P. 1
Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti

Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti

|Views: 181|Likes:
Published by Luchian Oana-Maria
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.
In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea-lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare.
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.
In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea-lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Luchian Oana-Maria on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti

IAŞI, 2011

Caiet de practica ........................................................................................................................................... 4 Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 ...................................................................... 4 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. .................... 5 1.2 Atribuţii, competenţe şi sarcini ale consiliului local........................................................................... 6 1.3 Funcţionarea consiliului local ............................................................................................................. 8 1.4 Prezentare generala .......................................................................................................................... 11 2 Obiect / domeniu de activitate ................................................................................................................ 11 2.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective:................................................................................................ 12 3. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului ................................................................................ 13 3.1 Structura organizatorica ................................................................................................................... 14 3.2 Organizarea internă .......................................................................................................................... 15 3.3 Atributiile primarului: ....................................................................................................................... 15 3.4 Atributii ale viceprimarului ............................................................................................................... 16 3.5 Secretarul ......................................................................................................................................... 16 4 Compartimente si servicii: ....................................................................................................................... 18 4.1 Compartimentul Agricol-atributii:..................................................................................................... 18 4.2 Compartimentulu Financiar - Contabilitate, Administrativ-atributii: .............................................. 19 4.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: ..................................................................................... 20 4.4 Compartimentul secretariat- atributii:............................................................................................. 21 4.5 Serviciul stare civilă-atributii: ............................................................................................................ 21 5 Procesul decizonal in activitatea administrativa..................................................................................... 24 5.1 Initierea proiectului de decizie......................................................................................................... 24 5.2 Pregatirea proiectului de decizie ...................................................................................................... 24 5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea .............................................................. 25 5.4 Adoptarea deciziei ............................................................................................................................ 25 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura ................................. 26 6.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ ...................................................... 26 2

6.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ .................................................................. 28 6.3 Activitati specifice posterioare adoptarii .......................................................................................... 29 7 Principii de organizare a instituţiei publice .............................................................................................. 30 7.1 Principiul autonomiei locale............................................................................................................. 30 7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice .................................................................................... 31 7.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale ..................................................... 31 7.4 Principiul legalitatii ........................................................................................................................... 31 8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice ....................................................................... 32 8.1 Cariera functionarilor publici ............................................................................................................ 32 8.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu .............................................................................................. 34 9 Controlul activitatii administratiei publice............................................................................................... 40 9.1 Notiunea controlului administrativ ................................................................................................... 40 9.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice .................................................................. 40 10 Contenciosul administrativ ................................................................................................................... 42 10.1 Tipuri de contencios administrativ................................................................................................. 42 11 Concluzii ................................................................................................................................................. 43

3

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011

4

Acestea au. la iniţierea şi la dezvoltarea unor programe de dezvoltare regională. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. pe de altă parte. funcţionarea. 5 . în condiţiile legii.Consiliile locale şi primarii. învăţământ. activităţi economico-financiare . potrivit legii. oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. de asemenea. potrivit atribuţiilor ce le revin.1 Organizare. să încheie acorduri între ele. în limitele competenţelor lor. în condiţiile legii. sub aspect administrativ. în condiţiile legii. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat. să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor. oraşelor şi judeţelor sunt gestionate de autorităţile administraţiei publice locale. activităţi social-culturale şi culte . inclusiv prin alocare de fonduri. după caz. consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate (agricultură . nu există raporturi de subordonare. şi priveşte organizarea. în comune. să dispună de resursele financiare. în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean. fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi. oraşelor şi judeţelor. precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor. să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate. Resursele proprii ale comunelor. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice. Aceste autorităţi sunt autonome. în conformitate cu principiul autonomiei locale. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. dreptul ca. treburile publice. să participe. autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale. autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale.Comunele.In scopul asigurării autonomiei locale. aparţin comunei. competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. In art. să administreze sau. în condiţiile legii. ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare. funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. oraşelor şi judeţelor. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. 3 alin. treburile publice. Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct. precum şi între consiliul local şi primar. precum şi gestionarea resurselor care. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. pe de o parte. oraşe şi judeţe. Dupa constituire. oraşului sau judeţului. precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează. Autonomia locală este numai administrativă şi financiară. după caz.

în condiţiile legii. organigrama.Serviciile publice nu au dreptul de a emite acte administrative. inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană. aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar. respectiv viceprimarii. zonală şi de cooperare transfrontaliera. muncă şi protecţie socială . protecţie copii . cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. cu respectarea prevederilor legale în limita mijloacelor financiare de care dispune. amenajarea teritoriului şi urbanism . deoarece nu au calitatea de subiect de drept. aprobă statutul comunei sau al oraşului. prognoze şi programe de dezvoltare economico socială. stabileşte. întrucât nu posedă capacitate juridică proprie şi deci nu participă în nume propriu în raporturile de drept administrativ. locale sau centrale. documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism. potrivit specificului şi nevoilor locale. Actele juridice adoptate de consiliile locale poartă denumirea de hotărâri. aprobă. dupa caz. după caz. protecţie mediu şi turism . administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului. în condiţiile legii. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. stabileşte impozite şi taxe locale. juridică şi de disciplina etc). 1. competenţe şi sarcini ale consiliului local Consiliul local are urmatoarele atribuţii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul. de organizare şi amenajare a teritoriului. studii.sănătate şi familie . în condiţiile legii. împrumuturile. îndeplinesc orice alte atribuţii care au legatură cu activitatea lor. avizează sau aprobă. aprobă bugetul local. 6 . în condiţiile legii. numărul de personal din aparatul propriu. regională.2 Atribuţii. virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare. statul de funcţii. Serviciile publice înfiinţate de către consiliul local activează în principalele domenii de activităţi. în limitele normelor legale. în toate problemele de interes local. Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate. ci în numele autorităţii respective Aceste autorităţi au initiativă şi hotărăsc. la propunerea primarului. precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului. precum şi taxe speciale. ale instituţiilor şi serviciilor publice. precum şi ale regiilor autonome de interes local.

stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora. asemenea facilităţti pot fi acordate şi personalului didactic. în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient. pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă. cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. în condiţiile legii. documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat. în numele unităţii administrativ-teritoriale. hotărăşte vânzarea. apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. conducătorii serviciilor publice de interes local. hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale. persoanelor pe care le-a numit. incendiilor. aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor. în condiţiile legii. culturale. hotărăşte. jandarmeriei. după caz. instituie. urmăreşte. potrivit competenţelor sale. numeşte şi eliberează din funcţie. analizează activitatea gardienilor publici . podurilor. controlează şi analizează activitatea acestora. în condiţiile legii. societăţi comerciale şi servicii publice de interes local. de sub autoritatea sa. contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice. aplică sancţiuni disciplinare. sănătate. documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local. membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa. după caz. şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. în condiţiile legii. aprobă. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului. condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie.hotărăşte darea în administrare. potrivit legii. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului. în limitele competenţelor sale. precum şi a serviciilor publice de interes local. acordarea de stimulente în natură şi în bani. exercită. artistice. 7 . dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie. analizează şi aprobă. asigură. precum şi de alte facilităti. hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice. în condiţiile legii. precum şi a întregii infrastructuri aparţinănd căilor de comunicaţii de interes local. întreţinerea şi modernizarea drumurilor. stabileşte măsurile necesare pentru construirea. hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local. sportive şi de agrement. în condiţiile legii. cultură. tineret şi sport. numeşte şi eliberează din funcţie. urmăreşte şi controlează activitatea acestora. poliţiei. înfiinţează instituţii publice. în condiţiile legii. apărarea ordinii publice. precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa.

la cererea primarului sau a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face în scris. în caz de razboi sau catastrofă. hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări. în condiţiile legii. de pieţe şi de obiective de interes public local. asigură protecţia drepturilor copilului. aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine. locuri şi parcuri de distracţie. Consiliul local se întruneşte în şedinte ordinare. titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. în condiţiile legii. Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. atribuie sau schimbă. sprijină. cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali. conferă persoanelor fizice române sau straine. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale. hotărăşte. potrivit legislaţiei în vigoare. prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială. 1. oboare. la convocarea primarului. pieţe. în condiţiile legii. servicii sau proiecte de interes public local. înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. cu cel putin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. cu merite deosebite. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. conservarea. Sedinţele consiliului local sunt legal constituite 8 . prin lege organică. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. înfiinţează şi organizează târguri. în condiţiile legii. activitatea cultelor religioase. baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora. în condiţiile legii. denumiri de străzi. lucrări.acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător. asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă. lunar. în scopul creşterii calităţii vieţii. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. care poate fi prelungit. contribuie la protecţia.3 Funcţionarea consiliului local Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani.

organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. în condiţiile legii. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. Sedinţele consiliului local sunt publice. fără motive temeinice. care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului. Consilierul care conduce şedinţele de consiliu. el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local. Problemele privind bugetul local. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Dezbaterile din şedinţele consiliului local. cu votul majorităţii membrilor prezenţi. împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă. pe o perioada de trei luni. responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. precum şi modul în care şi -a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal. Sedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier. regională.dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. In situaţia în care un consilier absentează de doua ori consecutiv. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. organizaţii neguvernamentale. Hotărârile privind contractarea de împrumuturi. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului. cu majoritate de voturi. regională. In exercitarea atribuţiilor ce ii revin consiliul local adoptă hotărâri. ales ca preşedinte de şedinţă prin votul tuturor consilierilor. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. persoane juridice române sau straine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. prin semnătură. în condiţiile legii. zonală sau 9 . zonală sau de cooperare transfrontalieră. cu excepţia cazurilor în care consilierii decid. In legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum. semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului.

Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. dupa caz. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului. consiliului local. de către secretar. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. Hotărâile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. iar cele individuale.Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunostinţă publică. cu organizaţii neguvernamentale. precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat. potrivit legii. activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local. care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.Hotărârile privind bugetul local. Fiecare consilier. In acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată. cu excepţiile prevăzute de lege. cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. In exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa două şedinţe consecutive. cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. de îndată. în nume propriu. In cazul în care consilierul ales ca preşedinte de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze. precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. 10 . dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin. care va fi făcut public prin grija secretarului. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. pentru legalitate. de la data comunicării. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează. hotărârea consiliului local se semnează de 3 -5 consilieri. Aducerea la cunosţinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect. care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile.Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau.de cooperare transfrontalieră. precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate.

Comisiile de specialitate îşi aleg cate un preşedinte şi un secretar.si un nr .Iana. din timpul lui Ştefan cel Mare .După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate. punerea la dispozitie a unor suprafete de teren in functie de tipul investitiei . zootehnia. Primaria comunei Puiesti.monumente istorice. cu excepţia viceprimarului. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. construirea unor noi scoli si gradinite si amenajarea unor spatii de recreere 2 Obiect / domeniu de activitate Consiliul local.Primaria Puiesti ofera o serie de facilitati investitorilor pentru atragerea de capital in zona .Comuna puiesti are in administratie un numar de 25 de institutii de invatamant . comertul.Comuna Puiesti se intinde pe o suprafata de 12039 ha. 11 .Ghergheşti şi Iana. repartizate astfel: 9 gradinite. în frunte cu primarul sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi au ca scop principal funcţionarea. construirea unui parc. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. soluţionarea şi gestionarea.Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate şi lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. din jud Vaslui are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice). Organizarea. pe principalele domenii de activitate.Biserica din satul Puieşti şi Biserica din satul Fântânele . la est .monument istoric . a angajaţilor.4 Prezentare generala Comuna Puieşti este situată în partea de vest a judeţului Vaslui. proiectele de investitii reprezinta si ele o atractie pentru firmele de specialitate deoarece primaria realizeaza in momentul de fata numeroase investitii pentru dezvoltarea locala . având ca vecini: la nord . dintre care 839 ha de teren alcatuiesc „domeniul” intravilan al comunei iar restul de 11200 ha pe cel extravilan. în numele şi în interesul colectivităţilor loca le pe care le reprezintă. 15 scoli generale. construirea unei statii Peco. la sud .Comuna Puiesti are o populatie de 4858 de locuitori.comunele Voineşti şi Ghergheşti. a treburilor publice. construirea unei baze sportive. moderrnizarea drumurior comunale. si un liceu. reabilitare spital. prin care se numara : construirea unei Sali de sport. urmărind să devină un lider regional . Principalele obiective turistice intalnite in zona sunt: Biserica de lemn din Cetăţuia.de 228 de gospodarii.comuna Motoşeni şi Răchitoasa ce aparţin judeţului Bacău. în condiţiile legii. moraritul si panificatia.Principalele activitati economice specifice zonei sunt: agricultura. „privilegiile” oferite de catre primarie investitorilor sunt urmatoarele: scutirea de impozite si taxe locale. Pogana şi Coroieşti şi la vest . 1. apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile. pentru a favoriza dezvoltarea activitatilor de natura economica.

pe care îl implementeaza si il îmbunătăţesc continuu. Urmăresc maximizarea competitivităţii lor. necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT. Cooperează în sistem de parteneriat cu clientii (persoane publice si juridice). o o o Responsabilitate / promptitudine. Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici). clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora.2. încercând să obţină avantaje din valoarea. inteligenţa serviciilor acestora. bazat pe standarde internaţionale. mai precis în domeniul administratiei publice locale. cu perceperea dorinţelor. Acţionează in cadrul unui sistem de management. perspicacitatea.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective: PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii. şi folosesc permanent efectul sinergetic. colaboratorii sunt direct responsabili de calitatea muncii lor şi deplin conştienţi de acţiunile lor. Managementul de vârf elaborează şi pune la dispoziţie POLITICA DE o o MANAGEMENT A PRIMARIEI COMUNEI PUIESTI o o Aprecierea aportului personalului se face conform realizării obiectivelor proprii stabilite. În domeniul calităţii. PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial. 12 . sunt decişi să implementeze sistemul de management actual pe baza ISO 9001: 2000 şi să obţină certificarea acestuia. Managementul îşi stabileşte propriile obiective utilizând politica CONTRIBUABILILOR. Satisfacerea aşteptărilor clientului PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE o Sunt integraţi in cadrul administratiei publice. o o o Personalul.

In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu. Conducerea. din administratia publica locala Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe. servicii. Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor institutii. o o o 3. gen training activ. birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre primar. 13 . cu acelasi specific. educare şi de responsabilizar e a personalului . se realizeaza atributiile consiliului local si ale primarului. o Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive.PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII-DEZVOLTĂRII Primaria a demarat dezvoltarea unei strategii de formare. Doresc să mărească autoresponsabilizarea acestora. în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. potrivit organigramei aprobate de consiliul local. trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare internă. CONSIDERĂ MOTIVAREA. administrativa distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza. economice si juridice. servicii si birouri este asigurata de catre functionarii de conducere (functionari publici si personal contractual). Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului. viceprimar si secretarul municipiului. indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor functionale strucurate ca directii. INITIATIVA. ele nu au capacitate juridica. favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca: directii. numiti in condiţiile legii. prin acte si operatiuni tehnice. SPECIALIZAREA SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale.

Agronom Consilier urbanism Consilier agent agricol Referent agent agricol  Compartimentul asistenta sociala: Consilier stare civila Consilier aut. Sociala Referent de specialitate Referent programator  Compartimentul contabilitate: Consilier contabil Consilier operator Consilier agent fiscal  Compartimentul cultura: Ref. Tutelara Referent asist. Director camin cultural Bibliotecar  Compartimentul administrativ-gospodaresc:   Guard ingrijitor 14 .1 Structura organizatorica Structura organizatorica a Primariei comunei Puiesti cuprinde urmatoarele compartimente si functii de conducere:  Consiliul local  Primar  Viceprimar  Secretar  Compartimentul agricol :               Consilier ing.3.

a decretelor Presedintelui Romaniei. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. impreuna cu organele de specialitate ale statului. întocmeşte proiectul bugetului local si contul de încheiere aexercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. catastrofelor. din oficiu sau la cerere. In acest scop poate mobiliza populatia. asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. incendiilor. precum şi a hotarâailor consiliului judetean. Pe baza hotararii consiliului local. in conditiile legii.precum şi punerea înaplicare a legilor.3. epidemiilor sau epizotiilor. asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local.3 Atributiile primarului: asigura respectarea prevederilor Constitutiei. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor. care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale. conform angajamentelor contractuale . cu privire la problemele locale de interes deosebit. prin intermediul politiei jandarmeriei. pompierilor si unitatilor de protectie civila. asigura ordinea publica si linistea cetatenilor. exercită functia de ordonator principal de credite. in situatia in care considera ca hotararea este ilegala in trei zile de la adoptare sesizeaza prefectura propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum. ia masuri pentru organizarea acestei consultatii in conditiile legii 15 . încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunica de îndata consiliului local cele constatate. gardienilor publici. raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public şi domeniului privat al comunei . dispune masurile necesare şi acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice centrale. verifica. agentii economici si institutii publice din comuna pentru a aplica masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre .215/2001 privind administraţia publică locală şi este structurat astfel : 3. indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici.2 Organizarea internă Aparatul propriu al Primăriei comunei Puiesti este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legi inr.

indeplineste functia de Ofiter de stare civila.5 Secretarul In calitate de functionar public de conducere. le prezinta spre aprobare Consiliului local. Viceprimarul coordoneaza si controleaza activitatea directiilor. Serviciul Cadastru. .solutioneaza operativ. in termenul stabilit de lege Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local Aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintei consiliului local Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local si efectueaza lucrarile de secretariat Intocmeste procesul verbal al sedintei consiliului local. Birou Mediu si Dezvoltare Regionala. 215/2001 a administratiei publice locale: Comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurind convocarea consiliului local. cu exceptia celor ce nu pot fi delegate. Directia de Administrare a Patrimoniului. serviciilor si birourilor de specialitate care i-au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea primarului si anume .exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate. constatarile Corpului de control a disciplinei în constructii. în conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului.3. iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora. . conform legii si specificului local. 3. . . .vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrat de municipiu. Indeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legii. în spiritul legii. Direcţia de Investitii.asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. Serviciul Urbanism. . Intocmeste pontajul prezentei consilierilor la sedinta. Semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul verbal.are urmatoarele atributii principale conform Legii nr. 16 . potrivit prevederilor legale. Amenajarea Teritoriului.4 Atributii ale viceprimarului . cat si eliberarea autorizatiilor de constructii. Directia Servicii Publice.controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor.urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar. sesizarilor si cererilor cetatenilor în domeniul sau de activitate.Directia Tehnica.

in afara celor cu caracter secret. 17 . de indata. semnat si sigilat. Coordoneaza si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate. potrivit competentelor si artibitiilor ce in revin potrivit legii.Pune la dispozitie consilierilor in timp util procesul verbal al sedintei anterioare. informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primari Aduce la cunostinta publica rapoartele de activitate ale consilierilor si viceprimarului Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului Urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal Asigura comunicarea catre autoritatile. in absenta primarului si viceprimarului Indeplineste atributii de ofiter de stare civila daca acestea I s-au delegat de catre primar Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local. in termen de cel mult 20 de zile. in caz de dizolvare. la cererea acestora. impreuna cu consilierul care conduce sedinta Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotariri si le avizeaza pentru legalitate Contrasemneaza pentru legalitate hotaririle consiliului local Comunica hotaririle consiliului local primarului si prefectului. pina la constituirea noului consiliu local. in termen de cel mult 10 zile. in conditiile legii.daca legea nu prevede altfel Rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului.dar nu mai tirziu de 3 zile de la data adoptarii Inregistreaza comunicarile efectuate intr-un registru special destinat acestui scop . stabilit legii Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale. pe care ulterior il va supune spre prezentare consiliului local Intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat. institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar. stabilite de primar.Aduce la cunostinta publica hotaririle cu caracter normativ in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale de catre prefect Pune la dispozitia consilierilor.

nr. înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar şi legea 10/2001. succesiune şi burse. ajutor social.661/2201. potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren. întocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producător pentru anul agricol 2008-2009 şi afişarea pentru asigurarea publicităţii acestora conform art. verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol. conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994. comunicarea săptămânală la Direcţia Economică-Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăţi înscrise în Registrul Agricol precum şi comunicarea noilor proprietari. întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole). eliberează adeverinţe de şomaj. deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale. donaţii.4 Compartimente si servicii: 4. eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol. handicap. schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor. transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale.1 Compartimentul Agricol-atributii: redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol. vizează declaraţiile de impunere fiscală conform situaţiei existente în Registrul Agricol. moştenirii.7 din HGR . conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică. colaborează cu organele specializate privind combaterea şi prevenirea epizootiilor. 18 . verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol. întocmeşte procesele verbale şi vizează trimestrial certificatele de producător. ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale. eliberează adeverinţe (păşuş) pentru vânzări de animale (la piaţă şi abator) întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege. operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor -cumpărărilor.

participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări.2 Compartimentulu Financiar . etc. urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale. care nu sunt cuprinse în fişa postului. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale. contribuţia la fondul de şomaj.Contabilitate.. reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat. actualizează zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol. exercită controlul financiar preventiv propriu. 82/1991-Legea contabilităţii republicată. întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului. organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei. propune rectificări în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu . personal şi obiectivele de investiţii . asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite. potrivit Legii nr. îndeplinirea oricăror altor sarcini. Legii nr. verificări. CAS.centralizează toate datele înscrise în registrul agricol. relaţii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol. proiecte. organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii. în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct. reclamaţii. asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului şi aprobată de ordonatorul secundar de credite. 500/2002 privind finanţele publice. 19 . Administrativ-atributii: organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei. efectuarea studiu individual şi documentare în domeniul legislaţiei aplicabile 4. efectuează calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal cu aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale.

utilaje independente). organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţie i. a echipamentelor de birou. organizează şi răspunde de paza sediului.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: de strategie. 20 . trimestriale şi anuale. centralizează realizările fizice şi valorice. materialele administrativ-gospodăreşti. urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor. întocmeşte situaţia privind cheltuielile cu organizarea twinning-urilor şi o transmite ordonatorului secundar de credite. lista cheltuielilor de capital. se ocupă de creşterea capacităţii instituţionale în conformitate cu cerinţele Aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale.asigură monitorizarea cheltuielilor de personal. prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala. problemele deosebite şi rezultatele activităţii. procură. o înaintează spre analiză şi avizare conducerii agenţiei în vederea trimiterii spre aprobarea ordonatorului secundar de credite. pe care le supune spre aprobare Consiliului Local. aduce la cunoştinţa conducerii agenţiei. în limitele necesarului aprobat. organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei. definitivează lista de utilaje independente. cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă. propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei 4. precum si a programelor de actiune antisaracie. periodic. aparatură şi dotări diverse şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite. actualizează periodic. a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. conform listelor aprobate. echipamente. analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei. casări de mijloace fixe. lunare. conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii. promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora. prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite. aflat în derulare. prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare. de iluminat şi de încălzire. pentru programul de investiţii al agenţiei. răspunde de înregistrarea. corelându -le cu datele contabile. echipamente. asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii (dotări aparatură. a instalaţiilor sanitare.

