Sunteți pe pagina 1din 6

Calculul Impozitului pe profit (Tabel 3)

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Indicatori/ Specificatii
Venituri anuale din vanzarea productiei
Valoarea reziduala a investitiei
Venituri totale anuale
Cheltuieli anuale pentru productie (exclusiv
taxe, impozite etc.)
Cheltuieli pentru restituirea creditelor si
dobanzilor

Durata de realizare a
Durata de functionare a obiectivului
investitiei (d)
(D)
1
2
1
2
3
4
5
598212 1094272 1357659 1393056 1427692 1473747
0
598212 1094272 1357659 1393056 1427692 1473747
152247

Amortizari
Efort total pentru productie (cheltuieli totale
anuale)
Profit anual
Regularizare profit (esalonare pierdere)
Impozitul pe profit

152247
445965
445965
71354

951541

1103788

255276

203326

68684

1519801
1519801

1141849

1179911

1217972

1256034

68684

68684

68684

68684

68684

1275501
-181228

1375797
-18138

1210533
182523
116067
18571

1248595
179097
112642
18023

1286656
187090
120635
19302

1324718
195083
195083
31213

Calculul indicatorilor pentru analiza economica (Tabel 1)

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Indicatori/ Specificatii
Investitia anuala
Cheltuieli anuale pentru productie (exclusiv
taxe, impozite etc.)
Venituri din vanzarea productiei
Valoarea reziduala a investitiei
Eforturi anuale cu investitia si productia
Venituri anuale
Flux de numerar neactualizat

Durata de realizare a
investitiei (d)
Durata de functionare a viitorului obiectiv economic (D)
1
2
1
2
3
4
5
274736
412104

274736
-274736

152247
598212

951541
1094272

1103788
1357659

1141849
1393056

1179911
1427692

1217972
1473747

1256034
1519801

564351
598212
33861

951541
1094272
142731

1103788
1357659
253871

1141849
1393056
251207

1179911
1427692
247781

1217972
1473747
255774

1256034
1519801
263767

Factor de actualizare pentru a=0.10

9 Eforturi totale anuale actualizate pentru a=0.10


10
Venituri totale actualizate pentru a=0.10
Flux de numerar actualizat pentru a=0.10
11

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

249735

466154
494123
27969

714607
821798
107191

753887
927281
173394

709088
865088
155999

665470
805218
139749

624820
756032
131212

586568
709747
123179

-249735

Calculul indicatorilor de volum pentru analiza financiara (Tabel 2)


Nr.
Crt.
1
a)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Indicatori/ Specificatii

Durata de realizare a Durata de functionare a viitorului obiectiv economic (D)


1
2
1
2
3
4
5
274736
412104
137368
206052

Investitia anuala
din care credit
Cheltuieli anuale pentru productie (exclusiv
taxe, impozite etc.)
Venituri din productie
Valoarea reziduala a investitiei
Venituri totale anuale
137368
Cheltuieli pentru restituirea creditelor si a
dobanzilor
Impozit pe profit
Cheltuieli totale anuale cu investitia si productia
(efort total)
274736
Flux de numerar neactualizat
-137368
Factor de actualizare pentru a=0.10
0.909
Flux de numerar actualizat pentru a=0.10
-124868
Venituri actualizate pentru a=0.10
124868
Efort total actualizat
249735

Raport beneficiu cost


VNA
RIR

Anal ec
1.15
993899
54%

152247
598212

951541
1094272

1103788
1357659

1141849
1393056

1179911
1427692

804264

1094272

1357659

1393056

71354

255276
0

203326
0

635705
168559
0.826
139229
664322
525092

1206817
-112544
0.751
-84521
821798
906319

1307113
50546
0.683
34523
927281
892758

anal fin
1.11
807931
70%

1256034
1519801

1427692

1217972
1473747
0
1473747

18571

18023

19302

31213

1160420
232636
0.621
144467
865088
720621

1197934
229759
0.564
129584
805218
675634

1237274
236473
0.513
121310
756032
634722

1287247
232554
0.467
108603
709747
601145

a max
a min
vna max
vna min

1519801

flux de numerar neact


factor de actualizare a=65
Flux de numerar actualizat pentru a=

-137368
0.606
-83245

168559 -112544
50546
232636
229759
236473
232554
0.367
0.223
0.135
0.082
0.05
0.03
0.018
61861.02 -25097.4 6823.644 19076.16 11487.93 7094.181 4185.969

flux de numerar neact


factor de actualizare a=70
Flux de numerar actualizat pentru a=70

-137368 168559 -112544


50546
232636
229759
236473
232554
0.588
0.346
0.204
0.12
0.07
0.041
0.024
0.014
-80772.4 58321.29 -22959.1 6065.461 16284.53 9420.103 5675.344 3255.754

flux de numerar neact


factor de actualizare a=80
Flux de numerar actualizat pentru a=80

-137368 168559 -112544


50546
232636
0.556
0.309
0.171
0.095
0.053
-76376.6 52084.62 -19245.1 4801.824 12329.71

229759
0.029
6663

236473
0.016
3783.563

232554
0

Total
1530078

1552915

1575752

1598589

1530078

1552915

1575752

1598589

15121772
0
15121772

1275065

1294096

1313127

1332157

12217786
458601

68684

68684

68684

68684

686840

1343749
186329
186329
29813

1362780
190135
190135
30422

1381811
193941
193941
31031

1400841
197747
197747
31640

13363228
1758545
1758545
281367

Investitia din anii 1, 2 de realizare a


investitiei (d), impartita la anii de
functionare (D)
R4+R5+R6
R3-R7
-66456

Total
i=
686840
1275065
1530078

1294096
1552915

1313127
1575752

1332157
1598589

1275065
1530078
255013

1294096
1552915
258819

1313127
1575752
262625

1332157
1598589
266431

12217786
15121772
0
12904626
15121772
2217146

R1+R2
R3+R4
R6-R5

0.424

0.386

0.35

0.319

Din tabel

540628
648753
108126

499521
599425
99904

459594
551513
91919

424958
509950
84992

6695030
7688929
993899

R5 x R8
R6 X R8
R7 X R8

Total
686840
343420
1275065
1530078

1294096
1552915

1313127
1575752

1332157
1598589

1530078

1552915

1575752

1598589

12217786
15121772
0
15465192

29813

30422

31031

31640

458601
281367

1304878
225200
0.424
95485
648753
553268

1324517
228398
0.386
88161
599425
511264

1344157
231595
0.35
81058
551513
470455

1363797
234792
0.319
74899
509950
435051

13644595
1820597
*
807931
7983995
7176064

0.047073
1.269735

suma de restituit:dcomp
Suma totala credit d comp

20526
492636

dsimpla an 1

83566

30083592

dsimpla an 2
s restituit total d sim

31616
458601

11381626

a+R3+R4

R1+R2+R6+R7
R5-R8
R9 X R10
R10 x R5
R10 x R8

225200
228398
231595
234792
0.011
0.007
0.004
0.002
2477.204 1598.783 926.3788 469.5838

1820597

225200
228398
231595
234792
0.008
0.005
0.003
0.002
1801.603 1141.988 694.7841 469.5838

1820597

7658

-601

225200

228398

231595

234792

1820597

-15959