RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

..............................................................03 ............................................................................................... ........................ .................................................S U M A R Capitole ........................... Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ..................................................................................................... Caracteristici tehnice Index alfabetic . Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice ......... ........................................................................................................................ 0................................

2 2.4 2.4 2.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.4 16V 1.0 2.0 2.0 2.0 16V .2 2.5 J 16 6.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.04 .5 dCi 2.5 J 17 6.0 2.0 2.5 J 16 6.4 2.2 bari. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.1. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.5 J 15 6.2 2.2 2. în funcþie de versiuni.2 2.0 2.6 16V .9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.5 2.3 2.2 6. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.1.0 2.5 J 17 2.5 J 15 6.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.0 2.5 J 15 6. 0.3 2. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.0 2.3 2.5 J 16 6. Pentru aflarea greutãþilor.0 2.4 2.

Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.05 . Pentru aflarea greutãþilor.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6.5 J 17 6.5 J 16 6. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.6 16V . în funcþie de versiuni. 0.5 J 17 32 29 32 29 32 6.5 dCi 2.4 16V 1.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.1.5 J 15 6.5 J 16 6.5 J 15 6. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.5 J 16 6.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.0 16V .1.5 J 15 6.

0.06 .

................................78 Reglare faruri ....................................................................................... 1.................... 1.........................................................................................................................43 Poziþie de conducere .............79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz .14 Sistem antidemaraj .........21 ➟ 1.............................................Scaune ..................................................................01 ...................80 ........................ 1..............17 ➟ 1..83 .................................73 .....................................16 Tetiere .....28 la centurile spate .................................................... 1................................ super închidere centralizatã ..........................................................................1.......................................................................................................84 1.................................................................................................................................................................................................... 1..................74 Avertizoare sonore ºi luminoase ....................................................................................................................... 1.............. 1................................................................................................... 1...............Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale.........................................1.................................... 1.........................08 Portiere ......................25 ➟ 1...................... 1.............44 ➟ 1....................................................................... 1...............75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare ......................................13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii .................................................................................32 ➟ 1.......20 Centuri de siguranþã ............................47 Tablou de bord ................. 1................................................. 1... 1...............................29 laterale ...............................................................................................................................60 ➟ 1.....02 ➟ 1................................................................... 1........15 ...............................72 Oglinzi retrovizoare ....................................................................................25 ➟ 1. utilizare.......... 1.............................30 Pentru siguranþa copiilor .............................................................. 1............ 1.....................09 ➟ 1..............71 Volan .....................................................1....................71 Calculator de bord ................................. 1......................82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) .24 Dispozitive de fixare complementare .................76 ➟ 1..................................... 1......1................ 1.....................42 Orã ºi temperaturã exterioarã ............ 1...48 ➟ 1........................31 la centurile faþã ................................................................................

1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane.blocarea/deblocarea portierelor. Risc de rãnire gravã.CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: . Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).02 . 4 . cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). .Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice. braþ. mâini. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2. . 3 . consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul).închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire. ca de exemplu acþionarea geamurilor.Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului. 1. 2 . portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare)..). sau chiar deterioratã accidental..Cheie de rezervã integratã.Blocarea/Deblocarea portbagajului.pornirea motorului.

. Defecþiunea cartelei RENAULT. bateria vehiculului este descãrcatã. 1. Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare. . adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT.bateria cartelei RENAULT este uzatã.03 . introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni..CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. Înlocuire.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate. Pentru utilizarea cheii de rezervã. pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: .. pentru configurarea sistemului. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5. consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani.vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Particularitãþi (pentru anumite þãri): . portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul.04 . sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. 1.o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1.CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . .dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere.

deblocarea/blocarea portierelor. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): . 1. Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. portbagajului.05 . trageþi de douã ori de mânerul portierei). vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile. .ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Risc de rãnire gravã. Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã.. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor.. braþ.06 . Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea. mâini. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). când portierele ºi portbagajul sunt închise.). 1.

1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior).sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj.efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1.07 . Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele. Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul. apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde). Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1. . În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate).SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate .

08 .CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea. 1.. depanator. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele. a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile. Pentru anularea utilizãrii limitate. Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului.) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat.. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate). Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele.

09 . mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip.. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului. Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. 1. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei.. Particularitate Dupã oprirea motorului.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio.) continuã sã funcþioneze. climatizare.

În caz de imobilizare. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator. 1.10 . inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. din interior.). riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. dacã portierele sunt bine închise. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). braþe. În caz de defecþiune.. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate. mâini.

blocarea manualã a fiecãrei portiere. .utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1).sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil...bateria cartelei RENAULT este uzatã. 1.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1. A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1.. bateria vehiculului este descãrcatã. În aceste cazuri este posibilã: .utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: . Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. . independentã) pentru portiera stânga faþã.. . în funcþie de vehicul.).11 . .vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.

BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera.12 . 1. Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã. Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului.

Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: .13 .BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit. Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. portierele ºi portbagajul sunt blocate.martor luminos stins. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. La închiderea portierei.martor luminos aprins. are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT. 1. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate. apoi se stinge. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. . Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor.

când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului.prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor. 1. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie.la oprire.) verificaþi. Pentru dezactivare Cu contactul pus. Deblocarea se efectueazã: .. în primul rând. Pentru activare Cu contactul pus. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. prin deschiderea unei portiere faþã. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise. . trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri. Dacã sunt bine închise.14 . apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului. aceasta se va bloca din nou.. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. în mod automat.

) poate fi periculoasã. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde. cititorul de cartelã lumineazã intermitent. iar vehiculul nu poate demara. cablaje.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului.15 . 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice. martorul luminos 1 lumineazã intermitent. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). 1. etc. iar vehiculul este protejat. Dacã nu este recunoscut codul. Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor.

În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. introduceþi-o în cititorul de cartelã 2. În acest caz. apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT.SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã. 1. utilizaþi. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT. aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. dacã este posibil.16 . cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul).

Tetiera este un element de protecþie. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit. Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului.TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã.17 . Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã. 1. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul.

apoi scoateþi tetiera.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1. Tetiera este un element de protecþie. 1.18 . Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager.

.în sus pentru a ridica perna scaunului. Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.19 .în jos pentru a coborî perna scaunului. efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora.SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. În poziþia aleasã. Din motive de siguranþã. Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã. 1. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4.

acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv. 1.SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator. Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã). în partea ºoferului. culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus.20 .

dar fãrã a presa asupra acestuia. • Reglaþi poziþia volanului. • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. 1. Înainte de a demara. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. evitaþi hainele prea groase. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin. bluzon. efectuaþi urmãtoarele: . Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident.. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã.21 . vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. În plus. Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. În acest caz.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie.). Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale. 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. obiectele intercalate etc. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. • Reglaþi poziþia tetierei.. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. . Pentru siguranþã maximã.mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. De aceea. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton.

3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. 1. .trageþi lent.pentru a ridica centura. .lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã. Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: .22 . centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare. acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos.dacã problema persistã.CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4).derulaþi din nou. . dar cu putere centura aproximativ 3 cm. Dupã ce aþi efectuat reglajul.pentru a coborî centura. . efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou. acþionaþi comanda 3 în sus. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.

1. 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1.23 . Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor. deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã.CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea.

consultaþi Reprezentantul RENAULT. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. • Nu rãsuciþi centura.). cârlige de rufe etc. De asemenea. înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). 1. • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. • În timpul deplasãrii. dacã este necesar.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect.24 . • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. • În cazul unui accident grav. • În momentul reaºezãrii banchetei spate.

• În urma unui accident. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. În funcþie de nivelul forþei de impact. unitãþi electronice.airbag-ul faþã de „volum mare“. sistemul poate declanºa: . a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. . . Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. sau .blocarea centurii de siguranþã. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp.airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã). fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia. • În momentul casãrii vehiculului.25 .pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. . chiar identic.pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului. este strict interzisã. sistemul poate declanºa: .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. airbaguri. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. 1.pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi). . ■ limitatori de sarcinã pentru torace. care foloseºte o aparaturã adecvatã. ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.

care trebuie sã fie instantanee. Deschiderea airbag-ului. 1. .DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic.un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager.26 . . Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii.o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz. Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: . A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. .un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv.

acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: . airbag-urile se umflã rapid.27 . permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente).airbag „volum mare“. dupã impact. În funcþie de violenþa impactului. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. 1. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului.airbag „volum mic“. reprezintã primul grad de deschidere. În cazul unui impact violent de tip frontal. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde. .

. nici sacul gonflabil. SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.) departe de planºa de bord. embleme. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. suport pentru telefon.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact. • Nu fixaþi obiecte (ace. embleme. 1. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE. • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã... • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). mâini. ceas. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil.. cap. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. • Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun.. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1). menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi. umbrelã..28 .). ceas.) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului.. suport pentru telefon. baston. În general.) pe sacul gonflabil.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului.. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. pachete.

verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul.pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. chiar identic. un dispozitiv retracteazã centura. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa.29 . airbaguri. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.numai centura asigurã protecþia. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. ■ limitator de sarcinã. . • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. • În urma unui accident. care foloseºte o aparaturã adecvatã. În funcþie de nivelul forþei de impact. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. În cazul unui impact important de tip frontal. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. 1. este strict interzisã. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. • În momentul casãrii vehiculului. unitãþi electronice. sunt posibile douã cazuri: . Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului.

• Nu plasaþi un accesoriu. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã.DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent.. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului.. 1.30 .) în habitaclu. portierã ºi finisajele interioare. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT. pentru anumite þãri. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã). Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT. sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã. obiect sau chiar un animal între spãtar. pretensionatoare.

care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. 1. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere. Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul. verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent.) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã. totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. cablaj.31 . în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. • În cazul casãrii vehiculului. Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie..DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. • Ca mãsurã de siguranþã. un furt sau o tentativã de furt. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã.. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag.

Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp. . ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive.ridicaþi tetiera la maxim. neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor. Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri.32 . .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului.reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. . Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente. Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii. Altfel spus. tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului.ridicaþi perna scaunului la maxim. . efectuaþi urmãtoarele reglaje: . este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã. De asemenea. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. În Europa. 1. În cazul unui impact frontal la 50 km/h.

50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U .33 . I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. (4) PERICOL. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar. verificaþi montarea acestuia. numai scaunele RENAULT sunt omologate. (1) Copilul ce depãºeºte 1. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. la fel ca ºi un adult. PE ACEST LOC. (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc. 1.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. direct pe perna scaunului. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. De aceea. singurele care sunt garantate de RENAULT. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. 1. cu faþa la direcþia de deplasare. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. De aceea. utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. gâtul copilului este foarte fragil. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. Copilul. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“).34 . propuse în cadrul Reþelei RENAULT. Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia.

Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. însã. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului.35 . utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte. în contact cu acesta. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar. fãrã a fi.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât. marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului.

Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului. Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare. cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. 1.36 . Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie.

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. 1. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. AIRBAG OFF. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil. este aprins pe tabloul de bord.37 . este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale. pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). Cu contactul pus.

apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON. AIRBAG OFF. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. 1. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. verificaþi dacã indicatorul 7.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã.38 . Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate. este stins. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. Dupã ce aþi restabilit contactul. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã.

jucãrii etc. aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile.). • În orice caz.39 .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“. Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. 1. • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. lavete. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“. Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte.

pe inelele 1 care echipeazã locul.40 .planºa de bord (în locul din faþã). iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã. Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare. • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi). adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: .spãtarul scaunului faþã (în locul din spate).PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor. • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. . Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu). 1. 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului.

întindeþi centura.fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord. Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate . 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) . .treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate.41 . .întindeþi centura.fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. 1. . .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7.întindeþi centura. Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: .

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã. • În urma unui accident grav.42 . • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. 1. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare. chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat. • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit.

caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei). Este necesarã reglarea orei. cablu de alimentare tãiat. radio.. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C.). ora ºi. butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului. umiditate localã ºi de temperaturã. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere..CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii. 1.. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. temperatura sunt afiºate. Cu contactul pus. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile. Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. în funcþie de vehicul. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului..43 .

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.44 19 18 17 .

• lumini de ceaþã faþã.. 5 Poziþie airbag ºofer..45 . 19 Frânã de mânã. 4 Tablou de bord. 9 Aeratoare centrale. 21 Cititor de cartelã RENAULT. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie.. în funcþie de vehicul. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. 25 Comandã motor. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. • iluminare exterioarã. 1 Aerator lateral. 10 Comenzi climatizare. sistemului de navigare. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. • reostat de iluminare a aparatelor de control.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 14 Torpedo. • sistem antipatinare. • regulator ºi limitator de vitezã. 15 Poziþie pentru radio. 6 Telecomandã radio. • lumini de ceaþã spate.. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 8 Afiºare. 18 Poziþie pentru scrumierã. brichetã ºi suport pahar. 20 Maneta schimbãtorului de viteze. a timpului. temperaturii. 17 Comutator pentru lumini de avarie. sistem de navigare. 23 Compartiment de depozitare. avertizor sonor. 1. informaþiilor radio. 13 Aerator lateral. 11 Poziþie airbag pasager. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.

46 19 18 17 .POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.

2 Poziþie airbag pasager. 20 Manetã schimbãtor de viteze. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. temperaturii. 5 Afiºare.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord.. sistemului de navigare. 15 Poziþie pentru radio. sistem de navigare. 17 Cititor de cartelã RENAULT. • regulator ºi limitator de vitezã. 19 Frânã de mânã. • reostat de iluminare a aparatelor de control. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. • sistem antipatinare. avertizor sonor. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. a orei. 24 Torpedo. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. 11 Aerator lateral. 8 Telecomandã radio. • lumini de ceaþã faþã. 4 Aeratoare centrale.. informaþiilor radio. 13 Poziþie airbag ºofer. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. 1. 26 Aerator lateral. • lumini de ceaþã spate. 23 Compartiment de depozitare. 7 Tablou de bord. 3 Comandã climatizare. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului.47 . brichetã ºi suport pahar. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. 21 Comutator pentru lumini de avarie. în funcþie de vehicul. • iluminare exterioarã.. 25 Comandã motor. 18 Poziþie pentru scrumierã.

B. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1.48 .TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A. C.

B.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. D.49 . sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1.

vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. 1.50 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. conducere“ din capitolul 2. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul. 1. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos.R.S. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi.P. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare.S. la fiecare 40 de secunde. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. economie de carburant. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge. • Dacã clipeºte. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde.R. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.S.) ºi al sistemului antipatinare (A. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte.S. Martor luminos al controlului traiectoriei (E.“ din capitolul 2. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului.P. • Dacã lumineazã continuu.51 .“ ºi „sistem antipatinare: A.

52 . vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. 1. zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

acul trebuie sã se afle sub zona a. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. a parametrilor calculatorului de bord. A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare.53 . A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial. Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1.54 . zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

dacã centura ºoferului nu este fixatã. atunci cauza este alta. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. Dacã nivelul este normal. Dacã se aprinde în timpul mersului. Verificaþi nivelul de ulei. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. faceþi plinul cât mai repede. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului. 1. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde.55 . Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare.

56 . vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. fiind însoþit de un bip. . Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). . Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit.dacã nivelul este corect. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde.57 . Refaceþi urgent nivelul de ulei.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj. SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. 1. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Dacã se aprinde în mers. torul luminos . La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde.

zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1.58 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT.59 . D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde.temperatura în zona D2. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. fiind însoþit de un bip. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). .TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj.informaþiile multimedia. Refaceþi urgent nivelul de ulei.timpul în zona D3. indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul). Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4. martorul luminos . Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: . . Dacã se aprinde în mers. . starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: . starea portierelor ºi a portbagajului. E Afiºajul cutie de viteze automatã. 1.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice. matricea indicã „nivel de ulei corect“.dacã nivelul este corect . citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului.

. a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. 1.carburant utilizat. b) parametri de drum: . d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã). .autonomie estimatã. ..consum mediu.consum instantaneu.60 . afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare. . .distanþã parcursã..).CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: .mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte. e) jurnal de bord. ). c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã. .mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ).mesaje de informare (parametri de drum. .vitezã medie.

. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. . 1.vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã. 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. autonomiei. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului.61 .motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. Acest lucru este normal.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. consumul mediu de carburant poate fi redus când: . apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului.

23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare. Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare. 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare.62 23825 .

Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.63 . 23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. 1. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare.

1. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã.. aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord.. apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie. starea drumurilor.). Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“.64 . Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord. timp de 15 secunde). • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã. dacã nu. climã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

Dacã bateria este slabã. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5).69 . 23514 1. consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani. introduceþi cartela în cititor. 23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. dacã problema persistã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului. 1.schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei.70 . 23501 "Panã de pneu .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului.

23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.71 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului. 1.

Din motive de siguranþã. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi.VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). în general.72 . 1. împingeþi maneta pentru a bloca volanul.

. Zona B corespunde pentru ceea ce se vede.poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare.OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate. într-o oglindã retrovizoare clasicã. acþionaþi maneta 1. D reprezintã poziþia inactivã.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate. Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate.73 . Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare. acþionaþi butonul 2: . D sau E. pentru siguranþa dumneavoastrã. în mod normal. reveniþi în poziþia C. 1.

OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã. pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare. 1.74 . Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã). La conducerea pe timp de noapte.

Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2.75 . manevrarea volanului este. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2. În acest caz. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. La conducerea pe autostradã. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0. 1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. aceasta revine automat la 0. în general. chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. în caz de frânare bruscã voluntarã. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. La eliberarea manetei. 1. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. luminile de avarie se pot aprinde automat.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul.

Tabloul de bord se ilumineazã. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva.Pentru dezactivare. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie. Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde.Pentru activare. Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2. . transport de obiecte ce le pot masca). cu motorul oprit. 1. zãpadã. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite).76 . fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). noroi. În general. . Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos.

rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã. .77 . luminile se reaprind în poziþia manetei 1.luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului. Când luminile de drum sunt aprinse. În acest caz. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse. a unui garaj. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. la urmãtorul demaraj al motorului.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi.) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului.. trageþi maneta spre dumneavoastrã.. Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: . extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. 1.

Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate. Pe timp de ceaþã. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului.78 . Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi. apoi eliberaþi. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. 1.

5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta.79 .REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere . 1 – 3 – 4 4 4 4 1. La celelalte versiuni reglarea este automatã. Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului.

acþionaþi maneta 1 • A oprire. treceþi la o vitezã continuã lentã. • D ºtergere continuã rapidã. La fiecare demaraj al motorului. 1. • D ºtergere continuã rapidã.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. lamelele se opresc câteva secunde.. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. • C ºtergere continuã lentã. acþionaþi maneta 1 • A oprire. Când vehiculul începe sã ruleze.80 . • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. Particularitate În timpul deplasãrii.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat. sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.. Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • C ºtergere continuã lentã. De la o vitezã continuã rapidã.

spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. 1. Pe timp geros. Spãlãtor geam.81 . Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. Verificaþi starea acestor lamele. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde. Curãþaþi parbrizul regulat.

Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. Curãþaþi în mod regulat geamul spate. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. 1. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Notã: Pe timp geros. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. Verificaþi starea acestor lamele. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). continuã în mers. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. Când eliberaþi maneta.82 .

A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare. 1. Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf.83 .REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. Pentru a deschide capacul A. Consultaþi „Caracteristici motoare“. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. nici mãcar în cantitate micã. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor.

REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie. Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant. Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei.) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT). Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. (risc de împroºcare).84 .Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii. . canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie). circuit de carburant.. capote de protecþie. • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT.. 1.Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. injector. cablaje. .

...........................13 ➟ 2...................29 ➟ 2...........11 Mediul înconjurãtor .......................................................................................... 2...................................................................................32 2............................................................................07 Frânã de mânã ................................ 2....................04 Particularitãþi versiuni pe benzinã ................................. ............................................................................................................................................. economie de carburant ....................09 ➟ 2........................................17 Sistem antipatinare: A..S....................................................................................................................................................................P........................................25 Regulator vitezã .........................................................................20 ........................................................................................................2..............................................................................................02 Pornire ........Oprire motor .01 ...........................2.....................16 Control traiectorie: E............................................................ 2........... 2....08 Servodirecþie ................................................ 2..............................23 ➟ 2..............Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj .................................... .................. 2........... 2...............21 Asistare la frânare de urgenþã ... 2............................... 2...S....08 Sfaturi antipoluare......................................................12 Sistem de control al presiunii pneurilor .........22 Limitator de vitezã ..26 ➟ 2.........................................28 Cutie viteze automatã ......................................05 Particularitãþi versiuni diesel ..... 2................................. 2....................... 2.........................................................................................................................................................................................................06 Manetã schimbãtor de viteze .............18 .................................... 2................................................... 2..... 2....................03 .. 2.................... 2..............R....................................2.................19 Sistem antiblocare roþi: ABS ..........................................................................................................

nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3.500 km. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.3. Pe perioada de rodaj.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. Dupã 1.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. nu depãºiþi 2.000 km. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare.02 .000 . nu folosiþi motorul la turaþii ridicate. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite. dar numai dupã 6. ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1.000 km.500 rot/min.500 rot/min. dar numai dupã 3. 2. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece.

Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2.în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj. Notã: . dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord. apãsaþi doar pe butonul 3.). . Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul. Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni. suportul ochelarilor etc.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã.03 .. apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. 2. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P. Dacã o vitezã este selectatã. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2. cu motorul oprit. (radio. dupã deschiderea capacului. navigare..).

sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã. Pentru a confirma oprirea motorului.). braþ. Risc de rãnire gravã. mânã. La oprirea motorului... dupã o primã apãsare.. Când cartela nu se mai aflã în cititor. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. accesoriile (radio.04 . 3 2 Condiþii de oprire a motorului .) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Pentru a confirma oprirea motorului. dupã o primã apãsare.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului. pretensionatoarele. . sunt necesare douã apãsãri suplimentare. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare.. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul. 2. climatizare.vehicul oprit. funcþionarea accesoriilor este opritã. cum ar fi airbagurile.cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. La deschiderea portierei ºoferului. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri. o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord... Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal)... direcþie.OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. .apãsaþi pe butonul 3.

evitaþi aceste incidente.05 . Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. În caz contrar. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. • Pierderea puterii. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã. Sau anomalii de funcþionare. pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. • Folosirea benzinei cu plumb. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. 2. • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. precum: • Aprinderea defectuoasã. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald.

Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. care se pot acumula pe fundul rezervorului.06 . 2. Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. Totuºi. • nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. dacã în câteva secunde. paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). dupã câteva încercãri. apelaþi la un Reprezentant RENAULT.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã. motorul nu porneºte.

ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi. în funcþie de vehicul.07 .MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. 2. cu contactul pus.

2. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. în general. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare). Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus. martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins.08 .FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei.

Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. prin consumul moderat de carburant. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã.09 . În plus. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã. filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. • filtru de aer. utilizaþi mãrcile. prin reglajele originale.SFATURI ANTIPOLUARE. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. Pentru aceasta. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. 2. înlocuirea pieselor motorului. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. În cazul înlocuirii bujiilor. Însã tehnica nu poate face singurã totul. Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. Prin concepþia sa. • Bujiile: condiþiile optime de consum. ECONOMIE DE CARBURANT. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Trebuie sã îl înlocuiþi. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje.

reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie. 2. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. • Intemperii.10 . apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. • Evitaþi acceleraþia bruscã. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. ECONOMIE DE CARBURANT. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. . Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. fãrã a obosi însã motorul. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. • La deal. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“.SFATURI ANTIPOLUARE.dacã lumineazã continuu. • Viteza costã scump. .dacã clipeºte. rute inundate. • Frânaþi cât mai puþin. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza.

• Când tractaþi o rulotã. ECONOMIE DE CARBURANT. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). duce la creºterea cu 4 % a consumului. 2. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. • Când alimentaþi.SFATURI ANTIPOLUARE. Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. Dar (pentru siguranþã). • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã. CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. utilizaþi de preferinþã o remorcã. cu opriri prelungite). cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. • Pentru transportul obiectelor voluminoase. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor.11 . supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el. întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare.

Pentru a facilita reciclarea.. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie. cauciuc natural. 2. Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor. baterii.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn.. În plus. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). respectaþi legislaþia localã. filtru de aer. filtru de ulei. bumbac. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã.12 .MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor..). au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate. • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia.. • În orice caz. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile.

în nici un caz. Verificaþi presiunea pneurilor.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. inclusiv a roþii de rezervã. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului. Aceasta nu poate. ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor.2 la 0. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor.13 . Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. 2. o datã pe lunã. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. funcþia nu intervine în locul ºoferului.3 bari (3 PSI). Totuºi. implantat în valva de umflare. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord.

orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: . A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. este total contraindicatã inversarea roþilor.14 .SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale.D: inel verde 2.B : inel negru .A : inel galben .C : inel roºu . Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii. vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului. utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic.. 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi.. elemente decorative.). Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi. 2. defecþiune sistem.15 .)..SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. Când este montatã în locul altei roþi.. prin urmare nu este recunoscutã de sistem. 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã. panã pneu. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. simboluri ºi mesaje.

16 .. Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“. 2.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare.). Acest mesaj este însoþit de indicatorul . indicã absenþa senzorului pe acea roatã. "Panã pneu . semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare.. B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B. sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul.înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A. care este plinã.

.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). dacã este necesar.P. Totuºi. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã.R. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei.S. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul.. Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A.S. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. manevraþi uºor volanul. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol. 2. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.17 . pierderea aderenþei într-un viraj. deconectat“.CONTROL TRAIECTORIE: E.

Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. sistemul mãsoarã ºi comparã. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. 2. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. Totuºi.S. funcþia nu intervine în locul ºoferului.R.18 .SISTEM ANTIPATINARE: A. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã. în fiecare moment. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).

R.. împreunã cu martorul luminos A.SISTEM ANTIPATINARE: A.. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei. este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1. Dacã acest efect nu este dorit. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.S. Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã. noroi. 2.19 . (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. sau conducerea cu lanþuri pe roþi). sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h..

alunecoasã. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale. Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. 2. sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol.). Totuºi. chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. deci menþinerea traiectoriei.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. Cu toate cã permite aceastã optimizare. frânând în acelaºi timp. în funcþie de natura solului. De aceea. Pentru a evita aceste pericole. aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului. eterogenã). În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire. În plus. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc.20 . de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers.

Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS. Cu toate acestea. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.21 . în caz de urgenþã. Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. 2. Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare).Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind. 2 . se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 . Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi. Aºadar.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS.Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

Totuºi. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul. asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS. luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. 2.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. În acest caz.22 . Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã.

2. Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). Acesta se poate dovedi util. de exemplu. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. Cât timp funcþia este activatã. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h.23 .

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã.tasta 5 pentru a reduce viteza. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). În acel punct. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea .tasta 2 pentru a mãri viteza. orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“).24 . Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): . 2. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. . conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã.

tasta 1. este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). Dupã trecerea urgenþei. Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. În timpul depãºirii. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. 2.25 . eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment.tasta 4. viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“). .

2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã. 2. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. numitã vitezã constantã. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). Când funcþia este activã. mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit.26 .

tasta 2 pentru a mãri viteza. este posibilã depãºirea vitezei constante. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: . Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. Dupã trecerea stãrii de urgenþã.tasta 5 pentru a reduce viteza. Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã. Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã). acþionând pedala de acceleraþie. În timpul depãºirii.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. 2. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. .27 . Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment.

funcþia nu intervine în locul ºoferului. .28 . Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord. în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã.pedala de frânã. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. . nici atenþia. Totuºi. Pentru aceste trei acþiuni. 2. Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei. în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) .tasta 4. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord. nici responsabilitatea ºoferului. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: .pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã.tasta 1. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3.

2. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge). nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat.29 . 1 Pentru a pãrãsi poziþia P. realizaþi contactul. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. la regimul corespunzãtor al motorului. la momentul oportun. pãrãsiþi poziþia P. trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare.

aduceþi maneta spre stânga.. . De asemenea.. împingeþi spre înapoi.pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. trecerea într-un raport optim inferior.30 .CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord.P. Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã. pentru a evita „manevrele greºite“. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D. împingeþi spre înainte. activarea controlului traiectoriei: E.) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã. Aceasta vã va permite. 2.S. în funcþie de posibilitãþile motorului.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D. Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei). . pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã.

pentru a evita calarea motorului. þinând apãsatã pedala de frânã. Trageþi frâna de mânã. este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni. 2.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale . Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual. ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R. . plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat. .31 .Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã.Pe vreme foarte rece.

dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi.32 . în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. 2. . scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã.În timpul mersului. Pentru aceasta. consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. evitaþi. acesta indicã o defecþiune. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.În timpul mersului. La pornire.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . . Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dacã vã permit condiþiile de circulaþie.

.................................................................................................................... 3......................................................................3.... 3.............. 3............................................................................................................................................01 ........................32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj .....................................Brichetã ....... 3............... 3..............................................22 .............................................................................31 Poliþã spate ....................................................... 3....................................20 Parbriz ................................................................................................35 3.............29 Banchetã spate ......................................25 ➟ 3......................................................28 Scrumiere ...........................................................................................................................................................................21 Trapã de aerisire .......................04 ➟ 3....................... 3.................17 ➟ 3........................................................................ 3........... 3....... 3.................................02 .................................................................Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare .................................................34 Bare de acoperiº ................................03 Încãlzire ºi aer condiþionat ...........................................................................................16 Acþionare geamuri .... 3..33 Transportul obiectelor în portbagaj ....................................................23 Iluminare interioarã .................................20 Parasolar ..............3........... 3..24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ................. 3................................................................................. 3............................. 3........................................................................................30 Portbagaj ........................................................................................................................................................................................................................

02 5 .panou de control 6 .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .aeratoare centrale 3.aerator lateral 2 .orificii încãlzire picioare pasageri .aerator lateral 8 .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .

AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã). 3. Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3. Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3. : închidere. : deschidere maximã.03 .

E . D .Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. F .Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul).Comandã de recirculare a aerului. este posibil sã aparã o senzaþie de frig. Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu.04 . C .Reglarea vitezei de ventilare. B . În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat.Reglarea temperaturii aerului.Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta). 3.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã. F E Comenzi A .

aer exterior. Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor. 3. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Notã: pentru o dezaburire rapidã. plasaþi comenzile în poziþiile : . Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald. . .dezaburire.05 . Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece.temperaturã maximã. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare.

Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia.aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins).06 . . Poziþia 0 În aceastã poziþie: .existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã. . 3. Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã.

Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu.07 . Recircularea aerului permite: . 3. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.).izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate. În aceste condiþii... aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior. .ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului.obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã.

08 .Comanda de recirculare a aerului. 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . 4 ºi 7 .Reglarea temperaturii aerului.Reglarea vitezei de ventilare.martor luminos stins. Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): . 14 .Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu. 13 .Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). 2 . 3. funcþia este dezactivatã. .Afiºaj. funcþia este activatã.Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat. 3 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 .martor luminos aprins.Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate. 5 .Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“. 8 ºi 10 . 6 . 9 ºi 11 .

În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj). 3.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 . Când modificaþi anumite funcþii.09 . toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem.apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura. Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem. Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate. Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. .apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura. indicatorul AUTO se stinge.

. acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã.distribuþiei aerului. . În general. dacã nu deranjeazã în mod deosebit. oricare ar fi nivelul de confort indicat. mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului.administrãrii recirculãrii aerului. sistemul acþioneazã asupra: . aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant. Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. . .temperaturii aerului.vitezei de ventilare.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate.pornirii sau opririi aerului condiþionat. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece.10 . 3.

Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale. apãsaþi pe tasta 6.)..AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului. Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10.11 . Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor.. geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor. 3. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. Pentru a reveni la modul automat. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului.

sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. apãsaþi pe tasta 6.12 . 3. pãrãsiþi modul automat.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare. Apãsând pe tasta 3. Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat. 11 11 În modul automat. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. Apãsând pe tastele 9 ºi 11. când temperatura exterioarã este scãzutã. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). Pentru a reveni la modul automat.

13 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde. dezaburirea se opreºte automat. apãsaþi din nou tasta 12. În caz contrar. Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). 3.

din nou pe tasta 1. 3. apãsaþi tasta 11. martorul luminos 13 se stinge. Apãsaþi pe butonul 12. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1.pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj). Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat.14 . puteþi apãsa fie: . 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde. . oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13).AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu). Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge. dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul).

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj). 3.. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã.15 . Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã. precum ºi aburirea geamurilor. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior. Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului. În timpul recirculãrii..).

o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire).16 . Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. provenind din condens. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire. În general. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii. dezaburirii sau aerului condiþionat. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT.AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. 3. utilizaþi periodic aerul condiþionat. Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat. în caz de anomalie de funcþionare. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

).. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.1 pentru partea ºoferului.ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã.2 pentru partea pasagerului faþã. De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. braþe.3 ºi 5 pentru pasagerii spate. . De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . . . 3..Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet).ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus . mâini.17 . În caz de imobilizare. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.

braþe. 6 sau 7.cu contact pus. În caz de imobilizare. Apãsaþi pe comutatoarele 1.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). Dacã este disponibil în vehicul. 3.. mâini. .ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus.. acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Sistemul funcþioneazã: . 3. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. 2.18 . 5. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).).

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã este necesar. eliberaþi la înãlþimea doritã.19 . laba unui animal. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). . Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul.) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri. Mod de funcþionare cu impulsuri . creangã de copac.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul. Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). 3. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane.Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul. iar geamurile se închid automat. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã..Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave. Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. .Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet.. eliberaþi la înãlþimea doritã. În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri .

20 .ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare. 3.). Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie. autorizaþie parcare etc.

Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3. Iluminarea 4 este automatã.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1. 3.21 . Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5.

închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0. .deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare. 3.nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis.TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà .cu contactul pus. mâini. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: .închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). .cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute).. Întredeschiderea trapei de aerisire .22 .închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei. inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D). Culisarea trapei de aerisire .). fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. . . În caz de imobilizare.. Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã. braþe. C sau D. 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: .deschidere: deschideþi storul.nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis. în funcþie de deschiderea doritã. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. .deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A. apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B.

Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.vehicul cu bare de acoperiº În general. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3.TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri).23 . 3. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile.. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului. Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii. Atenþie. pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. în modul fãrã mâini.. . în timpul acestei manevre. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã. . atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane.. .) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire. apoi rotiþi butonul 2.curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic. verificaþi sã nu existe un obstacol. Înainte de manipularea trapei de aerisire. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. Precauþiuni de utilizare .nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave..verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul.) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. creangã de copac. portbagajul exterior. verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete. laba unui animal. În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT.

3. De pe locul spate. Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol.ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. 3 pentru pasagerul faþã.o stingere imediatã. Lumini pentru citit De pe locul faþã. pentru a obþine: .24 . Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei.o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. . apãsaþi comutatorul 4 sau 6. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer. .o iluminare continuã.

.) lanterne de buzunar.. lavete.. 3. Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera. Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord.25 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile.. carnet de întreþinere etc. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere. documentele vehiculului (manual.

. de ventilare ºi de aer condiþionat.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele.. o sticlã mare cu apã. 3. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide. la fel ca ºi habitaclul. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4. trageþi mânerul 6. Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului. Notã: În funcþie de vehicul. Acest compartiment de depozitare beneficiazã.26 .

ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12. Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10. 3.. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera. hãrþi.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor. Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte. Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate..27 .

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.28 .

Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V). aceasta este plasatã în locul brichetei 2. 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.29 . Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã. 3.BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. Dupã utilizare.SCRUMIERE . Trageþi bricheta. apãsaþi bricheta 2. Brichetã 2 Cu contactul pus.

În momentul reinstalãrii spãtarului. Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. .Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate.30 . . .În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase.Puneþi la loc tetiera.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul. coborâþi tetiera spate. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3. Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã. 3. . consultaþi capitolul „tetierã spate“.

accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide.introduceþi un creion. ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2.31 . Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului. sau un obiect similar. Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. . în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului. .PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului. . 1 3. aceasta se poate face manual din interior.

Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. Pentru a pune la loc poliþa. se procedeazã în sens invers scoaterii. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate.32 . se procedeazã în sens invers scoaterii. Pentru a pune la loc poliþa. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. 3. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei.

3.).COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). un bidon cu ulei. strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte..33 .. lavete. Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere.

.TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. dacã vehiculul este dotat cu acestea.Bancheta pliatã. în cazul unei frânãri bruºte. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea. în cazul sarcinilor normale (cazul A). Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri. Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. spre pasageri. 3.34 . A . astfel încât acesta sã fie lipit de pernã.Spãtarul banchetei spate. în cazul sarcinilor maxime (cazul B).

consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. 3. paragraful „greutãþi“. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.35 . Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº.

36 .3.

............. 4....................................................................................................................... 4.................................................................................................................................... 4....11 Întreþinerea caroseriei ............ 4......................................................................................................4...............................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului ...................................................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului ........................02 ....................................... 4.....................13 Întreþinerea finisajelor .................................08 lichid de frânã ........................................... 4................01 ........09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri .....4............................ 4..................................................................................................10 Filtre ............................................................................................................................................................................................... 4............................................ 4....................10 Baterie ................................04 ➟ 4.................................................................14 4..03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor ..........12 ...

ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. 4. trageþi maneta 1.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. plasatã în partea stângã a planºei de bord. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca.02 .

3 4 5 Ridicaþi capota. Pentru a reînchide capota. apoi daþi-i drumul.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere. Asiguraþi-vã de blocarea corectã. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii. pentru siguranþa dumneavoastrã. plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi.03 . 4.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

care vã asigurã: . folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT.o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire. Pericol de arsuri. Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire.08 . 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald. 4. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.o protecþie împotriva îngheþãrii. Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat.NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. .

Pentru a avea acces la rezervorul 1. în orice caz. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare. 4. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“.09 . ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.

umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer. filtru habitaclu. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1. utilizaþi un instrument în formã de ac. Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. NOTÃ În funcþie de vehicul. 4. . filtru diesel.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã.. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). Pentru aceasta. pentru a afla nivelul de lichid. puneþi buºonul la loc.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. utilizaþi „buºonul-pipetã“.. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. În cazul unui astfel de contact. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. 4.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã. Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea. Nu apropiaþi flãcãri.11 .

• acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt. Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã..salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald). • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea. • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor). . • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. noroi. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi. criblura proiectatã de alte vehicule. 4. • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie. apã pentru curãþarea strãzilor. .. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã. piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic. sub caroserie. nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi ..poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale)..ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri.12 .condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna.). mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie.

deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere. antena radio. 4. (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice).excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul.. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. . folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice. oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam. cu motorul oprit. . • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT. a farurilor adiþionale. Demontaþi antena radiotelefonului. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã.13 . ºarnierelor. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie. • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii.. .sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: .

) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord. Dacã aceasta nu este suficientã. utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã.. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã. • sãpun lichid pentru veselã (0. folosind un burete..14 .5 % sãpun la 99. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã. afiºaj radio.5 % apã). ceas.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. între altele. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. aceasta poate afecta. 4. afiºaj temperaturã exterioarã. Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul. utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural.

.....................................................................................15 ➟ 5......29 Anomalii de funcþionare .........................................................................................02 Trusã scule (Cric ....04 Schimbarea unei roþi ...........) ... 5.20 ➟ 5..............................................26 Remorcare .............. 5.....................Manivelã................................................................................................14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) ..............................................................................................03 Capace roþi ......................................... 5...............................Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã ...................01 ......12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) .................................................................................................................................................................5...............................................18 ..........................................22 Cartela RENAULT: baterie ......................................... 5........................30 ➟ 5................ 5......27 ➟ 5.....19 Baterie .............................................................................................................. utilizare pe timp de iarnã) ..................................................................5................................................... roþi..............08 Faruri (înlocuirea becurilor) ....................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) .............09 ➟ 5........................06 ➟ 5.......17 Siguranþe ..... 5....................14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) .................................................................. 5.............................. 5................. 5.......................................................................23 Preechipare cu radio/accesorii .13 .......24 ....................... 5.................................................................................................................... 5.................................................................................5.................................................................................. 5................................................ 5.........37 5................................ 5............................05 Pneuri (siguranþã pneuri................................. 5........................ 5................................

Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani.02 .scoateþi roata de rezervã. Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi.deschideþi capacul portbagajului. Pentru a avea acces la ea: . care trebuie sã fie doar temporarã. În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã. .desfiletaþi piuliþa centralã 4.ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul). Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). 5. verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri. 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj. . viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. .

la dreapta roþii de rezervã. Cric 1 Scoateþi cricul 1. Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule.TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. Când puneþi cricul înapoi la locul sãu. 5. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt.03 . Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul.

5. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere.04 . Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D. La montare. Pentru montare.CAPAC .ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2.

Cu roata pe sol. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1. scoateþi capacul roþii.05 . sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul). Dacã este necesar. semnalat de sãgeata 4. poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului). înlocuiþi roata cât se poate de repede. În caz de panã de pneu. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm).SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. aprindeþi semnalul de avarie. 5. Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. Aºezaþi cricul 3 orizontal. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã.

5. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã. dimensiune. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. dereglarea punþii faþã. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã.6 mm. mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului. tip ºi structurã.06 . martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil.PNEURI Siguranþã pneuri . 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Un vehicul supraîncãrcat. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. în egalã mãsurã. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare.

2 la 0.zgomotul produs de pneuri. Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. .dificultatea manevrãrii direcþiei. . acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“). . împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: . 5. aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist. Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului.07 . . Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor.montarea lanþurilor. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare.conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald. Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave.comportamentul acestuia în viraje.3 bari (sau 3 PSI).PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã). .risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare. Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: . Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã.þinutã de drum proastã. Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. este contraindicatã inversarea roþilor. Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5.

Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã. Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã. Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã. Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice. Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: .O direcþie de mers. . • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5. • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã.08 .

În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. datoritã accesibilitãþii reduse. vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor.09 . 5. verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. Totuºi.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. dupã schimbarea becului. În cele douã cazuri.

Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. Þineþi-l de dulie. folosiþi neapãrat becuri anti U. Tip de bec: W5W. capacul trebuie bine montat. Dupã înlocuirea becului.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Tip de bec anti U. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. Farurile fiind echipate cu plexiglas. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului.V.10 . Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B. 5.V. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului.

Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv. din motive de siguranþã. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã.11 . 5. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. Dacã aceasta nu este suficientã. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun.

5.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. piese. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare. Tip de bec: H11. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. în special alternatorul).12 . consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W.13 . din exterior. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W. scoateþi ºuruburile 1. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W. 5. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W.

Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9.14 . Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec. Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). 5.

15 .ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1. Scoateþi becul respectiv. 5. Tip de bec 2: W5W.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

În cazul unui astfel de contact. .Când încãrcaþi bateria.Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului.BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor . . spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.20 .Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne. .Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. . 5. opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Nu apropiaþi flãcãri. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie.

Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. accesoriile post-vânzare. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã).21 . precum ºi la adãpost de îngheþ.. mai ales în perioada rece. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. 5. Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã. Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã. Pericol de rãnire gravã. radio.. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.. mai precis în circuitul urban. În acest caz.

apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent.orã. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).22 . Porniþi motorul în mod normal. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Imediat ce porneºte. Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. Dacã bateria este îngheþatã. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. adoptând un regim moderat. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. 5.

Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2. Dupã operaþie.23 . 5. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani.CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare.

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor.PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta. • În toate cazurile. Conexiunile: antenã. • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. 5. alimentare + ºi –.24 . Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. cablurile difuzorului se gãsesc în spate.

de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. 5. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT. Pe de altã parte. Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate.25 . deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã. asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã.

apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz. 5. • Verificaþi starea acestor lamele.rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã. Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 .Cu motorul oprit.degajaþi lamela trãgând de ea. . Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. .rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. . . Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). • Pe timp geros. 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate.scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B).26 .LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6. . parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 .

iar dacã sunteþi vehicul tractant. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare.REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5.. vehiculul trebuie sã fie luminat. Noaptea. Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente.. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În plus. 5. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt.27 . Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). lumini indicatoare. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã.). 1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop. în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului.

. Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã.Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. Dacã nu este cazul.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide. vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. . Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia). Pentru aceasta.REMORCARE: depanare (continuare) . aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol. 5. asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie.28 . utilizând punctul de remorcare. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei). . În mod excepþional. pe o distanþã limitatã la 50 km.În toate cazurile din figurã. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare.

29 . A : 817 mm 5. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. paragraful „greutãþi“. greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare.

Bateria cartelei este uzatã.). CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). Baterie descãrcatã. 5.ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul..30 . consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi bateria. Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil. REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1). pentru siguranþã..

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit).bateria este slabã sau uzatã. • Motor supraîncãlzit. Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. chiar ºi parþialã. Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . Opriþi vehiculul. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Acest remediu nu este decât provizoriu. Pierderi de apã. nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. a circuitului de rãcire. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea.supraîncãlzire a asistenþei. 5.35 . Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. . consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat.

• Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi becul.împãmântare defectã. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte.bec ars.36 . Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã. Bec defect. oprit).siguranþã defectã.releu de semnalizare defect. Pe ambele pãrþi: . Comenzi electrice defecte. Panã de motor. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. 5. Înlocuiþi becul. Înlocuiþi-o. CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Pe o singurã parte: . Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi-o. . Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã. curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT. . REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam.

împãmântare defectã. • Urme de condens în faruri. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. • Farurile nu se sting. CAUZE Unul singur: .bec ars. Vezi mai sus.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã.37 .dacã circuitul este protejat de o siguranþã. Comenzi electrice defecte. Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. . Aceasta nu este o anomalie. REMEDII Înlocuiþi-l.fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. 5. Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul. Ambele: . Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor. .

38 .5.

04 Caracteristici motoare ........06 ➟ 6................ 6..........................................................03 Dimensiuni ..................................................................... 6...........15 Greutãþi .....................................................02 ...........................................06 ➟ 6........................16 6...................................6........ 6...............................................................................................05 Sarcina remorcabilã ................................. 6......................................................................................................................................................................... 6............ 6....................................................................................................................................................01 ........Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul ............................15 Piese de schimb ...

4 MTMA pe osia faþã. 11 Specificaþii echipament adiþional.02 . 6. 10 Cod tapiþerie. 8 Nivel de echipare. 5 MTMA pe osia spate. 12 Serie fabricaþie. 7 Referinþã vopsea. 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca).PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului. 13 Cod accesorii interioare. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 9 Tip de vehicul. Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului).

9 dCi 6.4 16V .5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.1.6 16V 1. C C 2. 2 Indice motor.0 16V 1.PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1.03 . 3 Serie motor.Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor. C .

514 1.458* 1.742 1.842 2.777 * Fãrã greutate 6.625 4.518 2.060 1.209 0.04 .DIMENSIUNI (în metri) 0.

6.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã.5 dCi 1.0 16V F4R 2. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91.CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1. Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului. în lipsã. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor.0 T 1.6 16V K4M 2.4 16V K4J 1.05 .

GREUTÃÞI (în kg) .6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni. care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.06 .

viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. mai ales.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).2 bar (3 PSI). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.07 . cele definite de codul rutier. .(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. 6.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. În orice caz. ambarcaþiune etc. .) .

GREUTÃÞI (în kg) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.08 .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2.

Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).09 . vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri.) . viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. În orice caz. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. . ambarcaþiune etc.2 bar (3 PSI). . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. 6. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales. cele definite de codul rutier.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

GREUTÃÞI (în kg) .0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.

) . viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. cele definite de codul rutier.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. mai ales.11 . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.2 bar (3 PSI).Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. ambarcaþiune etc. . 6.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz.

Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.GREUTÃÞI (în kg) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. mai ales.13 . . ambarcaþiune etc. cele definite de codul rutier. 6.2 bar (3 PSI).Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.) . consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. În orice caz. .

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .GREUTÃÞI (în kg) .14 1. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.

Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. cele definite de codul rutier.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.2 bar (3 PSI). mai ales. ambarcaþiune etc. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.) . În orice caz.15 .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). 6. . apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã.

reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT.16 . folosind piese de schimb originale. Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi. De aceea.PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. În plus. 6. asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã.

.... 2.... 6................................................INDEX ALFABETIC A accesorii ....... 1......30 ➟ 5..09 ➟ 2.09 ➟ 5....08 ..................1...11 E....03 caracteristici motoare .. 1.................... 1.09 ➟ 2......3...02 . 5............................11 aparate de control . 4....42 E economie de carburant ............16 aeratoare ..............14 brichetã .................05 caracteristici tehnice .1.................................................71 asistare la frânare de urgenþã ..S.3................ 6.....05 ................... 3..................................................................................03 afiºaj matriceal ......... 1......... 2........22 G galerii .................................84 capacitãþi ulei de motor ....75 avertizoare sonore ºi luminoase .............................................. 1.80 filtru: de aer ..................21 ➟ 1.....02 ..........................................16 carburant (calitate) ......... 3..............................22 becuri ...5....06 ..............83 .......22 avertisment ................ ......... 1............................44 ➟ 1.................60 ➟ 1.............................11 de ulei ...........29 ➟ 2. 1.....32 alarmã sonorã .83 ........................................06 centuri de siguranþã ....... 5.......17 becuri (înlocuire) ............ 3.................................35 greutãþi ................32 ➟ 1................................ 6....................09 ➟ 2............4.....................24 cheie de rezervã ........04 dispozitive de fixare pentru copii ...83 ..........25 ➟ 1...........03 ...... 1.......P...........................17 F faruri adiþionale .......12 faruri (reglare) .............................29 buton de pornire/oprire motor ...09 ➟ 5......3........ 1....................................................... 5..03 cutie de viteze automatã (utilizare) .............. 2.....03 comenzi .........1.............. 3.................19 antipoluare (sfaturi) ................................................... 2.32 control traiectorie: E..3...... 1....................26 acþionare geamuri ........02 ➟ 2....75 C catalizator ..................................... 5.....................02 ➟ 1............42 frânã de mânã .........04 ............................6.........2....................................... 1..... 5............ 2..............................................08 frânã de urgenþã ....... .............................32 ➟ 1......... 5...........03 conducere . 4................................................................31 fixare copii .. 3..84 cartela RENAULT: baterie .....28 ..................... 5.................. 2.............................35 baterie ................24 dimensiuni ............ 3..... 2.......1....07 capota motorului .................................14 difuzoare (poziþie) ......15 ...............................................1.17 copii .....02 ............32 .....06 ...11 carburant (umplere) .......... 1..........23 cartela RENAULT: utilizare .09 ➟ 5................. 2...... 2......3........25 ➟ 3.....................25 ➟ 1....14 parbriz ...............02 ➟ 6..08 fixare complementarã la centuri ............84 carburant (economie) ..............09 ...................77 anomalii de funcþionare ......................32 D dezaburire: geam spate ...42 ....... 3....................2..... 5.........3......................04 C calculator de bord ............ 4. 4......02 ..15 B banchetã spate ...................................S........... 3........... 5........................................: control traiectorie ................................................... 2.... 2.......................................18 ............71 capacitate rezervor carburant ...........13 ..................R........20 ➟ 5.......... 1...1..................................1.......02 ..............2... 1......................3............. 1............ 1.....1........17 .. 3.....1.........................16 antipatinare: A.......17 ➟ 3. 2.33 comutator contact ..........47 compartimente de depozitare ........03 ...37 antidemaraj ......................... 5.......30 bare acoperiº ... 6...................................................P..44 ➟ 1. 3......3............. 2.......................1....................12 faruri faþã .... 2................................................................................04 ➟ 3....................... 1............17 blocare portiere .........................2......................................20 aer condiþionat ................28 .................1...............11 cheie pentru capacul roþii .... 1. 1............... 1........05 ......02 ➟ 1.... 4....11 ..........59 airbag ................................. 1..22 cric ...18 .......................................................S..........................

.. 1......................... 3..32 pornirea motorului .................................................. 3....... 1......32 poziþie de conducere ....................04 ➟ 4............... 5... 2..24 ........ 2.......14 .....13 de direcþie ... 1....................13 .................10 limitator de vitezã ................................................16 ............25 lumini ceaþã (faruri) .... 5.....47 plãci identificare vehicul ......................................................05 parasolar ................. 4... 1.......16 ................................... 3...24 ................14 de poziþie ...........29 ➟ 2....77 interioarã ......... 4.26 lichid de frânã ...........................03 pneuri ...........13 P panã de pneu ................21 oglinzi retrovizoare . 6.....................................24 ......................... 5..........03 .......................... 1.....1............... 2.... 6.................48 ➟ 1..............................5......09 ➟ 5.... 3......20 piese de schimb .........23 ➟ 2...........28 ....................13 de stop ......6.... 5..................12 ...................................... 1.. 3......... 3.43 ..76 ..............76 incidente (anomalii de funcþionare) ........33 inele de remorcare .....12 motor (caracteristici tehnice) ......02 ..........................10 de întâlnire .... 1.07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ........................................17 tablou de bord .......... 0.03 marºarier (trecere) .............................29 M maneta schimbãtorului de viteze .....07 martor luminos pentru control .........................04 ....................71 nivele ..... 6......................................................................5...02 ➟ 5....11 .05 ➟ 4.44 ➟ 1...................5............21 parbriz ..................06 ➟ 5..................................77 ........76 ➟ 1...................................2.............................11 de mers cu spatele ......3............5..4................5...........75 oprire motor ................ 1............ 4......11 lichid de rãcire a motorului . 1. 3......................... 5.....................08 poliþã spate ........0..................... 5... 5.......11 O oglindã pasager faþã .... 5................................. 4............... 5... 5..................................2......5............. 2..........09 ➟ 5.......... 0...................06 ............30 ➟ 5.....................44 ➟ 1.....................................INDEX ALFABETIC I identificare vehicul ........... 2......75 de ceaþã . 2....32 manivelã ....02 ........................................13 finisaje interioare ........... 0.. 3...............5.......07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã ........ 1.47 preechipare cu radio ...... 5. 1...........24 ...79 exterioarã auxiliarã .....................14 de drum ...5......14 reglare ..........................14 mecanicã ............75 tablou de bord ..........................................04 ..15 ➟ 5.............................................. 1..... 1......................12 .17 întreþinerea: caroserie .........5.......79 lunetã spate (dezaburire) .....................5............................16 înlocuirea becurilor .....34 portiere / capac portbagaj ...................05 N nivel de carburant .............13 de numãr de înmatriculare ....09 ➟ 5........48 ➟ 1......... 1............. 1.. 1......................................................................................5.......04 orã ........13 ➟ 2..03 iluminare: exterioarã ..............3.........75 ..........5...16 plafoniere .................................................5.............17 planºã de bord .............................. 6..............31 ➟ 3.09 ➟ 5.. 2.......12 lumini: de avarie ....................................07 L lamelã ºtergãtor geam . 3.......................5..................... 1... 4.28 privire de ansamblu rapidã ................13 ➟ 2. 1.....................................15 ➟ 5...74 ..........6............. 4...2...4..04 ...... 3.....25 presiune pneuri ............78 ........... 1....04 ➟ 3.................... 4.....29 instalaþie radio ....5..........78 ...............................05 .......04 portbagaj ...37 indicatoare : de direcþie ............................76 ...................24 .11 J jojã ulei motor .......... 3............................................................... 1............................71 mediu ....... 1.5.............02 prizã accesorii .....................09 ............................71 inele de prindere (poziþie) .25 Î încãlzire ..48 ➟ 1...09 ➟ 1.....5...1.......

....1........08 V ventilare ...18 ...................................42 spãlare ..... 1...............06 ..32 ➟ 1..................2..........1......12 ................16 volan (reglare) ........... 4... 6......................82 lichid de frânã ....18 .............................. 6.............16 sistem antipatinare: A..................................................1.......................32 scrumierã .......75 ...............4.. 4....13 spãlãtoare geam ........34 trapã de aerisire ..........................................................................15 ... 1.......15 scaune cu încãlzire ......... 3... 3................ 5.......... 2...05 roatã de rezervã ...16 regulator .... 5.............18 ...........................20 ..... 1........................24 .. 1.....19 reglare temperaturã .........2.....................5.....28 remorcare (depanare) ..28 ..........71 .........19 sistem de control al presiunii pneurilor ..........................10 lichid de rãcire ............................... 2........................13 strat de vopsea (referinþã) ......... 2.... 1...........................................4.................29 rezervor: de carburant (capacitate) .......... 5. 3......02 ➟ 3................27 ............................................ 1. 4..................08 sfaturi practice .3...................................... 1.....17 .............................12 .6...80 reglare poziþie de conducere .......... 5....13 ➟ 2.....................02 roþi (siguranþã) ......21 reglare scaune faþã cu comandã manualã ................................04 ➟ 3.26 S sarcinã remorcabilã .............................................. 4. 1. 4......................21 T tablou de bord .. 2...09 ➟ 2.08 schimbare roatã ................................................... 4............. 5......28 remorcare (tractare rulotã) .78 semnalizatoare ........17 ..................................................5...........5................... 5......11 spoturi luminoase .R..2......................02 rodaj ...................20 scaune faþã (reglaje) ................................S...2.........18 ➟ 1.........................................11 ridicare vehicul (schimbare roatã) .......21 sistem antidemaraj .... 5...........1............... 2..3....... 1.3........ 1.................5....05 schimbare vitezã ...... 1... 5........25 regulator vitezã ....06 .......................................18 tractare rulotã .......23 scaune spate (funcþionalitate) ...................3.............. 1........ 3............................................. 1......................42 .81 ºtergãtor geam (lamele) ....... 2........24 strat de vopsea (întreþinere) ..........5.........32 ➟ 1........... 2.........80 ➟ 1....................................... 1..... 3.......................................30 schimb de ulei motor ........26 ➟ 2...25 reglare faruri ..........INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ........... 1. 5. 2.23 U ulei de motor .........14 servodirecþie .....29 ➟ 2............................. 1.....71 temperaturã exterioarã ....... 3..limitator de vitezã ... 3..........................................79 ➟ 1...................................................................................................... 2.75 ➟ 1................22 ................16 sistem de fixare copii ...48 ➟ 1..06 .................................09 spãlãtor geam .......... 5...............6.............72 tetierã .......07 ................1.....19 sistem ABS .................06 ➟ 5.............................................. 2..........20 .........02 .........................................................................11 siguranþã copii ....................13 transportul obiectelor în portbagaj ... 1.....................82 ................... 6........................ 4...................02 ª ºtergãtor geam .....29 semnalizare lumini ...13 semnalizatoare laterale ............22 siguranþe ..........4.......................... .23 ➟ 2..................08 S sistem antiblocare roþi: ABS ...............................10 .........

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .