Demonstratia apartenentei unui text literar la genul liric/epic (plan cu caracter general) TITLUL: Opera „X” – opera

lirica IDEI DE DEZVOLTAT : I.1.Date sumare despre autor si opera (locul in literatura, temele abordate etc.); 2.Date despre opera in discutie(volumul din care face parte,data aparitiei,tema abordata etc.); II.3.Definitia operei lirice(dupa modalitatea exprimarii mesajului); 4.Enumerarea a doua,trei,patru caracteristici(in functie de cate se cer prin sugestiile care se dau la recomandarile de la sfarsitul enuntarii cerintei) :  exprimarea directa a ideilor, sentimentelor, starilor sufletesti;  eparitia autorului in ipostaza de eu liric;  Structurarea specifica a textului in versuri , grupate pe strofe (ceea ce da acestuia mu-zicalitate si expresivitate deosebita);  folosirea unor moduri de expunere spe-cifice(descrierea, monologul, confe-siunea lirica, dialogul imaginar etc.  expresivitatea deosebita, obtinuta printr-un limbaj sugestiv, bogat in figuri de stil (epitete,comparatii,personificari, metafore, hi-perbole,antiteze, enumeratii, repetitii, in-versiuni etc.). 5. Identificarea a doua sau mai multe din caracteristicile enumerate mai sus la textul dis- cutat si argumentarea lor TITLUL: Opera „Y” – opera epica IDEI DE DEZVOLTAT : I.1.Date sumare despre autor si opera (locul in literatura, teme abordate/preferate etc.); 2.Date despre opera in discutie (ca si la opera lirica); II.3.Definitia operei epice (dupa modalitatea exprimarii mesajului - idei, sentimente etc.); 4.Enumerarea a doua, trei, patru caracteristici (in functie de cerinta):  exprimarea indirecta a mesajului, prin intermediul actiunii si al personajelor;  aparitia autorului in ipostaza de narator , martor(naratiune la persoana aIII-a) sau de participant(naratiune la persoana I);  existenta unei actiuni la care participa un numar mai mare sau mai mic de personaje, in functie de specia careia ii apartine opera;  gradarea actiunii (subiectului) pe cinci momente importante (expozitiune, intriga, desfaturarea actiunii, punctul culminant, deznodamantul);  situarea actiunii in spatiu si timp;  folosirea unor moduri de expunere specifi-ce : naratiunea(preponderenta) impletita cu descrierea , cu dialogul, cu monologul; 5. Identificarea in opera discutata a

Formularea unei idei cu sens de  identificarea si comentarea concluzie prin care se arata ca opera unor procedee de expresivitate analizata. (spatiu si timp). folosirea unor formule specifice de legare a . caracteristice operi lirice. (prezentare sumara). atitudini.  identificarea si exemplificarea ideilor/ sentimentelor  identificarea eului liric prin exprimate (mesajul). stari discutiei dintre personaje/ sufletesti). pezenta marcilor lexico identificarea ipostazei de gramaticale specifice (prezenta verbelor si a pronumelor la narator a au-torului si a persoana I si a II-a singular si persoanei la care se face plural. ritm) si a rolului lor in prezentarea intamplarilor. voca-tive sau  identificarea ti prezentarea interjectii catre o persoana remomente-lor subiectului ala/imaginara.6. autocaracterizare…). imperative. prin ipostaza  identificarea si prezentarea de persoana care contempla si (caracteri-zarea sumara) a unui descrie un tablou din personaj. exprimarea mesajului poetic dialogul : reproducerea (idei.fata de ca-re isi exprima  identificarea cadrului actiunii sentimentele etc.prin exemple con-crete: doua sau mai multe din trasaturile enumerate si argumentarea lor prin  identificarea si numirea sentimentelor exprimate in mod exemple din textul dat: direct. exprimat si pentru crearea acemonologul: exprimarea starilor lei atmosfere subiective sufletesti ale personajului. adresarea directa prin nararea. natura. III. gan-duri. mijloc de caracterizare prin  identificarea si comentarea limbaj. descrierea : infatisarea semnifica-tiei unor figuri de stil cadrului actiu-nii. opera lirica. acestuia/acestora (naratiunea: rima. prezenta/absenta. a aspectului relevante pentru mesajul exterior al unui personaj. prin carac-teristicile care au : dinamizarea actiunii prin fost identificate si argumentate. este o folosirea frecventa a ver-belor. modului/modurilor de  identificarea structurii textului expunere folosit/folosite si a si a elementelor de functio-nalitatii versificatie(masura versului..  identificarea modului de  identificarea expunere folosit.

autorul acestei opere.6. infatiseaza. ca-podopera. oda etc. durerea. etc. opera literara. isi exprima dezaprobarea (dispretul. dragostea. aduce in prim-plan. . etc. infiereaza. poetul (scriitorul. comunica. intrebuintarea unor figuri de stil pntru a ca-racteriza personajele etc. personificarea.. scriitorul(auto-rul. povestes-te. creeaza impresia. admira. autorul anonim. infatiseaza. artistul etc. accentueaza. creeaza o imagine. sentimentul.) NOTA: Cuvintele scrise cu litere cursive pot fi folosite si cand ne referim la oprele lirice. exprima..) descrie. nuvela.) „Y”. snoava.. se dovedeste a fi o opera epica. doina. evidentiaza. urmeaza enuntarea ideii de baza a continutului (tema.) „Z”(se citeaza secventa de text care contine figura de stil identificata/selectata pentru interpretare) . creatorul. imnul. creatia litera-ra. prin intermediul etc. antipatia. istorioara.legenda. tristetea. pune in lumina. elogiaza. prezinta. enumeratia etc. aspectul etc.  Prin (cu ajutorul.tetul (comparatia. balada etc.FORMULE DE UTILIZAT:  In opera (poezia. fragmentul. poemul. povestitorul. compatimirea. amplifica. basmul. deoarece se refera la mesajul comunicat de opera literara. creatorul. creatia.. prin caracteristicile identificate si argumentate. preamareste. naratorul. poetul (scriitorul. prezinta. bi-ciuieste. senzatia. evoca. starea sufleteasca. ilustreaza etc. imaginea. creeaza. pastelul. admiratia etc. simpatia. scoate in relief. fabula.) relateaza. mila.) exprima (sugereaza potenteaza. repetitia. artistul. romanul poves-tirea.) epi. transmite. lauda. critica. subliniaza. au-torul. creatorul anonim etc. schita.Formularea unui enunt-concluzie prin care se arata ca opera analizata .autorul anonim. nareaza. ironizeaza. satirizeaza. aspectul general de viata la care se refera. FORMULE DE UTILIZAT:  In opera (textul.) „X” .) . scrierea. urmeaza ideea.) . glorifica. III. hiperbo-la. secventelor narative. in general. naratiunea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful