Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA PE BAZA BILANTULUI FUNCTIONAL (OPERATIONAL)

FUNCTIA DE INVESTITII FUNCTIA DE FINANTARE

ACTIV (NEVOI) = intrebuintari NEVOI STABILE ACTIV IMOBILIZAT BRUT NEVOI CICLICE #ACTIV CIRCULANT PENTRU EXPLOATARE (brut) (stocuri,clienti,efecte de comert, etc) - A.C.E. #ACTIV CIRCULANT IN AFARA EXPLOATARII A.C.A.E. #NEVOI DE TREZORERIE - D

PASIV (RESURSE) RESURSE DURABILE #CAPITALURI PROPRII #CAPITALURI ATRASE #AMORTIZARI SI PROVIZIOANE RESURSE CICLICE #DATORII DIN EXPLOATARE (furnizori, TVA,) D.E. #DATORII IN AFARA EXPLOATARII - D.A.E. #RESURSE DE TREZORERIE (credite pe termen scurt) C.T.

FUNCTIA DE EXPLOATARE INDICATORI DE EVALUARE 1. FONDUL DE RULMENT NET = CAPITAL PERMANENT ACTIVE IMOBILIZATE * capitalul permanent este dat de resursele durabile fara amortizari si provizioane

2. FONDUL DE RULMENT NET GLOBAL FRNG

a). FRNG = RESURSE DURABILE (NEVOI STABILE +STOCURI PERMANENTE) FRNG = CAPITALURI PERMANENTE (ACTIV IMOBILIZAT NET+STOCURI PERMANENTE) SAU: b). FRNG = NEVOI CICLICE RESURSE CICLICE FRNG =(ACE+ACAE+D) (DE +DAE+CT) 3. NEVOIA DE FOND DE RULEMENT TOTALA NFRT NFRT = NFRE + NFRAE pentru exploatare in afara exploatarii NFRE=ACE-DE NFRAE=ACAE-DAE Deci: NFRT = (ACE+ACAE) (DE+DAE) 4. TREZORERIA NETA TN TN = FRNG NFRT TREZORERIA NETA ESTE DIFERENTA DINTRE NEVOILE DE TREZORERIE SI RESURSELE DE TREZORERIE * ATENTIE LA CALCULE: SE IAU VALORILE NET PE NET

NEVOI STABILE

RESURSE DURABILE

ACTIV IMOB. NECORP. IMOBILIZ. CORP. IMOBILIZ. FINANCIARE

BRUT AMORTIZARI NET SI PROVIZIOANE 800 600 200 10000 3000 7000 4000 500 3500

PASIV CAP SOCIAL REZERVE REZ EXCEP PROV PT RISC PROV PT CHELT DAT FIN MAI MARI DE UN AN

lei SUMA

5000 1000 600 200 120 8000

STOCURI CLIENTI EFECTE DE PRIMIT IMP SI TAXE DE INCASAT DEBITORI DIVERSI

3200 1800 1510 200 70

200 300 -

3000 1500 1510 200

70 20

FURNIZORI 500 EFECTE DE PLATA 1200 TVA DE PLATA 120 CREDITORI DIVERSI 60 CREDITE CURENTE 200 -CT TOTAL 17000

DISPONIBILITATI 20 -D

TOTAL

21600 4600

1700 0

ACTIV CIRCULANT PENTRU EXPLOATARE ACE ACTIV CIRCULANT IN AFARA EXPLOATARII ACAE

DATORII DIN EXPLOATARE - DE

DATORII DIN AFARA EXPLOATARII - DAE

Interpretare -TN este un indicator important in caracterizarea oricarei firme.O firma care dispune de profit dar nu de lichiditati nu poate fi apreciata drept rentabila, permanenta.TN reflecta excedentul de lichiditati existente in conturi si la banca la data intocmirii bilantului. -NRF reflecta diferenta inregistrata intre NC si RC.Daca NFR>0 atunci NC poate acoperi cu succes RC.Intreprinderea analizata este caracterizata de lichiditate.Aspectul negativ este dat de faptul ca in aceasta situatie activitatea solicita si primeste finantare din afara.Firma are nevoie de FR ori din partea activitatii pe TL ori din partea trezoreriei.Daca NFR<0 atunci RC poate acoperi NC.Aspectul negativ este dat de faptul ca valoarea mica a stocurilor+finantelor denota o insuficienta.NFR caracterizeaza activitatea de exploatare.In vederea realizarii acestui demers se fac aprecieri asupra NFRex si NFRaex.NFRex caracterizeaza realizarea obiectivului de activitate al firmei iar NFRaex celelalte activitati complementare. -FRNG caracterizeaza activ pe TL si nu prezinta importanta autonomia financiara a firmei.Daca FRNG>0 se poate spune ca activitatea de finantare este la un nivel multumitor iar activitatea de investire este insuficienta. -lipsa de lichiditate TN<0 presupune ca avem de-a face cu o firma care recurge la credite overdraft.O astfel de situatie presupune un dezechilibru grav si poate reprezenta semnalul unei stari agravate chiar si atunci cand firma inregistreaza profit. -realizarea obiectivului de activitate se face intr-o maniera ideala pentru o intreprindere de productie.Daca intreprinderea este de comert ar fi indicat sa incerce pentru viitor sa mobilizeze RC intr-o masura mai mare.