Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 8 Raspunderea in dreptul administrativ Subiectele raspunderii contraventionale (OG 2/2001) In cazul contraventiei subiectul activ este contravenientul,

respectiv autorul faptei ilicite, iar subiectul pasiv este o persoana fizica, o structura organizatorica, un functionar public, o autoritate publica, etc. In cazul raspunderii contraventionale subiectul activ este o autoritate publica centrala sau locala sau chiar o persoana juridica privata, autorizata sa presteze un serviciu public, iar subiectul pasiv este contravenientul persoana fizica sau juridica. Avem doua exceptii : minorul sub 14 ani si minorul intre 14 si 18 ani, pt care limitele minime si maxime ale contraventiei se reduc la jumatate. Sanctiunile contraventionale reprezinta o grupa a a sanctiunilor juridice care se aplica pers fizice si juridice care au savarsit contraventii. Conform OG 2/2001 avem :
sanctiuni contraventionale principale : avertismentul, amenda contraventionala si prestarea unor activitati in folosul comunitatii. Sanctiuni contraventionale complementare : confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie ; suspendarea sau anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ; inchiderea unitatii ; blocarea contului bancar ; suspendarea activitatii ; retragerea licentei sau avizului pt anumite operatiuni de comert exterior, temporar sau definitiv ; desfintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si gravitatea faptei. Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare. Trebuie sa ai sanctiunea principala ca sa o poti avea si pe cea complementara.

Avertismentul Consta in atentionarea verbala sau scrsia a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite insotita de recomandarea de a respecta prevederile legale. Amenda contraventioanala Este o sanctiune pecuniara, principala ce consta in micorarea silita a patrimoniului celui sanctionat, acesta fiind obligat sa plateasca statului o suma de bani, fixata drept sanctiune.

Munca in folosul comunitatii

Este reglementata de OG 55/2002, se stabileste intotdeauna alternativ cu amenda si poate fi aplicata numai de catre instanta judecatoreasca.

Cauzele care inlatura raspunderea contraventioanala a faptei si cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei.

A) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei : 1. Legitima aparare este in legitima aparare cel care a savarsit fapta contraventionala pt a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia ori impotriva unui interes public si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public, precum si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul. 2. Starea de necesitate este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia, sau un interes public. 3. Constrangerea este actiunea de-a obliga o persoana sa faca un anumit lucru pe care nu l-ar fi intreprins din proprie initiativa, poate fi fizica sau morala. 4. Cazul fortuit este interventia unui eveniment sau a unei intamplari ce nu putea fi prevazuta sau inlaturata si care determina producerea rezultatului socialmente periculos. 5. Iresponsabilitatea este incapacitatea unei persoane de-a intelege natura si rezultatul faptelor sale. ( minorul pana la 14 ani) 6. Infirmitatea daca fapta contraventionala a fost savarsita in legatura cu respectiva infirmitate si numai atunci este inlaturat caracterul contraventional al faptei. 7. Eroarea de fapt necunoasterea in totalitate a unei imprejurari reale de care depinde caracterul contraventional al faptei sau cunoasterea ei inexacta in momentul comiterii faptei ilicite. 8. Betia involuntara si completa ea trebuie sa fie accidentala, completa si sa existe in momentul comiterii contraventiei.

B) Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala : 1. Prescriptia aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale aceasta se prescrie intr-un termen de 6 luni de la data savarsirii faptei sau de la data constatarii faptei in cazul contraventilor continue. 2. Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale intervine daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii ( actul devine caduc). In cazul executarii sanctiunii amenzii contraventionale aplicata de organele

fiscale, termenul de prescriptie este de 5 ani, si el incepe sa curga de la data incheierii anului financiar in care a luat nastere dreptul de-a cere executarea creantei bugetare, respectiv a amenzii contraventionale.