Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinul 1395 din 26 iulie 2006 (Ordinul

1395/2006)
privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea
Reglementarii tehnice "Normativ pentru
proiectarea, executarea, exploatarea,
dezafectarea si postutilizarea statiilor de
distributie a carburantilor la autovehicule",
indicativ NP 004-03
Publicat inMonitorul Oficial 680 din 8 august 2006 (M. Of. 680/2006)
LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de
autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.
In conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare,
in temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si
functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile
ulterioare,
avand in vedere Avizul nr. 3 din 6 iulie 2006, emis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta,
ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:
Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si
postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule", indicativ NP 004-03, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 si 34 bis din 13 ianuarie 2006, se modifica dupa cum
urmeaza:
1. Punctul 12 din tabelul 4.5 "Distante minime de siguranta intre obiectele din componenta statiilor de
distributie carburanti si constructiile, instalatiile si amenajarile vecine" va avea urmatorul cuprins:
DISTANTE MINIME DE SIGURANTA
intre obiectele din componenta statiilor de distributie carburanti si
constructiile, instalatiile si amenajarile vecine2)

Tabel 4.5*)
___________
*)Tabelul 4.5 este reprodus in facsimil.
+----+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
Distante minime de siguranta (m)
|
|
|
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
|
| Categoria de |
Depozite de carburanti
|
|
|
|Nr. | constructii, +----------+-----------------+-----------+-----------+
|
|
|crt.| instalatii si |Rezervoare| Rezervoare cu |Rezervoare |Rezervoare | Pompe
de | Chesonul |
|
|
amenajari
|subterane | pereti dubli
|supraterane|supraterane|
distributie |gurilor de |
|
|
|
| sub carosabil | acoperite |
|
|descarcare |
|
|
|
| cu capac etans1)|
|
|
|
|
+----+---------------+----------+-----------------+-----------+----------+------------+-----------+
| ..................................................................................
.............. |
+----+---------------+----------+-----------------+-----------+----------+------------+-----------+
|12. |Cladiri inalte,|
|
|
|
|
|
|
|
| foarte inalte | 20.00
|
15.00
|
25.00
|
30.00
|
20.00
|
18.00
|
|
| si cu sali
|
|
|
|
|
|
|
|
| aglomerate
|
|
|
|
|
|
|
+----+---------------+----------+-----------------+-----------+----------+------------+-----------+
| ..................................................................................
.............. |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.Punctele 14 si 15 si nota2) din tabelul 4.6 "Distante de siguranta, in metri, intre obiectele unei statii de
distributie carburanti (benzinarie) cu depozite subterane" vor avea urmatorul cuprins:
"DISTANTE DE SIGURANTA,
in metri, intre obiectele unei statii de distributie carburanti
(benzinarie) cu depozite subterane2)
Tabel 4.6*)
___________
*) Tabelul 4.6 este reprodus in facsimil.
+----+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+----+----+----+
|
|
OBIECTUL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 |
+----+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+----+----+----+

| ..................................................................................
.............. |
+----+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+----+----+----+
|
|Blocul gurilor de aerisire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|cu sistem recuperare vapori|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|14. +---------------------------+ N | N | N | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8
| 2 |
| N |
|
|Blocul gurilor de aerisire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15
| 3 |
| N |
|
| fara sistem recuperare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vapori
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+----+----+----+
|15. |Separatoare de hidrocarburi| N | N | N | N | N | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10
| N | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N |
|
+----+---------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+---+----+----+----+

) Distantele de siguranta intre obiectele statiei de distributie carburanti se masoara de la conturul


exterior al acestora. In cazul rezervoarelor de combustibil subterane si al separatoarelor de hidrocarburi,
distantele de siguranta se masoara de la conturul capacului gurii de vizitare a rezervorului sau
separatorului."
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucuresti, 26 iulie 2006.
Nr. 1.395.