Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai Psihologie i tiinele educaiei Didactica tiinelor exacte tiinele educaiei Licen Modulul Didactic - Profesor de fizic

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Didactica fizicii 2.2 Titularul activitilor de curs Conf. Dr. Liliana Ciascai Lect. dr. C-tin Predescu 2.3 Titularul activitilor de seminar Conf. Dr. Liliana Ciascai Lect. dr. C-tin Predescu 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare ex

2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 84 3.8 Total ore pe semestru 175 3.9 Numrul de credite 5 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Psihologia educaiei; Pedagogie I i II 4.2 de competene Competene psiho-pedagogice 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Sal de curs cu tabl i videoproiector Sal de seminar cu tabl i videoproiector

2 28 ore 28 28 28 25 10

6. Competenele specifice acumulate


C1. analiza critic a curriculum-ului de fizic pentru ciclul gimnazial i liceal; C2. analiza i procesarea coninutului tiinific n vederea realizrii transpunerilor didactice care stau la baza activitilor tipice sau specifice - semnificative pentru familiarizarea elevilor cu gndirea, metodele i procesul cunoaterii tiinifice prin intermediul fizicii;

Competene profesionale Competene transversale

C3. proiectarea i implementarea strategiilor didactice care s determine antrenarea elevilor n activiti de nvare variate ca organizare a elevilor (frontale, n echip i independente) i ca metode utilizate (bazate pe problematizare, investigaie, modelare, rezolvare de probleme, proiect etc.); C4. organizarea progresului cognitiv al elevilor (investignd i utiliznd concepiile elevilor, anticipnd u-le dificultile i sprijinindu-i s le depeasc, valorificnd interesele i abilitile elevilor etc.); C5. analiza, adaptarea sau concepia materialelor i mijloacelor de nvmnt necesare; C6. practicarea evalurii de proces i de progres, utiliznd forme de evaluare, metode i instrumente adecvate; C7. elaborarea documentelor colare solicitate unui profesor de fizic; C8. munc n echip; C9. reflecia critic i metacognitiv realizat asupra propriei activiti de nvare; C10. organizarea i reglarea procesului de dezvoltare profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Achiziia cunotinelor i dezvoltarea competenelor din domeniul didacticii disciplinei de predare; Achiziia de ctre studeni a cunotinelor din domeniul didacticii fizicii; Dezvoltarea competenelor studenilor de analiz a curriculumului de fizic pentru gimnaziu i liceu; Exersarea competenelor studenilor de proiectare i planificarea a unitilor i activitilor de nvare la fizic. Dezvoltarea competenelor de evaluare, la nivel de proces i rezultate, a demersului de predare/nvare la fizic.

8. Coninuturi 8.1 Curs


C1. Curs introductiv (tematica, bibliografia i modul de evaluare a studenilor). C2. Programele colare de fizic de gimnaziu i liceu: concepie de realizare, structur, coninut. C3. Tipologia manualelor i auxiliarelor didactice de fizic. Grilele de evaluare a unui manual colar. C4. Cunoaterea tiinific vs. Cunoaterea colar la fizic.

Metode de predare Reflecia critic; Prelegere; Studiul de caz; Prelegerea; Dezbatere; Studiul de caz; Prelegere; Dezbatere; Organizatori grafici;

Observaii

Caracterizare general. C5. Obiectivele nvmntului fizicii n ciclul gimnazial. Competenele dezvoltate elevilor. C6. Coninutul tiinific studiat la fizic n ciclul gimnazial. Componente. Transpuneri didactice. C7. Concepiile/ideile naive din domeniul fizicii ale elevilor i studenilor. Identificarea i tratarea lor didactic. C8-C9. Strategii de instrure utilizate n leciile de fizic (problematizarea, modelarea, rezolvarea de probleme, Inquiry based learning, investigaia experimental) C10. Mijloacele de nvmnt i laboratorul de fizic. Dispozitive standardizate i artizanale. C11. Evaluarea i reglarea activitii de nvare la fizic. C12. Proiectarea i planificarea activitii didactice. Modele. C13. Sistematizarea coninutului studiat la fizic. Unitatea de nvare C14. Proiectarea activitilor extracurriculare

Prelegere; Dezbatere; Prelegere; Dezbatere;

Prelegere; Dezbatere; Reflecia critic Problematizarea Prelegere; Dezbatere; Prelegere; Dezbatere; demonstraia

Prelegere; Dezbatere; Demonstraia Prelegere; Dezbatere; Prelegere; Dezbatere; Studiu de caz. Prelegere; Dezbatere;

Prelegere.

Bibliografie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ASTOLFI, Jean-Pierre, DEVELAY, Michel, 1989, La didactique des sciences. Paris, PUF. BOREL, F., 2007, Comprendre la physique: QCM illustr. Paris: ditions Eyrolles. BISHOP, K., Denley, P., 2007, Learning Science teaching. Open University Press. CAILLE, A., 1995, L'enseignement des sciences de la nature au primare. Presses de lUniversit du Qubec CARIN, A. 1993, Teaching Science Through Discovery. Macmillan Publishing Company, USA. CIASCAI, L., 2000, Didactica fizicii, Bucureti, Corint. CIASCAI, L., SECARA, Rodica, 2001, Ghid de practic pedagogic. Un model pentru portofoliul studentului. Oradea, Editura Universitii din Oradea. CIASCAI, L., 2001, Introducere n didactica tiinelor. Didactica disciplinei tiine. Cluj-Napoca, Casa Crii de tiin. DORAN, R., CHAN, F., TAMIR, P., LENHART, C. 2002. Science Educators Guide to Laboratory Assessment, NSTA PRESS GEDGRAVE, I., 2009, Modern Teaching of Physics. Delhi : Global Media. Harrison, A.G., Treagust, D.F., 2000. A typology of school science models, International Journal of Science Education, 22, pp1011-1026. HALBAWACHS, F.s, 1974, La pense physique chez l'enfant et le savant. Neuchtel, Delachaux et Niestle. JOHSUA S., DUPIN, J. J., 1989. Rpresentation et modlisations: le dbat scientifique dans la classe et lapprentissage de la physique. Paris, Peter Lang JOHSUA S., DUPIN, J.J., 1993, Introduction la didactique des sciences et des mathmatiques. Paris, PUF JONNAERT, Ph., LAURIN, S. (coord.). 2001. Les didactiques des disciplines: un dbat contemporain. Presses de lUniversit du Qubec. LADJILI, T. La didactique des disciplines. http://pf-mh.uvt.rnu.tn/64/1/didactique-disciplines.pdf (descrcat n 21 iulie 2012) ROSS, K., LAKIN, L., CALLAGHAN, P. 2000. Teaching Secondary Science. Second Edition. Great Britain: David Fulton Publishers. ROBARDET, G., GUILLAUD, J. C., 1997. Elments de didactique des sciences physiques. De la rechrche la pratique: thories, modles, conceptions et raisonnement spontan, Presses Universitaires de France, Paris SAADI, M.J., 2004-2005. La didactique des sciences physique. ISEFC, Universite de Tunis.

20. TOUSSAINT, J. (coord), 1996. Didactique applique de la physique-chimie. Elments de formation pour lenseignement. Paris. Nathan. 21. VIENNOT, L., (coord.), 2002. Enseigner la physique. Bruxelles, De Boeck. 22. VIENNOT, L., (coord.), 2001. Reasonig in physics. The part of common sense. Kluwer Academic Publishers. 23. ***Livret stagiaires.(2006-2007). IUFM de GRENOBLE. 24. *** Livret tudiant(e)s. (2006-2007). IUFM de GRENOBLE. 25. *** Livret formatrices formateurs & personnels. (2006-2007). IUFM de GRENOBLE.

8.2 Seminar / laborator


S1. Testarea concepiilor studenilor din domeniul temei Reele electrice. S2. Critica coninutului unei programe colare de gimnaziu la alegere. S3. Analiza unui manual colar de fizic la alegere. S4. Identificarea raionamentelor care stau la baza transpunerilor didactice din manualele colare de gimnaziu. S5. Formularea operaional a obiectivelor unei lecii. S6. Exemplificarea etapelor studierii fenomenelor i proceselor fizice, legilor, mrimilor fizice etc. care stau la baza transpunerilor didactice de coninut. S7. Proiectarea strategiei de depire a unei concepii/idei naive. S8. Exemplificarea etapelor unui experiment, a etapelor construirii sau aplicrii unui model, a etapelor soluionrii unei probleme sau situaii-problem. Ghidarea nvrii. Utilizarea ntrebrilor n nvare. Observaia i experimentul. S10. Ilustrarea demersului utilizrii unui dispozitiv construit artizanal n lecia de fizic. S11. Elaborarea de instrumente de evaluare formativ i sumativ. S12. Proiectarea unei secvene dintr-o lecie. S13. Proiectarea unei secvene dintr-o unitate de nvare la alegerea studentului. S14. Realizarea activitilor extracurriculare.

Metode de predare Problematizarea; Ancheta scris. Studiul de caz; Dezbaterea. Studiul de caz; Dezbaterea. Modelarea (hri conceptuale si ali organizatori grafici); Dezbaterea. Exerciiul Dezbaterea; Exerciiul.

Observaii

Problematizarea; Studiul de caz. Demonstraia; Activiti practice.

Demonstraia; Activiti practice. Problematizarea; Studiul de caz. Munca individual; Discuie Munca n grup mic; Discuie. Proiectul. Dezbaterea rezultatelor.

Bibliografie
1. AILINCI, Margareta, RDULESCU, Liviu, 1972, Probleme-ntrebri de fizic pentru liceu. Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic (Biblioteca Facultii de Fizic) 2. CIASCAI, Liliana, 2000, Didactica fizicii, Bucureti, Corint (Biblioteca Facultii de Fizic) 3. CIASCAI, Liliana, SECARA, Rodica, 2001, Ghid de practic pedagogic. Un model pentru portofoliul studentului. Oradea, Editura Universitii din Oradea (Biblioteca Facultii de Fizic)

4. CIASCAI, Liliana, OPRE, Adrian, SECARA, Elisabeta, Rodica, 2003. Educarea creativitii elevilor. Seria: Laboratorul de buzunar. Volumul 1. Casa Crii de tiin (Biblioteca de Pedagogie / Biblioteca universitar Lucian Blaga) 5. CIASCAI, Liliana, 2004. Educarea creativitii elevilor. Seria: Laboratorul de buzunar. Volumul 2. Casa Crii de tiin (Biblioteca de Pedagogie / Biblioteca universitar Lucian Blaga)) 6. CIASCAI, Liliana, 2001, Introducere n didactica tiinelor. Didactica disciplinei tiine. Cluj-Napoca, Casa Crii de tiin, 88 pagini (Biblioteca de Pedagogie / Biblioteca universitar Lucian Blaga)) 7. GARABET, Mihaela, Elena, HUANU, Elena, VOICU, Anca, Elena, OET, Alexandru, 2001. Fizic, Biologie, Chimie pentru gimnaziu utiliznd Microsoft Office. Bucureti, ALL (Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 8. HUTTEN, Ernest, H., 1970, Ideile fundamentale ale fizicii. Bucureti, Editura Enciclopedic Romn (Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 9. MEC, CNC, 2001, Ghid metodologic pentru aplicarea programei de fizic. Clasele VI-VIII. Bucureti, S.C. Aramis Print s.r.l. (Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 10. MEC, CNC, 2001, Ghid metodologic. Aria curricular "Matematic i tiine ale naturii". Bucureti, S.C. Aramis Print s.r.l. (Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 11. MOISIL, George, C., 1981, Cui i-e fric de fizica modern? Bucureti, Editura Albatros(Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 12. NIESCU, Sorin, D., SPOIAL, Cezar, D., OET, Alexandru, 2001. Fizic pentru liceu utiliznd Microsoft Office. Bucureti, ALL (Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga) 13. PANAIOTU, Lidia, CHELU, Iulian i colab., 1972, Lucrri experimentale de fizic pentru liceu, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic (Biblioteca Facultii de fizic)

*** Programele colare de Fizic *** Manualele colare de fizic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei, prin centrarea pe practica profesional rspunde solicitrilor angajatorilor i asociaiilor profesionale. De asemenea, este n acord cu tematica disciplinelor similare din strintate.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare


calitatea rspunsurilor; - organizarea i coerena coninutului tiinific; - evidenierea dimensiunii aplicative a temei abordate

10.2 metode de evaluare


examen scris;

10.3 Pondere din nota final


60%

calitatea produselor de portofoliu solicitate

30% 10% din oficiu

10.6 Standard minim de performan Asimilarea de noiuni teoretice punctuale, dovedirea de abiliti practice, comportamente i atitudini dovedite n aplicaii similare celor dezvoltate la curs.

Data completrii 28.092012 Data avizrii n departament 4.10.2012.

Semntura titularului de curs Conf. Dr. Liliana Ciascai

Semntura titularului de seminar Conf. Dr. Liliana Ciascai

Semntura directorului de departament Conf. Dr. Liliana Ciascai

S-ar putea să vă placă și