119/1996 cu privire la actele de stare civilă. patreaza si conserva documente cu informatii secrete. Viceprimar si Secretar. Viceprimari si Secretar Tine evidenta. distribuie si expediaza corespondenta intrata la Primar.atributii: Inregistreaza. repartizeaza. 4. în baza graficului aprobat de Secretarul General al Consiliului judeţean şi avizat de Inspectoratul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.4 Compartimentul secretariat. primeşte. necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie. 4. trimise de direcţiile locale de evidenţă a persoanelor. verifică şi distruge certificatele de stare civilă greşit completate şi anulate. cu serviciile publice locale de asistenta sociala. inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă din judeţ. precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale. prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. urmăreşte modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă. precum şi modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite. Asigura convocarea consilierilor si a invitatilor la sedintele Consiliului Local. Asigura protocolul in cazul primirilor de vizite de lucru la Primar. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. materiale si financiare.de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului. de executie. Asigura reprezentarea si intocmeste programul conducerii institutiei pentru primiri vizite.5 Serviciul stare civilă-atributii: îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. Asigura evidenta si distribuirea corespondentei primite prin posta cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. Asigura stenodactilografierea sedintelor Consiliului Local. precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective. 21 . întreaga activitate de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. prin asigurarea mijloacelor umane. de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie.

P. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii. întocmeşte şi transmite situaţiile statistice. 22 . spre aprobare. “în alb” şi participă la verificările şi cercetările ce se efectuează în cazul dispariţiei acestora. asigură sprijinul necesar soluţionării speţelor de stare civilă. pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor şi faptelor de stare civilă. precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lun ar. încredinţate de conducerea Consiliului judeţean. la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când. în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu. întocmeşte şi expediază întreaga corespondenţă de stare civilă. organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii prof esionale atât din aparatul propriu. cât şi de la serviciile locale. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege. din diferite motive. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii d e informaţii clasificate. întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui /prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă preşedintelui Consiliului judeţean spre aprobare..N.asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă. informează Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor cu privire la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special. trimestrial şi anual de către serviciile locale de evidenţă a persoanelor. pe care le înaintează Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă a Persoanelor.E. verifică modul de întocmire de către serviciile locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează I. ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile. atipice. avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă. oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu personalul specializat în domeniul stării civile din primării. colaborează cu serviciile de poliţie judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută. desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din primării. sesizate de serviciile locale ale primăriilor.

pentru stabilirea cu operativitate a identităţii acestora. le operează în exemplarul II. primării). notari publici. actualizează.) şi controlează modul de atribuire şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă. depuse de serviciile locale după completarea tuturor filelor din registru. verifică modul de completare a registrelor de stare civilă. 23 . asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului.P. primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (C. primeşte cererile şi documentaţia necesară pentru acordarea dispensei de vârstă şi de grad de rudenie. precum şi de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor pe care le înregistrează în registratura proprie. după care restituie exemplarul I. după exemplarul existent. în cazul în care se constată acest lucru. aprobă. înscrie pe marginea actelor de stare civilă menţiuni privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor. le analizează şi propune preşedintelui Consiliului judeţean aprobarea sau respingerea motivată a acestora. colaborează cu instituţiile Direcţiei de Sănătate Publică şi cu maternităţile. după care le trimite pentru operare şi la exemplarul I. identifică actele de stare civilă vizate. primeşte comunicări de menţiuni de la serviciile de stare civilă locale. parţial ori total. certificând exactitatea datelor înscrise. întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial al organelor în drept a le solicita (instanţe judecătoreşti.efectuează controale la serviciile locale pe linia asigurării securităţii documentelor de stare civilă cu regim special. din documentele rezultate din activitatea de profil. asigurând securitatea şi conservarea acestor documente. primeşte. exemplarele I şi II. urmăreşte punerea în legalitate cu certificatele de naştere a persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială. comunicările fiind clasate în vederea arhivării. păstrează şi gestionează registrele şi opisele de stare civilă exemplarul II de la oficiile de stare civilă locale. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege. reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă distruse. poliţie. asigură. încredinţate de conducerea direcţiei. curentă şi specială. în alb. pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor a căror identitate nu este cunoscută sau.N. în condiţiile legii. centralizează periodic rezultatele obţinute. parchet. modificarea codului numeric personal atribuit sau scris greşit în actele de stare civilă. în condiţiile legii. în vederea prevenirii cazurilor de dispariţie a unor registre sau certificate de stare civilă.

3 evaluarea proiectului de decizie si deliberarea. organizatiilor nonguvernamentale etc. in vederea realizarii unui anumit scop. Initiativa organelor superioare rezulta din adoptarea unui act normative. In aceasta faza este precizat continutul deciziei.5 Procesul decizonal in activitatea administrativa La elaborarea unei decizii se parcurg urmatoarele etape:1 5. societatea civila. 5.. referindu-se la actiunea participantilor la procesul decisional. 5. Initiativa poate apartine organelor legislative sau celor administrative ierarhic superioare. 5. p. in general. impulsul de la originea proiectului vine din exteriorul administratiei care este direct interesata in satisfacerea cerintelor actuale si mai putin a celor viitoare. fie ca activitate individuala a managerului. mecanismul administrative functioneaza lent si echilibrul care se stabileste intre elementele sale componente are un caracter static.2 Pregatirea proiectului de decizie Aceasta este probabil cea mai importanta faza a procesului decisional si poate avea loc. Si acestea din urma pot initia elaborarea unor decizii in cazurile prevazute de lege sau cand activitatea lor ori a organului superior solicita o reglementare in care este necesar sa se implice. a carui executare implica sarcini sau masuri tehnico-organizatorice pentru institutiile subordonate. pentru ca aceasta etapa sa aiba loc administratia trebuie sa constientizeze existenta unei probleme. Cetatenii. anul II. Din acest motiv. 5. 26 24 . suport curs. Cum orice tendinta de schimbare este neutralizata.1 Initierea proiectului de decizie In general.2 pregatirea proiectului de decizie.1 initierea iproiectului de decizie (identificarea problemei). determina initierea unei decizii administrative iprin cereri. Ea are un caracter dinamic si intern. In cele mai multe cazuri. sesizari si reclamatii. atat in cadrul unui proces de grup. Decizia in Administratia Publica. Administratie Publica. 5.4 adoptarea deciziei. fapt care influenteaza strategia si mijloacele concrete de actiune. organelor emitente ori celor subordinate. initiative proiectului de decizie vine din afara institutiei publice. La randul ei este structurata ipe mai multe etape: 1 Onofrei M.

O conducere eficienta se poate insela in adoptarea deciziilor sale. textul proiectelor de decizie. practica experimentala si rezultatele anterioare. este necesar sa se respecte urmatoarele principii: principiul definitiei. pentru ca procesul de implementare a unei decizii sa aiba success. membrii forului nu cunosc continutul proiectelor de decizie si nu isi pot exprima pozitia in legatura cu acestea. Pentru ca adoptarea sa fie fundamentata stiintific. Fara furnizarea la timp a documentatiei. principiul justificarii suficiente. dar atunci cand imprejurarile o cer. inseamna ca obiectivul proiectului de decizie n-a fost exact definit. atunci cand o decizie este indispensabila pentru functionarea lor. documentarea este nesatisfacatoare ori s-au strecurat interese personale sau de grup care influenteaza rezultatul deliberarii. pentru ca.determinarea obiectivului deciziei decumentarea sau informarea analiza materialului documentar elaborarea proiectului de decizie.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea Evaluarea si studierea variantelor proiectului de decizie revin in sarcina conducatorului institutiei. procedandu-se la analiza critica a proiectului de decizie. Atitudinea de nehotarare a conducerii prejudiciaza activitatea subordonatilor. Actul deliberarii este precedat de dezbateri. 5. pentru rezolvarea aceleiasi probleme. fie cei care trebuiau sa se ocupe de aplicarea in practica aveau prea putine 25 . in care se apreciaza argumentele pro si contra. precum si raspunderea ipentru aceste operatiuni. 5. In cazul in care se propun.4 Adoptarea deciziei Adoptarea deciziei constituie un drept si o obligatie a conducerii. fie nu au fost elaborate norme metodologice de aplicare. ea decide cu orice risc si isi asuma aceasta raspundere. care ia in considerare conditiile interne si externe. Adoptarea deciziei este rezultatul unui proces de o complexitate deosebita. impreuna cu cu materialele utilizate la intocmirea lor. el trebuie planificat cu atentie si a se depuna toate eforturile pentru a castiga suportul celor implicate in reusita sa. principiul identitatii. solutii total diferite. transmitandu-se persoanelor implicate in aceasta activitate. In general. Sunt nenumarate cazurile in care programe si decizii importante nu si-au atins obiectivele. Sedintele in care se delibereaza trebuie pregatite si convocate in termen util.

motiv de nulitate absoluta a actului administrativ atacat.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ Culegerea si prelucrarea informatiilor reprezinta activitatea care are cea mai mare pondere in desfasurarea etapei de pregatire a actului adm. In dinal. 6. intrucat informatiile culese satu la baza elaborarii solutiilor cuprinse in act. Cea mai mare parte din personalul angajat in administratie intocmeste sau pregateste emiterea/adoptarea actelor si efectueaza.3 activitati specifice posterioare adoptarii actului adm. 26 . Aceste operatiuni sunt valabile numai daca s-au respectat conditiile de fond si de forma la intocmirea sau realizarea lor. in acest sens. dupa o procedura complexa care cuprinde mai multe activitati desfasurate atat de functionarii autoritatilor care adopta actul cat si a altor activitati care colaboreaza cu acestea. exceptia de necompetenta a autoritatii publice parate.motive sa o faca. deoarece este dovadat certa ca problema respective si-a gasit sau nu rezolvarea. Adoptarea sau emiterea actelor Administrativ se face in general. In doctrina juridica toate aceste activitati sunt grupate pe 3 nivele de lucru: 6.2 activitati concomitente adoptarii actului. operatiunile administrative si tehnico-materiale potrivit atributiilor stabilite de lege.1 activitati anterioare. Regulile care stabilesc competenta au caracter de ordine publica. ceea ce semnifica faptul ca in cadrul unui litigiu de contencios administrativ. oricare din parti si chiar instanta de contencios administrativ din oficiu. poate ridica in orice moment al procesului. 6.. 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura Elaborarea actelor administrative Actele administrative pot fi emise/adoptate numai de personalul administrativ competent si in limitele competentei pe care legea o confera. monitorizarea aplicarii deciziei este si ea o etapa importanta. 6.

acetele adm.sunt acelea in care organul ce emite actul adm. pe baza caruia este emis. Urmeaza cuprinsul actului. 390/1993. un loc important il ocupa avizele. are DREPT de a hotari sa ceara sau nu parerea altui organ si. iar continutul bine sistematizat. pt aprobarea Metodologiei privind pregatirea. acesta este transmis spre avizarea autoritatii pub. le revin si unele sarcini in asigurarea aplicarii actului adm. abilitate in acest sens.. localitatea. .intelesul unor notiuni si termeni utilizati sa fie precizat.. referitoare la redactarea proiectului. evitandu-se notiunile cu mai ulte intelesuri. . paragrafe. si temeiul jurid. ordonante si hot. daca a cerut-o. Adoptarea sau emiterea actului fara acest aviz nu are nici o consecinta pe planul validitatii lui.La elaborarea proiectului de act. ele reprezinta opiniile unei autoritati a adm. la forma sa exterioara. trebuie avuta in vedere si respectarea unor cond. de obicei..stilul folosit in redactare sa fie imperativ. In cadrul masurilor anterioare adoptarii actelor adm. In locul unde este indicata fct celui care emite actul se va aplica semnatura sa. pt a nu produce confuzii si interpretari diferite in aplicarea sa concreta. articole. capitole. data emiterii. trebuie sa aiba un antet care cuprinde denumirea acutoritatii care il adopta (emite).G. Prin H. structurat in parti. elaborarea. conforme. avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative este stabilita procedura pregatirii si elaborarii proiectelor de legi. sectiuni. Dupa elaborarea proiectului de act adm. un preambul. pub. alineate. se arata pe scurt scopul actului adm. de tehnica jurid. iar la sfarsit nr. carora de regula. solicitate de o alta autoritate pub.. 27 . in legatura cu o anumita problema asupra careia autoritatea il solicita. Adm. precis si corect redactat. are facultatea sa tina cont sau nu de aceasta parere. consultative. . in chiar continutul actului. . precum si ordine cu caracter normativ si instructiuni ale ministrilor: . daca este cazul. in care. precum si stampila autoritatii emitente. ale Guvern. un titlu scurt.textul trebuie sa sa fie clar.avizele facultative . de ordine. Avizele sunt de 3 tipuri: facultative.

intrucat nu se respecta o cerinta a legii. care este de fapt consitamantul la adoptarea sau emiterea actului. are atat obligatia de a le solicita. confirmarea sau autorizarea altui organ. Sunt situatiii in care legea prevede acordul unui organ – care reprezinta manifestarea de vointa a organului stabilit de lege. emis nu poate fi contrar continutului avizului. poate sa renunte la DREPT de a mai emite actul adm. de aprobarea.avizele consultative – organul ce emite sau adopta actul adm. dar nu este obligat sa se conformeze acestora. ca prin continut sa nu fie contrar manifestarii de vonita a organului emitent. actul adm. concomitent si posterior. are obligatia sa le solicite altui organ. Acordul prealabil produce el insusi efecte jurid. a fost adoptat sau emis. . organul emitent nu poate stabili masuri contrare continutului acestuia. organul care emite actul adm. Dupa ce actul adm.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ In cadrul acestui nivel se trece la adoptarea sau emiterea actului adm.. respectiv. . In aceasta situatie. Ele nu pot sa emane niciodata de la un organ ierarhic superior. in care se realizeaza o serie de activitati.. 28 . Acordul este de 3 tipuri: prealabil. care il emite. legea conditioneaza emiterea actului adm. acesta se semneaza de catre conducatorul organului respectiv.avizele conforme – in cazul lor. Nesolicitarea si neobtinerea acestui aviz duce la nulitatea actului adm. unele dintre ele strict reglementate de lege. cu cond. cat si de a se conforma acestor avize. In unele cazuri.in cazul acordului prealabil. pub. 6. ce se resfrang asupra validitatii si implicit a efectelor pe care le produce. Avizele pot fi solicitate de la un organ subordonat sau de la un organ care face parte din alta ierarhie de organe si care se situeaza la acelasi nivel sau la un nivel inferior ori superior organului care il solicita. Aceasta procedura consta in dezbaterea proiectului intocmit de catre conducerea colegiala a organului care il adopta si adoptarea lui propriu-zisa sau in luarea deciziei conducatorului servic.

trebuie sa fie emise (adoptate) in cel mai proprice moment al eficacitatii lor. astfel: 29 . Oportunitatea se apreciaza in mod concret in fct de atributiile cu care a fost investit organul adm. dar sa vizeze obiectivele si rezultate de interes. este conditionata si de qvorumul intrunit. organul de la care emana si de la data aducerii la cunostinta lor. total al membrilor (ex: dezbaterea sia doptarea bugetului de Consil. trebuie sa fie datat. de la cre emana. Sunt situatii in care se cere o majoritate calificata. Nerespectarea cond. dat un nr. CONDITIA DE OPORTUNITATE Actele adm.Judetean). In general. actul adm trebuie sa fie stampilat. in cauza. de ordine si mentionate ziua. de timp si de loc. facandu-se cu cele mai potrivite mijloace si cele mai reduse cheltuieli. sa conduca la rezolvarea eficienta a problemelor din domeniu.Validitatea actelor adm. fie de la o anumita data certa). fara a se confunda insa cu legalitatea care este intotdeauna sanctionata cu nulitatea actului respectiv. pt. de regula. de oportunitate conduce la nulitatea actului adm. intra in vigoare la o data ulterioara emiterii lor prevazuta in mod expres in actul adm. de organele colegiale. adica votul a cel putin 2/3 din nr. Dupa semnare. pt validitatea actului adm. Actele adm. de pilda. respectiv (fie dupa un anumit interval de timp de la publicare. este necesar votul pt a 50%+1 din nr membrilor organului. Sunt situatii in care acetele adm. Momentul si modalitatea aducerii la cunostiinta a unui act adm. luna si anul.3 Activitati specifice posterioare adoptarii Aceste activitati privesc intrarea in vigoare is incetarea efectelor actelor adm. difera. 6. in fct de natura actului si de organul emitent al acestuia. intra in vigoare din momentul existentei lor legale. adica actul adm. adica a emiterii lor.

in raport de acele imprejurari de timp si loc. Reglementarea si administrarea unei parti importante din treburile piblice se realizeaza sub propria raspundere si in beneficiul populatiei. o parte importanta din treburile publice. sub propria lor raspundere si in favoarea populatiei respective. Nepublicarea lor constituie o cauza de nevalabilitate pt asemenea acte. actele normative ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale adm. in fct de imprejurarile concrete. optand pt cea mai adecvata modalitate de aducere la cunostinta a actului. Aceasta trasatura a autonomiei locale reflecta raspunderea autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa si a administra o parte importanta din treburile publice. 7 Principii de organizare a instituţiei publice Administratia publica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale. - actele adm. Dreptul si capacitatea de a reglementa si a administra treburile publice locale se exercita. pub. Guvern. de stat se publica in M. reglementarea si administrarea treburilor publice are drept obiectiv principal satisfacerea cerintelor populatiei. prin care cei interesati iau cunostiinta de existenta actului si de obligatia lor de a-l executa. care este o instiintare scrisa. Hot. al descentralizarii serviciilor publice.1 Principiul autonomiei locale Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva pentru activitatile locale sa reglementeze si sa administreze in cadrul legii. are deplina libertate de a alege modalitatea de aducere la cunostinta pub a actului. respectiv tinand seama de prevederile Constitutiei si ale altor legi. 7. ele fiind considerate ca inexistente.- actele adm.Of. normative sunt aduse la cunostinta prin modalitati variate. Oeganul emitent al actului adm. Autonomia locala. al Rom. normative emise de organele locale ale adm. individuale sunt aduse la cunostinta printr-o notificare. in cadrul legii. 30 . eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si consultarea cetatenilor in probleme de interes local. in fct de organul emitent. nu prezinta o modalitate obliagtorie ptaducerea lor la cunostinta. In acelasi timp. cu caracter normativ. in calitate de principiu de organizare si functionare al autoritatilor administratiei publice locale se poate manifesta numai in limitele prevederilor din Constitutia statului si altor reglementari fundamentale. Actele adm. in fct de continutul sau.

Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca in limitele legii sa aiba initiative in toate domeniile. 7. in mod gratuit de bunuri si sercivii pentru populatie. consiliile locale sunt alese in conditiile legii. acest principiul imbraca toate aspectele organizatorice si functionale prin care se infaptuieste administratia publica in unitatile administrativ teritoriale Deciziile si hotarare care le i-au autoritatile administratiei publice locale pot viza urmatoarele domenii de interes local: organizarea elaborarii. cultura si religie.4 Principiul legalitatii Aplicat in administratia publica locala. in urmatoarele domenii : actiuni social culturale : invatamant. efectuarea de investitii si executarea de lucrari publice. cu exceptia celor care sunt date. O trasatura a institutii lor publice este cea a producerii si distribuirii. actiuni sportive si de tineret. avand la baza legea bugetara anuala. asistenta sociala. Producerea acestor bunuri este de regula .3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale In constituia Romaniei se prevede numai ca primarii. Menirea lor este numai de a administra treburile unitatilor administrativ teritoriale in care sunt alesi in interesul locuitorilor.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice Serviciile publice care se manifesta ca activitate a autoritatilor publice pentru satisfacerea unei nevoi de interes general. sanatate. datorita importantei lor. in mod expres in competenta altor autoritati publice. Institutiile publice pot produce bunuri publice. 7. Rolul acestor servicii este tocmai de a concepe si a asigura strategia guvernului in acel sector de activitate careia I se subsumeaza activitatile practice concrete realizate la niveluri inferioare. infiintarea de activitati economice si de aparare a dreptului omului. 7. obiectul de activitate al unei institutii publice. administarii si executarii bugetului local . actiuni privind ordinea publica alte actiuni economice 31 . trebuie sa functionze in mod regulat si continuu. sistemul de protectie a copilului si a persoanelor cu handicap.

8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice 8.1 Cariera functionarilor publici2 Managementul carierei in functia publica se asigura de catre: a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici. in conditiile legii. Posturile aferente functiilor publice si repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza: a) atributiilor si functiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau institutia publica respectiva. c) planurile de formare profesionala a functionarilor publici. Ocuparea functiilor . promovare. denumita in continuare Agentia. organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica. in cazul functiilor publice de conducere. a politicilor si a instrumentelor necesare planificarii. c) functionarul public. b) instrumentele interne de gestiune si planificare a resurselor umane din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice. aplicarea principiilor egalitatii de sanse. Functiile publice care se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute in planul de ocupare a functiilor publice pot fi ocupate prin recrutare sau.inpublice se face potrivit modalitatilor stabilite anual prin planul de ocupare a functiilor publice. prin imbunatatirea performantelor profesionale si a perfectionarii continue in vederea dezvoltarii profesionale individuale. 2 Legea nr. Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei in functia publica sunt: a) planul de ocupare a functiilor publice. Postul aferent unei functii publice reprezinta suma atributiilor stabilite unei pozitii din structura unei autoritati sau institutii publice. b) autoritatile si institutiile publice. prin elaborarea politicilor si instrumentelor interne de gestiune si planificare a resurselor umane. precum si prin monitorizarea si controlul implementarii acestora. elaborat si aprobat in conditiile legii. transfer si redistribuire. dupa caz. 188/1999 privind Statutul Functionarului Public 32 . prin elaborarea cadrului legal. motivarii si transparentei. n.

in conditiile legii. c) unei functii publice de conducere. d) cerintele si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa postul respectiv. in scopul cunoasterii activitatii si a obiectivelor autoritatii sau institutiei publice. a unei functii publice de executie cu grad profesional debutant. Evaluarea functionarilor publici se realizeaza. Intrarea in corpul functionarilor publici se face prin concurs de recrutare. urmatoarele elemente: a) contributia la realizarea scopurilor. c) limitele de autoritate aferente exercitarii functiei publice. precum si in scopul deprinderii abilitatilor specifice exercitarii functiei publice. in conditiile legii. o functie publica specifica de manager public. Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea. 33 . atributiilor si obiectivelor institutiei. prin raportare la atributiile curente din fisa postului. in vederea stabilirii gradului de atingere de catre functionarii publici a obiectivelor profesionale. pe o perioada determinata. In situatia in care concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii. in principal. Fisa postului aferenta unei functii publice defineste si delimiteaza. precum si in vederea stabilirii gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. Concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata. b) continutul si rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestata. ca urmare a promovarii concursului sau examenului organizat in acest sens: a) unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii. c) activitatilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica. functiilor.b) structurii organizatorice aprobate. organizat potrivit prevederilor prezentei hotarari sau potrivit regulilor stabilite pentru persoanele care ocupa. b) unei functii publice dintr-o clasa superioara. si prin transformarea posturilor ocupate in regim contractual in functii publice. candidatului declarat admis ii va fi aplicabil regimul functionarilor publici debutanti pe intreaga durata a ocuparii functiei publice. Functionarii publici care intra in corpul functionarilor publici pe o functie publica de executie cu grad profesional debutant efectueaza o perioada de stagiu. in conditiile legii. in conditiile legii.

