Sunteți pe pagina 1din 37

GHID INTRODUCTIV

Seria Informatic Social


ISSN 1584-4048

GABRIELA GROSSECK INTERNET istoric, evolu ie, perspective


Social Laborator de Informatic Universitatea de Vest din Timi oara Facultatea de Sociologie i Psihologie

Istoria Internetului este o lectur fascinant , plin de paradoxuri, originile sale putnd explica pe deplin configura ia sa actual . Ca n orice domeniu, n care inova ia joac un rol deosebit, n Internet, exist etape precursoare, acumul ri anterioare mai importante sau mai pu in importante. Luat n ansamblu, Internetul este o oper colectiv . n dezvoltarea sa s-au implicat de-a lungul timpului multe colective de cercet tori, dar i speciali ti individuali, chiar amatori, fiecare cu partea lui de realiz ri, ncerc ri, experien e reu ite sau nereu ite. Toate ns cu influen e asupra dezvolt rii a ceea ce n primii ani ai tehnicii de calcul nu i se stabilise numele i locul n sfera tehnologic , dar ast zi este un nume comun: Internet. Dezvoltarea tehnologic a Internetului este marcat de o serie de momente de referin , re inute de memoria colectiv . Suntem convin i c o trecere n revist a unora din acestea nu poate fi exhaustiv , dar poate da o imagine a ceea ce a nsemnat un parcurs uluitor de la primele transmisiuni de date la nceputul celui de al doilea r zboi mondial la ceea ce este ast zi Internetul.

LABORATOR DE INFORMATIC SOCIAL Facultatea de Sociologie i Psihologie Universitatea de Vest din Timi oara S li 027, 028, 029, tel: 0256-494068/int.266 e-mail: labinfofsp@socio.uvt.ro http://www.socio.uvt.ro/Sociologie/LaboratorInformaticaSociala/labinfo.html

INTERNETUL istoric, evolu ie, perspective


Cel mai mare eveniment tehnologic i social n acela i timp [DR G NESCU, 2003], Internetul este cea mai mare re ea de re ele de calculatoare din lume, un spa iu public materializat prin punerea gratuit la dispozi ia utilizatorilor a numeroase servicii i produse. Internetul a devenit o obi nuin a zilelor noastre, fiind folosit foarte des i n diferite mprejur ri: utilizatorul poate g si r spuns la orice ntrebare pe care i-o pune, poate trimite mesaje oriunde n lume aproape instantaneu, poate transfera documente cu informa ii din orice domeniu de activitate, poate rezerva locuri pentru hotel, avion, poate efectua cump r turi, asculta ultimele nout i n materie de muzic , vizita galerii de art , citi c r i publicate" electronic, conversa on-line cu orice alt utilizator conectat, afla ultimele tiri ale agen iilor de pres etc. Istoria Internetului este o lectur fascinant , plin de paradoxuri, originile sale putnd explica pe deplin configura ia sa actual . Ca n orice domeniu, n care inova ia joac un rol deosebit, n Internet, exist etape precursoare, acumul ri anterioare mai importante sau mai pu in importante. Luat n ansamblu, Internetul este o oper colectiv . n dezvoltarea sa s-au implicat de-a lungul timpului multe colective de cercet tori, dar i speciali ti individuali, chiar amatori, fiecare cu partea lui de realiz ri, ncerc ri, experien e reu ite sau nereu ite. Toate ns cu influen e asupra dezvolt rii a ceea ce n primii ani ai tehnicii de calcul nu i se stabilise numele i locul n sfera tehnologic , dar ast zi este un nume comun: Internet. Dezvoltarea tehnologic a Internetului este marcat de o serie de momente de referin , re inute de memoria colectiv . Suntem convin i c o trecere n revist a unora din acestea nu poate fi exhaustiv , dar poate da o imagine a ceea ce a nsemnat un parcurs uluitor de la primele transmisiuni de date la nceputul celui de al doilea r zboi mondial la ceea ce este ast zi Internetul. n cele ce urmeaz vom prezenta o istorie scurt i incomplet , pentru cei interesa i Web-ul punnd la dispozi ie site-uri cu informa ii excelente. Pentru ntreaga cronologie i evolu ie a Internetului se pot consulta, de exemplu, urm toarele site-uri sau cele indicate pe parcursul materialului: Internet Society (ISOC) All About The Internet: History of the Internet An Atlas of Cyberspace History of the Internetv zut de Microsoft History of Internet v zut din Silicon Valley Hobbes' Internet Timeline STERLING, Bruce, Short History of the Internet sau http://www.forthnet.gr/forthnet/isoc/short.history.of.internet A Brief History of the Internet History of the Internet Who is the father of the Internet? HARDY, Ian, The Evolution of ARPANET email, History Thesis, UC Berkeley HAUBEN, Ronda Michael, The Netizens and the Wonderful World of the Net Pe lng aceste site-uri, c r ile i revistele de specialitate precum i mass-media abund n istoria Internetului i n noile facilit i pe care le ofer .

nceputuri i evolu ie

1957: Sputnik, ARPA De i cariera Internetului a nceput efectiv doar cu zece ani n urm , originile sale merg napoi c tre proiectele militare ale SUA din anii 60, perioada de vrf a R zboiului Rece, ca urmare a ocului lans rii n 1957, pe orbita P mntului, a primului satelit artificial (Sputnik) de c tre URSS.

Figura nr. 1 Lansarea satelitului Sputnik n 1957 - stnga; plasarea pe orbit - dreapta

Figura nr. 2 Consol SAGE1

Primele cercet ri s-au f cut, cum se ntmpl adesea n informatic , n cadrul Departamentului Ap r rii al SUA - DoD (Department of Defense), care a nfiin at ARPA Agen ia pentru proiecte de cercetare avansat (Advanced Research Projects Agency) pentru promovarea i dezvoltarea tehnologiilor avansate n domeniul militar. Pre edintele Kennedy i-a dat mn liber pentru cercetare, ceea ce o f cea s fie mai independent dect majoritatea institutelor de cercetare ce colaborau cu armata. Str mo ul re elei Internet este re eaua american de ap rare antiaerian SAGE, un proiect total necunoscut publicului, fiind clasificat drept secret militar.

ANII 60
1961: Paul BARAN. Paul Baran, programator n cadrul companiei RAND din Statele Unite, a fost primul care s-a gndit c am putea acoperi mica noastr planet cu o re ea de transmisii de date, ca urmare a cererii for elor aeriene americane de a ntocmi un studiu cu privire la posibilitatea men inerii comenzilor i controlului asupra rachetelor intercontinentale n cazul unui atac nuclear din partea URSS. nc din 1962 el a nceput s publice o serie de rapoarte pentru Rand Corporation descriind o re ea informatic decentralizat , astfel nct orice ora american ar fi fost atacat armata s poat declan a un contraatac nuclear. Raportul final f cut de Baran descria cteva posibilit i pentru atingerea acestui obiectiv iar, n final, acesta a f cut o propunere concret : o re ea prin care se puteau schimba pachete de date. El a trebuit ns s mai a tepte nc cinci ani pentru ca s atrag n sfr it aten ia americanilor n drept s ia decizii. 1962: comutarea pachetelor de date. n acela i timp, n Anglia, Donald Davies, de la National Physical Laboratory, introduce termenul de pachet switching (comutare de pachete) pentru tehnologia diviz rii unui mesaj n pachete de date de lungime standard, transmise printr-o re ea de calculatoare. Primul articol despre pachetele interschimbabile a fost scris ns n 1961 de Leonard Kleinrock de la MIT, iar prima carte despre acela i subiect n 1964. Pachetele interschimbabile con ineau etichete care indicau originea i destina ia informa iei precum i calea de transmitere a acestor pachete de la un computer la altul pn la computerul destina ie. Dac pachetul se pierdea n acest proces de schimb, mesajul putea fi retransmis de c tre surs . The GALATIC NETWORK. Totul a nceput, deci, ntr-un laborator militar secret, undeva n SUA. DoD a v zut calculatorul, care era nc o curiozitate de laborator, ca fiind poten ial important pentru comanda i controlul militar. DARPA (D de la Defence a fost ad ugat n 1972), condus n vremea aceea de c tre John Licklider, un psiholog considerat prima autoritate n psihoacustic , consacra o parte din buget unei re ele experimentale: The Galatic Network, v zut ca un grup de calculatoare interconectate la nivel global prin care fiecare va putea accesa rapid date i programe din orice loca ie. Conceptul era, n mare, foarte asem n tor cu Internetul de azi.

Figura nr. 3 Paul BARAN

Figura nr. 4 Donald DAVIES

Figura nr. 5 John LICKLIDER

Marea majoritate a imaginilor sunt preluate de la www.livinginternet.com

Figura nr. 6 Lawrence ROBERTS

1965: ARPANET. Urm torul pas important a fost conectarea a dou calculatoare, f r comutare de pachete, pe o linie telefonic dedicat de 1200 bps de c tre Lawrence G. Roberts i Thomas Merrill: TX-2 de la Lincoln Laboratory MIT i AN/FSQ-32 de la System Development Corporation (Santa Monica, California). A treia component sose te curnd, un DEC de la ARPA. Prima re ea de calculatoare a luat fiin . Acest trio va func iona doi ani nainte ca IPTO (Information Processing Techniques Office Biroul Tehnicilor de Procesare a Informa iei), o alt ramur a DoD, s nceap proiectul s u ARPANET: de la computerele aflate n re ea se cerea doar un minimum de informa ii, oricnd transmisia de date ntlnea un obstacol sau una dintre adrese era de neg sit, se g sea o alt cale c tre adresa c utat .

Figura nr. 7 Laboratorul Lincoln din cadrul MIT

1968-1969: INTERNET. Sfr itul anului 1968 i nceputul lui 1969 marcheaz debutul practic al Internetului2. n 1968, National Physical Laboratory din Marea Britanie realizeaz i testeaz prima re ea construit dup principiile lui Baran. La scurt timp, ARPA din cadrul Pentagonului decide realizarea unei re ele mai mari. n toamna lui 1969 la Universitatea din Los Angeles California (UCLA) se realizeaz primul nod al acestei re ele, iar pn n decembrie mai apar nc trei. Internet-ul a nceput astfel ca o re ea de patru computere ntre UCLA (2 septembrie), Institutul de Cercetare din Stanford (SRI) 1 octombrie, Universitatea din Santa Barbara (USB) 1 noiembrie i Universitatea din Utah (UTAH) decembrie.

Figura nr. 8 Diagrama primului calculator gazd la o conexiune IMP Interface Message Processors (stnga); Diagrama primelor patru noduri ARPANet (dreapta)
2

De fapt, data de na tere a Internetului este oarecum discutabil . Unii autori consider anul 1969 i momentul cnd au fost conectate cele 4 calculatoare la ARPANET. Al i autori, printre care i Tim Berners-Lee, consider ca dat de na tere a Internetului momentul desp r irii p r ii academice de cercet rile militare. n sfr it, al ii sunt de p rere c Internetul apare doar n 1982, cnd este folosit prima oar acest nume i cnd Bob Kahn, Vint Cerf i al ii definesc i implementeaz protocolul TCP/IP - considerat limbajul de comunica ie al Internetului.

Suntem n 1969 cnd re eaua ARPANET este n sfr it constituit . Este un succes. Mai multe alte calculatoare sunt legate la re ea, ndeosebi n universit i, institu ii militare i guvernamentale. Cele patru noduri puteau transmite informa ii ntre ele prin intermediul unor linii dedicate i chiar puteau fi programate de la distan . Pn n 1972, cnd va avea loc prima demonstra ie public a re elei la Conferin a Interna ional de Computere i Telecomunica ii (International Conference on Computer Communications), ARPANET va ajunge la 35 de noduri, principalul trafic al re elei constnd n tiri i mesaje personale. Paralel cu cercet rile cuplului DARPA/IPTO, compania BBN (Bolt Beranek&Newman) este ns rcinat cu realizarea fizic a acestei re ele. n sfr it, un grup de studen i vor ajuta la BBN pentru crearea diferitelor protocoale adaptate sistemelor de operare ale calculatoarelor care formau re eaua. n timpul unei reuniuni ntre ace ti studen i i tehnicienii de la BBN, a fost creat de c tre Steve Crocker RFC (Request for Comment), primul document oficial al viitorului Internet.
Figura nr. 9 Steve CROCKER

Primele pachete au fost trimise de c tre Charley Kline de la UCLA cnd ncerca s se conecteze la SRI. ncercarea s-a soldat cu c derea sistemului la introducerea literei G din LOGIN. Iat cum prof. Kleinrock i aminte te prima comunicare (29 octombrie): Am stabilit o leg tur telefonic ntre noi i b ie ii de la SRI [...] Am tastat litera L i am ntrebat la telefon: - A i v zut L-ul? - Da, am v zut L-ul, a venit r spunsul. - Am tastat litera O i am ntrebat: A i v zut O-ul? - Da, am v zut O-ul. Apoi am tastat litera G i sistemul a c zut."

Figura nr. 10 L. KLEINROCK i primul nod ARPANET

De remarcat cum n jurul proiectului ARPANET s-a creat o anumit cultur organiza ional prin activit i descentralizate i informale, cu decizii tehnice luate prin consens, re eaua fiind ea ns i cel mai bun spa iu de ntlnire a speciali tilor.

ANII 70
1971: po ta electronic . Anul 1971 cunoa te o realizare major i anume crearea primului program de po t electronic de c tre Ray Tomlinson, programator la compania BBN. Un an mai trziu, Larry Roberts, cercet tor la MIT, a scris primul s u utilitar de management al po tei electronice pentru a lista, citi selectiv, nregistra, expedia i r spunde la mesaje. Introducerea e-mailului n sistemul ARPANET a produs, remarc anali tii rela iei dintre tehnologie i societate, o schimbare radical n identitatea i scopurile Arpanet-ului. n rapoartele programului ARPANET ale timpului se arat c de i a ap rut neplanificat, neanticipat i, n cea mai mare m sur nesprijinit, po ta electronic a schimbat complet colaborarea dintre cercet torii care utilizau re eaua, ajungnd s eclipseze n volumul traficului toate celelalte aplica ii disponibile.

Figura nr. 11 Ray TOMLINSON

(sursa http://www.cybergeography.org/atlas/arpanet3.gif)
1972: Cyclades. Louis Pouzin conduce eforturile Fran ei pentru propria re ea CYCLADES3. 1973: Ethernet. Anul 1973 este unul al realiz rilor deosebite. Are loc prima conexiune interna ional la ARPANET: University College of London (Anglia) via NORSAR4 (Norvegia). Robert M. Metcalf, student la Harvard, n dizerta ia sa Packet Networks dezvolt tehnologia Ethernet care permite transferul de date pe cablu coaxial. Ini ial, lucrarea a fost respins deoarece nu era suficient de analitic . Abia dup ce a mai ad ugat cteva ecua ii a fost acceptat ca o realizare crucial pentru domeniul re elelor. Prima re ea Ethernet s-a numit Alto Aloha System. n acela i an ia na tere SATNET, re eaua care leag SUA de Europa. Num rul utilizatorilor de ARPANET este estimat la 2000. Din studiile ARPA reiese c 75% din traficul pe re ea era compus de po ta electronic .

Figura nr. 12 Re eaua ARPANET n 1971

Figura nr. 13 Bob METCALF

1974: TCP. Standardul original pe care se bazau comunica iile re elei ARPA s-a numit NCP (Network Control Protocol). ns , pe m sur ce anii au trecut, iar tehnica a avansat, Vincent Cerf de la Stanford University mpreun cu Bob Kahn de la ARPA au nlocuit n 1974 NCP cu TCP (Transmission Control Protocol), care este i acum baza Internetului. TCP face posibil ca modele diferite de computere, de exemplu IBM compatibile sau Mac-uri, folosind sisteme diferite de operare, cum ar fi UNIX, Windows, MacOS etc. s se n eleag unele cu altele. Mai mult, TCP a fost folosit pentru a lega ntre ele calculatoare care nu f ceau parte din ARPANET. n acest fel, Internetul era i este cu adev rat o platform independent .
3

Am nunte despre istoria Internetului n Fran a se g sesc la http://www.cs.utexas.edu/users/chris/think/Cyclades/index.shtml 4 NORSAR este o funda ie independent de cercetare, specializat n solu ii comerciale de software i activit i de cercetare n geofizic i seismologie.

Vinton CERF

Robert KAHN

Figura nr. 14 Inventatorii protocolului TCP/IP

La 20 februarie 2001, Academia Na ional de Inginerie din SUA a decernat premiul Charles Stark Draper, cel mai important premiu pentru inginerie din SUA, lui Vinton Cerf, Robert Kahn, Leonard Kleinrock i Lawrence Roberts pentru eforturile lor individuale n dezvoltarea Internetului. Al i pa i majori n crearea Internetului a a cum l cunoa tem azi, au fost evolu ia Telnet i FTP (File Transfer Protocol). Primul a facilitat accesul la distan , f cnd mai u oar conectarea la un calculator ndep rtat, n timp ce FTP a standardizat transferul de fi iere ntre computerele conectate. 1975: Telenet. Lawrence Roberts p r se te ARPA pentru a deveni pre edintele Telenet, prima companie comercial oferind servicii de re ea n apte ora e din SUA. ARPANet intr astfel ntr-o nou etap , aceea a utilizatorilor care aveau s -l transforme. Pe 26 martie 1976 regina Elizabeth II a Marii Britanii trimite primul e-mail. 1978:TCP/IP. n 1978 Vint Cerf, Jon Postel i Danny Cohen propun, pentru o mai mare eficien , separarea protocolului de utilizare a re elei n dou p r i: un protocol TCP care ordoneaz pachetele de date n vederea unor leg turi fiabile ntre perechi de gazde i un protocol IP care transmite pachetele individuale ntre calculatoare. Astfel protocolul TCP asigur partea de transport a informa iei sub form de pachete de date sau datagrame, f cnd n a a fel nct s ajung la destina ie. Pentru fiecare pachet de date transmis n re ea se prime te o confirmare de primire iar dac aceasta nu este primit pachetul este retransmis. Protocolul IP se ocup de transportul datelor de la surs la destina ie prin reasamblarea pachetelor de date, fiecare calculator din re ea avnd o adres unic prin care poate fi identificat (aceast adres se mai nume te i adres IP i este alc tuit dintr-o serie de patru numere desp r ite prin puncte. De exemplu, o adres pentru un calculator din Internet ar putea fi 192.120.158.68).

Figura nr. 15 Jon POSTEL

1979: USENET. Un tn r absolvent al Universit ii North Carolina, Steve Bellovin, mpreun cu programatorii Tom Truscott i Jim Ellis dezvolt USENET prima re ea descentralizat dedicat n exclusivitate tirilor. n paralel Richard Bartle i Roy Trubshaw de la Universitatea din Essex (Marea Britanie) creeaz primul MUD. Pe 12 aprilie 1979 Kevin MacKenzie sugereaz introducerea n mesajele po tale a unor simboluri pentru exprimarea st rilor suflete ti. De i blamate de mul i la acea vreme, emoticoanele au nceput s fie folosite pe scar larg de-abia din 19 septembrie 1982, odat cu propunerea lansat de Steve Fahlman de utilizare a simbolurilor :-) i :-( pentru zmbet/surs i, respectiv, ntristare/indispozi ie. Practic, la sfr itul anilor 60 i nceputul anilor 70, cnd Internetul num ra n jur de 50 de computere, s-au dezvoltat primele dintre programele, folosit nc i azi pentru transferul informa iilor: File Transfer Protocol pentru trimiterea i reg sirea fi ierelor;

Telnet pentru accesarea i folosirea bazelor de date, a bibliotecilor i a cataloagelor din toat lumea; e-mail pentru trimiterea mesajelor personale.

ANII 80
La nceputul anilor 80 intervine o a doua criz de cre tere a ARPANET, care ncepea s se numeasc deja mai simplu INTERNET. Universit ile constituante au trecut progresiv de la marile ordinatoare func ionnd n time-sharing (partajarea timpului de acces la procesor) la sta ii de lucru mai recente. Cei mai mul i utilizau UNIX BSD, un sistem de operare dezvoltat de c tre Universitatea Berkeley din California. Re eaua nu a fost constituit numai din cteva calculatoare mari ci i, n egal m sur , din mii de sta ii UNIX individuale. n realitate, una singur din aceste noi sta ii era capabil s furnizeze mai multe informa ii dect un ordinator uria al anilor 70 care constituiau originea re elei. Infrastructura nu mai era la n l ime. Ajungem astfel la unul dintre momentele cheie ale acestei istorii.

Figura nr. 16 Re eaua ARPANET n 1980 (sursa http://www.cybergeography.org/atlas/arpanet4.gif)

n 1981 similar cu USENET ia fiin re eaua BITNET (Because Its Time Network) care conecteaz mainframe-urile IBM din mediul educa ional pentru a oferi servicii de po t electronic , n special liste de discu ii. n acela i timp France Telecom dezvolt Minitel n ntreaga Fran . 1982: Versiunea TCP/IP devine standard reflectnd ideile i interesele comunit ii interna ionale de speciali ti n re ele. Se vehiculeaz prima defini ie a internet specificnd un set de re ele conectate, n special cele care utilizeaz protocolul TCP/IP. Valul noului mod de comunicare p trunde mai greu n Europa acelor ani. Europenii se dovedesc mai rezerva i vis--vis de acest gen de re ea, mult timp guvernele considernd Internetul ca un gadget universitar american. Francezii, credincio i Minitel-ului, aflat n plin evolu ie n acea perioad , se arat oarecum dezinteresa i, celelalte ri vest-europene nu iau nici ele n serios inten ia americanilor de a dezvolta re eaua Arpanet. Ce s mai spunem de rile din Est care nici nu intr n discu ie, cunoscut fiind c aceast parte a Europei era nc sub restric iile regimului comunist. Cu toate acestea, n 1982, a fost creat EUnet (European UNIX Network) care punea la dispozi ie servicii USENET i e-mail. rile cuprinse de la nceput n EUnet au fost: Olanda, Danemarca, Suedia i Marea Britanie. 1983: Milnet i ARPAnet. Anul 1984 pare s fie un an decisiv pentru Internet. Cre terea considerabil a ARPANET-ului accentueaz complexitatea administr rii sale, iar re eaua se scindeaz n

dou : MILNET, rezervat intereselor militare i o nou ARPANET civil . Arpanetul era un sistem de calculatoare i terminale interconectate. Internetul era un sistem de re ele interconectate. n decurs de zece ani practic s-a produs transformarea ARPANET n INTERNET. A urmat etapa comercializ rii, care a dus la expansiunea mondial a acestuia. 1984: DNS. Universitatea din Wisconsin creaz Domain Name System DNS. Acesta permitea pachetelor s fie direc ionate c tre un nume de domeniu, utilizatorii putnd astfel s acceseze mult mai u or serverele din re ele. DNS pune la dispozi ia de in torilor de adrese combina ii de litere care formeaz cuvinte pentru a fi folosite n locul numerelor greu de re inut. Aceast schimbare mpreun cu lansarea sta iilor SUN bazate pe UNIX a condus la dezvoltarea vertiginoas a Internetului din urm torii apte ani. Num rul serverelor dep e te 1000. Apare romanul Neuromancer de William Gibson care introduce conceptul de cyberspace n limba englez : Ciberspa iul: o halucina ie consensual , tr it zilnic de miliarde de operatori legitimi, n fiecare na iune, de copii care sunt nv a i concepte matematice O reprezentare grafic a datelor extrase din b ncile fiec rui computer ale societ ii omene ti. Figura nr. 17 Coperta primei Complexitate de neconceput. Raze de lumin aliniate n non-spa iul min ii, roiuri i constela ii de date. Ca luminile ora ului, retr gndu-se. edi ii: Neuromantul 1985: Symbolics.com. n 1985 Internetul era deja bine conturat ca o tehnologie care suporta o comunitate mare de cercet tori i ncepea s fie folosit i de alte grupuri pentru comunicare zilnic prin calculator (un an mai trziu toate universit ile canadiene se declar conectate la re ea). E-mail-ul ncepea s fie folosit pe scar larg , chiar pe sisteme diferite. Pe 15 martie 1985 Symbolics.com este nregistrat ca primul domeniu pe Internet. Urm toarele sunt cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, ucla.edu (aprilie); css.gov (iunie); mitre.org, .uk (iulie). 1986: NSFnet. Printre alte organisme guvernamentale interesate de posibilit ile ARPANET, NSF (National Science Foundation Funda ia Na ional pentru tiin 5) avea n proiect s pun la dispozi ia utilizatorilor cinci super-calculatoare de 10 milioane de dolari bucata, c utnd s mbun t easc infrastructura pentru domeniul cercet rii tiin ifice din Statele Unite. Din motive tehnico-politice neclare, NSF decide s constituie propria sa re ea - NSFnet, pornind de la cele cinci calculatoare. Pentru limitarea cheltuielilor s-a decis crearea de re ele regionale, universit ile fiind conectate la vecinii lor cei mai apropia i. Fiecare canal astfel constituit a fost conectat la un super-calculator iar centrele au fost unite. Gra ie acestei arhitecturi fiecare calculator era capabil s comunice cu oricare altul, transmi nd prin vecinii s i. NSFnet a cunoscut un imens succes. Cu NSFnet ntrebuin area Internetului a explodat n campusuri i laboratoare americane i, n egal m sur , cte un pic peste tot pe planet .

10

Misiunea NSF este de a promova progresul tiin ei, pentru a avansa n s n tatea, prosperitatea i bun starea na iunii americane i pentru a asigura ap rarea na ional .

(sursa http://www.computerhistory.org/exhibits/internet_history/full_size_images/nsfnet_backbone.gif)
Despre anul 1986 putem spune c este anul Internet: ncepnd cu prima zi a acestui an toate calculatoarele conectate la ARPANET folosesc TCP/IP i renun la NCP. 1987. A treia criz de cre tere: traficul pe liniile telefonice a crescut repede i, n 1987, Merit Network Inc., responsabil pentru re eaua universitar din Michigan, mpreun cu IBM i MIT au fost desemnate s reconstruiasc re eaua. Demodata re ea telefonic a fost nlocuit cu linii de 20 de ori mai rapide, cu calculatoare mai puternice pentru a le controla. Num rul de calculatoare conectate ajunge la 10.000. Astfel, fenomenul de comunicare prin Internet se extinde i amploarea pe care o cuprinde n urm torii patru ani poate fi realizat din aprecierea cifrelor de conectare: 130.000 de ordinatoare conectate pn n anul 1989. 1988: primul virus; IRC Una din perioadele dificile (ce a adus publicitate negativ ) Internetului a fost n 1988 cnd un virus a afectat aproximativ 6000 de calculatoare din cele peste 60.000 de gazde existente n Internet. n seara de 2 noiembrie6 un program de autoreplicare (vierme) a fost lansat n Internet. Acest program a invadat sistemele mari de calculatoare ce rulau versiuni de Berkeley Unix i le-au folosit resursele pentru a ataca i mai multe calculatoare. n doar cteva ore acest virus s-a r spndit de-a lungul Statelor Unite infectnd mii de computere i f cnd inutilizabile pe multe din ele. Curnd dup acest incident DARPA a format CERT (Computer Emergency Response Team - Echipa de R spuns de Urgen pentru Calculatoare) acordnd consultan i ajutor. n timp ce atacurile virusurilor sunt nc frecvente i noi viru i sunt elibera i n re ea n fiecare zi, paguba a fost limitat datorit experien ei i r spunsului rapid al echipei CERT.

Figura nr. 18 Re eaua NSFNet n 1986

Figura nr. 19 Schema primului virus de Internet

Un istoric al primului virus de Internet, al c rui autor este Robert Tappan Morris, se g se te la http://world.std.com/~franl/worm.html#p1

11

1988 este i anul apari iei primului IRC (Internet Relay Chat) dezvoltat de c tre finlandezul Jarkko Oikarinen. 1989: WWW. n 1989 a fost creat organiza ia RIPE (Resaux IP Europens) pentru a pune pu in ordine n structura european i pentru a coordona instalarea Ebone, o re ea compus din 23 de re ele IP bazate pe ase sta ii principale: Londra, Bonn, Amsterdam, Geneva, Paris i Stockholm. Alte noi ri se conecteaz la NSFnet: Australia (AU), Germania (DE), Israel (IL), Italia (IT), Japonia (JP), Mexic (MX), Olanda (NL), Noua Zeeland (NZ), Puerto Rico (PR) i Marea Britanie (UK). n ciuda cre terii i a utilit ii spectaculoase, Internetul nu a devenit un fenomen cultural larg r spndit dect atunci cnd un tn r informatician britanic, Tim Berners Lee de la CERN (Centrul European pentru Fizic Nuclear ) Geneva, a pus bazele dezvolt rii primului prototip al World Wide Web (WWW sau 3W). Aceast idee de a te plimba prin re ea cu ajutorul unui clic de mouse de pe ecran avnd acces instantaneu la o alt loca ie din alt computer se dovede te a fi genial . Pn n 1990, serverul CERN a r mas cel mai cuprinz tor din Europa, influen nd n mod hot rtor acceptarea i introducerea tehnologiei WWW n Internet.

ANII 90
ncepnd cu anul 1990 Internetul s-a extins pn la punctul n care ARPAnet s-a dizolvat. n 28 februarie 1990 are loc ncheierea oficial a ARPANET, marea majoritate a utilizatorilor necon tientiznd tranzi ia care a avut loc, iar lumea a nceput s foloseasc furnizorii comerciali de Internet (ISP). Totu i, Internetul nu era nc un mediu prietenos pentru utilizatori. Era nc n mare m sur bazat pe text i oarecum problematic de folosit. La Universitatea McGill din Montreal Peter Deutsch i echipa sa introduc Archie, un instrument de c utare n serverele FTP. Archie nu este singurul instrument de c utare denumit fantezist dup s Universal Gopher Hierarchy personaje din benzile de desene animate7. Alte exemple sunt Jughead (Jonzy' Excavation And Display) i Betty. Se nfiin eaz grupul de ac iune Electronic Frountier Foundation (EFF) de c tre Mitch Kapor, al c rui exponent de marc este Howard Rheingold p rintele comunit ii virtuale . Alte ri care se conecteaz la NSFNET sunt: Argentina (AR), Austria (AT), Belgia (BE), Brazilia (BR), Chile (CL), Grecia (GR), India (IN), Irlanda (IE), Coreea (KR), Spania (ES), Elve ia (CH). Un alt serviciu dezvoltat de c tre Brewster Kahle, pe atunci programator la Thinking Machines, Corp. a fost WAIS Wide Area Information Service (Serviciul de Informa ii pe Arie Extins ). WAIS a permis g sirea i accesarea de resurse din re ea f r ca utilizatorul s fie interesat de adev rata loca ie a acestora.

(sursa http://www.artemis.jussieu.fr/wwwos2/html/dess/memoire/promo94/zaoui/chap15.htm)
Peter Deutsch, dezvoltatorul Archie, a insistat ntotdeauna c Archie este prescurtarea de Archiver, neavnd nimic n comun cu benzile desenate. El a fost dezgustat cnd au ap rut VERONICA i mai apoi JUGHEAD
7

Figura nr. 20 Fereastra principal a serviciului de c utare WAIS

12

1991: Are loc prima leg tur cu Brazilia. n 1991 WWW a fost deschis publicului larg. Universitatea din Minnesota dezvolt Gopher, numit astfel dup mascota universit ii. Func ia sa primar a fost de a aduce lucruri n englez go fer . Gopher a oferit o metod ierarhic , bazat pe meniu pentru a furniza informa ii locale pe Internet. Gopher a f cut utilizarea Internet mult mai u oar , n urm torii patru ani ajungnd de la un centru la peste 1300 de loca ii, con innd peste un milion de documente. Diferen a dintre Gopher i WAIS const n faptul c n primul c utarea unei resurse se face de c tre utilizator urmnd o sec iune de meniuri pn cnd g se te ceva corespunz tor pe cnd WAIS face acela i lucru, dar caut el n locul utilizatorului.

Figura nr. 21 Instrumentul de c utare Gopher (sursa http://cit.evitech.fi/internet/images/gopher.jpg)

De altfel, ncepnd cu anul 1992, CERN pune la dispozi ia publicului interfa a World Wide Web pentru accesarea documentelor. Se conecteaz la NSFNet: Croa ia(HR), Republica Ceh (CZ), Hong Kong (HK), Ungaria (HU), Polonia (PL), Portugalia (PT), Singapore (SG), Africa de Sud (ZA), Taiwan (TW) i Tunisia (TN). 1992: Veronica. Universitatea din Nevada (Reno) a realizat o nou unealt pentru c utare Veronica (Very Easy Rodent Oriented Netwide Index to Computerized Archvies). Este momentul n care Jean Armour Polly lanseaz termenul de navigare pe Internet (surfing the Internet).8 Num rul de calculatoare gazde atinge bariera de 1 milion. ri care se conecteaz : Antarctica (AQ), Camerun (CM), Cipru (CY), Ecuador (EC), Estonia (EE), Kuweit (KW), Lituania (LV), Luxemburg (LU), Malaezia (MY), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Tailanda (TH) i Venezuela (VE).
Figura nr. 22 Jean Armour POLLY

Figura nr. 23 Logo Mosaic

1993: Mosaic. Marea schimbare s-a produs ns n anul 1993 cnd un alt tn r programator de 22 de ani, Marc Andreessen de la NCSA9, prinde ini iativ i propune primul program de navigare grafic denumit Mosaic, care permitea c utarea i afi area con inutului site-urilor web. Ulterior, tn rul Marc se asociaz cu patronul de la Sillicon Graphics, pentru a crea o versiune evoluat a Mosaicului. A a a luat na tere Netscape Navigator, noul program de navigare care este difuzat gratuit n Internet din toamna anului 1994.

8 9

Am nunte se g sesc la adresa http://www.netmom.com/about/birth.shtml National Center for Supercomputing Association (Centrul Na ional pentru Aplica ii destinate Supercomputerelor)

13

Figura nr. 24 Browserul Mosaic, versiune beta din 1994

Se poate spune c este momentul definitiv al difuz rii Internetului n rndul publicului larg, n numai un an nregistrndu-se 4 milioane de utilizatori. Dezvoltarea acestor programe de navigare a nsemnat nu numai faptul c departamentele de cercetare ale universit ilor puteau accesa documente de oriunde din lume, ci mai ales faptul c aceste documente puteau fi accesate din/ i de c tre toat lumea, adic de oricine avea acces la un computer i la un modem. Este momentul n care re eaua poate s transmit date la viteza de 45 mil. bi i/sec. (n jur de 1400 de pagini text/sec.). Pentru mult timp, nimeni nu a avut responsabilitatea oferirii de servicii de informa ii n re ea pentru ntreg Internetul de i existau un num r apreciabil de NIC-uri (Network Information Center Centru de Informa ii pentru Re ea). Multe dintre proiectele globale, ca listele unificate de white-pages, nu s-au realizat niciodat . Toat lumea tia c aceste proiecte sunt ni te idei bune, dar nimeni nu dorea s ias n fa i s se ofere voluntar. Pentru a rezolva aceast problem NSF a creat atunci InterNIC pentru servicii Internet specifice. InterNIC are trei p r i: un serviciu de nregistrare - responsabil cu atribuirea adreselor de re ea i a numelor de domenii de nivel nalt; un serviciu de baz de date echivalentul Internet al paginilor galbene i paginilor albe (pentru g sirea unei persoane); un serviciu de informa ii ofer liste de resurse, furnizori de re ele, cursuri de perfec ionare, c r i, statistici i arhive ale articolelor despre Internet etc. ncepnd cu acest an sunt prezen i on line: Casa Alb , Statele Unite (pre edintele Bill Clinton i vicepre edintele Al Gore crendu- i adres de e-mail) i Na iunile Unite. Ale ri care se conecteaz : Bulgaria (BG), Costa Rica (CR), Egipt (EG), Fiji (FJ), Gana (GH), Guam (GU), Indonezia (ID), Kazahstan (KZ), Kenia (KE), Liechtenstein (LI), Peru (PE), Romnia (RO), Federa ia Rus (RU), Turcia (TR), Ucraina (UA), Emiratele Arabe Unite (AE), Insulele Virgine (VI). 1994: 25 de ani. 1994 nu aduce nimic nou n ceea ce prive te tehnologia utilizat , dar schimbarea s-a realizat n sensul cre terii re elei. Firma Netscape a produs i dezvoltat un nou mod de a distribui software cnd a realizat primele copii ale Nescape Navigator ca program ce putea fi desc rcat de pe Internet. Re eaua aniverseaz 25 de ani. Pizza Hut este prima firm care ofer servicii clien ilor prin Internet. Se deschide prima banc virtual . n 11 august are loc prima tranzac ie comercial online care utilizeaz un program de criptare pentru a asigura securitatea datelor. Un clasament al primelor 10 nume de domenii dup num rul calculatoarelor gazd - com, edu, uk, gov, de, ca, mil, au, org, net. - indic domeniul comercial ca fiind c tig tor. n limbajul uzual sintagma dot.com s-a consacrat ca o referire la companiile care i desf oar cu preponderen activitatea pe Internet. 1995: ISP. n mai 1995 subven ionarea de c tre guvern a structurii de baz a Internetului a fost oprit trecndu-se la func ionarea re elei pe principii comerciale. n 30 aprilie 1995 NSF anun c nu va mai permite accesul direct la re eaua NSF. Astfel a contractat patru companii furnizori de servicii Internet, care

14

vor vinde conexiuni c tre organiza ii i companii. ncepnd cu 14 septembrie se instituie o tax de 50$/an pe domeniu, excluznd cele .edu i .gov, domenii care sunt finan ate n continuare de NSF. Ca efect imediat au ap rut servicii noi, cum sunt de pild reclamele, comer ul electronic precum i serviciile de acces n re ea, datorate n primul rnd companiilor furnizoare de servicii Internet. Neda Rayaneh Institute (NRI) devine primul furnizor comercial din Iran, via furnizorul canadian Cadvision. Poli ia din Hong Kong deconecteaz toat colonia cu excep ia unui singur furnizor de servicii Internet care avea licen de func ionare, privnd mii de utilizatori de accesul la re ea. Pe 23 mai Sun lanseaz JAVA. Apar marile companii furnizoare de Internet: CompuServe, America OnLine, Prodigy. nregistrarea numelor de domenii nu mai este gratuit . Vaticanul este prezent online. Apare primul radio pe Internet. The NET, cum i se mai spune, a p truns n zone care nu fuseser n nici un fel avute n vedere ini ial. A fost inaugurat , astfel, cea mai mare pia de desfacere din lume, o pia global , extins la scara ntregii planete. n continuare red m, pe scurt, cele mai importante momente nregistrate n istoria Internetului. 1996: Pe data de 17 ianuarie primul ministru malaiezian Mahathir Mohamed, liderul palestinian Yasser Arafat i pre edintele filipinez Fidel Ramos se ntlnesc pentru zece minute ntr-o sesiune chat interactiv . Controversatul act despre combaterea propag rii materialelor indecente pe Re ea US Communications Decency Act devine lege n Statele Unite. 9272 de organiza ii nu au mai ap rut listate n motoarele de c utare dup ce InterNic a constatat c nu i-au mai pl tit taxa de nregistrare a domeniului. Domeniul tv.com s-a vndut cu suma de 15.000$. ncepe r zboiul browserelor dintre companiile Microsoft i Netscape. Apar restric ii ale utiliz rii Internetului n lume: China cere utilizatorilor i furnizorilor de servicii Internet s se nregistreze la poli ie; Germania taie accesul unor grupuri de tiri care utilizeaz serviciile CompuServe; Arabia Saudit limiteaz accesul Internet n universit i i spitale; Noua Zeeland clasific discurile calculatoarelor ca i publica ii , prin urmare pot fi cenzurate sau interzise.

15

Figura nr. 1 Infrastructura Internet n Europa n 199610

Au loc din ce n ce mai multe atacuri ale hackerilor asupra unor institu ii guvernamentale: Departamentul de Justi ie SUA (17 august), CIA (19 septembrie), Partidul Laburist din Marea Britanie (6 decembrie), For ele Aeriene Americane (29 decembrie), NASA (30 decembrie). 1997: Ca urmare a monopolului DNS instituit de Internic, Eugene Kashpureff, patronul companiei AlterNIC, pirateaz serverul Internic, redirec ionnd toate conexiunile c tre www.internic.net la www.alternic.net. Numele de domeniu business.com se vinde cu 150.000 $. Se nregistreaz la InterNIC cel mai lung nume de domeniu: CHALLENGER.MED.SYNAPSE.UAH.UALBERTA.CA Atacurile hackerilor continu : Site-ul guvernului indonezian este piratat nu mai pu in de 5 ori (19 ian., 10 feb., 24 aprilie, 30 iunie, 22 noiembrie). Site-urile NASA (5 martie), Partidului Conservator din Marea Britanie (27 aprilie) i cel al forma iei Spice Girls (14 nov.) devin inaccesabile. 1998: Companiile engleze ti protesteaz ca urmare a nregistr rii Turkmenistanului sub numele de domeniu .tm, abrevierea englezeasc pentru trademark marc nregistrat . Se nfiin eaz , sub egida autorit ilor americane, ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corpora ia Internet pentru Alocarea de Nume i Numere), pentru a coordona atribuirea numelor de domenii, precum .com", .org" sau .gov". De atunci, grupul a fost nevoit s diversifice aria de extensii pentru a preveni aglomerarea site-urilor cu termina ii mai vechi, n special .com". Astfel ICANN a inaugurat diverse extensii, printre care .xxx", .web" i .golf".
10

16

MOCA, Radu, 1996, Internet Infrastructura n Europa, dup Le Monde Informatique, n Computer World nr. 9(57)/16-31 mai.

Compania Compaq pl te te echivalentul a 3.3 milioane $ pentru altavista.com. n decembrie guvernul chinez l acuz pe Lin Hai pentru difuzarea a peste 30.000 de mesaje cu con inut antiguvernamental c tre Internet Magazine (mai trziu a fost condamnat la doi ani de nchisoare). Site-uri piratate: Departamentul de Comer al Statelor Unite (20 feb.), New York Times (13 sept.), Societatea Chinez pentru Studii de Drepturi ale Omului (26 oct.), UNICEF (7 ian.). 1999: n ianuarie Arabia Saudit (.sa) permite accesul public la Internet. IBM devine prima corpora ie partener n proiectul Internet2. Internetul mbrac haine de s rb toare n Europa The Internet Fiesta. Se declan eaz primul r zboi informa ional prin Internet n Serbia/Kosovo. Data de 15 mai determin guvernul britanic s includ Web-ul pe ordinea de zi, cnd o list a agen ilor serviciului secret MI6 devine public pe Internet. Pe data de 11 octombrie Palestina se nregistreaz cu domeniul .ps. Domeniul business.com este revndut contra sumei de 7,5 milioane $ (suma ini ial din 1997 fiind de 50.000 $). Senatul American (27 mai), compania Microsoft (26 oct.), C ile Ferate Americane, celebrul site de licita ii e-Bay (13 martie) cad prad atacurilor hackerilor. n luna martie calculatoarele a mii de utilizatori sunt sugrumate de virusul anului: Melissa. Y2K: Problema Anului 2000 = Problema unui mileniu. SECOLUL XXI 2000: Organiza ia responsabil de gestionarea timpului n Statele Unite i alte cteva servicii similare din lume raporteaz noul an ca fiind 19100!! Pe 16 mai este lansat IPv6 ca protocol de acces la Internet211. Comisia European contracteaz un consor iu de 30 re ele na ionale de cercetare pentru a participa la dezvoltarea Gant, cea mai nou re ea de cercetare european destinat s nlocuiasc vechea structur TEN155. n luna mai utilizatorii de calculatoare se confrunt cu dezastrul produs de virusul LoveLetter. n luna noiembrie 2000, ICANN a aprobat apte noi domenii .biz" (consacrat exclusiv lumii afacerilor), .info" (cu utilizare general ), .name" (pentru persoane fizice), .pro" (pentru profesioni ti), .coop" (pentru cooperativele comerciale), .museum" (pentru muzee) i .aero" (pentru avia ie). 2001: Pe 22 iunie Consiliul Europei finalizeaz tratatul interna ional pentru acte criminale derulate n spa iul virtual. Adoptat n 9 noiembrie, acesta este primul document oficial care condamn actele criminale desf urate prin intermediul Internetului. Guvernul taliban controleaz accesul la Internet (13 iulie). i tot n iulie traficul Internet este sufocat de infiltrarea virusului de tip vierme Sircam. GEANT devine opera ional n 23 decembrie nlocuind re eaua TEN-155 nchis definitiv pe data de 30 noiembrie.

11

I2 este o re ea alternativ complex , ultraperformant , ultrarapid (viteze de peste 9,6 Gb/s) care conecteaz universit i pentru proiecte de cercetare i creare de aplica ii, ducnd la decongestionarea Internetului. Adoptarea versiunii 6 a protocolului Internet va face loc unui num r impresionant de noi adrese pentru r spndirea serviciilor fixe i mobile de genera ie viitoare.

17

Figura nr. 25 Structura re elei GEANT (sursa http://www.dante.net/geant/)

Anul 2001 a fost considerat cel mai prost an din istoria industriei IT, n ntreaga lume. Impactul atacurilor teroriste din 11 septembrie i problemele economice globale au fost factorii principali care au determinat acest rezultat. 2002: La Internet2 sunt conectate 200 de universit i, 60 de corpora ii i 40 de membrii afilia i. O nou lege american stabile te domeniul kids.us, destinat copiilor, ca fiind activ ncepnd cu 3 decembrie 2003. Sute de companii spaniole s-au deconectat protestnd astfel mpotriva legii care impunea nregistrarea site-urilor web comerciale n cadrul institu iilor guvernamentale. 2003: Pe data de 7 ianuarie se desf oar la Anires, Suedia, prima campanie electoral online. Ziua de 25 ianuarie r mne cunoscut ca ziua cea mai neagr a securit ii Internet: virusul de tip vierme SQL Slammer a cauzat n numai zece minute c derea a mii de servere, de la cele care controleaz sisteme ATM la traficul aerian.

18

2004: ICANN a anun at c va aproba ncepnd cu 2004 o serie de noi domenii Internet destinate organiza iilor cu activit i specifice. Noile extensii nu vor putea fi folosite de utilizatorii obi nui i, ele fiind structurate pe modelul domeniilor Internet restric ionate de genul .edu", accesibil numai institu iilor de nv mnt americane sau .museum", folosit pentru identificarea paginilor on-line ale diferitelor muzee. Unul dintre sectoarele de activitate vizate este cel medical. Stuart Lynn, pre edintele ICANN, a ar tat c domeniile Internet restric ionate prezint avantajul c pot fi puse n circula ie relativ repede i nu prezint interes pentru persoanele care ncearc s ob in profit din vnzarea unor astfel de extensii c tre diverse companii sau organiza ii. Pentru creatorii sistemului Web a devenit din ce n ce mai clar c dezvoltarea acestuia trebuie s se desf oare sub ndrumarea unei organiza ii interna ionale. Astfel Institutul de Tehnologie Massachusetts (MIT) i CERN anun n iulie 1994 crearea World Wide Web Organization - cunoscut ulterior sub denumirea de World Wide Web Consortium sau W3C, al c rui director este Tim Berners-Lee. Ast zi, W3C coordoneaz dezvoltarea tehnic i standardele privind evolu ia Web-ului. De re inut faptul c Internetul nu este proprietatea nici unei persoane sau organiza ii: nimeni i nici un organism nu poate pretinde a reprezenta guvernantul Internetului. Astfel, autoritatea care dirijeaz evolu ia Internetului este ISOC (Internet Society), o organiza ie de voluntari nfiin at n ianuarie 1992, pentru coordonarea global n cadrul Internetului, promovarea i men inerea unui interes activ pentru activit ile legate de dezvoltarea re elei, accesibilitatea la serviciile sale sau dezvoltarea unor tehnologii asociate. Societatea Internet, prin ntlnirile sale anuale, aduce n fa a auditorilor noi domenii de cercetare mediatice i tiin ifice, scoate la lumin noi publica ii, noi activit i productive, studii de pia , standardizeaz activit ile legate de Internet etc. Principiile care stau la baza Societ ii Internet sunt: Acces liber, f r piedici, la re ea. Servicii stabile i necenzurate pe re eaua Internet. Exprimarea liber pe Internet nu este mpiedicat prin interven ia excesiv a legislativului sau furnizorului de servicii asupra dispozitivelor hardware sau software din PC-ul utilizatorului, infrastructura re elei sau asupra elementelor sale esen iale. Organizarea unor forumuri deschise pentru dezvoltarea standardelor sau tehnologiilor de re ea. Eliminarea restric iilor n utilizarea Internetului pe considerente rasiale, de culoare, religie, na ionalitate etc. Informa iile personale generate pe Internet nu sunt folosite dect cu aprobarea celui care le-a generat. Utilizatorii re elei pot cripta informa iile expediate pe re ea f r vreo restric ie. ncurajarea cooper rii ntre re ele. n cadrul acestei organiza ii membrii mai vechi sunt reuni i n cadrul unui consiliu - IAB (Internet Architecture Board Grupul pentru Arhitectura Internet) care are responsabilitatea tehnic a evolu iei re elei i a definirii standardelor. Membrii acestui consiliu au ntlniri regulate n care sunt acceptate noi standarde, aloc adresele i p streaz o list a numelor care trebuie s r mn unice. Comunic rile sunt puse la dispozi ie printr-o serie de rapoarte tehnice (RFC-uri), care sunt memorate on-line i pot fi citite de oricine este interesat de ele. Utilizatorii Internet i pot exprima p rerile prin intermediul a patru grupuri principale, i anume: IRTF (Internet Research Task Force) care are rolul de a dezvolta probleme tehnice i de func ionare a Internetului pe termen lung; IETF (Internet Engineering Task Force) care are sarcina de a rezolva problemele pe termen scurt; IESG (Internet Engineering Steering Group) i IRSG (Internet Research Steering Group) grupuri responsabile cu evaluarea i testarea proiectelor i a standardelor propuse pentru a determina dac o propunere merit s devin un standard Internet.

Cine guverneaz Internetul?

19

WORLD WIDE WEB - incursiune n istorie


Istoria World Wide Web poate fi ( i este) privit ca un capitol aparte, legat de dorin a de reorganizare a accesului la informa ii, de ceea ce se cheam acum managementul cuno tin elor (knowledge management). Dac nu mergem pn la Biblioteca din Alexandria, aceast istorie ncepe n 1945, odat cu publicarea articolului As We May Think (A a cum am putea gndi) de c tre Vannebar Bush, profesor la MIT i consilier tiin ific al pre edintelui Roosevelt n timpul celui de-al doilea r zboi mondial. Bush a imaginat o ma in , Memex (MEMory EXtended), pentru a ajuta omul n cadrul procesului de memorare pe baza asocia iilor dintre con inut i form . Acest calculator memex putea cuprinde zeci de mii de pagini de informa ie, inclusiv cele scrise de mn sau fotografii. De i memex-ul nu a fost construit niciodat , articolul lui Vannebar Bush a definit n detaliu multe dintre conceptele leg rii asociative a informa iilor i ale proiect rii unui sistem informa ional care s foloseasc aceste idei. Figura nr. 26 Vannebar BUSH Bush a descris practic, n termenii mecanici ti ai tehnologiei din 1945, (sursa www.livinginternet.com) calculatorul multimedia conectat la Internet [GATES, 1999].

(sursa www.apollon.uio.no/apollon5_6-94/ hypertekst/hypertekst.html)


Anul de referin n istoria Web este considerat unanim 1965, cel n care Theodor Holm Nelson (mai cunoscut cu prenumele Ted), introduce termenul hypertext, definindu-l drept ,,material scris sau grafic interconectat ntr-o manier complex care, n mod conven ional, nu poate fi reprezentat pe hrtie. El poate include cuprinsuri ale propriului s u con inut i rela iile dintre diverse p r i componente; poate, de asemenea, con ine adnot ri, ad ugiri i note de subsol pentru cei care doresc s -l examineze. Hipertextul, a a cum a fost descris de Ted Nelson, leag documentele formnd un p ienjeni (engl. web de aici termenul Web) de rela ii care se bazeaz pe posibilit ile de a extinde un text plat cu ajutorul leg turilor c tre alte texte. Tot Ted Nelson a conceput termenul hipermedia (engl. hypermedia), Figura nr. 28 Ted NELSON care extinde hipertextul prin prezen a multimediei adic a graficii, imaginilor, sunetelor i filmelor. Doi ani mai trziu, n 1967, Andy van Dam i al i colaboratori construiesc primul sistem de editare de hipertexte pentru ca n 1968, Douglas Engelbart, membru al Institutului de Cercetare de la Stanford, s

Figura nr. 27 Sistemul Memex imaginat de V. Bush

20

dezvolte proiectul NLS (onLine System), cunoscut ulterior sub numele de Augment. Engelbart deschide o direc ie important de cercetare imediat dup ce- i prezint proiectul la Fall Joint Computer Conference din 9 decembrie 1968.

a)

b)

Figura nr. 29 a) Douglas Engelbart prezentnd pe un ecran gigantic noua sa lume; b) Primul mouse realizat vreodat

La aceast conferin Engelbart ilustreaz n premier mouse-ul, unele facilit i de baz standard ale actualelor programe de tehnoredactare12, interfe e grafice, aplica ii hipertext i multimedia, po t electronic , teleconferin e, limbaje de comand de tip script etc. La Carnegie-Mellon, n 1975, debuteaz primul sistem hipermedia distribuit, numit ini ial ZOG i ulterior KMS. n 1978, echipa de la MIT Architecture Machine Group prezint primul videodisc hipermedia, i anume Aspen Movie Map . n 1981, Ted Nelson imagineaz Xanadu, un sistem care s con in ntreaga literatur universal , plus alte informa ii ntr-un singur depozit de date. Nelson i-a petrecut treizeci de ani din via ncercnd s elaboreze Xanadu. Proiectul a fost preluat i dezvoltat de Autocad Inc. din 1988 pn la renun area la acesta, n 1992. Pe calculatoarele Macintosh, firma Telos introduce n 1984 sistemul hipermedia numit Filevision . n 1985 apare Symbolic Document Examiner (propus de Janet Walker) i Intermedia , sistem hipermedia conceput de Norman Meyrowitz i al ii la Brown University (SUA). Un an mai trziu, n 1986, firma Figura nr. 30 Logo Xanadu Apple Computers lanseaz HyperCard, primul sistem hipermedia disponibil cu (sursa www.xanadu.net) adev rat i larg r spndit. No iunea de hipertext a a cum o cunoa tem ast zi a fost imaginat ns n 1989 de cercet torul Tim Berners-Lee14, al turi de oamenii de tiin de la CERN (Centre Europen pour la Recherche Nuclaire - Centrul European de Cercet ri Nucleare de la Geneva15), care erau interesa i de realizarea unei leg turi mai simple ntre documente pentru a facilita g sirea rapid a informa iilor tehnice cuprinse n manualele de utilizare a calculatoarelor. Explicnd structura hipertextului Berners-Lee face referire la structura neuronal a creierului uman i la modul logic n care acesta depoziteaz informa ia acumulat , o combin cu date de acela i calibru, urmnd ca rezultatul s constea ntr-o nou idee, opinie sau concept. Structura logic a computerului o copiaz , n mare m sur , pe cea a min ii umane, f r a avea ns suportul afectiv pe care se Figura nr. 31 Tim Berners- sprijin aceasta, astfel nct accidente de tipul scnteilor de geniu nu se pot produce. 13 La nivelul anilor 80, hipertextul ntmpina greut i deoarece nu avea flexibilitatea creierului uman,
12
13

Lee

La adresa http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html g si i biografia sa. Destul de unanim, el este considerat acum ntre primii 20 de gnditori ai secolului XX, al turi de Einstein, Freud, Wittgenstein, Fermi, Piaget, Turing i Gdel. J. Quitner, ca subtitlu al articolului din TIME, n 1999, scria: Dintre miile de tendin e i re ele din Internet, el a gndit World Wide Web-ul i a realizat mediul de comunicare al secolului XXI. (sursa www.lcs.mit.edu/people/ bioprint.php3?PeopleID=39) 14 N scut la Londra i educat la Oxford, personalitate a secolului al XX-lea, a a cum Gutenberg a fost o personalitate a epocii sale, Tim Berners-Lee modest, plin de energie, jovial, un adev rat deschiz tor de drumuri, este director al consor iului W3C (World Wide Web Consortium), institu ie care coordoneaz dezvoltarea Web-ului, n care intr echipe de la M.I.T, INRIA - Fran a, Keio University din Japonia, i pe care a fondat-o i condus-o nc din 1994, de cnd s-a stabilit la M.I.T, n Laboratory of Computer Science - LCS. 15 De i ini ialele au r mas (prin tradi ie) acelea i, ast zi centrul se nume te Laboratorul European de Fizica Particulelor

nc din anul 1963 Engelbart propune dispozitive computerizate de scriere automat , cu un deceniu nainte de apari ia primelor procesoare de texte evoluate.

21

aceea de a ajunge la o informa ie apelnd la alte asocia ii mentale atunci cnd persoana nu i amintea cuvntul de leg tur . Astfel, hipertextul avea o baz de date n care se inea eviden a leg turilor ntre documente nct, dac un singur document era ters, toate leg turile spre alte documente erau ntrerupte, fapt pentru care nu se mai putea accesa informa ia c utat . Pe scurt: datorit limbajului foarte dificil, folosirea Internetului n acea perioad era restrns la un mic grup de oameni din universit i i institute de cercetare. Berners-Lee le-a propus celor ce se ocupau de hipertext s ncerce un sistem world wide, propunere pe care ace tia au refuzat-o la nceput. Cu toate acestea, propunerea f cut de Berners-Lee, numit Information Management: A Proposal, a fost nso it de un articol numit HyperText and CERN i a nceput s circule pentru comentarii. Sistemul propus con inea, n principal: O interfa cu utilizatorul cu o comportare consecvent , indiferent de platforma utilizat pentru accesul la informa ii pe diverse calculatoare. O schem pe care s o foloseasc aceast interfa pentru accesul la diferite tipuri de documente i protocoale. O clauz pentru posibilitatea (viitoare) a accesului universal, care ar permite oric rui utilizator accesul la orice informa ii.

Figura nr. 32 Propunerea f cut de Berners-Lee n 1989 (sursa http://www.w3.org/History/1989/proposal.html)


Dup mai multe dezbateri, n septembrie, eful lui Tim Berners-Lee, Mike Sendal, cump r un calculator NeXT (unul din supercalculatoarele vremii) i i permite s treac la treab . Era n luna mai a anului 1990. Primele demonstra ii de soft de navigare au avut loc n preajma Cr ciunului din acel an. La nceput era vorba doar de afi are n mod text, leg turile fiind marcate prin numere ntre paranteze drepte i selectate prin tastarea acelor numere. De i piesele de baz necesare Web-ului existau ele nu erau disponibile pentru utilizare pe larg n re ea. Cu toate acestea data de 12 noiembrie 1990 este considerat ziua de na tere oficial a celui mai important i de succes serviciu al Internetului. Astfel c , un an mai trziu, n 1991, Berners-Lee a dezvoltat

22

un sistem pe care l-a botezat sugestiv World Wide Web16 (Web sau WWW pe scurt), alc tuit din trei p r i: limbajul pentru codarea informa iilor HTML HyperText Markup Language, sistemul de legare a documentelor HTTP HyperText Transfer Protocol i sistemul www pentru adresarea documentelor URL Universal Resource Locator17. Conceptul nou creat s-a lovit de dou obstacole majore de ordin uman: n primul rnd transpunerea sa n practic trebuia realizat de asemenea manier nct s permit un control permanent cu scopul de a fi adaptat pe m sur ce utilizatorul i exprima alte cerin e i n al doilea rnd, a fost vorba de o integrare a acestei no iuni n cadrul celor existente la momentul 1989, f r a se ajunge ns la modific ri majore care s afecteze fluxul informatic n sens negativ. Acuzat de a fi inventat chiar Internetul Tim Berners-Lee se ap r spunnd: Am fost destul de norocos s inventez Web-ul ntr-un moment n care Internetul exista deja de o perioad de zece ani i jum tate. Dac i c uta i pe promotorii Internetului ndrepta i-v c tre Vint Cerf i Bob Kahn! . n opinia lui Tim Berners-Lee18 Internetul este o re ea a re elelor. Este realizat, n mare, din calculatoare i cabluri. Ceea ce predecesorii mei au f cut a fost s g seasc o solu ie pentru a trimite la distan pachete de informa ie. Un astfel de pachet poate fi comparat cu o carte po tal pe care se afl o adres simpl . Dac unui pachet i este dat o adres corect i este trimis de pe un calculator conectat ca parte a Net-ului, fiecare calculator din re ea va g si prin ce cabluri s -l trimit mai departe, pentru a ajunge la destina ie. Asta face Internetul: distribuie astfel de pachete n ntreaga lume, n mod normal n mai pu in de o secund . O mul ime de programe folosesc Internetul: po ta electronic , spre exemplu, exista cu mult naintea sistemului bazat pe hipertext pe care l-am inventat, numit World Wide Web. Web-ul este un spa iu virtual de informa ie. n Internet g si i calculatoare n Web g si i documente, sunete, imagini, anima ii ntr-un cuvnt: informa ie. n Internet conexiunile sunt cabluri ce leag calculatoarele n Web conexiunile sunt leg turile hipertext dintre documente (link-urile). Web-ul exist datorit programelor care asigur comunicarea ntre computerele conectate la Internet. Web-ul nu poate exista independent de Net. Raportul ntre Internet i Web este unul de la parte la ntreg, deoarece Web-ul nu ar fi putut exista f r aportul Internetului. Sunt dou sisteme compatibile care interac ioneaz ntr-un scop unic, acela de a oferi ct mai multe informa ii utilizatorului. Web-ul a f cut Internetul accesibil deoarece oamenii sunt interesa i de informa ie i nu prea vor s tie de calculatoarele i cablurile din spatele acesteia. Prima versiune a programelor pentru a naviga pe WWW era bazat pe text. De aceea, sistemul a r mas, n principiu, neprietenos cu utilizatorii.

Figura nr. 33 Browser Lynx nc exist

i ast zi

n martie 1991 interfa a www a fost folosit n re ea, iar spre sfr itul lunii mai era disponibil pe
16

Singurul cu care s-a consultat pare a fi fost belgianul Robert Cailliou, care propusese un proiect similar i cu care, mpreun , la o cafea, botezaser nou-n scutul" (http://livinginternet.com/w/wi_lee.htm). 17 Primul navigator-editor s-a numit la nceput WorldWideWeb.html, mai apoi Nexus i World Wide Web a nceput s desemneze spa iul informa ional abstract, cu miliardele de documente de ast zi. 18 M rturiile lui Tim Berners-Lee pot fi g site la Tim Berners-Lee: A short history of web development sau mai pe larg n cartea Weaving the Web

23

ordinatoarele centrale de la CERN. Echipa de la CERN a nceput s r spndeasc n lume vestea despre acest sistem, anun nd n Internet, n grupul de discu ii UseNet alt.hypertext i n buletinul CERN (CERN Computers Newsletter) disponibilitatea fi ierelor. La nceput de decembrie n 1991, la San Antonio n Texas, are loc conferin a Hypertext' 91, unde Tim Berners-Lee prezint un poster i demonstreaz sistemul. n acest context, fizicianul Paul Kunz, de la SLAC, care participase la o consf tuire la Geneva, n septembrie, unde, dup propria m rturie, Tim Berners-Lee i-a ar tat despre ce-i vorba, la revenirea acas , instaleaz programul de server Web i realizeaz mpreun cu colaboratorii s i (Louise Addis, George Crane, Tony Johnson, Joan Winters i Bebo White), cteva documente HTML de leg tur spre biblioteca electronic a Centrului. Potrivit relat rilor, pagina Web a SLAC ar fi fost accesibil /vizibil din 12 decembrie ora 16. Cert este c Tim Berners-Lee transmite un e-mail vineri 13 decembrie pe listele wwwinterest@cernvax.cern.ch i www-talk@cernvax.cern.ch, cu copie pentru Paul Kunz, la pfkeb@kaon.slac.stanford.edu, anun nd: There is an experimental W3 server for the SPIRES High energy Physics preprint database, thanks to Terry Hung, Paul Kunz and Louise Addis of SLAC . Spre deosebire de pagina de prezentare a proiectului, folosit de Tim n demonstra ii, pagina SLAC permitea navigarea prin documentele bibliotecii, accesibile pn atunci doar cu ftp. Drept urmare, cnd, o lun mai trziu, n cadrul unei prezent ri n public la conferin a AIHEP' 92 din Fran a, Tim Berners-Lee acceseaz demonstrativ serverul din Stanford, unii dintre participan i se pare c au intuit marea realizare. Echipa de la SLAC a constituit grupul WWW-Wizards care a contribuit serios la dezvoltarea i popularizarea acestui serviciu nou introdus n Internet. Tony Johnson va realiza i el un navigator, numit Midas, disponibil din ianuarie 1993 (la fel ca i navigatorul VIOLA, realizat de Pei Wei de la O' Reilly Associates). Am nunte referitor la acea perioad , documentele echipei de la SLAC i chiar pagina Web comemorat acum, pot fi g site la: The Early World Wide Web at SLAC: Early Chronology and Documents (1991-1994) . n anul 1992 Web-ul a continuat s se dezvolte i interesul fa de acesta a continuat s creasc . Cu toate acestea, n septembrie 1992 nu existau mai mult de 20 de webservere n ntreaga lume. n ianuarie interfa a a fost f cut n mod public disponibil de c tre CERN. La nceputul anului 1993 existau n lume circa 50 de servere Web i au devenit disponibile primele interfe e grafice (numite browsere Web) pentru sistemul X-Windows i pentru Macintosh. Pn n 1993 centrul de greutate al tehnologiilor Web se afla la CERN, n Elve ia. ns , de la nceputul acelui an, un tn r absolvent al Universit ii din Illinois, Marc Andreessen a aplecat balan a n favoarea Statelor Unite. Lucrnd la un proiect pentru NCSA, Andreessen a condus o echip ce a dezvoltat primul browser web grafic, numit Mosaic, care func iona sub sistemul X-Windows. Versiunea alfa a fost distribuit n februarie 1993 prin Internet.

Figura nr. 34 Marc Andreesen

Programul Mosaic, cu aspectul lui modern i interfa a grafic ce folosea tehnica point-and-click a fost fitilul ce a provocat explozia Web-ului. Berners-Lee a continuat i el s promoveze componentele i arhitectura World Wide Web. Comunica iile folosind sistemul Web au nceput s creasc . Traficul n Internet folosind WWW a crescut de la 0,1% n martie 1993 la 2,2% la sfr itul aceluia i an. n iunie 1993 erau nregistrate 130 de Webservere pentru ca la sfr itul lui octombrie num rul acestora s creasc la circa 500. ncepnd cu anul 1994 mai multe companii au anun at versiuni comerciale ale acestor programe. Marc Andreessen i colegii s i de la NCSA, mpreun cu Jim Clark (fostul pre edinte al Silicon Graphics) au fondat o companie care, mai trziu, avea s fie cunoscut sub numele de Netscape Communications Corporation. n iunie 1994, datorit interesului crescut, s-a organizat prima conferin interna ional WWW la Geneva, conferin la care participarea a dep it orice a tept ri. Existau n lume circa 1500 servere Web.

24

Figura nr. 35 Interfa a browserului Netscape

Devenise clar pentru creatorii sistemului Web c dezvoltarea acestuia trebuia s se desf oare sub ndrumarea unei organiza ii interna ionale. n iulie 1994 Institutul de Tehnologie din Massachusetts - MIT (Massachusettes Institute of Technology) i CERN au anun at crearea World Wide Web Organization (care a devenit cunoscut ulterior ca World Wide Web Consortium sau W3C). Ast zi W3C coordoneaz dezvoltarea tehnic i standardele privind evolu ia Web-ului, fiind compus din universit i i ntreprinderi private, condus de Laboratory for Computer Science (LCS) de la MIT n colaborare cu CERN i cu Institutul na ional francez de cercet ri n informatic i automatic - INRIA. La sfr itul anului 1994 traficul Web acoperea circa 16% din traficul Internet.

Figura nr. 36 Site-ul CERT n 1994

ncepnd din 1995, dezvoltarea Web-ului este marcat de schimb ri tehnice i mai ales de rapida

25

comercializare. Browser-ul Netscape (poreclit Mozzilla), devenit cel mai cunoscut i mai folosit browser grafic, existnd pe aproape toate platformele posibile, a nceput s includ tot mai multe extensii ale limbajului hipertext HTML precum i posibilitatea de efectuare a transferurilor criptate. Tot mai multe firme anun producerea sau includerea de browsere n produsele lor. n luna mai 1995 existau deja peste 15.000 de servere publice. Tot mai multe companii se al tur W3C, printre care AT&T, Digital, IBM, NCSA, Netscape, Novell, Sun etc. Enorma cre tere a Web-ului a nceput virtual, dintr-o dat . Cre terea interesului fa de Web determin i cre terea num rului i tipului de resurse oferite. De la circa 100 de subiecte diferite aflate pe serverele Web n martie 1994, n mai 1995 o simpl c utare g sea 39.000 de subiecte diferite. Traficul Web prin Internet dep e te toate celelalte servicii. ntr-un timp foarte scurt s-a trecut de la stadiul n care un utilizator era surprins de faptul c o anumit organiza ie are un server Web la cel n care utilizatorii se a teapt ca o organiza ie s aib un astfel de server Web i la cel n care pentru o firm nseamn o adev rat pierdere a nu avea un astfel de server. Integrarea n 1998 n cadrul sistemului de operare Windows 98 a browser-ului Internet Explorer a confirmat dorin a de capitalizare a pie ei Internet a lui Bill Gates. Succesul Microsoft din ultimii ani a determinat ns i implicarea companiei n numeroase procese. L s m la atitudinea dvs. dac aceast lupt a dominan ei ar trebui s se desf oare n tribunal sau pe pia a economic . La ora actual a plasa n fa a numelui unei firme literele www, iar dup nume sufixul .com (sau .ro n cazul Romniei), nseamn aproape cu siguran ob inerea URL-ului paginii Web a firmei respective. n iulie 2003 erau nregistrate 42.298.371 milioane de site-uri Web (cf. Hobbes Internet Timeline).

Figura nr. 37 Dinamica site-urilor Web

Un exemplu elocvent al folosirii Web-ului de c tre oamenii de tiin este ultima misiune pe Marte a NASA Mars Pathfinder. Soft-ul care controla misiunea con inea o interfa special pentru Web prin care cercet torii care lucrau la acest proiect puteau avea acces, n orice clip , de la orice calculator legat la Internet, la ultimele date transmise de sond putnd lua astfel decizii n timp real (ne mai fiind necesar deplasarea lor la/de la NASA). Internet, lumea virtual a calculatoarelor interconectate, cea mai mare re ea interna ional care n 2003 lega peste 180 milioane de computere i mai mult de 650 milioane de oameni, este un spa iu social virtual definit de sociologul tefan Buz rnescu [1999] ca fiind cel mai recent cadru normativ de socializare i parte a spa iului social . Re eaua r mne un fenomen socio-economic major al acestei perioade de nceput al secolului XXI, o veritabil for motrice a lumii informa ionale i comunica ionale, resursele informa ionale pe care le include fiind din ce n ce mai imense. Gestionarea acestor resurse informa ionale necesit costuri umane, financiare, materiale din ce n ce mai mari (estim rile pentru 2003 se ridic la cifra de 51,3 trilioane dolari). Mai mult dect att, sunt imense i costurile indirecte de producere a resurselor informa ionale, a instrumentelor de accesare i utilizare a acestora i de preg tire a for ei de munc adecvate.

26

O evolu ie a num rului de calculatoare conectate la Internet de la cele 4 ale re elei ARPANET originare la cele peste 150 milioane azi (n ianuarie 2003 erau nregistrate 171.638.297 gazde Internet) este redat n Figura nr. 38 iar cea a num rului de utilizatori pentru perioada 2000-2003 n Figura nr. 39.

Figura nr. 38 Evolu ia num rului de calculatoare conectate la Internet (curb logaritmic )

Figura nr. 39 Evolu ia Internetului ca num r de utilizatori n perioada 2000-2003 (sursa IDATE19)
19

IDATE (Institut de laudiovisuel et des tlcommunications en Europe - Institutul de Audiovizual i Telecomunica ii European) ofer an de an o excelent resurs bibliografic n Atlasul mondial al Internetului , furniznd cititorilor o imagine panoramic asupra pie elor Internet din Europa. 27

Internet-ul a pornit de la o idee simpl : conectarea tuturor calculatoarelor din lume pentru a face oamenii s comunice. Dezvoltarea sa din ultimii ani, accentuat de explozia comer ului electronic, a dep it ns previziunile chiar i a celor mai entuzia ti futurologi n tehnologia informatic . Ce s mai spunem de viziunile sau inten iile celor care au pus prima piatr la temelia Internetului. A venit deci momentul s ne punem ntreb ri cu privire la evolu ia viitoare a Internetului i la impactul pe care acesta l va avea asupra omenirii. Sunt oare cei 30 de ani de Internet o adev rat aventur care i pune amprenta asupra societ ii de ast zi? Ar fi via a mai grea sau poate mai u oar ast zi f r Internet? Ar fi fost lumea mai s rac f r WWW? Ce se va ntmpla n urm torii 30 de ani de evolu ie tehnologic i uman ? Spre ce se ndreapt Internetul? Este Re eaua viitorul spa iu de dezvoltare al omenirii?20 Se poate spune c , odat cu trecerea n secolul XXI, Internetul a trecut i el ntr-o nou perioad a existen ei sale. De i vrsta de treizeci de ani semnific pentru oameni atingerea deplinei maturit i fizice, pentru o entitate greu de definit precum Internetul ea indic mai degrab nceputul perioadei de maturizare, cre terea Re elei n ultimii cinci ani fiind perfect asimilabil cu cre terea exploziv care are loc n adolescen a uman . n momentul de fa tendin ele de dezvoltare ale Internetului sunt dictate de cteva grupuri de interese, cel mai evident fiind acela al comercian ilor, care v d n el o nou oportunitate de a- i m ri veniturile i de a mpinge i mai mult societatea uman c tre o societate de consum. Ultimul cuvnt l vor avea ns tot utilizatorii. Ei vor decide singuri dac accept direc ia de dezvoltare strict materialist impus de grupurile de interese, a a cum accept direc ia impus de aceste grupuri n via a real sau dac ncearc s defineasc i s sprijine o alt direc ie, mai conform cu natura uman , direc ie care s ia n considera ie att aspectele materiale ct i cele spirituale, care definesc omul. nceputul secolului XXI este profund marcat de goana dup informa ie, care determin dezvoltarea de echipamente din ce n ce mai performante. Problemele tehnice ale Internetului se refer ast zi la vitezele de transmisie a datelor i la modul de a trata infrastructura Internet, n mod diferen iat la distan e mari i mici pentru utilizatorii individuali. Prin construc ie, linia telefonic nu suport n mod normal mai mult de 56 kb pe secund . O prim solu ie a fost ISDN (Integrated Solutions for Digital Networking), care permite viteze de pn la 128 kb/sec. Acesta combin serviciile de transmisie de voce i date prin aceea i pereche de fire telefonice, astfel nct computerele se pot conecta direct la re eaua telefonic , f r a- i converti n prealabil semnalul n semnal audio analog. Cel mai important aspect pentru utilizatorii de ISDN este acela c ofer o mbun t ire semnificativ a vitezei de acces, cu o cre tere relativ minor de cost. n plus, pentru c ISDN utilizeaz re eaua telefonic existent , aceast tehnologie este disponibil att pentru firme, ct i pentru utilizatorii individuali. Adev rata explozie n domeniul exploat rii re elei a constituit-o ns tehnologia ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ce transform banala pereche de srme din cupru n linii digitale de mare vitez pentru acces Internet ultra-rapid. Modemurile ADSL folosesc o tehnic de codare digital care nu interfereaz cu serviciile conven ionale de voce: se poate vorbi la telefon sau trimite un fax simultan cu navigarea pe Internet. Avantajele acestei tehnologii sunt uluitoare. Viteza mare de transfer a datelor, accesul permanent la Internet ar fi principalele atuuri. Apoi, urmeaz CIR (Commited Information Rate) garantat. Aceasta nseamn asigurarea unei l imi minime de band contractat , indiferent de nc rcarea re elei. Securitatea maxim este apoi un alt aspect important. Fa de alte tipuri de re ele, ADSL permite garantarea securit ii traficului datelor, att prin linia nchiriat unde nu mai exist un alt abonat, ct i prin backbone-ul ATM (Asyncronous Transfer Mode), unde controlul benzii este foarte strict. De ADSL pot beneficia i companiile care au costuri mari pentru serviciile de telefonie care pot s - i ruteze tot traficul printr-o singur re ea de tip Internet, ct i companiile care doresc acces Internet rapid pentru utilizarea serviciilor i a aplica iilor multimedia. Tehnologia ADSL permite dezvoltarea unor aplica ii critice, care au necesar minim de band , cum ar fi Voice Over IP, videoconferin e, distance learning, FTP la mare vitez , video-on demand etc.

Perspective

Totodat examineaz atent strategiile principalilor furnizori de acces precum i perspectivele asociate cu tematicile cheie care privesc direc iile de dezvoltare ale Internetului n viitorul apropiat. 20 Dan Iancu, Internetul i barosul, http://www.algoritma.ro/dilema/V26/DanIANC.htm 28

bidirec ional pe benzi radio de frecven foarte nalt , de 3,5Ghz sau mai mare. Att la furnizorii de servicii Internet ct i la utilizator trebuie instalate un receptor i un emi tor radio. Necesit echipamente de comunica ii speciale. Instalarea se face rapid, de obicei n maxim 48 de ore. Specific acestei tehnologii este faptul c necesit vizibilitate direct ntre cele dou puncte. Datorit frecven elor mari de comunica ie, transmisiunea radio se face direc ionat. Formele de relief sau cl dirile obstruc ioneaz astfel de comunica ii, f cnd foarte dificil construirea unei asemenea conexiuni. Se adreseaz n special firmelor. Ca avantaje punct m eliminarea nevoii de nchiriere de linii pentru comunica ie sau investi iile pentru conexiunea de fibr optic i faptul c ofer viteze mari de transfer. Dintre dezavantaje se deta eaz net imposibilitatea utiliz rii n multe cazuri

Alte tehnologii au ncercat s renun e la varianta clasic a re elei de telefonie fix . Costurile extrem de mari pe care le-ar implica implementarea unor noi re ele sunt un obstacol serios. A a c varianta de compromis a fost orientarea tot c tre un suport deja instalat. R spunsul a fost oarecum simplu: re eaua de televiziune prin cablu (CATV). Acestea ofer vitez mult mai mare dect re eaua clasic de telefonie, ns sufer de anumite limit ri tehnice: distan pn la central , de exemplu - o distan acceptabil n cazul unei re ele metropolitane, dar pentru orice extindere intervin costuri mari pentru echipamentele de amplificare a semnalului, deloc neglijabile. Un alt handicap major este c viteza de transfer depinde de trafic. L imea de band este folosit n comun de to i abona ii de pe o linie, motiv pentru care viteza poate sc dea chiar dramatic. Presupunnd c to i abona ii unei linii se conecteaz i folosesc re eaua n acela i timp, se poate ajunge la gtuirea liniei. Solu ia salvatoare pentru cei care au nevoie de vitez mare la orice or i i i permit financiar acest lucru se nume te OF (Optic Fibre). i aici intervine iar tehnologia ADSL, care reduce dramatic costurile de instalare i exploatare. Chiar i a a, tehnologia bazat pe fibr optic , de i cea mai performant , este i cea mai scump , raportul calitate-pre ns nclin puternic balan a n favoarea ADSL. O alt tendin n evolu ia Internetului este mobilitatea maxim . Accesul la re ea n orice punct de pe glob devine o necesitate pentru tot mai mul i oameni. Internetul la purt tor este un concept care reinventeaz telefonia celular . Primii pa i n acest sens au fost laptop-urile, care mpreun cu un telefon mobil permiteau o conexiune Internet decent . Un urm tor pas a fost apari ia hand-heldurilor PDA (Personal Digital Assistants). Aceste dispozitive sunt un nlocuitor de succes al laptop-urilor i notebook-urilor, avnd avantajul dimensiunilor mult mai reduse. Un PDA cu un minimodem ncorporat i un telefon celular, iat primul model al Internetului de buzunar. Exist i PDA-uri mai avansate, care nu mai necesit nici m car telefonul mobil. Acestea dispun de un modem ncorporat i un minibrowser care permit conectarea nonstop la Internet. Internetul mobil. O alternativ mai ieftin , care prinde din ce n ce mai mult teren, pare a r mne astfel re eaua de telefonie GSM. Ideea a fost implementarea browser-ului Internet direct n telefonul mobil. Se elimin astfel necesitatea laptop-ului sau a PDA-ului, ceea ce reduce costurile. Un browser este un client software proiectat s permit accesul unui dispozitiv la servicii Internet, n combina ie cu un server de re ea adecvat. Apare aici ns o problem . Popularele standarde de Internet HTML, HTTP, TLS i TCP sunt ineficiente i greoaie cnd sunt folosite n re ele mobile, ntruct presupun transmiterea unei mari cantit i de text. Con inutul standard al unei pagini de Web HTML nu poate fi afi at eficient pe ecranele minuscule ale telefoanelor mobile sau pagerelor, iar navigarea ntre mai multe ecrane este foarte dificil . HTTP i TCP nu sunt optimizate pentru ntreruperile generate de ie irea unui utilizator de GSM din cmpul de acoperire sau pentru l rgimea de band foarte limitat . Solu ia pentru toate aceste probleme este dat de re elele wireless care ncep s c tige teren. Cum, n multe ri, num rul abona ilor la servicii de telefonie mobil l dep e te pe cel la servicii telefonice fixe, cu puternice tendin e de generalizare la nivelul ntregului glob, proiecte ca WAP (Wireless Application Protocol - adaptarea paginilor HTML la necesit ile impuse de accesul Internet direct de la ecranul telefonului mobil), GPRS (Global Packet Radio Service noul standard pentru viteza actual de transmisie a telefoanelor mobile), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System a treia genera ie, G3, de re ele mobile, dup NMT i GSM, ce ofer vitez de transfer de pn la 153kbps), au fost primite cu ner bdare de publicul larg care nu a ntrziat s cocheteze cu ideea migra iei fluxului de accesare al Internetului de la posturile de telefoane fixe c tre cele mobile. Principalele avantaje ale re elelor wireless sunt: viteza de transmisie a datelor, flexibilitatea i u urin a n instalare i ntre inere, compatibilitatea cu standardele anterioare i scalabilitatea, posibilitatea extinderii re elelor cu costuri i eforturi minime. O alt tehnologie ce c tig teren este conexiunea radio. Aceasta are la baz o comunica ie

29

datorit obstruc iilor dintre cele dou puncte i faptul c necesit costuri mari de instalare. Este tehnologia cea mai supus interferen elor radio artificiale dar i naturale.

Figura nr. 2 Evolu ia num rului de utilizatori ai telefoniei i Internetului (sursa NICOLAESCU, tefan, 2003, Comunica ii mobile genera iile 3G i 4G , www.atic.org.ro) Folosind un modem de 56 kbps i o linie telefonic digital se poate observa c pentru formularea unei cereri de date infrastructura este suficient , ns la recep ionarea r spunsului se ajunge la gtuirea re elei. Acest lucru se ntmpl de cele mai multe ori din cauza liniilor telefonice prin intermediul c rora sunt lega i furnizorii de servicii ntre ei i cu utilizatorii finali. Un alt motiv l constituie structura paginilor de Web, care pentru a atrage utilizatorii, ofer numeroase elemente multimedia. Toate acestea ocup ns spa iu i necesit un timp mai mare de transmitere prin re ea. Eliminarea acestor neajunsuri o constituie utilizarea conexiunilor prin satelit. Din multe puncte de vedere se aseam n cu cea radio. Diferen a este c nodul de comunica ii este un satelit i deci nu se mai pune problema obstruc iei de c tre forme de relief sau construc ii. Echipamentele de comunica ii pentru recep ie sunt relativ ieftine, cele pentru emisie ns fiind destul de scumpe. n practic se folose te i o varia iune a acestei conexiuni, n care download-ul este asigurat pe conexiunea de satelit, iar upload-ul pe o conexiune mai ieftin de tipul linie nchiriate cu l ime mai mic de band (vezi Figura nr. 40). Avantaje: Rezolv problema vizibilit ii directe ntre cele dou puncte, folosind satelitul ca releu de comunica ii. Ofer viteze destul de mari de transfer. Dezavantaje: P streaz problema interferen elor radio, la care se adaug problema furtunilor solare. n multe cazuri acestea pot determina ntreruperea comunica iilor, uneori companiile proprietare ale sateli ilor prefernd s ascund temporar satelitul n spatele P mntului n timpul unor astfel de fenomene cosmice. Un alt inconvenient l reprezint faptul c serviciile prin satelit trebuie s se supun legilor fizicii, n mod specific, vitezei luminii: distan a pe care o are de parcurs semnalul se materializeaz ntr-o ntrziere de 0,33-0,5 secunde, ceea ce l face mai pu in folositor pentru servicii cum ar fi cele de telefonie, videoconferin ele, jocurile interactive sau aplica iile care depind de date n timp real. Principalii clien i ai un asemenea mod de transmitere a datelor cerute printr-un canal de satelit s-ar nscrie ntr-una din urm toarele categorii: societ i comerciale: acestea i pot conecta serverele proprii r spndite pe arii geografice ntinse; institu ii culturale, care pot oferi facilit i de acces foarte rapid la bazele lor de date; utilizatori ai Internetului, care navigheaz mai mult de 40 de ore pe s pt mn ; gospod rii, societ i comerciale amplasate n zone n care infrastructura pentru comunica ii este insuficient sau sunt situate n zone ndep rtate;

30

profesioni ti i liberi profesioni ti (medici, arhitec i, avoca i) care au nevoie de informa ii pentru activitatea zilnic .

Figura nr. 40 Internet prin satelit Exist deja cteva companii care ofer servicii Internet prin satelit, cum sunt, de exemplu, Teledesic, fondat de Motorola, Boeing, Bill Gates i prin ul saudit Alwaleed Bin Talal, Start-Up Astrolink International, sus inut de Lockheed Martin, de i nici una la viteze comparabile cu o linie rapid prin cablu. n prezent, golul este nc mare. Cu toate acestea firma de analiza a pie ei Dataquest a publicat un studiu, previzionnd o cre tere a num rului de terminale satelit la 7,2 milioane n 2005. O discu ie despre tehnologia utilizat de Internet nu ar fi complet dac nu am spune cteva cuvinte i despre programele pe care le folosim atunci cnd navig m pe Web. Chiar i acestea trebuie s evolueze n a a fel nct s poat folosi la maximum puterea calculatoarelor actuale i viitoare. n prezent ns nu a fost dep it situa ia de r zboi ntre diferitele companii care propun astfel de programe, chiar dac momentan asist m la o perioad de acalmie, determinat de acapararea celui mai mare segment al pie ei de c tre Microsoft, cu ultima variant a lui Internet Explorer. Principalul concurent, Netscape, a fost obligat s abandoneze lupta direct i s se lase cump rat de America On Line, cel mai mare furnizor de servicii Internet din lume. Conflictul este ns deschis n privin a programelor de mesagerie instantanee ( instant messaging ), socotite de mare viitor, motiv pentru care cel pu in o duzin de astfel de programe se lupt pentru a deveni standardul n domeniu. Nici n privin a altor mbun t iri aduse browsere-lor nu exist un consens general. Cel mai bun exemplu l constituie limbajul JAVA pentru care nu a fost posibil definirea unui standard din cauza companiilor Sun i Microsoft care au fiecare o variant a acestui limbaj pe care doresc s o impun . Transmiterea de imagini i sunete n timp real prin intermediul tehnologiei de tip streaming" are parte de o soart asem n toare, n momentul de fa existnd dou companii, Microsoft i Real Networks care propun programe similare. Odat dep it perioada de dispute pentru impunerea standardului propriu i acapararea unui segment ct mai mare din pia vom putea asista la schimbarea revolu ionar " a aspectului site-urilor Web, cu un accent din ce n ce mai mare pe alc tuirea unei realit i virtuale incitant , complex i fantastic n acela i timp. Introducerea de grafic 3D, clipuri audio-video, anima ii avansate i a sunetului stereo surround vor accentua senza ia de imersiune ntr-un spa iu virtual. Interactivitatea cu con inutul site-urilor Web va fi i ea mbun t it n a a fel nct actualul clic pe hyperlink-uri va deveni o amintire a trecutului. Se va ncerca folosirea tuturor sim urilor omului pentru crearea unei atmosfere speciale n care interac iunea va implica nu numai sim ul v zului sau al auzului ci i sim ul tactil i al mirosului.

31

Navigarea pe Internet va fi asem n toare pentru nceput cu plimbarea printr-un joc, iar ulterior va fi mai asem n toare cu o plimbare pe strad , avnd posibilitatea s d m comenzi vocale i s comunic m cu alte persoane ntlnite sau s interac ion m cu obiectele prezente n peisaj prin intermediul unui corp virtual. Avem astfel imaginea unui Internet cu adev rat ajuns la maturitate tehnologic , capabil s preia i s armonizeze caracteristicile celor mai avansate programe create pentru calculator, n a a fel nct rezultatul final s fie o experien existen ial virtual care s rivalizeze cu existen a real i n acela i timp s o completeze, acesta fiind scopul final urm rit de to i cei implica i n dezvoltarea Internetului. Dac n urm cu zece ani num rul siturilor Web era plasat undeva n jurul unui ordin de m rime de zeci de site-uri, acum se discut despre 150 de milioane de site-uri, iar pentru urm torii 20 de ani se estimeaz un num r de 250 de milioane de situri.

Figura nr. 41 Dinamica site-urilor Web la sfr it de secol XX i nceputul mileniului III Ca tehnologii, per ansamblu, Internetul s-a aflat ntr-o permanent mi care de evolu ie spre solu ii mai performante, ns este o realitate faptul c , n ceea ce prive te demografia sa, se simte o acut nevoie de emigran i spre spa iul virtual. n Tabelul 1 este redat dinamica num rului utilizatorilor Internet la 1000 locuitori, pe principalele regiuni ale globului, ncepnd din 1995, fiind surprinse att decalajele mari regionale, ct i posibilitatea de a le reduce ntr-o durat mai mult sau mai pu in acceptabil . Tabelul 1 Rata de cre tere a num rului de utilizatori constan i ai Internetului (la 1000 locuitori) Zona America de Nord Europa de Vest Europa de Est 1995 85 20 * 1998 270 55 * 2000 475 150 25 2004 725 500 100

Sursa: Computer Industry Almanac Valorile din tabel sunt aproximative i rotunjite, pentru u urarea sesiz rii tendin elor

Concluzia? n primul rnd tehnologia din spatele motoarelor de c utare trebuie regndit pentru a putea fi mai aproape de cerin ele utilizatorilor. Majoritatea c ut rilor vor fi implicite i vor rula n background. Cu alte cuvinte, nu va mai fi nevoie de specificarea unor cuvinte-cheie, ci calculatorul va avea inteligen a de a estima i identifica ariile de interes ale utilizatorului, pe baza c rora va propune formule de interogare, extr gnd n mod automat dintre rezultate doar pe cele mai relevante. Listele de rezultate vor fi nso ite de poze de dimensiuni ct mai mici sau simple logo-uri care vor fi definitorii pentru virtualizarea destina iei prezentate. Este vorba de Web-ul semantic21. n prezent instrumentele de c utare pe Internet sunt nc limitate, cel pu in n opinia cercet torului Tim Berners-Lee, care ncearc realizarea unei versiuni evoluate a acestuia Internetul semantic. Revolu ia web va fi posibil prin ceea ce exper ii numesc ontologie o enorm bibliotec n care vor fi arhivate
21

32

Am nunte la http://www.w3.org/2001/sw/

regulile logice de asociere a paginilor web ntre ele i cu defini iile corespondente, permi nd programelor s n eleag sensul oric rui document prezent pe Internet. Ac iunea va presupune adaptarea tuturor paginilor de Internet la limbajul XML (limbajul extins de marcare, ce nlocuie te tot mai mult HTML-ul ini ial). Identificarea, descrierea i localizarea resurselor din re ea va fi posibil prin utilizarea de informa ii suplimentare n descrierea resurselor numite meta-date. Un set de meta-date descrie, ntr-o manier suficient de simpl pentru creator, documente Web astfel nct acestea s poat fi localizate n re ea, avnd urm toarele caracteristici: simplicitate n creare i ntre inere: permite i nespeciali tilor crearea de nregistr ri simple astfel nct s poat fi reparate ntr-un context de re ea; semantic accesibil u or de n eles: semantica elementelor a fost stabilit prin consens interna ional de un grup inter-disciplinar ce a reunit profesioni ti din biblioteconomie, tiin a inform rii, domeniul calculatoarelor, speciali ti n codificarea datelor i profesioni ti din alte domenii alte cunoa terii; extensibilitate: balansnd ntre nevoia de simplicitate n descrierea resurselor electronice i nevoia de reg sire precis se are n vedere ad ugarea altor elemente care s constituie un set de meta-date util pentru descrierea de resurse specifice unor anumite aplica ii. Meta-datele sunt incluse ntr-un format specific documentelor electronice, con inutul lor fiind structurat n cmpuri i subcmpuri identificate prin etichete TAG sau Meta Tag. Fiecare element constituie o referin n descriere, red un anumit aspect, o fa et a documentului. innd cont de aspectele pe care le exprim i de rela iile care se pot stabili ntre elemente, meta-datele pot fi grupate n trei seturi: de con inut, de proprietate intelectual i de instalare, fiecare informa ie putnd fi omis sau inclus n contextul mai multor elemente [TRZIMAN, 2002]: Tabelul 2 Categorii de meta-date Elemente de con inut Titlul Numele atribuit Subiect Tema, exprimat de obicei prin cuvinte cheie Descrierea Un text ce descrie resursa Sursa Resursa informa ional din care a derivat resursa descris Limba Limba con inutului Rela ionarea Conexiunile cu alte resurse Acoperirea spa io-temporal Caracteristicile spa iale i/sau temporale Elemente de proprietate intelectual Creator Persoana sau organiza ia responsabil de con inut Editor Entitatea responsabil de disponibilizarea resursei Contribuitori Persoane sau organiza ii (altele dect Creator) care au contribuit la realizarea intelectual a resursei informa ionale Drepturi Modalit i juridice de utilizare a resursei informa ionale Elemente de instalare Data Data la care resursa informa ional a fost transmis n re ea Formatul Formatul resursei (fi ier .pdf, .html, .doc etc.) Tipul Tipul de con inut: articol, imagine etc. Identificatorul Num rul sau lan ul de caractere care permit identificarea ntr-o manier unic a resursei informa ionale (URL, ISBN etc.) Elementele enumerate au o sintax specific n raport cu schema de codificare (SGML, HTML, XML etc.), sunt op ionale i pot ap rea n orice ordine. Reprezentarea unui document sub aspect informativ, n accep iunea clasic pe care o poate avea un utilizator, se face la nivel: signaletic prin includerea elementelor generate de document care permit identificarea i localizarea lui; analitic prin identificarea documentului sub aspectul con inutului; referen ial prin referirile la document n cadrul unei bibliografii sau baz de date prin includerea descrierii signaletice prin conexiuni hipertextuale n mediul Web. Aceste nivele de reprezentare informativ pot fi considerate meta-informa ii. Leg tura ntre metadate i meta-informa ii se poate exprima potrivit schemei urm toare:

33

Figura nr. 42 Leg tura dintre meta-date i meta-informa ii (sursa TRZIMAN, 2002) La ora actual nu exist un set unitar de meta-date universal acceptabile. Exist ns mai multe modele de meta-date corespunz toare diferitelor nivele de organizare a resurselor sau necesit ii de a face s coexiste aplica ii documentare clasice cu aplica iile Web. Cele mai cunoscute sunt: DUBLIN CORE, propus de Workshop-ul de la Dublin Ohio n 1995, CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata) propus de Federal Geographic Data Committee (FGDC) i RDF - Resource Description Framework, propus de consor iul W3. Fiecare set de meta-date are ns limitele sale n utilizare. RDF este rezultatul presiunii concomitente exercitate de mai multe comunit i profesionale i grupuri de cercetare n direc ia normaliz rii a tot ce implic WWW. Scopul principal al RDF este de a defini un mecanism de descriere a resurselor, f r o semantic definit , ce poate fi aplicat n orice domeniu de aplica ie22: n c utarea de resurse informa ionale permi nd un mai mare grad de eficacitate motoarelor de cercetare; n listarea con inutului i n furnizarea de rela ii privind con inutul unui site, unei pagini Web sau a unei biblioteci electronice de date; n schimbul de informa ii prin intermediul programelor agen ilor inteligen i; n filtrarea con inutului; n descrierea unei serii de pagini con innd un singur document logic; n descrierea dreptului de proprietate intelectual pentru paginile Web etc. O extensie a Web-ului de acum, n care informa ia s aib un sens bine definit, permi nd o cooperare mai strns ntre oameni i o comunicare mai fidel ntre calculatoare. Formal, o reprezentare abstract a datelor din World Wide Web, bazat pe standardul RDF, un model pentru date n sintax XML, ce ncearc s sintetizeze toate experien ele de pn acum i s furnizeze un nou mecanism de descriere a resurselor Web spune Tim Berners-Lee. Cu un astfel de mecanism, Tim sus ine c vor putea fi implementate sarcini de gestionare a cuno tin elor, imposibil de rezolvat n Web-ul actual. Iar dac va avea succes, conform lui Berners-Lee, Web-ul semantic va schimba via a tuturor: un computer va putea g si, ntro noapte, mai multe leg turi ntre anumite no iuni dect ar putea g si un om ntr-o via . Sau, mai simplu, un agent inteligent ar putea folosi Internetul pentru a organiza n detaliu o vacan pe m sura preten iilor, n c iva pa i simpli: folosind Internetul semantic se comand unui agent inteligent g sirea tuturor elementelor dorite. Agentul consult n biblioteca semantic defini ii folosite de agen iile de voiaj, companiile aeriene etc., care i vor permite s interpreteze corect preten iile utilizatorului (pre uri, orare etc.). Urmeaz c utarea propriu-zis confruntarea miilor de alternative posibile i selectarea unui clasament cu cele mai avantajoase. Utilizatorul alege o variant i dup cteva minute agentul revine cu ntreg pachetul de vacan deja rezervat.
22

34

Relativ la RDF s-ar putea consulta http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222

Figura nr. 43 Web-ul Semantic (adaptare dup Semaview Inc.)

35

7 TENDIN E ALE INTERNETULUI DE MINE23


1. Calculatoarele vor fi mai umane Noile tehnologii vor permite interac iunea cu calculatorul aproape la fel cu o alt persoan . Prin calculatoarele vor deveni mai umane n elegem c acestea vor avea atribute umane, cum ar fi posibilitatea de a reac iona la vorbire sau la instruc iunile scrise i de a r spunde ct mai natural. Interfa a utilizator va p rea mult mai uman chiar dac programul respectiv nu folose te inteligen a artificial . 2. Re elele vor fi omniprezente n viitor, conexiunile rapide i Internetul se vor standardiza, re elele vor fi prezente pretutindeni f r s fie vizibile. Vor fi re ele cablate incredibil de rapide, acas i la lucru, iar serviciile de nalt vitez ne vor conecta oriunde am fi. Nout ile nceputului de mileniu privesc modul n care aceste re ele omniprezente vor influen a activitatea i calitatea vie ii. Beneficiile de a fi conectat universal sunt un comer mult mai eficient i o via mai confortabil . 3. Web-ul va fi mai de tept Internetul este o imens magazie de informa ii dar Web-ul va fi n curnd n stare s anticipeze i s livreze informa ia precis de care ave i nevoie. Web-ul de ast zi este destul de modest. Lucrul acesta nu este surprinz tor dac ne gndim c a fost proiectat s afi eze text i grafic pe orice calculator. n urm torii ani aceast re ea are s se schimbe radical. Se va trece de la HTML la XML. Pentru ca web-ul s v dea informa ia cerut , site-urile trebuie s n eleag con inutul altor site-uri. n prezent, XML este tehnologia care realizeaz acest deziderat. HTML ofer limbajul de definire a modului de a ezare a textului i graficii ntr-o pagin . XML, pe de alt parte, nu este un limbaj de prezentare ci o cale de a descrie datele. Ca i HTML, XML se dezvolt din SGML. Pe scurt Web-ul a fost construit n HTML i se reconstruie te acum n XML. Acesta va permite nu numai o c utare mai precis ci i o distribuire a informa iilor mult mai eficient . 4. Micile dispozitive vor gndi S dai drumul la ma ina de sp lat de la celular sau s ordoni frigiderului cum s - i fie laptele, poate fi un vis, dar nu pentru mult timp. Un posibil r spuns este Jini, o tehnologie Java ce stocheaz cod Java n dispozitivele digitale, astfel nct acestea s se poat organiza singure n comunit i, f r existen a unui calculator ca intermediar. Dispozitivele care suport Jini pot s se lege ntr-o re ea, s se configureze automat i s nceap s comunice. Jini nu necesit vreun sistem de operare sau procesor special. n competi ie direct cu Jini este Universal Plug and Play. Acesta folose te protocoale standard de Internet, astfel nct cnd conecta i un dispozitiv la re ea el ia automat o adres IP i utiliznd protocolul HTTP, anun disponibilitatea lui altor dispozitive din re ea, nefiind nevoie de un PC. 5. Economia va fi pe Internet Economia viitorului va fi mai global , electronic i se va baza pe Internet. n ziua de azi, jocul de burs online gestioneaz n mod curent peste 400 de miliarde de dolari i opera iunile bancare aferente. Internetul se dovede te a fi att de plin de succes copiind i mbun t ind modul de cump rare i c ile de a face afaceri, nct n curnd, mai repede dect orice previziune a oric rui expert, economia pe Internet va reprezenta cea mai mare parte a infrastructurii economiei globale. Cea mai important schimbare este c , clientul, va avea acces la mult mai mult informa ie despre bunuri i servicii dect i-a imaginat vreodat . Accesul n timp real la informa ia despre pre uri conduce la o mai mare eficien a pie elor, pre ul reflectnd mai bine cererea. Dac Internetul este bun la ceva, este bun pentru organizarea bazelor de date i distribu ia informa iei. 6. Distrac ia va fi virtual Personajele digitale devin mai pline de via , atr gndu-v mai mult spre jocuri i filme dect atunci cnd erau bidimensionale. Internetul ofer deja posibilit i nelimitate de distrac ie. Datorit ultimelor
23

adaptare dup Tehnologia viitorului , PC Magazine Romnia octombrie 1999, pag. 64 36

tehnologii, se pot urm ri filme n timp real iar cu timpul, calitatea acestora va cre te considerabil. O mare amploare a luat-o deja fenomenul MP3. Arti tii ale c ror filme nu v d s lile de spectacol pot folosi Internetul ca mediu de distribu ie. Filmele vor deveni chiar interactive, dumneavoastr avnd posibilitatea de a decide cursul ac iunii la un moment dat doar ap snd un buton de mouse sau o tast . 7. Identitatea va fi digital Cum lumea devine din ce n ce mai digital , a a vom fi i noi, impunndu-ne s restric ion m i s control m informa iile personale n spa iul virtual. Biometrica poate m sura caracteristicile noastre unice precum amprentele: a) Atributele individuale ale fe ei sunt m surate i n rela ie una cu alta dau un model matematic complex digitizat. b) Fiecare iris sau retin are motive unice ce pot fi citite ca un cod de bare. c) Un cuvnt spus poate fi verificat prin telefon cu o nregistrare digital pentru accesul la o baz de date. d) Geometria minii, schema vaselor de snge a bra ului i harta porilor pot fi folosite ca identificare unic . e) Chiar gemenii identici au amprente diferite, dar i forma pumnului este unic . Internetul a accelerat dezvoltarea identit ii digitale, acest amalgam de informa ii personale, stocate n bazele de date ale statului i ale municipalit ii, spitalelor i centrelor medicale, companiilor de asigur ri, magazinelor, b ncilor sau agen iilor guvernamentale.

Bibliografie

1. BUZ RNESCU, tefan, 1999, Civiliza ia sociologiei tehnologice, Editura Polirom, Ia i. 2. DR G NESCU, Mihai, 2003, De la societatea informa ional la societatea cunoa terii, Editura Tehnic , Bucure ti. 3. GROSSECK, Gabriela, 2003, Tehnoredactare computerizat , Editura Orizonturi Universitare, Timi oara. 4. TRZIMAN, Elena, 2003, Informa ia i formarea universitar , Editura tehnic , Bucure ti, Bucure ti.

37