Sunteți pe pagina 1din 22

Colegiul Economic Virgil Madgearu Galati

Proiect de specialitate TEMA: Contabilitatea T.V.A.

Profesor Coordonator Munteanu Andreea Tanase Camelia XII-a E

Elev: Clasa:a

CUPRINS

1. 2.

Argument............................................................................................... 3 Contabilitatea T.V.A-ului...................................................................... 2.1 Sfera de aplicare a T.V.A. ............................................................. 2.2 Platitorii de T.V.A. ........................................................................ 2.3 Faptul generator si exigibilitatea T.V.A. ....................................... 2.4 Regularizarea si Rambursarea T.V.A. ........................................... 2.5 Conturile de T.V.A. ....................................................................... 5 5 5 6 7 9

3. 4. 5. 6. 7.

Documente privind T.V.A...................................................................... 12 Prezentare S.C Standard S.R.L............................................................... 16 Monografii contabile privind T.V.A la S.C Standard S.R.L................. 17 Anexe ...................................................................................................... 21 Bibliografie.............................................................................................. 27

1.ARGUMENT
Impactul taxei pe valoarea adaugata asupra economiei a avut loc pentru prima data in Franta la initiativa lui Maurice Laure in anul 1954. Ulterior acest impozit indirect a fost introdus si in alte tari din Europe, Asia, Africa si America Latina. Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adaugata si-a gasit motivatia in substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afacerii si folosirea ei ca taxa unica perceputa in diferitele stadii ale productiei de catre producatori.Fiecare producator era indreptatit prin lege sa deduca taxa pe valoarea adaugata suportata anterior in procesul de productie propriu. Pe continentul european in 1967 dupa 10 ani de la semnarea tratatului de la Roma, in cadrul Comunitatii Europene, au fost adoptate o serie de directive care au pus bazele legislative ale acestui tip de impozit indirect. In prima etapa organele de decizie ale CEE au mers pe linia armonizarii legislatiei tarilor comunitare pe linia taxei pe valoarea adaugata iar in momentul de fata toate tarile comunitare sunt obligate sa foloseasca acest impozit indirect. TVA-ul nu s-a numit intotdeauna TVA.Cand era mic...si comunist, i se spunea ICM(Impozitul pe Circulatia Marfurilor) si, desi era spaima gestionarilor dornici sa faca si ei un ban cinstit , nu beneficia de mediatizarea postdecembrista. In conditiile trecerii la economia de piata, impozitul pe circulatia marfurilor ce functiona in economie ca un impozit indirect nu-si mai justifica mentinerea. Introducera TVA-ului in locul impozitului pe circulatia marfurilor a reprezentat un moment de cotitura in perfectionarea sistemului fiscal si in acelasi timp primul pas facut pe linia reformei fiscale in tara noastra. Totodata aceasta a constituit o cerinta pentru trecerea la economia de piata si alinierea la standardele europene. Dar pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata trebuiau intreprinse o serie de masuri pe linia impozitului pe circulatia marfurilor care trebuia inlocuit. Inainte de implementarea TVA-ului s-a cautat sa se extinda campul de aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse si prestari de servicii ca de exemplu la produsele agricole, activitatea de posta si telecomunicatii, transportul de calatori si de marfuri. 3

Totodata implementarea taxei pe valoarea adaugata necesita apoi o buna cunoastere a mecanismului functionarii ei, trebuiau cadre pregatite si instruite temeinic pentru a asigura initierea agentilor economici si a personalului din economie pe aceasta linie si nu in ultimul rand tehnica de calcul si formularistica necesara evidentierii, colectarii si platii ei la bugetul de stat. Asa cum a fost stabilita aceasta taxa reprezinta un impozit indirect care spre deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor se aplica pe intreg circuitul economic, pana la utilizatorul final al produselor sau serviciilor insa numai la valoarea adaugata in faza acestui circuit. Obiectul impozabil este reprezentat de valoare bunurilor, a lucrarilor si a serviciilor la preturile de facturare. Materia impozabila este suma globala a vanzarii. Suportatorul este consumatorul final. TVA-ul are o mare elasticitate fata de procesele economice in sensul ca, daca afacerile se dezvolta si TVA colectata, respectiv TVA de plata vor fi mai mari.Daca vanzarile stagneaza si cuantumul TVA va fi mai mic, in consecinta si incasarile statului vor fi mai mici. TVA este un impozit cu un randament fiscal ridicat, insa ca orice impozit indirect este inechitabil.Acest lucru se traduce prin aceea ca devine regresiv in raport cu cresterea veniturilor si nici nu se preteaza la un minim neimpozabil. Astfel, TVA afecteaza mai pronuntat persoanele cu venituri mici si pe cele care isi repartizeaza o mare parte a veniturilor lor pentru cheltuielile de consum(de multe ori independent de vointa lor fiind vorba de cheltuieli de stricta necesitate). In tara noastra TVA-ul a fost introdus din urmatoarele considerente: - necesitatea inlocuirii formulei anacronice a fostului impozit pe circulatia marfurilor; - pentru cresterea resurselor statului; - din ratiuni de compatibilitate cu sistemele fiscale din tarile europene; Pana in anul 2010 cota preponderenta de TVA in Romania a fost de 19% si TVA de 9% pentru carti, medicamente si servicii de cazare turistica.

Majorarea T.V.A.-ului: Prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cota standard de TVA a fost majorata de la 19% la 24%, incepand cu data de 1 iulie 2010, situatie care impune modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aferente titlului VI din Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Pentru platitorul de TVA bunurile sau serviciile necesare desfasurarii activitatii sunt mai ieftine cu 24%.Aceasta deoarece taxa aferenta acestora este deductibila. In acelasi fel pentru a fi mai atractiv cu serviciile sau produsele proprii este importanta aceasta calitate si pentru partenerii de afaceri.Si acest motiv trebuie sa fie important in luarea unei decizii deoarece si pentru acestia produsele sau serviciile pe care le furnizeaza sunt mai ieftine.In acest context calitatea de platitor confera o mai mare siguranta partenerilor de afaceri, aceasta demonstrand implicit nivelul afacerilor derulate.

2.CONTABILITATEA T.V.A.-ului
4

Definitie: Taxa pe Valoarea Adaugata reprezinta un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. 2.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila 2.2.Platitorii de T.V.A , sunt persoanele fizice si juridice inregistrate ca agenti economici, sau autorizate sa desfasoare activitati economice independente, avand o cifra de afeaceri declarata de peste 5000 de lei anual. Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in aceleasi conditii legale ca si cele aplicabile operatorilor economici, chiar daca sunt prestate in calitate de autoritate publica, precum si pentru activitatile urmatoare: - telecomunicatii - furnizarea de apa, gaze, energie electrica, etc. - transport de bunuri si de persoane - servicii prestate de porturi si aeroporturi - livrarea de bunuri noi produse pentru vanzare Sunt asimilate institutiilor publice, in ceea ce priveste regulilie aplicabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugate, orice entitati a caror infiintare este reglementata prin legi sau hotarari ale Guvernului, pentru activitatile prevazute prin actul normativ de infiintare, care nu creeaza distorsiuni concurentiale, nefiind desfasurate si de alte persoane impozabile. 2.3.Faptul generator si exigibilitatea T.V.A. Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cnd autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea adaugata de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data. Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator si intervine: - la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii - la data incasarii avansului, in cazul in care se incaseaza avansuri inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Se excepteaza de la aceasta prevedere avansurile incasate pentru plata importurilor si a drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau care nu sunt in sfera de aplicare a tazei. Prin avansuri se intelege incasarea partiala sau integrala a contravalorii bunurilor sau serviciilor, inaintea livrarii, respectiv a prestarii de servicii. Procedura de amnare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile derulate dupa data de 1 ianuarie 2004 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, care ramn valabile pna la data expirarii perioadelor pentru care au fost acordate, se realizeaza astfel: a) beneficiarii au obligatia sa achite in numele furnizorului taxa pe valoarea adaugata direct la bugetul statului, la data punerii in functiune a investitiei, dar nu mai trziu de data inscrisa in certificatul de amnare a exigibilitatii T.V.A. Taxa pe valoarea adaugata achitata devine deductibila si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din luna respectiva. Cu suma achitata se va 5

diminua corespunzator datoria fata de furnizor. Beneficiarii certificatelor de amanare a exigibilitatii T.V.A. vor fi obligati sa plateasca dobnzi si penalitati de intrziere in cuantumul stabilit pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat in cazul neachitarii la termen a taxei pe valoarea adaugata b) furnizorii vor inregistra ca taxa neexigibila taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor catre beneficiarii care au obtinut certificate de amnare a exigibilitatii T.V.A., pentru care nu mai au obligatia de plata la bugetul de stat. In luna in care beneficiarii achita taxa pe valoarea adaugata respectiva, taxa devine exigibila, dar furnizorii isi vor reduce corespunzator suma taxei colectate si concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnati in conturile de clienti. Furnizorii nu vor fi obligati la plata de dobnzi si penalitati de intrziere pentru neplata in termen de catre beneficiari a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adaugata a carei exigibilitate a fost amnata. Furnizorii sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere, semnata de persoana care angajeaza legal unitatea, pe care o transmit beneficiarului, din care sa rezulte ca bunurile furnizate au fost produse cu cel mult un an inaintea vnzarii si nu au fost niciodata utilizate. Amnarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se justifica de catre furnizori pe baza copiei legalizate de pe certificatul de amnare, obtinuta de la beneficiari. Bunurile respective nu pot face obiectul comercializarii pe perioada acordarii facilitatii prevazute de lege. In situatia nerespectarii acestei prevederi, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data efectuarii livrarii pna la data platii efective se datoreaza penalitati de intrziere si dobnzi pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare. In caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fara lichidare, unitatile care beneficiaza de amnarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata au obligatia de a achita taxa pe valoarea adaugata inainte de declansarea acestor operatiuni si de a anunta concomitent organul fiscal care a emis certificatul de amnare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata. 2.4. Regularizarea si rambursarea T.V.A. : 1. Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunule din perioada fiscala de raportare, persoanele impozabile trebuie sa efectueze regularizarile prevazute de prezentul articol prin decontul de taxa pe valoarea adaugata. 2. Se determina suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata, prin adaugarea la suma negativa a taxei pe valoarea adaugata, rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu a fost solicitat a fi rambursat. 3. Se derermina taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata, in perioada fiscala de raportare, prin adaugarea la taxa pe valoarea adaugata de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat pna la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata din soldul taxei pe valoarea adaugata de plata al perioadei fiscale anterioare. 4. Prin decontul de taxa pe valoarea adaugata, persoanele impozabile trebuie sa determine deferentele dintre sumele prevazute la alin(2) si (3), care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei pe valoarea adaugata de plata sau a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata. Daca taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata este mai mare dect suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata, rezulta un sold de taxa pe valoarea adaugata de plata in perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata este mai mare dect taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata, rezulta un sold al sumei negative a taxei pe valoarea adaugata, in perioada fiscala de raportare. 5. Persoanele impozabile inregistrate ca platitor de taxa pe valoarea adaugata pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca o persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata, 6

aceasta nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare. Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata din perioada fiscala de raportare, mai mic de 50 milioane inclusiv, aceasta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare. 6. In cazul persoanelor juridice care se divizeaza sau sunt absorbite de alta persoana impozabila, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat in decontul persoanei care a preluat activitatea. 7. In situatia in care doua sau mai multe persoane juridice impozabile fuzioneaza, persoana impozabila care preia activitatea va prelua si soldul taxei pe valoarea adaugata de plata catre bugetul de stat, ct si soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii. 8. Rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza de organele fiscale, in conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele procedurale in vigoare. 2.5.Conturile de T.V.A. Contul 442 ,,Taxa pe valoarea adaugata Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta deconturilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata. Contul 442 ,,Taxa pe valoarea adaugata este un cont bifunctional. Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adagata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul 2: 4423-,,TVA de plata 4424-,,TVA de recuperat 4426-,,TVA deductibila 4427-,,TVA colectata 4428-,,TVA neexigibila Contul 4423-,,Taxa pe valoarea adagatade plata Cu ajutorul acestui cont se tine evudenta taxei pe valoarea adaugata de platit la bugetul statului. Contul 4423 este un cont de pasiv. In cadrul contului inregistram: - diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoare adaugata colectata mai mari si taxa pe valoarea adaugata deductibila(4427). In debitul contului inregistram: - platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa pe valoarea adaugata(5121) - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata(4424). - datorii anuale (758). Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata. Contul 4424-,,Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Contul 4424 este un cont de activ. In debitul contului inregistram : - diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata (4428). In creditul contului inregistram:

taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423). Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

Contul 4426-,,Taxa pe valoarea adaugata deductibila Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii. Contul 4426 este un cont de activ : In debitul contului se inregistreaza : - sumele reprezentand T.V.A. deductibila (401, 404, 512, 514) - sumele reprezentand T.V.A. evidentiata anderior ca amanata de plata (4428) In creditul contului se inregistreaza: - sumele compensate din T.V.A. colectata (4427) diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre T.V.A. deductibila si cea colectata (4424) Contul 4427-,,Taxa pe valoarea adaugata colectata Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata. Contul 4427 este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza : - T.V.A. colectata aferenta vanzarilor de bunuri, lucrarilor executate si serviciilor prestate (411, 428, 461, 531). - T.V.A. aferenta lipsurilor imputate (428, 461) - T.V.A. neexigibila devenita exigibila (4428) - T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor in natura (635) - T.V.A. aferenta avansurilor incasate (512, 411) In debitul contului se inregistreaza : - T.V.A. de plata, datorata bugetului statului (4423) - sumele reprezentand T.V.A. deductibila (4426) - T.V.A. aferenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor, retinute de catre beneficiari (4428) - decontarea T.V.A. aferenta avansurilor incasate (411) La sfarsitul peroadei soldul nu prezinta sold. Contul 4428-,,Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta T.V.A. neexigibila. Contul 4428 este un cont bifunctional In creditul contului se inregistreaza: - T.V.A. aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarii lucrarilor cu plata in rate (411). - T.V.A. aferenta garantiilor pentru buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427) - T.V.A. aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite devenita deductibila (4426) In debitul contului se inregistreaza: - T.V.A. aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate (401, 404) - T.V.A. aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371) - T.V.A. aferenta vanzarilor de bunuri si servicii sau prestatorilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului (4427) - T.V.A. amanata la plata (446) Soldul contului reprezinta T.V.A. neexigibila.

3.Documente privind T.V.A.


8

Pentru ca taxa pe valoare adaugata ca impozit se constituie un venit important al bugetului statului sa fie corect determinata si apoi decontata pe fazele circuitului economic,este necesar ca toate documentele care consemneaza operatii ce intra in sfera de aplicare a taxei sa fie judicios proiectate si utilizate pe baza unor reglementari precise. Documentele primare in care se consemneaza operatii supuse T.V.A. sunt formulare cu regim special fiind inserate ,numerotate si gestionate cu asigurarea stricta a evidentei si utilizarii lor. Dupa nivelul la care se realizeaza gestionarea si evidenta formularelor cu regim special ce privesc T.V.A. acestea sunt : -formulare tipizate ,anumite tipare si distribuite prin grija irectiilor generale ale finantelor publice si controlul financiar de stat judetene si ale municipiului Bucuresti: -dispozitia de livrare -aviz de insotire a marfii -factura -chitanta fiscala -formulare tipizate specifice unor sectoare,tiparite si gestinare prin grija agentilor economici utilizatori: -in sectorul distributiei produselor petroliere: -dispozitii de livrare PECO -aviz de insotire a marfii PECO -factura PECO -in sectorul distributiei energiei electrice : -factura RENEL -in secorul telecomunicatii: -factura telefonica,abonati persoane juridice -chitanta telefonica,abonati persoane fizice -chitanta pentru plata taxelor facturate si nefacturate -in transportul de marfuri: -scrisoare de trasura pentru vagon -scrisoare de trasura pentru grupuri de vagoane -in sector vamal: -declaratie vamala -declaratie vamala complementara -in comertul interior : -bon de vanzare -nota de plata ( alimentatie publica ) -nota de plata virament (alimentatie publica ) -bon de primire (consignatii) -borderoul de primire a obiectelor in consignatie in ziua de ..... -borderoul de iesire a obiectelor din consignatie in ziua de ...... -in turism : -nota de plata -nota de plata virament -in prestari de servicii : -bon de comanda -bon de reparatii in termen de garantie 9

-bon de comanda (metale pretioase) -bon de comanda chitanta -bon cu valoare fixa -chitanta ( operatii servicii auto ) -bon factura pontaj -in gospodaria comunala si fondul locativ : -factura servicii comunale -factura gospodarie comunala populatie -in sectorul postal : -chitanta mesagerii externe -registrul chitantier pentru trimiterile postale prezentati la agenti postali,factori rurali si ghisee comune. Agentii economici care folosesc tehnica de calcul pentru editare si completarea formularelor privind documentele pentru operatiuni din sfera TVA pot folosi sistemele respective cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si Controlului financiar de stat aprobare ce se da ,cu conditia indeplinirii criteriilor stabilite de Ministerul Finantelor: -sistemele de prelucrare a datelor financiar-contabile utilizand tehnica de calcul sa asigure toate necesitatile unui eventual control; -procedurile de prelucrare automata a datelor,sa asigure respectarea cerintelor legale in privinta securitatii datelor si fiabilitatii sistemelor de prelucrare. -asigurarea documentatiei utilizate a produselor program indiferent de modul in care acestea au fost obtinute. -suma si consumul fiecarei date trebuie sa fie clar indicate si sa aiba la baza documente legale . -sa existe posibilitatea ca in orice moment sa se reconstituie datele de intrare si de intermediere inclusiv documentele finale. -sistemul de prelucrare sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor care sa nu permita eliminarea si adaugarea ulterioara de informatii. -situatiile de iesire editate cu ajutorul tehnicii de calcul sa respecte continutul de informatii in ordinea prevazuta in machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor. -numarul de regim special si numarul de ordine sa aiba continuitate pentru formularele se acelasi tip indiferent de compartimentul in care il utilizeaza. In cazul editarii de intreprindere a documentelor cu ajutorul mijloacelor tehnice de calcul este necesar sa solicite directiile generale ale finantelor publice si control financiar de stat serie si limitele numerelor ce urmeaza a fi date pentru fiecare tip de formulare.

4.Prezentare S.C. Standard S.R.L.


Denumirea sicietatii: Denumirea societatii este S.C. Standard S.R.L. in toate documentele si publicatiile care emana de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele S.R.L. semnificnd forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu indicarea numarului de ordine de la Registrul Comertului, a capitalului social si a adresei sediului social. Constituirea societatii: S.C. Standard S.R.L. s-a infiintat in 2005, avand nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/ anul:j40/264/2005 din 19.01.2005, si codul fiscal: R24390426 din 19.01.2005. Sediul social al societatii: Sediul social al societatii comerciale S.C. Standard S.R.L. este in Galati, str.Otelarilor nr.12. 10

Obiectul de activitate al societatii: Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, domeniul principal de activitate este: (Cod CAEN Diviziunea 281) Constructii metalice Activitatea principala este ,,Structuri si tmplarii metalice- cod CAEN 2812. Capitalul social al societatii: La constituire, capitalul social subscris si varsat integral de catre asociatul unic este de 10.000 lei . Majorarea capitalului social se va putea face in urma deciziei Adunarii Generale a Asociatilor, prin subscriere si varsare de noi parti sociale, prin includerea de noi asociati, prin incorporarea de rezerve sau beneficii in capitalul social sau in alte forme legale.

5.Monografii contabile privind T.V.A. la S.C. Standard S.R.L.


1. Se achizitioneaza un autoturism in valoare de 3.800 lei + TVA cu factura. 2133 mijloace de transport A + D 3.800 404 furnizori de imobiizari P + C 4.712 4426 TVA deductibila A + D 912 4.712 3.800 912 % 404 2133 4426

2. Se aprovizioneaza unitatea cu materii prime 10.000 lei. 301 materii prime 401 furnizori 4426 TVA deductibila 12.400 10.000 2.400 % 301 4426 A + D 10.000 P + C 12.400 A+D 2.400 401

3. Se vand produse finite 25.000 lei cu factura. 4111 clienti 701 venituri din vanzarile produselor finite 4427 TVA colectata 4111 % 701 4427 31.000 25.000 6.000 A + D 31.000 P + C 25.000 P + C 6.000

4. Se inregistreaza cheltuieli cu transportul 20.000 lei + TVA 24%. 11

401 Furnizori 628 Alte servicii executate de terti 4426 TVA deductibila 24.800 20.000 4.800 % 401 628 4426

P+C 24.800 A+D 20.000 A+D 4.800

5.

Se inregistreaza cheltuieli de protocol, reclama , publicitate 10.000 + TVA 401 Furnizori 623 Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate 4426 TVA deductibila 12.400 10.000 2.400 %401 623 4426 P+C A+D A+D 12.400 10.000 2.400

24%.

6. Se aprovizioneaza unitatea cu materiale consumabile 10.000 + TVA 24% conform avizului de insotire a marfii. 408 Furnizori- facturi nesosite P + C 302 Materiale consumabile A+D 4428 TVA neexigibila A+D 12.400 10.000 2.400 7. Se primeste factura nr. 30. 401 Furnizori 408 Furnizori facturi nesosite 408 = 401 4426 TVA deductibila 4428 TVA neexigibila 4426 = 4428 12.400 A+D PC 2.400 2.400 2.400 P + C 12.400 P D 12.400 12.400 10.000 2.400 % 408 302 4428

8. Se vand marfuri 30.000 + TVA 24% conform avizului de insotire a marfii. 419 Clienti creditori 12 PD 37.200

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4428 TVA neexigibila 419 % 707 4428 9. Se intocmeste factura nr.33. 411 Clienti 419 Clienti creditori 411 = 419 37.200 P D 7.200 P+C 7.200 7.200 A+D PC 37.200 37.200 37.200 30.000 7.200

P + C 30.000 P + C 7.200

4428 TVA neexigibila 4427 TVA colectata 4428 = 4427

10. Se regularizeaza TVA-ul. 4427 TVA colectata PD 4426 TVA deductibila A C 4427 TVA colectata 4423 TVA de plata 4427 % 4426 4423 PD P+C 12.912 12.912 288 288

13.200 12.912 288

13

ANEXA 1

Registru Jurnal
N r. cr t. 1 2 3 4 5 6 7 Data inregistrare 02.04.2013 03.04.2013 05.04.2013 21.06.2013 22.04.2013 23.04.2013 26.04.2013 Documentul (felul,data) Factura nr.2 Factura nr.4 Chitanta nr.7 Factura nr.11 Factura nr.15 Aviz nr.1 Aviz nr.3 Explicatii Simbol conturi Debitoare Creditoare % 2133 4426 % 301 4426 4111 401 % 701 4427 401 20.000 4.800 401 10.000 2.400 408 % 707 4428 10.000 2.400 37.200 30.000 7.200 12.400 12.400 10.000 2.400 31.000 25.000 6.000 24.800 404 3.800 912 12.400 Sume Debitoare Creditoare 4712

Achizitionare mijloace de transport Aprovizionare cu materii prime Vanzare de produse finite

Cheltuieli cu % transportul 628 4426 Cheltuieli cu % publicitatea 623 4426 Aprovizionare % cu materiale 302 consumabile 4428 Vanzare de 419 marfuri

14

ANEXA 2
Unitatea SC Standard SRL FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE Simbol Cont 4426 Credit 4.712 D 12.400 24.800 12.400 12.400 D 2.400 D D D 2.400 4.800 2.400 912 D\C Pagina

Data 02.04 03.04 21.04 22.04 27.04

Document felul nr. Factura nr.2 Factura nr.4 Factura nr,11 Factura nr.15 Factura nr. 30

Explicatii

Simbol cont Debit corespondent Achizitionare 404 mijloace de 2133 3.800 transport Aprovizionare cu 401 materii prime 301 10.000 Cheltuieli cu 401 transportul 628 20.000 Cheltuieli cu 401 publicitatea 623 10.000 Aprovizionare cu 401 materiale 302 10.000 consumabile

Sold

Unitatea SC Standard SRL FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE Data 05.04 25.04 Document felul nr. Chitanta nr.7 Factura 33 Explicatii Simbol cont Debit corespondent 4111 31.000 701 de 4111 707 15 37.200 30.000 Credit 25.000

Simbol Cont 4427 D\C C C

Pagina

Sold 6.000 7.200

Vanzare peoduse finite nr. Vanzare marfuri

ANEXA 3
Unitatea SC Standard SRL FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE Data 25.04 Document felul nr. Explicatii Regularizare TVA Simbol cont Debit corespondent 4427 13.200 4426 Credit 12.912 Simbol Cont 4423 D\C C Pagina

Sold 288

16

ANEXA 4
Furnizor: SC Ambient SRL CIF: RO 12563433 Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/2000 Sediul: Mihai Bravu nr. 22 Jude:Galati Cont: RO125ATB46532589631007 Banca: BCR Capital social: 3.000 RON Cumprtor: SC Standard SRL CIF: RO19015021 Nr. ord. Reg. Com.: J17/241/2002 Sediul: str. Otelarilor nr.12 Jude: Galai Cont: RO145RTB1235645264563 Banca: Transilvania Capital social: 1.200 RON

Aviz de nsoire a mrfii


Nr. aviz: 00001 Data(zi/lun/an):12.04.2013 Cota TVA: 24 % Nr. Denumirea produselor sau a crt. serviciilor 1 Ambalaje Pre unitar -RON10 Valoarea -RON10.000

U.M. buc

Cantitatea 1000

17

Semntura tampila furnizorului:

i Numele delegatului: Cristea Ion Act de delegat: RX356387 CNP: 1801102170058 B.I/C.I: GL800520 Semntura:

TOTAL

10.000

ANEXA 5
Furnizor: SC SIAT SRL CIF: RO 12563433 Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/1995 Sediul: Str.Mihai Bravu nr.22 Jude:Galati Cont: RO125ATB46532589631007 Banca: BCR Capital social: 3.000 RON Cumprtor: SC Standard SRL CIF: RO19015021 Nr. ord. Reg. Com.: J17/241/2002 Sediul: str. Otelarilor nr.12 Jude: Galai Cont: RO145RTB1235645264563 Banca: Transilvania Capital social: 1.200 RON

Factur
Nr. facturii: 00030 Data(zi/lun/an):27.04.2013 Cota TVA: 24 % Nr. Denumirea produselor sau a crt. serviciilor 1 Ambalaje Pre unitar U.M. Cantitatea buc 1000 -RON10 -RON10.000 Valoarea Valoarea T.V.A. -RON2.400

18

Semntura i Numele delegatului: Cristea Ion tampila Act de delegat: RX356387 furnizorului: CNP: 1801102170058 B.I/C.I: GL800520 Semntura:

TOTAL TOTAL GENERAL

10.000 12.400

2.400

ANEXA 6
Furnizor: SC Standard SRL CIF: RO 12563433 Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/2000 Sediul: Str. Otelarilor nr.12 Jude:Galati Cont: RO125ATB46532589631007 Banca: Transilvania Capital social: 2000 RON Cumprtor: SC Ambient SRL CIF: RO19015021 Nr. ord. Reg. Com.: J17/241/2002 Sediul: str. Mihai Bravu nr. 22 Jude: Galai Cont: RO145RTB1235645264563 Banca: BCR Capital social: 1.200 RON

Aviz de nsoire a mrfii


Nr. aviz: 00003 Data(zi/lun/an):23.04.2013 Cota TVA: 24 % Nr. Denumirea produselor sau a crt. serviciilor Pre unitar -RONValoarea -RON-

U.M.

Cantitatea

19

Schele metalice

buc

30

1.000

30.000

Semntura tampila furnizorului:

i Numele delegatului: Oprea Manuel Act de delegat: RX359987 CNP: 1801102170058 B.I/C.I: GL800520 Semntura:

TOTAL

30.000

ANEXA 7
Furnizor: SC SIAT SRL CIF: RO 12563433 Nr. ord. Reg. Com.: J40/254/1995 Sediul: Str.Gazelei nr. 28 sect 4 Jude: Bucureti Cont: RO125ATB46532589631007 Banca:Transilvania Capital social: 2.000 RON Cumprtor: SC Ambient SRL CIF: RO19015021 Nr. ord. Reg. Com.: J17/241/2002 Sediul: str. Mihai Bravu nr. 15 Jude: Galai Cont: RO145RTB1235645264563 Banca: BCR Capital social: 1.200 RON

Factur
Nr. facturii: 00033 Data(zi/lun/an):25.04.2013 Cota TVA: 24% Nr. Denumirea produselor sau a 20 Pre unitar Valoarea Valoarea

crt. 1

serviciilor Schele matalice

U.M. Cantitatea buc 30 -RON1.000 -RON30.000

T.V.A. -RON7.200

Semntura i Numele delegatului: Oprea Manuel tampila Act de delegat: RX399387 furnizorului: CNP: 1801102170058 B.I/C.I: GL800520 Semntura:

TOTAL TOTAL GENERAL

30.000 37.200

7.200

6.Bibliografie

1. Bazele contabilitatii O. Calin, M. Ristea, I. Vaduva


21

2. Elemente de contabilitate generala - O Calin 3. Reglementari contabile pentru agentii economici Editura Economica 4. Contabilitatea societatilor comerciale M. Ristea 5. Monitorul Oficial al Romniei Partea I: Legi, Decrete, Hotarri si alte acte 6. www.google.com

22