RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

................. Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice .......... ................................................................................................... 0........................................................................................................................................................................................................................................ Caracteristici tehnice Index alfabetic ...............................03 .................. Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ................................ ........................ ................................S U M A R Capitole .........................

4 2.5 2.4 16V 1.0 2.5 J 15 6.5 J 17 2.0 2.0 2.0 2.2 6.2 bari.5 J 15 6.5 J 15 6.6 16V . consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.0 2.04 .4 2.0 2.2 2.0 2.5 dCi 2.5 J 16 6. în funcþie de versiuni.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.0 2.2 2.3 2.4 2.2 2.1.0 16V . Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.0 2. Pentru aflarea greutãþilor.0 2.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.3 2.4 2.3 2.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.2 2.5 J 16 6.5 J 17 6.5 J 16 6. 0.1.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.2 2.

5 J 16 6.4 16V 1.5 J 15 6.5 J 16 6.5 J 17 6.1.0 16V .5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.5 J 15 6.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.1. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.5 dCi 2. Pentru aflarea greutãþilor.5 J 16 6. 0.6 16V .05 .9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.5 J 15 6.5 J 17 32 29 32 29 32 6. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi. în funcþie de versiuni.

0.06 .

............................................................................................. 1...................................................................................................................................................................29 laterale .............24 Dispozitive de fixare complementare .......... 1......78 Reglare faruri .........................43 Poziþie de conducere ...30 Pentru siguranþa copiilor ....................................................................................60 ➟ 1....................... 1...................................................................................08 Portiere .....................................................74 Avertizoare sonore ºi luminoase ................................... 1.....................................................44 ➟ 1............. 1.......80 ....................................15 ....84 1.......1................................ 1..31 la centurile faþã ...............32 ➟ 1..72 Oglinzi retrovizoare ................13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii ...............................................25 ➟ 1........................................Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale...25 ➟ 1......................... 1...................................83 .................. 1.................20 Centuri de siguranþã ...............................................................................................................1.................79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz ........................... 1................................................47 Tablou de bord ...........................................Scaune ................................. 1....................................................... 1........................................................ 1.............................................................................................. 1.......................73 .................................................................................................71 Volan .................42 Orã ºi temperaturã exterioarã ........................................................................... 1..............82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) .................................................................. utilizare.................................................... 1........................................01 ..1..................................................16 Tetiere ...........................................................09 ➟ 1................ 1......................71 Calculator de bord ....................................... 1........................................................... 1.......................21 ➟ 1....................................... super închidere centralizatã .........48 ➟ 1.................. 1.................... 1......................................................................................................................14 Sistem antidemaraj ...........75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare ........................................... 1...................................................28 la centurile spate .........................................1..............................76 ➟ 1....................................................................17 ➟ 1.........02 ➟ 1.... 1...

2 . Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice.Blocarea/Deblocarea portbagajului. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2..CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: .02 . mâini. portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare). 3 .blocarea/deblocarea portierelor. cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane.Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. .).închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire. sau chiar deterioratã accidental.Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . ca de exemplu acþionarea geamurilor. 1..pornirea motorului. 4 . . braþ. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Risc de rãnire gravã.Cheie de rezervã integratã.

Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã. consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. 1. adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. bateria vehiculului este descãrcatã.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT. Înlocuire.03 . la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare.bateria cartelei RENAULT este uzatã.. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni. pentru configurarea sistemului. Defecþiunea cartelei RENAULT. . durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã.. .CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. Pentru utilizarea cheii de rezervã. pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: .

sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. Particularitãþi (pentru anumite þãri): . Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: .CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2. Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise.04 .o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului. . 1. Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1.

Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. 1.deblocarea/blocarea portierelor. portbagajului.ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).05 . . Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. trageþi de douã ori de mânerul portierei). trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): . vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale.

sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor.06 . aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Risc de rãnire gravã. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea. 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. braþ. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise.). Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). 1. mâini. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere... Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. când portierele ºi portbagajul sunt închise.

07 .SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate . Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1. Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul. apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde). Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele. În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate).efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1.sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj. . 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior).

Pentru anularea utilizãrii limitate.. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. 1.CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã.08 . Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele.. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat. depanator.) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate). a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile.

Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere. 1. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului.09 .DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio. climatizare.. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. Particularitate Dupã oprirea motorului.) continuã sã funcþioneze. mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip.. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã.

10 .). dacã portierele sunt bine închise. În caz de defecþiune. Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. 1. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. braþe.. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. În caz de imobilizare. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator. din interior. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. mâini..

blocarea manualã a fiecãrei portiere.bateria cartelei RENAULT este uzatã. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: .utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1). în funcþie de vehicul. A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1. 1.11 .. independentã) pentru portiera stânga faþã. .).BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1.. În aceste cazuri este posibilã: .utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau. . . . bateria vehiculului este descãrcatã..vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.

Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã. Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. 1.12 . Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.

are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora. Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit. 1. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. . portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit.martor luminos aprins. La închiderea portierei. portierele ºi portbagajul sunt blocate. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate. martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: . apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului.martor luminos stins. Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor.13 . apoi se stinge.

timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului.la oprire. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. în mod automat. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor.14 . Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat.) verificaþi. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã.. în primul rând. Pentru dezactivare Cu contactul pus. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri. 1. Deblocarea se efectueazã: . Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. aceasta se va bloca din nou. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. Dacã sunt bine închise. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului. prin deschiderea unei portiere faþã. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. . Pentru activare Cu contactul pus.

etc. 1. cititorul de cartelã lumineazã intermitent. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). iar vehiculul este protejat. Dacã nu este recunoscut codul. iar vehiculul nu poate demara. cablaje. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice. Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT.) poate fi periculoasã.15 .

introduceþi-o în cititorul de cartelã 2.16 .SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã. În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). dacã este posibil. apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT. În acest caz. 1. utilizaþi. singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT. cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul). aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului.

partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã. 1. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã.TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. Tetiera este un element de protecþie.17 .

apoi scoateþi tetiera. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. Tetiera este un element de protecþie. 1.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager.18 . Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane.

SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. Din motive de siguranþã.în sus pentru a ridica perna scaunului. eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . În poziþia aleasã. 1. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora. .19 . efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului.în jos pentru a coborî perna scaunului. Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã.

culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator.20 . în partea ºoferului.SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv. 1. Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã).

. evitaþi hainele prea groase. 1. 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã.21 . În acest caz. Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. efectuaþi urmãtoarele: .apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. Înainte de a demara. . • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. • Reglaþi poziþia tetierei.. dar fãrã a presa asupra acestuia. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. obiectele intercalate etc. De aceea. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. • Reglaþi poziþia volanului.mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. bluzon. În plus. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. Pentru siguranþã maximã. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar.).

3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6. efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.pentru a coborî centura. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. .22 . .CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4). Dupã ce aþi efectuat reglajul. dar cu putere centura aproximativ 3 cm.lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: .dacã problema persistã. acþionaþi comanda 3 în sus. centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare.pentru a ridica centura.derulaþi din nou. . . 1. Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare.trageþi lent.

23 . 1.CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea. 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1. Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor. deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã.

• În timpul deplasãrii. cârlige de rufe etc. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. 1. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.). În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). De asemenea. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • În momentul reaºezãrii banchetei spate. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. • Nu rãsuciþi centura. dacã este necesar. • În cazul unui accident grav.24 . • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. consultaþi Reprezentantul RENAULT. înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat.

25 . sistemul poate declanºa: . Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã. airbaguri. sistemul poate declanºa: . a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu.airbag-ul faþã de „volum mare“. unitãþi electronice. . ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi).pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura.blocarea centurii de siguranþã. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager. . • În momentul casãrii vehiculului. . ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). • În urma unui accident. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã). • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. . chiar identic. care foloseºte o aparaturã adecvatã. În funcþie de nivelul forþei de impact. 1. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). este strict interzisã. ■ limitatori de sarcinã pentru torace. Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. sau .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi).

.un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact.26 .o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz. Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. . Deschiderea airbag-ului. . 1. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: . emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii.un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic. care trebuie sã fie instantanee. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã.

airbag „volum mare“. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord.airbag „volum mic“. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: . Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. 1. În cazul unui impact violent de tip frontal. . reprezintã primul grad de deschidere. dupã impact. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. În funcþie de violenþa impactului.27 .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. airbag-urile se umflã rapid. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente).

.) pe sacul gonflabil. nici sacul gonflabil..) pe planºa de bord în zona Airbag-ului.). • Nu fixaþi obiecte (ace. 1.. mâini. menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã.28 . Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. umbrelã. În general.) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE. embleme. pachete. suport pentru telefon. ceas.. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. cap.. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. ceas. • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal.. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1). suport pentru telefon. baston.. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ.. embleme.) departe de planºa de bord. SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.

acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. unitãþi electronice. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.29 .pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. este strict interzisã. În cazul unui impact important de tip frontal. ■ limitator de sarcinã. airbaguri. • În urma unui accident. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. sunt posibile douã cazuri: . Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului. . adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.numai centura asigurã protecþia. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. care foloseºte o aparaturã adecvatã. 1. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. chiar identic. un dispozitiv retracteazã centura. În funcþie de nivelul forþei de impact. • În momentul casãrii vehiculului. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare.

1. pentru anumite þãri. portierã ºi finisajele interioare. • Nu plasaþi un accesoriu.30 . Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri. pretensionatoare.. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului.DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã).. • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT.) în habitaclu. obiect sau chiar un animal între spãtar.

Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere. verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident. • Ca mãsurã de siguranþã. 1. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã..) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. • În cazul casãrii vehiculului. un furt sau o tentativã de furt. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã.31 . adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. cablaj. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident..DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia.

tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului. neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta. efectuaþi urmãtoarele reglaje: .reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. Altfel spus. . În Europa. Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã. . În cazul unui impact frontal la 50 km/h. ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului. Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. De asemenea. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii.ridicaþi tetiera la maxim. În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã. .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã.ridicaþi perna scaunului la maxim.32 . . 1.

1. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. la fel ca ºi un adult. direct pe perna scaunului. (1) Copilul ce depãºeºte 1. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1). U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. verificaþi montarea acestuia. (4) PERICOL.33 . (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. PE ACEST LOC. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. numai scaunele RENAULT sunt omologate.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura.

Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. singurele care sunt garantate de RENAULT. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. De aceea. propuse în cadrul Reþelei RENAULT. gâtul copilului este foarte fragil. Copilul. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“). utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. De aceea. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. 1. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. cu faþa la direcþia de deplasare. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile.34 . Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare.

marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar. în contact cu acesta. fãrã a fi. utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. însã.35 . Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului.

36 . este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie. Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni. 1. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului.

apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. Cu contactul pus. (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. 1. AIRBAG OFF. este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale.37 . este aprins pe tabloul de bord. pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul.

Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. verificaþi dacã indicatorul 7. AIRBAG OFF. este stins. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul.38 . Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã. Dupã ce aþi restabilit contactul. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã. 1. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON.

Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul. • În orice caz. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. lavete. 1. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“. Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“.39 . jucãrii etc. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte.). aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil.

• Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi). . Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. pe inelele 1 care echipeazã locul. spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: . Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele.planºa de bord (în locul din faþã). 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului.40 .spãtarul scaunului faþã (în locul din spate). • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã. • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. 1.

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord.fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7.întindeþi centura. Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: . . 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) . . .41 .întindeþi centura. Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate . .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze.fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului.treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate. 1.întindeþi centura.

chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • În urma unui accident grav. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. 1. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat.42 . • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil.

.. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere. 1. caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei).. ora ºi. umiditate localã ºi de temperaturã. Este necesarã reglarea orei.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile.43 . În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã. Cu contactul pus. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. cablu de alimentare tãiat. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule.). Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea.. în funcþie de vehicul. temperatura sunt afiºate. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului. Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. radio. butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului.

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.44 19 18 17 .

8 Afiºare.. în funcþie de vehicul. 13 Aerator lateral. • lumini de ceaþã spate. • regulator ºi limitator de vitezã. • iluminare exterioarã. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. sistemului de navigare. 10 Comenzi climatizare. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 5 Poziþie airbag ºofer. avertizor sonor. 9 Aeratoare centrale. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. • sistem antipatinare. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 20 Maneta schimbãtorului de viteze. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. 21 Cititor de cartelã RENAULT. informaþiilor radio. 1.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 1 Aerator lateral. 6 Telecomandã radio. temperaturii. 15 Poziþie pentru radio. 17 Comutator pentru lumini de avarie. 11 Poziþie airbag pasager. a timpului. • lumini de ceaþã faþã. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. brichetã ºi suport pahar. sistem de navigare. 25 Comandã motor. 14 Torpedo. 4 Tablou de bord. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului.45 . 18 Poziþie pentru scrumierã. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate.. 19 Frânã de mânã.. 23 Compartiment de depozitare.

46 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.

sistem de navigare. temperaturii. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 3 Comandã climatizare. 15 Poziþie pentru radio. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. 8 Telecomandã radio. • lumini de ceaþã faþã.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. • iluminare exterioarã. 5 Afiºare. 24 Torpedo. 19 Frânã de mânã. • sistem antipatinare. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. 13 Poziþie airbag ºofer. 11 Aerator lateral. • lumini de ceaþã spate. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. 18 Poziþie pentru scrumierã. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. • regulator ºi limitator de vitezã. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 20 Manetã schimbãtor de viteze.. informaþiilor radio. a orei. 1. • reostat de iluminare a aparatelor de control.. sistemului de navigare. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 17 Cititor de cartelã RENAULT. brichetã ºi suport pahar. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate.. 2 Poziþie airbag pasager.47 . 26 Aerator lateral. avertizor sonor. 4 Aeratoare centrale.. 21 Comutator pentru lumini de avarie. 7 Tablou de bord. 23 Compartiment de depozitare. 25 Comandã motor. în funcþie de vehicul. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului.

TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A. B.48 . sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1. C.

TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. D. B. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1.49 .

1. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.50 .

acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. În cazul în care se aprinde în timpul mersului. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde. 1. conducere“ din capitolul 2.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.P. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi.S. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h. • Dacã lumineazã continuu. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos.51 .“ din capitolul 2.R.S.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde. Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului.R. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS. economie de carburant.S. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.) ºi al sistemului antipatinare (A.P. • Dacã clipeºte.“ ºi „sistem antipatinare: A. la fiecare 40 de secunde. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.S. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Martor luminos al controlului traiectoriei (E.

zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã.52 . vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. acul trebuie sã se afle sub zona a. A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei. Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde.53 .TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial. a parametrilor calculatorului de bord. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.54 . 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. Dacã nivelul este normal. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. Dacã se aprinde în timpul mersului. faceþi plinul cât mai repede. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. Verificaþi nivelul de ulei. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric.55 . B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. 1. atunci cauza este alta. Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. dacã centura ºoferului nu este fixatã. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului.

zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.56 . aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord.57 . citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. Dacã se aprinde în mers. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). torul luminos .TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. .dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã).dacã nivelul este corect. fiind însoþit de un bip. SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. 1. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. Refaceþi urgent nivelul de ulei. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.

58 . aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. 1. zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). .TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. . martorul luminos . starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4.59 . Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Refaceþi urgent nivelul de ulei. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: .dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã.dacã nivelul este corect . La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: . indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4. fiind însoþit de un bip. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. . 1. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1.informaþiile multimedia. starea portierelor ºi a portbagajului.temperatura în zona D2.timpul în zona D3. E Afiºajul cutie de viteze automatã. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde. matricea indicã „nivel de ulei corect“. Dacã se aprinde în mers.

c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã.vitezã medie. .CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: . . ). afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare.autonomie estimatã.mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ). b) parametri de drum: .mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte. a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. e) jurnal de bord.distanþã parcursã. .. 1. .).consum instantaneu.consum mediu. d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã). .mesaje de informare (parametri de drum.60 .. .carburant utilizat. .

1. . Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti. Acest lucru este normal. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. consumul mediu de carburant poate fi redus când: . Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã.motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece).61 .vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti. autonomiei. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare. apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului. .CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“.

62 23825 . Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare. 23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare. 1.

23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. 1. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.63 . Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.

climã. aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“. dacã nu. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã.64 . 1. starea drumurilor. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie. timp de 15 secunde). Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã.). *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare.. • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni..

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

23514 1.69 . 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze. 23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. introduceþi cartela în cititor. dacã problema persistã. Dacã bateria este slabã.

schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei. 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului. 23501 "Panã de pneu . 23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului.70 .

23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului. 1.71 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului.

în general. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi. împingeþi maneta pentru a bloca volanul. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. 1.72 . Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii. Din motive de siguranþã.VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã.

73 . Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. acþionaþi butonul 2: .poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. D sau E. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. 1. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate. într-o oglindã retrovizoare clasicã. . acþionaþi maneta 1. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare. Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. în mod normal. pentru siguranþa dumneavoastrã. reveniþi în poziþia C.OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate. D reprezintã poziþia inactivã.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta. Zona B corespunde pentru ceea ce se vede.

74 .OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã. 1. pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. La conducerea pe timp de noapte. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare. Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã).

AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. 1. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos. 1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. La eliberarea manetei. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2. luminile de avarie se pot aprinde automat. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. manevrarea volanului este. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. aceasta revine automat la 0. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. în general.75 . La conducerea pe autostradã. În acest caz. chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. în caz de frânare bruscã voluntarã. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul.

Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat.76 . luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde.Pentru dezactivare. .Pentru activare. Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos. zãpadã. noroi. În general. transport de obiecte ce le pot masca). 1.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. cu motorul oprit. Tabloul de bord se ilumineazã. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). . Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2.

un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire.) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. 1. a unui garaj.. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: .. extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului. trageþi maneta spre dumneavoastrã.luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. În acest caz. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului.77 . pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. la urmãtorul demaraj al motorului. .ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi. Când luminile de drum sunt aprinse.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã.

78 . apoi eliberaþi. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi. Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. Pe timp de ceaþã. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. 1.

REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere . La celelalte versiuni reglarea este automatã. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului.5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta. Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica. 1 – 3 – 4 4 4 4 1.79 .

acþionaþi maneta 1 • A oprire.80 . În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.. treceþi la o vitezã continuã lentã. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. Când vehiculul începe sã ruleze. • D ºtergere continuã rapidã. 1. • C ºtergere continuã lentã.. Particularitate În timpul deplasãrii. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. acþionaþi maneta 1 • A oprire.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. • C ºtergere continuã lentã. La fiecare demaraj al motorului. De la o vitezã continuã rapidã. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. lamelele se opresc câteva secunde. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. • D ºtergere continuã rapidã. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere.

1. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde.81 . Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Verificaþi starea acestor lamele. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. Pe timp geros. • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. Curãþaþi parbrizul regulat. Spãlãtor geam. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri.

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an.82 . Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. Curãþaþi în mod regulat geamul spate. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. 1. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei. Notã: Pe timp geros. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. Verificaþi starea acestor lamele. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Când eliberaþi maneta. continuã în mers.

A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor. nici mãcar în cantitate micã. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. Pentru a deschide capacul A. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã.REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate.83 . 1. Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare. Consultaþi „Caracteristici motoare“.

REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie. circuit de carburant. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant.) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT). injector. canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). . Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. capote de protecþie. • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT.. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul. Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii..Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. . (risc de împroºcare). Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei.Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. cablaje. 1. Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune.84 .

... 2....................21 Asistare la frânare de urgenþã ............... 2...........12 Sistem de control al presiunii pneurilor ...........01 .......05 Particularitãþi versiuni diesel ..................................................S................................................................... 2.................................................22 Limitator de vitezã ...........................07 Frânã de mânã ........................18 .................................................................19 Sistem antiblocare roþi: ABS .............................. 2......... 2...... 2................................17 Sistem antipatinare: A.... 2..............02 Pornire ....32 2.............2.....Oprire motor ...R..........................................25 Regulator vitezã .............................................................................................................. 2................................................................................ 2.................................11 Mediul înconjurãtor ..................................................................................................................26 ➟ 2.............................. 2....................................................03 .............................. 2........................................................................................................................................................................16 Control traiectorie: E....................................... 2............... 2.......... .............................Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj ...................S...........23 ➟ 2.......08 Sfaturi antipoluare...............................................................................29 ➟ 2...............06 Manetã schimbãtor de viteze .........................08 Servodirecþie .......................P.......................................................................20 ................... 2...........................................09 ➟ 2. economie de carburant ....................................................................................... 2........................................................ ......................................... 2..............................................28 Cutie viteze automatã ............ 2.............2.....................................................................................................................................04 Particularitãþi versiuni pe benzinã ............................2.............................13 ➟ 2.................................................................................................................................................................

500 rot/min. 2.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.500 km. dar numai dupã 3. Pe perioada de rodaj. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. nu depãºiþi 2.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.000 km. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite.500 rot/min.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1.000 . nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece.000 km. ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate.02 . Dupã 1.3. dar numai dupã 6. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.

Notã: . dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. apãsaþi doar pe butonul 3. 2. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2.. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul.în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“. cu motorul oprit.03 .. Dacã o vitezã este selectatã. dupã deschiderea capacului. (radio. navigare. Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. . pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã. suportul ochelarilor etc. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni.).). Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii.

braþ. .04 . Pentru a confirma oprirea motorului. direcþie. Când cartela nu se mai aflã în cititor. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului.cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã.. Risc de rãnire gravã. funcþionarea accesoriilor este opritã. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri.. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. La oprirea motorului. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. 2. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord..vehicul oprit. sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3..) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul.OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. La deschiderea portierei ºoferului. climatizare. cum ar fi airbagurile. 3 2 Condiþii de oprire a motorului . sunt necesare douã apãsãri suplimentare.. mânã.apãsaþi pe butonul 3. dupã o primã apãsare.). .. dupã o primã apãsare. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului.. pretensionatoarele. o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. accesoriile (radio. Pentru a confirma oprirea motorului.

Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. • Folosirea benzinei cu plumb. evitaþi aceste incidente. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. • Pierderea puterii. precum: • Aprinderea defectuoasã. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. În caz contrar. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului. Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald.05 .PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã. Sau anomalii de funcþionare. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. 2. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins.

Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. 2.06 . dupã câteva încercãri. paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). dacã în câteva secunde. • nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. motorul nu porneºte. care se pot acumula pe fundul rezervorului. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. Totuºi. apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2.07 . 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi. cu contactul pus.MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. 2. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul. în funcþie de vehicul.

martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului.08 . Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. 2. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare). asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus. Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã.FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. în general. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã.

ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. înlocuirea pieselor motorului. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. Trebuie sã îl înlocuiþi. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant. În cazul înlocuirii bujiilor. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. • Bujiile: condiþiile optime de consum. • filtru de aer. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã. Prin concepþia sa. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. În plus. prin consumul moderat de carburant.09 . vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. 2. ECONOMIE DE CARBURANT. Pentru aceasta. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. utilizaþi mãrcile.SFATURI ANTIPOLUARE. prin reglajele originale. Însã tehnica nu poate face singurã totul. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte.SFATURI ANTIPOLUARE. ECONOMIE DE CARBURANT. • Viteza costã scump. fãrã a obosi însã motorul. 2. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului.dacã clipeºte. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie.10 . Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. • Frânaþi cât mai puþin. apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. • La deal. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. . Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. • Intemperii. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie.dacã lumineazã continuu. rute inundate. • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. • Evitaþi acceleraþia bruscã. . • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D.

duce la creºterea cu 4 % a consumului. CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã.SFATURI ANTIPOLUARE. supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. ECONOMIE DE CARBURANT. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. • Când alimentaþi. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). Dar (pentru siguranþã). • Când tractaþi o rulotã. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele.11 . nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor. • Pentru transportul obiectelor voluminoase. utilizaþi de preferinþã o remorcã. 2. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. cu opriri prelungite). • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte.

. respectaþi legislaþia localã.). Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia. Pentru a facilita reciclarea. baterii. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie.. • În orice caz.. bumbac. filtru de aer.MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn. cauciuc natural.12 .. 2. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. filtru de ulei. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã. În plus.

Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor. inclusiv a roþii de rezervã. 2. în nici un caz. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. implantat în valva de umflare. Totuºi. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceasta nu poate.2 la 0. Verificaþi presiunea pneurilor.13 .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. o datã pe lunã. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere.3 bari (3 PSI). Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald.

A : inel galben . Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii.B : inel negru .D: inel verde 2.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale.14 . este total contraindicatã inversarea roþilor. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.C : inel roºu . vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: .

utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic. panã pneu. defecþiune sistem. prin urmare nu este recunoscutã de sistem. 2. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi. 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. simboluri ºi mesaje. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului..SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi.). Când este montatã în locul altei roþi.).... Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. elemente decorative.15 .

sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul. indicã absenþa senzorului pe acea roatã. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“. 2. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A.16 .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare... care este plinã. semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare. Acest mesaj este însoþit de indicatorul . "Panã pneu . B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B.).înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. funcþia nu intervine în locul ºoferului.S. 2. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul. manevraþi uºor volanul. Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. deconectat“.P.CONTROL TRAIECTORIE: E. dacã este necesar. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã. Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol.. pierderea aderenþei într-un viraj. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei.17 .) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“.S. Totuºi. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.R. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii)..

în fiecare moment.SISTEM ANTIPATINARE: A. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.18 . Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare.S. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. Totuºi. sistemul mãsoarã ºi comparã. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).R. 2. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi.

(continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei.. 2.R..S. împreunã cu martorul luminos A. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1. noroi. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. Dacã acest efect nu este dorit. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea..19 . A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã. sau conducerea cu lanþuri pe roþi). Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h.SISTEM ANTIPATINARE: A.

sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. frânând în acelaºi timp.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. Cu toate cã permite aceastã optimizare. în funcþie de natura solului. 2. Totuºi. aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului. Pentru a evita aceste pericole. De aceea. În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire.20 . Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. eterogenã). chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. În plus. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor.). deci menþinerea traiectoriei. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. alunecoasã. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã.

Cu toate acestea.Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind. 2 . Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare). Frânarea nu este decât parþial asiguratã. 2. în caz de urgenþã.Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi.21 .SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS. Aºadar. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 .

luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. În acest caz.22 . 2. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul. Totuºi.

5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. de exemplu. 2. 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate. în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc.23 . Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. Acesta se poate dovedi util. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h. Cât timp funcþia este activatã.

apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . 2. conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã. Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). .24 .REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“).tasta 2 pentru a mãri viteza.tasta 5 pentru a reduce viteza. Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): . În acel punct.

în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã. viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã. 2. În timpul depãºirii.25 . Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. . apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“). Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. Dupã trecerea urgenþei.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment.tasta 1. este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei.tasta 4.

(circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. numitã vitezã constantã. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. 2. Când funcþia este activã. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit.26 .

viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã). este posibilã depãºirea vitezei constante. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: . puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie.tasta 2 pentru a mãri viteza. acþionând pedala de acceleraþie. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment. Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . . apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. În timpul depãºirii. 2. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã.27 . Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.tasta 5 pentru a reduce viteza. eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã. Dupã trecerea stãrii de urgenþã.

Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3.pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord.tasta 1.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) . Totuºi. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord. funcþia nu intervine în locul ºoferului. 2. nici responsabilitatea ºoferului. în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. . în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: .tasta 4.pedala de frânã.28 . Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. nici atenþia. . Pentru aceste trei acþiuni.

pãrãsiþi poziþia P. la momentul oportun. realizaþi contactul.29 . 2. nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge).CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. la regimul corespunzãtor al motorului. În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite. trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. 1 Pentru a pãrãsi poziþia P.

împingeþi spre înainte. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã.S. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D.CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. împingeþi spre înapoi. Aceasta vã va permite. trecerea într-un raport optim inferior.. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. aduceþi maneta spre stânga.pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei).) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D. 2. Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. . pentru a evita „manevrele greºite“. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã. activarea controlului traiectoriei: E.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare. în funcþie de posibilitãþile motorului. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord.P.. De asemenea. .30 .

. plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R.31 . Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale .Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat. . ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni. 2.Pe vreme foarte rece. pentru a evita calarea motorului. þinând apãsatã pedala de frânã. Trageþi frâna de mânã. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte).

În timpul mersului. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. La pornire. Pentru aceasta. . 2. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. evitaþi. acesta indicã o defecþiune.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã. . dacã vã permit condiþiile de circulaþie. în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service.32 . scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi.În timpul mersului.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

........................ 3.......................................................................................................................................................................................... 3............... 3..............22 ............................... 3.............................................................................34 Bare de acoperiº ..20 Parbriz .Brichetã .................................................................................................................. 3...................... 3............ 3.................................................35 3...................................................04 ➟ 3............................20 Parasolar ... 3.......................................................24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu .01 .............................................................................................................................................03 Încãlzire ºi aer condiþionat ...............................17 ➟ 3...........................21 Trapã de aerisire ..................................................................................................................................................................... 3.......29 Banchetã spate ...............................16 Acþionare geamuri ........................................................................................................................Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare ......................3....................................................................................................................................................................... 3......31 Poliþã spate ......................................................25 ➟ 3................ 3............................................ 3.........23 Iluminare interioarã .............................................................................................3... 3.32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj ...................................................................................................................................02 .......................... 3..............................................................................................33 Transportul obiectelor în portbagaj ............... 3.........30 Portbagaj ..........28 Scrumiere ..............................................................................

AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .orificii încãlzire picioare pasageri .panou de control 6 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .aeratoare centrale 3.02 5 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .aerator lateral 2 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .aerator lateral 8 .

AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã). 3. Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3. Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3.03 . : deschidere maximã. : închidere.

În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat. F .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul).Comandã de recirculare a aerului. C . D . Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu.Reglarea temperaturii aerului.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. 3. E .04 . F E Comenzi A . este posibil sã aparã o senzaþie de frig. Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta). B .Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).Reglarea vitezei de ventilare.

05 . plasaþi comenzile în poziþiile : . Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. .dezaburire.aer exterior. Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare. Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper. Notã: pentru o dezaburire rapidã.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor. . 3.temperaturã maximã. Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate.

viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã. Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã. Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã. 3. .aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins).ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. Poziþia 0 În aceastã poziþie: .06 . .

Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.. În aceste condiþii.. 3. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã. Recircularea aerului permite: .).07 .izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate.obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã. .

martor luminos stins. 5 . funcþia este activatã.Afiºaj.Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate. 2 .08 .Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor. 4 ºi 7 . 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 .Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“. . 3 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 . Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): .martor luminos aprins.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. funcþia este dezactivatã.Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat. 6 . 14 .Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). 9 ºi 11 . 3.Comanda de recirculare a aerului. 13 . 8 ºi 10 .Reglarea vitezei de ventilare.Reglarea temperaturii aerului.Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.

apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. . În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj). Când modificaþi anumite funcþii. Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. indicatorul AUTO se stinge. Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 .apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura.09 . Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate. 3. toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem.

pornirii sau opririi aerului condiþionat. .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate. dacã nu deranjeazã în mod deosebit. 3. sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã. În general.temperaturii aerului. .10 . oricare ar fi nivelul de confort indicat. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece. . mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului.distribuþiei aerului.administrãrii recirculãrii aerului. Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. .vitezei de ventilare. sistemul acþioneazã asupra: . acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant.

apãsaþi pe tasta 6. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10.. Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului.). dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului. Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat.. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor.11 . Pentru a reveni la modul automat. 3. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare.

Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. când temperatura exterioarã este scãzutã. apãsaþi pe tasta 6. Pentru a reveni la modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). 11 11 În modul automat. Apãsând pe tastele 9 ºi 11.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. 3. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. Apãsând pe tasta 3. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat.12 . pãrãsiþi modul automat. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat.

În caz contrar. apãsaþi din nou tasta 12.13 . dezaburirea se opreºte automat. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). 3. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie.

Apãsaþi pe butonul 12. Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge.14 . oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13). 3. puteþi apãsa fie: . dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. martorul luminos 13 se stinge. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat. Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1.pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj). . a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul).din nou pe tasta 1. apãsaþi tasta 11. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu). 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului.

).15 . Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului.. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior.. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã. precum ºi aburirea geamurilor. În timpul recirculãrii. 3. Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj).

16 . Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. În general. utilizaþi periodic aerul condiþionat. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat.AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. 3. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. dezaburirii sau aerului condiþionat. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii. provenind din condens. în caz de anomalie de funcþionare. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT. este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire). Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat.

braþe.. . mâini. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.17 .Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet). Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.1 pentru partea ºoferului. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. .ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã.3 ºi 5 pentru pasagerii spate.). 3. De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). În caz de imobilizare.2 pentru partea pasagerului faþã. De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus . . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât..

.).ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.cu contact pus. În caz de imobilizare. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). mâini. braþe. Sistemul funcþioneazã: . inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Apãsaþi pe comutatoarele 1. 3. 2. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. . acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. 3.18 . Dacã este disponibil în vehicul. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. 6 sau 7. 5.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute).

laba unui animal.Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. iar geamurile se închid automat. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini).) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri. În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. . Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. 3. creangã de copac.. Dacã este necesar. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul.Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. .19 . Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul. Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). eliberaþi la înãlþimea doritã. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã.. eliberaþi la înãlþimea doritã.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri . Mod de funcþionare cu impulsuri .Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet.

Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare.ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. autorizaþie parcare etc. 3.20 .). Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie.

PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1.21 . Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3. Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5. 3. Iluminarea 4 este automatã.

).deschidere: deschideþi storul.închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: . În caz de imobilizare.deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A. Întredeschiderea trapei de aerisire ..cu contactul pus. braþe. inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D). .deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare. 3. .cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). . 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: . Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã.nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis. apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B.închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). C sau D.nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis.. Culisarea trapei de aerisire .TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. în funcþie de deschiderea doritã. .închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei.22 . . mâini.

Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave. în timpul acestei manevre. . pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3. funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã.. apoi rotiþi butonul 2. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului. creangã de copac. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii.curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. laba unui animal. verificaþi sã nu existe un obstacol. în modul fãrã mâini.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. . 3. Înainte de manipularea trapei de aerisire. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile.TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). Atenþie. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. Precauþiuni de utilizare . portbagajul exterior.nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului.23 . verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete.vehicul cu bare de acoperiº În general.. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane.) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire. .) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat.

. Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol.o stingere imediatã.ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. apãsaþi comutatorul 4 sau 6.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer. pentru a obþine: .24 . 3. Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei. De pe locul spate. .o iluminare continuã. Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. Lumini pentru citit De pe locul faþã. 3 pentru pasagerul faþã.

. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere. Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. lavete. 3.25 . carnet de întreþinere etc. documentele vehiculului (manual.) lanterne de buzunar.... Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile.

o sticlã mare cu apã. Acest compartiment de depozitare beneficiazã. la fel ca ºi habitaclul. Notã: În funcþie de vehicul. de ventilare ºi de aer condiþionat. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele. trageþi mânerul 6.26 .. 3.. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã.. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera.. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor. hãrþi. Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10. 3.27 . Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.28 .

SCRUMIERE . 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã.BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. 3. Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V). Dupã utilizare. aceasta este plasatã în locul brichetei 2.29 . Trageþi bricheta. Brichetã 2 Cu contactul pus. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt. apãsaþi bricheta 2.

Puneþi la loc tetiera. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune.În momentul reinstalãrii spãtarului. coborâþi tetiera spate. .30 . consultaþi capitolul „tetierã spate“. .Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. . B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului. Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. . asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. 3. Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã.

Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. . . .31 . sau un obiect similar. în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului.introduceþi un creion.PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului. ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2. aceasta se poate face manual din interior.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide. Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului. 1 3.accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate.

se procedeazã în sens invers scoaterii. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. Pentru a pune la loc poliþa. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã. 3.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. se procedeazã în sens invers scoaterii. Pentru a pune la loc poliþa. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate.32 .

33 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). un bidon cu ulei. strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte. lavete..). 3.. Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere.

este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului.TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea. în cazul sarcinilor normale (cazul A). . Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri.Bancheta pliatã. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). A . spre pasageri.Spãtarul banchetei spate.34 . în cazul unei frânãri bruºte. 3. dacã vehiculul este dotat cu acestea. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã.

3. paragraful „greutãþi“.BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.35 . Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului.

36 .3.

.........08 lichid de frânã .................. 4....................................................12 ............................................................................................................................................................02 ............10 Filtre .................. 4......................................... 4...............................13 Întreþinerea finisajelor .04 ➟ 4...................................................... 4..................................................................10 Baterie ........................................................4................................... 4.....................................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri ......................................................................01 ....................................................................................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului ..................................................................................................................... 4............................................................. 4..........................................11 Întreþinerea caroseriei ......4............................................................................ 4...................................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului ..............................03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor ....... 4.........................14 4.......

plasatã în partea stângã a planºei de bord.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide.02 . trageþi maneta 1. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. 4. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor. apoi daþi-i drumul. Pentru a reînchide capota. 4.03 . plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere. pentru siguranþa dumneavoastrã. 3 4 5 Ridicaþi capota. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã. Asiguraþi-vã de blocarea corectã.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

care vã asigurã: . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire.NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT. 4. Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat.o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire.o protecþie împotriva îngheþãrii. Pericol de arsuri. .08 .

2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi. scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. Pentru a avea acces la rezervorul 1.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.09 . în orice caz. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. 4.

umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere.. 4. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). filtru diesel. filtru habitaclu. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. utilizaþi un instrument în formã de ac. NOTÃ În funcþie de vehicul. utilizaþi „buºonul-pipetã“. Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. puneþi buºonul la loc. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. pentru a afla nivelul de lichid.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Pentru aceasta. .) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã.. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie. Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). Nu apropiaþi flãcãri. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. În cazul unui astfel de contact. 4. 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã.11 .

salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald).poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale). nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi ..ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. sub caroserie. • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. criblura proiectatã de alte vehicule. Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã.).12 . Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã.. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie.. • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie. .. apã pentru curãþarea strãzilor. 4. . • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici. • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea. • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic.condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. • acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt. noroi. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi. este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul.

• În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã. a farurilor adiþionale. antena radio. dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. . verificaþi fixarea echipamentelor exterioare.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul. deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere. cu motorul oprit. . • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice.sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie.13 . nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. ºarnierelor. .excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. Demontaþi antena radiotelefonului. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei.. 4.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie.. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam. (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice).depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT.

între altele.. 4. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. aceasta poate afecta. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord.) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor.5 % apã). Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã.. • sãpun lichid pentru veselã (0.14 . Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. afiºaj temperaturã exterioarã. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã. afiºaj radio. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate. ceas. utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã.5 % sãpun la 99. Dacã aceasta nu este suficientã. folosind un burete.

................................................................... utilizare pe timp de iarnã) ....................................12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) .........01 .............18 ............. 5...............................................................................................Manivelã...............................................................5................................................................ 5.......................................30 ➟ 5.........................................14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ........................................) ............................19 Baterie ......................................................................................................................................... 5...........................................02 Trusã scule (Cric .................................15 ➟ 5............... 5.......27 ➟ 5..... roþi.......14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) ..................................................................................23 Preechipare cu radio/accesorii ..............................................................................................................................................................5...25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ................... 5....................................04 Schimbarea unei roþi ................. 5..................... 5........................................... 5......................................................09 ➟ 5....................................................20 ➟ 5... 5............... 5.................03 Capace roþi ....................................................37 5.............................................26 Remorcare ... 5...............17 Siguranþe .......................Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã ...................................................................................................08 Faruri (înlocuirea becurilor) ....22 Cartela RENAULT: baterie .........................13 ....................... 5....................................................... 5......................... 5..................................................5................24 ............................................................ 5.........................06 ➟ 5...... 5...........05 Pneuri (siguranþã pneuri.................................................29 Anomalii de funcþionare ..............................................................................

. . viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. 5. Pentru a avea acces la ea: .ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul).desfiletaþi piuliþa centralã 4. . Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi.deschideþi capacul portbagajului. verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri.02 .scoateþi roata de rezervã. Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2. care trebuie sã fie doar temporarã. 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã.

Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu. Cric 1 Scoateþi cricul 1. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5.03 .TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. 5. Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. la dreapta roþii de rezervã.

Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2.CAPAC .04 . La montare.ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2. 5. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Pentru montare. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5.

Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. înlocuiþi roata cât se poate de repede. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. În caz de panã de pneu. scoateþi capacul roþii. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. semnalat de sãgeata 4. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. Cu roata pe sol. Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm).05 . 5.SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Dacã este necesar. capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. Aºezaþi cricul 3 orizontal. poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). aprindeþi semnalul de avarie.

pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã. 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare.06 . 5. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile.PNEURI Siguranþã pneuri . dereglarea punþii faþã. dimensiune. martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.6 mm.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. Un vehicul supraîncãrcat. tip ºi structurã. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã. în egalã mãsurã. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare.

. împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: . Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. . Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare.montarea lanþurilor. 5. .risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare. Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ).conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare.07 .PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã).zgomotul produs de pneuri. Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: . . Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. .3 bari (sau 3 PSI).dificultatea manevrãrii direcþiei. este contraindicatã inversarea roþilor. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului.þinutã de drum proastã. Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0.comportamentul acestuia în viraje. aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist.2 la 0. Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor. În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“).

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã.O direcþie de mers.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã.08 . Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice. Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã. . Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: . 5. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare. • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã.

verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. 5. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). dupã schimbarea becului. datoritã accesibilitãþii reduse. vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor.09 . Totuºi. În cele douã cazuri. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

10 . Dupã înlocuirea becului. capacul trebuie bine montat. Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului.V. Þineþi-l de dulie. folosiþi neapãrat becuri anti U. 5. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul.V. Tip de bec: W5W. Farurile fiind echipate cu plexiglas. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul. Tip de bec anti U.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri.

În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT. folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã. 5. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. Dacã aceasta nu este suficientã.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. din motive de siguranþã. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac.11 . este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv.

5. consultaþi un Reprezentant RENAULT. Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. piese. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. în special alternatorul).12 . deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. Tip de bec: H11.

Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. din exterior. 5. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W. dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã.13 .LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W. scoateþi ºuruburile 1.

Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). 5. Tip de bec: W5W.14 .

Tip de bec 2: W5W.ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1.15 . 5. Scoateþi becul respectiv.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

Nu apropiaþi flãcãri. opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. 5. care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria.Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne.BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor .Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie.20 . . spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. . .Când încãrcaþi bateria.Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. . În timpul intervenþiilor sub capota motorului. În cazul unui astfel de contact.

Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic. Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã). Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului.. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. mai precis în circuitul urban. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii... precum ºi la adãpost de îngheþ. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. În acest caz. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. radio.21 . conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. Pericol de rãnire gravã. mai ales în perioada rece. 5. accesoriile post-vânzare. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul.

adoptând un regim moderat.orã. dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. Imediat ce porneºte. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. Porniþi motorul în mod normal. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. Dacã bateria este îngheþatã. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1). procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate.22 . ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. 5. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B.

23 . Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani. Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare.CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. Dupã operaþie. Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. 5. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord.

Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. • În toate cazurile. alimentare + ºi –. Conexiunile: antenã. cablurile difuzorului se gãsesc în spate. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta.24 . • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. 5.PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului.

Pe de altã parte. Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã.25 . de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. 5. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT.

• Verificaþi starea acestor lamele. Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. .Cu motorul oprit. .rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. .rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã. 5.apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. • Pe timp geros. 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate. . Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 .26 . parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . .scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B). ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor).degajaþi lamela trãgând de ea. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an.

în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului. lumini indicatoare.REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã. 5. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare. iar dacã sunteþi vehicul tractant.. Noaptea.. 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop. Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În plus. vehiculul trebuie sã fie luminat.).27 .

Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. . În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia).REMORCARE: depanare (continuare) . Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã.28 . vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate. 5. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. pe o distanþã limitatã la 50 km. În mod excepþional. vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. Dacã nu este cazul. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. utilizând punctul de remorcare.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide. . Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã. .În toate cazurile din figurã. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei).Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. Pentru aceasta.

greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. A : 817 mm 5.29 .REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. paragraful „greutãþi“. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului.

pentru siguranþã.. 5. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor. CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.). Înlocuiþi bateria. Baterie descãrcatã.30 . consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT.. Bateria cartelei este uzatã. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil.ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . . Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã.supraîncãlzire a asistenþei. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat.bateria este slabã sau uzatã. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea. Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. 5. a circuitului de rãcire. chiar ºi parþialã. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). • Motor supraîncãlzit. Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit). Pierderi de apã. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor.35 . Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Opriþi vehiculul. Acest remediu nu este decât provizoriu.

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã.releu de semnalizare defect.36 . REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. Pe o singurã parte: .bec ars. Înlocuiþi-o. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Comenzi electrice defecte. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. . Înlocuiþi-o.siguranþã defectã. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Panã de motor. oprit). Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent. Înlocuiþi becul. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT. . Înlocuiþi becul. Pe ambele pãrþi: . 5. Bec defect. CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã.împãmântare defectã. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente.

.37 . • Urme de condens în faruri. Comenzi electrice defecte.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. . Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul.bec ars. Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. 5. CAUZE Unul singur: . Ambele: .dacã circuitul este protejat de o siguranþã. Vezi mai sus. Aceasta nu este o anomalie. REMEDII Înlocuiþi-l.împãmântare defectã.fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. • Farurile nu se sting. Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

38 .5.

........15 Greutãþi ...........................................................01 .......................................6...................... 6......... 6...........................................15 Piese de schimb ...........................................................................................16 6........... 6.........................................................06 ➟ 6..................................................................................................05 Sarcina remorcabilã ..06 ➟ 6............................................. 6..............................................................................................................03 Dimensiuni ...04 Caracteristici motoare .......................................................................Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul ................................................02 ............................... 6.......................... 6................................................

B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 10 Cod tapiþerie. 12 Serie fabricaþie. 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 9 Tip de vehicul. 7 Referinþã vopsea. 5 MTMA pe osia spate. 8 Nivel de echipare. 11 Specificaþii echipament adiþional. 13 Cod accesorii interioare. 6.02 . 4 MTMA pe osia faþã. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B.PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului).

1.6 16V 1.03 .Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor. C C 2.9 dCi 6.5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.4 16V . 2 Indice motor. C .PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1.0 16V 1. 3 Serie motor.

625 4.DIMENSIUNI (în metri) 0.060 1.777 * Fãrã greutate 6.458* 1.514 1.209 0.742 1.04 .518 2.842 2.

6 16V K4M 2. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului. 6.4 16V K4J 1. Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare. în lipsã.0 16V F4R 2.0 T 1. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91.05 .CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.5 dCi 1.

6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni. care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1.06 .4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.GREUTÃÞI (în kg) .

ambarcaþiune etc. cele definite de codul rutier. 6.2 bar (3 PSI).Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. .07 . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. mai ales. În orice caz.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.) .

0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.GREUTÃÞI (în kg) .08 . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.) .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. mai ales. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.09 . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. ambarcaþiune etc. .2 bar (3 PSI). În orice caz. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. 6. cele definite de codul rutier.

0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.GREUTÃÞI (în kg) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

mai ales.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).11 . . viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.2 bar (3 PSI). apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. . În orice caz.) . 6. ambarcaþiune etc. cele definite de codul rutier.

Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.GREUTÃÞI (în kg) .

cele definite de codul rutier. În orice caz.13 . ambarcaþiune etc.2 bar (3 PSI). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. 6.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). . mai ales.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. .) . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.

GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.14 1.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

ambarcaþiune etc. În orice caz. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. . 6. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.2 bar (3 PSI). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. cele definite de codul rutier. .) . mai ales. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.15 .

PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. folosind piese de schimb originale. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi. De aceea. Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. 6. În plus. reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT.16 . asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã.

.........3.03 caracteristici motoare ................... 6.... 6....11 aparate de control ............15 ......1....................................... 6......02 ➟ 2. 4. ......71 asistare la frânare de urgenþã ..............11 cheie pentru capacul roþii ..............3.04 dispozitive de fixare pentru copii ................................................17 ..................... 1....09 ➟ 2..........................22 becuri .................................2..... 4.....................2......12 faruri faþã ...............................09 ................................... 5................25 ➟ 3....................3........ 3............................................03 conducere .... 1.............................1..........................47 compartimente de depozitare ..............1.17 becuri (înlocuire) ........................... 5..................... 3.......30 ➟ 5....75 avertizoare sonore ºi luminoase .........35 baterie ...............1.P...1......16 aeratoare ...................5........... 2.........................................17 F faruri adiþionale ..3... 1..08 fixare complementarã la centuri .....26 acþionare geamuri .................... 5.......11 de ulei ..18 .................................................................24 dimensiuni ....... 2................80 filtru: de aer .............1.......02 ➟ 1...22 G galerii ...........13 .....32 ➟ 1...... 1..............07 capota motorului ..............................03 afiºaj matriceal ..................09 ➟ 5.32 control traiectorie: E............. 2... 3........03 comenzi ......1........37 antidemaraj ..................1.....................84 capacitãþi ulei de motor .....84 carburant (economie) .....04 ..............................................09 ➟ 5........... 2.05 caracteristici tehnice ....R.. 5................................ 3..... 5..................14 difuzoare (poziþie) .....60 ➟ 1....... 2....17 copii ...............83 ................................09 ➟ 2... 1..............................22 avertisment ....................03 ................24 cheie de rezervã ......32 alarmã sonorã ..03 cutie de viteze automatã (utilizare) ....................03 .......22 cric .........42 E economie de carburant .......P......................... 1..... 1....S...........05 .... 5...............................30 bare acoperiº .................02 ............. 4.. 1. 1...........................1...04 ➟ 3...........................S............12 faruri (reglare) ...........09 ➟ 2.......71 capacitate rezervor carburant .............................20 aer condiþionat ..................02 ............. 2...05 ..............42 frânã de mânã ............................... 1... 3. 1........ 1..................... 1.....................02 ........84 cartela RENAULT: baterie ............................... 2....S.......3........... 2........20 ➟ 5. 5.......................................02 ➟ 6......................4.........44 ➟ 1............. 3........11 E........................... 1.................06 ....... 2..............75 C catalizator .................. 6.....21 ➟ 1.................2......32 ➟ 1...... 1......1........................... 5.........................2...................59 airbag ...................................19 antipoluare (sfaturi) ......11 carburant (umplere) ..........32 ...... 3............. 2.. 3...........................................................3.................INDEX ALFABETIC A accesorii ............17 ➟ 3.....83 ..........16 carburant (calitate) ........................83 ................................................. 2...........02 ➟ 1............: control traiectorie ....33 comutator contact ............35 greutãþi ...................................................04 C calculator de bord ...................... 2.29 buton de pornire/oprire motor ....08 frânã de urgenþã .........28 ........18 ......25 ➟ 1.28 ........ 1.....................23 cartela RENAULT: utilizare .............................. .......................................................................................... 2............32 D dezaburire: geam spate ......3...........................14 brichetã ..15 B banchetã spate .................06 ..................... 1...................... 3. 1.........06 centuri de siguranþã ...........17 blocare portiere ..... 5.. 1.... 4...........02 ................................44 ➟ 1................ 1..................08 ......................11 ..29 ➟ 2.....6..25 ➟ 1...........................1...........77 anomalii de funcþionare ....... 1............. 2......................09 ➟ 5....................................14 parbriz ......31 fixare copii ....................... 3................. 5.............. 4.............................02 ................16 antipatinare: A.3..............42 ...............................

.........................12 ....................... 1...................... 4.. 2....................... 5...................07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ... 0.........04 ......... 5...........0.........5.... 3............................... 1.......................75 de ceaþã .32 pornirea motorului ..........05 N nivel de carburant ...24 ........25 presiune pneuri ......48 ➟ 1..13 de direcþie ................ 1....13 finisaje interioare ............5...................5....... 1.3......... 1..................21 parbriz ....... 3.................. 2. 3..........13 de numãr de înmatriculare .11 lichid de rãcire a motorului ...............................44 ➟ 1........................20 piese de schimb ...................07 L lamelã ºtergãtor geam ..........09 ➟ 1..13 P panã de pneu ...............48 ➟ 1........................................26 lichid de frânã ..............48 ➟ 1.......3....31 ➟ 3..78 ...........33 inele de remorcare ............05 ➟ 4....79 lunetã spate (dezaburire) .......04 portbagaj . 6...................5......... 4.1....29 ➟ 2.09 ......................5......74 ........ 6.......30 ➟ 5.................................................... 1................. 3................. 4.....71 inele de prindere (poziþie) .............. 1...................................10 limitator de vitezã .............................12 motor (caracteristici tehnice) ....... 3.13 ➟ 2..................16 .......................... 5...................03 pneuri ...... 1......04 ..........................24 .........14 de drum ........17 planºã de bord .....02 ...............................32 poziþie de conducere .................................... 1...... 1............................. 4......2...71 mediu .......43 ................. 1.......09 ➟ 5...............04 ➟ 4..29 M maneta schimbãtorului de viteze ... 3.....76 incidente (anomalii de funcþionare) ....5.......09 ➟ 5..1....04 orã ............4.....14 reglare .........5.................... 0.......75 tablou de bord .....29 instalaþie radio .............14 mecanicã .....................5........................04 ➟ 3.......47 plãci identificare vehicul ..........5..................................................................03 iluminare: exterioarã . 2..........................14 de poziþie ....................5..........................................15 ➟ 5.........................76 ............................... 1.................................02 .11 de mers cu spatele .........................5........... 1........................ 5................. 5....14 ..02 ➟ 5.......... 4....09 ➟ 5................. 3..................................17 tablou de bord ..28 privire de ansamblu rapidã ........ 1.....07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã .. 1.4..................................25 Î încãlzire ..........11 O oglindã pasager faþã ....................... 6..78 ..........44 ➟ 1.....08 poliþã spate ......11 J jojã ulei motor ............04 ..... 5.......34 portiere / capac portbagaj .. 1........................75 oprire motor .................. 2............ 1......13 ➟ 2........ 2.... 3.......5.............37 indicatoare : de direcþie .. 5........ 5.........24 .....76 ..................... 5.....................77 .............5............05 parasolar ....5...........................28 .......................... 5......13 de stop . 1...13 .12 .......... 4........ 5.............................47 preechipare cu radio ......................17 întreþinerea: caroserie ..............24 ...............................................................03 marºarier (trecere) ............16 înlocuirea becurilor ..07 martor luminos pentru control ...16 plafoniere .............23 ➟ 2.2...............................INDEX ALFABETIC I identificare vehicul ...............15 ➟ 5.....................16 ............................... 2...................................................................................... 1...............................................05 ...09 ➟ 5..6.... 3.........21 oglinzi retrovizoare ..06 ................25 lumini ceaþã (faruri) .............79 exterioarã auxiliarã .................................71 nivele ...10 de întâlnire ...5..................................... 0................ 1........................24 ...2..........12 lumini: de avarie .......11 ....... 3.......02 prizã accesorii ....................06 ➟ 5.76 ➟ 1........................................75 ....6...03 .............. 1..5..................77 interioarã .. 4... 6.........................5............................................. 3...32 manivelã ..... 2.......

2......... 2......................15 ..........................1........17 ....................................... 4.....10 .................06 ➟ 5...... 2..... 1. 3............10 lichid de rãcire .................... 1..................... 4........13 strat de vopsea (referinþã) .....................26 S sarcinã remorcabilã ....13 ➟ 2....................... 6........................................................ .09 ➟ 2....23 scaune spate (funcþionalitate) ......18 .... 3...................................... 1.........21 reglare scaune faþã cu comandã manualã . 4............... 4........................................................ 1..2......30 schimb de ulei motor .........42 spãlare ..................................1........................18 ................02 roþi (siguranþã) ............................ 5....................... 2............34 trapã de aerisire ..3................25 reglare faruri ......... 2................................... 5....75 .................08 schimbare roatã ..................22 .........................13 spãlãtoare geam .............04 ➟ 3..................................................05 schimbare vitezã ............. 2...5......... 1............... 3.........................02 ➟ 3...............18 tractare rulotã ..........4.. 3...02 rodaj .....1...29 ➟ 2.80 reglare poziþie de conducere ..........11 spoturi luminoase .22 siguranþe ..... 2...4........32 scrumierã .................3........................... 1................... 5........S........ 1....................................08 sfaturi practice ...1.........13 semnalizatoare laterale ..................... 3.3..................07 ........................21 T tablou de bord ................................................................. 5................................... 4.3......................... 2.....11 ridicare vehicul (schimbare roatã) . 1......................71 temperaturã exterioarã ........limitator de vitezã ............ 3....71 ....13 transportul obiectelor în portbagaj .............................29 semnalizare lumini .......... 2... 5...............14 servodirecþie .79 ➟ 1..................................................19 sistem de control al presiunii pneurilor ...08 S sistem antiblocare roþi: ABS ........15 scaune cu încãlzire .5.....................................2.....05 roatã de rezervã .. 1...........20 .................6......................... 1................12 .........................81 ºtergãtor geam (lamele) ..............06 ........................82 ...23 ➟ 2........................... 1.08 V ventilare ...12 .......................................................................................24 ............ 1..........................................32 ➟ 1......20 scaune faþã (reglaje) .5.... 4......17 ....02 ª ºtergãtor geam .80 ➟ 1.......R....19 sistem ABS .............. 2........... 6..........INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ...................26 ➟ 2.........................25 regulator vitezã ............ 1. 5........28 remorcare (tractare rulotã) .2.....................48 ➟ 1. 5... 4.............06 ......................... 5...................02 .............. 6.........11 siguranþã copii .16 volan (reglare) ............... 1.............28 remorcare (depanare) ...................... 5............16 sistem antipatinare: A.......24 strat de vopsea (întreþinere) ................5..5..32 ➟ 1...... 5....................27 ........................................ 1...........19 reglare temperaturã .............................................................................29 rezervor: de carburant (capacitate) ..18 ..............75 ➟ 1...28 ....6.................4.............................16 sistem de fixare copii ............72 tetierã ...........................20 ..........82 lichid de frânã ...... 2....78 semnalizatoare ......42 ......09 spãlãtor geam ........... 1...............18 ➟ 1...........16 regulator .21 sistem antidemaraj ....................... 1.23 U ulei de motor ...06 ................................1.......... 3.....

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .