Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a , domiciliat()
n localitatea .., str. ., nr. .., bloc .., scara .., et. ., ap. ,
Judeul , posesor/are al crii de identitate seria , nr. , eliberat de
. la data de ___.___._______, CNP ., avand profesia
de .., prin prezenta solicit:
-

angajarea in functia de ., scoasa la concurs de catre


compania/institutia dvs.

Mentionez faptul ca am o vechime in munca de . si consider ca


experienta mea corespunde cerintelor dvs. pentru postul respectiv.
In speranta ca veti da curs cererii mele, va multumesc anticipat.

Data,
_________________
SEMNATURA,

_________________________________________________________________________

APROBARILE ANGAJATORULUI:
-

salariul de incadrare
per. nedeterm./ determ.
functie de baza/ cumul functii
data incepere activitate
nr. ore/ zi
denumirea functiei
salar brut

APROBAT ADMINISTRATOR,
_______________________

- ..
- ..
- ..
- ..
- ..
- ..
- ..