e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere. iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului. c) transfer. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris. Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. in functii publice cu grad profesional debutant sau asistent. in conditiile legii.Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat. face contraindicata delegarea. Detasarea se dispune in interesul autorit atii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public.Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. cazarii si al indemnizatiei de delegare. dovedita cu certificat medical. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public. b) isi creste singur copilul minor. pentru o perioada de cel mult 6 luni. 8.Functiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovarii functionarilor publici si care devin vacante se pot transforma. c) starea sanatatii.Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: 3 Ibidem 34 .Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) graviditate. in functie de necesitatile identificate in cadrul autoritatii ori institutiei publice.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu3 Modificarea raportului de serviciu Modificarea raportului de serviciu are loc prin: a)delegare. d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice. b) detasare. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an. pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.

dus si intors. Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se aproba. in interesul autoritatii sau institutiei publice. ca modalitate de modificare a raportului de serviciu. b) isi creste singur copilul minor. pe durata suspendarii 35 . poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza: a) in interesul serviciului.a) graviditate. cu acordul scris al functionarului public. el are dreptul la acest salariu. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indepline ste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de functionarul public.Transferul la cerere se face intr-o functie publica echivalenta. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporar a. c) starea sanatatii. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care de face transferul. f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii. al cazarii si al indemnizatiei de detasare. la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. . b) la cererea functionarului public. Daca salariul corespunz ator functiei publice pe care este detasat este mai mare. face contraindicata detasarea. functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public. Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate. pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an. Transferul. dovedita cu certificat medical. e) este singurul intretinator de familie. Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat.Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere al carei titular este suspendat in conditiile prezentei legi se realizeaza prin promovarea temporar a. d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare. cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public. in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului. cel putin o data pe luna.

Conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia sa asigure. este concentrat sau mobilizat. pentru perioada respectiva. d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea. g) efectueaza tratament medical in strainatate. Suspendarea raportului de serviciu Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica. in conditiile legii. b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau. Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. l) forta majora. j) concediu de maternitate. k) este disparut. i) carantina.titularului. f) este arestat preventiv. in termen de 5 zile. e) efectueaza stagiul militar. dupa caz. In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept. h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca. in conditiile legii. pana la implinirea varstei de 3 ani. serviciul militar alternativ. pana la implinirea varstei de 18 ani. iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila. m) in alte cazuri expres prevazute de lege. a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice. in conditiile legii. in cazul copilului cu handicap. in conditiile legii. c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale. precum si pentru insotirea sotului sau. in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente. a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv. functionarul public are dreptul la acest salariu. pentru perioada respectiva.Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare. in conditiile legii. b) este incadrat la cabinetul unui demnitar. functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autorit atii sau institutiei publice despre acest fapt. in conditiile legii. daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca. conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public. 36 .

de un functionar public din corpul de rezerva. In situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public. ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementar a. c) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public. cu caracter temporar. in conditiile legii. e) prin demisie. b) prin acordul partilor. f) la data expirarii termenului pe care a fost exercitata. d) pentru participarea la greva.Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea. Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autorit atile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. c) prin eliberare din functia publica. precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. functia publica. d) prin destituire din functia publica. Ocuparea acestuia se face. d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica.c) pentru participare la campania electorala. 37 . postul poate fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu. e) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei. Raportul de serviciu inceteaza de drept: a) la data decesului functionarului public. respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu. pe o perioada determinata. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public. Incetarea raportului de serviciu Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele conditii: a) de drept. Actul administrativ prin care se constata. consemnat in scris.. in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii. de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva.

iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. in urmatoarele cazuri: a) ca sanctiune disciplinara. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui. prin reducerea postului ocupat de functionarul public. constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere. Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie. pentru motive imputabile functionarului public. in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate. iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze. Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv. La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei.La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu. c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate.Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ. d) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui. cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia. nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasci a atributiile corespunzatoare functiei publice detinute. aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave. notificata in scris conduc atorului autoritatii sau institutiei publice. pentru motive neimputabile functionarului public. b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. In perioada de preaviz conducatorul autoritatii sau 38 . Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face. b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii.

a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. astfel: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu. Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. d) la cererea functionarului public. in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. si cu celelalte drepturi de 39 . Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna. acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu. b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunz atoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale.institutiei publice poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru. In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. la cererea functionarului public. cu acordul scris al functionarului public. Redistribuirea functionarilor publici se face pe o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta. si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate. b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. iar functionarul public o refuza. c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioad a mai mare de 12 luni. Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante. pana la 4 ore zilnic. Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta. o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit. Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza. majorate si recalculate.Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii: a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva. fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta.

Sfera larga a acestui control se manifesta si prin aceea ca el nu se reduce numai la confruntarea actelor sau operatiunilor materiale tehnice cu dispozitiile legale in vigoare. cat si cea realizata prin operatiuni materiale si tehnice. si un important mijloc de realizare a functiilor de reglare si autoreglare a intregului sistem. ci 40 . Controlul este. de prestari de servicii si chiar productive. de a fi in continua confruntare cu realitatea. sau ca prestatoare de servicii. fiind o importanta latura a factorilor de conducere sociala.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice In primul rand asupra activitatii autoritatilor administratiei publice se exercita un control parlamentar prin mijioace si metode specifice. Necesitatea si insemnatatea controlului activitatii administrative rezulta din specificul acesteia. controlul parlamentar vizeaza atat legalitatea. ci si pe motivatii politice. constituie una dintre cele mai utile activitati umane. 9 Controlul activitatii administratiei publice Administratia. a dereglarilor si neconcorcondantelor din activitatea controlata. decat tot prin mijioace politice. ca structura prin intermediul careia se urmareste realizarea interesului general al societatii. Ca urmare. Activitatea de control are rolul de a regla executarea deciziei administrative si a insasi actului decizional.care ar fi beneficiat functionarul public. dar prin aceasta forma de control nu se poate sanctiona ilegalitatea actelor administrative. 9. pentru realizarea permananta a conformitatii actelor administrative. 9. urmata de aplicarea de catre organele competente. de asemenea. contribuind la punerea in valoare a bogatiilor sociale. nu numai pe baza unor considerente juridice. Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a constata abaterile si a aplica sanctiunile ci si pentru a indruma activitatea administratiei si a trege invataminte din cele constate pentru perfectionarea muncii administrative. cu prevederile actelor normative cu forta juridica superioara. La solicitarea functionarului public. a unor sanctiuni sau a altor masuri prevazute de lege. In al doilea rand administratia publica exercita un control asupra propriei sale activitati. cat si oportunitatea actelor administrative. Acest control are prin excelenta un caracter politic care se manifesta prin verificarea activitatii executive.1 Notiunea controlului administrativ Prin conceptul de control se are in vedere actiunea de descoperire si constatare a starilor de fapt negative. emise de organele inferioare. care cuprinde atat activitatea desfasurata in forma juridica. instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta.

