Sunteți pe pagina 1din 4

Cap 7: Procedura arbitrala Arbitrajul intern are ca regula generala legea locului in care se desfasoara.

In ce priv arbitrajul international legea aplicabila procedurii arbitrale se poate det in fct de2 criterii: -crit subiectiv proced arbitrala va fi guv de legea aleasa de catre parti ,indif de locul in care se desf procedura -crit obiectiv- legea care va guv proced arbitrala va fi legea locului arbitrajului. 1.1 Det legii procedural aplicabile la niv international: in multe legislatii s-a adoptat criteriul territorial.Exista si state care au ales o abordare mixtacombinand cele 2 criterii,si f putine state au ales doar criteriul subiectiv ( ex Franta).Exista totusi unele limitari de ordin procedural impuse sentintelor arbitrale pronuntate in Franta .Impotriva acestora se poate face recurs in anulare in termenii stability de NCPC in caz de nerespectare a unor dispozitii imperative in materie, conf legislatiei francize: dc arbitrul a judecat fara conventie arbitrara sau dc aceasta era expirata,dc tribunalul arbitral a fost constituit nelegal, dc arbitrul a statuat in afara misiunii cu care a fost investit, nerespectarea pp contradictionalitatii, dc recunoasterea sau executarea sunt contrare ordinii publice internat.Deci rezultatul final este similar celui din jurisdictiile care au ales sa se ghideze dupa criteriul obiectiv sau territorial. 1.2 Determinarea legii procedural aplicabile in Ro: o abordare mixta care combina crit obiectiv cu cel subiectiv, astfel partile au lib sa isi aleaga locul unde se va desf arbitrajul international. Dc partile aleg ca arbitrajul sa se desf pe ter altui stat si legea nat a acestuia permite partile sunt lib sa aplice reg de proced arbitrala din Ro. In cazul cand partile aleg ca loc de desf Ro, legea procedural aplicabila in procesele privind raporturi de drept internat privat va fi legea romana, dc nu s-a dispus altfel in mod expres. Atunci cand partile aleg sa faca trimitere la legea roman ape teritoriul altui stat ,dc legislatia acestuia o permite , legea romana va fi dublata de eventuale restrictii imperative din statul respective. 2.Incidenta legii nationale asupra procedurii arbitrale. Desi legea nat rep in present regula la nivel procedural in mat de arbitraj , incidenta sa propriu-zisa asupra asupra arbitrajului nu este una semnificativa.Acest lucru se dat in primul rand dat faptului ca locul arbitrajului este o fictiune juridica( nu exista conexiune juridical intre locul arbitrajului ca institutie juridical si locatia fizica, geografica in care se desf procedura arbitrala) si in al doilea rand datorita uniformizarii legislatiilor nationale in materie de arbitraj ( Conventia de la N.Y din 1958 pt recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale, Legea model UNCITRAL cu privire la Arbitrajul Comercial International). 3.Procedura arbitrala in Ro: partile au lib de a allege locul arbitrajului international precum si legea de procedura aplicabila acestuia.Daca partile aleg sa se supuna legii romane ,se vor aplica regulile generale din codul de proc civila aplicabile arbitrajului intern ,cu anumite particularitati specific celui international. 3.1 Procedura arbitrala in arbitrajul intern:arbitrajul este o proced de judecata in urma careia se pronunta o hot cu forta obligatory pt parti motiv pt care se impune trassarea unui anumit cadru procedural.

CPC stabileste anumite cdt de forma, fond, timp, loc ale actelor procedurale ce treb indeplinite pt ducerea la bun sf a procesului arbitral sip t pronuntarea unei hot legale si temeinice. -pp generale ale procedurii arbitrale: pp egalitatii de tratament, a dreptului de aparare, pp contradictorialitatii,pp oralitatii,nemijlocirii,continuitatii dezbaterilor.Este inoperant pp publicitatii dezbaterilor datorita caracterului confiodential al procedurii arbitrale. -particularitati ale procedurii: obligativitatea parcurgerii procedurii de conciliere prealabila prevazuta la art 720 CPC in litigiile comerciale.Parcurgerea va fi interpretata ca o norma speciala derogatory, aplicabila exclusive in contenciosul pt care a fost conceputa ,respective in litigiile comerciale judiciare. -etapele procedurii arbitrare: etapa scrisa,orala,etapa deliberarii si pronuntarea hotararii.

A.Etapa scrisa: este o etapa premergatoare sau procedura prearbitrala, cum mai este numita in doctrina sau in regulamente.Consta in sesizarea intantei arbitrale, depunerea cererii de arbitrare,precum si actele procedural in replica ale partii chemate in arbitraj respective intampinarea si cererea reconventionala. Cererea de arbitrare: este scrisa si cuprinde urmatoarele mentiuni obligatorii: identitatea partilor (nume, domiciliu, resedinta, denumirea si sediul, nr inmatriculare ReCom,nr tel ,cont bancar) , date cu privire la reprezentanti, dovada conventiei arbitrale, cu privire la obiectul, valoarea si motivele de drept si de fapt ale cererii, precum si identitatea membrilor tribunalului arbitral ,cererea treb semnata.Ea se poate fomula si printr-un [roces-verbal incheiat in fata tribunalului arbitral si semnat de parti sau numai de reclamant si de arbitrii.NCPc adauga ca si mentiuni obligatorii CNP-ul, CUI-ul, codul fiscal, si in cazul domiciliului in strainatate indicarea domiciliului/sediului ales in Ro unde se vor face comuniocarile procedural. Cererea de arbitrare si inscrisurile anexate vor fi communicate paratului , precum si arbitrilor de catre reclamant.De la primirea cererii paratul are un termen de 30zile sau pana la 5 ziel innaintea primului termen ( conf reg CACI) pt depunerea intampinarii sau a cererii reconventionale. Citarea partilor este un act procedural distinct fata de transmiterea cererii arbitrare si a inscrisurilor si se face atunci cand dosarul este complet si dupa ce toate celelalte formalitati priv constituirea trib arbitral au fost indeplinite.Intre data primirii citatiilor si t de dezbatere treb sa existe un interval > 15 zile, sau 30zile intre data expedierii citatiilor si termenul de arbitrare conf CACI. Conf NCPC comunicarea intre parti a inscrisurilor se faceprin scrisoare recomandata cu continut declarant, si confirmare de primire. Intampinarea si cererea reconventionala: dupa primirea cererii de arbitratre paratul are dr de a formula intampinarea sau cererea reconventionala ,atunci cand are pretentii impotriva reclamantului.In cazul cererii reconventionale nedepunerea la termen nu este sanctionata cu decaderea , ca la intampinare, ci cu disjungerea cererii de actiunea directa si solutionarea ei separate.

B.Etapa orala: este cea de-a 2-a etapa si mai etse denumita in regulamentul CACI procedura arbitrala. b.1.Neprezentarea partilor-aceasta etapa poate lipsi in intregime .Judecarea in lipsa poate fi solicitata de catre parti pe baza actelor din dosar sau dispusa de catre tribunalul arbitral.Neprez partii direct citata nu

impiedica nici dezbaterea litigiului, nici solutionarea lui, exceptand cazul in care partile lipsesc din motive temeinice sau trib apreciaza ca fiind absolut necesara prezenta lor. b.2.Obligatia de confidentialitate-trib arbitral este tinut de obligatia de confidentialitate,si nerespectarea confidentialitatii atrage raspunderea arbitrilor care o incalca.Aapre in toate reg de arbitraj si sunt enumerate si cateva exceptii :hot pot fi partial publicate ori in rezumat pt reviste de drept,culegeri de practica, sau pot fi publicate integral cu acordul partilor. b.3.Prezentarea partilor:partile pot participa personal sau prin reprezentant ( avocet sau mandatar cu procura), si pot fi asistate de orice persoana.NCPC este mai restrictiv ( partile pot formula cereri si isi pot exe dr personal sau prin reprezentant si pot fi asistate de specialist).Deci per prezente in process treb sa aiba o anumita calitate. Cererile partilor pot fi depuse cel mai tarziu pana la primul termen de infatisare. Exceptie facand existent si validitatea conventiei arbitrale, constit tribunalului, limitele insarcinarii arbitrilor, desf proc pana la primul termen dc nu s-a prev unul mai scurt. In ce priv necompetenta trib CACI interzice invocarea ei dup ace partile au stab si nominalizat arbitrii,si paratul a formulat intampinarea sau cererea reconventionala. b.4.Masuri asiguratorii provizorii: inaintea sau in cursul arbitrajului partile por cere instante jud sa ia aceste masuri, si incuviitarea lor va fi adusa la cunostiinta trib arbitral de catre partea care le-a solicitat. In cursul arbitrajului mas pot fi incuviintate si de trib arbitral dar in caz de impotrivire exe masurilor se dispune de instant jud. b.5.Exceptia de neconstitutionalitate: Curtea Constit hot asupra exceptiilor de neconstit privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj commercial.exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau din oficiu , de catre instanta de judecata ori de arbitraj commercial.Exceptia poate fi ridicatat si de procurer in fata instantei.Sesizarea curtii se dispune de tribunalul arbitral in fata caruia s-a invocate exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde pct de vedere ale partilor, opinia trib asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti.Dc a fost invocate din oficiu, incheierea treb motivata, cuprinzand si sustinerile partilor precum si dovezile necesare.Dc exceptia este inadmisibila fiind contrara prev Curtii constit , tribunalul arbitral o va respinge printr-o incheiere motivate b.6. Administrarea probatoriului : nu exista multe deosebiri fata de procedura de drept comun.Probele se depun pana la prima zi de infatisare , mai putin in cazul in care necesitatea probei ar reiesi din dezbateri sau administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.Ascultarea martorilor si a exceptiilor se face fara juramant, iar tribunalul arbitral nu va putea aplica masuri de constrangere sau sanctiuni. b.7. Incheierea de sedinta: dezbaterile si orice dispozitie a trib arbitral vor fi consemnate in incheierea de sedinta.Incheierea va cuprinde: component nominal a trib arbitral, locul si data redactarii incheierii; numele partilor, domiciliul resedinta,denumirea si sediul; o scurta descriere a desfasurarii sedintei; cererile sisustinerile partilor; motivele pe care se sprijina masurile dispuse; dispozitivul; semnaturile arbitrilor. Obligatorie in incheierea de sedinta si modalitatea de indeplinire a procedurii de citare.Paritle au dreptul sa ia la cunostinta de continutul incheierilor si de actele dosarului,si li se comunica la cerere si o copie de pe incheierea de sedinta. C.Etapa deliberarii si a pronuntarii hotariarii.

c.1.Deliberarea presupune consultarea arbitrilor asupra solutiei ce va fi pronuntata in cauza.Deliberarea are loc in secret, cu participarea tuturor arbitrilor in persoana , participare ce poate fi consemnata in hotarare. Potrivit CPC tribunalul este compus dintr-un nr impar de arbitri.Hot se va lua cu majoritate de voturi.Dc avem un nr par de arbitrii si nu se inteleg asupra solutiei ,se numeste un supraarbitru. Regulamentul CACI prevede un nr impar de arbitrii, si decizia se ia cu majoritatea de voturi.Se prevede si posibilitatea repunerii pe rol a cauzei, in cazul in care sunt necesare noi lamuriri in cadrul deliberarii. c.2.Pronuntarea- conf regulamentului CACI Solutia va fi consemnata in dispozitivul sedintei si va fi trecuta de catre asistentul arbitral in Condica de Sedinte arbitrale, cel mai tarziu a doua zi de la pronuntare ( poate fi amanita maxim 21 zile).Regulamentul CACI prevede doar 15 zile intarziere.Termenul general prevazut de CACI este de max 6 luin fata de termenul de 5 luin prevazut de CPC. Hotararea arbitrala va fi comunicata partilor in termen de cel mult o luna de la pronuntare, si are aceleasi efecte ca si o hot judecatoreasca. Termenul arbitrajului Conf CPC tribunalul arbitral pronunta sentinta daca partile nu au stability altfel, in termen de 5 luni de la constituirea sa.Regulamentul CACI prevede 6 luin. Termenul se suspend ape timpul judecatii unei cereri de recuzare, sau altele incidente adresate instantei judecatoresti.Regulamentul CACi prevede si situatii specific de suspendare a termenului: sol unei exceptii de neconstitutionalitate, completarea trib in cazul revocarii si inlocuirii arbitrului sau supraarbitrului. Partile pot consimti si la prelungirea termenului ( in cazul decesului uneia dintre parti, numar impar de arbitrii, sau arbitrii nu se pun de accord cu sentinta). Expirarea termenului nu constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, in afara de cazul in care una din parti a notificat celeilalte parti si tribunalului arbitral, pana la primul termen de arbitrare ca intelege sa invoce caducitatea.Aceasta obligatie de notificare este in dreptul comun cat si in regulamentul CAci, si in lipsa acesteia caducitatea arbitrajului neputand opera nici dc este invocate in fata instantei arbitrale, nici pe calea act in anulare.