RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

.................................................................................................................................... ............................................................................................................................ .......03 ..........................................................S U M A R Capitole .......... ........................................................... Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice .................................................. 0.................................................................. Caracteristici tehnice Index alfabetic . Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 .............

5 2.5 J 15 6.1. 0.4 2.4 2.2 2.2 2. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.2 6.0 2.0 2. Pentru aflarea greutãþilor.3 2.04 .6 16V .5 J 16 6.0 2.1.5 dCi 2. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.0 2.3 2.0 2. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 J 15 6. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.0 2.4 16V 1. în funcþie de versiuni.0 2.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.0 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 J 16 6.0 16V .5 J 17 2.2 bari.2 2.0 2.5 J 15 6.5 J 17 6.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.5 J 16 6.4 2.0 2.

Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi.5 dCi 2.5 J 16 6.5 J 16 6.6 16V . în funcþie de versiuni.1.05 . 0.4 16V 1.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.0 16V .5 J 17 6.5 J 15 6. Pentru aflarea greutãþilor.5 J 17 32 29 32 29 32 6. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.5 J 16 6.1.5 J 15 6.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 J 15 6. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.

06 .0.

.......................................20 Centuri de siguranþã .........42 Orã ºi temperaturã exterioarã .....................................................................................................................82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) .....................................................................44 ➟ 1................................................ 1.................................................. 1....43 Poziþie de conducere ................................................................................................................................. 1...... 1.............74 Avertizoare sonore ºi luminoase ...25 ➟ 1............................... 1.................... 1.............. utilizare........15 ........................................................................................................................02 ➟ 1...................................................................................75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare .......... 1...............21 ➟ 1......................................................................................................................71 Calculator de bord .................47 Tablou de bord ........................83 ...............................28 la centurile spate ............25 ➟ 1...............................................................................................................................78 Reglare faruri ...................................Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale........................1.....................................80 ............................................ 1....... 1........................................................24 Dispozitive de fixare complementare ......13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii ....................................1....84 1............................. 1...............................01 ...............09 ➟ 1....... 1...............................................................................30 Pentru siguranþa copiilor ........................................................60 ➟ 1.................14 Sistem antidemaraj ............Scaune ......................................................................................................................71 Volan .......... 1............................................. 1...........................................29 laterale ............................................................................................ 1.....................................................................................................................................................................08 Portiere .....................32 ➟ 1.72 Oglinzi retrovizoare ...............................16 Tetiere ...........48 ➟ 1.................................................... 1....... 1....1................................ 1............................................79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz ......................... 1.............1..................................73 ........... 1...........31 la centurile faþã ..............17 ➟ 1.......................................................76 ➟ 1................................ 1.......... super închidere centralizatã .... 1....... 1.............................................................

. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: .02 . 3 .pornirea motorului.închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire.. portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare).Blocarea/Deblocarea portbagajului. . Risc de rãnire gravã. . Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului.Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor.blocarea/deblocarea portierelor. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2.). 1. Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. 2 . braþ. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . 4 . Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice. consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane.Cheie de rezervã integratã. ca de exemplu acþionarea geamurilor. mâini. sau chiar deterioratã accidental.

. bateria vehiculului este descãrcatã.. adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT. Înlocuire. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate. pentru configurarea sistemului.bateria cartelei RENAULT este uzatã. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni. 1. Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã.. Pentru utilizarea cheii de rezervã. durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã. Defecþiunea cartelei RENAULT.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. . consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.03 . pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: .

Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1. Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul.o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului. portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. 1.CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2.04 . . Particularitãþi (pentru anumite þãri): . Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale.

. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): .05 . trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. trageþi de douã ori de mânerul portierei). Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. portbagajului.ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).deblocarea/blocarea portierelor. 1. vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile.

Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate.06 . 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului.. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. Risc de rãnire gravã. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere.. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. când portierele ºi portbagajul sunt închise. 1. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. mâini. braþ.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).).

efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1.sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj.07 . Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul.SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate . 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior). Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1. apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde). . În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate). Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele.

Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate).) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. Pentru anularea utilizãrii limitate. Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã.08 . 1.CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele.. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului. depanator. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat..

1. Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt.. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. Particularitate Dupã oprirea motorului. climatizare. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei.09 . mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului.) continuã sã funcþioneze.. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio.

Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. În caz de defecþiune. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate. În caz de imobilizare. braþe. 1. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. mâini.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator.10 . dacã portierele sunt bine închise. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi.. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.). Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). din interior.

În aceste cazuri este posibilã: . În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: . independentã) pentru portiera stânga faþã.utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1).. A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1.blocarea manualã a fiecãrei portiere.bateria cartelei RENAULT este uzatã. . în funcþie de vehicul.. ..11 .vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice..utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil. 1. .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1. bateria vehiculului este descãrcatã. .).

Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã. Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior.12 . înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. 1.

martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: . are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele.martor luminos stins.martor luminos aprins. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate.13 . . Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit. portierele ºi portbagajul sunt blocate. La închiderea portierei. 1. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. apoi se stinge. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT.

dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului. în primul rând. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. . apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. Deblocarea se efectueazã: . timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri.. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. prin deschiderea unei portiere faþã. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. aceasta se va bloca din nou. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie.la oprire. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. în mod automat.) verificaþi. Pentru activare Cu contactul pus. Dacã sunt bine închise. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului. Pentru dezactivare Cu contactul pus. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. 1.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând.14 .

Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor.) poate fi periculoasã. 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde.15 . Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. iar vehiculul nu poate demara. Dacã nu este recunoscut codul. 1.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). etc. iar vehiculul este protejat. Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. cititorul de cartelã lumineazã intermitent. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice. cablaje.

În acest caz. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT.16 . dacã este posibil. 1. cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul). introduceþi-o în cititorul de cartelã 2. singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid).SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã. utilizaþi. aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT.

partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului.17 . 1. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul. Tetiera este un element de protecþie. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã.TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã.

Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane.18 . Tetiera este un element de protecþie. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. apoi scoateþi tetiera. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. 1.

Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte. Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã. În poziþia aleasã. eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului. vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã.în sus pentru a ridica perna scaunului. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã.în jos pentru a coborî perna scaunului. Din motive de siguranþã.19 . 1. .SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare.

Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator. 1. în partea ºoferului.20 . Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã). culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv.SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte.

evitaþi hainele prea groase. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin.. De aceea. Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. Înainte de a demara.. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. .mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. obiectele intercalate etc.). bluzon. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. Pentru siguranþã maximã. Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. În acest caz.21 . • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. • Reglaþi poziþia tetierei. dar fãrã a presa asupra acestuia.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. În plus. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. 1. • Reglaþi poziþia volanului. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. efectuaþi urmãtoarele: .

. .pentru a ridica centura. dar cu putere centura aproximativ 3 cm. Dupã ce aþi efectuat reglajul. efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou.derulaþi din nou.22 .dacã problema persistã. Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. . Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. . asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: .trageþi lent. 3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6. acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare.pentru a coborî centura. 1. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4). acþionaþi comanda 3 în sus.lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã.

CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea.23 . 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1. Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor. deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã. 1.

). înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. De asemenea. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect. În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. consultaþi Reprezentantul RENAULT. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. 1.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului. • În momentul reaºezãrii banchetei spate. • În cazul unui accident grav. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. • Nu rãsuciþi centura. cârlige de rufe etc. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. dacã este necesar. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.24 . • În timpul deplasãrii.

pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura.pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã. sau .airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). sistemul poate declanºa: . la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului. • În momentul casãrii vehiculului. . a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã).25 . 1. ■ limitatori de sarcinã pentru torace. chiar identic. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. sistemul poate declanºa: . ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi).blocarea centurii de siguranþã. . Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager. ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. • În urma unui accident. .pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). airbaguri. unitãþi electronice. este strict interzisã. . • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. În funcþie de nivelul forþei de impact. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.airbag-ul faþã de „volum mare“. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. care foloseºte o aparaturã adecvatã.

.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. .un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv. care trebuie sã fie instantanee. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: .un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie. A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire.o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz.26 . . Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. Deschiderea airbag-ului. 1. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic.

.airbag „volum mic“.airbag „volum mare“. dupã impact. În funcþie de violenþa impactului. airbag-urile se umflã rapid. reprezintã primul grad de deschidere. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. În cazul unui impact violent de tip frontal. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. 1. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: . Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.27 .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente).

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil. embleme.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul. menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun.. ceas.. pachete.28 . PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1).). nici sacul gonflabil.) departe de planºa de bord. umbrelã. embleme. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave.. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã. • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal. cap.) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. mâini. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). • Nu fixaþi obiecte (ace. baston.. SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. 1. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. În general.. suport pentru telefon... ceas.. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE. suport pentru telefon.) pe sacul gonflabil.

29 . verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. airbaguri. care foloseºte o aparaturã adecvatã. chiar identic. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. . unitãþi electronice. este strict interzisã. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. un dispozitiv retracteazã centura. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. În cazul unui impact important de tip frontal. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. 1. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. sunt posibile douã cazuri: . • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului.numai centura asigurã protecþia. În funcþie de nivelul forþei de impact. • În urma unui accident. • În momentul casãrii vehiculului. ■ limitator de sarcinã. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact.pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.

DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. portierã ºi finisajele interioare. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT.) în habitaclu. sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT. 1. • Nu plasaþi un accesoriu. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã.. pentru anumite þãri. pretensionatoare. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent.30 . obiect sau chiar un animal între spãtar. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã).. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului.

. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã. verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. • În cazul casãrii vehiculului. 1. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent.. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul.) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). • Ca mãsurã de siguranþã.DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia.31 . Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. un furt sau o tentativã de furt. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere. Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã. cablaj.

1.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã. ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive.ridicaþi perna scaunului la maxim. neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp. În cazul unui impact frontal la 50 km/h. este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului.ridicaþi tetiera la maxim. . Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. . Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. Altfel spus. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. De asemenea. În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor. . Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. efectuaþi urmãtoarele reglaje: .reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil.32 . Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã. Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului. În Europa. .

PE ACEST LOC. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. numai scaunele RENAULT sunt omologate. (1) Copilul ce depãºeºte 1. (4) PERICOL.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. direct pe perna scaunului. reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar. I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc. 1. verificaþi montarea acestuia. RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.33 . la fel ca ºi un adult.

utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. 1. De aceea. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. De aceea. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. cu faþa la direcþia de deplasare. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani.34 . paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“). propuse în cadrul Reþelei RENAULT. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. Copilul. singurele care sunt garantate de RENAULT. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. gâtul copilului este foarte fragil. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã.

Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului. fãrã a fi. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului.35 . utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte. marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. însã. în contact cu acesta. Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.

cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului.36 . Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie. 1. Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni.

pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã.37 . apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. este aprins pe tabloul de bord. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil. AIRBAG OFF. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. Cu contactul pus. 1.

Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate.38 . Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. verificaþi dacã indicatorul 7. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. 1. este stins. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. AIRBAG OFF. Dupã ce aþi restabilit contactul. Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã.

39 . • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“.). Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“. • În orice caz.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. lavete. jucãrii etc. Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. 1. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte. aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.

Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. pe inelele 1 care echipeazã locul. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.40 . spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: . 1. Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi). . • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã.planºa de bord (în locul din faþã).PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare.spãtarul scaunului faþã (în locul din spate). scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor.

fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului. .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord.41 . . .întindeþi centura. 1.întindeþi centura.întindeþi centura. Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate . . Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7.treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate.

• Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. 1. • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat. chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil. • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit. • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. • În urma unui accident grav. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant.42 .

. ora ºi. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile. În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã.. caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei). Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului. umiditate localã ºi de temperaturã. Este necesarã reglarea orei.). butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C. 1. în funcþie de vehicul. Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. Cu contactul pus. cablu de alimentare tãiat.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii.43 .. radio.. temperatura sunt afiºate. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea.

44 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.

• Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. • lumini de ceaþã faþã. 20 Maneta schimbãtorului de viteze.. 1. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. brichetã ºi suport pahar.. informaþiilor radio. 19 Frânã de mânã. 14 Torpedo. • lumini de ceaþã spate. 8 Afiºare. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. 4 Tablou de bord. temperaturii. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului.. 13 Aerator lateral. în funcþie de vehicul. 15 Poziþie pentru radio. 25 Comandã motor. avertizor sonor. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 1 Aerator lateral. 17 Comutator pentru lumini de avarie. • regulator ºi limitator de vitezã. • iluminare exterioarã. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. a timpului. • reostat de iluminare a aparatelor de control.45 . 21 Cititor de cartelã RENAULT.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 10 Comenzi climatizare. sistem de navigare. 9 Aeratoare centrale.. 11 Poziþie airbag pasager. 6 Telecomandã radio. sistemului de navigare. 18 Poziþie pentru scrumierã. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. 5 Poziþie airbag ºofer. • sistem antipatinare. 23 Compartiment de depozitare.

46 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.

• Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. 24 Torpedo. 25 Comandã motor. avertizor sonor. 3 Comandã climatizare. 18 Poziþie pentru scrumierã. • lumini de ceaþã spate.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 11 Aerator lateral. • sistem antipatinare. 7 Tablou de bord.. 1. 5 Afiºare. • lumini de ceaþã faþã. 15 Poziþie pentru radio. 20 Manetã schimbãtor de viteze. 2 Poziþie airbag pasager. sistemului de navigare. brichetã ºi suport pahar. 13 Poziþie airbag ºofer.. 19 Frânã de mânã. 8 Telecomandã radio. 23 Compartiment de depozitare. 4 Aeratoare centrale. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 17 Cititor de cartelã RENAULT. • iluminare exterioarã. temperaturii. 26 Aerator lateral. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. sistem de navigare. a orei. în funcþie de vehicul. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie..47 .. • regulator ºi limitator de vitezã. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. 21 Comutator pentru lumini de avarie. informaþiilor radio. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.

C. B. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1.48 .TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A.

TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A.49 . sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1. D. B.

zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1.50 .

sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare.R. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde. Martor luminos al controlului traiectoriei (E. economie de carburant.P.“ din capitolul 2.P. • Dacã lumineazã continuu. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde.S. Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge. conducere“ din capitolul 2. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul. la fiecare 40 de secunde. 1. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi.) ºi al sistemului antipatinare (A. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.S.R. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos.51 .“ ºi „sistem antipatinare: A. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. • Dacã clipeºte.S. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E.S. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS.

aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.52 .TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã.

precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.53 . A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1. Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. a parametrilor calculatorului de bord. acul trebuie sã se afle sub zona a.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.54 . 1. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins.55 . faceþi plinul cât mai repede. Dacã se aprinde în timpul mersului. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. Dacã nivelul este normal. Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. dacã centura ºoferului nu este fixatã.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului. atunci cauza este alta. 1. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Verificaþi nivelul de ulei. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.56 . aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1.

Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.57 . . Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. Refaceþi urgent nivelul de ulei. torul luminos .dacã nivelul este corect. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). 1. Dacã se aprinde în mers. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. .TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. fiind însoþit de un bip.

aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.58 . Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. 1. zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

informaþiile multimedia. 1. Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4.timpul în zona D3. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: . citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. Dacã se aprinde în mers. starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. . Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde. . matricea indicã „nivel de ulei corect“. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). E Afiºajul cutie de viteze automatã. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: .dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. starea portierelor ºi a portbagajului.temperatura în zona D2. martorul luminos . Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. .dacã nivelul este corect . vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. Refaceþi urgent nivelul de ulei.59 . Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). fiind însoþit de un bip. D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã.

. afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare. . .mesaje de informare (parametri de drum. ).mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte. . d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã). e) jurnal de bord.. c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã.distanþã parcursã. . .).60 .autonomie estimatã. .vitezã medie..consum mediu.carburant utilizat. a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. 1.mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ).CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: . b) parametri de drum: .consum instantaneu.

Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti. 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului. consumul mediu de carburant poate fi redus când: .motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. . • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. .vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare.61 . Acest lucru este normal. autonomiei. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã.

23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare. 1. Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare.62 23825 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare.

Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare. 1.63 . 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. 23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.

• perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã.). aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie.. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã.. starea drumurilor. dacã nu. *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare. Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“. timp de 15 secunde). Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie.64 . climã. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. 1.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 23514 1. introduceþi cartela în cititor. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). dacã problema persistã.69 . Dacã bateria este slabã. 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze.

23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului. 23501 "Panã de pneu .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului.schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei. 1.70 .

1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului. 23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.71 .

72 . în general. Din motive de siguranþã. împingeþi maneta pentru a bloca volanul. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat.VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã. 1. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii. Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi.

reveniþi în poziþia C.73 . acþionaþi butonul 2: . Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. D sau E. D reprezintã poziþia inactivã. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare. Zona B corespunde pentru ceea ce se vede.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. . acþionaþi maneta 1. într-o oglindã retrovizoare clasicã.poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate. în mod normal.OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. 1. pentru siguranþa dumneavoastrã.

1. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare. pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã). La conducerea pe timp de noapte.OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã.74 .

aceasta revine automat la 0. în general. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2. luminile de avarie se pot aprinde automat.75 . chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. 1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. La conducerea pe autostradã. 1. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. în caz de frânare bruscã voluntarã. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. În acest caz. manevrarea volanului este. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. La eliberarea manetei. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2.

Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. noroi. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2. transport de obiecte ce le pot masca).76 . . Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord.Pentru activare. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. cu motorul oprit. Tabloul de bord se ilumineazã. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii.Pentru dezactivare. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. În general.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos. fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). zãpadã. 1. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. . Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat.

trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului.luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. la urmãtorul demaraj al motorului. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului... În acest caz. Când luminile de drum sunt aprinse. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã.77 .) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. trageþi maneta spre dumneavoastrã. 1. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: . Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. a unui garaj. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. . extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0.

deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. 1. apoi eliberaþi. Pe timp de ceaþã.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi. Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi.78 . Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos.

La celelalte versiuni reglarea este automatã. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului. Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica.REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere .5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta. 1 – 3 – 4 4 4 4 1.79 .

• C ºtergere continuã lentã. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. acþionaþi maneta 1 • A oprire. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. 1. • D ºtergere continuã rapidã. La fiecare demaraj al motorului. lamelele se opresc câteva secunde. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. Când vehiculul începe sã ruleze..) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • D ºtergere continuã rapidã. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. treceþi la o vitezã continuã lentã. acþionaþi maneta 1 • A oprire. Particularitate În timpul deplasãrii. sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. De la o vitezã continuã rapidã. • C ºtergere continuã lentã. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat.80 . Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu..

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri. Pe timp geros. Curãþaþi parbrizul regulat. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. Verificaþi starea acestor lamele. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare. Spãlãtor geam.81 . 1. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor).

continuã în mers. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Verificaþi starea acestor lamele. 1. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. Notã: Pe timp geros.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. Când eliberaþi maneta. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. Curãþaþi în mod regulat geamul spate.82 . rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei.

Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. 1. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor. A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã. nici mãcar în cantitate micã. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. Pentru a deschide capacul A. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“.83 . Consultaþi „Caracteristici motoare“.REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf.

injector.Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant. capote de protecþie. cablaje. circuit de carburant. (risc de împroºcare). Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii.84 .REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. 1. Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul. .. Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei..) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT). canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). .Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie. Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice.

......................................................... 2..............16 Control traiectorie: E......25 Regulator vitezã ....................................................................28 Cutie viteze automatã .......12 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................................11 Mediul înconjurãtor ......................................................................09 ➟ 2.............................................................02 Pornire .................... 2.......2......... 2......................................................26 ➟ 2....................................................... 2................................... 2.................................. 2....... 2................................................... 2..................... 2.........................................................................................................R............2..............................................01 ................................ 2.....................22 Limitator de vitezã ............07 Frânã de mânã .....................................................08 Servodirecþie ..................... ......................................................................................................................................................................................S................................................... 2..19 Sistem antiblocare roþi: ABS ..........................................03 .................21 Asistare la frânare de urgenþã ................................. 2............................................18 ......................32 2.......................................................................................................... 2.................................29 ➟ 2..................04 Particularitãþi versiuni pe benzinã ........................................................Oprire motor .Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj ..20 .................... 2........................................................ 2.........2..............................................................................23 ➟ 2.........S..................................................05 Particularitãþi versiuni diesel ....................................... 2...........13 ➟ 2................................................................................................P.............................17 Sistem antipatinare: A......................................06 Manetã schimbãtor de viteze ............. .................................08 Sfaturi antipoluare............. economie de carburant ....................................................................... 2............................

Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1.500 km. nu depãºiþi 2.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1. 2.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. Pe perioada de rodaj.000 km.000 .500 rot/min. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite.3.000 km. Dupã 1. nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece. dar numai dupã 3. dar numai dupã 6.02 .500 rot/min. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.

Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul. apãsaþi doar pe butonul 3.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P. Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii. pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj. . dupã deschiderea capacului.03 . Notã: ...în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. (radio. Dacã o vitezã este selectatã. Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2.). dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“. 2. cu motorul oprit.). navigare. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. suportul ochelarilor etc.

sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri.. 3 2 Condiþii de oprire a motorului . mânã.. climatizare. cum ar fi airbagurile.) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Când cartela nu se mai aflã în cititor. dupã o primã apãsare.. Pentru a confirma oprirea motorului.. Pentru a confirma oprirea motorului. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. . o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. direcþie. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). 2. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord.. accesoriile (radio. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. La oprirea motorului. La deschiderea portierei ºoferului. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã.04 . dupã o primã apãsare.apãsaþi pe butonul 3. braþ. funcþionarea accesoriilor este opritã.cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã. .). pretensionatoarele. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã..OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. sunt necesare douã apãsãri suplimentare. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare..) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare.vehicul oprit.. Risc de rãnire gravã.

Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. • Folosirea benzinei cu plumb. • Pierderea puterii.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã. Sau anomalii de funcþionare. precum: • Aprinderea defectuoasã. 2. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. În caz contrar. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. evitaþi aceste incidente.05 . precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii.

• nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. care se pot acumula pe fundul rezervorului. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. dacã în câteva secunde.06 . paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. Totuºi. 2. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. apelaþi la un Reprezentant RENAULT.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. motorul nu porneºte. dupã câteva încercãri.

Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi. 2.07 . cu contactul pus. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul.MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. în funcþie de vehicul.

martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus. În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului. în general. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. 2.FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã).08 . ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare).

prin reglajele originale. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. utilizaþi mãrcile. • Bujiile: condiþiile optime de consum. Pentru aceasta. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. înlocuirea pieselor motorului. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. În cazul înlocuirii bujiilor. Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. În plus. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. Prin concepþia sa. filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. Însã tehnica nu poate face singurã totul. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. 2. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. Trebuie sã îl înlocuiþi. prin consumul moderat de carburant.09 . ECONOMIE DE CARBURANT. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã.SFATURI ANTIPOLUARE. • filtru de aer. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant.

Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. ECONOMIE DE CARBURANT.dacã lumineazã continuu. • Evitaþi acceleraþia bruscã. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor.dacã clipeºte. 2. • Frânaþi cât mai puþin. • Intemperii.SFATURI ANTIPOLUARE. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. • La deal. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. • Viteza costã scump. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. fãrã a obosi însã motorul. . . consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. rute inundate.10 .

2. • Când tractaþi o rulotã. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. duce la creºterea cu 4 % a consumului. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele.SFATURI ANTIPOLUARE. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. utilizaþi de preferinþã o remorcã. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h.11 . CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã. cu opriri prelungite). Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. • Pentru transportul obiectelor voluminoase. ECONOMIE DE CARBURANT. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor. Dar (pentru siguranþã). • Când alimentaþi.

) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. baterii.MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor... 2. • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia.12 . filtru de aer. bumbac... cauciuc natural. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. • În orice caz. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). respectaþi legislaþia localã. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn. filtru de ulei. Pentru a facilita reciclarea. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate.). În plus.

ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor. implantat în valva de umflare. Totuºi. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. Aceasta nu poate.13 .3 bari (3 PSI).2 la 0. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. funcþia nu intervine în locul ºoferului. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. 2. în nici un caz. inclusiv a roþii de rezervã. Verificaþi presiunea pneurilor.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor. o datã pe lunã.

D: inel verde 2.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale. este total contraindicatã inversarea roþilor. vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.C : inel roºu . A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.14 . Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.B : inel negru . Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii.A : inel galben . orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: .

15 ...). Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. Când este montatã în locul altei roþi..). defecþiune sistem. simboluri ºi mesaje. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi. elemente decorative. panã pneu. 2. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic. 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã.. Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. prin urmare nu este recunoscutã de sistem.

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare. "Panã pneu . semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare. B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B.înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT. indicã absenþa senzorului pe acea roatã. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“. 2. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A. Acest mesaj este însoþit de indicatorul .). care este plinã... sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul.16 .

P. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). 2.S. Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A.S. manevraþi uºor volanul. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã.. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul. pierderea aderenþei într-un viraj. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Totuºi.CONTROL TRAIECTORIE: E. dacã este necesar.R. Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol.17 . deconectat“.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. funcþia nu intervine în locul ºoferului.

Totuºi. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã.SISTEM ANTIPATINARE: A.R. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. sistemul mãsoarã ºi comparã. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. funcþia nu intervine în locul ºoferului. în fiecare moment. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.18 . Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora. 2.S.

SISTEM ANTIPATINARE: A.R. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A.. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã.19 . Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. 2. noroi. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. sau conducerea cu lanþuri pe roþi).. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1. Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza. Dacã acest efect nu este dorit. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h.S.. împreunã cu martorul luminos A.

20 . deci menþinerea traiectoriei. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. Totuºi. De aceea. Cu toate cã permite aceastã optimizare.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. Pentru a evita aceste pericole. sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. eterogenã). alunecoasã. frânând în acelaºi timp. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. În plus. aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire.). Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. 2. în funcþie de natura solului.

este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 2. Aºadar. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 . Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS. Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Cu toate acestea.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS.21 . Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare). Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. în caz de urgenþã. 2 .Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi.Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind. se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue.

Totuºi.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. 2. luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. În acest caz. asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã. Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.22 . Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. 2. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h.23 . Acesta se poate dovedi util. Cât timp funcþia este activatã. 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). de exemplu. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate.

Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): . conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã. În acel punct.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. 2.tasta 2 pentru a mãri viteza.24 .tasta 5 pentru a reduce viteza. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . . Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“).

Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. În timpul depãºirii. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. Dupã trecerea urgenþei. eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã.tasta 1.tasta 4. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“). Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). . viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment.25 . 2.

5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. 2. (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã. Când funcþia este activã.26 . Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã. numitã vitezã constantã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h.

Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment.tasta 5 pentru a reduce viteza. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã.tasta 2 pentru a mãri viteza. Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. Dupã trecerea stãrii de urgenþã. viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã. . 2. este posibilã depãºirea vitezei constante.27 . Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã). acþionând pedala de acceleraþie. În timpul depãºirii.

Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3.tasta 4. Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. nici responsabilitatea ºoferului.tasta 1.pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã.28 . în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. Totuºi. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) . . 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: . 2.pedala de frânã. nici atenþia. Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Pentru aceste trei acþiuni. în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord.

Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. la momentul oportun. În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite.29 . trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare. nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat. pãrãsiþi poziþia P. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. realizaþi contactul. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. 2. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge).CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. la regimul corespunzãtor al motorului. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. 1 Pentru a pãrãsi poziþia P.

pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare..) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã. Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord. pentru a evita „manevrele greºite“. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã. 2.30 .pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. activarea controlului traiectoriei: E. aduceþi maneta spre stânga. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D. Aceasta vã va permite.CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. împingeþi spre înapoi.P. pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã. în funcþie de posibilitãþile motorului. . se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. . De asemenea.. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. trecerea într-un raport optim inferior.S. împingeþi spre înainte. Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei).

Trageþi frâna de mânã. pentru a evita calarea motorului. þinând apãsatã pedala de frânã. Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare. ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale . este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni.31 .Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. .Pe vreme foarte rece. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual. . aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R. plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). 2.

Pentru aceasta. evitaþi.În timpul mersului. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.În timpul mersului. . dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. 2.32 . sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã. La pornire. acesta indicã o defecþiune. dacã vã permit condiþiile de circulaþie. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. . Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

.................................... 3.........................................................................................17 ➟ 3.................................... 3..................................................................... 3....... 3..........................................................................32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj . 3..................................................................................................................23 Iluminare interioarã ................................................................3....35 3.......................03 Încãlzire ºi aer condiþionat ...........04 ➟ 3............................................................................ 3........................................28 Scrumiere ..................................24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ..............................................................................................................22 ...............................................16 Acþionare geamuri ..................02 ...........................3...........................................................................................29 Banchetã spate ................................ 3................................................................................................................31 Poliþã spate .........01 .................................................................................................................21 Trapã de aerisire .................................... 3............................34 Bare de acoperiº ............................................... 3. 3..........20 Parbriz ................................................................................................................................................................................25 ➟ 3............................................................................... 3........................ 3.........................Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare .........33 Transportul obiectelor în portbagaj .................................. 3.........30 Portbagaj ...................................20 Parasolar .................................................................................... 3....................................................................................................Brichetã .......... 3.........................................

panou de control 6 .aeratoare centrale 3.02 5 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .aerator lateral 2 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .orificii încãlzire picioare pasageri .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .aerator lateral 8 .

3. : deschidere maximã. : închidere.AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã).03 . Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3. Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3.

Comandã de recirculare a aerului. F . Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta). 3. C . este posibil sã aparã o senzaþie de frig. Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu.04 . B .Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Reglarea temperaturii aerului.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul). E .Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat. D . F E Comenzi A .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã.Reglarea vitezei de ventilare.

. 3.temperaturã maximã. Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. Notã: pentru o dezaburire rapidã. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.dezaburire. Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece. plasaþi comenzile în poziþiile : . Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate.05 . Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii. Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper. .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor.aer exterior. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare.

Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã. Poziþia 0 În aceastã poziþie: . . Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. .aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins). 3.existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã.viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã.06 .

aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior. Recircularea aerului permite: .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã. În aceste condiþii. 3. . Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu.07 ..obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã.izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate.).

6 . funcþia este activatã.Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“.Reglarea temperaturii aerului. 3. 8 ºi 10 . Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): .Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat. 4 ºi 7 .08 .Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat. .martor luminos stins.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 . 9 ºi 11 .Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor. 3 .Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate. 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . 2 . funcþia este dezactivatã.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).martor luminos aprins. 5 . 14 .Reglarea vitezei de ventilare.Afiºaj. 13 .Comanda de recirculare a aerului.

toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem. 3. În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj). indicatorul AUTO se stinge. Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. . Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate.09 .apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem.apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura. Când modificaþi anumite funcþii.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 .

sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã. oricare ar fi nivelul de confort indicat. aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate.temperaturii aerului. . mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului. dacã nu deranjeazã în mod deosebit. . acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute).10 .distribuþiei aerului. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece. 3. Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. .pornirii sau opririi aerului condiþionat.vitezei de ventilare. În general.administrãrii recirculãrii aerului. . sistemul acþioneazã asupra: .

Pentru a reveni la modul automat. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10. apãsaþi pe tasta 6.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului.). Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini.11 .. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor. 3.. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem.

pãrãsiþi modul automat. apãsaþi pe tasta 6. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. 3. Pentru a reveni la modul automat. 11 11 În modul automat. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare. Apãsând pe tastele 9 ºi 11. Apãsând pe tasta 3.12 . Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. când temperatura exterioarã este scãzutã. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat.

3.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. apãsaþi din nou tasta 12. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. În caz contrar. dezaburirea se opreºte automat.13 .

Apãsaþi pe butonul 12. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde. Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge.din nou pe tasta 1.14 . Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1. martorul luminos 13 se stinge.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu). . apãsaþi tasta 11. 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat. a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul). oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13). 3. dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. puteþi apãsa fie: . Pentru a pãrãsi aceastã funcþie.pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj).

Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior.. 3. Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã.15 .). În timpul recirculãrii. precum ºi aburirea geamurilor.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj).. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. utilizaþi periodic aerul condiþionat. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. în caz de anomalie de funcþionare. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii. o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire).16 . provenind din condens. În general. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT.AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. 3. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. dezaburirii sau aerului condiþionat. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat.

braþe.2 pentru partea pasagerului faþã. . inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.17 .3 ºi 5 pentru pasagerii spate. . De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. .. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).1 pentru partea ºoferului. 3.. De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. În caz de imobilizare. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. mâini. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã.).Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet).ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus .

3. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. 6 sau 7. Apãsaþi pe comutatoarele 1.).18 . mâini. . 5.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus. Sistemul funcþioneazã: . Dacã este disponibil în vehicul. braþe. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).cu contact pus.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. 2. În caz de imobilizare... riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. 3. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.

Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave.Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. eliberaþi la înãlþimea doritã.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul.) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri.Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul..Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. Mod de funcþionare cu impulsuri . În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. . laba unui animal. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului. iar geamurile se închid automat. creangã de copac. Dacã este necesar.. 3. . sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul. eliberaþi la înãlþimea doritã. Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri .19 .

).ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. 3. autorizaþie parcare etc. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare.20 . Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie.

Iluminarea 4 este automatã.21 . Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5. Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3. 3.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1.

.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D).).închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). braþe. În caz de imobilizare. 3.22 .TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà ..cu contactul pus.închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei. C sau D. .deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare. Întredeschiderea trapei de aerisire . 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: .deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A.nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis. . Culisarea trapei de aerisire . în funcþie de deschiderea doritã. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã.nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis. .închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0.deschidere: deschideþi storul. apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B. . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. mâini. . Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: .

Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat. pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. . În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. creangã de copac. 3.23 . funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã. Precauþiuni de utilizare . în modul fãrã mâini. laba unui animal.nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului. Înainte de manipularea trapei de aerisire. Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. apoi rotiþi butonul 2.. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane.) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. portbagajul exterior. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave.. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3.TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri).. verificaþi sã nu existe un obstacol.vehicul cu bare de acoperiº În general. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului.) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri.. în timpul acestei manevre. . Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. Atenþie. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii. .curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic.

Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei. . Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer. Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. 3 pentru pasagerul faþã.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. 3. De pe locul spate. apãsaþi comutatorul 4 sau 6. Lumini pentru citit De pe locul faþã. .24 .ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. pentru a obþine: .o stingere imediatã.o iluminare continuã.

3.. carnet de întreþinere etc. Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile... lavete.25 . Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere.) lanterne de buzunar. documentele vehiculului (manual..

Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului.26 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. de ventilare ºi de aer condiþionat. trageþi mânerul 6. la fel ca ºi habitaclul. Acest compartiment de depozitare beneficiazã.. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele. 3. o sticlã mare cu apã. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4.. Notã: În funcþie de vehicul.

Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate..COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã. hãrþi. 3. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera..27 . Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12.

28 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.

apãsaþi bricheta 2.SCRUMIERE . 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. Brichetã 2 Cu contactul pus. 3.29 . Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V).BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. Trageþi bricheta. Dupã utilizare. aceasta este plasatã în locul brichetei 2. Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.

.30 . . consultaþi capitolul „tetierã spate“. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase. coborâþi tetiera spate. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. .În momentul reinstalãrii spãtarului. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. .Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate. Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã.Puneþi la loc tetiera.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). 3. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3.

împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide. Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. 1 3. în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului. .accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate. . ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2.PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului.introduceþi un creion. aceasta se poate face manual din interior.31 . Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului. . sau un obiect similar.

desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. Pentru a pune la loc poliþa. 3. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. se procedeazã în sens invers scoaterii. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. Pentru a pune la loc poliþa. Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã.32 . se procedeazã în sens invers scoaterii.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). lavete.).. strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte. 3.33 . Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere. un bidon cu ulei..

Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. spre pasageri. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. . 3.Bancheta pliatã. astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. dacã vehiculul este dotat cu acestea. în cazul sarcinilor normale (cazul A). în cazul unei frânãri bruºte. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea.34 . nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã.Spãtarul banchetei spate. A .TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului.

3.BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.35 . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1. paragraful „greutãþi“. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº.

36 .3.

......................................................10 Filtre ...08 lichid de frânã .................................................................................14 4................................................................................ 4...........................................................................4.................................................................................................................................................................4.................... 4.........................03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor .....................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri .......................10 Baterie .......................................................................................................................... 4........................................................................................................ 4.. 4...... 4....................................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului ................. 4.................................................................11 Întreþinerea caroseriei ..13 Întreþinerea finisajelor ........................................................12 ............... 4.....................................................................................................04 ➟ 4.................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului ...................................01 ...................02 .... 4..

ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca. plasatã în partea stângã a planºei de bord.02 . În timpul intervenþiilor sub capota motorului. trageþi maneta 1. 4.

Pentru a reînchide capota.03 . reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã. apoi daþi-i drumul. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere. pentru siguranþa dumneavoastrã. 3 4 5 Ridicaþi capota. Asiguraþi-vã de blocarea corectã. 4. plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire.08 . Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat. Pericol de arsuri. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. . Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald.o protecþie împotriva îngheþãrii. folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT. care vã asigurã: . 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). 4.o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire.

Pentru a avea acces la rezervorul 1. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. în orice caz. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“.09 . 4. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare.

umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere.. pentru a afla nivelul de lichid. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul. . ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. filtru diesel. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Pentru aceasta.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. 4. NOTÃ În funcþie de vehicul.. filtru habitaclu. utilizaþi „buºonul-pipetã“. Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. utilizaþi un instrument în formã de ac.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). puneþi buºonul la loc.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer.

spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În cazul unui astfel de contact. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. Nu apropiaþi flãcãri. Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior).11 . 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã. 4. vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie.

). • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi... 4. .poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale). noroi.salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald). • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea. • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie.. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie. este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri. Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã. criblura proiectatã de alte vehicule. apã pentru curãþarea strãzilor. • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale.12 .ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã.. nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi . • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). • acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici.condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. . piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic. sub caroserie.

excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. . oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam.sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie. cu motorul oprit. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. . • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. .depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã..noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie. nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. a farurilor adiþionale.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul. ºarnierelor. Demontaþi antena radiotelefonului.13 . • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã. antena radio. • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice. 4. deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere. (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice).

afiºaj radio. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã.14 . • sãpun lichid pentru veselã (0. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. ceas.) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac.5 % apã). ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã.. afiºaj temperaturã exterioarã. utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate.. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. Dacã aceasta nu este suficientã. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural. 4. folosind un burete. între altele. aceasta poate afecta.5 % sãpun la 99.

...............19 Baterie ........................................................................................ 5.......................................................29 Anomalii de funcþionare ................................ 5......................... 5...08 Faruri (înlocuirea becurilor) ..................... 5.................... 5............. 5...................................................................................13 ................... 5...................................................................................5............................................................................. 5....................................................01 .....23 Preechipare cu radio/accesorii ...........12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) .............14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) ..02 Trusã scule (Cric ...........................................05 Pneuri (siguranþã pneuri....................................................14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ..........................03 Capace roþi ........................... roþi.. 5............17 Siguranþe .....................................30 ➟ 5........................... 5............................................. 5.....5................) ............. 5....................................................................................................... utilizare pe timp de iarnã) .......09 ➟ 5...................................... 5....................................22 Cartela RENAULT: baterie ....................................................................18 ........................................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ......................Manivelã..........................................................27 ➟ 5............15 ➟ 5..............................................................26 Remorcare ...........................................................................................................................06 ➟ 5.....37 5.............5...............04 Schimbarea unei roþi ..........................................................................................................................24 ....................................Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã ..................... 5.............................. 5.......................................................................................20 ➟ 5......................................................................................................... 5..............

ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul). care trebuie sã fie doar temporarã.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). . Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2.scoateþi roata de rezervã. viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. Pentru a avea acces la ea: . În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã.02 . 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj. 5. . .deschideþi capacul portbagajului.desfiletaþi piuliþa centralã 4. verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri. Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi.

TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. la dreapta roþii de rezervã. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu.03 . Cric 1 Scoateþi cricul 1. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu. 5.

fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. La montare. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D. Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5.ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2.04 . 5. Pentru montare.CAPAC .

înlocuiþi roata cât se poate de repede. aprindeþi semnalul de avarie. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. semnalat de sãgeata 4.SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. scoateþi capacul roþii. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm). Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Dacã este necesar. 5. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. În caz de panã de pneu. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1. Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). Aºezaþi cricul 3 orizontal.05 . poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). Cu roata pe sol.

Un vehicul supraîncãrcat.06 . martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã.6 mm. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier.PNEURI Siguranþã pneuri . dereglarea punþii faþã. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dimensiune. în egalã mãsurã.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. 5. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. tip ºi structurã. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã. mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã.

este contraindicatã inversarea roþilor. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.comportamentul acestuia în viraje.montarea lanþurilor.risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare. . . Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: . Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5. Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare.þinutã de drum proastã. Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald.dificultatea manevrãrii direcþiei. Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului. 5. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare. .PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã). . acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“).07 . Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: . Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.3 bari (sau 3 PSI). .zgomotul produs de pneuri. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.2 la 0.conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare. În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist.

• Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã. 5.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.08 . . • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã. Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã.O direcþie de mers. Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: . Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã.

Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). În cele douã cazuri. datoritã accesibilitãþii reduse. dupã schimbarea becului.09 . verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Totuºi.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. 5. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor.

Tip de bec: W5W. Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul. Dupã înlocuirea becului. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul.10 . 5. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. Farurile fiind echipate cu plexiglas. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. Þineþi-l de dulie.V. capacul trebuie bine montat.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Tip de bec anti U.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B.V. folosiþi neapãrat becuri anti U.

folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. 5. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool.11 . este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac. din motive de siguranþã. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. Dacã aceasta nu este suficientã. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã.

consultaþi un Reprezentant RENAULT. Tip de bec: H11. 5. piese.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.12 . Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. în special alternatorul).

Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. 5. scoateþi ºuruburile 1. dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã. din exterior. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W.13 . 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W.

Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. 5. Tip de bec: W5W.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec.14 . Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9.

5.ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1. Tip de bec 2: W5W. Scoateþi becul respectiv.15 .

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie. În cazul unui astfel de contact. .Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. Nu apropiaþi flãcãri. .BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor . Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. 5.Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne. . .Când încãrcaþi bateria. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.20 .Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului.

Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. mai precis în circuitul urban. Pericol de rãnire gravã. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã).. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului.. precum ºi la adãpost de îngheþ.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. radio. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã.. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. mai ales în perioada rece. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã.21 . Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. accesoriile post-vânzare. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare.. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. 5. În acest caz. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic.

dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. Porniþi motorul în mod normal. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B.22 . Imediat ce porneºte. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. Dacã bateria este îngheþatã. Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent.orã. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent. 5. adoptând un regim moderat. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã.

CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. 5. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord. Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã.23 . Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dupã operaþie. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor.

deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta.24 . cablurile difuzorului se gãsesc în spate. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. 5. Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. • În toate cazurile. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. Conexiunile: antenã. alimentare + ºi –. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul.

Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate.25 . 5. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã. Pe de altã parte.

Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6. 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate. . Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an.rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã. • Verificaþi starea acestor lamele. .26 . Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 . 5. . ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3. .Cu motorul oprit. parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . .scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B).apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz.LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. • Pe timp geros. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor).rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã.degajaþi lamela trãgând de ea. Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.

). În plus. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã.. vehiculul trebuie sã fie luminat. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. iar dacã sunteþi vehicul tractant. 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop. Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie).REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare.. 5. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.27 . Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt. în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului. lumini indicatoare. Noaptea.

În mod excepþional. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei). îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h.Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. 5. Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã.În toate cazurile din figurã. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia). . pe o distanþã limitatã la 50 km. utilizând punctul de remorcare. Pentru aceasta. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã. Dacã nu este cazul.Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie. .REMORCARE: depanare (continuare) . existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide. aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate.28 . vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. .

29 . Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. A : 817 mm 5. greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. paragraful „greutãþi“. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.

CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.30 . Bateria cartelei este uzatã. Înlocuiþi bateria. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).).ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor.. REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil. pentru siguranþã. consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT. 5. Baterie descãrcatã.

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. Opriþi vehiculul. Pierderi de apã. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea.supraîncãlzire a asistenþei. 5. Acest remediu nu este decât provizoriu. Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat. Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit). opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. . Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.bateria este slabã sau uzatã. a circuitului de rãcire. • Motor supraîncãlzit. Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã.35 . chiar ºi parþialã. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria.

Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. Înlocuiþi becul. 5.36 . Pe ambele pãrþi: . Înlocuiþi-o. Înlocuiþi becul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent.releu de semnalizare defect. Panã de motor. Comenzi electrice defecte. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT.împãmântare defectã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Bec defect. Înlocuiþi-o. . curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. . REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. oprit).ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã.bec ars. CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. Pe o singurã parte: .siguranþã defectã.

. Vezi mai sus. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. Comenzi electrice defecte. REMEDII Înlocuiþi-l.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã. CAUZE Unul singur: .fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Aceasta nu este o anomalie. Ambele: . • Urme de condens în faruri. Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor.împãmântare defectã. .37 . Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã.dacã circuitul este protejat de o siguranþã. Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul. • Farurile nu se sting.bec ars. 5.

38 .5.

.....................................................6................02 .....................................................................................................................................05 Sarcina remorcabilã .......................15 Piese de schimb ................04 Caracteristici motoare ............................................................................................. 6...........................................................................................................06 ➟ 6..................................16 6........................... 6.15 Greutãþi ............. 6........ 6......................... 6........................................06 ➟ 6.......Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul .......................................................................................................................................................................................................03 Dimensiuni ................... 6....01 ...

7 Referinþã vopsea. 13 Cod accesorii interioare. 4 MTMA pe osia faþã. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului). 12 Serie fabricaþie. 9 Tip de vehicul. Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 11 Specificaþii echipament adiþional. 8 Nivel de echipare. 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 10 Cod tapiþerie. 6. 5 MTMA pe osia spate.02 .PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.

2 Indice motor.4 16V .PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1. C C 2. C .0 16V 1.6 16V 1.03 . 3 Serie motor.Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor.9 dCi 6.5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.1.

742 1.04 .DIMENSIUNI (în metri) 0.625 4.060 1.209 0.514 1.518 2.842 2.458* 1.777 * Fãrã greutate 6.

Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului.4 16V K4J 1.0 T 1.CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.6 16V K4M 2.5 dCi 1. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT.05 . a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91. în lipsã.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã.0 16V F4R 2. 6.

4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1. care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.GREUTÃÞI (în kg) .06 .Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni.6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales. 6.07 .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. cele definite de codul rutier. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.2 bar (3 PSI). ambarcaþiune etc.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. În orice caz. .) .

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2.GREUTÃÞI (în kg) .08 .

apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. . viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.) .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). cele definite de codul rutier. mai ales. În orice caz.2 bar (3 PSI). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. ambarcaþiune etc. .09 . 6.

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) .0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

) . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. . .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. În orice caz.2 bar (3 PSI). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.11 .(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. cele definite de codul rutier. mai ales. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. 6.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. ambarcaþiune etc.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.

12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.GREUTÃÞI (în kg) .

Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. 6.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.13 .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).2 bar (3 PSI). apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.) . cele definite de codul rutier. mai ales. În orice caz. . ambarcaþiune etc.

GREUTÃÞI (în kg) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.14 1.

apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. mai ales. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.) .15 .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 6.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. În orice caz. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. . ambarcaþiune etc.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. cele definite de codul rutier. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.2 bar (3 PSI). .

Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. De aceea. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie.PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi.16 . reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT. 6. folosind piese de schimb originale. În plus. asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã.

..................... 5.............02 ........12 faruri (reglare) ................................ 2..................................................... 5............2.............11 carburant (umplere) .. 2................71 asistare la frânare de urgenþã .......................................................20 ➟ 5...75 C catalizator ...16 antipatinare: A.05 .....25 ➟ 3.3.......... 2.................................44 ➟ 1.....09 ➟ 5.......... 1.........................................................24 dimensiuni ..............09 ........................22 becuri ...............1.................................... 6.........................INDEX ALFABETIC A accesorii ............1...19 antipoluare (sfaturi) ..04 dispozitive de fixare pentru copii .04 C calculator de bord ................. 3.26 acþionare geamuri ............05 .......59 airbag .................32 ......... 1.. 4...... 6.........21 ➟ 1.................................................................................03 comenzi ....14 difuzoare (poziþie) .......83 ...... 2..3.................60 ➟ 1..................................44 ➟ 1..................12 faruri faþã ...........24 cheie de rezervã ..........29 buton de pornire/oprire motor ...............................3......................... 1..................................................5.......... 5.................. 5...3. 1.84 cartela RENAULT: baterie ...........15 .. 3.............. 1. 3..................................02 ...... 5.17 becuri (înlocuire) .................................... 1...16 aeratoare ..15 B banchetã spate .. 3.... 6.....................03 ...... 3..........02 ...............................09 ➟ 2. 4......32 ➟ 1..................16 carburant (calitate) ........ 5....17 ➟ 3.................1............................................................17 blocare portiere ........................ 1.2...................07 capota motorului ..............................................08 .............. 1....................80 filtru: de aer .42 ................ 1..............................09 ➟ 2...83 .....................................17 copii ......................................: control traiectorie ..........................11 de ulei .................. 2.. 1......................13 ..................22 G galerii ......S..... 2.22 cric ......................................42 E economie de carburant ..........02 ➟ 6....... .....................06 ....03 conducere .......... 2..............33 comutator contact .........................14 parbriz .....42 frânã de mânã ......14 brichetã ...... ...............03 caracteristici motoare ...1.................... 1......... 2....... 2.........S.............1...............30 bare acoperiº .................................31 fixare copii .................02 ➟ 1..........28 .................................. 4...............23 cartela RENAULT: utilizare .........4......................35 greutãþi ...................................32 control traiectorie: E....84 capacitãþi ulei de motor ....... 1...20 aer condiþionat .....1....... 1... 5................................1........................... 5......P...............06 . 3......................................1.............................32 alarmã sonorã ...02 ➟ 1..............29 ➟ 2...................2..... 4....... 1......09 ➟ 2......................35 baterie ..........................11 cheie pentru capacul roþii ..... 4. 3.........22 avertisment ................ 6.05 caracteristici tehnice ... 1...................R..............11 .............25 ➟ 1...............................1. 2.................... 1.75 avertizoare sonore ºi luminoase ........6....................83 ........2...................06 centuri de siguranþã ............ 1...3..........32 D dezaburire: geam spate ............03 cutie de viteze automatã (utilizare) ...18 ................18 . 5........................ 2............................ 1................................28 ...3..................S...............1.........09 ➟ 5.02 ................08 fixare complementarã la centuri ... 1...3...................1...03 afiºaj matriceal ................ 1............................77 anomalii de funcþionare ..17 ..32 ➟ 1...................................... 2.71 capacitate rezervor carburant .............................................................02 ➟ 2...............25 ➟ 1..3..................47 compartimente de depozitare .04 ➟ 3.......11 E......................... 3........................................ 3............... 3....P............................04 ..02 ....03 .09 ➟ 5.......84 carburant (economie) .....30 ➟ 5.. 2..................08 frânã de urgenþã ....... 1.............. 2...37 antidemaraj .......11 aparate de control ...........................17 F faruri adiþionale ....................... 5...............

.76 incidente (anomalii de funcþionare) .47 preechipare cu radio .............................................30 ➟ 5................ 5.....14 reglare ................ 1.................09 ➟ 5........................................13 ➟ 2.............. 1............... 1.........................07 martor luminos pentru control ..29 M maneta schimbãtorului de viteze .........09 ➟ 5...................................13 de numãr de înmatriculare ...32 pornirea motorului ......................................5........71 nivele ..... 4........ 2......................................11 J jojã ulei motor ...........5.............................17 întreþinerea: caroserie ................................................ 0............ 5................... 3..09 ➟ 5............................78 ............................31 ➟ 3............ 6...15 ➟ 5..... 5.. 5........ 0.....11 O oglindã pasager faþã ..............75 tablou de bord ...............................6.....................09 ➟ 1....................09 ➟ 5.......................33 inele de remorcare ...07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã ................................. 4. 5....1..............06 ➟ 5....................................................02 ............ 1..................04 orã ...............71 inele de prindere (poziþie) .....48 ➟ 1......5..........76 .......................................... 1......29 instalaþie radio ......... 1........16 ..21 parbriz ...............................34 portiere / capac portbagaj ...13 de direcþie ...... 6.... 4.5............5..................04 .............10 de întâlnire . 1............26 lichid de frânã ...23 ➟ 2.............. 5. 1.................48 ➟ 1..................03 .................76 ➟ 1.................... 2.....02 ..............02 prizã accesorii ...04 .................................................. 5..5.............14 de drum ....... 3.............16 ........5..............04 ........................... 3.16 înlocuirea becurilor .......................................................08 poliþã spate ..28 privire de ansamblu rapidã .....13 ........ 3......11 ....11 de mers cu spatele .... 3.......................... 4............................................03 pneuri ......05 parasolar ...4..13 P panã de pneu ......44 ➟ 1.16 plafoniere ...............74 ......... 5.....21 oglinzi retrovizoare .................................... 3.75 oprire motor ..............................03 marºarier (trecere) ................................................07 L lamelã ºtergãtor geam .............12 .... 1.................................04 ➟ 3..5.........11 lichid de rãcire a motorului ...5......................INDEX ALFABETIC I identificare vehicul .32 poziþie de conducere ...............13 de stop ...12 ...............................5.76 .........44 ➟ 1.28 ...............................24 ......02 ➟ 5..........48 ➟ 1.............12 motor (caracteristici tehnice) ...........05 ➟ 4...................03 iluminare: exterioarã .............12 lumini: de avarie ....... 1...4.... 1.......... 2........05 N nivel de carburant ..5...........25 Î încãlzire ............. 4..............24 .5..........1.........5..75 ......................2......3................. 3.....09 .....17 tablou de bord .......78 ..17 planºã de bord ......... 3..................... 2..................................................25 presiune pneuri .77 ... 2....................................... 4........... 1................14 mecanicã ................... 1.....14 de poziþie ... 3.............3. 6............. 2.....14 .....................................13 finisaje interioare ............06 ........... 0... 1....24 ...........71 mediu ... 1........43 ......5......... 3.......................................5.....07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã .13 ➟ 2......05 ...............................20 piese de schimb .............................79 exterioarã auxiliarã ...2............. 1... 3.....2..... 1. 1................. 1..... 5.79 lunetã spate (dezaburire) ........ 2...........29 ➟ 2...10 limitator de vitezã .........75 de ceaþã ................04 ➟ 4.................................. 5.................5.........04 portbagaj ................................. 1..........................77 interioarã .47 plãci identificare vehicul .............................25 lumini ceaþã (faruri) ..............0....32 manivelã .......... 4..........5.............6...24 ...15 ➟ 5.................24 .........37 indicatoare : de direcþie .... 1........................................................................................ 6............. 5.....

.5.......................... 1........................... 2..................71 temperaturã exterioarã .................. 5...........11 siguranþã copii ......................................................................... 4... 3..................................12 ....08 S sistem antiblocare roþi: ABS ... 1..... 6.....82 .... 1..............................................................15 scaune cu încãlzire .....72 tetierã .....................................................22 ............. 6.........24 strat de vopsea (întreþinere) ............3..16 sistem antipatinare: A............ 4..... 1...... 1.......19 reglare temperaturã .... 2...........13 transportul obiectelor în portbagaj ........11 spoturi luminoase .......... 2...................................... 4................3.............23 scaune spate (funcþionalitate) ............02 roþi (siguranþã) ..........................................14 servodirecþie .1..13 strat de vopsea (referinþã) ............. 3....32 ➟ 1.25 reglare faruri ......16 volan (reglare) .......... ..................... 1........... 4....5..18 ..... 5....... 2..............17 ...19 sistem ABS ..... 2..........25 regulator vitezã ........... 5............................................................ 1..02 ➟ 3...........04 ➟ 3...... 1...4.. 1.... 2....................................29 rezervor: de carburant (capacitate) .....................R....... 4..................2...............75 ➟ 1.............................................................75 .....11 ridicare vehicul (schimbare roatã) .....18 ......... 2........13 semnalizatoare laterale ..........82 lichid de frânã ..........28 .............S......1.. 1..13 spãlãtoare geam .................................06 ...............................79 ➟ 1............................................................34 trapã de aerisire .........28 remorcare (depanare) ..................... 4........16 sistem de fixare copii ......2..... 5............................42 ...................78 semnalizatoare .... 5................limitator de vitezã ....09 spãlãtor geam ...........................................................20 scaune faþã (reglaje) .........06 .29 semnalizare lumini .........................24 ................19 sistem de control al presiunii pneurilor ........21 sistem antidemaraj ..1............23 U ulei de motor ...........................16 regulator .....48 ➟ 1........28 remorcare (tractare rulotã) ...........10 lichid de rãcire ......6.................26 ➟ 2............10 ...........................20 ..30 schimb de ulei motor ......................23 ➟ 2........05 roatã de rezervã .........................................02 ......1...4........................09 ➟ 2......08 sfaturi practice .....................................2.................................................................. 1.....................80 ➟ 1...... 3.......... 1....13 ➟ 2.......08 V ventilare ........80 reglare poziþie de conducere ...............................42 spãlare ............................................29 ➟ 2................ 5..3..............3.. 2............................32 ➟ 1...71 .......21 T tablou de bord ..............21 reglare scaune faþã cu comandã manualã .............06 ........6..............06 ➟ 5..... 3.............. 1................... 2........................07 ............. 5..4............. 5................................... 6...26 S sarcinã remorcabilã ................. 1....08 schimbare roatã .......05 schimbare vitezã .........5.......... 3...........5.....INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) .....2.. 1.12 ..................22 siguranþe .........18 .....18 tractare rulotã .. 3.....18 ➟ 1. 5............. 5... 4.32 scrumierã ............................ 2..........81 ºtergãtor geam (lamele) .......................................17 ................1..............................02 ª ºtergãtor geam .... 1.. 1..............02 rodaj ................27 .................................5...................15 ......... 3......................................20 ..

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful