Sunteți pe pagina 1din 13

RISE_2_MAEI_1 @I.

E@ RELATII ECONOMICE SI STUDII EUROPENE Managementul afacerilor economice internationale


MULTIPLE CHOICE

1)

Prin liberalizarea comertului exterior societatilor comerciale le revin urmatoarele atributii: a. cercetarea pietei externe b. cercetarea pietei interne c. intocmirea si echilibrarea balantei de plati externe d. promovarea produselor pe piata externa e. incheierea si derularea contractelor comerciale internationale f. elaborarea de strategii de marketing 1 a,b,d,e 2 a,b,e,f 3 c,d,e,f

2)

Comisionarii reprezinta: 1 firme care lucreaza in numele si pe contul altora 2 firme de comert ce intermediaza exportul-importul in nume propriu si pe contul altora 3 intermediar ce actioneaza pe piata externa in numele si pe contul propriu

3)

Filiala deschisa in strainatate: a. o personalitate juridica b. nu are personalitate juridica c. este o firma cu capital propriu detinuta de o firma mama in strainatate 1 a,c 2 a,b,c 3 a,b

4)

Casele comerciale realizeaza in principal: 1 operatiuni pe cont propriu de vanzare-cumparare de marfuri 2 operatiuni de export-import in nume propriu si pe contul unor terti 3 operatiuni legate de vanzarea-cumpararea de marfuri in numele si pe contul unor terti 4 angajarea de agenti de vanzare pentru exportul marfurilor pe piata externa

5) 6)

Reprezentantile in comertul exterior sunt: 1 firme ce lucreaza in nume propriu si pe contul altora 2 firme ce lucreaza in numele si pe cont propriu 3 firme ce lucreaza in numele si pe contul altora Importanta schimburilor economice internationale consta in: a. obtinerea de valuta din export b. adancirea decalajelor economice c. obtinerea de produse deficitare d. factor de crestere economica e. dezvoltarea unei economii autarhice 1 a,c,d 2 a,b,c 3 c,d,e

4 b,d,e

7)

Mutatiile intervenite in relatiile economice internationale: a. devansarea ritmului de crestere a productiei de ritmul de crestere a comertului exterior b. contributia crescanda la valoare PNB c. modificarea raportului intre cerere si oferta in favoarea ofertei d. scurtarea ciclului de viata a produselor e. piata este dominata de vanzator f. atenuarea riscurilor si incertitudinilor g. transformarea razboiului rece intr-un razboi economic h. adancirea specializarii si intensificarii procesului de globalizare 1 a,b,c,d,g,h 2 c,d,e,g,f 3 b,c,d,g,h 4 a,c,e,f

8)

Etapele incheierii unui contract: a. etapele negocierii precontractuale b. etapele protonegocierii c. etapele negocierii propriu-zise a contractului d. etapele negocierii postcontractuale 1 a,c 2 a,b,c,d 3 c,d 4 b,c,d

9)

Banca Nationala are urmatoarele atributii: a. elaborarea strategiei monetar-valutare b. elaborarea strategiei financiare c. emiterea si controlul masei monetare avute in circulatie d. negocierile valutare pe piata financiara e. stabilirea cursului de schimb a leului fata de celelalte valute f. depozitarul si gestionarul rezervei valutare g. echilibrarea balantei de plti externe 1 a, c, d, e, f, g 2 d, e, f, g 3 a, b, c, d, f 4 c, d, f, g

10) 11)

Instrumentele de politica tarifara: 1 tariful vamal 2 catalogul firmelor din Romania 3 subventiile de la buget/contingentele de la taxele vamale Taxele vamale clasificate dupa modul de percepere: a. specifice b. ad valorem c. timpul de stationari in vama d. mixte e. percepute dupa numarul mijloacelor de transport 1 a,b,d

2 c,d,e 3 a,b,c,d 4 a,b,c,d,e

12)

Taxele vamale clasificate dupa tipul de operatie: a. de export b. de import c. de fundamentare a afacerii d. de tranzit 1 a,b,d 2 b,c,d 3 a.b.c.d

13)

Sistemul draw-back: a. masura de stimulare a exportului b. masura restrictiva netarifara c. rambursarea taxei vamale percepute la importul unei marfi cand aceasta se exporta 1 a,c 2 a,b,c, 3 b,c

14)

Tariful vamal este: a. instrument de politica comerciala b. instrument de politica tarifara c. instrument de politica netarifara d. instrument de politica fiscala e. catalog de produse cu niveluri diferite de taxe vamale 1 a,b,d,e 2 a,b,c,d,e 3 c,d,e 4 a,b,c,e

15)

Intrarile pe pietele externe se pot realiza: a. prin export-import b. aliante competitive c. achizitii locale d. leasing e. franchising f. merchandising g. marketing 1 a,b,c,d,e 2 c,d,e,f,g 3 a,b,c,g,f 4 d,e,f,g,h,

16) 17)

Zonele libere sunt: 1 teritorii nationale scutite de taxe vamale 2 zone geografice de liber schimb 3 uniuni vamale unde se aplica un tarif vamal comun Oferta de marfuri reprezinta:

a. un act juridic unilateral emis de exportator pentru incheierea unui contract de vanzare/cumparare b. propunerea pentru incheierea unei tranzactii emisa de importatori c. o scrisoare comerciala transmisa de exportator unui importator, insotita de un catalog de produse d. factura proforma 1 a,b,d(A,C,D en BB) 2 a,b,c,d, 3 c,d, 4 a,c

18) 19) 20)

Comanda este: 1 contract de vanzare-cumparare 2 act juridic unilateral emis de exportator 3 document comercial emis de cumparator Pretul este definit ca: 1 totalitatea costurile pentru productia de export 2 expresia baneasca a valorii determinata de piata 3 totalitatea cheltuielilor de export Legea aplicabila unui contract comercial international: 1 legislatia din tara vanzatorului 2 legislatia din tara cumparatorului 3 legislatia stipulata de parti contractat 4 sistem de drept international

21)

Momentul transferului proprietatii este: a. la data semnarii contractului b. la data trecerii frontierii tarii vanzatorului c. la data receptionarii marfii d. de regula, la data achitarii valorii marfii e. la data convenita de parti in contact f. la data intrarii in vigoare 1 d,e 2 a,b,c,d 3 c,d,e,f 4 a,b,e,f

22)

Contractul comercial international este: a. un acord de vointa scris b. oferta c. comanda d. conventia e. acceptare de oferta 1 a,d 2 a,c,e 3 a,b,c,d 4 b,c,d,e

23)

Preambulul contractului cuprinde:

a. data si locul semnarii contractului b. denumirea firmelor contractante c. istoricul firmelor d. calitatea reprezentantilor de drept e. banca si contul f. valoarea contractului 1 b,d,e 2 b,d,e,f 3 a,b,c,d, 4 a,c,d,e

24)

Obiectul contractului cuprinde: a. denumirea marfii b. mentionarea calitatii, cantitatii c. receptia marfii d. conditiile de incarcare-descarcare e. valoarea contractului f. pretul unitar si total in valuta 1 a,b,e,f 2 c,d,e,f 3 a,b,c,e 4 a,b,c,d,e,f

25)

Conditia de livrare reprezinta: 1 locul si momentul transferului cheltuielilor de transport si a riscului de la vanzator la cumparator 2 locul si momentul transferului proprietatii de la exportator la importator 3 transferul cheltuielilor legate de livrare de la exportator la importator 4 transferul riscurilor legate de livrare de la vanzator la cumparator 5 locul si momentul negocierii contractului de navlosire intre comisionar si navlositor

26)

Intr-o vanzare CPT cand se face transferul riscurilor: a. la predarea la caraus b. la incarcarea pe platforma mijlocului de transport c. la descarcare in locul de destinatie 1 a,b 2 a,b,c 3 b,c

27)

Indiferent de conditia de livrare INCOTERMS folosita, marfa va fi asigurata de acela care are riscul in trafic international: 1 adevarat 2 fals? 3 se negociaza intre parteneri

28)

Vindeti marfa in Franta; expedierea se face cu avionul, cu prima de asigurare platita; care este conditia de livrare convenita: 1 CFR 2 CIP/CIF 3 DAF

4 FOB

29)

Cine angajeaza mijlocul de transport in conditia de livrare EXW: 1 carausul 2 navlositorul 3 agentul de transport, broker 4 cumparatorul 5 vanzatorul

30)

Cine suporta cheltuielile de descarcare intr-o livrare DES: 1 vanzatorul 2 cumparatorul 3 administratia portuara 4 armatorul 5 navlositorul

31)

Acreditivul documentar presupune: a. un angajament de plata luat de banca importatorului in favoarea unui beneficiar b. crearea de obligatii pentru banca exportatorului in caz de imposibilitate de plata a importatorului c. nici un angajament de plata al bancilor exportatorului si importatorului d. un angajament de plata luat de o banca la ordinul importatorului 1 a,d 2 a,b,c,d 3 a,b,c 4 c,d

32)

Un acreditiv documentar irevocabil poate fi anulat sau modificat de: 1 exportator 2 importator 3 cu acordul exportatorului si importatorului 4 cu acordul bancilor exportatorului si importatorului 5 cu acordul importatorului si beneficiarului

33)

Ordinul de plat este: a. un angajament de plata luat de o banca la ordinul exportatorului b. dispozitia data unei banci de importator de a plati o suma de bani c. un inscris emis de banca la ordinul importatorului d. transmiterea unei sume de bani pe canal bancar la ordinul debitorului 1 b,d 2 a,b,c,d 3 b,c,d 4 a,c,d

34)

Incasso-ul documentar reprezinta: 1 un angajament de plata luat de o banca la ordinul importatorului 2 un serviciu bancar de transmitere a documentelor depuse de exportator pentru incasarea contravalori marfii livrate 3 asumarea raspunderii de catre o banca comerciala de a plati o suma de bani intr-o

moneda convertibila

35)

Cambia este: a. un inscris prin care tragatorul da ordin trasului de a plati o suma de bani in favoarea unui beneficiar b. un inscris prin care se obliga sa plateasca beneficiarului o suma de bani c. un ordin dat unei banci de a plati o suma de bani beneficiarului in limita unui provizion existent d. un titlu de credit 1 a,d 2 a,b,c 3 a,b,c,d 4 a,c

36)

Garantiile bancare pentru buna executie a contractului sunt emise la ordinul: 1 exportatorului 2 importatorului 3 bancii exportatorului 4 bancii importatorului 5 beneficiarului marfii livrate

37)

Documentele comerciale depuse de exportator la banca pentru incasarea contravalorii marfii livrate sunt: a. contractul comercial international b. licenta de export c. acceptarea de oferta d. factura comerciala e. lista de colisaj f. certificatul de calitate g. conosamentul sau scrisoarea de trasatura internationala h. polita de asigurare i. certificat de origine j. proces verbal de autoreceptie k. factura fiscala 1 d, e, f, g, h, i 2 a, b, c, d, k 3 d, e, f, h, j, k 4 g, h, i, j, k

38)

Biletul la ordin este: a. un inscris prin care debitorul se obliga sa plateasca o suma de bani beneficiarului b. un inscris prin care tragatorul da ordin trasului sa plateasca unui beneficiar o suma de bani in limita unui provizion c. un titlu de credit 1 a,c 2 a,b,c

3 a,b

39)

Marketingul este: a. o stiinta b. un concept fundamental c. o noua optica economica d. o categorie economica 1 a,b,c 2 a,b,c,d 3 c,d 4 a,b

40) 41)

Piata se defineste ca: 1 locul unde se intalneste cererea si oferta 2 intreprinderea in ansamblul ei 3 totalitatea nevoilor si preferintelor clientilor Conditiile de satisfacere a cererii sunt: a. nevoia b. preferintele clientilor c. dorinta de cumparare d. identificarea volumului segmentului de piata e. puterea de cumparare 1 a,c,e 2 b,c,d,e 3 a,b,c

42)

Conceptul de marketing este orientat catre: 1 piata 2 consumator/client 3 produs 4 pret

43)

Componentele conceptului de marketing sunt: a. produsul b. motivatia clientului c. pretul d. merchandising e. promovarea f. publicitatea g. piata 1 a, c, e, g 2 d, e, f, g 3 b, c, f, g

44) 45)

Managementul marketingului modern este orientat catre: 1 satisfacerea clientilor 2 productia intensiva 3 volumul vanzarilor Formele intensitatii distributiei sunt: a. distributia exclusiva b. distributia selectiva c. distributia intensiva

d. distributia compensatorie 1 a,b,c 2 a,b,c,d 3 b,c,d 4 a,c,d

46)

Formele de comercializare directe: a. magazin b. filiale c. sucursale d. comisionar 1 a,b,c 2 a,c,d 3 a,b 4 a,c

47) 48)

Strategiile nediferentiate de piata sunt pe principiul: 1 cumpara sau nu 2 un peste mare intr-un bazin mic 3 vanzare traditionala fara analiza avantajelor Strategiile de piata dupa criteriul dinamicii pietei sunt: a. strategia cresterii b. strategia activa c. strategia mentinerii d. strategia restrangerii e. strategia pasiva 1 a,c,d 2 a,b,c,d,e 3 b,c,d 4 c,d,e

49)

Vanzarea personala directa se realizeaz prin: 1 mass-media 2 dyadic-media 3 multi-media 4 reclama

50)

Tehnici de fixare a pretului sunt: a. raportul cerere/oferta b. puterea de cumparare a clientului c. nivelul costurilor marginale d. alinierea la pretul concurentei e. fixarea in functie de piata 1 a,c,d,e 2 a,c,e 3 a,b,c,d 4 a,b,c

51)

Identificarea profitabilitatii produsului se face prin: 1 analiza BCG 2 analiza Porter 3 analiza SWOT

52) 53) 54)

La analiza fortelor concurentiale se foloseste modelul: 1 Porter 2 ANSOFF 3 BCG Determinarea pozitiei concurentiale se decide prin: 1 analiza SWOT 2 analiza ANSOFF 3 analiza Porter Procesul planificarii de marketing cuprinde: a. auditul de marketing mix b. strategiile de produs c. analiza SWOT d. analiza prognozelor si obiectivelor e. stabilirea strategiilor de marketing f. stabilirea programelor si planului de marketing mix g. analiza pasilor concurentei 1 a, c, d, e, f 2 c, d, e, g 3 d, e, f, g 4 a, b, c, d

55)

Categoriile de produse conform matricei BCG sunt: a. produse fungibile b. produse stea c. produse fungibile d. produse dilema e. produse demodate f. produse "catelusi schiopi" g. produse "vacuta de muls" 1 b, d, f, g 2 d, e, f, g 3 a, b, c, d, e 4 c, d, e

56) 57)

MIS reprezinta: 1 sistem informational de marketing 2 managementul informatizat de sistem 3 marketingul informatic sistematizat Analiza SWOT reprezinta: 1 analiza punctelor forte si slabe, opertunuitati si bariere a factorilor interni si externi firmei 2 analiza concurentei 3 analiza mediului de afaceri

58)

Pretul este o categorie economica ce reprezinta: 1 expresia baneasca a valorii determinate de piata 2 nivelul costurilor realizat de principalii producatori 3 totalitatea cheltuielilor de productie destinate exportului

59)

Din urmatoarele formule utilizate in practica negocierilor alegiti-le pe cele corecte: a. nu vreau sa-mi pierd timpul cu oricine b. urmez exemplul altei firme c. doresc sa consacru o parte din timpul meu problemei dvs. d. pentru a rezuma ce tocmai ati spus 1 b,c,d 2 a,b,c,d 3 a,, 4 a,b

60)

Momentul formarii contractului in practica romaneasca este: 1 momentul expedierii acceptarii de oferta 2 momentul primirii acceptarii 3 momentul la care ofertantul s-a informat de existenta si continutul acceptarii

61) 62)

Clauza compromisorie este: 1 clauza de consolidare valutara 2 clauza de arbitraj 3 clauza de adaptare a contractului Leasingul este: a. cesionarea dreptului de proprietate b. cesionarea dreptului de folosinta c. contract de imprumut d. o inchiriere pe termen contra unei chirii e. o vanzare pe credit contra unor rate 1 b,d 2 a,b,c 3b 4d 15

63)

Etapele procesului de negociere sunt: a. prenegocierea b. negocierea wiu-wiu c. negocierea propriu-zisa d. probanegocierea e. post negocierea 1 a,c,e 2 a,b,c 3 a,b,c,d,e 4 a,d,e 64) Declaratia VAMALA de export-import este un document de evidenta statisica pentru elaborarea balantei comerciale. 65) ____________ si standardizarea sunt vectori majori ai integrarii regionale si proceselor de integrare economica- Transnaionalitatea

66) Certificatele de ORIGINE sant instrumente de acordare a preferintelor vamale in cadrul acordurilor comerciale interguvernamentale. 67) Ca membra UE, Romania va adopta in noua politica comerciala in relatiile cu tertii un tarif vamal comun UE practicat in relatiile extracomunitare. 68) Valuta este o moneda ____convertibila sau internationala sau externa, de contract______ folosita in relatiile de plati internationale de neresidenti. 69) In conditia de livrare FOB riscul trece de la vanzator la cumparator la momentul atarnarii marfii in carligul macaralei de incarcare. F 70) Taxa vamala este un impozit indirect. A 71) Piata este locul de intalnire al cererii cu oferta de marfuri A 71) Scrisoarea de garantie bancara este un inscris prin care banca (emitentul, garantul) se angajeaza (se obliga) de a platila simpla cerere a beneficiarului sau la indeplinirea de acesta a unor conditii prestabilite, o suma de bani determinata, datorata de ordonatorul garantiei in virtutea unui contract, cu titlu de plata a pretului unei prestatii contractuale sau indeplinirii necorespunzatoare a unei obligatii asumate de ordonator fata de beneficiar A 72) Cunoasterea politicilor TARIFARE si netarifare in vederea creerii conditiilor de functionare a celor 4 libertati ale UE. 73) Scurtarea ______________ al produselor (de la 2 biti la 1 bit) si nevoia de innoire si de a face fata fortelor concurentiale a unei piete intr-o dinamica permanenta Rspunsul selectat: ciclului de viata 74) INTERMEDIARII care organizeaza comertul in nume oi pe cont propriu sunt distribuitorii, en grosistii. detailistii etc. 75) Un acreditiv documentar cu plata deferata este un acreditiv cu plata la vedere - F 76) Documentul de transport feroviar este scrisoarea de trasura internationala tip CMR. - F 77) Cambia este un instrument de plata. A 78) Cec-ul la purtator este platibil oricui se prezinta spre incasare . - A 79) Comertul Romaniei cu tarile membre UE este denumit achizitii si livrari. 80) Acreditivul este o modalitate de plata. A 81) Principiul axial ce caracterizeaza etapa postindustriala este: a. traditionalism b. empirism c. Informatizare d. Satisfactie e. Motivare

R: c,d,e 82) Adancirea proceselor de GLOBALIZARE si integrare regionala concomitent cu lupta statelor pentru afirmarea indentitatilor nationale. 83)Taxele vamale se clasifica dupa modul de perecepere in : Specifice,__________,mixte ( ad valorem) 84)____________ sunt intermediarii ce lucreaza in nume propriu dar pe contul altora. -comisionarii 85)Ca membra UE ,Romania va adopta in noua politica comerciala in relatiile cu tertii-un tarif vamal comun UE practicat in relatiile extracomunitare 86)Contractul commercial este: a.un scop in sine b. un accord de vointa scris c. un act juridic unilaterald. o forma de proba 87)._____________ sunt intermediarii ce lucreaza in numele si pe contul altora. (brokerii, misiii, samsarii sau curtierii sau reprezentantii(agentii) 88)Leasing-ul este o cesionare a dreptului... ..folosinta