RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

........ ............................................................................................................. Caracteristici tehnice Index alfabetic ............. ...................................................... ............................ Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ................................................................ Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice ........................................................................................................................................................03 .....................................S U M A R Capitole ....................... 0................................

0 2.5 J 15 6.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.2 2.5 J 17 6.1.5 J 15 6.4 2.0 16V .5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.2 2.5 2. 0.0 2.3 2.5 J 16 6.3 2.5 dCi 2.2 2. în funcþie de versiuni.2 6.1.0 2.5 J 15 6.04 .5 J 17 2.0 2.0 2.4 16V 1. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.4 2.4 2.0 2.5 J 16 6.0 2.2 2.0 2.2 2. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.5 J 16 6. Pentru aflarea greutãþilor.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.0 2.4 2.2 bari.0 2.3 2.6 16V .

Pentru aflarea greutãþilor.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 dCi 2.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.5 J 17 6.5 J 16 6. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.5 J 16 6. în funcþie de versiuni. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.5 J 15 6.0 16V .5 J 15 6.5 J 17 32 29 32 29 32 6.5 J 15 6. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.1.05 .6 16V .4 16V 1.5 J 16 6.1. 0.

0.06 .

............................60 ➟ 1.....................................1..............13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii ..................30 Pentru siguranþa copiilor ........................................................................................44 ➟ 1...... 1................................................................................................21 ➟ 1..............82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) ..................................................17 ➟ 1............................................. 1...............................43 Poziþie de conducere ..............................1.....................24 Dispozitive de fixare complementare .................................. 1...................................02 ➟ 1...............76 ➟ 1.............. 1........ 1............................. 1... 1.....74 Avertizoare sonore ºi luminoase ........................................75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare .....42 Orã ºi temperaturã exterioarã ................................................................14 Sistem antidemaraj . 1.......................................................................................................................73 ....................71 Calculator de bord ......28 la centurile spate ......................................................................09 ➟ 1................................................................................................................................................................16 Tetiere .........................32 ➟ 1..........................................................83 ................................................................................................... 1..... 1....................78 Reglare faruri ........................................................................ 1........ 1................................... 1................ 1........................................................1..Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale...25 ➟ 1..............................................................1................................................. 1........................ 1...... 1............................ 1........25 ➟ 1.. 1.....................29 laterale .....................................................................79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz .............................01 ..... 1.............................................. 1....................................................................................................................................................................... super închidere centralizatã ...........................................48 ➟ 1.................47 Tablou de bord .....Scaune .............................................72 Oglinzi retrovizoare ....................08 Portiere .........84 1......................................31 la centurile faþã ...................... utilizare..............................................15 ............. 1.....................................71 Volan .................80 ...................20 Centuri de siguranþã .....................................................................................................................................................................................................................

portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare). 1.Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului.CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: . cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor.blocarea/deblocarea portierelor. 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . sau chiar deterioratã accidental. 4 ..02 .Blocarea/Deblocarea portbagajului. consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). mâini. 2 . Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane. Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2.. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire. . braþ. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice. Risc de rãnire gravã. .). 3 . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. ca de exemplu acþionarea geamurilor.pornirea motorului.Cheie de rezervã integratã.

Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã.. 1. adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.03 . Înlocuire. consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. .. . pentru configurarea sistemului. bateria vehiculului este descãrcatã.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani. Defecþiunea cartelei RENAULT.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni. Pentru utilizarea cheii de rezervã. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare.bateria cartelei RENAULT este uzatã. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: . va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate.CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT.

sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul.CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. 1. Particularitãþi (pentru anumite þãri): .04 . portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. .o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului.

deblocarea/blocarea portierelor. Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. 1. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): . Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile.05 .ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. portbagajului. trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. trageþi de douã ori de mânerul portierei). . Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3.

. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor. braþ. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. când portierele ºi portbagajul sunt închise. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. mâini.). 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea. Risc de rãnire gravã. 1. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise.. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate.06 .

Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1. 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior). Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul.efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1. apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde). Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele.SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate .sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj. .07 . În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate).

) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele. a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile.. 1. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate). Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului. depanator. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã.CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea..08 . În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. Pentru anularea utilizãrii limitate.

apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt. climatizare. 1. Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip. în cazul în care cartela a rãmas în cititor.) continuã sã funcþioneze..DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere. Particularitate Dupã oprirea motorului. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului.. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã.09 . luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio.

În caz de defecþiune. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. braþe.). În caz de imobilizare. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.10 .DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. din interior... dacã portierele sunt bine închise. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate. mâini. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. 1. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).

sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau..vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: .). . 1. A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1.blocarea manualã a fiecãrei portiere.bateria cartelei RENAULT este uzatã.11 ..BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. .. . . În aceste cazuri este posibilã: . independentã) pentru portiera stânga faþã.. în funcþie de vehicul. bateria vehiculului este descãrcatã.utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1).

12 .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera. 1. Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã.

martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: . trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT.13 . apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. portierele ºi portbagajul sunt blocate. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. 1. apoi se stinge. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate.martor luminos aprins. La închiderea portierei. Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. .martor luminos stins. are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora.

trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului. prin deschiderea unei portiere faþã. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.la oprire. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând.) verificaþi. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor. dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise.14 .. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. aceasta se va bloca din nou. Deblocarea se efectueazã: . Dacã sunt bine închise. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. în mod automat. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. Pentru activare Cu contactul pus. . Notã: dacã se deschide una dintre portiere. 1. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip.. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. în primul rând. Pentru dezactivare Cu contactul pus.

15 .) poate fi periculoasã. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. iar vehiculul nu poate demara.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului. cititorul de cartelã lumineazã intermitent. Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde. cablaje. etc. iar vehiculul este protejat. Dacã nu este recunoscut codul. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice. 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. 1.

singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj.SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã. 1. aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. utilizaþi.16 . apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT. dacã este posibil. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT. cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul). În acest caz. În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). introduceþi-o în cititorul de cartelã 2.

Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul. Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. 1.17 . partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului.TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. Tetiera este un element de protecþie. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã.

apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. apoi scoateþi tetiera.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. 1. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet.18 . Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane. Tetiera este un element de protecþie. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1.

efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului.SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. Din motive de siguranþã. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora.în sus pentru a ridica perna scaunului. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . . Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã. vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. 1. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. În poziþia aleasã.19 . Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte.în jos pentru a coborî perna scaunului.

culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. 1. Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator.SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv. Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã). în partea ºoferului.20 .

Înainte de a demara. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale. dar fãrã a presa asupra acestuia. Pentru siguranþã maximã. Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. • Reglaþi poziþia tetierei. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar. obiectele intercalate etc. 1. efectuaþi urmãtoarele: . 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin. bluzon. În acest caz.21 . Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. În plus.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã.mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. • Reglaþi poziþia volanului.). Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate... De aceea. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. evitaþi hainele prea groase. . înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului.

acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. . efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou.derulaþi din nou. Dupã ce aþi efectuat reglajul. centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare.22 . Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: .CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . .dacã problema persistã.lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã.pentru a coborî centura. acþionaþi comanda 3 în sus. 3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6.pentru a ridica centura. 1. . dar cu putere centura aproximativ 3 cm.trageþi lent. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. . Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4). asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.

deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã. Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor.CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea.23 . 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1. 1.

