P. 1
2013 Caras Severin Caransebes

2013 Caras Severin Caransebes

|Views: 40|Likes:
Published by Vinu Petrisor

More info:

Published by: Vinu Petrisor on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

Camera Notarilor Publici Timisoara Str. Constantin Brancoveanu nr. 44 300216 Timisoara Romania

1

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

,

SITUATE ADMINISTRATIV ÎN MEDIU URBAN ŞI RURAL, ZONELE CARANSEBEŞ, BĂILE HERCULANE, OŢELU ROŞU, COMUNE ŞI SATE ÎNVECINATE DE PE RAZA CIRCUMSCRIPŢIEI JUDECĂTORIEI CARANSEBEŞ. 2

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

CUPRINS
Certificare Clauza de nepublicare Sinteza raportului de evaluare Cap.I Informatii generale
I.1 Beneficiarul lucrarii I.2 Autorul lucrarii I.3 Obiectul evaluarii I.4. Scopul evaluarii I.5.Baza evaluarii I.6.Analiza pietei imobiliare locale I.7. Premisele evaluarii Ipoteze şi condiţii limitative I.8.Tipul valorii estimate I.9.Responsabilitatea ftata de terti I.10.Analiza multicriteriala I.11.1.Zonarea Mun. Caransebes I.11.2.Zonarea orasului Baile Herculane I.11.3.Zonarea orasului Otelu Rosu I.11.4.Zonarea comunelor I.11.5.Incadrarea loc. pe clase de fertilitate I.12.Metologia evaluarii I.13.Surse de informare pag.4 pag.4 pag.5 pag.6 pag.6 pag.6 pag.6 pag.7 pag.7 pag.8 pag.11 pag.13 pag.13 pag.13 pag.18 pag.23 pag.25 pag.28 pag.29 pag.30 pag.30 pag.31 pag.31 pag.33 pag.39

Cap. II .Metodologia de calcul
II.1.Stabilirea val. de piata- orientative apart. II.2.Stabilirea val. de piata- orientative case II.3.Stabilirea val. de piata- orientative terenuri CAP. III ANEXA 1 - APARTAMENTE ANEXA 2 - CASE ANEXA 3- TERENURI

pag.51 pag.61 pag.69

3

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

Cap. IV. Publicarea si raspunderea fata de terti

pag.81

CERTIFICARE
 Ghidul valorilor de piata-orientative respectă Standardele, Recomandările si Notele Corpului Experților Tehnici din Romania si ale Uniunii Naționale a Evaluatorilor din Romania, precum si materialul bibliografic de specialitate.  Rezultatele si informațiile cuprinse in interiorul lucrării se consideră a fi corecte, chiar dacă redactarea nu a reținut, intotdeauna si integral, detaliile metodologiei de evaluare care au condus la rezultatele evidențiate.  In vederea efectuării evaluării au fost luați in considerare toți factorii care au influență asupra valorii obiectului evaluării si nu au fost omise in mod deliberat informații care, după cunostința expertului, sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.  Metodologic, in elaborarea lucrării expertul evaluator s-a bazat numai pe informaţiile de piaţă care au fost considerate ca fiind adevărate şi bazate pe fapte reale şi au fost verificate în limita posibilităţilor precum si pe continutul legislaţiei actuale conformă UNEVAR, în domeniu, valabilă la data evaluării.  Ghidul este supus doar acelor ipoteze şi condiţii limitative, prezentate în lucrare şi sunt analizele, opiniile şi concluziile profesionale personale.  Expertul declară pe propria răspundere că nu are nici un interes direct sau indirect, prezent sau viitor, in legătură cu obiectul si scopul evaluării sau cu persoanele fizice / juridice implicate.  În aceste condiţii, subsemnata, expert evaluator UNEVAR Inginer economist OLARIU FIRA, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele şi concluziile prezentate în prezentul ghid al valorilor de piata-orientative.

CLAUZA DE NEPUBLICARE

4

în nici o circumstantă. . de aceea este obligatoriu să amintim faptul că vor exista situaţii în care devierea de la Standarde este inevitabilă.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . cu condiţia ca această deviere să fie rezonabilă. Nu ne asumăm nici o responsabilitate dacă este transmis unor alte persoane. fie pentru scopul declarat. fără acordul scris si prealabil al evaluatorului. 5 . devierea nu va constitui o încălcare a acestor Standarde. iar în ghid al valorilor de piata . Când apar astfel de situaţii. fie pentru alt scop. scenarii sau condiţii limitative care afectează în mod direct evaluările şi. cu trimitere la STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE EVALUARE. să arate efectul lor asupra valorii.orientative este conceput astfel incât să faca o descriere clară şi precisă a ariei de aplicabilitate a misiunii. de aceea lucrarea este structurată astfel incât să urmeze etape definite de standarde şi norme elaborate de către UNEVAR: a) identificarea proprietăţilor de evaluat b) definirea ariei geografice a pieţei în termenii unui comportament consistent din partea deţinătorilor de proprietăţi şi a potenţialilor cumpărători c) identificarea caracteristicilor cererii şi ofertei care afectează crearea valorii în piaţa definită d) dezvoltarea unui model care prezintă modul de determinare prin calcul al valorilor estimate.orientative să fie inclusă o motivare raţională a acestei devieri. prezentând orice ipoteze.orientative Acest studiu este destinat numai scopului pentru care a fost întocmit. a scopului şi destinaţiei acesteia. a modelului de calcul normativ sau comparativ h) reconcilierea rezultatelor ale evaluării globale Continuţul acestei lucrari este rezultatul utilizării normelor şi normativelor în vigoare. Standardele sunt concepute pentru situaţiile generale şi nu pot acoperi orice eventualitate. acolo unde este cazul.SINTEZA LUCRARII Prezentul ghid al valoripor de piata . să respecte principiile eticii şi limitele de competenţă. clientului si deţinătorului. e) calibrarea modelului pentru determinarea printre altele a contribuţiei caracteristicilor individuale ale activelor corporale evaluate f) aplicarea concluziilor reflectate în model la caracteristicile proprietăţilor evaluate g) validarea procesului de evaluare adoptat.

zona I. 3. EPI.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . paşuni şi faneţe ). III. legitimatie: 14808 specializare: EI. nr.Case. 300216 Timisoara. Tel. Cod fiscal: 19888988 Nr. 6 . -Intravilan agricole ( arabil.: 0723058402 I. -vegetaţie forestieră. BENEFICIARUL LUCRARII Beneficiarul lucrarii este Camera Notarilor Publici Timisoara . -extravilan arabil. -extravilan paşuni şi faneţe.I INFORMAŢII GENERALE I. -extravilan vii şi plantaţii. Romania I. 2. Inginer economist OLARIU FIRA. Constantin Brancoveanu nr.Apartamente in blocuri de locuintă.2. EBM. 44.de constructii ( fără construcţii ).3 OBIECTUL EVALUARII Prezentul ghid are ca obiect urmatoarele obiective : 1. AUTORUL LUCRARII PFA OLARIU FIRA. Episcop Nicolae Popeea. reprezentat de EXPERT EVALUATOR UNEVAR. camine de nefamilişti. hale industriale.1.Spaţii comerciale. Cod 325400 .Terenuri : -Intravilan.orientative CAP.alte constructii . 3. II. -extravilan păduri. III. zona I. II. depozite – cu teren aferent. garaje. CARANSEBES. 35B. cu sediul Str.cu teren aferent. Str.

precum şi a unor criterii tehnice prin care să se poată stabili. înţeles şi aplicat. Conceptul de valoare de piaţă reflectă percepţiile şi acţiunile colective de pe piaţă şi este baza pentru evaluarea majorităţii resurselor în economiile de piaţă.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Valoarea de piaţă . la data evaluării. avand in vedere ca evaluarea unei proprietati imobiliare. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi modificărilor ulterioare în care se stipulează că expertizele întocmite vor avea în vedere stabilirea unei valori unice. evaluatorul a estimat. pentru fiecare tip de proprietate imobiliară. o valoare de piaţăorientativă. în cadrul acestui ghid al valorilor de piata .5.4.orientative -păşuni alpine. după o activitate de marketing adecvată. ce este supusă evaluarii. prezentat in aceasta lucrare. deoarece abaterile pot fi semnificative. într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv. În această definiţie apare implicit conceptul de piaţă în ansamblu. conceptul de valoare de piaţă este. Utilizarea valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice.orientativa este o estimare fundamentată de piaţă. de drept public sau privat nu se recomanda. SCOPUL EVALUARII Ghidul valorilor de piata – orientative. la o anumită dată. Oţelu Roşu. situate administrativ in zonele Băile Herculane. prudent şi fără constrângere. de obicei. GN 1. între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât.• 7 . etc. care reflectă mai degrabă activitatea şi motivaţia mai multor participanţi decât imaginea sau interesul preconceput ale unui anumit participant. presupune identificare proprietatii imobiliare si efectuarea inspectiei tehnice a acesteia. efectuată în conformitate cu aceste Standarde. Caransebeş. I. Deşi definiţiile pot fi diferite ca precizie.orientative este o evaluare obiectivă a drepturilor de proprietate asupra unor anumite bunuri. prin metode conforme standardelor IVS 1. patrimonială. comune şi sate invecinate de pe raza Circumscripţiei Judecătoriei Caransebeş. ). Valoarea de piaţă se defineşte ca: Suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată.orientative. Este important de subliniat că estimarea profesionistă a valorii de piaţă . alte tipuri de valoare ( circulaţie. în mod obiectiv. BAZA LEGALA Codul Fiscal. fără a mai stabili valori minime şi maxime. care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de a actualiza cel putin odata pe an expertizele privind valoarea de piata-orientativa a bunurilor imobile. a fost întocmit pentru uzul Birourilor Notariale şi pentru celelalte cazuri stabilite delege. I. in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare. IVS 2. în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză.

I. în acest an criticile privesc faptul că valorile orientative ar fi mai mari decât preţul de tranzacţionare.6. adoptate de UNEVAR drept standarde naţionale de evaluare. “aplicarea noului Ghid al valorilor orientative ale proprietăţilor imobiliare destinat birourilor notariale a suscitat controverse în presă şi în mediul agenţilor imobiliari. iar autorii Ghidului subliniază că acesta nu se poate folosi ca referinţă în rapoartele de evaluare sau ca justificare a preţului unor tranzacţii imobiliare. numai pentru stabilirea taxelor aferente înstrăinărilor imobiliare atunci când preţul declarat de părţi nu depăşeşte valorile orientative. carereglementeaza metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . stabilite de experţi potrivit principiul anticipării. prin aceasta. Pentru corecta informare a opiniei publice. 2. Este adevărat că lipsa unor informaţii privind valorile reale de tranzacţionare pe piaţa imobiliară face ca acest Ghid să fie utilizat. Deosebirea este că dacă în anul trecut criticile vizau faptul că valorile orientative ar fi mai mici decât preţul real şi. a IX-a 2011. de instanţele de judecată. 3. în dorinţa ca expertizele (numite impropriu „notariale”) să fie un instrument de lucru fără ambiguităţi. când evoluţia atipică a pieţei imobiliare a determinat corecţii pozitive sau negative ale acestor valori în timpul anului. ar bloca piaţa imobiliară (?). dar. tot mai mult. din experienţa anilor anteriori. este posibil ca şi în anul 2013 să intervină astfel de actualizări. Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare este întocmit de către experţi evaluatori. organele fiscale. cât şi pentru alte proceduri notariale. lucru care conferă acestui Ghid o amploare mai mare decât cea prevăzută de Codul fiscal.orientative Acte normative si de reglementare in domeniul proprietatilor imobiliare din Romania. CEDO. Ghidul cuprinde valori orientative. ne vedem nevoiţi să reiterăm precizările făcute şi în anii anteriori: 1. Notarii publici nu pot influenţa concluziile acestor lucrări de evaluare. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE LOCALE Precizari ale Uniunii Notarilor Publici referitor la Ghidul valorilor orientative ale proprietatilor imobiliare destinat birourilor notariale Potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale a Notarilor Publici.• Standardele Internationale de Evaluare – Ed. cât şi în materia exproprierilor. previzionate pentru întreg anul 2012. în baza Standardelor Internaţionale de Evaluare. şi în acest caz ducând la blocarea pieţei imobiliare. 4. ne exprimam inca o data public dorinţa ca acest Ghid privind 8 . acest Ghid constituie doar un instrument de lucru. Mai mult. organele de cercetare penală. Pentru notarii publici. în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

să respecte valorile stabilite potrivit Codului fiscal. interacţiunea participanţilor pe piaţă şi măsura în care aceştia sunt afectaţi de factori endogeni şi exogeni proprietăţii. specializate. volumul creditului care poate fi dobândit. proprietăţile imobiliare au valori ridicate care necesită o putere mare de cumpărare. la rândul lor. precum şi să fie influenţate de tipul de finanţare oferit.orientative valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare sa fie comandat. Cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un punct de echilibru. numite subpieţe. mărimea avansului de plată. s-au creeat tipuri diferite de pieţe imobiliare (rezidenţiale. comerciale. motivaţiile. 1. Definirea pieţei 9 .6. realizat şi plătit de orice altă instituţie a statului sau de orice altă entitate interesată. informaţiile despre preţuri de tranzactionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. industriale. notarii publici obligându-se. fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraoferta sau exces de cerere şi nu echilibru.2.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . 1. pot fi impărţite în pieţe mai mici. In general. Acestea. amplasarea. design şi restricţii privind proprietăţile. Sunt puţin lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. agricole. pe de alta parte. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. acesta fiind un proces de segmentarea a pieţei si dezagregare a proprietăţii. localizarea..”. piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Spre deosebire de pieţele eficiente. Datorită tuturor acestor factori comportamentul pieţelor imobiliare este dificil de previzionat. cum sunt banii. speciale). Participanţii la aceasta piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri. Fiecare proprietate imobiliară este unica iar amplasamentul sau este fix. se arata in comunicat. De multe ori. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc.1. etc. Considerente privind piaţa imobiliară şi caracteristicile sale Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. proprietăţile imobiliare nu se cumpără cu banii jos iar dacă nu există condiţii favorabile de finanţare tranzactia este periclitată. existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. ceea ce face ca aceste pieţe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor. ca şi până acum. O serie de caracteristici speciale deosebesc pieţele imobiliare de pieţele bunurilor sau serviciilor. dorinţele. În funcţie de nevoile.6. tipul şi vârsta participanţilor la piaţa pe de o parte şi tipul. dar acest punct este teoretic şi rareori atins. Sunt importante motivaţiile. Pieţele imobiliare nu sunt pieţe eficiente: numărul de vânzători şi cumpărători care acţionează este relativ mic. Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi iar actele de vânzarecumpărare nu au loc în mod frecvent. dobânzile.

fiind foarte sensibilă la creşterea preţurilor şi modalităţile de finanţare. Prognoza evolutiei piatei imobiliara 2012 -2013 Asa cum se arata in studiul “DTZ Residential Market Overview In ceea ce priveste evolutia pentru urmatoarele luni.orientative În cazul de faţă. casele de locuit şi terenurile. 10 . care depinde de masurile luate de guvern. . au fost analizate apartamentele in blocuri de locuinte sau vile avand de la 1 la 5 camere. activitatea pe piata rezidentiala este in stransa legatura cu increderea clientilor.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . In 2013-2014 oferta de apartamente noi ar putea scadea drastic In opinia specialistiilor DTZ Echinox. specialistii nu vad schimbari semnificative pana la sfarsitul anului. acestia spun ca lichidatile vor cunoaste o imbunatatire incepand cu 2013. apa. canalizare. In functie de aceste trei elemente. putem spune ca sectorul rezidential se afla in acest moment. Având în vedere cele prezentate.6. din punct de vedere al pretului. Head of Valuations and Consulting. începând cu tipul proprietăţii. cand piata finantarilor pentru proiectele private ar trebui sa se deschida. piaţa a carei arie geografică este formata din localităţile aflate in Circumscripţia Judecătoriei Caransebeş. s-au investigat o serie de factori.3.felul in care vor depasi situatia actuala o parte din dezvoltatorii imobiliari. la care accesul să fie facil. la diferite preţuri. I.posibilitatea unei cresterii economice a Romaniei care sa atraga noi investii. În cazul proprietăţilor analizate.disponibilitatea bancilor pentru lichiditati. „Potrivit experientei noastre pe piata imobiliara din Romania. coroborata cu studiile de piata efectuate pana acum. intr-un anumit interval de timp. piaţa imobiliară specifică se defineşte ca piata proprietăţilor de tip rezidential. luând în considerare tipul definit. Astfel. ca de altfel si de intreg cadru economic. Analiza cererii de proprietăţi rezidentiale se poate efectua prin identificarea societăţilor comerciale care ar putea avea un asemenea tip de cerere:  Persoane fizice care doresc construirea sau achizitionarea altei proprietati. să fie într-o stare tehnică bună şi să dispună de principalele utilităţi (electricitate. cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere. la nivelul cel mai de jos” afirma Bogdan Sergentu. . gaz metan). Pe pieţele imobiliare. pe langa cea pe care o detin  Persoane fizice in căutare de locuinţe şi care nu deţin alte proprietăţi  Societăţi de antepriza care construiesc spaţii rezidenţiale în vederea vânzării Cererea se manifestă mai ales pentru proprietăţi situate in zonele centrale şi mediane ale oraşului. variatiile de pret pot fi determinate de trei elemente: . analiza cererii are la baza cererea manifestată pentru proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial. DTZ Echinox. pentru identificarea pieţei imobiliare specifice. Cererea de proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial este in general ridicată. Ca si pana acum.

Analiza s-a efectuat pe baza informaţiilor culese fără limitări. Conforma paramentilor analizati mai sus. prezentate în cele ce urmează.  proprietatea este evaluata ca fiind libera de orice sarcini. sau restricţionări deosebite din partea beneficiarului. Datele referitoare la dimensiuni si suprafețe au fost citite din releveele anexa la Fisa corpului de proprietate. Se presupune ca dreptul de proprietate este valabil si marketabil. relevee ce se considera a fi corecte. Oferta rezultata in acest an ar trebui sa aduca un plus de unitati pe piata. Principalele ipoteze si condiţii limitative de care s-a ţinut seama in elaborarea prezentului studiu sunt următoarele:  aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documenetele furnizate de catre client si au fost prezentate fara a intreprinde verificari sau investigații suplimentare.  se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietații. fisa bunului imobil este intocmita. ca o consecinta a faptului ca in ultima perioada nu fost lansate noi proiecte rezidentiale. Elementele grafice conținute de acest raport au la baza respectiva documentație si nu sunt incluse ci doar utilizate in cadrul metodologiei de lucru. poate fi luata in calcul o scadere a pietei catre sfarsitul anului 2011. „Daca ar fi sa luam in calcul un scenariu pesimist.orientative iar investitiile sa aiba un treb pozitiv si constant. S-a prezentat documentația cadastrala privind amplasarea si delimitarea corpului de proprietate. Totdata.”. PREMISELE EVALUARII IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE Premisele estimării valorilor sunt constituite dintr-o serie de ipoteze şi condiţii limitative.  informația furnizata de catre terți este considerata de incredere. autoritatile financiare din Romania. prevad o crestre economica moderata pentru urmatorii doi ani. insa nu atat de semnificativ incat sa creeze fluctuatii de pret. Abia in 2015 se asteapta o usoara crestere in acest sens.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . situatie care ar putea avea un efect pozitiv in ceea ce priveste cererea. dar nu i se acorda garanții pentru acuratețe. declara Bogdan Sergentu I. specialitii cred ca trendul descendet al unitatilor noi finalizate va continua si in 2013. deoarece s-a specificat astfel. urmata apoi de o perioada de stabilitate in 2012 si de o crestere a pretului in 2013-2014. In plus. iar minimul in ceea ce priveste oferta va fi atins in perioada 2013-2014. Opinia evaluatorului este exprimată în concordanţă cu aceste ipoteze şi concluzii precum şi cu alte aprecieri din cadrul acestui raport. 11 . toate documentaţiile deţinute de acesta fiind puse la dispoziţia evaluatorului.7.  toate documentațiile tehnice utilizate se presupun a fi corecte. analistii DTZ considera ca urmatorul interval de patru ani (2011-2014) va reprezenta o perioada volatila si sensibila la orice schimbare adusa pe plan economic. iar 2015 ar putea fi un an de asezare a pietei.

chiar daca redactarea nu a reținut intotdeauna si integral. in afara cazului in care a fost identificata o nonconformitate. descrisa si luata in considerare in prezentul raport. detaliile metodologiei de evaluare care au condus la rezultatele evidențiate. metoda de randament nu a putut să fie aplicata ținand cont de condițiile specifice pieței imobiliare privind nivelul chiriilor obtenabile si ratele de capitalizare practicate pentru că nu există date suficiente.  se presupune ca toate autorizațiile. nu este obligat sa ofere in continuare consultanța sau sa depuna marturie in instanța relativ la subiectul evaluarii. nu am fost informați despre nici o inspecție sau raport care sa indice prezența contaminanților si materialelor periculoase.orientative  se presupune ca nu exista contaminanți si costul activitații de decontaminare nu afecteaza valoarea.  previziunile sau estimarile conținute in raport sunt bazate pe condițiile actuale ale pieței. prin natura muncii sale. Valori separate alocate elementelor care compun proprietatea evaluata nu trebuie folosite in legatura cu alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate.  evaluarea este facuta in condițiile unei vanzari cu plata integrala. Condiții limitative:  oricare alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizarii prezentate in raport.  intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia. in afara cazului in care s-au incheiat astfel de ințelegeri in prealabil.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .  se presupune ca proprietatea evaluata se conformeaza tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare si utilizare. fiind posibila existența si a altor informații de care evaluatorul nu avea cunostința la data inspecției (evaluarii proprietații).  evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție. certificatele de funcționare si alte documente solicitate de autoritațile legale sau administrative locale sau republicane sau de catre organizații sau instituții private au fost sau pot fi obținute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile valorii din cadrul raportului. prin urmare aceste previziuni se pot schimba funcție de condițiile viitoare.  rezultatele si informatiile care stau la baza evaluarii se considera a fi corecte.  se presupune ca nu exista condiții ascunse sau neaparențe ale solului sau structurii care sa influențeze valoarea.  metodele de evaluare aplicate se considera suficiente si adecvate pentru tipul valorii estimate si scopul prezenței prezentei evaluari.  se presupune ca utilizarea terenului si a construcțiilor corespunde cu granițele proprietaitii descrise si nu exista nici o servitute in afara celor ce ar fi  descrise explicit in ghid. 12 .  evaluatorul. cash. Evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi.

orientative” utilizabile pentru scopul exprimat. în linii mari vom constitui profilul geografic. RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE TERŢI Ghidul valorilor de piata .orientative  nici prezentul raport. între un cumpărator decis şi un vânzător hotărât. la data evaluării. nu s-a putut apela la estimarea unei valori de piaţă definită conform standardelor UNEVAR similare cu standardele internaţionale de evaluare IVS 1. etc).PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . economic şi structural al zonelor studiate in cadrul acestui ghid al valorilor de piata . pentru a fi consemnată ca o valoare rezonabilă în actele notariale cu ocazia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. după o activitate de marketing corespunzătoare. in nici o circumstanţă. Având în vedere că metodologia aplicată a ţinut seama de starea actuală. cu caracter generalizator. nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul scris si prealabil al evaluatorului. într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv. de tipul proprietăţilor şi de recomandările Standardelor Internaţionale de Evaluare.8. nici parți ale sale (in special concluzii referitoare la valori. de cerinţele beneficiarului. de aceea. prudent şi fără constrângere.orientative este destinat scopului enunţat anterior şi numai pentru uzul beneficiarului lucrării. cadru funcţional.orientativă. fiind confidenţial. I. Valoarea estimată în prezentul ghid se referă la o valoare de piaţă . Evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o altă persoană sau instituţie.orientative. identitatea evaluatorului). de dezvoltarea viitoare a proprietăţilor şi de factorii de prudenţă specifici în abordarea metodelor de evaluare. s-a putut proceda la estimarea unor „valori de piaţă .9. în care parţile implicate au acţionat în cunostinţă de cauză. care se defineşte astfel : Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va putea fi schimbată. utilitate social-economică. a ţinut cont de scopul evaluării. I. ANALIZA MULTICRITERIALA Un criteriu important în cadrul estimarii valorii unui obiectiv îl constitue amplasamentul într-o structura social-economică ( teritoriu. I.10. 13 . TIPUL VALORII EXPRIMATE Metodologia de calcul a valorii de piaţă-orientative. În aceasta ipostază.

56 ha unitati industriale si depozite : 165.1. Reteaua hidrografica pe teritoriul Caransebesului: râul Timis – cu o lunca de cca 1600 m.58 km² 384 loc.45 ha. economic. cu patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.11/18. MUNICIPIUL CARANSEBEŞ Amplasare Ţară Judeţ Atestare documentară Populaţie Suprafaţă Densitatea populaţiei Localităţi componente 45°25′17″N. toate acestea prezentate în continuare. I. încadrarea localităţilor în zone graduale şi de importanţa social-economică.60 ha 14 .34 ha institutii si servicii de interes public : 29.1995. Este persoana juridica de drept public.10.cu o lunca de cca 600 – 700 m. AMENAJAREA TERITORIULUI Suprafata teritoriului administrativ – 7. din care 1.358. din punct de vedere geografic.1995. Zone functionale: locuinte si functiuni complementare : 665. Este localitate urbana de rangul II ASEZARE Caransebesul este asezat la o altitudine de 250 – 300 m.01. 22°13′19″E România Caraş-Severin 1289 28.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .64 ha cai de comunicatii si de transport : 113.301 (2002) 73./km² Jupa STATUT ADMINISTRATIV Orasul Caransebes a fost redeclarat municipiu prin Legea nr. social-politic. publicata în Monitorul Oficial al României. nr.01.72 ha intravilan.54 ha unitati agro-zootehnice : 20.219.orientative Delimitarea ariei geografice presupune descrierea localităţilor sau a formei de organizare studiată. râul Sebes .12/24.

s-a dezvoltat pe valea fluviului Cerna. în zona de sud-vest a României.01 ha constructii tehnico-edilitare : 12. I. pe Valea Cernei.Timisoara (puncte de frontiera: Jimbolia sau Moravita). aeroport international). între pereti înalti de calcar.66 ha terenuri neproductive : 13.10. Apele termale si minerale ale Bailor Herculane au fost descoperite si exploatate de soldatii legiunilor romane care au cucerit vechea Dacie. la 5 km de principala artera rutiera care leaga vestul tarii de Bucuresti.94 ha terenuri cu destinatie speciala : 55. sport – 53. 6 (E 70) ce leaga vestul tarii de Bucuresti. Statiunea a cunoscut o mare prosperitate în sec.orientative spatii verzi./km² 168 m n. romanii au numit localitatea "Ad acquas Herculi Sacras".051 (2002) km² loc. Pecinişca Amplasament geografic: Statiunea este situata în judetul Caras-Severin. cimitire : 7.30 ha gospodarie comunala. Cai de acces: Rutier: 5 km fata de D. al XIX-lea în timpul perioadei de ocupatie a Imperiului Austro-Ungar când a devenit o statiune mondena vizitata de împaratul Franz Iosif si de Împarateasa Elizabeta. Oraşul Băile Herculane Amplasare Ţară Judeţ Atestare documentară Populaţie Suprafaţă Densitatea populaţiei Altitudinea medie Localităţi componente 44°52′43″N. la 19km de lacul de acumulare de pe Dunare (Orsova) si la 40km de orasul Drobeta Turnu Severin.70 ha terenuri libere : 34. 22°24′51″E România Caraş-Severin 153 6.ape : 47. Gara Herculane. Cel mai apropiat oras important este Drobeta- 15 . Feroviar: Calea ferata internationala Bucuresti -Timisoara –Budapesta.N.  Feroviar: În statiunea Herculane se opresc toate trenurile accelerate pe traseul Bucuresti . Localitate perimontana.m. Statiunea face parte din Parcul National Valea Cernei-Domogled.84 ha 5.60 ha.2.  Aerian: Timisoara (170 km. Datorita proprietatilor curative ale apelor.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . care aveau fiecare câte un pavilion în statiune.

/km² Cireşa.3. cu bicarbonat. 20 km depărtare. În 2004 avea o populaţie de 12. clorosodice.814 locuitori. faţă de care se află la 50 şi. Oţelu Roşu este amplasat pe o terasă aluvională. prin care râul Bistra. bromoiodurate (2-7gr/l) utilizate în tratamentul balnear complex (intern si extern). Principalele componente etnice ale urbei : -Români: 86% -Maghiari: 5% 16 . iar la sud sunt Munţii Ţarcu care coboară prin Muntele Mic spre oraş. bioclima calmanta. Populatia orasului Otelu Rosu (viitorul Ohaba Ferdinand). Oraşul se găseşte în partea de nord-est a judeţului Caraş-Severin. ape termominerale sulfuroase. puternica ionizare negativa a aerului.767 persoane. dar si acivitatea firmelor mici si mijlocii nu este de neluat in seama.10. Principalul agent economic al oraşului Oţelul Roşu a fost combinatul siderurgic SC Ductil Steel SA. se îndreaptă spre Timiş.orientative Turnu-Severin (47 km). ORAŞUL OŢELU ROŞU Amplasare Ţară Judeţ Populaţie Suprafaţă Densitatea populaţiei Localităţi componente 45°31′7″N. Mal Oţelu Roşu (1924: Ferdinandsberg) este un oraş din Judeţul Caraş-Severin. respectiv. I. de-a lungul faliei tectonice. chiar dacă aceştia nu depăşesc o înălţime de 500 m. cu mineralizare totala între 0. cu temperaturi maxime continentale scazute (de vara si iarna). atinge un numar de 11.6-3. România. conform ultimului rencensamant desfasurat in anul 2002. Clima: Foarte blânda. indicate în curele interne si externe.5gr/l. Valea Bistrei conectează depresiunile Caransebeş şi Haţeg.747 (2002) 63.000m. la 268 m altitudine.81 km² 184 loc. Munţii Poiana Ruscă se află la nord de albia Bistrei. fiind situat pe DN 68 Haţeg – Caransebeş. după confluenţa cu Bistra Mărului. Banat. fara vânturi puternice. Oţelu Roşu are în subordine administrativă localitatea Cireşa şi satul Mal. specifica unei altitudini de 3. cu influente submediteraneene. bogate în calciu. Altitudine 160m. 22°21′10″E România Caraş-Severin 11. Este fragmentată înspre NNE de pantele line ale munţilor împăduriţi ai Poienii Ruscă. acestea avand o pondere de 48 % din activitatea economica a localitatii.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . bromoiodurate. Factori naturali: Ape termominerale clorosodice.

17 . • stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului. identificarea obiectivelor c. Existenta unor valori comparabile se explica prin faptul ca este posibila si eficienta implementarea in zone diferite de activitati identice. generatoare de profit. pe baza unei liste de informaţii solicitate operatorilor de pe piaţa imobiliară. • analiza tuturor informaţiilor culese. • selectarea tipului de valori estimate şi recomandate în prezentul raport. datorita ratei somajului. selectarea şi prelucrarea acestora în vederea constituirii memoriului de calcul. Analiza pietei imobiliare locale este una defavorabila. Vom prezenta tabelar zonarea urbană şi rurală funcţie de informaţiile primite de la Consiliile Locale şi Judeţene Caraş Severin. constatări efectuate în teren b. Pentru evaluarea obiectivului. dupa cum urmează : • documentarea. orasul Otelu Rosu graviteaza in jurul activitatii.orientative -Germani: 6% .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . ce duce implicit la o scadere a valorii acestora. • deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se ţina seama. • discuţii purtate cu utilizatorii raportului. analiza multicriterială va determina urmatoarele faze de lucru: a. Se constata o mare diferenta dintre cerere si oferta in cazul tranzactiilor imobiliare. in crestere. dar si a exploatarilor de marmora din zona ( Ruschita ).alte nationalitati sau etnii : 3 % Situat pe drumul nationa DN 68 Hateg – Caransebes. sau se constata etape de dezvoltare premergatoare de activitati profitabile in zona. a activitatilor comerciale locale.in ultimul timp din ce in ce mai scazuta – a combinatului siderurgic SC Ductil Steel SA. a nivelului salarial redus. culegerea datelor tehnice. a infuziei de capital scazuta. interpretarea rezultatelor din punctul de vedere al evaluatorului de proprietţi imobiliare. la 16 km de Caransebes. • aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorilor.

Gheorghe) Stefan Herce Traian Doda Teiusului Tribunalului V.Zona A – Nr. Alecsandri De la nr. Zonarea municipiului Caransebeş . Kogalniceanu M. 26 2–8 2 – 16 2 – 16 2 – 28 2 – 26 2–6 18 .orientative I. Olaru Libertatii M.1. Ioan Temes Gral I. la nr Obs. I. Sârbu Dr. 2 . Sadoveanu Primariei Piata Revolutiei Piata 700(Sf. Dragalina Dr.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .11.D. Viteazu Gral M. Loga Calea Orsovei Efrem Zacan Mihai Halici Cpt. Trapsa M. I. la nr Integral 1 – 29 Integral Integral 1 – 11 Integral Integral 1 – 17 Integral Integral Integral Integral Integral 1 – 21 Integral 1–7 Integral Integral Integral Integral 1 – 15 1 – 19 Integral Integral Si de la nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumirea strazii Aleea Bujorului Ardealului Avram Iancu C.

Zonarea municipiului Caransebeş .11.orientative 25 26 Sorin Titel Poiana Integral Integral I.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .1.Zona B - 19 .

1918 Dalmei Ep.1. A Integral Integral 21 – 29 1 – 11 17 – 31 A Si de la nr la nr Obs.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Denumirea strazii Aleea Gradinitei Aleea Liliacului Al. 42 2 – 12 A 2 – Complex Nord 18 – 30 2–8 30 – terminare 2–8 Nr. Trandafirilor Aleea Alunisului Aleea Narciselor Ardealului Calea Orsovei Calea Severinului Cetatii Cazarmii C. Popeea Gral M.I. Tomici Puntii Racovita Splai Sebes Sebesului Teiusului Targului Traian Doda De la nr la nr Integral Integral Integral Integral Integral 28 – 74 12 – terminare 1 – 11 1 – 13 Bl. 31 – 77 13 – terminare 2 – 26 2 – 16 Magazinul nr. 4 Integral 1–7 1 – 27 Integral Integral 23 – 35 Integral Integral 3–9 Integral 9 – terminare 1–3 Integral Integral Integral Integral Bl. Bl. Groza Horea Muntele Mic M. Eminescu M. Zonarea municipiului Caransebeş 20 .N.8 10 – 22 2–8 28 – 50 I. Popasu Decebal 1 Dec. 2A sc.orientative Nr. 2. Sadoveanu N. Trapsa Gral M.11. Balcescu Potocului P-ta Lemnelor Protopop I. 7.

4/A-terminare 14 – terminare Bl. Porumbescu Cazarmii Crisan Cernei Closca Carasului Corcana Carbonifera Veche Complex CFR Dumbravei Decebal 1 Dec. 28 – terminare 18 – terminare Bl.orientative .Zona C Nr. la nr. Cuza Arinului Aninilor Antoniu Secvens Al. Independentei Aleea Oituz Aleea Marasesti Aleea Rapsodiei Aleea Marasti Aeroport Bradului Baba Novac Balta Sarata Calea Severinului Cernei Cetatii C. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Denumirea strazii Ardealului A.9/A-terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 9 – terminare 29 –terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Si de la nr.I.4/C-terminare 37 Integral 38 Integral 21 .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . 79 – terminare Obs. 1918 Dacilor Eftimie Murgu Erugii Extravilan Teius Frasinului Fundatura CFR Fundatura Timis Gheorghe Tatarascu I G Duca Racovita C A Rosetti Iuliu Maniu Dimitrie A Sturdza Regele Ferdinand Florilor De la nr la nr 76 – terminare Intergral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 13 – terminare Integral 15 – terminare Integral Bl.

1/A-terminare 22 . Buitu Gavril Ivul Hidegului I.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Cosbuc G.Caragiale Tibiscum Pr. Trapsa Gradinilor Garii Godeanu G. Ctin Daicoviciu Alexandru Capra de Jupa Imparateasa Maria |Tereza Regele Carol I Regina Maria Luncii Luta Iovita Magurii Morii Muntele Mic Muntele Nemanu 1 Mai N. Balcescu Nerei Padesului Pajistei Pavel Chinezu Parangului Pogonisului Pinilor Pipirigul Mare Pipirigul Mic Plopului Racovitei Raul Alb Romanilor Rovine Simion Barnutiu Sarmisegetusa Scorilo Spitalului Splaiul Potocului Stefan Velovan 32 – terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 37 – terminare 49 Jupa Integral 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Integral Integral Integral Integral 11 – terminare Integral Integral Integral Integral 7 – terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Bl.orientative 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Gral M.Enescu G.L.8/A-terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 12 – terminare 10 – terminare Bl. Hadrian Daicoviciu Pr. Titulescu Nedeia N.

PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Jianu Sub Deal Stejarului Sesu Rosu T. Vladimirescu Targului Teiului Teiusului Traian Traian Doda Tarcului Tarinei Valea Mare Valea Cenchii Varful Pietrei Viile Vechi Zabranului Zavoiului Zlagnei Zaganului Calea varset Calea Timisorii Episcop Emilian Birdas Episcop Iosif Traian Basescu Primar Constantin Burdea Ctan Aviator Alexandru Damsescu Integral Integral Integral Integral Integral 13 – terminare Integral 29 – terminare Integral 33 – terminare Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 12 –terminare Strand 52 – terminare 23 .orientative 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 S.

la nr.Zonarea oraşului Băile Herculane . Obs 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Florilor Izvorului Licuricilor Lunca Jdrelelor M. la nr.orientative I. Integral Integral Integral Integral Integral Integral Fara portiunea IJTL Drum forestier Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Portiunea intre pod IGOintersectia cu DN 67/A Integral Integral Si de la nr. Si de la nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea strazii Aleea Teilor Abatorului Cernei Castanilor Complex Sanatorial Domogled Fabrica de Var De la nr. Denumirea strazii De la nr.11. la nr.2.Zonarea oraşului Băile Herculane .11. Eminescu N.2.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Zona Centrală Nr.Zona mediană Nr. Obs 24 . la nr.Stoica de Hateg Pacii Parc Vicol Piata Hercules Piata Romana Pecinisca 19 20 Trandafirilor Zavoiului I.

Zona periferică Nr.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .11. Integral Pana la gosp.11.3. la nr.orientative crt 1 2 3 4 Fabrica de Var Pecinisca Siminicea Zona Gara CFR Portiunea drum forestier Sat Pecinisca Integral Cu popas “Plopii fara sot “ I. crt 1 2 3 4 5 6 Denumirea strazii Coronmi Gara CFR Tabara de scolari Valea Cernei Vest Conforest SA Uzinei De la nr. Obs I. Anexa a SC SIND ROMANIA SRL Integral Integral Integral Si de la nr.Zonarea oraşului Oţelu Roşu .Zonarea oraşului Băile Herculane .Zona centrală - 25 .2. la nr.

Obs 26 . la nr.Zonarea oraşului Oţelu Roşu . la nr. Obs 1 – 29 68 – 146 I.Zonarea oraşului Oţelu Roşu .11. Eminescu Revolutiei Rozelor 13 Septembrie Stefan cel Mare De la nr. la nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Denumirea strazii Al. Si de la nr. Obs Toate fara sot 170 – 208 I.3. la nr.orientative Nr.11. la nr. Integral Integral Integral Integral 12 – terminare Integral Integral Integral Integral 2–8 83 – 161 Integral Integral Si de la nr. la nr. Alecsandri De la nr.Zona periferică Nr.L. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumirea strazii Constructorilor 22Decembrie 1989 Garii Libertatii M.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Denumirea strazii De la nr.Zona mediană Nr. Odobescu Bistrei Cimitirului Digului Garii 16 Februarie Ion Creanga I.Caragiale Pescarilor Republicii Revolutiei Tineretului V. Integral Integral 2 – 10 Integral Integral 163 – 229 Integral Integral Integral Si de la nr.3.

1918 Dacilor Decebal Dragos Voda Eftimie Murgu Ecaterina Teodoroiu G.I. Cosbuc Gh.orientative crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 A. Doja Liliacului 8 Martie Mircea cel Batran Mesteacanului Noua Otelarilor Progresului Revolutiei Republicii Rugului Retezatului Salcamului Statia 110 kw Sat Mal Traian Vuia Trandafirilor Th.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Cuza Ana Ipatescu Aurel vlaicu Baia C.Porumbescu Castanilor Ciresa 1 Dec. Aman Traian Tarinei Valea Ohabii Viitorului Mihail Kogalniceanu Horea Closca Crisan Gai Strandului Scarisoara Ciresel Campului 1 Mai Extravilan Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 1 – 81 33 – 151 Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral 2 – 66 18 – 116 27 .

11. Băile Herculane şi Oţelu Roşu .Zonarea comunelor arondate localităţilor Caransebeş.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Zona I - 28 .4.orientative 48 49 50 51 Unirii Tarinei Zorilor Teilor Integral Integral Integral Integral I.

crt 1 2 3 Denumirea comunei Copacele Rusca Montana Cornereva Obs I.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . crt 1 2 3 4 5 Denumirea comunei Luncavita Marga Mehadica Paltinis Turnu Ruieni Obs.11.orientative Nr.Zona III Nr.Zona II Nr. .Incadrarea localităţilor pe clase de fertilitate a terenurilor Nr crt 1 Localitate Caransebes Clasa de fertilitate 4 29 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Denumirea comunei Armenis Bautar Bolvasnita Buchin Bucosnita Constantin Daicoviciu Cornea Domasnea Glimboca Iablanita Mehadia Obreja Sacu Slatina timis Teregova Toplet Zavoi Obs.5. .

careia i-am atribuit notiunea de valoare de piata orientativa si am utilizat metode specifice de calcul in deducerea acesteia. preţ. functie de specificul fiecarei proprietati evaluate. Daicoviciu Copacele Cornea Cornereva Dalboset Doclin Docnecea Domasnea Glimboca Iablanita Luncavita Marga Mehadia Mehadica Obreja Paltinis Prigor Rusca Montana Sacu Sasca Montana Slatina Timis Teregova Toplet Turnu Ruieni Zavoi 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 I. METODOLOGIA EVALUARII Prezentul ghid al valorilor de piata . cost şi valoare.12.orientative este elaborat pe baza valorii de piaţă. metodologia de calcul utilizează conceptele de piaţă.orientative 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Baile Herculane Otelu Rosu Armenis Bautar Bolvasnita Bucosnita Buchin C.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . 30 .

pe baza cărora se dezvoltă raţionamente profesionale referitoare la modul în care pot fi efectuate evaluările proprietăţii.2011 – Editia a IX-a -Decret 93 /1997 -Decret 256 / 1984. În consecinţă.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Se pune accent pe utilizarea informaţiilor de piaţă faptice.1. prin promovarea transparenţei în raportarea financiară. Standardele Internaţionale de Evaluare sunt concepute pentru a facilita tranzacţiile de orice natura de proprietăţi şi pentru a contribui la viabilitatea pieţelor globale.L 61/90 -Codul deontologic al profesiunii de evaluator UNEVAR-2012 -Standarde si proceduri de evaluare UNEVAR 2012 CAP. cât şi înţelegerea modalităţii de obţinere a lor au aceeaşi importanţă pentru munca evaluatorilor. IVS 2 Baze de evaluare diferite de valoarea de piaţă şi IVS 3 Raportarea evaluării. D.13. este indicat ca Standardele Internaţionale de Evaluare să se refere la aceste trei aspecte fundamentale ale evaluării: IVS 1 Valoarea de piaţă – bază de evaluare. STABILIREA VALORII DE PIAŢĂ -ORIENTATIVE 31 . I.orientative Aceste concepte sunt relevante atât pentru evaluările pe baza valorii de piaţă. Un ghid al valorilor de piata .orientative bine elaborat îndeplineşte aceste funcţiuni. Atât comunicarea clară a rezultatelor evaluării. HG 894/94 .II METODOLOGIA DE CALCUL II. SURSE DE INFORMARE Pentru elaborarea ghidului s-au utilizat urmatoarele surse de informare : -informatii furnizate de Consiliul Judetean Caras Severin -informatii furnizate de Consiliul Local Caransebes -informatii furnizate de Consiliul Local Herculane -informatii furnizate de Consiliul Local Otelu Rosu -informatii furnizate de Primariile comunelor de pe raza Circumscriptiei Judecatoriei Caransebes -informatii furnizate de OCPI CARAS SEVERIN -informatii obtinute de pe piata imobiliara -surse bibliografice -Evaluarea si finantarea proprietatilor UNEVAR IROVAL 2012 -Standarde si proceduri de evaluare UNEVAR. anexele 3 si 4 -Legea 85 / 1992 – republicata -HG 500/90 . cât şi pentru cele efectuate pe criterii care nu au legătură cu piaţa.

suprafaţa utilă. nivel. pe baza datelor din cerere si oferta. . . pozitie si de particularitatile fiecarui apartament evaluat (tip.combinaţia cu spaţiile comerciale . Metoda utilizata pentru estimarea valorii de piata– orientative a unui apartament este in general metoda comparatiei directe. pereţi. sunt: .regimul de înăltime . incintelor . .1. valoarea de piata – orientativa este fluctuanta în timp si trebuie reactualizata periodic. a părţilor comune indivize .orientative II. diferind de la o localitate la alta. APARTAMENTE ÎN BLOCURI DE LOCUINŢE. .starea generală (uzura fizică.amplasarea pe etaje. . Principalele repere avute în vedere la stabilirea valorii de piaţă – orientative pentru apartamente in blocuri de locuinte.izolare termică. au fost considerate: .CĂMINE DE NEFAMILIŞTI. finisaje). . In conditiile actuale.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . orientare.tipul şi structura acoperişului .existenţa boxelor. . pe numar de camere. .spaţii de utilizare comună (spălătorie.încălzirea şi tipul combustibilului . iar in cadrul aceleasi localitati se diferentiaza în functie de amplasament. 32 .1. . GARAJE. .podele.tipul încălzirii şi sansele contorizării separate a consumurilor . cămine de nefamilişti. de piata. spaţii comerciale hale. locuri de joacă. reparaţii capitale. garaje. Evaluarea apartamentelor se face pe localitati. . .finisajul exterior . . se stabileste prin determinarea valoarii de piata– orientative. depozite. SPAŢII COMERCIALE. funcţie de prescripţiile normelor şi normativelor in vigoare.balcoane. . a garajelor proprii.numărul de locuri de parcare . cartiere. Elementele de corecţie. tavane . pe zone. tâmplăria interioară şi exterioară.calitatea construcţiilor . modernizări) . HALE.anul punerii în functiune . întrucat vanzatorii nu iau în calcul valoarea acestuia. terase. fara terenul aferent. . gunoi. .numărul şi suprafeţele camerelor.orientative – apartament. neadecvări funcţionale) .tipul constructiei de bază. . . nivel de blocuri si apartament.). garaj. etc. DEPOZITE Baza unui ghid al valorilor de piata .vârsta utilă ramasă estimată (dacă s-au făcut consolidări. .rezistenţa la cutremure .

identificarea elementelor de comparatiece afecteaza valoarea tipului de proprietate evaluata 2.Aplicarea coeficienţilor de corecţie cumulativi determinaţi prin calcul 3. II. II. etc.1.2.Valoarea de piata– orientativa a locuintelor individuale evaluate prin cost de inlocuire cuprinde : 33 .compararea atributelor fiecarei proprietati comparabile cu cele ale proprietatii evaluate si aprecierea diferentelor pentru fiecare element de comparatie 3. Prospectarea pietei imobiliare. alte constructii si terenuri aferente – Evaluare cladiri cu diferite categorii de folosinta: cladiri de locuit. conduce la urmatoarele rezultate.1. Etapele parcurse in aplicarea metodei comparatiei de piata sunt : -cercetarea pietei pentru obtinerea informatiilor despre tranzactii de proprietati imobiliare similare. parcurge etape distincte. cladiri de productie.orientative Determinarea valorii de piaţă-orientativă. 4. necesare şi obligatorii.1.efectuarea unei comparatii globale a proprietatilor comparabile corectate si extragerea unei valori singulare. procesul analitic avand patru etape : 1. II.1.obtinerea corectiei nete pentru fiecare tranzactie comparabila si aplicarea ei asupra valorii. -analiza rezultatelor si stabilirea unei valori. Parametrii valorici ai elementelor de comparatie se determina functie de specificul limitativ al acestora si determina valorile corectiei aplicate la valoarea proprietatii evaluate. prezentate tabelar : Analiza comparativa este termenul general folosit pentru a identifica procesul ce utilizeaza fie analiza pe perechi de date.1. -verificarea veridicitatii informatiilor -alegerea criteriilor de comparatie si elaborarea unei analize comparative pe fiecare criteriu -utilizarea elementelor de comparatie pentru ajustarea adecvata a pretului de tranzactionare a fiecarei proprietati comparabile ( corectii ).STABILIREA VALORILOR DE PIATA – ORIENTATIVE – Case.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Aplicarea metodelor de evaluare pentru determinarea valorii de bază pe unitate de suprafaţă 2.1. cladiri comerciale. astfel: 1. fie analiza comparatiilor relative .Reconcilierea rezultatelor obtinute prin metodele de evaluare utilizate.orientative. CALCULUL VALORII UNITARE METODA COMPARATIEI DE PIATA Abordarea evaluarii prin metoda comparatiei de piata este procesul prin care valoarea evaluata se obtine prin analizarea pietei pentru proprietati similare si prin compararea acestor proprietati cu proprietatea evaluata. in locatiile in care se incadreaza obiectivele ce fac obiectul prezentului ghid al valorilor de piata .a. in vederea prezentarii valorilor tranzactionate ale proprietatilor comparabile.

1984-1990.. fara proiecte de executie si fara autorizatie de construire si din materiele usoare (chirpici. Valoarea de piata– orientativa a constructiilor se poate estima prin deducerea din costul unitar brut a deprecierilor totale ce greveaza proprietatea. In mediul rural. termoficare si gaze naturale. aceasta valoare constituie baza de pornire la analiza ce are loc în cadrul unei banci pentru acordarea unui împrumut bancar. 1990-2008 etc.) Pentru stabilirea valorii de piata orientaiva a spatiilor comerciale se foloseste. ce confera metodologia cea mai completa în urmarirea si prinderea în calcul a tuturor aspectelor concrete legate de alcatuirea si conceperea obiectului în exploatare. La constructiile edificate în regim de înaltime parter + 1. gaze naturale. în functie de specificul spatiului comercial.orientative . materialele folosite etc. lemn. finisaje. încalzire. aspecte care trebuie considerate corespunzator în evaluarea imobiliara. sau daca exista suficiente informatii in piata ce poat permite aplicarea metodei comparatiei vanzarilor. dotare tehnico – edilitara. in general. literatura de specialitate si chiar specialistii din UNEVAR recomanda metoda 34 . sunt edificate în regie proprie. gradele etc. În stabilirea valorii bunurilor imobile din mediul rural trebuie considerate si alte elemente specifice: unele sate sunt amplasate la distante de peste 5 km sau chiar la 10 -15 km de sediul Primariei si drumurile de acces sunt neasfaltate si greu practicabile.o mare parte a fondului locativ si în urma evaluarilor a rezultat un numar mare de cladiri care poarta un însemn („bulina rosie“) ce are semnificatia de „grad mare de risc în caz de cutremur”. uzura. Din multitudinea metodelor de evaluare practicate în prezent cu limitele si avantajele fiecareia.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .utilizarea unor indici de macro-actualizare aplicati costului unitar pentru aducerea acestuia de la data publicarii costurilor unitare de barem la data prezentei evaluari. metoda costului unitar de barem. Cartierele de locuinte din numeroase localitati nu sunt în întregime racordate la retelele edilitare de apa – canal. informatie ce trebuie considerata pe piata imobiliara. în marea lor majoritate blocurile de locuinte evaluate nu sunt racordate la retelele edilitare de apa – canal.etc.În Romania. Majoritatea imobilelor din mediul rural au vechime de peste 50 de ani. structura constructiva. În aceeasi masura trebuie considerate corespunzator caracteristicile favorabile specifice fondului imobiliar din zonele rezidentiale. metode care sa conduca în final la o valoare cat mai apropriata de valoarea de piata. 2 nivele se ia în calcul aria desfasurata (se însumeaza ariile construite ale nivelelor). acesti indici sunt publicati în materialele normative specifice pe paliere de timp. În practica economica a evalua un spatiu comercial presupune elaborarea lucrarii prin diferite metode. la emiterea unei scrisori de garantie sau la vanzare.: 1964 – 1984. ex. în asigurari etc. au drumuri neasfaltate etc. .se poate aplica si aceasta metoda.determinarea costului unitar brut în care se tine seama de inaltime.

Pentru lucrari neterminate sau lipsa. Cataloagele mentionate sunt cele aprobate de comisia centrala pentru inventarierea si reevaluarea fondurilor fixe. la care se aplica corectiile necesare în functie de caz. Preturile pe metru patrat se aleg pentru cladiri cu caracteristici similare în functie de utilizarea constructiilor. dotari. Costurile de constructie pe mp utilizate se aleg conform catalogului nr. Aceste documente cuprind costuri pe mp de arie desfasurata (AD) pentru cladiri cu caracteristici constructive similare. Aceasta metoda consta în utilizarea unor costuri pentru cladiri cu aceleasi caracteristici functionale. 68/2008. calitatii generale constructive.etc si utilizarea unor indici de macro-actualizare aplicata costului unitare brute pentru aducerea acestuia de la data publicarii costurilor unitare de barem la data evaluarii.G nr.1965. instalatii etc. specificul comercial si în acelasi timp cererea – oferta de spatii comerciale. dotare tehnico – edilitara. finisaje.01. la metoda propusa pentru calcularea valorii spatiilor comerciale se porneste de la preturile unitare stabilite de cataloagele întocmite de ISCAS Bucuresti în anul 1964 pe tipuri de constructii.Preturile de vanzare pentru cabinetele medicale sunt stabilite în prezent conform O. costurile fiind valabile la data de 01. În cazul de fata. Valoarea actualizata a spatiilor comerciale este data de costul pe mp arie desfasurata în functie de dotari si marimea suprafetei desfasurate. 35 . de tipul si materialele de constructie utilizate. structura constructiva. în functie de grupa si subgrupa din care face parte conform clasificarii HG 2139 / 2004. precum si instalatiile functionale de deservire a cladirii pana la bransament.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .U. avand posibilitatea de a opta între diferite surse pentru stabilirea cat mai corecta a costurilor. se aplica corectii în functie de fiecare caz în parte. materialele folosite. 120 – Spatii comerciale si anexe ale acestora. valoare ce se va actualiza la zi diferentiat. Pentru stabilirea valorii de piata se aplica coeficienti de individualizare calculati în functie de amplasare în zona localitatii.orientative valorii actualizate. indicii de cost fiind stabiliti prin comparatia costurilor unor obiective realizate în decursul a 2 – 3 ani premergatori întocmirii cataloagelor. tehnico-structurale si de finisare. de finisaje. Estimarea valorii de piata– orientative a unei hale industriale pentru productie sau depozitare cuprinde:determinarea costului de înlocuire brut în care se tine seama de înaltime. pentru ca ea este recunoascuta ca fiind cea mai exacta si eficienta în domeniu. Pentru evaluare orice bun se considera complet terminat . cu toate finisajele necesare inclusiv trotuarul înconjurator. încalzire. uzura.

36 .1. pentru fiecare tip de construcţii.orientative valoarea tehnică actualizată este corectată cu următorii coeficienţi: . II.2. Timişoara Capitala de judeţe sau staţiuni balneo – climaterice Alte municipii mai mici Oraşe Sat reşedinţă de comună sau sate aparţinătoare oraşelor Sate COEFICIENT DE ZONARE 1. Cluj. în funcţie de poziţia imobilului în zonele detaliate (1. Craiova. Coeficienţii de corecţie a valorii tehnice actualizate Valoarea tehnică actualizată obţinută este o valoare teoretică şi nu ţine seama de mecanismul pieţii (cerere – ofertă) iar pentru obţinerea valorii de piata . Braşov.60 0. în cadrul indicilor de individualizare. Constanţa. Oradea. la stabilirea preţului de circulaţie.00 0.55 0. 1 CATEGORIA LOCALITĂŢII Bucureşti Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV CategoriaV Categoria VI MĂRIMEA LOCALITĂŢII Capitala ţării Municipii mari cu peste 200. conform tabelului următor: Tabel nr. Sporul de până la 10% se aplică pentru zona „1” (centrală.50 . .000 de locuitori şi cu funcţii economice complexe: Arad. cu decretul 256/1984. mărimea şi importanţa fiecărei localităţi. Aceste sporuri se aplică la stabilirea preţului tehnic la imobilele construite cu ajutorul statului (obiectul decretului 160/1990) şi din motive de similitudine de situaţie şi amplasare.Pz – coeficient de zonare a localităţii funcţie de categoria.+/. Coeficientul are caracter de recomandare. în genere. 3) în decizia PMB 181/1990.Iz – reprezintă coeficientul de corecţie privind individualizarea în zonă determinat în baza indicilor de individualizare privind stabilirea preţului de circulaţie al imobilelor case de locuit şi anexe gospodăreşti aferente în zonă.80 0. Valoarea se mai numeşte şi valoare tehnică de bază.Vb – reprezintă valoarea de referinţă (de bază) determinată ca o valoare tehnică de înlocuire utilizând prevederile decretului 256/1984.90 0. la imobilele evaluate.k – reprezintă coeficientul mediu de actualizare pentru construcţii stabilit trimestrial în şedinţe ale Corpului Experţilor Tehnici din România şi avizat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului.10% stabilit – tot ca o recunoaştere a existenţei unui coeficient de piaţă – în Decretul 61/1990 art. Valoarea rezultată prin aplicarea coeficientului de actualizare mai poartă denumirea şi de valoare tehnică actualizată. Indicii de individualizare Iz uzuali recomandaţi pentru locuinţe sunt următorii: INDICI POZITIVI UZUALI DE MAJORARE • Indici pentru sporul de poziţie în contextul orăşenesc .orientative Valoarea de piata– orientativa se estimeaza prin deducerea din costurilor unitare de barem a deprecierilor totale ce greveaza proprietatea.orientative a imobilelor case de locuit şi a anexelor s-a stabilit utilizând relaţia matematică de calcul: Vc = Vb x k x Pz x Iz x Rc-o unde: .70 0. linia marilor bulevarde din inelul circular al oraşului) şi o scădere de 10% pentru zona „a 3-a” (periferia absolută). dar aici. 13.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Iaşi. ca bază. urmărind. METODA COSTULUI STANDARD Estimarea valorii de piata . 2.

se poate acorda un spor de : 150 . bănci. se poate aplica cu mult discernământ ca la vilele de mare lux.locuinţe de calitate superioară . marile centre comerciale. • Indici pentru calitatea zonei de amplasare pentru o stradă liniştită. pentru condiţiile ajutătoare ale unui comerţ en-gross (acces mare la stradă.200%. cireş etc.). scări largi. fără transport în comun. cu posibilităţi de parcare fie în stradă.case amplasate într-o zonă turistică recunoscută. pe o rază de circa 200m: pentru 2 – 4 mijloace (tramvai. în centrul localităţii. 37 . fântâni arteziene. . . bazibase etc.). cu camere mari ca suprafeţe şi înălţimi. • Pentru case de mare lux . unde preponderent sunt construcţii de acelaşi tip: +10%. un coeficient asemănător de: 150 . colorate) pardoseli din parchete speciale (nuc. instalaţii de bună calitate şi cu echipamente şi conducte moderne. . apropiat: +(3 – 5) %. cu un mare număr de unităţi specifice: +6%. eventual garaj: +(100 – 200) %. spaţii largi în holuri comune.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .case cu finisaje interioare speciale. • Indici pentru dotări social – urbane în apropiere . cu accese separate şi pavate. în amplasament. fie tip vilă.Indicele mai mare este pentru clădirile care au dotări şi în grădină (alei. vitralii. pergole. INDICI SPECIALI.. placare completă până la tavan. obiecte sanitare de calitate specială (străine.200%. . fie într-un spaţiu amenajat. . speciale.orientative • Indici pentru posibilităţi de circulaţie în comun. troleibuz): +(2 – 4) %. complet funcţionale. pentru pietoni şi maşini.pentru case cu specific comercial cu caracter de depozitare se poate acorda un spor suplimentar. complet funcţionale.finisaje superioare de tip bloc.pentru finisajele superioare ale vilelor cu acest specific (faianţă şi gresie specială). cu un carosabil larg.pentru curte şi grădină. • Indici pentru aprovizionarea alimentară (pieţe. cu accese separate şi pavate. tapet. PENTRU UTILIZĂRI SAU AMPLASAMENTE SPECIALE Coeficienţi de corecţie pentru case de calitate superioară . cu plantaţii de pomi pe trotuare.parcuri şi zone verzi. numai amplasate în zona ultracentrală sau centrală a oraşului (marile bulevarde. • Indici pentru clădirile tip vilă . încăperi speciale pentru cramă şi sport. pardoseli şi placaje de marmură. pergole etc. cu pomi şi plantaţie: +(3 – 5) %. pentru peste 4 mijloace de transport: +5%.: +(25 – 45) %. cu o circulaţie mai redusă. în spaţiul urban.pentru facilităţi sanitare (policlinici. supermagazine universale. . bucătării. pentru pietoni şi maşini. magazine alimentare vecine sau în zonă: +(3 – 5) %.finisaje de foarte bună calitate (calcio vecchio.un spor iniţial şi în plus faţă de cel al imobilelor la curte: +10%. . instalaţii de bună calitate şi cu echipamente şi conducte moderne. circulaţii comode şi multiple în interior. la intrări şi exterioare. pardoseli de mozaic veneţian sau gresie): +(5 – 10) %. accese directe sau apropiate pe artere largi la şosele de centură): +10%. îmbunătăţind microclimatul local: 2%. placaje pe pereţii spaţiilor comune. cel puţin 2 ascensoare: +(3 – 5) %. bancare). eventual garaj: +(100 – 200) %. pentru hale mari. • Indici pentru locuinţele la curte . autobuz. la băi. în grădini bazine. spitale). • Indici pentru calităţile generale constructive ale imobilului propriu-zis . dar numai îndeplinind cumulativ toate condiţiile respective.case cu camere mari ca suprafeţe şi înălţimi.pentru vilele situate în cartierele rezidenţiale. hale) şi produse comerciale (magazine individuale sau supermagazine): pentru mici pieţe locale. de cel puţin 100mp. în funcţie de apropiere: +(1 – 2) % . .

poluare etc. II. case de vacanţă şi alte anexe În urma deplasărilor efectuate în localităţile studiate au fost determinaţi pentru fiecare localitate Coeficientul de zonare Pz funcţie de categoria. fie din cauze indicate mai sus.): . ascensoare distruse.): .TABELE CU VALORILE DE PIATA ORIENTATIVE CASE. sistematizări verticale neterminate etc. gradul de confort. • Indici pentru imobile cu finisaje inferioare. funcţionalitate. prezentate tabelar in cadrul CAP. uşi şi ferestre sparte).2.(3 – 5) %. • Indici pentru structura eteroclitică a micropopulaţiei zonei: . publicaţii de specialitate sau primăriile în cazul localităţilor mai mici privind nivelul tranzacţiilor. a materialelor încorporate. nivelul finisajelor. stare de uzură rezultând precum şi coeficientul raportului cerere – ofertă Rc-o stabilit în baza informaţiilor luate de la agenţiile imobiliare. coeficientul de corecţie privind individualizarea în zonă Iz funcţie de indicii de individualizare cei mai importanţi pentru fiecare zonă sau localitate mică după caz în funcţie de ofertă. • Indici pentru deficienţe majore de sistematizare şi dotări tehnice sanitare în zonă :(canalizări şi conducte sparte. a dotărilor din zonă sau localitatea mică după caz.5%. decreptitudine. nedorinţa de stabilire în zonă. Prin reconcilierea rezultatelor metodelor de evaluare aplicate vor rezulta valorile de piata – orientative. lipsa de disponibilităţi.orientative INDICI NEGATIVI (DE SCĂDERE) • Indici pentru lipsa de mijloace de transport în zonă.2.CU TERENURI AFERENTE 38 . • Indici pentru amplasarea într-o microzonă în care nu se fac tranzacţii şi nu sunt amatori. ALTE CONSTRUCTII . fie din alte cauze (şomaj.Concluzii privind estimarea valorii de piata orientative a caselor de locuit.ANEXA 2 .III . fie în număr restrâns: . spaţii meschine. fie complet.2%. mărimea şi importanţa fiecărei localităţi. producând un aspect general negativ: .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . prost şi neglijent întreţinute (zgârieturi.(10 – 25) %.5%. al interesului manifestat pentru achiziţionarea imobilului raportat la puterea de cumpărare al locuitorilor din zona analizată. caracteristicile tehnico – funcţionale. subsoluri inundate.

Valoarea terenului derivă din informaţiile de piaţă ale preţurilor de tranzacţie ale unor terenuri similare. Pentru terenurile cu destinatie agricola se utilizeaza criterii de comparatie cum ar fi: clasa de calitate. Metoda comparaţiei vânzărilor se bazează pe principiul economic al substituţiei. fie terenuri situate în extravilanul localitatilor se utilizeaza metoda comparatiei directe. Pentru terenurile intravilane curti-constructii. Pentru terenurile extravilane din municipii si orase se utilizeaza valorile pe metru patrat de la comunele limitrofe adiacente terenurilor respective.În evaluarea terenurilor se mai tine seama de faptul ca anumite zone rurale au devenit atractive pentru investitii imobiliare (case de vacanta etc. 4. apelandu-se la criterii de comparatie specifice fiecarei categorii de teren. topografia locului. criteriile de comparatie sunt: amplasamentul în cadrul localitatii. Prezentarea sintetică a esenţei metodelor de evaluare utilizate in cadrul acestui raport . 3. distanta fata de drumurile de acces principale etc. dotarea cu utilitati etc. repartizarea (alocarea). • 6. • • • • • Toate cele şase metode (numite şi tehnici) de evaluare a terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiţionale ale valorii oricărui tip de proprietate. din aceeaşi arie de piaţă. tehnica reziduală a terenului (capitalizarea venitului rezidual alocat terenului). Mai trebuie reţinut că evaluarea terenurilor este de competenţa profesională a evaluatorului de proprietăţi imobiliare. Metoda se utilizează pentru evaluarea terenurilor libere sau care se consideră a fi libere pentru scopul evaluării.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . 5.Terenurile din zonele colinare (deal – munte) au grad de fertilitate scazut si nu pot fi lucrate cu mijloace mecanizate. capitalizarea rentei funciare (chiriei). a adecvării utilizării lor este redată în continuare. raportul între deschidere si adancime.ORIENTATIVE TERENURI Estimarea valorii de piata– orientative a terenurilor.Evaluarea proprietăţii imobiliare.) Cele şase metode recunoscute pentru evaluarea terenurilor sunt: 1. comparaţia vânzărilor. care au fost tranzacţionate la o dată apropiată de data evaluării. care respectă cerinţele GN1. dimensiunile. numită şi abstracţia. forma.3. de asemenea drumurile de acces la aceste terenuri sunt greu practicabile . tehnica parcelării şi dezvoltării. extracţia (prin scădere). respectiv valoarea de piaţă poate fi determinată în urma analizei preţurilor de piaţă ale terenurilor libere comparabile. fie cu destinatie curticonstructii. fie cu destinatie agricola. respectiv abordarea prin comparaţie. distanta la retelele de transport.orientative II. 1. Analiza preţurilor la care s-au efectuat tranzacţiile sau a ofertelor de vânzare de terenuri similare libere este urmată de efectuarea 39 . 2. productivitatea. abordarea prin venit şi abordarea prin cost.STABILIREA VALORILOR DE PIAŢĂ .

Acest raport procentual este dedus din analiza preţurilor de vânzare ale terenurilor libere şi ale unor proprietăţi comparabile (teren şi construcţii). a căror cea mai bună utilizare o reprezintă parcelarea şi amenajarea ca amplasamente şi/sau eventual construirea pe loturile parcelate şi amenajate ale clădirilor rezidenţiale. Metoda alocării se bazează pe principiul echilibrului. despre preţurile de vânzare ale parcelelor amenajate (amplasamente). Credibilitatea rezultatelor obţinute din aplicarea acestor 5 metode. aflate în locaţii specifice.orientative unor corecţii ale preţurilor terenurilor libere comparabile. 3. Această metodă este cea mai uzuală şi preferabilă tehnică de evaluare a terenului. amenajarea acestuia ca amplasament. care nu ar asigura credibilitatea rezultatului aplicării metodei comparaţiei vânzărilor. conform căruia există un raport procentual normal între valoarea terenului şi valoarea întregii proprietăţi. Tehnica parcelării şi dezvoltării (numită şi metoda utilizării anticipate sau metoda costului dezvoltării) constă în plasarea evaluatorului în postura ipotetică de dezvoltator al unui teren neamenajat. Această metodă este aplicabilă în cazul evaluării unor suprafeţe mari de teren neamenajat. 2. Credibilitatea rezultatului metodei este condiţionată de existenţa unui volum important de informaţii despre costurile de parcelare. dintr-o arie comparabilă şi competitivă învecinată. amenajare şi de construcţie. din aceeaşi arie de piaţă. prin dotarea cu infrastructura necesară şi apoi vânzarea loturilor amenajate. mai puţin preferate. în care se include şi profitul dezvoltatorului. pentru a cuantifica diferenţele dintre preţurile plătite sau cerute pe unitatea de suprafaţă. deci o valoare calculată ca mărime reziduală dintre preţurile de vânzare estimate ale loturilor amenajate sau ale proprietăţilor construite şi costurile totale estimate de parcelare. pentru a determina valoarea terenului. amenajare şi construire. cauzate de diferenţele caracteristicilor specifice ale proprietăţilor şi tranzacţiilor (numite elemente de comparaţie). • Rezultatul acestei metode este valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziţionarea unui teren neamenajat. pe premisa că amenajările şi construcţiile proiectate reprezintă cea mai probabilă utilizare a terenului. de fundamentarea ipotezelor şi a raţionamentului profesional al evaluatorului. precum şi despre preţurile de vânzare ale proprietăţilor construite. În cazul că nu există un număr suficient de vânzări sau de oferte de vânzare de terenuri similare sau în situaţia în care evaluatorul ar trebui să facă multe şi ample corecţii ale preţurilor de tranzacţie ale unor terenuri cu caracteristici mult diferite de cele ale terenului în cauză. această metodă se poate aplica în două ipoteze: parcelarea unui teren viran şi amenajarea acestuia ca amplasament. construirea locuinţelor adecvate şi apoi vânzarea proprietăţilor rezidenţiale rezultate (teren plus locuinţă). cu caracteristici similare. Acest raport procentual este aplicat apoi preţului de vânzare a proprietăţii construite. Această metodă este 40 .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . cu condiţia să existe informaţii suficiente despre vânzările de terenuri similare. specific diferitelor categorii de proprietăţi imobiliare. evaluatorul de proprietăţi imobiliare are la dispoziţie alte 5 metode de evaluare a terenului. Deci. redate mai jos. şi • parcelarea unui teren viran. depinde de profunzimea analizelor.

Metoda extracţiei constă în determinarea valorii terenului liber ca o mărime reziduală. 4. în aria de piaţă a terenului supus evaluării. cât şi de teren. • 6.când nu există terenuri libere vândute sau oferite la vânzare. • (b) cunoaşterea venitului net total din exploatare al proprietăţii sau posibilitatea determinării acestuia cu credibilitate. • • Cele trei condiţii ale aplicării acestei metode sunt: (a) cunoaşterea CIN a clădirilor (construcţiilor) şi amenajărilor sau posibilitatea determinării acestuia cu credibilitate. în cadrul analizei celei mai bune utilizări. Această metodă este adecvată când: nu există terenuri libere. care este alocabil numai terenului. şi • (c) posibilitatea obţinerii nivelurilor de piaţă ale ratelor de capitalizare ale terenurilor şi clădirilor. 41 . în schimbul unei rente sau chirii. • . cu o rată de capitalizare adecvată. Deoarece raportul procentual dintre valoarea terenului şi valoarea totală a proprietăţii este dificil de obţinut şi de susţinut. în aria de piaţă a terenului supus evaluării. vândute sau oferite la vânzare. Tehnica reziduală a terenului este înscrisă în abordarea prin venit.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Etapele aplicării acestei metode sunt: determinarea venitului net din exploatare (VNE) anual total al proprietăţii. • Această tehnică de evaluare se utilizează în două situaţii: . şi • capitalizarea VNE rămas (rezidual).pentru testarea fezabilităţii financiare a utilizărilor posibile ale unui amplasament. • 5. • valoarea construcţiilor este mică (îndeosebi în mediul rural). Capitalizarea rentei funciare (chiriei) se aplică în cazul în care venitul se obţine din cedarea dreptului de folosinţă a terenului.orientative aplicabilă în situaţia când nu există terenuri libere vândute sau oferite la vânzare. după ce din preţul curent de vânzare al întregii proprietăţi imobiliare (teren plus amenajări şi construcţii) s-a scăzut costul de înlocuire net al construcţiilor şi amenajărilor. determinarea VNE anual alocabil construcţiilor pe baza ratei de capitalizare aferente construcţiilor şi scăderea acestuia din VNE anual total al proprietăţii. independent de amenajările de pe acesta (dacă există). fiind utilizată când fluxul de venit este dependent atât de construcţii şi amenajări. această metodă este mai rar utilizată şi aproape niciodată ca o primă metodă de evaluare a terenului. în aria de piaţă a terenului supus evaluării. deci este un venit independent de veniturile generabile de construcţiile şi amenajările de pe teren. şi • dacă se poate determina cu acurateţe costul de înlocuire net (CIN) al construcţiilor.

prin aplicarea unei rate de capitalizare extrasă de pe piaţă.orientative Evaluarea terenului. Valoarea unui teren este stabilită de realitatea economică locală şi individualizată.orientative Această metodă se aplică pentru evaluarea terenurilor cu destinaţie agricolă. comune şi sate. pentru a se putea tranzacţiona. pot fi aplicate cu precauţie celelalte metode de evaluare. durabilitatea. oraşe.3.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Estimarea valorilor de piaţă . Metoda poate fi aplicată în condiţiile în care există informaţii de piaţă suficiente asupra nivelurilor de piaţă ale rentelor şi chiriilor funciare. se poate spune că cea mai bună metodă de evaluare a terenului este comparaţia directă. 42 . reînnoirea contractului. în final. . Valoarea este creată prin utilitatea sau capacitatea proprietăţii imobiliare de a satisface nevoile şi dorinţele societăţii. iar când nu există vânzări sau oferte de vânzare de terenuri comparabile. Până în prezent nu există o metodă de evaluare obligatorie oficială sau generală pentru evaluările la preţ liber (la preţ de piaţă) a terenurilor. Pentru aplicarea acestei metode trebuie să se analizeze clauzele contractului de închiriere/ arendare/ concesiune. referitoare la escaladarea chiriei/ rentei. Metoda constă în convertirea rentei funciare (sau chiriei pentru teren) în valoarea terenului. precum şi valoarea terminală şi selectarea unei rate de capitalizare de piaţă adecvate. respectiv pentru terenurile agricole extravilane. II. precum şi a ratelor de capitalizare. Valoarea proprietăţii imobiliare este generată de unicitatea. din diverse motive (fiind vorba de un teren aparţinând statului sau de un vânzător/cumpărător. ca şi pentru evaluarea terenurilor închiriate. prin tranzacţii între vânzător şi cumpărător. considerat ca fiind liber sau a terenului ca fiind construit. oferta relativ limitată şi de utilitatea specifică a unui anumit amplasament. terenul este denumit şi proprietate imobiliară.1.orientative a terenurilor de construcţie intravilane amplasate în municipii şi oraşe Evaluarea a fost făcută conform metodologiei din Buletinul Corpului Experţilor Tehnici nr. În această metodă de evaluare se porneşte de la relaţia: P = K x (A+S+G+T+E+Tf+D+B+R+C+V++Pe) x M x F x Gs x H x Go x Cr x U x Z. permanenţa locaţiei. 8/1994. reprezintă un concept economic. este necesar a se stabili o valoare cât mai apropiată de realitatea comercială a terenului în cauză. Estimarea valorilor de piata . unde: P – Valoare la zi al terenului în lei/mp.3. În concluzie. Cum această operaţie nu este întotdeauna posibilă. Liber sau construit. Am considerat necesar şi oportun a prezenta distinct modul de determinare a preţului de piata a terenurilor de construcţie amplasate în intravilanul localităţilor municipii. societate comercială de stat sau particulară). aproape de valoarea sa reală.

60 Valorile de pornire /mp. planului urbanistic în procente din A Valoare indicelui în procente din atura terenului A Incompatibil -15% Compatibil cu restricţii -10% 43 .70 16. pavele Pavat cu suprastructură bolovani Balast. zona 1 – centru.70 5.70 6.00 0.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .35 5. 5/3) Favorabil Nefavorabil sau forme neregulate.70% +9. A = amplasamentul CATEGORIA LOCALITĂŢII Bucureşti Categoria I Categoria II Categoria III MĂRIMEA LOCALITĂŢII Capitala ţării Municipii mari cu peste 200. vor fi (acolo unde nu există o dispoziţie locală în vigoare. Oradea. . G. T. pentru zonarea localităţii respective) cele de mai jos. Tf – Indici reprezentând diverse dotări sau situaţii – în procente din A.. Craiova.86 11.05. în funcţie de (a) zona în oraş şi (b) valori adecvate pe zone.20% Valoare indicelui în procente din A +5% 0% -5% B – Indici reprezentând dimensiuni şi forme (proporţii) ale terenului – în procente din A R – Indici reprezentând restricţii de folosire conf. de obicei 1 – 3 artere principale.detalierea sumară a zonelor: zona 0 – comercială.35 8.56 10.14% +6. conform PMB 419/1993 Dotări tehnicosanitare S = instalaţii sanitare: Apa=60%. împietruire Proporţii (fronton/adâncime) Foarte favorabil (1/2. Cluj.80 0. Iaşi. canal=40% G=gaze T=termoficare E=electricitate Tf=telefon La gard Poziţionarea reţelei sanitare şi edilitare Până la Până la 100m 200m 14.20 5. zona 4 – în afara localităţii. Constanţa. Timişoara Municipii reşedinţă de judeţ şi staţiuni balneo – climaterice Municipii mai mici COEFICIENT DE ZONARE 1. zona 2 – zona de mijloc. Braşov.000 de locuitori şi cu funcţii economice complexe: Arad.32 Între 200300m 8. S.63 2.70 3. zona 3 – periferia.70 4.70 6.35 1. greu de organizat Valoare indicelui în procente din A +16.90 0. administr.70 16. ultracentrală.1993 când 1$=635 lei.63 4. beton.56 2. E. în funcţie de variaţia cursului de schimb interbancar la zi faţă de 25.40 D – Indici reprezentând tipuri de drumuri de acces la teren – în procente din A TIPUL DRUMULUI DE ACCES Asfalt.35 5.63 13.orientative K – este coeficientul de aducere a valorii de bază la zi.

70 0.25 Valoare coeficient 1. teren mlăştinos care necesită fundare indirectă prin intermediul piloţilor G – coeficient privind gradul seismic radul seismic al zonei Pentru grad seismic 7 Pentru grad seismic 7. Construibil până la 5000-10000mp. în cadrul urban .50 0.20 1.30 M – coeficient pentru mărimea terenului construibil din toată suprafaţa terenului F – coeficient privind natura terenului de fundare Natura terenului de fundare Teren normal de fundare la 1.00 0.00 1. abatoare) ipul terenului Construibil până la 300mp. Valoare indicelui în procente din A -3 – 5% -3% -5% -5% -5% Valoare coeficient 1.15 1. Zona 0 şi ultracentral la locuinţe (favorabil) 150 – 200 mp Zona 1 şi 2 la locuinţe (favorabil) 200 – 400 mp Zona 3 şi 4 la locuinţe (favorabil) 1000 – 2000 mp V – Ind aspectul urb.20 Valoare coeficient -(5 – 15)% H – coeficient privind regimul de înălţime permis de teren Regimul de înălţime Pentru regim P+1-3 nivele Pentru regim P+1-3 nivele Pentru regim P+1-3 nivele Pentru regim P+1-3 nivele Pentru regim P+1-3 nivele Go – coeficient privind gradul de ocupare Gradul de ocupare Pentru teren ocupat (în funcţie de construcţia existentă pe teren şi 44 .96 0.în procente din A (+/.40 1.75 0.5 Pentru grad seismic 8 Pentru grad seismic 9 Valoare coeficient 1.05 1.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .00 1. Construibil până la 10000mp. Construibil până la 300-500mp. Pe – Indici pentru poluare în procente din A Natura poluării Sonoră – fie industrială fie prin circulaţia foarte activă de pe stradă Reziduuri gazoase Reziduuri solide Reziduuri lichide Mirosuri şi infectări (gropi de gunoi. funcţie de utilizarea şi proporţia specifică a terenului.98 0.00 0.orientative Compatibil +5% C – Indici reprezentând suprafaţa adecvată sau nu. sau gropi umplute.89 Valoare coeficient 1. Construibil până la 500-1000mp. Construibil până la 1000-1500mp. şi estetic al imob. şi calitatea locatarilor în % din A +/.25 1.3 – 5%).(5 – 10%).10 1.80 2. sensibil la înmuiere Teren neconsolidat.50m adâncime Teren necesitând tălpi continue din beton armat Teren necesitând radier general Teren macroporic.

00 2.50 1.localităţi cu şomaj ridicat .25 1.00 2.50 0.localităţi cupoluare deosebită în zonă . nefavorabil economiei construcţiei +5% -(5 – 10)% Cr – coeficient special de respingere sau lipsa de interes datorită unor cauze complexe Natura lipsei de interes .75 0.50 1.00 1.00 1.procese în curs .50 1.lipsa actelor clare de proprietate . de perspectiva urbanistică U – coeficient privind utilitatea terenului Natura elementelor de corecţie .25 1.20 4 0.pentru terenuri utilizate la depozite şi industrie .00 1.25 1 1.localităţi cu tendinţe de poluare Valoarea reducerilor -10% -30% -5% -10% -30% -15% -40% -20% Valoare coeficient 2.30 0.pentru terenuri utilizate la activităţi nonprofit (cămine.50 1.25 Valoare coeficient INDUSTRIAL 1. care variază funcţie de tipul oraşului ZONA BUCUREŞTI MUNICIPIU I MUNICIPIU II MUNICIPIU III 00 2.pentru terenuri vecine cu marile bulevarde până la 50m .00 U – coeficient de zonă.pentru terenuri pe marile bulevarde centrale . care variază funcţie de utilizarea terenului ZONA 00 0 1 2 3 4 COMERCIAL 3.25 0 1.pentru terenuri utilizate la locuinţe (individuale sau colective) .25 0.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .00 2 1.00 1.50 1.15 3 0.25 1.00 45 .poziţii divergente ale coproprietarilor .75 1.50 1.00 1.pentru terenuri utilizate la birouri sau spaţii comerciale Z – coeficient de zonă.orientative urmează a fi dezafectată.00 1.50 1.50 0.50 1.20 a. dacă există aşa ceva) Pentru teren în pantă: a.50 0.moşteniri neactualizate .75 0.25 – 1. din cauze juridice b. favorabil arhitectural b.25 LOCUINŢE 3.40 0.50 1.00 0.00 1.25 1.00 1.25 1.localităţi cu monoindustrie mare .40 0. fundaţii) .59 – 2.15 1.

echiparea tehnico-edilitară a zonei în care ase află terenul. geotehnice ale terenului. în care „N.orientative a terenurilor de construcţie intravilane amplasate în oraşe mici.) Fe – Funcţii economico – sociale ale localităţii1 Funcţii economice şi caracteristici sociale .Se face după formula: Vt = Vb x K x (1 + N) x M x Gs x H x Go x Cr x U Vt – este valoarea pe metru pătrat a terenului Vb – este valoarea de bază a terenului pe metru pătrat diferenţiat după importanţa localităţii (sat.20 P – Poziţia terenului faţă de localitate Poziţia terenului în localitate .1993 când 1$=635 lei. cantoane silvice.40 Nota acordată 0. (1 + N) –coef. 500 lei/mp. staţii de benzină.în zona mediană .12. 700 lei/mp. funcţiile economice şi caract.în zona periferică . Estimarea valorilor de piata . Criterii în baza cărora se acordă notele necesare departajării terenurilor Categoria localităţii Nota acordată Sat Comună Oraş mic 0. oraş mic).1991 pentru aflarea preţurilor terenurilor intravilane pentru oraşe mici. în funcţie de variaţia cursului de schimb interbancar la zi faţă de 25.20 0.3.2. între localităţi. poziţia terenului faţă de accesul la reţelele de transport.80 1.00 0.suma notelor acordate pe criterii de departajare (categoria localităţii. caract.50 0.20 -0. ateliere de intervenţii izolate etc. pe arterele de trafic intens (moteluri.05.în exteriorul localităţii .terenuri construibile extravilan.în zona centrală .zonă fără importanţă economică deosebită (staţii de pompare irigare. amplasarea terenului.00 1.) . comune şi sate K – este coeficientul de aducere a valorii de bază la zi. restaurante.în zona centrală socio – comercială .50 46 . restricţiile de folosire a terenului conf PUG şi terenuri poluate cu reziduuri). comune şi sate. halte etc.10 0.orientative Această metodă de estimare a preţului de circulaţie este o adaptare a metodologiei date de HGR 834/14. Mărimea localităţii Sat Comună Oraş mic Valoarea de bază 250 lei/mp. sociale ale localităţii. comună.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . de corecţie a valorii de bază a terenului. II.funcţie agricolă Nota acordată 0.20 0.

sonoră .20 0.incompatibil cu planul urbanistic .00 1.20 0.50 -0.orientative .20 0.70 Nota -1.feroviare (până la 2km) .50 0.70 Valoare indicelui în procente din A +0.15 0.gazoasă (abatoate.transport în comun (până la 2km) .30 -0.50 Coeficient 1.) . gropi de gunoi etc.30 0.alunecări de teren R – Restricţii de folosire ale terenului Tipul restricţiei .00 +0.Reţele de gaze naturale .30 0.compatibil P – Poluare cu reziduuri Natura poluării . 1/5) Nefavorabil (peste 1/5) Tipul terenului Construibil până la 1000mp.rutiere (adiacente) .40 -0.80 R – Poziţia terenului faţă de căile de transport (sunt cumulativi şi în funcţie de distanţa respectivă) Simbol Rtr Rtc Rtf Rtl Rt Rta Reţele de transport .00 -0.50 Nota -0.15 E – Echiparea tehnico-edilitară a zonei în care se află terenul Simbol Ea Ec Ee Eg Et Ef Reţele tehnico-edilitare . Construibil până la 1000-5000mp.activitate complexă cu accent pe industrie şi prestări servicii 0.inundabile .50 -1.30 0. M – coeficient pentru mărimea terenului construibil din toată suprafaţa terenului 47 .50 0.10 -0.lichide B – Raportul între faţada şi adâncimea terenului Proporţii fronton/adâncime Foarte favorabil (1/2.solide .20 Nota +0.50 0.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .20 -0.50 0.cu dificultăţi de fundare .15 0.15 0.Reţele de energie electrică .Reţele de alimentare cu apă .compatibil cu restricţii .Reţele de telefonie G – Caracteristici geotehnice ale terenului Caracteristici geotehnice .30 0.30 0.normale .Reţele de energie termică . 1/3) Favorabil (1/4.maritim (până la 10km) .80 0.50 0.Reţele de canalizare .aeroporturi (până la 10km) Nota acordată 0.50 Nota acordată La gard Până la 500m 0.funcţie agricolă şi cu funcţie limitată în mica industrie şi servicii .10 0.fluvial (riverane) .25 0.feroviare cu posibilităţi de încărcare .20 -0.

95 0.70 0.localităţi cu tendinţe de poluare Destinaţia terenului .60 0.moşteniri neactualizate .85 0.20 K – coeficient de actualizare în funcţie de variaţia valutară (pentru ultima perioadă x 0.localităţi cupoluare deosebită în zonă .lipsa actelor clare de proprietate .procese în curs . Construibil peste la 10000mp.pentru locuinţe . de perspectiva urbanistică U – coeficient privind utilitatea terenului Z – coeficient de zonă (numai pentru oraşe zona 0) – Z = 1.poziţii divergente ale coproprietarilor .95-0.pe teren în pantă: favorabil arhitectural nefavorabil economiei construcţiei Natura lipsei de interes .90 0.90 Valoarea reducerilor 0.localităţi cu monoindustrie mare . din cauze juridice b.90 0.5 Pentru gradul seismic 8 Pentru gradul seismic 9 H – coeficient privind regimul de înălţime permis de teren (importanţă pentru aspectul economic. suprafaţă mai mare posibilă de construit pe teren) Regimul de înălţime Pentru regim P+1-3 nivele Pentru regim P+4-6 nivele Pentru regim P+7-12 nivele Valoare coeficient 1.70 0. 1.25 Valoare coeficient 1.70) 48 .93 0.89 Gs – coeficient privind gradul seismic al zonei Gradul seismic al zonei Pentru gradul seismic 7 Pentru gradul seismic 7.20 1.00 1.00 0.00 1.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .localităţi cu şomaj ridicat .05 0.50 Go – coeficient privind gradul de ocupare al terenului Natura ocupării .pentru terenul ocupat (în funcţie de construcţia ce trebuie dezafectată) (costul demolării scăzut din valoarea terenului) .pentru mica industrie şi spaţii comerciale Cr – coeficient special de respingere (lipsa de interes) datorită unor cauze complexe a.25 1.orientative Construibil până la 5000-10000mp.40 Coeficient -(5-15)% 1.96 0.80 Coeficient 1.

via nu se plantează decât pe terenuri în pantă sau degradate. poziţia faţă de localitate şi căile de comunicaţii”.păşune . din regulamentul de aplicare al Lagii nr.vie .1. 18/1991.în care: VTA – reprezintă valoarea unui teren extravilan. pentru terenuri care nu sunt limitrofe unui drum modernizat.3.3. K2 – reprezintă coeficienţi ce se adaugă (sau nu) la valoarea cheltuielilor de producţie. în funcţie de cultură.0.2.9 .0 1. K1 – reprezintă coeficienţi ce se adaugă (sau nu) la valoarea cheltuielilor de producţie. 9 din mai 1994 prezintă şi recomandă următoarea metodologie specifică de determinare a valorii de circulaţie a terenurilor agricole: VTA = Vp – (CP – K1 x K2 x K3) x 25 ani.fâneaţă . Vp – reprezintă valoarea brută a producţiei.9 . 5 de fertilitate. . productivitatea şi randamentul acestora. 49 .4 .1. estimate între 35 – 44% din valoare producţiei.0. K3 – reprezintă coeficienţi ce se adaugă (sau nu) la valoarea cheltuielilor de producţie. anexa 1. Corpul Experţilor Tehnici din România prin Buletinul informativ de specialitate nr. categoria de folosinţă. Prin adresa Nr.4.0 0. în funcţie de fertilitate. valoarea venitului agricol pe 25 de ani luaţi în calcul pe clase de fertilitate: Clasa de fertilitate Valoare venit agricol în lei/mp.orientative a terenurilor agricole amplasate în intravilan şi extravilan La aceste valori sunt aplicabili coeficienţii de transformare în teren arabil conform anexei 2. pentru cultura intensivă. exceptând clasa 1 şi 2 de fertilitate. 1 353 285 2 230 3 120 4 5 50 II. pentru terenuri situate la peste 2km de limita intravilanului.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .orientative Economia de piaţă obligă ca la stabilirea valorii de circulaţie să se ia în calcul valoarea „de circulaţie” a bunurilor.0 . în funcţie de terenurile cu o pantă de peste 6 sau 12%. indiferent care sunt acele bunuri.0 1. Estimarea valorilor de piata . 18/1991 Tipul terenului .5 .livada se pune pe teren clasa I de fertilitate. 84523/1993 a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se recomanda ca „în scopul efectuării în mod corespunzător a expertizelor privind evaluarea terenurilor este necesară folosirea valorii de circulaţie a terenurilor agricole care să stabilească în condiţiile de piaţă. CP – reprezintă cheltuielile generale medii de producţie.50 (hibridă) Nota: .0 (clasică) -3.păşunile sunt obligatorii pe terenuri clasa 4. Conform Legii nr.0 .livadă Coeficient de transformare 0. Ţinând cont de aceste recomandări.

se poate acorda un spor de 5-8%. dând posibilitatea arendării grădinii de lugume sau livezii. se aplică o scădere de 3-5%. fiind analizate nivelul tranzacţiilor. • Pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 1000 mp. dă posibilitatea transformării imobilului construit pe el şi având faţada la stradă. total sau parţial. Dacă această suprafaţă este sub 400mp. • Dacă terenul prin amplasarea sa. livadă sau vie. acesta este un mic avantaj suplimentar ce poate duce la un spor de 2-3%. respectiv interesului manifestat pentru achiziţionarea acelor terenuri raportat la puterea de cumpărare a locuitorilor din zonă.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . • Dacă terenul este amplasat pe o stradă asfaltată sau chiar pe şoseaua naţională care străbate localitatea. biserică) şi cu legături rutiere bune şi directe cu şoseaua de acces sau staţia de cale ferată. au fost stabilite valorile de piata orientative ale terenurilor. şcoală. care se poate utiliza ca grădină de legume. magazine. inclusiv microindicii de individualizare.orientative Pentru obţinerea valorilor orientative ale terenurilor din intravilanul satelor şi comunelor a fost necesar corectarea valorilor cu următorii microindici de individualizare: • În mediul rural terenul optim pentru o gospodărie individuală normală este de 1000 mp. În baza informaţiilor obţinute în fiecare zonă. această amplasare dă dreptul la un spor de 2-5%.. poliţie. se poate aplica un spor de 10%. acesta reprezintă un mare avantaj şi conduce la un spor de 10-15%. Concluzii privind estimarea valorilor de piata orientative a terenurilor Pentru fiecare localitate au fost stabilite valorile de bază ale terenurilor şi cei mai importanţi coeficienţi de corecţie ai acestor valori. • Dacă terenul este amplasat într-o comună sau sat fără acces uşor la drum asfaltat sau dacă nu există o staţie sau o haltă de cale ferată se aplică o scădere de 3-8%. • Dacă terenul este în interiorul comunei – aproape de centrul administrativ (primărie. într-un spaţiu comercial. se poate acorda un spor de 3-5%. inclusiv de la agenţiile imobiliare care au intermediat terenuri în zona studiată şi publicaţiile de specialitate. 50 . • Dacă respectiva comuna sau satul are linii regulate de autobuz spre oraşul vecin sau dacă are legătură cu un număr mai mare de terenuri. • Dacă terenul are posibilităţi de acces separat.

GARAJE.III . HALE. NEFAMILISTI. SPATII COMERCIALE. DEPOZITE 51 .orientative CAP.ANEXA 1 – TABELE CU VALORILE IN BLOCURI DE DE PIATA - ORIENTATIVE CAMINE DE APARTAMENTE LOCUINTE.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .

crt. 1 Camine de nefamilisti MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 290 255 230 C.Camine de nefamilisti Nr.Mun.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .Apartamente Nr. 1 Apartament in bloc de locuinte DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL MEDIAN PERIFERIC 425 380 340 B. CARANSEBES – A.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA ORIENTATIVE . crt. crt. 1 Garaje MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 190 180 155 52 . Garaje Nr.

Spatii comerciale.orientative Continuare mun.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . depozite – cu teren aferent Nr.crt Denumire imobil Amplasament VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA Euro/mp Central 340 1 SPATII COMERCIALE .BIROURI Median 300 Periferic 270 Central 300 2 SPATII COMERCIALE .COMERT Median 270 Periferic 240 Central 270 3 HALE INDUSTRIALE Median 240 Periferic 210 Central 110 4 DEPOZITE Median 100 Periferic 90 53 . Caransebes D. hale.

crt. 1 Garaje MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 220 205 190 54 . 1 Apartament in bloc de locuinte MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 550 500 440 B. crt. Garaje Nr.Apartamente Nr. 1 Camine de nefamilisti MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 425 390 340 C.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA ORIENTATIVE – ORAS BAILE HERCULANE – A.Camine de nefamilisti Nr. crt.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .

PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .orientative Continuare Baile Herculane D. hale. depozite – cu teren aferent Nr.COMERT Median 270 Periferic 290 Central 260 3 HALE INDUSTRIALE Median 230 Periferic 140 Central 120 4 DEPOZITE Median 100 Periferic 55 .crt Denumire imobil Amplasament VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA Euro/mp 380 Central 340 1 SPATII COMERCIALE .BIROURI Median 300 Periferic 340 Central 300 2 SPATII COMERCIALE . Spatii comerciale.

crt.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . Garaje Nr. 1 Garaje MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 160 150 140 56 . crt.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE -ORAS OTELU ROSU– A. 1 Camine de nefamilisti MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 230 210 190 C. crt.Apartamente Nr. 1 Apartament in bloc de locuinte MEDIAN PERIFERIC DENUMIREA BUNULUI IMOBIL AMPLASAMENT VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp CENTRAL 340 310 280 B.Camine de nefamilisti Nr.

BIROURI Median 250 Periferic 280 Central 250 2 SPATII COMERCIALE . depozite – cu teren aferent Nr.orientative Continuare Otelu Rosu D.crt Denumire imobil Amplasament VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA Euro/mp 310 Central 280 1 SPATII COMERCIALE .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .COMERT Median 220 Periferic 220 Central 200 3 HALE INDUSTRIALE Median 180 Periferic 90 Central 80 4 DEPOZITE Median 70 Periferic 57 . hale. Spatii comerciale.

crt. crt. APARTAMENTE COMUNE : Nr. DENUMIREA BUNULUI IMOBIL Zonare VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp I 165 145 125 1 Apartament in bloc de locuinte II III SATE : Nr.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE Comune si sate A. DENUMIREA BUNULUI IMOBIL Zonare VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA EURO / Mp I 160 140 120 1 Apartament in bloc de locuinte II III 58 .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .

depozite – cu teren aferent Comune Nr. hale.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .crt Denumire imobil Zonare I SPATII COMERCIALE .COMERT II III I 3 HALE INDUSTRIALE II III 4 I DEPOZITE II III 59 .BIROURI VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA 1 Euro/mp 140 120 100 100 90 80 110 100 90 60 50 40 II III I 2 SPATII COMERCIALE .orientative B. Spatii comerciale.

crt Denumire imobil Zonare I 1 SPATII COMERCIALE BIROURI II III I 2 SPATII COMERCIALE COMERT II III I 3 HALE INDUSTRIALE II III I 4 DEPOZITE II III 30 25 50 40 35 VALOARE DE PIATA ORIENTATIVA Euro/mp 100 90 80 70 60 55 55 60 . depozite.orientative B.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .cu teren aferent Sate Nr. Spatii comerciale. hale.

PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .orientative CAP.CU TERENURI AFERENTE 61 .ANEXA 2 – TABELE CU VALORILE DE PIATA . ALTE CONSTRUCTII .ORIENTATIVE CASE.III .

III.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida.Mun. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta. 2. fundare normala. plansee din structura de lemn. ALTE CONSTRUCTII – CU TEREN AFERENT CASE EURO / MP ANEXE TIP C 230 200 180 ZONA DE REFERINTA AMPLASAMENT TIP A 315 TIP B 300 270 245 EURO / MP 100 90 80 CENTRAL CARANSEBES MEDIAN 250 280 PERIFERIC 1. BCA.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat. CARANSEBES – CASE.Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 62 . invelitori clasice. – Anexa 3 ).Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. plansee din lemn. inlocuitori. invelitori clasice.III.ORIENTATIVE . plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri. – Anexa 3 ) 3. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA . la care se adauga valoarea terenului . avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. conform anexelor( Cap.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . conform anexelor ( Cap. fundare din piatra de rau. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori.

Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp. – Anexa 3 ) 3. plansee din structura de lemn.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta.TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE . inlocuitori.Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 63 . 2. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta. avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. ALTE CONSTRUCTII. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp. invelitori clasice.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida. conform anexelor ( Cap.III. BCA. – Anexa 3 ).CU TEREN AFERENT CASE EURO / MP ZONA DE REFERINTA AMPLASAMENT TIP A 435 ANEXE TIP C 320 300 270 TIP B 410 370 320 EURO / MP 130 110 100 CENTRAL BAILE HERCULANE 390 MEDIAN 340 PERIFERIC 1. fundare din piatra de rau. invelitori clasice. conform anexelor( Cap. la care se adauga valoarea terenului . fundare normala.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat.BAILE HERCULANE – CASE. plansee din lemn.orientative .III. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri.

conform anexelor( Cap. conform anexelor ( Cap. plansee din lemn. avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori. invelitori clasice. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 64 . fundare normala. 2. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri. ALTE CONSTRUCTII – CU TEREN AFERENT CASE EURO / MP ZONA DE REFERINTA AMPLASAMENT TIP A 235 ANEXE TIP C 180 160 140 TIP B 220 200 180 EURO / MP 75 70 65 CENTRAL OTELU ROSU MEDIAN 190 210 PERIFERIC 1.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA . plansee din structura de lemn. – Anexa 3 ) 3.III. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta.OTELU ROSU – CASE. la care se adauga valoarea terenului . fundare din piatra de rau.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . – Anexa 3 ). invelitori clasice.Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat.Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida.III.ORIENTATIVE . BCA. inlocuitori.

Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. plansee din structura de lemn. conform anexelor( Cap. fundare normala.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA . avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta. invelitori clasice. inlocuitori. – Anexa 3 ) 3.III. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 65 .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . conform anexelor ( Cap. plansee din lemn. ALTE CONSTRUCTII – CU TEREN AFERENT CASE EURO / MP ZONA DE REFERINTA AMPLASAMENT TIP A 140 ANEXE TIP C 120 100 80 TIP B 130 110 90 EURO / MP 30 20 15 ZONA I COMUNE ZONA II 100 120 ZONA III 1. fundare din piatra de rau. BCA.ORIENTATIVE . Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori. – Anexa 3 ). iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp.III. la care se adauga valoarea terenului . 2.COMUNE – CASE.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri.Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp. invelitori clasice.

III. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 66 . la care se adauga valoarea terenului . fundare din piatra de rau.SATE – CASE. invelitori clasice. BCA. conform anexelor( Cap. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . inlocuitori.Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp. plansee din structura de lemn. ALTE CONSTRUCTII – CU TEREN AFERENT CASE EURO / MP ZONA DE REFERINTA AMPLASAMENT TIP A 110 ANEXE TIP C 90 80 70 TIP B 100 90 80 EURO / MP 25 20 15 ZONA I SATE ZONA II 90 100 ZONA III 1. – Anexa 3 ) 3. conform anexelor ( Cap.orientative TABELE CU VALORILE DE PIATA . avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. fundare normala. invelitori clasice.III. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta.ORIENTATIVE .Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. 2. plansee din lemn. – Anexa 3 ).

invelitori clasice. – Anexa 3 ) 3.orientative .III. invelitori clasice.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 67 . fundare normala. fundare din piatra de rau. inlocuitori. conform anexelor( Cap. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta.Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori.III.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . BCA. plansee din structura de lemn.ZONA TURISTICA POIANA MARULUI – CASE. – Anexa 3 ). la care se adauga valoarea terenului .Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat. conform anexelor ( Cap.TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE . 2. ALTE CONSTRUCTII. avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei. plansee din lemn.CU TEREN AFERENT ZONA DE REFERINTA TIP A 320 CASE EURO/MP TIP B 310 ANEXE EURO / MP TIP C 300 100 POIANA MARULUI 1.

la care se adauga valoarea terenului . inlocuitori. ALTE CONSTRUCTII. plansee din lemn. caracteristici fizice cu grad de uzura fizica avansata 68 . conform anexelor ( Cap.TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE .Constructii de tip P + E se corecteaza valoarea din tabel cu + 25 % pentru fiecare etaj 2. Constructii TIP C = constructii din zidarie inlocuitori. plansee din structura de lemn.Valorile din tabel se refera la case cu teren aferent de pana la 500 mp.orientative . fundare normala. – Anexa 3 ) 3. plansee din beton si fundare din beton armat( case si constructii cu parter si unu sau mai multe niveluri.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .III. conform anexelor( Cap. invelitori clasice. – Anexa 3 ). BCA. fundare si plansee consolidate de beton armat) Constructii TIP B = constructii din zidarie mixta. avand in vedere valoarea declarata de parti asupra constructiei.CU TEREN AFERENT ZONA DE REFERINTA TIP A POIANA RUSCAI 310 CASE EURO / MP TIP B 300 ANEXE EURO / MP TIP C 290 90 1. 2. fundare din piatra de rau.Valoarea constructiilor nefinalizate se va stabili in functie de stadiul fizic declarat. iar pentru suprafete de teren ce depasesc 500 mp.Explicatii: Constructii TIP A = constructii din zidarie portanta de caramida. valoarea va fi stabilita functie de categoria de folosinta.III.ZONA TURISTICA POIANA RUSCAI – CASE. invelitori clasice.

zona centrala.III . pasuni si fanete ).de constructii ( fara constructii ). -extravilan pasuni si fanete.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .orientative CAP. III ( rural ). mediana.ANEXA 3 – TABELE CU VALORILE DE PIATA – ORIENTATIVE TERENURI: -Intravilan. -extravilan vii si plantatii. zona I. -Intravilan agricole ( arabil. extravilan arabil. III. 69 . II. periferica ( urban )si zona I. II. extravilan paduri.

orientative -TERENURI INTRAVILANE DE CONSTRUCTII ( fara constructii ) .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . OTELU ROSU - Nr.crt Explicatii De constructii Zonare Centrala Euro/mp Mediana Euro/mp 15 10 35 Periferica Euro/mp 10 5 25 1 2 3 Caransebes Otelu Rosu B.CARANSEBES. BAILE HERCULANE. Herculane 25 15 40 70 .

TERENURI INTRAVILANE DE CONSTRUCTII ( fara constructii ) .PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .orientative .COMUNE SI SATE - COMUNE Nr. crt Explicatii De constructii Zonare I Euro/mp SATE De constructii III Euro/mp 3 II Euro/mp 4 I Euro/mp 4 II Euro/mp 3 III Euro/mp 2 1 Valori de piata orientative 5 71 .

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

-TERENURI INTRAVILANE DE CONSTRUCTII ( fara constructii )
- ZONA TURISTICA POIANA MARULUI -

Nr.crt

Explicatii

De constructii Euro/mp

1

Zona turistica Poiana Marului

20

72

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

-TERENURI INTRAVILANE DE CONSTRUCTII ( fara constructii )
- ZONA TURISTICA POIANA RUSCAI -

Nr.crt

Explicatii

De constructii Euro/mp

1

Zona turistica Poiana Ruscai

15

73

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

TERENURI INTRAVILANE AGRICOLE :
- CARANSEBES, BAILE HERCULANE, OTELU ROSU -

Explicatii Centrala Zonare Arabil Mediana Arabil

Agricole Periferica Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi

Euro/Ha Caransebes Otelu Rosu Baile Herc 6.500 5.100 7.300

Euro/Ha 6.100 4.900 6.800

Euro/Ha 5.700 4.800 6.300

Euro/Ha 4.800 4.200 5.400

Euro/Ha 8.100 5.700 8.400

74

PFA OLARIU FIRA

Ghid al valorilor de piata - orientative

TERENURI INTRAVILANE AGRICOLE :
-,ZONA TURISTICA POIANA MARULUI -

Agricole Explicatii Arabil Euro/ha Pasuni si fanete Euro/ha Vii –plantatii si livezi Euro/ha

Zona turistica Poiana Marului

5.400

4.400

6.300

75

PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .900 4.orientative TERENURI INTRAVILANE AGRICOLE : .600 76 .000 5.ZONA TURISTICA POIANA RUSCAI - Agricole Explicatii Arabil Euro/ha Pasuni si fanete Euro/ha Vii –plantatii si livezi Euro/ha Zona turistica Poiana Ruscai 4.

800 Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 2.700 2.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .400 2.orientative TERENURI INTRAVILANE AGRICOLE COMUNE: EURO / HA I Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 3.000 2.300 77 .200 2.600 Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 2.400 III 2.600 II 2.

300 2.900 2.200 78 .100 2.orientative TERENURI INTRAVILANE AGRICOLE SATE: EURO / HA I Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 2.600 2.700 Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 2.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .500 II 2.500 Zonare Valori de piata orientative Arabil Pasuni si fanete Vii –plantatii si livezi 2.300 III 2.

Herculane Arabil Pasuni. BAILE HERCULANE EURO / HA Nr Explicatii Grad de fertilitate 1 2 3 Caransebes Otelu Rosu B.000 900 1.700 5 4 3.900 2.400 1.200 4.600 2.800 5 5 1. plantatii Paduri Vegetatie forestiera Pasuni alpine 4 1.orientative -TERENURI EXTRAVILANE CARANSEBES.900 5 4 1.400 1.100 1. fanete Vii.800 2.600 5 4 2.100 5 1.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . OTELU ROSU.800 1.300 79 .200 800 1.

300 5 1.800 5 800 5 700 Comune si sate 1 2 Grad de fertilitate 4 1.250 4 1.150 4 1.050 5 1.950 5 1.650 4 1.650 ZONA III 5 1.400 5 1.350 4 1.150 5 1.450 4 1.600 5 700 5 600 Comune si sate 80 .600 4 1.500 5 1.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata .850 5 1.orientative .TERENURI EXTRAVILANE COMUNE SI SATE – EURO / HA Nr Explicatii Arabil Pasuni si fanete Vii si plantatii Paduri Vegetatie forestiera Pasuni alpine ZONA I 1 2 Grad de fertilitate 4 1.550 5 1.000 4 1.250 5 1.750 5 1.750 ZONA II 5 1.700 5 750 5 650 Comune si sate 1 2 Grad de fertilitate 4 1.000 4 1.500 4 1.

fie pentru scopul declarat. zonele Caransebeş. fie pentru alt scop. garaje. nr. EC. . Oţelu Roşu. mediu urban şi rural.orientativă a obiectivului denumit active corporale imobiliare ( apartamente. 35B Telefon : 0723058402 SEMNATURA CARANSEBEŞ DECEMBRIE 2012 Ing. camine nefamilisti. Băile Herculane. PUBLICAREA ŞI RASPUNDEREA FAŢĂ DE TERŢI Acest ghid. strada Episcop Nicolae Popeea. legitimatie Adresa evaluatorului ING. EBM Mun.PFA OLARIU FIRA Ghid al valorilor de piata . IV.orientative Cap. în nici o circumstantă. Caransebes. ce determină valoarea de piaţă . EPI. Ec. comune şi sate învecinate de pe raza circumscripţiei judecătoriei Caransebeş. OLARIU FIRA 14808. fără acordul scris si prealabil al evaluatorului. clientului si deţinătorului. spatii comerciale. case. este destinat numai scopului pentru care a fost EXPERT EVALUATOR UNEVAR NUME / PRENUME Nr. specializare: EI. OLARIU FIRA 81 . terenuri ). situate administrativ în întocmit si nu ne asumăm nici o responsabilitate dacă este transmis unor alte persoane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->