Sunteți pe pagina 1din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Plan Afaceri Notariat

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE SPECIALIZARE CONTABILITATE SI DIAGNOSTIC DE INTREPRINDERE

P LAN DE AFACERI INFIINTAREA UNUI NOTARIAT PUBLIC

Cuprins: 1. Consideratii generale privind institutia notariatului Justificarea activitatii notariale Organizarea activitatii notarilor publici 4. Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva si evidenta activitatii. 5. Numirea ca notar. 6. Onorariile n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor 7. Bibliografie

Anexe: Mijloace fixe Previziunea cheltuielilor cu salariile 3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului 4. Bugetul cheltuielilor Contul de profit si pierdere previzional Cash-flow previzional

Pagina 1 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

7. Bilant previzional

BIBLIOGRAFIE

Prof. Univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu - Tratat teoretic si practic de procedura civila, vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997 E.Dobrescu Afacerile.Mica enciclopedie, Editura Expert, Bucuresti, 1997 Gary Jones Primi pasi in afaceri Gary Jones Ghidul patronului de magazin A.D.Ristea, Ctin. Tudose Tehnologie comerciala Alan West Planul de afaceri, Editura Teora Conf. Dr. Mercioiu Conducerea intreprinderii comerciale, Bucuresti, A.S.E., 1996 Prof. Univ. I.Stanescu Economia comertului, A.S.E., Bucuresti, 1994 A. Isfanescu, I. Anghel, V. Robu, S.Stanescu - Ghid practic de evaluare a aintreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001 Revista Microeconomia aplicata, nr. 2/1998 si nr. 3/1999 Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata in M.O. nr. 201 din 30 august 1995); Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat in M.O. nr. 344 din 5 decembrie 1997); Ordonanta pentru modificarea si competarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998); Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata in M.O./30 ianuarie 1998); Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in M.O. nr. 380 din 10 august 1999); Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 454/20 septembrie 1999

Pagina 2 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

ACTIVITATEA NOTARIALA

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IN INSTITUTIA NOTARIATULUI Justificarea activitatii notariale In doctrina notariatul este definit, in general, ca un organ menit sa autentifice acte juridice in scopul de a le conferii incontestabilitate, sa ateste fapte care au insemnatate juridica, precum si sa indeplineasca alte atributii juridice prevazute de lege. In prezent activitate notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995. Dispozitiile sale se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila. Ca acte specifice, la legea organica mai trebuie adaugate Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995 si Statutul Uniuni Nationale a Notarilor Publici din Romania. Organizarea activitatii notarilor publici 2.1.Organizarea birourilor notarilor publici. Arhiva si evidenta activitatii. Potrivit art. 14 din lege, activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ se de serviciu necesar activitaii notariale. Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personal de specialitate notariala din Ministerul Justitiei. In circumscriptia unei judecatori pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in functie de cerintele locale rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor, volumul solicitarilor publicului. Numarul lor se actualizeaza annual, de regula in primul trimestru, de ministrul justitiei potrivit propunerilor Camerelor si cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public. Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprie, iar notarul public este obligat sa tina o evidenta finaciar-contabila. Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor,
Pagina 3 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

pastrarea registrelor, precum si alte lucraricu caracter auxiliar necesare bunei desfasurari a activitatii. Desi pare un aspect minor, in realitate aceasta activitate este foarte importanta, deoarece, potrivit art. 102 din lege, arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii. Cat priveste evidentele de specialitate, art. 40 din Regulament stabileste ca la biroul notarului public se tin urmatoarele registre: registrul general; opisul registrului general; registrul de succesiuni; opisul succesiunilor; registrul special de renuntari la succesiune; opisul renuntarilor la succesiune; registru de termene succesorale; registrul de depozite; registrul de proteste; registrul de consultatii juridice notariale; registrul de traduceri; registrul de corepondenta Actele intocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate in registre, mentinandu-se totodata si onorariul stabilit. Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati se scad din veniturile impozabile pe o durata de trei ani de la inceperea efectiva actvitatii( art. 110 si art. 111 din lege). 2.2. Numirea ca notar. Notar public poate fi, potrivit art. 16 din lege cel care indeplineste urmatoarele activitati: are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu a drepurilor civile; este licentiat in drept stiinte juridice sau doctor in drept; nu are antecedente penale; se bucura de o buna reputatie; cunoaste limba romana; este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