• În momentul reaºezãrii banchetei spate. 1.). • Nu rãsuciþi centura. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. De asemenea. consultaþi Reprezentantul RENAULT.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului.24 . înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect. cârlige de rufe etc. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. dacã este necesar. • În timpul deplasãrii. • În cazul unui accident grav. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe.

cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul.pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura.blocarea centurii de siguranþã. este strict interzisã. . adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia.pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). sistemul poate declanºa: . Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi). 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. care foloseºte o aparaturã adecvatã. 1. sau .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului.25 . airbaguri. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. • În urma unui accident. chiar identic. . numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. • În momentul casãrii vehiculului.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã).pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). sistemul poate declanºa: .airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). . unitãþi electronice. . a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. ■ limitatori de sarcinã pentru torace. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.airbag-ul faþã de „volum mare“. În funcþie de nivelul forþei de impact.

Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic. . care trebuie sã fie instantanee. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: .26 .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact.o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz. . acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie. Deschiderea airbag-ului. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. . A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. 1.un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv.un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager.

cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente). Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. În cazul unui impact violent de tip frontal. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului.airbag „volum mic“.27 . acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: .airbag „volum mare“.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. 1. În funcþie de violenþa impactului. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. airbag-urile se umflã rapid. reprezintã primul grad de deschidere. . Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde. dupã impact. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului.

).... • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal. SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul. menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului. embleme. baston.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. cap. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ. suport pentru telefon. ceas.. pachete. În general.. suport pentru telefon. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. • Nu fixaþi obiecte (ace.. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil. mâini. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT).) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. umbrelã. embleme... nici sacul gonflabil.) departe de planºa de bord. ceas. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1). 1.28 .) pe sacul gonflabil.

Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa. sunt posibile douã cazuri: . care foloseºte o aparaturã adecvatã.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. 1. unitãþi electronice. În cazul unui impact important de tip frontal. . Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. un dispozitiv retracteazã centura. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. este strict interzisã. • În urma unui accident. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact.numai centura asigurã protecþia. În funcþie de nivelul forþei de impact. chiar identic. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni.29 . adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. • În momentul casãrii vehiculului. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. airbaguri. ■ limitator de sarcinã.

1. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii.30 . pretensionatoare.DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri.) în habitaclu. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. obiect sau chiar un animal între spãtar. • Nu plasaþi un accesoriu. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT... pentru anumite þãri. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã). • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT. portierã ºi finisajele interioare.

1.. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. • În cazul casãrii vehiculului. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii.. • Ca mãsurã de siguranþã. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã. cablaj. Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul.DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag. un furt sau o tentativã de furt.) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie.31 .

Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri. Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii.32 . Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44.ridicaþi tetiera la maxim. De asemenea. . Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã. ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive. efectuaþi urmãtoarele reglaje: . este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã. . copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp. 1. Altfel spus. neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor.reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. . tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta. În cazul unui impact frontal la 50 km/h. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã.ridicaþi perna scaunului la maxim. În Europa. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. .

verificaþi montarea acestuia.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . (4) PERICOL. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (1) Copilul ce depãºeºte 1. la fel ca ºi un adult. PE ACEST LOC. U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. 1.33 . reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar. direct pe perna scaunului. numai scaunele RENAULT sunt omologate. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul.

De aceea. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. Copilul. cu faþa la direcþia de deplasare. singurele care sunt garantate de RENAULT. utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia.34 . De aceea. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. 1. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“). Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. gâtul copilului este foarte fragil. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. propuse în cadrul Reþelei RENAULT. bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal.

utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte.35 . fãrã a fi. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului. marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. însã. Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar. în contact cu acesta.

Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni. Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie.36 . cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. 1.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului.

apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. Cu contactul pus. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil. pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi).37 . AIRBAG OFF. 1.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale. este aprins pe tabloul de bord.

38 . verificaþi dacã indicatorul 7. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. este stins. Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. 1. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate. Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. AIRBAG OFF. Dupã ce aþi restabilit contactul.

Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul. jucãrii etc. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“. lavete. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). • În orice caz. aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile. Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. 1. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil.). • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“.39 . Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte.

spãtarul scaunului faþã (în locul din spate).PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor. 1.40 . 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului. citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului.planºa de bord (în locul din faþã). Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). . spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: . pe inelele 1 care echipeazã locul. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi).

întindeþi centura.treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate. Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord. 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) . Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate .fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului. 1.fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7. .41 .întindeþi centura.întindeþi centura. . .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. .

1. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. • În urma unui accident grav. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare.42 . • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit. chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat.

Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea. cablu de alimentare tãiat... ora ºi. temperatura sunt afiºate.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii. În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile. radio. umiditate localã ºi de temperaturã.. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere. Este necesarã reglarea orei.). butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului.. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele.43 . consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. în funcþie de vehicul. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. 1. caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei). Cu contactul pus.

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.44 19 18 17 .

12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.45 . 11 Poziþie airbag pasager.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã.. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. brichetã ºi suport pahar. • regulator ºi limitator de vitezã. a timpului. 9 Aeratoare centrale. 25 Comandã motor. • iluminare exterioarã. 14 Torpedo. 1. avertizor sonor. sistem de navigare. 23 Compartiment de depozitare. 18 Poziþie pentru scrumierã. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 21 Cititor de cartelã RENAULT. în funcþie de vehicul. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. 1 Aerator lateral. 17 Comutator pentru lumini de avarie. sistemului de navigare. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. • lumini de ceaþã spate. 20 Maneta schimbãtorului de viteze. 8 Afiºare.. 15 Poziþie pentru radio. 4 Tablou de bord. 6 Telecomandã radio. 5 Poziþie airbag ºofer. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 10 Comenzi climatizare. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 13 Aerator lateral. temperaturii.. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. • sistem antipatinare. informaþiilor radio. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. • lumini de ceaþã faþã. 19 Frânã de mânã.

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.46 19 18 17 .

24 Torpedo. 21 Comutator pentru lumini de avarie. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului... 26 Aerator lateral. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 5 Afiºare. 2 Poziþie airbag pasager. brichetã ºi suport pahar. 23 Compartiment de depozitare. • reostat de iluminare a aparatelor de control. informaþiilor radio. 17 Cititor de cartelã RENAULT. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. avertizor sonor.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 1. 18 Poziþie pentru scrumierã.. a orei. • iluminare exterioarã. • sistem antipatinare. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 19 Frânã de mânã. temperaturii. 7 Tablou de bord. sistemului de navigare. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. • lumini de ceaþã spate. în funcþie de vehicul. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. • regulator ºi limitator de vitezã. 4 Aeratoare centrale. 3 Comandã climatizare. 25 Comandã motor.47 . 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. 8 Telecomandã radio. 15 Poziþie pentru radio. 13 Poziþie airbag ºofer. 20 Manetã schimbãtor de viteze. sistem de navigare. • lumini de ceaþã faþã.. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. 11 Aerator lateral.

TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A.48 . B. C. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1.

49 . B. D.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1.

A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.50 .TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

1.“ din capitolul 2.S. Martor luminos al controlului traiectoriei (E.R. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos. la fiecare 40 de secunde. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.S.P. conducere“ din capitolul 2. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde. economie de carburant. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde.P.S. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.51 . reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E.R. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.S. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge. Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h. • Dacã clipeºte. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi. • Dacã lumineazã continuu. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge.) ºi al sistemului antipatinare (A.“ ºi „sistem antipatinare: A. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. 1. zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.52 . vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. acul trebuie sã se afle sub zona a. A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial.53 . a parametrilor calculatorului de bord.

