Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

2007 II. Articole din ediţiile periodice 3 1. Natura salariului.1.113 – XVI din 27. http://teoraeco.4.minfin. p. 2007. Chişinău. şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa.nr.justice. 2008. broşuri 2. Conecpte moniste și dualiste asupra salariului. Ţurcanu V.html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).640 p. – Ch. Constituția Repulicii Moldova din 29.07.06. 2006. Manuale.C.1. monografii.1.md . http://www.md/document_rom. Resurse Internet 4.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex. III. incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007. Acte legislative şi normative 1.53-62 IV. . Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.blogspot.Bibliografie I. nr.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.com/2010/09/salariul. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. cărţi.04.N.90-93 din 29.: Contabilitate şi audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful