P. 1
ORAŞUL TULCEA

ORAŞUL TULCEA

|Views: 20|Likes:
Published by dyanne4ever
Orasul Tulcea
Orasul Tulcea

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dyanne4ever on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

ORAŞUL TULCEA

• DENUMIREA ORAŞULUI TULCEA
Cea mai veche atestare documentară în care apare pentru prima dată numele de Tulcea (Tulça) apare într-un registru vamal otoman din anul 1506 în care este oraşul este menţionat ca „fiind un important centru în comerţul de tranzit“. Au circulat mai multe variante privind toponimia oraşului Tulcea. Elementul comun al tuturor variantelor este finalul cuvântului, „CEA“, terminaţie specific turcească (ca în cazul Isaccea). Dr. Aurel Stănică, specialist al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, spune că, în final, cea mai cunoscută variantă rămâne cea a lui Nicolae Iorga, conform căreia Tulcea ar însemna „dealul de cărămidă“. „Nu se poate spune, istoric vorbind, că această variantă poate rămâne în picioare. Noi am reuşit deja să coborâm data la care a existat prima atestare documentară, la 1506. Anul trecut, în septembrie, a mai fost descoperit un document care ar face referire la Tulça (citit Tulcea) în 1502. În urma discuţiilor cu specialişti în studiul limbii turce, aceste explicaţii, referitoare la cărămidă, nu au o susţinere reală. Mai este foarte mult de lucru la studiul istoriei din această perioadă“, spune Aurel Stănică. Variante vehiculate Cea mai cunoscută explicaţie ar avea ca sursă a denumirii „TUL“ (cărămidă) şi care s-ar referi, după unii, la îndeletnicirile locuitorilor (cărămidari). Profesorul Nicolae Ariton spune că cea mai întâlnită explicaţie a denumirii ar fi aceea că „TUL“ ar fi olanele folosite în acea perioadă pentru acoperişurile caselor. Mai există şi varianta că la baza numelui ar sta cuvântul tukla (ţiglă, cărămidă) şi traduc denumriea oraşului ca fiind localitatea cu case din cărămidă. Conform unui articol apărut în „Steaua Dobrogei“, sub semnătura lui Gheorghe Băisan, Omer Memnune, profesoară din Isaccea, spune că la baza numelui ar sta „tuglagi“ (se citeşte tulagi), loc unde se face cărămizi. D. Vultureanu credea că denumirea vine de la de la „doulgi“, care înseamnă adunătură (de neamuri, etnii), se arată în aceeaşi publicaţie. Unii cred că denumirea vine de la „dun“ (colină), justificat de realitatea geografică, iar alţii că „TUL“, termen de origine indoeuropeană sau celtică, înseamnă „deal“.

• ISTORIA ORAŞULUI TULCEA
Tulcea este resedinţa şi cel mai mare oraş al Judetului Tulcea. Este situată pe şapte coline din Dealurile Tulcei, pe o vatră populată continuu începand din perioada culturii Gumelnita (2900 - 2200 i.C.), continuând cu aşezarea greacă Aegyssus (secolul VIII i.C.), cu portul şi oraşul roman din secolele I - II d.C., cu oraşul numit Tulcea din vremea lui Mircea cel Bătrân. Sub stăpânirea otomană, oraşul decade, un reviriment înregistrandu-se o dată cu deschiderea canalului Sulina. Oraşul a fost atestat documentar în anul 1657. S-a aflat sub stăpânire otomană între anii 1420 si 1877. În perioada 1840 -1859, Tulcea a fost populată cu colonişti de origine germană, cunoscuţi ca germani dobrogeni. Majoritatea au părăsit localitatea în 1940, fiind stramutaţi cu forţa în Germania nazistă, sub lozinca Heim ins Reich (Acasa in Reich). Până la reforma administrativă din anul 1950 a fost resedinţa Judetului Tulcea (interbelic). După instaurarea regimului comunist în România, a devenit resedinţa unui raion din Regiunea Dobrogea. După cel de-al doilea razboi mondial, Tulcea se extinde şi se modernizează. În prezent, vatra oraşului atinge o suprafaţă de 115 kmp şi o populaţie de 91.875 locuitori (în anul 2002). Tulcea este un oraş industrial, modern, port pentru navele de pasageri, precum şi pentru cele care transporta produse industriale (mai ales materii prime) şi pentru navele de pescuit oceanic.

Stema Județului Tulcea

• POZIŢIA GEOGRAFICĂ
Orașul Tulcea se află la 30 de metri altitudine și la 292 kilometri față de București. Judetul Tulcea este situat în sud-estul României, în nordul Dobrogei, şi este traversat de paralela 45, la vest şi la nord fiind marginit de Dunăre şi la est de Marea Neagră Suprafata Judetului este de 8498 kmp (3,6% din Romania) din care 42,5% sunt reprezentate de teren agricol, 41,6% apă şi mlastini, 11,2 5 păduri. Resedinţa administrativă a Judetului este oraşul Tulcea, situat pe malul drept al Dunării, la mila 40 şi cu o populaţie de 97.417 locuitori (la data de 1 iulie 1996), cel mai important centru comercial al Judetului. Localitaţile pricipale sunt oraşele Macin, Babadag, Isaccea, Sulina şi comunele Niculitel, Mahmudia, Jurilovca, Cerna, Baia Judeţul Tulcea, ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, situată în extremitatea sud-estică a României, a cărui însemnătate vine din aşezarea lui la gurile Dunării şi ieşirea la mare. Paralela 450 latitudine nordică taie Judeţul Tulcea în partea centrală, iar meridianul 290 41' 24" longitudine vestică străbate oraşul Sulina, aflat la extremitatea estică a României. Înconjurat din trei părţi de apă, se învecinează la vest cu judeţele Brăila şi Galaţi, la nord cu Ucraina prin graniţa naturală Dunărea, la est cu Marea Neagră, având hotar terestru doar la sud, cu judeţul Constanţa. Suprafaţa judeţului este de 8499 km2, reprezentând 3,56% din suprafaţa ţării (238391 km2). Judeţul cuprinde 51 de unităţi administrativ-teritoriale, din care: municipiul Tulcea reşedinţa judeţului cu o populaţie de 90553 locuitori la 1 iulie 2010, (36,827% din populaţia stabilă a judeţului de 245899 locuitori la 1 iulie 2010), 4 oraşe şi 46 de comune. Datorită întinderilor de apă judeţul Tulcea are cea mai mică densitate, 28,93 locuitori / km2, de aproximativ trei ori mai mică decât cea naţională
. .

• RELIEF, VEGETAŢIE, FAUNĂ
Relieful municipiului este un promontoriu triasic al versantului nord-dobrogean, delimitat la nord de Dunăre, la est de Colnicul Hora, la vest de lacul Somova iar la sud de o linie ce coincide cu cumpăna dintre văile torenţiale care se îndreapta către Dunăre, brazdand oraşul şi văile orientate către sud.

Din suprafaţa totală a judeţului, 40,54% adică 3446 km2, este ocupată de cea mai nouă formă de relief, suprafaţa umedă constituită din Delta Dunării şi complexul lagunar Razim – Sinoe aflată la nord-estul judeţului, ce reprezintă prima zonă biogeografică, în continuă expansiune datorită depunerii continue a aluviunilor Dunării, aflată sub jurisdicţia Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Dunărea formează hotarul natural la vest si nord, fiind principala cale de transport în judeţ. În dreptul municipiului Tulcea, Dunărea se desparte în trei braţe: Chilia la nord, Sfântu Gheorghe la sud (braţe ce permit numai transportul fluvial) şi braţul Sulina la mijloc, care asigură transportul maritim până în porturile Galaţi pentru nave mai mari şi Brăila pentru nave mai mici. La sud de braţul Sfântu Gheorghe este laguna Razim care pătrunde adânc în judeţ şi care se continuă în judeţul Constanţa cu lacul Sinoe. O reţea de canale naturale şi artificiale, lacuri si bălţi, plauri si grinduri formează un ecosistem unic. Datorită numeroaselor specii de păsări, insecte, reptile şi circa 160 de specii de peşte, Delta Dunării a fost declarată în 1990, Rezervaţie a mediului înconjurător, ecologică şi a păsărilor, sub protecţia şi în patrimoniul UNESCO. Pădurile de sălcii de pe tot cuprinsul Deltei Dunării, pădurile de stejar din Deltă de pe grindurile Letea şi Caraorman, stuful, trestia, sunt resurse locale, unele protejate. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ce cuprinde şi partea din complexul lagunar ce se află în judeţul Constanţa, are o suprafaţă totală de 5800 km2. Relieful Judeţului cuprinde, de asemenea, Horstul Dobrogean a doua zonă biogeografică, rest al cutărilor hercinice, care se prezintă ca un platou tipic, aflat în nord-vestul şi sudul judeţului, ce determină existenţa a încă 3 zone biogeografice: zona de stepă, zona de pădure de stepă şi zona de pădure. Ceea ce a mai rămas din lanţul munţilor Hercinici este reprezentat de Munţii Măcinului aflaţi în nord-vestul judeţului, de înălţimea unor dealuri (culmea Pricopanului, 476 m), dar care datorită pantelor abrupte, sălbatice şi golaşe, au aspect de adevăraţi munţi. În acest platou apele sunt puţine de obicei râuri mici fără prea mare semnificaţie cum ar fi Teliţa sau Taiţa.

VEGETAŢIE Vegetaţia prezintă câteva diferenţieri teritoriale, legate de fondul general al climatului de stepă, de relieful deluros, de cel muntos al horstului dobrogean şi de întinsele suprafeţe acvatice şi de luncă. Zona stepei, desţelenită în proporţie de peste 95%, extinsă în părţile de E şi V ale judeţului, include numeroase tipuri de pajişti xerofile, diferenţiate în funcţie de speciile dominante, dintre care cele mai frecvente sunt păiuşul (Festuca valesiaca), peliniţa (Artemisia austriaca), bărboasa (Bothriochloa ischaemum), firuţa cu bulbi (Poa bulbosa), năgara (Stipa capillata) ş.a. Pajiştile de colilie şi năgară, care caracterizau odinioară vegetaţia de stepă, au dispărut aproape total. Silvostepa, defrişată pe aproximativ 85% din suprafaţă, este reprezentată prin pâlcuri şi rarişti de stejar pufos (Quercus pubescens) şi stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) ce alternează cu pajişti stepice. La altitudini medii (150-250m) pădurile scunde şi dese de stejar pufos (Quercus pubescens), cărpiniţă (Carpinus orientalis) şi mojdrean (Fraxinus ornus) formează etajul pădurilor submediteraneene, specific Dobrogei.Etajul pădurilor balcanice este caracteristic pentru altitudinile de peste 250 m, fiind alcătuit îndeosebi din păduri de gorun (Quercus petraea, Q.dalechampii, Q.polycarpa), în care sunt abundente teiul (Tilia tomentosa), jugastrul (Acer campestre) şi unele elemente termofile, precum cărpiniţa (Carpinus orientalis) şi mojdreanul (Fraxinus ornus). Local, pe valea Luncaviţei, apare şi fagul (Fagus sylvatica, Fagus taurica). În lunca şi Delta Dunării sunt caracteristice pădurile de plop ( Populus nigra, P. alba) şi salcie (Salix alba, S. fragilis), ce se dezvoltă pe grinduri. O zonă distinctă o formează grindurile Letea şi Caraorman din Delta fluviomaritimă, acoperite cu păduri compacte, numite de localnici "hasmacuri", în care predomină stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), frasinul pufos (Fraxinus pallisiae), plopul alb (Populus alba), în interiorul cărora se dezvoltă un strat dens de arbuşti şi numeroase plante agăţătoare (Periploca graeca, Vitis sylvestris, Humulus lupulus ş.a.). Pe dunele de nisip şi în depresiunile dintre acestea, ce alternează cu fâşiile de hasmacuri, vegetaţia arbustivă este reprezentată prin salcia târâtoare (Salix rosmarinifolia), cătina albă (Hippophaë rhamnoides), cătina roşie (Tamarix ramosissima) ş.a.

Tot în acest biotop, ca şi pe nisipurile litorale, se dezvoltă o vegetaţie arenicolă, alcătuită din elemente pontice şi submediteraneene (Convolvulus persicus, Carex colchica, Eryngium maritimum, Ephedra distachya, Alyssum borzeanum ş.a.). Stuful, care alcătuieşte şi formaţiuni plutitoare numite plaur, formează vegetaţia predominantă, caracteristică pentru peisajul Deltei Dunării, la care se adaugă cea acvatică, reprezentată îndeosebi prin nufărul alb (Nymphaea alba) şi cel galben (Nuphar lutea), foarfeca bălţii (Stratiotes aloides), cornaciul (Trapa natans) s.a. FAUNA foarte eterogenă, cuprinde mai multe categorii, respectiv: terestră, acvatică, semiacvatică. Speciile terestre sunt variate şi includ mamifere carnivore, omnivore şi ierbivore (şacalul, vulpea, pisica sălbatică, dihorul, jderul de copac, pârşul, mistreţul, căprioara ş.a.), rozătoare (iepurele de câmp, şoarecele dungat de stepă, popândăul, grivanul pitic ş.a.), reptile (şarpele de apă, şarpele de casă, şarpele rău, vipere, şopârle, guşteri ş.a.), păsări (răpitoare de zi şi de noapte, ciocănitori, codobaturi, prigorii, potârnichi, prepeliţe, specii de paseriforme ş.a.) şi numeroase specii de insecte. Prezenţa unor întinse suprafeţe acoperite de ape şi mai ales diversitatea habitatelor de zone umede ale Deltei Dunării, determină o abundenţă rar întâlnită de specii, respectiv cea mai mare parte a celor 325 de specii de păsări – majoritatea strict protejate, unele declarate monumente ale naturii (pelicani, egrete, călifari, lebede, etc.), precum şi numeroase specii de peşti (morun, nisetru, cegă, păstrugă, somn, ştiucă, crap, şalău, scrumbie, calcan ş.a.), câteva specii de mamifere (câine enot, bizam, şacal - pătrunse recent şi spontan în Dobrogea, nurcă, vidră, hermelină).

• POPULAŢIE (câţi se nasc, câţi mor anual)
Populaţia, la 1 iulie 2010, era de 245.899 persoane (0,92% din populaţia ţării), din care 122.019 persoane de sex masculin (49,60%) şi 123.880 persoane de sex feminin (50.40%). Populaţia urbană: 121.992 locuitori (49,3%); rurală: 124.707 locuitori (50,7%). Densitatea: 28,9 loc/km2.

Structura etnică a populaţiei (la recensământul din 18 martie 2002): 90% români, 6,4% ruşi-lipoveni, 0,5% ucraineni, 1,3 % turci, 0,9% rromi, 0,7% greci, 0,3% alte minorităţi etnice (maghiari, tătari, germani, bulgari ş.a.). Reşedinţa administrativă a judeţului este municipiul Tulcea, având o populaţie de 90.553 de persoane (la data de 1 iulie 2010), fiind cel mai important centru comercial al judeţului. In timp ce in marea majoritate a localitatilor rurale din judetul Tulcea sporul natural al populatiei este negativ, in municipiul Tulcea natalitatea a cunoscut, in ultimul an, o crestere de aproximativ 30%. Serviciul de Evidenta a Persoanelor Tulcea a dezvaluit ca in ultimele 12 luni in municipiul Tulcea s-au nascut peste 1.200 de pesoane si au murit aproape 700. Este cel mai ridicat spor natural inregistrat in ultimul deceniu. In cele mai multe sate din Delta nu s-au mai inregistrat nasteri de cativa ani, iar media de varsta a populatiei este de peste 65 de ani.

• ECONOMIA
Activitatea economica a orasului Tulcea este reprezentata in principal de industria metalurgica, de constructii, constructii de nave, industria prelucrarii materialelor de constructii, industria prelucrarii lemnului, industria textila (confectii si pielarie), industria alimentara (peste, carne, lactate, vin, legume, fructe). In economia locala, agricultura detine o mica parte. Pe de alta parte, sectoarele de pescuitul si industria prelucrarii pestelui detin un important rol datorita caracteristicilor speciale ale zonei si pozitiei geografice.

• PERSOANE IMPORTANTE (autor, scriitor, cântăreț)
1. Personalitati nascute la Tulcea: 2. Panait Cerna - scriitor; 3. Alexandru Ciucurencu - pictor; 4. Radu Gheorghe - actor; 5. Tora Vasilescu - actrita; 6. Grigore Moisil - matematician;

7. Virginia Mirea - actrita; 8. Crin Antonescu - parlamentar; 9. Traian Cosovei - scriitor; 10. Cezar Calenic - profesor; 11. Gheorghe Calciu-Dumitreasa - teolog; 12. Stefan Caraman - scriitor; 13. Georges Boulanger - violonist, compositor; 14. Mioara Avram - lingvist roman. 15. Costel Atanasof - interpret de muzică populară dobrogeană 16. Constantin Caloghera - medic chirurg, profesor universitar la UMF Timișoara, doctor docent, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România 17. Alexandra Canareica - solistă de muzică ușoară 18. Mihai Cristian Chirilov - critic de film 19. Ilie Danilov (cunoscut și sub pseudonimul literar Leo Divinial - didactic universitar, doctor în filologie, autor de cărți și lucrări științifice în domeniul lingvistic, prozator, dramaturg, ziarist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. 20. Ștefan Găvenea - artist plastic 21. Georgeta Nichifor - interpretă de muzică populară dobrogeană 22. Elena Platică - interpretă de muzică populară dobrogeană 23. Mirela Roznoveanu - critic literar, eseist, romancier, poet, jurnalist, redactor de reviste, cercetător 24. Claudia Suhov - antreprenor, pedagog și carte pentru copii publisher 25. Lili Sandu - solistă de muzică pop și actriță

• OBIECTIVE TURISTICE
Tulcea,ca oricare oras, are obiective istorice si turistice. Judetul Tucea este prin excelenta o zona turistica. Frumusetea si diversitatea peisajului, bogatia si varietatea vestigiilor arheologice si a monumentelor istorice dau unicitate judetului. Pe langa frumusetile Deltei Dunarii, aveti posibilitatea vizitarii numeroaselor obiective istorice din judetul Tulcea. • • Cetatea Argamum (Orgame) - cetate Greco-romana, aflata la Jurilovca, datând din secolul V î.Hr. Cetatea Halmyris- în comuna Murighiol - Vechea cetate Halmyris este situata în nord-estul Dobrogei. Istoricul latin Flavius Arrianus din secolul al II-lea inaintea erei noastre, in vestita sa lucrare "Anabassis Alexandri (Expeditia lui Alexandru) arata ca dintr-un brat al Dunarii, inainte de varsarea ei in Marea Nagra, se formeaza un lac numit HALMARIS. • Cetatea Histria- Pe malul lacului Sinoe, in partea nordica a actualei peninsule Istria, s-a ridicat in urma cu peste doua mii sase sute de ani vestitul oras Histria, intemeiat de navigatorii si negustorii greci, care s-au asezat in ospitalierul golf de odinioara, cu scopul de a face comert cu bastinasii geto-daci. • Cetatea romano-bizantina Dinogetia - asezare civila în comuna Jijila Geamia Ali-Gaza-Pasa - situat în orasul Babadag, judetul Tulcea si construita în anul 1522, pastreaza intacte arhitectura si dotarile acelor ani. Piese unice prin vechimea si maiestria executiei lor se pot vedea atât aici, cât si la Casa Panaghia. Se poate vizita si mormântul generalului, ctitor al acestui lacas de cult musulman, amplasat în curtea geamiei. Minaretul are 23 metri inaltime. • • • • Cetatea romana Noviodunum - asezare getica si romana lânga orasul Isaccea Cetatea romana Arrubium - în orasul Macin Cetatea romana Beroe - aflata lânga punctul "Piatra Frecatei", în comuna Ostrov Fortificatia romana de la Babadag - datând din secolul III-IV d.Hr. Cetatea romana de la Enisala - fosta fortificatie romana (si cetate medievala), datând din secolul III î.Hr., unde se gasesc cele mai mari necropole getice din tara.

Manastirea Cocosu - a luat fiinta pe raza comunei Niculitel in anul 1833, pe locul unde in a doua jumatate a secolului al XVII-lea exista un schit de sihastrii. Denumirea si-a luat-o de la "Dealul Cocosului", din apropiere.

Mânastirea Celic-Dere - situata la cca 3 km de satul Telita, pe valea paraului Celic, de la care si-a luat si numele (numele turcesc Celic Dere înseamna "parau de otel", pentru ca aici s-au gasit arme din epoci îndepartate). Asezamantul a fost înfiintat între anii 1841-1844 de niste calugari romani si rusi.

Mânastirea Saon Acest sfant asezamant a luat fiinta sub stapanirea otomana in anul 1846, prin plecarea unor calugari de la Manastirea Celic-Dere. Cei veniti la Saon au ridicat aici din chirpici cateva chilii si un Paraclis ca metoc al Manastirii Celic-Dere.

Muzeul Farul Vechi (genovez) - Sulina, ce cuprinde o expozitie documentara privind activitatera Comisiunii Europene a Dunarii. alte obiective : localitatile Bestepe, Nufaru, Niculitel

• •

Muzeul de Istorie si Arheologie – este situat in Parcul Monumentul lndependentei, orasul Tulcea, judetul Tulcea; Muzeul de Etnografie si Arta Populara – este situat pe Strada 9 Mai, nr. 2, orasul Tulcea, judetul Tulcea

DELTA DUNĂRII

MĂNĂSTIREA COCOŞU

CETATEA DE LA ENISALA

CETATEA ROMÂNĂ BEROE

MĂNĂSTIREA CELIC DERE

CETATEA ARRUBIUM

STATUIA PICTORULUI CONSTANTIN GAVENEA

MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE

MUZEUL DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->