RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

.......................................................................... ....... Caracteristici tehnice Index alfabetic ..................................................... ...................................... 0.. Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ..................................... .................................................................................................S U M A R Capitole ....................................................................................... Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice ..............................................................03 ...............................................................

5 J 15 6.1.2 2.0 16V . Pentru aflarea greutãþilor.4 2. în funcþie de versiuni.3 2.4 2.5 J 15 6.0 2.5 J 16 6.5 J 17 2.0 2.5 J 16 6.2 bari.2 2.1.5 2.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.04 .9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.5 J 15 6.0 2.0 2.4 2.6 16V .5 J 16 6.0 2.2 2.5 J 17 6.3 2. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.2 2. 0.0 2.4 2.0 2.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.0 2.2 6. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.5 dCi 2.2 2.3 2. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.0 2.0 2.4 16V 1.

(1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.1.5 J 15 6. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.0 16V .5 J 15 6.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.6 16V .5 J 16 6. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.4 16V 1.5 J 15 6.5 J 17 32 29 32 29 32 6.5 J 16 6.5 J 16 6. în funcþie de versiuni.1.5 dCi 2.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi. Pentru aflarea greutãþilor.05 . 0.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 J 17 6. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi.

06 .0.

.......60 ➟ 1.................. 1.......... 1.............................................................................................................. 1......................................................78 Reglare faruri ..................................................71 Calculator de bord ....................................................30 Pentru siguranþa copiilor ....82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) ..................................1..........17 ➟ 1...........................76 ➟ 1............................................................................................... super închidere centralizatã ............ 1................................80 ..................................... 1.....09 ➟ 1............................................. 1................21 ➟ 1.....................................................................................................08 Portiere .... 1.20 Centuri de siguranþã .................................................................................................13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii ................. 1.........................................................................31 la centurile faþã ................................72 Oglinzi retrovizoare ........................................75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare ..................................................83 ...........29 laterale ..... 1...................................................................................................................................84 1.................... 1.............................................................47 Tablou de bord .....................................................25 ➟ 1......... 1...... 1................................................. 1..................................................42 Orã ºi temperaturã exterioarã ......1................. 1...............1.43 Poziþie de conducere ............... 1................44 ➟ 1.............. 1..............48 ➟ 1................................ utilizare..............................................................16 Tetiere .. 1....................73 .................................................................... 1.....................................................14 Sistem antidemaraj ...............................................................32 ➟ 1.79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz ....................74 Avertizoare sonore ºi luminoase .... 1..................................................................Scaune ................... 1...................................................................... 1................................1.................................71 Volan ................................................................Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale..........................................28 la centurile spate ................................................ 1...................................................................24 Dispozitive de fixare complementare ..................................................................................................02 ➟ 1................01 .............................................................25 ➟ 1.................................................................................15 .................

Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. sau chiar deterioratã accidental.închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).pornirea motorului. portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare).). Risc de rãnire gravã. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice.. 2 . mâini. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: . consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). 1.Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. 4 .Blocarea/Deblocarea portbagajului.Cheie de rezervã integratã. 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 .blocarea/deblocarea portierelor. . cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor. 3 . ca de exemplu acþionarea geamurilor.02 .. braþ.Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane.

pentru configurarea sistemului. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Înlocuire.. Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate. durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani. Pentru utilizarea cheii de rezervã.bateria cartelei RENAULT este uzatã. .. 1. bateria vehiculului este descãrcatã. .03 . adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. Defecþiunea cartelei RENAULT. pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: . Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT.

Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2.o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului. Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1. Particularitãþi (pentru anumite þãri): .04 . Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. 1. .

.deblocarea/blocarea portierelor.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. trageþi de douã ori de mânerul portierei). Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): . Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile.05 .ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2). 1. trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. portbagajului. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3.

Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor.). 1. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. braþ. când portierele ºi portbagajul sunt închise. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Risc de rãnire gravã. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale.. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului.06 . mâini..

SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate . apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde). Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul. 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior). Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele. .sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj.07 . În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate).efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1. Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1.

) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate). 1.. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele. Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele. Pentru anularea utilizãrii limitate..08 . Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã. depanator.CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat.

Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere.) continuã sã funcþioneze. Particularitate Dupã oprirea motorului. climatizare... se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip. 1.09 .

Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). mâini. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor..10 . Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. 1. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. dacã portierele sunt bine închise. În caz de defecþiune. În caz de imobilizare.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. din interior. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator. braþe. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate..). apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi.

bateria cartelei RENAULT este uzatã.blocarea manualã a fiecãrei portiere.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau. .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: . bateria vehiculului este descãrcatã. În aceste cazuri este posibilã: ..11 . A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1. . în funcþie de vehicul. . independentã) pentru portiera stânga faþã..utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1).vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.). 1. .. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera..

12 . Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã. 1.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.

BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã.martor luminos aprins.martor luminos stins. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor. portierele ºi portbagajul sunt blocate. . Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora.13 . apoi se stinge. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT. martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: . 1. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. La închiderea portierei. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate.

Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. . apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie. 1. dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise.la oprire. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. în mod automat. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului. Dacã sunt bine închise. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor.. prin deschiderea unei portiere faþã. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor. Pentru activare Cu contactul pus.. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. aceasta se va bloca din nou.14 . Deblocarea se efectueazã: . Pentru dezactivare Cu contactul pus.) verificaþi. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. în primul rând. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului.

15 . 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. cablaje. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). cititorul de cartelã lumineazã intermitent. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului. iar vehiculul este protejat. 1. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde. Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor. Dacã nu este recunoscut codul. Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. iar vehiculul nu poate demara.) poate fi periculoasã. etc.

aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. utilizaþi. În acest caz. dacã este posibil. introduceþi-o în cititorul de cartelã 2. cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul).16 . În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT. 1.SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã.

Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã.17 .TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. 1. Tetiera este un element de protecþie. partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã.

TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. Tetiera este un element de protecþie. 1. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1.18 . Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. apoi scoateþi tetiera.

Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora.în sus pentru a ridica perna scaunului. În poziþia aleasã. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4. 1.19 . vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. . Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. Din motive de siguranþã. Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã.în jos pentru a coborî perna scaunului. efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului.SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte.

20 . Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã).SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv. în partea ºoferului. culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. 1.

. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale. . Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. În acest caz. • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. 1. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. • Reglaþi poziþia volanului.21 . efectuaþi urmãtoarele: . trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. dar fãrã a presa asupra acestuia. • Reglaþi poziþia tetierei.. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. Pentru siguranþã maximã. De aceea. Înainte de a demara. Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. obiectele intercalate etc. evitaþi hainele prea groase.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã. În plus.). 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului. Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. bluzon.mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere.

3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6.pentru a ridica centura. . acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. . Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: . . acþionaþi comanda 3 în sus.pentru a coborî centura. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4). Dupã ce aþi efectuat reglajul. centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie.CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.22 . 1.derulaþi din nou. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.trageþi lent. Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. dar cu putere centura aproximativ 3 cm.dacã problema persistã. .lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã.

deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã.23 .CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea. 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1. 1. Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor.

În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). 1. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.24 . consultaþi Reprezentantul RENAULT. înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. dacã este necesar. • În momentul reaºezãrii banchetei spate. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident.). • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. • În timpul deplasãrii. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. • Nu rãsuciþi centura. cârlige de rufe etc. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect. • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. • În cazul unui accident grav. De asemenea.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment.

adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi).pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. .pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). care foloseºte o aparaturã adecvatã. 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. • În momentul casãrii vehiculului. sau . . 1. . numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi). cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. ■ limitatori de sarcinã pentru torace. sistemul poate declanºa: . • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. În funcþie de nivelul forþei de impact.airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi).25 . sistemul poate declanºa: . verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.airbag-ul faþã de „volum mare“. este strict interzisã. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens.blocarea centurii de siguranþã.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã). Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. airbaguri. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. . fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia. unitãþi electronice.pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura. • În urma unui accident. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. chiar identic.

acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: . .un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord.o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz. emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie. Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului.26 .un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv. A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. 1. . Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului. Deschiderea airbag-ului. .un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager. care trebuie sã fie instantanee. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii.

Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. reprezintã primul grad de deschidere.27 . airbag-urile se umflã rapid. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente).airbag „volum mare“. În cazul unui impact violent de tip frontal. . airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului.airbag „volum mic“. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. În funcþie de violenþa impactului. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: . dupã impact. 1. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde.

SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.... suport pentru telefon. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun. • Nu fixaþi obiecte (ace... • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal..) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. embleme. embleme. cap.. 1. suport pentru telefon. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1). umbrelã.. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul. nici sacul gonflabil.). ceas. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace.) pe sacul gonflabil. pachete. În general. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi. ceas. baston. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave.) departe de planºa de bord. mâini. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE.28 . • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil.

• În urma unui accident. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. În funcþie de nivelul forþei de impact. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. un dispozitiv retracteazã centura. • În momentul casãrii vehiculului. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. În cazul unui impact important de tip frontal. airbaguri. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens.29 .numai centura asigurã protecþia. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. chiar identic. sunt posibile douã cazuri: . • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. . ■ limitator de sarcinã. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. care foloseºte o aparaturã adecvatã. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. este strict interzisã. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. unitãþi electronice. Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului. 1.

Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri..DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã). sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii.30 . • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului. obiect sau chiar un animal între spãtar. • Nu plasaþi un accesoriu. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. portierã ºi finisajele interioare. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent.. pretensionatoare.) în habitaclu. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. 1. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului. pentru anumite þãri.

. verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident. un furt sau o tentativã de furt. cablaj. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent. 1. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. • În cazul casãrii vehiculului. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã.31 . • Ca mãsurã de siguranþã..) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã.DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul.

În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. . Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri. 1.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive. Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii. Altfel spus. este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta.ridicaþi tetiera la maxim. De asemenea. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp.ridicaþi perna scaunului la maxim.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã. . Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã. . neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. În cazul unui impact frontal la 50 km/h. Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente.32 . Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. . În Europa. tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului. efectuaþi urmãtoarele reglaje: .reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi.

PE ACEST LOC. RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. numai scaunele RENAULT sunt omologate.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (1) Copilul ce depãºeºte 1. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. direct pe perna scaunului. verificaþi montarea acestuia.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1). reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar.33 . I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc. (4) PERICOL.50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. la fel ca ºi un adult. 1.

bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“).PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. Copilul. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. De aceea. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). 1. De aceea. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia. propuse în cadrul Reþelei RENAULT. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. singurele care sunt garantate de RENAULT. Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã.34 . se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. gâtul copilului este foarte fragil. cu faþa la direcþia de deplasare.

în contact cu acesta. utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte.35 .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar. Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. fãrã a fi. însã. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.

Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului. 1. cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie.36 . Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“.

Cu contactul pus. este aprins pe tabloul de bord. AIRBAG OFF. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7.37 . este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale. 1.

Dupã ce aþi restabilit contactul. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. verificaþi dacã indicatorul 7. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. 1. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. este stins. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate. Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. AIRBAG OFF.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã.38 .

aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile.39 . • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“. Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte.). • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. jucãrii etc. lavete. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. 1. • În orice caz. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate).

spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: . Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). . 1.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. pe inelele 1 care echipeazã locul. iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã.spãtarul scaunului faþã (în locul din spate). 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului. scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor.40 .planºa de bord (în locul din faþã). Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare. • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi).

.întindeþi centura.fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului.fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord. . .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7. .treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate.întindeþi centura.întindeþi centura. Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: . 1. 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) .41 .

• Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat. 1. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare.42 . • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. • În urma unui accident grav. • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil.

indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere. radio.). În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. cablu de alimentare tãiat. în funcþie de vehicul. Este necesarã reglarea orei. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii. umiditate localã ºi de temperaturã. caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei). Cu contactul pus. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului.... Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. temperatura sunt afiºate. ora ºi. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea.. 1. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile.43 .

44 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.

15 Poziþie pentru radio. 23 Compartiment de depozitare.. 9 Aeratoare centrale. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord.45 . 21 Cititor de cartelã RENAULT. 1. 10 Comenzi climatizare. 5 Poziþie airbag ºofer. 25 Comandã motor. 19 Frânã de mânã. • lumini de ceaþã spate. 1 Aerator lateral. 6 Telecomandã radio.. informaþiilor radio. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. • iluminare exterioarã. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. • regulator ºi limitator de vitezã. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 17 Comutator pentru lumini de avarie. • reostat de iluminare a aparatelor de control.. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. • sistem antipatinare. temperaturii. 8 Afiºare. în funcþie de vehicul. 14 Torpedo. 4 Tablou de bord. • lumini de ceaþã faþã. 22 Comandã de pornire sau oprire motor.. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. 11 Poziþie airbag pasager. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 20 Maneta schimbãtorului de viteze.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. sistem de navigare. sistemului de navigare. 13 Aerator lateral. avertizor sonor. a timpului. 18 Poziþie pentru scrumierã. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. brichetã ºi suport pahar.

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.46 19 18 17 .

avertizor sonor. 7 Tablou de bord. 17 Cititor de cartelã RENAULT.. 15 Poziþie pentru radio. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. 25 Comandã motor. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. • lumini de ceaþã faþã. sistemului de navigare. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. informaþiilor radio. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. • sistem antipatinare.47 . 23 Compartiment de depozitare. 20 Manetã schimbãtor de viteze. • lumini de ceaþã spate. 19 Frânã de mânã.. 4 Aeratoare centrale.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 26 Aerator lateral.. brichetã ºi suport pahar. 13 Poziþie airbag ºofer. temperaturii. 21 Comutator pentru lumini de avarie. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. • regulator ºi limitator de vitezã. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. a orei. 1. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 11 Aerator lateral. • iluminare exterioarã. • reostat de iluminare a aparatelor de control. sistem de navigare. 18 Poziþie pentru scrumierã. 3 Comandã climatizare. 2 Poziþie airbag pasager. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. 8 Telecomandã radio. 5 Afiºare. 24 Torpedo. în funcþie de vehicul.

48 . B. C. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1.TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A.

49 . D. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. B.

TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.50 . zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. 1. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

“ din capitolul 2. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h.P. 1. • Dacã clipeºte.“ ºi „sistem antipatinare: A.51 . acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare. economie de carburant.S.P.R.R.S. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.) ºi al sistemului antipatinare (A.S. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. conducere“ din capitolul 2. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS. la fiecare 40 de secunde. Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E. Martor luminos al controlului traiectoriei (E. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde.S. • Dacã lumineazã continuu.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2.52 . aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1.

precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei. A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare. a parametrilor calculatorului de bord. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1.53 . Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. acul trebuie sã se afle sub zona a.

1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.54 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. 1. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. Dacã nivelul este normal. Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. atunci cauza este alta. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT.55 . Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. dacã centura ºoferului nu este fixatã. Dacã se aprinde în timpul mersului. faceþi plinul cât mai repede. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. Verificaþi nivelul de ulei. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins.

TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.56 . zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord.dacã nivelul este corect. C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. . SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit.57 . . fiind însoþit de un bip. starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde. Refaceþi urgent nivelul de ulei. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4).dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. torul luminos . Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. 1. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Dacã se aprinde în mers.

zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.58 . 1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Dacã se aprinde în mers. matricea indicã „nivel de ulei corect“. E Afiºajul cutie de viteze automatã.dacã nivelul este corect .timpul în zona D3. martorul luminos . starea portierelor ºi a portbagajului. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: .dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. . vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.informaþiile multimedia. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. fiind însoþit de un bip. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4. starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: . Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã. . indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde.temperatura în zona D2. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. . Refaceþi urgent nivelul de ulei. 1. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1.59 .

CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: . .consum instantaneu.vitezã medie. 1. afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare. .. d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã). .. . . a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse.autonomie estimatã. b) parametri de drum: .mesaje de informare (parametri de drum. c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã. .consum mediu.mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte. ). . e) jurnal de bord.60 .).carburant utilizat.distanþã parcursã.mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ).

consumul mediu de carburant poate fi redus când: . .61 . Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. autonomiei. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti. Acest lucru este normal. 1. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului. 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial.vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie.motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). . apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã.

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare. 1.62 23825 . 23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare.

23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare. 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. 1. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.63 .

Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã. • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. dacã nu. starea drumurilor. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord.. 1. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. climã.64 . consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie.). *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord.. timp de 15 secunde). Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

Dacã bateria este slabã. 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani. 23514 1. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).69 . consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze. introduceþi cartela în cititor. 23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. dacã problema persistã. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului. 23501 "Panã de pneu .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului. 1.schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei.70 .

1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului. 23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.71 .

1. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. Din motive de siguranþã.72 . în general. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi. împingeþi maneta pentru a bloca volanul.VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii.

Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate.73 . acþionaþi butonul 2: . pentru siguranþa dumneavoastrã. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate.OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate. . Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. D sau E. Zona B corespunde pentru ceea ce se vede. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta. în mod normal. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. 1. reveniþi în poziþia C. într-o oglindã retrovizoare clasicã. D reprezintã poziþia inactivã. acþionaþi maneta 1.poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate.

pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã).OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã.74 . 1. La conducerea pe timp de noapte. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare.

Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. La conducerea pe autostradã. În acest caz. 1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2. La eliberarea manetei. manevrarea volanului este. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos.75 . în general. luminile de avarie se pot aprinde automat. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. în caz de frânare bruscã voluntarã. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. aceasta revine automat la 0. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0. 1.

Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. În general. Tabloul de bord se ilumineazã. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat. cu motorul oprit. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). .76 . transport de obiecte ce le pot masca). Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2.Pentru dezactivare. Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos. . luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii.Pentru activare.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. 1. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. noroi. zãpadã. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite).

) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. 1. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: .luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. . se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. a unui garaj.. la urmãtorul demaraj al motorului. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã. Când luminile de drum sunt aprinse. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi.. În acest caz. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute. Când motorul este oprit ºi luminile stinse.77 . Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului. extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului. trageþi maneta spre dumneavoastrã.

apoi eliberaþi. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului. deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate.78 . Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). 1. Pe timp de ceaþã.

Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului.5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta. 1 – 3 – 4 4 4 4 1.79 .REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere . La celelalte versiuni reglarea este automatã.

De la o vitezã continuã rapidã. sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. • C ºtergere continuã lentã. 1. acþionaþi maneta 1 • A oprire. lamelele se opresc câteva secunde. Când vehiculul începe sã ruleze. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat.. La fiecare demaraj al motorului. • D ºtergere continuã rapidã. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri.80 . Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. • C ºtergere continuã lentã. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat. Particularitate În timpul deplasãrii. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. acþionaþi maneta 1 • A oprire. treceþi la o vitezã continuã lentã.. • D ºtergere continuã rapidã. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu.

Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Pe timp geros. Curãþaþi parbrizul regulat.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam. Spãlãtor geam. Verificaþi starea acestor lamele. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare.81 . 1. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus.

aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate.82 . Notã: Pe timp geros. 1. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. Verificaþi starea acestor lamele. continuã în mers. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. Curãþaþi în mod regulat geamul spate. Când eliberaþi maneta. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului.

83 . Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã. Pentru a deschide capacul A. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare.REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. Consultaþi „Caracteristici motoare“. A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf. nici mãcar în cantitate micã. 1.

Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei.. canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). (risc de împroºcare). circuit de carburant.REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie.Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT. injector. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. 1.84 . Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii. cablaje. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul.Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. capote de protecþie.) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT). Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice. .. .

........... 2.........................06 Manetã schimbãtor de viteze ..................................................................................25 Regulator vitezã ...........S..................................16 Control traiectorie: E.....................26 ➟ 2..................... .....................13 ➟ 2....................................................... 2..........................................................08 Servodirecþie ............................09 ➟ 2............................... 2.........................19 Sistem antiblocare roþi: ABS .... .....01 .. 2....................... 2......................................04 Particularitãþi versiuni pe benzinã .........................................................................................11 Mediul înconjurãtor ....................... 2..................................................................... 2.......................21 Asistare la frânare de urgenþã .....................................................................28 Cutie viteze automatã ...................R.........................................................20 ..... 2................................................................2.................................... 2.....................2............................................................................... 2..............................17 Sistem antipatinare: A......................................05 Particularitãþi versiuni diesel ......................23 ➟ 2...................................................2.................... 2.................................................................................................................................................................... 2......................03 ............ 2...02 Pornire ........................................................................................................................................................................................Oprire motor .............. 2..................P............................................ economie de carburant ..S....18 .............................................................................07 Frânã de mânã ........................................................... 2................. 2.............32 2..................................................................08 Sfaturi antipoluare............................................................12 Sistem de control al presiunii pneurilor ...................... 2...............................Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj .......................................................................................22 Limitator de vitezã ...................29 ➟ 2............

2.02 . nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate.500 rot/min.3.000 . ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1.000 km. Pe perioada de rodaj. Dupã 1.000 km.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.500 rot/min. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. dar numai dupã 3. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. nu depãºiþi 2.500 km. dar numai dupã 6. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.

pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj. suportul ochelarilor etc. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P.). Dacã o vitezã este selectatã. Notã: . apãsaþi doar pe butonul 3. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2.. Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni. navigare. dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. cu motorul oprit.03 . ..). apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. dupã deschiderea capacului. (radio.în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul. 2. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã.

mânã. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Risc de rãnire gravã. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare... . La deschiderea portierei ºoferului.). sunt necesare douã apãsãri suplimentare. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã. Pentru a confirma oprirea motorului. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului..OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul... o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. Pentru a confirma oprirea motorului. dupã o primã apãsare. pretensionatoarele. cum ar fi airbagurile. funcþionarea accesoriilor este opritã.apãsaþi pe butonul 3. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord.cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã.. Când cartela nu se mai aflã în cititor. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. braþ. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri.vehicul oprit..) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. direcþie. La oprirea motorului. climatizare. dupã o primã apãsare.04 . sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3.. 2. . accesoriile (radio. 3 2 Condiþii de oprire a motorului .

evitaþi aceste incidente. • Pierderea puterii. precum: • Aprinderea defectuoasã. Sau anomalii de funcþionare.05 . împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. 2. În caz contrar. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. • Folosirea benzinei cu plumb. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã.

Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. Totuºi. • nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. dacã în câteva secunde. paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). motorul nu porneºte. apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. dupã câteva încercãri. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. 2.06 . puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. care se pot acumula pe fundul rezervorului.

cu contactul pus.MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. în funcþie de vehicul. 2.07 . Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul.

Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus. Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii.FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei.08 . 2. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. în general. martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare). În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã. apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã.

Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. În cazul înlocuirii bujiilor. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. • filtru de aer. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. Prin concepþia sa. înlocuirea pieselor motorului.09 . Pentru aceasta. prin consumul moderat de carburant. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã. Însã tehnica nu poate face singurã totul. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.SFATURI ANTIPOLUARE. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. • Bujiile: condiþiile optime de consum. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. ECONOMIE DE CARBURANT. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 2. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. prin reglajele originale. Trebuie sã îl înlocuiþi. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. utilizaþi mãrcile. În plus.

• La deal. • Evitaþi acceleraþia bruscã. Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. • Intemperii. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului.10 . astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“. ECONOMIE DE CARBURANT.dacã lumineazã continuu. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.SFATURI ANTIPOLUARE. apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. 2. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. . nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã.dacã clipeºte. • Frânaþi cât mai puþin. • Viteza costã scump. • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. rute inundate. . Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. fãrã a obosi însã motorul. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie.

• Pentru transportul obiectelor voluminoase. CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). Dar (pentru siguranþã). aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. • Când tractaþi o rulotã. duce la creºterea cu 4 % a consumului. • Când alimentaþi. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. ECONOMIE DE CARBURANT.SFATURI ANTIPOLUARE. cu opriri prelungite). utilizaþi de preferinþã o remorcã. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor. 2.11 .

cauciuc natural. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). respectaþi legislaþia localã... • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate..12 . Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã. Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. În plus. • În orice caz. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. baterii.MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor. Pentru a facilita reciclarea. bumbac. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie..). RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. 2. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn. filtru de aer. filtru de ulei.

implantat în valva de umflare. inclusiv a roþii de rezervã.13 . ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului. Totuºi. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.2 la 0. funcþia nu intervine în locul ºoferului. o datã pe lunã. Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor.3 bari (3 PSI). în nici un caz. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. Verificaþi presiunea pneurilor. 2. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. Aceasta nu poate.

Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: .D: inel verde 2.C : inel roºu . este total contraindicatã inversarea roþilor. A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.14 . vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale. Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii.A : inel galben .B : inel negru .

elemente decorative.. simboluri ºi mesaje. prin urmare nu este recunoscutã de sistem. 2.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor.. defecþiune sistem.. panã pneu. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. Când este montatã în locul altei roþi..15 .). utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic.). 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã. Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului.

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare.. indicã absenþa senzorului pe acea roatã. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A.înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT. care este plinã. semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare.). 2.16 . sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul. B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B. Acest mesaj este însoþit de indicatorul . "Panã pneu .. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“.

CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.S.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.P.. deconectat“.. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A.17 . manevraþi uºor volanul. pierderea aderenþei într-un viraj. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului.R. Totuºi.CONTROL TRAIECTORIE: E.S. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul. 2. Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). dacã este necesar. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.

Dacã una dintre roþi tinde sã patineze. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã.R. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora.S. 2. funcþia nu intervine în locul ºoferului.18 . sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã.SISTEM ANTIPATINARE: A. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. în fiecare moment. sistemul mãsoarã ºi comparã. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Totuºi. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi.

R.S. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã acest efect nu este dorit. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. noroi. (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A.. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. împreunã cu martorul luminos A.. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1.. Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei.SISTEM ANTIPATINARE: A. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. 2. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã. sau conducerea cu lanþuri pe roþi).19 .

în funcþie de natura solului.20 . 2.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. deci menþinerea traiectoriei. alunecoasã. chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. Totuºi. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. Cu toate cã permite aceastã optimizare. sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. Pentru a evita aceste pericole.). frânând în acelaºi timp. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. În plus. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. eterogenã). aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). De aceea. În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire. Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului.

Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 . Aºadar. 2 .SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS. Cu toate acestea.21 . se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue. Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare).Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind.Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. 2. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi. în caz de urgenþã. Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS.

Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã. În acest caz. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã. Totuºi. asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. funcþia nu intervine în locul ºoferului.22 . 2. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã.

Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate.23 . 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. de exemplu. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Cât timp funcþia este activatã. 2. Acesta se poate dovedi util.

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): . .tasta 2 pentru a mãri viteza. Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã.24 . În acel punct.tasta 5 pentru a reduce viteza. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“). 2. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.

2.tasta 4. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord.25 . În timpul depãºirii. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment. este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“).tasta 1. eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã. Dupã trecerea urgenþei.

2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. 2. Când funcþia este activã. mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante).26 . numitã vitezã constantã.

tasta 2 pentru a mãri viteza. este posibilã depãºirea vitezei constante. În timpul depãºirii. 2. Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã). viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment. eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã.27 . acþionând pedala de acceleraþie. . Dupã trecerea stãrii de urgenþã. puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: .tasta 5 pentru a reduce viteza. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.

mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord.28 . nici responsabilitatea ºoferului. Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei.tasta 4. 2.tasta 1. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. . 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: . Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. nici atenþia. Pentru aceste trei acþiuni. în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord. .pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã. funcþia nu intervine în locul ºoferului.pedala de frânã. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3. Totuºi. în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) .

1 Pentru a pãrãsi poziþia P. pãrãsiþi poziþia P. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge). realizaþi contactul. În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite. trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare. nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. 2. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat.29 . profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. la regimul corespunzãtor al motorului. la momentul oportun.

P.S. împingeþi spre înapoi. Aceasta vã va permite.. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. 2.) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã..CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. De asemenea. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã.30 . . pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D. trecerea într-un raport optim inferior.pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. . Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei). în funcþie de posibilitãþile motorului. Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. pentru a evita „manevrele greºite“.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare. activarea controlului traiectoriei: E. aduceþi maneta spre stânga. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord. împingeþi spre înainte.

ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. pentru a evita calarea motorului.Pe vreme foarte rece. Trageþi frâna de mânã. . este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni. .31 . Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat. 2. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale .Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare. þinând apãsatã pedala de frânã.

Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . Pentru aceasta. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. . 2. evitaþi. La pornire. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. .32 . acesta indicã o defecþiune. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei.În timpul mersului. dacã vã permit condiþiile de circulaþie. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.În timpul mersului. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã.

...........................................................................................................................20 Parasolar ........................3.............. 3................................................................16 Acþionare geamuri .............................25 ➟ 3.............. 3.................................................. 3............................................................................................................Brichetã .......................3.................................................................................. 3...................................................................................................................................01 ..........................30 Portbagaj ...........28 Scrumiere ............................................. 3................................................................ 3........................20 Parbriz .......................04 ➟ 3...........Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare ............. 3..... 3..........................................................................................21 Trapã de aerisire .........................................................................................................33 Transportul obiectelor în portbagaj ...29 Banchetã spate .................................22 .................................................................................................. 3.......................................31 Poliþã spate ........ 3... 3...............................................................................................................32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj ...........................17 ➟ 3.................................................35 3........ 3........................03 Încãlzire ºi aer condiþionat ..................................................................................................................23 Iluminare interioarã ..........................24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ................................................................................. 3.................................... 3...................02 ............................................ 3.................................34 Bare de acoperiº ......................................................................................................................................................

orificii încãlzire picioare pasageri .aeratoare centrale 3.02 5 .panou de control 6 .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .aerator lateral 8 .aerator lateral 2 .

3. : deschidere maximã.03 . Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3.AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã). : închidere. Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3.

E . Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu. B .Reglarea temperaturii aerului.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).Reglarea vitezei de ventilare.04 . este posibil sã aparã o senzaþie de frig. F . F E Comenzi A . În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat. D . Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta). C . 3.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul).Comandã de recirculare a aerului.

plasaþi comenzile în poziþiile : . Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper.aer exterior. .dezaburire. Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii. Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. 3. . Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. Notã: pentru o dezaburire rapidã.temperaturã maximã.05 .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.

06 . . .viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã.existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. Poziþia 0 În aceastã poziþie: . Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã.aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins). 3. Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.

Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu. 3..).. În aceste condiþii. Recircularea aerului permite: . aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior.obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã. .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.07 .izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.

Reglarea vitezei de ventilare.Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“.Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate. 13 . 4 ºi 7 . 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . .Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat.Reglarea temperaturii aerului.martor luminos stins. 3. 5 .Afiºaj. 14 . Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): . 9 ºi 11 . 2 .martor luminos aprins.08 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 . funcþia este dezactivatã. 8 ºi 10 .Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Comanda de recirculare a aerului. 6 . 3 .Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor. funcþia este activatã.

Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. . Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem. Când modificaþi anumite funcþii. Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant.apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura.09 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 . Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate.apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. 3. indicatorul AUTO se stinge. toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem. În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj).

3.pornirii sau opririi aerului condiþionat. mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului.distribuþiei aerului. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece.temperaturii aerului.administrãrii recirculãrii aerului. acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort.vitezei de ventilare. .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate. oricare ar fi nivelul de confort indicat. dacã nu deranjeazã în mod deosebit.10 . . În general. sistemul acþioneazã asupra: . sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã. aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant. . .

Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. apãsaþi pe tasta 6.11 . 3.. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor. Pentru a reveni la modul automat.. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului.). Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor.

pãrãsiþi modul automat. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat. Apãsând pe tasta 3. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. apãsaþi pe tasta 6. Pentru a reveni la modul automat. 11 11 În modul automat. Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat. Apãsând pe tastele 9 ºi 11.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. 3. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. când temperatura exterioarã este scãzutã. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare.12 . 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins).

apãsaþi din nou tasta 12. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). 3. În caz contrar.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. dezaburirea se opreºte automat. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde.13 .

3. oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13). martorul luminos 13 se stinge. 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului. Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1.pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj). Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul). Apãsaþi pe butonul 12. apãsaþi tasta 11. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat.14 . martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu).din nou pe tasta 1. Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge. . puteþi apãsa fie: . dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate.

precum ºi aburirea geamurilor. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.15 . 3. Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului..AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj).. Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior.). În timpul recirculãrii.

creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire). în caz de anomalie de funcþionare. În general. este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. utilizaþi periodic aerul condiþionat. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT. provenind din condens.16 .AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. 3. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii. Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. dezaburirii sau aerului condiþionat.

De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7.. mâini. braþe. În caz de imobilizare.17 . De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: .ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã.3 ºi 5 pentru pasagerii spate. . inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. . .Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet).ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus ..1 pentru partea ºoferului. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.2 pentru partea pasagerului faþã.). Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). 3. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.

5. 3. Dacã este disponibil în vehicul.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. 2. braþe. 3. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.. Sistemul funcþioneazã: . Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus. În caz de imobilizare.18 . mâini. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. . 6 sau 7.cu contact pus. Apãsaþi pe comutatoarele 1. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal)..).

Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). . eliberaþi la înãlþimea doritã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului.19 . creangã de copac. Mod de funcþionare cu impulsuri .Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet...) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri. În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul. eliberaþi la înãlþimea doritã. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul. .ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri . Dacã este necesar. laba unui animal. Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave. Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. 3.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul. iar geamurile se închid automat. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã.Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet.

ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare. autorizaþie parcare etc.). 3.20 . Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie.

Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5. Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3.21 . Iluminarea 4 este automatã. 3.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1.

braþe. mâini.nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: . Culisarea trapei de aerisire . În caz de imobilizare..închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. în funcþie de deschiderea doritã.). 3. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: .deschidere: deschideþi storul. apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B. .închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei. Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã.deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A.TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà .. Întredeschiderea trapei de aerisire .închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). C sau D. inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D).deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare. .cu contactul pus. .22 . . .nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis.

Precauþiuni de utilizare . Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã.23 . creangã de copac. verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete.nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului. portbagajul exterior.. Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. Atenþie. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii. funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã.vehicul cu bare de acoperiº În general.curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.. în modul fãrã mâini. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane..TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). pentru a cunoaºte adaptãrile posibile.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul.) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave. Înainte de manipularea trapei de aerisire. verificaþi sã nu existe un obstacol. apoi rotiþi butonul 2. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3. . pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. ..) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire. în timpul acestei manevre. 3. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. . laba unui animal. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat.

Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol. .o stingere imediatã. . De pe locul spate. 3 pentru pasagerul faþã.ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer.o iluminare continuã.24 . Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. Lumini pentru citit De pe locul faþã. 3. pentru a obþine: . apãsaþi comutatorul 4 sau 6.

3..25 . Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere. lavete.. documentele vehiculului (manual.. Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. carnet de întreþinere etc.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile..) lanterne de buzunar.

26 . Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului. Notã: În funcþie de vehicul. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. Acest compartiment de depozitare beneficiazã. la fel ca ºi habitaclul. trageþi mânerul 6.. o sticlã mare cu apã. 3. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4. de ventilare ºi de aer condiþionat..

. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12..27 . Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate. Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor. hãrþi. 3. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte.

28 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.

BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul.SCRUMIERE . Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã. Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V). aceasta este plasatã în locul brichetei 2. 3. Dupã utilizare. Trageþi bricheta. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt. Brichetã 2 Cu contactul pus.29 . 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. apãsaþi bricheta 2.

.Puneþi la loc tetiera. 3. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul).30 . . coborâþi tetiera spate. . este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3.Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate. Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã.În momentul reinstalãrii spãtarului. . aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului. consultaþi capitolul „tetierã spate“. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase.

în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului. Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului. 1 3.31 . . ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2.accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate. .introduceþi un creion. . sau un obiect similar.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide.PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului. Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. aceasta se poate face manual din interior.

Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate. Pentru a pune la loc poliþa. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. se procedeazã în sens invers scoaterii.32 . Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã. se procedeazã în sens invers scoaterii.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. Pentru a pune la loc poliþa. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. 3.

un bidon cu ulei. lavete. strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte..33 . 3.)..COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere.

3.34 . Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri. Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. în cazul sarcinilor normale (cazul A). în cazul unei frânãri bruºte. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã.TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. spre pasageri. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. A . dacã vehiculul este dotat cu acestea.Spãtarul banchetei spate. . astfel încât acesta sã fie lipit de pernã.Bancheta pliatã. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea.

Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.35 . Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. paragraful „greutãþi“. 3. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº.

3.36 .

.......................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului .............................................01 ..................08 lichid de frânã .........11 Întreþinerea caroseriei ..........................12 .......................................... 4............................................................. 4... 4.................................................................................................................................................04 ➟ 4............................................................14 4............................................................................................................................. 4.....................................................................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri ..................................................................................13 Întreþinerea finisajelor ................. 4........ 4..................... 4............................................................................4......10 Filtre .....07 Nivele: lichid de rãcire a motorului ....02 ................................................................... 4...... 4.......................10 Baterie .............................................................................................................................................................................4.........03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor .......................

ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. plasatã în partea stângã a planºei de bord. 4. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide.02 . trageþi maneta 1. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca.

apoi daþi-i drumul. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor.03 . plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã. 3 4 5 Ridicaþi capota. pentru siguranþa dumneavoastrã. Pentru a reînchide capota. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi. 4. Asiguraþi-vã de blocarea corectã.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pericol de arsuri. 4.08 .o protecþie împotriva îngheþãrii. Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT.NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). . Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. care vã asigurã: . Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire. Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald.o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire.

Pentru a avea acces la rezervorul 1. 4.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare.09 . scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. în orice caz. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. filtru habitaclu. utilizaþi „buºonul-pipetã“. umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. . utilizaþi un instrument în formã de ac.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã. pentru a afla nivelul de lichid. Pentru aceasta. filtru diesel. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. puneþi buºonul la loc. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). NOTÃ În funcþie de vehicul. 4...

puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie. În cazul unui astfel de contact.11 . Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. 4. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã. vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. Nu apropiaþi flãcãri. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.

• acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt.). 4. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie.12 . ... criblura proiectatã de alte vehicule. • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea. apã pentru curãþarea strãzilor.salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald).condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi .. sub caroserie.. piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi.ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. . • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul. este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri. Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã. noroi.poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale). • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie.

(de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice). . • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice. cu motorul oprit. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere. 4. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam. • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii.. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. ºarnierelor. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã.excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. dacã vehiculul este dotat cu aceasta.. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT. dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei. . nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice.depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã. . antena radio.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie. a farurilor adiþionale. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . Demontaþi antena radiotelefonului. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete.13 .sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie.

ceas.. afiºaj radio.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã. afiºaj temperaturã exterioarã. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. Dacã aceasta nu este suficientã.5 % apã). • sãpun lichid pentru veselã (0.5 % sãpun la 99. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã.) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac. între altele. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord. folosind un burete. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural. aceasta poate afecta.. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã.14 . ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã. utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. 4.

.......................... 5.......................................................... 5................30 ➟ 5..................05 Pneuri (siguranþã pneuri.19 Baterie .................................................. roþi.......................09 ➟ 5....................................27 ➟ 5................................................................................................... 5............. 5...23 Preechipare cu radio/accesorii ............................... 5......................................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ................ 5.....15 ➟ 5................................................................................................................. 5...........................................................................08 Faruri (înlocuirea becurilor) ...................14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) .......................... 5................12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) ..................20 ➟ 5.............................................5...... 5.....29 Anomalii de funcþionare .......02 Trusã scule (Cric ..........13 ................. 5....................................) ......................................22 Cartela RENAULT: baterie .............................................18 ....Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã ........................06 ➟ 5...............................................................24 .........................................................................................5.........................................................37 5........................................................................................................................................................................................... 5.............04 Schimbarea unei roþi .............................................26 Remorcare ................................................................................................. 5................................................................Manivelã................ 5......14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) .............................................. 5...................................................... 5..........17 Siguranþe ..... 5.................................01 .................................................03 Capace roþi .................................................................. utilizare pe timp de iarnã) .......................................................5...............................................

Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi. Pentru a avea acces la ea: .scoateþi roata de rezervã.02 . verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri.desfiletaþi piuliþa centralã 4. . 5. În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã. . care trebuie sã fie doar temporarã.ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul). Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2.deschideþi capacul portbagajului. viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. .ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj.

Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. Cric 1 Scoateþi cricul 1. la dreapta roþii de rezervã. 5.03 . Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu.TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii.

ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5.04 . Pentru montare.CAPAC . La montare. 5. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D. Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere.

05 . Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). Cu roata pe sol. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm). Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). scoateþi capacul roþii.SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. semnalat de sãgeata 4. Aºezaþi cricul 3 orizontal. Dacã este necesar. 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. În caz de panã de pneu. aprindeþi semnalul de avarie. 5. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. înlocuiþi roata cât se poate de repede. poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul.

Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile. martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dereglarea punþii faþã. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. în egalã mãsurã. Un vehicul supraîncãrcat. 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. 5. dimensiune. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã.6 mm. mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului.PNEURI Siguranþã pneuri . Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. tip ºi structurã.06 . pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã.

Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: . . Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. . acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“). În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: .PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã). aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist. .þinutã de drum proastã. Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. . Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.montarea lanþurilor. Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã. Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului.2 la 0.dificultatea manevrãrii direcþiei. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald.zgomotul produs de pneuri. . presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.07 . este contraindicatã inversarea roþilor.risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare.comportamentul acestuia în viraje. 5.3 bari (sau 3 PSI).conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare. Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor.

Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã. Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice. • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã.08 . • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare.O direcþie de mers.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: . 5.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã. .

datoritã accesibilitãþii reduse. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. dupã schimbarea becului. verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc.09 .FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Totuºi. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). În cele douã cazuri. vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. 5.

Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. Dupã înlocuirea becului.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul. folosiþi neapãrat becuri anti U. capacul trebuie bine montat. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului. Þineþi-l de dulie. Tip de bec: W5W. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B.V.10 .V. Farurile fiind echipate cu plexiglas. 5. Tip de bec anti U. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul. Tip de bec: bec portocaliu PY21 W.

FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT. 5. din motive de siguranþã. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac.11 . folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. Dacã aceasta nu este suficientã. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon.

piese. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. 5. Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. Tip de bec: H11. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.12 . în special alternatorul). consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. scoateþi ºuruburile 1. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. din exterior. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W.13 . 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W. 5.

Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec.14 . Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). 5. Tip de bec: W5W.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 2: W5W.15 . 5.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

În cazul unui astfel de contact. opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.20 . . . Nu apropiaþi flãcãri. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. . .Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând.Când încãrcaþi bateria.Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor .Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului. 5. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.

radio. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. precum ºi la adãpost de îngheþ. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic.. mai precis în circuitul urban. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii. mai ales în perioada rece.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. 5. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã. accesoriile post-vânzare. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului. Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã). Pericol de rãnire gravã.. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare. În acest caz. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT..21 . este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare..

dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. adoptând un regim moderat. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã.22 . Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. Dacã bateria este îngheþatã. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1). procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã.orã. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. Porniþi motorul în mod normal. apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent. Imediat ce porneºte.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . 5. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã.

mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord. Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. Dupã operaþie. 5.CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2. Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã.23 .

PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. cablurile difuzorului se gãsesc în spate. Conexiunile: antenã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor.24 . • În toate cazurile. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta. • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. 5. Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. alimentare + ºi –.

asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã. 5. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. Pe de altã parte. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT. de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe. Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate.25 .

Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. .26 .rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. .rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã. 5.apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz. parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an.Cu motorul oprit.LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6.scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B). • Pe timp geros. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). • Verificaþi starea acestor lamele. Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 . ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3. . . Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.degajaþi lamela trãgând de ea. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. . 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate.

vehiculul trebuie sã fie luminat... 5. În plus.REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. lumini indicatoare.). Noaptea. iar dacã sunteþi vehicul tractant. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare. 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã.27 . Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt.

Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei). Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. utilizând punctul de remorcare.În toate cazurile din figurã. aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide.Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. Dacã nu este cazul. . 5. vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. .Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. pe o distanþã limitatã la 50 km.28 . Pentru aceasta. Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia). .REMORCARE: depanare (continuare) . În mod excepþional. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie.

Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. paragraful „greutãþi“. greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate.29 . A : 817 mm 5.

Bateria cartelei este uzatã. pentru siguranþã.30 . Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor.ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. Înlocuiþi bateria.. consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT.). REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).. Baterie descãrcatã. 5. CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit). Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT.supraîncãlzire a asistenþei. Opriþi vehiculul. opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Acest remediu nu este decât provizoriu. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã.bateria este slabã sau uzatã. . Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã. Pierderi de apã. Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic.35 . Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea. 5. Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. a circuitului de rãcire. chiar ºi parþialã. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . • Motor supraîncãlzit.

36 . curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Înlocuiþi becul. . Bec defect. Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. . CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite.bec ars.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã.împãmântare defectã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. Comenzi electrice defecte. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi becul. 5. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente. oprit). Pe o singurã parte: . Consultaþi un Reprezentant RENAULT.siguranþã defectã. Înlocuiþi-o. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent. Înlocuiþi-o. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Panã de motor. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. Pe ambele pãrþi: .releu de semnalizare defect.

Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. REMEDII Înlocuiþi-l. Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul.37 . Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5. . Vezi mai sus. • Farurile nu se sting.bec ars. Comenzi electrice defecte. Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. Aceasta nu este o anomalie.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã.împãmântare defectã. CAUZE Unul singur: .fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. . • Urme de condens în faruri.dacã circuitul este protejat de o siguranþã. Ambele: .

5.38 .

..................... 6...05 Sarcina remorcabilã ..... 6.....................................................................................................15 Piese de schimb ........................................06 ➟ 6.........................................................01 ......................................................... 6......16 6...........06 ➟ 6.......03 Dimensiuni .............................. 6.......................................6.............................................................................................................................................................................................................04 Caracteristici motoare ....Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul .................... 6...................................................................................... 6................................02 ...................................15 Greutãþi ..............................................................

2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului). 8 Nivel de echipare. 7 Referinþã vopsea. 12 Serie fabricaþie. B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 4 MTMA pe osia faþã. 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 10 Cod tapiþerie. 11 Specificaþii echipament adiþional. Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 9 Tip de vehicul.02 .PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. 5 MTMA pe osia spate. 6. 13 Cod accesorii interioare.

2 Indice motor.6 16V 1. C C 2.03 . C . 3 Serie motor.Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor.PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1.1.0 16V 1.9 dCi 6.4 16V .5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.

625 4.514 1.842 2.458* 1.04 .209 0.777 * Fãrã greutate 6.742 1.DIMENSIUNI (în metri) 0.518 2.060 1.

în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã. 6. Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare.0 T 1.4 16V K4J 1.6 16V K4M 2. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor.05 .5 dCi 1. în lipsã.0 16V F4R 2. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului.CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.

6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1.Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) .06 . care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.

greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). ambarcaþiune etc.2 bar (3 PSI).(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.07 . În orice caz. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.) . . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. 6. mai ales. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. cele definite de codul rutier.

0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6.08 .GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

. mai ales. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. .2 bar (3 PSI). cele definite de codul rutier.09 .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.) . ambarcaþiune etc.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. 6.

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .GREUTÃÞI (în kg) .0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.

viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.) . vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. În orice caz. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. 6. . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. ambarcaþiune etc. mai ales.2 bar (3 PSI).Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.11 . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. cele definite de codul rutier.

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) .5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.

viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. ambarcaþiune etc. cele definite de codul rutier.2 bar (3 PSI). vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. .) . 6.13 . În orice caz.

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.14 1. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. 6. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. ambarcaþiune etc.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.15 .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. cele definite de codul rutier. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.2 bar (3 PSI). În orice caz.) . mai ales.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.

PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. 6. folosind piese de schimb originale. În plus. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie.16 . Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi. asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã. De aceea. reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT.

........................11 ......................71 capacitate rezervor carburant ............. 5.........02 ➟ 1....6..1..................2.................19 antipoluare (sfaturi) .............30 ➟ 5. 2..03 cutie de viteze automatã (utilizare) ................2........................................................06 centuri de siguranþã .......... 1...... 2.....77 anomalii de funcþionare ......... 4.........02 ➟ 2. 4.......................... 5....................3................................................17 blocare portiere ....................................................... 1..................................................09 ➟ 2...............20 ➟ 5.................................. 1........09 ➟ 5...........16 aeratoare .............84 carburant (economie) ...........1........04 ➟ 3.15 B banchetã spate .......2......05 caracteristici tehnice .......................... 2..........05 ..................12 faruri (reglare) ...................................... 1....................02 ➟ 6.....75 avertizoare sonore ºi luminoase .......3................. 1..................... 2........... 5.................. 3..... 1...........................21 ➟ 1...... 6.....................02 ➟ 1......INDEX ALFABETIC A accesorii ...33 comutator contact ....S.................06 .......... 3....04 C calculator de bord ...................... 2........ 6..32 alarmã sonorã ..02 ....... ...12 faruri faþã ..1...........09 ➟ 2.............................................22 becuri .32 control traiectorie: E.32 ➟ 1.................. 1..............S.17 ..P.........................................59 airbag .......25 ➟ 3.........................1..................................................3........ 1............................... ....60 ➟ 1....84 capacitãþi ulei de motor ....1.............. 3.........09 ➟ 2..29 ➟ 2.......... 2............ 5.... 2................................35 baterie ...3....................22 cric .... 2.......02 ............................ 2.....22 avertisment ...17 becuri (înlocuire) ..............3........03 caracteristici motoare .............................11 E. 2............30 bare acoperiº ......................09 ➟ 5............28 ................. 1.83 ......................... 3...........03 .32 ➟ 1......1............................. 1.......17 ➟ 3......................................... 1......................... 3....................... 1..23 cartela RENAULT: utilizare ....80 filtru: de aer .................37 antidemaraj ...... 6.......................28 ...................83 .............R........................................16 carburant (calitate) ....: control traiectorie ..5...24 dimensiuni ................................................07 capota motorului . 1.................................17 copii ....71 asistare la frânare de urgenþã ...... 5....... 3..............S.................3................08 fixare complementarã la centuri ............... 2....P.....02 .........................47 compartimente de depozitare ........... 6..........02 .......16 antipatinare: A.26 acþionare geamuri ........................... 3...........................1..............29 buton de pornire/oprire motor .......3.................. 3..................2.........................22 G galerii ......................................06 .......... 3....17 F faruri adiþionale ................35 greutãþi .......4.............11 aparate de control ...31 fixare copii ........... 4............... 5......... 5....03 ................................. 4....................... 5............ 1.............................................42 .............84 cartela RENAULT: baterie ...................... 1....... 1.....14 brichetã ........... 2..........09 ➟ 5......... 2.........02 ....03 conducere ........................08 ........................................................32 ...........11 cheie pentru capacul roþii ........ 5.......18 ......42 E economie de carburant .......................08 frânã de urgenþã ................11 de ulei .. 3...14 parbriz ............. 1......18 ....................................44 ➟ 1............................04 dispozitive de fixare pentru copii ...........1...1....24 cheie de rezervã .....................13 ..11 carburant (umplere) ...............42 frânã de mânã ....44 ➟ 1...........................15 ...1...... 1................3.......1.................................05 .................................20 aer condiþionat ..........83 ....... 1.09 ........................... 1......03 comenzi ...... 1............... 2........... 5.............................75 C catalizator .................................. 4...25 ➟ 1......................................................04 ................32 D dezaburire: geam spate ...25 ➟ 1.....14 difuzoare (poziþie) ..03 afiºaj matriceal ...............

......................................................................43 .........16 plafoniere ...............2..15 ➟ 5..............4...........79 exterioarã auxiliarã .........11 lichid de rãcire a motorului ................. 2..........32 poziþie de conducere .....04 ➟ 3... 1....... 5........06 .... 3........ 1..........76 ..................... 2...........................05 ➟ 4.......5..................................12 .........13 de stop ..........................3......44 ➟ 1............. 4......... 3......76 ............. 1. 4...........5........ 5........................................................14 mecanicã ... 3....32 manivelã ...13 P panã de pneu ....02 ........ 3.............29 instalaþie radio .......................................................................................07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã ............................. 5.......78 .........07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã .................20 piese de schimb ......33 inele de remorcare ....5........................ 1....... 5....13 ........................09 ➟ 1.....0...................................... 1......05 N nivel de carburant ................................09 ➟ 5.......................... 5.........................14 reglare .......................................6........71 nivele ................... 3.... 1.........78 .....04 ➟ 4. 4.......47 preechipare cu radio ................... 5.5.............. 0.......................................5.................................................5.....09 ➟ 5....................... 2.................................13 de direcþie ...........3............................30 ➟ 5.............................75 .............04 orã ........26 lichid de frânã ... 4........INDEX ALFABETIC I identificare vehicul ........21 parbriz ................... 3.5..... 0..31 ➟ 3...... 1...........................05 parasolar ......................................12 motor (caracteristici tehnice) .2.......................................... 6.07 martor luminos pentru control ..............09 ➟ 5.....04 ...28 ..24 .. 5....03 marºarier (trecere) ...............................02 ........11 de mers cu spatele .08 poliþã spate ... 3...................................15 ➟ 5....... 4...............06 ➟ 5..16 înlocuirea becurilor .23 ➟ 2...............02 ➟ 5..........16 ....... 3..................11 O oglindã pasager faþã ......... 0............10 de întâlnire ...............5..................37 indicatoare : de direcþie ....1........................................ 1.. 2..................04 ....... 3.. 5....6..25 presiune pneuri ...........................................29 ➟ 2.............................11 .....12 lumini: de avarie ............................12 ...............28 privire de ansamblu rapidã ........... 1.....77 .........24 ....10 limitator de vitezã ...........13 de numãr de înmatriculare ..........24 ...14 de poziþie .... 6........................71 inele de prindere (poziþie) .................5.... 1......75 de ceaþã ....77 interioarã ..............75 oprire motor ................48 ➟ 1.....74 ...47 plãci identificare vehicul ................. 2. 6........5.. 1...................17 planºã de bord ....... 3............34 portiere / capac portbagaj ...............16 .... 1..........48 ➟ 1..5....05 ......25 Î încãlzire ........76 incidente (anomalii de funcþionare) ................ 2............. 1................04 portbagaj ..............29 M maneta schimbãtorului de viteze ...............................................5..... 1.............48 ➟ 1.............................04 ...............5.09 ... 5..............14 ....................... 1............................... 6.........24 ....................11 J jojã ulei motor ....02 prizã accesorii ................5................1..13 finisaje interioare ....14 de drum ..... 4.....................03 pneuri ..............13 ➟ 2..........03 iluminare: exterioarã .....................17 întreþinerea: caroserie ..................................09 ➟ 5..... 1...............4. 1.............................13 ➟ 2......21 oglinzi retrovizoare .........71 mediu ........................... 1....................... 3..............44 ➟ 1...............75 tablou de bord ................ 1.............. 5....24 ...........................76 ➟ 1..32 pornirea motorului ...............5..........03 .....5.....25 lumini ceaþã (faruri) ........... 1..............................07 L lamelã ºtergãtor geam ...... 5..................... 2........ 1...................... 4.............5...17 tablou de bord ......79 lunetã spate (dezaburire) .2.

5........................19 sistem ABS .............. 1.........06 ➟ 5....2..........................72 tetierã ... 5..........................71 ............... 1............20 ..................... 1... 4......11 ridicare vehicul (schimbare roatã) .......................................... 4...............................18 .......................5.R..1..32 ➟ 1.........10 lichid de rãcire ...................32 ➟ 1...............3..........75 ➟ 1..42 spãlare .....................23 ➟ 2................25 reglare faruri .....................................23 scaune spate (funcþionalitate) ............ 5......29 semnalizare lumini .......08 V ventilare .....................................02 ➟ 3..................... 2.........4............ 5.........................................22 ............ 4.5......24 ....................... 1.. 1.............20 .......... 2.....................................16 sistem antipatinare: A.................18 ➟ 1...75 ....08 sfaturi practice .............................................................. 1...81 ºtergãtor geam (lamele) ....15 scaune cu încãlzire .....................32 scrumierã .......06 .....................1.....5...2.26 ➟ 2........ 6...........................26 S sarcinã remorcabilã ................INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ...................................2................... 6......... 3........82 ...13 transportul obiectelor în portbagaj ..20 scaune faþã (reglaje) ................17 ....13 strat de vopsea (referinþã) ............ 1..16 volan (reglare) .. 3......48 ➟ 1........06 . 4.......19 sistem de control al presiunii pneurilor ......................................80 reglare poziþie de conducere ..02 roþi (siguranþã) ........................................................................82 lichid de frânã ..............................27 ... 5.................13 ➟ 2............................. 1..... 2..06 ....05 roatã de rezervã ...08 S sistem antiblocare roþi: ABS .1..07 ..............................................................18 ...........23 U ulei de motor .. 1................................05 schimbare vitezã .......29 rezervor: de carburant (capacitate) .............. 5.........78 semnalizatoare ....... 1................................18 .......19 reglare temperaturã ............................................ 1......02 rodaj ...12 ..08 schimbare roatã .....71 temperaturã exterioarã .... 1...........80 ➟ 1......... 4...13 semnalizatoare laterale ...29 ➟ 2..... 5......09 spãlãtor geam ........... 2......... 2...................... 1............................. 5........13 spãlãtoare geam ...................21 sistem antidemaraj ....6...... 2...........11 spoturi luminoase ......30 schimb de ulei motor ............................ 6.........................12 ................S...16 sistem de fixare copii .................... 1.....................42 ...2.............................................5..........6............15 .....................21 reglare scaune faþã cu comandã manualã ...18 tractare rulotã ..................................28 ..... 1......................21 T tablou de bord ....10 ......................1.28 remorcare (tractare rulotã) ...................................................................... 3.............. 2................................................3..09 ➟ 2..... 5......25 regulator vitezã ........ 2.........17 ..........................4.02 ª ºtergãtor geam ...5...................1........24 strat de vopsea (întreþinere) ................ 3.......3.................28 remorcare (depanare) .......... 3.................................34 trapã de aerisire ........................................................................4.. 2...............................14 servodirecþie . 3.. 5......02 ..................................22 siguranþe ......................................11 siguranþã copii .................... 4..3..... 1. ........ 2..................limitator de vitezã .................16 regulator . 1......... 4... 3....................79 ➟ 1..04 ➟ 3......

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful