Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

2007.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.53-62 IV.Bibliografie I.2007 II.1.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex.N. cărţi. incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007.06.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.1.640 p. Natura salariului.C.113 – XVI din 27.90-93 din 29. – Ch.blogspot. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. III.07. Acte legislative şi normative 1. şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa.1.4. Conecpte moniste și dualiste asupra salariului.04. Resurse Internet 4. monografii. Constituția Repulicii Moldova din 29. 2006. broşuri 2.md . Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica. Articole din ediţiile periodice 3 1.minfin. Manuale.nr. Chişinău.: Contabilitate şi audit. http://www. Ţurcanu V. .html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).justice.com/2010/09/salariul. nr. http://teoraeco. p.md/document_rom. 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful