P. 1
Manual Chimie Clasa a 10 A

Manual Chimie Clasa a 10 A

|Views: 1,076|Likes:
Published by Mihaela Miki
MANUAL
MANUAL

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mihaela Miki on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2015

pdf

text

original

Sections

 • TIPURI DE CATENE DE ATOMI DE CARBON
 • STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI
 • CLASIFICAREA COMPUSILOR ORGANICI
 • 2.1. ALCANI
 • DEFINITIE, SERIE OMOLOAGĂ, DENUMIRE
 • STRUCTURA ALCANILOR
 • 2.2. ALCHENE
 • STRUCTURA ALCHENELOR
 • MASE PLASTICE
 • IMPORTANTA PRACTiCĂ A ALCHENELOR
 • 2.3. ALCHINE
 • DEFINITIE, DENUMIRE, SERIE OMOLOAGĂ
 • STRUCTURA ALCHINELOR
 • ETINA (ACETILENA)
 • METODE DE OBTINERE
 • 2.4. ALCADIENE
 • CAUCIUCUL NATURAL. ŞI SINTETIC
 • 2.5. ARENE
 • STRUCTURA BENZENULUI
 • REACTII LA NUCLEU
 • REACTII LA CATENA LATERALĂ
 • Oxidarea la catena laterală
 • 3.1. ALCOOLI
 • Structura alcoolilor
 • FERMENTATIA ACETICĂ
 • Clasificarea proteinelor
 • REZULTATE LA EXERCIŢII, PROBLEME i TESTE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

LUMINIŢ A VLĂDESCU CORNELIU TĂRĂBĂŞANU-MIHĂILĂ LUMINIŢ A IRINEL DOICIN

Chimie
Manual pentru clasa a X -a

ART
grup editorial

Acest manual este proprietatea Ministerului

Educaţiei şi Cercetării.

Manualul a fost aprobat prin Ordinul nr. 3787 din 05.04.2005, În urma licitaţiei organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, este realizat În conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4598 din 31.08.2004 şi este distribuit gratuit elevilor.

Anul
1 2

Numele elevului care a primit manualul

Clasa

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE: Şcoala Anul şcolar la primire

Starea manualului* la returnare

3 4

* Starea manualulw se va mscne folosmd termenn: nou, bun, mgnJlt, nesatlsfăcător, detenorat
Cadrele didactice vor controla dacă numele elevului este scris corect. Elevii nu trebuie să facă nici un fel de Însemnări pe manual.

Copyright © 2005

I~'g!~!al
Pentru comenzi vă puteţi. adresa: Departamentului Difuzare al Grupului Editorial c.P. 37, O.P. 5, sector 5, Bucureşti teL 021.224.17.65 021.224.01.30 0721.213.576 0744.300.870 e-mail: grupul_editorial_art@latinmail.com
Se acordă importante reduceri.

..&.t

lucrării

Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin editurii. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este po sibilă numai cu acordul prealabil scris al editurii.
Referenţi:

Praf. gradul I Dr. FLORENTINA ŞUTEU Prof. gradul I AURELlA STOICA Tehnoredactare: LUCIA OPRITOIU CLAUDIU ISOP ESCUL Grafica: realizare şi concepţie Conf. Dr. IRINEL ADRIANA BADEA
lIustraţii:

autorii manualului

Fotografii: Praf. gradul I dmd. LUMINITA lRINEL DOICIN Praf. univ. Dr. LUMINITA VLĂDESCU Conf. Dr.IRINEL ADRIANA BADEA Coperta: MARJA PAŞOL "Benzenul şi deri vaţi ai lui"

TIparit la FED PRINT

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României
VLĂDESCU, Luminita

Chimie: manual pentru clasa a X-al Luminita VIădescu, Luminita lrinel Doicin, Corneliu Tărăbăşanu-MihăiIă. - Bucureşti :
Art,2005

Bibliogr. ISBN 973-8485-83-5
1. Doicin, Luminita II. Tărăbăşanu, Corneliu

54(075.35)

probleme teste 143 . PRACTiCĂ COMPUŞI ORGANICI CU IMPORTANŢĂ 117 117 117 118 119 120 121 122 123 124 126 129 134 136 139 141 142 şi 4. Petrolul şi cărbunii. denumire Structura alchinelor Izomerie Proprietăţi fizice Etina (acetilena) Metode de obtinere Proprietăţi chimice Importanţa practică a acetilenei Exerciţii şi probleme. Compuşi organici cu acţiune biologică Zaharide Glucoza Zaharoza Celuloza Amidonul Proteine Clasificarea proteinelor Denaturarea proteinelor 4. Vitamine 4. Teste probleme recapitulative Exerciţii şi Teste finale de evaluare Rezultate la exerciţii.4. Teste 2. Denumire Structura alcanilor Proprietăti fizice Proprietăţi chimice Actiunea alcanilor asupra mediului Aplicaţii practice Exerciţii şi probleme. serie omoloagă . Combustibili fosili şi surse de materii prime organice Petrolul Cărbunii Exerciţii şi probleme COMPUŞI 88 88 90 90 91 91 91 92 92 94 94 95 97 99 100 100 100 101 107 108 108 109 110 111 112 115 Capitolul 3.5.3. denumire Izomerie. denumire Proprietăti chimice ale alcadienelor cu duble legături conjugate Cauciucul natural şi sintetic Reacţii de copolimerizare Exerciţii şi probleme. denumire Structura alchenelor Izomerie Proprietăţi fizice Proprietăti chimice Importanta practică a alchenelor Mase pla'stice Exerciţii şi probleme. Fibre naturale. serie omoloagă. Parfumuri 4.1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL CHIMIEI ORGANICE 5 chimice Tipuri de catene de atomi de carbon Structura compuşi lor organici Clasificarea compuşilor organici Exerciţii şi probleme.2. HIDROCARBURI 2.CUPRINS Capitolul 1. serie omoloagă . Teste şi biologică Capitolul 4. Vopsele Exerciţii şi probleme. Acizi carboxilici Acidul acetic Fermentatia acetică Proprietăţi chimice Acizi graşi Săpun uri şi detergenţi Săpunuri Detergenţi Grăsimi Grăsimi saturate Grăsimi nesaturate Exerciţii şi probleme. Alcadiene Definiţie .2.3. Droguri. serie omoloagă . Teste 2. Arome.2. Medicamente.4. Teste 3. artificiale şi sintetice 4. Alcooli Denumire Structura alcoolilor Proprietăţi fizice Alcooli cu importanţă practică Metanolul Etanolul Glicerina Exerciţii şi probleme. Teste 3.1. Alchene Definiţie . . Teste Legături 6 8 9 13 16 17 18 18 19 21 22 24 31 32 32 35 35 37 38 39 39 50 50 53 55 55 56 57 57 58 58 58 62 63 65 65 65 67 68 69 71 71 74 75 75 83 85 86 2. ORGANICI MONOFUNCŢIONALI Capitolul 2. Alchine Definitie. Teste 2.1.6. Alcani Definitie. Arene Structura benzenului Clasificarea hidrocarburilor aromatice Pro~rietăti chimice eactii la nucleu Reactii la catena laterală Aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice Exerciţii şi probleme. Esente. Teste 2. Coloranţi naturali şi sintetici.5.

este o chimie nouă: Chimia Organică. o6işnuinţa ae a încerca să aai un răspuns fa între6area oa>c ~ ?. • să verifici prin eJ(periment vafa6iEitatea reguEifor şi a fegifor.. pentru prezent şi viitor."H Luminiţa o/Cădescu. atitudinea interogativăfaţă efe tot ceea ce întâ{neşti nou. Comefiu rrără6ăşanu - MifiiiiCă. Pentru tine. pe care tre6uie să înveţi să-{protejez~' • să îţi apreciezi cunoştinţefe prin rezo{varea ae eJ(ţrciţii. fbcare şi verificare a cunoştinţefor cuprinse în manua{ şi permit evaCuarea continuă a caEităţii învăţării. parcurgânâ teXjefe şi imaginife aflate su6 sigfa CBine ne-am căife cunoaşterii aeschise regăsit este i{ustrat cu: imagini spaţiafe afe mofecufefor. :Manua{u{acesta te va ajuta: • să cunoşti su6stanţefe organice. În sprijinu{ efevifor şi profesorifor a fost efa60rată şi o Cufegere efe pro6feme. parcurgâna ae Chimie! .. ca şi în viaţă. pro6feme şi teste. să verifici răspunsurife şi să rej{ectezi asupra for. efevu{din c/:asa a X-a. fofosite cu pricepere ae profesor şi cu interes şi curiozitate ae către efevi. parcurgerea materiei ae Chimie Organică. să fe înţefegi prin eJ(p{icaţii fogice şi pe 6ază efe eJ(ţmpfe. fEfe pot fi parcurse opţiona{. Cufegerea conţine şi pro6feme practice.Prieteni. :Manua{u{ se aaresează efeopotrivă efevifor care au prevăzută în program o oră ae chimie pe săptămână şi cefor care au fa âispoziţie pentru această aiscipEină 2 ore pe săptămână. sau CBine aţi venit! Cunoştinţefe teoretice şi practice acumufate în c/:asa a IX-a. • să efescoperifenomene şi procese noi. va cere mai puţin efort şi se va face temeinic.eJ(ţcutate ae autoarefe acestui manua{ în fa6oratoarefe efe chimie şi în afara for. • să afli ae exjstenţa unor materiafe noi sau aespre compoziţia unora uzuafe. lLILlLlLI. constituie 6aza pe care construim împreună Chimia pentru c/:asa a X-a. grafice şi fotografii originafe . Luminiţa lrinef([)oicin. scheme. prevăzută pentru c/:asa a X-a. Cu aomeniu{ stuaiat. cu apEicaţii practice efe zi cu zi sau efeose6ite şi care pot avea efecte importante asupra mediu{ui înconjurător. în cărţi. propuse spre a fi rea{izate în fa6oratoru{ şcoEii. să înveţi să fe scrii formufefe şi să fe înţefegi proprietăţife fizice şi chimice. . precum şi pro6feme pentru concursuri şcofare. ca eXjinaere şi ae către ceifa{ţi efevi. moefefarea unor reacţii chimice. Lecţiife o6{igatorii numai pentru aceştia din urmă sunt marcate cu semnu{ . Cu aceste instrumente ae {ucru. ce cuprinefe eJ(ţrciţii. în încercarea efe a eJ(pEica şi înţefege {umea în care trăim. pro6feme şi teste care urmează pas cu pas aemersu{ efe însuşire.

precum şi În elucidarea unor mecanisme de reacţie. vegetale şi animale Încă de acum cinci mii de ani consemnate În prima farmacopee chineză. NH 4 +NCO. cel care a obţinut pentru prima oară În laborator. uree Analiza reziduului alb cristalin format prin transformarea la cald a cianatului de amoniu a arătat că substanţa obţinută În laborator este ureea.1). prin sinteză. amoniu. 1. Wăhler. Termenul de chimie organică a fost introdus În anul 1808 de J. Wăhler (1800 . Frescă din piramidă din Egiptul Antic. Întemeietorul Şcolii româneşti de Chimie organică. despre folosirea unor produse minerale. Berzelius care ÎI asocia cu faptul că toate substanţele organice sunt produse de organisme vii şi au la rândul lor o forţă vitală. tO C Fig. AgNCO se formează cianat de Fig.C-NH 2 II uree O F. F. compusul organic existent În urină şi studiat intens la acea vreme. Edeleanu despre chimia compuşilor aromatici. AgCI: AgNCO + NH 4CI ----+ NH 4NCO + AgCI .Capitolul] INTRODUCERE ÎN STUDIUL CHIMIEI-ORGANICE Scurt istoric Însemnările despre atelierele de tăbăcit pielea şi de fabricare a berii În Egiptul antic (vezi fig.1882).2) pentru vopsirea pânzei şi a stofelor. iar cele din regnul mineral au fost numite substanţe minerale sau anorganice (fără viaţă). Neniţescu (1902-1970). 1. ale lui Costin D. care a avut contribuţii remarcabile În domeniul hidrocarburilor. reprezintă repere În evoluţia speciei umane şi unele dintre primele informaţii referitoare la preocupări legate de chimia organică . 1. NH4NCO ----+( NH2hCO . 5 . Apariţia şi dezvoltarea chimiei organice În România este legată de lucrările lui Petru Poni (1841-1925) referitoare la studiul petrolului românesc. 1. al compuşi lor naturali.şi clorură de argint. 2. La sfârşitul secolului al XVIII-lea au apărut primele clasificări ale substanţelor cele provenite din regnul vegetal şi animal au fost numite substanţe organice (prin analogie cu faptul că sunt produse de organisme vii). 1. Teoria forţei vitale avea să fie infirmată În 1828 de F. Chimia organică este chimia hidrocarburilor (compuşi formaţi doar din carbon şi hidrogen) şi a derivaţilor acestora. un compus organic: ureea. NH 4 CI asupra cianatului de argint. ale lui Constantin Istrati (1850-1918) şi L. Wăhler a observat că prin acţiunea clorurii de amoniu .J. precum şi despre folosirea de către fenicieni a purpurii extrasă din moluşte marine (vezi fig. al compuşilor heterociclici. Melcul de purpură din care se extrage purpura. H2N.

4. halogeni (F. fiecare punct simbolizând un electron de valentă. P şi În unele cazuri atomi si . folosind simboluri Lewis: . 1. 1. De exemplu: . 3. se poate considera că un atom de carbon. lanţ. Compuşii brom iod sulf LEGATURI CHIMICE. 6C are configuraţia electronică : 1S2 2S2 2p2. Reprezentarea prin sfere a principalelor elemente organogene.-A tij) sau H:~:H H Lewis H sau H-y-H ~ sau CH 4 . oxigen azot f1uor clor ELEMENTE ORGANOGENE organ ici pot avea În molecula lor nu numai atomi de carbon şi hidrogen. 1. 1. adică cele care formează compuşii organici.3. studierea proprietă.tilor lor fizice şi chimice şi elucidarea mecanismelor prin care se produc reacţiile chimice la care participă compuşii organ ici.tă ai săi. Lanţuri sau catene de atomi de carbon: a. 1).4.tă prin trasarea câte unei liniu. S. sunt numite elemente organogene. 0.un atom de carbon Îşi formează octetul prin punerea În comun a fiecărui electron de valenţă .ta 4 (excepţie monoxidul de carbon. aşa cum apar În figurile prin care arătăm (prin modele deschise şi compacte) imaginile moleculelor compuşilor organici despre care vei Învăţa În clasa a X-a la chimie. . Br. În fig . ioni metal ici. C pune În comun cei 4 electroni de valen. cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente. a. Pentru a scrie formulele catenelor de atomi de carbon s-a marcat o valen.te Între simbolurile atomilor de carbon . Toate aceste elemente. care sunt elementele principale .tii. (~8) (8) 6 . N. Carbonul. H (care Îşi asigură astfel configuraţia stabilă de dublet). azot. cu câte un electron de la 4 atomi de hidrogen. ci şi atomi de oxigen. C. sulf. Între care se stabilesc astfel legături covalente. CO) şi formează legături covalente. fosfor. sunt reprezentaţi atomii elementelor organogene prin sfere diferit colorate.tia stabilă de octet. stabilirea structurii acestora . adică are În toţi compuşii săi valen. b. numite catene (vezi fig. formulă restrânsă H formulă formulă cu liniuţe (-) de valenţă . CATENE DE ATOMI DE CARBON În compoziţia oricărui compus organic există cel puţin un atom de carbon. -c-c-c-c-c-c-c-c-c-cI I I I I I I I I I b.). Structura electronică a carbonului se scrie. În anul 1858 Kekule a stabilit că atomul de carbon este tetravalent. ' Pentru a-şi stabili configura. În anul 1858 Couper a arătat că atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu al. CH 4 : fosfor Fig. I I I I I I I I I I Fig. se formează perechi de electroni care aparţin ambilor atomi.carbon hidrogen OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Chimia organică are ca obiect: sinteza de compuşi organici. asemeni zalelor unui lanţ şi de a forma lan. se formează molecula de metan .turi de atomi de carbon . catenă. CI . care se regăsesc În compuşii organici.

a între atomi de C. 2.). 1. valenţă formulă (-) de restrânsă se formează restrânsă : molecula de etan . Unghiul dintre două legături C-H este de 109°28' (muchiile unui tetraedru regulat fac între ele un unghi de 109°). Aceeaşi valoare are şi unghiul dintre valenţele a doi atomi de carbon legaţi prin legătură simplă. iar ceilalţi electroni de valenţă rămaşi.metan.-. Scrie formulele: Lewis. în modele care respectă valorile unghiurilor dintre valenţe (vezi fig. 6. a. Fig.formarea de legături covalente simple. b.doi atomi de carbon îşi pun în comun câte un electron de formându-se o legătură C-C.compus cu catenă de 3 atomi de C. libere ale atomilor de C de Rezultatele studiilor experimentale au arătat că legăturile covalente simple dintre un atom de carbon şi 4 atomi de hidrogen sunt identice şi sunt orientate În spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat (fig. cu tetraedre.. ·'{~« ~f·· . 1 H) sau H:C:C:H sau H-C-C-H sau CH3 -CH3 .. 1. I I ~ H-C-O-H . îi pun în comun cu electronii aparţinând unor atomi de hidrogen: valenţă . ..5) ." '<1' . Perechea de electroni pe care o mai are un atom. 2 . b. . 1.) sau mult mai simplu . a. -C-O-H . a între carbon C şi clor. -J. CI: H . Imaginile formulelor moleculelor care conţin catene de atomi de C (şi atomi de H) pot fi reprezentate în spaţiu figurând tetraedre imaginare (vezi fig . 1. 5. a. O H ·C··O· H . '\ •• • legături covalente simple. Scrie catena care se formează prin legarea a 4 atomi de C între ei prin legături a. 'C: CI: -C-CI +3H·.~~ .6. CH 3 -OH I H Fiecare electron singur (neîmperecheat) se figurează printr-o care arată că atomul are o valenţă liberă. după ce şi-a stabilit octetul. H I . b.formarea de si . 6. b. / -. se numeşte pereche de electroni liniuţă 7 . cu bile şi tije. .~)(~~_. În mod similar se pot scrie legături cavalente simple Între atomul de carbon şi alţi atomi sau grupe de atomi care pot pune în comun un electron . Leagă valenţele atomi de H. care se poate scrie în H3C-CH 3 sau CH T CH 3 . a. formă Exerciţiu . 1. De exemplu : . H: • ( .. Imaginea unor molecule de: 1 . 1. a. Orientarea în spaţiu a celor 4 valenţe ale atomului de carbon. ·C:O:H .. ~~ ~ ~ ~ ~ HH formulă Lewis formulă cu liniute . folosind bile pentru atomi şi tije pentru legăturile dintre ei . cu liniuţe de valenţă şi restrânsă pentru compusul organic.. H-C-CI I Fig. ( H ~)(f..

. C-C .catene nesaturate: În catenă există cel puţin o legătură 1t între doi atomi de C. . -C=N : 'CilC' sau -C=C.. de valenţă (de proiecţie) H H I I H-C-C-H restrânsă H H H:~:~:H CH 3-CH 3 I I H H H H H H H H H H H H I I I I I H-C-C-C-C-C-H CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 H:~:~:~:~:~:H I I I I I H H H H H H H H H H H H . "C=C.ne reamintim! legături Formarea unei covalente Între doi atomi poate fi privită ca o Întrepătrundere a unor orbitali ai acestora. .o legătură rr formată prin suprapunerea parţială a 2 orbitali p. modalităţi In tabelul 1.?) : . Legătura a se formează prin Întrepătrunderea (suprapunerea) totală a doi orbitali coaxiali fiecare aparţinând unui atom... Modalităţi de de scriere a formulelor compuşilor organici. ele se găsesc în compuşi organici nesaturaţi. H-C=C-H sau CH 2 =CH 2 . Legătura ~ H-C=C-H sau HC=CH .. saturate H H H I I I H-C-C-C-H H H H I I I Unii atomi de carbon nu folosesc toate cele 4 valenţele ale lor pentru a forma catene. Un atom de C poate participa şi la formarea de legături multiple: -legături duble . Legătura triplă dintre dqi atomi este formată dintr-o legătură a şi două legături rr.... TIPURI DE CATENE DE ATOMI DE CARBON .C=O· •• I . legături de carbon între ei . sunt prezentate principalele scriere a formulelor compuşi lor organici. de exemplu: -C=C.. 8 .1. Legătura 1t se formează prin întrepătrunderea (suprapunerea) parţială a doi orbitali p paraleli (orientaţi în aceeaşi direcţie. Valenţele care nu fac parte dintr-o catenă sunt folosite pentru a se combina cu hidrogenul (se formează hidrocarburi) sau cu alte elemente organogene (se formează alte clase de compuşi organici). legătura 1t este situată Într-un plan perpendicular pe planul În care se situează legătura a.C=S : H H .o legătură a şi . '" " +4H . H b:o • •• sau .. Clasificarea catenelor după tipul de l egătură C-c. hidrocarbonate pot fi sunt numai legături în compuşi organici H H-C~C""'C-H I II I H-C..C. ele se găsesc în compuşi aromatici. Să neparticipanţi şi nu se mai notează în scrierea formulei compusului. ele se găsesc saturaţi. -C=C- legătura 1t. de exemplu: . nesaturate H H H-C=C-H H-C=C-H ----.catene aromatice: catenele de atomii de C formează (cel mai adesea) cicluri (denumite nuclee) de 6 atomi şi conţin atât legături a cât şi electroni 1t corespunzători legăturilor duble.C=C~ . . a . 'C!!N sau -C=N . Ea nu poate exista decât alături de dllblă dintre doi atomi conţine două legături chimice: . 1. I I C::C sau "C=C. Tabeluli.::. după aceeaşi axă de coordonate). C-H I H Fig. 1.i ..catene saturate: între atomii de C covalente simple. Formula de proiecţie Formula Lewis Formule cu liniute .~ aromatice I I Clasificarea catenelor după tipul de care există Între atomii de carbon După modul în care se leagă atomii catenele de atomi de carbon sau catenele de tipurile următoarele (vezi fig.C=Q~ H-C=Q sau -legături triple.. .C=Q . ... 7. orientaţi după o axă perpendiculară pe cea a orbitalilor implicaţi în legătura a..

. există: liniare CH 3 -CH 2 -CH 3 CH 2 =CH-CH 3 ramlficate CH 3 -CH-CH 3 I CH 3 CH 2 =C-CH 3 I CH 3 ciclice H2 H G. terţiari.C -C- CH3 3 8 CH3 5 4 7 1 CH 3 . b) 6. Tipul fiecărui atom de C din catenele din exerciţiu. Tip atom deC primar secundar terţiar Catena a) 1. cuatemari.3 c) 5. 1.atomi de carbon terţiari . secundari. astfel. sau haxagon. . 9. secundari. Proprietăţile fizice şi chimice ale unui compus organic depind de structura sa.C -CI I I I I I I I I I preciz~ază. c.8): . completând rubricile tabelului 1.7. 1. 6 fiecăruia b.d). acestea pot avea şi ele ramificaţii. atomii de carbon pot fi clasificaţi după numărul legăturilor prin care se leagă de alţi atomi de carbon.sunt legaţi cu trei covalenţe de alt sau de alţi atomi de carbon (vezi fig.sunt legaţi cu două covalenţe de un alt sau de alţi atomi de carbon (vezi fig. În linie (care este dreaptă doar pe hârtie. . tipul dintre atomii de carbon (primari.atomi de carbon cuaternari .la rând. pentru a nu complica scrierea. .C -C.)C= C-CI 1 I I I I I -CI I .C=CH . .a).4 2 1 8 3 4 2 cuaternar 9 . 1.atomi de carbon legaţi cu patru covalenţe de alţi atomi de carbon (vezi fig. În realitate fiind vorba de o linie În zig-zag). -C.6. .6. 8.5.atomi de carbon primari . 1. Tabelull . 1. 1. 9. Tipuri de atomi de C din catene: a.2. Tipuri de atomi de carbon din catene Într-o catenă.C. a. '/C=C-CI I -C.7 5 1.C'CH 2I I 2 H2C.b). Fig. se formează catene ciclice. Pe baza compoziţiei (de obicei exprimată În procente. se formează catene liniare. .C.Într-o formă geometrică Închisă: de exemplu pătrat. %) se deduce formula moleculară. 9. d.CH 2 . 9.C =CI -CI STRUCTURA Noţiunea COMPUŞILOR ORGANICI de structură chimică (introdusă pentru prima dată de Butlerov În 1861) se referă la natura. b.. CH 2 = CH . se formează catene ramificate (asemeni ramurilor unui copac).stabilirea naturii şi a numărului de atomi dintr-o moleculă se face În urma unor analize calitative (arată care sunt atomii) şi respectiv cantitative (arată numărul de atomi din fiecare tip de atomi) la care sunt supuşi compuşii chimici puri. CH 2 .sunt legaţi covalent de un singur atom de carbon (vezi fig. 9.CH . primari . 71 21 41 CH3 2 1 31 3 CH3 5I CH3 6I 41 CH 2 -CH CH 3 21 C.. Clasificarea catenelor după modul de aşezare a atomilor de C.Clasificarea catenelor saturate şi nesaturate Într-o catenă atomii de carbon se pot aşeza (vezi fig.C . . pentagon.atomi de carbon secundari . -C.C = CI I CH3 b) Rezolvare: vezi tabelul 1.7 3.modul În care atomii sunt aranjaţi În moleculă este redat de formulele de structură .2. a) c) CH 2 -C-CH 3 I 7CH3 11 6 1 d.. Stabilirea structurii unui compus organic se face parcurgând următoarele etape: . . cuaternari) din următoarele catene hidrocarbonate: 5 H2 Fig.2. numărul şi felul În care sunt legaţi atomii dintr-o moleculă.. Exercitiu .c). 1..4 2.stabilirea compoziţiei substanţei cu ajutorul datelor obţinute . terţiari.de o parte şi de alta a catenei linia re.

1.30 9 de substanţă organică A. 0. . Rezolvare: Ştii: Mapă = 18 şi M cot 44 . In urma reacţiei rezultă 0 . 12 9 C 0. 2 9 H 0.. . In acest fel se poate stabili concentraţia procentuală a fiecărui element din molecula unui compus organic (cu excepţia oxigenului care se calcul.mc din mc~: nco m 2 =-=-Vm M C02 = 0.44 9 . 1. În' vasul de prindere se introduce apă sau o soluţie care să reacţioneze cu produşii de reacţie.33%0.02 9 H. .. urmată de analiza gazelor rezultate din ardere. 0.. mc mc =0... Reprezentarea schematică a calculării compoziţiei În procente a unei substanţe A. ează ca diferenţă până la o sută). y y 0.12·100/0. de tipul celei din fig. 10 ..224x44 = V • Se calculează conţinutul % al fiecărui element În cantitatea de substanţă A: 0. ... Exerciţiu .17 9 de apă. . În procente de organice masă a În anul 1830 Justus von Liebig a pus la punct metoda analizei e/ementa/e cantitative folosind. .224 L de CO 2 şi 0.. mH mH 0. Compoziţia substanţei Fig.02 9 H 100 9 .30 9 A .12 9 C 0. 44 9 CO 2 . mHdin m H o: 2 18 9 H20 .12 9 C 100 .. Arderea substanţei organice se face Într-o instalaţie simplă. 11.44 ·12 /44 =0. o serie de alte reacţii specifice prin care elementelor organogene din compuşi organ ici sunt transformate În compuşi care pot ~ determinaţi cantitativ (se determină masa şi/sau concentraţia).. .. z 9 z C02 22.30 40..02·100/0. În acest fel se realizează analiza e/ementa/ă calitativă a substanţei. Se supun analizei elementale 0.66 % H = = (6. prin ardere (combustie) În exces de oxigen .... .10. mC02 • Se calculează: masa de C...4 O 44 .18 ·2/18 = =0.. Fig. prin efectuarea unor reacţii specifice.30 9 A . alături de ardere.. Instalaţie simplă pentru efectuarea analizei elementale... . 10.ANALIZA ELEMENTALĂ A UNEI SUBSTANŢE ORGANICE moleculă Natura atomilor din aplică Pentru a stabili natura atomi/or dintr-un compus organic se metoda arderii descoperită În anul 1784 de Lavoisier.18 9 . 1..66 + 40. (de cele mai multe ori În prezenţă de catalizatori si/sau de substante care să reactioneze cu elementele din compoz'iţia moleculei).. =0.30 =6..00% C 100 - şi masa de H. Stabileşte compoziţia În procente de masă a substanţei A...00) =53.

Etapele stabilirii structurii compuşilor' organici.. Exercitiu .29 /1 = 14. exprimat prin numere intregi.14 = 2 C: C = 7. formule În care se trasează o linie pentru a marca legătura chimică (numite formule de proiecţie) şi formule de proiecţie restrânse (vezi tabelul 1.14. modul de legare a atomi/or in moleculă. Stabileşte care este formula moleculară a compusului organic A ştiind că are formula brută CH 2 şi masa molară 28 g/mol. Formula structurală a unei substanţe chimice se poate scrie În plan În mai multe moduri.85. Formula plană. Rezolvare: şi 14. Formula brută exprimă 55 elementală AR TT Calitativă Cantitativă este: CH 2 . Reprezentarea grafică a formulelor structurale este posibilă utilizând: formule Lewis. 4 DETERMINAREA FORMULEI MOLECULARE Formula moleculară precizează felul atomilor din moleculă şi numărul exact al acestora. M a compuşilor cu formula moleculară (CH 2 )n este: M = (12 + 2) n = 14 n.14 = 1..71% C formula brută a acestuia .29. Se împarte fiecare rezultat la numărul cel mai mic: H : C = 14. Un compus organic conţine 85.29% H. cente de masă a substanţei organice şi masele atomice ale elementelor care o compun . Formula moleculară este un multiplu Întreg al formulei brute./' IU RR_ E I Formula brută l A I ! Formula mo l eculară Exercitiu . 11 .14 /7. adică: C2 H4 · Fig. 1.14 H. l e LT Compoziţia substanţei .. stabili cunoscând compoziţia în pro.DETERMINAREA FORMULEI BRUTE Formula brută arată natura atomilor şi raportul in care se găsesc in moleculă.71 /12 = 7. BU "-. Rezolvare: Masa molară . organică Analiză C. M =28 => n =2. formula moleculară a lui A este (CH 2h. Raportul de combinare al atomilor se prin numere întregi: C : H = 1 : 2. 12. Unei formule brute îi pot corespunde mai multe formule moleculare. Stabileşte atomică Se împarte fiecare valoare procentuală la masa elementului corespunzător: a Substantă .29 /7.1). 4 DETERMINAREA FORMULEI STRUCTURALE Formulele structurale precizează (ca element nou În raport cu cele moleculare) . Formula brută se poate.

respectiv legăturile Îngroşate ( .HHHH . ele se vor numi În capitolele următoare: formule de structură plană.Exerciţiu . b. pe baza formulelor condensate simplificate permite calcularea unor parametrii ai moleculelor: distanţe interatomice.-) reprezintă atomii aflaţi În spatele acestuia. H:g:g:g:g:g:H H H H H H Formule de proiecţie restrânse a. a.. O CH:r C. Fig. . 1. În cuprinsul a numeroase figuri.CH 2. --:. ramificată sau ciclică...CH 2 . model: a. în spaţiu..C == CH H HHH H:C::C:C:C:C:C::N " H OHH Fig. prin formule de configuraţie: a.CH 2 . nesaturate sau aromatice. a. energii de legătură etc. În spaţiu.. 1 Teoria grafurilor. 15. 13. 1. din trusă (vezi fig. 1. de exemplu: CH 3 .14).. Formula spaţială prezintă modul de orientare În spaţiu a chimice . b. fiecare dintre ele putând fi saturate. sunt prezentate În acest manual. ~. cea punctată (. Modele spaţiale ale moleculei de etan. deschis.. În care nu se mai scriu simbolurile pentru C şi H. model compact.. a. compact. / ) arată atomii aflaţi În faţa planului hârtiei. .. Scrierea structurii moleculelor simple. 1.CH 2 . În scrierea formulelor moleculelor compuşilor organlcl se folosesc frecvent formule de proiecţie restrânse.A H I /H H-C==C-C-C= C'H I I H H -' ro. model deschis.---00·0 b. de exemplu. 15). Completează următorul tabel: Formule de proiecţie Formule Lewis H . 12 ~ Pentru structuri de molecule simple. unghiuri de valenţă. 13). După geometria lor moleculele pot avea formule de structură: liniară .. prin modele deschise şi compacte (vezi fig.CH 3 / Fig. b. Formulele moleculare plane se pot scrie În mod simplificat prin formule condensate simplificate (formule graf1) care sunt realizate prin linii frânte sau modele. 1.. pentru un atom de carbon. 14. Modele spaţiale ale moleculei de etan: fotografii ale modelelor. se poate recurge la formulări ce sugerează modelul tetraedric al atomului de carbon (formule de configuraţie) unde linia continuă (-) reprezintă lanţul atomilor de carbon aflat În planul hârtiei. b. (vezi fig.CH 3 H3C . Poţi construi modele spaţiale ale moleculelor compuşilor organici folosind bile colorate şi tije. o. Imaginile moleculelor compuşilor organici despre care vei Învăţa. 1. Pentru cercul de chimie legăturilor a. pentru catena cu 4 atomi de C legaţi numai prin legături simple.

Identificarea grupelor funcţionale Într-un compus chimic permite să se prevadă proprietăţile lui chimice. grupe de atomi (de exemplu: -OH. Din punct de vedere al compoziţiei lor. a. compuşii organici se Împart În hidrocarburi şi derivaţi functionali ai acestora. AI HIDROCARBURILOR amine R-NH 2 Fig.omogene: legături duble: C=C şi legături triple: C=C. Grupele funcţionale pot fi: . Exemple de izomeri de funcţiune : formulei moleculare C 2H 60 îi corespund 2 izomeri de funcţiune : l-alcool.IZOMERI Unei formule moleculare îi pot corespunde mai multe formule structurale. Clasificarea compuşi/or organici se face În funcţie de grupele funcţionale pe care le conţin În moleculă. Clasificarea izomerilor. b. 1. 1. 17. mer-parte. I Z O M E R I De funcţiune CLASIFICAREA COMPUSILOR ORGANICI . 16. În limba greacă). organici includ În structură un număr mic de grupări de atomi. Acestea sunt numite grupe funcţionale. -1) compuşi halogenaţi R-C~ 'H R-O-H o . 1. Izomeri. -COOH) sau ioni organici. funcţionale l 13 . -1).J a. R. saturate H-C-C-H nesaturate H-C=C-H aromatice H H I I H H I I R-X (X =-F. dar În care aceştia nu sunt legaţi şi În acelaşi fel. se numesc izomeri (izo-acelaşi . .radical de hidrocarbură). În fig. care le determină reactivitatea. 2-eter. Îi conferă acesteia proprietăţi fizice şi chimice specifice. Compuşii organici care au În moleculă acelaşi tip şi acelaşi număr de atomi. -CI . -Br. 1.17 sunt date câteva dintre grupele funcţionale pe care le vei Întâlni În compuşi organici ce vor fi studiaţi În clasa a X-a. fapt ce permite clasificarea şi caracterizarea lor mai uşoară. 1 2 Fig. a. Clasificarea compuşilor "l acizi sulfonici R-S03 H organici şi câteva exemple de grupe (R.eterogene: atomi specifici (de exemplu: -CI. Compuşii -MIi b. -Br.cf o1i • carbr ilici DERIVATI .16. I C-O R/cetone aldehide R-O-R compuşi . O clasificare a izomerilor este dată În fig . Grupă funcţională este un atom sau o grupă de atomi care prin prezenţa sa Într-o moleculă.

modul În care atomii sunt aranjaţi În moleculă este redat de formulele de structură . halogeni. N. H. Dacă IFI I este comparabilă ca mărime cu IF21legătura form-lltă eEe legătură covalentă (se pun electroni în comun). Legătura chimică covalentă. 0. Noţiunea de structură chimică se referă la natura. deducerea formulei brute şi apoi a formulei moleculare. precum şi liniare. secundari tertiari sau cuaternari. astfel încât să fie considerată o specie independentă . chimice pot fi înţelese uşor dacă te bazezi pe cunoştinţele pe care le ai din studiul fizicii. Din punct de vedere al compoziţiei lor. cei doi electroni Ae valenţă sunt atraşi cu o forţă FI de nucleul atomului A şi cu o forţă F2 de nucleul atomului B. e S- )C=C( '1J - ~ e: C=C- !e u Fig. despre forţe Legăturile H o Elemente organogene. legătura covalentă este polară (frecvent în cazul legăturilor eterogene). O Catenele de atomi de carbon sau catenele hidrocarbonate pot fi : saturate. O Într-o catenă.!ltre doi atomi A şi B. Forţe de atracţie mari determină distanţe mici între atomi. . Atunci când IFI F21 I~ătura~ste nepolară (frecvent în cazul legăturilor omogene) iar când IFI I :ţ. -+ Dac~ A este cu mult mai electronegativ decât B atunci IFII»I F21 şi B cedează un electron lui A devenind ion pozitiv (B+) iar A un ion ~gativ (A-). Legătura A:. nesaturate sau aromatice. molecula se comportă ca un dipol. atomii de carbon pot fi: primari. Dependenţa distanţei dintre doi atomi de C de tipul de legătură dintre ei. O Stabilirea structurii unui compus organic se face parcurgând următoarele etape: analiza elementală . P şi În proporţie mică metale.un vector . numite catene. 'o 14 .o moleculă. cr este mai stabilă decât legătura dublă (cr+7t) care este mai slabă decât legătura triplă (cr+ 27t). compuşii organici se Împart În hidrocarburi şi derivaţi funcţionali ai acestora. motiv pentru care legăturile chimice sunt orientate în spaţiu (vezi formulele spaţiale şi modelul tetraedric al atomului de carbon). cele care formează compuşii organici sunt: C.acţionează pe o dreaptă suport.Pentru cercul de chimie '1J CI) 1 1 . S. IF21. ramificate sau ciclice.9 tU E -C-C1 1 . duble şi triple. O Atomul de carbon este tetravalent şi formează legături covalente: simple. O Atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu alţii şi de a forma lanţuri de atomi de carbon. O Clasificarea compuşilor organici se face În funcţie de grupele funcţionale pe care le conţin În moleculă. lungimea legăturii scade în seria: le ătură tri Iă < le ătură dublă < le ătură sim Iă (vezi fig.B+ a fost ~numită electrovalenţă. În accepţia cea mai simplă a unei legături î. 18. Astfel. Valenţele fac între ele unghiuri. numărul şi felul În care sunt legaţi atomii dintr-o moleculă .care se stabileşte între atomi sau grupuri de atomi pe care îi menţine împreună şi îi determină să funcţioneze ca o unitate cu stabilitate mare. 1. Legătura chimică este o forţă . iar forţele de atracţie mici determină distanţe mai mari. 1. 18).legăturile chimice diferă ca intensitate (prin modulul vectorului). posedă toate atributele unui vector: . Astfel legătura simplă. fiind o forţă.

M 42 n......... ... .1 ) = 0.... •••.....14 = 4. A are masa molară egală cu 84 g/mol. Stabileşte numărul atomilor din fiecare element organogen continut Într-o moleculă de substantă necunoscută : 2~ . Rezolvare: Calculează masele de: carbon din dioxidul de carbon si .. b 9 H . ...... Rezolvare: Calculează masa fiecărui element organogen conţinut Într-un moi de substanţă necunoscută : 15 9 substanţă ..76% H.1 ... .a 9 C .8 atomi H. stiind ..2 9 C. 7 9 N 60 9 substanţă ....2 + 0.2 9 C ....8 9 H. Dacă În urma analizei elementale s-au obţinut doar CO 2 şi H2 0 iar suma maselor de carbon şi hidrogen nu este egală cu masa substanţei supusă analizei. 42 n 84.... n 2. .. .. Determină formula molară a substanţei necunoscute..38. .1 9 H.......... .. ..1 9 substanţă ... ..38 O: 16 Formula moleculară a substanţei A este (C 2 H 2 0)n . .... Determinarea valorii lui n se realizează folsind valoarea masei molare a substantei .8 9 O.... c 9 N a . b 9 H .. • x 9 C 0. y 0.4 9 de CO 2 şi 0. .2 atomi N... . c 38.... diferenţa se atribuie prin convenţie oxigenului existent În substanţa analizată: 2.• •... y 9 H x 1.. . ..... .. ... 1.. A....4 9 CO 2 · •• · . 38 . .. formula brută a substanţei A 1 este: C2H 2 0.. 0. 0.a 9 C .10 = 2.. . .9 9 de H2 0.. . obţinându-se 4........ .•• . b 4. Pentru determinarea formulei brute: se Împarte fiecare valoare procentuală obţinută la masa atomică a elementului corespunzător şi apoi se Împart rezultatele la cel mai mic dintre ele.28 9 N.. cantitate de 2.. hidrogen din apă ..... ........ .1 9 H .. Determină formulele procentuală...... ... .24 9 C..14% C.76 : 2...10%0. .. 57 . .. . 1 14 Formula moleculară a substanţei este: C2 HsN2 • ° = = = = = ° ° = ° = = = = = 15 .....2 9 H .8 9 100 9 substanţă . obţinute În urma analizei elementale. c . 44 9 CO 2 ·· ···· ····· ······ ·· 12 9 C 18 9 H2 0 ... .9 9 H2 0 .......... ... Calculează formula procentuală a substanţei A: 2...6 9 C .• •..... 8 '28 -12 2 atomi C. necunoscute A... ...... brută şi moleculară ale substantei că substanta ...PROBLEME REZOLVATE 1... ...( 1.. 2 9 H 4..... . Aceste ultime rezultate sunt indicii formulei brute. substanţă organică necunoscută are raportul masic C:H:N = 6:2:7 şi masa molară egală cu 60.1 9 de substanţă organică A s-a supus analizei elementale .. b .......76 H: =4. c 9 a 57 . A are formula moleculară C4 H4 0 2 • 2..76 C: 12 C:H:O = 2:2:1 4...

Ştiind că În structura substanţei se găsesc numai legături simple .1. H şi CI cu masa molară 127 g/mol este supusă analizei. Sinteza .. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1. La analiza a 1.18 g de substanţă organică s-au obţinut: 1.CH -C-CH 2 -CH 3 I IV. ştiind că atomul de oxigen participă la singura legătură 1t din moleculă . 16 Precizează . compuşilor Elementele care intră În compoziţia organici se numesc elemente . . TEST 1. 3. (poate / 1 punct II. 1 punct Timp de lucru: 50 minute. Se ard 1..... În urma arderii a 0..38 g de A * substanţă organică cu masa molară 146 g/mol se obţin 2. brută şi moleculară ale substanţei organice supusă arderii. În conditii normale 1 dm 3 dintr-o hidrocarbură gazoasă cântăreşte 2..44 g de H2 0 se cere: a) determină formulele procentuală . . . Determină formula moleculară a substanţei organice. sinteză organică.44 g de substanţă organică (are densitatea vaporilor faţă de aer egală cu 2..49). Determină formula moleculară a substanţei.016 dm 3 CO . (organogene / organometalice) 3.5 g.. Ştiind că se obţin 1.68 g de hidrocarbură se obţin 2.27 g de substanţă s-au obţinut 2.87 g de AgCI şi 1.2 moli din aceeaşi hidrocarbură se degajă 35 . Determină formula moleculară a substanţei şi scrie o formulă de structură posibilă ştiind că nu conţine În moleculă decât legături G . b) C:H:N = 18:5:14 .. 4*... ştiind că ea conţine o legătură 1t . 2. . c) C:H = 6:1 . Prin arderea a 1..EXERCITII .. . Determină formulele brute ale substanţelor care au rapoartele de masă : a) C:H :O = 18:3:8.. 2 puncte III..792 dm 3 CO 2 şi 1. . 2...91 determină formula moleculară a hidrocarburii. Determină formula moleculară a substanţei organice . Prin arderea a 3.. 7*. scrie o formulă de structură posibilă pentru această substanţă...344 dm 3 CO 2 ..2 g CO 2 .76 g de CO 2 ..36 dm 3 CO 2 şi 3240 mg H2 0 . participa la o nu poate) legătură 1t. In urma descompunerii termice a 4.. SI . Precizează tipul catenei şi natura atomilor de carbon din următoarele catene de atomi de carbon: ~*. ştiind că densitatea vapori lor săi faţă de azot este 2. Ştiind că densitatea vaporilor săi faţă de aer este 2. Determină formula moleculară a hidrocarburii şi scrie o formulă de structură . °substanţă organică formată -CI -C=C-CI )C-CI I I -C-C-C-CI I I I -C-CI I I I I I 2 puncte formula moleculară a unei substanţe organice care are raportul de masă C:H:O = 6:1:8 şi masa molară 60 g/mol.688 dm 3 CO 2 ... Orice compus organic conţine În molecula lui obligatoriu .86 g H2 0 .36 dm 3 CO 2 şi 4. Se dă următoarea formulă de structură a unei hidrocarburi: CH 3 I CH 2 CH 3 I I CH 3 -CH 2 . CH 3 tipul catenei (saturată sau nesaturată) şi tipul atomiior de carbon (primari. secundari . Determină 6 .12 g de substanţă organică având masa molară 104 g/mol se obţin 3.. a fost prima (ureei / metanului) 2.. 1 punct din oficiu. (carbon / oxigen) 4. . terţi ari sau cuaternari). Clorul .. 3 x 1 punct = 3 puncte b) Scrie o formulă de structură posibilă pentru substanţa organică determinată la punctul a). Din 1.016 L H2 0 şi 224 cm 3 N2 (toate volumele au fost măsurate În condiţii normale) . din C... 3. 8. PROBLEME 1.

iar y numărul de atomi de hidrogen. c.. exprimată conţin În molecula Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi astfel: CxHy. de exemplu vezi fig. 2.. vezi fig.. 2.. 2.conţin În molecula lor doar legături simple. 1. saturate (cicloalcani). Rezolvare: Există mai multe hidrocarburi nesaturate cu catenă aciciică şi cu 4 atomi de carbon În moleculă. . nesaturate. Hidrocarburi cu structură cicli că: a. Scrie o formulă de structură a unei hidrocarburi saturate cu catenă aciciică şi cu 5 atomi de carbon În mOlecu ~ HC ..conţin În molecula lor o structură liniară sau ramificată (aciclică) . CH 2 sau C H2 b. . 2. .. Fig. de exemplu: CH 4 metan H I D R O C A CH 3 -CH 3 etan CH 3 -CH 2 -CH 3 conţin puţin R B U O hidrocarburi nesaturate o legătură dublă sau triplă Ele se clasifică În : CH 2 =CH 2 • alchene: etenă propan În molecula lor cel Între doi atomi de carbon.... unde x reprezintă . 1. H C""'" 'CH 1 2 2 1 H2C. . Clasificarea hidrocarburilor. 2. CH 2 =CH-CH 3 propenă R I Fig. Exerciţii o H2 H2 C HC""'" 'CH II 1 2 HC. 2.. C~CH H II I H C sau o o o O 17 c. ~CH HC ..conţin În molecula lor unul sau mai multe cicluri de atomi de C. 2.). 2. După tipul catenei există: O hidrocarburi cu catenă acic/ică . .. aromatice. 2. O hidrocarburi cu catenă cic/ică . b.conţin În molecula lor cel puţin un ciclu benzenic. hidrocarburi aromatice .Capitolul 2 HIDROCARBURI Hidrocarburile sunt compuşi organ ici care lor numai atomi de carbon şi hidrogen. CLASIFICAREA HIDROCARBURILOR Clasificarea hidrocarburior se poate face În funcţie de modul de dispunere a atomilor de carbon În catenă şi de natura legă­ turilor chimice (fig. CH 2 C • alcadiene: CH 2 =C=CH 2 propadienă CH 2 =CH .. tură 1. După natura legăturilor chimice există : O hidrocarburi saturate .:. Scrie o formulă de struca unei hidrocarburi nesaturate cu catenă aciciică şi care conţine În moleculă 4 atomi de carbon. CH=CH 2 1 ..3 -butadienă • alchine: CH=CH etină CH=C-CH 3 prop ină C H2 sau a. .alcani . Una dintre aceste hidrocarburi are formula de structură plană : CH 3 -CH=CH-CH 3 . numărul de atomi de carbon din moleculă. de exemplu....

model deschis. Exercitiu . la cuvântul grecesc care exprimă numărul de atomi de carbon din moleculă. carbon-carbon şi carbon-hidrogen. f~rmulele moleculară şi structură plană .1. care conţin sufixul an.Formula de Iară proiecţie plană Denumire 5 6 7 C 5 H 12 C6 H 14 C7 H 16 C SH 1S C 9 H20 C 10 H22 C 11 H24 C 2o H42 H H:~:H Pent an H Hex an Heptan 1 CH 4 H-C-H H H H I I CH 4 Metan 8 9 Octan Non an Decan Undecan Eicos an 10 11 20 2 C2H6 H-C-C-H H H H I I CH 3 -CH 3 I H H I Etan 3 a. 2. ALCANI DEFINITIE. formula Lewis. ). 2. 3. model compact. 3. de exemplu: vezi tabelul 2. -CH 2 -.a. . 1. I 4 C4 H10 H-C-C-C-C-H H I I I I I I I CH 3-CH 2-CH 2-CH 3 sau CH3-tCH2~CH3 H-C-H I H H H I Butan H c. TabeluI2. Primul termen este metanul (vezi fig. denumirea se realizează prin adăugarea sufixului an.1 . 2. Formulele Formula şi denumirea primilor patru alcani. În moleculele alcanilor se găsesc numai legături simple.a) . Formulele moleculare şi denumirile alcanilor Cs-C Il' C20 · n Formula moleculară Primii patru termeni din seria omoloagă a alcanilor au denumiri specifice. 3. Seria omoloagă a alcanilor se obţine pornind de la formula generală a acestora. 2.b. Alcanii sunt hidrocarburi acic/ice saturate. Fiecare substanţă din seria omoloagă a alcanilor diferă de cea precedentă sau de următoarea printr-o grupare.1.. Cn H 2n + 2. DENUMIRE . Fig. numită diferenţă de omologie (raţie de omolog). 2. uzuale (tabelul 2. c 3Ha H-C-C-C-H H H H I I I I I H H I CH 3 . b. Începând cu cel de-al cincilea termen din seria omoloagă a alcanilor.. formula de proiecţie .b..1.CH 2 .). imaginea moleculei : 1.1 .. Denumirea alcanilor Tabelul 2. 18 La denumirea compuşilor organici se aplică regulile stabilite de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC). Modelarea structurii metanului : a. Scrie de pentru omologul superior al pentanului precum şi numele acestuia. Formula generală a alcanilor este Cn H2n +2. c. Formula de structură Denumire n molecu. SERIE OMOLOAGĂ. În care i se atribuie lui n valori Întregi şi succesive (n = 1.CH 3 Propan H H H H b.2. de tip a.

H dintr-o hidrocarbură se obţine un radical hidrocarbonat.IZOMERIA ALCANILOR Substanţele care au aceeaşi formulă moleculară. Ramificaţiile catenei de bază au numele radicalilor hidrocarbonaţi corespunzători. se înlocuieşte sufixul an din denumirea alcanului cu sufixul il. sunt izomeri de catenă. • dacă s-au îndepărtat doi atomi de hidrogen se înlocuieşte sufixul an cu iliden sau ilen (radicali divalenţi alchiliden sau alchilen). De exemplu. sau pe scurt: radical de hidrocarbură. 2.C7 şi C\O. trebuie să respecţi câteva reguli generale (impuse de IUPAC) şi să cunoşti numele catenelor care constituie ramificaţiile legate de catena de bază. Formula moleculară Nr. Aceşti radicali monovalenţi se mai numesc radicali alchil. Tabelul 2. Obţinerea a radicalilor de la alcani şi denumirea lor.2. 4. De exemplu: • dacă s-a îndepărtat un atom de hidrogen. Numărul de izomeri de catenă corespunzători alcanilor cu C4 .--~__ R-CH / alchiliden R-C I I - alchilidin formală CH 3 metil -CH 2 metiliden (metilen) -CHmetilidin (metin) I Fig. radicalii proveniţi de la metan sunt: CH 4 metan R-CH 2 alchll . Denumirea radicalilor proveniţi de la alcani se face prin înlocuirea sufixului an din numele alcanului cu sufixul care corespunde numărului de atomi de H îndepărtaţi de la atomul de C (vezi fig. de izomeri de catenă DENUMIREA IZOALCANILOR Pentru a denumi corect alcanii care au catena ramificată (izoalcani). dar diferă prin structura lor (şi drept consecinţă şi prin proprietăţile lor). Cele două substanţe care au aceeaşi formulă moleculară C4 H1Q: n-butan şi izobutan. 4). În seria alcanilor. • dacă s-au Îndepărtat trei atomi de hidrogen se Înlocuieşte sufixul an cu ilidin sau in (radicali trivalenţi alchilidin sau alchin). 2. 19 .2). se numesc izomeri. iar cei cu catene ramificate izoalcani (i-alcani). C4 H10 CSH12 C6 H14 C7 H16 C1QH 22 2 3 5 9 75 În mod formal. De exemplu. creşte şi numărul izomerilor de catenă care corespund aceleiaşi formule moleculare (vezi tabelul 2. prin Îndepărtarea unuia sau a mai multor atomi de hidrogen. Substanţele izomere care se deosebesc doar prin modul de aranjare a atomilor de carbon În catene (liniar sau ramificat) se numesc izomeri de catenă. Alcanii cu catene liniare se numesc uzual normal alcani (n-alcani) . alcanii cu formula moleculară C4 H10 sunt substanţe izomere: CH 3 -CH-CH 3 CH 3 (catenă liniară) (catenă ramificată) I n-butan izobutan (i-butan). odată cu creşterea numărului de atomi de carbon .

Se stabileşte cea mai lungă catenă de atomi de carbon.CH 3 G."... CH3 -:-@:- 1 . tetra.l::l2~ C . Aceasta se consideră catenă de bază. de exemplu: H . 65 43 L CH 3... 4 Denumirea alcanilor cu respectând următoarele catenă ramificată se face reguli: 1. 2 · 34 IGI::I 3. alegere corectii deoarece suma indicilor de poziţie a ramificaţiilor este: 2+3+4=9. c) propil..CH2-~ CH .prin cifre arabe poziţiile acestora..H3 H3 11 'CH 3 65 4 3 .CH:c. Se numerotează atomii de carbon din catena de bază .CH 2 CI:i=.C. prin cifre arabe.-.~~ LCH3_-CH2~-:-~= CI::l:=.._ GH2 .4-dimetil-3-etilhexan denumire incorectă. Numerotarea se face de la o extremitate sau alta a catenei.-C~ 1 21 C 3 C . .C...QH 3 11 CH3 3-etil-2.Exerciţii ~ Denumeşte următorii radicali: a) CH 3-CH 2- b) CH 3-CH I I Rezolvare: a) etil. fiind corectă acea variantă de numărătoare În care suma indicilor de poziţie a tuturor ramificaţiilor este minimă: '. Aceste cifre reprezintă indicii de poziţii ale ramificaţiilor. Dacă există două catene cu acelaşi număr de atomi de carbon. La numele alcanului corespunzător catenei de bază se adaugă denumirile ramificaţiilor (radicalilor). mai lungă are 6 atomi de carbon. penta. b) etiliden.UH3 . indicând: .CH3 -'r I ylJ-: I C/"i2 /' CH 2 CH 3 . tri. ..H3 1 2 1L--.~ H3 11 5 1 C 36i91:ECJH3 CH3 alegere incorectă deoarece suma indicilor de poziţie a ramificaţiilor este: 3 + 4 + 5 = 12. C 3 IC I±:.C I::l=.Ctl2 .H3 C~3. În ordine alfabetică. .CH3 alegere corectii deoarece catena cea mai alegere incorectă deoarece catena cea lungă are 7 atomi de carbon.. G. se consideră catenă de bază aceea care conţine cele mai multe ramificaţii: alegere coret:tii deoarece catena cu 6 alegere incorectă deoarece catena cu 6 atomi de carbon are două ramificaţii.I::l .. 3.H2 . .CI::I:c CI:I ~. 2.. 20 2. multiplicitatea lor pe catenă ... atomi de carbon are trei ramificaţii.prin prefixele: di..=.I::I~dH3 1 21 ~ C 3 R !=f.4-dimetilhexan denumire corectă. Prefixele nu modifică ordinea alfabetică a ramificaţiilor: 6 5 4 3 CH3-C.--.

a. Scrie formulele de structură şi izomerii alcanului cu formula moleculară C5 H 12 ..2-dimetilpropan.2.3-trimetilhexan. pe lângă denumirile conform IUPAC se folosesc şi denumiri uzuale. denumeşte CH 3 2.I I 2. • pentru alcanii cu două grupe metil la al doilea atom de carbon al catenei de bază se foloseşte prefixul neo adăugat la numele n-alcanului izomer. CHrCH.. 6. CH 3 2. i~omerii şi denumeşte-i STRUCTURA ALCANILOR Pentru cercul de chimie Atomul de carbon este un element situat în tabelul periodic în grupa 14 (IV A) şi perioada a 2-a. CH 3-CH-CH 2-CH 3 I CH 3 Rezolvare: 4-etil-2.2. 5. 1. Configuraţia lui electronică este prezentată În fig. 5. b. În locul lui n: b. 2. 2-metilbutan. 2. CH 3 CH 3-C-CH 3 .metilbutan sau izo pentan. neo. 2. Observi că are pe ultimul strat 4 e-: doi dintre ei sunt situaţi în orbitali de tip s şi au spin opus şi doi sunt situaţi în orbitali de tip p şi au spin paralel. Dacă atomul de carbon ar participa la formarea de legături chimice numai cu cei doi orbitali de tip p carbonul ar avea în compuşii săi valenţa 2. În locul lui n: CH -CH-CH -CH 3 I 2 3 CH 3 2. 21 .. atomul de carbon are valenţa 4. De ce? Pentru a răspunde la această întrebare aminteşte-ţi că valenţa este un număr întreg şi caracterizează capacitatea de combinare a unui atom cu alt atom. De exemplu (vezi fig.): • alcanii cu o grupă metil la atomul al doilea de carbon se denumesc folosind prefixul izo adăugat la numele n-alcanului izomer.R I CH 3 CH 3 CH 3-C-CH 3 I I Fig. Pentru unele hidrocarburi. Exercitiu . În realitate în toţi compuşii săi organici.dimetilpropan sau neo pentan. Scrie denumirile uzuale izohexan respectiv neohexan sub izoalcanii corespunzători. izo. Den~meşte izoalcan: Exercitii următorul Rezolvare: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan. Scrie alcanului cu 6 atomi de carbon conform IUPAC. Structura grupelor de atomi cărora le corespund prefixe folosite în denumirea alcanilor care le conţin: a.

P _ _ :+: . geometria atomului de carbon în stare de valenţă. CH 4 . Fig. 2. 2.. 2. 9. starea de valenţă a atomului de C. Lungimea legăturii simple C . este reprezentată variaţia valorilor punctelor de fierbere şi a celor de topire ale normal alcanilor În funcţie de numărul de atomi de carbon din moleculă (sau de valoarea masei molare). au o structură În formă de zig . Metanul. Imaginea moleculei pentanului. 2.zag (vezi fig. O" (v.10. 7. c. Lungimea legăturii O" C-C în alcani. Fiecare dintre aceşti orbitali spl (orientat după una dintre cele trei axe de coordonate) este ocupat cu câte un electron. 2. Punctele de fierbere şi de topire Fig. 6. 0" . 2.c ş"l d) şi formează cu hidrogenul un compus cu formula CH4.C este 1.54 H2 Fig. Catenele alcanilor cu mai mult de trei atomi de carbon În moleculă. 2. model compact. Pentru a forma legături chimice stabile atomul de carbon trece din starea fundamentală în starea de valenţă. d geometria tetraedrlcă a atomului de carbon în stare de valenţă. Între atomii de o carbon şi hidrogen. Fig. Această trecere are loc prin combinarea orbitalilor de tip s şi p din stratul 2 al stării fundamentale şi formarea unor noi orbitali. model deschis. 2. 5p . alcanul cu formula CH 4 este reprezentată În fig. 9. FIZICE Starea de agregare În condiţii standard (25 0 C şi 1 atm).) b. Începând cu termenii mijlocii. Geometria metanului. 2. CH 4 În care sunt indicate unghiurile dintre legături. 2. geometria metanului. vezi fig. Reprezentarea schematică a formării moleculei de metan a starea fundamentală a atomului de C. b. . ~ ~ [i:!JS2 11?~52 1 " ~ >. Atomul de carbon aflat în această stare de valenţă are geometria tetraedrică (fig. în care fiecare atom de hidrogen este legat de atomul de carbon printr-o legătură simplă sigma. 8. d. 109° 28' C '" 1. e. 7. primii patru termeni şi neopentanul sunt gaze.b. Valenţele atomului de C sunt orientate În spaţiu după vârfurile unui tetraedru regulat. unghiul dintre două valenţe este de 109°28'. e. Observi că este imaginea unui tetraedru regulat. 6. primul termen din seria alcanilor este format dintr-un singur atom de carbon şi patru atomi de hidrogen legaţi prin legături covalente simple. Un model al metanului. Observi că punctele de fierbere şi de topire cresc o dată cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă. iar modelul compact al moleculei de metan În fig. 0" .-3_ ~/ 152 b. 6. c. 2. Aceştia au toţi aceeaşi geometrie şi energie. Dacă se combină 1 orbital de tip s cu 3 orbitali de tip p se formează 4 orbita li cu aceeaşi geometrie şi energie (v. II I CU.54 A' iar rotaţia În jurul acestei legături este posibilă.a. _ _ "~ _ _---. 6. precum şi lungimea acestora este prezentat În fig. -' ţ [!J. 7.. inclusiv C17 sunt lichizi. 8: H2 H2 C 109°28'C Â a. 0" .b) şi care se numesc orbitali spl. PROPRIETĂTI . Creşterea punctelor de topire cu creşterea numărului de atomi de carbon din moleculă este mai puţin uniformă decât creşterea punctelor de fierbere. iar cei superiori sunt solizi. Toţi ceilalţi alcani conţin deasemenea numai legăturile simple. Alcanii.r 2 1.e). 6. 22 În figura 2. . Între doi atomi de carbon şi legături simple. fig. b. datorită orientării tetraedrice a valenţelor atomilor de carbon.El Ea. care sunt complet diferite atât de cele ale orbitalilor s cât şi de cele ale orbitalilor p. 1. fig. Imaginea moleculei de metan: a.

70 C. tetrac10rură de carbon. 2.octanul are p.f. au miros neplăcut şi pot fi depistaţi uşor În cazul unor fisuri ale recipientelor transportoare. 20 0. CH 3 CH 3 CH -C-C-CH 3 I I I I 3 CH 3 CH 3 2. Se cere: a) scrie formulele de structură ale celor doi izomeri. tetraclorură de carbon . iar cei superiori au miros caracteristic.4DC CH 3 o -100 -200 scade punctul de fierbere . ea se dizolvă însă atât în benzină cât şi în tetraclorură de carbon (fig. 11). b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 n . 127. În trei eprubete pune câte ~3 cm 3 de vaselină (amestec de alcani superiori). Aceştia se numesc mercaptani. Variaţia densităţii alcanilor în funcţie de numărul de atomi de carbon de moleculă.2. de exemplu: benzină .. Pentru a depista scurgerile de gaz din conducte sau din butelii se adaugă amestecului gazos format din alcani.3.30 C. Rezolvare: a).70 0. vaselină şi c. Alcanii nu se dizolvă În apă . 12. tetraclorură de d4 0. 106. 0. Rezultatele experimentale: apă. În cazul alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon izomerul cu catena cea mai ramificată are punctul de fierbere cel mai scăzut. deoarece densitatea lor este mai mică decât a apei (vezi fig. 36. mai mic decât cel cu catena liniară.1 DC CH 3-CH-CH 2 -CH 3 CH 3 D p. Se dau valorile p.f. Densitate ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Alcanii au molecule nepolare şi se dizolvă În solvenţi nepolari (care au molecule nepolare) .f.zomeri: n-octanul şi 2.CH2-CH2-CH 3 p. Dece? activităţii Fig. 23 .: 125.Izoalcanii au puncte de fierbere mai scăzute decât normalalcanii cu acelaşi număr de atomi de carbon. 2.3. caracteristic. Solubilitate. b) scrie sub fiecare formulă valoarea p. Fig.) şi a celor de topire (. c) izomerul cu catena ramificată are p.) în funcţie de numărul de atomi de C din moleculă . benzină. Ce observi? Observaţii.65 Miros Alcanii inferiori sunt inodori. Variaţia temperaturilor de fierbere (. 2. 9.3-tetrametilbutanul au fiecare un p. care este un solvent polar.75 benzină. Alcanii solizi plutesc pe apă . Toarnă în fiecare eprubetă câte unul din următoarele lichide: apă.a c CH 3 I I -C-CH I CH 3 100 3 p. compuşi organici care conţin În moleculă sulf. iar cei lichizi stau la suprafaţa apei. 10.f.12). vaselină şi b.40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 număr atomi de carbon Fig.3-tetrametilbutanul are p. 2. Exercitii o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 număr atomi de carbon c) argumentează răspunsul de la punctul b) .f.f. pe care o consideri potrivită. a.f.2. vase lină şi carbon. 11. 27.7°C şi 106. Alcanii .f.f. de exemplu: creşte ~c'-----------------~ 200 ramificarea catenei CH3-CH2. Vase lina nu se dizolvă în apă şi pluteşte deasupra ei.2.3°C.

şi poli. tipul reacţiilor chimice la care aceştia participă. .400 0C). Alcanii reactionează direct cu clorul şi cu bromu/la lumină . 1).PROPRIETĂTI .C sau C . 2. de exemplu: substituţia.C. Reacţia caracteristică substanţelor simple. 2. de exemplu: cracarea. Clorurarea fotochimică a metanului (vezi fig. Br. X2 (X = CI. .reacţii care au loc cu scindarea de legături C .C şi C . are loc În condiţii diferite.cloroalcani. CHIMICE Alcanii se mai numesc şi parafine. 14.H. organice care conţin În este reactia de substitutie. (fotochimic) sau prin Încălzire (termic la 300 . . Această denumire (parum affinis lipsă de afinitate) exprimă nereactivitatea alcanilor la temperaturi scăzute . Alcanii au o mare stabilitate chimică. Proprietăţile chimice ale alcanilor. În funcţie de natura halogenului. 14) conduce la formarea unui amestec de derivaţi cloruraţi: 24 . Din reacţie se formează derivaţi halogenaţi: ho 1 H-C-H + X -X --=-=-=--+ H-C-X + HCI H 1 H 1 H H halogen derivat halogenat 1 a1can Reac~a reacţiei Fig.reacţii care au loc cu scindarea legăturii C .C -l: H- L oxidare dehidrogenare REACTIA DE SUBSTITUTIE . 13): . hu şi se formează Întotdeauna un amestec de mono. 2 substituţie 5! . Proprietăţile chimice ale alcanilor. care să provoace ruperea legăturilor (J . pot fi grupate În funcţie de tipul de legătură care se scindează În timpul reacţiei chimice (vezi fig. deoarece moleculele lor conţin doar legături covalente simple: C . (J H I R-C-H + A -B ----+ H-C-B + H-A I 1 . dehidrogenarea şi oxidarea. 2.H. izomerizarea şi arderea. În reacţiile de substituţie unul sau mai mulţi atomi de hidrogen sunt inlocuiţi cu unul sau mai mulţi atomi sau grupe de atomi: moleculă legături Fig. 13. Modelarea de monoclorurare a metanului. atomi de hidrogen din molecula unui alcan sunt Înlocuiţi cu atomi de halogen. Reacţia de clorurare fotochimică are loc sub acţiunea radiaţiei luminoase.~ H I H H Reacţia de halogenare În reacţiile de halogenare a alcanilor.H. Pentru ca un alcan să reacţioneze este nevoie de condiţii energice. C . 2. = izomenzare a.

H + CI. Scrie formulele de structură ale derivaţilor dicloruraţi care se pot obţine prin diclorurarea propanului. 2. Scrie formulele de structură ale derivaţilor monobromuraţi care se pot obţine la monobromurarea 2-metilbutanului.H H hu H-C-H + CI-CI ---=-=-+ H-C-CI +HCI H I I I I H clorometan (clorură de metil) CI-C-H + CI~CI ~ CI-C-CI +HCI H I I H h H I I H -- diclorometan CI CI (clorură de metilen) hu I CI-C. 1. De exemplu. Construieşte ~ CH2Br2 + 2HBr Fig. cloroform) CI CI hu I CI-C.. 15. . obţinuţi. 2. Scrie chimice de monobromurare şi dibromurare a metanului şi denumeşte derivaţii bromuraţi ~cuaţiile reacţiilor Rezolvare: CH 4 + Br2 . CH 3 Br + HBr hu bromometan CH 4 + 2Br2 modelul spaţial deschis al derivatului CH2Br2 (vezi fig. Monohalogenarea alcanilor cu număr mai mare de doi atomi de carbon duce la obtinerea de amestecuri de compuşi mono. 2. halogenaţi care sunt izomeri de poziţie.-CI ---=-=-+ CI-C-CI + HCI I CI I CI I tetraclorometan (teraclorură de carbon).. la monoclorurarea fotochimică a propanului. 25 . ci prin procedee indirecte. Exercitiu .15)... CH2Br2' Fluorurarea şi iod urarea alcanilor nu au loc În mod direct. Modelul spaţial deschis al moleculei de dibromometan.H + CI-CI ---=-=-+ CI-C-CI + HCI I I H (clorură I H triclorometan de metin. se obţine un amestec de i~omeri monocloruraţi: l-cloropropan Exerciţii (clorură de propil) 2-cloropropan (clorură de izopropil).

(vezi fig . reprezintă procentul masic de izooctan dintr-un amestec cu n-heptan. Modelarea de izomerizare a butanului. num iţi zeoliţi. au loc reacţii de dehidrogenare (pe lângă reacţiile de cracare) . Staţie de alimentare cu benzină. are loc ruperea de legături C . Moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu atât mai joase. 50-100° ~ CH -CH-CH 3 I 2 u -o «)0 uo <i:~ o Lt') reacţiei Fig. Reacţia de izomerizare Alcan ~ Izoalcan este reversibilă .2. 17.O. În timp ce n-heptanul. se face cu ajutorul unei scări convenţio­ nale. Se formează un amestec de alcani şi alchene care conţin În molecule un număr mai mic de atomi de carbon . izooctanul.D. cu cât dimensiunile lor sunt mai mari: .O. de izomerizare. se numesc reactii . C.butan) 2-metilpropan (izobutan). Dintre aplicaţiile practice ale reacţiilor de izomerizare .D. se numeşte piroliză (din limba greacă. are C. C. În cazul izomerizării butanului reacţia are loc În ambele sensuri. Neniţescu şi poartă numele acestuia. DE DESCOMPUNERE TERMiCĂ Descompunerea termică a alcanilor se produce numai la temperaturi relativ mari. 2. 17). =100.C şi formarea unui amestec de alcani ş i alchene inferioare. 2. obţinându-se un amestec de hidroca rb uri izomere. lisis = scindare). Astfel .REACTIA . =O. O. 26 .1000 C) şi silicaţi de aluminiu (naturali sau sintetici). Descompunerea termică a alcanilor la temperaturi de până la 650 0 C este numită convenţional cracare (din limba engleză: to crack = a sparge). REACTIA . Fig. Reacţia de izomerizare a butanulu i a fost studiată de către savantul român C. piros = foc. are cifra octanică C. este un parametru prin care se caracterizează rezistenţa la detonaţie a benzinelor. La sfârşitul procesului . În semn de recunoaştere a contribuţiei sale esenţiale aduse la studierea acestui echilibru de reacţie .metanul este stabil până la . 2. AIBr3 (umede) la temperaturi relativ joase. cea mai importantă este obţinerea benzinelor de calitate superioară . Neniţescu ( 1902-1970) CH -CH -CH -CH 3 2 2 3 4AICI3. se obţine un amestec care conţine 80% izobutan şi 20% n-butan: C. 16.4-trimetilpentan . puternic detonant. DE IZOMERIZARE Reacţiile prin care n-alcanii se transformă În izoalcani şi invers. Reacţiile de izomerizare au loc În prezenţă de ca talizatori: clorura de aluminiu . (50 . care conţin izoalcani. Stabilirea C. CH 3 butan (n. C. Descompunerea termică a alcanilor la peste 650 oC. AICI 3 sau bromura de aluminiu. Calitatea benzinei se apreciază prin cifra octanică. deosebit de rezistent la detonare.900 oC.O. care are aceeaşi rezistenţă la detonaţie ca benzina examinată . la temperaturi ceva mai ridicate (250-300 0 C). 2.O.O.

au loc atât reacţii de cracare. temperatura trebuie scăzută rapid sub 100oC. De ce ? Fig. 4 PiroJiza metanului La temperaturi mai mari de 12000 C are loc a metanului (vezi fig. când însă acetilena este instabilă. Reprezentarea formală a pirolizei metanului. Într-o eprubetă mare (1) ·confecţionată din sticlă rezistentă termic. Descompunerea termică a alcanilor (alchenele rezultate decolorează soluţia de brom în CCI 4)..reacţii de cracare: CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 n-butan < CH 3 +. 18. 2. introdu câteva bucăţele de parafină (o sursă de parafină poate fi o lumânarea de la care ai îndepărtat fitilul). Notează observaţiile în caiet. Pentru a împiedica descompunerea acetilenei formate. Observaţii.CH 2 -CH 2 -CH 3 - ~ CH 4 + CH 2 =CH-CH 3 metan etan propenă CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 -----. La descompunerea termică a n-butanului la 600 0 C au loc următoarele reacţii chimice: . Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la descompunerea termică a propanului. 2. Construieşte montajul experimental din fig.alcanii superiori se descompun la temperaturi mai scăzute (400 . 2. cât şi reacţii de dehidrogenare.H 2CH t > 1200oC~ HC=CH + 3H -1 H 1 1 H 1 Echilibrul se stabileşte într-o stare favorabilă formării acetilenei la temperaturi de peste 1200oC. sub formă de praf foarte fin.18.. negru de fum 27 . H-C- -C-H + 6H- I ~ I H-C=C-H +3H 2 Fig. În vasul (2) toarnă soluţie de brom în CCI4 .19.600 0 C). În urma încălzirii eprubetei (1) se observă că în vasul (2) barbotează un gaz care decolorează soluţie de brom în CCI 4 . 2. ACfIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Încălzeşte eprubeta (1). 19): 4 reacţia de piroliză --1 2 H -1 ~ şi H H-C t H + Ht C . numit negru de fum .~ CH 3 -CH 3 + CH 2 =CH 2 etenă - reacţii de dehidrogenare: Exerciţi u . Ca produs secundar la piroliza metan ului se obţine carbon elemental.

În funcţie de produşii de oxidare care rezultă din reacţie : . din reacţie rezultă compuşi organici cu grupe funcţionale care conţin oxigen. sub formă de căldură şi lumină. Q reprezintă căldura degajată la arderea unui moi de substanţă şi se măsoară În kJ sau kcal.O2 ~ nC0 2 + (n + 1)H 2 0 + Q În care Q este cantitatea de căldură degajată din reacţie . . Degajarea mare de căldură la arderea În aer a alcanilor a determinat utilizarea acestora drept combustibili (vezi fig . În funcţie de agenţii de oxidare folosiţi şi de condiţiile de reacţie. sau a unui volum de 1 m3 de combustibil gazos. ro "'ro " (") Lemn Cărbune de ardere brun Antracit Căldura de ardere. Arderea substanţelor organice este Însoţită de degajarea unei cantităţi mari de energie: căldură şi lumină.oxidare incompletă sau parţială. gazul natural şi aragazul pentru pregătirea hranei. 20. De exemplu: gazul metan. 2. b. Puterea calorică a unui combustibil este cantitatea de căldură degajată la arderea completă a unei mase de 1kg de combustibil solid sau lichid. butanul sunt folosite pentru încălzirea locuinţelor. Înainte de descoperirea curentului electric. 21. Exerciţiu Fig. Unii alcani sunt folosiţi drept combustibili: a. din reacţie rezultă CO 2 şi H2 0 şi se degajă o mare cantitate de energie. 1. numită de obicei oxidare. DE OXIDARE Oxidarea compuşilor organici poate fi. 28 . Căldura c. c. orice alcan se transformă În CO 2 şi H 2 0 . Arderea este un proces de transformare oxidativă caracteristic tuturor substanţelor chimice. Prin ardere În oxigen sau aer. Puterea calorică a câtorva combustibili. Lămpile cu gaz lampant au înlocuit flăcările lumânărilor şi opaiţelor folosite la iluminatul încăperilor. Ştiind că la arderea unui moi de CH 4 se degajă 212 kcal. Gazul metan a fost folosit la începutul secolului trecut pentru iluminatul public. Fig. . oxidarea poate fi: blândă sau energică . Puterea calorică a combustibililor este diferită (vezi fig. aragazul (amestec de propan şi butan). aragaz. Indiferent de natura compuşilor organici. 21). 2. Bucureştiul a fost printre primele oraşe din lume ale căror străzi au fost iluminate de felinare stradale cu gaz. iar benzinele pentru punerea în mişcare a vehiculelor echipate cu motoare cu combustie internă. 20). numită de obicei ardere. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de ardere a metanului. avion. calculează puterea calorică a metanului.oxidare completă. Ecuaţia generală a reacţiei de ardere a alcanilor este: 3n+1 CnH2n +2 + -2. 2. Arderea 'alcanilor a. 2..REACTIA . automobil.

sau la scăderea conţinutului de hidrogen al moleculei.. R+CH2~COOH alcan superior acid carboxilic superior 29 . acizi graşi) folosiţi la fabricarea săpunurilor..64 ecuaţia x kcal 1000 n = -22. al elementului chimic creşte iar În reacţiile de reducere N... CO 2 + 2H 2 0 + Q Puterea degajată calorică a metanului reprezintă cantitatea de căldură Ne reamintim! 1cal 4. 4 De regulă. 212 kcal 44. de moli = 44. N. 1 moi CH4 .. de exemplu: R+CH 2+nCH 3 -------. Calculează Oxidarea incompletă (Oxidare) În clasa a IX-a ai Învăţat că În reacţiile de oxido-reducere are loc modificarea numărului de oxida re ..n.. În prezenţa unor catalizatori ..O.O....64 moli.4 2... Scrie x = 44.. Acelaşi lucru se Întâmplă şi În reacţiile de oxidare şi de reducere la care participă compuşi organici.... arderea nu se produce În mod spontan.... După acest criteriu ... moli CH 4 .68 kcal... Q = 9463... alcanii superiori (parafina) se oxidează (cu sau fără ruperea moleculei) formându-se acizi carboxilici superiori (cu număr mare de atomi de carbon. Reacţiile de oxida re cuprind reacţiile care conduc: la creşterea conţinutului de oxigen al unei molecule.O scade. variaţia conţinu­ tului de oxigen sau de hidrogen al compuşi lor organici....) de metan. ca un criteriu practic de sistematizare a reacţiilor de oxido-reducere. la creşterea numărului de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon. . reacţiei chimice de ardere a butanului.18J = la arderea unui volum de 1 m 3 (c. compuşii organici se aranjează În ordinea: creşte - gradul de oxidare al compusului organic R-CH 2 -OH hidrocarburi < compuşi hidroxilici creşte numărul R-C~ < /lO " H carbonilici compuşi < acizi carboxilici de oxidare al atomului de carbon Alcanii sunt stabili la acţiunea agenţilor oxidanţi. al unor elemente din compuşii care reacţionează: În reacţiile de oxidare N...Rezolvare: CH 4 + 202 -------..64·212 = 9463. În chimia organică se foloseşte... În urma reacţiei chimice . combustibilul trebuie mai Întâi Încălzit (de exemplu se aprinde cu flacăra unui chibrit sau cu o scânteie electrică). puterea calorică a butanului ştiind că la arderea unui moi de butan se degajă 2877 kJ.. În plus.. 1 m 3 = 1000 L n = nr.68 kcal / m 3 ..

24). denumit de VoIta (1770). În atmosferă săracă În oxigen. Fig. Hidrogenul obţinut poate fi folosit În sinteza amoniacului şi pentru alte scopuri. se formează În natură prin acţiunea anaerobă a unor bacterii asupra resturilor animale şi vegetale de pe fundul lacurilor. precum şi al gazului de cocserie (25%). 23.18%. carbon fin divizat (vezi fig. Din metan În urma unor reacţii chimice se pot obţine alte substanţe cu importanţă practică. 2. Chimizarea metanului prin oxidare Metanul. 22. 2. Metanul este un component major al atmosferei planetelor Jupiter. propan. În concentraţie mare poate forma cu aerul amestecul exploziv denumit gaz grizu. 2. ceea ce demonstrează o ardere incompletă a gazului metan. Reacţiile de oxidare blândă a metanului. Cu ajutorul unui cleşte de metal ţine deasupra flăcării o placă albă de faianţă. În condiţii diferite de lucru. Pe peretele şi pe fundul paharului apar picături de apă. 24. Ţara noastră are zăcăminte de gaz metan cu puritate ridicată (98-99%). 2. Metan există şi În minele de cărbuni. a O Prin arderea incompletă a metanului se obţine gazul de sinteză (un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen. 2. 24) numit negru de fum şi apă : CH 4 + O2 ----+ C + 2H 2 0 formează şi negru de fum Negrul de fum este folosit la fabricarea vopselelor anvelopelor de automobile. 2. Metanul este folosit În cantităţi mari drept combustibil gazos cu mare putere calorică (vezi reacţia de ardere). descoperitorul său. n-butan şi izo-butan. 2. 25). Bec de gaz cu reglarea admisiei de aer. Astfel. constituie o direcţie de chimizare a metanului (vezi fig . În condiţii controlate. Metanul este component al gazelor de sondă alături de etan. Ardere incompletă a metanului. pentru a descompune În produse netoxice deşeurile organice din apele reziduale ale marilor oraşe . Repetă experienţa. Fig. Notează observaţiile în caiet. Saturn. 30 O Metanul trecut Împreună cu vapori de apă peste un catalizator de nichel la circa 800 0 C suferă o reacţie de oxidare incompletă formând un amesctec de monoxid de carbon şi hidrogen: . dar în loc de placă ţine deasupra flăcării un pahar cu gura în jos. ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru: Aprinde un bec de gaz (vezi fig. gaz de baltă. zăcământul de la Sărmăşel conţine gaz metan În proporţie de 99.. 23) şi reglează admisia aerului astfel încât flacăra să fie colorată în galben. Acest proces natural de putrezire este folosit astăzi. CH 4 . Uranus şi Neptun. Metanul este componentul principal din gazele naturale. Observaţii: Placă de faianţă se acoperă de un strat subţire de cărbune (vezi fig. A fost detectat chiar şi în spaţiul interstelar. De ce? se Fig. În raport molar de 1 : 2): 1 CH 4 + 202----+ CO + 2H 2 gaz de sinteză Gazul de sinteză este folosit În sinteza alcanilor superiori şi a metanolului (alcool metilic). O Prin arderea metanului În aer.

gaz de

apă

O Prin Încălzirea la 400 0 C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan şi oxigen se obţine metanolul (alcoolul metilic):

rnetanol (alcool rnetilic)

O Prin Încălzirea la 400-600 0C, dar În prezenţa catalizatorilor oxizi de azot, metanul se oxidează la metanal (aldehidă formică): CH 4 + O2 oxizi de azot~ CH 20 + H20
400-600 aC

Acetilenă

rnetanal

(aldehidă formică)

O Metanul se foloseşte la fabricarea acidului cianhidric, HCN, utilizat În special În industria polimerilor (pentru obţinerea fibrelor sintetice) . Reacţia de oxidare a metanului În prezenţă de amoniac, se numeşte reacţie de amonoxidare (are loc la temperaturi ridicate, 10000C şi este catalizată de platină, Pt): CH 4 +NH 3 + ~ O2

Fig. 2. 25. Chirnizarea rnetanului.

10~~ a c! HCN + 3H 20 .

ACTIUNEA ALCANILOR ASUPRA , MEDIULUI ŞI ASUPRA OAMENILOR
Alcanii sunt compuşi organ ici nepolari şi sunt practic insolubili În apă , dar sunt buni solvenţi pentru alte substanţe organice cu molecule nepolare. Cunoaşterea acestor proprietăţi face posibilă , atât utilizarea alcanilor ca materii prime sau auxiliare În fabricarea unor produse utile, cât şi evaluarea şi reducerea riscurilor În cazul dezastrelor ecologice. Alcanii superiori În stare solidă, vaselină sau parafină, care au un grad mare de puritate, se folosesc ca substanţe auxiliare la fabricarea unor produse farmaceutice sau cosmetice comercializate sub formă de cremă . Vaselina are efect emolient şi ajută la a. menţinerea umidităţii pielii (vezi fig . 2. 26.a). Benzina este un bun solvent pentru grăsimi. În contact direct cu pielea sau prin inhalarea vaporilor, benzina dizolvă grăsimile de la nivelul membranelor celulelor determinând efecte fiziologice grave: iritaţii , inflamaţii sau chiar arsuri chimice. Din acest motiv se recomandă folosirea mănuşilor de cauciuc chiar şi În cazul alimentării autovehiculelor cu benzină ; acest fapt l-aţi putut observa În staţiile de benzină care pun la dispoziţia clienţilor b. Fig. 2. 26. mănuşi de cauciuc de unică folosinţă (vezi fig . 2. 26.b). Este interzis să se cureţe vopseaua de pe mâini direct cu ben- a. Crerne care conţin vase lină ; b. Mănuşi de cauciuc. zină . În acest scop se folosesc diluanţii speciali care nu afectează membrana celulelor. Atunci când materiale textile Îmbibate cu benzină sunt folosite la curăţarea vopselei de pe suprafeţele murdare se recomandă purtarea mănuşi lor de cauciuc.
31

a.

Deversările de petrol sau de benzină În apele mărilor, oceanelor şi În cele curgătoare provoacă dezastre ecologice (vezi fig . 2. 27). Petrolul şi benzinele plutesc la suprafaţa apei şi Împiedică schimbul de oxigen Între apă şi aer ceea ce duce la moartea faunei şi a vegetaţiei subacvatice. La fel de dăunătoare sunt deversările la suprafaţa solului, deoarece pătrunderea lor În pământ Împiedică circulaţia normală a aerului şi a apei şi distruge structura chimică şi fizi că a acestuia afectând dramatic echilibrul ecosistemelor.

Aplicaţii

practice
aplicaţii

Metanul are numeroase
b.

practice (vezi fig. 2. 28).
Fibre sintetice Acid cianhidric
Derivaţi halogenaţi

Fig. 2. 27. Deversarea de petrol în ocean: a. strat de petrol pe suprafaţa apei; b. animal afectat de accident.

Cerneluri

Combustibil Negru de fum Gaz de
sinteză

Acetiienă

Solvenţi Agenţi

Vopsele Prelucrarea cauciucului

METAN
Metanol

frigorifici
....... Narcotice

Hidrogen

Amoniac

Fig. 2. 28. Câteva

direcţii

de

aplicaţii

practice ale metanului.

Concluzii
Activitate de tip proiect: Întocmeşte, împreună cu 2-3 colegi, un referat cu tema: "Direcţii de valorificare a metanului: de la combustibil la produşi de chimizare". Pentru documentare: - http: //www.enerece . go.ro/ biogaz.html - http://www.ch4.com.au/ - http://www.ch4.org.uk/ D Hidrocarburile sunt compuşi ai carbonului cu hidrogenul ; ele pot fi : saturate, nesaturate şi aromatice. D Alcanii sunt hidrocarburi saturate cu formula moleculară generală C n H2n + 2 · D Primii patru termeni din seria omoloagă a alcanilor au denumiri specifice; Începând cu cel de al cincilea termen denumirea se face prin adăugarea sufixului an la cuvântul grecesc corespunzător numărului de atomi de carbon din moleculă. D Molecula metanului are geometrie de tetraedru regulat, iar catenele alcanilor au o structură În formă de zig-zag. În funcţie de masa lor molară alcanii pot fi gazoşi, lichizi sau solizi. D Alcanii nu sunt solubili În apă , dar sunt solubili În solvenţi nepolari. D Alcanii dau reacţii chimice numai În condiţii energice când au loc: rupere de legături C-C (reacţiile de cracare , izomerizare, ardere) şi rupere de legături C-H (reacţiile de substituţie , dehidrogerrare şi oxidare).

EXERCIŢII ŞI
1. Scrie formulele de structură ale izoalcani: a) 2,2-dimetilbutan; b) 3-etil-2-metilpentan; e) 2,2,3-trimetilhexan.
32
următorilor

PROBLEME
2. Scrie formulele de structură şi aranjează În ordinea creşterii punctului de fierbere următorii alcani şi izoalcani: etan, izobutan, butan şi metan.

3. a)

Denumeşte conform IUPAC izoalcani: A: CH 3-CH2-CH -CH 2 -CH 3 '

următorii

I

CH 2 I CH 3 B: CH 3-CH-CH 2 -CH 3 ,
I

Se cere: a) scrie şi egalează ecuaţiile reacţiilor chimice din schemă , identifică şi denumeşte substantele necunoscute: A - E; , b) scrie ecuaţia reacţiei chimice de cracare a unui alcan din care să se obţină propan ; e) calculează compoziţia procentuală a propanului. 10*. Prin clorurarea fotochimică a metanului s-au obtinut patru compuşi organici : A, B, C, D. Ştiind ~ă cei patru compuşi au un conţinut crescător de clor: A<B<C<D şi că ei s-au .obţinut În raport molar: 1:2:2: 1, se cere: a) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a celor patru compuşi organici : A , B, C, D din metan; b) calculează volumul de metan introdus, mă­ surat În condiţii normale, dacă din proces se obţin 30 mmoli HCI. 11*. Metanalul (aldehida formică) se poate obtine prin oxidarea metan ului În prezenţa oxi~ilor de azot. Soluţia de aldehidă formică de concentratie 40% se numeşte formol şi se foloseşte I~ conservarea preparatelor anatomice. Se cere: a) scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a aldehidei formice din metan ; b) calculează masa de formol obţinută, dacă s-au supus oxidării 89,6 L CH 4 , măsurat În
condiţii normale iar oxidarea are loc cu un randament de 80% .

CH 3 C: CH 3
I

CH 3-?H-?-CH 3 , D: CH 3 CH 3 b) Precizează care dintre izoalcanii denula punctul a) sunt omologi şi care sunt izomeri. 4. 2,2 g substanţă organică necunoscută, X, cu masa molară 44 formează prin ardere (analiza elementală) 6,6 g CO 2 şi 3,6 g H2 0 . Se cere:
miţi

formulele procentuală , brută şi moleculară ale substanţei X; b) scrie formula de structură a substanţei X; e) scrie ecuaţia reacţiei chimice de ardere a substantei X. 5. Un a'lcan gazos este supus combustiei. Determină formula moleculară a alcanului gazos ştiind că prin combustia a 1,45 g din alcanul necunoscut s-au degajat 2,24 L CO 2 a) 6. normale). formulele moleculare şi denumeşte alcanii care conţin Într-o moleculă : a) 8 atomi de hidrogen; b) 14 atomi (carbon şi hidrogen) ; e) 5 legături C- C. 7. Scrie formulele de structură şi denumeşte: a) un izomer al hexanului care conţine un atom de carbon cuaternar; b) un izomer al pentanului care conţine un atom de carbon tertiar; e) un izomer ai pentanului care la monoclorurare fotochimică formează un singur compus. 8. Se ard 44 ,8 cm 3 C 2 H6 . Calculează : a) volumul de aer (cu 20% 02 În volume), măsurat În conditii normale, cosumat; b) numărul d~ moli de CO 2 degajat; e) masa de apă obţinută În urma reacţiei de ardere. 9. Se consideră schema de reacţii:
Stabileşte

determină

(măsurat

În

condiţii

C3Ha

~

+2CI 2 /hu

A (alcan) + B C + HCI

(alchenă)

A-G: D + E + Q

12*. Una din căile de chimizare a metanului este reactia de amonoxidare. a') Calculează volumul de metan de puritate 98% necesar pentru obţinerea a 4 moli de acid cianhidric, HCN, dacă reacţia a avut loc cu un randament de 90% ; b) Ce cantitate de metan pur s-ar putea arde folsind acelaşi volum de oxigen ca În reacţia de amonoxidare? 13. Se supun arderii 416 g amestec de metan , etan şi propan , În care cei trei alcani se găsesc În raport molar 1:2:3. Calculează : a) volumul de aer necesar arderii amestecului; b) compoziţia În procente masice a amestecului de alcani. 14. Prin clorurarea fotochimică a metanului se obţine un compus care conţine 83,53% CI. Se cere: a) determină formula moleculară a compusului clorurat obţinut şi scrie ecuaţia reacţiei chimice corespunzătoare ; b) calculează volumul de clor (c.n.) consumat la clorurarea a 2 moli de metan .
33

Triclorometanul .. . d) Omologul metanului este etanul. Încercuieşte afirmaţia incorectă ... . 1 punct din oficiu .. degajă 5 1 punct III. . cloroformul ....2 g amestec echimolecular de metan şi etan se supun arderii. atomi. Alcanii au formula generală .. conţine În procente masice 16. 1 punct Timp de lucru: 50 minute.. ... A. este un anestezic foarte puternic şi totodată un bun solvent folsit În sinteze organice... 1 punct b) Calculează căldura care se degajă la arderea a 3 moli de metan ştiind că puterea calorică a metanului este 9463. . Se cere: a) determină formula moleculară a alcanului. Prin chimizarea metanului cu vapori de apă pe catalizator de nichel se obţine . (propan ului / butanului) 3. Izopentanul conţine .... măsurat În condiţii normale.. a) Propanul participă la reacţia de izomerizare. (3 / 5) 3. 1 punct IV... 1 punct b) Calculează masa de cărbune fin care se obţine prin oxidarea incompletă din 6. .. necesar clorurării a 3 moli de metan cu obţinere de cloroform.. (gazul de sinteză / negru de fum) 2. . Omologul superior al etanului este .... iar restul se descompune În elemente. 1 punct b) Calculează volumul de aer necesar arderii amestecului......68 kcal / m3 . a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a negrului de fum din metan. (C n Hn+2 / Cn H2n +2 ) 2. Încercuieşte afirmaţia corectă. Test 2 1... . a) Hexanul prezintă 5 izomeri. . b) Izomerizarea alcanilor este o reversibilă. Un volum de 150 m3 de metan de puritate 98%. 1 punct c) Prin oxidarea metan ului la 400 0 C şi 60 atm se obţine ce ş i H2 .72 m3 metan de puritate 96%. Alcanul cu formula moleculară CSH12 are .. se cere: a) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmatiile date: 1.. Şti ind că doar 80% din metan se transformă În acetiienă .. . 9.. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a cloroformului din metan... Prin cracarea . (propanul / pentanul) 4. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de ardere a metanului.. 1 punct b) scrie formulele de structură şi denumeşte izomerii alcanului A.07. 1 punct din oficiu. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmatiile date: 1. (Metanul / Etanul) 4. are densitatea faţă de azot egală cu 1... 1 punct IV. ... a) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de ardere ale celor doi alcani.TESTE Test 1 1. atomi de carboni pri1 punct mari. Timp de lucru: 50 minute. 2 puncte V...... b) Prin cracarea butanului se poate obţine propan. izomeri. nu se obţine etan . 1 punct III.... (2 / 3) II... Un alcan necunoscut.... Butanul conţine În molecula sa . reacţie d) La arderea unui moi de propan se moli CO 2 . .. se supune pirolizei.... 34 . 1 punct b) Calculează volumul de clor măsurat la 27°C şi 1 atm .. ... 1 punct V. (4/14) 1 punct II. c) La 25°C neopentanul se află În stare gazoasă .28% H... 1 punct b) calculează compoziţia procentuală În procente molare a amestecului gazos obţinut. Negrul de fum se obţine printr-o oxidare incompletă a metanului şi este o materie primă importantă În industria vopselelor negre şi a anvelopelor de cauciuc.

. Cn H2n cu valori întregi şi succesive începând cu 2 se obţine seria omoloagă a alchenelor (n = 2. fonnula Lewis. Formula generală a alchenelor este Cn H2n. a sufixului an cu sufixul enă . ALCHENE DEFINITIE. imaginea moleculei: 1. chiar o altă catenă cu mai mulţi atomi de carbon . primul termen din serie este etena (vezi fig . Modelarea structurii etenei: a. 1 C2H4 H-C=C-H H I H H I CH 2 =CH 2 2 C3 He H-C=C-C-H H I I H H H H I I CH 2 =CH-CH 3 Prop enă 3 C4 Ha H-C=C-C-C-H CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 H H I I 2.. Catena de bază trebuie să conţină dubla legătură. 29. de exemplu: 35 . Începând cu cel de al treilea termen al seriei omoloage a alchenelor. Câteva exemple sunt date în tabelul 2.2. Scrie formulele de structură ale următoarelor alchene: "'" 2-pentenă şi 3-hexenă . în denumire se precizează poziţia dublei legături (vezi tabelul 2. Denumirea alchenelor cu catenă ramificată se face după regulile IUPAC.3). model deschis. 2. Denumire Denumirea alchenelor se face prin înlocuirea. model compact.3. 2. Tabelul 2. 1. 4 . denumirile alchenelor cu C 2 . ). 1-but enă I H I H I H H I 4 C4 Ha H-C-C=C-C-H CH 3 -CH=CH-CH 3 H I I I 2-butenă H I H I H I Fig. c. Formula de structură plană n molecuIară Formula de proiecţie Denumire Et enă c. SERIE OMOLOAGĂ. b.. 29). Fonnulele Formula şi a.3. la care se mai adaugă următoarele : dacă există 1.C 4 . DENUMIRE . Alchenele sunt hidrocarburi acic/ice.2. în denumirea alcanului. 2. stabilite pentru alcani .3. fonnula de proiecţie. Exerciţiu . Dacă se înlocuieşte n în formula generală a alchenelor. nesaturate care conţin În molecula lor o dublă legătură Între doi atomi de carbon. dar în care nu se află dubla legătură . H:~::~:H HH H-C=C-H H H I I b.

2. conform IUPAC următoarele alchene cu catenă Fig.2------3 CH3. află deoarece dubla la atomul de carbon cu Denumirea radicalilor derivaţi de la alchene se obţine folosind sufixul potrivit. 2. ramificată: . conform regulilor stabilite la alcani . deoarece este cea mai în care se află dubla alegere incorectă deoarece nu conţine dubla legătură în catena cea mai lungă. 1. etenil (vinil) Exercitii Denumeşte . propenil (alil). Denumeşte conform IUPAC următoarea CH 3-C=CH-CH-CH 2 -CH 3 .5-dimetil-3-propil-2-hexenă. CH 3 = CH-GH 3 CH 3 _ y-? 1 r G1:I3~ y~- CH 3 2 1~ 5 T= CJ::I--.4-dimetil-3-hexenă. Catena de bază se numerotează astfel încât un atom de carbon din dubla legătură să primească numărul cel mai mic: 5 -. I I alchenă : CH 2 I CH2 I CH 3 CH 3 """" 36 .6". etenil (vinil). c) 3-etil-2. sunt şi radicali care au denumiri uzuale. propenil (alil). b) 4.. a) alchenele din exemplele date pentru denumirea alchenelor cu catenă ramificată .. yH:.4.aH 3 CH 2 CH 3 alegere corectă lungă catenă legătură. de exemplu (vezi fig. a.CH 2. I!1laginea unor radicali (model deschis): a. b..CH2~ W[~_yH:-Gli2 ~H2CH3 1 2 ~-3 eB3l cCl::l a.. alegere legătură numărul in corectă se 3. 30): CH 2 =CHCH 2 =CH-CH 2 - .AL ~3__2~_L. 30. b) CH 3-CH 2-CH 2-C -CH-CH-CH 3 CH CH3 CH3 I II I I CH 3 c) CH3 -CH 2 -C =C -CH-CH 3 I I I CH3 CH2 CH3 I CH 3 Rezolvare: a) 2-etil-3-metil-1-pentena şi 3.4-trimetil-2-pentena. 2. b.CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 alegere corectă deoarece dubla legătură se află la atomul de carbon cu numărul 2.CH2 -- 71- 4 -5. 2.

legăturile chimice în molecula de C2H 4. Structura alchenelor: a. atomul de carbon are trei orbitali de tip Sp2 şi un orbital p care nu şi-a modificat forma şi energia (fig. Legatura 1t se găseşte Într-un plan sitLJat perpendicular pe planul În care este situată legătura er. Atomul de carbon implicat Într-o dublă legătură formează trei legături er coplanare cu unghiuri de 120 0 Între ele (fig. În starea de valenţă.~ t. dacă se combină 1 orbital de tip s cu 2 orbitali de tip p se formează trei orbitali cu aceeaşi geometrie şi energie (vezi fig. Legătură 1t este mai slabă decât legătura er. 32. e. structura învelişului de electroni al atomului de C.a). Orbitalii de tip Sp2 au geometrie plană trigonală (fig. b.31. 37 . b. ceea ce produce o Împiedicare a rotaţiei libere În jurul dublei legături (fig . acelaşi număr 'C=C/ / . 2. 31. d. Alchenele participă la reacţii chimice În care legătura 1t se scindează şi cei 2 atomi de carbon . Fig.m* 1i~ a. b. I t e.33 A. Un model al compusului cu formula C 2 H4 În care sunt indicate unghiurile dintre legături El\. Prin Întrepătrunderea orbitalilor de tip Sp2 se formează o legătură de tip er. Pentru cercul de chimie Cum se formează această legătură dublă? Pentru a răspunde la această Întrebare priveşte fig . 32.d). b. 2. participă la formarea unor noi legături er. geometria orbitalilor sp2. 2. Fiecare atom de carbon participă la formarea legă­ turii chimice dintre ei cu câte un orbital de tip Sp2 şi cu câte un orbital de tip p. determină formarea unei legături de tip 1t . Fig. ceea ce explică reactivitatea mare a alchenelor. 2. model structural spaţial deschis al etenei. Între cei doi atomi de carbon s-a format o legătură dublă. mai stabile (vezi proprietăţile chimice ale alchenelor) . 2.STRUCTURA ALCHENELOR Structura unei alchene se deosebeşte de cea a alcanului cu de atomi de carbon prin existenţa unei legături covalente duble Între doi atomi de carbon . orientaţi perpendicular pe planul legăturii (fig .b) . 31 .a.a. este formată dintr-o legătură er şi o legătură 1t. Compusul care se formează are formula C 2 H4 şi geometria prezentată În fig. precum şi lungimea acestora este prezentat În fig . 2. Astfel. 31. . d. formarea celor 3 orbitali sp2. Interacţia Între cei doi orbitali de tip p. 2. 1200 ( -pianul 1 legăturii 1tJ liberă .b) şi care se numesc orbitali Sp2. 31. 32. 31 . Lungimea unei legături duble Între doi atomi de carbon este o de 1. Fiecărui atom de carbon participant la legătura dublă Îi mai rămân câte doi orbitali de tip Sp2 prin care să formeze legă­ turi simple er cu hidrogenul. 2. spre deosebire de cazul legăturii simple C-C În jurul căruia rotaţia este Legătura dublă a.c). 2. Atomul de carbon aflat În această stare de valenţă se combină cu alt atom de carbon aflat În aceeaşi stare de valenţă (fig .d). rămaşi fiecare cu câte o valenţă liberă. Reprezentarea schematică a formării legăturii duble: a.e. 32. Fiecare dintre aceşti orbitali Sp2 este ocupat cu câte un electron. orientarea în spaţiu a planurilor legăturilor er şi 1t în alchene. 31. 2. În starea de valenţă. formarea legăturilor er şi 1t între 2 atomi de C. 31.b). 2. 2. c.

De exemplu. /CH 3 /C=C. 2. Exerciţiu 2-butena. Izomerii de poziţie ai alchenelor se deosebesc Între ei prin poziţia dublei legături. b. alchena are doi izomeri geometrici care se numesc: cis şi r~spectiv trans. Cei doi izomeri se denumesc În funcţie de orientarea substituenţilor identici: cis când sunt de aceeaşi parte şi trans când se găsesc de părţi opuse ale planului dublei legături (fig . . /H /C=C. Substanţele care au aceeaşi dar se deosebesc prin poziţia unei unităţi structurale sau a unei grupe funcţionale sunt izomeri de poziţie . Imaginile moleculelor izomerilor geometriei ai 2-butenei : a. 2. 2-butena. Când la cei doi atomi de carbon participanţi la dubla legătură există aceeaşi pereche de doi substituenţi. 34): H. O alchenă cu substituenţi diferiţi la fiecare dintre cei doi atomi de carbon participanţi la dubla legătură are izomeri geometriei. de exemplu: butena. l-butena. Izomeri de l-butena Fig. 'f. structură poziţie şi de Izomeri geometriei Orientarea perpendiculară a planului legăturii 7t: pe planul În care este situată legătura (J produce Împiedicarea rotaţiei libere În jurul dublei legături şi apariţia izomeriei geometrice. H3C CH 3 cis-2-butena H. 2-butena este o alchenă disubstituită simetric şi are 2 izomeri geometrlci. 34. 34). Imaginea izomerilor de poziţie ai butenei (modele deschise): a. 38 . 33): CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 CH 3 -CH=CH-CH 3 formulă moleculară. CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 .. 2. Exercitii . b. trans-2-butena. C4 Ha se catenă: sub forma a doi izomeri de a. 33. Precizează care dintre alchenele următoare prezintă izomerie geometrică: a) 1-butena. În cazul 2-butenei. Fig. diferiţi Între ei. alchena cu formula moleculară C4 Ha are 2 izomeri de poziţie (vezi fig. fiecare atom de carbon participant la dubla legătură are câte doi substituenţi diferiţi : un atom de hidrogen şi un radical metil (fig. cis-2-butena. De exemplu. Scrie formulele de ale izomerilor de catenă ai hidrocarburii cu formula moleculară CSHlO. 2. b) 3-hexena.IZOMERIA ALCHENELOR Alchenele cu cel puţin patru atomi de carbon În următoarele tipuri de izomeri: moleculă dau Izomeri de găseşte eatenă. poziţie. b. 2. H3 C H trans-2-butena. CH 2 ='cH-CH 2 -CH 3 l-butena (catenă liniară) CH 2 =C-CH 3 I CH 3 2-metilpropena sau izobutena (catenă ramificată).

privinţa Stare de agregare Primii termeni C2 .4. 10.f. 35).96 -6.9 -47. '(ii / c: CII s= u /C=C" CH 3 -CH 2 CH 2 -CH 3 3-hexena are doi izomeri geometrici: cis şi trans.°C -165.f. 2. b) 3-hexena. :1 u CII- <1 8 ° cu eD PROPRIETĂTI . dar s~ dizolvă În solvenţi organici (cloroform . propena şi cele 4 butene izomere) sunt gaze. CH 3 -CH 2 -CH=CH-CH 2 -CH 3 .C4 (etena.4).) datele din tabelul 2. CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 ' are la unul dintre atomii de carbon participanţi la dubla legătură cei doi substituenţi identici . densităţi le mai mari decât ale alcanilor Solubilitate Alchenele sunt insolubile În apă .H H . alcani). are câte doi substituenţi diferiţi la fiecare din cei doi atomi de carbon participanti la dubla legătură: .6 +30.n i E'a :1 1: 1:0 eD-f . o w PROPRIETĂTI . 36. /CH 3 /C=C" H CH 2 -CH 3 1-butena nu are izomeri geometrici. izomerii trans au puncte de topire mai Înalte şi solubilităţi mai scăzute decât izomerii cis.7 +0. 2.! E ni CII Ih> U G cz ~ 'a 0 -E 2 1: . L 'E!!!! . 2. Alchena p.oC -103. Dependenţa stării de agregare a alchenei de numărul de atomi de carbon din moleculă Tabelul 2.7 -165..t.Rezolvare a) 1-butena. Punctele de fierbere şi de topire ale alchenelor C2 .. Punctul de fierbere şi densitatea sunt mai Înalte la izomerul cis decât la trans (vezi tabelul 2. 2.4. iar alchenele superioare sunt solide (vezi fig. şi anume doi atomi de hidrogen: H. fie cu ruperea totală a dublei legături . FIZICE proprietăţilor . Legătura 1t este mai slabă decât legătura O' ceea ce explică reactivitatea mare a alchenelor şi tendinţa lor de a participa la reacţii care au loc.2 etena propena 1-butena cis-2butena trans-2butena izobutena 1-pentena Densitate Alchenele au corespunzători . În general. Ai Învăţat că legătura dublă 5 j::. """"" ia ni 'I! ni 'O E ni l/) I~. Proprietăţile chimice ale. Fig. fie cu scindarea legăturii 1t. Modelează formulele de structură ale celor doi izomeri geometrici ai 3-hexenei. ni IhU ! CII U'a Alchenele nu se deosebesc prea mult de alcani În fizice. 36. 35. 39 . 2.5 +3.2 -190 -139. Proprietăţi chimice ale alchenelor.alchenelor sunt rezumate În fig .C s- Puncte de fierbere (p. benzen. următorii (până la C 1S ) sunt lichide. ~ _ ~ Rea cţ" II r-- adiţie specitice _ legăturii duble oxidare polimerizare >« ii: tu g.5 -185..) Analizează şi de topire (p.8 -140. l Reacţii ' substituţie comune cu cele ale alcanilor ardere a:: o. CHIMICE este formată dintr-o legătură O' şi o legătură 1t.t. Fig. şi apoi compară-le cu cele din fig .8 -105.1 p. 2.7 -6. Ce concluzii tragi? Temperaturile sau punctele de fierbere şi de topire cresc odată cu creşterea masei molare a alchenei şi sunt puţin mai coborâte decât ale alcanilor care au acelaşi număr de atomi de carbon .

Pt.CH 3 + H .t'H 1 r I( ...2.CH. 38). IDcl Rezolvare: CH 2. iar catalizatorul este solid (vezi fig... R .----. 2. p lai a De exemplu.LCH-R' + HAi . Denumeşte produşii de reacţie obţinutL 4 Adiţia (reacţia halogenilor Prin adiţia halogenilor. Scri~ ecuaţia reacţiei produsul de de adiţie a hidrogenului I N' la propenă.2.CH-R' 1 1t / I ar I X la y la în care cu R şi R' s-au notat radicalii alchil (R poate fi identic sau diferit de R') . p.CH 3 Reacţia de hidrogenare a alchenelor are loc în sistem heterogen deoarece în condiţiile de lucru : hidrogenul este în stare gazoasă.'. Adiţia hidrogenului Reacţia de adiţie a hidrogenului la alchene (reacţia de hidrogenare) are loc în prezenţă de catalizatori metale fin divizate: Ni.. R-CH.CH 3 Fig.CH-R' ar I X la X la derivat dihalogenat vici nal 40 .. a) 2-butenă. alchenele pot fi gaze sau sub formă de soluţie . 37. R-CH. )C=C( .CH .. În urma reacţiei de adiţie se obţine o moleculă cu structură spaţială. 38.. în care valenţele fiecărui atom de carbon sunt orientate după vârfurile unui tetraedru regulat.. Modelarea reacţiei de adiţie a hidrogenului la etenă. propan 2. Exercitii H H Fig. 2. Denumeşte reacţie obţinut.CH-R' a r I fC.1800 C şi presiuni de până la 200 atm) .CH 2. Pd (Ia temperaturi cuprinse între 80 ...:!. produşii de reacţie (alcanii) sunt în stare fluidă. X2 (X2 = C1 2 .REACTIA . Au loc reacţii de tipul : R-CH-"" CH-R' + X ~ Y ----+.2..I N' R .. CH 3 . Reactiile caracteristice alchenelor sunt reactiile de aditie la legătura 'dublă. 2. privită la microscopul electronic.. prin reacţia de adiţie a hidrogenului la etenă se formează etan (fig ./CH . . Modelarea catalizei eterogne de adiţie a hidrogenului la etenă: modelarea moleculei de etenă în structura catalizatorului de Ni. Scrie ecuaţiile reacţiilor de adiţie a hidrogenului la: a) 1-butenă . Br2' 1 2) la legătura dublă de halogenare) se obţin compuşi dihalogenaţi în care mi de halogen sunt învecinaţi (compuşi dihalogenaţi cei doi ato. vicinall): R-CH -UCH-R' + X ~ X ----+ . 2. În aceste reacţii se s'cindează n'umai legătura 1t şi se formează câte o nouă legătură a . DE ADITIE . la fiecare atom de carbon participant la legătura dublă . 1. 37): CH 2=CH 2 + H 2 • CH 3. În urma reacţiei de hidrogenare a alchenelor se obţin alcanii corespunzători: lr -n.

4l. 2.. Se introduc în balon 5 mL alcool etilic şi câteva bucăţi de porţelan (se poate folosi un balon Wurtz) . diclorometan.2. ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Experienţa se execută CI 2 Br2 1 2 sub nişă. 2.. 2. Fig. Într-un solvent inert (tetraclorură de carbon. care a fost dat alchenelor. 41.CH 2 Br I Br I 1. de către profesor! Mod de lucru . Scrie ecuaţia reacţiei de adiţie a Br2 la propenă. 2. 2. a. 4l. Fig. Reactivitatea halogenilor în reacţiile de adi ţie la alchene. Reacţia de halogenare a alchenelor are loc. apoi bromul şi cel mai greu iodul (vezi fig. Adiţia de clor şi de brom este instantanee şi cantitativă şi se foloseşte pentru recunoaşterea (identificarea) alchenelor şi pentru determinarea lor cantitativă. Încălzirea balonului se face cu atenţie şi cât mai uniform. 40. 39): ecuaţia reacţiei de adiţie a clorului la etenă este etenă 1. Cu ajutorul pâlniei picurătoare se adaugă. de regulă. Numele de olefine.).dibromoetan. La temperatura de aproximativ 170 0 C începe degajarea etenei şi se opreşte încălzirea. Modelarea reacţiei de adi ţie a dorului la etenă. Exercitiu propenă. Scrie ~cuaţia reacţiei de adiţie a CI 2 la produsul de reacţie obţinut. Ce observi? Observaţie: în soluţia din vasul de prindere barbotează un gaz care decolorează soluţia de brom în tetradorură de carbon (vezi fig. Etena este barbotată într-o soluţie de Br2 în CCl4 de culoare brunroşcată . înaintea de producerea reacţiei b. sulfură de carbon. 39. 40. De ce? Fig. CH 2CI 2.). Decolorarea de către etenă a soluţiei de Br2 / CCI 4 .2. în picături mici. CS 2). Exerciţiu . 2. Denumeşte produsul de reacţie obţinut. (vezi fig. Etena reacţionează cu bromul conform ecuaţiei reacţiei chimice: CH 2=CH 2 + Br2---+~ CH 2. Bromul din soluţia de brom se consumă În urma reacţiei cu etena şi soluţia devine incoloră.dicloroetan. după producerea reacţiei 41 . 2. 15 mL de acid sulfuric concentrat. Se prepară etenă prin deshidratarea etanolului (alcoolului etilic) folosind montajul din fig. Denumeşte t!!!!I!I Cel mai uşor se adiţionează clorul. . se datorează proprietăţii lor de a se transforma prin halogenare În compuşi saturaţi cu aspect uleios.De exemplu. CCI 4 .

2. = Aditia . cu ajutorul căreia se poate prevedea modul În care se face adiţia hidracizilor la alchene nesimetrice.Aditia . HBr. este unul dintre primele anestezice locale folosite În medicină . hidracizilor la alchenele simetrice Fig. 42. iar halogenul la atomul de carbon al dublei legaturi care are număr mai mic de atomi de hidrogen. Cel mai uşor se adiţionează acidul iodhidric. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a acid ului bromhidric. HI) se adiţionează la alchene formându-se derivaţi monohalogenaţi satura ţi. 2. hidracizilor Hidracizii. 43. Denumeşte produsul de reacţie obţinut. Reactivitatea hidracizilor în reacţiile de adi ţie la alchene: HI>HBr>HCl.CH-R I alchenă s imetrică derivat monohalogenat. --'. hidracizilor la alchenele nesimetrice În cazul alchenelor nesimetrice.CH 2 CI H la X la De exemplu : CH 2=CH 2 + H CI - I etenă l-cloroetan (clorură de etil). 43). 2. Posibilitatea de adiţie a hidracizilor la propenă. Ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a acid ului clorhidric la propenă este: I Vladim ir Vasilievici Markovnikov (1 837-1901). Aditia . În anul 1870. 2.~_IJ ~ CH2-C~-CH3 X Fig. HX (HX HCI. Exe rciţiu . I i__~_t-~ Nu r . deşi există două posibilităţi de adiţie a atomilor hidracidului . R-CH ~CH-R + H r X - ar a --. care are cel mai mare număr de atomi de hidrogen. CH 3. HBr. 42. apoi acidul bromhidric şi cel mai greu acidul clorhidric (vezi fig.. 4 42 .). chimistul rus V V Markovnikov a stabilit regula care Îi poartă numele. CH 3 -CH-CH I 3 propenă 1 I CI 2-cloropropan (clorură de izopropil). R-CH. r--···'··' T CH 2=CH-CH 3 + H-X 7t . cunoscută sub numele de kelen . Ea se poate enunţa şi astfel: Atomul de hidrogen din molecula hidracidului se fixează la atomul de carbon (participant la dubla legătură). Clorura de etil . CH2 ~CH-CH3+H ~CI---'. de exemplu propena. la 1-butenă . se formează Întotdeauna un singur izomer (vezi fig . ..

monomer (sau mer). prin _ adiţia apei la ~ etenă OH alcool. prin (fig. se leagă Între ele. Adiţia apei la alchenele nesimetrice se face conform regulii lui Markovnikov: I CH2 ~CH-R + H r OH H2S04~ CH 3 -CH-R I alchenă nesimetrică 1 I De exemplu. 44.OH este legată de un atom de carbon secundar). carbon-carbon. numite macromolecule. . n. REACTIA .-fA1n monomer polimer Gradul de polimerizare. De exemplu prin polimerizarea a n molecule de monomer A se obţine polimerul An: nA . 44): adiţia OH alcool secundar (gruparea hidroxil. Imaginea moleculei de 2-propanol (model deschis). I Fig. Alchenele au capacitatea de a se uni Între ele pentru a forma molecule compuse din unităţi identice care se repetă de zeci. Polimerizarea alchenelor este o reacţie de poliadiţie care are loc cu ruperea legăturii 1t din fiecare moleculă de alchenă (monomer) şi formarea de noi legături.OH H2S0 4 CH 3. a. se obţine etanol: H CH 2-CH 2 + H. sute sau mii de ori . DE POLIMERIZARE Procesul În care mai multe molecule ale unui compus. Numărul de molecule de monomer care formează polimerul se numeşte grad de polimerizare.CH 2 OH etenă etanol. formând o macromoleculă (polimer).Adiţia apei Adiţia apei la alchene are loc În prezenţa acidului sulfuric concentrat ş i conduce la obţinerea de alcooli: a R-CH ~CH-R + H r OH H2S04~ R-CH-CH-R a 1 I lai a alchenă simetri că De exemplu .. Denumirea de polimerizare vine de la cuvintele greceşti poly = numeros şi meros =parte. apei la propenă se obţine 2-propanol CH 2= CH-CH 3 +H r OH propenă 1 ~ I H2S0 4 ~ CH 3 -CH-CH 3 OH 2.propanol (alcool izopropilic). n şi masa molară . 2. M care j:aracterizează un polimer sunt valori medii (uneori notate fi şi M). este numit polimerizare. 2. 43 .

se poate considera că masa de monomer este egală cu masa de polimer obtinută. 44 . numită uzual clorură de vinil.Ecuaţia generală a reacţiei chimice de polimerizare a unei alchene este: n n CH2 ~ CH -----+ R monomer polimer. ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a propenei şi denumeşte polimerul. c) calculează masa de polietenă obţinută . . 2. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a cloroetenei. prin polimerizarea etenei se (polietilena) (fig. şi se obţin 1. 80 mmonomer = mpolimer.CHr propenă polipropenă (polipropilenă). 4 REACTII DE OXIDARE • Alchenele se oxideaz.6 kg etenă polimerizează Mpolimer Mmonomer b) n = = 42000 = 1500 Fig. 2. Rezolvare: n CH 2= CH -----+ l i n CH 3 CH 3 ~CH2. Exercitii . Pnn pOhmerizarea a 2 kg de etenă se obţine polietena cu masa molară 42000 g / moI. Scrie . deci 100 . Ştiind că doar 80% din etena introdusă polimerizează se cere : a) scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc. Modelarea reacţiei de polimerizare a etenei.ă mai uşor decât alcanii: reacţii de oxidare a alchenelor au loc sub acţiunea agenţilor oxidanţi. 45): n CH 2=CH 2 -----+ -fCH 2 . 28 c) Într-o reacţie de polimerizare ce are loc cu un randament de 100%. De exemplu. 1. În funcţie de agentul oxidant folosit şi de condiţiile de lucru . 2. Rezolvare: a) Verifică răspunsul cu reacţia scrisă mai sus. 2 = 1. 45. Rezolvare: n CH 2= CH -----+ CI Problemă I .6 kg polietenă . Reacţiile de oxidare a alchenelor decurg În mod diferit şi conduc la compuşi diferiţi. ...CH21n etenă I obţine polietena polietenă (polietilenă) . b) calculează gradul de polimerizare al polietenei.

b. după producerea reacţiei. de către profesor! Mod de lucru. Pentru stabilirea numerelor de oxidare ale atomi/or de carbon din compuşii organici se foloseşte următoarea regulă empirică: cu Fiecare atom de carbon dintr-un compus organic.2-etandiol (glicol). Se prepară etenă ca în experimentului descris la pag. • Ecuaţia generală a reacţiei chimice de oxidare blândă a alchenelor poate fi scrisă În mod simplificat punând În evidenţă doar reactivii şi produşii de reacţie compuşi organici: . De exemplu . 2.5% şi 5 mL soluţie de Na2C03 5%. În această reacţie are loc ruperea legăturii 7t.OH la cei doi atomi de carbon vecini (dioli vicinall). Pentru a calcula coeficienţii În ecuaţiile reacţiilor chimice de oxidare a compuşilor organ ici se foloseşte procedeul Învăţat În clasa a IX-a la capitolul echilibre cu transfer de electroni. Împreună substituenţii lui (exclusiv alţi atomi de carbon) este considerat o entitate În care suma algebrică a numerelor de oxidare ale tuturor elementelor componente este O. 46). cu evidenţierea tuturor reactivilor şi a produşilor de reacţie şi precizarea coeficienţi lor stoechiometrici. se execută sub nişă. . 2. prin oxidarea blândă a etenei se obţine etandiol: CH 2 =CH 2 KMn04' HO-. 41. • Ecuaţiile reacţiilor chimice de oxida re a alchenelor se pot scrie şi complet. H2 0 a R-CH~CH-R' ~ R-CH-CH-R' Ia la OH OH slab bazică alchenă diol vicinal R şi R' pot fi radicali alchil identici sau diferiţi.Oxida rea Reacţia blândă de oxidare a alchenelor cu soluţie apoasă neutră sau de permanganat de potasiu (reactiv Bayer) este numită oxidare blândă. De ce? Experienţa Etena reacţionează cu reacţiei chimice: soluţia de KMn04 conform ecuaţiei Fig. înainte de producerea reacţiei. Etena se barbotează într-un vas în care se află 20 mL soluţie violetă de KMn04 0. ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ. 45 . 46. H2 0 ~ etenă 1. Sub acţiunea agentului oxidant se rupe numai legătura 7t din legătura dublă şi se formează dioli: compuşi care conţin două grupări hidroxil.1JL KMn04' HO-. Ce observi? Observaţii: se observă decolorarea soluţiei de KMn0 4 şi apariţia unui precipitat brun (fig. Reacţia etenei cu KMn0 4 în mediu neutru sau bazic: a. ca şi În cazul unei reacţii de adiţie şi se obţine un compus saturat stabil.

N. Mn Ix2 coeficienţii astfel determinaţ i pentru cele două drept coeficienţi ai speciilor oxidante şi reducătoare participante la reacţia redox: 46 . 2.CH 3 + -21 +1 -21 OH Mn02 ~ +4 -2 + KOH OH +1 ţiale (semireacţii) 3.O. C Mn 5. = +1 . Calcul~ază Rezolvare: C legat numai de atomi de H şi de alt atom de Care N.O. Scrii ecuaţia reacţiei redox fără coeficienţi : urmă­ CH 2 =CH-CH 3 + KMn04 + H20 • CH 2-CH .CH .pentru fiecare legătură C . -2 +1 -1 +1 Stabileşti şi (reactivi N. legat În plus de un atom de O din grupa -OH . = -1 .CH 3 + Mn0 2~ + KOH OH I OH I 2.C i se atribuie carbonului N. = -3. al atomului de C. O. Identifici atomii care Îşi de oxidare modifică şi N. Sau se poate proceda astfel: . are NO = -1 . . = O . O. Scrii semireacţii +3e-. CH 2. i se atribuie carbonului N. şi scrii procesele parde reducere care au loc: -1eI -2 +1 -1 +1 +1 +7 -2 CH 2=CH-CH 3 + KMn04 + H2 0 I -2 C -1 C +7 Mn L 1 -1+1 +4 -2 • CH 2-CH-CH 3 + Mn02 ~ + KOH -21 +1 .O.pentru fieGare legătură C-H . pentru fiecare atom din fiecare compus produşi de reacţie redox) : -1+1 0+1 +1 +7 -2 CH 2 =CH-CH 3 + KMn04 + H20 - ---+. Calcularea N.O.21 +1 OH OH J 1 -1e-1e+3e- • • -1 C o C +4 Mn 4. Pentru cercul de chimie Exercitiu . .. 47.pentru fiecare legătură C . Pentru a stabili coeficienţii stoechiometrici se parcurg toarele etape: 1.O.O.legea conservării masei şi a sarcinii electrice şi de faptul că numărul electronilor cedaţi În procesul de oxidare trebuie să fie egal cu cel al electronilor acceptaţi În procesul de reducere: -2 -1 e-1 • C -1 • C x3 . 47).heteroatom i se atribuie carbonului N.OH Fig. pentru fiecare din atomii de C din molecula etanolului (vezi fig . 2.. celălalt atom de C. Echilibrezi semireacţiile scrise În etapa 3 ţinând seama de: .

De ce? Etena a reacţionat cu soluţiile de agenţi oxidanţi În mediu acid conform reacţiilor chimice: KMn04' H2S04 CH 2=CH 2 ~ 2 CO 2 + 2 H 20 CH 2=CH 2 prezenţa b. dar în vas pune 20mL soluţie portocalie de K2Cr20 7 0. . 2. b. 2.4 Oxidarea Experienţa energică ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ se execută sub nişă.15 moli de propenă se oxidează cu o soluţie apoasă Problemă de KMn04 de concentraţie 0. Ce observi? Observaţii : se observă decolorarea soluţiei de KMn04 (fig. Calculezi coeficienţii celorlalte specii chimice participante la reacţie pe baza legii conservării masei: I I . Imaginea grupei funcţionale -eOOH. 48. . soluţie care conţine Cr3+. Ce observi? Repetă experienţa. ~ CO 2 + H2 0 + R. Reacţia Fig. 50. 47 Fig.. de către profesor! a. 2.a) şi schimbarea culorii soluţiei de K2Cr20 7 (fig.3CH 2=CH-CH 3 +2 KMn04 + H20 ------.R (fig . deci are doi atomi de hidrogen (=CH 2) radicalul se oxidează până la CO 2 şi H20 .COOH (fig. Se produce ruperea legăturii duble C = C şi se formează amestecuri de diferiţi produşi de oxida re.5% şi 5 mL soluţie de H 2S0 4 20%. b). Imaginea grupei . R . ° cantitate de 0.când atomul de carbon implicat În dubla legătură nu conţine hidrogen se formează un compus carbonilic. 2. Exemple: Fig. . În funcţie de structura iniţială a alchenei. se formează un acid carboxilic. 41. 2. cu soluţie de KMn04.când atomul de carbon implicat În dubla legătură conţine hidrogen. cu soluţie de K2Cr20 7: l. (după oxidarea etenei). Mod de lucru. etenei în mediu acid: a. Astfel: .CO . 49). 48. soluţie de K2Cr207. 48. 50).5 M.CH . Calculeaza volumul soluţiei apoase de KMn04 c· o nsumat şi masa de diol obţinută . 2. 3CH 2.când atomul de carbon implicat În dubla legătură este la capătul catenei.5% şi 5mL de H 2S04 20%.H2S04 ~ 2 CO 2 + 2 H20 Oxida rea energică a alchenelor se face cu K2Cr207 În de H2S0 4 sau cu KMn0 4 În prezenţa de H2S0 4. R .COOH acid carboxilic. K2Cr207.CH 3 + 2Mn02+ + KOH OH OH 6. Se prepară etenă ca în experimentului descris la pag. o cetonă. funcţionale carbonil 5c=O. Etena se barbotează într-un vas în care se află 20 mL soluţie violetă de KMn04 0. 2. 49. 2.

R-CH ~=C-R' K2Cr207. H3 O+ ~ ~ I CO 2 + H20 + R-9 =O R' cetonă 1 R-L~JH-R' a. 1. H CH 3 -CH 2-COOH şi propanonă. H3O+ ~ R-COOH +R'-COOH 1 1 acid carboxilic acid carboxilic I I R-COOH + R-9 =O R" acid carboxilic cetonă 1 . 1 R b. -2+1 5CH 2 = Rezolvare : Scrii ecuaţia reacţiei de oxidare şi stabileşti coeficienţii. 2. 51.CH 3 Denumeşte y Problemă . Rezolvare: 0= C .I I I CH2 ~:C-R R' 1 K2Cr207. 51). 46: o -2 +1 +7 -2 +4 -2 +2 -2 C-CH 2.4 M de KMn04 În mediu de H2S0 4.CH 2-CH 3+4K2S0 4+ 8MnS04 I I CH 3 CH 3 -2 C -6e-2e- • • +4 C +2 C x5 o C 48 +7 Mn +5e- ~ +2 Mn Ix 8 . acidul propanoic. b. alchena care prin oxidare cu KMn0 4 În prezenţa de H2S0 4 concentrat formează acid propanoic.. R Fig.CH 3 +8KMn04 +12H 2S0 4 ---+ 5C02 +17H 20 + 50=C . 2. propanonă. 3 (vezi fig. 1" R-C i =C-R'" ~ 1 R' ce tonă 1 R" cetonă . Imaginea moleculelor de: a.2 moli de 2-metil-1-butenă se oxidează cu o soluţie 0. R 1" R-9 =O + R"'-9 =O Exercitiu . (modele deschise). O cantitate de 0. aşa cum ai Învăţat la pag.. Calculează volumul de soluţie de KMn04 consumat În reacţie .

2 moli propenă .. . 8 moli KMn04 0. ... 2... DE SUBSTITUTIE .. .. OXIDAREA COMPLETĂ (ARDEREA) Alchenele ard În oxigen sau În aer. .32 moli KMn04.. . 52).. 53. Atomi de C alilici şi atomi de H din poziţia alilică.. atomi de hidrogen in poz~ie alilică REACTIA ... de halogenarea În poziţia alilică Reacţiile de substituţie nu sunt caracteristice alchenelor... l-cloro-2-propenă (clorură Fig. Reacţia Fig... ....... .4 moli KMn04 V mL soluţie KMn04 0.. Volumul de soluţie apoasă de KMn04 0. Alchenele nu se folosesc drept combustibili deoarece la temperatura de ardere pot avea loc reacţii de polimerizare... . Clorura de al il este folosită pentru obţinerea industrială a glicerinei.x moli KMn04 x = 0. . cu clor sau brom. Atomii de hidrogen de la atomul de carbon legat de un atom de carbon implicat Într-o dublă legatură .. numărul de moli de KMn04 care se consumă În reacţia de oxidare: 5 moli 2-metil-1-butenă . nC02 + nH 20 + Q... ....4 M. 0.4 M. 0. . la temperatură ridicată are loc substituţia anumitor atomi de hidrogen (mai reactivi) din catena saturată a alchenelor cu atomi de clor sau de brom...... se calculează astfel: 1000 mL soluţie KMn04 0. la temperaturi ridicate (500-600 0C) .---I"~ 2C0 2 + 2H 2 0 + Q ... ...... . bl SDDoC.Calculezi . Din acelaşi motiv trebuie evitată prezenţa alchenelor În benzină .4 M. .. Totuşi . 52. .. . CH =CH-b-CI + HCI 2 I H clorură de alii H propenă de alil). 49 .... .. atomi de carbon alilici 302. . Ele se oxidează complet la dioxid de carbon şi apă . ci hidrocarburilor saturate. Ecuaţia generală a reacţiei de ardere a alchenelor este: până 3n C nH2n + 202 Exerciţiu . 2... 2. 53) : + propenă 1 + CH =CH2 V r'H - I l - +-C -I ~I I J ----.. . adică din poziţia alilică (vecină dublei legătun) sunt mai reactivi decât atomii de hidrogen de la ceilalţi atomi de carbon din catena unei alchene (vezi fig... Se formează un compus monohalogenat nesaturat...4 M....... are loc substituţia atomului de hidrogen aflat in poziţia alilică.... Q ... ....... 2. .. pe baza ecuaţiei reacţiei chimice.. eliberând o cantitate de energie... ..32 moli KMn04 V = 800 mL soluţie KMn04 0. Modelarea reacţiei de clorurare a propenei în poziţia alilică... Scrie ecuaţia Rezolvare: C 2H4 + reacţiei chimice de ardere a etenei În oxigen . De exemplu clorurarea propenei la 500 0C (vezi fig . Prin tratarea unor alchene inferioare.

2. • . etilenglicol (folosit ca antigel). . " ~\ '~ I ~ • . . . . coloranţi.~ . compoziţia cărora intră Rezistentă agenţilor chimiei L .materii prime pentru obţinerea altor compuşi chimici: etanol. q ....'·' I . . 1. mecanică Izolatori Preţ chimiei termici de cost redus Elasticitate MASE PLASTICE 11l#$h:!. sub aspectul funcţionalităţii lor (vezi fig .. .ti!' . 56). glicerina..t '. . . o anumită proprietate poate deveni avantaj sau dezavantaj. Astfel. . cu largă utilizare. 2. antioxidanţi) adăugate pentru a le conferi proprietăţi superioare. c. 2. .utilizare. Fructele şi legumele se coc mai repede (coacere forţată) în prezenţa etenei. . propanol. La folosirea unui polimer trebuie luată În considerare corelaţia proprietăţi . Dezavantajul lor major este că nu sunt biodegradabile.~. Din acest motiv obiectele din materiale plastice folosite trebuie să fie colectate separat şi distruse sau reciclate industrial. Alchenele cu cele mai multe direcţii de valorificare practică sunt etena (vezi exemple în fig ..:. În raport cu materialele pe bază de produse din natură .. (mase plastice) înlocuiesc metalele. 54) şi propena. unde transferul termic reprezintă o condiţie a utilizări i. 2. În fabricarea unor articole tehnice. 56. precum şi înflorirea şi coacerea fructelor şi a legumelor (vezi fig. 1 . 54."'. \ . .' . 50 .:. Compuşii macromoleculari. 1. PRACTiCĂ A ALCHENELOR •~ '. 55) . masele plastice au atât avantaje cât şi dezavantaje. Industria farmaceutică Băuturi alcoolice PoIietenă ClorurA deelll Solven~ Etanol ETENĂ 1. Scrie ecuatia reactiei chimice care are loc între clor la 5aa O C.Exerciţiu . lemnul. ~. Îmbrăcăminte etc..«._ \- Fig.' :J ~ '\ . '' \ t: ·. . etena şi propena sunt monomeri pentru obţinerea polietenei respectiv a polipropenei (vezi lecţia "Mase plastice"). calitatea de izolant termic este un avantaj dacă polimerul se foloseşte la confecţionarea de tâmplărie tip termopan . dar este un dezavantaj În cazul vaselor de bucătărie cu interiorul acoperit cu polimeri. . . .stimulatori ai proceselor vegetative: etena accelerează încolţirea seminţelor.... Proprietăţi Direcţii de valorificare practică a etenei. {4f .'.. . ' 1-butenă şi 4 IMPORTANTA .:»..2 dicloroetan Derivaţi halogenaţi ~-----~ Industria ~ Etandiol (Etilenglicol) Oltld deetană cosmetica PVC ~ Lichid anllcongelant Fig. 2.. pielea. ambalaje. 't~. optice superioare la acţiunea MASE PLASTICE Materialele plastice sunt produse tehnologice de sinteză În un compus macromolecular sintetic şi alte substanţe (plastifianţi. . solvenţi şi acid acetic.1 -. (" .1'. " o'· ' ~. 2.i ':J:k.monomeri pentru obţinerea de mase plastice. ~ " S: . '~ . De exemplu. • -' . (folosită în industria farmaceutică şi cosmetică) . I t' .iGifi 1 p~luanţi Tmbătrânire Rezistenţă Conductivitate scăzute Fig. Ele sunt folosite ca: . dar în egală măsură ei pot fi consideraţi materiale noi cu proprietăţi superioare compuşilor naturali. atât În industrie cât şi În viaţa de zi cu zi. . 55. Câteva avantaje şi dezavantaje ale maselor plastice.

se prelucrează numai la rece. Fig. PRACTICE • Polietena este produsul de polimerizare a etenei. Clasificarea maselor plastice.pot suferi deformaţii permanente. ambalaje pentru produse alimentare şi farmaceutice (vezi fig . c. Tabelul 2. polietenă. se obţine polietenă cu grade diferite de polimerizare şi deci cu proprietăţi diferite .termoplaste . 2.CLASIFICAREA MASELOR PLASTICE O După comportarea la deformare. polistiren. 58.elastomeri . se cunosc mase plastice: . ambalaje şi obiecte de uz caznic. . Cu cât presiunea de polimerizare este mai mare. În tabelul 2. b. • Polistirenul este un polimer cu proprietăţi dielectrice foarte bune. Din polipropenă se pot obţine folii .se înmoaie la încălzire şi se întăresc la răcire.termorigide . dată fi ind marea lor elasticitate. 58. flacoane. în schimb rezistenţa sa la agenţi chimici creşte. Polietena se utilizează la: izolarea conductorilor şi cablurilor electrice.pot fi deformaţi numai temporar.a) . -fCF2-CF27n politetrafluoroetena (teflon) APLICATII . ea poate fi trasă În fire . Se utilizează la obţinerea' polistirenului expandat (vezi fig. fabricarea de tuburi. Polipropena este recomandată pentru articole care vin în contact cu alcoolul etilic concentrat (vezi fig . Cele mai ultilizate tipuri de polietenă sunt cele de presiune ridicată şi cele de presiune joasă . în plus. 2. În funcţie de presiune (5-1500 atm) şi de celelalte condiţii de fabricaţie . c. 2. Obiecte din: a. masele plastice pot fi: . în care gradul de polimerizare variază între limite foarte mari (18000 800000) . polipropenă. 2. • o - Comportaref la deformare MASE PLASTICE Corn ortarea la * Încălzire i@uiolo!@1tâ'J Termorigide Fig. • Polipropena are proprietăţi şi utilizari asemănătoare cu polietena. cu atât densitatea şi elasticitatea polimerului sunt mai mici . seringi.c) şi a unei largi b. deoarece nu se topesc la încălzire (vezi fig. cutii. 2. O După comportarea la Încălzire .plastomeri . protejarea suprafeţelor împotriva coroziunii .b).. stabil la acţiunea diverşilor agenţi chimici. 58. Principalii polimeri vinilici. 51 . 2. 57). 58. . Monomer Formulă Polimer Formulă Denumire etenă Denumire polietenă polipropenă CH 2 =CH 2 CH 2 =CH -f CH 2 -fCH 2 - CHi1n I propenă CH 3 CH 2 -CH C6H5 CH 2 =CH CH7I n CH 3 CH7I n C6H5 CH7I n CI I stiren clorură -fCH 2 - polistiren policlorură I de -fCH 2 - CI CF2 =CF2 vinil tetrafluoroetena de vinil (PVC) a. 57.5 sunt înscrişi câţiva monomeri vinilici. 5. (etena şi principipalii monomeri derivaţi din ea) şi polimerii proveniţi din aceştia.

O Denumirea alchenelor se face prin Înlocuirea sufixului an cu În numele alcanului corespunzător. O Alchenele au proprietăţi fizice asemănătoare alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon. O Masele plastice stau la baza unor obiecte folosite În toate domeniile de activitate. 3. polic1orură de vinil. 59. localitate. • Politetrafluoroetena (teflonul) este un foarte bun izolator electric. Se foloseşte În industria chimică şi aeronautică. Fig. Articolele din policlorură de vinil rezistă la acţiunea diverşilor agenţi chimiei şi atomsferici. de poziţie (n ~ 3) şi geometrică (n ~ 4). Acest polimer se îmbibă cu fracţiuni petroliere. Poluarea cu mase plastice uzate şi deşeuri. Teme care pot fi dezvoltate În realizarea de referate: 1. Deşeurile trebuie colectate şi distruse sau reciclate. putând fi uşor îndepărtată.b). Produsul rezultat sub formă de blocuri este mai uşor decât pluta. .a. 59. urmată de Încălzirea lor. Măsuri de luptă împotriva acestui tip de poluare.-. 2. pe plan local (şcoală . ·Concluzii o Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care conţin o legătură covalentă dublă enă )C=C( 'şi au formula moleculară Cn H2n (n > 2). 4. Poli(2-metil-propena) cunoscută şi ca poli(izo-butenă) este componentul principal al produselor utilizate la depoluarea deversărilor de fracţiuni petroliere În apele marine. chiar la temperatură ridicată şi nu este inflamabil. b. O Alchenele au izomerie de catenă (n ~ 4). Avantajul metodei constă în aceea că polimerul poate fi regenerat. Teflonul este inert la acţiunea agenţilor chimiei. O utilizare importantă a articolelor din policlorură de vinil se datorează caracterului său de izolant termic şi electric. precum şi a unor foi cu sau fără suport textil (linoleum). corosive sau la temperaturi ridicate (vezi fig. O Etena şi propena au o mare importanţă practică. Aplicaţii practice. dar nu sunt rezistente la Încălzire. Obiecte din: a. când are loc expandarea (creşte diametrul perlelor şi acestea se sudează Între ele). iar fracţiunile petroliere înglobate pot fi recuperate prin distilarea acestora din amestecul rezultat la depoluare. polimerizare (specifice sistemelor nesaturate) precum şi la reacţia de substituţie În poziţia alilică .a) . O Alchenele participă la reacţii de adiţie. 52 . 2. conducând la o masă vâscoasă. b. Aceste proprietăţi au fost valorificate practic şi prin fabricarea vaselor de bucătărie care au partea interioară acoperită cu un strat subţire de teflon. Tâmplăria termopan este confecţionată din policlorură de vinil (vezi fig . ce pluteşte la suprafaţă apei un timp îndelungat. Policlorura de vinil (PVC) este utilizată pentru obţinerea de tuburi şi ţevi . Polistirenul expandat este obţinut prin tratarea perlelor de polistiren cu n-butan sub presiune. sub formă de piese sau straturi izolatoare. fiind materii prime pentru sinteza altor compuşi organici. care funcţionează În medii . fiind folosit la ambalaje pentru piese casabile sau deformabile şi ca material izolator termic şi fonic. locuinţă). Conductivitatea termică a unor polimeri este de cel puţin 200 de ori mai mică decât a oţelulului. 59. game de articole de uz casnic sau de interes sanitar şi igienic. oxidare. 2. deosebit de folosiţi În viaţa de zi cu zi. teflon.

d) 2 .CO . Se cere: a) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc. b) 3-eti l-3-butenă . Se cere: 1) calculează volumul de aer necesar arderii .2 cm 3 de C 4H 10 şi că doar 30% din alchena A (obţinută cantitativ În procesul de cracare) participă la reacţia cu clorul. b* ) b) 2 . 8. 7. 3-dimetil-2-pentenă . Se cere: a) calculează compoziţia amestecului de hidrocarburi În % molare. b) acetonă (CH 3 . e) 3-etil-1-pentenă. 4. C 5 H1Q. Precizează care dintre alchenele de mai sus sunt izomere Între ele şi calculează compoziţia procentuală a acestor alchene. conţine 6 atomi În 6. şi denumeşte . e) scrie ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a omolog ului alchenei A. Ecuaţiei reacţiei chimice este: 1. . este trecut Într-un vas care conţine soluţie bazică de KMn04 0. alchenă necunoscută . izomerie geo- a) 4-etil-3-metil-2-pentenă . a) Determină formula moleculară a alchenei necunoscute şi scrie formula ei de structură. considerând că Întregul volum de alchene a fost oxidat. Identifică şi denumeşte substanţele necunoscute: A-C . A . Scrie formulele de structură ale următoarelor alchene: a) 3-metil-2-pentenă . 2) calculează compoziţia procentuală. Precizează care dintre aceste formule moleculare corespund unor alchene şi scrie formulele de structură ale izomerilor alchenelor respective. ° -3*. moleculă. Un volum de 134. a amestecului gazos obţinut (apa este În stare de vapori). C 4H s . aflate În raport molar 1:2.CH2 H2S04~ CH 2 = CH2 +H2 0 I OH a) Calculează volumul de etenă care se poate obţine din 400 mL de alcool etilic de concentraţie 96% şi având densitatea 0. metodă de obţinere a etenei În laborator se bazează pe deshidratarea alcoolului etilic. Într-un vas cu soluţie de brom de concentraţie 2% s-au barbotat 6 . C 6 H 14 .COOH).CH 3 ) şi acid propanoic (CH 3 .le Precizează care dintre ele prezintă conform IUPAC. e) calculează masa de precipitat brun depus. b) calculează masa de compus C obţinut. CO2 şi H20 .05 9 de alchenă necunoscută adiţionează 560 cm 3 de H2. În procente molare. 1. a) Denumeşte conform IUPAC următoarele alchene: Precizează care dintre alchenele de la punctul a) prezi ntă izomerie geometrică. e) 2-etil-1-butenă .CH 2 .8 g/mL. A . 2. Se cere: a) scrie ecuaţiile reacţiilor B ° . 53 ~ CH + A 4 A~D chimice din schemă.4 cm 3 (măsurat În condiţii normale) de amestec de etenă şi propenă. Scrie formulele de structură ale următoarelor alchene metrică . b) calculează masa de soluţie de brom care a fost decolorată de amestecul de hidrocarburi. Se dau următoarele formule moleculare: C 3Hs. Se consideră schema de reacţii : C H1Q 4 +HCl t<6S0oC CH 3 .EXERCIŢII ŞI PROBLEME b) scrie formula de structură a omolog ului superior al alchenei A.02 M. ştiind că s-au supus cracării 67. 5. Se cere: a) determina formula moleculară a alchenei necunoscute.COOH) . 9.8 mg. 10*. 11*. 2-dimetil-3-hexenă .72 cm 3 amestec de etan şi etenă şi s-a constatat o creştere a masei vasului cu 2 . b) calculează volumul soluţiei de KMn04 necesar oxidării amestecului de alchene. Scrie formulele de structură ale alchenelor care prin oxidare cu KMn04 În prezenţă de H2S04 formează : a) acid acetic (CH 3 . b) Calculează masa de alcan obţinută dacă reacţia are loc cu un randament de 60%. b) Întreaga cantitate de etenă obţinută la punctul a) se arde.

2-dibromoetan . alchenă .TESTE Test 1 1. 1 punct . 1 punct III. .3 kg de kelen .. izomeri de poziţie ..COOH... Propena . ... .. ştiind că s-au obţinut 188 mg de 1.. . 1 punct b) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a apei la alchena C4Ha. A. 1 punct III.. c) Prin arderea a 2 moli de etenă se obţin 4 moli de CO 2.. izomerie geometrică.. ... Timp de lucru: 50 minute. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc. a) Scrie formulele de structură ale alchenelor izomere cu formula moleculară C 4Ha . 1 punct din oficiu . b) Cis-2-butena are punctul de fiebere mai mare decât trans-2-butena .. (2-butena / propena) 4..6 cm 3 amestec de etenă şi propenă se barbotează Într-un vas cu apă de brom . Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1.. 1 punct din oficiu .1M se introduc 1.. se cere: a) scrie formula de structură a pentenei care a fost supusă oxidării. (3/4) 3.... CH 3 .. În reacţiile de adiţie se scindează legături . Alchena care prin oxidare energică formează numai acid acetic.. se cere: a) scrie ecuaţia reactiei chimice de polimerizare a etenei .... b) calculează gradul de polimerizare al polietenei şi masa de etenă supusă polimerizării... În urma reacţie de polimerizare a etenei s-au obţinut 150 t polimer. 2-pentena . . 2 puncte V. . La oxidarea cu soluţie bazică de KMn04 se rup legături .. (C n Hn+2 / Cn H2n ) 2. şi completează următoarele eCl:laţii ale reacţiilor chimice: A + CI 5aaOc ~ ° 2 A A + H2 0 H2S04~ 2 puncte IV.453. 2 puncte b) scrie ecuaţia reacţiei chimice de oxidare cu K2Cr207 În prezenţă de H2S0 4 a pentenei determinate la punctul a). (este / nu este) 1 punct II. ...... Determină alchena A.. Încercuieşte afirmaţia incorectă. Calculează compoziţia amestecului de alchene.. C 5 H 10 .. 2 puncte IV......... a) Alchenele participă la reacţii de adiţie . d) Pentena este omologul superior al etenei. . Reacţia comună a alchenelor cu alcanii este .. .. .. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1. Ştiind că În reacţia care are loc se consumă 200 mL soluţie de K2Cr207... . ştiind că randamentul reacţiei este de 70% . Kelenu! (clorura de etil) este utilizat În diverse sinteze organice şi ca anestezic slab În stomatologie.... În procente molare. 89.. (cr/7t) 4... (cr / 7t) 3. . (prezintă / nu prezintă) 2..4 g de pentenă. 1 punct b) Calculează volumul de etenă de puritate 80% necesar obţinerii a 90 . (adiţia / substituţia) 1 punct II. .. Alchenele au formula generală . Într-o soluţie acidulată de K2Cr207 de concentraţie 0.. 1 punct Timp de lucru: 50 minute.. care conţine un atom de carbon cuaternar.. 54 . 2 puncte Test 2 1. este . şi denumeşte-le... Cunoscând că masa molară a polimerului este 39200 g/mol şi că 15% din etena introdusă nu polimerizează... solubilă În apă . are densitatea În raport cu aerul 1. Hexena prezintă ... a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice prin care se obţine clorura de etil din etenă ..

. b. ALCHINE DEFINITIE. 60. se Înlocuieşte n cu valori întregi şi succesive. Formula de Formula restrânsă proiecţie de structură plană HC=CH şi Denumire Etină 1 C2H2 C3H4 H-C=C-H H I 1. Alchinele au formulă generală: Cn H2n-2 . formulă restrânsă de structură plană. Alchinele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conţin În moleculele lor o triplă legătură Între doi atomi de carbon.3.1. 2-propinil.se numeşte 2-propinil (sau propargil). Fig. Formulele n • Formula moleculară a.1. d. 2 H-C=C-C-H H H H I I I I I CH=C-CH 3 Prop ină 2. DENUMIRE.cu triplă legătură la capătul catenei (alchină marginală).2. formula Lewis. model spaţial. Dacă în formula generală a alchinelor. Din acest punct de vedere alchinele pot fi: . 2. 55 .C4 . b. 3 C4H6 H-C=C-C-C-H H H H I I 1-but ină H I I 4 C4H6 H-C-C=C-C-H H H CH 3-C=C-CH 3 2-but ină de Alchinele se mai numesc şi acetilene de la denumirea uzuală acetiienă.se numeşte etinil. C:: C··H H-C=C-H CH=CH c. 61. c.60). Denumirea radicalilor monovalenţi proveniţi de la alchine se face prin înlocuirea sufixului ină cu inil (alch ină ---. 2. Imaginea a doi radicali alchinil: a. C 2 H2 a primului termen din seria alchinelor (vezi fig. Formule de structură pentru etină (acetilenă) : a. alch ini~. 2. Denumire Denumirea alchinelor se face prin înlocuirea sufixului an cu ină în numele alcanului corespunzător. începând cu 2. Începând cu cel de al treilea termen al seriei omoloage a alchinelor. a. Tabelul 4. denumirile alchinelor C2 . (n ~ 2). H. de exemplu (vezi fig. d. Denumirea alchinelor cu catenă ramificată se face după reguli asemănătoare cu cele stabilite de IUPAC pentru denumirea alchenelor cu catenă ramificată şi învăţate la capitolul Alchene. SERIE OMOLOAGĂ . C n H2n . 61): radicalul HC=C. model compact. iar radicalul HC=C-CH 2 . etinil. se obţine seria omoioagă a alchinelor. În denumire se precizează poziţia triplei legături. CH=C-CH 2 -CH 3 Fig. Câteva exemple sunt date în tabelul 4.cu tripla legătură în interiorul catenei (alchină internă).2 . de proiecţie.. 2. 2. b. b. imaginea moleculei: 1.

204 A şi a legă­ turii. Pentru cercul de chimie Cum se formează această legătură triplă? Pentru a răspunde la această Întrebare priveşte fig . 2. 63. orientarea în spaţiu a legă­ turilor 7t din legătura triplă. Reprezentarea formării legăturii triple: a. 2. c. l-hexină. 2. fig. Prin Întrepătrunderea orbitalilor de tip sp se formează o legătură de tip 0'. Fiecărui atom de carbon Îi mai rămân câte un orbital de tip sp prin care să formeze legături simple o' cu hidrogenul. În starea de valenţă.c. atomii de hidrogen legaţi de atomi de carbon la o legătură triplă au caracter slab acid. 2. Astfel Între cei doi atomi de carbon s-a format o legătură triplă (fig . În starea de valenţă atomul de carbon are acum doi orbitali de tip sp şi doi orbitali p (care nu şi-au modificat forma şi energia). Imaginile moleculelor de: a. c.STRUCTURA ALCHINELOR Structura unei alchine se deosebeşte de structura alcanului corespunzător (care are acelaşi număr de atomi de carbon). propină. Interacţia Între orbitalii de tip p. 2.este de 1. Compusul care se formează are formula C2 H2 şi geometria prezentată În fig . Acest lucru face imposibilă rotaţia liberă În jurul legăturii triple. b.b) şi care se numesc orbitali sp. 62. 62 . Atomul de carbon implicat Într-o triplă legătură formează două legături coplanare. 56 participanţi În consecinţă . Fig. 63.. 2. Imaginea celei mai simple alchine. 62. 62 . n 0+ 8. C2 H2 : etina sau acetilena este redată În fig . În care sunt indicate unghiurile dintre legături. atât Între ele. formarea legăturii cr şi a celor 2 legături 7t . precum şi lungimea acestora. 62. 62. d. Structura a1chinelor: a. 63. 2. model deshis al etinei.8+ H':""C=C":"H . având polul pozitiv la atomul de hidrogen şi polul negativ la atomul de carbon triplu legat: f\. determină formarea a două legături de tip 7t. 2.0.a) .57 A (vezi fig. geometria orbitalilor sp. prin prezenţa unei legături covalente triple Între doi atomi de carbon -C=C. cât şi pe planul În care se situează legă­ tura o' (fig .a. Planurile În care se găsesc cele două legături 7t sunt perpendiculare. 63. 2.b). între 2 atomi de C.e. . b. Geometria orbitalilor sp este una coaxială (digonaIă) vezi fig. a.. b. 2. 63. Fig. 64. legăturile chimice în molecula de C2H 2. Fig. formarea celor 2 orbitati sp.a) . Legătura triplă este formată dintr-o legătură o' şi două legături 7t. dacă se combină 1 orbital de tip s cu 1 orbital de tip p se formează 2 orbita li cu aceeaşi geometrie şi energie (v. orientaţi perpendicular Între ei şi perpendicular pe planul În care se situează legătura 0'. Prezenţa celor două legături 7t face ca legătura triplă din acetilenă şi din alchinele marginale (care au legătura triplă la capă­ tul catenei) să fie polară. =C.d). structura învetişului de electroni al atomului de C. cu unghi de 1800 Între ele şi două legături 7t (vezi fig. Fiecare atom de carbon participă la formarea legăturii chimice dintre 2 atomi C cu câte un orbital de tip sp şi cu câte doi orbitali de tip p. o Lungimea legăturii triple -C=C. Fiecare dintre aceşti orbitali sp este ocupat cu câte un electron.+ H-C=C-H b.-H dintre carbonul participant la tripla legatură şi H este de 1. (modelul deschis). e. 2. Atomul de carbon aflat În această stare de valenţă se combină cu alt atom de carbon aflat În aceeaşi stare de valenţă . 2.

Valorile temperaturilor de topire . La OCC. a. Alchina p. Acetilena este solubilă şi în solvenţi organici. fierbere şi de topire ale alchinelor C2 . . l-butina. ~ Scrie f~rmulele de structură alchinele izomere cu formula molecu l ară CsHa. În stare lichefiată . 2-butina.izomer de catenă : HC=C-CH-CH 3 I CH 3 3 -meti l.l -butină. FIZICE Tabelul 2. Fig.oC -84 -23 +8 +27 +40 p. p. Acetilena nu poate fi transportată. În seria omoloagă a alchinelor se constată o regularitate În creşterea valorilor propri etăţilor fizice odată cu creşterea masei molară (vezi tabelul 2.7 volume de acetilenă . În fig.CH 2 -CH 2 -CH 3 l -pe ntin ă b. 65 sunt desenate structurile izomerilor de poziţie ai alchinei C4 H4 : 1-butina şi 2.IZOMERIA ALCHINELOR Achinele pot prezente izomerie de constituţie : . Solubilitate (vezi structura alchinelor) acetilena este parţial solubilă În apă. cei superiori sunt solizi. 2.t. Imaginile moleculelor de: a. p. de fierbere. Punctele de Starea de agregare Primii termeni din seria omoloagă a alchinelor (acetilena.°C -82 -103 -122 -32 -106 Etina Propina 1-butina 2-butina 1-pentina Punctele de topire şi de fierbere.Cs.f şi ale densităţilor alchinelor sunt puţin mai mari decât ale alcanilor şi alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon. În care acetilena este forte solubilă: 1 volum de acetonă poate dizolva până la 300 volume de acetilenă la presiunea de 12 atm.7). Pentru transportarea ei. propina şi 1-butina) sunt gaze În condiţii obişnuite (vezi tabelul r2 . deoarece în aceste condiţii explodează .butina. PROPRIETĂTI . de exemplu.7.t.f. 1 volum de apă dizolvă 1.alchinele cu cel puţin patru atomi de carbon În moleculă prezi ntă izomerie de poziţie . 65. Rezolvare: Formulei moleculare CsHa Îi corespund mai multe alchine izomeri: . 2. CH 3 -C=C-CH 2 -CH 3 2-pentină . se folosesc tuburi de oţel umplute cu o masă poroasă îmbibată în acetonă . Datorită polarităţii legăturii 57 .alchinele cu mai mult de patru atomi de carbon au şi izomerie de catenă .7).izomeri de poziţie : plană şi denumeşte Exercitii HC=C. în tuburi sub presiune. b. Termenii următori Începând cu 2-butina sunt substanţe lichide.

până la etan se folosesc catalizatori de nichel. Reacţiile Reacţii de . Ca vas de reacţie (confecţionat din sticlă rezistentă termic) se poate folosi : un pahar conic având un tub lateral (vas de trompă) sau un balon cu fund rotund . fiind formată dintr-o legătură (J şi două legături 1t. fie până la stadiul de etenă.Metale din caracteristice alchinelor sunt Adiţia reacţiile de adiţie. 67.). C2H2 (vezi fig.66: în balonul (1). Observaţie : în vasul de reacţie are loc o reacţie violentă din care se degajă un gaz care barbotează în soluţia din vasul de prindere al instalaţiei.). În principal. . 60). 2. 67. vasul de reacţie se încălzeşte . hidrogenului (hidrogenarea) tranzi~onale Reacţii - de ~ oxidare ~ Oxidare Ardere Fig. De ce? Ecuaţia reacţiei chimice care are avut loc Între carbid şi apă este: CaC 2 + 2 H 2 0 ----.H . Poţi folosi şi o instalaţie de tipul celei din fig . 68. PROPRIETĂTI . 2.ETINA (ACETILENA) Davy a descoperit acetilena În anul 1836. Obţinerea acetilenei din carbid şi apă. Adiţia hidrogenului la acetilenă poate fi efectuată. se toarnă apă dintr-o pâlnie picătoare cu robinet (2).cu tub lateral în partea superioară a gâtului (balon Wurtz). «- Reacţii de ~ adiţie t ~ H2 X2 ~ HX grupele 1 şi 2 () ~ substituţie Complecşi ai ~ unor metale ffi ::::! tu « H20 ·Reactii . Proprietăţile chimice ale acetilenei. Aceasta.Pentru hidrogenarea totală. Fig.CH + 2H7". CaC 2. în care s-a pus carbid. metodă CaO + 3 C~CaC2 + CO carbid CaC2 are o structură ionică: ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Experienţa se execută sub nişă! C. 2. de aditie . fie total până la etan (vezi fig . platină sau paladiu şi exces de hidrogen: ~ I Ni HC:. cu apa. 2. Mod de lucru. De ştiut! Metoda industrială de obţinere a carbidului se bazează pe urmă­ toarele reacţii chimice: tOC CaC03 ~ Etina sau acetilena. În funcţie de catalizatorul metalic folosit. bazată ° METODE DE OBTINERE . În vasul de prindere se pune o soluţie de reactiv care va reacţiona cu acetilena (pentru această lucrare pune apă ca solvent). este primul termen al seriei omoloage a hidrocarburilor nesaturate cu triplă legătură şi datorită multiplelor ei utilizări este şi cea mai importantă dintre alchine. HC=CHt + Ca(OHh~ reacţia Vasul În care se produce reacţia se Încălzeşte pentru că este puternic exotermă.-----. conferă acetilenei un caracter nesaturat mai pronunţat decât al alchenelor.2+ III Ca C- 2. 2. Obţinerea acetilenei prin această metodă a fost realizată pentru prima dată de chimistul german Friedrich Wohler În anul 1862. 58 . . CHIMICE Comportarea chimică a acetilenei este determinată. Acetilena degajată din reacţie ajunge în vasul de prindere (3) prin intermediul unor tuburi de sticlă (4) şi racorduri de cauciuc (5). piatra de var CaO + CO2 var nestins de preparare a unor cantităţi mici de acetilenă este pe reacţia carbidului (carbură de calciu). 66. 2.--. I etan. de prezenţa triplei legături (vezi fig .

1. 2. cu exces de halogen} trec în tetrahalogenoetan: HC~CH + ~. 2. 59 . prin reacţia dintre carbid şi apă. l-dihalogenoetan.tetrahalogenoetan. Se prepară acetiienă într-o instalaţie de tipul celei din fig. Reprezentarea prin modele spaţiale deschise a . clorurii de mercur. 2. 69). 2. " A către 1.r ~ CH .2. 70. care ulterior.aC 1 f H x l HC ~ CH +H . Se pot izola dihalogenoetene (compuşi halogenaţi vicinali nesaturaţi).L X ~ H C=CH + .1 . 2.2. HX (X ~ CI. 69.1 .2-tetracloroetan..L X~ I 1 fii X X 6H .2. Ce observi ? Observaţii: se observă decolorarea soluţiei de brom (vezi fig.2-dihalogenoetenă 1. 1. 70 este redată reprezentarea prin modele spaţiale deschise a molecule lor compuşi lor tetrahalogenaţi obţinuţi la bromurarea şi clorurarea (în solvenţi inerţi) a acetilenei.66.L X t i i ~ CH = CH + X.tH I I Fig. HgCI 2 . l . are loc cu randament mic (produsul de reacţie majoritar fiind tot etanul) când se foloseşte drept catalizator paladiu (depus pe un suport solid) şi otrăvit cu săruri de plumb (Pd/Pb 2 +): HC~CH + ~. t I HgCI 2 2 . 2. fiind puternic exotermă : C2 H2 + CI 2 ----+ 2C + 2HCI + Q Adiţia . X X X X 1. Decolorarea de acetilenă a soluţiei de Br2 10 CCI 4 . Reacţia decurge În două etape: se formează iniţial monohalogenoetenă şi În final dihalogenoetan geminal (atomii de halogen 'se găsesc la acelaşi atom de carbon) : 1 + I . CCI4. de culoare brunroşcată . În fig.2.2-tetrabromoetan. de către profesor! Mod de lucru. Acetilena obţinută barbotează într-o soluţie de Br2 în tetraclorură de carbon.~ H C-CH prezenţa ~ ~ I Fig.I 3 X monohalogenoetenă X 1.2-tetrabromoetan. t i i I I Br Br Br Br Fig.CH reactionează . cu obţinere de etenă.2-dibromoetenă 1. ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Experienţa se execută sub nişă. b.2.L H Pd/Pb2+~ t I CH 2=CH 2 etenă. Adiţia halogenilor Acetilena adiţionează bromul în două etape (Ia fel reacţioneză şi clorul atunci când se lucrează În solvent inert). drept catalizator. b.hidracizilor. Modelarea reacţiilor de hidrogen are a acetilenei.Hidrogenarea parţială. 68. Br) are loc la 170-200oC în Aditia hidracizilor • a.1 .L Br----+ CH = CH + r . De ce? Acetilena cu bromul conform reactiei chimice: 1 f i i Br ' Br + I B~B I I HC ~ CH + Br. compuşilor obţinuţi la bromurarea acetilenei: a. Reacţia (în faza gazoasă) a clorului cu acetilena este o reacţie violentă.

Prin adiţia acidului clorhidric se obţine. de substitutie . instabil) Ecuaţia reacţiei etanal (aldehidă aceti că) Reactia . 71 ).carbură de calciu. 2.manta de răcire . QH 1 tautomerie ~ H3C. Scrie HBr. 2. se utilizează pentru sudura şi tăierea metalelor (vezi fig . C. . produsul final de reacţie . care se stabilizează intramolecular trecând în etanal sau acetaldehidă (fig. 2. 2.~ H ° alcool vinilic . 60 * \ \/ Atomii de hidrogen din acetilenă şi cel de la capătul catenei alchinelor cu triplă legătură marginală au caracter slab acid (vezi pag. Fig. 2. 3 .rezervor de apă. Denumeşte cu obţinerea unui compus saturat. 73). Într-o primă etapă se formează alcool vinilic (enol) instabil . Modelarea reacţiei de adiţie a apei la acetilenă. înaltă. H2 S04 . 73. te. Fig. apei la acetiienă (reacţia Kucerov) are loc în prezenţă de catalizator sulfat de mercur. de particule fine de cărbune care devin incandescente. de ardere a acetilenei _ chimice de ardere a acetilenei este: HC=CH + 4+-=== 2" O2 5 ----+ 2C0 2 + H20 + Q .. 2. Sudura metalelor folosind flacăra suflătorului oxiacetilenic.. ~ . 72. Exerciţiu .evacuare acetilenă. Flacăra oxiacetilenică. 71. 2 . Ei pot fi înlocuiţi cu ioni de metale. mult mai înaltă decât a altor gaze combustibile. se obţin datorită descompunerii termice a unei părţi din acetilenă în elemente: C2 H2 1 . temperatură prin arderea acetilenei. 2C + H2 . la temperaturi înalte. la ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a acid ului bromhidric. Adiţia Adiţia apei Fig. HgS04 şi de acid sulfuric. atinge o de 3000 oC.. 4 . rezultând acetiluri metalice. obţinută ·Reactia .. 56) .. Particulele de cărbune . 72 . Generator de acetilenă : Acetilena arde cu o flacără luminoasă . obţinută în suflătorul oxiacetilenic cu acetilena obţinută într-un generator de tipul celui din fig .L I HgS04 HC=9 H +H ~ 9H H SO: 2 [ H2 C '\. Y H. cu temperatură foarte se degajă mult fum din cauza formării . cloroetena sau clorura de vinil (în condiţii de lucru care asigură oprirea reacţiei la prima etapă de adiţie) : HC~CH +~ ~ CI 170oC~ HgCI t I H C=CH 2 I 2 CI cloroetena (clorura de vinil). acetilenă. Flacăra oxiacetilenică . (eno1. Clorura de vinil este un monomer deosebit de important în industria polimerilor (după cum ai învăţat la lecţia Mase plastice).

Ele reacţionează energic cu apa. este acetilură de calciu. ACTnnTATEEXPE~NTALĂ Mod de lucru. stabili la temperatura obişnuită.74). 61 . Notează observaţiile în caiet.H2 CH C-Na 2 Exerciţiu acetilură disodică . 2[Ag(NH 3 h]OH HC=CH + 2[Ag(NH 3 h]OH ----. De ce? chimice de preparare a reactivului Tollens şi de obţinere a acetilurii de diargint. acetilura de diargint.Na+ 1 III + Na • III + + . Prepară mai Întâi hidroxidul de diaminoargint (1). Acetilurile metalelor alcaline compuşi Acetiluri ale unor metale tranzitionale . regenerând alchina respectivă (vezi obţinerea acetilenei din carbid şi apă). Adaugă soluţie de amoniac 5% până la dizolvarea completă a precipitatului obţinut. 1llli1Wllai~.Na+ • ~H 1 +"2 H2 acetiiură monosodică. în care barbotează ' acetilena (obţinută în modul descris la activitatea experimentală de la pag. CaC2 . Acetilena reacţionează cu sodiul metalic la temperatura de 1500 C şi formează acetilură monosodică: CH ~H + Na 1500 C C. A9 2 0 + H2 0 + 2NaN03 A9 20 + 4NH 3 + H2 0 ----.. b.pământoase sunt ionici. (precipitat alb gălbui). amestecă volume egale de soluţii de AgN0 3 10% şi NaOH 10%. care au avut loc În activitatea experimentală sunt: 2AgN0 3 + 2NaOH ----. Obţinerea acetilurii de diargint a. Observaţii: acetilena a reacţionat cu reactivul Tollens şi s-a format un precipitat alb-gălbui (vezi fig . 2. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a acetilurii de calciu din acetilenă. Rezolvare: şi alcalino . AgC=CAg + 4NH 3 + 2H 2 0 acetilură de diargint Ecuaţiile reacţiilor b. Introdu într-o eprubetă 10 mL reactiv Tollens. Pentru aceasta. Fig. Acetilura monosodică reacţionează la rândul ei cu sodiul metalic. 74. Obţinerea acetilurii de diargint: a. . 2. instalaţia. Carbidul. 58). se formează acetilura disodică: C. la temperatura de 150oC. [Ag(NH3)2]OH (reactivul Tollens) .Na+ 220 0 C C. Acetilena reacţionează cu unele combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale: Cu(l) şi Ag(l) şi se obţin compuşi greu solubili În soluţii apoase (precipitate) .Acetiluri ale metalelor din grupele I A şi a II-a A Acetilena reacţionează cu metalele din grupa I A (alcaline) şi din grupa a II-a A (alcalino-pământoase) prin reacţii cu schimb de electroni.

într-un pahar conic. O Acetilena este parţial solubilă În apă şi are caracter slab acid. instalaţia. soluţie de amoniac concentrat şi agită paharul până la dispariţia precipitatului albastru obţinut iniţial. atât prin ardere În suflătorul oxiacetilenic.66). De ce? a. Pentru aceasta dizolvă 1 g de sulfat de cupru în minimum de apă distilată. Notează observaţiile în caiet (vezi fig . 2. O Flacăra oxiacetilenică obţinută prin arderea acetilenei este folosită la tăierea şi suda rea metalelor. Formarea precipitatelor colorate de acetiluri de cupru şi de argint se foloseşte ca metodă analitică de identificare a acetilenei. Fig. dar şi de funcţiune . prin lovire şi la Încălzire. ·Importanţa practică a acetilenei Acetilena are numeroase aplicaţii practice. 2. Ecuaţia reacţiei b. oxidare şi substituţie la atomul de H legat de atomul de C dintr-o triplă legătură marginală. Observaţii: Se observă apariţia unui precipitat roşu brun. 2. o Alchinele 62 . 76) . Direcţii de folosire a acetilenei şi a compuşilor obţinuţi din ea.75). Obţinerea acetilurii de dicupru: a. Peste soluţia obţinută adaugă. 76. O Alchinele pot prezenta izomerie de constituţie: de catenă şi de poziţie. 2. 75.o instalaţie de tipul celei din fig. [Cu(NH 3h]Cl. sunt puternic explozive. O Denumirea alchinelor se face prin Înlocuirea sufixului an cu sufixul ină În numele alcanului corespunzător. Diluează cu 50 mL apă şi adaugă 3 g de c10rhidrat de hidroxiiamină. cât şi ca materie primă de bază pentru obţinerea unor compuşi organici cu largi domenii de utilizare (vezi fig . O Alchinele participă la reacţii de adiţie. chimice de obţinere a acetilurii de dicupru (1): HC=CH + 2[Cu(NH 3h]CI--' CuC=CCu + 2NH 3 + 2NH 4 CI Acetilurile metalelor tranziţionale sunt stabile faţă de apă. Sudură Butadienă oxiacetiienică Acetat de vinil Cauciuc sintetic Cloropren ACETILENĂ Clorunl de vinii Mase plastice ~ ----r Melană Fig. În aceast amestec barbotează acetilena (obţinută într. acetilura de dicupru. b.Obţinerea acetilurii de dicupru (1) ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Prepară mai întâi clorură de diamino-cupru (1). 2. O Alchinele au proprietăţi fizice asemănătoare alcan" ilor şi alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon . dar În stare uscată . Concluzii tură covalentă triplă sunt hidrocarburi nesaturate care conţin o legă­ C=C şi au formula moleculară CnH2n-2 . în picături.

A. 7. 8. poate obţine prin adiţia apei la 280 cm 3 C2 H 2 de puritate 80%. 9.2-dimetil-3-hexină.E. C-CH -CH 2 III 2 acetică este un lichid incolor cu miros de mere verzi .. cu masa molară 54 g/mol adiţionează 2. La reacţia (2) participă Întreaga cantitate de produs A obţinută În reacţia (1). Calculează masa de produs B obţinută În reacţia (2). b) Calculează masa de apă de brom de concentraţie 2% care poate fi decolorată de cei 8. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a etanalului din acetiienă. Din 30 9 de carbid se obţin prin hidroliză 8.EXERCIŢII ŞI 1. b) Scrie ecuatia chimice de . b) 1-metil-2-butină. c) Calculează volumul de aer necesar ardeii a 0. 5*. A+H 2 ' (2) A + [Ag(NH 3 h]OH . 2. Etanalul sau aldehida CH 3 I CH =C-C-CH 3 ' I ' CH 3 CH 3 -CH2-C=C-CH 3 .5 dm 3 de amestec echimolecular din cele două hidrocarburi A şi B. 63 . a) Determină formulele moleculare ale celor două hidrocarburi . a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a clorurii de vinil din acetilenă .7 9 de clorură de diamino-cupru (1). reactiei . Scrie formulele de structură ale alchinelor izomere cu A. 2.96 dm 3 de acetilenă . a) Determină formula moleculară a hidrocarburii A. Scrie formulele de structură ale următoarelor alchine şi denumeşte-le conform IUPAC. Precizează care dintre alchinele de mai sus sunt omologi. folosit În mari cantităţi la obţinerea unor răşini sintetice . obţinere a alchenei A din alchina B. Determină formula moleculară a alchinei necunoscute. 11 * . b) Calculează masa de etanal care se I .077. Identifi~ă şi den~meşte substanţele necunoscute: A . c) 3-metil-1-hexină. b) 2. Raportul dintre masa molară a unei alchene. b) Reacţia (1) are loc cu un randament de 40% şi s-au supus pirolizei 2000 m 3 CH 4 de puritate 98%. monomer important În industria polimerilor. c) 3-etil-1-butină . Se consideră schema de reactii : (1)CH 4 1S00OC. Scrie formulele de structură ale urmă­ toarelor alchene: a) 3-metil-1-pentină. A. Bl + C + D (3) B + HCI-' A + El a) Scrie şi egalează ecuatiile reactiilor chimice din schemă . Prin adiţia unui moi de acid clorhidric la o alchină necunoscută . A. CH CH 3 b* ) Precizează care dintre alchinele de la punctual a) pot forma acetiluri. a) Determină puritatea carbidului folosit.96 dm 3 de acetilenă.7 9 de hidrocarbură nesaturată. 20 9 amestec de alchine izomere cu formula moleculară C4H6 reacţionează cu 26 . a) Denumeşte conform IUPAC următoa­ rele alchine : PROBLEME 6. A şi B. Precizează care dintre ele for. masa acesteia creşte cu 53. a) Scrie formulele de structură ale alchinelor izomere cu formula moleculară C4 H6 ' b) Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc. cu acelaşi număr de atomi de carbon este 1.24 L de H2 transformându-se Într-o hidrocarbură saturată. şi masa molară a unei alchine. b) Scrie izomerii aciclici cu formula moleculară determinată . b) Calculează masa de policiorură de vinil care se poate obţine din clorura de vinil rezultată din 200 kg de acetilenă cu un randament de 70% .mează acetiluri.67% . 3* . 10* . Prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă se obţine clorura de vinil. B. c) Calculează compoziţia În procente masice a amestecului de alchine izomere. a) 4-etil-3-metil-1-pentină . 4 * .

.. Alchinele au formula generală .... a) Calculează randamentul reacţiei carbidului cu apa. Încercuieşte afirmaţia corectă ... ale alchinelor izomere cu formula moleculară C 5 Ha şi denu- structură 1 punct b) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a hidrogenului în prezenţă de nichel.... are raportul masic C: H = 12: 1. şi comple- 1 punct III.. 1 punct din oficiu a) calculează volumul de acetilenă (măsurat În condiţii normale) obţinut .... Propina . Determină alchina necunoscută A. (propanoll propanonă) 3.. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de ardere a acetilenei... Se cere : 1 punct c) Calculează numărul de molecule de CO 2 care se obţine prin arderea unui volum de 1 m 3 (c.) .. cât În elemente şi cât a rămas netransformat (În procente molare) ..(este I nu este) 1 punct II.) acetilenă ... Se supun pirolizei 4000 m 3 de CH 4 (c. d) 1-butina reacţionează cu sodiu metalic.... . 1 punct Timp de lucru: 50 minute.. Prin adiţia apei la propină se obţine . ... (C n H2n-2 I C n H2n ) Test 2 1. Din 200 g de carbid de puritate 64% se obţin 31 . ' 2 pun'cte V......n . c) 2-butina prezintă izomerie geometrică . 60% H2 şi restul metan nereacţionat.. Se de reacţie pentru fiecare cons i deră schema de reacţi i : A+ H 2 ~ CH2=CH-CH3 dintre cele trei reacţii.... .. (3) A + 2 CI2 ~ D. ... Reactia comună a alchinelor cu alcanii este . Precizează condiţiile 1 punct IV..) de acetilenă . (reacţi onează cu apa I nu reacţio­ nează cu apa) 4. ° 1 punct ale reacţiilor tează următoarele ecuaţii chimice: (1) A+ H20 ~ B. .. Gazele ce părăsesc cuptorul conţin 15% C 2 H2 . (2) A + HCI ~ C. (1 12) 3.... Acetilura de cupru ... 1 punct b) Ce cantitate de căldură se degajă la arderea acetilenei obţinute la punctul a) .. Scrie cuvântul I cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1. ştiind că puterea calorică a acetilenei este 14060 kcal I moI.36 dm 3 (c. b) Acetilena este insolubilă În apă . (izomer I omolog) 2.:. III. . A + H2 0 ~~~~4' B 1 punct b) Calculează volumul de aer (cu 20% O 2 În volume) necesar arderii a 672 cm 3 de acetilenă . 1 punct din oficiu 64 . a) Scrie formulele de meşte-le .... 2 puncte b) calculează cât metan s-a transformat În acetilenă . . . (o.. 3 puncte IV. Identifică substanţele necunoscute A şi B şi scrie ecuatiile reactiilor chimice ale substantei A cu HCI şi ~u Na....n.. ca şi etena .... a) Prin adiţia apei la alchine se obţine Întotdeauna o aldehidă . alchină ..... Tn reacţiile de adiţie la alchine se scindează legături .... Alchinele conţin În molecula lor .TESTE Test 1 1. la o alchină cu formula moleculară C6 H 10 care conţine 2 atomi de carbon cuaternari şi unul terţiar. ţiile 2. . . cu refacerea acetilenei.. Scrie cuvântul I cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmadate: 1...n.. . 1 punct Timp de lucru: 50 minute. cu 2-butina. 2-pentina este . . ' (adiţia I substituţia) 1 punct II.. A. legături 7t... în stare gazoasă (în condiţii obişnuite de temperatură şi presiune)...17t) 4.

.alcadiene cu duble legături izolate sau disjuncte. 65 . H I H I H I CH 2 =C=CH 2 CH 2 =C=CH -CH 3 propadienă (alenă) 1 . H H H H H-C =C-C=C-H H I b. 3-butadienă (izopren).4.. Dacă în formula generală a alcadienelor. au în molecula lor două duble legături. CHIMICE ALE ALCADIENELOR CU DUBLE LEGĂTURI CONJUGATE Alcadienele. formula Lewis. Reacţiile caracteristice hidrocarburilor nesaturate sunt reacţiile de adiţie la legătura dublă C = C şi reacţiile de polimerizare. Alcadienele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conţin În molecula lor două legături duble. ' d. imaginea moleculei: 1.4-pentadienă Fig.l . ALCADIENE DEFINITIE. Alcadienele sunt izomeri de funcţiune cu alchinele. Clasificare. de exemplu: CH 2 =C=CH 2 propadienă CH 2 =C=CH -CH 3 1 .. astfel Încât fac parte din clase de substanţe diferite sunt izomeri de funcţiune.CH = CH 2 Începând cu cel de al doilea termen al seriei omoloage a alcadienelor (butadiena . b. formula de proiecţie. 77. d. c. Alcadienele au aceeaşi formulă generală cu alchinele.. dar În care atomii sunt legaţi În mod diferit. ceea ce înseamnă că vor da toate reacţiile chimice învăţate la alchene. Compuşii cu aceeaşi formulă moleculară. cu sufixul dienă. După poziţia relativă a celor două duble legături alcadienele pot fi: .3 -butadienă legături conjugate. CH 2 = CH . 1.6-o ctadienă. 2. DENUMIRE.vezi fig.. Formula generală a alcadienelor este CnH 2n -2. H:C::C:C::C:H .2-butadienă CH 2 =CH-CH=CH 2 1 . a.) în denumire se precizează poziţia dublelor legături.2. de exemplu: CH 2 =CH-CH 2 -CH=CH 2 1 . Cn H2n-2' se înlocuieşte n cu valori întregi şi succesive începând cu n = 3 se obţine seria omoloagă a alcadienelor. model deschis. 2. . PROPRIETĂ TI .3 -butadienă. Denumirea alcadienelor se obţine prin înlocuirea literei finale n din numele alcanului corespunzător. 77.alcadiene cu duble legături cumulate. 3-butadienă : CH 3 -CH=CH-CH 2 -CH 2 -CH=CH -CH 3 2 .alcadiene cu duble CH =CH-CH=CH 2 1 . model compact. 2 CH 2 =?-CH=CH 2 CH 3 2-metil. De exemplu: a.. SERIE OMOLOAGĂ .. c. Formule de structură pentru 1 . 2. formula restrânsă. de exemplu : 2. .2 -butadienă.

1 231 . 78): 1 CH2 ~ CH-CH-rH2 + Br . Ele dau reacţii de adiţie: • În poziţiile 1. 2. 78.2. I 34 CH2=CH-CH ~ CH2 + Br . 3-butadienă se face În poziţiile 1.1. Modelarea reacţiilor de adiţie a bromului la 1.3-butadienă. În proporţie de 90%.REACTIA .!.3-butadiena Exerciţiu 1..3. În urma acestei reacţii se formează 2-butena substituită În poziţiile 1. În urma acestor reacţii se formează 1-butena substituită În poziţiile 3. 66 1.4 şi 3. 2. De exemplu: . Adiţia halogenilor Alcadienele cu duble legături conjugate au un caracter nesaturat. DE ADITIE ..4 şi se obţine un amestec de compuşi dihalogenaţi nesaturaţi. .3-butadiena. De exemplu. Adiţia adiţia clorului la 1 . 2.A.. pronunţat.3-butadiena formează prin polimerizare polibutadienă: nCH 2 =CH-CH=CH 2 ---+ +CH 2 -CH=CH-CH 2 -1n .4-tetrabromobutan. . • În poziţiile 1.4. . 78): CH 2="cH-CH=CH 2 + 2Br2 ~ CH 2-CH-CH-CH 2 I I I I Br Br Br Br 1..4-dibromo-l-butena.4. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au locA Reacţia Ai Învăţat reacţia de polimerizare de polimerizare a alchenelor.. Fig.t' Br ~CH2-CH=CH-CH2 1 2- 3 ~ I 14 ~----~I ~r ~r 1. Defineşte reacţia de polimerizare. 2..4 este majoritar (vezi fig. Polimerizarea alcadienelor cu duble legături conjugate are loc prin adiţii 1.4.4 formându-se macromolecule filiforme .3-butadienă are loc În mod asemănător cu bromului. numită izopren este monomerul care stă la baza formării cauciucului natural şi a diferitelor tipuri de cauciuc sintetic. 1..2-metil-1.3-butadiena (butadiena) polibutadiena. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a 1-butene . adiţia bromului la 1 .t'Br ~ CH 2=CH-CH-CH 2 t I ~r ~r 3.3-butadiena se obţine 1. Exercitii . În care derivatul 1.4. Dacă se lucrează cu exces de brom se obţine un derivat tetr.4-dibromo-2-butena. se obţine În proporţie de 10%.bromwat sjltural (vezi fig .2 sau 3.

Colectarea latexului produs de arborele de cauciuc. model compact. 79. În macromolecula poliizoprenului există o dublă legătură În fiecare unitate structurală care se repetă de n ori. 2. În reacţia de polimerizare. Are mai puţine aplicaţii practice deoarece este sfărâmocios şi lipsit de elasticitate (exemple: folii hidroizolatoare folosite În medică şi gospodărie). Fig. Planta Palaquium din care se extrage gutaperca. cultivată mai ales În Brazilia. 5c=c" "-_/ /CH 2 / c . cauciucul natural este o hidrocarbură macromoleculară numită poliizopren.c " 'CH. monomer important În industria cauciucului sintetic. model deschis. este tot un trans-poliizopren Se găseşte În coaja şi frunzele plantei Palaquium (vezi fig. se găseşte sub formă de dispersie coloidală În sucul Iăptos (latex) al unor plante tropicale. CH. 81.- CH 3 H gutapercă cis-poliizopren Forma trans a poliizoprenului denumită compus natural macromolecular: Fig. 2. CH. 81).C " /CH 2 -CH. pot avea loc şi adiţii 1. ŞI SINTETIC CAUCIUCUL NATURAL Cauciucul natural . Dubla legătură determină existenţa a două varietăţi structurale din punct de vedere geometric: forma cis-poliizopren şi respectiv trans-poliizopren. Malaezia şi Vietnam (vezi fig..polimerizare a izoprenului (fig. b.Ecuaţia reacţiei este: chimice de. Cauciucul natural este forma cis a poliizoprenului: CH 3 H CH 3 H "-_/ / c . dar fără importanţă industrială. 2. Scrie formula de structură a formei trans-poliizopren. dintre care cea mai importantă este Hevea brasiliensis.2 obţinându-se polimeri cu catenă ramificată. 80). 2. Din punct de vedere chimic. 67 . cu formula moleculară (C 5Ha)n· . 1. 2.3-butadienei (cloroprenul). 2. În funcţie de condiţiile de reacţie folosite. 4 CAUCIUCUL NATURAL .) nCH 2 =C-CH=CH 2 ----+ -fCH 2 -C=CH-CH 2 +': l i n CH 3 CH 3 izopren poliizopren. Fig. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a 2-cloro-1. 80. Exerciţiu . Imaginea moleculei de izopren: a. 2. Indonezia. 79. produs de origine vegetală .

+140 0C). garniturilor şi altor 68 . CAUCIUCUL SINTETIC Cauciucul sintetic este un compus macromolecular cu procelor ale cauciucului natural.Cauciucul natural brut are culoare slab gălbuie . s-a trecut la fabricarea industrială a caucauciuc sintetic. Dacă În procesul de vulcanizare se folosesc cantităţi mari de sulf (25-40%) se obţine un produs dur. peste 30 0C cauciucul se Înmoaie. Cauciucul sintetic este de asemenea utilizat În fabricarea benzilor transportoare. prietăţi asemănătoare Denumire comercială Caracteristici mult deosebite de ale cauciucului natural. ciucului sintetic. Cel mai mare consumator este industria de anvelope. limitele de temperatură ale elasticităţii sunt lărgite (-10 . Cuciucul este elastic. Această elasticitate se păstrează Între O şi 30 oC. căreia Îi revine mai mult de jumătate din producţia mondială de cauciuc. Sub acţiunea oxigenului cauciucul "Îmbătrâneşte" . este insolubil În Utilizarea cauciucului sintetic este legată practic de toate domeniile economiei (câteva exemple sunt În fig . Deoarece producţia de cauciuc natural nu a mai făcut faţă ceFig. după Are proprietăţi Cauciuc butadienic (Buna) Cauciuc poliizoprenic Cauciuc policloroprenic (Neopren) Cauciuc butadienstirenic (Buna S) Cauciuc butadienacrilonitrilic (Buna N) Are bună alcani. Vulcanizat are proprietăţi mecanice foarte bune. alcool. dar este solubil În benzen. nu este solubil În hidrocarburi şi se Îmbibă foarte puţin În solvenţi. operaţie care constă În Încălzirea cauciucului cu mici cantităţi de sulf (0. el are proprietatea de a suferi alungiri mari (100-800%) la aplicarea unei forţe slabe şi de a reveni la dimensiunile iniţiale când acţiunea forţei Încetează . devine lipicios. iar sub OoC cristalizează şi devine casant (se sparge la lovire). Tabelul 2. acetonă . rezistă la rupere. 8. Este cel mai potrivit pentru fabricarea de anvelope. sub numele de prenandez.). EI poate fi prelucrat şi vulcanizat În mod asemănător. Aceste inconveniente sunt Înlăturate prin vuloanizare . În cantităţi din ce În ce mai mari. dar vulcanizare formează materiale asemănătoare cu cele obţinute din cauciucul natural. adică devine sfărâmicios şi inutilizabil. curelelor de transmisie. 82).8. rezistenţă mecanică şi chimică. În cursul acestui tratament se formează punţi C-S-S-C Între macromoleculele de poliizopren. Obiecte din rinţelor pieţii de consum . comparabile cu ale cauciucului natural şi rezistă mai bine decât acesta la oxidare. benzină şi sulfură de carbon.5-5%) la 130-140oC. Are proprietăţi aproximativ identice cu ale cauciucului natural. Tipuri de cauciuc sintetic. 2. Soluţia obţinută prin dizolvarea cauciucului natural În benzină este folosită ca adeziv. cu mare rezistenţă mecanică şi care nu este elastic numit ebonită. care este obţinut Într-o gamă largă (vezi tabelul 2. este insolubil În apă. Cauciucul vulcanizat nu este plastic. 2. 82. Ebonita se foloseşte ca izolator electric. furtunurilor.

2. 84. Reacţia de copolimerizare este deosebit de importantă În industria elastomerilor şi pentru obţinerea diverselor tipuri de cauciuc sintetic. 2. În protecţii anticorozive. Copolimerii au proprietăţi diferite de ale polimerilor obţinuţi din cei doi monomeri În parte şi de asemenea. model compact. copolimerizare. Fig.repere pentru industria aeronautică şi a autovehiculelor. 83. Concluzii nesaturate care conţin două covalente duble C=C şi au formula moleculară CnH2n.3-butadienei cu stirenul. l b. Fig. model deschis. iar ~ y raportul molar al celor doi monomeri În copolimerul obţinut.N. a. ţesături cauciucate. 2. unde: A şi B sunt cei doi monomeri. n CN Cauciucul butadien-acrilonitrilic se foloseşte la confecţionarea furtunurilor pentru transportul produselor petroliere. 2. legături o Alcadienele sunt hidrocarburi b. O Cauciucul natural este izomerul cis al poliizoprenului. de poziţie şi geometrică . imaginea moleculei : 1.83) se obţine cauciucul sintetic butadien-acrilonitrilic denumit uzual Buna N sau S. Cauciucul sintetic obţinut prin copolimerizarea 1. Imaginea moleculei de acrilonitril: a. 1. n gradul de polimerizare. prin copolimerizarea 1. 2. REACTII DE COPOLIMERIZARE • Reacţia de polimerizare concomitentă a două tipuri diferite de monomeri. În fabricarea adezivilor. 2. -&CH 2 -CH=CH-CH 2 M CH 2.CH CN i 1r3. Stirenul: a. oxidare. Exerciţiu . model compact. O Cauciucul sintetic se obţine prin reacţii de polimerizare sau de copolimerizare şi poate fi prelucrat şi vulcanizat În mod asemănător cauciucului natural. CH 2 =CH-CN (vezi fig .3-butadienei cu acrilonitrilul . articole bio-medicale. În structura lor resturile de polimeri pot fi repartizate simetric sau În mod Întâmplător. deoarece este insolubil În alcani. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de copolimerizare a 4 1. O Denumirea alcadienelor se face prin Înlocuirea literei finale n cu sufixul dienă În numele alcanului corespunzător. O Alcadienele au izomerie de catenă . Domenii importante de utilizare a cauciucului sintetic se găsesc În producţia de Încălţăminte.3-butadienei cu vinil-benzenul (stirenul . polimerizare. b.: . nXCH 2 =CH-CH=CH 2 + ny CH 2 =CH --.. b. diferite de ale amestecului acestor polimeri. O Alcadienele participă la reacţii de adiţie . De exemplu .K. model deschis. cu obţinerea unui produs macromolecular se numeşte reacţie de copolimerizare. 84) se numeşte cauciuc butadien-stirenic sau Buna S. articole de sport şi jucării. formula restrânsă. 69 .vezi fig. În izolarea cablurilor electrice. Ecuaţia generală a reacţiei de copolimerizare este: nxA + ny B ---+ ftA-7fB}y ]n reprezintă a.

4) 4.. Reacţie caracteristică alcad ienelor este .3-pentadienă . Butadiena. conform ecuaţiei reacţiei chimice: nCsHa ~ -(C5Ha)n-· a) Ştiind că 15% din izoprenul introdus În reacţie nu polimerizează. monomer important În industria cauciucului sintetic. ştiind că are catenă ramificată şi completează următoarele ecuatii ale reactiilor chimice: A+ CI 2 ~ A+ 2 H2 ~ . .3-dimetil-1 . 5*. c) 3-etil-1 .. . Scrie formulele de structură ale următoarelor alcadiene: a) 3-metil-1. 1 punct din oficiu copolimerizează cianură .... 4. are densitatea În raport cu azotul 2. În raport molar 1:3.. . b) Un cauciuc poliizoprenic are masa molară 170000g/mol. Bayer şi Co. În timpul primului război mondial. dacă reacţia de polimerizare s-a realizat cu un randament de 60% . b) Calculează gradul de polimerizare şi procentul de clor (În procente masice) pentru cauciucul obţinut ştiind că are masa molară 132750 g/mol.. 2 puncte b) scrie ecuaţia reacţiei de polimerizare a 1.. CH 2 =CH-CN ... . . A. . .3-butadienei cu acrilonitrilul . a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de polimerizare a acestei alcadiene.. .76 g/mL. 2*.. b) Calculează masa de cauciuc obţinută din 2 t de 2. se obţine prin deshidratarea şi dehidrogenarea simultană a alcoolului etilic În prezenţa ZnO la 400 0 C (metoda Lebedev) conform ecuaţiei reacţiei chimice : 2CH 3-CH 2-OH -'t CH 2 =CH-CH=CH 2 +2H 20+H 2 · Se cere : a) calculează masa de butadien ă obţinută cu un randament de 80% din 1 L de soluţie de alcool etilic 94% cu densitate de 0. 2 puncte IV.. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc. Se 150 moli butadienă cu de vinil (acrilonitril. Cauciucul sintetic poliizoprenic are proprietăţi aproape identice cu ale cauciucului natural şi se obţine prin polimerizarea izoprenului. legă­ turi 7t . Alcadienele conţin În molecula lor.4-hexadienă. scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a cauciucului butadienacrilonitrilic şi calculează raportul molar al celor doi monomeri În cauciuc..3-butadienei are loc preponderent prin adiţii .3-butadienei. calculează masa de cauciuc obţinută din 250 kg de izopren.3-dimetil-1.2/1.. 3. (adiţi a / substituţia) 1 punct II... 2 puncte Timp de lucru: 50 minute.EXERCIŢII ŞI PROBLEME TEST 1 . b) calculează compoziţia procentuală a cauciucului Buna.. (2/4) 3. Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculează masa de copolimer obţinută . Formula moleculară a acestui cauciuc este : (C 4H6 )n' Se cere: a) calculează masa molară a cauciucului Buna dacă gradul de polimerizare al lui este 1200. 70 corect fiecare dintre afirmaţiile date: legă- 1. Ştiind că În cauciuc există 8. 1.3-dimetil-1 .. (1 . Cauciucul sintetic polibutadienic (Buna) a fost obţinut la scară industrială pentru prima dată de Lebedev şi colaboratorii săi În anul 1932. Primul cauciuc sintetic s-a fabricat la scară industrială În Germania de către Întreprinderea F. 7*. (cumulate / conjugate) 2. . Polimerizarea 1.3-butadienei şi calculează masa de polibutadienă obţinută . . . Un cauciuc butadienacrilonitrilic (Buna N) se obţine prin copolimerizarea 1.... Scrie formulele de structură şi denumeşte alcadienele izomere cu A. 2 puncte III. are raportul masic C:H = 15:2... Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează 1*. Determină formula moleculară a alcadienei A. Denumeşte produşii de reacţi e obţi nuţi. 6*.. . O alcadienă necunoscută. A. . Calculează gradul de polimerizare al polimerului.7% N (procente masice) .. .3-butadiena este o alcadienă cu duble turi . 3-hexadienă... b) 2.. Se supun polimerizării 354 g de 2-cloro-1 .429. prin polimerizarea 2. dacă 90% din butadiena rezultată la punctul a) polimerizează . cianoetenă) . 3-butadienă (cloroprenul) .. Determină alcadiena A... O alcadienă conjugată . .3-butadienă.

Toluenu/. Kekule a reprezentat benzenul ca un ciclu hexagonal regulat.2. clasa hidrocarburilor din care fac parte. (Acidul benzoic.5. Michael Faraday (1791-1867). În anul 1882 a impus numele benzen. omologul benzenului. 86. C I I ~C-H H sau C I /C-H sau b. Arborele benzoe sau smirnă. H H-C/C~C-H II I H H-C~C"""C-H I H-C~ II I H-C. Mitscherich a stabilit În anul 1835 formula moleculară (CH)6 şi ulterior au fost propuse pentru benzen mai multe formule de structură aciclice şi ciclice. la rândul său a fost denumit aşa. la rândul său şi de un atom de hidrogen (fig. 86): a. alcătuit din şase atomi de carbon situaţi În vârfurile hexagonului şi legaţi Între ei prin trei duble legături conjugate.. arenele. 2. care se folosea În vremea aceea la iluminat.. EI a fost izolat de Michael Faraday În anul 1825 din gazul degajat la arderea seului de balenă. Fig. 2. Benzenul a fost sintetizat pentru prima dată de Mitscherlich În anul 1834 prin decarboxilarea acidului benzoic. repartizate simetric. STRUCTURA BENZENULUI Pe baza analizei elementale. b. C 6 Hs-COOH . a propus numele de fen (de la pheno = care poartă lumină). sunt numite şi hidrocarburi aromatice. Laurent. Armstrong. Fiecare atom de carbon este legat. model compact. ARENE Scurt istoric Benzenul este cel mai simplu compus din clasa arene. În semn de omagiu adus lui Faraday Acest termen s-a menţinut doar pentru radicalul fenil (obţinut formal din benzen prin eliminarea unui atom de hidrogen). care i-a dat numele de benzin. 85. Kekule şi Îi poartă numele.vezi fig.. model deschis (Kekule). 85). Prima formulă structurală monociclică a benzenului a fost propusă În 1865 de F. conţin Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care unul sau mai multe cicluri benzenice. Imaginea moleculei de benzen: a. Datorită mirosului aromat al acestor compuşi. Fig.. 2. denumire adoptată internaţional şi folosită şi astăzi. deoarece a fost extras din răşina arborelui benzoe sau smirnă . În anul 1837.. a fost izolat din balsamul de Tolu extras din plante din America de Sud. A. 2. 71 H .

există o singură substanţă toluen. să dea toate reactiile caracteristice alchenelor. În' realitate . un moi de benzen adiţionează 3 moli de H2' conform ecuaţiei reacţiei chimice: H2 ~l + 3H V benzen -:-:: =O-'-'--'=2-=-OO-=-::":oC 21 7 Ni H C"". C6 H5 . .CH 3 : ~CH3 ~ == V ~CH3 3.C'CH 2I I 2 H2 C. În puţine reacţii manifestă caracter slab nesaturat participând la reacţii de adiţie . 72 . În realitate benzenui conduce la nu~i 3 derivaţi disubstituiţi : lJ ~B=B~. De exemplu . . la temperatură d~ 1?O-2000 C. cu 3 duble legături . Formula lui Kekule prevede existenta a 5 izomeri disubstituiţi ai benzenului. numai În condiţii energice (vezi adiţia H2 ) . nu polimerizează. Structura Kekuh§ corespunde raportului atomic C:H egal cu 1:1 din formula moleculară a benzenului. C6 H6 . Experimental s-a dovedit că . Cei şase atomi de hidrogen din molecula benzenului sunt echivalenţi. 2. CH 2 C H 2 ciclohexan . prin Înlocuirea unui singur atom de hidrogen din ciclul benzenic cu un substituent. Prezenţa rl Y CH 3 == ~ H3C Y ) H3CA)J V celor trei duble legături În molecula benzenului este dovedită prin reacţia de adiţie a H2 la benzen. benzenul ar trebui să aibă un caracter pronunţat nesaturat. După formula lui Kekule . În prezenţa catalizatorului de nichel. benzenul se comportă ca o hidrocarbură având caracter saturat: participă uşor la reacţii de substituţie şi nu se oxidează cu KMn04' nu reacţionează cu apa de brom . contradicţie care vin În Kekule a benzenului Friederich August Kekule von Stradonitz ( 1829-1896) Proprietăţi cu structura 1.care a benzenului Proprietăţi confirmă structura Kekule 1. indiferent de atomul de hidrogen care a fost Înlocuit. . se obţine un singur derivat monosubstituit al benzenului.~ A A A lJ ~B _ ~ BA) şi A 9 ~ ~I B ~ro &0 ~~ 2. În condiţii energice.

39 intermediară între lungimile legăturilor C . Astfel de proprietăţi chimice sunt proprii caracterului aromatic. seama de lungimea legăturilor dintre atomii de carbon . 90. Cei 6 atomi de C legaţi prin legături (J" formează un ciclu cu formă de hexagon regulat plan.. 87).09A (fig .···.C ş i C = C (vezi fig .3. scade lungimea legăturii dintre atomii de carbon Alcani > Arene> Alchene legăturilor A Pentru cercul de chimie Fig. Lungimile dintre 2 atomi de C în hidrocarburi din clase diferite. 2.Toate aceste legături a sunt situate într-un plan.r. spectre în domeniul infraroşu . C-H . 2.vezi fig .39A şi a legăturilor C . C-H 'c"" I H-C. îi sunt caracteristice reacţiile de substituţie şi nu cele de adiţie . cu laturi egale şi unghiuri de 120°. Aceşti orbitali formează un sistem de legături 7t. 2. 2.. Modelarea norului de electronii 7t de ambele părţi ale planului ciclului. Arenele au caracter aromatic. EChivalenţa legăturilor dintre atom ii de carbon se datorează faptului că electronii 7t nu sunt localiza ţi între anumiţi atomi de carbon. 88. I H-C':. Această valoare se regăseşte şi la omologii sau derivaţii benzenului. a benzenului a fost determinată prin metode care folosesc raze X.54 Ă şi trei legături duble C=C cu lungimea de 1. Dacă se ţine. ciclul benzenic ar ~rebui să conţină trei legături simple C-C cu lungi.:' O O sau H stabilitatea chimică a benzenului. Fiecare atom de C din acest ciclu mai are câte un orbital 2p perpendicular pe planul ciclulu i. 2.:. 89. Structura reală a benzenului. conform formulei lui Kekule . Stud iul benzenului prin metoda difracţiei razelor X arată că distanţele dintre doi atomi de carbon vecini sunt egale şi anume au valoarea de 1.. ei sunt delocalizaţi şi distribuiţi uniform pe Întregul ciclu (conjugarea electronilor 7t . Electronii participanţi la legătura 7t nu sunt localizaţi între 2 atomi de C. 88). 2. Reprezentarea moleculei de benzen (model deschis). S-a stabilit că benzenul are o structură simetrică sub formă de hexagon regulat şi plan .. Structura reală a benzenului Reciteşte explicaţiile date la subcapitolul Alchene despre formarea legăturii duble. Formulele de structură plană ale moleculei benzenului indică repartiţia uniformă a electronilor 7t între toţi atomi de carbon: H Structura de analiză structurală reală Fig.. ei sunt delocalizaţi şi formează un " nor" de electroni situate de o parte şi de alta a planului legă­ turilor a (vezi fig.33 Ă .' " sau ':' " . polimerizare şi oxidare.. de o parte şi de alta a acestuia (vezi fig .nea de 1. Lungimea legăturilor dintre doi atomi de carbon este de 1..H de 1.. 2. 89).C şi cu un alt orbital de tip Sp2 formează cu orbitalul sai atomului de H o altă legătură a . Fig. 89) ca un nor. Cei 6 atomi de C din structura benzenului se leagă între ei prin legături a: fiecare atom de C partici pă cu 2 orbitali de tip Sp2 la două legături C .. 2. 73 . 87. ş i alte metode fizice de cercetare. C. 90). IR. 2. căruia Această structură explică Fig.

deoarece radicalul C6HS . 2. 91. meta (m . În (vezi fig. Exemplu de (vezi fig . Imaginea moleculei de o-xilen. 2. De exemplu cei trei derivaţi dimetilbenzen.2-dimetilbenzen (orto-J\ilen) (vezi fig. Imaginea moleculelor unor monoa1chilbenzeni.Benzen Cu catenă laterală CLASIFICAREA HIDROCARBURILOR A ROMA TICE Hidrocarburile aromatice se Împart după numărul de cicluri (nuclee) benzenice din moleculă. 92): 6= CH şi nesaturaţi. 2.hidrocarburi aromatice mononucleare. 92. 2. 91): .hidrocarburi aromatice polinucleare. para (p . 2.). Radicalii din catenele laterale pot fi vinilbenzen sau stiren (vezi fig. sti ren Fig. dar arenele cu cele mai multe aplicaţii practice au şi denumiri uzuale. de exemplu . 93. 2. Atomi de hidrogen de la atomi de carbon din ciclul benzenic au fost substituiţi cu unul sau mai mulţi radicali alchil. se numesc alchilbenzeni (sau fenilalcani. 74 1. 1. Ele pot fi: . 2 etilbenzen etenilbenzen (vinilbenzen. . numiţi şi xileni sunt: stituenţilor Fig. stiren).). În cazul derivaţilor disubstituiţi ai benzenului poziţiile subse marchează prin cifre sau folosind prefixele: orto (o -). 2. 92): derivaţi alchil monosubstituiţi ai benzenului 6 toluen metilbenzen (toluen) 6-CH3 6-CH2-CH3 H3Cr6CH3 etilbenzen n.dimetilbenzen (meta-xilen) 1. .4-dimetilbenzen (para-xilen) . "/ Mononucleare Arene Hidrocarburile aromatice mononucleare Cu nuclee izolate Cu nuclee condensate conţin Fig.se numeşte fenil) .3. un singur ciclu benzenic.cu catenă laterală. . Clasificarea arenelor. 93).fără catenă laterală: benzenul.propilbenzen izopropilbenzen (cumen). Denumirea hidrocarburilor aromatice se face conform regulilor IUPAC.

atât la nucleul benzenic. Ar . un atom de hidrogen legat de un atom de carbon din ciclul aromatic este substituit cu un atom de halogen. Denumeşte următoarele hidrocarburi aromatice: Radical fenil benzii naftil Arenă C 6 H 5C 6 H5-CH 2C1QH 7- benzen toluen naftalina PROPRIETĂTI . 94 . . 95. de de oxidare care pot avea loc. b.a) : a. difenil. cât şi la catena laterală.condensate.4 a. OHa/ogenarea benzenu/ui prin reacţie de substituţie se face În prezenţă de catalizatori : FeCI 3. naftalen (naftalină) antracen fenantren. Numele câtoI'Va radicali monovalenţi de la arene. 2. .izolate. X. Radicalii proveniţi de /a arene se numesc arii. CHIMICE Hidrocarburile aromatice participă la reacţii de substituţie. b. ~. Formulă . 1. 2< X catallza!o. naftalină.Hidrocarburile aromatice polinucleare conţin două sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice care pot fi : . FeBr3' sau AICI 3 pentru CI 2 şi Br2 şi HN0 3 pentru 1 2 (vezi fig.. Q b. Defineşte reacţia substituţie Învăţată la capitolul A/cani. HX halogenobenzen. 94.X. 95): = .El g. 2.. Numele câtorva radicali proveniţi de la arene sunt date În tabelul 2. 2. unde X CI .9. difenil. Ar .9. Se formează deriva ţi ha/ogenaţi aromatici. adiţie şi REACTII LA NUCLEU • Exerciţiu Reactii de substitutie • • de . iod. 2.b) : Fig. Modelarea reacţiei de substituţie a benzenului cu: a. de exemplu (vezi fig. Reprezentarea molecuIelor de: a. 75 . Fig. Br. 94. de exemplu (vezi fig .. Exerciţiu Tabelul 2.. 2. b. brom. Reacţia de halogenare În reacţia de ha/ogenare a arene/or /a nuc/eu.

precum şi poziţiile 2. Modelarea reacţiei de nitrare a benzenului (modele compacte). .4 O Halogenarea naftalinei Teoretic.H20 ~ l -nitronaftalină (a-ni tronaftalină) . 2. Se obţin nitroderivaţi ai arenelor. Fig. 2. 98. 96.CH . O Prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obţine izomerul a-nitronaftalina (vezi fig.Exerciţii . Imaginea a-nitronaftalinei (model compact). 1. Imaginea moleculelor de: a. 2. clorobenzen. În funcţie de poziţia atomului de carbon la care s-a făcut substituţia H cu halogen: cele 8 grupe . 2. 76 ~. Ar ..4-tetracloronaftalina direct) (produs final de reacţie) + Reactia . 5.3.N02). 6. 2. . 2. În mod practic: b. datorită mirosului său de migdale amare. O Prin nitrarf!a benzenului se obţine nitrobenzen (fig.2. Nitrobenzenul. Naftalina poate avea 2 derivaţi monosubstituiţi: a şi p. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de clorurare a benzenului. care se notează cu p (fig. H20 nitrobenzen (pentru a Înţelege mai uşor reacţia s-a scris HN03 În forma HO . care se notează cu a. a fost folosit la parfumarea săpunuriior sub numele de esenţă de Mirban. 97): !FI __ I N0 2 1 + Fig. 4. de nitrare Prin reacţia de nitrare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu o grupă nitro.N0 2 .nu sunt toate echivalente Între ele. b. Poziţia a este mai reactivă decât poziţia p. sunt echivalente numai poziţiile 1. Rezolvare: H CI rO · rO · CI2 FeCl" HCI a. 98): Fig. se pot obţine 2 deriva ţi monohalogenaţi diferiţi. 3. 7. p-cloronaftalină. 96). Izomerul p se obţine prin metode indirecte.. compus toxic. rO ·~:N02 6· H2SO. . ~~CI~CI UJ~ ~CI CI a-cloronaftalină p-cloronaftalină (neizolabil) (nu se obţine 1. 97. 8. Nitrarea arenelor la nucleu se face cu un amestec de acid azotic concentrat şi acid sulfuric concentrat numit amestec sulfonitric.N0 2 . 2. a-cloronaftalină. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de iod urare a benzenului.

2. alchene sau alcooli. 99.S03H. b. Prin reacţiile de alchilare a arenelor se obţin arene cu catenă laterală. acidului sulfuric. R .): rO · H ' I::!QtS03H ~ 6· S03H b. reacţia de sulfonare a. acid - VV p naftalinsulfonic. 2. 99.naftalinsulfonic (vezi H fig.OH. acid p-naftalinsulfonic (modele compacte).b. În funcţie de temperatură. de sulfonare Prin reacţia de sulfonare a arenelor un atom de hidrogen de la un atom de carbon din nucleul aromatic este substituit cu o grupare sulfonică .S03H este o variantă de scriere a formulei acidului sulfuric. este o reacţie reversibi/ă . acid a-naftalinsulfonic sau acid p. 6· CH 3 HCI Charles Friedel (1832-1899). b. R . Substituţia Fig.X. H20 acid benzensulfonic În care HO . de alchilare Friede/-Crafts hidrogenulu( de la atomi de carbon din nucleele aromatice cu un radical alchil se numeşte reacţie de alchilare Friedel-Crafts. Prin sulfonarea naftalinei se poate obţine . Spre deosebire de nitrare şi halogenare. Ar . Se obţin acizi arilsulfonici. Sulfonarea arenelor se face cu acid sulfuric concentrat sau cu oleum (H 2 S04 concentrat care conţine S03) ' O Sulfonarea benzenului conduce la acid benzensulfonic (vezi fig .CH3 AlCI"a"hid'ă. Exemple de reacţii de alchilare a benzenului: • cu derivaţi halogenaţi În prezenţă de AICI3 anhidră: rO H ·CI. Alchilarea arenelor se poate face cu: derivaţi halogenaţi.S03H. 77 metilbenzen (toluen) . 2. 2.a naftalinsulfonic 1600C a. Imaginea molecuIelor: a. Fig. a). Imaginea moleculelor de: a. acidului benzensulfonic (modele compacte). acid a-naftalinsulfonic. 100): 8O'C ~I :3 ~~ acid . 100. O Sulfonarea naftalinei . 2. ~S03H Reactia .Reactia . 99. H2 S0 4 (vezi fig . .

Ecuaţiile reacţiilor chimice sunt: AICI 3 + 3H 20 ~ AI(OHh.. de exemplu c/oruri acide. .O acid carboxilic OH Exerciţiu metanol metilbenzen (toluen) /1/0 " il R. fol~sind: a)' un derivat halogenat. Reprezentarea moleculei de izopropilbenzen.C R. H3C-CH-CH 3 6 izopropilbenzen.• cu alchene În prezenţă de AICI3 umedă: 10 Fig. R .1. Formulele generale ale acidului carboxilic.CO. Derivatul halogenat format participă la reacţia de alchilare a arenei. R-COCI şi anhidride ale acizilor carboxilici (R-COhO (vezi fig .. b) o alchenă . c10rurii acide şi anhidridei acide. În prezenţă de Fig. CH2'== CH-CH 3+ HCI ----+ CH 3 -CH-CH 3 t i i CI AI(OHh + 3HCI • cu alcooli În prezenţă de acid sulfuric: CH 3 6 h. În anul 1877 chimistul francez Charles Friedel... . c) un alcool. 102). 78 . de acilare Friede/-Crafts Prin reacţie de acilare Friedel-Crafts. 101. Aceste reacţii sunt denumite alchilarea şi respectiv acilarea Friedel-Crafts.C CI clorură acidă anhidridă acidă .CH 3 AlCI"umedă.CH. Se poate considera că reacţia are loc În două etape: AICI 3 reacţionează cu urmele de apă formând HCI care se adiţionează la alchenă. 2. profesor la Sorbona şi colaboratorul său american James M Crafts au descoperit o nouă metodă de reparare a alchilbenzenilor şi acilbenzenilor folosind drept catalizator AICI 3. + H.=CH. AICI 3 nereacţionat acţionează În reacţia de alchilare drept catalizator. 102. un atom de hidrogen legat de un atom de carbon din nuc/eul aroma tic este substituit cu grupa acil.. 2.SO. 101 . Scrie ecuatiile reactiilor chimice prin care se poate obtine etilbenzen. + 3HCI ~ I Jam es Mason Crafts (1839-1917).9J rO IH -- I + CH 3 H. Imaginea moleculei de izopropilbenzen (model deschis) este reprezentată În fig . I Acilarea arenelor se poate face cu derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Reactia . 2. 2. . Pentru cercul de chimie Alchilarea arenelor cu alchene se face În prezenţă de AICI 3 umedă .

ci ea este dirijată prin natura primului sub. m. 105): Fig.-CH 2-CH 3 ş . Orientarea celui de al 2-lea substituent.(vezi fig. activează nucleul benzenic pe care se află. cu excepţia halogenilor. 106.catalizator AICI 3.. o-nitrotoluen. adică preexistent) . 103): • Substituenti .. De exemplu . la rândul lor. -CN . -COOH . 79 . de ordinul II. 104. . Imaginea molecuIelor de: a. nitril .(vezi fig. -CI . Substituenţii preexistenţi pe nucleul aromatic se împart în două categorii (vezi fig . Fig. 2. 2. hidroxil. a) . la nitrarea toluenului se obţine un amestec de o-nîftotoluen şi p-nitrotoluen (vezi fig . -NH 2 . Fig.4 UJ ::l l- z ~­ . Scrie de acilare Friedel-Crafts prin care se obţine etil-fenil-cetona. &N~2Q +2H. 103. din benzen. H. 0-. Orientarea celui de al 2-lea substituent. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de alchilare a clorobenzenului cu clorometan (clorură de metil) CH 3-CI. . -N0 2 . care orientează cel de-al doilea . p-nitrotoluen (modele compacte). -Br.nitrotoluen p .nitrotoluen. amino. i. 2.t În cazul în care derivaţii monosubstituiţi ai benzenului sunt supuşi . ecuaţia reacţiei De ordinul II f=~~~: )C=O CH3-CH'60 -C=N Fig.de către substituenţii de ordinul II. carboxil . )C=O . B.stituent (a celui care există legat de un atom de carbon din ciclul benzenic. astfel încât reacţiile de substituţie decurg mai uşor decât pe nucleul benzenic nesubstituit H N~ b. 2. Dintre aceştia fac parte grupele: nitro. carbonil . exemplu: H 6 Exerciţiu + CH 3-C II ~CI _. -OH . 2. unor reacţii de substituţie.. sulfonică .4 • Substituenti . 104). 2~~ 2HO"NO. Din această categorie fac parte: halogenii (-F. Exercitiu .O o.şi p. Substituenţii de ordinul 1 . care orientează cel de-al doilea substituent În poziţia meta. -1) . 2. Clasificarea substituenţilor. (-CH 3. Y în 0. b. 2. -S03H . grupele: alchil. 105.SO. -R. p.de către substituenţi de ordinul 1. a. 106). Y în poziţia m. Orientarea benzenic substituenţilor lV pe nucleul O~ D t :t ~ 9 y .1 c lorură de acetil ~o + HCI fenil-metil-cetona (acetofenona). şi para. de ordinul 1 substituent În poziţiile orto. 2. poziţia În care intră al doilea substituent nu este întâmplătoare . A.

