P. 1
Note de Curs Psihodiagnostic II

Note de Curs Psihodiagnostic II

|Views: 198|Likes:
Published by iuliansever
Psihodiagnoza
Psihodiagnoza

More info:

Published by: iuliansever on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2015

pdf

text

original

PSIHODIAGNOSTIC 2

1

CUPRINS
Curs 1 - PSIHODIAGNOZA INTELIGENȚEI ȘI APTITUDINILOR................................................................................................................................... 4 Argumente privind abordarea diferențiată.................................................................................................................................................................. 4 Situația testelor în România....................................................................................................................................................................................... 4 Teste de grup pentru măsurarea inteligenței.............................................................................................................................................................. 5 Curs 2 - TESTE INDIVIDUALE DE MĂSURARE A INTELIGENȚEI................................................................................................................................ 7 Scala Wechsler de inteligență pentru adulți (WAIS)................................................................................................................................................... 7 Scala Wechsler de inteligență pentru adulți – III (WAIS-III)........................................................................................................................................ 9 Curs 3 - APTITUDINI COGNITIVE................................................................................................................................................................................ 11 1. Introducere........................................................................................................................................................................................................... 11 2. Importanţa evaluării abilităţii generale de învăţare............................................................................................................................................... 11 3. Testul Raţionament analitic.................................................................................................................................................................................. 12 Curs 4 - ABILITATEA GENERALĂ DE ÎNVĂȚARE....................................................................................................................................................... 16 Transfer analogic (12-17)......................................................................................................................................................................................... 16 Transfer analogic (18-67)......................................................................................................................................................................................... 18 Testul Inhibiţie cognitivă........................................................................................................................................................................................... 20 Testul Memorie de lucru........................................................................................................................................................................................... 22 Testul Comutarea atenţiei........................................................................................................................................................................................ 24 Curs 5 - ABILITATEA VERBALĂ................................................................................................................................................................................... 27 Testul de vocabular.................................................................................................................................................................................................. 27 Testului de înţelegere a textelor............................................................................................................................................................................... 30 CURS 6 - ABILITATEA NUMERICĂ, APTITUDINEA DE PERCEPEREA FORMEI...................................................................................................... 32 ABILITATEA NUMERICA......................................................................................................................................................................................... 32 Testul Raționament matematic............................................................................................................................................................................ 32 Testul calcul matematic....................................................................................................................................................................................... 35 APTITUDINEA DE PERCEPŢIE A FORMEI............................................................................................................................................................ 36 1. Testul Constanţa formei.................................................................................................................................................................................. 36 2. Testul Perceperea Detaliilor............................................................................................................................................................................ 38 3. Testul Analiză Perceptuală Complexă............................................................................................................................................................ 38 CURS 7 - APTITUDINEA SPAȚIALĂ, ABILITĂȚI FUNCȚIONĂREȘTI.......................................................................................................................... 39 APTITUDINEA SPATIALA........................................................................................................................................................................................ 39 Testul Orientare spațială..................................................................................................................................................................................... 40 Testul imagini mintale - transformări................................................................................................................................................................... 41 Testul Generare De Imagini................................................................................................................................................................................ 43 ABILITĂŢI FUNCŢIONĂREŞTI................................................................................................................................................................................ 44 Introducere.......................................................................................................................................................................................................... 44 Importanţa evaluării abilităţilor funcţionăreşti...................................................................................................................................................... 45 Testul Abilităţi funcţionăreşti............................................................................................................................................................................... 45 CURS 8 - ABILITATEA DE PROCESARE A INFORMAȚIEI – RAPIDITATEA ÎN REACȚII CAPACITATEA DECIZIONALĂ........................................47 Introducere............................................................................................................................................................................................................... 47 Testul Timp de Reacţie Simplu (TRS)...................................................................................................................................................................... 47 Testul Timp de Reacţie în Alegeri (TRA).................................................................................................................................................................. 48 Testul Timp de Reacţie în Accesarea Memoriei (TRM)............................................................................................................................................ 48 Test de evaluare a capacităţii decizionale................................................................................................................................................................ 49 CURS 9 - PERSONALITATE ȘI INTERESE AUTONOMIE PERSONALĂ.................................................................................................................... 51 Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (AP)........................................................................................................................................... 51 Chestionarul de evaluare a optimismului (OPT)....................................................................................................................................................... 54 CURS 10 - PERSONALITATE ȘI INTERESE............................................................................................................................................................... 57 Five-Factor Personality Inventory (Ffpi)................................................................................................................................................................... 57 Chestionarul De Personalitate Cu 5 Factori (Cp5f).................................................................................................................................................. 59 Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ)......................................................................................................................................... 61 CURS 11 - PERSONALITATE ...................................................................................................................................................................................... 63 Inventarul De Personalitate Freiburg (Fpi)................................................................................................................................................................ 63 Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire (Ffnpq)........................................................................................................................................ 64 CURS 12 - PERSONALITATE ȘI INTERESE............................................................................................................................................................... 66 Chestionarul De Evaluare A Intereselor (Cei)........................................................................................................................................................... 66 Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS)......................................................................................................................... 69
2

CURS 13....................................................................................................................................................................................................................... 73 Inventarul De Evaluare A Anxietății Stai................................................................................................................................................................... 73 Inventarul De Evaluare A Inteligenţei Emoţionale (Eq-I).......................................................................................................................................... 74 CURSUL 14 - TESTE PROIECTIVE............................................................................................................................................................................. 75 Testul Copacului....................................................................................................................................................................................................... 75 Testul Lui F. Goodenough (Testul Omuleţului)......................................................................................................................................................... 78 Testul FAMILIA......................................................................................................................................................................................................... 78 Desenul Casei.......................................................................................................................................................................................................... 79

3

Curs 1 - PSIHODIAGNOZA INTELIGENȚEI ȘI APTITUDINILOR Argumente privind abordarea diferențiată Aptitudinile sunt componente instrumental-operaționale ale personalității, ele putând fi intelectuale, psihomotorii, mnezice, senzorial-perceptive. Când se face referință la aptitudinile intelectuale, se are în vedere de regulă, inteligența. Cele mai multe teste au avut ca obiectiv de măsurare acest gen de aptitudini și mai ales presupun calcularea coeficientului de inteligență (QI sau IQ). În afară de testele de inteligență, în practica psihidiagnostică se regăsește și categoria testelor sau bateriilor de aptitudini, care sunt folosite mai ales în activitățile de selecție profesională. Ele sunt, de fapt, o colecție de teste sau subteste, fiecare dintre ele măsurând un anumit tip de aptitudine. De exemplu, Bateria generală de teste de aptitudini cuprinde un număr de 12 subteste, destinate a măsura nouă factori: - Inteligența – factorul G; - Abilitatea generală de învățare – factorul V; - Aptitudinea numerică – factorul N; - Aptitudinea spațială – factorul S; - Percepția formei – factorul P; - Percepția funcționărească – factorul Q; - Coordonarea motorie – factorul K; - Dextreritatea digitală – factorul F; - Dexteritatea manuală – factorul M. Cu ajutorul acestei baterii putem să efectuăm examene de selecție pentru diferite categorii de profesiuni. Unele dintre ele solicită mai mult aptitudinile verbale, altele, pe cele privind coordonarea motorie și dexteritatea manuală etc. Desigur, pentru o anumită profesiune vom regăsi o combinație specifică a acestor factori. Unii autori tratează în capitole diferite testele de inteligență și cele de măsurare a aptitudinilor acesta fiind un argument în tratarea diferențiată a lor. O altă abordare o propune și Departamentul de Psihologie de la Universitatea București care tratează psihodiagnosticul modular: - Bazele teoretice ale psihodiagnosticului; - Psihodiagnoza inteligenței și aptitudinilor; - Psihodiagnoză personalității; - Tehnici proiective; - Psihodiagnoza copilului; - Psihodiagnostic clinic. Organizarea pe module presupune și impune, totodată, specializarea și aprofundarea. Dacă, în ceea ce privește partea teoretică, putem avea informații privind orice categorie de teste, în ceea ce privește partea practică, aplicativă, specializarea și experiența directă cu testele își spun serios cuvântul. Situația testelor în România Anul de naștere al psihodiagnozei este considerat a fi 1890, atunci când Jame McKeen Cattell a publicat în revista Mind, articolul “Testele mentale și măsurarea”, dar preocupări în ceea ce privește psihometria se întrevăd înainte de sfârșitul secolului al XIX – lea și începutul secolului XX. Printre autorii care și-su contribuția la crearea domeniului putem să amintim pe Fr. Galton, Ernst Weber, Gustav Fechner, Herman Helmoltz și alții. Nu trebuie uitat Wilhelm Wundt care a înființat primul Laborator de psihologie experimentală la Leipzig, în 1879 și care folosește pentru prima dată noțiunea de psihometrie, în articolul “Experimente psihometrice” din revista Brain. Deși nu este scutită de critici psihometria și-a consolidat o poziție de vârf în cadrul ramurilor psihologiei, ea a făcur progrese imense pe linia îndeplinirii unor înalte standarde științifice. Procesul de dezvoltare continuă într-un ritm alert dar și așteptările pe linie științifică sporesc. În România de după 1989, psihologia a fost repusă în foarte mare măsură în drepturile ei firești. Secțiile de psihologie din cadrul universităților au fost reînființate la fel și Institutul de psihologie, au apărut lucrări de valoare, reviste etc. A apărut învățământul privat sporind numărul absolvenților în psihologie care doresc să activeze ca specialiști în școli, clinici, firme, bănci, armată, transporturi, penitenciare etc. Peste tot în aceste zone și nu numai trebuie să fie utilizate instrumente psihodiagnostice, printre care și testele de aptitudini și de inteligență. Desigur că până la absolvire studenții folosesc testele pentru realizarea diferitelor lucrări, inclusiv pentru lucrarea de diplomă și pentru dizertația de la masterat și nu în ultimul rând pentru cei care fac tot felul de investigații, pentru elaborarea tezei de doctorat.
4

Construirea unor noi baterii de teste (BTPAC. iar grija pentru menținerea prestigiului științific al psihologului este permanentă. Hoghidan. 2. În acest sens situația lor am putea să o analizăm în funcție de câteva aspecte: 1. g. Formarea unor specialiști în cadrul programelor de masterat și doctorat. c. 2002). multiplicate. e. moderne. 2) Matricile Progresive Colorate (CPM). 2004. Multe teste sunt vechi și foarte vechi.Din câte se cunoaște aceste teste sunt folosite fără a respecta cerințele de ordin științific. Teste de grup pentru măsurarea inteligenței Exemple: Testul canadian pentru abilități cognitive (Canadian Cognitive Abilities Test. există trei variante. și anume: 1) Matricile Progresive Standard (SPM). 5 . Astfel: a. fără nici o restricție și nimeni nu se simte deranjat de acest act neprofesional. b. Se întrevăd progrese în domeniul teoretic și practic al psihodiagnozei. Etalonarea unor teste pe populație românească. absolvenții de psihologie dacă nu și-au procurat prin multiplicare câteva teste din facultate. mult mai important. La noi în țară lucrurile nu sunt tocmai în ordine. Există încercări ale unor firme de a se implica în comercializarea unor teste. În fapt lucrurile nu stau așa. Stabilirea unor legături cu specialiști din alte țări. Șchiopu. Mitrofan. deoarece.C. Titlul este generic. CCAT) Testul pentru abilități cognitive (Cognitive Abilities Test. Publicarea unor lucrări românești de valoare. 1997. concret. 3. 1993. și al psihodiagnozei aptitudinilor și inteligenței. f. 2000. Starea echipamentului testului. 3) Matricile Progresive Avansate (APM) pregătite inițial în 1943 și revizuite în 1962. Pătrunderea în România a unor noi teste. testele sunt aplicate de oricine. CogAT) Testele Henmon-Nelson pentru abilități mentale Testul Kuhlman-Anderson (a opta ediție) Testul analogiilor matriceale Tetsul Miller pentru analogii Matricele Progresive Raven Testul rațional nonverbal Testul Otis-Lennon pentru abilitatea școlară Testele privind abilitățile pentru școală și colegiu – III Testul SRA pentru raționamentul în imagini . 1997. în special. să le etaloneze și prin intermediul unor firme care trebuie să respecte anumite reguli de distribuire. Pitariu. publicate în 1938. le oferă solicitanților. Minulescu. Havârneanu. deoarece. Comercializarea testelor. Formarea unor specialiști tineri în alte universități ale lumii. Albu. degradate în care informația este afectată de multipli factori. 2. 2000. CAS). 1998. publicate inițial în 1947 și revizuite în 1956. În alte țări activitatea de aplicare a testelor este foarte bine reglemantată.SRA forma verbală Testul pentru măsurarea deprinderilor cognitive Testul Wonderlic pentru selecția personalului Ne vom opri asupra Matricilor Progresive Raven a. Ideal ar fi ca un comitet național să asigure revizuirea testelor. Autorul principal este J. dar mai ales celor care satisfac cerințele de formare și specializare. Comercializarea testelor De unde se procură testele? Cine se ocupă în țara noastră de comercializarea testelor? Nu este chiar la îndemână să răspundem la aceste întrebări. care sunt folosite ăn universități în scvopul de familiarizare și de formare a psihologilor. Probabil că printre vinovați se află inclusiv psihologii care au lăsat ca aceste instrumente să ajungă în mâna celor fără pregătirea necesară lucru ce se răsfrânge asupra tuturor. Modul de aplicare a testelor. d. revizuite în 1956. mai ales după ce ele sunt puse pe calculator. Există multe teste fără manual. fără nici o sursă privind istoricul lor. Avem practicieni care utilizează astfel de instrumente riscând astfel actul psihologic prin psihodiagnosticul aplicat. Salvarea condiției fizice a testului poate fi realizată prin transpunerea unor teste pe calculator dar acest lucru nu conduce la modernizarea acestora. Stan. Raven. 1. Starea echipamentului testului. urmează să găsească o cale strict personală pentru a ajunge la unii psihologi care folosesc teste. 2002. 2001. privind caracteristicile psihometrice. după 1990 (Albu. el trebuie să fie supus unei serioase revizuiri științifice. Scurt istoric. 1996. folosite. 3. valoarea lor psihodiagnostică. în general.

d. respectând strict instrucțiunile din Manual. Setul I care cuprinde 12 itemi și Setul II care cuprinde 36 de itemi. în grup sau pot fi autoadministrate. ele sunt folosite în locul SPM pentru testarea adulților. compararea părților figurii lacunare cu fiecare dintre cele șase date în matrice. Obiective. Referitor la scorare.b. . distribuiți în 5 seturi a câte 12 itemi fiecare.5 și 11 ani.Sub 5: retardat intelectual Cota totală realizată de subiect poate fi interpretată și în termeni de coeficient de inteligență QI. Pentru APM se aplică mai întâi setul I. . desigur. CPM care urmăresc în principal să determine claritatea prezentă a observației unei persoane și nivelul dezvoltării intelectuale dacă sunt în formă de carte pot fi administrate individual. Conținut. Acesta este. întrucât fiecare performanță corespunde unei valori definite QI (aceste valori se pot obține din tabele). aplicarea testului durează între 60 și 90 de minute. Toate cele trei variante ale testului intenționează să măsoare abilitatea de a face relații și corelații. caz în care administrarea durează în jur de 40 de minute. necesită în jur de 40 de minute. Matricile progresive colorate conțin 36 de itemi. răspunsul subiectului se evaluează ca fiind corect sau incorect. Aceste matrice pot fi administrate individual sau în grup și. în principiu. nu există limită de timp impusă. . Astfel: SPM se adresează în general copiilor. fiecare matrice se compune din patru elemente. rezolvarea corectă presupune urmărirea regularității consecutive a figurilor și alternarea lor în structura matricei. Interpretarea rezultatelor se poate face în funcție de apartenența subiectului examinat la următoarele categorii: . Ei pot fi prezentați într-o carte sau pot fi construiți de către examinator pe cartonașe.Seria A: stabilire de relații în structura matricei continue. mai exact de la 6 ani la vârsta adultă. Dacă nu există limită de timp. În formă de cartonașe.Seria B: analogii între perechile de figuri ale matricei. c. Matricile progresive avansate conțin două seturi de itemi.Între centilele 75 și 95: sigur peste medie . fiecare matrice se compune din nouă elemente. sarcina subiectului fiind aceea de a identifica pe cel ce completează logic figura sau structura. gândirea clară și nivelul dezvoltării intelectuale a copilului. Fiecare item este prezentat pe o pagină separată și constă. depinzând. înțelegerea relațiilor dintre elementele structurii. Totuși.Între 5 și 25 sigur sub medie . CPM apare în calitate de set adițional de itemi utilizat pentru măsurarea mai detaliată a copiilor a celor retardați mental. Setul II se aplică numai în cazul subiecților care sunt la nivelul mediei sau peste medie. Dedesuptul acestora se află un număr de șase sau opt alternative de răspuns. Ab. probele din această serie sunt repartizate după principiul restructurării figurilor pe plan orizontal și vertical. Ele sunt destinate unor subiecți cu vârste diferite și cu particularități diferite. Aceste matrice au fost elaborate pentru testarea copiilor cu vârsta între 5. iar timpul necesar pentru a răspunde la itemi fiind în jur de 15 – 30 de minute. iar alternativele răspunsului sunt în număr de 8. testul MPC este destinat să evalueze claritatea capacității de observație.Peste centila 95: superior intelectual . CPM sunt mai ușor de administrat pentru copii mai mici și pentru retardații mental. apoi convertit în scoruri centile. Pe baza QI astfel obținut subiectul este inclus în unul dintre nivelurile de inteligență 6 .Seria C: scimbări progresive în figurile matricei. iar cel care administrează testul nu trebuie să aibă o pregătire specială.Seria D: permutări. Matricile Progresive Standard (SPM) cuprind un număr de 60 de itemi. și de faptul dacă sunt sau nu utilizate ambele seturi. precum și a persoanelor în vârstă ce se confruntă cu un declin intelectual. Numărul total al răspunsurilor corecte reprezintă scorul brut. probele acestei serii se rezolvă prin operații de abstractizare și sinteză dinamică ce au loc în procesul gândirii superioare. Fiecare dintre cele cinci seturi dezvoltă o temă diferită: . Foarte frecvent însă. pentru a determina rapid dacă subiectul se află sub medie în ceea ce privește funcționarea intelectuală. spre deosibire de SPM. APM se adresează indivizilor care se situează deasupra mediei de inteligență. pot fi administrate individual. putând fi utilizată și pe adulți deficienți mental sau cu un intelect deteriorat.5 ani. subiecții având vârsta mai mare de 5. adică regrupări de figuri în interiorul matricei. mai ales. Dacă nu există limită de timp. subiectul poate să găsească figura unică necesară pentru completarea matricei prin analiza și sinteza perceptivă fină a elementelor matricei. dintr-o figură sau o structură logică de figuri abstracte ori simboluri din care lipsește o parte. în grup sau pot fi autoadministrate. dar sunt mult mai dificili. Administrare și scorare. SPM. identificarea părții lacunare. care se realizează prin diferențierea treptată a elementelor.Între 25 și 75: media . . ce sunt dispuși în ordinea cescândă a dificultății. aplicarea testului durează între 60 și 90 de minute.Seria E: descompuneri în elemente ale figurilor metricei. și B. pot fi aplicate și cu limită de timp. divizați în trei seturi: A. În principiu itemii sunt similari cu cei aparținând SPM.

Caracteristici psihometrice Pentru SPM. Charles Spearman și Karl Pearson. autorii recomandă ca cesta să nu fie utilizat la copii sub 11 ani.G. . În 1939 Wechsler pleacă de la ideea că acest instrument psihodiagnostic nu este o măsură a potențialului genetic independent de experiență. În 7 . Decedează în 1981.TESTE INDIVIDUALE DE MĂSURARE A INTELIGENȚEI Scala Wechsler de inteligență pentru adulți (WAIS) a.86. valorile coeficienților fiind între . precum scalele Binet și Wechsler. cât și stabilitatea de-a lungul timpului.Experiența sa de practician în perioada 1920-1930. Ceea ce măsoară testul este rezultatul unei interacțiuni complexe între dezvoltarea biologică și experiența subiectului. În 1939 apare testul de inteligență care-i poartă numele. Pe de altă parte. respectiv în Anglia și în alte țări. În 1935 își ia doctoratul cu tema Măsurarea reacțiilor emoționale. Boring la care l-a asistat la evaluarea datelor obținute cu ajutorul testelor de inteligență de grup Army Alfa. SPM pot fi utilizate pentru anticiparea performanțelor academice ale copiilor (valoarea coeficienților ajungând până la . Valoarea fidelității split-half este de cel puțin . Referitor la validitate. Intră în contact cu renumitul istoric al psihologiei E. Texas.83 și . Datele referitoare la standardizare sunt diferite pentru cele trei forme ale RPM. iar valoarea fidelității test-retest.93. Deși testul este utilizat în practică de mai multe decenii. variază între .QI Peste 140 120-139 110-119 100-109 90-99 80-89 70-79 50-69 20-49 0-19 Interpretare calitativă Inteligență extrem de ridicată Inteligență superioară Inteligență deasupra nivelului mediu Inteligență de nivel mediu bună Inteligență de binel mediu slabă Inteligență sub medie Inteligență de limită Deficiență mentală ușoară – debiliate mentală Deficiență mentală medie . variază în funcție de vârstă. Aceste valori au fost reconfirmate de rezultatele studiilor efectuate mai recent (valori peste . reieșită din studiile inițiale.idioție e. Valorile mai mari vizează corelațiile cu subtestele inteligenței nonverbale.R sunt legate de numele lui David Wechsler.90. se mută cu familia șase ani mai târziu în New York. rămâne în continuare problema reprezentativității loturilor folosite pentru standardizare. Născut în România în 1986. f.54 și . După ce pleacă din armată studiază în Europa unde intră în contact cu doi cunoscuțu statisticieni. Premisele apariției scalei de inteligență pentru adulți: . ceea ce impune cu necesitate utilizarea cu precauție a fiecăreia dintre cele trei categorii de matrice. Eșantioanele folosite nu respectă cerința majoră a reprezentativității statistice. Este mutat la baza militară din Fort Logon. cât și WISC – III și WPPSI. Istoric: Atât Wechsler Adult Intelligence Scale – III. Mai mult decât atât el consideră calitatea rezolvării testului ca fiind dependentă de anumiți factori noncognitivi.70) și a nivelului ocupațional al adulților. unde administrează teste de inteligență printre care și Scala de inteligență Stanford-Binet. Pentru CPM are o fidelitate test-retest adecvată numai pentru copiii mai mari de 7 ani. valoarea corelațiilor dintre SPM și testele de inteligență. test destinat să măsoare inteligența la adulți.imbecilitate Deficiență mentală gravă . respectiv scalele de performanță. având avantajul de a fi foarte ușor de administrat și scorat.80). În concluzie Matricile Progresive Raven s-au impus în practica psihodiagnostică drept unul dintre instrumentele populare.Experiența sa ca psiholog clinician. Unele norme sunt depășite. datele de cercetare susțin atât consistența internă. valorile relativ mai mici sunt pentru corelațiile cu testele de achiziție. Curs 2 . Standardizare Există încercări de etalonare în Europa. precum și în SUA. Date despre validitate fiind foarte puține și pe loturi restrânse. În ceea ce privește APM. În ceea ce privește validitatea CPM s-a ajuns la concluzia că acesta măsoară același construct indiferent de apartenența culturală sau etnică a subiecților.experiența din timpul Primului Război Mondial – a diagnosticat milioane de recruți (aici își dă seama de limitele Scalei de Inteligență Stanford-Binet. .

1987).memorarea cifrelor.similitudini. diferențierea dintre persoane mai inteligente și mai puțin inteligente reclamă o măsurare multiplă. . Completarea imaginii.Reprezentarea în subtestele Informații și Completarea imaginii. variantă care mai este folosită și astăzi. Era evident că abordarea mediului implică mai mult decât deprinderile cognitive.aritmetică.Testarea dizabilităților de învățare. . Prima dată se aplicau toate testele verbale și apoi. 2. sub denumirea de Wechsler-Bellevue Intelligence Scale – II. .vocabular. .Coeficientul de inteligență pentru performanță (QIP) .Utilizarea limbajului indiferent de sex. Șase subteste verbale: . .Coeficientul de inteligență verbal (QIV) . de a gândi rațional și de a aborda eficient mediul său. b. a fost construită în anul 1942. Astfel. adică a comportamentelor cognitive. practic și social.aranjarea imaginii. Wechsler (Wechsler-Bellevue I) a fost publicat în 1939. Wechsler vedea inteligența generală ca pe o funcție a personalității întregi și totodată ca fiind multideterminată (Aiken. cinci subteste de performanță: . .asamblarea obiectului.cuburi. Eșantionul nu a fost reprezentativ pentru întreaga populație adultă din SUA. . Informații. străduința). Această scală cuprindea: a. definește inteligența ca fiind un agregat sau o capacitate globală a individului de a acționa intenționat. ocupația. cu vârsta între 10 și 60 de ani și au fost selectați în funcție de o serie de variabile.Testarea subiecților normali. The Army Wechsler. . . în urma unei revizii.Coeficientul de inteligență pentru întreaga scală (QI global) Această scală de inteligență urmărea atingerea mai multor obiective: . . Exista posibilitatea să se calculeze trei coeficienți de inteligență: . precum: vârsta.Schimbări mai mari în subtestele Înțelegere și Similitudini. fiind destinată să măsoare inteligența adulților cu vârsta între 16 și 75 de ani. de a acționa asupra ei și inventivitatea de a face față provocărilor și solicitărilor acestei lumi. Persoana inteligentă este aceea care este capabilă să abordeze eficient solicitările vieții – de tip abstract.informații. nivelul de pregătire. . .Testarea personalului militar și a veteranilor de război. . A fost tradus și în alte limbi inclusiv în română. Nu există diferențe în ceea ce privește conținutul scalei. . Scalele I și II de inteligență Wechsler-Bellevue Primul test de inteligență al lui D. Scala Wechsler de inteligență pentru adulți (WAIS) A fost publicată în 1955. iar după încetarea războiului în 1946 a fost publicată o versiune modificată extinsă. 8 . în ordinea menționată toate subtestele de performanță. 3. 4. În cazul variantei WAIS-R . Subtestul Informații a fost supus celei mai severe revizii. Eșantionul nu este reprezentativ pentru cetățenii mai în vârstă din SUA. Deosebirile esențiale față de variantele prezentate anterior: . subtestele sunt administrate în ordine alteranantă: 1. .înțelegere. A doua formă a scalei. Memoria cifrelor.1958.completarea imaginii. cu 20 de itemi preluați de la WAIS și nouă itemi înlocuiți. și anume factorii afectivi (emoționali) și conativi (voința. afective și conative. În 1975 Wechsler revine asupra acestei definiții și. Scala a fost standardizată pe un eșantion de 1081 de subiecți albi din New York și din împrejurimi.cod. consideră inteligența ca fiind capacitatea individului de a înțelege lumea. Aranjarea imaginii.Testarea subiecților handicapați (în plan lingvictic sau senzorio-motor).Testarea tulburărilor clinice. Scala Wechsler de inteligență pentru adulți – revizuită (WAIS-R) A fost publicată în 1981. În acest sens.

. 7. Standardizare Eșantionul a cuprins un număr de 1880 de adulți repartizați în nouă grupe de vârstă: 1. Scala Wechsler de inteligență pentru adulți – III (WAIS-III) Scurt istoric Este publicată în 1977 sub conducerea a doi directori: David S. la fiecare subtest. fără însă a i se spune dacă răspunsul la un item este corect sau greșit. este convertit într-un scor standard. Obiective.97. Administrare și cotare.Test psihoeducațional pentru plasarea elevilor în școala secundară și postsecundară. materiale folosite și proceduri de administrare. 6. După ce examinarea a început. 5. 20-24 4. Fiecare subeșantion al grupelor de vârstă a fost stratificat nu numai în funcție de apartenența etnică. dar acesta poate varia în funcție de experiența examinatorului și de personalitatea celui examinat. 16-17 ani 2. însă valorile obținute au fost modeste (r = . 70-74 Fiecare subeșantion al grupelor de vârstă cuprinde un număr egal de bărbați și femei. Înțelegere. subiectul trebuie încurajat.89 și .. Când se lucrează cu un anumit subtest. Validitatea. iar examinatorul trebuie să facă precizări privind natura testului: întrebările sunt ordonate de la ușor la greu. 9. Cuburi. ci și de regiunea geografică. 65-69 9. Timpul total de aplicare este între 60 și 90 de minute. 9 . nu este de așteptat ca o persoană să realizeze perfect la fiecare item. După aplicarea testului și consemnarea răspunsurilor.80). Examinatul trebuie să știe de ce răspunde la test. 55-64 8. Similitudini. Scopuri: . conținut. Tulsky și Jianjun Zhu. Este un instrument psihodiagnostic administrat clinic individual pentru măsurarea abilității intelectuale a adulților cu vârsta între 16-89 de ani. Aritmetică. 35-44 6.88-. 25-34 5. 11.Pentru măsurarea dizabilităților de învățare și pentru determinarea supradotării. Scala a fost corelată cu alte teste de inteligență.90.Valoarea coeficienților obținuți s-a înscris între .Vocabular. bine iluminată și aerisită. 45-54 7. 8. 18-19 3. Prezintă noutăți referitoare la standardizare. Caracteristici psihometrice Fidelitatea half-split . test-retest a fost verificată numai pentru două niveluri de vârstă (25-34 și 45-54) pentru toate cele 11 teste. Asamblarea obiectului. Manualul testului nu cuprinde în mod special date legate de acesta. Testul trebuie aplicat într-o cameră liniștită. Cod.40 . materialele care nu sunt utilizate sunt ținute în afara câmpului perceptiv al subiectului. 10. de educație și ocupație. scorul brut al examinatului.

Administrarea subtestelor să se facă într-o manieră profesională. .8 70-79 Borderline 6.Broșura cu stimuli . . Memoria cifrelor 9. Asamblarea obiectului Adminstrare și cotare Materialele incluse: . cu o trecere lină de la un item la altul.7 8. .Manualul tehnic . pentru a observa mai bine conduita acestuia.Examinatorul să fie așezat în partea opusă examinatului. Aritmetică 8. un subtest. datorate nerezolvării unor sarcini.Cutia cu cartonașe pentru aranjarea imaginii .1 16.O dată ce începe testarea să se mențină un anumit ritm.5 69 și sub Extrem de scăzut 2. Conținut: Un număr de 14 scale. dar niciodată să nu i se spună dacă a răspuns corect sau greșit la un anumit item. Succesiunea literă-număr Subscala performanță 1.9 Cerințe privind condițiile fizice: . 10 . Căutarea simbolului 14.În prezentarea sarcinilor să se respecte. . ventilată și ferită de zgomote sau alte forme de perturbare. Similitudini 6.Manualul WAIS-III pentru administrare și cotare . .1 90-109 Medie 50. Completarea imaginii 3. În acest sens este necesar ca: .Nimeni în afară de examinat și examinator nu trebuie să fie prezent în camera de testare. Valorile cantitative al QI se pot supune și unei interpretări calitative.2 1. 2 sunt noi: Raționamentul matrice și Succesiunea literă-număr. limbajul standardizat oferit de manual.Broșurile cu răspunsuri . Foarte important este ca între examinator și examinat să se mențină în permanență un raport optim. Raționamentul matrice 10.3 110-119 Peste medie 16.1 120-129 Superior 6. Pentru plasarea unor subiecți în școlile speciale.Cercetare clinică.Cutia cu cuburi . 11 dintre ele sunt modificate din WAIS-R.0 50.1 14.3 80-89 Sub medie 16.Grila de scorare pentru subtestul Simbol număr-cod .Pentru predicția achizițiilor școlare.Camera de testare să fie bine iluminată. în mod obligatoriu.Subiectul să fie susținut și încurajat. . .Măsurarea intelectuală ca parte a selecției manageriale și pentru plasarea în programele de formare și dezvoltare. Înțelegerea 13. . Scorul QI Clasificare Curba normală Eșantionul normal 130 și peste Excepțional 2. Căutarea simbolului – adaptare după WISC.Trecerea de la un item la altul să nu provoace anxietate sau descurajare. Simbol număr-Cod 5. . Aranjarea imaginii 12.2 2.Grila de scorare pentru subtestul Căutarea simbolului Pentru a calcula scorurile QI și scorurile Index este necesar să fie aplicată întreaga baterie de teste.Suprafața mesei pe care se pun materialele testului să fie lipsită de asperități. Subscala verbală 2. Pentru stabilirea unui psihodiagnostic diferențial în cazul unor tulburări neurologice și psihiatrice care afectează funcționarea mentală.7 6.La început subiectul să fie familiarizat cu ceea ce urmărește testul și cu modul cum vor fi utilizate rezultatele. .Mobila utilizată trebuie să fie confortabilă și potrivită dimensiunilor examinatului. Cuburi 7. fără a grăbi subiectul.Foi de răspuns . Vocabular 4.Cutiile cu piese pentru asamblarea obiectului . Informații 11. .

Aceasta deoareceele reprezintă abilităţi de control al funcţionării cognitive generale şi de management al fluxului de informaţie necesar unei sarcini cognitive (Burgess. Pe lângăaceste abilităţi executive fundamentale. Visu-Petra şi Settanni. folosindu-se următoarele variabile: . între subtest și grupuri de teste. 1997).din punct de vedere statistic toate corelațiile intersubteste sunt semnificative. b) sunt abilităţi generale. fiind transferabile între diverse contexte de învăţare. Validitatea privitoare la criteriu. Introducere Evaluarea abilităţilor cognitive oferită de bateria CAS++ porneşte dela o analiză detaliată a potenţialului general de operare cu informaţie alindividului. 2001) sau cu competenţa socială (Riggs şi colab. comutare). dimensiunile incluse în acest domeniu (memorie de lucru.Vârsta. Evidența validității concurente s-a realizat prin corelarea cu alte instrumente psihodiagnostice (WAIS-R. utilizabile trans. transfer analogic). 2. distribuiți pe 13 niveluri de vârstă. Caracteristici psihometrice Au fost făcute studii cu privire la fidelitatea split-half (. comutare atenţională întrediferite dimensiuni relevante ale sarcinii (Comutare a atenţiei). raţionament. Deşi sunt influenţate de domeniul de cunoştinţe cu care se operează. Importanţa evaluării abilităţii generale de învăţare Evaluarea Abilităţii generale de învăţare este o componentă esenţială a procesului de evaluare a aptitudinilor cognitive. care presupun operarea activă cu conţinuturi informaţionale pentru rezolvarea unor sarcini cognitive. Ciairano. Un nivel superior al abilităţii generale deînvăţare evaluat de aceste probe reprezintă un predictor pentru funcţionarea optimă a individului.69. iar lor le pot fi adăugate primeledouă (analogie şi raţionament) tocmai în ideea că toate presupun abilităţi generale de operare/procesare de informaţie (fapt confirmat şi de ceidoi factori ai analizei factoriale). Imaginea de ansamblu oferită de analiza rezultatelor unui individ la cele 5 probe din cadrul Abilităţii generale de învăţare reprezintă un indicator al capacităţii sale de a gestiona propriile resurse cognitive pentru rezolvarea unor sarcini complexe.. Abilităţile evaluate prin aceste teste împărtăşesc două caracteristici esenţiale: a) sunt abilităţi executive. Procesarea activă a informaţiei se concretizează în abilităţi destocare şi activare (Memorie de lucru). între subscalele bateriei. Analiza factorială surprinde gruparea acestor abilităţi în douăcomponente fundamentale: una operatoriu-mnezică (relaţionând transferul analogic. sexul. inhibiţie. WISC – III. memorie.APTITUDINI COGNITIVE 1..contextual. în 1995. Scala de inteligență Stanford-Binet).96) Validitatea. În CAS++. 2006. 11 . indiferent de conţinuturile cu care se operează. procesul de rezolvare de probleme reclamă utilizarea unor procedee complexe de operare cu informaţie.70-. fiind relaţionate cu: succesul şcolar (Diamond.aceste abilităţi executive nu sunt specifice acestor contexte informaţionale. atenţie selectivă şi ignorare ainformaţiilor irelevante (Inhibiţie cognitivă). 2007). Revizia a avut ca principal scop asigurarea că itemii și subtestele eșantionează adecvat domeniile comportamentale pe care bateria intenționează să le măsoare. raţionamentul analitic şi memoria de lucru) şi una de atenţie selectivă (inhibiţie şi comutare atenţională). regiunea geografică.precum identificarea similarităţilor între aspecte-cheie ale sarcinii (Transferanalogic) şi combinarea sistematică a datelor din premise pentru a obţinenoi informaţii (Raţionament analitic). .Standardizare . Matricile Progresive Standard. reprezentând predictori esenţiali ai capacităţii de învăţare şi rezolvare de probleme. adulți cu vârsta între 16 și 89 de ani. 3 dintre cele 5 instrumente din cadrul Abilităţii generalede învăţare sunt teste executive care măsoară dimensiuni fundamentaleale funcţionării executive (cele 3 dimensiuni principale ale funcţionăriiexecutive: inhibiţie. Validitatea de conținut. nivelul educațional. rasa/etnia.Eșantionul a fost stratificat pe baza recensământului făcut în SUA. comutare atenţională.97) și fidelitatea test-retest (.Lotul pentru standardizare a cuprins 2450 de subiecți. Validitatea de construct S-au făcut studii de corelație între subtestele luate două câte două. realizată prin cele cinci teste incluse în Abilitatea generalăde învăţare. Curs 3 .

În literatura psihologică. Raţionamentul Analitic Raţionamentul inductiv. În termeni generali. din populaţia normală(non-clinică).. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Raţionament analitic. în Christou şi Apageorgiou. 1983.). Raţionamentul. Raţionamentul informal se caracterizează adesea prinincertitudine în validitatea concluziei şi lipsa unei cantităţi suficiente deinformaţie. psihologia muncii.3. însă.. a fost considerat una dintre caracteristicile importante ale inteligenţei umane: cercetătorii au considerat raţionamentul inductiv una dintre abilităţile mentale de bază care formează comportamentele inteligente (Selst. se referă laun anumit aspect al lumii. manager). 2003). Ţinând cont de aceste considerente. indiferentde cunoştinţele de care el dispune la un moment dat. 1977). p. iar scopul individului este acela de a obţine oreprezentare a realităţii înconjurătoare. Carrol. s-a optat pentru construirea unorsarcini care să respecte principiile raţionamentului formal. cercetările au arătat că raţionamentul inductiveste un factor semnificativ pentru rezolvarea de probleme. medic etc. Există două tipuri mari deraţionament. 2007).se pune accentul pe adevăruri logice.1993. (Byrne şi colab. În primul caz. Raţionamentul informal. de zi cu zi. pe baza a ceea ce se ştie deja (Johnson-Laird şi Byrne. 250) au sugerat faptul că raţionamentul inductiv poate fi extras din majoritatea testelor deinteligenţă şi de aptitudini şi este considerat un bun predictor al performanţeiacademice . în general.măsurăm foarte acurat capacitatea de raţionament a subiectului. 1980. 1993). pe consistenţa logică dintre premiseşi concluzii. Se întâmplă uneori să existe mai multe răspunsuri acceptabile. şi anume: inductiv şi deductiv. performanţa matematică şi dezvoltarea expertizei. 2000.  raţionamentul inductiv este procesul prin care se ajunge la oconcluzie generală.ne facem planuri pentru a cumpăra o casă nouă sau încercăm să ne dămseama care este cel mai avantajos drum pentru a ajunge dintr-un oraş înaltul. nu certă.  raţionamentul deductiv este procesul prin care dintr-un set de premise generale se ajunge la concluziilogice valide. oproducere de noi cunoştinţe din cele deja existente (Sternberg. se face adesea distincţia între raţionamentulformal. Testul Raţionament analitic poate utilizat pentru evaluareapersoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. În acest fel. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. cit. Datele de cercetare actuale indică faptul că raţionamentul deductivjoacă un rol esenţial în activităţile profesionale şi extraprofesionalecotidiene. Tot raţionamentul intervine. Raţionamentul inductiv face parte din multe teste de inteligenţă. încadrul cărora se consideră că acesta joacă un rol hotărâtor. Dacă. Marshaleck şi colab. implică inferenţe extrase din principiişi dovezi. este contextualizat . pornind de la premise specifice. învăţarea conceptelor. Pellegrino şi Glaster (cit. cât şi a evaluării inteligenţei. pebaza legilor logicii. decontextualizat şi raţionamentul informal. reprezentând abilitatea cognitivă esenţială pentru activităţi de planificare. spunem că este implicată într-o sarcină de raţionament. Abilitatea de a realiza raţionamente joacă un rol deosebit în profesiile care presupun rezolvarea unor probleme complexe (inginer în construcţii. Raţionamentul reclamă. Evaluarea raţionamentului analitic este o componentă importantăatât a bateriilor de evaluare a aptitudinilor. o trecere dincolo de informaţia dată. realizarea unor inferenţe pe baza unor informaţii date (avocat. argumentare etc.iar concluzia finală este probabilă. De asemenea. în Harverty şi colab. decizie. Condiţiile de utilizare a testului Raţionament analitic 12 . văzut ca o abilitate cognitivă. fie evalueazăsoluţiile propuse. 1995). Prezentarea generală a testului Raţionament analitic Ce măsoară testul Raţionament analitic şi domeniile sale de aplicare Scopul testuluiRaţionament analitic este de a evalua capacitatea individului de a descoperi reguli şi de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de raţionament.. şi în situaţiile în care rezolvăm un rebus. deci. Acest fapt este exprimat de majoritatea teoriilor psihometrice moderne care dovedesc legătura strânsă dintre raţionamentul inductiv şi factorul g al inteligenţei(Snow. ceea ce contează este forma unui argument. Testul Raţionament analitic Introducere Atunci când o persoană trage o concluzie dintr-un set de premise. Cunoştinţele cu care se opereazăcorect depinde de validitateaacestor cunoştinţe. imersat în contextulvieţii cotidiene. se poate spune că raţionamentul este o procedurăprin care se obţin informaţii noi din combinarea celor deja existente. prin care individul fie inferează noi concluzii.

În condiţiile în care premisele sunt adevărate. implică 16 combinări. Modul de combinare a operatorilor şi a cuantificatorilor determină gradul de dificultate al unei deducţii prin activarea unui anumit număr de modele mentale (Johnson-Laird. aceste trei procese definesc un raţionament în măsura în care sunt executateîntr-o manieră mai mult controlată decât automată (Lohman. Această teoriepostulează că deducţia unei concluzii din premise se bazează pe manipulareaunor modele mentale. raţionamentele pot fi împărţite îndouă mari categorii. regula inferenţialăutilizată pare a fi o sursă de dificultate majoră. 2005).  Al doilea nivel constă în recunoaşterea paralelismului dintre regulile descoperite şi variantele de răspuns prezentate (Mulhollandşi colab. Subscala de raţionament deductiv (Raţionament B) Inferenţa deductivă constă într-o serie de calcule guvernate dereguli de deducţie. iar între acestea se poate identifica o serie de relaţii.. În stadiul de encodare. Sarcina participanţilor este aceeade a descoperi şi a generaliza aceste reguli. Dificultatea problemei constă în obscuritatea regulii. comparare şi răspuns. construite de o persoană în scopul predicţiei comportamentului sistemului (Johnson-Laird. Mai mult. În sarcinile de raţionament deductiv. astfel încât. pe care Stenberg (1986) le numeşte encodare. Combinarea unui număr mare de reprezentări ale premiselor necesită resurse de procesare. testul Raţionament analitic cuprinde două subscale corespunzătoare fiecăruia dintre aceste tipuri. Y este mai înaltă decât Z. inductive şi deductive. cu limită de timp (7 minute pentru fiecare parte atestului. În cazul raţionamentului inductiv. encodarea selectivă (distingereadintre informaţia relevantă de cea nerelevantă). se pune accent pe compararea selectivă. Itemii scalei de raţionament deductiv au fost elaboraţi pe baza teoriei modelelor mentale. 1999). din anumite premise. În cazul în care mai multe reguli se potrivescşirului. 13 . Teoria oferă o explicaţie unitară privind deducţiile asupra a ceea ce este posibil. comparaţia selectivă (a decide care dintre informaţiile pe care persoana le deţine sunt relevante pentru rezolvarea de probleme). De exemplu. cea mai bună regulă este cea mai specifică (Lohman. 1977). Modelele raţionamentului silogistic cuprind patru nivele/stadii de procesare a informaţiei. 1980). dificultatea nu constă în encodarea sau compararea selectivă a termenilor problemei. 2005). sub formăcreion-hârtie sau soft. afirmaţie). Într-o problemă tipică se prezintă un şir de litere sau cifre. teoria dominantă privind mecanismele implicate înrezolvarea sarcinilor de deducţie. probabil şi necesar. combinare. Mai mult. Cine este cel mai înalt?” Problemele de acest tip conţin 2-4 termeni. concluzia este posibilă dacă ea susţine cel puţin un model construit pe baza premiselor. nu este necesarăo calificare în domeniul psihologiei. să poată fi supusă unor transformări mentale. 1999). astfel încât să poată decide caredintre cele patru opţiuni prezentate este varianta corectă de răspuns. numărul tipic fiind de trei. Unii A sunt B”. astfel. Modelele mentale sunt reprezentăridinamice ale unui sistem. Primul nivel corespunde creării unui model mintal privind atributele şirului de litere şi imagini precum şi de relaţionare ale acestora (Carpenter. Mecanismele de procesare implicate în rezolvarea sarcinilor de raţionament inductiv sunt organizate pe trei nivele. Subscala de raţionament inductiv a testului Raţionament analitic este elaborată pe baza aceloraşi principii. Un alt tip de sarcină de raţionament deductiv este silogismul linear. Fiecaredintre itemii testului constă în seturi organizate de figuri geometrice/litere care respectă un anumit număr de reguli. problema „Unii B sunt C. o concluzie derivă cunecesitate logică. a) Subscala de raţionament inductiv (Raţionament A) Raţionamentul inductiv constă în producerea unor cunoştinţe generale pe baza unor date particulare. Pentru administrarea sa.Testul se administrează individual sau colectiv. Stenberg (1986) afirmă că există trei tipuri de procese implicate înraţionament.  Al treilea nivel presupune aplicarea acestor reguli în vederea elaborării reprezentării adecvate care permite alegerea răspunsului corect (Sternberg. combinarea selectivă (a combinaselectiv informaţia encodată sau selectată în memoria de lucru). Constructele măsurate de testul Raţionament analitic Deoarece. Probabilitatea acesteia depinde de proporţia de modele construite şi este necesară în cazul în care susţinetoate modelele construite pe baza premiselor. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor. Aceste probleme sunt de tipul „X este mai înalt decât Y. 1990). aşa cum am mai arătat. dar persoana care interpreteazăscorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. deci în total 14 minute). ci înidentificarea modului în care termenii pot fi combinaţi. Teoria modelelor mentale abordează problema cuantificatorilor logici de tipul „toţi” sau „unii” şi a operatorilor logici (negaţie. Cele trei procese sunt: a. b. c. persoana trebuie să îşi creezeun model mental al fiecărei premise care.

Se recomandă aplicarea variantei creion-hârtie persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea calculatorului. Scorul la această probă este de maximum 24de puncte şi minimum 0 puncte. În faza de construcţie a testului. au fost elaboraţi douăzeci de itemi pentru fiecare subscală atestului. B. pentru stabilirea nivelului de performanţă al persoanei testate. putem concluziona că testul Raţionament analitic are o bună validitate pentru măsurare şi decizie. cotarea rezultatelor este efectuată de calculator. Analiza factorială efectuată pe cele două subscale ale testului de raţionament indică prezenţa unui singur factor. Raţionament A şiRaţionament B.899 Validitatea de conţinut Validitatea de conţinut reprezintă măsura în care itemii sunt reprezentativi pentru domeniul constructului evaluat. Dacă există un item la care au fost marcate două sau trei variante de răspuns. care presupune luarea înconsiderare a mai multor aspecte: validitate relativă la construct. ci în combinarea informaţiilor din premise într-un singur model mental (Lohman. Descrierea itemilor testului Raţionament analitic Testul Raţionament analitic conţine două subscale: Raţionament A(raţionament inductiv) şi Raţionament B (raţionament deductiv).874 % din varianţa totală. Din punctul de vedere al conţinutului. Scorul obţinut de persoana testată seraportează la etalon.Caşi în cazul celorlalte probleme de raţionament deductiv. Cotarea răspunsurilor A. Validarea testului Raţionament analitic Validitatea se referă la corectitudinea inferenţelor pe care le facempe baza rezultatelor obţinute la un test (Messick. 2005). Variantele de itemi au fost supuse unei analize de conţinut realizate de un grup de 5 experţi în domeniu.spună dacă a răspuns corect sau greșit la un anumit item.hârtie şi soft. Instrucţiunile de administrare a testului Raţionament analitic Are două variante: creion. Fiecare dintre ele este formată din 12 itemi.A 0. În cazul în care subiectul rezolvă itemii înainte deexpirarea timpului. Pe baza dovezilor prezentate. Varianta soft În varianta soft a testului Raţionament analitic. 1995). Validitatea de construct Validitatea de construct reprezintă măsura în care se poate susţine că testul măsoară o variabilă sau o trăsătură specifică. validitate relativă la conţinut şi validitate de criteriu. Rezultatele sunt raportate automat la etalon. pe acest factor este Raţionament analitic Scorul Subiectului la Scala RA . dintre care trebuie să o aleagă pe aceea care decurge cu necesitate din afirmaţiile anterioare ei. Aceştia au evaluat reprezentativitatea fiecărui item pentru constructul evaluat. Itemii testului nu presupun cunoştinţe specifice unui anumit domeniu. Demersul de validare al unui test este o procedură complexă. indiferent de domeniul de expertiză sau ocupaţie. itemul nu se va puncta. Scorul total se va calcula prin adunarea punctelor obţinute la toţi itemii subscalelor testului. 14 . Subscala Raţionament A conţine două tipuri de itemi: şiruri de litereşi şiruri de imagini. Varianta creion-hârtie Fiecare item este cotat după regula „tot sau nimic”.899 Scorul Subiectului la Scala RA .90. care explică 80. pe baza datelor teoretice şi empirice din literatura de specialitate. • 0 puncte pentru fiecare răspuns greşit. dificultatea majorănu constă în encodarea termenilor sau în compararea lor. Sarcina subiectului este de a identifica regulile de formare a şirurilor şi de a selecta pe baza lor acea variantă de răspuns care permite o continuare corectă a acestuia. persoanei examinate îi sunt prezentate premisele sub forma unor situaţii şi patru concluzii. S-a obţinut un coeficient de corelaţie interevaluatori de 0. acest tip de sarcină poate fi utilizatcu succes în evaluarea abilităţilor de raţionament. Oprirea testării Testarea se opreşte automat după expirarea timpului alocat pentrufiecare subscală (7 minute pentru Raţionament A şi 7 minute pentru Raţionament B). În cadrul subscalei Raţionament B. Se va acorda: • 1 punct pentru fiecare item rezolvat corect. se trece la proba următoare. cele două variante ale testului sunt similare. astfel.B 0. Încărcarea celor două subscale.

se raportează la etalon.Maramureş . deci putem spune că itemii testului evaluează acelaşi construct Coeficienţii test-retest Coeficientul test-retest este un indicator al stabilităţii în timp a rezultatelor. • Clasa 4 . adică măsura în care rezultatelela test pot prezice performanţa şcolară. valoarea α fiind de 0. s-a utilizat un eşantion de N = 1492de participanţi din zece zone geografice de pe teritoriul României: Crişana.O persoană cu un scor scăzut va avea. se recomandă utilizarea şi a altor teste careevaluează abilitatea persoanei de a realiza raţionamente.9 % din populaţie). S-a ţinut cont de patru gupe de vârstă. Studiul II Cercetarea îşi propune investigarea validităţii concurente atestului Raţionament analitic.Moldova . 45% din subiecţi au fost aleşi din mediulrural şi 55% din mediul urban.7% din populaţie).nivel mediu al raţionamentului analitic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. scorul persoaneitestate va fi raportat la acelaşi etalon. Banat . de asemenea. Transilvania -HD.Validitatea de criteriu Studiul I Scopul studiului este acela de a investiga măsura în care rezultatele la acest test corelează cu performanţa şcolară. la aplicări diferite în timp.nivel foarte bun al raţionamentului analitic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93. Un scor ridicat la testul Raţionament analitic (nivel 5) indică ocapacitate crescută a persoanei de a identifica reguli logice şi de a aplicaaceste reguli la situaţii problematice atât în contexte bine specificate. Stabilitatearezultatelor testării ne indică în ce măsură. Transilvania 3 .nivel slab al raţionamentului analitic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 6. valoarea acesteia fiind r = 0.1 % au fost de sex masculin. Calculul consistenţei interne s-a efectuat pe baza coeficientului α (Cronbach). Culegerea datelor s-a realizat în perioada februarie-iunie 2008. SV. O performanţăcrescută indică. Întrucât între cele două variante(creion-hârtie/soft) nu există diferenţe semnificative.Oradea. Bucureşti.NT. Cele două aplicări ale testului s-au realizat la un intervalde două săptămâni.1% din populaţie). • Clasa 2 . Studiul fidelităţii test–retest a fost efectuat pe un eşantion N= 55 de subiecţi. validitatea relativă la criteriu. unsubiect obţine rezultate similare la un test psihologic. Această valoare indică o bună consistenţă internă. S-a investigat. exprimată prin scorul brut.CJ. cum ar fi performanţaîn muncă în cazul asistenţilor medicali. Corelaţia dintre performanţele la test şi cele de la retesteste o corelaţie pozitivă.7 % din populaţie).nivel foarte slab al raţionamentului analitic (persoana testată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. înseamnă căperformanţa acesteia este de nivel mediu (nivel 3).60 semnificativă lap ≤ 0. respectiv desex. uşurinţa de a combina informaţia din premisepentru a ajunge la concluzia validă.05.79. 49. Fidelitatea unui test este o caracteristică importantă care trebuieluată în considerare în interpretarea rezultatelor şi a diferenţelorinter-individuale obţinute.DJ. Consistenţa internă a unui test se referă la măsura în care toţi itemii testului măsoară aceeaşi variabilă. dacă o persoană desex feminin cu vârsta de 21 ani obţine un scor brut de 14. Oltenia . Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane. În funcţie de scorul obţinut. măsoară stabilun construct. Un scor scăzut la testul Raţionament analitic (nivel 1) indică ocapacitate scăzută a persoanei testate în sarcinile sau situaţiile care implicăidentificarea de reguli şi utilizarea acestora pentru a rezolva probleme.1979). Normarea testului Raţionament analitic Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului Pentru construcţia etaloanelor. Cu alte cuvinte. • Clasa 3 . de asemenea. Transilvania 2 – BV.TM. În etalon sunt trecute intervalele de scoruri brute corespunzătoareclaselor/nivelurilor de performanţă. Fidelitatea testului Raţionament analitic Fidelitatea unui instrument reprezintă măsura în care rezultatelereflectă performanţele reale ale unei persoane şi este adesea exprimată pebaza consistenţei interne şi a stabilităţii în timp a rezultatelor (Anastasi.8%au fost de sex feminin.MM. ne interesează dacă scorurile la test corelează cu un criteriu din momentul testării. Un test. Transilvania 4 . În acest caz. câtşi în condiţii de viaţă şi profesionale mai puţin structurate.3% din populaţie). a cărui fidelitate test-retest este ridicată. 15 . iar 50. Muntenia 3-IF. Eşantionul a fost de N = 1492 de subiecţi.persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . dificultăţi în acombina în mod adecvat informaţiile care i se oferă pentru a ajunge laconcluzii valide. De exemplu.nivel bun al raţionamentului analitic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 69. • Clasa 1 .

2005). Fiecare item este alcătuit din două părţi: o parte în care se specificărelaţia dintre două elemente (de exemplu. 1977). Constructele măsurate de testul Transfer analogic Testul propus evaluează transferul de cunoştinţe declarative. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte alerezultatelor. Holyoak şi Kokinov. 2001. cum ar fi transferul analogic şi raţionamentul matematic. se învaţă mai uşor cunoştinţele despre pătrat. iar alta pe conţinuturi figurale. Cunoştinţele declarative sunt reprezentate de cunoştinţe uşor verbalizabile şi uşor accesibile conştiinţei. cit. Au rezultat două subscale: prima evaluează capacitatea de transfer pe conţinuturi verbale. potoferi o imagine mai clară asupra nivelului de dezvoltare a acestei abilităţi. Condiţiile de utilizare a testului Transfer analogic Testul se administrează individual sau colectiv. unghietc.iar cea de-a doua evaluează transferul pe conţinuturi figurale. Johnsen. Transferul analogic este o componentă cheie a inteligenţei (Stenberg. Deoarece eficienţa transferului este dependentă deconţinutul pe care acesta se realizează. Raven. de a identifica repetarea lor în ciuda variaţiei unor elemente care o compun. 1989). corobororate cu rezultatele la alte măsuri ale unor constructerelaţionate. analogia este abilitateade a raţiona/ gândi cu pattern-uri relaţionate. second edition -TONI-2. 2005). pentru a selecta alternativa corectă din a doua parte (de exemplu. darpersoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. Transferul se referă la modul în care cunoştinţele declarative asimilateîntr-un context pot facilita asimilarea unor noi inputuri declarative. • Soft-ul (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). Sarcina persoanei examinate este aceea de a aplica relaţia descoperită înprima parte a itemului. • Cronometrul. 2001. Pentru administrarea sa. Sherbenou. Un aspect important în studiul transferului îl constituie conţinutul sau contextul în care se face transferul. RIAS. 1981. Test of Nonverbal Intelligence. termenul de analogie este de origine grecească şi sensulsău originar se referă la un raport. Aşa cum am menţionat deja. a raţionamentului inductiv (Holyoak şi Thagard.). Evaluarea transferului analogic este o componentă importantă atât a bateriilor de evaluare a aptitudinilor.Rezultatele laacest test. Brown. „avocat – client”). în care se dă un alt element şi patru posibile relaţii (deexemplu. p. mai precis conţinuturile verbale şi figurale. am propus două sarcini de transfer: una pe conţinuturi verbale. nu este necesară o calificare în domeniul psihologiei. 1997).ABILITATEA GENERALĂ DE ÎNVĂȚARE Transfer analogic (12-17) Etimologic. a învăţării. Definită în sens general. „Medicul este pentru pacient”) şi o a doua parte. cu limită de timp (5 minute pentru Transfer analogic verbal. cât şi a evaluării inteligenţei. Holyoak. 224). în English. 2004. • Foaia de răspuns. „ceea ce avocatul este pentru judecător/ client/ elev/ avocatură”). Curs 4 . Instrucţiunile de administrare 16 . 4minute pentru Transfer analogic figural. SON-R 2.a înţelegerii mediului şi a generării unor idei noi (Dumbar şi Blanchette. Probe deevaluare a acestei abilităţi sunt incluse în testele complexe de inteligenţă (WAIS-III. transferul analogic vizează acele procese care ne oferă posibilitatearezolvării de probleme noi pe baza similitudinii cu probleme deja rezolvate (Singley şi Anderson. sub formă creion-hârtiesau soft. Abilitatea de a detecta pattern-uri. Materiale necesare: • Caietul testului de transfer analogic. Testul este construit pe baza sarcinilor experimentale utilizate de Sternberg (1983) în evaluarea transferului de cunoştinţe. deci în total 9 minute). din populaţia normală(non-clinică). cunoscând noţiunile de bază legate de un triunghi (latură. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Transfer analogic Testul de transfer analogic poate fi utilizat pentru evaluareapersoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 de ani. 1990. de a extrage pattern-uri şi de a le transmite este una dintre performanţele de bază ale individului (Gentner. Descrierea itemilor testului Transfer analogic Testul de transfer analogic cuprinde două subscale: Transfer analogic pe conţinuturi verbale (22 de itemi) şi Transfer analogic pe conţinuturi figurale (18 itemi). De exemplu.5-17 ani).5-7 şi SON 5. • Instrumentul de scris. mai precis la o structură relaţională întredouă lucruri (Juthe. Wechsler. Ce măsoară testul Transfer analogicşi domeniile sale de aplicare Scopul acestui test este acela de a evalua capacitatea unei persoane de a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior.

Aceştia au evaluat reprezentativitatea fiecărui item pentru constructul evaluat. scorul maxim 40 puncte.906 % din varianţa totală. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. dacă persoana examinată nu oferă varianta corectă. S-a obţinut un coeficient de corelaţie interevaluatori de 0. Consistenţa internă a unui test se referă la măsura în care toţi itemiitestului măsoară aceeaşi variabilă. Stabilitatea rezultatelor testării neindică în ce măsură. SV. s-a utilizat un eşantion de N = 236de subiecţi din zece zone geografice de pe teritoriul României: Crişana. care explică 84. Pebaza acestei valori.Maramureş-MM.553.1979).265. putem spune că acest test reprezintă o măsură validă a capacităţii de transfer a unei persoane.Oradea. Oltenia-DJ.89. Normarea testului Transfer analogic Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului. nu este semnificativă la p ≤ 0. în continuare. un subiect obţine rezultatesimilare la un test psihologic.8%au fost de sex feminin. pe baza datelor teoretice şi empirice din literatura de specialitate. Fidelitatea testului Fidelitatea unui instrument de măsură este cel mai adesea exprimatăpe baza consistenţei interne şi a stabilităţii în timp a rezultatelor (Anastasi. Culegerea datelor s-a realizat în perioada februarie-iunie 2008. Validarea testului Transfer analogic Validitatea de construct Analiza factorială efectuată pe cele două subscale ale testului indică prezenţa unui singur factor. Scorul total la test se obţine prin însumarea scorurilor la fiecare item. p = 0. dacă persoana examinată oferă varianta corectă de răspuns pentru fiecare item. la aplicări diferite în timp. scorul total obţinut raportându-se la etalon. Pe baza argumentelor prezentate. măsurat prin testul de faţă.2 % au fost de sex masculin. iar 53. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. au fost elaboraţi douăzeci de itemi pentru fiecaresubscală a testului. 0 puncte. Scorul minim este 0 puncte. Date normative S-au comparat. p =0. Transilvania 1-HD. Varianta creion-hârtie Pe baza performanţei la test. Transilvania 4. S-a ţinut cont de două gupe de vârstă. • Testul se aplică individual. În concluzie rezultatele la acest test pot preziceperformanţa şcolară. 45% dintre subiecţi au fost aleşi din mediul rural şi55% din mediul urban. Muntenia 3-IF. Rezultatele testului t pentru eşantioane perechi indică faptul că valoarea t (56) = 0. Structura eşantionului Pentru construcţia etaloanelor. Corelaţia dintreperformanţele la test şi cele de la retest este una pozitivă de 0. Banat-TM.corespunzătoare fiecăruia dintre aceste tipuri. din care 46. cele două variante ale testului sunt similare. Cotarea răspunsurilor A. Se recomandă aplicarea variantei creion-hartie persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea calculatorului.05. putem spune că testul măsoară relativ stabil constructulşi că performanţele la test nu se schimbă între două aplicări succesive aletestului. Coeficienţii test-retest Cele două aplicăriale testului s-au făcut la un interval de două săptămâni. Variantele de itemi au fost supuse unei analize de conţinut realizate de un grup de 5 de experţi în domeniu. respectiv desex. Validitatea de conţinut În faza de construcţie a testului.005). trei sau patru variante de răspuns. Moldova-NT.567. Bucureşti. Din punctul de vedereal conţinutului. Astfel. Validitatea de criteriu Rezutatele unui studiu (54 participanţi cu vârsta între 13-15 ani) au condus la concluzia că aproximativ 26% din performanţa la teza unică la matematică este explicatăde abilitatea de a realiza transfer analogic. Dacă există un item la care au fost marcate două. examinatorul va acorda: 1 punct. Numărul de subiecţi careau intrat în studiul test-retest a fost de 57.000 (valoarea este semnificativă la p ≤ 0. itemul nu se va puncta. persoanele care au obţinut performanţe bune la testare tindsă aibă performanţe bune şi la retestare. Transilvania 3-CJ. 17 . cu performanţele la test obţinute de persoanele de sexmasculin.Transilvania 2 –BV. rezultatele la test obţinute de persoanelede sex feminin.Testul are două variante: creion-hârtie şi soft.

nivel mediu de a realiza transfer analogic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. din populaţia normală (non-clinică). Studiile recente privind inteligenţa văd capacitatea de transfer ca ocomponentă importantă a acesteia (Sternberg. 6.2%.dar accesibilitatea acestor cunoştinţe. Un scor mic la test (clasele 1 şi 2) indică deficienţe la nivelul identificării similarităţii dintre două situaţii şi al utilizării cunoştinţelor însarcini noi. putem spune că transferuleste un proces general. calcularea procentului corespunzător fiecărei clase. medic. Condiţiile de utilizare a testului Transfer analogic 18 . stabilirea frecvenţei pentru fiecare scor.1% din populaţie). Între abilitatea generală de învăţare şi capacitatea de transfer există olegătură strânsă.2%.7%.În urma testului t pentru eşantioane independente între scorurile totale obţinute de persoanele de sex masculin şi persoanele de sex feminin.ea susţine cel puţin un model construit pe baza premiselor.precum şi funcţiile de conducere ale diverselor meserii. Un scor mare la test (clasele 4 şi 5) ne indică faptul că persoana are capacitatea de a găsi criterii relevante de clasificare şi de a le aplica însituaţii noi.768.varianta corectă de răspuns. • Clasa 4 . ordonarea scorurilor de la cel mai mare la cel mai mic.nivel foarte slab de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. stabilirea frecvenţei cumulate. Testul Transfer analogic poate fi utilizat pentru evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 67 de ani. • Clasa 3 .9 % din populaţie). identificând similitudinile dintre situaţia actuală şi situaţiileanterioare. • Clasa 2 . Aceste persoanevor utiliza resurse cognitive mai multe pentru a rezolva o situaţie nouă.444. 5. Adesea. Transfer analogic (18-67) Capacitatea de transfer constituie o dimensiune importantă pentrumediul muncii. se poate spune că este mai inteligent.7% din populaţie). exprimată prin scorul brut. • Clasa 1 . cu cât subiectul profită din cunoştinţe mai puţine şi cu câteste mai eficient în a le transfera în situaţii noi. În concluzie. seraportează la etalon. putem spune că testul Transfer analogic poate fiutilizat ca o măsură fidelă şi validă pentru aprecierea capacităţii de transfera unei persoane.deoarece nu surprind similitudinea cu situaţiile anterioare şi nu profită cognitiv din cunoaşterea acestora. 4. Această abilitate este una extrem de importantă în activităţilecu care persoana nu s-a confruntat. transferul analogic vizează acele procese care ne oferăposibilitatea rezolvării de probleme noi pe baza similitudinii cu problemedeja rezolvate (Singley şi Anderson. semnificativă la p = 0. În funcţie de valoareaobţinută. etaloaneleau fost realizate ţinând cont de următoarele grupe de vârstă: 12-14 ani. 3.nivel foarte bun de a realiza transfer analogic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93. 1998).nivel bun de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă mai bună decât 69. Având învedere că nu există o diferenţă semnificativă statistic între performanţeleobţinute de persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin. Este extrem de important ca cineva să transfere eficientcunoştinţele asimilate într-un context (de exemplu. 2. adică reamintirea şi aplicarea lor estemult scăzută în cazul deficienţilor mintali. Procenteledin eşantion incluse în cele cinci clase normalizate se distribuie în felulurmător: 6. 1977). La nivel bazal. cu atât se apreciază că areaptitudini cognitive mai dezvoltate. psihologia muncii. carepun mereu angajaţii în situaţii noi: analist programator. 24. 24. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. iar capacitatea unei persoane de a găsi similaritatea dintresituaţia nouă şi una cunoscută la care are soluţie este extrem de importantăîn economia şi calitatea rezolvării noii situaţii.s-a obţinut o valoare t (235) = 0. Pe scurt.15-17 ani. mediul este în continuăschimbare. Scopul acestui test este acela de a evalua capacitatea unei persoanede a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior.7%. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. implicat mai ales în meseriile nestandardizate.nivel slab de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă mai bună decât 6. la un curs) în situaţiinoi (Salomon şi Perkins. Aşa cum ammenţionat deja. Deficienţii mintal şipersoanele cu inteligenţă de limită pot asimila noi cunoştinţe aproape înacelaşi timp şi cu aceeaşi performanţă ca persoanele cu inteligenţă normală. 1989). profesor. 38. realizarea corespondenţei scor-procent din distribuţia defrecvenţă cumulată. talonul a fost construit pe cinci clase normalizate. procedura presupune realizarea următorilor paşi: 1.7 % din populaţie).2%. în consecinţă o capacitate de transfer redusă. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 .3% din populaţie).

Pe baza argumentelor prezentate. Scorul minim este 0 puncte. dacă persoana examinată oferă varianta corectă de răspunspentru fiecare item. Eşantionul a fost de 1250 de subiecţi. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote.87. 0 puncte.05). scorul maxim 24 puncte. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. Variantele de itemi au fost supuse unei analize de conţinut realizatede un grup de 5 experţi în domeniu. deci putem spune căitemii testului măsoară acelaşi construct. Validitatea de conţinut În faza deconstrucţie a testului. nu este necesarăo calificare în domeniul psihologiei. Descrierea itemilor testului Transfer analogic Testul Transfer analogic cuprinde două subscale: Transfer analogic pe conţinuturi verbale (12 de itemi) şi Transfer analogic pe conţinuturifigurale (12 itemi). S-a obţinut un coeficient decorelaţie interevaluatori de 0. Rezultatele testului t pentru eşantioane perechi indică faptul căvaloarea t (57) = 0. „avocat – client”).Această valoare indică o bună consistenţă internă. nu este semnificativă la p ≤ 0. Pentru administrarea sa.658. Testul are două variante: creion-hârtie şi soft. p = 0. Cotarea răspunsurilor Pe baza performanţei la test.445. Se recomandă aplicarea variantei creion-hartie persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea calculatorului. „ceea ce avocatul este pentru judecător / client / elev/ avocatură”). Fidelitatea testului Transfer analogic Coeficienţii de consistenţă internă Calculul consistenţei interne s-a efectuat pe baza coeficientului α(Cronbach). 19 .718 % din varianţa totală. cu limită de timp (3 minute pentru fiecare parte atestului. • Testul se aplică individual. pe baza datelor teoretice şi empirice din literatura despecialitate. cele două variante ale testului sunt similare. Pebaza acestei valori. examinatorul va acorda: 1 punct. putem spune că acest test reprezintă o măsură validă a capacităţii de transfer aunei persoane. „Medicul este pentru pacient”) şi o a doua parte în care se dă un alt element şi patru posibile relaţii (de exemplu. p =0. Din punctul de vedereal conţinutului. trei sau patru variante de răspuns. Corelaţia dintreperformanţele la test şi cele de la retest este una pozitivă de 0. valoarea α fiind de 0. care explică 84. Validarea testului Transfer analogic Validitatea de construct Analiza factorială efectuată pe cele două subscale ale testului indicăprezenţa unui singur factor.91.Testul se administrează individual sau colectiv. sub formăcreion-hârtie sau soft.000 (valoarea este semnificativă la p < 0. Dacă există un item la care au fost marcate două. au fost elaboraţi douăzeci de itemi pentru fiecaresubscală a testului. deci în total 6 minute). Sarcina persoanei examinate este aceea de a aplica relaţia descoperită în prima parte a itemului pentru a selecta alternativa corectădin a doua parte (de exemplu. dacă persoana examinată nu oferă varianta corectă. dar persoana care interpreteazăscorurile persoanelor testate trebuie să aibă studii de psihologie.05. itemul nu se va puncta. pentru aputea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor.561. Fiecare item este alcătuit din două părţi: o parte în care sespecifică relaţia dintre două elemente (de exemplu. Coeficienţii test-retest Cele două aplicăriale testului s-au făcut la un interval de două săptămâni. Numărul de subiecţi careau intrat în studiul test-retest a fost de 58. putem spune că testul măsoară relativ stabil constructul.

seraportează la etalonul prezentat în tabelele I. 45% dintre subiecţi au fost aleşi din mediul ruralşi 55% din mediul urban. Un scor mare la test (clasele 4 şi 5) ne indică faptul că persoana are capacitatea de a găsi criterii relevante de clasificare şi de a le aplica însituaţii noi. capacitatea de învăţare depinde în mare măsură de capacitatea de inhibiţie cognitivă. Aceste persoanevor utiliza resurse cognitive mai multe pentru a rezolva o situaţie nouă. identificând similitudinile dintre situaţia actuală şi situaţiileanterioare. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 .7 % din populaţie). Testul Inhibiţie cognitivă Capacitatea de a ignora informaţiile irelevante din mediu pentru rezolvarea unei probleme sau pentru atingerea unui scop denumită capacitate de inhibiţie cognitivă . o serie de autori au arătat că inhibiţia cognitivă nu trebuieprivită ca un construct unitar (singular). 20 . dintre care 49. înseamnă nu doar asimilarea de noi informaţii. în consecinţă o capacitate de transfer redusă.8% au fost de sex feminin. dar care s-au dovedit a fi depăşite. Inhibarea unui răspuns prepotent reprezintă abilitatea de a suprimaun răspuns automat. dar care. în general.1% din populaţie).administraţie. Nigg. Importanţa evaluării Inhibiţiei Cognitive Cercetările experimentale arată că inhibiţia cognitivă are următoarele caracteristici (David şi Brown. • Clasa 3 .Transilvania 2 –BV. pentru aputea asimila noi cunoştinţe. 2004.7% din populaţie). Recent. Transilvania 1-HD. 1995. ci şi ignorarea.3% din populaţie). iar în urma acestei analize.deoarece nu surprind similitudinea cu situaţiile anterioare şi nu profităcognitiv din cunoaşterea acestora. Transilvania 4.Maramureş-MM. 2003.). 2000). A învăţa eficientînseamnă a uita cunoştinţele depăşite din memorie. A învăţa.au devenit irelevante. Moldova-NT. Un scor mic la test (clasele 1 şi 2) indică deficienţe la nivelul identificării similarităţii dintre două situaţii şi al utilizării cunoştinţelor însarcini noi.1 % au fost de sex masculin.nivel slab de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă mai bună decât 6. Ea este implicată în atingerea unor performanţe superioareacolo unde este nevoie de concentrare şi selecţie optimă a informaţiilorrelevante pentru adoptarea unor decizii adecvate (de exemplu. 1998):  corelează pozitiv cu coeficientul de inteligenţă. Această primă sistematizare a fost reluată şi rafinată ulterior (Friedman şi Miyake. Rezistenţa la interferenţa generată de distractori este abilitatea dea ignora sau de a minimiza interferenţa generată de informaţia irelevantăprovenită din mediul exterior. 2004). Bucureşti.Normarea testului Structura eşantionului Pentru construcţia etaloanelor. Goldingşi McLeod.nivel foarte slab de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6.  este componentă a capacităţii de învăţare. care a analizat cercetările existente la acea dată referitoare la procesele de inhibiţie şiinterferenţă cognitivă.este o cerinţă esenţială pentru un spectru larg de ocupaţii. Muntenia 3-IF. am utilizat un eşantion de N = 1250de subiecţi din zece zone geografice de pe teritoriul României: Crişana. operarea la tablouri de comandă complexe.3. rezistenţa la interferenţa generată de distractori şi rezistenţa la interferenţa proactivă. care au fost la un moment dat relevante pentru sarcină. Delimitarea principalelor funcţii inhibitorii a fost realizată comprehensiv de Nigg (2000). Aşadar.9.nivel bun de a realiza transfer analogic (persoanatestată are o performanţă mai bună decât 69. cu mulţiparametri etc.Oradea.nivel mediu de a realiza transfer analogic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. învechite.9 % din populaţie). Banat-TM. cu care persoana nu s-a confruntat. Dempster şi Brainerd. S-a ţinut cont de patru gupe de vârstă. iar50. • Clasa 1 . suprimarea acelor informaţii care sunt deja în mintea noastră.nivel foarte bun de a realiza transfer analogic (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93. ci mai degrabă ca o familie de funcţii (Friedman şi Miyake. SV. • Clasa 4 .5. exprimată prin scorul brut. dominant. Această abilitate este una extrem de importantă în activităţilenoi. Transilvania 3-CJ. între timp. În funcţie de valoareaobţinută. judecătorie. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. autorii au sugerat că există trei funcţii inhibitorii potenţial separabile: inhibarea unui răspuns prepotent. Oltenia-DJ.respectiv de sex. Culegerea datelor s-a realizat în perioada februarie-iunie2008. Rezistenţa la interferenţa proactivă este abilitatea de a ignora informaţiile din memorie. • Clasa 2 .

fiecare coloană având câte 24 de cuvinte. Se începe cu lista 1. descrişi în continuare: Pasul 1. Scorul de inhibiţie cognitivă – IHC – astfel obţinut se raportează la etalon.) Pasul 3.  are valori foarte scăzute pentru pacienţii cu tulburăriobsesiv-compulsive. Cu cât timpul necesar parcurgerii listei este mai mare. cuvântul ROŞU scris cu galben) trebuienumită la momentul T2 (de exemplu.71 (p < 0. Prima listă de cuvinteeste astfel concepută încât culoarea (de exemplu. s-a aplicat şi testul de comutare aatenţiei din CAS++. dacă cuvântul ROŞU este scris cuculoarea galben. De asemenea.01). subiectul trebuie sa spună „galben”. Testul Inhibiţie cognitivă poate fi utilizat pentru evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. Se va calcula indexul de inhibiţie cognitivă în felul următor:se face diferenţa dintre SL 2 şi SL 1 astfel: SL2 – SL1 = Indexul de Inhibiţiecognitivă (IHC). Testul măsoară inhibiţia cognitivă în varianta de inhibare a unui răspuns prepotent. iarrezultatul astfel obţinut (Scor Lista 2 = SL2) va fi împărţit la timpul necesarparcurgerii listei. subiecţii cu studii liceale au o performanţă semnificativ mai bună decât cei cu şcoala primară gimnazială. cuvinte scrise. clinic. semnificative la p = 0. s-a aplicat instrumentul unor elevi dinciclul gimnazial pentru a vedea dacă testul poate prezice erformanţalor şcolară. În privinţa itemilor testului. pentru a putea oferi explicaţii cu privirela posibilele interpretări ale rezultatelor. Se va aplica următoarea formulă listei 1: din numărul totalde cuvinte (itemi) din fiecare listă (48) se va scădea numărul erorilor. Luând înconsiderare faptul că ambele teste sunt măsurători ale diferitelor aspecteale atenţiei. 21 . se poate spune că aplicarea lor concomitentă poate constituişi o evaluare a validităţii convergente a acestor teste. Validitatea testului Validitate de construct Rezultatele obţinute arată că cele mai bune rezultate latestul de Inhibiţie cognitivă le au adulţii-tineri (28-32 şi 33-37 de ani).05. variază în raport cu vârsta: este mai slabă la copii. sub forma creion-hârtie sau soft. 2006). Fidelitatea testului Studiul fidelităţii test-retest a fost efectuat pe un eşantion de N =39 de subiecţi. confirmă relaţia demonstrată în literatura de specialitate între nivelul de educaţie şi funcţionarea controlului inhibitor. din populaţie normală (non-clinică).subiectul numeşte „roşu”). la rândul lor. cuvinte (48) – erori / timp (sec. cu atât inhibiţia cognitivă operaţionalizată prin amorsaj negativ estemai mare. Corelaţia obţinută între performanţa la test şiperformanţa la retest este de r = 0. roşu) care este ignoratăla momentul T1 (de exemplu. Cuvinte (48) – erori / timp (sec. Cele două aplicări ale testului s-au făcut la un interval deo lună şi două săptămâni. cuvântul ALBASTRU scris cu roşu. Validitate de conţinut Un grup de experţi a analizat conţinutul testului. în paralel. Dempsterşi Corkill (2000) au arătat că inhibiţia cognitivă corelează cu comutareaatenţiei. Se va aplica aceeaşi formulă listei 2: din numărul total de cuvinte/itemi din fiecare listă (48) se va scădea numărul erorilor. În ceea ce priveşte diferenţele dintre acestea.înregistrându-se timpul necesar parcurgerii fiecărei liste. ignorând sensul cuvântului.iar rezultatul astfel obţinut (Scor Lista 1 = SL1) va fi împărţit la timpulnecesar parcurgerii listei. Aceste diferenţe. iarcele mai slabe sunt ale copiilor (12-14 ani) şi ale adulţilor-vârstnici (peste43 de ani). iar apoise continuă cu lista 2. Testul se administrează individual. Testul are două variante de adinistrare: creion-hârtie şi soft Cotarea răspunsurilor Pentru cotarea răspunsurilor şi calcularea scorului se parcurg maimulţi paşi. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. al psihologiei muncii. literatura de specialitate sugerează că inhibiţiacognitivă poate fi relaţionată cu nivelul educaţional (Gómez-Pérez şiOstrosky-Solís. Subiecţilor li se cere să numească în ordine (pe coloane) cât mai repede culorile în care sunt scrise cuvinteledin fiecare listă. De asemenea. Grupul de experţia fost format din 3 psihologi. cercetători care au publicat studii în care auutilizat sarcini de amorsaj negativ. creşte la vârstaadultă şi se deteriorează la vârsta a treia. gradul deconcordanţă între evaluatorii experţi a fost de 100%. Spre exemplu. Mai mult. care este o măsură a flexibilităţii cognitive. SL2 = Nr. Persoana care administrează şi interpretează scorurile subiecţilortrebuie să aibă studii de psihologie. Pentru a vedea dacă testul de Inhibiţie cognitivă are validitate predictivă. Fiecare listă conţine 48 de cuvinte scrise pe două coloane. îndiferite culori. SL1 = Nr. Descrierea itemilor testului de Inhibiţie cognitivă Testul Inhibiţie cognitivă este format din două liste de cuvinte denumind culori.) Pasul 2.

53-57 ani. σ = 16. profesiile care presupunplanificare şi calcul. Bucureşti. Seria II conţineşiruri formate din 4 22 . Testul Memorie de lucru Memoria de lucru (ML) este definită ca fiind capacitateasistemului cognitiv uman de a stoca. Dacă scorul brut al persoanei examinate la testul de Inhibiţie cognitivăse situează în clasa/nivelul 4. Fiecare şireste format dintr-un număr variat de cifre şi litere (cifre de la 1-9 şi literede la A-O). dar mai bun decât 6. 28-32 ani. aflându-se între cei cuperformanţe mai slabe decât 6.9% din populaţie.15-17 ani. S-a luat în considerare douăsprezece grupe de vârstă: 12-14 ani.83.HD. mai bun decât 30. Populaţia pentru care poate fi folosit testulMemorie de lucru Testul Memorie de lucru poate fi utilizat pentru evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. 43-47 ani. mai bun decât 69. 1990). 33-37 ani. Condiţiile de utilizare a testului Memorie de lucru Testul se administrează doar individual. precum aceea de inginer sau de contabil. precum aceea de manager. 1996. În cadrul fiecărui şir.1% din populaţie. de la înţelegere până la raţionament.DJ. mai bun decât 93. 2002). aceasta înseamnă că persoana examinată areun scor de inhibiţie cognitivă mediu. memoria de lucru are două componente: a) stocare pe termen scurt şi b) procesare a informaţiei(Baddeley şi Hitch. 2007.Etalonarea testului Structura eşantionului Pentru construcţia etaloanelor au fost testaţi în total 1170 de subiecţi. 58-62 ani. Moldova – NT. Dacă scorul brut al persoanei examinate la testul Inhibiţie cognitivăse situează în clasa/nivelul 2. Muntenia 3 – IF). Orice sarcină care-şi propune să măsoare capacitateamemoriei de lucru. este necesară o calificare în domeniulpsihologiei: persoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibăstudii de psihologie. fiecare cifrăfiind urmată de o literă şi invers. aceasta înseamnă că persoana examinată areun scor de inhibiţie cognitivă slab. cifrele şi literele alternează. În consecinţă. Având în vedere aceste procese care implicăintens memoria de lucru. Dacă scorul brut al persoanei examinate la testul Inhibiţie cognitivăse situează în clasa/nivelul 1.Transilvania 1. aceasta înseamnă că persoana examinatăare un scor de inhibiţie cognitivă foarte slab. pe o durată scurtă de timp. Daneman şi Merikle. 23-27 ani. 589 au fost de sex masculin (m = 37. 38-42 ani. Transilvania 2 –BV. 2007). aceasta înseamnă că persoana examinată areun scor de inhibiţie cognitivă bun. Testul de Memorie de lucru este structurat pe şapte serii (Seria I –Seria VII) a câte 5 şiruri conţinând combinaţii de cifre şi litere. Banat-TM.11. trebuie astfel elaborată încât să implice simultanprocesele de stocare şi prelucrare informaţională.3% dinpopulaţie. SV. > 62 ani. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibileleinterpretări ale rezultatelor. Oltenia. Dintre aceştia. Pentru administrarea sa.informaţii relevante (din punctul de vedere al sarcinii) şi de a opera înparalel cu aceste informaţii. σ = 16. Interpretarea rezultatelor Dacă scorul brut al persoanei examinate la testul Inhibiţie cognitivăse situează în clasa/nivelul 5. Transilvania5 – Oradea.48-52 ani. profesiile carepresupun luarea unor decizii sau găsirea unor soluţii în situaţii complexe(Baddeley. sub forma creion-hârtie sausoft. Ce măsoară testul Memorie de lucru Scopul testului Memorie de lucru este de a evalua capacitatea destocare şi procesare simultană a informaţiei. aceste tipuri de sarcini sunt denumite sarcini dihotomice. În literatura despecialitate. precum aceeade programator de softuri (Gathercole şi Baddeley. Numărul elementelor care formează unşir creşte de la o serie la alta. 1974. cu vârste cuprinse între 12 şi 68de ani.7% din populaţie.7% din populaţie. fără limită de timp (oprirea testării se face în funcţie de performanţasubiectului). Engle. putem concluziona că aceasta joacă un roldeosebit în: profesiile care impun învăţarea unor noi limbaje. aceasta înseamnă că persoana examinatăare un scor de inhibiţie cognitivă foarte bun. Subiecţii au provenit din 10 arii culturale (Crişana Maramureş – MM. Importanţa evaluării memoriei de lucru Capacitatea memoriei de lucru este predictivă pentru o gamă variatăde activităţi cognitive. 1986). Indiferent de modelul teoretic asumat.26). Descrierea itemilor testului Memorie de lucru Itemii au fost elaboraţi astfel încât să implice participarea simultană a mecanismelor de stocare şi procesare a informaţiei. 18-22 ani. Transilvania 3 – CJ. din populaţia normală (non-clinică).43) şi 581de sex feminin (m = 37. opiniile diferiţilor autoriconverg în ceea ce priveşte structura sarcinilor care evaluează capacitateamemoriei de lucru. rezolvarede probleme sau programare/planificare (Baddleley. Dacă scorul brut al persoanei examinate la testul Inhibiţie cognitivăse situează în clasa/nivelul 3. astfel: Seria I conţine şiruri formate din 3elemente (două cifre şi o literă sau două litere şi o cifră). Baddeley.

Un test este valid relativ la un criteriu. atunci se va prezenta întreaga serie (toate cele 5 şiruri). 1999). dacă persoana testată reactualizează corect cel puţin trei dintre cele cinci şiruri ale Seriei I.6 puncte. Celedouă variante au fost supuse analizei de conţinut realizate de un grup deexperţi în domeniu. strategiile de aprecierea validităţii relative la criteriu au fost împărţite în două clase: 23 . Datorită faptului că. s-au reţinut doar acei itemicare au o bună putere de discriminare şi un grad de dificultate adecvat. Astfel. Deasemenea. a fost aleasă ca variantăfinală aceea care presupune operarea simultană la nivelul memoriei delucru cu şiruri de litere şi cifre (vezi secţiunea Descrierea itemilor). iar operatorul prezintă instrucţiunile. până în jurul vârstei de20 de ani. foaia derăspuns şi un instrument de scris. Calcularea scorului se face în felul următor: pentru fiecare serie. 2000). Performanţa la memoria de lucru verbală se maturizează între 10 – 12 ani. putem concluziona că scorurilorobţinute la testul Memorie de lucru reflectă acurat nivelul capacităţiimemoriei de lucru a persoanei testate.6 reprezintă punctajul acordat fiecărui şir reactualizat corect din seria I.după care urmează un traseu de dezvoltare mai lent. se va trece la prezentarea şirurilor din Seria III. în practică. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. dacă se pot lua decizii corecte sau se pot face prognoze corecte asupra persoanelor examinate (Albu. Oprirea testării Unitatea de prezentare a itemilor este seria.iar punctajul maxim pe serie va fi de 4 puncte. Instrucţiuni de aplicare a testului Persoana examinată va primi caietul cu itemii testului. aceste informaţii pot fiutilizate în activitatea de orientare vocaţională. Gathercole şi Pickering. Trecerea de la o serie la alta se face în funcţie de numărul şirurilor reactualizate corect. se va întrerupe prezentarea şirurilor seriei următoare. dacă s-a trecut la prezentarea unei serii. seria I are 3 elemente şi 5 şiruri. în Seria II. Validarea testului Memorie de lucru Validitatea de construct Datele de cercetare indică faptul că volumul memoriei de lucrudiferă în funcţie de vârsta persoanelor testate. Astfel.8 puncte. Testul are două variante de adinistrare: creion-hârtie şi soft. În urma acestei analize. Procedura continuă până în momentul în care subiectul reactualizează mai puţin de trei şiruri ale unei serii. declinul în capacitatea memoriei de lucruevaluată cu acest tip de probă începând cu vârsta de 54 ani. 0. se va ţine cont doar de şirurile de cifre şi literere actualizate în întregime corect (vezi răspunsurile corecte din foaia de răspuns). ceea ce înseamnă că vom împărţi pe 3 la 5 şi vom obţine 0. Copiii şi persoanele cu dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. în urma analizei statistice a itemilor. aplicarea testului se va întrerupe doar după terminarea seriei. astfel. Haut. Capacitatea memoriei de lucru începe să scadă în jurul vârstei de40 – 50 ani. În cazul în care persoana testată nu a reactualizat corect primele trei şiruri ale unei serii. un şir reactualizat în întregime corect va fi cotat cu 0. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. de exemplu. indiferent de performanţele subiectului în seria respectivă. Punctajul maxim pe serie esteastfel de 3 puncte. Aceştia au evaluat reprezentativitatea fiecărei formepentru constructul evaluat. 2006. constând tot în şiruri de cifre şi litere. în copilăria timpuriese înregistrează un volum al memoriei de lucru mai redus decât acela aladulţilor tineri (Alloway. Pe baza dovezilor prezentate. Dacă persoana testată va reactualiza corect trei şiruri ale Seriei II (indiferentde poziţia acestora în serie). În acest moment. Cotarea răspunsurilor În cotarea răspunsurilor. Validitatea de conţinut În faza de construcţiea testului au fost elaborate două variante ale testului pe baza principiuluide construcţie a probelor de evaluare a capacităţii memoriei de lucru. este aproape imposibil să se obţină valorile variabilei criteriu concomitent cu cele ale testului. Se procedează la fel cu toate cele 7 serii. Nu este necesar ca persoana testată să reactualizeze trei şiruri consecutive. Ryan şi colaboratorii (2000) au arătat că performanţe optimela o probă de memorie de lucru. elementele nu se repetă. Validitatea de criteriu Este legată de funcţia de decizie şi de aceea de predicţie. punctajul acordat fiecărui şir din seria respectivă. seobţin în intervalul 16 – 44 ani. se va trece la prezentarea şirurilor Seriei II (doar după ce au fost prezentate toate cele 5 şiruri ale seriei I).elemente (două cifre şi două litere). Scorul maxim la testul Memorie de lucru (S-ML) este de 42 puncte. se împarte numărulde elemente ale unui şir la numărul de şiruri ale seriei (care este întotdeauna 5) şi se obţine. De exemplu. În cadrul unuişir. de 0 puncte. Persoana examinată este rugată să deschidă caietul testului.iar scorul minim. Ca urmare. până la Seria VIIcare conţine şiruri formate din 9 elemente (cifre şi litere).

Studiul fidelităţii test-retest a fost efectuat pe un eşantion de N = 32 desubiecţi. SV. Dintre aceştia.decizie). Adesea.adică măsura în care rezultatele la test pot prezice un criteriu din momentultestării. Untest. Anderson şi Diamond. > 62 ani. 6. Rezultatele obţinute în două studii confirmă predicţia derivată din literatura de specialitate. Un scor scăzut la testul Memorie de lucru (nivel 1) indică operformanţă slabă a persoanei testate.Transilvania 1.• Validitatea concurentă – obţinerea scorurilor aproximativ în acelaşi timp cu cele ale testului. 43-47 ani. 53-57 ani. Performanţa unei persoane examinate. Pentru construcţia etaloanelor.se raportează la etalon. 18-22 ani. nu s-a evidenţiat decât legătura dintre media generală şi media la română şi proba de memorie de lucru. 28-32 ani.67 ani. scopul acestui studiu este de a investiga măsura în care rezultatele la acest test pot prezice performanţa şcolară. • Clasa 3 . putem afirma că testul Memorie de lucru elaborat măsoară relativstabil constructul.2006.nivel mediu al memoriei de lucru (subiectul are operformanţă mai bună decât 30. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . 1991). Oltenia .retest Coeficientul test-retest este un indicator al stabilităţii în timp arezultatelor. Transilvania 2 – BV. • Clasa 1 . Transilvania 3 – CJ.) sausarcini care presupun evaluarea mai multor alternative (de exemplu. raţionamentul sau rezolvarea de probleme (Engle. 48-52 ani. S-a luat în considerare douăsprezecegrupe de vârstă: 12-14 ani. Cu alte cuvinte. 33-37 ani. 38-42 ani. σ = 16. 24 . 23-27 ani. • Validitatea predictivă – administrarea testului precedeînregistrarea valorilor variabilei criteriu. Dacă subiectul obţine un scor scăzut la testulMemoria de lucru. din 10 ariiculturale (Crişana Maramureş – MM. Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului Pentru etalonarea testului Memorie de lucru a fost normat un eşantion de 1334 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 12 . Amso. Transilvania5 – Oradea. 58-62 ani.1% din populaţie). • Clasa 4 . validitatea unui test este dată de măsura în care preziceanumite variaţii la nivelul altor criterii sau variabile. 15-17 ani. conform căreia performanţa la un test de memorie de lucru corelează cu performanţele şcolare.totuşi. Fidelitatea testului Memorie de lucru Coeficientul test . Corelaţia dintre performanţele la test şi retest estepozitivă. Cele două aplicări ale testului s-au efectuat la un interval de olună şi două săptămâni.nivel slab al memoriei de lucru (subiectul are operformanţă mai bună decât 6. σ = 16. valoarea acesteia fiind r = 0. Bucureşti. Subiecţii care au obţinut performanţe bune la test tind săaibă performanţe bune şi la retest. În funcţie de scorulobţinut.01).nivel bun al memoriei de lucru (subiectul are operformanţă mai bună decât 69. datora mărimii reduse a eşantionului. rezultatele la acest test pot prezice performanţaşcolară propriu-zisă? Studiile au arătat că memoria de lucru este implicată într-o mare varietate de comportamente cognitive complexe. am analizat în total performanţa a1334 de subiecţi. Un scor ridicat la testul Memorie de lucru (nivel 5) indică operformanţă crescută a persoanei testate.250). exprimată prin scorul brut. măsoară stabil un construct. cuvârste cuprinse între 12 şi 68 de ani. Banat . Acest fapt se poate.9% din populaţie). planificare etc.HD.7% din populaţie). aspect important al orientării şi al consilierii vocaţionale. • Clasa 2 . Deşi ne aşteptam ca rezultatul la proba de memorie de lucru să coreleze cu toate cele trei medii luate în considerare.nivel foarte bun al memoriei de lucru (subiectul are operformanţă mai bună decât 93. în sarcini care presupun operareasimultană cu mai multe tipuri de informaţii (calcul. între cele două existândun interval de timp.25. Astfel. 2002). 685 au fost de sex masculin (vârsta: m =37. prin acest studiu vom putea răspunde la următoarea întrebare: În ce măsură. Testul Comutarea atenţiei Flexibilitatea cognitivă manifestată prin adaptarea rapidă şi flexibilăa comportamentului la schimbările apărute în mediu este o componentăimportantă a controlului executiv (Davidson. Muntenia 3 – IF). S-a investigat mai precis validitatea concurentă.3% din populaţie).747 (p < 0. Moldova – NT.52. a cărui fidelitate test-retest este ridicată. Una dintre metodele cele mai adecvatepentru măsurarea flexibilităţii cognitive constă în sarcinile de comutare aatenţiei.nivel foarte slab al memoriei de lucru (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi. recomandăm utilizarea altor instrumente care evalueazăfuncţionarea executivă.TM. cum ar fi înţelegerea. Norman şi Shalice. în sarcinile care implică stocareainformaţiei şi operarea în paralel cu mai multe sarcini în scopul rezolvăriiunei sarcini complexe.285) şi 649 de sex feminin (vârsta: m = 36. Pe baza rezultatuluiobţinut. Interpretarea rezultatelor Testul Memorie de lucru evaluează abilitatea unei persoane de astoca pe o durată scurtă de timp informaţii relevante din punctul de vedereal sarcinii şi de a opera în paralel cu aceste informaţii.7% dinpopulaţie).DJ.

Kramer. Deoarece în varianta soft prezentarea stimulilor este standardizată. este o dimensiune importantă a abilităţii generalede învăţare.După calcularea celor doi indecşi. Cotarea răspunsurilor Se vor calcula 2 scoruri: indexul corectitudinii (câţi itemi suntrezolvaţi corect din totalul de 10) şi indexul comutării (cât de repede serealizează o comutare de la o regulă la cealaltă). Flexibilitateacognitivă. Între acestea. se interpunpătrate pline roşii sau galbene. Descrierea itemilor testului Comutarea atenţiei Instrumentul cuprinde 13 itemi (sub forma unor planşe). înregistrându-se timpul. Validitatea de construct Literatura de specialitate sugerează că abilitateade comutare a atenţiei este relaţionată cu nivelul educaţional (Clark şicolab. Conform acestor date. poate fi utilizat şi în cadrul evaluărilor tulburărilorgenerate de leziuni în zona lobilor frontali.aceasta constituind un indicator valid al flexibilităţii cognitive.05. Ce măsoară testul Comutarea atenţiei Testul măsoară capacitatea subiectului de a-şi schimba flexibil setulmental (de a-şi comuta atenţia) de la o sarcină la alta. Schimbarea flexibilăa setului mental presupune alternarea rapidă între diferite stări mentale. de exemplu persoanele cu traumatismecranio-cerebrale. Pentru administrarea sa nu este necesarăo calificare în domeniul psihologiei. De asemenea. 2006). subiecţii custudii liceale au o performanţă semnificativ mai bună decât cei cu şcoalaprimară gimnazială. conducătorii auto etc.Comutarea atenţiei sau schimbarea setului mental presupunedezangajarea dintr-o sarcină devenită irelevantă şi angajarea într-o nouăsarcină relevantă pentru scopurile de moment ale subiectului. cât şi din cea clinică. Aceste diferenţe.. serecomandă aplicarea acestei variante în condiţiile în care infrastructuranecesară este disponibilă. Trecerea flexibilă de la un set mental la altulsau de la o regulă la alta este un indicator al flexibilităţii cognitive. Importanţa evaluării capacităţiide comutare a atenţiei Comutarea atenţiei este o măsură a flexibilităţii cognitive. Condiţiile de utilizare a testuluiComutarea atenţiei Testul se administrează individual. al psihologiei muncii şial psihologiei clinice. Se recomandă aplicarea variantei creion-hârtiedoarpersoanelor nefamiliarizate cu utilizarea calculatorului. Comutarea atenţiei este un predictor relevant în performanţaşcolară şi în performanţa în muncă. Într-adevăr. Prin set mental seînţelege o anumită stare psihologică. În mijlocul acestorasunt scrise cifre de la 1 la 9. Persoana testată trebuie să alterneze flexibilîntre sarcina de categorizare după criteriul mărime (mare/mic) asociat cuculoarea roşie şi sarcina de categorizare după criteriul paritate (par/impar)asociat cu culoarea galbenă. sub formă creion-hârtie sausoft. cele două variante ale testului sunt similare. pentru a puteaoferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor. Următorii zece itemi constituie testulpropriu-zis. Hallam şi Delis. Constructul evaluat de testul Comutarea atenţiei poate fi definit caabilitatea de a alterna flexibil şi voluntar între diferiţi stimuli sau seturi derăspuns (Wecker. ne aşteptăm să putem evidenţia unefect al studiilor în ceea ce priveşte capacitatea de comutare a atenţiei. Acest lucru este important îndeosebipentru meseriile care necesită realizarea mai multor sarcini în paralel. În ceea ce priveşte diferenţele dintre acestea. 2005). Înceea ce priveşte conţinutul. iar prin schimbarea setului mentalse înţelege înlocuirea acelei stări mentale cu alta. în mod aleator. schimbareasetului mental presupune un cost mental operaţionalizabil prin timp. la rândul ei. Testul Comutarea atenţiei are două variante: creion-hârtie şi soft. Validitatea de criteriu 25 . dar persoana care interpreteazăscorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. confirmărelaţia demonstrată în literatura de specialitate dintre nivelul de educaţie şiflexibilitatea cognitivă măsurată prin comutarea atenţiei. Primii treiitemi (planşe) au ca scop familiarizarea persoanei examinate cu sarcinaşi învăţarea regulilor testului. examinatorul va raporta valorileobţinute la tabelele cuprinse în secţiunea Etalonare. semnificative la p < 0. rezultatele obţinute arată că persoanele cu studii superioareau o performanţă mai bună decât cea a persoanelor din celelalte douăgrupe analizate. atât din populaţianormală. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. cumar fi operatorii de trafic aerian. Fiecare item conţine un număr variabil de şiruri de pătrate(stimuli) cu margini roşii sau cu margini galbene. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Comutarea atenţiei Testul Comutarea atenţiei poate fi utilizat pentru evaluareapersoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani.

• Clasa 2 . Transilvania 1-HD. în cazulindexului de comutare. Comutarea atenţiei a fost relaţionată cuabilităţile de scriere (Hooper.nivel mediu al comutării atenţiei (subiectul are operformanţă mai bună decât 30. Swartz. σ = 15. 33-37 ani.10) şi 713 de sex feminin (m = 35. exprimată prin cei doiindecşi. în cazul indexului de corectitudine. Wakely. am calculat fidelitatea test–retest pentru fiecare dintre acestedouă scoruri.1% din populaţie). cu vârstecuprinse între 12 şi 68 de ani. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate.nivel foarte bun al comutării atenţiei (subiectul are operformanţă mai bună decât 93.17. • Clasa 1 . 18-22 ani. Fidelitatea testului Comutarea atenţiei Coeficienţii test-retest Studiul fidelităţii test-retest a fost efectuat pe un eşantion de48 de subiecţi (12 femei şi 36 bărbaţi). persoana este încadrată în una dintrecele 5 clase astfel: • Clasa 5 . este de r = 0. Rourke.7% dinpopulaţie).Diferitele componente ale funcţionării executive au un rol importantîn dezvoltarea abilităţilor şcoare şi a performanţei şcolare în general. S-a luat în considerare douăsprezece grupede vârstă: 12-14 ani. Cele două aplicări ale testului s-au făcut la un intervalde o lună şi două săptămâni. Dintre aceştia. 58-62 ani.) sau în sarcini care presupun evaluarea mai multoralternative (de exemplu.01).9%) sunt din grupa de vârstă 23 – 27 de ani. 1993). Un scor scăzut la testul de comutare a atenţiei (nivel 1) indică operformanţă slabă (acurateţe şi viteză) a persoanei testate în sarcinile careimplică operarea în paralel cu mai multe dimensiuni în scopul rezolvăriiunei sarcini complexe. 28-32 ani. Transilvania 4. Deaceea. 48-52 ani. Transilvania 3-CJ. • Clasa 3 .2002) şi cu aritmetica (Bull şi Scerif.nivel foarte slab al comutării atenţiei (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6.9% din populaţie). Corelaţia obţinută între performanţa la test şi performanţă laretest.14.15-17 ani.017). • Clasa 4 . 38-42 ani. SV. 26 . Corelaţia obţinută între performanţa la test şi performanţa la retest. Muntenia 3-IF. Etalonarea Testului Comutarea atenţiei Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului Pentru construcţia etaloanelor. Deoarece în cazul testului de comutare aatenţiei se calculează două scoruri – indexul de corectitudine şi indexul decomutare –.nivel slab al comutării atenţiei (subiectul are operformanţă mai bună decât 6. de Kruif şi Montgomery. am utilizat un eşantion de N = 1446de participanţi din zece zone geografice de pe teritoriul României: Crişana. 53-57 ani.343 (p = 0. Bucureşti. se raportează la normele prezentate în secţiunea Etalonare.7% din populaţie). este de r = 0. 43-47 ani.88). Banat-TM. Oltenia-DJ. decizie). Culegerea datelor s-a realizat în perioada februarie-iunie 2008. 715 au fost de sex masculin (m =37.Transilvania 2 –BV.Oradea. iar un subiect face parte din grupa 18 – 22ani. Un scor ridicat la testul de comutare a atenţiei (nivel 5) indică operformanţă crescută (acurateţe şi viteză) a persoanei testate în sarcinicare presupun operarea simultană cu mai multe tipuri de informaţii(calcul. 23-27 ani. > 62 ani. o serie de studii au considerat comutarea atenţiei ca predictor şi/sauau corelat-o cu rezultatele şcolare.3% din populaţie).631 (p < 0. având 22 de ani. planificare etc.nivel bun al comutării atenţiei (subiectul are operformanţă mai bună decât 69. În funcţie de scorul obţinut. Moldova-NT. 2001.Maramureş-MM. σ = 16. 47 dintre subiecţi (97.

pe aceea cu un sens opus față de cuvântul dat. 2001) Subiectului i se cere să aleagă dintre cele patru variante pe aceea care are sensul cel mai îndepărtat de sensul cuvântului subliniat. semnificația termenului de vocabular este delimitată de lexic. sub formă creion-hârtie sau soft. pentru a fi antonime. El poate fi folosit în domeniul educațional și în domeniul muncii. pentru a stabili gradul lor de apropiere sau depărtare semantică. Această relație înseamnă că. Condiţiile de utilizare a Testului de vocabular Testul se administrează individual sau colectiv. 2006). Absent a. implicând relații de sinonimie. A accelera a. A grăbi c. Prezent d. Antonimia desemnează opoziția de sensuri. precum și utilizarea corectă a acestuia în limba vorbită (Ouellette. Prin definiție. cu limită de timp (2 minute pentru fiecare probă. care ulterior permite identificarea sensului corect. Existent Din totalul celor 30 de itemi (sinonome + antonime). Ex. acțiuni. 27 . Astfel. când în probele de sinonimie se cere alegerea cuvântului cu sensul cel mai apropiat din setul de cuvinte dat. două cuvinte trebuie să fie similare sub toate aspectele cu excepția unuia singur (Willners. stări. din patru variante de răspuns. distanța dintre fiecare cuvânt și cuvântul căutat este hotărâtoare în evidențierea diferențelor de nuanță dintre ele. în timp ce inferențele făcute despre evenimente. discursului (Doron și Parot. Fiecare dintre cele două sarcini are 15 itemi și un timp de rezolvare de 2 minute. este necesară calificare în domeniul psihologiei. Presat c. A antrena A doua probă se bazează pe conceptul antonimiei. care reprezintă înțelegerea sensurilor cuvintelor exprimate oral și/sau citite și operarea corectă cu sensurile acestora. zăpadă – nea – omăt Cuvintele și expresiile cu înțeles identic sau asemănător se situează pe o axă (scală) semantică. Pentru administrarea sa. Constructul măsurat de Testul vocabular Din punct de vedere lingvistic. respectiv antonimie și surprinde elemente esențiale ale abilității de vocabular. Procesul integrării informației extrase dintr-o propoziție în următoarea este necesar stabilirii coerenței locale a textului. 1999. Una dintre componentele de bază ale abilității de vocabular o reprezintă recunoașterea rapidă și acurată a cuvintelor .ABILITATEA VERBALĂ Testul de vocabular Abilitatea de vocabular este o abilitate verbală bazală. personaje etc. 824) Testul de vocabular este conceput sub forma a două probe. subiectul trebuie să identifice. vocabularul este rezervat vorbirii. 2001) Scopul Testului vocabular și domeniile de aplicare Măsoară abilitățile de vocabular. se vizează exact aspectul descris mai sus. apelând la modul în care subiectul reușește să opereze cu sensurile cuvintelor. Abandonat b. în total 4 minute). sinonimiile sunt cuvinte sau expresii cu formă diferită și înțeles identic sau asemănător. Ex. A găsi b. Ex. Pe când lexicul cuprinde toate unitățile semnificative ale unei limbi.Curs 5 . A fugi d. Pe această axă. cei mai mulți conțin adjective. p. sunt importante pentru obținerea coerenței textului ca întreg (Long și Chong.

Cotarea răspunsurilor Varianta creion-hârtie Atât la proba Vocabular A. • Foaia de răspuns. testarea este oprită. • Copiii sau persoanele care întâmpină dificultăţi vor fi ajutate în completarea acestor date. cele incorecte cu 0. Alegerea unei variante greşite. iar scorul maxim. plasați în ordinea dificultății.Foaia de răspuns . foaia de răspuns şi un instrument de scris./probă). grupați câte 15 pentru fiecare probă. Instrucţiuni de aplicare • Persoanelor testate li se înmânează caietul de testare. pe foaia de răspuns la secţiunea „Vocabular A”. Fiecare dintre subscale conține câte 15 itemi. Avantajul pe care îl prezintă ambele modalităţi de testare constau în timpul relativ scurt în care ele se rezolvă (2 min. .- Descrierea itemilor Conține 30 de itemi. dintre care numai una este corectă. lipsa oricărei opţiuni sau alegerea mai multor variante de răspuns în cadrul aceluiaşi item înseamnă obţinerea a 0 (zero) puncte. 0 (zero). Condiţii de administrare: . Vocabular B În cazul probei Vocabular B. pe care acesta îl va citi cu voce tare: A accelera: a) a găsi b) a grăbi c) a fugi d) a antrena Subiecţilor li se va spune: Varianta corectă este cuvântul a grăbi. Încercuiţi. .• Administrarea testului se face individual. cât şi la proba Vocabular B. pentru fiecare item există o singură variantă corectă de răspuns. • Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă şi verificarea autenticităţii datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. Vocabular A Operatorul va explica persoanelor testate instrucţiunile probei: Această probă măsoară cunoştinţele dumneavoastră de vocabular. litera corespunzătoare variantei alese. cât şi la proba B. • Instrument de scris.• Subiectul să fie odihnit şi motivat pentru realizarea testului. se va urma exact aceeaşi procedură şi acelaşi timp de lucru ca în cazul probei Vocabular A. grupați în două subscale (sinonime și antonime). Sarcina dumneavoastră este de a alege varianta cu sensul cel mai apropiat de cuvântul subliniat. Varianta creion-hârtie Materiale necesare: • Caietul testului.• Mediu securizant şi ferit de zgomote. Oprirea testării După 2 minute. iar scorul minim. . persoanelor testate li se va solicita să deschidă caietul de testare la secţiunea Vocabular A. pentru că are sensul cel mai apropiat de cuvântul a accelera. Răspunsurile corecte sunt cotate cu un punct. este de 15 puncte.tipuri. Materiale utilizate Caietul testului: instrucțiunile pe care le primește subiectul pentru a răspunde la test. Alegerea variantei corecte va fi cotată cu un punct. • Cronometru. Vi se va prezenta câte un cuvânt urmat de patru variante de răspuns. Operatorul le va cere persoanelor testate să urmărească pe caiet următorul exemplu. Se însumează cotele itemilor. • După ce operatorul s-a asigurat că datele biografice au fost completate corect. itemii testului. atât la proba A.Instrucțiuni de administrare a testului Administrarea testului Testul de vocabular poate fi aplicat în două forme: creion-hârtie şi soft. Scorul maxim total la testul de vocabular (sinonime + antonime) este de 30 de puncte. 28 .

7 % din populaţie). pentru fiecare dintre cele două scale (de sinonime şi de antonime) ale testului. (Tema de cercetare?) Fidelitatea Testului de vocabular Coeficientul de stabilitate Pentru cercetarea fidelităţii test-retest s-a administrat de două ori Testul de vocabular. Acum. Scorurile obţinute de testul vocabular urmează acest pattern.22 şi 0. Etalonarea Testului de vocabular Stabilirea grupelor pentru construirea etaloanelor Pentru construcţia etaloanelor s-a utilizat un eşantion de 1539 subiecţi. • Clasa 2 . odată cu înaintarea în vârstă. S-a efectuat o analiză logică a acestora după criteriul caracterului lor discriminator în eşantion. mediile cele mai ridicate fiind obţinute de elevii din liceu şi de categoriile de adulţi tineri.22. • Clasa 3 . 29 . cu vârsta cuprinsă între 15 şi 52 de ani (m = 35.76. studenţi şi adulţii tineri cu studii superioare. etalonarea s-a făcut pe sexe. Astfel.9 % din populaţie). indiferent dacă este vorba de partea de sinonime sau antonime. În ultimul timp. inclusiv cele două subscale. cu vârste cuprinse între 21 şi 28 de ani. educaţia formală punând un accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor verbale. S-a constatat că mediile nu diferă semnificativ (la pragul p = 0. accepţiunea atribuită termenului „validitate” s-a schimbat. S-au folosit 23 de itemi pentru subscala de sinonime şi 28 de itemi pentru subscala de antonime. pe cele 12 grupe de vârstă. validitatea este privită ca o calitate a utilizării rezultatelor testului: „Validitatea unui test se referă la cât de potrivite sunt interpretările descriptive.Validarea Testului de vocabular Multă vreme. progresiv de la simplu la complex. scorurile obţinute cresc constant în cazul elevilor şi al studenţilor.3% din populaţie). Lindeman (1978.15). Scorurile cele mai mari sunt de obicei obţinute de elevii din clasele mari. În studiul pilot au participat 65 de subiecţi.H.nivel foarte bun al abilităţii de vocabular (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93. (Tema de cercetare?) Validitatea de conţinut a testului de faţă se întemeiază pe faptul că itemii din componenţa lui au fost construiţi din cuvinte preluate din programa învăţământului primar şi gimnazial.7 % din populaţie). femeile obţinând scoruri mai mari la probele care evaluează abilitatea verbală (Halpern. Interpretarea rezultatelor În funcţie de valoarea obţinută. Relevantă în acest sens este definiţia dată de R. media de vârstă fiind de 21. literatura menţionează diferenţe semnificative în abilitatea de a opera cu sensurile cuvintelor între femei şi bărbaţi. Hammill şi Wiederholt. Coeficientul de corelaţie liniară între scorurile la test şi scorurile la retest (coeficientul de stabilitate) este semnificativ (r = 0. Pe acest temei.99 fiind semnificativ mai mare comparativ cu scorurile obţinute de cei de la Informatică. explicative sau predictive care se dau scorurilor sale” (Silva. scorurile obţinute scad constant (Brown.95 de ani (abatere standard 1. la interval de 4 săptămâni.176). O altă modalitate de testare a validităţii de construct este analiza distribuţiei scorurilor la testul de vocabular pe grupe de vârstă şi gen. 2000).1% din populaţie).671 la pragul p = 0. au o validitate de criteriu adecvată.01)]. studenţi la Facultatea de Litere şi la Facultatea de matematică. după care. însă. de la specializări diferite pentru testul de vocabular.01). folosind testul t pentru eşantioane perechi. Deducem astfel că scala de vocabular.nivel foarte slab al abilităţii de vocabular (persoana testată are o performanţă care o încadrează între cei mai slabi 6. Pentru testarea validității de criteriu a fost realizat un studiu comparativ pe două grupe de studenți.61). apud Albu. Setul larg de itemi astfel rezultaţi au fost testaţi într-un studiu-pilot. 1995). 1993). De asemenea.nivel mediu al abilităţii de vocabular (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. noţiunea de validitate a unui test a fost legată de funcţia îndeplinită de test.nivel bun al abilităţii de vocabular (persoana testată are o performanţă mai bună decât 69. unui eşantion format din 52 de persoane (15 bărbaţi şi 37 de femei). σ = 5. S-au comparat mediile scorurilor obţinute de subiecţi la testul de vocabular între test şi retest.nivel slab al abilităţii de vocabular (persoana testată are o performanţă mai bună decât 6. Media scorurilor obţinute de studenţii de la filologie cu note peste 8. 2000): „validitatea unui test este dată de măsura în care acesta îşi îndeplineşte funcţia”. Au fost astfel selectaţi doar itemii cu un indice de discriminare între 0.039 la p < 0. • Clasa 1 . cei treizeci de itemi rezultaţi au fost plasaţi în ordinea dificultăţii. • Clasa 4 . Validitatea de construct O primă modalitate de a valida constructul utilizat aici este compararea acestuia cu cele folosite în testele de abilităţi verbale deja consacrate. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . Deoarece există diferenţe semnificative pe întregul eşantion între mediile scorurilor obţinute de femei şi bărbaţi [femeile obţin scoruri semnificativ mai ridicate la testul de vocabular decât bărbaţii: t (1547) = 3.

