Planul tezei de licenţă cu tema

„Contabilitatea decontărilor cu personalul şi analiza eficienţei utilizării
fondului de retribuţie”

Introducere................................................................................................................3
Capitolul I. Conținutul economic și obiectivele decontărilor cu personalul
.....................................................................................................................................
1.1. Noțiuni privind munca și salariul............................................................
1.2. Modul de evidență operativă a personalului............................................
1.3. Caracteristica formelor și sistemelor de salarizare..................................
Capitolul II. Contabilitatea analitică și sintetică a decontărilor cu personalul ......
2.1. Perfectarea documentară și modul de calculare a salariului..............
2.2. Perfectarea documentară, modul de reținere și de plată a salariului.......
2.3. Evidența analitică și sintetică a decontărilor privind retribuirea
muncii....................................................................................................
Capitolul III. Analiza eficienței utilizării fondului de retribuție..........................
3.1. Aprecierea generală a mărimii și structurii fondului de retribuție .......
3.2. Analiza factorială a cheltuielilor pentru retribuirea muncii...................
3.3. Analiza corelației dintre ritmul creșterii productivității muncii și
salariilor medii.............................................................................................................
Încheiere....................................................................................................................
Bibliografie................................................................................................................
Anexe

incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi Interpretările lor la 1 ianuarie 2007.php?id=44B9F30E:7AC17731 Legea contabilităţii nr.640 p.1.07. III.nr. monografii. broşuri 2. http://teoraeco.113 – XVI din 27.minfin. Manuale.html Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Constituția Repulicii Moldova din 29.justice. cărţi. şi Codului Fiscal / Alexandru Nederiţa. p. 2008. Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor// Economica.1994 // Registru de stat al actelor juridice al Repulbicii Moldova// http://lex. http://www.N.md . Resurse Internet 4.04. .md/document_rom.90-93 din 29. Ţurcanu V. 2006. Acte legislative şi normative 1.53-62 IV.com/2010/09/salariul.C.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2007 II. Natura salariului. Conecpte moniste și dualiste asupra salariului.: Contabilitate şi audit. 2007. – Ch.1.blogspot. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S. Articole din ediţiile periodice 3 1.06. nr.4.1. Chişinău.Bibliografie I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful