repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza: a) atributiilor si functiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau institutia publica respectiva. c) planurile de formare profesionala a functionarilor publici. in conditiile legii.8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice 8. prin elaborarea cadrului legal. motivarii si transparentei. Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei in functia publica sunt: a) planul de ocupare a functiilor publice. elaborat si aprobat in conditiile legii.

in scopul cunoasterii activitatii si a obiectivelor autoritatii sau institutiei publice. 33 . urmatoarele elemente: a) contributia la realizarea scopurilor. precum si in scopul deprinderii abilitatilor specifice exercitarii functiei publice. c) activitatilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica. in principal. in conditiile legii. in conditiile legii. b) continutul si rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestata. o functie publica specifica de manager public. in conditiile legii. atributiilor si obiectivelor institutiei. Fisa postului aferenta unei functii publice defineste si delimiteaza. si prin transformarea posturilor ocupate in regim contractual in functii publice. b) unei functii publice dintr-o clasa superioara. In situatia in care concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii. Concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata.b) structurii organizatorice aprobate. d) cerintele si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa postul respectiv. functiilor. in conditiile legii. Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea. in vederea stabilirii gradului de atingere de catre functionarii publici a obiectivelor profesionale. c) unei functii publice de conducere. a unei functii publice de executie cu grad profesional debutant. prin raportare la atributiile curente din fisa postului. pe o perioada determinata. precum si in vederea stabilirii gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. Intrarea in corpul functionarilor publici se face prin concurs de recrutare. candidatului declarat admis ii va fi aplicabil regimul functionarilor publici debutanti pe intreaga durata a ocuparii functiei publice. ca urmare a promovarii concursului sau examenului organizat in acest sens: a) unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii. organizat potrivit prevederilor prezentei hotarari sau potrivit regulilor stabilite pentru persoanele care ocupa. c) limitele de autoritate aferente exercitarii functiei publice. Evaluarea functionarilor publici se realizeaza. Functionarii publici care intra in corpul functionarilor publici pe o functie publica de executie cu grad profesional debutant efectueaza o perioada de stagiu.

Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere. c) starea sanatatii.Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat. cazarii si al indemnizatiei de delegare. b) isi creste singur copilul minor. in conditiile legii. pentru o perioada de cel mult 6 luni. c) transfer. dovedita cu certificat medical. pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an. d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice.Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) graviditate.Functiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovarii functionarilor publici si care devin vacante se pot transforma. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: 3 Ibidem 34 . Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu3 Modificarea raportului de serviciu Modificarea raportului de serviciu are loc prin: a)delegare. face contraindicata delegarea. in functie de necesitatile identificate in cadrul autoritatii ori institutiei publice. iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului. in functii publice cu grad profesional debutant sau asistent. Detasarea se dispune in interesul autorit atii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public. b) detasare. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public. 8.

pe durata suspendarii 35 . dovedita cu certificat medical. la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. . el are dreptul la acest salariu. c) starea sanatatii.a) graviditate. al cazarii si al indemnizatiei de detasare. pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an. d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice. in interesul autoritatii sau institutiei publice. cu acordul scris al functionarului public. f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii. functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera. cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public. Transferul. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care de face transferul. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului. e) este singurul intretinator de familie. Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate. cel putin o data pe luna. ca modalitate de modificare a raportului de serviciu. Daca salariul corespunz ator functiei publice pe care este detasat este mai mare.Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere al carei titular este suspendat in conditiile prezentei legi se realizeaza prin promovarea temporar a. Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. b) isi creste singur copilul minor. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public. poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza: a) in interesul serviciului. in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.Transferul la cerere se face intr-o functie publica echivalenta.Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de functionarul public. face contraindicata detasarea. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indepline ste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice. Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se aproba. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporar a. b) la cererea functionarului public. dus si intors.

36 . in conditiile legii. c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale. h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca. in conditiile legii. k) este disparut. b) este incadrat la cabinetul unui demnitar. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia sa asigure. j) concediu de maternitate. pentru perioada respectiva. serviciul militar alternativ. d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea. daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca. a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice. pana la implinirea varstei de 18 ani. in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente. l) forta majora. b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau. functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autorit atii sau institutiei publice despre acest fapt. dupa caz. g) efectueaza tratament medical in strainatate. in conditiile legii. e) efectueaza stagiul militar.Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare. in cazul copilului cu handicap. in conditiile legii. m) in alte cazuri expres prevazute de lege. conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public. precum si pentru insotirea sotului sau. in conditiile legii. i) carantina. iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila.titularului. este concentrat sau mobilizat. functionarul public are dreptul la acest salariu. f) este arestat preventiv. in termen de 5 zile. In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept. Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. in conditiile legii. a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv. pana la implinirea varstei de 3 ani. pentru perioada respectiva. Suspendarea raportului de serviciu Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica.

