Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

06. Articole din ediţiile periodice 3 1. . 2008. III. Natura salariului. Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica.html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).nr. Manuale. – Ch.: Contabilitate şi audit.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.Bibliografie I. Chişinău.md/document_rom.com/2010/09/salariul. cărţi.4. Resurse Internet 4.1. http://www.justice. http://teoraeco.07.640 p. 2007. broşuri 2. 2006. Acte legislative şi normative 1.1.C. nr.N.04. incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007.53-62 IV. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. monografii.md .blogspot.2007 II.1.113 – XVI din 27. Ţurcanu V.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Conecpte moniste și dualiste asupra salariului. şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa. p.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex.minfin. Constituția Repulicii Moldova din 29.90-93 din 29.