Pagina 4 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a indeplinit timp de doi ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de cinci ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau alta fiunctie de specialitate juridica si dovedeste cunostiintele necesare functiei de notar public. Notarul public este numit de ministrul justitiei la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Pubilici, in baza celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor prevazute in art. 16 din lege si anume: cererea de numire in care solicitantul va declara pe propria raspundere ca are numai cetatenia romana; dovada domiciliului in Romania; copii de pe actele de studii; cazierul judicia; caracterizare de la Colegiul director al Camerei Notarilor Publici in circumscriptia careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, cu privire la buna sa reputatie;certificat medical de sanatate, cu atestarea deplinei sale capaciatati psihice; pentru notarul stagiar , dovada promovarii examenului de notar public;pentru cei care au sustinut concurs in conditiile art. 4 din Regulament, in afara dovezii privind exercitarea timpde 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute, se va prezenta si dovada ca au fost declarati reusiti la concurs. Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul notari publici. In ceea ce priveste notarul stagiar, Uniunea Nationala Notarilor Publici organizeaza annual examenul de notar public pentru notarii stagiari carea au implinit efectiv doi ani de activitate. Regulamentul, prin art.30, impune interdictia pentru notarul public de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile in care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarila, programul de lucru si continutul activitatii. Toate actele notariale se intocmesc la cerere. Cererile se inregistreaza in ordinerea primirii. Pentru indeplinirea actului notarial se platesc onorarii, taxe de timbru si timbru judiciar, in conditiile prevazute de lege. Voi anexa in continuare cu privire la onorariile percepute de notarii publici H.G. nr. 600/2001, dupa cum urmeaza: 3. HOTRRE Nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 4 iulie 2001

Pagina 5 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei i ale art. 14 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formaliti administrative pentru nregistrarea i autorizarea funcionrii comercianilor, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se stabilesc onorariile n sum fix pentru serviciile prestate de notarii publici n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. ART. 2 Onorariile n sum fix prevzute la art. 1 sunt percepute i n cazul procedurii de modificare a actelor constitutive ale comercianilor, potrivit art. 13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formaliti administrative pentru nregistrarea i autorizarea funcionrii comercianilor. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaz: Ministrul justiiei, Rodica Mihaela Stnoiu Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu ANEXA 1 ONORARIILE n sum fix care se percep de notarii publici pentru serviciile prestate n vederea nregistrrii i autorizrii funcionrii comercianilor 1. Pentru autentificarea actelor constitutive ale societilor comerciale se percep urmtoarele onorarii fixe, calculate la valoarea capitalului social:
Pagina 6 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- pn la 10.000.000 lei - 200.000 lei; - de la 10.000.001 lei la 100.000.000 lei - 200.000 lei + 0,4% din ceea ce depete 10.000.000 lei; - de la 100.000.001 lei la 300.000.000 lei - 560.000 lei + 0,3% din ceea ce depete 100.000.000 lei; - de la 300.000.001 lei la 1.000.000.000 lei - 1.160.000 lei + 0,2% din ceea ce depete 300.000.000 lei; - peste 1.000.000.000 lei - 2.560.000 lei + 0,1% din ceea ce depete 1.000.000.000 lei. 2. Darea de dat cert - 100.000 lei/act constitutiv. 3. Autentificarea declaraiei pe propria - 50.000 lei/declarant. rspundere a fondatorilor, administratorilor i a cenzorilor privind ndeplinirea condiiilor prevzute de lege. De asemenea anexez copii ale: Ordonanta nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar (publicata in M.O. nr. 201 din 30 august 1995); Normele metodologice 2083 din 2 decembrie 1997 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 32/ 1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat in M.O. nr. 344 din 5 decembrie 1997); Ordonanta pentru modificarea si competarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in Monitorul Oficial 30 ianuarie 1998); Ordonanta privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(publicata in M.O./30 ianuarie 1998); Ordinul 760/c din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru (publicat in M.O. nr. 380 din 10 august 1999); Actualizarea taxelor de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 (Hotararea Guvernului nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 454/20 septembrie 1999).
Pagina 7 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1. MIJLOACE FIXE Notariatul practica sistemul de amortizare lineara, avand ca durata de viata trei ani, perioada aprobata de Asociatia Nationala a Notarilor pentru recuperarea investitiilor initiale. Tipul de mijloc fix Calculatore si alte echipamente Masina Mobilier Calculatoare si alte echipamente Vom avea nevoie de: - 4 Calculatoare - 4 Imprimante - 1 xerox - 4 fax-uri Masina Notarul va avea nevoie de o masina pentru deplasare in cazul in care clientul (clienti) nu se pot deplasa la sediul noariatului public. - 1masina Mobilierul Pentru secretariat vom avea nevoie de: - 3 birouri - 3 scaune ergonomice - 3 dulapioare - 3 rafturi - 3 birouri mici (pt. clienti) - 9 scaune (pt. clienti) Total 1005$ 48$/buc. 40$/buc. 72$/buc. 95$/buc. 35$/buc. 15$/buc. 10.000$ 750$/buc. 250$/buc. 450$ 200$/buc. Durata de viata 3 3 3

Pentru biroul notarului vom avea nevoie:

Pagina 8 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- 1 birou mare - 1 birou mic - 1 scaun ergonomic - 2 dulapioare - 2 scaune - 1 raft-biblioteca Total 742$

310$ 48$ 135$ 72$/buc. 15$/buc. 75$

Pentru arhiva vom avea nevoie de urmatoarele: 1 birou 1 scaun ergonomic 4 rafturi mari-biblioteca 2 rafturi mici Total 908$ 48$ 40$ 160$ 90$

-$Explicatii Calculatoare si alte echipamente Cost istoric (achizitionate in ianuarie 2002) 5.250 Amortizare lunara 146 Amo. cumulata la sf. 2002 1.606 Amo. cumulata la sf. 2003 3.358 Amo. cumulata la sf. 2004 5.110 Amo. cumulata la sf. 2005 140 Valoare neta contabila la sfarsitul fiecarui an 2002 3.644 2003 1.892 2004 140 2005 Masina Mobilier Total

10.000 278 3.058 6.394 9.730 270 6.924 3.606 270 -

2.655 74 814 1.702 2.590 65 1.841 953 65 -

17.905 498 5.478 11.454 17.430 475 12.409 6.451 -

Pagina 9 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Numar total de salariati:

Numar total de angajati 6

Din care: Cu contract de munca pe durata

Cu contract de colaborare 3

nedeterminata 4 *Nota: notarul indeplineste si functia de administrator.

2. Previziunea cheltuielilor cu salariile

Explicatii

Post

Nr. 20 02

Nr. 20 03 1 3 1

Nr. 20 04 1 3 1

Nr. 20 05 1 3 1

Nr. 20 06 1 3 1

Sala riu

Total lunar 2002

Total 2002

Total 2003

Tota l 200 4 726 0 348 5 290 110 35 145 2 726 871 304 9 140 84 211 27

Tot al 200 5 798 6 383 3 319 121 39 159 7 799 958 335 4 154 93 232 39

Tota l 200 6 878 5 421 7 351 133 53 175 7 878 105 4 369 0 170 42 255 63

Salarii directe

notar secretare arhivar

1 3 1

500 80 20

500 240 20 760 100 50 60 210 970 1455

6000 2880 240 9120 1200 600 720 2520 11640 17460

6600 3168 264 1003 2 1320 660 792 2772 1280 4 1920 6

Total salarii directe Salarii indirecte administrator contabilitate femeia de serviciu Total salarii indirecte Total salarii nete Total salarii brute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 50 60

*Nota : se atribuie un spor de vechime de 10% pentru fiecare.

Pagina 10 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

3. Previziunea cheltuielilor cu chiria apartamentului Chirie/luna 250$ 2002 3000$ 3000$ 2003 3000$ 3000$ 2004 3000$ 3000$ 2005 3000$ 3000$ 2006 3000$ 3000$

Bucuresti Total

Pagina 11 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4. Bugetul cheltuielilor 4 180 760 380 1.320 5 180 760 380 1.320 6 266 760 380 1.406 7 223 760 380 1.363 8 266 760 380 1.406 9 266 760 10 266 760 11 223 760 380 1.36 3 12 223 760 380 1.36 3 2002 2.633 9.120 4.560 16.31 3 2003 3.450 10.03 2 5.016 18.49 8

3 180 760

2004 3.81 11.0

380 1.320

380 380 1.406 1.40 6

5.51 20.3

210 105 15 40

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.284

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.284

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.284

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.284

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.284

210 105 15 40 64 30 250 725 498

210 105 15 40 64 30 250 72 498

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.28 4 2.64 7 12 6.340 223 1.140

210 105 15 40 64 30 250 72 498 1.28 4 2.64 7

2.520 1.260 2.751 480 768 360 3.000 1.632 5.478 18.24 9 34.56 2

2.772 1.386 180 480 768 396 3.000 864 11.45 4 21.30 0 39.79 8

3.04 1.52 180 480

64 30 250 72 498

768 436 3.00 864 174.

1.284

1.937 1.28 4

0 184. 1

2.604

2.604

2.604

2.690

2.647

2.690

3.343 2.69 0

205. 2

DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAL 4 2.153 180 1.140 5 2.799 180 1.140 6 4.059 266 1.140 7 4.464 223 1.140 8 5.276 266 1.140 9 5.804 266 1.140 10 11 6.094 6.216 266 223 2002 47.11 5 2.633 13.68 0 833 1.479 2.653 3.101 3.870 4.398 4.688 4.853 4.977 30.80 2 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 1.937 1.284 1.284 1.284 18.24 21.300 44.636 2003 63.133 3.450 15.048 2004 75.76 0 3.818 16.55 3 55.39 0 27.73

.656

80

.140

1.140 1.140

36

.284

Pagina 12 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

948

-451 0

195 49

1.369 342

1.817 454

2.586 647

2.461 615

3.404 3.569 851 892

3.693 923

9 12.55 3 2.118

23.336 6.431

1 27.65 8 8.160

948

-451

146

1.026

1.363

1.940

1.846

2.553 2.677

2.770

10.43 5

16.905

19.49 8

FLOW PREVIZIONAL 3 -948 4 -451 5 195

(metoda indirecta) 6 1.369 7 1.817 8 2.586 9 10 2.461 3.404 11 3.569 12 3.693 2002 12.553 2003 23.33 6

498 0

498 0

498 0

498 86

498 -43

498 43

498 0

498 0

498 -43

498 0

5.478 2.410

11.45 4 817

-86

43

-43

43

-2.410

-817

-450 0

47 0

693 -49

1.953 -342

2.272 -454

3.127 -647

2.959 3.902 -615 -851

4.024 -892

4.191 -923

20.441 -2.118

35.60 6 -6.431

0 0 0 0 0 -450

0 0 0 0 0 47

0 0 0 0 0 644

0 0 0 0 0 1.610

0 0 0 0 0 1.818 0 0 0 0 2.481

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.132

0 0 0 0 0 3.268

17.905 0 17.905 25.000 25.000 25.418

0 0 0 0 0 29.17 6

2.344 3.051

Pagina 13 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1.480 1.030

1.030 1.077

1.077 1.721

1.721 3.332

3.332 5.150

5.150 7.630

7.630 9.974 9.974 13.02 5

13.02 5 16.15 6

16.15 6 19.42 4

19.424 44.842

44.84 2 74.01 8

7. BILANT PREVIZIONAL 2 17.45 2 45 45 17.40 7 10.00 0 5.250 2.655 0 498 1.660 180 180 1.480 3 4 5 16.954 16.456 15.958 45 45 45 45 45 45 16.909 16.411 15.913 10.000 10.000 10.000 5.250 2.655 0 996 1.210 180 180 1.030 5.250 2.655 0 1.494 1.257 180 180 1.077 5.250 2.655 0 1.992 1.901 180 180 1.721 6 15.46 0 45 45 15.41 5 10.00 0 5.250 2.655 0 2.490 3.598 266 266 3.332 7 15.13 0 45 45 15.08 5 10.00 0 5.250 2.655 168 2.988 5.373 223 223 5.150 8 14.73 9 45 45 14.69 4 10.00 0 5.250 2.655 275 3.486 7.896 266 266 7.630 9 14.20 9 45 45 14.16 4 10.00 0 5.250 2.655 243 3.984 10.24 0 266 266 9.974 10 13.94 7 45 45 13.90 2 10.00 0 5.250 2.655 479 4.482 13.29 1 266 266 13.02 5 19.11 2 3.707 25.00 0 -1.330 -4.963 405 180 225 0 19.11 18.164 17.713 17.859 2.759 2.308 2.454 19.05 8 3.481 25.00 0 1.026 -7.546 577 180 55 342 19.05 20.50 3 4.844 25.00 0 1.363 -6.519 659 180 25 454 20.50 22.63 1 6.783 25.00 0 1.940 -5.156 852 180 21 647 22.63 24.44 9 8.629 25.00 0 1.846 -3.217 820 180 25 615 24.44 27.23 8 11.18 2 25.00 0 2.553 -1.371 1.056 180 25 851 27.23 11 13.57 7 45 45 13.53 2 10.00 0 5.250 2.655 607 4.980 16.37 9 223 223 16.15 6 29.95 6 13.85 8 25.00 0 2.677 1.182 1.097 180 25 892 29.95 12 13.10 9 45 45 13.06 4 10.00 0 5.250 2.655 637 5.478 19.64 7 223 223 19.42 4 32.75 6 16.62 8 25.00 0 2.770 3.858 1.128 180 25 923 32.75 2002 12.47 2 45 45 12.42 7 10.00 0 5.250 2.655 0 5.478 47.47 5 2.633 2.633 44.84 2 59.94 7 27.06 3 25.00 0 10.43 5 6.628 2.859 180 15.58 6 2.118 59.94

7.95

5 5 7.91

0.00

.250 .655

.492

80 80 .312

0.44

.037

5.00

25.000 25.000 25.000 -948 -6.293 405 180 225 -451 -7.241 405 180 225 146 -7.692 405 180 176

4.963

10 80 30

0.44

0 0 49 18.164 17.713 17.859

Pagina 14 din 15

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 15 din 15

S-ar putea să vă placă și