Sunteți pe pagina 1din 20

FINANTE BANCI GRILE ASIGURARI SI REASIGURARI 2008-2009 ANUL II FINANTE BANCI 1.

Asigurarile au la baza urmatoarele principii : a) Caracterul unilateral al contractului; b)al mutualitatii; c)ambele; 2) Contractul intre asigurat si asigurator poate fi : a) contract unilateral; b) polita de asigurare; c) ambele; 3. Fondul de asigurare se utilizeaza pentru: a) indermedieri financiare; b)constituirea unui fond de rezerva; c)ambele 4.Asigurarile faciliteaza: a)Activitati de intermediere financiara; b)participa la acoperirea unor deficite ale institutiilor publice; c) ambele; 5.In asigurari functioneaza urmatoarele principia: a) raspunderii proportionale; b) raspunderii limitate; c)ambele; 6. Fransiza deductibila cade in sarcina: a) asiguratului; b) asiguratorului;

c) ambilor; 7. Fransiza poare fi: a)simpla; b) neatinsa; c) niciuna; 8. Fransiza poate fi : a) proportional; b)deductibila; c) neproportionala; 9.Premisele obiective ale asigurarii sunt: a) interesul; b)evaluarea; c) prevenirea; 10. Premisele subiective ale asigurarii sunt: a) natura aleatorie a evenimentului; b)compensarea pagubelor; c)suportabilitatea financiara; 11. Caracterul sinalagmatic al contractului de asigurare inseamna: a) existenta contraprestatiei; b) obligatii reciproce; c) dependent de un eveniment; 12.Contractul de asigurare poate inceta: a) unilateral; b) printr-o alta adeiune; c) prin reziliere; 13.Nulitatea contractului opereaza pentru:

a) prezent; b) trecut si viitor; c) viitor; 14.Riscurile asigurate pot fi: a) aleatorii; b) de baza; c) extinse; 15.Riscurile asigurate pot fi: a) viitoare; b) speciale; c) trecute; 16. Riscurile asigurate pot fi: a) special; b) operabile; c) de baza; 17. Valoarea reala la activele circulante se determina in functie de : a) valoarea ramasa; b)pretul de achizitie; c) valoarea de piata; 18. La obiectele de arta valoarea de piata se determina astfel: a) Prein expertiza; b) valoarea de circulatie; c) valoarea de achizitie; 19. Raspunderea asiguratorului se inceteaza: a) in primele 24 ore de la plata primei; b) in urmatoarele 24 ore de la plata primei;

c) la ora 24 a ultimei zile de asigurare; 20.Riscul de credit inseamna: a) nerambursarea creditului; b) nerambursarea creditului si neplata dobanzii; c) riscul de garantie; 21.In raporturile de creditare si garantare contractual de asigurare are urmatoarele avantaje fata de polita: a) se executa rapid; se face expertiza clientului; c) ambele; 22.Polita de asigurare a creditelor de export a EXIMBANK acopera riscuri: a) comerciale; b) politice; c) ambele; 23.Asigurarea de viata poate fi incheiata: a) cu examinare medicala a asiguratului; b) fara examinare a asiguratului; c) ambele; 24.Asigurarea de deces este: a) de capitalizare; b) de protective impotriva riscului; c) ambele; 25.Asigurarile facultative de accidente pot fi: a) asigurarea calatoriilor; b) asigurarea de sanatate permanenta; c) asigurarea turistilor; 26. Asigurarile private de sanatate pot fi de tip:

a) complementar; b) suplimentar; c)substitutiv; 27.Asigurarea de raspundere civila presupune: a) existenta unor prejudicieri unei terte persoane; b) existent riscului; c) niciuna; 28.Asigurarea de raspundere civila poate fi: a) obligatorie; b)facultative; c)generala; 29.In asigurarea de raspundere civila,daca rezulta vatamare corporala a unei personae despagubirea se acorda: a) pentru persoanele aflate in afara autovehicolului care a produs accidental; b) pentru persoanele aflate in acel autovehicol indiferent de relatiile contractual cu conducatorul auto; c) niciuna; 30.Asiguratorii emitenti de cartea Verde platesc: a) contributii initiale; b)contributii lunare; c) ambele; 31.In cazul asigurarii aeronavelor pierderea totala constructive se considera: a) costul operatiunilor de limitare a pagubei si reparatii depasesc 80% din valoarea asigurata; b) costul depaseste 65%; c) costul depaseste 75%; 32.Aeronava este considerate disparuta de la data zborului:

a) 10 zile; b) 60 zile; c) 70 zile; 33.Asigurarea navelor fluvial in conditii C presupune: a) pierderea totala a navei si cheltuieli de salvare; b) pierderea totala si coliziunea cu alte nave; c) pierderea totala si cheltuieli portnave; 34.Avaria particulara maritime se datoreaza: a) unei greseli; b) unui accident; c) forta majora; 35.Avaria comuna ( generala) maritime este provocata: a) intentionat; b) din necessitate; c) ambele; 36.In cazul unei avarii particualre maritime paguba se repartizeaza: a) de nava; b) de vavlu;(cred ca este navlu) c) de incarcatura; 37.Evaluarea pagubelor maritime se face de catre: a) evaluator; b) dispasori; c)asigurator; 38.Bunurile asigurate in timpul transportului maritime poarta denumirea de: a) prova; b) cargo;

c) pupa; 39.Asigurarea C a bunurilor si transporturilor maritime acopera riscurile: a) scufundarea; b) coleziunea; c) incendiu; 40.Polita de asigurare cargo tip abonamentasigura: a) bunurile in tranzit; b) bunurile in depozit; c) ambele; 41.Polita de asigurare cargo tip abonament contine: a) durata sigurarii; b) clauza de clasificare a navelor; c) evaluarea; 42.Casele de expeditii incheie asigurarea marfii : a) in baza unor instructiuni exprese in scris ale clientului ; b) prin efectul legii; c) facultativ; 43.Asigurarea bovinelor si porcinelor se face de la varsta : a) de 6 luni; b) de un an; c) indiferent; 44.Animalele de reproductive se evalueaza la: a) valoarea de inventar; b)greutatea medie si pretul de achizitie in kile; c) valoarea de achizitie; 45.Despagubirile la animale se determina:

a) cu avizul organelor sanitar veterinare; b) cu avizul primarului; c) daca sunt respectate normele de furajare; 46. Despagubirile in cazul animalelor se acorda: a)daca au fost respectate normele de ingrijire si hranire; b) daca au fost anuntate organelle sanitar veterinare; c) daca au fost respectate normele de taiere; 47.In cazul accidentarii animalelor raspunderea asiguratorului incepe: a) dupa 24 ore de la plata primei; b) dupa 5 zile de la plata primei; c) dupa 7 zile de la plata primei; 48.In cazul animalelor raspunderea inceteaza: a) dupa 60 zile de la plata primei; b) dupa 24 ore de la plata primei; c) la ora 24 a ultimei zile din perioada de asigurare; 49.Asigurarea animalelor se poate face: a) individual; b) global; c) ambele; 50.In cazul culturilor agricole asigurarea poate fi: a) pe un an agricol; b) multiannual; c) anul calendaristic; 51.In cazul culturilor valoarea pagubelor se stabileste : a) la nivelul despagubirilor prevazute de contract; b) prin evaluarea in camp a productiei agricole;

c) in functie de starea culturii; 52.Preocuparea principal a societatilor de asigurare o reperezinta: a) stabilirea financiara prin achitarea obligatiilor; b) expansiunea pe piata indiferent de riscuri; c) prudent in dimensionarea primei de asigurare; 53. In caz de incapacitate de plata societatea de asigurare recurge: a) la majorarea numarului bunurilor cuprinse in asigurare; b)reasigurare; c) majorarea primei de asigurare; 54.Reasigurarea faciliteaza: a) mijloc de crestere a expansiunii pe piata; b) dispersia riscurilor in spatiu; c) acoperirea riscurilor; 55.Reasigurarea acopera: a) riscul de incapacitate de piata; b) riscul valutar; c) niciunul; 56.Reasigurarea reprezinta: a) asigurarea asiguratorului direct; b) mijloc de crestere a profitului; c) niciuna; 57.Reasigurarea este: a) coasigurare; b) o tehnica de divizare si egalizare a raspunderilor intre mai multi asiguratori; c) ambele; 58.Reasigurarea cota parte inseamna:

a) retinerea unui procent din sumele aigurate; b) retinerea unei cote fixe stabilite in cadrul limitei de risc; c) ambele; 59.In cazul reasigurarii, societatea de asigurare pastreaza in contul sau : a) prima; b) plinul de conservare; c) niciuna; 60.Forme de asigurare proportional: a) excedent de suma asigurata; b) pe baza de pool; c) cota parte; 61. Reasigurarea neproportionala are urmatoarele forme: a) excedent de dauna; b) oprire de dauna; c) ambele; 62.In cazul firmei de dauna asiguratorul primeste: a) o cota parte; b) excedentul; c) niciuna; 63. Reasigurarea pe baza de pool presupune: a) constituirea unui fond comun; b) principiul subscriptiei descendente si raspunderii individuale; c) ambele; 64.Reasigurarea neproportionala inseamna: a) repartizarea raspunderii in cota parte pe ansamblul portofoliului; b) raspunderea reasiguratorului la un anumit plafon (prioritate);

c)niciuna; 65.Reasigurarea oprire de dauna consta in: a) acoperirea de catre asigurat a unui procent din volumul primelor incasate; b) asumarea asiguratorului a unor raspunderi excesive; c) niciuna; 66.Managementul in asigurari este legat de : a) minimizarea riscurilor; b) evaluare; c) imunizarea riscurilor; 67.Riscurile pot fi: a) tehnice; b)operationale; c) alte riscuri; 68.Riscurile tehnice sunt: a) de eroare; b) de devalorizare; c) de crestere; 69.Riscurile tehnice sunt: a) de deviere; b) de evaluare; c) de catastrofe; 70.Riscurile investitionale sunt: a) de lichiditate; b) daune majore; c) ambele; 71.In Romania s-au constituit urmatoarele fonduri de protectie:

a) de protejare a asiguratilor; b) de protejare a victimelor aeriene; c) ambele; 72.Solvabilitatea societatii de asigurat inseamna: a) incetare de plati; b) activele mai mari decat datoriile; c) activele egale cu datoriile; 73.Rata daunei inseamna: a) raport intre despagubiri si primele de asigurare; b) raport intre sumele platite de asigurator si primele incasate; c) ambele; 74.Marja de solvabilitate disponibila inseamna: a) totalitatea elementelor de activ; b) totalitatea elementelor de active libere de orice sarcini mai putin activele corporale; c) totalitatea activelor mai purtin datoriile; 75.Marja de solvabilitate disponibila cuprinde: a) capitalul subscris si varsat inclusive titlurile de valoare; b) capitalul subscris si varsat, rezervele, profitul net; c) creantele, rezervele si actiunile; 76.Marja de solvabilitate minima se determina prin urmatoarele metode: a) raportarea de valoare anuala a primelor brute subscrise sau a contributiilor; b) raportarea la media daunelor brute platite in ultimele trei exercitii financiare; c) ambele; 77.Comisia de supraveghere a asigurarilor reprezinta: a) autoritatea statului in politica asigurarilor; b) autoritatea administrative autonoma de specialitate;

c) reprezentantul de drept public in raporturi cu alte personae fizice sau juridice; 78.Brokerul de asigurare sau reasigurare trebuie sa indeplineasca conditiile: a) sa fie actionar la un asigurator; b) sa fie persoana juridical; c) sa aiba un sediu permanent; 79.Brikerul poate fi daca: a) are experienta cel putin 3 ani intr-o functie de conducere in asigurari; b) director la o atfel de societate; c)doar persoana care are studii superioare; 80.Fondul de siguranta este constituit: a) o treime din marja de solvabilitate minima; b) din rezerve si titluri de valoare; c)ambele; 81.Provizioanele la societatile de asigurari nu sunt destinate : a) sa acopere datoriile clar definite si certe,dar a caror valoare si data este incerta; b) sa ajusteze valorile activelor; c) ambele; 82.Elementele de active din bilantul asigurarilor cuprind: a) obligatiuni si alte titluri cu venit fix; b) parti in fnduri commune de investitii; c) depoziteprimite de la asiguratori; 83.Contul de profit si pierdere este format din: a)contul tehnic general; b) contul tehnic viata; c) rezerve;

84.Pasivul bilantului cuprinde: a) rezerve; b) depozite primate de la reasiguratori; c) depozite de la societatile cedente; 85.In cazul culturilor agricole se acopera urmatoarele riscuri: a) grindina; b) seceta; c) inghetul; 86.In cazul culturilor agricole se acorda despagubiri in caz de : a) furtuni; b)incendii; c) revarsari; 87.Despagubirile in caz ul culturilor agricole se acorda: a) pana la valoarea productiei probabile; b)numai daca s-au respectat tehnologiile; c) ambele; 88.In cazul reansamantarii culturilor agricole, valoarea pagubei este: a) la nivelul cheltuielilor cu refacerea culturii; b) la nivelul productiei probabile; c) inmultim productia medie din ultimii 3 ani cu suma maxima pe ha; 89.In cazul reasigurarii, costul arderii reprezinta: a) cota din prima cuvenita exprimata in procente; b) volumul daunelor inregistrate de asigurat; c)ambele; 90.In practica international contractile de reasigurare proportional sunt: a) standardul;

b)nu sunt standard; c) indifferent; 91.Riscul de deviere este influentat de : a) preturi; b) somaj; c) rata de mortalitate; 92.Riscul de lichiditate inseamna: a) incapacitatea de adaptare la oferta; b) asiguratorul nu poate face fata datoriilor exigibile; c) genrarea incapacitatii de plata; 93.Criza financiara si riscul de lichiditate inseamna: a) incapacitatea de plata; b) pierderea credibilitatii; c) oricare; 94.Riscul de supra evaluare apare: a) in cazul dobanzii fixe; b) cand o investitie este supraevaluata; c) in cazul preturilor supraevaluate; 95.Veniturile din prime de asigurare provin din : a) din participantii de capi;(?); b) operatii de gestiune; c) din asigurari si reasigurari din valuta; 96.Gradul de acoperire prin asigurae este influentat de: a) numarul bunurilor asigurate; b) numarul bunurilor asigurabile; c)indiferent;

97.Durata medie de lichidare a daunelor unfluenteaza: a) valoarea despagubirilor; b) perioada de intrare in posesia despagubirilor; c) numarul daunelor solutionate; 98.Comisia de supraveghere a asigurarilor asigura: a) controlul activitatii asiguratorilor; b) respectarea normelor prudentiale specifice; c) autorizeaa asiguratorii; 99.Comisia de supraveghere a asigurarilor asigura: a) calitatea de administrator al Fondului de garantare; b) calitatea de administrator al Fondului de siguranta; c)ambele; 100.In cazul unei avarii particulare maritime, paguba se suporta de : a) vavlu( navlu?) b) de incarcatura; c) ambele; 101.Fransiza poate fi : a) simpla si nedeductibila; b) atinsa si deductibila; c) complexa si proportionala; 102.Riscurile asigurate pot fi: a) intimplatoare si incerte; b) viitoare si restranse; c) trecute si operabile; 103.Riscul de garantie inseamna: a) nerambursarea si neplata dobanzii;

b) nerambursarea creditului si plata dobanzii; c) reducerea valorii bunurilor garantate; 104.Asigurarile de personae pot fi: a) asigurarea de sanatate, permanenta a turistilor; b) asigurarea transportatorilor; c) asigurarea managerilor pentru cazuri de accidente; 105.Asigurarea navelor fluviale in conditii A presupune: a) pierderea totala a navei si cheltuieli de salvare; b) coleziunea totala cu alte nave ce necesita cheltuieli; c) pierderea totala si cheltuieli de instalatii portuare; 106.Asigurarea bovinelor si porcinelor se poate face : a) individual de la varsta de 3 luni; b) global de la varsta de 6 luni; c) individual si global indifferent de varsta si plata primei; 107.Marja de solvabilitate disponibila inseamna: a) totalitatea elementelor de active mai putin activele necorporale; b) totalitatea activelor mai putin datoriile exigibile si neachitate; c) totalitatea elementelor de active mai putin activele corporale; 108.Marja de solvabilitate disponibila cuprinde: a) capitalul subscris si varsat, rezultate financiare; b) capitalul subscris si varsat inclusive titlurile de valoare; c) creantele, rezervele si actiunile; 109.Riscul de lichiditate inseamna: a) incapacitatea de adaptare la oferta; b) asiguratorul nu poate face fata datoriilor neexigibile; c) neplata obligatiilor la termen;

110.Comisia de supraveghere a asigurarilor poate avea: a) calitatea de administrator al Fondului de garanatare; b) calitatea de administrator al Fondului de siguranta; c) managementul societatilor de asigurari; 111.Premisele asigurarii sunt: a) interesul si natura aleatorie a evenimentului; b) evaluarea si suportabilitatea financiara; c) prevenirea si compensarea pagubelor; 112.Asigurarea de raspundere civila presupune: a) existent riscului si a daunei pentru asigurat; b) orice accident de circulatie; c) raspunderea pentru cheltuielile din procesul civil; 113.Bunurile asigurate in timpul transportului maritime poarta denumirea de : a) prova; b) cargo; c) pupa; 114.Reasigurarea excedent de suma asigurata presupune: a) constituirea unui fond comun; b) principiul subscriptiei descendente si raspunderii individuale; c) plin de conservare; 115.Politele privind asigurarile de credite pot fi: a) cumparator; b) de tranzactie dupa durata acoperirii riscurilor; c) cifra de afaceri in functie de natura creditului; 116.In raporturile de garantare polita are dezavantajul fata de contractual de asigurare concretizat in : a) nu necesita timp pentru incasare;

b) necesita determinarea daunei si volumului ei; c) garantia este executata rapid in baza unei cereri scrise catre asigurator; 117.Riscul investitionale sunt: a) riscul cresterii costurilor de fabricatie si inflatiei; b) riscul de schimb valutar; c) riscul de lichiditate si de supraevaluare; 118.EXIMBANK , in vederea sprijinirii exporturilor romanesti, a constituit in numele si in contul statului: a) fondul de participare la licitatiile internationale; b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export; c) fondul pentru buna executare a contractelor externe; 119.Prin scrisoarea de garantie bancara de plata EXIMBANK isi asuma angajamentul : a) sa plateasca valoarea garantiei daca exportatorul nu poae prezenta o garantie de buna executie; b) garantarea platii taxelor vamale si rambursarea creditelor primate; c) pentru livrarea integral a cantitatilor de marfuri contractate; 120.Brokerul poate fi : a) actionar la societatea de asigurari; b) director la o astfel de societate; c) doar persoana care are studii superioare si vechimea necesara in functii financiar-bancare;