Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

4.C. monografii. .Bibliografie I.90-93 din 29. 2008. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.07. Resurse Internet 4. nr. III.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.md .html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Conecpte moniste și dualiste asupra salariului. broşuri 2. – Ch.com/2010/09/salariul. Articole din ediţiile periodice 3 1.justice. http://teoraeco. Chişinău.1.113 – XVI din 27. Acte legislative şi normative 1. 2007. Constituția Repulicii Moldova din 29.04.minfin.53-62 IV.1.640 p.md/document_rom.nr. 2006. şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa.blogspot. incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007.1. cărţi.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.06. Ţurcanu V.N. Manuale. Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica.: Contabilitate şi audit. Natura salariului.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex.2007 II. p. http://www.