Condiţiile de utilizare a testului Testul de înţelegere a textelor se administrează individual sau colectiv. • selectarea corectă a unor informaţii din text pentru a răspunde unor întrebări factuale. Testului de înţelegere a textelor Scopul Testului de înţelegere a textelor şi domeniile sale de aplicare Testul de înţelegere a textelor evaluează abilitatea subiecţilor de a deriva sensul adecvat al unor cuvinte sau expresii din textele citite şi de a combina informaţiile din text sub formă de inferenţe conştiente sau inconştiente. cât şi conştient (activ). relaţii între pronume şi referentul său). cât şi pasaje organizate pe baza unor structuri expozitive (două texte). a stabili diferenţele de nuanţă dintre acestea. cu limită de timp (12 minute). Pe scurt. Abilitatea de înţelegere a textelor este un construct teoretic. ci este conferită cu precădere de modul în care sunt „asamblate” propoziţiile în schema textului ca întreg. Ca orice alt construct. sub forma creion-hârtie sau soft. • efectuarea de deducţii logice. evaluarea lui se poate face prin operaţionalizarea sa printr-o mulţime de itemi observabili şi măsurabili. • stabilirea unor relaţii cauză-efect. iar cititorul elaborează un model mental al textului. 30 . Performanţa ridicată la acest test indică faptul că subiectul este capabil să surprindă diferenţele de nuanţă între sensurile proprii şi cele figurate ale cuvintelor. În general. În consecinţă. dar care au cunoştinţe despre testarea psihologică.Performanţa slabă la testul de vocabular înseamnă că subiectul prezintă dificultăţi în a identifica şi a opera corect cu sensurile proprii şi cu cele figurate ale cuvintelor. Fiecare text este urmat de un număr de 6-8 itemi. Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la Testul de înţelegere a textelor trebuie să aibă studii de psihologie. Aceste dificultăţi se traduc la nivelul interacţiunilor cotidiene şi profesionale prin dificultăţi în comunicarea precisă şi eficientă. El poate fi folosit în domeniul educaţional. Populaţia pentru care poate fi folosit testul. Conţinutul Testului de înţelegere a textelor şi descrierea itemilor Testul de înţelegere a textelor conţine trei pasaje de text. Testul de înţelegere a textelor poate fi utilizat pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. doar de proprietăţile locale ale textului. La administrarea testului şi la cotarea acestuia ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi. Constructul măsurat de Testul de înţelegere a textelor Definirea constructului înţelegerea textelor şi dimensiunile acestuia Înţelegerea textelor vizează acele operaţii mentale la care recurge un cititor pentru a-şi face o reprezentare cât mai coerentă a unui mesaj scris. Aceşti itemi descriu fie proceduri de prelucrare a informaţiei. cercetătorii care analizează procesul de înţelegere pornesc de la asumpţia potrivit căreia un text este procesat simultan atât inconştient (respectiv automatizat). acest fapt reprezentând garanţia unei comunicări eficiente şi exacte în activităţile profesionale şi sociale în general. au fost utilizate atât pasaje organizate pe baza unei structuri narative (un text). Itemii sunt grupaţi în trei categorii distincte: • itemi care presupun derivarea sensului unor cuvinte izolate din text. • itemi care vizează generarea de inferenţe implicite. testul evaluează capacitatea subiectului de-a construi sensul şi de a genera inferenţe. • formularea de implicaţii pornind de la datele din text. pe baza căreia să fie induse unele inferenţe anaforice (de pildă. Pentru a acoperi o paletă cât mai largă de operaţii şi strategii de înţelegere a textului. • argumentarea unor afirmaţii pe baza structurii interne a textului. s-a procedat la o evaluare a constructului „înţelegere” prin măsurarea referenţilor comportamentali şi cognitivi pe care-i subîntinde. din populaţia normală (non-clinică). aşadar. În final. • combinarea simplă a unor informaţii din text. al căror grad de dificultate creşte progresiv. Înţelegerea nu depinde. • itemi care vizează inducerea unor relaţii explicite din text. în vederea stabilirii coerenţei textului la nivel local. au fost selectate următoarele categorii de inferenţe pentru a fi incluse în test: • surprinderea reprezentării topografice a unor relaţii derivate din construcţia modelului spaţial al relatării. fie comportamente.

persoanei examinate i se va solicita să deschidă caietul de testare la secţiunea Instrucţiuni. lipsa oricărei opţiuni sau alegerea mai multor variante de răspuns în cadrul aceluiaşi item înseamnă obţinerea a 0 (zero) puncte. Scorurile cele mai mari sunt de obicei obţinute de elevii din clasele mari. Itemii au fost supuşi unor analize logice repetate. Halpern. Cotarea răspunsurilor Varianta creion-hârtie Pentru fiecare item există o singură variantă corectă de răspuns. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. urmate de 6-8 întrebări fiecare. După parcurgerea indicaţiilor. Instrucţiuni de aplicare Persoanei testate i se înmânează caietul de testare. Validitatea de conţinut Formularea itemilor s-a realizat pe baza operaţionalizării constructului. Validitatea de construct Începând cu primii ani de şcoală. după care. foaia de răspuns şi un instrument de scris. iar dintre cei care corelau foarte puternic între ei am reţinut câte doi. scorurile obţinute scad constant (Brown. iar scorul minim 0 (zero). Un studiu pilot efectuat ulterior pe un număr de 65 studenţi ne-a permis eliminarea unor itemi nediscriminativi. Oprirea testării După 12 minute. Persoanele care întâmpină dificultăţi vor fi ajutate în completarea acestor date. respectiv cei ambigui. testarea este oprită. scorul maxim este de 22 puncte. singurele răspunsuri luate în considerare fiind cele de pe foaia de răspuns. Forma finală a testului conţine trei paragrafe. studenţi şi adulţii tineri cu studii superioare. odată cu pornirea cronometrului. operatorul se va asigura prin întrebări repetate că instrucţiunea a fost înţeleasă. • Foaia de răspuns. Formatul fiecărei întrebări este reprezentat de un item cu alegere multiplă. Itemii au fost construiţi prin inventarierea şi consultarea sarcinilor de lectură ale elevilor la principalele discipline (literatură. fizică etc. Vi se vor prezenta succesiv trei texte. Sarcina dumneavoastra este de a alege o singură variantă. • Administrarea testului se face individual. Hammill şi Wiederholt. excluzându-se într-o primă fază itemii dificil de înţeles. litera corespunzătoare variantei alese. scorurile tind să crească pe măsură ce elevii achiziţionează cunoştinţe. Aceasta va începe rezolvarea probei numai la semnalul operatorului. 2000). • Instrument de scris. Operatorul va prezenta persoanei testate instrucţiunile probei: Această probă măsoară capacitatea dumneavoastra de a înţelege textele scrise. Persoanei testate i se comunică în această fază timpul în care trebuie să parcurgă proba (12 minute). Varianta creion-hârtie Materiale necesare: • Caietul testului.Administrarea testului Testul de înţelegere a textelor poate fi aplicat în două variante: creion-hârtie şi soft. cu intenţia acoperirii într-o cât mai mare măsură a acestuia. • Subiectul să fie odihnit şi motivat pentru realizarea testului. până la nivelul la care elevii continuă să primească instrucţiuni formale privind înţelegerea textelor (15-16 ani). • Cronometru. 31 . Iniţial. 1995. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. cu înaintarea în vârstă. Această presupoziţie conduce la ipoteza că scorurile la TIT ar trebui să fie puternic relaţionate cu vârsta. Alegerea variantei corecte va fi cotată cu un punct. Alegerea unei variante greşite. Încercuiţi. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte le găsiţi în text. Astfel. Prin însumarea scorurilor itemilor. După fiecare text urmează o serie de întrebări cu câte patru variante de răspuns. 2000).) din şcoală (clasele VI-VIII). înţelegerea devine consecinţa coroborării continue dintre activităţile de instrucţie şi de practică. Este foarte importantă în această formă de aplicare menţiunea că persoanele testate nu trebuie să facă niciun fel de însemnare în caietul de testare. testul a conţinut 3 texte urmate de câte 9 itemi fiecare. biologie. După ce operatorul s-a asigurat că datele biografice au fost completate. este de aşteptat ca elevii să-şi dezvolte această abilitate pe măsură ce avansează spre clasele mai mari (Halpern. pe foaia de răspuns. Astfel. cea care se potriveşte cel mai bine cu conţinutul textului.

psihologia muncii. etalonarea s-a făcut pe sexe. (Tema de cercetare?) Diferenţele dintre grupe nu s-au dovedit a fi semnificative.7 % din populaţie) CURS 6 . Prima grupă este alcătuită de studenţi de la Facultatea de Litere. .01)]. Etalonarea testului Structura eşantionului Pentru construcţia etaloanelor s-a utilizat un eşantion de 1539 de subiecţi.nivel mediu al abilităţii de înţelegere a textelor (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. Deoarece există diferenţe semnificative pe întregul eşantion între mediile scorurilor obţinute de femei şi bărbaţi [femeile obţin scoruri semnificativ mai ridicate la testul de vocabular decât bărbaţii la t (1547) = 3. Studiile de metaanaliză au identificat două componente relevante ale aptitudinii numerice: . • Clasa 4 . În funcţie de valoarea obţinută.abilitatea de a înţelege şi organiza datele unei probleme matematice şi de a selecta metoda/formula matematică adecvată pentru rezolvarea ei (Fleishman. Etaloanele au fost construite pe 5 intervale.2%.000 la p = 1.2%.Abilitatea de calcul matematic.nivel foarte bun al abilităţii de înţelegere a textelor (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93.nivel bun al abilităţii de înţelegere a textelor (persoana testată are o performanţă mai bună decât 69. inferenţe şi deducţii logice. 6. Astfel.7%.000]. 38. Domenii de aplicare: domeniul educaţional.Pentru verificarea validităţii de conţinut s-a aplicat metoda grupurilor criteriu.nivel slab al abilităţii de înţelegere a textelor (persoana testată are o performanţă mai bună decât 6. Diferenţele dintre mediile scorurilor la test şi re-test nu sunt semnificative statistic.nivel foarte slab al abilităţii de înţelegere a textelor (persoana testată are o performanţă care o încadrează între cei mai slabi 6.ABILITATEA NUMERICĂ.01).2%. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate exprimată prin scorul brut se raportează la etalon. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . Testul Raționament matematic Evaluează raţionamentul matematic .3% din populaţie). Un test fidel măsoară stabil un construct. mecanisme de bază şi ale abilităţii matematice (studiul informaticii necesitând nivele ridicate ale abilităţii matematice). APTITUDINEA DE PERCEPEREA FORMEI ABILITATEA NUMERICA Este o componentă importantă atât a bateriilor de evaluare a aptitudinilor. rezultat atribuit faptului că înţelegerea textelor implică în afara abilităţilor verbale şi abilităţi de raţionament inductiv şi deductiv. Cele două aplicări ale TIT s-au realizat pe un grup de 52 de subiecţi la un interval de patru săptămâni. Quaintance şi Broedling. utilizându-se următoarele procente din eşantion: 6. testul t pentru eşantioane perechi evidenţiază stabilitatea în timp a scorurilor [t(51) = 0. 32 . pe cele 12 grupe de vârstă.194 la p < 0. Catedra de Informatică – unde abilitatea verbală nu este un criteriu al succesului profesional.Capacitatea de raționament matematic. Scopul testului este acela de a evalua raţionamentul matematic operaţionalizat prin capacitatea de a identifica relaţiile matematice dintre numerele unui şir ordonat şi de a utiliza aceste relaţii pentru completarea şirului.7 % din populaţie) • Clasa 1 .7%. unde cei cu nivele ridicate de astfel de abilităţi sunt atraşi de profilul ocupaţional şi se presupune că majoritatea studenţilor au nivele ridicate de abilitate verbală. Fidelitatea testului Coeficienţii test-retest Coeficientul test-retest este un indicator al stabilităţii în timp a rezultatelor. Corelaţia dintre performanţele la test şi cele de la retest este o corelaţie pozitivă de 0. 24. s-a evaluat două grupe specifice de studenţi.1% din populaţie) • Clasa 3 . 1984).47 (valoarea este semnificativă la p < 0. A doua grupă este formată din studenţi de la Facultatea de Matematică. Constructul măsurat de testul RM Termenul de „raţionament matematic” este un termen relativ recent în literatura de specialitate. 24.9 % din populaţie) • Clasa 2 . cât și a bateriilor de evaluare a inteligenței. cu vârsta cuprinsă între 23-27 de ani.

• Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). Copiii realizează raţionamente matematice într-o varietate de situaţii. Clements. 1999. • Instrument de scris. prezumţie). 1999). 1998. locul lor fiind marcat cu spaţii libere. acesta este considerat ca fiind abilitatea de a percepe atribute de bază ale obiectelor sau ale simbolurilor ori atribute asociate sau înrudite cu acestea. şi DiBiase. Natura raţionamentului matematic a fost descrisă în diverse feluri în literatura de specialitate. 1999). realizarea şi validarea unor concluzii logice. termenul de „construct” este sinonim cu acela de „concept” (Kline. 1999. itemul va primi punctaj 0. 1 2 3 4 5 _ _ 8 9 a). realizări de conjecturi. conform regulilor identificate. implicând elevii în investigaţii. 1998. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. conjecturi (ipoteză. în timpul limită.În mod tradiţional. Validitatea convergentă. Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. 1999. respectiv cea divergentă reprezintă modalităţi ale validităţii de construct (Albu. 2000. Russell. Scorul testului este suma cotelor itemilor. 1991. analiza datelor. Descrierea itemilor testului Raţionament matematic Testul Raţionament matematic cuprinde 20 de şiruri de numere ordonate. 2000. precum şi oferirea de aserţiuni (Malloy. Sophian. Oprirea testării După 10 minute de la începerea efectuării testului. doar una este corectă. Resnick. formate din perechi de numere. însă studii recente îl descriu ca un proces care implică adunare în sensul de „colectare” de date. Spunem despre un test că are validitate convergentă dacă evaluează aceleaşi constructe ca şi alte teste care se referă la acelaşi construct. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect sau pentru itemii la care nu s-a răspuns. El este util atunci când poate fi operaţionalizat. două sau trei reguli de formare. 6 6 Sarcina subiectului este aceea de a identifica regula sau regulile de formare a şirurilor şi de a completa spaţiile libere din şir cu numerele corespunzătoare. se recunoaşte că raţionamentul este fundamental pentru înţelegerea şi aplicarea matematicii. • Coală albă (pentru realizarea eventualelor calcule). Cel mai adesea. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. iar cel maxim este 20 puncte. progresii geometrice sau combinaţii ale acestora). 1999. English şi Halford. 7 8 b). Sarama. 1999). dar şi abilitatea de a recunoaşte şi utiliza pattern-uri şi conexiuni între diverse obiecte. 1999). Wynn. 1992. Fuson. NCTM. 1999). Peressini şi Webb. 6 7 c). • Foaia de răspuns. În termeni generali. iar raţionamentul matematic ar trebui să fie ca un „părinte adoptiv”. testarea este oprită. Validitatea de construct Validitatea de construct reprezintă măsura în care se poate susţine că testul măsoară o variabilă sau o trăsătură specifică. Şirurile au la bază una. 1992). În momentul de faţă. raţionamentul matematic era văzut ca fiind o deprindere analitică şi computaţională superioară (Stenberg. Scorul total minim este 0 puncte. 33 . Dacă există un item la care au fost marcate două sau trei variante de răspuns. reprezentări. explicaţii şi justificări matematice (Baroody. Stiff. Russell. Pentru fiecare şir sunt date 4 alternative de răspuns. • Cronometru. Materialele utilizate pentru testare • Caietul testului. adică dacă între scorurile sale şi scorurile altor teste există o corelaţie. Noua abordare a conceptului de raţionament matematic implică şi partea de formare a generalizărilor referitoare la idei abstracte şi relaţii multiple (NCTM. • Administrarea testului se face individual. 1992). Dintre acestea. construirea de argumente. 1995. Stiff şi Curcio. Din fiecare şir lipsesc două numere. 1999. Peressini şi Webb. 2003. 2000. simboluri sau concepte (Baroody. 5 6 d). NCTM. Exemplu Regulile de ordonare au la bază diverşi algoritmi matematici (progresii aritmetice.

825.000) având valoarea de r = 0. S-a constatat că mediile nu diferă semnificativ (la pragul p = 0. O altă variabilă care merită studiată este relaţia care există între nivelul de dezvoltare a abilităţii numerice şi vârstă . cât şi bărbaţii din grupul cu nivel de pregătire student sau cu studii superioare. Studiul evidențiat că performanţa la matematică (operaţionalizată prin media generală la matematică) depinde şi de alţi factori. • Clasa 1 – nivel foarte slab de raţionament matematic (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. studiile arată că (Halpern et al. alegerea profesiei este determinată mai degrabă de factori sociali. Acest lucru înseamnă că între scorurile la test şi scorurile la alte teste sau variabile nu există o relaţie fDeşi se pare că profesia de matematician şi aceea de inginer sunt alese mai frecvent de către bărbaţi.9 % din populaţie). σ = 1. de asemenea. de asemenea. S-au comparat mediile scorurilor testului RM între test şi retest. 1999). Tot pentru validitatea de construct. Coeficienţii de corelaţie liniară între scorurile la test şi scorurile la retest (coeficienţii de stabilitate) sunt semnificativi (la pragul p = 0. Matsuzawa. exprimată prin scorul brut.23). de asemenea. cât şi la bărbaţi. a fost studiată. cu vârsta cuprinsă între 23 şi 27 de ani (m = 24. Rezultatul comparării statistice a mediilor obţinute pe sexe la testul de raţionament matematic pe grupe de vârstă nu susţin prezenţa unei diferenţe semnificative statistic între bărbaţi şi femei. în ceea ce priveşte raţionamentul matematic la niciuna dintre grupele de vârstă. Un test este valid în raport cu un criteriu. Pentru studiul validităţii de criteriu s-a cercetat relaţia care există între rezultatele la scorul de raţionament matematic şi performanţa şcolară la matematică. • Clasa 2 – nivel slab de raţionament matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. • Clasa 3 – nivel mediu de raţionament matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 30. din totalul datelor colectate au fost excluşi subiecţii care nu aveau trecută pe fişa de răspuns data naşterii sau sexul. Studiul arată că cele mai bune performanţe le obţin atât femeile. etaloanele prezentate au fost calculate pe un eşantion de 1558 de subiecţi. de înzestrarea lor biologică (Pica şi colab.Un test are validitate divergentă dacă evaluează altceva decât alte teste. 2002). lucru care este de altfel absolut normal. că în jurul vârstei de 42 de ani acest declin devine mult mai evident atât la femei. Astfel. Studiul arată. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. Toate abilităţile cognitive care sunt implicate în achiziţia matematicii par a fi mai degrabă influenţate de experienţa şi educaţia/instruirea de care are parte copilul (Newcombe.522). Normarea testului de Raţionament matematic Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului Etalonarea testului Raţionament matematic s-a realizat pe un eşantion de 1558 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 12 . Valoarea obţinută este t (46) = -1.. 2005).. Aceasta nu ne permite însă să spunem că zestrea noastră genetică nu are un rol important în dezvoltarea abilităţilor cognitive (Spelke. • Clasa 4 – nivel bun de raţionament matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 69. 2000. la interval de 4 săptămâni. se raportează la etalonul prezentat corespunzător grupei de vârstă din care face parte subiectul. 1994).3% din populaţie). 2006). deşi scorul la RM pare a fi o variabilă principală.05). s-a administrat de două ori testul RM. operaţionalizată prin media generală la matematică şi performanţa obţinută la teza unică.95. relaţia care există între nivelul de educaţie şi rezultatele la testul de raţionament matematic. Validitatea de criteriu Este legată de funcţia de decizie şi de aceea de predicţie. În funcţie de valoarea obţinută. 2004. folosind testul t pentru eşantioane perechi. Pepperberg. unui eşantion format din 47 de persoane (12 bărbaţi şi 35 de femei). între cele două existând un interval de timp. Datorită faptului că în practică este aproape imposibil să se obţină valorile variabilei criteriu concomitent cu cele ale testului.67 ani din 10 arii culturale. despre care se ştie că se referă la constructe care nu au legătură cu constructul măsurat de test. În construcţia etaloanelor. pe baza căreia putem estima performanţa la matematică. decât de cei genetici.7 % din populaţie). Coeficienţii test-retest Pentru calculul fidelităţii testului Raţionament matematic. Validitatea predictivă – administrarea testului precede înregistrarea valorilor variabilei criteriu. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun de raţionament matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. Abilităţile preşcolarilor de a învăţa conceptul de număr natural şi operaţia de adunare depind.1% din populaţie).781 (p = 0.7 % din popula’ie 34 . dacă se pot lua decizii corecte sau se pot face prognoze corecte asupra persoanelor examinate pe baza scorurilor obţinute la acel test (Albu. strategiile de apreciere a validităţii relative la criteriu au fost împărţite în două clase: Validitatea concurentă – obţinerea scorurilor pentru variabila criteriu aproximativ în acelaşi timp cu cele ale testului administrat.

matematica. Constructul măsurat de testul CM Principalele metode de evaluare a abilităţii de calcul matematic sunt:  Calculul matematic exact (GATB) – unde sarcina subiectului este de a efectua diverse operaţii matematice simple şi de a alege răspunsul exact dintre mai multe variante date. înmulţire şi împărţire. Performanţa scăzută la acest test exprimă faptul că subiectul nu reuşeşte să realizeze o analiză flexibilă a datelor numerice. Wechsler. • Instrument de scris. arhitectura. abilitatea de calcul fiind una dintre componentele importante ale cogniţiei (spre exemplu. • Coală albă (pentru realizarea eventualelor calcule). 25 c. Descrierea itemilor testului Calcul matematic Testul cuprinde un set de 15 exerciţii matematice simple de adunare. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. 1998). 27 Materialele utilizate pentru testare: • Caietul testului. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor. • Cronometru. scădere. 35 d. sub forma creion-hârtie sau soft. Knoefel şi Albert.  Estimările (SAT) – sarcina subiectului este de a realiza un calcul estimativ şi a alege dintre mai multe variante de răspuns cea mai bună aproximare a răspunsului corect. • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). Sarcina subiecţilor este de a efectua calculele şi de a alege varianta corectă de răspuns dintre 4 alternative date. Testul calcul matematic Ce măsoară testul Calcul matematic şi domeniile sale de aplicare Testul evaluează calculul matematic conceptualizat ca reprezentând în mare măsură capacitatea de prelucrare a cunoştinţelor matematice achiziţionate (Mandele. Pentru administrarea sa nu este necesară o calificare în domeniul psihologiei. cu limită de timp (5 minute). înmulţire şi împărţire cu numere naturale. Capacitatea redusă de raţionament matematic face ca aceste persoane să întâmpine dificultăţi în realizarea sarcinilor profesionale care necesită analiza complexă a datelor numerice.Performanţa ridicată Persoanele cu o capacitate superioară de raţionament matematic pot obţine performanţe bune în ocupaţii care presupun sarcini saturate în aptitudinea de raţionament matematic. 15 b. Testul Calcul matematic (CM) cuprinde exerciţii de calcule matematice de adunare. Condiţiile de utilizare a testului CM Testul se administrează individual sau colectiv. psihologia muncii Populaţia pentru care poate fi folosit testul CM Testul Calcul matematic poate fi utilizat pentru evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. statistica. Scopul acestui test este de a evalua aptitudinea numerică operaţionalizată prin rapiditatea şi corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Aceste probe sunt utilizate în special pentru a pune în evidenţă nivelul deteriorării cognitive la diverse categorii de persoane. la persoane cu Alzheimer – Roselli. 35 .  Adunările succesive (WMS-R. cum ar fi ingineria. din populaţia normală (non-clinică). • Foaia de răspuns. 1994). Exemplu: 13 + 12 = a. dar persoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. scădere. 1986) – probă în care subiectul are sarcina de a realiza adunări succesive cu acelaşi număr.

În construcţia etaloanelor. 36 . • Clasa 1 – nivel foarte slab de calcul matematic (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. Testul Constanţa formei În cadrul aptitudinii Percepţia formei. împărţire. Constructul operaţionalizat prin acest test se referă la discriminarea vizuală la nivel înalt.1% din populaţie).67 ani. Oprirea testării După 5 minute. etaloanele prezentate au fost calculate pe un eşantion de 1559 de subiecţi. • Clasa 3 – nivel mediu de calcul matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 30.3% din populaţie). • Administrarea testului se face individual. Testul Constanţa formei măsoară în principal abilitatea de detecţie a constanţei formei. se raportează la etalonul prezentat. Scorul total minim este 0 puncte. de subiecţi prin aplicarea testului Calcul matematic.9 % din populaţie).se referă la abilitatea de identificare a unor figuri incluse într-un context perceptiv general. Astfel. Performanţa scăzută la acest test exprimă faptul că subiectul nu deţine sau nu reuşeşte să reactualizeze cunoştinţele declarative.7 % din populaţie).Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. În funcţie de valoarea obţinută. sexul sau nivelul de şcolarizare. Analizele statistice au fost realizate pe scorurile brute obţinute Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. a figurilor având aceeaşi formă. sarcinile de muncă saturate în aptitudinea de calcul matematic vor fi realizate cu dificultate de aceste persoane. exprimată prin scorul brut. din 10 arii culturale. testarea este oprită. chiar şi în condiţiile în care se modifică mărimea sau poziţia acestora. Dacă există un item la care au fost marcate două sau trei variante de răspuns.7 % din populaţie). APTITUDINEA DE PERCEPŢIE A FORMEI 1. procedurale şi conceptuale de calcul matematic şi reuşeşte să le activeze cu rapiditate şi exactitate în contextul efectuării operaţiilor matematice simple de: adunare. Astfel. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. dar şi pe aceea de identificare a poziţiei în spaţiu a figurilor. procedurale şi conceptuale relevante pentru realizarea calculelor matematice simple. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect sau pentru itemii la care nu s-a răspuns. testele reflectă capacitatea subiecţilor de percepere a formelor prezentate în plan şi conţine trei abilităţi: • Constanţa formei . iar cel maxim este 15 puncte. în timpul limită. Normarea testului de Calcul matematic Procedura de selecţie şi caracteristicile eşantionului Etalonarea testului de Calcul matematic s-a făcut pe un eşantion de 1559 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 12 . Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun de calcul matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. atunci când în cadrul acestora nu apar modificări de mărime sau poziţie. din totalul datelor colectate au fost excluşi subiecţii care nu aveau trecută pe fişa de răspuns data naşterii.se referă la abilitatea de recunoaştere a trăsăturilor dominante ale unor figuri sau forme ţintă. • Clasa 2 – nivel slab de calcul matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. Performanţa ridicată la acest test indică faptul că subiectul deţine solide cunoştinţe declarative. înmulţire. care face posibilă recunoaşterea obiectelor. • • Discriminarea figură-fond . itemul va fi cotat cu 0. scădere. Poziţia în spaţiu – se referă la abilitatea de identificare a figurilor întoarse sau rotite. • Clasa 4 – nivel bun de calcul matematic (subiectul are o performanţă mai bună decât 69.

al psihologiei muncii. În funcţie de valoarea obţinută. Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. exprimată prin scorul brut. pot fi rotite în plan sau incluse în grupări de figuri. sub forma creionhârtie sau soft. Sarcina persoanei testate este de a stabili de câte ori apar figuri de aceeaşi formă cu figura iniţială. testarea este oprită. pot fi rotite în plan sau incluse în grupări de figuri. Persoanei examinate i se prezintă o figură de o anumită formă.7 % din populaţie). • Clasa 2 – nivel slab al abilităţii constanţa formei (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 6. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. Persoanei examinate i se prezintă o figură de o anumită formă. al psihologiei muncii.1% din populaţie). Descrierea itemilor testului Constanţa formei Testul Constanţa formei cuprinde 12 itemi.9 % din populaţie). care face posibilă recunoaşterea unor figuri ca având aceeaşi formă. se raportează la etalonul prezentat. figurile care trebuie recunoscute au mărimi diferite. chiar şi în condiţiile în care se modifică mărimea sau poziţia acestora. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Constanţa formei Testul Constanţa formei a fost etalonat pe o populaţie normală (nonclinică). persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun al abilităţii constanţa formei (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 93. • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). iar celelalte figuri prezentate seamănă foarte mult cu figura iniţială. • Administrarea testului se face individual. Condiţiile de utilizare a testului Constanţa formei Testul se administrează individual sau colectiv. ordonaţi în ordinea gradului de dificultate al acestora. pe care apoi va trebui să o recunoască dintr-o mulţime de alte figuri. • Clasa 4 – nivel bun al abilităţii constanţa formei (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 69. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. cu limită de timp (4 minute). • Persoana testată să fie motivată pentru realizarea testului şi odihnită. • Foaia de răspuns.Ce măsoară testul Constanţa formei şi domeniile sale de aplicare Testul evaluează constanţa formei conceptualizată ca fiind abilitatea care se referă la discriminarea vizuală la nivel înalt. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. Scopul acestui test este de a evalua nivelul de dezvoltare al abilităţii de percepere a constanţei formei obiectelor. Materialele utilizate pentru testare: • Caietul testului. Oprirea testării După 4 minute de la începerea efectuării testului. în condiţiile în care acestea pot avea mărimi diferite. în timpul limită. Scorul final se obţine prin însumarea răspunsurilor itemilor. în condiţiile în care acestea pot avea mărimi diferite. • Informarea dacă persoana evaluată este familiarizată cu utilizarea calculatorului (în cazul aplicării variantei soft). pe care apoi va trebui să o recunoască dintr-o mulţime de alte figuri. Scorul total minim este 0 puncte. 37 . • Clasa 1 – nivel foarte slab al abilităţii constanţa formei (persoana evaluată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. • Instrument de scris. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote.3% din populaţie). Dificultatea creşte cu cât figura iniţială este mai complexă. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. • Cronometru. iar cel maxim 12 puncte.7 % din populaţie). • Clasa 3 – nivel mediu al abilităţii constanţa formei (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 30. Sarcina persoanei testate este de a stabili de câte ori apar figuri de aceeaşi formă cu figura iniţială. sunt rotite sau sunt mai numeroase.

• Clasa 4 – nivel bun de percepere a detaliilor (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 69. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. Dacă există un item la care au fost marcate două sau trei variante de răspuns.după 4 minute de la începerea efectuării testului. numite distractori. iar celelalte 4 obiecte sunt prezentate împreună. fiind inclusă în majoritatea testelor de percepţia formei (Hammill şi colab.. 2. Descrierea itemilor testului Testul Perceperea detaliilor cuprinde 12 itemi dispuşi în ordinea crescătoare a dificultăţii acestora. dintre care un obiect este prezentat separat. • Clasa 1 – nivel foarte slab de percepere a detaliilor (persoana evaluată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. Performanţa ridicată indică faptul că persoana are abilităţi perceptive ridicate de a identifica detaliile prezente în materiale grafice sau imagini. în timpul limită. • Clasa 2 – nivel slab de percepere a detaliilor (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 6. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect. Condiţiile de utilizare a testului Testul se administrează individual sau colectiv. se raportează la etalonul prezentat. 1993).3% din populaţie). itemul nu se va puncta. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun de percepere a detaliilor (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 93. prezentate în partea stângă. chiar şi în condiţiile în care se modifică mărimea şi poziţia uneia dintre ele. designer. Testul Analiză Perceptuală Complexă Ce măsoară testul Analiză perceptuală complexă şi domeniile sale de aplicare Testul evaluează analiza perceptuală complexă conceptualizată ca fiind abilitatea de a recunoaşte anumite figuri. O performanţă ridicată la test indică faptul că persoana are abilităţi perceptive ridicate de a recunoaşte că două figuri au aceeaşi formă. al psihologiei muncii. Sarcina persoanei examinate este de a identifica. inginer etc. • Clasa 3 – nivel mediu de percepere a detaliilor (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 30. Condiţii de administrare sunt la fel ca la celelalte teste prezentate.7 % din populaţie). fiind un foarte bun predictor pentru performanţă în diferite ocupaţii care necesită abilităţi perceptive.O performanţă scăzută la acest test indică existenţa unor deficienţe la nivelul abilităţii perceptive de a recunoaşte că două figuri au aceeaşi formă.). formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. într-un chenar în partea dreaptă. Persoana respectivă va avea performanţe ridicate în profesii care presupun operaţii de comparare a formei obiectelor (de exemplu. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Perceperea detaliilor Testul Perceperea detaliilor a fost etalonat pe o populaţie normală (non-clinică). conceptualizată ca fiind abilitatea de a percepe detaliile pertinente din obiecte sau materiale grafice. Performanţa scăzută indică deficienţe la nivelul identificării detaliilor prezente în diverse materiale grafice sau imagini.7 % din populaţie).1% din populaţie). Fiecare item este alcătuit din 5 obiecte. numite „ţinte”. în cazul apariţiei acestora printre figuri cu alte forme. exprimată prin scorul brut. cu limită de timp (4 minute). sub forma creion-hârtie sau soft. Scorul final al testului se obţine prin însumarea cotelor itemilor. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. Oprirea testării . 38 . dintre patru figuri prezentate în partea dreaptă. arhitect. În funcţie de valoarea obţinută. O astfel de persoană va putea compara cu uşurinţă detaliile diverselor obiecte. Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. Proba de discriminare figură-fond are o validitate de criteriu bună. Scorul total minim este 0 puncte. al psihologiei muncii. pe aceea care este identică unei figuri iniţiale. identificând astfel aspectele identice sau diferite ale acestora. Testul Perceperea Detaliilor Ce măsoară testul Perceperea detaliilor şi domeniile sale de aplicare Testul evaluează perceperea detaliilor. 3. Scopul acestui test este de a evalua nivelul abilităţii de percepere a detaliilor.9 % din populaţie). iar cel maxim 12 puncte. Scopul acestui test este de a evalua nivelul de dezvoltare al abilităţii de discriminare figură-fond. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. chiar şi în condiţiile în care se modifică mărimea şi poziţia uneia dintre ele. în partea stângă.

• Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. Performanţa scăzută indică prezenţa unor deficienţe la nivelul discriminării unor figuri grafice incluse în anumite contexte.9 % din populaţie). reuşind să realizeze doar operaţii simple de discriminare figură-fond. fără a fi distrasă de elemente nesemnificative ale câmpului perceptiv. figurile de altă formă au o similaritate crescută faţă de ţinte sau există mai multe suprapuneri între figuri şi ţinte.7 % din populaţie).Populaţia pentru care poate fi folosit testul Analiză perceptuală complexă A fost etalonat pe o populaţie normală (non-clinică). 1985) Cercetătorii au descompus conceptul de abilităţi spaţiale în mai mulţi factori specifici care să contribuie la o mai bună înţelegere a acestuia. sub forma creionhârtie sau soft. reţinerea şi transformarea informaţiei vizuale în context spaţial (Halpern. transformarea.APTITUDINEA SPAȚIALĂ. generarea şi reamintirea informaţiilor simbolice. indiferent de contextele în care apar.implică descoperirea. ABILITĂȚI FUNCȚIONĂREȘTI APTITUDINEA SPATIALA . 2000). Performanţa ridicată indică faptul că persoana are abilităţi ridicate de discriminare a unor figuri grafice. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani.1% din populaţie). Oprirea testării se face după 8 minute de la începerea efectuării testului. Materiale necesare: • Caietul testului. Lohman (1987). Condițiile de administrare sunt la fel ca la celelalte teste prezentate. Scorul scăzut indică faptul că persoana are dificultăţi în perceperea formelor. În funcţie de valoarea obţinută. Acestor persoane li se pot indica meserii care necesită un nivel crescut al abilităţii de discriminare figurăfond. • Clasa 3 – nivel mediu de analiză perceptuală complexă (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 30. • Clasa 2 – nivel slab de analixă perceptuală compexă (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 6. 1987. • Cronometru. exprimată prin scorul brut. • Instrument de scris. CURS 7 . cu limită de timp (8 minute). . el primeşte 0 şi numai dacă le identifică pe toate trei. un număr mai mare de ţinte. un număr mai mare de figuri de altă formă. Scorul final al testului se obţine prin însumarea cotelor itemilor Scorul total minim este 0 puncte.3% din populaţie). persoana ste încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun de analiză perceptuală complexă (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 93. în timpul limită. iar cel maxim 12 puncte. Condiţiile de utilizare Se administrează individual sau colectiv. Sarcinile de rotire satisfac această condiţie. se raportează la etalonul prezentat. indică faptul că aptitudinea spaţială poate fi divizată în următoarele componente (Lohman. Gradul de dificultate este cu atât mai mare cu cât conţine.„reprezentarea. în chenarul A. • Foaia de răspuns.7 % din populaţie). De asemenea. • Clasa 1 – nivel foarte slab de analixă perceptuală complexă (persoana evaluată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. Cei mai mulţi autori au identificat în cadrul abilităţii spaţiale două componente majore: relaţii spaţiale şi vizualizare spaţială. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect. • Clasa 4 – nivel bun de analiză perceptuală complexă (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 69. o astfel de persoană va putea urmări stimuli grafici. primeşte 1 punct. Descrierea itemilor Cuprinde 12 de itemi ordonaţi în raport cu creşterea gradului de dificultate. 39 . adică dacă în cazul unui item subiectul a găsit doar două figuri ţintă şi erau trei corecte. nonverbale” (Linn and Petersen. Workman şi Caldwell 2007): Relaţii spaţiale – această componentă este cel mai bine pusă în evidenţă în sarcinile care necesită transformarea imaginilor. Sistemul de cotare al răspunsurilor este totul sau nimic.

În sarcinile de orientare spaţială. • Administrarea testului se face individual. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor slabe. Cele două variante de răspuns corecte prezintă suprafaţa din imaginea ţintă văzută din poziţii diferite. cât şi variantele de răspuns sunt figuri compuse dintr-o suprafaţă sub formă de stea cu 6 colţuri pe care sunt poziţionate un număr variat de figuri geometrice: cuburi (maxim 3). Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. Materialele utilizate pentru testare Materiale necesare: • Caietul testului. • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). • Cronometru.Orientare spaţială – această componentă se referă la capacitatea unei persoane de a-şi imagina cum ar arăta un câmp perceptiv dintr-o altă perspectivă. Vizualizare spaţială . Sarcina persoanei examinate este de a găsi dintre cele patru alternative de răspuns două care corespund perspectivei din stimulul ţintă. Copiii sau persoanele care întâmpină dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. cu limită de timp (5 minute). mai ales pentru domeniile inginereşti. aceste teste corelează bine cu performanţa academică la disciplinele reale. 1964). 40 . Pentru administrarea sa nu este necesară o calificare în domeniul psihologiei. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. De asemenea. dar persoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. în pilotaj şi navigare. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. Fiecare item este alcătuit din: o figură ţintă şi patru alternative de răspuns. ordonaţi în ordine crescândă a dificultăţii acestora.generarea de imagini mintale prin compunerea altora. orientarea spaţială este utilizată în bateriile de teste folosite pentru consilierea vocaţională. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. Constructul măsurat de testul Orientare spaţială Orientarea spaţială măsoară capacitatea unei persoane de a analiza un câmp de stimuli dintr-o perspectivă dată şi de a oferi informaţii despre acel câmp pornind de la o nouă perspectivă cerută. Instrucţiuni de aplicare a testului Persoanei examinate i se va da caietul cu itemii testului. în special matematică şi fizică (Smith. Atât figura ţintă.evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. Testele care evaluează această aptitudine s-au dovedit a fi buni predictori pentru succesul în muncă (Egan. Condiţiile de utilizare a testului Orientare spaţială Testul se administrează individual sau colectiv. 1981). psihologia muncii. Instrucţiunile de administrare a testului Orientare spaţială Testul are două variante de administrare: creion-hârtie şi soft. Descrierea itemilor testului Orientare spaţială Testul este alcătuit din 10 itemi. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Orientare spaţială . Această componentă implică analiza unui câmp perceptiv complex şi combinarea imaginilor mintale astfel obţinute. o foaie de răspuns şi un creion. subiectul e solicitat să analizeze diferite aspecte ale unui spaţiu schimbându-şi punctul de vedere. sfere (maxim 3) şi piramide (maxim 3). Domenii de aplicare: domeniul educaţional. Ca o componentă a aptitudinii spaţiale. Orientarea spaţială este un factor important în predicţia succesului în carieră. din populaţia normală (non-clinică).capacitatea unei persoane de a analiza un câmp de stimuli dintr-o perspectivă dată şi de a oferi informaţii despre acel câmp pornind de la o nouă perspectivă cerută. Testul Orientare spațială Ce măsoară testul Orientare spaţială şi domeniile sale de aplicare . sub forma creion-hârtie sau soft. Alternativele greşite de răspuns au fost generate prin modificarea poziţiei obiectelor aflate pe suprafaţă. • Instrument de scris. • Foaia de răspuns.

sub forma creionhârtie sau soft. • 0 puncte. Metzler (1971) propun pentru prima dată testul rotirii mintale ca o modalitate de operare asupra imaginilor mintale. R. Descrierea itemilor testului Imagini mintale . Condiţiile de utilizare a testului Imagini mintale . dacă persoana examinată nu oferă nicio variantă de răspuns corect pentru fiecare item.transformări Principala caracteristică a imaginilor mintale vizează capacitatea de a reprezenta relaţiile topologice dintre elemente. Un scor mare la acest test indică faptul că persoana respectivă reuşeşte să analizeze relaţiile spaţiale care există între diferite elemente ale unui câmp. Domenii de aplicare: domeniul educaţional.nivel foarte bun de orientare spaţială (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. Persoanele care au un scor mic la acest test au dificultăţi în construirea mintală a relaţiilor care există între elementele unui spaţiu. dar persoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. • Clasa 1 .transformări poate fi utilizat pentru evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor slabe.7 % din populaţie). În cazul în care o persoană obţine un scor mic la acest test. Pornind de la asumpţia că identificarea transformărilor la care este supus un obiect este dependentă de calitatea reprezentării mintale a acestuia. N. Fiecare item este alcătuit dintr-o figură ţintă şi patru alternative de răspuns.nivel slab de orientare spaţială (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. • Clasa 4 . cât şi variantele de răspuns sunt figuri compuse din câte 10 cuburi. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate exprimată prin scorul brut se raportează la etalon. Constructul măsurat de testul Imagini mintale . Testul imagini mintale . nu le încurajăm opţiunea pentru meserii care fac apel la orientare spaţială. itemul va primi 0 puncte.. autorii au investigat în ce măsură gradul de rotire a unui obiect influenţează rapiditatea recunoaşterii identităţii acestuia cu un stimul ţintă. • 1 punct. Testul va fi un predictor bun pentru performanţa în activităţile care necesită orientare spaţială: arhitecţi.nivel mediu de orientare spaţială (subiectul are o performanţă mai bună decât 30. Pentru administrarea sa nu este necesară o calificare în domeniul psihologiei. pentru a avea o imagine corectă. Cuburile au aceeaşi dimensiune şi textură a suprafeţei.transformări şi domeniile sale de aplicare Scopul testului Imagini mintale . vă recomandăm.nivel foarte slab de orientare spaţială (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. astfel. Scorul minim este de 0 puncte. dacă persoana examinată oferă ambele variante de răspuns corecte pentru fiecare item. Atât figura ţintă. examinatorul va acorda: • 2 puncte.Oprirea testării După 5 minute testarea este oprită Cotarea răspunsurilor Pe baza performanţei la test.nivel bun de orientare spaţială (subiectul are o performanţă mai bună decât 69. scorul maxim 20 puncte.transformări Ce măsoară testul Imagini mintale . persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 .7 % din populaţie). În funcţie de valoarea obţinută. cu limită de timp (5 minute). îmbinarea dintre ele făcându-se pe feţele acestora.1% din populaţie). Dacă există un item la care au fost marcate trei sau patru variante de răspuns.3% din populaţie). să îşi formeze o imagine mintală adecvată a acestuia şi apoi să recunoască spaţiul respectiv dintr-o altă perspectivă. psihologia muncii. 41 . dacă persoana examinată oferă o variantă de răspuns corect pentru fiecare item. ingineri etc.transformări (IMT) este acela de a evalua capacitatea unei persoane de a transforma reprezentările imagistice.putem estima performanţa la matematică. evaluarea acesteia şi cu testele din aptitudinea de percepţie a formei. din populaţia normală (non-clinică). ordonaţi în ordinea crescătoare a dificultăţii acestora. medici chirurgi.transformări Testul Imagini mintale . • Clasa 2 .transformări Testul este alcătuit din 10 itemi. • Clasa 3 . Shepard şi J.9 % din populaţie).transformări Testul se administrează individual sau colectiv. în particular prin rotire. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Imagini mintale .

7 % din populaţie). • Clasa 1 . • 0 puncte. 24.populaţia normală (non-clinică). • Clasa 3 . Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. examinatorul va acorda: • 2 puncte.9 % din populaţie). Oprirea testării După 5 minute testarea este oprită.Materiale necesare: • Caietul testului.nivel foarte bun de a realiza transformări ale imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. itemul va primi 0 puncte.7 % din populaţie). • Foaia de răspuns. Pe scurt. Sarcina persoanei examinate este de a găsi.2%. Testul are două variante de administrare: creion-hârtie şi soft.nivel mediu de a realiza transformări ale imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 30. • stabilirea frecvenţei pentru fiecare scor. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. • stabilirea frecvenţei cumulate. indiferent de complexitatea acestora. • realizarea corespondenţei scor . Un scor mare la test indică faptul că procesele implicate sunt dezvoltate optim.nivel bun de a realiza transformări ale imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 69. • Instrument de scris. • Clasa 4 . scorul maxim 20 puncte. Reuşeşte să le compare pentru a decide dacă sunt similare sau diferite cu un obiect ţintă. Etalonul a fost construit pe cinci clase normalizate.procent din distribuţia de frecvenţă cumulată. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate exprimată prin scorul brut se raportează la etalonul prezentat.7%. În funcţie de valoarea obţinută.2%. foaia de răspuns şi un creion. • calcularea procentului crespunzător fiecărei clase. Cotarea răspunsurilor Pe baza performanţei la test. 38.7%. 6.3% din populaţie). se poate spune că persoana este capabilă de aşi reprezenta mintal diferite imagini.2%. de a le transforma prin rotire independent de tipul acesteia (în plan sau adâncime). dacă persoana examinată oferă o variantă de răspuns corect pentru fiecare item. • 1 punct. dacă persoana examinată oferă ambele variante de răspuns corecte pentru fiecare item. • Cronometru. Scorul minim este de 0 puncte. procedura presupune realizarea următorilor paşi: • ordonarea scorurilor de la cel mai mare la cel mai mic. • Administrarea testului se face individual. Procentele din eşantion incluse în cele cinci clase normalizate se distribuie în felul următor: 6. Instrucţiuni de aplicare a testului Persoana examinată va primi caietul cu itemii testului. Administrarea se face individual. Astfel. • Clasa 2 . Copiii sau persoanele cu dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. 24. două care sunt identice (însă rotite) cu stimulul ţintă. • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată).1% din populaţie). Dacă există un item la care au fost marcate trei sau patru variante de răspuns. dintre cele patru alternative de răspuns. dacă persoana examinată nu oferă nicio variantă de răspuns corect pentru fiecare item.. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 .nivel slab de a realiza transformări ale imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. 42 .nivel foarte slab de a realiza transformări ale imaginilor mintale (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6.

Domenii de aplicare: domeniul educaţional. • Foaia de răspuns. 43 . • recunoaşterea imaginilor combinate dintre altele asemănătoare. • encodarea imaginilor pe plan mintal. din populaţia normală. persoanei examinate îi sunt expuse pe un cartonaş de dimensiunile 182 x 257 mm două pătrate transparente pe care se află un număr de pătrate negre Materialele utilizate pentru testare Materiale necesare: • Caietul testului. • combinarea imaginilor. sub forma creion-hârtie. În faza de prezentare. Condiţiile de utilizare a testului Generare de imagini Testul se administrează individual. Scopul testului Generare de imagini (GI) este de a măsura capacitatea unei persoane de a genera mintal imagini prin compunerea altora. Descrierea itemilor testului Generare de imagini Testul este alcătuit din 10 itemi. Testul Generare De Imagini Ce măsoară testul Generare de imagini şi domeniile sale de aplicare Generarea de imagini mintale se referă la capacitatea unei persoane de a reţine mintal o serie de imagini şi apoi de a le combina. aceasta reuşind să realizeze doar sarcinile de rotiri simple. Constructul măsurat de testul Generare de imagini Generarea de imagini mintale se referă la capacitatea unei persoane de a reţine mintal o serie de imagini şi apoi de a le combina. Activităţile care sunt saturate în aceste operaţii vor fi realizate cu dificultate de cei care au performanţe scăzute la test. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Generare de imagini Evaluarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. Pentru administrare şi interpretare este necesară o calificare în domeniul psihologiei.Un scor mic la test indică faptul că persoana are dificultăţi în a realiza mintal operaţii de transformare a imaginilor. psihologia muncii. fără limită de timp. Fiecare item este alcătuit dintr-o fază de prezentare şi o fază test. • Cronometru. 1986). Operaţii cognitive implicate: • analiza perceptivă a unui câmp de stimuli. ordonaţi în ordinea crescândă a dificultăţii acestora. Această componentă a aptitudinii spaţiale este cea mai mult studiată şi complexă dimensiune spaţială (Carpenter şi Just. • Instrument de scris.

Un scor mic la test indică faptul că persoana are dificultăţi în a realiza mintal operaţii de generare a imaginilor. 44 . ABILITĂŢI FUNCŢIONĂREŞTI Introducere În ultimii ani. el are abilitatea de a le combina mintal în vederea generării unei imagini noi (care are ca sursă imaginile anterior percepute). Avantajele utilizării testelor psihometrice decurg. scorul maxim 15 puncte. În această abilitate sunt implicate trei procese cognitive principale. Examinatorul va păstra cei şaisprezece itemi aflaţi pe cartonaşe. • Clasa 4 .7 % din populaţie). Scorul minim este de 0 puncte. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. indiferent de cel care face evaluarea. constând în prezentarea unui tabel în original şi a copiei acestuia. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. trei sau patru variante de răspuns. • Clasa 1 . Activităţile care sunt saturate în aceste operaţii vor fi realizate cu dificultate de cei care au performanţe scăzute la test. în principal. • Clasa 2 . cifre) din materiale scrise. din faptul că acestea (1) sunt standardizate. Instrucţiuni de aplicare a testului Persoanei examinate i se va da foaia de răspuns şi un creion. cât şi unul numeric. Etalonul a fost construit pe cinci clase normalizate.Instrucţiunile de administrare a testului Generare de imagini Testul are două variante de administrare: creion-hârtie şi soft. examinatorul va acorda: • 1 punct.1% din populaţie). Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. scorul total obţinut raportându-se la etalon. oferind contexte de evaluare similare persoanelor testate.nivel bun de generare a imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 69. studiul privind necesitatea realizării unor teste de aptitudini individualizate pentru fiecare post/ocupant al postului în parte este una dintre marile preocupări ale domeniului psihologiei. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. • Administrarea testului se face individual. Astfel putem spune că subiectul este capabil într-un timp scurt să analizeze imaginile pe care le percepe. dacă persoana examinată oferă varianta corectă de răspuns pentru fiecare item. Testul Abilităţi funcţionăreşti are atât un conţinut verbal. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate exprimată prin scorul brut se raportează la etalonul prezentat. şi (2) permit compararea performanţelor persoanelor evaluate cu performanţele grupului.nivel foarte bun de generare a imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. itemul va primi 0.9 % din populaţie). • Abilitatea de a corecta cuvintele greşite dintr-un text. De asemenea. Cotarea răspunsurilor Pe baza performanţei la test. pe bază de cuvinte.3% din populaţie). dacă persoana examinată nu oferă varianta corectă de răspuns pentru fiecare item.nivel foarte slab de generare a imaginilor mintale (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . • Clasa 3 . • 0 puncte.nivel slab de generare a imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. Un scor mare la test indică faptul că procesele implicate în rezolvarea acestui test sunt bine dezvoltate. Sarcina persoanei examinate este de a suprapune mintal cele două imagini din faza de prezentare a itemilor şi de a găsi dintre cele patru alternative de răspuns din varianta de test una care corespunde imaginii obţinute. Acestor persoane li se pot sugera meserii saturate în activităţi care cer operarea cu imagini mintale. În funcţie de valoarea obţinută.7 % din populaţie). Scorul total la test se obţine prin însumarea scorurilor la fiecare item. pe bază de coduri. pe care mai apoi o identifică şi o recunoaşte din mai multe alternative. tabele. prin utilizarea scorurilor standard. Dacă există un item la care au fost marcate două.nivel mediu de generare a imaginilor mintale (subiectul are o performanţă mai bună decât 30. Copiii sau persoanele cu dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. după cum urmează: • Abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri litere. • Abilitatea de a identifica diferenţele între variante greşite ale aceluiaşi text.

codificare. dar persoana care interpretează scorurile subiecţilor trebuie să aibă studii de psihologie. care necesită implicarea mai multor procese. Evaluează. • Îndosarierea (Filing) – vizează capacitatea persoanei de a aşeza un document nou într-un fişier sau dosar. al psihologiei muncii (servicii de selecţie. Numeroase studii în domeniu au precizat şi alte procese cognitive ca fiind importante în realizarea activităţilor funcţionăreşti: • atenţia concentrată şi persistenţa în sarcini • inhibiţia cognitivă • capacitatea de ignorare a stimulilor nerelevanţi din texte sau tabele • adâncimea procesării • rapiditatea în reacţii Astfel. cât şi a evaluării inteligenţei. Itemii utilizaţi pot fi clasificaţi în trei tipuri de bază: verificare. cuvinte. utilizând practicile standard de îndosariere. Domenii de aplicare: domeniul educaţional. Condiţiile de utilizare Testul se administrează individual sau colectiv. îndosariere: • Verificarea (Checking) – se referă la capacitatea de observare rapidă. Populaţia pentru care poate fi folosit testul Abilităţi funcţionăreşti Testul Abilităţi funcţionăreşti a fost etalonat pe o populaţie normală (non-clinică). Cele două tabele cuprind cifre. Aspecte evaluate: • Perceperea detaliilor specifice din materiale scrise şi tabele . ca în modelul următor : TABEL ORIGINAL 1 Sava Rafila 12 mai 1973 Turda KX 132473 2 Popescu Angelica 25 septembrie1962 Cluj-Napoca KX 421985 TABEL COPIE 45 . Constructul măsurat de testul Abilităţi funcţionăreşti Scorul acestei probe reprezintă o măsurare a constructului abilităţi funcţionăreşti. Testul Abilităţi funcţionăreşti Ce măsoară testul Abilităţi funcţionăreşti şi domeniile sale de aplicare Testul evaluează abilităţile funcţionăreşti conceptualizate ca fiind abilitatea de a opera cu detalii verbale şi numerice din baze de date şi materiale scrise. dar în detaliu a două coloane/linii din tabele. rapid şi acurat un document.Importanţa evaluării abilităţilor funcţionăreşti Evaluarea abilităţilor funcţionăreşti este o componentă importantă atât a bateriilor de evaluare a aptitudinilor. sub forma creionhârtie sau soft. Scopul testului este de a evalua capacităţile persoanei de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale rezultatelor. precum şi modul în care aceasta urmează şi respectă anumite reguli în organizarea şi realizarea unor astfel de activităţi. orientare în carieră). abilitatea de a aranja în ordinea alfabetică sau după anumite reguli. Opţiunea pentru această măsură a abilităţilor funcţionăreşti este susţinută de rezultatele studiilor existente în literatura de specialitate. • Identificarea şi corectarea cuvintelor greşite – presupune compararea unor cuvinte cu sens cuprinse în tabele diferite. abilităţile funcţionăreşti sunt un „concept umbrelă”. coduri şi sunt prezentate unul sub celălalt.presupune doar identificarea perceptivă a anumitor grupuri de litere cu sau fără sens sau cifre. rapid şi eficient informaţia. care vizează abilităţi perceptive referitoare la materiale verbale şi numerice. evaluare. nu este necesară o calificare în domeniul psihologiei. Testul cuprinde un set de întrebări cu grad de dificultate care creşte pe parcurs şi limită de timp. cu limită de timp (8 minute). • Codificare (Coding) – evaluează abilitatea de a memora pe dinafară un material (coduri de numere sau litere) şi de a codifica ulterior corect. Pentru administrarea testului. în consecinţă. • Identificarea diferenţelor dintre copie şi original – presupune compararea tuturor literelor sau a cifrelor de pe un anumit rând sau de pe o anumită coloană din cele două tabele. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 67 de ani. recrutare de personal. Descrierea itemilor testului Cuprinde 20 de întrebări care se referă la conţinutul unui tabel original şi a copiei acestuia. de a verifica şi identifica corect şi rapid diferenţele dintre ele sau erorile din ele. ce cuprind serii de numere şi nume. sarcini cognitive în rezolvarea activităţilor din domeniul funcţionăresc şi administrativ.

exemplu. Persoanele cu o capacitate superioară în abilităţile funcţionăreşti pot obţine performanţe bune în ocupaţii care presupun sarcini de percepere a detaliilor pertinente din materiale verbale şi din tabele. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. casierii. Pe parcursul aplicării probei. 46 . Performanţa ridicată la acest test indică faptul că subiectul realizează cu uşurinţă abilităţi funcţionăreşti.7 % din populaţie). • Clasa 4 – nivel bun de abilităţi funcţionăreşti (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 69. Oprirea testării După 8 minute de la începerea efectuării testului. bibliotecarii. Copiii şi persoanele cu dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. Performanţa scăzută la acest test exprimă faptul că subiectul nu reuşeşte să realizeze o analiză rapidă a informaţiei verbale şi numerice.9 % din populaţie). • Clasa 2 – nivel slab de abilităţi funcţionăreşti (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 6. magazionerii. dactilografii. abilitate care implică viteza de lucru drept componentă principală. Printre meseriile care au la baza abilităţile funcţionăreşti sunt: administratorii. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote . exprimată prin scorul brut. persoana testată nu are voie să utilizeze niciun fel de obiecte ajutătoare (de exemplu. stenografii. Dacă există un item la care au fost marcate două sau trei variante de răspuns. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. şefii de depozit. arhitect.3% din populaţie). În funcţie de valoarea obţinută. • Instrument de scris. operatorii pe calculator. • 0 puncte pentru itemii rezolvaţi incorect. Plasarea cronometrului se va face undeva la vedere.1 Seva Rafila 12 moi 1973 Turda KY 132473 2 Popesca Angelica 25 septambrie1962 Cluj-Napoca KX 4219 Materiale necesare: • Caietul testului. Instrucţiuni de aplicare a testului Persoana examinată va primi caietul cu itemii testului. itemul nu se va puncta. se raportează la etalonul prezentat. foaia de răspuns şi un instrument de scris. • Cronometru. designer. Cotarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 1 punct pentru itemii rezolvaţi corect. • Persoana testată să fie motivată pentru realizarea testului şi odihnită. prezentate în format tabelar. vânzătorii. iar cel maxim 12 puncte. contabilii. • Administrarea testului se face individual.1% din populaţie). liniare. laboranţii.7 % din populaţie). arhiviştii. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun de abilităţi funcţionăreşti (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 93. în timpul limită.) care să îi faciliteze rezolvarea corectă a itemilor. coli de hârtie etc. evaluarea este oprită. • Foaia de răspuns.). Etalonul a fost construit pe cinci clase normalizate. • Clasa 3 – nivel mediu de abilităţi funcţionăreşti (persoana evaluată are o performanţă mai bună decât 30. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. recepţionerii marfă. • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată). • Informarea dacă persoana evaluată este familiarizată cu utilizarea calculatorului (în cazul aplicării variantei soft). • Clasa 1 – nivel foarte slab de abilităţi funcţionăreşti (persoana evaluată are o performanţă care o încadrează între cei mai slabi 6. inginer etc. Testul are două variante de administrare: creion-hârtie şi soft. grefierii etc. secretarii. Scorul total minim este 0 puncte.

ca dovadă a identificării acestuia. evaluăm. Testul se individualizează prin următoarele particularităţi: • prezentarea stimulilor se face de fiecare dată în acelaşi loc – centrul monitorului. în realitate circumscrie un set extins de abilităţi specifice şi generale.5 secunde. Testul Timp de Reacţie în Accesarea Memoriei (TRM) evaluează timpul necesar scanării de către subiect a conţinutului memoriei sale pentru a decide dacă un stimul recent prezentat a aparţinut sau nu unui set de mai multe elemente prezentat anterior. Există date empirice care dovedesc ponderea semnificativă pe care rapiditatea în reacţii o are asupra performanţelor în diferite profesii: conducător auto. • durata de expunere a fiecărui stimul este de 0. în sens larg. În sarcinile de rezolvare de probleme sau în cele de raţionament. pilot de avion. Testul Timp de Reacţie în Alegeri (TRA) reprezintă o extensie a TRS. bara „Spaţiu” a tastaturii ca dovadă a faptului că au identificat figura prezentată. înregistrat în sarcini cognitive elementare (sarcini care antrenează predominant procesări perceptuale). timpul de reacţie al memoriei etc. Studii sistematice au demonstrat că VPI poate fi evidenţiată prin timpul de reacţie (TR). logico-matematice. Termenul este utilizat atât pentru indicarea timpului necesar subiectului pentru a răspunde într-o sarcină specifică. în cadrul căreia inteligenţa generală.5 şi 2 secunde. 2001). Sintagma „timp de reacţie” (TR) semnifică.. Subiecţilor le sunt expuse în centrul monitorului. în ansamblul abilităţilor postulate. pe care el o numeşte abilitate generală. ocupă un loc privilegiat. • intervalul temporal dintre doi stimuli succesivi este variabil şi se întinde între 0. succesiv. are la dispoziţie două sau mai multe modalităţi de răspuns. îndeosebi inteligenţa generală. încă de la începuturile ei. în fapt. Alături de inteligenţă. instructor de arte marţiale. frecvent substituită prin conceptul de inteligenţă generală. • programul informatic înregistrează performanţele fiecărui subiect sub forma erorilor (apăsări ale barei spaţiu înainte de apariţia figurii) şi a timpilor (exprimaţi în milisecunde) scurşi de la apariţia stimulului şi până la oferirea răspunsului. timpul de reacţie asociativ. auditivă) a unui singur stimul şi răspunsul oferit de subiect. reuşita este sensibil dependentă de rapiditatea cu care informaţiile. 1964). timpul de reacţie discriminativ. CURS 8 . poliţist. timpul minim scurs între prezentarea unui stimul şi răspunsul oferit de subiect. devin disponibile prelucrărilor cognitive superioare. triunghi). cât şi pentru procedura experimentală propriu-zisă. relevante pentru sarcina centrală.ABILITATEA DE PROCESARE A INFORMAȚIEI – RAPIDITATEA ÎN REACȚII CAPACITATEA DECIZIONALĂ Introducere Abilitatea cognitivă. sarcina lor este de a apăsa. în ansamblul cărora inteligenţa ocupă un loc privilegiat. cât mai repede posibil. Există mai multe variante procedurale ale timpului de reacţie: timpul de reacţie simplu. Imediat după apariţia fiecărui stimul. • sarcina subiecţilor este de a apăsa bara „Spaţiu” a tastaturii. un număr de 30 figuri geometrice (cerc. În modelul său. cascador (Lee şi colab. abilităţile cognitive. controlor trafic aerian (Richard. Există un număr considerabil de modelări teoretice ale abilităţii cognitive. stenodactilograf (Sanders. în care subiectul este confruntat cu doi sau mai mulţi stimuli perceptivi şi. ca dovadă a identificării acestuia.Capacitatea redusă în cadrul abilităţilor funcţionăreşti face ca aceste persoane să întâmpine dificultăţi în realizarea sarcinilor profesionale care necesită identificarea. verbale etc. Relaţia dintre viteza de prelucrare a informaţiei (VPI) şi abilităţile cognitive a fost intens investigată.(Smith. pătrat. Carroll propune o structurare trinivelară a abilităţilor cognitive. cât mai repede posibil după apariţia stimulului. timpul de reacţie decizional. crainic radio-tv. cea mai susţinută experimental este cea propusă de Carroll (1993). compararea şi corectarea rapidă şi precisă a erorilor din materiale verbale şi numerice. 2002). Testul Timp de Reacţie Simplu (TRS) indică timpul scurs între prezentarea (vizuală. Carroll precizează că există şi alte abilităţi dependente de prelucrări perceptuale: abilităţile spaţiale. 47 . Testul Timp de Reacţie Simplu (TRS) Proba evaluează rapiditatea procesării informaţiei prin timpul scurs între prezentarea vizuală a unui singur stimul şi răspunsul motor oferit de subiect. Ce măsoară testele? Investigând rapiditatea în reacţii. Timpul de reacţie constituie una dintre variabilele dependente cele mai utilizate în psihologia experimentală. 1998) etc.

• numărul seturilor expuse este de 30. ca dovadă a identificării unui stimul. expuse individual. cât mai repede cu putinţă. O evaluare acurată a rapidităţii în reacţii (timp de reacţie) este posibilă doar în varianta pe calculator. precum şi corectitudinea răspunsului sunt înregistrate automat de programul informatic. respectiv. Figurile ţintă pot fi învecinate sau separate prin intercalarea unei alte figuri.7 secunde. au fost sau nu prezente într-un set de şase litere afişate anterior. Testul Timp de Reacţie în Accesarea Memoriei (TRM) Testul evaluează timpul necesar scanării de către subiect a conţinutului memoriei de scurtă durată. vă mulţumim. Varianta creion-hârtie poate induce erori de măsurare. Răspunsul se dă prin apăsarea uneia dintre cele două taste prestabilite. respectiv 20 (pentru testul TRM) de stimuli experimentali ai probelor de TR. Proba elaborată reclamă subiectului să decidă. ce include. Subiectul trebuie să decidă asupra modalităţilor de dispunere relativă în spaţiu a două figuri geometrice care. programul consideră eroare situaţia în care. şi trei figuri distractor. înainte ca stimulul 48 . Astfel. după care calculează media şi abaterea standard pentru cei 30 (pentru testele TRS şi TRA) şi. precum şi corectitudinea răspunsului. pentru TRS. nu se vor oferi informaţii adiţionale legate de evaluare. Cotarea răspunsurilor În vederea evaluării performanţelor subiectului testat. • sarcina subiecţilor este de a apăsa tasta „L” (lângă). succesiv. atunci când e disponibilă o reţea de calculatoare la locul testării. între ele fiind interpuse una sau două figuri distractori. la fiecare prezentare. La sfârşitul testării. Media se calculează doar pentru timpii obţinuţi de subiect la răspunsurile oferite corect. greu de controlat. După familiarizarea cu modul de utilizare al softului. dacă diverse litere.5 şi 3 secunde. şi de a apăsa tasta „A”.Testul Timp de Reacţie în Alegeri (TRA) Acest test reprezintă o extensie a TRS. doar apoi se trece la testare. atunci când cei doi itemi ţintă sunt prezentaţi unul lângă altul în ansamblul celor 5 figuri şi de a apăsa tasta „S” (separat). ţintele sunt fie alăturate. se vor înregistra doi parametri: timpul de latenţă (reacţie). Testul implică doi stimuli ţintă şi două modalităţi de răspuns. comparativ cu TRA şi TRM. iar intervalul temporal dintre două prezentări succesive este variabil. a unor serii de 6 litere. subiectul apasă din nou bara Spaţiu. pentru a decide dacă un stimul recent expus a aparţinut sau nu unui set de mai multe elemente prezentat anterior. • durata expunerii fiecărei serii este de 3 secunde (timpul de memorare). • prezentarea acestui set este urmată de expuneri ale unui singur item (literă) în centrul monitorului. sunt inserate într-un set de 5 elemente. Testul se aplică individual sau simultan la mai multe persoane. întinzându-se între 0. Programul informatic înregistrează automat răspunsul subiectului la fiecare item. în funcţie de poziţia relativă a ţintelor „învecinate” sau „îndepărtate”. • timpul scurs între prezentarea stimulului ţintă şi apăsarea tastei de răspuns. în cadrul setului expus. • testul constă din 20 de asemenea expuneri. se începe testarea. După citirea sarcinii şi a exemplelor. • durata de expunere pentru fiecare set este de 0. sub forma timpilor de reacţie. fie separate prin intercalarea unei/ unor figuri distractor. • sarcina subiecţilor este de a apăsa tasta „L”. alături de ţinte. datele fiind salvate automat în baza de date. adică timpul scurs între prezentarea itemului ţintă şi răspunsul oferit de subiect şi corectitudinea răspunsului (numărul de erori). atunci când figurile ţintă sunt separate. în zona centrală a monitorului. dacă litera prezentată a făcut parte din setul anterior expus. Caracteristicile probei: • expuneri pe linii orizontale. în care subiectul este confruntat cu doi sau mai mulţi stimuli şi. Odată început testul. seturi de câte 5 figuri: cele 2 ţinte şi 3 figuri distractor. Proba se identifică prin următoarele caracteristici: • pe monitor vor fi expuse. dacă litera expusă nu a fost prezentă în setul precedent. • timpul scurs între apariţia setului de 5 figuri şi apăsarea uneia dintre cele două taste (adică răspunsul subiectului). Eroarea are semnificaţie diferită în cazul TRS. este important să ne asigurăm că persoana examinată a înţeles sarcina de lucru. după apăsarea barei. va apărea mesajul: Testul s-a încheiat aici. două sau mai multe modalităţi de răspuns. sunt înregistrate automat de către programul informatic.

alternativele între care trebuie să aleagă decidentul sunt echivalente. logico-matematice). logico-matematice etc.2%.2%. prin urmare. Etalonul a fost construit pe cinci clase normalizate. realizată de către un psiholog specialist sau neuropsiholog. 38. rezultatul contraindică persoana pentru profesii în care performanţa este dependentă de valori ridicate ale acestor abilităţi. Formularea (framingul) alternativelor Efectul „framing” constă în modificarea opţiunilor în funcţie de formularea alternativelor.2%. precum cele spaţiale. Un scor mic la testele TR relevă niveluri scăzute ale coeficientului de inteligenţă. 49 . Într-o astfel de sarcină experimentală. Un scor mare la testele TR sugerează că persoana are un coeficient de inteligenţă ridicat şi.nivel bun al rapidităţii în reacţii (persoana testată are o performanţă mai bună decât 69. efectul de formulare în termeni diferiţi (framing) a două alternative identice din punctul de vedere al valorii aşteptate (identice din punctul de vedere al analizei normative a spaţiului decizional) înclină diferit preferinţele subiecţilor în funcţie de formularea alternativelor. 2002).1% din populaţie). evită să ia o decizie fermă într-o situaţie în care alternativele sunt cunoscute. pentru TRA şi TRM programul consideră eroare situaţiile când subiectul apasă o tastă incongruentă cu răspunsul corect (adică apasă tasta S. atunci când trebuia să apese tasta L sau invers).nivel slab al rapidităţii în reacţii (persoana testată are o performanţă mai bună decât 6. verbale. Efectul de framing constă în modificări decizionale majore. Procentele din eşantion incluse în cele cinci clase normalizate se distribuie în felul următor: 6. 6. În conformitate cu teoria propusă de Tversky şi Kahneman. Zen şi Duh. în acelaşi timp. • Clasa 1 . Prin urmare.7 % din populaţie). 24. o formulare în termeni de câştig amorsează un comportament decizional aversiv faţă de risc. performanţele fiecărui subiect la cele 3 teste de timp de reacţie vor fi exprimate prin: media timpilor de reacţie. Reprezentativitatea alternativelor Reprezentativitatea alternativelor se referă la un grup de efecte identificate în anumite sarcini decizionale care presupun estimarea unor probabilităţi. Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate exprimată prin scorul brut se raportează la etalonul prezentat în Anexa 2. 2002). că posedă valori crescute la o serie de alte abilităţi. • Clasa 3 .nivel foarte slab al rapidităţii în reacţii (persoana testată are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6.7%. • Clasa 2 . 1981. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 . din punct de vedere normativ. Zen şi Duh.3% din populaţie). în timp ce o formulare în termeni de pierdere.9 % din populaţie). verbale. Un construct diferit care este evaluat îl reprezintă gradul de indecizie al decidentului. 24. abaterea standard şi numărul de erori.) sau. Prin aceasta se înţelege o sensibilitate redusă la biasările decizionale evidenţiate de cercetările empirice care au abordat problematica raţionalităţii limitate a decidentului uman. În schimb. Descrierea itemilor Testul cuprinde 14 itemi care descriu situaţii decizionale şi prezintă alternativele pentru care pot opta subiecţii. implicit. Din acest motiv.7 % din populaţie). pentru această categorie recomandăm solicitarea unei diagnoze mult mai detaliate. acest rezultat recomandă persoana pentru o serie de profesii în care performanţele superioare sunt condiţionate de rapiditatea prelucrării informaţiilor şi. CE MĂSOARĂ TESTUL? Obiectivul acestei probe este evaluarea raţionalităţii decidentului. Chang. acest parametru este considerat a fi un indicator fidel în evaluarea abilităţilor cognitive şi implicit un bun predictor al performanţelor în profesii sensibil dependente de rapiditatea procesării informaţiilor. se solicită subiecţilor să estimeze probabilitatea unor evenimente sau serii de evenimente. de oferirea unui răspuns adecvat. Testele de timp de reacţie măsoară viteza prelucrării informaţiilor. Chang. • Clasa 4 . cu alte cuvinte. în urma unor schimbări nesemnificative ale modului de formulare a alternativelor (Tversky şi Kahneman. fiind construiţi sub forma unor situaţii cu răspunsuri la alegere. 1977.nivel foarte bun al rapidităţii în reacţii (persoana testată are o performanţă mai bună decât 93.succedent să fie expus. În concluzie. În general. Test de evaluare a capacităţii decizionale Luarea unei decizii constă într-o secvenţă de prelucrări cognitive care duc la alegerea unei alternative dintr-o mulţime de variante disponibile. în condiţiile în care. precum şi ale altor abilităţi cognitive (spaţiale.7%. amorsează o propensiune pentru risc a decidenţilor umani (Tversky şi Kahneman. Există probabilitatea ca în asemenea situaţii să avem de a face cu tulburări neurologice cu grade diferite de severitate. Prin aceasta se înţelege măsura în care decidentul nu poate să aleagă una dintre alternativele disponibile (şi optează pentru alternativa: d) Nu mă pot decide.din populaţia normală.nivel mediu al rapidităţii în reacţii (persoana testată are o performanţă mai bună decât 30. În funcţie de valoarea obţinută. Pe scurt.

• 0 puncte. foaia de răspuns şi un creion. 50 . scorul brut obţinut raportându-se la etalon. Oprirea testării După 7 minute testarea este oprită. După ce subiectul parcurge instrucţiunile.se află un număr de pătrate negre Instrucţiuni de aplicare Persoana examinată va primi caietul cu itemii testului. Etalonul a fost construit pe cinci clase normalizate. • Instrument de scris. trei sau patru variante de răspuns. examinatorul va acorda: • 1 punct. • Foaia de răspuns. scorul maxim 14 puncte. • Cronometru. este întrebat dacă are nelămuriri sau întrebări. itemul nu se va puncta. Keren şi Gerritsen (1999) au demonstrat că principala explicaţie a paradoxului lui Ellsberg este incertitudinea resimţită de decident în legătură cu lipsa de informaţii. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în foaia de răspuns. Paradoxul lui Ellsberg În 1961 Ellsberg. Pe baza performanţei la test. Sarcina persoanei examinate este de a găsi dintre alternativele de răspuns pe aceea care este cea mai adecvată pentru fiecare situaţie. precum şi caietul de răspuns. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. • Subiectul să fie odihnit şi motivat pentru realizarea testului. precum şi asupra faptului că nu este nevoie să realizeze calcule complexe pentru a răspunde la itemii probei.Estimările realizate de subiecţi sunt mai degrabă bazate pe o serie de euristici proprii decât pe o analiză raţională a alternativelor prin prisma teoriei probabilităţilor sau a legilor logice. insistând asupra faptului că la fiecare item subiectul trebuie să aleagă un singur răspuns. din totalul datelor colectate au fost excluşi subiecţii care nu aveau trecută pe fişa de răspuns data naşterii sau sexul. Administrarea testului Materiale necesare: • Caietul testului. • Administrarea testului se face individual. etaloanele prezentate au fost calculate pe un eşantion de 1388 de subiecţi. Astfel. dacă persoana examinată oferă varianta de răspuns corectă pentru fiecare item. Dacă există un item la care au fost marcate două. Evaluatorul va clarifica eventualele întrebări ale subiectului. Scorul la test se obţine prin însumarea scorurilor la fiecare item. cu toate că utilitatea aşteptată este identică pentru ambele alternative de răspuns. pune în evidenţă o situaţie în care sunt încălcate principiile teoriei utilităţii aşteptate. Administrare şi cotare Testul are două variante: creion-hârtie şi soft. Persoanei examinate i se comunică faptul că proba s-a încheiat şi se preia de la aceasta caietul cu itemi. Scorul minim este de 0 puncte. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea testului. evaluatorul asigurându-se că datele biografice ale subiectului au fost corect completate. Sarcinile tipice în care se evidenţiază paradoxul lui Ellsberg constau în a alege preponderent o alternativă în defavoarea celeilalte. Copiii sau persoanele care întâmpină dificultăţi vor fi ajutaţi în completarea acestor date. Cotarea rezultatelor Fiecare item are un singur răspuns corect. evaluatorul trebuie să se asigure că subiectul a înţeles corect instrucţiunile. dacă persoana examinată nu oferă varianta de răspuns corectă pentru fiecare item. Structura eşantionului În construcţia etaloanelor. Înainte de a începe parcurgerea testului.

care. detectivi etc. ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi.Interpretarea rezultatelor Performanţa unei persoane examinate. ai cărui itemi se referă la 7 dintre cele 8 criterii utilizate de Lipman (1995. nu lucrează.1% din populaţie). apud Faiciuc. • Chestionarul A/H (Autonomie/Heteronomie) (Berar. autonomia emoţională şi autonomia valorică. au foarte puţini prieteni.9% din populaţie). conţin câte o scală care măsoară autonomia personală. • Clasa 1 – nivel foarte slab al raţionalităţii decidentului (subiectul are o performanţă care-l încadrează între cei mai slabi 6. jurişti. Această analiză superficială a informaţiilor şi a argumentelor disponibile într-o situaţie de decizie nu le recomandă pentru ocuparea unor posturi care implică atribuţii decizionale cu implicaţii majore.7 % din populaţie). O raţionalitate bună înseamnă. Un scor mic la testul de decizie (nivel 1 şi 2) indică faptul că persoana respectivă este foarte sensibilă la cele mai comune euristici şi biasări decizionale. • Clasa 2 – nivel slab al raţionalităţii decidentului (subiectul are o performanţă mai bună decât 6. Testul de capacitate decizională evaluează raţionalitatea decizională a unei persoane sau sensibilitatea acesteia la biasările şi euristicile decizionale. 2005).3% din populaţie). Populaţia pentru care poate fi folosit chestionarul AP Chestionarul AP a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. judecători. Aşa sunt: • Scala generală de autonomie în învăţare (Cîmpian. nu au lucrat şi nici nu urmează cursurile vreunei forme de învăţământ. Adesea informaţiile relevante pentru luarea unei decizii optime sunt trecute cu vederea şi se ignoră argumentele disponibile pentru fiecare alternativă. prieteni). Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (Chestionarul AP) este destinat evaluării a patru dimensiuni ale autonomiei personale: autonomia cognitivă. Motivul construirii chestionarului AP Majoritatea instrumentelor care au fost construite în România pentru evaluarea autonomiei personale au în vedere doar câte o componentă a acesteia sau un domeniu în care se manifestă autonomia. 2006b). exprimată prin scorul brut. La administrarea chestionarului şi la cotarea acestuia. 2006a). Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la chestionar trebuie să aibă studii de psihologie. fără limită de timp. • Clasa 3 – nivel mediu al raţionalităţii decidentului (subiectul are o performanţă mai bună decât 30. se raportează la etalonul prezentat mai sus. trebuie manifestată prudenţă în interpretarea răspunsurilor date de persoanele care duc o viaţă izolată. Albu. Sunt foarte probabil înclinate spre a realiza generalizări. Aceste persoane sunt mai degrabă înclinate să omită informaţii relevante în situaţiile în care trebuie să ia o decizie.PERSONALITATE ȘI INTERESE AUTONOMIE PERSONALĂ Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (AP) Scopul chestionarului AP şi domeniile sale de aplicare Autonomia personală scăzută poate fi o cauză a performanţelor şcolare sau profesionale reduse şi a unor tulburări de comportament. • Chestionarul pentru evaluarea autonomiei în gândire (Berar. anchetatori. şi Chestionarul CP5F (Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori). economişti. în domeniul clinic şi al psihologiei sănătăţii. pornind de la un singur caz sau pornind de la date insuficiente sau lacunare. o sensibilitate redusă a decidentului la biasările şi euristicile decizionale. profesori. autonomia comportamentală. dar au cunoştinţe despre testarea psihologică. în domeniul educaţional. În funcţie de valoarea obţinută. 51 . FFPI (Five-Factor Personality Inventory) (Hendriks. Condiţiile de utilizare a chestionarului AP Chestionarul se administrează individual sau colectiv. 1997). Întrucât mai mulţi itemi ai chestionarului se referă la relaţiile subiectului cu cei din jurul său. prin cele două scale ale sale. Sunt persoane care pot avea performanţe profesionale adecvate în profesii ce presupun prin excelenţă luarea de decizii (administratori. Ele se bazează mai degrabă pe intuiţie decât pe o analiză raţională a situaţiei decizionale. un scor ridicat la testul de capacitate decizională (nivel bun şi foarte bun) reflectă o bună capacitate de analiză raţională a situaţiilor decizionale. adaptat în România de Monica Albu (1999). CURS 9 . El poate fi utilizat pentru diagnoza personalităţii. persoana este încadrată în una dintre cele 5 clase astfel: • Clasa 5 – nivel foarte bun al raţionalităţii decidentului (subiectul are o performanţă mai bună decât 93. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale nivelurilor mari sau mici ale autonomiei personale.). 2004c) pentru definirea autonomiei în gândire. deci. dar acestea nu furnizează informaţii despre dimensiunile autonomiei. Albu. • Clasa 4 – nivel bun al raţionalităţii decidentului (subiectul are o performanţă mai bună decât 69. care măsoară autonomia în învăţare la elevi de liceu. manageri. măsoară încrederea în capacităţile proprii şi independenţa faţă de părerile celor din jur (părinţi. construit de Monica Albu (2008) după modelul chestionarul FFPI.7% din populaţie). Prin urmare. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 65 de ani.

Chestionarul AP a fost elaborat pornind de la o accepţiune a autonomiei personale ca un construct cu patru dimensiuni (autonomie cognitivă, autonomie comportamentală, autonomie emoţională şi autonomie valorică) despre care s-au făcut numeroase studii în literatura psihologică, dar pentru care în România nu există instrumente de evaluare. Constructul măsurat de Chestionarul Ap Definiţia autonomiei personale utilizată la construirea chestionarului AP A fost foarte dificil să se aleagă o definiţie a autonomiei personale ca bază pentru construirea chestionarului, deoarece, în lucrările de psihologie, apar numeroase definiţii diferite între ele. De exemplu: • Autonomia personală este o trăsătură de personalitate, care diferenţiază un individ în raport cu alţii ca orientare generală în relaţiile sale cu mediul (fizic şi social) (R.M. Ryan, E.L. Deci, 2000, apud Faiciuc, 2004a). • Autonomia exprimă un grad de libertate şi capacitate de deliberare neinfluenţabilă şi facilă, ca trăsătură psihică a conştiinţei de sine şi a personalităţii (Şchiopu, 1997). • Autonomia personală este abilitatea unui individ competent de a-şi conduce viaţa şi de a lua decizii pe baza informaţiilor disponibile (Caldwell, 2003). • Autonomia se referă la capacitatea individului şi la libertatea sa de a se auto-guverna sub aspect psihologic, moral şi social (http://www.theihs.org/pdf/literatureofliberty/ articles/33.pdf). • Autonomia se defineşte prin atributele: încredere în sine, orientare spre muncă şi identitate (E. Greenberger, 1984, apud Deci, Erikson, Gewirth, 2006). Autonomia este competenţa sau capacitatea individuală de a înţelege, prin prisma valorilor proprii, opţiunile relevante şi consecinţele unei decizii sau sarcini particulare (http://www.alz.org /Resources/FactSheets/autonomyEI.pdf). De fapt, pe parcursul timpului, în filozofie şi în psihologie, termenul de autonomie a fost pus în relaţie cu noţiuni diverse, unele imprecis şi vag definite, precum: libertate, alegere, decizie, independenţă, condiţionare, intenţionalitate, cauză, motivaţie, determinare, raţionalitate, responsabilitate, control, voinţă, agent, scop, sine (Faiciuc, 2004b). Din vasta bibliografie referitoare la autonomia personală au fost reţinute definiţiile în care autonomia personală este considerată ca un construct diferit de „independenţă”. Din ele au fost păstrate elementele comune care apar mai frecvent. A rezultat următoarea definiţie: Autonomia personală este o trăsătură a personalităţii care constă, pe de o parte, în capacitatea de autodeterminare a individului, în abilitatea sa de a lua singur decizii cu privire la propria viaţă şi în capacitatea sa de a duce la îndeplinire aceste decizii, prin iniţierea, organizarea, supervizarea şi revizuirea acţiunilor proprii fără a fi controlat de forţe externe sau de constrângeri, evaluând opţiunile existente şi luând în considerare propriile interese, nevoi şi valori, iar pe de altă parte, în sentimentul pe care îl are persoana că dispune atât de abilitatea de a face alegeri cu privire la direcţia acţiunilor sale, cât şi de libertatea de a duce la îndeplinire aceste alegeri. Sau, pe scurt: autonomia personală constă în capacitatea de a controla propria viaţă împreună cu sentimentul că există posibilitatea de a exercita acest control. Având în vedere elementele incluse în definiţia autonomiei personale, comentate mai sus, se poate afirma că un individ care posedă autonomie personală are abilitatea să monitorizeze cu succes nevoi şi valori şi să iniţieze, să organizeze şi să direcţioneze acţiuni pentru satisfacerea nevoilor sale. Dimensiunile autonomiei personale Majoritatea autorilor care s-au ocupat de autonomia personală au conceptualizat-o ca un construct multidimensional. Însă nu s-a ajuns la un consens în privinţa dimensiunilor sale. Diferă, de la un autor la altul, atât numărul de dimensiuni, cât şi semnificaţia acestora. Descrierea următoare, a câtorva dimensiuni ale autonomiei personale, este semnificativă în acest sens. Autonomia atitudinală este definită în mod asemănător de mai mulţi autori. De exemplu: • Autonomia atitudinală „se referă la procesul cognitiv de luare în considerare a posibilităţilor şi de a alege între diverse opţiuni” (Beyers şi colab., 2003). • Autonomia atitudinală „se referă la procesul cognitiv de a face alegeri şi de a stabili un scop”, ea este „abilitatea de a formula mai multe opţiuni, de a lua o decizie şi de a stabili un scop”. Autonomia atitudinală constă, în general, în abilitatea de a gândi înainte de a acţiona (Noom, Dekovic şi Meeus, 2001). Autonomia cognitivă constă „în capacitatea de a raţiona independent, de a lua decizii fără a căuta în mod excesiv validarea socială, într-un simţământ de încredere în propria persoană şi în credinţa că ai posibilitatea de a alege” (Zimmer-Gembeck, 2001). Conform acestei definiţii, autonomia atitudinală este o componentă a autonomiei cognitive, alături de încrederea în capacităţile proprii. Autonomia în gândire, în sensul definiţiei propuse de Lipman (1995, apud Faiciuc, 2004c), se caracterizează prin îndeplinirea următoarelor opt criterii: • exprimarea uşoară a propriilor idei, fără inhibiţii verbale, controlul timidităţii; • formarea propriilor opinii, scrierea şi justificarea lor;
52

• capacitatea de gândire critică; • abilitatea de a pune întrebări, curiozitatea; • dorinţa de a îmbunătăţi propria cunoaştere şi de a căuta informaţie, adică ceea ce se numeşte nevoia de cunoaştere; • abilitatea de a lua decizii, fără ca acestea să-i fi fost inculcate; • capacitatea personală de auto-evaluare, de analiză a cauzelor eşecului şi succesului; • capacitatea de a acţiona de unul singur, fără ajutor, semn şi al responsabilităţii. Se pot observa cu uşurinţă suprapunerile dintre autonomia în gândire şi autonomia cognitivă. Autonomia emoţională a fost definită de Steinberg şi colaboratorii săi ca „independenţă faţă de părinţi şi egali” (Steinberg, 1985; Steinberg, Silverberg, 1986, apud Noom, Dekovic, Meeus, 2001). Dar Ryan şi Lunch (1989, apud Noom, Dekovic, Meeus, 2001) au constatat că acest construct, în felul în care a fost operaţionalizat de Steinberg, corelează negativ cu diverşi indicatori ai dezvoltării psihosociale în timpul adolescenţei. Din acest motiv, el a fost denumit „detaşare”, fiind înţeles ca „o formă negativă a desprinderii de părinţi”. O definiţie asemănătoare celei formulate de Steinberg a fost propusă de Zimmer-Gembeck (2001). El consideră că „autonomia emoţională se defineşte în termenii relaţiilor cu alţii şi include renunţarea la dependenţe şi îndepărtarea de părinţi”. Mai mulţi autori leagă autonomia emoţională de stabilirea scopurilor: • autonomia emoţională se referă la încrederea în scopurile definite independent de dorinţele părinţilor şi ale colegilor (Beyers şi colab., 2003); • autonomia emoţională este „procesul afectiv de a avea încredere în propriile alegeri şi scopuri”, „încrederea persoanei în a stabili singură scopuri, independent de dorinţele părinţilor şi ale egalilor săi” (Noom, Dekovic, Meeus, 2001). O definiţie clară şi mai cuprinzătoare este cea propusă de McBride (1990): autonomia emoţională este „eliberarea de nevoia presantă de a fi aprobat şi a primi asigurări. Autonomia funcţională este definită într-un mod asemănător cu autonomia comportamentală: • Autonomia funcţională se referă la procesul de dezvoltare a unei strategii pentru a atinge scopurile, prin mijloace de autoreglare şi autocontrol (Beyers şi colab., 2003). • Autonomia funcţională constă în „abilitatea de a dezvolta strategii pentru atingerea scopurilor fixate”, abilitate care implică perceperea competenţei (abilitatea de a evalua utilitatea diferitelor strategii), perceperea controlului (abilitatea de a alege o strategie destul de eficientă pentru a permite realizarea scopului) şi perceperea responsabilităţii (Noom, Dekovic, Meeus, 2001). După părerea lui Noom, Dekovic şi Meeus (2001), autonomia funcţională se aseamănă cu conceptele: independenţă funcţională (Hoffman, 1984), pregătirea cognitivă pentru acţiune (Markus, Wurf, 1987), independenţă (Frank şi colab., 1988) şi control personal (Flammer, 1991) (Noom, Dekovic, Meeus, 2001). Autonomia valorilor constă în a avea „atitudini şi credinţe independente, legate de spiritualitate, politică şi morală” (Russell şi Bakken, 2002, apud Russell şi Bakken la adresa http://www.ianrpubs.unl.edu/ epublic/live/g1449/build/g1449.pdf) sau în a deţine „un set independent de credinţe şi principii, rezistente la presiunea celorlalţi” Chestionarul AP evaluează patru dimensiuni ale autonomiei personale, definite astfel: Autonomia cognitivă constă în: • capacitatea de a raţiona independent, de a-ţi forma propriile opinii şi de a lua decizii; • capacitatea de a gândi critic; • dorinţa de îmbogăţire şi îmbunătăţire a cunoştinţelor (dorinţa de informare); • capacitatea de auto-evaluare; • un sentiment de încredere în propria persoană; • credinţa că poţi alege ce să faci. Autonomia comportamentală reprezintă auto-dirijarea comportamentului şi acţionarea conform deciziilor proprii. Autonomia emoţională înseamnă independenţa formării şi a exprimării sentimentelor. Autonomia valorică se exprimă în constituirea unui set propriu de convingeri şi principii, rezistente la presiunea celorlalţi. Conţinutul Chestionarului Ap Chestionarul AP conţine 36 de itemi, grupaţi în patru scale, câte una pentru fiecare dimensiune a autonomiei personale: • Autonomia valorică (8 itemi); • Autonomia cognitivă (9 itemi); • Autonomia comportamentală (11 itemi); • Autonomia emoţională (8 itemi).
53

Descrierea itemilor Chestionarului Ap Fiecare item din chestionarul AP descrie un comportament. Subiectului i se cere să aprecieze măsura în care acesta se potriveşte cu modul în care el gândeşte, simte sau acţionează de obicei şi să aleagă una dintre variantele: „foarte puţin”, „puţin”, „nici prea mult, nici prea puţin”, „mult” şi „foarte mult”. Celor cinci variante de răspuns li se atribuie cotele 1, 2, 3, 4 şi 5. Itemii sunt cotaţi astfel încât scorul cel mai mare (5) corespunde unui nivel ridicat al autonomiei personale, iar scorul cel mai mic (1), unui nivel scăzut. Cotarea răspunsurilor Se cotează răspunsurile subiectului la itemi cu ajutorul grilei (v. Anexa 3). La fiecare item se acordă o cotă între 1 şi 5. Pentru itemii cu cotare directă, scorurile corespunzătoare răspunsurilor sunt următoarele: 1=„foarte puţin”, 2=„puţin”, 3=„nici prea mult, nici prea puţin”, 4=„mult”, 5= „foarte mult”. Pentru itemii cu cotare inversă, corespondenţa dintre scoruri şi răspunsuri este următoarea: 5=„foarte puţin”, 4=„puţin”, 3=„nici prea mult, nici prea puţin”, 2=„mult”, 1= „foarte mult”. Scorul fiecărei scale se obţine prin însumarea cotelor itemilor componenţi. Scorul chestionarului AP este suma cotelor tuturor itemilor, fiind egal cu suma scorurilor celor patru scale. Concluzii Chestionarul AP măsoară patru dimensiuni ale autonomiei personale: autonomia cognitivă, autonomia comportamentală, autonomia emoţională şi autonomia valorică. El poate fi folosit pentru diagnoza personalităţii, scalele sale având o bună validitate relativă la construct şi o consistenţă internă ridicată. Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea chestionarului AP în scop de predicţie. Chestionarul AP a fost etalonat pe o populaţie non-clinică, formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 65 de ani. Etaloanele construite, pe sexe şi pe opt grupe de vârstă (15 ani, 16-17 ani, 18-20 de ani, 21-25 de ani, 26-35 de ani, 36-45 de ani, 4655 de ani şi 56-65 de ani), permit transformarea scorurilor brute ale scalelor în cote T. Sunt propuse interpretări ale scorurilor „mari” şi ale scorurilor „mici” (cărora le corespund cote T mai mari decât 60, respectiv, mai mici decât 40). Atunci când un subiect are la întregul chestionar o cotă T „mare” sau „mică” se vor analiza cotele T ale scalelor, pentru a determina care dintre dimensiuni constituie cauza acestor valori. Este utilă examinarea cotelor T ale scalelor şi atunci când cota T a întregului chestionar este medie, pentru a identifica un eventual „dezechilibru” între dimensiunile autonomiei. Întrucât mai mulţi itemi ai chestionarului se referă la activitatea şcolară/profesională a subiectului şi la relaţiile sale cu prietenii, trebuie manifestată prudenţă în interpretarea răspunsurilor date de persoanele care duc o viaţă izolată, au foarte puţini prieteni, nu lucrează, nu au lucrat şi nici nu urmează cursurile vreunei forme de învăţământ. Se recomandă ca, atunci când un subiect obţine scoruri mici la scalele chestionarului AP să i se administreze instrumente pentru evaluarea anxietăţii ca stare şi ca trăsătură, a stimei de sine, a extraversiunii şi a stabilităţii emoţionale, pentru că este de aşteptat ca el să aibă scoruri reduse la una sau la mai multe dintre acestea. Autonomia personală poate fi scăzută şi în cazul persoanelor care nu au fost încurajate sau, mai mult chiar, au fost împiedicate în copilărie şi tinereţe să îşi formeze şi să îşi exprime păreri proprii, să ia singure decizii ori să se comporte astfel încât săşi ducă la îndeplinire propriile hotărâri. O posibilă cauză a unei autonomii comportamentale şi a unei autonomii valorice scăzute, în cazul tinerilor şi al adulţilor, o reprezintă exercitarea unei profesii în care este obligatorie executarea necondiţionată a ordinelor primite şi respectarea regulamentelor. Scorurile mari la scalele chestionarului AP pot fi determinate de dorinţa subiectului de a-şi crea o imagine favorabilă sau/şi de o extraversiune pronunţată a acestuia. Pentru a găsi posibile explicaţii ale scorurilor mari sau mici la scalele chestionarului AP se recomandă administrarea, împreună cu acesta, a chestionarului CP5F, care conţine scale pentru evaluarea dezirabilităţii sociale, a extraversiunii şi a stabilităţii emoţionale. Chestionarul de evaluare a optimismului (OPT) Scopul chestionarului OPT şi domeniile sale de aplicare Chestionarul de evaluare a optimismului (Chestionarul OPT) este destinat evaluării stilului explicativ (optimist vs pesimist). El poate fi utilizat pentru diagnoza personalităţii, în domeniul educaţional, în domeniul clinic şi al psihologiei sănătăţii. Populaţia pentru care poate fi folosit chestionarul OPT Chestionarul OPT a fost etalonat pe o populaţie non-clinică, formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 40 de ani.

54

Întrucât mai mulţi itemi ai chestionarului se referă la activitatea şcolară/profesională a subiectului şi la relaţiile sale cu prietenii, trebuie manifestată prudenţă în interpretarea răspunsurilor date de persoanele care duc o viaţă izolată, au foarte puţini prieteni, nu lucrează, nu au lucrat şi nici nu urmează cursurile vreunei forme de învăţământ. Condiţiile de utilizare a chestionarului OPT Chestionarul se administrează individual sau colectiv, fără limită de timp. Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la chestionar trebuie să aibă studii de psihologie, pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale optimismului şi ale pesimismului. La administrarea chestionarului şi la cotarea acestuia, ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi, dar au cunoştinţe despre testarea psihologică. Motivul construirii chestionarului OPT Chestionarul OPT a fost elaborat după modelul instrumentului ASQ (Attributional Style Questionnaire), construit de Seligman (2004). S-a considerat că este necesară realizarea unui instrument nou şi nu traducerea chestionarului ASQ întrucât mulţi itemi din ASQ descriu situaţii cu care majoritatea persoanelor din România nu s-au confruntat. Constructul masurat de Chestionarul Opt Definiţia constructului „stil explicativ” şi dimensiunile acestuia Majoritatea definiţiilor asociază cuvântului optimism orientarea către aspectele pozitive ale vieţii. Ele susţin ideea că, indiferent de ceea ce li se întâmplă, optimiştii îşi concentrează atenţia doar asupra lucrurilor plăcute, favorabile lor, trecând cu vederea evenimentele negative şi nereuşitele. O interpretare puţin diferită o propune M. Seligman (2004). În concepţia sa, modul de a gândi al optimiştilor nu este acelaşi în situaţii favorabile şi în situaţii nefavorabile. Seligman (2004) consideră optimismul şi opusul acestuia, pesimismul, ca fiind extremităţile unui construct bipolar pe care l-a denumit „stil explicativ”. Prin stil explicativ al unei persoane, el înţelege modul obişnuit al acesteia de a explica evenimentele pozitive şi negative. După opinia sa, optimiştii se deosebesc de pesimişti prin felul în care percep cauzele situaţiilor. Persoanele care se situează la polul optimist al stilului explicativ (optimiştii) cred că evenimentele plăcute sunt frecvente, de durată mare, au cauze generale şi sunt datorate în principal unor factori care ţin de calităţi ale propriei persoane, cum sunt inteligenţa sau unele aptitudini. În schimb, evenimentele neplăcute sunt privite de optimişti ca fiind rare, de durată redusă, legate de diverse situaţii particulare şi cauzate de factori externi, precum întâmplarea sau alte persoane. Cercetările efectuate au relevat faptul că există două stiluri explicative: unul pentru evenimente plăcute (pozitive), care se modifică în timp, şi altul pentru evenimente neplăcute (negative), care s-a dovedit a fi stabil pe o perioadă de peste 50 de ani (Seligman, 2004). Ambele stiluri explicative sunt privite de Seligman ca având următoarele trei dimensiuni: • permanenţa, care se referă la durata cauzelor evenimentelor (cauzele pot fi permanente sau tranzitorii); • puterea de răspândire sau generalizarea, care se referă la stabilitatea cauzelor evenimentelor în raport cu diverse contexte (cauzele pot fi generale, valabile pentru condiţii foarte diverse, sau specifice, legate de anumite situaţii); • personalizarea, care se referă la atribuirea făcută de o persoană succeselor şi eşecurilor sale („de vină” pentru producerea evenimentelor plăcute/neplăcute este chiar persoana în cauză sau „vinovate” sunt alte persoane ori diverse situaţii exterioare persoanei). Primele două dimensiuni (permanenţa şi puterea de răspândire) sunt puse de Seligman în legătură cu existenţa speranţei. Persoanele care au speranţă găsesc nenorocirilor cauze temporare şi specifice. Cele disperate (lipsite de speranţă) au obiceiul de a descoperi pentru nefericire cauze permanente şi generale. J. D. MacArthur şi C. M. MacArthur (1998) fac distincţie între două forme de optimism : • optimismul dispoziţional (optimismul ca dispoziţie), care se manifestă la o persoană prin încrederea sa că, în general, şansele de a se întâmpla evenimente plăcute sunt mai mari decât şansele de a se produce evenimente neplăcute; • optimismul situaţional (optimismul într-o situaţie particulară), care, unei persoane aflată într-un anumit context, îi generează speranţe că, în situaţia respectivă, se vor produce evenimente favorabile mai degrabă decât evenimente nefavorabile. Optimismul dispoziţional corespunde optimismului din majoritatea definiţiilor prezente în literatura psihologică. El este conceptualizat de MacArthur şi MacArthur (1998) ca fiind o dispoziţie generală şi stabilă care influenţează modul în care o persoană se concentrează pentru a reduce discrepanţele dintre comportamentul prezent şi un scop sau un standard pe care doreşte să îl atingă. Cercetările efectuate asupra optimismului dispoziţional şi a optimismului situaţional au condus la concluzia că cele două forme corelează modest între ele şi se comportă diferit în predicţia stării de sănătate fizică şi psihică (MacArthur, MacArthur, 1998). Prin cele două scale ale sale, chestionarul OPT măsoară stilul explicativ pentru evenimente pozitive şi stilul explicativ pentru evenimente negative. Scorul total al chestionarului evaluează stilul explicativ. Conţinutul Chestionarului Opt
55

(O asemenea scală se găseşte în chestionarul CP5F. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 40 de ani. Fiecare scală conţine câte 8 itemi pentru fiecare dintre cele trei dimensiuni ale stilului explicativ (permanenţa. şi zero puncte. Cotarea răspunsurilor Se cotează răspunsurile subiectului la itemi cu ajutorul grilei. scalele sale având o bună validitate relativă la construct şi o consistenţă internă ridicată. alături de chestionarul OPT. Sunt propuse interpretări ale scorurilor mari şi ale scorurilor mici (cărora le corespund cote T mai mari decât 60. prenumele. data evaluării şi sexul). Materialele utilizate pentru testare Caietul chestionarului conţine instrucţiunile pe care le primeşte subiectul pentru a răspunde la chestionar şi itemii chestionarului OPT. Din acest motiv. Răspunsul care corespunde stilului explicativ specific optimiştilor este cotat cu un punct. Subiectului i se cere să aleagă răspunsul care se aseamănă cel mai mult cu felul său de a interpreta situaţii similare celei descrise de item. nu au lucrat şi nici nu urmează cursurile vreunei forme de învăţământ. se recomandă administrarea. Etaloanele construite. mai mici decât 40). Pe Foaia de răspuns sunt notate informaţiile pe care subiectul trebuie să le comunice pentru a putea fi identificat (numele. în funcţie de scală) şi propune două interpretări ale acestuia (două răspunsuri): una corespunde modului de a gândi al pesimiştilor. El poate fi folosit pentru diagnoza personalităţii. Itemii scalelor sunt amestecaţi în cadrul chestionarului. iar celălalt cu zero puncte. Întrucât mai mulţi itemi ai chestionarului se referă la activitatea şcolară/profesională a subiectului şi la relaţiile sale cu prietenii. Jumătate dintre ei evaluează stilul explicativ pentru evenimente pozitive (scala OPT+). generalizarea şi personalizarea). nu lucrează. Descrierea itemilor Chestionarului Opt Fiecare item din chestionarul OPT descrie un eveniment (pozitiv sau negativ. atunci ar trebui continuată investigaţia cu administrarea unor teste de evaluare a aptitudinilor cognitive şi a unor chestionare de evaluare a intereselor. Scorul chestionarului OPT este suma cotelor tuturor itemilor. Persoanele cu dificultăţi vor fi ajutate la completarea acestor informaţii.Chestionarul OPT conţine 48 de itemi. iar ceilalţi. Subiectul primeşte Caietul chestionarului împreună cu o Foaie de răspuns şi cu un instrument de scris. Chestionarul OPT a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. a unei scale de evaluare a conştiinciozităţii. fiind egal cu suma scorurilor scalelor OPT+ şi OPT-. iar cealaltă. data naşterii. trebuie manifestată prudenţă în interpretarea răspunsurilor date de persoanele care duc o viaţă izolată. există o probabilitate destul de mare ca persoanele să fie pesimiste şi cu o conştiinciozitate scăzută. Concluzii Chestionarul OPT măsoară stilul explicativ (optimist vs pesimist). permit transformarea scorurilor brute ale scalelor în cote T. Grila de cotare a chestionarului OPT Chestionarul OPT poate fi administrat individual sau colectiv. atunci când un subiect obţine scoruri mici la scalele chestionarului OPT să i se administreze o scală pentru evaluarea stimei de sine. în caz contrar. Se recomandă ca. Prima etapă a administrării chestionarului constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în Foaia de răspuns (numele. respectiv.) Dacă la ambele instrumente se obţin scoruri medii sau mari. La fiecare item se acordă un punct. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea chestionarului. pe sexe şi pe două grupe de vârstă (15-18 ani şi 19-40 de ani). dacă răspunsul subiectului coincide cu cel indicat de grilă. explicaţiilor date în mod obişnuit de optimişti. grupaţi în două scale. Scorul fiecărei scale se obţine prin însumarea cotelor itemilor componenţi. data naşterii şi data evaluării) şi pentru a se putea interpreta răspunsurile sale (sexul). Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea chestionarului OPT în scop de predicţie. În cazul elevilor cu rezultate şcolare slabe. stilul explicativ pentru evenimente negative (scala OPT-). 56 . grupaţi câte 12 pe fiecare pagină. pentru că este de aşteptat ca el să aibă şi o stimă de sine redusă. au foarte puţini prieteni.

trebuie manifestată prudenţă în interpretarea răspunsurilor date de subiecţii care duc o viaţă izolată şi au foarte puţini prieteni. ci să se calculeze scoruri ale suprafactorilor cu ajutorul a cinci ecuaţii de regresie liniară multiplă. Hofstee.001). Încearcă să se afle în relaţii bune cu ceilalţi. de Raad. fără limită de timp. Fiecare scală este alcătuită din 20 de itemi şi are denumirea unuia dintre suprafactori. • pentru scala Amabilitate: Scor mare: Manifestă interes pentru cei din jur. 2. în domeniul educaţional. 1997) şi nici în Manualul FFPI (Hendriks. Scor mic: 57 . La administrarea chestionarului şi la cotarea acestuia ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi. Stabileşte cu uşurinţă contacte cu alţii. în domeniul clinic şi al psihologiei sănătăţii. Au fost grupaţi itemii care aveau cea mai mare saturaţie în acelaşi factor şi apoi s-a analizat conţinutul fiecărei grupe. Constructele măsurate Nici în teza de doctorat a principalei autoare a chestionarului FFPI (Hendriks. FFPI poate fi utilizat pentru diagnoza personalităţii. Pentru a deduce semnificaţia suprafactorilor. pentru fiecare scală în parte. Participă activ la distracţii. 3. Stabilitatea emoţională (S) şi 5. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale nivelurilor foarte ridicate sau foarte scăzute ale suprafactorilor măsuraţi de FFPI. Din cauza faptului că scalele nu sunt ortogonale între ele (între scorurile lor există corelaţii liniare semnificative la pragul p=0. Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la chestionar trebuie să aibă studii de psihologie. Respectă părerile şi drepturile celorlalţi. Autonomia (D). formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 65 de ani. Scor mic: Se izolează de ceilalţi. Populaţia pentru care poate fi folosit chestionarul Chestionarul FFPI a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. dar au cunoştinţe despre testarea psihologică.PERSONALITATE ȘI INTERESE Five-Factor Personality Inventory (Ffpi) Prezentare generală Scopul chestionarului FFPI şi domeniile sale de aplicare Five-Factor Personality Inventory (Chestionarul FFPI) evaluează cei cinci suprafactori din modelul Big Five: 1.CURS 10 . El a fost proiectat cu scopul de a fi utilizat atât pentru autoevaluare. Aceştia sunt grupaţi în cinci scale. Amabilitatea (A). 1996) nu figurează definiţii ale suprafactorilor evaluaţi de FFPI şi nu sunt propuse interpretări ale scorurilor scalelor. Conştiinciozitatea (C). răspunsurile date la itemi de 115 studenţi. Angleitner. cât şi pentru evaluarea subiectului de către persoane care îl cunosc bine. Condiţiile de utilizare a chestionarului Chestionarul se administrează individual sau colectiv. autorii chestionarului recomandă ca pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five să nu se utilizeze scorurile scalelor. Descrierea chestionarului Chestionarul constă din 100 de itemi. Întrucât mai mulţi itemi ai chestionarului se referă la relaţiile celui evaluat cu alte persoane. S-a ajuns astfel la următoarele interpretări ale scorurilor scalelor: • pentru scala Extraversiune: Scor mare: Se simte bine în societate. Extraversiunea (E). în care scorurile scalelor sunt variabilele independente. Îi place să vorbească. Este tăcut. au fost prelucrate prin analiză factorială. 4.

care a participat la realizarea versiunii în limba germană. A. Este ordonat. Varianta în limba română a chestionarului FFPI poate fi folosită pentru diagnoza personalităţii. Acceptă orice i se spune. Angleitner. Jolijn Hendriks.B. Scor mic: Este nonconformist. Pentru construirea chestionarului au lucrat timp de şase ani mai multe echipe formate din 3-10 persoane. fiecare a câte 20 de itemi. Îşi planifică acţiunile. Are încredere în forţele proprii. Nu se încadrează în termenele fixate. alături de A. Albu şi I. sub conducerea celor trei autori din Olanda. după ce două persoane originare din România şi stabilite în Olanda. folosind versiunile în limbile engleză şi germană. „4 = i se potriveşte mult” şi „5 = i se potriveşte foarte mult”. grupaţi în cinci scale. cota 1 corespunde răspunsului „i se potriveşte foarte mult”. Este creativ. răspunsului „i se potriveşte foarte mult”. În situaţii stresante se pierde. Construirea colecţiei iniţiale de itemi (1311 itemi) Conţinutul chestionarului FFPI Chestionarul FFPI conţine 100 de itemi. Conştiinciozitate. Pentru itemii cu cotare inversă. Scorul fiecărei scale se obţine prin însumarea cotelor itemilor componenţi. Vrea să-şi impună punctul de vedere. Începe acţiuni fără a se gândi la ce servesc şi cum se vor termina. „3 = i se potriveşte cam pe jumătate”. Îşi controlează emoţiile. Fiecare scală are numele suprafactorului pe care îl măsoară. Îi deranjează pe cei din jur. alese de aceştia. la Universitatea din Groningen (Olanda). În cazul itemilor cu cotare directă. cota 1 corespunde răspunsului „i se potriveşte foarte puţin”. iar cota 5. Este optimist. Czitrom. fiecare având forma unei propoziţii scurte şi concrete. Traducerea a fost realizată de M. • pentru scala Stabilitate emoţională: Scor mare: Gândeşte pozitiv. Adaptarea chestionarului FFPI în limba română a fost realizată de Monica Albu. de la Universitatea din Bielefeld. scalele sale având o bună validitate relativă la construct şi o consistenţă internă ridicată. engleză şi germană. Au fost parcurse mai multe etape. Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea sa în scop de predicţie.K. Este o persoană de încredere. Procedeul urmat pentru construirea chestionarului FFPI Construirea chestionarului FFPI a constituit obiectul tezei de doctorat elaborată de A.A. Descrierea itemilor chestionarului FFPI Chestionarul constă din 100 de itemi. Cotarea răspunsurilor Cotele itemilor sunt numere întregi cuprinse între 1 şi 5. Subiectul trebuie să aprecieze în ce măsură afirmaţia din fiecare item se potriveşte persoanei pe care o evaluează (care poate fi chiar propria persoană) şi să răspundă cu una din variantele: „1 = i se potriveşte foarte puţin”. 58 . răspunsului „i se potriveşte foarte puţin”. Nu se lasă condus de alţii. Este mereu neliniştit.A. câte una pentru fiecare suprafactor. Se străduieşte să atragă atenţia asupra sa. de Raad. Concluzii Chestionarul FFPI este destinat evaluării celor cinci suprafactori ai modelului Big Five (Extraversiune. Amabilitate şi Autonomie). „2 = i se potriveşte puţin”. Stabilitate emoţională. El conţine cinci scale. iar cota 5. Se străduieşte să facă totul bine. • pentru scala Autonomie: Scor mare: Acţionează altfel decât ceilalţi. Poate fi manevrat cu uşurinţă. Aceste trei persoane sunt şi autorii chestionarului. Scor mic: Îşi face griji pentru orice. l-a oferit pentru a fi tradus şi adaptat în limba română. Scor mic: Nu are păreri proprii.J.Îl interesează doar propria persoană. au efectuat retroversiunea itemilor în limba olandeză. Ea a fost avizată de autorii chestionarului. sub conducerea profesorului W. FFPI a fost elaborat de la început în trei limbi: olandeză. Hofstee şi a lui B. Hendriks. • pentru scala Conştiinciozitate: Scor mare: Respectă normele şi regulile. Adaptarea chestionarului FFPI în România Principalul autor al chestionarului FFPI.

Scor mic: Se izolează de ceilalţi. Este ordonat. Condiţiile de utilizare a chestionarului CP5F Chestionarul se administrează individual sau colectiv. Chestionarul De Personalitate Cu 5 Factori (Cp5f) Scopul chestionarului CP5F şi domeniile sale de aplicare Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori (Chestionarul CP5F) este destinat evaluării celor cinci suprafactori ai modelului Big Five (Extraversiune. Se străduieşte să facă totul bine. Nu se încadrează în termenele fixate. Are încredere în forţele proprii. Îşi controlează emoţiile. Stabilitate emoţională. Ele permit transformarea scorurilor brute ale scalelor în cote T. Începe acţiuni fără a se gândi la ce servesc şi cum se vor termina. Participă activ la distracţii.Chestionarul FFPI a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. mai mici decât 40). Atunci când un subiect obţine scoruri mari (sau scoruri mici) la mai multe scale ale chestionarului FFPI se recomandă să i se administreze chestionarul CP5F. 1997). Constructele măsurate de chestionarul CP5F Pentru a deduce semnificaţia suprafactorilor au fost prelucraţi prin analiză factorială itemii fiecărei scale în parte. • pentru scala Amabilitate: Scor mare: Manifestă interes pentru cei din jur. Scor mic: Este nonconformist. Îi place să vorbească. respectiv. Este optimist. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 65 de ani. Stabileşte cu uşurinţă contacte cu alţii. Este tăcut. Îşi planifică acţiunile. Este o persoană de încredere. 59 . folosind răspunsurile date de 115 studenţi. Au fost construite etaloane separate pentru bărbaţi şi pentru femei. El poate fi utilizat pentru diagnoza personalităţii. Amabilitate şi Autonomie). Au fost grupaţi itemii care aveau cea mai mare saturaţie în acelaşi factor şi apoi s-a analizat conţinutul fiecărei grupe. Conştiinciozitate. dar au cunoştinţe despre testarea psihologică. Scor mic: Îl interesează doar propria persoană. S-a ajuns astfel la următoarele interpretări ale scorurilor scalelor: • pentru scala Extraversiune: Scor mare: Se simte bine în societate. suprafactorii modelului Big Five. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la semnificaţia suprafactorilor modelului Big Five. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 65 de ani. în domeniul educaţional. Îi deranjează pe cei din jur. în domeniul clinic şi al psihologiei sănătăţii Populaţia pentru care poate fi folosit chestionarul CP5F Chestionarul CP5F a fost etalonat într-o populaţie non-clinică. La administrarea chestionarului şi la cotarea acestuia ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi. În cazul în care subiectul obţine scoruri mari sau scoruri mici la scala Dezirabilitate socială din CP5F ori dacă nu există concordanţă între scorurile scalelor cu acelaşi nume din cele două chestionare se va renunţa la interpretarea scorurilor scalelor. Se străduieşte să atragă atenţia asupra sa. care măsoară. Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la chestionar trebuie să aibă studii de psihologie. Respectă părerile şi drepturile celorlalţi. Sunt propuse interpretări ale scorurilor mari şi ale scorurilor mici (cărora le corespund cote T mai mari decât 60. Încearcă să se afle în relaţii bune cu ceilalţi. dar conţine şi o scală de evaluare a tendinţei subiectului de a răspunde la itemi în sensul dezirabilităţii sociale. Vrea să-şi impună punctul de vedere. O măsurare mai precisă a suprafactorilor modelului Big Five decât cea realizată de scalele chestionarului se poate obţine calculând scorurile suprafactorilor cu ajutorul unor ecuaţii liniare în care intervin scorurile scalelor. • pentru scala Conştiinciozitate: Scor mare: Respectă normele şi regulile. de asemenea. CP5F a fost realizat de Monica Albu (2008) după modelul chestionarul FFPI (Five-Factor Personality Inventory) (Hendriks. • pentru scala Stabilitate emoţională: Scor mare: Gândeşte pozitiv. fără limită de timp.

• Itemii vor fi formulaţi astfel încât subiectul să răspundă la fiecare item indicând cât de mult i se potriveşte afirmaţia conţinută de acesta. • Se vor evita exprimările care sugerează răspunsul şi cele cu aluzii la rasă. ”. iar cota 5.”). • Nu se vor include în itemi adverbe referitoare la intensitate decât în cazurile când acest lucru este absolut necesar pentru a descrie un comportament tipic. În situaţii stresante se pierde. • Itemii trebuie să fie uşor de înţeles de persoane cu nivel de educaţie mediu. • Itemii nu vor descrie comportamente valabile pentru foarte multe persoane. „4 = mi se potriveşte mult” şi „5 = mi se potriveşte foarte mult”. răspunsului „mi se potriveşte foarte mult”.. grupaţi în şase scale: • Extraversiune: 23 de itemi. Descrierea itemilor chestionarului CP5F Fiecare item din chestionarul CP5F conţine o afirmaţie despre felul în care o persoană simte (de exemplu: „Mă necăjesc din cauza unor întâmplări neplăcute. apartenenţă etnică sau sex. • Autonomie: 22 de itemi. 60 . „aici”. „acum”). • Stabilitate emoţională: 21 de itemi. • Nu se vor prelua itemi din alte chestionare.”) sau acţionează (de exemplu: „Evit să conduc activităţi efectuate în colectiv. iar cota 5. • Se va urmări ca itemii să nu conţină adjective sau substantive care descriu trăsături de personalitate (precum „este nervos” sau „manifestă nervozitate”). gândeşte (de exemplu: „Consider că viaţa este plină de lucrur interesante. Poate fi manevrat cu uşurinţă. S-au stabilit umătoarele reguli pentru formularea itemilor: • Fiecare item va avea forma unei propoziţii concrete. Este mereu neliniştit. Nu se lasă condus de alţii. • Itemii se vor referi la comportamente observabile în activitatea obişnuită şi nu la comportamente foarte specifice. iar altele nu. Scor mic: Nu are păreri proprii. • Itemii nu vor conţine cuvinte „absolute”. Acceptă orice i se spune.. Este creativ. cota 1 corespunde răspunsului „mi se potriveşte foarte mult”. • Itemii nu vor conţine mai multe idei. • Amabilitate: 24 de itemi. cota 1 corespunde răspunsului „mi se potriveşte foarte puţin”. „3 = mi se potriveşte cam pe jumătate”. chiar dacă ştiu că ele sunt puţin importante. • Itemii vor fi formulaţi corect din punct de vedere gramatical.”). răspunsului „mi se potriveşte foarte puţin”. • Propoziţiile vor fi cât mai simple. „adesea”. Conţinutul chestionarului CP5F Chestionarul CP5F conţine 130 de itemi. • Conştiinciozitate: 25 de itemi. În cazul itemilor cu cotare directă. • pentru scala Autonomie: Scor mare: Acţionează altfel decât ceilalţi. Stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească CP5F S-a decis ca fiecare suprafactor să fie evaluat prin câte o scală a chestionarului CP5F. • Nu vor fi utilizate cuvinte şi expresii dificil de înţeles sau care aparţin unor dialecte. precum „totdeauna” sau „niciodată”. „2 = mi se potriveşte puţin”. Subiectul trebuie să aprecieze în ce măsură afirmaţia din fiecare item i se potriveşte şi să răspundă cu una din variantele: „1 = mi se potriveşte foarte puţin”. • Dezirabilitate socială: 15 itemi. • Itemii care nu fac parte din scala care măsoară tendinţa de a da răspunsuri conform dezirabilităţii sociale nu vor descrie comportamente foarte dezirabile social sau foarte indezirabile social. • Propoziţiile vor avea verbul la persoana întâi singular. Aceste descrieri ale persoanelor care au scoruri mari şi ale celor care au scoruri mici la scalele din FFPI au servit ca model pentru construirea itemilor din CP5F. Pentru itemii cu cotare inversă.Scor mic: Îşi face griji pentru orice. Cotarea răspunsurilor Cotele itemilor sunt numere întregi cuprinse între 1 şi 5. Scorul fiecărei scale se obţine prin însumarea cotelor itemilor componenţi. „cu uşurinţă”. deoarece există posibilitatea ca pentru un subiect unele să fie valabile. evitându-se cuvintele care pot da naştere la interpretări diferite (de exemplu : „tinde să. iar o scală suplimentară să măsoare tendinţa subiectului de a da răspunsuri conforme dezirabilităţii sociale.

mai mici decât 40). au fost realizate numeroase cercetări cu scopul de a defini dimensiuni universale ale personalităţii. Condiţiile de utilizare a chestionarului ZKPQ Chestionarul se administrează individual sau colectiv. în domeniul educaţional.zkpq. Ambele etaloane sunt calculate pe sexe şi pe şase grupe de vârstă (14-19 ani. Au fost construite etaloane separate pentru două categorii de condiţii de administrare a chestionarului: un etalon valabil pentru evaluarea psihologică periodică obligatorie şi selecţia profesională (atunci când majoritatea subiecţilor se străduiesc să-şi creeze o imagine favorabilă şi răspund în sensul dezirabilităţii sociale) şi unul pentru cazul când administrarea chestionarului CP5F se face în scop de diagnoză a personalităţii sau intervenţie psihologică (atunci când. acest model pune accentul pe caracteristicile temperamentale ale personalităţii. FACTORII MODELULUI ALTERNATIV CU CINCI FACTORI Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) Scopul chestionarului ZKPQ şi domeniile sale de aplicare Chestionarul ZKPQ (Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire) este destinat evaluării a cinci factori care constituie dimensiunile Modelului alternativ cu cinci factori (the Alternative Five-Factor Model – AFFM): căutarea impulsivă de senzaţii. Cotele T mai mari decât 60 sunt considerate „mari”. subiecţii răspund sincer). Stabilitate emoţională. Teta şi Kraft. mai ales. fie pentru că acestea doresc să-şi creeze o imagine favorabilă. sociabilitatea. Joireman. dar au cunoştinţe despre testarea psihologică. La administrarea chestionarului şi la cotarea acestuia. folosite în cercetări de psihobiologie (http://www. Interpretarea scorurilor scalelor chestionarului CP5F Utilizarea cotelor T Cotele T servesc la interpretarea scorurilor subiectului la scalele chestionarului CP5F. pentru a putea oferi explicaţii cu privire la posibilele efecte ale nivelurilor mari la dimensiunile măsurate de ZKPQ. ea poate fi ajutată de persoane care nu sunt psihologi. Sunt propuse interpretări ale scorurilor mari şi ale scorurilor mici (cărora le corespund cote T mai mari decât 60. în general.com/principaling. 15-20 de minute. Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea sa în scop de predicţie. Din cauza faptului că scorurile scalei Dezirabilitate socială corelează liniar direct cu scorurile scalelor Conştiinciozitate. iar cele mai mici decât 40 sunt considerate „mici”. În tabelul III. Chestionarul ZKPQ poate fi utilizat pentru diagnoza personalităţii.Chestionarul CP5F a fost administrat la 2932 de persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 65 de ani. Spre deosebire de abordarea lexicală a personalităţii. Amabilitate şi Autonomie).2. Kuhlman. agresivitatea-ostilitatea şi activitatea. 1996): 61 . Modelul AFFM (Zuckerman. 20-25 de ani. neuroticismul-anxietatea. acordând importanţă aspectelor psihobiologice. 36-45 de ani. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 54 de ani. Populaţia pentru care poate fi folosit chestionarul ZKPQ Chestionarul ZKPQ a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. Completarea răspunsurilor durează. 46-55 de ani şi 56-65 de ani). respectiv. în perioada mai 2007 ianuarie 2009. fie pentru că răspund la întâmplare sau vor să pară altfel decât restul oamenilor. S-au impus. fără limită de timp.39 sunt notate interpretările scorurilor „mici” şi ale scorurilor „mari” la scalele chestionarului CP5F.htm). Amabilitate şi Stabilitate emoţională trebuie manifestată prudenţă la interpretarea scorurilor acestor scale pentru subiecţii care la scala Dezirabilitate socială au obţinut un scor mic sau unul mare. două modele (Minulescu. Chestionarul CP5F poate fi folosit pentru diagnoza personalităţii. Motivul construirii chestionarului ZKPQ În ultimii 40 de ani. prin raportarea acestora la rezultatele obţinute de persoanele din eşantionul extras din populaţia din care subiectul face parte (având în vedere sexul şi vârsta sa şi condiţiile în care a răspuns la chestionar). 2002. Conştiinciozitate. formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 65 de ani. Zuckerman. 1993) a rezultat dintr-o serie de analize factoriale efectuate asupra unor scale care evaluează dimensiuni fundamentale ale personalităţii sau ale temperamentului. în general. în domeniul clinic şi al psihologiei sănătăţii. Persoana care interpretează scorurile subiecţilor la chestionar trebuie să aibă studii de psihologie. Ele permit transformarea scorurilor brute ale scalelor în cote T. 26-35 de ani. scalele sale având o bună validitate relativă la construct şi o consistenţă internă ridicată. Chestionarul CP5F a fost etalonat pe o populaţie non-clinică. Concluzii Chestionarul CP5F este destinat evaluării celor cinci suprafactori ai modelului Big Five (Extraversiune. El conţine şase scale: câte una pentru fiecare suprafactor (al cărui nume coincide cu cel al suprafactorului pe care îl măsoară) şi o scală (denumită Dezirabilitate socială) pentru identificarea persoanelor ale căror răspunsuri nu sunt conforme realităţii.

pe care le-a denumit: . Amabilitatea şi Conştiinciozitatea. M. iar în cazul persoanelor extravertite. • Agresivitate−ostilitate (17 itemi). Ele sunt evaluate de scalele chestionarului ZKPQ. utilizând sute de subiecţi. Agresivitate-ostilitate şi Activitate. • Activitate (17 itemi). dificultatea de a lua decizii. • Neuroticism−anxietate (19 itemi). Încercând să identifice dimensiunile acestui model. factorul L. Amabilitatea şi Conştiinciozitatea (Minulescu. respectiv P – Psihoticismul. CONSTRUCTELE MĂSURATE DE CHESTIONARUL ZKPQ Scala Căutarea impulsivă de senzaţii conţine două grupări de itemi. cu ajutorul unor scale care măsurau aceşti factori. neuroticism. • Modelul Big Five. fără a reflecta în prealabil. El este măsurat prin itemi referitori la nevoia de a fi mereu în activitate. impulsivitate. socializare. Zuckerman s-a oprit iniţial asupra a nouă factori: sociabilitate. au condus doar la cinci dimensiuni. E – Extraversiunea şi N – Neuroticismul. răzbunare şi duşmănie. la un temperament vulcanic şi la nerăbdarea manifestată în relaţiile interpersonale. Scala Agresivitate . tensiuni emoţionale. preferinţa pentru situaţii neprevăzute şi prieteni cu comportament impredictibil. din impuls. Scala nu conţine itemi referitori la activităţi specifice. Autonomie etc. Stabilitatea emoţională. intoleranţa la izolare socială. lipsa încrederii în sine şi la sensibilitatea la critici. care presupune existenţa a trei mari dimensiuni ale personalităţii.Căutare impulsivă de senzaţii. Sociabilitate. Acestea constituie dimensiunile Modelulului alternativ cu cinci factori.ostilitate măsoară două constructe: • Itemii care evaluează Agresivitatea descriu predispoziţia către exprimarea agresivităţii. • Itemii care măsoară Ostilitatea se referă la impoliteţe. care măsoară două constructe: • Constructul Impulsivitate se referă la lipsa unei planificări şi la tendinţa de a acţiona rapid. la care se adaugă.• Modelul tri-dimensional P-E-N al lui Eysenck. căutarea de senzaţii. îngrijorări. Studiile efectuate de J. • A doua grupare de itemi evaluează constructul Intoleranţa la izolarea socială. comportament antisocial. • Al doilea construct.). ostilitate. Scala Activitate evaluează două constructe: • Primul este Nevoia de activitate. precum şi nevoia de schimbare şi noutate. uneori. Neuroticismul. primii patru fiind Extraversiunea. Scala Sociabilitate conţine două grupări de itemi: • Prima grupare măsoară constructul Atracţia faţă de petreceri şi prieteni. iar al cincilea având denumiri şi semnificaţii diferite în cercetările efectuate pentru identificarea principalelor dimensiuni cu ajutorul cărora pot fi diferenţiaţi oamenii (Deschidere. exprimă preferinţa pentru o muncă provocatoare şi dificilă şi consumarea unei mari cantităţi de energie în muncă şi în efectuarea altor sarcini. În cazul persoanelor introvertite. Modelul alternativ cu cinci factori (AFFM) măsoară concepte care au o bază biologicăevoluţionistă şi permit compararea comportamentelor între specii. Nevoia de a depune efort. practicarea activităţii sexuale sau a sporturilor care implică riscuri crescute. pe care le-a realizat ulterior. la nerăbdarea şi neliniştea resimţite atunci când nu este nimic de făcut. activitate şi dezirabilitate socială. O serie de cercetări. 62 .anxietate reuneşte itemi care se referă la supărări.M. interpretat ca factor de conformism social. Convenţionalitate. mai ales sub formă verbală. măsoară preferinţa pentru activităţi solitare. Spre deosebire de Modelul Big Five. cum ar fi: consumul de alcool şi/sau droguri. Itemii se referă la plăcerea subiectului de a lua parte la petreceri mari. CONŢINUTUL CHESTIONARULUI ZKPQ Chestionarul ZKPQ conţine 99 de itemi. Intelect. Digman (1990) şi B. • Sociabilitate (17 itemi). anxietate. de a interacţiona cu alţii şi de a avea mulţi prieteni. grupaţi în şase scale. care reuneşte cinci „suprafactori”. De Raad (1994) au condus la concluzia că există un acord unanim asupra primilor patru factori: Extraversiunea. • Constructul Căutare de senzaţii descrie nevoia generală de excitare şi agitaţie. 1996). Neuroticism-anxietate. Scala Neuroticism . precum Agresivitatea (în loc de Amabilitate) sau Căutarea impulsivă de senzaţii (în loc de Conştiinciozitate). Cinci dintre scale măsoară constructe din modelul AFFM (the Alternative Five-Factor Model): • Căutarea impulsivă de senzaţii (19 itemi).

„51. „20.”). „4. 26-30 de ani şi 31-54 de ani) sunt valabile pentru persoane care fac parte din populaţia nonclinică şi permit transformarea scorurilor brute ale scalelor în cote T. FPI este un chestionar multifazic. alături de chestionarul ZKPQ.Tendință de dominare. . Adesea cred că oamenii pe care îi întâlnesc sunt mai buni decât mine. DESCRIEREA ITEMILOR CHESTIONARULUI ZKPQ Fiecare item din chestionarul ZKPQ descrie un mod de a acţiona (de exemplu.”). pentru fiecare item. Scorul fiecărei scale se obţine prin însumarea cotelor itemilor componenţi.A şasea scală. Activitate. dar de la care majoritatea oamenilor s-au abătut cel puţin o dată (de exemplu. Întotdeauna spun adevărul. 2004). ci încercând să îşi creeze o imagine favorabilă. Este cea mai folosită formă în România.” sau „10. . Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea versiunii româneşti a chestionarului ZKPQ în scop de predicţie. ci doar traduceri după testele autorilor anglo-americani. „16. prin simplă analiză de itemi. mai mici decât 40). scalele sale având o bună validitate relativă la construct şi o consistenţă internă ridicată. 63 . Căutare impulsivă de senzaţii şi Sociabilitate. cea mai generală formă a chestionarului.Sinceritate. Suplimentar.Sociabilitate. CONCLUZII Chestionarul ZKPQ măsoară cinci dimensiuni fundamentale ale personalităţii care au o bază biologică-evoluţionistă: Neuroticism–anxietate. . Cotele itemilor sunt 0 şi 1.Extraversiune. Uneori mă simt tensionat şi iritat. Se va manifesta prudenţă la interpretarea scorurilor scalelor atunci când un subiect a obţinut la scala Dezirabilitate socială un scor mare. dacă afirmaţia conţinută de acesta i se potriveşte şi să răspundă cu „adevărat” sau „fals”. 21-25 de ani. perioadă în care în Germania nu existau inventare de personalitate indigene. în general. Conştiinciozitatea.Agresivitate.PERSONALITATE Inventarul De Personalitate Freiburg (Fpi) Prezentare generală FPI a fost dezvoltat în anii ”60. Stabilitatea emoţională. Opre. fiind utilizat de peste 35 de ani în cele mai variate domenii. Chestionarul ZKPQ a fost adaptat în România de Adrian Opre (Opre. FPI poate fi utilizat atât în domeniul clinic cât și în domeniul neclinic FPI-G este cea mai cunoscută și. a altor chestionare de evaluare a personalităţii. .Excitabilitate. Sunt propuse interpretări ale scorurilor mari şi ale scorurilor mici (cărora le corespund cote T mai mari decât 60. denumită Dezirabilitate socială (Minciună sau Infrecvenţă). Subiectul trebuie să aprecieze. care măsoară suprafactorii modelului Big Five (Extraversiunea. . COTAREA RĂSPUNSURILOR Se cotează răspunsurile subiectului la itemi cu ajutorul grilei. CURS 11 . Etaloanele construite. sau adăugat pe bază empirică. de exemplu a chestionarului CP5F. Nu am întâlnit niciodată o persoană care să nu-mi placă. Pentru o mai bună cunoaştere a personalităţii unui subiect. Persoanele care obţin scoruri mari la această scală sunt.Nervozitate. pe sexe şi pe patru grupe de vârstă (18-20 de ani. El poate fi folosit pentru diagnoza personalităţii. întrucât este posibil ca el să nu fi răspuns sincer. Agresivitate–ostilitate. de a simţi (de exemplu. .Depresie. se recomandă administrarea. în mare măsură independente: . .Calm. scalele: .Inhibiție. . . Astfel. Nu obişnuiesc să arunc gunoi pe stradă. Este compus din 9 scale. Amabilitatea şi Autonomia). după cum îi spune și numele. Kiss. respectiv. La fiecare item se acordă un punct dacă răspunsul subiectului coincide cu cel indicat de grilă şi zero puncte în caz contrar. construit prin combinarea unui sistem psihologic clasic cu unul extras din nosologia psihiatrică.”) sau de a gândi (de exemplu. este compusă din 10 itemi care descriu comportamente apreciate de societate. cele care doresc să facă o impresie bună şi este posibil ca ele să nu fi răspuns sincer la itemii chestionarului.”). cu scopul extinderii paletei de dimensiuni de personalitate investigate.Nevrotism/Labilitate emoțională.

datorate cerințelor vieții cotidiene ori ale slujbei. autorealizarea. sociabilitate. lipsa apatiei. agresivitate reactivă/tendința de dominare. FPI a fost revizuit în 1982 și publicat în 1984 și tot în acest timp a fost etalonat și FPI-R. sinceritate. tactul simpatia pentru cei defavorizați sau slabi. centrarea pe obiective care au ca rezultat presiunea timpului și nerăbdarea. angajamentul în muncă și carieră.Orientarea socială: dorința și susceptibilitatea de a acorda ajutor celorlalți. Noua formă FPI-R este formată dintr-un număr de 137 de itemi. depresivitate. fără limită de timp.Cercetări în domeniul comportamentului prosocial și a agresivității. .Orientarea spre realizare: dorința de realizare. grija. cu partenerul și cu slujba. Revizia FPI provine dintr-un interes al autorilor pentru: . Scorarea se face prin compararea răspunsurilor subiectului cu grila de scorare.Satisfacția cu viața: satisfacția cu propria viață. . teorii și modele clasice din personologie. acceptarea propriei lipsuri. excitabilitate. Din motive practice. dezinteresului și a plictiselii.Solicitarea: supraîncărcarea. 2006. înțelegerea pentru problemele și nevoile celorlalți. 2005 – 1 febr. comportamentul concurențial. Administrarea și scorarea chestionarului poate fi realizată de orice specialist. fiecare conținând un n jumăr de 12 itemi după cum urmează: FPI-R 1: Satisfacția cu viața FPI-R 2: Orientarea socială FPI-R 3: Orientarea spre realizare FPI-R 4: Inhibiția FPI-R: 5 Excitabilitatea FPI-R 6: Agresivitatea FPI-R 7: Solicitarea FPI-R 8: Acuzele somatice FPI-R 9: Grijile privind starea de sănătate FPI-R 10: Sinceritatea Administrarea FPI-R FPI se administrează în grup sau individual. Scalele FPI: . responsabilitatea și solidaritatea socială.Cercetări în domeniul proceselor de presiune psihologică acută și a stresului ocupațional și cotidian. optimismul față de viitor. Cele două instrumente se înscriu în rândul abordărilor clasice în evaluarea personalității. animație spirituală. înclinația de a accelera ritmul vieții și muncii.. Adaptarea FPI în România a fost făcută încă din anul 1980. În perioada 1 sept. Ele se 64 . inhibiție. bazându-se ambele pe constructe. făcut chiar în pofida nevoilor vieții personale. prosocialitatea. dar și pentru a face posibilă raportarea unui scor individual la populația mai largă. Rezultatul analizelor repetate și a rotațiilor factoriale a dus la o structură a FPI-R în 10 scale standard.Masculinitate. agresivitate spontană. Profilul de FPI-R nu trebuie interpretat decât de un psiholog licențiat și care cunoaște în profunzime instrumentul. tendințe spre un stil de viață ”sănătos”. Grilele de scorare prevăd pentru fiecare item un anumit răspuns (adevărat sau fals). se recomandă ca scorurile brute ale scalelor să fie transformate scoruri standard. tendințe ipohondre.Psihodiagnosticul de personalitate centrat psihofiziologic.Grijile privind starea de sănătate: îngrijorări cu privire la o posibilă infecție sau îmbolnăvire. chestionarul FPI-R a fost aplicat pentru etalonare pe un eșantion relativ voluminos (3527) CHESTIONARELE NONVERBALE DE PERSONALITATE NONVERBAL PERSONALITY QUESTIONNAIRE (NPQ) Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire (Ffnpq) Prezentare generală Chestionarul nonverbal de personalitate (NPQ) precum și chestionarul Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire (FF-NPQ) sunt două chestionare dezvoltate pentru a măsura constructe ale personalității umane normale. relațiile interumane tolerante. valoarea atribuită propriei persoane. altruismul. Pentru evaluare este nevoie doar de caietul de testare. . neîncrederea în competența medicilor. . care țin de posibilitatea comparării între scale. . . între persoane diferite. chiar și cu instructaj minim. întreținere și menajare personală Au fost preluate constructe din FPI-G precum: nervozitate. a sarcinilor ori a îndatoririlor dificile. pentru ca acesta să scoreze pe fiecare scală. presiunea și stresul. mila.Evaluarea măsurilor psihoterapeutice și de reabilitare în cazul unor sindromuri psihovegetative. .

Alte avantaje de luat în seamă ale acestor instrumente sunt: . deci stimuli vizuali. Dimpotrivă. . Mai mult FF-NPQ se înscrie în cadrul abordării Big Five a personalității care îmbină o abordare lingvistică și analiza factorială într-un model de definire în cinci mari superfactori sau dimensiuni ale personalității umane.Pot fi folosite pe alte categorii de respondenți precum cei care au probleme în citirea sau înțelegerea itemilor verbali.Impulsivitate. destinată măsurării celor cinci factori generali de personalitate cuprinși în modelul Gig Five al personalității umane: . ci trebuie să-și selecteze reacția la fiecare item nonverbal dintr-o serie de alternative sau opțiuni de răspuns. figurali. nonverbal.Nevoia de ajutorare. permițând comparații între subiecți și grupuri aparținând unor spații culturale diferite. structurat.Nevrotism. abordare care a generat cele mai multe instrumente psihometrice de măsurare și evaluare a personalității. itemii lor nu sunt stimuli verbali. În plus ele sunt instrumente psihometrice. . Aceste chestionare putem spune că sunt unice.Ordine. centrat pe măsurarea unor trăsături de personalitate.Recunoaștere socială.Deschidere către experiență. acest caracter este dat de faptul că sunt chestionare nonverbale. De asemenea chestionarul conține o scală de validitate denumită Devianță. itemii acestor instrumente sunt ilustrații.Exhibiție.Nu este necesar un trening specializat.Dominanță.Joacă.Consiliere și psihoterapie. precum testele proiective. . .înscriu în abordarea personalității ca un sistem de trăsături. . . . costisitor și de lungă durată pentru evaluarea reacțiilor subiectului la stimulii chestionarului. Subiectul trebuie să privească fiecare din aceste 136 de imagini. Fiecare din cele 17 scale conține un număr de 8 itemi.Altruism. . .Agreabilitate.Se pot utiliza de la vârste mult scăzute mergând chiar până la 7 ani. Este scorat pe un număr total de 16 scale. Mai pot fi folosite cu succes în evaluările transculturale.Căutarea aventurii.Extraversie. Cele două instrumente se pot folosi în: .Afiliere. . . afirmații. așa cum este tipic pentru mai toate celelalte instrumente psihometrice de evaluare a personalității. . care a fost construit pentru a măsura un număr de 16 dintre trăsăturile de personalitate descrise de Murray (1936) în teoria sa sistemică dedicată nevoilor umane.Autonomie. vizuali. de 60 de itemi. . ceea ce oferă un plus de obiectivitate în evaluare.Orientare vocațională și consultanță în carieraă. Personajul principal este de fiecare dată singurul personaj din imagine cu păr. . care a fost generată pentru a detecta răspunsurile aleatorii.Înțelegere. Astfel. NPQ se adresează prin itemii săi unor constructe foarte bine delimitate. . ceea ce totalizează pentru întregul chestionar un număr de 136 de itemi. la care se adaugă o scală de validitate.Senzorialitate. NPQ este un instrument de 136 de itemi. Descrierea NPQ Este un instrument omnibuz. a NPQ. Aceasta însemnând că respondentul nu trebuie să aibă reacții spontane la itemi.Conștiinciozitate. aflat într-o anumită situație sau manifestând un anumit comportament. . . întrebări sau adjective.Reușită. Descriere FF-NPQ: este o versiune mai scurtă. Ceea ce le deosebește de aceste instrumente nonverbale este că aceste chestionare sunt măsuri structurate. precum și posibilitatea de a face raportări la diferite categorii de populație. . . Există și alte instrumente de evaluare a personalității ale căror itemi sunt nonverbali. să înțeleagă semnificația situației sau a comportamentului ilustrate și să evalueze pe o scală Likert 65 . precum: . fiecare ilustrație surprinde un personaj principal. . .Rezistență. . Itemii sunt ilustrații naive în creion. .Agresiune.Psihologia organizațională.

1973. dar administrarea lui nu durează mai mult de 10 minute. C (Conștiinciozitate). Adaptarea NPQ în România a început în 2004 și a durat aproximativ 12 luni de eforturi susținute. Adaptarea FF-NPQ ÎN România a debutat în 2004. Evaluarea se face pe o scală Likert în 7 trepte. Scorurile cu relevanță pentru interpretare sunt cele care ies din medie. Interpretarea profilului înseamnă a da semnificație psihologică și contextuală datelor recoltate de la subiect prin chestionar. fiecare având aproximativ mărimea de 6x9 centimetri. structurat. fiind o versiune scurtă a NPQ. Cei 60 de itemi sunt ilustrații naive. O (Deschidere către experiență). metodele şi practicile generale de asistenţă a carierei. care pune în joc un comportament relevant pentru personalitate. ne dau informații despre modul ei particular de a fi. Neuroticism). Administrare NPQ Se administrează de obicei sub forma creion-hârtie.de 7 trepte probabilitatea de se implica într-un comportament similar. chiar dacă există și o formă electronică a chestionarului. 1997) este una dintre cele mai influente în domeniul psihologiei vocaţionale. chiar dacă există și o formă electronică a chestionarului. deoarece consideră comportamentul uman şi cariera ca fiind rezultatul interacţiunii permanente dintre persoană şi mediu. 3. A (Agreabilitate). CURS 12 . Persoanele şi mediile de muncă pot fi categorizate în 6 tipuri: realist. 2. însă completează răspunsurile sale pe foaia de răspuns. Este vorba de o caracterizare psihologică descriptivă a personalității subiectului și stabilirea unor concluzii în raport cu scopurile și contextul evaluării. Fiecare scală a testului reprezintă o latură sau o fațetă a personalității care este evaluată la subiect. Subiectul privește itemii din caietul de testare. care permite administrarea online. restul regăsindu-se și în NPQ. itemii nonverbali reprezintă în mare măsură un subset al instrumentului mai larg. Timp de aplicare FF-NPQ Se aplică fără limită de timp. însă completează răspunsurile sale pe foaia de răspuns. 1 însemnând extrem de improbabil iar 7 extrem de probabil. Subiectul privește itemii din caietul de testare. eventual însoțite de unele decizii și recomandări. Persoanele tind să caute medii de muncă ce le vor permite implementarea caracteristicilor personalităţii lor vocaţionale. investigativ. dar administrarea lui nu durează mai mult de 20-25 de minute. Deși acest FF-NPQ măsoară constructe diferite de cele măsurate de NPQ. cu un studiu corelațional între scalele acestui chestionar și scalele NEO-PI-R. Conceptele care derivă din această teorie au fost practic asimilate în vocabularul. Scorurile medii nu au semnificație pentru interpretarea profilelor individuale. centrat pe măsurarea celor cinci supra-factori de personalitate care constituie baza modelului Big Five: N (Nevrotism. respectiv cele sub medie și cele peste medie.PERSONALITATE ȘI INTERESE Chestionarul De Evaluare A Intereselor (Cei) Prezentare generală Teoria corespondenţei persoană-mediu elaborată de Holland (1959. 66 . pentru că încearcă să organizeze informaţia vastă despre oameni şi ocupaţii şi este interactivă. Asumpţiile de bază ale teoriei pot fi prezentate astfel: 1. în creion. social. Acestea sunt scorurile care ne spun cum este o persoană. Subiectul trebuie să evalueze probabilitatea de a se implica într-un comportament precum cel ilustrat în imagine. în condițiile în care traducerea setului de itemi nu trebuia făcută. Interpretarea propriuzisă a profilului depășește abordarea psihometrică și intră în zona abilităților psihologului de utilizare nuanțată și cu finețe a informațiilor recoltate de la subiect. Numai 10 dintre cei 60 de itemi FF-NPQ îi sunt specifici. artistic. Holland (1997) îşi descrie teoria ca fiind una structurală şi interactivă. Administrare FF-NPQ Se administrează de obicei sub forma creion-hârtie. care o definesc ca personalitate. Descrierea FF-NPQ Este un instrument omnibuz. Putem spune că este o teorie structurală. entreprenorial (antreprenorial sau întreprinzător) şi convenţional (RIASEC). Timp de aplicare NPQ Se aplică fără limită de timp. iar prin punctaje mari probabilități mari. Scala semnifică prin punctaje mici probabilități mici. Interpretare Scorurile unui profil NPQ pot fi împărțite teoretic într-una din cele trei clase simple: scoruri scăzute (sub percentila 40). Caracteristicile ilustrațiilor sunt așadar similare cu cele ale NPQ: fiecare item constă într-un desen cu un personaj central. care permite administrarea online. scoruri medii (între percentilele 40 șiu 60) și scoruri înalte (peste percentila 60). Ele definesc normalitatea statistică la nivelul populației dar nu ne permit să tragem concluzii mai deosebite despre individ. Comportamentul vocaţional este rezultatul interacţiunii dintre tipurile de personalitate şi mediu. de implicare a subiectului în respectivele comportamente sau situații. E (Extraversie). nonverbal.

El poate fi folosit în domeniul consilierii şi orientării în carieră.). funcţionar public etc. pictură. Mai jos. decât să realizeze activităţi care necesită manipularea unor unelte sau maşini (profesor. a ocupa locul de lider. • Tipul artistic (A) manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate. sculptor. scriitor etc. Tipul convenţional reuşeşte să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare (secretar. • Interesele de tip convenţional (C) presupun preferinţa pentru activităţi care necesită manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte într-un cadru bine organizat şi definit. • Tipul realist (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele activităţi care presupun manipularea obiectelor şi a instrumentelor. agent vânzări etc. a dirija. Cea mai simplă modalitate de a grupa şi identifica tipurile de interese este modelul hexagonal propus de Holland (1979). social. mecanice sau tehnice şi este satisfăcut de acele medii profesionale care necesită un nivel optim de dezvoltare a acestor aptitudini (şofer.). fermier etc. biolog etc. • Tipul investigativ (I) se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare. Constructul măsurat de CEI Chestionarul CEI evaluează interesele unei persoane. mai târziu. este inspirată în special de literatura vocaţională. Ele constituie factori motivaţionali esenţiali în alegerea carierei şi determină gradul de satisfacţie şi performanţă pe care le realizează persoana în activităţile pe care le desfăşoară.). social. • Interesele artistice (A) se manifestă prin atracţie spre activităţile mai puţin structurate. din populaţie normală (non-clinică). terapeut etc. tocmai pentru a face testabilă validitatea acestora. • Interesele antreprenoriale se manifestă prin preferinţa pentru activităţi care permit iniţiativă şi posibilitate de coordonare a propriei activităţi sau a activităţii unui grup. • Persoana de tip convenţional (C) se îndreaptă spre acele activităţi care se caracterizează prin manipularea sistematică şi ordonată a unor obiecte într-un cadru bine organizat şi definit. care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. • Tipul întreprinzător (E) preferă să lucreze în echipă. este oarecum particulară. Preferă să ajute oamenii să-şi rezolve problemele sau să-i înveţe diverse lucruri. fizic. Posedă aptitudini manuale. Persoanele care reprezintă acest tip sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie (muzician. 67 . Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă foarte dificilă. Are abilităţi funcţionăreşti şi matematice. grupaţi în şase scale corespunzătoare celor şase tipuri de interese din teoria lui Holland: realist. investigativ. • Tipul social (S) este interesat de activităţi care implică relaţionare interpersonală. dar şi în domeniul psihologiei muncii. adică a preferinţelor acesteia pentru o anumită activitate sau domenii de cunoştinţe. Cele 6 tipuri de interese sunt determinate în funcţie de obiectul activităţilor preferate: date. Populaţia pentru care poate fi folosit CEI Chestionarul CEI poate fi utilizat pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 62 de ani. iar structura tipologiei. individual sau în grup. însă în primul rând cu scopul de a conduce. cu a lui Gordon (1975) sau Welsh (1975). idei. a maşinilor şi a instrumentelor.). cultural etc. preferându-le pe acelea care îi pun în valoare abilităţile oratorice şi manageriale (manager. poet. lucruri sau persoane. ). sunt prezentate succint caracteristicile acestor tipuri. investigare sub diverse forme şi în cele mai diverse domenii (biologic. antreprenorial şi convenţional. care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie (poezie. Jung (1933) şi. aviator. consilier. bibliotecar. Astfel: • Interesele realiste (R) se manifestă prin tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care presupun manipularea obiectelor. Simetria este dată de forma hexagonală a tipologiei. muzică. Are de obicei abilităţi matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de probleme (medic. iar paralelismul − de tratarea tipurilor în relaţie cu mediile de muncă. design). Autorul a realizat o descriere succintă a tipurilor. operator. cultural etc. • Interesele sociale (S) implică orientarea spre activităţi care necesită relaţionare interpersonală (preferinţa pentru predare sau pentru a ajuta oamenii să-şi rezolve diverse probleme).Tipologia propusă de Holland.). Materiale necesare • Caietul testului • Instrument de scris • Soft (dacă se optează pentru aplicarea computerizată) Administrarea testului Chestionarul poate fi aplicat în variantele creion-hârtie şi soft. artistic. Scopul CEI şi domeniile sale de aplicare Chestionarul este destinat evaluării intereselor unei persoane. Fiecare scală are un număr de 10 itemi. chimist. adică preferinţele cristalizate ale acesteia pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate.). investigare sub diverse forme şi în cele mai diferite domenii (biologic. simetrică şi paralelă. deşi similară cu a lui Adler (1939). matematician. Descrierea itemilor CEI Cuprinde 60 de itemi. social. ceea ce îl face potrivit pentru activităţi administrative. • Interesele investigative (I) presupun o atracţie pentru cercetare. fizic.).

subiectul poate obţine scorul maxim 20 şi minim 0. Oprirea testării Chestionarul se completează fără limită de timp. după care urmează. cel pentru care persoana dovedeşte gradul cel mai înalt de similaritate. Apoi i se spune: • Răspundeţi la itemi în ordinea în care vă sunt prezentaţi. puteţi să reveniţi şi să vă modificaţi răspunsul la unii itemi. Spre exemplu. De asemenea. Pur şi simplu. este util să considerăm că pattern-ul de personalitate al individului este dat de profilul de similaritate cu fiecare dintre cele 6 dimensiuni. o persoană poate să prezinte gradul cel mai mare de similaritate cu tipul social. Pentru a contracara acest efect. Persoana examinată este rugată să deschidă caietul cu itemii şi operatorul prezintă instrucţiunile: Cum veţi răspunde la acest chestionar… • Dacă o anumită activitate nu vă place. ÎNCERCUIŢI 0. • Administrarea testului se poate face individual sau în grup. • cât de mult aţi putea câştiga în urma realizării unei astfel de sarcini. cu tipul întreprinzător. ÎNCERCUIŢI 2. ÎNCERCUIŢI 1. • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit. Considerăm că. pattern-ul este format dintr-un tip dominant. Se calculează scorul total pentru fiecare dintre cele 6 dimensiuni Itemii sunt grupaţi astfel: ARTISTIC I 2 I 4 I 18 I 25 I 26 I 28 I 30 I 44 I 59 I 60 CONVENŢIONAL I 12 I 19 I 21 I 27 I 29 I 35 I 36 I 37 I 57 I 58 ANTREPRENORIAL/ÎNTREPRINZĂTOR I 9 I 10 I 17 I 24 I 31 I 41 I 46 I 49 I 53 I 55 SOCIAL I 3 I 6 I 11 I 20 I 23 I 39 I 42 I 45 I 50 I 54 REALISTIC I 1 I 5 I 14 I 15 I 22 I 32 I 34 I 40 I 43 I 51 INVESTIGATIV I 7 I 8 I 13 I 16 I 33 I 38 I 47 I 48 I 52 I 56 Notă. • Dacă o anumită activitate vă este indiferentă. Instrucţiuni de aplicare: Persoana examinată va primi caietul cu itemii chestionarului şi un creion. Cotarea şi interpretarea răspunsurilor Scorul acordat este: • 2 puncte pentru opţiunea „Îmi place”. • Pe parcurs. considerăm că nu există tipuri pure de personalitate. pentru acele interese care sunt cel mai puternic cristalizate.Materiale necesare: • Chestionarul propriu-zis. Pentru fiecare dimensiune evaluată. Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea chestionarului. vă rugăm NU luaţi în seamă: • că nu aveţi pregătirea necesară pentru a realiza o astfel de sarcină. aşa cum afirma Holland. Persoanei testate i se cere să urmărească exemplele oferite. • Instrument de scris. Condiţii de administrare: • Mediu securizant şi ferit de zgomote. al treilea. iar focalizarea pe apartenenţa unei persoane doar la una dintre aceste tipuri neglijează diferenţele individuale care ar putea avea o pondere mare în luarea deciziilor de carieră. • Dacă o anumită activitate vă place. Acestea vor deveni primele în pattern-ul de personalitate al persoanei. • 1 punct pentru opţiunea „Îmi este indiferentă” . persoana va realiza scorul cel mai mare. ordonate în funcţie de gradul de similaritate al persoanei cu acestea. în ordinea 68 . cu tipul artistic etc. • 0 puncte pentru opţiunea „Îmi displace/nu-mi place” . în ordinea similarităţii. I – Item. al doilea. răspundeţi gândindu-vă dacă acea activitate vă place sau nu vă place. şi din tipuri secundare. Prima etapă a aplicării constă în completarea corectă a datelor biografice cuprinse în broşură. Este foarte important: Când răspundeţi la aceşti itemi. Astfel. iar examinatorul se asigură că instrucţiunea a fost înţeleasă.

cât şi pentru cercetătorii interesaţi de evaluarea anxietăţii. studenţi. EMAS-T şi EMAS-P. format din 20 de itemi. Caracteristici ale scalelor EMAS Anumite aspecte ale EMAS. Respondenţii sunt rugaţi să evalueze pentru fiecare item modul în care se simt în acel moment. selectarea alternativelor educaţionale şi ocupaţionale optime. adolescenţi. incluzând atât itemi cognitivi. O altă caracteristică importantă a scalelor EMAS este multidimensionalitatea acestora. EMAS. scalele EMAS au fost construite şi standardizate pe populaţii variate.S) EMAS-S este un instrument creion-hârtie de autoevaluare a anxietăţii ca stare. cât şi de către persoanele care doresc să-şi identifice interesele profesionale. le conferă acestora utilitate atât pentru clinicieni.  răspunsul anxios tranzitoriu. CONCLUZII Chestionarul de evaluare a intereselor a fost conceput pentru a servi o categorie largă de populaţie: de la 16 la 62 de ani. Această abordare multidimensională a evaluării anxietăţii conferă o mai mare precizie în prezicerea răspunsurilor individuale de anxietate ca stare şi în înţelegerea pattern-ului individual al reacţiilor anxioase în diferite situaţii. De regulă. că. ordonate în ordinea descrescătoare a cotelor obţinute. variind de la 1 (deloc) la 5 (foarte mult).descrescătoare a similarităţii. Este un chestionar uşor de aplicat şi de scorat. Identificarea intereselor reprezintă un aspect important deoarece permite: generarea alternativelor educaţionale şi profesionale. Scalele EMAS se bazează pe modelul interacţionist al personalităţii (Endler. situaţii periculoase din punct de vedere fizic. cât şi din Canada. dintre care 10 măsoară componenta emoţional-fiziologică a anxietăţii ca stare. atât din Statele Unite. aşadar. iar ceilalţi 10 măsoară componenta cognitivă a stării de anxietate.S este o măsură a anxietăţii ca stare. Cele trei scale individuale care compun EMAS sunt: EMAS-S. cât şi fiziologici. de moment. celelalte tipuri. pentru fiecare persoană. iar EMAS-P evaluează percepţia respondentului asupra tipului şi a nivelului ameninţării percepute în situaţia în care se află la momentul respectiv. identificarea cauzelor insatisfacţiei academice şi profesionale. Descriere generală Scalele EMAS sunt compuse din trei părţi: Scala Stare (EMAS-S). Aceste scale oferă un set de instrumente pentru a evalua:  predispoziţia unui individ de a resimţi anxietate în patru tipuri de situaţii relevante pentru o gamă largă de experienţe. Rezultă. Pentru a controla efectele datorate ordinii itemilor. Tendinţele de creştere a anxietăţii sunt evaluate prin raportarea la patru contexte situaţionale generale: situaţii de evaluare socială. EMAS-S produce trei scoruri:  anxietatea ca stare emoţional-fiziologică. se iau în considerare doar primele tipuri de interese (pattern-uri diadice). care măsoară diferite tipuri de anxietate. cu scopul de a le ajuta a lua o decizie în legătură cu schimbarea ocupaţiei actuale sau de a le ajuta să identifice care ocupaţii corespund intereselor lor. incluzând: adulţi. În plus. situaţii ambigue şi situaţii de rutină zilnică. Modalităţile de răspuns au fost selecţionate astfel încât să includă o gamă variată de răspunsuri anxioase. Oferă posibilitatea explorării unui larg câmp al posibilităţilor ocupaţionale. Proprietăţile psihometrice ale chestionarului construit şi validat de noi ne îndreptăţesc să spunem că CEI este un instrument util pentru consilierea şi orientarea în carieră şi poate fi utilizat cu succes atât de către psiholog. pentru persoanele care au terminat şcoala dar care caută un loc de muncă. pentru persoanele care doresc să se orienteze spre anumite cursuri de formare. EMAS-T este o măsură a anxietăţii ca trăsătură.  percepţia individului asupra ameninţării situaţionale. Fiecare item este evaluat pe o scală în 5 puncte. precum şi construirea scalelor. Scala Stare (EMAS. Această bază teoretică şi empirică oferă contextul pentru interpretarea rezultatelor testului şi pentru asocierea scorurilor obţinute cu alte arii ale funcţionării personalităţii. pentru elevi şi studenţi care doresc să îşi aleagă traseul educaţional sau profesional. CEI poate fi utilizat pentru următoarele situaţii: pentru persoanele care se află în perioada procesului de luare a deciziei pentru o anumită carieră sau direcţie de studiu. 1983) şi au fost folosite într-o mare varietate de cercetări. militari şi populaţii clinice. Scala Trăsătură (EMAS-T) şi Scala Percepţie (EMAS-P). itemii celor două componente au fost distribuiţi în mod aleator. vom avea un tip de interese dominant (cu cota cea mai mare) şi o serie de interese subsecvente. Scalele Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS) Introducere Scalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietăţii (EMAS) reprezintă un set de trei scale uşor de administrat. 69 .

Aceste tipuri de ameninţări corespund celor patru dimensiuni ale anxietăţii ca trăsătură. ambiguitate şi rutine zilnice. Vă aflaţi în situaţii în care sunteţi evaluat de alţi oameni. 4. Scalele EMAS nu sunt recomandate indivizilor care prezintă probleme de orientare temporalo-spaţială sau deficite severe. utilizatorii acestui test trebuie să înţeleagă principiile de bază ale evaluării. pentru acest tip de populaţie. Scala se prezintă ca un inventar de 60 de itemi format din 15 itemi de răspuns pentru fiecare dintre cele patru situaţii generale. care variază de la 1 (deloc) la 5 (foarte mult). prin încercuirea unui număr din scala în cinci puncte. făcând referire la faptul că se află în consiliere sau. EMAS-T produce patru scoruri separate ale anxietăţii ca trăsătură pentru fiecare individ: evaluare socială. Vă implicaţi în rutina dumneavoastră zilnică. Aceste întrebări permit respondenţilor să identifice aspecte specifice legate de situaţia lor din acel moment. Itemii se evaluează pe o scală în 5 puncte care variază de la 1 (deloc) la 5 (foarte mult). standardizarea. Aşadar. pericol fizic. Utilizatorii care nu sunt instruiţi în evaluare psihologică sau care nu sunt familiarizaţi cu aspectele metodologice legate de evaluarea anxietăţii trebuie să parcurgă literatura de specialitate relevantă în acest domeniu. Oferirea şi garantarea confidenţialităţii ar trebui să contribuie la obţinerea unor răspunsuri sincere din partea celor care completează chestionarul. această secţiune a EMAS-P furnizează posibilitatea indispensabilă de a controla manipularea. modelul pe baza căruia au fost construite aceste scale (Endler. din situaţia în care se află individul la momentul respectiv (Flood & Endler. nu există etaloane sau studii de validitate. există un al cincilea item care măsoară percepţiile legate de intensitatea ameninţării. Populaţiile la care se pretează aplicarea scalelor 70 . 2. consilieri şi alţi profesionişti calificaţi din domenii afiliate psihologiei. De exemplu. care pot fi percepute ca fiind stresante. elevilor. nu sunt recomandate indivizilor care nu vor sau nu pot să coopereze şi să răspundă sincer la întrebări. Instrucţiunile complete pentru cotarea manuală şi pentru cea computerizată sunt prezentate în capitolul doi. În context de cercetare. Calificările utilizatorului În general. membrilor Forţelor Militare Canadiene şi pacienţilor psihiatrici internaţi şi din ambulator. Fiecare item este evaluat pe o scală în cinci puncte. Populaţia respondentă Scalele EMAS pot fi folosite pentru a evalua o gamă variată de respondenţi. Respondenţii sunt rugaţi să indice modul în care percep situaţia în care se găsesc în acel moment. potenţialii utilizatori trebuie să se familiarizeze cu informaţiile oferite în acest manual. 1985). dimensiunea cognitivă a anxietăţii ca stare şi  nivelul total al anxietăţii ca stare. cu toate că scalele EMAS pot fi administrate şi cotate cu uşurinţă de asistente medicale. respondenţii trebuie să vorbească în mod fluent limba engleză. de un profesionist cu pregătire aprofundată în domeniul evaluării psihologice. În plus. responsabilitatea pentru folosirea. în consecinţă. Cei 15 itemi de răspuns urmează fiecăreia dintre cele patru descrieri ale situaţiilor. Cele patru dimensiuni situaţionale ale EMAS-T sunt: 1. şi să descrie situaţia fenomenologică la care au făcut referire când au completat chestionarul. Vă aflaţi în situaţii în care vă confruntaţi sau sunteţi pe cale să vă confruntaţi cu un pericol fizic. adulţilor cu niveluri educaţionale foarte variate. Indivizii care prezintă abilităţi de citire sub nivelul clasei a opta pot întâmpina dificultăţi în a răspunde la întrebări. referindu-se la situaţii de viaţă sau la conflicte familiale prin care trece. adulţi. Scalele au fost administrate studenţilor. Scala Trăsătură (EMAS-T) EMAS-T este un chestionar de auto-evaluare creion-hârtie. dimpotrivă. Înainte de administrarea scalelor. un client al unui birou de consiliere şcolară poate completa scalele. Scalele EMAS reprezintă o măsură de auto-evaluare şi. care măsoară patru dimensiuni situaţionale ale anxietăţii ca trăsătură. evaluate de EMAS-T. în cele din urmă. Cele patru scoruri la subscale nu se adună. 1983. pericol fizic. inclusiv adolescenţi. Scala de Percepţie (EMAS. Scala cuprinde patru tipuri de ameninţări: evaluare socială. adică nu există un scor total al anxietăţii ca trăsătură. privitoare la baza teoretică. ambiguitate şi rutine zilnice. Vă aflaţi într-o situaţie nouă sau ciudată. înainte de utilizarea scalelor. Aceşti itemi furnizează informaţii valoroase legate de răspunsurile celor care completează chestionarele. 1980). Endler & Edwards. potenţialii utilizatori trebuie să cunoască şi să adere la standardele prescrise de APA (1985) privind folosirea testelor psihlogice.P) EMAS-P este o măsură a percepţiei subiective a respondenţilor asupra tipului şi a intensităţii ameninţării activate de o anumită situaţie. Scala EMAS-P conţine şi trei întrebări deschise. De asemenea. proprietăţile psihometrice şi limitele scalelor EMAS. Întrebările deschise cer respondentului să descrie situaţia şi să dea detalii despre orice aspect al situaţiei care este perceput ca fiind ameninţător. limitele interpretării psihometrice şi modelul interacţionist al anxietăţii. interpretarea şi comunicarea rezultatelor trebuie să fie asumată. În plus. pacienţi clinici şi persoane vârstnice. În plus. 3.

Fishburne. şi percepţia situaţiei. care pot fi evaluate utilizând atât EMAS. ca implicând anxietatea de separare. pentru a încuraja indivizii să răspundă cât mai sincer. de asemenea. cât şi în grup. Există etaloane pentru populaţia americană şi canadiană.P). 71 . (c) situaţiile ambigue. Uşurinţa administrării testului va facilita utilizarea acestuia atât în contexte practice. De reţinut faptul că foile de cotare pentru EMAS. incluse în SAS.P pot fi completate în mai puţin de 10 minute. se continuă cu EMAS. ca implicând anxietatea legată de auto-dezvăluire.SAS care evaluează anxietatea ca trăsătură (SAS. care măsoară anxietatea ca stare.P) pot fi completate în aproximativ 25 de minute de către un respondent tipic. Scala EMAS.S şi EMAS. În consecinţă. (b) pericolul fizic. Toate cele trei scale pot fi administrate împreună sau EMAS-S poate fi aplicată fără EMAS. cât şi de cercetare.dezvăluire către prieteni (SDFR). este important ca scalele să fie admininistrate în ordinea corectă.S şi EMAS. cât şi pentru populaţii clinice.SAS Percepţie (SAS.Scalele EMAS reprezintă un instrument creion-hârtie uşor de administrat care măsoară anxietatea ca stare.T şi EMAS. Ordinea corectă pentru administrarea scalelor este următoarea: se începe cu EMAS-S.P sunt incluse în formularele pentru auto-cotare.P referitoare la intensitatea percepută a ameninţării din situaţia respectivă şi la anxietatea în situaţii de evaluare socială sunt. să citească instrucţiunile şi să răspundă la scale în ordinea specificată (EMAS.P) are două subscale noi: percepţia situaţiei. Scalele EMAS pot fi aplicate atât individual.anxietatea de separare şi anxietatea legată de auto-dezvăluire. 1975). Scalele EMAS.S) nu a fost modificată. Fiecare subscală poate fi cotată atât manual. Aşadar.dezvăluire către familie (SDFA) şi Auto.S. scalele au fost administrate unor membri ai Forţelor Militare Canadiene. EMAS-Trăsătură (EMAS-T) şi EMAS-Percepţie (EMAS.T şi se încheie cu EMAS-P. scala SAS. în consecinţă. Scalele au fost administrate unor adulţi cu diferite niveluri educaţionale. atât în relaţie cu membrii familiei. Întrebările scalei EMAS. care au un nivel al abilităţilor de citire cel puţin corespunzător clasei a opta (Kincaid.SAS: (a) evaluarea socială. trebuie furnizate condiţii adecvate de intimitate. Proceduri Respondenţii trebuie să completeze datele demografice solicitate. Auto. Timpul Toate cele trei scale EMAS (EMAS. folosind formularele auto-cotabile.T) încorporează subscala EMAS. trebuie completată prima. cât şi în relaţie cu prietenii apropiaţi.T de Evaluare Socială (ES) şi subscale care evaluează anxietatea ca trăsătură în două domenii adiţionale . cât şi computerizat. există acum şase aspecte ale anxietăţii ca trăsătură.S. este necesară o apăsare fermă în momentul marcării răspunsului. unor elevi şi unor studenţi de asemenea. (e) separarea şi (f) auto-dezvăluirea (către familie şi prieteni). Administrarea scalelor EMAS se compune din trei subscale separate: EMAS. Există două formulare pentru fiecare modalitate de cotare: formularul EMAS.P. rezidenţilor unor centre pentru persoane vârstnice şi unor pacienţi cu diagnostice psihiatrice.S şi formularul EMAS-T/EMAS-P. Scalele pot fi folosite atât pentru populaţii normale.Stare (EMAS. nu sunt necesare instrucţiuni de cotare separate.P). Cu toate acestea.T/EMAS. internaţi şi din ambulator. Pentru a ne asigura că marcarea răspunsurilor se transferă pe foaia de răspuns.T sau EMAS-P. Auto-dezvăluirea este măsurată aşa cum apare. Scala EMAS care măsoară anxietatea ca stare (EMAS.S). (d) rutinele zilnice. Scala EMAS-S. În timpul admininistrării în grup. Scalele EMAS de anxietate socială (EMAS-SAS) Scala EMAS. cât şi EMAS. folosind foile de răspuns scanabile. este reactivă la contextele situaţionale şi. EMAS. Rogers & Chissom. EMAS. anxietatea ca trăsătură şi percepţia ameninţării situaţionale.T şi EMAS.T include trei noi scale: Separare (SA).

Acestea măsoară şase dimensiuni distincte ale anxietăţii ca trăsătură: Evaluarea socială. trebuie să oferiţi spre completare această scală înaintea oricărei scale EMAS-SAS. forţe de intervenţie specială. scalele 72 . sportivi de performanţă. De asemenea. În concordanţă cu modelul multidimensional al anxietăţii. Pericolul fizic. Rutinele zilnice. care se pot confrunta cu situaţii specifice generatoare de anxietate (de exemplu. Formularele EMAS-SAS pot fi completate de către un respondent oarecare în aproximativ 15 minute. precum şi o dimensiune separată. (c) EMAS-P. scalele EMAS dovedindu-şi utilitatea în special pe anumite populaţii. scalele EMAS şi EMAS-SAS sunt capabile să distingă între dimensiuni diferite ale anxietăţii ca trăsătură. este importantă oferirea unei intimităţi care să permită respondenţilor să răspundă deschis şi sincer. echipaje medicale în situaţii de urgenţă. Este important ca scalele să fie administrate în ordinea adecvată. care poate fi administrat individual sau în grup. Separarea. ordinea este următoarea: (a) EMAS-S. Concluzii Scalele EMAS şi EMAS-SAS s-au dovedit a fi instrumente cu un nivel ridicat de fidelitate şi validitate în evaluarea anxietăţii ca stare şi ca trăsătură pe populaţia din România. Cel care administrează testul trebuie să rămână disponibil şi în timpul testării. EMAS-SAS este un instrument creion-hârtie de auto-evaluare uşor de administrat. Dacă administraţi itemii EMAS-S. a stării de anxietate. forţele de poliţie. Scop EMAS şi EMAS-SAS sunt utilizate atât în scop diagnostic. Autodezvăluirea. pentru a se asigura că testul este completat în mod adecvat şi pentru a asigura intimitatea şi independenţa răspunsurilor. cât şi în scop predictiv. pentru a prezice nivelul stării de anxietate într-o situaţie percepută ca stresantă de către subiect. pentru a răspunde la întrebări. Ambiguitatea. (b) EMAS-T. Ordinea corectă pentru administrarea scalelor EMASSAS este: (a) SAS-T. deoarece este o măsură a anxietăţii ca stare şi este reactivă la contextul situaţional. Dacă instrumentul este administrat în grup. apoi (b) SAS-P. Implicaţii practice şi de cercetare sunt multiple.Subscalele EMAS şi EMAS-SAS EMAS EMAS-S (Anxietatea ca stare) • Cognitivă (C) • Emoţional-fiziologică (EF) EMAS-T (Anxietatea ca trăsătură) • Evaluare socială (ES) • Pericol fizic (PF) • Situaţii ambigue (AM) • Rutine zilnice (RZ) EMAS-P (Percepţia ameninţării) • Evaluare socială (ES) • Pericol fizic (PF) • Situaţii ambigue (AM) • Rutine zilnice (RZ) • Ameninţare (A) EMAS-SAS SAS-T (Anxietatea ca trăsătură) • Separare (SA) • Auto-dezvăluire către membrii familiei (SDFA) • Auto-dezvăluire către prieteni apropiaţi (SDFR) • Evaluare socială (ES) SAS-P (Percepţia ameninţării) • Separare (SA) • Auto-dezvăluire (AD) • Evaluare socială (ES) • Ameninţare (A) Administrare și cotare Ca şi EMAS. (e) SAS-P. pentru a evalua nivelul anxietăţii ca stare şi ca trăsătură. Dacă doriţi să administraţi întregul set EMAS împreuna cu EMAS-SAS.). pacienţi programaţi pentru intervenţii chirurgicale etc. (d) SAS-T.

Populaţia căreia ăi poate fi administrat este formată din adulţi şi adolescenţi. Poate fi administrat individual sau în grup. în ceea ce priveşte anxietatea ca stare şi ca trasătură. Scala TAnxiety conține 20 de enunțuri care evaluează cum se simt respondenții în general. a fost utilizată pentru evaluarea nivelului anxietății clinice în cazurile de tratament medical. modificării comportamentale precum și tratamentului dependenței de droguri. psihiatrie sau din zona educaţională. . s-a dovedit utilă pentru identificarea persoanelor cu cu nivel mare al anxietăţii nevrotice şi pentru selecţia indivizilor implicaţi în experimentele psihologice. Administrare şi scorare A fost dezvoltat pentru a oferi specialistului un instrument uşor de administrat şi obiectiv. Scorare 73 . droguri. cât și pentru evaluarea rezultatului imediat și de durată al psihoterapiei.respondentul nu se află sub efectul utilizării de medicamente. în acest moment. Inventarul conține scale separate pentru măsurarea anxietății ca stare și ca trăsătură. În plus față de evaluările asupra modului în care se simt oamenii chiar acum.a fost identificată drept indicator precis al schimbărilor în anxietatea tranzitorie trăită de către clienții și pacienții unor centre de consiliere. Inventarul STAI a fost adaptat în mai mult de treizeci de limbi pentru cercetări transculturale şi pentru uz clinic. chirurgical. Examinatorul trebuie să se asigure că: . Scorurile obținute la Scala S-Anxiety cresc ca răspuns în cazul expunerii la pericole fizice li stres psihologic și descresc ca rezultat al terapiei de relaxare. Administrarea şi scorarea poate fi făcută şi de o persoană fără pregătire în domeniu dar interpretarea necesită a fi făcută de o persoană cu formare în psihologie. psihoterapie și ai unor programe de modificare a comportamentului. tensiune. Scala S-Anxiety: .a fost utilizată pentru examinarea liceenilor.EMAS pot fi utilizate pentru evaluarea anxietăţii ca stare şi ca trăsătură în cazul persoanelor cu diagnostic de tulburare anxioasă. studenților și recruților militari pentru probleme de anxietate. tratamente dentare. interviuri pentru angajare sau teste școlare de importanță majoră. . alcool. Forma destinată copiilor State Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) măsoară anxietatea copiilor de gimnaziu şi furnizează norme în acest sens pentru nivelul claselor a IV-a. Scala S-Anxiety conține 20 de enunțuri care evaluează cum se simt respondenții chiar acum . sau orice fel de alte substanţe care pot compromite rezultatul evaluării. psihosomatic și psihiatric. scala S-Anxiety poate de asemenea să fie folosită pentru a evalua cum s-au simțit în trecutul recent și chiar prognoza cum se vor simți într-o situație specifică probabilă în viitor sau într-o varietate de situații ipotetice. Afost de asemenea folosit cu succes şi în măsurarea nivelelor anxietăţii la copiii din clasele I-III. precum şi pentru testarea eficacităţii intervenţiilor psihoterapeutice. Completarea sa avînd nevoie de aproximativ 10 minute. a fost folosită în cuantificarea nivelului S-Anxiety indus prin experimente de laborator sau prin trăirea unor situații stresante inevitabile de către subiect în viața de zi cu zi. . CURS 13 Inventarul De Evaluare A Anxietății Stai Prezentare generală State-Trait Anxiety Inventory (STAI) a fost folosit intensiv în studiul și practica clinică.nu sunt situaţii de testare care pot induce răspunsuri distorsionate persoanei intervievate. nervozitate și îngrijorare. prin evaluarea modificărilor în simptomatologia anxioasă. cum ar fi iminența unei intervenții chirurgicale. fără limită de timp. consilierii. a V-a şi a VI-a. care manifestă diferenţe la nivelul motivaţiei şi energei. - Scala T-Anxiety: .persoana evaluată este capabilă să înţeleagă în totalitate itemii şi instrucţiunile inventarului. Etaloanele sunt realizate în funcţie de gen atât pentru adulţi normali cât şi pentru pacienţi cu probleme psihiatrice şi pentru pacienţi ai chirurgiei.persoana are o bunăstare fizică şi emoţională. Principalele calități evaluate de scala STAI S-Anxiety sunt sentimentele de neîncredere.

Concluzii EQ-i a fost conceput iniţial în 1980 ca model psihometric şi indicator empiric a-l conceptului de inteligenţă emoţională.asertivitatea. Analizele statistice efectuate pe ultima versiune a testului indică faptul că toate componentele factoriale ale acestui concept sunt determinanţi puternici ai aptitudinii unei persoane de a gestiona probleme cotidiene. Scorurile pot varia între 20 şi maxim 80.respectul de sine. Pentru acei subiecţi T de peste 65 este indicată o atenţie sporită şi eventual repetarea aplicării chestionarului după o perioadă de timp. în grup. .este lipsit de etică utilizarea doar a rezultatelor testului pentru selecţia candidaţilor. atunci când sunt combinaţi cu coeficienţii IQ. . Scorurile T sunt transformări normalizate lineare ale scorurilor brute. Raportarea se poate efctua prin patru tipuri de rapoarte: raport individual rezumativ. . Scorurile brute nu au semnificaţie în sine ci sunt interpretate de specialist prin raportarea la etalon. Inteligenţa generală este compusă din inteligenţa cognitivă.nu trebuie aplicat când respondentul este sub stres extrem. .scorurile EQ se pot schimba în timp. Individul care funcţionează bine. Pe lângă coefientul de inteligenţă emoţională. rezolvarea de probleme.nu trebuie aplicat decât după ce s-a explicat scopul.când EQ este utilizat pentru a evalua eficacitatea unui tratament. care este măsurată de coeficientul de inteligenţă emoţională (EQ). dau indicaţii mai bune asupra inteligenţei generale a unei persoane şi oferă aşadar indicaţii mai bune asupra potenţialului acesteia de a reuşi în viaţă. odată cu diverşii factori aflaţi în schimbare în viaţa respondentului. Se poate administra individual. Reuven Bar-On. Un scor de 4 indică prezenţa unui nivel ridicat de anxietate. raport de resurse şi raport de grup. care are succes şi este sănătos emoţional este cel care posedă un grad suficient de inteligenţă emoţională şi un coeficient EQ mediu sau peste medie. la distanţă (poştă. creează probleme în adaptarea la mediu a persoanei evaluate. iar timpul de completare este de aproximativ 30-40 de minute. toleranţa la stres şi controlul impulsurilor. Pentru restul de 10 itemi ai S-Anxiety şi 9 itemi ai T-Anxiety. Nu există limită superioară de vârstă. . . A fost construit de Dr. ca indicator general. Materiale utilizate . Componentele cele mai valide şi fidele ale inteligenţei emoţionale par a fi: . Scorurile T furnizează infirmaţii care compară scorurile scalelor unui individ cu scorurile subiecţilor care compun eşantionul normativ. Inventarul are 133 de itemi. un scor ridicat semnifică absenţa anxietăţii. odată cu cu îmbunătăţirea sau deteriorarea deprinderilor care produc respectivele scoruri. nu trebuie să treacă mai mult de câteva zile între sesiuni. precum şi ai bunăstării emoţionale globale. iar respondentul şi-a dat consimţământul informat. fax). 74 . care este măsurată cu ajutorul coeficientului de inteligenţă (IQ) şi inteligenţa emoţională.trebuie aplicat pe cât posibil într-o singură sesiune. . În cercetare este de preferat să fie folosite scorurile brute sau scorurile T. . compiuterizat. decât oricare din aceşti indicatori trataţi separat. raport de dezvoltare. pentru 10 itemi ai S-Anxiety şi 11 itemi ai T-Anxiety. .Fiecare item al STAI are o valoare cuprinsă între 1 şi 4.instrument de scris. Populaţia careia îi poate fi administrat EQ Poate fi administrat indivizilor de ambele sexe care au împlinit cel puţin 16 ani. scorurile scăzute la : testarea realităţii.broşura de testare. Inventarul De Evaluare A Inteligenţei Emoţionale (Eq-I) Prezentare generală Acest instrument este rezultatul a 17 ani de cercetare. psiholog clinician şi a fost prezentat la Convenţia Anuală a American Psychological Association de la Toronto din August 1996. inventarul trebuie aplicat înaintea începerii tratamentului.foaia de răspuns. Coeficienţii de inteligenţă emoţională (EQ).să îşi aplice sieşi sau să se antreneze în administrarea instrumentului înainte de al utiliza într-un context profesional. . ori efectuarea unui interviu de profunzime centrat pe simptomele resimţite de subiecţi în legătură cu anxietatea. este surmenat sau prezintă o astfel de incapacitate. dacă este administrat în mai multe sesiuni.conştiinţa de sine emoţională. Administrarea Aspecte de care trebuie să ţină seama practicienii: .

fără a deveni dependenţi de ceilalţi. ajutând astfel la identificarea deprinderilor emoţionale care necesită îmbunătăţire. subiectul trebuie incurajat sa deseneze cit de bine se pricepe. . de o viziune pozitivă privind propria persoană şi care sunt capabili să îşi actualizeze capacităţile potenţiale şi să ducă vieţi foarte fericite. Oamenii inteligenţi emoţional sunt oameni capabili să îşi recunoască şi să-şi exprime emoţiile. Pe baza mai multor ani de cercetări efectuate. Renee Stora): 1. .TESTE PROIECTIVE Testul Copacului Instructaj (cf. “Deseneaza un arbore.optimismul.empatia.” 4. flexibili. poate indica coerent şi cu precizie punctele puternice şi punctele slabe în epectrul global al inteligenţei emoţionale.relaţionarea interpersonală. .” fiecare arbore .controlul impulsurilor. se poate observa ca unii intorc foaia pentru a desena pe sensul lungimii ei. dar sa nu fie brad.fericirea.desenat pe o coala alba separata de format A4. aşa cum a fost ea concepută şi definită de către autor. “Deseneaza un arbore de vis. ca nu abilitatile sale artistice ne intereseaza este de dorit sa nu fie folosite cuvinte care sa induca anumite maniere de a desena chiar si in cazul subiectilor anxiosi. S-a demonstrat într-un mod adecvat faptul că EQ este un instrument valid şu fidel. Aceste informaţii pot ajuta la precizarea aptitudinii unei persoane de se adapta şi de a reuşi în diverse arii din viaţă. un arbore care nu exista in realitate. Astfel. . . EQ-i nu furnizează doar un profil detaliat al gradului actual şi al configuraţiei actuale de inteligenţă emoţională. realişti şi au succes în rezolvarea problemelor şi în gestionarea stresului. nu foarte puternic ascutit este de preferat sa nu se foloseasca guma. Ei sunt capabili să înţeleagă sentimentele celorlalţi şi sunt capabili să întemeieze şi să menţină relaţii interpersonale reciproc satisfăcătoare şi responsabile. asigurindu-l. ci poate fi de asemenea utilizat pentru a evalua schimbările care intervin în timp. se poate totusi utiliza si varianta desenarii pe doua coli suprapuse intre care se afla o coala de indigo. CURSUL 14 . cum doresti.responsabilitatea socială. aceea de a desena un arbore fructifer. Acest lucru nu va fi corectat sub nici o forma.” 3. . . tocmai pentru a putea surprinde revenirile subiectului si modificarile aduse de acesta desenului initial (lucru valabil pentru toate testele de desen) nu se vor lasa la indemina subiectului rigle sau alte instrumente ajutatoare. .rezolvarea de probleme. pentru ca el are semnificatia sa in interpretarea desenului. care cer asigurari repetate si precizari legate de instructaj. dar nu un brad” 2. “Deseneaza un arbore. un arbore imaginar. .independenţa. pentru o persoană evaluată.flexibilitatea. cum doresti. la nevoie.testarea realităţii. Aceşti oameni sunt sunt în general optimişti. fără să îşi piardă controlul. instructajul propus de Stora elimina sugestia folosita de Koch. oricare. Rezultatele cercetărilor sprijină concepţia conform căreia inteligenţa emoţională oferă o viziune comprehensivă a aptitudinii globale adaptative şi a înclinaţiei unei persoane spre succes. EQ şi-a demonstrat capacitatea de a evalua capacitatea de a evalua inteligenţa emoţională.toleranţa la stres. nu se vor da nici un fel de lamuriri suplimentare legat de felul in care deseneaza subiectul. . cu ochii inchisi. totusi prezenta acestora in desen este semnificativ crescuta atunci cind se 75 .. oricare. oferita subiectului in sensul latimii ei se va folosi un creion de duritate potrivita. “Deseneaza un alt arbore. cum doresti. sunt indivizi care sunt caracterizaţi de respect de sine. . capabil să măsoare ceea ce a fost proiectat să măsoare. chiar daca nu toti subiectii se simt obligati sa deseneze fructe.autoactualizarea.

dezvoltarea constiintei. Pentru intepretare trebuie tinut seama de nuanta precizata prin inclinarea catre dreapta sau catre stinga.partea stinga a desenului se raporteaza la subiect.aspecte relevante: 1.la mediul social.mult mai relaxat.Pozitie centru tendinta stinga / Pozitie centru tendinta dreapta . primul pacatos. fata de mama si fata de ceea ce reprezinta imaginea ei. a spiritualului) o fiecare din aceste contrarii .: starile hipomaniacale ce apar o data cu pierderea obiectului iubirii . desenul bradului comporta includerea unor forme ascutite ce sugereaza agresivitate. mai putin inhibat si cenzurat . 2.pierderea relatiei cu mama) o partea inferioara a foii se raporteaza la materie. la care trebuie sa se adapteze fara sa fi fost pregatit in prealabil .al doilea arbore .Dubla dorinta de protectie si independenta in cadrul unui anturaj protector.persoanele anxioase care in general au tendinta sa se aseze “ghemuiti” pe marginea scaunului. unde in pagina a desenat subiectul (simbolismul spatial).compromis intre dorinta initiala si realitatea obiectiva Interpretare . dar si un deficit in relatia cu realitatea. deci implicit un control al pulsiunilor interpretat ca reprezentind Eul social.subiectul este familiarizat cu sarcina si examinatorul . trecut. 3. la teluric.!!! schema trebuie folosita cu precautie in interpretare. cuvintul “alt” induce o suficienta idee de diferenta. cum a desenat (tipul de linii folosite. cit si in sensul demonic (craniul lui Adam.pagina este divizata in patru parti in sensul inaltimii – semnificaţii diferite în interpretare Pozitia in plansa a arborelui (pagina . sa gesticuleze foarte putin si cu miscari reduse ca amplitudine . modul lui de a fi. trunchi. ritualuri. 76 .Eul intim al subiectului. ceea ce in mod evident poate bruia interpretarea .Nevoia de a sistematiza cu o anumita rigoare si chiar rigiditate.presupune grija pentru impresia facuta celuilalt. catre viitor.Pozitia centru strict . de a se manifesta in medii familiare lui . introversie. care de regula vorbesc foarte tare.cerinta expresa de a modifica desenul in raport cu primul arbore poate avea un efect de sugestie.solicita in mod expres un arbore fructifer (cel mai frecvent arbore desenat in aceste conditii .interzicerea desenarii unui brad pentru a elimina influenta stereotipiilor scolare (in care pomul de Craciun este frecvent solicitat). .simbolul Sinelui .exemple: . un echilibru intre sine si ceilalti. totusi.dorinte nesatisfacute ale subiectului si modul in care el opereaza compromisul intre aceste dorinte si realitate .marul.Pozitia stinga tendinta centru . la interactiunea cu ceilalti . sprijinita de obiceiuri. ce anume a desenat subiectul (dincolo de “arbore”. conform simbolismului deja intilnit.persoanele extraverte. felul in care a inteles sa trateze partile componenete. eventuale hasuri.reduce cenzura realitatii. corecturi.primul arbore investigheaza comportamentul subiectului plasat in fata unei sarcini neobisnuite. in plus.partea dreapta . la retragere. cele cu tendinte hipomaniacale. lasind sa iasa la iveala straturi reprimate ale personalitatii. de a prelua conceptiile anturajului.copac de dimensiuni mici . fiind in relatie directa cu spatiul pe care subiectul intelege sa-l ocupe in mediul sau de viata . etc).divizata in patru parti in senul inaltimii si in sensul largimii) .interpretata prin raportare la gestica subiectului.) il forteaza pe acesta sa-si modifice intr-o anumita masura tendinta initiala . .un arbore care umple intregul spatiu al foii înaltimea totala a copacului este masurata din virful radacinilor (eventual linia solului) si până in vârful coroanei . etc) Simbolismul spatial . istorie personala . prin indepartarea de spatiul inferior. ramuri. atit in sensul de spatiu fertil (“Pamintul Mama).“arbore de vis” .crucea .al doilea arbore poate fi identic cu primul sau poate fi foarte diferit . gesticuleaza amplu. temperata de expresia “cum doresti” . chiar si pentru tarile in care nu este un fruct obisnuit) . Miscarea progresiva de la stinga spre dreapta corespunde unei directionari catre lumea exterioara.bidimensionalitatea foii conserva simbolismul spatial al crucii (stinga-dreapta si sus-jos) .Pozitia stinga pura . se afla ingropat la picioarele Crucii) Semnificatiile atasate dimensiunii orizontale pot fi mai bine intelese prin raportare la actul scrierii .Acrosaj ambivalent la trecut. de a semana. a inconstientului) cu zona superioară (a constiintei elaborate.relatia cu spiritualul. la spatiul lui vital. la lume. etc. raporturile dintre acestea.ramine la alegerea subiectului daca va reproduce imaginea initiala sau va alege sa deseneze o alta . telluric (ex. .Dorinta de a gasi un acord. nu considerata ad-literam Marimea arborelui .al treilea arbore . a teluricului. sensul miscarii este de la stinga catre dreapta . faptul ca in desenul sau subiectul trebuie sa respecte o schema general valabila a arborelui (coroana. Eul profesional al subiectului .cind scriem.deopotriva un aspect pozitiv si unul negative o plasarea in zona superioara a desenului . intra deschizind larg usa .Dimensiunea verticala a foii uneste zona inferioara (a instinctelor.

nivelului instinctual. Instabilitate si cautare a stapinirii de sine.reprezinta activitatea. dar care reapar in cazul unor stari nevrotice care implica mecanisme de regresie. Eventual.rădăcina corespunde partii celei mai primitive si mai putin personale a personalitatii individului . • Forma-floare sau discul heliotrop.Pozitie sus . se relationeaza cu lumea externă .fructele. 5.Sentimentalism. croseta).desene intentionate ale arborelui – rar întâlnite inaintea vârstei de patru ani . Arbori multipli (doar doi arbori) .Dorinta de a se simti protejat pentru a-si gasi securitatea intr-un mediu ingust si bine delimitat.zona intelectului – viata intelectuala. dar de asemenea poate semnifica uneori o mama insecurizanta. ele poot indica si grija pentru aparenta. copilul va parcurge o serie de etape de-a lungul carora modalitatea de a desena se va rafina progresiv si va capata individualitate .desenele realizate in acest interval de vârsta corepund asa-numitelor forme primare. .Nevoie de a se sprijini pe autoritate. 6. . dorinta de a se impune celuilalt. nu urmeaza consemnele date. Peisaj .Reprima anumite tendinte. Lipsa ramurilor .Pozitia dreapta . depresie.Comportament infantil.florile sint elementul cel mai perisabil din structura arborelui.Pot simboliza “el si celalalt” (vezi pozitia in pagina si traseele utilizate pentru a putea interpreta) 3. discernamint. ele indica tandrete. • Ramuri in unghi drept (“in vinclu”). poate de asemenea semnifica imaginatie. marimea in raport cu trunchiul indica existenta unei angoase care poate duce pina la patologie . desi existenta lor nu poate fi pusa la indoiala o trunchiul.releva separarea intre sus si jos.obiecte adaugate desenului arborelui . care nu au un sol comun . nu apare intotdeauna in desen . desenarea sa arata curiozitatea pentru ceea ce este ascuns. Depasiri (iesirea desenului in afara spatiului foii) – semnificaţii distincte în funcţie de sensul depăşirii Simbolism grafic (tipurile de linii folosite de subiect in tratarea temei.Compenseaza depresia prin excitatie. 7.trunchiul . laolalta cu ramurile. Intoarcerea foii: Foaia oferita in sensul inaltimii este intoarsa de subiect pe latimea ei . cel mai putin supus schimbarilor o coroana. 4.între 4 .Spirit independent. fiind inaccesibile vederii. ea poate sau nu sa includa in structura sa frunze. Impresie de non-valoare. isi urmeaza afectivitatea.Dificultate de a stabili contacte. • Ramuri implantate pina jos. ratiunea. gindirea. • Coroana balon. Ambitie.Impresie de abandon cu depresie si auto-acuzare. 2. corecturile care intervin in desen.toate aceste elemente componente + raporturile dintre ele – semnificaţii specifice Comportamente in raport cu consemnul 1.rol de intermediar .schema comuna a arborelui cuprinde radacina. sprijinita pe ramuri. chiar trairi in vis (eventual cu rol compensator) .7-8 ani. forme care dispar in mod normal odata cu debutul scolaritatii. stabilitatea. in vreme ce doar 18% dintre psihotici o deseneaza) . Dupa Stora. Cerc la baza trunchiului . alte semn grafice (crucea. Continuturi Diverse . plasata intre radacini si trunchi. contururile trunchiului reprezinta modul in care subiectul abordeaza. Atitudine de refuz sau defensiva. sentimentalism.linia solului. pulsional.aspecte frecvent intilnite pâna la 7 ani: • Trunchi dintr-o singura linie (uniliniar). ceea ce este trait.Pozitie jos . narcisism . La Koch.. intre viata constienta si viata inconstienta.coroana (frunzisul) . trunchiul cu ramurile. Se simte insuficient. ca rezultat al cresterii. Trebuie observata structura liniilor si directia lor pentru a putea preciza ce anume este respins. viata cotidiana. Umbra proiectata de arbore pe sol . Particularităţi de vârstă . semn de inteligenta. 77 . pot indica fie o atitudine pragmatica. d. la baza (asemenator bradului). cu frunze si floriâ o radacinile se afla asezate sub pamint. hasurarile (innegririle). flori si fructe . capacitatea de a reflecta asupra experientelor traite. 8. si coroana. ele se mentin pina tirziu in cazul debililor mental si chiar toata viata la imbecili .Imaginatie. fie o predominanta a principiului placerii (infantilism la adulti) . este elementul perisabil. • Inaltimea trunchiului mai mare decit inaltimea coroanei. Impresia de a fi pierdut obiectul iubirii. simetrii) Simbolismul arborelui . Mai multi arbori pe aceeasi foaie. formeaza elementul stabil. prin urmare se leaga de capacitatea de a accepta o anumita ordine ( !!! ea apare in desenele a 75% dintre subiectii normali.

i se va răspunde: ”Faci tot ce vrei tu!’’ Cotarea desenului: .apecte frecvent intilnite intre 7 .I. chiar dacă acesta nu i-a reuşit vom cota desenul cu un punct şi-l von considera încadrându-se în categoria A .se aplică începând cu vârsta de 4-5 ani. tablouri cu oameni o la orice întrebare. • Innegrirea trunchiului.mod de administrare: individual / colectiv Instructaj: ”Pe această foaie tu vei desena un om. fiind foarte important să se evite orice sugestie o testul să se desfăşoare astfel încât copilul să nu aibă la îndemână ilustraţii.mărimea persoanelor 78 . Clasificarea nivelurilor QI: .caracteristicile de poziţionare a persoanelor în desen . • Inaltimea trunchiului egala cu inaltimea coroanei.categoria B: desenele care sunt cotabile .11 ani: • Ramuri dintr-o singura linie. nu pierde timpul şi desenează cât mai bine.persistenta acestor forme primare dincolo de vârsta normala poate indica un retard in dezvoltarea intelectuala si / sau afectiva sau regresia de vârsta a subiectului.70-79 – zona marginală a insuficenţei (cuprinde cazuri de încetineală intelectuală până cel mai adesea la cazuri de debilitate) .120-138 – inteligenţă superioară .psihologul parcurge un număr de 51 de itemi: .” Condiţii de administrare: o copilul poate fi încurajat să deseneze bine.desenele care pot fi recunoscute ca tentative de reprezentare a corpului uman oricât de grosolane ar fi ele .pentru fiecare item – 1 punct dacă este prezent în desenul copilului. = raportul dintre vârsta mentală şi vârsta cronologică înmulţit cu 100. Goodenough (Testul Omuleţului) Prezentare generală . dacă totuşi liniile au o anumită aliură şi par să fie ghidate într-o anumită măsură de intenţia de a fi realizat un om.78 -69 – este graniţa interioară a normalitaţii. întârziere mentală .• Stereotipii . 0 puncte dacă nu . etapa I: desenul este clasificat în una dintre următoarele categorii: .110-119 – inteligenţă lejer superioară . • Ramuri rectilinii (drepte). dar nu trebuie influenţat.sub 20 – idioţie Testul FAMILIA Aspecte relevante: . • Colorarea in negru a frunzelor si fructelor pentru evidentierea lor.50-68 – debilitate mentală . Desenează cât mai frumos poţi tu. desene. când copilul devine capabil să închidă conturul unei linii .2. Testul Lui F.probă de dezvoltare genetică bazată pe desen . care nu indică intenţia copilului de a desena un om. mai jos de 69. • Baza trunchiului pe margiiinea foii. gravuri pe perete.categoria A: desenele nerecognoscibile.punctajul obţinut se raportează la un etalon prin care se determină vârsta mentală a copilului . . etapa II: cotarea desenelor din categoria B: .1.se calculează Q.90-109 – inteligenţă normală sau mijlocie .peste 140 – inteligenţă excepţională .punctaj maxim: 51 de puncte .80-89 – încetineală intelectuală nonasimilabilă debilităţii .20-49 – imbecilitate .

desene mici  extinderea ei pe foaie . în genere. ca desen proiectiv: .în testul Satului.versiune în care a modificat materialul şi a standardizat proba . de către copii ( cf. Mabille (1952) . în plină dezvoltare. desenarea familiei de apartenenţă • se consideră. D.casa.H. sau a afectivităţii . Buck .orientarea privirii (în faţă sau numai în lateral) .detaliile siluetei corporale (pun în evidenţă dominaţia intelectului. interesează:  distanţa mamă-tată  gestica  orientarea privirii şi a feţei.P. în genere. proiectiv.dominaţia trunchiului).Casă. integrări armonioase ale acestora.desenul casei exprimă o afectivitate deosebită. în 1939.casa este adesea desenată. Om) apărută în 1947 .G. elemente izolate. proiectat. plasate dezarmonios (autocontrol nativ defectuos / frustrare / instabilitate) • copiii crescuţi în mediul familial: o desenele pe toată pagina apar abia la 12 ani o desene încărcate de coerenţe. că desenarea familiei dimensionează.copiii cu handicap (mai ales intelectual) .desenul casei deosebit. atitudinile subiectului faţă de membrii familieie şi adaptarea familială.Bonne .Boutonier .Jung) . aceea de apartenenţă . a braţelor  dacă sunt desenate grupaje ori persoane izolate  persoane străine de familie. Variante:  variantă în care se solicită: • 1. de H. în mod proiectiv.spre dreapta sau spre stânga 79 . ţinere de mână.temă implicată. spontan.plasarea în exterior sau în cameră .T.afecţiunile celor prezentaţi . cu multe incoerenţe Aspecte relevante:  mărimea desenului în raport cu foaia de hârtie pe care a fost desenată casa • după 6 ani .peisajul . Person . .atmosfera din familie . căminului. • interesează dacă în familia ecran există un copil (vîrsta şi sexul acestuia) şi dacă această familie este mai mare decât a copilului  variantă cu desenarea familiei proprii şi a unei familii ideale. desenul spontan al casei are semnificaţia simbolizării adăpostului. executat de diferiţi copii (copii proveniţi din familii închegate / copii din familiile aflate în situaţii critice / copii din orfelinate) . Desenul Casei Prezentare generală . . ţinere de braţ etc.în lucrarea lui J. simplificat. Pom.diferenţe între desenul casei. care încep să aibă aspect de tablouri o copiii mici fac. care începe să devină de mare importanţă) . Arthur şi introdus în Franţa .pe la 5-6 ani.accesoriile .poziţia în desen linia trecut-viitor poziţionarea membrilor familiei .P.distanţa intimă şi nediferenţiată.preferinţele prin apropiere. în structurile psihicului (C.mai multe case şi biserici . (Home.tendinţa de a extinde desenul pe toată foaia • de multe ori elemente nelegate de temă • incoerenţă a desenului.indică trăire mai mult în exterior sau în familie . desenarea unei familii ecran (fără specificare şi identificare) • 2. Tree.

la copiii din casele de copii.punctele periferice ale casei sunt îngroşate şi înnegrite deseori la copiii orfani . care seamănă cu nişte caverne.copiii orfani . mai arătoase. peisaje.casa cu ferestre şi uşi. in schimb. .copiii orfani . hornurile .unică .desenat de două sau chiar de trei ori în desenele copiilor care trăiesc în familii. copiii din orfelinate .copiii crescuţi în familie .ferestre cu perdele şi flori. . maşini etc. îngrijite . ferestrele sunt.se explică prin privarea totală a orfanilor de afecţiunea maternă.factor activ.sunt locuibile.stânga foii este reprezentantă a viitorului .copiii crescuţi în familii normale .la orfani.mult mai complexe (desenele).desenarea de biserici.cadrul natural din jurul casei bogat în arbori. dar mai incoerente şi dezechilibrate   80 .casei” . se consideră că la orfani există un discret retard afectiv şi intelectual înălţimea uşa de intrare (sau uşile). curba dezvoltării uşii este destul de schimbătoare . în genere..poziţie paternală .cel mult un horn  peisajul în care este implicată casa o copiii orfani . creând confort . verdeaţă.luptă de schimbare a personalităţii pe care copiii orfani o simt prea fragilă . închise.copiii din orfelinat . ei se orientează mai mult spre viitor şi spre trăirile paternale.copiii cu familie stabilă .uşa . vital într-o casă .uneori şi la orfanii care nu au trăit mult în familie pot apărea mai multe case desenate şi biserici la testul . se datorează mai mult implicaţiei bisericii în programul copiilor cu această situaţie . cele ale copiilor din instituţiile de orfani .  acoperişul. flori.se trăieşte apartenenţa casei ca loc de intimitate şi relaxare.casele au ferestre la marginile casei.casele făcute de copiii crescuţi în familie sunt mult mai simple.. avioane. casele sunt.nu se constituie noţiunea de casă unică . care încălzesc casa.copiii din orfelinate desenează de multe ori casa în partea dreaptă a foii spre deosebire de cei din familii .dificultăţi în această privinţă. uşile sunt adeseori deschise la orfani . geamurile .mărimea uşii creşte cu vârsta .ferestrele şi uşa reprezintă comunicarea cu lumea . în genere.simbolizează prezenţa mamei şi tatălui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->