consemnat in scris. In situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice. Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autorit atile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Raportul de serviciu inceteaza de drept: a) la data decesului functionarului public. cu caracter temporar. postul poate fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu. b) prin acordul partilor.c) pentru participare la campania electorala. Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public. d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica. d) prin destituire din functia publica. Ocuparea acestuia se face. e) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei. in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.. precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Incetarea raportului de serviciu Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele conditii: a) de drept.Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea. respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public. c) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public. pe o perioada determinata. d) pentru participarea la greva. c) prin eliberare din functia publica. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. in conditiile legii. Actul administrativ prin care se constata. de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva. 37 . de un functionar public din corpul de rezerva. Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. f) la data expirarii termenului pe care a fost exercitata. e) prin demisie. functia publica. ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementar a.

La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu. cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare. notificata in scris conduc atorului autoritatii sau institutiei publice. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere. b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. prin reducerea postului ocupat de functionarul public. Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie. aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave. in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate. pentru motive imputabile functionarului public. pentru motive neimputabile functionarului public.Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ. in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui. in urmatoarele cazuri: a) ca sanctiune disciplinara. Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv. nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasci a atributiile corespunzatoare functiei publice detinute. d) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public. prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala. Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui. c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate.Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face. In perioada de preaviz conducatorul autoritatii sau 38 . iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei. iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunz atoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale. si cu celelalte drepturi de 39 . c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioad a mai mare de 12 luni. Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante. fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza. cu acordul scris al functionarului public. In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale. d) la cererea functionarului public. Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii: a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva. a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate. iar functionarul public o refuza.Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit. pana la 4 ore zilnic. in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.institutiei publice poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru. Redistribuirea functionarilor publici se face pe o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta. Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. la cererea functionarului public. majorate si recalculate. Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta. ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna. Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta. astfel: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu. acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu.

emise de organele inferioare.care ar fi beneficiat functionarul public. care cuprinde atat activitatea desfasurata in forma juridica. Necesitatea si insemnatatea controlului activitatii administrative rezulta din specificul acesteia. 9. urmata de aplicarea de catre organele competente. pentru realizarea permananta a conformitatii actelor administrative. cat si oportunitatea actelor administrative. cu prevederile actelor normative cu forta juridica superioara. Ca urmare. 9. dar prin aceasta forma de control nu se poate sanctiona ilegalitatea actelor administrative. a unor sanctiuni sau a altor masuri prevazute de lege. de a fi in continua confruntare cu realitatea. nu numai pe baza unor considerente juridice. a dereglarilor si neconcorcondantelor din activitatea controlata.1 Notiunea controlului administrativ Prin conceptul de control se are in vedere actiunea de descoperire si constatare a starilor de fapt negative. Activitatea de control are rolul de a regla executarea deciziei administrative si a insasi actului decizional. sau ca prestatoare de servicii. de asemenea.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice In primul rand asupra activitatii autoritatilor administratiei publice se exercita un control parlamentar prin mijioace si metode specifice. controlul parlamentar vizeaza atat legalitatea. si un important mijloc de realizare a functiilor de reglare si autoreglare a intregului sistem. contribuind la punerea in valoare a bogatiilor sociale. decat tot prin mijioace politice. ci si pe motivatii politice. instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta. Sfera larga a acestui control se manifesta si prin aceea ca el nu se reduce numai la confruntarea actelor sau operatiunilor materiale tehnice cu dispozitiile legale in vigoare. In al doilea rand administratia publica exercita un control asupra propriei sale activitati. Controlul este. 9 Controlul activitatii administratiei publice Administratia. Acest control are prin excelenta un caracter politic care se manifesta prin verificarea activitatii executive. ci 40 . La solicitarea functionarului public. de prestari de servicii si chiar productive. Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a constata abaterile si a aplica sanctiunile ci si pentru a indruma activitatea administratiei si a trege invataminte din cele constate pentru perfectionarea muncii administrative. cat si cea realizata prin operatiuni materiale si tehnice. constituie una dintre cele mai utile activitati umane. ca structura prin intermediul careia se urmareste realizarea interesului general al societatii. fiind o importanta latura a factorilor de conducere sociala.

a controlului specializat si a controlului de tutela administrativa. in apararea intereselor lor legitime. realizat de catre controlori delegati ai Ministerului Finantelor publice. El este o consecinta a principiului subordonarii ierarhice a organelor administratiei de stat si are un caracter general. eficient si eficace. precum si la alte entitati publice cu risc ridicat. Totodata controlul intern include structurile organizatorice. vizand intreaga activitate desfasurata de catre autoritatea controlata atat sub aspectui legalitatii. auditul financiar se desfasoara in mod independent de catre persoane care au dobandit calitatea de auditor financiar. El poate imbraca forma controlului ierarhic. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. Cand controlul este efectuat ca urmare a unei sesizari sau 41 . Acest control se organizeaza si se exercita sub forma controlului propriu. b) Auditul financiar are ca object principal verificarea situatiilor financiare anuale ale agentilor economici iar auditul intern priveste cu precadere utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile sau institutiile publice. la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. Potrivit legii controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. Controlul extern este efectuat de organisme specializate si exercita o deosebita influenta asupra controlului intern. a) Controlul financiar-preventiv este activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. inclusiv auditul intern. la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar precum si asupra fondurilor publice si a patrimoniului public.vizeaza activitatea organelor controlate sub multiple aspecte. in care rolul esential il ocupa aprecierea oportunitatii acestora. Controlul ierarhic se declanseaza din oficiu sau la cererea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. fiind exercitat de catre functionari sau organe din afara celor controlate. inainte de aprobarea acestora. contribuind la perfectionarea acestuia si la eficientizarea actului decizional. a) Controlul ierarhic nu este prevazut expres de lege si nici nu este legat de vreun termen de efectuare. la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare. precum si ai bugetului oricarui fond special. in timp ce auditul public intern se realizeaza in cadrul structurii interne a entitatilor publice de catre persoane care au independenta functionala si care raporteaza conducerii toate constatarile facute si masurile propuse pentru eliminarea deficientelor existente. Ca forma de exercitare. bugetului asigurarilor sociale de stat. cat si a oportunitatii. metodele si procedurile de control. si sub forma controlului delegat. in scopul obtinerii celor mai eficiente rezultate.

Acest control priveste doar legalitatea actelor administrative si se infaptuieste prin atacarea actului ilegal. 42 . de a-si valorifica aceste drepturi. cum ar fi recunoasteri de drepturi subiective .reclamatii. ci poate ordona si alte masuri . b) Controlul extern specializat difera de controlul ierarhic. in acest caz instant nu se poate pronunta asupra eventualelor despagubiri. actui fiind suspendat de drept. componentele sistemului de administratie publica . el poarta denumirea de recurs ierarhic. respective. inainte de a se adresa instantei de judecata. iar activitatea lor priveste numai acele activitati ce sunt prevazute de lege si se incadreaza in sfera competentei lor materiale. care . acestea fiind solutionate de instantele de drept comun. la instanta de contencios administrativ. 10. despagubiri. carora li s-au incalcat acele drepturi. 10 Contenciosul administrativ Contenciosul administrative desemneaza conflictul. c) Controlul de tutela administrativa se exercita de catre prefect. restituiri. si chiar eventual unui act sau a unei deciziuni administrative . au incalcat drepturi legitime si cei administrati .personae fizice sau juridice . deoarece este infaptuit de organe ce nu se afla intr-o anumita ierarhie. contencios de plina jurisdictie. lupta de interese dintre doua parti .1 Tipuri de contencios administrativ contencios de anulare.caruia ii este specific faptul ca “ puterile judecatorului sunt mai largi si in decizia lui nu se limiteaza numai la a pronunta anularea a unui act ilegal. constituite pe baza principiului autonomiei locale. cand cu alte cuvinte puterile lui sunt mai depline”. reintegrari.atunci cand judecatorul nu face altceva decat sa anuleze actul administrativ considerat ilegal . printr-un act administrative ilegalsau refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri indreptatite . asupra actelor administrative ale autoritatilor publice locale. fiind o importanta cale oferita de lege celor vatamati in drepturile lor.

In sens material. organizare. precum si gestionarea resurselor care potrivit legii.Organele adimistratiei publice reprezinta acele verigi ale structurii organizationale care. potrivit Constitutiei si legii. In orice compartiment al vietii sociale. a angajatilor si a societatii civile . sub controlul direct al parlamentului. autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale. a unor activitati publice sau particulare. au personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice in limitele legii. materiale si financiare in scopul obtinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. In limbajul current. In scopul asigurarii autonomiei locale . Primaria comunei Puiesti. prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale. Din modul de organizare si functionare a activitatilor publice . deducem ca autonomia locala de care beneficiaza . dirijare . aceasta autonomie fiind exercitata in limitele prevazute de lege . organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie. in cazul nostru .Obiectivele primariei si ale intregului aparat organizatoric sunt bine evidentiate si delimitate avand ca interes primar utilizarea optima a resurselor financiare . aceatsa reprezinta actiunile de conducere. procesul complex al adimistrarii-administratia. scop în care adoptă acte juridice. are un caracter „pur” administrativ si financiar. si felul in care autoritatea raspunde 43 . al caror fond are la baza taxele si impozitele locale cat si veniturile din furnizarea de servicii . si priveste organizarea . sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunei in conditiile legii.activitate rationala si eficienta de utilizare a resurselor umane. Un alt obiectiv important dupa care institutia isi coordoneaza activitatile este reprezentat de modul de eficient de comunicare cu actualii si potentialii clienti . prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează. Scopul principal al primariei comunei Puiesti este acela de a rezolva si de a raspunde prompt si cu profesionalism la cerintele si nevoile clientilor sai ( atat persoane fizice cat si juridice) . functionarea . pe baza şi în vederea executării legii. apartin comunei.11 Concluzii Una din cele mai utile activitati umane care apare in toata complexitatea vietii sociale este administratia. o activitate cu un anumit specific. In sens formal. competentele si atributiile institutiei primariei .consta intr-o .

In perioada actuala . „functionarul public este persoana numita . intrunirii conditiilor de valabilitate referitoare la actele administrative si la legalitatea intregii activitai desfasurate. Definit de „Statutul Functionarilor Publici” .Controlul realizat asupra administratiei publice poate fi : necontencios( controlul parlamentar si administrativ) si contecios ( jurisdictional si judiciar). printr-un act de numire . sarcinile administratiei au sporit continuu. cat si un control extern .deducem ca functionarul public nu poate fi decat o persoana fizica . poate chiar elementul principal . realizat de structuri exterioare sistemului de administratie publica cu rolul de eficientizare a activitatii administrative . persoana titulara de drepturi si obligatii chemata sa le exercite in scopul realizarii competentei autoritatii publice sau institutiei publice din care face parte functia publica. de regula cele instituite de normele juridice. functionarii publici se afla in raporturi de serviciu cu institutiile si autoritatiile de care apartin .Activitatea de control a administratiei publice are ca obiect verificarea existentei . activitatea de administratie publica ) cu anumite valori. a carui investire intr-o functie publica se face cu respectarea prevederilor legale . acesta trebuind sa se realizeze cu responsabilitate si promptitudine . Indispensabil administratiei . intr-o functie publica si investita in mod legal cu atributiile acesteia . si a eficientiza activiatea administratiei publice . persoana care trebuie sa fie cetatean roman si sa aiba domiciliul in tara.Asupra administratiei publice se poate realiza atat un control intern . inteligenta serviciilor acestora. intr-o acceptiune larga semnifica o activitate de verificare a conformitatii unei anumite activitati ( in cazil de fata .” Din legislatia aflata in vigoare si conform reglementarilor actuale . se exercita anumite forme de control asupra acesteia . notiunea de control . de regula precedat de un concurs si urmat de depunerea juramantului. incercand sa se obtina avantaje din valoarea. Conform Legii 188/1999. astfel ca functionarul public isi desfasoara activitatea in temeiul unui raport de serviciu si nu in baza unui contract individual de munca . 44 .Rezulta . Pentru a se evita si preveni abuzurile . cu rol autoregulator . realizandu-se o cooperare in sistem de parteneriat cu persoanele fizice si juridice si societatea civila . fapt care se explica prin complexitatea vietii sociale si cerintele din ce in ce mai mari ale oamenilor si din acest motiv primaria a adoptat o strategie de formare . perspicacitatea. nu si o persoana juridica .necesitatilor societatii civile . raport care se exercita in baza unui act administrativ de numire . cu ajutorul caruia administratia isi exercita atributiile este functionarul public. educare si responsabilizare a personalului in ideea atragerii lor permanente spre interesele societatii.

Astfel spus. cu personalitatea juridica si competenta de a actiona pentru executarea legii. inzestrate cu mijloace materiale si banesti. administratia publica reprezinta un corp de functionari constituiti intr-un sistem de institutii pulbice. 45 .In concluzie administratia publica poate fi inteleasa ca un sistem de institutii administrative care realizeaza activitatea de organizare a executatii si de executare in concret a legii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->