RENAULT a ales ELF

Motoare toate tipurile

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severe Toate tipurile de conducere ELF EVOLUTION SXR 5W-40 Performanþe optime Toate tipurile de conducere

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Motoare pe benzinã ºi GPL toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport Motoare toate tipurile cu excepþia 2.0T Renault Sport

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtor Toate tipurile de conducere ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

ACEA A5 / B5

ACEA A3 / B3 ACEA B3 / B4

Cutie de viteze mecanicã cu 5 sau 6 viteze Cutie de viteze automatã

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF. Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT
Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit: • sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat. • sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere. • sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist. Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care le veþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor: Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii documentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele, prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului. În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.
Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

0.01

Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05 • Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42 • Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71 • Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04 • Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32 Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16 Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17 Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19 Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22 Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28 • Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16 • Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare, anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

0.02

............................................................ Caracteristici tehnice Index alfabetic ... ...................................................................................................................................................... .S U M A R Capitole ...................................... Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Conducerea vehiculului 1 2 3 4 5 6 7 ..................................................................................... ......................................... 0...........03 .......................................................................................... Confortul dumneavoastrã Întreþinerea vehiculului Sfaturi practice .........................................

5 J 17 6.5 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.0 2.2 2.0 2.4 16V 1.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6.3 2.2 2.5 J 16 6.3 2.2 6.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 2.0 2.1.1.2 2.2 bari.0 2.0 2.6 16V .5 J 17 2.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.0 2.4 2. 0.4 2. în funcþie de versiuni. Pentru aflarea greutãþilor.4 2.5 dCi 2.0 2. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.2 2. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.0 2.5 J 15 6.0 2.0 16V .4 2.2 2.5 J 16 6.5 J 16 6.3 2.0 2.04 . Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0.5 J 15 6.5 J 15 6.5 2. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.

5 J 17 6.5 J 17 32 29 32 29 32 6.5 J 17 Dimensiuni jante Utilizare în afara autostrãzii • Faþã • Spate Utilizare pe autostradã (1) • Faþã • Spate Roata de rezervã 32 29 33 29 33 32 29 35 29 35 32 29 35 29 35 33 29 36 29 36 Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilor Consultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi.5 J 16 6.9 dCi 195/65 R15 T 195/65 R15 T 205/50 R17 V 195/65 R15 H 205/50 R17 V 195/55 R16 V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 205/50 R17 V 205/55 R16 V 6. 0. condiþiile de montare a lanþurilor pe vehicul.05 .1.6 16V .5 J 15 6.1.5 J 15 6.4 16V 1.0 16V . în funcþie de versiuni.PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece) Versiuni Dimensiuni pneuri 1.5 J 16 6.5 dCi 2. (1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã. Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi. Pentru aflarea greutãþilor. consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.5 J 15 6.5 J 16 6.

0.06 .

............28 la centurile spate .......................................................................................... 1....................21 ➟ 1.....15 ................................. 1...... 1............................................................................47 Tablou de bord .....................................................................................................................................................Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã Cartela RENAULT: informaþii generale............................24 Dispozitive de fixare complementare ............................... 1........ 1........................................................................1...................71 Volan ...................... 1............ super închidere centralizatã ............................................................. 1..............................44 ➟ 1................................... 1......................30 Pentru siguranþa copiilor .......1. 1.........................74 Avertizoare sonore ºi luminoase ...................................................................16 Tetiere .................................................................... 1..................13 Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii .........25 ➟ 1.................08 Portiere .......................................72 Oglinzi retrovizoare ................................................................................................ 1........................................75 Iluminare ºi semnalizãri exterioare ........................ 1............. 1........80 ... 1..............29 laterale .............................................. 1...................................... 1......................................................................43 Poziþie de conducere ......................................73 .................................................................................................1....................................... 1.........................................................................17 ➟ 1............................................................................................................................................01 .................. 1...................................................60 ➟ 1.79 ªtergãtor/Spãlãtor parbriz ...........................................................................31 la centurile faþã ...... 1..78 Reglare faruri ............... 1.................................14 Sistem antidemaraj .................................................82 Rezervor carburant (alimentare cu carburant) ................................................09 ➟ 1.............. utilizare..............................42 Orã ºi temperaturã exterioarã ....71 Calculator de bord ...................83 ......76 ➟ 1........32 ➟ 1.......Scaune ..................25 ➟ 1.............................48 ➟ 1.............................................................................................02 ➟ 1.............................................................................................84 1.........................1....................... 1.................................................20 Centuri de siguranþã ..................................................................................................................... 1...........

portbagajului ºi a trapei rezervorului de carburant (consultaþi paginile urmãtoare). cum este cazul când vã aºezaþi pe cartela plasatã în buzunarul de la spate al hainelor. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).Blocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului.. 1 2 3 4 Cartela RENAULT 1 . sau chiar deterioratã accidental.Deblocarea tuturor portierelor ºi a portbagajului.blocarea/deblocarea portierelor.. consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2.02 .CARTELE RENAULT: informaþii generale 24088 Cartela RENAULT permite: . braþ. 3 . Utilizarea cartelei RENAULT Aceasta variazã în funcþie de mediu: atenþie la manevrarea cartelei RENAULT deoarece se poate produce blocarea sau deblocarea vehiculului prin apãsarea accidentalã pe butoane. 2 .Cheie de rezervã integratã. Sfat Nu plasaþi cartela RENAULT într-un loc în care poate fi deformatã. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice.pornirea motorului. Autonomie Cartela RENAULT este alimentatã de o baterie care trebuie înlocuitã atunci când mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. mâini.Blocarea/Deblocarea portbagajului.). . 4 . Risc de rãnire gravã. ca de exemplu acþionarea geamurilor. consultaþi paragrafele „acþionare geamuri în mod automat“ ºi „trapa de aerisire“ din capitolul 3 (în funcþie de vehicul). . 1.închiderea automatã a geamurilor acþionate electric ºi a trapei de aerisire.

Puteþi utiliza maxim patru cartele pentru un vehicul RENAULT. bateria vehiculului este descãrcatã. Pentru utilizarea cheii de rezervã. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a putea porni.CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare) 24089 5 4 Cheie de rezervã integratã 4 sau independentã 5 (în funcþie de vehicul) Aceasta este utilizatã în caz excepþional. Defecþiunea cartelei RENAULT. durata de viaþã a acesteia este în medie de doi ani. În cazul înlocuirii cartelei RENAULT. consultaþi paragraful „blocare/deblocare portiere“. pentru configurarea sistemului. la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. pentru blocarea sau deblocarea portierei stânga faþã atunci când cartela RENAULT nu funcþioneazã deoarece: .vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.03 .bateria cartelei RENAULT este uzatã. va trebui sã aduceþi vehiculul ºi toate cartelele RENAULT alocate. . 1.. Înlocuire. Asiguraþi-vã cã bateria este în stare bunã. . adresaþi-vã doar Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela. Dupã ce aþi intrat în vehicul cu ajutorul cheii de rezervã. necesar cartelã RENAULT suplimentarã În cazul pierderii sau solicitãrii unei cartele RENAULT suplimentare.. Consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterii“ din capitolul 5.

Blocarea portbagajului este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate.douã apãsãri succesive pe butonul 1 permit deblocarea celorlalte portiere. 1.dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise. portierele ºi portbagajul se închid ºi se deschid rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc. Particularitãþi (pentru anumite þãri): .04 .CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare 24088 Blocare portiere Apãsaþi butonul de blocare 2.o apãsare pe butonul 1 permite numai deblocarea portierei ºoferului. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. . Deblocare/blocare numai pentru portbagaj Apãsaþi butonul 3 pentru a debloca sau pentru a bloca portbagajul. 1 2 3 Deblocare portiere Apãsaþi butonul de deblocare 1. Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale dacã portierele vehiculului sunt blocate. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale: . Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale.

trapei rezervorului de carburant este posibilã dacã o cartelã se aflã în zona de acces 1. Deblocarea portierelor ºi a portbagajului Apropiaþi-vã de vehicul având cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. vehiculul se deblocheazã (dacã vehiculul nu a fost deblocat de cel puþin trei zile. portbagajului. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru.deblocarea/blocarea portierelor.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare 2 3 1 Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Permite în plus funcþiile cartelei RENAULT cu telecomandã. trageþi de douã ori de mânerul portierei). 1.05 . Când introduceþi mâna sub mânerul 2 al unei portiere sau dacã apãsaþi pe butonul portbagajului 3. .ºi pornirea motorului dacã o cartelã se aflã în habitaclu (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2). Deblocarea este semnalatã printr-o clipire a luminilor de avarie ºi a semnalizatoarelor laterale. fãrã manevrare (în modul fãrã mâini): .

. 1. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). apãsaþi butonul 4 plasat pe unul din mânerele 2 sau butonul 5 al capacului portbagajului. Notã: prezenþa unei cartele RENAULT în zona de acces a vehiculului este obligatorie pentru a permite blocarea cu ajutorul butoanelor. Dupã acest interval este activat din nou modul fãrã mâini iar acþionarea mânerului cauzeazã deblocarea portierelor. portierele ºi portbagajul se blocheazã/deblocheazã rapid iar luminile de avarie ºi semnalizatoarele laterale nu mai clipesc.CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare) Dacã doriþi sã verificaþi închiderea.06 . braþ. 2 4 5 Blocarea portierelor ºi portbagajului Cu cartela RENAULT asupra dumneavoastrã. mâini. Blocarea este semnalatã prin douã clipiri ale luminilor de avarie ºi ale semnalizatoarelor laterale. sau dacã o cartelã RENAULT se aflã în cititor. dupã blocarea cu ajutorul cartelei RENAULT sau al butoanelor situate pe mânere.).. Risc de rãnire gravã. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionarea geamurilor) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. când portierele ºi portbagajul sunt închise. aveþi la dispoziþie aproximativ trei secunde pentru a acþiona mânerul portierelor fãrã ca acestea sã fie deblocate. Dacã o portierã sau portbagajul nu sunt închise corect sau au rãmas deschise.

Nu utilizaþi niciodatã super închiderea centralizatã a portierelor dacã rãmâne cineva în vehicul! 1.sau efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul mânerului exterior al portierelor sau al simbolului de pe portbagaj. Apãsaþi partea superioarã a comutatorului pentru a debloca portierele. Vehicul echipat cu acþionare manualã a geamurilor la portierele spate Înainte de a ieºi din vehicul. 1 2 Super închiderea centralizatã a portierelor ºi a portbagajului (pentru anumite þãri) Aceasta permite blocarea portierelor ºi a portbagajului împiedicând deschiderea portierelor cu ajutorul mânerelor interioare (cazul spargerii geamului dupã care se încearcã deschiderea portierelor din interior). În toate cazurile Blocarea este semnalatã prin cinci clipiri ale luminilor de avarie: Notã: activarea acestei funcþii este posibilã prin douã apãsãri consecutive pe butoanele mânerelor portierelor plasate de aceeaºi parte (exemplu: stânga faþã/stânga spate sau dreapta faþã/dreapta spate). .SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ 24088 Pentru activarea super închiderii centralizate Vehicul echipat cu acþionare electricã a geamurilor la portierele spate .07 . apãsaþi partea inferioarã a comutatorului 2 (martorul luminos integrat se aprinde).efectuaþi douã apãsãri consecutive pe butonul 1.

08 . Pãstraþi asupra dumneavoastrã douã cartele. Cartela RENAULT introdusã în cititorul de cartelã trece în utilizare limitatã. demaraþi vehiculul cu cartela RENAULT în mod nerestricþionat. Are loc o blocare a vehiculului apoi o deblocare a portierei ºoferului.. depanator. Introduceþi o cartelã în cititorul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultan pe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a doua cartele. 1. Cartela RENAULT cu utilizare limitatã nu permite decât deblocarea portierei ºoferului ºi demarajul vehiculului (compartimentul de depozitare în partea pasagerului ºi portbagajul rãmân blocate). Nu este posibilã decât limitarea unei singure cartele RENAULT la un moment dat. În timpul utilizãrii unei cartele RENAULT cu utilizare limitatã. Pentru anularea utilizãrii limitate. Comanda de blocare/deblocare din interior 4 este dezactivatã în timpul utilizãrii vehiculului cu ajutorul cartelei RENAULT cu utilizare limitatã. a doua cartelã pãstreazã toate funcþiile.CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT 24088 1 2 3 4 Cartela RENAULT cu utilizare limitatã (în funcþie de vehicul) În anumite situaþii (vehicul încredinþat unei terþe persoane: persoanã responsabilã cu parcarea.) veþi dori limitarea funcþionãrii cartelei RENAULT..

) continuã sã funcþioneze. climatizare. apucaþi mânerul portierei 1 ºi trageþi spre dumneavoastrã pânã la deschiderea portierei.. mesajul „scoateþi cartela“ apare pe tabloul de bord însoþit de un bip. unul din mesajele „portbagaj deschis“ sau „portierã deschisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmas deschis) va apãrea pe tabloul de bord însoþit de un martor luminos.09 . 1. se declanºeazã o alarmã sonorã pentru a vã avertiza cã luminile au rãmas aprinse în timp ce contactul motorului este întrerupt. în cazul în care cartela a rãmas în cititor. Particularitate Dupã oprirea motorului. Deschiderea din interior Acþionaþi mânerul 2. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE Alarma pentru uitarea cartelei în cititor La deschiderea portierei ºoferului. Acestea se vor opri dupã deschiderea portierei ºoferului.. Alarmã pentru portiere sau portbagaj rãmase deschise Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise ºi apoi închise greºit. luminile ºi accesoriile în funcþiune (radio. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse La deschiderea unei portiere. 1 2 Deschiderea din exterior Dupã deblocarea portierelor sau dacã aveþi cartela RENAULT în mod de utilizare fãrã mâini asupra dumneavoastrã.

În caz de defecþiune. sunteþi avertizat de un bip iar martorul luminos integrat nu se aprinde. Blocarea portierelor este confirmatã de aprinderea martorului luminos integrat în comutator.10 . fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. apãsaþi comutatorul 4 ºi verificaþi.DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare) 3 Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 3 în dreptul desenului. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Alte cazuri Pentru a face imposibilã deschiderea portierelor spate din interior. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). din interior. În caz de imobilizare. 1.. braþe. mâini. dacã portierele sunt bine închise. 4 Siguranþã copii Vehicule echipate cu comutator 3 cu martor luminos integrat Apãsaþi pe comutatorul 3 pentru a bloca deschiderea portierelor spate ºi funcþionarea acþionãrii geamurilor spate..).

utilizarea comenzii de blocare/deblocare a portierelor din interior (consultaþi paragraful „comanda de blocare/deblocare din interior“ din capitolul 1).vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.11 .sunt folosite echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil..utilizarea cheii de rezervã (integratã în cartelã sau.bateria cartelei RENAULT este uzatã. În anumite cazuri cartela RENAULT poate sã nu funcþioneze: . bateria vehiculului este descãrcatã. în funcþie de vehicul. . A 1 2 Utilizarea cheii de rezervã integrate 2 Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfului metalic al cheii de rezervã) la nivelul crestãturii 1. Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE Blocarea/deblocarea portierelor din exterior Aceasta se face cu ajutorul cartelei RENAULT: consultaþi paragrafele „cartele RENAULT“ din capitolul 1.. . . În aceste cazuri este posibilã: . 1. independentã) pentru portiera stânga faþã. ...).blocarea manualã a fiecãrei portiere.

1. Blocarea manualã a portierelor Când portiera este deschisã.12 . Deschiderea nu se va mai putea face decât din interiorul vehiculului. Din acest moment portiera rãmâne blocatã din exterior. înfiletaþi ºurubul 4 (cu ajutorul unui instrument de tipul unei ºurubelniþe plate) ºi închideþi portiera.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) 4 3 Utilizarea cheii de rezervã independente 3 (în funcþie de vehicul) Introduceþi cheia 3 în încuietoarea portierei stânga ºi blocaþi sau deblocaþi portiera.

Dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. portierele ºi portbagajul sunt deblocate. celelalte portiere ºi portbagajul vor fi blocate.martor luminos aprins. martorul luminos integrat în comutator vã indicã starea blocãrii portierelor ºi portbagajului: .martor luminos stins. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5 pentru blocarea celorlalte portiere sau a portbagajului. portbagajul ºi trapa rezervorului de carburant. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru. Martorul luminos rãmâne aprins timp de un minut dupã blocarea portierelor. are loc o blocare/deblocare rapidã a acestora. Martor luminos al stãrii portierelor ºi portbagajului Cu contactul pus. Deblocarea de la exteriorul vehiculului nu va fi posibilã decât cu ajutorul cartelei RENAULT. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. apãsaþi mai mult de cinci secunde pe comutatorul 5. apoi se stinge. 5 Comanda de blocare/deblocare din interior Comutatorul 5 comandã simultan portierele. portierele ºi portbagajul sunt blocate. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã. . Dacã sunt transportate obiecte cu una din portiere sau portbagajul deschise: cu motorul oprit.BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare) Blocarea portierelor sau a portbagajului fãrã cartela RENAULT Când motorul este oprit iar o portierã faþã este deschisã. 1. La închiderea portierei.13 .

prin deschiderea unei portiere faþã. sistemul blocheazã în mod automat portierele ºi portbagajul. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi un bip. trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã.14 . apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor. dacã toate portierele ºi portbagajul sunt bine închise. indicatorul integrat în butonul 1 nu se aprinde la blocarea portierelor sau a portbagajului. Dacã decideþi sã rulaþi cu portierele blocate. Dacã sunt bine închise.la oprire. Notã: dacã se deschide una dintre portiere. apãsaþi pe butonul 1 de blocare electricã a portierelor..prin apãsarea butonului 1 de deblocare a portierelor. Anomalie de funcþionare La constatarea unei anomalii de funcþionare (nu are loc blocarea în mod automat. Pentru dezactivare Cu contactul pus. în primul rând. când vehiculul va atinge viteza de aproximativ 10 km/h. timp de aproximativ 5 secunde pânã auziþi douã bipuri.. aceasta se va bloca din nou. la atingerea vitezei de aproximativ 10 km/h. . Deblocarea se efectueazã: .) verificaþi. 1. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Pentru activare Cu contactul pus.BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRII În primul rând. 1 Principiu de funcþionare La demarajul vehiculului. trebuie sã decideþi dacã doriþi într-adevãr sã activaþi aceastã funcþie. în mod automat.

Dacã nu este recunoscut codul. iar vehiculul este protejat. 1.SISTEM ANTIDEMARAJ Împiedicã demarajul vehiculului de cãtre persoane care nu deþin cartela RENAULT a vehiculului. cititorul de cartelã lumineazã intermitent. iar vehiculul nu poate demara. Martori luminoºi Martor luminos pentru protecþia vehiculului Dupã întreruperea contactului motor. martorul luminos 1 lumineazã continuu câteva secunde. Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi electronice.) poate fi periculoasã. Vehiculul este protejat automat câteva secunde dupã oprirea motorului. etc. cablaje. apoi se stinge (consultaþi paragraful „demaraj motor“ din capitolul 2). Aceasta trebuie efectuatã numai de personalul calificat RENAULT. 1 1 Principiu de funcþionare La demarajul motorului.15 . martorul luminos 1 lumineazã intermitent.

SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare) 1 2 Martor luminos de anomalie de funcþionare Dacã dupã o încercare de demaraj martorul luminos continuã sã lumineze intermitent sau rãmâne aprins în permanenþã.16 . dacã este posibil. În caz de perturbãri ºi/sau nerecunoaºtere a cartelei RENAULT. În cazul defectãrii cartelei RENAULT (cititorul de cartelã clipeºte rapid). aceasta indicã o anomalie de funcþionare a sistemului. În acest caz. singurul autorizat sã depaneze sistemul antidemaraj. apelaþi imediat la un Reprezentat RENAULT. introduceþi-o în cititorul de cartelã 2. utilizaþi. 1. cea de-a doua cartelã RENAULT (livratã împreunã cu vehiculul).

Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele tetierei în manºoane cu crestãturile spre înainte. 1.17 .TETIERÃ FAÞÃ A 3 1 2 Tetierã cu panã de fixare 1 : Pentru a ridica tetiera Culisaþi tetiera în sus pânã la înãlþimea doritã. partea superioarã a tetierei trebuie sã fie cât mai aproape de creºtetul capului. Pentru a regla înclinarea În funcþie de vehicul. aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã: distanþa dintre capul dumneavoastrã ºi tetierã trebuie sã fie cât mai micã. Tetiera este un element de protecþie. Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a coborî tetiera Împingeþi manual pana de fixare 1 spre înainte coborând în acelaºi timp tetiera pânã la înãlþimea doritã. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetiera pânã când este eliberatã. îndepãrtaþi sau apropiaþi partea A pânã ce obþineþi confortul dorit.

aveþi grijã sã fie montatã ºi sã se afle în poziþie corectã.18 . apoi scoateþi tetiera.TETIERÃ SPATE 1 Poziþia de utilizare Ridicaþi tetiera la maxim ºi apoi coborâþi-o pânã se blocheazã. Pentru a remonta tetiera Introduceþi tijele în manºoane. apãsaþi pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera. Poziþia de fixare Apãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera complet. Tetiera este un element de protecþie. Poziþia complet coborâtã a tetierei este o poziþie de fixare: aceasta nu trebuie folositã dacã este aºezat un pasager. Pentru a scoate tetiera Apãsaþi pe pana de fixare 1. 1.

Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului ºoferului: Acþionaþi maneta 2 de câte ori este necesar: . Pentru a nu reduce eficienþa centurilor de siguranþã.19 . eliberaþi maneta ºi asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. acesta riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea acestora. 1. Pentru a regla confortul scaunului ºoferului la nivel lombar: Manevraþi butonul rotativ 4.în jos pentru a coborî perna scaunului. În poziþia aleasã. Pentru a înclina spãtarul Ridicaþi maneta dinspre consola centralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã când obþineþi poziþia doritã. efectuaþi aceste reglaje în timpul staþionãrii vehiculului. .SCAUNE FAÞÃ 1 4 2 3 Pentru avansare sau retragere Ridicaþi maneta 3 dinspre portierã pentru deblocare. Pe podea (partea din faþa conducãtorului) nu trebuie sã se gãseascã nici un obiect: în cazul unei frânãri bruºte. vã recomandãm sã plasaþi centura pe umãrul dumneavoastrã. Din motive de siguranþã.în sus pentru a ridica perna scaunului. Verificaþi dacã spãtarul scaunelor este bine blocat.

Pentru a readuce scaunul în poziþia iniþialã (poziþie memoratã). 1. culisaþi scaunul înapoi pânã când se blocheazã Scaune cu încãlzire Cu contactul pus. Pe tabloul de bord apare un mesaj sau se aprinde un martor luminos integrat în comutator. în partea ºoferului.SCAUNE FAÞÃ (continuare) 5 6 Accesul la scaune (versiuni cu trei uºi) Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunul înainte. acþionaþi comutatorul 6 al scaunului respectiv.20 .

• Reglaþi poziþia volanului. • Reglaþi înãlþimea pernei scaunului. Centurile de siguranþã incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz de accident. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât braþele sã rãmânã uºor îndoite. Scaunul dumneavoastrã trebuie dat în spate pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a pedalei de ambreiaj. Centura de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin.. efectuaþi urmãtoarele: . obiectele intercalate etc.). Acest lucru este esenþial pentru poziþionarea corectã a spatelui. 1. înãlþimea pãrþii superioare a tetierei trebuie sã fie la nivelul creºtetului capului. • Reglaþi culisarea scaunului în funcþie de pedale.21 . dar fãrã a presa asupra acestuia. În plus.. . În acest caz. asiguraþi-vã cã centura de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar. ªi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. 1 2 Reglarea centurilor de siguranþã Menþineþi corpul lipit de spãtarul scaunului. De aceea. Pentru siguranþã maximã. evitaþi hainele prea groase. Înainte de a demara.CENTURI DE SIGURANÞÃ Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã.apoi ajustaþi centura de siguranþã pentru a dispune de cea mai bunã protecþie. bluzon. trebuie sã respectaþi legislaþia þãrii în care vã deplasaþi. vã sfãtuim sã purtaþi centura de siguranþã în toate deplasãrile efectuate. • Reglaþi poziþia tetierei.mai întâi reglaþi-vã poziþia de conducere. Reglarea poziþiei de conducere • Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce v-aþi dezbrãcat de palton. Acest reglaj permite optimizarea câmpului vizual în timpul conducerii. Centura de trunchi 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului. Centura trebuie purtatã cât mai aproape de corp.

acþionaþi comanda 3 în sus.pentru a coborî centura. 3 1 4 6 5 6 Deblocare Apãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6.trageþi lent. Dacã se produce un blocaj al centurii înainte de cuplare. acþionaþi comanda 3 ºi apãsaþi simultan centura în jos. Reglarea în înãlþime a centurii de siguranþã Utilizaþi butonul 3 pentru a selecta înãlþimea de reglare a centurii astfel încât centura de umãr 1 sã treacã aºa cum a fost descris mai sus: . 1.pentru a ridica centura. Blocare Derulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºi asiguraþi intrarea cataramei 4 în închizãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgând de catarama 4).dacã problema persistã. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. Þineþi catarama pentru a uºura aceastã operaþie. . efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi derulaþi din nou. .CENTURI DE SIGURANÞà (continuare) Blocare (continuare) Dacã centura este complet blocatã: . Dupã ce aþi efectuat reglajul.lãsaþi apoi centura sã se retragã singurã.derulaþi din nou.22 . . centura este rulatã de dispozitivul de înfãºurare. . dar cu putere centura aproximativ 3 cm. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

1. Fixaþi catarama culisantã 2 în închizãtorul roºu 3 corespunzãtor. 2 3 Centurã centralã spate Derulaþi centura încet din lãcaºul sãu 1.CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE Centurã lateralã spate ºi centralã 1 Blocarea.23 . deblocarea ºi reglarea se efectueazã în acelaºi mod ca în cazul centurii faþã.

24 . înlocuiþi centura dacã aceasta s-a deteriorat. • Nu rãsuciþi centura. În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil). dacã este necesar. refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii. • Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe. • Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect. • Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor. De asemenea. 1. • În cazul unui accident grav.CENTURI DE SIGURANÞÃ Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului. • În momentul reaºezãrii banchetei spate. consultaþi Reprezentantul RENAULT. • Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. deoarece o centurã de siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident. • În timpul deplasãrii. • Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumneavoastrã. cârlige de rufe etc. înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment.).

pistonul 2 pentru scaunul faþã (pentru versiunea cu cinci uºi). fixând ocupantul pe scaunul sãu ºi sporind astfel eficienþa acesteia. .airbag-ul faþã de „volum mare“. adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz.25 . 2 1 Pretensionatoare Cu contactul pus. este strict interzisã. chiar identic. sau . Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. la un impact important de tip frontal ºi în funcþie de violenþa impactului. sistemul poate declanºa: . ■ limitatori de sarcinã pentru torace. În funcþie de nivelul forþei de impact. • În momentul casãrii vehiculului.airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. unitãþi electronice. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul. ■ pretensionatoare ale centurii ventrale (pentru versiunea cu cinci uºi). . Pretensionatoarele servesc la strângerea centurii pe corp. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.pretensionatorul buclei (se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã). airbaguri.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ Acestea includ: ■ pretensionatoare de buclã. • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. . ■ airbag-uri frontale ºofer ºi pasager.blocarea centurii de siguranþã. • În urma unui accident. sistemul poate declanºa: . care foloseºte o aparaturã adecvatã. ■ airbag-uri antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi).pretensionatorul centurii ventrale sau airbag-ul antialunecare pentru a fixa ocupantul pe scaunul sãu. 1. .pistonul 1 care retracteazã instantaneu centura. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. airbag-ul frontal de „volum mic“ ºi limitatorii de sarcinã.

Fiecare sistem Airbag este alcãtuit din: . acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. Sistemul airbag funcþioneazã dupã un principiu pirotehnic. Prezenþa acestui echipament este semnalatã printr-un marcaj „Airbag“ pe volan ºi pe planºa de bord (zona airbag-ului A) ºi printr-un simbol pe partea inferioarã a parbrizului. . Deschiderea airbag-ului. poate provoca rãni minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. A Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire.un airbag ºi generatorul sãu de gaz montate pe volan pentru ºofer ºi pe planºa de bord pentru pasager.o unitate electronicã inteligentã care cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã aprinderea electricã a generatorului de gaz. ceea ce explicã faptul cã la deschidere produce cãldurã. care trebuie sã fie instantanee. 1.un senzor frontal avansat completeazã acest dispozitiv.26 . . . emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de incendiu) ºi genereazã un zgomot de detonaþie.un indicator de control unic aflat pe tabloul de bord. Airbag ºofer ºi pasager Acesta echipeazã locurile din faþã în partea ºoferului ºi a pasagerului.

airbag-urile se umflã rapid. permiþând astfel amortizarea impactului capului ºi al toracelui ºoferului cu volanul ºi al pasagerului cu planºa de bord. 1. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde. În cazul unui impact violent de tip frontal. .airbag „volum mic“. Orice întârziere în acest demers poate însemna o pierdere în eficacitatea protecþiei. reprezintã primul grad de deschidere.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) 1 Funcþionare Sistemul nu este operaþional decât dupã punerea contactului. Particularitate frontal a airbag-ului Anomalii de funcþionare Martorul luminos 1 de pe tabloul de bord se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã câteva secunde.airbag „volum mare“. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului. În funcþie de violenþa impactului. acesta dispune de douã volume de deschidere ºi integreazã un sistem intern de ventilare pentru a evita arsurile cauzate de gazele de eºapament: .27 . dupã impact. airbag-urile se dezumflã imediat pentru a nu îngreuna pãrãsirea vehiculului. cusãturile airbag-ului se desfac pentru a elibera un volum mai mare al sacului (în cazul impacturilor foarte violente). acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

• Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun.. Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte ale sacului. • Orice acoperire a butucului volanului este interzisã. cap.) pe sacul gonflabil. 1. • Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal.. • Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglarea poziþiei de conducere“ din capitolul 1).28 . mâini. baston. deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. pentru a asigura protecþia pasagerului în caz de impact.) pe planºa de bord în zona Airbag-ului. suport pentru telefon. SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE.. • Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT). embleme. pachete.). embleme. Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului • Nu modificaþi volanul.. DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE.) departe de planºa de bord.. nici sacul gonflabil.. În general.) Avertisment referitor la airbag-ul antialunecare Deschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului. Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului • Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capitolul 1. • Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil.. ceas. PE SCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare) Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea gravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. ceas. umbrelã.. suport pentru telefon. • Nu fixaþi obiecte (ace. menþineþi toate pãrþile corpului (genunchi.

adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului de gaz. este strict interzisã. numai personalul calificat din reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra pretensionatoarelor ºi airbag-urilor. Pretensionatoare pentru centurile de siguranþã spate Sistemul este operaþional numai dupã comutarea contactului vehiculului. • Orice intervenþie asupra întregului sistem (pretensionatoare. cablaje) sau reutilizarea la un alt vehicul.pretensionatorul se declanºeazã pentru a rectifica jocul centurii de siguranþã. Aceste sisteme sunt prevãzute sã funcþioneze separat sau împreunã în cazul unui impact frontal. • Pentru a preveni declanºarea accidentalã ce poate cauza defecþiuni. chiar identic. ■ limitator de sarcinã. Limitator de sarcinã De la un anumit nivel al forþei de impact. acestea sunt: ■ pretensionatoare de centuri integrate în dispozitivele de înfãºurare. airbaguri. Avertisment privind durata de viaþã a airbagurilor ºi pretensionatoarelor Sistemul pirotehnic al airbag-urilor ºi pretensionatoarelor are o duratã de viaþã limitatã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã pentru a afla frecvenþa de înlocuire. În cazul unui impact important de tip frontal. care foloseºte o aparaturã adecvatã. strângând-o de corp ºi sporindu-i astfel eficienþa.DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATE În funcþie de vehicul.29 . . 1. sunt posibile douã cazuri: . • Controlul caracteristicilor electrice ale aprinderii trebuie efectuat numai de cãtre personal specializat în acest sens. un dispozitiv retracteazã centura. • În urma unui accident. unitãþi electronice. În funcþie de nivelul forþei de impact. a pretensionatoarelor ºi airbag-urilor.numai centura asigurã protecþia. verificaþi ansamblul dispozitivelor de fixare. acest mecanism se declanºeazã pentru a limita forþa de acþiune a centurii asupra corpului la un nivel suportabil. • În momentul casãrii vehiculului.

) în habitaclu. obiect sau chiar un animal între spãtar. Un marcaj de pe parbriz vã aminteºte de prezenþa dispozitivelor de fixare complementare (airbag-uri. Utilizarea altor tipuri de huse (sau huse proiectate pentru alte vehicule) poate împiedica buna funcþionare a acestor airbaguri ºi poate pune în pericol siguranþa dumneavoastrã. Este interzisã introducerea de obiecte în fantele de pe spãtarele faþã (în partea portierei) cât ºi în spaþiul între spãtarul banchetei spate ºi finisajele ce corespund zonei de deschidere a airbag-ului. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a afla dacã astfel de huse existã la magazinele de accesorii RENAULT. pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. Acest lucru ar putea afecta buna funcþionare a airbag-ului. pentru anumite þãri. 1. locurile spate laterale ºi care se deschide pe laterala scaunului (dinspre portierã). portierã ºi finisajele interioare.. sau poate provoca rãniri grave în momentul deschiderii. Airbag-uri tip perdea Este un airbag ce echipeazã fiecare lateralã superioarã a vehiculului ºi care se deschide pe lungimea geamurilor laterale faþã ºi spate pentru a proteja pasagerii în caz de impact lateral violent. • Nu plasaþi un accesoriu. pretensionatoare.30 .DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALE Airbag-uri laterale Este un airbag ce echipeazã fiecare scaun faþã ºi. • Orice demontare sau modificare a scaunului ºi a finisajelor interioare poate fi efectuatã numai de personalul autorizat din Reþeaua RENAULT.. Avertisment referitor la airbag-ul lateral • Montare huse: pentru scaunele echipate cu airbag sunt necesare huse speciale pentru vehiculul dumneavoastrã.

cablaj. Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douã componente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. 1. care sunt inerente la deschiderea airbag-ului. • În cazul casãrii vehiculului. informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere.) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua RENAULT). totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii. Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã. un furt sau o tentativã de furt.DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTARE Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãnirii grave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent. • Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul. • Ca mãsurã de siguranþã.31 . adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) de gaz. numai personalul calificat din Reþeaua RENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag. • Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã. în caz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident. verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident.. • Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã..

În nici un caz copiii nu trebuie transportaþi pe genunchii pasagerilor.ridicaþi tetiera la maxim.reglaþi spãtarul cât mai vertical posibil. Se recomandã utilizarea unui dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44. (1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare din þara în care vã aflaþi.trageþi înapoi la maxim scaunul pasagerului.32 . Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp. . Consultaþi broºura „Echipamente de siguranþã pentru copii“ disponibilã în reþeaua RENAULT în vederea alegerii scaunului potrivit pentru copilul dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã. Acestea ar putea diferi de indicaþiile prezente. este foarte periculos sã ataºaþi centura la un copil aºezat pe genunchii dumneavoastrã. 1. Altfel spus. tabelele detaliate în paginile urmãtoare vã permit sã cunoaºteþi tipul de scaun pentru copil ce poate fi instalat pentru fiecare din scaunele vehiculului. Aceste dispozitive trebuie sã aibã obligatoriu o etichetã portocalie cu litera E urmatã de un numãr (cel al þãrii unde a fost omologat) ºi de anul omologãrii. Un impact la viteza de 50 km/h este echivalent unei cãderi libere de la 10 metri. Înainte de a instala un scaun pentru copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã) Când scaunul pentru pasager este echipat cu acesta. Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de siguranþã superior celor omologate înainte de aceastã datã.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR Utilizarea unui dispozitiv de fixare pentru sugari ºi copii este reglementatã. În cazul unui impact frontal la 50 km/h. copii mai mici de 10 ani(1) trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitiv omologat ºi adaptat la greutatea ºi înãlþimea copilului. . ªoferul este responsabil de utilizarea corectã a acestor dispozitive.plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã.ridicaþi perna scaunului la maxim. un copil de 30 kg se transformã într-un proiectil de o tonã: este imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi centura. efectuaþi urmãtoarele reglaje: . neasigurarea unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la joacã pe un balcon fãrã balustradã aflat la etajul al treilea! Conform legislaþiei. De asemenea. . În Europa. .

PE ACEST LOC. la fel ca ºi un adult.50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura. (1) Copilul ce depãºeºte 1. VERIFICAÞI DACà AIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞà ESTE DEZACTIVAT. numai scaunele RENAULT sunt omologate.33 . (2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc.I (3) U (3) Loc central spate U U (3) U (3) X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. 1. I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã. ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de vârstã. (3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Scaune Vârstã copil (greutate copil) De la naºtere la 9 luni (greutate sub 13 kg) de la 9 luni la 3 ani (greutate de la 9 la 18 kg) De la 3 la 12 ani (1) (greutate de la 15 kg la 36 kg) Loc faþã pasager (2) (4) U-I U-I X Locuri spate laterale U-I U . RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE. direct pe perna scaunului. verificaþi montarea acestuia. U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil. (4) PERICOL. reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã este necesar.

Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vã ajute la instalarea acestuia. se recomandã pentru utilizare scaunele orientate cu spatele la direcþia de deplasare (figura 1) sau scaunele receptaclu (figura 2) sau scaunele cu ham de protecþie. De aceea.34 . Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã. Categoria 1 (de la 9 la 18 kg) Între 2 ºi 4 ani. 1. într-un scaun prevãzut cu un ham de protecþie (figura 1). Copilul. 1 2 Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg) Pânã la vârsta de doi ani. gâtul copilului este foarte fragil. De aceea. recomandãm utilizarea unor scaune concepute pentru copii. riscã leziuni cervicale în caz de impact frontal. singurele care sunt garantate de RENAULT. cu faþa la direcþia de deplasare. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivesc vehiculului dumneavoastrã. Sunt propuse sisteme de fixare adaptate la toate categoriile. paragraful „sistem de fixare a scaunelor pentru copii Isofix“). bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna bine protejat de centura în trei puncte a vehiculului ºi copilul riscã leziuni abdominale în caz de impact frontal. RENAULT recomandã poziþia cu spatele la direcþia de deplasare. Aceste sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate pe vehiculele RENAULT. utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix (consultaþi capitolul 1. Dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu sistemul de fixare ISOFIX. Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. propuse în cadrul Reþelei RENAULT.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Alegerea corectã Siguranþa copiilor dumneavoastrã depinde ºi de dumneavoastrã. Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã.

marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu creºtetul capului copilului ºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai jos de nivelul ochilor. însã. Normele clasificã dispozitivele de fixare pentru copil în 5 categorii: Categoria 0 : de la 0 la 10 kg Categoria 0+ : de la 0 la 13 kg Categoria 1 : de la 9 la 18 kg Categoria 2 : de la 15 la 25 kg Categoria 3 : de la 22 la 36 kg 1. Mai precis o pernã de ridicare (figura 3) cu ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a obliga centura în trei puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului. tetiera vehiculului va trebui reglatã în funcþie de statura copilului. în contact cu acesta. În cazul utilizãrii unei perne de ridicare neprevãzutã cu spãtar.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Se recomandã o pernã de ridicare cu un spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghidaj pentru centura de siguranþã pentru a poziþiona centura cât mai aproape de gât.35 . Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru a putea sprijini mai bine spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul. 3 Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi categoria 3 (de la 22 la 36 kg) Pentru a pãstra o poziþie corectã a bazinului copilului pânã în 10 ani. utilizaþi de preferinþã scaunele pentru copii care pot fi combinate cu centurile de siguranþã în trei puncte. fãrã a fi.

Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintesc aceste instrucþiuni.36 . 1. cu excepþia cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. Risc de rãniri foarte grave în cazul deschiderii airbag-ului. este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie. Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 5 PERICOL Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare.

pretensionatoare ale buclei centurii) ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi). Cu contactul pus. apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia OFF. 1. este obligatorie dezactivarea dispozitivelor de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã (airbag-uri frontale ºi laterale.37 .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 6 7 Dezactivarea pasager faþã airbag-urilor Pentru dezactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. verificaþi obligatoriu dacã indicatorul 7. Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã puteþi instala un scaun pentru copil. (pentru vehiculele dotate cu acestea) Pentru a putea instala un scaun pentru copil cu spatele la direcþia de rulare pe scaunul pasager faþã. AIRBAG OFF. este aprins pe tabloul de bord.

Dupã ce aþi restabilit contactul. instalarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul faþã este interzisã. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. este stins. AIRBAG OFF. 1. În cazul în care manevrarea se face cu contactul pus.38 . apãsaþi ºi rotiþi siguranþa 6 în poziþia ON. Dispozitivele de fixare complementare centurii de siguranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ul antialunecare (pentru versiunea cu trei uºi) sunt activate.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Activarea airbag-urilor pasager faþã Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil de pe scaunul pasager faþã. Instalarea unui alt pasager nu este recomandatã. Pentru reactivarea airbag-urilor: întrerupeþi contactul. întrerupeþi contactul ºi apoi restabiliþi-l. Activarea sau dezactivarea airbag-ului pasager se va face cu contactul întrerupt. reactivaþi airbag-urile pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de impact. Anomalii de funcþionare În caz de anomalie a sistemului de activare/dezactivare a airbag-urilor pasager faþã. Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei siguranþei. martorii luminoºi ºi se aprind: airbag-ul pasager este dezactivat. verificaþi dacã indicatorul 7.

jucãrii etc. Aceste scaune pot fi instalate de asemenea în alte vehicule cu ajutorul centurii de siguranþã în trei puncte. Sistemul este format din: • douã inele de ancorare situate între perna scaunului ºi spãtar pentru a fixa postamentul scaunului pentru copil. Pentru a cunoaºte locurile care sunt echipate cu acest sistem. • un inel situat sub perna scaunului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu spatele la direcþia de deplasare“. 1. • un inel situat în spatele spãtarului pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil în poziþia „cu faþa la direcþia de deplasare“ (doar pentru locurile spate). Utilizarea acestui dispozitiv pe scaunul pasager faþã este interzisã cu excepþia cazului când airbag-urile pasagerului au fost în prealabil dezactivate. • Asiguraþi-vã cã nimic nu incomodeazã instalarea scaunului la nivelul punctelor de ancorare (exemplu: nisip. aveþi grijã sã blocaþi sistemul de fixare a copilului în scaunul sãu pentru toate deplasãrile. Pentru a vã procura aceste scaune adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. • un scaun special RENAULT pentru copii echipat cu douã siguranþe care se îmbinã pe cele douã inele ºi o centurã pentru a fixa spãtarul scaunului pentru copil. • În orice caz.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii Este un nou procedeu de fixare în cadrul vehiculului a scaunului pentru copil. Consultaþi paragraful „dezactivarea airbag-urilor pasager faþã“ Doar scaunele specifice RENAULT sunt omologate pentru acest vehicul.39 . lavete. consultaþi tabelul „tipuri de scaune pentru copil ce pot fi ataºate la diferite locuri ale vehiculului“ de la începutul paragrafului „pentru siguranþa copiilor“.).

iar spãtarul trebuie sã fie în poziþie ridicatã. adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT.spãtarul scaunului faþã (în locul din spate). • Asiguraþi-vã cã scaunul este bine fixat prin efectuarea unei miºcãri stânga/dreapta ºi înainte/înapoi). • Apãsaþi cu putere pe baza scaunului pentru a aduce arcul scaunului pentru copil în compresie cu spãtarul vehiculului. 1. pe inelele 1 care echipeazã locul.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) Principiu de instalare Isofix cu spatele la direcþia de deplasare Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu spatele la direcþia de deplasare. Isofix cu faþa la direcþia de deplasare (doar la locurile din spate) Atunci când scaunul pentru copil este instalat cu faþa la direcþia de deplasare.planºa de bord (în locul din faþã). citiþi cu atenþie manualul furnizat împreunã cu scaunul. . scaunul faþã nu trebuie dat în spate dincolo de media de reglaj a glisierelor. spãtarul acestuia trebuie sã fie apropiat de sau în contact cu: .40 . Montarea scaunului pentru copil (continuare) • Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu putere scaunul pentru a-l bloca pe inele. Fixarea scaunului Pentru a procura inelele 1 la prima instalare a scaunului. 1 3 Montarea scaunului pentru copil • Pentru montarea ºi utilizarea scaunului. • Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrate împreunã cu scaunul pentru copil sau ca accesoriu).

1. .PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) 4 4 6 5 5 5 7 Scaun Isofix instalat cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasager faþã Scaunul pasager faþã trebuie reglat în aºa mod încât spãtarul scaunului pentru copil sã fie în contact cu planºa de bord.fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 7.întindeþi centura. Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cu scaunul: . . Inel de fixare a scaunului în poziþia cu spatele la direcþia de deplasare pe locurile spate .întindeþi centura.întindeþi centura.fixaþi cârligul 5 pe inelul situat sub mocheta portbagajului.41 . .fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6 plasat sub scaunul din partea manetei schimbãtorului de viteze. 7 5 Inel de fixare a scaunului în poziþia cu faþa la direcþia de rulare (doar pentru locurile spate) . .treceþi centura 4 (livratã împreunã cu scaunul) printre cele douã tije ale tetierei spate.

42 . • Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului. nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat. chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare. • În urma unui accident grav. în caz de impact poate constitui un proiectil pentru pasageri. • Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil. • Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii. • Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant. • Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul. • Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate. 1. verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil. • Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat. • Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculului. • Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura. • Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã.PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare) SIGURANÞA COPIILOR • Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor de fixare. • Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta). • Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit.

butoanele de reglare 1 ºi 3 servesc la reglarea ceasului. În cazul întreruperii alimentãrii electrice (baterie deconectatã. 1. ora ºi. temperatura sunt afiºate.. Reglarea ceasului 2 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acestea.. consultaþi indicaþiile specifice echipamentului pentru a cunoaºte particularitãþile acestor vehicule. Cu contactul pus. Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corecþiile în timpul deplasãrii. caracterele °C clipesc (semnalizarea riscului de polei).).. Este necesarã reglarea orei.43 . valorile afiºate de ceas nu mai sunt valabile.. cablu de alimentare tãiat. umiditate localã ºi de temperaturã. radio. în funcþie de vehicul. 1 3 2 Pentru vehiculele care nu sunt echipate cu butoanele 1 ºi 3. Indicatorul temperaturii la exterior Particularitate: Dacã temperatura exterioarã este cuprinsã între –3°C ºi +3°C.CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ Vehiculele echipate cu un sistem de asistare a navigãrii. Apãsaþi pe butonul 1 pentru a regla ora ºi pe butonul 3 pentru a regla minutele. Indicatorul temperaturii la exterior Formarea poleiului depinzând de expunere. indicarea temperaturii exterioare nu este suficientã pentru a detecta formarea poleiului.

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 25 24 23 22 21 16 15 14 20 1.44 19 18 17 .

5 Poziþie airbag ºofer. 19 Frânã de mânã. 3 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. sistemului de navigare. deblocare capotã 26 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. 24 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. 8 Afiºare. 23 Compartiment de depozitare. în funcþie de vehicul.. 7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate. sistem de navigare. 1. informaþiilor radio. 4 Tablou de bord. 17 Comutator pentru lumini de avarie. 14 Torpedo.. • sistem antipatinare. temperaturii. a timpului. avertizor sonor. • regulator ºi limitator de vitezã. brichetã ºi suport pahar. 9 Aeratoare centrale. 10 Comenzi climatizare. 2 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 15 Poziþie pentru radio. 12 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 11 Poziþie airbag pasager. • lumini de ceaþã faþã. 1 Aerator lateral.POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. 16 Comutator pentru deschidere/închidere electricã portiere. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. • lumini de ceaþã spate. 13 Aerator lateral. 21 Cititor de cartelã RENAULT.45 . 20 Maneta schimbãtorului de viteze. • iluminare exterioarã. 25 Comandã motor. 22 Comandã de pornire sau oprire motor. • reostat de iluminare a aparatelor de control... 6 Telecomandã radio. 18 Poziþie pentru scrumierã.

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 25 24 23 22 21 16 15 14 13 12 20 1.46 19 18 17 .

8 Telecomandã radio.. 25 Comandã motor. 12 Comenzi pentru: • reglare electricã a înãlþimii farurilor. informaþiilor radio. sistem de navigare. 3 Comandã climatizare. 26 Aerator lateral.POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare) Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara respectivã. • iluminare exterioarã. în funcþie de vehicul. • lumini de ceaþã spate. 20 Manetã schimbãtor de viteze.. sistemului de navigare. deblocare capotã 16 Comandã de pornire sau oprire motor. 18 Poziþie pentru scrumierã. 9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz ºi lunetã spate.. 10 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral. 6 Manetã pentru: • semnalizatoare de direcþie. 24 Torpedo. 21 Comutator pentru lumini de avarie. 1 Duza dispozitivului de dezaburire geam lateral.. 5 Afiºare. 22 Comenzi de blocare electricã a portierelor. • regulator ºi limitator de vitezã. avertizor sonor. 23 Compartiment de depozitare. a orei. 13 Poziþie airbag ºofer.47 . 2 Poziþie airbag pasager. 11 Aerator lateral. 7 Tablou de bord. • reostat de iluminare a aparatelor de control. brichetã ºi suport pahar. • lumini de ceaþã faþã. 15 Poziþie pentru radio. 1. 4 Aeratoare centrale. 17 Cititor de cartelã RENAULT. • Comandã de afiºare informaþii a calculatorului de bord. 14 Comandã de reglare în înãlþime ºi în profunzime a volanului. 19 Frânã de mânã. • sistem antipatinare. temperaturii.

C.48 . B.TABLOU DE BORD Varianta 1: zonele A. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 23301 12 11 10 C 8 7 1.

TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2: zonele A. D. sunt descrise în paginile urmãtoare A 3 4a 4 B 12 11 10 D 8 7 23302 1. B.49 .

TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. A A1 3 4a 4 B Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.50 . zona A Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.

) ºi al sistemului antipatinare (A. consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. A Martor luminos antiblocare roþi Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge. • Dacã lumineazã continuu. economie de carburant. sau se aprinde în timpul funcþionãrii motorului.R. consultaþi paragrafele „regulator de vitezã“ ºi „limitator de vitezã“ din capitolul 2.S. acesta semnalizeazã o defecþiune în sistem.“ ºi „sistem antipatinare: A. indicã o defecþiune în sistemul antiblocare roþi. o alarmã sonorã se aude timp de aproximativ 10 secunde.S. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. conducere“ din capitolul 2. În cazul în care se aprinde în timpul mersului.S. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.P. 1. Martor luminos airbag Acesta se aprinde la demarajul motorului apoi se stinge dupã câteva secunde.“ din capitolul 2. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. dacã vehiculul depãºeºte viteza de 120 km/h. Sistemul de frânare este atunci asigurat ca în cazul unui vehicul care nu este echipat cu sistem ABS.P. la fiecare 40 de secunde.51 . Martor luminos de control al sistemului antipoluare Pentru vehiculele dotate cu acesta. Martor luminos al controlului traiectoriei (E. Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie stânga A1 Vitezometru (km sau mile la orã) Alarmã sonorã depãºire vitezã În funcþie de vehicul.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Consultaþi paragraful „sfaturi antipoluare. • Dacã clipeºte. martorul luminos se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge.R. Dacã la comutarea contactului martorul luminos nu se aprinde.) Martorul luminos se aprinde în mai multe cazuri: consultaþi paragraful „control traiectorie: E. Martor luminos al limitatorului de vitezã ºi al regulatorului de vitezã Pentru a cunoaºte funcþionarea acestui martor luminos.S.

zona A (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de þara respectivã. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord. 1.TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. A 3 4a 4 B A3 a Martorul luminos Martorul luminos A2 vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.52 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

a parametrilor calculatorului de bord. însoþit de un mesaj pe panoul de bord ºi de un bip. Acul se poate apropia de aceastã zonã în cazul unor condiþii dificile de utilizare. precum ºi pentru consultarea nivelului de ulei. reiniþializarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. A2 Tastã de resetare Selectaþi pagina corespunzãtoare ºi apãsaþi pe tasta pentru resetare a kilometrajului parþial. Martor luminos pentru luminile de ceaþã faþã Martor luminos pentru lumina de ceaþã spate Martor luminos pentru luminã de întâlnire Martor luminos pentru fazã lungã 1.53 . A3 Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire În mers normal.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. Pericolul este semnalat doar dacã martorul luminos se aprinde. acul trebuie sã se afle sub zona a.

TABLOU DE BORD (continuare) Variantele 1 ºi 2. 1. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.54 . zona B Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. B B1 B2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Martor luminos de avertizare pentru nivel scãzut de carburant Se stinge la câteva secunde dupã demarajul motorului. Martor luminos al presiunii uleiului Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. B Martor luminos încãrcare baterie Acest martor se aprinde la demarajul motorului ºi trebuie sã se stingã dupã ce acesta începe sã funcþioneze. Dacã se aprinde în timpul mersului. Dacã nivelul este normal. B1 Turometru (gradaþia ×1000) B2 Indicatorul nivelului de carburant Martor luminos pentru semnalizatoarele de direcþie dreapta Martor luminos ce semnalizeazã uitarea fixãrii centurii de siguranþã a ºoferului Lumineazã continuu la demarajul motorului. Neutilizat Airbag pasager OFF Acest martor luminos se aprinde la câteva secunde dupã demarajul motorului dacã airbag-urile (în funcþie de vehicul) pasager faþã sunt dezactivate. opriþi imediat ºi întrerupeþi contactul.55 . faceþi plinul cât mai repede. începe sa clipeascã în timp ce un semnal sonor se aude timp de aproximativ 90 de secunde. indicã o scãdere a nivelului în circuite sau o defecþiune în sistemul de frânare. Dacã se aprinde în timpul mersului ºi este însoþit de indicatorul ºi un bip. acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul electric.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. atunci cauza este alta. Opriþi vehiculul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. dacã centura ºoferului nu este fixatã. iar dupã ce vehiculul a atins viteza de aproximativ 10 km/h. Opriþi vehiculul ºi verificaþi circuitul electric. Verificaþi nivelul de ulei. Dacã se aprinde sau dacã rãmâne aprins. 1. Martor luminos pentru acþionarea frânei de mânã ºi martor luminos pentru detectarea defecþiunii circuitului de frânare Dacã se aprinde în momentul frânãrii. fiind însoþit de martorul luminos ºi un bip. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. fiind însoþit de indicatorul ºi un bip.

aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. 1. Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.56 . C C1 C2 Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 1. zona C Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie.

SAU Afiºaj multifuncþional Indicã dacã o portierã sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. . Dacã se aprinde în mers. Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde.dacã nivelul este corect.dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe afiºaj.TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde. Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. torul luminos . starea presiunii pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) ºi viteza selectatã de cutia de viteze (pentru vehiculele echipate cu o cutie de viteze automatã). 1. afiºajul trece în modul de funcþionare calculator de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. afiºajul indicã „nivel de ulei corect“ (pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4). C1 Afiºaj Nivel de ulei Pentru a fi valabilã. fiind însoþit de un bip.57 . Refaceþi urgent nivelul de ulei. . citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu mar- Calculator de bord Dupã 30 de secunde. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie). C2 Martor luminos portiere ºi portbagaj sau afiºaj multifuncþional (în funcþie de vehicul) Martor luminos portiere ºi portbagaj Indicã faptul cã una din portiere sau portbagajul sunt deschise sau închise greºit.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.TABLOU DE BORD (continuare) Varianta 2. zona D Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.58 . Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie. aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie. vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. D4 D D1 D3 D2 E Martorul luminos Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT. 1.

starea presiunii de umflare a pneurilor (consultaþi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2) în zona D4. liniuþele ºi mesajul „refacere nivel de ulei“ apar împreunã cu Calculator de bord Dupã 30 de secunde. citirea trebuie sã se facã pe o suprafaþã orizontalã ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Pentru a cunoaºte mai precis nivelul consultaþi paragraful „nivel de ulei“ din capitolul 4. Martor luminos pentru sistemul antidemaraj Consultaþi paragraful „sistem antidemaraj“ din capitolul 1. . Martor luminos pentru oprire de urgenþã Se stinge dupã pornirea motorului. indicã viteza selectatã de cutia de viteze (în funcþie de vehicul).59 . D1 Matrice Informaþii nivel de ulei Pentru a fi valabilã. Se aprinde împreunã cu alþi martori luminoºi ºi/sau mesaj. Refaceþi urgent nivelul de ulei.informaþiile multimedia. . 1. .timpul în zona D3. vã recomandã o oprire cât mai rapidã la Reprezentatul dumneavoastrã RENAULT. Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþie de condiþiile de circulaþie).TABLOU DE BORD (continuare) Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precum ºi de þara respectivã.temperatura în zona D2. Se poate aprinde odatã cu alþi martori luminoºi sau mesaje de pe tabloul de bord. martorul luminos . Martor luminos de avertizare Acesta se aprinde la demarajul motorului ºi apoi se stinge dupã câteva secunde. matricea trece în modul de funcþionare al calculatorului de bord: consultaþi paragraful „calculator de bord“ din capitolul 1. matricea indicã „nivel de ulei corect“. Dacã se aprinde în mers. Alte informaþii prezentate pe matrice sunt: . E Afiºajul cutie de viteze automatã. fiind însoþit de un bip. starea portierelor ºi a portbagajului.dacã nivelul este corect . La pornirea motorului ºi timp de aproximativ 30 de secunde: .dacã nivelul este minim: mesajul „nivel de ulei corect“ nu apare pe matrice.

e) jurnal de bord.mesaje de anomalie de funcþionare (în general asociate cu martorul luminos rul luminos ). afiºarea mesajelor informative ºi de anomalie de funcþionare. ). b) parametri de drum: . . d) vitezã prestabilitã (limitator de vitezã/regulator vitezã).. . a) kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse.60 .consum instantaneu. c) perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã.mesaje de alertã (asociate cu marto- Tastã de selectare a afiºajului 2 Urmãtoarele informaþii sunt afiºate prin apãsãri succesive ºi scurte.).distanþã parcursã. . 1. .vitezã medie. . ..mesaje de informare (parametri de drum.carburant utilizat.autonomie estimatã. .consum mediu.CALCULATOR DE BORD 1 1 2 Calculator de bord Pe afiºajul 1 din tabloul de bord (amplasare diferitã în funcþie de vehicul) sunt prezentate urmãtoarele: .

61 . Acest lucru este normal deoarece modulul þine seama de cantitatea de benzinã consumatã la ralanti. afiºajul selectat trebuie sã fie „kilometraj parþial“. Dupã primii kilometri parcurºi dupã o resetare puteþi constata cã: • Autonomia creºte pe mãsurã ce distanþa parcursã este mai mare.vehiculul depãºeºte o fazã de acceleraþie. Acest lucru este normal.CALCULATOR DE BORD (continuare) Interpretarea anumitor valori afiºate dupã resetare Valorile consumului mediu. • Consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit în ralanti.treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã. 1. Resetarea automatã a parametrilor de drum Resetarea se face automat dacã se depãºeºte capacitatea unuia dintre parametri.motorul a atins temperatura de funcþionare (resetare: motor rece). . vitezei medii sunt din ce în ce mai stabile ºi mai semnificative pe mãsurã ce distanþa parcursã dupã ultima resetare creºte. apãsaþi pe butonul 3 pânã la resetarea afiºajului. apoi apãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilometrajului. Tasta de resetare a parametrilor de drum 3 Când afiºajul este selectat pe unul din parametrii de drum. 3 Tastã pentru resetarea kilometrajului parþial 3 Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial. consumul mediu de carburant poate fi redus când: . . autonomiei.

23398 b) Parametri de drum Cantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare.62 23825 . 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23397 a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse. Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºi carburantul utilizat dupã ultima resetare.

23939 Autonomie estimatã cu carburantul rãmas Aceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare. 1. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri. Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.63 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 23826 Consum instantaneu Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h. 23402 Distanþã parcursã dupã ultima resetare. 23527 Vitezã medie dupã ultima resetare.

Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând continuu pe toate paginile calculatorului de bord..64 . Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“. 1.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate 24264 c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã* Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie. • perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este scadentã. starea drumurilor. Sunt posibile mai multe cazuri: • autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie înainte de douã luni.). climã.. Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. aceasta poate fi diferitã de cea anunÎ þatã pe calculatorul de bord. timp de 15 secunde). apãsaþi timp de 10 secunde pe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã. dacã nu. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã. *n funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare. consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie.

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

23559

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul) Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

23503

23560

e) Jurnal de bord Afiºare succesivã: - mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere automatã a farurilor...), - mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Mesajele de informare
Acestea pot: fie ajuta în faza de pornire a vehiculului, fie informa asupra unei opþiuni sau a unei stãri de conducere. Exemple de mesaje de informare sunt oferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de alertã
Acestea anunþã o oprire imediatã (în funcþie de condiþiile de trafic) ºi consultarea unui Reprezentant RENAULT. Acestea apar împreunã cu martorul luminos . Exemple de mesaje de alertã vã sunt oferite în paginile urmãtoare. Notã: mesajele apar pe afiºaj fie separat, fie alternativ (dacã sunt mai multe mesaje de afiºat), pot fi însoþite de un indicator ºi/sau un bip.

Mesajele de anomalie de funcþionare
Impun o oprire imediatã la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru o intervenþie asupra vehiculului. Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu martorul luminos . Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei de selectare a afiºajului sau dupã câteva secunde ºi sunt memorate în jurnalul de bord. Martorul luminos rãmâne aprins. Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare vã sunt oferite în paginile urmãtoare.

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)
Exemple de mesaje de informare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2

Interpretarea mesajelor

23505

"Introduceþi cartela" Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

23507

"Nivel ulei corect" Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off" Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

23508

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare
Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor

23509

"A.S.R. deconectat" Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare: A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu" Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacã roata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al presiunii pneurilor“ din capitolul 2).

23510

"Refaceþi presiunea pneurilor" Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajul multifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curând posibil.

23511

"Verificaþi filtrul diesel" Indicã prezenþa apei în motorinã. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

1.68

24263

23514 1. Dacã bateria este slabã.CALCULATOR DE BORD (continuare) Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor "Controlaþi cutia de viteze" Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze.69 . 23513 "Schimbaþi bateria cartelei" Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doi ani. apare acest mesaj (consultaþi paragraful „Cartela RENAULT: baterie“ din capitolul 5). consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 23512 "Cartelã nedetectatã" Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sau vehiculul nu o poate detecta. dacã problema persistã. introduceþi cartela în cititor. consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

1.schimbaþi roata" Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei.CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23499 "Injecþie defectã" Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului. 23500 "Supraîncãlzire motor" Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului.70 . 23501 "Panã de pneu .

23502 "Defecþiune electronicã" Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului. 1.71 .CALCULATOR DE BORD (continuare) Mesaje de alertã Vã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie Mesaj Afiºaj Tablou de bord varianta 1 Mesaj Matrice Tablou de bord varianta 2 Interpretarea mesajelor 23498 "Direcþie defectã" Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului.

VOLAN 1 Reglare în înãlþime ºi în profunzime Trageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul în poziþia doritã. Nu menþineþi direcþia bracatã la maxim în timpul staþionãrii. în general.72 . împingeþi maneta pentru a bloca volanul. 1. Nu opriþi motorul la coborârea unei pante ºi. aceste reglaje se efectueazã când vehiculul este staþionat. Din motive de siguranþã. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã).

Zona A permite mãrirea vizibilitãþii laterale spate. Oglinda retrovizoare exterioarã în partea ºoferului prezintã douã zone clar delimitate.73 . Zona B corespunde pentru ceea ce se vede. D reprezintã poziþia inactivã. 1. Oglinzi retrovizoare rabatabile Acþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglinzile retrovizoare exterioare se rabateazã. reveniþi în poziþia C. E Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã manualã Pentru a orienta oglinda retrovizoare.poziþia C pentru reglarea oglinzii retrovizoare stânga. Obiectele în zona A apar mult mai îndepãrtate decât sunt în realitate. acþionaþi maneta 1. D sau E. pentru siguranþa dumneavoastrã. acþionaþi butonul 2: . Oglinzi retrovizoare exterioare cu comandã electricã Cu contactul pus. într-o oglindã retrovizoare clasicã. Pentru a le reaºeza în poziþia de deplasare. în mod normal. .OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglindã retrovizoare cu degivrare A B C 1 F 2 D Dezgheþarea oglinzii este asiguratã împreunã cu dezgheþarea/dezaburirea geamului spate.poziþia E pentru reglarea oglinzii retrovizoare dreapta.

74 . pentru a nu fi orbit de farurile vehiculului din spate. basculaþi mica manetã 1 aflatã în spatele oglinzii retrovizoare. La conducerea pe timp de noapte.OGLINZI RETROVIZOARE 2 1 Oglindã retrovizoare interioarã Oglinda retrovizoare interioarã este ajustabilã. 1. Oglindã retrovizoare electrocromaticã 2 Oglinda retrovizoare se întunecã automat pe timp de noapte când sunteþi urmat de un vehicul luminat (cu faza lungã).

1 0 A Semnal sonor Apãsaþi pe butucul volanului A. Lumini de indicare a direcþiei 2 Acþionaþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul.AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE Avertisment „pericol“ (continuare) În funcþie de vehicul. Acest dispozitiv acþioneazã simultan cele patru lumini intermitente ºi semnalizatoarele laterale. La conducerea pe autostradã. manevrarea volanului este. În acest caz. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi maneta în timpul manevrei. Semnal luminos Pentru a obþine un semnal luminos. La eliberarea manetei. aceasta revine automat la 0. în general. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã. chiar dacã iluminarea nu este utilizatã. • vã aflaþi în condiþii de conducere sau de circulaþie deosebite. luminile de avarie se pot aprinde automat. Acest semnal nu trebuie folosit decât în caz de pericol pentru a-i avertiza pe ceilalþi automobiliºti cã: • sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc nepermis. Avertisment „pericol“ Apãsaþi comutatorul 2. insuficientã pentru a readuce automat maneta la 0.75 . 1. puteþi stinge luminile de avarie apãsând o datã pe comutatorul 2. în caz de frânare bruscã voluntarã.

Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi anuleazã temporar modul automat. . 1. În general. Douã bipuri ºi un mesaj pe tabloul de bord confirmã aceastã acþiune. zãpadã.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Când motorul funcþioneazã. cu motorul oprit. apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile (dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). . Pe panoul de bord se aprinde un martor luminos.76 .Pentru dezactivare. transport de obiecte ce le pot masca). noroi.Pentru activare. Se poate regla intensitatea luminoasã cu ajutorul butonului rotativ 2. Aprindere lumini de întâlnire Funcþionare manualã Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. fãrã sã fie acþionatã maneta 1 (poziþia 0). apãsaþi pe butonul 3 cel puþin patru secunde. Aceastã funcþie se poate dezactiva sau reactiva. Tabloul de bord se ilumineazã. Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii. luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat în funcþie de luminozitatea exterioarã. Un bip confirmã aceastã acþiune iar mesajul „aprindere auto a luminilor OFF“ apare pe tabloul de bord. 1 3 1 4 2 Aprindere lumini de poziþie Rotiþi extremitatea manetei 1 pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 4. asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (murdãrie.

ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Funcþia „iluminare exterioarã auxiliarã“ Aceastã funcþie (utilã de exemplu pentru a ilumina deschiderea unei porþi. Alarmã sonorã lumini uitate aprinse Dacã luminile au rãmas aprinse dupã întreruperea contactului.77 . trageþi din nou maneta spre dumneavoastrã. extremitatea manetei 1 se aflã în poziþia 0. Când motorul este oprit ºi luminile stinse. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord. Pentru a opri iluminarea înainte de oprirea sa automatã. Aceastã acþiune este limitatã la patru repetãri pentru un timp de aprindere de maxim douã minute..luminile se sting odatã cu oprirea motorului la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului.aduceþi maneta 1 în poziþia sa iniþialã. Funcþionare automatã (în funcþie de vehicul) Luminile se sting dupã oprirea motorului. la urmãtorul demaraj al motorului. trageþi înspre dumneavoastrã maneta 1: luminile de întâlnire se aprind timp de aproximativ treizeci de secunde. luminile se reaprind în poziþia manetei 1. se declanºeazã o alarmã sonorã la deschiderea portierei ºoferului. rotiþi extremitatea manetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0. Pentru a reveni la poziþia luminã de întâlnire. pentru a vã semnala faptul cã luminile au rãmas aprinse. În acest caz. a unui garaj. 1 Aprindere lumini de drum Cu luminile de întâlnire aprinse. 1.. . Stingerea luminilor Funcþionare manualã Existã douã posibilitãþi: . la deschiderea portierei ºoferului sau la blocarea vehiculului. Când luminile de drum sunt aprinse.) vã permite sã aprindeþi pentru moment luminile de întâlnire. trageþi maneta spre dumneavoastrã.

apoi eliberaþi. Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea acestei lumini atunci când nu mai este necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic. Stingere Rotiþi din nou maneta 5 pentru a aduce reperul 6 în faþa simbolului corespondent luminii de ceaþã pe care doriþi sã o stingeþi. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos.78 . Pe timp de ceaþã. deoarece aprinderea automatã a luminilor nu este sistematicã. Funcþionarea depinde de poziþia aleasã pentru iluminarea exterioarã iar pe tabloul de bord se aprinde un martor luminos. Notã: lumina de ceaþã este plasatã în partea ºoferului.ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare) Luminã de ceaþã spate Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6. aprinderea luminilor de ceaþã rãmâne sub controlul ºoferului: martorii luminoºi de pe tabloul de bord vã informeazã dacã sunt aprinse (martor luminos aprins) sau dacã sunt stinse (martor luminos stins). 1. 5 6 Lumini de ceaþã faþã Rotiþi inelul central 5 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa reperului 6 apoi eliberaþi. Oprirea iluminãrii exterioare determinã stingerea luminilor de ceaþã faþã ºi spate.

La celelalte versiuni reglarea este automatã.REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR Poziþie de reglare a butonului rotativ A Versiuni 3 portiere . Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru a coborî farurile ºi în sus pentru a le ridica.79 . 1 – 3 – 4 4 4 4 1.5 portiere Versiune Utilitarã 0 0 A 0 0 Pentru vehiculele care sunt echipate cu acesta. butonul rotativ A permite corectarea înãlþimii fasciculelor în funcþie de sarcina vehiculului.

Orice acþiune asupra manetei 1 este prioritarã ºi prin urmare anuleazã modul automat. 1 1 A B C D 2 Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. • B ºtergere intermitentã automatã Când este selectatã aceastã poziþie. acþionaþi maneta 1 • A oprire.ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ Vehicule cu ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. este obligatorie revenirea în poziþia oprire A pentru a reveni în poziþia ºtergãtor geam cu intermitenþã automatã. • D ºtergere continuã rapidã. De la o vitezã continuã rapidã. acþionaþi maneta 1 • A oprire. oprirea vehiculului reduce frecvenþa de ºtergere. • C ºtergere continuã lentã.) sistemul întrerupe automat alimentarea ºtergãtorului de geam. ºtergerea revine la viteza selectatã iniþial.. Particularitate În timpul deplasãrii. • B ºtergere intermitentã Între douã ºtergeri. 1. Cu motorul în funcþiune sau funcþia accesoriu. treceþi la o vitezã continuã lentã. • C ºtergere continuã lentã. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.. La fiecare demaraj al motorului. lamelele se opresc câteva secunde. În caz de blocare mecanicã (parbriz îngheþat. • D ºtergere continuã rapidã.80 . sistemul detecteazã prezenþa apei pe parbriz ºi declanºeazã ºtergerea cu viteza de ºtergere adaptatã. Când vehiculul începe sã ruleze. Este posibilã modificarea intervalului dintre ºtergeri prin rotirea inelului 2.

Curãþaþi parbrizul regulat. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). Spãlãtor geam. O apãsare prelungitã declanºeazã trei miºcãri dus-întors urmate de o ultimã miºcare dus-întors dupã câteva secunde. spãlãtor pentru faruri Cu contactul pus. Verificaþi starea acestor lamele. • Faruri stinse O apãsare scurtã declanºeazã o miºcare de dus-întors a ºtergãtorului de geam. Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. 1. Pe timp geros.81 .ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare) 1 • Faruri aprinse Acþionaþi în acelaºi timp spãlãtorul pentru faruri. Dacã întrerupeþi contactul motor înainte de a opri ºtergãtorul de geam (poziþia A) lamelele rãmân într-o poziþie oarecare. trageþi maneta 1 spre dumneavoastrã.

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE ªtergãtor-spãlãtor geam spate 1 Cu contactul pus. are loc o ºtergere intermitentã a ºtergãtorului de geam spate la cuplarea marºarierului. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. continuã în mers. rotiþi extremitatea manetei 1 pânã când punctul de reper 2 ajunge în dreptul simbolului. Particularitate Dacã ºtergãtoarele de parbriz funcþioneazã sau se aflã în mod automat. asiguraþi-vã cã eventualele obiecte transportate nu împiedicã cursa lamelei. Înainte de utilizarea ºtergãtorului de geam spate. Notã: Pe timp geros. Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþie de vitezã: intermitentã la oprire.82 . Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an. Când eliberaþi maneta. Curãþaþi în mod regulat geamul spate. aceasta revine în poziþia ºtergãtor geam spate. Verificaþi starea acestor lamele. 2 ªtergãtor geam spate cu temporizator în funcþie de vitezã Cu contactul pus. 1. asiguraþi-vã cã lamelele ºtergãtorului de geam nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor).

Sistemul de obturare ºi gâtul de umplere nu trebuie sã conþinã praf. Sistemul de obturare (clapetã metalicã) C este integrat în conducta de alimentare. introduceþi degetul în deschiderea B apoi trageþi clapa. Consultaþi „Caracteristici motoare“. nici mãcar în cantitate micã. Nu apãsaþi niciodatã cu degetele pe clapeta metalicã. La umplerea rezervorului aveþi grijã sã nu pãtrundã accidental apã în rezervor.83 . Pentru a deschide capacul A. Carburantul trebuie sã fie de bunã calitate.REZERVOR CARBURANT Calitatea carburantului Utilizaþi carburant corespunzãtor calitãþii definite de normele în vigoare specifice fiecãrei þãri. A B C Capacitate utilizabilã a rezervorului: 60 litri aproximativ. Nu amestecaþi benzinã cu motorinã. Pentru alimentare consultaþi paragraful „alimentare cu carburant“. 1. Nu spãlaþi zona de alimentare cu un dispozitiv de spãlare sub presiune înaltã.

.REZERVOR CARBURANT (continuare) Alimentare cu carburant Versiuni pe benzinã Utilizaþi doar carburant fãrã plumb. cablaje.) este strict interzisã datoritã riscurilor la care poate fi expusã siguranþa dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua RENAULT). Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi electronice. canalul de umplere a rezervorului de benzinã este obturat de un sistem de siguranþã care permite numai utilizarea unei duze de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie).84 . injector. • nu interveniþi ºi nu porniþi din nou înainte de verificarea vehiculului de cãtre personal calificat din Reþeaua RENAULT.. Alimentare cu carburant (continuare) Versiuni pe benzinã ºi diesel Dupã prima oprire automatã de la sfârºitul umplerii. circuit de carburant. 1.Introduceþi duza astfel încât sã împingeþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când duza ajunge la capãt înainte de a o declanºa pentru alimentarea rezervorului. Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb. Miros persistent de carburant În cazul apariþiei unui miros persistent de carburant..Menþineþi duza în aceastã poziþie pe întreaga perioadã a operaþiunii de alimentare. puteþi sã faceþi cel mult douã acþionãri ale duzei de distribuþie pentru a pãstra un volum de expansiune. aveþi grijã sã: • opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi contactul. Utilizarea benzinei cu plumb poate conduce la deteriorarea sistemului antipoluare ºi poate determina pierderea garanþiei. (risc de împroºcare). • declanºaþi semnalul de avarie ºi evacuaþi toþi pasagerii din vehicul având grijã ca aceºtia sã stea departe de zona de circulaþie. . capote de protecþie.

....................................................................28 Cutie viteze automatã .......................................17 Sistem antipatinare: A..................................................2.........................R....... 2.............................................................20 .........Oprire motor ..........................Capitolul 2: Conducerea (sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului) Rodaj ........................................ 2....................................................................................................................................... 2...................16 Control traiectorie: E.............................................................................................................................................03 ..............................................................S......................................................06 Manetã schimbãtor de viteze ...13 ➟ 2............ 2................................................................................. 2.........................................2............... 2......04 Particularitãþi versiuni pe benzinã ............P.............. 2...........................S.................................................................................................... 2................07 Frânã de mânã ................................ 2...23 ➟ 2........................01 ........ ....................................... economie de carburant ................22 Limitator de vitezã ...............................................................25 Regulator vitezã .............................................. 2.. 2......... 2......................................................08 Servodirecþie .........26 ➟ 2.................................08 Sfaturi antipoluare...................... 2..................................................................................................................................21 Asistare la frânare de urgenþã ....................12 Sistem de control al presiunii pneurilor .......................18 .............32 2..................................................................................................................................................................................05 Particularitãþi versiuni diesel ....... 2............................2...... 2................................... 2..................................11 Mediul înconjurãtor ........................................................................................29 ➟ 2...............................................................................................09 ➟ 2.......19 Sistem antiblocare roþi: ABS .........02 Pornire ............. 2........ .......................

000 km. vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.500 km.3. nu folosiþi motorul la turaþii ridicate. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.500 rot/min. ■ Versiune diesel Pe parcursul primilor 1.02 . nu depãºiþi 2.500 rot/min.000 . Dupã 1. nu acceleraþi puternic cât timp motorul este rece. Frecvenþa reviziilor: consultaþi carnetului de întreþinere al vehiculului.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise. Pe perioada de rodaj. 2. nu depãºiþi 130 km/h în ultima treaptã de vitezã sau 3. Dupã acest kilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezã mai mare. dar numai dupã 6. dar numai dupã 3.000 km.RODAJ ■ Versiune pe benzinã Pe parcursul primilor 1.

cu motorul oprit. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini Cartela trebuie sã se afle în zona de detectare 4 (habitaclul ºi portbagajul cu excepþia anumite zone la înãlþime cum sunt parasolarul. mesajele: „debreiaþi + start“ sau „frânã + start“ sunt afiºate pe tabloul de bord.).03 . apãsaþi pe pedala de frânã sau de ambreiaj (apãsarea pedalei trebuie efectuatã pe toatã durata demarajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. Notã: . dupã deschiderea capacului. suportul ochelarilor etc.). . Introduceþi cartela RENAULT pânã la capãt în cititorul de cartelã 2. Condiþii de demaraj Urmaþi instrucþiunile de demaraj de pe tabloul de bord ce descriu urmãtoarele condiþii: Pentru a porni. Demaraj cu portbagajul deschis (modul fãrã mâini) Introduceþi cartela în cititorul de cartelã 2. Funcþia accesorii Pentru a dispune de anumite funcþii.DEMARAJ MOTOR 1 Particularitate vehicule cu cutie de viteze automatã Apãsaþi pedala de frânã cu maneta în poziþia N sau P. apãsaþi doar pe butonul 3. Dacã o vitezã este selectatã. pornirea se face numai prin apãsarea pedalei de ambreiaj. dacã doriþi sã porniþi motorul cu portbagajul deschis. 2.în anumite cazuri va fi necesarã manevrarea volanului apãsând pe butonul de demaraj 3 pentru a debloca coloana de direcþie. (radio.. navigare.dacã una din condiþiile de demaraj nu se aplicã.. 3 4 2 Cartela RENAULT cu telecomandã Pe afiºajul 1 al calculatorului de bord apare mesajul „introduceþi cartela“.

vehicul oprit.) riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.. direcþie.). funcþionarea accesoriilor este opritã.. o apãsare pe butonul de demaraj ºi oprire motor (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. mânã. .04 .OPRIRE MOTOR Cartela RENAULT cu telecomandã Când cartela RENAULT se aflã în cititorul 2. Cartela RENAULT în mod fãrã mâini Cu cartela în vehicul.. sunt necesare douã apãsãri suplimentare pe butonul 3.. Pentru a confirma oprirea motorului. Când cartela nu se mai aflã în zona de detectare. accesoriile (radio. ºi a dispozitivelor de siguranþã pasivã. Acesta ar putea porni motorul sau echipamentele electrice (acþionare geamuri. Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).apãsaþi pe butonul 3.) utilizate în acel moment funcþioneazã în continuare. cum ar fi airbagurile. dupã o primã apãsare. climatizare. pretensionatoarele.. braþ. Când cartela nu se mai aflã în cititor. o apãsare pe butonul 3 de demaraj ºi oprire a motorului (start/stop) întrerupe funcþionarea motorului. Pentru a confirma oprirea motorului. oprirea motorului determinând întreruperea funcþionãrii sistemelor: frânã. 2. 3 2 Condiþii de oprire a motorului .cu maneta în poziþia N sau P pentru vehicule cu cutie de viteze automatã. mesajul „confirmaþi oprirea motorului“ apare pe tabloul de bord. Risc de rãnire gravã. La deschiderea portierei ºoferului. sunt necesare douã apãsãri suplimentare.. . La oprirea motorului.. dupã o primã apãsare..

pana de benzinã sau bujia debranºatã care se manifestã prin rateuri de aprindere ºi ºocuri în timpul conducerii. Probleme de demaraj Pentru a evita defectarea catalizatorului. nu insistaþi sã porniþi vehiculul (folosind demarorul. precum: • Aprinderea defectuoasã. efectuaþi cât mai repede reparaþiile necesare la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald. 2. provoacã o supraîncãlzire a catalizatorului. • Folosirea benzinei cu plumb. scãzându-i randamentul ºi putând determina distrugerea acestuia ºi producerea de defecþiuni termice vehiculului. • Pierderea puterii. evitaþi aceste incidente. Prezentând în mod regulat vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT ºi respectând perioadele recomandate în carnetul de întreþinere. precum: • Deplasarea prelungitã cu martorul luminos pentru avertizare nivel scãzut de carburant aprins. Sau anomalii de funcþionare.05 . • Folosirea unor aditivi pentru lubrifianþi sau carburant neagreat de RENAULT. împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi identificat ºi remediat cauza defecþiunii. În caz contrar. Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus. nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant RENAULT.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃ Condiþiile de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã.

• nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul de motorinã din rezervor pentru a evita condensarea vaporilor de apã. dacã în câteva secunde. care se pot acumula pe fundul rezervorului. dupã câteva încercãri. puteþi reporni normal vehiculul: consultaþi capitolul 1. paragraful „rezervor carburant“ pentru a afla particularitãþile versiunilor diesel echipate cu common-rail (înaltã presiune). motorul nu porneºte. 2. Precauþiuni pe timp de iarnã Pentru a preveni incidentele pe perioada geroasã: • bateria trebuie sã fie întotdeauna bine încãrcatã. Totuºi. apelaþi la un Reprezentant RENAULT. Panã de carburant Dupã alimentarea efectuatã ca urmare a terminãrii combustibilului ºi cu condiþia ca bateria sã fie bine încãrcatã. Nu staþionaþi ºi nu porniþi motorul în locuri în care se aflã substanþe sau materiale inflamabile precum ierburi sau frunze care pot veni în contact cu un sistem de eºapament cald.PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESEL Regim motor diesel Motoarele diesel au un echipament de injecþie care nu permite depãºirea regimului motor indiferent de viteza angajatã.06 .

07 .MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE Luminile pentru mers cu spatele se aprind când maneta schimbãtorului de viteze este cuplatã în poziþia de marºarier. cu contactul pus. ridicaþi inelul 2 spre extremitatea manetei schimbãtorului de viteze pentru a putea cupla marºarierul. Vehicule cu cutie de viteze automatã: consultaþi paragraful „cutie de viteze automatã“ din capitolul 2. 2. în funcþie de vehicul. 1 2 Marºarier Vehicule cu cutie de viteze manualã: respectaþi grila desenatã pe extremitatea manetei 1 ºi.

Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante ºi. martorul luminos de culoare roºie de pe tabloul de bord rãmâne aprins. apãsaþi butonul de comandã 2 ºi readuceþi maneta la podea. asigurându-vã cã vehiculul este bine imobilizat SERVODIRECÞIE Nu rulaþi niciodatã cu bateria slab încãrcatã. În timpul deplasãrii verificaþi ca frâna de mânã sã fie complet decuplatã.08 . 2. În funcþie de pantã ºi/sau sarcina vehiculului. Servodirecþie variabilã 1 2 Servodirecþia variabilã este dotatã cu un sistem de control electronic care adapteazã nivelul de asistenþã în funcþie de viteza vehiculului. altfel existând riscul supraîncãlzirii roþilor. sau poziþia P pentru cele cu cutie de viteze automatã. în general. în timpul rulãrii (întrerupere asistenþã). Dacã frâna nu este complet decuplatã în timpul deplasãrii. ar putea fi necesarã adãugarea a cel puþin douã grade de strângere suplimentare ºi cuplarea unei viteze (viteza 1 sau marºarier) pentru vehiculele cu cutie de viteze mecanicã. Direcþia este mai lentã în timpul manevrei de parcare (pentru un plus de confort) în timp ce efortul creºte progresiv odatã cu creºterea vitezei (pentru sporirea siguranþei la vitezã mare).FRÂNÃ DE MÂNÃ Pentru cuplare Ridicaþi mânerul frânei. Pentru decuplare Trageþi uºor maneta 1 spre în sus.

ECONOMIE DE CARBURANT. 2. Reglajele motorului • Aprinderea: nu necesitã reglaje. În plus.SFATURI ANTIPOLUARE. utilizaþi mãrcile. Prin concepþia sa. • filtru de aer. vehiculul dumneavoastrã RENAULT respectã reglementãrile antipoluare în vigoare. În cazul înlocuirii bujiilor. prin reglajele originale. Trebuie sã îl înlocuiþi. • ralanti: acesta nu necesitã reglaje. Acesta dispune de toate mijloacele materiale care îi permit garantarea cu privire la reglajele iniþiale ale vehiculului dumneavoastrã. tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul dumneavoastrã. Întreþinerea vehiculului Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. Nu uitaþi cã emisia de gaze poluante este direct legatã de consumul de carburant.09 . înlocuirea pieselor motorului. • reglarea pompei de injecþie: trebuie reglatã la valorile recomandate. Vegheaþi la buna întreþinere a vehiculului ºi la corecta sa utilizare. Pentru aceasta. CONDUCERE Compania RENAULT participã activ la reducerea emisiilor de gaze poluante ºi la economia de carburant. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului de carburant al vehiculului depind ºi de dumneavoastrã. de randament ºi de performanþe impun respectarea riguroasã a specificaþiilor stabilite de Biroul nostru de proiectare. Însã tehnica nu poate face singurã totul. ale sistemului de alimentare ºi ale eºapamentului cu alte piese decât cele originale recomandate de constructor modificã conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare. prin consumul moderat de carburant. Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verificare ale vehiculului conform instrucþiunilor din carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. filtru diesel: un cartuº înfundat diminueazã randamentul motorului. • Bujiile: condiþiile optime de consum.

Aceste anomalii pot antrena emisia de substanþe nocive sau producerea de defecte mecanice. reduceþi regimul motorului pânã când martorul nu mai clipeºte. fãrã a obosi însã motorul.dacã clipeºte. astfel încât va fi suficient sã ridicaþi piciorul de pe acceleraþie. .SFATURI ANTIPOLUARE.10 . apreciind corect dinainte obstacolele sau virajele. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.dacã lumineazã continuu. pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie. CONDUCERE (continuare) Control gaze de eºapament Sistemul de control al gazelor de eºapament permite detectarea anomaliilor de funcþionare ale sistemului antipoluare al vehiculului. • Viteza costã scump. • Evitaþi acceleraþia bruscã. Nu rulaþi pe o ºosea inundatã dacã nivelul apei depãºeºte partea inferioarã a jantelor. Acest indicator aflat pe tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului: Acesta se aprinde la comutarea contactului ºi se stinge dupã trei secunde. • Nu suprasolicitaþi regimul motorului în raporturi intermediare. • Conducerea „sportivã“ costã scump: alegeþi conducerea „economicã“. ECONOMIE DE CARBURANT. La versiunea cu transmisie automatãpãstraþidepreferinþãpoziþia D. conduceþi moderat pânã când acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. • Frânaþi cât mai puþin. • Debreierea dublã ºi accelerarea înainte de oprirea motorului au devenit inutile în cazul vehiculelor moderne. consultaþi urgent Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • La deal. decât sã încercaþi sã menþineþi viteza. nu acceleraþi mai tare decât pe un teren plan: de preferinþã. Conducerea • În loc sã încãlziþi motorul în staþionare. . • Intemperii. Utilizaþi deci întotdeauna cea mai mare treaptã de vitezã. rute inundate. 2.

întrerupeþi deci sistemele electrice care nu sunt într-adevãr necesare. Pneuri • Presiunea insuficientã a aerului în pneuri conduce la creºterea consumului de combustibil. • Pentru transportul obiectelor voluminoase. • Evitaþi utilizarea de tipul „din aproape în aproape“ (pe trasee scurte. • Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã. • Când alimentaþi. Sfaturi de utilizare • Electricitatea înseamnã combustibil. 2. menþineþi farurile aprinse atunci când vizibilitatea o cere (pentru a vedea ºi pentru a fi vãzut). cu opriri prelungite). CONDUCERE (continuare) • Pentru vehiculele echipate cu aer condiþionat. • Când tractaþi o rulotã. supraconsumul de carburant în oraº poate atinge 2 litri la 100 km: Opriþi sistemul atunci când nu aveþi nevoie de el.11 . Încercaþi sã vã grupaþi deplasãrile. aveþi grijã sã utilizaþi un deflector agreat ºi nu uitaþi sã îl reglaþi. cãci motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. duce la creºterea cu 4 % a consumului. utilizaþi de preferinþã o remorcã. Dar (pentru siguranþã). Rularea cu geamurile deschise la 100 km/h. • Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. • Utilizarea unor pneuri nerecomandate poate conduce la creºterea consumului de carburant. ECONOMIE DE CARBURANT.SFATURI ANTIPOLUARE. nu faceþi plinul de carburant la maximum pentru a evita revãrsarea carburantului din rezervor.

Pentru a facilita reciclarea. au fost puse la punct numeroase inovaþii privind design-ul vehiculului ºi materialele utilizate.. În plus.) ºi bidoanele de ulei (goale sau umplute cu ulei uzat) trebuie predate organismelor specializate. Acest vehicul conþine numeroase piese din material plastic reciclat sau din materiale reciclabile (lemn. Reciclare: Compania RENAULT a utilizat toatã experienþa sa pentru a reduce la maxim impactul asupra mediului înconjurãtor de-a lungul întregii durate de utilizare a vehiculului dumneavoastrã. baterii. Peste 95% din piesele acestui vehicul sunt reciclabile. filtru de ulei. RENAULT a pus la punct un sistem de control al tuturor componentelor ce alcãtuiesc vehiculul.MEDIUL ÎNCONJURÃTOR Vehiculul dumneavoastrã a fost proiectat cu dorinþa de a respecta mediul înconjurãtor.12 . Fabricaþia: Compania RENAULT a fabricat acest vehicul într-o uzinã care respectã normele cele mai severe în materie de mediu înconjurãtor.. • Vehiculul care va fi casat trebuie predat unor centre autorizate pentru a asigura reciclarea acestuia. bumbac.. senzorul de oxigen ºi filtru cu carbon activ (acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din rezervorul de carburant). respectaþi legislaþia localã. Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor! • Piesele uzate ºi înlocuite în timpul întreþinerii curente a vehiculului dumneavoastrã (baterie.. • În orice caz.). cauciuc natural. 2. filtru de aer. Emisii: Vehiculele sunt dotate cu un sistem antipoluare care cuprinde catalizatorul.

Principiu de funcþionare Fiecare roatã (cu excepþia roþii de rezervã) prezintã un senzor. ce mãsoarã periodic presiunea pneurilor.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR Acest sistem supravegheazã în permanenþã presiunea de umflare a pneurilor. funcþia nu intervine în locul ºoferului.2 la 0. în nici un caz. Presiunile trebuie ajustate la rece În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. sã înlocuiascã atenþia ºi nici responsabilitatea ºoferului.13 . 2. implantat în valva de umflare. Aceasta nu poate. Totuºi. inclusiv a roþii de rezervã. o datã pe lunã. ªoferul primeºte permanent informaþii asupra umflãrii corecte a pneurilor ºi eventualelor variaþii prin afiºajul de pe tabloul de bord. Verificaþi presiunea pneurilor.3 bari (3 PSI). Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald.

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Montarea pneurilor (înlocuirea pneurilor sau montarea de pneuri de iarnã) Deoarece înlocuirea pneurilor necesitã precauþii speciale. este total contraindicatã inversarea roþilor. orientaþi-vã dupã culoarea inelului 2 (dupã o eventualã curãþire) din jurul fiecãrei valve: . Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. A B 1 2 1 D C Non interschimbabilitatea roþilor Fiecare din senzorii implantaþi în valvele 1 este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare.14 .A : inel galben . vã sfãtuim sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.B : inel negru .D: inel verde 2.C : inel roºu . Pentru a repera cu uºurinþã poziþia corectã a roþii.

. elemente decorative. Aerosoli de reparare a pneurilor Datoritã caracterului specific al valvelor. prin urmare nu este recunoscutã de sistem.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Roata de rezervã Roata de rezervã nu dispune de senzor. 2.).).. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT pentru a cunoaºte accesoriile compatibile cu sistemul care se gãsesc în magazinele de accesorii RENAULT: utilizarea oricãrui alt accesoriu poate afecta funcþionarea corectã a sistemului. simboluri ºi mesaje.. 1 Afiºare Afiºajul 1 de pe tabloul de bord vã informeazã cu privire la eventualele anomalii de presiune (roatã dezumflatã..15 . 1 Înlocuirea roþilor/pneurilor Acest sistem necesitã echipamente specifice (roþi. utilizaþi doar aerosoli omologaþi de cãtre Departamentul Tehnic. sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare. defecþiune sistem. Când este montatã în locul altei roþi. În urmãtoarele pagini veþi gãsi detalii cu privire la diferitele aprinderi ale martorilor luminoºi. panã pneu.

. B "Refaceþi presiunea pneurilor" O roatã B. "Defecþiune senzor pneu" Dispariþia unei roþi A.16 .). 2.SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare) Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj "Umflare pneu autostradã" A Presiunea pneurilor nu este adaptatã la viteza de deplasare. Acest mesaj este însoþit de indicatorul . Reduceþi viteza sau umflaþi cele patru pneuri la „presiunea pentru autostradã“ (consultaþi tabelul „presiune pneuri“. care este plinã. indicã absenþa senzorului pe acea roatã. "Panã pneu . semnaleazã o roatã dezumflatã sau umflatã prea tare. sau o defecþiune a senzorului (de exemplu cazul roþii de rezervã montatã pe vehicul..înlocuiþi roata" Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „Defecþiune control traiectorie/sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A.) ºi este completat de sistemul de „control al subvirajului“. dacã este necesar.CONTROL TRAIECTORIE: E.S. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).P. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUI Acest sistem ajutã la pãstrarea controlului vehiculului în situaþiile critice de conducere (evitarea unui obstacol.S. Totuºi. de la un capãt la celãlalt pentru a reiniþializa sistemul..R. deconectat“. Sistemul comparã intenþia conducãtorului cu traiectoria realã a vehiculului ºi o corecteazã pe aceasta din urmã.. 2.17 . pierderea aderenþei într-un viraj. Principiu de funcþionare Un senzor de pe volan permite cunoaºterea traiectoriei de conducere doritã de ºofer. Acest sistem optimizeazã acþiunea sistemului de control al traiectoriei în cazul unei subvirãri pronunþate (pierderea aderenþei punþii faþã). Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Alþi senzori repartizaþi în vehicul mãsoarã traiectoria sa realã. acþionând frâna pe anumite roþi ºi/sau asupra puterii motorului. manevraþi uºor volanul. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Dacã la pornirea motorului acest martor luminos se aprinde împreunã cu mesajul „A. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. A Controlul subvirajului Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã.

sistemul mãsoarã ºi comparã. A Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. în fiecare moment. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii).R. 2. sistemul impune frânarea acesteia pânã când puterea motoare redevine compatibilã cu nivelul aderenþei sub roata respectivã. Martorul luminos A clipeºte pentru a vã semnala activarea funcþiei.SISTEM ANTIPATINARE: A. funcþia nu intervine în locul ºoferului.18 . Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare. viteza roþilor motoare ºi detecteazã ambalarea acestora. independent de acþiunea exercitatã asupra pedalei de acceleraþie. Principiu de funcþionare Cu ajutorul senzorilor de pe roatã. Sistemul acþioneazã de asemenea pentru adaptarea regimului motor la aderenþa disponibilã sub roþi. Dacã una dintre roþi tinde sã patineze.S. Acest sistem ajutã la limitarea patinãrii roþilor motoare ºi la controlul vehiculului în situaþii de demaraj sau de accelerare. Totuºi.

împreunã cu martorul luminos A.R. 2. Dezactivarea acestei funcþii este imposibilã la depãºirea unui prag de 50 km/h. (continuare) Anomalie de funcþionare Când sistemul detecteazã o anomalie de funcþionare mesajul „defecþiune control traiectorie / sistem antipatinare“ apare pe tabloul de bord împreunã cu indicatorul ºi martorul luminos A. A 1 Dezactivarea funcþiei În anumite situaþii (conducerea pe teren moale: zãpadã.S. Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapid printr-o nouã apãsare pe comutatorul 1.19 . Mesajul „sistem antipatinare deconectat“ apare pe tabloul de bord pentru a vã avertiza... este posibilã dezactivarea funcþiei prin apãsarea pe comutatorul 1.SISTEM ANTIPATINARE: A. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. sistemul poate reduce puterea motorului pentru a limita patinarea. Dacã acest efect nu este dorit. Funcþia este reactivatã automat la comutarea contactului vehiculului sau la depãºirea vitezei de aproximativ 50 km/h. Dezactivarea acestei funcþii are ca efect ºi dezactivarea funcþiei de control a traiectoriei. sau conducerea cu lanþuri pe roþi).. noroi.

2. aceste condiþii permit optimizarea distanþei de oprire mai ales dacã aderenþa este scãzutã (suprafaþã carosabilã umedã. frânând în acelaºi timp.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS În timpul unei frânãri intense. Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc. faptul cã dispuneþi de siguranþã sporitã nu trebuie sã vã determine sã vã asumaþi riscuri mai mari. aveþi la dispoziþie sistemul antiblocare roþi (ABS). Aceste manifestãri senzitive vã avertizeazã cã autoturismul dumneavoastrã se aflã la limita aderenþei pneurilor la sol ºi cã este necesarã adaptarea modului de conducere la starea carosabilului. potrivirea distanþei de oprire ºi pãstrarea controlului asupra vehiculului sunt cele douã obiective principale.). În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele de evitare a unui obstacol prin ocolire. existã pericolul pierderii aderenþei: blocarea roþilor ºi pierderea direcþiei de mers. În plus. alunecoasã. de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã. sistemul ABS nu mãreºte în nici un caz performanþele care depind de condiþiile locale de aderenþã a pneului la sol. deci menþinerea traiectoriei. Pentru a evita aceste pericole. chiar în cazul unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite pãstrarea controlului asupra vehiculului. Totuºi.20 . Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o vibraþie mai mult sau mai puþin accentuatã la apãsarea pedalei de frânã. Contribuþia sistemului la siguranþã constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii evitã blocarea roþilor. De aceea. Cu toate cã permite aceastã optimizare. eterogenã). în funcþie de natura solului.

Cu toate acestea. 2 . în caz de urgenþã. 2. Reglarea frânãrii asigurate de sistemul ABS nu depinde de forþa aplicatã asupra pedalei de frânã. Acesta indicã o defecþiune la sistemul de frânare ºi sistemul ABS.21 . Nu sunt necesare apãsãri succesive ale pedalei (pompare). Consultaþi rapid Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Apelaþi la un Reprezentant RENAULT. se recomandã aplicarea asupra pedalei de frânã a unei presiuni puternice ºi continue.SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare) În cazul unei defecþiuni a sistemului ABS.Indicatorul portocaliu ºi indicatorul roºu pentru defecþiunea frânei se aprind pe tabloul de bord împreunã cu ºi precum ºi cu un mesaj. se iau în considerare urmãtoarele douã situaþii: 1 . Aºadar.Indicatoarele portocalii ºi de pe tabloul de bord se aprind. este periculos sã frânaþi brusc ºi aceasta vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. Frânarea este încã asiguratã dar fãrã sistemul antiblocare roþi.

asistarea frânãrii ajunge imediat la puterea sa maximã ºi poate declanºa reglarea sistemului ABS.22 . luminile de avarie se pot aprinde în caz de decelerare puternicã. Aprinderea luminilor de avarie În funcþie de vehicul. 2. Totuºi. Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar în caz de conducere criticã pentru a permite adaptarea comportamentului vehiculului la conducerea doritã. În acest caz. Frânarea ABS este menþinutã cât timp pedala de frânã este apãsatã. Aceasta nu poate deci sã înlocuiascã în nici un caz atenþia ºi responsabilitatea ºoferului în timpul manevrelor (conducãtorul trebuie sã fie mereu atent la evenimentele neprevãzute care pot interveni în timpul conducerii). Principiu de funcþionare Sistemul permite detectarea unei situaþii de frânare de urgenþã.ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃ Este un sistem complementar sistemului ABS ce ajutã la reducerea distanþei de oprire a vehiculului. funcþia nu intervine în locul ºoferului. Aceasta nu restrânge limitele vehiculului ºi nu trebuie sã determine rularea cu vitezã mai mare.

Martor luminos 6 Acest martor luminos portocaliu se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica activarea funcþiei limitatorului. Cât timp funcþia este activatã. Acesta se poate dovedi util.23 . 4 Dezactivarea funcþiei (cu memorarea vitezei limitate). 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei limitate. Sistemul funcþioneazã pornind de la o vitezã de deplasare de aproximativ 30 km/h.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului 2 1 5 3 4 6 Limitatorul de vitezã este o funcþie ce vã permite sã decideþi viteza maximã de deplasare. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei limitate. în circulaþia urbanã sau în zonele cu restricþie de vitezã (lucrãri pe traseu) etc. mesajul „Limitator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe. 3 Revenirea la limita de vitezã memoratã. de exemplu. Comenzi 1 Buton general Mers/Oprire. 2.

apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. 2 5 3 4 1 Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . În acel punct. 2. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.tasta 5 pentru a reduce viteza.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Conducerea Când este memoratã o vitezã limitatã. orice apãsare asupra pedalei de acceleraþie nu va permite depãºirea vitezei programate decât în caz de urgenþã (vedeþi paragraful „depãºire vitezã limitatã“). conducerea continuã normal pânã la aceastã vitezã. Variaþia vitezei limitate Puteþi modifica viteza limitatã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã): .24 . Limitarea vitezei La vitezã stabilizatã (mai mare de 30 km/h). .tasta 2 pentru a mãri viteza.

În timpul depãºirii.tasta 1. stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã oprirea funcþiei. apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (dincolo de „punctul de rezistenþã“). Revenirea la viteza limitatã Dacã o vitezã este memoratã. în acest caz viteza limitatã rãmâne memoratã iar mesajul „în memorie“ apare pe tabloul de bord. Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza limitatã Când viteza limitatã nu poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). în acest caz nu mai este nici o vitezã limitatã memoratã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. eliberaþi pedala de acceleraþie: funcþia limitatorului de vitezã revine dupã ce ajungeþi la o vitezã inferioarã vitezei limitate înainte de acþiunea de urgenþã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare) Depãºirea vitezei limitate Caz de urgenþã Pentru depãºirea vitezei limitate în orice moment. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþionarea limitatorului de vitezã este întreruptã în timp ce acþionaþi: . 2.tasta 4. viteza prestabilitã apare pe tabloul de bord. .25 . este posibilã restabilirea ei prin apãsarea tastei 3 pânã la afiºarea mesajului „Limitator“. Dupã trecerea urgenþei.

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator 2 1 5 3 4 6 Atunci când condiþiile de trafic o permit. mesajul „Regulator“ apare pe tabloul de bord însoþit de liniuþe.26 . 5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a vitezei constante. Comenzi 1 Comutator principal Pornit/Oprit. 2. Când funcþia este activã. Aceastã vitezã constantã este reglabilã în mod continuu pornind de la 30 km/h. numitã vitezã constantã. Martor luminos 6 Acest martor luminos verde se aprinde pe tabloul de bord pentru a indica faptul cã funcþia de regulator este activatã. 2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a vitezei constante. 3 Revenirea la viteza constantã memoratã. 4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vitezei constante). (circulaþie fluidã sau pe autostradã) regulatorul de vitezã vã oferã posibilitatea sã menþineþi viteza aleasã.

Activarea Apãsaþi comutatorul 1 pe partea . . Dupã trecerea stãrii de urgenþã.tasta 2 pentru a mãri viteza.27 . eliberaþi pedala de acceleraþie: vehiculul dumneavoastrã revine automat la viteza constantã iniþialã.tasta 5 pentru a reduce viteza. În timpul depãºirii. Depãºirea vitezei constante Caz de urgenþã În orice moment.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) Conducerea Când viteza constantã este memoratã. viteza prestabilitã clipeºte pe tabloul de bord. acþionând pedala de acceleraþie. puteþi ridica piciorul de pe pedala de acceleraþie. Modificarea vitezei reglate 2 1 5 4 3 Puteþi modifica viteza constantã acþionând (prin apãsãri succesive sau prin apãsare continuã) pe: . este posibilã depãºirea vitezei constante. Reglarea vitezei Când viteza este stabilizatã (peste 30 km/h) ºi se aflã într-un raport bun al schimbãtorului de viteze (pentru vehicule cu cutie de viteze mecanicã). Imposibilitatea funcþiei de a menþine viteza constantã Când viteza constantã nu mai poate fi menþinutã de sistem (de exemplu în cazul coborârii unei pante abrupte). viteza constantã clipeºte pe tabloul de bord. 2. apãsaþi comutatorul 2: viteza este memoratã. Martorul luminos se aprinde pe tabloul de bord.

Aceastã funcþie reprezintã un ajutor suplimentar pentru conducere. în acest caz viteza constantã nu mai este memoratã. Aceasta nu poate în nici un caz sã înlocuiascã respectarea limitelor de vitezã. reapelarea este posibilã prin apãsarea tastei 3. mesajul „Regulator“ apãrând pe tabloul de bord. Pentru aceste trei acþiuni. nici atenþia. nici responsabilitatea ºoferului.tasta 1. mesajul „Memorat“ apare pe tabloul de bord. Totuºi. . 2. în acest caz viteza constantã rãmâne memoratã. . Stingerea martorului luminos de pe tabloul de bord confirmã dezactivarea funcþiei.pedala de ambreiaj sau la trecerea în poziþie neutrã pentru vehiculele cu cutie de viteze automatã.REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare) .pedala de frânã.28 . funcþia nu intervine în locul ºoferului. Revenirea la viteza constantã Dacã o vitezã este memoratã. 3 1 4 Dezactivarea funcþiei Funcþia este întreruptã când acþionaþi: .tasta 4.

nu trebuie sã mai acþionaþi maneta: vitezele se schimbã automat.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ Angajarea manetei în poziþia D sau R se va face doar cu vehiculul oprit. 1 Conducerea în mod automat Angajaþi maneta în poziþia D. la momentul oportun. În majoritatea condiþiilor de circulaþie întâlnite. Cu piciorul pe pedala de frânã ºi pedala de acceleraþie neacþionatã. realizaþi contactul. profilul ºoselei ºi stilul de conducere ales. 1 Pentru a pãrãsi poziþia P. la regimul corespunzãtor al motorului. Acþionând pedala de frânã (indicatorul se stinge). 2. deoarece „modul automat“ þine cont de sarcina vehiculului. Manetã schimbãtor de viteze Afiºajul martorului luminos 1 plasat pe tabloul de bord vã informeazã asupra modului ºi a raportului cuplat. pãrãsiþi poziþia P. P: R: N: D: 4: parcare marºarier punct mort mod automat afiºarea raportului cutiei de viteze cuplat în mod manual Pornire Cu maneta în poziþia P sau N. trebuie sã apãsaþi pedala de frânã înainte de a acþiona butonul de deblocare.29 .

trecerea într-un raport optim inferior.30 . Cazuri particulare În anumite cazuri de conducere (de exemplu: protecþia motorului. Conducerea în modul manual Cu maneta schimbãtorului în poziþia D.CUTIE DE VITEZE AUTOMATà (continuare) Conducere economicã Pe traseu. împingeþi spre înapoi. . împingeþi spre înainte..pentru a trece în raporturile de vitezã superioare. pedala de acceleraþie fiind puþin apãsatã. în funcþie de posibilitãþile motorului. . Accelerãri ºi depãºiri Apãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala de acceleraþie (pânã la depãºirea punctului de rezistenþã al pedalei). 2. schimbarea vitezei poate fi refuzatã de „modul automat“: în acest caz afiºajul raportului clipeºte câteva secunde pentru a vã avertiza de aceasta. aduceþi maneta spre stânga. lãsaþi întotdeauna maneta în poziþia D.pentru a trece în raporturile de vitezã inferioare.) „modul automat“ poate impune singur raportul de vitezã. activarea controlului traiectoriei: E.P. pentru a evita „manevrele greºite“. Acþionãrile succesive ale manetei permit schimbarea manualã a raporturilor de vitezã.S. Raportul de vitezã cuplat apare pe afiºajul de pe tabloul de bord.. Aceasta vã va permite. se va trece automat la o treaptã de vitezã inferioarã. De asemenea.

þinând apãsatã pedala de frânã.Vehicul fãrã sistem antipatinare: pentru a evita patinarea la demaraj pe un traseu alunecos sau cu aderenþã scãzutã. Aceasta pentru a evita schimbãrile de vitezã succesive solicitate de „modul automat“ la urcare. vã sfãtuim sã treceþi în modul manual.CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Situaþii excepþionale . pentru a evita calarea motorului. aºteptaþi câteva secunde înainte de a pãrãsi poziþia P sau N ºi de a angaja maneta în poziþia D sau R. plasaþi maneta în poziþia P: cutia de viteze se aflã în punct mort iar roþile motoare sunt blocate mecanic de cãtre transmisie. 2. ºi pentru a obþine o frânã de motor în caz de coborâri prelungite. . Trageþi frâna de mânã.Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozitatea sa nu permit menþinerea în modul automat (de exemplu la munte). este recomandabil sã treceþi în modul manual ºi sã selectaþi viteza a doua înainte de a porni.Pe vreme foarte rece. Staþionarea vehiculului În timp ce vehiculul este staþionat. .31 .

Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. dacã vã permit condiþiile de circulaþie. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „cutie de viteze supraîncãlzitã“ însoþit de martorul luminos pentru SERVICE. . consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5. dacã pe tabloul de bord apare mesajul „verificaþi cutia de viteze“ însoþit de martorul luminos pentru service. sã lãsaþi maneta în poziþia D (sau R): reveniþi mereu în poziþia N în momentul opririi. Pentru aceasta. existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei. evitaþi. 2. scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei.În timpul mersului. Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasate pe manetã.Pentru depanarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã. în cazul în care maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã.32 .CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare) Anomalie de funcþionare . acesta indicã o defecþiune. La pornire. .În timpul mersului.

....................................................................................................................................................................................................................... 3....................................29 Banchetã spate .....................................24 Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ....................................................16 Acþionare geamuri ............................................22 .......................................20 Parasolar ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3.....................................35 3..........31 Poliþã spate ........21 Trapã de aerisire ................ 3.....................................................23 Iluminare interioarã .04 ➟ 3.........................................................................................34 Bare de acoperiº ....... 3..................................... 3.................................................................................................................... 3.Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã Aeratoare ................. 3................................................................................................. 3...................................................................................................01 ..................................................................................................... 3......................... 3...........02 .......... 3...03 Încãlzire ºi aer condiþionat ...28 Scrumiere ................................................................................................................................ 3...........................................................................................................................3..........20 Parbriz ...........................3.................................................32 Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj ................Brichetã ......... 3......................... 3......................17 ➟ 3...................33 Transportul obiectelor în portbagaj .......................................25 ➟ 3......30 Portbagaj ................... 3................

duza dispozitivului de dezaburire geam lateral dreapta 7 .aerator lateral 8 .duza dispozitivului de dezaburire parbriz 4 .aerator lateral 2 .panou de control 6 .aeratoare centrale 3.orificii încãlzire picioare pasageri .duza dispozitivului de dezaburire geam lateral stânga 3 .AERATOARE (orificii de ventilare) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .02 5 .

: deschidere maximã. : închidere.03 . 3.AERATOARE (continuare) 1 3 2 2 4 Debit Manevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (dincolo de punctul de rezistenþã). Orientare Dreapta/stânga: manevraþi butoanele 2 sau 3. Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoanele 2 sau 3.

04 .Reglarea temperaturii aerului. E . F . D . F E Comenzi A . B .Reglarea vitezei de ventilare.Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Comandã ºi martor luminos de degivrare ºi de dezaburire a geamului spate cu degivrare ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul). 3.Comandã ºi martor luminos de pornire a aerului condiþionat (în funcþie de vehicul). În cazul utilizãrii prelungite a aerului condiþionat. Temperatura va creºte odatã cu rotirea butonului spre roºu. C .Comandã de recirculare a aerului. Aceasta va fi corectatã prin reintroducerea de aer cald (rotiþi comanda B la dreapta).ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT Reglarea temperaturii aerului A B C D Rotiþi comanda B în funcþie de temperatura doritã. este posibil sã aparã o senzaþie de frig.

Notã: pentru o dezaburire rapidã. Poziþia Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.dezaburire. Aceastã poziþie este destinatã îmbunãtãþirii confortului pe vreme rece. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. 3. plasaþi comenzile în poziþiile : . .aer exterior. Poziþia Fluxul de aer este dirijat numai spre aeratoare. Utilizarea climatizãrii permite accelerarea dezaburirii. .temperaturã maximã.05 . Distribuirea aerului în habitaclu Manevraþi comanda D pentru a plasa butonul în faþa poziþiilor de reper. Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor din faþã ºi spate. Aceastã poziþie este destinatã pentru o îmbunãtãþire a confortului pe timp cald.ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) D Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre picioarele pasagerilor.

. Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþie minimã ºi poziþia 4 pentru a obþine ventilaþia maximã.06 . 3. .aerul condiþionat se opreºte automat chiar dacã tasta F este activatã (indicatorul rãmâne aprins).ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) C F Reglarea vitezei de ventilare Utilizare normalã Rotiþi comanda C în una din cele patru poziþii pentru a pune în funcþiune ventilarea ºi pentru a regla puterea acesteia. Evitaþi aceastã poziþie în utilizarea curentã.viteza de ventilare a aerului în habitaclu este nulã. Poziþia 0 În aceastã poziþie: .existã totuºi un debit redus de aer în timp ce vehiculul se deplaseazã.

. Recircularea aerului permite: . ..07 . Folosirea îndelungatã a acestei poziþii poate determina aburirea geamurilor laterale ºi a parbrizului ºi apariþia disconfortului din cauza aerului neîmprospãtat din habitaclu.).ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare) A Punerea în funcþiune a recirculãrii aerului (cu izolarea habitaclului) Rotiþi comanda A spre simbolul de recirculare a aerului. În aceste condiþii. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior) rotind din nou comanda A atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã. 3.izolarea de mediul exterior (circulaþie în zone poluate. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer din exterior.obþinerea temperaturii dorite în habitaclu cu mai multã eficienþã.

martor luminos aprins.Martor luminos asociat cu funcþia „vedere clarã“.Tasta „vedere clarã“ pentru dezaburirea ºi degivrarea geamurilor.Degivrarea geamului spate ºi a oglinzilor retrovizoare cu degivrare (în funcþie de vehicul).martor luminos stins. 6 .Reglarea vitezei de ventilare. 4 ºi 7 .Reglarea distribuþiei aerului în habitaclu.Punerea în funcþiune ºi oprirea aerului condiþionat. 3 . 14 9 13 12 11 10 Comenzi 1 . 8 ºi 10 .Reglarea temperaturii aerului.Martor luminos asociat cu degivrarea geamului spate. 13 . funcþia este activatã. 2 .08 .Punerea în funcþiune ºi oprirea modului automat.Afiºaj. 5 . funcþia este dezactivatã. .Comanda de recirculare a aerului. 9 ºi 11 . 3. 14 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 12 . Tastele 1 ºi 12 sunt completate de martori luminoºi de funcþionare (2 ºi 13): .

indicatorul AUTO se stinge. În modul automat (martorul luminos AUTO este aprins pe afiºaj). Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi „27°C“ permit sistemului sã producã un maximum de frig sau un maximum de cãldurã oricare ar fi condiþiile din mediul ambiant. Când modificaþi anumite funcþii. Confortul ambiant: mod automat Aerul condiþionat automat este un sistem ce garanteazã (cu excepþia cazului de utilizare extremã) confortul ambiant în habitaclu ºi menþinerea unui bun nivel de vizibilitate. 3. toate funcþiile climatizãrii sunt controlate de cãtre sistem. Sunt afiºate doar temperatura ºi simbolul AUTO Funcþiile gestionate de modul automat nu sunt afiºate. .apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte temperatura. Doar funcþia modificatã nu este controlatã de sistem.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 4 7 .09 .apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminua temperatura.

3. mãrirea sau diminuarea valorii afiºate nu permite în nici un caz obþinerea mai rapidã a confortului. . .pornirii sau opririi aerului condiþionat. acest fapt durând de la câteva secunde la câteva minute). dacã nu deranjeazã în mod deosebit.administrãrii recirculãrii aerului. .temperaturii aerului.distribuþiei aerului.10 .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Confortul ambiant: mod automat (continuare) Funcþionare Pentru a obþine ºi a menþine nivelul de confort ales ºi pentru a menþine o bunã vizibilitate.vitezei de ventilare. sistemul acþioneazã asupra: . . sistemul optimizând coborârea sau creºterea temperaturii (ventilarea nu porneºte instantaneu la vitezã maximã: aceasta creºte progresiv pânã când temperatura motorului este suficientã. Valorile temperaturii afiºate indicã un nivel de confort. aeratoarele de pe planºa de bord trebuie sã rãmânã deschise în mod constant. În general. oricare ar fi nivelul de confort indicat. La pornirea vehiculului pe vreme caldã sau rece.

geamurilor laterale ºi spre picioarele pasagerilor. aceste posibilitãþi fiind descrise în urmãtoarele pagini. Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã informeazã asupra alegerii fãcute: Fluxul de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului. Poziþia Varianta manualã a distribuþiei aerului stinge martorul luminos de funcþionare de pe afiºajul 5 (mod automat) dar numai distribuþia aerului nu mai este controlatã automat de cãtre sistem. Poziþia 13 12 Poziþia 11 10 Fluxul de aer este dirijat numai spre picioarele pasagerilor. Pentru a reveni la modul automat. Întregul flux de aer este dirijat spre duzele dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi geamurilor laterale.. apãsaþi pe tasta 6. dar aveþi posibilitatea de a modifica alegerea impusã de sistem (distribuþia aerului.. obþinute prin apãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 5 6 8 Poziþia Fluxul de aer este dirijat în principal spre aeratoare. Distribuþia aerului în habitaclu Existã cinci combinaþii posibile de distribuþie a aerului. Modificarea modului automat Funcþionarea normalã a sistemului o reprezintã modul automat.11 . Poziþia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele ºi spre picioarele pasagerilor. 3.).

12 . Tasta 3 permite punerea în funcþiune (martor luminos pe afiºaj aprins) sau oprirea (martor luminos stins) funcþionãrii aerului condiþionat. pãrãsiþi modul automat: martorul luminos AUTO al afiºajului 5 se stinge. apãsaþi pe tasta 6. sistemul selecteazã viteza de ventilare cea mai bine adaptatã pentru a obþine ºi a menþine confortul. sistemul selecteazã pornirea sau oprirea aerului condiþionat în funcþie de condiþiile climatice exterioare. pãrãsiþi modul automat. ventilarea nu porneºte imediat cu vitezã maximã: aceasta creºte pânã când temperatura motorului este suficientã pentru a permite reîncãlzirea aerului din habitaclu. 3. Aceasta poate dura de la câteva secunde la mai multe minute. Pentru a reveni la modul automat. 11 11 În modul automat. Apãsând pe tasta 3.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) Modificarea vitezei de ventilare În modul automat. Apãsând pe tastele 9 ºi 11. când temperatura exterioarã este scãzutã. 3 5 6 9 Punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat În modul automat. 13 12 Notã: funcþia „vedere clarã“ pune automat în funcþiune aerul condiþionat (martor luminos aprins). Aceste taste permit creºterea ºi diminuarea vitezei de ventilare.

13 . Aceastã funcþie permite dezaburirea electricã rapidã a lunetei spate ºi a oglinzilor retrovizoare electrice cu dezgheþare (la vehiculele echipate cu aceastã funcþie). 3. dezaburirea se opreºte automat. Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. În caz contrar. apãsaþi din nou tasta 12.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 13 12 Dezgheþare-dezaburire geam spate Apãsaþi pe tasta 12. martorul luminos de funcþionare 13 se aprinde.

Pentru a pãrãsi aceastã funcþie. 3. puteþi apãsa fie: .AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 1 2 6 Notã: dacã doriþi reducerea debitului de aer (poate produce un anumit nivel de zgomot în habitaclu).din nou pe tasta 1. martorul luminos 13 se stinge. 13 12 11 Aceastã funcþie permite degivrarea ºi dezaburirea rapidã a parbrizului. Apãsaþi pe butonul 12.14 . Funcþia „vedere clarã“ Apãsaþi tasta 1. Aceasta impune punerea automatã în funcþiune a aerului condiþionat. Martorul luminos al tastei AUTO (plasat în afiºaj) se stinge. apãsaþi tasta 11. martorul luminos de funcþionare 2 se aprinde. a geamurilor laterale faþã ºi a oglinzilor retrovizoare (în funcþie de vehicul).pe tasta 6 (martorul luminos AUTO se aprinde pe afiºaj). dacã nu doriþi pornirea încãlzirii geamului spate. . oprirea recirculãrii aerului ºi punerea în funcþiune a degivrãrii geamului spate (martor luminos 13).

3.AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare) 14 Utilizarea în modul de recirculare a aerului O apãsare pe tasta 14 permite recircularea aerului (simbolul se aprinde pe afiºaj). Recircularea aerului permite izolarea faþã de ambientul exterior (circulaþie în zonã poluatã.15 . Utilizarea îndelungatã a acestei poziþii poate crea mirosuri neplãcute datoritã neîmprospãtãrii aerului. aerul este reþinut în habitaclu ºi recirculat fãrã admisie de aer exterior.. precum ºi aburirea geamurilor. De aceea vã recomandãm sã treceþi în modul de funcþionare normalã (aer exterior sau recirculare automatã) apãsând din nou tasta 14 atunci când recircularea aerului nu mai este necesarã..). În timpul recirculãrii.

AER CONDIÞIONAT: DIVERSE Lipsã de aer rece Verificaþi dacã poziþia comenzilor este corectã ºi starea siguranþelor este bunã. 3. În general. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dupã utilizarea prelungitã a aerului condiþionat. în caz de anomalie de funcþionare. Anomalie de funcþionare În cazul constatãrii unei scãderi a eficienþei la nivelul degivrãrii. creºterea consumului de carburant este normalã (mai ales în mediul urban). utilizaþi periodic aerul condiþionat. Pentru a menþine sistemul de climatizare în stare de funcþionare pe timp de iarnã. este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul.16 . Consum În timpul funcþionãrii aerului condiþionat. provenind din condens. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant RENAULT. o cauzã o poate constitui înfundarea cartuºului filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului pentru a cunoaºte frecvenþa de înlocuire). dezaburirii sau aerului condiþionat. Nu deschideþi circuitul lichidului de rãcire.

2 pentru partea pasagerului faþã.3 ºi 5 pentru pasagerii spate.. De pe locul ºoferului Apãsaþi comutatorul: . De pe locul pasagerului faþã Apãsaþi comutatorul 6. . fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor.Apãsaþi pe comutatorul geamului respectiv pentru a-l coborî pânã la nivelul dorit (notã: geamurile spate nu coboarã complet).17 .1 pentru partea ºoferului. De pe locurile spate Apãsaþi comutatorul 7. .ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 6 7 1 5 2 3 4 Cu contactul pus .. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). 3.).ridicaþi comutatorul geamului respectiv pentru a-l ridica la înãlþimea doritã. În caz de imobilizare. mâini. inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. braþe. .

Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv. Sistemul funcþioneazã: . 3. În caz de imobilizare. 2. Siguranþã pasageri spate ªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. Aceasta ar putea pune în funcþiune acþionarea electricã a geamurilor. mâini.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI 6 7 1 5 2 3 4 Modul de funcþionare cu impulsuri se adaugã la funcþionarea acþionãrii electrice a geamurilor descrisã mai sus.).. 3.cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute). acesta poate echipa doar geamul ºoferului sau toate geamurile.. 6 sau 7. riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât.cu contact pus. 5. Apãsaþi pe comutatoarele 1.18 . braþe. Dacã este disponibil în vehicul. .

În timpul blocãrii portierelor din exterior apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT. sistemul trece în modul fãrã impulsuri: apãsaþi de câte ori este necesar pe comutatorul respectiv pânã la închiderea geamului ºi apãsaþi în continuare pe comutator (întotdeauna pe partea de închidere) timp de o secundã pentru a reiniþializa sistemul. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare) Mod de funcþionare fãrã impulsuri .. portierelor sau portbagajului (în modul fãrã mâini). Închiderea la distanþã a geamurilor (pentru vehiculele echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri).) acesta se opreºte apoi coboarã câþiva centimetri. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul.19 .Apãsaþi scurt pe comutatorul respectiv: geamul coboarã complet. .Apãsaþi pe comutatorul respectiv pentru a coborî geamul. Mod de funcþionare cu impulsuri . Închiderea geamurilor poate cauza rãniri grave. iar geamurile se închid automat. laba unui animal.. Acþionarea comutatorului în timpul funcþionãrii opreºte cursa geamului.Ridicaþi scurt comutatorul respectiv: geamul se ridicã complet. eliberaþi la înãlþimea doritã. 3. . Anomalii de funcþionare În cazul în care un geam nu se închide. Dacã este necesar. atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãtul cursei (de exemplu: degetele unei persoane. creangã de copac.Ridicaþi comutatorul respectiv pentru a ridica geamul. eliberaþi la înãlþimea doritã.

). Parbriz cu strat reflectorizant (în funcþie de vehicul) Acest procedeu permite limitarea luminii soarelui (în special radiaþiile infraroºii) prin reflexie.ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ 2 1 Acþionare spate manualã geamuri Acþionaþi manivela 1. plasate de o parte ºi de alta a oglinzii retrovizoare.20 . Existã douã zone 2 ce permit utilizarea cardurilor de autorizare a trecerii (de exemplu: tichete pentru autostradã. 3. autorizaþie parcare etc.

3.PARASOLAR 4 1 3 5 2 Parasolar faþã Coborâþi parasolarul 1. Oglindã pasager faþã iluminatã Glisaþi capacul 5. Oglindã pasager faþã 2 fãrã iluminare Glisaþi capacul 3.21 . Iluminarea 4 este automatã.

TRAPà DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICà . Acesta ar putea pune în funcþiune trapa de aerisire cu acþiune electricã.cu contactul pus.deschidere: deschideþi storul. .22 . în funcþie de deschiderea doritã.deschiderea storului: împingeþi mânerul 1 apoi deplasaþi storul pânã la dispozitivul de înfãºurare.nu circulaþi niciodatã cu trapa de aerisire deschisã ºi storul închis. În caz de imobilizare.deschidere: deschideþi storul apoi rotiþi butonul 2 în poziþia A. mâini. C sau D. Întredeschiderea trapei de aerisire .nu manevraþi niciodatã trapa de aerisire cu storul închis. .). apoi aduceþi butonul 2 în poziþia B. inversaþi imediat sensul cursei prin rotirea butonului 2 complet la dreapta (poziþia D). . Culisarea trapei de aerisire . 1 0 A B C D 2 3 Acest sistem funcþioneazã: . riscând sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât. fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave.închidere: aduceþi butonul 2 în poziþia 0. Stor Efectuaþi întotdeauna manevrele storului cu trapa de aerisire închisã: .cu contact întrerupt pânã la deschiderea portierei ºoferului (limitat la aproximativ 20 minute)..închiderea storului: trageþi mânerul 1 pânã la fixarea siguranþei. 3. . . braþe..închidere: rotiþi butonul 2 în po Responsabilitatea ºoferului Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal).

În timpul blocãrii portierelor cu ajutorul cartelei RENAULT apãsaþi de douã ori succesiv pe butonul de blocare al cartelei RENAULT..) montate pe barele de acoperiº: acestea trebuie bine dispuse ºi fixate iar dispunerea lor nu trebuie sã împiedice buna funcþionare a trapei de aerisire..TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare) Închiderea la distanþã a trapei de aerisire (vehicule echipate cu acþionare a geamurilor cu impulsuri). atunci când un geam întâlneºte rezistenþã la capãt de cursã (de exemplu: degetele unei persoane. Precauþiuni de utilizare . 3. portbagajul exterior.verificaþi dacã trapa de aerisire este bine închisã când pãrãsiþi vehiculul. Particularitate Pentru siguranþa dumneavoastrã vehiculul este echipat cu un limitator de sarcinã..nu deschideþi trapa de aerisire imediat dupã ploaie sau dupã spãlarea vehiculului.. în poziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3. în timpul acestei manevre. Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. o apãsare pe butonul 3 va permite trapei de aerisire sã revinã la poziþia anterioarã închiderii. în modul fãrã mâini. Înainte de manipularea trapei de aerisire. Sistemul nu trebuie acþionat decât dacã utilizatorul vede bine vehiculul ºi dacã nu este nici o persoanã în vehicul. .) acesta se opreºte apoi se retrage câþiva centimetri. Atenþie. apoi rotiþi butonul 2.curãþiþi trimestrial garnitura de etanºare cu ajutorul produselor selecþionate de cãtre Departamentul nostru Tehnic. pentru a cunoaºte adaptãrile posibile. . verificaþi obiectele ºi/sau accesoriile (suportul pentru biciclete. creangã de copac. manevrarea trapei de aerisire nu este indicatã. sau pe butonul mânerului unei portiere sau al portbagajului.23 . Dupã închiderea de la distanþã a trapei de aerisire. Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT. pânã la închiderea completã a trapei de aerisire. . Anomalie de funcþionare a închiderii trapei de aerisire În acest caz. Închiderea trapei de aerisire poate cauza rãniri grave. laba unui animal. iar geamurile ºi trapa de aerisire se închid automat.vehicul cu bare de acoperiº În general. verificaþi sã nu existe un obstacol. funcþionarea limitatorului de sarcinã a trapei de aerisire este dezactivatã.

.o iluminare continuã. De pe locul spate. Lumini pentru citit De pe locul faþã.o stingere imediatã.24 . 3. Aceasta nu se stinge decât dacã portierele respective sunt închise corect ºi dupã o temporizare. apãsaþi comutatorul 1 pentru ºofer. .o iluminare comandatã de deschiderea unei portiere. Deblocarea ºi deschiderea portierelor sau a portbagajului antreneazã iluminarea temporizatã a plafonierelor ºi luminilor de sol. 3 pentru pasagerul faþã. apãsaþi comutatorul 4 sau 6. Lumini portiere Fiecare luminã 7 se aprinde la deschiderea portierei.ILUMINARE INTERIOARÃ B 1 2 3 6 A 4 5 7 Plafonierã A sau B Apãsaþi pe comutatorul 2 sau 5. pentru a obþine: .

Suport pentru ochelari 4 Compartimente de depozitare din portiere 2 Aici se pot pãstra un recipient de bãuturã sau scrumiera...COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU 4 1 2 3 Compartimente de depozitare din cotierele de la portierele faþã 1 Se pot pãstra obiecte precum compact discurile. carnet de întreþinere etc. Clapele compartimentelor de depozitare de sub bord.) lanterne de buzunar. documentele vehiculului (manual.. în partea ºoferului 3 ºi a pasagerului Notã: în aceste spaþii se pot pãstra hãrþi rutiere..25 . lavete. 3.

. Acest compartiment de depozitare beneficiazã.26 . Notã: În funcþie de vehicul.. la fel ca ºi habitaclul. 3.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 5 6 7 Compartiment de depozitare din cotiera centralã faþã Ridicaþi capacul 5. În acest compartiment de depozitare se pot pãstra documente format A4. trageþi mânerul 6. de ventilare ºi de aer condiþionat. Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7 pentru a deschide sau închide admisia aerului. compartimentele de depozitare pentru pasageri se blocheazã odatã cu portierele. Compartimente de depozitare pentru pasager Pentru a-l deschide. o sticlã mare cu apã.

hãrþi. acestea riscã sã alunece sub pedale ºi sã împiedice utilizarea lor.. 3.27 . Nici un obiect nu trebuie sã se gãseascã pe podea (partea din faþa conducãtorului): în cazul unei frânãri bruºte. Suport pentru recipientul de bãuturã 9 Sunt plasate în faþa manetei schimbãtorului de viteze ºi în spaþiile de depozitare laterale faþã ºi spate. Notã: aceste spaþii pot include de asemenea scrumiera.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 12 9 8 10 11 Suport 8 Aici pot fi pãstrate tichete de autostradã.. Compartimentele de depozitare din cotiera spate Coborâþi cotiera 10. ridicaþi capacul 11 cu ajutorul mânerului de deblocare 12.

28 .COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare) 14 13 Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaune faþã 3.

3. Dupã utilizare. Trageþi bricheta. Prevãzutã pentru racordarea accesoriilor agreate de cãtre Departamentul Tehnic RENAULT cu o putere mai micã de 120 W (tensiune 12 V).BRICHETÃ Prizã pentru accesorii În funcþie de vehicul. 1 2 Scrumierã 1 Este o scrumierã mobilã fixatã în suporturile recipientelor pentru bãuturã care echipeazã vehiculul. apãsaþi bricheta 2. aceasta este plasatã în locul brichetei 2. introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.SCRUMIERE . Brichetã 2 Cu contactul pus. Aceasta revine singurã printr-un mic declic imediat ce a devenit incandescentã.29 .

Aveþi grijã ca centurile ºi închizãtoarele sã fie bine poziþionate. . Pentru a rabata spãtarul Dupã rabatarea pernei scaunului. consultaþi capitolul „tetierã spate“. aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice fixarea siguranþei spãtarului. Transportul obiectelor Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. Consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“ din capitolul 3.BANCHETÃ SPATE Notã: înainte de a manevra partea mai micã a spãtarului (în funcþie de vehicul). Pentru a rabata perna scaunului Basculaþi perna A spre scaunele faþã.În momentul reinstalãrii spãtarului. apoi trageþi mânerul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B. verificaþi prinderea cataramei centurii de siguranþã centrale în închizãtorul corespunzãtor înainte de a rabata perna scaunului ºi apoi spãtarul.30 . . . este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. coborâþi tetiera spate. .Puneþi la loc tetiera.În cazul utilizãrii de huse pentru scaune. B A 1 Perna ºi spãtarul scaunului pot fi rabatate pentru a permite transportul obiectelor voluminoase. asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare. 3.

aceasta se poate face manual din interior. sau un obiect similar.împingeþi capacul portbagajului pentru a-l deschide. Deschidere manualã din interior În cazul imposibilitãþii deblocãrii portbagajului. ajutându-vã mai întâi de mânerele interioare 2.31 . . 1 3. . în cavitatea 3 ºi culisaþi ansamblul conform desenului.introduceþi un creion. .accesaþi portbagajul basculând spãtarul (spãtarele) banchetei spate.PORTBAGAJ 1 2 3 Pentru deschidere Apãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridicaþi capacul portbagajului. Pentru închidere Coborâþi capacul portbagajului.

Ca o particularitate pentru versiunea utilitarã. În caz de frânare bruscã sau de accident acestea pot pune în pericol ocupanþii vehiculului.POLIÞÃ SPATE 2 1 Scoatere Desfaceþi cele douã curele 1. Nu plasaþi nici un obiect greu sau dur pe poliþã. Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spre dumneavoastrã. apoi scoateþi poliþa prin portiera spate. Pentru a pune la loc poliþa. se procedeazã în sens invers scoaterii. desfaceþi dispozitivele de fixare 2 de fiecare parte a poliþei. se procedeazã în sens invers scoaterii.32 . 3. Pentru a pune la loc poliþa.

. lavete. 3.COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ 1 1 1 1 2 Amplasarea cârligelor de ancorare 1 Sunt utile pentru imobilizarea obiectelor transportate în portbagaj (consultaþi paragraful „transportul obiectelor în portbagaj“). strângeþi mocheta 2 înspre bancheta spate (în acest compartiment se pot pãstra unelte. un bidon cu ulei.).33 . Compartiment de depozitare în spaþiul roþii de rezervã Pentru deschidere..

. spre pasageri. Fixaþi centurile de siguranþã de pe locurile spate chiar ºi când nu existã pasageri. nici un obiect sã nu poatã fi proiectat în faþã. Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa fel încât. dacã vehiculul este dotat cu acestea. A . în cazul unei frânãri bruºte. în cazul sarcinilor maxime (cazul B). astfel încât acesta sã fie lipit de pernã. 3.34 .Bancheta pliatã.TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai mare sã se sprijine de: Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãtarul rabatat. Folosiþi punctele de ancorare a încãrcãturii de pe podeaua portbagajului. este obligatoriu sã scoateþi tetierele înainte de a rabata spãtarul.Spãtarul banchetei spate. B Plasaþi întotdeauna obiectele cele mai grele direct pe podea. în cazul sarcinilor normale (cazul A).

3.35 .BARE DE ACOPERIª Accesul la punctele de fixare Rotiþi în sus fiecare capac 1. 1 Fiecare element decorativ pentru plafon este echipat cu douã clape ce închid punctele de fixare ale barelor de acoperiº. Pentru vehiculele ce nu sunt echipate cu capace 1. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. paragraful „greutãþi“. Sarcinã admisã pe bara de acoperiº: consultaþi capitolul 6. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Fiecare din clape este închisã de un capac pivotant 1.

3.36 .

.............. 4.......................................... 4..........................................07 Nivele: lichid de rãcire a motorului .........10 Filtre ..............................14 4.......................................................09 rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri ...............................4................................................................................................02 ....................... 4.................................................................11 Întreþinerea caroseriei .................... 4...............................Capitolul 4: Întreþinere Capota motorului .................................................................................................04 ➟ 4.................................................. 4............... 4..................10 Baterie ........................................ 4...............................13 Întreþinerea finisajelor ...................03 Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor .12 .................... 4......................................................................................................01 .........................................................................................................4....................................................................................................................................................................................08 lichid de frânã ..... 4.....

trageþi maneta 1. Blocarea de siguranþã a capotei Pentru a debloca. 4.CAPOTA MOTORULUI 2 1 Pentru a deschide. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. plasatã în partea stângã a planºei de bord. trageþi pana de fixare ce traverseazã calandrul 2.02 .

plasaþi-o neapãrat în locaþia 3 a capotei. scoateþi tija de sprijin 4 din locul de fixare 5 ºi.03 . pentru siguranþa dumneavoastrã. Asiguraþi-vã de blocarea corectã. verificaþi dacã nu aþi uitat vreun obiect în compartimentul motor. apoi daþi-i drumul. Ea se închide singurã datoritã greutãþii proprii. 3 4 5 Ridicaþi capota. Pentru a reînchide capota. 4. reaºezaþi tija de sprijin 4 în locul de fixare 5 þineþi capota de partea centralã ºi coborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cm faþã de poziþia închisã.CAPOTA MOTORULUI (continuare) Închiderea capotei Înainte de închidere.

NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor mobile ºi de aceea este normalã completarea cu ulei între douã schimburi. Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj este necesar sã se completeze mai mult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Verificãri periodice: verificaþi periodic nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte de a efectua o cãlãtorie pe distanþã mare, pentru a evita riscul deteriorãrii motorului.
Mesaj 1 Nivel satisfãcãtor

Mesaj 2 Exemplu de afiºaj al nivelului

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nivelul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelul uleiului scade ºi sunt înlocuite de o liniuþã: de exemplu mesajul 2. Pentru a citi calculatorul de bord, apãsaþi din nou pe buton. - atunci când nivelul uleiului este minim: mesajul „refaceþi nivelul de ulei“ apare pe afiºaj, semnele sunt înlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar martorul luminos se aprinde pe panoul de bord. Este necesarã refacerea imediatã a nivelului.

23531 23532

23507

Mesaj 3 Nivel minim

Citirea nivelului de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire îndelungatã a motorului. Citirea nivelului poate fi fãcutã: - pe tabloul de bord; - pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bord La comutarea contactului ºi timp de 30 de secunde: - dacã nivelul este corect, afiºajul indicã „nivel de ulei corect“: mesaj 1. Particularitate: dacã doriþi sã aflaþi nivelul exact, apãsaþi pe butonul de resetare a kilometrajului parþial sau pe butonul de afiºare a informaþiilor pe calculatorul de bord.

4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
B A C B A
Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Citirea nivelului pe jojã - scoateþi joja; - ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavete curate ºi fãrã scame; - introduceþi joja pânã la capãt, (pentru vehiculele echipate cu „buºonjojã“ C, buºonul trebuie sã fie complet înºurubat); - scoateþi din nou joja; - citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã coboare niciodatã sub limita „mini“ A ºi nici sã depãºeascã limita „maxi“ B.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren orizontal, motorul oprit ºi rãcit (de exemplu: înainte de primul demaraj din ziua respectivã). - Desfiletaþi buºonul 1; - refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2 este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de tipul motorului); - aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului; - verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2 (conform explicaþiilor anterioare). Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþi sã strângeþi buºonul 1.

1

1.9 dCi

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTOR
Schimb de ulei motor
Frecvenþã: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Capacitãþi aproximative pentru schimbul de ulei (informativ) Motor 1.4 16V : 4,9 litri Motor 1.6 16V : 4,9 litri Motor 2.0 16V : 5,4 litri Motor 2.0 T : 5,4 litri Motor 1.5 dCi : 4,6 litri Motor 1.9 dCi : 4,8 litri Filtru de ulei inclus. Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. Umplere: Când completaþi nivelul de ulei, aveþi grijã sã nu curgã ulei peste piesele motorului. Risc de incendiu. Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul, în caz contrar existã risc de incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

Calitatea uleiului de motor
Pentru a cunoaºte calitatea uleiului ce trebuie utilizat, consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã efectuaþi schimbul de ulei cu motorul cald, atenþie la riscul de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.

Nu porniþi motorul într-un spaþiu închis, deoarece gazele de eºapament sunt toxice.

În timpul intervenþiilor sub capota motorului, ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

4.07

consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu efectuaþi nici o intervenþie asupra circuitului de rãcire dacã motorul este cald.o protecþie împotriva îngheþãrii. Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. care vã asigurã: .o protecþie anticorozivã a circuitului de rãcire.NIVELE Frecvenþa controlului de nivel Verificaþi în mod regulat nivelul lichidului de rãcire (lipsa lichidului de rãcire poate conduce la deteriorarea gravã a motorului). 4. Pericol de arsuri. . Completaþi acest nivel la rece înainte de a ajunge la reperul MINI. Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire. 1 A Lichid de rãcire Nivelul la rece trebuie sã se afle între reperele MINI ºi MAXI indicate pe recipientul de expansiune 1 (vizibile prin orificiul A). Dacã nivelul scade în mod anormal sau repetat. folosiþi numai produsele agreate de Departamentul Tehnic RENAULT.08 .

scoateþi dispozitivele de fixare 2 cu ajutorul unei piese apoi scoateþi capacul 3. atunci când se observã o scãdere oricât de micã a eficienþei sistemului de frânare. Pentru a avea acces la rezervorul 1. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Nivel 1 Nivelul scade în mod normal odatã cu uzura garniturilor. Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid de frânã agreat de Departamentul Tehnic RENAULT (lichidul trebuie sã se afle într-un bidon sigilat). Frecvenþa de înlocuire Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. dar nu trebuie sã coboare niciodatã sub cota de alertã „MINI“.09 . 4. în orice caz. 2 1 3 Lichid de frânã Este necesarã verificarea frecventã ºi.NIVELE (continuare) Umplere Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic necesitã înlocuirea lichidului de frânã de cãtre un specialist.

. utilizaþi un instrument în formã de ac.. astupaþi orificiul 2 (deasupra buºonului) ºi scoateþi buºonul. puneþi buºonul la loc. umpleþi cu lichid pânã ajunge la vedere. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. 4. 1 1 2 Frecvenþa de înlocuire a elementelor de filtrare: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. utilizaþi „buºonul-pipetã“.) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a vehiculului dumneavoastrã. Lichid Produs pentru spãlare geamuri (produs antigel pe timp de iarnã). Pentru aceasta. filtru habitaclu.10 În timpul intervenþiilor sub capota motorului. Duze Pentru orientarea duzelor spãlãtoarelor pentru parbriz. filtru diesel. . NOTÃ În funcþie de vehicul.NIVELE (continuare) FILTRE Înlocuirea elementelor de filtrare (filtru de aer. pentru a afla nivelul de lichid. Rezervor spãlãtor geamuri/ spãlãtor pentru faruri Umplere Deschideþi buºonul 1.

vã sfãtuim sã apelaþi la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 4. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu apropiaþi flãcãri.BATERIE Înlocuirea bateriei Aceastã operaþiune fiind complexã. verificaþi dacã noua baterie permite conectarea acestui furtun. În cazul unui astfel de contact. puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: existã risc de explozie.11 . Deoarece bateria este specialã (prezenþa unui furtun de aerisire ce permite evacuarea gazelor corozive ºi explozive la exterior). 1 Bateria nu necesitã întreþinere: nu deschideþi niciodatã capacul 1. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.

sub caroserie.ÎNTREÞINEREA CAROSERIEI Protecþia corozivi împotriva agenþilor Ce nu trebuie fãcut • Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe timp de ger. • Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înainte de a le umezi. noroi. criblura proiectatã de alte vehicule. • incidentelor de circulaþie Pentru a nu pierde beneficiul acestor tehnici.. • acþiunilor abrazive Praf atmosferic ºi nisip aduse de vânt. • Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã din cauza zgârieturilor accidentale. nu este mai puþin supus acþiunii: • agenþilor atmosferici corozivi . • Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie. piese cu dispozitive de prindere (de exemplu: interiorul trapei de carburant) ºi elemente exterioare de plastic vopsite (de exemplu: barele de protecþie) folosind echipamente de curãþire la presiune înaltã sau pulverizând produse neomologate de Departamentul nostru Tehnic.12 . mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie. 4... . .salinitãþii atmosferice (în zonele maritime mai ales în sezonul cald). este necesar un minim de atenþie pentru a evita aceste riscuri. • Nu înlãturaþi petele de pe vehicul folosind produse neagreate de Departamentul nostru Tehnic ºi care pot ataca stratul de vopsea.poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone industriale). Folosirea acestora fãrã mãsuri de precauþie poate provoca oxidarea sau funcþionarea defectuoasã. Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de tehnologie anticoroziune foarte performantã. • Nu degresaþi sau nu curãþaþi elementele mecanice (de exemplu: compartimentul motor).condiþiilor climatice sezoniere ºi higrometrice (sare împrãºtiatã pe ºosea iarna. • Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul.).. apã pentru curãþarea strãzilor.

.excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune de decolorare rapidã a stratului de vopsea ajungând pânã la dezlipirea acestuia. Este absolut necesar sã spãlaþi imediat vehiculul pentru a îndepãrta aceste pete. • Pãstraþi distanþa între vehicule atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu criblurã pentru a evita deteriorarea vopselei. a farurilor adiþionale.sarea aflatã pe punþile roþilor ºi sub caroserie. Consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã. folosind ºampoanele agreate de departamentul nostru tehnic ºi clãtiþi abundent cu jet de apã. • Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei pentru a evita întinderea coroziunii. Am selectat produse speciale de întreþinere care pot fi gãsite în magazinele noastre de accesorii RENAULT. mai ales punþile roþilor ºi sub caroserie pentru a elimina: . cu motorul oprit. • Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii cilindrice. • Respectaþi legislaþia localã privitoare la spãlarea vehiculelor. deoarece ele nu dispar prin simpla ºtergere.noroiul care formeazã un amestec umed pe punþile roþilor ºi sub caroserie.depunerile rãºinoase de sub arbori sau produsele de poluare industrialã.ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare) Ce trebuie fãcut • Spãlaþi frecvent vehiculul.. . . nu uitaþi sã efectuaþi inspecþiile periodice. ºarnierelor. dacã vehiculul este dotat cu aceasta. . (de exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe drumurile publice). 4. verificaþi fixarea echipamentelor exterioare. • În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune RENAULT.13 . oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu un adeziv lamelele ºtergãtoarelor de geam. dupã ce aþi condus în zone unde s-au împrãºtiat substanþe chimice. antena radio. • În cazul în care a fost necesarã spãlarea elementelor mecanice. Demontaþi antena radiotelefonului. este absolut necesarã protejarea lor prin pulverizarea de produse omologate de Departamentul nostru Tehnic.

Utilizaþi fie produsele selectate de Departamentul nostru Tehnic (magazinele de accesorii RENAULT) fie apã cãlduþã cu sãpun. afiºaj temperaturã exterioarã. • Centuri de siguranþã Acestea trebuie pãstrate curate.5 % sãpun la 99. 4. buna funcþionare a componentelor electrice sau electronice prezente în vehicul.ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOARE Indiferent de natura petelor. ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã. ºi ºtergeþi apoi cu o lavetã uscatã. Particularitãþi • Geamurile aparatelor (de exemplu: tablou de bord.14 . utilizaþi apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe bazã de: • sãpun natural.5 % apã). utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau lavetã din bumbac umedã. aceasta poate afecta.. folosind un burete. Ce nu trebuie fãcut Este total nerecomandatã utilizarea unui aparat de curãþire cu presiune mare sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã o folosire prudentã. Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã.. Dacã aceasta nu este suficientã. • sãpun lichid pentru veselã (0. ceas. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. Folosirea produselor pe bazã de alcool este interzisã. afiºaj radio. între altele.) Utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac.

........................ 5............................................. 5........................05 Pneuri (siguranþã pneuri...........................29 Anomalii de funcþionare ..................5........................... 5....................................13 .....18 ..............................................................................................................09 ➟ 5......5..37 5.....................................Capitolul 5: Sfaturi practice Roata de rezervã .....................Manivelã................................26 Remorcare ......................................................................................................................................................................22 Cartela RENAULT: baterie ................................ 5........................17 Siguranþe ........19 Baterie ................... utilizare pe timp de iarnã) . 5.................. 5....................................................................................................... 5.......01 .........................24 ......................................................................... 5...................................................................................... 5.............5...........23 Preechipare cu radio/accesorii ..................08 Faruri (înlocuirea becurilor) .........................06 ➟ 5...........20 ➟ 5.............................. 5.......... roþi................................................................ 5........................03 Capace roþi ..............................................................................30 ➟ 5........ 5.15 ➟ 5........................................................................................................................ 5................................ 5.........................................................................................................14 Lumini interioare (înlocuirea becurilor) .....................................................................................................................14 Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ..................... 5..27 ➟ 5.................................................... 5.............................) ................25 ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ......................................04 Schimbarea unei roþi .......................................12 Lumini spate (înlocuirea becurilor) ..........................02 Trusã scule (Cric .........................................................................

Consultaþi paragraful „sistem de control a presiunii pneurilor“ din capitolul 2. Dacã roata de rezervã a fost pãstratã timp de mai mulþi ani. Vehiculele echipate cu o roatã de rezervã de dimensiune mai micã faþã de celelalte patru roþi.deschideþi capacul portbagajului.ROATA DE REZERVà Particularitate: Funcþia „sistem de control al presiunii pneurilor“ nu controleazã roata de rezervã (roata înlocuitã de roata de rezervã dispare de pe afiºajul tabloului de bord). care trebuie sã fie doar temporarã.ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþie de vehicul). 1 3 2 4 Roata de rezervã 3 Aceasta este plasatã în portbagaj. viteza de deplasare nu trebuie sã depãºeascã 130 km/h. verificaþi-o la atelierul dumneavoastrã pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã riscuri.scoateþi roata de rezervã. 5.02 . . În timpul utilizãrii acestei roþi de rezervã. .desfiletaþi piuliþa centralã 4. . Pentru a avea acces la ea: .

5. pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza în locaºul sãu. Pentru a avea acces la unelte scoateþi roata de rezervã apoi scoateþi trusa de scule. Cric 1 Scoateþi cricul 1. În nici un caz acesta nu trebuie utilizat pentru a efectua reparaþii sau pentru a avea acces sub vehicul. Cricul este destinat pentru schimbarea roþilor.TRUSÃ SCULE Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4 1 5 Aceasta permite scoaterea capacelor roþii. Inel de remorcare 3 A 2 4 3 Trusa de scule A este plasatã în portbagaj. la dreapta roþii de rezervã. Cheie pentru roatã 5 Aceasta permite blocarea sau deblocarea ºurubului de fixare a roþii. Compartimente de depozitare În trusa de scule sunt prevãzute spaþii pentru pãstrarea unei piuliþe antifurt. Consultaþi paragraful „remorcare“ din capitolul 5.03 . Când puneþi cricul înapoi la locul sãu.

Pentru montare. orientaþi capacul þinând seama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cu ajutorul cheii 6. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a valvei D.CAPAC . Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscris pe cheie pentru a putea fi înlocuitã în caz de pierdere. 5. Capac roatã central ca în exemplul capacului roatã 4 Demontarea se face cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 6 (plasatã în trusa de scule) introducând cheia 6 în locaºul 5.04 .ROATÃ 1 D 4 C 2 A 3 B 6 5 Element decorativ ca în exemplul elementului decorativ 1 Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentru capacul roþii 3 (plasatã în trusa de scule) prin introducerea cârligului în orificiul din apropierea valvei 2. fixaþi capacul þinând seama de poziþia valvei 2. La montare.

Dacã este necesar. nu utilizaþi aceste ºuruburi decât pentru roata de rezervã. Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul. sau în poziþia P pentru cutiile de viteze automate). 5. scoateþi capacul roþii. înlocuiþi roata cât se poate de repede. strângeþi cu putere ºurubul ºi efectuaþi controlul strângerii ºurubului cât mai rapid posibil (cuplu de strângere 110 Nm). Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mâna pentru a plasa convenabil talpa (sã intre uºor sub vehicul).SCHIMBAREA UNEI ROÞI 2 4 Efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol. Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu ajutorul cheii pentru roatã 1. capãtul cricului trebuie sã fie poziþionat la nivelul suportului de tablã 2 cel mai apropiat de roata respectivã. În caz de panã de pneu. Un pneu care a avut o panã trebuie sã fie întotdeauna examinat (ºi reparat dacã este posibil) de cãtre un specialist. aprindeþi semnalul de avarie. Poziþionaþi roata pentru a putea fi apucatã de sus. Aºezaþi cricul 3 orizontal. Montaþi roata de rezervã pe butucul central ºi rotiþi-o pentru ca orificiile de fixare ale roþii ºi ale butucului sã coincidã. Demontaþi ºuruburile de fixare ºi scoateþi roata. poziþionaþi un suport solid sub talpa cricului).05 . Dacã roata de rezervã este livratã cu ºuruburi de fixare. Toþi pasagerii trebuie sã coboare din vehicul ºi sã stea departe de zona de circulaþie. Cu roata pe sol. semnalat de sãgeata 4. Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi o treaptã inferioarã de vitezã (treapta I sau marºarier. 1 3 Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã este necesar.

nu trebuie sã folosiþi decât pneuri de aceeaºi marcã. ceea ce determinã o aderenþã scãzutã pe drumurile umede. Este obligatoriu sã respectaþi reglementãrile locale prevãzute de codul rutier. pot cauza avarierea pneurilor ºi genereazã. tip ºi structurã. întreþinerea corespunzãtoare a pneurilor este esenþialã. 5.06 . mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã siguranþa traficului. Un vehicul supraîncãrcat. Incidentele de conducere precum „lovirea bordurii trotuarului“. parcurgerea de distanþe lungi pe autostradã. în egalã mãsurã. Pneurile trebuie sã fie identice cu cele originale sau sã corespundã celor recomandate de Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânã la nivelul benzii de avertizare.PNEURI Siguranþã pneuri . 1 2 Întreþinerea pneurilor Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi sã aibã un relief bine evidenþiat.roþi Deoarece reprezintã singurul contact între vehicul ºi carosabil. Când este necesar sã înlocuiþi pneurile. martorii devin vizibili 2 : este deci necesarã înlocuirea pneurilor deoarece adâncimea profilelor este de cel mult 1. dereglarea punþii faþã. pneurile agreate de departamentul nostru tehnic conþin martori de uzurã 1 care sunt alcãtuiþi din benzi de avertizare încorporate în structura benzii de rulare. dimensiune.6 mm.

acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi întotdeauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe lungi (Consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri“). aceastã operaþie trebuie încredinþatã exclusiv unui specialist. Riscul informãrii greºite poate atrage consecinþe grave. Presiunile insuficiente determinã uzura prematurã ºi încãlzirea anormalã a pneurilor. . În cazul în care verificarea presiunii nu poate fi efectuatã asupra pneurilor reci. presiunile indicate trebuie mãrite de la 0. Presiunea de umflare depinde de sarcinã ºi de viteza de utilizare.zgomotul produs de pneuri. Presiunile trebuie verificate la rece: nu luaþi în considerare presiunea crescutã din timpul perioadelor calde sau dupã un rulaj efectuat la vitezã mare. Este strict interzisã dezumflarea unui pneu cald.risc de explozie sau de pierdere a suprafeþei de rulare.þinutã de drum proastã.comportamentul acestuia în viraje.conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în vigoare.07 . . Roata de rezervã Vehicul echipat cu sistem de control al presiunii pneurilor Fiecare din senzorii implantaþi în valve este dedicat unei singure ºi unice roþi: prin urmare. Ajustaþi presiunile în funcþie de condiþiile de utilizare (consultaþi paragraful „presiune umflare pneuri ). Notã: presiunile de umflare a pneurilor sunt indicate de o etichetã (în funcþie de þarã sau versiune) lipitã pe cantul sau pe montantul portierei faþã a ºoferului. . Montarea diferitã a pneurilor poate modifica: .PNEURI (continuare) Presiune de umflare Este important sã respectaþi presiunile de umflare (inclusiv pentru roata de rezervã).3 bari (sau 3 PSI).dificultatea manevrãrii direcþiei. este contraindicatã inversarea roþilor. Consultaþi paragrafele „roata de rezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capitolul 5.2 la 0. Interschimbarea roþilor Aceastã practicã este nerecomandatã. 5.montarea lanþurilor. . Înlocuire pneuri Din motive de siguranþã. . împreunã cu toate consecinþele pe care le pot avea în planul siguranþei: .

Aceste pneuri trebuie sã echipeze cel puþin cele douã roþi de pe osia faþã.O direcþie de mers. . Montarea lanþurilor nu este posibilã decât pe pneuri identice cu cele montate iniþial pe vehiculul dumneavoastrã. Particularitate pentru versiunile echipate cu roþi de 17“: pe acestea nu se pot monta lanþuri Dacã doriþi sã utilizaþi echipamente specifice.un indice de vitezã maximã care poate fi inferioarã vitezei maxime a vehiculului dumneavoastrã. Montarea de pneuri mai mari decât cele originale face imposibilã folosirea lanþurilor. Vã recomandãm sã consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT care vã poate sfãtui asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã. Este necesarã respectarea vitezei impuse de legislaþia în vigoare. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. 5. • Pneuri cu nituri Acest tip de echipare nu se utilizeazã decât pe o perioadã limitatã ºi stabilitã de legislaþia localã.08 . • Pneuri de „iarnã“ sau „termocauciucuri“ Vã sfãtuim sã echipaþi cele patru roþi pentru a menþine cât mai bine calitatea aderenþei vehiculului dumneavoastrã.PNEURI (continuare) Utilizare pe timp de iarnã • Lanþuri Din motive de siguranþã se interzice în mod absolut montarea lanþurilor pe osia spate. Notã: Vã atragem atenþia asupra faptului cã aceste pneuri au urmãtoarele caracteristici: .

vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea becurilor. În cele douã cazuri. Accesul la farul stânga Motor oprit Rotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã (în sens antiorar). datoritã accesibilitãþii reduse.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES 1 2 Accesul la lãmpi se face prin scoaterea obturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþile roþilor. În timpul intervenþiilor sub capota motorului. 5. verificaþi dacã obturatoarele 1 ºi 2 sunt montate corect la loc. ventilatorul motorului se poate declanºa în orice moment. Totuºi. Accesul la farul dreapta Motor oprit Deschideþi obturatorul 2. dupã schimbarea becului.09 .

V.FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor 2 1 A B 8 7 3 4 5 6 Lumini de întâlnire / de drum Scoateþi capacul A sau B. Tip de bec anti U. (vezi chenar): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Nu atingeþi sticla becului.10 . Tip de bec: bec portocaliu PY21 W. 55 W (utilizarea oricãrui alt tip de bec poate cauza deteriorarea farului. Dupã înlocuirea becului. Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului. Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþi becul. Lumina de poziþie faþã Scoateþi dulia 7 pentru a avea acces la bec. capacul trebuie bine montat. folosiþi neapãrat becuri anti U. Farurile fiind echipate cu plexiglas. 5.) Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþe care sã conþinã un set de becuri. Semnalizator de direcþie Rotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºi scoateþi becul.V. Þineþi-l de dulie. Tip de bec: W5W.

5.11 . este interzisã montarea unui proiector echipat cu becuri Xenon pe o versiune care nu este conceputã pentru a avea acest dispozitiv. înlocuirea becurilor trebuie efectuatã de un Reprezentant RENAULT.FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilor Lumini de întâlnire cu becuri Xenon Curãþirea farurilor Farurile fiind echipate cu plexiglas. Deoarece montarea acestui dispozitiv necesitã o tehnologie specificã. folosiþi o lavetã moale sau din bumbac. folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi sãpun. din motive de siguranþã. apoi ºtergeþi cu o lavetã moale sau cu o lavetã din bumbac umedã. Se interzice folosirea produselor care conþin alcool. În cazul vehiculelor echipate cu becuri Xenon. În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale uscatã. Dacã aceasta nu este suficientã.

5.FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale Farurile adiþionale Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu faruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“. piese. în special alternatorul). deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice (cablaj. consultaþi un Reprezentant RENAULT. 1 Luminile de ceaþã faþã 1 Înlocuirea unui bec: Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.12 . Tip de bec: H11. Orice intervenþie (sau modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant RENAULT care dispune de piesele necesare pentru adaptare.

scoateþi ºuruburile 1.13 . dar numai becul din partea ºoferului funcþioneazã. 6 Lumina pentru mers cu spatele Bec P21 W. din exterior. 4 Semnalizator de direcþie Bec portocaliu PY21 W.LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor 2 3 1 4 5 6 Lumini de direcþie/lumini de poziþie ºi stopuri Dupã deschiderea portbagajului. Scoateþi blocul luminilor spate trãgându-l înapoi. Notã: cele douã blocuri de lumini sunt echipate cu un bec. 5 Lumina de ceaþã spate Bec P21 W. 3 Lumina de poziþie ºi stop Bec P21/5 W. Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pentru a avea acces la becuri. 5.

Luminile plãcii numãrului de înmatriculare 8 Demontaþi corpul de iluminat 8 prin apãsarea penei de fixare 9. Repetitoarele laterale 10 Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã). Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul.14 . Scoateþi capacul corpului de iluminat pentru a avea acces la bec. 5. Tip de bec: W5W.LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor 7 8 10 9 A treia luminã de stop 7 Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 2: W5W. 5.15 .ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor 2 1 Plafoniera A Demontaþi capacul transparent (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 1.

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

B

3

4 5

Plafoniera B
Demontaþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) capacul transparent 3. Scoateþi becul respectiv. Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiere
Desfaceþi corpul de iluminat (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) 5. Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoateþi becul. Tip de bec: W5W.

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

8

7 9

Lumini portbagaj
Desfaceþi (cu ajutorul unei unelte de tip ºurubelniþã platã) corpul de iluminat 7 apãsând pe cele douã pene de fixare aflate pe ambele pãrþi ale corpului de iluminat. Deconectaþi corpul de iluminat. Apãsaþi pana de fixare 8 pentru a degaja dulia ºi a avea acces la becul 9. Tip de bec: bec tubular cu douã capete C5W.

5.17

SIGURANÞE

1 3 1

2 2
BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 1
În cazul în care un aparat electric nu funcþioneazã, verificaþi starea siguranþelor. Deschideþi capacul 2 (aflat sub volan sau în torpedo). Pentru a identifica siguranþele, folosiþi eticheta de repartizare a siguranþelor (detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este necesar, cu o siguranþã obligatoriu de aceeaºi valoare ca cea originalã. O siguranþã cu amperajul prea mare poate determina o încãlzire excesivã a instalaþiei electrice (risc de incendiu) în cazul consumului anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agrafei 3, plasatã pe capacul 2. Pentru a scoate siguranþa din clemã, glisaþi-o lateral. Nu este recomandatã utilizarea poziþiilor rãmase libere ale siguranþelor.

O bunã mãsurã de precauþie: Procuraþi-vã de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT un kit de urgenþe care cuprinde un set de becuri ºi un set de siguranþe.

5.18

SIGURANÞE (continuare)
Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)
Simbol Repartizare Ventilare habitaclu Acþionare electricã geamuri Trapã de aerisire cu acþiune electricã Sistem ABS Radio Lumini stop Întrerupere consumator Închiderea electricã a portierelor Degivrarea oglinzi retrovizoare Anumite funcþii sunt protejate de siguranþe plasate în compartimentul motorului (unitate A). Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse, vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezentant RENAULT pentru înlocuirea siguranþelor. Simbol Repartizare Semnal sonor ªtergãtor geam spate Alimentare generalã Scaune cu încãlzire

A

5.19

5. ventilatorul motorului se poate pune în funcþiune oricând. Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid sulfuric. În cazul unui astfel de contact. spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.20 . care nu trebuie sã intre în contact cu ochii sau cu pielea.Când încãrcaþi bateria. Nu apropiaþi flãcãri. .Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu provoca un scurtcircuit între borne.Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“ sunt întrerupþi înainte de a debranºa sau rebranºa bateria. .BATERIA: depanare Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor . puncte incandescente sau scântei de elemenþii bateriei: risc de explozie. În timpul intervenþiilor sub capota motorului.Nu debranºaþi niciodatã bateria la mai puþin de douãzeci de secunde dupã oprirea motorului.Verificaþi dacã bornele bateriei sunt branºate corect dupã montare. . opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. .

Controlaþi frecvent starea de încãrcare a bateriei: • Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe distanþe scurte. Respectaþi instrucþiunile de utilizare oferite de producãtorul încãrcãtorului de baterie pe care îl folosiþi.. conectaþi-le la polul + dupã punerea contactului. debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic. Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. • Când temperatura exterioarã scade (perioadã de iarnã). mai precis în circuitul urban. capacitatea de încãrcare a bateriei se diminueazã. În acest caz.. Pe timpul iernii folosiþi numai echipamentele electrice necesare. Dacã pe vehicul sunt montate numeroase accesorii. precum ºi la adãpost de îngheþ. accesoriile post-vânzare.21 .. În cazul unei staþionãri prelungite a vehiculului dumneavoastrã. de aceea solicitaþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã RENAULT. Unele baterii pot prezenta anumite particularitãþi în ce priveºte încãrcarea. Bateria trebuie depozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros. Evitaþi riscul producerii de scântei ce pot cauza imediat o explozie ºi încãrcaþi bateria într-un loc bine aerisit. Nu debranºaþi bateria în timpul funcþionãrii motorului. radio. • Capacitatea de încãrcare a bateriei scade din cauza „consumatorilor permanenþi“ precum: ceasul. Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã ºi uscatã.. Pericol de rãnire gravã.BATERIA: depanare (continuare) Branºarea unui încãrcãtor Deconectaþi obligatoriu (cu motorul oprit) cablurile conectate la cele douã borne ale bateriei începând cu borna negativã. mai ales în perioada rece. 5. permiþându-vã o pornire normalã a motorului vehiculului dumneavoastrã. Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie. O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþinutã poate atinge o duratã de viaþã maximã. este de dorit sã vã dotaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare.

apoi pe borna (+) 2 a bateriei furnizoare de curent.BATERIA: depanare (continuare) Demarajul cu bateria altui vehicul Pentru a porni. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã. Porniþi motorul în mod normal. debranºaþi cablurile A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).22 . Asiguraþi-vã cã nu existã un contact între cele douã cabluri A ºi B. 5. asiguraþi-vã cã sunt în stare bunã. Porniþi motorul vehiculului furnizor de curent. sau dacã aveþi deja cabluri de demaraj. procedaþi astfel: Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite (cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant RENAULT. ea trebuie sã fie dezgheþatã înainte de a fi alimentatã. Imediat ce porneºte. Cele douã baterii trebuie sã aibã aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi.orã. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de scurtcircuit la conectarea bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã este bine branºatã. iar cablul A (+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent. Fixaþi cablu de semn negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei furnizoare de curent apoi la borna (–) 4 a bateriei descãrcate. 1 4 B A 3 2 Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate. adoptând un regim moderat. Capacitatea bateriei care furnizeazã curent trebuie sã aibã capacitatea (amperi . Ah) aproximativ egalã cu cea a bateriei descãrcate. Dacã bateria este îngheþatã. dacã doriþi sã primiþi curent de la bateria altui vehicul.

23 .CARTELA RENAULT: BATERIE 24089 2 1 Înlocuirea bateriei Mesajul „Schimbaþi bateria cartelei“ apare pe tabloul de bord. 5. Bateriile pot fi procurate de la Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Nu aruncaþi bateriile uzate la întâmplare. Dupã operaþie. Durata de viaþã a unei baterii este în medie de doi ani. Înlocuiþi bateria 1 respectând polaritatea înscrisã pe cheia de rezervã. depuneþi-le la un organism însãrcinat cu colectarea ºi reciclarea bateriilor. Trageþi cu putere de cheia de rezervã 2. mesajul „schimbaþi bateria cartelei“ dispare de pe tabloul de bord.

Pentru a cunoaºte aceste caracteristici. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. • În toate cazurile. • Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. 5. este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului.24 . deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta. Difuzoare (tweeters) Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã grila 2 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor. • Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio. Conexiunile: antenã. Difuzoare în portiere Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tip ºurubelniþã platã grila 3 pentru a avea acces la cablul difuzoarelor.PREECHIPARE CU RADIO 2 1 3 Amplasare radio 1 Desfaceþi obturatorul. cablurile difuzorului se gãsesc în spate. alimentare + ºi –.

Accesorii electrice ºi electronice • orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT. • în cazul montãrii ulterioare de echipamente electrice. Notaþi amperajul ºi poziþia acestei siguranþe. de aceea vã recomandãm sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã.ACCESORII Utilizarea radiotelefoanelor ºi aparatelor CB. deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la aceasta. vã sfãtuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele garantate de RENAULT. asiguraþi-vã cã instalaþia este bine protejatã de o siguranþã. 5. Pe de altã parte. Radiotelefoanele ºi aparatele CB echipate cu antenã încorporatã pot crea interferenþe cu sistemele electronice ale vehiculului de origine. Montarea ulterioarã a accesoriilor Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc de naturã sã pericliteze siguranþa dumneavoastrã.25 . vã amintim necesitatea respectãrii legislaþiei în vigoare privind utilizarea acestor aparate.

degajaþi lamela trãgând de ea. • Verificaþi starea acestor lamele. . . Lamela ºtergãtorului de geam spate 5 . Acestea trebuie schimbate când eficienþa lor scade: aproximativ în fiecare an.rotiþi lamela pânã când ajunge în poziþie orizontalã. asiguraþivã cã lamelele ºtergãtoarelor nu sunt blocate de gheaþã (risc de încãlzire motor). .LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM Remontare 1 2 4 3 Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers. . ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3. Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. 5. Remontare Pentru remontarea lamelei ºtergãtorului de parbriz se procedeazã în sens invers.Ridicaþi braþul ºtergãtorului de geam 6. • Pe timp geros. 5 B A 6 Curãþaþi periodic luneta spate.apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþi lamela ºtergãtorului de parbriz în jos pânã la degajarea cârligului 4 al braþului ºtergãtorului de parbriz.scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoi remontaþi-o (miºcarea B). parbrizul ºi Înlocuirea lamelelor ºtergãtorului de parbriz 1 . Asiguraþi-vã cã lamela ºtergãtorului este bine blocatã. .rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºte rezistenþã.Cu motorul oprit.26 .

1 2 3 5 3 4 Introduceþi complet cartela-cheie în cititorul de cartelã pentru a debloca volanul ºi pentru a putea utiliza luminile de semnalizare (luminã stop.. În plus. Utilizaþi doar punctele de remorcare faþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile de transmisie). vehiculul trebuie sã fie luminat.). lumini indicatoare. în nici un caz nu pot servi la ridicarea directã sau indirectã a vehiculului.. nu trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã. 5.REMORCAREA: depanare Accesul la punctele de remorcare Desfaceþi capacul 2 sau 5. Strângeþi inelul de remorcare 3 la maxim: mai întâi manual pânã la capãt. iar dacã sunteþi vehicul tractant. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatã sunt plasate sub mocheta portbagajului în blocul pentru instrumente. apoi blocaþi-l cu ajutorul cheii de roatã. este obligatoriu sã respectaþi condiþiile de remorcare definite în legislaþia þãrii respective. Noaptea. Aceste puncte de remorcare nu pot fi utilizate decât la tractare.27 .

vehiculul tractat trebuie sã fie apt pentru frânare. . . Dacã nu este cazul. Apãsaþi simultan pe reperul reprezentat pe protuberanþã ºi pe butonul de deblocare plasat pe manetã. îl puteþi remorca cu cele patru roþi pe sol.În toate cazurile din figurã. Procedura de remorcare Înainte de orice remorcare. Apãsaþi de douã ori consecutiv pe butonul de pornire start/stop dupã terminarea remorcãrii (risc de descãrcare a bateriei).Evitaþi neapãrat ºocurile în timpul accelerãrii ºi frânãrii ce ar putea deteriora vehiculul.RENAULT recomandã utilizarea unei bare de remorcare rigide. vã sfãtuim sã nu depãºiþi 25 km/h. introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã ºi apãsaþi cinci secunde pe butonul de demaraj start/stop fãrã a apãsa pe pedale. aºadar vehiculul trebuie transportat pe o platformã sau remorcat cu roþile din faþã ridicate.28 . . asiguraþi-vã cã este deblocatã coloana de direcþie. În mod excepþional.Este interzisã remorcarea unui vehicul cu posibilitãþi de deplasare diminuate. Pentru aceasta. Dacã maneta este blocatã în poziþia P în timp ce apãsaþi pedala de frânã. 5. Coloana se deblocheazã iar funcþiile accesoriilor vehiculului sunt alimentate. pe o distanþã limitatã la 50 km. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (dacã permite legislaþia). existã posibilitatea eliberãrii manuale a manetei.REMORCARE: depanare (continuare) . scoateþi partea superioarã a capacului de la baza manetei. Remorcarea unui vehicul cu cutie de viteze automatã: particularitãþi Motor oprit: ungerea cutiei de viteze nu mai este asiguratã. utilizând punctul de remorcare.

greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã ºi nefrânatã: consultaþi capitolul 6. A : 817 mm 5.REMORCARE (atelaj) A Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate. Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instrucþiuni împreunã cu celelalte documente ale vehiculului. consultaþi instrucþiunile de montare ale fabricantului. Pentru montarea barelor ºi pentru condiþiile de utilizare. paragraful „greutãþi“.29 .

REMEDII Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).30 . consultaþi cât mai repede posibil un Reprezentant RENAULT. Înlocuiþi bateria. 5. Bateria cartelei este uzatã. CAUZE Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþii electromagnetice puternice.ANOMALII DE FUNCÞIONARE Sfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul. Utilizarea cartelei RENAULT • Cartela RENAULT nu funcþioneazã pentru deblocarea sau blocarea portierelor. Baterie descãrcatã. pentru siguranþã. Utilizarea de echipamente ce funcþioneazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela (telefon mobil..).. Opriþi funcþionarea aparatelor sau utilizaþi cheia de rezervã (consultaþi paragraful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul nu porneºte.

CAUZE
Cablul electric al bateriei debranºat sau oxidarea conectorilor ºi a bornelor. Baterie descãrcatã. Baterie defectã.

REMEDII
Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã. Înlocuiþi bateria. Nu împingeþi vehiculul când coloana de direcþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte încet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bornele bateriei sunt oxidate. Baterie descãrcatã.

Verificaþi contactul conectorilor bateriei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strângeþi-i la loc. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul
• Motorul nu porneºte.

CAUZE
Condiþiile de pornire nu sunt îndeplinite. Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu funcþioneazã.

REMEDII
Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Introduceþi cartela RENAULT în cititorul de cartelã pentru a porni. Consultaþi paragraful „demaraj/oprire motor“ din capitolul 2. Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobinei. Lãsaþi motorul sã se rãceascã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul porneºte cu dificultate pe vreme umedã, sau dupã spãlare.
• Motorul porneºte cu dificultate la cald.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Compresie redusã.

• Motorul nu se opreºte.

Problemã electronicã.

Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul de pornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã.

Volan blocat.

Manevraþi volanul apãsând pe butonul de pornire a motorului (consultaþi paragraful „pornire motor“ din capitolul 2).

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum alb anormal la eºapament.

CAUZE
Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã deterioratã.

REMEDII
Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii.

Pneuri cu presiune necorespunzãtoare, neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu aceasta este cauza, verificaþi starea lor la un Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Defecþiune mecanicã: garniturã de chiulasã defectã, pompã de apã defectã. Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi motorul. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, în caz contrar consultaþi un Reprezentant RENAULT.

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea
• Fum sub capota motorului.

CAUZE
Scurtcircuit. Conducta circuitului de rãcire defectã.

REMEDII
Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune ulei se aprinde: - la virare sau frânare, - la ralanti, - întârzie sã se stingã sau rãmâne aprins în timpul acceleraþiei.

Nivelul este prea scãzut. Presiune de ulei scãzutã. Lipsã presiune ulei.

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi paragraful „ulei motor - Completare/Umplere“ în capitolul 4). Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant RENAULT. Opriþi vehiculul: consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere.

Filtru de aer înfundat. Lipsã de alimentare cu carburant. Bujii defecte, reglaje incorecte.

Înlocuiþi cartuºul. Verificaþi nivelul de carburant. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã sau motorul se opreºte brusc.
5.34

Compresie redusã (bujii, aprindere, prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul este foarte cald. Dacã nu conþine lichid refaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit). Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele recomandate de Departamentul nostru Tehnic. Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã. chiar ºi parþialã. Martorul luminos pentru temperatura apei se aprinde (sau acul indicator este în zona roºie). opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant RENAULT. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria. a circuitului de rãcire. Pompa de apã: curea detensionatã sau ruptã.supraîncãlzire a asistenþei.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Pe ºosea • Direcþia devine rigidã: CAUZE . Acest remediu nu este decât provizoriu. REMEDII Lãsaþi sã se rãceascã.35 .bateria este slabã sau uzatã. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea. • Motor supraîncãlzit. Verificaþi starea racordurilor de apã ºi strângerea colierelor. 5. Opriþi vehiculul. Pierderi de apã. consultaþi cât mai repede un Reprezentant RENAULT. . Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Verificaþi vasul de expansiune: trebuie sã conþinã lichid. Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sã nu vã ardeþi. acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat.

Pe o singurã parte: . De înlocuit: consultaþi un Reprezentant RENAULT.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • ªtergãtoarele nu funcþioneazã. Înlocuiþi becul. CAUZE Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. . 5.siguranþã defectã.releu de semnalizare defect. .împãmântare defectã. REMEDII Dezlipiþi lamelele înainte de folosirea ºtergãtorului de geam. curãþiþi capãtul cablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã. Comenzi electrice defecte. Panã de motor. Siguranþa ºtergãtorului pentru geamul spate este defectã (intermitent. Înlocuiþi-o. Înlocuiþi becul. • Frecvenþã prea rapidã a luminilor intermitente. • Luminile intermitente nu funcþioneazã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Identificaþi cablul de masã care este fixat pe o parte metalicã.bec ars. • ªtergãtorul de geam nu se mai opreºte. Consultaþi un Reprezentant RENAULT. Pe ambele pãrþi: .36 . Înlocuiþi-o. oprit). Bec defect. Siguranþa ºtergãtorului de parbriz este arsã.

Aceste urme dispar rapid pe parcursul utilizãrii farurilor. Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conectorul. Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. .bec ars.fir debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor. • Urme de condens în faruri. . • Farurile nu se sting. Prezenþa condensului în faruri este un fenomen natural legat de variaþiile de temperaturã. Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar.37 . Comenzi electrice defecte.dacã circuitul este protejat de o siguranþã.împãmântare defectã. Aceasta nu este o anomalie. Ambele: . CAUZE Unul singur: . REMEDII Înlocuiþi-l.ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare) Echipament electric • Farurile nu funcþioneazã. 5. Vezi mai sus.

38 .5.

.. 6..........................................................................6........................02 .............01 ............................................................... 6............................................................................................................................................................. 6....................................06 ➟ 6............. 6..........................................................................15 Greutãþi ........... 6..................04 Caracteristici motoare ........16 6.......................15 Piese de schimb ............................................06 ➟ 6..................................................................................03 Dimensiuni ..................................................05 Sarcina remorcabilã .............................. 6...........................................................Capitolul 6: Caracteristici tehnice Plãci identificare vehicul ........................................

02 . 8 Nivel de echipare. Plãcuþa fabricantului A 1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu. 5 MTMA pe osia spate. 10 Cod tapiþerie. 12 Serie fabricaþie. 6. 11 Specificaþii echipament adiþional. Aceastã informaþie este menþionatã pe marcajul B. 9 Tip de vehicul. 3 MTR (Greutate Totalã Rulantã: vehicul împreunã cu remorca). 2 MTMA (Greutate Maximã Admisã Totalã a vehiculului). 13 Cod accesorii interioare. 7 Referinþã vopsea. 4 MTMA pe osia faþã.PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL A 6 7 8 9 10 11 12 13 A 1 2 3 4 5 Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabricantului (partea dreaptã) trebuie menþionate în scrisorile sau comenzile dumneavoastrã. B 6 Caracteristici tehnice ale vehiculului.

1. C .PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI C C 1 C 2 3 1.9 dCi 6. 2 Indice motor.0 16V 1.5 dCi Indicaþiile care apar pe placa motorului C trebuie menþionate în toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.03 .6 16V 1. C C 2.Placã motor sau etichetã motor (poziþie diferitã în funcþie de motorizare) 1 Tip de motor.4 16V . 3 Serie motor.

777 * Fãrã greutate 6.060 1.842 2.04 .518 2.DIMENSIUNI (în metri) 0.458* 1.625 4.514 1.742 1.209 0.

4 16V K4J 1. Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã aflatã în compartimentul motor.5 dCi 1. Montarea altor tipuri de bujii poate conduce la defectarea motorului.05 .CARACTERISTICI MOTOARE Versiuni Tip de motor (vezi placa motorului) Cilindree (cm³) Tip de carburant Cifrã octanicã Bujii 1.0 T 1. în lipsã.0 16V F4R 2.9 dCi F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 Carburant fãrã plumb 95 sau 98 (1) Folosiþi numai bujiile recomandate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã. Motorinã – (1) Posibilitatea de utilizare. în caz contrar consultaþi Reprezentant dumneavoastrã RENAULT.6 16V K4M 2. 6. a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91.

GREUTÃÞI (în kg) . care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) 1.6 16V Automatã CM0C CM0J CM1B 1 205 770 435 BM0C BM0J BM1B 1 225 770 455 Greutate fãrã încãrcãturã în mers fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total 1 145 710 Faþã 435 Spate Faþã Spate 1 218 749 469 1 210 715 495 1 230 715 515 1 015 965 1 740 1 760 1 015 930 1 755 1 775 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.4 16V CM0B CM08 CM1A CM0H BM0B BM08 BM1A BM0H 1 165 710 455 CM0C CM0J CM1B 1 155 715 440 1 015 930 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 650 1 300 1 000 2 700 2 750 950 2 700 1 350 1 000 2 750 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 2 700 1 250 950 2 750 1 300 900 2 700 950 2 750 BM0C BM0J BM1B 1 175 715 460 1.6 16V BM0P CM0Y BM0Y 1.06 .

Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). În orice caz. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. 6.2 bar (3 PSI). vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. .07 . greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.) . Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. ambarcaþiune etc. .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. cele definite de codul rutier. mai ales.

GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.08 .0 16V BM05 1 250 785 465 CM1M 1 279 813 466 BM1N 1 299 813 486 BM0S 1 290 810 480 990 931 1 704 650 1 785 1 795 1 060 930 1 770 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 1 300 950 1 000 950 1 000 950 1 000 2 800 2 750 2 800 75 2 700 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 790 CM0U 1 230 785 445 BM0U 1 250 785 465 CM05 1 230 785 445 2.

cele definite de codul rutier.2 bar (3 PSI). vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. ambarcaþiune etc.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.09 .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.) . 6. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales. . . În orice caz. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0.

care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.10 2 800 75 2 750 2 800 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .GREUTÃÞI (în kg) .0 16V BM0U BM1M BM05 Automatã 1 265 800 465 1 060 930 1 785 1 805 1 800 650 1 300 1 000 950 1 000 1 250 900 1 000 1 300 950 1 314 828 486 BM0S CM0W 2.0 T BM0W Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate 1 245 800 445 1 326 848 478 1 028 929 1 831 1 255 815 440 1 060 1 795 1 275 815 460 930 1 815 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) CM0U CM05 2.

2 bar (3 PSI).Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. ambarcaþiune etc. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. .) . mai ales. În orice caz. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.11 . 6.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. cele definite de codul rutier.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.

GREUTÃÞI (în kg) .Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni.12 1 300 950 1 000 950 2 700 2 750 2 800 2 800 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) . care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Total Faþã Spate Faþã Spate CM0F CM02 1 175 740 435 1 015 930 1 725 GM0F GM02 1 175 725 450 1 015 930 1 725 1.5 dCi BM0F SM0F BM02 1 195 740 455 1 015 930 1 745 650 CM02 BM02 Automatã 1 277 824 453 1 006 894 1 782 1 297 824 473 1 004 916 1 802 Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.

apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã). În orice caz. .Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.(1) Sarcina remorcabilã (Remorcare rulotã.Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi. ambarcaþiune etc. . mai ales. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. 6.2 bar (3 PSI). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii.13 . vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. cele definite de codul rutier. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.) .

Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni. Versiuni Tip de vehicul (vezi plãcuþa fabricantului) Greutate fãrã încãrcãturã în mers Fãrã ºofer Greutate maximã admisã pe osie Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã Greutate maximã admisã pentru remorcã frânatã (1) numai cu ºofer alte cazuri Greutate totalã rulantã (= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã + remorcã) Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 6.14 1. care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara de comercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.GREUTÃÞI (în kg) .9 dCi CM0G CM1G CM0O BM0G BM1G BM0O 1 270 815 455 1 060 930 1 820 650 CM0L BM0L Total Faþã Spate Faþã Spate 1 250 815 435 1 060 930 1 800 1 307 846 461 1 028 902 1 812 1 327 846 481 1 026 920 1 832 1 300 1 000 950 1 000 2 800 2 850 2 800 2 850 75 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere) .

cele definite de codul rutier. .Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi.Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii.) .Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã).15 . 6.2 bar (3 PSI). Pentru orice adaptare în vederea remorcãrii. În orice caz. greutatea totalã rulantã (vehicul + remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã. consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. mai ales.(1) Sarcinã remorcabilã (Remorcare rulotã. viteza maximã trebuie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0. apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri. vã recomandãm sã reduceþi sarcina maximã cu 10% la 1 000 metri. ambarcaþiune etc. .

PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII Piesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT. reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT. sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele ordinului de reparaþie. folosind piese de schimb originale. De aceea. În plus. 6. ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi. asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã.16 .

......03 conducere . 5............. 3.........11 E........... 2......02 ➟ 1........................INDEX ALFABETIC A accesorii ............................................................................................17 ....04 C calculator de bord ...... 5............44 ➟ 1.1...................................................................28 ......16 antipatinare: A.....83 .......... 1...............25 ➟ 3........ 1.. 3.............1.................... 4. 2...................03 comenzi ............................... 2............................... 1...28 .......32 ➟ 1.16 aeratoare ........17 becuri (înlocuire) ....24 dimensiuni ........02 ➟ 6............03 caracteristici motoare ..... 2...........................3..............16 carburant (calitate) ..........18 ..........................02 ................ 3.......84 capacitãþi ulei de motor .......02 ......03 cutie de viteze automatã (utilizare) ............................83 ...........23 cartela RENAULT: utilizare ......09 ➟ 5.15 ............12 faruri (reglare) ........ 3.................1... 4.... 3....3...............17 F faruri adiþionale .......... 2.............................11 de ulei ....75 avertizoare sonore ºi luminoase .............................. 2.............1........35 baterie ...................22 avertisment ... 6...........................................71 asistare la frânare de urgenþã ...........17 copii .... 1...... 1...... 1............30 bare acoperiº ..........02 ..................... 3............. 2....................17 blocare portiere .04 ➟ 3................... 6...09 ➟ 2.................................. 5.08 fixare complementarã la centuri ........................15 B banchetã spate ..... 1................... 1........................1....09 ➟ 5.............20 aer condiþionat ................. 1....................................1.42 frânã de mânã ....... 1............44 ➟ 1.....................................S................77 anomalii de funcþionare ... 2........14 difuzoare (poziþie) ..: control traiectorie ...........................60 ➟ 1.....42 ...............6................ 4.......... 3....................................37 antidemaraj ..................................02 ➟ 2........................................................... 1...............24 cheie de rezervã .....18 ............................. 1. 1..............13 ...... 1..... 1......... 5.................2........32 alarmã sonorã ........ 5...12 faruri faþã .......19 antipoluare (sfaturi) ..22 cric ...................................1......... 2............ 1.................................................. 1..2......04 dispozitive de fixare pentru copii .......09 ➟ 2..................... 3........1.33 comutator contact ....................14 brichetã ..................... 2.25 ➟ 1.................. 2............................... ..S..........03 ........31 fixare copii ............................ 2...............................3..32 ➟ 1...29 buton de pornire/oprire motor ........ 5................02 .....R..............75 C catalizator .......................................................07 capota motorului ...........84 carburant (economie) ...06 ............. 1..................S..............42 E economie de carburant ....20 ➟ 5......... 4. 2..........2......06 .....................................................22 becuri .P.09 .................................04 .......4.3......................................09 ➟ 5......83 ......02 ...........................................1..........11 aparate de control ....5.......26 acþionare geamuri ..........................80 filtru: de aer ................02 ➟ 1..32 D dezaburire: geam spate ........................... 6...21 ➟ 1................05 .................................59 airbag .................................1.......3.......2..............................................3................05 caracteristici tehnice . .........03 afiºaj matriceal ...........................P... 4.........................................09 ➟ 2.....05 ..............22 G galerii .................32 control traiectorie: E.... 2.......71 capacitate rezervor carburant .............84 cartela RENAULT: baterie .35 greutãþi .................. 1........................................29 ➟ 2....................1........................................03 . 1......32 ......30 ➟ 5.......11 .. 5........ 3........... 5.........................................47 compartimente de depozitare .........17 ➟ 3...11 carburant (umplere) ....25 ➟ 1....................3............14 parbriz ...................11 cheie pentru capacul roþii .................... 6..............06 centuri de siguranþã .... 5.......................08 ............. 3.......................................... 5............08 frânã de urgenþã ..............................3.. 1..

... 5................................13 de direcþie ... 5.2....14 ............76 ..................09 ➟ 5.....3.02 ..07 pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ..... 5..............77 interioarã ............................43 ....32 poziþie de conducere ...25 presiune pneuri ............. 1........................................13 ➟ 2.............05 .......16 înlocuirea becurilor ... 3...........4............. 0........06 ..2... 1..............................................14 de poziþie ..... 6.....................................12 lumini: de avarie .............24 . 1.......... 5....1.....71 mediu .............................. 3........................................... 6................ 0.29 instalaþie radio .................. 1................... 3........2......................................1.11 de mers cu spatele ................. 3...........................................02 ............ 1............75 ........................14 mecanicã ................................................ 1...........78 ............03 pneuri .....5..02 prizã accesorii .............. 4..............................................5..........07 manetã schimbãtor cutie de viteze automatã .......... 1....71 inele de prindere (poziþie) .... 1.......33 inele de remorcare . 2........37 indicatoare : de direcþie ................................. 1........... 3..02 ➟ 5..5.........26 lichid de frânã ..........25 lumini ceaþã (faruri) ...... 2..... 1..................04 orã ..23 ➟ 2.....................................INDEX ALFABETIC I identificare vehicul ..........................11 O oglindã pasager faþã ...... 3..........44 ➟ 1............. 5....................13 P panã de pneu ....................................14 reglare .............14 de drum .30 ➟ 5................. 0.............................................................31 ➟ 3.........15 ➟ 5.............................. 1..4..................................07 L lamelã ºtergãtor geam ................... 1........ 2............. 6.......32 pornirea motorului .... 1...... 1....................................77 ...................75 de ceaþã ...34 portiere / capac portbagaj ......5......13 de stop ..............24 .. 1..............................11 J jojã ulei motor ........ 4...............20 piese de schimb ........... 5.........13 finisaje interioare ....03 iluminare: exterioarã .............. 1....................5. 1................................................................. 4............3..................................................................32 manivelã ......................06 ➟ 5............ 4.................... 1........... 3. 3.............76 ➟ 1.....................5.29 M maneta schimbãtorului de viteze .............5......... 3.......17 planºã de bord ..........................................................16 ............04 ...10 limitator de vitezã ..6.. 5........5.......76 incidente (anomalii de funcþionare) ...... 2. 1....48 ➟ 1...17 întreþinerea: caroserie .............. 2.5.............08 poliþã spate ....16 plafoniere ..05 parasolar .......6........................................................5.71 nivele ......17 tablou de bord ......... 4..............78 ........... 1........ 3................ 2.03 ................................................................... 4...... 5....12 .....04 ➟ 3...........21 oglinzi retrovizoare ................24 .28 .............................04 ...13 ➟ 2.........24 ........................ 3......................0......44 ➟ 1............ 5..75 tablou de bord .. 5. 6....24 ........74 .47 preechipare cu radio ..........5.............................5..........................25 Î încãlzire ............07 martor luminos pentru control ..........48 ➟ 1...................12 motor (caracteristici tehnice) ............................................12 ........................5..09 .........10 de întâlnire .......5..... 2......11 .........................75 oprire motor .........28 privire de ansamblu rapidã ......76 ...................... 1........13 de numãr de înmatriculare ..........................................................09 ➟ 5....04 ....................... 5..........................5.........79 exterioarã auxiliarã .........................................79 lunetã spate (dezaburire) ...47 plãci identificare vehicul ................48 ➟ 1................13 ...................5.11 lichid de rãcire a motorului ..5...............16 ...........15 ➟ 5........29 ➟ 2.04 ➟ 4.....09 ➟ 5.......05 N nivel de carburant ... 4...05 ➟ 4.21 parbriz ......03 marºarier (trecere) .09 ➟ 1.....09 ➟ 5.....04 portbagaj ..

.....16 volan (reglare) ........................07 ...................4................. 3.................................80 ➟ 1....................... 5..... 1..75 ➟ 1..... 2..........15 scaune cu încãlzire ...28 remorcare (tractare rulotã) .......32 ➟ 1............... 2.......28 ....21 reglare scaune faþã cu comandã manualã .......................30 schimb de ulei motor ......................26 ➟ 2............................ 1.27 ..............................3..28 remorcare (depanare) .... . 2...........................................................08 S sistem antiblocare roþi: ABS .. 3. 5.....................................10 ...................................71 temperaturã exterioarã .......2...........17 .......... 1.....18 ➟ 1...5.......... 2.....13 strat de vopsea (referinþã) ......02 ..29 rezervor: de carburant (capacitate) ...1................................ 1.....75 .................................................12 ..............02 ➟ 3...3.........11 siguranþã copii .......................82 lichid de frânã . 4..................79 ➟ 1............05 schimbare vitezã ........ 2............1.16 regulator ...............................................42 ...... 4................19 sistem ABS ................................. 4............ 1..........82 ..........................................18 .........................11 spoturi luminoase ..................10 lichid de rãcire ...................................3.........................05 roatã de rezervã .......... 2......................19 sistem de control al presiunii pneurilor ........................02 ª ºtergãtor geam .............................80 reglare poziþie de conducere ....26 S sarcinã remorcabilã ....13 semnalizatoare laterale ........... 5..........22 siguranþe .... 5................... 5............................... 2.................... 3........17 ..48 ➟ 1................23 scaune spate (funcþionalitate) ................................ 3.4..................04 ➟ 3......................................... 1...............................09 spãlãtor geam ....... 5.............08 schimbare roatã . 4.........................22 ........ 4........ 4..18 .................................. 1......5..5...................................... 3........72 tetierã .25 regulator vitezã .......... 1........20 scaune faþã (reglaje) ........... 6...29 semnalizare lumini ..........................................06 ➟ 5........................2................. 1.................20 .. 6...........6...2..........29 ➟ 2...... 3...81 ºtergãtor geam (lamele) .. 1........... 1.. 1....13 ➟ 2......................2................ 1..........20 ................................................. 5..............................................3.16 sistem antipatinare: A.5..1............... 3............................34 trapã de aerisire .18 tractare rulotã .......limitator de vitezã . 1.S......78 semnalizatoare .............24 strat de vopsea (întreþinere) .....1.............................................21 T tablou de bord ..14 servodirecþie ..02 roþi (siguranþã) .21 sistem antidemaraj ....08 sfaturi practice ...........13 spãlãtoare geam .....06 .................................23 U ulei de motor ................11 ridicare vehicul (schimbare roatã) ... 5.......12 ..................................................................................................25 reglare faruri .......... 1....71 ....32 scrumierã .................15 ......08 V ventilare ....06 .......19 reglare temperaturã ..................................1........13 transportul obiectelor în portbagaj ......... 4......02 rodaj ..5.......24 ..06 ................ 2...................6......32 ➟ 1.........4.................... 1..... 1.......23 ➟ 2............................16 sistem de fixare copii .... 6.....18 .... 5......... 2.......... 5.........................................INDEX ALFABETIC R radio (preechipat) ................ 2...42 spãlare ..........................................................R...............09 ➟ 2..........................

.

.

CRÉATEUR D'AUTOMOBILES Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful