Sunteți pe pagina 1din 1

Metodele neparametrice sau de distributie libera in cadrul unei analize statistice,testeaza ipoteza nula sau determina limitele de incredere

pentru esantioane sau populatii fara a tine cont de distribututia populatiei. Tipuri de teste neparametrice Testul Wilcoxon al sumei rangurilor este un test pentru date neperechi sau imperechiate si este o alternativa a testului t pentru esantioane perechi. Testul Wilcoxon pentru doua esantioane este un test pentru date neimperechiate si este o alternativa a testului t pentru esantioane independente. Testul U Mann- Whitney conduce la rezultate echivalente cu testul Wilcoxon pentru doua esantioane. Testul exact Fisher se aplica pentru tabelele de contingenta de tip 2x2 in aceleasi conditii ca testul chi patrat, dar cand frecventele asteptate sunt mai mici decat 5. Aplicatii Sunt folosite pentru a analiza esantioane sau populatii ce nu se distribuie normal sau aproximativ normal si pentru care testele parametrice sunt nepotrivite Sunt folosite pentru a analiza esantioane sau populatii pentru care parametrii, cum ar fi valoarea medie sau deviatia standard sunt nereale sau nu pot fi determinate. Pot fi folosite in locul testelor parametrice pentru a analiza populatii ce urmeaza distributia normala sau aproximativ normala, dar testele neparametrice, operand de cele mai multe ori nu cu valori masurabile ci cu rangurile valorilor, au o putere mult mai mica.