Sunteți pe pagina 1din 21

Conceptia Sistemului Informational Automatizat Cadastrul Bunurilor Imobile Introducere

PrezentaAcest concept Concepie este elaboratdezvoltat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1298 din data de 28 octombrie 2003 Cu privire la crearea Sistemului Informational Geografic Naional. Programul de Stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, care a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1030 din data de 12 octombrie 1998 cDespre uneleu privire la Anumite masuri pentruprivind crearea cadastrului bunurilor imobile stabileste ca sistemul unificat de nregistrare a bunurilor imobile si a drepturilor asura acestoraaferente bunurilor imobile se implementeaza in Republica Moldova incepand cu anul 1999. Acest sistem functioneaza in cadrul Intreprinderii de Stat Cadastru. La acest moment, ca rezultat al aprobarii unui ntreg set de acte normative in domeniul informatizarii si al dezvoltarii tehnologiilor informationale, a fost adusa in discutie necesitatea reproiectarii acestui sistem, pe baza experientei acumulate i in conformitate cu principiile cu privire la integrarea resurselor informationale de stat. Versiunea existenta a sistemului automatizat al cadastrului are drept scop nregistrarea primara a unor tipuri de bunuri imobile: parcele de teren, cladiri si ncperi izolate. Dezvoltarea pietei imobiliare presupune nregistrarea tuturor categoriilor de bunurilor imobile si nregistrarea flexibila i completa a tranzactiilor cu aceste bunuri care se realizeaza pe piata imobiliara secundara, atat cu proprietati private cat si cu proprietati publice. . Obiectul sistemului consta n realizarea unei nregistrari cadastrale integrate i unificate a bunurilor imobile legale, a drepturilor de proprietate, a grevrilor, a tranzactiilor i a altor operaiuni imobiliare efectuate legal. Aceasta nregistrare este realizata de organul mputernicit n mod legal n numele statului. Printre consecintele juridice se numara n primul rand constituirea drepturilor la momentul nregistrarilor i garantarea acestora de catre stat. Bunurile imobile n calitate de obiect fizic, precum si subiecii drepturilor reprezinta obiectul formarii i nregistrrii primare pentru alte resurse informationale i sunt utilizate de sistemul cadastral ca obiecte imprumutate. Registrele cu privire la subiecii drepturilor (Registrul de Stat al Populatiei si Registrul de Stat al Unitatilor Juridice) i alte registre pe domenii tematice (utilizate pentru formarea obiectului drepturilor) i asigura cadastrului bunurilor imobile date-cheie cu privire la bunurile formate, inclusiv, un identificator unic i date care pot fi utilizate direct pentru nregistrare i evaluare,

146561336.doc

inclusiv pentru localizarea spatiala (pozitia i configuratia originala) pentru obiectul drepturilor. Evaluarea economica a bunurilor imobile, inclusiv a componentelor acestora, se realizeaza n conformitate cu metodele oficiale utilizate n scopul impozitarii. Evaluarea cadastrala a bunurilor imobile n scopul impozitarii este prerogativa exclusiva a sistemului cadastral. Impozitarea n sine, politica fiscala, obligaiile fiscale si alte aspecte se regasesc sub responsabilitatea respectivelor autoritati si a sistemelor informationale ale acestora. Prin prezenta conceptie se stabileste destinaia/scopul i obiectele sistemului, funciile sistemului, structura resurselor informaionale, infrastructura informaionala a sistemului, cerintele cu privire la securitatea i protectia informatiilor.

Capitolul 1. Informaii generale


1. Notiuni si definitii de baza Prezenta concepie include termeni si definiii, explicaia carora este prezentata n actele legislative si normative corespunzatoare. 2. Definitia cadastrului bunurilor imobile Cadastrul bunurilor imobile (numit in continuare CBI) reprezinta o colectie sistematizata de date cu privire la bunurile imobile, la drepturile de proprietate asupra acestora, la grevrile drepturilor de proprietate, precum si la operaiunile de evaluare a bunurilor imobile, n vederea impozitarii. CBI reprezinta componenta principala a Sistemului Informational Geografic National care, la randul sau, reprezinta resursa informationala de baza. CBI este unica resursa oficiala de informatii cu privire la bunurile imobile, la drepturile de proprietate, la grevrile acestora, precum i la valoarea bunurilor imobile n scopul impozitarii. 3. Destinaia sistemului informational automatizat al CBI Sistemul informational automatizat (SIA) al CBI are drept scop s asigure constituirea resurselor informationale ale CBI i s asigure servicii de furnizare a informaiilor de stat cu privire la nregistrarea bunurilor imobile. SIA CBI este format din urmatoarele sub-sisteme: SIA Inregistrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora; SIA Evaluarea bunurilor imobile n scopul impozitarii. 4. Scopul crerii SIA CBI Scopul crerii SIA CBI este: a) Imbunatirea calittii, accelerarea i simplificarea serviciilor de furnizare a informaiilor de stat, catre persoane fizice si juridice; b) Recunoasterea de catre public i protejarea drepturilor reale asupra bunului imobil;

146561336.doc

c) d)

Crearea resurselor informationale de baza; Asigurarea autoritipr publice cu informaii analitice si statistice veridice cu privire la componenta cantitativa si calitativa a bunurilor imobile necesare pentru a lua decizii manageriale.

5. Principiile de baza pentru constituirea SIA CBI SIA CBI este constituit in corelatie cu principiile generale care stau la baza construirii sistemelor informationale automatizate mentionate in Conceptia Sistemului Informational Integrat al autoritatilor din administratia publica si al managementului acestora.

Capitolul II. Cadrul legislativ i de reglementare


6. Cadrul legislativ i de reglementare Cadrul legislativ i de reglementare al SIA CBI este stabilit prin: legislatia Republicii Moldova: Constitutia Republicii Moldova Codul Funciar nr. 828 din 25 decembrie 1991 cu amendamentele si completarile ulterioare Codul Civil nr. 1107 XV din 6 iunie 2002 Legea cu privire la proprietate nr.459 XII din 22 ianuarie 1991, Legea cu privire la inchiriere nr. 861 din 14 ianuarie 1992 Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 XIII din 25 februarie 1998 Legea cu privire la geodezie si cartografie nr.778 XV din 27 decembrie 2001 Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 octombrie 2004, Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XV din 18 aprilie 2002. Hotrri Guvernului Republicii Moldova:

Hotrrea nr. 794 din 19.08.1997 Cu privire la aprobarea Cconceptiei sistemului cadastrului national Hotrrea nr. 984 din 21.09.1998 Cu privire la unele msuri pentru urgentarea procesului de mproprietrire cu privire la crearea biroului pentru implementarea primului proiect de cadastru nr..1027 din 06.11.1997 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale nr. 978 din 18.09.1998 Hotrrea nr. 1030 din 12.10.1998 Despre unele masuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile Hotrrea nr. 48 din 19.01.2001 cu privire la Fondul de Garantare nr. 1170 din 04.12.1998

146561336.doc

cu privire la aprobarea regulilor pentru formarea bunurilor imobile nr.61 din 29.01.1999 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale nr. 718 din 20.07.2000 Cu privire la aprobarea Regulamentuluiregulilor privind Rreteaua Ggeodezica Nnationala Hotrrea nr. 670 din 09.06.2003 Cu privire la aprobarea Programului de msuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile n scopul impozitarii cu privire la regulile, structura si incadrarea cu personal a Agentiei de Stat Relatii Funciare si Cadastru nr. 1000 din 19.09.2001 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Sociala si Economica a Republicii Moldova pe termen mediu (pana in 2005) nr.1415 din 19.12.2001;

- alte acte normative: Ordinul Agentiei Relatii Funciare i Cadastru nr. 112 din 22 iunie 2005 Cu privire la aprobarea Instruciunii privind nregistrarea bunuruilor imobile i a drepturilor asupra lor; Ordinul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru nr.107 din 27 mai 2003 Cu privire la aprobarea Instructiunii privind modul de elaborare i actualizare a planurilor cadastrale si geometrice. Ordinul Agentiei de Stat Cadastru si Relatii Funciare nr. 185 din 10.07.2001 cu privire la aprobarea regulilor pentru transferul/trecerea la sistemul de coordonate de referinta si la proiectiile cadastrale corespunzatoare. 7. Armonizarea cadrului legislativ i de reglementare In scopul de a armoniza mediul legislativ care stabileste condiiile pentru crearea, funcionarea si ntreinerea sistemului cadastrului bunurilor imobile, este necesara dezvoltarea si armonizarea cadrului de reglementare, legislativ si tehnologic. Prevederile incluse n legislaia de baza existenta trebuie sa fie dezvoltate pentru a stabili condiiile tehnice i economice suplimentare pentru activitatea cadastrala, relaiile (interdependentele) cu utilizatorii informaiilor cadastrale, precum si costul furnizarii serviciilor informationale pentru persoanele fizice sau juridice interesate. Procesul de creare i de implementare a sub-sistemului automatizat pentru evaluarea masiva a bunurilor imobile n scopul impozitarii presupune elaborarea i aprobarea unor acte legislative care sa reglementeze aspectele economice, organizatorice si tehnologice ale procesului de evaluare masiva a bunurilor imobile n scopul impozitarii. Armonizarea si dezvoltarea cadrului normativ si legislativ trebuie sa urmeze urmatoarele directii principale: - Realizarea de amendamente la Codul Civil, prin care sa se armonizeze relatiile juridice cu cadastrul:

146561336.doc

a) Definirea univoca a listei/numarului de entitati corelate cu sistemul cadastral,simplificarea procedurii de nregistrare a bunurilor imobile; b) Inregistrarea obligatorie a dreptului principal asupra unui bun imobil inainte de inregistrarea altor drepturi (drepturi de servitute, inchiriere, tranzactii),diminuarea costului tozal a tranzactiei cu bunurile imobile; c) Inregistrarea tuturor tipurilor de bunuri imobile (private si publice: de stat si municipale), a tuturor tipurilor de bunuri imobile (din lista entitatilor corelate cu sistemul cadastral), a tuturor categoriilor de drepturi si a tranzactiilor, intr-un sistem unificat, de catre organismul unificat care este autorizat oficial in acest sens;crearea mecanismului de actualizare a informatiei cadastrale n scopul susinerii sistemului de impozitare; d) elaborarea metodologiei de re-evaluare a bunurilor imobile; e) elaborarea actelor normative ce reglementeaza crearea sistemului informational Registrul obiectelor de infrastructura inginereasca; f) Aducerea n concordan a legislaiei n domeniul nregistrrii cu prevederile Codului Civil. g) Codul Funciar, h) Codul Subsolului, i) Legea privind Cadastrul Bunurilor Imobile, j) Codul pentru Architectura, k) Codul Silvic, l) Alte acte legislative corelate cu notiunea de bun imobil si cu inregistrarea bunurilor imobile. 8.Cadrul legislativ i de reglementare in domeniul informatizarii Cadrul legislativ i de reglementare este format din actele legislative din domeniul informatizarii, principalele acte fiind: - Legea cu privire la registre nr. 1320-XIII din 25 septembrie 199771-XVI din 22.03.2007; - Legea privind accesul la informaie nr. 982-XIV din 11 mai 2000; - Legea cu privire la informatizare i resurse informaionale de stat nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003; - Legea cu privire la documentul electronic i la semnatura digitala nr. 264-XV din 15 iulie 2004; - Decretul Preedintelui nr. 1743 din 19 martie 2004 Cu privire la constituirea societii informaionale n Republica Moldova; - Hotrrea Parlamentului nr. 632 din 8 iunie 2004 Cu privire la aprobarea politicii pentru societatea informaionala n Republica Moldova; - Hotrrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 Cu privire la strategia naionala pentru constituirea societii informaionale Moldova Electronica.

Capitolul III 3. Funciile sistemului


9. Blocurile de funcii ale sistemului

146561336.doc

SIA CBI trebuie s asigure indeplinirea funciilor de baza ale unui sistem informational tipic, aa cum aceste functii sunt definite n Conceptia Sistemului Informational Unificat al autoritatilor administratiei publice, precum i executarea funciilor specifice stabilite conform destinaiei sistemului i grupate n urmatoarele blocuri de functii: a) blocul de functii INREGISTRAREA BUNURILOR IMOBILE I A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA presupune indeplinirea urmatoarelor functii: - Formarea si nregistrarea primara a bunurilor imobile; - Inregistrarea drepturilor de proprietate; - Inregistrarea grevrilor asupra drepturilor de proprietate si asupra bunurilor imobile.; - Evidenta/inregistrarea caracteristicilor tehnice ale bunurilor imobile. b) blocul de funcii EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE N SCOPUL IMPOZITARII include functiile necesare pentru evaluarea bunurilor imobile n scopul impozitrii: - Introducerea/inregistrarea si editarea evidenta si actualizarea parametrilor tehnici i economici aicorespunzatori bunurilor imobile; - Introducerea colectarea datelor cu privire la tranzactiile cu bunuri imobile; - Introducerea si editarea coeficientilor si a costurilor/valorilor de baza 1m; - Introducerea si editarea zonelor de evaluare; - calcularea valorii bunurilor imobile.; - Imprimarea notificarilor. c) Blocul de functiuni: INEREA STRUCTURII / ORGANIZARII CADASTRALE cuprinde funciile: - nregistrarea si monitorizarea obiectelor care constituie structura cadastrala; - nregistrarea zonelor pe care le deservesc oficiile cadastrale.; - Inregistrarea suprafetelor si a obiectelor care se regasesc sub jurisdictia autoritatilor administratiei publice.

Capitolul IIVII. Structura organizatoric


10. Proprietarul CBI Proprietarul CBI este Agenia Relatii Funciare i Cadastru. 11.Detinatorul CBI Deinatorul CBI este Intreprinderea de Stat Cadastru. 12. Registratorul CBI

146561336.doc

Registratorul CBI este Intreprinderea de Stat Cadastru si autoritatile administratiei publice locale (in partea de inregistrare a inchirierii pentru o perioada mai mica de 3 ani).

Capitolul IV. Documentele sistemului


13. Documentele sistemului In cadrul SIA CBI sunt folosite urmatoarele categorii de documente: a) Documente legislative documente care confirma constituirea, modificarea i stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile i care au fost emise n conformitate cu legislatia; b) Documente cadastrale, printre care: Registrul bunurilor imobile; Planul cadastral i geometric; Dosarul cadastral; c) Documente de identitate (pentru persoane fizice) sau documente de nregistrare (pentru unitile cu personalitate juridica). d) Documente tehnologice, ntre care: Formulare de cerere; Condica de cereri; Extrase din registrul bunurilor imobile; Certificat din registrul bunurilor imobile; Certificat privind valoarea bunului imobil; Registre auxiliare. e) Documente folosite pentru evaluare: Formulare pentru colectarea datelor tehnice; Rapoarte de evaluare; Harta zonelor de evaluare; Coeficieni si model de evaluare; Notificare privind valoarea/costul.

Capitolul VI. Resursele informaionale


14.Obiecte informationale Totalitatea obiectelor informaionale care reprezinta resursa informationala a SIA CBI este determinata n funcie de destinaie i este formata din: - Bunuri imobile complexeregistru obiect generalizat, care include bunurile imobile, drepturile asupra lor i grevarile; - Bunuri imobile: teren;

146561336.doc

cladiri (obiectul informational este imprumutat de la Registrul Cladirilor); ncperi izolate; obiecte de infrastructur inginereasc (reea electric, de comunicaii, gaz, ap, etc) (obiectul informaional este luat de la cadastrul obiectelor de infrastructur inginereasc); spaii subterane (obiectul informational este luat de la Cadastrul Geologic); obiect acvatic (obiectul informational este luat de la Cadastrul Apelor); Plantatii perene (obiectul informational este imprumutat de la Cadastrul Agrotehnic); Drepturi asupra bunurilor imobile/autorizare: Dreptul de proprietate; Alte drepturi reale operare/intretinere; Titularii de drepturiDrepturi temporare (chirie, leasing etc.);

Persoane fizice; Persoane/entitati juridice; - Servituti; - Structurarea cadastral: Raioane cadastrale; Zone cadastrale; Masive cadastrale; Sectoare cadastrale; - Granite de stat si administrative (obiectul informational este imprumutat de la Registrul Adreselor); Zonele de deservire ale oficiilor cadastrale; -Zonele din jurisdictia autoritatilor administratiei publice; Documente din urmatoarele categorii: Legislative; Ce confirm nregistrarea Technologice, Utilizate pentru evaluare n scopul impozitarii. - Zone de evaluare; - Obiecte de evaluat. In plus, resursa informationala trebuie sa cuprinda doua obiecte informationale obligatorii si anume: Evenimentul; Formularul stabilit 15. Identificarea obiectelor informationale. Pentru identificarea obiectelor informationale se folosete un sistem national de identificatori: a. Identificatorul obiectului informational registrubun imobil complex, care reprezinta un numar unic de identificare in cadrulinteriorul BDtarii, creat pe baza secventiala;

146561336.doc

b. Identificatorul obiectului informational teren, care reprezinta un numar unic in cadrul BDtarii, construit pe baza secventiala; c. Identificatorul obiectului informational construcie, care reprezinta un numar unic n cadrul BDtarii, creat pe baza secventiala. d. Identificatorul obiectului informational ncpere izolat care reprezinta un numar unic n cadrul BDtarii, creat pe baza secventiala. e. Identificatorul obiectului informational dreptul de proprietate care reprezinta un numar unic n cadrul BDtarii, ccreat pe baza secventiala; f. Identificatorul obiectului informational grevri, care reprezinta un numar unic in cadrul BDtarii, creat pe baza secventiala (sequence); g. Identificatorul obiectului informational titularul de drept, care reprezinta care reprezinta numarul de identificare de stat al persoanei IDNP (pentru persoanele fizice) sau numarul de identificare de stat al organizatiilor - IDNO (pentru persoane juridice) un numar unic n cadrul BD, creat pe baza de consecventa (sequence).; h. Identificatorul obiectului informational raion cadastral care reprezinta un numar de ordine format din doua cifre. i. Identificatorul obiectului informational zon cadastral care reprezinta o cheie formata din combinatia: < numarul raionului cadastral format din doua cifre> + numarul format din doua cifre al zonei cadastrale din cadrul raionului cadastral >; j. Identificatorul obiectului informational masiv cadastral reprezinta o cheie formata din combinatia: < numarul raionului cadastral format din doua cifre> + numarul format din doua cifre al zonei cadastrale din cadrul raionului cadastral> + <numarul masivului cadastral din cadrul zonei cadastrale, format dintr-o singura cifra>; k. Identificatorul obiectului informational sector cadastral reprezinta o cheie formata din combinatia: i. < numarul raionului cadastral, format din doua cifre > + numarul zonei cadastrale din cadrul raionului cadastral, format din doua cifre > + <numarul masivului cadastral din cadrul zonei cadastrale, format dintr-o singura cifra > + <numarul sectorului cadastral din cadrul masivului cadastral, format din doua cifre >; l. Identificatorul obiectului informational document, care reprezinta un numar unic in cadrul BDtarii, creat pe baza secventiala; m. Identificatorul obiectului informational zona de evaluare care reprezinta un numar unic n cadrul BDtarii, construit pe baza secventiala; n. Identificatorul obiectului informational bunul imobil evaluat care reprezinta un numar cu sens unic n cadrul BDgranitelor tarii, creat pe baza secventiala.; o. Identificatorul obiectului informational eveniment, care reprezinta un numar de ordine; p. Identificatorul obiectului informational formular, care reprezinta un numar de ordine; Identificatorii obiectelor informationale obiect de infrastructur inginereasc , poriune de subsol, obiect acvatic i plantatii perene vor fi definite dupa elaborarea concepiilor cadastrale relevante.

146561336.doc

16. Scenariile de baza Scenariul de baza este reprezentat de un numar de evenimente (incluse n sistem) care se pot ntmpla cu obiectul informational. In SIA CBI sunt incluse urmatoarele evenimente: a) pentru obiectul informational bun imobil complexregistru: Inregistrarea primara - se realizeaza la: ntroducerea n registru a datelor initiale cu privire la proprietatea imobiliara i la drepturile asupra acesteia; formarea unui nou bun imobil prin separare; formarea bunurilor imobile prin divizare; amalgamareaformarea bunurilor imobile noiexistente prin comasare. Actualizarea datelor. Datele sunt actualizate n cazul: formarea bunurilor imobile prin combinare; substituirea numarului cadastral conventional cu un numar cadastral permanent; corectarea erorilor tehnice. Anularea registrului bunurilor imobile si transmiterea la arhiva se realizeaza la: lichidare, prin comasarea unor registre ntr-un registru nou; lichidare, prin divizarea registrului ntr-o serie de noi registre; lichidarea bunurilor imobile prin demolare sau anularea drepturilor asupra acestora. b) Pentru obiectul informational teren: Inregistrarea primara se realizeaza pentru cazuri similare nregistrarii initiale a obiectului informational registrul bunurilor imobile. Actualizarea datelor. Datele seactualizeaz la: formarea bunurilor imobile prin metoda combinarii; formarea bunurilor imobile prin metoda separrii (bunul imobil iniial); modificarea datelor cu privire la teren; corectarea erorilor tehnice aparute n procesul de introducere a datelor. Anularea datelor cu privire la teren se realizeaza n cazuri similare cu anularea obiectului informational registrul bunurilor imobile. c) Pentru obiectul informational constructie: Inregistrarea primara se realizeaza la introducerea initiala a datelor in registrul constructiilor. : ectuarea primului inscris despre constructie n registru; formarea bunurilor imobile noi prin separare; formarea bunurilor imobile noi prin divizare; formarea bunurilor imobile noi prin comasare. Datele sunt actualizate la: formarea bunurilor imobile noi prin combinare; modificarea datelor despreprivind constructieile;

146561336.doc

10

corectarea erorilor tehnice aparute n timpul ntroducerii datelor. Anularea nregistrarilor cu privire la constructii se realizeaza laprin lichidarea constructiei prin demolarea acesteia i prin anularea drepturilor supra constructiei. d) Pentru obiectul informational ncperi izolate: Inregistrarea primara seeste realizeazaata prin: introducerea initiala a datelor n registrul; formarea bunurilor imobile noi prin separare; formarea bunurilor imobile noi prin divizare; formarea bunurilor imobile noi prin comasare. . Datele sunt actualizate la: formarea bunurilor imobile noi prin combinare; Modificarea datelor despre ncperi izolate; Corectarea erorilor tehnice aparute n procesul de introducere a datelor despre ncperi izolate. Anularea nscrisurilor inregistrarilor cu privire la ncperile izolate se realizeaza prin lichidarea spatiilor prin demolarea acestora i prin anularea drepturilor asupra acestora. e) Pentru obiectul informational dreptul de proprietate Inregistrarea primara se realizeaza prin ntroducerea datelor initiale n registr. Datele sunt actualizate la: Specificarea i corectarea datelor privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile; Corectarea erorilor tehnice aparute n timpul ntroducerii datelor. Introducerea datelor despre documentele ce confirm dreptul suplimentare. Anularea nregistrarilor cu privire la drepturile asupra bunurilor imobile se realizeaza prin stingerea drepturilor. f) Pentru obiectul informational titularul dreptului: Inregistrarea primara se realizeaza prin nregistrarea initiala ca deinator al dreptului asupra unui bun imobil complex. g) Pentru obiectul informational grevareservitute: Inregistrarea primara se realizeaza prin ntroducerea datelor initiale n registrservitute. Datele sunt actualizate la: Specificarea i corectarea datelor privind dreptul de grevareservitute Corectarea erorilor tehnice aparute n timpul introducerii datelor. Introducerea de documente juridice suplimentare. Anularea drepturilor de grevareservitute se realizeaza prin stingerea acestora. h) Pentru obiectul informational raion cadastral, zon cadastral, masiv cadastral: Se creeaz dinamic n baza gruprii hotarelor sectoarelor cadastrale.

146561336.doc

11

i) Pentru obiectul informational sector cadastral: Inregistrarea primara se realizeaza la: estimarea initiala a limitelor sectorului cadastral; formarea de nou sectoare cadastrale prin impartire; Datele sunt actualizate prin: specificarea/modificarea i corectarea datelor privind atributele si limitele sectoarelor cadastrale; corectarea erorilor tehnice aparute in timpul introducerii datelor. Anularea sectorului cadastral se realizeaza prin: lichidare, prin comasare cu alte sectoare cadastrale. j) Pentru obiectul informational document: Inregistrarea primara se realizeaza prin ntroducerea datelor initiale n registru. Datele sunt actualizate la: specificarea/modificarea i corectarea datelor din document; corectarea erorilor tehnice aparute n timpul ntroducerii datelor. Anularea documentului se realizeaza prin expirare. k) Pentru obiectul informational zona de evaluare: nregistrarea primara se realizeaza prin: Estimarea initiala a limitelor si a coeficientilor zonelor de evaluare; Formarea de noi zone de evaluare, prin re-evaluare; Datele sunt actualizate prin: identificarea/ajustarea i corectarea datelor privind limitele zonelor de evaluare; modificarea coeficientilor zonelor de evaluare. Anularea zonelor de valoare se face prin expirarea acestora. l) Pentru obiectul informational bunul imobil evaluat: Inregistrarea primara se realizeaza prin introducerea datelor initiale privind bunul imobil evaluat. Datele sunt actualizate prin: Modificarea structurii/componentei bunului imobil evaluat; Ajustarea i corectarea datelor corespunzatoare bunului imobil. Bunul imobil evaluat este anulat prin expirare. m) Pentru obiectul informational eveniment si formular: Inregistrarea primara se realizeaza la inregistrarea evenimentului. Formularul adecvat este generat simultan. Actualizarea datelor se realizeaza in conformitate cu decizia privitoare la formular, luata de persoanele responsabile la toate etapele fluxului tehnologic al prelucrarii informatiilor (observatiile respective sunt scrise in formular). Inlaturarea din registru se face prin anularea evenimentului. Scenariile de baza pentru obiectele informationale obiecte liniare, poriuni de subsol, obiect acvatic i plantaii perene vor fi definite dupa dezvoltarea concepiilor cadastrale relevante.
146561336.doc

12

17. Datele Datele din registru reprezinta totalitatea atributelor obiectelor informationale i cuprinde urmatoarele atribute principale: a) RegistrulBunuri imobile complexe Identificatorul registruluibunului imobil; Date cu privire la numarul cadastral, inclusiv numarul cadastral al terenului; Data deschiderii registrului bunurilor imobile; Metoda de formare; Identificatorii registrului, pe baza carora a fost creat actualul registru; Starea (activ, anulat, in curs de realizare); Data anularii registrului bunurilor imobile; Temeiul anularii. b) Teren Identificatorul terenului; Identificatorul din registrul bunurilor imobile; Starea nregistrarii cu privire la teren (activ, anulat, in curs de realizare); Categoria de folosina a erenului; Data nregistrarii n registru; AmplasareaAdresa terenului; Metoda de nregistrare (selectiva, inregistrare masiva, etc.); Suprafata juridica a parcelei (in conformitate cu documentele); Suprafata calculata a parcelei (in maniera grafica); Caracteristicile cu privire la precizia masurrii; Tipul hotarelor (generale, fixe); Servitutea n favoarea bunului imobil; Data efectuarii modificrilor; Temeiulefectuarii modificrilor; Caracteristicile tehnice ale evaluarii masive; Data anularii; Temeiul anularii; Datele spatiale. c) Constructie Identificatorul constructiei; Identificatorul din registrul bunurilor imobile; Starea nregistrarii constructiei (activ, anulat, in curs de realizare); Numrul cadastral al constructiei; Data nregistrarii in registru; Adresa postala a constructiei (referinta la registrul adreselor);

146561336.doc

13

Metoda nregistrarii (selectiva, masiva etc.) Numarul de etaje; Suprafata juridica a constructiei (n conformitate cu documentele); Caracteristicile privind precizia masurilor; modul de folosina a constructiei; Servitutea n favoarea bunului imobil; Data modificrii; Temeiul modificrii; Caracteristicile tehnice; Data anularii; Temeiul anularii; Datele spatiale.

d) ncperi izolate Identificatorul ncperii izolate; Identificatorul constructiei; Starea nregistrrii ncperii izolate (activ, anulat, in curs de realizare); Numrul cadastral al ncperii izolate; Numarul postal al ncperii izolate (referinta la registrul adreselor); Data nregistrarii n registru; Metoda nregistrarii (selectiva, masiva) Planul spatiului; Suprafata juridica a ncperii izolate (n conformitate cu documentele); Modul de folosina a ncperii izolate; Data modificrii; Temeiul modificrii; Condominiu; Caracteristicile tehnice pentru evaluarea masiva; Data anularii; Temeiul anularii. e) Dreptul de proprietateri identificatorul dreptului; identificatorul din registrul bunurilor imobile; numarul de nregistrare din registrul bunurilor imobile; starea nregistrarii dreptului (activ, anulat, in curs de formare); data introducerii/inregistrarii dreptului n registru; marimea cotei; felul nscrierii (ntabuluat sau provizoriu); lista obiectelor drepturilor (identificatorul parcelei de teren, al constructiei sau al ncperii izolate);

146561336.doc

14

lista subiectelor dreptului (IDNP persoanelor fizice sau IDNO persoanelor juridice); lista documentelor care confirma dreptul (identificatorii documentelor); data anulariiinregistrarii dreptului; temeiul anularii.

f) GrevariDrepturi de servitute identificatorul grevrii; identificatorul din registrul bunurilor imobile; numarul de nregistrare al grevri n registrul bunurilor imobile; starea nregistrarii grevrii (activ, anulat, in curs de realizare); tipul grevrii; atributele grevrii (data de incepere si de expirare, valoarea platilor, etc) data nregistrri; felul nscrieriidimensiunea cotei; (ntabulat, provizoriu, notare); lista obiectelor care fac obiectul grevrii (identificatorul terenului, al constructiei sau al ncperii izolate); lista subiectilor care fac obiectul dreptului de servitute (IDNP pentru persoane fizice si IDNO pentru persoanele juridice); lista documentelor care confirma grevarea (identificatorii documentelor); data anularii nscrierii. g) Structurizare cadastral: numarul raionului cadastral; date spatiale - hotarul raionului cadastral (create n mod dinamic pe baza hotarelor sectoarelor cadastrale); numarul zonei cadastrale; date spatiale hotarul zonei cadastrale (create n mod dinamic pe baza limitelor sectoarelor cadastrale); numarul masivului cadastral; date spatiale hotarul masivului cadastral (creat n mod dinamic pe baza limitelor sectoarelor cadastrale); numarul sectorului cadastral; date spatiale hotarul sectorului cadastral. h) Documente identificatorul documentului; tipul documentului; numarul; data emiterii; starea documentului (activ, anulat, in curs de realizare).

146561336.doc

15

i) Zona de evaluare identificatorul zonei de evaluare; numele zonei; limita zonei de evaluare; versiunea; tipul bunului imobil; starea (activ, anulat, in curs de realizare); data aprobarii; data la care a fost creata/modificata zona; utilizatorul care a creat/modificat zona; tabelul coeficientilor pentru zona de evaluare. j) Bunul imobil evaluat identificatorul bunului imobil evaluat; categoria din care face parte bunul imobil evaluat (apartament, casa privata de locuit, obiect comercial, etc.); lista obiectelor cadastrale (identificatorul terenului, al constructiei sau al ncperii izolate) care fac parte din bunul imobil evaluat; caracteristici tehnice ale bunurilor imobile pentru evaluarea masiva; starea bunului imobil evaluat (activ, anulat, in curs de formare); data la care a fost creat bunul imobil supus evaluarii; data la care se modific bunul imobil supus evaluarii; valoarea bunului imobil evaluat; data evaluarii; utilizatorul care a creat/modificat obiectul; utilizatorul care a calculat/aprobat valoarea; starea imprimarii documentului de informare; data de finalizare a perioadei n care se pot depune contestatii; starea transmiterii datelor catre autoritatea fiscala. k) Eveniment tipul evenimentului; data de inregistrare a evenimentului. l) Formular numarul formularului; scopul formularului; codul oficiului cadastral; persoana care a luat decizia referitoare la formular; inscrieri privind fluxul/evolutia formularului. Datele pentru obiectele informationale obiecte liniare obiect acvatic i plantaii perene vor fi definite dupa elaborarea conceptelor cadastrale relevante.

146561336.doc

16

Interdependentele dintre blocurile sistemului sunt evidentiate in figura 1.

146561336.doc

17

146561336.doc

18

In CBI se stocheaza numai identificatorii obiectelor corelate, iar toate informatiile necesare pentru functionarea sistemului sunt stocate n resursele informationale de stat ale respectiveului stat. Pentru a asigura fiabilitatea i caracterul univoc alsiguranta informaiei, precum si pentru a reduce volumul de date stocate se utilizeaza un sistem national de clasificatori. 18. Topologia datelor spatiale SIA CBI realizeaza operaiuni informationale orientate n funcie de obiect, precum i dependente tolopogice i de resurse ntre obiectele spaiale n ambele cazuri: n cadrul unei clase de obiecte i ntre obiectele care fac parte din clase diferite. Toate obiectele spaiale ale resurselor modeleaza/formeaza suprafaa teritoriului national ca o suprafata unica inseparabila din punct de vedere structural. Modificarea configuraiei limitei unui poligon trebuie sa duca n mod automat la modificarea configuratiei limiteloratat pentru limitele poligonului adiacent de la acelai nivel i cat si pentru limitele poligoanelor ntroduse i ale poligoanelor de la un nivel superior. Datele spaiale trebuie s respecte urmatoarele cerinte/reguli topologice: limitele terenului nu trebuie s depaeasca limitele sectoarelor cadastrale cu mai mult de 45 la suta din suprafaa lor; limitele terenului nu trebuie s se suprapuna; suprafeele care nu aparin de nici o parcela nu trebuie sa se regaseasca n sectoarele cadastrale; limitele sectoarelor cadastrale nu trebuie s se intersecteze cu limitele masivelor cadastrale; limitele masivelor cadastrale nu trebuie sa se intersecteze cu limitele zonelor cadastrale; limitele zonelor cadastrale nu trebuie sa se intersecteze cu limitele raioanelor cadastrale; limitele zonei deservite de un oficiu cadastral nu trebuie sa se suprapuna; suprafeele care nu fac parte din zona de responsabilitate a unui oficiu cadastral nu trebuie sa se regaseasca ntre hotarele nationale; limitele aflate in administrarea autoritatilor publice nu trebuie sa se intersecteze cu limitele respectivelor unitati administrativ-teritoriale; limitele aflate in administrarea autoritatilor publice nu trebuie sa se intersecteze. 19. Interactiunea cu alte resurse informationale Pentru a asigura formarea corecta a resurselor informationale este necesar sa se asigure acces la urmatoarele resurse informationale computerizate: SIA Registrul de Stat al Populatiei asigura acces la datele personale ale titularilor de drepturi de bunuri imobile i la documentele de identificare ale acestor proprietari; SIA Registrul de Stat al Persoanelor Juridice - asigura acces la datele de nregistrare ale titularilor de drepturi de bunuri imobile i la documentele de

146561336.doc

19

identificare ale acestora. La aceasta resursa informationala trebuie s se adauge informaii cu privire la data la care ncepe i la care expira competenta autoritii administraiei publice; SIA Cadastrul Funciar asigura acces la datele spatiale cu privire la parcelele de teren; SIA Registrul de Stat al unitatilor administrativ-teritoriale i al strazilor din localitatile pe pe teritoriul Moldovei asigura acces la adresele potale ale construciilor i ncperilor izolate, precum i la numele i hotarele de stat i la toate unitile administrativ teritoriale de toate nivelele; SIA Cadastrul Geologic asigura acces la datele spaiale cu privire la subsol; SIA Cadastrul de Stat al Apelor - asigura acces la datele spaiale cu privire la obiectele hidrografice; SIA Registrul Constructiilor asigura acces la datele spatiale cu privire la facilitati (cladiri, constructii); SIA Cadastrul Agrotehnic si Cadastru Silvic asigura acces la datele spatiale cu privire la plantatiile perene (paduri, livezi, vii, etc); SIA Cadastrul obiectelor de infrastructur inginereasc asigura acces la datele spatiale cu privire la retelele de utilitati; SIA Registrul de Stat al Hotrrilor Judecatoresti asigura acces la horrile judecatoresti care au ntrat n vigoare cu privire la drepturile asupra bunurilor imobile; SIA Registrul de Stat al Notarilor asigura acces la date privind nregistrarile facute de notari privind autorizatiile eliberate (procura) i la contractele privind modificarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil; SIA Registrul de Stat al Actelor Juridice asigura acces la date cu privire la actele juridice adoptate de autoritile administraiei publice.

Capitolul VII. Infrastructura informaional de telecomunicaii


Arhitectura SIA CBI este construita pe baza modelului de schema pentru infrastructurii informationale pentru telecomunicatii de stat (ITI) a AIS, in conformitate cu cerintele Conceptiei cu privire la infrastructura informationala nationala de telecomunicatii de stat. ITI al SIA CBI se regaseste la dou trei nivele: Nivel central Nivel regional Nivel local Nivelul central este situat n municipiul Chisinau. Funcia principala a ITI este aceea de a asigura stocarea informaiilor i accesul utilizatorilor prin portalul informaional de stat. Nivelul regional este situat la oficiile cadastrale teritoriale ale Intreprinderii de Stat Cadastru. La acest nivel, principala functie este aceea de a colecta i nregistra informaiile. Nivelul local se regaseste in cadrul autoritatilor administratiei publice locale. Functia principala consta tot in colectarea de infromatii. 21. Proiectarea software-ului Produse software si hardware
146561336.doc

20

Lista produselor software i a resurselor hardware utilizate pentru construirea ITI al SIA CBI este definita de dezvoltatorul de sistem la etapa elaborarii caietului de sarcini i a proiectului tehnic. in conformitate cu Conceptia Infrastructurii Nationale de Telecomunicatii de Stat.

Capitolul VIII VI. Securitatea i protecia informaiilor


22. Cerinte pentru securitatea si protectia informatiilor Definiii SIA CBI trebuie sa respecte toate cerintele pentru securitatea si protectia informatiilor care sunt mentionate in Conceptia Infrastructurii Nationale de Telecomunicatii de Stat.

CONCLUZII
Actualmente, caracteristica specifica a SIA CBI consta n dezvoltarea neregulata a componentelor specifice ale sistemului i n mediul neuniform, care caracterizeaza existenta sistemului. Componenta juridica a sistemului reprezinta o resursa informaionala care a facut un progres adecvat. Componentele fiscale ale sistemului se regasesc n etapa de stabilire/definire conceptuala. Caracteristica specifica a acestei perioade consta n nregistrarea primara masiva a bunurilor imobile. Dupa o anumita perioada de timp, pe masura ce se vor ntroduce n sistem toate proprietatile imobiliare, volumul de lucru va scadea, devenind nesemnificativ. Procesul de nregistrare primara se va limita la cazuri individuale izolate. Urmatoarea etapa de dezvoltare a activitatii cadastrale va fi stabilita de asa-numita piaa imobiliara secundara. Se preconizeaza ca cel mai mare volum de lucru cadastral se va nregistra in domeniul redistribuirii bunurilor imobile. Se preconizeaza ca cele mai importante vor fi operatiunile de vanzare-cumparare pentru consolidarea terenurilor agricole, ipoteca bunurilor pentru obinerea creditelor. Prin dezvoltarea sistemului informational trebuie sa se asigure sprijin informaional i tehnologic procesul de nregistrare a bunurilor imobile, n scopul de a crea un comfort maxim pentru solicitani, prin accelerarea i simplificarea procedurii de nregistrare, precum si prin reducerea circulatiei documentelor.

146561336.doc

21

S-ar putea să vă placă și