Sunteți pe pagina 1din 3

[FISCALITATE COMPARATA SI TEHNICI DE OPTIMIZARE FISCALA] October 30, 2012

Societatile care vor folosi formula unica valabila in Europa vor calcula conform principiului bazei de impozitare comune, totalul profiturilor obtinute de pe intreg teritoriul UE, si apoi le vor realoca tarilor in care companiile au activitate economica pentru a fi impozitate cu cota de impozit pe profit aplicabila in tarile respective. O asemenea modificare poate facilita administrarea platii impozitului pe profit datorat de companiile care opereaza in UE deoarece baza de impozitare ar fi calculata printr-o metoda unica si nu separat cum se calculeaza de fapt in prezent pentru fiecare tara. Insa, introducerea unei cote unica de impozit pe profit la nivelul UE poate crea controverse si chiar opozitie din partea publicului larg din unele state membre UE. Totodata considam ca ar fi greu de ajuns la un punct de vedere comun politic la nivelul tarilor membre UE. De asemenea o cota unica de impozit pe profit la nivelul UE ar putea avea implicatii negative pentru unele state membre ale UE. De exemplu, pentru Romania, care are o facilitate mai relaxata la nivelul societatilor comerciale, acesta fiind tocmai elementul de atractie pentru investitiile straine. Totusi propunerea Comisiei Europene pentru o baza unica de profit impozabil la nivelul intregii Uniuni Europene, lasand guvernelor nationale posibilitatea de a-si stabili propria cota, este pragmatica si rezonabila. Acest mod de impozitare implica impozitarea profiturilor companiilor si o simplifica in acelasi timp in cadrul activitatilor desfasurate de catre acestea pe teritoriul UE. De remarcat faptul ca la data de 7.noiembrie 2010 Comisia Europeana a publicat o comunicare privind impozitarea sectorului financiar. Astfel, s-a prezentat ideea introducerii unei taxe pe tranzactiile financiare care ar fi aplicabila la nivel global, precum si a unei taxe pe activitatile financiare care sa fie aplicata la nivelul UE. Taxa pe tranzactiile financiare s-ar aplica pentru fiecare tranzactie in parte impozitand-o cu o rata foarte mica. Taxa pe activitatile financiare este o taxa pe profit aplicabila societatilor care desfasoara activitati financiare. Tot ca strategie dar in domeniul procedurilor fiscale este de mentionat directiva 2010/24 a Consiliului European din 16.martie 2010 privind asistenta reciproca in materie de recuperarea a creantelor legate de impozite, taxe si alte masuri, care are drept scop sa permita statelor membre sa combata evaziunea si frauda fiscala. Avand in vedere volumul tot mai mare al tranzactiilor transfrontaliere directiva isi propune de fapt o asistenta reciproca prin schimb de informatii pentru a se putea evalua mai bine impozitele datorate.

[FISCALITATE COMPARATA SI TEHNICI DE OPTIMIZARE FISCALA] October 30, 2012

SISTEMUL IMPOZITELOR DIRECTE Comparatie la nivelul UE


Impozitele directe cuprind dupa trasaturile de fond si forma: Impozite reale ce se stabilesc asupra bunurilor materiale fara a tine seama de situatia personala a contribuabilului (ex. Impozitul funciar, impozitul pe cladiri, pe activitati industriale, e activitati comerciale, pe avere, etc) Impozite personale care se stabilesc tinand seama de situatia personala a contribuabilului (ex. Impozit pe venit, impozit pe venitul sau profitul persoanelor fizice/juridice, impozite de avere, pe circulatia averii, pe sporul de avere, etc)

Impozitele directe pot constitui subiect pentru coordonarea fiscala. (de retinut exemplul dat de impozitul pe profit cu privire la impozitarea companiilor care au activitati in mai multe tari ale UE o baz de impozitare mobila). Romania actioneaza pe linia directivelor UE pentru coordonare fiscala in domeniul impozitelor directe in vederea reducerii evaziunii fiscale si eliminarea concurentei fiscale. Aceasta coordonare fiscala se face cu mare greutate avand in vedere specificul fiecarei tari membre UE privind impozitarea directa. Ca urmare a analizei privind situatia comparativa a impozitului pe venitul persoanelor fizice in statele UE rezulta urmatoarele: 1) 2) 3) 4) Continutul sistemului global de impunere difera de la o tara la alta Nu toate tarile membre practica cota unica Deducerile in functie de diferite situatii personale sau familiale difera de la o tara la alta Majoritatea tarilor membre practica doua sau trei cote

Ca urmare a analizei unei situatii comparative a impozitului pe profit in tarile membre UE rezulta o serie de diferente in ceea ce priveste sistemul de impozitare: 1) 2) 3) 4) 5) Unele tari au stabilit impozit minim pentru persoanele juridice Baza de impozitare se aplica pe transe de impozitare Deducerile din impozit pe profit sunt foarte diferite de la o tara la alta Din tarile analizate (14) doar Portugalia acorda deduceri pentru impozitul pe profitul reinvestit Polonia, Slovenia, Ungaria nu practica deduceri fiscale si folosesc doua cote de impozitare

[FISCALITATE COMPARATA SI TEHNICI DE OPTIMIZARE FISCALA] October 30, 2012

Dubla impunere internationale


Dubla impunere reprezinta dubla impozitare a aceleasi materii impozabile in cadrul aceleasi perioade de catre doua organe fiscale din doua state diferite. Sfera de cuprindere este formata din impozite directe. Pentru evitarea duble impuneri trebuie respectate urmatoarele principii: 1) Principiul rezidentei conform caruia dreptul la impunere apartine statului caruia apartine cu rezidenta sau domiciliul persoana cosiderata rezident 2) Principiul teritorialitatii conform caruia dreptul la impozitare il are statul pe teritoriul caruia se obtin veniturile 3) Principiul nationalitatii conform caruia statul caruia ii apartine o persoana cu nationalitatea are dreptul sa pretinda impozit asupra veniturilor sau averii acestei persoane indiferent de domiciliul pe care aceasta il are si locul unde detine averea In general efectele dublei impuneri sunt negative atat pentru statele participante cat si pentru rezident. Exemplul il reprezinta cresterea gradului de fiscalitate, presiunea fiscala. Masurile de evitare a dublei impuneri cunoscute in practica si teoria fiscala sunt: 1) Masuri unilaterale se stabilesc prin politica fiecarui stat, sunt concretizate in regelementari fiscale din tara respectiva 2) Masuri bilaterale sau multilaterale se stabilesc pe baza unor acorduri intre statele participante prin tratatele fiscale. 3) Nivelul cotelor de impunere sau limitele maxime de impunere Metode de evitare a dublei impuneri sunt urmatoarele: 1) 2) 3) 4) Scutirea integrala Scutirea progresiva Creditarea obisnuita Creditarea totala