1.54 . aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2.

Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. Verificaþi nivelul de ulei. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. faceþi plinul cât mai repede. Dacã nivelul este normal. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii.55 . indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. atunci cauza este alta.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. dacã centura ºoferului nu este fixatã. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Dacã se aprinde în timpul mersului. 1. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului.

C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.56 . 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde. C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. 1. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1.dacã nivelul este corect. Refaceþi urgent nivelul de ulei. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. . Dacã se aprinde în mers.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). torul luminos .57 . . C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. fiind însoþit de un bip. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj.

58 . D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. starea portierelor ºi a portbagajului. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: . Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. Refaceþi urgent nivelul de ulei. matricea indicã „nivel de ulei corect“. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. . Dacã se aprinde în mers. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde. indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). E Afiºajul cutie de viteze automatã. 1.informaþiile multimedia.dacã nivelul este corect . vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.59 . Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie).timpul în zona D3. .temperatura în zona D2. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: . martorul luminos . Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. fiind însoþit de un bip. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. .

consum mediu. d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã).mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ). b) parametri de drum: .. . . .carburant utilizat.distanþã parcursã. .CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: . .consum instantaneu. . a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã..60 . 1.mesaje de informare (parametri de drum. ).autonomie estimatã. afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare.mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte.). e) jurnal de bord. .vitezã medie.

Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului.motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti. autonomiei. Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri. consumul mediu de carburant poate fi redus când: .vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. . 1. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului.61 . Acest lucru este normal. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. .

62 23825 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. 1. 23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare. Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare.

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. 1. 23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.63 . 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare.

climã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord..64 . Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“.. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã. • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie. Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni.). dacã nu. *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare. starea drumurilor. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord. timp de 15 secunde). 1.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

69 . consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. introduceþi cartela în cititor. 23514 1. 23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã bateria este slabã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze. dacã problema persistã. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani.

23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului.70 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului. 1.schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei. 23501 "Panã de pneu .

CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului. 1.71 . 23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.

împingeþi maneta pentru a bloca volanul. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii.VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. în general. Din motive de siguranþã.72 . Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). 1.

Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. pentru siguranþa dumneavoastrã. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate. D sau E. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare. 1. într-o oglindã retrovizoare clasicã. în mod normal. acþionaþi butonul 2: .OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate. Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. reveniþi în poziþia C. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. D reprezintã poziþia inactivã.poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta.73 . acþionaþi maneta 1. . Zona B corespunde pentru ceea ce se vede. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate.

Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã).74 . 1. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare.OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã. pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. La conducerea pe timp de noapte.

aceasta revine automat la 0. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2. La conducerea pe autostradã. La eliberarea manetei. 1. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. 1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2.75 . chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. în caz de frânare bruscã voluntarã. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. luminile de avarie se pot aprinde automat. manevrarea volanului este. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul. în general. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. În acest caz.

Pentru activare. Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii. Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos. În general. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. . cu motorul oprit. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Tabloul de bord se ilumineazã. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã.Pentru dezactivare.76 . noroi. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. transport de obiecte ce le pot masca). . zãpadã. 1.

.luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã.77 . 1. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi. . a unui garaj. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: . În acest caz.. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului. extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde.) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. Când luminile de drum sunt aprinse. la urmãtorul demaraj al motorului. trageþi maneta spre dumneavoastrã.

Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos.78 . deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. 1. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi. apoi eliberaþi. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului. Pe timp de ceaþã. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate.

Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului. 1 – 3 – 4 4 4 4 1. La celelalte versiuni reglarea este automatã.79 .REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere .5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta.

. La fiecare demaraj al motorului.80 . • D ºtergere continuã rapidã. lamelele se opresc câteva secunde. 1. • C ºtergere continuã lentã. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. acþionaþi maneta 1 • A oprire. • D ºtergere continuã rapidã. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. treceþi la o vitezã continuã lentã. Particularitate În timpul deplasãrii. • C ºtergere continuã lentã. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. acþionaþi maneta 1 • A oprire.. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. De la o vitezã continuã rapidã. sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. Când vehiculul începe sã ruleze.

• Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare. Spãlãtor geam. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Verificaþi starea acestor lamele.81 . Curãþaþi parbrizul regulat. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. 1. Pe timp geros.

asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus.82 . Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. Notã: Pe timp geros. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. 1. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. continuã în mers. Verificaþi starea acestor lamele. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. Când eliberaþi maneta. Curãþaþi în mod regulat geamul spate.

Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate. nici mãcar în cantitate micã. Pentru a deschide capacul A.83 . Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ.REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Consultaþi „Caracteristici motoare“. 1. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare.

capote de protecþie.. circuit de carburant.84 .Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul.Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. . canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant. Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. 1. Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. . Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei. (risc de împroºcare). • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT. Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii. cablaje.REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb.) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT).. injector. • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie.

..................... 2........................................ 2.................... 2................. 2................................................................................................................................................................................. 2....................................................................................18 ..20 .06 Manetã schimbãtor de viteze ....................................................................... 2............... 2........................................................................08 Servodirecþie .......................................... 2................................................................................................05 Particularitãþi versiuni diesel ........... 2.........................................08 Sfaturi antipoluare................................................................. 2.........................................04 Particularitãþi versiuni pe benzinã ...............................................................................................................................2...............23 ➟ 2...P........................21 Asistare la frânare de urgenþã ...............S..........................02 Pornire ...........Oprire motor ...............................................01 . economie de carburant ............................................... 2........................................22 Limitator de vitezã ........32 2....28 Cutie viteze automatã .............................................16 Control traiectorie: E............................................................ 2............................................................................................................ 2................................................................................R....19 Sistem antiblocare roþi: ABS ...............2................................................. ............13 ➟ 2.........................................................................Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj ...............S............................03 .................................. 2................................12 Sistem de control al presiunii pneurilor ................... 2.. 2............................................07 Frânã de mânã ..........................................25 Regulator vitezã ...........................................................11 Mediul înconjurãtor ...................................26 ➟ 2...............2.................................................................................09 ➟ 2.................... ..............................29 ➟ 2.......... 2......................17 Sistem antipatinare: A......................

3. 2. Dupã 1.000 . ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1. Pe perioada de rodaj. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului. nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.02 . Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate. nu depãºiþi 2.000 km.000 km.500 rot/min.500 rot/min. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. dar numai dupã 6. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite.500 km. dar numai dupã 3.

apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2. dupã deschiderea capacului. . Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul.în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni. dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. cu motorul oprit. apãsaþi doar pe butonul 3.. Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2.). Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii.). 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. 2.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P. suportul ochelarilor etc. Notã: . pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj.. Dacã o vitezã este selectatã.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã. navigare. (radio.03 .

mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. pretensionatoarele. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri. 3 2 Condiþii de oprire a motorului . braþ.vehicul oprit. .cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã.. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã. La oprirea motorului. La deschiderea portierei ºoferului.). funcþionarea accesoriilor este opritã.apãsaþi pe butonul 3.04 ... mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. Pentru a confirma oprirea motorului. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. climatizare.. dupã o primã apãsare.) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât... accesoriile (radio. Când cartela nu se mai aflã în cititor. o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului. . 2. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul. Pentru a confirma oprirea motorului. cum ar fi airbagurile. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. Risc de rãnire gravã. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare. sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3. sunt necesare douã apãsãri suplimentare. direcþie. mânã.OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. dupã o primã apãsare..

Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. Sau anomalii de funcþionare. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. 2. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. • Pierderea puterii. evitaþi aceste incidente.05 . • Folosirea benzinei cu plumb. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins. precum: • Aprinderea defectuoasã. În caz contrar. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului.

Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. motorul nu porneºte. paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. • nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. apelaþi la un Reprezentant RENAULT. dupã câteva încercãri.06 .PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. Totuºi. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. care se pot acumula pe fundul rezervorului. dacã în câteva secunde. 2.

în funcþie de vehicul.MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier.07 . 2. Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. cu contactul pus. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi.

apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare). În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului. martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins.08 . în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). în general. 2. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus.FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã. ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã.

Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant. utilizaþi mãrcile. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. Pentru aceasta. înlocuirea pieselor motorului. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. Prin concepþia sa. Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. În plus. Însã tehnica nu poate face singurã totul. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. prin consumul moderat de carburant. În cazul înlocuirii bujiilor. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. ECONOMIE DE CARBURANT.09 . filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului.SFATURI ANTIPOLUARE. 2. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. • Bujiile: condiþiile optime de consum. Trebuie sã îl înlocuiþi. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. prin reglajele originale. • filtru de aer.

ECONOMIE DE CARBURANT. .dacã clipeºte. 2. • Intemperii. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“. • Viteza costã scump. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. . fãrã a obosi însã motorul.dacã lumineazã continuu. • Evitaþi acceleraþia bruscã. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.10 . • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. rute inundate. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului. • La deal. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie.SFATURI ANTIPOLUARE. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie. • Frânaþi cât mai puþin. Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice.

SFATURI ANTIPOLUARE. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. duce la creºterea cu 4 % a consumului. CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. • Când alimentaþi. • Pentru transportul obiectelor voluminoase. Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. cu opriri prelungite). supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. 2. utilizaþi de preferinþã o remorcã. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã. Dar (pentru siguranþã). • Când tractaþi o rulotã. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. ECONOMIE DE CARBURANT. întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut).11 .

• Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia. 2.). baterii. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. • În orice caz.. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. respectaþi legislaþia localã..12 .. Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã. filtru de aer. bumbac. filtru de ulei..MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor. cauciuc natural. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). Pentru a facilita reciclarea. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. În plus.

2 la 0.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor. inclusiv a roþii de rezervã. Aceasta nu poate. Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor.3 bari (3 PSI). Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. Verificaþi presiunea pneurilor. implantat în valva de umflare. 2. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului.13 . ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. în nici un caz. o datã pe lunã. Totuºi. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.

B : inel negru .A : inel galben .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale.D: inel verde 2. A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii. orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: . este total contraindicatã inversarea roþilor. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.14 .C : inel roºu . vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

.).. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. panã pneu. utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic. defecþiune sistem.). 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã.. 2. simboluri ºi mesaje. elemente decorative..15 . prin urmare nu este recunoscutã de sistem. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi. Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. Când este montatã în locul altei roþi. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului.

2. sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul. "Panã pneu .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare.16 . "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A.). indicã absenþa senzorului pe acea roatã.. semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare. care este plinã.înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT.. Acest mesaj este însoþit de indicatorul . B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“.

Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã. deconectat“.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Totuºi.17 . Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol.R. pierderea aderenþei într-un viraj. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.P. 2. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.S. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. dacã este necesar.CONTROL TRAIECTORIE: E.S. funcþia nu intervine în locul ºoferului.. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). manevraþi uºor volanul. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A.

R. 2. funcþia nu intervine în locul ºoferului.18 . Totuºi. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze. sistemul mãsoarã ºi comparã. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.SISTEM ANTIPATINARE: A. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã.S. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. în fiecare moment. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora.

2..S. (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A.19 . Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza.. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei.R. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea.. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h. Dacã acest efect nu este dorit. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1. noroi. împreunã cu martorul luminos A.SISTEM ANTIPATINARE: A. sau conducerea cu lanþuri pe roþi).

Pentru a evita aceste pericole. chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. alunecoasã.). în funcþie de natura solului. În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. În plus. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. eterogenã). sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. 2. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. frânând în acelaºi timp. Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã.20 . aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). Totuºi. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. Cu toate cã permite aceastã optimizare. De aceea. deci menþinerea traiectoriei.

Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue. Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare). 2 . Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS. Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS. Cu toate acestea. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. în caz de urgenþã. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 .Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. 2. Aºadar. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã.21 .

Totuºi. Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul. luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã. 2.22 .ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. În acest caz. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã.

23 . 2. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h. în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. de exemplu. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate. Acesta se poate dovedi util. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate. Cât timp funcþia este activatã. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate).REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare.

În acel punct. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h).24 . conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. 2. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.tasta 5 pentru a reduce viteza. Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): .tasta 2 pentru a mãri viteza. . orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“).

apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“). 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã.tasta 1. Dupã trecerea urgenþei. în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. 2. este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment. În timpul depãºirii.tasta 4. Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã.25 .

2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. 2.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. numitã vitezã constantã. Când funcþia este activã. Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã.26 . mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit.

27 . acþionând pedala de acceleraþie. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment. puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã. eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã. este posibilã depãºirea vitezei constante. Dupã trecerea stãrii de urgenþã. Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã).tasta 2 pentru a mãri viteza.tasta 5 pentru a reduce viteza. . În timpul depãºirii. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. 2.

. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã.28 . în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. . 2. Pentru aceste trei acþiuni.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) .tasta 4. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord.pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã. nici responsabilitatea ºoferului. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord.pedala de frânã. Totuºi. Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: .tasta 1. funcþia nu intervine în locul ºoferului. în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. nici atenþia. Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã.

Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge). În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. pãrãsiþi poziþia P. trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. 2. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. la regimul corespunzãtor al motorului.29 . la momentul oportun. realizaþi contactul. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. 1 Pentru a pãrãsi poziþia P. nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat.

trecerea într-un raport optim inferior. . schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta.P.. aduceþi maneta spre stânga.. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D. pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã. activarea controlului traiectoriei: E. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. pentru a evita „manevrele greºite“. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D.30 .CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. împingeþi spre înapoi. Aceasta vã va permite. în funcþie de posibilitãþile motorului. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord. împingeþi spre înainte.pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. . 2. Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei). De asemenea. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare.) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã.S.

pentru a evita calarea motorului.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. þinând apãsatã pedala de frânã. Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat.Pe vreme foarte rece. Trageþi frâna de mânã.31 . 2.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale . plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni. aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R. . vã sfãtuim sã treceþi în modul manual.Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare. .

În timpul mersului. dacã vã permit condiþiile de circulaþie. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. evitaþi. . Pentru aceasta. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. La pornire.În timpul mersului. . acesta indicã o defecþiune. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5.32 . 2. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service.

...................................................................................22 ...20 Parbriz .......... 3.... 3..............................30 Portbagaj ...........................................................................................................................................17 ➟ 3...........................................................3.................................................................................................................................... 3.02 ......................................................... 3........ 3.................. 3...................31 Poliþã spate .......................................... 3..................................................... 3......................23 Iluminare interioarã ...........................04 ➟ 3.32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj .....20 Parasolar ................................................ 3...................................33 Transportul obiectelor în portbagaj ......................................................Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare ...................... 3.................................. 3..................................................................35 3..........................................................................................................34 Bare de acoperiº .....................................................25 ➟ 3...................................01 ............................................................................. 3.......03 Încãlzire ºi aer condiþionat .................................................................................................... 3......................................................Brichetã ..............16 Acþionare geamuri .... 3.............29 Banchetã spate ................................21 Trapã de aerisire ........................................................................................................................................................................................................................................ 3..........................................................................................................28 Scrumiere ..............................24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu .............................................................3.........................................................................................

orificii încãlzire picioare pasageri .aeratoare centrale 3.aerator lateral 2 .panou de control 6 .02 5 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .aerator lateral 8 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .

Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3. Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3. : închidere.AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã).03 . : deschidere maximã. 3.

În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat. B .Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Comandã de recirculare a aerului.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã. Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta). F . este posibil sã aparã o senzaþie de frig. F E Comenzi A . Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu. E . 3.04 .Reglarea vitezei de ventilare. D . C .Reglarea temperaturii aerului.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul).

Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor. Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper.aer exterior. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece. . plasaþi comenzile în poziþiile : .dezaburire. 3.temperaturã maximã. .05 . Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii. Notã: pentru o dezaburire rapidã. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.

06 . 3.aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins).existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã.viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã. Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã. . Poziþia 0 În aceastã poziþie: . .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.

. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã.07 . În aceste condiþii. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior.). Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu.izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate. . 3. Recircularea aerului permite: ..ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.

funcþia este activatã.Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor.martor luminos stins.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 .Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat.Afiºaj.Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. 9 ºi 11 .Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.martor luminos aprins.Reglarea vitezei de ventilare. funcþia este dezactivatã. 5 . 3 . 4 ºi 7 . 14 .Reglarea temperaturii aerului.08 . Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): . 13 .Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“. 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . 3. . 6 . 8 ºi 10 .Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate.Comanda de recirculare a aerului. 2 .

Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. . 3. Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. indicatorul AUTO se stinge.apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura.apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate. toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem.09 . Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 . Când modificaþi anumite funcþii. În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj).

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate.temperaturii aerului. dacã nu deranjeazã în mod deosebit. mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului. Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã. acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece.10 .vitezei de ventilare. . aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant. 3. sistemul acþioneazã asupra: . În general.distribuþiei aerului. . . .administrãrii recirculãrii aerului. oricare ar fi nivelul de confort indicat.pornirii sau opririi aerului condiþionat.

Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini. apãsaþi pe tasta 6.). obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. Pentru a reveni la modul automat. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor. Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat.11 . Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem.. 3.. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului.

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. când temperatura exterioarã este scãzutã. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat. 3.12 . ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. apãsaþi pe tasta 6. 11 11 În modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. Pentru a reveni la modul automat. Apãsând pe tastele 9 ºi 11. Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat. pãrãsiþi modul automat. Apãsând pe tasta 3. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare.

13 . 3. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). În caz contrar.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. apãsaþi din nou tasta 12. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde. dezaburirea se opreºte automat.

13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului. martorul luminos 13 se stinge. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge. dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu).14 .din nou pe tasta 1. oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13). a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul). Apãsaþi pe butonul 12. apãsaþi tasta 11.pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj). Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1. 3. puteþi apãsa fie: . .

15 . În timpul recirculãrii. precum ºi aburirea geamurilor.).AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj). 3. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.. Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului.. Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior.

Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat. provenind din condens. dezaburirii sau aerului condiþionat. o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire). este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. În general. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). utilizaþi periodic aerul condiþionat. în caz de anomalie de funcþionare. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii.AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. 3. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT.16 .

. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet).ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã. . .1 pentru partea ºoferului. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.2 pentru partea pasagerului faþã. . mâini. braþe.. În caz de imobilizare.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus . De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.17 . De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . 3.).3 ºi 5 pentru pasagerii spate. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).

. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. 3.18 . 6 sau 7. mâini.cu contact pus. Sistemul funcþioneazã: .ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus. 3.. 5. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).). Dacã este disponibil în vehicul. În caz de imobilizare. 2. Apãsaþi pe comutatoarele 1. braþe.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.. acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.

. Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave.Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul.Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul.. laba unui animal. . atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri . eliberaþi la înãlþimea doritã. Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). iar geamurile se închid automat. Dacã este necesar. 3. . Mod de funcþionare cu impulsuri . Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. eliberaþi la înãlþimea doritã. creangã de copac.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul.) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri.19 .Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului.

Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie.20 . Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. autorizaþie parcare etc. 3.).ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare.

21 . Iluminarea 4 este automatã. Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5. 3. Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1.

cu contactul pus.deschidere: deschideþi storul. în funcþie de deschiderea doritã. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0. 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: .22 . Culisarea trapei de aerisire . .închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei. Întredeschiderea trapei de aerisire . În caz de imobilizare. . apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B. . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. . mâini.TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà .. .închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare.nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis. Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã. C sau D.). braþe. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: . inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D). 3.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute)..deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A.nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis.

funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã. în modul fãrã mâini.) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire.vehicul cu bare de acoperiº În general. Atenþie.. laba unui animal. ..) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane. Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. apoi rotiþi butonul 2.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul.curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic.TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). în timpul acestei manevre. În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. . o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii. verificaþi sã nu existe un obstacol. Înainte de manipularea trapei de aerisire.nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului.23 . creangã de copac. 3. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile. Precauþiuni de utilizare . pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. . Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. portbagajul exterior. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz.. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave.. verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete. Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat.

Lumini pentru citit De pe locul faþã. 3. De pe locul spate. Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol.o stingere imediatã. .ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. apãsaþi comutatorul 4 sau 6.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer. Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei.o iluminare continuã. . pentru a obþine: . Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. 3 pentru pasagerul faþã.24 .

carnet de întreþinere etc. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere. 3.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile.) lanterne de buzunar.25 .. Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord.. lavete... documentele vehiculului (manual.

trageþi mânerul 6. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele. la fel ca ºi habitaclul. 3. o sticlã mare cu apã. Acest compartiment de depozitare beneficiazã..26 . Notã: În funcþie de vehicul. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide.. de ventilare ºi de aer condiþionat. Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4.

Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12. 3. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã. hãrþi.. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte.27 . Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10..

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.28 .

Dupã utilizare. Brichetã 2 Cu contactul pus. Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. aceasta este plasatã în locul brichetei 2.SCRUMIERE . 3.29 . Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V). Trageþi bricheta. apãsaþi bricheta 2.

asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). coborâþi tetiera spate.30 .Puneþi la loc tetiera.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase. 3. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul. consultaþi capitolul „tetierã spate“. . .Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. .În momentul reinstalãrii spãtarului. . Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului.

Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului.accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate. 1 3. aceasta se poate face manual din interior. . în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului.introduceþi un creion.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide.31 . Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2. .PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului. sau un obiect similar. .

Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate. Pentru a pune la loc poliþa.32 .POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. 3. se procedeazã în sens invers scoaterii. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. Pentru a pune la loc poliþa. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. se procedeazã în sens invers scoaterii.

3.)..33 . Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte. lavete.. un bidon cu ulei.

Bancheta pliatã. dacã vehiculul este dotat cu acestea. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã. în cazul unei frânãri bruºte. .TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. 3. astfel încât acesta sã fie lipit de pernã.34 . spre pasageri.Spãtarul banchetei spate. A . Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului. Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea. în cazul sarcinilor normale (cazul A).

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1.35 . Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului.BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. paragraful „greutãþi“. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. 3.

3.36 .

................. 4............................. 4..............02 ............. 4....10 Filtre ..................................................................................12 ..............................11 Întreþinerea caroseriei ..............................................................4............................................................................................................................................................................ 4................................................. 4..................... 4......................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri ......04 ➟ 4..... 4.................................... 4.....................4...................................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului ...........................................................13 Întreþinerea finisajelor ....................................................... 4.....................................................................................................................................................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului ..10 Baterie ..............................................01 .....................................................03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor ...14 4.....................................................................08 lichid de frânã ............................................................................................

CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide.02 . 4. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. trageþi maneta 1. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2. plasatã în partea stângã a planºei de bord.

Asiguraþi-vã de blocarea corectã. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor. plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã. pentru siguranþa dumneavoastrã. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii. 4. Pentru a reînchide capota.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere.03 . apoi daþi-i drumul. 3 4 5 Ridicaþi capota.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

Pericol de arsuri.08 . 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A).NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. .o protecþie împotriva îngheþãrii. care vã asigurã: .o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire. 4. folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT. Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire. Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI.

atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare. scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. Pentru a avea acces la rezervorul 1. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.09 . Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. 4. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“. în orice caz. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat).

Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). filtru diesel. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. pentru a afla nivelul de lichid.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. utilizaþi „buºonul-pipetã“.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã. puneþi buºonul la loc. utilizaþi un instrument în formã de ac. Pentru aceasta. umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul... 4. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. filtru habitaclu. . NOTÃ În funcþie de vehicul.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer.

4. Nu apropiaþi flãcãri. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.11 . În cazul unui astfel de contact. 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã.

condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã. • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). . nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi .. • acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt.. • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. sub caroserie.poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale).ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. .12 . criblura proiectatã de alte vehicule. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi..salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald). • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul. 4.. piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã.). apã pentru curãþarea strãzilor. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie. este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici. noroi. • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie. • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea.

cu motorul oprit. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. . oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam.excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. .ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. Demontaþi antena radiotelefonului.. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. ºarnierelor. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT. . dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice.13 . a farurilor adiþionale.sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie.. antena radio. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere.depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã. (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice). 4. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice.

Dacã aceasta nu este suficientã.. ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã.. folosind un burete.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. ceas. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã.14 . utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. afiºaj temperaturã exterioarã. afiºaj radio. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural. între altele. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate. aceasta poate afecta.) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac. • sãpun lichid pentru veselã (0. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. 4.5 % sãpun la 99. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã.5 % apã). buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord.

.............26 Remorcare ...........................................5................................................................................19 Baterie ........................... 5.......................................08 Faruri (înlocuirea becurilor) ..24 ...................................17 Siguranþe ....................................... 5...........................................................................................................27 ➟ 5................................................................ 5......................................................................................................................29 Anomalii de funcþionare ..............01 ..06 ➟ 5......................................................... 5......................................... 5.................................................15 ➟ 5.......22 Cartela RENAULT: baterie ........................................ utilizare pe timp de iarnã) ....Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã ......................13 ........................................................................................................................................... 5............... 5...............) .......................................................................04 Schimbarea unei roþi .. 5............ 5......... 5...5...........................................................................09 ➟ 5..................................................14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) ............... 5........ roþi...............................5..........Manivelã.............12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) ..............................................05 Pneuri (siguranþã pneuri.................................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ............................................................................................ 5............................................................................................... 5........... 5............18 ..14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ...............03 Capace roþi .................................................................... 5..... 5..............................................................................02 Trusã scule (Cric .20 ➟ 5...........................37 5..................................................................................23 Preechipare cu radio/accesorii ....................................................................................................30 ➟ 5.

care trebuie sã fie doar temporarã.scoateþi roata de rezervã. Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi. Pentru a avea acces la ea: . verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri. viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. 5. .desfiletaþi piuliþa centralã 4.02 . . 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj.deschideþi capacul portbagajului.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord).ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul). . În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã. Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2.

Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu.TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. 5. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul.03 . la dreapta roþii de rezervã. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu. Cric 1 Scoateþi cricul 1. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5.

La montare.CAPAC .ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2. 5. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5.04 . Pentru montare. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D. Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere.

Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. 5. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. înlocuiþi roata cât se poate de repede. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1.SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. scoateþi capacul roþii. semnalat de sãgeata 4. aprindeþi semnalul de avarie. Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm). Dacã este necesar. Cu roata pe sol. În caz de panã de pneu. Aºezaþi cricul 3 orizontal.05 .

5. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã.PNEURI Siguranþã pneuri . întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã.06 . 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat. tip ºi structurã.6 mm. dimensiune. dereglarea punþii faþã. în egalã mãsurã. Un vehicul supraîncãrcat.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile. martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare.

Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“).risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare. . Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5. . Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.3 bari (sau 3 PSI).07 . În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci.montarea lanþurilor. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului. . presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. este contraindicatã inversarea roþilor. Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã.zgomotul produs de pneuri.PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã).dificultatea manevrãrii direcþiei. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare.þinutã de drum proastã. . Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor.2 la 0. aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist.comportamentul acestuia în viraje. 5. . Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: . Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: .conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare.

Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã. • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã. . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: . Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã. Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã.O direcþie de mers. 5. Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã.08 . Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate.

vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor. Totuºi. datoritã accesibilitãþii reduse. În cele douã cazuri.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. dupã schimbarea becului.09 . În timpul intervenþiilor sub capota motorului. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. 5. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar).

Dupã înlocuirea becului. Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. Tip de bec anti U. folosiþi neapãrat becuri anti U. Þineþi-l de dulie. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului.10 .) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Farurile fiind echipate cu plexiglas.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. 5.V. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului. Tip de bec: W5W. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul.V. capacul trebuie bine montat. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul.

este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac.11 . Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. Dacã aceasta nu este suficientã. 5.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. din motive de siguranþã. folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã.

5. consultaþi un Reprezentant RENAULT.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“.12 . piese. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. Tip de bec: H11. Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare. în special alternatorul).

Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. din exterior. dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi.13 . 5. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W. scoateþi ºuruburile 1.

5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.14 . Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9. Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Tip de bec: W5W. Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec.

Scoateþi becul respectiv. 5.15 . Tip de bec 2: W5W.ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. În cazul unui astfel de contact.20 . spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.Când încãrcaþi bateria. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. . Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. .Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului.Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne. 5. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. .Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. . În timpul intervenþiilor sub capota motorului.BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor . opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Nu apropiaþi flãcãri.

În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã. mai precis în circuitul urban. precum ºi la adãpost de îngheþ.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. Pericol de rãnire gravã. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. În acest caz.. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie.. mai ales în perioada rece. 5.21 . Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare.. Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. radio. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã). Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. accesoriile post-vânzare.. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros.

Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. adoptând un regim moderat. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent. procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. 5. Porniþi motorul în mod normal. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B.22 . Dacã bateria este îngheþatã. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1). Imediat ce porneºte. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã. dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã.orã.

Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord. Dupã operaþie. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani.23 . Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã.CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2.

5. Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. Conexiunile: antenã.24 .PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta. cablurile difuzorului se gãsesc în spate. • În toate cazurile. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. alimentare + ºi –.

asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT. Pe de altã parte. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT.25 . Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. 5. Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate.

rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã.degajaþi lamela trãgând de ea. .LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.26 . parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. • Pe timp geros. . Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.Cu motorul oprit. . .rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. • Verificaþi starea acestor lamele. Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 . Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã.apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz. 5. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor).scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B). Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate. .

Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului..27 .). apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã. Noaptea. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare. 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop. Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. În plus..REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. lumini indicatoare. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt. iar dacã sunteþi vehicul tractant. vehiculul trebuie sã fie luminat. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5.

Dacã nu este cazul. asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. . În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia).Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. 5. Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã.Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. În mod excepþional. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei). scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. .REMORCARE: depanare (continuare) . .28 . aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate. utilizând punctul de remorcare. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. Pentru aceasta. vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide. pe o distanþã limitatã la 50 km.În toate cazurile din figurã.

paragraful „greutãþi“. greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. A : 817 mm 5.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului.29 .

Baterie descãrcatã. CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. 5..ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.).30 . pentru siguranþã. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). Bateria cartelei este uzatã. consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi bateria. REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1)..

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. 5. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã. Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. Pierderi de apã. . opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Acest remediu nu este decât provizoriu. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria. chiar ºi parþialã.supraîncãlzire a asistenþei. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald.bateria este slabã sau uzatã.35 .ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . Opriþi vehiculul. a circuitului de rãcire. Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. • Motor supraîncãlzit. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea. Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit).

Bec defect. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT.împãmântare defectã. oprit). • Luminile intermitente nu funcþioneazã. . Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. 5. Înlocuiþi-o.bec ars. Pe ambele pãrþi: . Înlocuiþi becul. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente. .ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã. Înlocuiþi becul. Pe o singurã parte: . Consultaþi un Reprezentant RENAULT.36 . REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. Înlocuiþi-o. Comenzi electrice defecte. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite.siguranþã defectã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Panã de motor.releu de semnalizare defect. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5. • Farurile nu se sting. Comenzi electrice defecte. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.împãmântare defectã.37 . Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul.bec ars. REMEDII Înlocuiþi-l. . Ambele: . Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã. Aceasta nu este o anomalie. Vezi mai sus. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. CAUZE Unul singur: . .fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. • Urme de condens în faruri.dacã circuitul este protejat de o siguranþã.

5.38 .

......... 6..............................................................................03 Dimensiuni ................................................6.06 ➟ 6..................................Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul ................................................... 6............................................16 6............ 6................................................................ 6............................................................05 Sarcina remorcabilã ...................15 Greutãþi ........................04 Caracteristici motoare .......................................................01 ........15 Piese de schimb ...... 6........................................... 6............................02 .............................................................................................................................................................................................................06 ➟ 6................................

5 MTMA pe osia spate. 6. 12 Serie fabricaþie. 7 Referinþã vopsea. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 8 Nivel de echipare. 11 Specificaþii echipament adiþional. B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 13 Cod accesorii interioare.PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului). 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 9 Tip de vehicul.02 . 4 MTMA pe osia faþã. 10 Cod tapiþerie.

C C 2.PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1. 2 Indice motor.4 16V .6 16V 1.Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor. 3 Serie motor.5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.03 .1.0 16V 1.9 dCi 6. C .

DIMENSIUNI (în metri) 0.625 4.209 0.514 1.04 .842 2.518 2.777 * Fãrã greutate 6.060 1.458* 1.742 1.

9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT. în lipsã. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor.6 16V K4M 2. Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare. 6. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului.05 .0 T 1.5 dCi 1.0 16V F4R 2.CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.4 16V K4J 1.

GREUTÃÞI (în kg) .Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni.4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6. care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.06 .6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.

Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. cele definite de codul rutier. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). În orice caz. mai ales. ambarcaþiune etc.2 bar (3 PSI). viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. .07 . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 6.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. .) .

Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.08 . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2.GREUTÃÞI (în kg) .

Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. mai ales. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. ambarcaþiune etc.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.2 bar (3 PSI).(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.) .09 . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. 6. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). . În orice caz. cele definite de codul rutier.

0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.GREUTÃÞI (în kg) .0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.

viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.2 bar (3 PSI).11 . În orice caz. ambarcaþiune etc. mai ales.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).) . . cele definite de codul rutier. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. 6.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.

) . 6.2 bar (3 PSI). apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. ambarcaþiune etc. În orice caz. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.13 . cele definite de codul rutier.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).

Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.14 1.GREUTÃÞI (în kg) .

) . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. ambarcaþiune etc. . În orice caz. cele definite de codul rutier.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. mai ales. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.15 .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.2 bar (3 PSI).Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). 6.

folosind piese de schimb originale. În plus. asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã.PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat.16 . sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie. Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi. De aceea. 6.

..........3.........04 dispozitive de fixare pentru copii .....33 comutator contact ................................ 3..............03 .............09 ➟ 5.... 5.....14 difuzoare (poziþie) ...2..............02 ➟ 2..... 3....................09 .........3...........................11 E...3.17 becuri (înlocuire) ..............2.. 2..........08 frânã de urgenþã .....................05 ...................06 centuri de siguranþã .........R............ 1...........17 ➟ 3...............................................................S..................................09 ➟ 2..02 ............ 1.............................. 1...................................: control traiectorie ............25 ➟ 3...06 ..35 greutãþi ...11 .....17 F faruri adiþionale .......... 3.................................................... 3.....................................................................14 brichetã ....09 ➟ 2..44 ➟ 1.............02 ......................................1... 2..........83 .............................. 1.........05 ...... 5..................... 1................... 2........ 3..................04 C calculator de bord ......................................................1.......... 5.......................... 3...... 1.......11 carburant (umplere) .........44 ➟ 1.....59 airbag .1................. 2................29 buton de pornire/oprire motor .25 ➟ 1.26 acþionare geamuri .....17 copii ...........3...................... 2.......................77 anomalii de funcþionare ..03 comenzi .....1..30 bare acoperiº ................ 2....................... 1............................... 4................................................................ 1..03 conducere ........... 1.....03 afiºaj matriceal ..............1................. 4............................. 6.................................. 5..............06 ...............3............... ..............5......................................03 cutie de viteze automatã (utilizare) .... 2..4......15 B banchetã spate ..14 parbriz .........16 antipatinare: A................. 3. 6.....83 ... 2..16 carburant (calitate) . 3.......................................... 2...........32 .S...........12 faruri (reglare) .....P....1.................... 5...............................................................12 faruri faþã ..03 ..............11 cheie pentru capacul roþii ..................................................... 6...................22 avertisment ............31 fixare copii .......1.......07 capota motorului ...............................................32 alarmã sonorã .. 1..........47 compartimente de depozitare ..3............... ................ 2........................................32 control traiectorie: E..02 ➟ 6........09 ➟ 2...........INDEX ALFABETIC A accesorii ..........02 ...... 1....................... 5..........................80 filtru: de aer .............83 ............................................................1.32 D dezaburire: geam spate ..P.....29 ➟ 2.3................................. 4........................42 E economie de carburant ..........................21 ➟ 1.....6..... 2....2....... 2..71 asistare la frânare de urgenþã .......08 fixare complementarã la centuri ............................04 ➟ 3...84 carburant (economie) ..42 frânã de mânã ......... 1................. 5.. 1..............................02 ➟ 1......................3............... 2....................16 aeratoare ..11 de ulei .1.................... 1................04 ..05 caracteristici tehnice ............32 ➟ 1.... 1.02 ......22 cric .......09 ➟ 5...................................................75 C catalizator .................60 ➟ 1. 1........... 2....2..............28 ..... 1......... 6......................................................22 G galerii .................23 cartela RENAULT: utilizare ............................. 5............42 ......................S.......08 ..................... 1....................03 caracteristici motoare ......................71 capacitate rezervor carburant ..............20 aer condiþionat ...........37 antidemaraj ..28 ......................1....02 ..........................................84 capacitãþi ulei de motor ............02 ➟ 1....20 ➟ 5......................................15 ................. 5....17 ........ 5.......... 1............22 becuri .13 ....24 cheie de rezervã .....................1.........25 ➟ 1.............................18 ........................35 baterie .... 4.......................84 cartela RENAULT: baterie ... 1........11 aparate de control .......... 1........19 antipoluare (sfaturi) ............... 3...................18 ..24 dimensiuni ........................... 3.......30 ➟ 5......09 ➟ 5.75 avertizoare sonore ºi luminoase ..32 ➟ 1................................. 4..17 blocare portiere .........