Substituenţii de ordinul 1/ dezactivează nucleul benzenic pe care se află. 2.trinitrobenzen. 2. .CI + CI FeCl.4. NH4 N0 3. 107. 4. . 108. Exercitiu .O b.SO. Fig.b.N0 2. . astfel Încât reacţiile de substituţie decurg mai greu decât pe nucleul benzenic nesubstituit. 9 · N0 2 3H. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de alchilare a acidului benzensulfonic cu etenă. 2. lVlrH _ 6 + HCI Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1.3.5-trinitrobenzen. mulţi Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen. care este o substanţă puternic explozivă : 02N~N02 3HO-N02 H..) este întrebuinţat în amestec cu azotatul de amoniu.): H N~ a. 108.6-trinitrotoluen (modele compacte). 2 sau chiar mai substituenţi. Imaginea moleculelor de: a. 0 · ~N~N~ CH 3 3H. 2. 1. Imaginea moleculei de m-cloronitrobenzen (model compact). Substanţele explozibile se descompun (prin încălzire şi lovire) cu formarea unui volum mare de compuşi în stare gazoasă şi cu degajarea unei mari cantităţi de energie. 107): N0 2 N0 2 obţine Fig.R.4. De exemplu. o H~H + + 3HO-NO. prin clorurarea nitrobenzenului se m-cloronitrobenzen (vezi fig. 6-trinitrotoluenului (trotilu/) . Trinitrotoluenul. . . -x şi până la trei grupe alchil.5. ca explozibil (folosit mai ales în exploatările miniere).De exemplu.O 1.SO. H. . TNT (vezi fig. ecuaţia reacţiei chimice care are loc la explozia trotilului este: 80 . b. 2.3. 108. acid sulfonic. a.6-trinitrotoluen.S03H. 2. CI meta--cloronitrobenzen. nitro. 2. . Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric în exces se obţine trinitrobenzen (vezi fig. Pentru cercul de chimie 6 +. Nitrarea toluenului prin acţiunea prelungită a amestecului sulfonitric conduce la formarea 2.

. b. ceea ce arată că are un caracter aromatic mai slab decât benzenul.-.n... funcţie Fig. Gruparea nitro. caracterul aromatic scade odată cu creşterea număru­ lui de nuc/e condensate (vezi fig .. condiţii Hidrocarburile aromatice energice. Exerciţiu benzen . -CH 3 este substituent de ordinul 1.. 110. Explică de ce grupele -N0 2 intră În poziţiile 1.. dizolvanţi şi carburanţi. Ni.Exerciţiu .. H2 C'C . În catalizatori de: Ni . 2... """" O Adiţia hidrogen ului la naftalină are loc În (ciclurile benzenice se hidrogenează pe rând).. Adiţia participă la reacţii de adiţie numai În hidrogenului Benzenul adiţionează hidrogen În prezenţa catalizatorilor de nichel. 1.. tetralină. decalină (modele deschise). 110).. te caracterul aromatic ~~ O ~VV~ creşte numărul de cicluri _""" n = d """".C'CH 2 I I 2 a.. """"" Reactii .200 0 e H C"".-. 4. la 200 0 C transformându-se În hidrocarbura cic/ică saturată ciclohexan: H2 o O ~ -1 Ni +3H 21 ?0 . Calculează volumul de hidrogen (c.. Explică de ce grupările -N0 2 intră În poziţiile 2.. 3 şi 5 pe nucleul benzenic nesubstituit.. Naftalina . 2. 109) sunt lichide utilizate ca Fig...participă mai uşor la reacţii de adiţie. 6 pe nucleul benzenic din toluen . Pt. ro Tetralina şi tetrahidronaftalina decahidronaftalina (tetralina) (decalina).. decalina (vezi fig . -N0 2 este substituent de ordinul II. de numărul de 81 ... În seria hidrocarburilor aromatice polinucleare cu nuclee condensate..) care poate fi adiţionat la 2 moli de benzen . 2. Imaginea moleculelor de: a.. 2.. de aditie .. Pd: etape prezenţă de două b. 2. CH 2 H2 ciclohexan. 2. Radicalul alchil . 109.. Variaţia caracterului aromatic în nuclee condensate. Rezolvare: 1.

V2 0 S .).' 1.4-butendioic: HOOC=CH-CH=COOH Izomerul tra!1s al aceluiaşi acid se numeşte acid fumaric. H h H/ I I . . Acidul maleic este izomerul cis al acidului 1. nu se obţine la oxidarea benzenului şi nu poate forma anhidridă. OH ~ V2 °sl350oC h-C'OH O =R2<J~c ~h-C'o ~ ij O O acid ftalic anhidridă ftalică .4.C""C'C . 111. 112.5..2. O Oxidarea naftalinei Naftalina.6-hexaclorociclohexan (vezi fig . 2. 113): Fig.H): H.4.C.. cu un caracter aromatic mai slab decât benzenul (vezi pag.C. Exerci iu Scrie ecuaţia reacţiei chimice de adiţie a bromului la benzen şi denumeşte produsul de reacţie. dar tot cu ruperea unuia din cicluri.. 2. 111) este folosit ca insecticid.Adiţia halogenilor Clorul şi bromul se adiţionează la benzen În prezenţa radiaţii­ lor ultraviolete sau a luminii solare (sau termic). de oxidare o Oxidarea benzenului. Modelarea reacţiei de obţinere a anhidridei maleice.. .. Reprezentarea moleculei de anhidridă ftalică.. 81) se oxidează la temperatură ceva mai mică.. Benzenul are o mare stabilitate termică şi este foarte rezistent la acţiunea agen"ţilor oxidanţi obişnuiţi.. cu ruperea ciclului. se formează acid ftalic. 2.. .6-hexaclorociclohexan (H.5.. 2.2.. se obţine 1. Prin acţiunea clorului asupra benzenului. o acid maleic anhidridă maleică.3. -H2ct~C .5.H.3. care poate elimina o moleculă de apă trecând În anhidridă ftalică (vezi fig. 82 00 ::::::".. 1 ~ + ~O ij O _flC # 2 2 -2C0 2.o Fig. unul dintre izomerii compusului 1.H.4. La 5aa oC. În prezenţă de catalizator.6-hexaclorociclohexan (H. 112): 1 + Fig. În prezenţa luminii solare (c/orurare fotochimică). la temperatura de reacţie acidul maleic elimină o moleculă de apă trecând În anhidrida maleică (vezi fig. 2. Imaginea moleculei de H.C. CI CI. 2.4 O I .CI +3C1 2 ~ CI'C C/H H/ 'C"" 'CI CI"" 'H . EI se oxidează numai la temperatură ridicată.3. . În prezenţa pentaoxidului de vanadiu. 113.2. benzenul se oxidează şi se formează acid maleic. ~ Reactii . Hexacloranul sau gamexanu/.

Imaginea moleculei de antrachinonă. Antrachinona (vezi fig. cu permanganat de potasiu În mediu de acid sulfuric. 114) se foloseşte În industria coloranţilor sintetici (clasa coloranţilor antrachinonici) . -Hei AQ V clorură + Clihu. cu aer. chiar cu agenţi oxidanţi: K2Cr207 În prezenţă de CH 3-COOH . . -COOH . Oxidarea la catena laterală În prezenţa agenţi lor oxidanţi sau a oxigenului molecular (şi cataJizatori) are loc oxidarea catenei laterale (alchil) legată de un atom de carbon dintr-un ciclu aromatic. -Hei AQ V clorură benzil de benziliden de benzin. 81) şi de aceea se poate oxida mult mai uşor. rezistent la oxidare. 2. Clorurarea toluen ului În prezenţa luminii ar. oxidarea are loc la atomi de carbon din ciclul din mijloc. Scrie ecuatia acestei reactii chimice. 115). În industrie se obţine antrachinonă prin oxidarea antracenului . . ' 4 REACTII LA CATENA LATERALĂ J Hidrocarburile aromatice care au catenă laterală participă atât la reacţii chimice caracteristice nucleului aromatic. În continuare sunt ilustrate reacţi­ ile la catena laterală .e loc la catena laterală şi nu la nucleul aromatic. 2. cât şi la reacţii care au loc la catena laterală . Se obţin acizi carboxilici aromatici.114.. Exerciţiu ° Fig.o Oxidarea antracenului Antracenul are caracter aromatic mai slab decât naftalina (vezi pag. 115. 2. -Hei CHCI 2 CCI 3 AQ V AQ V clorură de + Clihu. Ciclul benzenic. peste catalizator de pentaoxid de vanadiu la'300oC. rezultând un amestec de derivaţi halogenaţi : /' "-A-CHoH2CJV CH 3 CH 2CI + Clihu. rămâne intact. trecând vapori de antracen . 2. benzilică şi Fig. 83 . toluen Halogenarea În Poziţia vecină poziţia benzilică 2) radical benzii poziţia benzilică nucleului aromatic din catena laterală a hidrocarburilor aromatice este numită poziţie benzilică (fig. Poziţia radicalul benziI. În condiţii energice . fără ruperea acestuia: ° antrachinona. catena laterală alchil se oxidează până la gruparea carboxil.

Soluţia de KMn04' în mediu de H 2 S04 20%. Ce observi? Observaţii. 2 . De ce? Toluenul reacţionează cu soluţia de KMn04' În prezenţă de acid sulfuric. 2. În două eprubete pune câte 3 mL soluţie de KMn0 4 1% şi 2 mL soluţie H 2S04 20%.g4H. 2 . oxidarea cu agenţi oxidanţi nu poate avea loc. . la oxidarea propilbenzenului se obţine acid A benzoic: c.. o: o-xilen CH O 3KMn04/H30~FC. datorită apropierii celor două grupe carboxilice.ACTnnTATEEXPE~ENTALĂ Mod de lucru. Oxidarea toluenului. a fost decolorată de toluen (vezi fig . Introdu în ambele eprubete câte 2 mL de toluen. ceea ce permite Închiderea unui ciclu stabil de 5 atomi şi nu este posibilă la acizii izoftalic şi tereftalic. 116. 116). 117. Soluţia de KMn04' în mediu de H 2S0 4 20%. acid tereftalic. la rece. acid benzoic.2H 2 0 CH 3 C" . 117). în prezenţa toluenului nu îşi modifică culoarea. Fig. Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de oxidare a m-xilenului şi a p-xilenului cu oxigen molecular În prezenţă de catalizatori. c. 113): a. de exemplu. 2. b. conform reacţiei chimice: Fig. Radicalii alchil din catena laterală (indiferent de lungimea acesteia) sunt oxida ţi la acizi În care grupa carboxil-COOH este legată direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic. 2. Încălzeşte cu grijă numai una din eprubete. se De exemplu . H . ştiind că se obţin acizii carboxilici corespunzători: acid izoflalic şi acid tereftalic (vezi fig. acid izoftalic. KM. Formarea de anhidridă este posibilă numai la acidul ftahc.H20 \\ ©rc'o II I C O O \\ O acid ftalic anhidridă ftalică Exerciţiu b. toluen oxidează amândouă. 2. 6 II COOH + H20 acid benzoic. . 84 Dacă În poziţia benzilică a catenei laterale nu există hidrogen. ©rC'8H~ . Imaginile moleculelor de: a. prin oxidarea o-xilenului se obţine acid ftalic care poate elimina o moleculă de apă trecând În anhidridă ftalică (vezi fig. Când pe nucleul aromatic eXistă două grupe alchil. la Încălzire (vezi fig . încălzită. 116).

. În procente masice. naftalina. b. nitrare. 118 sunt prezentate schematic principalele direcţii de întrebuinţare a acestora . conţin o b.. Astfel .. Benzenul. 2. DIzoIve~ Tetralină şi decalină Insecticid MedicinADizolvanţi Dezinfectant O Hidrocarburile aromatice care au catenă laterală participă atât la reacţii chimice caracteristice nucleului aromatic. toluen. O Caracterul aromatic scade odată cu creşterea numărului de nuclee benzenice condensate. Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a trinitrotoluenului din toluen. c. Industria coloranţilor Industria medicamentelor ~âteva dintre hidrocarburile aromatice: benzenul.-+ explozlvllor . fie prin compuşii chimici la care conduc prin procese industriale. halogenare). toluenul şi naftalina au aplicaţii practice importante. EXERCIŢII ŞI PROBLEME 1. b) calculează masa de clorobenzen obţinută şi compoziţia procentuală a clorobenzenului. Industria Industria medicamentelor Industria . clorobenzen.3. oxidare) . 2. benzen. 118.5-trinitrotoluen. lipsit de catenă laterală.88 g / cm 3 ). ·Aplicaţii practice ale unor hidrocarburi aromatice a. nu poate fi oxidat şi În prezenţa aceleiaşi enzime este capabil să producă mutaţii În ADN.Oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importantă În anumite procese metabolice. a) Denumeşte matice: următoarele hidrocarburi aro- UCH3 Q CH 3 CH 3 b) Scrie formulele de structură ale compuşilor: 1. În fig. Aplicaţii practice ale unor arene: a.. Care este masa de acid azotic de concentraţie 70% necesară obţinerii a 2 kg trinitrotoluen? 85 . Ştiind că reacţia are loc cu un randament de 70% se cere: a) calculează volumul de clor necesar reacţiei. cât şi la reacţii care au loc la catena laterală (halogenare. Fig. vaporii de toluen sunt mult mai puţin toxici decât cei de benzen . 1.2-dimetilbenzen. 3. sulfonare . 2 Se monoclorurează catalitic 200 cm 3 benzen (p = 0. alchilare. ' . Nu polimerizează şi nu se oxidează cu KMn04în soluţie neutră. nu. măsurat În condiţii normale.-_ _ _-+ Oete~n~ Concluzii Arenele (hidrocarburi aromatice) sunt hidrocarburile care În moleculă unul sau mai multe cicluri (nuclee) benzenice. Aceasta ar putea fi o explicaţie a faptului că benzenul şi alte hidrocarburi aromatice fără catenă laterală sunt cancerigene iar toluenul .. Toluenul care a intrat În organism poate fi oxidat (în prezenţa unei enzime prezentă în ficat) la acid benzoic uşor de eliminat prin urină. O Hidrocarburile aromatice se împart în hidrocarburi aromatice mononucleare şi hidrocarburi aromatice polinucleare . naftalină. fie ca atare. acilare) şi numai În condiţii energice dau reacţii de adiţie (hidrogenare. O Arenele participă la reacţii chimice proprii caracterului aromatic: dau uşor reacţii de substituţie (halogenare.

COOHhCr + 5Hp +CI 2 ~ volumul soluţiei de K2Cr207 de con0.8 g de o-xilen şi naftalină conţine 11 *. La arderea unui moi de hidrocarbură aromatică mononucleară. necesar oxidării amestecului. Lindanul. Ştiind că 6. 13*. dizolvat În apă formează 2 L de soluţie de concentraţie 0. În care se În procent de 13%. HN0 3 şi H2S04 se găsesc În raport molar 1:2 şi nu există HN0 3 În exces.1 M. Nitrarea a 312 g de benzen se realizează cu un amestec sulfonitric format din soluţie de HN0 3 de concentraţie 92% şi soluţie de acid sulfuric de concentraţie 98%.. Denumeşte hidrocarbura aromatică şi scrie ecuaţia reacţiei de clorurare. ' * 9 . La clorurarea catalitică a unui compus aromatic cu formula moleculară CaH10 se obţine un singur compus clorurat. dacă randamentul reacţiei este de 70%? centraţie Calculează 86 . Determină formula moleculară a hidrocarburii şi completează următoarele ecuaţii ale reacţiilor chimice: conţine necunoscute din schemă reacţiilor chimice corespunză­ masa de a-metilstiren . 10*. 7*. b) calculează masa de benzen necesară obţinerii a 151. Un amestec de 46. insecticid foarte puternic. este un găseşte izomer al hexaclorociclohexanului. Se cere: a) scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a hexaclorociclohexanului. B -H' 2 6 Determină substanţele şi scrie ecuaţiile toare. se obţin 352 g de CO 2 şi 90 g de H20. Ce masă de antrachinonă se obţine . Calculează volumul de clor (măsurat la 1 atm şi 25°C) necesar clorurării a 2 moli de hidrocarbură.692% H. Calculează 7.2 M necesar oxidării a doi moli de antracen . 5* . Ecuaţia reacţiei chimice de oxidare a antracenului cu K2Cr207 În prezenţă de CH 3 COOH este: (1) A KMn04 Hi304 • AICI 3 • I h h + KPrP7 + 8CH -COOH-----+ O):) ~ ~ ~ 3 (2) A + CH 3-CI (3) O A+2CI2~ O Ştiind că acidul clorhidric obţinut În reacţia (3). Se dă schema de reacţii: O CH 3-C=CH2 +A AICI" . Se cere: a) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc.m"". Întreg amestecul de hidrocarburi este supus oxidării cu aer pe catalizator de V 20 5 . Calculează compoziţia procentuală molară a amestecului de hidrocarburi.4 g de toluen. ° obţinută din 400 g de benzen cu 22% impurităţi. b) calculează masa de anhidridă ftalică obţinută şi volumul de aer (măsurat În condiţii normale). 12* . se cere: a) calculează masa de amestec sulfonitric necesară nitrării şi masa de acid benzensulfonic obţinută. amestecul final conţine o-nitrotoluen. hidrocarbură aromatică mononucleară. 8. Completează ecuaţiile reacţiilor chimice şi denumeşte produşii de reacţie obţinuţi: + 2(C~.69% H. A. b) calculează concentraţia procentuală a acidului sulfuric rezidual (aflat În soluţia finală) după Îndepărtarea compusului organic. Determină formula moleculară a hidrocarburii A şi scrie formulele de structură ale hidrocarburilor aromatice izomere cu A. calculează masa de hidrocarbură A consumată În această reacţie. 8* . * Se nitrează 18.32 kg de lindan. p-nitrotoluen şi toluen nereacţionat În raport moi ar 1: 3: 1.4. Ştiind că În amestecul sulfonitric. A. calculează masa de p-nitrotoluen obţinută.

1 % CI.... fi o hidrocarbură aromatică.izomeri dimetilbenzen. 1 punct b) Calculează randamentul reacţiei de nitrare a naftalinei.. (mai slab / mai puternic) 4.52 9 a-nitronaftalină .participa la reacţii de substituţie. În reacţia de sulfonare a benzenului se introduc 300 9 soluţie de H2 S04 de concentraţie 98%. 1 punct 2 puncte V........ 1 punct III. C9 H12 .. . .. . Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere din benzen a substanţelor: a) izoproplibenzen . 1 punct Timp de lucru: 50 minute.4 9 de acid benzoic. .. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1. Ştiind că se obţin 24.. . d) Benzenul nu poate participa la reacţii de substituţie . Un amestec echimolecular de benzen şi toluen se supune oxidării cu soluţie de concentraţie 0.88 9 / mL.. (adiţie / substituţie) 2.. Toluenul . . Alchilarea benzenului este o reacţie de ..... . decât benzenul.) consumat. ... . necesar clorurării benzenului. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care co'rect fiecare dintre afirmaţiile date: 1... 1 punct din oficiu.... . (3/ 5) 1 punct II.. Naftalina conţi ne În molecula ei . . d) hexaclorociclohexan... Naftalina este o hidrocarbură aromatică ... (poate / nu poate) 2.. 2 puncte IV. 1 punct V.. c) Nitrarea benzenului se realizează cu amestec sulfonitric. Se supun clorurării catalitice 200 mL de benzen cu p = 0.n. să se oxideze cu KMn04 În prezenţă completează completează de H2S04 ' (poate / nu poate) 3. 1 punct din oficiu ... 2 puncte III. . a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc.... ştiind că doar 80% din benzen reacţionează . Se clorurează În prezenţa luminii ultraviolete 2 moli de toluen şi se obţine un compus clorurat care conţine 44 .1 M de KMn04 În mediu de acid sulfuric.... Benzenul .. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a trinitrotoluenului prin nitrarea toluenului. . .. . atomi de carbon ... Există .. 1 punct IV.6% se obţin prin nitrare 387. a) Determină formula moleculară a compusului clorurat obţinut şi scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc. (10/12) 4. Din 400 9 de naftalină de puritate 89..... (poate / nu poate) 1 punct II.. a) Calculează masa de clorobenzen obţinută dacă randamentul reacţiei este de 70% . (mononucleară / polinucleară) 3. aromatică b) Benzenul are În moleculă 12 atomi. a) Toluenul este o hidrocarbură mononucleară . 2 puncte b) Calculează volumul de clor (măsurat În condiţii normale)... Naftalina are caracter aromatic ... Calculează masa de benzen introdusă În reacţie şi numărul de moli de acid benzensulfonic obţinut. . 1 punct b) Calculează masa de compus clorurat obţinut şi volumul de clor (c. ... calculează masa amestecului -de hidrocarburi supusă oxidării şi volumul soluţiei de KMn04 consumat În reacţia de oxidare. c) fenil-metil-cetona.. . . . Test 2 1. 1 punct b) Calculează compoziţia procentuală a trinitrotoluenului.. . b) nitrobenzen .TESTE Test 1 1... Încercuieşte afirmaţia incorectă. 87 Timp de lucru: 50 minute.

6. PETROLUL SI CARBUNII COMBUSTIBIL~ FOSILI ŞI SURSE DE MATERII PRIME ORGANICE PETROLUL organică. 2. azot sau sulf şi unele metale (vanadiu . unde În instalaţii speciale (vezi fig . compuşii organici cu oxigen.sursă de materii prime şi produse finite Petrolul brut este extras din zăcământ şi este transportat pe sau navală (cu vapoare numite tancuri petroliere vezi fig. Principalele clase de compuşi care se găsesc În orice zăcământ de petrol brut sunt: hidrocarburile (alcani. Vedere de ansamblu a unei rafinării. 2. 119. 2. Sub acţiunea presiunii şi a temperaturii nămolul s-a transformat În rocă (numită rocă primară). molibden . Produsele obţinute prin prelucrarea petrolului brut au devenit indispensabile societăţii moderne 1 . iar materia organică (descompusă de bacterii anaerobe) Într-un amestec de petrol brut. Procedeul care stă la baza rafinării este distilarea. 120. fie prin extracţie mecanică prin pompare (vezi fig . petrolul brut migrează de la o rocă la alta şi se acumulează. japoneze sau europene. de natură cunoscut şi folosit Încă din antichitate. 122. ca Într-un recipient perfect etanş. 2. petrolul brut este considerat la fel de valoros ca şi aurul. amestecul de gaze creează o presiune foarte mare În acest sistem şi face posibilă extracţia petrolului brut fie prin erupţia naturală pe baza presiunii proprii (vezi fig. numit şi ţiţei. 119) a zăcământului . Fig. şi extracţia petrolului Fig. doar În cele impermeabile. Erupţia naturală a petrolului brut. numit zăcământ (sau o pungă de petrol) . 2.2. Tanc petrolier. Petrolul brut. numit nămol sapropelic. Petrolul . 122) este separat În componente . a cărui culoare variază de la galben până la negru . 120). adică este rafinat. Petrolul brut s-a format În urmă cu milioane de ani şi este rezultatul transformări lor chimice şi fizice ale amestecului de mâl (resturi vegetale şi animale) existent pe fundul mărilor şi oceanelor. 2. cu miros caracteristic. 2. 88 . nichel). mâlul bogat În materii organice. este un combustibil fosil. Închis ermetic În zăcământ. Acumularea continuă de sedimente a scufundat În subsolul Pământului . este insolubil În apă . Sondă. Formarea Fig. Este un lichid vâscos . 2. Compoziţia diferă petrolului Fig. Proprietăţile fizice ale petrolului sunt determinate de compoziţia sa. Petrolul brut este un amestec complex a cărui compoziţie de la un zăcământ la altul. cicloalcani şi arene) . 121) spre rafinării. de aceea a fost numit aurul negru. apă şi gaze. la o adâncime de aproximativ 3 km. Sub acţi­ unea gazelor. căi feroviară 1 petrolul se cotează la marile burse americane. 121.

cracare la temperatură ridicată {. numită cherosen sau petrollampant.C7 . Fig. De activităţile de conductele şi tancurile petroliere urmărire şi control al calităţii mediului răspund În egală . 123. 126) de la rafinărie spre centre. 2.C20 .fracţia C1 . fig. Componentele rezultate În urma distilării fracţionate la presiune atmosferică. constă În Încălzirea. 2.C10 . atmosferă se filtrează . apele deExtracţia şi transportul petrolului brut precum şi a produşilor se epurează . a petrolului brut. 2. ficare superioară a petrolului . toate celelalte fracţii petroliere sunt transformate În benzine de calitate superioară . asfaltul.C1S . Ea se face industrial În coloane de distilare fracţională (vezi fig.fracţia C 11 . 126. Coloane de distilare fracţională. numită nafta constituie materia primă atât pentru obţinerea benzinelor (se mai numeşte şi benzină grea). iar ca reziduu . se numeşte reziduu atmosferic şi este reziduul solid rămas după distilarea petrolului brut. Cu excepţia fracţiei > C20 . 124. Toate fracţiile petroliere sunt transformate În compuşi care sunt la rândullor materii prime pentru diferite ramuri industriale (vezi fig. numită eter de petrol şi respectiv C6 . cu Polietenă Aditivi Gaz petrol Polipropenă Propenă scopul de a obţine produse noi. 125. 124). (GPL) Elastomeri Chimizarea petrolului se poate face prin : Fig.vezi. 123). numită solvent nafta uşoară sunt folosite ca solvenţi. a amestecului de lichide şi condensarea vaporilor În dispozitive. comercializare (cazul combustibililor şi a benzinelor). Fig.fracţia C12 . numite condensatoare (refrigerente .fracţia> C20 . reformare cataliti că . num ită gaze uşoare . fie pentru De ştiut! prelucrare ulterioară (cazul compuşilor care sunt folosiţi ca Gazele care vor fi arse În 'materie primă). . . Fracţiile 89 . (vezi fig . 2. este folosită drept carburant În turboreactoare (pentru avioane). 2. . rafinăriile . • procedee chimice: cracare cataliti că . 2. Prelucrarea petrolului se mai lichefiat Polistiren Sti ren numeşte şi chimizare. măsură cu scopul evitării scurgerilor. numite fracţii. numite Fig. cu puncte de fierbere apropiate. . admin i straţia locală şi guvernamentală. de asemenea. .C4 .fracţia C6 .C6 . Conducte de mar~ oleoducte. Produsele obţinute la rafinarea petrolului sunt transportate. operaţia se numeşte distilare fracţionată .fracţiile : Cs .BODoC) . cât şi În petrochimie. la . Chimizarea petrolului Adezivi 'Răşini principale obţinute În urma distilării pot fi folosite ca Lubrifian~ " atare sau pot fi supuse unor procedee de rafinare avansată . fracţia nafta uşoară este principalul constituent al benzinei. sunt: . Domenii de valori• procedee fizice : distilare sub presiune şi distilare sub vid. se verifică versate obţinuţi prin rafinarea acestuia sunt riguros supravegheate cu scopul asigurării calităţii mediului Înconjurător. Instalaţie de distilare în laborator. 2. la fierbere. 125). cel mai ieftin şi practic pri n conducte de mare capacitate .Distilarea este procedeul fizic de separare a componentelor amestecuri lor de lichide miscibile.440 oC. transportatorii . Deoarece În urma distilării petrolului brut se obţin amestecuri de hidrocarburi saturate . este folosită atât ca materie primă În petrochimie cât şi ca gaz combustibil. este materie primă : În urma distilării la presiune scăzută a reziduului atmosferic se se obţin: lubrifianţi şi păcură . 2. de aceea se mai numeşte şi benzină uşoară . numită motorină este folosită drept carburant În motoarele Diesel. dar şi pentru Încălzirea locuinţelor . fie pentru capacitate (oleoconducte).

. Concluzii Petrolul brut (ţiţeiul) şi cărbunii sunt combustibili fosili şi se găsesc În zăcăminte naturale.60. 2. precum cărbunele brun şi turba. 2. UlEU: Benzine.superiori .. Brevet pentru rafinarea petrolului. În scopul prezervării ecosistemelor şi a creşterii calităţii aerului. compus cu toxicitate mare. 4. Carbonul reacţionează cu hidrogenul În prezenţă de nichel. Calculează masa de antracit cu 90% C necesar obţinerii a 2' m3 metan cu un randament de 70%. formând la 300 0 C CH 4 . .cărbuni inferiori.Lazăr Edeleanu a elaborat În 1908 procedeul de rafinare a petrolului folosind bioxid de sulf în scopul extracţiei selecti e a hidrocarburilor aromatice. drept combustibili solizi precum şi ca materie primă pentru ob~nerea cocsului. 129). acestea se extrag din petrolul brut prin distilare fracţionată . CĂRBUNII Fig. procedeul a fost brevetat şi folosit ulterior în toata lumea. prin acumularea şi depozitarea resturilor vegetale şi animale la nivelul suprafeţelor uscate ale scoarţei terestre (vezi fig. huila şi lignitul. 2. Consiliul Europei a stabilit Încă din anul 1998 ca autovehiculele să fie echipate cu motoare care folosesc benzină fără plumb. 2. 128). Cărbunii naturali sunt combustibili fosili. apei solului şi subsolului prin eliminarea factorului .. 129. Vedere a unei centrale termoelectrice.. o Fig. care au procent de carbon mare şi putere calorică mare. Explică În câteva fraze denumirea petrolului de aur negru. În anul 1939 cifra octanică a benzinei comerciale era de 78. O Petrol este o sursă de materii prime organice. 127). Puterea calorică a antracitului este de 90 .. Gazele eliminate prin arderea benzinelor aditivate cu tetraetilplumb conţin oxid de plumb.De ştiut! . degajată 1. 2. Cifra octanică lIt_ _ _ fUlIUIJll'I" . O Chimizarea petrolului se poate face prin procedeee fizice şi chimice . Încă din anii '70 În Statele Unite s-a ob~nut o benzină cu cifră octanică 98 care nu con~ne tetraetil-plumb numită benzină fără plumb.. ( a. Fig. 127. În anii '90 cifra octanică varia Între 95 şi 98. care au un procent de carbon mic şi putere calorică mică. Procentul de carbon este un criteriu de clasificare a cărbuni/orin : . .. Benzina fără plumb se aditivează cu săruri de potasiu sau eteri. O Cărbunii sunt combustibili şi materii prime pentru obţinerea cocsului. La Începutul secolului bEmzinele obţinute la rafina rea petrolului aveau cifra octanică În intervalul 50 . Scrie formulele moleculare şi denumeşte două hidrocarburi care fac parte din fracţia petrolieră numită benzină uşoară .. formaţi ca şi petrolul.oxid de plumb.. gudroanelor şi a gazelor de cocserie (principalele fracţii rezultate la distilarea cărbunilor).. 128. 3.m Ai Învăţat În capitolul Alcani că un parametru important pentru stabilirea calităţii benzinei este cifra octanică . 2. nociv atât pentru om cât şi pentru floră şi faună. EXERCIŢII ŞI PROBLEME aproximativ 8000 kcal / kg. Cărbuni.. ceea ce făcea dificil demarajul autovehiculelor. Studiile au arătat că tetraetilplumbul este un aditiv ideal pentru creşterea calităţii benzinei şi a performanţelor autovehiculelor. Calculează căldura la arderea a 100 kg antracit. varietăţi precum antracitul. (fig. Cărbunii sunt folosiţi majoritar pentru producerea energiei electrice şi termice (vezi fig. în anul 1857.Bucureşti-ul a fost primul oraş în lume iluminat cu petrol lampant. 2.

sunt numeroase cazurile În care un compus foarte folosit În practică dă numele său unei Întregi clase de compuşi. pentru cei care conţin mai multe grupe -OH se precizează numărul lor prin prefixul corespunzător: di.3-propantriol (glicerina). etanol sau alcool etilic. Fig. 2.1. Imaginile a trei alcooli sunt redate În fig . de exemplu: CH 2-CH-CH 2 CH 3 .Capitolul 3 COMPUŞI ORGANICI MONOFUNCŢIONALI 3. Pentru alcoolii care conţin 3 sau mai mulţi atomi de carbon este necesar să se precizeze poziţia grupei -OH. -OH legată de un atom de carbon ce participă numai la formare de legături simple. metanol. Unii alcooli au denumiri uzuale: spirt alb.după natura catenei hidrocarbonate. care este o ştiinţă strâns legată de viaţa şi activitatea oamenilor. Încă din secolul al XV-lea Î. sec. Imaginile moleculelor de: a. Hr. glicerină. 3. de la care provine numele clasei de compuşi "organici: alcooli. Vinul a fost cunoscut şi folosit de oameni din cele mai vechi timpuri. Hr. b. glicol. metanol etanol 1. ALCOOLI Scurt istoric În chimie. de exemplu: metanol sau alcool metillc . În particular se referă la lichidul obţinut prin distilarea vinului: alcoolul.OH CH 3 -CH 2 -OH 6H 6H 6H a.2. 1. la care se adaugă sufixul -Ic. 2. . Frescele din piramide dovedesc faptul că vechii egipteni. XV-lea Î. Cuvântul alcool Îşi are originea În cuvântul arab al Kohl care Înseamnă pudră fină. . Frescă din Egipt. tri etc . a. Denumirea alcoolilor Denumirea unui alcool se face prin adăugarea sufixului -01 la numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon. dar are şi sensul de esenţă a unui lucru. glicerina.după numărul de grupări hidroxil din moleculă. 3. ca alcool. .după tipul de atom de carbon de care este legată grupa -OH. 3. c. 91 . c. etanol. care reprezintă esenţa acestuia. (obţinerea vinului din struguri). cunoscut şi folosit Încă din antichitate În Întreaga lume. 3. Fig. Aşa s-a Întâmplat şi În cazul alcoolui etilic (etanol). Clasificarea alcoolilor Alcoolii se clasifică: . din cuvântul alcool urmat de numele radicalului hidrocarbonat. 1). obţineau vin din struguri (fig . b. Alcoolii sunt compuşi organici care conţin În moleculă grupa hidroxil. Tn unele cazuri se mai foloseşte şi un mod mai vechi de formare a numelui.

2.S. ca şi între moleculele de apă: a. 8'+ H H a. se obţine formula alcoolului. Comparţie între structurile moleculelor de apă şi de alcool: a) molecula de apă. astfel Încât roiuri l de molecule asociate sunt unite Între ele. a. În stare Iichidă şi solidă alcoolii formează asocieri moleculare de tipul (R-OH)n' În care n este numărul de molecule asociate prin legături de hidrogen. b. pe baza datelor din tabelul periodic. b. Între moleculele de alcool se stabilesc legături de hidrogen. pe desen.Structura alcoolilor H ~ 1050 H 1 Exercitiu . etanol.. Fig. Explică polaritatea moleculei de apă . Margareta Avram . densitătile de sarcină electrică 0+ şi 0. 3. C şi O În funcţie de electronegativitatea lor. l-modele plane. a. C-O-H din alcooli sunt polare: pe atomul de oxigen o densitate de sarcină negativă (deoarece el este mai atrăgător de electroni). S-a arătat experimental că unghiul dintre legăturile C-O-H este. de exemplu: metanol .R. se găseşte Legăturile PROPRIETĂTI . 1. Chimie 1983. despre a cărei structură ai Învăţat În clasa a IX-a. aşa cum ai Învăţat-o În clasa a IX-a. R-OH.. 92 1. de 109°.. 1. 3.modele spaţiale. b. Rezolvare: H creşte b. Între moleculele de alcool se stabilesc interacţii de natură fizică. Exercitiu . volumul 1. b) molecula de alcool. Din fig. foarte apropiat de valoarea unghiului dintre legăturile H-O-H care este de 105°. . Fig. vâscozitate şi tensiune de suprafaţă (tensiune superficială) mari.pe fiecare atom de O şi H. -OH şi atomul de oxigen al altei grupe să se exercite forţe de atracţie electrostatică. zone cu densitate de sarcină : • negativă • pozitivă Fig. cu moleculele de apă. Această polarizare a moleculei de alcool face ca Între atomul de hidrogen al unei grupe hidroxil. molecule de etanol. sau cu molecule ale altor compuşi care conţin atomi de oxigen. n se modifică În mod continuu . 4 b. 2 . Pentru a înţelege mai uşor structura unui alcool. 3.4. 3. decât de a radicalului hidrocarbonat. Marchează . R-. Organică. 3. dacă se înlocuieşte atomul de H din molecula de apă cu un radical alchil. 3. Moleculele asociate prin legături de hidrogen au puncte de fierbere şi de topire ridicate. 5. pag . H20 sau H-OH. numite legături de hidrogen . molecule de apă. Proprietăţile fizice ale alcoolilor inferiori sunt influenţate mai mult de prezenţa În moleculă a grupei -OH . compară formula lui generală . a. 5). Desenează structura apei.formule plane. 2-modele spaţiale deschise. Editura Academiei R. 4). FIZICE . Bucureşti . iar pe atomii de H şi C apar densităţi de sarcină pozitivă (vezi fig. În majoritatea alcoolilor. Moleculele de alcool formează legături de hidrogen Între ele. 3 se observă că . 8') / O". 456. Moleculele de apă (a) şi de alcool (b) sunt polare. . Alcoolii inferiori (cu mase molare mici) sunt lichizi. C electronegativitatea atomului 2. R-OH cu formula apei. H3 C 8"+ / 0"'8'+ H Ordon~ază elementele H. 3. O (vezi fig . glicerină .

" o . 7. glicerină. 3. Se formează două straturi de lichid. Etanol Etanol Glicerină Glicerină H20 CCI 4 Nu se observă nici Etanolul se dizolvă o modificare. De ce? Fig. Etanolul nu se dizolvă În CCI 4 .f·meta. Metanolul şi etanolul formează amestecuri omogene cu apa În orice proporţie. 3. şi concluziile din activitatea Observatii Substanţa solidă şi apă. Într-un cilindru gradat (sau eprubetă) toarnă etanol şi în alta glicerină.. 3. Parafina se dizolvă În CCI 4 . în ambele eprubete lichidul formează un menisc (Fig. Observaţii: glicerina curge mai încet decât etanolul. Parafină Parafină se dizolvă. Punctele de fierbere ale metanolului. Agită uşor eprubetele şi apoi observă lichidul în contact cu pereţii de sticlă. Comparaţie între temperaturile de fierbere ale unor alcooli şi alcani. al~ulul ~ alcanu l ui Hg. 2. Exercitiu . Alcoolii sunt uşor solubili În apă . b. dizolvă 1. 93 . Substanţa solidă experimentală. Nu se observă nici o modificare. dizolvă 5. etanol.. a. compară desenul tău cu fig. astfel încât să ocupe ~ lcm3 din volumul eprubetei. 6.f·etanol < P·f. 3. caţia dată 4 ACTnnTATEEXPE~NTALĂ Mod de lucru . Observaţii: sunt înscrise în tabelul 3. Se formează două straturi de lichid. b. Ilustrează explireprezintă care pentru o soluţie de metanol În apă. EXPliC~ de ce alcoolii sunt uşor solubili În apă. 3. 3. etanol şi glicerină se introduce în câte două eprubete. Într-un stativ aşează eprubete curate şi uscate. Tabelul 3.Punctele de fierbere ale alcoolilor sunt mult mai ridicate decât ale alcanilor corespunzători (vezi fig.1. Agită fiecare eprubetă. După ce ai rezolvat exerciţiul. se folosesc aceiaşi solvenţi şi anume: într-o eprubetă toarnă apă iar în cea de a 2-a toarnă un solvent organic.o . Pentru fiecare pereche de eprubete. Rezultatele Nr. Alcoolii lichizi aderă la pereţii vasului formând un menisc (datorită tensiunii de suprafaţă mari): a. 8). Glicerina se În apă. 8. printr-un desen În molecule de apă şi de metanol prin modele spaţiale compacte.ol < p.. 4. 3. 7. Notează observaţiile şi concluziile într-un tabel cu rubricile din tabelul 3. În apă . Glicerina nu se dizolvă În CCI 4 . Concluzii Parafina nu se În apă . observând lichidul care curge.8Q • • • " ~ I!! J!l · 120 · 160 • • numă ru l Mod de lucru. eprubetă Substanţa de atomi de carbon din catana: .glicerină · ACTnnTATEEXPE~NTALĂ '60 120 ~ ei ~ ~ ~ 80 40 • • • • • • . Fiecare din următorii compuşi organici: parafină.. după agitare. glicerina întârzie pe pereţii eprubetei. 6) şi cresc cu creşterea numărului de grupe -OH din moleculă. H20 CCI 4 Fig. 6. CCl 4 în volume de ~5 mL. Solvent H20 CCI 4 . etanolului şi glicerinei cresc În ordinea: p.1. Modelarea formării legăturii de hidrogen între moleculele de apă şi cele de metano!. de exemplu tetraclorură de carbon.1.

Metanolul este un lichid incolor. model compact. atacă celule ale retinei. Fig. 3. cu care se confundă foarte uşor! Fig. b. sub acţiunea unei enzime (alcool dehidrogenaza) produsă de corpul omenesc. Furnica. 12). 9. el este transformat În compuşi toxici (aldehida formică. 12. În cantitate mică. Există metanoHn cantităţi extrem de mici (Ia nivel de urme) În fumul de la arderea lemnelor şi În vinul nou (contribuind la buchetul acestuia) .Încălzirea la 400 0 C sub presiune a amestecului de metan şi oxigen (vezi pag. b. CH 3-OH (vezi fig .din gaz de sinteză . pentru că a fost obţinut pentru prima oară din lemn (prin distilare). H -C~~H' vezi (fig . 3. cu miros uşor dulceag (foarte asemănător cu al etanolului). Acţiunea biologică a metanolului Metanolul are acţiune toxică asupra organismului uman. 94 Metanolul este foarte inflamabil şi arde cu o flacără albastră­ deschis. EI nu este o otravă. 10. 11) şi de unele omizi. pericolul intoxicaţiilor provocate de consumarea lui În loc de etanol. 9) este cunoscut şi sub numele de alcool de lemn.). transformându-se În CO 2 şi apă: .15 g/kg corp . Glicerina este un alcool trihidroxilic (triol). metode de a metanolului prin chimizarea metanului. Doza letală de metanol pentru om este de . coeziunea dintre molecule este mai mare În glicerină decât În etanol. ~)C=O şi acidul formic.4 Proprietăţi fizice b. dar are indirect o acţiune extrem de nocivă . 3. aproape invizibilă (fig. În cantitate mai mare provoacă moartea. Imaginea moleculei de metanol: a. 3. acid formic: . . care duce la orbire. ALCOOLI CU IMPORTANTĂ . Aceşti compuşi.. Enum~ră două obţi'nere industrială a. Rezolvare: 1. după ce este introdus În organism. De aici . provoacă o degenerare a nervului optic. este foarte uşor solubil În apă şi În alţi alcooli: se amestecă perfect cu apa şi cu etanolul În orice proporţie. model deschis. 3. Arderea metanolului Fig. 10. Acidul formic (formica = furnică În limba latină) este unul dintre constituenţii veninului injectat de furnici (vezi fig . Glicerina are vâscozitate şi tensiune superficială mai mari decât etanolul. Fig. Toxicitatea metanolului se datorează faptului că. volatil. 31) . 3. 3. METANOLUL Metanolul sau alcoolul metilic. Exercitiu . 11. PRACTiCĂ ŞI BIOLOGICA ~ b.glicerină a. Imaginea molecuIelor de: a. 3. Arderea metanolului.. fiecare moleculă de are trei grupe -OH prin intermediul cărora formează legături de hidrogen cu molecule vecine. 2.0. aldehidă Jormică.

Exercitiu . c. prin fermentaţia alcoolică a compuşi lor dulci (zaharide) din f ructe (fig. 3. coloranţi . 3.7000 kcal/kg) .. Soluţii apoase având concentraţii mai mari de etanol se obţin prin procese de distilare. sfeclă) .18%. totuşi metanolul nu este folosit În prezent drept combustibil. grâu . el se mai numeşte şi spirt alb (spiritus = "spirit" În limba latină) . EI rămâne o alternativă la folosirea benzinei şi o variantă de combustibil pentru viitor. care este Înscris pe etichetă sub formă de grade alcoolice (care reprezintă % volum de etanol În băutură) . Imaginea moleculei etanolului: a. Etanolul se obţine . Din antichitate şi până astăzi . orez. din cauza toxicităţi i.CH 3 . model compact. model deschis. numeroase avantaje: are o putere calorică mare (. Fig. 15) s~u legume (cartofi . c. b. Ca materie primă se pot folosi şi produse naturale bogate În amidon : cereale (porumb. C2 H5-OH (vezi fig . Ce se pentru a etanolului? Scrie ecuaţi a unei reacţii chimice de fabricare industrială a etanolului. se poate ajunge până la o soluţie de etanol 95-96%. restul fiind moleculele altor compuşi (majoritar molecule de apă). 3. 95 . 14) sau din melasă (deşeu de la fabricarea zahărului) . alături de alti co~puşi chimici. 13) este cunoscut În Întreaga lume sub numele de alcool. Rezolvare: (pentru verificarea răspunsului vezi pag. 3. răşini sintetice etc. orz. vezi fig . utilizaţi pentru obţinerea de mase plastice. 15. hid'rocarbură foloseşte obţinerea industrială Fig. Cereale din care se poate obţine etanol: a. 14. 43). În vinul de m'asă. formează produşi de reacţie care nu poluează atmosfera şi poate fi fabricat pe cale industrială. b. orez. este constituentul esenţial al tuturor băuturilor alcoolice. b. din cauza acţiunii sale toxice . Fructe din care se poate obţine etanol. 3. a. berea şi băuturile alcoolice au conţinut variabil de alcool. b. Fig. EI constituie materia primă pentru sinteza altor compuşi organici. 3. Vinul . dar acestea nu se supun direct fermentaţiei alcoolice. Deşi prezintă Aplicaţii practice Metanolul se foloseşte tot mai rar ca solvent şi combustibil. din 20 de molecule numai un~ este de etanol. a. Etanolul anhidru (care nu conţine deloc apă) se obţine prin acţiunea unor reactivi avizi de apă asupra etanolului concentrat. 'ETANOLUL Etanolul sau alcoolul etilic. este necesară o prelucrare preliminară În urma căreia se obţin compuşi fermentabili.OH + ~ O2 ------+ CO 2 + 2H 2 0 + Q . porumb. sub acţiunea unor ciuperci (Saccharomyces cerevisiae) care există În drojdia de bere. În urma fermentaţiei alcoolice rezultă o soluţie apoasă care contine alcool În concentratii de 12% . 13. din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.

17. Soluţia acidă de mente împreună cu băuturi alcoolice poate provoca moartea). ~---------------------------~ Fig. Avertizare care trebuie Consumul de etanol În cantităţi mari şi/sau În timp Îndelungat. parfum). În cantităţi mici.b).drept component de bază la prepararea băuturilor alcoolice şi a esenţelor. sub formă de soluţie apoasă . celor care au băut sau au Băuturi alcoolice inhalat metanol. Persoanele care au băut băuturi alcoolice percep prezenţa alcoolului În organism ca un stimulent. prezenţa sau absenţa etanolului În organismul unui conducător 2. . el se transformă Într-un : GRAV SĂNĂTĂŢII! produs toxic (etanal sau aldehida acetică. xul de sânge prin vasele capilare sub-cutanate. 3. ceea ce conduce : CONSUMUL EXCESIV DE : la Înroşirea unor porţiuni ale pielii şi la senzaţia de căldură. este comercializat sub numele de alcool sau spirt medicinal sau sanitar. Abuzul îndelunlizare a etanol ului au acţiune gat de alcool are ca efect îmbolnăvirea ficatului (ciroză) şi chiar toxică asupra organismului. K2Cr207 (În H2S0 4 ) îşi schimbă culoarea. etanol. Etanolul acţionează asupra organismului. el are o acţiunea depresivă şi acţionează ca un anestezic. Alte efecte fiziologice legate de prezenţa alcoolului etilic În organism sunt: a. Câteva direcţii de aplicaţii practice ale etanolului 96 Etanolul se foloseşte În domenii diferite de activitate (fig. astfel Încât metanolul rămâne netransformat şi este eliminat din corp.stimulează producerea unor hormoni diuretici. o soluţie portocalie de dicromat de potasiu. etanol + K2Cr207' auto se foloseşte testul cu fiola care conţine dicromat de potasiu. Solvent Aplicaţii practice Fig. Din punct de vedere fiziologic. Etanolul se administreză ca antidot. . 16. atât direct. devenind verde În prezenţă de etanol (vezi fig.a) a cărei prezenţă explică crizele de ficat. . 17. dar În realitate alcoolul acţionează la nivelul membranelor celulelor nervoase. Câteva exemple sunt date În continuare.În sinteza de medicamente şi la prepararea unor soluţii folosite ca medicamente. 3. astfel Încât creşte flub. 3. c~?C=O .18). a. Etanolul se foloseşte: .provoacă dilatarea vaselor de sânge.vezi fig . cât şi prin compuşii în care se transformă pe cale enzimatică. în acelaşi mod ca şi medicamentele cu acţi­ une sedativă şi tranchilizantă (înghiţirea unor astfel de medicaFig. 3.ca dezinfectant.Acţiunea biologică a etanolului. : ALCOOL DĂUNEAZĂ : Prin metabolizarea etanolului În ficat. . Enzima (alcool dehidrogenaza) din organism Dezinfectant acţionează asupra etanolului. este interzisă conducerea autovehicolelor în prezenţa etanolului: după ce au fost consumate băuturi alcoolice . Intoxicaţia cu alcool provoacă alcoolice. care poate sau nu . demenţă etilică şi poate provoca moartea (vezi fig .să conţină şi alţi componenţi (coloranţi. lent pentru sistemul nervos central şi pentru sistemul circulator. care determină creşterea secreţiei de apă şi de urină şi apare o senzaţie de deshidratare. r------------·--------------. 17. 18. pot acţiona ca un stimuhidă acetică (etanal). . După cum ai învăţat în clasa a IX-a. 3. distrugerea lui. 16). b. Pentru a constata 1. Imaginea moleculei de aldeBăuturile alcoolice. 3. Produşii de metabo3. K2Cr207 îşi schimbă culoarea Din aceste motive. înscrisă pe reclamele la băuturi este toxic şi produce dependenţă .

Întrebuinţările care au la bază capacitatea mare a glicerinei de a forma legături de hidrogen. pot fi grupate în două categorii : a. Câteva direcţii de aplicaţii practice ale glicerinei . contribuind la gustul dulce şi catifelat (datorat vâscozităţii ) .ca lichid în unele tipuri de termometre folosite la temperaturi sub +78°C (punctul lui de fierbere) .în industria parfumurilor. de exemplu .drept combustibil.se adaugă în compoziţia bomboanelor pentru a împiedica procesul de cristalizare a zahărului . după ce vinul a fost agitat uşor. atât intramolecular. .se pune pe frunzele de tutun ca să împiedice încreţirea lor şi chiar în tutun pentru a. Cele mai importante întrebuint. . b.ca materie primă pentru sinteza altor compuşi organ ici.se încorporează în unele materiale plastice. Este un lichid incolor. Întrebuinţările care au la bază proprietăţile chimice ale glicerinei: .se utilizează ca lichid în termometrele care sunt folosite la temperaturi sub +290°C (când începe să fiarbă).ări ale glicerinei (vezi fig . cât şi cu moleculele de apă sau cu grupe -OH . este uşor solubilă în apă şi alcooli. a. . . deoarece acţionează ca un lubrifiant între moleculele de polimeri. sau sub denumirea de alcool (spirt) tehnic.intră în compoziţia unor soluţii farmaceutice de uz extern (cu rol de antiseptic şi calmant). se datorează prezenţei glicerolului care măreşte vâscozitatea şi face ca vinul să se scurgă mai lent de pe pereţii de sti clă (este un indiciu al calităţii) . pentru a le păstra plasticitatea. astfel glicerina : . .3-propantriol (vezi fig . din care se şi obţine la fabricarea săpunurilor .păstra umiditatea. 97 . b. b. Aplicaţii practice a. . -NH 2 din alţi compuşi organici .se întrebuinţează ca materie primă pentru fabricarea unor răşini sintetice. a unor produse cosmetice (are acţiune emolientă . 19. . _ . .ca solvent la fabricarea lacurilor şi vopselelor. 3. .pentru conservarea unor preparate biologice.moleculei de glicerină ( model deschis).a. Imaginea . . în spirtierele folosite în unele laboratoare de chimie.este componenta de bază a g răsimilor. -SH . 3.este materia primă de bază pentru fabricarea trinitratului de glicerină .). 19.este un constituent valoros al vinurilor de calitate. are gust dulce şi vâscozitate mare. catifelează pielea şi împiedică uscarea ei) şi în pastele de dinţi (împiedică uscarea). Glicerina.b). Produse cosmetice Produse alimentare Materiale plastice Componentă grăsimilor a Fig. GLiCERINA (glicerol) Glicerina este numele uzual al triolului 1. formarea unui strat care aderă la pereţii paharului. .2. după ce a fost colorat prin dizolvarea unui colorant (cel mai frecvent roşu). fără miros. 3.. 19.

EI se descompune prin autooxidare. medicină. pentru chimie. că Alfred Nobel (1833-1896) ·Concluzii O Alcoolii sunt compuşi organici care conţin grupa -OH. Fondurile pentru acest premiu au la bază întreaga avere a lui A. O Metanolul. Premiul Nobel se acordă anual. O Alcoolii inferiori se amestecă în orice proporţie În apă. 98 . premiul care îi poartă numele (acordat pentru prima oară în anul 1909). fizică. din cauza conţinutului mare de oxigen din moleculă (vezi fig. care constituie explozia . kiselgurul a fost înlocuit cu un amestec de materiale organice şi anorganice. prin intermediul căreia se provoacă explozia dinamitei numai prin detonare. lovituri sau frecări) . la sfârşitul vieţii . TNG este un lichid uleios incolor. sub numele de nitroglicerină este folosit şi ca medicament. trinitratul de glicerină se "diluează" . deformează molecula de trinitrat de glicerină. prin amestecare cu un material anorganic inert (silicatu1 natural kiselgur) şi se obţine astfel dinamita. Imaginea molecului de TNG (model compact). 3. care a crescut an de an prin investiţiile făcute. atunci când este nesesar. Premiul Nobel este considerat cea mai înaltă distincţie acordată în lumea ştiinţifică şi literară şi este însoţit şi de o importantă sumă de bani. 3. care foarte uşor. glicerină acid azotic trinitrat de glicerină Trinitratul de glicerină. în boli de inimă . literatură şi pentru pace. în dinamită se introduce o capsă care conţine fulminat de mercur. Trinitratul de glicerină.20. se acid azotic: în urma reacţiei dintre glice- --- Fig. etanolul şi glicerina au acţiune biologică şi prezintă numeroase aplicaţii practice. 20). Un şoc mecanic oricât de mic. Averea pe care i-a adus-o valorificarea invenţiilor sale şi conştiinţa dezastrelor şi victimelor pe care le poate provoca folosirea dinamitei în scopuri nepaşnice. Dinamita a fost inventată de chimistul suedez Alfred Bernhard Nobel în anul 1867. astfel încât atomii de C. l-au determinat pe Alfred Nobel să instituie. H şi O îşi pot schimba partenerii. ecuaţia reacţiei chimice este: explodează 4C 3 H s(ON0 2 b --+ 12C02 + 10H 20 + 6N 2 + O 2 + Q. Nobel. O Trinitratul de glicerină intră în compoziţia dinamitei.Trinitratul de rină şi glicerină obţine Trinitratul de glicerină. Pentru cercul de chimie Faptul Pentru a împiedica explozia sa (sub acţiunea unor: şocuri . În dinamita care se fabrică în prezent. produce o creştere bruscă şi foarte mare de volum (însoţită de degajarea unei cantităţi mari de energie). adică un nor gazos în expansiune rapidă. formându-se un număr foarte mare de molecule în stare gazoasă. 1 din reacţie rezultă numai gaze.

EXERCIŢII ŞI

PROBLEME

TEST
1. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1. Alcoolii conţin În molecula lor grupa .. ....... ..... . (-OH / -COOH) 2. intre moleculele de alcool se stabilesc legături ..... .. ....... (covalente / de hidrogen) 3. Metanolul. .. .. .... ... .... solubil În apă. (este / nu este) 4. Glicerina conţine În moleculă.. . ..... grupe 1 punct hidroxil, - OH. (două / trei)
completează

1. Se ard 9,6 9 de metanol cu o cantitate stoede aer. Considerând apa rezultată În stare de vapori , se cere: a) calculează volumul de aer (cu 20% 02) necesar arderii; b) calculează compoziţia procentuală (În procente de volum) , a amestecului gazos obţinut. 2*. Prin oxidarea metanului la 60 0C şi 400 atm se obţine metanol. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a metanolului din metan. b) Calculează masa de metanol obţinută din 200 m3 (c.n.) de CH 4 , de puritate 98%, ştiind că oxi.darea a avut loc cu un randament de 80%. c) Ce vplum de soluţie apoasă având concentraţia de 20% metanol se poate obţine cu metanolul obţinut la punctul b)? 3. Un alcool monohidroxilic saturat este supus arderii. Ştiind că prin arderea a 18,4 9 de alcool s-au obţinut 35,2 9 de CO 2 , se cere: a) b)
determină calculează chiometrică

II. Încercuieşte afirmaţia incorectă. a) Alcoolii au punctele de fierbere mai ridicate decât hidrocarburile cu acelaşi număr de atomi de carbon . b) Metanolul este comercializat sub numele de spirt medicinal sau sanitar. c) Glicerina intră În compoziţia unor produse cosmetice care catifelează pielea. d) Trinitratul de glicerină intră În compoziţia dina1 punct mitei. III. 11 9 amestec de metanol şi etanol se ard cu 02' Ştiind că se obţin 12,6 9 de H20, se cere: . a) calculează compoziţia amestecului de alcooli În procente molare; b) calculează volumul de O 2 (c.n.) consumat la arderea metanolului. 2 puncte IV. Metanolul este foarte inflamabil
flacără albastră-deschis .

formula moleculară a alcoolului. volumul de aer (20% 02) consumat

În reacţia de ardere; c) scrie trei direcţii de utilizare a alcoolului determinat. 4. În urma analizei elementale a 0,96 9 de substanţă organică se obţin 672 mL CO 2 şi 1,8 9 H20 . Ştiind că masa molară a compusului analizat este 32 9 /mol determină formula lui moleculară. Scrie formula de structură a compusului determinat şi denumeşte-I. 5. Prin adiţia apei la alchene În prezenţa acid ului sulfuric concentrat se obţin alcooli. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a etanolului prin adiţia apei la etenă. b) Calculează volumul de etenă , măsurat la 2 atm şi 20 0C necesar obţinerii a 400 9 soluţie de etanol de concentraţie 15%. 6. În urma arderii unui amestec echimolecular de metanol şi etanol se obţin 6,72 dm 3 de CO2 . Calculează compoziţia amestecului În procente de masă şi volumul de aer (20% 02), măsurat În condiţii normale, necesar arderii amestecului de alcooli.

şi

arde cu o

a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de ardere a 1 punct metanolului. b) Calculează volumul de aer (20% 02), măsurat la 1 atm şi 27 0 C necesar arderii a 200 9 de metanol de puritate 64%. Impurităţile nu participă la procesul de ardere. 2 puncte V . Scrie ecuaţia reacţiei chimice de obţinere a trinitratului de glicernă din glicerină. Calculează masa de amestec sulfonitric necesar nitrării a 3 moli de glicerină, ştiind că acesta conţine 60% acid azotic.

2 puncte
Timp de lucru: 50 minute.

1 punct din oficiu.

99

3.2. ACIZI CARBOXILICI
Acizii carboxilici sunt compuşi organici care grupa funcţională carboxil, -COOH.
conţin

În

moleculă

a.

b.

Denumirea acizilor carboxilici se formează din : cuvântul acid urmat de numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon, la care se adaugă sufixul -oic; de exemplu: H-COOH, CH 3-COOH CH 3-CH 2-COOH acid metanoic acid etanoic acid propanoic. (acid formic) (acid acetic) În cazul acizilor care au În moleculă catene ramificate (sau alţi substituenţi), la formarea numelui trebuie să se precizeze şi poziţia lor. În acest scop, se numerotează atomii de C din catena de bază, Începând cu atomul din grupa -COOH; de exemplu:
321

CH 3 - OH - COOH
I

432

CH 3 - CH 2 - CH - COOH
I

-

1

Fig. 3. 21. Imaginea moleculei de acid acetic: a. model deschis; b. model compact.

CH 2 - CH 3 acid 2-metilpropanoic acid 2-etilbutanoic. Mulţi acizi carboxilici au denumiri uzuale, care se folosesc În practică; de exemplu: acid formic, H-COOH, acid acetic, CH 3-COOH.

CH 3

AC/DUL ACET/C
Acid acetic este denumirea uzuală a acidului etanoic, CH 3-COOH. EI este cun·oscut şi folosit din cele mai vechi timpuri sub numele de oţet (acetum = oţet În limba latină), deoarece constituie componentul majoritar al lichidului obţinut prin fermentarea naturală a vinului şi numit oţet de vin. Imaginea moleculei de acid acetic este reprezentată În fig. 3.21.

FERMENTATIA , ACETICĂ
Obţinerea etanolului prin fermentaţie alcoolică a condus la observaţia că procesul fermentativ nu se opreşte la stadiul de alcool. În condiţii obişnuite (fără adăugarea de substanţe chimice) şi În contact cu aerul, vinul natural continuă să fermenteze şi Îşi modifică proprietăţile de gust, miros, aciditate; după un timp se constată practic transformarea vinului În oţet, proces numit oţetirea vinului.

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Pune 50 - 100 mL de vin alb într-un pahar (sau stipH-ul Acoperă paharul cu o hârtie. O dată sau de două ori pe săptămână măsoară pH-ul vinului din pahar şi scrie rezultatele într-un tabel (vezi tabelul 3.2.). Experimentul se consideră încheiat, atunci când ajungi la valori de pH < 3.
cIuţă) şi măsoară-i

Tabelul 3.2. Rezultatele experimentului privind etanol ului dintr-o probă de vin.
Data

fermentaţia acetică

a

pH Culoarea indicatorului de pH

Miros

Concluzii

100

alimentar din comerţ. Miroase lichidul din şi oţetul. Compară toate rezultatele şi enunţă o concluzie. Observaţii: pH -ul probei de vin scade odată cu trecerea timpului (vezi fig. 3. 22.); în final , valoarea lui se apropie sau chiar devine egală cu pH-ul oţetului; în final, proba din pahar miroase a oţet. De ce? Un lichid care conţine etanol, aşa cum este vinul, lăsat În contact cu aerul, este supus acţiunii unor bacterii (Micoderma acet/) existente În aer care, prin enzima (alcooloxidaza) pe care o produc, catalizează oxidarea etanolului, la acid acetic. Are loc reacţia chimică: pH-ul pahar

Măsoară

oţetului

a.

•b

CH -CH -OH
3 2

+0 / . ...:;0 v 2 enzlme~ CH _C +H O 3 'OH 2

Procesul de transformare enzimatică a etanolului În acid acetic se numeşte fermentaţie acetică. Acidul acetic de uz alimentar se obţine numai prin fermentaţia enzimatică a etanolului din vin şi se comercializează sub numele de oţet de vin . Acid.ul acetic se poate fabrica industrial din materii prime obţinute, la rândullor, prin metode de sinteză chimică. Acidul acetic obţinut industrial este toxic pentru organism, din cauza substanţelor pe care le conţine ca impurităţi (produşi secundari de reacţie) . Din acest motiv, este interzis să fie comercializat ca oţet alimentar.

b.

PROPRIETĂ TI , FIZICE
Acidul acetic anhidru , numit acid acetic glacial, este un lichid incolor, cu miros Înţepător, caracteristic acizi lor. Are p. t. şi p. t. ridicate, ceea ce ÎI face să fie volatil (p.t. = 118°C) la temperatura camerei şi să treacă În stare solidă (cristalizează) la temperaturi de doar 16,SoC. Acidul acetic este foarte uşor solubil În apă şi formează cu ea un amestec omogen În orice proporţie, deoarece se formează legături de hidrogen (vezi fig. 3. 23).

Fig. 3. 22. pH-ul şi culoarea indicatorului roşu de metil în probe de vin: a. la începerea experimentului (proba conţine etanol); b. după ce a avut loc fermentaţia acetică (proba conţine acid acetic).

PROPRIETĂTI , CHIMICE
chimice ale acizilor carboxilici sunt influenţate de prezenţa În moleculă, atât a grupei carboxil , - COOH, cât şi a radicalului hidrocarbonat.
Proprietăţile

Fig. 3. 23. Legături de hidrogen între moleculele de acid ace tic şi de apă.

Structura grupei carboxil
conferă proprietăţi

grupelor carboxil În moleculele acizi lor carboxilici le fizice şi chimice specifice acestei clase de compuşi organici, care sunt datorate structurii grupei funcţionale, (imaginea acesteia este reprezentată În fig. 3. 24). În structura grupei carboxil intră doi atomi de oxigen legaţi de acelaşi atom de carbon: unul printr-o legătură dublă, -C = O, celălalt printr-o legătură simplă, -C-O-H Întrucât face parte din grupa hidroxil -O-H. Diferenţa de electronegativitate dintre atomii de C, O şi H, care intră În alcătuirea grupei -COOH, determină polarizarea acesteia.

Prezenţa

-c

.

~O

'OH

Fig. 3. 24. Grupa carboxil.

101

Polarizarea grupei carboxil (vezi fig. 3. 25.), care are ca efect dintre atomii de O şi H din grupa - OH, face ca hidrogenul să poată fi cedat ca ion H+ (proton) În unele reacţii chimice.
slăbirea legăturii

Caracterul acid
zone cu densitate de • negativă • pozitivă
sarcină:

Acidul acetic, CH 3 COOH poate să cedeze atomul de hidrogen al grupei -OH din grupa carboxil şi se transformă În ionul acetat, CH 3COO-. Acidul acetic este un acid. Caracterul de acid al acidului acetic se chimice la care participă baze.
Reacţia
manifestă

În

reacţii

Fig. 3. 25. Reprezentarea schematică a polarizării grupei carboxil.

acidului acetic cu apa

Acidul acetic se dizolvă În apă, ca urmare a stabilirii de legă­ turi de hidrogen. În soluţie apoasă, un anumit număr de molecule de acid acetic ionizează; ionii apăruţi În soluţie pot reaţiona, la rândul lor, pentru a reface acidul acetic:
CH 3-COOH H30 + H20

CH 3-COOH + H20~ CH 3-COO- + H30+

(3.1).

CH 3-COO-

În soluţia apoasă de acid acetic există (În stare hidratată), atât molecule de CH 3COOH, cât şi anioni acetat, CH 3COO- şi ioni hidroniu, H 30+. Acidul acetic este un acid slab, deoarece În urma proceselor care au loc la dizolvarea lui În apă, ionizează numai parţial, astfel Încât În soluţie coexistă molecule de acid acetic cu ionii proveniţi din ionizare (vezi fig. 3. 26.); rezultă:

schematică

Fig. 3. 26. Reprezentarea a ionizării acidului acetic în soluţie apoasă.

C H 0+ < CAcid acetic·
3

ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Prepară în pahare sau eprubete următoarele soluţii apoase 3%: acid c10rhidric HCI, acid acetic, CH 3COOH şi apă carbogazoasă (apă minerală sau sifon). Toarnă În fiecare soluţie 1-2 pică­ turi de soluţie de indicator de pH (metiloranj , roşu de metil sau turnesol). Măsoară pH-ul soluţiilor cu hârtie indicatoare de pH. Notează observaţiile în caiet. Observaţii. În toate 3 paharele soluţiile s-au colorat în roşu, de intensităţi diferite (vezi fig . 3. 27). De ce?
În urma dizolvării acizilor În apă se obţin soluţii care au caracter acid. Culoarea indicatorului acido-bazic dă informaţii calitative despre puterea sau forţa acizi lor (vezi fig. 3. 27): acidul acetic este mai puternic decât acidul carbonic (apa carbogazoasă) dar amândoi, făcând parte din clasa acizi slabi sunt mai puţin puternici (sunt mai slabi) decât HCI, care face parte din clasa de acizi tari.
Tăria

I
a.

/
b.

/
.c.

Fig. 3. 27. Culoarea indicatorului roşu de metil în soluţii apoase de acizi: a. HCI; b. CH 3COOH; c. apă carbogazoasă.

acidului acetic

Echilibrul chimic stabilit În urma reacţiei acidului acetic cu apa (3.1) este caracterizat prin constanta de echilibru, Kc (a cărei expresie se scrie aplicând legea acţiunii maselor), din care se scoate expresia constantei de aciditate a acidului acetic, Ka :
102

K c-

[CH 3COO-] [H 30+] [CH 3COOH] [H 2 0]

----------------------------~.~

[H 20]

=const.; Kc [H 20] =const. =Ka

K a-

[CH 3COO-] [H 30+] [CH 3COOH]

Constanta de aciditate a acidului acetic are valoarea, Ka = 1,80'10-5 mol·L-1. valorii constantei de aciditate permite aprecierea acidului, compararea lui cu alţi acizi, calcularea concentraţiei de ioni hidroniu dintr-o soluţie de acid ş.a.
tăriei

Cunoaşterea

Exerciţii

,. 1. Aşează acizii carboxilici următori În ordinea crescătoare a tăriei lor: acid formic (Ka = 17,70'10-5 mOI'L-1), acid propionic (Ka 2.

=1,34'10-5 mol ' L-1 ), acid acetic (Ka =1,80'10-5 mOI·L-1).
soluţii

[H 30+] a unei (Ka = 1,80,10-5).

Calculează

de CH 3COOH 0,01 M

Rezolvare. [H 30+] =.j Ka ' C; [H 30+] = -11,80 ,10-5 ,10-2 ;

[H 30+]

=4,25'10-4 mol'L-1 .

Caracterul acid al acidului acetic se manifestă În reacţiile lui cu apa, metale active, oxizi de metale, hidroxizi şi săruri ale unor acizi mai slabi decât el, de exemplu carbonaţii.
ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Numerotează 6 eprubete. În eprubetele 1 - 4 pune câte unul din metalele: magneziu, Mg, fier, Fe, zinc, Zn şi cupru, Cu. În alte două eprubete, 5 şi 6 pune puţin oxid de calciu, CaO (var nestins). În fiecare din eprubetele 1 - 5 toarnă ~ 5 roL de soluţie de acid acetic 10%. În eprubeta 6 toarnă doar apă. Ce observi? Observaţii: În eprubetele 1 - 3, cu Mg, Fe şi Zn au loc reacţii din care se degajă un gaz; în eprubeta 4, care conţine Cu nu se produce nici o reacţie (vezi fig. 3. 28). De ce? În eprubetele 5 şi 6 au avut loc reacţii chimice: în cea cu acid acetic s-a obţinut o soluţie limpede iar în cea cu apă, un precipitat alb (vezi fig . 3. 29)D e ce ?

l"

....

... ~'.

,

Reactii cu metale reactive
I

--r

~~ ~ ,,;:rii;...

',. "

-

.

.•

l: '

~;;.!t.. ji~l~ ··

,

Acidul acetic reacţionează cu metalele situate Înaintea hidrogenului În seria Beketov - VoIta cu degajare de hidrogen, H2 şi formarea sării corespunzătoare (vezi fig . 3. 28); de exemplu, În cazul reacţiei acidului acetic cu zincul: 2CH 3COOH + Zn ..... (CH 3COOhZn + H2 t acid acetic acetat de zinc acid ului acetic se numesc acetaţi; cei mai mulţi sunt solubili În apă.
Sărurile Exerciţiu

Fig. 3. 28. Reacţii între· acidul acetic şi metale: a. Mg; b. Fe; c. Zn; d. Cu (nu reacţionează).

,. Se dau următoarele metale: K, Hg, Ca, Ni, Ag, Sn. Se cere: a) alege metalele care pot reacţiona cu acidul acetic (scrie simbolurile lor); argumentează alegerea făcută; b) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice dintre acidul acetic şi metalele de la punctual a); denumeşte produşii de reacţie .
103

b. În eprubeta (1) pune puţin carbonat de calciu. 3. cu formarea acetatului corespunzător şi a apei. 31. r a. care sunt săruri ale acidului carbonic.b). 30. Reactii . 3. Fig. În prezenţa fenolftaleinei ca indicator acido-bazic şi folosind o instalaţie simplă de tipul celei din fig . Problemă Acidul acetic reacţionează Fig. are loc reacţia: 2CH 3 COOH + CaO ~ -+ (CH 3 COOhCa + H2 0 Acidul acetic acid acetic acetat de calciu. fixează rapid dopul prin care trece tubul în formă de U şi introdu capătul liber al lui în soluţia de apă de var din eprubeta (2). acid acetic. De ce? b. R: 5 mL. Acidul acetic poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o soluţie de bază tare (NaOH sau KOH) care are concentraţia cunoscută. Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc Între CaO şi apă (vezi activitatea experimentală). 3. Mod de lucru. r ce volum de soluţie de NaOH 1 M este necesar pentru a neutraliza 10 mL de soluţie de acid acetic 0. cu oxizi ai metalelor cu oxizii metalelor. KOH se formează acetaţii alcalini corespunzători. în care s-a format un pecipitat alb (vezi fig .a. NaOH şi hidroxid de potasiu. 30. Are loc o reacţie de neutralizare. Între acidul acetic şi oxidul de calciu . Â Calculează Reactia . 3. Fig. b.5 M. În urma reacţiei dintre acidul acetic şi hidroxizii alcalini: hidroxid de sodiu. Titrarea unei soluţii de acid acetic cu soluţie de NaOH în prezenţă de fenolftaleină. 3. H2C0 3 un acid mai slab decât el. 3. În urma . obţinerea şi identificarea CO 2 . Reacţii ale CaO cu: a. CaC0 3 (piatră de var. reacţionează Exercitiu . cu carbonati . apă. Reacţia acidului acetic cu carbonat de calciu: a. cu formarea sării corespunzătoare şi a apei (vezi fig. 31. Notează observaţiile în caiet. Părţile componente ale instalaţiei sunt date în fig. cu hidroxizi cu hidroxizii. 104 Acidul acetic reacţionează cu carbonaţii. Toarnă în eprubeta (1) ~ 5 mL de soluţie apoasă de acid acetic 10%. care sunt uşor solubili În apă. Rezolvare: CaO + H2 0 -+ Ca(OHh ~ var nestins var stins b. scrie numele uzuale ale compuşi lor care conţin calciu. 29).Reactii . 31. 3. 29. praf de cretă sau bucăţele de marmură). părţile componente ale instalaţiei. de exemplu. ACTnnTATEEXPERUWENTALĂ a. exemplu: CH 3COOH + KOH -+ CH 3COOK + H2 0 acetat de potasiu Reacţiile de neutralizare stau la baza metodelor de determinare cantitativă prin titrimetrie (volumetrie) bazată pe reacţii acido-bazice. Observaţii : în ambele eprubete au avut loc reacţii chimice: din eprubeta (1) s-a degajat un gaz care a barbotat în soluţia din eprubeta (2).

c [CH 3COOH] [C 2H sOH] uaca se porneşte ce la un amestec echimolar de acid acetic şi etanol. 1/3 moli etanol.reacţia În sensul +. 0. 32. + Fig. În clasa a IX-a la Echilibrul chimic) prin care se poate deplasa un sistem de reacţie În direcţia formării produşi lor de reacţie . până când În vasul de reacţie se vor găsi 0. care au rol de catalizator. a. acid ace tic acetat de calciu H2 0 CO 2 degajat din reacţie a fost pus În evidenţă În activitatea experimentală (vezi fig . reacţiile au loc În cele două sensuri. Cele două reacţii. Dar acetatul de etil format poate reacţiona cu apa rezultată din reacţie. sau pentru a realiza desfăşurarea reacţiei În sensul În care se formează ester.33 moli de etanol. refăcându-se astfel reactivii (vezi fig. de esterificare dintre un acid şi un alcool. prin care se elimină o mode apă şi se formează un ester se numeşte reacţie de esterificare. Exercitiu . În urma reacţiei dintre acidul acetic şi etanol (În prezenţă de acid tare) se elimină o moleculă de apă şi se formează acetatul de etil. Reactia . prin reacţia lui cu hidroxidul de calciu (precipită CaC0 3 ). Kc a cărei expresie este: [CH 3COOC 2Hs] [H 20] K = Kc = 4 la 25 0 C.se formează acetaţii corespunzători şi acidul carbonic.).11) 11 .66 moli de acetat de etil şi 0. a. 32._ ~ +_ HO-CH2-CH3~CH3-C.se numeşte hidroliză . 3..11) este caracterizat de constanta de echilibru ..33 moli de acidul acetic. 3. În sensuri opuse (reacţii reversibile): leculă Reacţia + CH 3 -C. compoziţia amestecului de reacţie la echilibru este totdeauna aceeaşi şi anume: 1/3 moli acid.CH 3 (3. """" Enumeră modalităţile (Învăţate Pentru a scoate sistemul de reacţie din starea de echilibru. din acel moment s-a ajuns la starea de echilibru (concentraţiile tuturor substanţelor din sistem rămân constante). se numeşte esterificare. De exemplu. Reacţiile de esterificare ale acizilor carboxilici au loc În prezenţa unui acid tare (HCI sau H2S0 4 ) capabil să pună În libertate o cantitate mare de ioni H+. 3.reacţia În sensul . Echilibrul de esterificare a acidului acetic cu etanol (3. 31). CaC0 3 este: CO 2 reacţiilor I 2CH3COOH + CaC03 ~(CH3COO)2Ca + H2C03.CH 2. . 2/3 moli acetat de etil şi 2/3 moli de apă. S-a arătat experimental că .. ecuaţia reacţiei chimice dintre acidul acetic şi carbonatul de calciu . se poate acţiona În două moduri: 105 . Acidul carbonic este instabil şi se descompune În dioxid de carbon. Modelarea reacţiei de esterificare între acidul acetic şi etanol. 0.. dacă amestecul de ne iniţial: 1 moi de acid acetic şi un moi de etanol. 90 ~~ W 90 pFr _ + H20 0.66 moli de apă.. CO 2 şi apă .

de exemplu: etanoat de etil sau acetat de etil. se Reactiile de condensare sunt reactii . Modelarea de esterificare între acid acetic şi etanol care 18 conţine oxigen marcat. pe măsură ce se formează. 692). Organic Chemistry. În care se elimină o moleculă de apă Între o moleculă de acid acetic şi una de etanol (vezi fig . 3. Asfel de polimeri sunt folosiţi ca fire şi fibre sintetice. 32. 124). . adică o specie de atomi de oxigen care are masa atomică. 3. . Clayden. . de obicei se îndepărtează prin distilare produsul cel mai volatil. S-a dovedit astfel că eliminarea apei se face Între grupa hidroxil a acidului şi atomul de hidrogen din grupa hidroxil a alcoolului: = CH 3 -C. au loc reacţii de policondensare (polimerizare prin reacţii de condensare) şi se formează poliesteri. ~O . 126).se scoate din vasul de . pag . Oxford University Press (2001. deci esterul conţinea 180 (vezi fig. Acetatul de etil. se adaugă prepoziţia de şi apoi numele radicalului hidrocarbonat din alcool. Când la reacţiile de esterificare participă molecule de acizi dicarboxilici şi de dioli (sau triolt) . În care două molecule combină pentru a forma o moleculă mai mare. (Despre arome şi parfumuri vei afla mai multe lucruri În subcapitolul cu acest titlu de la pag. care sunt polimeri de condensare. Esterii se găsesc În natură sub formă de grăsimi şi uleiuri. despre care vei Învăţa În subcapitolul cu acest titlu (pag. are un miros plăcut. eliminând o moleculă mai mică (de obicei H 2 0)1.).reacţie unul din produşi . Denumirea esterilor se face În mod asemănător cu denumirea anume: se Înlocuieşte sufixul -oic (sau -ic) din numele acidului cu sufixul -at. sărurilor şi 1. de obicei alcoolul (de exemplu etanolul). 3. b. Pentru a stabili de la care dintre grupele funcţionale ale reactivilor se elimină oxigenul care intră În compoziţia apei . care este esterul. II Reacţia de esterificare. de exemplu . b. Grăsimile şi ulei urile sunt esteri ai glicerinei cu acizi graşi. 32..se foloseşte unul dintre reactivi În exces. ca şi mulţi alţi esteri. Esterii sunt prezenţi În mulţi compuşi naturali.. ei contribuie la aroma fructelor şi la parfumul florilor. Greeves. Warren and Wothers . 0. Tn urma reacţiei s-a constatat că esterul era radioactiv şi apa nu. reacţiei Fig. 106 . s-a lucrat cu alcool care conţinea 18 0 (180 este un izotop radioactiv al oxigenului. 18 W ~O +~ H O -CH2-CH3~CH 3 -C IL + H20 OR i u -CH 2 -CH 3 . este un exemplu de reacţie de condensare.). 32. b. A 18 şi care emite spontan radiaţii care pot fi detectate cu aparate speciale).

. 3. 107 .acizi graşi nesaturaţi. Rezolvare: din grăsimi (esterii lor cu glicerina) prin reacţia de hidroliză. prin oxidarea catalitică a parafinei. 33. Fig. de porumb. = b. Din acest motiv. odată cu dezvoltarea societăţii omeneşti şi cu creşterea nivelului de civilizaţie.acizi graşi saturaţi. . .. În funcţie de natura catenei (radical hidrocarbonat): .acidul linoleic (n = 18 şi 3 duble legături C=C) face parte din esterii care se găsesc În uleiuri vegetale: ulei de soia. ACIZI GRAŞI NESATURAŢI Acizi graşi nesaturaţi intră În compoziţia ulei uri lor care se extrag din seminţele sau fructele unor plante: . b. 3. . sunt prezentate În fig . care conţin cel puţin o legătură dublă C=C (pe lângă legăturile simple. Acizii graşi se Împart În două categorii. 3. În materiile organice grase (grăsimi şi uleiuri) . . caprilic şi caprinic (n 6. Imaginea acidului oleic. el are formula de structură plană: CH 3-(CH 2h-CH=CH-(CH 2h-COOH şi este constituentul principal (În forma cis) al grăsimii din untul de cacao şi din unele uleiuri. se numesc acizi graşi. el se găseşte În untul făcut din lapte de vacă . 3. (n = 12) predomină În untul de origine vegetală obţinut din laptele din nuca de cocos. Exercitiu .. se găsesc preponderent În grăsimile de origine animală : . 3. intrând În compoziţia grăsimilor de origine de animală şi vegetală . se găsesc În untul din lapte de capră. cerinţa de acizi graşi pe plan mondial a crescut. respectiv 10 atomi de C) . este acidul cu 4 atomi de C (vezi fig . Imaginea a doi acizi graşi saturaţi: a. 34) are În moleculă 18 atomi de carbon (n = 18) şi o legătură dublă C=C. Enunţă' două metode de obţinere a acizi lor graşi pornind de la compuşi care există În natură (vezi echilibrul de esterificare şi oxidarea alcanilor superiori). . 33 şi fig . CH 3-(CH 2)1Q-COOH. (n = 18) (vezi fig. a Între atomii de carbon vecini. 33) sunt constituenţi principali ai grăsimii din corpurile animalelor. CH3-(CH2)14-COOH (acidul cu n = 16) şi acidul stearic. Fig. 34. ACIZI GRAŞI SATURAŢI Acizi graşi saturaţi.acidul butanoic (acid butiric) . 3. sub formă de esteri cu glicerina .acidul oleic (vezi fig . CH3-(CH2)16-COOH . 33). .acizii capronic.ACIZI GRAŞI Acizii carboxilici care au În moleculă o catenă liniară cu un număr par de atomi de carbon (n ~ 4). acid butanoic. Acizii graşi se găsesc . adică primul din seria acizi lor graşi . a). 3.. ei au formula moleculară: CH3-(CH2)n-COOH . a. care conţin numai legături simple. 8. În principal . CH T CH 2-CH 2-COOH sau CH 3-(CH 2h-COOH . acid stearic..acidul lauric. produse indispensabile pentru igiena şi sănătatea oamenilor. Modelele compacte ale unor acizi graşi Întâlniţi În produse naturale. Acizii graşi intră În compoziţia săpunurilor.acidul palmitic. 34.

Săpunurile şi detergen ţ ii moderni sunt ilustrarea p ractică a regulii cine se aseamănă se dizolvă . 36). despre care ai Învăţat În clasa a IX-a la capitolul Soluţii. solubilitate. 35) şi palmitatul de sodiu. În acest fel .grupa funcţi onală -COO-. Aceşti anioni R-COO. Săpun urile ş i detergen ţii aparţin unor clase de compuşi organici diferite.. numită coadă . notăm acidul stearic În modul general. CHT(CH2)14-COONa.3. care constituie capul polar este (hidrofil care iubeşte apa) ş i rămâne la suprafaţa lor. săpunuri le medicinale conţin şi substanţe antiseptice. care are la una dintre extremităţi o grupă funcţională solubilă În apă . calciu) ale acizi/or graşi. Reprezentarea a modului de acţi­ une a unui săpun la interfaţa apă-grăsime (sau murdărie): a. 3. Neniţescu şi D. sunt săpunuri solide. de unde se obţin prin prelucrarea cu hidroxid de sodiu a unor fracţiuni petroliere. . grăsime . grupa -COONa este solubilă Fig. Exemple de săpunuri : stearatul de sodiu. D.posedă un caracter dublu . În timp ce. şi murdăria Săpunurile şi detergenţii SĂPUNURI Săpunurile sunt săruri de sodiu (sau de potasiu. dar moleculele lor sunt alcătuite din aceleaşi două părţi componente caracteristice: o catenă (radical hidrocarbonat) lungă . pe care le adună şi le duc În apa de spălare . care constituie coada este hidrofobă (hidrofob = care respinge apa). 35) este o sare. Stearatul de sodiu (vezi fig . se scrie simplificat: R-COONa. În cantităţi foarte mici (sub 1%) şi în petrol. nepolară. Isăcescu. Imaginea stearatului de sodiu. R-COOH . Cele două părţi componente ale anionului pot fi caracterizate astfel : . ea poate să pătrundă În picături le foarte mici de grăsime (şi În murdărie) sau să le Înconjoare izolându-Ie. 3. Structura unor acizi naftenici din petrolul românesc a fost stabilită în anul 1938. 3. (datorită legăturilor de hidrogen) şi prin alta se poate amesteca sau chiar este solubilă În grăsimi (vezi fig . SĂPUNUR/Ş/DETERGENp grase sunt folosiţi pentru a elimina petele din ţesuturi şi de pe piele. polară .şi Na+.Ştii că? Acizi graşi se găsesc. Săpunul formează un ansamblu care este: printr-o parte a sa solubil În apă . hidrofilă = 108 . Anionii R-COO. solvenţi) . Aceasta arată că substanţele se dizolvă În solvenţi care au structură asemănătoare (recapitulează cele Învăţate despre: dizolvare . Pentru a Înţelege mai uşor modul În care acţionează săpunurile . apă. 36. coadă . grupă alcătuiţi dintr-o catenă R- lungă nepo-COO- care are la una din extremităţi o grupă de cap sau . Ei sunt constituenţi ai acizi/or naftenici şi au fost descoperiţi de Markovnikov în anul 1892. polar şi nepolar. păr etc. numită cap.partea catenă (radical hidrocarbonat). K ale aceloraşi acizi graşi sunt săpunuri moi. pe scurt. schematică Fig. 3. săruri le de potasiu. de către C. În apă ş i ionizează În soluţie În ioni: R-COO. apa cu săpun adună şi izolează grăsimile (şi murdăria) din apă şi de pe suporturile solide murdare şi deci spală . Consumul de săpun pe cap de locuitor este un indicator folosit pentru aprecierea gradului de civilizaţie al populaţiei unei comunităţi umane. CHT(CH2h6-COONa (vezi fig .sunt Iară . b. cap. stearatul de sodiu. care le asigură capacitatea de spălare. 35.

R-0-S0 3H. cationic.grupa funcţională a unor esteri ai acidului sulfuric (HO-S0 3H) cu alcooli (R-OH ). care conţin un număr mare (n = 10) de grupe etoxi . de sare de sod iu. p-dodecilbenzensulfonat de sodiu). Fig. se elimină ionii de calgetale cu baze tari. 37. 3. o grupă hidrofilă . pe baza cărora se face clasificarea detergenţilor În: ionici şi neionici. b. atunci când se spală rufe foarte murdare sau DETERGENTI .Moleculele care au un caracter dublu şi pot fi . care pot fi: D detergenţi anionici: pot conţine : . detergenţi neionici : polieteri. -S03H sub formă de sare. aniQnic. Ştiai că? hidrofobe şi hidrofile sunt numite agenţi activi de suprafaţă sau Nu se poate spăla cu săpun surfactanţi.şi o parte hidrofobă voluminoasă . -S03 -Na+ . de exemplu sarea de sodiu a unui acid alchil sulfonic. după natura grupelor hidrofile: a. deoarece suprafeţelor de contact. amestecă cu o soluţie concentrată de hidroxid de sodiu (sodă prin precipitarea lor cu ajutorul caustică) .venient. Ei cu săpunurile precipitate de acţionează la nivelul suprafeţei care desparte apa de grăsimi (R-COOhCa şi (R-COOhMg. b. De exemplu. amestecul se fierbe la foc mic şi după un timp se unor substanţe. deopotrivă . reacţie numită saponificare.sau mixte (conţin ambele tipuri de radicali) (vezi fig . R-S0 3-Na+ sau a unui acid alchil-arilsulfonic (de exemplu. 109 . de exemplu : polietoxietilen. R-0-S0 3-Na+ . Partea hidrofilă poate fi asigurată de diferite tipuri de grupe funcţionale ionice sau neionice (dar care pot forma legături de hidrogen).cap . Moleculele detergenţilor conţin . Clasificarea detergenţilor. Na2C03) În apa de spălare (preModurile de a acţiona ale detergenţilor şi săpunurilor sunt cipită carbonaţii de calciu şi de identice. magneziu) şi abia apoi săpun. D detergenţi cationici: sunt săruri de amoniu cuatemar ale unor alchil-amine. Pentru a evita acest inconSăpunurile se obţin prin hidroliza grăsimilor animale sau ve. -CH 2-CH 2-O-. Ar. aromatice: radicali arii . Imaginile unor molecule de detergenţi ionici: a. pentru că se acumulează şi acţionează la nivelul folosind apă dură. Detergenţii sunt agenţi activi de suprafaţă (surfactanţi) de sinteză.coada. care se adaugă adaugă sare de bucătări e (clorură de sodiu). se adugă sodă de rufe (carbonat de sodiu. detergenţi ionici. ionii de Ca2+ şi Mg2+ fonnează Săpunurile sunt agenţi activi de suprafaţă (surfactanţi).37). 3. R-0-(CH2-CH2-O-)nH . Solidul obţinut prin Înainte de folosirea săpunului. pătate cu grăsimi. . sub formă b. a. (sau de murdărie). numiţi sulfaţi acizi de alchil. feră proprietăţi şi calităţi În detergenţii comerciali se găsesc diferiţi aditivi care le consuplimentare. răcire este săpunul. Grăsimile se ciu şi magneziu continuţi În apă. Partea hidrofobă este constitu i tă din catene care pot fi alifatice : radicali alchil .grupa funcţională acid sulfonic. ca ş i cele ale săpun uri lor. R-.

3-tributanoil-glicerol natura resturilor de acizi graşi pe care Îi conţin În moleculă . aşa cum sunt săpunurile.2. . care se ataşează la apă prin legături de hidrogen.polifosfaţi.anumite enzime care rezistă în condiţiile din maşinile de spălat rufe şi pot schimba comportarea proteinelor din interiorul murdăriei fără să afecteze fibrele din materialul spălat. 3. putându-se ajunge la distrugerea faunei şi chiar la transformarea lacurilor în mlaştini. . Acest tip de detergenţi stabilizează spuma mai puţin decât cei ion ici şi este mai eficient la Îndepărtarea murdăriei la temperatură scăzută.CO CH 2 fr:2 CH 3 f I 2 I CH3fcH2\COOH acid butanoic După HrO-CH 2 glicerină CH2-0-cofcH2\CH3 1.a): Fig. 1. Toate grăsimile sunt triesteri ai glicerinei cu acizi graşi.trigliceride simple: se formează În urma reacţiei glicerinei cu un singur tip de acid gras. adică trigliceride (vezi fig. bacteriile nu sunt capabile să distrugă catenele lor laterale ramificate şi apele din natură se acoperă de spumă . Au apărut astfel detergenţii biodegradabili. 38. 38). câteva exemple: .3-tributanoil-glicerol (vezi fig. ioni voluminoşi care înconjoară ionii Ca2+ conţinuţi în apa dură şi îi împiedică să se întâlnească cu anionii de detergent şi deci să precipite.2. Ele au În moleculă două componente : partea din glicerină (glicerol) şi părţile rămase din acizii graşi care au catene (radicali hidrocarbonaţi) lungi. de exemplu: 1. grupa -O-CH 2-CH 2-OH . Trigliceride: a. 3. Problema a fost rezolvată prin sinteza detergenţilor care au În molecule catene liniare (vezi fig . triesterii glicerinei pot fi: . trigliceridă mixtă.3-tributanoil-glicerol 110 . Principalul dezavantaj al detergenţilor obişnuiţi este faptul că ei nu sunt biodegradabili. 3.Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat cu tema .2. 3.Aditivi în detergenţi". a căror putere de spălare este la fel de bună ca a izomerilor lor cu catenă ramificată. b. Aceste proprietăţi reprezintă avantaje pentru folosirea lor În maşina de spălat. GRĂSIMI Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi. Hb-CH 2 CH2-0-cofcH2\CH3 -~ I I l CH 3f CH 2 t2COOH + HO . care pot fi distruse de bacterii În condiţii aerobe. Detergenţii neionici au drept grupă de cap a moleculei. 38.O . 37). Acest fapt are consecinţe ecologice importante: atunci când sunt deversaţi În râuri şi lacuri. tributanoil glicerol. Întrucât nu formează spumă şi asigură economie de energie electrică prin folosirea apei mai puţin calde. a. Exemplu de formare a celei mai simple trigliceride . care favorizează dezvoltarea microorganismelor şi a vegetaţiei acvatice din apele poluate cu detergenţi. fosfaţii sunt îngrăşăminte chimice cu mare putere nutritivă. CH 3f cH 2\cobH r.substanţe jluorescente (care absorb razele ultraviolete şi emit lumină în domeniul vizibil al spectrului) destinate să dea impresia de strălucire şi de o mai bună curăţire a ţesăturii.C H -3HCt C H ..

Acest fapt are consecinţe practice importante. 38. obţinut În urma dintre 3 molecule de acid stearic şi o moleculă de glicerol (vezi fig. Astupă cu dopuri eprubetele cu apă şi etanol şi încălzeşte-le pe baie de apă (într-un pahar cu apă fiartă). b.40). sau margarină) şi agită eprubeta. Grăsimile sunt lipide. precum şi cu catenele moleculelor vecine.1 cm3) de grăsime (untură. b.(vezi fig. având compoziţii variate.). grăsimea se topeşte la cald şi se solidifică din nou la răcire. Grăsimile nu conţin În moleculă atomi de H legaţi de atomi de O şi deci nu pot forma legă­ turi de hidrogen.trigliceride mixte: se formează În urma reacţiei glicerinei cu 2 sau 3 acizi graşi diferiţi. apă. de exemplu: 1-palmitil-2-stearil-3-oleilglicerol (vezi fig. fie sub formă de catenă lungă În zig zag. acidul stearic se poate găsi. compuşii solizi şi uleiuri cei fluizi. toluen. 3. Formula moleculei de tristearină. De ce? naturale care se dizolvă În hidrocarburi şi În alcooli. Proprietăţile fizice ale grăsimilor. În fiecare eprubetă. CH3-(CH2)16-COOH. etanol. grăsimile se pot găsi În stare solidă sau lichidă. Drept urmare. 111 . 38. 40. Acidul stearic. unt. solubilitate în: a. a. este un exemplu de acid gras saturat.3-tristearil-glicerol (tristearina . La temperatură obişnuită (ambiantă). 39.fig. 39). grăsimea nu se dizolvă în apă şi pluteşte la suprafaţa ei. Consecinţa Înlănţuirii atomilor de carbon legaţi numai prin legă­ turi simple. 3. În 3 eprubete numerotate toarnă câte 3-5 mL dintrunul din următorii solvenţi: apă.joacă rolul unei axe de rotaţie . introdu o bucăţică (. benzină. În trigliceride.). Materiile grase care se găsesc În stare naturală În organismele vii (plante şi animale) sunt amestecuri. Substanţele Fig. Într-o lingură de ars sau într-o capsulă de porţelan pune puţină grăsime. dar nu se dizolvă În apă se numesc lipide. Observaţii: a. Proprietăţi fizice ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Pe baza structurii moleculare a tristearinei. . b. 3. să se numească grăsimi. Diferenţele dintre grăsimi şi uleiuri corespund diferenţelor dintre acizii graşi de la care provin . Această structură explică de ce grăsimile saturate sunt solide la temperatură ambiantă. de molecule de trigliceride ale unor acizi graşi. încălzeşte uşor la o flacăra până se topeşte şi apoi las-o să se răcească. fie poate lua o formă mai compactă. poţi prevedea proprietăţile fizice ale grăsimilor saturate. catenele de acid gras se Înfăşoară şi se Întrepătrund unele În altele. ale căror resturi fac parte din molecula de trigliceridă . Observă modificările stării de agregare. În mod curent. Se obişnuieşte. reacţiei Fig. 1. 39. 3.2. cr este existenţa unei catene flexibile: fiecare element structural -CH 2-CH 2. 3.b. 3. Notează observaţiile. În stare naturală. dar se dizolvă în solvenţi organici (în etanol la încălzire) (vezi fig. conducând la structuri compacte.). 3. a. GRĂSIMI SATURATE Tristearina este esterul triplu al glicerinei.

uleiuri • sunt triesteri ai glicerinei cu care conţin În compoziţia lor resturi de acizi graşi nesaturaţi. 33. Grăsimile animale se separă din ţesuturile În care sunt conţinute. prin topire. Prezenţa dublei legături are un efect important asupra formei moleculei de trigliceridă 1. Acidul lino/eic este un acid gras polinesaturat deoarece conţine 3 duble legături C=C În moleculă. C1sH3402 este un acid nesaturat care conţine o C=C. datorită catenelor voluminoase nepolare din structura lor. singură legătură dublă 112 . nu este bine să se adauge ulei proaspăt peste un ulei folosit deja la prăjit. la care se adaugă substanţe de umplutură . Grăsimile nesaturate nu pot exista În stare solidă la temperatura ambiantă. În contact cu aerul. Radicalii liberi sunt foarte dăună­ tori pentru organismul uman. 41. din două motive: prezenţa radicalilor liberi preexistenţi provoacă polimerizarea uleiului nou introdus (se consumă mai repede) şi concentraţia lor în preparatul alimentar creşte (creşte efectul dăunător asupra organismului).Fig. Grăsimile sunt solubile În solvenţi organici nepolari. Grăsimile saturate sunt fabricate În organismele animalelor şi se acumulează În corpul acestora. fie pe suprafaţa pe care este aplicat. De ştiut! Atunci când se foloseşte un ulei pentru prăjit. la temperatura ambiantă. Grăsimile nu sunt solubile În apă . fără a fi rafinate. Grăsimea este folosită ca rezervă de hrană şi energie şi ca strat izolator termic (în cocoaşa cămilei) . de porumb. 3. deoarece el este favorizat de temperatură. fie la suprafaţa sa. 3. În plus. PrinCipalele consecinţe ale polinesaturării asupra proprietăţilor grăsimilor nesaturate sunt: rigiditatea mult mai mare a moleculei de trigliceridă şi reactivitatea chimică. deoarece În structurile compacte catenele nu sunt stâns legate şi Între ele rămân goluri cu aer. Grăsimile au densitate mai mică decât a apei (plutesc pe apă). decât În molecula de acid stearic (vezi fig. oxizi de metale şi substanţe cu rol de catalizator). Aceste proprietăţi stau la baza aplicaţiilor practice ale uleiurilor polinesaturate care sunt uleiuri sicative. constituind rezerva lui de combustibil. b). Uleiul vegetal polinesaturat. nesaturate . produce o peliculă. Esterii lui cu glicerina sunt lichizi şi se găsesc În ulei uri vegetale: ulei de soia. Grăsimile animale sunt suficient de pure pentru a se folosi direct În alimentaţie. Această proprietate este un avantaj pentru organism: moleculele de grăsime pot fi Înmagazinate (stocate) În corp. nu cer corpului rezervoare speciale pentru stocare şi servesc drept strat izolator (vezi fig. aflat În suspensie Într-un ulei sicativ (de exemplu ulei de in. În urma unor reacţii de oxidare cu O2 din aer se fonnează radicali liberi care provoacă polimerizarea resturilor de acizi graşi nesaturaţi din ulei: se observă fonnarea unui strat de material solid .trioleilglicerol. În consecinţă. 34 şi 3. Moleculele trigliceridei acidului oleic nu se Întrepătrund şi nu se tasează la fel de uşor ca cele de tristearină şi deci ele sunt mult mai puţin compacte. GRĂSIMI NESATURATE Grăsimile acizi graşi. 41). 37) şi catena lungă este mai puţin flexibilă. Aciduloleic. Molecula de acid oleic nu mai poate să se rotească În jurul legăturii duble (vezi pag. Grăsimile se topesc la o uşoară Încălzire şi prin răcire devin solide. ci sunt fluide: sunt u/eiuri. procesul de rupere a legăturilor duble este accelerat. 3. Vopselele În ulei sunt alcătuite dintr-un colorant (de tip pigment).2.produsul de polimerizare. Grăsimea topită se solidifică În timp. deoarece legăturile duble se scindează sub acţiunea oxigenului din aer şi are loc o reacţie de polimerizare.3.

a. : a grăsimilor Rolul esenţial al grăsimilor este acela de rezervă de combustibil pentru organism. a.. soarelui. Reacţia de saponificare Grăsimile reacţionează cu soluţii apoase de baze tari (NaOH sau KOH). 3. peste valoarea normală. grăsimile plante lor. floarea 43). conţine trioleil-glicerol şi se foloseşte la prepararea ciocolatei.Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat cu tema "Plantele-sursă de uleiuri".42. fluide. rapiţa. se rafinează . • 1:'" ~ . bulbi şi frunze. d.' ~ . Grăsimile au rol de solvent pentru numeroşi compuşi care dau gust e. Importanţa practică şi acţiunea biologică c. d. . 42. are loc o reacţie de hidroliză.'. măslin. Câteva indicaţii găseşti în continuare. .P ~ . avocado. pentru a fabrica colesterol (vezi fig.~~ . grăsimile se transformă În CO2 şi apă şi se eliberează o cantitate mare de energie. 4 j') r .i~ :. 43." - ~-.. e.. sub formă de polizaharide. Grăsimile sunt folosite de oameni şi animale şi pentru a unge (a Fig. Grăsimile vegetale . . 3. b. 3. Câteva exemple sunt date în fig.'.' I . Ele constituie rezerva de hrană necesară pentru dezvoltarea şi creşterea embrionului. b. buna funcţionare a organismului) se poate depune pe pereţii vaselor de sânge şi determină apariţia unor boli cardio-vasculare. uleiurile brute. alimentelor şi pentru unele molecule care le dau culoare. Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat în care să dezvolţi tema "Rolul grăsimilor în organism ". Laptele este un amestec de grăsimi care formează o emulsie cu apa în care ele se găsesc dispersate în picături de dimensiuni minuscule.' '1.. Informaţii utile poţi găsi în cele ce urmează. Pentru a fi folosite În alimentaţie. Imaginea moleculei de colesterol. 113 . Din acest motiv.. Proprietatea ciocolatei de a se topi brusc la 340C (aproape de temperatura corpului) se datoreşte prezenţei acidului oleic în untul de cacao din compoziţia ei şi îi asigură calitatea. obţinut din uleiul extras din boabe de cacao. Colesterolul (compus indispensabil pentru. pot fi transformate În grăsimi solide prin reacţia de hidrogenare: resturile de acizi nesaturaţi din trigliceride devin catene saturate şi se obţin grăsimi saturate de origine vegetală. l' (}·~""'. soia. Atunci când sunt oxidate complet. În urma căreia se formează sărurile de sodiu (sau de potasiu) ale acizi lor graşi din compoziţia grăsimii şi se reface glicerina: Fig. care sunt uleiuri se găsesc preponderent în seminţele şi fructele acestora.. 'l '~ j. rădăcină. Materiile grase din hrană au şi alte roluri secundare foarle variate. Tn acest fel se fabrică margarina. Il ~ () i : '. vegetală se găsesc în fructe şi Organismul poate folosi carbonul din catene lungi şi flexibile seminţe ale unor plante: furnizate de grăsimile saturate. Untul de cacao. În acest fel se măreşte concentraţia acestuia în plasma sanguină. ti ' : 1-4. În cadrul proceselor de ardere din corp.~ ":' ~: ( . Plantele îşi înmagazinează rezervele de hrană în tulpină.. Grăsimi de origine lubrifia) firele de păr şi pielea. obţinute prin presare. 3. c.

Pune ~ 5 g de grăsime într-o capsulă de porţelan (vezi fig.U4 o I CH-OH I CH 2-O-CO-R" grăsime mixtă CH 2-OH glicerină reacţia Întrucât săruri ale acizi lor graşi sunt folosite ca săpunuri. Obţinerea în laborator. O Acizii carboxilici au caracter acid şi dau toate reacţiile caracteristice acizi lor. formându-se esteri. ·Concluzii Acizii sunt derivaţi monofuncţionali ai hidrocarburilor care una sau mai multe grupe carboxil. -COOH. O Acizii carboxilici reacţionează cu alcoolii. După 30 de minute.i caustice (hidroxid de sodiu. Opreşte încălzirea şi adaugă în capsulă. verifică dacă saponificarea este completă (proba de solubilizare în apă) . O Grăsimile nesaturate sunt fluide şi se găsesc În seminţele şi fructele plantelor.COO-Na+ + R'. adaugă ~ 20 mL de soluţie apoasă de hidroxid de sodiu. 44. se topesc la o Încălzire uşoară şi sunt mai ales de origine animală. la fierbere. cât şi la scară industrială.COO-Na+ R".CH2-0-CO-R I CH2-0H R . O Acizii carboxilici care au În moleculă o catenă liniară cu un număr par de atomi de carbon (n ~ 4) sunt acizi graşi. ei au capacitate mare de spălare. O Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi. NaOH 40% şi amestecă folosind o spatulă sau o baghetă de sticlă.). NaOH) asupra lor. O Grăsimile. CH I o . NaeI. conţin o 114 .COO-Na+ amestec de săruri de sodiu a 3 acizi graşi diferiţi (săpun). O Săpunurile şi detergenţii sunt agenţi activi de suprafaţi (surfactanţi). Reacţia inversă esterificării este reacţia de hidroliză. 44. reacţia se numeşte esterificare şi poate avea loc În ambele sensuri. O Grăsimile saturate sunt solide. Săpunurile se obţin prin reacţia de saponificare a grăsimilor. Lasă să se răcească amestecul şi apoi separă săpunul solid de soluţie. Grăsimile reprezintă rezerva de combustibil (de energie) a organismelor vii. Încălzeşte la flacăra unui bec de gaz. săpunului Fig. s-a obţinut săpun . la fierbere. În timpul fierberii . amestecă şi adaugă din când în când apă di·stilată. O Sărurile de sodiu sau de potasiu ale acizilor graşi sunt săpunuri. Din acestea se obţin grăsimi saturate de origine vegetală (margarina) prin hidrogenare. sub agitare 25 mL de soluţie saturată caldă de clorură de sodiu. Observaţii: prin acţiunea hidroxidului de sodiu asupra unei grăsimi. denumite şi lipide sunt insolubile În apă şi solubile În hidrocarburi şi În alcooli. Grăsimile animale sunt folosite pentru fabricarea săpunurilor prin acţiunea sode. 3. de hidroliză bazică a grăsimilor se numeşte saponificare. atât În gospodăriile individuale. 3.CO - R' + 3NaOH ---. Obţinerea săpunului ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru.

6 9 de Na .EXERCIŢII ŞI 1. b) scrie ecuaţiile reacţiilor chimice date de acidul A cu Fe şi AI(OHh. calculează compoziţia .COO hMg Determ i nă substanţele /. Scrie formula de structură şi denumeşte acidul determinat. Se consideră schema de +a reacţii : CH 3 . 14* . a amestecului obţinut la echilibru. 2. reacţionează cu 100 cm 3 soluţie de NaOH de concentratie 1 M. 4. Se supun fermentaţiei acetice 300 9 soluţie de etanol de concentraţie 46% . scrie formula lui de structură şi denumeşte-1. 16.6 9 palmitat de sodiu şi 30. Se cere: . b) calculează masa de aluminiu de puritate 80% necesară reacţiei cu acidul acetic şi masa de acetat de aluminiu obţinută .:b\. ştiind că toată cantitatea a reacţionat. c) scrie formula de structură a omologului inferior al acidului A. În procente molare. reacţiilor necunoscute a. Determină formula moleculară a detergentului. Un detergent de tip alchil sulfonat de sodiu conţine 11 . Explică proprietăţile de spălare ale detergenţilor. centraţie PROBLEME 8* .584 dm 3 CO 2 (c.4 9 acid monocarboxilic saturat.12 9 de trigliceridă simplă se saponifică cu 80 mL de soluţie de NaOH de concentraţie 1 M. 7.n. 15*. * • 10. 13* . Excesul de NaOH este neutralizat de 10 mL soluţie de HCI de concentraţie 2 M. 9* . Ca l culează masa de soluţie de hidroxid de potasiu introdus În procesul de saponificare. Scrie formulele de structură ale trigliceridelor şi calculează masa de soluţie de NaOH consumată În reacţia de saponificare. Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculează masa de acetat de etil obţinută ştiind că randamentul reacţiei este de 66%. Determină formula de structură a trigliceridei şi denumeşte-o . 6. A. Se supun saponificării 8. Se cere: a) calculează masa de acid acetic obţinută prin fermentaţia acetică a etanolului. Peste 200 9 de soluţie de acid acetic de con20 % se adaugă soluţie de hidroxid de potasiu de concentraţie 10%. b) Scrie formula trigliceridei simple din care s-a obţinut săpunul.90 9 tristearină cu soluţie de KOH de concentraţie 40%. 115 . C n H2n 0 2 . Scrie ecuaţi ile schemei.644% Ca. a) Determină formula moleculară a săpunului.76 % sulf. 200 9 soluţie de acid acetic de concentraţie 98% se supune reacţiei de esterificare cu etanol. Se consideră că 110 9 de soluţie de acid acetic ar reacţiona cu 122. Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculează concentraţia procentuală a soluţiei de acid acetic. 3. A. Un acid monocarboxilic saturat.). puritatea carbonatului de calciu . Constanta de echilibru . b) Calculează masa de acetat de potasiu obţinută. c. a) b) Calculează Calculează 12* .COOH ~ (CH 3 . Peste 20 9 de CaC0 3 se adaugă soluţie de acid acetic În exces . masa de acetat de calciu obţinută . conţine 40% C. 30% din acidul acetic · obţinut reacţionează cu pulbere de aluminiu proaspăt preparată şi rezultă acetatul de aluminiu . Ştiind se supun esterificării 48 9 de acid acetic şi 46 9 de etanol . Determină formula moleculară a acidulu i. ' a) determină formula moleculară a acid ului carboxilic. substanţă cunoscută În medicină sub numele de " apă de Burow". chimice corespunzătoare 5. Kc.· a) Calculează masa de soluţie de hidroxid de potasiu necesară neutralizării Întregii cantităţi de acid . In urma reacţiei de saponificare a unei trigliceride mixte cu soluţie de NaOH de concentraţie 20% se obţin 55.4 9 oleat de sodiu . a) Calculează masa de săpun obţinută. ştiind că randamentul reacţiei este de 75% . În urma reacţiei care are loc se degajă 3. b. a că reacţiei de este- rificare a acidului acetic cu etanolul este 4. 7 . b) Hidroxidul de potasiu s-a introdus În exces de 10%. Un săpun de calciu conţine 6.

( mai mare / mai mic) 2.... Acidul acetic conţine .33) 3. .. % O. 20 g de oxid de calciu. 1 pun. Determină formula moleculară a acid ului şi scrie formula lui de structură.COOH + KOH d) apoase de acid acetic poate fi:.5% O. Acidul acetic este folosit În alimentaţie ca . Acidul acetic . 1 punct b) În Calculează condiţii volumul de CO2 normale... .. O soluţie de acid acetic poate avea pH-ul . a) Calculează volumul de soluţie de NaOH de concentraţie 0.... Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date: 1... (reacţionează / nu reacţionează) 2.. (vin / oţet) Test 2 1. (este / nu este) 4.15 moli de acetat de etil.. .. CaO. . 1 punct b) calculează randamentul reacţiei care a avut 1 punct loc..5 g de acetat de calciu.. măsurat 1 punct V.... ... IV. Radicalul hidrocarbonat este partea .. d) 11.. ... (hidrofobă / hidrofilă) 1 punct II... Ştiind că se obţin 39.. soluţii 1 punct II. din acid acetic şi trei substanţe anorganice diferite. (reacţionează / nu reacţionează) 4....1 M necesar neutralizării totale a 2 puncte acidului acetic....... 1 punct din oficiu. b) 4.. Acizii carboxilici . .2 M cu soluţie de NaOH . . Constanta de echilibru a reacţiei de esterificare este 4 şi la echilibru se găsesc 0.. . 1.. Precizează care dintre cele patru reacţii chimice nu este posibilă: a) 2CH 3-COOH + CUO~(CH3-COOhCu b) 2 CH 3-COOH + Ag e) CH 3. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date. decât etanolul. Acidul cu formula CH3-(CH2)WCOOH . 1 punct Timp de lucru: 50 minute.. CH3-COOAg+~H2 -=HO CH 32 COOK CH 3-COOH + Na -CH3-COONa+~H2 1 punct III.. . se cere: a) scrie ecuaţia reacţiei chimice dintre oxidul de calciu şi acidul acetic. Se titrează 20 mL soluţie de acid acetic de concentraţie 0.. . . Scrie formula trigliceridei simple care se obţine din glicerină şi acidul gras determinat.. cu cupru. se tratează cu soluţie de acid acetic de concentraţie 10%. 200 g solutie de acid acetic de concentraţie 40% reacţionează stoechiometric cu carbonatul de calciu. ... e) 12...c t din oficiu 2 puncte b) Calculează compoziţia procentuală masică a acetatului de sodiu . de obţinere a acetatului de magneziu. pH-ul unei a) 8. un acid gras. a săpunului.. .. 2 puncte IV. a) Scrie trei ecuaţii ale unor reacţii chimice posibile... 116 ..33/ 53. b) Explică schimbările de culoare care se observă În timpul titrării... 2 puncte V. (3/13) 3.. Un acid gras saturat conţine 12.TESTE Test 1 1. folosind ca indicator fenolftaleina . 1 punct Timp de lucru: 50 minute. a) Scrie ecuaţia reacţiei chimice.. Calculează masa de etanol supusă esterificării. cu alcoolii..... Se supun esterificării 12 9 de CH 3-COOH cu etanol. obţinut.. Acidul acetic are punctul de fiebere . (23.. 1 punct III. .....

Fig. 117 .Capitolul 4 ORGANICI CU IMPORTANTA . COMPUSI . polizaharide.sau poli-funcţionali. de la latinescul glicos = dulce. proteinele şi grăsimile sunt cei mai importanţi organ ici cu acţiune biologică. 4. 4. Zaharidele.) "producţia" de zaharide pe an atinge incredibila cantitate de 10 11 tone . Frecvent. Zaharidele intră În structura peretilor celulelor tuturor organismelor vii. Cuvântul zaharidă provine din limba latină: saccharum = zahăr. 1. Monozaharidele au fost unite Între ele În urma eliminării unei molecule de apă Între două grupe hidroxil. COMPUŞI . Ei mai sunt denumiţi şi glucide. de carbon" sub care. 1. 2. compuşi ZAHAR/DE Zaharidele reprezintă o clasă de compuşi naturali polifuncţio­ nali cu o largă răspândire. Zaharidele se clasifică În funcţie de comportarea lor În reacţia cu apa (vezi fig . Clasificarea zaharidelor. În alimentaţia organismelor superioare ele constituie una din sursele de energie. Zaharidele sunt sintetizate în plante în urma procesului de fotosinteză. Fig. formula lor moleculară este scrisă În forma Cn(H 2 0)m. formula zaharidelor de policondensare este (C SH10 0 5 )n. aceşti compuşi. 110-114).1. aceşti compuşi ar conţine carbon şi apă . Realizată de plante prin fotosinteză. Denumirea "hidrati . (vezi fig. 2. 4. • zaharide de policondensare: compuşi care hidrolizează şi prin produşii obţinuţi arată că ei conţin În moleculă mai multe unităţi structurale de monozaharidă .): • monozaharide: compuşi polihidroxicarbonilici (polihidroxialdehide sau polihidroxi-cetone) care nu hidrolizează. adică formal. P RACTICA 4. mai sunt cunoscuti . ORGANICI CU ACTIUNE BIOLOGICĂ. Despre grăsimi ai Învăţat la subcapitolul cu acelaşi titlu (vezi pag. Compuşii cu 2 ~ n < 10 se numesc oligozaha ride iar cei cu n ~ 10. Reacţia de policondensare se realizează prin eliminarea unor molecule mici (de obicei apă) Între moleculele unor compuşi di. 4. care arată proprietatea lor comună: gustul dulce. care constituie o componentă indispensabilă din hrana omului. Toţi aceşti compuşi sunt compuşi macromoleculari obţinuţi prin policondensare. se datorează faptului că frecvent.

lichidul cefalo-rahidian etc. Pe această proprietate se bazează obţinerea băuturilor alcoolice prin fermentarea sucurilor dulci din fructe. Glucoza este "combustibilul' specific pentru creier şi sistemul nervos. Proprietăţi fizice Glucoza este o substanţă solidă. solubilă În apă şi greu solubilă În solvenţi organici. care s-a depus pe pereţii eprubetei (vezi fig . În prezenţa unor enzime din drojdia de bere.). Obţinerea oglinzii de argint. 4. Sub limita minimă . ° CeH120e - 2CH 3 -CH 2-OH + 2C02 Fig. În care de fiecare atom de carbon este legată o grupă -OH. Glucoza se găseşte în miere de albine. 4. 4. a gluconatului de calciu. Glucoza intră În compoziţia multor oligozaharide şi pol izaharide. Fig.). trebuie menţinută În sânge o concentraţie de glucoză de 0. 61). Glucoză perfuzabilă . Glucoza. Prepară reactivul Tollens (vezi pag. 3. 4. 3. creierul Începe să-şi piardă abilitatea de a funcţiona eficient.11%. 118 . Se găseşte În concentraţii mari În fructele dulci şi În mierea de albine (vezi fig. cu formare de alcool etilic şi dioxid de carbon: Fig. Pentru a furniza continuu combustibil pentru creier.16%. . Glucoza este folosită În medicină.06 până la 0. Încălzeşte şi roteşte eprubeta cu grijă în apă caldă la 70-80 oC. glucoza furnizează energia care permite menţinerea constantă a temperaturii corpului. 4. 5). a pastilelor de vitamină C. ea este prezentă În sânge (0. 4. 6. 6.0.) este cea mai răspândită monozaharidă. De ce? Glucoza are caracter reducător. care diferă prin poziţia În spaţiu a unei grupe -OH . 4. 4. limfă. Întrebuintări . Imaginea moleculei de glucoză. 5. Glucoza poate exista sub două forme: a-glucoza şi ~-glucoza . cristalizată. celuloza şi amidonul. producând unul dintre simptomele diabetului zaharat. deoarece este un compus uşor asimilabil În organismul uman şi un bun furnizor de energie (fig. Peste o concentraţie de 0. De asemenea. cu excepţia unuia care face parte dintr-o grupă carbonil )c=o (aldehidă sau cetonă) . 4. prin intermediul rinichilor. În industria textilă la imprimarea ţesături lor şi la fabricarea oglinzilor. În concentraţii mici. În urină . Acţiune biologică Fig. contractarea muşchilor şi menţinerea În funcţiune a sistemelor digestiv şi respirator. Introdu întro eprubetă 5 mL reactiv Tollens proaspăt preparat şi 5 mL soluţie de glucoză de concentraţie 5 %. dintre care cele mai importante sunt: zaharoza. Ce observi ? Notează observaţiile în caiet. proprietate chimică importantă a glucozei este aceea că ea fermentează. cu punctul de topire de 1670. Industrial se Întrebuinţează la prepararea produselor zaharoase.GLUCOZA Monozaharidele sunt alcătuite din catene lungi. 4. Observaţii: Glucoza a redus reactivul Tollens la Ag metalic. ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru. Este incoloră. nervi.06 . C6 H120 6 (vezi fig. glucoza Începe să treacă . Proprietatea glucozei de a reduce ionii Ag+ la Ag metalic.10%). stă la baza folosirii ei pentru argintarea oglinzilor. muşchi şi alte sisteme din corpul uman.

zahărul mai întâi s-a topit şi s-a colorat În brun (s-a caramelizat) şi apoi s-a carbonizat (vezi fig. piersici. ciocolată etc.7 .). şi 119 . ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru: 1.2 cal.4. Introdu Într-un pahar Berzelius ~ 3 g de zahăr. 9) 16-20%. 4. Denumirea ei uzuală este zahăr. 2. 4. din care rămâne numai carbonul (cărbune poros). 9. 2. Caramelizarea (a) carbonizarea (b) zahărului : 1. Proprietăţi Fig. plante din care se şi extrage industrial. Amestecul de glucoză şi fructoză rezultat după hidroliza zaharozei se numeşte zahăr invertit sau miere artificială. care încălzită peste 1850 devine brună (se caramelizează) şi apoi se carbonizează (devine neagră). 7. zaharoza este materi~ primă În fabricile de produse zaharoase (bomboane. b. caise etc. 8. 4.Hr. pepeni galbeni.) Notează observaţiile în caiet. 4. Zaharoza se topeşte la 1850C. cristalizată. Zahărul solid obţinut din trestia de zahăr era cunoscut de indieni cu 3000 de ani î. incoloră. Prin Încălzire. Observaţii: 1. la.ZAHAROZA Zaharoza.l. 7) este o dizaharidă care se găseşte În tulpina trestiei de zahăr (fig. Ia. Sfecla de zahăr. b-2). Ea se mai găseşte În morcovi. 10. 4. Zahărul tratat cu H 2S0 4 concentrat s-a carbonizat (vezi fig. Tn industrie. H2S0 4 concentrat este higroscopic: scoate H20 din structura polihidroxilică a zaharozei. Utilizări Fig. Prin răcire zaharoza topită se transformă într-o masă amorfă . a. 4. Imaginea moleculei de zaharoză (model compact). Proprietăţi chimice Fig. Trestia de zahăr. Zaharoza se scindează prin hidroliză (în mediu acid) într-o moleculă de glucoză şi una de fructoză (fructoza este o monozaharidă izomeră cu glucoza): C12H22011 + H20 = C6 H 12 0 6 + C6 H 12 0 6 zaharoză glucoză fructoză. Prin asimilarea unui gram de zaharoză. Tratată cu H2S0 4 concentrat zaharoza suferă acelaşi proces de carbonizare. fizice Zaharoza este o substanţă solidă. zmeură. cu H2S0 4. Toarnă cu grijă H2S04 concentrat peste zahărul din pahar. a şi b-l) Dece? 2. 4.2. prin încălzire. Zahărul din sfecla de zahăr a fost obţinut în anul 1747 (de către chimistul german Margraff). Este solubilă în apă . În organism se obtin 3. 4. 4. 4. 10. Introdu Într-o capsulă ~ 5 g de zahăr şi încălzeşte capsula în flacără (fig. greu solubilă în alcool şi are gust dulce. De ce? Zaharoza se topeşte prin încălzire uşoară . 8) Într-o concentraţie de 14-20% şi În sfecla de zahăr (fig . Zaharoza este folosită b. Notează observaţiile în caiet. C12H22011 (vezi fig. aproape exclusiv În alimentaţie fiind gustoasă şi uşor asimilată de organism. Fig.

Fibre celulozice sunt firele de bumbac. 120 . 1. fizice Celuloza este o substanţă higroscopică.1. 13. Celuloza face parte din scheletul ţesuturilor lemnoase. -OH. dar se dizolvă în reactivul Schweitzer. 13): introdu într-o eprubetă 5 mL de soluţie de CUS04 5% peste care adaugă NaOH 10% în exces. stuf şi paie. insipidă . Observaţii : Hârtia sau vata nu se dizolvă în apă. Are formula moleculară (C 6 H 10 0 5 )n' Celuloza formează scheletul ţesuturilor lemnoase ale plantelor superioare (40%) (vezi fig. 4. Proprie.13%) este folosit ca explozibil. Soluţia obţinută prin dizolvarea celulozei În reactivul Schweitzer trecută prin orificii foarte Înguste (proces de filare) şi apoi prin soluţie acidă ..). Conţinutul de (%) din diferite plante.CELULOZA Celuloza (vezi fig. dar şi al ierbii. Fig. Esteri ai celulozei cu un conţinut mai redus de azot (-11 %) sunt folosiţi pentru fabricarea lânei de colodiu din care se obţine celuloidul . insolubilă În solvenţilor. Plante foioase conifere ierburi bumbac. 4.1). Fig. cu importanţă practică deosebită . aibă. Filtrează precipitatul de Cu(OHh obţinut. 4. numit şi reactiv Schweitzer (vezi fig . Imaginea moleculei de celuloză (model compact). unite prin eliminare de apă Între două grupări -OH . chimice La Încălzire. 13. În industrie se mai obţine din lemn În stare pură . În fiecare eprubetă introdu câteva bucăţele de hârtie sau de vată.tăţi Proprietăţi solidă . [Cu(NH 3 )4](OHh . 4. inodoră . Din acest motiv ea este cel mai răspândit compus organic. Principalele direcţii de valorificarea industrială a celulozei sunt: • prin acţiunea amestecului nitrant (HN0 3 şi H2 S0 4 ) asupra celulozei se obţin esteri (azotaţii sau nitraţii) de celuloză .). 12. 4. şi tabelul 4. spală-l bine cu apă şi apoi dizolvă-l în soluţie apoasă de amoniac 25%. de pe Pământ. plante cu un conţinut bogat În celuloză (vezi tabelul 4. 4. Ce observi? Notează observaţiile în caiet. din punct de vedere cantitativ. 12. Prepararea reactivului Schweitzer în care celuloza se dizolvă. celuloza se carbonizează fără a se topi. Celuloza conţine În molecula ei grupe hidroxil. celuloză Tabelul 4. Celuloza se dizolvă În hidroxid de tetraaminocupru (II). iar în cea de a doua 5 mL de reactiv Schweitzer.Dizolvarea celulozei" : în două eprubete introdu : în prima 5 mL de apă. apă şi slab În marea majoritate a Fig. cânepă Celuloză (%) 40-50% 45-50% 25-40% 80-95% Activitate experimentală Mod de lucru. duce la obţinerea mătăsii artificiale (cuproxam). 4. Prepararea reactivului Schweitzer (vezi fig. care permit o serie de reacţii caracteristice. Celuloza are structură fibrilară . Ce observi? Se obţine o soluţie de culoare albastră : reactivul Schweitzer. 11. Trinitratul de celuloză (care are un conţinut de azot de . . in. 11) este o polizaharidă formată din resturi ale unui izomer spaţial al glucozei.

În timp ce amilopectina este insolubilă şi dă cu iodul o coloraţie roşie-violetă (vezi fig. compus intermediar folosit În procesul de fabricare a mătăsii artificiale de tip vâscoză şi la obţinerea celofanului. CH 3-COOH şi anhidridă acetică (vezi fig. Direcţii de valorificare practică a celulozei. 4. folii. şi sulfură de carbon . a unor substanţe ' explozive şi a altor derivaţi ai celulozei (vezi fig .• celuloza tratată cu acid acetic. Imaginea moleculelor de: a. Principala utilizare a celulozei este obţinerea hârtiei. folosiţi la fabricarea de fibre. Întrebuintări . 102). 15. fiind format din amiioză (20%) şi amiiopectină (80%) (vezi fig.2. Sinteza amidon ului din CO 2 şi H2 0 În celulele verzi ale plantelor. a. amilopectină (modele compacte). 4. 17). la 90 0C granulele de amidon se umflă şi apoi se sparg formând soluţii vâscoase. Amidonul se formează În părţile verzi ale plantelor. Produse vegetale tuberculii de cartofi seminţe de grâu poabe de porumb boabe de orez Amidon (%) 24 75 70 80 121 . La rece ele se transformă În gel numit cocă sau clei de amidon. NaOH. Amidonul dă cu iodul o reacţie caracteristică În urma căreia se formează compuşi de culoare albastră (compuşi de incluziune ai iodului În golurile din structura amidonului). insolubilă În apă rece . 4. filme de siguranţă şi lacuri. servind drept rezervă de hrană pentru perioadele ulterioare de vegetaţie. b. insolubilă În apă caldă . COLODIU EXPLOZIBIL t FILME TRINITRAT DE CELULOZĂ '\ /' ACETATDE CELULOZĂ 'FOLII AMIDONUL Amidonul este o polizaharidă formată din resturi ale unui alt izomer spaţial al glucozei (diferit de cel care stă la baza celulozei) unite prin eliminare de apă Între două grupări -OH. CS 2 . a unor materiale pentru bandaj (vată). Amidonul nu este o substanţă unitară. iar altă parte se depune În rădăcinile . 14). sub influenţa luminii solare şi În prezenţa clorofilei. amiloză. Celuloza nu reacţionează cu iodul.2) . formează acetaţi de celuloză. se face În procesul de fotosinteză . 2. se formează xantogenatul de celuloză. Proprietăţi fizice Amidonul este o pulbere aibă. fără gust dulce. Are formula moleculară (C 6 H10 0 5)n şi este foarte răspândit În tot regnul vegetal. tulpinile şi seminţele plantelor (vezi tabelul 4. la rece apare o coloraţie albastră (vezi fig.). Amiloza este partea solubilă din amidon.2. Coca este formată doar din amilopectină . de unde o parte este trecută Într-o formă solubilă. amorfă. 4. • prin tratarea celulozei cu hidroxid de sodiu. (C 6 H100 5 )n + nH 20 glucoză amidon. care În reacţie cu iodul dă o coloraţie albastră intensă. 15). În apă caldă . Fig. 4. Amiaonul poate fi obţinut industrial din diverse produse vegetale (vezi tabelul 4. Ea este folosită pentru identificarea amidonului În produse alimentare. 4. 14. care serveşte ca hrană plantei. 16). Reacţiile care au loc În procesul fotosintezei pot fi reprezentate simplificat prin ecuaţiile reacţiilor chimice: 6C0 2 + 6H 2 0 C6 H12 0 6 + 60 2 glucoză Fig. Conţinutul de amidon (%) din diferite plante. n C6 H12 0 6 --~ Tabelul 4. Ea mai este folosită la obţinerea mătăsii artificiale (de tip vâscoză şi acetat).

se scrie H2N. Aceasta se poate face În două moduri: prin numerotarea atomilor de carbon Începând cu cel din grupa carboxil sau prin notarea cu litere din alfabetul grecesc: a. -COOH (vezi fig . Proteinele sunt compuşi macromoleculari proveniţi În urma unor reacţii de policondensare la care participă aminoacizi. Ai obţinut o soluţie de iod în iodură de potasiu Ii KI. 17.CH-COOH . şi 4. a unui a-aminoacid şi grupa carboxil-COOH. ca agent de Încleiere şi apretare În industria textilă. Prin eliminarea unei molecule de apă Între grupa amino.CH 2-COOH NH2 a-aminoacid NH2 p-aminoacid. Picură 12/ KI pe făină. I R În cazul aminoacizi lor cu mai mult de trei atomi de carbon În moleculă . De e? Întrebuintări . prin reactii de policondensare se obţin polipeptide şi În final proteine. În soluţia obţinută dizolvă 2 g de iod. Sub formă de cocă coaptă sau fiartă este folosit În alimentaţie .Amidon I ! A TIVlTATE EXPERIMENTALĂ AmllopectinA AmilozA Fig. Observaţii: Substanţa din compoziţia cartofului ş i făinei dă cu iodul o coloraţie albastră intensă. -R. identici sau diferiţi . 16. 4. Taie câte o felie de dimensiuni cât mai apropiate de cartof şi de măr. un aminoacid care conţine În moleculă o grupă amino şi una carboxil legate de un radical hidrocarbonat. 17) În general. 4.). aditivi de tablete şi pansamente În industria farmaceutică. Amidonul este folosit la obţinerea etanolului.R-COOH sau H2N . -NH 2. celuloza din măr nu reacţionează cu iodul. -NH 2 şi carboxil.CH -COOH I 3(P) I 2:a) 1 CH 2 . a altuia. PROTEINE Fig. Începând cu atomul de carbon vecin grupării carboxil . În denumire se precizează poziţia grupei amina pe catena acidului carboxilic. 122 . iar cea din măr lasă aproape neschimbată culoarea soluţiei de iod (vezi fig. Aminoacizii participă la reacţii de condensare. de exemplu: 3(P) 2(a) 1 CH 3 . p etc. Prin reacţia de condensare se obţine o dipeptidă : H2N-CH-COOH +H-N-CH-COOH ---+ H2N-CH-CO-NH-CH-COOH+H20 I I I I I R aminoacid H R R R dipeptidă. Amidonul din cartof dă cu iodul o coloraţie albastră . aminoacid În continuare . 1. Ce observi? Notează observaţiile în caiet. la fabricarea de caşete. Aminoacizii sunt compuşi polifuncţionali care conţin În moleculă grupe amino. 4. 16. smântână amestecată cu făină. se stabileşte o legătură numită legătură peptidică. Colorarea amidonului cu iod. Cu o baghetă de sticlă pune pe fiecare felie tăiată câte o picătură de soluţie de iod. Mod de lucru: Prepară o soluţie de iodură de potasiu prin dizolvarea a 4 g de KI în 100 g apă. 17.

4. prin care este alterată structura proteinei şi are loc pierderea funcţiunii fiziologice (biochimice) a acesteia. care prin hidroliză dau şi alţi compuşi. resturile de aminoacizi sunt unite Între ele prin grupări peptidice. numite antigeni provoacă formarea În organismul animal a altor proteine. care prin hidroliză dau numai aminoacizi . . solubile În apă şi În soluţii de electroliţi (acizi . baze.apar În celule . Proteidele intră În compoziţia celulelor vii . Proteine hemoglobina fibrinogenul insulina albumina caseina gluteina zeina Provenienta sânge sânge pa ereas ouă Denaturarea proteinelor Denaturarea proteinelor este un proces fizico-chimic. Proteine keratina colagenul fibroina Provenienţa păr unghii. Vaccin urile conţin anticorpi care dau imunitate organismului faţă de diferitele virusuri. pe lângă aminoacizi. . Exemple de proteine solubile. Proteinele provenite din virusuri. În structura proteinelor intră aproximativ 20 de a-aminoacizi.Proteinele sunt compuşi macromoleculari naturali rezultaţi prin policondensarea a-aminoacizi/or. Marea majoritate a proteinelor solubile au funcţii fiziologice importante.se găsesc În organismul animal În stare solidă şi au funcţia de a conferi organelor rezistenţă mecanică sau protecţie Împotriva agenţilor exteriori. O Clasificarea proteinelor după solubilitate. după Tabelul 4.proteine simple. Clasificarea proteinelor compoziţia şi după Principalele criterii de clasificare a proteinelor sunt: solubilitatea lor. tendoane mătase naturală Tabelul 4. oase. sau sub formă de geluri hidratate. grăsime acid fosforic metal Tabelul 4. Exemple de proteine insolubile.4.proteine insolubile sau scleroproteine . Câteva exemple sunt date În tabelul 4. Ele se Împart În : • albumine. de exemplu: albumina din sânge. Câteva exemple sunt date În tabelul 4.) sau fizici (căldura . săruri) . Proteinele se Împart după compoziţia lor În: . fără structură de aminoacizi) (vezi tabelul 4. săruri ale metalelor grele etc. ultrasunetele etc. În stare dizolvată . Proteine glicoproteide lipoproteide fosfoproteide metaloproteide Grupa prostetică zahari dă O Clasificarea proteinelor după compoziţie. numite anticorpi. Factorii denaturanţi pot fi: chimici (acizi şi baze tari.) lapte grâu porumb 123 .proteine conjugate sau proteide. de apărare Împotriva virusurilor. Exemple de proteide.proteine solubile . epidermă plee. După solubilitatea lor proteinele se Împart În: .3). gradul de policondensare poate fi de ordinul miilor. Virusurile sunt responsabile de apariţia şi răspândirea multor boli infecţioase (ei sunt germeni patogem) .5. solubile numai În soluţii de electroliţi. • globulinele.5. Proteinele insolubile nu sunt hidrolizate de enzimele digestiei şi de aceea nu au valoare nutritivă.3. Molecula unei proteide include În structura sa o parte proteică şi una prostetică (resturi. radiaţiile radioactive . dar şi În constituţia enzimelor şi virusurilor.

este prezentat conţinutul În proteine al unor alimente. De ce? Fig. De ce? din Denaturarea proteinei din albuşul de ou se poate face şi prin lovire sau sub acţiunea unei substanţe cu caracter bazic (care va ridica pH-ul proteinei suficient de mult Încât să-i producă denaturarea). b.6. proteinele sunt principalele substanţe din alcătuirea muşchilor. Denaturarea proteinelor prin încălzire (coagulare) . 18. În tabelul 4. Colagenul contribuie la forma corpului nostru. Tot proteine sunt şi moleculele enzimelor din corpurile vii care catalizează reacţiile chimice prin care se digeră hrana. Denaturarea proteinelor: a. proteinele din albuşul de ou se denaireversibil: ele se coagulează. Sub turează acţiunea căldurii ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru: Sparge un ou şi separă albuşul de gălbenuş. 4. în mediu bazic. ar coagula şi ar duce la moartea celulelor. Organismul unui om matur are nevoie zilnic de 70-80 g de proteine. Proteinele se găsesc În corpurile animalelor şi În părţi ale plantelor. Opreşte încălzirea şi introdu în apa fierbinte oul aflat în pahar. Notează observaţiile în caiet. Împreună cu apa. La o temperatură ridicată protoplasma celulelor. explică de ce organismele animale nu au o temperatură ridicată. 4. Observaţii: Albuşul de ou îşi modifică aspectul când este lovit sau când vine în contact cu NaOH (vezi fig. 4. Sparge un ou şi pune-i compoziţia într-un ·pahar. 4 carne de lapte ouă vită 16-20 făină de porumb 9 1 1 8 13 banană morcovi 124 . 19. prin Încălzire. organelor interne şi ale pielii. 18. Ce observi? Notează observaţiile în caiet.). Răspândire În natură şi importanţă Fig. Peste cealaltă jumătate din albuşul de ou adaugă puţină soluţie de NaOH de concentraţie 10%. prin lovire. Aliment brânză topită Conţinutul procentual în proteine al unor alimente.ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ Mod de lucru: Încălzeşte într-un vas 500 mL de apă până începe să fiarbă. Jumătate albuş pune-l într-un pahar şi cu o spatulă bate-l bine. care este o soluţie coloidală de proteine. 19. Tabelul 4. Aliment făină Proteine (%) Proteine (%) 11-13 2 9 36 27 21 15-21 de grâu parmezan alune carne de pui peşte cartofi fasole orez mazăre 8 7 .6. Observaţii: Albuşul de ou îşi modifică aspectul: devine opac şi se solidifică (vezi fig. se alimentează corpul cu energie şi se fabrică ţesuturile corpului. Coagularea proteinelor. Alte proteine (keratina) formează părul şi unghiile.). 4.

O Distrugerea structurii proteinelor se numeşte denaturare. de exemplu hemoglobina din sânge este purtătorul de oxigen de la plămâni la nivelul celulelor şi de fier care este transportat şi stocat În ficat. O Proteinele deţin un rol vital În organismele vii.uklcontentiS/chemistry/proteins/ . asigurând formarea imaginilor. O Zaharoza (zahărul) este o dizaharidă care se obtine din trestie de zahăr sau din sfeclă de zahăr. Responsab tl e de imun itatea organ ism uluI Fig. Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat cu tema "Proteinele ca sursă de energie pentru Transportori Fotoreceptori Biocatalizatori (enzime) PROTEINE Rezervă energetică Material de construcţie Controlează creşterea organism (funcţie. • Sunt compuşi responsabili de apariţia imunităţii şi de controlul creşterii. de exemplu rodopsina participă la transmiterea impulsuri lor nervoase spre celulele retinei.6 kJ prin oxidare enzimatică . O După compoziţie. adică vederea. În corelare cu individualitatea şi specificitatea organismului uman. • Constituie rezervă energetică.www. 20. O Proteinele sunt produse naturale de condensare ale a-aminoacizi lor.univie. 4. mat. structură. 125 .co.www. • Sunt biocatalizatori (enzime): catalizează procesele chimice majore din organism. utilizări în alimentaţie) ".Proteinele au un rol important În fenomenele vitale.html . În constituţia sa intră un rest de glucoză şi unul de fructoză.html. O Amidonul este format din amiloză şi amilopectină .www. Rolul unor proteine în organismele vii. O În moleculele proteinelor resturile de a-aminoacizi sunt legate prin legături peptidice -CO-NH-.friedli. Prin hidroliza proteinelor s-au obţinut aproximativ 20 de aminoacizi naturali. Pentru documentare poţi consulta site-urile: . O Amidonul este polizaharida de rezervă În regnul vegetal şi este formată din resturi de a-glucoză unite prin eliminare de apă Între două grupări -OH. specificitate. 4.com/herbs/phytochemlproteins. proteinele se clasifică În: simple şi conjugate sau proteide. după solubilitate În solubile şi insolubile.schoolscience. ele pot prelua o parte din informaţiile stocate În ADN. Rolul proteinelor În organisme este complex şi variat (vezi fig. Concluzii o Cele mai răspândite monozaharide sunt glucoza şi fructoza . • Sunt transportatori.atl~neumlprotein. • Funcţionează În cadrul unor fotoreceptori. de exemplu 1 g de proteină furnizează organismului 17.ac. O Celuloza este o polizaharidă de schelet formată din resturi de ~-glucoză unite prin eliminare de apă Între două grupări -OH. 20): • Intră În alcătuirea materialului constitutiv al organismului uman cu rol fundamental sau auxiliar (suport mecanic pentru piele şi oase).

unde se transformă În senzaţii: de gust. Ghinina este folosită În concentraţii mici pentru a da savoare unor băuturi răcoritoare (apă tonică) sau a unor băuturi alcoolice (gin tonic). proveniţi din ionizarea acizilor. care sunt compuşi organici sintetizaţi În laborator. În concentraţie mare provoacă contracţii musculare la nivel abdominal şi vărsături. Arome de uz alimentar (dau gust şi savoare) ESENŢE AROMATE odorante (uleiuri aromate. Unele soiuri de mere sunt acide: ele conţin acid malic. Prin intermediul neuronilor. Clasificare. o yală recunoaşte o singură cheie . aceştia au În moleculă cel puţin un ciclu format din atomi de carbon şi unul sau mai mulţi atomi de azot. Produse alimentare cu gust: 1. Aromele naturale au fost folosite din cele mai vechi timpuri . dar care este recunoscută de aceiaşi receptori care conduc la senzaţia de dulce. a Gustul acru (acid) este dat În special de existenţa În cavitatea bucală a ionilor H30+. 2. acru. Pedersen şi Donald James Gram au primit În anul 1987 Premiul Nobel pentru chimie. . b. a. 4. Cu toate acestea relaţia Între structura moleculelor şi senzaţia pe care acestea o produc rămâne Încă un mister. Hameiul. Lămâile. Multe dintre moleculele alcaloizilor sunt otrăvitoare şi capacitatea de a le detecta după gust este rezultatul unei adaptări la mediu a organismelor. PARFUMURI a.2. organul de simţ al gustului. Afli la chimie că recepţia informaţiei se bazează pe o recunoaştere a moleculelor din mediul extern de către moleculele (proteinele) organelor de simţ . glucoza şi fructoza. a Gustul dulce este dat de molecule care au toate grupe hidroxil. 21 . 3. cât şi În scop terapeutic. moleculă care asociază berii gustul uşor amar. miros. Moleculele care determină senzaţia de gust se numesc generic arome. a Gustul amar este asociat cu compuşi organici numiţi alcaloizi. auz. 2 3 Fig. amar (arbore de chinina). Pentru elucidarea mecanismului de recunoaştere moleculară chimistul francez Jean Marie Lehn şi chimiştii americani Gharles J. celula nervoasă spestructural şi funcţional În primirea şi transmiterea excitaţiilor. este componenta principală a medicamentelor anti-malarie.OH (alcool) : glicerina. două grupe carboxilice şi o grupă -OH . Aceşti compuşi au structură mai complicată . cializată Ştii 1 AROME DE UZ ALIMENTAR o substanţă care are gust este recunoscută de anumite proteine (receptori) aflate la suprafaţa limbii. folosit la fabricarea berii conţine humolonă. atât pentru a da savoare felurilor de mâncare şi băuturilor. 126 . Esenţe aromate.4. AROME. Industria alimentară a creat arome artificiale ca zaharoza şi aspartamul. 4. văz . aşa cum pentru a fi deschisă . 21. Astăzi se folosesc atât arome naturale (vezi fig. parfumuri) Substanţe de la biologie că simţim prin neuroni. dulce. . şi 4. un acid organic care are trei atomi de carbon. ESENTE. 22. conţin acid citric şi sunt folosite la prepararea ceaiurilor şi a băuturilor răcoritoare .) cât şi artificiale. tactile . organele de simţ recepţionează informaţii din mediul Înconjurător şi le transmit sub formă de influx nervos scoarţei cerebrale . dureroase şi termice. zaharoza .

când trupele lui Napoleon staţionau în oraşul german K61n. Atât piperina cât şi capsaicina stimulează secreţia salivară şi ajută digestia. Gustul piperat. ester sau cicluri care conţin atomi de carbon şi unul sau mai mulţi heteroatomi (N şi O). Unele . 22. ea ajunge mai Întâi la organul mirosului. prin recombinarea esenţelor naturale tradiţionale sau prin obţinerea În laborator a unor compuşi organ ici folosiţi ca esenţe sau amestecuri de esenţe . lipsa de miros se explică În unele cazuri prin faptul că unele molecule. Fig. 4. b. macerare la cald 1 sau extracţie cu sOlvenţi . 22). 4. O Gustul proaspăt şi rece atribuit mentei se explică prin acţi­ unea mentolului asupra receptorilor termici de la nivelul limbii. Moleculele care generează senzaţia de miros plăcut se numesc generic esenţe . 1 operaţie efectuată pentru prima dată acum 3000 de ani de o anume Maria. ele activează semnale olfactive la nivelul sistemului responsabil de producerea emoţiei. 4. piperina cu receptori ai durerii. Gustul iut~ specific ardeiului iute. Este o hidrocarbură care se găseşte în uleiul de terebentină. Industria parfumurilor prosperă prin crearea de parfumuri noi. atribuit varietătilor de piper negru şi alb este determinat de interactia unui alt alcaloid. grupe funcţiunale de tip: alcool. insolubile În apă. senzaţie de proaspăt. 23). 4. dintre ele sunt folosite la fabricarea parfumurilof utilizate În cosmetică . Pentru a elimina durerea creierul comandă sinteza În organism a unor compuşi cu acţiune calmantă.). Produse vegetale cu gust: a. aceasta a introdus vasul care conţinea ulei de măsline şi petale de flori intr-un alt vas cu apă fierbinte (. Câteva exemple sunt discutate în cele ce urmează (vezi fig . 24. 4. eter. nu ajung la aceşti receptori. Se comercializează sub numele de uleiuri esentiale. sistemul se numşe bain Marie (baia Mariei). 23. 2 parfum are originea in expresia din limba latină per tumum care insemnă prin intermediul tumului. b. rece (menta). Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat cu tema "Esenţe naturale" . Compusul de a-pinen conţine în moleculă numai atomi de carbon şi hidrogen. cu referire la ritualul de a arde esenţe parfumate ca ofrande aduse zeilor. din diferite părţi ale plantelor.85 oC).a fost preparată pentru prima dată în anul 1812. cetonă. ESENŢE ŞI bilă a.o Gusturile piperat. soluţie 127 . iute (piper. Fig. Esenţele se extrag prin antrenare cu vapori. Aşa se explică faptul că esenţele volatile sunt folosite Încă din antichitate pentru efectul lor terapeutic şi sunt folosite şi astăzi În proceduri de aromoterapie (vezi fig . PARFUMURI Pentru a fi mirosită o substanţă trebuie să fie volatilă şi soluÎn apă. Esenţe volatile (uleiuri esenţiale) . ardei). iute şi aromat specifice pentru condimente apar În urma excitării stimulilor durerii. O singură esenţă sau amestecuri de esenţe se păstrează dizolvate Într-un solvent organic cu care formează o soluţie omogenă cu aspect uleios. aldehidă . nasul (unde se dizolva În mucoasa nazală) şi apoi la receptorii olfactivi. Apa de colonie (colonie) de esenţe în etanol . Parfumul este un amestec omogen format din esenţe dizolva te În soluţie alcătuită din alcool etilic şi apă. Esenţele sunt compuşi organici care au În moleculă legături duble. aceştia determină senzaţia de calm resimţită după o masă foarte condimentată. numit în fr:anceză C61ogne. iar altele În industria alimentară . cicluri aromatice. verde sau roşu (paprica) se explică prin existenţa În compoziţia acestora a capsaicinei (fig.

Este esenţa extrasă din vanilie. în special din pin. Geranio/u/ este un compus organic care are în moleculă legături duble şi grupa hidroxil.concept_arome. Există şi molecule al căror miros este neplăcut. Acest compus împreună cu 2-feniletanolul formează amestecul de esenţe care se extrag din petalele de trandafiri şi se numesc generic esenţă de trandafiri. dafin Fig.O. Eugenolul este un compus organic care conţine în moleculă un ciclu aromatic. Deoarece acetatul de benzil este uşor de sintetizat şi foarte ieftin se regăseşte în foarte multe parfumuri şi produsele cosmetice derivate (săpun. Această esenţă este foarte scumpă. Vanilina este un compus organic care conţine un nucleu aromatic substituit cu grupe de tip: alcool. acid. Activitate de tip proiect: Teme pentru referat: Arome naturale folosite în bucătăria românea că: tarhon. . 24. respectiv disulfură de propil. o legătură dublă şi o grupă carbonil. Se foloseşte în industria cosmetică. O esenţă obţinută în laborator. 128 . Aldehida cinamică este un compus organic care are în moleculă un ciclu aromatic. Poţi consulta: . Plante din care se extrag esenţe. mărar. Carvona este un compus organic care conţine legături duble şi grupa carbonil de tip cetonă. Mexic şi Tahiti. Acetatul de benzii este un ester format prin condensarea acidului acetic cu alcoolul benzilic şi este componenta principală a uleiului de iasomie. . se extrage esenţa de trandafiri prin distilarea petalelor de trandafir.com . E el/re notllralefolo ife În aromoterapie: lemnul de santal esenţa de portocal. creme) care au toate miros de iasomie.muşcată (geranium) iasomie extras din diferite specii de conifere. deoarece sub acţiunea enzimelor şi a oxigenului aceşti compuşi urât mirositori sunt eliberaţi în atmosferă.w. fiind cotată la bursa de valori. . patrunjel şi cimbru (se poate e tinde tema şi la alte ţări).CH 3. esenţa de ucalipt.OH legată de nucleul aromatic şi este esenţa principală din frunzele de dafin . Este esenţa din menta verde şi se foloseşte la obţinerea gumei de mestecat şi a pastelor de dinţi. orhidee care creşte în Madagascar. iute. Speciile de usturoi şi ceapă (Allium. cosmetică şi În aromoterapie. O Aromele cuprind moleculele care sau senzaţia de gust: dulce.\\ ~'W. Allium sativum sau Allium cepa ) conţin disulfură de dialil. la Kazanlâc. corn Concluzii o Aromele şi esenţele sunt substanţe ale căror molecule sunt recunoscute de către proteinele-receptori din organele de simţ.aroma eb. În Bulgaria. spumant de baie. În afara parfumului său are şi acţiune carminativă (degazantă).OH. proaspăt (rece). aldehidă. Se extrage din scoarţa arborelui de scorţişoară. asemeni aurului şi petrolului.dimetilpirazina.6.CHO şi eter metilic. O Esenţele sunt substanţe volatile care produc senzaţia de miros. Se sintetizează în laborator şi se foloseşte atât în industria alimentară (pulbere cu numele de praf de vanilie) cât şi în cea cosmetică. Compusul a-octanol este esenţa extrasă din lavandă. amar. O Esenţele se extrag din plante şi se folosesc ca uleiuri esenţiale În industria alimentară. gel de duş. Acestea sunt în general compuşi organici care conţin sulf în moleculă . are gust de ciocolată identic cu esenţa naturală extrasă din sămânţă de cacao. 4. aromat. . Mirosul specific apare când usturoiul şi ceapa sunt tăiate şi mai ales prăjite. numită 2. o grupă eter şi o grupă .

25) este primul medicament de sinteză.3. 25.) şi s-au bazat pe rezultate experimentale precum: folosirea pâinii mucegăite pentru tratarea rănilor (mucegaiul fiind materia pri mă din care Alexander Fleming a obţinut În anul 1928 penicilina. Sa1cia. chimist In uzln le Bayt!l\ in (Jcrmllnlft. analgezică (calmează durerea) şi antiinflamatoare.4. ASPIRINA Aspirina (vezi fig .). Hr. MEDICAMENTE. 26. Compusul natural există În coaja de salcie (vezi fig. Primele sistematizări În domeniul medicamentului au fost făcute de preoţii egipteni (2000 Î. DROGURI. despre care ai aflat la subcapitolul Arome. important este ca administrarea de medicamente să fie făcută cu avizul medicului sau al farmacistului. Imaginea moleculei de aspirină (model compact). sinonim al denumirii folosite azi farmacii. o grup Ill'· boxlI. unul dintre primele anestezice. de către Luis Pasteur şi a bacilului care provoacă tuberculoza (numit bacilul Koch. 4. În prezent este unanim acceptat că: . 129 . 4. capsule sau soluţie cu scopul de a ameliora sau vindeca. VITAMINE MEDICAMENTE Sunt cuvinte pe care le folosim zi de zi şi al căror sens pare a fi ştiut de când lumea . Descopcrlt'Ctl tl 1}lrln 1 în finul 1763 t!l)etonll SIOl/fl prozentut 111 Lontll'H o confe· MEDICAMENTE ANTIBACTERIENE Prin descoperirea microbilor. astăzi component important În industria famaceutică .medicament este orice compus sau amestec de compuşi chimiei (naturali sau de sinteză) . in Ilnul 185 J. pe Cfire Ft!n~ Hqllill ti Il II. a esenţei de mac pentru calmarea durerilor (opiul. Robert Koch) s-a deschis o nouă direcţie de cercetare: omorârea microbi lor prin orice mijloace. 11 lanseaza in finul IH99 p plfil sub numele de Hspll'ln . administrat sub formă de comprimate. este cel mai vândut din toate timpurile şi are acţiune antipiretică. rlntA in etU'e pretentu efect 1 antlplretl e (8 del' t\ febl'ol) ale extffi tulul din coaJ d !iol· le. 26. Gt'rllal'tit slmetlzeuz in luho· ratoI' fi Idul ncelil oII ilie. Acesta online sali Ilin • un derivat uln t\ Idulul 1111 Ilie (compus oI 'glln I core Ilr li 11 Imcleu uromatl . boli ale ficatului şi reduce concentraţia În vitamina A din organism. Sulfamidele au acţiune bacteriostatică (Împiedică dezvoltarea bacteriilor) . după numele descoperitorului său. care a studiat efectul coloranţilor asupra microorganismelor. SULFAMIDE Primul medicament din această clasă. 4. Ele se preparau şi se vindeau În drogherii. Acţiunea medicamentului se bazează pe acelaşi mecanism de recunoaştere moleculară .drog este asociat substanţelor nocive care creează dependenţă. Pragul de la care un medicament devine drog este greu de precizat. Fig. boală şi moarte. În cantităţi mari este nocivă: provoacă ulcere stomacale. Şi uneori chiar aşa este! Cu toate acestea puţin ştiu că medicament şi drog Înseamnau până nu demult acelaşi lucru: substanţe folosite pentru a ameliora şi a trata o boală. = OOH şi în pozitia Ol'lo falA de neensla o inlP OII) dupA eum Il efi sA s descop l' fi abia in anul 1H3R. fi Fig. . primul antibiotic). 4. se extrage din sămânţa de mac) sau a uleiului de ricin. sulfamida aibă a fost descoperită de un biolog.

a fost izolată pentru prima dată În anul 1803 de farmele vii deoarece se decompune macistul german Friederich SertDrner.extractului de mac. numit opiu (care În limba greacă Înseamnă si/ului Roşu este activ în organis. Abuzul de antibiotice are ca efect diminuarea eficacitătii lor prin creşterea rezistenţei bacteriilor la acţiunea acestora.limbajul contemporan cuvintele drog şi narcotic sunt sinonime.Împotriva. Morfina (vezi fig.. Penicilina se obţine industrial prin creşterea unor mucegaiuri de tip Penicillium natatum şi Penicillium chisogenum pe medii nutritive. 1n anul 1932 Gerhardt Domagk a constă doar În concentraţie . precum şi papaverină . Un astfel de produs este sulfatiazolul.În practica medicală se foloseşte un număr mare de sulfamide care sunt obţinute prin sinteză şi sunt derivaţi ai sulfamidei albe (fig. 4. Propuneri de teme pentru referat: Descoperirea sulfamldel albe . 4. 27. se vindeca folosit atât pentru extractul de mac cât şi pentru băutura lethe. comă şi deces. Acestea au fost denumite anitbiotice (anti . administrarea de antibiotice. care conţinea opiu . alca/ozi care nu sunt droguri.viaţă. Fleming În anul 1929 din Întâmplare: el a uitat descoperite În atmosfera de laborator culFig. substanţă care induce stări de uitare de sine şi ameţeală. ANTIBIOTICE Penicilina a fost descoperită de A. musculară . 4. de euforie. 29. medicament (vezi fig. atacă unele mieroorganisme din De la greci a rămas cuvântul narkotikos (care induce ameţeal~). Întocmeşte un referat. 28. ideea că mucegaiul secretă substanţe cu puterinc efect antimicrobian.suc de mac). 28) şi otravă diferenţa Iau manifestările sifilisuJui. a medicamentele. Alcaloizii sunt un exemplu: pot fi esenţe alimentare . utilizat mai ales În tratarea unor infecţii ale tubului digestiv.Aspirina . plantă care conţine scopolacă un colorant numit Roşu Tripan mină.Busuiocul şi acţiunea sa antimicrobiană. clasa Tripanofioma). In astfel hoala somnului şi se anihi. 130 . E . 1987.beneficii şi riscuri Robert Koch şi laureat al Indicaţie bibliografică: Grigorescu. le-a făcut şi prin care a observat băutură pe bază de mandragora. Faptul a sugerat (model compact). Paul Ehrlic:h. cu referire la viaţa bacteriilor). 4. Grecii beau lethe. asistentul lui . adevăratul commarea tusei. folosită pentru relaxarea pus cu acţiune antibacteriană. Între aliment. 4.funde cu cea mai puternică acţiune . Albatros.Din ierburi s-au născut Premiului Nobe/ln anul 1908. fost un biolog cu interesante realizări În domeniul sintezei orgaDROGURI nice. Medicamente: Activitate de tip proiect comprimate şi capsule. În functie de natura infectiei se administrează un anumit tip de antibiotic: cu o anumită str~ctură. Aceasta este prima pure) sau pot fi droguri. bios . În concentraţii mari devine mează Prolltosi! Alb sau drog: induce stări de apatie.) . S-a descoperit că Pranta.) al cărei nume derivă din numele sulfonamidă introdusă În practica Morpheus (zeul roman al viselor) este principalul constituent al terapeutică. 27. Tot În extractul de mac există codeină . Imaginea moleculei turi de bacterii pe care s-a dezvoltat mucegai. astfel Încât recunoaşterea moleculară să fie eficientă şi boala să fie tratată. Ed. Este calmantu/ durerii proub actiunea enzimelor şi for. EI este autorul dictonului "o cu/oare omoară un microb" În urmă cu 6000 de ani. medicapropus utilizarea colorantlllui numit PronlOsii Roşu ca agent mente (administrate sub formă de tincturi. sumerienii foloseau pentru calmarea bazat pe experimentele pe eare durerii extractul de mac. folosită pentru calu(j'C/l1/ida aIbă. extracte şi substanţe bacteriostatlc. Examinând la microscop cultura mucegăită a constatat că În vecinătatea de sulfamidă albă zonelor cu mucegai toate bacteriile erau moarte. ' Fig. Orice infecţie de origine microbiană se tratează astăzi prin .

29. 31. VITAMINE În anul 1912 Casimir Funk. Heroina este cel mai periculos drog. Canabisul este şi mai periculos când este combinat cu alcoolul. de aceea asigurarea necesarului de vitamine este posibil numai printr-o alimentaţie corectă şi variată (vezi fig . Cocaina este un compus natural care se extrage din frunzele unei plante originare din America de Sud. Imaginea moleculei de morfină (model compact). tulburări ale somnului. Sub influenţa heroinei pupilele sunt contractate. starea de euforie indusă de drog durează în mod obişnuit 4-6 ore. În faza halucinatorie. Plante cu aplicaţii practice industriale. Cocaina este o pulbere albă. mac cânepă Fig. însoţite de percepţia distorsionată a mărimii şi formei obiectelor. Este folosită în medicină ca anestezic puternic. creşterea glicemiei şi a . În concentraţii mari devine drog! O supradoză poate cauza agitaţie extremă. În doze mari este mortal. 4. 30): Canabisul afectează memoria de scurtă durată. greaţă. numit şi Adam.ritmului cardiac. numit arborele de coca. pleoapele sunt căzute. O supradoză poate cauza convulsii. puls accelerat. Doze mai mari de heroină pot induce somn. Ecstazy este un aşa-numit "designer drug" (drog proiectat). medicamente de sinteză. Ecstazy. apare depresie. vomă. prin transformări specifice limbii vorbite şi apoi scrise. Efectele pe tennen lung sunt creşterea riscului de apariţie a bronşitei şi a cancerului pulmonar precum şi apariţia perturbări lor psihice. Efectele fizice includ: dilatarea pupilelor. "piele de găină". O alimentaţie monotonă. LSD (dietilamida acidului lisergic) este unul dintre cele mai puternice si mai bine studiate halucinogene. legume şi fructe. stop cardiac şi moarte. Barbituricele sunt cele mai folosite medicamente prescrise pentru inducerea rela. Funk şi anume că vitaminele sunt vitale (dar l-a infirmat În privinţa faptul că toate sunt amine). MDMA sau X-TC este un drog sintetic. sunetelor. scăderea temperaturii corpului. apatie şi descreşte activitatea fizică. biochimist american de origIne descoperea compuşii organ ici esenţiali pentru viaţă şi sănă­ tate. O supradoză induce coma profundă şi moarte. În timp. a mişcărilor. Scăderea conţinutului de vitamine din organism determină instalarea bolii cunoscute sub numele de avitaminoză .xării şi a somnului. vomă şi respiraţie superficială. Efectele asociate consumului de Ecstazy sunt: probleme psihice. psihoactiv şi halucinogen. Din unele varietăţi ale lor se pot extrage substanţe cu efecte de drog. 4. poloneză Fig. culorilor. anxietate severă. 31). Indicaţii în cele ce urmează (vezi fig. Surse de vitamine: a. Deoarece a crezut iniţial că aceştia fac toţi parte din clasa aminelor i-a numit vital amine. stop respirator. abilitatea de a efectua efort fizic complex. 30. nevoia irezistibilă de a consuma drogul şi paranoia. 4. Timpul i-a dat dreptate lui C. Vitaminele sunt compuşi organici pe care organismul nu-i poate sintetiza pe măsura nevoilor sale. atingerii şi în abilitatea consumatorului de a percepe obiecte prin intermediul simţurilor. drogatul are modificări în percepţia spaţiului şi a timpului. logica. comă şi moarte. bazată pe alimente semipreparate şi lipsa legumelor şi a fructelor din dieta zilnică fac imposibilă asigurarea minimului de vitamine În organism. 131 . nume care. a devenit vitamine.Activitate de tip proiect Întocmeşte un referat cu tema "Efectele biologice ale drogurilor". Fig. abilitatea de mişcare. Administrate rară discernământ şi în concentraţie mare afectează sistemul nervos central: apar stări de pierdere a echilibrului. 4. 4. b.

capsule sau fiole _ Luate fără discernământ . = Pentru doeumenhu'e: www. comprimate efervescente.org. şi acţiune fiziol ogică.vltlmlne=lnfo. 7. participă 9 132 legume (tomate. = AvltamilltJ:d. mazăre). Vitamina C acid ascorbic ardei) . carne (ficat). biosinteza acizi lor graşi şi a colesterolului . unele vitamine nu se elimină din organism şi produc hipervitaminoze. cortexul şi germenii cerealelor. vegetale (tomate. Vitamine hidrosolubile. carne (ficat. peşte). gălbenuş Acidul de ou. la procese redox În organism. 2 3 drojdia de bere. legume (mazăre . În carne (creier) . lapte. 7 8 intervine În procesele de fixare a CO 2 pe unii metaboliţi. carne (ficat. participă la degradarea oxidativă a unor aminoacizi. pepene gal(1 mg/kg corp zi) ben .6 mg. . rinichi. acestea sunt condiţionate ca şi medicamentele şi sunt comercializate sub formă de comprimate. la sinteza acizi/or nucleici. participă 4 5 6 Vitamina PP rezultă prin degradarea biochimică a triptofanului . struguri) . femei: 13 mg. În vitamine se reglează printr-o alimentaţie echilibrată printr-o adm inistrare. copii: 9-16 mg) drojdie de bere. niacina (bărbaţi: 18 mg. varză. Vitamina crt. lapte.etl Ittlte dQ tip proleet. Clasificarea vitaminelor se face după solubilitatea lor. contribuie la buna funcţionare a rinichilor. ntoeme. boli cu efecte grave la nivelul sistemului nervos. a vitaminelor obţinute În laborator. participă la sinteza acizi lor nucleici. fasole. Carenţa Tabelul 4. ficatului şi inimii. sub control medical . (Necesar zilnic) Vitamina 8 1 tiamina (2 mg) Vitamina 8 2 riboflavina (bărbaţi: 1. măceş). gălbenuş de ou . făină integrală. drojdie de bere . Nr.nl: =WWw. Acţiune fiziologică 1 intervine În metabolismul glucidelor. orez nedecorticat. drojdie de bere.7) şi vitamine care sunt solubile În grăsimi şi solvenţi organici . contribuie la sinteza unor aminoacizi. surse alimentare. fructe (nuci.vltlmln/l=nutrltion. produse lactate. rinichi. prune.2 mg) Vitamina 8 6 piridoxina (2 mg) Vitamina 8 12 cobalamina (3 g) Surse alimentare drojdia de bere. pantotenic (aprox. flora intestinală . În metabolismul lipide lor. formarea şi degradarea acizi lor graşi. prin sinteză . determinată de structura moleculei. intervine În procese redox În organism. lapte şi produse lactate. cereale. vegetale verzi. carne. femei : 1. fasole. ouă . degradarea oxidativă a catenelor hidrocarbonate.8). cartofi) . 30 mg) 8iotina (150-300 mg) Acidul folie (400 g) ficat. numite hidrosolubile (vezi tabel 4. intervine În metabolismul celulelor nervoase şi a centri/or hematopoetici. carne (ficat) . În legume. cortexul boabelor de cereale. sfeclă) . intervine În procese redox În organism. muşchi de peşte) . legume (mazăre. spanac.te un l'eferat. Există vitamine care sunt solubile În apă . numite liposolubile (vezi tabel 4. Pl'{')punerl de teme: = Pl'()vlftl1nin@. fructe (citrice .

. gălbenuş de ou. favorizând de ou . tărâţa de grâu . acţiune fiziologică .. surse alimentare. Legătura strânsă dintre tipul de alimentaţie.. smânfosforului şi a calciului. gălbenuş de ou . O Vitaminele sunt asigurate organismului printr-o alimentaţie raţională şi prin administrarea de vitamine de sinteză .1 mg/kg corpi ţelină). (0. unt. carne (rinichi. 133 . ou . Nr. O Aspirina este primul medicament de sinteză. fierberii etc. teinelor (acid retinoic). Vitamina E legume (salată . nală . muşchi). ceea ce face ca avitaminozele să apară târziu. depunerea lor În oase.implicare În biosinteza unor factori lapte. se absorb uşor În tubul digestiv mai ales În medii acide. calciului. carne (ficat). untură de . . spanac.. . Vitaminele organismul. tână.rol de antioxidant (protejează glozi) ulei de peşte. Vitaminele liposolubile se pierd prin Îndepărtarea lipidelor din alimentaţie .este implicată În metabolismul lapte. produselor alimentare datorită solubilităţii lor În apă. unt. '----_ sCade rezistenţa organismului la infecţii şi o Medicamentele sunt compuşi Fig. 4.'nllrlOlii tulburări ale f . O Orogurile sunt substanţe nocive care creează dependenţă şi pot provoca moartea. păstrării. varză . untură 2 de peşte. bulele roşii de agenţi toxici oxidanţi) . O Vitaminele se clasifică după solubilitatea lor În: hidrosolubile şi liposolubile. pot provoca hipervitaminoze. melasă . este reprezentată schematic În fig ..+ metabolismului tulburări de vedere. tulburări de creştere lipidelor anemii rahitism Concluzii sau amestecuri de compuşi chim ici administrate organismelor vii În scopul de a ameliora sau vindeca . 8. lapte. spanac). 3 germenele din bobul de grâu. frunze verzi.. la depăşirea necesarului zilnic excesul se depozitează În lipidele din ţesuturi şi mai ales În cele din ficat. 32. acumulare de vitamine A şi D ~ hlpervll. smântână. fosforului . de coagulare). uleiuri vegetale nesatu.7 mg/zi) Vitamina O (51lg 03 cristalizat) Surse alimentare Acţiune fiziologică În legume (morcovi.intervine În procese de fosforilare rate.măreşte fertilitatea. oxidativă .Tabelul 4.participă la sinteza glicopropeşte. andive.componentă al pigmentului vizual. Vitamina crt.. 32. dar nu se pierd la prelucrarea alimentelor. 4. organismul nu face rezerve importante pentru aceste vitamine. Vitamine liposilubile. eczeme. avitaminozele apar imediat. O Medicamente antibacteriene sunt: sulfamide şi antibiotice. excesul se elimină prin urină şi nu dau decât rar hipervitaminoze. gălbenuş . carne (ficat). prezenţa sau absenţa necesarului de vitamine În organism ş i consecinţele acestora. produsă Vitaminele hidrosolubile se pot pierde uşor În timpul spălării. . 4 Vitamina K (2 mg/zi) de flora bacteriană intesti. (Necesar zilnic) 1 Vitamina A (1.

36) sunt constituite din catene macromoleculare cu structură de proteină (vezi pag . 35) şi lâna (vezi fig. 4. FIBRE NATURALE Fibre proteice naturale Mătasea naturală (vezi fig .4. 121 ). 122) de forma: Fig. 4. cânepa. situat între 1200 şi 1300. el se situează între 800 şi 1000.) sunt confecţionate din fibre textile prin procedee mecanice de prelucrare: ţesut. împâslit etc.mai importante sunt cele proteice (lâna şi mătasea naturală) şi cele celulozice (bumbacul . substanţe minerale etc. În timp ce în cazul inului şi cânepii..fig .). lignină. in.4. Sortarea gogoşilor viermilor de mătase. 134 .fibre naturale . cânepă. poliesterice şi poliacrilonitrilice. antistatizare etc.). 36. grăsimi. cele mai importante fiind fibrele poliamidice. Fibrele textile se împart după provenienţa lor în: . inul. Vâscoza este constituită din macromolecule de ceuloză aproape pură cu un grad de polimerizare mai mic decât al celulozei din bumbac şi cu o rezistenţa mecanică mai scăzută. Fibre celulozice naturale Printre fibrele de acest tip se numără cele obţinute din: bumbac. 4. răşini. tricotat. având catene macromoleculare lungi. 33). FIBRE NATURALE. Fig. iută etc. 4. Bumbacul este constituit din celuloză aproape pură iar celelalte tipuri de fibre conţin în cantităţi variabile şi alte substanţe străine cu care celuloza este amestecată intim (pectină. 121). iuta etc. SINTETICE Cele mai multe materiale textile utilizate de om mai ales pentru îmbrăcăminte (ţesături.denumite astfel întrucât sunt fabricate din materii prime organice naturale.34 şi 4. 4. FIBRE ARTIFICIALE Fibrele artificiale din celuloză regenerată Cel mai important produs de acest tip este vâscoza (vezi pag. Viermi ce produc fire de mătase naturală. după o prealabilă înnobilare prin finisare: vopsire. ARTIFICIALE SI . Fig. Fibrele de vâscoză sunt mai hidrofile' decât cele de bumbac. Gradul de policondensare diferă de la un material celulozic la altul. . Fir de lână (văzut la microscopul elctronic ). 35. . tricotaje etc. 33. 34. Celuloza din bumbac are un grad de policondensare foarte mare.fibre sintetice . Reprezentanţii mai importanţi sunt mătasea vâscoză şi mătasea acetat (vezi pag. 4. Plantă de bumbac.fibre artificiale .sunt cele fabricate din materii prime organice de sinteză. Fig. 4.

Fibrele sintetice ş i artificiale încearcă În mare măsură să se apropie de aspectul fibrelor naturale. Astfel. fibrele poliamidice şi poliacrilonitrilice. 37) şi a suturi lor medicale. care sunt polare şi hidrofile. Fibrele poliacrilonitrilice (Melană . 120). Pentru documentare poţi consulta site-urile: www.edu. 37. Ţesăturile din mătase acetat sunt mai rezistente dar mai puţin higroscopice decât cele din mătase vâscoză. imită lâna iar fibrele poliesterice. Dacron) care rezultă prin poliesterificarea (cu eliminare de apă) a acidului tereftalic (vezi fig. aşa numita mătase acetat. fibrele sintetice au ca inconvenient hidrofobia lor. bumbacul. etc. ele se utilizează de multe ori În amestecuri cu fibrele naturale al căror aspect îl mimează Fig. Perlon L.vezi pag. proprietăţi. asemănător cu structura fibrelor proteinelor (vezi pag . Ele sunt utilizate mai ales în amestecuri cu fibrele naturale. Fibrele de nylon sunt rezistente şi mult mai elastice decât mătasea şi relativ insensibile la umezeală şi mucegai.2-etandiol (etilenglicol . FIBRE SINTETICE Fibrele poliamidice sunt constituite din macromolecule filiforme (fără catene laterale) În care grupele amidice.) cu 1. 2.co. Comportarea acestei fibre artificiale este asemănătoare cu cea a vâscozei. Aceste fibre sunt folosite pentru obţinerea : articolelor turnate. Concluzii o După provenienţă fibrele pot fi : naturale. Dintre fibrele poliamidice cele mai folosite menţionăm: Nylon 6.o altă fibră artificială de celuloză regenerată este mătasea cuproxam (vezi pag. 117. mătasea vâscoză şi mătasea acetat imită mătasea naturală . Acest tip de fibre au caracter puternic hidrofob şi sunt rezistente la lumină .).mbdevelopments. Fibre artificiale din chimic celuloză modificată Importante sunt În prezent fibrele de acetat de celuloză. Instalaţie de filare a fibrelor sintetice. Capron). a textilelor (vezi fig. şifonare. O'Fibrele artificiale pot fi obţinute pornind de la celuloză fie prin purificarea acesteia (celuloză pură regenerată) fie prin modificări chimice (acilare.usm. 122). căldură. 45).6 şi Nylon 6 (Relon. O În raport cu fibrele naturale. Activitate de tip proiect intocmeşte un referat cu titlul: "Fihre carbon: obţinere. utilizări" . 4. PNA. alternează cu porţiuni de catene hidrocarbonate nepolare şi hidrofobe. Acrilon) se obţin prin polimerizarea acrilonitrilului (fig. O Cele mai importante fibre naturale sunt lâna (tip proteic) şi celuloza (tip polizaharidă) . 2.com www. 83). Fibrele poliesterice au ca reprezentant important Terilena (Terom . 4.b. aritificiale şi sintetice.psrc.netcomposites. 135 . nitrare. Pentru diminuarea inconvenientelor ce apar la utilizarea acestora la fabricarea îmbrăcăminte i.uk www. inconveniente legate mai ales de caracterul lor hidrofob.

.5. crom . Covor din lână vopsit cu coloranţi naturali. 39). Aceştia sunt performanţi. extrasă din unele varietăţi de melci răspândiţi pe coastele Mării Mediterane (vezi fig. Numărul compuşi lor naturali ut i lizaţi În decursul timpului drept coloranţi a fost foarte mare. 38). Pentru ca o moleculă organică să posede o culoare proprie bine definită . 4.. Planta indigo/era tinetoria din care se extrage indigoul. ca de exemplu: garanţa (roiba) obţinută din rădăcinile plantelor din familia Rubiaceelor. ceramică. fier. Dintre coloranţii de origine animală este cunoscută din antichitate purpura .). provenienţa lor În: hidroxil legat Ar-OH de radical aromatic COLORANTI . 39. ORGAN ICI DE SINTEZĂ Fig. Fig. VOPSELE Tabelul 4. ea trebuie să includă În structură grupe de atomi. 4. ORGAN ICI NATURALI Primii coloranţi organici utilizaţi . -N=N/C=O .. COLORANTI . produce totodată o intensificare a culorii şi dau o nuanţă mai Închisă culorii existente În absenţa lor. conjugate ~ Tabelul 4. 1. 38.. care are culoare proprie. 136 Marea majoritate a coloranţilor folsiţi În prezent În practica vopsirii sunt compuşi de sinteză. 2... /C=C . indigoul (extras din plante din familia Indigofera) (vezi fig . COLORANTI NATURALI SI SINTETICI. 4. Coloranţii coloranţi Grupa cromoforă Denumire -N=O -N0 2 nitrozo nitro azo oxo polienă . numite grupe cromofore sau cromofori (vezi tabelul 4. COLORANTI . şi care are proprietatea de a colora substraturile pe care este aplicată (textile .. trebuie să conţină În moleculă .).9. Noţiunea de colorant este indispensabil legată de culoare . au fost produse naturale de origine vegetală ş i numai În mică măsură de origine animală . pe lângă cromofori şi alte grupe. Garanţa şi extractele de lemn de băcan vopsesc materialele textile numai În prezenţa unor substanţe numite mordanţi (oxizi şi hidroxizi de aluminiu . Substanţele care conţin În molecula lor unul sau mai mulţi cromofori se numesc cromogene şi sunt colorate. Însă numai puţini dintre aceştia sunt valoroşi din punct de vedere al rezistenţei culorii pe suportul pe care se aplică (vezi fig . 9. Colorantii de origine vege tală provin din anumite plante. colorantul albastru extras din lemnul de băcan. hârtie etc.). numite auxocrome (vezi tabelul 4.i O. piele. Grupele auxocrome imprimă substanţei proprietatea de a colora. Grupe auxocrome.10..4. atât sub aspectul paletei coloristice cât şi al rezistenţelor la agenţii . 4. Grupa auxocromă Denumire -NH 2 -NH-R -NR 2 amino aminosecundară aminoterţiară organici pot fi clasificaţi după naturali şi coloranţi de sinteză .) şi carminul (extras dintr-un gândac parazit care se dezvoltă pe diverse specii de stejar pitic răspândit În Asia şi sudul Europei) . Culoarea este o proprietate a materialelor. etc). Pentru ca o substanţă colorată să devină şi colorantă (să poată colora la rândul ei). Un colorant este o substanţă organică sintetică sau naturală. În general existenţa culorii este legată de prezenţa dublelor legături conjugate Într-o moleculă .. Grupe cromofore.

b.. fibre (fig. limonade. umiditate. 42. .În funcţie de provenienţa lor. se Împart În: coloranţi naturali si sintetici. Vopsele: a. Coloranţii alimentari pot fi clasificaţi după următoarele criterii : . În această categorie sunt cuprinşi coloranţii acizi (vopsesc fibre poliamide). Astfel de fibre acţionează ca un solvent hidrofob care extrage colorantul greu solubil În apă . O altă posibilitate de utilizare a pigmenţilor este colorarea În masă a unor materiale plastice . 41). 112) (de exemplu ulei de in) sau substanţe macromoleculare dizolvate În solvenţi volatili. În funcţie de modul general de fixare a lor pe suport textil : . 41. Ei pot fi constituenţi naturali ai produselor alimentare şi / sau alţi compuşi naturali. Coloranţii Fig. Operaţia are loc Într-un malaxor În care se află materialul care trebuie colorat. Perkin.coloranţi insolubili În apă şi solvenţi. Primul colorant sintetic. a. direcţi sau substantivi (vopsesc fibrele celulozice) şi bazici sau cationici (care vopsesc fibrele PNA). 42) şi a cauciucului. 137 . margarină . Vopselele sunt folosite pentru colorarea superficială. pentru cele poliacrilonitrilice). Din această categorie fac parte coloranţii de' dispersie. care În mod normal nu sunt consumaţi ca alimente ş i nu sunt utilizaţi ca ingrediente caracteristice În alimentaţie.exteriori : lumină . Sunt utilizaţi În: dulciuri . deoarece prin culoare se dă impresia unei calităţi mai bune şi se stimulează apetitul. el rămânând fixat În suport. brânză şi În diverse produse din carne. 40. Îngheţate. pot fi grupaţi În câteva categorii . moveina a fost sintetizat În 1856 În Anglia de WH. Acuarele. Lichidele peliculogene pot fi uleiuri sicative (vezi pag. COLORANTI . Ulterior se reface colorantul iniţial printr-un tratament potrivit. Fig.coloranţi greu solubili În apă (neionici) : sunt adsorbiţi pe materialul textil din suspensii apoase fin dispersate. 4. Majoritatea acestor coloranţi se utilizează pentru vopsirea fibrelor celulozice şi numai o parte pentru vopsirea lânii. Aceştia se folosesc sub formă de amestecuri de particule mici dispersate În lichide peliculogene şi se numesc vopsele (vezi fig. După evaporarea solventului aceste lichide Iasă pe suprafaţa vopsită . b. . Coloranţii alimentari sunt folosiţi În scop comercial .coloranţi uşor solubili În apă: au caracter ionic (cationic sau anionic) şi sunt adsorbiţi ca atare din soluţia apoasă pe materialul text il sau pe piele.coloranţi insolubili În apă (neionici) care nu pot fi preluaţi ca atare de către materialul textil. folosiţi pentru fibrele de tip acetat şi triacetat de celuloză şi pentru fibrele sintetice (poliesterice. ALIMENTARI fică alimentari sunt substanţe care redau sau intensiculoarea produselor alimentare. numiţi pigmenţi . pelicula solidă În care este Înglobat colorantul. Vopsele industriale. Coloranţii organici de sinteză . Fig. 4. Din această categorie fac parte coloranţii de cadă şi coloranţii de suit. gaze industriale. spălare etc. poliamidice şi În mai mică măsură . opacă a diverselor obiecte. Fibre colorate folosind coloranţi sintetici. 4. care este adsorbită de către materialul textil. . Ei trebuie transformaţi provizoriu Într-o formă solubilă În apă . 4. 4. Insecta Coccus ilicis din care se extrage un colorant.

Dacă la prepararea produselor alimentare verzi (murături .În funcţie de culoarea pe care o prezintă şi o imprimă produselor. albastru . E-urile reprezintă codificarea unor aditivi alimentari. 4. COLORANTI . {3-carotenul se adaugă În laptele folosit pentru obţinerea brânzei. ALiMENTARI NATURALI alimentari naturali sunt substanţe complexe obţinute prin extracţie din planta Întreagă sau din diferite părţi ale acesteia . ca atare. pot fi de culoare: galben. 43. {3-carotenul a fost obţinut şi prin sinteză . În pastele făinoase se recomandă o doză de {3-caroten de 25-100 mg/kg de făină. Este unul dintre cei mai folosiţi coloranţi În produsele alimentare. Şofranul a. elorofila este colorantul verde din plante şi este folosit şi drept colorant alimentar verde smarald de mare intensitate. 138 . tinde să fie tot mai mult perceput ca un nutritiv esenţial. se adaugă o cantitate de 6-30 g pentru 1000 kg de brânză . fiind solubili În apă sau grăsimi. Practic. a căror utilizare este permisă şi autorizată alimentară . utilizarea lor este limitată. colorant natural. COLORANTII . nuci verzi etc. 4. dacă adaosul este suficient de mare. Şofranul este o plantă cu florile albastre-violacee (vezi fig. se poate imprima produsului alimentar şi gust caracteristic colorantului . Există În mod natural În fructe şi legume. datorată formării complexului de cupru cu clorofila. În funcţie de culoarea dorită. Coloranţii naturali au Însă dezavantajul că nu sunt rezistenţi la tratament termic şi . substanţa este convertită În vitamina A şi are calităţi antioxidante. ALiMENTARI SINTETICI Marea majoritate a coloranţilor alimentari folosiţi În industria sunt coloranţi sintetici. {3. Un exemplu de colorant alimentar sintetic este caramelul obţinut din porumb. soluţie apoasă. alţii sunt folosiţi pentru colorarea unor textile. Clorofila este un complex de magneziu cu un ligand heterociclic. EI este folosit şi În cosmetică la obţinerea unor rujuri. inclusiv coloranţi alimentari. b.carotenul. Coloranţii a. Produşii obţinuţi au proprietăţi tinctoriale bune. vopsele etc. Din şofran se extrag uleiuri eterice şi alte substanţe care sunt folosite drept condiment şi colorant alimentar. care În plus are şi proprietăţi colorante .). dulceaţă de caise verzi . având compoziţie chimică similară celui extras din fructe şi legume. brun etc. mase plastice. Odată consumată .) se adaugă un cristal de CUS04' acesta induce o culoare verde strălucitoare. Fig. roşu. Prin utilizarea cantităţi lor diferite de {3-caroten se obţine o gamă de culori de la galben la portocaliu .. În cazul clorofilei şi a colorantului din sfeclă sau varză (suc de sfeclă sau varză) . 43. Unii coloranţi pot fi introduşi În produsele alimentare. verde. oranj. planta. şofranul este mirodenia cea mai scumpă din lume: din 200 de flori uscate se obţine de-abia un gram de şofran (staminele florii) . trestie de zahăr sau prin simpla topire a zahărului şi a altor zaharuri În cond i ţii speciale. c.

.. 4.foodsafety.. Monozaharidele . calculează cantitatea de caseină din lapte. coloranţii pot fi: acizi (vopsesc lâna şi poliamidele). b) Calculează masa de soluţie de etanol de concentraţie 10 % care se poate obţine prin fermentaţia a 720 g glucoză . gust dulce.. indiferent de limba În care este redactată eticheta. . Care este masa de amidon supusă hidrolizei pentru obţinerea celor 720 g glucoză? 5.. ....(1 :2 / 2:1) 3.. Prin tratarea a 50 mL lapte cu acid acetic concentrat precipită 2 g amestec de caseină (proteine) şi grăsimi. direcţi (vopsesc celuloza)... . care urmează literei E.. Sângele reprezintă aproximativ 8% din masa unui adult sănătos.5% caseină ... Activitate de tip proiect.. Glucoza se poate obţine din amidon prin hidroliză conform ecuaţiei reacţiei chimice : (C 6 H10 0 S )n + n H2 0 --.. (participă / nu participă) . a zaharozei. Pentru documentare poţi consulta site-urile: ....http: //www. b) Scrie ecuaţia reacţiei chimice de hidroliză a zaharozei şi calculează masa de glucoză obţi­ nută... Avantaje şi riscuri". ... O Orice colorant conţine În moleculă un cromofor şi auxocromi. a) Glucoza obţinută În prezenţa unor enzime din drojdia de bere fermentează ... Exprimă rezultatul În : g caseină/1 L lapte.. ... Câte grame de glucoză circulă prin corpul unui adult de 80 kg... În general... ... ..fda... Amidonul . raportul atomic H:O este . Ştiind că amestecul conţine 62. Ei pot fi naturali sau de sinteză. . În apă . 2.. dacă Întreaga cantitate de zaharoză obţinută la punctul a) hidrolizează.. Întocmeşte un referat cu titlul: "E-urile (aditivii alimentari) În alimentaţie.11).. Zaharoza este o . conduc la vopsele..http ://www.. . Acest mod de simbolizare sprijină consumatorii În recunoaşterea aditivilor in alimente. .... O După modul de fixare... 11.. (are / nu are) 2. În procente de masă....... . EXERCIŢII ŞI 1.... . . de cadă (vopsesc bumbacul) şi pigmenţi care.. n C6 H12 0 6 amidon gluco ză. Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţi­ ile date: 1.gov/ . calculează masa de zaharoză extrasă cu un randament de 80% din 1 t de trestie de zahăr... .. .. Se dă schema de reacţii: trestie • zaharoză • glucoză de zahăr şi fructoză a) Ştiind că trestia de zahăr conţine 15 % zaharoză .din punct de vedere al siguranţei alimentare În ţările Uniunii Europene (vezi tabelul 4... În zaharide.. ... Calculează compoziţia procentuală. . . 139 4. . Scrie ecuaţia reacţiei chimice prin care se obţine etanol şi dioxid de carbon din glucoză În prezenţă de enzime....08% glucoză ... garantând astfel că aceştia fac parte din lista celor autorizaţi. .. Ia reacţia de hidroliză . . Celuloza este . incluşi În produse peliculogene.gov/ Tabelul 4. (dizaharidă / polizaharidă) PROBLEME 3. Denumire Galben de chlnolină A~orubln (roşu) Indicativ E 104 E 123 E 132 E 140 Indigotln (albastru) Clorofilă (verde) Concluzii Carotlnă Licoplnă (galben) E 160 a (oranJ) E 160 s o Coloranţii sunt substanţe ce posedă culoare proprie şi sunt capabili să confere culoare unor substraturi printr-un proces de fixare . (solubilă / insolubilă) 5.... O Coloranţii alimentari pot fi naturali sau sintetici şi sunt indicaţi pe etichetele produselor alimentare sub numere de cod.. Coloran ţi alimentari. ştiind că sângele lui conţine 0..

ouă şi alte alimente.. Redactează un scurt referat despre asemănări ş i deosebiri Între medicamente şi droguri. ..... 2. b) Explică În câteva fraze acţi unea fiziologică a vitaminei C.... 11. calculează-i compoziţia procentuală a vitaminei C şi (În pro- cente de masă) . (contin / nu conţin) . Vâscoza ..aminoacid numit valină cu formula de structură: CH 3 .. -COOH. c) Ştii nd că gruparea carboxil .. unt... Proteinele . . În. .... 7. Explică diferenţa dintre un medicament şi un drog .. Amidonul . '-. (coloranţi / arome) 1 punct II ... 2 puneti b) scrie formula de structură şi denumeşte o substanţă studiată de tine care conţine grupa funcţională pe care o regăseşti În formula de structură a vitaminei A. . Care este semnificaţia E-urilor scrise pe etichetele alimentelor? 2 puneti IV. \ . În urma hidrolizei unei proteine a fost separat un u. ' 9.. C. 12. b) În structura unei proteide există cel puţin o grupare prostetică .. . Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmatiile date: ' 1. 2 puneti Timp de lucru : 30 minute 1 punot din oficiu. Referitor la proteide este incorectă afirmatia: a) proteidele intră În compoziţia enzimelo~ şi virusuri lor. d) o grăsime poate fi grupă prostetică Într-o proteidă.. În procente de masă .. azot În moleculă. . Ea are formula de structură : 6ţ ~ CH 3 CH ~CH''''' /b~ CH 3 "" CH 1.. " 8. a valinei. d) Vaccinurile conţin anticorpi care dau imunitate organismului faţă de diferite virusuri.CH 20H CH 3 CH 3 H-C-OH O . 140 ..... Dă 2 exemple de alte două medicamente care. c) Proteinele simple includ În structura lor o grupare proteică ş i una prostetică ... ' 4. . din aminoacizi participă la reactii comune cu acizii carboxilici. .6.. Defineşte vitaminele şi noţiunea de avitaminoză... a) Toate proteinele sunt solubile În apă . . esenţe şi parfumuri. scrie ecuatiile r~actiilor chimice ale valinei cu NaOH şi Mg .. Descrie pe scurt doi coloranţi alimentari. c) prin hidrol i ză formează numai u.CH-COOH I I CH3 NH2 Se cere : a) scrie formula moleculară a valinei . . explică şi descrie următoarele noţ i uni : arome.. reactie cu iodul dă o coloraţie .. TEST 1.. Vitamina A este o vitamină Iiposolubilă care se găseşte În morcovi .aminoacizi'. folosite fără discernământ şi În cantităti mari pot deveni droguri.. Vitamina C izolată din portocale sau lămâi are formula de structură : CH 20H 2 puneti III.. (are / nu are) . ' b) calculează compoziţia procentuală . C=O H/ \ / CH=CH HO/ "OH a) Scrie formula moleculară I Se cere : a) scrie formula moleculară a vitaminei A şi calculează-i compoziţia procentuală (În procente de masă) .CH . varză ... aceeaşi compozitie cu celofanul... 10..lment şi ca drog ..... Moleculele care provoacă senzaţia de gust se numesc . . Încercuieşte afirmaţi a corectă . b) Keratina este o proteină care se găseşte În sânge.. ... . Defineşte .. (roşu b'rună / albastră intensă) 3.. Explică posibilitatea folosirii morfinei ca medic<....

b) tratată cu H2 S04 se carbo n i zează . este utilizat la fabricarea mătăsi i artificiale. 6*. 3 bru a celor 100 m gaze. e) prin Încălzire mai Întâ i se ca ra m e li zează ş i apoi se carbonizează . a) A. 3. fiind ca şi celuloza o polizaharidă . hidrocarbură cu formula moleculară C5 Hs contine În moleculă o legătură covalentă triplă . Ştiind că În urma reacţiei se obţin 36 . e) Amiloza formează În reacţi e cu iodul O coloratie albastră intens. b) calculează numărul de moli de alcool etilic introduşi În reacţie . 9. 13. 7*. ştiind că reacţia are loc cu un randament de 70% . Se cere : a) scrie ecuaţia reacţiei ch imice de formare a metanului din carbon şi hidrogen . În u. A. b) etanolul poate fi folos it ş i drept combustibil având puterea calori că 7100 kcal/moI. a) Amilopectina este partea solubi l ă din amido~. ştiind că iniţia l s-au introdus 6 moli acid etanoic iar la echilibru se găsesc 4 moli ester. 5. prin dizolvare În apă formează 700 mL soluţie de concentratie 2 M.2. Încercuieşte afi rmaţia co rectă .n. Etanolul se obţi ne prin fermentaţi a alcoolică a glucozei conform ecuaţie i reacţie i ch imice: C6 H12 0 6 ~ 2C0 2 + 2CH 3-CH T OH Se cere : a) calculează masa de etanol obţi n ută din 540 g glucoză .3-trimetilpentan. b) Amiloza reprezintă 80% din granula de amidon. d) este o monozaharidă . normale necesar obtineri . A'cetilena obţinută din 200 g CaC 2 de puritate 64% cu un randament de 80% este folosită la prepararea policlorurii de vinil. d) metilbenzen.ma alchilării benzenului cu clorură de etil se obtine un amestec format din etilbenzen . 2. dietilb~nzen şi benzen nereacţionat În raport molar 3:2:1. 4. 10*. calculează masa de policiorură de vinil obtinută.PROBLEME RECAPITULATIVE 1. Se cere: a) scrie e~uatiile reactiilor chimice care au loc. scrie formula de structură a hidrocarburii şi denumeşte-o . Ştiind că adiţia HClla acetiienă şi reacţia de polimerizare au loc fără pierderi . a) Pentru formula moleculară C5 HlO scrie o formulă de structură aciclică nesaturată şi o for- ° mulă ciciică saturată . Scrie formulele de hidrocarburi: a) 3-metil-1-pentină. b) calculează masa de cărbune cu 70% C din care se poate obţine la echilibru 100 m 3 gaze (c. 3-dimetil-3-hexenă . Se cere: a) scrie ecuaţia reacţiei chimice de esterificare a acid ului etanoic cu alcoolul etilic. aditionează 8. 141 . d) Amidonul . 5*. structură ale următoarelor b) 2 .96 dm 3 H2 (măsurat În condiţii normaie) transformându-se ·Într-o hidrocarbură satuprecizează rată. e) calculează compoziţia În procente de masă a amestecului obţinut la ech ilibru În cond iţiile prezentate la punctul a) . În prezenta catalizatorului de nichel carbonul reacti~nează cu hidrogenul formând metan până la stabilirea unui echilibru .) e) calculează volumul de hidrogen măsu rat În conditii i la echil i. 12. La 300 0C amestecul de gaze conţine 97% CH 4 şi 3% H2 .6g acid benzoic calculează masa amestecului de hidrocarburi supusă oxidării. toluen şi etilbenzen . 11.2 g dintr-o hidrocarbură nesaturată . Un amestec de benzen . Ştii~d că În structura ei se găsesc 2 atomi de carbon terţiari. 8. este supus oxidării cu soluţie de KMn0 4 . Determină formula moleculară a hidrocarburii b) Scrie ecuaţia reacţie chimice de hidrogenare a hidrocarburii A şi calculează masa de hidrocarbură saturată obţinută dacă randamentul reactiei este de 60% . Calculează căldura degajată la arderea etanolului obtinut la punctul precedent. b) Pentru formulele de structură de la punctul a) tipul atomilor de carbon . e) 2. Acidul clorhidric obţinut . b) calculează' masa d~ benzen supusă alchilării şi masa de etilbenzen obţinută. Defineşte vitaminele ş i noţiunea de avitaminoză . Referitor la zaharoză nu este adevărată afirmatia: a) prin hidrol iză formează g lu coză şi fructoză În raport molar 1: 1. În care cele trei hidrocarburi se găsesc În raport molar 1: 1:2. Constanta de echilibru a reacţiei de esterificare dintre acidul etanoic şi alcoolul etilic este Kc = 4.

1. glicerină . necesar arderii metanolului.114. naftalină. determină formula moleculară a substanţei. Determină subtanţele necunoscute din urmă­ toarea schemă şi completează ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare : ale următoarelor etilbenzen. artificiale şi sintetice.96 9 de amestec echimolecular de propenă şi 2-butenă se oxidează cu o soluţie de KMn04 0.. 0. 142 condiţii - ) C. Scrie câte un exemplu de: fire naturale. 1 punct din oficiu . 1 punct din oficiu.1 M În mediu de H2S04. cu densitatea vapori lor În raport cu aerul 3. 0 1300· A + H2 . ) B. În urma reacţiei acid ului acetic cu calciu se degajă 1. măsurat În normale. 1 punct c) scrie două utilizări practice ale substanţei organice obţinute În urma oxidării. În urma analizei elementale a 6 9 de substanţă organică s-au obţinut 8. Scrie o formulă de structură corespunzătoare formulei moleculare determinate. Se supun arderii 0. A. 1 punct III. Calculează volumul de aer (20% 02). C..2044 x 1024 molecule de hidrogen .8 9 CO 2 şi 3. a) Determină substanţele necunoscute din urmă­ toarea schemă şi apoi scrie şi egalează ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare : ----'c. B.6 9 H20 . Scrie formulele moleculare următoarelor substanţe : şi de structură ale benzen . 1 punct Timp de lucru: 50 minute.CN B b) se polimerizare câte o utilizare pentru substanţele determinate: A.9 9 de substanţă organică. Scrie ecuaţia reacţiei chimice care are loc şi calculează masa de soluţie de acid acetic de concentraţie 20% consumată . care corespunde unui compus studiat.::. Test 2 1.5 puncte IV. 2 puncte III.5 puncte b) Denumeşte părţile componente ale amidonului şi compară-le din punct de vedere al solubiiităţii şi al reacţiei cu iodul.5 puncte V.TESTE FINALE DE EVALUARE Test 1 1.9 9 de apă .:. Scrie formulele de izomerii de catenă şi substanţe: 1-butenă. Scrie de poziţie ai acestor subconform IUPAC. A+ H . Determină formula mol'eculară a substanţei organice A . Ştiind că substanţa conţine 4 atomi de hidrogen În moleculă. 1 punct V. . a) Se ard 300 9 de metanol de puritate 96% . stanţe şi denumeşte-i metanol. Amidonul şi celuloza sunt două polizaharide naturale. 0. Substanţa organică obţinută este dizolvată În 100 9 apă. 2 punct structură II.COOH + A ( CH == CH + HCI Precizează ) B + H20.~) H+ CH 3 . 1 punct II. 1 punct VI. 2 puncte IV. 1.::. 1 punct b) calculează concentraţia procentuală a soluţiei de substanţă organică obţinută În final. HgC/ 2 170 ) C. Se cere: a) calculează volumul de soluţie de KMn04 folosit. calculează căldura degajată la arderea metanolului de la punctul a) . 0. 1 punct b) Ştiind că puterea calorică a metanolului este de aproximativ 7000 kcal / kg . Realizează o scurtă comparaţie Între proprietăţile acestor tipuri de fire şi utilizările lor. ştiind că s-au obţinut 0. trecut prin soluţie de NaOH scade cu 896 cm 3 . 2-pentină . Volumul amestecului gazos obţinut. a) Explică rolul amidonului şi al celulozei În plante.. Calculează pleacă 1 punct masa de compus C obţinută dacă de la 4 kg CH 4 de puritate 96% iar ranreacţii damentul global al celor trei este de 40%.5 puncte Timp de lucru: 50 minute.

Test 1: (III) b) 37% C. b) 0. propena. (14) a) C3Hs0 2 . 59% C2HsO. CAPITOLUL 4 Exerciţii: (2) 120 kg. Test 2: (III) a) 70%.2 9 antrachinona . Test: (IV) C2o H300. B-C 2H4. (9) a) A-CH 4. (2) a) 224 kg CH 3 0H. 27. 168 L aer. c) 18.4 L soluţie KMn0 4.2 Alchene. 36. EH20 . b) trioleina . acid pal mitic. 42. (10) b) 26. 54.66% N2 .18% O. (9) b) 336. PROBLEME RECAPITULATIVE: (4) a) C2 H2 .1 M. b) 48%.6 % O. b) 635. (V) 2-meti 1-2-butena. b) 66.96 % N. 9.2-dimetilbutan. 18. (V) 221. CAPITOLUL 3 3.66 9 propan. (6) 41 % CH 30H. (9) a) 149.46% C3Hs. 2.2 Acizi carboxilici. 28. (9) C7 Hs . (V) 29. (7) a) 2. 50.5% H20. b) 648 g.23 kg cărbune. (12) C 12HsS03Na. (7) 38. 11.55% CI. (IV) b) 1400.6 g. c) 108 mg H20 . b) 322g C 7 HsCI 2 .125 H. (5) C4Hs.. b) CH 3 -CH 2-CH 3 (5) C4H10 . 0H. Test 1: (III) 70% (IV) 14. (6) 80%. 67. c) CS H 14 .875 dm 3 aer. (IV) a) 1512 L aer. (IV) 3195 g. Exerciţii: (1) CH 3 COOH.9 9 amestec sulfonitric.6 L C1 2 . CH 3 -(CH 2kCH 3. (11) oleat de calciu. (V) 40 mL soluţie NaOH 0. D-H20. 12. 11. (3) a) 64800. Test 2: (III) 12 g.376'1025 molecule CO 2.125 gAl. (5) 2:1 . b) 3. 10. 89. (6) a) C 3Hs. (8) b) 51.3% O. b) 50. KMn0 4 0.COOH . 3 moli acid benzensulfonic (V) a) C7 HsCI 2 . Exerciţii: . c) 135 t Test 2: (II) d. (3) 2378. CH 3 -CH 2 -CH 2-CH 2 -CH 2 -CH 3. CH 3 CH 3. 18. 22 . C2H2. Test: (II) CsHs-izoprenulo (III) a) 335.93 L.54 % O.82 %C.82% C.33 9 sol. 33.4 L aer.66% etan si 33. C-Ag. b) 6400 g.35 % ester. Test: (III) C 2H40 2 (IV) a) 66. b) 88.32% apă .5 Arene. 22.33 moli CH 4. 46% 2-butina. (8) a) C2H4. Exerciţii: (4) a) A-C 2 H2. 11.2-dimetilpropan . (3) a) C2 HsO.84% C2Hs. (IV) b) 80%.3 Alchine. (10) b) 6 moli alcool etilic.5 9 benzen introdus.9 L aer. 18. (4) a) 1840 9 soluţie etanol . 2 .75% N2.72% acid acetic.35 % O.5% N. b) 10. b) 4.11 % CO 2. Test 2: (II) b) 2544 kg poliacrilonitril.4 Alcadiene. (6) b) 93.4 % H.83% alcool etilic. b) 87.4 L aer.4 L. b) 1120 kg soluţie. Exerciţii: (4) C4Hs şi CsHjo. Exerciţii: (2) a) 50. Test 1: (III) b) 56 m 3 C2H4. 60g soluţie de NaOH 20% .66% CH 3 aer. C3s Hss 0 4Ca. (V) a) 177. (5) 100 9 PVC. (10) b) 200 mL sol.61 L etenă .2 9 toluen . propan .88 cm 3 CH 4. b) C 3H10N2. (5) b) 2. (5) 15. Test 2: (III) 34 9 amestec. 11 .4 L aer.872 L C1 2.9 % C. (7) para-xilen. fenolftaleină roşie .7%. (IV) b) 123. 40%.33 9 acetat de potasiu. (14) a) CH 2CI 2. 64% C. (III) b) 3.59 L CH 4. butan. 39% O.538 kg (10) c) 54% 1-butina.33% C2 H2 0 . 45. 12. (IV) b) 7382 L aer (V) 945 9 amestec sulfonitric. (IV) A-CH= C-CH3 B-CH3-C0-CH 3. K2Cr20 7 . b) 7. 40. C4HsO CAPITOLUL 2 2. b) 2500. (2) 29%. c) CH 2. b) 301 .33% etena. (IV) 25% C2H4.1Alcani . (IV) b) 8.1 Alcooli.27% C. (4) CH 3 -OH.44% H.85 9 HN03.47%. (8) 50% CsH1Q. (10) dioleopalmitina.96Kcal.22% H20 . 31.toluen.2% H.2 L aer. (3) a) 373. 40. hexan. (3) 5. (11) CsHs.45 % H. (9) a) 9. b) 4200 kg C2 A9 2.69% CH 4. 55.(4) a) 81.88%% C.9 9 acetat de aluminiu.91 g.6 9 CsHsCI. PROBLEME şi TESTE (1) a) C3HsO. 11. 48. c) 6. 83. KOH . b) 89. 22. b) 800 mg soluţie Br2 22%.6 L C1 2. C3Hs. c) C2 H40 2 acid etanoic. 9. 75% C3Hs. (9) a) 93. (11) 1073. 143 .784 L aer. (8) a) 0. b) 19684 kcal.46 % alcool. (IV) 292.12 g. 2. 5.6 9 benzen. (4) C3Hg N.32 g. (III) b. b) 2-metilbutan . (4) CsH1Q. c) 5. metanol. B-C 2 Ag 2.2243. (7) a) 85. (8) b) 74.54LC1 2 b) 177. (III) C4H10 0 2 (IV) a) 720 mL KMn0 4. c) 2. b) 3. b) 2016 kcal. acid propanoic.61 % acetat de etil. (V) 1200 9 soluţie CH 3 . (6) a) C2H4 b) CH 2=CH-CH 3. . (8) a) C3Hs. b) 134. 63. Test 1: (II) c. (11) b) 240 9 formol.86% acid.33% . (12) a) 101 . D-C02.91 % C. 2. M a) 960 m3 C2H2. Exerciţii: (2) CsHs. c) 81 .456 9 C. 12%.4 L CH 4 .18% H.02 M c) 348 mg Mn0 2. TESTE DE EVALUARE FINALA: Test 1: (III) CH 3 .49 % H. (6) 16.66% H.66 9 săpun . C-NH 3.REZULTATE LA CAPITOLUL 1 Exerciţii: EXERCIŢII. (7) b) 1500. 14. (12) 472 g. b) 4 mmoli CO 2. 2.53 L C1 2 . (5) a) 180 9 CH 3-COOH.7 mg compus C. b) C4H1 0. MgO. (5) 312 kg. (8) 11.7g clorobenzen. Exerciţii: (1) a) 50.62 9 soluţie KOH . (V) b) 20% C2H2 si 80% H2. E-AgCI. C-CH 2CI 2. 50% C1QH s. b) 65. (2) CSH 12 0 2. (13) 10 L sol. 45. (6) CSH1S0 2 • (7) C4 Hs. b) 3.46 g. (7) 189. 63. 3.2 9 etanol. (5) C4HsCI 2.6 9 etilbenzen.2 L Test: (III) 66.11%CI. 4. 101.6 L etena. 28% Na.2 9 hidrocarbură .66% C. b) 1 . (6) 440 mg etanal. 291. (4) Mg. 3.11% H.COOH. (IV) a) CSH 14 . (13) a) 2352 L aer. (4) a) 2125 kg. (6) 1200 kg.28 % C. Test 1: (III) C2H2.22% O. Test 2: (II) c. 2. b) 29820 kcal.73 9 acetat de etil obţinut. (IV) C 1s H3 P2. (11) CsHsOs. (7) a) 66.5% CO 2. (3) CS H12 . Mg(OHh. (13) tripalmitina.

.Prof. .univ.Prof. Ştiinţific ă ş i Encicloped ică . ORGANl CUM . Bucureşti.SH tioetan CH 3 -O-CH 3 dimetileter CONTRIBUŢIA AUTORILOR: 1. L.l. probleme şi teste . I şi val. Luminita Doicin şi Prof. Bucureşti . Haenisch. A.Prof. Br.1. subcapitolul 2.univ. Capitolul 1 . Doicin.. 3. Capitolul 4. Davis.gr. . Ed. 2004. Dr.gr. CI. 1. Ştiinţi fică şi Enciclopedică. Capitolul 2 . E. 1982. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă .. McClellan. Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă. VI ădesc u . LUMINITA VLĂDESCU 144 .Dr. Ed. 4.. Manual pentru clasa a-9-a. 2.Dr.univ. 1980..Dr.Prof. Becker. COORDONA TOR : Prof univ. 1 şi val. Ed. aldehidă cetonă CH 3 -C q 'CH 3 propanonă Compuşi carboxilici carboxil Esteri ester Cloruri ale acizilor carboxilici clorură de acid qO CH 3 -C Anhidride ale acizi lor carboxilici anhidridă 'O / CH 3 -C ~O anh acetică qO Amide amidă CH 3 -C acetamidă Nitroderivaţi 'NH 2 nitro sulfonică CH 3 -CH 2 . II. Nenitescu. H. Avram. I -OH -x halogeno hidroxil amină CH 3 -CH 2 -CI monocloroetan Compuşi hidroxilici CH 3 -CH 2 -OH etanol Amine Compuşi CH 3 -CH 2 -NH 2 etanamină carbonilici -C . . Luminita VIădescu şi Prof. şi Mase plastice . D. ş. Luminita VI ădescu .Chimie organică practică.a. Grup Editorial Art. J. Exerciţii. L.univ. 1982. . B ucureşti .univ. 5. Ed. dmd. Chimie.N0 2 nitroetan Acizi sulfonici Tioli Eteri BIBLIOGRAFIE CH 3 -CH 2 -S0 3 H acid etan sulfonic -SH -O-R tiol eter CH 3 -CH 2 . Badea. C.Dr. Luminita Doicin. Chimie organică .va/.DERI CLASA DE SUBSTANŢE ORGANICE NALI AI HIDROCARBURILOR GRUPA FUNCŢIONALĂ Formula de Structură Anexa EXEMPLE structură plană Denumire (denumirea) Compuşi halogenaţi Imaginea moleculei x =F. Chimie organ ică . II. Didactică şi Pedagogică .Prof. M.val. Academiei . K.. Luminita VIădescu . Capitolul 3 . dmd. Bucureşti . . Bucureşti. I. CHIMIE: experienţe şi principii.Dr. 1983. MacNab.6.

6'. (I~n)5f~'7s'. [Xe)4f'SG' '6. [KrJ5s' [Kr]Ss' .. '..32 1.08 (Ne)3s'3p' CI Clor 32 Ar Argon 39.96 1..01218 1.Lantan 92 O' 3 Ce Ceriu 93 3 Pr Praseodim Nd ' Neodim 94 Pm Prollleli u Stn Samariu 95 Eu Europiu Gd G adoliniu 96 97 Tb Terbiu 1.36 1. [t!9]6p' 0('.3 91 . . Lr Bk Etrkl.2 164.62 1.61 1.42 2. 50 "' .).'-'!! 173. Bh Ds 223' ..93 1.. 74 4' 4 2 57 3 72 4 13 75 5 7' 76 78 77 84 85 86 R"don 132.4678 0. Rh Rodiu Pd 4 .1219 264.9 . 98 ţrbiu Er 99 100 Tm Tuliu 10j Yb Yterbiu ~ ~~2"" : Luteţiu Lu 89 90 o 3 91 .1 06.I." Rn 87 1 88 2 89 104 105 106 - 107 108 Hassiu Meitneriu 109 110 . .179 .12 .1088 [Rr.08 2..8 .93 1.41 1.12 1.~"-t ~ .16d !7 .0 44 .9 24.'Gs' (Xe]4f "6s' r " 1l"Î)4f"6s' (Xe]4f " Sd '6..96 1.2 .7 137..7 l2~.6 69. !Ar]4s' .. 10 6.24' 1.69 0.6 95.7 186.8' ' 58. TaJiu Pb Plumb Bi Bismut Po Poloniu I 4 3 At Astat..9055 1.2 192.!Hg~?:'_.9 65.. [Kr]4d'Ss' [Kr]4d" [Kr]4d"Ss' [Kr]4d"5s' [Cd]5p' [Cd)5p' [CdJ5P' 126.8 121.~ . [Hg)6p' ' (Hg)6p' Cs .72. 62 57 58 4 3 59 4 3 63 3 2 '.9127...0 9.08 ' 1 ..2 1.0983 1 ..~~W~ll.54 1.Cesiu Ba Bari u La lantan .4 92. 3 4 (VIB) 25 7 2 5 (VB) 26 3 2 7 (VIIB) 27 2 2 8 (VIIIB) 28 2 3 2 1 9 (VIlIB) [O (V mB) 29 19 1 ' 20 2 21 .90 i.11 Li '1 Beril1l1 Be Litiu conf~uraţie eJectronică 13 Alumin iu' Na simbol chimiC ' soohi I (stare: so lidă.90 1.U Cf Califom iu 247 :51 Sinslei niu ..2 162. 1. .7 114. . 41 2 51 37 1 38 45 ~ K{iP1on 83.~~ 79 3 "Cd Cadmiu 80 ' Jndiu ln '81 3 1 Staniu Sn 82 Stib. [Kr]4d'5~' .07 2.941 /1.71 1.• .028 1.9 .98 .22 2.4' 200.2 167. 151 .1 1: 54 Ruhi. 252 : '257 iRr. 1} . .diu Paladiu Rb Molibdch Tcbneţiu .00 1.2 140. [Rn)Sf"7s' 258 ..5 50. Curiu < Es J.93 1.Zr ".\ ~r2 2~~~3 '.33 0.iu 247 I R1I]~.' !vid FITi Fenniu Mendelw\ii"l iR"l5f'7s'" .TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 18 (VllIA) LEG"ENDĂ .8 58.82 1.. [Zn]4p' ['\'14s' .)5f"7s'l~. '<'" .47.' .1 158. 1 -- 16 (V IA) 17 (VIlA) 9 Fluor 4.m asa F 17 Ne Neon..64 3 65 66 4 3 67 3 68 69 '3.' [Ar)3o'4s' .0 157.42 6 43 46 2 47 48 2! 49 !. •" J' No ..9 138..8 40. 7 '44 2 39 3 40 ' ~t' 41 '5 ' .5'128.2 .72' 1.1 174. [Ar}3d"4s' [Ar}3d"4s' _ [Zn]4p' . ..29 [Cd}5p' .m15r6d 7~ _ ~ ' [RnlP<il7s" Ac ' . ' [RnlSf'V~ ~ [Rn}5}"6d'ls' .94 [Nel3s'3p' .86 1. .8 87. Prt1ta~liniu L 1) 237.. .2 (145) ( . 262' " ..8 (98) 1.lQCiu Sohriu Fr 266.96 2.9 209 2. 3 31 o - ff ' 36 . .2 188. ~ '1 .2 150..00 .305 ~ .94 1.39 1.50 [Xe]4{'Şs' [Xe)4f "6s' [Xej4f "6s' [X e)4f'6s' I Xe)4f'6s' (Xe]4f'6s' .: " [Rn]Sras" Nc.3 180.f'6s' [Xe]4I "~ '6:: [XeW'5d'6s' [Xe]4f"5d'6s'.Pu Plutoniu Cm ' Amerie i.. !'''' ..5 55.. ~ 262.'. .11 261.3 .84 1. Ra Radiu Actiniu Ac 277 268.. [Xe]4f'6s' T~e)4f '6s' .9 112.eJec1TOnegatlvltate .2 196. Z2.9059 1.. 70 3 2 71 La .Ge Kr 5 3 39.9 101. (Xe]4f'6S'.2 2..S 131 .2 222 [Xe]6s' [Xe)6s' [Xe]5d '6s' [~~iSd'6S' (Xe]4f'5.93 .5 23<>.2 .4s' (Ar]3d'4s' [Ar}3a'4s' [ArI3d'4s' [Ar}3a'4s' 1 . (Kr]4d'5s' [Kr]4d'5s' [Kr]4d' 5s' " [Kr]4d'5s' [Kr]4d'5s~ . [R~J7s' .0 88. ~ Sţronţiu Sr RUleniu y Mo Ru 8 Vtriu Zirconi u .' (Xe]j. ' 03 103 Pa' Urani u: N' Nell:'112 1 1 Am .94 1..8 208. .' 3 22 .04 1.94 t ..59 1 .88 Il" 1.6 51 .00 1.26 1.04 . Cobalt Cupnl Genhaniu 1. AI 1:8 4' 2 denumire .. [Hg]6p' . (NeJ3s' [N~13s' 3 (III B) 24 6.]7s' ...99 4.f.' D!?~U Ho ' HQlmiu .20 .6 54.25 1.0254 0.~l iu \twn:mqu 25'! .0 210 2.(9 1..8 207. Actiniu I~ ': Th Toriu . ~~e)4f"5~'6s' J Xe]4f"5d'6s' [Xe]4f"5d"Gs' [Xe]4f"Sd''6s' [Hg]6p' .2 107.: (Ar)~(N. He Hcliu 140VA) 2 {!IA) 15 (VA) 8 .Hf }r!fuiu Ta " Wolfram W Tantal Re Reniu Os Osmiu Ir lridiu Pt P lat i nă Au Aur :Mercur 'TI .7~ .1 140:90 1. . 1.(Ar)3d'4s' [Ar)3<f. [CdJSp' 55 6 1 56 . . 18.989n 6 (V18) I J (lB) 12 (lIB) [Ne)3s'3p' 0.G1 ".. Ş559 1. .80 [Zn)4p' .22 1..9(15-\ 0.2 .1388 271 Rutberfordiu Rf Uubniu Db sea~~iU Hs Nit 60 4 3 3 2 .9 190..1141 272 :.75 1.0 20.7 118. !~r)15f6<f.2 102.. 'K Potasiu Ca '(alciu Se Sca" o gluv Ti Titan V Vaoadiu Cr Crom Mn Mangan Pe Fier 'CO Ni Nichel CU ' Zn Zinc Ga Galiu .85 1. .Nb 2 Niobiu Te.'omk .. Dannstadtlu 111 Nedellumit Fr. [Pfii~'~~fi. 1s'2i2p' fs'2s'2p' 1 12 .38 1.5 1s'2s' 1s'2s' I .90 2. 195.u Sb 4 2 XenOil Xe 83 5 3 85.S 183. • 1s' I 3 1" numar dc oxidare I . " gazoasă ) 0. 18 M~~U 26. .3 118... 3 23 30 ..989n [Ne)3s' o='. .2..8 63.1 144.~ 204. '. atomică -_1 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->