Sunteți pe pagina 1din 4

O propozitie lipseste 1. Invest reale reprez princip forma de realiz a strategiei de dezv a a intrepr 2.

Investitiile reale se afla in legatura reciproca cu activitatea operationala a intrepr 3. Invest reale de regula au un grad de rentab mai inalt decit invest financiare 4. Invest reale insa sunt supuse unui grad sporit de uzura morala, ceea ce bine inteles nu este caracterisitc invest fin 5. Invest reale au un grad sporit de protectie asupra inflatiei comparativ cu investitiile fin. Activit investitionala a # este infl de o serie de factori: a. Economici b. Tehnico - stiintifice c. Managerial sau decizional d. Factori sociali si ecologici Actiunea acestori factori poate fi evaluata in cadrul gestiunii activitatii investitionale a #. Gestiunea aspectelor investitionale a #, presupune in primul rind elaborarea strategiei investitionale. Strategia invest a # se formeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape: 1. Determinarea perioadei pt care se elab strategia (3-5 ani), 2. Formarea obiectivelor strategice ale activit investitionale, acestea pot fi: cresterea capitalului, modificarea struct investitiilor la #, modif directiilor de investire; 3. Elaborarea celor mai efective cai sau metode de realizare a obiectivelor strategice a activitatii investitionale; 4. Elaborarea directiilor strategice ale acestei activitati, directii care sunt bazate in principal pe obiectivele investitionale; 5. Elab strategiei de constituire a resurselor investitionale cit si de unde vom angaja resurse pt realiz obiectivelor investitionale; 6. Concretizarea strategiei investitionale pe ficare perioada de realizare a acesteia. Aceasta concretizare presupune determinarea consecutivitatii si termenilor de atingere a obiectivelor investitionale propuse; 7. Evaluarea sau aprecierea strategiei investitionale elaborate.

Tema: Documentatia privind realizarea investitiei 1. Proiectul investitional 2. Fazele de realizare a investitiei 3. Studiile de fezabilitate

-1Forma organizatorica de baza a procesului investitional este proiectul investitional care reprezinta documentul de baza ce determina necesitatea efectuarii unor investitii in care prin consecutivitatea elementelor sale componente se dau principalele caracteristici ale investitiei si indicatorii financiari aferenti realizatii acesteia. Acest proiect invastitional reprezinta un sistem de actiune ce necesita realizarea unir cheltuieli cu scopul obtinerii venitului asteptat sau a unui efect social. Acest proiect investitional este indreptat spre largirea, modernizarea sau formarea unui mod de producere cu scopul cresterii avantajelor viitoare. In conformitate cu recomandarile UNIDO (United Nation Industrial Development Organization), proiectul investitional trebue sa contina urmatoarese componente: 1. Descriea laconica a proiectului aici sunt incluse concluziile principalelor aspecte a proiectului investitional dipa examinarea tuturo variantelor alternative investitionale; 2. Ideea de baza si premizele proiectului aici sunt enumerati principalii paramentri ai proiectului, principalii indicatori determinanti ai realizarii acestora, mediul exterm, amplasarea etc.; 3. Analiza pietei si cinceptia de marketing aici sunt reflectate rezultatele privind cererea, pretul, concurentii si se elaboraeza bugetul de investitii; 4. Materia prima si livrarile aici se contine clasificarea principalelor tipuri de materie prima, cantitatea nacesara si sursele de provenienta a acestora; 5. Amplasatea proiectului investitiei amplasarea detalizata a proiectului si influentele proiectului asupra mediului inconjurator (economic, social, ecologic); 6. Proiectareasi tehnologia aici se contine programul de productie si caracteristica potentialului de productie a #, alegerea tehnologiei si propunerile de obtinere a acesteia; 7. Organizarea conducerii aici este prezentat structura organizatorica si a personalului (persoana calificata) necesar pentru realizarea proiectului; 8. Planificarea realizarii proiectului aici se argumenteaza etapele executarii proiectului si se prezinta graficul realizarii acestuia; 9. Planul financiar si evaluarea eficientei investitiei aici se contine prognoza financiara, volumul concret al cheltuielilor investitionale si metodele de evaluare a eficientei acestiuia, inclusiv sunt evaluare riscurile investitionale. Proiectul investitional contine urmatoarele etape sau faze: 1. Reinvestitionala (presup flixuri negative) 2. Investitionala (fluxuri negative) 3. Operativa (fluxuri pozitive care trebue sa acopere fluxurile negative din etapele anterioare) Fiecare din acestea la rindul sau se compune din etape sau subetape, continind asa activitati ca proiectarea, construirea, prouctia etc. Pentru a micsora pierderea resurselor subiectului investitional este nevoie de o perceptie clara a consecutivitatii actiunilor de la stadiul conceptual al investitiei pina la executarea acestiua.

Este important ca lucrarile de consultare priectate sa se efctuee in toate fzele ciclului investitional, totodata acestea sunt cele mai importante anume in faza preinvestitionala. Aceasta faza include urmatoarele subetape: 1. Analiza sau descoperirea posibilitatilor investitionale 2. Studiul preventiv de fezabilitate 3. Studiul propriu - ziz de fezabilitate 4. Evaluarea finala a proiectului

1. Aici se evidentiaza posibilitatea investirii prezentitn planu sau machetul proiectului dupa ce va fi dovedita rentabilitatea propunerii facute, aceasta va fi supusa unei analize ulterioare care va cuprinde: a. Costul si prezenta factorilor de productie b. Climatul general investitional in regiune c. Cererea viitoare la unele tipuri de produse datorata cresterii nr populatiei d. Posiblitati de diversificare e. Marfuri importate si posibilitatile de inlocuire a importului. Analizza posibilitatilor are un caracter destul de general bazinduse pe date evazive si multe analiza exacte, datele privind cheltuielile de regula se iau din proiectele similare efectuate ci nu de furnizorii concreti ce vor furniza produsele viitoare pentru proiect. In functie de caracterul conditiilor analizate urmeaza sa se efctueze o analiza generala a posibilitatilor sau o analiza a unui proiect concret. Analiza generala include : a. Cercetarea regiunii in care se va realiza proiectul b. Cercetarea sectoarelor similare cu proiectul ce va fi efectuat c. Cercetari privind resursele necesare privindefectuarea proiectului 2. Studiul prev de fezabilitate presupune un studiu tehnico economic care poate fi destul de costisitor si indelungat, insa acest studiu este absolut necesar deoarece la aceasta etapa se pot obtine rezultate care vor duce la concluzia privind renuntarea realizarii proiectului dat, din cauza aparitiei unor obstacole care face fificila sau chiar imposibila realizarea acestuia. Acest studiu preventiv serveste drept legatura intre analiza posibilitatilor si studiul propriu ziz de fezabilitatecare presupune analiza tehnico materiala.... aces studiu preventiv se diferentiaza de studiul propriu ziz se fezabilitate doar dupa gradul de detailizare si aprofundare, pe cind componentele luate ca analiza sunt practic identice, principalele dintre aceste componente sunt: 1. Analiza pietei si a potentialului intreprinderii 2. Analiza cahelt materiale 3. Cadrele de munca sau potentialul uman 4. locul amplasarii proiectului

5. analiza financiara 6. altele. 3. analiza tehnico materiala acest studiu constitue baza tehnica, economica si comerciala necesara luarii deciziei investitionale. Acesta trebue sa includa intreg ansamblul de elemente ce influenteaza producerea bunului stabilit sau a serviciului prestat, in acelasi timp se face o comparatie cu variantele alternative de investitie. Un studiu calitativ de fezabilitate trebue sa includa pe linga componentele de influentare a realizarii proiectului si rezultatele implimentarii acestuia. Acest studiu este dependent si de pozitia investitorului fata de risc. Cu cit acesta are o aversiune fata de risc cu atit studiul va fi mai detalizat datorita plasarii mijloacelor adaugatoare din partea acestui investitor, cu atit aceasta va conduce la cresterea probabilitatii obtinerii profitului asteptat ca urmare a diminuarii riscului. Acest studiu este concentrat asupra mediului de afaceri existent, prognozele viitoare ale pietei, tendintele tehnologice din ramura si riscurile specifice din sectoarele respective. Acest studiu are ca obiectiv fundamentarea deciziei investitionale, respectiv acceptarea sau refuzul proiectului respectiv. 4. Evaluarea proiectului in functie de scopul elaborarii priectului investitional distingem 2 etape de evaluare a acestuia: a. Evaliarea primara; b. Avaluare complexa Ecaluarea primara are ca scop cointeresarea potentialilor investitori, pe cind evaluarea complexa tine de aprecierea eficientei proectului si argumentarea deciziei investitionale. Evaluarea copmlexa in principal tine de : a. Analiza economica, de analiza financiara si analiza de sensibilitate (a riscului). Faza investitionala Difera foarte mult in dependenta de marinmea proiectului analizat ceea ce in final determina perioada de realizare a acestei etape. La aceasta etapa apar angajamente si obligatii financiare considerabile fata de partenerii si furnizorii proiectului, ceea ce inseamna ca anumite schimbari parvenite la aceasta faza poate avea consecinte grave. Un grafic nerational sau intrerupere in constructii sau furnizari de materie prima condice imediat la cresterea cheltuielilor investitionale si respectiv la diminuarea rentabilitatii acestuia. Daca in faza preinvestitionala stabilitatea si caliatatea cercetarilor are cea mai mare importanta pe cind in faza investitionala cel mai important este factorul timp. Acesta faza include citeva etape: 1. Negocierea si incheerea contractelor cu diversi furnizori si antreprenori, 2. Elaborarea documentatie tehnice si de proiect pentru realizarea acestiua, 3. Propriu ziz constructia, achizitia, sau formarea obiectului investitional, 4. Pregatirea cadrelor, 5. Darea in exploatare. Faza operativa Incepe o data ce obiectul investitional incepe sa functionaze respectiv incepe sa genereze primele fluxuri atit negative cit si pozitive. La aceasta etapa pot aparea o serie de probleme ce tin de implimentarea tehnologiei selectate a unei productivitati a muncii nesatisfacatoare din cauza utilajelor implicate in productie sau a lipsei cadrelor necesare.

S-ar putea să vă placă și