Totodata controlul intern include structurile organizatorice. El este o consecinta a principiului subordonarii ierarhice a organelor administratiei de stat si are un caracter general. inainte de aprobarea acestora. vizand intreaga activitate desfasurata de catre autoritatea controlata atat sub aspectui legalitatii.vizeaza activitatea organelor controlate sub multiple aspecte. a) Controlul ierarhic nu este prevazut expres de lege si nici nu este legat de vreun termen de efectuare. la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare. Controlul ierarhic se declanseaza din oficiu sau la cererea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. a) Controlul financiar-preventiv este activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar precum si asupra fondurilor publice si a patrimoniului public. Potrivit legii controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. in care rolul esential il ocupa aprecierea oportunitatii acestora. in timp ce auditul public intern se realizeaza in cadrul structurii interne a entitatilor publice de catre persoane care au independenta functionala si care raporteaza conducerii toate constatarile facute si masurile propuse pentru eliminarea deficientelor existente. auditul financiar se desfasoara in mod independent de catre persoane care au dobandit calitatea de auditor financiar. eficient si eficace. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale. metodele si procedurile de control. in apararea intereselor lor legitime. Cand controlul este efectuat ca urmare a unei sesizari sau 41 . contribuind la perfectionarea acestuia si la eficientizarea actului decizional. in scopul obtinerii celor mai eficiente rezultate. si sub forma controlului delegat. precum si ai bugetului oricarui fond special. a controlului specializat si a controlului de tutela administrativa. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. cat si a oportunitatii. inclusiv auditul intern. Acest control se organizeaza si se exercita sub forma controlului propriu. El poate imbraca forma controlului ierarhic. realizat de catre controlori delegati ai Ministerului Finantelor publice. Controlul extern este efectuat de organisme specializate si exercita o deosebita influenta asupra controlului intern. b) Auditul financiar are ca object principal verificarea situatiilor financiare anuale ale agentilor economici iar auditul intern priveste cu precadere utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile sau institutiile publice. fiind exercitat de catre functionari sau organe din afara celor controlate. la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. Ca forma de exercitare. precum si la alte entitati publice cu risc ridicat. bugetului asigurarilor sociale de stat.

carora li s-au incalcat acele drepturi. actui fiind suspendat de drept. constituite pe baza principiului autonomiei locale. despagubiri. lupta de interese dintre doua parti . care . printr-un act administrative ilegalsau refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri indreptatite . cum ar fi recunoasteri de drepturi subiective . respective. Acest control priveste doar legalitatea actelor administrative si se infaptuieste prin atacarea actului ilegal. b) Controlul extern specializat difera de controlul ierarhic. si chiar eventual unui act sau a unei deciziuni administrative . contencios de plina jurisdictie. au incalcat drepturi legitime si cei administrati .atunci cand judecatorul nu face altceva decat sa anuleze actul administrativ considerat ilegal . restituiri. ci poate ordona si alte masuri . el poarta denumirea de recurs ierarhic. in acest caz instant nu se poate pronunta asupra eventualelor despagubiri. componentele sistemului de administratie publica .1 Tipuri de contencios administrativ contencios de anulare. asupra actelor administrative ale autoritatilor publice locale.reclamatii. deoarece este infaptuit de organe ce nu se afla intr-o anumita ierarhie. 42 . acestea fiind solutionate de instantele de drept comun. c) Controlul de tutela administrativa se exercita de catre prefect. reintegrari.personae fizice sau juridice . fiind o importanta cale oferita de lege celor vatamati in drepturile lor. la instanta de contencios administrativ. iar activitatea lor priveste numai acele activitati ce sunt prevazute de lege si se incadreaza in sfera competentei lor materiale. cand cu alte cuvinte puterile lui sunt mai depline”. de a-si valorifica aceste drepturi. 10. inainte de a se adresa instantei de judecata.caruia ii este specific faptul ca “ puterile judecatorului sunt mai largi si in decizia lui nu se limiteaza numai la a pronunta anularea a unui act ilegal. 10 Contenciosul administrativ Contenciosul administrative desemneaza conflictul.

pe baza şi în vederea executării legii. materiale si financiare in scopul obtinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. aceasta autonomie fiind exercitata in limitele prevazute de lege . in cazul nostru . au personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice in limitele legii. aceatsa reprezinta actiunile de conducere. sub controlul direct al parlamentului. Primaria comunei Puiesti. functionarea . competentele si atributiile institutiei primariei .Organele adimistratiei publice reprezinta acele verigi ale structurii organizationale care.11 Concluzii Una din cele mai utile activitati umane care apare in toata complexitatea vietii sociale este administratia. apartin comunei. organizare. a angajatilor si a societatii civile . dirijare . deducem ca autonomia locala de care beneficiaza . In sens material. o activitate cu un anumit specific. Din modul de organizare si functionare a activitatilor publice . In limbajul current. procesul complex al adimistrarii-administratia. scop în care adoptă acte juridice.Obiectivele primariei si ale intregului aparat organizatoric sunt bine evidentiate si delimitate avand ca interes primar utilizarea optima a resurselor financiare . In sens formal. al caror fond are la baza taxele si impozitele locale cat si veniturile din furnizarea de servicii . Scopul principal al primariei comunei Puiesti este acela de a rezolva si de a raspunde prompt si cu profesionalism la cerintele si nevoile clientilor sai ( atat persoane fizice cat si juridice) . prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează. In scopul asigurarii autonomiei locale . autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale. organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie. precum si gestionarea resurselor care potrivit legii. In orice compartiment al vietii sociale. si felul in care autoritatea raspunde 43 . Un alt obiectiv important dupa care institutia isi coordoneaza activitatile este reprezentat de modul de eficient de comunicare cu actualii si potentialii clienti . prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale. si priveste organizarea .activitate rationala si eficienta de utilizare a resurselor umane. a unor activitati publice sau particulare. sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunei in conditiile legii. potrivit Constitutiei si legii. are un caracter „pur” administrativ si financiar.consta intr-o .

se exercita anumite forme de control asupra acesteia .Controlul realizat asupra administratiei publice poate fi : necontencios( controlul parlamentar si administrativ) si contecios ( jurisdictional si judiciar).Rezulta .Activitatea de control a administratiei publice are ca obiect verificarea existentei . persoana care trebuie sa fie cetatean roman si sa aiba domiciliul in tara. persoana titulara de drepturi si obligatii chemata sa le exercite in scopul realizarii competentei autoritatii publice sau institutiei publice din care face parte functia publica.Asupra administratiei publice se poate realiza atat un control intern . incercand sa se obtina avantaje din valoarea. „functionarul public este persoana numita . intr-o acceptiune larga semnifica o activitate de verificare a conformitatii unei anumite activitati ( in cazil de fata . educare si responsabilizare a personalului in ideea atragerii lor permanente spre interesele societatii. raport care se exercita in baza unui act administrativ de numire . cu rol autoregulator . printr-un act de numire . notiunea de control . perspicacitatea. de regula cele instituite de normele juridice. poate chiar elementul principal .” Din legislatia aflata in vigoare si conform reglementarilor actuale . functionarii publici se afla in raporturi de serviciu cu institutiile si autoritatiile de care apartin . intr-o functie publica si investita in mod legal cu atributiile acesteia . cu ajutorul caruia administratia isi exercita atributiile este functionarul public. activitatea de administratie publica ) cu anumite valori.necesitatilor societatii civile . nu si o persoana juridica . realizandu-se o cooperare in sistem de parteneriat cu persoanele fizice si juridice si societatea civila . Indispensabil administratiei .deducem ca functionarul public nu poate fi decat o persoana fizica . inteligenta serviciilor acestora. Conform Legii 188/1999. intrunirii conditiilor de valabilitate referitoare la actele administrative si la legalitatea intregii activitai desfasurate. astfel ca functionarul public isi desfasoara activitatea in temeiul unui raport de serviciu si nu in baza unui contract individual de munca . de regula precedat de un concurs si urmat de depunerea juramantului. a carui investire intr-o functie publica se face cu respectarea prevederilor legale . si a eficientiza activiatea administratiei publice . Definit de „Statutul Functionarilor Publici” . realizat de structuri exterioare sistemului de administratie publica cu rolul de eficientizare a activitatii administrative . 44 . Pentru a se evita si preveni abuzurile . In perioada actuala . cat si un control extern . fapt care se explica prin complexitatea vietii sociale si cerintele din ce in ce mai mari ale oamenilor si din acest motiv primaria a adoptat o strategie de formare . sarcinile administratiei au sporit continuu. acesta trebuind sa se realizeze cu responsabilitate si promptitudine .

administratia publica reprezinta un corp de functionari constituiti intr-un sistem de institutii pulbice. inzestrate cu mijloace materiale si banesti. 45 . cu personalitatea juridica si competenta de a actiona pentru executarea legii. Astfel spus.In concluzie administratia publica poate fi inteleasa ca un sistem de institutii administrative care realizeaza activitatea de organizare a executatii si de executare in concret a legii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->