Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

md/document_rom.com/2010/09/salariul.1.html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 2006.N.53-62 IV. Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica. 2008.: Contabilitate şi audit.4. p. monografii.04.md .justice. 2007. Ţurcanu V. Natura salariului.640 p.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex.07.2007 II.1. incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. broşuri 2.06.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.Bibliografie I. Constituția Repulicii Moldova din 29. Resurse Internet 4.1. cărţi.minfin.90-93 din 29. Acte legislative şi normative 1. http://teoraeco. http://www. nr. . şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa. III. Chişinău.blogspot. Manuale.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.nr. – Ch.113 – XVI din 27. Conecpte moniste și dualiste asupra salariului.C. Articole din ediţiile periodice 3 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful