Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele de realizare ale pachetelor de programe

1 Analiza si abstractizarea activitatii ce urmeaza a fi informatizat -Permite identificarea cerintelor globale solicitat de pachetul de program 2 Proiectarea pachetului de programe etapa in care se desfasoara proiectarea in ansamblu 3 Proiectarea in detaliu a sistemului informatic pp proiectarea tehnica prin structurarea logica in multe unitati functionale si unitati de prelucrare 4 Conceperea programului contine totalitatea activitatilor de eralizare a prevederilor automat si consta in : structurarea unitatii de prelucrare in module functionale si multifunctionale ; descrierea functiei fiecarui modul prin intrari iesiri si parametrii ; descrierea interfetelor dintre module ; specificarea conditiilor de lansari in executie precum si inlaturarea prelucrarilor ; codificarea unitatilor de prelucrare si a modulelor prin traspunerea algoritmilor in module matematice ; generarea datelor ce urmeaza a fi testate , executarea testelor si interpretarea rezultatelor. 5 Integrarea si testarea programelor realizate este formata din activitati tehnice de realizare a procedurilor de executie si a interfetelor cu utilizatorii 6 Omologarea si testarea produsului final consta in verificarea produsului de organisme specializate 7 Exploatarea programului inseamna asigurarea utilizarii programului la parametrii proiectati ; pp intretinerea programului prin inlaturarea anomaliilor sau modifcarea functiilor 8 Mentinerea in functiune se realizeaza de firma producatoare in baza unui contract de mentenanta 9 Dezvoltarea unor versiuni imbunatatite apare in cazul modificarilor legislative in cazul adaptarii in sistemul informatic la alte sisteme de operare alte sisteme de gestiune a bazelor de date sa alte echipamente harware