Sunteți pe pagina 1din 3

IRURI.

PROGRESII Fisa 1
1. Primul termen al unui ir ( raia q=2, iar termenii , ) este 3. Primii 5 termeni formeaz o progresie geometric cu ,.formeaz o progresie aritmetic cu raia r=3. Aflai . , 2. Numrul 701 este termen al progresiei aritmetice: 1, 8, 15, 22, ... ? 3. Numrul 729 este termen al progresiei geometrice: 1, 3, 9, 27, ... ? 4. Determinai primul termen al progresiei aritmetice: 5. Determinai primul termen al progresiei geometrice: 6. ntr-o progresie aritmetic ( 7. ntr-o progresie aritmetic ( 8. ntr-o progresie geometric ( 9. ntr-o progresie geometric (( ) ) ) ) avem avem avem = 46 i = 7 i = 7 i , , , , 16, 19, 22, . , 40, 80, 160, . . . . . = 64. S se calculeze = 67. S se calculeze = 21. S se calculeze = 12 i

cu raia pozitiv avem

= 24. S se afle

10. Determinai numrul real x, tiind c numerele x, 2x+1 i 8 sunt n progresie aritmetic. 11. Determinai numrul real x, tiind c numerele 3x-1, x+5 i 7x+3 sunt n progresie aritmetic. 12. Determinai numrul real pozitiv x, tiind c numerele x, 3, x+8 sunt n progresie geometric. 13. Determinai numrul real negativ x, tiind c numerele 6, x + 2, 24 sunt n progresie geometric. 14. Calculai suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice , , 11, 14, 17, . 15. Calculai suma primilor 8 termeni ai progresiei geometrice , , 4, 8, 16, . 16. ntr-o progresie aritmetic suma primilor 8 termeni este 64, iar suma primilor 3 termeni este 17. S se afle primul termen al progresiei. 18. S se calculeze sumele: a) 3 + 5 + 7 + + 21; b) 1 + 11 + 21 + + 111; c) 11 + 22 + 33 + + 110; d) 2 + + ++ ; e) 37 + 38 + 39 + + 53; f) 23 + 25 + 27 + + 37; 19. S se rezolve ecuaiile: a) 1 + 2 + 3 + + x = 210; b) 1 + 3 + 5 + + x = 144;

Fisa nr.2
1.Fie (an)n un sir dat prin termenul general : a). an = 2n + 1; b). an = -3n + 1; c). an = 3n 7. Sa se demonstreze ca sirul (an)n* este o progresie aritmetica si sa se determine primul termen si ratia. 2. Sa se determine progresia aritmetica (an)n* stiind ca: a).{ b).{ c). { d). { e). { ( )
*

f). {

3. Sa se determine primul termen si ratia unei progresii aritmetice stiind ca: a). { d). { b). { . c). {

4). Fie (an)nN* o progresie aritmetica. Sa se arate ca sirul (bn)nN* al carui termen general este dat de formula: a) bn=2an b) bn=3 + an formeaza o progresie aritmetica.

5).Sa se demonstreze ca numerele : a). , ) ) )

nu pot fi termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice. 6).Sa se rezolve ecuatiile: a). 1+ 3 + 5 + + x = 100 b).2 + 5 + 8 ++ x = 155 c). x + (x + 1) + + (x + 30) = 620 7).Sa se determine progresia aritmetica cu proprietatea ca suma primilor n termeni ai sai este: a). Sn = 5n2 + 6n; b). Sn = n2 + n; c). Sn = 2n2 + n; d). Sn = 3n2 + 4n; 8).Daca a, b, c, d sint in progresie aritmetica, atunci:

a). a2 + b2 = b2 + d2 + (b d)(a + b + c + d); b). a3 + d3 = b3 + c3 + 3 (b d)(ab - cd). 9).Sa se arate ca daca a , b , c sint in progresie aritmetica , atunci: a). a2 + ab + b2 , a2 + ac + c2 , b2 + bc + c2 sint tot in progresie aritmetica; b). a2 bc , b2 ac , c2 ab sint tot in progresie aritmetica; c). a2(b + c) , b2(a + c) , c2(a + b) sint tot in progresie aritmetica; d). (a + 2b)(a + 2c)(b c) + (b + 2a)(b + 2c)(a c) = 0. 10). Daca numerele x2 yz , y2 xz , z2 xy sint in progresie aritmetica , atunci si numerele x , y , z sint in progresie aritmetica sau x + y + z = 0. 11). Daca numerele progresie aritmetica. , , sint in progresie aritmetica , atunci si numerele a2 , b2 , c2 sint in

12). Daca a2 + 2bc , b2 + 2ac , c2 + 2ab sint in progresie aritmetica , atunci si numerele sint in progresie aritmetica. 13. Daca numerele a2 , b2 , c2 sint in progresie aritmetica atunci si numerele progresie aritmetica. , ,

sint in