..............................13 ➟ 2...21 parbriz ........07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ..14 de poziþie .... 5......... 5..07 L lamelã ºtergãtor geam ...... 0................. 2....................32 pornirea motorului .........28 privire de ansamblu rapidã .....................5................................1...................................02 .......77 ............ 3............... 0.........................31 ➟ 3......................................44 ➟ 1..........2................................... 1....... 4............................... 6.......29 M maneta schimbãtorului de viteze ... 3...............03 iluminare: exterioarã ............... 2........13 finisaje interioare ..........76 ......................... 1......11 ...5............................17 tablou de bord ..............................12 ....... 2...12 motor (caracteristici tehnice) ................. 3........04 ➟ 4............14 de drum .................06 .....48 ➟ 1.....................5............... 1..........5............04 ....................................33 inele de remorcare .16 ...04 ......44 ➟ 1...........0........................................14 mecanicã .........................13 P panã de pneu ....2.............25 Î încãlzire .........................34 portiere / capac portbagaj .. 3................... 1.. 1.. 1.......5........43 ..24 .............24 .32 poziþie de conducere ..75 de ceaþã ......... 1..................... 6..........11 O oglindã pasager faþã ........... 4..05 N nivel de carburant ...............04 portbagaj ... 1..................................5.03 marºarier (trecere) ........02 ➟ 5.............24 .....09 ➟ 5...71 mediu ................... 1...16 înlocuirea becurilor .25 lumini ceaþã (faruri) .......1...............16 ................. 3..32 manivelã ..... 1.......05 ........................... 5.11 de mers cu spatele ..................4.....2............ 2....28 ....................76 incidente (anomalii de funcþionare) .....76 ➟ 1...............05 ➟ 4..........30 ➟ 5..........78 ......................5.... 1..........06 ➟ 5....................... 1................. 0..17 planºã de bord .................. 3....03 ..................5...............................13 .10 de întâlnire ...09 ➟ 5.......02 prizã accesorii .......09 ➟ 5...................24 ... 3.......... 1.. 1....13 de stop ........................11 lichid de rãcire a motorului ................05 parasolar ..5...13 de numãr de înmatriculare ......23 ➟ 2........75 tablou de bord .................................74 ....................... 3.... 4..............................02 .... 1............5........................16 plafoniere .....10 limitator de vitezã ............. 1............5... 5......................................................................78 ................... 4. 3........................................................................................... 5........... 5..09 ➟ 1................................................................3....75 oprire motor .......................5....76 ..............................................29 instalaþie radio ......5.................14 .........13 ➟ 2................................ 5............75 ..6...15 ➟ 5............... 3.11 J jojã ulei motor ..........04 ➟ 3............ 6.. 5................................ 1..........09 ➟ 5.....48 ➟ 1..... 4....13 de direcþie ................................................. 1................... 5.....71 inele de prindere (poziþie) ......15 ➟ 5.............09 ......07 martor luminos pentru control ..........24 ..................................71 nivele ...04 orã .............INDEX ALFABETIC I identificare vehicul .....................37 indicatoare : de direcþie ..03 pneuri ............................ 6...07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã ......5.............5...................................3. 1............... 2...........77 interioarã .......14 reglare ........ 2....08 poliþã spate ...............25 presiune pneuri ...04 .........79 exterioarã auxiliarã ..................... 5.............12 lumini: de avarie .................................... 4........6.. 1...................17 întreþinerea: caroserie ..................................................... 1..... 2.................20 piese de schimb ...26 lichid de frânã .....29 ➟ 2............4.....47 preechipare cu radio ............. 5................5....................... 3....21 oglinzi retrovizoare .....48 ➟ 1...........79 lunetã spate (dezaburire) ....12 ....5.........................47 plãci identificare vehicul ........... 4................................

...... 5......28 remorcare (depanare) ..............................06 ................ 2........................... 1...R..............................16 sistem antipatinare: A........1.....................................27 ................5... 4.....21 T tablou de bord ... 3.............72 tetierã . 2......................................................04 ➟ 3........................................5................. 1.............30 schimb de ulei motor ... 5......................................... 5..28 ....................................02 ➟ 3......78 semnalizatoare .......................34 trapã de aerisire ............................5.1........ 3...............................................................19 sistem de control al presiunii pneurilor ..48 ➟ 1...................... 2...........06 ➟ 5..................12 .........20 scaune faþã (reglaje) .......................... 3..................................05 schimbare vitezã ......... .................. 1....5. 5.......................81 ºtergãtor geam (lamele) .............02 rodaj ...... 5.................2.....20 ...32 ➟ 1..... 1..... 6......13 ➟ 2.............................13 spãlãtoare geam ...............24 ... 1.............................................. 3.3...............19 reglare temperaturã ......... 1...... 2.............. 1...... 3........80 ➟ 1............. 1............02 ª ºtergãtor geam .............................. 1.......................82 lichid de frânã .......42 spãlare .............................42 .............................................15 .........08 schimbare roatã ......32 ➟ 1...71 ................... 5.....................................4. 2........21 reglare scaune faþã cu comandã manualã ..................................13 strat de vopsea (referinþã) .... 2.........80 reglare poziþie de conducere ..................................... 4...........................................16 volan (reglare) ....... 5............12 . 4. 1.......................... 4...17 ...........................3............82 .................................................... 4.29 rezervor: de carburant (capacitate) .......5............ 1.................................................29 ➟ 2.11 ridicare vehicul (schimbare roatã) ..........25 reglare faruri .........15 scaune cu încãlzire ...09 spãlãtor geam .................................29 semnalizare lumini ...................4. 1... 1................1.....06 ...........07 ......S........22 ............ 1....................2.....17 .........................................09 ➟ 2.02 roþi (siguranþã) .............14 servodirecþie ............................................08 S sistem antiblocare roþi: ABS ............................02 ...2.10 ....................18 ...........................................21 sistem antidemaraj ......11 spoturi luminoase .79 ➟ 1. 2................... 2.... 1..........18 .................28 remorcare (tractare rulotã) .... 3......... 2.71 temperaturã exterioarã . 1...........1................16 sistem de fixare copii .............13 transportul obiectelor în portbagaj ...08 sfaturi practice ............05 roatã de rezervã ... 6........1.................................................................limitator de vitezã .....06 ....13 semnalizatoare laterale .......11 siguranþã copii ....................................... 4.............20 .....16 regulator .... 5..... 4..........23 scaune spate (funcþionalitate) .....4..INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ..........26 S sarcinã remorcabilã .............................6.........................................23 ➟ 2................2.............. 5.26 ➟ 2.......................32 scrumierã ....75 ➟ 1......3..............08 V ventilare ............18 ➟ 1....................24 strat de vopsea (întreþinere) . 2.........................25 regulator vitezã ....18 .... 3..22 siguranþe .. 1...18 tractare rulotã .75 .. 5....... 6................23 U ulei de motor ...................................10 lichid de rãcire .6......3..............19 sistem ABS ...........

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful